Prowadzimy szkolenia

Prowadzimy szkolenia i warsztaty otwarte oraz dedykowane. W tych drugich ustalamy z klientem dokładnie zakres tematów, tak by był on ściśle dostosowany do indywidualnych potrzeb. Tam, gdzie jest to celowe różnicujemy program szkolenia, w zależności od tego, czy jego uczestnikami są zamawiający, czy wykonawcy.

Zawsze dobieramy trenerów tak, by dysponowali największą dostępną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia na określony temat. Współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami doradczymi oraz kancelariami prawnymi. W razie, gdy ze względu na specyficzny zakres szkolenia uznajemy za konieczne skorzystanie z trenerów zewnętrznych, dobór dokonywany jest zawsze z wielką troską o najwyższą możliwą jakość.

Szczególnie polecamy nasze szkolenia dotyczące:

  • Nowelizacji prawa zamówień publicznych,
  • Zamówień publicznych dotyczących zakupu systemów teleinformatycznych,
  • Zamówień publicznych dotyczących zakupu zestawów komputerowych,
  • Zamówień publicznych dotyczących oprogramowania,
  • Zamówień publicznych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach szkoleń zapewniamy ich uczestnikom:

  • Drukowane materiały szkoleniowe,
  • Płytę CD z materiałami szkoleniowymi,
  • Świadectwo udziału w szkoleniu,
  • W przerwach szkolenia zapewniamy serwis kawowy, a po jego zakończeniu obiad.

Szkolenia prowadzone są zawsze w miejscach o wysokim standardzie. Zamiejscowym uczestnikom szkoleń zapewniamy pomoc w rezerwacji noclegu.

 

| tel.: (22) 211 22 41 | fax: (już nie używamy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: https://itexa.pl |