PRAWO EUROPEJSKIE OBOWIĄZUJĄCE-KOMUNIKATY
KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY w sprawie zastosowania artykułu 296 Traktatu w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności

KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych

© iTexa Sp. z o.o.