Użytkownicy, którym nadano login i hasło mogą się zalogować, by uzyskać dostęp do funkcji - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.