Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia i artykuły telekomunikacyjne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
BZP529340-N-20202020-04-032020-04-15PNOŚwiadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infoliniiMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP528896-N-20202020-04-022020-04-14PNOSukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
TED154816-20202020-04-012020-05-04PNODostawa aparatów telefonicznych, przystawek i części do telefonów dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED152561-20202020-03-312020-05-04PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED152464-20202020-03-312020-04-30PNODzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNGTELEWIZJA POLSKA S.A .Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP527971-N-20202020-03-312020-04-08PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA INTERDYSCYPLINARNEGO LABORATORIUM EUROPEJSKICH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAAKADEMIA IM.JAKUBA Z PARADYŻAGorzów Wielkopolski
BZP527766-N-20202020-03-302020-04-09PNODostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
TED147579-20202020-03-272020-04-29PNOZaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadaniaZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINAKalisz
BZP527345-N-20202020-03-272020-04-16PNOBudowa monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu rekreacyjnego nad zalewem ZEK w Radymnie przy ul. BudowlanychMIASTO RADYMNORadymno
BZP517579-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowy Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP521990-N-20202020-03-262020-04-20PNODostawy materiałów biurowych i komputerowychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED143156-20202020-03-252020-04-27PNODostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR-20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP526378-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie KamieńskimPOWIAT KAMIEŃSKIKamień Pomorski
BZP525666-N-20202020-03-202020-04-14PNODostawa laserowych urządzeń faksowych wraz z toneramiKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
TED132162-20202020-03-192020-04-21PNOWyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP524258-N-20202020-03-192020-03-30PNODostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED130215-20202020-03-182020-04-20PNORozbudowa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz subskrypcje dla aplikacji IntelixNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED118970-20202020-03-112020-03-23PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP521791-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)MIASTO BIELSKO—BIAŁA MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATYBielsko-Biała
BZP521706-N-20202020-03-092020-03-27PNOREMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIĘBICACHZIĘBICKIE CENTRUM KULTURYZiębice
BZP521323-N-20202020-03-092020-03-17PNOModernizacja i wymiana sprzętu audiowizualnego w Sali Senatu UWUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP521213-N-20202020-03-092020-03-17PNOŚwiadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infoliniiMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
TED108220-20202020-03-052020-04-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Złotoryja – dostawa komputerów dostępowych i infrastruktury serwerowej wraz ze szkoleniami oraz zaprojektowanie i budowa przyłącza światłowodowegoGMINA ZŁOTORYJAZłotoryja
BZP520396-N-20202020-03-052020-03-17PNODostawa przełączników sieciowych 8 portowe (5 szt.) do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP519669-N-20202020-03-052020-03-13PNOWykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w czterech Zespołach Szkół Zawodowych: Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół w Janowie Podlaskim oraz Zespole Szkół w Małaszewiczach w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP519405-N-20202020-03-052020-03-20PNOWykonanie robót budowlanych - domofony – paczka nr 1ZAKŁAD KOMUNALNY PGMChorzów
TED107484-20202020-03-042020-03-31POGZakup technicznych środków materiałowych do zabezpieczenia warsztatów łączności (nr sprawy: TECH/80/U/2020)4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
TED103502-20202020-03-032020-03-30DLK„Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu zwiedzania – Tour Guide/Audio Guide”KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.Wieliczka
BZP519032-N-20202020-03-032020-03-19PNOPrzebudowa ul. Słowiczej w Swarzędzu i Zalasewie, gmina Swarzędz.GMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP516782-N-20202020-02-262020-03-09PNOMontaż i dostarczenie monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
TED091942-20202020-02-252020-04-03PNOSystemy wizyjnePOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP516267-N-20202020-02-252020-03-04PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy łączy światłowodowych na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP516215-N-20202020-02-252020-03-04PNOWykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w projektach: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Uścimów” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap”GMINA UŚCIMÓWStary Uścimów
BZP514021-N-20202020-02-182020-03-04PNOPrzebudowa pomieszczeń Stołecznego Stanowiska Kierowania w systemie zaprojektuj i wybudujKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP513664-N-20202020-02-182020-02-26PNOWYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWEWrocław
BZP513542-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChmielnikuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP513130-N-20202020-02-172020-02-25PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP512891-N-20202020-02-142020-02-25PNODzierżawa ciemnych włókien światłowodowych.GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED071909-20202020-02-132020-03-16PNOBudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usługWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP512222-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa terminali mobilnych i komputerów przenosnych dla KSMM do Projektu BIOPUAP i nosnika danych dla KIBM WETI PG.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP511146-N-20202020-02-122020-03-04PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych – 2 części /zamówienie z prawem opcji/ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
TED068376-20202020-02-112020-03-17PNOBudowa mostu kolejowego w km 24,821 oraz wzmocnienie nasypu kolejowego na długości od km 24,625 do km 24,975 linii kolejowej nr 52PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
BZP511626-N-20202020-02-112020-02-21PNOBudowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji Muzeum Azji i Pacyfiku. Postępowanie Nr 2/2020MUZEUM AZJI I PACYFIKU W WARSZAWIEWarszawa
TED063562-20202020-02-102020-03-13PNOBudowa wieży (dostrzegalni) przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą techniczną w Nadleśnictwie Woziwoda w formule zaprojektuj, wybuduj i dostarczSKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO WOZIWODALegbąd
TED061112-20202020-02-072020-03-12PNODostawy zestawów systemów sygnalizacji włamania i napaduKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED060877-20202020-02-072020-03-10PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP510089-N-20202020-02-062020-02-21PNOWykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy KleszczówGMINA KLESZCZÓWKleszczów
BZP509953-N-20202020-02-062020-02-14PNODOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO II5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków