Ogłoszenia o zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED161948-20202020-04-062020-05-11PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED161291-20202020-04-062020-05-08PNOZP/44/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED161187-20202020-04-062020-05-08PNOWdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja regionalnego dziedzictwa telewizyjnego i filmowego z archiwum TVP S.A.”TELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED161128-20202020-04-062020-05-07PNOZakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby GITDSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED159442-20202020-04-032020-05-12PNOWdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznejGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED158946-20202020-04-032020-05-07PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawą systemu w części administracyjnejNARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERWarszawa
TED158852-20202020-04-032020-05-07PNODostawa wyposażenia budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
TED158825-20202020-04-032020-05-08PNODostawa urządzeń biurowych i informatycznychŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED158824-20202020-04-032020-05-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED158796-20202020-04-032020-05-14PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED158776-20202020-04-032020-05-06PNODostawa drukarek biurkowych, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED158771-20202020-04-032020-05-11PNOZakup wyposażenia wraz z dostawą, montażem i instalacją dla realizowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 – 3 częściGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
TED158764-20202020-04-032020-05-05PNODostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania „Rozbudowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii wraz z zakupem gammakamery typu Spect-CT z wyposażeniem”MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SP. Z O.O.Siedlce
BZP529374-N-20202020-04-032020-04-17PNOZP/28/2020 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznychGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP529340-N-20202020-04-032020-04-15PNOŚwiadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infoliniiMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP529335-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa oprogramowaniaCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP529295-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP529273-N-20202020-04-032020-04-15PNOUsługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w SzpitaluSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP529207-N-20202020-04-032020-04-17PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami, wyposażenia multimedialnego wraz z akcesoriami oraz stołów konferencyjnychSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP529119-N-20202020-04-032020-04-17PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PODODDZIAŁÓW HUMINT4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
BZP529112-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa nowego sprzetu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOOpole
BZP529103-N-20202020-04-032020-04-15PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP529090-N-20202020-04-032020-04-20PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O.O.Toruń
BZP529079-N-20202020-04-032020-04-15PNOZakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzyMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze
BZP529024-N-20202020-04-032020-04-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOPoznań
BZP529021-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie(DFP.271.52.2020.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP528999-N-20202020-04-032020-04-15PNOWyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite ETAP I i IIGMINA BRZUZEBrzuze
BZP528985-N-20202020-04-032020-04-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowegoMORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP528970-N-20202020-04-032020-04-15PNOŚwiadczenie usługi kontroli strefy płatnego parkowania w ZakopanemGMINA MIASTA ZAKOPANEZakopane
BZP528951-N-20202020-04-032020-04-20PNOBudowa nawierzchni z asfaltu oraz nawierzchni z kostki brukowej w ramach zadania pn. „Budowa drogi w m. Szklarnia”GMINA WRONKI REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINYWronki
BZP528939-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowychEKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP528933-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP528850-N-20202020-04-032020-04-28PNODostawę oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP528498-N-20202020-04-032020-04-15PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdal-nym w ramach programu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP527975-N-20202020-04-032020-04-16PNODostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP527920-N-20202020-04-032020-04-16PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP527892-N-20202020-04-032020-04-20PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i klawiatur.WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED158058-20202020-04-022020-05-06PNOZaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarekPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O.Gdynia
TED157505-20202020-04-022020-05-06PNOŚwiadczenie usług hostingu oraz usług utrzymania dla portalu usługowegoURZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
TED157480-20202020-04-022020-05-06PNOWdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED157370-20202020-04-022020-05-08PNOŚwiadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Radia Poznań S.A. w sześciu zadaniachPOLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU RADIO POZNAŃ S.A.Poznań
TED156960-20202020-04-022020-05-07PNOWdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez województwo podkarpackieWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
TED156940-20202020-04-022020-05-06PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z macierzą dyskową do przechowywania danych oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiujących do obsługi procesu dydaktycznegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED156898-20202020-04-022020-04-16PNOSukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED156812-20202020-04-022020-06-08PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podzałem na 3 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED156807-20202020-04-022020-05-06PNODostawa licencji Commvault wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia technicznego i aktualizacjiMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP528926-N-20202020-04-022020-04-20PNO„Wdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów” etap IGMINA CHOCIANÓWChocianów
BZP528904-N-20202020-04-022020-04-10PNOOdnowienie 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych na okres 12 miesięcyMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP528903-N-20202020-04-022020-04-14PNO„DOSTAWA ARTYKUŁÓW I AKCESORIÓW BIUROWYCH, PIŚMIENNICZYCH, ARCHIWIZACYJNYCH ORAZ KSIĄŻEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO”13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP528896-N-20202020-04-022020-04-14PNOSukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP528894-N-20202020-04-022020-04-17PNO„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kamionka z podziałem na części”URZĄD GMINY W KAMIONCEKamionka
BZP528876-N-20202020-04-022020-04-10PNOWsparcie Zamawiającego w zakresie prowadzenia testów integracji baz danych oraz zbadanie możliwości migracji baz danych.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP528865-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniemMUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIUPoznań
BZP528861-N-20202020-04-022020-04-16PNODostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe systemu informatycznego „portal pracowniczy” dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP528782-N-20202020-04-022020-04-08PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi projektu – „Lepszy rozwój, lepszy start”GMINA GIDLEGidle
BZP528772-N-20202020-04-022020-04-15PNO„Dostawa stacji roboczych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP528702-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa elementów do stanowisk laboratoryjnych na potrzeby KSON Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP528643-N-20202020-04-022020-04-10PNODostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP528605-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa przełączników sieciowychAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP528597-N-20202020-04-022020-04-15PNOUsługi telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci internet dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP528367-N-20202020-04-022020-04-10PNOUsługa dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia SystemuKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP528209-N-20202020-04-022020-04-15PNOAktualizacja baz danych statków powietrznych33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOPowidz
BZP527943-N-20202020-04-022020-04-17PNO„Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP527310-N-20202020-04-022020-04-20PNOSukcesywna dostawa części komputerowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/25/TB.POLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED155424-20202020-04-012020-05-06PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED154919-20202020-04-012020-04-16PNOZakup laptopówCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED154816-20202020-04-012020-05-04PNODostawa aparatów telefonicznych, przystawek i części do telefonów dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED154813-20202020-04-012020-05-14PNO„Zakup wraz z dostawą 2 sztuk autobusów z napędem elektrycznym”MIASTO OSTROŁĘKAOstrołęka
TED154792-20202020-04-012020-05-04PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED154788-20202020-04-012020-05-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-300/2020)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED154787-20202020-04-012020-05-05PNODostawy zestawów komputerowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED154767-20202020-04-012020-05-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP528596-N-20202020-04-012020-04-09PNOusługa weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac – cyfrowej archiwizacji - skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych w 2 Powiatach woj. Łódzkiego: bełchatowskim oraz radomszczańskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
BZP528577-N-20202020-04-012020-04-09PNOdostawa licencji, świadczenie usługi backupu oraz nadzór autorski nad posiadanymi modułami Systemu i serwis oprogramowania medycznego HIS (wraz z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIUWrocław
BZP528574-N-20202020-04-012020-04-10PNOZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ŁózkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski
BZP528571-N-20202020-04-012020-04-09PNODostawa licencji oprogramowania STATISTICA, na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP528529-N-20202020-04-012020-04-09PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP528517-N-20202020-04-012020-04-09PNODostawa producenckich kontraktów serwisowychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP528509-N-20202020-04-012020-04-22PNODostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Realizacja w ramach zadania pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty pleneroweTEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJRzeszów
BZP528408-N-20202020-04-012020-04-16PNOSukcesywna dostawa pamięci do przechowywania danychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP528377-N-20202020-04-012020-04-15PNOUSŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA SERWISOWEGO DLA SYSTEMÓW FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP528375-N-20202020-04-012020-04-15PNODostawa drukarki 3D dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP528312-N-20202020-04-012020-04-10PNODostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w KielcachZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCHKielce
BZP528308-N-20202020-04-012020-04-14PNODostawa wyposażenia klasy biologicznej w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."GMINA SZPROTAWASzprotawa
BZP528267-N-20202020-04-012020-04-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej.WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
BZP527599-N-20202020-04-012020-04-15PNOZakup i dostawa oprogramowania typu CAT w ramach projektu KPK- Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w ŁomżyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP527576-N-20202020-04-012020-04-14POGWykonanie usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa realizującego usługi badawcze w ramach projektu pod roboczym tytułem: "Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu."GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527387-N-20202020-04-012020-04-16PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla ŁUKASIEWICZ-PORTSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
TED154134-20202020-03-312020-05-06PNOWdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED154057-20202020-03-312020-05-05PNOZakup Licencji MicrosoftPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED153384-20202020-03-312020-05-04PNOUsługi public relations wraz z edukacją ekologicznąPORT CZYSTEJ ENERGII SP. Z O.O.Gdańska
TED153374-20202020-03-312020-05-07PNO„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED152578-20202020-03-312020-05-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja e-usług na potrzeby projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED152577-20202020-03-312020-05-05PNORozbudowa infrastruktury SANMIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
TED152561-20202020-03-312020-05-04PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED152464-20202020-03-312020-04-30PNODzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNGTELEWIZJA POLSKA S.A .Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED152419-20202020-03-312020-05-04PNOZakup sprzętu komputerowego (monitory LCD)URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP528216-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa komputerów stacjonarnychCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP528171-N-20202020-03-312020-04-16PNOModernizacja oprogramowania parkometrówGDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
BZP528162-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa sprzętu komputerowego - 2 zadaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP528150-N-20202020-03-312020-04-21PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: FH/01/03/20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP528138-N-20202020-03-312020-03-09PNO„Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie”- zakup i dostawa sprzętu do pracowni mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzętu ICTZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. MJR H.SUCHARSKIEGOPrzasnysz
BZP528135-N-20202020-03-312020-04-28PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP528110-N-20202020-03-312020-04-16PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP528109-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP528077-N-20202020-03-312020-04-15PNOREMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU 332 W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ Miejsce: Gdynia ul. Śmidowicza 48KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
BZP528051-N-20202020-03-312020-04-08PNOWyposażenie Szkół objętych projektem w nowe technologie, materiały i narzędzia – biblioteczka zawodoznawcza w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów.”POWIAT GÓROWSKIGóra
BZP527971-N-20202020-03-312020-04-08PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA INTERDYSCYPLINARNEGO LABORATORIUM EUROPEJSKICH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAAKADEMIA IM.JAKUBA Z PARADYŻAGorzów Wielkopolski
BZP527933-N-20202020-03-312020-04-08PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W KWIDZYNIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP527931-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu BadawczegoINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP527902-N-20202020-03-312020-04-08PNOUsługa budowy narzędzia informatycznego wspierającego ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na zawody "Barometr zawodów"WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP527881-N-20202020-03-312020-04-08PNOŚwiadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer oraz Portalu Raportowego w AMW SINEVIA Sp. z o.o.AMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki
BZP527840-N-20202020-03-312020-06-08PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podziałem na trzy (3) części.INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP527831-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP527619-N-20202020-03-312020-04-15PNODostawa wsparcia technicznego dla urządzeń oraz licencjiPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP527289-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP527164-N-20202020-03-312020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"GMINA LELKOWOLelkowo
BZP526061-N-20202020-03-312020-04-09PNOZAKUP SUBSKRYPCJI PAKIETU OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM NA OKRES 12 MIESIĘCY WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGONARODOWE CENTRUM NAUKIKraków
BZP525992-N-20202020-03-312020-05-07PNOUsługa audytu zapewniającego rozpoznawalność w przeglądarkach internetowychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP524136-N-20202020-03-312020-04-10PNOŚwiadczenie usługi dostępu do InternetuGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED151741-20202020-03-302020-05-05PNOUsługi – Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP obejmującego procesy wspomagające dla Tauron Wydobycie S.ATAURON WYDOBYCIE S.A.Jaworzno
TED151722-20202020-03-302020-04-10PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED151643-20202020-03-302020-05-04PNOSukcesywna dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnymENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED151007-20202020-03-302020-05-11PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu RPO WZ 2014–2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie”WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED151001-20202020-03-302020-04-10PNOZakup usług wsparcia oraz rozbudowa systemu ADC F5URZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED150951-20202020-03-302020-05-05PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 4GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED150880-20202020-03-302020-05-08PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED150457-20202020-03-302020-05-05PNOZakup (dostawa) artykułów różnego przeznaczenia dla jednostek organizacyjnych Szpitala – 16 pakietówSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED150451-20202020-03-302020-05-05PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (systemów) telefonii IP oraz rejestratorów korespondencji wraz z dostawą pakietów serwisowych dla zaoferowanego sprzętuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
TED150359-20202020-03-302020-04-30PNODostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems i Huawei TechnologiesMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED150335-20202020-03-302020-04-30PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
TED150331-20202020-03-302020-05-07PNOWdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Politechniki Koszalińskiej oraz udzielenie terminowej licencjiPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP527898-N-20202020-03-302020-04-20PNOWykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni”.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP527879-N-20202020-03-302020-04-06PNODostawa oprogramowania biurowegoAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
BZP527800-N-20202020-03-302020-04-08PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP527786-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP527782-N-20202020-03-302020-04-17PNODostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—WYTWÓRCZE SP. Z O.O. W WOLI UHRUSKIEJWola Uhruska
BZP527781-N-20202020-03-302020-04-21PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu – na Kampusie C Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP527766-N-20202020-03-302020-04-09PNODostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP527758-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa i montaż wodomierzy oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach na terenie Gminy Batorz w ramach projektu „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Batorz”URZĄD GMINY BATORZBatorz
BZP527739-N-20202020-03-302020-04-07PNOStworzenie i wsparcie aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne, której celem będzie zbieranie informacji o otoczeniu językowym dziecka oraz słowach, neologizmach i wypowiedziach wielowyrazowych dzieciUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP527691-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznejPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP527688-N-20202020-03-302020-04-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP527680-N-20202020-03-302020-04-10PNO„Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA ŻURAWICAŻurawica
BZP527638-N-20202020-03-302020-04-23PNOUnowocześnienie pracowni specjalistycznych PWSIiP w Łomży”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP527622-N-20202020-03-302020-04-09PNOUsługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP527606-N-20202020-03-302020-04-08PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP527600-N-20202020-03-302020-04-21PNODostawa oprogramowania do nauczania algorytmówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP527589-N-20202020-03-302020-04-07PNOUsługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny – Centralny Rejestr Nowotworów), PN-77/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP527547-N-20202020-03-302020-04-08PNOWykonanie usługi nadzoru nad pracami geodezyjnymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 13 powiatów województwa podlaskiego.ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSIEMIATYCZE
BZP527444-N-20202020-03-302020-04-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania przeznaczonego do tworzenia, analizy i prezentacji danych przestrzennych (oprogramowanie klasy GIS)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527195-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania iMAR do redukcji artefaktów w badaniu tomografią komputerową firmy Siemens dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP527084-N-20202020-03-302020-04-08PNOUdzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z elektronicznych wersji publikacji książkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej GórzeKARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP526965-N-20202020-03-302020-04-27PNOOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach DolnychBIESZCZADZKI PARK NARODOWYLutowiska
BZP526464-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa komputerów poleasingowychGMINA CIESZYN, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA BURMISTRZ MIASTA CIESZYNACieszyn
TED149566-20202020-03-272020-04-29PNOWsparcie serwisowe na FW Karścino na okres 2 latENERGA OZE S.A.Gdańsk
TED148496-20202020-03-272020-04-30PNOWdrożenie systemu NAC (Network Access Control)URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED148426-20202020-03-272020-04-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED148420-20202020-03-272020-05-19PNOŚwiadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych i (...)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
TED148297-20202020-03-272020-04-28PNOModernizacja oraz asysta techniczna i wsparcie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w KrakowieGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED148275-20202020-03-272020-04-30PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim i wysokomazowieckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED147697-20202020-03-272020-04-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu SzczecińskiegoUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED147579-20202020-03-272020-04-29PNOZaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadaniaZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINAKalisz
BZP527532-N-20202020-03-272020-04-07PNOKompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy KępiceGMINA KĘPICEKępice
BZP527528-N-20202020-03-272020-04-06PNOdostawa licencji Veeam, VMware, FortinetŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP527515-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla potrzeb realizacji projektu – „Lepszy rozwój, lepszy start”GMINA GIDLEGidle
BZP527490-N-20202020-03-272020-04-14PNOPrzebudowa i dostosowanie pomieszczenia technicznego w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk na potrzeby infrastruktury teletechnicznejINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP527483-N-20202020-03-272020-04-15PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP527480-N-20202020-03-272020-04-06PNOPozimowe oraz letnie zamiatanie ulic miejskichGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP527474-N-20202020-03-272020-04-06PNOŚwiadczenie stałego serwisu eksploatacyjnego nad posiadanym oprogramowaniem (KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-ASW) dla filii nr 2, Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP527457-N-20202020-03-272020-04-08PNO„IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej pracę Klubu Integracji Społecznej”, na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP527453-N-20202020-03-272020-04-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego dla Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.120.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP527430-N-20202020-03-272020-04-14PNOPrzebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
BZP527425-N-20202020-03-272020-04-06PNOSerwis systemów Networker i ESXWareWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP527400-N-20202020-03-272020-04-14PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego.GMINA KUTNOKutno
BZP527353-N-20202020-03-272020-04-06PNOModernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) dla obiektu MOSiR - Pływalnia 'Wodny Raj" przy ul Wiernej Rzeki 2 w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ—MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZIŁódź
BZP527345-N-20202020-03-272020-04-16PNOBudowa monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem ZEK w Radymnie przy ul. BudowlanychMIASTO RADYMNORadymno
BZP527313-N-20202020-03-272020-04-06PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanera 3DZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP527307-N-20202020-03-272020-04-15PNODostawa macierzy dyskowej w celu uzupełnienia infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP527294-N-20202020-03-272020-04-06PNODostawa komputerów , monitorów i oprogramowaniaŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP527280-N-20202020-03-272020-04-07PNOWykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej („true ortho”), czterech ortofotomap/fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D oraz mapy solarnej dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych a także instalacji i uruchomienia specjalistycznego oprogramowaniaGMINA MIASTA GDYNIGdynia
BZP527229-N-20202020-03-272020-04-06PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP527132-N-20202020-03-272020-04-09PNO„Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z integracją danych w systemie TurboEWID dla obrębów 12-20 Miasta Słupsk”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP527071-N-20202020-03-272020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”GMINA SZELKÓWStary Szelków
BZP527015-N-20202020-03-272020-04-09PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna MałopolskaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków
BZP526960-N-20202020-03-272020-04-15PNODostawa zestawu analizatorów sprzężonych. Oznaczenie sprawy:IA1/D/20/31/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP526779-N-20202020-03-272020-04-24PNOModernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaMUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKAWieliczka
BZP525588-N-20202020-03-272020-04-06PNODostawa wraz z instalacją oprogramowania do symulacji pól elektromagnetycznych, udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania oraz szkolenie z obsługi oprogramowaniaCENTRUM WYSOKICH TECHNOLOGII W ŚWIERKU HITEC ŚWIERK SP. Z O.O.Otwock
BZP517579-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowy Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”GMINA NOWY STAWNowy Staw
TED146518-20202020-03-262020-05-04PNOPostępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę w zakresie dostaw odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej wraz z usługami pośrednimiLOTOS PETROBALTIC S.A.Gdańsk
TED146463-20202020-03-26PNOKompleksowa organizacja i obsługa logistyczna konferencji i warsztatów na rzecz NASK PIB, w podziale na trzy częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED145859-20202020-03-262020-04-29PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń FortiMail 1000D wraz z oprogramowaniem bezpieczeństwa antywirusowego i antyspamowegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED145846-20202020-03-262020-04-30PNOModernizacja i rozbudowa TIK – e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług (...)MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED145813-20202020-03-262020-04-28PNODostarczenie i implementacja gotowego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi, wraz z usługą dostępu do Systemu w chmurze obliczeniowej, w modelu SaaSUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED145775-20202020-03-262020-04-29PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 3GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED145274-20202020-03-262020-04-29PNOZakup cykloergometru wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.Gdańsk
TED145221-20202020-03-262020-04-28PNOZakup wraz dostawą urządzeń brzegowych oraz usługa wsparcia technicznego urządzeńAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
TED145171-20202020-03-262020-04-28PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP527225-N-20202020-03-262020-04-03PNOAC/BZP/242-037/2020 Dostawa oprogramowania wraz z licencją na generator ataków wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP527202-N-20202020-03-262020-04-03PNOSerwis i rozbudowa systemu do kontroli dostępu i rejestracji zdalnych sesji Fudo, posiadanego przez Bank Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP527181-N-20202020-03-262020-04-03PNOPrzetarg nieograniczony na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i prawa do aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań: Część I: Micro Focus Open Enterprise Server na 600 użytkowników; Część II: Micro Focus GroupWise na 600 użytkowników;GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527170-N-20202020-03-262020-04-03PNOPrzetarg nieograniczony na roczny serwis sprzętu i oprogramowania wraz ze zwiększeniem ilości logów dla centralnego systemu ochrony sieci Fortinet.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527156-N-20202020-03-262020-04-03PNODostawa serwera wraz oprogramowaniem.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP527146-N-20202020-03-262020-04-07PNODostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych systemu bezpieczeństwaSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP527106-N-20202020-03-262020-04-09PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin” -zakup i dostawa materiałów szybkozużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji zajęć oraz sprzętu ICT/ AGDGMINA BURZENINBurzenin
BZP527091-N-20202020-03-262020-04-02PNODOSTAWA CYFROWEGO SYSTEMU MIKSOWANIA DŹWIĘKU NA POTRZEBY TEATRU IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZUTEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZUKalisz
BZP527064-N-20202020-03-262020-04-14PNOZakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentówMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP527027-N-20202020-03-262020-04-03PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP526985-N-20202020-03-262020-04-07PNODostawa duplikatora płyt dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 21/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP526978-N-20202020-03-262020-04-06PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną Część I - Portal internetowy promujący ofertę turystycznąGMINA KUTNOKutno
BZP526953-N-20202020-03-262020-04-03PNOWybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP526916-N-20202020-03-262020-04-15PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Zawodowa lokomotywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32 25-608 Kielce”ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHKielce
BZP526600-N-20202020-03-262020-04-07PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA SUSZSusz
BZP526581-N-20202020-03-262020-04-15PNOWykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w GdyniZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNIGdynia
BZP526539-N-20202020-03-262020-04-06PNOUsługa programistyczna – Full stack developerOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP526207-N-20202020-03-262020-04-15PNOPrzygotowanie projektu User Experience i wykonanie badań User Experience dla wtyczki e-commerce, która będzie użytecznym rozwiązaniem dla branży fashion w modelu B2B.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP525840-N-20202020-03-262020-04-03PNODostawa oprogramowania do programowania wspomaganego komputerowoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT ELEKTROTECHNIKIWarszawa
BZP523897-N-20202020-03-262020-04-03PNODostawa usług wsparcia technicznego dla produktów Microsoft.CENTRUM NAUKI KOPERNIKWarszawa
BZP521990-N-20202020-03-262020-04-20PNODostawy materiałów biurowych i komputerowychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED143978-20202020-03-252020-04-28PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń dla potrzeb Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
TED143968-20202020-03-252020-04-29PNOCyfryzacja PZGiK, modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla podkarpackiego systemu informacji przestrzennej w powiecie leskimPOWIAT LESKILesko
TED143836-20202020-03-252020-05-07PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych” – Szkoła Podstawowa nr 10CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED143789-20202020-03-252020-04-16PNOZakup pakietów serwisowych, z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji i subskrypcji oraz zakup usług Cisco ASNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED143342-20202020-03-252020-04-28PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED143301-20202020-03-252020-04-28PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny)PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED143298-20202020-03-252020-04-28PNOZakup i dostawa oprogramowania komputerowego do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowiskuGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED143282-20202020-03-252020-04-28PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED143256-20202020-03-252020-04-28PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPUZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED143208-20202020-03-252020-04-28PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED143165-20202020-03-252020-05-06PNODostawa komputera stacjonarnego pełniącego rolę stacji roboczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED143156-20202020-03-252020-04-27PNODostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR-20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP526850-N-20202020-03-252020-04-02PNOZP/43/2020 - Usługa serwisowania: 1. systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A., 4. sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej, dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP526827-N-20202020-03-252020-04-03PNOWykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT, opracowania prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z dostawą i konfiguracją oprogramowania do wizualizacji w architekturze chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit i integracją z Systemem MSZ-KIIP.MIASTO KATOWICEKatowice
BZP526806-N-20202020-03-252020-04-06PNO„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIMTomaszów Lubelski
BZP526766-N-20202020-03-252020-04-15PNODostawa sprzętu informatycznego – zamówienie z podziałem na 3 części (zadania)34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIERzeszów
BZP526757-N-20202020-03-252020-04-03PNODostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP526729-N-20202020-03-252020-04-02PNODostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnychWIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII SP ZOZPoznań
BZP526639-N-20202020-03-252020-04-28PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
BZP526609-N-20202020-03-252020-04-03PNOKompleksowe utrzymanie systemu łączności telekomunikacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w stałym ruchu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP526597-N-20202020-03-252020-04-06PNODostawa i wdrożenie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji MedycznejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGIKatowice
BZP526590-N-20202020-03-252020-04-08PNOOpracowanie Mapy wypadków dla miasta Gliwice za lata 2019 - 2021ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
BZP526579-N-20202020-03-252020-04-03PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”POWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP526543-N-20202020-03-252020-04-03PNOStworzenie platformy cyfrowej w ramach projektu Energia Młodych Innowatorów wraz z obsługą graficzną i redakcyjnąPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP526538-N-20202020-03-252020-04-02PNOUsługa opracowania oprogramowania MVP projektu SOC Digital Signage.OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP526505-N-20202020-03-252020-04-02PNOUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page.OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP525853-N-20202020-03-252020-04-03PNODostawa oraz montaż oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP516297-N-20202020-03-252020-04-10PNODostawa laptopa, dysków SSD, dysków twardych i pamięci RAM, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED142472-20202020-03-242020-04-27PNOZapewnienie świadczenia usług asysty technicznej przez producenta Oracle oraz zapewnienie świadczenia lub świadczenie usług wsparcia inżynierskiego dla produktów OracleGAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED142392-20202020-03-242020-04-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED141701-20202020-03-242020-05-06PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – Zespół Szkół i Placówek nr 2CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED141680-20202020-03-242020-04-27PNOZaprojektowanie i implementacja oraz wdrożenie metod harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire – temat: Działki katastralneGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED141613-20202020-03-242020-04-28PNO„Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej wraz z rozbudową na posiadane przez Zamawiającego Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED141580-20202020-03-242020-04-24PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentówCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED141561-20202020-03-242020-05-05PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych" – Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Krzyżowej 12CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED141511-20202020-03-242020-04-27PNO(38) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w latach 2020–2023UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED141490-20202020-03-242020-04-24PNO„Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP” z podziałem na 5 częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED141016-20202020-03-242020-04-27PNODostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora dla Zakładu Diagnostyki NSSU w Krakowie (DFP.271.40.2020.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED140875-20202020-03-242020-04-24PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED140840-20202020-03-242020-04-27PNO„Zakupu infrastruktury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP526474-N-20202020-03-242020-04-03PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniemKLIMAT—ENERGIA—GOSPODARKA WODNAKraków
BZP526467-N-20202020-03-242020-04-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 7/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP526461-N-20202020-03-242020-04-01PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIEWłoszczowa
BZP526433-N-20202020-03-242020-04-08PNOOpracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP526394-N-20202020-03-242020-04-02PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy telemetrycznego systemu do rejestracji ciśnienia, temperatury, aktywności i biopotencjałów u myszy dla Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP526378-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie KamieńskimPOWIAT KAMIEŃSKIKamień Pomorski
BZP526365-N-20202020-03-242020-04-15PNOWykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP526348-N-20202020-03-242020-04-02PNOModernizacja Systemu Komputerowego Centralnej Dyspozytorni (SKCD) dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA S.A.Częstochowa
BZP526340-N-20202020-03-242020-04-01PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP526315-N-20202020-03-242020-04-08PNOObsługa serwisowa systemu informatycznego do obsługi Centralnej Sterylizatornii 30/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP526299-N-20202020-03-242020-04-03PNODostaw sprzętu ICT w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”.GMINA KOLNOKolno
BZP526269-N-20202020-03-242020-04-01PNOModernizacja ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb:0066 – SzemrowicePOWIAT OLESKIOlesno
BZP526216-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa licencji do platformy e-usługSAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKUSłupsk
BZP526210-N-20202020-03-242020-04-15PNOModernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy WłoszakowiceGMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.Włoszakowice
BZP526183-N-20202020-03-242020-04-03PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP526101-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP526058-N-20202020-03-242020-04-02PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Budowa przedszkola w Lubochni”GMINA LUBOCHNIALubochnia
BZP525907-N-20202020-03-242020-03-30PNORozbudowa infrastruktury IT (zakup serwerów i macierzy)METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP525865-N-20202020-03-242020-04-07PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP525781-N-20202020-03-242020-04-01PNOPozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji KosmicznejPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP524613-N-20202020-03-242020-04-15PNOBudowa, usługi serwisowe oraz usługi asysty technicznej systemu Aplikacja Fundusz Sprawiedliwości (AFS)MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED139046-20202020-03-232020-04-27PNORealizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnegoMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
TED138929-20202020-03-232020-04-29PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych" – Szkoła Podstawowa nr 64 przy ul. Medyków 27CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED138382-20202020-03-232020-04-07PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED138320-20202020-03-232020-04-24PNOZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED138224-20202020-03-232020-04-24PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
TED138211-20202020-03-232020-04-23PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w branży administracyjno-usługowejMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCINowy Sącz
TED138202-20202020-03-232020-04-22PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętuSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SP. Z O.O.Warszawa
TED138200-20202020-03-232020-04-23PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED138189-20202020-03-232020-04-27PNOZakup i dostawa kart zbliżeniowych HID Global Mifare 13,56 MHz Classic 1 kB MF1MOA2S50 NXP UID4 dla jednostki będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 6021JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
TED138150-20202020-03-232020-04-27PNODostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w KrakowieZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP526175-N-20202020-03-232020-04-02PNOŚwiadczenie usług w zakresie rozwoju, serwisu i obsługi MABData1, MABData2, MABServer oraz analizy i projektowania algorytmów bioinformatycznychGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP526165-N-20202020-03-232020-04-08PNOBudowa parku na terenie byłego cmentarza ewangelickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 73/6 i 72/1 z obrębu 02-03 przy ul. Polnej w RadzyminieGMINA RADZYMINRadzymin
BZP526109-N-20202020-03-232020-04-01PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP526096-N-20202020-03-232020-04-01PNOUsługa aktualizacji i opieki serwisowej dla systemu SimpleZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP526043-N-20202020-03-232020-03-31PNODostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP526031-N-20202020-03-232020-03-31PNODostawa sprzętu i podzespołów komputerowych oraz akcesoriówKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP526022-N-20202020-03-232020-03-31PNOSukcesywna dostawa oprogramowania biurowego i graficznego oraz systemów operacyjnych na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
BZP526021-N-20202020-03-232020-04-10PNORozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap – zakup, instalacja i konfiguracja Hardware na doposażenie serwerowni oraz Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego – Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego: Dostawa rozszerzenia licencji na dwa procesory na system bazy danych Oracle wraz z rocznym wsparciem producenta i migracja do wersji Standard Edition 2MIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP526007-N-20202020-03-232020-04-02PNONADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICASAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP525996-N-20202020-03-232020-04-03PNOATiK – usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych LAN oraz urządzeń serwerowychPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP525976-N-20202020-03-232020-03-31PNOobsługa informatyczna 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkachDZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP525932-N-20202020-03-232020-04-03PNODostawa serwerów wraz z niezbędną infrastrukturąHYDRO—TECH SP. Z O.O.Nowogrodziec
BZP525929-N-20202020-03-232020-03-31PNOUsługa asysty technicznej systemu w zakładach diagnostyki obrazowej IMPAX (DFP.271.50.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP525892-N-20202020-03-232020-03-31PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka, komputera obliczeniowego oraz monitora.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP525872-N-20202020-03-232020-04-24PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
BZP525858-N-20202020-03-232020-03-31PNOZakup oprogramowania SIEM , subskrypcja oraz asysta techniczna oprogramowaniaMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP525828-N-20202020-03-232020-04-06PNOGeneralny Pomiar Ruchu 2020 w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadaniaZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZIŁódź
BZP525823-N-20202020-03-232020-04-02PNOSukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP Select nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP525799-N-20202020-03-232020-03-31PNOZakup usługi wsparcia systemu provisioningu telefonii IP TiM firmy Aspiria Informations TechnologiesMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP525226-N-20202020-03-232020-04-06PNODostawa komórkowych aparatów telefonicznych, tabletów oraz routerów dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
BZP510817-N-20202020-03-232020-03-31PNOInnowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w ŁodziTEATR IM. STEFANA JARACZA W ŁODZIŁódź
BZP525786-N-20202020-03-212020-03-30PNODostawa komputerów i drukarek wraz oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia Centrum Zdrowia Białołęka ul. Przykoszarowa 16 , 03-260 WarszawaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA—BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED137312-20202020-03-202020-04-27PNOWdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED136247-20202020-03-202020-04-28PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – Zespół Szkół EkonomicznychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED136242-20202020-03-202020-04-28PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy w podziale na 15 częściPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED136114-20202020-03-202020-05-04PNOUsługa asysty i wsparcia technicznego OraclePOLSKI KOMITET NORMALIZACYJNYWarszawa
TED135386-20202020-03-202020-04-28PNODostawa sprzętu informatycznego2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED135331-20202020-03-202020-04-23PNODostawa materiałów biurowych (DFP.271.38.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED135328-20202020-03-202020-04-27PNOZakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowychMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED135267-20202020-03-202020-04-22PNOWykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, dział...MIASTO USTROŃUstroń
TED134753-20202020-03-202020-04-27PNO„Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim” w ramach zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego”URZĄD DZIELNICY TARGÓWEKWarszawa
BZP525771-N-20202020-03-202020-04-20PNOUsługa dosyłu i emisji UKF programu radiowego Radia Zachód S.A.POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP525733-N-20202020-03-202020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku świetlicowo-administracyjnego w PieńkowieGMINA POSTOMINOPostomino
BZP525684-N-20202020-03-202020-03-30PNODostawa i montaż wodomierzy oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach na terenie Gminy Batorz w ramach projektu „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wraz z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Batorz”URZĄD GMINY BATORZBatorz
BZP525666-N-20202020-03-202020-04-14PNODostawa laserowych urządzeń faksowych wraz z toneramiKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP525645-N-20202020-03-202020-03-27PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIEWłoszczowa
BZP525644-N-20202020-03-202020-04-01PNODostawa aparatury mikrofalowejWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP525622-N-20202020-03-202020-03-30PNO„Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego na potrzeby COZL”CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP525568-N-20202020-03-202020-04-17PNOWykonanie robót budowlanych w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie w zakresie rozbudowy systemu SSWiN, wymiany drzwi ewakuacyjnych i wymiany drzwi garażowych (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – trzy części).ZUS I ODDZIAŁ W ŁODZIŁódź
BZP525539-N-20202020-03-202020-03-31PNODostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości RegielnicaGMINA EŁKEłk
BZP525512-N-20202020-03-202020-03-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP525490-N-20202020-03-202020-03-30PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP525485-N-20202020-03-202020-03-30PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego dla 250 stacji roboczychWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP525438-N-20202020-03-202020-04-03PNOWdrożenie i wsparcie serwisowe dla systemu Backupowego na okres 12 m-cy wraz z urządzeniem NAS 27/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP525414-N-20202020-03-202020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP525380-N-20202020-03-202020-04-07PNOOchrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy KlonowejGMINA PACZKÓWPaczków
BZP525376-N-20202020-03-202020-03-31PNO„Dostawa i instalacja systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (System RFID) oraz jego uruchomienie w środowisku istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP525364-N-20202020-03-202020-03-31PNO,,IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę mieszkańców w ZLM i BGM na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP525331-N-20202020-03-202020-04-06PNOZaprojektowanie i budowa dwóch tablic multimedialnych LED informujących o stanie jakości powietrza na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓWWarszawa
BZP525176-N-20202020-03-202020-03-30PNOUsługa serwisowa polegająca na modernizacji aparatu Magnetom Avanto SN 27776 prod. 2011 do najnowszej wersji oprogramowania VB19BWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP525068-N-20202020-03-202020-03-31PNODostawa urządzeń serwerowych, macierzy dyskowej i oprogramowania wraz z instalacją, konfiguracją oraz szkoleniami dla administratorówMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP525044-N-20202020-03-202020-03-30PNORozbudowa oraz modernizacja systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia z wykorzystaniem infrastruktury systemu łączności radiowej typu LMDSGMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP525009-N-20202020-03-202020-03-30PNOświadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP.KANCELARIA SENATUWarszawa
BZP524937-N-20202020-03-202020-04-10PNOKompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniemGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP524570-N-20202020-03-202020-04-06PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP524539-N-20202020-03-202020-03-30PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania Trend Micro Deep SecurityURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP524382-N-20202020-03-202020-03-31PNOOdnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware i Backup Exec na okres 24 miesięcyWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP524088-N-20202020-03-202020-04-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED134014-20202020-03-192020-04-23PNOKontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.Kielce
TED133072-20202020-03-192020-04-23PNO„Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW”AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia
TED133043-20202020-03-192020-04-22PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Niepołomice – miasto, powiat wielicki, województwo małopolskiePOWIAT WIELICKIWieliczka
TED132218-20202020-03-192020-04-21PNOWykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki Eko-Babice – nakładki wodomierzo..GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO—BABICE SP. Z O.O.Stare Babice
TED132195-20202020-03-192020-04-22PNOZakup maszyn i urządzeń dla ZST w KolniePOWIAT KOLNEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE, UL. TEOFILA KUBRAKA 6, 18—500 KOLNO, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE – EUGENIUSZ GROMADZKIKolno
TED132188-20202020-03-192020-04-08PNOModernizacja technologiczna środowiska dla Centralnego Systemu BackupowegoNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED132187-20202020-03-192020-04-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED132162-20202020-03-192020-04-21PNOWyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED132158-20202020-03-192020-04-22PNODostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 10 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań PINSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED132134-20202020-03-192020-04-24PNOZapytanie ofertowe na zakup systemu telematycznego/satelitarnegoLAUDE SMART INTERMODAL S.A.Toruń
BZP525387-N-20202020-03-192020-03-27PNOUtrzymanie oraz rozwój baz danych HCL DOMINOZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA—POŁUDNIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP525329-N-20202020-03-192020-03-27PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – 7 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP525275-N-20202020-03-192020-03-30PNO„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Grajewo
BZP525269-N-20202020-03-192020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP525262-N-20202020-03-192020-03-27PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIASAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCKBiałystok
BZP525258-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIERzeszów
BZP525257-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP525198-N-20202020-03-192020-03-27PNODostawa zestawów komputerowych z dwoma monitorami wraz z oprogramowaniemZARZĄD LOKALI MIEJSKICHŁódź
BZP525185-N-20202020-03-192020-03-31PNOOprogramowanie specjalistyczne wraz z licencją dla Zakładu Genetyki Medycznej na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP525148-N-20202020-03-192020-03-27PNODOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWAŃ I KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCHMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP525137-N-20202020-03-192020-03-27PNODostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP525129-N-20202020-03-192020-04-21PNO„Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki GPK "EKO-BABICE" Sp. z o.o. – część: nakładki wodomierzowe”.GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO—BABICE SPÓŁKA Z O.O.Stare Babice
BZP525126-N-20202020-03-192020-03-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Systemu Projekcji Cyfrowej - Zestaw Projekcyjny – wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi.ESTRADA POZNAŃSKAPoznań
BZP525123-N-20202020-03-192020-04-01PNOUsługa serwisu i nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego RIS firmy Alteris - 23/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP525101-N-20202020-03-192020-04-07PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalziacyjnej Gminy Sępopol wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn." Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy SępopolGMINA SĘPOPOLSępopol
BZP525098-N-20202020-03-192020-03-30PNOOPRACOWANIE ANALIZY RUCHU DLA MIASTA OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP525095-N-20202020-03-192020-03-31PNOStworzenie, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego na potrzeby zbierania, przetwarzania i analizy danych z Polskiego Rejestru Diabetologicznego, realizowanego w ramach projektu pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP525092-N-20202020-03-192020-04-02PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.STAROSTWO POWIATOWEBraniewo
BZP524960-N-20202020-03-192020-03-30PNOWyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE IICENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TUCHOWIE IM. BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEMTuchów
BZP524936-N-20202020-03-192020-04-02PNODOSTAWA SERWERÓW Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA (CZĘŚCI)2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP524407-N-20202020-03-192020-03-31PNOUsługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech PolskaKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP524258-N-20202020-03-192020-03-30PNODostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP524081-N-20202020-03-192020-03-27PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP523481-N-20202020-03-192020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP514015-N-20202020-03-192020-03-27PNOŚwiadczenie usługi wsparcia informatycznego oprogramowania Asseco Poland dla SP ZOZ MSWiA w LublinieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIELublin
TED131245-20202020-03-182020-03-31PNOUsługi utrzymania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na linii PKM S.A. oraz budynku LCS PKM S.APOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
TED130685-20202020-03-182020-04-06PNOWykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED130648-20202020-03-182020-04-21PNODostawa, wdrożenie i integracja systemu platformy usług elektr. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
TED130568-20202020-03-182020-03-30PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIUPoznań
TED130228-20202020-03-182020-04-20PNODostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED130227-20202020-03-182020-04-23PNODostawa i wdrożenie oprogramowania Repozytorium EDM wraz z e-usługamiWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
TED130221-20202020-03-182020-04-22PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu LubelskimPOWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
TED130215-20202020-03-182020-04-20PNORozbudowa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz subskrypcje dla aplikacji IntelixNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED130211-20202020-03-182020-04-20PNOŚwiadczenie usługi kolokacji dla Centrum Przetwarzania Danych PARPPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED130204-20202020-03-182020-04-20PNORozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specj. im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
TED130177-20202020-03-182020-04-24PNORozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED130175-20202020-03-182020-04-20PNODostawa nośników danych oraz akcesoriów komputerowychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED130131-20202020-03-182020-04-10PNOZakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowymZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP524955-N-20202020-03-182020-03-26PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP524938-N-20202020-03-182020-03-27PNOWytworzenie metadanych dla afiszy oraz plakatów w formacie MARC 21, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka ChopinaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP524919-N-20202020-03-182020-04-03PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .GMINA WIELGIEWielgie
BZP524908-N-20202020-03-182020-03-27PNOopracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum KulturyNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP524899-N-20202020-03-182020-03-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu licencji edukacyjnej na oprogramowanie ENVI na jeden równoczesny proces 5.5 – bezterminowa, niezbędne do realizacji kursu „Zastosowanie systemów informacji geograficznej” lub oprogramowania równoważnegoUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP524871-N-20202020-03-182020-03-27PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 10 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP524845-N-20202020-03-182020-03-27PNOANTYWIRUS- WSPARCIEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP524842-N-20202020-03-182020-03-30PNOPełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP524837-N-20202020-03-182020-03-26PNODostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP524801-N-20202020-03-182020-04-08PNOWykonanie monitoringu budynków przynależących do osiedla studenckiego. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/10/HPPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP524787-N-20202020-03-182020-03-27PNODostawa urządzeń i oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP524751-N-20202020-03-182020-03-27PNODostęp do narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach trwałości projektu ,,Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP524726-N-20202020-03-182020-03-27PNOZakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w GoślicachPOWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP524715-N-20202020-03-182020-03-26PNOUtworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 – BDOT500 i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miasto Maszewo, położonej w powiecie goleniowskimPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP524714-N-20202020-03-182020-04-08PNOBudowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznejGMINA SOLEC—ZDRÓJSolec-Zdrój
BZP524673-N-20202020-03-182020-04-06PNO„Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych oraz kolorowych formatu A4 i A3”STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIEPiaseczno
BZP524652-N-20202020-03-182020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniGMINA BUDRYBudry
BZP524617-N-20202020-03-182020-03-26PNODostawa serwera dwuprocesorowego dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP524573-N-20202020-03-182020-04-02PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania ANSYS oraz dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznychINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP524537-N-20202020-03-182020-03-27PNOUsługa wykonania serwera oraz API w oparciu o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną wykorzystującą augmented reality (AR)OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP524499-N-20202020-03-182020-03-30PNODOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH PC Z MONITORAMI LED 21,5”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP524340-N-20202020-03-182020-03-26PNODOSTAWA SYSTEMU POBORU OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WE WŁOCŁAWKUBAZA SP. Z O.O.Włocławek
BZP524320-N-20202020-03-182020-03-27PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP522479-N-20202020-03-182020-03-30PNORozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiKMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED128808-20202020-03-172020-04-20PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej PoroninPOWIAT TATRZAŃSKIZakopane
TED128736-20202020-03-172020-04-17PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata ..MIASTO USTROŃUstroń
TED128726-20202020-03-172020-04-22PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla systemu QuorumMINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
TED128610-20202020-03-172020-04-16PNOUsługi audytów dostępności, szkolenia i opracowania raportu końcowego w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia, znak postępowania ZZP-70/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED128501-20202020-03-172020-04-17PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca”POWIAT KRAKOWSKIKraków
TED127926-20202020-03-172020-04-17PNOPoprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach – wyposażenie 14 częściMIASTO SUWAŁKISuwałki
TED127912-20202020-03-172020-04-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED127868-20202020-03-172020-04-17PNODostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 (...)MIASTO USTROŃUstroń
TED127790-20202020-03-172020-04-17PNODostawa oprogramowania – licencje na oprogramowanie bazodanoweWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED127544-20202020-03-172020-04-20PNOKompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie gminy SiewierzGMINA SIEWIERZSiewierz
BZP524549-N-20202020-03-172020-03-25PNOŚwiadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer oraz Portalu Raportowego w AMW SINEVIA Sp. z o.o.AMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki
BZP524535-N-20202020-03-172020-03-25PNODoposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w sprzęt komputerowy i narzędzia TIK w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP524498-N-20202020-03-172020-03-27PNODostawa interaktywnego wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniemGMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP524451-N-20202020-03-172020-03-25PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP524447-N-20202020-03-172020-03-25PNOWykonanie prototypu platformy do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach sakralnych onlineUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP524421-N-20202020-03-172020-03-25PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP524410-N-20202020-03-172020-03-31PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP524394-N-20202020-03-172020-03-25PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego.GMINA KUTNOKutno
BZP524387-N-20202020-03-172020-03-25PNODostawę notebooków dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP524373-N-20202020-03-172020-03-30PNO„Zakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP524323-N-20202020-03-172020-03-26PNOzakup serwerów, macierzy i pamięci masowych typu NAS dla Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej PolskiejPROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP524306-N-20202020-03-172020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ŁASKARZEWŁaskarzew
BZP524278-N-20202020-03-172020-03-26PNOWykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UWUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP524249-N-20202020-03-172020-04-06PNOModernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap V, wpisanego do rejestru zabytkówPOWIAT OBORNICKIOborniki
BZP524237-N-20202020-03-172020-04-20PNOKompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania polegającego na budowie ogniw fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Siewierz w ramach projektu pn.: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”GMINA SIEWIERZSiewierz
BZP524077-N-20202020-03-172020-03-26PNODostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP523929-N-20202020-03-172020-03-25PNOZaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie wielofunkcyjnego portalu internetowego przeznaczonego do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami i włączania ich w działania prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: PUMS Community Hub.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP523834-N-20202020-03-172020-03-26PNOWdrożenie i uruchomienie e - usług publicznychGMINA PUŁAWYPuławy
BZP522854-N-20202020-03-172020-03-23PNODostawa części zamiennych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki oraz suwnicKRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIEKraków
TED127069-20202020-03-162020-04-20PNO„Prace serwisowe, przeglądy i konserwacje systemu Valmet/Metso w EC Czechnica”ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.Wrocław
TED126296-20202020-03-162020-04-16PNOZakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) OracleMIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZIŁódź
TED125458-20202020-03-162020-04-16PNODostawa i montaż obrabiarek CNC wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED125437-20202020-03-162020-04-16PNODostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – dwa komputery przenośne z oprogramowaniemPOWIAT WRZESIŃSKIWrześnia
BZP524184-N-20202020-03-162020-04-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP524139-N-20202020-03-162020-03-24PNODostawę licencji oprogramowania Microsoft OfficeMIASTO POZNAŃPoznań
BZP524103-N-20202020-03-162020-03-27PNODostawa wyposażenia pracowni zawodowych do Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i do Zespołu Szkół w Kowalewie PomorskimPOWIAT GOLUBSKO—DOBRZYŃSKIGolub-Dobrzyń
BZP524079-N-20202020-03-162020-03-24PNO„Sprzedaż, dostawa i montaż 3 szt. ekranów dotykowych 22-23 cale wraz z opracowaniem i oprogramowaniem”.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP524010-N-20202020-03-162020-03-24PNOUsługi informatyczneSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP523973-N-20202020-03-162020-03-30PNODostawa serwerów typu rack oraz taśm LT08MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP523942-N-20202020-03-162020-03-31PNOBudowa stacjonarnego skanera do prześwietlania wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówka – ŚwisłoczIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP523935-N-20202020-03-162020-03-24PNOUsługa subskrypcji licencji pakietów oprogramowania pakietu biurowego oraz serwerowego na okres 36 miesięcy wraz z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji na potrzeby Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP523894-N-20202020-03-162020-03-24PNOWykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta ŚwinoujścieGMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIEŚwinoujście
BZP523881-N-20202020-03-162020-03-31PNOAsysta techniczna IT dla Projektu „Inteligentny System Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Tychach”MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓWTychy
BZP523852-N-20202020-03-162020-03-24PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIEWłoszczowa
BZP523748-N-20202020-03-162020-04-01PNOUsługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie województwa wielkopolskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP523601-N-20202020-03-162020-03-31PNOKanały komunikacyjne Cok-Rad (droga podstawowa)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP523478-N-20202020-03-162020-03-31PNODostawa oprogramowania do modelowania 3DUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP523353-N-20202020-03-162020-03-26PNOUsługi analityczno-programistyczne w zakresie benchmarkingu, optymalizacji pracy szpitala i budżetowaniaWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP522648-N-20202020-03-162020-03-24PNODostawa serwerów na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP522541-N-20202020-03-162020-03-24PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP522452-N-20202020-03-162020-04-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego PolicjiCENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJIWarszawa
BZP522125-N-20202020-03-162020-03-27PNOUsługa serwisu i wsparcia technicznego – Systemu Informatycznego EsculapWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP518443-N-20202020-03-162020-04-02PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.GMINA KIWITYKiwity
BZP523836-N-20202020-03-152020-03-23PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
TED124590-20202020-03-132020-04-20PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzenia EDS wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym BydgoszczPORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.Białe Błota
TED124587-20202020-03-132020-04-15PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na siedem częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ–RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED124521-20202020-03-132020-04-15NZOBudowa ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Świnoujście
TED123839-20202020-03-132020-04-21PNOUsługi inżyniera kontraktu w projekcie Zachodniopomorskie e-ZdrowieWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED123815-20202020-03-132020-04-15PNOZakup usługi wsparcia dla infrastruktury technicznej CPD N6EURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED123791-20202020-03-132020-04-15PNOKontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED123769-20202020-03-132020-04-07PNO„Usługa utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów krajowego systemu danych oświatowych” realizowana w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
TED123674-20202020-03-132020-04-15PNOOpieka serwisowa szpitalnego systemu informatycznego CliniNetSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED123673-20202020-03-132020-04-16PNOŚwiadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED123660-20202020-03-132020-04-15PNOZakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED123656-20202020-03-132020-04-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze oraz Zagrodzie Sołtysów w JurgowieMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED123648-20202020-03-132020-04-15PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – Obszar Rozwój Aplikacji/DevelopmentCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED123614-20202020-03-132020-04-20PNOWsparcie systemu proxy firmy ForcepointURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED123061-20202020-03-132020-04-15PNOAC/BZP/242-025/2020, Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED123012-20202020-03-132020-04-15PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, AiO oraz komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED122949-20202020-03-132020-04-16PNODostawa notebookówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED122855-20202020-03-132020-04-14PNOWielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP523814-N-20202020-03-132020-03-30PNODostawa do PAP S.A. urządzeń systemu bezpieczeństwa sieciowego typu firewallPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP523783-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Kreatywni w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP523763-N-20202020-03-132020-03-27PNODostawa wraz z wymianą fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej w ilości maksymalnej 1177 szt. w gminie ZabierzówPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ZABIERZOWIEZabierzów
BZP523718-N-20202020-03-132020-03-30PNOUsługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP523699-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z aktualizacją konsoli ESET Remote Administrator lub równoważnego oprogramowania antywirusowego, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP523623-N-20202020-03-132020-03-24PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP523599-N-20202020-03-132020-03-24PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Kompetentna SzkołaGMINA SOKÓŁKASokółka
BZP523567-N-20202020-03-132020-03-23PNORozbudowa systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej bramy pocztowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w WarszawieMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP523553-N-20202020-03-132020-03-25PNOAsysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GISURZĄD MIASTAZielona Góra
BZP523531-N-20202020-03-132020-03-23PNO„Doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne”GMINA RADOMYŚL WIELKIRadomyśl Wielki
BZP523495-N-20202020-03-132020-03-25PNOZakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia w ramach projektu "Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
BZP523464-N-20202020-03-132020-03-23PNOZakup i wdrożenie internetowego biuro obsługi klientów (IBOK) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o.PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI AQUA SP. Z O.O.Szczytno
BZP523435-N-20202020-03-132020-03-23PNO„Świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania komputerowego INFINITT PACS wraz z aktualizacją bazy danych Oracle w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z.o.o.” o sygn. DZP/07PN/2020SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze
BZP523395-N-20202020-03-132020-03-23PNOModernizacja sprzętu serwerowegoGMINA KŁODZKOKłodzko
BZP523350-N-20202020-03-132020-03-27PNOdoposażenie w niezbędną infrastrukturę Centrum Badań Socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych US w ramach projektu pn. UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z064/17-00UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP523300-N-20202020-03-132020-03-23PNOdostawa zestawów komputerowych poleasingowych dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIUWrocław
BZP523266-N-20202020-03-132020-03-27PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 4 CzęściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP523250-N-20202020-03-132020-03-23PNOObjęcie nadzorem oraz administracją infrastruktury serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
BZP523213-N-20202020-03-132020-03-27PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP523070-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnymSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP522968-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIAT SANOCKISanok
BZP522262-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów.”POWIAT GÓROWSKIGóra
BZP522207-N-20202020-03-132020-03-23PNOZamówienie na dostawę oprogramowania e-usług o wysokim poziomie dojrzałości wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Nowosądeckim, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy SączPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP521858-N-20202020-03-132020-03-30PNODOSTAWA I MONTAŻ PARKOMETRÓW ORAZ ADMINISTROWANIE PARKINGIEMOJCOWSKI PARK NARODOWYSułoszowa
BZP521370-N-20202020-03-132020-03-23PNOZamówienie na dostawę macierzy dyskowej oraz sprzętu komputerowegoPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP518612-N-20202020-03-132020-03-26PNOSukcesywne dostawy telefonów komórkowych dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP517329-N-20202020-03-132020-03-23PNODostosowanie do aktualnych potrzeb oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego (System E-logbook), przeszkolenie administratorów i użytkowników zamawiającego w tym zakresie oraz asysta techniczna w zakresie wprowadzonych zmianMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
BZP468721-N-20202020-03-132020-03-25PNOŚwiadczenie usługi prowadzenia kontroli parametrów funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski (PRM)ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED120578-20202020-03-122020-04-16PNOZakup subskrypcji oprogramowania do dokonywania modyfikacji dokumentacji projektowej i budowlanejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED120557-20202020-03-122020-04-16PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED120464-20202020-03-122020-04-15PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i montażem do Centrum Symulacji Procesów BiznesowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP523207-N-20202020-03-122020-03-23PNOUSŁUGA ARCHIWIZACJI DANYCH CYFROWYCH FILMÓW ANIMOWANYCH STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH ZDIGITALIZOWANYCH I ZREKONSTRUOWANYCH CYFROWO W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA REKONSTRUKCJA I DIGITALIZACJA POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH, DOKUMENTALNYCH I ANIMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU NA WSZYSTKICH POLACH DYSTRYBUCJI (KINO, TELEWIZJA, INTERNET, URZĄDZENIA MOBILNE) ORAZ ZACHOWANIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLSKIEGO DZIEDZICTWA FILMOWEGO”STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP523183-N-20202020-03-122020-03-20PNOLaboratorium 2MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNAToruń
BZP523175-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa i rozstawienie wyposażenia dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu PodlaskimZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA IIRadzyń Podlaski
BZP523154-N-20202020-03-122020-03-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP523151-N-20202020-03-122020-03-20PNOUSŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ NAD SERWISAMI STRON WWW ORAZ SERWISAMI INTERNETOWYMI ZAMAWIAJĄCEGO.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP523121-N-20202020-03-122020-03-27PNOstworzenie aplikacji mobilnej (wraz z serwisem administratora - aplikacji [CMS] w Wordpress) i przekazanie autorskich praw majątkowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikowanie aplikacji w sklepach Google i Apple jako oficjalnej aplikacji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach w ramach programu Welcome to Poland nr umowy PPI/WTP/2019/1/00036/U/00001UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP523098-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa drukarki 3DINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP523073-N-20202020-03-122020-03-20PNO„Usługa stworzenia aplikacji ”MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice
BZP523065-N-20202020-03-122020-03-24PNOUsługa uruchomienia nowej strony internetowej Urzędu (mazovia.pl) oraz BIP Samorządu Województwa MazowieckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP523064-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa aparatury laboratoryjnej, materiałów pomocniczych, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznejINSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO—SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP523063-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa 21 zestawów laptopów dla uczestników kursu „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostawa laptopów Typ1 - 4 sztuki, laptopów Typ2 - 2 sztuki i monitora - 1 sztuka w ramach projektu Zintegrowana Platforma Analityczna, nr projektu POPC.02.02.00-00-0015/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP523060-N-20202020-03-122020-03-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 13 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP523018-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP522980-N-20202020-03-122020-03-27PNOPrzebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęć wodociągowych na terenie gminy JabłonnaGMINA JABŁONNAJabłonna
BZP522972-N-20202020-03-122020-04-02PNOPrzebudowa i remont budynku socjalno – biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu przy ul. Cieszyńskiej na terenie działek nr 112/16 oraz 112/5, obręb CHYBIE, gm. CHYBIEGMINA CHYBIE—WÓJT GMINY CHYBIEChybie
BZP522910-N-20202020-03-122020-03-24PNODostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek PSP województwa małopolskiego do wykonywania działań o charakterze administracyjnym.KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KRAKOWIEKraków
BZP522891-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa sprzętu komputerowego do Mediateki w Mońkach.GMINA MOŃKIMońki
BZP522881-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa oprogramowania typu CAD na 7 stanowisk.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP522843-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa macierzy dyskowej do skanów 3D oraz 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP522830-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w OlsztynieINSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo
BZP522822-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemów ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo-wdrożeniową w postaci min. 240 godzin roboczychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKępno
BZP522796-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP522764-N-20202020-03-122020-03-20PNOZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIESAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJChoszczno
BZP522751-N-20202020-03-122020-03-24PNOPołączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do InternetuCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP522736-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Podróżowanie bez granic”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP522688-N-20202020-03-122020-03-19PNOPrzetarg nieograniczony na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznego.BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP522341-N-20202020-03-122020-03-20PNO„Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnychZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZŁOCZEWIEZłoczew
BZP522168-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa notebooków na potrzeby Krajowego Biura WyborczegoKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
BZP521795-N-20202020-03-122020-03-27PNOWykonanie 2 stacji osłony meteorologicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nrŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKielce
BZP521152-N-20202020-03-122020-03-23PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla pamięci masowych Repozytorium Cyfrowego na potrzeby Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP516017-N-20202020-03-122020-03-20PNOUsługa asysty technicznej systemu w zakładach diagnostyki obrazowej IMPAX (DFP.271.24.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED119003-20202020-03-112020-04-14PNOPozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnychNARWIAŃSKI PARK NARODOWYKobylin-Borzymy
TED118983-20202020-03-112020-04-14PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby PGW WP RZGW Gdańsk i jednostek podległych na okres 36 miesięcyPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED118970-20202020-03-112020-03-23PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED118969-20202020-03-112020-03-24PNOŚwiadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED118894-20202020-03-112020-04-14PNOModernizacja rejestrów publicznych – założenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_KrowodrzaGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED118181-20202020-03-112020-04-17PNODostawa autobusów elektrycznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz aplikacji informacji pasażerskiej, w ramach projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lid..GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED118150-20202020-03-112020-04-15PNODostawa, montaż i uruchomienie parkomatów oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze osiedla Generała Grota Roweckiego oraz 1 000-lecia w RzeszowieGMINA MIASTO RZESZÓW – URZĄD MIASTA RZESZOWA, POSTĘPOWANIE PROWADZI URZĄD MIASTA RZESZOWA W IMIENIU I NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO – MIEJSKIEJ ADMINISTRACJI TARGOWISK I PARKINGÓW W RZESZOWIERzeszów
TED118137-20202020-03-112020-04-15PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania specjalistycznego, oraz sprzętu fotograficznego dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni ..PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED118132-20202020-03-112020-04-17PNOZakup oprogramowaniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP522683-N-20202020-03-112020-03-20PNOŚwiadczenie usługi kontroli strefy płatnego parkowania w ZakopanemGMINA MIASTA ZAKOPANEZakopane
BZP522676-N-20202020-03-112020-03-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP522675-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa urządzeń TIK – wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Wiskitki w ramach zadania pn.: " Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki "GMINA WISKITKIWiskitki
BZP522671-N-20202020-03-112020-03-19PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną.GMINA KUTNOKutno
BZP522620-N-20202020-03-112020-03-19PNOPielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej ZgorzelecGMINA MIEJSKA ZGORZELECZgorzelec
BZP522549-N-20202020-03-112020-03-19PNOZakup sprzętu teleinformatycznego - Projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP522514-N-20202020-03-112020-03-23PNOZakup, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów.URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP522481-N-20202020-03-112020-03-19PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla systemu QuorumMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
BZP522476-N-20202020-03-112020-03-19PNOROZBUDOWA SYSTEMU VERBIS DEAN’S OFFICE NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP522359-N-20202020-03-112020-03-20PNOWykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 rokuMIEJSKI ZARZĄD DRÓG OPOLEOpole
BZP522351-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa 80 sztuk licencji zapewniających pokrycie powierzchni dyskowej 80 TB wraz ze wsparciem technicznym producenta na okres 12 miesięcy oraz zakup wsparcia technicznego producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji SanSymphony na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP522329-N-20202020-03-112020-03-23PNOZakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" powtórkaCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP522305-N-20202020-03-112020-03-24PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP522255-N-20202020-03-112020-03-27PNO„Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bielany"GMINA BIELANYBielany
BZP522200-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznychGMINA UNISŁAWUnisław
BZP521791-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)MIASTO BIELSKO—BIAŁA MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATYBielsko-Biała
BZP521674-N-20202020-03-112020-03-19PNOObsługa programu licencyjnego Microsoft Select Plus Academic w ramach umowy nadrzędnej o numerze S1015362POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP521333-N-20202020-03-112020-03-30PNOImplementacja w zakresie rozbudowy i udoskonalania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP521197-N-20202020-03-112020-03-23PNOUsługa asysty technicznej narzędzia CMS wraz z jego rozbudową oraz zakup wsparcia i aktualizacja systemu WOWZA Streaming EngineWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP521029-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych MifareMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP521025-N-20202020-03-112020-03-19PNOWykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem przeglądarki danychMIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
BZP515286-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwera wraz z systemem operacyjnym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED116391-20202020-03-102020-04-20PNOUsługi emisji programów radiowych w systemie DAB+POLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED116205-20202020-03-102020-04-10PNOUsługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy EdukacyjnejWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED115669-20202020-03-102020-04-17PNOAdaptacja miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M z dostawą szaf kontenerowych i modułów interfejsu komunikacyjnegoINSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
TED115465-20202020-03-102020-04-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP522176-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP522103-N-20202020-03-102020-03-25PNOWydzielenie części budynku na przedszkole gminne w DzierżoniowieGMINA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP522083-N-20202020-03-102020-03-18PNO1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 4 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP522070-N-20202020-03-102020-03-18PNO„Dostawa wraz z konfiguracją i instalacją 60 sztuk laptopów dla uczestników projektu pod nazwą „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”GMINA ZAKLICZYNZakliczyn
BZP522039-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP522022-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła Jutra – II edycjaMIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIERypin
BZP522017-N-20202020-03-102020-03-18PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP521947-N-20202020-03-102020-03-20PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – 2 części.PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE—REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa
BZP521928-N-20202020-03-102020-03-19PNO„Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy” – wyposażenieGMINA SZUBINSzubin
BZP521900-N-20202020-03-102020-03-18PNOZapewnienie kontraktów serwisowych dla elementów infrastruktury serwerowej firmy IBM i LENOVO.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP521898-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft Select PLUS For Academic dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP521882-N-20202020-03-102020-03-19PNODostawa serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.Wrocław
BZP521870-N-20202020-03-102020-03-20PNOZakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP521856-N-20202020-03-102020-03-17PNOSERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAP i IMPULS DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGrodzisk Wielkopolski
BZP521834-N-20202020-03-102020-03-18PNO,,Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg”PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP521819-N-20202020-03-102020-03-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do fotografii przyrodniczej z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Doskonały Uniwersytet-zintegrowany program rozwoju UJ” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Nr sprawy: 80.272.89.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP521728-N-20202020-03-102020-03-19PNOUsługa serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego macierzy dyskowejUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP521685-N-20202020-03-102020-03-18PNOdostawa urządzeń sieciowych w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP521486-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy, w ramach projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy”GMINA KŁECKOKłecko
BZP521454-N-20202020-03-102020-03-19PNOWykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie w oparciu o uzyskane dane produktów, w tym prawdziwej ortofotomapy, fotoplanów, modelu 3D wraz z dostarczeniem oprogramowania typu desktop oraz serwisu internetowego do zarządzania tymi danymi.GMINA MIEJSKA ŻORYŻory
BZP521346-N-20202020-03-102020-03-18PNOObsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków
BZP521319-N-20202020-03-102020-03-20PNOŚwiadczenie usługi utrzymania systemu informatycznego AMMS/InfoMedica będącego w posiadaniu Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII—SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko - Biała
BZP521246-N-20202020-03-102020-03-19PNODostawa platformy sprzętowej - serwera z oprogramowaniemPODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIERzeszów
BZP519522-N-20202020-03-102020-03-24PNOZakup i dostawa monitorów wraz z wyposażeniemCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP518084-N-20202020-03-102020-03-18PNOAsysta techniczna sprzętu serwerowego oraz oprogramowania posiadanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie(DFP.271.26.2020.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED114594-20202020-03-092020-04-06DLKWybór doradcy strategicznego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.oCENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED113862-20202020-03-092020-04-10PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK Sp. z o.o. w Jezioranach wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektuZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JEZIORANACHJeziorany
TED113859-20202020-03-092020-04-10PNOŚwiadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED113844-20202020-03-092020-04-14PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektuPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIEOrneta
TED113842-20202020-03-092020-04-09PNODostarczenie usługi chmury obliczeniowej w modelu PaaS dla systemu CEIDG i hurtowni danych w ramach projektu POPC.02.01.00-00-0095/18 pn."Konto Przedsiębiorcy-usługi online dla firm w jednym miejscu"MINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED113824-20202020-03-092020-04-16PNOModyfikacja oraz utrzymanie funkcjonującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Systemu aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED113689-20202020-03-092020-04-10PNOSerwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA)NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED113226-20202020-03-092020-04-15PNODostawa sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED113165-20202020-03-092020-04-15PNOUmowy ramowe na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz materiałów komputerowych i sieciowych z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IMIENIA MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED113130-20202020-03-092020-04-09PNODostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED113124-20202020-03-092020-04-09PNOZakup urządzeń infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”SKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED113118-20202020-03-092020-04-17PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED113117-20202020-03-092020-04-09PNOTesty diagnostyczne, zestawy radioimmunologiczne, zestawy do barwienia histochemicznego, kody kreskoweSZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED113071-20202020-03-092020-04-15PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP521706-N-20202020-03-092020-03-27PNOREMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIĘBICACHZIĘBICKIE CENTRUM KULTURYZiębice
BZP521694-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa oprogramowania do szyfrowania dysków twardych i przenośnych pamięci masowych zamawianego w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP521664-N-20202020-03-092020-03-17PNODoposażenie pracowni spedycyjnej, grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie – II postępowaniePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP521602-N-20202020-03-092020-03-18PNOUsługa dostępu do systemu informacji prawnej w ramach projektu Konto przedsiębiorcy-usługi on-line dla firm w jednym miejscuSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP521563-N-20202020-03-092020-03-18PNOKonserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP521558-N-20202020-03-092020-03-18PNOZakup i sukcesywna dostawa elementów obudowy tabletu Durabook R11AHWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP521554-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Site License lub równoważnej - KC-zp.272-135/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP521523-N-20202020-03-092020-03-18PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych nieużywanych: a) monitorów (cześć I zamówienia), b) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (cześć II zamówienia).INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP521495-N-20202020-03-092020-03-20PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą serwera telekomunikacyjnego oraz serwisowaniem aparatów IP będących własnością Zamawiającego dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, przez okres 48 m-cyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY—OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACYPoznań
BZP521456-N-20202020-03-092020-03-17PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego dla 250 stacji roboczych.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP521421-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”MIASTO ORZESZEOrzesze
BZP521392-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP521390-N-20202020-03-092020-03-18PNOWyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i biurowyZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP521348-N-20202020-03-092020-03-18PNODostawa Sprzętu InformatycznegoGMINA WOŁOMINWołomin
BZP521345-N-20202020-03-092020-03-17PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP521323-N-20202020-03-092020-03-17PNOModernizacja i wymiana sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UWUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP521310-N-20202020-03-092020-03-27PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP521296-N-20202020-03-092020-03-18PNOZałożenie bazy danych GESUT dla obszaru obrębu ewidencyjnego Wysoka i Lubno w Gminie Lubiszyn, obrębu ewidencyjnego Racław i Stanowice w Gminie Bogdaniec oraz obrębu ewidencyjnego Płomykowo w Gminie SantokPOWIAT GORZOWSKIGorzów Wielkopolski
BZP521285-N-20202020-03-092020-03-16PNODostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu (3 części ) w ramach projektu „Akademia Reklamy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII I USŁUGŁódź
BZP521280-N-20202020-03-092020-03-17PNOWykonanie obsługi serwisowej (technicznej i informatycznej) systemu do zdalnego monitoringu temperatury krwi i osocza, oraz BTK Monitor M2M w stacjonarnych urządzeniach w siedzibie głównej Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem corocznej walidacji systemu oraz wykonanie na zlecenie Zamawiającego napraw urządzeń oraz rozbudowę i modyfikację systemuREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAKatowice
BZP521259-N-20202020-03-092020-03-19PNODostawa sprzętu informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP521235-N-20202020-03-092020-03-19PNOPrzygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych, a także ilustracji oraz ich wdrożenie w formie strony internetowej kampanii „DLA LASU, DLA LUDZICENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP521213-N-20202020-03-092020-03-17PNOŚwiadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infoliniiMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP521210-N-20202020-03-092020-03-26PNOMałe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiegoCENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIPiła
BZP521060-N-20202020-03-092020-03-16PNO(3) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020"OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGliwice
BZP521054-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w ChełmiePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP520973-N-20202020-03-092020-03-17PNOdostawa i wdrożenie Systemu informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym w Warszawskim Centrum Pomocy RodzinieWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP520701-N-20202020-03-092020-03-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP520451-N-20202020-03-092020-03-17PNO"Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego"POWIAT BOLESŁAWIECKIBolesławiec
BZP519883-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
BZP519763-N-20202020-03-092020-03-19PNOWybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP519489-N-20202020-03-092020-03-20PNOZakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowejPOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
BZP518996-N-20202020-03-092020-03-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w LublinieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin
BZP518808-N-20202020-03-092020-03-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus w CiechanowieGMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
BZP518727-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Jednorożec w ramach zadania pn.: "Cyfrowy Jednorożec".GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec
BZP516075-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów i akcesoriów komputerowych, IRTMPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED112287-20202020-03-062020-04-07PNOInteligentny system zarządzania siecią – Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją ..MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.Kraków
TED111355-20202020-03-062020-04-08PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań i urządzeń, z możliwością składania ofert częściowych (VIII części)MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED111342-20202020-03-062020-04-08POGŚwiadczenie usług emisji programu radiowego UKF-FMRADIO OPOLE S.A.Opole
TED111332-20202020-03-062020-04-09PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanych systemów informatycznychWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED111305-20202020-03-062020-04-08PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED111289-20202020-03-062020-04-08PNODzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu obsługi wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz podległychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED111194-20202020-03-062020-04-08PNORekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR2020, NSP2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED110462-20202020-03-062020-04-09PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED110461-20202020-03-062020-04-08PNODostawa i montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Chmielnik – etap IIGMINA CHMIELNIKChmielnik
TED110454-20202020-03-062020-04-08PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED109852-20202020-03-062020-04-07PNORoboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KULKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED109760-20202020-03-062020-03-31POGMaritime analyseværktøjerDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING—FRONTEXWarsaw
BZP521196-N-20202020-03-062020-03-16PNOPrzetarg nieograniczony na usługę prowadzenia nadzoru eksperckiego nad realizacją projektu pn. ”Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” realizowanego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2022 przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa oraz Województwo Śląskie (lider projektu: Główny Instytut Górnictwa).GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP521192-N-20202020-03-062020-03-20PNORozbudowa serwerowni monitoringu miejskiego w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP521174-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku świetlicowo-administracyjnego w PieńkowieGMINA POSTOMINOPostomino
BZP521154-N-20202020-03-062020-03-16PNOPrzedłużenie subskrypcji i support oraz zakup nowych licencjiAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP521147-N-20202020-03-062020-03-17PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Spotkajmy się w przedszkolu",GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP521129-N-20202020-03-062020-03-16PNOmodernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna ŚwięciechowaSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
BZP521121-N-20202020-03-062020-03-23PNOWizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP521112-N-20202020-03-062020-03-20PNOŚwiadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP.Z O.O.Poznań
BZP521101-N-20202020-03-062020-03-16PNOPrzeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZZDW w KoszalinieWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKoszalin
BZP521048-N-20202020-03-062020-03-16PNODostosowanie strony Muzeum Lubelskiego w Lublinie do zamieszczania zdigitalizowanych zbiorów realizowane w ramach projektu POPC„ www.muzeach” dla zadania 2 (2.6); Dostosowanie stron www instytucji do zamieszczenia zdigitalizowanych zbiorów - usługa zewnętrznaMUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP520998-N-20202020-03-062020-03-16PNOUsługa serwisowa systemu ExacTrac i systemu planowania leczeniaCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP520965-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa, instalacja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa do ochrony danych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badania OkaINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP520933-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa, montaż oraz instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUPoznań
BZP520822-N-20202020-03-062020-03-19PNODostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieMIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ WARSZAWAWarszawa
BZP520773-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP520639-N-20202020-03-062020-03-17PNODostawa aktualizacji oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP520446-N-20202020-03-062020-03-16PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania ANSYSINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP520399-N-20202020-03-062020-03-16PNO„Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego”- wyposażenieGMINA SZUBINSzubin
BZP520184-N-20202020-03-062020-03-16PNO„Dostawa i montaż sprzętu i pierwszego wyposażenia - część 2 dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 – etap II”SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. J. BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP520115-N-20202020-03-062020-03-16PNOZP/31/2020 - Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukującychINSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP519707-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa zestawów komputerowych do systemu CEPIKGMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP519530-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED108796-20202020-03-052020-04-07PNOŚwiadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla macierzy VNX, XtremIO oraz przełączników Brocade wraz z oprogramowaniem, posiadanych przez ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED108753-20202020-03-052020-04-07PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjnej „Dobry przepis na bezpieczeństwo”PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED108220-20202020-03-052020-04-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Złotoryja – dostawa komputerów dostępowych i infrastruktury serwerowej wraz ze szkoleniami oraz zaprojektowanie i budowa przyłącza światłowodowegoGMINA ZŁOTORYJAZłotoryja
TED108218-20202020-03-052020-04-08PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED108189-20202020-03-052020-04-08PNODostawa 2 szt. serwerów dla Centrum e-Learningu – w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-102/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP520691-N-20202020-03-052020-03-13PNO„Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w projekcie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Uścimów”GMINA UŚCIMÓWStary Uścimów
BZP520581-N-20202020-03-052020-03-13PNOZakup sprzętu komputerowego IISAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. ST. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
BZP520551-N-20202020-03-052020-03-13PNOUSŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA SERWISOWEGO DLA SYSTEMÓW FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP520514-N-20202020-03-052020-03-18PNOZakup i dostawa oprogramowania LabView w wersji Program NI Embedded Control and Monitoring Software Suite w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP520443-N-20202020-03-052020-03-13PNODostarczenie pakietu serwisowego (maitenance producenta ) dla eksploatowanego systemu IBM Qradar SIEMWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP520396-N-20202020-03-052020-03-17PNODostawa przełączników sieciowych 8 portowe (5 szt.) do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP520395-N-20202020-03-052020-03-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP520244-N-20202020-03-052020-03-13PNODOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWAŃ I KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCHMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP520229-N-20202020-03-052020-03-17PNOUsługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP520215-N-20202020-03-052020-03-13PNOUsługi całodobowej transmisji sygnału radiowego Radia PiK S.A.POLSKIE RADIO—REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY POLSKIE RADIO POMORZA I KUJAW S.A.Bydgoszcz
BZP520147-N-20202020-03-052020-03-17PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP520119-N-20202020-03-052020-03-13PNOdostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu Usługi elektroniczne służące mieszkańcom – wdrożenie rozwiązań opartych na telemetrii w PERIG Sp. z o.o. w Gminie BraniewoPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo
BZP519997-N-20202020-03-052020-03-13PNODostawa artykułów papierniczych i biurowychSZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIELublin
BZP519811-N-20202020-03-052020-03-18PNODoposażenie szkolnych pracowni IT na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”GMINA KIELCEKielce
BZP519669-N-20202020-03-052020-03-13PNOWykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w czterech Zespołach Szkół Zawodowych: Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół w Janowie Podlaskim oraz Zespole Szkół w Małaszewiczach w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP519557-N-20202020-03-052020-03-13PNOSerwis systemu eSklep i SEMAFOR oraz godziny programistyczne dla rozbudowy systemów eSklep, EOD oraz SEMAFOR na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP519473-N-20202020-03-052020-03-13PNODostawa systemów operacyjnych do serwerów wraz z licencjami dostępowymi oraz licencji na system bazodanowy Windows SQL Server (w podziale na 2 części)GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
BZP519429-N-20202020-03-052020-03-12PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla pracowników GTL S.A.GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Katowice
BZP519405-N-20202020-03-052020-03-20PNOWykonanie robót budowlanych - domofony – paczka nr 1ZAKŁAD KOMUNALNY PGMChorzów
BZP518881-N-20202020-03-052020-03-16PNODostawa specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym w ramach projektu nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 (Porozumienie finansowe nr 6/PL/2017/FBW)AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP517288-N-20202020-03-052020-03-13PNODostawa licecnji przedłużającej wsparcie dla komputerów z systemem Microsoft Windows 7 Pro z projektu "Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku" przez okres 1 rokuCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP513566-N-20202020-03-052020-03-19PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
TED107484-20202020-03-042020-03-31POGZakup technicznych środków materiałowych do zabezpieczenia warsztatów łączności (nr sprawy: TECH/80/U/2020)4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
TED106825-20202020-03-042020-04-07PNOOpracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP zadanie 57, część nr 5 jednostka ewid.: gmina Jarosław, obręb: Wólka PełkińskaPOWIAT JAROSŁAWSKIJarosław
TED106809-20202020-03-042020-04-21PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BISKUPIECBiskupiec
TED106763-20202020-03-042020-04-06PNOUmowa ramowa na świadczenie usług telefonii komórkowejMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED106632-20202020-03-042020-04-09PNOZaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin IIKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED106172-20202020-03-042020-04-06PNODostawa do GDDKiA pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzyletniej umowySKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED106146-20202020-03-042020-04-06PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED106139-20202020-03-042020-04-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach umowy ramowej”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED106132-20202020-03-042020-04-06PNODostawy urządzeń drukującychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED106113-20202020-03-042020-04-06PNORozszerzenie licencji oraz wsparcia producenta do posiadanego programu Baramundi oraz zakup dodatkowego modułu wraz ze wsparciemWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED106110-20202020-03-042020-04-06PNOPrzedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych OracleNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED106095-20202020-03-042020-04-08PNODostawa i instalacja przełączników sieciowych dla Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
TED106065-20202020-03-042020-04-09PNODostawa sprzętu i wyposażenia do Auli Centrum Kultury Akademickiej (CKA) i Auli Biblioteki PWSTE Jarosław wraz z niezbędnymi robotami budowlanymiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED105995-20202020-03-042020-04-06PNO„Zakup projektorów – wyposażenie multimedialne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED105994-20202020-03-042020-04-07PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczychBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
BZP520049-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa akcesoriów obsługi komputerowej do digitalizacji i sprzętu informatycznego do przechowywania i udostępniania danychUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP520020-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP519934-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup i wdrożenie modułu PPK do systemu XpertisSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP519818-N-20202020-03-042020-03-13PNODostawa sprzętu komputerowego: część I: dostawa monitorów komputerowych część II: dostawa laptopówCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP519804-N-20202020-03-042020-03-12PNOWykonanie pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danychGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP519747-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w PoznaniuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP519665-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup i dostawa telebimu LED wraz z konstrukcją mobilną i urządzeniem sterującym.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCUSosnowiec
BZP519626-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów)POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP519625-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP519602-N-20202020-03-042020-03-12PNOZaewidencjonowanie oraz przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych (skanowanie oraz georeferencja) dla 41 obrębów ewidencyjnych powiatu chodzieskiegoPOWIAT CHODZIESKIChodzież
BZP519597-N-20202020-03-042020-03-13PNOZakup i realizacja wdrożenia modułów systemu Clininet w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP519587-N-20202020-03-042020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACYPłock
BZP519537-N-20202020-03-042020-03-13PNOUsługi opieki serwisowej i powdrożeniowej w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania dla systemu informatycznego SIMPLE.ERPNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP519409-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa 6 szt. serwerów Rack wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznego.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP519131-N-20202020-03-042020-03-13PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGOPoznań
BZP519095-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup subskrypcji wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard oraz Gitlab EE albo rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP518891-N-20202020-03-042020-03-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKIKamieniec Ząbkowicki
BZP517249-N-20202020-03-042020-03-12PNO„Dostawa części, akcesoriów informatycznych, teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED105395-20202020-03-032020-03-30POGMonitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na terytorium RP – Rozwój infrastruktury SG dla potrzeb projektu MPPCKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED105157-20202020-03-032020-04-06PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 CzęściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED104389-20202020-03-032020-04-08PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MAŁDYTYMałdyty
TED104326-20202020-03-032020-04-03PNORozszerzony serwis AvayaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED104188-20202020-03-032020-04-15PNODostawa wraz z wdrożeniem systemów dziedzinowych i sprzętu komputerowego oraz systemu e-Rada dla Powiatu Lwóweckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim..POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED103562-20202020-03-032020-04-06PNODostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacjiMIASTO OŚWIĘCIMOświęcim
TED103502-20202020-03-032020-03-30DLK„Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu zwiedzania – Tour Guide/Audio Guide”KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.Wieliczka
TED103466-20202020-03-032020-04-03PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED103380-20202020-03-032020-04-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP519515-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych i pracowni językowej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji"GMINA WÓLKALublin
BZP519481-N-20202020-03-032020-03-11PNOŚwiadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA z Dobromierza.POLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP519453-N-20202020-03-032020-03-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP519415-N-20202020-03-032020-03-11PNOZapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji na terenie gminy JaktorówPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŻYRARDÓW SP. Z O.O.Żyrardów
BZP519340-N-20202020-03-032020-03-12PNODostawa stacji roboczych i monitorów wraz z oprogramowaniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we WrocławiuUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP519302-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP519278-N-20202020-03-032020-03-12PNODostawa zasilaczy awaryjnych UPSUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP519255-N-20202020-03-032020-03-12PNOPRZEGLĄDY POGWARANCYJNE MAKIET I URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH OŚRODKA SZKOLENIA SSPOŻ - SPRAWA NR 4/202013 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP519153-N-20202020-03-032020-03-11PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP519151-N-20202020-03-032020-03-10PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP519119-N-20202020-03-032020-03-12PNORealizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części obszaru powiatu kościańskiego, w celu zagęszczenia i dostosowania istniejącej osnowy wysokościowej do obecnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Kościańskiego w roku 2019 projektem technicznym szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kościańskiegoPOWIAT KOŚCIAŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEKościan
BZP519117-N-20202020-03-032020-03-16PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP519071-N-20202020-03-032020-03-13PNODostawa sprzętu i licencji (4 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP519045-N-20202020-03-032020-03-11PNORozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 o półkę dyskowąMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP519032-N-20202020-03-032020-03-19PNOPrzebudowa ul. Słowiczej w Swarzędzu i Zalasewie, gmina Swarzędz.GMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP519007-N-20202020-03-032020-03-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP518962-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP518952-N-20202020-03-032020-03-13PNO„Dostawa, montaż i uruchomienie monitorów komputerowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie”.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGOLeszno
BZP518912-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściachBIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKAWarszawa
BZP518882-N-20202020-03-032020-03-11PNOOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część I: 3DEC wersja 5.0 do wersji najnowszej, - część II: PetraSim (RockWare) wersja 5.1.1320 do wersji najnowszej, wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań, jakie pojawią się w okresie trwania umowy, tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP518748-N-20202020-03-032020-04-17PNOZakup świadczenia elektronicznych usług w zakresie dostępu do serwisów informacyjnych i serwisu transakcyjnegoZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP518705-N-20202020-03-032020-03-11PNOUsługa informatyczna w wymiarze do 790 roboczogodzin dla Oprogramowania: • Nagios (check_mk); • Grafana; • InfluxDB; • OCS Inventory; • ElasticsearchCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP518157-N-20202020-03-032020-02-12PNOZałożenie bazy danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) dla miasta SkierniewiceURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice
BZP517101-N-20202020-03-032020-03-12PNOSukcesywna dostawa licencji firmy Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015r. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/16/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED102686-20202020-03-022020-03-31POGRozbudowa i utrzymanie systemu Korund – część III. Modernizacja systemu Proxy SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED102617-20202020-03-022020-03-18PNOZapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.APOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED101927-20202020-03-022020-04-03PNOWyszukiwanie oraz wprowadzanie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracyAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED101923-20202020-03-022020-04-02PNOUtrzymanie systemu informatycznego ARSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED101883-20202020-03-022020-04-03PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BIAŁA PISKABiała Piska
TED101249-20202020-03-022020-04-08PNODostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED101225-20202020-03-022020-03-20PNODostawa 5 szt. przełączników sieciowych wraz z osprzętemKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED101189-20202020-03-022020-04-03PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED101153-20202020-03-022020-03-13PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED101146-20202020-03-022020-04-02PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP518868-N-20202020-03-022020-03-10PNODostosowanie bazy GESUT dp przepisów rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z 21 października 2015 roku dla obrębów Brzozowice Kamień i Brzeziny Śląskie - etap III.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP518819-N-20202020-03-022020-03-10PNOZakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla sądów powszechnych apelacji katowickiejSĄD APELACYJNY W KATOWICACHKatowice
BZP518764-N-20202020-03-022020-03-10PNOŚwiadczenie opieki serwisowej nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP518746-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w KołobrzeguZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP518745-N-20202020-03-022020-03-12PNODostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP518735-N-20202020-03-022020-03-10PNOZakup sprzętu do projekcji cyfrowych poprawiającego możliwości wyświetlania filmów w wysokiej jakości w "Kinie Hetman"CEM SPESMEDIAGROUPŁomża
BZP518717-N-20202020-03-022020-03-17PNO„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACHKielce
BZP518716-N-20202020-03-022020-03-11PNOZakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy WrześniGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP518685-N-20202020-03-022020-03-12PNOŚwiadczenia usługi nadzoru autorskiego oprogramowania AMMS i InfoMedica dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza BrowiczaWOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO—ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZABydgoszcz
BZP518674-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa przełączników dostępowychWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP518664-N-20202020-03-022020-03-12PNOWyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu - programy komputeroweGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP518642-N-20202020-03-022020-03-11PNODostawa drukarki 3DINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP518641-N-20202020-03-022020-03-12PNO„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Grajewo
BZP518550-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa elementów elektronicznych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP518548-N-20202020-03-022020-03-11PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP518528-N-20202020-03-022020-03-10PNOdostawa 3-letniej ogólnouczelnianej licencji na program antywirusowy ESET Endpoint Antywirus lub równoważny dla AGH- KC-zp.272-103/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP518513-N-20202020-03-022020-03-11PNODostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na częściMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA PRZYBOSIAPrzeworsk
BZP518471-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa urządzeń informatycznych – 10 zadańAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP518360-N-20202020-03-022020-03-17PNOBudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Dolinie Kościeliskiej – KiryTATRZAŃSKI PARK NARODOWYZakopane
BZP518234-N-20202020-03-022020-03-16PNODostawa nadajników telemetrycznych wraz z osprzętem do monitoringu kuraków leśnych wsiedlanych na terenie Nadleśnictwa RuszówNADLEŚNICTWO RUSZÓWRuszów
BZP518185-N-20202020-03-022020-03-12PNODostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniowąAKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIEWarszawa
BZP518142-N-20202020-03-022020-03-11PNOświadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz usługa serwisu, administracji i wsparcia użytkownika systemu RIS/PACS dla SPZOZ w SanokuSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSanok
BZP518108-N-20202020-03-022020-03-16PNORozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów – dostawa wyposażeniaGMINA KLIMONTÓWKlimontów
BZP517870-N-20202020-03-022020-03-10PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA WIELBARKWielbark
BZP517700-N-20202020-03-022020-03-10PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę projektorów, laptopów z oprogramowaniem, radioodtwarzaczy, głośników, urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzeń multimedialnych (wraz z montażem) w ramach projektu „Malucha wsparcie na starcie”GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP517527-N-20202020-03-022020-03-10PNOObsługa Punktu Informacji Drogowej (PID) w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w KrakowieSKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIEKraków
BZP517392-N-20202020-03-022020-03-11PNOUsługa udostępniania platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danychGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP517168-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGOKatowice
BZP517123-N-20202020-03-022020-03-06PNODostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBMZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP515372-N-20202020-03-022020-03-13PNOZakup i wdrożenie systemu analiz sportowychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP518226-N-20202020-02-292020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu biurowego i specjalistycznego oprogramowania w podziale na 3 zadania do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJWrocław
TED100324-20202020-02-282020-04-02PNOUsługi wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej – 6 zadańPGE DYSTRYBUCJA S.A.Lublin
TED100218-20202020-02-282020-04-02PNODostawa autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania wraz z uruchomieniemMIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O.Toruń
TED099566-20202020-02-282020-04-02PNOOpieka serwisowa i zakup licencji na oprogramowanie HP Data Protector w CentraliZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED099547-20202020-02-282020-03-31PNOSystem monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętuGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
TED099532-20202020-02-282020-04-01PNOZakup 48-miesięcznej subskrypcji oprogramowania EDB Postgres Advanced Server wraz ze świadczeniem usług wsparciaZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED099486-20202020-02-282020-04-03PNODostawa licencji oraz wdrożenie systemu ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) – dalej zwanym ZSI (zintegrowanym systemem informatycznym) Świadczenie usług gwa..AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED099473-20202020-02-282020-04-02PNORealizacja audytów bezpieczeństwa systemów ITMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED099289-20202020-02-282020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projGMINA LUBAWALubawa
TED098792-20202020-02-282020-04-03PNOSukcesywna dostawa drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED098755-20202020-02-282020-04-06PNODostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół MorskichDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED098743-20202020-02-282020-04-02PNOZakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii wraz z blokiem operacyjnymCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
TED098700-20202020-02-282020-04-06PNODostawa i wdrożenie dotykowych terminali wraz z oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowychUZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED098687-20202020-02-282020-04-02PNODostawa subskrypcji oraz licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED098636-20202020-02-282020-04-02PNOWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej gminy DywityGMINA DYWITYDywity
BZP518161-N-20202020-02-282020-03-09PNOTransmisja internetowa z wydarzeń sportowych Cracovia Maraton, Cracovia Półmaraton Królewski w 2020 rZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP518149-N-20202020-02-282020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP518097-N-20202020-02-282020-03-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP518093-N-20202020-02-282020-03-09PNOOdnowienie ważności licencji i zwiększenie liczby posiadanych licencji na oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP518049-N-20202020-02-282020-03-10PNOPRZEPROWADZENIE GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2020 NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W OBSZARZE NA POŁUDNIE OD AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ I LINII AUTOSTRADY A4.ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP518015-N-20202020-02-282020-03-09PNOPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice”GMINA ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP518010-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego do projektu Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnejGMINA OPINOGÓRA GÓRNAOpinogóra Górna
BZP518001-N-20202020-02-282020-03-11PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP517966-N-20202020-02-282020-03-13PNODostawa sześciordzeniowego serwera wraz z serwerem SQL z licencją na sześć rdzeni.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP517932-N-20202020-02-282020-03-10PNOOprogramowanie do modelowania i zarządzania procesamiUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP517799-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP517782-N-20202020-02-282020-03-09PNOSerwis macierzy VMAXCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP517781-N-20202020-02-282020-03-09PNOUsługa rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP517729-N-20202020-02-282020-03-17PNOWykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”AKADEMIA POMORSKASłupsk
BZP517695-N-20202020-02-282020-03-16PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”GMINA WIELICZKIWieliczki
BZP517692-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego (2 sztuk macierzy dyskowych) z usługą wdrożenia i wsparcia technicznego w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i PińczowskiegoPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP517689-N-20202020-02-282020-03-09PNOSubskrypcja oprogramowania: McAfee z asystą techniczną, Deep Security Trend Micro z asystą techniczną, e-Auditor z asystą technicznąMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP517630-N-20202020-02-282020-03-09PNORozbudowa systemu PACS/RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKalisz
BZP517615-N-20202020-02-282020-03-06PNOZakup 3 licencji z dwuletnim wsparciem ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz – PL/2018/PR/0056”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP517590-N-20202020-02-282020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoKRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDIIKraków
BZP517457-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP517012-N-20202020-02-282020-03-09PNOZakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Fabryka Kompetencji Kluczowych"- 6 zadańGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP516743-N-20202020-02-282020-03-16PNO„Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”GMINA GNOJNOGnojno
BZP516483-N-20202020-02-282020-03-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych dla Uniwersytetu Śląskiego w sieci telefonii komórkowej (GSM)UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP514210-N-20202020-02-282020-03-09PNOŚwiadczenie usług serwisowych wraz z asystą techniczną dla systemu SOFTLAB ERPMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED097095-20202020-02-272020-04-03PNOZorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych w AugustowieGMINA MIASTO AUGUSTÓWAugustów
TED096499-20202020-02-272020-04-02PNODostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności – PIB w WarszawieINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED096414-20202020-02-272020-03-31PNODostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu Zintegrowana Platforma AnalitycznaMINISTER CYFRYZACJIWarszawa
BZP517534-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługa trzyletniego wsparcia technicznego producenta wraz z dostępem do aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP517520-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP517415-N-20202020-02-272020-03-06PNOZakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP517368-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa dysków zewnętrznych HDD i laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP517354-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa (zakup) paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego będącego w dyspozycji Centrum Doradztwa Rolniczego w okresie 2020-2023rCENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE—ODDZIAŁ W RADOMIURadom
BZP517282-N-20202020-02-272020-03-06PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4cPOWIAT PŁOŃSKIPłońsk
BZP517238-N-20202020-02-272020-03-09PNOZakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP517229-N-20202020-02-272020-03-06PNODOSTARCZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCHSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP517223-N-20202020-02-272020-03-06PNONajem drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K.GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP517171-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługa opieki serwisowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w okresie 9 miesięcy od daty podpisania umowyUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP517148-N-20202020-02-272020-03-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP517099-N-20202020-02-272020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O.O.Toruń
BZP517097-N-20202020-02-272020-03-06PNOWyposażenie pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w ramach Projektu – Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki w podziale na części. Liczba części - 2CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP517091-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2020 roku.POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP517073-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługa odnowienia wsparcia technicznego oraz subskrypcji na okres 3 lat dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia FortiAnalizerWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP517036-N-20202020-02-272020-03-10PNOModernizacja serwerówGMINA KNURÓWKnurów
BZP516998-N-20202020-02-272020-03-09PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W KARTUZACHKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP516965-N-20202020-02-272020-03-13PNOAdaptacja pomieszczeń: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu na potrzeby realizacji projektów „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, które są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPRMIASTO NOWY SĄCZ—NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
BZP516894-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa licencji na oprogramowanie dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na dwie częściPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP516793-N-20202020-02-272020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ŁUKASIEWICZWarszawa
BZP516635-N-20202020-02-272020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP516582-N-20202020-02-272020-03-06PNOŚwiadczenie usług kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz odnowienie podpisów elektronicznychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP516359-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługi wprowadzenia danych do systemów informatycznych na rzecz urzędów skarbowych województwa dolnośląskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP516300-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym SączuSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP516211-N-20202020-02-272020-03-09PNOŚwiadczenie usługi managera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu międzynarodowego ForHeritage, realizowanego w ramach Programu INTERREG Europa ŚrodkowaWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
BZP516065-N-20202020-02-272020-03-06PNOZaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego wspomagającego pracę pracowników socjalnych.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP514457-N-20202020-02-272020-03-12PNODostawa 2 szt. monitorów o szerokim kącie widzenia, ISE PWPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED095644-20202020-02-262020-04-14PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w wydzielonej sieci prywatnej WANGAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED095436-20202020-02-262020-03-10PNOKompleksowa organizacja i obsługa logistyczna konferencji i warsztatów na rzecz NASK PIB, w podziale na 3 częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED094945-20202020-02-262020-04-02PNOSystem do planowania finansowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED094928-20202020-02-262020-03-31PNORozbudowa i modyfikacja systemu do prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowychURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED094330-20202020-02-262020-03-30PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED094302-20202020-02-262020-03-27PNOUtworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo TechnologicznegoLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
TED094278-20202020-02-262020-03-31PNODostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski system informacji medycznejKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED094269-20202020-02-262020-03-30PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED094267-20202020-02-262020-03-30PNODostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla centrum dystrybucji w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
TED094234-20202020-02-262020-03-30PNODostawa klastra 2 Firewalli – KC-zp. 272-84/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED094207-20202020-02-262020-03-30PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED094157-20202020-02-262020-03-31PNODostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriamiWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED094135-20202020-02-262020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP516927-N-20202020-02-262020-03-05PNOUsługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na sześć częściINSTYTUT KSIĄŻKIKraków
BZP516923-N-20202020-02-262020-03-05PNOZakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”POWIAT CHEŁMIŃSKIChełmno
BZP516882-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 11 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP516875-N-20202020-02-262020-03-05PNOUtworzenie obiektowej bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy SkierniewiceSTAROSTWO POWIATOWE W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP516870-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP516856-N-20202020-02-262020-03-09PNOUsługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP516844-N-20202020-02-262020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP516782-N-20202020-02-262020-03-09PNOMontaż i dostarczenie monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP516779-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w podziale na dwie części: część I - zakupy inwestycyjne w postaci serwera na kopie poczty elektronicznej, część II - zakup wyposażenia informatycznego (monitory, switche, wentylatory, klawiatury, myszy, filtry prywatyzujące, dyski twarde oraz stacje dokujące do dysków twardych).POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP516773-N-20202020-02-262020-03-05PNO„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie” -zakup i dostawa sprzętu rolniczego, ICT oraz wyposażenia pracowni językowejZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. SZKÓŁ PODCHORĄŻYCH REZERWY W ZAMBROWIEZambrów
BZP516752-N-20202020-02-262020-03-05PNOOpieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w LipnieSZPITAL LIPNO SP. Z O.O.Lipno
BZP516751-N-20202020-02-262020-03-05PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta OpolaMIASTO OPOLEOpole
BZP516745-N-20202020-02-262020-03-06PNODostawa routerów bezprzewodowych i przełącznika sieciowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP516708-N-20202020-02-262020-03-10PNOLaboratoriumMIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNAToruń
BZP516619-N-20202020-02-262020-03-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego. ( Nr sprawy: 80.272.71.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP516606-N-20202020-02-262020-03-10PNOPromocja i zarządzanie projektem pn. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik StrzyżewskiGMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKIRzepiennik Strzyżewski
BZP516596-N-20202020-02-262020-03-06PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP516595-N-20202020-02-262020-03-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 (dwóch) sztuk stacji roboczych na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie. ( Nr sprawy: 80.272.47.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP516541-N-20202020-02-262020-03-05PNOWsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replication (contract) FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V), będącego w zasobach Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP516539-N-20202020-02-262020-03-06PNOKonserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP516479-N-20202020-02-262020-03-05PNOŚwiadczenie usług dedykowanego wsparcia technicznego dla urządzeń producenta FujitsuINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP511339-N-20202020-02-262020-03-05PNO„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy oraz rozliczaniem kontraktu pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r. wraz ze zm.)”GMINA MIEJSKA RUMIARumia
BZP510155-N-20202020-02-262020-03-12PNOZaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowejCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED092656-20202020-02-252020-03-27PNOOpracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parkuPARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIECharzykowy
TED092526-20202020-02-252020-03-30PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawcząUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED091942-20202020-02-252020-04-03PNOSystemy wizyjnePOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED091929-20202020-02-252020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED091889-20202020-02-252020-04-03PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED091847-20202020-02-252020-03-27PNODostawa macierzy dyskowej dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED091846-20202020-02-252020-03-23PNODostawa komputerów, oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacjiJAROSŁAW NADOLNY VISUAL SENSATION LASER SHOWS & TECHNOLOGIES SALON FRYZJERSKI COSMOSKrzycko Małe
TED091821-20202020-02-252020-03-13PNODostawa 150 licencji Vmware Workspace ONE Advanced (includes AirWatch) Perpetual: 1 Device ze wsparciem producenta (Basic Support)KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED091810-20202020-02-252020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED091732-20202020-02-252020-03-27PNODostawa materiałów komputerowychGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP516472-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, montaż i uruchomienie systemów zarządzania energią z podziałem na częściURZĄD GMINY W KAMIONCEKamionka
BZP516428-N-20202020-02-252020-03-05PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 – sprzęt drobnyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP516424-N-20202020-02-252020-03-05PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP516416-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa sprzętu projekcyjnego, biurowego, RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP516412-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa i wdrożenie Platformy Informacyjno - Płatniczej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu "Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku"GMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP516387-N-20202020-02-252020-03-04LELUsługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.UNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP516345-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 3: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 4: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGIIWrocław
BZP516316-N-20202020-02-252020-03-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 30 miesięcyURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP516294-N-20202020-02-252020-03-04PNOUsługa obsługi serwisowej oprogramowania „Zintegrowany System Biblioteczny ALEPH” dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP516282-N-20202020-02-252020-03-04PNOTLZP/2-23/233/18/2020 zakup i dostawa Laptopów i TV 65” .UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP516271-N-20202020-02-252020-03-04PNODoposażenie pracowni spedycyjnej i grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP516269-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP516267-N-20202020-02-252020-03-04PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy łączy światłowodowych na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP516215-N-20202020-02-252020-03-04PNOWykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w projektach: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Uścimów” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap”GMINA UŚCIMÓWStary Uścimów
BZP516183-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP516160-N-20202020-02-252020-03-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCHSejny
BZP516125-N-20202020-02-252020-03-05PNOOpracowanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji w partnerskich urzędach dla Powiatu Włodawskiego, Powiatu Chełmskiego, Powiatu Kraśnickiego, Gminy Hańsk, Gminy Janów Podlaski i Gminy SosnowicaPOWIAT WŁODAWSKIWłodawa
BZP516104-N-20202020-02-252020-03-04PNOdostawa laptopów dla Politechniki Gdańskiej Wydział ChemicznyPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYGdańsk
BZP516060-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup biblioteki taśmowej.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP516013-N-20202020-02-252020-03-25PNOROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZYNKIGMINA ŁYSOMICEŁysomice
BZP515771-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z pasją do nauki w gminie Karczew” – 3 Części.GMINA KARCZEWKarczew
BZP515768-N-20202020-02-252020-03-11PNOOchrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy KlonowejGMINA PACZKÓWPaczków
BZP515705-N-20202020-02-252020-03-09PNO„Inspektor Nadzoru w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP515622-N-20202020-02-252020-03-05PNO„Instalacja, konfiguracja oraz uruchamianie jednostki archiwizującej w systemie monitoringu miasta oraz przyłączenie sygnałów z kamer zainstalowanych na obiekcie „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim ul. PCK 2/4 w ramach zadania „Monitoring miasta”.GMINA—MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKITomaszów Mazowiecki
BZP515462-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup i dostawa nowych materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym zawartym w załączniku A do SIWZUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP515418-N-20202020-02-252020-03-06PNODostawa urządzenia dla systemu bezpieczeństwa DC SWD PSPKOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJWarszawa
BZP514891-N-20202020-02-252020-03-04PNOUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 3 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED090872-20202020-02-242020-03-26PNOZakup sprzętu komputerowegoPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED090139-20202020-02-242020-03-27PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Red Hat JBoss Enterprise Application PlatformCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED089506-20202020-02-242020-03-27PNO„Zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED089499-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHElbląg
TED089492-20202020-02-242020-03-30PNODostawa serwera bazodanowego w celu utworzenia otwartych zasobów danych, w tym danych przestrzennych wykorzystanych przez studentów do realizacji zajęć dydaktycznych – KC-zp.272-42/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED089458-20202020-02-242020-03-30PNO„Dostawa tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku”POWIAT TURECKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
TED089427-20202020-02-242020-04-03PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED089338-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
TED089316-20202020-02-242020-03-26PNODostawa przełącznika sieciowego (switch) – dla Uczelnianego Centrum Informatyki – 10 szt. – KC-zp.272-95/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP515886-N-20202020-02-242020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla PRz.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP515872-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowegoUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP515829-N-20202020-02-242020-03-05PNOusługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SACENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP515827-N-20202020-02-242020-03-05PNODostawa licencji na oprogramowanie komputeroweINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP515824-N-20202020-02-242020-03-10PNOBudowa dworca przesiadkowego wraz dostawa i zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych oraz dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP515795-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim i Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”POWIAT JANOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W JANOWIE LUBELSKIMJanów Lubelski
BZP515777-N-20202020-02-242020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i wyposażenia do pracowni 4.0 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PrudnikuCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRUDNIKUPrudnik
BZP515725-N-20202020-02-242020-03-04PNODostawa i instalacja macierzy dyskowej wraz z migracją danychWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP515724-N-20202020-02-242020-03-02PNODostawa artykułów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO—SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃWarszawa
BZP515588-N-20202020-02-242020-03-10PNO„Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Śniadowo”GMINA ŚNIADOWOŚniadowo
BZP515565-N-20202020-02-242020-03-10PNO„Dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryj”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP515526-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP515478-N-20202020-02-242020-03-04PNOZakup oprogramowania i licencji do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP515322-N-20202020-02-242020-03-12PNOMonitoring miejski CCTVGMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP514560-N-20202020-02-242020-03-03PNOWykonanie oraz wdrożenie portalu Biura Obsługi Interesanta z modułem e-usług oraz systemu obiegu dokumentów zintegrowanego z EBOI.GMINA MIEJSKA KŁODZKOKłodzko
BZP514007-N-20202020-02-242020-03-03PNOŚwiadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”POWIAT CIECHANOWSKI—STAROSTWO POWIATOWECiechanów
TED088615-20202020-02-212020-03-05PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED087896-20202020-02-212020-03-31PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT LUBELSKILublin
TED087781-20202020-02-212020-03-25PNODostawa i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz zakup licencji i wdrożenie systemu archiwizacji prac artystycznych – z podziałem na 2 częściAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
TED087769-20202020-02-212020-04-08PNOŚwiadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED087753-20202020-02-212020-03-25PNOWdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej wraz z powiązanymi z nim aplikacjami dziedzinowymi oraz procesowymi w ramach projektu „Operacja – Integracja!"UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED087735-20202020-02-212020-03-26PNOOdnowienie subskrypcji producenta oprogramowania IBM Control DeskNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED087617-20202020-02-212020-03-05PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz WJO i wojewódzkich osób prawnych (II)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED087608-20202020-02-212020-03-26PNOWykonanie usługi przeprowadzenia oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach Programu Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego ze środków Norweskiego MechanizmuPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED087075-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ŻorachMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory
TED087069-20202020-02-212020-03-25PNODostawa serwera komputerowegoUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED087064-20202020-02-212020-03-25PNOZakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem – systemem telemedycznymCOPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.Gdańsk
TED087059-20202020-02-212020-03-25PNODostawa i montaż serwerów do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED087050-20202020-02-212020-04-02PNOZakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWAWarszawa
TED087021-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
TED087019-20202020-02-212020-03-25PNOLeasing serwerów przez okres 26 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat – KC-zp.272-62/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP515446-N-20202020-02-212020-03-10PNODostawa sprzętu sportowego i urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", z podziałem na 3 częściAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
BZP515443-N-20202020-02-212020-03-02PNOdostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, wzorców, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej”INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO—SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP515438-N-20202020-02-212020-03-02PNOUsługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowegoURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP515430-N-20202020-02-212020-03-02PNOWdrożenie systemu wirtualizacji pamięci masowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie serwerów, dysków oraz licencji oprogramowaniaUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP515408-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim dla Wydziału Geodezji.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP515366-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP515357-N-20202020-02-212020-03-05PNOPełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP515337-N-20202020-02-212020-03-04PNOUsługa serwisu oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania modułu „Eskulap Apteka” przez okres 12 miesięcy, PN-38/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP515259-N-20202020-02-212020-03-03PNODostawa laptopa dla Instytutu TelekomunikacjiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP515211-N-20202020-02-212020-03-02PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb NCPS SOLARIS w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP515208-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawę specjalistycznego oprogramowania SOLIDWORKS lub równoważnego na 16 stanowisk dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – KC-zp.272-29/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP515194-N-20202020-02-212020-03-02PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCACENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE—LUBORZYCYLuborzyca
BZP515169-N-20202020-02-212020-03-02PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP515154-N-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ŻorachMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory
BZP515135-N-20202020-02-212020-03-04PNOzakup i dostawy testów paskowych do badania właściwości fizykochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP515104-N-20202020-02-212020-03-31PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danychBDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwalubelskiego”.POWIAT LUBELSKILublin
BZP515068-N-20202020-02-212020-03-02PNOPrzedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie wdrożenia projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
BZP515059-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnychKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP515002-N-20202020-02-212020-03-02PNOŚwiadczenie usług serwisowych baz danych i serwerów OracleWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP514928-N-20202020-02-212020-03-02PNOHolowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur RejonowychPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP514169-N-20202020-02-212020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura WyborczegoKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
BZP514110-N-20202020-02-212020-03-06PNOCRZP/37/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 - powtórneUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP513980-N-20202020-02-212020-03-03PNOZakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
TED085422-20202020-02-202020-03-24PNOWykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – etap I”GMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
TED084653-20202020-02-202020-03-25PNODostawa macierzy wraz z montażem i uruchomieniemAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED084626-20202020-02-202020-03-04PNODostawa 32 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED084620-20202020-02-202020-03-25PNOZakup wraz z instalacją klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz przełącznika sieciowego (switch) dla Instytutu Nauk TechnicznychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED084564-20202020-02-202020-03-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED084513-20202020-02-202020-03-24PNODostawa zestawów komputerowych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED084507-20202020-02-202020-03-25PNODostawa 1 szt. serwera plików dla WEAIiIB – KC-zp.272-63/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP514959-N-20202020-02-202020-03-02PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGOUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP514957-N-20202020-02-202020-03-03PNODostawa środowiska do długoterminowego przechowywania danych (backup) wraz z urządzeniami i wdrożeniem na potrzeby Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ—BIRKENAU W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP514932-N-20202020-02-202020-02-28PNODOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCACENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE—LUBORZYCYLuborzyca
BZP514913-N-20202020-02-202020-02-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP514907-N-20202020-02-202020-02-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Pełnomocnika Rektora UJ ds. Prawnych.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP514877-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa oprogramowania antywirusowegoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP514873-N-20202020-02-202020-02-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP514777-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa samoobsługowego urządzenia płatniczego wraz z usługami towarzyszącymiLUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP514759-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych i biura projektu w ramach realizacji projektu pn.: "Aktywni Zawodowo"POWIAT ŚWIECKIŚwiecie
BZP514757-N-20202020-02-202020-03-02PNO„Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego – wykonanie zastępcze.”MIASTO ŁÓDŹ—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
BZP514745-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP514744-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa materiałów biurowych, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP514729-N-20202020-02-202020-02-28PNO„Wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujście”.GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIEŚwinoujście
BZP514714-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa wraz z wymianą fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej w ilości maksymalnej 1177 szt. w gminie ZabierzówPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ZABIERZOWIEZabierzów
BZP514586-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kompetentni uczniowie”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP514537-N-20202020-02-202020-03-12PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”GMINA KOLNOKolno
BZP514520-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa urządzeń serwerowych i oprogramowania wraz z instalacją, konfiguracją oraz szkoleniami dla administratorówMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP514519-N-20202020-02-202020-02-28PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP514197-N-20202020-02-202020-02-28PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEwayINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP514119-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"GMINA MIASTO KOŁOBRZEGKołobrzeg
BZP507115-N-20202020-02-202020-03-02PNORozbudowa dwóch macierzy dyskowych NetApp FAS2720 posiadanych przez ZamawiającegoCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED083002-20202020-02-192020-03-02PNOWykonanie dostaw i usług dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED082994-20202020-02-192020-03-23PNORozbudowa systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowymPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED082853-20202020-02-192020-03-24PNOOpracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2017-2018 – PSIP Zadanie 56POWIAT JAROSŁAWSKIJarosław
TED082849-20202020-02-192020-03-24PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług stacjonarnego i bezprzewodowego dostępu do sieci InternetCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED082400-20202020-02-192020-03-24PNOSukcesywna dostawa monitorów komputerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED082389-20202020-02-192020-03-23PNODostawa bezzałogowych statków powietrznych do badań inspekcyjnych – ZP-DS-103/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED082367-20202020-02-192020-03-25PNODostawa przełączników sieciowychKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED082269-20202020-02-192020-03-25PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED082268-20202020-02-192020-03-23PNO„Dostawa subskrypcji usług standardowych Microsoft i subskrypcji oprogramowania standardowego Microsoft, w ramach trzyletniej umowy subskrypcyjnej (EES)”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED082256-20202020-02-192020-03-26PNO„Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i sprzętu TIK w ramach realizacji zadania: Kreatywna szkoła w gminie Mińsk Mazowiecki”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
TED082229-20202020-02-192020-03-23PNOWdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDMMIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKINowy Dwór Mazowiecki
BZP514508-N-20202020-02-192020-02-27PNODoposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP514473-N-20202020-02-192020-02-27PNOZakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP514409-N-20202020-02-192020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznychZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHBraniewo
BZP514395-N-20202020-02-192020-02-27PNOZP/19/2020- Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wyposażenia technicznego oraz projektora multimedialnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP514394-N-20202020-02-192020-02-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla UCKUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
BZP514384-N-20202020-02-192020-02-27PNOPrzedłużenie subskrypcji i support oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie do wizualizacjiAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP514368-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z mobilnymi szafkami na rzecz projektu „Czas Seniora”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKotuń
BZP514323-N-20202020-02-192020-03-02PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP514320-N-20202020-02-192020-03-03PNODostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a”GMINA DOBRE MIASTODobre Miasto
BZP514315-N-20202020-02-192020-02-27PNOOPRACOWANIE ANALIZY RUCHU DLA MIASTA OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP514303-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa urządzeń ITZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP514285-N-20202020-02-192020-02-28PNOŚwiadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług informatycznychTEATR NARODOWYWarszawa
BZP514279-N-20202020-02-192020-02-28PNO„Założenie bazy danych GESUT dla obszaru obrębu ewidencyjnego Wysoka i Lubno w Gminie Lubiszyn, obrębu ewidencyjnego Racław i Stanowice w Gminie Bogdaniec oraz obrębu ewidencyjnego Płomykowo w Gminie Santok”POWIAT GORZOWSKIGorzów Wielkopolski
BZP514232-N-20202020-02-192020-03-02PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W KOŚCIERZYNIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP514215-N-20202020-02-192020-02-27PNOProwadzenie profili Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter.ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP514199-N-20202020-02-192020-03-04PNOUsługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WANLUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIALublin
BZP514188-N-20202020-02-192020-02-27PNOŚwiadczenie na rzecz Teatru Narodowego obsługi informatycznej systemu SAGE Symfonia ERPTEATR NARODOWYWarszawa
BZP514175-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa materiałów biurowych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O.Prabuty
BZP514170-N-20202020-02-192020-02-27PNOUsługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP514168-N-20202020-02-192020-02-27PNOObsługa Centrum e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”POWIAT OPOLSKIOpole
BZP514165-N-20202020-02-192020-03-05PNOBudowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II”GMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP514161-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru MiejskiegoGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP514126-N-20202020-02-192020-02-27PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego ( 3 sztuki laptopa) na potrzeby Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ w Krakowie (30-063) przy ul. Oleandry 2a.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP514067-N-20202020-02-192020-02-27PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP513969-N-20202020-02-192020-03-05PNOUtworzenie Zbąszyńskiego Kina SpołecznościowegoGMINA ZBĄSZYŃZbąszyń
BZP513649-N-20202020-02-192020-02-27PNOGeneralny Pomiar Ruchu 2020 w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu.ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZIŁódź
BZP513410-N-20202020-02-192020-02-27PNOUsługi telefonii komórkowejMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP513397-N-20202020-02-192020-02-27PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP513110-N-20202020-02-192020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów kompyterowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP513075-N-20202020-02-192020-02-27PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”UNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP505500-N-20202020-02-192020-02-26PNODostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”POWIAT TCZEWSKITczew
BZP504457-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED081262-20202020-02-182020-03-23PNOZakup i wdrożenie systemu SIEM (Security Information and Event Management)POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED080568-20202020-02-182020-03-24PNODziałania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego”UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
TED080544-20202020-02-182020-03-24PNOPrzedmiotem zamówienia są usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judgePOLITECHNIKA ŁÓDZKA, CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź
TED080291-20202020-02-182020-03-20PNOUsługa w zakresie nadzoru autorskiego nad szpitalnym syst. infor. Eskulap (firmy Nexus) i syst. planowania pracy (firmy Nextar) – odnowa ab. na aktualizacjęWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
TED080223-20202020-02-182020-03-30PNOUtworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia zwanej dalej bazą GESUT dla jednostki ewidencyjnej Brzesko _miastoPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED079560-20202020-02-182020-03-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz UjeżdżalniMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
TED079376-20202020-02-182020-03-23PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie pilotażu nowoczesnego systemu informatycznego oraz modernizacja i rozbudowa funkcjonalności aplikacji mobilnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED079374-20202020-02-182020-03-20PNOZakup komputerów dla jednostek organizacyjnych NBPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED079368-20202020-02-182020-03-02PNODostawa drukarek, urządzeń do obsługi systemu EZD i dysków SSD dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED079304-20202020-02-182020-03-20PNODostawa serwera, pamięci RAM, dysku twardego i kontrolera macierzy dla WGGiOŚ. KC-zp.272-64/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED079255-20202020-02-182020-03-23PNODostawa sprzętu klasy TempestCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP514021-N-20202020-02-182020-03-04PNOPrzebudowa pomieszczeń Stołecznego Stanowiska Kierowania w systemie zaprojektuj i wybudujKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP514012-N-20202020-02-182020-02-26PNOZakup, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów .URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP513987-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP513932-N-20202020-02-182020-02-26PNOZakup 1200 licencji oprogramowania antywirusowego na okres 3 latUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP513822-N-20202020-02-182020-03-02PNOPrzetarg nieograniczony na na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP513810-N-20202020-02-182020-02-25PNOPrzetarg nieograniczony na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznegoBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP513775-N-20202020-02-182020-02-27PNOWykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib w podziale na dwie części.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP513750-N-20202020-02-182020-02-26PNODOSTARCZENIE, PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ UPS WRAZ Z BEZOBSŁUGOWYMI BATERIAMI AKUMULATORÓWSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP513748-N-20202020-02-182020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowegoAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP513720-N-20202020-02-182020-02-27PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowejCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP513696-N-20202020-02-182020-02-28PNODostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem oraz serwisem gwarancyjnym.INSTYTUT KOLEJNICTWAWarszawa
BZP513664-N-20202020-02-182020-02-26PNOWYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWEWrocław
BZP513624-N-20202020-02-182020-02-28PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP513545-N-20202020-02-182020-02-26PNOPrzedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
BZP513542-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChmielnikuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP513534-N-20202020-02-182020-02-26PNOWykupienie asysty technicznej firmy Oracle dla oprogramowania Oracle DatabaseMIASTO POZNAŃPoznań
BZP513485-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawę aktualizacji oprogramowania antywirusowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP513330-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP513275-N-20202020-02-182020-02-27PNONowa odsłona Gminy Borki- Rewitalizacja. Dostawa wyposażenia i sprzętu do świetlicy w miejscowości WrzosówGMINA BORKIBorki
BZP513194-N-20202020-02-182020-03-04PNO„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560”GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED078410-20202020-02-172020-03-16POGModernizacja wielkoformatowej ściany graficznej w PPD KDMPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED077876-20202020-02-172020-03-26PNOInformatyzacja usług publicznych Powiatu DziałdowskiegoPOWIAT DZIAŁDOWSKIDziałdowo
TED077869-20202020-02-172020-03-31PNO„Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów”TESKO TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.Zakopane
TED077748-20202020-02-172020-03-20PNODostęp do szerokopasmowego Internetu w Wałczu ul. Kołobrzeska 24AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin
TED077699-20202020-02-172020-03-20PNOZawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED077607-20202020-02-172020-02-28PNOKampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu InnowacjiWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED077201-20202020-02-172020-03-02PNODostawa 3 szt. serwerów dla Kwestury AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED077196-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto GrudziądzGMINA—MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz
TED077167-20202020-02-172020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci serwerów oraz zasilaczy UPS wraz z finansowaniemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED077116-20202020-02-172020-03-03PNODostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED077043-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED077035-20202020-02-172020-03-23PNOAdaptacja i wyposażenie pomieszczeń 2 serwerowni w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła IIBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED077034-20202020-02-172020-03-19PNOPrzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 EUR na zakup, dostawę, wdrożenie, konfigurację Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancję i serwis pogwarancyjny dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED076995-20202020-02-172020-03-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
BZP513498-N-20202020-02-172020-02-25PNOUsługa informatyczna - specjalista informatyk ds. optymalizacji obliczeń wieloprocesowych - Kc-zp.272-78/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP513491-N-20202020-02-172020-02-24PNOUsługi serwisu i wsparcia technicznego wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania EskulapSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKoło
BZP513458-N-20202020-02-172020-02-28PNOdostawa oprogramowania analitycznego z obsługą sieci neuronowych, do prowadzenia zajęć w ramach kierunku kognitywistyka w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP513455-N-20202020-02-172020-02-25PNOOpracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie” – 5 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP513449-N-20202020-02-172020-02-26PNOdostawa detektora DAD z komputerem sterującym IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP513413-N-20202020-02-172020-02-25PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu, tj.: komputerów typu All-In-One i laptopów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla UPJP II w KrakowieUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP513338-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP513322-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa i wdrożenie Systemu Informacji GeograficznejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP513256-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych w podziale na 7 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, UL. PIASTOWSKA 14, 45—082 OPOLE, NIP: 7543077565 REPREZENTOWANE PRZEZ LESŁAWA TOMCZAKA—DYREKTORA REGIONALNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLUOpole
BZP513241-N-20202020-02-172020-02-25PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP513221-N-20202020-02-172020-02-26PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP513173-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP513130-N-20202020-02-172020-02-25PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP513077-N-20202020-02-172020-02-27PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I INTERNETOWYCH NA PODSTAWIE UMOWY ABONENCKIEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W KONINIE, UL. SULAŃSKA 13MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O.Konin
BZP512980-N-20202020-02-172020-02-26PNODostawę zestawów komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów i drukarekPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP512894-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP512830-N-20202020-02-172020-02-27PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 02/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP512646-N-20202020-02-172020-03-05PNOBudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji FirlejGMINA FIRLEJFirlej
BZP512573-N-20202020-02-172020-02-25PNOPrzedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego dla produktów Forcepoint: Email Security dla 2 700 użytkowników, Web Security dla 1 800 użytkownikówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP512461-N-20202020-02-172020-02-25PNOWykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2020 roku: Zadanie II - wykonanie pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich na obszarze działania RDW w Chełmie. Zadanie V – wykonanie pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich na obszarze działania RDW w Parczewie. Zadanie VII – wykonanie pomiarów ruchu na drogach wojewódzkich na obszarze działania RDW we Włodawie.ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHLublin
BZP512317-N-20202020-02-172020-03-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BUDRYBudry
BZP511600-N-20202020-02-172020-02-27PNOZakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „interaktywnie zintegrowani” w podziale na zadania: Zadanie nr 3. Zakup laptopów do zajęć z programowania.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
BZP511421-N-20202020-02-172020-02-28PNODostawa materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z duplikatorem termo transferowym typu RIMAGE 2410 Media Kit.NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP507510-N-20202020-02-172020-02-25PNOZakup praw dostępu on-line do międzynarodowej bazy indeksującej czasopisma z zakresu matematyki, informatyki i fizyki matematycznej dla Polskiego Konsorcjum Matematycznego „Mathematical Reviews”UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP507013-N-20202020-02-172020-02-25LELUsługa opracowania, przygotowania i wdrożenia Platformy współpracy pomiędzy uczniem – szkołą – pracodawcą - organem prowadzącym w ramach realizacji przez Gminę Lublin projektu „Lublin stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020GMINA LUBLINLublin
TED075266-20202020-02-142020-03-19PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania FoglightCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED075246-20202020-02-142020-03-18PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatycznyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED074680-20202020-02-142020-03-19PNODostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED074663-20202020-02-142020-03-24PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” lub równoważnychKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED074528-20202020-02-142020-03-18PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” etap IPOWIAT MONIECKIMońki
TED074521-20202020-02-142020-03-18PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED074449-20202020-02-142020-03-19PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie nowoczesnego systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją programów kształcenia oraz jakością kształcenia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona KołłątajaUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED074107-20202020-02-142020-03-16POGRammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)FRONTEX—DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING (EBCG)Warsaw
BZP513048-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZAWęgrów
BZP513019-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP513008-N-20202020-02-142020-03-06PNOZP 2/20 Usługi nadzoru autorskiego i serwisu dla aplikacji InfoMedica, AMMSWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP513003-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa tabletów zamawianych w ramach projektu pt. „PSW - Regionalna Akademia Aktywność” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP512983-N-20202020-02-142020-03-03PNOAdaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w WąsoszuURZĄD MIEJSKI WĄSOSZAWąsosz
BZP512923-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa oprogramowania do inwentaryzacji oraz audytu sprzętu komputerowego zamawianego w ramach realizowanego przez PSW w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP512921-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Górniczych w ŁęcznejPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP512900-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa oprogramowania do centralnego zarządzania urządzeniami aktywnymi zamawianego w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP512898-N-20202020-02-142020-02-25PNODostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”GMINA ADAMÓWAdamów
BZP512891-N-20202020-02-142020-02-25PNODzierżawa ciemnych włókien światłowodowych.GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP512816-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP512782-N-20202020-02-142020-02-24PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedicaINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP512679-N-20202020-02-142020-02-26PNOZakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług, instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego RPO WM 2014 – 2020STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACHGorlice
BZP512644-N-20202020-02-142020-02-21PNODostawa, montaż i uruchomienie 8 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Wodzisławiu ŚląskimDOMARO SP. Z O.O.Wodzisław Śl.
BZP512642-N-20202020-02-142020-02-24PNOdostawy materiałów opatrunkowych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP512634-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego””WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP512632-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 OpoleMIASTO OPOLEOpole
BZP512630-N-20202020-02-142020-03-03PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP512605-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik”cz.2ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICAWysokie Mazowieckie
BZP512591-N-20202020-02-142020-03-02PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w GdyniPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP512586-N-20202020-02-142020-03-06PNOWykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcjiPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP512503-N-20202020-02-142020-02-24PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP512482-N-20202020-02-142020-02-24PNO,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Niżna Łąka, Wrocanka, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP512375-N-20202020-02-142020-02-28PNODostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowych, taboretów medycznych, krzeseł, szaf metalowych, płyt CD-R oraz odczynników laboratoryjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP512105-N-20202020-02-142020-02-24PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkoli w ramach projektu „Przedszkolaczki-Radomiaczki”GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP511637-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP511571-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Sukcesywną dostawę oprogramowania w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited na rok 2020”POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP510123-N-20202020-02-142020-02-25PNOUsługa wsparcia technicznego i gwarancji do posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie elementów macierzy dyskowychWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP509690-N-20202020-02-142020-02-28PNODostawa 2szt. monitorów z zakrzywioną matrycą, ISE PWPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP506000-N-20202020-02-142020-02-26PNOZP/10/2020 dostawa wraz z instalacją sprzętu multimedialnego dla potrzeb pracowni warsztatowych zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED073349-20202020-02-132020-03-18PNO„Modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II – etap III”PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Wodzisław Śląski
TED072795-20202020-02-132020-02-27PNOZakup licencji MS EnterpriseURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED072785-20202020-02-132020-03-19PNOPozyskanie danych wysokościowychGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED072702-20202020-02-132020-03-18PNOPełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Neurochirurgii”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec
TED072686-20202020-02-132020-03-19PNOAsysta techniczna dla posiadanych licencji oprogramowania firmy Oracle na okres 2020.5.12–2021.5.11POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED072620-20202020-02-132020-03-23PNOOpracowanie i realizacja koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenie i wdrożenie modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl oraz usługa hostingu, utrzymania i rozwoju portaluMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED072511-20202020-02-132020-03-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych baz danych EGiB,BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjnyPOWIAT RYCKIRyki
TED071940-20202020-02-132020-03-17PNOSukcesywne dostawy testów, podłoży, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki LaboratoryjnejSZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED071917-20202020-02-132020-03-17PNODostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED071910-20202020-02-132020-03-23PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w gminie Wierzbica”GMINA WIERZBICAWierzbica
TED071909-20202020-02-132020-03-16PNOBudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usługWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP512571-N-20202020-02-132020-02-24PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-PółnocSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGOWarszawa
BZP512551-N-20202020-02-132020-02-28PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku” Część 1 – „Dostawa komputerów wraz z monitorami”, Część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”, Część 3 – „Dostawa komputerów graficznych wraz z monitorem” , Część 4 –„Dostawa komputerów wraz z monitorami i drukarek na potrzeby świetlic środowiskowych"GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP512507-N-20202020-02-132020-03-03PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP512502-N-20202020-02-132020-02-25PNODostawa mobilnej pracowni komputerowej do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w ŁomżyŁOMŻYŃSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W ŁOMŻYŁomża
BZP512487-N-20202020-02-132020-02-21PNORozbudowa laboratorium sieciowego Cisco, w którym prowadzone będą zajęcia dydaktyczne Wydziału Elektroniki realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” – zadania.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP512469-N-20202020-02-132020-02-21PNOAC/BZP/242-010/2020 Dostawa licencji na sygnatury IDS w postaci rocznej subskrypcji sygnatur zagrożeń wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP512407-N-20202020-02-132020-02-21PNOModernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiegoPOWIAT WIELICKIWieliczka
BZP512405-N-20202020-02-132020-02-28PNOUsługa serwisowa dla utrzymania w ciągłej sprawności systemu monitoringu budynków użytkowych i placów w zasobach Kieleckiej Spółdzielni MieszkaniowejKIELECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWAKielce
BZP512397-N-20202020-02-132020-02-25PNOPrzygotowanie projektów, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z logotypami: „Pogodne Suwałki” oraz „300-lecie Miasta Suwałk”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP512378-N-20202020-02-132020-02-21PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Strzeszyn, PiątkowoZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP512366-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP512353-N-20202020-02-132020-02-21PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP512352-N-20202020-02-132020-02-25PNOAudyt bezpieczeństwa systemów www wystawionych dla mieszkańcaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP512294-N-20202020-02-132020-02-21PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP512236-N-20202020-02-132020-02-21PNOZakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP512222-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa terminali mobilnych i komputerów przenosnych dla KSMM do Projektu BIOPUAP i nosnika danych dla KIBM WETI PG.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP512194-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowegoZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP512169-N-20202020-02-132020-02-24PNODostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcyTEATR NARODOWYWarszawa
BZP512117-N-20202020-02-132020-02-25PNODostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel - numer postępowania FH/ 05/ 01/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP511974-N-20202020-02-132020-02-24PNO„Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu - zakup i dostawa ciągnika rolniczego, pługa obracalnego, sprzętu ICT”.ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. S. STASZICA W KOŚCIELCUKościelec
BZP511801-N-20202020-02-132020-02-24PNOOpracowanie i wykonanie platformy internetowej gromadzącej i udostępniającej dane transportowe w celu usprawnienia transportu zbiorowego na terenie powiatu wągrowieckiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
BZP511608-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP510964-N-20202020-02-132020-02-21PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego i wykonania modyfikacji dla oprogramowania funkcjonującego w Łódzkim Centrum Kontaktu z MieszkańcamiMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP510283-N-20202020-02-132020-02-21PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego do gromadzenia i prezentacji danych o glebach pn. "SYStem" wraz z portalem internetowym i aplikacją mobilną.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
TED070073-20202020-02-122020-03-23PNOUsługa serwisowania i wsparcia technicznego 7 lotniskowych systemów meteorologicznych AWOS 18 (LSM AWOS 18) w latach 2020–20222. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED070044-20202020-02-122020-03-16PNOŚwiadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.oAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
TED069941-20202020-02-122020-03-16PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED069426-20202020-02-122020-03-17PNODostawę wyposażenia komputerowego dla szkółPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED069414-20202020-02-122020-04-08PNOWdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami -GMINA POLICEPolice
TED069347-20202020-02-122020-03-23PNO„Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku, w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych”DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED069342-20202020-02-122020-03-17PNOZakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w ramach Inwestycji „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na p..SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJSokołów Podlaski
TED069317-20202020-02-122020-03-17PNOZakup sprzętu na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych policji (środowisko aplikacyjne i backup’u). 12/BŁiI/20/MP/PMPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED068958-20202020-02-122020-03-09PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrencen vedrørende levering af tjenesteydelser til udvikling, rådgivning og støtte til informationssystemer i henhold til vilkårene for tidsforbrug og midlerFRONTEX—DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING (EBCG)Warsaw
BZP512095-N-20202020-02-122020-02-25PNODostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznychZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGOBraniewo
BZP512076-N-20202020-02-122020-02-20PNODostawa specjalistycznego oprogramowania SURFER v. 17 lub równoważny (na 16 stanowisk) dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp. 272-28/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP512030-N-20202020-02-122020-02-24PNORozbudowa funkcjonalności wdrożonego w BGK Systemu Zarządzania Tożsamością opartego na produkcie firmy Micro Focus NetIQ, zakup pakietów suportowych producenta oraz świadczenie usługi wsparcia eksperckiego w zakresie rozwoju oraz utrzymania systemuBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP512004-N-20202020-02-122020-02-20PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektów.GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP511968-N-20202020-02-122020-02-20PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP511871-N-20202020-02-122020-02-21PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP511868-N-20202020-02-122020-02-26PNO„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIMTomaszów Lubelski
BZP511777-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP511690-N-20202020-02-122020-02-21PNOUtworzenie platformy internetowej dla Zakładu Biogodpodarki IUNG – PIB w PuławachINSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP511651-N-20202020-02-122020-03-06PNODOSTAWA I MONTAŻ PARKOMETRÓW ORAZ ADMINISTROWANIE PARKINGIEMOJCOWSKI PARK NARODOWYSułoszowa
BZP511645-N-20202020-02-122020-02-27PNOAdaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”GMINA MIŁOSŁAWMiłosław
BZP511634-N-20202020-02-122020-02-27PNOdostawa specjalistycznego oprogramowania RS3 lub równoważnego (na 10 stanowisk) dla WGiG. POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20 (delivery of specialized software RS3 or equivalent for WGiG (of 10 positions) POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20)AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP511572-N-20202020-02-122020-02-24PNO„Dostawa centrali i telefonów VoIP, do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP511468-N-20202020-02-122020-03-05PNOUsługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech PolskaKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP511317-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa serwera z UPS i szafą serwerową oraz drukarek 3DPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP511311-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa monitorów i drukarki dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP511273-N-20202020-02-122020-02-20PNODoposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w SandomierzuZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz
BZP511146-N-20202020-02-122020-03-04PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych – 2 części /zamówienie z prawem opcji/ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP510520-N-20202020-02-122020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP509967-N-20202020-02-122020-02-20PNOdostawa komputerów typ. AiO, typ notebook, typ ultrabookWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGOWrocław
BZP509561-N-20202020-02-122020-02-21PNOUtworzenie dedykowanej strony www - opracowanie i obsługa portalu internetowego.GMINA—MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKITomaszów Mazowiecki
TED068553-20202020-02-112020-03-12PNOWykonanie usługi montażu liczników energii elektrycznej u odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 15 zadańPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
TED068376-20202020-02-112020-03-17PNOBudowa mostu kolejowego w km 24,821 oraz wzmocnienie nasypu kolejowego na długości od km 24,625 do km 24,975 linii kolejowej nr 52PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED067547-20202020-02-112020-03-13PNOWyszukiwanie oraz wprowadzenie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV kandydatów do pracyAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED067525-20202020-02-112020-03-13PNOAsysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem OTAGOMIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED067377-20202020-02-112020-03-16PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych policji na terenie województwa podkarpackiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów
TED067358-20202020-02-112020-03-16PNOUtworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
TED066670-20202020-02-112020-03-16PNOModernizacja systemów postprodukcyjnych CUPTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED066544-20202020-02-112020-02-25PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP511626-N-20202020-02-112020-02-21PNOBudowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku. Postępowanie Nr 2/2020MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIEWarszawa
BZP511570-N-20202020-02-112020-02-19PNODostawa sprzętu komputerowego (serwera) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w ŁodziZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W ŁODZIŁódź
BZP511520-N-20202020-02-112020-02-28PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - III przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP511479-N-20202020-02-112020-03-02PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP511463-N-20202020-02-112020-02-25PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu ,, Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach działania 8.4 RPO WZ 2014-2020GMINA SIANÓWSianów
BZP511457-N-20202020-02-112020-02-19PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLAZabrze
BZP511422-N-20202020-02-112020-02-19PNOpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
BZP511387-N-20202020-02-112020-02-19PNOŚwiadczenie usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, dzierżawy rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKalisz
BZP511353-N-20202020-02-112020-02-21PNOOpracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10kWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP511254-N-20202020-02-112020-02-26PNOPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z SIEDZIBĄ W ODOLIONIEAleksandrów Kujawski
BZP511238-N-20202020-02-112020-02-19PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego: Część 1- Komputer laboratoryjny 1 szt., Część 2- Monitor 22” 1 szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP511236-N-20202020-02-112020-02-20PNODostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O.Końskie
BZP511235-N-20202020-02-112020-02-26PNODostawa sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II Dostawa kart sieciowych – cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IVMUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGOWarszawa
BZP511212-N-20202020-02-112020-02-19PNODostawa oprogramowania graficzno - montażowego na potrzeby TVP S.A.TELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP511138-N-20202020-02-112020-02-25PNOSukcesywna dostawa drukarek i skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP511071-N-20202020-02-112020-02-19PNOUsługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica oraz AMMS firmy Asseco Poland S.A, Szpitala Specjalistycznego w JaśleSZPITAL SPECJALISTYCZNYJasło
BZP510922-N-20202020-02-112020-02-20PNOZakup licencji i wsparcia technicznego QuestMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP510894-N-20202020-02-112020-02-20PNOŚwiadczenie usługi serwisowania i administrowania oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczych i serwerach ZamawiającegoBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP510773-N-20202020-02-112020-02-25PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji 2020 roku: a) komputerów przenośnych (laptopów) - 25 szt. (część I zamówienia), b) stacji roboczych i zestawów komputerowych - 33 szt. (część II zamówienia).INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP510387-N-20202020-02-112020-02-21PNODostawa monitorów oraz komputerów przenośnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP510371-N-20202020-02-112020-02-19PNOUsługa wsparcia technicznego dla macierzy firmy Netapp dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP507719-N-20202020-02-112020-02-19PNOZakup i wdrożenie dysków SSD do macierzy NetApp AFF 220URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
TED065601-20202020-02-102020-03-12PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej na eksploatowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oprogramowanie firmy OraclePKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED064886-20202020-02-102020-03-16PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED064840-20202020-02-102020-03-13PNOWdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED064726-20202020-02-102020-03-12PNOObsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcyWOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIESzczecin
TED064669-20202020-02-102020-03-12PNOZakup Usługi Wsparcia dla oprogramowania typu Open Source i konsultacjiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED064030-20202020-02-102020-03-12PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwerów dla jednostek UJ w podziale na 2 częściUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED064022-20202020-02-102020-03-12PNODostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „ZPRPCz”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED063988-20202020-02-102020-03-16PNOLaboratorium fizyczne – doposażeniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED063976-20202020-02-102020-03-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczy..REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED063562-20202020-02-102020-03-13PNOBudowa wieży (dostrzegalni) przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą techniczną w Nadleśnictwie Woziwoda w formule zaprojektuj, wybuduj i dostarczSKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO WOZIWODALegbąd
BZP511112-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa 21 zestawów laptopów dla uczestników kursu „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP511109-N-20202020-02-102020-02-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy monitorów oraz monitorów z filtrem prywatyzującym dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP511087-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w PoznaniuMIASTO POZNAŃPoznań
BZP511045-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP511019-N-20202020-02-102020-02-21PNODostawa urządzenie UnifiedThreat Management wraz z ochroną serwisową oraz wdrożeniem.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP511003-N-20202020-02-102020-02-19PNOKonserwacja i rozbudowa systemu informatycznego służącego do obsługi i monitoringu realizacji umowy na usługi pocztoweSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP511002-N-20202020-02-102020-02-19PNODostawa Serwera na potrzeby medyczne do WSPL SP ZOZ w KoszalinieWOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKoszalin
BZP510978-N-20202020-02-102020-02-25PNOWykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi ModrzycaGMINA OTYŃOtyń
BZP510974-N-20202020-02-102020-02-25PNOUzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW KorytaGMINA DASZYNADaszyna
BZP510877-N-20202020-02-102020-02-19PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2018 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP510862-N-20202020-02-102020-02-18PNO„Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS, LIS Eskulap, ERP Impuls, UTM, RIS i PACS”PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.Połczyn-Zdrój
BZP510848-N-20202020-02-102020-02-18PNOStanowiska do badań systemów informatycznych i gier z wykorzystaniem eytrackera mobilnego i eytrackera VR (postępowanie powtórzone)ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP510816-N-20202020-02-102020-02-18PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP510804-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa komputerów typu thinclient wraz z instalacją i konfiguracją konsoli do zarządzania dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP510772-N-20202020-02-102020-02-20PNODostawa sprzętu komputerowego do przedszkola publicznego w Łąkcie Górnej w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego m. Łąkta Górna szansą na dobry start małego dziecka”GMINA ŻEGOCINAŻegocina
BZP510724-N-20202020-02-102020-02-19PNOWykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 rokuMIEJSKI ZARZĄD DRÓG OPOLEOpole
BZP510689-N-20202020-02-102020-02-19PNOOdnowienie subskrypcji licencji pakietu biurowego w ramach pakietu Innowacyjna EdukacjaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP510683-N-20202020-02-102020-02-18PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP510673-N-20202020-02-102020-02-18PNOUdostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP510353-N-20202020-02-102020-02-17PNO(2)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektuOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGliwice
BZP510034-N-20202020-02-102020-02-26PNODostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.Wrocław
BZP509332-N-20202020-02-102020-02-19PNODostawa oprogramowania do projektowania typu CAD3D w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP509070-N-20202020-02-102020-02-19PNODostawa 90 0000 kart elektronicznych niespersonalizowanychZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP501776-N-20202020-02-102020-02-21PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
TED062042-20202020-02-072020-03-11PNOUsługa zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacji komputerowych realizowana w infrastrukturze zamawiającegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED061112-20202020-02-072020-03-12PNODostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napaduKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED061024-20202020-02-072020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowegoTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED061008-20202020-02-072020-03-10PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED060877-20202020-02-072020-03-10PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED060870-20202020-02-072020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowegoTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP510636-N-20202020-02-072020-02-19PNOWykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 1 obrębu ewidencyjnego tj. dla wsi Jagodne gm. Garwolin.POWIAT GARWOLIŃSKIGarwolin
BZP510629-N-20202020-02-072020-02-17PNOWsparcie serwisowe dla systemu Eskulap I ImpulsSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP510616-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru MiejskiegoGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP510592-N-20202020-02-072020-02-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera (1 szt.) wraz z oprogramowaniem dla potrzeb rozbudowy infrastruktury IT w NCPS Solaris w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP510571-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP510568-N-20202020-02-072020-02-17PNOLICENCJE, opieka serwisowa, nadzór autorskiPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP510534-N-20202020-02-072020-02-14PNODostawę produktów nawigacyjnych w 2020r.BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa
BZP510460-N-20202020-02-072020-02-17PNOŚwiadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu informatycznego "Impuls" oraz systemu informatycznego "Eskulap"SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIPoznań
BZP510454-N-20202020-02-072020-02-17PNODOSTARCZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH – STACJI OPISOWYCH DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP510435-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa i montaż urządzeń do monitoringuUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP510380-N-20202020-02-072020-02-21PNOŚwiadczenie usługi chmurowej w modelu IaaSMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP510376-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczegoMUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP510330-N-20202020-02-072020-02-17PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP510328-N-20202020-02-072020-02-19PNODostawa oprogramowania bioinformatycznego wraz z dedykowanym do tego celu zestawem komputerowym oraz zestawem odczynników walidacyjnych, PN-9/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP510324-N-20202020-02-072020-02-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szosa Baranowicka 35 w ZaściankachPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP510323-N-20202020-02-072020-02-17PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP510289-N-20202020-02-072020-02-19PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W LĘBORKUKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP510257-N-20202020-02-072020-02-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP510239-N-20202020-02-072020-02-24PNODostawa i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP510233-N-20202020-02-072020-02-25PNOBudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Dolinie Kościeliskiej – KiryTATRZAŃSKI PARK NARODOWYZakopane
BZP510214-N-20202020-02-072020-02-17PNO„Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego”- wyposażenieGMINA SZUBINSzubin
BZP510173-N-20202020-02-072020-02-17PNOInformatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja danych pzgik dla gminy PopielówPOWIAT OPOLSKIOpole
BZP510152-N-20202020-02-072020-02-17PNOPrzeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2020/2021MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP510137-N-20202020-02-072020-02-24PNOPrzekształcenie do postaci elektronicznej (skanowanie) zbioru dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zgromadzony w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz opisanie dokumentów zawierających się w ww. zbiorze metadanymiGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP510120-N-20202020-02-072020-02-18PNOUsługa utrzymania wraz z możliwością aktualizacji do najnowszych wersji systemu SAS w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz pakietem szkoleń z zakresu użytkowania pakietu SAS Unifield InsightsNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP510100-N-20202020-02-072020-02-18PNOZakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w ŁęcznejSTAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJŁęczna
BZP509927-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie systemu kopii zapasowych Veeam dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
BZP508932-N-20202020-02-072020-02-17PNOUsługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego APIŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAŁódź
BZP502934-N-20202020-02-072020-02-17PNOPrzedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
TED059264-20202020-02-062020-03-10PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lataMIASTO USTROŃUstroń
TED059174-20202020-02-062020-03-16PNODostawa baz danych EGiB dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Szczurowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu brzeskiego”POWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED058718-20202020-02-062020-03-11PNODostawa materiałów i części do aparatury medycznejGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED058630-20202020-02-062020-03-11PNOSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz z monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED058619-20202020-02-062020-03-10PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKUGdańsk
TED058596-20202020-02-062020-03-11PNOPrzedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnychPOWIAT GNIEŹNIEŃSKIGniezno
TED058567-20202020-02-062020-03-11PNODostawa, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych stacjonarnych oraz zakup licencji systemu archiwizacji zasobów stacji roboczych oraz pracy w grupie roboczej ... z podziałem na 2 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED058557-20202020-02-062020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu LubelskimPOWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
BZP510183-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa oprogramowania do szyfrowania dysków twardych i przenośnych pamięci masowych zamawianego w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP510178-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w OleckuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHOlecko
BZP510142-N-20202020-02-062020-02-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP510102-N-20202020-02-062020-02-14PNORozbudowa i modernizacja laboratorium sieciowego Wydziału Elektroniki Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP510089-N-20202020-02-062020-02-21PNOWykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy KleszczówGMINA KLESZCZÓWKleszczów
BZP510084-N-20202020-02-062020-02-17PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium ) Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP510059-N-20202020-02-062020-02-14PNO„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP510058-N-20202020-02-062020-02-14PNODOSTAWA RESPIRATORÓWCENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O.Łańcut
BZP510055-N-20202020-02-062020-02-14PNO03/2020SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ—ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGOMaków Mazowiecki
BZP510027-N-20202020-02-062020-02-17PNOZakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”POWIAT CHEŁMIŃSKIChełmno
BZP510016-N-20202020-02-062020-02-14PNOZakup sprzętu dla modernizowanej specjalności mechanika konstrukcji – laptopy 18.szt., w ramach realizacji projektu pn.: „Projekt „REG – region uczący się” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP509985-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa laptopów dla Politechniki Gdańskiej Wydział ChemicznyPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYGdańsk
BZP509963-N-20202020-02-062020-02-14PNOSprzedaż i dostawę oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP509953-N-20202020-02-062020-02-14PNODOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO II5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP509936-N-20202020-02-062020-02-21PNOPrzedmiotem zamówienia jest „Wizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP509921-N-20202020-02-062020-02-14PNOZakup wraz z dostawą i montażem pracowni językowej w związku z realizacją projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań”CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃLUBAŃ
BZP509906-N-20202020-02-062020-02-17PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP509858-N-20202020-02-062020-02-14PNOPakiet 1: Dostawa oprogramowania antywirusowego – przedłużenie posiadanej przez Szpital licencji na oprogramowanie ESET dla Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie w ilości 1500 szt.Pakiet 2: Przedłużenie subskrypcji pakietu Office 365 Business w ilości 150 szt. oraz dostarczenie nowych licencji wraz z subskrypcją licencji pakietu Office 365 Business w ilości 50 szt.CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP509856-N-20202020-02-062020-02-18PNODostawa fabrycznie nowych stacji graficznych do obsługi zestawów do rzeczywistości wirtualnej i zestawów do rzeczywistości wirtualnej oraz monitora dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – stacji graficznej z monitorem, do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 2 – mobilnych stacji graficznych do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 3 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej, bezprzewodowych, z technologią śledzenia typu outside-in oraz zewnętrznej obudowy; Część 4 – zestawu do rzeczywistości wirtualnej, przewodowego, z technologią śledzenia typu inside-out; Część 1-4 w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW; Część 5 – monitora.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP509851-N-20202020-02-062020-02-17PNO1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania p oznaczonego znakiem: ZPL.273.7.2019 pn. „ Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, w ramach projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
BZP509794-N-20202020-02-062020-03-04PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Kłaj - wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 2610.7.2020.KACENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP509763-N-20202020-02-062020-02-14PNOSukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP509752-N-20202020-02-062020-02-17PNOUsługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowegoURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP509720-N-20202020-02-062020-02-14PNODOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH - LAPTOPÓW – 4 zestawySAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP509710-N-20202020-02-062020-02-17PNOusługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradztwem i konsultacjami.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAOlsztyn
BZP509630-N-20202020-02-062020-02-18PNOKonserwacja wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemów informatycznych Eskulap i Impuls.MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Milicz
BZP509540-N-20202020-02-062020-02-21PNOBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, Łąkowej w Terespolu w ramach projektu „Efektywna gospodarka wodno –ściekowa w mieście Terespol”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W TERESPOLUTerespol
BZP509391-N-20202020-02-062020-02-28PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci InternetAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP509312-N-20202020-02-062020-02-24PNOremont i modernizacja budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. remont i modernizacja budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2 BL-I-272. 3. 2020POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKIGdańsk
BZP509306-N-20202020-02-062020-02-14PNOdostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP509130-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP508378-N-20202020-02-062020-02-14PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie OracleCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP508018-N-20202020-02-062020-02-18PNODostawa 10 szt. monitorów, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP507629-N-20202020-02-062020-02-14PNOUtworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP506358-N-20202020-02-062020-02-14PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”GMINA WARTKOWICEWartkowice