Ogłoszenia o zamówieniach
(sieci)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-08 09:11:53
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED370563-20202020-08-072020-09-09PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED370524-20202020-08-072020-09-09PNOModernizacja systemu zbierania danych CAS/DASGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED370429-20202020-08-072020-09-09PNODostawa komputerów oraz oprogramowania dostępowego dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP570784-N-20202020-08-072020-08-19PNODostawa urządzeń sieciowych dla KCMRMLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP570558-N-20202020-08-072020-08-20PNODostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570727-N-20202020-08-062020-08-17PNO„Dostawa sprzętu sieciowego i akcesoriów sieciowych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP570383-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej, części i akcesoriów do sprzętu informatycznego oraz środków konserwacyjnych do czyszczenia i pielęgnacji sprzętu informatycznego i łączności dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYZegrze
BZP570060-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego – przełączniki i routeryMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA OCHOTAWarszawa
BZP569965-N-20202020-08-062020-08-14PNORozbudowa infrastruktury sieci LAN dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczySZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED368817-20202020-08-052020-09-07PNODostawa routerów wraz z instalacją i konfiguracją w jednostkach organizacyjnychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED367288-20202020-08-052020-09-07PNODostawa sprzętu sieciowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP570478-N-20202020-08-052020-08-24PNOWYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU PAWILONÓW MIESZKALNYCH „A”, „B”, „D”, „E”, „F”, „G” W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃKUZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKUGórowo Iławeckie
BZP570463-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup urządzeń sieciowych do transmisji danych cyfrowych wraz z oprzyrządowaniem sprzętowo - programowym.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP569183-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”- ROZBUDOWA”.WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
TED364851-20202020-08-042020-09-07PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/58/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP569715-N-20202020-08-042020-08-14PNODostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 3 zadania.UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
TED362678-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/AZ/PN-78/20)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED362653-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu SindbadUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP568512-N-20202020-08-032020-08-18PNOZaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowej - etap IICENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP560836-N-20202020-08-032020-08-12PNORozbudowa routerów Cisco ASR1002-X posiadanych przez Zamawiającego wraz z 36 miesięczną gwarancją, usługą pierwszego uruchomienia i konfiguracjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED361006-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED360949-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury tech..INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
TED360948-20202020-07-312020-08-18PNORozbudowa systemu bezpieczeństwa NAV – Network Awareness and Visibility wraz ze wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP569065-N-20202020-07-312020-08-17PNOWykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowniMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP568962-N-20202020-07-312020-08-10INNYZakup drobnego sprzętu komputerowego oraz technicznych środków materiałowych dla służby sprzętu łączności i informatyki33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIENowa Dęba
BZP568778-N-20202020-07-312020-08-19PNOGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznychGMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP568022-N-20202020-07-312020-08-17PNODostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.GMINA OSTRÓDAOstróda
BZP567434-N-20202020-07-312020-08-10PNOdostawa koncentratora VPNTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED358760-20202020-07-302020-09-01PNOInformatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU—KAMIENNEJSkarżysko-Kamienna
BZP568548-N-20202020-07-302020-08-13PNOTermomodernizacja Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w LublińcuPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. JANINY GARŚCILubliniec
BZP568459-N-20202020-07-302020-08-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy klastra przełączników rdzeniowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP568398-N-20202020-07-302020-08-07PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP568337-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i montaż 30 sztuk konwerterów protokołu ModBus RTU/TCP dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu wraz z przeprowadzeniem 1 – dniowego instruktażu z obsługi urządzeń dla 2 osóbPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP568274-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa aktywnych urządzeń oraz osprzętu przewodowej sieci informatycznejWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
BZP568033-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy WielkiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
TED356574-20202020-07-292020-08-31PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury systemu bezpieczeństwa UTM ze wsparciem producentaSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED356554-20202020-07-292020-08-31PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury urządzeń aktywnych sieci LAN, SAN oraz infrastruktury macierzowej wraz z systemami bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta PłockaGMINA – MIASTO PŁOCKPłock
TED356517-20202020-07-292020-08-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED356510-20202020-07-292020-08-31PNOMigracja usługi TDM over IP w sieci OST112 na nową platformę sprzętowąKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP567889-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiegoPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP567539-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa: SWITCH 48X2 zarządzalny, Router, Niszczarki, Drukarki laserowej monochromatycznej, Listwy antyprzepięciowej (filtr) 230V. Znak postępowania: ZP-72/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP567501-N-20202020-07-292020-08-14PNOBudowa monitoringu na Osiedlu Słowiki i Osiedlu Pakuska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP567466-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup i dostawa przełączników SANCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED353889-20202020-07-282020-08-28PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED353836-20202020-07-282020-08-28PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP567170-N-20202020-07-282020-08-12PNOWykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACHKatowice
BZP567055-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa komponentów automatyki przemysłowej i komponentów sieciowych do budowy linii przemysłowej i trenażerów zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu "REG - region uczący się" nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP567048-N-20202020-07-282020-08-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzętu sieciowego dla potrzeb działu IT NCPS SOLARIS (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP566944-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź
TED351024-20202020-07-272020-08-27PNOPrzebudowa dworca kolejowego WęgliniecPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP566652-N-20202020-07-272020-08-18PNORozbudowa i przebudowa ul. Wolności w Jastrzębiu-ZdrojuMIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
BZP548443-N-20202020-07-272020-08-12PNOModernizacja domu ludowego w Borzęcinie – dach, nawierzchnia przed budynkiem, instalacja elektryczna, klimatyzacja i AVGMINNY OŚRODEK KULTURYBorzęcin
TED350496-20202020-07-242020-08-26PNOModernizacja sieci SAN w ramach ośrodków POP/ZOPPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED348951-20202020-07-242020-08-26PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED348334-20202020-07-242020-08-31PNOBudowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego..MIASTO SKIERNIEWICESkierniewice
BZP566221-N-20202020-07-242020-08-12PNOWykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję edukacyjną wraz z budową wentylacji mechanicznej i przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniem otworu technologicznego w stropodachu budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP566086-N-20202020-07-242020-08-07PNODostawa systemu ochrony obwodowej elektronicznego systemu ochrony zewnętrznej nadzorującego obszar linii ogrodzenia wewnętrznego wraz z pasem ochronnym w części wygrodzenia nie objętym podwójną linią zabezpieczeń elektronicznych – ETAP IIZAKŁAD KARNYJastrzębie-Zdrój
TED346265-20202020-07-232020-08-31PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE – SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA IIWłoszczowa
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344282-20202020-07-222020-08-05PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED344265-20202020-07-222020-08-04PNOZP/80/2020 – Dostawa serwera bazodanowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
TED344095-20202020-07-222020-08-24PNODostawa systemu zabezpieczeń ruchu sieciowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP565234-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożeniaSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—WAWERWarszawa
BZP564998-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei 1 w MilanówkuARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIEWarszawa
TED341589-20202020-07-212020-08-04PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED341542-20202020-07-212020-08-21PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa sp. z o.oZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
TED341456-20202020-07-212020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP564713-N-20202020-07-212020-07-30PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OSPRZĘTU SIECIOWEGO18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWejherowo
BZP559489-N-20202020-07-212020-08-11PNOWykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji sieci teleinformatycznej w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP564251-N-20202020-07-202020-07-28PNODoposażenie pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w MierzwinieGMINA IMIELNOImielno
BZP563867-N-20202020-07-202020-07-28PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego i akcesoriów dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów InformatycznychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP563589-N-20202020-07-202020-07-31PNODostawa notebooka i sprzętu IT, serwera, zestawu reporterskiego, instrumentu muzycznego i osprzętu audio do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. PaderewskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
TED337237-20202020-07-172020-08-19PNOWdrożenie systemu e-usług w gminie MłynaryWDROŻENIE SYSTEMU E—USŁUG W GMINIE MŁYNARYMłynary
TED336319-20202020-07-172020-08-19PNORozbudowa infrastruktury systemów nadzoru i bezpieczeństwa (5 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED336014-20202020-07-172020-08-20PNORozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-KamiennejPOWIAT SKARŻYSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHSkarżysko-Kamienna
BZP563724-N-20202020-07-172020-07-27PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO DO KPP W PRUSZCZU GDAŃSKIM ORAZ KMP W SŁUPSKU.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP563714-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa i montaż systemu BMS z modułem zarządzania i monitorowania zużyciem mediów w budynku Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Grodzisku Mazowieckim.GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP563636-N-20202020-07-172020-07-27PNOZakup i dostawa szyfratora i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu ŁącznościWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP562846-N-20202020-07-172020-08-03PNORemont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLUOpole
TED334365-20202020-07-162020-08-19PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń sieciowych, sprzętu komputer., audiowizual., multimedial., fotograficz. oraz oprogr. w ramach projektu „Uczymy komplementarnie – indywidualnie"GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED334358-20202020-07-162020-08-18PNORozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – gmina Sosnowiec – modernizacja. Zakup rezerwowego węzła dla miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznejGMINA SOSNOWIEC – REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PANA ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGOSosnowiec
TED334297-20202020-07-162020-08-18PNODostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTOAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
TED334280-20202020-07-162020-08-19PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych p..ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SP. Z O.O.Łukta
TED334188-20202020-07-162020-08-21PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP563112-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP562805-N-20202020-07-162020-07-27PNOModernizacja firewall Cisco ASA 5585 do NGFWWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP562100-N-20202020-07-162020-09-15PNOTermomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w WarszawieKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP561849-N-20202020-07-152020-07-31PNODostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) dla zadania „Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska” – etap I.MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
TED328976-20202020-07-142020-07-28PNODostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w infrastrukturze teleinformatycznej CIRFCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED328961-20202020-07-142020-08-17PNODostawa sprzętu sieciowego, macierzy i systemu do deduplikacji danych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED328888-20202020-07-142020-08-17PNODostawa przełączników sieciowych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu BadawczegoPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP561630-N-20202020-07-142020-07-23PNORozbudowa infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa PomorskiegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP561412-N-20202020-07-142020-07-23PNODostawa wyposażenia pracowni: spawarek światłowodowych, reflektometru z mikroskopem wraz z zestawem narzędzi w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP561351-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Regielnica - II postępowanieGMINA EŁKEłk
BZP561177-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP560913-N-20202020-07-132020-07-24PNOWyposażenie nowo utworzonego przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie z podziałem na części: Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 3 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt elektroniczny. Część 4 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble. Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 6 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – sprzęt elektroniczny.GMINA JERZMANOWAJerzmanowa
TED322824-20202020-07-102020-08-12PNOModernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa sieci LANKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIUPoznań
BZP560965-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sprzętu do systemu KD i CCTV.ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP560939-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż trzech pracowni językowych do następujących szkół podstawowych: • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, • Szkoła podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego oraz dostawa i montaż 1 pracowni komputerowej do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w ramach zadania ”Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo – komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10) w ramach budżetu obywatelskiego.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP560760-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa
BZP560191-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, przełączników sieciowych i oprogramowaniaPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP559903-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w WałczuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZUWałcz
BZP555559-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa switch-y do kablowni – 40 szt.CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP560294-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci SzerokopasmowejMIASTO RYBNIKRybnik
TED318768-20202020-07-082020-08-10PNOZakup przełączników sieciowych i pamięci masowych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED318673-20202020-07-082020-08-12PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
BZP559793-N-20202020-07-082020-07-22PNOTermomodernizacja Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w LublińcuPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. JANINY GARŚCILubliniec
BZP558616-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa systemów bezpieczeństwaPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP555036-N-20202020-07-082020-07-24PNORozbudowa i serwis przełączników FCNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED315788-20202020-07-072020-08-13PNOModernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED315784-20202020-07-072020-08-12PNODostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED315466-20202020-07-072020-08-14PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKUChmielnik
BZP559194-N-20202020-07-072020-07-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP558980-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w ŁowiczuI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZUŁowicz
BZP558879-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawa sprzętu informatycznegoAKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJWarszawa
BZP555204-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego – przełączniki i routeryMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA OCHOTAWarszawa
BZP551866-N-20202020-07-072020-07-15PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa GórniczaGMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
TED312812-20202020-07-062020-08-06PNO„Informatyzacja ZOZ w Końskich”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ)ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKońskie
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
BZP558589-N-20202020-07-062020-07-14PNORozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie i Komisariacie Policji w MielnieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP558315-N-20202020-07-062020-08-03PNORozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 części.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP558282-N-20202020-07-062020-07-16PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558281-N-20202020-07-062020-07-21PNOPrzebudowa i remont budynku socjalno – biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu przy ul. Cieszyńskiej na terenie działek nr 112/16 oraz 112/5, obręb CHYBIE, gm. CHYBIEGMINA CHYBIE—WÓJT GMINY CHYBIEChybie
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
TED310085-20202020-07-032020-08-05PNOZakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP558043-N-20202020-07-032020-07-22PNOAdaptacja i remont pracowni komputerowej i pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu przy ulicy Broniewskiego 30 w ramach projektu „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w SieradzuSZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJSieradz
BZP557813-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP557709-N-20202020-07-032020-07-17PNO„Modernizacja serwerowni i Sieci Teletechnicznej w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stefana Reymonta w Radomiu”. w formule „zaprojektuj i wybuduj”.ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP557700-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu sieciowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP557256-N-20202020-07-032020-07-15PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP551373-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
TED307933-20202020-07-022020-07-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP557229-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią ZamawiającegoUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP556900-N-20202020-07-012020-07-09PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP556870-N-20202020-07-012020-07-16PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY pt:” Remont linii zewnętrznej ogrodzenia zewnętrznego Pawilonu F na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie”ZAKŁAD KARNY W GĘBARZEWIEŻydowo
TED303398-20202020-06-302020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED302781-20202020-06-302020-08-17PNOOpracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a"KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
BZP556400-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa urządzeń sieciowychSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGOWarszawa
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
TED301205-20202020-06-292020-07-31PNODostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAVINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED301176-20202020-06-292020-07-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED301142-20202020-06-292020-08-03PNOZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED301028-20202020-06-292020-07-31PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań
BZP555944-N-20202020-06-292020-07-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla MCB UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP555933-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń teleinformatycznychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP555898-N-20202020-06-292020-07-10PNODostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 4 zadania.UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP555598-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę: SWITCH 48X2 zarządzalny, Router, Niszczarki, Drukarki laserowej monochromatycznej, Listwy antyprzepięciowej (filtr) 230V. Znak postępowania: ZP-54/WZŻ/2020. Współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2020WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555583-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń sieciowych dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
BZP554815-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa, montaż i wdrożenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów na terenie Zakładu UtylizacyjnegoZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O.Gdańsk
BZP555421-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewallSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP555240-N-20202020-06-262020-07-14PNODoposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP555213-N-20202020-06-262020-07-14PNOModernizacja sieci UrzęduMIASTO RYBNIKRybnik
BZP554413-N-20202020-06-262020-07-08PNODostawa urządzeń ochrony sieciMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED294857-20202020-06-252020-08-03PNOModernizacja infr. teleinformat. i audiowizualnej w Hali Spodek. Cz. I: modernizacja infr. teleinformat. w Hali Spodek. Część II: dostawa i uruchomienie syst. audiowizualnego wraz z infr. zarzadzającąMIASTO KATOWICEKatowice
BZP554894-N-20202020-06-252020-07-13PNOWykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej ModlinSTOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP554808-N-20202020-06-252020-07-14PNODostawa systemu audio - wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP554735-N-20202020-06-252020-07-14PNOPrzebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w WarszawieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED291566-20202020-06-242020-07-27PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED291423-20202020-06-242020-07-31PNOCzęść I Modernizacja środowisk serwerowych, Część II Urządzenia do przechowywania danych, Część III Urządzenia siecioweNARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
TED291273-20202020-06-242020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP554062-N-20202020-06-242020-07-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia SerwerowniINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP553688-N-20202020-06-232020-07-02PNOPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu zarządzania poprzez: instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego w GSPZLO w Ożarowie MazowieckimGMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIMOżarów Mazowiecki
BZP553509-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa przełączników sieciowych i serwerówKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJGorzów Wielkopolski
BZP553395-N-20202020-06-232020-07-01PNODostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w GłogowieGMINA MIEJSKA GŁOGÓWGłogów
BZP551276-N-20202020-06-232020-07-01PNODostawę urządzenia UTM: Realizacja projektu „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED288784-20202020-06-222020-07-27PNODostawa urządzeń komputerowych i sieciowych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED288685-20202020-06-222020-07-27PNODostawa przełączników Fibre Channel (FC) oraz oprogramowania do zarządzania wraz ich instalacją i konfiguracjąPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED288600-20202020-06-222020-07-24PNOPrzetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnymPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP553220-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP553118-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Apex One i Kaspersky, przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania PaperCut, przedłużenie wsparcia technicznego dla serwerów i urządzeń FortiAnalyzer, DELL, Synology, oraz Cisco na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń
BZP552852-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP537450-N-20202020-06-222020-07-01PNOReorganizacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP552597-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP552411-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup sprzętu i oprogramowania sieciowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w GdyniMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGdynia
TED283226-20202020-06-182020-07-02PNORozbudowa systemu komputerowego IBMMIASTO POZNAŃPoznań
BZP552170-N-20202020-06-182020-06-30PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OSPRZĘTU SIECIOWEGO18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWejherowo
BZP551420-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu sieciowego2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
BZP551713-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa systemów telefonii IP oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Lwówek Śląski, KP Bogatynia)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551411-N-20202020-06-172020-06-30PNORozbudowa macierzy dyskowejMINISTERSTWO SPORTUWarszawa
BZP541724-N-20202020-06-172020-06-30PNODostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FISPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED279520-20202020-06-162020-07-20PNOWykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – Etap I”GMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP550798-N-20202020-06-162020-07-01PNORozbudowa sieci komputerowej w Wojskowym Instytucie MedycznymWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP550763-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
TED275895-20202020-06-152020-07-15PNOInformatyzacja ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu: Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJOstrowiec Świętokrzyski
TED275877-20202020-06-152020-07-20PNOWyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji InteraktywnejEC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZIŁódź
BZP550343-N-20202020-06-152020-06-30PNOBudowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowegoSTAROSTWO POWIATOWE W NYSIENysa
BZP550115-N-20202020-06-122020-06-22PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP549399-N-20202020-06-122020-06-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020MUZEUM WSI KIELECKIEJKielce
TED271273-20202020-06-112020-07-15PNODostawa urządzeń telekomunikacyjnychPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED271267-20202020-06-112020-07-15PNODostawa urządzeń sieciowychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED269819-20202020-06-102020-07-14PNOModernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTMGMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED268993-20202020-06-102020-07-16PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej CRC – Rozbudowa Systemu Archiwum Cyfrowego poprzez rozbudowę sieci SANNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
BZP549802-N-20202020-06-102020-06-22INNYPrzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznejKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP549339-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChęcinachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP549317-N-20202020-06-102020-06-23PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego na macierz, urządzenia sieciowe, do ochrony sieci oraz Antyspam Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w OpoluOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
TED266494-20202020-06-092020-07-10PNORozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-urząd III etap – wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych oraz zakup oprogramowania uzupełniającegoGMINA MIASTO OLEŚNICAOleśnica
TED266269-20202020-06-092020-07-10PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
BZP549409-N-20202020-06-092020-06-24PNORozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – Etap IURZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYBargłów Kościelny
BZP548834-N-20202020-06-092020-06-17PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP548723-N-20202020-06-092020-06-23PNOZakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych wraz z usługą wdrożenia.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa
BZP548336-N-20202020-06-092020-06-23PNODOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I URZĄDZEŃ SIECI KOMPUTEROWEJWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce