Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED323948-20202020-07-102020-08-19PNOOpracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi..AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGOBydgoszcz
TED323939-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja” – etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED323708-20202020-07-102020-08-13PNOCyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu WrzesińskiegoPOWIAT WRZESIŃSKIWrześnia
TED323704-20202020-07-102020-08-13PNOZakup pakietu usług wsparcia technicznego „Microsoft Premier Support” lub pakietu równoważnego, dla produktów producenta użytkowanych w PIP GIPPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED323702-20202020-07-102020-08-12PNOZakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED323061-20202020-07-102020-08-12PNORozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED322843-20202020-07-102020-08-12PNODostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią i usługami katalogowymi przez dział IT oraz świadczenie usługi wsparcia serwis dla dostarczonego systemu (DFP.271.91.2020.BM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP561007-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP560944-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB).MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP560629-N-20202020-07-102020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIOpole
BZP560445-N-20202020-07-102020-07-20PNOOpracowanie i wykonanie systemu zarządzania treścią dla stron internetowych ITB: www.itb.pl, https://bip.itb.pl wraz z usługą administrowania i hostingu oraz usługą optymalizacji i doradztwa w zakresie pozycjonowaniaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP558311-N-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja" - etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP557732-N-20202020-07-102020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania VeeamNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP555768-N-20202020-07-102020-07-20PNO„Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu tureckiego oraz uzupełnienie atrybutów punktów osnowy wysokościowej w istniejącej bazie danych prowadzonych w systemie GEO-INFO 7 Mapa”ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP553850-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP560376-N-20202020-07-092020-07-21PNOUsługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP560029-N-20202020-07-092020-07-31PNO„Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji"WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560007-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz utworzeniem baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IVPOWIAT RADZYŃSKI W IMIENIU, KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD POWIATU W RADZYNIU PODLASKIMRadzyń Podlaski
BZP559997-N-20202020-07-092020-07-17PNOZalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów SudeckiPOWIAT JELENIOGÓRSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP559685-N-20202020-07-092020-07-17PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP558985-N-20202020-07-092020-07-17PNOSerwis oprogramowania - roczna uługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus ProfessionalCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP558603-N-20202020-07-092020-07-17PNOOdnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu ,,Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II”GMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP558552-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP555946-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
TED319454-20202020-07-082020-08-11PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań z rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED319446-20202020-07-082020-08-10PNOUtworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznejGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED319440-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 rokuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED319405-20202020-07-082020-08-10PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: Grad i EurosINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED319275-20202020-07-082020-08-10PNOZakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem OracleMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED319254-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa utrzymania oraz asysty technicznej systemu LPD-RPDWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED319252-20202020-07-082020-08-10PNOZakupu usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED318813-20202020-07-082020-08-11PNODostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM wraz z modułem SOARMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED318736-20202020-07-082020-08-10PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED318673-20202020-07-082020-08-12PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
BZP559780-N-20202020-07-082020-07-16PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP559728-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa dostępu do internetu dla obiektów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP559551-N-20202020-07-082020-07-22PNOWykonanie narzędzia analitycznego, umożliwiającego analizę dużej liczby kwalifikacji, ich porządkowanie i systematyzowanieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP559509-N-20202020-07-082020-07-17PNOCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w PrzemyśluSTAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP555730-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa wdrożenia oprogramowania dla Akademickiego Biura Karier i strony www uczelni - multiportaluAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP555036-N-20202020-07-082020-07-24PNORozbudowa i serwis przełączników FCNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED316773-20202020-07-072020-08-07PNOUsługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED316435-20202020-07-072020-07-20PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED316434-20202020-07-072020-08-18PNOModernizacja EGiB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 SzczurowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED316425-20202020-07-072020-08-12PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych". Postępowanie w podziale na 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED315784-20202020-07-072020-08-12PNODostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
BZP559318-N-20202020-07-072020-07-15PNOŚwiadczenie usług administrowania systemem informatycznym na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegaturWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIEWarszawa
BZP559150-N-20202020-07-072020-07-22PNO" Budowa sieci LAN wraz z siecią teletechniczną w Zakładzie Karnym w Jaśle.ZAKŁAD KARNY W JAŚLEJasło
BZP559089-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP559058-N-20202020-07-072020-07-22PNORozbudowa Geoportalu Powiatu Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie".POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIEOstróda
BZP559049-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa wsparcia serwisowego systemu CATO firmy Becton Dickinson Austria Gmbh, do zlecania i przygotowywania cytostatyków, dla instalacji CATO funkcjonującej u Zamawiającego.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP558755-N-20202020-07-072020-07-21PNOWyłonienie członków KR - oceniających wnioski o przyznzanie grantu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP558381-N-20202020-07-072020-07-15PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP557545-N-20202020-07-072020-07-15PNOserwis pogwarancyjny sprzętu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP557396-N-20202020-07-072020-07-15PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP551866-N-20202020-07-072020-07-15PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa GórniczaGMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP545888-N-20202020-07-072020-07-22PNODostawa oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów wraz ze wsparciem technicznymKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED313576-20202020-07-062020-07-17PNOWdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w centrum przetwarzania danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED313548-20202020-07-062020-07-22PNOWsparcie dla systemu McAfeeURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
BZP558705-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole
BZP558655-N-20202020-07-062020-07-14PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP558593-N-20202020-07-062020-07-15PNOPrzetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadaniaPOWIAT KALISKIKalisz
BZP558448-N-20202020-07-062020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP558405-N-20202020-07-062020-07-17PNORozbudowa infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
BZP557775-N-20202020-07-062020-07-14PNOInwentaryzacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Siechnice wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.BURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
BZP555651-N-20202020-07-062020-07-15PNOWykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED310977-20202020-07-032020-08-06PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszącychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED310970-20202020-07-032020-08-05PNOZaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ..WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED310720-20202020-07-032020-08-05PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do InternetuAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOZielona Góra
TED310709-20202020-07-032020-08-06PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP557918-N-20202020-07-032020-07-13PNOKontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII – dla powiatu grójeckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP557872-N-20202020-07-032020-07-16PNONadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020ZARZĄD POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJDąbrowa Tarnowska
BZP557779-N-20202020-07-032020-07-15PNOUsługa badania szczelności elektromagnetycznejJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP557663-N-20202020-07-032020-07-13PNOUsługa utrzymania Elektronicznych Tablic OgłoszeniowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP557601-N-20202020-07-032020-07-27PNORozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie etap IGMINA MSTÓWMstów
BZP553525-N-20202020-07-032020-07-14PNOŚwiadczenie usług związanych ze wsparciem i rozwojem Systemu Quatra Max.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
TED308547-20202020-07-022020-08-05PNOZaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji SkarbowejSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP557618-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP557475-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup subskrypcji producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP557453-N-20202020-07-022020-07-10PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości oraz wdrożenie stron internetowych frse.org.pl, eks.org.pl, jows.pl i erasmusplus.org.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) i niezbędnymi funkcjonalnościami z zastosowaniem (modyfikacją lub rozbudową) obecnego narzędzia wykorzystywanego przez Zamawiającego do utrzymywania i zarządzania serwisem eurodesk.pl (framework Laravel), wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznego.FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP557448-N-20202020-07-022020-07-16PNODOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGOWOJSKOWY OŚRODEK SZKOLENIOWO—KONDYCYJNY W ZAKOPANEMKościelisko
BZP557310-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w TarnobrzeguWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP557283-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony wwwGMINA SUSZSusz
BZP557229-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią ZamawiającegoUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP556780-N-20202020-07-022020-07-17PNODostarczenie, utrzymanie oraz rozwój strony internetowej serwisu mapowego dla użytkowników dróg krajowych wraz z modułami dodatkowymi.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
BZP556354-N-20202020-07-022020-07-10PNOUSŁUGA MIGRACJI DANYCHUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED306587-20202020-07-012020-07-16PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED306525-20202020-07-012020-08-07PNOWdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”ZUK WĘGORZEWOWęgorzewo
TED306497-20202020-07-012020-08-10PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” dla SPSK nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
TED306458-20202020-07-012020-08-10PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
BZP557072-N-20202020-07-012020-07-08PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP557010-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP556536-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji klastra macierzy dyskowej produkcji NetAppURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP555555-N-20202020-07-012020-07-13PNOOdnowienie serwisu 2 licencji dla specjalistycznego oprogramowania typu desktop ENVI & IDL dedykowanego do przygotowania, przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
TED304250-20202020-06-302020-08-10PNODostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznegoDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
TED304000-20202020-06-302020-08-04PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonych ..MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED303961-20202020-06-302020-08-03PNOModyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED303391-20202020-06-302020-08-03PNODostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usługSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303390-20202020-06-302020-08-07PNO„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowaniePOWIAT BRZESKIBrzeg
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP556297-N-20202020-06-302020-07-07PNOŚwiadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP556291-N-20202020-06-302020-07-10PNOAudyt bezpieczeństwa Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska (CUI-ZZ.3200.3.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556020-N-20202020-06-302020-07-16PNOPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP555993-N-20202020-06-302020-07-08PNODigitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www BibliotekiINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP555970-N-20202020-06-302020-07-14PNOWdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
BZP555924-N-20202020-06-302020-07-09PNOZapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. CUI-ZZ.3200.18.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555571-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED301622-20202020-06-292020-08-06PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych” – Szkoła Podstawowa nr 33CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED301205-20202020-06-292020-07-31PNODostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAVINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED301028-20202020-06-292020-07-31PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań
BZP555925-N-20202020-06-292020-07-20PNOZakup usług serwisowych gwarancyjnych dla ploterów OCE CW600 CW 650 CW500 • CW 600 SN: 1263 czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 650 SN: 1426 + skaner Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 500 SN: 497203761 + Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP555679-N-20202020-06-292020-07-07PNO(1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4) Świadczeniesprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP550709-N-20202020-06-292020-07-08PNOZP/CZD/0097/20 Nadzór autorski i usługi serwisowe oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaINSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED300177-20202020-06-262020-07-30PNODostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAWarszawa
TED299680-20202020-06-262020-07-30PNOWykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED299573-20202020-06-262020-07-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...)" ; znak postępowania: ZZP-148/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
BZP555464-N-20202020-06-262020-07-06PNOWykonanie aplikacji interkonektor „ELA”INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP555421-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewallSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP555298-N-20202020-06-262020-07-06PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555288-N-20202020-06-262020-07-10PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vCenter, VMware vSphere i Veeam Backup & Replication EnterpriseURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP555216-N-20202020-06-262020-07-13PNOWykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego PoznańZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP555193-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP555120-N-20202020-06-262020-07-06PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru oprogramowania komputerowego AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze
BZP555062-N-20202020-06-262020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania wspierającego i rozszerzającego natywne funkcjonalności platformy Sharepoint Server 2019.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP554989-N-20202020-06-262020-07-08PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”GMINA LUBOMINOLubomino
BZP554860-N-20202020-06-262020-07-07PNOUsługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala w PuszczykowieSZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.Puszczykowo
BZP554491-N-20202020-06-262020-07-06PNOWdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkachPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP554488-N-20202020-06-262020-07-06PNOObjęcie opieką serwisową oprogramowania komputerowego Miniinfomedica, Infomedica, AMMS w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
TED297652-20202020-06-252020-07-29PNOBudowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymiBIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD—KAN SP. Z O.O.Biała Podlaska
TED296469-20202020-06-252020-07-30PNOKontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED296215-20202020-06-252020-07-29PNOWdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”URZĄD GMINY RASZYNRaszyn
TED296167-20202020-06-252020-07-28PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu StealthAudit w NBP w formie trzyletniej umowy serwisowejNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED296136-20202020-06-252020-07-29PNOUsługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED296056-20202020-06-252020-07-30PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IIZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED295943-20202020-06-252020-07-28PNO„Usługa standaryzacji oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED294613-20202020-06-252020-07-28PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP554917-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP554667-N-20202020-06-252020-07-06PNOŚwiadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych.URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP554511-N-20202020-06-252020-07-03PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP554238-N-20202020-06-252020-07-03PNOutworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, TworzankiSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
TED292485-20202020-06-242020-07-28PNO„Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED292482-20202020-06-242020-07-27PNOZakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED292254-20202020-06-242020-07-24PNOModernizacja i wsparcie środowiska pamięci masowych oraz wsparcie infrastruktury serwerowej w Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED292130-20202020-06-242020-07-06PNOOpracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego (...)PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED292126-20202020-06-242020-07-27PNOWsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro FocusURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED291292-20202020-06-242020-07-29PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP554260-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa modyfikacji systemu finansowo-księgowego FIX, składająca się z: Pakietu I: Integracji systemów dziedzinowych z systemem FIX w zakresie obsługi not wewnętrznych dla rozrachunku wewnętrznego oraz kasacji aparatów naukowych w ramach projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Pakietu II: AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury - integracja z systemem FIX, Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi - integracja z systemem FIX w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP554165-N-20202020-06-242020-07-13PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP554140-N-20202020-06-242020-07-03PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP553916-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługi KONSULTANTA DS. UTRZYMANIA MONITORINGU i ROZWOJU SYSTEMU dla zadania: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”MIASTO KATOWICEKatowice
BZP553867-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa wsparcia technicznego urządzeń bezpieczeństwa dla Gminy Miasto Koszalin – 3 zadaniaGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP550400-N-20202020-06-242020-07-03PNOCyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwidMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP547760-N-20202020-06-242020-07-02PNOWdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi LubuskiejAEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJZielona Góra
BZP553844-N-20202020-06-232020-07-01PNOWirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i HnevosiceGMINA PIETROWICE WIELKIEPietrowice Wielkie
BZP553824-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP553783-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Usługa przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP553407-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa serwisu dla Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie usuwania awarii kategorii A i BSTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP553346-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP553274-N-20202020-06-232020-07-03PNOŚwiadczenie usługi serwisu systemów informatycznych CliniNET/STER, Infomedica, Pharmanet, NetRaadWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP552603-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup licencji oraz wdrożenie oprogramowania do rozliczeń z NFZ z usługą serwisuWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP552548-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Wykonanie usługi aktualizacji systemu Simple. ERP, opieki serwisowej dla systemu informatycznego Simple.ERP, Xprimer”SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED289453-20202020-06-222020-07-23PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED289374-20202020-06-222020-07-23PNO„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”POWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
TED288780-20202020-06-222020-07-24PNOZakup licencji „Upgrade VMware vSphere Standard do vSphere Enterprise Plus”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED288700-20202020-06-222020-07-28PNO„Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED288695-20202020-06-222020-07-24PNORozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service IntelligenceBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED288600-20202020-06-222020-07-24PNOPrzetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnymPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP553196-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie usługi TECS na okres 01.07.2020r. – 30.06.2023r. na produkty: • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, • ANSYS HPC Pack * 2, • ANSYS CFD Enterprise Solver, • ANSYS CFD PrepPost, • ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (25/250).POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP553129-N-20202020-06-222020-07-07PNORozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji HutnictwaGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP552965-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP552629-N-20202020-06-222020-06-30PNO„Usługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP552462-N-20202020-06-222020-07-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy MilejewoGMINA MILEJEWOMilejewo
TED286833-20202020-06-192020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngineURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED286775-20202020-06-192020-07-23PNOZamówienie na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu..."ZAMAWIAJĄCY: POWIAT NOWOSĄDECKI, KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
TED286681-20202020-06-192020-07-23PNOModernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED286594-20202020-06-192020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-147/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED286006-20202020-06-192020-07-23PNODostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED286003-20202020-06-192020-07-23PNORozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP552790-N-20202020-06-192020-06-29PNOZapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP552679-N-20202020-06-192020-06-30PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP552470-N-20202020-06-192020-06-29PNOOpracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie” – 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP552041-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup aplikacji dla Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP551620-N-20202020-06-192020-07-10PNODostawa książek i ebooków na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II (przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części)UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED284246-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-146/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284236-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-145/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284201-20202020-06-182020-07-24PNOZP/53/2020 Usługi informatyczne i dostawa oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED283373-20202020-06-182020-07-22PNODostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa 3 analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego (...) (DFP.271.63.2020.ADB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP552281-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie skonstruowania modelu sterowania i komunikacji U2U, U2I w autonomicznym systemie cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestorskiego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokującychCENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMATWarszawa
BZP552228-N-20202020-06-182020-07-02PNOUsługa sprawowania serwisu informatycznego systemu HIS (INFOMEDICA AMMS), LIS INFOMEDICA i ERP INFOMEDICA oraz usługi Help DeskSZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W INOWROCŁAWIUInowrocław
BZP552094-N-20202020-06-182020-06-26PNO„Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla części miasta Łomży”MIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP552065-N-20202020-06-182020-06-26PNOUtworzenie strony internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w PuławachINSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP552000-N-20202020-06-182020-06-26PNOWykonanie usługi NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Bolesław, Klucze, Olkusz Gmina, Trzyciąż w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP551977-N-20202020-06-182020-06-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551887-N-20202020-06-182020-07-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551426-N-20202020-06-182020-07-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeologNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP551154-N-20202020-06-182020-06-29PNO„Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze woj. podlaskiego oraz części woj.: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – obiekt 4736”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP551116-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEwayINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
TED281877-20202020-06-172020-07-27PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
BZP551357-N-20202020-06-172020-06-25PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201EUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP551348-N-20202020-06-172020-06-26PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP551335-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta urządzeńINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP550885-N-20202020-06-172020-06-30PNOUsługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji stanu aktualnego i sposobu osiągnięcia stanu docelowego w zakresie uzyskania informacji przestrzegania postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczychMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJWarszawa
BZP550799-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup licencji Microsoft oraz pakietów subskrypcji na oprogramowanie dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP549528-N-20202020-06-172020-07-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP549009-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowejRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
TED279534-20202020-06-162020-07-22PNOModernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etapZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJChełmno
BZP551109-N-20202020-06-162020-06-25PNOPrzetarg nieograniczony na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP551084-N-20202020-06-162020-07-01PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP550959-N-20202020-06-162020-06-24PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKAGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP550848-N-20202020-06-162020-06-25PNOWykonanie czynności w zakresie usług teleinformatycznych i eksploatacyjnych oprogramowania i sieciSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGrodzisk Mazowiecki
BZP550807-N-20202020-06-162020-06-29PNOZaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą: „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – postępowanie IIMUZEUM—ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJZubrzyca Górna
BZP550687-N-20202020-06-162020-06-24PNOŚwiadczenie usługi polegającej na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota, zaimplementowanego w serwisie pacjent.gov.plCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP550627-N-20202020-06-162020-06-24PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania VmWare, Veeam oraz urządzeń FortiNetPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP550351-N-20202020-06-162020-06-24PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, wraz z budową wyszukiwarki publicznej.GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP548716-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup licencji oraz usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego ZamawiającegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED276704-20202020-06-152020-07-16PNOStworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. ZdarzeńPAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKIWarszawa
TED276208-20202020-06-152020-07-16PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED276113-20202020-06-152020-07-16PNOII. Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
TED276000-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentówPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED275972-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP550710-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu DolnymMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny
TED275253-20202020-06-122020-07-13POGUmowa na świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED274590-20202020-06-122020-07-20PNOOPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKUAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED274534-20202020-06-122020-07-16PNOPrzygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku NarodowegoBIEBRZAŃSKI PARK NARODOWYGoniądz
TED274394-20202020-06-122020-07-16PNOZakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSMMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED274338-20202020-06-122020-07-16PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-LuborzycaPOWIAT KRAKOWSKIKraków
TED274332-20202020-06-122020-07-17PNO„Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED273705-20202020-06-122020-07-17PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft oraz usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP550188-N-20202020-06-122020-06-24PNOWykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektrycznąPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP549622-N-20202020-06-122020-06-23PNOUsługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, którymi dysponuje KOWR OT w KielcachKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce
TED272046-20202020-06-112020-07-15PNOWdrożenie i integracja e-usług referencyjnych: EDM, e-rejestracja, e-zleceniaORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED269819-20202020-06-102020-07-14PNOModernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTMGMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED269746-20202020-06-102020-07-13PNOUsługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowegoMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
TED269727-20202020-06-102020-07-17PNODostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie”URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED269058-20202020-06-102020-06-23PNODostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP550058-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii ”MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze
BZP550042-N-20202020-06-102020-06-18PNOWykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów BudowlanychMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP549935-N-20202020-06-102020-06-19PNOWsparcie i utrzymanie dla Projektu ARGOS-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP549789-N-20202020-06-102020-06-19PNO„Digitalizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu Namysłowskiego”.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP549695-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Aplikacja dostarczająca gry edukacyjne dla uczniów”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP549664-N-20202020-06-102020-06-18PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi opieki serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej przez okres 18. miesięcy.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP549598-N-20202020-06-102020-06-25PNOUsługa standaryzacji użytkowanego oprogramowania systemowego i serwerowego eORG.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP549541-N-20202020-06-102020-06-25PNOZałożenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baz danych obiektów topograficznych na obszarze jednostki ewidencyjnej 020802_1 Kłodzko - miasto.POWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP549424-N-20202020-06-102020-06-22PNOUsługa świadczenia opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego systemu komputerowego Proces + PN-126/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP549317-N-20202020-06-102020-06-23PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego na macierz, urządzenia sieciowe, do ochrony sieci oraz Antyspam Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w OpoluOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP548958-N-20202020-06-102020-06-18PNODwuletnia subskrypcja zintegrowanej platformy informacji medycznejNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP548108-N-20202020-06-102020-06-18PNOUsługa wsparcia technicznego do posiadanych przez Województwo Lubelskie urządzeń sieciowych firmy Cisco.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP540443-N-20202020-06-102020-06-18PNOŚwiadczenie usług wsparcia użytkowników sieci komputerowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzenia prac konserwacyjno - logistyczno - organizacyjnych związanych z utrzymaniem tej sieci - helpdesk ITURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED268217-20202020-06-092020-07-14PNOWykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.AZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.Gdańsk
TED267423-20202020-06-092020-07-13PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 20 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED267398-20202020-06-092020-06-24PNOPN: Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania klasy HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami: instalacji, wdrożenia, szkolenia, konfiguracji, nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla SPZOZ MSWIA w KrakowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W KRAKOWIEKraków
TED267356-20202020-06-092020-07-13PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED267258-20202020-06-092020-07-10PNOUsługa w zakresie zapewnienia Systemu centralnego wydruku i najmu urządzeńCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
TED267106-20202020-06-092020-07-16PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych" – Zespół Szkół EkonomicznychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED266278-20202020-06-092020-07-10PNOZakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓWWarszawa
BZP549390-N-20202020-06-092020-06-17PNOWYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI: "Cross-financing"ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk
BZP548789-N-20202020-06-092020-06-18PNOUsługi prototypowaniaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP548723-N-20202020-06-092020-06-23PNOZakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych wraz z usługą wdrożenia.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa
BZP548404-N-20202020-06-092020-06-19PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Systemu informacji prawnejKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP547754-N-20202020-06-092020-06-19PNOŚwiadczenie usług w zakresie wsparcia Basis systemu SAP przez 24 miesiąceTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP545004-N-20202020-06-092020-06-18PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED264896-20202020-06-082020-07-14PNOŚwiadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowniCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED264090-20202020-06-082020-07-10PNOOdnowienie wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego oprogramowania McAfeeSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP548730-N-20202020-06-082020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP548701-N-20202020-06-082020-06-18PNOWsparcie serwisowe infrastruktury informatycznej oraz dostarczenie i wsparcie licencji.UNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP548597-N-20202020-06-082020-06-16PNOPrzedłużenie wsparcia i gwarancji producenta dla urządzeń FortiGateWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP548476-N-20202020-06-082020-06-16PNOdostawa podstawowego łącza internetowego (dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 600Mbps/600Mbps, dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. przy ul. Wilczy Dół 5 na okres 24 miesięcy) i świadczenie usługi dostępu do InternetuMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP548276-N-20202020-06-082020-06-19PNO„ Zakup modułów oprogramowania systemu informatycznego przy realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP548256-N-20202020-06-082020-06-17PNOPrzeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w CPPC.CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
TED262309-20202020-06-052020-07-09PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania InfoMedica i AMMS firmy Asseco Poland SASAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP548269-N-20202020-06-052020-06-19PNOPrzygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych projektu multimedialnego „Cyfrowy Ogród dla Pendereckiego” oraz jego wdrożenie w formie aplikacji internetowej wraz ze wsparciem SLA i CR po wdrożeniuINSTYTUT ADAMA MICKIEWICZAWarszawa
BZP548183-N-20202020-06-052020-06-15PNODostęp do nowych wersji oraz realizacja opieki serwisowej w zakresie eksploatacji szpitalnego systemu informatycznego Eskulap.SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP548031-N-20202020-06-052020-06-22PNODostawa, wdrożenie, serwis i integracja bazy danych do konsol dealerskich.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP548030-N-20202020-06-052020-06-18PNOWykonanie oraz wdrożenie systemu usług internetowych tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z panelem do zarządzania treściamiŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNYChorzów
BZP547864-N-20202020-06-052020-06-17PNORealizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu świebodzińskiego – Zadanie II i III: miasto Świebodzin, część Gminy Świebodzin, część Gminy Szczaniec, Gmina Skąpe, Gmina Lubrza i Gmina ŁagówPOWIAT ŚWIEBODZIŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEŚwiebodzin
BZP547824-N-20202020-06-052020-06-15PNOPełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej miasta Bielsko-Biała w latach 2020-2021MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP547679-N-20202020-06-052020-06-19PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED258997-20202020-06-042020-07-08PNOZakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego opłat środowiskowychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED258937-20202020-06-042020-07-09PNOCyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy GrodzicznoGMINA GRODZICZNOGrodziczno
BZP547689-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa oprogramowania i podręczników do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP547251-N-20202020-06-042020-06-18PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB).POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP546667-N-20202020-06-042020-06-17PNOOdnowienie wsparcia serwisowego dla wyposażenia serwerowni – oprogramowaniaUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED257030-20202020-06-032020-07-08PNOSpecjalistyczna pomoc techniczna w zakresie projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED257020-20202020-06-032020-07-07PNOUsługi wspierające proces wytwarzania oprogramowaniaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED256964-20202020-06-032020-07-06PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED256950-20202020-06-032020-07-07PNOZawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowaniaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED256943-20202020-06-032020-06-16PNOUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED256133-20202020-06-032020-07-06PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED256077-20202020-06-032020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń klasy UTMUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED256066-20202020-06-032020-07-06PNOZakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymiBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED256021-20202020-06-032020-07-06PNOZakup licencji/subskrypcji ochrony DNS CISCO Umbrella w ramach zapewnienia bezpieczeństwa systemu OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED256019-20202020-06-032020-07-10PNO„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED256013-20202020-06-032020-07-07PNOZakup uzupełniający i wymiana sprzętu x86 z trzyletnim wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP547146-N-20202020-06-032020-06-15PNOUsługa zaprojektowania i wykonania narzędzia online w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” wraz z zapewnieniem wdrożenia, wsparcia technicznego oraz gwarancyjnegoAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
BZP546957-N-20202020-06-032020-06-16PNOOpracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy WyszkówGMINA WYSZKÓWWyszków
BZP546812-N-20202020-06-032020-06-15PNOUsługa dostępu do internetu dla obiektów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP546790-N-20202020-06-032020-06-18PNO„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dalików” – budynek OSP w DalikowieGMINA DALIKÓWDalików
BZP546788-N-20202020-06-032020-06-15PNOPołączenie lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usług dostępu do Internetu dla tej sieci - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego numer 271.2.17.2020MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP546724-N-20202020-06-032020-06-12PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP546700-N-20202020-06-032020-06-15PNORozbudowa DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP546688-N-20202020-06-032020-06-15PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
TED254198-20202020-06-022020-07-03PNOUtrzymanie systemu Scada na stopniu wodnym w Rzeszowie oraz zbiorniku wodnym BeskoPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED254113-20202020-06-022020-07-03PNOWsparcie nowych usług i zmian formalno-prawnych w obszarze technologii Oracle APEX oraz systemu ERP Oracle eBSPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED253954-20202020-06-022020-07-07PNOZapewnienie wsparcia technicznego i subskrybcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft, oraz dostawy licencji w ramach prawa opcji – w związku z odnowieniem umowy Enterprise Agr..CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED253937-20202020-06-022020-06-15PNOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP546723-N-20202020-06-022020-06-10PNOZbudowanie platformy debat i wymiany informacjiINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP546593-N-20202020-06-022020-06-15PNOUsługa badania szczelnosci elektromagnetycznejJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP546466-N-20202020-06-022020-06-10PNOURUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”POWIAT NIDZICKINidzica
BZP546393-N-20202020-06-022020-06-16PNOWykonanie czynności przez Starszego Badacza do spraw Uczenia MaszynowegoINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PANWarszawa
BZP546157-N-20202020-06-022020-06-16PNOPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 tys. euro na usługę serwisu sprzętu i oprogramowania sieciowego w PPNT GdyniaPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP545536-N-20202020-06-022020-06-10PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowychOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP542502-N-20202020-06-022020-06-16PNOTemat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP546174-N-20202020-06-012020-06-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP546038-N-20202020-06-012020-06-16PNOZmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP545917-N-20202020-06-012020-06-09PNOZakup licencji na oprogramowanie na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP545738-N-20202020-06-012020-06-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk PodlaskiSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP545585-N-20202020-06-012020-06-10PNODokonanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności przygotowanego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)”GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
BZP544472-N-20202020-06-012020-06-15PNO„Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum-OPE w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM—ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJZubrzyca Górna
BZP542118-N-20202020-06-012020-06-10PNODostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej służącej do oceniania przez studentów WUM zajęć i nauczycieli akademickichWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED251441-20202020-05-292020-07-03PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla dwóch macierzy dyskowych Dell EMC VMAX 100KCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED250389-20202020-05-292020-07-02PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management)KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED250353-20202020-05-292020-07-08PNODostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentemWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED250326-20202020-05-292020-07-02PNOSprzedaż i dostawa systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w UJ CM oraz w ramach Polskiej Platformy MedycznejUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP545595-N-20202020-05-292020-06-08PNOUsługa wsparcia związanego z utrzymaniem sieci teleinformatycznej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez okres 12 miesięcyMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP545583-N-20202020-05-292020-06-08PNOUsługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w standardzie Wi-Fi na terenie GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP545438-N-20202020-05-292020-06-08PNOŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGOLublin
BZP545219-N-20202020-05-292020-06-08PNOModernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego – etap I i IIPOWIAT KOZIENICKIKozienice
BZP545114-N-20202020-05-292020-06-09PNOUsługi wsparcia technicznego dla użytkowanej przez Zamawiającego platformy usług elektronicznych eRolnikKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP544697-N-20202020-05-292020-06-09PNOŚwiadczenie dostępu do sieci Internet oraz usługi transmisji danych dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w podziale na trzy części.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP543987-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowychUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
TED249291-20202020-05-282020-07-06PNOModernizacja sterowania pomp śmigłowych na pompowni wody chłodzącej w Elektrociepłowni SiekierkiPGNIG TERMIKA S.A.Warszawa
TED248359-20202020-05-282020-06-30PNO„Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
BZP545126-N-20202020-05-282020-06-05PNOZakup usług – nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemu Eskulap i Impuls.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCUBolesławiec
BZP544821-N-20202020-05-282020-06-16PNOUsługa aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP544780-N-20202020-05-282020-06-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP544607-N-20202020-05-282020-06-09PNOświadczenie usług serwisowych systemu radiologicznego RIS ORION wraz z rozbudową o dodatkowe licencje i funkcjonalnościWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
TED246150-20202020-05-272020-06-29PNO„Zakup subskrypcji oprogramowania VMware bądź rozwiązanie równoważne”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED245666-20202020-05-272020-07-02PNORozbudowa środowiska serwerów bazodanowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu ZdrowiaWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAPoznań
TED245512-20202020-05-272020-06-30PNOWymiana przełączników dostępowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP544581-N-20202020-05-272020-06-11PNOBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim, ul. Armii KrajowejGMINA KOSÓW LACKIKosów Lacki
BZP544540-N-20202020-05-272020-06-05PNOPrzetarg nieograniczony na usługę SaaS (software as a service) aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej gromadzenie danych przestrzennych podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych przez zespół realizujący projekt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP544511-N-20202020-05-272020-06-04PNOOpieka serwisowa oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem komputerowymCENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O.Sosnowiec
BZP544442-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa aplikacji mobilnej tj. opracowanie projektu, implementacje i przetestowaniem aplikacji przeznaczonej dla kandydatów na studia i studentów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zamawianej w ramach projektu „Otwarci na zmiany”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP544401-N-20202020-05-272020-06-04PNOŚwiadczenie usługi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w PłockuWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYPłock
BZP544299-N-20202020-05-272020-06-04PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowegoOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP544182-N-20202020-05-272020-06-05PNOWYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W ZAKRESIE UTWORZENIA BAZY DANYCH GESUT NA TERENIE CZĘŚCI MIASTA KOŁA OBEJMUJACE ARKUSZE NR 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.STAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP544096-N-20202020-05-272020-06-04PNOWprowadzenie systemu udostępniania zasobów bibliotecznych oraz przeprowadzenia automatyzacji Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP543823-N-20202020-05-272020-06-04PNOUsługa utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia dla Dysponenta III stopniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP541219-N-20202020-05-272020-06-05PNOUsługa zaprojektowania i wykonania narzędzia online w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” wraz z zapewnieniem wdrożenia, wsparcia technicznego oraz gwarancyjnegoAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED244814-20202020-05-262020-06-29PNODzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisowąPOLREGIO SP. Z O.O.Warszawa
TED244428-20202020-05-262020-06-26PNOPrzedmiotem zamówienia są usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judgePOLITECHNIKA ŁÓDZKA, CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź
TED244378-20202020-05-262020-06-30PNOŚwiadczenie usługi serwisu sieci LAN, w tym: serwis pogwarancyjny urządzeń aktywnych sieci oraz serwis pogwarancyjny systemu paszportyzacji połączeńMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED244309-20202020-05-262020-06-26PNOModernizację strony internetowej www.tuczepy.pl w ramach projektu objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lat..GMINA TUCZĘPYTuczępy
TED243826-20202020-05-262020-06-29PNORozbudowa macierzy dyskowej o dodatkową przestrzeń dyskową dla Urzędu Miasta Krakowa wraz ze wsparciem technicznym producentaGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED243627-20202020-05-262020-06-26PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP544132-N-20202020-05-262020-06-04PNO„Subskrypcja oprogramowania AWMoS wraz z usługą monitorowania partycji bazodanowych systemu IBM i, oraz wsparciem technicznym bądź rozwiązanie równoważneCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP544023-N-20202020-05-262020-06-08PNOOpracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla 3-ch zadań w miejscowościach: Balice, Zabierzów i Zelków-GackiURZĄD GMINY ZABIERZÓWZabierzów
BZP543968-N-20202020-05-262020-06-04PNOŚwiadczenie usług dostarczenia, migracji i administracji usługą chmurowąSTOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KUPKup
BZP543905-N-20202020-05-262020-06-05PNOUsługi nadzoru autorskiego i serwisu systemu CATO w okresie 12 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP543743-N-20202020-05-262020-06-15PNOUsługa wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Fortinet dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP543702-N-20202020-05-262020-06-04PNOKonserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP543616-N-20202020-05-262020-06-10PNOPrzebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP543198-N-20202020-05-262020-06-03PNOPrzetarg nieograniczony 17/PN/U/PL/2020 na usługę administrowania systemami informatycznymi, w tym oprogramowaniem InfoMedica/AMMS na rzecz SPWZOZ w StargardzieSAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP543107-N-20202020-05-262020-06-10PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie uczelnią w zakresie procesów kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i audytem wewnętrznym w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP542231-N-20202020-05-262020-06-04PNOUsługa dostępu do Internetu i transmisji danych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP541608-N-20202020-05-262020-06-08PNODostawa, montaż i uruchomienie centralnego systemu monitoringu wizyjnego wejść do obiektów, centralnego systemu kontroli dostępu i centralnego systemu alarmowego dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED241434-20202020-05-252020-06-25PNO„Diagnostyka stanu nawierzchni sieci dróg wojewódzkich wg WDSN administrowanych przez ZDW w Olsztynie” – z podziałem na 2 częściWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE – ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIEOlsztyn
TED241394-20202020-05-252020-06-29PNOUsługa serwisowa systemu CliniNetUNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED241285-20202020-05-252020-07-02PNOBadanie: Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED241196-20202020-05-252020-06-29PNOOpracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu Odra Velo – Oder Velo, budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury..URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED241190-20202020-05-252020-06-25PNOUtrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPSMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED241175-20202020-05-252020-06-25PNOPełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT ŁUKOWSKIŁuków
TED239941-20202020-05-252020-06-22DLKDostawa i wdrożenie systemu do zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP oraz świadczenie usług serwisowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED239845-20202020-05-252020-06-26PNOModernizacja systemu SIEM w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED239723-20202020-05-252020-06-30PNOModernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED239668-20202020-05-252020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów i PatomorfologiiCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED239620-20202020-05-252020-06-25PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP543600-N-20202020-05-252020-06-03PNORoczny pakiet usługi wsparcia producenta dla systemu deszyfrującego ruch sieciowy SSL/TLS Symantec SSL Visibility SV800-500M-CURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP543594-N-20202020-05-252020-06-02PNOUsługa stworzenia strony internetowej prezentującej wyniki badań w innowacyjnej technologii dźwięku przestrzennego, dotyczącego krajobrazów dźwiękowych obszarów arktycznych (otwarty dostęp na 5 lat) - Kc-zp.272-207/20.AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP543316-N-20202020-05-252020-06-02PNOZarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, realizowanym w partnerstwie.GMINA BOLKÓWBolków
BZP543270-N-20202020-05-252020-06-02PNOUsługi w zakresie obsługi systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RadziejowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
BZP543267-N-20202020-05-252020-06-25PNOPełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV, część 135, dla celówprojektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT ŁUKOWSKIŁuków
BZP543254-N-20202020-05-252020-06-02PNOWyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie PrószkówGMINA PRÓSZKÓWPrószków
BZP543143-N-20202020-05-252020-06-09PNOWizyjny system kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadówZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O.Poznań
BZP542420-N-20202020-05-252020-06-02PNO„Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”GMINA PRÓSZKÓWPrószków
BZP541962-N-20202020-05-252020-06-04PNORealizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej na obszarze miasta TychyPREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP539107-N-20202020-05-252020-06-08PNODostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniem.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED237564-20202020-05-222020-06-23PNOSerwis i upgrade licencji oprogramowania OracleBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED237517-20202020-05-222020-06-25PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwojuSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED236951-20202020-05-222020-07-01PNOModernizacja i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATPNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP543125-N-20202020-05-222020-06-01PNOUtrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarze finansowym, zarządzania majątkiem oraz projektowym.UNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP542907-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa rocznego serwisu w tym upgrade i update oraz opieka autorska systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa i wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności w zakresie posiadanych licencji bezterminowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP542861-N-20202020-05-222020-06-01PNOCyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w ZłotowieSTAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIEZłotów
BZP542768-N-20202020-05-222020-06-05PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIOpole
BZP542319-N-20202020-05-222020-06-08PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i obsługi aplikacji na urządzenia mobilneUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP540507-N-20202020-05-222020-06-01PNOIntegracja stron internetowych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wraz ze zmianą szat graficznych.OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄWarszawa
BZP542669-N-20202020-05-212020-05-29PNOObjęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowaniaWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIBORZUSkąpe
BZP542665-N-20202020-05-212020-06-01PNOUsługę zaprojektowania i wdrożenia aplikacji procesowej 10.03. Komercjalizacja na środowisku IBM BPM w ramach projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska CyfrowaUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP542660-N-20202020-05-212020-05-29PNONADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAPSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP542570-N-20202020-05-212020-05-29PNOCyfryzacja materiałów dotyczących uregulowania stanu prawnego gospodarstw rolnychPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP542526-N-20202020-05-212020-06-01PNOUtrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej na Zbiorniku Świnna PorębaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
BZP542401-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa Tabletów wraz oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach konkursu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachGMINA BIELINYBieliny
BZP542396-N-20202020-05-212020-06-01PNOTechniczna czynność wprowadzenia nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy prowadzonej w systemie informatycznym ZGIK (TurboEWID)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP542360-N-20202020-05-212020-05-29PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego dla systemu aplikacyjnego INFOMEDICA i AMMS.SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP542352-N-20202020-05-212020-05-29PNO„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego GSZOZ w Kurzętniku”GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKurzętnik
BZP541468-N-20202020-05-212020-06-01PNOWykonanie usługi audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w OPI PIBOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP541398-N-20202020-05-212020-06-01PNOModernizacja infrastruktury sieci LANBIURO ROZWOJU GDAŃSKAGdańsk
BZP541121-N-20202020-05-212020-05-20PNOUsługa polegająca na opiece serwisowej dla Rozwiązania indywidualnego (systemu informatycznego SIMPLE.ERP), eksploatowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym udostępnianiu Zamawiającemu przez Wykonawcę nowych wersji OprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP540759-N-20202020-05-212020-05-29PNOrozbudowa macierzy dyskowej wraz z instalacją i konfiguracjąWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGOWrocław
TED234839-20202020-05-202020-06-25PNODoradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Program Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020URZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED234837-20202020-05-202020-06-23PNOOrganizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED234750-20202020-05-202020-06-22PNOWdrożenie zapory sieciowej klasy Next – GenerationUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED234686-20202020-05-202020-06-23PNOBudowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu PrzemysłowegoMUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLIStalowa Wola
TED234470-20202020-05-202020-06-22PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie usług utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED234443-20202020-05-202020-06-22PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT w ramach projektu „e-Geodezja" – etap IVPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
TED233429-20202020-05-202020-06-24PNODostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACHKielce
BZP542202-N-20202020-05-202020-05-28PNOŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGOLublin
BZP542178-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Andersa 162A w WałbrzychuGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP542141-N-20202020-05-202020-05-28PNOUSŁUGA UDOSTĘPNIENIA KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKUGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP542048-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup usług oraz wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu FAMOCCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP542034-N-20202020-05-202020-06-22PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz GESUT w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” - etap IVPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP541868-N-20202020-05-202020-06-03PNOWykonanie aplikacji otwartej "Ścieżki rozwoju"INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP541748-N-20202020-05-202020-06-22PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie telemetrii i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wod.-kan. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.”ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BARCIANACH SP. Z O.O.Barciany
BZP541633-N-20202020-05-202020-05-29PNOSTAŁA OBSŁUGA INFORMATYCZNA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGrodzisk Wielkopolski
BZP540825-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup licencji Commvault w celu rozbudowy systemu kopii zapasowychCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP540684-N-20202020-05-202020-06-05PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla sprzętu x86 w NBP w formie dwuletniej umowy serwisowej.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
TED231768-20202020-05-192020-06-25PNOUsługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących w posiadaniu zamawiającegoPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED231668-20202020-05-192020-06-23PNOZaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED231597-20202020-05-192020-06-22PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED231149-20202020-05-192020-06-19PNORozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP541689-N-20202020-05-192020-05-27PNOUsługa wsparcia użytkownika końcowego w systemie Egeria wersja 6.0.4. dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP541593-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzedłużenie wsparcia producenta dla systemu antyspamowegoURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP541436-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP541376-N-20202020-05-192020-05-27PNO„Założenie powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla powiatu m. Tarnobrzeg”.PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP541294-N-20202020-05-192020-06-03PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP541265-N-20202020-05-192020-05-27PNOUsługi doradcze w procesie programowania oraz edukacyjne w projekcie InfoSMOG-MEDŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP540945-N-20202020-05-192020-05-29PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP540205-N-20202020-05-192020-06-01PNOUsługa wsparcia technicznego dla systemu zgłoszeń serwisowych i audytu kontrolera domeny oraz systemu wspomagającego pracę administratorów środowiskiem Active DirectorySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
TED229025-20202020-05-182020-06-19PNOZakup oprogramowania dodatkowego dla Centralnych Usług InfrastrukturalnychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED228899-20202020-05-182020-06-19PNOZakup licencji Oracle WebLogic Suite 12c oraz wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy OracleZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MSWIAWarszawa
BZP540558-N-20202020-05-182020-05-27PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla bibliotek i napędów taśmowych wchodzących w skład systemu do wykonywania kopii zapasowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP539900-N-20202020-05-182020-05-27PNOUsługa przedłużenia asysty technicznej dla baz danych aplikacji Oracle na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED227202-20202020-05-152020-06-17PNOŚwiadczenie usługi, w wyniku której Uniwersytet Gdański będzie mógł prowadzić bieżącą, profesjonalną analitykę osiągnięć naukowych swoich pracowników w uprawianych dyscyplinach naukowychUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED226538-20202020-05-152020-06-18PNORozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED226454-20202020-05-152020-06-19PNORozbudowa systemu VMWare NSX w NBP z trzyletnim wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED226406-20202020-05-152020-06-18PNODostawa rozwiązania do Systemu Informacji Operacyjnych II (SIO II)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED226379-20202020-05-152020-06-18PNOZakup, dostawa licencji i oprogramowania, analiza przedwdrożeniowa oraz usługa wdrożenia szyny usług ESB wraz z integracją systemówLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED226294-20202020-05-152020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP540601-N-20202020-05-152020-05-29PNOZakup wartości niematerialnych i prawnych: system GIS i system monitoringuGMINA ŁOCHÓWŁochów
BZP540564-N-20202020-05-152020-05-27PNOUsługa dostawy i wdrożenia: oprogramowania do modelowania i symulacji ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w ramach projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyna i farmacji” RPLD.01.01.00-10-0003/17 oraz oprogramowania do modelowania i zarządzania strategią w oparciu o metodykę BSC w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP540452-N-20202020-05-152020-05-25PNOUsługa dostępu do sieci internetMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP540351-N-20202020-05-152020-05-29PNOZakup usługi wsparcia dla Liferay Portal i DB2 – procedura po unieważnieniu postępowaniaSKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP540330-N-20202020-05-152020-05-26PNOWykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP540248-N-20202020-05-152020-05-25PNOZakup przedłużenia usługi wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu zapór sieciowychURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP539567-N-20202020-05-152020-05-25PNOUsługi konfiguracji i konserwacji urządzeń teleinformatycznych w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOSGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED224851-20202020-05-142020-06-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem cyfrowych baz danych: BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IV cPOWIAT LUBARTOWSKILubartów
TED224845-20202020-05-142020-06-17PNOPrzedłużenie rozszerzonego wsparcie technicznego AVP dla oprogramowania baz danych IBM DB2 oraz monitora kolejkowego IBM Websphere MQNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED224805-20202020-05-142020-06-17PNOPrzedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red HatNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED224785-20202020-05-142020-06-17PNOPrzedłużenie aktualnie posiadanego wsparcia serwisowego producenta o 24 miesiące (nr pakietu serwisowego HA5K3PE) dla serwerów HPE ProLiant DL380 Gen9WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP540130-N-20202020-05-142020-05-22PNOUsługi łącza transmisji danych między ośrodkami zamiejscowymi a siedzibą WCO w Poznaniu.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP539930-N-20202020-05-142020-05-25PNOKonserwacje, remont i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP539834-N-20202020-05-142020-06-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem cyfrowych baz danych: BDOT500 dla potrzebrealizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IVPOWIAT LUBARTOWSKILubartów
BZP539809-N-20202020-05-142020-05-22PNOPrzetarg nieograniczony 16/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP539782-N-20202020-05-142020-05-22PNOCyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w ZłotowieSTAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIEZłotów
BZP539357-N-20202020-05-142020-05-27PNOZakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z usługą szkolenia i wsparciaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED223125-20202020-05-132020-06-16PNOOdnowienie wsparcia serwisowego, subskrypcji i licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń (Check Point) dla sieci OT w PGE Dystrybucja S.APGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów
TED222294-20202020-05-132020-05-27PNOUsługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
BZP539628-N-20202020-05-132020-05-29PNOPrzebudowa i nadbudowa budynku magazynowego położonego na działce nr 271 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa przy ul. Bł. Czesława 16-18 w GliwicachSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT SPAWALNICTWAGliwice
BZP539580-N-20202020-05-132020-05-21PNOURUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”POWIAT NIDZICKINidzica
BZP539477-N-20202020-05-132020-05-21PNORozbudowa systemu archiwizacjiINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP539444-N-20202020-05-132020-05-21PNOObsługa informatyczna Regionalnego Szpitala w KołobrzeguREGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP539389-N-20202020-05-132020-05-22PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie OracleCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP539339-N-20202020-05-132020-05-22PNONA ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU ORAZ SERWISU DLA SYSTEMU MEDICUS ON-LINE ORAZ OPROGRAMOWANIA CZĘŚCI SZAREJ SYSTEMU FINUS dla SZZOZ Szpital w IłżySAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W IŁŻYIłża
BZP538797-N-20202020-05-132020-05-28PNOKonwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów BDOT500 i GESUT dla miasta Łomży.MIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP538767-N-20202020-05-132020-05-21PNOUsługa utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia dla Dysponenta III stopniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP535429-N-20202020-05-132020-05-29PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturamiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED220182-20202020-05-122020-06-15PNODostawa i wdrożenie oprogramowania Medycznego systemu informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie: „Nowoczesny szpital, nowoczesny ZOZ”NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED220114-20202020-05-122020-06-15PNOMerytoryczna kontrola spójności edycyjnej plików w formacie XML i Humdrum oraz merytoryczna rewizja zdigitalizowanych źródeł muzycznych od XVI do XIX wieku – 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED220106-20202020-05-122020-06-15PNODostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED220100-20202020-05-122020-06-15PNOWykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIKNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED220019-20202020-05-122020-06-15PNOPozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz laseraPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
TED219222-20202020-05-122020-06-15PNODostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF w Bibliotece Uniwersyteckiej we WrocławiuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED219189-20202020-05-122020-06-16PNOZakup licencji pojemnościowych oprogramowania Veritas NetBackupURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED219027-20202020-05-122020-06-15PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED218656-20202020-05-122020-06-16PNOBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap IIWOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O.Wojkowice
BZP539315-N-20202020-05-122020-05-15INNYBudowa interaktywnego formularza PDF oraz usług wsparcia i rozwoju.NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP539247-N-20202020-05-122020-05-20PNOZakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania firmy OracleZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP539236-N-20202020-05-122020-05-21PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKA.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP539152-N-20202020-05-122020-05-22PNOModernizacja systemu komputerowego obsługi studiów i strony internetowejPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP539121-N-20202020-05-122020-05-25PNOUsługę utrzymania aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP538928-N-20202020-05-122020-05-20PNOOpracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 109, dla następujących przedmiotów: a) Moduł 1 Zarządzanie, b) Moduł 2 Zakładanie przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech - powtórkaUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP538664-N-20202020-05-122020-05-20PNOUsługa opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP538581-N-20202020-05-122020-05-20PNOBudowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kołobrzeg wraz ze szkoleniami w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"GMINA MIASTO KOŁOBRZEGKołobrzeg
BZP536153-N-20202020-05-122020-05-20PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa wsparcia technicznego, rozbudowa środowiska oraz usługa dostępu do aktualizacji oprogramowania zapory sieciowej wykorzystywanego przez Politechnikę Poznańską w okresie od 01-06-2020 do 31-05-2021.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP535702-N-20202020-05-122020-05-20PNOPrzedłużenie ważności subskrypcji na oprogramowanie Red HatNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa