Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED440378-20202020-09-182020-10-20PNOŚwiadczenie usług serwisowych dla infrastruktury serwerowo-macierzowejPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED438928-20202020-09-182020-10-27PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonychMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED437249-20202020-09-182020-10-21PNODostawa i wdrożenie systemu księgowego dla Ministerstwa ŚrodowiskaMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa
TED437068-20202020-09-182020-10-21PNODostawa oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP586606-N-20202020-09-172020-09-25PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP586578-N-20202020-09-172020-09-28PNOŚwiadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej Oprogramowania i systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Instytutu Transportu SamochodowegoINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGOWarszawa
BZP586404-N-20202020-09-172020-10-01PNOzapewnienie sprawności, serwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e-lab Eclipse w tym system zarządzania drukowaniem dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP586326-N-20202020-09-172020-09-25PNODOSTAWA I MONTAŻ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO KOMPLEKSOWEJ USŁUGI URZĘDU GMINY ORAZ WYMIANY DANYCH Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I MIESZKAŃCAMI GMINY KOŁBASKOWOGMINA KOŁBASKOWOKołbaskowo
BZP586159-N-20202020-09-172020-09-25PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Skarżyskiego oraz w jednostkach podległych Powiatowi Skarżyskiemu w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie skarżyskimPOWIAT SKARŻYSKISkarżysko-Kamienna
BZP586156-N-20202020-09-172020-09-25PNOUsługę opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego użytkowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w LubartowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLubartów
BZP586137-N-20202020-09-172020-09-25PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla urządzeń producenta Fortinet oraz dostawa nowych urządzeńINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP586102-N-20202020-09-172020-09-25PNOPrzedłużenie wsparcia wraz z aktualizacją oprogramowania systemów: NGFW (Next Generation FireWall), wirtualizacji i ochrony pocztyNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
BZP586080-N-20202020-09-172020-09-29PNOWdrożenie systemu internetowego wspomagającego realizację kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług programistycznych w zakresie utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP586064-N-20202020-09-172020-09-28PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP585689-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa, uruchomienie i wdrożenie centralnego systemu monitoringu w infrastrukturze Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu BadawczegoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED434860-20202020-09-162020-10-19PNOUsługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@ na 36 miesięcyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED434855-20202020-09-162020-10-19PNOModyfikacja systemu VCSCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED434837-20202020-09-162020-10-01PNO„Świadczenie usług dostępu do Internetu i TV w internatach”AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia
TED434831-20202020-09-162020-09-30PNOKonserwacja i aktualizacji systemu SCADA zainstalowanego na Stopniu Wodnym w RzeszowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED434032-20202020-09-162020-10-16PNODostawa pakietu serwisowego na przedłużenie asysty technicznej Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego bezterminowych procesorowych licencji (CPU) typu Full Use oprogramowania bazodanowego (...)GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
BZP585946-N-20202020-09-162020-09-23PNODostawa przełączników sieciowychGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP585917-N-20202020-09-162020-09-23PNODostawa i wdrożenie serwera z oprogramowaniem Windows Serwer oraz SQL Serwer, oprogramowania do wirtualizacji, rozbudowa macierzy dyskowej, skanerów szczelinowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet kreskowych, podziałem na 2 części.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP585767-N-20202020-09-162020-09-24PNOPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy WołominGMINA WOŁOMINWołomin
BZP585248-N-20202020-09-162020-09-24PNOmodernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, jednostka ewidencyjna Rydzyna – obszar wiejskiSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
TED433103-20202020-09-152020-10-16PNOUsługi – obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP, wspierającego procesy związane ze sprzedażą węgla, dla Tauron Wydobycie SATAURON WYDOBYCIE S.A.Jaworzno
TED432384-20202020-09-152020-10-16PNOZakup produktów Vmware na zasadach Enterprise Licence AgreementCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED431717-20202020-09-152020-10-16PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED431692-20202020-09-152020-10-19PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHA W SZCZECINIESzczecin
TED431670-20202020-09-152020-10-21PNOZP/87/2020 – Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP585544-N-20202020-09-152020-09-25PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP585522-N-20202020-09-152020-09-23PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP585443-N-20202020-09-152020-09-23PNOmodernizacja systemu dostępu do usług oferowanych w WSC polegająca na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji służącej do wspierania procesów obsługiwanych w WSC MUW oraz zwiększenia interoperacyjności istniejących i funkcjonujących systemów w WSC.MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP585397-N-20202020-09-152020-09-23PNOŚwiadczenie usługi skanowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu oraz włączenie dokumentów do systemu OśrodekPOWIAT PISKI—STAROSTWO POWIATOWE W PISZUPisz
BZP585357-N-20202020-09-152020-09-23PNOCyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w ZłotowieSTAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIEZłotów
BZP585210-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa zabezpieczeń elektronicznych wraz z usługą wsparcia technicznego do Oddziału Zewnętrznego w Turawie Aresztu Śledczego w OpoluARESZT ŚLEDCZY W OPOLUOpole
BZP585190-N-20202020-09-152020-09-25PNOPN-21/20 Świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Simple ERP.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP585189-N-20202020-09-152020-10-08PNOdostawa czasopism i baz danych 2021UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP584109-N-20202020-09-152020-09-23PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla Systemu Zabezpieczeń typu Next Generation Firewall, składającego się z sześciu fizycznych urządzeń Palo Alto Networks oraz świadczenie usługi Asysty Technicznej środowiska eksploatowanego systemuMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP583364-N-20202020-09-152020-09-30NZODostawa, wdrożenie i opieka serwisowa nad modułami systemu wspomagającego procesy nakładania opłat dodatkowych oraz windykacji należności w systemie Komunikacji Miejskiej w KrakowieZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIEKraków
TED429447-20202020-09-142020-10-19PNODostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP585013-N-20202020-09-142020-09-22PNOUsługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERISUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP584701-N-20202020-09-142020-09-23PNODostawa, montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP584563-N-20202020-09-142020-09-24PNODostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 KrakówMAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIKraków
BZP584548-N-20202020-09-142020-09-23PNOZałożenie geodezyjnej ewidencji sieci wodociągowej (GESUT) w granicach administracyjnych m. SuwałkiMIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP584227-N-20202020-09-142020-09-22PNOPrzekazanie przez wykonawcę Workflow Virtual Reality czyli scenariusz gotowych, opracowanych informacji praktycznych wynikających z doświadczeń i badań w zakresie stosowania technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania ubioru w postaci tutorialu (graficznego przewodnika), przetestowanie workflow ze studentami i pracownikami Wydziału Architektury Wnętrz ASP w trakcie warsztatów, oraz zaprogramowanie 2 aplikacji Virtual Reality do prezentacji projektowania ubioru: statycznej (showroom) i animowanej (pokaz mody), w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022 - umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie - umowa nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP584014-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa i uruchomienie platformy PMS typu BI wraz z serwerem oraz wsparciem technicznym.INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓWWarszawa
BZP581802-N-20202020-09-142020-09-23PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED428268-20202020-09-112020-10-13PNOUmowa serwisowa na nadzór nad systemem sterowania i wizualizacji sBGP w PGE EC S.APGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED428265-20202020-09-112020-10-15PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami dla produktu SAP TDMS dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED426975-20202020-09-112020-09-23PNOWytworzenie i obsługa platformy cyfrowejFUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCIRadom
TED426966-20202020-09-112020-10-14PNOZakup oprogramowania i wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED426961-20202020-09-112020-10-20PNOOpracowanie elementów studium techniczno-użytkowego oraz dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do integracji danychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED426953-20202020-09-112020-10-14PNOPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 EUR na usługę zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobamiPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
TED426948-20202020-09-112020-10-13PNOAdministrowanie kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPSMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED426900-20202020-09-112020-10-14PNOUsługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów – dostęp poprzez platformę cyfrowąMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED426898-20202020-09-112020-10-19PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznego dziennika budowyGŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
TED426807-20202020-09-112020-10-14PNO„Usługa ekspercka stałego i kompleksowego testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych"NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED426787-20202020-09-112020-10-13PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE ServerZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED426759-20202020-09-112020-10-15PNOZakup usługi wsparcia licencji systemu Cisco Unified Communications ManagerZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED425408-20202020-09-112020-10-14PNORozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
TED425400-20202020-09-112020-10-15PNODostawę, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED425332-20202020-09-112020-10-14PNODostawa, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania klasy SIEM oraz świadczenie usług wsparcia technicznegoAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED425272-20202020-09-112020-10-14PNOZakup subskrypcji licencji na okres 36 miesięcy dla platformy MDM i vAPP-VDIURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED425225-20202020-09-112020-10-13PNOWdrożenie systemu szpitalnego HIS, EDM oraz e-usług on-line w USK im. WAM – CSW w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
BZP584325-N-20202020-09-112020-09-22PNOUsługa obsługi serwisowej i bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej BeskidzkiejZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP584207-N-20202020-09-112020-09-21PNONadzór autorski i serwis oprogramowania (AMMS oraz InfoMedica)4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP584179-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzedłużenie świadczenia usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support” oraz zakup subskrypcji NGTPUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP584044-N-20202020-09-112020-09-22PNO„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Milanówek”URZĄD MIASTA MILANÓWKAMilanówek
BZP584043-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP584039-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa – sprzętowego routera z funkcją Firewall dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP582842-N-20202020-09-112020-09-25PNORozbudowa systemu o redundantny serwer oraz stację inżynierską.SPÓŁKA WODNO—ŚCIEKOWA SWARZEWOSwarzewo
BZP583700-N-20202020-09-102020-09-21DLKDostawa systemu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi oraz bibliotecznymi z dostosowaniem do potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu wraz z migracją danych oraz modułem CMSZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP583601-N-20202020-09-102020-09-18PNOBudowa intranetu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP583451-N-20202020-09-102020-09-24PNOZaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych oraz prowadzenia szkoleń e-learningowych oraz powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilneURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP582656-N-20202020-09-102020-09-21PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci UPC na okres 24 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP582361-N-20202020-09-102020-09-24PNOWybór firmy świadczącej usługę Security Operations Center (SOC)GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Katowice
BZP579336-N-20202020-09-102020-09-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania FortigateNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED423736-20202020-09-092020-10-12PNOPrzedłużenie wsparcia dla macierzy dyskowychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED423082-20202020-09-092020-09-24PNODostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED423080-20202020-09-092020-10-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych – ZP-DI-3/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED423078-20202020-09-092020-10-14PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED423065-20202020-09-092020-10-12PNOZakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED422864-20202020-09-092020-10-12PNOZakup usługi utrzymania infrastruktury SIGGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED422258-20202020-09-092020-10-12PNODostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED422234-20202020-09-092020-10-12PNORozbudowa szpitalnych systemów HIS, modernizacja infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz dostawę platformy zintegrowanych systemów informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyr..SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZUMiędzyrzecz
BZP583124-N-20202020-09-092020-09-17PNOZarządzanie Projektem realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bochni” Projekt Nr POIS.02.02.00-00-0009/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmiany klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020BOCHEŃSKIE ZAKŁADY USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Bochnia
BZP583111-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Portal e-mieszkańca”GMINA BIAŁOBRZEGIBiałobrzegi
BZP582962-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem i serwisem online oraz ich montaż i uruchomienieGMINA BORKIBorki
BZP582880-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa, instalacja i konfiguracja central alarmowych systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP582855-N-20202020-09-092020-09-17PNOWykupienie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania firmy IBM.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP581126-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa oprogramowania graficznego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
TED420719-20202020-09-082020-10-08PNOWykonanie, dostawa i wdrożenie systemu – Referencyjna Baza Osób i Centralny System Słowników oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji dla systemuGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED420671-20202020-09-082020-10-09PNOAudyt dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznychMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP582497-N-20202020-09-082020-09-16PNOKonserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy (3 części)PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE—ZARZĄD ZLEWNI WROCŁAWWarszawa
BZP582014-N-20202020-09-082020-09-17PNOUsługa utrzymania, wsparcia i rozwoju systemu Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY—WIFWarszawa
TED418443-20202020-09-072020-10-09PNOUsługi dotyczące systemu WUP-Viator w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania awarii i błędów oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED418405-20202020-09-072020-10-09PNOAktualizacja i wsparcie oprogramowaniaIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP582151-N-20202020-09-072020-09-16PNONadzór autorski nad oprogramowaniem HIS/ERP CGM Polska, serwis oprogramowania HIS/ERP CGM Polska, dzierżawa urządzeń koniecznych do utrzymania ciągłości działania.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin
BZP582085-N-20202020-09-072020-09-15PNOSerwis pogwarancyjny sprzętu serwerowego DellCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP581909-N-20202020-09-072020-09-18PNOCyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy KadzidłoPOWIAT OSTROŁĘCKIOstrołęka
BZP580294-N-20202020-09-072020-09-15PNOwykonanie komputerowej gry symulacyjnej z zakresu projektowania uniwersalnego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
TED416620-20202020-09-042020-10-07PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Software Asset Management w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED415318-20202020-09-042020-10-06PNOZakup wsparcia dla oprogramowania narzędziowego CA API GatewayNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED413863-20202020-09-042020-10-12PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGOSandomierz
TED413821-20202020-09-042020-09-16PNOSprzedaż i dostarczenie oprogramowania standardowego z licencjami na czas nieokreślony i prawem do uaktualniania wraz ze standardowymi usługami wsparcia, pakietów subskrypcji usług standardowych i o …POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED413760-20202020-09-042020-10-06PNOZakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA sprzętu i oprogramowaniaCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP581324-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu serwerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP581282-N-20202020-09-042020-09-14PNOUsługa wyceny rynkowej praw własności intelektualnej (w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw do know-how)UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP573402-N-20202020-09-042020-09-14PNORozbudowa systemu zdalnego dostępu Pulse Connect SecureNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP581252-N-20202020-09-032020-09-11PNOUSŁUGA NADZORU AUTORSKIEGO I SERWISU OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA I OPTIMEDZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP581243-N-20202020-09-032020-09-11PNOZałożenie bazy danych EGiB dla obszaru powiatu słubickiegoSKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ STAROSTĘ POWIATU SŁUBICKIEGOSłubice
BZP581186-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania I Etapu rozbudowy internetowego systemu informatycznego „Strefa Projektów UJ” w Uniwersytecie JagiellońskimUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP581078-N-20202020-09-032020-09-11PNOUsługę opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego użytkowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w LubartowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLubartów
BZP581057-N-20202020-09-032020-09-14PNOSukcesywne świadczenie usług tłumaczeń tekstów, w tym o charakterze prawniczym, z języka polskiego na język angielski (w formie tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych) oraz korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu PPI/WTP/2019/1/00036/U/01UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP581008-N-20202020-09-032020-09-14PNOSprzedaż wraz z dostawą wysokospecjalistycznego sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na części – 2 częściGMINA MIASTA SOPOTUSopot
BZP580874-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP580850-N-20202020-09-032020-09-11PNOStworzenie strony responsywnej – e-przewodnika Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi pt. Włókiennicze tkanki ŁodziCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP580713-N-20202020-09-032020-09-18PNOŚwiadczenie usługi serwisowej utrzymania systemu telekomunikacyjnego w Uniwersyteckim Centrum KlinicznymUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
BZP580366-N-20202020-09-032020-09-15PNOUsługa polegająca na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w SzpitaluSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED411742-20202020-09-022020-10-05PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED411741-20202020-09-022020-10-05PNOBudowa, wdrożenie, serwis oraz rozwój systemu pn. Portal danych m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED411735-20202020-09-022020-09-15PNOZak. usł. serwisu pogwaranc. sprzętu dla central. syst. informat. CPD, tj. CSIP, CSD, ERCDŚ CBŚP i BSW, SIO, SYNAPS, SEWN, SESPOL, SWLP, sieci teleinfor. CBŚP, Child Alert 1. system ewidencji środk. trwałych, ZSODEKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED411731-20202020-09-022020-09-14PNOŚwiadcz.usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizow.bazą wiedzy dostępn.za pomocą różn. środk. komunik. elektron.,tworzon. na potrzeby funkcjon. Punktu Informacji dla PrzedsMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED411701-20202020-09-022020-10-05PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego – DZPUCK.262.108.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED411691-20202020-09-022020-10-14PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCYŁęczyca
TED411020-20202020-09-022020-10-05PNODostawa zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY), REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED411019-20202020-09-022020-09-30PNODostawa urządzeń Firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu AudiowizualnegoFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP580650-N-20202020-09-022020-09-11PNOZapewnienie asysty technicznej i wsparcia dla oprogramowania do przyjmowania zgłoszeń od użytkowników oraz kontroli ich realizacjiGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP580599-N-20202020-09-022020-09-16PNODostarczenie i wdrożenie systemu zarządzania pasem drogowym dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA—MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP580537-N-20202020-09-022020-09-11PNOPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ożarów MazowieckiBURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKIOżarów Mazowiecki
TED409528-20202020-09-012020-10-16PNOZainstalowanie parkomatów do obsługi strefy płatnego parkowania w ToruniuMIEJSKI ZARZĄD DRÓGToruń
TED409504-20202020-09-012020-10-06PNOUsługa serwisu pogwarancyjnegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED408867-20202020-09-012020-10-05PNOModernizacja środowisk zarządzania domeną BG AMW oraz usług współpracującychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED408856-20202020-09-012020-10-05PNORozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON PłnCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP579982-N-20202020-09-012020-09-11PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji i wparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP579974-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa oprogramowania do prowadzenia spotkań onlineOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP579892-N-20202020-09-012020-09-11PNOrozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.INSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP579766-N-20202020-09-012020-09-11PNOŚwiadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LNAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP579615-N-20202020-09-012020-09-17PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP579574-N-20202020-09-012020-09-10PNOPrzeprowadzenie kampanii promocyjnej: Energia MłodychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP579119-N-20202020-09-012020-09-09PNOPoprawa jakości metadanych dla zbiorów Fototeki Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w systemie Collection Index + (2.42a) zgodnie ze standardem Spectrum wytypowanych do Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępieNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED406774-20202020-08-312020-10-01PNORozbudowa posiadanego systemu BD CATO o dodatkowe licencjeUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP579656-N-20202020-08-312020-09-10PNODostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na pięć części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP579629-N-20202020-08-312020-09-22PNO„Modernizacja systemu automatyki Starego Jazu na rzece Odrze w m. Kędzierzyn-Koźle”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACHWarszawa
BZP579601-N-20202020-08-312020-09-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu edukacyjnego DORADAUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP579599-N-20202020-08-312020-09-09PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2020/2022WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP579591-N-20202020-08-312020-09-08PNO„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP579473-N-20202020-08-312020-09-10PNOZałożenie geodezyjnej ewidencji sieci wodociągowej (GESUT) w granicach administracyjnych m. SuwałkiMIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP579455-N-20202020-08-312020-09-08PNOOpracowanie bazy danych GESUT z formy analogowej do cyfrowej dla Gminy Ostrów Wielkopolski, Miasta Nowe Skalmierzyce, Miasta Odolanów, Miasta RaszkówSTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP579313-N-20202020-08-312020-09-09PNOPrzetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową dla Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.INSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP579155-N-20202020-08-312020-09-08PNOUsługa serwisowa nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS (2)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEChorzów
BZP578519-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II", nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY, BIURO FINANSOWO—INWESTYCYJNEBydgoszcz
BZP561445-N-20202020-08-312020-09-11PNOMultimedialne Przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w KaliszuPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 30 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KALISZUKalisz
TED405714-20202020-08-282020-09-30PNOUsługi serwisu oraz wsparcia technicznego dla systemów OT dla PGE EC SA, Oddział Elektrociepłownia w ZgierzuPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED404552-20202020-08-282020-09-30PNOObsługa punktów zimowego utrzymania dróg (PZUD) w Rejonie Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki i Zambrów w podziale na 6 częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED404513-20202020-08-282020-09-30PNOWsparcie Zamawiającego w realizacji testów systemu P1 w ramach projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (projekt P1) oraz inCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED404511-20202020-08-282020-09-29PNOObsługa środowiska teleinformatycznego Centrum OnkologiiCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED404506-20202020-08-282020-09-09PNODokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój”CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED404433-20202020-08-282020-09-29PNOZakup usługi wsparcia specjalistycznego i doradztwa eksperckiego w realizacji zadań projektu Feniks związanych z budową ZSINARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED403049-20202020-08-282020-09-30PNODostawa urządzeń firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dla ..FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED403000-20202020-08-282020-10-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i komputerowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJWarszawa
TED402952-20202020-08-282020-09-29PNODostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP578753-N-20202020-08-282020-09-08PNORozbudowa systemu zarządzania konfiguracją środowiska WindowsCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP578714-N-20202020-08-282020-09-07PNOUsługa migracji danych opisowych i geometrycznych ze struktur dotychczas eksploatowanych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji zasobu nieruchomości do struktur baz danych systemu oprogramowania EWID 2007, uruchomienie e-usług, szkolenia pracowników.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP578871-N-20202020-08-272020-09-07PNO„Usługa przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP578840-N-20202020-08-272020-09-04PNOZakup usługi rocznego wsparcia technicznego (supportu), zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania wraz z udzieleniem właściwych licencji, dla urządzeń firewall Check Point 12600 (2 szt.) i Checkpoint 1180 (4 szt.) dostarczonych w ramach projektu e-PRz.Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP578778-N-20202020-08-272020-09-07PNO„Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego”POWIAT DRAWSKIDrawsko Pomorskie
BZP578743-N-20202020-08-272020-09-04PNOstworzenie dostępnej strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-347/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP578289-N-20202020-08-272020-09-08PNOUsługa opracowania programistycznego platformy internetowej do zarządzania gospodarstwem rolnym wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników.GMINA BISKUPIECBiskupiec
TED400940-20202020-08-262020-09-07PNOPrzeprowadzenie działań promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED400906-20202020-08-262020-09-28PNOBadanie: Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED400884-20202020-08-262020-09-29PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-ZdrowieWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED400294-20202020-08-262020-09-28PNORozbudowa macierzy NetApp AFF A300 i macierzy NetApp FAS 2720 wraz z wykupieniem gwarancji i wsparcia technicznego producentaSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED400282-20202020-08-262020-10-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (..)"SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGOWarszawa
TED400272-20202020-08-262020-10-01PNODostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej dla Medycyny Pracy wraz z instruktażem stanowiskowym pracowników Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP578344-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania VeeamPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP578296-N-20202020-08-262020-09-08PNO„Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego oraz usług wsparcia technicznego dla infrastruktury serwerowej i innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego”MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP578249-N-20202020-08-262020-09-04PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA CYFRYZACJĘ CZĘŚCI ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W POWIECIE ŁAŃCUCKIM WRAZ Z ZASILENIEM BAZY PZGIKPOWIAT ŁAŃCUCKIŁańcut
BZP578173-N-20202020-08-262020-09-07PNOUsługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERISUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP578067-N-20202020-08-262020-09-10PNO„Adaptacja pomieszczenia na serwerownię” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.MUZEUM SZTUKI W ŁODZIŁódź
BZP578041-N-20202020-08-262020-09-03PNOAktualizacja, wsparcie techniczne oraz rozbudowa aplikacji do planowania rozkładów zajęć dydaktycznych zamawianej na potrzeby Sekcji Planowania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP577977-N-20202020-08-262020-09-04PNOCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w PrzemyśluSTAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP576723-N-20202020-08-262020-09-04PNOSerwis oprogramowania - usługa asysty technicznej w odniesieniu do programów Veem funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w BiałymstokuCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED399478-20202020-08-252020-09-28PNOModernizacja i rozbudowa zasobów przetwarzania danych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.AMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa
TED398943-20202020-08-252020-09-25PNO„Zapewnienie dostępu do sieci teleinformatycznej (Internetu) w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa
BZP577550-N-20202020-08-252020-09-07PNOProjekt i wykonanie prototypu kompletu mat do masażu wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkownikówGMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP577543-N-20202020-08-252020-09-09PNOModernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej dla potrzeb Instytutu Ochrony ZdrowiaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP577453-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa audioguidów do Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. Projekt pod nazwą Nowoczesne muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2020.MUZEUM NARODOWE W KIELCACHKielce
TED396701-20202020-08-242020-09-24PNOWytworzenie, dostawa, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego..WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
BZP577429-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577420-N-20202020-08-242020-09-01PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP577396-N-20202020-08-242020-09-15PNO: Nabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP577315-N-20202020-08-242020-09-03PNOPełnienie funkcji ekspertów na potrzeby realizacji projektu pn.: ''Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus’ finansowanego ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01)ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP577305-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577205-N-20202020-08-242020-09-02PNOOPRACOWANIE ORTOFOTOPLANÓW W OBSZARZE POWIATU WROCŁAWSKIEGO NA PODSTAWIE ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCHPOWIAT WROCŁAWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP575205-N-20202020-08-242020-09-02PNOOpracowanie materiałów do repozytorium cyfrowegoNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED393821-20202020-08-212020-09-23PNOKompleksowa obsługa medialna Ministerstwa ŚrodowiskaKOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MEDIALNĄ MINISTERSTWA ŚRODOWISKAWarszawa
TED393811-20202020-08-212020-09-29PNOUsługa opracowania i udostępnienia oprogramowania służącego jako przewodnik informacyjny dla studentów i kadry z zagranicyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED393709-20202020-08-212020-09-23PNOUnowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności wybranych modułów w części medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznegoSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów
TED393698-20202020-08-212020-09-21PNOZakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED392310-20202020-08-212020-09-25PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED392256-20202020-08-212020-09-22PNODostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.101.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP576945-N-20202020-08-212020-09-02PNOZakup usługi rocznego serwisu i subskrypcji bezpieczeństwa dla posiadanych przez Uniwersytet Szczeciński urządzeń firmy FortinetUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP576933-N-20202020-08-212020-08-31PNOOdnowienie serwisu producenta Cisco dla centralnej serwerowni WAT na 36 miesięcyWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP576892-N-20202020-08-212020-09-01PNOPrzedłużenie pakietów licencji w podziale na 2 zadaniaNARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWAWarszawa
BZP576821-N-20202020-08-212020-08-31PNORozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej. Dostawa zestawu inkasenckiego wraz z kartą do odczytu radiowego i oprogramowaniem, serwis internetowy, dostawa i montaż wodomierzy elektronicznych z modułem radiowym – 153 szt.GMINA LUDWINLudwin
BZP576734-N-20202020-08-212020-09-01PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP576303-N-20202020-08-212020-08-31PNOWykonanie internetowego serwisu służącego do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych wraz z dostawą i instalacją systemu zarządzania treścią (CMS).GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP576637-N-20202020-08-202020-08-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie usług wsparcia technicznego systemu wideokonferencyjnego dla Centrum Zdalnego Nauczania UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP576118-N-20202020-08-202020-08-28PNOUsługa serwisowa nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEChorzów
BZP576059-N-20202020-08-202020-08-28PNOŚwiadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych oraz na świadczeniu usługi hostingu dla całego portalu DIGITEXCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP574511-N-20202020-08-202020-08-28PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Check PointRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
TED390331-20202020-08-192020-09-21PNOŚwiadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowniCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED390328-20202020-08-192020-09-23PNOKompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP, a także wdrożenie systemu personalizacji ELP i PKIUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGOPoznań
TED390319-20202020-08-192020-09-23PNO„Wykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa reko..WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP576055-N-20202020-08-192020-08-27PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP575965-N-20202020-08-192020-09-03PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji mobilnej wspierających pracę i proces edukacji dla Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP575851-N-20202020-08-192020-09-02PNOUsługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.SZPITALE TCZEWSKIE S.A.Tczew
BZP575846-N-20202020-08-192020-08-27PNOŚwiadczenie usługi serwisowej oprogramowania Kamsoft KS-FKW, KS-ESM, KS-ZZL wraz z infrastrukturą sprzętowąCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED388948-20202020-08-182020-08-31POGŚwiadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej, realizowanej w modelu outsourcingowymCEZ CHORZÓW S.A.Chorzów
TED388897-20202020-08-182020-09-18PNOZakup drukarek monochromatycznych przeznaczonych na wyposażenie posterunków ruchu wraz z systemem wydruku oraz świadczenie usług serwisowychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED388349-20202020-08-182020-09-21PNOZapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED388348-20202020-08-182020-09-18PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Wiślanego i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny sposobu przydziału uprawnień do połowów podMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED388333-20202020-08-182020-09-18PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny sposMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED388311-20202020-08-182020-09-17PNOCyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa w podziale na III częściPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
TED388297-20202020-08-182020-09-22PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED388287-20202020-08-182020-09-18PNOUsługa zabezpieczenia, przyśpieszenia aplikacji (CDN-Content Delivery Network) zarządzania i kopii bezpieczeństwa KSDOCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
TED387600-20202020-08-182020-09-18PNODostawa, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lek..UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED387562-20202020-08-182020-09-18PNORozbudowa wdrożonego w banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED387532-20202020-08-182020-09-17PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętuSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SP. Z O.O.Warszawa
BZP575449-N-20202020-08-182020-08-26PNORozbudowa oprogramowania SIMPLE.ERP do naliczania list płac żołnierzy zawodowychWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP575025-N-20202020-08-182020-08-27PNO„Zakup programu komputerowego (program) i licencji służącej do naliczania i rozliczania dotacji oświatowej dla szkół i placówek niepublicznych”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP574644-N-20202020-08-182020-08-26PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5.0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5.0052 Świnice, 143802_5.0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143802_5.0067 WręczaSTAROSTWO POWIATOWEŻyrardów
BZP572315-N-20202020-08-182020-08-28PNODostawa systemu TAP do przechwytywania ruchu sieciowego.NAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED386644-20202020-08-172020-09-14PNOUpgrade systemu Microsoft Dynamics Axapta 2009 do najnowszej wersji Microsoft Dynamics 365CEZ CHORZÓW S.A.Chorzów
TED386025-20202020-08-172020-09-18PNOŚwiadczenie usług operatora korporacyjnej sieci rozległej WANSKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED386004-20202020-08-172020-09-18PNOWsparcie serwisowe oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Huawei Technologies oraz wsparcie serwisowe, zakup licencji oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Cisco SystemsMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED385339-20202020-08-172020-09-18PNOZakup skanerów dziełowych, studia fotografii 3D oraz komputerów dla czytelniBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED385296-20202020-08-172020-09-21PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) - UM-ZP-262-30/20UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE, 20—093 LUBLIN, UL. CHODŹKI 6, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA UNIWERSYTET MEDYCZNY PEŁNOMOCNIK, 20—059 LUBLIN, AL. RACŁAWICKIE 1Lublin
BZP575151-N-20202020-08-172020-08-26PNOUsługa wsparcia technicznego, projektowego i organizacyjnego dla Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w KrakowieSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP575131-N-20202020-08-172020-08-25PNO„Serwis macierzy VMAX”CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP575031-N-20202020-08-172020-08-25PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGOGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP573535-N-20202020-08-172020-08-31PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji do zarządzania tłumaczeniami w PJM, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED383119-20202020-08-142020-09-22PNOUsługa zakupu i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą(dalej:System)oraz świadczenie usług gwarancyjnych,serwisowych,konsultacyjnych i rozwojowych dla UP LublinUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED383108-20202020-08-142020-09-16PNOWykonanie i wdrożenie komponentu e-turystyka projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w ramach „Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków EFRR RPOWW 2014–2020MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – STOŁECZNE BIURO TURYSTYKI – JEDNOSTKA BUDŻETOWA M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED383071-20202020-08-142020-09-17PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz GESUT i BDOT500, projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego"POWIAT GORLICKI – STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACHGorlice
TED383068-20202020-08-142020-09-18PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg części I i IIUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED381751-20202020-08-142020-09-16PNOWdrożenie i integracja e-usług dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w LublinieINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin
TED381649-20202020-08-142020-09-18PNOE-usługi dla gminy PłośnicaURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP574928-N-20202020-08-142020-08-24PNO,,IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP574821-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP574574-N-20202020-08-142020-08-27PNODostawa sprzętu informatycznego oraz usług informatycznychMIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIELublin
BZP574512-N-20202020-08-142020-08-28PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu na Kampusie C Politechniki Łódzkiej.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP574479-N-20202020-08-142020-08-25PNO1. Świadczenie usług związanych z zarządzaniem zasobami sieciowymi Rozgłośni i pełnieniem funkcji administratora systemów teleinformatycznych, nadzorem nad infrastrukturą informatyczną i sprzętem komputerowymPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KRAKOWIE RADIO KRAKÓW S.A.Kraków
BZP574605-N-20202020-08-132020-08-21PNOWarsztaty, kampania informacyjna, opracowanie i wydruk albumów w ramach promocji dla Centrum Edukacji Ekologicznej.GMINA WISŁAWisła
BZP574346-N-20202020-08-132020-08-24PNOOPRACOWANIA DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SŁUŻĄCEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM W/W URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY ĆWICZĄCYCHWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP574200-N-20202020-08-132020-08-21PNOTemat 1 - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego / skaningu laserowego 3D / kampus Politechniki Krakowskiej w lokalizacjach ul. Warszawska 24 i ul. Kamienna 17 w Krakowie. Temat 2 - Dostawa i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do projektowania wielobranżowego i dokumentacji posiadającego dedykowane funkcje odpowiadające specyfice pracy w środowisku BIM, będącego narzędziem wielobranżowym oraz obsługującego proces współdzielenia plików tworzonego projektu wraz z przeprowadzeniem szkolenia.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP574152-N-20202020-08-132020-08-21PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego dla 2 szt. urządzeń i oprogramowania FortigateNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP574117-N-20202020-08-132020-08-21PNOZakup usługi rocznego wsparcia technicznego (supportu), zapewnienie dostępu do aktualizacji oprogramowania wraz z udzieleniem właściwych licencji, dla urządzeń firewall Check Point 12600 (2 szt.) i Checkpoint 1180 (4 szt.) dostarczonych w ramach projektu e-PRz.Zakup rocznego wsparcia ProSupport Plus dla macierzy Dell EMC.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP573806-N-20202020-08-132020-08-25PNOWsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy WolsztynGMINA WOLSZTYNWolsztyn
BZP573735-N-20202020-08-132020-08-21PNOUsługa odnowienia licencji bezpieczeństwa dla urządzeń Forti GateMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP573600-N-20202020-08-132020-08-21PNOAdministrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnej Centrum Usług Specjalistycznych CSRG CEN – RAT Sp. z o.o.CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.Bytom
TED379696-20202020-08-122020-09-14PNOUsługa wsparcia i modyfikacji systemu Finansowo-KsięgowegoMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED378970-20202020-08-122020-09-14PNODostawa i montaż 386 zestawów instalacji kolektorów słonecznych i 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III”GMINA ZAMOŚĆZamość
TED378969-20202020-08-122020-09-14PNODostawa parkomatów i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania (strefa A i B) na terenie miasta GdyniGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
TED378884-20202020-08-122020-09-14PNODostawa i instalacja zabezpieczenia styku z internetem na potrzeby projektu: modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów (...)WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W ZGIERZUZgierz
BZP574024-N-20202020-08-122020-08-21PNO„Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Garwolina"MIASTO GARWOLINGarwolin
BZP573869-N-20202020-08-122020-08-24PNODostawa licencji, wdrożenie i walidacja oprogramowania do wsparcia obsługi badań klinicznych (CTMS) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP573263-N-20202020-08-122020-08-24PNOUsługa wsparcia technicznego systemu backupu wraz z dostawą licencji i ich wdrożeniemUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED377402-20202020-08-112020-09-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED377401-20202020-08-112020-09-17PNOUsługi budowy, instal., wdroż. i integr. systemu umożliwiającego świadczenie e-usług u Zamawiającego zgodnie z wymagan. określ. w Opisie przedm. zamów. w ramach projektu MZSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED377385-20202020-08-112020-09-15PNOAudyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki KajakoweGMINA MIASTA GDAŃSKA, URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
TED376633-20202020-08-112020-09-14PNODostawa urządzeń do wydawania czystej i zbierania brudnej odzieży operacyjnej z instalacją i uruchomieniem oraz zapewnieniem oprogramowania do obsługi tych urządzeń i szkoleniem (DFP.271.77.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP573537-N-20202020-08-112020-08-20PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP573144-N-20202020-08-112020-08-26PNOWyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na remoncie toalet na parterze oraz adaptacji pomieszczenia nr 01/14 zlokalizowanego na poziomie piwnicy, na potrzeby Zakładu Farmacji Społecznej - segment „A” Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP573082-N-20202020-08-112020-08-21PNOOpracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnychGMINA MIEJSKA IŁAWAIława
TED375178-20202020-08-102020-09-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług – Rozbudowa i serwis systemu informatycznego SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie (...)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED375173-20202020-08-102020-09-10PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Pijarów 3 w KrakowieAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, 00—911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26 A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIEKraków
TED375142-20202020-08-102020-09-10PNOWdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią wraz z dostawą wymaganych sprzętów ICT w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w WarszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED374402-20202020-08-102020-09-10PNODostawa w formie leasingu operacyjnego bezpośredniego zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED374394-20202020-08-102020-09-21PNODostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej oraz ..AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, 21—500 BIAŁA PODLASKA, UL. AKADEMICKA 2Biała Podlaska
TED374366-20202020-08-102020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkoleniaGMINA STAWIGUDAStawiguda
BZP572799-N-20202020-08-102020-08-19PNOWykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP572751-N-20202020-08-102020-08-19PNOUsługi asyst technicznychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP572632-N-20202020-08-102020-08-18PNOZryczałtowane usługi związane z serwisem i opieką autorską nad oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu Bank Krwi i oprogramowaniem wspomagającym.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU SP ZOZGdańsk
BZP568441-N-20202020-08-102020-08-18PNOZakup odnowienia licencji oraz wsparcia dla posiadanych produktów CheckpointURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED372080-20202020-08-072020-09-09PNO,,Wykonanie kontrolnych pomiarów wybranych linii niwelacji precyzyjnej na obszarze kraju z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED372068-20202020-08-072020-09-08PNOZakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji OracleCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED372056-20202020-08-072020-09-08PNOZapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru OpłatMINISTER FINANSÓWWarszawa
TED372034-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz programów telewizyjnych w budynkach internatowych należących do OReg AMW w SzczecinieAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin
TED372009-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED372006-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED371871-20202020-08-072020-09-09PNOWdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławieckie wraz z dostawą sprzętuGMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIEGórowo Iławeckie
BZP572525-N-20202020-08-072020-08-18PNOOpracowanie 20 Wirtualnych Gier Decyzyjnych (WGD) i ich wdrożenie w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) funkcjonującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP572512-N-20202020-08-072020-08-18PNOserwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym systemKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP572504-N-20202020-08-072020-08-17PNOUsługi utrzymania Systemu Bazodanowego, Systemu ZSI oraz wszystkich jego obszarów funkcjonalnychINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGOWarszawa
BZP572166-N-20202020-08-072020-08-17PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w zakresie obsługi teleinformatycznej użytkowników Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP572145-N-20202020-08-072020-08-19PNOUsługa doradcza polegająca na weryfikacji i ocenie efektywności medycznej, ekonomicznej, rozliczeń z NFZ oraz symulacji zmian prowadzących do optymalizacji działalności obejmującej świadczenia szpitalne i ambulatoryjne specjalistyczne ZamawiającegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP570745-N-20202020-08-072020-08-27PNOUsługi serwisowe dla macierzy typu FASNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP570717-N-20202020-08-072020-08-19PNOCyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie lubaczowskim w ramach projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji PrzestrzennejPOWIAT LUBACZOWSKILubaczów
BZP570376-N-20202020-08-072020-08-19PNOZakup kluczy dostępu do bazy aktualizacji na oprogramowanie Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE) będące w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP569569-N-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie podstrony internetowej z grami i konkursami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz aplikacji mobilnej z grami na urządzenia mobilneWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP572017-N-20202020-08-062020-08-17PNOOpracowanie materiałów e-learningowych w ramach realizacji projektu "UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570728-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup przedłużenia wsparcia technicznego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP570646-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacyjno – KomunikacyjnegoPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP568695-N-20202020-08-062020-08-17PNOUsługi serwisowe dla systemu ESKULAPGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED368817-20202020-08-052020-09-07PNODostawa routerów wraz z instalacją i konfiguracją w jednostkach organizacyjnychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED368232-20202020-08-052020-09-07PNORozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical SystemsZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DABROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
TED368217-20202020-08-052020-09-07PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – zadanie 1 – dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – część 1POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED367345-20202020-08-052020-09-10PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED367340-20202020-08-052020-09-07PNODostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367326-20202020-08-052020-09-08PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACHGorlice
TED367313-20202020-08-052020-09-07PNOZakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
BZP570322-N-20202020-08-052020-08-13PNOPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap IGMINA BIAŁABiała
BZP570295-N-20202020-08-052020-08-13PNOŚwiadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP567456-N-20202020-08-052020-08-13DLKZakup usługi agregacji, składowania, przetwarzania danych wraz z systemem raportowym dla danych RPD z serwisów internetowychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED365684-20202020-08-042020-09-04PNO„Usługi dostarczenia infrastruktury utrzymaniowej wraz z drc (disaster recovery center)” realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
TED365674-20202020-08-042020-09-04PNOUsługa nadzoru autorskiego nad systemem HIS Szpitala (CliniNet, NetRaad, STER), systemem InfoMedica oraz usługa nadzoru autorskiego oraz serwis systemu Pharmanet dla USK im. WAM-CSWSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED365667-20202020-08-042020-09-07PNODostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku GDDKIAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, UL. WRONIA 53, 00—874 WARSZAWA; PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED364811-20202020-08-042020-09-04PNOZakup przełączników sieciowych oraz urządzeń Access PointNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP569978-N-20202020-08-042020-08-13PNOZakup dostępu do bazy danych zawierającej informacje na temat spółek giełdowych wraz z wynikami finansowymi oraz wskaźnikami dla spółek i dla sektorówPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP569853-N-20202020-08-042020-08-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028POWIAT RAWSKIRawa Mazowiecka
BZP569669-N-20202020-08-042020-08-12PNOŚwiadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego systemu RIS/PACS AlterisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP569609-N-20202020-08-042020-08-17PNOSerwis oprogramowania aplikacyjnego Infomedika do obsługi tzw.”części szarej” (m.in. księgowość, magazyny, kadry, płace)SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP569608-N-20202020-08-042020-08-17PNODostawa bezterminowych licencji oprogramowania Jira wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta liczonym od dnia dostawy oraz usługą wdrożenia.MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP569205-N-20202020-08-042020-08-17PNODostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2020 r. – 14.09.2021 r.UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED363456-20202020-08-032020-09-03PNOZakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (routerów, switchy, firewalli, ipsów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED363447-20202020-08-032020-09-30PNO„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym H..SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACHMysłowice
TED363411-20202020-08-032020-09-04PNOŚwiadczenie usług asysty i wsparcia technicznego dla oprogramowania do gospodarki odpadami w gminie miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP569381-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup wsparcia dla oprogramowania Micro Focus Data Protector.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP569314-N-20202020-08-032020-08-11PNO"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"GMINA KAMPINOSKampinos
BZP569296-N-20202020-08-032020-08-12PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKościan
TED361529-20202020-07-312020-08-18PNOZakup i wdrożenie w NBP usługi systemu do weryfikacji i ochrony zapytań systemów DNS oraz zarządzania adresacją IPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED360948-20202020-07-312020-08-18PNORozbudowa systemu bezpieczeństwa NAV – Network Awareness and Visibility wraz ze wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP569021-N-20202020-07-312020-08-13PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP568807-N-20202020-07-312020-08-10PNOSystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEODZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP568806-N-20202020-07-312020-08-10PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP568792-N-20202020-07-312020-08-13PNONadzór autorski i serwis techniczny laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab oraz przeniesienie bazy danych na nowy serwer dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP568733-N-20202020-07-312020-08-12PNOUsługa kompleksowej obsługi informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we WłocławkuWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP568639-N-20202020-07-312020-08-10PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej okresu od XVI do XIX wieku w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (PL-Wtm), Bibliotece Polskiej w Paryżu (F-Ppo), Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (PL-Wnifc) i korekta istniejących już rekordów w RISM ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) – 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP568611-N-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP568593-N-20202020-07-312020-08-10PNOUsługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP568542-N-20202020-07-312020-08-10PNO(1) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego: (A) oprogramowania Axence nVision, (B) oprogramowania Vmware, (C) urządzenia FortiGate 40C., (2) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla: (A) macierzy VNX 5200, (B) deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP561069-N-20202020-07-312020-08-20PNO"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
TED360361-20202020-07-302020-09-01PNOWykonanie projektów technicznych (dokumentacji technicznej) tworzących inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie GdyniaZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.Gdynia
BZP568559-N-20202020-07-302020-08-07PNONarzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk)INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP568541-N-20202020-07-302020-08-06PNOZakup usługi wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego oraz licencjiGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP568535-N-20202020-07-302020-08-06PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego dla systemu AMMS/InfoMedica.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ—SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY ZDROJUKrynica - Zdrój
BZP568502-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługa modyfikacji i rozbudowy systemu Appmedica wraz z przygotowaniem metod do integracji z aplikacjami procesowymi, składającymi się z: - Appmedica do aplikacji AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury (APPmedica-76); - Appmedica do aplikacji AP16.01 Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi (AM 396); - Aplikacja mobilna wspomagająca proces dodawania sprzętu (Appmedica 85); - Rozbudowa bazy danych sprzętowych (Appmedica 87); - Nowa ścieżka zgłoszeń - sprzęt inny niż medyczny (Appmedica 57). w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP568499-N-20202020-07-302020-08-10PNOWdrożenie aplikacji do Elektronicznego zarządzania dokumentami i e-usług dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP568438-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługa objęcia nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOSieradz
BZP568132-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego IMPULS EVO.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP567780-N-20202020-07-302020-08-07PNORobotyzacja procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Bydgoszczy wraz z pozyskaniem danych z tych dokumentówURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP566946-N-20202020-07-302020-08-11PNOSERWIS DLA SPRZĘTU HPE ŚRODOWISKA EBS (SUPERDOME2) ORAZ SERWIS POGWARANCYJNY DLA SERWERÓW DELLPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP566890-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa – SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznymURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED357293-20202020-07-292020-09-01PNOUtworzenie portalu do publikacji zdigitalizowanych zbiorów oraz zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowejBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED357276-20202020-07-292020-08-31PNO„Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500” dla jednostek ewidencyjnych Niepołomice – miasto, Niepołomice – obszar wiejski, Gdów – obszar wiejski, powiat wielickiPOWIAT WIELICKIWieliczka
TED357260-20202020-07-292020-08-31PNOObsługa rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – udostępnienie systemówMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED357092-20202020-07-292020-09-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED356555-20202020-07-292020-09-10PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
BZP567953-N-20202020-07-292021-08-06PNOŚwiadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKECENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
BZP567843-N-20202020-07-292020-08-06PNOCyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia systemu PZGiKPOWIAT GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGOPruszcz Gdański
BZP567827-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, niszczarek, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, dysków sieciowych NAS, oprogramowania biurowego i oprogramowania antywirusowego na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP567724-N-20202020-07-292020-08-20PNOUsługi serwisu dla oprogramowania Pixel Expacs oraz Dagosys DagostoreWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP567501-N-20202020-07-292020-08-14PNOBudowa monitoringu na Osiedlu Słowiki i Osiedlu Pakuska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP566485-N-20202020-07-292020-08-18PNOWdrożenie witryny internetowej czaswlas.CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP560613-N-20202020-07-292020-08-10PNOWykonanie, dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania 2 egzemplarzy systemu informacyjnego wykorzystującego hologram awatara / wirtualnego asystenta osoby starszej wraz z pracami technicznymi i programistycznymi związanymi z wdrożeniem i udoskonaleniem systemuAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED354912-20202020-07-282020-08-31PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 6GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED354887-20202020-07-282020-08-28PNOWsparcie techniczne i serwis MRBDPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED353891-20202020-07-282020-08-31PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED353867-20202020-07-282020-08-28PNOBudowa inteligentnego systemu transportu w Płocku w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka – etap IIMIEJSKI ZARZĄD DRÓG W PŁOCKUPłock
TED353860-20202020-07-282020-08-31PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP567317-N-20202020-07-282020-08-12PNOOgraniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy SzelkówGMINA SZELKÓWStary Szelków
BZP567219-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawa: SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ, składającego się z SYSTEMU OCHRONY POCZTY; usługa: WSPARCIE TECHNICZNE/GWARANCJEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP567205-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowaniaPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567130-N-20202020-07-282020-08-05PNOModernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej południowej części powiatu cieszyńskiego – Etap I- inwentaryzacja i projektPOWIAT CIESZYŃSKI W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGOCieszyn
BZP566856-N-20202020-07-282020-08-12PNO„Nadzór Budowlany - Inżynier Kontraktu” - Zadanie nr 2 realizowane w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP566848-N-20202020-07-282020-08-05PNOUsługi hostingoweNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP566564-N-20202020-07-282020-08-10PNOOdnowienie wsparcia serwisowego na sprzęt będący na wyposażeniu serwerowniUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP566503-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565953-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565465-N-20202020-07-282020-09-07PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oprogramowania Infomedica/AMMS wraz z zakupem oprogramowania bazodanowego oraz migracją danych” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie.”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP562851-N-20202020-07-282020-08-07PNOUsługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny usług informatycznych w projekcie Katalogi Administracji Publicznej. BDG-WZP.263.22.2020MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
TED352146-20202020-07-272020-08-07PNOOpracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże–Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED352129-20202020-07-272020-08-27PNOCyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – tura IXWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP566857-N-20202020-07-272020-08-04PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemu informatycznego w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP566619-N-20202020-07-272020-08-04PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP566584-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa symetrycznego łącza internetowego (dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 1GB/1GB, dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. przy ul. Wilczy Dół 5 oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na okres 24 miesięcy)METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP566537-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych.SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKUSłupsk
BZP566510-N-20202020-07-272020-08-07PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP566346-N-20202020-07-272020-08-03PNOUsługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułamiREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAPoznań
BZP565887-N-20202020-07-272020-08-04PNOUsługę dostępu do sieci InternetMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
TED349837-20202020-07-242020-08-27PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED349762-20202020-07-242020-08-28PNOHosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator WnioskówWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED349759-20202020-07-242020-08-26PNO„Modernizacja CP SPR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED349755-20202020-07-242020-08-07PNOModernizacja systemu Call Center wraz z czasowym udostępnieniem dodatkowych licencji stanowiskowych dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnychCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED349744-20202020-07-242020-08-06PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED349743-20202020-07-242020-09-04PNOZaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców KrosnaGMINA MIASTO KROSNOKrosno
TED348925-20202020-07-242020-08-25PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP566234-N-20202020-07-242020-07-31PNOZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIESAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJChoszczno
BZP566193-N-20202020-07-242020-08-10PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP566081-N-20202020-07-242020-08-06PNOWYKONANIE I WDROŻENIE GEOPORTALU DLA SIEDMIU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHPOMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHSłupsk
BZP565066-N-20202020-07-242020-09-02PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP563766-N-20202020-07-242020-08-04PNO„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) – obręb Słodków.ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP563162-N-20202020-07-242020-08-04PNOModernizacja platformy Otwarta SzkołaOŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄWarszawa
BZP562863-N-20202020-07-242020-08-05PNOUsługa digitalizacji kolekcji Lepidoptera /prace techniczne/ w ramach projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) /umowa nr POPC.02.03.01-00-0081/19-00/UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP565914-N-20202020-07-232020-08-03PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Katowice powstałej w ramach projektów zrealizowanych przez miasto Katowice. Zamówienie udzielane w dwóch częściach: Część I: dotyczy projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”, Część II: dotyczy projektów: a) LTE – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot”, b) „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III” c) sieci WiFi w budynkach Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
TED345505-20202020-07-222020-09-01PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej PrawejZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD—KAN SP. Z O.O.Skierniewice
TED344957-20202020-07-222020-08-24PNOOrganizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego (pilotaż)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED344956-20202020-07-222020-08-07PNORozbudowa UMM wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFOGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED344934-20202020-07-222020-08-03PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-155/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344926-20202020-07-222020-08-19NZOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED344911-20202020-07-222020-08-26PNODostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiegoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED344906-20202020-07-222020-08-27PNOWykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń zintegrowanego systemu zarządzania ruche..GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
TED344864-20202020-07-222020-08-25PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 5GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED344860-20202020-07-222020-08-27PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Zawiszy Czarnego 5 w GliwicachAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, 00—911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIEKraków
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344282-20202020-07-222020-08-05PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
BZP564846-N-20202020-07-222020-07-30PNOUtworzenie strony internetowej, aplikacji mobilnej i wirtualnego spaceru- Gmina Ochotnica DolnaGMINA OCHOTNICA DOLNAOchotnica Dolna
BZP564396-N-20202020-07-222020-07-30PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
TED342415-20202020-07-212020-08-24PNOUsługi dotyczące systemu CeSAR w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania błędów i awarii oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED342387-20202020-07-212020-08-25PNODostosowanie i modernizacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce
TED341542-20202020-07-212020-08-21PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa sp. z o.oZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP564693-N-20202020-07-212020-07-29PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania VMwareCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP564635-N-20202020-07-212020-07-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP564564-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP564529-N-20202020-07-212020-08-06PNOZmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP564425-N-20202020-07-212020-08-03PNOŚwiadczenie usług utrzymania i modyfikacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP563857-N-20202020-07-212020-07-29PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości portalu frse.org.pl oraz stron erasmusplus.org.pl, eks.org.pl i jows.pl, wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznegoFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP562097-N-20202020-07-212020-07-29PNOŚwiadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise, świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP559923-N-20202020-07-212020-07-29PNOPrzeprowadzenie badań użyteczności User Experience (UX) i konsultacji User Experience (UX) w projekcie e-Urząd SkarbowyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED339545-20202020-07-202020-08-21PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński
TED338857-20202020-07-202020-09-04PNOOdnawialne źródła energii w gminie CycówGMINA CYCÓWCyców
TED338768-20202020-07-202020-08-20PNOZakup 3 000 licencji subskrypcyjnych Office365 w planie A3 na okres 3 lat (...). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/56/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP564110-N-20202020-07-202020-07-30PNO„Usługa polegającą na utrzymaniu merytorycznym oraz obsługa informatyczna strony www NCEŻ, w tym modyfikacje dotychczasowego systemu w zakresie zmian funkcjonalnych, wizualnych/graficznych oraz programistycznych na podstawie potrzeb z dotychczasowej działalności”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP563965-N-20202020-07-202020-07-28PNOSYSTEM ESCULAPPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP563930-N-20202020-07-202020-07-30PNOUSŁUGA WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DEDYKOWANYM ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM W BUDYNKU NR 113AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
BZP563828-N-20202020-07-202020-07-28PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta systemu ochrony przed wyciekami informacji „DeviceLock” tzw. DLPURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563817-N-20202020-07-202020-07-28PNORoczne wsparcie producenta dla urządzenia sieciowego IPSURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563806-N-20202020-07-202020-07-28PNOWsparcie producenckie dla systemu antywirusowego oraz rozbudowa tego systemuURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP561880-N-20202020-07-202020-07-28PNODostosowanie funkcjonalne i graficzne strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w MałopolsceWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP560241-N-20202020-07-202020-07-31PNOPrzeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o Funduszach Europejskich (w szczególności o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020) w regionalnych telewizjach kablowych na terenie województwa wielkopolskiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
BZP556284-N-20202020-07-202020-07-28PNODostosowanie dokumentów poszczególnych komórek merytorycznych Centrum Projektów Europejskich do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz 848) (zwaną dalej Ustawą) oraz zaleceniami Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (zwanym dalej WCAG) w pięciu częściach.PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa