Ogłoszenia o zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 09:11:57
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED028610-20202020-01-212020-02-21PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 XXXX) – Kc-zp.272-18/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED028594-20202020-01-212020-02-26PNOUsługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCHWarszawa
TED027844-20202020-01-212020-02-03PNODostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED027833-20202020-01-212020-02-20PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED027814-20202020-01-212020-02-26PNODostawa oraz wdrożenie platformy informatycznej e-learning, wraz ze świadczeniem usługi utrzymania i rozwojuAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED027808-20202020-01-212020-02-21PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 7UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED027100-20202020-01-202020-01-31PNOOdnowienie asysty technicznej do produktów OraclePOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED026416-20202020-01-202020-02-25PNOŚwiadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu EdukacyjnegoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED026396-20202020-01-202020-02-21PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM DB2 Connect w ramach Projektu „Serwis oprogramowania IBM”, część 2 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED026381-20202020-01-202020-02-21PNOOrganizacja i przeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach wojewódzkich administrowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (z podziałem na 9 części)WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIUPoznań
TED026343-20202020-01-202020-02-20PNOŚwiadczenie usług wsparcia serwisowego z jednoczesną aktualizacją oprogramowania Dysant FrameworkWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED026322-20202020-01-202020-02-21PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED025736-20202020-01-202020-02-21PNODostawa serwerówUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED025717-20202020-01-202020-02-24PNOZaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w RzeszowieGMINA MIASTO RZESZÓW – URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
TED025702-20202020-01-202020-02-20PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED025625-20202020-01-202020-02-24PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP504503-N-20202020-01-202020-01-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Edukacja w wirtualnej rzeczywistości” prowadzonego na Wydziale MiNI PWPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP504466-N-20202020-01-202020-01-28PNOSkanowanie operatów do celów prawnych do systemu Ośrodek w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP504439-N-20202020-01-202020-01-29PNOMaintenance producenta, usługi utrzymania oraz usługi wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważneCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP504413-N-20202020-01-202020-01-27PNOOpieka serwisowa, powdrożeniowa SIMPLE ERPSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGOWarszawa
BZP504370-N-20202020-01-202020-01-28PNOUsługi serwisowe systemu Simple ERPINSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCHPuławy
BZP504366-N-20202020-01-202020-01-28PNOModernizacja systemu obsługi badań nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej i opieki technicznej nad systememŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP504362-N-20202020-01-202020-02-03PNOKompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy KępiceGMINA KĘPICEKępice
BZP504322-N-20202020-01-202020-01-28PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP504301-N-20202020-01-202020-01-28PNODOSTAWA SYSTEMU NADZOROWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W RACIBORZUPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.Racibórz
BZP504292-N-20202020-01-202020-01-28PNODostawa poleasingowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP504288-N-20202020-01-202020-01-29PNOUsługa w zakresie przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania ( IPD ) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla 900 uczniówPOWIAT NOWOSOLSKINowa Sól
BZP504266-N-20202020-01-202020-01-28PNOświadczenie usług w zakresie serwisu oprogramowania AGFA IMPAX 6, i systemu AGFA CR, DrystarWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
BZP504225-N-20202020-01-202020-01-30PNOŚwiadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SiemiatyczachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJSiemiatycze
BZP504128-N-20202020-01-202020-01-28PNODostawa stacji roboczej wraz z monitorami na potrzeby projektu pn ”Efekt mezo-struktury betonu na powstawanie i propagację rys-doświadczenia i dwuskalowy model numeryczny” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP503815-N-20202020-01-202020-01-28PNOWYKONANIE W RAMACH GENERALNEGO POMIARU RUCHU 2020 (GPR 2020) BEZPOŚREDNICH POMIARÓW RUCHU, NA ODCINKACH POMIAROWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – W PODZIALE NA ZADANIAZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLUOpole
BZP503771-N-20202020-01-202020-01-28PNODostawa oprogramowania graficzno - montażowego na potrzeby TVP S.A.TELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP503757-N-20202020-01-202020-01-28PNO„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP500692-N-20202020-01-202020-02-03PNODostawa urządzeń w celu rozbudowy infrastruktury sprzętowo-programowej opartej na technologiach wirtualizacyjnychPOZNAŃSKA FUNDACJA BIBLIOTEK NAUKOWYCHPoznań
BZP504087-N-20202020-01-182020-01-27PNODostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w OleckuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHOlecko
TED024989-20202020-01-172020-02-24PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED024279-20202020-01-172020-02-20PNOZakup Systemu Centralnego Wydruku (SCW) na okres 36 miesięcy dla Centrali ARiMRAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED024275-20202020-01-172020-02-20PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (NSSU.DFP.271.97.2019.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED024186-20202020-01-172020-02-20PNO,,Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski”-zakres IGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED024181-20202020-01-172020-02-20PNODostosowanie i modernizacja danych oraz Kontrola i weryfikacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce
TED024160-20202020-01-172020-02-19PNOŚwiadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury macierzowejMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED024131-20202020-01-172020-02-19PNORozbudowa oprogramowania Verovio (opensource) o funkcjonalności umożliwiające poprawne i estetyczne renderowanie cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina (...) – 2 zadaniaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED024001-20202020-01-172020-02-24PNOZaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie rozbudowy systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwojuSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED023977-20202020-01-172020-02-18PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych mazowieckiego systemuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED023422-20202020-01-172020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED023372-20202020-01-172020-02-19PNODostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder oraz eBook Academic Collection lub równoważnych – KC-zp.272-32/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED023296-20202020-01-172020-02-18PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w PCZ Sp. z o.o."PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
BZP504078-N-20202020-01-172020-01-28PNOUsługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej.SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP504062-N-20202020-01-172020-01-27PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP504049-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP503998-N-20202020-01-172020-01-27PNOzakup 16 sztuk licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego – KC-zp.272-26/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP503994-N-20202020-01-172020-01-28PNODostawa oprogramowania dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie GdańskimZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP503986-N-20202020-01-172020-01-28PNO"Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętuGMINA MIEDŹNOMiedźno
BZP503836-N-20202020-01-172020-01-27PNOKompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego PatARCH w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, PN-10/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP503827-N-20202020-01-172020-01-31PNOPrzywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 - wyposażenie.GMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP503822-N-20202020-01-172020-01-30PNOŚwiadczenie usług serwisu aparatu RTG Multix Fusion Digital Wireless oraz nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy Synektik w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w ToszkuSP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKUToszek
BZP503811-N-20202020-01-172020-01-28PNOZorganizowanie i prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta ZgorzelecGMINA MIEJSKA ZGORZELECZgorzelec
BZP503799-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP503759-N-20202020-01-172020-01-27PNOZakup z dostawą sprzętu sieciowego wraz z wyposażeniem, w ramach zadania „Zakup głównych przełączników sieci LAN”PREZYDENT MIASTA LEGNICYLegnica
BZP503748-N-20202020-01-172020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA LWÓWEK ŚLĄSKILwówek Śląski
BZP503730-N-20202020-01-172020-01-28PNO„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
BZP503700-N-20202020-01-172020-01-27PNOUsługa wsparcia technicznego dla macierzy Netapp, oprogramowania Vmware i gwarancji dla serwerów Dell dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie; Zadanie nr 1 – Wsparcie techniczne dla macierzy Netapp, Zadanie nr 2 – Wsparcie techniczne dla oprogramowania Vmware, Zadanie nr 3 – Gwarancja dla serwerów DellGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP503699-N-20202020-01-172020-01-27PNOŚwiadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy – 4 części: 1. CZĘŚĆ 1: Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemów MAGISTRAT i EUROBUDŻET w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.; 2. CZĘŚĆ 2: Świadczenie usług związanych z serwisem programu komputerowego - asysty technicznej i serwisowania systemu PlanB – Planowanie, Prognozowanie i Realizacja Budżetu oraz systemu Budżet JST Plus wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.; 3. CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemu i Gospodarka Odpadami Komunalnymi w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.; 4. CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonej w Urzędzie Miasta Częstochowy w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy pn. Aplikacja Ewidencji i Zarządzania Mieniem Gminy i Skarbu Państwa (GRN_EZM) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP503687-N-20202020-01-172020-01-27PNOGeneralny Pomiar ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ElbląguZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP503680-N-20202020-01-172020-01-28PNOZakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.Łódź
BZP503670-N-20202020-01-172020-02-14PNOWykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A.ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.Gdańsk
BZP503661-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP503644-N-20202020-01-172020-01-27PNOUsługa polegająca na dostarczeniu łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWMWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP503625-N-20202020-01-172020-02-03PNOUtworzenie Zbąszyńskiego kina społecznościowegoGMINA ZBĄSZYŃZbąszyń
BZP503475-N-20202020-01-172020-01-27PNOZakup sprzętu IT na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych stanowiących infrastrukturę informatyczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z instalacją serwerów typ A, serwera plików typ A oraz przełączników sieciowych typ A w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP503434-N-20202020-01-172020-01-28PNOOpracowanie projektu oraz wdrożenie dedykowanego UI (interfejsu użytkownika) systemu SaaS Forsant pod adresem forsant.io" na rzecz Fortsant sp. z o.o. (nr KRS 0000810288) – Przedsiębiorstwa typu Startup w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP503293-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP503261-N-20202020-01-172020-01-27PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i usług serwisowych nad Systemami InformatycznymiKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów
BZP503108-N-20202020-01-172020-01-27PNOModernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie.POWIAT KLUCZBORSKIKluczbork
BZP502669-N-20202020-01-172020-01-27PNOWsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP502573-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa komputerów przenośnychGMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP498798-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i drukówDOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
TED022586-20202020-01-162020-02-03POGWybór dostawcy systemu HR służącego do kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej w GTL S.AGÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Ożarowice
TED021860-20202020-01-162020-02-21PNOZakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, etap IIIPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED021848-20202020-01-162020-02-24PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED021082-20202020-01-162020-02-19PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED021054-20202020-01-162020-02-18PNODostawa i wdrożenie systemu akademickiego biura karier dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu"UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP503628-N-20202020-01-162020-01-24PNOZakup oprogramowania do rejestracji i prezentacji danych o publikacjachAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP503600-N-20202020-01-162020-01-28PNODostawa przełączników abonenckich oraz agregacyjnych dla CI TASKPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk
BZP503586-N-20202020-01-162020-01-24PNOZakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IVFILHARMONIA POMORSKA IM. I. J. PADEREWSKIEGOBydgoszcz
BZP503478-N-20202020-01-162020-01-24PNOKompleksowe usługi informatyczne tj. przedłużenie gwarancji/serwisu/wsparcia serwisowego producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu i oprogramowania ( tj. serwery IBM, biblioteki taśmowe, przełączniki, oprogramowanie do wirtualizacji ) oraz przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji, subskrypcji dla urządzeń dostępowych Fortinet (FortiAP, FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer, Forti Manager).REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWARzeszów
BZP503462-N-20202020-01-162020-01-24PNO„Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia do Ratusza w Końskowoli”GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP503449-N-20202020-01-162020-01-30PNODOSTAWA SPRZĘTU ICT DLA SZKOŁY W STRZEGOCICACHGMINA PILZNOPilzno
BZP503445-N-20202020-01-162020-01-28PNODostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie.GMINA CZERNIKOWOCzernikowo
BZP503429-N-20202020-01-162020-01-27PNOOperator platformy regionalnej projektu E-ZdrowieSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP503421-N-20202020-01-162020-01-24PNODostawa komputerów oraz dostawa przełączników sieciowych wraz z usługą wdrożeniaSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
BZP503411-N-20202020-01-162020-01-24PNOŚwiadczenie usługi masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (skr. MWKWT) (SMS/CSMS) oraz łączenia SMS w cyfrowych sieciach telefonii komórkowejCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
BZP503374-N-20202020-01-162020-01-31PNOAdaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w WąsoszuURZĄD MIEJSKI WĄSOSZAWąsosz
BZP503327-N-20202020-01-162020-01-27PNOGeneralny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w OleckuZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHOlsztyn
BZP503324-N-20202020-01-162020-02-06PNOZP/1/2020 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznejWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP503304-N-20202020-01-162020-01-24PNODzierżawa urządzenia drukującego dla potrzeb drukarni Szpitala - 07/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP503275-N-20202020-01-162020-01-24PNOprzetarg nieograniczony na dostawy odczynników biochemicznych i odczynników do badań równowagi kwasowo–zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa laboratoryjnego systemu informatycznegoSZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM SP. Z O.O.Nowe Miasto Lubawskie
BZP503252-N-20202020-01-162020-01-24PNOUzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnejNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP503153-N-20202020-01-162020-01-27PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek termicznych, nośników danych w 5 pakietach dla potrzeb WSZ w ElbląguWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP503124-N-20202020-01-162020-01-23LELPrzeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2020/2021MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP502820-N-20202020-01-162020-02-03PNOOdbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w DarłowieZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH—MUZEUM W DARŁOWIEDarłowo
BZP502647-N-20202020-01-162020-01-27PNOGeneralny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 4 części.ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHOlsztyn
BZP502423-N-20202020-01-162020-01-27PNOModernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kutnowskiego bez m. Kutno - etap IIPOWIAT KUTNOWSKIKutno
TED019530-20202020-01-152020-02-20PNOKompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uczelnią wraz ze świadczeniem usług rozwojuUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED018870-20202020-01-152020-01-31PNODostawa 3-letniej subskrypcji dla wszystkich pracowników oprogramowania biurowego wraz z usługą chmurową, systemów operacyjnych desktop, narzędzi analiz danychSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
TED018864-20202020-01-152020-02-17PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP503196-N-20202020-01-152020-01-23PNODostawa urządzeń sieciowych na potrzeby sieci lokalnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI—WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
BZP503126-N-20202020-01-152020-01-23PNOAsysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise SecurityNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP503107-N-20202020-01-152020-01-24PNOZakup asysty technicznej do posiadanych licencji Red HatCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP503104-N-20202020-01-152020-01-23PNOZakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej dwunastu Sądów Rejonowych - Sądów Funkcjonalnych wraz z opieką informatyczną na okres 48 miesięcy od zakończenia wdrożeniaSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUPoznań
BZP503083-N-20202020-01-152020-01-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.14.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP503062-N-20202020-01-152020-01-23PNOZakup oprogramowania na potrzeby Polskiego Wydawnictwa MuzycznegoPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP503041-N-20202020-01-152020-01-28PNO„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” – zakup wyposażeniaGMINA DALIKÓWDalików
BZP503031-N-20202020-01-152020-01-23PNODostawa podnośników samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu oraz dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Wolbromiu w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP503019-N-20202020-01-152020-01-23PNODzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP503011-N-20202020-01-152020-01-23PNOdostawa systemów operacyjnych w ilości 122 szt. dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu BadawczegoINSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP502980-N-20202020-01-152020-01-28PNOZakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie” – 3 Części.GMINA KARCZEWKarczew
BZP502975-N-20202020-01-152020-01-24PNOZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ MONITORÓW INTERAKTYWNYCH Z WBUDOWANYM KOMPUTEREM OPS WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ PRZEPROWADZENIE min. 60-CIO MINUTOWEGO SZKOLENIA Z OBSŁUGI SPRZĘTU, na potrzeby projektu pn. „Zawodowo i profesjonalnie ”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP502840-N-20202020-01-152020-01-23PNOUsługa telekomunikacyjnaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP502800-N-20202020-01-152020-01-23PNODostawa maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w OleckuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHOlecko
BZP501756-N-20202020-01-152020-01-23PNOAsysta techniczna systemu windykacji należności oraz zarządzania strefą płatnego parkowania SEGA w roku 2020ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
TED018039-20202020-01-142020-02-24PNOZwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł w województwie kujawsko-pomorskim. Zadania nr 4-6ENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań
TED016877-20202020-01-142020-02-17PNODostawa, montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze dzielnicy Wilda i osiedla św. Łazarz w PoznaniuZARZĄD DRÓG MIEJSKICHPoznań
TED016784-20202020-01-142020-02-20PNORozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
TED015841-20202020-01-142020-02-17PNORozbudowa rdzenia sieci SAN opartej o przełączniki klasy DCX 8510-8 posiadane przez Zamawiającego na potrzeby projektu CHDCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED015836-20202020-01-142020-02-17PNODostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w CzartajewiePOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED015829-20202020-01-142020-02-18PNODostawa, instalacja, konfiguracja oraz serwis gwarancyjny dysków twardych SSD oraz NL-SASORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED015825-20202020-01-142020-02-17PNODostawa 26 sztuk stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztamiSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP502796-N-20202020-01-142020-01-22PNOPrzygotowanie projektu oraz wdrożenie strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura KarierUNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP502778-N-20202020-01-142020-01-24PNODostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP502678-N-20202020-01-142020-01-22PNOŚwiadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP502650-N-20202020-01-142020-01-22PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego "Czasopismo Techniczne / Technical Transactions" - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznychPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP502633-N-20202020-01-142020-01-22PNOPrzetarg nieograniczony 5/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 części.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP502623-N-20202020-01-142020-01-22PNODostawa komputera, dysków zewnętrznych, wewnętrznych i pamięci RAM oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP502589-N-20202020-01-142020-01-22PNOPN 1/01/2020 – asysta OracleINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
BZP502585-N-20202020-01-142020-01-22PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we WrześniSTAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP502530-N-20202020-01-142020-01-22PNOświadczenie usług serwisowych systemu Hipokrates Plus oraz Infomedica/AMMSZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
BZP502492-N-20202020-01-142020-01-22PNODostawa środków trwałych, wyposażenia i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych42UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP502466-N-20202020-01-142020-01-23PNOGeneralny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z podziałem na części (3).ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHOlsztyn
BZP502269-N-20202020-01-142020-01-23PNOWykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2020 rokuZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHLublin
BZP502182-N-20202020-01-142020-01-22PNOZakup akcesoriów do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP501676-N-20202020-01-142020-01-29PNOUsprawnienie instalacji wentylacji wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniach nr 026-029 w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka.UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED013358-20202020-01-132020-02-13PNODostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkamiINSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED013303-20202020-01-132020-02-17PNODostawę 4 szt. switchy dla Uczelnianego Centrum Informatyki – KC-zp.272-11/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP502372-N-20202020-01-132020-01-21PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Sekcji Systemów Zarzadzania Uczelnią.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP502334-N-20202020-01-132020-01-22PNOZakup i dostawa programu antywirusowego dla Wojskowego Instytutu ŁącznościWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP502310-N-20202020-01-132020-01-21PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMSSZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.Września
BZP502304-N-20202020-01-132020-01-21PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP502283-N-20202020-01-132020-01-21PNOOpieka serwisowa informatycznego systemu szpitalnego - HISCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP502265-N-20202020-01-132020-01-21PNOZP/BZP/242-003/2020 Zakup oprogramowania do weryfikacji kodu źródłowego w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP502253-N-20202020-01-132020-01-23PNORozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP502218-N-20202020-01-132020-01-21PNODostarczenie pakietu serwisowego (maitenance producenta ) dla eksploatowanego systemu IBM Qradar SIEMWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP502178-N-20202020-01-132020-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP502175-N-20202020-01-132020-01-21PNOAsysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise SecurityNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP502140-N-20202020-01-132020-01-23PNOZakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia w ramach projektu „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców” Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowyGMINA TRZEMESZNOTrzemeszno
BZP502091-N-20202020-01-132020-01-28PNOModernizacja, rozbudowa i przebudowa głównego wejścia do budynku wraz z stanowiskiem kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Budowa systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu obornickiego.KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACHOborniki
BZP501925-N-20202020-01-132020-01-22PNODostawa i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie KłodzkimGMINA LEWIN KŁODZKILewin Kłodzki
BZP501813-N-20202020-01-132020-01-21PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP501126-N-20202020-01-132020-01-28PNOObsługa informatyczna zawodów m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar czasu oraz dostawa numerów startowychMŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAWWrocław
TED011474-20202020-01-102020-02-12PNOGeneralny Pomiar Ruchu 2020 w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadaniaWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZIŁódź
TED011335-20202020-01-102020-02-12PNOKonserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmianGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa
TED010456-20202020-01-102020-02-13PNOZakup monitorów dla pracowników Centrum Informatycznego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP502012-N-20202020-01-102020-01-20PNODostawa monitorów, drukarek, skanerów do dokumentów i komputerów10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP502003-N-20202020-01-102020-01-21PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM - OBSZAR „CZARNA”POWIAT ŁAŃCUCKIŁańcut
BZP501990-N-20202020-01-102020-01-20PNODostawa sprzętu i oprogramowaniaPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP501943-N-20202020-01-102020-01-24PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zawodowców z Głogowa! - Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie"ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIEGłogów
BZP501915-N-20202020-01-102020-01-20PNOZakup wyposażenia TIK do inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle”MIASTO JASŁOJasło
BZP501914-N-20202020-01-102020-01-21PNORozbudowa biblioteki taśmowej o 2 napędy LTO-7 wraz z niezbędnym osprzętem, montażem, konfiguracją i taśmami LTO-7 dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP501910-N-20202020-01-102020-01-20PNOUtrzymanie Zintegrowanego systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Klimatu, świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej, konsultacji zdalnych (100 godzin) i wizyt konsultanta (30 wizyt) oraz wykonanie opisanych szczegółowo modyfikacjiMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP501908-N-20202020-01-102020-01-22PNO„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIE ON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice
BZP501905-N-20202020-01-102020-01-24PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie"ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH I BRANŻOWYCH W GŁOGOWIEGłogów
BZP501901-N-20202020-01-102020-01-21PNOGeneralny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników – z podziałem na części: Część 1 – RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec – sierpień), Część 2 – RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec – sierpień), Część 3 – RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień – listopad), Część 4 – RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień – listopad)ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIEKraków
BZP501841-N-20202020-01-102020-01-20PNOPN-1/20 Rozbudowa pojemności macierzy EMC ISILON NL-410 do archiwizacji i dystrybucji badań diagnostycznych wraz ze wsparciem technicznym.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP501840-N-20202020-01-102020-01-20PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPEWNIENIU STAŁEGO DOSTĘPU DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ DROGĄ KABLOWĄ, WRAZ Z ZAINSTALOWANIEM PRZEZ OPERATORA ZAKOŃCZENIA SIECI W 16 LOKALIZACJACH POMORSKIEGO GARNIZONU POLICJIKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP501815-N-20202020-01-102020-01-27PNOBudowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej, gmina SwarzędzGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP501799-N-20202020-01-102020-01-20PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W NOWYM DWORZE GDAŃSKIMKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP501770-N-20202020-01-102020-01-17PNOUsługa dostępu do Internetu na okres 3 latPOLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
BZP501736-N-20202020-01-102020-01-22PNOUsługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny pracochłonności usług informatycznych w projekcie e-DoręczeniaMINISTER CYFRYZACJIWarszawa
BZP501727-N-20202020-01-102020-01-22PNOPrzetarg nieograniczony na zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCO, nr sprawy ZP/2931/U/19UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP501701-N-20202020-01-102020-01-20PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP501447-N-20202020-01-102020-01-22PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych przy ul. Szosa Baranowicka 35 w ZaściankachPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP501414-N-20202020-01-102020-01-29PNOBudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji FirlejGMINA FIRLEJFirlej
BZP501325-N-20202020-01-102020-01-21PNODoposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania: Doposażenie 9 szkół w sprzęt TIKMIASTO JELENIA GÓRAJelenia Góra
BZP501258-N-20202020-01-102020-01-27PNOPrzebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala WielospecjalistycznegoSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP500604-N-20202020-01-102020-01-20PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
TED008757-20202020-01-092020-02-13PNOZaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej: w podziemiach olkuskiego ratusza i w piwnicach budynku dawnego StarostwaMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP501662-N-20202020-01-092020-01-21PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP501631-N-20202020-01-092020-01-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP501615-N-20202020-01-092020-01-21PNOUsługa dostępu do internetowej platformy informacji o lekach dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP501606-N-20202020-01-092020-01-17PNODostawa oprogramowania antywirusowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP501582-N-20202020-01-092020-01-17PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych systemu monitoringu efektów energetycznych i ekologicznych instalacji kolektorów słonecznychZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKIJasło
BZP501561-N-20202020-01-092020-01-20PNODostawa ultrabooków ze stacjami dokującymiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP501533-N-20202020-01-092020-01-17PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP501457-N-20202020-01-092020-01-17PNODostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych.4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP501420-N-20202020-01-092020-01-17PNODostawa i instalacja sprzętu teletechnicznego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum NGO w Środzie Śląskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową drogi Al. J. Korczaka”GMINA I MIASTO ŚRODA ŚLĄSKAŚroda Śląska
BZP501362-N-20202020-01-092020-01-20PNORozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowejUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP501283-N-20202020-01-092020-01-17PNOUsługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO.URZĄD MIASTAZielona Góra
BZP501203-N-20202020-01-092020-01-30PNOPrzebudowa i remont wybranych pomieszczeń w budynkach CMKP przy ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie (nr sprawy: ZP-10/2020)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
BZP501123-N-20202020-01-092020-01-20PNODostawa zestawu komputerowego (stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz)UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED007567-20202020-01-082020-02-03POGZakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I. Zakup infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwaKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED006771-20202020-01-082020-01-23PNONadzór autorski i objęcie opieką serwisową Zintegrowanego systemu informatycznego AMMS / InfomedicaSP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIUBytom
TED006639-20202020-01-082020-02-11PNOSystem rowerów miejskich OKBike! na lata 2020–2022 II postępowanieGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, URZĄD MIASTA, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
TED006266-20202020-01-082020-02-12PNOWykonanie e-tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, dział..MIASTO USTROŃUstroń
BZP501209-N-20202020-01-082020-01-16PNOSprzęt sieciowy do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP501208-N-20202020-01-082020-01-16PNODoposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP501202-N-20202020-01-082020-01-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP501191-N-20202020-01-082020-01-16PNO2019_1_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP501089-N-20202020-01-082020-01-20PNO„Wykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP501071-N-20202020-01-082020-01-16PNODostawa stacji roboczej dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP501068-N-20202020-01-082020-01-20PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP501048-N-20202020-01-082020-01-16PNOUsługa świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z akupem 7 sztuk aparatów telefonicznych wraz z skonfigurownaymi kartami SIM do PIWet-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP501002-N-20202020-01-082020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP500963-N-20202020-01-082020-01-17PNOUsługa internetowa i telefoniczna – wg 2 pakietówINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa
BZP500949-N-20202020-01-082020-01-17PNOAktualizacja systemu dokumentacji ENDOBASE wraz z dedykowanym zestawem komputerowymNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP500941-N-20202020-01-082020-01-16PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, (31-044) Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP500866-N-20202020-01-082020-01-16PNOBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP500863-N-20202020-01-082020-01-16PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP500694-N-20202020-01-082020-01-16PNOUsługi serwisowe i wsparcie programistyczne systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0 F-K oraz K-P dla ŁUKASIEWICZ-PORTSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP500682-N-20202020-01-082020-01-17PNO„Zakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
TED004849-20202020-01-072020-02-14PNOBudowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED004799-20202020-01-072020-01-20PNOUsługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KamsoftUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED004787-20202020-01-072020-02-25PNOModyfikacje systemu centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemuCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED004277-20202020-01-072020-02-11PNOModernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej Data Center UCK w kierunku utworzenia dwóch redundantnych lokalizacji fizycznychUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
TED004265-20202020-01-072020-02-10PNODostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.Wrocław
TED004212-20202020-01-072020-02-10PNODostawa sprzętu komputerowego i sieciowego oraz drukującego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
TED004004-20202020-01-072020-02-10PNO„Budowa systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu zarządzania transportem publicznym w gminie Andrychów”GMINA ANDRYCHÓWAndrychów
BZP500798-N-20202020-01-072020-01-16PNODostawa oprogramowania do projektowania infrastruktury portów i terminali pasażerskich w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP500739-N-20202020-01-072020-01-15PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania komputerowego lub aktualizacja licencji dla wszystkich pracowników i studentów oraz pracowni komputerowych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP500663-N-20202020-01-072020-01-20PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP500648-N-20202020-01-072020-01-15PNOUsługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP500606-N-20202020-01-072020-01-17PNOZakup i montaż wyposażenia dla Kina ASTRA w Obornikach ŚląskichOBORNICKI OŚRODEK KULTURYOborniki Śląskie
TED003338-20202020-01-062020-02-07PNOBudowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.plMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED002979-20202020-01-062020-01-23PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED002912-20202020-01-062020-02-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED002909-20202020-01-062020-02-07PNODostawa komputera przenośnego – KC-zp. 272-9/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP500527-N-20202020-01-052020-01-14PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZAWęgrów
TED002657-20202020-01-032020-02-10PNOSerwis systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A. część obiektowaPGE TORUŃ S.A.Toruń
TED001882-20202020-01-032020-02-05PNO„Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem dla RZGW w Bydgoszczy”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED001873-20202020-01-032020-02-05PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznych wraz z dostępem do nowych wersji posiadanych systemówWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYLeszno
TED001230-20202020-01-032020-02-05PNOZakup urządzeń serwerowych dla PGWWP wraz z usługą instalacjiPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED001224-20202020-01-032020-02-05PNODostawa i subskrypcja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Data Protector bądź oprogramowania równoważnego ze wsparciem technicznym i wsparciem merytorycznymNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP500478-N-20202020-01-032020-01-22PNOMałe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiegoURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski
BZP500447-N-20202020-01-032020-01-14PNOUsługa pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w KrakowieZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP500404-N-20202020-01-032020-01-20PNORozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap IIIGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP500399-N-20202020-01-032020-01-21PNOBudowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w LęborkGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP500374-N-20202020-01-032020-01-31PNODostawa licencji do platformy e-usługSAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKUSłupsk
BZP500364-N-20202020-01-032020-01-27PNOTermomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. Fałata 2H w systemie zaprojektuj - wybudujGMINA WILKOWICEWilkowice
BZP500351-N-20202020-01-032020-01-13PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego - część 2URZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP500324-N-20202020-01-032020-01-14PNODostawa skanerów i oprogramowania do digitalizacji zasobów kulturowychGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP500322-N-20202020-01-032020-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0089/17-00, w podziale na 3 zadania - części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP500305-N-20202020-01-032020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.ASAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP500287-N-20202020-01-032020-01-13PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu – sprzęt do webinarów.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP500198-N-20202020-01-032020-01-13PNOSukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych, taśm termotransferowych oraz sprzętu ADC w roku 2020SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP500161-N-20202020-01-032020-01-13PNOWsparcie dla 2 sztuk urządzeń FortiGate 100EGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP500147-N-20202020-01-032020-01-14PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCIWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP500115-N-20202020-01-032020-01-13PNOUSŁUGA UDZIELENIA LICENCJI NA UŻYTKOWANIE NARZĘDZIA DO BADANIA KOMPETENCJIUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP500051-N-20202020-01-032020-01-13PNOświadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewallNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP500049-N-20202020-01-032020-01-14PNOCRZP/1/2020/AZP Zakup licencji oprogramowania graficznego w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętnościUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP499581-N-20202020-01-032020-01-13PNOdostawa serwerów do modernizacji systemu wirtualizacjiFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP499328-N-20202020-01-032020-01-15PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP499291-N-20202020-01-032020-01-13PNODOSTAWA I WDROŻENIE ORAZ SERWIS PROGRAMU DO OBSŁUGI FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, REHABILITACJI DZIENNEJSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJHajnówka
BZP499168-N-20202020-01-032020-01-14PNODostawa artykułów biurowych, tonerów, płytek CD i DVD, oraz opasek kodów kreskowychSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED000942-20202020-01-022020-02-06PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMSTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED000558-20202020-01-022020-02-06PNOKompleksowa usługa informatyczna dotycząca realizacji projektu eUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – etap II oraz dostawa środków trwałych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożeniem i konfiguracjąWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED000493-20202020-01-022020-02-14PNOZaprojektowanie, wykonanie, implementacja, obsługa i utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji nr rejestracyjnychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED000199-20202020-01-022020-02-03PNODostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wy..INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED000177-20202020-01-022020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED000155-20202020-01-022020-02-10PNOOdnowienie wsparcia dla licencji IBM Informix, IDS, IWA, 4GL na okres 2 latZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED000130-20202020-01-022020-02-05PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zarząd..PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP500234-N-20202020-01-022020-01-10PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP500216-N-20202020-01-022020-01-10PNOZakup zestawów komputerowych dla szkół Gminy WrześniaGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP500118-N-20202020-01-022020-01-10PNOUsługi serwisowe systemu Simple ERPINSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCHPuławy
BZP500110-N-20202020-01-022020-01-13PNODOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA ROK 2020REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKUSzczecinek
BZP500105-N-20202020-01-022020-01-10PNOModernizacja systemu informatycznegoSZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów
BZP500028-N-20202020-01-022020-01-15PNOZP/1/PN/20SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP500003-N-20202020-01-022020-01-10PNOWyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna) w ramach projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGOCiechanów
BZP499917-N-20202020-01-022020-01-09PNODostawa fabrycznie nowych kieszeni transportowych do dystrybucji kinowej DCI.TELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP498261-N-20202020-01-022020-01-10PNOWsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP497439-N-20202020-01-022020-01-10PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 – sprzęt drobnyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
TED622224-20192019-12-312020-02-06PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego systemów VizRT w CUP i TAI przez okres 36 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED621510-20192019-12-312020-02-03PNOZad. 5 „Budowa instal. termicznej hydrolizy osadu”, zad. 6 „Budowa instal. do usuwania azotu”, zad. 7 „Budowa instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi"MIASTO ŁÓDŹ – URZĄD MIASTA ŁODZIŁódź
BZP639433-N-20192019-12-312020-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP639420-N-20192019-12-312020-01-10PNOZakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GISGMINA MOGILNOMogilno
BZP639416-N-20192019-12-312020-01-30PNOZakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do szkół w ramach realizacji projektu Dobra szkoła – lepszy uczeńMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP639397-N-20192019-12-312020-01-09PNOPrzetarg nieograniczony na usługi programistyczne w zakresie stworzenia systemu repozytoryjnego dla danych naukowych - Open Forest DataINSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKBiałowieża
BZP639394-N-20192019-12-312020-01-15PNOModernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACHJuchnowiec Kościelny
BZP639391-N-20192019-12-312020-01-14PNODostawa w ramach „Leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch serwerów typu RACK dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP639381-N-20192019-12-312020-01-13PNODOSTAWA PAKIETU BIUROWEGO OFFICE ORAZ OFFICE 365 LUB OPROGRAMOWANIA RÓWNOWAŻNEGO DLA JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP639375-N-20192019-12-312020-01-14PNODostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn."Modernizacja Kina Renesans w Rykach"MIEJSKO—GMINNE CENTRUM KULTURYRyki
BZP639371-N-20192019-12-312020-01-09PNODostawa zestawu do rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej oraz sprzętowego firewall IDS/IPSINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP639363-N-20192019-12-312020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SPZOZ Warszawa Wola-ŚródmieścieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA—ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP639350-N-20192019-12-312020-01-08PNOZakup licencji i wsparcia do systemu MDMAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP639337-N-20192019-12-312020-01-10PNOZakup z dostawą części komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP639322-N-20192019-12-312020-01-17PNOROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok
BZP639296-N-20192019-12-312020-01-08PNOŚwiadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa
BZP639250-N-20192019-12-312020-01-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP639237-N-20192019-12-312020-01-10PNOUsługa wydruku centralnego dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP639219-N-20192019-12-312020-01-10PNOZakup i instalacja programu komputerowego do nauki przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w ramach projektu pn. „Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”POWIAT TCZEWSKITczew
BZP639214-N-20192019-12-312020-01-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznychGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP638963-N-20192019-12-312020-01-10PNOŚwiadczenie usługi serwisu i Hotline, modyfikacji systemu do posiadającego przez Zamawiającego Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zrealizowanego w projekcie „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP638472-N-20192019-12-312020-01-17PNOZakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOKatowice
BZP638101-N-20192019-12-312020-01-15PNORozbudowa studia grafiki komputerowejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP637945-N-20192019-12-312020-01-09PNODostawa oprogramowania do zarządzania oraz rejestracji zgłoszeń serwisowychWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP637837-N-20192019-12-312020-01-15PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.” - nr BPR.BIT.25.34/2019/PNPOLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.Warszawa
BZP637817-N-20192019-12-312020-01-14PNORozbudowa systemu VSM w Telewizyjnej Agencji InformacyjnejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED620249-20192019-12-302020-02-04PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”G—TERM ENERGY SP. Z O.O.Strzelno
TED620235-20192019-12-302020-01-29PNODostawa urządzeń mobilnych specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów oraz innym wyposażeniem dodatkowym dla granicznych oddziałów celnych oraz komórek kontrolnych Służby Celno-SkarbowejMINISTER FINANSÓWWarszawa
BZP639160-N-20192019-12-302020-01-10PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft Office 365, rozbudowa systemu CCTV oraz rozbudowa systemu prezentacji obrazu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP639129-N-20192019-12-302020-01-07PNODostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem specjalistycznym na potrzeby Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
BZP639086-N-20192019-12-302020-01-08PNODostawa licencji serwerowych oprogramowaniaCENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP639075-N-20192019-12-302020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 pakiety.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP639064-N-20192019-12-302020-01-10PNOSerwis witryn internetowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP639060-N-20192019-12-302020-01-10PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP639052-N-20192019-12-302020-01-08PNOUsługi wsparcia i rozwoju systemu ERPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP639050-N-20192019-12-302020-01-10PNOZakup sprzętu komputerowego oraz sieciowego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP639008-N-20192019-12-302020-01-09PNOOpieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP638998-N-20192019-12-302020-01-08PNOUtworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” – powiat kędzierzyńsko – kozielski i namysłowskiPOWIAT OPOLSKIOpole
BZP638991-N-20192019-12-302020-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP638940-N-20192019-12-302020-01-08PNODostawa wielostanowiskowej licencji oraz trzyletniej subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z wdrożeniem dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP638925-N-20192019-12-302020-01-08PNODostawa oprogramowania i terminali do odbioru kluczy dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP638877-N-20192019-12-302020-01-10PNOUsługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót PodlasiaWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP638858-N-20192019-12-302020-01-31PNOTermomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Etap IWIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE.Stara Łubianka
BZP638642-N-20192019-12-302020-01-10PNOZAKUP I DOSTARCZENIE LICENCJI DLA JIRA SERVICE DESK, WTYCZEK ORAZ ODNOWIENIA WSPARCIA DLA POSIADANYCH LICENCJI.GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP638471-N-20192019-12-302020-01-09PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dodatkowymi modułami dla NCBR.NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP638026-N-20192019-12-302020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu prakingowego dla Politechniki Łódzkiej.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
TED619733-20192019-12-272020-01-08PNOZapewnienie pakietu roboczogodzin na wykonywanie Modyfikacji Systemu Sz@firPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED619721-20192019-12-272020-02-07PNOWybór projektanta na opracowanie dokumentacji studyjno-projektowej budowy obiektu technologicznego typu Data CenterPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED619622-20192019-12-272020-02-07PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin
TED619621-20192019-12-272020-02-07PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin
TED619572-20192019-12-272020-02-05PNOBudowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Poznania poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacjiENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań
TED618799-20192019-12-272020-01-10PNOŚwiadczenie usługi serwisowej systemu CliniNET, NetRAAD i systemu apteki szpitalnej Eurosoft Apteka oraz migracja danych na bazę OracleCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
TED618774-20192019-12-272020-02-04PNOZorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach publicznych w AugustowieGMINA MIASTO AUGUSTÓWAugustów
TED618768-20192019-12-272020-02-03PNOPrzygotowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED618753-20192019-12-272020-01-28PNODostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-TwardogóraGMINA TWARDOGÓRATwardogóra
TED618618-20192019-12-272020-02-07PNOZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadaniaAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED618584-20192019-12-272020-01-28PNODoradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED617823-20192019-12-272020-01-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja V/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED617804-20192019-12-272020-01-29PNORozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuGMINA LUBLINLublin
TED617747-20192019-12-272020-01-29PNODostawa sprzętu komputerowegoGMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
TED617743-20192019-12-272020-01-28PNODostawa sprzętu do realizacji video, urządzeń do projekcji i obsługi multimediów oraz systemu sterowania oświetleniem scenicznym dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we WrocławiuNARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGOWrocław
TED617728-20192019-12-272020-01-28PNODostawa systemu do analizy polimorfizmów dna metodą elektroforezy kapilarnej (sekwenator 8 kapilarny z 6-kolorowym systemem detekcji)INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SP. Z O.O.Bydgoszcz
TED617714-20192019-12-272020-01-28PNODostawa 1 szt. serwera plików dla WEAIiIB – KC-zp.272-806/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED617710-20192019-12-272020-01-28PNOBudowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGMINA LUBLINLublin
TED617615-20192019-12-272020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN z podziałem na 5 częściCENTRUM ASTRONOMICZNE IM. M. KOPERNIKA PANWarszawa
TED617383-20192019-12-272020-02-04PNOWykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie – sprawa 86/2019STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP638808-N-20192019-12-272020-01-08PNOUsługa programistyczna modyfikacji systemu klasy ERP w zakresie Ustawy 2.0 dla UKSWUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP638761-N-20192019-12-272020-01-15PNODostawa oprogramowania do obliczeń i analiz MES/FEM (metodą elementów skończonych/Finite Element Method) oraz jednostki obliczeniowej.INSTYTUT KOLEJNICTWAWarszawa
BZP638759-N-20192019-12-272020-01-08PNOWsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi systemów dziedzinowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP638757-N-20192019-12-272020-01-10PNOPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazówGMINA ZAGÓRZZagórz
BZP638392-N-20192019-12-272020-01-10PNORozbudowa Centrum Monitoringu Sygnałów AlarmowychMUZEUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
TED616786-20192019-12-242020-01-27PNOZakup usługi ATiK dla produktów OraclePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED616772-20192019-12-242020-01-08PNOUdostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania firmy ORACLE oraz usług zaawansowanego wsparcia ACSPOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED616342-20192019-12-242020-02-04PNOBudowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiegoENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań
TED616340-20192019-12-242020-02-05PNOModernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznegoENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań
TED616338-20192019-12-242020-02-05POGBudowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacjiENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań
TED614916-20192019-12-242020-01-08PNOZakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty technicznej dla systemu TETA ZP-DI-123/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED614859-20192019-12-242020-01-30PNOOpracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, obejmującego wdrożenie uniwersyteckiego systemu obsługi studiów (USOS), dostawę i wdrożenie systemu zarządzania uczelnią (ERP) ..PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
TED614847-20192019-12-242020-01-27PNOUtrzymanie elementów ZSOMiZ ruchem na autostradzie A4 (odcinek węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz SIA w ciągu AOW (A8) wraz z gł. magistralą światłowodową i syst. telefonii alarmowej SOS (AOW)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCLAWIUWrocław
TED614843-20192019-12-242020-01-07PNODostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkoleniaPOWIAT BIELSKIBielsko-Biała
TED614830-20192019-12-242020-01-27PNOŚwiadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej Simplivity na okres 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED614784-20192019-12-242020-01-23PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – 7 częściPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa
TED614773-20192019-12-242020-01-31PNOOkresowa konserwacja wraz z serwisem dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED614597-20192019-12-242020-01-27PNOZakup usług telekomunikacji GSM wraz z dostawą aparatów komórkowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED614568-20192019-12-242020-01-24PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania systemu FingerPrint (FP), sprawa nr 316/BŁiI/19/DGKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED614331-20192019-12-242020-01-28PNOWykonanie modułu obsługi procesu sprawozdawczości i kontroli (MOPSiK)NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED614299-20192019-12-242020-01-24PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osóWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED614292-20192019-12-242020-01-30PNOUtworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IVPOWIAT LUBELSKILublin
TED612852-20192019-12-242020-02-14PNOWdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskimINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED612825-20192019-12-242020-01-28PNODostawa sprzętu komputerowego (3 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED612791-20192019-12-242020-01-30PNOZakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED612735-20192019-12-242020-01-31PNOZestawy kardiomonitorów z centralą, kardiomonitory z modułem transportowym, zestaw do telemetrii elektrokardiograficznejSZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED612619-20192019-12-242020-01-24PNOPrzetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg
TED612615-20192019-12-242020-01-27PNODostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED612567-20192019-12-242020-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla UJK ADP.2301.68.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED612566-20192019-12-242020-01-24PNOPodniesienie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii zapasowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED612494-20192019-12-242020-01-29PNODostawa i wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem IT oraz tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programowąWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
TED612315-20192019-12-242020-01-30PNOZakup sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED612312-20192019-12-242020-01-30PNODostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostek Czchów – obszar wiejski i Dębno w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”POWIAT BRZESKI, STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED611681-20192019-12-242020-01-27PNOPrzebudowa dworca kolejowego Zajezierze k. DęblinaPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP638700-N-20192019-12-242020-01-08PNOZakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP638698-N-20192019-12-242019-12-31PNO"Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin"GMINA JAROCINJarocin
BZP638697-N-20192019-12-242020-01-21PNOPrzebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadanie inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w JarocinieMUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
BZP638695-N-20192019-12-242020-01-03PNODostawa wyposażenia na potrzeby projektu Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie OpatowskimPOWIAT OPATOWSKI W OPATOWIEOpatów
BZP638669-N-20192019-12-242020-01-14PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP638662-N-20192019-12-242020-01-02PNODostawa poleasingowego sprzętu komputerowego oraz pozostałego asortymentu na potrzeby COZLCENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP638616-N-20192019-12-242020-01-14PNODostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu pn. „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”POWIAT DZIERŻONIOWSKIDzierżoniów
BZP638614-N-20192019-12-242020-01-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP638379-N-20192019-12-242020-01-08PNODostawa serwera [OP-IV.272.113.2019.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED610954-20192019-12-232020-01-08PNOŚwiadczenie usługi III linii wsparcia dla systemu CC&B i systemu OBI EE oraz wsparcia technicznego dla systemu CC&B oraz systemu OBI EEPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED609822-20192019-12-232020-01-23PNOUsługa wparcia techniczno-merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW)WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED609792-20192019-12-232020-01-28PNOZakup usługi utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna e-drewnoZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED609765-20192019-12-232020-01-17PNOUsługa wdrożenia i utrzymywania obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostekIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin
TED609706-20192019-12-232020-01-21PNOZakup oprogramowania i sprzętu oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci dla uruchomienia e-usług w gminie Skarżysko-Kamienna w ramach projektu „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych"GMINA SKARŻYSKO—KAMIENNASkarżysko-Kamienna
TED609597-20192019-12-232020-01-28PNOGeneralny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIUWrocław
TED608760-20192019-12-232020-01-23PNOSukcesywna dostawa, uruchomienie i sprawowanie serwisu gwarancyjnego Kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED608707-20192019-12-232020-01-22PNOWdrożenie systemu klasy ERP w CUI do scentralizowanej obsługi obszaru EDU wraz ze świadczeniem usług utrzymaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED608697-20192019-12-232020-01-27PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED608668-20192019-12-232020-01-23PNODostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/19 – KC-zp. 272-733/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED608634-20192019-12-232020-01-08PNONajem 2 urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED608512-20192019-12-232020-01-31PNOBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DRWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP638600-N-20192019-12-232019-12-31PNODostawa 1840 licencji dla aplikacji Skilo na Platformie Salesforce lub dostarczenie rozwiązania równoważnego wraz z świadczeniem usług wsparcia technicznego.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP638597-N-20192019-12-232020-01-10PNOWykonanie nowej strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP638588-N-20192019-12-232020-01-13PNOdostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP638549-N-20192019-12-232020-01-17PNOwykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP638518-N-20192019-12-232020-01-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III” oraz w ramach utworzenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych w WąbrzeźniePOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP638515-N-20192019-12-232020-01-08PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi Serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP638480-N-20192019-12-232020-01-09PNOUsługa wsparcia technicznego i serwisowego dla serwerów typu blade wraz z wyposażeniem oraz macierzy dyskowych z dyskami i półkami dyskowymi.STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP638450-N-20192019-12-232020-01-15PNOOpracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację w tym pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn: „Przebudowa przepustu okularowego 2 x 600mm na przepust ramowy w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice, gmina ZabierzówURZĄD GMINY ZABIERZÓWZabierzów
BZP638445-N-20192019-12-232019-12-31PNOŚwiadczenie usług serwisowych systemu Medicus - online dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-95/2019).SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. J. POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP638427-N-20192019-12-232020-01-16PNOWykonanie prac programistycznych oraz aplikacji webowych dla przedsiębiorstw typu start-up inkubowanych w ramach projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP638424-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie przez okres 48 miesięcy usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-128/2019WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP638418-N-20192019-12-232020-01-03PNOświadczenie usług telekomunikacyjnychPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP638415-N-20192019-12-232020-01-10PNOPrzetarg nieograniczony na modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP638403-N-20192019-12-232019-12-31PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i multimediów dla potrzeb Szkół Podstawowych Nr 1,2 i 3 w Przasnyszu (3 części)MIASTO PRZASNYSZPrzasnysz
BZP638399-N-20192019-12-232020-01-08PNODostawa środowiska do długoterminowego przechowywania danych (backup) wraz z urządzeniami i wdrożeniem na potrzeby Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ—BIRKENAU W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP638363-N-20192019-12-232020-01-08PNOWykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP638349-N-20192019-12-232020-01-10PNOZakup aktualizacji oprogramowania na statkach powietrznych i urządzeniach mobilnychLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP638308-N-20192019-12-232020-01-03PNOBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP638300-N-20192019-12-232020-01-20PNODostawa doposażenia pracowni zawodowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodachPOWIAT JAROCIŃSKIJarocin
BZP638264-N-20192019-12-232020-01-07PNO„Przedłużenie pakietu licencji obejmującego: gwarancję, wsparcie techniczne, możliwość aktualizacji oprogramowania dla przełączników sieciowych używanych przez Zamawiającego”POLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP638215-N-20192019-12-232020-01-02PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
BZP638200-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętuWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCUZgorzelec
BZP638117-N-20192019-12-232019-12-31PNOUsługa wsparcia technicznego dla macierzy 3PAR F400 i macierzy HPE 3PAR 7200cMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP638075-N-20192019-12-232020-01-10PNODostawy materiałów biurowych, papieru ksero i komputerowego, kopert oraz nośników danychZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIECieszyn
BZP637653-N-20192019-12-232020-01-10PNOZakup i wdrożenie urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych oraz oprogramowania do wirtualizacjiZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP637145-N-20192019-12-232020-01-08PNOświadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediówKANCELARIA SENATUWarszawa
BZP635487-N-20192019-12-232020-01-28PNORozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowychZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHTczew
BZP634223-N-20192019-12-232020-01-07PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP627221-N-20192019-12-232020-01-17PNOwykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED607636-20192019-12-202020-01-24PNO„Serwis systemów monitorowania GE Bently Nevada w PGE Energia Ciepła S.A.”PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED607505-20192019-12-202020-01-23PNODostawa fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO 6MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED606490-20192019-12-202020-01-22PNOOpracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED606483-20192019-12-202020-01-31PNOPrzeprowadzenie generalnego pomiaru ruchu 2020 na sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego – z podziałem na 2 części: część 1 – wykonanie pomiarów ruchu w obszarze na północ od aglomeracji gór..ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
TED606472-20192019-12-202020-01-22PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu Daktyl 3 oraz zakup puli maksymalnie 2 000 osobo-godzin wsparcia programistycznego na działania związane z modyfikacją (...)KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, BIURO FINANSÓWWarszawa
TED606447-20192019-12-202020-01-22PNOPostępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania, wdrożenia oprogramowania będącego podstawą Otwartego Portalu Edukacyjnego (OPE) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED606405-20192019-12-202020-01-21PNOUsługi kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWMWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED606370-20192019-12-202020-01-21PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM Informix w ramach Projektu „Serwis oprogramowania IBM”, część 1 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED605384-20192019-12-202020-01-27PNODoposażenie pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED605351-20192019-12-202020-02-14PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHA W SZCZECINIESzczecin
TED605319-20192019-12-202020-01-22PNODostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu pn. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą w podziale na 4 częściPOWIAT WŁOCŁAWSKI – STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED605292-20192019-12-202020-01-23PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGdańsk
TED605290-20192019-12-202020-01-22PNODostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do hemodializy wraz z systemem zarządzania danymi terapii, dostawa foteli do dializ oraz dostawa oprogramowania Microsoft wraz z licencjamiSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
TED605276-20192019-12-202020-01-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIBNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED605273-20192019-12-202020-01-21PNODostawa i wdrożenie serwerów, urządzeń sieciowych oraz ups – KC-zp.272-796/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED605263-20192019-12-202020-01-10PNOZakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED605258-20192019-12-202020-01-21PNODostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WWNiG – KC-zp.272-826/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED605249-20192019-12-202020-01-27PNODostawa podsystemu monitorowania przesyłek2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED605194-20192019-12-202020-01-23PNODostawa półek dyskowych dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED605161-20192019-12-202020-01-22PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego dla SOSW w OwińskachSTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
TED605159-20192019-12-202020-01-22PNODostawa drukarki działającej w technologii fotopolimerowejDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.Wrocław
TED604768-20192019-12-202020-01-27PNO„Zaprojektowanie i budowa masztu-wieży ppoż. przy Nadleśnictwie Ruda Maleniecka oraz dostawa i montaż sprzętu do monitoringu obszarów leśnych dla potrzeb lokalizacji pożarów, stanowiących całość ..."SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKARadoszyce
BZP638268-N-20192019-12-202020-01-09PNOBudowa parkingów dla samochodów i rowerów przy stacjach kolejowych w gminie Wieliszew w podziale na 2 częściGMINA WIELISZEWWieliszew
BZP638236-N-20192019-12-202020-01-14PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP638223-N-20192019-12-202020-01-02PNODostawa subskrypcji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń wraz z wsparciem technicznym na okres 12 miesięcySZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP638218-N-20192019-12-202020-01-24PNOWyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie: Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.GMINA MIASTO REDAReda
BZP638202-N-20192019-12-202020-01-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do Internetu dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP638196-N-20192019-12-202020-01-09PNOUsługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia serwisu internetowego wraz ze świadczeniem opieki serwisowej na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego" PN-253/19/DWCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP638168-N-20192019-12-202020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP638093-N-20192019-12-202020-01-09PNOUsługa objęcia serwisem systemu Asseco InfoMedica/AMMSSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOSieradz
BZP638091-N-20192019-12-202020-01-08PNODostawa systemu informatycznego do nadzoru, kontroli i rejestracji zdalnych sesji uprzywilejowanych, wdrożenie oraz usługa utrzymania systemuCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP638086-N-20192019-12-202020-01-03PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP638072-N-20192019-12-202020-01-07PNOUsługa świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z zakupem 7 sztuk aparatów telefonicznych wraz z skonfigurowanymi kartami SIM do PIWet-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP638059-N-20192019-12-202020-01-13PNODostawa licencji na oprogramowanie komputerowe.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP638045-N-20192019-12-202020-01-10PNOUtworzenie bazy danych BDOT500 oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Bydgoszczy realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020URZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP637968-N-20192019-12-202020-01-15PNOBudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Białogard wraz z infrastrukturą towarzyszącąNADLEŚNICTWO BIAŁOGARDBiałogard
BZP637900-N-20192019-12-202020-01-21PNODostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego systemu projekcji w planetarium Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w BiałkowieUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP637865-N-20192019-12-202019-12-30PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy adresów IPGCI SP. Z O.O.Suchy Las
BZP637801-N-20192019-12-202020-01-10PNOZP/BZP/428/2019_Dostawa i instalacja urządzeń do prowadzenia monitoringu sieci pełniących funkcję sensorów sieci, na potrzeby projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”- zadania.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP637624-N-20192019-12-202020-01-08PNOZmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obiekt zamieszkania zbiorowego (mieszkania interwencyjne) przy Północnej 125 w LublinieGMINA LUBLINLublin
BZP637607-N-20192019-12-202020-01-10PNOŚwiadczenie usług informatycznych i programistycznych na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i RekreacjiMIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYPoznań
BZP637549-N-20192019-12-202019-12-30PNOPrzesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2020 roku w Redzie.GMINA MIASTO REDAReda
BZP637476-N-20192019-12-202020-01-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP637095-N-20192019-12-202020-01-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących.PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.Rzeszów
BZP636868-N-20192019-12-202020-01-09PNOBudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji FirlejGMINA FIRLEJFirlej
BZP636313-N-20192019-12-202020-01-13PNOPełnienie czynności nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynków Zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”GMINA KIELCEKielce
BZP633968-N-20192019-12-202019-12-30LELDostawa urządzeń sieciowychGMINA LUBLINLublin
BZP630082-N-20192019-12-202020-01-08PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego urządzeń systemu DWDMZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED604314-20192019-12-192020-01-07PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego do posiadanego oprogramowania SAPPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED603088-20192019-12-192020-01-22PNOUsługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla sprzętu informatycznego i oprogramowania, wchodzącego w skład infrastruktury bezpieczeństwa Check PointKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED603077-20192019-12-192020-01-21PNOPrzeprowadzenie w ramach GPR 2020 bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odc. pomiarowych dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, O. Białystok – 6 częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED602503-20192019-12-192020-01-22PNODostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności – PIB w WarszawieINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED602500-20192019-12-192020-01-22PNODostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w OtwockuSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. A. GRUCY CMKPOtwock
TED602371-20192019-12-192020-01-20PNODostawa urządzeń wielofunkycjnych oraz komputerów dla Politechniki ŚwietokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP637819-N-20192019-12-192019-12-30PNOZakup i dostawa serwera na potrzeby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, pl. Małachowskiego 3.ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP637776-N-20192019-12-192020-01-09PNODostawa oprogramowania i sprzętu dydaktycznego do laboratorium Informatyki Śledczej Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP637694-N-20192019-12-192020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego realizowana w ramach projektu konkursowego pod nazwą: „Poznaj świat z radością ”URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACHKoluszki
BZP637683-N-20192019-12-192020-01-09PNOUsługi serwisowe Systemu Informatycznego Axapta v. 3.0 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP637665-N-20192019-12-192019-12-30PNOWytworzenie metadanych dla 59 obiektów i 62 tomów dwóch czasopism muzycznych: „Gazette musicale de Paris” (1834-1880) i „Revue musicale” (1827-1835) znajdujących się w kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach POPC Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępieNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP637662-N-20192019-12-192019-12-27PNOUsługi zarządzania projektem, koordynacji oraz doradztwa strategicznego i komunikacyjnego w odniesieniu do realizowanych przez Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czynności związanych z eksploatacją Elektronicznego Systemu Poboru OpłatINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP637633-N-20192019-12-192019-12-27PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP637570-N-20192019-12-192019-12-27PNOserwis pogwarancyjny systemu informatycznego Medicus On-LineSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA URSYNÓWWarszawa
BZP637561-N-20192019-12-192020-01-03PNOZakup i dostawa oprogramowania antywirusowego oraz urządzenia typu UTM (firewall) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w TarnowieSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZTarnów
BZP637557-N-20192019-12-192020-01-06PNODostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego realizowana w ramach projektu konkursowego pod nazwą: „ Edukacja z klasą w Gminie Koluszki”URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACHKoluszki
BZP637524-N-20192019-12-192020-01-07PNOPrzemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji - dostawa i montaż wyposażeniaGMINA MIEJSKA PRZEMYŚL—PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLPrzemyśl
BZP637500-N-20192019-12-192019-12-30PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP637496-N-20192019-12-192019-12-31PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku Dworca PKP w SkawinieURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP637326-N-20192019-12-192019-12-30PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy sześćdziesięciu dwóch czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na rok 2020 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześćdziesięciu dwóch części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP637267-N-20192019-12-192020-01-10PNOŚwiadczenie usług dosyłu do obiektów i emisji z obiektów nadawczych sygnałów programu Radia Lublin S.A.POLSKIE RADIO—REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.Lublin
BZP637232-N-20192019-12-192020-01-03PNOŚwiadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” i na potrzeby bieżącego utrzymania CEIDGMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP637185-N-20192019-12-192019-12-27PNOGeneralny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego w 2020 r. wraz z archiwizacją wyników – z podziałem na części: Część 1 – RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary marzec – sierpień), Część 2 – RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary marzec – sierpień), Część 3 – RDW Kraków i RDW Myślenice (pomiary wrzesień – listopad), Część 4 – RDW Jakubowice, RDW Nowy Sącz i RDW Tarnów (pomiary wrzesień – listopad)ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIEKraków
BZP637096-N-20192019-12-192020-01-07PNODostawa systemu informacji prawnejUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP636803-N-20192019-12-192020-01-02PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP636599-N-20192019-12-192020-01-03PNODostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnejGMINA MIASTA GDYNIGdynia
BZP636590-N-20192019-12-192020-01-09PNODostawa dysków i licencji do macierzy 3PARSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP636560-N-20192019-12-192020-01-03PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju” realizowanego przez Politechnikę Białostocką.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED601573-20192019-12-182019-12-30PNOŚwiadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&BENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED600694-20192019-12-182020-01-20PNOSerwis Instalacji Magazynu Wysokiego SkładowaniaBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED600689-20192019-12-182020-01-20PNOŚwiadczenie usług dostosowawczych i serwisowych dla systemu kadrowo-płacowego Person na okres 3 latMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED600674-20192019-12-182020-01-21PNOŚwiadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 oddziałów terenowych oraz repozytorium przez okres 12 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED600594-20192019-12-182020-01-21PNOPrzeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu RPO WM 2014–2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED600384-20192019-12-182019-12-30PNOUsługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KamsoftUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED599720-20192019-12-182020-01-20PNODostawa sprzętu, konfiguracja, dla UJKUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Kielce
TED599719-20192019-12-182020-01-22PNODostawa przełączników i urządzenia sieciowego oraz podzespołów, nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED599716-20192019-12-182020-01-20PNODostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisemGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
TED599715-20192019-12-182020-01-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego, audiowizualnego, komputerowego oraz mebli szkolnych w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED599704-20192019-12-182020-01-20PNODostawa różnych odczynników, materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki i Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa analizatorów (DFP.271.100.2019.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED599692-20192019-12-182020-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 14 zadańUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
TED599662-20192019-12-182020-01-24PNODostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP ze świadczeniem prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia oraz świadczeniem usługi serwisu (...)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED599645-20192019-12-182020-01-10PNODostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED599641-20192019-12-182020-01-21PNOZP/144/2019 Dostawa osprzętu sieciowego w ramach modernizacji sieci bezprzewodowej Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED599630-20192019-12-182020-01-17PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED599629-20192019-12-182020-03-17PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa
TED599619-20192019-12-182020-01-22PNODostawa oprogramowania dla Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Elektroniki PWr w ramach projektu „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED599519-20192019-12-182020-01-20PNODostawa cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usługZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
BZP637465-N-20192019-12-182019-12-27PNOWybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekGMINA POMIECHÓWEKPomiechówek
BZP637455-N-20192019-12-182019-12-31PNOUdostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP637428-N-20192019-12-182019-12-30PNORozbudowa środowiska hurtowni danych o pakiet oprogramowania SAS Unifield Insights wraz z wsparciem serwisowym i gwarancją na okres 36 miesięcyINSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP637341-N-20192019-12-182020-01-02PNOSprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP637225-N-20192019-12-182019-12-31INNYDostawa środków trwałych, wyposażenia i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowychUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP637215-N-20192019-12-182019-12-31PNOZakup sprzętu serwerowego, mobilnego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP637147-N-20192019-12-182020-01-07PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Komputera obliczeniowego – 1szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP637111-N-20192019-12-182020-01-13PNORemont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLUOpole
BZP636962-N-20192019-12-182019-12-30PNO„Wykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP636864-N-20192019-12-182020-01-07PNOZakup i dostawa oprogramowania na potrzeby projektu „Odkryj w sobie talent!”GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP636644-N-20192019-12-182020-01-03PNOŚwiadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych i usług głosowych dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz zakup serwera.CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.Bytom
TED597718-20192019-12-172020-01-20PNOUsługi łączności telefonicznej stacjonarnej i Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz podległych jednostek organizacyjnychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED597644-20192019-12-172020-01-17PNOUsługa zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacji komputerowych realizowana w infrastrukturze ZamawiającegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED597619-20192019-12-172020-01-17PNOŚląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrow..GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED596677-20192019-12-172019-12-30PNODostawa macierzy dyskowych oraz rozbudowa przełącznika SAN HP SN8000B dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED596654-20192019-12-172020-01-17PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych, skanera A3, projektora video i monitora wielkoformatowego w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania (...)"GMINA MIASTA RADOMIA—URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED596567-20192019-12-172020-01-17PNOZakup i wdrożenie 2 typów przełączników SAN z oprogramowaniem wraz z gwarancją i konsultacjamiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED596523-20192019-12-172020-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowychWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 44
TED596506-20192019-12-172020-01-17PNOZakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personeluZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED596484-20192019-12-172020-01-17PNODostawa, montaż, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieliMIASTO POZNAŃPoznań
TED596240-20192019-12-172020-01-29PNORoboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa, etap I – przebudowa skrzyżowania dw nr 786 w m. Święta AnnaZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP637088-N-20192019-12-172020-01-07PNODostawa i montaż wodomierzy oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach na terenie Miasta Terespol w ramach projektu pn.: „Efektywna gospodarka wodno –ściekowa w mieście Terespol”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W TERESPOLUTerespol
BZP637049-N-20192019-12-172019-12-30PNOSprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we WrocławiuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP637041-N-20192019-12-172020-01-03PNOSprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP636992-N-20192019-12-172019-12-30PNOPrenumerata bazy danych AccessMedicine, AccessPediatrics oraz USMLEEasy dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP636990-N-20192019-12-172019-12-30PNOWsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM EnviroGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP636948-N-20192019-12-172019-12-30PNOUsługa serwisu oprogramowania systemów posiadanych przez SPSZOZ „Zdroje” w pakietachSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP636935-N-20192019-12-172019-12-24PNO„Zakup i dostawa pięciu fabrycznie nowych serwerów do montażu w obudowie kasetowej.”FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP636890-N-20192019-12-172020-01-03PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do transmisji danych cyfrowych obejmujących system zapory sieciowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. ( Nr sprawy: 80.272.434.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP636875-N-20192019-12-172020-01-03PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.432.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP636872-N-20192019-12-172020-01-02PNORealizacja usługi wdrożenia systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznychUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP636861-N-20192019-12-172020-01-10PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPS.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP636841-N-20192019-12-172019-12-31PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i serwisowych, dzierżawa centrali telefonicznej cyfrowej oraz obsługa łączy internetowych Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej SoliWS SPZOZNowa Sól
BZP636795-N-20192019-12-172019-12-27PNONaprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawa tonerów w 2020 r.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP634753-N-20192019-12-172020-01-02PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, (31-044) Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP634668-N-20192019-12-172019-12-27PNO„Bieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem Kontroli dostępu i identyfikacji kibiców oraz systemem CCTV i obsługa w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa
BZP631667-N-20192019-12-172020-01-08PNOPrzygotowanie, wdrożenie oraz integracja systemu aplikacji internetowej wraz z opieką serwisowąGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED594984-20192019-12-162020-01-20PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED594948-20192019-12-162020-01-29PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUTPOWIAT DĄBROWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJDąbrowa Tarnowska
TED594291-20192019-12-162020-01-16PNOPrzetarg nieogr. na dostawę sprz. komput., multimed., audiowiz., pomiar. i oprogr. w ramach proj. „Wyprac. modeli współpracy szkoły zawod. z uczelnią wyższą dla zawodów tech. elektr. i tech. mechatr."GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED594234-20192019-12-162020-01-16PNODostawa 300 zestawów komputerowych klasy PCMIASTO POZNAŃPoznań
TED594215-20192019-12-162020-01-13PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”POWIAT RYPIŃSKIRypin
TED594154-20192019-12-162020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED594152-20192019-12-162019-12-30PNOZakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowymZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP636800-N-20192019-12-162019-12-24PNOZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP636789-N-20192019-12-162019-12-23PNOOpieka serwisowa, powdrożeniowa SIMPLE. ERPSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGOWarszawa
BZP636788-N-20192019-12-162019-12-24PNODostawa licencji Oprogramowania Antywirusowego typu Smart Security oraz urządzenia (serwer) ochrony poczty-e-mail - rozwiązanie antyspam z mechanizmem sandbox dla jednostek Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP636755-N-20192019-12-162019-12-23PNODostawę urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt”PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O.Nadarzyn
BZP636716-N-20192019-12-162019-12-24PNOSPRAWOWANIE SERWISU INFORMATYCZNEGO OBEJMUJĄCEGO ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SZPITALA WRAZ Z KOMPLEKSOWYM SERWISEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INFRASTRUKTURY ITSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP636713-N-20192019-12-162019-12-24PNORozbudowa centrali telefonicznych SiemensGDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
BZP636662-N-20192019-12-162019-12-30PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W TCZEWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP636653-N-20192019-12-162019-12-24PNOPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazówGMINA ZAGÓRZZagórz
BZP636643-N-20192019-12-162019-12-30PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP636616-N-20192019-12-162019-12-24PNOKompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RzeszowieREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWARzeszów
BZP636603-N-20192019-12-162019-12-30PNOOpracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, elektronicznego rejestru korespondencji oraz elektronicznego biura obywatela – platformy e-usług publicznych dla Urzędu Miejskiego w Kluczborku w ramach projektu pn. „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego”GMINA KLUCZBORKKluczbork
BZP636517-N-20192019-12-162020-01-10PNOPrzeprowadzenie warsztatów w oparciu o metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) na potrzeby wypracowania wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania służącego do archiwizacji prac i zarządzania wydarzeniami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP636509-N-20192019-12-162019-12-30PNOŚwiadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcyDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP636508-N-20192019-12-162019-12-30PNOZP/23/PN/19SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP636506-N-20192019-12-162019-12-24PNODostawa i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Parku Linowego w Stalowej WoliGMINA STALOWA WOLAStalowa Wola
BZP636463-N-20192019-12-162019-12-24PNOZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCANGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP636460-N-20192019-12-162019-12-24PNOZakup Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB i Simulink). Oznaczenie sprawy OZ/D/19/158/DMPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP636264-N-20192019-12-142019-12-23PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanych przez Zamawiającego portali: internetowego, intranetowego i Biuletynu Informacji PublicznejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED593373-20192019-12-132019-12-30PNOUtrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w RybnikuPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED592248-20192019-12-132020-01-15PNOBieżące kompleksowe utrzymanie 3 systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w OpoluSKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD DZIAŁAJĄCY POPRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLUOpole
TED592224-20192019-12-132020-01-20PNODostawa szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED592131-20192019-12-132020-01-16PNOObiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego ŚląskaMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
TED592115-20192019-12-132020-01-15PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnychMIASTO BYDGOSZCZBydgoszcz
TED592112-20192019-12-132020-01-16PNOBudowa bazy danych rejestrów przestrzennych w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17POWIAT SANDOMIERSKISandomierz
TED592105-20192019-12-132020-01-15PNOCyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: wągrowieckiego i złotowskiegoPOWIAT WĄGROWIECKIWągrowiec
TED591176-20192019-12-132020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED591139-20192019-12-132020-01-15PNODostawa stacji roboczej i laptopów dla Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED591133-20192019-12-132020-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego, systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem dla Powiatu Lubańskiego w ramach projektu: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim (...)POWIAT LUBAŃSKILubań
TED591059-20192019-12-132020-01-21PNODostawa licencji na oprogramowanie dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej dla projektu „ZPR PWr – zintegrowany program rozwoju Politechniki Wrocławskiej” do celów edukacyjnych – zadaniaPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED591037-20192019-12-132020-01-15PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu p.poż. obszarów leśnych Nadleśnictwa Toruń – drugie postępowanieNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
TED590951-20192019-12-132020-01-14PNOZakup paliw płynnych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIBNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED590932-20192019-12-132020-01-14PNOZakup laptopówCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP636400-N-20192019-12-132019-12-20PNODostawa licencji oprogramowania serwerowych systemów operacyjnych, systemów wirtualizacyjnych oraz kompleksowego systemu kopii zapasowychŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP636389-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP636386-N-20192019-12-132019-12-23PNOZakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP636384-N-20192019-12-132019-12-23PNOZakup licencji oprogramowania służącego do wizualizacji, interpretacji i modelowania wgłębnej budowy geologicznejPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP636380-N-20192019-12-132019-12-23PNOUsługa raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych wraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLO w zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych, PN-278/19/DWCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP636372-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa sprzętu na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy MoszczenicaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWKEStaszkówka
BZP636358-N-20192019-12-132019-12-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP636329-N-20192019-12-132020-01-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP636290-N-20192019-12-132020-01-03PNOWizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP636285-N-20192019-12-132019-12-23PNOModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP636282-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa stanowisk komputerowychLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP636164-N-20192019-12-132019-12-20PNODostawa licencji na Oprogramowanie do przedoperacyjnego planowania zabiegów ortopedycznych na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.SZPITAL CZERNIAKOWSKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP636129-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa komputerów celem wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających rozwój nowoczesnych e-usług medycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGIKatowice
BZP636080-N-20192019-12-132019-12-20PNODostawa oprogramowań w podziale na trzy zadania na potrzeby Projektu IW 2020+WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJŁódź
BZP636075-N-20192019-12-132019-12-23PNOŚwiadczenie opieki serwisowej systemu Ujednoliconej Komunikacji opartej na Microsoft Skype dla Firm w 2020-2022; ZP-DI-111/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
BZP636058-N-20192019-12-132019-12-23PNOZakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producentaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP636051-N-20192019-12-132019-12-23PNO„Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACHBaćkowice
BZP636032-N-20192019-12-132019-12-23PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP636007-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa licencji i wdrożenie rozszerzeń funkcjonalności systemu SAP w zakresie raportowania, generowania oraz przechowywania dokumentów kadrowo - płacowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP635989-N-20192019-12-132019-12-23PNOŚwiadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP635963-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa licencji oraz praw do wsparcia producenta dla oprogramowania antywirusowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP635842-N-20192019-12-132019-12-20PNODostawa pięciu przełączników EthernetTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP635657-N-20192019-12-132019-12-23PNOModernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w MosinieGMINA MOSINAMosina
BZP635583-N-20192019-12-132020-01-10PNODostawa stanowiska do badań systemów informatycznych i gier z wykorzystaniem eytrackera mobilnego i eyetrackera VRZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP635511-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni kryminalistyki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „ Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP633798-N-20192019-12-132019-12-23PNOZakup projektora cyfrowego celem poprawy możliwości wyświetlenia filmów w wysokiej jakości w Kinie Odeon w SochaczewieODEON DYBIEC, ADAMIAK SP.J.Szeligi
TED589318-20192019-12-122020-01-17PNOZakup usługi ATiK (wsparcie techniczne) do posiadanego oprogramowania LIDS plus godziny konsultacji do 31.12.2022 rAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP635945-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP635908-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb NCPS SOLARIS w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635881-N-20192019-12-122019-12-23PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP635878-N-20192019-12-122019-12-20PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP635861-N-20192019-12-122019-12-20PNOwznowienie rocznej licencji na subskrypcję sygnatur bezpieczeństwa i wsparcie techniczne dla dwóch urządzeń FortiGate 200D - KC-zp.272-819/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP635835-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635819-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635795-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usługi wsparcia technicznego Microsoft Premier Support dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635768-N-20192019-12-122019-12-20PNODOSTAWA LAPTOPA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP635759-N-20192019-12-122019-12-20PNOWdrożenie e-usługi Uzgadnianie Dokumentacji Geodezyjnej w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego"POWIAT IŁAWSKIIława
BZP635732-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji TAH na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej - KC-zp. 272-775/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP635678-N-20192019-12-122019-12-20PNOZakup narzędzia informatycznego wspierającego postępowanie z danymi zgodnie z obowiązującą klasyfikacją informacjiCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP635671-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa wraz z wymianą istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP635669-N-20192019-12-122019-12-20PNO„Sprzedaż i dostawa 10 szt. komputerów przenośnych”UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP635643-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawę licencji oprogramowania ANSYS Twin BuilderINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP635642-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP635556-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa wyposażenia dla placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy SzaflaryGMINA SZAFLARYSzaflary
BZP635540-N-20192019-12-122019-12-20PNOSpecjalistyczne oprogramowanie do symulacji stacjonarnego pola magnetycznego, elektrycznego i pola przepływowego 3D z zastosowaniem metody elementów skończonych z bezterminową licencją stałą lub oprogramowanie równoważne z usługą wsparcia technicznego na okres co najmniej 12 miesięcyAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP635531-N-20192019-12-122019-12-20PNOUsługa analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP635457-N-20192019-12-122019-12-23PNODostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO)ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP635449-N-20192019-12-122019-12-20PNOUsługi eksperckie w projekcie Baltic PhytoremediationPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYGdańsk
BZP635444-N-20192019-12-122019-12-20PNOŚwiadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu informatycznego "Impuls" oraz systemu informatycznego "Eskulap"SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIPoznań
BZP635394-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania dla Biblioteki Uniwersyteckiej z podziałem na 8 zadań.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP635344-N-20192019-12-122019-12-20PNOAktualizacja i utrzymanie systemu internetowego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP634978-N-20192019-12-122019-12-23PNO„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania”AKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP634901-N-20192019-12-122019-12-20PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis (numer sprawy: ZP-1390/2019)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
BZP634274-N-20192019-12-122019-12-19PNODostawa (zakup) używanej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu o pojemności 3 m³ dla PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EKOM SP. Z O.O.Nysa
BZP632302-N-20192019-12-122019-12-20PNODostarczanie Codziennego Serwisu Informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
TED587671-20192019-12-112020-01-14PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury IT przetwarzania danych dla OGiE PGNiG wraz z uruchomieniem usług bezpiecznej archiwizacji danych sejsmicznychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED586824-20192019-12-112020-01-14PNO„Wykonanie generalnego pomiaru ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego zarządzanych przez MZDW w Warszawa z podziałem na 8 części” – nr postępowania 186/19MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIEWarszawa
TED586791-20192019-12-112020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisu oprogramowania systemu CBD-SIP-PKPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED586733-20192019-12-112020-01-29PNO„Wykonanie i wdrożenie systemu” w ramach projektu pn. „Platforma edukacyjna Teatru Polskiego w Warszawie” [z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIEWarszawa
TED586589-20192019-12-112020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez ZamawiającegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED586048-20192019-12-112019-12-30PNOUmowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa SprawiedliwościSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED586016-20192019-12-112020-01-15PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED586014-20192019-12-112020-01-17PNODostawa części i akcesoriów ITKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED586009-20192019-12-112020-01-15PNODostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskimKOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIELublin
TED585972-20192019-12-112020-01-13PNODostawa komputerów, skanerów, drukarek, telefonów dla Miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED585966-20192019-12-112020-01-16PNODostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów RuchuUZDROWISKO HORYNIEC SP. Z O.O.Horyniec-Zdrój
TED585863-20192019-12-112020-01-13PNOPrzegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym – zakup specjalistycznego oprogramowaniaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED585861-20192019-12-112020-01-13PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu RTV, teletechnicznego i biurowego do pomieszczeń budynku szpitalnego nr 40SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED585860-20192019-12-112020-01-13PNODostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UWUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
TED585852-20192019-12-112020-01-14PNODostawa serwerów na potrzeby systemu EODUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP635331-N-20192019-12-112019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP635292-N-20192019-12-112019-12-19PNOZakup monitorów na potrzeby PGE Narodowego w Warszawie.PL.2012+ SP. Z O.O.Warszawa
BZP635279-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP635264-N-20192019-12-112019-12-19PNODOSTAWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP635255-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP635232-N-20192019-12-112019-12-19PNOUsługa serwisowa wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap, Enova i Planowanie PracySZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
BZP635199-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa tokenów sprzętowych EZIO PICO lub równoważnych wraz z serwisem gwarancyjnym.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP635197-N-20192019-12-112019-12-20PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP635187-N-20192019-12-112019-12-19PNODzierżawa oprogramowania do obsługi konsoli radiowej.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP635139-N-20192019-12-112019-12-19PNOPrenumerata naukowych czasopism wydawców zagranicznych wraz z seriami i suplementami na 2020 rok.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP635116-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego CliniNET i NetRaad w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na którą Instytut posiada bezterminową licencję.INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
BZP635111-N-20192019-12-112019-12-20PNOStworzenie systemu informatycznego: Portal Internetowy DialogUNIWERSYTET WARSZAWSKI—WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
BZP635108-N-20192019-12-112019-12-19LELDostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP635068-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP635061-N-20192019-12-112020-01-07PNODOKOŃCZENIE BUDOWY PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W GOSZCZYGMINA KOCMYRZÓW—LUBORZYCALuborzyca
BZP635059-N-20192019-12-112019-12-19PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z dostawąAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP635046-N-20192019-12-112019-12-19PNORozbudowa i zakup licencji na oprogramowanie do modelowania przestrzeni miejskiejCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP635020-N-20192019-12-112019-12-19PNOOdnowienie wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji FortinetSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP635006-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy KnurówGMINA KNURÓWKnurów
BZP634996-N-20192019-12-112019-12-19PNOUSŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP634990-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa licencji na chmurową wersję IBM Lotus Domino oraz IBM Spectrum Protect ze wsparciem technicznymLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP634975-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa licencji dostępowych oprogramowania MS ExchangeLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP634968-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa przełączników sieciowych dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP634952-N-20192019-12-112019-12-23PNOUsługa implementacji platformy motywacyjnej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 10/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP634949-N-20192019-12-112019-12-18PNOKopiowanie i dostawa na nośniku elektronicznym typu pendrive filmu informacyjno – edukacyjnego w ramach projektu ‘Mały DolnoŚlązak’” – okres trwałości projektuSPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP634930-N-20192019-12-112019-12-19PNOKompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA.”GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP634924-N-20192019-12-112019-12-19PNOUsługa transmisji danych monitoringu wizyjnego, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji miejskiej na terenie miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.MIASTO SZCZECINEKSzczecinek
BZP634874-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa monitorów i drukarek dla potrzeb Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie TrybunalskimPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP634841-N-20192019-12-112019-12-19PNOAktualizacja Zintegrowanego Systemu Komputerowego CogisoftAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP634802-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami przenośnymi wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP634624-N-20192019-12-112019-12-18PNODostawa specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych – słabowidzących, na potrzeby Biblioteki Uczelnianej.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZUKalisz
BZP634443-N-20192019-12-112019-12-19PNO„Asysta techniczna systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz planowania budżetu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2020”ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
TED584133-20192019-12-102020-01-10PNOWykonanie generalnego pomiaru ruchu 2020 na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z podziałem na 6 częściWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED584114-20192019-12-102019-12-23PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED583958-20192019-12-102020-01-10PNOPrzygotowanie i realizacja działań internetowych polegających na prowadzeniu, administrowaniu i obsłudze konta ogólnopolskiej kampanii społecznej (...). Postępowanie znak: ZZP-28/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED583884-20192019-12-102020-01-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 24 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED583880-20192019-12-102020-01-10PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HCL wraz z dostawą nowych licencjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED583855-20192019-12-102020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisowych angiografu Allura Xper FD10 o n/s 722026-366 wraz z wyposażeniemWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIUToruń
TED583094-20192019-12-102020-01-16PNOZakup i dostawa laptopów, zestawów komputerowych i sprzętu informatycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 częściGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
TED583093-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego sprzętu komputerowegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED583092-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego, wysokowydajnego serwera do testowania algorytmów kryptograficznych (jednostki obliczeniowe wyposażone w dedykowane do obliczeń karty graficzne) dla WIEiT - KC-zp.272-795/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED583041-20192019-12-102020-01-10PNOZakup oprogramowania do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium Ergosecurity)INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED583039-20192019-12-102020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie TrybUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Piotrków Trybunalski
TED583035-20192019-12-102020-01-10PNODostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED583028-20192019-12-102020-01-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 2 zadaniaUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
BZP634835-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu uczniów; Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu uczniów; Zadanie nr 3 - Dostawa monitorów interaktywnych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w MarianowieZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP634812-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej KętrzynGMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP634792-N-20192019-12-102019-12-19PNODostawa programów antywirusowych dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP634787-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie.SZPITAL ŚW. LEONA SP. Z O.O.Opatów
BZP634766-N-20192019-12-102019-12-18PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – 5 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP634755-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa laptopów do Klubu Seniora „Senior +” w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Płośnica”URZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP634745-N-20192019-12-102019-12-18PNODoposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowychDIECEZJA KALISKAKalisz
BZP634731-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego, peryferii, akcesoria oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym SączuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP634727-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz „Dzieciaki na 5+”AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.Ostrowiec Świętokrzyski
BZP634675-N-20192019-12-102019-12-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarek oraz serwera na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP634630-N-20192019-12-102019-12-20PNOZakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020GMINA KŁOBUCKKłobuck
BZP634619-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa komputera oraz dysków zewnętrznych, wewnętrznych i pamięci RAM dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP634603-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa aparatury wraz z oprogramowaniem do izolacji i perfuzji izolowanej nerki szczurzej (nr sprawy: UMW/IZ/PN-145/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP634576-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP634552-N-20192019-12-102019-12-18PNOusługi serwisowe dla systemu SIMPLEGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP634548-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu multimedialnego dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w BydgoszczyTEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKIBydgoszcz
BZP634484-N-20192019-12-102019-12-30PNOBudowa przyłącza teletechnicznego i elektrycznego na działkach: 297/1, 296/1, 296/2, 612, 295/4, 323/1 w obrębie geodezyjnym Bytnica, Gmina BytnicaNADLEŚNICTWO BYTNICABytnica
BZP634455-N-20192019-12-102019-12-18PNOdostawa sprzętu komputerowego - 4 częściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP634371-N-20192019-12-102020-01-15PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP634323-N-20192019-12-102019-12-19PNODostawa urządzeń informatycznych – 13 zadańAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP634310-N-20192019-12-102019-12-19PNODostawa oprogramowania antywirusowego - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP634272-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – logistyk – pakiet edukacyjny dla logistyków w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych).POWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP634271-N-20192019-12-102019-12-17PNODostawa komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZUKalisz
BZP634251-N-20192019-12-102019-12-18PNO„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.”ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHJarnołtówek
BZP634138-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa i montaż serwera oraz urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w OlsztynieARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP634109-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP633978-N-20192019-12-102019-12-18PNOświadczenie usług transmisji danych w sieci rozległej WAN Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w KrakowieMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP633856-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta LesznaMIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP633180-N-20192019-12-102019-12-18PNOOprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz ze szkoleniem i subskrypcjąSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TELE—I RADIOTECHNICZNYWarszawa
BZP625531-N-20192019-12-102019-12-18PNOZakup na rzecz PANA, zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla wyposażenia stanowiska pracy pracowników PANAMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED581015-20192019-12-092020-01-10PNODostawa, instalacja i konfiguracja serwerów oraz oprogramowaniaWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED580984-20192019-12-092020-01-10PNO„Zakup urządzeń do infrastruktury SAN”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED580980-20192019-12-092020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOElbląg
TED580968-20192019-12-092019-12-20PNODostawa licencji dla platformy IBM MainframeMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED580853-20192019-12-092020-01-10PNOZakup systemu identyfikacji pacjenta oparty na oprogramowaniu Mosaiq dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP634178-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP634145-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP634132-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa licencji Microsoft lub licencji równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP634084-N-20192019-12-092019-12-17PNOPrzetarg nieograniczony na odnowienie (dostęp do nowych wersji programu oraz subskrypcji MSDN) na okres 24 miesięcy licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z MSDN, posiadanej przez ZamawiającegoGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP634027-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa oprogramowania do analiz wytrzymałościowych oraz wykonywania rekonstrukcji do przemysłowego tomografu komputerowego METROTOM 800WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP634026-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranówŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP634025-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup switchy w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP633990-N-20192019-12-092019-12-17PNOobsługa informatyczna Sądu Rejonowego w PruszkowieSĄD REJONOWY W PRUSZKOWIEPruszków
BZP633931-N-20192019-12-092019-12-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOFUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJWarszawa
BZP633888-N-20192019-12-092019-12-30PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
BZP633862-N-20192019-12-092019-12-19PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP633841-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa po-leasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633819-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP633781-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów – 2 częściGMINA OSTRÓWOstrów
BZP633766-N-20192019-12-092019-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP633634-N-20192019-12-092019-12-16PNOZakup systemu do ochrony przed wyciekiem danych (DLP).ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAŁódź
BZP631751-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów ZamiejscowychWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP620680-N-20192019-12-092019-12-18PNODoposażenie pracowni mechatroniki: LabView, sterowniki myRIO, zestaw akcesoriów do mechatronikiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP633671-N-20192019-12-072019-12-16PNOZakup licencji aktualizującej system operacyjny MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional PL w ilości 270 sztuk na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w GdańskuSĄD REJONOWY GDAŃSK—POŁUDNIE W GDAŃSKUGdańsk
TED579241-20192019-12-062019-12-19PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED579197-20192019-12-062020-01-14PNOŚwiadczenie usługi Maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKiAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED579177-20192019-12-062020-01-03PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania FAVI a także zakup puli maksymalnie 1 000 osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją Systemu FAVIKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED579170-20192019-12-062020-01-08PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED579168-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego, Jana z Kolna, Kościuszki i KolbergaGMINA MIASTA SOPOTUSopot
TED579132-20192019-12-062020-01-09PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 rokuAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED579094-20192019-12-062020-01-10PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED579061-20192019-12-062020-01-08PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta LublinZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
TED579052-20192019-12-062020-01-08PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIUPoznań
TED578970-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED578967-20192019-12-062020-01-09PNODziałania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
TED578184-20192019-12-062020-01-08PNOZakup komponentów w ramach przebudowy warstwy L1 w SDTTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED578129-20192019-12-062020-01-15PNO„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze”PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKULublin
TED578090-20192019-12-062020-01-15PNONajem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla SJOAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP633649-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oprogramowania do maskowania danych wraz z 12-miesięczną licencją na jego użytkowanie oraz z usługą wsparcia technicznego dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP633646-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oraz aktualizacja oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP633603-N-20192019-12-062019-12-23PNOPrzebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 – Etap IMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP633601-N-20192019-12-062019-12-13PNODostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w KsiążkachPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP633581-N-20192019-12-062019-12-16PNOZP 76/19 dostawa komputerówWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633543-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.Kołobrzeg
BZP633519-N-20192019-12-062019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP633501-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP633483-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 16 i 18AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP633473-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633465-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu do fotografii cyfrowej i komputerowego do wyposażenia pracowni do digitalizacji w ramach projektu pn. „Brama do świata zbiorów”.MUZEUM CERAMIKIBolesławiec
BZP633456-N-20192019-12-062019-12-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP633417-N-20192019-12-062019-12-16PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633356-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP633354-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP633318-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku dla potrzeb realizacji projektów pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP633261-N-20192019-12-062019-12-17PNOzakup i dostawę urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633240-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa przełączników sieciowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP633225-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP633206-N-20192019-12-062019-12-16PNO„Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP633187-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa serwerów w różnych typach konfiguracji dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP633005-N-20192019-12-062019-12-20PNOSprzęt komputerowy oraz materiały komputerowe i sieciowe z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PANWarszawa
BZP632960-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP632810-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP632672-N-20192019-12-062019-12-16PNOZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, NOŚNIKÓW DANYCH, PISAKÓW LABORATORYJNYCH, PISAKÓW MEDYCZNYCH, BUTELEK DO KARMIENIA ORAZ ROLEK BILETOWYCHKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP632599-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na korzystanie na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów RejonowychSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUPoznań
BZP631963-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.98.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP631394-N-20192019-12-062019-12-16PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP630386-N-20192019-12-062019-12-30PNOModernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych i eksploatacyjnych. Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych, wewnętrznych w Mikołowie).GMINA MIKOŁÓWMikołów
TED575216-20192019-12-052020-01-08PNOZP/BZP/383/2019 Dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED575208-20192019-12-052020-01-07PNODostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznejKOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIELublin
BZP633099-N-20192019-12-052019-12-12PNO„Dostawa oprogramowania „Platforma edukacyjna wraz z instalacją i licencją”GMINA ZAGRODNOZagrodno 52
BZP633076-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup 210 sztuk licencji Windows 10 Pro BOXSĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP633075-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa Komputera PrzenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP633061-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP633032-N-20192019-12-052019-12-16PNODOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633020-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP633014-N-20192019-12-052019-12-13PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU I SĄDÓW FUNKCJONANYCHSĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU I WYDZIAŁ CYWILNYWłocławek
BZP633012-N-20192019-12-052019-12-12PNODostawa przełączników sieciowych/switchy 48 portowych dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633011-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu audiowizualnego wraz z modernizacją i instalacją w salach wykładowych kampusów UKSW w WarszawieUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP633003-N-20192019-12-052019-12-13PNOWdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP632988-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP632984-N-20192019-12-052019-12-13PNO"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP632973-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż wraz z dostawą licencji oraz zabezpieczenia w trakcie awarii urządzenia FortiMail 400C dla Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP632946-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632942-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Informatyka bez granic”POLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP632939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP632918-N-20192019-12-052019-12-13PNOModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP632903-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, macierzy typu NAS, dysków twardych do macierzy typu NAS i dedykowanych usługMIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP632900-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa zestawów komputerowychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632847-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP632809-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP632775-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632765-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 częściGMINA WIELGIEWielgie
BZP632739-N-20192019-12-052019-12-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań powstającego Centrum Usług Wspólnych w Karczewie.GMINA KARCZEWKarczew
BZP632703-N-20192019-12-052019-12-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera o wysokiej wydajności obliczeniowej dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.431.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632677-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa dostępu do narzędzia do badania ról zespołowych zawierającego pakiet jednostek testowych w ilości 600 sztukUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP632670-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”GMINA CHOJNÓWChojnów
BZP632653-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP632644-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP632621-N-20192019-12-052019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, tabletów na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP632616-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP632614-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP632586-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP632574-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632506-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU, SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIMSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP632489-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2020 roku.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP632461-N-20192019-12-052019-12-16PNODostawa i rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP632446-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Cyfrowego laboratorium językowego wraz z instruktażem użytkowania.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP632408-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa płyt różnych, płyt do nadruku, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarekWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP632407-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup dwóch licencji wieczystych bezterminowych bazy danych danych Oracle Standard Edition Two Full Use w wersji nie wyższej niż 12c wraz z aktywnym suportem na okres 12 miesięcy , zakup i dostawa urządzeń informatycznych do systemu LISCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP632387-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632371-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju oraz Urzędu Miejskiego w Krynicy-ZdrojuGMINA KRYNICA—ZDRÓJ, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRYNICY—ZDROJUKrynica-Zdrój
BZP632174-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa oprogramowania Cray Urika XC lub równoważnegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP631939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP631894-N-20192019-12-052019-12-13PNO,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP631793-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Internet na co dzień"MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP631610-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629775-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usługi dostępu bezpośredniego do MS Office 365 na okres 36 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED573960-20192019-12-042020-01-08PNOPozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowegoCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED573334-20192019-12-042020-01-07PNOZakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej PolicjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED573332-20192019-12-042020-01-07PNOPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED573328-20192019-12-042020-01-08PNODostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KULKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED573327-20192019-12-042020-01-09PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED573320-20192019-12-042020-01-07PNODostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK ADP.2301.62.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED573293-20192019-12-042020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegoMIASTO POZNAŃPoznań
BZP632377-N-20192019-12-042019-12-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę: specjalistycznych i przedmiotowych programów komputerowych do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 pt. „SZKOŁA MARZEŃ" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020GMINA I MIASTO SZADEKSzadek
BZP632347-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa systemu do zarządzania uprawnieniami oraz aktywnością kont uprzywilejowanych (ang. PIM/PAM) wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego (asysty), w tym z usługą szkolenia dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP632344-N-20192019-12-042019-12-12PNOzakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby aktualizacji oprogramowania serwerowego i klienckiego oraz pod planowane wdrożenia systemu EZD (nr postępowania 2019/77)CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP632331-N-20192019-12-042019-12-11PNO3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632324-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa monitora TV, aparatu z obiektywem oraz dodatkowego wyposażenia laboratorium multimedialnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP632317-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP632299-N-20192019-12-042019-12-11PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów ”URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP632293-N-20192019-12-042019-12-12PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632240-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP632229-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowegoUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP632196-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w TychachMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJTychy
BZP632181-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych, monitorów, laptopów i pendrive szyfrowanych sprzętowo.WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632141-N-20192019-12-042019-12-19PNOPEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA—MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP632091-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemuUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP632067-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01 oraz świadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support – zakup usługi SAP Enterprise Support (abonamentu)”GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI SP. Z O.O.Łódź
BZP632052-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage oraz Geointegrator Medium na potrzeby analizy kryminalnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP632051-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP632042-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup wraz z dostawą licencji na uaktualnienia systemu operacyjnego MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional PL i nowych licencji oprogramowania biurowego oraz użytkowego dla Sądu Rejonowego w GdyniSĄD REJONOWYGdynia
BZP632027-N-20192019-12-042019-12-12PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej/modowej.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP632025-N-20192019-12-042019-12-13PNOZP/20/PN/19SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP632020-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu”URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie
BZP632013-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożeniaPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP632000-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”MIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP631984-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEMNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
BZP631975-N-20192019-12-042019-12-13PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W TCZEWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP631969-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1. Serwer bazodanowy Pakiet 2. Komputery Pakiet 3. 1.Komputer typu All in One 2.Komputer przenośny - notebook Pakiet 4. 1.Komputer stacjonarny obudowa SFF (poleasingowy) 2.Komputer przenośny - notebook (poleasingowy) Pakiet 5. Monitor komputerowy Pakiet 6. Tablet Pakiet 7. 1.Macierz backup z protokołem iSCSI 2.Streamer zewnetrzny 3.Kontroler SAS 4.SAS cable external 5.Taśma do napędu LTO-5.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP631956-N-20192019-12-042019-12-12PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP631948-N-20192019-12-042019-12-12PNOOdbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy BarcinGMINA BARCINBarcin
BZP631919-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP631816-N-20192019-12-042019-12-16PNOProwadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIUZamość
BZP631785-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa i wdrożenie systemu do ochrony przed utratą informacjiKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP631778-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach w Gminie Gomunice w ramach projektu pn.: „Więcej wiem, więcej potrafię”GMINA GOMUNICEGomunice
BZP631747-N-20192019-12-042019-12-12PNORozbudowa bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerachMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP631726-N-20192019-12-042019-12-13PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631713-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa laptopów/notebooków na potrzeby Świetlicy ŚrodowiskowejŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAOstrowiec Świętokrzyski
BZP631665-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP631546-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa oprogramowania statystycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631336-N-20192019-12-042019-12-12PNOUSŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIEUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP631182-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"GMINA CZARNY BÓRCzarny Bór
BZP630863-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z okablowaniem strukturalnym umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej i usługa podłączenia do sieci w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość”.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP630574-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętemNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP630200-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP629935-N-20192019-12-042019-12-20PNORozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap IIIGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP628709-N-20192019-12-042019-12-19PNOBudowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w LęborkuGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP628335-N-20192019-12-042019-12-12PNOUsługi dostarczenia subskrypcji, dostępu do aktualizacji oraz przedłużenia gwarancji producenta urządzeń sieciowych WANPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
TED572652-20192019-12-032020-01-03PNOZakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów ITPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED572644-20192019-12-032020-01-03PNODostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowychAQUANET S.A.Poznań
TED571924-20192019-12-032019-12-17PNOUtrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
TED571901-20192019-12-032020-01-07PNOOdnowienie wsparcia dla oprogramowania ActiveIdentity i infrastruktury PKI Lasów PaństwowychZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED571841-20192019-12-032020-01-03POGUtrzymanie i rozwój systemu QuorumSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED570960-20192019-12-032020-01-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
TED570950-20192019-12-032020-01-10PNORozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP631679-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa komputera przenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631674-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631656-N-20192019-12-032019-12-11PNOWyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr projektu RDPS.09.02.01-02-0030/17URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIEWołów
BZP631636-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP631511-N-20192019-12-032019-12-11PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP631470-N-20192019-12-032019-12-19PNOROZBUDOWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP631461-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy.TEATR NARODOWYWarszawa
BZP631458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa obliczeniowego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP631456-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup oprogramowania biurowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP631429-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP631393-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—ŻOLIBORZWarszawa
BZP631376-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.GMINA LUBINLubin
BZP631292-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup licencji na uaktualnienia systemu operacyjnego MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional Pl i nowych licencji oprogramowania biurowego oraz użytkowego dla Sądu Okręgowego w GdańskuSĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU—ODDZIAŁ GOSPODARCZYGdańsk
BZP631273-N-20192019-12-032019-12-10PNOObjęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w JarocinieSZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O.Jarocin
BZP631237-N-20192019-12-032019-12-11PNOUtworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»POWIAT OPOLSKIOpole
BZP631236-N-20192019-12-032019-12-24PNOZP/74/2019 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznejWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP631224-N-20192019-12-032019-12-12PNOdostawa komputerów przenośnych - laptopów - 2 szt.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP631221-N-20192019-12-032019-12-11POGDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaPOWIAT GRAJEWSKIGrajewo
BZP631211-N-20192019-12-032019-12-13PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJŁowicz
BZP631205-N-20192019-12-032019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP631167-N-20192019-12-032019-12-12PNOUsługa wsparcia serwisowego i technicznegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP631140-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup i dostawa licencji na oprogramowanie Windows 10 Upgr i Office 2019 dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP631083-N-20192019-12-032019-12-30PNORozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”GMINA ŚCINAWAŚcinawa
BZP631079-N-20192019-12-032019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP631014-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKUSĄD REJONOWY GDAŃSK—PÓŁNOC W GDAŃSKUGdańsk
BZP631011-N-20192019-12-032019-12-16PNODostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631008-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Siła kwalifikacji”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIMTomaszów Mazowiecki
BZP630794-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymiZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP630688-N-20192019-12-032019-12-20PNO„Usługa dostarczenia, wdrożenia oraz utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.”POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.Poznań
BZP630687-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630674-N-20192019-12-032019-12-12PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”POWIAT OSTROWIECKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP630673-N-20192019-12-032019-12-12PNOZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCANGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP630555-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla MOPRMIASTO POZNAŃPoznań
BZP630500-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producentaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630412-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowgoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630023-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych dla K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP629940-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługi wsparcia i rozwoju systemu ERPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP629811-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa używanych komputerów i monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na dwie części postępowania; zadanie I – Dostawa używanych komputerów, zadanie II – Dostawa używanych monitorów.SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP629458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupuZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP618499-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności WFOŚiGW w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED569430-20192019-12-022020-01-08PNOWdrożenie e-usług w Gminie GietrzwałdGMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED569424-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED568590-20192019-12-022019-12-13PNODostawa oprogramowania VMware vSphere lub równoważnego wraz z gwarancją na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED568559-20192019-12-022020-01-08PNODostawa samodzielnego stanowiska do wieloparametrowej analizy oddziaływań molekularnych pracującego w trybie jednoczesnego wzbudzania i detekcji 2 barwników fluorescencyjnych w 1 punkcie pomi..CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMAT, POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED568494-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu IT, oprogramowania oraz innego wyposażenia do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZENIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP630995-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa i montaż infokiosków oraz dostawę, montaż i wdrożenie aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową w ramach projektów FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” i „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP630991-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP630988-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracyŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP630982-N-20192019-12-022019-12-11PNOZakup serwera do istniejącej platformy wirtualizacyjnej zrealizowanej w technologii serwerów kasetowych.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630923-N-20192019-12-022019-12-09PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania do wydruku podążającego oraz licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 GOV PL dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP630900-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O.Gliwice
BZP630800-N-20192019-12-022019-12-10PNOSzkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiegoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGOSierpc
BZP630790-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP630784-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury serwerowej i VDIUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630743-N-20192019-12-022019-12-10PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP630732-N-20192019-12-022019-12-16PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP630663-N-20192019-12-022019-12-10PNOKonserwacja okablowania strukturalnegoNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP630606-N-20192019-12-022019-12-09PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP630566-N-20192019-12-022019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP630456-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP630405-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury informatycznejOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRybnik
BZP630392-N-20192019-12-022019-12-10PNOprzetarg nie ograniczony na dostawę pn. "Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserograficznych dla Urzędu Gminy Kobylnica i podległych jednostek organizacyjnych"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICYKobylnica
BZP630375-N-20192019-12-022019-12-10PNODostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach EuropejskichWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP630257-N-20192019-12-022019-12-10PNOUsługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP628537-N-20192019-12-022019-12-10LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-38/19 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP630355-N-20192019-12-012019-12-09PNOZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP630339-N-20192019-11-302019-12-09PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych i sieciowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP630322-N-20192019-11-302019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażeniaPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 P.N. AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED566834-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566827-20192019-11-292020-01-03PNOBudowa systemu obiegu dokumentów pozwalającego na zarządzanie i modelowanie procesów oraz implementację wybranych procesów wewnętrznychUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED566748-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566591-20192019-11-292020-01-07PNOZakup i wdrożenie modułu Medycznego Portalu Informacyjnego z e-usługami z podziałem na 2 pakietyDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIUWrocław
TED566574-20192019-11-292019-12-11PNODostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do e-Book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital LibraryAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED566563-20192019-11-292020-01-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED565990-20192019-11-292020-01-06PNOZakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED565984-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda LutosławskiegoNARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGOWrocław
TED565972-20192019-11-292020-01-08PNODostawa sprzętu sieciowego: 1. Platformy serwerowej; 2. PrzełącznikówZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED565970-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/IZ/PN-126/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED565960-20192019-11-292020-01-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED565956-20192019-11-292020-01-09PNOZakup sprzętu w ramach budowy Systemu BezpieczeństwaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED565940-20192019-11-292020-01-08PNODostawa subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego dla urządzeń K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565766-20192019-11-292020-01-03PNODostawa: w części 1: 1) zestawu elementów optycznych, optomechanicznych, konstrukcyjnych i fotonicznych; 2) stanowiska obrazowania OCT; w części 2: komputerowej karty – przetwornika analogowo-cyfrowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
TED565727-20192019-11-292020-01-08PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP630297-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnychINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP630293-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w BiałymstokuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630265-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa wsparcia technicznego Microsoft Premier Support lub pakietu równoważnegoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP630252-N-20192019-11-292019-12-09PNODoposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"GMINA MIASTO KOWALKowal
BZP630241-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP630199-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP630177-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP630170-N-20192019-11-292019-12-09PNODzierżawa godzinowa oprogramowania do numerycznych obliczeń wytrzymałościowych (MES) oraz numerycznych obliczeń mechaniki płynów (CFD), w systemie typu "Pre-paid", z dostępem na okres 6 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym na okres 6 miesięcyINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP630122-N-20192019-11-292019-12-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy macierzy w ilości 1 sztuki, w związku z realizacją projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP630080-N-20192019-11-292019-12-09PNORoczna usługa wsparcia i subskrypcja dla produktu Check PointPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP630074-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych” oraz dla jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP630051-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawów interaktywnych, laptopów komputerowych, myszy i klawiatur specjalistycznych dla osób słabowidzących oraz programów dźwiękowychUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP630012-N-20192019-11-292019-12-10PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji serwerów produkcji DellURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP630011-N-20192019-11-292019-11-27DLKdostawa sprzętu komputerowegoBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP630001-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup oprogramowaniaGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP629989-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych do obsługi zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP629987-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1”INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP629953-N-20192019-11-292019-12-09PNOModuł Counter Breach dla narzędzia Imperva SecureSphere DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP629921-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera biurkowego oraz oprogramowania office i antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn.” Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP629916-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawę oprogramowania antywirusowego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z prawem do korzystania przez sądy z apelacji rzeszowskiej z terminem obowiązywania od 29.12.2019 r. do 28.12.2020 r.SĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP629883-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup oprogramowaniaUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629872-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP629866-N-20192019-11-292019-12-09PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP629859-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim”GMINA OPOLE LUBELSKIEOpole Lubelskie
BZP629850-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa sieci komputerowejWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629831-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku i podległych placówek terenowychURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk
BZP629819-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa laptopówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP629787-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP629781-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP629745-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej plarformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnej.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629715-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa urządzeń i usług ICT oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” na terenie gminy MiękiniaGMINA MIĘKINIAMiękinia
BZP629708-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElblaguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP629701-N-20192019-11-292019-12-17PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP629681-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w CiechanowieZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMACiechanów
BZP629539-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629474-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa systemów zabezpieczenia technicznego w Oficynie A budynku A Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.MINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP629000-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP628934-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP628554-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa, instalacja i uruchomienie macierzy dyskowej SSDAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP628379-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego – komputery poleasingowe.GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP628150-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci teleinformatycznych i niskoprądowych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGORadom
BZP627977-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa, instalacja i uruchomienie trzech skanerów do mikrofilmów i mikrofisz wyposażonych w komputerowe stacje obsługi z funkcjonalnością czytnika czytelnianego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP627094-N-20192019-11-292019-12-10PNOZakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA WIELISZEWWieliszew
BZP619586-N-20192019-11-292019-12-09PNOWdrożenie innowacyjnego systemu kolejkowego dla UMWCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED563810-20192019-11-282020-01-14PNOZakup 30 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B z jednoczesnym odkupem 26 szt. samochodów osobowych Hyundai i20 przeznaczonych do egzaminowaniaWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED563773-20192019-11-282020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED563713-20192019-11-282019-12-30PNODostawa komputerów zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED563712-20192019-11-282019-12-30PNODostawa switchy i urządzeń sieciowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629697-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP629680-N-20192019-11-282019-12-06PNOdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP629623-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629574-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP629559-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dla Wydziału Geografii i Geologii UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629536-N-20192019-11-282019-12-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP629525-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w KrakowieZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629509-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz stacjonarnych zestawów komputerowychSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP629496-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP629487-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa serwerów do sądów z obszaru okręgu krośnieńskiegoSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP629464-N-20192019-11-282019-12-13PNODostawa i montaż wodomierzy wraz z osprzętem do zdalnego odczytu liczników na potrzeby Gminy JastkówGMINA JASTKÓWJastków
BZP629452-N-20192019-11-282019-12-06PNOUsługa implementacji materiałów dydaktycznych w postaci szkoleń w wersji on-line na platformę Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP629397-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzetu na potrzeby projektu: "Ruszać pora – klub seniora"GMINA OBSZAObsza
BZP629387-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP629382-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629329-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup, dostawa wyposażenia do Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach, które należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotuPRZEDSZKOLE GMINNE BAJKA W JEZIERZYCACHSłupsk
BZP629317-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa stołów rehabilitacyjnych, zestawów komputerowych, laptopa, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na 3 części.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629302-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biura Rady PowiatuPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP629286-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629254-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku; Część 1 –Dostawa komputerów wraz z monitorami; Część 2 – Dostawa macierzy.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP629252-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP629247-N-20192019-11-282019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJSiennica Różana
BZP629214-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa licencji na oprogramowanie komputeroweINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP629207-N-20192019-11-282019-12-12PNOŚwiadczenie usług doradztwa biznesowegoNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP629198-N-20192019-11-282019-12-06PNODostarczenie przedłużenia posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365 Pro Plus dla 100 Użytkowników na okres 1 rokuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP629189-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i baz danychMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.Kraków
BZP629179-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów InformatycznychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
BZP629170-N-20192019-11-282019-12-09PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP629164-N-20192019-11-282019-12-12PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania RedHatSKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP629160-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP629141-N-20192019-11-282019-12-05PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP629138-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Management).URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP629124-N-20192019-11-282019-12-06PNODOSTARCZENIE SERWERU NAS DLA NOWEJ SIEDZIBY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI OPARZEŃ ORAZ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REPLANTACYJNEJ ORAZ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA DZIECISZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP629102-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Miasta Nowego SączaMIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP629062-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa do siedziby zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP629045-N-20192019-11-282019-12-10PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek laserowych, serwerów z macierzą dyskową i oprogramowaniem do wirtualizacji, przełączników sieciowych, zasilaczy UPS, oprogramowania do archiwizacji danych, macierz dyskowa NAS dla potrzeb placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIEMyszków
BZP629030-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny II”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP628983-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP628774-N-20192019-11-282019-12-06PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCHUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP628750-N-20192019-11-282019-12-06PNO1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowychSZKOŁA POLICJI W PILEPiła
BZP628747-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakupu usług wsparcia technicznego składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacjiGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP628642-N-20192019-11-282019-12-12PNOWyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i OgólnokształcącychGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP628531-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa 4 serwerów kasetowych wraz z obudową, wyposażeniem i niezbędnymi licencjamiMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP628469-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa kodeków transmisyjnych,twardych dysków,kart dżwiękowych i osprzętu komuterowego dla Radia Katowice SAPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH, RADIO KATOWICE S.A.Katowice
BZP628468-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej oraz 3 letniego wsparcia technicznego dla 6 licencji.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP628455-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa i montaż (jeśli dotyczy) wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Giewartowie w ramach zadania pod nazwą ModułI"Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+"GMINA OSTROWITEOstrowite
BZP628245-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa interaktywnych tablic dotykowychGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP628227-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP627615-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki)GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP627343-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa kserokopiarkiGMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED563085-20192019-11-272019-12-30PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED562397-20192019-11-272019-12-27PNOUsługi utrzymania i rozwoju systemów BackOffice, Soprano, Phoenix z aplikacją Madras oraz Modułu PublikacjiURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED562378-20192019-11-272020-01-03PNOWykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych GDDKiA O/Bydgoszcz w wyznaczonych punktach pomiarowych z podziałem na 6 częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED562285-20192019-11-272020-01-07PNOŚwiadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTMSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED562226-20192019-11-272019-12-30PNOŚwiadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez ZamawiającegoNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561664-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla gminy LublinGMINA LUBLINLublin
TED561656-20192019-11-272019-12-30PNODostawa kompletnego wyposażenia laboratorium druku 3D oraz laboratorium skanu 3D wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED561640-20192019-11-272020-01-03PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarekSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
TED561639-20192019-11-272020-01-08PNODZP/44/19 Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeńSZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O.Kościerzyna
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561611-20192019-11-272020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CenagisPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
TED561547-20192019-11-272020-01-07PNOPodniesienie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania urządzeniami sieciowymiPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED561210-20192019-11-272019-12-30PNODostawa systemu do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 latSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP628926-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP628915-N-20192019-11-272019-12-05PNORozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine.MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP628898-N-20192019-11-272019-12-05PNODzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP628897-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa i zapewnienie wsparcia technicznego dla wirtualizacyjnego oprogramowania systemowego wraz z centralną konsolą zarządzającą dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628893-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie macierzy dyskowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628843-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z integracją z obecnym środowiskiem sieciowo serwerowymGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP628833-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 10 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP628764-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchniGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP628763-N-20192019-11-272019-12-04PNODostawa komputerów poleasingowych, monitorów oraz drukarek laserowychINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628748-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP628722-N-20192019-11-272019-12-04PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628704-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP628696-N-20192019-11-272019-12-05PNOZadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP628676-N-20192019-11-272019-12-06PNOdostawa komputerów i monitorówCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628675-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, skanerów i drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie podzielone jest na dwie (2) CzęściPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP628674-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UczelniUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP628669-N-20192019-11-272019-12-05PNOWymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpnMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP628654-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa oprogramowania do siedziby ZamawiającegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628620-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w BoguchwaleGMINA BOGUCHWAŁABoguchwała
BZP628607-N-20192019-11-272020-11-05PNODostawa urządzeń do badań małych gryzoni. (nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP628604-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628596-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa komponentów sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628593-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU TARNOBRZESKIEGOSĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628584-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP628571-N-20192019-11-272019-12-06PNOPrzedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa używanego sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZTarnów
BZP628557-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa, montaż i uruchomienie zestawu systemu telemetrii.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP628551-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628533-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP628507-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego”URZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP628488-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP628448-N-20192019-11-272019-12-05PNOHosting czterech serwerów dedykowanych (strony www, platformy szkoleniowej OSU KSSiP, poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-KSSiP – wraz z obsługą administracyjną systemu)KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP628429-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania serwerowego i biurowego, modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w ramach 3 zadańPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP628414-N-20192019-11-272019-12-09PNOAsysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGOMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP628384-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Wicko”GMINA WICKOWicko
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628352-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa licencji dwustanowiskowych narzędzia dla specjalności tłumaczeniowej dla kierunku FilologiaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628348-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU RZESZOWSKIEGOSĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIERzeszów
BZP628342-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce
BZP628340-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskiej m. st. WarszawySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP628325-N-20192019-11-272019-12-05PNODostwa systemu ochrony poczty elektronicznej (antyspam)CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628313-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP628257-N-20192019-11-272019-12-06PNOZakup licencjiINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP628189-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowaniana potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP628168-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP628129-N-20192019-11-272019-12-05PNO,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP627959-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego”.POWIAT STRZELECKIStrzelce Opolskie
BZP627925-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w ZawierciuPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP627755-N-20192019-11-272019-12-05PNONajem dwóch urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP627741-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup serwisów licencji oprogramowania GISWIGIERSKI PARK NARODOWYSuwałki
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP627066-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP626304-N-20192019-11-272019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623781-N-20192019-11-272019-12-05PNOOdnowienie subskrypcji dla produktów Red Hat wraz z usługamiURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED560728-20192019-11-262019-12-30PNOModernizacja środowiska OraclePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED558972-20192019-11-262020-01-05PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED558934-20192019-11-262019-12-09PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia i rozbudowy systemów PaloAlto oraz FortinetMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED558895-20192019-11-262019-12-30PNODostawa pierwszego wyposażenie dla Przedszkola nr 43 przy ul. Słabego 2 w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED558725-20192019-11-262019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED558707-20192019-11-262020-01-08PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP628244-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie z podziałem na trzy zadaniaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP628222-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w PWSZ w KoniniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAKonin
BZP628219-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628210-N-20192019-11-262019-12-04PNOUdzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum KulturyNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP628207-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP628199-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.PODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP628197-N-20192019-11-262019-11-04PNOWYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIUPRZEDSZKOLE NR 26WROCŁAW
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP628190-N-20192019-11-262019-12-10PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - II przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP628187-N-20192019-11-262019-12-04PNO„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP628040-N-20192019-11-262019-12-04PNOOpracowanie systemu informatycznego do inwentaryzacji muzealiów dla Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP628022-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawę trzyletniej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego Product Design & Manufacturing Collection (Multi User) Autodesk CFD Ultimate (Multi User) lub równoważnej – KC-zp.272-741/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP627978-N-20192019-11-262019-12-04PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMSSZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.Września
BZP627956-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 WarszawaPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP627952-N-20192019-11-262019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: KOMPUTERY OSOBISTE, DRUKARKI, MONITORY, CZYTNIKI DO KODU KRESKOWEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP627896-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP627894-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa przełączników sieciowych wraz z pakietem wsparcia, szkoleniami i systemem do zarządzania siecią na potrzeby modernizacji sieci kampusowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Działu Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627893-N-20192019-11-262019-12-09PNOMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20), 00- 529 Warszawa, Biuro PodawczeMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
BZP627888-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup komputerów, monitorów dla Sądu Rejonowego w MysłowicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP627876-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w MarkachCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP627870-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627860-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP627853-N-20192019-11-262019-12-03PNODostawa , montaż i uruchomienie systemów do projektowania i modelowania w podziale na trzy zadania na potrzeby Projektu IW 2020+.WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJŁódź
BZP627831-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP627779-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu RTV oraz multimedialnegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP627743-N-20192019-11-262019-12-05PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W STAROGARDZIE GDAŃSKIMKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP627728-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627725-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORZYKARyki
BZP627714-N-20192019-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP627708-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP627676-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP627675-N-20192019-11-262019-12-04PNOCENTRALNY ZASILACZ AWARYJNYINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP627658-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, serwery, programy antywirusowe dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kuronia w OlsztynieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP627631-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP627599-N-20192019-11-262019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP627584-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja aparatu USG wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem zapewniającym dystrybucję obrazów medycznych w formacie DICOM do systemu PACS oraz integracja aparatu USG z systemem PACSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARCEWarka
BZP627582-N-20192019-11-262019-12-11PNO”Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP627574-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup obsługi zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego wraz z dostępem do oprogramowania i jego wdrożeniemSTOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.Wrocław
BZP627568-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP627405-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA IIŻuromin
BZP627356-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 części (pakietów).POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP627210-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup 30 sztuk licencji oprogramowania SASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP627172-N-20192019-11-262019-12-04PNOUsuwanie z dróg na terenie powiatu zgierskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonymPOWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP627121-N-20192019-11-262019-12-04LELDostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP627044-N-20192019-11-262019-12-04PNOSprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP626930-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP626912-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626651-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
BZP625949-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu sieciowego wraz z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy WawerURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
TED558128-20192019-11-252019-12-30PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED557428-20192019-11-252020-01-03PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGOZakopane
TED557281-20192019-11-252019-12-30PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED557182-20192019-11-252019-12-30PNOZakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniemZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED556682-20192019-11-252020-01-08PNOZakup sprzętu serwerowego i licencji do oprogramowania dla CUPTCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
TED556675-20192019-11-252019-12-30PNOZakup sprzętu komputerowegoMIASTO OPOLEOpole
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED556485-20192019-11-252020-01-03PNODostawę aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (C..SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP627567-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kierunek przyszłość”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGOPiotrków Trybunalski
BZP627541-N-20192019-11-252019-12-03PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP627540-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP627512-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w BrzozowieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP627495-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń drukującychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627483-N-20192019-11-252019-12-04PNOUsługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Miasta Katowice.MIASTO KATOWICEKatowice
BZP627470-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa PowiatowegoZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP627469-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP627462-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy LubelskiAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP627431-N-20192019-11-252019-12-04PNODOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP627426-N-20192019-11-252019-12-04PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMC - CUI-DNZ.320.49.2019CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627425-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP627376-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627346-N-20192019-11-252019-12-03PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP627271-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP627266-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGDGMINA MYSŁAKOWICEMysłakowice
BZP627256-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawów do legorobotyki i mini robotów do programowaniaGMINA KOLBUDYKolbudy
BZP627236-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa skaneru wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP627200-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa i instalacja skaneraINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627160-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627157-N-20192019-11-252019-12-03PNOROZBUDOWA SYSTEMU TYPU FIREWALL DO OCHRONY SIECI LOKALNEJ WRAZ Z WDROŻENIEM, LICENCJAMI ORAZ WSPARCIEM TECHNICZNYMSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP627137-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń Access Point, biblioteki taśmowej oraz urządzenia klasy PAM dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP627082-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup oprogramowania na potrzeby projektu Dziedzictwo Muzyki PolskiejPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627078-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP627077-N-20192019-11-252019-12-03PNOZwiększenie liczby licencji serwerowych typu Windows Data Center.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP627073-N-20192019-11-252019-12-11PNOWykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
BZP627029-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP627027-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup (dostawa) paliw, olejów samochodowych, opłat autostradowych oraz płynów do spryskiwaczy szyb a także opłat za myjnie samochodowe za pomocą kart bezgotówkowych do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP627021-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa serwera i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP627001-N-20192019-11-252019-12-04PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP626994-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP626952-N-20192019-11-252019-12-03PNOSerwis oprogramowania ESRICENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP626910-N-20192019-11-252019-12-04PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626868-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania rezerwowymi bazami danychNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP.Z O.O.Lubań
BZP626689-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta RzeszowaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP626210-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - piątyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP625610-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Polskiej Akademii Nauk w siedzibie głównej - Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 w WarszawiePOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP625472-N-20192019-11-252019-12-03PNO„DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625437-N-20192019-11-252019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP625112-N-20192019-11-252019-12-03PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP624275-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP623920-N-20192019-11-252019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania – wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP626887-N-20192019-11-232019-12-02PNO„Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, systemu monitoringu oraz urządzeń placu zabaw do siedziby Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” z siedzibą w Piotrkowie Pierwszym” w ramach realizacji projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnegoGMINA JABŁONNAJabłonna
BZP626845-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup przełaczników LANCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP626535-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup licencji rozszerzających produkty Atlassian będące w posiadaniu Zamawiającego.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP626847-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego dla Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP626841-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracyŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP626840-N-20192019-11-222019-12-02PNOzakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby aktualizacji oprogramowania serwerowego i klienckiego oraz pod planowane wdrożenia systemu EZD (nr postępowania 2019/70)CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP626832-N-20192019-11-222019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i serwerówPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP626804-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP626802-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP626778-N-20192019-11-222019-12-02PNO54/ZPN/19 Serwis i rozbudowa systemu informatycznego HIS w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP626767-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa klastra serwerów wirtualnych VMware o pamięć RAMINSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP626746-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP626739-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: aktualizacja posiadanych programów, Zadanie 2: zakup pakietów programów biurowych, Zadanie 3: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626736-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa macierzy, przełącznika sieciowego i czytników kodów kreskowych dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP626727-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP626716-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup sprzętu komputerowegoCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP626708-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP626680-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP626667-N-20192019-11-222019-12-04PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II PartieUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP626658-N-20192019-11-222019-12-02PNODziałania związane z kompleksową obsługą promocyjną projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP626650-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości ŁapczycaGMINA BOCHNIABochnia
BZP626633-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP626630-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000iGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP626618-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa serwerów i macierzy oraz dostawa oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 2 częściMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626564-N-20192019-11-222019-12-03PNO„Zakup oprogramowania księgowego”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP626561-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i monitorów dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626557-N-20192019-11-222019-11-29PNOZakup komputerów, monitorów i drukarek dla Sądu Okręgowego w RybnikuSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP626537-N-20192019-11-222019-12-09PNODostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w SzczecinkuKOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.Szczecinek
BZP626516-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa środowiska sieciowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP626492-N-20192019-11-222019-12-02PNOWdrożenie systemu chmurowego do wspomagania procesu nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniówPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICATrzebnica
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626418-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług transmisji pakietów po sieci VLAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanieSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP626416-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa aplikacji edukacyjnych 3D do 27 szkół w Płocku.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP626415-N-20192019-11-222019-12-04PNOAktualizacja aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626400-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup oprogramowania (licencji) na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP626394-N-20192019-11-222019-12-02PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP626325-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTARCZENIE POLEASINGOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - 60 SZTUKSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP626301-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w MinikowieKUJAWSKO—POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIEMinikowo
BZP626296-N-20192019-11-222019-12-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”GMINA POŁANIECPołaniec
BZP626270-N-20192019-11-222019-12-06PNOKompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.GÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP626262-N-20192019-11-222019-12-10PNOZagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/ŚwierkowaGMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP626129-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i drukarek na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na części: Część I: dostawa 31 drukarek Część II: dostawa 20 komputerówWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626089-N-20192019-11-222019-12-03PNOUsługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danychGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP626063-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP625953-N-20192019-11-222019-12-02PNO„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 14 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14Warszawa
BZP625869-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup komputerów AIOMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BEMOWOWarszawa
BZP625787-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa/zakup macierzyKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP625224-N-20192019-11-222019-12-02PNONadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMSUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP625222-N-20192019-11-222019-12-03PNOZakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum PrzedsiębiorczościMAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKraków
BZP625127-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP624391-N-20192019-11-222019-12-06PNOWykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, dostawy i montażu pieca akumulacyjnego oraz montażu instalacji domofonowej w budynkach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 9 części.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHKalisz
BZP623826-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok