Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia i artykuły telekomunikacyjne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
BZP558343-N-20202020-07-102020-07-20PNOPoszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina "Zachęta"GMINA KLECZEWKleczew
TED321981-20202020-07-092020-08-18PNOOdcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
BZP560090-N-20202020-07-092020-08-11PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED318725-20202020-07-082020-08-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACHSuwałki
TED318713-20202020-07-082020-08-10PNODostawa anteny Skyray wraz z modyfikacjąSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
TED318673-20202020-07-082020-08-12PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
BZP559836-N-20202020-07-082020-07-16PNOZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED315711-20202020-07-072020-08-07PNOZakup systemu teleinformatycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP559031-N-20202020-07-072020-07-17PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP558949-N-20202020-07-072020-07-16PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.GMINA BRZEG—BURMISTRZ BRZEGUBrzeg
BZP558442-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa materiałów biurowych, papieru, czajników i telefonów oraz materiałów sterylizacyjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP558685-N-20202020-07-062020-07-16PNODostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiOZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP557068-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa wzmacniaczy mocy do wozów satelitarnych DSNGTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED311715-20202020-07-032020-07-16PNODostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 325-1POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
BZP557691-N-20202020-07-022020-07-10PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnegoPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP557686-N-20202020-07-022020-07-24PNOZaprojektuj i wybuduj - „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek nr 10 Wartostrady”POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.Poznań
BZP557497-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowegoSTAROSTWO POWIATOWE W NYSIENysa
BZP556567-N-20202020-07-022020-07-28PNOZaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska ŁódźPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED305892-20202020-07-012020-08-05PNODostawa testera radiokomunikacyjnego na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1025/19-00 pn. „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP557025-N-20202020-07-012020-07-10PNODostarczenie subskrypcji oraz dostępu do aktualizacji dla systemów telefonii IPPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP556610-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED303939-20202020-06-302020-08-11PNOBieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W OLSZTYNIEOlsztyn
TED303398-20202020-06-302020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED302781-20202020-06-302020-08-17PNOOpracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a"KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
BZP554784-N-20202020-06-302020-07-15PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED300642-20202020-06-292020-08-10PNOProjekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze PołudnioweSKARB PAŃSTWA, GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP555923-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby PWSZPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP555625-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę: Cyfrowej centrali telefonicznej i bezprzewodowych telefonów. Znak postępowania ZP-52/WZŻ/2020 Współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2020WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555585-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP554907-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa central telefonicznych dla potrzeb jednostek PSP woj. zachodniopomorskiegoZACHODNIOPOMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIESzczecin
TED294857-20202020-06-252020-08-03PNOModernizacja infr. teleinformat. i audiowizualnej w Hali Spodek. Cz. I: modernizacja infr. teleinformat. w Hali Spodek. Część II: dostawa i uruchomienie syst. audiowizualnego wraz z infr. zarzadzającąMIASTO KATOWICEKatowice
BZP554946-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa serwera oraz dysków twardych dla Starostwa Powiatowego w Suchej BeskidzkiejPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP554894-N-20202020-06-252020-07-13PNOWykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej ModlinSTOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP554504-N-20202020-06-252020-07-09PNOBudowa oświetlenia drogowego w gminie Głogów MałopolskiGMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKIGłogów Małopolski
TED291566-20202020-06-242020-07-27PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED291520-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED291353-20202020-06-242020-07-30PNOWyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOFGMINA OLSZTYN REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNAOlsztyn
BZP553609-N-20202020-06-232020-07-09PNOPRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 16+736,0 DO KM 17+516,0 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICEZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP553206-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa i montaż instalacji domofonowej we wszystkich mieszkaniach oraz na klatkach schodowych nieruchomości przy ul. Paska 12, Strasza 5, Kochanowskiego 7 oraz Kochanowskiego 26 klatka I i III w KielcachSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO—MIESZKANIOWA PIONIERKielce
BZP552597-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP552349-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa urządzeń do systemu sygnalizacji przyzywowo - radiowęzłowejZAKŁAD KARNY W RAWICZURawicz
BZP552339-N-20202020-06-192020-07-08PNORozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – Etap IIMIASTO RADOMSKORadomsko
TED284231-20202020-06-182020-07-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP552127-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP551986-N-20202020-06-182020-06-30PNO„Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu”MIASTO ZABRZEZabrze
BZP551100-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa systemu łączności radiowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551084-N-20202020-06-162020-07-01PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP550936-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowychINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP550787-N-20202020-06-162020-06-29PNODostawa Urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED275646-20202020-06-152020-07-21PNOProjekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
TED268993-20202020-06-102020-07-16PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej CRC – Rozbudowa Systemu Archiwum Cyfrowego poprzez rozbudowę sieci SANNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
BZP549616-N-20202020-06-102020-06-19PNOZakup i dostawa zestawu telefonii VoIP w ramach wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP549402-N-20202020-06-102020-06-19PNOZakup kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), elektronicznych legitymacji doktorantów (ELD) oraz elektronicznych legitymacji służbowych nauczycieli akademickich (ELSNA)UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP549339-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChęcinachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP547930-N-20202020-06-052020-06-23PNOPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowa, na podstawie tej dokumentacji, przyłącza światłowodowego sieci PIONIER do stacji badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Mikołajkach, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
BZP547749-N-20202020-06-052020-06-22PNOPrzebudowa drogi w miejscowości Koszewo (dz. nr 79).GMINA STARGARDStargard
BZP547588-N-20202020-06-052020-06-22PNOPrzebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej i Cisowej w miejscowości Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskieGMINA MIASTKOMiastko
TED258881-20202020-06-042020-07-10PNOSystemy wizyjnePOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP546792-N-20202020-06-042020-06-18PNODostawa materiałów biurowych dla SPZOZ w KrotoszynieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKrotoszyn
TED256110-20202020-06-032020-07-09PNODostawa sprzętu klasy TEMPEST (2)CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED255564-20202020-06-032020-06-16PNO„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 MajaGMINA SOSNOWIEC – REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PANA ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGOSosnowiec
BZP546848-N-20202020-06-032020-06-18PNOUrządzenia systemu teleinformatycznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP546383-N-20202020-06-032020-06-22PNOWYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYZACJI OTWIERANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W TEATRZE DRAMATYCZNYM (STREFA „E”) W BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIEM.ST. WARSZAWA, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O.Warszawa
BZP546193-N-20202020-06-022020-06-10PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej.DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHUWałbrzych
TED250508-20202020-05-292020-07-02PNODostawa dwóch przełączników SAN wraz z systemem CWDMCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
BZP545439-N-20202020-05-292020-08-31PNOPrzebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynków warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne – ETAP III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacjąPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP545362-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa urządzeń do systemu Tour Guide na potrzeby Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP544295-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP544550-N-20202020-05-272020-06-04PNOZakup i dostawa sprzętu łączności radiowej wraz z konsolą dyspozytorską dla Komendy Powiatowej Policji w JaśleKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP544264-N-20202020-05-272020-06-08PNODOSTAWA NAPĘDÓW I NOŚNIKÓW LTO-8 ORAZ LAPTOPÓW NA POTRZEBY FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED243627-20202020-05-262020-06-26PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP543845-N-20202020-05-262020-06-15PNOWymiana central alarmowych systemu w wybranych komendach powiatowych i miejskich PSP.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP543827-N-20202020-05-262020-06-10PNOBudowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP543625-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia kinotechnicznegoLUMIERE SP. Z O.O.Białystok
BZP543616-N-20202020-05-262020-06-10PNOPrzebudowa sieci teleinformatycznej oraz rozbudowa sieci światłowodowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED239707-20202020-05-252020-06-25PNOCentrale telefoniczne – zakup, rozbudowa, modernizacjaCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED239696-20202020-05-252020-06-24PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWrocław
TED239556-20202020-05-252020-06-30PNODostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL RzeszówPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP543595-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa urządzeń multimedialnych: projektorów i monitorów i ekranów, wraz z akcesoriami, do Centrum Kultury ZAMEK, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu”CENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP543552-N-20202020-05-252020-06-05PNODostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – pierwsze wyposażenieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP543204-N-20202020-05-252020-06-05PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP542367-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie.GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP541580-N-20202020-05-192020-05-29PNOOpracowanie i najem systemu oprowadzania audiowizualnego po Zamku Książ w WałbrzychuZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU SPÓŁKA Z O.O.Wałbrzych
BZP541348-N-20202020-05-192020-05-28POGDostawa taktycznych przełączników PTT wraz z osprzętem dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP541294-N-20202020-05-192020-06-03PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
TED228959-20202020-05-182020-06-19PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED228928-20202020-05-182020-06-19PNODostawa wraz z uruchomieniem i wdrożeniem zestawu do transmisji bezprzewodowej wi-fi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED226294-20202020-05-152020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP539970-N-20202020-05-152020-05-28PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w PoznaniuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP539757-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
TED223517-20202020-05-142020-06-19PNOBudowa węzłów przesiadkowych: zadania 4–5ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
BZP539649-N-20202020-05-132020-05-21POGDostawa aktywnych dedykowanych ochronników słuchu wraz z osprzętem dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP539547-N-20202020-05-132020-05-21PNODostawy sukcesywne materiałów i sprzętu biurowego10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP539003-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa układów sterujących dla platform autonomicznych z akcesoriami dla KSON Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk