Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 09:43:40
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED002953-20212021-01-052021-02-08PNO„Utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17”POWIAT SANDOMIERSKISandomierz
TED002947-20212021-01-052021-02-08PNOSerwis pogwarancyjny oraz usługi dedykowanej asysty technicznej dla systemu telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta wraz z rejestratorem rozmów w okresie 36 miesięcyURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
TED002946-20212021-01-052021-02-05PNOUsługa administracji systemami teleinformatycznymi w Polskiej Agencji KosmicznejPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
TED002944-20212021-01-052021-02-08PNODigitalizacja dokumentów analogowych PZGiK wraz z utworzeniem bazy danych elektronicznych rejestrów przestrzennych dla jednostek ewidencyjnych: Biskupice, Kłaj, Wieliczka – miasto i obszar wiejskiPOWIAT WIELICKIWieliczka
TED002937-20212021-01-052021-02-05PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa gminy JezioranyGMINA JEZIORANYJeziorany
TED002469-20212021-01-052021-02-08PNODostawa z montażem i uruchomieniem ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnych, wystawowych Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (mcee) w ciężkowicachGMINA CIĘŻKOWICECiężkowice
TED002448-20212021-01-052021-02-09PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją, licencji oraz usług nadzoru oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we WłocławkuWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED002414-20212021-01-052021-02-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznegoŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA – SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACHKielce
TED002045-20212021-01-042021-02-12PNOWykonanie przeglądów technicznych oraz serwis i utrzymanie Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w budynkach na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w podziale na zadaniaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZEWarszawa
TED001266-20212021-01-042021-02-05PNOWybór partnera technologicznego dla Stadionu w Gdańsku do eksploatacji systemów teletechnicznychARENA GDAŃSK SPÓŁKA Z O.O.Gdańsk
TED001245-20212021-01-042021-02-08PNOKompleksowe wykonanie ekspozycji edukacyjnej w budynku Pałacu w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac SobieszówKARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
TED001198-20212021-01-042021-02-08PNO„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Krzeszowice – obszar wiejski” realizowanego w ramach projektu pn. E-usługi ..POWIAT KRAKOWSKIKraków
TED001195-20212021-01-042021-02-08PNODostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiegoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED001191-20212021-01-042021-02-04PNO„Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych wraz z rozbudową tego sys..WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED000450-20212021-01-042021-02-10PNOModernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z O.O.Gdańsk
TED000429-20212021-01-042021-02-08PNODoposażenie i adaptacja Leśnej Izby Edukacyjnej, przebudowa łazienki oraz dostawa i instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Nadleśnictwa Oborniki na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnychSKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO OBORNIKIDąbrówka Leśna
TED000413-20212021-01-042021-02-08PNODostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED000383-20212021-01-042021-02-04PNODostawa urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z gwarancja, wsparciem i aktualizacjami w okresie 36 miesięcy dla wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED000372-20212021-01-042021-02-08PNODostawa oprogramowania e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED000356-20212021-01-042021-02-08PNODostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO—TECHNOLOGICZNEChęciny
TED000077-20212021-01-042021-02-09PNO„Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” – Budowa Systemu Pasażerskiej Informacji PrzystankowejPOWIAT SOKOŁOWSKISokołów Podlaski
TED642959-20202020-12-312021-02-08PNORozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w TurkuPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.Turek
TED641692-20202020-12-312021-01-14PNOZakup subskrypcji licencji systemu wideokonferencyjnego dla tysiąca użytkowników oraz ich integracja w środowisku teleinformatycznym ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED641674-20202020-12-312021-02-04PNOUsługi zabezpieczające właściwy poziom działania Repozytorium CBDPMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED641662-20202020-12-312021-02-10PNODostarczenie i wdrożenie Części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWAWarszawa
TED641639-20202020-12-312021-02-11PNOPrzedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradztwa technicznego – inżyniera kontraktu poprzez wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne dla projektu „System powiadamiania o wprowadzen..GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYWarszawa
TED641633-20202020-12-312021-02-03PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED641626-20202020-12-312021-02-02PNOZP/174/2020 – Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukującychINSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED641616-20202020-12-312021-02-04PNORozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd – etap 2GMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED641608-20202020-12-312021-01-15DLKStworzenie nowego rozwiązania technologicznego dla ICM UWUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa
TED641597-20202020-12-312021-02-10PNOWeryfikacja i poprawa jakości istniejących baz danych EGIB dla jednostek ewidencyjnych Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i IwkowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED641596-20202020-12-312021-02-17PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gminy Słaboszów oraz obrębu Racławice w gminie RacławicePOWIAT MIECHOWSKIMiechów
TED641500-20202020-12-312021-01-11PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-207/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED641496-20202020-12-312021-01-11PNOŚwiadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej; postępowanie znak: ZZP-25/21ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED641489-20202020-12-312021-01-11PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-206/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED641460-20202020-12-312021-02-03PNOUsługa hostingu systemów informatycznych PFRONPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED641456-20202020-12-312021-02-03PNOŚwiadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej w realizacji projektu Wrota StatystykiGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00—925 WARSZAWA, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA: CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED641454-20202020-12-312021-02-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania OracleKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED641452-20202020-12-312021-02-12PNOWybór doradcy technicznego przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – ..GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
TED641430-20202020-12-312021-02-02PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego i oprogramowania ZamawiającegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED641410-20202020-12-312021-02-05PNOBudowa i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemuNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED641308-20202020-12-312021-01-13PNO„Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
TED641266-20202020-12-312021-02-02PNOBudowa i wdrożenie e-usług dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie oraz ich integracja z oprogramowaniem ZamawiającegoINSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
TED640176-20202020-12-312021-02-04PNODostawa/modernizacja/integracja/wdrożenie oprogramowania dla uruchomienia e-usług w gminie Złotoryja w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Krotoszyce, gminy wiejskiej ..GMINA ZŁOTORYJAZłotoryja
TED640172-20202020-12-312021-02-05PNOZakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacj..BIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED640169-20202020-12-312021-02-03PNODostawa i uruchomienie środowiska multiportalowego, systemu e-learningowego on-demand dla Politechniki Opolskiej oraz licencji do zarządzania kioskami multimedialnymi”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
TED640156-20202020-12-312021-02-04PNODostawa i wdrożenie systemu zarządzania relacjami z otoczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
TED640149-20202020-12-312021-01-14PNODostawa koszulek (80 sztuk) i smartfonów (40 sztuk) wraz z oprogramowaniem do monitorowania pacjentów (DFP.271.180.2020.ADB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640107-20202020-12-312021-02-02PNODostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej do obsługi pacjenta wraz z integracją ze szpitalnym systemem informatycznym HIS AMMS (DFP.271.179.2020.AM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640090-20202020-12-312021-02-02PNODostawa wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Stacji Dializ (DFP.271.174.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640086-20202020-12-312021-01-13PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego wykorzystującego mechanizm tzw. „sztucznej inteligencji” do analizy obrazów badań TK klatki piersiowej (DFP.271.184.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED639949-20202020-12-312021-02-05PNODostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisuZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP777599-N-20202020-12-312021-01-11PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi obsługi teleinformatycznej, informatycznej oraz wsparcia technicznego nad Systemami Informatycznymi IBPRSInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława DąbrowskiegoWarszawa
BZP777546-N-20202020-12-312021-01-14PNOOpracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej NIW-CRSO wraz z systemem zarządzania treścią i opieką serwisową. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Warszawa
BZP777437-N-20202020-12-312021-01-12PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Jednostek Gminy Stalowa WolaSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP777373-N-20202020-12-312021-01-11PNO”Sporządzenie opracowań dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach projektu pt. Przyjazna Przestrzeń dla mieszkańca – Inteligentna Nowa Ruda, w ramach konkursy „Human Smart Cities”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.Gmina Miejska Nowa RudaNowa Ruda
BZP777299-N-20202020-12-312021-01-14PNOUsługa świadczenia opieki serwisowej systemu kontrolingowego opartego o Prophix i Report Portal (pakiet 1), dostawa, usługa wdrożenia i opieki serwisowej dla nowego zintegrowanego systemu obejmującego funkcje kontrolingowe zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz funkcje zarządzania planowaniem i ewidencją czasu pracy oraz portalem pracowniczym wraz z migracją danych z obecnego systemu kontrolingowego oraz automatycznym modułem zasilania danymi z systemu finansowo – księgowego, systemu kadrowego i systemu medycznego (pakiet nr 2).Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP777277-N-20202020-12-312021-01-29PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5.0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5.0052 Świnice, 143802_5.0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143802_5.0067 WręczaStarostwo PowiatoweŻyrardów
BZP777268-N-20202020-12-312021-01-12PNORozbudowa Środowiska Analiz Medycznych o współpracę z medycznym systemem informatycznymWojskowy Instytut MedycznyWarszawa
BZP777220-N-20202020-12-312021-01-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informatycznego na Uniwersytecie JagiellońskimUniwersytet JagiellońskiKraków
BZP777191-N-20202020-12-312021-01-19PNODostawa łączy internetowych dla Urzędu Gminy Kobierzyce oraz Radnych i Sołtysów Gminy Kobierzyce.Gmina KobierzyceKobierzyce
BZP777079-N-20202020-12-312021-01-12PNOUsługa wsparcia i modyfikacji dla ST KRKMinisterstwo SprawiedliwościWarszawa
BZP776947-N-20202020-12-312021-01-15PNORozbudowa systemu informatycznego Omega-PSIR w ramach projektu „UPWR 2.0: Międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” umowa nr POWR.03.05.00-00-Z062/18, w zakresie modułów: a) Wiodące Zespoły Badawcze b)Eksperci c)Patenty, produkty, wdrożeniaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWrocław
BZP776930-N-20202020-12-312021-01-11PNOUsługa opieki serwisowej oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMSSzpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w BełchatowieBełchatów
BZP776818-N-20202020-12-312021-01-08PNOPrzeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyj­nych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Sienni­ca Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzic­two kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)Gmina Siennica RóżanaSiennica Różana
BZP776786-N-20202020-12-312021-01-08PNOdostawa kontraktu serwisowego producenta urządzeń oraz realizacja usług.Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we WrocławiuWrocław
BZP776705-N-20202020-12-312021-01-11PNO„Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu” Centrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP776633-N-20202020-12-312021-01-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji oraz dostawy i montażu urządzeń (zwanych dalej „nadajnikami”), działającymi w technologii Bluetooth, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP776585-N-20202020-12-312021-01-18PNO„Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center.”Urząd Marszałkowski Województwa LubuskiegoZielona Góra
BZP776497-N-20202020-12-312021-01-13PNOświadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy – 3 częściGmina Miasto CzęstochowaCzęstochowa
BZP776400-N-20202020-12-312021-01-20PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu kancelaryjnegoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWarszawa
BZP776278-N-20202020-12-312021-01-14PNOUsługa asysty eksperckiej w trakcie realizacji projektu "Wirtualny Informator Rzeczny"Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki WodnejWarszawa
BZP776219-N-20202020-12-312021-01-13PNOUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu silnika cieplnego do pompowania cieczy w układach zamkniętych Olsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP775839-N-20202020-12-312021-01-14PNOE-gmina- rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy GielniówGmina BorkowiceBorkowice
BZP775712-N-20202020-12-312021-01-20PNOZaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej „Gra o dyplom” wspierającej studentów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP775236-N-20202020-12-312021-01-13PNORekonfiguracja i modyfikacja laboratoryjnego systemu informatycznego Centrum działającego w 3 lokalizacjach NIO-PIB z dostawą serwera oraz z serwisem i dostawą etykiet z kodami kreskowymi na okres 36 miesięcyNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP774623-N-20202020-12-312021-01-14PNOWykonanie dwóch aplikacji multimedialnych na potrzeby projektu „ Going Global Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław
BZP774597-N-20202020-12-312021-01-12PNO „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI TECHNICZNEJ I AKTUALIZACJI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I WSPARCIA SYSTEMU MEDIQUS ORAZ SYSTEMU WMS ERP”Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP774450-N-20202020-12-312021-01-14PNO„Digitalizacja wkładów merytorycznych szkoleń do formy modułów e-learning”Krajowa Szkoła Sądownictwa i ProkuraturyKraków
BZP774111-N-20202020-12-312021-01-12PNOWsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROHNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP773994-N-20202020-12-312021-01-08PNOOdnowienie licencji na Oprogramowanie niezbędne do działania Platformy Analitycznej KNFUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP773728-N-20202020-12-312021-01-08PNOZakup nowych licencji Oprogramowania niezbędnego do działania Platformy Analitycznej KNF z przeznaczeniem na środowisko testowe.Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP772649-N-20202020-12-312021-02-01PNOOpracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pograniczaGmina Kamieniec ZąbkowickiKamieniec Ząbkowicki
BZP769423-N-20202020-12-312021-01-11PNO„Aplikacja internetowa – Koncepcje rozwiązań dla Parku Śląskiego”Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. ZiętkaChorzów
BZP768770-N-20202020-12-312021-01-08PNODoradztwo informatyczne przy dostawie i wdrożeniu systemu wspierającego główny system HR w Metrze WarszawskimMetro Warszawskie Sp. z o.o.Warszawa
TED639169-20202020-12-302021-02-08PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja-dostawa komputerów, modernizacja sieci i serwerowni wraz z infrastrukturą serwerową oraz zaprojektowanie i budowa przyłączaGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJAZłotoryja
BZP776187-N-20202020-12-302022-02-01PNOZakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacjaPolskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP775964-N-20202020-12-302021-01-12PNOWprowadzenie zmian w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl wraz z usługami gwarancjiNarodowe Archiwum CyfroweWarszawa
BZP775672-N-20202020-12-302021-01-13PNONowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-MilewszczyznaUrząd Gminy KorycinKorycin
BZP775604-N-20202020-12-302021-01-08PNOObsługa informatyczna 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkachDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. WarszawyWarszawa
BZP775498-N-20202020-12-302021-01-12PNOZakup subskrypcji i wsparcia technicznego do posiadającego przez Zamawiającego oprogramowania Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, PremiumCentrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa
BZP775413-N-20202020-12-302021-01-14PNOZP/29/PN/20Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚrem
BZP775337-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa i wdrożenie systemu kadrowo-placowego i finansowo-księgowego wraz z modułem gospodarki materiałowej i środków trwałych (ERP) oraz integracja z istniejącymi systemami informatycznymi typu HISUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w ŁodziŁódź
BZP775308-N-20202020-12-302021-01-14PNOKonserwacja i rozbudowa systemu informatycznego służącego do obsługi i monitoringu realizacji umowy na usługi pocztoweSąd Apelacyjny w KrakowieKraków
BZP775091-N-20202020-12-302021-01-11PNOUsługa utrzymania, rozwoju i obsługi technicznej aplikacji internetowej www.pbu2020.eu oraz świadczenia usługi rozwoju strony w latach 2021-2022Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów EuropejskichWarszawa
BZP775063-N-20202020-12-302021-01-12PNOUsługa dostępu do sieci Internet dostarczona do węzła LIM Warszawa oraz usługa łącza podkładowego Lublin–Katowice z protekcją i łącza podkładowego Puławy – Warszawa z protekcją w podziale na trzy części.Województwo LubelskieLublin
BZP774992-N-20202020-12-302021-01-12PNOStworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej realizowanej w ramach projektu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”Centralne Muzeum Włókiennictwa w ŁodziŁódź
BZP774728-N-20202020-12-302021-01-08PNOWykonanie analizy procesowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa LubelskiegoWojewództwo LubelskieLublin
BZP774461-N-20202020-12-302021-01-14PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego wybranych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) wraz z dedykowanym OprogramowaniemGmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w GdańskuGdańsk
BZP774362-N-20202020-12-302021-01-12PNOdostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD); świadczenie kompleksowej usługi w zakresie wykonania analizy domeny problemu wraz z projektem architektury rozwiązania oraz świadczeniem Usług doradczych oraz świadczenie przez Wykonawcę 18-sto miesięcznej subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformowej usługi hostowanej typu COTS, z podziałem na 3 zadania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład HigienyWarszawa
BZP774271-N-20202020-12-302021-01-13PNOusługa wykonania strony projektu AGaStor dla WWNiG - KC-zp.272-746/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP774227-N-20202020-12-302021-01-13PNOUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu pokrycia dachowego wraz ze zintegrowanym ogniwem fotowoltaicznymOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP774185-N-20202020-12-302021-01-12PNOUsługa polegająca na realizacji prototypu nagrania interaktywnej symulacji szkoleniowej w 360i/lub 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej rzeczywistości (VROlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP773913-N-20202020-12-302021-01-19PNOWykonanie usługi opracowania wynikowych tablic statystycznychMinisterstwo SprawiedliwościWarszawa
BZP772761-N-20202020-12-302021-01-11PNOUsługa serwisowa i aktualizacje systemu SIMPLE.ERPDolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny RatunkowejWrocław
BZP772309-N-20202020-12-302021-01-13NZOZakup oprogramowania „eZamówienia – UMŁ”Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP770472-N-20202020-12-302021-01-12PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft ExchangeUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
TED638972-20202020-12-292021-02-02PNODostawa, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerówGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED638751-20202020-12-292021-02-09PNOUsługa wsparcia i modyfikacji systemów Ministerstwa SprawiedliwościMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638745-20202020-12-292021-02-04PNOUsługi wsparcia i modyfikacji Systemu losowego przydziału spraw (SLPS)MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638732-20202020-12-292021-02-01PNODziałania promocyjno-informacyjne dla projektu budowy ZTPO w GdańskuPORT CZYSTEJ ENERGII SP. Z O.O.Gdańsk
TED638731-20202020-12-292021-02-02PNOUsługi zarządzania i wsparcia (inżyniera kontraktu) w ramach realizacji projektu pn.: ..MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJWarszawa
TED638725-20202020-12-292021-01-29PNOUsługa asysty technicznej i rozwoju posiadanego środowiska pracy grupowej Office 365GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED638724-20202020-12-292021-02-04PNOUsługa wsparcia i modyfikacji Systemu RZMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638708-20202020-12-292021-01-29PNOWdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED638690-20202020-12-292021-02-01PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych oraz innych usług dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 48 miesięcySKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED638682-20202020-12-292021-01-29PNODigitalizacja dokumentów analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu TatrzańskiegoPOWIAT TATRZAŃSKIZakopane
TED638610-20202020-12-292021-02-08PNOBudowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego projekt doradztwa energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemuNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED638599-20202020-12-292021-02-01PNOModernizacja bazy danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500 i Gesut w ramach projektu CSJZMIASTO JASTRZĘBIE—ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
TED638422-20202020-12-292021-02-15PNOZakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIWOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED638411-20202020-12-292021-02-04PNOZakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymiNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED638365-20202020-12-292021-02-01PNORozbudowa lub wymiana zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany EDM (...)MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKAKraków
BZP774027-N-20202020-12-292021-01-08PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap i Simple ERP oraz Planowanie Czasu PracySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza HołogiNowy Tomyśl
BZP773934-N-20202020-12-292021-01-15PNOOpracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz z wdrożeniem systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na tych drogachPowiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu WrocławskiegoWrocław
BZP773766-N-20202020-12-292021-01-20PNO„Budowa narzędzia informatycznego typu Bank Danych o Mieście oraz budowa modularnego internetowego serwisu informacyjnego”Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice ŚląskieSiemianowice Śląskie
BZP773374-N-20202020-12-292021-01-11PNOSERWIS OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO AMMS I INFOMEDICASzpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LublinieLublin
BZP773158-N-20202020-12-292021-01-19PNOUsługa wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu Enova 365 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWarszawa
BZP772999-N-20202020-12-292021-01-15PNOUtrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska, świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej, konsultacji zdalnych (400 godzin) i wizyt konsultanta (2 wizyt) oraz wykonanie opisanych modyfikacjiMinisterstwo Klimatu, Biuro Dyrektora GeneralnegoWarszawa
BZP772174-N-20202020-12-292021-01-07PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGłówny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa
BZP772068-N-20202020-12-292021-02-02PNOKompleksowe opracowanie i wdrożenie nowego modele strony WWW (multiportal).Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień PublicznychZielona Góra
BZP771624-N-20202020-12-292021-01-25PNOBUDOWA WRAZ Z MIGRACJĄ DANYCH I WDROŻENIE NOWEJ, DWUJĘZYCZNEJ STRONY INTERNETOWEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU, DOSTOSOWANEJ JEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWrocław
BZP771508-N-20202020-12-292021-02-02PNOUsługa doradztwa informatycznego – konsulting w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+”Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w WarszawieWarszawa
BZP771439-N-20202020-12-292021-01-12PNOSpecjalistyczna usługa wykonania prototypów oraz przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań) na rzecz 7 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator". Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 (dziewięć) części.Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOlsztyn
BZP770819-N-20202020-12-292021-01-26PNOUsługa zlecenia prac programistycznych dotyczących budowy systemu autodiagnostycznego przedsiębiorstw w ramach systemu wczesnego ostrzegania (SWO)Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościWarszawa
TED637852-20202020-12-282021-01-29PNOŚwiadczenie usług asysty technicznej oprogramowania i wsparcia sprzętu OraclePOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED637844-20202020-12-282021-02-15PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMSTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED637811-20202020-12-282021-01-28PNOZawarcie umowy ramowej dotyczącej świadczenia usług projektowych i rzeczoznawstwa technicznego w zakresie inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu KomunikacyjnegoCENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED637706-20202020-12-282021-01-28PNOZakup i wdrożenia centralnego systemu DDI (centralny system DNS/DHCP/IPAM/Reporting/Network Discovery)POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED636871-20202020-12-282021-01-29PNOZakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Informatyzacja administracji publicznej w gminie Wiskitki w 2019 r.”GMINA WISKITKIWiskitki
TED636866-20202020-12-282021-01-29PNO„Modernizacja SZK OST w zakresie zwiększenia dostępności usług audio-wideo z Internetu”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED636859-20202020-12-282021-01-28PNOAsysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OtagoMIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED636793-20202020-12-282021-01-29DLKZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „Systemu wczesnego ostrzegania, alarmowania i informowania 2.0” wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 latDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUWrocław
TED636791-20202020-12-282021-01-29PNOUtrzymanie infrastruktury IT obszarowego systemu sterowania ruchem w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
TED636789-20202020-12-282021-01-28PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Red HatNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED636779-20202020-12-282021-02-02PNOOpracowanie cyfrowej ortofotomapyGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED636778-20202020-12-282021-02-05PNOŚwiadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów (...)SKARB PAŃSTWA – MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
TED636777-20202020-12-282021-02-02PNOPozyskanie danych wysokościowychGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED636772-20202020-12-282021-02-02PNOKompleksowa obsługa medialna Funduszu SprawiedliwościMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED636768-20202020-12-282021-01-29PNOUtrzymanie Systemu wspomagania zarządzania opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarach finansowym, zarządzania majątkiem, projektowym, gospodarki magazynowej oraz zamówień publicznychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIELublin
TED636764-20202020-12-282021-02-08PNOZakup, wdrożenie i konfiguracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem procesów realizowanych przez system obsługi studiów i platformą integracyjną dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
TED636759-20202020-12-282021-02-03PNOWykonanie, dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami wsparcia, usługami rozwoju, asystą techniczną oraz gwarancją jakościPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.Działdowo
TED636757-20202020-12-282021-01-29PNOWykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego – pełna nazwa zgodnie z dokumentacją SIWZPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
TED636706-20202020-12-282021-01-28PNOUsługa wsparcia dla oprogramowania OraclePAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED636699-20202020-12-282021-01-14PNOOpracowanie systemu rozpoznawania przyczyn zapalenia płuc z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ramach projektu badawczego „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych..SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
TED636698-20202020-12-282021-02-04PNOAktualizacja licencji oprogramowania MicrosoftNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED636654-20202020-12-282021-01-28PNOWdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w GdyniUNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJGdynia
TED636524-20202020-12-282021-02-02PNOWykonanie i dostawa programu automatycznie wykrywającego błędy dostępności cyfrowej stron wwwKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED636504-20202020-12-282021-02-03PNOBudowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemuNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED636484-20202020-12-282021-01-28PNOKompleksowa obsługa urządzeń drukującychWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYOlsztyn
TED636451-20202020-12-282021-01-28PNOOpracowanie metodologii oceny stanu technicznego i analizy ekonomicznej stacjonarnych urządzeń rejestrującychSKARB PAŃSTWA—GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED636444-20202020-12-282021-01-28PNOPełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w GCM”GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED636437-20202020-12-282021-01-28PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 7GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED636422-20202020-12-282021-01-28PNORozbudowa systemu PZGiK o nowe usługi, modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miastaMIASTO LESZNOLeszno
TED636412-20202020-12-282021-01-29PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM (AIX, IBM Software for HMC, IBM Power VM, IBM Power HA, DB2 LUW)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED636384-20202020-12-282021-01-08PNOŚwiadczenie usługi utrzymania oraz wsparcia w zakresie serwisowania oprogramowania – Systemu Zarządzania Placówką oraz usługi modyfikacji Systemu wraz z wdrożeniem i utrzymaniem środowiska testowegoGMINA WROCŁAW – URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
TED636366-20202020-12-282021-01-29PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Jerzmanowice-PrzeginiaPOWIAT KRAKOWSKIKraków
TED636364-20202020-12-282021-01-29PNOUtrzymanie i rozwój SIS2-SADMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED636358-20202020-12-282021-02-02PNOŚwiadczenie usługi konsultanta zewnętrznego – usługi doradcze Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Programami i Stypendiami MKIDN”MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
TED636352-20202020-12-282021-02-02PNOŚwiadczenie opieki utrzymaniowo-serwisowej i hosting oraz prace rozwojowe portalu internetowego dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego – ZP-DI-09/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED635564-20202020-12-282021-02-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla ZZOZ w WadowicachZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHWadowice
TED635522-20202020-12-282021-02-02PNODostawę i wdrożenie systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAMURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED635463-20202020-12-282021-01-29PNOWdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie GrunwaldGMINA GRUNWALDGierzwałd
TED635442-20202020-12-282021-01-28PNOZakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowejZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED635438-20202020-12-282021-01-29PNOZakup oprogramowania oraz licencji Microsoft dla serwerów i stacji klienckich Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
TED635412-20202020-12-282021-02-05PNODostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
TED635375-20202020-12-282021-01-08PNODostawa odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT (DFP.271.171.2020.KK)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED635322-20202020-12-282021-01-29PNODostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemu Opole+MIASTO OPOLEOpole
TED635311-20202020-12-282021-01-29PNODostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACHProszowice
TED635309-20202020-12-282021-01-29PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIEStaszów
TED635302-20202020-12-282021-02-01PNODostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński – e-administracja w Powiecie Bocheńskim"POWIAT BOCHEŃSKI – STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNIBochnia
TED635226-20202020-12-282021-02-16PNOŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowymGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED635037-20202020-12-282021-02-19PNODostawa oprogramowania, sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO—ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZABydgoszcz
TED635028-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED635002-20202020-12-282021-02-01PNOZakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii i serologii transfuzjologicznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
BZP772706-N-20202020-12-282021-01-12PNOUsługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego produkcji Hewlett Packard EnterpriseŚląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Gliwice
BZP772348-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa polegająca na przygotowaniu prototypu landing page’a i przeprowadzenia badań zainteresowania leczeniem w Polsce wśród pacjentów z Wielkiej BrytaniiOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP772338-N-20202020-12-282021-01-19PNOWsparcie pogwarancyjne dla sprzętu i oprogramowania produkcji IBMAgencja Mienia WojskowegoWarszawa
BZP772179-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa zaprojektowania i stworzenia prototypu oprogramowania informatycznego pozwalającego na zakup i zapis danych pogodowych przez użytkownika do pliku i wygenerowania kodu widgetu (html+js) prezentującego dane pogodyOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP772125-N-20202020-12-282021-01-05PNORozbudowa geoPortali powiatowych, w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości wraz z ich uruchomieniem i organizacją szkoleńPowiat JędrzejowskiJędrzejów
BZP771972-N-20202020-12-282021-01-11PNOZakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrodyGmina OlesnaOlesno
BZP771963-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa polegająca na wykonaniu prototypu w postaci szablonu platformy umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatorów i trenerówOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP771538-N-20202020-12-282021-01-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usługi wsparcia technicznego Microsoft Premier Support dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP769611-N-20202020-12-282021-01-11PNOWykonanie usług programistycznych i parametryzacyjnych w systemach TETAUniwersytet WrocławskiWrocław
BZP768878-N-20202020-12-282021-01-05PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewallNarodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział WojewódzkiKatowice
BZP768278-N-20202020-12-282021-01-19PNOUsługa stworzenia ramowej specyfikacji projektu IT oraz koordynowanie prac nad realizacją projektuAgencja Rozwoju Pomorza S.A.Gdańsk
TED633644-20202020-12-242021-02-11PNOWykonanie Centrum Dyspozycji Mocy MPK-Łódź Spółka z o.o., poprzez zaprojektowanie, instalację i uruchomienie nowego systemu informatycznego zdalnej obsługi podstacji trakcyjnych oraz rozbudowę inform..MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O.Łódź
TED633625-20202020-12-242021-02-01PNOBudowa gospodarek pomocniczych dla urządzeń i instalacji produkcyjnych wraz z powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec PruszkówPGNIG TERMIKA S.A.Warszawa
TED633613-20202020-12-242021-02-03PNOSerwis systemu automatyki dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w KielcachPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED631421-20202020-12-242021-01-27PNOZP/CZD/0201/20 Zaprojektowanie, wdrożenie i świadczenie serwisu gwarancyjnego i nadzoru wsparcia „Systemu informatycznego służącego do gromadzenia i analizy danych medycznych i genetycznych (SAMGen)INSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED631411-20202020-12-242021-01-28PNO„Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle oraz oprogramowania wspomagającego posiadanego przez Zamawiającego”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED631387-20202020-12-242021-02-02PNOZaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu realizacji gwarancjiBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED631383-20202020-12-242021-02-02PNOModyfikacja centralnego systemu zakupówSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED631367-20202020-12-242021-01-28PNOSystem wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia w AIK – opracowanie, dostarczenie, wdrożenie, utrzymanie i usługi serwisu gwarancyjnegoAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
TED631361-20202020-12-242021-01-28PNOUsługa wdrożenia sieci WiFi w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap II"AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKUGdańsk
TED631348-20202020-12-242021-01-29PNOZakup usługi wsparcia Microsoft Premier Support lub pakietu równoważnego dla oprogramowania i technologii Microsoft eksploatowanych w środowisku informatycznym ZUSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED631343-20202020-12-242021-01-29PNOUtworzenie regionalnego agregatora metadanych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”BIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED631342-20202020-12-242021-01-28PNO„Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
TED631280-20202020-12-242021-01-27PNONowoczesna platforma zaawansowanych usług Politechniki Lubelskiej (PZU PL)POLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED631278-20202020-12-242021-01-27PNOOpieka serwisowa informatycznego systemu szpitalnego – HISCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED631272-20202020-12-242021-01-28PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED631261-20202020-12-242021-01-28PNOŚwiadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z oprogramowaniem wbudowanym AvamarZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED631256-20202020-12-242021-01-27PNOŚwiadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-BezpieczeństwoURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
TED631239-20202020-12-242021-01-27PNOUsługa wsparcia technicznego i usługi konsultingowe obejmujące instalację, konfigurację, migrację, integrację, obsługę i aktualizację oprogramowania ARISCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED631235-20202020-12-242021-01-28PNOBudowa serwisu mapowego m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED631234-20202020-12-242021-01-26PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów wraz z integracją z posiadanym systemem szpitalnym Asseco AMMS dla NIO - PIB Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED631217-20202020-12-242021-02-01PNORozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) poprzez dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjnePOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED631159-20202020-12-242021-01-08PNOŚwiadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej; postępowanie znak: ZZP-25/21ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED630839-20202020-12-242021-01-18PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-post Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020”WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED630822-20202020-12-242021-01-27PNORozbudowa platformy wirtualizacyjnej wraz z usługą wsparcia technicznego dla urządzeń platformy wirtualizacyjnej FlexPod przez 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED630821-20202020-12-242021-01-27PNOZakup usług wsparcia technicznego, subskrypcji Microsoft Software Assurance do posiadanego oprogramowania MicrosoftAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED630812-20202020-12-242021-01-27PNOOdnowienie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji VmwareCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED630772-20202020-12-242021-02-10PNO„Dostawa i wdrożenie komponentów Systemu BackOffice NIZP-PZH oraz Systemu Obsługi Laboratorium – LIMS (Laboratory Information Management System) w NIZP-PZH"NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO, PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
TED630756-20202020-12-242021-01-18PNOWykonanie II edycji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku..WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED630744-20202020-12-242021-01-29PNOUtworzenie bazy GESUT dla części województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
TED630443-20202020-12-242021-01-26PNO„Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją”UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED628821-20202020-12-242021-01-27PNODostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznychKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED628808-20202020-12-242021-01-27PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województBIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED628807-20202020-12-242021-02-05PNORozwój usług elektronicznych na terenie Miasta KrasnystawMIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
TED628747-20202020-12-242021-02-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED628659-20202020-12-242021-02-02PNOZakup wirtualizatora taśmowego (dwóch wirtualnych bibliotek VTL, każda po min. 570 TB) wraz ze świadczeniem przez okres 36 miesięcy usługi opieki serwisowejZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED628650-20202020-12-242021-01-26PNOWdrożenie automatyzacji i wizualizacji routingu w szkielecie sieci OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED628430-20202020-12-242021-01-29PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowejŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED628354-20202020-12-242021-01-27PNODostawa nowych licencji i konwersja posiadanych przez Zamawiającego licencji dla oprogramowania IBM DB2 Advanced EditionCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED628274-20202020-12-242021-01-28PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED628099-20202020-12-242021-01-25PNODostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, oraz dostawa Systemu Autoryzacji - ETAP IISZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSAChodzież
TED626385-20202020-12-232021-01-25PNOZakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAPOPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED626230-20202020-12-232021-01-26PNODostawa i wdrożenie systemów SIEM (Security Information and Event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED626116-20202020-12-232021-02-12PNOOrganizacja międzynarodowego Forum Zarządzania Internetem pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – IGF Katowice 2021KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED625366-20202020-12-232021-01-25PNOZaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuMUZUEM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKUStębark
TED625317-20202020-12-232021-01-26PNODostawa i wdrożenie e-usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED625303-20202020-12-232021-01-04PNODostęp do wyszukiwarki EBSCO EDS z listą publikacji PF i narzędziem linkującym FTF w wersji bez załadowanego katalogu oraz do bazy ACM Digital Library lub równoważnych – KC-zp.272-717/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED625301-20202020-12-232021-01-25PNOUtworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap VPOWIAT LUBELSKILublin
TED625279-20202020-12-232021-02-08PNOModernizacja i utworzenie systemów IT celem uruchomienia nowych e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w gminie Poronin”GMINA PORONINPoronin
TED625268-20202020-12-232021-01-25PNOUsługa świadczenia konsultacji i szkoleń w zakresie eksploatacji systemu SAP ERP oraz administrowania modułem BC użytkowanym przez Kancelarię SejmuKANCELARIA SEJMUWarszawa
TED625267-20202020-12-232021-01-25PNOWsparcie techniczne i rozbudowa ZSMNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED625253-20202020-12-232021-01-25PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla dwóch macierzy dyskowych Hitachi VSPCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED625252-20202020-12-232021-01-25PNOUnowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego wraz z systemem bazodanowymSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów
TED625247-20202020-12-232021-01-26PNOUtrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na drogach krajowych w GDDKiA O/PoznańGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD; PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
TED625246-20202020-12-232021-01-25PNOUsługa wsparcia i rozwoju systemu informatycznego SI EMERYTCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED625230-20202020-12-232021-01-05PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania OracleCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED625208-20202020-12-232021-01-28PNOWdrożenie, adaptacja, rozwój i utrzymanie otwartego oprogramowania Decidim w m.st. WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED625174-20202020-12-232021-01-25PNOŚwiadczenie w okresie 48 miesięcy usługi konserwacji technicznej oraz zapewnienie serwisu i wsparcia technicznego dla systemów zabezpieczeń technicznych w OKRL KrakówPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED625166-20202020-12-232021-01-25PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 20 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED625164-20202020-12-232021-01-25PNOŚwiadczenie usług wytworzenia, rozwoju i utrzymania Systemu iBTMSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED625157-20202020-12-232021-01-25PNODane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3DGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED623999-20202020-12-232021-01-29PNODostawa systemu Back Office Treasury, poprzez zaprojektowanie wdrożenia, wdrożenie i produkcyjne uruchomienie, migrację danych, transfer wiedzy oraz utrzymanieBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED623973-20202020-12-232021-01-25PNOModernizacja dwóch macierzy dyskowych HP 3PAR 20800ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED623925-20202020-12-232021-01-27PNOSprzedaż, dostawa i wdrożenie fabrycznie nowego, nie używanego, zestawu wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego (w tym gogle VR, aplikacje uczące) oraz rozbudowa platformy e-learningowej WCSM d …UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED623788-20202020-12-232021-01-25PNODostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie, które łącznie utworzą Specjalistyczną Pracownię VR miejsca zdarzenia (sceny przestępstwa)UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED623767-20202020-12-232021-01-25PNODostawa, wdrożenie, serwis i integracja Systemu Host2Host dla klientów Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED623759-20202020-12-232021-01-25PNODostawa odczynników do badań diagnostycznych, dostawa i dzierżawa analizatorów wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdro..ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU—ZDROJUBusko-Zdrój
TED623758-20202020-12-232021-01-26PNOZP/168/2020 – Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu „CZMP”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED623746-20202020-12-232021-01-27PNOZakup oprogramowania serwerowego wraz z usługą wsparcia oraz przedłużenie usługi wsparcia dla posiadanego oprogramowania - 2 częściBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
BZP771709-N-20202020-12-232021-01-08PNOPrzetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2021 rokuGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa
BZP771645-N-20202020-12-232021-01-08PNOWdrożenie i utrzymanie mechanizmu obsługującego proces Pracowniczych Planów Kapitałowych.Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP771608-N-20202020-12-232020-12-31PNOŚwiadczenie opieki serwisowej nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”Gmina WrześniaWrześnia
BZP771481-N-20202020-12-232020-12-31PNOświadczenie usług wsparcia systemu RISZagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP771408-N-20202020-12-232021-01-08PNOWdrożenie na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego systemu do badań ankietowych wraz ze szkoleniem i wsparciem techniczno-merytorycznymMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWarszawa
BZP771407-N-20202020-12-232020-12-31PNODostawa kodów dostępowych oraz licencji zapewniających dostęp do mocy obliczeniowej posiadanego przez Zamawiającego środowiska chmurowego.Centrum e-ZdrowiaWarszawa
BZP771385-N-20202020-12-232021-01-04PNOudzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum KulturyNarodowe Centrum KulturyWarszawa
BZP771290-N-20202020-12-232021-01-20PNOWykonanie digitalizacji, weryfikacji, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Miasto TuchówStarostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP771241-N-20202020-12-232021-01-08PNOWykonanie e-usług w ramach projektu „Rozwój e-usług w mieście Ełk” – część 1Miasto EłkEłk
BZP770899-N-20202020-12-232021-01-08PNOUsługa wykonania prototypu urządzenia „DrumSpider” do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP770718-N-20202020-12-232021-01-15PNODostawa i wdrożenie nowych e-usług Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” w ramach projektu pn.: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego Powiat KrakowskiKraków
BZP770576-N-20202020-12-232021-01-20PNODostawa zagranicznych czasopism drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki oraz jednostek Politechniki Krakowskiej w formie prenumeraty na 2021 rokPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień PublicznychKraków
BZP770555-N-20202020-12-232021-01-08PNOPozyskanie usługi doradztwa IT i wsparcia merytorycznego w procesie realizacji umowy na budowę systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020Stołeczne Biuro TurystykiWarszawa
BZP770202-N-20202020-12-232021-01-07PNOUsługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.Urząd MiastaZielona Góra
BZP768755-N-20202020-12-232021-01-04PNOUsługa wsparcia technicznego i serwisu dla urządzeń serwerowych typu blade wraz z wyposażeniem oraz macierzy dyskowych z dyskami i półkami dyskowymiStraż Miejska Miasta Stołecznego WarszawyWarszawa
BZP768120-N-20202020-12-232021-01-29PNOPrzygotowanie oraz wdrożenie serwisu internetowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w oparciu o system zarządzania treścią (CMS) oparty na licencji Open Source, DOW.PRiK.25.54/2020/PN Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.Warszawa
BZP763419-N-20202020-12-232021-01-15PNOZakup usługi agregacji, składowania, przetwarzania danych wraz z systemem raportowym dla danych RPD z serwisów internetowych.Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 złWarszawa
TED622459-20202020-12-222021-01-22PNOŚwiadczenie usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.APKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED621422-20202020-12-222021-01-22PNOUsługa wsparcia i modyfikacji systemu KRK oraz RSPTSMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED621415-20202020-12-222021-01-22PNOSerwis i nadzór autorski zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostawa licencji do oprogramowania bazodanowego i systemu elektronicznego obiegu dokumentówSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
TED621405-20202020-12-222021-01-22PNOSerwis oprogramowania SAP Enterprise Support dla systemu SAP ERPKANCELARIA SEJMUWarszawa
TED621394-20202020-12-222021-02-01PNOOpracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości oraz zakup 50 urząd. (...)WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED621390-20202020-12-222021-01-25PNORozbudowa systemu Service DeskGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED621379-20202020-12-222021-01-25PNOPrzedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usługSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
TED621369-20202020-12-222021-01-22PNOZakup subskrypcji i wsparcia producenta na oprogramowanie IBM DB2 Connect w ramach Projektu „Serwis oprogramowania IBM”ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED621365-20202020-12-222021-01-29PNOAC/BZP/242-335/2020 Wdrożenie systemu zarządzania Uczelnią w obszarze procesów dydaktycznych w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED621312-20202020-12-222021-01-26PNOObjęcie nadzorem autorskim oraz opieką serwisową systemu informatycznego ZamawiającegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED621310-20202020-12-222021-01-22PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
TED621190-20202020-12-222021-01-25PNOUsługa dostępu do baz danych systemu informacji prawnej dla Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED620191-20202020-12-222021-01-12PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED620153-20202020-12-222021-01-22PNOWykonanie, realizacja i uruchomienie wystawy stałej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi OświęcimskiejMUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)Oświęcim
TED620101-20202020-12-222021-01-26PNOWzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiegoMORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWAGdynia
TED620050-20202020-12-222021-01-22PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP770881-N-20202020-12-222021-01-18PNOUsługa prowadzenia mediów społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook, Instagram)Politechnika GdańskaGdańsk
BZP770814-N-20202020-12-222021-01-08PNOUsługi w zakresie utrzymania, wsparcia, rozwoju i tworzenia aplikacji usług w środowiskach Microsoft SharePoint i Microsoft SharePoint onlineAMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.Warszawa
BZP770627-N-20202020-12-222020-12-31PNOUsługa świadczenia opieki powdrożeniowej wraz z pakietem godzin w zakresie systemu Simple.ERP, PN-313/20/DWNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP770617-N-20202020-12-222021-01-05PNOOPRACOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY EKSPERCKIEJ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (ZONE)”.Główny Urząd Nadzoru BudowlanegoWarszawa
BZP770568-N-20202020-12-222021-01-22PNODostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego Politechnika WarszawskaWarszawa
BZP770516-N-20202020-12-222020-12-30PNOObjęcie opieką autorską i asystą techniczną oraz zapewnienie usługi hostingu posiadanego przez gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz oprogramowania Kadry i PłaceGmina WałbrzychWałbrzych
BZP770210-N-20202020-12-222021-01-04PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Sekcji Systemów Zarzadzania Uczelnią.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP770118-N-20202020-12-222020-12-30PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Wojewódzki Szpital ZespolonyKielce
BZP770014-N-20202020-12-222021-01-08PNOUsługa polegająca na stworzenia projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowanie na platformę Windows oraz z opakowaniem transportowym - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP770005-N-20202020-12-222021-01-08PNOUsługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP769411-N-20202020-12-222021-01-12PNOZakup wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Cometa, firmy Lenovo (dawniej IBM) i firmy Huawei w podziale na trzy częściNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP767243-N-20202020-12-222021-01-13PNOPrzygotowanie i wdrożenie platformy Open University Press do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online oraz książek Wydawnictwa Naukowego UMK.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
TED618774-20202020-12-212021-01-22PNOPrzeprowadzenie weryfikacji WE podsystemów „Energia” i „Infrastruktura” oraz uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Energia” zabudowanych na linii kolejowej 133 (...)PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJIWarszawa
TED617823-20202020-12-212021-01-21PNOŚwiadczenie usług serwisu utrzymaniowego, prac rozwojowych oraz usług dodatkowych dla systemu SAPAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED617818-20202020-12-212021-01-22PNOModernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS – opracowanie cyfrowej ortofotomapy oraz danych przestrzennych [ORTO2021]AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED617798-20202020-12-212021-01-26PNOUruchomienie e-usług publicznych w Gminie Kocmyrzów-LuborzycaGMINA KOCMYRZÓW—LUBORZYCALuborzyca
TED617775-20202020-12-212021-01-25PNODigitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu OświęcimskiegoPOWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
TED616673-20202020-12-212021-01-22PNODostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI)WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACHKielce
BZP769525-N-20202020-12-212021-01-11PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP769511-N-20202020-12-212021-01-05PNOProwadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiKGmina - Miasto ElblągElbląg
BZP769304-N-20202020-12-212020-12-30PNOŚwiadczenie usług serwisowych w tym prawo do aktualizacji w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy dla systemu WMS/Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o.o., służącego do rozliczeń z NFZ.Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP769259-N-20202020-12-212021-01-05PNOUsługa opracowania i realizacji prototypu aplikacji „GoKinga” oraz prototypu strony internetowejOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP769149-N-20202020-12-212020-12-30PNOPrzeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2021/2022Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP768705-N-20202020-12-212021-01-08PNOUsługa rozbudowy oprogramowania Otwartego Systemu Archiwizacji (zwany dalej OSA) o nowe funkcjonalności oraz przeprowadzenie analizy UXCentrum Archiwistyki Społecznej Warszawa
BZP767853-N-20202020-12-212021-01-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna. Gmina OlsztynOlsztyn
TED615112-20202020-12-182021-01-20PNODostawa licencji, subskrypcji i wsparcia technicznego oprogramowania VMware w ramach umowy Enterprise License AgreementPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED615105-20202020-12-182021-01-19PNOUsługa modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCMPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED615100-20202020-12-182021-01-22PNOSerwis systemów sterowania instalacji pozablokowych Simatic i Delta-V w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia WybrzeżePGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED614900-20202020-12-182021-01-29NZOOpracowanie, implementacja i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymiPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED613133-20202020-12-182021-01-26PNOBieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górnicząGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
TED613121-20202020-12-182020-12-31PNOUsługa polegająca na zapewnieniu dostępu do sieci internetowej oraz łączności central telefonicznych (isdn) dla wszystkich lokalizacji obszaru RZGW SzczecinPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa
TED613094-20202020-12-182021-01-26PNOOpracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. IIWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED613084-20202020-12-182021-01-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowegoMAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁYJaroszowiec
TED613065-20202020-12-182021-01-20PNOŚwiadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach obecnie prowadzonych projektów Polona dla Bibliotek 2.0 i Polona dla NaukowcówBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
TED613054-20202020-12-182021-01-19PNOZakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 – nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
TED612963-20202020-12-182021-01-20PNOŚwiadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED612951-20202020-12-182021-02-14PNOInformatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnychMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.Radom
BZP769153-N-20202020-12-182020-12-28PNORozbudowa wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego systemu typu PAM (Privileged Account Management) firmy BeyondTrust.Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa
BZP769100-N-20202020-12-182020-12-28PNOUsługa wznowienia lub przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) w podziale na trzy częściMuzeum Historii Żydów PolskichWarszawa
BZP768952-N-20202020-12-182020-12-30PNOWsparcie dla urządzeń sieci WANPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w WarszawieWarszawa
BZP768942-N-20202020-12-182020-12-29PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP768934-N-20202020-12-182020-12-28PNOUsługa opieki serwisowej i powdrożeniowej SIMPLE ERPSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu OrganicznegoWarszawa
BZP768915-N-20202020-12-182020-12-29PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla Systemu Softrans.Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP768896-N-20202020-12-182021-01-11PNOZaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i AnalizyMiasto KatowiceKatowice
BZP768674-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa, wdrożenie i integracja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław
BZP768641-N-20202020-12-182020-12-29PNOUsługa serwisu oprogramowania HISNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w KrakowieKraków
BZP768595-N-20202020-12-182020-12-30PNOUsługi wparcia i rozwoju systemu Comarch ERP EgeriaGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa
BZP768450-N-20202020-12-182020-12-28PNOŚwiadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków i biznesplanów (5 części).Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP768435-N-20202020-12-182020-12-29PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu infrastruktury środowiska bazodanowegoInstytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP767597-N-20202020-12-182021-01-04PNOŚwiadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiWarszawa
BZP767499-N-20202020-12-182020-12-29PNOZmiana funkcjonalności strony internetowej powietrze.malopolska.plWojewództwo MałopolskieKraków
BZP768382-N-20202020-12-172020-12-29PNOŚwiadczenie usług serwisowych systemów Infomedica/AMMSZagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP768251-N-20202020-12-172020-12-28PNODostawa wyposażenia pracowni LCNPowiat WałeckiWałcz
BZP768167-N-20202020-12-172020-12-28PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznymWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła IIKrosno
BZP767547-N-20202020-12-172020-12-28PNOKompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021 - 2023”Powiat OstrowieckiOstrowiec Świętokrzyski
BZP767157-N-20202020-12-172021-01-05PNO „Digitalizacja i archiwizacja dzieł audiowizualnych” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Muzeum Sztuki w ŁodziŁódź
TED608770-20202020-12-162021-01-25PNOŚwiadczenie usług serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerów Platformy przetwarzania danychPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZEWarszawa
TED607884-20202020-12-162021-01-18PNOWykonanie w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” pisemnych tłumaczeń treści turystycznych z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, francuski …WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED607862-20202020-12-162021-01-11PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021–2027”WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED607831-20202020-12-162020-12-29PNOAsysta techniczna w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy - usługi online w jednym miejscu” oraz projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGIIWarszawa
TED607813-20202020-12-162021-01-19PNOUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 24 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED607803-20202020-12-162020-12-29PNODostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych – KC-zp.272-702/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED607801-20202020-12-162021-01-18PNOŚwiadczenie usług utrzymania ruchu infrastruktury technicznej, zarządzania technicznego, przeglądów i konserwacji bieżącej w obiekcie przy ul. Jasnej 8 i 12 w WarszawieURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED607789-20202020-12-162021-01-11PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014–2020WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED607774-20202020-12-162021-01-18PNOUsługa wsparcia inżynierskiego Microsoft Premier SupportCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED606725-20202020-12-162021-01-18PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii NaukPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
TED606723-20202020-12-162021-01-20PNOZakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego i szkolenia w ramach projektu pn.: E-usługi dla mieszkańców miasta PionkiGMINA MIASTO PIONKIPionki
TED606715-20202020-12-162021-01-18PNODostawa i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACHBartoszyce
TED606712-20202020-12-162021-01-20PNODostawa oprogramowania Red Hat JBoss lub równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy na potrzeby RDPCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP767920-N-20202020-12-162020-12-29PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznychWojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/KaliszaGodziesze Małe
BZP767695-N-20202020-12-162020-12-24PNOAktualizacja baz danych lotniczych odbiorników GPS dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2021 r. 42 Baza Lotnictwa SzkolnegoRadom
BZP767648-N-20202020-12-162020-12-23PNO1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i SiedlcachWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWarszawa
BZP767580-N-20202020-12-162020-12-24PNOProjekt i budowa informacyjnej strony www dla WMN - KC-zp.272-610/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP767506-N-20202020-12-162020-12-24PNOŚwiadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z instalacją symetrycznych łączy światłowodowych i dostawą urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania usługi dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-94/2020)Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP767481-N-20202020-12-162020-12-28PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Jednostek Gminy Stalowa WolaSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP767445-N-20202020-12-162020-12-29PNOZaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest.warmia.mazury.pl.Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd WojewództwaOlsztyn
BZP764223-N-20202020-12-162020-12-30LELPrzedłużenie ważności licencji dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowychGmina LublinLublin
TED604814-20202020-12-152020-12-29PNOŚwiadczenie usługi wsparcia dla oprogramowania RED HATCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED604810-20202020-12-152021-01-15PNODostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED604807-20202020-12-152020-12-29PNOZakup licencji dla systemu NGFW (Next Generation FireWall) wraz ze wsparciemURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED604776-20202020-12-152021-01-18PNOStała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania „Small Bussines” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MazoviaMAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIAWarszawa
TED604757-20202020-12-152021-01-15PNOZP/CZD/0191/20 Zaprojektowanie, wdrożenie, świadczenie serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu do wspomagania procesu Zarządzania Badaniami Klinicznymi (SZBaK)INSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED603941-20202020-12-152021-01-15PNORealizacja oraz utrzymanie i rozwój systemu informatycznego iPFRON+ w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem (...)"PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
BZP767314-N-20202020-12-152020-12-23PNOWsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM EnviroGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa
BZP767254-N-20202020-12-152020-12-23PNOzakup dostępu do bazy danych ekonomiczno-finansowych w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP767062-N-20202020-12-152020-12-23PNOZintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim Powiat TomaszowskiTomaszów Mazowiecki
BZP767018-N-20202020-12-152020-12-23PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego EODInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP766950-N-20202020-12-152020-12-22PNOPrzedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oraz dostawa licencjiSzpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.Jarocin
BZP766652-N-20202020-12-152020-12-23PNO111/ZP/2020 - Usługa dostępu do serwisu udostępniającego online publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i podręczniki akademickie dla Uniwersytetu Łódzkiego.Uniwersytet ŁódzkiŁódź
BZP766649-N-20202020-12-152020-12-23PNOUsługa objęcia opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA i AMMS w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu ŚląskimPowiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
BZP763854-N-20202020-12-152020-12-23PNOBieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem Kontroli dostępu i identyfikacji kibiców oraz systemem CCTV i obsługa w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWAMiasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka BudżetowaWarszawa
TED602111-20202020-12-142021-01-15PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED602057-20202020-12-142021-01-13PNOŚwiadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED602046-20202020-12-142021-01-14PNOOdnowienie usługi wsparcia licencji dla oprogramowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony sieciowej IPS oraz systemów analizy dynamicznej ATDNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP766543-N-20202020-12-142020-12-22PNOZakup licencji, odnowienie subskrypcji oprogramowania i gwarancji producenta dla urządzeń posiadanych przez Zamawiającego oraz wsparcie techniczneMinisterstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiWarszawa
BZP766209-N-20202020-12-142020-12-22PNONadzór autorski i opieka serwisowa nad systemami AMMS i Infomedica firmy Asseco Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP766113-N-20202020-12-142020-12-22PNODostarczanie obrazu z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w GDDKiA O/PoznańGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w PoznaniuPoznań
BZP766020-N-20202020-12-142020-12-21PNOZAKUP, WDROŻENIE ORAZ OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISOWYM OPROGRAMOWANIA W ZAKRESIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM ORAZ KADROWO- PŁACOWYM CZ. SZAREJ SZPITALA „OLMEDICA” SP. Z O.O W OLECKU.”"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOlecko
BZP765911-N-20202020-12-142020-12-22PNOBadanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. WarszawyMiasto Stołeczne WarszawaWarszawa
TED598325-20202020-12-112020-12-28PNOŚwiadczenie usługi wsparcia dla oprogramowania SUSE Linux Enterprise High Availability ExtensionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED598260-20202020-12-112021-01-14PNOPrzedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania systemów Geoportal, PZGiK oraz CAPAPGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED598165-20202020-12-112021-01-12PNOWsparcie techniczne dla serwerów i baz danych OracleMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED598147-20202020-12-112021-01-12PNOModyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/4GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED596591-20202020-12-112021-01-14PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED596528-20202020-12-112021-01-13PNO„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓWKatowice
BZP765952-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa oprogramowania oraz odnowienie wsparcia i serwisu do systemów użytkowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań
BZP765836-N-20202020-12-112020-12-21PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”Urząd MiejskiNowy Tomyśl
BZP765755-N-20202020-12-112020-12-21PNOKompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieki informatycznej oprogramowania, wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji ) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RzeszowieRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Rzeszów
BZP765715-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa subskrypcji Internetowej Platformy Informacyjnej Clinical Key dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP765697-N-20202020-12-112020-12-22PNO„Świadczenie usługi kompleksowej opieki serwisowej oraz wsparcia technicznego dla systemu Sage Symfonia ERP oraz zakupu odnowienia licencji systemowej” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MazoviaMazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej MazoviaWarszawa
BZP765686-N-20202020-12-112020-12-21PNOŚwiadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w roku 2021Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka BudżetowaWarszawa
BZP765390-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa wykonania prototypu urządzenia „DrumSpider” do wizualizacji nut (MIDI) na perkusjiOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP765071-N-20202020-12-112020-12-22PNOOpracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie KwalifikacjiInstytut Badań EdukacyjnychWarszawa
BZP764985-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych wraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLO w zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych, PN-277/20/DWNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP764974-N-20202020-12-112020-12-21PNOAsysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędziInstytut Badań EdukacyjnychWarszawa
BZP763927-N-20202020-12-112020-12-22PNOZakup usług wsparcia i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX PeopleUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP763629-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa dostępu do sieci Internet dostarczona do węzła: SSPW-WL Dobrzańskiego, LIM Warszawa, 4DC Katowice oraz usługa łącza podkładowego Lublin–Katowice z protekcją i łącza podkładowego 2x10 Gb/s Puławy – Warszawa w podziale na pięć częściWojewództwo LubelskieLublin
BZP761111-N-20202020-12-112021-01-05PNOUsługi specjalizowanego wsparcia systemów Microsoft.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki WodnejWarszawa
BZP765373-N-20202020-12-102020-12-18PNOUsługi programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – 5 zadań.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP765276-N-20202020-12-102020-12-18PNOUsługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu PodlaskimSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejRadzyń Podlaski
BZP765186-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPolitechnika GdańskaGdańsk
BZP764866-N-20202020-12-102020-12-18PNOBudowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kulturyCentrum Kultury Filmowej im. Andrzeja WajdyWarszawa
BZP764442-N-20202020-12-102020-12-18PNOKompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021 - 2023”Powiat OstrowieckiOstrowiec Świętokrzyski
BZP764394-N-20202020-12-102020-12-18PNONadzór autorski całego systemu RIS/PACS dla pracowni diagnostycznych MR, TK, RTG/CR, RTG przewoźny oraz USG Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w LublinieSzpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LublinieLublin
BZP764166-N-20202020-12-102020-12-18PNOMigracja środowiska Systemu Wsparcia Dowodzenia (SWD) do nowej lokalizacji – serwerownia Krakowskiego Pogotowia RatunkowegoWojewództwo MałopolskieKraków
TED594690-20202020-12-092021-01-14PNOWykonanie integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.AZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.Gdynia
TED593918-20202020-12-092021-01-15PNOŚwiadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „ŚKLGUM"GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
TED593903-20202020-12-092021-01-11PNOŚwiadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 częściPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED593867-20202020-12-092021-01-20PNOWykonanie matematycznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej opracowanego dla sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w ŚcinawieGMINA ŚCINAWAŚcinawa
TED592935-20202020-12-092021-01-18PNOZakup odtworzeniowy systemów produkcji programów informacyjnych w 15 oddziałach terenowych spółki Telewizja Polska S.ATELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP764569-N-20202020-12-092020-12-17PNOOdnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie sieciąUrząd Transportu KolejowegoWarszawa
BZP764510-N-20202020-12-092020-12-17PNOObjęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) wspomagającego działalność Regionalnego Szpitala w KołobrzeguRegionalny Szpital w KołobrzeguKołobrzeg
BZP764490-N-20202020-12-092020-12-18PNOUsługi w zakresie wsparcia technicznego dla systemu CELABPaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut BadawczyPuławy
BZP764032-N-20202020-12-092020-12-17PNOUsługa polegająca na opracowania prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych – słomek actistraw spełniających wymogi HACCP - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP763460-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support w okresie do 31.10.2022Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP762742-N-20202020-12-092020-12-18PNOZaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego „Radia Kraków S.A.” oraz usługa wsparcia technicznego w okresie 24 m-cy i rozwoju w zakresie 70 godzinPolskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.Kraków
BZP761963-N-20202020-12-092020-12-17PNOAsysta techniczna sprzętu serwerowego oraz oprogramowania posiadanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFP.271.163.2020.SP) Szpital Uniwersytecki w KrakowieKraków
TED591991-20202020-12-082021-01-08PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego dla oprogramowania SAPPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED591178-20202020-12-082021-01-12PNOPrace utrzymaniowe i konserwacyjne urządzeń ITS Poznań i sygnalizacji świetlnych w latach 2021–2023ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHPoznań
TED591136-20202020-12-082021-01-11PNO„Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Klucze”GMINA KLUCZEKlucze
TED591095-20202020-12-082020-12-11PNOZaprojektowanie oraz wdrożenie architektury bazodanowej opartej o dwa niezależne serwery bazujące na technologii Oracle Real Application Clusters lub równoważny oraz migracja dwóch niezależnych systemORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP764040-N-20202020-12-082020-12-16PNOWykupienie usług świadczenia pomocy technicznej i subskrypcji ubezpieczenia wersji oprogramowaniaUniwersytet Warszawski - Wydział ZarządzaniaWarszawa
BZP763872-N-20202020-12-082020-12-16PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry w formie elektronicznej, w tym usług redakcyjnych, produkcyjnych, hostingowo-dystrybucyjnych, marketingowych, szkoleniowych oraz rozwiązań technologicznych zgodnie z istotnymi warunkami umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Instytut Badawczy LeśnictwaRaszyn
BZP763660-N-20202020-12-082020-12-22PNOUtworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo Powiat OstrołęckiOstrołęka
BZP763494-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania OracleWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KatowicachKatowice
BZP763057-N-20202020-12-082020-12-16PNOUsługi wsparcia technicznego oprogramowania narzędziowego DocAveNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
TED588483-20202020-12-072021-01-13PNOAsysta techniczna oprogramowania Oracle dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.oMAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O.Warszawa
TED588461-20202020-12-072021-01-07PNOUsługa wsparcia technicznego dla platformy V-Block 340CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED587706-20202020-12-072021-01-07PNODostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.154.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED587649-20202020-12-072020-12-18PNOZakup usług budowy nowego systemu Sandbox’owegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP763357-N-20202020-12-072021-01-05PNOŚwiadczenie dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem dwóch łączyz wykorzystaniem medium światłowodowego (zadanie nr 1) oraz medium radiowego (zadanie nr 2)Polska Agencja Prasowa S.A.Warszawa
BZP763301-N-20202020-12-072020-12-15PNOWsparcie systemu MyQMiasto RybnikRybnik
BZP763295-N-20202020-12-072020-12-15PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego.Centrum Informatyczne EdukacjiWarszawa
BZP763287-N-20202020-12-072020-12-15NZOZapewnienie Zamawiającemu dostępu do baz danych z zakresu branży teleinformatycznej, telekomunikacyjnej i informatycznej, w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresuUrząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP763242-N-20202020-12-072020-12-15PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania systemu MEDICOM przez okres 24 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego tj. dostawa i wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem usługi opieki serwisowej oprogramowania przez okres 24 miesięcySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - MokotówWarszawa
BZP763200-N-20202020-12-072020-12-16PNOUsługa prowadzenia mediów społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook, Instagram)Politechnika GdańskaGdańsk
BZP762852-N-20202020-12-072020-12-15PNOZapewnienie (zakup) wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z rozszerzeniem przestrzeni pojemności danych.Urząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP762822-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup usługi dostępu do serwisu udostępniającego publikacje w formie ebooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.Uniwersytet ŁódzkiŁódź
BZP762755-N-20202020-12-072020-12-14PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania ArcGISWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KatowicachKatowice
BZP762580-N-20202020-12-072020-12-16PNODostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Palgrave Macmillan w wersji onlineUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP762434-N-20202020-12-072020-12-15PNOZaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przekazanie majątkowych praw autorskich oraz hostingu i utrzymania Systemu na dostarczonych serwerach dedykowanych, służącego realizacji projektu pn. "Zdążyć przed cukrzycą"Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.Gdynia
BZP751098-N-20202020-12-072020-12-15PNOUsługa konserwacji i serwisu w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego i motoru bazy danych w aplikacjach serwerowych oraz systemu Healthcare Business Intelligence na rzecz Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płock
BZP762614-N-20202020-12-062020-12-15PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychWarszawa
TED586256-20202020-12-042021-01-05PNOKontrakt nr 64 pn.: „Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi dla miasta Radomia”WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.Radom
TED584736-20202020-12-042021-01-11PNORegionalny projekt wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w StrykowieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, UL. WRONIA 53, 00—874 WARSZAWA, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W ŁODZIŁódź
TED584652-20202020-12-042021-01-28PNOUsługa wsparcia eksploatacji, świadczenia serwisu i wsparcia technicznego dla systemu elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), modyfikacja systemu oraz przygotowanie i zrealizowanie szkoleńUSŁUGA WSPARCIA EKSPLOATACJI, ŚWIADCZENIA SERWISU I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA SYSTEMU ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (EPU), MODYFIKACJA SYSTEMU ORAZ PRZYGOTOWANIE I ZREALIZOWANIE SZKOLEŃ.Lublin
TED584599-20202020-12-042021-01-05PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w KrakowieNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA – MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
TED584212-20202020-12-042021-02-01PNOSieć WAN dla PGW WPPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED582998-20202020-12-042021-01-07PNORozbudowa i odnowienie wsparcia serwisowego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa opartego na rozwiązaniach firmy Cisco i systemów wspomagającychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED582874-20202020-12-042021-01-05PNORozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiegoPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP762624-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego produkcji Hewlett Packard EnterpriseŚląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Gliwice
BZP762604-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa opieki serwisowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowyUniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław
BZP762575-N-20202020-12-042020-12-14PNOUSŁUGA ADMINISTRACJI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI W POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJPolska Agencja KosmicznaGdańsk
BZP762548-N-20202020-12-042020-12-11PNOOBSŁUGA INFORMATYCZNA W SĄDZIE REJONOWYM W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22Sąd Rejonowy w PruszkowiePruszków
BZP762537-N-20202020-12-042020-12-14PNOPN 30/10/2020 – asysta OracleInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii NaukPoznań
BZP762310-N-20202020-12-042020-12-16PNOusługa utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego MościckiegoWarszawa
BZP762283-N-20202020-12-042020-12-14PNO OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMS "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.Września
BZP762282-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs” (2)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ChorzowieChorzów
BZP762150-N-20202020-12-042020-12-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.Politechnika PoznańskaPoznań
BZP762145-N-20202020-12-042020-12-15PNOProjekt i wykonanie konstrukcji dla układu pomiarowego oraz budowa oprogramowania dla układu pomiarowego z czujnikami ultradźwiękowymi dla Politechniki WrocławskiejPolitechnika WrocławskaWrocław
BZP753954-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa polegająca na stworzenia projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowanie na platformę Windows oraz z opakowaniem transportowymOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP753953-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiejOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP761795-N-20202020-12-032020-12-14PNOZakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMiasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejKatowice
BZP761749-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2021r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterysta trzydziestej siódmej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumKraków
BZP761618-N-20202020-12-032020-12-14PNOWsparcie dla systemu Orion SolarWinds na okres 36 miesięcyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa
BZP761414-N-20202020-12-032020-12-11PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP761328-N-20202020-12-032020-12-11PNO Usługa odnowienia wsparcia systemu wspomagającego zarządzanie ryzykiem IT.Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP761313-N-20202020-12-032020-12-11PNOUsługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest APIGmina Miasta GdyniGdynia
BZP761307-N-20202020-12-032020-12-10PNOŚwiadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.A.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejŁosice
BZP761213-N-20202020-12-032020-12-11PNOŚwiadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support (zakup abonamentu) i wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.Łódź
BZP760522-N-20202020-12-032020-12-11PNOZakup usługi wsparcia technicznego dla macierzy 3 PAR F400 i macierzy HPE 3 PAR 7200cMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
TED581245-20202020-12-022021-01-04PNOPrzeprowadzenie weryfikacji WE i uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kolejowym..PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJIWarszawa
TED580418-20202020-12-022021-01-04PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT (3 części)BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED580250-20202020-12-022021-01-07PNOŚwiadczenie usług polegających na wdrożeniu modelu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach realizacji projektuINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin
TED580245-20202020-12-022021-01-05PNOWykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej dwudziestu dwóch jednostek medycznych – partnerów projektu w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED579552-20202020-12-022021-01-05PNODostawa, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED579526-20202020-12-022021-01-04PNOBudowa i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu e-Pacjent w Szpitalu WolskimSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP761137-N-20202020-12-022020-12-10PNOAsysta techniczna dla oprogramowania: ServiceDesk Plus, Applications Manager, OpManager, ADAudit Plus, Analytics Plus, Exchange Reporter PlusUrząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejWarszawa
BZP761082-N-20202020-12-022020-12-11PNOZASILENIE BAZY DANYCH SYSTEMU eDIOM OBJAZDEM WIDEO, PRZEGLĄDEM ROCZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ DANYMI EWIDENCYJNYMI DRÓG W TYM OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM DRÓG POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Starostwo Powiatowe w BydgoszczyBydgoszcz
BZP760987-N-20202020-12-022020-12-11PNOPrzetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskimSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w BiałymstokuBiałystok
BZP760611-N-20202020-12-022020-12-11DLKBudowanie nowoczesnego systemu CMSNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
BZP760521-N-20202020-12-022020-12-10PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vSphereBankowy Fundusz GwarancyjnyWarszawa
BZP759874-N-20202020-12-022020-12-10PNOUsługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej platformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnejWojskowy Instytut MedycznyWarszawa
TED577975-20202020-12-012021-01-04PNOZakup usługi asysty technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych policjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED577883-20202020-12-012021-01-04PNOUsługi dotyczące Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED577830-20202020-12-012020-12-22PNONadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS/InfoMedica w latach 2021–20224 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP760431-N-20202020-12-012020-12-09PNOWykonanie aplikacji iChopin na urządzenia mobilne z systemem iOs i Android oraz wykonanie platformy desktopowej „portal Desktop” na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka ChopinaNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP760376-N-20202020-12-012020-12-23PNOZP/58/2020 Usługa nadzoru autorskiego nad posiadanym przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oprogramowaniem: CliniNET/NetRAAD/STER Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w ŁodziŁódź
BZP760313-N-20202020-12-012020-12-10PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP760193-N-20202020-12-012020-12-09PNOKonsultacje merytoryczne i koordynacja prac polegających na kompletnym opracowaniu zbiorów Archiwum Jasnogórskiego Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w bazie Répertoire International des Sources Musicales (RISM) w programie Muscat w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie – 2 częściNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP760146-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usługi chmurowej w modelu IaaSMinisterstwo Klimatu, Biuro Dyrektora GeneralnegoWarszawa
BZP760117-N-20202020-12-012020-12-10PNOWykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Sławkowie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”Gmina SławkówSławków
BZP759970-N-20202020-12-012020-12-11PNOObsługa informatyczna w obiektach jednostek Gminy Stalowa Wola STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP759966-N-20202020-12-012020-12-08PNOŚwiadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle.Główny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa
BZP759889-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu backupu dyskowegoKomenda Wojewódzka Policji w KatowicachKatowice
BZP759831-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programówNZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.Słubice
BZP759830-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz opieki serwisowej zintegrowanych modułów systemu informatycznego InfoMedica\AMMS oraz zakup licencji na moduły Blok Operacyjny AMMS oraz Blok Operacyjny AMMS Kalkulacja Kosztów OperacjiWojskowy Instytut Medycyny LotniczejWarszawa
BZP759804-N-20202020-12-012020-12-10PNODigitalizacja,weryfikacja,poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz GESUT i BDOT500, projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego"Starostwo Powiatowe w GorlicachGorlice
BZP759131-N-20202020-12-012020-12-09PNO„Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej”Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa WielkopolskiegoPoznań
TED575510-20202020-11-302021-01-08PNOProfesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemuINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED574682-20202020-11-302021-01-05PNOEKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap IIGMINA SZCZEBRZESZYNSzczebrzeszyn
BZP759454-N-20202020-11-302020-12-09PNOUsługa zapewnienia dostępu sieciowego do specjalistycznej bazy danych z dziedziny nauk medycznychUniwersytet Medyczny w LublinieLublin
BZP759188-N-20202020-11-302020-12-08PNOWsparcie dla tworzenia formularzy ESPUrząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa
BZP759186-N-20202020-11-302020-12-08PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”Urząd MiejskiNowy Tomyśl
BZP758990-N-20202020-11-302020-12-10PNOUsługa analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZGinekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
TED571686-20202020-11-272020-12-30PNOŚwiadczenie usługi sieci korporacyjnej miejskich jednostek organizacyjnychMIASTO ŁÓDŹ – URZĄD MIASTA ŁODZI, DZIAŁAJĄCY JAKO PODMIOT WYKONUJĄCY ZADANIA CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 15B UST. 1 PKT 3 I ART. 15C USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHŁódż
TED571572-20202020-11-272020-12-30PNO„Unowocześnienie oraz rozbudowę systemu weryfikacji i zarządzania posiadanego oprogramowania w Zakładzie Teleradioterapii do nowszej wersji”SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
TED571306-20202020-11-272020-12-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED571298-20202020-11-272020-12-29PNOWsparcie techniczne systemu wymiany depesz ATS w technologii AMHS (system MIL-AMHS-PL) w latach 2021–20233 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAKraków
TED571264-20202020-11-272020-12-09PNOŚwiadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturąURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED569889-20202020-11-272020-12-30PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia i rozbudowy systemu PaloAltoMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP617240-N-20202020-11-272020-12-07PNOŚwiadczenie usługi dostępu do elektronicznej platformy zakupowej obsługującej proces udzielania zamówień publicznychPODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRzeszów
BZP617239-N-20202020-11-272020-12-04PNOSERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAP i IMPULS DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGrodzisk Wielkopolski
BZP617072-N-20202020-11-272020-12-07PNOŚwiadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000iGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP617012-N-20202020-11-272020-12-07PNOUsługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2021 rokuGMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP616999-N-20202020-11-272020-12-07PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP616956-N-20202020-11-272020-12-10PNOOpieka powdrożeniowa systemu SIMPLE.ERPWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP616756-N-20202020-11-272020-12-18PNOWykonanie wraz z wdrożeniem portalu internetowego opartego o system zarządzania treścią (CMS), służącego prezentacji oferty Muzeum Inżynierii Miejskiej w tym co najmniej 183 szt. zabytków ze zbiorów Muzeum w postaci cyfrowych modeli 3D, zdjęć wizerunkowych, wybranych wnętrz pojazdów w postaci panoram 3D a także metadanych ich dotyczących w ramach projektu „Zabytki sztuki inżynieryjnej bez tajemnic – digitalizacja i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 2. Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalneMUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ W KRAKOWIEKraków
BZP616673-N-20202020-11-272020-12-07PNO„Usługa Asysty technicznej w projekcie pod nazwą »Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu – II Etap«”WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA W LUBLIŃCULubliniec
BZP616559-N-20202020-11-272020-12-07PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP616399-N-20202020-11-272020-12-09PNOUsługa zapewnienia dostępu do kompleksowego systemu informatycznego, zwanego dalej Systemem, służącego do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP615858-N-20202020-11-272020-12-04PNOZaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przekazanie majątkowych praw autorskich oraz hostingu i utrzymania Systemu na dostarczonych serwerach dedykowanych, służącego realizacji projektu pn. "Zdążyć przed cukrzycą"SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP615783-N-20202020-11-272020-12-07PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP615774-N-20202020-11-272020-12-08PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu bezpieczeństwaGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP616457-N-20202020-11-262020-12-04PNOUtworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP616386-N-20202020-11-262020-12-04PNOHosting środowiska do publikacji stron www dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLINMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP616293-N-20202020-11-262020-12-11PNOOdnowienie wsparcia technicznego dla posiadanego przez LP oprogramowanie Red Hat Enterprise LinuxSKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP616242-N-20202020-11-262020-12-07PNOOpieka autorska i asysta techniczna oraz zapewnienie usługi hostingu, przez okres 12 miesięcy, posiadanego przez Gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz oprogramowania Kadry i PłaceGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP616018-N-20202020-11-262020-12-03PNODostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHKalisz
BZP615970-N-20202020-11-262020-12-04PNOWsparcie techniczne oraz przedłużenie gwarancji na posiadane urządzenia (rozwiązanie UTM firmy FortiNet) dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP615932-N-20202020-11-262020-12-04PNOUsługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu PodlaskimSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadzyń Podlaski
BZP615911-N-20202020-11-262020-12-04PNOAktualizacja i uzupełnienie licencji oprogramowania oraz rozbudowa stacji roboczej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP615907-N-20202020-11-262020-12-04PNOObsługa techniczna systemu komputerowego, stacji roboczych i serwerów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we WrocławiuKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP615897-N-20202020-11-262020-12-11PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP613215-N-20202020-11-262020-12-07PNOŚwiadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych zgodnie z Umową oraz OPZZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP613123-N-20202020-11-262020-12-04PNOUsługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEChorzów
BZP615600-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZIŁódź
BZP615575-N-20202020-11-252020-12-03PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania będącego na wyposażeniu zamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP615498-N-20202020-11-252020-12-03PNOUsługi wsparcia producenckiego i pomocy technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego: macierzy dyskowej Oracle ZFS oraz biblioteki taśmowej Oracle Storage Tek SL150MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP615306-N-20202020-11-252020-12-03PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i usługi rozwoju systemu Enova 365URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP615294-N-20202020-11-252020-12-03PNOZintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie TomaszowskimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP614507-N-20202020-11-252020-12-03PNOUsługa polegająca na opracowania prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych – słomek actistraw spełniających wymogi HACCPOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP613970-N-20202020-11-252020-12-04PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet oraz dzierżawy łączy telekomunikacyjnych pomiędzy budynkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z podziałem na częściWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP610885-N-20202020-11-252020-12-08PNOŚwiadczenie usługi wsparcia i serwisu elementów brzegu sieci UTM FortinetCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP610325-N-20202020-11-252020-12-15PNOdostawa i instalacja (wdrożenie) przez Wykonawcę oprogramowania do informatycznego zarządzania i prezentacji on-line zbiorów archiwalno-muzealnych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP610125-N-20202020-11-252020-12-03PNOZapewnienie 12-miesięcznej subskrypcji oprogramowania Microsoft OfficeNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED564621-20202020-11-242020-12-28PNOZapewnienie wsparcia technicznego i utrzymania oprogramowania SAS (wchodzących w pakiet SAS Detection and Investigation)MINISTERSTWO FINANSÓWWarszawa
TED564598-20202020-11-242020-12-09PNOZakup opieki serwisowej sprzętu będącego częścią infrastruktury EWDZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED564587-20202020-11-242020-12-29PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej OPD GdyniaCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED564576-20202020-11-242020-12-30PNOŚwiadczenie budowy, usług utrzymania, wsparcia technicznego, rozwoju i asysty oraz szkoleń użytkowników dla systemu informatycznego monitorowania uczestników projektów EFSMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
TED564571-20202020-11-242020-12-28PNOWsparcie serwisowe dla systemu Eskulap i Impuls, subskrypcja na aktualizację oprogramowania oraz świadczenie stałego serwisu eksploatacyjnego nad oprogramowaniem (KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-ASW)SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
TED564379-20202020-11-242020-12-07PNOUtrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
TED563624-20202020-11-242020-12-29PNOZP/141/2020 – Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP615069-N-20202020-11-242020-12-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja 2 szt. przełączników szkieletowych sieci wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta dla zaproponowanych urządzeńURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP615043-N-20202020-11-242020-12-02PNOSystem sprzedaży online biletów wstępu do parku oraz biletów parkingowychTATRZAŃSKI PARK NARODOWYZakopane
BZP614983-N-20202020-11-242020-12-03PNOUsługa wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu Enova 365 oraz dostawa licencji i prawa do aktualizacji użytkowanych licencji systemu Enova 365MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP614976-N-20202020-11-242020-12-02PNOŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEDŁUŻENIA OKRESU GWARANCYJNEGO INFRASTRUKTURY SERWEROWEJPOWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKUKłodzko
BZP614972-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa rozszerzenia licencji ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution wraz z wsparciem technicznym dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP614912-N-20202020-11-242020-12-02PNORozbudowa systemu informatycznego HIS funkcjonującego w Szpitalu Powiatowym Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)SZPITAL POWIATOWY LIMANOWALimanowa
BZP614719-N-20202020-11-242020-12-04PNOMODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM GEMOS DLA OBIEKTU PAŁAC KULTURY I NAUKI PRZY PLACU DEFILAD W WARSZAWIEM.ST. WARSZAWA, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O.Warszawa
BZP614718-N-20202020-11-242020-12-01PNOZwiększenie przestrzeni składowania danych, jak i możliwości wykonywania kopii zapasowych w INTiBS PANINSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWrocław
BZP614691-N-20202020-11-242020-12-04PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu, transmisji danych oraz dzierżawy włókien światłowodowychWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP614633-N-20202020-11-242020-12-02PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP614585-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP614469-N-20202020-11-242020-12-08PNOAdministrowanie i promocja stron www.badam.poznan.pl i www.glanc.poznan.plMIASTO POZNAŃPoznań
BZP614372-N-20202020-11-242020-12-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja 2 szt. równoważników obciążenia wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta.URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP614107-N-20202020-11-242020-12-02PNOUsługa wsparcia technicznego dla urządzenia: serwer QNAP TS-1253BU-RP-4GGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP614003-N-20202020-11-242020-12-03PNOSprawowanie nadzoru autorskiego oraz świadczenie usług serwisowych w zakresie oprogramowania dotyczącego Systemu PZGiK – Kataster WZMIASTO ZABRZEZabrze
BZP613133-N-20202020-11-242020-12-08PNOusługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradztwem i konsultacjami.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAOlsztyn
BZP611051-N-20202020-11-242020-12-02PNOWdrożenie Portalu Rekrutacyjnego wraz z licencją na korzystanie z niego, świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego, sprawowanie opieki konserwacyjnej Portalu Rekrutacyjnego wraz z dedykowaną usługą hostingu.MIASTO ZABRZEZabrze
TED562786-20202020-11-232020-12-30PNORealizacja potrzeb biznesowych Spółki w zakresie wizualizacji danych przestrzennych poprzez rozbudowę i wsparcie utrzymania eksploatacyjnego Systemu Informacji dla Linii Kolejowych – Projekt SILK 2023PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
BZP614482-N-20202020-11-232020-12-02PNOBudowa i utrzymanie sieci bezprzewodowej WIFI w Gminie Prusice- II przetarg nieograniczonyGMINA PRUSICEPrusice
BZP614458-N-20202020-11-232020-12-03PNOWsparcie systemu MyQMIASTO RYBNIKRybnik
BZP614440-N-20202020-11-232020-12-01PNOUsługa konserwacyjno-serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w CzęstochowieHALA SPORTOWA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.Częstochowa
BZP614344-N-20202020-11-232020-12-01PNODostarczenie rozwiązania technologicznego do akceleracji obliczeń dla Centrum Technologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 WarszawaINTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
BZP614109-N-20202020-11-232020-12-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterdziestej trzeciej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP614088-N-20202020-11-232020-11-30PNOWdrożenie Systemu Telefonii VoIP w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP614067-N-20202020-11-232020-12-01PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetApp (CUI-ZZ.3200.45.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614005-N-20202020-11-232020-12-01PNOUsługa wsparcia technicznego producenta do oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP613896-N-20202020-11-232020-12-02PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej, konserwacyjnej i opieki serwisowej w celu utrzymania sprawności i prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem TRISTARZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNIGdynia
BZP613818-N-20202020-11-232020-11-30PNORozbudowa Infrastruktury Serwerowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP610479-N-20202020-11-232020-12-01PNOAsysta techniczna oprogramowania Oracle.SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED558350-20202020-11-202020-12-08PNOZakup licencji i przedłużenie serwisu oprogramowania CIC firmy GenesysMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED558333-20202020-11-202020-12-23PNOUsługa opieki serwisowej systemu kadrowo-płacowego i systemu finansowo-księgowegoURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED558221-20202020-11-202020-12-23PNOUsługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internetowePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED558199-20202020-11-202020-12-23PNOZaprojektowanie, dostosowanie, budowa i utrzymanie punktów kontroli oraz dostawa i utrzymanie przenośnych punktów kontrolnych dla systemu kontroli w systemie poboru opłaty elektronicznej KASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED558161-20202020-11-202020-12-28PNOPrzeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania RPO WM na lata 2021–2027”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED558158-20202020-11-202020-12-21PNOWsparcie techniczne dla urządzeń systemów sieciowo – telefonicznych zawierające rozszerzone usługi gwarancyjneMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED557983-20202020-11-202020-12-28PNOWsparcie techniczne systemu zarządzania bazami danych lotniczych PLX w latach 2021–20233 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAKraków
TED557981-20202020-11-202020-11-23PNOOdnowienie wsparcia producenta dla posiadanych przez LP licencji i subskrypcji oprogramowania Check PointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED556651-20202020-11-202020-12-23PNONowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców gminy GrunwaldGMINA GRUNWALDGierzwałd
TED556380-20202020-11-202020-12-23PNORozbudowa systemu SIEMURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED556378-20202020-11-202020-12-23PNODostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowychGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
BZP613539-N-20202020-11-202020-11-30PNOUsługa opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego używanego w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny PracyMAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACYPłock
BZP613517-N-20202020-11-202020-12-09PNOPrzetarg nieograniczony na kompleksowe zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem monitoringu dla trzech budynków Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Krośnie przy ul. Armii Krajowej 3INSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP613492-N-20202020-11-202020-11-30PNOUsługi w zakresie wsparcia systemów informatycznych/oprogramowań, świadczone przez ich producentówURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP613472-N-20202020-11-202020-11-30PNODOSTAWA CZUJNIKÓW ZAPEŁNIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WRAZ Z MONTAŻEM I DOSTĘPEM DO PLATFORMYMIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.Kołobrzeg
BZP613266-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa i instalacja zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrzaNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP613223-N-20202020-11-202020-11-30PNOSerwis oprogramowania ESRICENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP613208-N-20202020-11-202020-12-07PNOWykonanie w ramach projektów: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP613178-N-20202020-11-202020-11-30PNOŚwiadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP613168-N-20202020-11-202020-11-30PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP613110-N-20202020-11-202020-11-27PNORozbudowę Infrastruktury Sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP612720-N-20202020-11-202020-11-30PNOOpieka serwisowa Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z modułami Mandat Karny/Oskarżyciel PublicznySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP612587-N-20202020-11-202020-12-01PNOUsługi serwisowe licencji oprogramowania geograficznego GIS ESRISTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP611811-N-20202020-11-202020-12-02PNOPrzygotowanie dokumentacji zamówień publicznych oraz pełnienie asysty technicznej dla projektu pn. „eCareMed – Upowszechnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”SZPITAL WOJEWÓDZKIBielsko-Biała
BZP609315-N-20202020-11-202020-12-01PNODostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP613050-N-20202020-11-192020-11-27PNOWdrożenie oprogramowania do zarządzania parkingami poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz prowadzenie czynności serwisowych i konserwacyjnychZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNIGdynia
BZP612875-N-20202020-11-192020-11-30PNODostawa kodów dostępowych oraz licencji zapewniających dostęp do mocy obliczeniowej posiadanego przez Zamawiającego środowiska chmurowego.CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP612874-N-20202020-11-192020-11-27PNOŚwiadczenie usługi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria 6 firmy Comarch S.A.5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP612784-N-20202020-11-192020-11-27PNOPrzyłączenie sieci komputerowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu do zewnętrznego łącza z dostępem do sieci Internet,SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP612689-N-20202020-11-192020-11-30PNOUsługi serwisu dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP612564-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawę monitorów multimedialnych wraz z komputerami OPS, oprogramowaniem oraz uchwytami naściennymi regulowanymi elektrycznie dla potrzeb 10 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-100/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP612344-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Dostawa infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami w ramach projektu: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”GMINA POLANKA WIELKAPolanka Wielka
BZP611821-N-20202020-11-192020-11-30PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP611526-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa oprogramowaniaOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP611444-N-20202020-11-192020-12-01PNOUsługi wsparcia technicznego oprogramowania narzędziowego DocAveNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
TED554718-20202020-11-182020-12-21PNOŚwiadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniachTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED553774-20202020-11-182020-11-25PNOZakup usług wsparcia dla oprogramowania SAP BOURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED553736-20202020-11-182020-12-21PNOPozyskanie wsparcia dla Systemu Centralnego BackupuCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED553712-20202020-11-182020-11-30PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej, świadczenie dostępu do Internetu, dzierżawa niekomutowanych torów, świadczenie usług transmisyjnych oraz rozbudowa systemuSZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED552738-20202020-11-182020-11-30PNODostawa w formie dzierżawy zestawów transmisji danych wraz z zapewnieniem usługi transmisji danych oraz ubezpieczeniem na czas trwania dzierżawy wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia techn…MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP612287-N-20202020-11-182020-12-01PNODostawa serwerów oraz przełączników sieciowych wraz z montażem i uruchomieniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP612234-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa przedłużonej gwarancji producenta na sprzęt serwerowy i sieciowy marki Dell dla Urzędu Regulacji EnergetykiURZĄD REGULACJI ENERGETYKIWarszawa
BZP612076-N-20202020-11-182020-12-02PNOświadczenie usług utrzymania systemu Xpertis.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP611886-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz ROZLICZEŃ z NFZ wraz z migracją danych na potrzeby Stacji RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE – SP ZOZSTACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE SP ZOZChełm
BZP611876-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa infrastruktury serwerowej obsługującej Inteligentne Systemy Transportowe w Miejskim Zarządzie Dróg w RzeszowieGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP611824-N-20202020-11-182020-11-26PNOWsparcie serwisowe systemu macierzyCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP611659-N-20202020-11-182020-11-26PNODzierżawa wraz z usługą serwisu 17 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono oraz serwis 1 szt. laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP611135-N-20202020-11-182020-11-30PNODostawa materiałów ochronnych w okresie 4 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP610880-N-20202020-11-182020-11-26PNOObjęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
BZP610807-N-20202020-11-182020-11-27PNORozbudowa macierzy NetApp FAS 2750 o dwie dodatkowe półki dyskowe z 24 dyskami 900 GB 10K SAS oraz 24 dyskami 1,2 TB 10K SAS wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem.URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP609809-N-20202020-11-182020-11-30PNOAktualizacja i rozbudowa istniejącego informatycznego systemu administracyjnego szpitala oraz dostawa licencji oprogramowania wraz z 36 miesięczną gwarancjąZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJOstrów Wielkopolski
TED551047-20202020-11-172020-12-18PNORozbudowa i modyfikacja modułowego systemu zarządzania informatycznego uczelnią, w ramach realizacji przez Politechnikę Łódzką projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
TED550919-20202020-11-172020-11-30PNO„Odnowienie wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Vmware WorkSpace ONE”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED550918-20202020-11-172020-12-18PNOUsługa nadzoru autorskiego, serwisu, konserwacji oraz nadzoru eksploatacyjnego oprogramowania aplikacji Impuls oraz EskulapORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED550747-20202020-11-172020-12-21PNOZarządzanie nieruchomościamiURZĄD MIASTA SOPOTUSopot
TED550734-20202020-11-172020-11-30PNOŚwiadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla aplikacji Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz aplikacji mobilnej Alarm112MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED550086-20202020-11-172020-12-22POGDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla ZZOZ w WadowicachZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHWadowice
BZP611651-N-20202020-11-172020-11-26PNOAC/BZP/242-286/2020 Usługi lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP611562-N-20202020-11-172020-11-25PNOUsługa migracji posiadanego systemu wideokonferencyjnego Avaya Scopia do Avaya Equinox z zachowaniem posiadanych funkcjonalności wraz z dostawą na wyłączność dokumentów wymaganych przez proces migracji (potwierdzenia licencji na wersję Avaya Equinox itp.) oraz wsparciem producenta dla systemu Avaya Equinox na okres co najmniej 12 miesięcy oraz usługa wsparcia technicznego dla systemu wideokonferencyjnego firmy Avaya lub rozwiązania równoważnego w postaci co najmniej 100 godzin konsultacji.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP611507-N-20202020-11-172020-11-25PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP611462-N-20202020-11-172020-11-30PNOWdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K.Pułaskiego oraz udzielenie terminowej licencjiUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP611313-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa przedłużonej gwarancji producenta na sprzęt serwerowy dla Urzędu Regulacji EnergetykiURZĄD REGULACJI ENERGETYKIWarszawa
BZP611301-N-20202020-11-172020-11-25PNOUsługa dostępu do Internetu przez łącze symetryczne o przepustowości 10 Gbps na rzecz Polskiej Akademii Nauk w WarszawiePOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP611268-N-20202020-11-172020-11-26PNOUsługa wykonania dziesięciu trójwymiarowych oteksturowanych modeli MESH obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkówNARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWAWarszawa
BZP611002-N-20202020-11-172020-11-26PNOAC/BZP/242-280/2020 Usługi programistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - zadania.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP609730-N-20202020-11-172020-11-25PNOUsługa wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAPUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP609367-N-20202020-11-172020-11-25PNOZaprojektowanie, opracowanie, dostarczenie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego elektronicznej karty obserwacji pacjenta (eCRF - electronic case report form) w niekomercyjnym badaniu klinicznym wraz z wirtualną platformą dedykowaną dla uczestników tego badania.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP610924-N-20202020-11-162020-11-25PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego dla WORD w RadomiuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGORadom
BZP610628-N-20202020-11-162020-11-23PNODostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej dla Muzeum Sztuki w Łodzi.MUZEUM SZTUKI W ŁODZIŁódź
BZP610617-N-20202020-11-162020-11-25PNOUsługi chmurowe wspomagające przetwarzanie danychOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP610417-N-20202020-11-162020-11-24PNOOpracowanie kodu źródłowego modułu symulacji migracji radonu i toronu w sieci wentylacyjnej podziemnego zakładu górniczego działającego w oparciu o istniejący system modelowania sieci wentylacyjnej podziemnego zakładu górniczego wraz z dostawą jednostanowiskowej licencji zmodyfikowanego systemu.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP609815-N-20202020-11-162020-11-25PNOWsparcie techniczne dla posiadanego systemu kopii zapasowych (backup)MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP609591-N-20202020-11-162020-11-23PNOKonsultant ds. prowadzenie i rozliczenie projektu unijnego pn. „Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu” realizowanego w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 - 2 stanowiska.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP608397-N-20202020-11-162020-11-25PNO„Dostawa oprogramowania narzędziowego”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP604112-N-20202020-11-162020-12-01PNOWykonanie usługi opracowania wynikowych tablic statystycznychMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa