Ogłoszenia o zamówieniach
Usługi telekomunikacyjne

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED438923-20202020-09-182020-10-01PNOUsługa dedykowanej transmisji danych DWDMCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED434837-20202020-09-162020-10-01PNO„Świadczenie usług dostępu do Internetu i TV w internatach”AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia
TED434819-20202020-09-162020-10-19PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla KWP w ŁodziKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
TED432945-20202020-09-152020-09-28PNOWykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia pn. „Spotkanie Młodego Biznesu” w Krakowie (w formie online) w IV kwartale 2020 rokuWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED432385-20202020-09-152020-10-19PNOUsługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnejMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP585127-N-20202020-09-152020-09-30PNOUsługi łącznościGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED430239-20202020-09-142020-12-14PNOUsługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FMPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa
BZP585029-N-20202020-09-142020-09-22PNOŚwiadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, routerów mobilnych i kart SIM na potrzeby Ministerstwa ŚrodowiskaMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa
BZP583501-N-20202020-09-102020-09-18PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we WrocławiuBIURO OBSŁUGI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED423080-20202020-09-092020-10-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych – ZP-DI-3/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
BZP581457-N-20202020-09-072020-09-15PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiAZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP581069-N-20202020-09-042020-09-17PNODzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
BZP579885-N-20202020-09-042020-09-28PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą dwóch central telefonicznych.WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP580460-N-20202020-09-022020-09-10PNOKompleksowa organizacja i transmisja on-line wydarzenia o charakterze konferencyjnymMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
TED404445-20202020-08-282020-09-29PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowejKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP578254-N-20202020-08-262020-09-08PNOMonitoring floty samochodówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED393736-20202020-08-212020-09-25PNOŚwiadczenie usług emisji programów Radia Katowice SAPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A.Katowice
BZP576266-N-20202020-08-202020-08-28PNOŚwiadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP575592-N-20202020-08-202020-08-31PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP oraz świadczenia usług dostępu do Internetu, a także dostawa usługi wirtualnych centrali telefonicznych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w latach 2021 – 2023.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIUPoznań
TED390357-20202020-08-192020-09-22PNOŚwiadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami a sieciami naziemnymiMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
BZP574851-N-20202020-08-142020-09-07PNOŚwiadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTEWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED372034-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz programów telewizyjnych w budynkach internatowych należących do OReg AMW w SzczecinieAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin
BZP572112-N-20202020-08-072020-08-17PNO„Usługa związana z transmisją danych z poszczególnych urządzeń sterowania ruchem drogowym w m.st. Warszawa.”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
TED369001-20202020-08-052020-09-01NZOUsługa dzierżawy kanałów satelitarnych systemu UHF TACSAT z podziałem na części, nr sprawy 2611.11.2020.WACENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP569883-N-20202020-08-052020-08-13INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego dla Starostwa Powiatowego w MielcuPOWIAT MIELECKIMielec
BZP569380-N-20202020-08-042020-08-18PNOŚwiadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisemGMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP569483-N-20202020-08-032020-08-12PNOŚwiadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, routerów mobilnych i kart SIM na potrzeby Ministerstwa ŚrodowiskaMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa
BZP568398-N-20202020-07-302020-08-07PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP567186-N-20202020-07-302020-08-07PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach wraz z serwisem centrali telefonicznejUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED357802-20202020-07-292020-08-12PNOOrganizacja trzech giełd kooperacyjnych online w formie spotkań B2B z udziałem firm z sektora MŚP z Małopolski oraz firm z sektora MŚP z Francji, ze Szwecji i z HiszpaniiWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP567641-N-20202020-07-292020-08-06PNOŚwiadczenie w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w LublinieSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin
TED355527-20202020-07-282020-08-10PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie w Krakowie konferencji otwierającej Małopolski Festiwal Innowacji 2020 (w formie online), warsztatów Przy kawie o innowacjach (w formie online), prezentacji..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP566507-N-20202020-07-282020-08-06PNOZakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, w zakresie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej) – w celu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz w badań ankietowych GUS.CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP564955-N-20202020-07-282020-08-11PNODzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
BZP558725-N-20202020-07-282020-08-11PNOUsługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczychPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KRAKOWIE RADIO KRAKÓW S.A.Kraków
TED344959-20202020-07-222020-08-24PNOŚwiadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez dwóch niezależnych operatorów w okresie 24 miesięcy (2 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP565190-N-20202020-07-222020-07-30PNODzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP565074-N-20202020-07-222020-07-30PNOWdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w obiektach na terenie Gminy JabłońURZĄD GMINY JABŁOŃJabłoń
BZP564690-N-20202020-07-212020-08-07PNOBudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z wieżą obserwacyjno-widokowąGMINA OSIECZNAOsieczna