Ogłoszenia o zamówieniach
(sieci)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 09:11:57
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED025717-20202020-01-202020-02-24PNOZaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w RzeszowieGMINA MIASTO RZESZÓW – URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP503759-N-20202020-01-172020-01-27PNOZakup z dostawą sprzętu sieciowego wraz z wyposażeniem, w ramach zadania „Zakup głównych przełączników sieci LAN”PREZYDENT MIASTA LEGNICYLegnica
BZP503661-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP503475-N-20202020-01-172020-01-27PNOZakup sprzętu IT na potrzeby rozbudowy i modernizacji systemów informatycznych stanowiących infrastrukturę informatyczną Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z instalacją serwerów typ A, serwera plików typ A oraz przełączników sieciowych typ A w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.AKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP503600-N-20202020-01-162020-01-28PNODostawa przełączników abonenckich oraz agregacyjnych dla CI TASKPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk
BZP503421-N-20202020-01-162020-01-24PNODostawa komputerów oraz dostawa przełączników sieciowych wraz z usługą wdrożeniaSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
BZP502820-N-20202020-01-162020-02-03PNOOdbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w DarłowieZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH—MUZEUM W DARŁOWIEDarłowo
TED018864-20202020-01-152020-02-17PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP503196-N-20202020-01-152020-01-23PNODostawa urządzeń sieciowych na potrzeby sieci lokalnej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI—WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
BZP503031-N-20202020-01-152020-01-23PNODostawa podnośników samochodowych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu oraz dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Wolbromiu w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
TED016784-20202020-01-142020-02-20PNORozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
TED015841-20202020-01-142020-02-17PNORozbudowa rdzenia sieci SAN opartej o przełączniki klasy DCX 8510-8 posiadane przez Zamawiającego na potrzeby projektu CHDCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP501676-N-20202020-01-142020-01-29PNOUsprawnienie instalacji wentylacji wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniach nr 026-029 w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka.UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED013303-20202020-01-132020-02-17PNODostawę 4 szt. switchy dla Uczelnianego Centrum Informatyki – KC-zp.272-11/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP501840-N-20202020-01-102020-01-20PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPEWNIENIU STAŁEGO DOSTĘPU DO PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ DROGĄ KABLOWĄ, WRAZ Z ZAINSTALOWANIEM PRZEZ OPERATORA ZAKOŃCZENIA SIECI W 16 LOKALIZACJACH POMORSKIEGO GARNIZONU POLICJIKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP501258-N-20202020-01-102020-01-27PNOPrzebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznych Szpitala WielospecjalistycznegoSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP501582-N-20202020-01-092020-01-17PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych systemu monitoringu efektów energetycznych i ekologicznych instalacji kolektorów słonecznychZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKIJasło
BZP501203-N-20202020-01-092020-01-30PNOPrzebudowa i remont wybranych pomieszczeń w budynkach CMKP przy ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie (nr sprawy: ZP-10/2020)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED007567-20202020-01-082020-02-03POGZakup infrastruktury sieciowej na potrzeby integracji krajowej infrastruktury granicznej z interfejsem krajowym EES – etap I. Zakup infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwaKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP501209-N-20202020-01-082020-01-16PNOSprzęt sieciowy do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP500682-N-20202020-01-082020-01-17PNO„Zakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP500322-N-20202020-01-032020-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0089/17-00, w podziale na 3 zadania - części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP639371-N-20192019-12-312020-01-09PNODostawa zestawu do rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej oraz sprzętowego firewall IDS/IPSINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP639322-N-20192019-12-312020-01-17PNOROZDZIELNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA - ROZBUDOWA CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK ŚWIERKOWA 1POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok
BZP639050-N-20192019-12-302020-01-10PNOZakup sprzętu komputerowego oraz sieciowego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
TED619622-20192019-12-272020-02-07PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin
TED619621-20192019-12-272020-02-07PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin
TED617383-20192019-12-272020-02-04PNOWykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie – sprawa 86/2019STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURYWarszawa
TED612619-20192019-12-242020-01-24PNOPrzetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg
BZP638697-N-20192019-12-242020-01-21PNOPrzebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadanie inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w JarocinieMUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
TED608634-20192019-12-232020-01-08PNONajem 2 urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP635487-N-20192019-12-232020-01-28PNORozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowychZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHTczew
BZP634223-N-20192019-12-232020-01-07PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
TED605263-20192019-12-202020-01-10PNOZakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED605249-20192019-12-202020-01-27PNODostawa podsystemu monitorowania przesyłek2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED605161-20192019-12-202020-01-22PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego dla SOSW w OwińskachSTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
TED604768-20192019-12-202020-01-27PNO„Zaprojektowanie i budowa masztu-wieży ppoż. przy Nadleśnictwie Ruda Maleniecka oraz dostawa i montaż sprzętu do monitoringu obszarów leśnych dla potrzeb lokalizacji pożarów, stanowiących całość ..."SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO RUDA MALENIECKARadoszyce
BZP637968-N-20192019-12-202020-01-15PNOBudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Białogard wraz z infrastrukturą towarzyszącąNADLEŚNICTWO BIAŁOGARDBiałogard
BZP633968-N-20192019-12-202019-12-30LELDostawa urządzeń sieciowychGMINA LUBLINLublin
BZP637561-N-20192019-12-192020-01-03PNOZakup i dostawa oprogramowania antywirusowego oraz urządzenia typu UTM (firewall) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w TarnowieSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZTarnów
BZP637524-N-20192019-12-192020-01-07PNOPrzemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji - dostawa i montaż wyposażeniaGMINA MIEJSKA PRZEMYŚL—PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLPrzemyśl
BZP636803-N-20192019-12-192020-01-02PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
TED599719-20192019-12-182020-01-22PNODostawa przełączników i urządzenia sieciowego oraz podzespołów, nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED599641-20192019-12-182020-01-21PNOZP/144/2019 Dostawa osprzętu sieciowego w ramach modernizacji sieci bezprzewodowej Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED599629-20192019-12-182020-03-17PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa
BZP637111-N-20192019-12-182020-01-13PNORemont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLUOpole
TED596567-20192019-12-172020-01-17PNOZakup i wdrożenie 2 typów przełączników SAN z oprogramowaniem wraz z gwarancją i konsultacjamiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP636890-N-20192019-12-172020-01-03PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do transmisji danych cyfrowych obejmujących system zapory sieciowej dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. ( Nr sprawy: 80.272.434.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP636795-N-20192019-12-172019-12-27PNONaprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawa tonerów w 2020 r.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
TED594215-20192019-12-162020-01-13PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”POWIAT RYPIŃSKIRypin
TED591037-20192019-12-132020-01-15PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu p.poż. obszarów leśnych Nadleśnictwa Toruń – drugie postępowanieNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
BZP635842-N-20192019-12-132019-12-20PNODostawa pięciu przełączników EthernetTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP635657-N-20192019-12-132019-12-23PNOModernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w MosinieGMINA MOSINAMosina
TED586014-20192019-12-112020-01-17PNODostawa części i akcesoriów ITKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP635059-N-20192019-12-112019-12-19PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z dostawąAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP634968-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa przełączników sieciowych dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP634323-N-20192019-12-102019-12-19PNODostawa urządzeń informatycznych – 13 zadańAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED580984-20192019-12-092020-01-10PNO„Zakup urządzeń do infrastruktury SAN”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP634025-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup switchy w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP633888-N-20192019-12-092019-12-30PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
BZP633781-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów – 2 częściGMINA OSTRÓWOstrów
TED578129-20192019-12-062020-01-15PNO„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze”PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKULublin
BZP633603-N-20192019-12-062019-12-23PNOPrzebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 – Etap IMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP633354-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP633240-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa przełączników sieciowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP631963-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.98.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP633012-N-20192019-12-052019-12-12PNODostawa przełączników sieciowych/switchy 48 portowych dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP632614-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP629775-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usługi dostępu bezpośredniego do MS Office 365 na okres 36 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP630863-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z okablowaniem strukturalnym umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej i usługa podłączenia do sieci w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość”.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630412-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowgoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630663-N-20192019-12-022019-12-10PNOKonserwacja okablowania strukturalnegoNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP630339-N-20192019-11-302019-12-09PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych i sieciowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
TED565972-20192019-11-292020-01-08PNODostawa sprzętu sieciowego: 1. Platformy serwerowej; 2. PrzełącznikówZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED565960-20192019-11-292020-01-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED565956-20192019-11-292020-01-09PNOZakup sprzętu w ramach budowy Systemu BezpieczeństwaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP630252-N-20192019-11-292019-12-09PNODoposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"GMINA MIASTO KOWALKowal
BZP630241-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP629987-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1”INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP629850-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa sieci komputerowejWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629787-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP628150-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci teleinformatycznych i niskoprądowych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGORadom
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED563712-20192019-11-282019-12-30PNODostawa switchy i urządzeń sieciowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629160-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP629141-N-20192019-11-282019-12-05PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP628750-N-20192019-11-282019-12-06PNO1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowychSZKOŁA POLICJI W PILEPiła
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561611-20192019-11-272020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CenagisPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628669-N-20192019-11-272019-12-05PNOWymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpnMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628557-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa, montaż i uruchomienie zestawu systemu telemetrii.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP628533-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP628429-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania serwerowego i biurowego, modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w ramach 3 zadańPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP628168-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP627755-N-20192019-11-272019-12-05PNONajem dwóch urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP627894-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa przełączników sieciowych wraz z pakietem wsparcia, szkoleniami i systemem do zarządzania siecią na potrzeby modernizacji sieci kampusowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Działu Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627708-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP627584-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja aparatu USG wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem zapewniającym dystrybucję obrazów medycznych w formacie DICOM do systemu PACS oraz integracja aparatu USG z systemem PACSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARCEWarka
BZP627582-N-20192019-11-262019-12-11PNO”Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP626930-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP625949-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu sieciowego wraz z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy WawerURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
TED557428-20192019-11-252020-01-03PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGOZakopane
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP627157-N-20192019-11-252019-12-03PNOROZBUDOWA SYSTEMU TYPU FIREWALL DO OCHRONY SIECI LOKALNEJ WRAZ Z WDROŻENIEM, LICENCJAMI ORAZ WSPARCIEM TECHNICZNYMSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP627137-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń Access Point, biblioteki taśmowej oraz urządzenia klasy PAM dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP627073-N-20192019-11-252019-12-11PNOWykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
BZP626845-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup przełaczników LANCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP626736-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa macierzy, przełącznika sieciowego i czytników kodów kreskowych dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP626650-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości ŁapczycaGMINA BOCHNIABochnia
BZP626516-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa środowiska sieciowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626262-N-20192019-11-222019-12-10PNOZagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/ŚwierkowaGMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623826-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok