Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia i artykuły telekomunikacyjne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 09:11:57
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
BZP503730-N-20202020-01-172020-01-28PNO„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
BZP503661-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP503153-N-20202020-01-162020-01-27PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek termicznych, nośników danych w 5 pakietach dla potrzeb WSZ w ElbląguWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP502091-N-20202020-01-132020-01-28PNOModernizacja, rozbudowa i przebudowa głównego wejścia do budynku wraz z stanowiskiem kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Budowa systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu obornickiego.KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACHOborniki
BZP501815-N-20202020-01-102020-01-27PNOBudowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej, gmina SwarzędzGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP501258-N-20202020-01-102020-01-27PNOPrzebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala WielospecjalistycznegoSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP501209-N-20202020-01-082020-01-16PNOSprzęt sieciowy do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP500404-N-20202020-01-032020-01-20PNORozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap IIIGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP500399-N-20202020-01-032020-01-21PNOBudowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w LęborkGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP637817-N-20192019-12-312020-01-14PNORozbudowa systemu VSM w Telewizyjnej Agencji InformacyjnejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP638858-N-20192019-12-302020-01-31PNOTermomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Etap IWIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ ŁUBIANCE.Stara Łubianka
TED616340-20192019-12-242020-02-05PNOModernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznegoENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań
TED614847-20192019-12-242020-01-27PNOUtrzymanie elementów ZSOMiZ ruchem na autostradzie A4 (odcinek węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz SIA w ciągu AOW (A8) wraz z gł. magistralą światłowodową i syst. telefonii alarmowej SOS (AOW)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCLAWIUWrocław
TED612619-20192019-12-242020-01-24PNOPrzetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg
TED611681-20192019-12-242020-01-27PNOPrzebudowa dworca kolejowego Zajezierze k. DęblinaPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP638363-N-20192019-12-232020-01-08PNOWykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
TED605194-20192019-12-202020-01-23PNODostawa półek dyskowych dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP637624-N-20192019-12-202020-01-08PNOZmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obiekt zamieszkania zbiorowego (mieszkania interwencyjne) przy Północnej 125 w LublinieGMINA LUBLINLublin
BZP636803-N-20192019-12-192020-01-02PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
TED599719-20192019-12-182020-01-22PNODostawa przełączników i urządzenia sieciowego oraz podzespołów, nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED596240-20192019-12-172020-01-29PNORoboty budowlane dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa, etap I – przebudowa skrzyżowania dw nr 786 w m. Święta AnnaZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP636841-N-20192019-12-172019-12-31PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i serwisowych, dzierżawa centrali telefonicznej cyfrowej oraz obsługa łączy internetowych Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej SoliWS SPZOZNowa Sól
BZP636795-N-20192019-12-172019-12-27PNONaprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawa tonerów w 2020 r.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP636755-N-20192019-12-162019-12-23PNODostawę urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt”PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O.Nadarzyn
BZP636713-N-20192019-12-162019-12-24PNORozbudowa centrali telefonicznych SiemensGDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
BZP636506-N-20192019-12-162019-12-24PNODostawa i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Parku Linowego w Stalowej WoliGMINA STALOWA WOLAStalowa Wola
TED592248-20192019-12-132020-01-15PNOBieżące kompleksowe utrzymanie 3 systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w OpoluSKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD DZIAŁAJĄCY POPRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLUOpole
BZP635457-N-20192019-12-122019-12-23PNODostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO)ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
TED585972-20192019-12-112020-01-13PNODostawa komputerów, skanerów, drukarek, telefonów dla Miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
BZP634484-N-20192019-12-102019-12-30PNOBudowa przyłącza teletechnicznego i elektrycznego na działkach: 297/1, 296/1, 296/2, 612, 295/4, 323/1 w obrębie geodezyjnym Bytnica, Gmina BytnicaNADLEŚNICTWO BYTNICABytnica
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP632672-N-20192019-12-062019-12-16PNOZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, NOŚNIKÓW DANYCH, PISAKÓW LABORATORYJNYCH, PISAKÓW MEDYCZNYCH, BUTELEK DO KARMIENIA ORAZ ROLEK BILETOWYCHKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP629935-N-20192019-12-042019-12-20PNORozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap IIIGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP628709-N-20192019-12-042019-12-19PNOBudowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w LęborkuGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP631636-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED563810-20192019-11-282020-01-14PNOZakup 30 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B z jednoczesnym odkupem 26 szt. samochodów osobowych Hyundai i20 przeznaczonych do egzaminowaniaWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP628342-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP627779-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu RTV oraz multimedialnegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP627073-N-20192019-11-252019-12-11PNOWykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
BZP624391-N-20192019-11-222019-12-06PNOWykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, dostawy i montażu pieca akumulacyjnego oraz montażu instalacji domofonowej w budynkach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 9 części.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHKalisz