HISTORIA POLSKICH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulacje prawne w czasach II RP

Regulacje prawne w czasach PRL

Ustawa o zamówieniach publicznych

Prawo zamówień publicznych z 2004 r.

Prawo zamówień publicznych z 2019 r.