Ogłoszenia o zamówieniach
(pakiety oprogramowania i systemy)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED438754-20202020-09-182020-10-20PNOUsługa w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostepnienia oraz utrzymania systemów eCRF, IWRS, eTMF, eISF (UM-ZP-262-40/20)UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED437249-20202020-09-182020-10-21PNODostawa i wdrożenie systemu księgowego dla Ministerstwa ŚrodowiskaMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa
TED437146-20202020-09-182020-10-21PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa
TED437142-20202020-09-182020-09-30PNOPrzetarg nieograniczony na budowę zapasowej serwerowni wraz z doposażeniem stanowisk pracy oraz rozbudową systemu telekomunikacyjnegoBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED437097-20202020-09-182020-10-21PNOZakup i dostawa dwóch licencji komercyjnych na oprogramowanie służące do wizualizacji, interpretacji i modelowania wgłębnej budowy geologicznej dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu BadawczegoPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED437088-20202020-09-182020-10-28PNODostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED437068-20202020-09-182020-10-21PNODostawa oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP586632-N-20202020-09-172020-09-25PNOUsługa dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP586631-N-20202020-09-172020-09-25PNOZakup systemu monitorującego sieć.CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP586600-N-20202020-09-172020-09-25PNORozbudowa infrastruktury serwerowej Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczySZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP586597-N-20202020-09-172020-09-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Hallera 5 w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKwidzyn
BZP586592-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa serwera wraz z zainstalowanymi dyskami oraz dysków zewnętrznych na potrzeby projektu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja)CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP586589-N-20202020-09-172020-09-29PNOZakup wsparcia producenta dla posiadanego przez Zamawiającego systemu ochrony antywirusowej sieci korporacyjnej statystyki publicznej Symantec Endpoint Protection wraz z uzupełnieniem posiadanego stanu licencyjnegoCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP586491-N-20202020-09-172020-09-25PNOZakup sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP586401-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa laptopów i słuchawek do pracy zdalnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP586326-N-20202020-09-172020-09-25PNODOSTAWA I MONTAŻ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO KOMPLEKSOWEJ USŁUGI URZĘDU GMINY ORAZ WYMIANY DANYCH Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I MIESZKAŃCAMI GMINY KOŁBASKOWOGMINA KOŁBASKOWOKołbaskowo
BZP586312-N-20202020-09-172020-09-25PNOdostawa minikomputera z modułem do synchronicznego przesyłania danych oraz koprocesorem zarządzającym - KC-zp.272-437/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP586202-N-20202020-09-172020-09-28PNOModernizacja posiadanego przez Zamawiającego klastra serwerów IBM PowerURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP586122-N-20202020-09-172020-09-24PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA, SUBSKRYPCJI I LICENCJI DLA WITU ZIELONKAWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP586100-N-20202020-09-172020-09-25PNO„Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIETuchola
BZP585689-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa, uruchomienie i wdrożenie centralnego systemu monitoringu w infrastrukturze Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu BadawczegoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP579117-N-20202020-09-172020-10-02PNOOdtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza KaczawskiegoGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJAZłotoryja
BZP572523-N-20202020-09-172020-09-29PNOZakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocławiu w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię EuropejskąKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole
TED435462-20202020-09-162020-10-21PNOKontrakt 11 / zadanie 1: Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.Kielce
TED434079-20202020-09-162020-10-19PNODostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej. Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – pakietyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED434034-20202020-09-162020-10-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED434032-20202020-09-162020-10-16PNODostawa pakietu serwisowego na przedłużenie asysty technicznej Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego bezterminowych procesorowych licencji (CPU) typu Full Use oprogramowania bazodanowego (...)GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED434031-20202020-09-162020-10-19PNOWyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED434029-20202020-09-162020-10-19PNODostawa środowiska testowo-badawczego przygotowanego do sprzętowej i programowej symulacji kompleksowych systemów call/contact center dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii InternetuPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED434026-20202020-09-162020-10-19PNORozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych IBM FS9150CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED434015-20202020-09-162020-10-19PNODostawa urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED434011-20202020-09-162020-10-19PNORozbudowa infrastruktury serwerowejMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED434007-20202020-09-162020-10-21PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w OstrożanachPOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED433999-20202020-09-162020-10-20PNODostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED433988-20202020-09-162020-10-19PNODostawa aparatury naukowejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP586078-N-20202020-09-162020-09-24POGDostawa radiotelefonów kamufllowanych z osprzętem dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP585917-N-20202020-09-162020-09-23PNODostawa i wdrożenie serwera z oprogramowaniem Windows Serwer oraz SQL Serwer, oprogramowania do wirtualizacji, rozbudowa macierzy dyskowej, skanerów szczelinowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet kreskowych, podziałem na 2 części.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP585899-N-20202020-09-162020-09-24PNOdostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego do obliczeń termodynamicznych, dodatek do posiadanej licencji ANSP (Academic Network Site Package) dla WIMiIP - KC-zp.272-403/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585841-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa aktualizacji oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 09/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP585752-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa licencji na oprogramowanie systemowe, na potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP585722-N-20202020-09-162020-09-30PNOUSŁUGA UBEZPIECZENIA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w KościanieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKościan
BZP585692-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego system gromadzenia i analizy danych pacjentów w celu prowadzenia opieki koordynowanej przez Centrum Geriatrii.UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
BZP585625-N-20202020-09-162020-09-25PNODostawa licencji na oprogramowanie informatyczne/komputeroweURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP585576-N-20202020-09-162020-09-24PNOUzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do wykonywania zaawansowanych analiz procesu obróbki addytywnejNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP585366-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa licencji edukacyjnych w 4 zadaniach dla SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP585279-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r.GMINA KĘTYKęty
BZP584603-N-20202020-09-162020-09-24PNO„Dostawa programu służącego do wspomagania wydawania decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP584582-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa licencji oprogramowania komputerowego do kompleksowej realizacji badań ankietowych.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
TED431720-20202020-09-152020-10-16PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED431718-20202020-09-152020-09-28PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w ToruniuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED431717-20202020-09-152020-10-16PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED431689-20202020-09-152020-10-20PNODostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/216/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED431678-20202020-09-152020-10-16PNODostawa sprzętu serwerowego i oprogramowaniaPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED431670-20202020-09-152020-10-21PNOZP/87/2020 – Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED431629-20202020-09-152020-09-28PNO„Zakup i dostawa serwera wraz z dedykowanym oprogramowaniem systemowym”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED431597-20202020-09-152020-10-16PNO„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu"WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED431593-20202020-09-152020-10-16PNODostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP585537-N-20202020-09-152020-09-23PNOPrzedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa licencji innego równoważnego oprogramowania antywirusowegoPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP585355-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa wraz z montażem analizatora sygnałów wysokiej rozdzielczości - KC-zp.272-412/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585323-N-20202020-09-152020-09-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZABłonie
BZP585308-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa wraz z montażem wzmacniacza sygnału odkształceń sprężystych - KC-zp.272-434/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585291-N-20202020-09-152020-09-23PNO„Wyposażenie studia prezentacyjnego dla ZPEW w Lwówku Śląskim, ZSET w Rakowicach Wlk., ZSOiZ w Gryfowie Śl. i ZSOiZ Lwówku Śl”POWIAT LWÓWECKILwówek Śląski
BZP585216-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa wraz z montażem wzmacniacza wewnętrznego z sensorem - KC-zp.272-435/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585177-N-20202020-09-152020-09-24PNODostawa oprogramowania wraz z usługą subskrypcjiBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP585167-N-20202020-09-152020-09-25PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP585151-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – II edycjaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP584943-N-20202020-09-152020-09-23PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we WrześniSTAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP584781-N-20202020-09-152020-09-23PNO„Przetarg nieograniczony na dostawę 5 szt. laptopów, myszek, toreb na laptopy oraz 1 szt. tabletu z zestawem słuchawkowym dousznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechnych dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: ,,Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP584736-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa serwera wraz z dyskami twardymi oraz ramką do dysku na potrzeby Biblioteki Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP583616-N-20202020-09-152020-09-30PNODostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP582825-N-20202020-09-152020-09-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań statystycznychURZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
TED429472-20202020-09-142020-10-20PNOSekwenator nowej generacji z wyposażeniem z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED429447-20202020-09-142020-10-19PNODostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED429416-20202020-09-142020-10-15PNOInfrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) – dostawa sprzętu i urządzeń informatycznychZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJOświęcim
BZP585038-N-20202020-09-142020-09-28PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGOSkierniewice
BZP584913-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa serwerów do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP584869-N-20202020-09-142020-09-23PNOdostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP584825-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa stanowisk komputerowych oraz oprogramowania według dwóch częściUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP584792-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego w Gminie Solec KujawskiGMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP584749-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP584745-N-20202020-09-142020-09-23PNOZakup systemu kolekcji i korelacji logów - SIEMCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP584666-N-20202020-09-142020-09-22PNOZakup w ramach projektu dofinansowanego z UE bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji dla dowolnej liczby użytkowników na oprogramowanie służące do symulacji działalności firmy w formie gry online wraz ze wsparciem merytorycznym przez okres 3 lat realizacji zajęć dydaktycznych w projekcie (2020-2023)AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP584653-N-20202020-09-142020-09-24PNO,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”GMINA BARCZEWOBarczewo
BZP584563-N-20202020-09-142020-09-24PNODostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 KrakówMAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIKraków
BZP584525-N-20202020-09-142020-09-22PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,, Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłychSTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP583351-N-20202020-09-142020-09-22PNOZakup komputerów przenośnych i słuchawek klasy SDIP-27 Level A dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED426966-20202020-09-112020-10-14PNOZakup oprogramowania i wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED426961-20202020-09-112020-10-20PNOOpracowanie elementów studium techniczno-użytkowego oraz dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do integracji danychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED426759-20202020-09-112020-10-15PNOZakup usługi wsparcia licencji systemu Cisco Unified Communications ManagerZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED425413-20202020-09-112020-10-12PNODostawa sprzętu sieciowego i oprogramowaniaPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED425409-20202020-09-112020-10-13PNODostawa serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiejSĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
TED425408-20202020-09-112020-10-14PNORozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
TED425403-20202020-09-112020-10-15PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta KleczewGMINA KLECZEWKleczew
TED425400-20202020-09-112020-10-15PNODostawę, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED425332-20202020-09-112020-10-14PNODostawa, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania klasy SIEM oraz świadczenie usług wsparcia technicznegoAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED425306-20202020-09-112020-10-19PNORozbudowa systemu zabezpieczenia brzegu sieci UTM oraz dostawa przełączników sieciowych dla sądów apelacji łódzkiejSĄD APELACYJNY W ŁODZIŁódź
TED425275-20202020-09-112020-10-14PNOZakup licencji w ramach modernizacji centralnego systemu backupuTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED425272-20202020-09-112020-10-14PNOZakup subskrypcji licencji na okres 36 miesięcy dla platformy MDM i vAPP-VDIURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED425269-20202020-09-112020-09-25PNODostawa macierzy, dostawa dysków SSD do posiadanego systemu pamięci masowej, modernizacja infrastruktury sieci SAN oraz serwerów IBM PowerAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
TED425225-20202020-09-112020-10-13PNOWdrożenie systemu szpitalnego HIS, EDM oraz e-usług on-line w USK im. WAM – CSW w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED425211-20202020-09-112020-10-16PNODostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Suwałki oraz jego obsługa w 2021, 2022 i 2023 rMIASTO SUWAŁKISuwałki
TED425158-20202020-09-112020-10-13PNODostawa serwera obliczeniowego w ramach projektu LabNet realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
TED424408-20202020-09-112020-10-14PNOBudowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP584449-N-20202020-09-112020-09-22PNODostawa oprogramowania do obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP584423-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa obliczeniowego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP584413-N-20202020-09-112020-09-24PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnychSZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP584388-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa drukarek 3D, sprzętu komputerowego i oprogramowania.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP584342-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT JAROCIŃSKIJarocin
BZP584313-N-20202020-09-112020-09-21PNODoposażenie w komputery przenośne w ramach programu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+”GMINA ŁOBŻENICAŁobżenica
BZP584249-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP584199-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa zestawu serwerów i macierzy dyskowej dla klastra opartego na technologii Oracle VM oraz zasilacza awaryjnego UPS dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w PszczynieSZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE PROWADZONY PRZEZ CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CP SP. Z O.O.Pszczyna
BZP584147-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup sprzętu audio/multimedialnego do obsługi spektakli Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w ŁodziTEATR NOWY IM. KAZIMIERZA DEJMKA W ŁODZIŁódź
BZP584132-N-20202020-09-112020-09-22PNOUsługa IaaS/PaaS – w modelu Dedicated Private Cloud, polegająca na udostępnieniu optymalnego i bezpiecznego środowiska pracy w zakresie zarówno sprzętu serwerowego, jak również zasobów składowania danych oraz urządzeń sieciowych pozwalająca na realizację pracy w czasie rzeczywistym funkcji ITCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP584095-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa licencji innego równoważnego oprogramowania antywirusowegoPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP584062-N-20202020-09-112020-09-25PNOZakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP584043-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP584039-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu bezpieczeństwa – sprzętowego routera z funkcją Firewall dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP583954-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego (Komputery przenośne typu notebook, Skanery) i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP583937-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa fabrycznie nowego skanera 3D wraz z oprogramowaniem, akcesoriów i laptopa – stacji komputerowej do obróbki wraz z wdrożeniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego zestawu dla doposażenia pracowni digitalizacyjnej Muzeum Miasta ŁodziMUZEUM MIASTA ŁODZIŁódź
BZP583864-N-20202020-09-112020-09-21PNOZP/107/2020 - Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) dla Instytutu „CZMP”.INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP583661-N-20202020-09-112020-09-18PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowaniaPOWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP583607-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ZELÓWZelów
BZP583525-N-20202020-09-112020-09-23PNODostawa wyposażenia laboratoriumUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP583289-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oraz urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEPuławy
BZP582828-N-20202020-09-112020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP582573-N-20202020-09-112020-09-22PNOInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy PiasecznoURZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNOPiaseczno
BZP582522-N-20202020-09-112020-09-24PNOZakup środowiska serwerów kasetowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP582336-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa serwera bazodanowego oraz przełączników sieciowychMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP581823-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa systemu do kompleksowej ochrony antymalware dla stacji roboczych, urządzeń mobilnych, serwerów i ruchu www wraz z dostawą licencji lub subskrypcji dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie ZP/OI/21/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP581794-N-20202020-09-112020-09-21PNOPrzedłużenie wsparcia producenta oprogramowania VeeamPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP583757-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup oraz dostawa 38 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWAWschowa
BZP583701-N-20202020-09-102020-09-21PNODostawa serwera wirtualizacjiZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP583642-N-20202020-09-102020-09-18PNOusługi nadzoru autorskiego wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację oprogramowania firmy KAMSOFT10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP583596-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowego oraz licencji specjalistycznego oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii EuropejskiejUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP583536-N-20202020-09-102020-09-21PNO„1. Dostawa tabletów w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Dostawa laptopów W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”GMINA WOJCIESZÓWWojcieszów
BZP583532-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w GdańskuPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP583527-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa licencji oprogramowania - Pakiet aplikacji profesjonalnych dla sektora edukacji dla systemu Mac dla UP JP II w Krakowie.UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP583425-N-20202020-09-102020-09-18PNOPrzedłużenie opieki serwisowej i wsparcia technicznego oraz subskrypcji aktualizacji oprogramowania dla posiadanych urządzeń Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP583105-N-20202020-09-102020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w PłockuPOWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP582807-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup i dostawa platformy sprzętowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa (backup) systemów informatycznych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w PoznaniuWIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP582503-N-20202020-09-102020-09-18PNOSubskrypcja oprogramowania do systemów hydrograficznych i oceanograficznych w podziale na części: Część I: Dostęp do aktualizacji oprogramowania dKart Inspektor firmy Jeppesen Marine Część II: Dostęp do aktualizacji oprogramowania QINSy firmy QPSKOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
BZP582109-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice
TED423078-20202020-09-092020-10-14PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED422271-20202020-09-092020-10-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania branżowego dla szkół na terenie województwa opolskiegoREGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED422258-20202020-09-092020-10-12PNODostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED422255-20202020-09-092020-10-12PNODostawa sprzętu komputerowego ZP-DI-4/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED422251-20202020-09-092020-10-19PNODostawa wyposażenia wideokonferencyjnegoKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED422234-20202020-09-092020-10-12PNORozbudowa szpitalnych systemów HIS, modernizacja infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz dostawę platformy zintegrowanych systemów informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyr..SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZUMiędzyrzecz
TED422221-20202020-09-092020-10-16PNOŚwiadczenie usług bezpieczeństwa przetwarzania informacji dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.oMAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O.Warszawa
TED422052-20202020-09-092020-10-15PNODostawa serwera obliczeniowego dla Zakładu Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP583294-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne – etap III w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy WadowiceGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP583270-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego"POWIAT IŁAWSKIIława
BZP583268-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Pływackiej/Kaletniczej w PruszkowieGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP583247-N-20202020-09-092020-09-17PNOInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie GózdGMINA GÓZDGózd
BZP583239-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup sprzętu informatycznego do modernizacji systemu bibliotecznego Muzeum Narodowego w WarszawieMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP583174-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania - II POSTĘPOWANIEGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP583144-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESłupsk
BZP583126-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA STAROGARD GDAŃSKIStarogard Gdański
BZP583111-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu pn. „Portal e-mieszkańca”GMINA BIAŁOBRZEGIBiałobrzegi
BZP583104-N-20202020-09-092020-09-17PNOKomputery 2020MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP583021-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego – System bazy WiedzyWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP583012-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących oraz monitorów i stołów multimedialnych w ramach projektu: "Zawody przyszłości", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP582972-N-20202020-09-092020-09-24PNOUsługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP582962-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa wodomierzy i zestawu do zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem i serwisem online oraz ich montaż i uruchomienieGMINA BORKIBorki
BZP582894-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm oraz wyposażenia komputerowego do biura projektuMIASTO CHEŁMChełm
BZP582416-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup oprogramowania Quest wraz ze wsparciem producentaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP582296-N-20202020-09-092020-09-23PNOZakup i montaż instalacji pilotażowej – 4 węzły stacjonarne, 1 dron, 3 węzły hydr., komputer, serwer, router, kamery (2 szt.), tablica świetlna (stacja bazowa) w ramach projektu pn.: „Boguchwała SMART CITY – rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekolo-gicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obsza-rów bezpieczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (3 zadania częściowe)GMINA BOGUCHWAŁABoguchwała
BZP582125-N-20202020-09-092020-09-21PNODostawa sprzętu i wyposażenia audio-video do budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP582097-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawe sprzetu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED420719-20202020-09-082020-10-08PNOWykonanie, dostawa i wdrożenie systemu – Referencyjna Baza Osób i Centralny System Słowników oraz świadczenie asysty technicznej i konserwacji dla systemuGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED419963-20202020-09-082020-10-09PNOZakup urządzeń informatycznych i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej“SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
TED419939-20202020-09-082020-09-24PNOZakup uzupełniający licencji Veritas z asystą techniczną producentaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED419925-20202020-09-082020-10-15PNODostawa systemu integracji usług komunikacji konwergentnejKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZIŁódź
TED419923-20202020-09-082020-10-09PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED419873-20202020-09-082020-10-13PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej w ramach realizacji projektu (...)INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
BZP582791-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa oprogramowania antywirusowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP582764-N-20202020-09-082020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego laptopów z oprogramowaniem biurowym, komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym oraz monitorów.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUPoznań
BZP582697-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta TarnowaGMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów
BZP582688-N-20202020-09-082020-09-16PNOZakup praw do korzystania z usługi Software Maintenance dla systemu do ochrony sieci i rozwiązań teleinformatycznych, będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz świadczenie usług Asysty Technicznej dla Systemu.MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP582657-N-20202020-09-082020-09-17PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowaniaUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP582598-N-20202020-09-082020-09-16PNOSPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIEINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP582597-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywne Przedszkole”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP582583-N-20202020-09-082020-09-18PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP582483-N-20202020-09-082020-09-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w WarszawieWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEWarszawa
BZP582465-N-20202020-09-082020-09-22PNO„Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu”MIASTO ZABRZEZabrze
BZP582133-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z macierzamiGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP581995-N-20202020-09-082020-09-16PNOCRZP/122/2020/AZP Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 2UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP581552-N-20202020-09-082020-09-21PNOZP 40/20 Zakup sprzętu i usług w związku z realizacją projektu „Modernizacja istniejących oraz wdrażanie nowych e-usług w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP580092-N-20202020-09-082020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i klimatyzatora z instalacją w ramach realizacji projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”GMINA KIWITYKiwity
TED417752-20202020-09-072020-10-12PNODostawa, instalacja i wdrożenie lokalnego oprogramowania komunikacyjnego oraz dostawa systemu autoryzacji – etap IWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED417738-20202020-09-072020-10-14PNODostawa autobusów elektrycznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz aplikacji informacji pasażerskiej, w ramach projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego gminy miejskiej Lidzbark Warmiński”GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED417726-20202020-09-072020-10-13PNODostawa nowego oprogramowania do opracowania danych z nalotów fotogrametrycznych z możliwością digitalizacji trójwymiarowej przy pełnym odwzorowaniu kolorów (stacja fotogrametryczna 3D)POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP582115-N-20202020-09-072020-09-17PNODostawa sprzętu informatycznegoSTAROMIEJSKI DOM KULTURYWarszawa
BZP582094-N-20202020-09-072020-09-16PNOZakup sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP582006-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa wraz z montażem wzmacniacza prądowego bipolarnego - KC-zp.272-436/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP581967-N-20202020-09-072020-09-21PNOzakup licencji edukacyjnych: 2 szt. oprogramowania Pro Tools lub równoważnego oraz 10 oprogramowania Waves Diamond lub równoważnego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 – KC-zp.272–406/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP581916-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa i instalacja serwerów dla ACK Cyfronet AGH.AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGHKraków
BZP581880-N-20202020-09-072020-09-15PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA I PRZEPROWADZANIA OPERACJI NA PLIKACHŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP581879-N-20202020-09-072020-09-25PNOZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP581771-N-20202020-09-072020-09-21PNOZakup i dostawa licencji oprogramowania dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
BZP581472-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa oprogramowania Adobe do Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP581207-N-20202020-09-072020-09-15PNOZakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli dla przedszkoli Gminy Skoczów w ramach projektu „W przedszkolu odkrywam siebie i świat"MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W SKOCZOWIESkoczów
TED416744-20202020-09-042020-10-09PNOModernizacja systemu sterowania i zabezpieczeń instalacji regeneracji TEG-u z uwzględnieniem wymogów SIL w KPMG MogilnoPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED416621-20202020-09-042020-10-06PNODostawa urządzeń i oprogramowania do budowy Zdefiniowanego Programowo Centrum Danych (ang. SDDC) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED416620-20202020-09-042020-10-07PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Software Asset Management w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED413917-20202020-09-042020-09-17PNODostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Onkoinnowacje" (część IV)UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED413902-20202020-09-042020-10-12PNOOprogramowanie stymulujące przepływ ciepłaPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED413895-20202020-09-042020-10-07PNOZestaw oprogramowania i sprzętu do laboratorium specjalistycznegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED413863-20202020-09-042020-10-12PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGOSandomierz
TED413830-20202020-09-042020-10-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED413828-20202020-09-042020-10-08PNODostawa oprogramowania komputerowego – oprogramowanie antywirusoweWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED413821-20202020-09-042020-09-16PNOSprzedaż i dostarczenie oprogramowania standardowego z licencjami na czas nieokreślony i prawem do uaktualniania wraz ze standardowymi usługami wsparcia, pakietów subskrypcji usług standardowych i o …POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED413760-20202020-09-042020-10-06PNOZakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA sprzętu i oprogramowaniaCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP581743-N-20202020-09-042020-09-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 częściUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
BZP581686-N-20202020-09-042020-09-14PNOODNOWIENIE WAŻNOŚCI LICENCJI, ZWIĘKSZENIE LICZBY POSIADANYCH LICENCJI ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP581628-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa 4 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursów grantowych: „zdalnaSzkoła” i „zdalnaSzkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP581621-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 4 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP581571-N-20202020-09-042020-09-11PNODostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do komputerów przenośnych, adapterów z USB typu C do VGA, myszy komputerowych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, dysków SSD.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP581476-N-20202020-09-042020-09-18PNOWYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJIZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk
BZP581450-N-20202020-09-042020-09-14PNOZakup pakietu oprogramowania do analizy numerycznej pozwalającego na prowadzenie badań naukowych, realizację doktoratów i habilitacjiPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP581363-N-20202020-09-042020-09-21PNO„Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielichowie”ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGOGrodzisk Wielkopolski
BZP581360-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego.POWIAT KARTUSKIKartuzy
BZP581324-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu serwerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i potrzebnym wsparciem dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP581226-N-20202020-09-032020-09-16PNODostawa serwerów do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w KrakowieMIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIEKraków
BZP581186-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania I Etapu rozbudowy internetowego systemu informatycznego „Strefa Projektów UJ” w Uniwersytecie JagiellońskimUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP581177-N-20202020-09-032020-09-11PNOPrzedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanych przez Zamawiającego 3 licencji oprogramowania MATLABGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP581139-N-20202020-09-032020-09-11PNOCentrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa laptopów.KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1Kraków
BZP581114-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa 31 komputerów przenośnych, 31 toreb lub etui na komputer przenośny, 31 myszy optycznych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuraturyKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP581014-N-20202020-09-032020-09-11PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA STEPNICAStepnica
BZP580928-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w PoznaniuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP580891-N-20202020-09-032020-09-11PNOZakup i dostawa urządzeń sieciowych, okablowania strukturalnego oraz urządzeń peryferyjnych do szkolnych pracowni w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP580874-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP580784-N-20202020-09-032020-09-14PNODostawa wraz z montażem i zestrojeniem fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do sali kinowej im. Piotra Kosińskiego kina SOKÓŁ w Nowym SączuMAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP580745-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa serweraBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP580744-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP580379-N-20202020-09-032020-09-10PNOZakup licencji Microsoft Windows 2019 DataCenter i RDS CAL dla systemu wirtualizacji desktopów wraz z konfiguracją na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED412312-20202020-09-022020-10-05PNOUtrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.AENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec
TED411742-20202020-09-022020-10-05PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED411701-20202020-09-022020-10-05PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego – DZPUCK.262.108.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED411020-20202020-09-022020-10-05PNODostawa zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY), REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED411019-20202020-09-022020-09-30PNODostawa urządzeń Firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu AudiowizualnegoFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED410969-20202020-09-022020-10-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
TED410962-20202020-09-022020-10-05PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu, Etap I, edycja IIGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED410961-20202020-09-022020-10-07PNODostawa oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół podstawowych i średnich wraz z instruktażem dla nauczycieli w ramach RPO WM na lata 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED410943-20202020-09-022020-09-14PNOZakup oprogramowaniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP580656-N-20202020-09-022020-09-10PNOModernizacja dwóch stanowisk do rekonstrukcji poklatkowej DAVINCI/REVIVALWYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMNETALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP580650-N-20202020-09-022020-09-11PNOZapewnienie asysty technicznej i wsparcia dla oprogramowania do przyjmowania zgłoszeń od użytkowników oraz kontroli ich realizacjiGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP580602-N-20202020-09-022020-09-10PNOKompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPSZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
BZP580569-N-20202020-09-022020-09-10PNODostawa i montaż sprzętu AGD oraz RTV do dwóch oddziałów żłobkowych w m. JabłońURZĄD GMINY JABŁOŃJabłoń
BZP580552-N-20202020-09-022020-09-10PNOPrzedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanej przez Zamawiającego 1 licencji oprogramowania MATLABGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP580533-N-20202020-09-022020-09-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania: • 65 licencji oprogramowania biurowego • 13 licencji oprogramowania systemowego dla serwerówGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP580520-N-20202020-09-022020-09-16PNODostawa laptopów i oprogramowań dla Wydziału Filologicznego Uniwerystetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP580492-N-20202020-09-022020-09-10PNODostawa licencji oprogramowania klasy SIEM wraz z wdrożeniem CUI-ZZ.3200.26.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP580383-N-20202020-09-022020-09-10PNODostawa trzyletniej ogólnouczelnianej subskrypcji na specjalistyczne oprogramowanie Overleaf Commons dla Instytucji oraz Overleaf Link dla Instytucji lub równoważnej na nielimitowaną liczbę stanowisk tj. kont użytkowników dla pracowników i studentówAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP580329-N-20202020-09-022020-09-10PNODostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP580281-N-20202020-09-022020-09-10PNOZakup switchy oraz oprogramowania.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWARacibórz
BZP580122-N-20202020-09-022020-09-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania przeznaczonego do symulacji dynamicznych systemów energii odnawialnej, systemów HVAC, zabudowy i wykorzystania energii zarówno pasywnych i aktywnych systemów słonecznychGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
TED408867-20202020-09-012020-10-05PNOModernizacja środowisk zarządzania domeną BG AMW oraz usług współpracującychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED408862-20202020-09-012020-10-02PNOModernizacja sprzętu klienckiego w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
TED408856-20202020-09-012020-10-05PNORozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON PłnCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED408852-20202020-09-012020-10-02PNODostawa sprzętu IT dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ChełmiePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP580134-N-20202020-09-012020-09-09PNO„Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem uczestniczącej w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .”GMINA WIELGIEWielgie
BZP580047-N-20202020-09-012020-09-09PNOdostawę urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i monitorami dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”.UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP579982-N-20202020-09-012020-09-11PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji i wparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP579974-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa oprogramowania do prowadzenia spotkań onlineOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED406774-20202020-08-312020-10-01PNORozbudowa posiadanego systemu BD CATO o dodatkowe licencjeUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED406755-20202020-08-312020-10-02PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED406751-20202020-08-312020-10-01PNOModernizacja platformy wirtualizacyjnejKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP579709-N-20202020-08-312020-09-08PNOInwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Sanniki”.MIASTO I GMINA SANNIKISanniki
BZP579698-N-20202020-08-312020-09-16PNO„DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA MIASTO CHEŁMNOChełmno
BZP579641-N-20202020-08-312020-09-08PNOZakup programu do obliczeń statystycznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP579601-N-20202020-08-312020-09-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu edukacyjnego DORADAUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP579553-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa i montaż wyposażenia przedszkola w Woli Gułowskiej, w tym mebli, kącików zabaw, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu audio, video i multimedialnego oraz innego wyposażeniaGMINA ADAMÓWAdamów
BZP579501-N-20202020-08-312020-09-10PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego do automatyzacji i wsparcia pobierania materiału biologicznego na dwóch oddziałach, wraz z wymaganym osprzętem i integracją z systemem LIS posiadanym przez Zamawiającego.UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
BZP579421-N-20202020-08-312020-09-22PNODostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław - w podziale na 7 Zadań.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP579394-N-20202020-08-312020-09-08PNORozbudowa infrastruktury serwerowej ZamawiającegoMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP578911-N-20202020-08-312020-09-08PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNIK MECHANIK W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP578867-N-20202020-08-312020-09-09PNODostawa komputerów przenośnych ( laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19"POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZUGrudziądz
BZP578519-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II", nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY, BIURO FINANSOWO—INWESTYCYJNEBydgoszcz
BZP578100-N-20202020-08-312020-09-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-31/20),MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP577313-N-20202020-08-312020-09-10PNODostawa oprogramowania i drukarek w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
TED403056-20202020-08-282020-09-30PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014–2020REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED403055-20202020-08-282020-09-30PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED403049-20202020-08-282020-09-30PNODostawa urządzeń firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dla ..FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED403034-20202020-08-282020-09-29PNOZakup, dostawa i rozładunek sprzętu komputerowego oraz zakup i dostawa oprogramowania wraz z licencją do zdalnego sterowania komputerami oraz laptopamiCENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O.Sosnowiec
TED403018-20202020-08-282020-09-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED403017-20202020-08-282020-09-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED403000-20202020-08-282020-10-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i komputerowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJWarszawa
TED402961-20202020-08-282020-09-29PNODostawa urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci i systemu centralnego zarządzania wraz z zerowym wdrożeniem oraz szkoleniem administratorów dla sądów powszechnych apelacji katowickiejSĄD APELACYJNY W KATOWICACHKatowice
TED402958-20202020-08-282020-09-30PNORozbudowa infrastruktury serwerowej oraz macierzy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. Wprowadzenie nowoczesnych e-usługUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIEKraków
TED402952-20202020-08-282020-09-29PNODostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
TED402947-20202020-08-282020-09-29PNOModernizacja systemu telekomunikacyjnego – modernizacja systemu wideokonferencjiKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED402929-20202020-08-282020-09-29PNODostawy bram głosowych VoIPKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED402895-20202020-08-282020-09-29PNOZakup, dostawa licencji i oprogramowania, analiza przedwdrożeniowa oraz usługa wdrożenia szyny usług ESB wraz z integracją systemówLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP579331-N-20202020-08-282020-09-09PNODostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniemMUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIUPoznań
BZP579288-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 " realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP579186-N-20202020-08-282020-09-22PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do klasopracowni informatycznej, językowej, matematycznej i przyrodniczejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 5SZCZECINEK
BZP579172-N-20202020-08-282020-09-07PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP579102-N-20202020-08-282020-09-07PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP579084-N-20202020-08-282020-09-04PNODostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.ZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY NR 3Łódź
BZP579064-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla UPZP.PN.240.20 - 28JP II w Krakowie.UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP578964-N-20202020-08-282020-09-09PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w podziale na 4 części dla Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, w ramach projektu „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K011/19ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński
BZP578958-N-20202020-08-282020-09-04PNODostawa oprogramowania antywirusowego, do pomocy zdalnej oraz monitoringu sieci w ramach realizacji projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA NIELISZNielisz
BZP578923-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz audiowizualnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYPINIERypin
BZP578657-N-20202020-08-282020-09-08PNODostawa oprogramowania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w RadomiuMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP578569-N-20202020-08-282020-09-10PNODostawa licencji oprogramowaniaAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP577361-N-20202020-08-282020-09-09PNODostawa oprogramowania specjalistycznego do dozymetrii wewnętrznej wraz z licencją.POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED401719-20202020-08-272020-09-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP578835-N-20202020-08-272020-09-04PNOdostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP578718-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Staroźrebach na potrzeby realizacji projektu Kompetencje w Gminie StaroźrebyGMINA STAROŹREBYStaroźreby
BZP578680-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”GMINA FABIANKIFabianki
BZP578672-N-20202020-08-272020-09-04PNOPRZ/00018/2020SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP578670-N-20202020-08-272020-09-14PNOPoprawa jakości życia w wyniku rozwijania środowiskowych form opieki koordynowanej poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy ZOZ w Szczytnie oraz oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji ZOZ, jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i jako odpowiedź na trendy demograficzneZOZ SZCZYTNOSzczytno
BZP578577-N-20202020-08-272020-09-15PNODostawa wyposażenia do pracowni zawodu kierowca mechanik - 3 części: Część 1 - Oprogramowanie do wyznaczania tras (17 stanowisk), Część 2 - Miernik elektryczny (10 szt.), tester diagnostyczny (1 szt.), stacja obsługi klimatyzacji wraz z osprzętem dodatkowym (1szt.), Część 3 - Samochód osobowy przystosowany do diagnostyki systemu OBDII/EOBD z oprogramowaniem diagnostycznym (1 szt.)ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP578568-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa i montaż wyposażenia komputerowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP578470-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa sprzętu multimedialnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w ChodowieGMINA SIEDLCESiedlce
BZP578441-N-20202020-08-272020-09-08PNO„Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznych, mechanicznych w ZSTiO w Limanowej i ZSTI w Mszanie Dolnej w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”.ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP578407-N-20202020-08-272020-09-10PNO„ Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami komputerowymi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz jego uruchomienie”.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGOLeszno
BZP578405-N-20202020-08-272020-09-04PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP578369-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży” oraz wyposażenie pracowni eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP578289-N-20202020-08-272020-09-08PNOUsługa opracowania programistycznego platformy internetowej do zarządzania gospodarstwem rolnym wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników.GMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP578170-N-20202020-08-272020-09-17PNOPrzebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” etap II – budowa MediatekiMIASTO PUŁAWYPuławy
BZP578057-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta TarnowaGMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów
BZP577909-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESkarżysko-Kamienna
BZP577888-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego III, w tym: Część I - dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa dysków do rozbudowy macierzy NetApp E2800 Część III - zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków
BZP577519-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 - CZĘŚĆ I: Zakup i dostawa komputerów i drukarek; CZĘŚĆ II: Zakup i dostawa kamery wideo i aparatu fotograficznego; CZĘŚĆ III: Zakup i dostawa drukarki do zdjęć i drukarki wielkoformatowej; CZĘŚĆ IV: Zakup i dostawa oprogramowania”STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIEMiechów
TED400304-20202020-08-262020-10-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w CzartajewiePOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED400283-20202020-08-262020-09-29PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/197/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED400282-20202020-08-262020-10-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (..)"SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGOWarszawa
TED400278-20202020-08-262020-09-07PNODostawa licencji do oprogramowania Microsoft lub równoważnychCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED400272-20202020-08-262020-10-01PNODostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej dla Medycyny Pracy wraz z instruktażem stanowiskowym pracowników Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP578343-N-20202020-08-262020-09-04PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy systemu analityki i ewidencji dorobku naukowego na potrzeby procesu ewaluacji i raportowania PBN wraz z jego integracją z uczelnianym repozytorium naukowym i innymi systemami IT uczelni.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP578300-N-20202020-08-262020-09-03PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP578194-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego – System bazy WiedzyWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP578190-N-20202020-08-262020-09-03PNORozbudowa systemu centralnego backupu i archiwizacji danych oraz usługa wsparcia technicznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP578189-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa urządzeń laboratoryjnych, odczynników chemicznych oraz oprogramowania dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 pt. „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP578142-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowegoURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP578098-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania i wyposażenia – w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” PFRON nowe stanowisko pracy, moduł I „Instytucje”GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP578083-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa systemu do kompleksowej ochrony antymalware dla stacji roboczych, urządzeń mobilnych, serwerów, poczty i ruchu www wraz z dostawą licencji lub subskrypcji dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie” ZP/OI/19/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP578066-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa przełączników sieci LAN oraz dostawa licencji Cisco AnyconnectNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP578062-N-20202020-08-262020-09-02PNODostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do komputerów przenośnych, adapterów z USB typu C do VGA, myszy komputerowych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, dysków SSD.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP578041-N-20202020-08-262020-09-03PNOAktualizacja, wsparcie techniczne oraz rozbudowa aplikacji do planowania rozkładów zajęć dydaktycznych zamawianej na potrzeby Sekcji Planowania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP577970-N-20202020-08-262020-09-03PNOZakup serwera na potzrby Urzędu Miejskiego w LututowieGMINA LUTUTÓWLututów
BZP577943-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania oraz wyposażenia dydaktycznegoPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP577931-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego: • dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i drukarką w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa) – część I, • dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – część II, • dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych na potrzeby pracy Wydziału Ochrony Środowiska – część III.POWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP577585-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa subskrypcji oprogramowania typu Microsoft 365 for Education A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP577011-N-20202020-08-262020-09-04PNOZakup oprogramowania gotowego dla PAŻPPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP576716-N-20202020-08-262020-09-03PNOPośrednictwo w zawarciu umowy z producentem oprogramowania oraz dostarczenie subskrypcji.INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWrocław
BZP576294-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP576040-N-20202020-08-262020-09-04PNO„1. Dostawa tabletów w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Dostawa laptopów W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”GMINA WOJCIESZÓWWojcieszów
BZP574251-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa oprogramowania do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED398203-20202020-08-252020-09-28PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIELublin
BZP577898-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji)URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP577805-N-20202020-08-252020-09-02PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA STEPNICAStepnica
BZP577782-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowaniaZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP577731-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa serwerów na potrzeby Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP577636-N-20202020-08-252020-09-02PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w budynku oświatowym na żłobek w m. Jabłoń”URZĄD GMINY JABŁOŃJabłoń
BZP577623-N-20202020-08-252020-09-02PNOZakup i dostawa oprogramowania dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP577617-N-20202020-08-252020-09-04PNODostawa serwerów kasetowych wraz z obudową na potrzeby Urzędu Miasta BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP577443-N-20202020-08-252020-09-04PNODostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w MrowliGMINA ŚWILCZAŚwilcza
BZP577109-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego.ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU—PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKIKraków
TED396701-20202020-08-242020-09-24PNOWytworzenie, dostawa, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego..WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED396112-20202020-08-242020-09-24PNO„Dostawa sprzętu informatycznego dla systemu PLICBD”SKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED396061-20202020-08-242020-09-28PNODostawa automatycznych systemów obserwacyjnych SST wraz z oprogramowaniemPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP577429-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577330-N-20202020-08-242020-09-01PNODzierżawa przez okres 5 lat oprogramowania przeznaczonego do numerycznego rozwiązywania układów nieliniowych równań algebraicznych i różniczkowychGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP577295-N-20202020-08-242020-09-01PNOna dostawę sprzętu i aparatury rehabilitacyjnej do Zakładu RehabilitacjiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP577243-N-20202020-08-242020-09-02PNO87/ZP/2020 - Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP577099-N-20202020-08-242020-09-02PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP576653-N-20202020-08-242020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego i klimatyzatora z instalacją w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo”GMINA LELKOWOLelkowo
BZP576500-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektów dotyczących poprawy efektywności kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w : Cynkowie, Pińczycach oraz Lgocie Górnej, Gmina Koziegłowy.ZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJKoziegłowy
BZP574448-N-20202020-08-242020-09-11PNOsubskrypcja oprogramowania do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej Cisco StealthwatchKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED393709-20202020-08-212020-09-23PNOUnowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności wybranych modułów w części medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznegoSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów
TED392393-20202020-08-212020-09-23PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED392382-20202020-08-212020-09-22PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury KrajowejPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED392310-20202020-08-212020-09-25PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED392305-20202020-08-212020-09-24PNOWdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo PodkarpackieWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
TED392296-20202020-08-212020-09-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, systemów audio-video oraz stanowisk sterowania dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED392278-20202020-08-212020-09-25PNODostawa rozwiązania typu Next Generation Firewall wraz z wdrożeniem, szkoleniami oraz wsparciem producentaMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
TED392276-20202020-08-212020-09-24PNOSystem wirtualizacjiSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
TED392256-20202020-08-212020-09-22PNODostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.101.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED391628-20202020-08-212020-09-24PNONowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach GPKM – etap IVa – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnego systemuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKA ORAZ ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP576990-N-20202020-08-212020-08-31PNODostawa oprogramowania antywirusowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP576929-N-20202020-08-212020-09-01PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP576906-N-20202020-08-212020-09-03PNODostawa 41 komputerów przenośnych (laptopów) oraz 28 tabletów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny DunajecGMINA CZARNY DUNAJECCzarny Dunajec
BZP576874-N-20202020-08-212020-08-31PNODostawa 94 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP576840-N-20202020-08-212020-09-08PNOPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZTOFORZYCEGMINA KOCMYRZÓW—LUBORZYCALuborzyca
BZP576829-N-20202020-08-212020-08-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIEWICZ ZAWODOWO”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP576680-N-20202020-08-212020-08-31PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP576531-N-20202020-08-212020-08-31PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 60 szt. komputerów przenośnych w ramach Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.POWIAT PŁOŃSKIPłońsk
BZP575601-N-20202020-08-212020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA BŁASZKIBłaszki
BZP576651-N-20202020-08-202020-08-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT IŁAWSKIIława
BZP576617-N-20202020-08-202020-08-28PNODostawa i montaż wyposażenia Samorządowego Klubu Dziecięcego Tęczowa KrainaURZĄD GMINY W MNIOWIEMniów
BZP576535-N-20202020-08-202020-08-28PNONadzór nad posiadanym przez Zamawiającego systemem telemedycznym uzupełniającym diagnostykę audiologiczną i działalność przesiewową, badawczą i naukową oraz zintegrowanym systemem gromadzenia i przetwarzania danych medycznych wspierających badania przesiewowe w Kapsule Badań Zmysłów.INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa
BZP576434-N-20202020-08-202020-08-28PNODostawa - Dostawa aktualizacji oprogramowania do klastra Active-Passive UTM Cyberoam CR500iNG-XP firmware Sophos.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP576396-N-20202020-08-202020-09-04PNOZakup systemu monitoringu wizyjnego dla Sądu Apelacyjnego w RzeszowieSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP576392-N-20202020-08-202020-09-02PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Limanowej”ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP576337-N-20202020-08-202020-08-28PNOZakup licencji, konfiguracja i wdrożenie systemu do zarządzania projektami i portfelami projektów oraz ich wpływem na Strategię OrganizacjiNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP576335-N-20202020-08-202020-09-01PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – II Część: zadanie nr 1 do 6KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP576238-N-20202020-08-202020-08-31PNODostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP575297-N-20202020-08-202020-08-28PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP573522-N-20202020-08-202020-08-28PNO,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego” w podziale na 7 częściSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA—BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED390328-20202020-08-192020-09-23PNOKompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP, a także wdrożenie systemu personalizacji ELP i PKIUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGOPoznań
TED389743-20202020-08-192020-09-21PNOZakup rozbudowy centrum przetwarzania danych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED389724-20202020-08-192020-09-21PNODostawa, montaż, instalacja i konfiguracja serwerówORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP576049-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa laptopów do pracy zdalnej dla szkół Powiatu Biłgorajskiego w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP575965-N-20202020-08-192020-09-03PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji mobilnej wspierających pracę i proces edukacji dla Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP575844-N-20202020-08-192020-08-26PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we WrześniSTAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP575754-N-20202020-08-192020-08-27PNOWsparcie techniczne oprogramowania McAfee Endpoint Threat Protection (ETP)GMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP575745-N-20202020-08-192020-09-02PNODostawa licencji.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP575546-N-20202020-08-192020-08-27PNOOdnowienie kontraktu wsparcia dla oprogramowania Vmware vSphere.WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP575536-N-20202020-08-192020-08-27PNOZakup oprogramowania Quest wraz ze wsparciem producentaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP575127-N-20202020-08-192020-09-07PNOKompleksowa organizacja dwóch edycji Akademii Internacjonalizacji w formie webinariumFUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.Katowice
TED388897-20202020-08-182020-09-18PNOZakup drukarek monochromatycznych przeznaczonych na wyposażenie posterunków ruchu wraz z systemem wydruku oraz świadczenie usług serwisowychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED388349-20202020-08-182020-09-21PNOZapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED388304-20202020-08-182020-09-18PNOWykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicąBAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa
TED387600-20202020-08-182020-09-18PNODostawa, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lek..UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED387562-20202020-08-182020-09-18PNORozbudowa wdrożonego w banku Rozwiązania F5 WebSafe „Web Fraud Protection Services”BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED387554-20202020-08-182020-09-22PNODostawa serwerów, macierzy, biblioteki taśmowejPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED387532-20202020-08-182020-09-17PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętuSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SP. Z O.O.Warszawa
TED387528-20202020-08-182020-09-22PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED387511-20202020-08-182020-09-18PNOSukcesywna dostawa oprogramowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and ServicesUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED387490-20202020-08-182020-09-21PNOModernizacja bramy – systemu mobilnego dostępu do baz danych (SMBD) – dostawa urządzeń, oprogramowania i usługKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP575582-N-20202020-08-182020-08-26PNOUdzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania, usługi wdrożenia oprogramowania, w tym wykonania migracji zasobów pocztowych ze środowiska IBM Lotus Notes Zamawiającego do środowiska Microsoft Exchange lub równoważnego zbudowanego w architekturze hybrydowej z Office 365MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP575490-N-20202020-08-182020-08-27PNODostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania stacjami roboczymi wraz z modułem Mobile Device ManagementAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP575303-N-20202020-08-182020-08-31PNODostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni.GMINA ORNETAOrneta
BZP575264-N-20202020-08-182020-08-26PNODostawa oraz instalacja wyposażenia serwerowni dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020MUZEUM WSI KIELECKIEJKielce
BZP575059-N-20202020-08-182020-08-26PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego – 2 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie
TED385339-20202020-08-172020-09-18PNOZakup skanerów dziełowych, studia fotografii 3D oraz komputerów dla czytelniBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED385338-20202020-08-172020-09-17PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniemWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED385336-20202020-08-172020-09-18PNOZakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 4 częściCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED385334-20202020-08-172020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego, notebooków, tabletów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, części komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED385331-20202020-08-172020-09-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno- Kartograficznych PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED385296-20202020-08-172020-09-21PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) - UM-ZP-262-30/20UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE, 20—093 LUBLIN, UL. CHODŹKI 6, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA UNIWERSYTET MEDYCZNY PEŁNOMOCNIK, 20—059 LUBLIN, AL. RACŁAWICKIE 1Lublin
TED385262-20202020-08-172020-09-21PNOSerwerów, macierzy bazodanowych oraz systemu zabezpieczeń sieciowych firewallSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP575312-N-20202020-08-172020-08-26PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP575251-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawa 4 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursów grantowych: „zdalna Szkoła” i „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP575200-N-20202020-08-172020-08-25PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP575168-N-20202020-08-172020-08-31PNODostawa komputerów i pakietów oprogramowania biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J.BRUDZIŃSKIEGOBydgoszcz
BZP575071-N-20202020-08-172020-08-26PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz audiowizualnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYPINIERypin
BZP575013-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP574590-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP573535-N-20202020-08-172020-08-31PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji do zarządzania tłumaczeniami w PJM, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED383119-20202020-08-142020-09-22PNOUsługa zakupu i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą(dalej:System)oraz świadczenie usług gwarancyjnych,serwisowych,konsultacyjnych i rozwojowych dla UP LublinUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED381771-20202020-08-142020-09-16PNO„Dostawa systemu zintegrowanej łączności radiowej dla wybranych stanowisk kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego – etap II”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
TED381755-20202020-08-142020-08-27PNOZakup zestawu narzędzi XBRLURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED381751-20202020-08-142020-09-16PNOWdrożenie i integracja e-usług dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w LublinieINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin
TED381705-20202020-08-142020-09-16PNODostawa urządzeń medycznych oraz innego sprzętuSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED381687-20202020-08-142020-09-15PNODostawa sprzętu IT i oprogramowaniaCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED381649-20202020-08-142020-09-18PNOE-usługi dla gminy PłośnicaURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
TED381628-20202020-08-142020-09-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy subskrypcji na oprogramowanie do zastosowań biurowych w postaci licencji grupowej z prawem do instalacji wraz z pakietem benefitów dla UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED381627-20202020-08-142020-09-16PNODostawa archiwizatora wraz z dodatkową półką dyskową (DFP.271.114.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP574975-N-20202020-08-142020-08-24PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,, Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłychSTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP574967-N-20202020-08-142020-08-26PNOSprzedaż - dostawa sprzętu komputerowego (laptopów) wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem do szkół z terenu Gminy Łącko w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA ŁĄCKOŁącko
BZP574821-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP574772-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup i dostawę 37 szt. nowych, nieużywanych laptopów do szkół prowadzonych przez Miasto Jasło w ramach Programu „Zdalna szkoła+” realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska CyfrowaMIASTO JASŁOJasło
BZP574757-N-20202020-08-142020-08-24PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP574678-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP574658-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP574512-N-20202020-08-142020-08-28PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu na Kampusie C Politechniki Łódzkiej.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP574387-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 1, 2. Zamawiający informuje, iż Zadanie nr 2 - realizowane jest w ramach projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP574199-N-20202020-08-142020-08-25PNO„Zakup licencji Microsoft Windows 2019 DataCenter i RDS CAL dla systemu wirtualizacji desktopów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z konfiguracją”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP574067-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa sześciu serwerówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP574643-N-20202020-08-132020-08-21PNOdostawa pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Ostrowie Wielkopolskim w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP574536-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa licencji na oprogramowanie ANSYS lub równoważnego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP574527-N-20202020-08-132020-08-21PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemPOWIAT POLKOWICKIPolkowice
BZP574523-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w WarszawieINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP574486-N-20202020-08-132020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowegoWYŻSZA SZKOŁA KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP574233-N-20202020-08-132020-08-26PNO„Dostawa oprogramowania do Muzeum Narodowego w Szczecinie”MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP574196-N-20202020-08-132020-08-28PNOTermomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w PiotrowicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBychawa
BZP574148-N-20202020-08-132020-08-25PNOZakup laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA +MIASTO CHORZÓW, BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
BZP573821-N-20202020-08-132020-08-21PNO78/ZP/2020 - Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP573552-N-20202020-08-132020-08-24PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów oraz drukarek – liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP572554-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ” – IV postępowanieCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOTarnów
TED378965-20202020-08-122020-09-14PNORozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia technicznego i aktualizacjiMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED378943-20202020-08-122020-09-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w RypiniePOWIAT RYPIŃSKIRypin
TED378932-20202020-08-122020-09-14PNOModyfikacja urządzenia szkolno-treningowego radiostacji okrętowej HF-VHF i sygnalizacjiKOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
TED378931-20202020-08-122020-09-15PNOZakup i dostawa serwera, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zasilaczy UPS, przełącznika zarządzalnego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Małopolskiego Centrum PrzedsiębiorczościMAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. JASNOGÓRSKA 11, 31—358 KRAKÓWKraków
TED378890-20202020-08-122020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowaniaUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED378882-20202020-08-122020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz oprogramowania do AMW Sinevia Sp. z o.oAMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki
TED378879-20202020-08-122020-09-21PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „W..INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR. MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP573990-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa serwera, oprogramowania oraz sprzętu sieciowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP573989-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki RzeszowskiejPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP573953-N-20202020-08-122020-08-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP573889-N-20202020-08-122020-08-21PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH W RAMACH PROJEKTU „UNIWERSYTET MAXI”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP573869-N-20202020-08-122020-08-24PNODostawa licencji, wdrożenie i walidacja oprogramowania do wsparcia obsługi badań klinicznych (CTMS) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP573858-N-20202020-08-122020-08-20PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP573776-N-20202020-08-122020-08-20PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI SAMOCHODOWEJZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP573741-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa części do serwerów posiadanych przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie TrybunalskimSĄD OKRĘGOWYPiotrków Trybunalski
BZP573698-N-20202020-08-122020-08-26PNODostawa oprogramowania do modelowania i symulacji systemów dynamicznychZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP573681-N-20202020-08-122020-08-20PNORozbudowa posiadanego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie trybunalskim systemu wirtualizacyjnego Vmware HorizonSĄD OKRĘGOWYPiotrków Trybunalski
BZP573586-N-20202020-08-122020-08-21PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP573547-N-20202020-08-122020-08-21PNOSprzedaż i dostawę oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP573507-N-20202020-08-122020-08-20PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy”GMINA LUBOCHNIALubochnia
BZP573500-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa wyposażenia świetlicy środowiskowej w PieraniuGMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP573045-N-20202020-08-122020-08-20PNOZakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERAMUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
TED376680-20202020-08-112020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego, informatycznego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED376673-20202020-08-112020-09-11PNODostawa serwera edukacyjnegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED376661-20202020-08-112020-09-16PNORozbudowa systemu łączności państwowej straży pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap IIKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED376633-20202020-08-112020-09-14PNODostawa urządzeń do wydawania czystej i zbierania brudnej odzieży operacyjnej z instalacją i uruchomieniem oraz zapewnieniem oprogramowania do obsługi tych urządzeń i szkoleniem (DFP.271.77.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP573480-N-20202020-08-112020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dostawa 36 laptopów z oprogramowaniem.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAMYSŁOWIENamysłów
BZP573443-N-20202020-08-112020-08-19PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP573383-N-20202020-08-112020-08-21PNODOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIEM NA POTRZEBY ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU ANKIETOWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP573282-N-20202020-08-112020-08-20PNODostawa serwera rack 2UCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP573227-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PRAWOBRZEŻE SP. Z O.O.Szczecin
BZP573162-N-20202020-08-112020-08-19PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne – etap II w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice”GMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP573141-N-20202020-08-112020-08-20PNODostawa pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu pn.: „Krok w przód – rozwój i terapia”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 114 INTEGRACYJNEŁódź
BZP573131-N-20202020-08-112020-08-20PNO„Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu informatycznego”.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP573127-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP573107-N-20202020-08-112020-08-20PNODostawa oprogramowania do analizy własności fizyko-chemicznych stopów wieloskładnikowychPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED375766-20202020-08-102020-09-10PNORozwój i utrzymanie infrastruktury serwerowejPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED375142-20202020-08-102020-09-10PNOWdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią wraz z dostawą wymaganych sprzętów ICT w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w WarszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED374406-20202020-08-102020-08-21PNODostawa 280 licencji typu „na dwa rdzenie” (na łączną ilość 560 core’ów) Microsoft Windows Server Datacenter lub równoważnychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED374399-20202020-08-102020-09-16PNOZestaw stanowisk roboczych do analizy ilościowej obrazów wraz z oprogramowaniem z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED374395-20202020-08-102020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED374394-20202020-08-102020-09-21PNODostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej oraz ..AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, 21—500 BIAŁA PODLASKA, UL. AKADEMICKA 2Biała Podlaska
TED374379-20202020-08-102020-09-10PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w BytomiuGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED374370-20202020-08-102020-09-10PNODostawa serwerów na potrzeby projektu realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED374366-20202020-08-102020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkoleniaGMINA STAWIGUDAStawiguda
TED374363-20202020-08-102020-09-15PNOZakup wraz z dostawą oprogramowania oraz urządzeń drukującychAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
TED374358-20202020-08-102020-09-11PNODostawa komputerów przenośnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
BZP572967-N-20202020-08-102020-08-19PNODostawa oprogramowania Matlab lub równoważnePOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP572804-N-20202020-08-102020-08-24PNOSystem monitoringu wizyjnego w Zakładzie Karnym w TarnowieZAKŁAD KARNY W TARNOWIETarnów
BZP572767-N-20202020-08-102020-08-19PNODostawa zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowymCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP572741-N-20202020-08-102020-08-20PNODostawa serwera wraz z osprzętem do PUK sp. z. o. o w EłkuPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W EŁKUEłk
BZP572620-N-20202020-08-102020-08-18PNODostawa wraz z montażem dźwigu osobowo-towarowego w części administracyjnej budynku Sceny Głównej im. Jerzego Grzegorzewskiego Teatru Polskiego we Wrocławiu przy ul. G. Zapolskiej 3 we WrocławiuZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJWrocław
BZP572594-N-20202020-08-102020-08-18PNODostawa licencji dla systemu informatycznego AMMS/Infomedica w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZSzczecin
BZP572587-N-20202020-08-102020-08-20PNODostawa pakietu modernizacyjnego do maszyny wytrzymałościowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP572456-N-20202020-08-102020-08-18PNOZakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP563356-N-20202020-08-102020-08-18PNODostawa serwerów oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
TED371871-20202020-08-072020-09-09PNOWdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławieckie wraz z dostawą sprzętuGMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIEGórowo Iławeckie
TED370524-20202020-08-072020-09-09PNOModernizacja systemu zbierania danych CAS/DASGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED370501-20202020-08-072020-08-24PNO„Dostawa urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED370435-20202020-08-072020-09-08PNORozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED370429-20202020-08-072020-09-09PNODostawa komputerów oraz oprogramowania dostępowego dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED370369-20202020-08-072020-09-08PNOBudowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywnaGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP572529-N-20202020-08-072020-08-18PNODostęp do oprogramowania w systemie usługi online (SaaS – System jako Serwis) pozwalającego na realizację wideo warsztatów do 100 uczestnikówZWIĄZEK MIAST POLSKICHPoznań
BZP572525-N-20202020-08-072020-08-18PNOOpracowanie 20 Wirtualnych Gier Decyzyjnych (WGD) i ich wdrożenie w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) funkcjonującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP572438-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup zespołów komputerowych z oprogramowaniemGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP572240-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa i montaż 4 jednostronnych Tablic Informacji Pasażerskiej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i przyłączami na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 r.ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP572155-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP572035-N-20202020-08-072020-08-17PNOCentrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa laptopów.KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1Kraków
BZP572026-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólneGMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP572019-N-20202020-08-072020-08-14PNO,,Zakup sprzętu komputerowego I biurowego do celów edukacyjnych”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP571940-N-20202020-08-072020-08-20PNOPakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi na 47 stanowisk komputerowych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP570558-N-20202020-08-072020-08-20PNODostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP570418-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu pn.: „ Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020POWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP569569-N-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie podstrony internetowej z grami i konkursami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz aplikacji mobilnej z grami na urządzenia mobilneWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP572045-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP572003-N-20202020-08-062020-08-13PNONa dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBochnia
BZP571933-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa licencji na oprogramowanie pakietu biurowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570773-N-20202020-08-062020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP570734-N-20202020-08-062020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok
BZP570705-N-20202020-08-062020-08-28PNODostawa systemów – dla mieszkańców Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej ZłotoryjaGMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP570646-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacyjno – KomunikacyjnegoPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP570641-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup oraz dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu pn.: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWAWschowa
BZP570347-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP569965-N-20202020-08-062020-08-14PNORozbudowa infrastruktury sieci LAN dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczySZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP569928-N-20202020-08-062020-08-20PNOModernizacja serwerowni mieszczącej się w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
TED368757-20202020-08-052020-09-03POGRoboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby i zagospodarowanie terenu PSE S.A. w Radomiu”POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. (PSE S.A.)Konstancin-Jeziorna
TED368232-20202020-08-052020-09-07PNORozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical SystemsZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DABROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
TED367345-20202020-08-052020-09-10PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED367342-20202020-08-052020-09-07PNOPN 16/07/2020 – serweryINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED367340-20202020-08-052020-09-07PNODostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367335-20202020-08-052020-09-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGORzeszów
TED367331-20202020-08-052020-09-07PNOUmowa ramowa na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED367327-20202020-08-052020-09-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367326-20202020-08-052020-09-08PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACHGorlice
TED367314-20202020-08-052020-09-09PNORozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 częściBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED367313-20202020-08-052020-09-07PNOZakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
BZP570463-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup urządzeń sieciowych do transmisji danych cyfrowych wraz z oprzyrządowaniem sprzętowo - programowym.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP570357-N-20202020-08-052020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO KALISZKalisz
BZP570244-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP570213-N-20202020-08-052020-08-13PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP570183-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta TarnowaGMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów
BZP570163-N-20202020-08-052020-08-14PNOWsparcie techniczne oprogramowania McAfee Endpoint Threat Protection (ETP)GMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP570159-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP570022-N-20202020-08-052020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CadnaA 64-bit XL BMP BPL na okres 3 latGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP569892-N-20202020-08-052020-08-12PNOD-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKIDOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNISZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Lublin
BZP569887-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOKatowice
BZP569714-N-20202020-08-052020-08-14PNOZakup i wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych (backup)URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP569206-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
TED364852-20202020-08-042020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych..GMINA LUBLINLublin
TED364851-20202020-08-042020-09-07PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/58/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED364839-20202020-08-042020-09-04PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED364823-20202020-08-042020-09-04PNODostawa licencji dostępowych do Windows Server 2019WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED364817-20202020-08-042020-09-03PNOZakup licencji oraz wsparcia dla systemu ProxyMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED364811-20202020-08-042020-09-04PNOZakup przełączników sieciowych oraz urządzeń Access PointNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED364802-20202020-08-042020-09-04PNODostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP569990-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego: część I Dostawa różnego sprzętu komputerowego część II Dostawa zestawu komputerowegoWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP569944-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP569736-N-20202020-08-042020-08-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania Mathematica University Unlimited Site firmy WOLFRAM REASEARCH dla Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.224.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP569702-N-20202020-08-042020-08-20PNODostawa oprogramowania MatLab do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569597-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.POWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP569546-N-20202020-08-042020-08-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP569406-N-20202020-08-042020-08-17PNODostawa licencji oprogramowania Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual z roczną asystą techniczną (ATiK)MIASTO POZNAŃPoznań
BZP568785-N-20202020-08-042020-08-18PNO„Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki” zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.MIASTO OSTROŁĘKAOstrołęka
TED362694-20202020-08-032020-08-18PNOSystem informatyczny – wsparcie scentralizowanej obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED362684-20202020-08-032020-09-03PNOZakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED362678-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/AZ/PN-78/20)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED362668-20202020-08-032020-09-03PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu TIK, niezbędnego do nauczania zdalnegoREGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED362653-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu SindbadUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED362639-20202020-08-032020-09-04PNODostawa subskrypcji standardowych pakietów hostowanych wraz ze standardowymi usługami wsparciaMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP569498-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 - wg 2 zadańPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP569497-N-20202020-08-032020-08-18PNO„Remont elewacji głównego budynku dydaktycznego szkoły” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu – III postępowanieZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W STARYM BRZEŚCIUBrześć Kujawski
BZP569414-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa elementów dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP569381-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup wsparcia dla oprogramowania Micro Focus Data Protector.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP569278-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w KawnicachGMINA GOLINAGolina
BZP569261-N-20202020-08-032020-08-18PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZWROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP569113-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIERybnik
BZP569112-N-20202020-08-032020-08-13PNODostawę modułów serwerów, dysków twardych, kontrolerów SAS i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania DELL VRTX dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP560836-N-20202020-08-032020-08-12PNORozbudowa routerów Cisco ASR1002-X posiadanych przez Zamawiającego wraz z 36 miesięczną gwarancją, usługą pierwszego uruchomienia i konfiguracjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED361961-20202020-07-312020-09-02PNODostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług wsparcia technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED361529-20202020-07-312020-08-18PNOZakup i wdrożenie w NBP usługi systemu do weryfikacji i ochrony zapytań systemów DNS oraz zarządzania adresacją IPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED361010-20202020-07-312020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED361008-20202020-07-312020-09-02PNODostawa systemu badawczego do hodowli i analizy biofilmów tworzonych przez drobnoustroje na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED360967-20202020-07-312020-09-01PNOPrzedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczejCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED360965-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczn …SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED360963-20202020-07-312020-09-02PNODostawa oprogramowania na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego do zastosowania w informatyce śledczejCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED360949-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury tech..INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
TED360917-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
TED360905-20202020-07-312020-09-01PNOZakup licencji na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualizacyjnego VMWare posiadanego przez ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED360846-20202020-07-312020-09-09PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP569076-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracyZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP569057-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.POWIAT OPATOWSKI W OPATOWIEOpatów
BZP569011-N-20202020-07-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego, monitorów, oprogramowania oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjny w podziale na 2 częściWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP568977-N-20202020-07-312020-08-17PNOWymiana kotła w kotłowni obsługującej budynki Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP568972-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP568852-N-20202020-07-312020-08-11PNODOSTAWA: LICENCJI OPROGRAMOWANIA MATLAB ORAZ SINULINKWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP568847-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowego i fotograficznegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP568807-N-20202020-07-312020-08-10PNOSystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEODZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP568778-N-20202020-07-312020-08-19PNOGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznychGMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP568717-N-20202020-07-312020-08-10PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP568611-N-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP568557-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 07/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP568022-N-20202020-07-312020-08-17PNODostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.GMINA OSTRÓDAOstróda
BZP561069-N-20202020-07-312020-08-20PNO"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP557905-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
TED360225-20202020-07-302020-09-01PNOBudowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego -podstacji prostownikowej „JAR”MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O.Toruń
TED358760-20202020-07-302020-09-01PNOInformatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU—KAMIENNEJSkarżysko-Kamienna
BZP568541-N-20202020-07-302020-08-06PNOZakup usługi wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego oraz licencjiGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP568499-N-20202020-07-302020-08-10PNOWdrożenie aplikacji do Elektronicznego zarządzania dokumentami i e-usług dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP568494-N-20202020-07-302020-08-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT OPOLSKIOpole
BZP568485-N-20202020-07-302020-08-10PNOSukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy Microsoft Akademic Select Plus nr S1015362 dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP568466-N-20202020-07-302020-08-10PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP568410-N-20202020-07-302020-08-07PNOPostępowanie na dostawę sprzętu informatycznego (dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa sprzętu audiwizulanego)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKłodzko
BZP568404-N-20202020-07-302020-08-07PNODostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter z Software Assurance, Windows Remote Desktop Services CAL z Software Assurance , M365 Subskrypcja A3 z Software Assurance lub równoważnychMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP568331-N-20202020-07-302020-08-07PNOOdnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe HCL Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal – dla 1000 użytkownikówGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP568235-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy LubaczówGMINA LUBACZÓWLubaczów
BZP568223-N-20202020-07-302020-08-19PNODostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP567825-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +”.GMINA KARTUZYKartuzy
BZP566890-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa – SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznymURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED357260-20202020-07-292020-08-31PNOObsługa rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – udostępnienie systemówMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED356570-20202020-07-292020-09-02PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” lub równoważnych – IIKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED356561-20202020-07-292020-08-31PNOWdrożenie systemu SDN dla DataCenter UM i systemu DDI (DNS, DHCP, IP AM)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED356555-20202020-07-292020-09-10PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED356517-20202020-07-292020-08-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP567926-N-20202020-07-292020-08-05PNOAPARATURA I OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIAWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP567889-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiegoPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP567887-N-20202020-07-292020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEOstrowiec Świętokrzyski
BZP567747-N-20202020-07-292020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP567541-N-20202020-07-292020-08-06PNOZakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP567520-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz pamięci do serwera – 8 szt.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567516-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Doświadczania Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP567501-N-20202020-07-292020-08-14PNOBudowa monitoringu na Osiedlu Słowiki i Osiedlu Pakuska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP567370-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP566976-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.GMINA MIKOŁÓWMikołów
BZP564071-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP560613-N-20202020-07-292020-08-10PNOWykonanie, dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania 2 egzemplarzy systemu informacyjnego wykorzystującego hologram awatara / wirtualnego asystenta osoby starszej wraz z pracami technicznymi i programistycznymi związanymi z wdrożeniem i udoskonaleniem systemuAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED353901-20202020-07-282020-08-28PNODostawę licencji w ramach programów: subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy oraz licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) ..POLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED353896-20202020-07-282020-08-28PNODostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED353891-20202020-07-282020-08-31PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED353867-20202020-07-282020-08-28PNOBudowa inteligentnego systemu transportu w Płocku w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka – etap IIMIEJSKI ZARZĄD DRÓG W PŁOCKUPłock
TED353860-20202020-07-282020-08-31PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP567471-N-20202020-07-282020-08-04PNOZakup oraz dostarczenie licencji oprogramowania Oracle Java SE DesktopBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP567359-N-20202020-07-282020-08-11PNOdostawę serwera do filtrowania poczty e-mail dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP567305-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP567219-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawa: SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ, składającego się z SYSTEMU OCHRONY POCZTY; usługa: WSPARCIE TECHNICZNE/GWARANCJEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP566957-N-20202020-07-282020-08-05PNOAC/BZP/242-136/2020 Zakup oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych na platformę HPC w ramach potrzeb Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP566944-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź
BZP566737-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP566503-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565679-N-20202020-07-282020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP565465-N-20202020-07-282020-09-07PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oprogramowania Infomedica/AMMS wraz z zakupem oprogramowania bazodanowego oraz migracją danych” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie.”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED351473-20202020-07-272020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, projektorów, kamer, tabletów, zestawów do prototypowania oraz peryferiówCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED351406-20202020-07-272020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED351302-20202020-07-272020-08-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP566903-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa 42 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę ŁęczyceGMINA ŁĘCZYCEŁęczyce
BZP566793-N-20202020-07-272020-08-11PNOzakup i dostawa sprzętu - doposażenie pracowni zawodowych dla uczestników projektu „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II etap” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej:ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJBiała Podlaska
BZP566596-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP566594-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP566565-N-20202020-07-272020-08-07PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP566554-N-20202020-07-272020-08-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP566466-N-20202020-07-272020-08-04PNOObsługa umowy Microsoft Product and Services (MPSA) dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
TED349762-20202020-07-242020-08-28PNOHosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator WnioskówWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED349739-20202020-07-242020-08-31PNOObiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego ŚląskaMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
TED349035-20202020-07-242020-08-26PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED348981-20202020-07-242020-08-06PNOZakup i dostawa serwerów dla Centrum e-ZdrowiaCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED348925-20202020-07-242020-08-25PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED348836-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED348822-20202020-07-242020-08-24PNODostawa sprzętu medycznego – powtórzone zadania107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz
BZP566362-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa licencji systemu HIS dla Szpitala Powiatowego w ChrzanowieSZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIEChrzanów
BZP566325-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa laptopów, oprogramowania wraz z licencjami oraz myszek, na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT KRAPKOWICKIKrapkowice
BZP566301-N-20202020-07-242020-08-03PNODostarczenie oprogramowania biurowegoAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP566189-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP566188-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEZawiercie
BZP566069-N-20202020-07-242020-08-03PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP565986-N-20202020-07-242020-08-07PNOZakup (dostawa) instalacja i przekazanie do eksploatacji szafy do wydawania odzieży czystej i zrzutni do odzieży brudnej wraz z usługą integracji, wsparcia technicznego i licencji na oprogramowanie do obsługi urządzeńSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP565944-N-20202020-07-242020-08-03PNO„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”URZĄD GMINYDomanice
BZP565066-N-20202020-07-242020-09-02PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP564884-N-20202020-07-242020-08-07PNOAktualizacja oprogramowania I/Net Seven do Systemu Kontroli Dostępu.KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP559976-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa oprogramowania do projektowania i tworzenia kursów e-learningowychNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED346265-20202020-07-232020-08-31PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE – SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA IIWłoszczowa
BZP565949-N-20202020-07-232020-07-31INNYPostępowanie przetargowe w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, dofinansowanego ze środków PFRON.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCHGrajewo
BZP565925-N-20202020-07-232020-08-03PNO„Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem”INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP565828-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym SączuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP565783-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa licencji oprogramowania dla Centrum Informatycznego TASKPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk
BZP565643-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP565513-N-20202020-07-232020-07-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP565507-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.GMINA NIELISZNielisz
BZP565434-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP565392-N-20202020-07-232020-07-31PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP565365-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP565096-N-20202020-07-232020-07-31PNO„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE”POWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP563882-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice
TED345505-20202020-07-222020-09-01PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej PrawejZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD—KAN SP. Z O.O.Skierniewice
TED344926-20202020-07-222020-08-19NZOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED344310-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–5; znak postęp. ZZP-156/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344307-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–4; znak postęp. ZZP-157/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344302-20202020-07-222020-08-25PNODostawa, uruchomienie i wdrożenie oprogramowania do skanowania podatności infrastruktury ZamawiającegoMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED344265-20202020-07-222020-08-04PNOZP/80/2020 – Dostawa serwera bazodanowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED344256-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–8; znak postęp. ZZP-158/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344250-20202020-07-222020-08-24PNODostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED344246-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–6; znak postęp. ZZP-159/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344229-20202020-07-222020-08-26PNODostawa zestawów edukacyjnych jakie będą wykorzystywane w uczniowskich laboratoriach informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED344223-20202020-07-222020-08-24PNOZakup serwerów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w części nr 2: zakup i montaż serwerów pamięci masowej dla Centrum InformatycznegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
TED344195-20202020-07-222020-08-04PNODostawa laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym dla placówek edukacyjnych z terenu Miasta Poznania – Zdalna Szkoła+MIASTO POZNAŃPoznań
TED344095-20202020-07-222020-08-24PNODostawa systemu zabezpieczeń ruchu sieciowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED344093-20202020-07-222020-08-25PNODostawa systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP565352-N-20202020-07-222020-08-05PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNIK MECHANIK W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP565279-N-20202020-07-222020-07-29PNOdostawa i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QRZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP565106-N-20202020-07-222020-07-31PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz subskrypcji dla urządzenia UTMGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP565067-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP565013-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS 08/PN/2020SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SP. Z.O.O.Miastko
BZP565002-N-20202020-07-222020-08-03PNO„Dostawy licencji antywirusowych i ich kontynuacji”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP564998-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei 1 w MilanówkuARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIEWarszawa
TED341589-20202020-07-212020-08-04PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED341542-20202020-07-212020-08-21PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa sp. z o.oZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
TED341485-20202020-07-212020-08-21PNO„Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów”MIASTO ZABRZE, PREZYDENT MIASTAZabrze
TED341468-20202020-07-212020-08-21PNODostawa serwerówMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP564839-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu i części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP564782-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIEBraniewo
BZP564764-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP564725-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup licencji oprogramowania VMware oraz Veeam na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”UNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP564635-N-20202020-07-212020-07-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP564620-N-20202020-07-212020-07-31PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze” z podziałem na części (3)URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOZielona Góra
BZP564583-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemGMINA MIASTO SIERPCSierpc
BZP564564-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP562398-N-20202020-07-212020-08-04LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 1 ( znak sprawy ZP-27/20 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP551773-N-20202020-07-212020-08-03PNO„Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu”PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCHSandomierz
TED339545-20202020-07-202020-08-21PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński
TED338858-20202020-07-202020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED338768-20202020-07-202020-08-20PNOZakup 3 000 licencji subskrypcyjnych Office365 w planie A3 na okres 3 lat (...). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/56/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED338766-20202020-07-202020-08-21PNOModernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z O.O.Gdańsk
TED338721-20202020-07-202020-08-20PNOZakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED338702-20202020-07-202020-08-25PNOZakup licencji MicrosoftKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – CENTRALAWarszawa
BZP564321-N-20202020-07-202020-07-29PNO„Dostawa oprogramowania dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zamówienie podzielono na dwie części, od 1 do 2”.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP564248-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP563965-N-20202020-07-202020-07-28PNOSYSTEM ESCULAPPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP563944-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrakowieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP563917-N-20202020-07-202020-07-29PNO„Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIEGłogów
BZP563867-N-20202020-07-202020-07-28PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego i akcesoriów dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów InformatycznychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP563827-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część 2POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP563806-N-20202020-07-202020-07-28PNOWsparcie producenckie dla systemu antywirusowego oraz rozbudowa tego systemuURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563589-N-20202020-07-202020-07-31PNODostawa notebooka i sprzętu IT, serwera, zestawu reporterskiego, instrumentu muzycznego i osprzętu audio do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. PaderewskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP563336-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowegoZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIEKraków