Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED583094-20192019-12-102020-01-16PNOZakup i dostawa laptopów, zestawów komputerowych i sprzętu informatycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 częściGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
TED583093-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego sprzętu komputerowegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED583092-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego, wysokowydajnego serwera do testowania algorytmów kryptograficznych (jednostki obliczeniowe wyposażone w dedykowane do obliczeń karty graficzne) dla WIEiT - KC-zp.272-795/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED583039-20192019-12-102020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie TrybUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Piotrków Trybunalski
TED583035-20192019-12-102020-01-10PNODostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED583028-20192019-12-102020-01-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 2 zadaniaUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED580980-20192019-12-092020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOElbląg
TED580853-20192019-12-092020-01-10PNOZakup systemu identyfikacji pacjenta oparty na oprogramowaniu Mosaiq dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP634178-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP634145-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP634026-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranówŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP633931-N-20192019-12-092019-12-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOFUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJWarszawa
BZP633862-N-20192019-12-092019-12-19PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP633841-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa po-leasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633819-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
TED578184-20192019-12-062020-01-08PNOZakup komponentów w ramach przebudowy warstwy L1 w SDTTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED578090-20192019-12-062020-01-15PNONajem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla SJOAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP633581-N-20192019-12-062019-12-16PNOZP 76/19 dostawa komputerówWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633543-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.Kołobrzeg
BZP633501-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP633473-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633465-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu do fotografii cyfrowej i komputerowego do wyposażenia pracowni do digitalizacji w ramach projektu pn. „Brama do świata zbiorów”.MUZEUM CERAMIKIBolesławiec
BZP633456-N-20192019-12-062019-12-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP633417-N-20192019-12-062019-12-16PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633318-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku dla potrzeb realizacji projektów pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP633261-N-20192019-12-062019-12-17PNOzakup i dostawę urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633225-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP633005-N-20192019-12-062019-12-20PNOSprzęt komputerowy oraz materiały komputerowe i sieciowe z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PANWarszawa
TED575208-20192019-12-052020-01-07PNODostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznejKOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIELublin
BZP633075-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa Komputera PrzenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP633061-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP633032-N-20192019-12-052019-12-16PNODOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633020-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP633011-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu audiowizualnego wraz z modernizacją i instalacją w salach wykładowych kampusów UKSW w WarszawieUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP632988-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP632984-N-20192019-12-052019-12-13PNO"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP632942-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Informatyka bez granic”POLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP632939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP632903-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, macierzy typu NAS, dysków twardych do macierzy typu NAS i dedykowanych usługMIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP632900-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa zestawów komputerowychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632847-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP632809-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP632775-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632765-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 częściGMINA WIELGIEWielgie
BZP632739-N-20192019-12-052019-12-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań powstającego Centrum Usług Wspólnych w Karczewie.GMINA KARCZEWKarczew
BZP632703-N-20192019-12-052019-12-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera o wysokiej wydajności obliczeniowej dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.431.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632670-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”GMINA CHOJNÓWChojnów
BZP632644-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP632621-N-20192019-12-052019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, tabletów na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP632614-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP632586-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP632574-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632446-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Cyfrowego laboratorium językowego wraz z instruktażem użytkowania.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP632408-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa płyt różnych, płyt do nadruku, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarekWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP632407-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup dwóch licencji wieczystych bezterminowych bazy danych danych Oracle Standard Edition Two Full Use w wersji nie wyższej niż 12c wraz z aktywnym suportem na okres 12 miesięcy , zakup i dostawa urządzeń informatycznych do systemu LISCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP632387-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP631939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP631793-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Internet na co dzień"MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP631610-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED573334-20192019-12-042020-01-07PNOZakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej PolicjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED573328-20192019-12-042020-01-08PNODostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KULKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED573327-20192019-12-042020-01-09PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED573320-20192019-12-042020-01-07PNODostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK ADP.2301.62.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED573293-20192019-12-042020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegoMIASTO POZNAŃPoznań
BZP632331-N-20192019-12-042019-12-11PNO3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632324-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa monitora TV, aparatu z obiektywem oraz dodatkowego wyposażenia laboratorium multimedialnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP632317-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP632293-N-20192019-12-042019-12-12PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632240-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP632196-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w TychachMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJTychy
BZP632181-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych, monitorów, laptopów i pendrive szyfrowanych sprzętowo.WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632027-N-20192019-12-042019-12-12PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej/modowej.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP632020-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu”URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie
BZP632013-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożeniaPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP632000-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”MIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP631969-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1. Serwer bazodanowy Pakiet 2. Komputery Pakiet 3. 1.Komputer typu All in One 2.Komputer przenośny - notebook Pakiet 4. 1.Komputer stacjonarny obudowa SFF (poleasingowy) 2.Komputer przenośny - notebook (poleasingowy) Pakiet 5. Monitor komputerowy Pakiet 6. Tablet Pakiet 7. 1.Macierz backup z protokołem iSCSI 2.Streamer zewnetrzny 3.Kontroler SAS 4.SAS cable external 5.Taśma do napędu LTO-5.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP631919-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP631747-N-20192019-12-042019-12-12PNORozbudowa bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerachMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP631713-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa laptopów/notebooków na potrzeby Świetlicy ŚrodowiskowejŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAOstrowiec Świętokrzyski
BZP631665-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP631182-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"GMINA CZARNY BÓRCzarny Bór
BZP630863-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z okablowaniem strukturalnym umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej i usługa podłączenia do sieci w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość”.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP630574-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętemNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED570960-20192019-12-032020-01-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
BZP631679-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa komputera przenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631674-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631656-N-20192019-12-032019-12-11PNOWyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr projektu RDPS.09.02.01-02-0030/17URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIEWołów
BZP631636-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP631429-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP631393-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—ŻOLIBORZWarszawa
BZP631376-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.GMINA LUBINLubin
BZP631224-N-20192019-12-032019-12-12PNOdostawa komputerów przenośnych - laptopów - 2 szt.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP631221-N-20192019-12-032019-12-11POGDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaPOWIAT GRAJEWSKIGrajewo
BZP631079-N-20192019-12-032019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP631008-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Siła kwalifikacji”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIMTomaszów Mazowiecki
BZP630687-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630555-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla MOPRMIASTO POZNAŃPoznań
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630412-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowgoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630023-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych dla K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP629811-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa używanych komputerów i monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na dwie części postępowania; zadanie I – Dostawa używanych komputerów, zadanie II – Dostawa używanych monitorów.SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP629458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupuZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
TED568559-20192019-12-022020-01-08PNODostawa samodzielnego stanowiska do wieloparametrowej analizy oddziaływań molekularnych pracującego w trybie jednoczesnego wzbudzania i detekcji 2 barwników fluorescencyjnych w 1 punkcie pomi..CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMAT, POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED568494-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu IT, oprogramowania oraz innego wyposażenia do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZENIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630900-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O.Gliwice
BZP630800-N-20192019-12-022019-12-10PNOSzkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiegoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGOSierpc
BZP630790-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP630784-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury serwerowej i VDIUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630606-N-20192019-12-022019-12-09PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP630566-N-20192019-12-022019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP630405-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury informatycznejOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRybnik
BZP630392-N-20192019-12-022019-12-10PNOprzetarg nie ograniczony na dostawę pn. "Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserograficznych dla Urzędu Gminy Kobylnica i podległych jednostek organizacyjnych"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICYKobylnica
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP628537-N-20192019-12-022019-12-10LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-38/19 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP630339-N-20192019-11-302019-12-09PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych i sieciowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP630322-N-20192019-11-302019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażeniaPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 P.N. AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED565990-20192019-11-292020-01-06PNOZakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED565984-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda LutosławskiegoNARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGOWrocław
TED565970-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/IZ/PN-126/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED565766-20192019-11-292020-01-03PNODostawa: w części 1: 1) zestawu elementów optycznych, optomechanicznych, konstrukcyjnych i fotonicznych; 2) stanowiska obrazowania OCT; w części 2: komputerowej karty – przetwornika analogowo-cyfrowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED565727-20192019-11-292020-01-08PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP630297-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnychINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP630293-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w BiałymstokuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630252-N-20192019-11-292019-12-09PNODoposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"GMINA MIASTO KOWALKowal
BZP630241-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP630199-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP630177-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP630122-N-20192019-11-292019-12-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy macierzy w ilości 1 sztuki, w związku z realizacją projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP630074-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych” oraz dla jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP630051-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawów interaktywnych, laptopów komputerowych, myszy i klawiatur specjalistycznych dla osób słabowidzących oraz programów dźwiękowychUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP629989-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych do obsługi zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP629921-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera biurkowego oraz oprogramowania office i antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn.” Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP629872-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP629866-N-20192019-11-292019-12-09PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP629859-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim”GMINA OPOLE LUBELSKIEOpole Lubelskie
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629819-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa laptopówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP629781-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP629715-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa urządzeń i usług ICT oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” na terenie gminy MiękiniaGMINA MIĘKINIAMiękinia
BZP629681-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w CiechanowieZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMACiechanów
BZP629539-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP628934-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP628554-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa, instalacja i uruchomienie macierzy dyskowej SSDAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP628379-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego – komputery poleasingowe.GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP627977-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa, instalacja i uruchomienie trzech skanerów do mikrofilmów i mikrofisz wyposażonych w komputerowe stacje obsługi z funkcjonalnością czytnika czytelnianego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED563773-20192019-11-282020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED563713-20192019-11-282019-12-30PNODostawa komputerów zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629697-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP629680-N-20192019-11-282019-12-06PNOdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP629623-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629574-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP629559-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dla Wydziału Geografii i Geologii UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629536-N-20192019-11-282019-12-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP629525-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w KrakowieZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629509-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz stacjonarnych zestawów komputerowychSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP629496-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP629397-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzetu na potrzeby projektu: "Ruszać pora – klub seniora"GMINA OBSZAObsza
BZP629382-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629329-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup, dostawa wyposażenia do Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach, które należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotuPRZEDSZKOLE GMINNE BAJKA W JEZIERZYCACHSłupsk
BZP629317-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa stołów rehabilitacyjnych, zestawów komputerowych, laptopa, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na 3 części.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629302-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biura Rady PowiatuPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP629286-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629254-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku; Część 1 –Dostawa komputerów wraz z monitorami; Część 2 – Dostawa macierzy.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP629189-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i baz danychMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.Kraków
BZP629179-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów InformatycznychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
BZP629170-N-20192019-11-282019-12-09PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP629141-N-20192019-11-282019-12-05PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP629102-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Miasta Nowego SączaMIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP629062-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa do siedziby zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP629045-N-20192019-11-282019-12-10PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek laserowych, serwerów z macierzą dyskową i oprogramowaniem do wirtualizacji, przełączników sieciowych, zasilaczy UPS, oprogramowania do archiwizacji danych, macierz dyskowa NAS dla potrzeb placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIEMyszków
BZP629030-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny II”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP628983-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP628750-N-20192019-11-282019-12-06PNO1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowychSZKOŁA POLICJI W PILEPiła
BZP628469-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa kodeków transmisyjnych,twardych dysków,kart dżwiękowych i osprzętu komuterowego dla Radia Katowice SAPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH, RADIO KATOWICE S.A.Katowice
BZP628455-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa i montaż (jeśli dotyczy) wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Giewartowie w ramach zadania pod nazwą ModułI"Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+"GMINA OSTROWITEOstrowite
BZP628245-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa interaktywnych tablic dotykowychGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP627615-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki)GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP627343-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa kserokopiarkiGMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561664-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla gminy LublinGMINA LUBLINLublin
TED561656-20192019-11-272019-12-30PNODostawa kompletnego wyposażenia laboratorium druku 3D oraz laboratorium skanu 3D wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED561640-20192019-11-272020-01-03PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarekSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
TED561210-20192019-11-272019-12-30PNODostawa systemu do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 latSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP628926-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP628898-N-20192019-11-272019-12-05PNODzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP628893-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie macierzy dyskowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628843-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z integracją z obecnym środowiskiem sieciowo serwerowymGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP628833-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 10 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP628764-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchniGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP628763-N-20192019-11-272019-12-04PNODostawa komputerów poleasingowych, monitorów oraz drukarek laserowychINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628748-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP628722-N-20192019-11-272019-12-04PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628696-N-20192019-11-272019-12-05PNOZadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP628676-N-20192019-11-272019-12-06PNOdostawa komputerów i monitorówCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628675-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, skanerów i drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie podzielone jest na dwie (2) CzęściPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP628674-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UczelniUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP628620-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w BoguchwaleGMINA BOGUCHWAŁABoguchwała
BZP628604-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628596-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa komponentów sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628584-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP628571-N-20192019-11-272019-12-06PNOPrzedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa używanego sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZTarnów
BZP628551-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628507-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego”URZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP628488-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP628429-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania serwerowego i biurowego, modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w ramach 3 zadańPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628313-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP628189-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowaniana potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP628168-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP628129-N-20192019-11-272019-12-05PNO,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP627959-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego”.POWIAT STRZELECKIStrzelce Opolskie
BZP627925-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w ZawierciuPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP627755-N-20192019-11-272019-12-05PNONajem dwóch urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP626304-N-20192019-11-272019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED558895-20192019-11-262019-12-30PNODostawa pierwszego wyposażenie dla Przedszkola nr 43 przy ul. Słabego 2 w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED558725-20192019-11-262019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED558707-20192019-11-262020-01-08PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP628244-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie z podziałem na trzy zadaniaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP628222-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w PWSZ w KoniniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAKonin
BZP628219-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628207-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP628199-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.PODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP628197-N-20192019-11-262019-11-04PNOWYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIUPRZEDSZKOLE NR 26WROCŁAW
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP628190-N-20192019-11-262019-12-10PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - II przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP628187-N-20192019-11-262019-12-04PNO„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP627956-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 WarszawaPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP627952-N-20192019-11-262019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: KOMPUTERY OSOBISTE, DRUKARKI, MONITORY, CZYTNIKI DO KODU KRESKOWEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP627896-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP627888-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup komputerów, monitorów dla Sądu Rejonowego w MysłowicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP627876-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w MarkachCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP627870-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627860-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP627853-N-20192019-11-262019-12-03PNODostawa , montaż i uruchomienie systemów do projektowania i modelowania w podziale na trzy zadania na potrzeby Projektu IW 2020+.WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJŁódź
BZP627831-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP627779-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu RTV oraz multimedialnegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP627728-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627725-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORZYKARyki
BZP627714-N-20192019-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP627708-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP627676-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP627675-N-20192019-11-262019-12-04PNOCENTRALNY ZASILACZ AWARYJNYINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP627658-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, serwery, programy antywirusowe dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kuronia w OlsztynieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP627568-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP627405-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA IIŻuromin
BZP627121-N-20192019-11-262019-12-04LELDostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP627044-N-20192019-11-262019-12-04PNOSprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP626912-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626651-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED556682-20192019-11-252020-01-08PNOZakup sprzętu serwerowego i licencji do oprogramowania dla CUPTCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
TED556675-20192019-11-252019-12-30PNOZakup sprzętu komputerowegoMIASTO OPOLEOpole
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED556485-20192019-11-252020-01-03PNODostawę aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (C..SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP627567-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kierunek przyszłość”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGOPiotrków Trybunalski
BZP627541-N-20192019-11-252019-12-03PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP627495-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń drukującychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627470-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa PowiatowegoZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP627469-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP627425-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP627376-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627346-N-20192019-11-252019-12-03PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP627271-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP627266-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGDGMINA MYSŁAKOWICEMysłakowice
BZP627256-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawów do legorobotyki i mini robotów do programowaniaGMINA KOLBUDYKolbudy
BZP627200-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa i instalacja skaneraINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627160-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627078-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP627029-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP627001-N-20192019-11-252019-12-04PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP626994-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP626910-N-20192019-11-252019-12-04PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626689-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta RzeszowaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP626210-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - piątyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP625610-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Polskiej Akademii Nauk w siedzibie głównej - Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 w WarszawiePOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP625472-N-20192019-11-252019-12-03PNO„DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625437-N-20192019-11-252019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP624275-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP623920-N-20192019-11-252019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania – wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP626887-N-20192019-11-232019-12-02PNO„Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, systemu monitoringu oraz urządzeń placu zabaw do siedziby Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” z siedzibą w Piotrkowie Pierwszym” w ramach realizacji projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnegoGMINA JABŁONNAJabłonna
TED553594-20192019-11-222019-12-09PNODostawa stacji roboczych i monitorów dla operatorów e-usług – IIIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED553492-20192019-11-222019-12-27PNODostawa jednostek centralnych komputerów z monitorami – KC-zp. 272-728/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED553453-20192019-11-222020-01-07PNODostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektuGMINA NIELISZNielisz
BZP626847-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego dla Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP626832-N-20192019-11-222019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i serwerówPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP626802-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP626767-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa klastra serwerów wirtualnych VMware o pamięć RAMINSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP626739-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: aktualizacja posiadanych programów, Zadanie 2: zakup pakietów programów biurowych, Zadanie 3: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626736-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa macierzy, przełącznika sieciowego i czytników kodów kreskowych dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP626727-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP626716-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup sprzętu komputerowegoCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP626708-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP626680-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP626667-N-20192019-11-222019-12-04PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II PartieUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP626633-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP626618-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa serwerów i macierzy oraz dostawa oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 2 częściMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626561-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i monitorów dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626557-N-20192019-11-222019-11-29PNOZakup komputerów, monitorów i drukarek dla Sądu Okręgowego w RybnikuSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP626516-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa środowiska sieciowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626415-N-20192019-11-222019-12-04PNOAktualizacja aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626394-N-20192019-11-222019-12-02PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP626325-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTARCZENIE POLEASINGOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - 60 SZTUKSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP626301-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w MinikowieKUJAWSKO—POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIEMinikowo
BZP626296-N-20192019-11-222019-12-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”GMINA POŁANIECPołaniec
BZP626270-N-20192019-11-222019-12-06PNOKompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.GÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP626129-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i drukarek na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na części: Część I: dostawa 31 drukarek Część II: dostawa 20 komputerówWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626063-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP625953-N-20192019-11-222019-12-02PNO„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 14 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14Warszawa
BZP625869-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup komputerów AIOMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BEMOWOWarszawa
BZP625787-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa/zakup macierzyKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP625127-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP623826-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED551199-20192019-11-212019-12-30PNOModernizacja systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. TelekomunikacjiSKARB PAŃSTWA, URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP626225-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Siedlce, Gmina Korzenna w ramach realizacji Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP626224-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP626212-N-20192019-11-212019-11-29PNODoposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP626201-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą) kompatybilnej z macierzą, którą posiada Zamawiający, dysków twardych oraz usługa montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą w siedzibie Zamawiającego w podziale na dwie częściMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP626196-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa notebooków, tabletów, smartfonów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP626175-N-20192019-11-212019-12-03PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP626115-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego na rzecz Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 34SĄD REJONOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP626082-N-20192019-11-212019-11-29PNO„DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE ”POWIAT LUBELSKILublin
BZP626072-N-20192019-11-212019-12-02PNOZakup i dostawa komputera przenośnego, komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do kopert na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP626040-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAPiotrków Trybunalski
BZP626011-N-20192019-11-212019-11-28PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP625965-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu elektronicznego do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIENowe Miasto Lubawskie
BZP625908-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP625877-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa oprogramowania muzycznego oraz sprzętu muzycznego i komputerowego dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP625861-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki RzeszowskiejPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP625859-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP625833-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii – sprzęt komputerowySZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP625767-N-20192019-11-212019-11-29PNO„Dostawa wyposażenia do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, przy ul. Sanguszków 28A”CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ—ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJTarnów
BZP625762-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP625758-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP625754-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIEURZĄD GMINY GRABICAGrabica
BZP625726-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKUGdańsk
BZP625633-N-20192019-11-212019-12-06PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP625512-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625485-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 11 sztuk polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625474-N-20192019-11-212019-11-29PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP625431-N-20192019-11-212019-12-02PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625373-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy SkępeMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP625156-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP624803-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624407-N-20192019-11-212019-12-05PNOPrzebudowa świetlicy wiejsciej w miejscowości Stary KrzeskWÓJT GMINY ZBUCZYNZbuczyn
BZP624214-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa i wdrożenie klastra serwerowegoPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP622899-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP622704-N-20192019-11-212019-11-29PNORozbudowa systemu postprodukcji filmów i seriali oraz zakup korekcyjnego systemu montażu nieliniowegoTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED550535-20192019-11-202019-11-25PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
TED549879-20192019-11-202019-12-30PNOUsługa program. pol. na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu systemu rozszerzającego system USOS/USOSweb w zakr. obsługi akademików i hoteli asyst. i zakup urządzeń wspierających działanie systUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED549046-20192019-11-202019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO—GEODEZYJNYCH IM. S. W. BRYŁYBiałystok
TED548980-20192019-11-202019-12-23PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń do drukowania, sprzętu audiowizualnego, akcesoriów komputerowych, kamer, tabletów i zestawów do prototypowaniaCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED548962-20192019-11-202020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP625453-N-20192019-11-202019-12-04PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP625432-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa mobilnego sprzętu informatykiJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP625405-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP625402-N-20192019-11-202019-11-28PNOdostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie MazowieckiejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRawa Mazowiecka
BZP625384-N-20192019-11-202019-11-28PNOZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCIAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
BZP625348-N-20192019-11-202019-11-29PNOCRZP/219/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 15UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP625295-N-20192019-11-202019-11-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oprogramowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited. (Nr sprawy: 80.272.409.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP625271-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa 32 szt.zestawów komputerowych - KC-zp.272-772/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP625218-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa i wdrożenie Platformy VDC”WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJWarszawa
BZP625188-N-20192019-11-202019-11-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625182-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP625179-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa rejestratorów leśniczego (smartfonów) współpracujących z aplikacją Leśnik+ wraz drukarką termiczną w ramach projektu „Technik leśnik – kwalifikacje na start”TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP625158-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A.Działdowo
BZP625148-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP625137-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w GliwicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP625135-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego na potrzeby placówki "Senior+" w Sokółce w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I " Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior + " oraz na dostawę telewizora plazmowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce finansowanego ze środków własnychZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP625100-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa wyposażenia do sal dydaktycznychTECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP625046-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCHGdańsk
BZP624996-N-20192019-11-202019-11-28PNODoposażenie bazy dydaktycznej szkółURZĄD GMINY W ZAŁUSKACHZałuski
BZP624967-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
BZP624965-N-20192019-11-202019-11-28PNOŚwiadczenie usług polegających na konserwacji i serwisowaniu/naprawach systemów zabezpieczenia i instalacji przeciwpożarowej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w podległych jej prokuraturach rejonowychPROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP624959-N-20192019-11-202019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”GMINA WIŃSKOWińsko
BZP624926-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP624854-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w RadziejowiePOWIAT RADZIEJOWSKIRadziejów
BZP624610-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP624567-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa komputerów przenośnych dla Jednostek OrganizacyjnychUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP624507-N-20192019-11-202019-11-29PNODostawa i montaż zasilacza UPS do obiektu Oddziału Okręgowego NBP w KrakowieNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP624417-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup urządzeń drukujących dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w GliwicachCENTRUM ONKOLOGII—INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP624122-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP623654-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa notebooków 12,5"UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP623031-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa serwerów i macierzy dyskowychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
TED546550-20192019-11-192019-12-20PNODostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED546535-20192019-11-192019-12-20PNODstawa komputera przenośnego typu notebook dla WIMiIP. KC-zp.272-723/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED546463-20192019-11-192019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAMUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED546369-20192019-11-192019-12-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów Elektronicznych, Instytutu Informatyki, Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki oraz Instytutu Automatyki i Informatyki StosowanejPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP624709-N-20192019-11-192019-11-27PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP624704-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: monitorów interaktywnych, komputerów przenośnych, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektorów, cyfrowego aparatu fotograficznego, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. H. CH. ANDERSENA W ŁODZIŁódź
BZP624697-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRzPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624664-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica Duża.GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP624645-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu ściany wizyjnej wraz z jej montażem i uruchomieniemLUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP624638-N-20192019-11-192019-11-27PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 monitorów przystosowanych do pracy ciągłej w systemie CCTV na potrzeby Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MaiusUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP624573-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz II.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624563-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP624532-N-20192019-11-192019-11-27PNO„Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”GMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP624482-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w celu realizacji zajęć w ramach projektu pn.: „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szklono- Wychowawczym w Bełchatowie. Zamówienie realizowane przez Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY W BEŁCHATOWIE IM. GEN. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOBełchatów
BZP624466-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup sprzętu komputerowego, projektor multimedialny, niszczarkaPOWIAT ŚWIEBODZIŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEŚwiebodzin
BZP624301-N-20192019-11-192019-11-27PNOUtworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ – Zakup i dostawa wyposażenia – Sprzęt RTV/ICTGMINA SIEDLCESiedlce
BZP624284-N-20192019-11-192019-11-27PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych oraz sprzętu do przesyłu danych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP624281-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP624267-N-20192019-11-192019-11-27PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIGdańsk
BZP624229-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP624210-N-20192019-11-192019-11-28PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIASTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624181-N-20192019-11-192019-11-29PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 4 częściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP624155-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu ICT do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SiedlcachGMINA SIEDLCESiedlce
BZP624152-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz oświetleniowego dla Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP624146-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego i projektorów cyfrowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP624084-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP624083-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego i tonerówFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP623890-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP623604-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa urządzeń i oprogramowania do budowy stanowiska testowania SystemówTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP623466-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP623310-N-20192019-11-192019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP617255-N-20192019-11-192019-11-28PNOZapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki na okres 36 miesięcy.CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP611491-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we WrocławiuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED544028-20192019-11-182019-12-19PNODostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektuPABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Pabianice
TED544025-20192019-11-182019-11-29PNODostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED543947-20192019-11-182019-12-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED543883-20192019-11-182019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja IV/II/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED543810-20192019-11-182019-12-20PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach umowy ramowejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP624079-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa laptopów wraz z wyposażeniemINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP624063-N-20192019-11-182019-11-26PNORozbudowa macierzy dyskowej NetappCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623961-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa jednostek komputerowych dla potrzeb poradni Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej i Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w LublinieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLublin
BZP623946-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa wyposażenia dla Straży GranicznejŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP623918-N-20192019-11-182019-11-26PNOZP/72/2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem celem dostosowanie systemu do e-usług w służbie zdrowia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w ŁodziWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP623891-N-20192019-11-182019-11-26PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP623876-N-20192019-11-182019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów, monitora, macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 4: Dostawa komputera wraz z monitorem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGIIWrocław
BZP623868-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego, biurowego, multimedialnego, edukacyjnego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wisznia Mała oraz jednostek oświatowychGMINA WISZNIA MAŁAWisznia Mała
BZP623810-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP623797-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w ŁodziIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIŁódź
BZP623773-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski”,URZĄD MIEJSKI W PIASKACHPiaski
BZP623762-N-20192019-11-182019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i biurowegoCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP623752-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego do rozbudowy sieci informatycznejWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYOlsztyn
BZP623746-N-20192019-11-182019-11-27PNODostawa drukarek 3D. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/121/DMPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP623710-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnychSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623705-N-20192019-11-182019-11-26PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP623696-N-20192019-11-182019-11-28PNODOSTAWA URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGOWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP623571-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020 oraz materiałów dydaktycznych (drobnego wyposażenia) dla uczniów do realizacji zajęćPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP623566-N-20192019-11-182019-11-27PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623513-N-20192019-11-182019-11-26PNOINOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEKARKONOSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE U ERAZMA I PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP623339-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup sprzętu komputerowego oraz sieciowego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP623263-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego do wybranych jednostek powiatu nowotarskiego.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP623111-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 częściPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP623039-N-20192019-11-182019-11-27PNOCRZP/213/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 14UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP622689-N-20192019-11-182019-11-26PNO„Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP622579-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach"GMINA WIĘCBORKWięcbork
BZP622469-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w RadomiuPOWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIURadom
BZP621508-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP621283-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP623478-N-20192019-11-162019-11-26PNODostawa wygrzewarki do papieru pęczniejącego i papieru pęczniejącegoOŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
BZP623476-N-20192019-11-162019-11-26PNODostawa drukarki brajlowskiej graficznejOŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED541533-20192019-11-152019-12-18PNODostawa 3 szt. jednostek centralnych komputerów – KC-zp.272-727/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED541482-20192019-11-152019-12-18PNODostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP623414-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściachBIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKAWarszawa
BZP623375-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa specjalistycznych monitorów interaktywnych wraz ze statywami, dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP623368-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Up-grade” do najnowszej wersji oprogramowania Vicon Nexus 2.9.2. wraz z dostawą komputera oraz przeszkoleniem min 3 pracowników z jego obsługi.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP623300-N-20192019-11-152019-11-26PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP623289-N-20192019-11-152019-11-25PNOdostawa 2 szt. komputerów przenośnych (laptopów) - KC-zp. 272-744/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP623234-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w ŁodziSĄD REJONOWY DLA ŁODZI—WIDZEWA W ŁODZIŁódź
BZP623216-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGDGMINA MYSŁAKOWICEMysłakowice
BZP623204-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu komputerowegoSZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP623202-N-20192019-11-152019-11-25PNOZP-2380-342-37/2019 Zakup i dostawę akcesoriów komputerowych dla KMP/KPP oraz wydziałów KWP w KatowicachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACHKatowice
BZP623173-N-20192019-11-152019-11-25PNO” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP623118-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w GdańskuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP623073-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWrWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP623071-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w WarszawieINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP623067-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP622952-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa systemu szkoleniowego do interpretacji i analizy obrazuSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP622938-N-20192019-11-152019-11-22PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w GdańskuURZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP622932-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku Dworca PKP w SkawinieURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP622889-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby administracji, dydaktyki oraz badań naukowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP622858-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, Wifi, przełączników, oprogramowania, dysku sieciowego NAS oraz UPS'ów na potrzeby Jednostek Podległych oraz Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP622847-N-20192019-11-152019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu ,, Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach działania 8.4 RPO WZ 2014-2020GMINA SIANÓWSianów
BZP622793-N-20192019-11-152019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz drukarek i skaneraUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP622439-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w CierpicachGMINA WIELKA NIESZAWKAWielka Nieszawka
BZP622359-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa serwera, sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz urządzeń peryferyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP622321-N-20192019-11-152019-11-25PNOSukcesywna dostawa notebooków oraz urządzeń wielofunkcyjnych - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP622268-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa macierzy dyskowej, części serwerowych i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją systemówPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP621436-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Bliżej rynku pracy”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
TED539288-20192019-11-142019-11-28PNODostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED539169-20192019-11-142019-12-18PNODostawa dwóch zestawów pomiarowych dla WGGiOŚ, KC-zp.272-724/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP622795-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w MarianowieZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP622788-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP622776-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz RTV do Centrum Zdrowia PsychicznegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJHajnówka
BZP622752-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa macierzy dyskowychMIASTO RYBNIKRybnik
BZP622699-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa materiałów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych z ochroną powietrzaWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP622561-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa komputera przenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP622539-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych.INSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP622511-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP622505-N-20192019-11-142019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ŚODR Modliszewice.ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskie
BZP622491-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP622458-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i Rady Osiedla - zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażeniaGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP622444-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektów pn.: -”Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, -”Zawody przyszłości”, -” Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”, -”Mój dom – moje miejsce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP622387-N-20192019-11-142019-11-25PNODostawa laptopów, oprogramowania i innego sprzętu dla Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej w ramach projektu „DOBRY START – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska”PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEKomarówka Podlaska
BZP622377-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”GMINA OLESZYCEOleszyce
BZP622358-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP622346-N-20192019-11-142019-11-22PNOModernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danychZARZĄD POWIATU W RYBNIKURybnik
BZP622265-N-20192019-11-142019-11-22PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIEGMINA LUBINLubin
BZP622194-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa i montaż nowych serwerów, macierzy dyskowej, zasilacza awaryjnego i niezbędnego oprogramowania wraz z migracją systemu radiologicznego ze starych serwerów do środowiska wirtualnego.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP622178-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach projektu pn.: ”Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP622151-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa komputerów przenośnych i typu All in OneOŚRODEK ROZWOJU EDUKACJIWarszawa
BZP621893-N-20192019-11-142019-11-22PNOdostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP621826-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP621285-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w PoznaniuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP621269-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa 11 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” realizowanego w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP620903-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę płyt DVD R.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP620449-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego oraz aparatów fotograficznych, kamery i akcesoriów wideo w ramach projektu Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP619756-N-20192019-11-142019-11-25PNODostawa wraz z montażem dysków w celu rozbudowy macierzy Hitachi Vantara VSP G600 posiadanej przez Bibliotekę Narodową w WarszawieBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP618528-N-20192019-11-142019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED537161-20192019-11-132019-11-25PNODostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED537145-20192019-11-132019-12-16PNODostawa 1 szt. zestawu specjalnego komputera stacjonarnego dla WEiPAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED537072-20192019-11-132019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
TED537068-20192019-11-132019-12-16PNODostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriamiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED537067-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED537059-20192019-11-132019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”GMINA TARNOWSKIE GÓRYTarnowskie Góry
TED537030-20192019-11-132019-11-25PNOZakup i dostawa urządzeń drukującychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA BIAŁOŁĘKAWarszawa
BZP622086-N-20192019-11-132019-11-22PNO„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”POWIAT SŁUPECKISłupca
BZP622076-N-20192019-11-132019-11-21PNOWyposażenie pracowni multimedialnejPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIEGniezno
BZP622028-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i narzędzi dla Urzędu Miejskiego w WadowicachGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP622007-N-20192019-11-132019-11-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP622006-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na MazowszuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP621974-N-20192019-11-132019-11-21PNOdostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP621956-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP621953-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa laptopów oraz monitora na potrzeby Starostwa, PCPR oraz Placówki Opiekuńczo-WychowawczejPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP621938-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz dostawa klawiatur i myszy do komputerówZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIENysa
BZP621864-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP621850-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowegoPREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP621754-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa komputerów i monitorów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w ŁodziZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10Łódź
BZP621752-N-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP621746-N-20192019-11-132019-11-20PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP621673-N-20192019-11-132019-11-22PNOLIVe!-program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIKGMINA LIWWęgrów
BZP621671-N-20192019-11-132019-11-22PNOZintegrowany system medyczny dla pracowni RTG w szpitalu w ŻaganiuPOWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP621576-N-20192019-11-132019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP621567-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa sprzętu informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP621457-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa wyposażenia informatycznego laboratorium - KC-zp.272-763/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP621146-N-20192019-11-132019-11-21PNO„Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, peryferyjnego, fotograficznego na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AG/18-004 pn. „Akademia kompetencji i umiejętności” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP621126-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej Overland Tandberg NEOs T24 wraz z taśmami LTO dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP620965-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP620441-N-20192019-11-132019-11-21PNONa dostawę z montażem i wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w LublinieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP620140-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki)GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP620019-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i ElektronikiUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP618613-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu: macierzy z wdrożeniem oraz serweraPOWIATOWY URZĄD PRACYPiła
BZP618301-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa dysków SSD i oprogramowania systemowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED534542-20192019-11-122019-12-17PNOZakup przestrzeni dyskowej na potrzeby projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów PublicznychTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED534490-20192019-11-122019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek AGH – KC-zp.272-748/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED534473-20192019-11-122019-12-13PNOZakup i dostawa systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznegoINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED534444-20192019-11-122019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED534424-20192019-11-122019-12-13PNODostawa drukarki do obsługi ELS i ELD, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 3DPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED534394-20192019-11-122019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem do edytowania plików pdf dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED534361-20192019-11-122019-12-13PNOZakup przełączników sieciowych do połączenia środowiska serwerów kasetowychZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP621454-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSAOstróda
BZP621432-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem i osprzętem, instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami oraz wyposażenia nagłośnieniowo-oświetleniowegoSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP621425-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie- postępowanie II.GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP621377-N-20192019-11-122019-11-20PNOSprzedaż wraz z dostawą drukarek i skanerów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP621354-N-20192019-11-122019-11-20PNODOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIEGRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP621275-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu informatycznego dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP621266-N-20192019-11-122019-11-19PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP621262-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP621216-N-20192019-11-122019-11-20LELDostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP621198-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa komputerów, laptopów i telewizorówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP621180-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawa wyposażenia spedytorskiego jako pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP621167-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa macierzy i przełączników dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP621154-N-20192019-11-122019-11-20PNO„Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”.MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP621134-N-20192019-11-122019-11-19PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP621070-N-20192019-11-122019-11-21PNO2019_13_Dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP621030-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w BiałymstokuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP621015-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP620990-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa” – Grant realizowany w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.GMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP620984-N-20192019-11-122019-11-20PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP620980-N-20192019-11-122019-11-25PNOModernizacja pomieszczeń kawiarni wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem systemu Call Center w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP620961-N-20192019-11-122019-11-20PNODostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania ŚwiataURZĄD GMINY KLUCZEKlucze
BZP620773-N-20192019-11-122019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego tj. podzespoły bazowe, akcesoria komputerowe i inneSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP620635-N-20192019-11-122019-11-20PNOWyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP620196-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu TIK ( Technologie Informacyjno – Komunikacyjne ) w ramach zadania pn.: "Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w sprzęt TIK”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTARawa Mazowiecka
BZP619068-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup sprzetu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP617284-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa dysków twardych dla Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED532663-20192019-11-112019-11-22PNOZakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 m-cy w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług ..MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED532157-20192019-11-112019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED532148-20192019-11-112019-11-22PNODostawa 130 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem – KC-zp.272-753/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED532114-20192019-11-112019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego [6 części]UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED529615-20192019-11-082019-12-13PNODostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki WojennejAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED529572-20192019-11-082019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED529560-20192019-11-082019-12-11PNOSprzedaż i dostarczenie zestawów komputerowych DP.2301.55.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP620888-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa komputerów All In One i laptopów dla Sądu Okręgowego w ŁodziSĄD OKRĘGOWY W ŁODZIŁódź
BZP620874-N-20192019-11-082019-11-19PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VRUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP620837-N-20192019-11-082019-11-18POGDostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP620770-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa elektronicznych wokand na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP620764-N-20192019-11-082019-11-18PNOZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH,TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH, AKCESORIÓW TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU DLA POTRZEB JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIESzczecin
BZP620759-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup komputerów All-In-One oraz monitorów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w ŁodziSĄD REJONOWY DLA ŁODZI—ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZIŁódź
BZP620747-N-20192019-11-082019-11-19PNOSprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP620730-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP620706-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJWłodawa
BZP620698-N-20192019-11-082019-11-19PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadaniaCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP620660-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP620617-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10.URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP620574-N-20192019-11-082019-11-19PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 14 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP620569-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa macierzy i przełączników FC dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w podziale na 2 części.URZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP620545-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa wyposażenia Domu Seniora w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w TarnobrzeguPREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP620540-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa interfejsów sieciowych i kabli światłowodowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w KrakowieSĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIEKraków
BZP620520-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Wydział Geodezji.POWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP620477-N-20192019-11-082019-11-22PNOdostawa sprzętu laboratoryjnego i drukarki 3D dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu: „INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”, nr POWR.03.02.00-00-I023/17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 częściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP620457-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Morskiego w SzczecinieDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIESzczecin
BZP620455-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawę sprzętu informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w WarszawieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP620406-N-20192019-11-082019-11-18PNOWydajny system analizy Malware - rozszerzenie segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-751/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP620371-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa tablic interaktywnych wraz z głośnikami i rzutnikami do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w SławoborzuPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKISławoborze
BZP620370-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem do Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-27/WZŻ/2019WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP620336-N-20192019-11-082019-11-21PNOCRZP/201/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 13UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP620296-N-20192019-11-082019-11-20PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP620281-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa notebooków uniwersalnychCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP620250-N-20192019-11-082019-11-18PNODoposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA KASPROWICZAJelcz-Laskowice
BZP620226-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadańGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP620125-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz terminali mobilnychŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGOKielce
BZP620067-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Narodowego Muzeum Morskiego w GdańskuNARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP619821-N-20192019-11-082019-11-20PNO"Dostawa wyposażenia do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie"GMINA TRZEBIATÓWTrzebiatów
BZP619439-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, sprzętu dydaktycznego oraz dostawę wraz z montażem i uruchomieniem ściany wizyjnej na potrzeby Krajowej Szkoły SkarbowościKRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCIWarszawa
BZP618365-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP613015-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie.CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
TED527126-20192019-11-072019-12-11PNODostawa 3 sztuk laptopów dla WIEiT – KC-zp.272-743/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED527122-20192019-11-072019-12-11PNODostawa komputerów przenośnych dla WIMiR. KC-zp.272-729/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED527001-20192019-11-072019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
BZP620190-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa profesjonalnego sprzętu komputerowego na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w BiałymstokuOPERA I FILHARMONIA PODLASKA – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU IM. STANISŁAWA MONIUSZKIBiałystok
BZP620185-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP620183-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego: część I: dostawa stacjonarnego sprzętu komputerowego; część II: dostawa przenośnego sprzętu komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP620162-N-20192019-11-072019-11-18PNOWyposażenie Domu Po0mocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO-WD 2014-2020. Nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIEWołów
BZP620152-N-20192019-11-072019-11-14PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIEURZĄD GMINY GRABICAGrabica
BZP620136-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu i urządzeń komuterowych z oprogramowaniemBIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII – OLSZÓWKA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP620121-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa sprzętu medycznego do laboratorium i na blok operacyjny Szpitala SP ZOZ ŁasinSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWAŁasin
BZP620104-N-20192019-11-072019-11-15PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP620093-N-20192019-11-072019-11-15PNOZakup komputerów dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP620069-N-20192019-11-072019-11-18PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!”ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP620059-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 18 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP620002-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP619970-N-20192019-11-072019-11-15PNO„Sprzedaż i dostawa serwerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Końskowola”.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP619969-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020GMINA JEMIELNICAJemielnica
BZP619959-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa dysków dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP619929-N-20192019-11-072019-11-19PNODostawa sprzętu serwerowego - z podziałem na trzy częściAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619913-N-20192019-11-072019-11-15PNOZakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii – sprzęt komputerowySZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP619869-N-20192019-11-072019-11-19PNOZaprojektowanie i wdrożenie scentralizowanego dostępu do zasobów, aplikacji i systemów IT dla pracowników i studentów ChAT w ramach projektu: "CHAT przyszłości" nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP619802-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu informatycznego do budowy struktury teleinformatycznej na potrzeby Krakowskiego Biura FestiwalowegoKRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWEKraków
BZP619791-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP619757-N-20192019-11-072019-11-18PNOSukcesywna dostawa standardowego sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP619716-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP619699-N-20192019-11-072019-11-21PNODostawa sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEPiotrków Trybunalski
BZP619597-N-20192019-11-072019-11-21PNODostawa 2 interaktywnych urządzeń projekcyjnych wraz z montażem i tablicy interaktywnej wraz z montażem w ramach projektu „Healthy Boost – współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” w ramach Programu INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP619250-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa skanerów i drukarek dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619238-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwerówUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP616743-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych MifareMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP619582-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa stacjonarnej drukarki 3D do drukowania modeli jednostek pływającychZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP619550-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Usługa rozbudowy i utrzymania systemu do umawiania i prowadzenia konsultacji online”INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁAWarszawa
BZP619530-N-20192019-11-062019-11-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP619472-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu informatycznego – modernizacja serwerowni.MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP619444-N-20192019-11-062019-11-14PNO"Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego”POWIAT LIDZBARSKILidzbark Warmiński
BZP619428-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn.: " Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie ".GMINA MIASTO SOCHACZEWSochaczew
BZP619417-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP619409-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego, biurowego, konsoli do gry na potrzeby Świetlicy ŚrodowiskowejŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAOstrowiec Świętokrzyski
BZP619405-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa urządzeń mobilnych, pomiarowych i peryferii komputerowych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP619379-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZUSandomierz
BZP619367-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa, zainstalowanie i skonfigurowanie macierzy dyskowej typu All FlashMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP619359-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” - zakup i dostawa sprzętu ICT/AGDGMINA BISZTYNEKBisztynek
BZP619347-N-20192019-11-062019-11-15PNOZakup sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIŁódź
BZP619337-N-20192019-11-062019-11-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.29.2019)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP619297-N-20192019-11-062019-11-15PNORozbudowa potencjału dydaktyczno-szkoleniowego Pracowni Cyberbezpieczeństwa II.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP619251-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.POWIAT JASIELSKIJasło
BZP619245-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP619223-N-20192019-11-062019-11-14PNOPoprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan - doposażenie pracowni przedmiotowych – dostawa sprzętu ITGMINA KOŚCIANKościan
BZP619163-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DLA DZIELNICY REMBERTÓWWarszawa
BZP619118-N-20192019-11-062019-11-14PNOzamoiwienie na dostawę komputerów i in. do AŚ w KrakowieARESZT ŚLEDCZYKraków
BZP619081-N-20192019-11-062019-11-15PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – II PostępowaniePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP619042-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnychMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP619041-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa komputera przenośnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentóww dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska”w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP619022-N-20192019-11-062019-11-14PNOSprzedaż i dostawa 11 sztuk polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP618967-N-20192019-11-062019-11-14PNODOSTAWA/OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA/APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN MIEJSCA ZBRODNI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) WRAZ Z DOSTAWĄ DEDYKOWANEGO SPRZĘTU VR DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP618762-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP618538-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa i instalacja sprzętu teletechnicznego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum NGO w Środzie Śląskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową drogi Al. J. Korczaka”GMINA I MIASTO ŚRODA ŚLĄSKAŚroda Śląska
BZP618473-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa zestawów komputerowych pozwalających na zastąpienie licencji VDAURZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP618310-N-20192019-11-062019-11-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021.URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP612939-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP612441-N-20192019-11-062019-11-15PNODoposażenie sal matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i KajetanówGMINA ZAGNAŃSKZagnańsk
BZP612363-N-20192019-11-062019-11-15PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę serwerów kasetowych z oprogramowaniem systemowym.GMINA MIASTA RADOMIARadom
TED522159-20192019-11-052019-11-18PNODostawa zintegrowanej platformy sprzętowej i oprogramowania wraz z świadczeniem usług asysty technicznejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED522143-20192019-11-052019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED522134-20192019-11-052019-12-06PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCHKatowice
TED522075-20192019-11-052019-12-05PNO„Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED521968-20192019-11-052019-12-06PNOSukcesywna dostawa notebookówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED521866-20192019-11-052019-12-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, multimedialnego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu ,,Dźwignia kariery"GMINA MIASTA RADOMIA—URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
BZP618963-N-20192019-11-052019-11-18PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego, mieszczącego się przy ul. Przyrynek 9 w WarszawieZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGOWarszawa
BZP618946-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa drukarek do pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy właściwe dla danego zawodu w Zespole Szkół przy Teatralnej w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie PilskimPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP618911-N-20192019-11-052019-11-14PNODOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH DLA POTRZEB PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALEPODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOBoguchwała
BZP618883-N-20192019-11-052019-11-13PNOSprzedaż wraz z dostawą laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP618845-N-20192019-11-052019-11-15PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora hemodynamicznego, materaca zmiennociśnieniowego i głowicy Convex.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP618835-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby realizacji projektu CybernastolatekCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJDąbrowa Chełmińska
BZP618817-N-20192019-11-052019-11-13PNO"Dostawa stanowiska do badań numerycznych dla Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP618808-N-20192019-11-052019-11-14PNOZakup i dostawa części oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP618807-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa urządzeń drukujących i komputerowych, w tym części 1-5SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCHRacibórz
BZP618768-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa wyposażenia do pomieszczeń Klubu Seniora w Kłecku, Klubu Seniora w Działyniu i Dziennego Domu Pomocy w KłeckuGMINA KŁECKOKłecko
BZP618748-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa PiłsudskiegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP618665-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica DużaGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP618628-N-20192019-11-052019-11-14PNOModernizacja i doposażenie Pracowni Systemów SatelitarnychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP618596-N-20192019-11-052019-11-18PNOZakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczo – biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarekZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJDąbrowa Tarnowska
BZP618586-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa akcesoriów, części oraz peryferii komputerowych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618584-N-20192019-11-052019-11-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Piaskach”ZESPÓŁ SZKÓŁPiaski
BZP618559-N-20192019-11-052019-11-13PNOZakup 13 (trzynastu) zestawów do odczytywania danych rejestratorów zdarzeń (EDR) z różnych sterowników pojazdów mechanicznych wraz z oprogramowaniem, licencją oraz szkoleniem, na potrzeby jednostek Policji w krajuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP618520-N-20192019-11-052019-11-13PNOZakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w OpocznieSĄD OKRĘGOWYPiotrków Trybunalski
BZP618519-N-20192019-11-052019-11-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego do szkół Powiatu Gliwickiego w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”POWIAT GLIWICKIGliwice
BZP618508-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP618489-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem dla CBŚP oraz BSWP.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIGorzów Wielkopolski
BZP618389-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP618321-N-20192019-11-052019-11-14PNO„Dostawa pamięci RAM wraz z montażem i testami kompatybilności.”ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
BZP618127-N-20192019-11-052019-11-14PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZETU ITGMINA PRUSZCZ GDAŃSKIPruszcz Gdański
BZP618060-N-20192019-11-052019-11-14PNOZakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.MIASTO ZABRZEZabrze
BZP618030-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618019-N-20192019-11-052019-11-26PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP617960-N-20192019-11-052019-11-13PNOZakup i dostawa komputera z oprogramowaniem w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
BZP617956-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu BadawczegoPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP617903-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMawareURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP617880-N-20192019-11-052019-11-13PNOSukcesywne dostawy artykułów biurowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP617868-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP617834-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP617510-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Krajowej Infromacji SkarbowejKRAJOWA INFORMACJA SKARBOWABielsko-Biała
BZP617368-N-20192019-11-052019-11-18PNODostawa do siedziby Zamawiającego klastra obliczeniowego do analizy sygnałów symulacji numerycznych i przechowywania danych.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
TED519586-20192019-11-042019-11-15PNODostawa klastra wirtualizacyjnego wraz z systemem kopii zapasowych zamawianego na potrzeby realizowanego przez PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Stawiamy na Rozwój ZintegrowanyPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED519512-20192019-11-042019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
TED519499-20192019-11-042019-12-05PNODostawa komputerów stacjonarnych - 2 szt. dla WIMiC - KC-zp.272-653/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED519495-20192019-11-042019-12-05PNODostawa 1 sztuki macierzy dyskowej oraz 78 sztuk zestawów komputerowych dla WIMiIIP - KC-zp.272-711/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED519449-20192019-11-042019-12-05PNOStanowisko do projektowania i badań symulacyjnych nieliniowych metamateriałów sprężystych dla WIMiR. KC-zp.272-732/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP618347-N-20192019-11-042019-11-11PNO51/ZPN/19 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP618261-N-20192019-11-042019-11-12PNOWyposażenie warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - komputeryPOWIAT SULĘCIŃSKISulęcin
BZP618246-N-20192019-11-042019-11-13PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP618209-N-20192019-11-042019-11-14PNOZakup, dostawa oraz montaż sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do Przedszkola Nr 1 we Władysławowie, przy ul. Drogowców 1GMINA WŁADYSŁAWOWOWładysławowo
BZP618198-N-20192019-11-042019-11-14PNOZakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej GórzeŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZEStąporków
BZP618138-N-20192019-11-042019-11-13PNOZestawy komputeroweSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP618082-N-20192019-11-042019-11-12PNO„Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz TIK w Gminie Dźwierzuty”GMINA DŹWIERZUTYDźwierzuty
BZP618066-N-20192019-11-042019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA GOLUB—DOBRZYŃGolub-Dobrzyń
BZP618022-N-20192019-11-042019-11-12PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA STUDIA TELEWIZYJNEGO, DOPOSAŻENIA STUDIA RADIOWEGO, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNTCH DO CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I INFORMACJI NAUKOWEJ, SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO I KOMUNIKACYJNEGO DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDIÓW UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP617907-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP617895-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP617855-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0015/18-00 pn. „Poszerzamy kadr”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODYŁódź
BZP617842-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz wdrożenie e-usług"OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP617666-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa macierzy dyskowej i serweraOŚRODEK ROZWOJU EDUKACJIWarszawa
BZP617649-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP617421-N-20192019-11-042019-11-14PNOdostawa drukarek, skanerów oraz urzadzeń wielofunkcyjnychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP617193-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa macierzy wraz z serwisem posprzedażnym w okresie gwarancji.ZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP616548-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów powszechnychURZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP617840-N-20192019-11-032019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED518546-20192019-10-312019-12-05PNOModernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED518537-20192019-10-312019-12-03PNORozbudowa środowisk testowo-rozwojowych i BW SAP HANA w PGNiG S.APOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED515616-20192019-10-312019-12-05PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu " Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED515527-20192019-10-312019-12-04PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGORzeszów
TED515473-20192019-10-312019-12-03PNODostawa drukarki do technologii DLP (Digital Light Processing)DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.Wrocław
TED515417-20192019-10-312019-12-03PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę cyfrowych nośników danych - dyski HDD oraz płyty BDRCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED515414-20192019-10-312019-12-03PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED515367-20192019-10-312019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED515242-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP617823-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup i dostawa wyposażeniaPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 P.N. AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP617811-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” oraz „Akademia kluczowych kompetencji II”GMINA WÓLKALublin
BZP617798-N-20192019-10-312019-11-07PNO„Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEKędzierzyn-Koźle
BZP617788-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP617776-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych oraz urządzeń informatycznych i multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Filipowie”SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIEFilipów
BZP617730-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”GMINA KOTLAKotla
BZP617724-N-20192019-10-312019-11-07PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”GMINA LUBINLubin
BZP617710-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa wyposażenia do Publicznego Żłobka w Gminie Praszka w ramach programu „Maluch +” 2019GMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP617704-N-20192019-10-312019-11-07PNODostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa oraz Placówki Opiekuńczo - WychowawczejPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP617690-N-20192019-10-312019-11-08PNO„Dostawa systemu zintegrowanej łączności radiowej dla wybranych stanowisk kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
BZP617648-N-20192019-10-312019-11-12PNOZakup 12 dysków do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej.GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP617628-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP617573-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania serwerami wirtualnymi wraz ze wsparciem technicznymZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP617561-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i montaż macierzy oraz rozbudowa istniejącej macierzy.WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z O.O.Gorzów Wielkopolski
BZP617539-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowegoGMINA SUCHY LASSuchy Las
BZP617487-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa półki dyskowej wraz z licencją na rozszerzenie wsparcia technicznego producenta dla użytkowanej macierzy dyskowej.GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP617477-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP617436-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 3 zadania, Zadanie Nr 1 Dostawa komputerów (fabrycznie nowe z gwarancją) typu ALL IN ONE. Zadanie Nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie Nr 3 Dostawa oprogramowaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP617429-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP617370-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP617355-N-20192019-10-312019-11-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP617247-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa wyposażenia do szkolnych pracowni nauki zawodu dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie oraz dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu pt. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość”ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGOWyszków
BZP617238-N-20192019-10-312019-11-08PNO” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP617225-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i RekreacjiMIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYPoznań
BZP617210-N-20192019-10-312019-11-08PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP617192-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa dwóch sztuk napędu biblioteki LTO8.ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIASzczecin
BZP617184-N-20192019-10-312019-11-22PNOwynajem torów ośmiotorowych na Mistrzostwa Świata w kręglach klasycznych w obiekcie OSiR Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP617181-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP617168-N-20192019-10-312019-11-08PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP617156-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa zestawów komputerowych z moniotorem ciekłokrystalicznymINSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGIIWarszawa
BZP617154-N-20192019-10-312019-11-08PNOWymiana serwerów dla systemów bezpieczeństwa dla SRK S.A. KWK „MAKOSZOWY” 2019r.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP617105-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP616982-N-20192019-10-312019-11-08PNOCRZP/199/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 12UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP616871-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP616702-N-20192019-10-312019-11-08PNORozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w OleśnicySAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJOleśnica
BZP616659-N-20192019-10-312019-11-08PNOUtworzenie pracowni hotelarskiej dla potrzeb kształcenia praktycznego studentów kierunku hotelarstwo i animacja czasu wolnego.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP616287-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w KatowicachWOJEWÓDZKI URZĄD PRACYKatowice
BZP616236-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowegoZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU—PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKIKraków
BZP616235-N-20192019-10-312019-11-14PNOUsługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z usługą utrzymania ciągłości wydruku na potrzeby departamentów wdrażających RPO [OP-IV.272.93.2019.LK]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP616125-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup wraz z dostarczeniem komputerów typu All In One oraz komputerów osobistychCENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP615664-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputery, laptopy, monitory, projektory, oprogramowanie biurowe)SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT ELEKTROTECHNIKIWarszawa
BZP615218-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa fabrycznie nowych wkładek oraz kabli światłowodowych.SĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP615128-N-20192019-10-312019-11-08PNOdostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
TED513673-20192019-10-302019-12-02PNOUruchomienie oraz obsługa programu Katowicka Karta MieszkańcaMIASTO KATOWICEKatowice
TED512769-20192019-10-302019-11-29PNODostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznymAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
TED512766-20192019-10-302019-12-02PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lataGMINA LUBLINLublin
TED512763-20192019-10-302019-12-05PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie punktu alarmowo–dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa ToruńNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
TED512720-20192019-10-302019-11-14PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED512707-20192019-10-302019-12-02PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich (3 części)UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED512693-20192019-10-302019-12-03PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP617088-N-20192019-10-302019-11-08PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica" dla szkół we WrocławiuSZKOŁA PODSTAWOWA NR66 IM. ZBIGNIEWA HERBERTAWrocław
BZP617064-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej OPI PIBOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP617045-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa monitorów i skanera dokumentów10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP617043-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa półki dyskowej w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP617041-N-20192019-10-302019-11-15PNODostawa zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz Extanderów HDMI dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZLUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAZielona Góra
BZP617018-N-20192019-10-302019-11-07PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MONITORÓW INTERAKTYWNYCHAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP616990-N-20192019-10-302019-11-12PNODostawa sprzetu komputerowegoMUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCUSierpc
BZP616961-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP616938-N-20192019-10-302019-11-07PNOdostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, i akcesoriów dla SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU na podstawie załączonych specyfikacji parametrów technicznych, sporządzonych osobno dla każdej z części postępowaniaSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP616857-N-20192019-10-302019-11-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP616735-N-20192019-10-302019-11-08PNO„Barciany dla edukacji” -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICTGMINA BARCIANYBarciany
BZP616728-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniemGMINA GNIEWINOGniewino
BZP616609-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOPoznań
BZP616579-N-20192019-10-302019-11-07PNO"Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP616562-N-20192019-10-302019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616529-N-20192019-10-302019-11-08PNO„Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA ŻURAWICAŻurawica
BZP616510-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP616494-N-20192019-10-302019-11-08PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów, telewizorów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP616432-N-20192019-10-302019-11-08PNONajem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz z usługą serwisu i usługą polegającą na bieżącym dostarczaniu i uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń w czasie trwania kontraktuMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP616428-N-20192019-10-302019-11-08PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP616357-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina GnieznoGMINA GNIEZNOGniezno
BZP616314-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa i montaż wyposażenia do trzech pracowni terapeutycznych: komputerowo-poligraficznej, krawiecko-hafciarskiej oraz rekreacji, rehabilitacji i sportu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta”GMINA GRUTAGruta
BZP616130-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa komputerów All In One, laptopów i monitorów dla Sądu Apelacyjnego w ŁodziSĄD APELACYJNY W ŁODZIŁódź
BZP616022-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup ekranu multimedialnegoNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP615983-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup wyposażenia do pracowni endoskopii ujętego w pakietach I-II dla potrzeb SP ZOZ w MońkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACHMońki
BZP615746-N-20192019-10-302019-11-08PNONa dostawę z montażem i wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w LublinieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP615226-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - czwartyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP614236-N-20192019-10-302019-11-08PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP613622-N-20192019-10-302019-11-07PNOZamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP611696-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP603443-N-20192019-10-302019-11-13PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kierunek przyszłość”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGOPiotrków Trybunalski
TED509777-20192019-10-292019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED509766-20192019-10-292019-11-29PNOZakup urządzeń kopiujących i skanującychNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP616331-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st.WarszawyBIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP616284-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP616275-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniemBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP616227-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”.POWIAT WĘGORZEWSKIWęgorzewo
BZP616222-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616123-N-20192019-10-292019-11-07PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie VZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIEKętrzyn
BZP616104-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1Nowy Targ
BZP616100-N-20192019-10-292019-11-12PNOdostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnychPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIEReda
BZP616083-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę BobowaGMINA BOBOWABobowa
BZP616079-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnegoURZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP616066-N-20192019-10-292019-11-06PNO„Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu-zakup i dostawa ciągnika rolniczego, pługa obracalnego, sprzętu ICT i gastronomicznego”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. S. STASZICA W KOŚCIELCUKościelec
BZP616028-N-20192019-10-292019-11-07PNO„Zakup i instalacja serwera oraz macierzy dyskowej wraz zasilaczem UPS”POWIAT BOLESŁAWIECKIBolesławiec
BZP616019-N-20192019-10-292019-11-06PNOPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP616000-N-20192019-10-292019-11-06PNOUsługa przeprowadzenia warsztatu z przedmiotu Skanowanie 3D i obróbka danych wraz z zapewnieniem sprzętu, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do jego przeprowadzenia, na potrzeby projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP615993-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP615963-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu informatycznego do Sądu Rejonowego w PłockuSĄD REJONOWY W PŁOCKUPłock
BZP615919-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa sprzętu elektronicznego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w LęborkuGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP615915-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP615847-N-20192019-10-292019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami dla Biura ds Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP615815-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP615786-N-20192019-10-292019-11-06PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP615777-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa komputerów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w WarszawieREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP615760-N-20192019-10-292019-11-06PNODOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJUMIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJUWarszawa
BZP615742-N-20192019-10-292019-11-06PNOZakup wyposażenia do Żłobka w SuszuGMINA SUSZSusz
BZP615608-N-20192019-10-292019-11-07PNOZakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”GMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP615478-N-20192019-10-292019-11-06PNOSerwer backup i prace z nim związane oraz sprzęt komputerowyPOWIATOWY URZĄD PRACYJarosław
BZP615472-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP615372-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowegoKOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJWarszawa
BZP614898-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego: komputerów zintegrowanych (All-in-One) oraz stacji graficznychGMINA KIELCEKielce
BZP614877-N-20192019-10-292019-11-08PNOZakup i dostawa sprzętu do modernizowanej pracowni informatycznej do Szkoły Podstawowej w Starych ProboszczewicachGMINA STARA BIAŁABiała
TED506991-20192019-10-282019-11-29PNOZakup wraz dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla PWSW PrzemyśluPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED506967-20192019-10-282019-11-28PNOModernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec.Psych.ZOZ w Łodzi. Etap I"SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź
TED506893-20192019-10-282019-11-29PNOZakup i dostawa urządzenia do bezprzerwowego zasilania serwerowni DC-2 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna - KC-zp.272-695/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED506764-20192019-10-282019-12-03PNODostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Dmochowskiego 12 w KrośniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIEKrosno
BZP615759-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” V POSTĘPOWANIEMIEJSKO—GMINNY ZESPÓŁ EDUKACJI W KORONOWIEKoronowo
BZP615733-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sali widowiskowo – teatralnej, punktu informacji turystycznej w Domu Pracy Twórców w PłośnicyURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP615727-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP615644-N-20192019-10-282019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
BZP615621-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa echokardiografu, różnego sprzętu medycznego i komputerowego dla Katedry Patologii i Diagnostyki WeterynaryjnejSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP615615-N-20192019-10-282019-11-13PNOBudowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka SucharskiegoGMINA MIASTA RYPINRypin
BZP615599-N-20192019-10-282019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP615596-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa macierzy oraz półki dyskowej dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP615582-N-20192019-10-282019-11-08PNOzakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Opolu i koordynatora projektu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP615512-N-20192019-10-282019-11-05PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek laserowychMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP615494-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa nowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi i finiszerem zewnętrznym – 1 szt.PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP615443-N-20192019-10-282019-11-06PNOZakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa” – Grant realizowany w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.GMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP615425-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w TychachMIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHTychy
BZP615423-N-20192019-10-282019-11-05PNODOSTARCZENIE MONITORÓW ORAZ STOJAKA POD MONITOR DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP615407-N-20192019-10-282019-11-05PNOZakup pamięci RAM oraz zakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej wraz z taśmami dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP615351-N-20192019-10-282019-11-06PNOUtworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w StróżewieURZĄD GMINY W ZAŁUSKACHZałuski
BZP615234-N-20192019-10-282019-11-06PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP615135-N-20192019-10-282019-11-06PNOZakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 36 sztuk jednakowych zestawów komputerowych z zintegrowanym wyświetlaczem lub umożliwiającym integrację jednostki centralnej z wyświetlaczem oraz 10 sztuk monitorów sprawa znak 58/ZP/19.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA WOLAWarszawa
BZP615097-N-20192019-10-282019-11-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Szkoła SukcesuZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGORypin
BZP615026-N-20192019-10-282019-11-14PNODostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, tj. do siedziby Zarządu w Kielcach oraz do Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie na rok 2020 i 2021 z podziałem na zadania częścioweŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKielce
BZP614538-N-20192019-10-282019-11-05PNOWyposażenie pracowni tematycznych w projekcie pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”.GMINA MIEJSKA ŻORYŻory
BZP614352-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI oraz dydaktykiUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP614287-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyki oraz badań naukowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP612026-N-20192019-10-282019-11-05PNOSukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP610949-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP609701-N-20192019-10-282019-11-06PNO"Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2" (3)MIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
TED505151-20192019-10-252019-11-27PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług stacjonarnego i bezprzewodowego dostępu do sieci internetCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED504074-20192019-10-252019-11-27PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”GMINA OBRAZÓWObrazów
TED504067-20192019-10-252019-11-26PNOSukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na czternaście częściMAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIAWarszawa
TED504053-20192019-10-252019-11-27PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED504024-20192019-10-252019-11-28PNODostawa aparatury tj. Drukarki 3D do wytwarzania części z proszków metalicznych łączonych ciekłym spoiwem i utwardzanych w specjalnym piecu do realizacji Projektu o nazwie „Centrum Szybkiego PrototypoPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
TED504006-20192019-10-252019-11-26PNOSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i monitorów dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED504001-20192019-10-252019-12-05PNODostawa sprzętu informatycznegoWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED503957-20192019-10-252019-11-27PNODostawa Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS) dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED503937-20192019-10-252019-11-27PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED503848-20192019-10-252019-11-12PNODostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP615176-N-20192019-10-252019-11-04PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami, komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu zbierania i analizowania odpowiedzi, wizualizerów, drukarki 3D, mobilnej szafy na komputery przenośne, cyfrowego aparatu fotograficznego, oprogramowania oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY NR 4 W ŁODZIŁódź
BZP615164-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i monitora graficznegoMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP615150-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu LubelskimGMINA OPOLE LUBELSKIEOpole Lubelskie
BZP615067-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa 102 jednostek centralnych do pracy biurowej, 102 monitorów i 13 laptopówKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIOlsztyn
BZP615041-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa serwerów, sprzętu sieciowego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP614881-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP614842-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach projektów: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” - II części.REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
BZP614835-N-20192019-10-252019-11-05PNODOSTAWA STACJI ROBOCZYCH I PLOTERAINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP614797-N-20192019-10-252019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP614791-N-20192019-10-252019-11-05PNO„Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju”MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP614784-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP614782-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa z rozmieszczeniem wyposażenia dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.DZIENNY DOM POMOCY W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP614772-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej.POLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP614768-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa pierwszego wyposażenia przychodni w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 (drukarki, zestawy komputerowe, telefony, niszczarki do dokumentów)MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SP. Z O.O.Konstancin-Jeziorna
BZP614639-N-20192019-10-252019-11-06PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadaniaCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP614634-N-20192019-10-252019-11-07PNODostawa serwera wraz ze zintegrowaną w zakresie zarządzania, sieci, serwerów i pamięci masowej konwergentną infrastrukturą dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP614522-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP614267-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP614146-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP614118-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP614082-N-20192019-10-252019-11-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP614058-N-20192019-10-252019-11-05PNOZakup sprzętu informatycznego dla Centrum Informatyki Statystycznej. Część I - Zakup komputerów do realizacji bieżących zadań Centrum Informatyki Statystycznej. Część II - Zakup nośników danych. Część III - Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Informatyki Statystycznej na potrzeby realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP613818-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Archiwum Głównego Akt Dawnych w WarszawieARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCHWarszawa
BZP613686-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na 2 części)CENTRUM NAUKI KOPERNIKWarszawa
BZP611896-N-20192019-10-252019-11-05LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-34/19 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP605164-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych, przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE oraz świadczenie usługi serwisowej na serwery IBMKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED501630-20192019-10-242019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 44
TED501577-20192019-10-242019-11-26PNODostawa 10 szt. identycznych zestawów komputerów stacjonarnych dla KHGI WGGiOŚ - KC-zp.272-681/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED501528-20192019-10-242019-11-27PNODostawa półek dyskowych dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP614534-N-20192019-10-242019-11-04PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIESĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIESzczecin
BZP614528-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa z montażem sprzętu i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla Sądu Okręgowego w KrakowieSĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIEKraków
BZP614510-N-20192019-10-242019-11-05PNOZadanie 1: Zakup, dostawa oraz montaż monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w ZSO2 w Legionowie poprzez modernizację pracowni informatycznej realizowanej przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, Zakup 2: Zakup, dostawa oraz montaż projektora 3D na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w ZSO2 w Legionowie poprzez modernizację pracowni informatycznej realizowanej przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, Zakup 3: Zakup, dostawa oraz montaż drukarek 3D na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w ZSO2 w Legionowie poprzez modernizację pracowni informatycznej realizowanej przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP614504-N-20192019-10-242019-11-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP614497-N-20192019-10-242019-11-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP614454-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa laptopów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP614441-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia do półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614354-N-20192019-10-242019-11-04PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnościPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP614323-N-20192019-10-242019-11-04PNOModernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych do aktualnej wersji systemu na trzech (3) salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w SuwałkachSĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACHSuwałki
BZP614219-N-20192019-10-242019-11-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – III PartieUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP614193-N-20192019-10-242019-11-04PNOZainwestuj w swoja przyszłość- nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach-zakup i dostawa sprzętu ICT, wyposażenia do pracowni technik budownictwa i technik handlowiec”ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. T. KUTRZEBYOborniki
BZP614155-N-20192019-10-242019-11-04PNO„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługiGMINA PASZOWICEPaszowice
BZP614011-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa jednego masowego urządzenia drukującego oraz jednej kopertownicy do Centrum Obsługi Druku w ŁomżySĄD APELACYJNYBiałystok
BZP613757-N-20192019-10-242019-10-31PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP613667-N-20192019-10-242019-11-07PNOUsługa drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania dokumentów za pomocą urządzeń dostarczonych i zainstalowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP613401-N-20192019-10-242019-11-04PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, serwera sieciowego, sprzętu komputerowego, zasilaczy UPS oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP611416-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa aparatury naukowo-badawczejUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED498812-20192019-10-232019-11-25PNOUtworzenie laboratorium cyberbezpieczeństwa etap 1. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/128/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED498809-20192019-10-232019-11-28PNODostawa zestawu pomiarowego: spektrometru, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek, do dozownika chromarografu gazowego, dwuwymiarowego chromat. gazowego (GCxGC-TOF MS)INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED498756-20192019-10-232019-11-22PNO„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED498650-20192019-10-232019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim”POWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
TED498641-20192019-10-232019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowanieUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP614073-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa serwerów, zestawów komputerowych, laptopówINSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓWWarszawa
BZP614066-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i KomórekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP614062-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w ŁodziZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP613998-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów w podziale na 2 częściCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP613997-N-20192019-10-232019-11-04PNOStabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP613970-N-20192019-10-232019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarki oraz oprogramowania edukacyjnego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP613962-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i licencji.KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJWarszawa
BZP613916-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP613870-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowaniaCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP613848-N-20192019-10-232019-10-31PNOZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACHWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYKielce
BZP613792-N-20192019-10-232019-11-07PNOZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOKANCELARIA PREZYDENTA RPWarszawa
BZP613786-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa papieru i materiałów biurowychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP613771-N-20192019-10-232019-10-31PNOWyposażenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”GMINA CZARNY BÓRCzarny Bór
BZP613758-N-20192019-10-232019-10-31PNOModernizacja serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-26/WZŻ/2019.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP613681-N-20192019-10-232019-11-07PNORoboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP oraz remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP.Z O.O.Poznań
BZP613645-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu gminy BrzozówGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP613620-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa biblioteki taśmowej.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP613618-N-20192019-10-232019-10-31PNO„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020GMINA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP613579-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP613576-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w MinikowieKUJAWSKO—POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIEMinikowo
BZP613502-N-20192019-10-232019-10-31PNODOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA MYSŁOWICKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNYCH JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA ZAKRESU I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE ROZWOJU CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH, OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020MIASTO MYSŁOWICEMysłowice
BZP613480-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP613446-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa, montaż i uruchomienie redundantnej macierzy dyskowej wraz z dodatkowymi dyskamiGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP613398-N-20192019-10-232019-10-31PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP613219-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup deduplikatora na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP612964-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP612943-N-20192019-10-232019-11-05PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPS.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP612881-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup komputerów przenośnych na potrzeby Centrali ARiMRAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP612782-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP612622-N-20192019-10-232019-11-05PNOZakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor do Urzędu Gminy w RozprzyGMINA ROZPRZARozprza
BZP612570-N-20192019-10-232019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP612512-N-20192019-10-232019-11-08PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, innych urządzeń komputerowych, multimedialnych oraz urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowejPOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
BZP612142-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup 2 kpl. urządzenia do badania autentyczności dokumentów na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej oraz na Drogowe Przejście Graniczne w MedycePODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIERzeszów
BZP611663-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej GórzeSĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP610771-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietów biurowych, drukarek laserowych wraz z zestawem tonerów, modemów LTE oraz plecaków antykradzieżowych do laptopaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP610262-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED496150-20192019-10-222019-11-22PNOZakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu.REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
TED496148-20192019-10-222019-11-22PNOZakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla ŚCO w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP613393-N-20192019-10-222019-10-30PNODOSTAWA URZĄDZENIA DRUKU MASOWEGO NA POTRZEBY SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIESĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
BZP613383-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP613356-N-20192019-10-222019-10-30PNOZakup i dostawa sprzętu wspomagającego w ramach usprawnienia czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczościąKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACHKatowice
BZP613272-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.SĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP613246-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego/multimedialnego w ramach wsparcia realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska” w ramach projektu: „Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych Gminie Jaworzyna Śląska” nr RPDS.10.02.04-02-0012/18.GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKAJaworzyna Śląska
BZP613188-N-20192019-10-222019-10-30PNOdostawą pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego i oprogramowania, niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolnaGMINA POTĘGOWOPotęgowo
BZP613165-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP613149-N-20192019-10-222019-10-30PNOSprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia do Ratusza w Końskowoli.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP613144-N-20192019-10-222019-10-29PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP613140-N-20192019-10-222019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP613090-N-20192019-10-222019-10-30PNO” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP613074-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa wyposażenia do Żłobka Gminnego Nr 2 w ChodowieGMINA SIEDLCESiedlce
BZP613073-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa komputerów przenośnych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP613056-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa laptopówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP613018-N-20192019-10-222019-11-04PNOZakup i dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego.JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063Warszawa
BZP613005-N-20192019-10-222019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IERiGŻ-PIB.INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP612648-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa macierzy dyskowych wraz z usługami powiązanymiSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP612582-N-20192019-10-222019-10-31PNOZakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu” w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP612358-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorówINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP612210-N-20192019-10-222019-11-04PNOZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM KOMPUTERÓW ZINTEGROWANYCH ALL IN ONE ORAZ NOTEBOOKÓW I ULTRABOOKÓW DLA KANCELARII PREZYDENTA RPKANCELARIA PREZYDENTA RPWarszawa
TED493722-20192019-10-212019-11-21PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodówMIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED493664-20192019-10-212019-11-21PNODostawa urządzeń mobilnych oraz projektora multimedialnego w ramach projektu „Operacja-Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni”UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP612849-N-20192019-10-212019-10-29PNOPoprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług W samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJPiekoszów
BZP612733-N-20192019-10-212019-10-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 monitorów dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.362.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP612708-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa komputerów i monitorówWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP612657-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w KorczowejZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJMłyny
BZP612612-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komuterowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP612550-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup wyposażenia Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy do realizacji spektakliTEATR IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICYLegnica
BZP612536-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT dla IV LO im. E. Sczanieckiej w Łodzi w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, pn. „Eksperymentuj uczeniem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. E. SCZANIECKIEJŁódź
BZP612507-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – Serwera bazodanowego (bez oprogramowania); Część 2 – komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” finansowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; Część 3 – tabletów; Część 4 - laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz tabletu w ramach projektu "Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; Część 5 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej wraz z zestawami montażowymi w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP612504-N-20192019-10-212019-10-30PNOKlucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT/AGDGMINA BISZTYNEKBisztynek
BZP612480-N-20192019-10-212019-10-29PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIESĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
BZP612449-N-20192019-10-212019-10-30PNO„Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach projektu pn.: ”Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP612424-N-20192019-10-212019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla US Zielona GóraURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP612391-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi, w tym: 1.1. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach zadania: „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych”. 1.2. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi. 1.3. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.PREZYDENT MIASTA LEGNICYLegnica
BZP612350-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup i dostawa do siedziby Zamawiającego laptopa z oprzyrządowaniem, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnegoREGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP612334-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP611904-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawę urządzeń i podzespołów komputerowych.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP611694-N-20192019-10-212019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na części [OP-IV.272.90.2019.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP611624-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa urządzeń komputerowychPOLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY—WIFWarszawa
BZP611458-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP610084-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (systemem operacyjnym)PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
BZP608420-N-20192019-10-212019-10-29LELRozbudowa infrastruktury serwerowej- zadanie częściowo współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020- projekt pn.:” Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16.”GMINA LUBLINLublin
BZP607506-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn. ,, Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTARawa Mazowiecka
TED492863-20192019-10-182019-11-22PNODostawa laptopów oraz komputerów stacjonarnych (postępowanie podzielone na 2 części)OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED491923-20192019-10-182019-11-21PNOKatowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz – Rozbudowa infrastruktury i oprogramowania niezbędnych do włączenia w system KISMiA kolejnych 128 kamerMIASTO KATOWICEKatowice
TED490901-20192019-10-182019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED490834-20192019-10-182019-12-02PNOZakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez ..SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGOLublin
TED490832-20192019-10-182019-11-20PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED490818-20192019-10-182019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED490789-20192019-10-182019-11-19PNODostawa i montaż systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock (Świerk)
TED490757-20192019-10-182019-11-20PNODostawa specjalistycznych urządzeń wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczegoAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED490750-20192019-10-182019-10-30PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED490699-20192019-10-182019-11-19PNODostawa dla Szkół i WSCKZiU biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych wraz z ich dystrybucją i instalacjąWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED490650-20192019-10-182019-11-20PNOZawarcie umowy ramowej na zakup macierzy dyskowych NAS oraz dyskówCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP612222-N-20192019-10-182019-10-25PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP612192-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa urządzeń drukującychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP612075-N-20192019-10-182019-10-28PNOWymiana systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w budynku Sądu Okręgowego w Koninie zlokalizowanym w Koninie przy ulicy Energetyka 5SĄD OKRĘGOWY W KONINIEKonin
BZP612056-N-20192019-10-182019-10-28PNO2019_12_Dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP612028-N-20192019-10-182019-10-28PNOModernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu.SĄD APELACYJNYBiałystok
BZP611963-N-20192019-10-182019-10-29PNODostawa modułu rozszerzenia macierzy dyskowej i oprogramowania.MIASTO ŁÓDŹ—POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZIŁódź
BZP611960-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa sprzętu i wyposażenia komputerowegoPOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP611945-N-20192019-10-182019-10-28PNOZakup sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. ST. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
BZP611922-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa komputerów przenośnych, tabletu i oprogramowania wraz z instalacjąINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP611916-N-20192019-10-182019-10-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP611906-N-20192019-10-182019-10-29PNORozszerzenie przestrzeni macierzy dyskowej.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP611779-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu fotograficznego i audiowizualnego oraz drukarek i skanerówUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP611739-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa komputera, stacji serwerowej dla WIMiIP - KC-zp.272-682/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP611715-N-20192019-10-182019-10-29PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w GdańskuURZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP611705-N-20192019-10-182019-10-28PNODOSTAWA ZESTAWU DO PREZENTACJI ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSZKOŁA PODSTAWOWA NR 5Łódź
BZP611692-N-20192019-10-182019-10-25PNOZakup poleasingowego i nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP611683-N-20192019-10-182019-10-28PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP611375-N-20192019-10-182019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCUSierpc
BZP611233-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Chorzów_RZP.271.811.2019MIASTO CHORZÓW, BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
BZP611153-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa laptopa, monitorów oraz komputera do archiwizacji i opracowywania wyników badań oraz ich statystycznej i graficznej obróbki, który będzie używany do obliczania i opracowywania metadanych z sekwencjonowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP611034-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnychGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP610858-N-20192019-10-182019-10-29PNOZakup 1 szt. urządzenia do sprawdzania numerów seryjnych pojazdów na Drogowe Przejście Graniczne w BudomierzuPODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIERzeszów
BZP610787-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP610467-N-20192019-10-182019-10-29PNODostawa urządzeń drukującychGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP609567-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowych, licencji i nośników danychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP607663-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED488020-20192019-10-172019-11-20PNODostawa czytników e-booków w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
BZP611596-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP611581-N-20192019-10-172019-10-25PNOZakup komputerów przenośnychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP611490-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do III części zamówienia, dla Muzeum Foto-grafii w Krakowie.MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP611476-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP611475-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania Edycja IV/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP611467-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP611450-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu BadawczegoINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP611392-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w OpoluSĄD OKRĘGOWY W OPOLUOpole
BZP611328-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa wyposażenia do różnych pracowniLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGOBraniewo
BZP611264-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego, multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020GMINA GOSZCZANÓWGoszczanów
BZP611241-N-20192019-10-172019-10-25PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP611187-N-20192019-10-172019-10-25PNOZakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”GMINA CZERNICACzernica
BZP611133-N-20192019-10-172019-10-28PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP611104-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa elementów infrastruktury informatycznej i sieciowejZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP611024-N-20192019-10-172019-10-28PNODostawa zestawów multimedialnych : komputer All-In-One+tablet oraz UltrabookPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIEGniezno
BZP611021-N-20192019-10-172019-10-25PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP611011-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa komputerów All in One, słuchawek, switch-a oraz UPS-aSZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. MISJI POKOJOWYCH ONZ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMIBYDGOSZCZ
BZP610903-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP610655-N-20192019-10-172019-10-25LELDostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP610463-N-20192019-10-172019-10-28PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP610375-N-20192019-10-172019-10-25PNOWyposażenie pracowni TIK w ramach projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej pt. Szkoła możliwości w Górze Kalwarii, Czersku, Brześcach, DobieszuGMINA GÓRA KALWARIAGóra Kalwaria
BZP610173-N-20192019-10-172019-10-25LELDostawa sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"GMINA LUBLINLublin
BZP609657-N-20192019-10-172019-10-25LELDostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Lublin oraz dla placówek oświatowych Gminy LublinGMINA LUBLINLublin
BZP609431-N-20192019-10-172019-10-28PNOdostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn. : Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne "ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTARawa Mazowiecka
TED486412-20192019-10-162019-11-18PNOUsługi i dostawy uzupełniające niezbędnego sprzętu, oprogramowaniaFUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY IM. JANA III SOBIESKIEGOPiaski
TED485594-20192019-10-162019-11-18PNODostawa serwerów wraz z komponentami - KC-zp.272-561/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED485587-20192019-10-162019-11-18PNODostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED485584-20192019-10-162019-11-18PNOWykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w budynku szpitalnym nr 40SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED485579-20192019-10-162019-11-18PNOKompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED485577-20192019-10-162019-11-18PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED485506-20192019-10-162019-11-18PNOZawarcie umowy ramowej na zakup urządzeń drukującychCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED485501-20192019-10-162019-11-18PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej złożonej z serwerów IBM/Lenovo HS22, HS22V oraz SR630 o kolejne serwery i półkę dyskową wg podanej specyfikacji. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/110/NCPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED485426-20192019-10-162019-11-21PNODostawa materiałów biurowych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły SkarbowościIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP610989-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa sprzętu AGD i RTV w ramach zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie LackimGMINA KOSÓW LACKIKosów Lacki
BZP610905-N-20192019-10-162019-10-30PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP610873-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy SpołecznejOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRybnik
BZP610816-N-20192019-10-162019-10-24PNOModernizacja systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych ReCourt na 4 salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Koszalinie.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP610631-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w ŚwidnicySĄD OKRĘGOWY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP610600-N-20192019-10-162019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta GdyniGMINA MIASTA GDYNIGdynia
BZP610593-N-20192019-10-162019-10-25PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów, tablic interaktywnych, rzutników, telewizorów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP610545-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGOPoznań
BZP610508-N-20192019-10-162019-10-25PNO„Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego – 2 części ”POWIAT CZĘSTOCHOWSKICzęstochowa
BZP610499-N-20192019-10-162019-10-24PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP610481-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP610466-N-20192019-10-162019-10-25PNODostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów wraz z zainstalowanym oprogramowaniemZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCHOlsztyn
BZP610327-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa biblioteki taśmowej na potrzeby Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku.PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABiałystok
BZP610318-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w RzeszowieURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP610314-N-20192019-10-162019-10-23PNOZakup półek dyskowych dla macierzy HPE MSA 2040KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP610248-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Krajowej Informacji SkarbowejKRAJOWA INFORMACJA SKARBOWABielsko-Biała
BZP609488-N-20192019-10-162019-10-24PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach.URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP604770-N-20192019-10-162019-10-24PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP604082-N-20192019-10-162019-10-24PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED484685-20192019-10-152019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na 3 zadaniaMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED483131-20192019-10-152019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED483126-20192019-10-152019-11-15PNODostawa serwerów plików NAS oraz dysków twardych typu Enterprise (klasa serwerowa)CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP610411-N-20192019-10-152019-10-30PNODostawa mebli i wyposażenia dla Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Postawowej nr 12 w Olsztynie– w podziale na grupy - liczba grup towarów od A do DSZKOŁA PODSTAWOWA NR 12Olsztyn
BZP610410-N-20192019-10-152019-10-23PNOWYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 WE WROCŁAWIUZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY NR 1Wrocław
BZP610399-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPOWIAT MYSZKOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W MYSZKOWIEMyszków
BZP610389-N-20192019-10-152019-10-23PNOZakup i instalacja zestawu składającego się z oprogramowania zarządzającego systemem druku oraz 34 czytników kart zwiększających funkcjonalność i niezbędnych do jego działania wraz ze szkoleniem użytkowników i administratorówMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP610325-N-20192019-10-152019-10-24PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym “Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP610284-N-20192019-10-152019-10-25PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoGMINA SOKÓŁKASokółka
BZP610273-N-20192019-10-152019-10-25PNOdostawa wyposażenia budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w CegłowieGMINA CEGŁÓWCegłów
BZP610264-N-20192019-10-152019-10-22PNONie uwalniaj Dżina z butelkiMIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP610240-N-20192019-10-152019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem MazowieckiemSTAROSTWO POWIATOWE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEMWysokie Mazowieckie
BZP610211-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa macierzy, skanerów oraz kserokopiarekPOWIAT PISKI—STAROSTWO POWIATOWE W PISZUPisz
BZP610149-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w związku z realizacją Rządowego programu „Aktywna tablica” oraz sprzętu komputerowego.SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY W BEŁCHATOWIE IM. GEN. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOBełchatów
BZP610145-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego na potrzeby symulatora morskiego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP610141-N-20192019-10-152019-10-23PNOpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora krótkoogniskowego, ekranu elektrycznego, switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu Szkół Nr 2 w PłońskuPOWIAT PŁOŃSKIPłońsk
BZP610126-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIENowe Miasto Lubawskie
BZP610048-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa urządzeń drukujących i komputerowych części 1-3SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCHRacibórz
BZP609998-N-20192019-10-152019-10-23PNOLeasing dwóch komputerów typu all-in-one dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-671/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP609944-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa oprogramowanie do zarządzania projektami – 1 szt. oraz oprogramowanie do projektowania graficznego – wersja edukacyjna (PL) – 2 sztukiINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP609909-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP609891-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych): Część 1 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – Logistyk – do programowania i tworzenia etykiet i kodów kreskowych Część 2 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – Logistyk – pakiet edukacyjny dla logistyków Część 3 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – ICT mechatronik –3 stanowiska mechatronika Część 4 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja - centrala klimatyzacyjna Część 5 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja - centrala wentylacyjna Część 6 - dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja – stanowisko dydaktyczne do badań mikroklimatuPOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP609879-N-20192019-10-152019-10-25PNORozbudowa systemu macierzy w Urzędzie Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
BZP609805-N-20192019-10-152019-10-23PNOSPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIEINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP609410-N-20192019-10-152019-10-23PNORozbudowę macierzy posiadanej przez Zamawiającego o dodatkową przestrzeń dyskową dla macierzy dyskowej Hitachi Data Systems Virtual Storage Platform G200 o numerze seryjnym 423724 dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1, załącznika nr 1a do SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP609357-N-20192019-10-152019-10-25PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę czytników elektronicznych do odczytywania kodów kreskowych z dokumentów celnych, na rzecz izb administracji skarbowej.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin
BZP609157-N-20192019-10-152019-10-28PNODostawa, instalacja i wdrożenie macierzy dyskowej [OP-IV.272.89.2019.LK]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED480671-20192019-10-142019-10-25PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektów naukowo-badawczychINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED480597-20192019-10-142019-11-14PNODostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WWNiG – KC-zp.272-399/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED480516-20192019-10-142019-11-15PNOZakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii”CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
TED480475-20192019-10-142019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych oraz Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP609853-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa wyposażenia do przedszkola w ramach projektu pn. „Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom”GMINA ŻEGOCINAŻegocina
BZP609843-N-20192019-10-142019-10-22PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica" dla szkół we Wrocławiu - część nr 1,3,4,5SZKOŁA PODSTAWOWA NR66 IM. ZBIGNIEWA HERBERTAWrocław
BZP609840-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawy i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Aranżacja sali kinowej nr 2 w Kinie Praha na potrzeby prowadzenia działalności teatralnej Mazowieckiego teatru Muzycznego im. Jan KiepuryMAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIEWarszawa
BZP609831-N-20192019-10-142019-10-22PNOZakup sprzętu komputerowego i drukarekGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP609818-N-20192019-10-142019-10-22PNOdostawa stacji roboczej z wyposażeniem dla WGGiOŚ - KC-zp.272-683/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP609753-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania wolnych od wad fizycznych i prawnych, nieużywanych, bez usterek, kompletnych, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce i Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce i na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 1 Moduł I „Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior+”ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP609695-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa tablic interaktywnych, tabletów, drukarek, laptopów, monitorów oraz projektorów w ramach projektu „Wiedza to potęga!”GMINA SULMIERZYCESulmierzyce
BZP609646-N-20192019-10-142019-10-23PNODostawa do Urzędu Miasta Katowice komputerów typu All-in-one (AIO) oraz laptopówMIASTO KATOWICEKatowice
BZP609608-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego dla I i II LO w CieszyniePOWIAT CIESZYŃSKI W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGOCieszyn
BZP609593-N-20192019-10-142019-10-22PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych na potrzeby Szkól Powiatu Łęczyńskiego w sprzęt ITPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP609584-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP609557-N-20192019-10-142019-10-22PNOZakup Laserowego Urządzenia Grawerującego z filtrami do pieczęciJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063Warszawa
BZP609509-N-20192019-10-142019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w KłodzkuPOWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP609484-N-20192019-10-142019-10-22PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego - postępowanie w podziale na 2 częściUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP609471-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem do Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-22/WZŻ/2019WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP609446-N-20192019-10-142019-10-23PNODostawa sprzętu serwerowego oraz licencji na oprogramowanie z usługą wdrożenia dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP609437-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa komputerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum ŚwiadczeńMIASTO POZNAŃPoznań
BZP608183-N-20192019-10-142019-10-28PNO„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 34 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14Warszawa
BZP609401-N-20192019-10-132019-10-21PNOZakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Gminie Dynów w ramach programu Aktywna TablicaGMINA DYNÓWDynów
TED477953-20192019-10-112019-10-25PNODostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjnyIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED477951-20192019-10-112019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED477940-20192019-10-112019-11-20PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 1: dostawę tabletów, telewizorów, głośników; część 2: dostawę monitorów interaktywnych; w ramach projektu 9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – ..REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED477936-20192019-10-112019-11-19PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu MalborskiegoPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork
TED477904-20192019-10-112019-11-14PNOSukcesywna dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED477898-20192019-10-112019-11-12PNODostawa sprzętu edukacyjnego w postaci tabletów na potrzeby realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość #16, #21, #48, #62, #65”POLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
TED477867-20192019-10-112019-11-12PNOZakup zestawów komputerów poleasingowych oraz oprogramowania biurowego na potrzeby użytkowników SPWSZ w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
TED477846-20192019-10-112019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED477838-20192019-10-112019-11-12PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek AGH - KC-zp.272-642/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP609302-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów i modernizację Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 2 salach rozpraw dla SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLUSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP609208-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa infrastruktury sprzętowej do nowych budynków sądów rejonowych obszaru apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP609193-N-20192019-10-112019-10-21PNOStabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP609147-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa NarodowegoMUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP609135-N-20192019-10-112019-10-21PNOZakup systemu do telerehabilitacji oraz dostawa wyposażenia gabinetów obejmująca sprzęt do muzykoterapii i sprzęt komputerowy na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCEOstrołęka
BZP609109-N-20192019-10-112019-10-29PNODostawa macierzy dyskowejCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP609103-N-20192019-10-112019-11-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w ŚwidnicyPREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP609088-N-20192019-10-112019-10-21PNORozbudowa potencjału dydaktyczno-szkoleniowego Pracowni Cyberbezpieczeństwa (urządzenie do przełamywania zabezpieczeń różnymi metodami kryptograficznymi ) 2 szt.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP609061-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w GnieźniePOWIAT GNIEŹNIEŃSKIGniezno
BZP609056-N-20192019-10-112019-10-23PNORozbudowa systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa (backup)CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP609023-N-20192019-10-112019-10-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP609000-N-20192019-10-112019-10-21PNODoposażenie pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy właściwe dla danego zawodu w Zespole Szkół przy Teatralnej w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie PilskimPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP608972-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu (5 części) w ramach projektu „Akademia Reklamy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII I USŁUGŁódź
BZP608962-N-20192019-10-112019-10-22PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP608877-N-20192019-10-112019-10-21PNOKomputery z oprogramowaniem oraz podzespołyKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP608874-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP608834-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa sprzętu do laboratorium systemów sterowania i laboratorium projektowania 3DPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIEKrosno
BZP608733-N-20192019-10-112019-10-21PNOZakup i dostawa laptopów i głośników bezprzewodowych na zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.POWIAT KROTOSZYŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROTOSZYŃSKIEGOKrotoszyn
BZP608693-N-20192019-10-112019-10-23PNODostawa bieżni elektrycznych, koncentratorów tlenu, stolików przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych, orbitreków elektryczno-magnetycznych oraz zestawu komputerowego z drukarką i oprogramowaniem w podziale na 6 części.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP606185-N-20192019-10-112019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0089/17-00, w podziale na 2 zadania – częściPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź