Ogłoszenia o zamówieniach
(dostawy i usługi związane z pobieraniem opłat)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
BZP560542-N-20202020-07-102020-08-04PNOPrzechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP560500-N-20202020-07-102020-07-20PNOZaprojektowanie, montaż i dostawa oraz instalacja i świadczenie usługi serwisowej dla modułów pomiarowych w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza”.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP558907-N-20202020-07-072020-07-16PNOPrzeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, LWROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.Wrocław
TED310043-20202020-07-032020-08-10PNORoboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensoryPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED308547-20202020-07-022020-08-05PNOZaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji SkarbowejSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP557269-N-20202020-07-022020-07-10PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
TED294669-20202020-06-252020-08-07PNODostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla „Internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin”WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIUPoznań
TED289613-20202020-06-222020-07-23PNOAdministrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta OleśnicySEKCJA DRÓG MIEJSKICHOleśnica
BZP552564-N-20202020-06-192020-06-30PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP552555-N-20202020-06-192020-06-30PNOZorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna.URZĄD MIASTA MSZANA DOLNAMszana Dolna
TED283375-20202020-06-182020-07-22PNO"Stop ze smogiem w gminie Tuszów Narodowy – redukcja emisji" – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły na eko-groszek)GMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy
BZP551788-N-20202020-06-182020-06-29PNOWymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.MIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP550830-N-20202020-06-162020-06-26PNOZorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w WąbrzeźnieGMINA MIASTO WĄBRZEŹNOWąbrzeźno
TED270470-20202020-06-102020-07-16PNOWykonanie usługi montażu liczników energii elektrycznej u Odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 7 zadańPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
BZP549053-N-20202020-06-102020-06-23PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Chrzanowie.GMINA CHRZANÓWChrzanów
TED263887-20202020-06-082020-07-09PNO„STOP ZE SMOGIEM" w gminie Tuszów Narodowy - wymiana dotychczasowych niskosprawnych źródeł ciepła w gosp. domowych – dostawa i montaż wysokospr. kotłów gazowych oraz oraz opalanych biomasąGMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy
BZP547338-N-20202020-06-042020-06-16PNOHolowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur RejonowychPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
TED257004-20202020-06-032020-06-19PNOWymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia
BZP546871-N-20202020-06-032020-06-15PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W SZTUMIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP546329-N-20202020-06-022020-06-15PNOWymiana wodomierzy w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie częściSZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.Szczecin
TED244425-20202020-05-262020-06-30PNOŚwiadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowymZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
TED227313-20202020-05-152020-06-23PNOZorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowychZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIEKoszalin
TED227135-20202020-05-152020-06-18PNOUsługa prowadzenia miejsc obsługi klienta – punktów dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO)INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP540010-N-20202020-05-142020-05-22PNOOrganizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Władysławowo i Gminy Jastarnia w sezonach letnich w latach 2020 – 2022ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKUGdańsk