Ostatnia aktualizacja 26 marzec 2020 r.

 

 

 

 

Koronawirus w Polsce a specustawa. Los wykonawców pozostanie w rękach zamawiających

GazetaPrawna.pl

... które standardowo są wpisywane do umów o zamówienia publiczne. ... nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych”.

Brak kar za opieszałość urzędów to furtka do niezałatwiania spraw

Prawo.pl

Z jednej strony - interes publiczny, bo w czasie epidemii możliwości działania ... Czytaj w LEX: Zamówienia publiczne trzeba dostosować do sytuacji ...

Spółka radnego PiS zamówiła 5,5 mln maseczek ochronnych. Jej kurs wystrzelił w górę o kilkaset ...

Katowice.Wyborcza.pl

Spółka radnego PiS zamówiła 5,5 mln maseczek ochronnych. ... Maseczki dla szpitali szyją wolontariusze, trwają publiczne zbiórki pieniędzy na ich ...

Jak elementy budynku wpływają na środowisko?

Urząd Zamówień Publicznych

Opracowanie jest jednym z efektów Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych, które 26 kwietnia 2019 r.

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców

Biznes.gov.pl

... Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych; Jakie zgromadzenia są zakazane; Zamówienia publiczne i udostępnianie nieruchomości ...

„Kontratyp koronawirusa” – analiza projektu nowelizacji specustawy dot. Tarczy Antykryzysowej.

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Zamawiający oraz wykonawca umowy zawartej w trybie prawa zamówień publicznych powinni potwierdzić wpływ koronawirusa na należyte wykonanie ...

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy

Jakie rozwiązania przewidują projektowane przepisy w zakresie zamówień publicznych? Informowanie o wpływie COVID – 19 na wykonanie umowy.

Samorządy: Mimo epidemii nie zatrzymujemy inwestycji

PortalSamorzadowy.pl

Tylko nieliczni decydują się poczekać z wydawaniem publicznych ... W przypadku Wrocławia niektóre firmy realizujące zamówienia publiczne zgłosiły ...

Tarcza antykryzysowa prawie gotowa. Dziennikarze dotarli do projektu nowelizacji

Money.pl

Pewne zmiany czekają Prawo zamówień publicznych: strony będą musiały się informować o wpływie skutków epidemii na wykonanie umowy. Będzie ...

Koronawirus a umowy w zamówieniach publicznych (e-book)

Zamówienia medyczne

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się ...

Urząd Zamówień Publicznych: z wykonawcami lepiej komunikować się elektronicznie

PortalSamorzadowy.pl

Pandemia koronawirusa ma także wpływ na procedury związanie z przetargami. Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do ...

Nowe Prawo zamówień publicznych już może pomóc w walce z koronawirusem

WNP.PL

Pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie sfery życia, nie oszczędzając uczestników rynku zamówień publicznych. W opinii prawników kancelarii ...

Koronawirus a udzielanie i realizacja zamówień publicznych

Portal ZP

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że zamawiający mają w toku wiele wszczętych postępowań o zamówienia publiczne czy planują ich ...

Koronawirus: nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych

Codozasady.pl

W przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego odwołanie się stron ... Postępowanie o zamówienie publiczne nie zostało wskazane w ...

Do komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego zachęca Urząd Zamówień ...

wPrzetargach.pl

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ...

Epidemia nie wstrzymała udzielania zamówień. Postępowania przeniosły się do sieci

GazetaPrawna.pl

2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. ... Jest to tym łatwiejsze, że każdy uczestnik e-przetargów i tak musi dysponować ... umowy w sprawie zamówienia publicznego były ...

Zamówienia publiczne też trzeba dostosować do nadzwyczajnej sytuacji

Prawo.pl

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, w którym poinformował o zniesieniu terminów posiedzeń Krajowej ...

Wpływ specustawy koronawirusowej na jednostki samorządu terytorialnego

LEX

Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych ... Wówczas nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, ale ...

Niestosowanie Pzp do zamówień publicznych realizowanych w związku z pandemią koronawirusa

Urząd Zamówień Publicznych

Rozprzestrzenianie się wirusa powoduje konieczność podjęcia szybkich działań zmierzających do ochrony zdrowia publicznego. Przypominamy, że od ...

Jak oferować produkty równoważne i jak sprawdzać równoważność

Portal ZP

1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie przewidują takiej opcji. Tym samym należy uznać, ...

UZP wyjaśnia, jak otwierać oferty podczas epidemii

Serwis Samorządowy PAP

Zamówienia publiczne: bez orzeczeń KIO, UZP ogranicza działalność. UZP poinformował 17 marca, że Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i ...

Wadliwe funkcjonowanie serwera wykonawcy oraz moment doręczenia wezwania wykonawcy, czy ...

wPrzetargach.pl

... ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. ... Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał ...

Zamówienia publiczne: kiedy można powołać się na wiedzę i doświadczenie zdobyte w konsorcjum?

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Prawo zamówień publicznych (dalej nowe Pzp). Sankcją za niespełnianie warunków udziału przez wykonawcę jest jego wykluczenie. Zasadą jest więc, ...

Jak odzyskać odsetki od wadium będącego w depozycie urzędu

GazetaPrawna.pl

4 prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.), jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy ...

"Wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym". Rząd nie kupi limuzyn, interweniować ...

Gazeta.pl

Rząd nie kupi 210 limuzyn i nie wynajmie kolejnych 70 aut - COAR odwołało przetargi związane z ich zakupem. Jak donosi Wirtualna Polska, stało się ...

Epidemia koronawirusa a zamówienia publiczne

Rzeczpospolita

Umowa w sprawie zamówienia publicznego to umowa cywilnoprawna; prawo zamówień publicznych jasno nakazuje stosować do niej przepisy ...

Kary nie są panaceum

Rzeczpospolita

O sytuacji wykonawców na rynku zamówień publicznych, nadmiernie ... O istotnej nierównowadze sytuacji stron zamówienia publicznego mówił Jan ...

Coraz bliżej umowy na platformę e-Zamówienia

GazetaPrawna.pl

Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania złożonego w przetargu na budowę platformy e-Zamówienia, a Urząd Zamówień Publicznych ..

Ograniczony kontakt w Urzędzie Zamówień Publicznych i Krajowej Izbie Odwoławczej

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej ...

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

Komunikaty.pl

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych[1], środki ... ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ...

Na czym polega zaniżenie wartości zamówienia publicznego?

wPrzetargach.pl

Na czym polega zaniżenie wartości zamówienia publicznego? Pyta czytelnik portalu wPrzetargach.pl. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ...

Korekty finansowe na nowych zasadach. Zamawiający mogą stracić unijną dotację

GazetaPrawna.pl

Jeśli w trakcie postępowania o zamówienie publiczne finansowanego z pomocą środków unijnych dochodzi do nieprawidłowości, to zamawiający już ...

Jadwiga Emilewicz: znosimy obowiązek nakładania kar z ustawy o zamówieniach publicznych

WNP.PL

... kar za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych - poinformowała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Czy można żądać złożenia z ofertą dokumentów przedmiotowych, jeżeli potwierdzają one ...

wPrzetargach.pl

... się bezpośrednio do właściwości przedmiotu zamówienia publicznego. ... 1 pkt 13 ustawy Pzp w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

Przetargi nie są konieczne przy walce z koronawirusem

GazetaPrawna.pl

Przepis ten wyłącza więc całkowicie zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych. Czy to oznacza, że bez niego należałoby organizować ...

Koronawirus powinien być traktowany jako siła wyższa

GazetaPrawna.pl

Z dnia na dzień lecznice radykalnie zwiększyły zamówienia, a brakuje ... Problem jest tym większy, że w ustawie – Prawo zamówień publicznych (t.j. ...

Elektronizacja na zakręcie

Forsal.pl

Zostało już mniej niż 10 miesięcy do pełnej elektronizacji zamówień publicznych. Dzisiaj w internecie prowadzone są największe przetargi (powyżej ...

Wysokie kary za kontrakty publiczne

PortalSamorzadowy.pl

Czytaj też: Rośnie liczba i wartość zamówień publicznych. Te dane robią wrażenie. "Jedni wykonawcy nie wliczali kary w cenę oferty, inni ją doliczyli, ...

Prawo zamówień publicznych – sporo zmian na lepsze

Computerworld

11 marca minie pół roku od uchwalenia przez Sejm nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy wejdą jednak w życie dopiero z początkiem ...

Zamówienia bez przetargu. Czy rząd złamał prawo?

Wiadomości - Onet

Zdaniem Izabeli Leszczyny z KO, PiS złamało prawo, ponieważ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych bez przetargu można dokonywać ...

Specustawa ws. koronawirusa: co zawiera projekt przyjęty przez Sejm?

Puls Farmacji

Wyłączenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. "Zgodnie z projektem, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do ...

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

Komunikaty.pl

Skierowany pod obrady Senatu RP projekt wyżej wskazanej ustawy zakłada w art. 6, że do zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub ...

Podmiotowa weryfikacja zdolności wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia ...

Zamówienia publiczne

22d ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada ..

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Komunikaty.pl

94 ustawy Pzpzamawiający jest zobowiązany sporządzać protokół w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ...

Zamówienia publiczne: przesłanki odstąpienia od umowy i jej unieważnienia

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych – w porównaniu do obwiązujących przepisów – znacznie poszerza możliwość odstąpienia od umowy.

Czym jest tajemnica firmy

PulsBiznesu

O tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach o zamówienia publiczne wielokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). W wielu ...

Niektóre dokumenty można donieść już po przetargu

GazetaPrawna.pl

Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma prawa żądać od firm, by już na etapie przetargu dysponowały decyzjami zatwierdzenia fotoradarów ...

Przetargi nie dla każdego, czyli pozorna miłość samorządów do startupów

Rzeczpospolita

Kryją się nawet w Biuletynach Informacji Publicznej. Z perspektywy BIP każdy przetarg wygląda inaczej. – Powszechne jest publikowanie skanów ...

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych. Część 6

wPrzetargach.pl

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych. Część ... Wydawca: JÓZEF EDMUND NOWICKI CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ul.

Ochrona sygnalistów: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

GazetaPrawna.pl

Dyrektywa ustanawia bowiem wspólne minimalne normy ochrony dotyczące następujących dziedzin; zamówienia publiczne, usługi i produkty rynków ...

Przetargi: w ofercie nie wszystko można poprawić

Rzeczpospolita

Zmiana treści oferty przez wykonawcę zamówienia publicznego, może nastąpić jedynie przed upływem terminu do składania ofert. Gmina prowadzi ...

Niedozwolone porozumienie wykonawców: Na co powinni zwrócić uwagę zamawiający w trakcie ...

GazetaPrawna.pl

Ustawa z 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przewiduje możliwości przeciwdziałania i eliminacji ...

Klauzule przetargowe pomogą zmienić kontrakt

PulsBiznesu

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) opublikował tzw. klauzule przeglądowe dla ... ich konieczność już na etapie tworzenia specyfikacji zamówienia.

Jak ocenić wysokość ryczałtowej ceny w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Kartuzy.info

Pewien zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i ...

Zaraza gorsza niż koronawirus

Wprost.pl

Przecież część podatku dochodowego od firm to pieniądze z zamówień publicznych. Czyli z innych podatków. Emerytury z ZUS i tak nie będzie.

Urząd Zamówień Publicznych zebrał opinie od firm

Portal Trybuny Górniczej

Urząd Zamówień Publicznych postanowił zbadać, jaka jest ich opinia na temat funkcjonujących narzędzi oraz jakie są oczekiwania wobec przyszłych ...

Paszkowski: radny może stracić mandat prowadząc działalność gospodarczą związaną z ...

Polskie Radio Białystok (komunikaty prasowe)

Też trzeba zwrócić uwagę, że ustawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie wyłącza takich procedur jak zamówienia publiczne.

Przetargi: Wyjaśnienia dotyczące ceny muszą być konkretne

GazetaPrawna.pl

... tylko po prostu wskazywało podstawę prawną, czyli art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

CBA kontroluje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi

WNP.PL

Kontrola ma dotyczyć zamówień publicznych tej miejskiej spółki. ... cały proces zamówień publicznych w spółce w latach 2017-19" - powiedział PAP ...

Przetargi: miniPortal z luką. Oferty można składać nawet po upływie terminu

GazetaPrawna.pl

Urząd Zamówień Publicznych uważa, że miniPortal i tak daje większą gwarancję przejrzystości niż tradycyjne, papierowe postępowanie.

Debata „Rz”. Jak zbudować cyfrową dolinę

Rzeczpospolita

Musimy zebrać własny bagaż doświadczeń i wyciągnąć wnioski, również z porażek – mówił Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Europejskie prawo zamówień publicznych. jako narzędzie polityki społeczno - gospodarczej Unii ...

Wirtualna Polska

Cechą wyróżniającą książki jest krytyczne omówienie europejskiego systemu zamówień publicznych z pozycji wolnorynkowych. Autor dokonuje nie ..

Przetargi: miniPortal pełen luk. Oferty można składać nawet po upływie terminu

GazetaPrawna.pl

Urząd Zamówień Publicznych uważa, że miniPortal i tak daje większą gwarancję ... Elektroniczne składanie ofert zapewnia większe bezpieczeństwo przed ... Organizatorzy e-przetargów ...

Kadry zajmujące się zamówieniami publicznymi wciąż wymagają doskonalenia

GazetaPrawna.pl

Na ile sprofesjonalizował się już rynek zamówień publicznych, a w jakich obszarach konieczne jest dodatkowe kształcenie? W odpowiedzi na te ...

Udzielanie zamówienia z wolnej ręki

wPrzetargach.pl

Do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. ... wykazać, że wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego przez innego wykonawcę ...

Firma związana z Polsatem miała zarobić 70 mln. Programiści udostępnili projekt za darmo

TVP Info

Zamówienie bez przetargu otrzymała polska firma Asseco, należąca do Cyfrowego Polsatu. Gdy informację podano do publicznej wiadomości, ...

Przetarg bez happy endu

CRN.PL

Kontrakt w ramach zamówienia publicznego zawarto 18 grudnia 2018 r. Czasu na realizację, jak to w zamówieniach publicznych pod sam koniec roku ...

KE zatwierdziła plan działań wobec sieci 5G

BiznesAlert.pl (komunikaty prasowe)

Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła ...

Cyfryzacja zamówień publicznych głównym wyzwaniem w 2020 r.

INFOR.pl

Przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych ... 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych (UZP) poinformował, że platforma e-Zamówienia ...

Zamówienia publiczne: Trwa zamieszanie z pełnomocnictwami [ANALIZA]

GazetaPrawna.pl

Zgodnie z prawem zamówień publicznych oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem ...

Cyfryzacja zamówień publicznych głównym wyzwaniem w 2020 r.

INFOR.pl

Zeszły rok w sferze zamówień publicznych upłynął pod znakiem problemów z cyfryzacją oraz pierwszych przygotowań do wejścia w życie nowych ...

Elektronizacja przetargów i platforma e-zamówienia, czy szpitale są na to przygotowane?

Prawo.pl

Elektronizacja zamówień publicznych w służbie zdrowia nadal trwa. Trudno jednoznacznie określić, czy wszystkie szpitale są na nią przygotowane i ..

ŚMIECI: Wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym?

gostynin.info (komunikaty prasowe) (Blog)

W Gminie Gostynin trwają spotkania z mieszkańcami, których tematem jest wprowadzenie nowych, rażąco wysokich stawek za wywóz odpadów ...

Elektronizacja przetargów i platforma e-zamówienia, czy szpitale są na to przygotowane?

Prawo.pl

Elektronizacja zamówień publicznych w służbie zdrowia nadal trwa. ... że niektóre placówki medyczne, pomimo braku obowiązku elektronicznego .

Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych: szkolenie Fundacji im. Stefana Batorego i ...

PortalSamorzadowy.pl

Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy seminarium "Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych”, które organizuje Fundacja im. Stefana ..

Zmiana wartości zamówienia a skorzystanie z wolnej ręki

INFOR.pl

Zmiana wartości zamówienia a skorzystanie z wolnej ręki ... aktu regulującego materię zamówień publicznych, w niektórych przypadkach może być ...

Czy szpitale są przygotowane na e-przetargi

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Elektronizacja zamówień publicznych dla postępowań przetargowych ... że niektóre placówki medyczne pomimo braku obowiązku elektronicznego ...

Szef MON: zamówienia w Inspektoracie Wsparcia będą bardziej transparentne

WNP.PL

Jak wyjaśnił, w czwartek na stronie Inspektoratu uruchomiono e-platformę zamówień publicznych, która ma usprawnić proces przetargowy w Wojsku ...

Cyfryzacja zamówień publicznych. Za rok obrót może być całkowicie sparaliżowany bo ...

Strefa Biznesu

85 proc. zamówień publicznych nadal prowadzona jest papierowo, a za rok wszystkie będą musiały być procedowane elektronicznie.

Zleceniodawca musi zapłacić za błędy w projekcie

GazetaPrawna.pl

W obydwu wyrokach uwzględniono, że umowa dotyczyła zamówienia publicznego. A zgodnie z art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. ...

Do 1 marca br. musisz złożyć sprawozdanie o zamówieniach

Portal ZP

Zamawiający mają coroczny obowiązek wypełnienia i przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania o udzielonych zamówieniach w ...

Zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych w świetle nowej ustawy prawo zamówień ...

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych w świetle nowej ustawy prawo zamówień publicznych - jak przygotować i przeprowadzić ...

Czy zarządzenia Prezesa NFZ stoją w zgodzie z przepisami zamówień publicznych?

ISB Zdrowie

Cena nie powinna być głównym wyznacznikiem udzielenia zamówienia publicznego na dostawę leków, czego najwyraźniej nie podziela NFZ.

Firmy ukarane za zmowę przetargową. Traciły instytucje publiczne

PortalSamorzadowy.pl

Jeśli któryś z nich chciał samodzielnie ubiegać się o zamówienie lub zostać podwykonawcą innego podmiotu, musiał uzyskać zgodę pozostałych.

Trudny przetarg na e-przetargi

PulsBiznesu

W poniedziałek Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) unieważniła wybór Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), który na razie nie komentuje wyroku.

Spory między Skarbem Państwa a inwestorami coraz częściej kończą się ugodą. W zdecydowanej ...

Newseria Biznes (komunikaty prasowe)

Spory na linii wykonawca prywatny – inwestor publiczny są w zasadzie ... Jeszcze większe zapewni nowe Prawo zamówień publicznych, które ma ...

Czy przedłużenie terminu związania ofertą po jego upływie może być skuteczne?

Portal Zamówienia Publiczne

W postępowaniu powyżej progu unijnego zamawiający 8 listopada 2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu ...

Przetargi: Wątpliwości należy interpretować na korzyść wykonawcy

GazetaPrawna.pl

Organizator przetargu nie może dopiero na etapie badania ofert określać metodologii, na podstawie której będzie oceniał wymagane przez siebie ...

Zakup oprogramowania dla administracji. Zadanie z przeszkodami, ale do wykonania

GazetaPrawna.pl

Prawo zamówień publicznych nie jest instrumentem idealnym dla kupowania rozwiązań informatycznych, a zamawiający w zderzeniu z producentami 

Akademia Zamówień Publicznych pod patronatem UZP

Urząd Zamówień Publicznych

13 stycznia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej zainaugurowana została I edycja Akademii Zamówień Publicznych. Patronat nad projektem ..

Kurs euro 4,2693

Zamówienia Publiczne ZUT

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego .

Na droższym sprzęcie można zaoszczędzić. UZP opublikował trzy narzędzia

GazetaPrawna.pl

Wspólnie z NFOŚiGW zamierzamy w tym roku opublikować wskazówki dotyczące zastosowania w ramach zamówień publicznych rozwiązań ...

Wniesienia wadium w formie gwarancji wadialnej, w której wskazano jednego z konsorcjantów jest ...

wPrzetargach.pl

W powyższych wyrokach uznano, że gdyby zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie ...

Zakup zaawansowanych technologii a ustawa Prawo zamówień publicznych

Wydawnictwo Inżynieria (komunikaty prasowe)

Celem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i ...

Doszło do fałszerstwa? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i prokuratura badają regulacje w ...

Dziennik Bałtycki

Potwierdziła to już Katarzyna Tyc-Okońska, zastępca dyrektora departamentu kontroli zamówień publicznych UZP. Przedstawiciele spółki Remondis ..

Przetargi również dla firm z sektora MŚP - dofinansowanie szkoleń i warsztatów

Gazeta Wyborcza

Konkurencyjność na polskim rynku zamówień publicznych utrzymuje się na niskim poziomie. W zestawieniu obejmującym inne kraje wchodzące w ...

Jak wybrać partnera do współpracy w PPP? - poradnik podmiotu publicznego cz. 6

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Umowa PPP jest umową odpłatną, wymagającą przeprowadzenia postępowania w trybie przepisów o zamówieniach publicznych lub ustawy o ...

Surowszy reżim przy mniejszych zamówieniach [GRAFIKA]

GazetaPrawna.pl

Z początkiem 2020 r., jak co dwa lata, zmieniają się zarówno progi unijne w zamówieniach publicznych, jak i stały kurs euro do złotego, który jest ...

Przetargi: Trudna walka o rekompensatę za brak kontraktu

GazetaPrawna.pl

Czy w Polsce można uzyskać odszkodowanie za nieuzyskanie zamówienia publicznego? Rząd twierdzi, że tak, ale przykładów na to brakuje.

Dlaczego samorządy postawią na partnerstwo publiczno-prywatne?

aleBank.pl (komunikaty prasowe) (Blog)

Obawa przed nowym, nieznanym, trudnym. Ponieważ PPP jest skomplikowane, wymaga dużo więcej wysiłku niż tradycyjne zamówienia publiczne, ...

Zapobieganie represjom i lepsza ochrona sygnalistów. Kary i sankcje od 2021 r.

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Szeroki zakres dyrektywy obejmie takie dziedziny, jak między innymi: zamówienia publiczne, usługi finansowe, zdrowie publiczne, zapewniając ...

Rozbieżności między ogłoszeniem o zamówienie publiczne a SIWZ

Poradnik Przedsiębiorcy

Co do zasady informacje zawarte w treści ogłoszenia o zamówienie publiczne i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) ...

Instytucje kontrolne mają współpracować. Jest szansa na jednolite podejście

Forsal.pl

Zamówienia Publiczne w Praktyce”, aż 18 instytucji może kontrolować przetargi. To nie tylko Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli ...

Zamówienia publiczne. Do ważnych zmian w prawie trzeba się przygotować dużo wcześniej.

NowePrzetargi.pl

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zmienią się dopiero za rok, ale ustawodawca nieprzypadkowo zdecydował się na tak długie vacatio legis.

Rozporządzenia w sprawie nowych kwot progowych, nowego kursu złotego w stosunku do euro ...

Urząd Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy rozporządzenia określające z dniem 1 stycznia 2020 r. nowe kwoty progowe ...

Wkrótce wspólne zasady kontroli przetargów dla wszystkich instytucji

GazetaPrawna.pl

Zamówienia Publiczne w Praktyce”, aż 18 instytucji może kontrolować ... Kontroli w Zamówieniach Publicznych, czyli forum współpracy i wymiany ...

Jadwiga Emilewicz: Polska już realizuje zadania wpisujące się w Zielony Ład

WNP.PL

... Jadwiga Emilewicz przekonywała, że Polska już podejmuje działania na rzecz Zielonego Ładu, są to m. in. zmiany w prawie zamówień publicznych, ...

KIO24 news

kio24.org

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne. Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

Zamówienia publiczne. Do ważnych zmian w prawie trzeba się przygotować dużo wcześniej

GazetaPrawna.pl

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zmienią się dopiero za rok, ale ustawodawca nieprzypadkowo zdecydował się na tak długie vacatio legis.

Emilewicz: zamówienia publiczne to ok. 9 proc. polskiego PKB

PulsBiznesu

Sektor zamówień publicznych to ok. 9 proc. polskiego PKB z potencjałem wzrostu w najbliższych latach, jednocześnie konkurencyjność w nim jest ...

Podejrzane przetargi. CBA wzięło pod lupę Połaniec

TVP Info

Kontrolujących interesowały zamówienia publiczne miasta i gminy Połaniec. Szczegółowo analizowano kredyt na sfinansowanie zadań ...

Bruksela publikuje The European Green Deal – nowy zielony ład dla Europy

Green News

... ekologiczną UE i ułatwiać handel i inwestycje w towary i usługi ekologiczne oraz promować zamówienia publiczne przyjazne dla klimatu.

Zmowy przetargowe - UOKiK i prokuratura mają coraz więcej spraw

Prawo.pl

Katarzyna Tyc-Okońska, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych zauważa jednak, ...

Jak obliczyć koszty cyklu życia budynku? Początkowa cena to nie wszystko

GazetaPrawna.pl

Niestety w zamówieniach publicznych metoda ta prawie nie występuje. I to mimo tego, że cena nie może stanowić więcej niż 60 proc. wagi wszystkich ...

Nieprawidłowości w Służbie Więziennej. NIK zawiadamia prokuraturę

InfoSecurity24

W konsekwencji zamówienia realizowane były przez podwykonawców wybranych z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych.

Szef NIK Marian Banaś składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Centralnego Ośrodka ...

WTK.pl

Zdaniem NIK nie było przeciwwskazań prawnych i formalnych, aby przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, ...

Kontrola NIK w ośrodku Służby Więziennej. Do prokuratury w Kaliszu wpłynęło zawiadomienie

Dziennik.pl

NIK uważa, że "nie było przeciwwskazań prawnych i formalnych, aby przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w taki ...

Dopuszczalność zawarcia ugody w nowym Prawie zamówień publicznych

INFOR.pl

Powyższe metody rozwiązywania sporów, choć formalnie były dopuszczalne w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego, dopiero w ...

Kary umowne za niepłacenie na czas podwykonawcom: ustawa o zamówieniach jedno, a kodeks ...

Forsal.pl

Aby zapobiec takim sytuacjom, znowelizowano ustawę – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dodając do niej pakiet ...

Sektor IT w usługach publicznych zacznie rosnąć?

brandsIT.pl (Blog)

2020 rok może być kluczowy dla sektora IT pod względem zamówień publicznych. Panujący od 2016 roku marazm w obszarze dostarczania ...

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

e-prawnik

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w ...

Zamówienia publiczne: Urzędnicy pytają, a firmy muszą się tłumaczyć

GazetaPrawna.pl

24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.; ramka). Zgodnie z nim z przetargu należy wykluczyć wykonawcę, ...

GDDKiA nie chce fikcji. Stawia na kryterium ceny

Rynek Infrastruktury

W sierpniu 2014 r. po nowelizacji Prawa zamówień publicznych zamawiający miał obowiązek stosowania co najmniej jednego pozacenowego ...

Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych. Ostrzejsze procedury dla mniejszych wydatków

GazetaPrawna.pl

Obowiązują wówczas skrócone terminy składania ofert, ogłoszenia są publikowane tylko w polskim Biuletynie Zamówień Publicznych, ...

Nowe prawo ułatwi życie firmom

WNP.PL

Nowe Prawo Zamówień Publicznych uwzględnia postulaty przedsiębiorców. M.in. pojawią się limity kar umownych, zaliczki i płatności częściowe oraz ...

Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych od 1 stycznia 2021 r. - termin ...

INFOR.pl

Przypominamy, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązek komunikacji ...

Partnerstwo publiczno-prywatne - realne wykorzystanie formuły współpracy samorządów z ...

INFOR.pl

Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest w Polsce znana od ponad 10 ... 2 ustawy PPP, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Niższe progi w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2020

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Decyzją Komisji Europejskiej od 1 stycznia 2020 r. obniżone zostaną tzw. unijne progi bagatelności określające wartości zamówień, których ...

Wykonawca wprowadzający w błąd zostanie wykluczony z postępowania - wyrok KIO

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

... o udzielenie zamówienia publicznego, przedstawił informacje niezgodne z prawdą, dotyczące spełniania warunku udziału w tym postępowaniu.

Nowe Prawo zamówień publicznych. Oto kluczowe zmiany

WNP.PL

1 stycznia 2021 r. w życie wejdzie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowe, kompleksowe regulacje, były wyczekiwane przez przedsiębiorców od ...

RIO nie zweryfikuje zasad ustalenia klauzul waloryzacyjnych

GazetaPrawna.pl

By zachęcić wykonawców do składania ofert w postępowaniach publicznych, w nowym prawie zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) ...

Klimat sprzyja aneksowaniu umów z wykonawcami. Niestety, urzędnikom wciąż brakuje odwagi

GazetaPrawna.pl

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, dalej p.z.p.). Coraz więcej podmiotów zdaje się dostrzegać problem, a co najważniejsze ...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

INFOR.pl

Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust.

Zamówienia publiczne: Nie będzie przesunięć terminu elektronizacji

GazetaPrawna.pl

Do tego jednak potrzebna jest platforma e-Zamówienia. Przetarg na nią prowadzi Urząd Zamówień Publicznych. Problem w tym, że musiał ...

Haładyj: Ugoda to wariant, który zawsze warto wziąć pod uwagę [WYWIAD]

GazetaPrawna.pl

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych wprowadzi możliwość prowadzenia przed tym sądem koncyliacji i mediacji w razie sporu na etapie ...

O co toczą się spory w sprawie umów na roboty budowlane. Przegląd orzecznictwa z 2019 r.

GazetaPrawna.pl

SN oceniając sytuację stron, poczynił wiele uwag istotnych zarówno dla wykonawców zamówień publicznych, jak i zamawiających. Przede wszystkim ...

UZP sprawdza, co szwankuje w e-zamówieniach

GazetaPrawna.pl

Pojawia się szansa na naprawę tego co źle działa w e-zamówieniach. Urząd Zamówień Publicznych przygotował ankiety, w których przedsiębiorcy i ...

Podwykonawca nie zawsze otrzyma zapłatę bezpośrednio od zamawiającego

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

1 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) zamawiający jest zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz zaakceptowanego przez ...

Przy zamówieniach publicznych mały błąd może wójta sporo kosztować

GazetaPrawna.pl

Nasz wójt został oskarżony o naruszenie dyscypliny finansów w związku z naruszeniem prawa zamówień publicznych. Konkretnie chodzi o wybór ...

KE naciska na Polskę ws. prawa dotyczącego zamówień publicznych

Forsal.pl

Państwa członkowskie miały dokonać wdrożenia nowych unijnych regulacji, dotyczących udzielania zamówień publicznych i koncesji, do prawa ...

483 mln zł za wygrane przetargi lekowe

Termedia (komunikaty prasowe)

Spółka zarobiła 166,6 mln zł – wynika z podsumowania rynku zamówień publicznych w branży farmaceutycznej. Drugi na liście jest Farmacol ...

Platforma zakupowa – zamówienia publiczne

platformę SmartPZP - Portal e-Usług SmartPZP

Największe lekowe przetargi

Termedia (komunikaty prasowe)

Dotyczył on preparatu Dabrafenibum, zakup kosztował 71 mln zł – wynika z podsumowania rynku zamówień publicznych w branży farmaceutycznej.

Progi dla zamówień publicznych – nowe przepisy już od stycznia

Podatki.biz

Zgodnie z aktualną wersją projektu, podstawowe progi dla zamówień publicznych, po osiągnięciu których konieczne będzie przekazanie ogłoszenia ...

Akcja CBA w Ustrzykach Dolnych. Sprawdzane są zamówienia dotyczące przebudowy dróg

Dziennik Zachodni

Działania dotyczą przestrzegania wybranych procedur podczas realizacji zamówień publicznych przez urzędników gminy Ustrzyki Dolne w latach ...

Czy można potwierdzić pełnomocnictwo do złożenia oferty?

Prawo.pl

26 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołującym było konsorcjum dwóch banków, którego oferta została odrzucona z uwagi na wadliwie ...

32 mln zł za licencje Microsoftu

CRN.PL

NFZ zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia minimalnie ... Postępowania w tym obszarze wyłączono z prawa zamówień publicznych.

Prawo opcji w zamówieniach publicznych - na ile elastyczne

Rzeczpospolita

Prawo opcji jest elastycznym instrumentem pozwalającym zamawiającemu dynamicznie – bo w drodze swojego jednostronnego oświadczenia ...

Sektor energetyczny na celowniku hakerów

Forsal.pl

Dlatego tak ważne jest, aby mniejsi gracze łączyli siły, co pozwoli im m.in. tworzyć lepsze oferty na potrzeby zamówień publicznych” – podkreśla ...

Asseco Poland liczy na poprawę wyników w administracji publicznej w '20

Bankier

Wiceprezes Marek Panek poinformował, że pomimo trwającego ożywienia na rynku zamówień publicznych, grupa nadal zamierza podchodzić do ...

To zamawiający musi zadbać o to, by czynności w postępowaniu wykonywały osoby bezstronne

Koscierski.info

2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno być prowadzone w sposób bezstronny i obiektywny. Stąd też wyrażony w ...

GDDKiA chce, by przetargi rozstrzygała wyłącznie cena. Jak zamierza utrzymać jakość robót?

SuperBiz.SE.pl

Wskutek apeli branży budowlanej znowelizowano ustawę Prawo zamówień publicznych tak, by konieczne było wprowadzenie przynajmniej jednego ...

Zmiana prawa: 4.11.209 r. Rewolucja w prawie zamówień publicznych - skorzystają wszyscy ...

Strefa Biznesu

To będzie prawdziwa rewolucja. Zmieni się wiele i to na lepsze! Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza bowiem ciekawe i długo ...

Podkarpackie samorządy stracą miliony na zmianach podatkowych. Będą cięcia, które wszyscy ...

Nowiny24

... cen transportu publicznego oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. ... realizowanych przez samorządy inwestycji (zamówienia publiczne).

PPP – dlaczego dialog konkurencyjny?

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia publicznego uregulowany w ustawie z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ...

Walec KIO przejechał Policję

PulsBiznesu

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wydała w czwartek wyrok, który przejdzie do historii zamówień publicznych. Zdecydowała o unieważnieniu ...

Nowi wiceprezesi Urzędu Zamówień Publicznych

300GOSPODARKA

Nowi wiceprezesi Urzędu Zamówień Publicznych ... Joannę Knapińską oraz Mateusza Winiarza na wiceprezesów Urzędu Zamówień Publicznych.

Umowa z Motorolą nieważna. Policja naruszyła prawo zamówień publicznych

GazetaPrawna.pl

Komenda Główna Policji rozpisała postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych, w którym wpłynęły trzy oferty: Motorola Solutions, ...

Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych

PulsBiznesu

Według Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), Poczta Polska nie złamała ustawy prawa zamówień publicznych przy zakupie automatów paczkowych ...

Zamówienie In-house to koło ratunkowe gmin

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Aktualnie większość jednostek samorządu terytorialnego posiada wyspecjalizowane spółki komunalne, a zadania użyteczności publicznej są często ...

Eksperci pomogą prezesowi we wprowadzaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych

GazetaPrawna.pl

W minionym tygodniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Zamówień Publicznych. Uczestnicząca w nim Jadwiga Emilewicz, ...

Dramat przedsiębiorców w Polsce? Wzrost płacy minimalnej może zatrzymać rozwój firm

SuperBiz.SE.pl

Plany rządzących zakładają zwiększenie pensji minimalnej o prawie 78 proc. w ciągu pięciu lat, a w przyszłym roku do 2600 zł. Wzrost płacy ...

W przetargach specjaliści warci nawet dziesiątki milionów złotych

GazetaPrawna.pl

Urząd Zamówień Publicznych w swej publikacji „Pozacenowe kryteria ofert” wskazuje na możliwość przyznawania dodatkowych punktów za ...

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Money.pl

Dotyczy to zarówno zamawiających, jak i wykonawców oraz instytucji takich, jak Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza czy sąd.

Będzie waloryzacja kontraktów drogowych

Interia

Za 14 miesięcy wejdą w życie nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych. Jak podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga ...

Zamówienia publiczne po nowemu - jakie zmiany w prawie się szykują?

SuperBiz.SE.pl

Za 14 miesięcy wejdzie w życie nowe Prawo Zamówień Publicznych. Co się zmieni? Przede wszystkim głównym jego celem jest lepsza ochrona praw ...

Eksperci Rządów Pieniądza: zamówienia publiczne potrzebują ram prawnych

PolskieRadio24.pl

Eksperci rozmawiali również do nowym prawie zamówień publicznych, które choć jest niemal rewolucją w prawie, to przedsiębiorcy oceniają je ...

Reforma zamówień publicznych już ruszyła

GazetaPrawna.pl

Choć nowe przepisy o zamówieniach publicznych wejdą w życie za 14 miesięcy, nic nie stoi na przeszkodzie, by niektóre z rozwiązań stosować już ...

Zmiany w podatkach to nowe zasady w przetargach

Rzeczpospolita

Zamawiający w określonych przypadkach ma poinformować wykonawców zamówienia publicznego, że wybór ich ofert będzie prowadził do ...

Przedsiębiorcy wskazują na konieczność dialogu z administracją skarbową

Głos24 (komunikaty prasowe)

Warto dzielić zamówienia publiczne w taki sposób, aby mogły z nich również korzystać mniejsze podmioty” - wyjaśniała. „W ciągu najbliższych dwóch ...

Przy udziale Prokuratorii w tym roku zawarto ugody dla kontraktów o wartości 1,5 mld zł

PropertyNews.pl

Jak zaznaczył Haładyj, w zamówieniach publicznych Prokuratoria Generalna widzi swój udział na dwóch etapach realizacji umów: na etapie ...

Magazyn ekonomiczny: nowe prawo zamówień publicznych

Radio Dla Ciebie

Gościem Roberta Łuchniaka była Joanna Knapińska – zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Min.

Przetargi: Lepiej zapytać o zgodę na udział podwykonawcy

GazetaPrawna.pl

... dokonanie własnej oceny zachowania wykonawcy, którego dotyczy rozwiązanie umowy w sprawie wcześniejszego zamówienia publicznego.

"Puls Biznesu": Skarbówka rusza z wielkimi inwestycjami

Interia

Z informacji gazety wynika, że już na początku 2020 roku mają ruszyć zamówienia publiczne na wymianę taboru samochodowego, kupno skanerów ...

Przesłanki wykluczenia w zamówieniach publicznych – praktyka ich stosowania

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Celem zamówienia publicznego zawsze powinno być zaspokojenie konkretnej potrzeby gospodarczej, a nie samo przeprowadzenie postępowania.

Zmiany w zamówieniach publicznych od 1 stycznia 2021 r.

INFOR.pl

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Sprawdź co się ...

Zamówienia in-house nie zawsze zgodne z prawem

Prawo.pl

Wykonawcy widzą często w tej instytucji zagrożenie dla systemu zamówień publicznych, pozwalające na wyłączenie znacznej części zakupów z tego ...

GDDKiA rozstrzygnęła ważny przetarg na zakończenie autostrady A1 pod Częstochową ...

Dziennik Zachodni

GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 14 października br., poznano oferty ...

Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów unijnych od 1 stycznia 2021 r.

Urząd Zamówień Publicznych

Przypominamy, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązek komunikacji ...

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro to wciąż „duży” problem prawny

politykazdrowotna.com

Czasem słyszę takie opinie, że jest to jedyny obszar w zamówieniach publicznych, gdzie „hulaj dusza piekła nie ma”. Niestety niejeden zamawiający ...

Nierozwiązywalne problemy ze stawkami VAT przy zamówieniach publicznych

Podatki.biz

Przedsiębiorcy, pozyskujący zamówienia w procedurze zamówień publicznych muszą, na etapie złożenia wiążącej oferty, rozstrzygać problemy z ...

Ministerstwo Cyfryzacji

Gov.pl

e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne – projekt realizowany. Projekt zakłada wdrożenie Platformy e-Zamówienia, która zapewni ...

Wyniki badań dotyczących konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Oddajemy w Państwa ręce raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Zaprezentowane w nim wyniki ...

Raport UZP: nie ma jednej wyraźnej przyczyny małego zainteresowania przetargami

PulsBiznesu

Nie ma jednej wyraźniej przyczyny małego zainteresowania udziałem firm w zamówieniach publicznych, wynika z raportu Urzędu Zamówień ...

Gminom będzie trudniej ominąć przetargi. To wynik wyroku TSUE

GazetaPrawna.pl

Tamtejszy Urząd Zamówień Publicznych wyraził na to zgodę, gdyż spełniono przesłanki formalne. Miasto ma pełną kontrolę nad swą spółką, nie ma w ...

Nowe przepisy dot. zamówień publicznych: wykluczenie i samooczyszczenie

Rzeczpospolita

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych nadal zawierają kwestie, które będą budziły wiele wątpliwości w praktyce obrotu. Wbrew pozorom ...

Korupcja przy przetargach wojskowych. CBA zatrzymało dwie osoby

TVP Info

Agenci CBA zatrzymali dwie osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w organizowaniu zamówień publicznych przez Wojskowy Ośrodek ...

Prezydent podpisał nowe Prawo zamówień publicznych

Rynek Infrastruktury

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w ...

Nowa ustawa ws. przetargów z podpisem prezydenta

BusinessInsider

Prezydent podpisał nowelizację prawa zamówień publicznych. ... Ustawa ma również zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i ...

Przez nagłą podwyżkę płacy minimalnej mogą ucierpieć przetargi na roboty drogowe

Gazeta.pl

Przetargi i zamówienia publiczne organizowane w przyszłym roku będą droższe, a to oznacza, że z niektórych trzeba będzie zrezygnować. Sprawa ...

Płaca minimalna w górę. Liczba rozstrzygniętych przetargów w dół

Money.pl

W ocenie Związku Gmin Wiejskich RP, te większe wydatki na zamówienia publiczne sporo namieszają w samorządowych budżetach. Trzeba będzie ...

Jacek Sadowy: Nowa ustawa nie ułatwi dostępu do zamówień publicznych

Rzeczpospolita

Masa przepisów, złożoność procedur wbrew intencjom ustawodawcy, ograniczy konkurencyjność na ryku zamówień – mówi Jacek Sadowy, były ...

TYLKO U NAS. Korupcja przy zamówieniach na ponad 30 mln zł

wPolityce.pl

Delegatura CBA w Warszawie pod nadzorem stołecznej Prokuratury Okręgowej prowadzi postępowanie dotyczące realizacji zamówień publicznych ...

Sztywne przepisy i wygórowane warunki. Przedsiębiorcy odchodzą z rynku zamówień publicznych

GazetaPrawna.pl

Spada liczba ofert składanych w przetargach. Co jest powodem? Z jednej strony sztywne przepisy, z drugiej jednak zbyt wygórowane warunki ...

Przetargi: kiedy dopuszczalna zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia w jakich przypadkach dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nowy przetarg na e-Zamówienia

PulsBiznesu

Urząd Zamówień Publicznych ogłosił przetarg na budowę platformy e-Zamówienia oraz usługi inżyniera kontraktu. Przetarg prowadzony jest według ...

Podwyższenie płacy minimalnej to problemy z przetargami

Rzeczpospolita

Oznacza to większe wydatki na usługi zamawiane w trybie zamówień publicznych w przyszłym roku – komentuje Leszek Świętalski, sekretarz ...

Zamówienia publiczne. Wynagrodzenia powinny być waloryzowane

Money.pl

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy ona możliwości zmian ...

Firmy z większymi szansami na waloryzację umów w zamówieniach publicznych

Podatki.biz

Urząd Zamówień Publicznych opublikował nową opinię ws. możliwości waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zdecydowanym ...

Joanna Knapińska: Co się zmieni w prawie zamówień publicznych

Rzeczpospolita

Gościem programu Marka Domagalskiego #RZECZoPRAWIE była Joanna Knapińska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji ...

Samorządy: przetargi na nowych zasadach

Rzeczpospolita

Prostsze procedury, waloryzacja ceny i jeden sąd odwoławczy mają usprawnić zamówienia publiczne. Samorządy muszą przygotować się na zmiany ...

Gala XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Kilkuset gości reprezentujących rozmaite instytucje, firmy, uczelnie uczestniczyło w uroczystej Gali z okazji XXV-lecia istnienia Urzędu Zamówień ...

Nowe Prawo zamówień publicznych przyjęte przez Sejm

PortalKomunalny.pl

Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, uwzględniająca również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 r. (174 ...

Zmiany w zamówieniach publicznych

Rzeczpospolita

W trybie zamówień publicznych dokonuje zakupów towarów i usług, zwłaszcza budowlanych od 34 tys. firm, a wartość zamówień w 2018 r. osiągnęła ...

Unijny trybunał wspiera porządkowanie polskiego prawa zamówień publicznych

Prawo.pl

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska: Czy przy analizie orzecznictwa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych coś panią zaskoczyło?

Nowe przepisy o zamówieniach publicznych jeszcze w tej kadencji

GazetaPrawna.pl

Posłowie ścigali się wczoraj z czasem, aby uchwalić nową ustawę – Prawo zamówień publicznych. Jednego dnia odbyło się drugie czytanie, ...

Dopuszczalność zmiany umowy w zamówieniach publicznych

inforrb

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia ...

Zamówienia publiczne: Będzie konieczna waloryzacja dłuższych kontraktów

GazetaPrawna.pl

Firmy realizujące publiczne zlecenia nie powinny odczuć skokowego wzrostu minimalnej pensji. Przynajmniej teoretycznie. W praktyce wszystko ...

Urząd Zamówień Publicznych już dopuszcza waloryzację kontraktów

Prawo.pl

Urząd Zamówień Publicznych opublikował długo oczekiwane przez wykonawców i zamawiających stanowisko w sprawie dopuszczalnej waloryzacji ...

Do projektu Prawa zamówień publicznych zgłoszono szereg poprawek, które zostaną teraz ...

Portal Trybuny Górniczej

Kluby poselskie poparły w środę projekt Prawa zamówień publicznych przygotowany przez resort przedsiębiorczości i technologii. Do projektu ...

Nowe prawo zamówień publicznych zwiększy prawa wykonawców

Prawo.pl

Za sprawą nowego prawa zamówień publicznych zapewne wzrośnie liczba odwołań kwestionujących wzorce umowne. Nowa ustawa bowiem wskaże ...

Czy uzasadnienie projektu ustawy może posłużyć do wykładni jej przepisów?

Czasopismo Lege Artis (Blog)

Orzeczenie wydano w sprawie o zwrot wpłaconego przez ubiegającego się o zamówienie publiczne, a zatrzymanego przez zamawiającego wadium.

W Krynicy ogłoszono zamówienia w ramach GovTech

PulsBiznesu

Jak podano, zamawiający podpisali w środę tzw. regulaminy wyzwań, czyli oficjalne ogłoszenie zamówienia publicznego w ramach programu ...

Warszawa: Ruszają przetargi na projekt tramwaju do Wilanowa i na Gocław

Transport Publiczny

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetargi na dokumentację projektową dwóch wyczekiwanych tras – na Gocław oraz do Wilanowa, z odnogami w ul.

Zamówienia publiczne: wykluczenie wykonawcy - co musi wykazać zamawiający

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Wykluczając wykonawcę, zamawiający powinien wykazać, czego konkretnie on nie zrobił lub jakiego obowiązku wynikającego z wcześniejszej ...

Rośnie liczba i wartość zamówień publicznych. Te dane robią wrażenie

PortalSamorzadowy.pl

Rynek zamówień publicznych w 2018 roku był wart w Polsce 202,1 mld złotych. Jego wartość dynamicznie rośnie - jeszcze w 2017 roku wynosiła 163 ...

Zaniechanie cofnięcia odwołania w terminie narazi wykonawcę na koszty - orzeczenie KIO

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Pomiędzy skutecznym złożeniem oświadczenia o wycofaniu odwołania, a terminem posiedzenia, musi upłynąć co najmniej jeden pełny dzień, liczony ...

Naruszenie minimalnego terminu na żądanie dokumentów i wyjaśnień od najlepszego wykonawcy

INFOR.pl

Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), bowiem zastosował krótsze niż 5 dni terminy dla wykonawców na złożenie stosownych oświadczeń lub ...

E-faktura także dla drobnych zamówień publicznych

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

18 kwietnia br. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty ...

E-przetargi. Na co zwracać uwagę, by przebiegły bezproblemowo?

eGospodarka

Papierową dokumentację powoli zastępują bardziej nowoczesne rozwiązania, a zamówienia publiczne nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem.

Rynek zamówień potrzebuje dobrych praktyk

Prawo.pl

Obecne przepisy zawierają wiele rozwiązań, które pozwalają zamawiającym realizować zamówienia publiczne dobrej jakości. Nie są jednak ...

Drugie czytanie projektu nowej ustawy ma odbyć się jeszcze w sierpniu

Portal Trybuny Górniczej

Wzmocnienie pozycji wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień publicznych i ich lepszą ochronę prawną, w stosunku do obecnie ...

Osoba prawna odpowiada za czyn jej reprezentanta

PulsBiznesu

... wsparcia finansowego środkami publicznymi, zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych i ubiegania się o zamówienia publiczne.

Konkurencja w przetargu nie może być fikcyjna

GazetaPrawna.pl

2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zgodnie z którym zamówienia nie można opisywać w sposób, który ...

E-zamówienia a podwyższone standardy należytej staranności wykonawców

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Czytaj też: Zamówienia publiczne on-line - rozmowa z Hubertem Nowakiem, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ...

Nowe Prawo zamówień publicznych od 2021 r. - postępowanie koncyliacyjne bez względu na ...

INFOR.pl

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie od 2021 roku. W przypadku sporu ...

Zmiany w zamówieniach publicznych: Przetargi nawet dla nieuczciwych

GazetaPrawna.pl

Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędowi Zamówień Publicznych zależy na tym, by została ona uchwalona jeszcze w tej kadencji.

Kłamca też wygra przetarg. "Ta zmiana jest szokująca"

Dziennik.pl

Projekt nowych przepisów o zamówieniach publicznych, nad którymi w ekspresowym tempie pracuje Sejm, wprowadza istotne zmiany w zasadach ...

Zamówienia bagatelne od 2021 r. na nowych zasadach

GazetaPrawna.pl

Jedna z ważnych zmian dotyczy tzw. zamówień bagatelnych. ... zamawiający nie stosuje w ogóle przepisów o zamówieniach publicznych (z tym ...

Od września wykonawcy usług w ramach zamówień publicznych mogą negocjować wynagrodzenie

GazetaPrawna.pl

Od 1 września 2019 r. wykonawcy umów (w tym w ramach zamówień publicznych) będą mogli wnioskować do zamawiających o podjęcie negocjacji ...

Platforma Elektronicznego Fakturowania szansą dla polskich firm na zwiększenie ...

aleBank.pl (komunikaty prasowe) (Blog)

Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości zamówienia ...

Przetargi na remonty dróg były ustawiane? UOKiK zdobył dowody

Spider's Web

Wartość zamówień publicznych, które wahała się od kilkudziesięciu do ... dostarczali brakujące dokumenty i realizowali zamówienie – wyjaśnia szef ...

E-zamówienia a podwyższone standardy należytej staranności wykonawców

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

E-zamówienia a podwyższone standardy należytej staranności ... Czytaj też: Zamówienia publiczne on-line - rozmowa z Hubertem Nowakiem, p.o. ... nieograniczonego z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej w ...

Zamówienia publiczne: praktyczne porady dla zamawiających

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE. Wytyczne pomagają również instytucjom ...

Naukowcy: Prawo zamówień publicznych prowadzi do licznych absurdów

WNP.PL

Ustawa Prawo zamówień publicznych prowadzi w nauce do licznych absurdów - skarżą się naukowcy. - Najważniejszy podnoszony przez ...

Badacze: Prawo zamówień publicznych prowadzi w nauce do licznych absurdów

Nauka W Polsce (PAP)

Dr Przemysław Grudnik z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ mówi: "prawo zamówień publicznych jest tak samo stworzone dla tych, którzy ...

Zamówienia publiczne: Postępowanie koncyliacyjne bez względu na wartość oferty

PortalSamorzadowy.pl

W przypadku sporu dotyczącego zamówienia publicznego będzie można skorzystać z postępowania koncyliacyjnego przed Sądem Polubownym przy ...

Jeden e-podpis na całą ofertę

GazetaPrawna.pl

E-podpisem opatrzone było tylko jedno pełnomocnictwo oraz jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) podmiotu trzeciego, który użyczał ...

Partnerstwo publiczno-prywatne wciąż nie może się przebić

Rzeczpospolita

Partnerstwo publiczno-prywatne znajduje niewielu zwolenników. Takie wnioski ... 2 ustawy PPP na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Raczej smycz niż "Ojciec Mateusz". Gminna promocja bez polotu i strategii

Prawo.pl

Jak wskazuje NIK, w ponad połowie skontrolowanych gmin zamówienia publiczne na promocję udzielane są z naruszeniem obowiązujących zasad ...

Nowe Prawo zamówień publicznych coraz bliżej. Co się zmieni?

PortalSamorzadowy.pl

W Sejmie trwa maraton legislacyjny dotyczący nowego Prawa zamówień publicznych. Do końca tego tygodnia, codziennie, nad rządowym projektem ...

Przetargi szansą dla małych firm

Rzeczpospolita

Do niedawna zamówienia publiczne były praktycznie niedostępne dla tego typu przedsiębiorstw. Obecnie do przetargów przystępuje ich coraz więcej.

Platforma Elektronicznego Fakturowania – co to jest?

Podatki.biz

Prawo zamówień publicznych. Ich zakres określony został w jej art. 3 ust. 1. Są to m.in. organy władzy publicznej i samorządowej, sądy i trybunały, ...

Reforma prawa zamówień publicznych: Wyścig z czasem

GazetaPrawna.pl

Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii zależy na tym, by nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych została uchwalona jeszcze w tej ...

Trwają prace Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji nad projektem Prawa zamówień publicznych

RadioMaryja.pl (komunikaty prasowe)

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. deregulacji pracuje nad rządowym projektem Prawa zamówień publicznych. O jak najszybsze przyjęcie ...

Firmy będą porzucać nieopłacalne budowy

Rzeczpospolita

Proponuje w nim wprowadzenie do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych poprawki zakładającej waloryzację wynagrodzenia wykonawcy ...

Przetargi: będą wytyczne ds. cyberbezpieczeństwa?

CRN.PL

Radzi także opracowanie wytycznych dla administracji w zakresie bezpieczeństwa IT, dotyczących przetargów i zamówień publicznych. Zdaniem ...

Trudne zamówienia in-house z wolnej ręki

Lex

Zamówienia in-house są rozumiane jako odpłatne umowy zawierane pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami organizacyjnymi, nad ...

Zamówienia publiczne: dokument w języku obcym trzeba przetłumaczyć

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Zamówienia publiczne: dokument w języku obcym trzeba przetłumaczyć. Fotorzepa, Pasterski Radek PR Pasterski Radek. Adam Królak. Na potrzeby ...

Przetargi: problem z kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy zagranicznego

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Dla oceny ważności podpisu należy zweryfikować czy wystawca certyfikatu podpisu jest kwalifikowanym dostawcą usług zaufania w danym kraju oraz ...

Większość instytucji publicznych nie ogłasza przetargów. Jaka jest tego przyczyna?

GazetaPrawna.pl

W ubiegłym roku 61 proc. zamawiających nie zorganizowało ani jednej procedury zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Powodem jest ...

Asseco Poland nie ma problemu z portfelem zamówień od administracji publicznej

Bankier

Asseco Poland "nie ma problemu" z portfelem zamówień od krajowej administracji publicznej - ocenił w rozmowie z PAP Biznes wiceprezes Sławomir ...

Pracodawcy RP naciskają, by uchwalić Prawo zamówień publicznych

PulsHR.pl

W Sejmie trwają prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem ma być zwiększenie liczby firm, w tym MŚP, startujących ...

Bezstronność w zamówieniach in-house

INFOR.pl

W konsekwencji zamówienia in-house pozostające w przestrzeni unijnego prawa zamówień publicznych poza zakresem stosowania dyrektywy ...

Zamówienia publiczne: praktyczne porady dla zamawiających

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE. Wytyczne pomagają również instytucjom ...

Naukowcy: Prawo zamówień publicznych prowadzi do licznych absurdów

WNP.PL

Ustawa Prawo zamówień publicznych prowadzi w nauce do licznych absurdów - skarżą się naukowcy. - Najważniejszy podnoszony przez ...

Zamówienia publiczne: praktyczne porady dla zamawiających

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE. Wytyczne pomagają również instytucjom ...

Naukowcy: Prawo zamówień publicznych prowadzi do licznych absurdów

WNP.PL

Ustawa Prawo zamówień publicznych prowadzi w nauce do licznych absurdów - skarżą się naukowcy. - Najważniejszy podnoszony przez ...

Innowacje w administracji będą koncentrować się na ułatwianiu pracy urzędników. Jedna z nich ...

Newseria Biznes (komunikaty prasowe)

W 2018 roku na zamówienia publiczne zostały wydane 202 mld złotych, czyli firmy będą wiedziały, że istnieje taki fundusz, który można nazwać ...

Huawei rusza w "bolesny długi marsz"

CRN.PL

Huawei czeka "bolesny długi marsz" - oznajmił CEO Ren Zhengfei. Zapowiedział przebudowę koncernu, która potrwa 3-5 lat. Celem jest stworzenie ...

Badacze: Prawo zamówień publicznych prowadzi w nauce do licznych absurdów

Nauka W Polsce (PAP)

Dr Przemysław Grudnik z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ mówi: "prawo zamówień publicznych jest tak samo stworzone dla tych, którzy ...

Obywatelska burza mózgów. Cel? Podróż pociągiem ma być bardziej komfortowa!

Money.pl

Publiczne zamówienia dla małych ... na dostęp do wartego w Polsce ponad 200 miliardów złotych rocznie rynku zamówień publicznych.

Powrót "czarnej listy". Huawei zbanowane

CRN.PL

... liczyć na zamówienia publiczne. Wyjątkiem są sytuacje, gdy infrastruktura chińskich marek nie obejmuje obszarów związanych z bezpieczeństwem.

CBA podjęło kontrolę w katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

GazetaPrawna.pl

Z informacji PAP wynika, że kontrola CBA dotyczy zamówienia publicznego na całoroczną opiekę nad drogami w rejonie Pszczyny. Według ...

TVP przedłuża bez przetargu umowę z Value Media na obsługę mediową

wirtualnemedia.pl

Taką możliwość przewiduje prawo zamówień publicznych - udzielono zamówienia z wolnej ręki (możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki ...

Polskie firmy IT przejmują konkurentów za granicą

Rzeczpospolita

Dzięki temu rzeszowska grupa w dużym stopniu uniezależniła się od zawirowań w krajowym sektorze zamówień publicznych. Tą drogą idzie również ...

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Komunikaty.pl

Drugą kwestią jest obowiązek uwzględnienia zasady przejrzystości towarzyszącej udzielaniu zamówień publicznych. Skracanie wyznaczonego i ...

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

www.gov.pl

Zamówienia publiczne. Wykonanie analizy stanu technologii, w tym prowadzonych projektów B+R (firmy i instytucje), możliwości pozyskiwania ...

Od kiedy urząd musi przyjąć ustrukturyzowaną e-fakturę?

INFOR.pl

Ustrukturyzowana e-faktura to dokument w formie pliku elektronicznego (xml) o ... Jeśli jesteś wykonawcą zamówień publicznych, możesz przesłać do ...

Rażąco niska cena w najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Nowelizacja prawa zamówień publicznych z 2016 r. wniosła do ustawy wiele zmian, których efekty były w wielu przypadkach trudne do przewidzenia.

Otwarte dane przyspieszą rozwój technologiczny polskich miast. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje ...

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Ukraina zbudowała cały system procesu zamówień publicznych w oparciu o otwarte dane, które umożliwiają analitykę biznesową, złapanie różnych ...

Magdalena Dulińska: Niezaliczony egzamin Comarch SA w ZUS to lekcja dla zamawiających

Rzeczpospolita

... Comarch SA na czynności zamawiającego ZUS w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wsparcia eksploatacji ...

Firma, która nie zweryfikowała danych, podlega wykluczeniu z przetargu

Interia

1 pkt 17 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem z przetargu wyklucza się wykonawcę, ...

Jak instytucje oceniają elektronizację zamówień publicznych?

wirtualnemedia.pl

W ubiegłym roku w życie weszły zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, które nałożyły na zamawiających – organizujących przetargi ...

Czynnik społeczny w projektach PPP

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymagają ścisłej współpracy nie tylko podmiotu publicznego z partnerem ...

Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie o koszty PPK

GazetaPrawna.pl

Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne z powodu wyższych wydatków na pracownicze plany kapitałowe nie jest już możliwe. Wykonawcy będą ...

Firmy budowlane walczą o waloryzację umów i zleciły analizę prawną. Co z niej wynika?

GazetaPrawna.pl

Największy problem stanowią umowy zawarte pod rządami przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych z ...

Komisja Europejska radzi jak postępować z wykonawcami z krajów trzecich

Prawo.pl

KE wydała właśnie wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w rynku zamówień publicznych UE. Mimo że wytyczne nie są same w ...

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2019

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, ... Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2019.

Zamówienia publiczne online od 2021 roku. UZP liczy na większe zainteresowanie wykonawców ...

Newseria Biznes (komunikaty prasowe)

Od 2021 roku wszystkie zamówienia publiczne będą odbywać się online. ... Z platformy e-Zamówień ma korzystać nawet 35 tys. zamawiających, a jej ... Prace nad budową nowej platformy elektronicznych zamówień trwają. Jesteśmy ...

KE wydała wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w rynku zamówień ...

GazetaPrawna.pl

KE wydała w środę wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w rynku zamówień publicznych UE. Dostęp do rynku mają ...

Rynek wart 200 miliardów czeka na nową ustawę

m.niezalezna.pl

Rynek zamówień publicznych w Polsce jest już wart ponad 200 miliardów złotych. Ta kolosalna kwota jest wydawana przez państwo w reżimie ustawy ...

Sejm zajmie się prawem zamówień publicznych

Radioszczecin.pl

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśla znaczenie zamówień publicznych dla gospodarki. Przypomina, że w 2017 roku ...

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie litewskiego pytania prejudycjalnego o in-house

INFOR.pl

Chociaż sporna umowa jest zamówieniem publicznym, zgodnie z orzecznictwem, sytuacja w przypadku zamówień in-house przypomina raczej ...

Nowe prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Ma naprawić bolączki obecnego systemu

Newseria Biznes (komunikaty prasowe)

Z początkiem 2021 roku wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych, którego projekt w ubiegły wtorek został przyjęty przez rząd. Nowelizacja ...

Policja unifikuje, firmy protestują. Tak wyglądają przetargi na dostawę broni

GazetaPrawna.pl

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowią, że kryterium oceny ofert nie może odnosić się do ...

Nowelizacja pzp

Zamówienia publiczne

Dnia 4 lipca br. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ...

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

e-prawnik

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak ...

Jadwiga Emilewicz: Chcemy, aby głos firm mocno brzmiał w Polsce i UE

Rzeczpospolita

Świadomość, że prawo zamówień publicznych wymagało poważnego przemeblowania, mają wszystkie osoby z tego rynku, zarówno zamawiający, ...

Znów przekleństwo urodzaju

Parkiet

Od początku tego roku obserwujemy wyraźne hamowanie rynku zamówień publicznych, mówimy o spadkach rzędu 20–30 proc. rok do roku, ...

Rząd przyjął projekt nowego Prawa Zamówień Publicznych. Celem wzrost ilości firm ...

Wprost.pl

niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43 proc. postępowań ...

Afera korupcyjna w warszawskich wodociągach? CBA zatrzymuje kolejne osoby

m.niezalezna.pl

50 tys. zł, a co najmniej 130 tys. zł łapówek w związku z korzystnymi dla śląskiej spółki wynikami przetargów na zamówienia publiczne w MPWiK.

Rewolucja w zamówieniach – tak, elektronizacja – nie

PulsBiznesu

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowego prawa zamówień publicznych (PZP). Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które jest jego ...

Przetargi: Umowy będą bardziej przyjazne dla wykonawców

Prawo.pl

Wykonawcy najczęściej płacą za nieterminowość. Tak wynika z raportu Urzędu Zamówień Publicznych. Tymczasem kary odstraszają wykonawców, ...

Projekt zmian w prawie zamówień publicznych przyjęty

Wydawnictwo Inżynieria (komunikaty prasowe)

Rada Ministrów przyjęła projekt nowego prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które ...

Polska cyfryzacja kuleje. Trzeba ją rozpędzić

Rzeczpospolita

W latach 2016–2018 zastój w sektorze zamówień publicznych mocno dotknął branży IT i sprawił, że gros mniejszych firm (bądź uzależnionych od ...

Platforma zakupowa PPL

Portal e-Usług SmartPZP

Nowe Prawo zamówień publicznych

Magazyn Kruszywa

Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie w 2021 r.

Ponowne przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych

Artykuły / beinsured

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, nastąpi kolejne ...

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ...

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których efektywne wykorzystanie może pomóc we wzroście gospodarczym kraju. W 2018 r. wartość ...

Więcej małych firm będzie brało udział w przetargach

wGospodarce

Prawo zamówień publicznych, które obowiązuje dzisiaj zostało przygotowane w 2004 r., zanim zaczęła się potężna transfuzja środków europejskich ...

Gowin o zamówieniach publicznych: nowa ustawa jeszcze w tej kadencji

TVP Info

Ograniczenie biurokracji, zwiększenie konkurencyjności i wprowadzenie takich rozwiązań, żeby w przetargach na zamówienia publiczne mogły ...

Emilewicz: w ub. roku na rynek zamówień publicznych trafiło ponad 200 mld zł

PulsBiznesu

W ub. roku na rynek zamówień publicznych trafiło ponad 200 mld zł - podało na Tweeterze Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wskazano ...

Pracodawcy RP: nowe prawo zamówień publicznych oczekiwane przez wykonawców i ...

PulsHR.pl

Nowe prawo zamówień publicznych to niezwykle oczekiwany akt prawny zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających - powiedział dr Jakub ...

Zamówienia publiczne na roboty budowlane, analiza problemów wykonawców i zamawiających

Edugika

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - analiza problemów wykonawców i zamawiających Adresaci szkolenia Pracownicy firm wykonawczych i ...

Kiedy wykonawca może złożyć własne oświadczenie zamiast referencji?

Portal ZP

Portal dla zamawiających i wykonawców, prawo zamówień publicznych, wyszukiwarka przetargów, wzory i orzeczenia. Masz problem z Pzp? Zapytaj ...

Zasada efektywności w zamówieniach publicznych

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści ...

Gwałtowny wzrost kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne. Konfederacja Lewiatan ...

aleBank.pl (komunikaty prasowe) (Blog)

W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności dotyczącym cen materiałów budowlanych ...

Konsekwencje pozornej reorganizacji na potrzeby zamówień in-house

INFOR.pl

Jedną z przewidzianych, w projekcie nowego Prawa zamówień publicznych z dnia 21 czerwca 2019 r.[1], zmian w obszarze zamówień in-house jest ...

Prawo zamówień publicznych w pigułce. Nasz słownik pojęć rozszyfrowuje zamówienia publiczne

Muratorplus.pl

Prawo zamówień publicznych w pigułce, czyli nasz słownik pojęć i terminów używanych w procedurach przetargowych na podstawie Pzp. Prawo ...

Pamiętaj, że unieważnienie dotyczy każdej części zamówienia odrębnie

Portal ZP

Czy w ramach jednego projektu można przeprowadzić dwa odrębne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. najpierw na część 1, ...

KOMENTARZE PRAKTYCZNE - Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ...

wPrzetargach.pl

KOMENTARZE PRAKTYCZNE - Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki .... Wydawca: CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND ...

Odwołanie do KIO również e-mailem

GazetaPrawna.pl

... za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). ... Powyższe jest szczególnie istotne w zamówieniach podprogowych, ...

Zamówienia publiczne: rynek wart 200 mld zł otrzyma nowe życie

PolskieRadio24.pl

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu rząd zajmie się zmianą ustawą o zamówieniach publicznych, sprawiającą, że system zamówień ...

Włodzimierz Dzierżanowski o nowym PZP: nie trzeba śpieszyć się z tą ustawą

PortalSamorzadowy.pl

Praktycznie już tylko tygodnie dzielą nas od uchwalenia nowego Prawa zamówień publicznych (PZP). Projekt przewiduje wiele korzystnych zmian, ...

Rola doradcy w PPP w praktyce

PortalSamorzadowy.pl

Nieskuteczność postepowań zaważyła na niewielkiej popularności PPP względem prawa zamówień publicznych (PZP). Nowelizacja miała na celu ...

Szukasz biznesu za granicą? Odwiedź PARP

WNP.PL

Na uwagę zasługuje m.in. wiedza, jaką oferuje PARP o międzynarodowym rynku zamówień publicznych wartym miliardy dolarów, a na którym polscy ...

Nowe Pzp. Rewolucji nie będzie, ale praktyka zamówień powinna się zmienić

Rynek Infrastruktury

Na obecnym etapie prac nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych niedosyt mogą pozostawiać proponowane regulacje w zakresie ...

NSA: korekty finansowe za nadzór autorski bez przetargu

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Zarzut kontroli dotyczył udzielenia zamówienia na nadzór autorski nad przygotowaniem filmów i materiałów do emisji w internecie w ramach kampanii ...

Łatwiejszy dostęp do nawet 200 mld zł dla firm. Eksperci chwalą pomysł rządzących

BusinessInsider

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował zmiany w systemie zamówień publicznych, teraz projekt czeka na zatwierdzenie rządu. Firmom ma być ...

Budowlańcy z nadzieją na nowe prawo zamówień publicznych

WNP.PL

Polski Związek Pracodawców Budownictwa pozytywnie ocenia projekt nowego prawa zamówień publicznych. Ich zdaniem projekt „stanowi ...

CBA zatrzymało 9 osób. Podejrzani są o oszustwa na miliard złotych

Money.pl

Zatrzymani mieli również utrudniać przeprowadzenie przetargu na zamówienia publiczne i działać na szkodę konkurencyjnego oferenta ...

Budowy da się dokończyć bez przetargów

GazetaPrawna.pl

Interes publiczny może przemawiać za rezygnacją z przetargów przy ... 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

Nepotyzm! Część polskiej kultury?

Przegląd Powiatowy DZA (komunikaty prasowe)

Dobrowolny dla pracodawców prywatnych. Ale może warunkujący prawo ubiegania się o zamówienia publiczne od przestrzegani zasad otwartego ...

Zamówienia publiczne na nowo jeszcze w tej kadencji

GazetaPrawna.pl

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że nowe przepisy o zamówieniach publicznych zostaną uchwalone jeszcze ...

Unieważnienie przetargu z powodu wadliwego działania portalu

INFOR.pl

Elektroniczna komunikacja zamawiających z wykonawcami na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego generuje swoiste rodzaje ...

Obowiązujące prawo nie przeszkadza waloryzacji

Rynek Infrastruktury

Elżbieta Pałys, RynekInfrastruktury.pl: Czy obecne prawo zamówień publicznych blokuje waloryzację tzw. starych kontraktów? Chodzi o kontrakty z ...

KOMITET Zamówienia publiczne - Przyszłość elektronizacji zamówień publicznych

CCIFP

Serdecznie zapraszam na Komitet Zamówień Publicznych, podczas którego porozmawiamy o przyszłości elektronizacji zamówień publicznych.

Przyjęto projekt nowej ustawy

Urząd Zamówień Publicznych

Przyjęto projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Uprzejmie informujemy, że 19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął ...

Ważą się losy nowych przepisów o zamówieniach

GazetaPrawna.pl

Czy projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych zostanie ... z Urzędem Zamówień Publicznych projekt miał w ubiegłym tygodniu stanąć na ...

Po kontroli CBA w Puławach. Zawiadomienie do prokuratury ws. GIS-owego przetargu

Geoforum.pl

„W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że osoby odpowiedzialne za końcowy odbiór przedmiotu zamówienia publicznego pn. »Budowa ...

Spór o elektronizację przetargów. Firmy przymuszane do internetu

GazetaPrawna.pl

Innymi słowy – komunikacja elektroniczna zrównała się z papierową ... Urząd Zamówień Publicznych, który również poprosiliśmy o komentarz, stoi na ... Firmy, które nie są przygotowane do e-zamówień, zwyczajnie przestaną się o ...

Wykonanie zastępcze a zmiana podmiotowa umowy o zamówienie publiczne

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Zmiana podmiotowa umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa, jeśli zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu ...

Zamówienia publiczne: warunek musi czemuś służyć

Rzeczpospolita

91 ust. 3 prawa zamówień publicznych, w którym wyłączono możliwość oceny wiarygodności technicznej wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert.

Nowe drogi ekspresowe i gminne w formule PPP

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, jak się wydaje, zależy dziś głównie od opinii EUROSTAT, która określi wpływ zobowiązań wynikających ...

Spór o elektronizację przetargów. Firmy przymuszane do internetu

GazetaPrawna.pl

Urząd Zamówień Publicznych, który również poprosiliśmy o komentarz, stoi na stanowisku, że poniżej progów unijnych zamawiający powinien ...

Adamczyk: Musimy zrywać kontakty, gdy wykonawca nie buduje drogi w terminie [WYWIAD]

GazetaPrawna.pl

Jeżeli znajdą się rozwiązania prawne, które zostaną zaakceptowane przez Prokuratorię Generalną czy Urząd Zamówień Publicznych, to jesteśmy na ...

Czy zaszyfrowane na miniPortalu oferty wolno potem przesłać zwykłym e-mailem?

Portal ZP

wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007–2008, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji ...

Zasady szacowania robót budowlanych w kompleksach wojskowych w różnych lokalizacjach

Portal ZP

Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest oszacowanie wartości zamówienia, którego ...

Naciągane innowacje? Krakowscy biznesmeni oskarżeni o wyłudzenie ponad 3 mln zł

Krakow.Wyborcza.pl

Podejrzani to Piotr K., Andrzej S. i Piotr Z. Wszyscy to krakowscy biznesmeni. Zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zarzuty dla biznesmenów podejrzanych o wyłudzenie 3,3 mln zł z PARP

PulsBiznesu

... innych instytucji dysponujących środkami publicznymi, w szczególności funduszami europejskimi oraz zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne ...

Zarzuty dla pracowników Poczty Polskiej zatrzymanych za korupcję

TVP Info

Śledztwo jest prowadzone w sprawie realizacji zamówień publicznych na ... w związku z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

Będzie rządowa platforma e-Zamówienia. UZP zdradził szczegóły

Marketplanet

Platforma e-Zamówienia UZP - według niedawno ogłoszonego nowego planu Urzędu Zamówień Publicznych w 2022 roku zakończą się prace nad ...

Nowe Prawo zamówień publicznych już wkrótce, ale przepisy zmienią się dopiero w 2021 roku

PortalSamorzadowy.pl

W czwartek (13 czerwca) Komitet Stały Rady Ministrów będzie rozpatrywał projekt nowego Prawa zamówień publicznych i prawdopodobnie go ...

Nowe Pzp: tryb negocjacyjny i waloryzacja wartości kontraktu zachętą dla MŚP

INFOR.pl

Jeszcze w tym miesiącu planowane jest zakończenie prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Głównym celem zmian jest ...

Naruszenie przepisów Pzp poprzez nieodtajnienie informacji

Infor

Ograniczenie jawności postępowania o udzielenie zamówienia publiczne może nastąpić m.in. w zakresie w jakim uzasadnione jest to ochroną ...

Nowe prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku

Rynek Infrastruktury

Jak poinformował prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, już jutro (13 czerwca) projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych ...

Duży wzrost najmniejszej płacy

Rzeczpospolita

Dla tych firm, które realizują zamówienia publiczne, ważne jest, aby płaca minimalna odzwierciedlała warunki rynkowe, bo daje podstawę do ...

Zamówienia publiczne: doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum - orzeczenie KIO

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Nie jest konieczne fizyczne wykonanie robót przez wykonawcę, by mógł on powołać się na doświadczenie zdobyte w toku ich realizacji jako członek ...

Ćwierć wieku polskich zamówień publicznych

GazetaPrawna.pl

W poniedziałek minęło równe 25 lat od uchwalenia przez Sejm ustawy o zamówieniach publicznych, nieobowiązującego już aktu, który stworzył ...

Korupcja w Poczcie Polskiej. CBA zatrzymało 11 osób

TVP Info

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 11 osób podejrzanych o korupcję przy zamówieniach publicznych na kwotę ponad 30 mln zł.

Jak przedsiębiorca może uczestniczyć w zamówieniach publicznych?

MamBiznes

Jakie są tryby zamówień publicznych? Trybem udzielenia zamówienia publicznego nazywamy formę prowadzenia postępowania o zamówienia ...

Jednolity plik kontrolny i fakturowanie w zamówieniach publicznych. Zmiany już od 1 lipca 2019

GazetaPrawna.pl

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu zamówień publicznych obowiązuje już od 18 kwietnia br. Są jednak wyjątki tj. zamówienia do 30 tys. euro, czy ...

Ranking kancelarii prawniczych 2019: najlepsi specjaliści na rynku

Rzeczpospolita

Zamówienia publiczne. Aldona Kowalczyk (Dentons) pokonała rywali, otrzymując trzy z czterech głosów. Wskazywano jej udział w precedensowym ...

System zamówień publicznych w Polsce kończy ćwierć wieku

GazetaPrawna.pl

W poniedziałek minie 25 lat od uchwalenia ustawy o zamówieniach publicznych, pierwszych przepisów regulujących zasady wydatkowania pieniędzy ...

Jak zlecać zamówienia dotyczące organizacji wioski medialnej na Igrzyskach Olimpijskich Tokio ...

Portal ZP

2 pkt 13 ustawy Pzp zamówieniem publicznym są odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, ...

Konferencja organizowana przez GIPH odbywa się już po raz dziesiąty

Portal Trybuny Górniczej

Konferencję tradycyjnie otworzył prezes GIPH Janusz Olszowski, który przypomniał, że w tym roku Szkoła Zamówień Publicznych obchodzi swój ...

Mniej może znaczyć więcej

Niezalezna.pl

Chodzi o prawo zamówień publicznych, czyli podwalinę pod idące w setki miliardów złotych wydatki państwa. Zamówienia to potężny i ...

PWPW może stracić monopol na publiczne dokumenty. KE prowadzi postępowanie przeciwko ...

GazetaPrawna.pl

Rząd przygotowuje projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która ma zacząć obowiązywać z początkiem 2021 r. W nim nie ma już ...

Obowiązki informacyjne w art. 13 RODO a zamówienia publiczne

Infor

13 RODO a zamówienia publiczne. Zamawiający obowiązany jest w treści dokumentacji przetargowej zawrzeć informacje wymagane przez przepisy ...

Prokuratoria Generalna ma mediować w sporach o zamówienia publiczne

Prawo.pl

Jolanta Ojczyk: Kiedy projekt nowego Prawa zamówień publicznych trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, i potem na rząd? Joanna Knapińska: ...

Czy w zamówieniach publicznych możliwe jest elektroniczne fakturowanie

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Kwestie te reguluje ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ...

Nie ma sensu weryfikować podwykonawców

GazetaPrawna.pl

Prawo do żądania dokumentów dotyczących podwykonawców wynika z art. 25 i art. 26 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

Partnerstwo publiczno-prywatne może zwiększyć efektywność systemu edukacji

Rzeczpospolita

Czytaj także: Partnerstwo publiczno-prywatne, a tradycyjne zamówienia. Prowadząc debatę na temat jakości systemu edukacji najczęściej skupiamy ...

Obowiązki informacyjne w art. 13 RODO a zamówienia publiczne

Prawo Dla Samorządu

Nie ulega wątpliwości, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego są przetwarzane dane osobowe osób ...

Zamówienia publiczne przy realizacji projektów unijnych

Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub

Planowanie zamówień publicznych. Plan finansowy a plan zamówień publicznych. Szacowanie wartości zamówienia – jak to robić? Szacowanie ...

OBOWIĄZEK e-FAKTUR

Zamówienia Publiczne Doradca

W dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, ...

Zasada proporcjonalności

Zamówienia Publiczne Doradca

Zasada proporcjonalności stanowi obecnie, obok zasady równego traktowania i niedyskryminacji, jedną z traktatowych zasad ogólnych.… Przeczytaj ...

Pełnomocnictwo elektroniczne a umocowanie do popisania umowy o udzielenie zamówienia ...

Kancelaria SjLegal

Kategoria Zamówienia Publiczne. Od dnia 18 października 2019 r. postępowania o wartości równej progom unijnym lub większej od nich muszą być ...

Konieczność pilnego udzielenia zamówienia a tryb z wolnej ręki

Portal ZP

konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, ...

Zamówienia publiczne: manipulacja kryteriami oceny ofert to podstawa do ich odrzucenia

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Przejawem manipulacji cenowej są wszelkie odstępstwa od prawidłowego kalkulowania cen, bez powiązania z ich realnymi kosztami uzyskania.

Efaktura – szansa na rozwój sektora IT

INFOR.pl

Jesteś dostawcą rozwiązań IT dla finansów i księgowości? Jeśli tak, z pewnością zainteresują Cię zmiany w zamówieniach publicznych, które weszły ...

E-przetargi: Rozbieżność zdań w sprawie formy wadium

GazetaPrawna.pl

Urząd Zamówień Publicznych nie zgadza się z opisanym przez DGP wyrokiem dopuszczającym możliwość składania gwarancji wadialnej na piśmie ...

Zamówienia publiczne: czy niewypłacalność może wykluczyć z przetargu

Rzeczpospolita

Włoska firma stanęła do przetargu. Jej oferta okazała się najkorzystniejsza i zamówienie na usługi zostało jej tymczasowo przyznane. Już dwa ...

Efaktura – sposób na zmniejszenie wydatków przedsiębiorstwa

Wirtualna Polska

Od kwietnia 2019 r. przedsiębiorcy realizujący zamówienia na rzecz organów i instytucji publicznych mogą rozliczyć się ze zleceniodawcą za pomocą ...

RODO: Zmiany w zamówieniach publicznych 2019 r.

INFOR.pl

16 RODO), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w ...

Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Sporo w nim nowości, w tym odejście od kryterium ceny

PolskieRadio24.pl

Obecna ustawa ma już piętnaście lat i była wielokrotnie nowelizowana - mówi Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jak dodaje ...

Emilewicz: Nowe prawo napędzi rozwój firm w Polsce

Interia

Przed nami duża reforma prawa zamówień publicznych. Jeśli mówimy o tym, co firmom pozwoli szybciej rosnąć, to moje nadzieje pokładam właśnie w ...

Paczkomaty dla Poczty Polskiej bez przetargu. A powinien być?

GazetaPrawna.pl

UZP wyjaśnia, czy publiczny operator miał prawo wynająć urządzenia do odbioru przesyłek z pominięciem przepisów o zamówieniach. Wszystko ...

Wiceprezes UZP odwołana!

Zamawiajacy.pl

Pani Barbara Loba została odwołana ze stanowiska Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dziękujemy Pani Wiceprezes za zaangażowanie w ...

Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”

Urząd Zamówień Publicznych

21 maja 2019 r., o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia ...

Zmiany w zamówieniach publicznych. Najbardziej skorzystają na tym przedsiębiorcy z MŚP

MamBiznes

Zamówienia publiczne nie koniecznie zawsze są atrakcyjne dla przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP. Jednak teraz ma się to zmienić.

Małe firmy, wielkie zmiany. Konferencja dla małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia

SuperBiz.SE.pl

Podkreśliła też, jak ważni są mali i średni przedsiębiorcy, dla których również nowe prawo będzie sporym ułatwieniem. – Zamówienia publiczne to jest ...

FPP: Nie ma co utrzymywać fikcji. Od 2020 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć do 2500 zł ...

Gazeta.pl

Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej - m.in. w tych sektorach, gdzie często realizowane są zamówienia publiczne - istotne ...

Zamówienia publiczne będą kołem zamachowym dla małych firm w Polsce?

Forsal.pl

„Naszą misją jest, by te 160 mld zł, które wydajemy co roku na zamówienia publiczne, stały się silnikiem napędowym dla rozwoju małych firm z ...

MPiT: projekt nowego Prawa zamówień publicznych trafił na Stały Komitet RM

GazetaPrawna.pl

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych trafił w poniedziałek pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów - poinformowała PAP Joanna ...

Minimalne wynagrodzenie jest za niskie. Wymaga podniesienia do 2500 zł brutto

Money.pl

Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej – m.in. w tych sektorach, gdzie często realizowane są zamówienia publiczne – istotne ...

Rzeszów: Min. J. Emilewicz przedstawiła rządową ofertę dla przedsiębiorców

RadioMaryja.pl (komunikaty prasowe)

Pakiet Przyjazne Prawo oraz nowe Prawo zamówień publicznych. Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości przez Sejm przechodziły kolejne ...

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z RODO - część I

INFOR.pl

Podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystania ze środków ochrony prawnej, a także zawarcia i wykonywania umowy, ...

Państwo coraz bardziej przyjazne przedsiębiorcom – 70 ułatwień dla biznesu

PolskieRadio24.pl

Większość przedsiębiorców postrzega rynek zamówień publicznych jak klub dla wybranych, część nie wierzy też w szansę otrzymania zamówienia ...

Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy ...

Portal ZP

Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości). ... Elektronizacja zamówień publicznych: najnowsze orzecznictwo KIO, opinie, ...

Zamówienia publiczne: Formalizm ma swoje granice

GazetaPrawna.pl

Każda z tych sytuacji, jego zdaniem, była niezgodna z przepisami. Artykuł 10a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

Nowe Prawo zamówień publicznych od 2021 r. - projekt już w czerwcu

INFOR.pl

Nowe regulacje to, jak podkreśliła, największa reforma Prawa zamówień publicznych od 2004 r., gdy wprowadzono obecnie obowiązującą ustawę.

Więcej ulg i ułatwień dla przedsiębiorców. Konferencja w Gdańsku

Dziennik Bałtycki

Następnie Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, przedstawił założenia nowego prawa zamówień publicznych. - Kładziemy ogromny ...

Korekta omyłki nie jest uprawnieniem a obowiązkiem zamawiającego

Portal ZP

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień ...

To będzie największa reforma Prawa zamówień publicznych od 15 lat

PortalSamorzadowy.pl

Liczymy, że jeszcze w czerwcu zakończą się rządowe prace nad nowym Prawem zamówień publicznych - powiedziała Joanna Knapińska z ...

Jadwiga Emilewicz: będzie nowa ustawa o zamówieniach publicznych

WNP.PL

Wprowadzenie nowej ustawy o zamówieniach publicznych, zatorach płatniczych oraz rozwiązań ułatwiających importerom korzystanie z polskich ...

Urzędnicy chcieli to ukryć, ale gorzka prawda wyjdzie na jaw!

fakt.pl

Do dnia 2 listopada 2018 r. obowiązywała umowa o realizację zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę i obsługę Krajowego Systemu ...

Rzeszów rozbuduje ITS. System wyłapie jadących na czerwonym

Transport Publiczny

Szacunkowa wartość zamówienia to 5,6 mln zł netto. To element projektu unijnego „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w ...

prezentacja założeń projektu (zmiana terminu)

Urząd Zamówień Publicznych

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 ...

Self-cleaning po wezwaniu wykonawcy do wyjaśnień

INFOR.pl

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Dr Krystian Ziemski ...

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych związane z RODO

Portal ZP

Od 4 maja br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Pzp związane z ochroną danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...

NIK: Więcej kontroli i więcej propozycji zmian w prawie

Prawo.pl

... Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych zawierająca opis rozwiązań proponowanych w nowej ustawie regulującej zamówienia publiczne) ...

Gdy złożonej oferty nie da się otworzyć... Firmy tracą szanse na publiczne kontrakty

GazetaPrawna.pl

Wykonawcy tracą szanse na publiczne kontrakty, bo przesyłane przez internet ... 10b ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

Jaka przyszłość przed PPP

Rzeczpospolita

Wskazała też różnicę między tradycyjnym zamówieniem publicznym a PPP. – W pierwszym mówimy o zleceniu budowy albo projektowania i budowy, ...

"GW": raport na zamówienie KRRiT nie pozostawia suchej nitki na TVP

Onet.pl

Uważaliśmy, że to nasz obowiązek, bo powstały za publiczne pieniądze i dotyczyły telewizji publicznej – mówi „Wyborczej” Luft. – Obecna Rada ...

Najnowsze zmiany i orzecznictwo w zamówieniach publicznych

ApexNet

Trener poruszy podczas spotkania tak istotne kwestie, jak: Rodo, klauzule społeczne czy kontrowersje przy udzielaniu zamówień publicznych.

Były dyrektor krakowskiego ZIKiT zatrzymany. Trafi do więzienia

RMF 24

Sprawa dotyczyła fikcyjnych przetargów na zamówienia publiczne i fałszowania dokumentacji, tj. wystawiania jej po terminie i zawyżania kosztów.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zdecyduje, czy przy zakupie sprzętu dla POSUM zostało ...

Głos Wielkopolski

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zwrócił się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęcie kontroli trzech ...

Elektronizacja zamówień publicznych – kontrowersje praktyki i orzecznictwa

Monitor Zamówień Publicznych

Minęło kilka miesięcy od wejścia w życie 18 października 2018 r. przepisów zobowiązujących zamawiających do prowadzenia elektronicznie ...

Konferencji Szkoleniowa "Zamówienia publiczne i dyscyplina finansów publicznych – problemy ...

OIRP Kraków

Szanowni Państwo. Radcowie Prawni. Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Okręgowa ...

Prawo zamówień publicznych: Jakie wnioski płyną z konsultacji publicznych?

GazetaPrawna.pl

Przy czym taka pewność co do zgodności ugody w sprawie realizacji umowy dotyczącej zamówienia publicznego z przepisami ich dotyczącymi może ...

E-faktury w zamówieniach publicznych - model scentralizowany czy rozproszony?

INFOR.pl

... ustawy – Prawo zamówień publicznych) jest zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za ...

Nowy pomysł na zamówienia publiczne IT

CRN.PL

Ruszyła druga edycja programu GovTech Polska, który jest alternatywą dla postępowań o zamówienie publiczne dla firm ICT. Otóż wykonawca jest ...

Rynek „GovTech”: administracja publiczna coraz bardziej innowacyjna

PolskieRadio24.pl

Rynek „GovTech”: administracja publiczna coraz bardziej innowacyjna ... "56 proc. zamówień publicznych dotyczyła usług i dostaw, z wyłączeniem ...

MPiT: Innowacyjne zamówienia publiczne dzięki formule GovTech w zasięgu małych firm i startupów

Centrum Prasowe PAP

Tradycyjny model zamówień publicznych nie zawsze sprawdza się przy zakupie nowych technologii. W wielu krajach następuje monopolizacja ...

Wyszukiwarka orzeczeń UZP - Urząd Zamówień Publicznych

Wyszukiwarka orzeczeń UZP - Urząd Zamówień Publicznych

(…)

Tajemnica przedsiębiorstwa w Prawie zamówień publicznych

Rzeczpospolita

W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) przewidziana została ...

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

UZP i NFOŚiGW zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych. Opracowanie rozwiązań i narzędzi wspierających ...

Negocjacje mają pomóc w przetargach

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w trybach konkurencyjnych nie przewidują w zasadzie ...

Oswajamy nieznane, czyli nie taka e-faktura straszna jak się wydaje

GazetaPrawna.pl

Na gruncie nowych przepisów jednostki administracji publicznej uczestniczące w procesie zamówień publicznych jako zamawiający, zobligowane są ...

Będą duże zmiany w Prawie zamówień publicznych. Projekt właśnie "się uciera"

PortalSamorzadowy.pl

Marek Niedużak poinformował, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych zgodnie z planem powinien trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami ...

Self-cleaning to prawo a nie obowiązek zamawiającego

Rzeczpospolita

8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie stanowi obowiązku zamawiającego. Izba wskazała, że ww. działanie należy traktować jako przejaw ...

Narzędzie do walki z oszustami czy bat na firmy. Nowe zasady odpowiedzialności budzą wątpliwości

BusinessInsider

... między innymi: zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, zakaz korzystania z dotacji, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Faktura za zamówienie w pełni nowoczesna

Rzeczpospolita

To skutek wchodzącej w życie ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty ...

Wiceminister zdradza szczegóły nowego Prawa zamówień publicznych

PortalSamorzadowy.pl

Resort przedsiębiorczości i technologii przygotowuje zmiany prawne. Chodzi m.in. o nowelizację prawa zamówień publicznych, aby zwiększyć ...

E-faktury w zamówieniach publicznych na PEF

INFOR.pl

i Technologii przygotowało Platformę Elektronicznego Fakturowania. ... Oczywiście oba te przypadki dotyczą zamówień publicznych wszczętych po 18 ...

Zamówienia publiczne – w życie wchodzą pierwsze zmiany dotyczące e-fakturowania

Podatki.biz

Od czwartku obowiązują nowe regulacje dotyczące e-fakturowania w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz ...

Sygnaliści będą w UE lepiej chronieni. PE przyjął dyrektywę

EURACTIV Poland

Dyrektywa ma chronić sygnalistów zgłaszających naruszenie unijnego prawa w takich dziedzinach jak zamówienia publiczne, usługi finansowe, ...

Niedużak: przetargi łatwiejsze dla firm

Rzeczpospolita

Jest już projekt prawa zamówień publicznych w wersji po uzgodnieniach i ... Dane Prokuratorii pokazują, że podmioty publiczne coraz chętniej ...

Konsekwencje ukrycia błędu przed zamawiającym

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Czytaj także: Self-cleaning: jak wykonawca zamówienia może się ... O ile sąd słusznie dostrzegł, że w przepisach zamówień publicznych nie ...

Przetargi publiczne: rozdrobnienie i specjalizacja

CRN.PL

Rynek zamówień publicznych dotyczących sprzętu komputerowego zdominowany jest przez mniejsze firmy, które specjalizują się w obsłudze sektora ...

Pamiętaj o obowiązku odbioru elektronicznej faktury!

INFOR.pl

18 kwietnia 2019 roku to ważna data dla wszystkich instytucji zlecających realizację zamówień publicznych. Tego dnia wejdzie w życie obowiązek ...

E-faktury w zamówieniach publicznych już w tym tygodniu

Podatki.biz

W ramach zmian uruchomiono również Platformę Elektronicznego Fakturowania, która będzie wspierać obsługę zamówień publicznych na etapie po ...

E-faktury w zamówieniach publicznych

INFOR.pl

W zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym będą obowiązywać e-faktury.

Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych - INFOR.pl

E-faktury w zamówieniach publicznych już od 18 kwietnia - brandsIT.pl (Blog)

E-faktury w zamówieniach publicznych już w tym tygodniu - Podatki.biz

Przetargi: czy skan oferty jest dopuszczalny? Oficjalna opinia UZP

Rzeczpospolita

Urząd Zamówień Publicznych wydał oficjalną opinię dotyczącą ... aktualnosci/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne.

„skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne

NowePrzetargi.pl

Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy ...

Zamówienia publiczne - czas na elektroniczne faktury

PolskieRadio24.pl

Od 1 sierpnia br. obejmie on wszystkie zamówienia publiczne. Podmioty publiczne nie mają obowiązku przyjmowania e-faktur w przypadku ...

W przyszły czwartek zaczną obowiązywać e-faktury m.in. w zamówieniach publicznych

Nasz Ciechanów (komunikaty prasowe)

Porównaliśmy proces odbioru tradycyjnej faktury papierowej i faktury elektronicznej w pięciu jednostkach sektora zamówień publicznych. Średni koszt ...

18 kwietnia zaczną obowiązywać e-faktury w zamówieniach publicznych

Gazeta.pl

W przyszły czwartek - 18 kwietnia - zacznie obowiązywać elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane, ...

Skan oferty to dokument elektroniczny

Prawo.pl

Zgodnie z nim zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać ...

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Komunikaty.pl

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień ...

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Money.pl

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, ... ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych, wzrost ...

Co zniechęca firmy do udziału w przetargach publicznych? UZP sprawdzi

Rynek Infrastruktury

Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej oraz za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace ...

Eksperci od zamówień publicznych mogą zostać pozbawieni możliwości reprezentowania stron ...

GazetaPrawna.pl

Środowisko ekspertów zamówień publicznych ma swoją specyfikę. Po pierwsze dlatego, że wielu z nich to jednocześnie specjaliści z innych branż, ...

Kryteria wyboru komputera

Computerworld

W jaki komputer powinna być wyposażona instytucja publiczna, aby ... w jaki sposób sformułować warunki swojego zamówienia publicznego oraz na ...

Zamówienia publiczne: wykonawca nie może odpowiadać za zwłokę zamawiającego - wyrok SA

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienia i płacić kary umownej, jeśli zamawiający nie współpracował przy wykonywaniu ...

Automatyczne e-faktury coraz bliżej

PulsBiznesu

... od towarów i usług (VAT) oraz dodatkowo informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie umowy zamówienia publicznego, którego dotyczy.

Nikłe szanse na waloryzację kontraktów drogowych

GazetaPrawna.pl

Należy również mieć na uwadze, że sprzeczna z prawem zamówień publicznych zmiana postanowień umowy zawartej w sprawie zamówienia ...

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Portal ZP

1 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i ...

NSA: Wytwórnia papierów wartościowych ujawni szczegóły swej działalności w Armenii

Prawo.pl

Czytaj: Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może stanowić ... tj., że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, a jednocześnie, ...

MFW. Korupcja na świecie pochłania bilion dolarów rocznie

Rzeczpospolita

Raport zalecił też stosowanie technologii mogącej walczyć z korupcją, np. składanie zamówień publicznych online, bo to szybki i niedrogi sposób.

Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt umowy o zamówienie publiczne?

Serwis Budżetowy - GOFIN.pl

Pracuję w jednostce budżetowej w dziale administracyjno-gospodarczym. W ramach udziału w pracach komisji przetargowych mam zlecane ...

Ustawa o drogach publicznych zmieniona

e-prawnik

1 pkt 1–3a Prawa zamówień publicznych, zwane dalej „Podmiotem Wyznaczonym”. Podmiot Wyznaczony będzie musiał posiadać przygotowanie ...

Przeczytaj o założeniach nowego Pzp, które kładą nacisk na równowagę stron umowy w sprawie ...

Portal ZP

Pytanie: Wobec negatywnego stosunku UZP oraz orzecznictwa KIO do stosowania we wzorach umów o zamówienie publiczne wysokich kar ...

Uzasadnienie zastosowania zamówienia in-house

INFOR.pl

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986, dalej: P.z.p.). Podobieństwo dat i sygnatur, nie jest jedynym występującym pomiędzy ...

Wykorzystanie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców

INFOR.pl

5 pkt 4 P.z.p. odwołująca się do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego (28 z 77 przypadków – 36 ...

Wyższe kary za korupcję. Trwają prace w Sejmie

Onet.pl

Poza tym wobec takich osób będzie można orzec zakaz dożywotniego ubiegania się o zamówienia publiczne. Pozostałe zmiany zaproponowane w ...

Szpitale kupują po nowemu. I pytają: czy stracimy małych dostawców?

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Szpitale, jak i inne instytucje finansowane z pieniędzy publicznych, od ... kierownik Działu Zamówień Publicznych, Wielospecjalistyczny Szpital ...

Uzasadnienie zastosowania zamówienia in-house

Księgowość budżetowa - Infor

„uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki” (art. ... rozpowszechniana jest po zawarciu umowy w sprawie zamówienia in-house (art. ... Zasada pisemności w zamówieniach publicznych ·

E-faktury w zamówieniach publicznych

Lex

E-faktury w zamówieniach publicznych ... związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa ...

Czy zamawiający muszą przyjąć e-fakturę od wykonawcy

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

18 kwietnia wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu (która implementuje do ... ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP),.

Firmy nie startują w przetargach. Konkurencyjność spadła do najniższego poziomu w historii

GazetaPrawna.pl

Od wielu lat Polska jest w ogonie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o konkurencyjność na rynku zamówień publicznych. Już raport Komisji Europejskiej ...

Zielone zamówienia publiczne. Instrukcja krok po kroku (ebook)

Ebookpoint

Zielone zamówienia publiczne coraz częściej są brane pod uwagę przez tych zamawiających, którzy patrzą na zamówienie nie tylko przez pryzmat ...

Ile formularzy JEDZ wykonawca złoży w postępowaniu z podziałem na części?

Portal ZP

konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, ...

Bezgotówkowe wadium przetargowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Północna Izba Gospodarcza

Prawo zamówień publicznych: 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;. 2) poręczeniach bankowych ...

Od 18 kwietnia w zamówieniach publicznych faktury tylko w wersji elektronicznej. Działa już ...

Dziennik Bałtycki

Firmy realizujące zamówienia publiczne także mogą już zakładać swoje profile. Podsumowując: od 1 do 17 kwietnia, do godz. 23:59, Platforma ...

GIG o niepewnych unijnych dotacjach i losach Apelu 45

Geoforum.pl

Firmy geodezyjne powinny uzyskiwać zamówienia od uczestników rynku, a nie od Państwa. Zamówienia publiczne powinny być nieznaczącą pulą ...

GovTech Polska podpisze porozumienie z rządem Austrii ws. wsparcia innowacji

Forsal.pl

"W tym czasie, wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych i po ponad 1000 godzinach konsultacji z polskim biznesem, przedsiębiorcami, ...

RIO stwierdza nieprawidłowości w magistracie. Radni domagają się wyjaśnień

Swidnica24.pl (komunikaty prasowe)

We wszystkich kontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego kierownik zamawiającego poprzestał na wskazaniu składu ...

Przetargi - raport II 2019

eGospodarka

Według danych opracowanych przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl, w lutym 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 8 tys.

Czy naruszenie okresu, który musi upłynąć pomiędzy zawiadomieniem o wyborze ...

wPrzetargach.pl

3 Pzp zasadą legalizmu zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Przepis art.

Kto powinien podpisać referencje, gdy zamówienie było podzlecane?

Portal ZP

Autor: Marta Mikulska-Nawacka. Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Prawo Dla Samorządu

Zamawiający przy udzielaniu zamówień powinni brać pod uwagę realizację celów społecznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na ...

Elektronizacja zamówień publicznych

Temidium

Elektronizacja zamówień publicznych – uwagi na tle sposobu wnoszenia gwarancji wadialnej oraz sposobu wytworzenia pliku zawierającego treść ...

W jakiej formie złożyć JEDZ podwykonawcy po podpisaniu umowy?

Portal ZP

1 ustawy Pzp dotyczy złożenia JEDZ na etapie realizacji zamówienia, a więc już po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - jakie będą sankcje, kary oraz przebieg ...

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

6) zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;. 7) obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa równowartości wsparcia finansowego środkami ...

Platforma do elektronicznego fakturowania – sposób na digitalizację obiegu dokumentów w ...

GazetaPrawna.pl

Wynika on z dyrektywy 2014/55/UE, której następstwem jest ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na ...

Koniec z bezpodstawnym utajnianiem ofert w publicznych przetargach

Forsal.pl

Opublikowane właśnie wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych pokazują, że – poza wyjątkowymi sytuacjami – dane i ...

Sektor publiczny: wiele potrzeb, nowe możliwości

CRN.PL

Rynek zamówień publicznych uważany jest generalnie przez branżę IT za trudny i niestabilny. W ubiegłym roku nierzadkie były głosy, że mechanizmy ...

Elektroniczne zamówienia publiczne - skany sparaliżowały przetargi

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Elektronizacja zamówień publicznych miała przyspieszyć ich udzielanie i odformalizować procedurę. Doszło jednak do paraliżu w ocenie ważności ...

Odmowa dostępu do informacji publicznej? RODO jest wygodną wymówką

GazetaPrawna.pl

Mimo że przepisy wydają się oczywiste, administracja publiczna wciąż ... danych osobowych osób fizycznych realizujących zamówienia publiczne.

e-Zamówienia mają pod górkę

PulsBiznesu

To oznacza, że resort i Urząd Zamówień Publicznych (UZP) nie zdążą z budową platformy do 1 stycznia 2020 r., kiedy zgodnie z prawem unijnym w ...

E-przetargi, czyli krajobraz po zmianach

eGospodarka

Od 18 października 2018 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiany w prawie zmusiły zamawiających i ...

Rekomendacje dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

ROPS Toruń

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych opartych o zasadę ...

Zamówienie publiczne: Bez gwarancji można zerwać kontrakt

GazetaPrawna.pl

Wykonawca realizujący zamówienie publiczne ma prawo w każdym momencie zażądać od inwestora, by przedstawił mu gwarancję zapłaty. Jeśli jej ...

Ważne obietnice minister Emilewicz. Zmiany mają wejść w życie jeszcze przed wyborami

INNPoland.pl

Kolejną ciekawą sprawą, którą zapowiedziała Emilewicz jest zmiana prawa zamówień publicznych. Minister chce zachęcić sektor MŚP do stawania ...

Uwagi do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych

Rzeczpospolita

Podobnie jak próba ustawowego zdefiniowania pojęcia „udzielenie zamówienia publicznego". Zdaniem ekspertów pojęcie to jest na tyle szerokie, ...

Konferencja pt. „Zamówienia publiczne okiem partnerów społecznych”

Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez CPS „Dialog” we współpracy z Biurem Rady Dialogu Społecznego pt.

Do jesieni kolejne rozwiązania dla małych i średnich firm. Będą dotyczyć zatorów płatniczych i ...

PolskieRadio24.pl

To oznacza, że zamówienia publiczne są traktowane jak klub dla jakiejś wybranej grupy. Chcemy, żeby więcej firm do takich zamówień przystępowało ...

Prawo Zamówień Publicznych: in house zostaje

PortalSamorzadowy.pl

Związek Miast Polskich po konsultacjach nowego Prawa Zamówień Publicznych informuje, że zasady zamówień in-house nie zostaną zmienione.

Akt oskarżenia za informatyzację w Ministerstwie Sprawiedliwości

Rzeczpospolita

Jak ustalili śledczy, Jarosław P. zawierając umowę z 18 marca 2012 roku nie dopełnił wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych ...

Emilewicz w Barometrze Bartusia: Tylko rozwój gospodarki da nam pieniądze na 500 plus i ...

Gazeta Krakowska

Rynek zamówień publicznych nie jest dziś zbyt konkurencyjny, średnio do jednego postepowania przetargowego przystępują niespełna 3 podmioty.

E-przetargi. Krajobraz po zmianach

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Na 18 października 2018 roku instytucje publiczne czekały z niepokojem. Nowe zapisy w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zmusiły ...

Podsumowanie przetargów na fotowoltaikę w IV kwartale 2018 r.!

GlobEnergia

Niestety, w branży dalsze spadki zamówień. ... rozstrzygnięte – takie, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia publicznego.

Zielone zamówienia publiczne - kryteria ekologiczne

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Sposób wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert zależy nie tylko od przedmiotu zamówienia, ale również od celów, jakie zamawiający ...

Zamówienia publiczne - odstąpienie od umowy z winy wykonawcy

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Zamawiający, który podjął decyzję o wykluczeniu wykonawcy z postępowania jest zobowiązany w uzasadnieniu wykazać w sposób szczegółowy, ...

CBA zatrzymało pięć osób za ok. 1 mln zł łapówek za korzystne wyniki przetargów

polsatnews.pl

1 mln zł łapówek w zamian za korzystne wyniki przetargów na zamówienia publiczne w spółce zajmującej się wykonywaniem odwiertów.

Ponad milion łapówki za ustawianie przetargów - CBA zatrzymała pięć osób

FXMAG

Oddział CBA w Poznaniu zatrzymał pięć osób podejrzanych o ustawianie przetargów na zamówienia publiczne, w tym dyrektora departamentu ...

Polskie certyfikaty bezpieczeństwa już za 2-3 lata?

CRN.PL

Natomiast administracja dysponuje wrażliwymi danymi obywateli, dlatego urzędnicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne powinni mieć jasne ...

Partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną z metod na zwiększenie efektywności energetycznej ...

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Czytaj także: Nowe zasady partnerstwa publiczno-prywatnego ... energetycznej następuje w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

Zmiana na lepsze – e-faktura

Wirtualna Polska

Już wkrótce zamawiający w ramach zamówień publicznych zostaną zobowiązani do przyjmowania tzw. ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Nadchodzą spore zmiany w zamówieniach publicznych. Sejm coraz bliżej uchwalenia nowych ...

GazetaPrawna.pl

W minionym tygodniu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych przeprowadziło konferencję ...

Laptopy, telefony i drukarki najłatwiejszym celem hakerów. Administracja publiczna pilnie ...

suski.dlawas.info (komunikaty prasowe)

Administracja publiczna pilnie potrzebuje certyfikatów cyberbezpieczeństwa ... Dlatego urzędnicy odpowiedzialni za przetargi i zamówienia publiczne ...

Administracja potrzebuje certyfikatów cyberbezpieczeństwa

brandsIT.pl (Blog)

Dlatego urzędnicy odpowiedzialni za przetargi i zamówienia publiczne powinni mieć jasne wytyczne, jakie kryteria cyberbezpieczeństwa powinien ...

Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców

Portal ZP

O zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br. prezes UZP Pan Hubert Nowak na Forum Zamówień ...

Sektor publiczny idzie do chmury

Portal e-logistyka.pl (komunikaty prasowe)

Większy problem z chmurą miał sektor publiczny, ale i on zaczyna ... Nowości w ustawie Prawo Zamówień Publicznych sprawiły, że instytucje zostały ...

JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych

Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. W związku z tym Urząd Zamówień ...

Koło ratunkowe dla zamówień publicznych

PulsBiznesu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) zachęca przedsiębiorców do udziału w ankiecie Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) ...

Platforma zakupowa PPL

Portal e-Usług SmartPZP

Niekompletne oświadczenie JEDZ zawsze należy uzupełnić

Portal ZP

7 ust. 1 i 3, art. 25a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ...

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Kar pomoże uniknąć system compliance

GazetaPrawna.pl

... prowadzonej działalności, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju czy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Platforma e-Zamówienia nie zostanie oddana na czas

GazetaPrawna.pl

... Cyfryzacji odstąpiło od umowy na stworzenie Platformy e-Zamówienia. ... komunikatu opublikowanego wczoraj przez Urząd Zamówień Publicznych ...

Zamówienia publiczne a podpis elektroniczny

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Od dnia 18 października 2018 r. postępowania w sprawie zamówień publicznych prowadzone są w formie elektronicznej. Powyższe oznacza, że ...

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

Money.pl

"Zakładamy, że rząd i Sejm przyjmie projekt dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa ...

Fala uwag do projektu nowego prawa zamówień publicznych

Prawo.pl (komunikaty prasowe)

Blisko 50 podmiotów złożyło uwagi do projektu nowego prawa zamówień publicznych. Większość stanowisk liczy nawet kilkanaście stron.

Zmiany w regulacjach dotyczących wadium. Więcej pytań niż odpowiedzi

GazetaPrawna.pl

Pierwsze miesiące obowiązywania przepisów, które zelektronizowały większe zamówienia publiczne, przyniosły wiele pytań, na które wciąż nie ma ...

Przetargi IT rozkręciły się w końcu roku

CRN.PL

Można spodziewać się trendu wzrostowego na rynku zamówień publicznych. Prognozy zakładają wzrost o co najmniej 5 proc. w 2019 r. - według ...

7 najczęstszych problemów z projektami IT w administracji publicznej

Computerworld

7 najczęstszych problemów z projektami IT w administracji publicznej ... Jeśli chodzi o infrastrukturę to widać ogromny przerost skali zamówień w ...

Zamawiający i dostawcy oczekują uproszczenia prawa zamówień publicznych

Rynek Zdrowia

Pod koniec stycznia do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowego prawa zamówień publicznych. Jak mówili eksperci, uczestnicy ...

Jak wyznaczyć warunki udziału w postępowaniu, aby nie narazić się na zarzuty

haloursynow.pl

Jeśli przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów w ... Więcej o warunkach udziału przeczytasz na Portalu Zamówienia Publiczne i ...

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Money.pl

KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE.

Minister Gliński: Jak to jest, że jak PiS rządzi to akurat jest koniunktura?! [WYWIAD]

Super Express

W Polsce są zamówienia publiczne, regulacje europejskie, transparentne konkursy grantowe. Na krótką metę to utrudnia, ale w dłuższej perspektywie ...

Katalogi, opisy i fotografie powinny być uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Portal ZP

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji ...

Ankieta dla wykonawców dot. konkurencyjności w zamówieniach publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do ... Ankieta dla wykonawców dot. konkurencyjności w zamówieniach publicznych.

Zielone zamówienia publiczne – czy mogą być wdrażane z sukcesem?

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

W krajach Unii Europejskiej można wskazać liczne przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zielonych zamówień, z których polskie instytucje ...

Cel zamówień publicznych: można unieważnić postępowanie, jeśli zawarcie umowy jest ...

Rzeczpospolita

U podstaw podjętej decyzji leżał również fakt, że udzielenie zamówienia publicznego w pierwotnie opisanym kształcie i zakresie będzie generowało ...

Propozycje zmian w nowym prawie zamówień publicznych

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Część propozycji, zawartych w projekcie nowego prawa zamówień publicznych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i może służyć ...

Sektor publiczny idzie do chmury

Inwestycje.pl

Na polskim rynku przykładem związanego z przepisami prawa i racjonalnego przejścia na chmurę jest elektronizacja zamówień publicznych. Nowości ...

OPZZ zgłasza uwagi do nowego prawa zamówień publicznych

OPZZ

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych. OPZZ przedłożyło Ministerstwu Przedsiębiorczości i ...

Metody ustawiania przetargów w Polsce: krótki przewodnik dla niezorientowanych

Bezprawnik (Blog)

W Polsce od 2004 roku obowiązuje ustawa „Prawo o zamówieniach publicznych”, od tego czasu kilkukrotnie nowelizowana. W teorii ma ona ...

Elektronizacja zamówień publicznych: Problem skanów w przetargach do rozwiązania

GazetaPrawna.pl

Urząd Zamówień Publicznych wyda stanowisko w sprawie skanów papierowych ofert składanych w elektronicznych przetargach. Wcześniej jednak ...

ABC zamówień publicznych

Zamówienia Publiczne Doradca

W praktyce stosowania przepisów prawa sprawą kluczową jest ich zrozumienie. Często przeszkadza w tym specyficzny, prawniczy język… Przeczytaj ...

Krzysztof Koślicki: Regionalne Izby Obrachunkowe funkcjonują już 25 lat. Jak wyglądał ich ...

Prawo.pl (komunikaty prasowe)

... się w problematyce finansów publicznych, w tym podatki, budżet, nadzór i kontrola, gospodarowanie mieniem komunalnym, zamówienia publiczne.

Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców robór ...

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Sąd Najwyższy rozstrzygnął istotne dla podmiotów publicznych jak i ... 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) ...

Dlaczego warto stosować zielone zamówienia publiczne

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Jednym z takich instrumentów są zamówienia publiczne. Mimo, że jest to narzędzie, które należy traktować jedynie jako wspierające osiąganie ...

Zamówienia publiczne po nowemu. To nie tylko ustawa, a cały system

WNP.PL

Przedstawiony projekt Prawa zamówień publicznych to tak naprawdę nie tylko nowa ustawa, ale cały system zamówień publicznych - przekonuje ...

Co zrobić gdy zwycięzca w przetargu nie chce podpisać kontraktu

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

W przetargu publicznym, jeśli wybrany oferent uchyla się od zawarcia ... w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych w kwietniu 2019 r.

INFOR.pl

Planujemy, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafi na Stały Komitet RM, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, ...

Joanna Hołowińska, Piotr Trębicki: Nowe Prawo zamówień publicznych - warto się spieszyć?

Rzeczpospolita

Na chwilę proponujemy zawiesić dyskusję nad pytaniem, czy w ogóle potrzebna jest nam całkowicie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Projekt prawa zamówień publicznych jest zbyt skomplikowany? Lista uwag samorządów coraz ...

PortalSamorzadowy.pl

Projekt ustawy jest zbyt skomplikowany a niektóre zapisy zostały powtórzone w kilku miejscach - tak o projekcie prawa zamówień publicznych pisze ...

Jakość polskiego prawa woła o pomstę do nieba

Interia

Minister wymienia zamówienia publiczne jako obszar, gdzie panują niekonkurencyjne warunki i widać gołym okiem konieczność takich zmian.

Wikariak: Papierowa elektronizacja przetargów

GazetaPrawna.pl

Wiedziałem, że nie inaczej będzie z elektronizacją zamówień publicznych. Spodziewałem się jednak przede wszystkim problemów technicznych, ...

Informacje Prawo zamówień publicznych po nowemu Planujemy, że projekt nowego Prawa ...

wGospodarce

Planujemy, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafi na Stały Komitet RM, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, ...

Dlaczego warto stosować zielone zamówienia publiczne

Archiwum Rzeczpospolitej - Rzeczpospolita

Jednym z takich instrumentów są zamówienia publiczne. Mimo, że jest to narzędzie, które należy traktować jedynie jako wspierające osiąganie ...

Ostatnia runda konsultacji w sprawie nowych e-formularzy ogłoszeń w sprawie zamówień ...

Urząd Zamówień Publicznych

Komisja Europejska rozpoczęła trzeci, ostatni etap konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych, który ...

ABC Prawa zamówień publicznych - Co to jest ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Blog Przetargi - Blog o prawie zamówień publicznych

Przedmiotem umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zawsze ekwiwalentna wymiana świadczenia pieniężnego zamawiającego za dostawę, ...

E-faktury w zamówieniach publicznych – BCC apeluje o modyfikacje

Podatki.biz

E-faktury w zamówieniach publicznych – BCC apeluje o modyfikacje ... które mogą być przesyłane za pośrednictwem e-platformy dla zamówień publicznych. – Dodanie do katalogu faktur elektronicznych i elektronicznych faktur ...

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Komunikaty.pl

Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w ...

Brak informacji o parametrach technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia jest ...

Portal ZP

87 ust. 1, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Nowa odpowiedzialność zbiorowa firm. Kary do 30 mln zł

Interia

... działalności gospodarczej, zakaz promocji i reklamy, zakaz korzystania z dotacji czy subwencji, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,.

Co warto zmienić w przepisach o zamówieniach publicznych?

GazetaPrawna.pl

Jednocześnie jednak Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z ministerstwem postanowili zorganizować bezpośrednie spotkanie osób ...

Podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych: algorytm SHA-1 jednak ważny - wyrok KIO

Rzeczpospolita

1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym orzeczeniu przyjęła zasadność argumentacji, że brak jest norm zarówno ...

Państwowe przetargi nie dla małych? "Nikt tego nie wie lepiej niż ja i moja firma"

Money.pl

Reszta to było zastanawianie się, jak w ogóle podejść do pracy ze startupem, by przypadkiem nie złamać ustawy o zamówieniach publicznych – mówi ...

Zamówienia publiczne: Kara za naruszenie przepisów zależy od okoliczności

GazetaPrawna.pl

W naszej gminie udzielono dwóch zamówień z pominięciem prawa zamówień publicznych. Stało się tak przez niedopatrzenie pracownika. Z czym ...

Emilewicz: kończymy prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych

Rynek Zdrowia

Jesteśmy w przededniu zakończenia prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych - powiedziała w sobotę (16 lutego) minister ...

Nowe prawo zamówień publicznych coraz bliżej

BusinessInsider

Pani minister twierdzi, że nowe prawo zamówień publicznych ma m.in. wzmocnić polskie firmy. Projekt trafił do konsultacji. Zdaniem szefowej resortu ...

BCC: projekt ustawy o zamówieniach publicznych trzeba doszlifować

WNP.PL

Projekt ustawy o zamówieniach publicznych wymaga dopracowania przed ostatecznym przyjęciem, niemniej jednak zasługuje na pozytywną ocenę i ...

Ministerstwo Cyfryzacji

wPrzetargach.pl

Algorytm funkcji skrótu SHA-1 nierekomendowany, co nie znaczy wycofany, stwierdza Ministerstwo Cyfryzacji · czytaj więcej 15 lut 2019, 20:10 ...

Podpisy kwalifikowane, które złożono przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne

Urząd Zamówień Publicznych

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania ...

E-Faktura z administracją publiczną – co warto wiedzieć?

GazetaPrawna.pl

Wynika to z wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Przepisy wchodzą w życie we ...

Nowe prawo zamówień publicznych. Seminarium w Fundacji im. Stefana Batorego

PortalSamorzadowy.pl

Do 20 lutego 2019 r. trwa rejestracja uczestników chcących wziąć udział w seminarium dotyczącym transparentności w zamówieniach publicznych.

Zmiany w zamówieniach publicznych idą w dobrym kierunku

WNP.PL

Kończą się konsultacje w sprawie przygotowywanego przez resort przedsiębiorczości i technologii nowego prawa zamówień publicznych. - To może ...

Zawiadomienie do CBA w sprawie konkursu na pl. Orła Białego. Urząd Zamówień Publicznych ...

Szczecin.Wyborcza.pl

Katarzyna Tyc-Okońska, zastępca dyrektora departamentu kontroli zamówień publicznych tej instytucji poinformowała (z upoważnienia prezesa UZP), ...

Partnerstwo publiczno-prywatne, a tradycyjne zamówienia

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

PPP nie jest formą dotowania sektora publicznego, a jedynie bardziej złożonym zamówieniem publicznym. W konsekwencji celem partnera ...

Czy nowe Prawo zamówień publicznych zmieni obraz zakupów na rynku zdrowotnym?

Rynek Zdrowia

Pod koniec stycznia do konsultacji publicznych został skierowany projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie na początku ...

Michał Makowski: w przetargach musi się dużo zmienić. Również w karaniu

Rzeczpospolita

Zamiast zmieniać kodeks karny, lepiej wpisać przepisy karne do nowego prawa zamówień publicznych. Wymaga to wyważenia wielu racji oraz ...

Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych 2019 - przepisy i struktura dokumentów

INFOR.pl

18 kwietnia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które obligują zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do ...

Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna precyzyjnie określać, w jakich przypadkach ...

wPrzetargach.pl

Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna precyzyjnie określać, w jakich przypadkach kara umowna będzie naliczana. 8 lut 2019, 00:02.

Zamówienia publiczne: co się zmieni?

Rzeczpospolita

Projekt prawa o przetargach kładzie większy nacisk na kształtowanie kryteriów oceny ofert, co jest kluczową kwestią. Czy to jednak pomoże ...

"Prozorro". Elektroniczny system przetargów publicznych na Ukrainie przynosi oszczędności

WNP.PL

Wartość zamówień publicznych na Ukrainie wynosiła w 2015 roku ok. ... przetargów elektronicznych pozwolił podmiotom publicznym zaoszczędzić ok.

Umowę w sprawie zamówienia zawsze wolno rozwiązać na mocy porozumienia jej stron

Portal ZP

139 ustawy Pzp. Artykuł 145a ustawy Pzp przewiduje sytuacje rozwiązania umowy o zamówienie publiczne. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to ...

Zamówienia publiczne: kiedy zmiana umowy wpływa na potencjalny krąg wykonawców

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Prawo zamówień publicznych ogranicza zasadę swobody umów. Zmiany nieistotne w kontraktach są dopuszczalne zawsze. A zmiany istotne tylko w ...

Zamówienia in-house 2019 r.

INFOR.pl

Pomimo niezmodyfikowania treści przesłanek klasyfikujących na gruncie prawa zamówień publicznych, dane zamówienie jako zamówienie ...

#RZECZoPRAWIE - Jacek Sadowy: projekt zmian w prawie zamówień publicznych to krok wstecz

Rzeczpospolita

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych jest przegadany i wprowadza wiele rozwiązań, które mogą sprawić problemy w stosowaniu - ocenia ...

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – jakie zmiany w prawie?

Inwestycje.pl

... międzynarodowych, których Polska jest członkiem, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne czy podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do ... udaje się stosować efektywne kryteria, realnie przybliżające cel zamówienia.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Hubert Nowak: Przy przetargach pomoże dialog i nowa ...

Rzeczpospolita

Ważna jest logika zakupowa, wykonywanie zamówień publicznych na takich zasadach, jak wybieramy prywatnie dla siebie produkty – uważa prezes ...

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Portal ZP

Pytanie: Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na ...

Biznes bez papieru – Paperless

haloursynow.pl

Jeśli twoja firma realizuje zamówienia publiczne, na pewno spotkałeś się z pojęciem Platformy Elektronicznego Fakturowania. To miejsce, które ...

Nowe prawo "przemodeluje rynek" przetargów

CRN.PL

Jest już gotowy projekt nowego prawa zamówień publicznych. Wprowadzi szereg istotnych zmian. Ma ułatwić dostęp do rynku małym i średnim ...

Zmiany w prawie o zamówieniach publicznych

m.niezalezna.pl

Nowe Prawo zamówień publicznych w sposób radykalny przemodeluje ten rynek - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga ...

Odpowiedzialność karna firm. Biznes chce złagodzenia przepisów

Money.pl

... środków zapobiegawczych, od zakazu reklamy po zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, ale podkreśla, że gwarancja ta nie jest doskonała.

Nowy rok to stare problemy dla MŚP. HoReCa najbardziej obawia się mniejszych zamówień ...

Inwestycje.pl

Wprowadzenie na rynek nowych usług lub produktów oraz wzrost zamówień ze strony administracji publicznej najbardziej może wpłynąć na kondycję ...

Umowy z cenami energii ustalonymi w przetargach można zmieniać

WNP.PL

Urząd Zamówień Publicznych uważa, że zgodnie z prawem dopuszczalne są zmiany w umowach na zakup energii elektrycznej, zawartych zgodnie z ...

Kremlowski wątek w lotniczych zakupach SG

InfoSecurity24

1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku ...

10 ważnych zagadnień dotyczących ustalania wartości zamówienia publicznego - wPrzetargach.pl

wPrzetargach.pl

10 ważnych zagadnień dotyczących ustalania wartości zamówienia publicznego. Co do zasady, zamawiający w jednym postępowaniu powinien ...

Rok 2019 będzie przełomowy, jeśli chodzi o elektronizację zamówień publicznych

PortalSamorzadowy.pl

Obecnie tylko 10 proc. podmiotów udzielających zamówień publicznych korzysta z ... zapewniających przeprowadzenie procesu w formie elektronicznej - tak ... Uważają, że proces pełnego wdrożenia e-zamówień w Polsce potrwa ...

Nowe Prawo zamówień publicznych już w 2020 r.?

Podatki.biz

Resort przedsiębiorczości i technologii opublikował projekt nowego Prawa zamówień publicznych. Nowe regulacje mają wpłynąć zarówno na ...

Zmiany umowy o zamówienie podprogowe – jak ich dokonać

Portal ZP

Jako osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne w tym drobne zapytania ofertowe jak w przypadku dostaw na ww. meble muszę je odebrać ...

RODO w przetargach, czyli jakie są podstawy prawne przesłania zamawiającemu CV pracowników

Prawo.pl (komunikaty prasowe)

RODO nie wprowadza rewolucji w sferze zamówień publicznych. Oferent może udostępnić instytucji zamawiającej dane swoich pracowników, jeśli ...

Możliwość zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ...

Urząd Zamówień Publicznych

W Repozytorium wiedzy/Interpretacje przepisów zamieszczone zostało stanowisko UZP dotyczące możliwości zmiany umowy na sprzedaż energii ...

5 propozycji nowego Prawa zamówień publicznych: perspektywa Zamawiającego

Prawo Dla Samorządu

Dnia 24 stycznia 2019 r. na stronach RCL opublikowany został projektu ustawy Prawo zamówień publicznych , która zastąpić ma obecnie ...

Zamówienia publiczne: start w przetargach ma być łatwiejszy dla firm

Rzeczpospolita

Ministerstwo Przedsiębiorczości oraz Urząd Zamówień Publicznych finalizują prace nad nowym prawem o przetargach. Projekt w tej sprawie trafił w ...

KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec 15 krajów UE ws. zamówień publicznych

Onet.pl

Komisja Europejska uruchomiła procedurę o naruszenie prawa unijnego wobec 15 krajów UE, w tym Polski, ws. zamówień publicznych. Chodzi o ...

Nadużycia w zamówieniach publicznych i projektach realizowanych z POIiŚ

PortalSamorzadowy.pl

"Nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych. Wybrane sygnały ostrzegawcze i najlepsze praktyki" - poradnik o takim właśnie tytule ...

Przetargi: zamawiający będzie musiał przyjąć e-fakturę

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Wkrótce publiczni zamawiający będą zobowiązani do przyjmowania faktur elektronicznych. To rozwiązanie ma sprzyjać handlowi transgranicznemu.

Możliwa waloryzacja publicznych kontraktów. Przepisy są, prawnicy radzą, co zrobić

Gazeta Krakowska

Katarzyna Kuźma z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan, zwraca ...

Przedsiębiorcy apelują o waloryzację w zamówieniach publicznych

Podatki.biz

Wykonawcy zamówień publicznych, w tym szczególnie w sektorze robót budowlanych, zmagają się w ostatnich latach z wyraźnym wzrostem kosztów, ...

MPiT: projekt nowego Prawa zamówień publicznych idzie do konsultacji

Centrum Prasowe PAP

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, w sposób, ...

Przetargi: rewolucyjne zmiany mają usprawnić zamówienia publiczne

Rzeczpospolita

Jeden wyspecjalizowany sąd odwoławczy i nowa procedura polubowna dla sporów w trakcie kontraktu mają usprawnić zamówienia publiczne.

Przetargi: KIO rozstrzygnie też spory w trakcie realizacji umowy

Prawo.pl (komunikaty prasowe)

Wkrótce do konsultacji publicznych trafi projekt nowego prawa zamówień publicznych. Zgodnie z zapowiedziami Mariusza Haładyja, wiceministra ...

Z przetargami śpieszmy się powoli - komentuje Marek Kobylański

Rzeczpospolita

Nowe prawo zamówień publicznych, przygotowywane przez rząd premiera Morawieckiego, może się odbić czkawką po jesiennych wyborach.

Firmom grożą masowe eliminacje z e-przetargów

GazetaPrawna.pl

To właśnie w nich obowiązkowa jest forma elektroniczna. W ubiegłym ... 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm ...

Krajowa Izba Odwoławcza stojąca na straży przetargów w Polsce uznała właśnie, że wysyłanie ...

INNPoland.pl

Dokumenty w przetargach publicznych ... Eksperci są podzieleni – podobnego zdania co KIO jest Urząd Zamówień Publicznych. ... Jak twierdzi NIK, przetargi publiczne, mimo wprowadzenia nowych zasad, i tak często okazują się ...

Skany mogą położyć tysiące przetargów. Wyrok KIO budzi niepokój przedsiębiorców

Money.pl

Wykładnia jest zgodna z wcześniejszym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych. Nie wszyscy eksperci są jednak zgodni co do tego, że oferty ...

Zamówienia publiczne: nowa ustawa ma wiele zmienić

Portal Trybuny Górniczej

Nowe Prawo zamówień publicznych w sposób radykalny przemodeluje ten rynek - powiedziała PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga ...

CBA kontroluje gdańską spółkę

m.niezalezna.pl

Dodała, że kontrola dotyczy wybranych zamówień publicznych, udzielanych i realizowanych przez GAiT w latach 2016-2019. Temistokles Brodowski z ...

UZP zapewnia: MiniPortal działa poprawnie. I wytyka błędy użytkownikom

PortalSamorzadowy.pl

Urząd Zamówień Publicznych potwierdza, że wykonawcy i zamawiający mają problemy z miniPortalem. Uruchomiony w październiku 2018 r. portal, ...

Informacja na temat skutków Brexitu w obszarze zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

W związku ze złożeniem w dniu 29 marca 2017 r. przez Wielką Brytanię notyfikacji Radzie Europejskiej o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej ...

Czy zmiana oferowanego przedmiotu zamówienia na lepszy istotnie modyfikuje umowę?

Portal ZP

Zmiana dotycząca modelu drukarki w przypadku realizacji umowy o zamówienie publiczne będzie nieistotną zmianą treści umowy, w przypadku gdy ...

Zamówienia publiczne: Przedsiębiorca jest bity z każdej strony. I stawiany pod ścianą

GazetaPrawna.pl

5 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) może być wykluczany z kolejnych przetargów. Choć nie jest to ...

10 największych przetargów IT w sektorze publicznym w 2018 r.

Computerworld

Instytucje sektora publicznego w ramach 10 największych przetargów na ... W dziesięciu największych zamówieniach publicznych zakupiono 1105 ...

Administracja nie uniknie e-faktur. Nowy obowiązek od kwietnia

PortalSamorzadowy.pl

Automatyczne przetwarzanie faktur będzie w Polsce dotyczyć ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym i w ...

Już w kwietniu zacznie obowiązywać dyrektywa KE w sprawie e-faktur

Wiadomosci Handlowe

Już w kwietniu zacznie obowiązywać dyrektywa KE w sprawie e-faktur ... elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych.

UZP: Poradnik z katalogiem dobrych praktyk

edroga.pl

Urząd Zamówień Publicznych przygotował dla zamawiąjących "Poradnik z ... bądź właściwości estetycznych przedmiotu zamówienia publicznego.

10 mitów w zamówieniach publicznych. Część 2

wPrzetargach.pl

10 mitów w zamówieniach publicznych. Część 2. 14 sty 2019, 00:00. 10 mitów w zamówieniach publicznych. Część 2. Pobierz cały artykuł w formacie ...

Miał być superportal od przetargów. Do "super" daleko. Jest problem

PortalSamorzadowy.pl

MiniPortal miał być "przejrzystym i przyjaznym" narzędziem do realizacji zamówień publicznych. Narzędzie wprowadzone jako przejściowe, mające ...

Rusza strona FB ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

szprotawa.pl

W celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, na stronie umieszczane będą wszystkie postępowania ...

Otwieramy Forum Praktyk Branżowych

Urząd Zamówień Publicznych

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania wyrażone w trakcie konsultacji przeprowadzonych za pośrednictwem strony internetowej UZP uruchamiamy ...

Odpowiedzialność karna firm. Rząd przyjął projekt ustawy, wątpliwości nie znikają

Money.pl

... środków zapobiegawczych, od zakazu reklamy po zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, ale podkreśla że gwarancja ta nie jest doskonała.

Pominięcie części przedmiotu zamówienia jako przyczyna unieważnienia postępowania

INFOR.pl

Zamawiający opracowując dokumentację postępowania obowiązany jest m.in. do określenia przedmiotu zamówienia jak również dokonania jego ...

System informatyczny do walki z łapówkami. W ten sposób służby będą walczyć z korupcją

m.niezalezna.pl

Dzięki informatyzacji systemów zamówień publicznych i wprowadzeniu nowych technologii do administracji, problem korupcji uda się zminimalizować ...

Przetargi regulowane na nowo. Sprawdź, co zmieni się w prawie zamówień publicznych

GazetaPrawna.pl

Za dwa tygodnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawi pełen projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.źródło: ...

Vademecum przetargowe. Zabezpieczenie udziału w przetargu - wadium z kapitału własnego czy ...

Kurier Poranny

Przedsiębiorca chcący wygrać przetarg, w którym obowiązują zamówienia publiczne, potrzebuje pieniędzy zarówno po to, aby przystąpić do ...

Kryteria pozacenowe w zamówieniach publicznych: jest ich jak na lekarstwo

RynekAptek.pl

Cena nadal jest kluczowym elementem, który decyduje o wyborze oferty w zamówieniach publicznych. W praktyce stosowanie kryteriów ...

Cyfryzacja po polsku. Przetargi na miliardy złotych w przeciążonej sieci

Money.pl

Przygotowywane przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo ... na elektroniczne przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego.

Ugoda i mediacja w zamówieniach publicznych

Rzeczpospolita

Poprzez zamówienia publiczne prowadzone są inwestycje infrastrukturalne państwa, a także zaspokajane inne potrzeby społeczne. Niestety ...

Jakie mają być nowe zasady odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,. - wstrzymanie wypłat dotacji lub subwencji lub innych form wsparcia finansowego ze środków ...

Terminy zapłaty w zamówieniach publicznych – czy są przestrzegane?

CEO Magazyn Polska (komunikaty prasowe)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło Zieloną Księgę dotyczącą zatorów płatniczych. Znajduje się w niej wiele istotnych ...

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

Portal ZP

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji ...

Ugoda i mediacja konieczne w zamówieniach publicznych

Rzeczpospolita - Archiwum

Poprzez zamówienia publiczne prowadzone są inwestycje infrastrukturalne państwa, a także zaspokajane inne potrzeby społeczne. Niestety ...

Będzie można ukarać firmę bez winnego i wyroku sądu. Ministerstwo szykuje radykalne zmiany

BusinessInsider

... korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;; zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; ...

Sam przetarg to nie wszystko. Haładyj: Tworzymy specjalny wydział KIO do rozwiązywania sporów ...

GazetaPrawna.pl

MPiT zakończyło prace nad projektem zupełnie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Poprzedziły je konsultacje ogólnej koncepcji zmian.

Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe rozdanie

Parkiet

zakaz prowadzenia działalności określonego rodzaju, zakaz promocji i reklamy, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. Niemniej pojawiają się ...

Przetargi w IT obudziły się z letargu

PulsBiznesu

W minionym roku liczba ogłoszonych zamówień publicznych z tego obszaru wzrosła o ponad 15 proc., natomiast liczba rozstrzygniętych postępowań ...

Wielkie publiczne przetargi na komercyjnych platformach: E-zamówienia pozostawione bez nadzoru

GazetaPrawna.pl

Od kilku miesięcy największe przetargi na zamówienia publiczne o wartości ... muszą obowiązkowo odbywać się elektronicznie.źródło: ShutterStock.

Czy udzielając wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

Blog Przetargi - Blog o prawie zamówień publicznych

1 Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia ... w ramach jednego projektu unijnego stanowią jedno zamówienie publiczne.

Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych w…

Zamówienia Publiczne Doradca

Od początku 2018 roku do końca listopada w bazie TED opublikowano ogółem 200.720 ogłoszeń o przetargach. Z tego 146.666 (73,07%) przetargów ...

Poprawianie nieistotnych omyłek i odrzucanie ofert

Zamówienia Publiczne Doradca

Badanie ofert i odrzucanie tych, których treść nie odpowiada treści SIWZ to trudne, złożone i doniosłe w skutkach czynności zamawiającego w ...

E-zamówienia w powijakach

PulsBiznesu

Tylko 10 proc. podmiotów publicznych spełnia wymóg elektronizacji w ... Tylko 10 proc. podmiotów, które udzielają w Polsce zamówień, korzysta ...

Huawei i ZTE na cenzurowanym w Czechach

mGSM.pl

wycofywaniem rozwiązań Huawei i ZTE ze Stanów (rozbudowa sieci 5G i wszelkie zamówienia publiczne) i sugestią dla partnerów USA, by postąpili ...

Minister Emilewicz powołała Huberta Nowaka na prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

PAP

"Z dniem 18 grudnia 2018 r. minister Przedsiębiorczości i Technologii pani Jadwiga Emilewicz powołała na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień ...

Konsorcjanci mają swobodę decyzji w zakresie wspólnego ubiegania się o zamówienie

Portal ZP

Artykuł 23 ustawy Pzp nie wprowadza żadnych ograniczeń w udziale konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia: czy można zmienić lidera konsorcjum w toku postępowania

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Zmiana lidera konsorcjum po złożeniu oferty jest zgodna z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem, że skład konsorcjum pozostaje ten sam.

Wyniki ankiety UZP dot. udostępnienia zakładki „Forum Praktyk Branżowych”

Urząd Zamówień Publicznych

Wierzymy, że inicjatywa ta, obok wzorcowych dokumentów opracowywanych przez Urząd Zamówień Publicznych i dobrych praktyk, będzie ułatwiać ...

E-zamówienia z problemami. Niektórych ofert nie da się otworzyć

Forsal.pl (komunikaty prasowe)

Do Urzędu Zamówień Publicznych zgłoszono dotychczas ok. ... do kontaktu z zamawiającym środków komunikacji elektronicznej może być ...

W elektronicznych przetargach nie wszystkie oferty chcą się otwierać

GazetaPrawna.pl

Podczas próby szyfrowania pliku zawiesił się cały komputer – opowiada Artur Wawryło, ekspert prowadzący Kancelarię Zamówień Publicznych.

Parlament Europejski ratyfikował umowę UE-Japonia

Bankier

Umożliwi także europejskim przedsiębiorstwom ubieganie się o zamówienia publiczne w 54 dużych japońskich miastach. Po zatwierdzeniu ...

Przetargi: odrębna procedura dla zamówień na usługi społeczne

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

Odwołanie względem czynności podejmowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są tzw. usługi ...

Elektroniczne przetargi z problemami: Wykonawcy popełniają błędy

GazetaPrawna.pl

2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm ... mające funkcjonować do czasu uruchomienia systemu e-Zamówienia.

Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert może zmuszać do unieważnienia postępowania

Komunikaty.pl

Zamówienia publiczne (fot.Shutterstock). Nieprawidłowe dane w kryteriach oferty może zostać ocenione błędnie i być podstawą do unieważnienia ...

Będzie nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Co przyniosą zmiany?

GazetaPrawna.pl

... korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Elektronizacja zamówień publicznych

RPO WSL 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Elektronizacja zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu ...

Przetargi pozorowane dla wojska i policji. Mają wspólny mianownik: tylko jednego oferenta

Dziennik.pl

W świetle reflektorów mamy do czynienia z rozmontowaniem systemu zamówień publicznych. I nie dotyczy to tylko wielkich przetargów ministerstw, ...

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

Wyborcza.biz

Inaczej sytuacja wygląda na rynku zamówień publicznych. Zamówienia publiczne obwarowane są bowiem licznymi ograniczeniami wynikającymi z ...

Zamawiający jako podmiot organizujący rynek, czy również jako bezpośredni wykonawca ...

Rzeczpospolita (komunikaty prasowe)

W przededniu zapowiadanej publikacji projektu nowego Prawa zamówień publicznych, która w zamyśle ma jeszcze bardziej niż obecna ustawa ...