Ogłoszenia o zamówieniach
Usługi telekomunikacyjne

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
BZP561007-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED319481-20202020-07-082020-08-11PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM dla Centrali i OT KOWRKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP559836-N-20202020-07-082020-07-16PNOZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP559765-N-20202020-07-082020-07-16PNOŚwiadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP559645-N-20202020-07-082020-07-16PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP558589-N-20202020-07-062020-07-14PNORozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie i Komisariacie Policji w MielnieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP555538-N-20202020-07-032020-07-13PNOŚwiadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2020 - 2024URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP557691-N-20202020-07-022020-07-10PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnegoPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP556946-N-20202020-07-012020-07-09PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA POTRZEBY UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED302781-20202020-06-302020-08-17PNOOpracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a"KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
BZP556453-N-20202020-06-302020-07-08PNOUsługi telefonii komórkowejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555853-N-20202020-06-292020-07-06PNOUsługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
TED300177-20202020-06-262020-07-30PNODostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAWarszawa
BZP555374-N-20202020-06-262020-07-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP554050-N-20202020-06-262020-07-09PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowejBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED296457-20202020-06-252020-07-30PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED296346-20202020-06-252020-07-29PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED295943-20202020-06-252020-07-28PNO„Usługa standaryzacji oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP554756-N-20202020-06-252020-07-03PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA PLACÓWKI POZ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY UL. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554360-N-20202020-06-252020-07-03PNOŚwiadczenie usług przesyłania krótkich wiadomości SMSMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED289449-20202020-06-222020-07-24PNOUsługa telefonii stacjonarnej dla Centrali IPNINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED284231-20202020-06-182020-07-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP551720-N-20202020-06-182020-06-26PNOZapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
TED281953-20202020-06-172020-07-21PNOŚwiadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH – Kc-zp.272-249/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED277684-20202020-06-152020-07-20PNOUsługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowychOKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.Gdynia
BZP548836-N-20202020-06-122020-06-22PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, urzędów skarbowych województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED269736-20202020-06-102020-07-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D)UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP549053-N-20202020-06-102020-06-23PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Chrzanowie.GMINA CHRZANÓWChrzanów
BZP549378-N-20202020-06-092020-07-01PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
BZP548491-N-20202020-06-082020-06-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych, usług dostępu do sieci Internet dla Gminy Wałbrzych, Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz instalację cyfrowych central abonenckich wraz z ich najmem lub dzierżawąGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
TED262041-20202020-06-052020-06-18PNOZakup usług telefonii komórkowej wraz z dostawą terminali komórkowych dla Urzędu Miasta Lublin i jednostek Gminy LublinGMINA LUBLINLublin
BZP548272-N-20202020-06-052020-06-15PNOŚwiadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA .POLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP548221-N-20202020-06-052020-06-16PNOUsługa telekomunikacyjna typu SIP Trunk na rzecz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
TED259664-20202020-06-042020-07-07PNOŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej z dostawą urządzeń i akcesoriówCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
BZP539056-N-20202020-06-032020-06-15PNOŚwiadczenie usług transmisyjnych w zakresie dzierżawy łącza do transmisji danych typu punkt-punkt relacji: Kraków ul. Kopernika 50 – Kraków ul. Śniadeckich 10, Kraków ul. Kopernika 50 – Kraków ul. Śniadeckich 2.SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP537300-N-20202020-06-032020-06-15PNODzierżawa łącz światłowodowych i kanałow EthernetCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED255248-20202020-06-022020-06-29NZOUsługa dzierżawy kanałów satelitarnych systemu UHF Tacsat z podziałem na części, nr sprawy 2011.11.2020.WACENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED254172-20202020-06-022020-07-03PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa MałopolskiegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
BZP546524-N-20202020-06-022020-06-15PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi telekomunikacyjneUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIELublin
BZP546193-N-20202020-06-022020-06-10PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej.DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP545906-N-20202020-06-012020-06-09PNOusługi transmisji sygnału radiowegoPOLSKIE RADIO—REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE RADIO OLSZTYN S.A.Olsztyn
BZP545738-N-20202020-06-012020-06-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci Internet w lokalizacjach Mońki, Hajnówka, Bielsk PodlaskiSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP545150-N-20202020-05-292020-06-08PNOUsługi telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostarczeniem kart SIMŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
TED248592-20202020-05-282020-06-30PNOEmisja i dosył sygnałów dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.APOLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa
TED245530-20202020-05-272020-06-12PNOZakup 6 000 sztuk smartfonów wraz z usługą transmisji danych, niezbędnych do realizacji przez jednostki służb statystyki publicznej Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020)CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP541240-N-20202020-05-262020-06-09PNOZapewnienie internetowych transmisji video (streaming) z konferencji i wydarzeń organizowanych przez NBP.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
TED241387-20202020-05-252020-06-25PNOUsługi telekomunikacyjne dla USK na okres 3 latUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP543609-N-20202020-05-252020-06-02PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP542920-N-20202020-05-252020-06-02PNOŚWIADCZENIE USŁUG EMISJI PROGRAMU RADIOWEGO UKF-FMPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU RADIO OPOLE S.A.Opole
BZP542938-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa telefonów komórkowych wraz z świadczeniem usługi telefonii komórkowejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP541787-N-20202020-05-212020-05-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległych jednostek.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP541232-N-20202020-05-202020-05-28PNOŚwiadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP537950-N-20202020-05-202020-06-02PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED231690-20202020-05-192020-06-22PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek organizacyjnych Służby WięziennejCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
BZP541314-N-20202020-05-192020-05-27PNO„Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
BZP540620-N-20202020-05-152020-05-26PNODziałania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowanie postaw prozdrowotnychMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP539839-N-20202020-05-152020-06-10PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i jednostek województwa zachodniopomorskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP539153-N-20202020-05-142020-05-22PNOZakup dostępu do usługi INTERNETMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa