Ogłoszenia o zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED323948-20202020-07-102020-08-19PNOOpracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi..AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGOBydgoszcz
TED323939-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja” – etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED323708-20202020-07-102020-08-13PNOCyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu WrzesińskiegoPOWIAT WRZESIŃSKIWrześnia
TED323704-20202020-07-102020-08-13PNOZakup pakietu usług wsparcia technicznego „Microsoft Premier Support” lub pakietu równoważnego, dla produktów producenta użytkowanych w PIP GIPPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED323702-20202020-07-102020-08-12PNOZakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED323061-20202020-07-102020-08-12PNORozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED323059-20202020-07-102020-07-23PNODostawa 66 licencji Vmware vCloud Suite 2018 Standard lub równoważnych wraz z gwarancją na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED323057-20202020-07-102020-08-11PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w OstrożanachPOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED323051-20202020-07-102020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED323046-20202020-07-102020-07-22PNODostawa 80 licencji dla oprogramowania antywirusowego wraz z gwarancją producenta na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED323042-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziałuWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED322878-20202020-07-102020-08-12PNODostawa serwerówCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED322844-20202020-07-102020-08-12PNOZakup oprogramowania DLP i systemu znakowania oraz sprzętu serwerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED322843-20202020-07-102020-08-12PNODostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią i usługami katalogowymi przez dział IT oraz świadczenie usługi wsparcia serwis dla dostarczonego systemu (DFP.271.91.2020.BM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED322841-20202020-07-102020-08-12PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED322835-20202020-07-102020-08-12PNODostawa oprogramowania w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) lub produktów równoważnych (DFP.271.76.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED322825-20202020-07-102020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED322824-20202020-07-102020-08-12PNOModernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa sieci LANKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIUPoznań
TED322813-20202020-07-102020-08-11PNODostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED322800-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu TWECPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED322393-20202020-07-102020-08-14PNODokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–WronczynGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP561098-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w WarszawieMAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIEWarszawa
BZP561089-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP561052-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Ostrowiec Świętokrzyski
BZP561033-N-20202020-07-102020-07-22PNOPrzebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej - wyposażenieURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski
BZP561022-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRuda Śląska
BZP561007-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP561005-N-20202020-07-102020-07-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP560996-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa skanera 3D i drukarki 3D dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP560993-N-20202020-07-102020-07-20PNODOSTAWA SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOMIASTO ŁUKÓWŁuków
BZP560965-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sprzętu do systemu KD i CCTV.ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP560944-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB).MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP560939-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż trzech pracowni językowych do następujących szkół podstawowych: • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, • Szkoła podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego oraz dostawa i montaż 1 pracowni komputerowej do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w ramach zadania ”Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo – komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10) w ramach budżetu obywatelskiego.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP560922-N-20202020-07-102020-07-21PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce
BZP560908-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.GMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj
BZP560845-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP560828-N-20202020-07-102020-07-20PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP560801-N-20202020-07-102020-07-27PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP560765-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP560762-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA WIELBARKWielbark
BZP560760-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa
BZP560662-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP560643-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP560629-N-20202020-07-102020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIOpole
BZP560623-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP560542-N-20202020-07-102020-08-04PNOPrzechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP560500-N-20202020-07-102020-07-20PNOZaprojektowanie, montaż i dostawa oraz instalacja i świadczenie usługi serwisowej dla modułów pomiarowych w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza”.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP560483-N-20202020-07-102020-07-21PNOZaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nabór i ewaluację wniosków oraz raportowanie w projektach finansowanych w ramach nowego programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk – PASIFICPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP560445-N-20202020-07-102020-07-20PNOOpracowanie i wykonanie systemu zarządzania treścią dla stron internetowych ITB: www.itb.pl, https://bip.itb.pl wraz z usługą administrowania i hostingu oraz usługą optymalizacji i doradztwa w zakresie pozycjonowaniaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP560191-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, przełączników sieciowych i oprogramowaniaPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP559903-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w WałczuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZUWałcz
BZP559621-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów, drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP559568-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa laptopów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w WarszawieREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP559334-N-20202020-07-102020-07-22PNOZakup i dostawa laptopów do szkół z terenu Gminy SiedlecGMINA SIEDLECSiedlec
BZP559320-N-20202020-07-102020-07-20PNOD-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNISZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Lublin
BZP558343-N-20202020-07-102020-07-20PNOPoszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina "Zachęta"GMINA KLECZEWKleczew
BZP558311-N-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja" - etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP557732-N-20202020-07-102020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania VeeamNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP555768-N-20202020-07-102020-07-20PNO„Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu tureckiego oraz uzupełnienie atrybutów punktów osnowy wysokościowej w istniejącej bazie danych prowadzonych w systemie GEO-INFO 7 Mapa”ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP555559-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa switch-y do kablowni – 40 szt.CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP555101-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa macierzy dyskowej 52,4 TB netto (storage)CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP553850-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED321981-20202020-07-092020-08-18PNOOdcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED320879-20202020-07-092020-08-14PNOSprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych służących praktycznemu kształceniu w ramach projektu pt. „Utworzenie now ...”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED320719-20202020-07-092020-08-18PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560498-N-20202020-07-092020-07-20PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMIIgołomia
BZP560488-N-20202020-07-092020-07-21PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła+”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP560473-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP560466-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP560442-N-20202020-07-092020-07-24PNOWykonanie nowych układów automatyki BMS, modernizacja i podłączenie istniejących układów automatyki budynkowej do sieciowego systemu Desigo CC wraz z utworzeniem nowych grafik umożliwiających sterowanie i monitorowanie wybranych instalacji w budynkach Kancelarii Sejmu, objęcie całego systemu BMS usługą serwisową w okresie gwarancjiKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP560410-N-20202020-07-092020-07-17PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 58 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”GMINA JAROCINJarocin
BZP560376-N-20202020-07-092020-07-21PNOUsługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP560372-N-20202020-07-092020-07-21PNO„Dostawa płyt CD/DVD z kopertami”SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP560361-N-20202020-07-092020-07-17PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP560355-N-20202020-07-092020-07-17PNODzierżawa i serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do tego rodzaju urządzeń.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP560321-N-20202020-07-092020-07-20PNOWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP560294-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci SzerokopasmowejMIASTO RYBNIKRybnik
BZP560203-N-20202020-07-092020-07-17PNOWykonanie, dostarczenie i montaż szafek metalowych wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7.GMINA LUBLINLublin
BZP560179-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i doposażenie pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczychSTAROSTWO POWIATOWEPrzasnysz
BZP560178-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i zestawów słuchawkowych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP560149-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa wraz z montażem i wdrożeniem sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP560117-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 3 pakietySZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIUZawiercie
BZP560103-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących, monitorów interaktywnych w ramach projektu: "Kreatywni w Centrum", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP560090-N-20202020-07-092020-08-11PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP560085-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa licencji dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
BZP560082-N-20202020-07-092020-07-20PNOZakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP560062-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa oprogramowaniaKARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIEKrosno
BZP560029-N-20202020-07-092020-07-31PNO„Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji"WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560007-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz utworzeniem baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IVPOWIAT RADZYŃSKI W IMIENIU, KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD POWIATU W RADZYNIU PODLASKIMRadzyń Podlaski
BZP559997-N-20202020-07-092020-07-17PNOZalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów SudeckiPOWIAT JELENIOGÓRSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP559987-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP559973-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP559970-N-20202020-07-092020-07-17PNOModernizacja systemu analizy i raportowania na potrzeby Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku.PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABiałystok
BZP559912-N-20202020-07-092020-07-27PNODostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP559902-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży”STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP559892-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych , tśm, akcesoriów tleinformatycznych oraz sprzętu powszechnego użytku dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIESzczecin
BZP559740-N-20202020-07-092020-07-17PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP559685-N-20202020-07-092020-07-17PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP559656-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP559421-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP559329-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zasilacza wysokiego napięcia do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP558985-N-20202020-07-092020-07-17PNOSerwis oprogramowania - roczna uługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus ProfessionalCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP558609-N-20202020-07-092020-07-17PNOZP/14/IFPAN/2020/MWINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP558603-N-20202020-07-092020-07-17PNOOdnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu ,,Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II”GMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP558552-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP557504-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP555946-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
TED319481-20202020-07-082020-08-11PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM dla Centrali i OT KOWRKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED319454-20202020-07-082020-08-11PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań z rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED319446-20202020-07-082020-08-10PNOUtworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznejGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED319440-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 rokuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED319405-20202020-07-082020-08-10PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: Grad i EurosINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED319275-20202020-07-082020-08-10PNOZakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem OracleMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED319254-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa utrzymania oraz asysty technicznej systemu LPD-RPDWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED319252-20202020-07-082020-08-10PNOZakupu usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED318813-20202020-07-082020-08-11PNODostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM wraz z modułem SOARMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED318804-20202020-07-082020-08-17PNODostawa zaawansowanych symulatorów pacjentaUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED318774-20202020-07-082020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PB Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A065/19, Program operacyjny Wiedza edukacja rozwójPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED318768-20202020-07-082020-08-10PNOZakup przełączników sieciowych i pamięci masowych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED318738-20202020-07-082020-08-11PNOWyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22EARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
TED318736-20202020-07-082020-08-10PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED318725-20202020-07-082020-08-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACHSuwałki
TED318713-20202020-07-082020-08-10PNODostawa anteny Skyray wraz z modyfikacjąSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
TED318693-20202020-07-082020-08-10PNODostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED318673-20202020-07-082020-08-12PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED318601-20202020-07-082020-08-13PNOSubskrypcja oprogramowania do systemów hydrograficznych i oceanograficznych w podziale na X częściKOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
TED318591-20202020-07-082020-08-17PNODostawa systemu akademickiego centrum kariery dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED318530-20202020-07-082020-08-10PNODostawa 18 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z goglami do wirtualnej rzeczywistości (20 szt. gogli mobilnych i 2 szt. gogli stacjonarnych) dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z30AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP559856-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietówUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIWrocław
BZP559836-N-20202020-07-082020-07-16PNOZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP559793-N-20202020-07-082020-07-22PNOTermomodernizacja Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w LublińcuPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. JANINY GARŚCILubliniec
BZP559784-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Chorób Płuc i GruźlicySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy
BZP559780-N-20202020-07-082020-07-16PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP559765-N-20202020-07-082020-07-16PNOŚwiadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP559758-N-20202020-07-082020-07-15PNOOpracowanie,dostarczenie i uruchomienie oprogramowania ze sztuczną inteligencją do sterowania i zarządzania ciepłem w wytypowanych obiektach Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP559748-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa sprzętu komputerowego.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów
BZP559728-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa dostępu do internetu dla obiektów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP559645-N-20202020-07-082020-07-16PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP559636-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa oprogramowaniaOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP559574-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa komputera przenośnego i oprogramowania biurowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP559551-N-20202020-07-082020-07-22PNOWykonanie narzędzia analitycznego, umożliwiającego analizę dużej liczby kwalifikacji, ich porządkowanie i systematyzowanieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP559509-N-20202020-07-082020-07-17PNOCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w PrzemyśluSTAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP559497-N-20202020-07-082020-07-17PNODostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w BroniniePOWIAT BUSKIBusko-Zdrój
BZP559406-N-20202020-07-082020-07-16PNODOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, PRZEWOŹNYCH WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM , PROGRAMATORAMI I ANTENAMI DO NICH NA RZECZ 24. WOG W GIŻYCKU24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGiżycko
BZP559390-N-20202020-07-082020-07-16PNO„Zakup wyposażenia pracowni e – learningowej dla filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR”.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP559371-N-20202020-07-082020-07-17PNOZakup, dostawa i wdrożenie Systemu Medycznego w skład którego wchodzi PACS/RIS/VNA dla obsługi urządzeń diagnostycznych obrazowych oraz nieobrazowych w szpitalu w BiałejZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBiała
BZP559344-N-20202020-07-082020-07-16PNONajem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze, udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmuURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP559292-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP558644-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP558616-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa systemów bezpieczeństwaPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP558501-N-20202020-07-082020-07-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 60 sztuk laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz z zestawem słuchawkowym w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP558194-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP558079-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa licencji oprogramowaniaAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP557239-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP556700-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP555730-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa wdrożenia oprogramowania dla Akademickiego Biura Karier i strony www uczelni - multiportaluAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP555036-N-20202020-07-082020-07-24PNORozbudowa i serwis przełączników FCNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP553060-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
TED317573-20202020-07-072020-08-07PNODostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania urządzeniami sieciowymiPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED316773-20202020-07-072020-08-07PNOUsługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED316511-20202020-07-072020-07-21PNOKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym spisem rolnym 2020GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED316435-20202020-07-072020-07-20PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED316434-20202020-07-072020-08-18PNOModernizacja EGiB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 SzczurowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED316425-20202020-07-072020-08-12PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych". Postępowanie w podziale na 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED315788-20202020-07-072020-08-13PNOModernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED315784-20202020-07-072020-08-12PNODostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED315716-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED315711-20202020-07-072020-08-07PNOZakup systemu teleinformatycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED315652-20202020-07-072020-08-10PNOModernizacja systemu składowania danych w centrum zapasowymNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED315603-20202020-07-072020-08-07PNOZakup urządzeń sieciowych aktywnych wraz z zabezpieczeniem ruchu sieciowego warstwa lokalna MSIM – UTM z wkładkami światłowodowymi (klaster HA) w ramach projektu pn. „MSIM” cześć ISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
TED315548-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
TED315503-20202020-07-072020-08-07PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED315471-20202020-07-072020-08-07PNODostawa rocznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 ProPlus dla 3 000 pracowników i 45 000 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED315466-20202020-07-072020-08-14PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKUChmielnik
BZP559318-N-20202020-07-072020-07-15PNOŚwiadczenie usług administrowania systemem informatycznym na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegaturWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIEWarszawa
BZP559308-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie; Część 2 - Dostawa zestawów sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP559194-N-20202020-07-072020-07-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP559183-N-20202020-07-072020-07-16POGDostawa urządzeń telefonii komórkowej wraz z akcesoriami dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP559150-N-20202020-07-072020-07-22PNO" Budowa sieci LAN wraz z siecią teletechniczną w Zakładzie Karnym w Jaśle.ZAKŁAD KARNY W JAŚLEJasło
BZP559136-N-20202020-07-072020-07-16PNOWyposażenie pracowni komputerowych dla szkół ponadpodstawowychPOWIAT MŁAWSKIMława
BZP559134-N-20202020-07-072020-07-16PNOZakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP559105-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP559093-N-20202020-07-072020-07-17PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej – 40 szt. komputerów przenośnych”GMINA RADOSZYCERadoszyce
BZP559089-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP559075-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP559058-N-20202020-07-072020-07-22PNORozbudowa Geoportalu Powiatu Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie".POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIEOstróda
BZP559049-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa wsparcia serwisowego systemu CATO firmy Becton Dickinson Austria Gmbh, do zlecania i przygotowywania cytostatyków, dla instalacji CATO funkcjonującej u Zamawiającego.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP559031-N-20202020-07-072020-07-17PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP558980-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w ŁowiczuI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZUŁowicz
BZP558974-N-20202020-07-072020-07-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.225.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP558949-N-20202020-07-072020-07-16PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.GMINA BRZEG—BURMISTRZ BRZEGUBrzeg
BZP558907-N-20202020-07-072020-07-16PNOPrzeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, LWROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.Wrocław
BZP558892-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa drukarekPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP558879-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawa sprzętu informatycznegoAKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJWarszawa
BZP558872-N-20202020-07-072020-07-16PNOodnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres dwuletni dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558863-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558850-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup i dostawa 2 stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu „Ścieżka dla Mazowsza” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558808-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP558755-N-20202020-07-072020-07-21PNOWyłonienie członków KR - oceniających wnioski o przyznzanie grantu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP558642-N-20202020-07-072020-07-15PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP558442-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa materiałów biurowych, papieru, czajników i telefonów oraz materiałów sterylizacyjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP558381-N-20202020-07-072020-07-15PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP557545-N-20202020-07-072020-07-15PNOserwis pogwarancyjny sprzętu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP557396-N-20202020-07-072020-07-15PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP556585-N-20202020-07-072020-07-17PNOKompleksowa obsługa Social Media Zamawiającego (Facebook i Instagram)WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP556376-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP555204-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego – przełączniki i routeryMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA OCHOTAWarszawa
BZP551866-N-20202020-07-072020-07-15PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa GórniczaGMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP545888-N-20202020-07-072020-07-22PNODostawa oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów wraz ze wsparciem technicznymKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED313576-20202020-07-062020-07-17PNOWdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w centrum przetwarzania danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED313548-20202020-07-062020-07-22PNOWsparcie dla systemu McAfeeURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED312812-20202020-07-062020-08-06PNO„Informatyzacja ZOZ w Końskich”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ)ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKońskie
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED312701-20202020-07-062020-08-10PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558705-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole
BZP558690-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 zadaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP558685-N-20202020-07-062020-07-16PNODostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiOZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP558655-N-20202020-07-062020-07-14PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP558628-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa licencji oprogramowania dla Centrum Informatycznego TASKPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk
BZP558625-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowaniaPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP558615-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa - doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność"ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn
BZP558611-N-20202020-07-062020-07-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów – „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA SŁUBICESłubice
BZP558593-N-20202020-07-062020-07-15PNOPrzetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadaniaPOWIAT KALISKIKalisz
BZP558589-N-20202020-07-062020-07-14PNORozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie i Komisariacie Policji w MielnieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP558581-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychINSTYTUT OCEANOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUKSopot
BZP558550-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa oprogramowania do obliczeń matematycznych z możliwościami graficznych prezentacji danych oraz strukturami pozwalającymi na tworzenie własnych aplikacji i interaktywnych dokumentów, (1 licencja) z 12 miesięcznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP558535-N-20202020-07-062020-07-15PNOdostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i monitorami dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP558497-N-20202020-07-062020-07-14PNORozbudowa serwera IBM S814-8286-41ANARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP558491-N-20202020-07-062020-07-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP558448-N-20202020-07-062020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP558444-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Gromnik” Projekt pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA GROMNIKGromnik
BZP558405-N-20202020-07-062020-07-17PNORozbudowa infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
BZP558388-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa wyposażenia do pracowni zawodu kierowca mechanikZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP558375-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa fabrycznie nowych elementów umożliwiających wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania sensorów otoczenia pojazdu niezbędnego do realizacji projektu badawczego pt. Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych nr POIR.04.01.02-00-0081/17 dla Politechniki Poznańskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP558327-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Policji województwa podkarpackiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP558315-N-20202020-07-062020-08-03PNORozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 części.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP558286-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa i montaż ściany multimedialnejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP558282-N-20202020-07-062020-07-16PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558281-N-20202020-07-062020-07-21PNOPrzebudowa i remont budynku socjalno – biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu przy ul. Cieszyńskiej na terenie działek nr 112/16 oraz 112/5, obręb CHYBIE, gm. CHYBIEGMINA CHYBIE—WÓJT GMINY CHYBIEChybie
BZP558262-N-20202020-07-062020-07-14PNOUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP558225-N-20202020-07-062020-07-14PNOModernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazuMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP557971-N-20202020-07-062020-07-17PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP557793-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP557775-N-20202020-07-062020-07-14PNOInwentaryzacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Siechnice wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.BURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP557757-N-20202020-07-062020-07-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacjeZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHRybnik
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
BZP557068-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa wzmacniaczy mocy do wozów satelitarnych DSNGTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP555823-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, kserokopiarek, telefaksów, akcesoriów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w 2020 roku.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIUPoznań
BZP555651-N-20202020-07-062020-07-15PNOWykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED311715-20202020-07-032020-07-16PNODostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 325-1POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED310977-20202020-07-032020-08-06PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszącychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED310970-20202020-07-032020-08-05PNOZaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ..WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED310720-20202020-07-032020-08-05PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do InternetuAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOZielona Góra
TED310709-20202020-07-032020-08-06PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
TED310661-20202020-07-032020-07-16PNODzierżawa urządzeń kopiująco-drukujących w okresie 24 miesięcy dla jednostek organizacyjnych SUM w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED310085-20202020-07-032020-08-05PNOZakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED310043-20202020-07-032020-08-10PNORoboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensoryPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED309947-20202020-07-032020-08-10PNOZakup sprzętu IT na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
TED309924-20202020-07-032020-08-10PNOZakup licencji do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED309895-20202020-07-032020-08-06PNOZakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED309894-20202020-07-032020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309869-20202020-07-032020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309861-20202020-07-032020-08-18PNO4B.1/3 Centra operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED309824-20202020-07-032020-08-05PNODostawa zestawu wspomagania kierowania służbąKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED309819-20202020-07-032020-08-05PNODostawa skanerów biurowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED309811-20202020-07-032020-08-05PNODostawa laptopów dla WIMiIP – KC-zp.272-264/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP558213-N-20202020-07-032020-07-14PNODOSTAWA KOMPUTERÓWCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP558195-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558178-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa skanerów i drukarek etykiet z kodami kreskowymi dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP558126-N-20202020-07-032020-07-14PNOPrzetarg nieograniczony: - część I – dostawa programu, służącego do zaawansowanego modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych z obsługą modelowania konceptualnego i prowadzenia modelowania w oparciu o niestrukturalne siatki obliczeniowe (1 licencja) z 12 miesięcznym kontraktem serwisowym, zapewniającym dostęp do wsparcia technicznego oraz do aktualizacji programu, - część II – dostawa programu, służącego do modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych (1 licencja)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP558103-N-20202020-07-032020-07-14PNOZakup licencji do rozbudowy systemów ManageEngineURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP558050-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa laptopówNARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJWarszawa
BZP558043-N-20202020-07-032020-07-22PNOAdaptacja i remont pracowni komputerowej i pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu przy ulicy Broniewskiego 30 w ramach projektu „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w SieradzuSZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJSieradz
BZP558025-N-20202020-07-032020-07-13PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP557928-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Gietrzwałd – etap 2URZĄD GMINYGietrzwałd
BZP557918-N-20202020-07-032020-07-13PNOKontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII – dla powiatu grójeckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP557872-N-20202020-07-032020-07-16PNONadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020ZARZĄD POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJDąbrowa Tarnowska
BZP557851-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa macierzy dyskowej i serwerówWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP557813-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP557786-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa skanerów i drukarekNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP557785-N-20202020-07-032020-07-16PNODostawy wyposażenia pododdziałów HUMINT. Urządzenia komputerowe4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
BZP557779-N-20202020-07-032020-07-15PNOUsługa badania szczelności elektromagnetycznejJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP557761-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +”GMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP557727-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP557714-N-20202020-07-032020-07-13PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP557709-N-20202020-07-032020-07-17PNO„Modernizacja serwerowni i Sieci Teletechnicznej w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stefana Reymonta w Radomiu”. w formule „zaprojektuj i wybuduj”.ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP557700-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu sieciowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP557663-N-20202020-07-032020-07-13PNOUsługa utrzymania Elektronicznych Tablic OgłoszeniowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP557601-N-20202020-07-032020-07-27PNORozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie etap IGMINA MSTÓWMstów
BZP557278-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblagu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg
BZP557256-N-20202020-07-032020-07-15PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP557168-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa wyposażenia kina edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg
BZP556853-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP556534-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5EKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP555538-N-20202020-07-032020-07-13PNOŚwiadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2020 - 2024URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP555303-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego (serwera pamięci masowej)POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP553525-N-20202020-07-032020-07-14PNOŚwiadczenie usług związanych ze wsparciem i rozwojem Systemu Quatra Max.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP551373-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
TED308547-20202020-07-022020-08-05PNOZaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji SkarbowejSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307933-20202020-07-022020-07-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307888-20202020-07-022020-08-11PNOCz. I: Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Cz. II: Dostawa zestawów komputerowych dla Centrum Informatycznego UGUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED307877-20202020-07-022020-08-05PNODostawa pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i myciaSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307872-20202020-07-022020-08-06PNOZakup i wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniamiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP557702-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawę wyposażenia pracowni komputerowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP557691-N-20202020-07-022020-07-10PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnegoPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP557686-N-20202020-07-022020-07-24PNOZaprojektuj i wybuduj - „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek nr 10 Wartostrady”POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.Poznań
BZP557664-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa i wdrożenie rozwiązania do zbierania logówWIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPoznań
BZP557618-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP557616-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+GMINA MIEDŹNOMiedźno
BZP557544-N-20202020-07-022020-07-13PNOZAKUP, DOSTAWA SPRĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP557541-N-20202020-07-022020-07-10PNOSala do nauki języków obcychPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP557540-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania dla KIAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP557525-N-20202020-07-022020-07-21PNOzakup i dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557509-N-20202020-07-022020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP557497-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowegoSTAROSTWO POWIATOWE W NYSIENysa
BZP557475-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup subskrypcji producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP557453-N-20202020-07-022020-07-10PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości oraz wdrożenie stron internetowych frse.org.pl, eks.org.pl, jows.pl i erasmusplus.org.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) i niezbędnymi funkcjonalnościami z zastosowaniem (modyfikacją lub rozbudową) obecnego narzędzia wykorzystywanego przez Zamawiającego do utrzymywania i zarządzania serwisem eurodesk.pl (framework Laravel), wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznego.FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP557448-N-20202020-07-022020-07-16PNODOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGOWOJSKOWY OŚRODEK SZKOLENIOWO—KONDYCYJNY W ZAKOPANEMKościelisko
BZP557358-N-20202020-07-022020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557310-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w TarnobrzeguWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP557283-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony wwwGMINA SUSZSusz
BZP557272-N-20202020-07-022020-07-10DLKModernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we WrocławiuZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP557269-N-20202020-07-022020-07-10PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP557229-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią ZamawiającegoUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP557173-N-20202020-07-022020-07-10PNO,,Dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala w Ostródzie S. A.''SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A.Ostróda
BZP557124-N-20202020-07-022020-07-09PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mniePOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP557107-N-20202020-07-022020-07-14PNOZakup komputerów stacjonarnych i przenośnychWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP557028-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa zabawek, pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego do realizacji zajęć w ramach projektu „Inni ale tacy sami”.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 137—INTEGRACYJNEŁódź
BZP556780-N-20202020-07-022020-07-17PNODostarczenie, utrzymanie oraz rozwój strony internetowej serwisu mapowego dla użytkowników dróg krajowych wraz z modułami dodatkowymi.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
BZP556578-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP556567-N-20202020-07-022020-07-28PNOZaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska ŁódźPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP556454-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa licencji edukacyjnych w 8 zadaniach dla SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP556354-N-20202020-07-022020-07-10PNOUSŁUGA MIGRACJI DANYCHUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP556241-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówieniaGMINA OPOCZNOOpoczno
BZP556125-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła+GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
BZP550181-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED306587-20202020-07-012020-07-16PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED306525-20202020-07-012020-08-07PNOWdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”ZUK WĘGORZEWOWęgorzewo
TED306497-20202020-07-012020-08-10PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” dla SPSK nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
TED306458-20202020-07-012020-08-10PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED305892-20202020-07-012020-08-05PNODostawa testera radiokomunikacyjnego na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1025/19-00 pn. „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED305788-20202020-07-012020-07-15PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED305782-20202020-07-012020-08-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED305653-20202020-07-012020-08-11PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg ..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP557093-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. II POSTĘPOWANIEPARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP557091-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP557089-N-20202020-07-012020-07-14PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Bożnowie i Tomaszowie, Gmina Żagań w ramach projektu pn.: „Gmina Żagań stawia na przedszkolaki!”URZĄD GMINY W ŻAGANIUŻagań
BZP557081-N-20202020-07-012020-07-10PNORozbudowa systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP557072-N-20202020-07-012020-07-08PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP557039-N-20202020-07-012020-07-09PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP557025-N-20202020-07-012020-07-10PNODostarczenie subskrypcji oraz dostępu do aktualizacji dla systemów telefonii IPPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP557010-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP556946-N-20202020-07-012020-07-09PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA POTRZEBY UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP556900-N-20202020-07-012020-07-09PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP556870-N-20202020-07-012020-07-16PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY pt:” Remont linii zewnętrznej ogrodzenia zewnętrznego Pawilonu F na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie”ZAKŁAD KARNY W GĘBARZEWIEŻydowo
BZP556865-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP556862-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +URZĄD GMINY GARWOLINGarwolin
BZP556840-N-20202020-07-012020-07-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556790-N-20202020-07-012020-07-09PNOPrzedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMCUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP556691-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II. Projekt nr 14/1-2015/BK-FAMI - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP556645-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP556635-N-20202020-07-012020-07-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.206.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556610-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556602-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i dysków dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach .SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP556536-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji klastra macierzy dyskowej produkcji NetAppURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP556525-N-20202020-07-012020-06-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowymZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP556476-N-20202020-07-012020-07-16PNODostawa wyposażenia pracowni multimedialnych, w tym językowych do placówek oświatowych oraz oprogramowaniaSTAROSTWO POWIATOWE W POLICACHPolice
BZP556448-N-20202020-07-012020-07-10PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP556243-N-20202020-07-012020-07-14PNODostawa - sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Lęborku.POWIAT LĘBORSKILębork
BZP555555-N-20202020-07-012020-07-13PNOOdnowienie serwisu 2 licencji dla specjalistycznego oprogramowania typu desktop ENVI & IDL dedykowanego do przygotowania, przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP555414-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kompleksowego tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi z 3 letnim wsparciem wraz ze sprzętem”SKARB PAŃSTWA—ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACHKielce
BZP554406-N-20202020-07-012020-07-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów dla Gminy Miasta Tychy”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP554206-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem dla oprogramowania Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE)CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP547307-N-20202020-07-012020-07-20PNOOdtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza KaczawskiegoGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJAZłotoryja
TED304908-20202020-06-302020-08-03PNOZakup komputerów w grupie zakupowej PKPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED304250-20202020-06-302020-08-10PNODostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznegoDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
TED304000-20202020-06-302020-08-04PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonych ..MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED303961-20202020-06-302020-08-03PNOModyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED303939-20202020-06-302020-08-11PNOBieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W OLSZTYNIEOlsztyn
TED303419-20202020-06-302020-08-12PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na potrzeby RZGW Gliwice”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED303415-20202020-06-302020-08-05PNOZakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia prac programistycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED303409-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę serwerów i pamięci masowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiejSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303398-20202020-06-302020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED303396-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303393-20202020-06-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED303391-20202020-06-302020-08-03PNODostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usługSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303390-20202020-06-302020-08-07PNO„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowaniePOWIAT BRZESKIBrzeg
TED303373-20202020-06-302020-08-06PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
TED303248-20202020-06-302020-08-25PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED303123-20202020-06-302020-07-31PNODostawa oraz wdrożenie platformy bazodanowej wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED302781-20202020-06-302020-08-17PNOOpracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a"KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
BZP556519-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP556513-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP556504-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup nowego sprzętu komputerowego tj. laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA - IIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP556488-N-20202020-06-302020-07-09PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP556478-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu- sprzęt komputerowyURZĄD GMINYKosakowo
BZP556458-N-20202020-06-302020-08-18PNO4B.1/3 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych.PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE—REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWarszawa
BZP556453-N-20202020-06-302020-07-08PNOUsługi telefonii komórkowejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556402-N-20202020-06-302020-07-09PNOZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP556400-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa urządzeń sieciowychSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGOWarszawa
BZP556350-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.234.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556326-N-20202020-06-302020-07-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP556297-N-20202020-06-302020-07-07PNOŚwiadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP556291-N-20202020-06-302020-07-10PNOAudyt bezpieczeństwa Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska (CUI-ZZ.3200.3.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556249-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wsparcia technicznego (subskrypcja) dla oprogramowania Red HatCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP556239-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczniów wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8Wrocław
BZP556238-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP556219-N-20202020-06-302020-07-08PNO„Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP556210-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów).GMINA KORONOWOKoronowo
BZP556204-N-20202020-06-302020-07-08PNOwyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, pracowni logistyki, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP556136-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP556120-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa zasilaczy awaryjnych UPSWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP556078-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP556036-N-20202020-06-302020-07-10PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy ZawoniaGMINA ZAWONIAZawonia
BZP556020-N-20202020-06-302020-07-16PNOPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP556005-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa zestawów komputerowychUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP555993-N-20202020-06-302020-07-08PNODigitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www BibliotekiINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP555983-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup sprzętu komputerowegoPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP555975-N-20202020-06-302020-07-15PNODOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE ORAZ SERWIS CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU, GMINA KOŁBASKOWOGMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJIPrzecław
BZP555970-N-20202020-06-302020-07-14PNOWdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
BZP555924-N-20202020-06-302020-07-09PNOZapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. CUI-ZZ.3200.18.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555875-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Starogard GdańskiGMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKIStarogard Gdański
BZP555571-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP555475-N-20202020-06-302020-07-13PNODostawa urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP555116-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP555060-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawy zestawów komputerowych.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP554784-N-20202020-06-302020-07-15PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED301622-20202020-06-292020-08-06PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych” – Szkoła Podstawowa nr 33CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED301210-20202020-06-292020-07-31PNODostawa oprogramowania do przetwarzania obrazówPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED301205-20202020-06-292020-07-31PNODostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAVINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED301200-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowaniaPOWIAT MYŚLENICKI – STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice
TED301195-20202020-06-292020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IIGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED301176-20202020-06-292020-07-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED301142-20202020-06-292020-08-03PNOZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED301035-20202020-06-292020-07-13PNODostawa systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKraków
TED301028-20202020-06-292020-07-31PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań
TED301020-20202020-06-292020-07-30PNOWielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części.”INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED301011-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa deduplikatorówCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED300931-20202020-06-292020-07-31PNOUmowa ramowa na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED300642-20202020-06-292020-08-10PNOProjekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze PołudnioweSKARB PAŃSTWA, GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP555987-N-20202020-06-292020-07-07PNO1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu informatycznego wraz z całym niezbędnym środowiskiem i usługami zależnymi niezbędnymi do jego poprawnej pracy, zintegrowanymi z Platformą Dziennika Elektronicznego, spełniającego rolę nowoczesnego narzędzia wspomagającego pracę nauczycieli wychowania fizycznego, zwanych wspólnie Systemem KalkulatoraAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555987-N-20202020-06-292020-07-07PNO1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu informatycznego wraz z całym niezbędnym środowiskiem i usługami zależnymi niezbędnymi do jego poprawnej pracy, zintegrowanymi z Platformą Dziennika Elektronicznego, spełniającego rolę nowoczesnego narzędzia wspomagającego pracę nauczycieli wychowania fizycznego, zwanych wspólnie Systemem KalkulatoraAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555944-N-20202020-06-292020-07-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla MCB UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP555933-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń teleinformatycznychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP555925-N-20202020-06-292020-07-20PNOZakup usług serwisowych gwarancyjnych dla ploterów OCE CW600 CW 650 CW500 • CW 600 SN: 1263 czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 650 SN: 1426 + skaner Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 500 SN: 497203761 + Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP555923-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby PWSZPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP555898-N-20202020-06-292020-07-10PNODostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 4 zadania.UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP555853-N-20202020-06-292020-07-06PNOUsługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP555801-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555789-N-20202020-06-292020-07-07PNOZakup komputerów przenośnych wraz z dostawą dla AWF w KrakowieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555719-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555701-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę drukarki etykiet i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych z podziałem na trzy zadania dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-46/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555679-N-20202020-06-292020-07-07PNO(1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4) Świadczeniesprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP555663-N-20202020-06-292020-07-07PNODostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP555659-N-20202020-06-292020-07-14PNOPN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP555635-N-20202020-06-292020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz macierzy wraz z oprogramowaniemPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP555625-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę: Cyfrowej centrali telefonicznej i bezprzewodowych telefonów. Znak postępowania ZP-52/WZŻ/2020 Współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2020WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555598-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę: SWITCH 48X2 zarządzalny, Router, Niszczarki, Drukarki laserowej monochromatycznej, Listwy antyprzepięciowej (filtr) 230V. Znak postępowania: ZP-54/WZŻ/2020. Współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2020WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555590-N-20202020-06-292020-07-07PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP555585-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP555583-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń sieciowych dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
BZP555545-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa materiałów do poziomego grubowarstwowego oznakowania drógPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP555532-N-20202020-06-292020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut LotnictwaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP554815-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa, montaż i wdrożenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów na terenie Zakładu UtylizacyjnegoZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O.Gdańsk
BZP550709-N-20202020-06-292020-07-08PNOZP/CZD/0097/20 Nadzór autorski i usługi serwisowe oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaINSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED300177-20202020-06-262020-07-30PNODostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAWarszawa
TED299680-20202020-06-262020-07-30PNOWykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED299573-20202020-06-262020-07-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...)" ; znak postępowania: ZZP-148/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED298788-20202020-06-262020-07-08PNODostawa oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnego dla Centrum e-ZdrowiaCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED298749-20202020-06-262020-07-10PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w LublinieGMINA LUBLINLublin
TED298748-20202020-06-262020-07-31PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED298735-20202020-06-262020-07-30PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego i stacji dokującej dla Wydziału Humanistycznego – KC-zp. 272-274/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED298727-20202020-06-262020-07-30PNOZakup maszyn i urządzeń dla ZST w KolniePOWIAT KOLNEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE, UL. TEOFILA KUBRAKA 6, 18—500 KOLNO, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE – EUGENIUSZ GROMADZKIKolno
TED298673-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58GMINA LUBLINLublin
BZP555492-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorówMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP555480-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555464-N-20202020-06-262020-07-06PNOWykonanie aplikacji interkonektor „ELA”INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP555450-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555421-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewallSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP555403-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP555374-N-20202020-06-262020-07-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP555371-N-20202020-06-262020-07-07PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP555298-N-20202020-06-262020-07-06PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555288-N-20202020-06-262020-07-10PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vCenter, VMware vSphere i Veeam Backup & Replication EnterpriseURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP555279-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP555240-N-20202020-06-262020-07-14PNODoposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP555216-N-20202020-06-262020-07-13PNOWykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego PoznańZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP555213-N-20202020-06-262020-07-14PNOModernizacja sieci UrzęduMIASTO RYBNIKRybnik
BZP555193-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP555176-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa serwera NAS na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II", nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY, BIURO FINANSOWO—INWESTYCYJNEBydgoszcz
BZP555129-N-20202020-06-262020-07-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej””GMINA DALESZYCEDaleszyce
BZP555120-N-20202020-06-262020-07-06PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru oprogramowania komputerowego AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze
BZP555118-N-20202020-06-262020-07-07PNO„Dostawa zestawu komputerowego składającego się z komputera do obróbki filmów 4K/6K i dwóch monitorów”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555089-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555064-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz licencji na użytkowanie oprogramowania.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP555062-N-20202020-06-262020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania wspierającego i rozszerzającego natywne funkcjonalności platformy Sharepoint Server 2019.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP555034-N-20202020-06-262020-07-14PNODostawa 40 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy GostyńGMINA GOSTYŃ, REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA GOSTYNIAGostyń
BZP555007-N-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 (II)LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.Leszno
BZP554989-N-20202020-06-262020-07-08PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”GMINA LUBOMINOLubomino
BZP554983-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/11/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP554907-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa central telefonicznych dla potrzeb jednostek PSP woj. zachodniopomorskiegoZACHODNIOPOMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP554860-N-20202020-06-262020-07-07PNOUsługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala w PuszczykowieSZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.Puszczykowo
BZP554765-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 06/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP554671-N-20202020-06-262020-07-06PNOzakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP554491-N-20202020-06-262020-07-06PNOWdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkachPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP554488-N-20202020-06-262020-07-06PNOObjęcie opieką serwisową oprogramowania komputerowego Miniinfomedica, Infomedica, AMMS w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP554413-N-20202020-06-262020-07-08PNODostawa urządzeń ochrony sieciMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP554050-N-20202020-06-262020-07-09PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowejBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
BZP553149-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa artykułów promocyjnychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP552501-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa licencji HCL Domino Notes ze wsparciem technicznymLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP548879-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A.GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.Grudziądz
TED297652-20202020-06-252020-07-29PNOBudowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymiBIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD—KAN SP. Z O.O.Biała Podlaska
TED296469-20202020-06-252020-07-30PNOKontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED296457-20202020-06-252020-07-30PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED296346-20202020-06-252020-07-29PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED296218-20202020-06-252020-07-30PNOWykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”MIASTO CHORZÓW BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
TED296215-20202020-06-252020-07-29PNOWdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”URZĄD GMINY RASZYNRaszyn
TED296167-20202020-06-252020-07-28PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu StealthAudit w NBP w formie trzyletniej umowy serwisowejNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED296136-20202020-06-252020-07-29PNOUsługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED296056-20202020-06-252020-07-30PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IIZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED295943-20202020-06-252020-07-28PNO„Usługa standaryzacji oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED294857-20202020-06-252020-08-03PNOModernizacja infr. teleinformat. i audiowizualnej w Hali Spodek. Cz. I: modernizacja infr. teleinformat. w Hali Spodek. Część II: dostawa i uruchomienie syst. audiowizualnego wraz z infr. zarzadzającąMIASTO KATOWICEKatowice
TED294797-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED294695-20202020-06-252020-07-30PNO„Dostawa serwera bazodanowego”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED294693-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED294669-20202020-06-252020-08-07PNODostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla „Internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin”WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIUPoznań
TED294664-20202020-06-252020-07-30PNODostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VRAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED294630-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę komputerów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294613-20202020-06-252020-07-28PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED294599-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę wokand na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294525-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–10; znak postęp. ZZP-150/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED294508-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–2; znak postęp. ZZP-151/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED293900-20202020-06-252020-07-27PNOBudowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554946-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa serwera oraz dysków twardych dla Starostwa Powiatowego w Suchej BeskidzkiejPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP554917-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP554912-N-20202020-06-252020-07-06POGDostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP554905-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa 80 szt. laptopów z systemem operacyjnymCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP554894-N-20202020-06-252020-07-13PNOWykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej ModlinSTOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP554853-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. ST. KONARSKIEGOJędrzejów
BZP554850-N-20202020-06-252020-07-07PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP554830-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa urządzeń fizycznych i oprogramowania do Systemu Rejestracji Sesji Zdalnych oraz świadczenie usługi wsparcia technicznegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP554808-N-20202020-06-252020-07-14PNODostawa systemu audio - wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP554794-N-20202020-06-252020-07-07PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554756-N-20202020-06-252020-07-03PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA PLACÓWKI POZ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY UL. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554748-N-20202020-06-252020-07-03PNORewitalizacja w Gminie Sosnowica. Dostawa wyposażenia i sprzętuURZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica
BZP554735-N-20202020-06-252020-07-14PNOPrzebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w WarszawieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP554725-N-20202020-06-252020-07-03PNODOSTARCZANIE 50000 PŁYT CD Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ, Z GOTOWYM NADRUKOWANYM LOGO SZPITALA (WEDŁUG DOSTARCZONEGO WZORU) DO NADRUKU ATRAMENTOWEGO W NAGRYWARCE RIMAGESZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554711-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawa oprogramowania i podręczników do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP554687-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia dla przedszkoli w Gminie Raba WyżnaPRZEDSZKOLE GMINNE W RABIE WYŻNEJRaba Wyżna 29
BZP554667-N-20202020-06-252020-07-06PNOŚwiadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych.URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP554643-N-20202020-06-252020-07-07PNORozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP554640-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP554515-N-20202020-06-252020-07-03PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP554511-N-20202020-06-252020-07-03PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP554505-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”URZĄD GMINY GORAJGoraj
BZP554504-N-20202020-06-252020-07-09PNOBudowa oświetlenia drogowego w gminie Głogów MałopolskiGMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKIGłogów Małopolski
BZP554479-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Systemów Elektronicznych i TelekomunikacyjnychPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP554435-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawy licencji do oprogramowania BriefCam oraz Genetic Security Center.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP554388-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa z podziałem na części: Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK Część 2: Dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb ZDMKZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP554387-N-20202020-06-252020-07-09PNODostawa systemu dokumentacji spektakli składającego się z oprogramowania i zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, urządzeń inteligentnych z LED-owym źródłem światła (oświetlenie oraz skrzynie transportowe), zestawu urządzeń do wytwarzania efektów atmosferycznych, oraz zestawu monitorów dotykowych do konsolety oświetleniowej, podglądowych sceny plus akcesoria (switch ethernetowy + router) zgodnie z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKIPoznań
BZP554368-N-20202020-06-252020-07-08PNOzakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA 1.MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
BZP554360-N-20202020-06-252020-07-03PNOŚwiadczenie usług przesyłania krótkich wiadomości SMSMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP554296-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKUSanok
BZP554256-N-20202020-06-252020-07-06PNO„Dostawa i montaż wyposażenia obiektu dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej”GMINA WIELUŃWieluń
BZP554238-N-20202020-06-252020-07-03PNOutworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, TworzankiSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
BZP553593-N-20202020-06-252020-07-09PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopówWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin
BZP553263-N-20202020-06-252020-07-16PNOZakup 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntówPOWIAT BRZESKIBrzeg
TED292485-20202020-06-242020-07-28PNO„Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED292482-20202020-06-242020-07-27PNOZakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED292254-20202020-06-242020-07-24PNOModernizacja i wsparcie środowiska pamięci masowych oraz wsparcie infrastruktury serwerowej w Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED292130-20202020-06-242020-07-06PNOOpracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego (...)PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED292126-20202020-06-242020-07-27PNOWsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro FocusURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED291566-20202020-06-242020-07-27PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED291559-20202020-06-242020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)” części: 1–5; znak postęp. ZZP-149/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED291557-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IIA/2020/UEZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED291544-20202020-06-242020-07-27PNODostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniemMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED291539-20202020-06-242020-07-27PNODostawa 2 szt. komputerów przenośnych – KC-zp. 272-245/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED291520-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED291475-20202020-06-242020-07-08PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED291453-20202020-06-242020-07-31PNOZakup urzadzeń drukujących i projektora dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED291423-20202020-06-242020-07-31PNOCzęść I Modernizacja środowisk serwerowych, Część II Urządzenia do przechowywania danych, Część III Urządzenia siecioweNARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
TED291353-20202020-06-242020-07-30PNOWyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOFGMINA OLSZTYN REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNAOlsztyn
TED291295-20202020-06-242020-07-24PNOUmowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED291292-20202020-06-242020-07-29PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED291273-20202020-06-242020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP554378-N-20202020-06-242020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP554374-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa zestawów multimedialnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP554371-N-20202020-06-242020-07-02PNORozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
BZP554345-N-20202020-06-242020-07-06PNODostawa i montaż komputerów oraz sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Dzikiej 36 w ZąbkachMIASTO ZĄBKIZąbki
BZP554299-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w ŻydowieGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP554260-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa modyfikacji systemu finansowo-księgowego FIX, składająca się z: Pakietu I: Integracji systemów dziedzinowych z systemem FIX w zakresie obsługi not wewnętrznych dla rozrachunku wewnętrznego oraz kasacji aparatów naukowych w ramach projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Pakietu II: AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury - integracja z systemem FIX, Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi - integracja z systemem FIX w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP554198-N-20202020-06-242020-07-02PINDostawa i integracja przestrzeni dyskowej (elementów SDS) na potrzeby systemu ArchiwumUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP554188-N-20202020-06-242020-07-02PNOZakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowychMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP554165-N-20202020-06-242020-07-13PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP554140-N-20202020-06-242020-07-03PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP554121-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.GMINA PORONINPoronin
BZP554079-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP554063-N-20202020-06-242020-07-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Ostrowiec, Sławica, Dębogóra i Słonów gm. DobiegniewPOWIAT STRZELECKO—DREZDENECKIStrzelce Krajeńskie
BZP554062-N-20202020-06-242020-07-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia SerwerowniINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP554006-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP553916-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługi KONSULTANTA DS. UTRZYMANIA MONITORINGU i ROZWOJU SYSTEMU dla zadania: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”MIASTO KATOWICEKatowice
BZP553894-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP553888-N-20202020-06-242020-07-06PNOZakup oświetlenia i nagłośnienia w salach koncertowych w Filharmonii DolnośląskiejFILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP553886-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa laptopów i środków ochrony bezpośredniej.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP553867-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa wsparcia technicznego urządzeń bezpieczeństwa dla Gminy Miasto Koszalin – 3 zadaniaGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP553813-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa dodatkowych komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP553388-N-20202020-06-242020-07-08PNOZakup i dostawę 35 sztuk nowych laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła+. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MIASTO NOWY TARGNowy Targ
BZP550400-N-20202020-06-242020-07-03PNOCyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwidMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP547760-N-20202020-06-242020-07-02PNOWdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi LubuskiejAEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJZielona Góra
BZP553844-N-20202020-06-232020-07-01PNOWirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i HnevosiceGMINA PIETROWICE WIELKIEPietrowice Wielkie
BZP553824-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP553818-N-20202020-06-232020-07-02PNOdostawa sprzętu komputerowegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP553803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa i instalacja duplikatora płyt wraz z 5 letnim serwisemWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP553783-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Usługa przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP553753-N-20202020-06-232020-07-03PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP553752-N-20202020-06-232020-07-09PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP553690-N-20202020-06-232020-07-08PNOPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie GąsiorowiceGMINA JEMIELNICAJemielnica
BZP553688-N-20202020-06-232020-07-02PNOPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu zarządzania poprzez: instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego w GSPZLO w Ożarowie MazowieckimGMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIMOżarów Mazowiecki
BZP553671-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole
BZP553609-N-20202020-06-232020-07-09PNOPRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 16+736,0 DO KM 17+516,0 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICEZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP553604-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa wyposażenia dla inwestycji pn. „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice” w II częściachMIASTO KATOWICEKatowice
BZP553509-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa przełączników sieciowych i serwerówKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJGorzów Wielkopolski
BZP553407-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa serwisu dla Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie usuwania awarii kategorii A i BSTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP553402-N-20202020-06-232020-07-07PNODostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP553395-N-20202020-06-232020-07-01PNODostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w GłogowieGMINA MIEJSKA GŁOGÓWGłogów
BZP553367-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowegoURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP553346-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP553342-N-20202020-06-232020-07-08PNOPrzetarg nieograniczony dostawę sprzętu komputerowego – 7 CzęściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP553296-N-20202020-06-232020-07-02PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła +”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP553274-N-20202020-06-232020-07-03PNOŚwiadczenie usługi serwisu systemów informatycznych CliniNET/STER, Infomedica, Pharmanet, NetRaadWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP552975-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa serwera oraz 3 szt. monitorów z zakrzywioną matrycą, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP552803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa urządzeń fiskalnychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP552603-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup licencji oraz wdrożenie oprogramowania do rozliczeń z NFZ z usługą serwisuWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP552595-N-20202020-06-232020-07-02PNOZakup sekwencji: CS TOF, CS SPACE, CS SEMAC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP552548-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Wykonanie usługi aktualizacji systemu Simple. ERP, opieki serwisowej dla systemu informatycznego Simple.ERP, Xprimer”SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552369-N-20202020-06-232020-07-07PNODostawa oprogramowania, wraz z wyposażeniem, dla Pracowni CytostatykówSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA IIZamość
BZP551276-N-20202020-06-232020-07-01PNODostawę urządzenia UTM: Realizacja projektu „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP549294-N-20202020-06-232020-07-01PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED290562-20202020-06-222020-07-03POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED289613-20202020-06-222020-07-23PNOAdministrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta OleśnicySEKCJA DRÓG MIEJSKICHOleśnica
TED289453-20202020-06-222020-07-23PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED289449-20202020-06-222020-07-24PNOUsługa telefonii stacjonarnej dla Centrali IPNINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED289374-20202020-06-222020-07-23PNO„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”POWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
TED288815-20202020-06-222020-07-30PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED288811-20202020-06-222020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”GMINA OTWOCKOtwock
TED288805-20202020-06-222020-07-27PNODostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED288784-20202020-06-222020-07-27PNODostawa urządzeń komputerowych i sieciowych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED288780-20202020-06-222020-07-24PNOZakup licencji „Upgrade VMware vSphere Standard do vSphere Enterprise Plus”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED288701-20202020-06-222020-07-06PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED288700-20202020-06-222020-07-28PNO„Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED288695-20202020-06-222020-07-24PNORozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service IntelligenceBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED288685-20202020-06-222020-07-27PNODostawa przełączników Fibre Channel (FC) oraz oprogramowania do zarządzania wraz ich instalacją i konfiguracjąPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED288600-20202020-06-222020-07-24PNOPrzetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnymPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
TED288598-20202020-06-222020-07-24PNODostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego DZPUCK.262.074.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED288551-20202020-06-222020-07-10PNOZakup uzupełniajacy licencji Veritas z asystą techniczną producentaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP553335-N-20202020-06-222020-06-30PNO: DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP553302-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP553220-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP553206-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa i montaż instalacji domofonowej we wszystkich mieszkaniach oraz na klatkach schodowych nieruchomości przy ul. Paska 12, Strasza 5, Kochanowskiego 7 oraz Kochanowskiego 26 klatka I i III w KielcachSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO—MIESZKANIOWA PIONIERKielce
BZP553196-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie usługi TECS na okres 01.07.2020r. – 30.06.2023r. na produkty: • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, • ANSYS HPC Pack * 2, • ANSYS CFD Enterprise Solver, • ANSYS CFD PrepPost, • ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (25/250).POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP553188-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.Korfantów
BZP553152-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa licencji oprogramowania AnsysINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP553131-N-20202020-06-222020-07-15PNOCyfryzacja kina Przedwiośnie w PłockuINSTYTUCJA FILMOWA MAX—FILM S.A.Warszawa
BZP553129-N-20202020-06-222020-07-07PNORozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji HutnictwaGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP553118-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Apex One i Kaspersky, przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania PaperCut, przedłużenie wsparcia technicznego dla serwerów i urządzeń FortiAnalyzer, DELL, Synology, oraz Cisco na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń
BZP553038-N-20202020-06-222020-07-01PNODostawa komputerów przenośnychGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP553036-N-20202020-06-222020-07-06PNODostawa odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisemWOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ, DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄCzęstochowa
BZP553016-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP552996-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu multimedialnego do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ŁapyBIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINYŁapy
BZP552988-N-20202020-06-222020-07-02PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP552965-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP552959-N-20202020-06-222020-07-02PNOZP/56/2020 Dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego do modelowania i optymalizacji procesów oraz budowania mapy procesówGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP552931-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP552921-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP552913-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer do prowadzenia obliczeń CAD i wytrzymałościowych – zadane 1; urządzenia komputerowe do symulatorów – zadanie 2, urządzenia komputerowe do Hardware symulatora – zadanie 3 na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP552899-N-20202020-06-222020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP552873-N-20202020-06-222020-07-06PNOZakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli do badania płytek krwi oraz dzierżawę aparatury do wykonywania badań.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP552852-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP552629-N-20202020-06-222020-06-30PNO„Usługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP552554-N-20202020-06-222020-06-30PNOWyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP552462-N-20202020-06-222020-07-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy MilejewoGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP552269-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa oprogramowania firmy ANSYS.INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
BZP552108-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 6 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549200-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa oprogramowania dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP548895-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowni zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP537450-N-20202020-06-222020-07-01PNOReorganizacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP536454-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP552811-N-20202020-06-212020-06-30PNODostawa trzech serwerów w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap IIAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
TED286833-20202020-06-192020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngineURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED286775-20202020-06-192020-07-23PNOZamówienie na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu..."ZAMAWIAJĄCY: POWIAT NOWOSĄDECKI, KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
TED286681-20202020-06-192020-07-23PNOModernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED286594-20202020-06-192020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-147/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED286006-20202020-06-192020-07-23PNODostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED286003-20202020-06-192020-07-23PNORozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED285749-20202020-06-192020-07-22PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED285734-20202020-06-192020-07-22PNODostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorówSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP552791-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP552790-N-20202020-06-192020-06-29PNOZapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP552766-N-20202020-06-192020-06-30PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP552751-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa i instalacja obudowy dysków do macierzy wraz z niezbędnymi licencjami.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP552750-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
BZP552718-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa komputerów przenośnych w ramach programu grantowego pn.: zdalna szkoła+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnejGMINA UDANINUdanin
BZP552700-N-20202020-06-192020-07-03PNOZakup i dostawa laptopów do sal dydaktycznych do Zespołu Szkół Mechaniczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce - 33 szt."ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHKielce
BZP552690-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 13 zadańUNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP552689-N-20202020-06-192020-07-06PNORemont komory ćwiczeń na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552679-N-20202020-06-192020-06-30PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP552646-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVOSTRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP552597-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP552572-N-20202020-06-192020-07-07PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w technologii GPON na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle ks. Popiełuszki.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBARTOWIELubartów
BZP552564-N-20202020-06-192020-06-30PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP552555-N-20202020-06-192020-06-30PNOZorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna.URZĄD MIASTA MSZANA DOLNAMszana Dolna
BZP552550-N-20202020-06-192020-06-29PNOModernizacja infrastruktury informatycznej – system backupowy oraz zakup oprogramowania.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWARacibórz
BZP552521-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-OsadaGMINA IŁOWO—OSADAIłowo-Osada
BZP552503-N-20202020-06-192020-06-29PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552470-N-20202020-06-192020-06-29PNOOpracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie” – 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP552439-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych i urządzeń wielofunkcyjnych biurowych.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP552432-N-20202020-06-192020-07-01PNODOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”GMINA ŁAŃCUTŁańcut
BZP552424-N-20202020-06-192020-07-03PNODostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP552411-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup sprzętu i oprogramowania sieciowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w GdyniMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGdynia
BZP552368-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego do obsługi nagłośnienia dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachod-niej części dawnego zamku cesarskiego w PoznaniuCENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP552365-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn”, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORZOWIE WLKP.GORZÓW WIELKOPOLSKI
BZP552349-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa urządzeń do systemu sygnalizacji przyzywowo - radiowęzłowejZAKŁAD KARNY W RAWICZURawicz
BZP552342-N-20202020-06-192020-06-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.216.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP552339-N-20202020-06-192020-07-08PNORozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – Etap IIMIASTO RADOMSKORadomsko
BZP552296-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa oprogramowania służącego do modułowej symulacji procesów termodynamicznych i chemicznych, z licencją na 1 stanowisko na okres 2 latINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP552041-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup aplikacji dla Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP551701-N-20202020-06-192020-06-30PNO„Dostawa oprogramowania dla projektów BIZGOV oraz KAPSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP551620-N-20202020-06-192020-07-10PNODostawa książek i ebooków na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II (przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części)UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP551368-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa licencji na oprogramowanie biurowe i antywirusoweUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP550827-N-20202020-06-192020-07-06PNODostawa cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID i przenośnej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnegoWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
BZP546677-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa oprogramowania do informatyki śledczejURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED284246-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-146/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284236-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-145/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284231-20202020-06-182020-07-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED284201-20202020-06-182020-07-24PNOZP/53/2020 Usługi informatyczne i dostawa oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED283404-20202020-06-182020-07-27PNODostawa aparatów do telefonii komórkowej do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED283375-20202020-06-182020-07-22PNO"Stop ze smogiem w gminie Tuszów Narodowy – redukcja emisji" – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły na eko-groszek)GMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy
TED283373-20202020-06-182020-07-22PNODostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa 3 analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego (...) (DFP.271.63.2020.ADB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED283372-20202020-06-182020-07-23PNODostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED283355-20202020-06-182020-07-27PNOZakup i dostawa elementów sieci internetowej dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED283226-20202020-06-182020-07-02PNORozbudowa systemu komputerowego IBMMIASTO POZNAŃPoznań
TED283206-20202020-06-182020-07-21PNOZakup środowiska serwerów kasetowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP552281-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie skonstruowania modelu sterowania i komunikacji U2U, U2I w autonomicznym systemie cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestorskiego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokującychCENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMATWarszawa
BZP552239-N-20202020-06-182020-06-26PNODoposażenie pracowni szkolnych i zakup sprzętu TIK do 8 szkół na terenie gminy Chynów: zad. I – doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne; zad. II – zakup sprzętu komputerowego;URZĄD GMINYChynów
BZP552228-N-20202020-06-182020-07-02PNOUsługa sprawowania serwisu informatycznego systemu HIS (INFOMEDICA AMMS), LIS INFOMEDICA i ERP INFOMEDICA oraz usługi Help DeskSZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W INOWROCŁAWIUInowrocław
BZP552170-N-20202020-06-182020-06-30PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OSPRZĘTU SIECIOWEGO18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWejherowo
BZP552140-N-20202020-06-182020-06-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP552127-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP552124-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP552094-N-20202020-06-182020-06-26PNO„Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla części miasta Łomży”MIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP552087-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup odzieży ochronnej, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las - II edycja"TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP552083-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP552070-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa oprogramowania komputerowegoMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP552065-N-20202020-06-182020-06-26PNOUtworzenie strony internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w PuławachINSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP552055-N-20202020-06-182020-06-24PNODostawa 3-letniej licencji do programu ArcGis na potrzeby prowadzenia zajęć dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP552019-N-20202020-06-182020-06-29PNOZakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do szatni, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce PodlaskiejGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska
BZP552001-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa materiałów biurowych, dysków przenośnych typu pendrive oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla uczestników szkoleniaLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
BZP552000-N-20202020-06-182020-06-26PNOWykonanie usługi NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Bolesław, Klucze, Olkusz Gmina, Trzyciąż w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP551986-N-20202020-06-182020-06-30PNO„Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu”MIASTO ZABRZEZabrze
BZP551977-N-20202020-06-182020-06-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551939-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP551917-N-20202020-06-182020-07-01PNODostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeńWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP551887-N-20202020-06-182020-07-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551870-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa zestawu do termotransferu i sublimacjiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP551833-N-20202020-06-182020-07-02PNOZakup 145 sztuk komputerów stacjonarnych dla potrzeb WSA w WarszawieWOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP551788-N-20202020-06-182020-06-29PNOWymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.MIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP551776-N-20202020-06-182020-06-29PNODOSTAWA SERWERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551750-N-20202020-06-182020-06-26PNOUsługa polegająca na utworzeniu i testowaniu aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonejOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP551720-N-20202020-06-182020-06-26PNOZapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP551638-N-20202020-06-182020-07-07PNODostawa wyposażenia audiowizualnego oraz budowa zintegrowanego systemu dyskusyjnego wraz z pracami montażowo – instalacyjnymi w związku z modernizacją Sali Rady Naukowej.INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551426-N-20202020-06-182020-07-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeologNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP551420-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu sieciowego2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP551154-N-20202020-06-182020-06-29PNO„Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze woj. podlaskiego oraz części woj.: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – obiekt 4736”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP551116-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEwayINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP550828-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP550520-N-20202020-06-182020-06-26PNO"Rozbudowa systemu wirtualizacji desktopów (licencje Horizon Enterprise) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP550242-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Skierniewice w ramach projektu Zdalna szkoła+ w SkierniewicachURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice
TED281953-20202020-06-172020-07-21PNOŚwiadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH – Kc-zp.272-249/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
TED281877-20202020-06-172020-07-27PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED281396-20202020-06-172020-07-21PNODostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz ze wsparciem technicznym przez 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED281393-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wyposażenia komputerowegoPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED281235-20202020-06-172020-07-28PNODostawa zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED281131-20202020-06-172020-07-20PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED281116-20202020-06-172020-07-21PNODostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji „Thin client” (terminal) dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED281115-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji MaszynWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED281103-20202020-06-172020-07-21PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP551713-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa systemów telefonii IP oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Lwówek Śląski, KP Bogatynia)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551697-N-20202020-06-172020-06-26PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.GMINA JEZIORANY REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA JEZIORANJeziorany
BZP551642-N-20202020-06-172020-07-01PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP551584-N-20202020-06-172020-06-24PNODostawa 29 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Żychlin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.GMINA ŻYCHLINŻychlin
BZP551572-N-20202020-06-172020-06-30PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +”URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIEŻelechów
BZP551529-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP551527-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP551521-N-20202020-06-172020-06-25PNO"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP551464-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”GMINA ZWOLEŃZwoleń
BZP551411-N-20202020-06-172020-06-30PNORozbudowa macierzy dyskowejMINISTERSTWO SPORTUWarszawa
BZP551357-N-20202020-06-172020-06-25PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201EUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP551350-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup i dostawa laptopów na potrzeby nauczania zdalnego.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP551348-N-20202020-06-172020-06-26PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP551335-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta urządzeńINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP551314-N-20202020-06-172020-06-25PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W OŁAWIE W RAMACH PROJEKTU „SUPER START – URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W OŁAWIE”URZĄD MIEJSKI OŁAWAOława
BZP551294-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP550972-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa oprogramowania antywirusowego, programu do tworzenia kopii zapasowych, licencji do symulacji biznesowych, dostawa i montaż sprzętu do pracowni dydaktycznej i gastronomicznej oraz dostawa osprzętu wraz z programem do obróbki video do filmowania materiałów informacyjno-promocyjnychPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP550922-N-20202020-06-172020-06-26PNODOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIAPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP550885-N-20202020-06-172020-06-30PNOUsługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji stanu aktualnego i sposobu osiągnięcia stanu docelowego w zakresie uzyskania informacji przestrzegania postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczychMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJWarszawa
BZP550799-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup licencji Microsoft oraz pakietów subskrypcji na oprogramowanie dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP549761-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup serwerów typu RACK – 2 sztCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP549729-N-20202020-06-172020-06-25PNOBudowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej - Dostawa wyposażenia i sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury w Woli ChomejowejGMINA BORKIBorki
BZP549528-N-20202020-06-172020-07-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP549009-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowejRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
BZP541724-N-20202020-06-172020-06-30PNODostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FISPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED279534-20202020-06-162020-07-22PNOModernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etapZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJChełmno
TED279520-20202020-06-162020-07-20PNOWykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – Etap I”GMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
TED278749-20202020-06-162020-07-23PNODostawa oprogramowania: 1. system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów; 2. system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocyZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED278701-20202020-06-162020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED278674-20202020-06-162020-07-20PNOZakup i dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv oraz detektor MS typu POINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP551221-N-20202020-06-162020-06-23PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551109-N-20202020-06-162020-06-25PNOPrzetarg nieograniczony na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP551103-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP551100-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa systemu łączności radiowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551088-N-20202020-06-162020-06-23PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP551084-N-20202020-06-162020-07-01PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP551073-N-20202020-06-162020-06-24PNO„ Sprzedaż i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą”GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄDobrzyń nad Wisłą
BZP550984-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP550959-N-20202020-06-162020-06-24PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKAGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP550955-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP550943-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych w InowrocławiuMIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP550936-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowychINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP550890-N-20202020-06-162020-07-03PNOZakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCUSosnowiec
BZP550848-N-20202020-06-162020-06-25PNOWykonanie czynności w zakresie usług teleinformatycznych i eksploatacyjnych oprogramowania i sieciSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGrodzisk Mazowiecki
BZP550846-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP550830-N-20202020-06-162020-06-26PNOZorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w WąbrzeźnieGMINA MIASTO WĄBRZEŹNOWąbrzeźno
BZP550807-N-20202020-06-162020-06-29PNOZaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą: „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – postępowanie IIMUZEUM—ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJZubrzyca Górna
BZP550798-N-20202020-06-162020-07-01PNORozbudowa sieci komputerowej w Wojskowym Instytucie MedycznymWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP550787-N-20202020-06-162020-06-29PNODostawa Urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP550784-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2Białystok
BZP550774-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 4 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP550763-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP550731-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP550687-N-20202020-06-162020-06-24PNOŚwiadczenie usługi polegającej na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota, zaimplementowanego w serwisie pacjent.gov.plCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP550631-N-20202020-06-162020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachURZĄD GMINY SKRZYSZÓWSkrzyszów
BZP550627-N-20202020-06-162020-06-24PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania VmWare, Veeam oraz urządzeń FortiNetPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP550623-N-20202020-06-162020-06-24PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP550366-N-20202020-06-162020-06-26PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur PowiatowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNYSzczecin
BZP550351-N-20202020-06-162020-06-24PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, wraz z budową wyszukiwarki publicznej.GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP550168-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
BZP550029-N-20202020-06-162020-06-30PNO„Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"CENTRUM KULTURY W JEDLINIE—ZDROJUJedlina-Zdrój
BZP548716-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup licencji oraz usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego ZamawiającegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED277684-20202020-06-152020-07-20PNOUsługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowychOKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.Gdynia
TED276704-20202020-06-152020-07-16PNOStworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. ZdarzeńPAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKIWarszawa
TED276208-20202020-06-152020-07-16PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED276180-20202020-06-152020-07-20PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED276113-20202020-06-152020-07-16PNOII. Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
TED276100-20202020-06-152020-07-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED276064-20202020-06-152020-07-17PNO„Kolokacja zasobów IT, modernizacja infrastruktury informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Cyfrowe Śląskie”GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED276056-20202020-06-152020-07-16PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED276039-20202020-06-152020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego – 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED276032-20202020-06-152020-07-16PNOModernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIET AGH - KC-zp.272-234/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED276013-20202020-06-152020-07-17PNODostawa Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skaneraPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED276012-20202020-06-152020-07-17PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED276003-20202020-06-152020-07-20PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych przy Uniwersytecie GdańskimUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED276000-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentówPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED275972-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED275967-20202020-06-152020-07-21PNODostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED275895-20202020-06-152020-07-15PNOInformatyzacja ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu: Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJOstrowiec Świętokrzyski
TED275877-20202020-06-152020-07-20PNOWyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji InteraktywnejEC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZIŁódź
TED275646-20202020-06-152020-07-21PNOProjekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP550733-N-20202020-06-152020-06-25PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriamiSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP550710-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu DolnymMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny
BZP550688-N-20202020-06-152020-06-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych dla potrzeb NCPS SolarisUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP550583-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa serwerówUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP550558-N-20202020-06-152020-06-23PNOPAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. PAKIET Nr 2: Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 SP ZOZRzeszów
BZP550550-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa materiałów eksploatacyjnychKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP550514-N-20202020-06-152020-06-24PNO" Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla placówek oświatowych Gminy Nowy Tomyśl "URZĄD MIEJSKINowy Tomyśl
BZP550493-N-20202020-06-152020-06-23PNO„Dostawa komputerów stacjonarnych, serwerów, monitorów, laptopów, głośników do komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, tablic interaktywnych, drukarek 3D, pakietów biurowych, edytorów grafiki, programów do backupu danych oraz kontroli rodzicielskiej, projektorów multimedialnych oraz wizualizerów na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”POWIAT ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP550489-N-20202020-06-152020-06-24PNOZakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Dzielnicy Wilanówm.st. Warszawy przy al. Rzeczypospolitej 23BMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WILANÓWWarszawa
BZP550449-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia TIK dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2”SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 194Łódź
BZP550427-N-20202020-06-152020-06-23PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.14.2020)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP550392-N-20202020-06-152020-06-23PNOPrzedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP550360-N-20202020-06-152020-06-24PNOUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP550345-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP550343-N-20202020-06-152020-06-30PNOBudowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowegoSTAROSTWO POWIATOWE W NYSIENysa
BZP549059-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowychINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED275253-20202020-06-122020-07-13POGUmowa na świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED274590-20202020-06-122020-07-20PNOOPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKUAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED274534-20202020-06-122020-07-16PNOPrzygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku NarodowegoBIEBRZAŃSKI PARK NARODOWYGoniądz
TED274394-20202020-06-122020-07-16PNOZakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSMMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED274338-20202020-06-122020-07-16PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-LuborzycaPOWIAT KRAKOWSKIKraków
TED274332-20202020-06-122020-07-17PNO„Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED273774-20202020-06-122020-07-16PNODostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW - cz.XISZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED273705-20202020-06-122020-07-17PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft oraz usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED273494-20202020-06-122020-07-15PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – część IVCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACHKielce
TED273472-20202020-06-122020-07-14PNODostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED273191-20202020-06-122020-07-01PNOPrzebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w GdyniGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
BZP550205-N-20202020-06-122020-06-22PNOZakup i dostawa laptopów do realizacji zdalnego nauczania do szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Olsztynek w ramach grantu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA OLSZTYNEK REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA OLSZTYNKAOlsztynek
BZP550188-N-20202020-06-122020-06-24PNOWykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektrycznąPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP550182-N-20202020-06-122020-06-22PNODostawa artykułów biurowych, naczyń jednorazowych, baterii i płyt CD ,dla Instytutu Psychiatrii i NeurologiiINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
BZP550137-N-20202020-06-122020-06-23PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia do wyremontowanego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce w podziale na cztery zadania.ZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków
BZP550115-N-20202020-06-122020-06-22PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP549622-N-20202020-06-122020-06-23PNOUsługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, którymi dysponuje KOWR OT w KielcachKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce
BZP549399-N-20202020-06-122020-06-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020MUZEUM WSI KIELECKIEJKielce
BZP548836-N-20202020-06-122020-06-22PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, urzędów skarbowych województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED272046-20202020-06-112020-07-15PNOWdrożenie i integracja e-usług referencyjnych: EDM, e-rejestracja, e-zleceniaORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED271318-20202020-06-112020-07-15PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Rozwój e-usług w OtwockuGMINA OTWOCKOtwock
TED271299-20202020-06-112020-07-16PNODostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-oneCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED271273-20202020-06-112020-07-15PNODostawa urządzeń telekomunikacyjnychPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED271267-20202020-06-112020-07-15PNODostawa urządzeń sieciowychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED271212-20202020-06-112020-07-14PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp. 272-246/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED271211-20202020-06-112020-07-20PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED270470-20202020-06-102020-07-16PNOWykonanie usługi montażu liczników energii elektrycznej u Odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 7 zadańPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
TED269819-20202020-06-102020-07-14PNOModernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTMGMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED269746-20202020-06-102020-07-13PNOUsługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowegoMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
TED269736-20202020-06-102020-07-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D)UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED269727-20202020-06-102020-07-17PNODostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie”URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED269168-20202020-06-102020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED269117-20202020-06-102020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED269082-20202020-06-102020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferii komputerowych dla PIG – PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED269058-20202020-06-102020-06-23PNODostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED269056-20202020-06-102020-07-14PNODostawa, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury informatycznej wraz ze szkoleniamiURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
TED269054-20202020-06-102020-07-15PNOZakup laptopów dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED268993-20202020-06-102020-07-16PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej CRC – Rozbudowa Systemu Archiwum Cyfrowego poprzez rozbudowę sieci SANNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
BZP550062-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa oprogramowania dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu starogardzkiegoZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP550058-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii ”MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze
BZP550044-N-20202020-06-102020-06-23PNOprzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie serwera do systemu PACS/RIS dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP550042-N-20202020-06-102020-06-18PNOWykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów BudowlanychMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP550020-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 17 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP550014-N-20202020-06-102020-06-22PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 RPO WO na lata 2014-2020).OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP550000-N-20202020-06-102020-06-23PNODostawa urządzenia komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP549935-N-20202020-06-102020-06-19PNOWsparcie i utrzymanie dla Projektu ARGOS-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP549923-N-20202020-06-102020-06-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.199.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP549912-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP549902-N-20202020-06-102020-06-22PNO„Zakup wraz z dostawą monitorów, klawiatury i myszki.POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP549851-N-20202020-06-102020-06-19PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego ,,Zdalna Szkoła+”GMINA GÓRAGóra
BZP549822-N-20202020-06-102020-06-26PNO„Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce
BZP549802-N-20202020-06-102020-06-22INNYPrzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznejKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP549789-N-20202020-06-102020-06-19PNO„Digitalizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu Namysłowskiego”.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP549780-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP549707-N-20202020-06-102020-06-18POGdostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP549695-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Aplikacja dostarczająca gry edukacyjne dla uczniów”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP549692-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa jednakowych komputerów przenośnych w ilości 65 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
BZP549691-N-20202020-06-102020-06-18PNOWyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP549664-N-20202020-06-102020-06-18PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi opieki serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej przez okres 18. miesięcy.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP549632-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowegoBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP549616-N-20202020-06-102020-06-19PNOZakup i dostawa zestawu telefonii VoIP w ramach wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP549615-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,STAROSTWO POWIATOWEBraniewo
BZP549598-N-20202020-06-102020-06-25PNOUsługa standaryzacji użytkowanego oprogramowania systemowego i serwerowego eORG.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP549581-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.”GMINA MIEJSKA KŁODZKOKłodzko
BZP549541-N-20202020-06-102020-06-25PNOZałożenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baz danych obiektów topograficznych na obszarze jednostki ewidencyjnej 020802_1 Kłodzko - miasto.POWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP549443-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa baterii, akumulatorków, akcesoriów informatycznych oraz sprzętu AGD, RTV i FOTO.24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGiżycko
BZP549429-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP549424-N-20202020-06-102020-06-22PNOUsługa świadczenia opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego systemu komputerowego Proces + PN-126/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP549402-N-20202020-06-102020-06-19PNOZakup kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), elektronicznych legitymacji doktorantów (ELD) oraz elektronicznych legitymacji służbowych nauczycieli akademickich (ELSNA)UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP549401-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ” – III postępowanieCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOTarnów
BZP549368-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa zaawansowanych modułów do symulatora U/S MentorWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP549339-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChęcinachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP549317-N-20202020-06-102020-06-23PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego na macierz, urządzenia sieciowe, do ochrony sieci oraz Antyspam Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w OpoluOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP549314-N-20202020-06-102020-06-29PNOPoprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w ChełmżyZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP549266-N-20202020-06-102020-06-23PNODostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP549147-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 12 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549066-N-20202020-06-102020-06-18PNOZakup (dostawa) urządzeń drukujących wraz z usługą opieki serwisowej - 2 zadaniaSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549053-N-20202020-06-102020-06-23PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Chrzanowie.GMINA CHRZANÓWChrzanów
BZP549036-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowychWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP548958-N-20202020-06-102020-06-18PNODwuletnia subskrypcja zintegrowanej platformy informacji medycznejNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP548888-N-20202020-06-102020-06-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP548883-N-20202020-06-102020-06-19PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP548868-N-20202020-06-102020-06-23PNO„Dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych, oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami, a ponadto rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM z podziałem na części”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
BZP548295-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
BZP548108-N-20202020-06-102020-06-18PNOUsługa wsparcia technicznego do posiadanych przez Województwo Lubelskie urządzeń sieciowych firmy Cisco.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP540443-N-20202020-06-102020-06-18PNOŚwiadczenie usług wsparcia użytkowników sieci komputerowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzenia prac konserwacyjno - logistyczno - organizacyjnych związanych z utrzymaniem tej sieci - helpdesk ITURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED268217-20202020-06-092020-07-14PNOWykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.AZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.Gdańsk
TED267423-20202020-06-092020-07-13PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 20 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED267398-20202020-06-092020-06-24PNOPN: Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania klasy HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami: instalacji, wdrożenia, szkolenia, konfiguracji, nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla SPZOZ MSWIA w KrakowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W KRAKOWIEKraków
TED267356-20202020-06-092020-07-13PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED267258-20202020-06-092020-07-10PNOUsługa w zakresie zapewnienia Systemu centralnego wydruku i najmu urządzeńCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
TED267106-20202020-06-092020-07-16PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych" – Zespół Szkół EkonomicznychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED266512-20202020-06-092020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcejPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED266494-20202020-06-092020-07-10PNORozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-urząd III etap – wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych oraz zakup oprogramowania uzupełniającegoGMINA MIASTO OLEŚNICAOleśnica
TED266459-20202020-06-092020-07-17PNODost. wypos. Centralnej Sterylizatorni w ramach zad. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez.."POWIAT GOSTYŃSKIGostyń
TED266359-20202020-06-092020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja I/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED266327-20202020-06-092020-07-16PNODostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED266278-20202020-06-092020-07-10PNOZakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓWWarszawa
TED266269-20202020-06-092020-07-10PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED266257-20202020-06-092020-07-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP549409-N-20202020-06-092020-06-24PNORozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – Etap IURZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYBargłów Kościelny
BZP549397-N-20202020-06-092020-06-17PNODostarczenie wyposażenia pracowni w różny sprzęt do nauki zawodu wraz z przeszkoleniem czterech nauczycieli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie w ramach projektu Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO—HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁAOlsztyn
BZP549390-N-20202020-06-092020-06-17PNOWYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI: "Cross-financing"ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk
BZP549378-N-20202020-06-092020-07-01PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
BZP549337-N-20202020-06-092020-06-22PNOCyfryzacja kina przy Zespole Placówek Kultury w WąsoszuURZĄD MIEJSKI WĄSOSZAWąsosz
BZP549328-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP549298-N-20202020-06-092020-06-17PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowegoMORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP549262-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa serwera wraz z dodatkowym oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP549245-N-20202020-06-092020-06-19PNOZakup laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.GMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP549212-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w KielcachZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCHKielce
BZP549140-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy LubeniaGMINA LUBENIALubenia
BZP548968-N-20202020-06-092020-06-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP548962-N-20202020-06-092020-06-19PNOZakup oprogramowania Atlassian lub rozwiązanie równoważneCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP548941-N-20202020-06-092020-06-18PNODostawa platformy sprzętowej dla systemu ERPAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP548934-N-20202020-06-092020-06-18PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP548912-N-20202020-06-092020-06-17PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP548882-N-20202020-06-092020-06-19PNODOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJWarszawa
BZP548850-N-20202020-06-092020-06-19PNOUsługa serwisowa systemu informatycznego Eskulap i Simple ERP - 46/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP548834-N-20202020-06-092020-06-17PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP548821-N-20202020-06-092020-06-25PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGOWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP548809-N-20202020-06-092020-06-18PNOUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronówOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP548789-N-20202020-06-092020-06-18PNOUsługi prototypowaniaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP548742-N-20202020-06-092020-06-22PNODostawa sprzętu serwerowegoAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP548723-N-20202020-06-092020-06-23PNOZakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych wraz z usługą wdrożenia.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa
BZP548712-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawę drukarki kodów kreskowych i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-44/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP548519-N-20202020-06-092020-06-19PNOMonitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP548404-N-20202020-06-092020-06-19PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Systemu informacji prawnejKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP548336-N-20202020-06-092020-06-23PNODOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I URZĄDZEŃ SIECI KOMPUTEROWEJWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
BZP547754-N-20202020-06-092020-06-19PNOŚwiadczenie usług w zakresie wsparcia Basis systemu SAP przez 24 miesiąceTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP546674-N-20202020-06-092020-06-19PNOZakup licencjiINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP545004-N-20202020-06-092020-06-18PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED265519-20202020-06-082020-07-10PNO„Dostawa zaworów kulowych i przepustnic” z podziałem na cztery częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED265514-20202020-06-082020-07-08PNOZakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów IT – część IIPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED264896-20202020-06-082020-07-14PNOŚwiadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowniCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED264150-20202020-06-082020-07-21PNODostawa spektrometru ramanowskiego oraz drukarki 3DUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED264090-20202020-06-082020-07-10PNOOdnowienie wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego oprogramowania McAfeeSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED264087-20202020-06-082020-07-10PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu KODEŚ dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED264086-20202020-06-082020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu ProgressioPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED263949-20202020-06-082020-07-09PNOModernizacja urządzeń sieciowych sieci OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED263931-20202020-06-082020-07-13PNOZakup komputerów i monitorów dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED263904-20202020-06-082020-06-24PNORozbudowa systemu pamięci masowej klasy midrangeNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED263903-20202020-06-082020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED263887-20202020-06-082020-07-09PNO„STOP ZE SMOGIEM" w gminie Tuszów Narodowy - wymiana dotychczasowych niskosprawnych źródeł ciepła w gosp. domowych – dostawa i montaż wysokospr. kotłów gazowych oraz oraz opalanych biomasąGMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy
BZP548744-N-20202020-06-082020-06-16PNODostawa mobilnych urządzeń kontrolerskich wraz z drukarką oraz systemem kontroli opłatMIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACHKatowice
BZP548730-N-20202020-06-082020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP548701-N-20202020-06-082020-06-18PNOWsparcie serwisowe infrastruktury informatycznej oraz dostarczenie i wsparcie licencji.UNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP548684-N-20202020-06-082020-06-19PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP548599-N-20202020-06-082020-06-16PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w PogórzuURZĄD GMINYKosakowo
BZP548597-N-20202020-06-082020-06-16PNOPrzedłużenie wsparcia i gwarancji producenta dla urządzeń FortiGateWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP548531-N-20202020-06-082020-06-17PNODOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, PRZEWOŹNYCH I ZESTAWÓW DO PROGRAMOWANIA - SPRAWA NR 35/202013 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP548491-N-20202020-06-082020-06-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych, usług dostępu do sieci Internet dla Gminy Wałbrzych, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz instalację cyfrowych central abonenckich wraz z ich najmem lub dzierżawąGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP548476-N-20202020-06-082020-06-16PNOdostawa podstawowego łącza internetowego (dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 600Mbps/600Mbps, dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. przy ul. Wilczy Dół 5 na okres 24 miesięcy) i świadczenie usługi dostępu do InternetuMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP548450-N-20202020-06-082020-06-22PNOWirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i HnevosiceGMINA PIETROWICE WIELKIEPietrowice Wielkie
BZP548431-N-20202020-06-082020-06-30PNOBudowa jednolitego, elektronicznego systemu obsługi klientów RCS.Sp. z o.o. w Lubinie wraz z e-portalem i aplikacją mobilnąREGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SP. Z O.O.Lubin
BZP548422-N-20202020-06-082020-06-16PNODostawa sprzętu ITGMINA DĘBNODębno
BZP548368-N-20202020-06-082020-06-16PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - laptopy (33 sztuki).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP548359-N-20202020-06-082020-06-17PNOWyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowyZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP548298-N-20202020-06-082020-06-19PNOZespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn (SEKRETARIAT)ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP548285-N-20202020-06-082020-06-17PNOZakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP548276-N-20202020-06-082020-06-19PNO„ Zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego przy realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP548256-N-20202020-06-082020-06-17PNOPrzeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w CPPC.CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP548035-N-20202020-06-082020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu p.t.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA MĘDRZECHÓWMędrzechów
BZP547932-N-20202020-06-082020-06-23PNOmodernizacja środowiska Citrix K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP547851-N-20202020-06-082020-06-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja i montaż w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŻOLIBORZWarszawa
BZP548284-N-20202020-06-062020-06-16PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji białostockiej.SĄD APELACYJNYBiałystok
TED262309-20202020-06-052020-07-09PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania InfoMedica i AMMS firmy Asseco Poland SASAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICYŚwidnica
TED262041-20202020-06-052020-06-18PNOZakup usług telefonii komórkowej wraz z dostawą terminali komórkowych dla Urzędu Miasta Lublin i jednostek Gminy LublinGMINA LUBLINLublin
TED261518-20202020-06-052020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED261510-20202020-06-052020-07-09PNOZapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
TED261482-20202020-06-052020-07-09PNOZakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego sieć wewnętrzną Lan przed nieuprawnionym dostępem, oraz dostawa urządzeń sieciowych i urządzenia wielofunkcyjnegoMAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA SP. Z O.O.Ząbki
TED261478-20202020-06-052020-07-09PNODostawa bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwowąMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
TED261477-20202020-06-052020-07-09PNODostawa 359 sztuk licencji oprogramowania biurowego dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED261458-20202020-06-052020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED261238-20202020-06-052020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Interreg INT166POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED261237-20202020-06-052020-07-08PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
BZP548272-N-20202020-06-052020-06-15PNOŚwiadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA .POLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP548269-N-20202020-06-052020-06-19PNOPrzygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych projektu multimedialnego „Cyfrowy Ogród dla Pendereckiego” oraz jego wdrożenie w formie aplikacji internetowej wraz ze wsparciem SLA i CR po wdrożeniuINSTYTUT ADAMA MICKIEWICZAWarszawa
BZP548243-N-20202020-06-052020-06-16PNOOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część I: 3DEC wersja 5.0 do wersji najnowszej, - część II: PetraSim (RockWare) wersja 5.1.1320 do wersji najnowszej, wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań, jakie pojawią się w okresie trwania umowy, tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP548234-N-20202020-06-052020-06-15PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę warzyw, ziemniaków, jabłek i kiszonekZAKŁAD KARNY W SZTUMIESztum
BZP548221-N-20202020-06-052020-06-16PNOUsługa telekomunikacyjna typu SIP Trunk na rzecz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP548208-N-20202020-06-052020-06-15PNOModernizacja infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM w Urzędzie Miasta Płocka w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego komórek organizacyjnych UMP.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP548188-N-20202020-06-052020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP548183-N-20202020-06-052020-06-15PNODostęp do nowych wersji oraz realizacja opieki serwisowej w zakresie eksploatacji szpitalnego systemu informatycznego Eskulap.SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP548146-N-20202020-06-052020-06-15PNOWyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu- etap- II – dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego.DOM KULTURY W ORZYSZUOrzysz
BZP548106-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowychSTAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICHZąbkowice Śląskie
BZP548047-N-20202020-06-052020-06-15PNOSukcesywne dostawy drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP548031-N-20202020-06-052020-06-22PNODostawa, wdrożenie, serwis i integracja bazy danych do konsol dealerskich.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP548030-N-20202020-06-052020-06-18PNOWykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem do zarządzania treściamiŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNYChorzów
BZP548024-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowymGMINA PIĄTNICAPiątnica Poduchowna
BZP548016-N-20202020-06-052020-06-22PNOPRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŁĄCZNIKA „B-C” W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KORONOWIE WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI I DACHU BUDYNKU „B” ORAZ WYKONANIEM INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO NA POTRZEBY IT, TEL AP ORAZ CCTV WRAZ Z DOSTAWĄ I KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ AKTYWNYCHSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP547963-N-20202020-06-052020-06-17PNODostawa oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Rozwój zdolności wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z wykorzystaniem TIK w SPZGiChP”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCOlsztyn
BZP547949-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych PRz.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP547930-N-20202020-06-052020-06-23PNOPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa, na podstawie tej dokumentacji, przyłącza światłowodowego sieci PIONIER do stacji badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
BZP547890-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIECiechanów
BZP547884-N-20202020-06-052020-06-15PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP547864-N-20202020-06-052020-06-17PNORealizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu świebodzińskiego – Zadanie II i III: miasto Świebodzin, część Gminy Świebodzin, część Gminy Szczaniec, Gmina Skąpe, Gmina Lubrza i Gmina ŁagówPOWIAT ŚWIEBODZIŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEŚwiebodzin
BZP547841-N-20202020-06-052020-06-23PNOPrzebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo.GMINA STEGNAStegna
BZP547829-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP547824-N-20202020-06-052020-06-15PNOPełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej miasta Bielsko-Biała w latach 2020-2021MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP547788-N-20202020-06-052020-06-24PNOPrzebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w KoninieI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKonin
BZP547757-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.GMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP547749-N-20202020-06-052020-06-22PNOPrzebudowa drogi w miejscowości Koszewo (dz. nr 79).GMINA STARGARDStargard
BZP547679-N-20202020-06-052020-06-19PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP547662-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów oraz dostawa i wdrożenie macierzy dyskowej do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO—SPOŻYWCZYCHWarszawa
BZP547588-N-20202020-06-052020-06-22PNOPrzebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej i Cisowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskieGMINA MIASTKOMiastko
BZP547452-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa 30 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby projektu grantowego pn."Zdalna szkoła+" w ramach Ogolnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP547293-N-20202020-06-052020-06-19PNODostawa sprzętu informatycznego.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP546984-N-20202020-06-052020-06-16PNOWyposażenie szkolnej pracowni obsługi turystycznej.POWIAT CIECHANOWSKI Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE—ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CIECHANOWIECiechanów
BZP546810-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa licencji oprogramowania na potrzeby projektu pt. ”Opracowanie metody i narzędzi do wykonywania kolumn/pali przemieszczeniowych wkręcanych w różnorodnych warunkach gruntowych na obszarze Polski wraz z przygotowaniem metodyki do projektowania i odbioru robót" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP546673-N-20202020-06-052020-06-17PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGOUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
TED259664-20202020-06-042020-07-07PNOŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej z dostawą urządzeń i akcesoriówCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED258997-20202020-06-042020-07-08PNOZakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego opłat środowiskowychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED258991-20202020-06-042020-07-09PNODostawa przełączników sieciowychAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED258983-20202020-06-042020-07-08PNOInformatyzacja PZOZ w Starachowicach w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACHStarachowice
TED258982-20202020-06-042020-07-08PNOZakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 2 częściCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED258977-20202020-06-042020-07-08PNOZakup wraz z dostawą sprzętu do rejestracji czasu pracy, kontrolno-pomiarowego, demonstracyjno- diagnostycznego oraz oprogramowania typu NX CAD/CAM/CAE dla Instytutu Nauk TechnicznychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED258937-20202020-06-042020-07-09PNOCyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy GrodzicznoGMINA GRODZICZNOGrodziczno
TED258881-20202020-06-042020-07-10PNOSystemy wizyjnePOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP547764-N-20202020-06-042020-06-12PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym i nagrywania sesji zdalnych oraz obudowy dysków do macierzy.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP547758-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoAKADEMIA POMORSKASłupsk
BZP547751-N-20202020-06-042020-06-12PNODostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP547739-N-20202020-06-042020-06-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu do backupu NAS oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocławiuPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP547689-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa oprogramowania i podręczników do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP547629-N-20202020-06-042020-06-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP547624-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa wyposażenia do pracowni handlowej i logistycznej w ramach realizacji projektu „Aktywni Zawodowo”POWIAT ŚWIECKIŚwiecie
BZP547601-N-20202020-06-042020-06-12PNOZakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka GeodezjiŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP547578-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa laptopów dla działania 1.1. pn.: Zdalna SzkołaWÓJT GMINYMszana Dolna
BZP547576-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarzadzania UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP547570-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentówUNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP547536-N-20202020-06-042020-06-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.179.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP547457-N-20202020-06-042020-06-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul .Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków. (Nr sprawy: 80.272.181.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP547427-N-20202020-06-042020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA TOMICETomice
BZP547377-N-20202020-06-042020-06-17PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z podziałem na 4 zadania częściowe.KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP547351-N-20202020-06-042020-06-16PNOPrzebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej z częściową zmianą sposobu użytkowania na żłobek - zakup wyposażenia.GMINA ŁUŻNAŁużna
BZP547338-N-20202020-06-042020-06-16PNOHolowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur RejonowychPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP547251-N-20202020-06-042020-06-18PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB).POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP547234-N-20202020-06-042020-06-15PNOZakup 30 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP547204-N-20202020-06-042020-06-19PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP546997-N-20202020-06-042020-06-16PNOZakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
BZP546792-N-20202020-06-042020-06-18PNODostawa materiałów biurowych dla SPZOZ w KrotoszynieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKrotoszyn
BZP546697-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa części, akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
BZP546667-N-20202020-06-042020-06-17PNOOdnowienie wsparcia serwisowego dla wyposażenia serwerowni – oprogramowaniaUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP543322-N-20202020-06-042020-06-18PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów; Zadanie 2: dostawa komputerów przenośnych; Zadanie 3: dostawa drukarek i niszczarki; Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław
TED257823-20202020-06-032020-07-16PNORealizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED257030-20202020-06-032020-07-08PNOSpecjalistyczna pomoc techniczna w zakresie projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED257020-20202020-06-032020-07-07PNOUsługi wspierające proces wytwarzania oprogramowaniaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED257004-20202020-06-032020-06-19PNOWymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia
TED256964-20202020-06-032020-07-06PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED256950-20202020-06-032020-07-07PNOZawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowaniaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED256943-20202020-06-032020-06-16PNOUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED256272-20202020-06-032020-07-06PNOZakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, etap IIPOWIAT LUBELSKILublin
TED256162-20202020-06-032020-07-07PNOZakup Licencji subskrypcyjnych: pakietów usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego MicrosoftPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED256133-20202020-06-032020-07-06PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED256120-20202020-06-032020-07-07PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED256110-20202020-06-032020-07-09PNODostawa sprzętu klasy TEMPEST (2)CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED256104-20202020-06-032020-07-06PNOZaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Stanowiska Green Box” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED256084-20202020-06-032020-07-08PNODostawa sprzętu desktopowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED256077-20202020-06-032020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń klasy UTMUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED256066-20202020-06-032020-07-06PNOZakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymiBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED256052-20202020-06-032020-07-06PNODostawa oprogramowania komputerowegoAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SP. Z O.O.Warszawa
TED256037-20202020-06-032020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczeciniePOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED256021-20202020-06-032020-07-06PNOZakup licencji/subskrypcji ochrony DNS CISCO Umbrella w ramach zapewnienia bezpieczeństwa systemu OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED256019-20202020-06-032020-07-10PNO„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED256015-20202020-06-032020-06-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED256013-20202020-06-032020-07-07PNOZakup uzupełniający i wymiana sprzętu x86 z trzyletnim wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED255999-20202020-06-032020-07-06PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych VeeamSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED255995-20202020-06-032020-07-07DLKDostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w MońkachPOWIAT MONIECKIMońki
TED255976-20202020-06-032020-07-08PNODostawa 1 szt. zestawu komputerowego – stacja robocza – KC-zp.272-214/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED255564-20202020-06-032020-06-16PNO„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 MajaGMINA SOSNOWIEC – REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PANA ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGOSosnowiec
BZP547201-N-20202020-06-032020-06-15PNOZakup aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP547146-N-20202020-06-032020-06-15PNOUsługa zaprojektowania i wykonania narzędzia online w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” wraz z zapewnieniem wdrożenia, wsparcia technicznego oraz gwarancyjnegoAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
BZP547118-N-20202020-06-032020-06-10PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.GMINA JEZIORANY REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA JEZIORANJeziorany
BZP547040-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa komputerówWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP547015-N-20202020-06-032020-06-16PNODZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCHCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP547003-N-20202020-06-032020-06-10PNOZakup, dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów.URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP546987-N-20202020-06-032020-06-16PNOZakup sprzetu elektronicznego dla Szkoły w Nowej IwicznejZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLILesznowola
BZP546975-N-20202020-06-032020-06-22PNOCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w EłkuPOWIAT EŁCKIEłk
BZP546973-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla szkół z terenu gminy PrzygodziceGMINA PRZYGODZICEPrzygodzice
BZP546957-N-20202020-06-032020-06-16PNOOpracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy WyszkówGMINA WYSZKÓWWyszków
BZP546871-N-20202020-06-032020-06-15PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W SZTUMIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP546850-N-20202020-06-032020-06-15PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej”GMINA RADOSZYCERadoszyce
BZP546848-N-20202020-06-032020-06-18PNOUrządzenia systemu teleinformatycznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP546833-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, cz.I do IMN w Gliwicach, cz.II i III do Oddziału IMN w SkawinieSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP546829-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w ŻydowieGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP546812-N-20202020-06-032020-06-15PNOUsługa dostępu do internetu dla obiektów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP546790-N-20202020-06-032020-06-18PNO„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” – budynek OSP w DalikowieGMINA DALIKÓWDalików
BZP546788-N-20202020-06-032020-06-15PNOPołączenie lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla tej sieci - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego numer 271.2.17.2020MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP546781-N-20202020-06-032020-06-15PNOZakup wraz z dostawą laptopów oraz serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w OkleśnejGMINA ALWERNIAAlwernia
BZP546754-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w podziale na 12 części dla Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, w ramach projektu „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K011/19.ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński
BZP546748-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”GMINA CZERNIKOWOCzernikowo
BZP546724-N-20202020-06-032020-06-12PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP546700-N-20202020-06-032020-06-15PNORozbudowa DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP546688-N-20202020-06-032020-06-15PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP546510-N-20202020-06-032020-06-15PNOZakup, dostawa i wdrożenie serwera oraz przełączników sieciowych na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej „CUPT”).CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP546403-N-20202020-06-032020-06-12PNO,,IPS – dostawa i instalacja PIAP na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP546383-N-20202020-06-032020-06-22PNOWYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYZACJI OTWIERANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W TEATRZE DRAMATYCZNYM (STREFA „E”) W BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIEM.ST. WARSZAWA, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O.Warszawa
BZP546368-N-20202020-06-032020-06-18PNO„Dostawa przełączników FC sieci SAN”INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP546237-N-20202020-06-032020-06-15PNOZamówienie na dostawę oprogramowania e-usług o wysokim poziomie dojrzałości wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Nowosądeckim, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz.POWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP546228-N-20202020-06-032020-06-10PNODostawa sprzętu sieciowego oraz aparatów IP w ramach pierwszego wyposażenia nowej siedziby KPP JasłoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP544690-N-20202020-06-032020-06-17PNODostawa: Część 1: 1) Systemu do zgrzewania płytek; 2) Systemu do inkubacji prób. Część 2: Mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym, w jasnym i ciemnym polu. Część 3: 1) Barwiarki histologicznej; 2) Procesora karuzelowego z systemem kontroli emisji oparów. Część 4: Cytometru przepływowego.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP539056-N-20202020-06-032020-06-15PNOŚwiadczenie usług transmisyjnych w zakresie dzierżawy łącza do transmisji danych typu punkt-punkt relacji: Kraków ul. Kopernika 50 – Kraków ul. Śniadeckich 10, Kraków ul. Kopernika 50 – Kraków ul. Śniadeckich 2.SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP537300-N-20202020-06-032020-06-15PNODzierżawa łącz światłowodowych i kanałow EthernetCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED255248-20202020-06-022020-06-29NZOUsługa dzierżawy kanałów satelitarnych systemu UHF Tacsat z podziałem na części, nr sprawy 2011.11.2020.WACENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED255012-20202020-06-022020-07-03PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery CzęściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED254198-20202020-06-022020-07-03PNOUtrzymanie systemu Scada na stopniu wodnym w Rzeszowie oraz zbiorniku wodnym BeskoPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED254172-20202020-06-022020-07-03PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa MałopolskiegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED254113-20202020-06-022020-07-03PNOWsparcie nowych usług i zmian formalno-prawnych w obszarze technologii Oracle APEX oraz systemu ERP Oracle eBSPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED253954-20202020-06-022020-07-07PNOZapewnienie wsparcia technicznego i subskrybcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft, oraz dostawy licencji w ramach prawa opcji – w związku z odnowieniem umowy Enterprise Agr..CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED253937-20202020-06-022020-06-15PNOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED253430-20202020-06-022020-07-03PNOZakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w ramach projektu „Rozwój systemu rejestrów państwowych”MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
TED253390-20202020-06-022020-06-15PNODostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w BystrejCENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGIIBystra
TED253356-20202020-06-022020-07-15PNODostawa komputerów przenośnych dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED253340-20202020-06-022020-07-03PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED253278-20202020-06-022020-07-03PNODostawa asortymentu na potrzeby budowy infrastruktury klucza publicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED253232-20202020-06-022020-07-06PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED253188-20202020-06-022020-07-03PNODostawa 55 sztuk serwerów wraz z 36-miesięczną gwarancją oraz 24-miesięczną gwarancją na dyski twardeCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED253127-20202020-06-022020-07-07PNO„Zakup komputerów i laptopów dla administratorów platformy integrującej” (część 1 – 4 zamówienia) i „Zakup komputerów mobilnych” (część 5 zamówienia)KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP546723-N-20202020-06-022020-06-10PNOZbudowanie platformy debat i wymiany informacjiINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP546701-N-20202020-06-022020-06-10PNORozbudowa oprogramowania do obsługi zgłoszeń serwisowych.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP546680-N-20202020-06-022020-06-10PNODOSTAWA LAPTOPÓW DLA GMINY KRZYWDA W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA”GMINA KRZYWDAKrzywda
BZP546679-N-20202020-06-022020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP546664-N-20202020-06-022020-06-18PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii EuropejskiejTEATR ŁAŹNIA NOWAKraków
BZP546640-N-20202020-06-022020-06-10PNOdostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby FRSE w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP546597-N-20202020-06-022020-06-10PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska CyfrowaGMINA GODZIESZE WIELKIEGodziesze Wielkie
BZP546593-N-20202020-06-022020-06-15PNOUsługa badania szczelnosci elektromagnetycznejJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP546572-N-20202020-06-022020-06-10PNOZakup odzieży ochronnej, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las - II edycja"TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP546541-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa specjalistycznego serwera SAP S/4 HANA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP546524-N-20202020-06-022020-06-15PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjneUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIELublin
BZP546515-N-20202020-06-022020-06-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP546505-N-20202020-06-022020-06-10PNO„Zakup laptopów/komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +”GMINA KOWALAKowala
BZP546483-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa komputerów na potrzeby uczniów Gminy Chełmiec w związku z wystąpieniem epidemii Koronowirusa - sztuk 69 (Program zdalna szkoła plus).WÓJT GMINY CHEŁMIECChełmiec
BZP546468-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa nagród (m.in. tabletów, pamięci pendrive) zamawianych na potrzeby wydarzenia / przedsięwzięcia edukacyjnego pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP546466-N-20202020-06-022020-06-10PNOURUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”POWIAT NIDZICKINidzica
BZP546465-N-20202020-06-022020-06-15PNODostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia kinotechnicznego, w ramach projektu pn. Zakup aparatury do projekcji cyfrowych kinowych 2K-2D dla kina Czyn w PoniatowejCENTRUM KULTURY PROMOCJI I TURYSTYKI W PONIATOWEJPoniatowa
BZP546448-N-20202020-06-022020-06-16PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP546402-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie MiędzyrzeczGMINA MIĘDZYRZECZMiędzyrzecz
BZP546393-N-20202020-06-022020-06-16PNOWykonanie czynności przez Starszego Badacza do spraw Uczenia MaszynowegoINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PANWarszawa
BZP546332-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa licencji oprogramowania AnsysINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP546329-N-20202020-06-022020-06-15PNOWymiana wodomierzy w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie częściSZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.Szczecin
BZP546277-N-20202020-06-022020-06-10PNOZakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA ŚWIĘCIECHOWAŚwięciechowa
BZP546262-N-20202020-06-022020-06-16PNODostawa switchy modułowych do Urzedu Miejskiego w GłogowieGMINA MIEJSKA GŁOGÓWGłogów
BZP546260-N-20202020-06-022020-06-15PNOWdrożenie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz z dostawą do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w GoleniowieGMINA GOLENIÓWGoleniów
BZP546193-N-20202020-06-022020-06-10PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej.DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP546157-N-20202020-06-022020-06-16PNOPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 tys. euro na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT GdyniaPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP545536-N-20202020-06-022020-06-10PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowychOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP544977-N-20202020-06-022020-06-15PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem IIPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP544419-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa stanowisk do digitalizacjiNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP542733-N-20202020-06-022020-06-22PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP542502-N-20202020-06-022020-06-16PNOTemat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP546176-N-20202020-06-012020-06-09PNOZakup laptopów w ilości 10 sztukCENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP546174-N-20202020-06-012020-06-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP546153-N-20202020-06-012020-06-09PNOZakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem ZZP.271.20.2020GMINA PUŁTUSKPułtusk
BZP546114-N-20202020-06-012020-06-15PNODostawa podzespołów komputerowych, elementów okablowania, projektorów multimedialnych, urządzeń sieciowych, zestawu do telekonferencji, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP546090-N-20202020-06-012020-06-09PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP546053-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” - „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP546038-N-20202020-06-012020-06-16PNOZmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP546031-N-20202020-06-012020-06-09PNOI. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Opatówek do: - Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin; - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków. II. Świadczenie usług odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek do: - Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin; - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków.GMINA OPATÓWEKOpatówek
BZP545917-N-20202020-06-012020-06-09PNOZakup licencji na oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP545906-N-20202020-06-012020-06-09PNOusługi transmisji sygnału radiowegoPOLSKIE RADIO—REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE RADIO OLSZTYN S.A.Olsztyn
BZP545841-N-20202020-06-012020-06-09PNODostawa urządzeń komputerowych, pomocy biurowych i oprogramowania do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP545821-N-20202020-06-012020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
BZP545813-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP545786-N-20202020-06-012020-06-10PNODostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP545768-N-20202020-06-012020-06-10PNOUsługa kompleksowej i bieżącej konserwacji prewencyjnej systemów, instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych wraz z pogotowiem technicznym oraz odrębna usługa asysty technicznej podczas wybranych imprez (mecze, koncerty) organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1STADION MIEJSKI SP. Z O.O.Białystok
BZP545748-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”GMINA GŁOWNOGłowno
BZP545738-N-20202020-06-012020-06-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk PodlaskiSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP545726-N-20202020-06-012020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP545701-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Zakup laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła +”BURMISTRZ MIASTA BIELAWABielawa
BZP545694-N-20202020-06-012020-06-10PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego urządzenia wielofunkcyjnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP545647-N-20202020-06-012020-06-10PNOZakup komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MAKÓW PODHALAŃSKIMaków Podhalański
BZP545585-N-20202020-06-012020-06-10PNODokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
BZP544472-N-20202020-06-012020-06-15PNO„Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM—ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJZubrzyca Górna
BZP542997-N-20202020-06-012020-06-09PNODostawa podzespołów komputerowych do rozbudowy posiadanych serwerów DELL EMC VXRAIL 500 P570 oraz dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP542118-N-20202020-06-012020-06-10PNODostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickichWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED252420-20202020-05-292020-06-15POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED251441-20202020-05-292020-07-03PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla dwóch macierzy dyskowych Dell EMC VMAX 100KCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED250508-20202020-05-292020-07-02PNODostawa dwóch przełączników SAN wraz z systemem CWDMCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED250497-20202020-05-292020-07-02PNORozbudowa Centralnej Macierzy BlokowejTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED250431-20202020-05-292020-07-06PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED250414-20202020-05-292020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED250411-20202020-05-292020-07-08PNORozbudowa aktualnie posiadanego oprogramowania wraz z wdrożeniem i nadzorem autorskim – (dokumentacja medyczna, rehabilitacja, ruch chorych zakażenia szpitalne, gabinet zabiegowy)UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY W ZAKOPANEMZakopane
TED250409-20202020-05-292020-07-02PNOModernizacja sieci SANNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED250396-20202020-05-292020-07-06PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej CRC – Rozbudowa Systemu Archiwum Cyfrowego poprzez zwiększenie przestrzeni dyskowej wraz z usługami wsparcia serwisowegoNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
TED250389-20202020-05-292020-07-02PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management)KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED250357-20202020-05-292020-07-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED250353-20202020-05-292020-07-08PNODostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentemWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED250352-20202020-05-292020-07-01PNODostawa i wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania i Urządzeń Bezpieczeństwa sieci WAN dla jednostek organizacyjnych resortu finansówCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED250326-20202020-05-292020-07-02PNOSprzedaż i dostawa systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w UJ CM oraz w ramach Polskiej Platformy MedycznejUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED250313-20202020-05-292020-07-01PNODostawa laptopa dla WGGiIŚ – KC-zp.272-220/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED250277-20202020-05-292020-07-01PNORozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu, kontroli granicznej oraz ochrony granicy – zakup stacjonarnych urządzeń do pobierania odcisków palcówKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED250260-20202020-05-292020-07-01PNODostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAKraków
TED250207-20202020-05-292020-07-06PNORozbudowa istniejącej macierzySTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
TED250187-20202020-05-292020-07-06PNODostawa komputerów przenośnych dla Jednostek I AGH – KC-zp.272-216/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED249711-20202020-05-292020-07-07PNORoboty budowlane polegające na dostosowaniu Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych wraz z remontem instalacji sanitarnychKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP545619-N-20202020-05-292020-06-10PNODostawa używanych komputerów oraz nowych tabletów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na części: Zadanie I – Dostawa używanych komputerów SFF (100 sztuk), Zadanie II – Dostawa używanych komputerów SFF (50 sztuk), Zadanie III – Dostawa używanych komputerów USFF (10 sztuk), Zadanie IV – Dostawa nowych tabletów (28 sztuk)SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP545615-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez ZamawiającegoGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP545612-N-20202020-05-292020-06-08PNOZakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentówMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP545595-N-20202020-05-292020-06-08PNOUsługa wsparcia związanego z utrzymaniem sieci teleinformatycznej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez okres 12 miesięcyMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP545589-N-20202020-05-292020-06-10PNOSubskrypcja pakietu biurowego na okres 12 miesięcy dla pracowników oraz studentów WUM oraz subskrypcja dostępowych licencji serwerowych dla systemów informatycznych WUM, znak sprawy – AEZ/S-041/2020WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP545583-N-20202020-05-292020-06-08PNOUsługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie Wi-Fi na terenie GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP545531-N-20202020-05-292020-06-08PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu #zdalnaszkoła+WÓJT GMINY HACZÓWHaczów
BZP545509-N-20202020-05-292020-06-16PNODoposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP545439-N-20202020-05-292020-08-31PNOPrzebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynków warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne – ETAP III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacjąPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP545438-N-20202020-05-292020-06-08PNOŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGOLublin
BZP545423-N-20202020-05-292020-06-09PNOwybór podmiotu obsługującego realizację zakupów w ramach umowy Microsoft Product and Services (MPSA) z dnia 2015 – 09 – 22, konta zakupowego edukacyjnego oraz realizację zamawianych licencji (wieczystych oraz subskrypcyjnych) na oprogramowanie firmy Microsoft Corporation wraz z dostępem do oprogramowania i kluczy produktów do tego oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP545395-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP545363-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP545362-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa urządzeń do systemu Tour Guide na potrzeby Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP545269-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa sprzętu elektronicznego z systemem operacyjnym dla projektu pt. Zdalna szkoła+ w Gminie Poronin.GMINA PORONINPoronin
BZP545221-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriamiUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP545219-N-20202020-05-292020-06-08PNOModernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i IIPOWIAT KOZIENICKIKozienice
BZP545204-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy GietrzwałdURZĄD GMINYGietrzwałd
BZP545156-N-20202020-05-292020-06-12PNOWykonanie okablowania sieci strukturalnej w pomieszczeniach przyziemia budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP545150-N-20202020-05-292020-06-08PNOUsługi telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostarczeniem kart SIMŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP545145-N-20202020-05-292020-06-08PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowymZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP545114-N-20202020-05-292020-06-09PNOUsługi wsparcia technicznego dla użytkowanej przez Zamawiającego platformy usług elektronicznych eRolnikKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP544799-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu Wiem i potrafię.GMINA PORONINPoronin
BZP544697-N-20202020-05-292020-06-09PNOŚwiadczenie dostępu do sieci Internet oraz usługi transmisji danych dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w podziale na trzy części.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP544624-N-20202020-05-292020-06-08PNOZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY ZDALNEJ NAUKI UCZNIÓW NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA - ETAP IIGMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP543987-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowychUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP543504-N-20202020-05-292020-06-15PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP543065-N-20202020-05-292020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP540858-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawy materiałów eksploatacyjnych do duplikatora płyt typ RIMAGE 2410 oraz dostawy płyt CD z możliwością nadruku wraz z kopertamiTOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED249291-20202020-05-282020-07-06PNOModernizacja sterowania pomp śmigłowych na pompowni wody chłodzącej w Elektrociepłowni SiekierkiPGNIG TERMIKA S.A.Warszawa
TED249206-20202020-05-282020-06-30PNOModernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwaPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED248592-20202020-05-282020-06-30PNOEmisja i dosył sygnałów dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.APOLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa
TED248359-20202020-05-282020-06-30PNO„Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
TED247917-20202020-05-282020-07-01PNOModernizacja urządzeń sieci OST112 w węzłach OSTA/OSTB/OSTD w ramach realizacji zadania serwisu pogwarancyjnego urządzeń sieci OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIul. Puławska 148/150 Warszawa
TED247827-20202020-05-282020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP545149-N-20202020-05-282020-06-05PNOAC/BZP/242-103/2020 Zakup oprogramowania do weryfikacji kodu źródłowego w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP545142-N-20202020-05-282020-06-05PNODOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP545126-N-20202020-05-282020-06-05PNOZakup usług – nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Impuls.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCUBolesławiec
BZP545117-N-20202020-05-282020-06-16PNOBudowa sieci monitoringu oraz oświetlenia terenu w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w PopowieOŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W POPOWIESomianka
BZP545098-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa wyposażenia do nowo wybudowanego Przedszkola Miejskiego nr 20 w Mielcu Część 1: Dostawa mebli do 10 sal przedszkolnych, 2 sal żłobkowych oraz innych pomieszczeń wraz z montażem Część 2: Dostawa pomocy specjalistycznych do gabinetu integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej Część 3: Dostawa pomocy dydaktycznych Część 4: Dostawa sprzętu elektronicznego, AGD i teleinformatycznegoGMINA MIEJSKA MIELECMielec
BZP545026-N-20202020-05-282020-06-05PNOZP/68/2020 - Dostawa zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP544922-N-20202020-05-282020-06-08PNOWyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.GMINA WIŚNIOWA, W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA WÓJT GMINYWiśniowa
BZP544894-N-20202020-05-282020-06-09PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA I OPROGRAMOWANIA DO AKWIZYCJI I ANALIZY DANYCH ELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJWarszawa
BZP544889-N-20202020-05-282020-06-05PNODOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA WYPOSAŻENIA TELETECHNICZNEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA „ BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWICY”GMINA ROKIETNICARokietnica
BZP544855-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej we WrocławiuPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP544821-N-20202020-05-282020-06-16PNOUsługa aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP544809-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP544796-N-20202020-05-282020-05-05PNODostawa oprogramowania do siedziby ZamawiającegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP544780-N-20202020-05-282020-06-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP544778-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa laptopówGMINA MIEJSKA HAJNÓWKAHajnówka
BZP544768-N-20202020-05-282020-06-05PNO„Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi w sprzęt informatyczno - biurowy w ramach projektu pt. „Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP544682-N-20202020-05-282020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP544607-N-20202020-05-282020-06-09PNOświadczenie usług serwisowych systemu radiologicznego RIS ORION wraz z rozbudową o dodatkowe licencje i funkcjonalnościWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
BZP544604-N-20202020-05-282020-06-05PNOZakup licencji dla Instytutu Adama MickiewiczaINSTYTUT ADAMA MICKIEWICZAWarszawa
BZP544295-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP544043-N-20202020-05-282020-06-05PNOWyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i OgólnokształcącychGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP543977-N-20202020-05-282020-06-10PNOZakup systemu do ewidencji sprzętu do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa MedycznegoLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP543776-N-20202020-05-282020-06-08PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - FH /02/ 03/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP543652-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/41/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP543479-N-20202020-05-282020-06-08PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W TYM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ (2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA).MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP542597-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.GMINA JAKTORÓWJaktorów
BZP540634-N-20202020-05-282020-06-05PNOUsługi modyfikacji oraz usługi wsparcia technicznego systemu LSI2014EFS dla Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie [OP-IV.272.31.2020.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED246150-20202020-05-272020-06-29PNO„Zakup subskrypcji oprogramowania VMware bądź rozwiązanie równoważne”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED245666-20202020-05-272020-07-02PNORozbudowa środowiska serwerów bazodanowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu ZdrowiaWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAPoznań
TED245564-20202020-05-272020-06-30PNOZakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAMTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED245530-20202020-05-272020-06-12PNOZakup 6 000 sztuk smartfonów wraz z usługą transmisji danych, niezbędnych do realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020)CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED245512-20202020-05-272020-06-30PNOWymiana przełączników dostępowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP544608-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP544602-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa automatycznego systemu do identyfikacji czynnika zakaźnego i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniemNARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP544600-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP544587-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych” - III edycjaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP544581-N-20202020-05-272020-06-11PNOBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim, ul. Armii KrajowejGMINA KOSÓW LACKIKosów Lacki
BZP544573-N-20202020-05-272020-06-04PNOUtrzymanie i rozwój serwisów wwwPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP544566-N-20202020-05-272020-06-04PNOZakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP544550-N-20202020-05-272020-06-04PNOZakup i dostawa sprzętu łączności radiowej wraz z konsolą dyspozytorską dla Komendy Powiatowej Policji w JaśleKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP544540-N-20202020-05-272020-06-05PNOPrzetarg nieograniczony na usługę SaaS (software as a service) aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej gromadzenie danych przestrzennych podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych przez zespół realizujący projekt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP544511-N-20202020-05-272020-06-04PNOOpieka serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowymCENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O.Sosnowiec
BZP544489-N-20202020-05-272020-06-09PNOdzierżawa licencji oprogramowania dla zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM wraz z interfejsem użytkownika dla WGGiOŚ - KC-zp.272-226/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP544462-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - do Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w ramach projektu „ABC… Uczę się…” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020URZĄD MIASTA ZIELONKAZielonka
BZP544442-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa aplikacji mobilnej tj. opracowanie projektu, implementacje i przetestowaniem aplikacji przeznaczonej dla kandydatów na studia i studentów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zamawianej w ramach projektu „Otwarci na zmiany”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP544430-N-20202020-05-272020-06-04PNO„Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +URZĄD GMINY GARWOLINGarwolin
BZP544401-N-20202020-05-272020-06-04PNOŚwiadczenie usługi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w PłockuWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYPłock
BZP544333-N-20202020-05-272020-06-04PNOdostawa komputera - stacji obliczeniowej dla WIMiIP - KC-zp.272-227/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP544306-N-20202020-05-272020-06-04PNOZakup 25 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA ROZPRZARozprza
BZP544299-N-20202020-05-272020-06-04PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowegoOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP544264-N-20202020-05-272020-06-08PNODOSTAWA NAPĘDÓW I NOŚNIKÓW LTO-8 ORAZ LAPTOPÓW NA POTRZEBY FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP544241-N-20202020-05-272020-06-05PNOSprzedaż i dostarczenie licencji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP544182-N-20202020-05-272020-06-05PNOWYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W ZAKRESIE UTWORZENIA BAZY DANYCH GESUT NA TERENIE CZĘŚCI MIASTA KOŁA OBEJMUJACE ARKUSZE NR 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.STAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP544156-N-20202020-05-272020-06-05PNO„Monitoring CCTV przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009” Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIESzczecin
BZP544138-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze
BZP544096-N-20202020-05-272020-06-04PNOWprowadzenie systemu udostępniania zasobów bibliotecznych oraz przeprowadzenia automatyzacji Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP544076-N-20202020-05-272020-06-05PNOPrzedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczejCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP544045-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa tabletów (II postępowanie)STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP543823-N-20202020-05-272020-06-04PNOUsługa utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia dla Dysponenta III stopniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP543789-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP541788-N-20202020-05-272020-06-08PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP541405-N-20202020-05-272020-06-09PNOZakup 2 serwerów do wirtualizacjiPODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIERzeszów
BZP541219-N-20202020-05-272020-06-05PNOUsługa zaprojektowania i wykonania narzędzia online w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” wraz z zapewnieniem wdrożenia, wsparcia technicznego oraz gwarancyjnegoAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
BZP540078-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIECieszyn
TED244814-20202020-05-262020-06-29PNODzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisowąPOLREGIO SP. Z O.O.Warszawa
TED244428-20202020-05-262020-06-26PNOPrzedmiotem zamówienia są usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judgePOLITECHNIKA ŁÓDZKA, CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź
TED244425-20202020-05-262020-06-30PNOŚwiadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowymZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
TED244387-20202020-05-262020-07-02PNOWykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicąBAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa
TED244381-20202020-05-262020-06-30PNOKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych powszechnym spisem rolnym 2020GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED244379-20202020-05-262020-06-29PNOUtrzymanie urządzeń i sieci związanych z tablicami DIPZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
TED244378-20202020-05-262020-06-30PNOŚwiadczenie usługi serwisu sieci LAN, w tym: serwis pogwarancyjny urządzeń aktywnych sieci oraz serwis pogwarancyjny systemu paszportyzacji połączeńMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED244309-20202020-05-262020-06-26PNOModernizację strony internetowej www.tuczepy.pl w ramach projektu objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lat..GMINA TUCZĘPYTuczępy
TED243830-20202020-05-262020-06-30PNODostawa urządzeń do kontroli autentyczności dokumentówŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED243826-20202020-05-262020-06-29PNORozbudowa macierzy dyskowej o dodatkową przestrzeń dyskową dla Urzędu Miasta Krakowa wraz ze wsparciem technicznym producentaGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED243824-20202020-05-262020-07-02PNODostawa drukarki 3D dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED243792-20202020-05-262020-06-30PNODostawę sprzętu komputerowego, telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED243782-20202020-05-262020-06-29PNODostawa środowiska hiperkonwergentnego dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED243759-20202020-05-262020-06-29PNODostawa sprzętu informatycznegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
TED243752-20202020-05-262020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED243735-20202020-05-262020-07-17PNO4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED243728-20202020-05-262020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu IntegrationPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED243718-20202020-05-262020-06-29PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowychAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED243631-20202020-05-262020-06-26PNODostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
TED243627-20202020-05-262020-06-26PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP544132-N-20202020-05-262020-06-04PNO„Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważneCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP544130-N-20202020-05-262020-06-03PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGOPODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP544111-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowymGMINA PIĄTNICAPiątnica Poduchowna
BZP544023-N-20202020-05-262020-06-08PNOOpracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla 3-ch zadań w miejscowościach: Balice, Zabierzów i Zelków-GackiURZĄD GMINY ZABIERZÓWZabierzów
BZP543989-N-20202020-05-262020-06-24PNOBudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia GórnaPOWIAT OSTROWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUOstrów Mazowiecka
BZP543968-N-20202020-05-262020-06-04PNOŚwiadczenie usług dostarczenia, migracji i administracji usługą chmurowąSTOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KUPKup
BZP543927-N-20202020-05-262020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady SądownictwaKRAJOWA RADA SĄDOWNICTWAWarszawa
BZP543905-N-20202020-05-262020-06-05PNOUsługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu CATO w okresie 12 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP543861-N-20202020-05-262020-06-05PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP543845-N-20202020-05-262020-06-15PNOWymiana central alarmowych systemu w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP543832-N-20202020-05-262020-06-04PNODostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIEGłogów
BZP543827-N-20202020-05-262020-06-10PNOBudowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP543815-N-20202020-05-262020-06-03PNOZakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”MIASTO KOBYŁKAKobyłka
BZP543752-N-20202020-05-262020-06-03PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Podróżowanie bez granic” – II postępowaniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP543743-N-20202020-05-262020-06-15PNOUsługa wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Fortinet dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP543736-N-20202020-05-262020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu BadawczegoINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP543702-N-20202020-05-262020-06-04PNOKonserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP543625-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia kinotechnicznegoLUMIERE SP. Z O.O.Białystok
BZP543616-N-20202020-05-262020-06-10PNOPrzebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP543551-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa laptopówSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGOWarszawa
BZP543351-N-20202020-05-262020-06-08PNODoposażenie w zakresie sprzętu i infrastruktury IT – serwer wirtualizacji i archiwizacjiSPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEMPoznań
BZP543198-N-20202020-05-262020-06-03PNOPrzetarg nieograniczony 17/PN/U/PL/2020 na usługę administrowania systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS na rzecz SPWZOZ w StargardzieSAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP543107-N-20202020-05-262020-06-10PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w zakresie procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP542746-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP542231-N-20202020-05-262020-06-04PNOUsługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP541608-N-20202020-05-262020-06-08PNODostawa, montaż i uruchomienie centralnego systemu monitoringu wizyjnego wejść do obiektów, centralnego systemu kontroli dostępu i centralnego systemu alarmowego dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP541240-N-20202020-05-262020-06-09PNOZapewnienie internetowych transmisji video (streaming) z konferencji i wydarzeń organizowanych przez NBP.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
TED242726-20202020-05-252020-06-29PNORemonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.AENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec
TED241434-20202020-05-252020-06-25PNO„Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 częściWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE – ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIEOlsztyn
TED241394-20202020-05-252020-06-29PNOUsługa serwisowa systemu CliniNetUNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED241387-20202020-05-252020-06-25PNOUsługi telekomunikacyjne dla USK na okres 3 latUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED241285-20202020-05-252020-07-02PNOBadanie: Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED241196-20202020-05-252020-06-29PNOOpracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu Odra Velo – Oder Velo, budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury..URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED241190-20202020-05-252020-06-25PNOUtrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPSMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED241175-20202020-05-252020-06-25PNOPełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT ŁUKOWSKIŁuków
TED241146-20202020-05-252020-06-25PNONajem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością ZamawiającegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
TED239975-20202020-05-252020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED239941-20202020-05-252020-06-22DLKDostawa i wdrożenie systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP oraz świadczenie usług serwisowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED239890-20202020-05-252020-06-30PNODostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach”. Zamówienie udzielane jest w 3 częściachMIASTO KATOWICEKatowice
TED239853-20202020-05-252020-06-25PNODostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WGGiOŚ – KC-zp.272-166/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED239845-20202020-05-252020-06-26PNOModernizacja systemu SIEM w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED239808-20202020-05-252020-06-29PNODostawa serwerów brzegowych w ramach rozbudowy systemu dystrybucji treściTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED239807-20202020-05-252020-07-02PNODostawa 1 szt. serwera i 17 szt. switchy sieciowych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie – KC-zp.272-205/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED239723-20202020-05-252020-06-30PNOModernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED239722-20202020-05-252020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED239707-20202020-05-252020-06-25PNOCentrale telefoniczne – zakup, rozbudowa, modernizacjaCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED239696-20202020-05-252020-06-24PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWrocław
TED239668-20202020-05-252020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów i PatomorfologiiCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED239662-20202020-05-252020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy miasta Grudziądz – w trybie przetargu nieograniczonegoGMINA MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz
TED239622-20202020-05-252020-06-25PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED239620-20202020-05-252020-06-25PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED239610-20202020-05-252020-06-29PNODostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym oraz dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentówWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED239576-20202020-05-252020-06-25PNODostawa 1 szt. serwera plików dla UCI – KC-zp.272-198/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED239556-20202020-05-252020-06-30PNODostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL RzeszówPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED239539-20202020-05-252020-06-24PNOZakup urządzeń informatycznych i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
TED239533-20202020-05-252020-06-30PNOZakup sprzętu na potrzeby Pracowni Digitalizacji oraz Serwerowni Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED239529-20202020-05-252020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED239526-20202020-05-252020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby kursu endolaparoskopiiPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP543609-N-20202020-05-252020-06-02PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP543600-N-20202020-05-252020-06-03PNORoczny pakiet usługi wsparcia producenta dla systemu deszyfrującego ruch sieciowy SSL/TLS Symantec SSL Visibility SV800-500M-CURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP543595-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa urządzeń multimedialnych: projektorów i monitorów i ekranów, wraz z akcesoriami, do Centrum Kultury ZAMEK, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”CENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP543594-N-20202020-05-252020-06-02PNOUsługa stworzenia strony internetowej prezentującej wyniki badań w innowacyjnej technologii dźwięku przestrzennego, dotyczącego krajobrazów dźwiękowych obszarów arktycznych (otwarty dostęp na 5 lat) - Kc-zp.272-207/20.AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP543583-N-20202020-05-252020-06-04PNO„Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP543552-N-20202020-05-252020-06-05PNODostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – pierwsze wyposażenieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP543541-N-20202020-05-252020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ŁASKARZEWŁaskarzew
BZP543443-N-20202020-05-252020-06-03PNOZakup sprzętu sieciowego sprzętu sieciowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu „Zwiększenie szans zatrudnienia czeskich i polskich absolwentów kierunków technicznych” w ramach programu operacyjnego: Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 dla Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP543392-N-20202020-05-252020-06-04PNOPrzedłużenie gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinetzakup i dostawa systemu do ewidencji aparatury medycznejCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP543318-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa sprzętu komputerowego do w ramach programu Zdalna Szkoła+.GMINA MOŃKIMońki
BZP543316-N-20202020-05-252020-06-02PNOZarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, realizowanym w partnerstwie.GMINA BOLKÓWBolków
BZP543270-N-20202020-05-252020-06-02PNOUsługi w zakresie obsługi systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RadziejowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
BZP543267-N-20202020-05-252020-06-25PNOPełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celówprojektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT ŁUKOWSKIŁuków
BZP543257-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa drukarek A4 i baterii do tabletu DurabookŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGOKielce
BZP543254-N-20202020-05-252020-06-02PNOWyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie PrószkówGMINA PRÓSZKÓWPrószków
BZP543204-N-20202020-05-252020-06-05PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP543196-N-20202020-05-252020-06-03PNOZakup i dostawa kserokopiarek i innych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowePOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
BZP543192-N-20202020-05-252020-06-08PNOZakup laptopów do wsparcia zdalnego nauczania dla szkół podstawowych na terenie Gminy PieńskGMINA PIEŃSKPieńsk
BZP543179-N-20202020-05-252020-06-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 8 szt. monitorów interaktywnych 65”, 5 szt. monitorów interaktywnych 75” wraz z 11 szt. uchwytów instalacyjnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokości oraz 3 szt. podstaw mobilnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokościZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP543143-N-20202020-05-252020-06-09PNOWizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadówZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O.Poznań
BZP543102-N-20202020-05-252020-06-05PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera DELL PowerEdge R630 i Hewlett Packard Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadomiuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP542920-N-20202020-05-252020-06-02PNOŚWIADCZENIE USŁUG EMISJI PROGRAMU RADIOWEGO UKF-FMPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU RADIO OPOLE S.A.Opole
BZP542799-N-20202020-05-252020-06-02PNODostawa 50 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Targ.GMINA NOWY TARGNowy Targ
BZP542699-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP542420-N-20202020-05-252020-06-02PNO„Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”GMINA PRÓSZKÓWPrószków
BZP541962-N-20202020-05-252020-06-04PNORealizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze miasta TychyPREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP539107-N-20202020-05-252020-06-08PNODostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniem.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
BZP400624-N-20202020-05-252020-06-02PNODoposażenie sal matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i KajetanówGMINA ZAGNAŃSKZagnańsk
BZP543177-N-20202020-05-242020-06-01PNOdostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
TED238437-20202020-05-222020-06-19POGRozbudowa i utrzymanie systemu Korund - część IV. Rozbudowa systemu zapór sieciowych nowej generacjiKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED237564-20202020-05-222020-06-23PNOSerwis i upgrade licencji oprogramowania OracleBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED237517-20202020-05-222020-06-25PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwojuSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED236969-20202020-05-222020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
TED236959-20202020-05-222020-06-24PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED236951-20202020-05-222020-07-01PNOModernizacja i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATPNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED236950-20202020-05-222020-06-26PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED236941-20202020-05-222020-06-26PNODostawa akcesoriów sieciowych i komputerowychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
TED236863-20202020-05-222020-06-25PNODostawa systemu archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami (DICOM i innymi niż DICOM) oraz systemu zaawansowanej wizualizacji wraz z niezbędną platformą sprzętowąCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED236859-20202020-05-222020-06-29PNODostawa stacjonarnych zest. komput., mobilnych zest. komput., zest. komput. All in One, wysokowydajnych urządz. wielofunkc., urządz. sieciowego, przełączników sieciowych oraz serwerów wraz z oprogramSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP543147-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz obudowy dysków do macierzy.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP543137-N-20202020-05-222020-06-02PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIAINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLAZabrze
BZP543125-N-20202020-05-222020-06-01PNOUtrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze finansowym, zarządzania majątkiem oraz projektowym.UNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP543097-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP543085-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa akcesoriów komputerowychINSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGIIWarszawa
BZP543070-N-20202020-05-222020-06-01PNOZakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA ŚWIĘCIECHOWAŚwięciechowa
BZP543047-N-20202020-05-222020-06-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.180.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP543037-N-20202020-05-222020-06-15PNODostawa artykułów biurowychWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP543027-N-20202020-05-222020-06-02PNOWyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu- etap IIDOM KULTURY W ORZYSZUOrzysz
BZP542984-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa sprzętu ITGMINA DĘBNODębno
BZP542938-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa telefonów komórkowych wraz z świadczeniem usługi telefonii komórkowejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP542909-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa w okresie 12 miesięcy zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych w 4 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP542907-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieka autorska systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności w zakresie posiadanych licencji bezterminowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP542884-N-20202020-05-222020-07-17PNO4B.1/4 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE—REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWarszawa
BZP542861-N-20202020-05-222020-06-01PNOCyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w ZłotowieSTAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIEZłotów
BZP542834-N-20202020-05-222020-06-01PNODOSTAWA 2 SERWERÓWSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP542828-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”GMINA ADAMÓWAdamów
BZP542810-N-20202020-05-222020-06-15PNOZakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji OpolskiejPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole
BZP542805-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe informatycznego systemu finansowo – księgowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP542780-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawy zestawów komputerowych.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP542768-N-20202020-05-222020-06-05PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIOpole
BZP542761-N-20202020-05-222020-06-05PNODostawa serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie w podziale na dwa Zadania: Zadanie 1. Dostawa serwera Zadanie 2. Dostawa modułów pamięciGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP542731-N-20202020-05-222020-06-01PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w częściach: Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń laboratoryjnych oraz akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D oraz materiałów do opraw dokumentów stażowychPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP542696-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa wraz z instalacją oraz konfiguracją i uruchomieniem urządzenia do de-duplikacji i przechowywania danychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP542559-N-20202020-05-222020-06-02PNOwyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP542501-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP542319-N-20202020-05-222020-06-08PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i obsługi aplikacji na urządzenia mobilneUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP542167-N-20202020-05-222020-06-02PNO„Dostawa serwera wraz z montażem na potrzeby COZL”CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP541808-N-20202020-05-222020-06-01LELDostawa i montaż sprzętu elektroniczno-technicznego (sprzętu IT) dla ZSP na os. Gotyk w KrakowieZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIEKraków
BZP541758-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa laptopówPOWIAT ŚREMSKIŚrem
BZP541571-N-20202020-05-222020-06-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP541499-N-20202020-05-222020-06-03PNOzakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP540507-N-20202020-05-222020-06-01PNOIntegracja stron internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych.OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄWarszawa
BZP542669-N-20202020-05-212020-05-29PNOObjęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowaniaWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIBORZUSkąpe
BZP542665-N-20202020-05-212020-06-01PNOUsługę zaprojektowania i wdrożenia aplikacji procesowej 10.03. Komercjalizacja na środowisku IBM BPM w ramach projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska CyfrowaUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP542660-N-20202020-05-212020-05-29PNONADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAPSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP542631-N-20202020-05-212020-05-29PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1 szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP542623-N-20202020-05-212020-06-08PNODostawa macierzy dyskowej do systemu wirtualizacji macierzy IBM SVC MTM-2145-SV1 wraz z licencjami .MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
BZP542570-N-20202020-05-212020-05-29PNOCyfryzacja materiałów dotyczących uregulowania stanu prawnego gospodarstw rolnychPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP542554-N-20202020-05-212020-05-28PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.GMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP542526-N-20202020-05-212020-06-01PNOUtrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna PorębaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
BZP542519-N-20202020-05-212020-06-02PNODostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla BONAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP542508-N-20202020-05-212020-06-03PNO„Dostawa wraz z montażem i instalacją sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY W STRZELCACH KRAJEŃSKICHStrzelce Krajeńskie
BZP542486-N-20202020-05-212020-06-05PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP542401-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa Tabletów wraz oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach konkursu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachGMINA BIELINYBieliny
BZP542396-N-20202020-05-212020-06-01PNOTechniczna czynność wprowadzenia nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy prowadzonej w systemie informatycznym ZGIK (TurboEWID)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP542367-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie.GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP542360-N-20202020-05-212020-05-29PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego dla systemu aplikacyjnego INFOMEDICA i AMMS.SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP542352-N-20202020-05-212020-05-29PNO„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego GSZOZ w Kurzętniku”GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKurzętnik
BZP542289-N-20202020-05-212020-05-29PNODostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP542281-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna MałopolskaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków
BZP542273-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP542220-N-20202020-05-212020-06-02PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP542218-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP542193-N-20202020-05-212020-06-02PNOBudowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II”GMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP541787-N-20202020-05-212020-05-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP541468-N-20202020-05-212020-06-01PNOWykonanie usługi audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w OPI PIBOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP541398-N-20202020-05-212020-06-01PNOModernizacja infrastruktury sieci LANBIURO ROZWOJU GDAŃSKAGdańsk
BZP541121-N-20202020-05-212020-05-20PNOUsługa polegająca na opiece serwisowej dla Rozwiązania indywidualnego (systemu informatycznego SIMPLE.ERP), eksploatowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym udostępnianiu Zamawiającemu przez Wykonawcę nowych wersji OprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP540759-N-20202020-05-212020-05-29PNOrozbudowa macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracjąWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGOWrocław
BZP533440-N-20202020-05-212020-06-04PNODostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED235895-20202020-05-202020-06-18NZOTrenażer obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICAINSPEKTORAT UZBROJENIAWarszawa
TED234839-20202020-05-202020-06-25PNODoradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020URZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED234837-20202020-05-202020-06-23PNOOrganizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED234750-20202020-05-202020-06-22PNOWdrożenie zapory sieciowej klasy Next – GenerationUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED234686-20202020-05-202020-06-23PNOBudowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu PrzemysłowegoMUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLIStalowa Wola
TED234470-20202020-05-202020-06-22PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie usług utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED234443-20202020-05-202020-06-22PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT w ramach projektu „e-Geodezja" – etap IVPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
TED233618-20202020-05-202020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED233600-20202020-05-202020-06-30PNOCzęść I – dostawa komputera przenośnego dla wydziału nauk społecznych uniwersytetu gdańskiego. Część II – dostawa komputera przenośnego typu tablet dla instytutu pedagogikiUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED233543-20202020-05-202020-06-25PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w RypiniePOWIAT RYPIŃSKIRypin
TED233429-20202020-05-202020-06-24PNODostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACHKielce
TED233376-20202020-05-202020-06-23PNOWdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZUSieradz
TED233334-20202020-05-202020-06-09PNOModernizacja systemu archiwizacjiNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED233285-20202020-05-202020-06-25PNODostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED233281-20202020-05-202020-06-24PNODostawa i montaż sprzętu do laboratorium (Klaster obliczeniowy) oraz serwerowniPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED233239-20202020-05-202020-06-26PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania system transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów – budowa centrum przesiad..GMINA MIKOŁÓWMikołów
TED233186-20202020-05-202020-06-12PNODostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
TED233169-20202020-05-202020-06-23PNODostawa i instalacja wyposażenia technicznego sali koncertowej w urządzenia i akcesoria do streamingu w ramach realizacji projektów: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertow..UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP542207-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych w ramach realizacji projektu CMIPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP542202-N-20202020-05-202020-05-28PNOŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGOLublin
BZP542178-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w WałbrzychuGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP542172-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania Edycja IA/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP542141-N-20202020-05-202020-05-28PNOUSŁUGA UDOSTĘPNIENIA KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKUGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP542123-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup komputerów przenośnych (laptop) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy ŁobezGMINA ŁOBEZŁobez
BZP542048-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOCCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP542034-N-20202020-05-202020-06-22PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” - etap IVPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP542033-N-20202020-05-202020-05-28PNOWyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP542015-N-20202020-05-202020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP541968-N-20202020-05-202020-06-04PNODostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w KrakowieWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP541966-N-20202020-05-202020-06-04PNODostawa urządzeń sieciowych i rozbudowa farmy serwerów z dodatkowym oprogramowaniemKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP541900-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP541868-N-20202020-05-202020-06-03PNOWykonanie aplikacji otwartej "Ścieżki rozwoju"INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP541839-N-20202020-05-202020-05-28PNO„ Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Siennicy Różanej”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJSiennica Różana
BZP541791-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP541748-N-20202020-05-202020-06-22PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie telemetrii i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wod.-kan. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.”ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BARCIANACH SP. Z O.O.Barciany
BZP541703-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów).GMINA KORONOWOKoronowo
BZP541687-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
BZP541633-N-20202020-05-202020-05-29PNOSTAŁA OBSŁUGA INFORMATYCZNA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGrodzisk Wielkopolski
BZP541601-N-20202020-05-202020-06-04PNOZakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IIGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP541299-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP541264-N-20202020-05-202020-06-05PNODostawa systemu HPLCUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP541232-N-20202020-05-202020-05-28PNOŚwiadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP540944-N-20202020-05-202020-05-28PNOPrzedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe Symantec Endpoint Protection o 1 rok dla 300 komputerów lub równoważneUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP540825-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup licencji Commvault w celu rozbudowy systemu kopii zapasowychCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP540684-N-20202020-05-202020-06-05PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP537950-N-20202020-05-202020-06-02PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED231768-20202020-05-192020-06-25PNOUsługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących w posiadaniu zamawiającegoPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED231690-20202020-05-192020-06-22PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek organizacyjnych Służby WięziennejCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED231668-20202020-05-192020-06-23PNOZaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED231597-20202020-05-192020-06-22PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED231285-20202020-05-192020-06-23PNODostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego, z podziałem na 2 części (pakiety)POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED231239-20202020-05-192020-06-22PNOZakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowychAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
TED231237-20202020-05-192020-06-01PNOZakup urządzeń sieciowych dla nowej lokalizacji Centrali NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED231234-20202020-05-192020-06-22PNORozbudowa przestrzeni dyskowej na gromadzenie logówURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED231226-20202020-05-192020-06-03PNO„Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED231149-20202020-05-192020-06-19PNORozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
TED230752-20202020-05-192020-06-22PNOIndkøb af multifunktionelle scanningsperiferierFRONTEXWarsaw
BZP541689-N-20202020-05-192020-05-27PNOUsługa wsparcia użytkownika końcowego w systemie Egeria wersja 6.0.4. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP541681-N-20202020-05-192020-05-26PNODostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA RADGOSZCZRadgoszcz
BZP541618-N-20202020-05-192020-05-27PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP541611-N-20202020-05-192020-05-27PNODostawa zestawów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania na potrzeby laboratorium językowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP541593-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzedłużenie wsparcia producenta dla systemu antyspamowegoURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP541580-N-20202020-05-192020-05-29PNOOpracowanie i najem systemu oprowadzania audiowizualnego po Zamku Książ w WałbrzychuZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU SPÓŁKA Z O.O.Wałbrzych
BZP541436-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP541388-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzetarg nieograniczony na udostępnienie w sieci internetowej (on - line) oprogramowania służącego do analizowania i oceny wartości działań konkurencji w całej gamie wskaźnikówGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP541376-N-20202020-05-192020-05-27PNO„Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla powiatu m. Tarnobrzeg”.PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP541348-N-20202020-05-192020-05-28POGDostawa taktycznych przełączników PTT wraz z osprzętem dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP541335-N-20202020-05-192020-05-28PNOZakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „ZDALNA SZKOŁA+”.ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W SKARYSZEWIESkaryszew
BZP541314-N-20202020-05-192020-05-27PNO„Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
BZP541294-N-20202020-05-192020-06-03PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP541265-N-20202020-05-192020-05-27PNOUsługi doradcze w procesie programowania oraz edukacyjne w projekcie InfoSMOG-MEDŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP541263-N-20202020-05-192020-05-27PNODostawa dysku sieciowego dla potrzeb Strostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP541235-N-20202020-05-192020-05-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ŁapyBIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINYŁapy
BZP541216-N-20202020-05-192020-05-29PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP541172-N-20202020-05-192020-05-29PNOZakup zestawów komputerowych typu All-in-OneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
BZP541126-N-20202020-05-192020-06-02PNODostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowejGMINA ORNETAOrneta
BZP540945-N-20202020-05-192020-05-29PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP540856-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.5.2020)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP540478-N-20202020-05-192020-05-27PNOZakup urządzeń UTM, systemu do centralnego logowania i raportowania zdarzeń oraz części serwerowychZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP540205-N-20202020-05-192020-06-01PNOUsługa wsparcia technicznego dla systemu zgłoszeń serwisowych i audytu kontrolera domeny oraz systemu wspomagającego pracę administratorów środowiskiem Active DirectorySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP540098-N-20202020-05-192020-06-22PNO„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z elektroenergetyczną siecią kablową”MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE—ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O.Łódź
BZP539614-N-20202020-05-192020-05-29PNOSystemy operacyjne na serwery i stacje roboczeMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP539327-N-20202020-05-192020-05-29PNODostawa 3750 subskrypcji na licencje uprawniające do instalacji i użytkowania przez okres 12 miesięcy pakietu oprogramowania do zastosowań biurowych zwany dalej Pakietem biurowym dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP538848-N-20202020-05-192020-06-04PNOBudowa oświetlenia oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie kąpieliska Krubin w ramach zadania ,,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpielisko Krubin – etap III Budżet Obywatelski"GMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
TED229027-20202020-05-182020-06-22PNOWdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
TED229025-20202020-05-182020-06-19PNOZakup oprogramowania dodatkowego dla Centralnych Usług InfrastrukturalnychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED229014-20202020-05-182020-06-18PNOZakup i wdrożenie 1 typu przełączników SAN z oprogramowaniem wraz z gwarancjąAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED228988-20202020-05-182020-06-22PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Łuków w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”GMINA ŁUKÓWŁuków
TED228959-20202020-05-182020-06-19PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED228928-20202020-05-182020-06-19PNODostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED228903-20202020-05-182020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED228899-20202020-05-182020-06-19PNOZakup licencji Oracle WebLogic Suite 12c oraz wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy OracleZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MSWIAWarszawa
TED228893-20202020-05-182020-06-22PNOZakup wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznejKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED228880-20202020-05-182020-06-19PNODostawa dysków twardych typu EnterpriseCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED228825-20202020-05-182020-06-18PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED228802-20202020-05-182020-06-18PNODostawa 6 sztuk zestawów komputerowych typu All in One dla potrzeb Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 – KC-zp.272-211/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED228789-20202020-05-182020-06-18PNODostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwaLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP541097-N-20202020-05-182020-05-27PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy dwóch serwerów oraz zestawu oprogramowania, w związku z realizacją projektu „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP541052-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu „Zdalna szkoła+” PO Polska CyfrowaGMINA RYDZYNARydzyna
BZP541014-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"POWIAT BUSKIBusko-Zdrój
BZP540997-N-20202020-05-182020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8Wrocław
BZP540990-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa poleasingowego sprzętu komputerowego (stacji roboczych z monitorem i peryferiami) na potrzeby COZLCENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP540964-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa rozszerzenia licencji Confluence, Gliffy Diagram for Confluence oraz wtyczki Confluence Flow Board, wtyczki dla Kantega SSO SAML / Kerberos for Jira wraz ze wsparciem.CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP540892-N-20202020-05-182020-05-27PNOzakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP540888-N-20202020-05-182020-05-26PNOZP/65/2020 - Dostawa urządzenia UTM (firewall) wraz z narzędziem do zbierania i analizowania logów oraz zasobu sieciowego dla Instytutu „CZMP”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP540887-N-20202020-05-182020-05-28PNODostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla szkół/placówek edukacyjnychPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP540880-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP540872-N-20202020-05-182020-05-27PNODostawa laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP540870-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa klawiatur, myszy komputerowych oraz taśm WORM z etykietami alfanumerycznymi określonych w 2 pakietach.INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
BZP540827-N-20202020-05-182020-05-27PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w SuwałkachMIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP540764-N-20202020-05-182020-06-05PNONajem wielofunkcyjnych, kolorowych urządzeń drukującychSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP540760-N-20202020-05-182020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVIWrocław
BZP540742-N-20202020-05-182020-06-01PNODostawa zestawu do monitorowania interakcji symbiotycznejUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP540734-N-20202020-05-182020-05-27PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP540726-N-20202020-05-182020-06-18PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
BZP540722-N-20202020-05-182020-05-27PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji. Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego IISTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP540720-N-20202020-05-182020-05-27PNODostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimAGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.Ostrowiec Świętokrzyski
BZP540626-N-20202020-05-182020-05-29PNOUsługa outsourcingu drukarek, urządzeń drukujących oraz kompleksowa obsługa druku.CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP540558-N-20202020-05-182020-05-27PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP540053-N-20202020-05-182020-06-09PNORozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji HutnictwaGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP539900-N-20202020-05-182020-05-27PNOUsługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych aplikacji Oracle na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP539731-N-20202020-05-182020-05-26PNOZakup 25 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA ROZPRZARozprza
BZP539079-N-20202020-05-182020-05-27PNOZAKUP SPRZĘTU DO PROJEKCJI CYFROWYCH O MINIMALNEJ ROZDZIELCZOŚCI 2K W STANDARDZIE DCIINSTYTUCJA FILMOWA SILESIA—FILMKatowice
TED228002-20202020-05-152020-06-19PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED227989-20202020-05-152020-06-19PNODostawa i montaż stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturąMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O.Łódź
TED227313-20202020-05-152020-06-23PNOZorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowychZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIEKoszalin
TED227202-20202020-05-152020-06-17PNOŚwiadczenie usługi, w wyniku której Uniwersytet Gdański będzie mógł prowadzić bieżącą, profesjonalną analitykę osiągnięć naukowych swoich pracowników w uprawianych dyscyplinach naukowychUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED227135-20202020-05-152020-06-18PNOUsługa prowadzenia miejsc obsługi klienta – punktów dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO)INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED226538-20202020-05-152020-06-18PNORozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED226485-20202020-05-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED226474-20202020-05-152020-06-18PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM)SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED226454-20202020-05-152020-06-19PNORozbudowa systemu VMWare NSX w NBP z trzyletnim wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED226406-20202020-05-152020-06-18PNODostawa rozwiązania do Systemu Informacji Operacyjnych II (SIO II)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED226379-20202020-05-152020-06-18PNOZakup, dostawa licencji i oprogramowania, analiza przedwdrożeniowa oraz usługa wdrożenia szyny usług ESB wraz z integracją systemówLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED226378-20202020-05-152020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED226363-20202020-05-152020-06-18PNOZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED226353-20202020-05-152020-06-18PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu telefonii komórkowej w ramach modernizacji indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnychKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED226294-20202020-05-152020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED226280-20202020-05-152020-06-17PNODostawa komputerów przenośnychAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
BZP540683-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa półek dyskowych wraz z wyposażeniem do macierzy, licencji oprogramowania Commvault oraz komputerów i wysokiej jakości konwerterów audio, integralnych urządzeń do rejestracji dźwięku oraz przełączników sieciowychFILHARMONIA NARODOWAWarszawa
BZP540646-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa automatycznego systemu do identyfikacji czynnika zakaźnego i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniemNARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP540645-N-20202020-05-152020-05-25PNOOdnowienie rocznych kontraktów serwisowych do posiadanych przez użytkownika licencji IDLCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP540620-N-20202020-05-152020-05-26PNODziałania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowanie postaw prozdrowotnychMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP540601-N-20202020-05-152020-05-29PNOZakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringuGMINA ŁOCHÓWŁochów
BZP540595-N-20202020-05-152020-05-26PNO„Zakup laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła +”BURMISTRZ MIASTA BIELAWABielawa
BZP540592-N-20202020-05-152020-05-25PNOZakup licencji na pakiet oprogramowania do obróbki graficznej w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP540564-N-20202020-05-152020-05-27PNOUsługa dostawy i wdrożenia: oprogramowania do modelowania i symulacji ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyna i farmacji” RPLD.01.01.00-10-0003/17 oraz oprogramowania do modelowania i zarządzania strategią w oparciu o metodykę BSC w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP540553-N-20202020-05-152020-05-26PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła w Gminie Sokółka.GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP540518-N-20202020-05-152020-06-02PNOBudowa automatycznego wjazdu na teren parkingu Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 6 w WarszawieMINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP540484-N-20202020-05-152020-05-25PNOSukcesywna dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP540462-N-20202020-05-152020-05-22PNOZakup cyfrowego aparatu RTGSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—TARGÓWEKWarszawa
BZP540452-N-20202020-05-152020-05-25PNOUsługa dostępu do sieci internetMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP540431-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP540372-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa dodatkowego wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu: „Alfa i Omega – Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów”GMINA STRZYŻÓWStrzyżów
BZP540353-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa licencji informatycznychLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP540351-N-20202020-05-152020-05-29PNOZakup usługi wsparcia dla Liferay Portal i DB2 – procedura po unieważnieniu postępowaniaSKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP540330-N-20202020-05-152020-05-26PNOWykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP540291-N-20202020-05-152020-05-25PNOZakup sprzętu do zdalnego nauczaniaGMINA LWÓWEK ŚLĄSKILwówek Śląski
BZP540258-N-20202020-05-152020-05-25PNOUsługa polegająca na dostosowaniu systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnegoOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP540255-N-20202020-05-152020-05-25PNOUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowegoOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP540248-N-20202020-05-152020-05-25PNOZakup przedłużenia usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór sieciowychURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP540131-N-20202020-05-152020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP540070-N-20202020-05-152020-05-25PNOŚwiadczenie usługi dostępu do nowych wersji posiadanych systemów informatycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKościan
BZP539984-N-20202020-05-152020-05-26PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP539970-N-20202020-05-152020-05-28PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w PoznaniuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP539839-N-20202020-05-152020-06-10PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jednostek województwa zachodniopomorskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP539757-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP539567-N-20202020-05-152020-05-25PNOUsługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOSGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP539472-N-20202020-05-152020-05-26PNOOdnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentamiCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP539042-N-20202020-05-152020-05-25PNOMacierze dyskowe dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED224851-20202020-05-142020-06-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem cyfrowych baz danych: BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IV cPOWIAT LUBARTOWSKILubartów
TED224845-20202020-05-142020-06-17PNOPrzedłużenie rozszerzonego wsparcie technicznego AVP dla oprogramowania baz danych IBM DB2 oraz monitora kolejkowego IBM Websphere MQNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED224805-20202020-05-142020-06-17PNOPrzedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red HatNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED224785-20202020-05-142020-06-17PNOPrzedłużenie aktualnie posiadanego wsparcia serwisowego producenta o 24 miesiące (nr pakietu serwisowego HA5K3PE) dla serwerów HPE ProLiant DL380 Gen9WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED224041-20202020-05-142020-06-24PNODostawa 21 serwerów do klastrów wysokiej dostępnościKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED223993-20202020-05-142020-06-17PNODostawa komputerów i sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED223983-20202020-05-142020-06-18PNORozbudowa systemu pamięci masowej klasy enterpriseNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED223850-20202020-05-142020-06-17PNORozbudowa infrastruktury SAN_2MIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
TED223837-20202020-05-142020-06-19PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5, ZP/100/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED223517-20202020-05-142020-06-19PNOBudowa węzłów przesiadkowych: zadania 4–5ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
BZP540204-N-20202020-05-142020-05-22PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, działania XI.1. Wysoka jakość edukacji, poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.GMINA RUSIECRusiec
BZP540130-N-20202020-05-142020-05-22PNOUsługi łącza transmisji danych między ośrodkami zamiejscowymi a siedzibą WCO w Poznaniu.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP540096-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej z siedzibą 34-483 Lipnica Wielka 523ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY WIELKIEJLipnica Wielka
BZP540090-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych w WąbrzeźniePOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP540089-N-20202020-05-142020-05-29PNOPrzebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac WolnościMIASTO OPOLEOpole
BZP540010-N-20202020-05-142020-05-22PNOOrganizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie Gminy Władysławowo i Gminy Jastarnia w sezonach letnich w latach 2020 – 2022ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKUGdańsk
BZP539930-N-20202020-05-142020-05-25PNOKonserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP539890-N-20202020-05-142020-05-25PNOZakup dronów z wyposażeniem i oprogramowaniem na wyposażenie laboratorium Dronelab. Liczba części – 3UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP539838-N-20202020-05-142020-06-01PNOZakup i dostawa wyposażenia do trzech pracowni komunikacji w języku obcym w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP539834-N-20202020-05-142020-06-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem cyfrowych baz danych: BDOT500 dla potrzebrealizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IVPOWIAT LUBARTOWSKILubartów
BZP539832-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa monitorów dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP539809-N-20202020-05-142020-05-22PNOPrzetarg nieograniczony 16/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP539782-N-20202020-05-142020-05-22PNOCyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w ZłotowieSTAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIEZłotów
BZP539780-N-20202020-05-142020-05-26PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP539726-N-20202020-05-142020-05-25PNODostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcjiZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
BZP539686-N-20202020-05-142020-05-22PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Judaistyki UJ, ul.Józefa 19, 31-056 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP539619-N-20202020-05-142020-05-29PNOPoprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja, modernizacja i remont kapitalny obiektu użyteczności publicznej – budynku Szkoły Podstawowej w BiałceGMINA MILEJÓWMilejów
BZP539479-N-20202020-05-142020-05-28PNODostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie KamieńskiPOWIAT KAMIEŃSKIKamień Pomorski
BZP539357-N-20202020-05-142020-05-27PNOZakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z usługą szkolenia i wsparciaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
BZP539213-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa serwerów plików NASCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP539205-N-20202020-05-142020-05-25PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP539153-N-20202020-05-142020-05-22PNOZakup dostępu do usługi INTERNETMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP539022-N-20202020-05-142020-05-22PNO„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIEMIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KNUROWIEKnurów
BZP537747-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa komputerów przenośnych biurowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED223125-20202020-05-132020-06-16PNOOdnowienie wsparcia serwisowego, subskrypcji i licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń (Check Point) dla sieci OT w PGE Dystrybucja S.APGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów
TED222294-20202020-05-132020-05-27PNOUsługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED221791-20202020-05-132020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED221765-20202020-05-132020-06-18PNODostawa serwerów i urządzeń monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjamiPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED221760-20202020-05-132020-06-16PNODostawa materiałów komputerowychGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED221714-20202020-05-132020-06-23PNODostawa oprogramowania komputerowego – licencje na oprogramowanie bazodanoweWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED221594-20202020-05-132020-06-19PNODostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED221580-20202020-05-132020-06-16PNODostawa wyposażania do pracowni terminalowychUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP539767-N-20202020-05-132020-05-21PNOODNOWIENIE WAŻNOŚCI LICENCJI I ZWIĘKSZENIE LICZBY POSIADANYCH LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP539649-N-20202020-05-132020-05-21POGDostawa aktywnych dedykowanych ochronników słuchu wraz z osprzętem dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP539628-N-20202020-05-132020-05-29PNOPrzebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w GliwicachSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT SPAWALNICTWAGliwice
BZP539580-N-20202020-05-132020-05-21PNOURUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”POWIAT NIDZICKINidzica
BZP539578-N-20202020-05-132020-05-21PNODOSTAWA SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA TYPU CADWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP539565-N-20202020-05-132020-05-22PNOZakup oprogramowania CAD do diagnostyki płuc do istniejącego serwer aplikacyjnego syngo.via #101765 (automatyczna detekcja guzków płuc z rozróżnieniem rodzaju guzków) dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach .ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP539547-N-20202020-05-132020-05-21PNODostawy sukcesywne materiałów i sprzętu biurowego10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP539477-N-20202020-05-132020-05-21PNORozbudowa systemu archiwizacjiINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP539471-N-20202020-05-132020-06-01PNOPodniesienie funkcjonalności układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Radzymin poprzez rozbudowę dróg gminnych – z podziałem na części.GMINA RADZYMINRadzymin
BZP539444-N-20202020-05-132020-05-21PNOObsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w KołobrzeguREGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP539428-N-20202020-05-132020-05-21PNOZakup laptopów dla szkół Gminy Września w ramach projektu „Zdalna Szkoła”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP539426-N-20202020-05-132020-05-22PNOUsługa serwisu i nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego RIS firmy Alteris - 39/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP539389-N-20202020-05-132020-05-22PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie OracleCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP539365-N-20202020-05-132020-05-21PNOSukcesywne dostawy licencji Microsoft w ramach programów Select Plus i MPSAUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP539355-N-20202020-05-132020-05-20PNODostawa materiałów eksploatacyjnychKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP539339-N-20202020-05-132020-05-22PNONA ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU ORAZ SERWISU DLA SYSTEMU MEDICUS ON-LINE ORAZ OPROGRAMOWANIA CZĘŚCI SZAREJ SYSTEMU FINUS dla SZZOZ Szpital w IłżySAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W IŁŻYIłża
BZP539325-N-20202020-05-132020-05-20PNOUsługa polegająca na opracowaniu interaktywnej i responsywnej wersji interfejsu użytkownika dla oprogramowania (frontend), w wersji webowej oraz standaloneOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP539319-N-20202020-05-132020-05-22PNOREORGANIZACJA ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI ORAZ ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SERWERA WRAZ Z INSTALACJĄ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJĄ ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI AUTORSTWA ASSECO POLAND S.A. UŻYTKOWANEGO W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIEREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIESzczecin
BZP539281-N-20202020-05-132020-05-21PNOZamówienie na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”POWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP538797-N-20202020-05-132020-05-28PNOKonwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów BDOT500 i GESUT dla miasta Łomży.MIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP538767-N-20202020-05-132020-05-21PNOUsługa utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia dla Dysponenta III stopniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP538765-N-20202020-05-132020-05-25PNODOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA WYPOSAŻENIA TELETECHNICZNEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA „ BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWICY”GMINA ROKIETNICARokietnica
BZP537949-N-20202020-05-132020-05-28PNOZakup 200 sztuk licencji pakietu biurowego Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov (part numer 021-10618)WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP536977-N-20202020-05-132020-05-25LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy”- część 1 (znak sprawy ZP - 17/20)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP536873-N-20202020-05-132020-05-21PNODostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Chełmie - II edycjaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP535929-N-20202020-05-132020-05-29PNO„Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina.”GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
BZP535429-N-20202020-05-132020-05-29PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturamiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED221000-20202020-05-122020-06-09POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowychJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
TED220907-20202020-05-122020-06-16PNOWykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) bloku energetycznego nr 3 oraz nr 4 w Enea Elektrownia Połaniec S.AENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec
TED220816-20202020-05-122020-06-08POGProgram segmentacji sieci – dostawa i wdrożenie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w CPD/RCPDPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED220182-20202020-05-122020-06-15PNODostawa i wdrożenie oprogramowania Medycznego systemu informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie: „Nowoczesny szpital, nowoczesny ZOZ”NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED220114-20202020-05-122020-06-15PNOMerytoryczna kontrola spójności edycyjnej plików w formacie XML i Humdrum oraz merytoryczna rewizja zdigitalizowanych źródeł muzycznych od XVI do XIX wieku – 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED220106-20202020-05-122020-06-15PNODostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED220100-20202020-05-122020-06-15PNOWykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIKNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED220019-20202020-05-122020-06-15PNOPozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz laseraPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
TED219235-20202020-05-122020-06-15PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED219222-20202020-05-122020-06-15PNODostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF w Bibliotece Uniwersyteckiej we WrocławiuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED219217-20202020-05-122020-05-29PNODostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacjiURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED219206-20202020-05-122020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED219189-20202020-05-122020-06-16PNOZakup licencji pojemnościowych oprogramowania Veritas NetBackupURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED219027-20202020-05-122020-06-15PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED219004-20202020-05-122020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowegoREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIELublin
TED218998-20202020-05-122020-06-16PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED218656-20202020-05-122020-06-16PNOBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap IIWOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O.Wojkowice
BZP539315-N-20202020-05-122020-05-15INNYBudowa interaktywnego formularza PDF oraz usług wsparcia i rozwoju.NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP539264-N-20202020-05-122020-05-21PNOAktualizacja licencji na oprogramowanie bezpieczeństwa i wsparcia technicznego dla urządzeń Fortinet.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUPoznań
BZP539247-N-20202020-05-122020-05-20PNOZakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy OracleZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP539236-N-20202020-05-122020-05-21PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKA.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP539201-N-20202020-05-122020-05-20PNOZakup i dostawa sprzętu, systemu informatycznego oraz oprogramowania do wykonywania i przechowywania strategicznych map hałasu wraz ze wsparciem eksperckim. Zadanie 5: Zakup dysku do serwerowni zdolnego do przechowywania danych o znacznych wielkościach dot. monitoringu hałasuGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP539152-N-20202020-05-122020-05-22PNOModernizacja systemu komputerowego obsługi studiów i strony internetowejPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP539133-N-20202020-05-122020-05-21PNOZakup wraz z dostawą oprogramowania i licencji na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP539121-N-20202020-05-122020-05-25PNOUsługę utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP539113-N-20202020-05-122020-05-22PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi na potrzeby PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP539048-N-20202020-05-122020-05-20PNO- D O S T A W Y – Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce z siedzibą 34-480 Jabłonka, ul. Podhalańska 3ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP539003-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa układów sterujących dla platform autonomicznych z akcesoriami dla KSON Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP538979-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa oprogramowania do nauczania algorytmówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP538967-N-20202020-05-122020-05-20PNOWyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”.POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP538966-N-20202020-05-122020-06-01PNOBudowa drogi północnej łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem: Zadanie I: Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Weteranów do ulicy Mokrej w RadzyminieGMINA RADZYMINRadzymin
BZP538940-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa monitora interaktywnego minimum 86” (cali) wraz z akcesoriami.POWIAT CIESZYŃSKI W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGOCieszyn
BZP538928-N-20202020-05-122020-05-20PNOOpracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 109, dla następujących przedmiotów: a) Moduł 1 Zarządzanie, b) Moduł 2 Zakładanie przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech - powtórkaUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP538892-N-20202020-05-122020-05-22PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP538884-N-20202020-05-122020-05-22PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACHPabianice
BZP538825-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP538824-N-20202020-05-122020-05-21PNORozbudowa macierzy IBM Storwize V7000G2INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP538752-N-20202020-05-122020-06-15PNOdostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Usługi elektroniczne służące mieszkańcom – wdrożenie rozwiązań opartych na telemetrii w PERIG Sp. z o.o. w Gminie BraniewPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo
BZP538664-N-20202020-05-122020-05-20PNOUsługa opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP538602-N-20202020-05-122020-05-22PNOZakup laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP538581-N-20202020-05-122020-05-20PNOBudowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg wraz ze szkoleniami w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"GMINA MIASTO KOŁOBRZEGKołobrzeg
BZP536611-N-20202020-05-122020-05-21LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 2 ( znak sprawy ZP-18/20).MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP536153-N-20202020-05-122020-05-20PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wsparcia technicznego, rozbudowa środowiska oraz usługa dostępu do aktualizacji oprogramowania zapory sieciowej wykorzystywanego przez Politechnikę Poznańską w okresie od 01-06-2020 do 31-05-2021.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP535702-N-20202020-05-122020-05-20PNOPrzedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red HatNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP535660-N-20202020-05-122020-05-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty WieckiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
BZP535234-N-20202020-05-122020-05-22PNODostawa kolektorów danychUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok