Ogłoszenia o zamówieniach
(sieci)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED580984-20192019-12-092020-01-10PNO„Zakup urządzeń do infrastruktury SAN”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP634025-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup switchy w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP633888-N-20192019-12-092019-12-30PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
BZP633781-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów – 2 częściGMINA OSTRÓWOstrów
TED578129-20192019-12-062020-01-15PNO„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze”PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKULublin
BZP633603-N-20192019-12-062019-12-23PNOPrzebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 – Etap IMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP633354-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP633240-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa przełączników sieciowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP631963-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.98.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP633012-N-20192019-12-052019-12-12PNODostawa przełączników sieciowych/switchy 48 portowych dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP632614-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP629775-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usługi dostępu bezpośredniego do MS Office 365 na okres 36 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP630863-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z okablowaniem strukturalnym umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej i usługa podłączenia do sieci w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość”.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630412-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowgoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630663-N-20192019-12-022019-12-10PNOKonserwacja okablowania strukturalnegoNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP630339-N-20192019-11-302019-12-09PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych i sieciowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
TED565972-20192019-11-292020-01-08PNODostawa sprzętu sieciowego: 1. Platformy serwerowej; 2. PrzełącznikówZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED565960-20192019-11-292020-01-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED565956-20192019-11-292020-01-09PNOZakup sprzętu w ramach budowy Systemu BezpieczeństwaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP630252-N-20192019-11-292019-12-09PNODoposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"GMINA MIASTO KOWALKowal
BZP630241-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP629987-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1”INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP629850-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa sieci komputerowejWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629787-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP628150-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci teleinformatycznych i niskoprądowych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGORadom
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED563712-20192019-11-282019-12-30PNODostawa switchy i urządzeń sieciowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629160-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP629141-N-20192019-11-282019-12-05PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP628750-N-20192019-11-282019-12-06PNO1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowychSZKOŁA POLICJI W PILEPiła
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561611-20192019-11-272020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CenagisPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628669-N-20192019-11-272019-12-05PNOWymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpnMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628557-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa, montaż i uruchomienie zestawu systemu telemetrii.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP628533-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP628429-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania serwerowego i biurowego, modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w ramach 3 zadańPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP628168-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP627755-N-20192019-11-272019-12-05PNONajem dwóch urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP627894-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa przełączników sieciowych wraz z pakietem wsparcia, szkoleniami i systemem do zarządzania siecią na potrzeby modernizacji sieci kampusowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Działu Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627708-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP627584-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja aparatu USG wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem zapewniającym dystrybucję obrazów medycznych w formacie DICOM do systemu PACS oraz integracja aparatu USG z systemem PACSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARCEWarka
BZP627582-N-20192019-11-262019-12-11PNO”Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP626930-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP625949-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu sieciowego wraz z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy WawerURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
TED557428-20192019-11-252020-01-03PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGOZakopane
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP627157-N-20192019-11-252019-12-03PNOROZBUDOWA SYSTEMU TYPU FIREWALL DO OCHRONY SIECI LOKALNEJ WRAZ Z WDROŻENIEM, LICENCJAMI ORAZ WSPARCIEM TECHNICZNYMSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP627137-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń Access Point, biblioteki taśmowej oraz urządzenia klasy PAM dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP627073-N-20192019-11-252019-12-11PNOWykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
BZP626845-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup przełaczników LANCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED553647-20192019-11-222019-12-30PNODostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w ramach projektu „Pomorskie e-zdrowie”WOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
TED553453-20192019-11-222020-01-07PNODostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektuGMINA NIELISZNielisz
BZP626736-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa macierzy, przełącznika sieciowego i czytników kodów kreskowych dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP626650-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości ŁapczycaGMINA BOCHNIABochnia
BZP626516-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa środowiska sieciowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626262-N-20192019-11-222019-12-10PNOZagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/ŚwierkowaGMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623826-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP626196-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa notebooków, tabletów, smartfonów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP625859-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP625758-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP625474-N-20192019-11-212019-11-29PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP625431-N-20192019-11-212019-12-02PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP624214-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa i wdrożenie klastra serwerowegoPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
TED550538-20192019-11-202020-01-03PNOBudowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w KatowicachKATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO—KANALIZACYJNA SP. Z O.O.Katowice
TED548978-20192019-11-202020-01-08PNOZakup i wdrożenie 2 szt. urządzeń Load Balancer wraz z gwarancją i konsultacjamiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED548962-20192019-11-202020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP625445-N-20192019-11-202019-12-05PNOModernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiekcie oraz na terenie zewnętrznym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O.Łódź
BZP625402-N-20192019-11-202019-11-28PNOdostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie MazowieckiejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRawa Mazowiecka
BZP625267-N-20192019-11-202019-12-05PNO„Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S 51) – Płońsk (S 10) odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo - Pieńki”,AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.Warszawa
BZP625182-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP624942-N-20192019-11-202019-12-05PNOOdbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w DarłowieZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH—MUZEUM W DARŁOWIEDarłowo
BZP624926-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP624854-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w RadziejowiePOWIAT RADZIEJOWSKIRadziejów
BZP624754-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu sieciowego i innych elementów sieci dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP624709-N-20192019-11-192019-11-27PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP624704-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: monitorów interaktywnych, komputerów przenośnych, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektorów, cyfrowego aparatu fotograficznego, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. H. CH. ANDERSENA W ŁODZIŁódź
BZP624697-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRzPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624563-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP624429-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa i montaż telebimów do hali widowiskowo-sportowej TORWAR I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6aCENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIEWarszawa
BZP624406-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa infrastruktury sprzętowej.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów
BZP624364-N-20192019-11-192019-11-27PNOPrzebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIEGołuchów
BZP624210-N-20192019-11-192019-11-28PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIASTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED544028-20192019-11-182019-12-19PNODostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektuPABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Pabianice
BZP623752-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego do rozbudowy sieci informatycznejWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYOlsztyn
BZP623742-N-20192019-11-182019-11-26PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Journal of Human Kinetics - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług redakcyjnych, produkcyjnych, marketingowych, hostingowo-dystrybucyjnych, szkoleniowo-konsultingowych oraz rozwiązań technologicznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP623513-N-20192019-11-182019-11-26PNOINOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEKARKONOSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE U ERAZMA I PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP623339-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup sprzętu komputerowego oraz sieciowego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP623411-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do II części zamówienia, dla Muzeum Fotografii w Krakowie.MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP623118-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w GdańskuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP622915-N-20192019-11-152019-11-27PNODostawa urządzeń sieciowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, PN-136/19/DWCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP622466-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Dostawa przełączników sieciowych”PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP622447-N-20192019-11-152019-11-25PNOUsługa prania i dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w KrakowieSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLAKraków
BZP622751-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP622654-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa punktów dostępowych Wifi na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP622476-N-20192019-11-142019-12-02PNOModernizacja serwerowni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w formule "zaprojektuj i wybuduj"ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA—SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP622346-N-20192019-11-142019-11-22PNOModernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danychZARZĄD POWIATU W RYBNIKURybnik
BZP621954-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu sieciowegoWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKoszalin
BZP621893-N-20192019-11-142019-11-22PNOdostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP621826-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP618528-N-20192019-11-142019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP609232-N-20192019-11-142019-10-29PNOBudowa tras rowerowych relacji Puzdrowo – Kawle oraz Sierakowice – Wygoda SierakowskaGMINA SIERAKOWICESierakowice
TED537067-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP622086-N-20192019-11-132019-11-22PNO„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”POWIAT SŁUPECKISłupca
BZP622048-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup i dostawa sprzętu na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej GIORiNCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP622028-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i narzędzi dla Urzędu Miejskiego w WadowicachGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP622007-N-20192019-11-132019-11-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP621982-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu serwerowego wraz z licencjamiNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP.Z O.O.Lubań
BZP621752-N-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP621567-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa sprzętu informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
TED534361-20192019-11-122019-12-13PNOZakup przełączników sieciowych do połączenia środowiska serwerów kasetowychZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP621454-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSAOstróda
BZP621167-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa macierzy i przełączników dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP620984-N-20192019-11-122019-11-20PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
TED532081-20192019-11-112019-12-12PNODostawa środowiska serwerowego do wirtualizacji wraz z usługą instalacji i konfiguracjiINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED529607-20192019-11-082019-12-10PNODostawa systemu kontroli dostępu NACKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP620886-N-20192019-11-082019-11-18PNOWykonanie projektu instalacji sieci bezprzewodowej oraz montaż instalacji i urządzeń w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej WoliNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP620834-N-20192019-11-082019-11-18PNOAktualizacja licencji do oprogramowania Enova365, dostawa urządzeń FortiGate oraz wsparcia dla półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP620722-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup urządzeń aktywnych do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu oraz Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP620690-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa przełączników sieciowychWYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP620569-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa macierzy i przełączników FC dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w podziale na 2 części.URZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP620540-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa interfejsów sieciowych i kabli światłowodowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w KrakowieSĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIEKraków
BZP620499-N-20192019-11-082019-11-22PNOSprzedaż licencji oraz dostawa oprogramowania: Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server wraz z licencjami dostępowymi (CAL).URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP620250-N-20192019-11-082019-11-18PNODoposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA KASPROWICZAJelcz-Laskowice
BZP620226-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadańGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP620194-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa i instalacja siedemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na potrzeby sądów apelacji białostockiejSĄD APELACYJNYBiałystok
BZP620176-N-20192019-11-082019-11-18PNORealizacja budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych.AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIEWarszawa
BZP620067-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Narodowego Muzeum Morskiego w GdańskuNARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP619151-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzedłużenie licencji na dostęp do aktualizacji na urządzenia Antyspam.OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP619238-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwerówUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
TED525166-20192019-11-062019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowejUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
BZP619555-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa, instalacja i konfiguracja klastra urządzeń bezpieczeństwa aplikacyjnego na potrzeby Ministerstwa Sportu i TurystykiMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIWarszawa
BZP619530-N-20192019-11-062019-11-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP619210-N-20192019-11-062019-11-15PNOZapewnienie prawa do nowej wersji dla posiadanego oprogramowaniaPOLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY—WIFWarszawa
BZP619206-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa urządzeń w ramach rozbudowy i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie miasta BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP619044-N-20192019-11-062019-11-25PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
TED522143-20192019-11-052019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED522134-20192019-11-052019-12-06PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCHKatowice
TED521866-20192019-11-052019-12-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, multimedialnego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu ,,Dźwignia kariery"GMINA MIASTA RADOMIA—URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
BZP618845-N-20192019-11-052019-11-15PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora hemodynamicznego, materaca zmiennociśnieniowego i głowicy Convex.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP618597-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa serwerów wraz z wyposażeniem oraz zarządzalnych przełączników sieciowych (switch) dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP618127-N-20192019-11-052019-11-14PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZETU ITGMINA PRUSZCZ GDAŃSKIPruszcz Gdański
BZP618030-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618011-N-20192019-11-052019-11-15PNOModernizacja sieciNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
TED519485-20192019-11-042019-12-05PNORozbudowa systemów bezpieczeństwa sieci wewnętrznej wraz z usługą wsparcia technicznegoKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP617895-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED515367-20192019-10-312019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP617355-N-20192019-10-312019-11-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP616177-N-20192019-10-312019-11-08PNOModernizacja emisyjnej infrastruktury sieciowejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP615218-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa fabrycznie nowych wkładek oraz kabli światłowodowych.SĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
TED512769-20192019-10-302019-11-29PNODostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznymAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
TED512763-20192019-10-302019-12-05PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie punktu alarmowo–dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa ToruńNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
TED512736-20192019-10-302019-12-03PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wlkp.
BZP617064-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej OPI PIBOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP616952-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa telefonów wideokonferencyjnych w ilości 46 kpl.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZIŁódź
BZP616878-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa UTM’ów na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP616428-N-20192019-10-302019-11-08PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP613622-N-20192019-10-302019-11-07PNOZamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP610609-N-20192019-10-302019-11-12PNOdostawa dwóch przełączników Ethernet do Punktu Ruchu InternetowegoTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP608982-N-20192019-10-302019-11-07PNOŚwiadczenie usług serwisowych infrastruktury dostępu do Internetu zbudowanej w ramach projektu „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”POWIAT PRZYSUSKIPrzysucha
TED509792-20192019-10-292019-12-04PNOZakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwoGMINA MIASTO EŁKEłk
BZP616358-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa i montaż urządzeń do monitoringu pracy wybranych urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce – etap 1 w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
BZP616331-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st.WarszawyBIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP616216-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa urządzeń, wdrożenie instalacja i konfiguracja sytemu telefonii VoIP zwanego dalej „Systemem”, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługa utrzymania SystemuGMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP615787-N-20192019-10-292019-11-15PNO”Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP615786-N-20192019-10-292019-11-06PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP615317-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa przełączników sieciowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED506967-20192019-10-282019-11-28PNOModernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec.Psych.ZOZ w Łodzi. Etap I"SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź
TED506953-20192019-10-282019-11-28PNODostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznychMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP615615-N-20192019-10-282019-11-13PNOBudowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka SucharskiegoGMINA MIASTA RYPINRypin
BZP615509-N-20192019-10-282019-11-05PNOZakup przełączników dostępowych, rdzeniowych i szafy telekomunikacyjnej wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAOpole
BZP613853-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa urządzeń sieciowych do infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP610949-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP609701-N-20192019-10-282019-11-06PNO"Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2" (3)MIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
BZP615195-N-20192019-10-262019-11-04PNODostawa serwerów i przełączników sieciowychUNIWERSYTET WARSZAWSKI—WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
TED503937-20192019-10-252019-11-27PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP615176-N-20192019-10-252019-11-04PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami, komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu zbierania i analizowania odpowiedzi, wizualizerów, drukarki 3D, mobilnej szafy na komputery przenośne, cyfrowego aparatu fotograficznego, oprogramowania oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY NR 4 W ŁODZIŁódź
BZP614931-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa przełączników sieciowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614735-N-20192019-10-252019-11-12PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w formule zaprojektuj i wybudujŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZEStąporków
BZP613686-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na 2 części)CENTRUM NAUKI KOPERNIKWarszawa
BZP613608-N-20192019-10-252019-11-14PNOOchrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej dz. nr 1173GMINA PACZKÓWPaczków
BZP614441-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia do półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED498842-20192019-10-232019-11-25PNODostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED498812-20192019-10-232019-11-25PNOUtworzenie laboratorium cyberbezpieczeństwa etap 1. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/128/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED498757-20192019-10-232019-11-25PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rozproszonej infrastruktury sieciowej data centerUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED498756-20192019-10-232019-11-22PNO„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP613758-N-20192019-10-232019-10-31PNOModernizacja serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-26/WZŻ/2019.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP613538-N-20192019-10-232019-11-05PNODostawa systemu zarządzania kontami uprzywilejowanymi wraz ze wsparciem technicznymKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP613071-N-20192019-10-222019-11-06PNOWykonanie instalacji audio-wideo w sali konferencyjnej, widowni oraz na scenie wraz z kurtyną i kulisami w budynku Mediateki w Mońkach.GMINA MOŃKIMońki
BZP613031-N-20192019-10-222019-10-31PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Instytutu Matki i Dziecka – Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego / Developmental Period Medicine - w formie elektronicznejINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP613000-N-20192019-10-222019-10-30PNOdostawa sieciowych urządzeń zabezpieczających oraz przeprowadzenie instruktażu z niezbędnych konfiguracji, w ramach realizacji projektu „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e – drzwi do ochrony środowiska” RPLU.02.01.00-06-0023/16.REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
TED493722-20192019-10-212019-11-21PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodówMIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED493664-20192019-10-212019-11-21PNODostawa urządzeń mobilnych oraz projektora multimedialnego w ramach projektu „Operacja-Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni”UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP612849-N-20192019-10-212019-10-29PNOPoprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług W samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJPiekoszów
BZP612336-N-20192019-10-212019-10-30PNODostawa urządzeń sieciowych dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadaniaMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTAWarszawa
BZP611904-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawę urządzeń i podzespołów komputerowych.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP610692-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED490796-20192019-10-182019-10-30PNODostawa centrali telefonicznej wraz z instalacją systemu telefonii VoIPMINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
TED490750-20192019-10-182019-10-30PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP612222-N-20192019-10-182019-10-25PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP612100-N-20192019-10-182019-10-28PNONA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ FIREWALL Z CENTRALNYM ZARZĄDZANIEMSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
BZP611692-N-20192019-10-182019-10-25PNOZakup poleasingowego i nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP611610-N-20192019-10-182019-10-28PNOzakup fabrycznie nowych przełączników sieciowych.MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP611490-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do III części zamówienia, dla Muzeum Foto-grafii w Krakowie.MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP611475-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania Edycja IV/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP611264-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego, multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020GMINA GOSZCZANÓWGoszczanów
BZP611133-N-20192019-10-172019-10-28PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP611104-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa elementów infrastruktury informatycznej i sieciowejZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP611021-N-20192019-10-172019-10-25PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP611011-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa komputerów All in One, słuchawek, switch-a oraz UPS-aSZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MISJI POKOJOWYCH ONZ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMIBYDGOSZCZ
BZP610434-N-20192019-10-172019-10-25PNOZabezpieczenie brzegowe sieci i systemów informatycznych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
BZP608671-N-20192019-10-172019-10-28PNODOSTAWA CZĘŚCI TELETECHNICZNYCHPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED485519-20192019-10-162019-11-18PNOZP/BZP/321/2019 — Dostawa redundantnej pary urządzeń sieciowych typu router dla Działu Informatyzacji Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP611005-N-20192019-10-162019-10-24PNO„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”POWIAT SŁUPECKISłupca
BZP610909-N-20192019-10-162019-11-05PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP610659-N-20192019-10-162019-10-28PNOPrzetarg nieograniczony na budowę środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową dla Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w KrakowieINSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
TED483149-20192019-10-152019-11-18PNOSystem telemetryczny z wyposażeniemINSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGOWarszawa
TED483067-20192019-10-152019-11-15PNOWdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP609909-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP609753-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania wolnych od wad fizycznych i prawnych, nieużywanych, bez usterek, kompletnych, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce i Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce i na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 1 Moduł I „Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior+”ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP609446-N-20192019-10-142019-10-23PNODostawa sprzętu serwerowego oraz licencji na oprogramowanie z usługą wdrożenia dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
TED479000-20192019-10-112019-10-24PNOModernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej – IIWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED477953-20192019-10-112019-10-25PNODostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjnyIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED477936-20192019-10-112019-11-19PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu MalborskiegoPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork
TED477846-20192019-10-112019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED477812-20192019-10-112019-10-24PNODostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego systemuMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
BZP609335-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa urządzeń telemetrii akustycznej w ramach projektu „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz JasiołcePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
BZP609147-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa NarodowegoMUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP609103-N-20192019-10-112019-11-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w ŚwidnicyPREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP608905-N-20192019-10-112019-10-28PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa ToruńNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
BZP608855-N-20192019-10-112019-10-28PNOPrzebudowa - rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Poradni Specjalistycznej Szpitala Wielospecjalistycznego – I etapSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP608213-N-20192019-10-112019-10-28PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni SP ZZOZ w Staszowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJStaszów
BZP606185-N-20192019-10-112019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0089/17-00, w podziale na 2 zadania – częściPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź