Ustawa PZPUSTAWA  Prawo zamówień publicznych

miejsce publikacji: tj. Dz.U. 2018 poz. 1986

miejsce publikacji zmian: Dz.U. 2018 poz. 2215, z 2019 r. poz. 53

data wydania: 29 styczeń 2004 r.

data ogłoszenia: 09 luty 2004 r.

data wejścia w życie: 02 marzec 2004 r.

akt prawny obowiązujący

metryka: (aby jej użyć trzykrotnie kliknij poniżej i naciśnij CTR+C)

ustawa  z dnia 29/01/2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)

Treść aktu na serwerze ISAP

Strona aktu prawnego na serwerze ISAP Kancelarii Sejmu RP

Tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych

© iTexa Sp. z o.o.