Szyfrowanie JEDZ

Niniejszy tekst opiera się w istotnym stopniu na informacjach zwartych w Instrukcji wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych dostępnej TUTAJ, ale zawiera także pewne dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Oświadczenie JEDZ składane jest zamawiającemu przed terminem składania ofert, Zamawiający z oczywistych względów nie powinien móc zapoznać się z treścią JEDZ przed upływem tego terminu. Z tego powodu zgodnie z instrukcją UZP wykonawca powinien podpisany wcześniej JEDZ zaszyfrować, a hasło do odszyfrowania przekazać wraz z ofertą. W ten sposób treść JEDZ będzie dostępna dopiero po terminie otwarcia ofert.

Wykonawca do zaszyfrowania oferty musi dysponować odpowiednim programem. Instrukcja wymienia m.in. dwa bezpłatne, ogólnodostępne programy: AES Crypt oraz 7-Zip. W obu przypadkach szyfrowanie realizowane jest zgodnie z tym samym algorytmem – AES-256. AES jest pierwszym (i jedynym) dostępnym publicznie szyfrem, który był zatwierdzony i wykorzystywany przez NSA do ochrony ściśle tajnych informacji.

Należy zaznaczyć, że nawet najmocniejszy szyfr może nie stanowić wystarczającego zabezpieczenia, gdy zostanie zastosowane słabe hasło. Jeśli wykonawcy zależy na mocnym zabezpieczeniu oświadczenia powinien wybierając hasło stosować odpowiednie zasady, na przykład podane tutaj.
Szyfrowanie w przypadku obu programów polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nazwę szyfrowanego pliku. W przypadku programu AES Crypt należy wybrać z wyświetlonego menu funkcję „AES Encrypt”. W przypadku programu 7-Zip – funkcję „7-Zip”, a następnie „Dodaj do archiwum…”. W obu przypadkach, dla uniknięcia pomyłki konieczne jest dwukrotne wprowadzenie hasła. W programie 7-Zip, który oprócz szyfrowania pliku dokonuje jego kompresji, dostępne są dodatkowe opcje, a także istnieje możliwość wyboru metody szyfrowania.

Zaszyfrowane oświadczenie JEDZ zapisywane jest domyślnie w tym samym folderze, co niezaszyfrowany oryginał. W przypadku programu 7-Zip zmieniane jest dotychczasowe rozszerzenie pliku na nowe - .zip (np. plik o pierwotnej nazwie jedz.xml otrzymuje nazwę jedz.zip). W przypadku użycia programu AES Crypt dodawane jest dodatkowe rozszerzenie - .aes (np. plik o pierwotnej nazwie jedz.xml otrzymuje nazwę jedz.xml.aes).

 

Program AES Crypt dostępny jest tutaj.

Program 7-Zip dostępny jest tutaj.