Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20 09:10:37
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED025702-20202020-01-202020-02-20PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
BZP504087-N-20202020-01-182020-01-27PNODostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w OleckuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHOlecko
TED023422-20202020-01-172020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED023296-20202020-01-172020-02-18PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w PCZ Sp. z o.o."PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
BZP504049-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP503986-N-20202020-01-172020-01-28PNO"Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętuGMINA MIEDŹNOMiedźno
BZP503827-N-20202020-01-172020-01-31PNOPrzywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 - wyposażenie.GMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP503799-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP503748-N-20202020-01-172020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA LWÓWEK ŚLĄSKILwówek Śląski
BZP503680-N-20202020-01-172020-01-28PNOZakup sprzętu komputerowego, maszyn biurowych, oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych na potrzeby ŁSI sp. z o.o.ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.Łódź
BZP503661-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP503625-N-20202020-01-172020-02-03PNOUtworzenie Zbąszyńskiego kina społecznościowegoGMINA ZBĄSZYŃZbąszyń
BZP503293-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP502573-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawa komputerów przenośnychGMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP498798-N-20202020-01-172020-01-27PNODostawy materiałów biurowych, biurowo-eksploatacyjnych i drukówDOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
TED021082-20202020-01-162020-02-19PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP503586-N-20202020-01-162020-01-24PNOZakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IVFILHARMONIA POMORSKA IM. I. J. PADEREWSKIEGOBydgoszcz
BZP503462-N-20202020-01-162020-01-24PNO„Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia do Ratusza w Końskowoli”GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP503449-N-20202020-01-162020-01-30PNODOSTAWA SPRZĘTU ICT DLA SZKOŁY W STRZEGOCICACHGMINA PILZNOPilzno
BZP503445-N-20202020-01-162020-01-28PNODostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie.GMINA CZERNIKOWOCzernikowo
BZP503421-N-20202020-01-162020-01-24PNODostawa komputerów oraz dostawa przełączników sieciowych wraz z usługą wdrożeniaSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
BZP503304-N-20202020-01-162020-01-24PNODzierżawa urządzenia drukującego dla potrzeb drukarni Szpitala - 07/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
TED018864-20202020-01-152020-02-17PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa serwerów i sprzętu sieciowego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP503083-N-20202020-01-152020-01-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy skanera dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.14.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP503041-N-20202020-01-152020-01-28PNO„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dalikowie” – zakup wyposażeniaGMINA DALIKÓWDalików
BZP502980-N-20202020-01-152020-01-28PNOZakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie” – 3 Części.GMINA KARCZEWKarczew
BZP502975-N-20202020-01-152020-01-24PNOZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ MONITORÓW INTERAKTYWNYCH Z WBUDOWANYM KOMPUTEREM OPS WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ PRZEPROWADZENIE min. 60-CIO MINUTOWEGO SZKOLENIA Z OBSŁUGI SPRZĘTU, na potrzeby projektu pn. „Zawodowo i profesjonalnie ”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP502800-N-20202020-01-152020-01-23PNODostawa maszyn i urządzeń na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w OleckuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHOlecko
TED016877-20202020-01-142020-02-17PNODostawa, montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze dzielnicy Wilda i osiedla św. Łazarz w PoznaniuZARZĄD DRÓG MIEJSKICHPoznań
TED016784-20202020-01-142020-02-20PNORozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
TED015836-20202020-01-142020-02-17PNODostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w CzartajewiePOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED015829-20202020-01-142020-02-18PNODostawa, instalacja, konfiguracja oraz serwis gwarancyjny dysków twardych SSD oraz NL-SASORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP502778-N-20202020-01-142020-01-24PNODostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP502623-N-20202020-01-142020-01-22PNODostawa komputera, dysków zewnętrznych, wewnętrznych i pamięci RAM oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP502585-N-20202020-01-142020-01-22PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we WrześniSTAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP502182-N-20202020-01-142020-01-22PNOZakup akcesoriów do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP502253-N-20202020-01-132020-01-23PNORozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP502178-N-20202020-01-132020-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP502140-N-20202020-01-132020-01-23PNOZakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia w ramach projektu „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców” Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowyGMINA TRZEMESZNOTrzemeszno
BZP501925-N-20202020-01-132020-01-22PNODostawa i montaż wyposażenia Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego w Lewinie KłodzkimGMINA LEWIN KŁODZKILewin Kłodzki
BZP501813-N-20202020-01-132020-01-21PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED010456-20202020-01-102020-02-13PNOZakup monitorów dla pracowników Centrum Informatycznego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP502012-N-20202020-01-102020-01-20PNODostawa monitorów, drukarek, skanerów do dokumentów i komputerów10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP501990-N-20202020-01-102020-01-20PNODostawa sprzętu i oprogramowaniaPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP501943-N-20202020-01-102020-01-24PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zawodowców z Głogowa! - Wsparcie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie"ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIEGłogów
BZP501915-N-20202020-01-102020-01-20PNOZakup wyposażenia TIK do inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle”MIASTO JASŁOJasło
BZP501914-N-20202020-01-102020-01-21PNORozbudowa biblioteki taśmowej o 2 napędy LTO-7 wraz z niezbędnym osprzętem, montażem, konfiguracją i taśmami LTO-7 dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP501905-N-20202020-01-102020-01-24PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie"ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH I BRANŻOWYCH W GŁOGOWIEGłogów
BZP501841-N-20202020-01-102020-01-20PNOPN-1/20 Rozbudowa pojemności macierzy EMC ISILON NL-410 do archiwizacji i dystrybucji badań diagnostycznych wraz ze wsparciem technicznym.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP501325-N-20202020-01-102020-01-21PNODoposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej w ramach zadania: Doposażenie 9 szkół w sprzęt TIKMIASTO JELENIA GÓRAJelenia Góra
TED008757-20202020-01-092020-02-13PNOZaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej: w podziemiach olkuskiego ratusza i w piwnicach budynku dawnego StarostwaMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP501631-N-20202020-01-092020-01-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP501561-N-20202020-01-092020-01-20PNODostawa ultrabooków ze stacjami dokującymiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP501533-N-20202020-01-092020-01-17PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP501457-N-20202020-01-092020-01-17PNODostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych.4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP501420-N-20202020-01-092020-01-17PNODostawa i instalacja sprzętu teletechnicznego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum NGO w Środzie Śląskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową drogi Al. J. Korczaka”GMINA I MIASTO ŚRODA ŚLĄSKAŚroda Śląska
BZP501123-N-20202020-01-092020-01-20PNODostawa zestawu komputerowego (stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz)UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP501208-N-20202020-01-082020-01-16PNODoposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP501202-N-20202020-01-082020-01-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP501191-N-20202020-01-082020-01-16PNO2019_1_Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP501071-N-20202020-01-082020-01-16PNODostawa stacji roboczej dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP501068-N-20202020-01-082020-01-20PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP501002-N-20202020-01-082020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP500949-N-20202020-01-082020-01-17PNOAktualizacja systemu dokumentacji ENDOBASE wraz z dedykowanym zestawem komputerowymNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP500941-N-20202020-01-082020-01-16PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, (31-044) Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP500866-N-20202020-01-082020-01-16PNOBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP500863-N-20202020-01-082020-01-16PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP500682-N-20202020-01-082020-01-17PNO„Zakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
TED004212-20202020-01-072020-02-10PNODostawa sprzętu komputerowego i sieciowego oraz drukującego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
TED004004-20202020-01-072020-02-10PNO„Budowa systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu zarządzania transportem publicznym w gminie Andrychów”GMINA ANDRYCHÓWAndrychów
BZP500663-N-20202020-01-072020-01-20PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP500606-N-20202020-01-072020-01-17PNOZakup i montaż wyposażenia dla Kina ASTRA w Obornikach ŚląskichOBORNICKI OŚRODEK KULTURYOborniki Śląskie
TED002912-20202020-01-062020-02-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED002909-20202020-01-062020-02-07PNODostawa komputera przenośnego – KC-zp. 272-9/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP500527-N-20202020-01-052020-01-14PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZAWęgrów
TED001882-20202020-01-032020-02-05PNO„Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z wdrożeniem systemu do zarządzania wydrukiem dla RZGW w Bydgoszczy”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP500478-N-20202020-01-032020-01-22PNOMałe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiegoURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski
BZP500351-N-20202020-01-032020-01-13PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego - część 2URZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP500322-N-20202020-01-032020-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0089/17-00, w podziale na 3 zadania - części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP500287-N-20202020-01-032020-01-13PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu – sprzęt do webinarów.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP500198-N-20202020-01-032020-01-13PNOSukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych, taśm termotransferowych oraz sprzętu ADC w roku 2020SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP500147-N-20202020-01-032020-01-14PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCIWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP499328-N-20202020-01-032020-01-15PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP499168-N-20202020-01-032020-01-14PNODostawa artykułów biurowych, tonerów, płytek CD i DVD, oraz opasek kodów kreskowychSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED000177-20202020-01-022020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED000130-20202020-01-022020-02-05PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zarząd..PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP500234-N-20202020-01-022020-01-10PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP500216-N-20202020-01-022020-01-10PNOZakup zestawów komputerowych dla szkół Gminy WrześniaGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP500110-N-20202020-01-022020-01-13PNODOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA ROK 2020REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKUSzczecinek
BZP500003-N-20202020-01-022020-01-10PNOWyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna, geograficzna, biologiczna) w ramach projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGOCiechanów
BZP499917-N-20202020-01-022020-01-09PNODostawa fabrycznie nowych kieszeni transportowych do dystrybucji kinowej DCI.TELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP497439-N-20202020-01-022020-01-10PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 – sprzęt drobnyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP639433-N-20192019-12-312020-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP639416-N-20192019-12-312020-01-30PNOZakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do szkół w ramach realizacji projektu Dobra szkoła – lepszy uczeńMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP639394-N-20192019-12-312020-01-15PNOModernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACHJuchnowiec Kościelny
BZP639375-N-20192019-12-312020-01-14PNODostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn."Modernizacja Kina Renesans w Rykach"MIEJSKO—GMINNE CENTRUM KULTURYRyki
BZP639371-N-20192019-12-312020-01-09PNODostawa zestawu do rozbudowy posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej oraz sprzętowego firewall IDS/IPSINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP639363-N-20192019-12-312020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SPZOZ Warszawa Wola-ŚródmieścieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA—ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP639337-N-20192019-12-312020-01-10PNOZakup z dostawą części komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP639250-N-20192019-12-312020-01-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP638101-N-20192019-12-312020-01-15PNORozbudowa studia grafiki komputerowejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP637837-N-20192019-12-312020-01-15PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.” - nr BPR.BIT.25.34/2019/PNPOLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.Warszawa
TED620235-20192019-12-302020-01-29PNODostawa urządzeń mobilnych specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów oraz innym wyposażeniem dodatkowym dla granicznych oddziałów celnych oraz komórek kontrolnych Służby Celno-SkarbowejMINISTER FINANSÓWWarszawa
BZP639160-N-20192019-12-302020-01-10PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft Office 365, rozbudowa systemu CCTV oraz rozbudowa systemu prezentacji obrazu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP639129-N-20192019-12-302020-01-07PNODostawa, instalacja i konfiguracja platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem specjalistycznym na potrzeby Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
BZP639075-N-20192019-12-302020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 pakiety.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP639050-N-20192019-12-302020-01-10PNOZakup sprzętu komputerowego oraz sieciowego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP638991-N-20192019-12-302020-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED618753-20192019-12-272020-01-28PNODostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-TwardogóraGMINA TWARDOGÓRATwardogóra
TED617823-20192019-12-272020-01-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja V/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED617747-20192019-12-272020-01-29PNODostawa sprzętu komputerowegoGMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
TED617743-20192019-12-272020-01-28PNODostawa sprzętu do realizacji video, urządzeń do projekcji i obsługi multimediów oraz systemu sterowania oświetleniem scenicznym dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we WrocławiuNARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGOWrocław
TED617728-20192019-12-272020-01-28PNODostawa systemu do analizy polimorfizmów dna metodą elektroforezy kapilarnej (sekwenator 8 kapilarny z 6-kolorowym systemem detekcji)INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SP. Z O.O.Bydgoszcz
TED617714-20192019-12-272020-01-28PNODostawa 1 szt. serwera plików dla WEAIiIB – KC-zp.272-806/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED617615-20192019-12-272020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN z podziałem na 5 częściCENTRUM ASTRONOMICZNE IM. M. KOPERNIKA PANWarszawa
BZP638757-N-20192019-12-272020-01-10PNOPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazówGMINA ZAGÓRZZagórz
BZP638392-N-20192019-12-272020-01-10PNORozbudowa Centrum Monitoringu Sygnałów AlarmowychMUZEUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
TED612825-20192019-12-242020-01-28PNODostawa sprzętu komputerowego (3 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED612567-20192019-12-242020-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla UJK ADP.2301.68.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED612494-20192019-12-242020-01-29PNODostawa i wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem IT oraz tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programowąWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
TED612315-20192019-12-242020-01-30PNOZakup sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP638700-N-20192019-12-242020-01-08PNOZakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP638697-N-20192019-12-242020-01-21PNOPrzebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadanie inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w JarocinieMUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
BZP638695-N-20192019-12-242020-01-03PNODostawa wyposażenia na potrzeby projektu Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie OpatowskimPOWIAT OPATOWSKI W OPATOWIEOpatów
BZP638669-N-20192019-12-242020-01-14PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP638662-N-20192019-12-242020-01-02PNODostawa poleasingowego sprzętu komputerowego oraz pozostałego asortymentu na potrzeby COZLCENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP638616-N-20192019-12-242020-01-14PNODostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu pn. „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”POWIAT DZIERŻONIOWSKIDzierżoniów
BZP638614-N-20192019-12-242020-01-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP638379-N-20192019-12-242020-01-08PNODostawa serwera [OP-IV.272.113.2019.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED608760-20192019-12-232020-01-23PNOSukcesywna dostawa, uruchomienie i sprawowanie serwisu gwarancyjnego Kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED608697-20192019-12-232020-01-27PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED608668-20192019-12-232020-01-23PNODostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Zarządzania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/19 – KC-zp. 272-733/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED608634-20192019-12-232020-01-08PNONajem 2 urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED608512-20192019-12-232020-01-31PNOBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DRWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP638588-N-20192019-12-232020-01-13PNOdostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP638518-N-20192019-12-232020-01-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III” oraz w ramach utworzenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych w WąbrzeźniePOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP638403-N-20192019-12-232019-12-31PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i multimediów dla potrzeb Szkół Podstawowych Nr 1,2 i 3 w Przasnyszu (3 części)MIASTO PRZASNYSZPrzasnysz
BZP638308-N-20192019-12-232020-01-03PNOBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP638300-N-20192019-12-232020-01-20PNODostawa doposażenia pracowni zawodowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodachPOWIAT JAROCIŃSKIJarocin
BZP638215-N-20192019-12-232020-01-02PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
BZP638200-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętuWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCUZgorzelec
BZP638075-N-20192019-12-232020-01-10PNODostawy materiałów biurowych, papieru ksero i komputerowego, kopert oraz nośników danychZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIECieszyn
BZP637653-N-20192019-12-232020-01-10PNOZakup i wdrożenie urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych oraz oprogramowania do wirtualizacjiZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP634223-N-20192019-12-232020-01-07PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
TED605384-20192019-12-202020-01-27PNODoposażenie pracowni samochodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED605319-20192019-12-202020-01-22PNODostawa i montaż wyposażenia szkoły w ramach projektu pn. Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą w podziale na 4 częściPOWIAT WŁOCŁAWSKI – STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED605276-20192019-12-202020-01-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIBNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED605273-20192019-12-202020-01-21PNODostawa i wdrożenie serwerów, urządzeń sieciowych oraz ups – KC-zp.272-796/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED605258-20192019-12-202020-01-21PNODostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WWNiG – KC-zp.272-826/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED605194-20192019-12-202020-01-23PNODostawa półek dyskowych dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED605159-20192019-12-202020-01-22PNODostawa drukarki działającej w technologii fotopolimerowejDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.Wrocław
BZP638236-N-20192019-12-202020-01-14PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP638218-N-20192019-12-202020-01-24PNOWyposażenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie: Część 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.GMINA MIASTO REDAReda
BZP638168-N-20192019-12-202020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP638086-N-20192019-12-202020-01-03PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP637900-N-20192019-12-202020-01-21PNODostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego systemu projekcji w planetarium Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w BiałkowieUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP637476-N-20192019-12-202020-01-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP637095-N-20192019-12-202020-01-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących.PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.Rzeszów
TED602503-20192019-12-192020-01-22PNODostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności – PIB w WarszawieINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED602371-20192019-12-192020-01-20PNODostawa urządzeń wielofunkycjnych oraz komputerów dla Politechniki ŚwietokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP637819-N-20192019-12-192019-12-30PNOZakup i dostawa serwera na potrzeby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, pl. Małachowskiego 3.ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP637776-N-20192019-12-192020-01-09PNODostawa oprogramowania i sprzętu dydaktycznego do laboratorium Informatyki Śledczej Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP637694-N-20192019-12-192020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego realizowana w ramach projektu konkursowego pod nazwą: „Poznaj świat z radością ”URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACHKoluszki
BZP637633-N-20192019-12-192019-12-27PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP637557-N-20192019-12-192020-01-06PNODostawa sprzętu komputerowego oraz elektronicznego realizowana w ramach projektu konkursowego pod nazwą: „ Edukacja z klasą w Gminie Koluszki”URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACHKoluszki
BZP637524-N-20192019-12-192020-01-07PNOPrzemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji - dostawa i montaż wyposażeniaGMINA MIEJSKA PRZEMYŚL—PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLPrzemyśl
BZP637496-N-20192019-12-192019-12-31PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku Dworca PKP w SkawinieURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP636803-N-20192019-12-192020-01-02PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP636590-N-20192019-12-192020-01-09PNODostawa dysków i licencji do macierzy 3PARSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP636560-N-20192019-12-192020-01-03PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju” realizowanego przez Politechnikę Białostocką.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED600694-20192019-12-182020-01-20PNOSerwis Instalacji Magazynu Wysokiego SkładowaniaBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED599720-20192019-12-182020-01-20PNODostawa sprzętu, konfiguracja, dla UJKUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Kielce
TED599719-20192019-12-182020-01-22PNODostawa przełączników i urządzenia sieciowego oraz podzespołów, nośników danych i akcesoriów komputerowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED599715-20192019-12-182020-01-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego, audiowizualnego, komputerowego oraz mebli szkolnych w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED599692-20192019-12-182020-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 14 zadańUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
TED599645-20192019-12-182020-01-10PNODostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED599630-20192019-12-182020-01-17PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED599629-20192019-12-182020-03-17PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa
BZP637341-N-20192019-12-182020-01-02PNOSprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP637215-N-20192019-12-182019-12-31PNOZakup sprzętu serwerowego, mobilnego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP637147-N-20192019-12-182020-01-07PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Komputera obliczeniowego – 1szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
TED596677-20192019-12-172019-12-30PNODostawa macierzy dyskowych oraz rozbudowa przełącznika SAN HP SN8000B dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED596654-20192019-12-172020-01-17PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę komputerów stacjonarnych, skanera A3, projektora video i monitora wielkoformatowego w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania (...)"GMINA MIASTA RADOMIA—URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED596523-20192019-12-172020-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego oraz podzespołów komputerowychWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 44
TED596484-20192019-12-172020-01-17PNODostawa, montaż, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieliMIASTO POZNAŃPoznań
BZP637049-N-20192019-12-172019-12-30PNOSprzęt komputerowy i peryferyjny dla Akademii Wychowania Fizycznego we WrocławiuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP637041-N-20192019-12-172020-01-03PNOSprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP636935-N-20192019-12-172019-12-24PNO„Zakup i dostawa pięciu fabrycznie nowych serwerów do montażu w obudowie kasetowej.”FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP636875-N-20192019-12-172020-01-03PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.432.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP636861-N-20192019-12-172020-01-10PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPS.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP634753-N-20192019-12-172020-01-02PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, (31-044) Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED594291-20192019-12-162020-01-16PNOPrzetarg nieogr. na dostawę sprz. komput., multimed., audiowiz., pomiar. i oprogr. w ramach proj. „Wyprac. modeli współpracy szkoły zawod. z uczelnią wyższą dla zawodów tech. elektr. i tech. mechatr."GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED594234-20192019-12-162020-01-16PNODostawa 300 zestawów komputerowych klasy PCMIASTO POZNAŃPoznań
TED594215-20192019-12-162020-01-13PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”POWIAT RYPIŃSKIRypin
TED594154-20192019-12-162020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED594152-20192019-12-162019-12-30PNOZakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowymZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP636653-N-20192019-12-162019-12-24PNOPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazówGMINA ZAGÓRZZagórz
BZP636643-N-20192019-12-162019-12-30PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 3 sztuk komputerów stacjonarnych na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED592131-20192019-12-132020-01-16PNOObiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego ŚląskaMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
TED591176-20192019-12-132020-01-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED591139-20192019-12-132020-01-15PNODostawa stacji roboczej i laptopów dla Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED591133-20192019-12-132020-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego, systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem dla Powiatu Lubańskiego w ramach projektu: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim (...)POWIAT LUBAŃSKILubań
TED591037-20192019-12-132020-01-15PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu p.poż. obszarów leśnych Nadleśnictwa Toruń – drugie postępowanieNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
TED590932-20192019-12-132020-01-14PNOZakup laptopówCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP636389-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP636372-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa sprzętu na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy MoszczenicaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W STASZKÓWKEStaszkówka
BZP636358-N-20192019-12-132019-12-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP636329-N-20192019-12-132020-01-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP636282-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa stanowisk komputerowychLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP636129-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa komputerów celem wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających rozwój nowoczesnych e-usług medycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGIKatowice
BZP636051-N-20192019-12-132019-12-23PNO„Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BAĆKOWICACHBaćkowice
BZP635583-N-20192019-12-132020-01-10PNODostawa stanowiska do badań systemów informatycznych i gier z wykorzystaniem eytrackera mobilnego i eyetrackera VRZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP635511-N-20192019-12-132019-12-23PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni kryminalistyki Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach projektu: „ Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP633798-N-20192019-12-132019-12-23PNOZakup projektora cyfrowego celem poprawy możliwości wyświetlenia filmów w wysokiej jakości w Kinie Odeon w SochaczewieODEON DYBIEC, ADAMIAK SP.J.Szeligi
BZP635945-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP635908-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb NCPS SOLARIS w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635881-N-20192019-12-122019-12-23PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP635878-N-20192019-12-122019-12-20PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP635835-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635768-N-20192019-12-122019-12-20PNODOSTAWA LAPTOPA DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP635669-N-20192019-12-122019-12-20PNO„Sprzedaż i dostawa 10 szt. komputerów przenośnych”UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP635642-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP635556-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa wyposażenia dla placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy SzaflaryGMINA SZAFLARYSzaflary
BZP635457-N-20192019-12-122019-12-23PNODostawa dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO)ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP635394-N-20192019-12-122019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania dla Biblioteki Uniwersyteckiej z podziałem na 8 zadań.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP634978-N-20192019-12-122019-12-23PNO„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania”AKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED587671-20192019-12-112020-01-14PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury IT przetwarzania danych dla OGiE PGNiG wraz z uruchomieniem usług bezpiecznej archiwizacji danych sejsmicznychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED586016-20192019-12-112020-01-15PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED586014-20192019-12-112020-01-17PNODostawa części i akcesoriów ITKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED586009-20192019-12-112020-01-15PNODostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskimKOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIELublin
TED585972-20192019-12-112020-01-13PNODostawa komputerów, skanerów, drukarek, telefonów dla Miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED585966-20192019-12-112020-01-16PNODostawa wyposażenia i urządzeń do budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów RuchuUZDROWISKO HORYNIEC SP. Z O.O.Horyniec-Zdrój
TED585861-20192019-12-112020-01-13PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu RTV, teletechnicznego i biurowego do pomieszczeń budynku szpitalnego nr 40SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED585860-20192019-12-112020-01-13PNODostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UWUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP635331-N-20192019-12-112019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP635292-N-20192019-12-112019-12-19PNOZakup monitorów na potrzeby PGE Narodowego w Warszawie.PL.2012+ SP. Z O.O.Warszawa
BZP635279-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP635264-N-20192019-12-112019-12-19PNODOSTAWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP635255-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP635199-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa tokenów sprzętowych EZIO PICO lub równoważnych wraz z serwisem gwarancyjnym.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP635108-N-20192019-12-112019-12-19LELDostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP635059-N-20192019-12-112019-12-19PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z dostawąAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP634949-N-20192019-12-112019-12-18PNOKopiowanie i dostawa na nośniku elektronicznym typu pendrive filmu informacyjno – edukacyjnego w ramach projektu ‘Mały DolnoŚlązak’” – okres trwałości projektuSPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP634874-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa monitorów i drukarek dla potrzeb Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie TrybunalskimPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP634624-N-20192019-12-112019-12-18PNODostawa specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych – słabowidzących, na potrzeby Biblioteki Uczelnianej.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZUKalisz
TED583094-20192019-12-102020-01-16PNOZakup i dostawa laptopów, zestawów komputerowych i sprzętu informatycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 częściGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
TED583093-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego sprzętu komputerowegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED583092-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego, wysokowydajnego serwera do testowania algorytmów kryptograficznych (jednostki obliczeniowe wyposażone w dedykowane do obliczeń karty graficzne) dla WIEiT - KC-zp.272-795/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED583039-20192019-12-102020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie TrybUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Piotrków Trybunalski
TED583035-20192019-12-102020-01-10PNODostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED583028-20192019-12-102020-01-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 2 zadaniaUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
BZP634835-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa z podziałem na trzy zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego do przewozu uczniów; Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu uczniów; Zadanie nr 3 - Dostawa monitorów interaktywnych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w MarianowieZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP634787-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie.SZPITAL ŚW. LEONA SP. Z O.O.Opatów
BZP634755-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa laptopów do Klubu Seniora „Senior +” w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Płośnica”URZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP634745-N-20192019-12-102019-12-18PNODoposażenie pracowni lokalnych sieci komputerowychDIECEZJA KALISKAKalisz
BZP634731-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego, peryferii, akcesoria oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym SączuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP634727-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz „Dzieciaki na 5+”AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.Ostrowiec Świętokrzyski
BZP634675-N-20192019-12-102019-12-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarek oraz serwera na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP634619-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa komputera oraz dysków zewnętrznych, wewnętrznych i pamięci RAM dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP634576-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP634548-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu multimedialnego dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w BydgoszczyTEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKIBydgoszcz
BZP634455-N-20192019-12-102019-12-18PNOdostawa sprzętu komputerowego - 4 częściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP634371-N-20192019-12-102020-01-15PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP634323-N-20192019-12-102019-12-19PNODostawa urządzeń informatycznych – 13 zadańAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP634271-N-20192019-12-102019-12-17PNODostawa komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZUKalisz
BZP634138-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa i montaż serwera oraz urządzeń do digitalizacji materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w OlsztynieARCHIWUM PAŃSTWOWE W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP634109-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP633856-N-20192019-12-102019-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta LesznaMIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP625531-N-20192019-12-102019-12-18PNOZakup na rzecz PANA, zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla wyposażenia stanowiska pracy pracowników PANAMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED580980-20192019-12-092020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOElbląg
TED580853-20192019-12-092020-01-10PNOZakup systemu identyfikacji pacjenta oparty na oprogramowaniu Mosaiq dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP634178-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP634145-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP634026-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranówŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP633931-N-20192019-12-092019-12-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOFUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJWarszawa
BZP633862-N-20192019-12-092019-12-19PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP633841-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa po-leasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633819-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
TED578184-20192019-12-062020-01-08PNOZakup komponentów w ramach przebudowy warstwy L1 w SDTTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED578090-20192019-12-062020-01-15PNONajem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla SJOAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP633581-N-20192019-12-062019-12-16PNOZP 76/19 dostawa komputerówWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633543-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.Kołobrzeg
BZP633501-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP633473-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633465-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu do fotografii cyfrowej i komputerowego do wyposażenia pracowni do digitalizacji w ramach projektu pn. „Brama do świata zbiorów”.MUZEUM CERAMIKIBolesławiec
BZP633456-N-20192019-12-062019-12-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP633417-N-20192019-12-062019-12-16PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633318-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku dla potrzeb realizacji projektów pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP633261-N-20192019-12-062019-12-17PNOzakup i dostawę urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633225-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP633005-N-20192019-12-062019-12-20PNOSprzęt komputerowy oraz materiały komputerowe i sieciowe z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PANWarszawa
TED575208-20192019-12-052020-01-07PNODostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznejKOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIELublin
BZP633075-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa Komputera PrzenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP633061-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP633032-N-20192019-12-052019-12-16PNODOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633020-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP633011-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu audiowizualnego wraz z modernizacją i instalacją w salach wykładowych kampusów UKSW w WarszawieUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP632988-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP632984-N-20192019-12-052019-12-13PNO"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP632942-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Informatyka bez granic”POLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP632939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP632903-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, macierzy typu NAS, dysków twardych do macierzy typu NAS i dedykowanych usługMIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP632900-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa zestawów komputerowychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632847-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP632809-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP632775-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632765-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 częściGMINA WIELGIEWielgie
BZP632739-N-20192019-12-052019-12-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań powstającego Centrum Usług Wspólnych w Karczewie.GMINA KARCZEWKarczew
BZP632703-N-20192019-12-052019-12-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera o wysokiej wydajności obliczeniowej dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.431.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632670-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”GMINA CHOJNÓWChojnów
BZP632644-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP632621-N-20192019-12-052019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, tabletów na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP632614-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP632586-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP632574-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632446-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Cyfrowego laboratorium językowego wraz z instruktażem użytkowania.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP632408-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa płyt różnych, płyt do nadruku, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarekWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP632407-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup dwóch licencji wieczystych bezterminowych bazy danych danych Oracle Standard Edition Two Full Use w wersji nie wyższej niż 12c wraz z aktywnym suportem na okres 12 miesięcy , zakup i dostawa urządzeń informatycznych do systemu LISCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP632387-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP631939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP631793-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Internet na co dzień"MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP631610-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED573334-20192019-12-042020-01-07PNOZakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej PolicjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED573328-20192019-12-042020-01-08PNODostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KULKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED573327-20192019-12-042020-01-09PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED573320-20192019-12-042020-01-07PNODostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK ADP.2301.62.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED573293-20192019-12-042020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegoMIASTO POZNAŃPoznań
BZP632331-N-20192019-12-042019-12-11PNO3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632324-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa monitora TV, aparatu z obiektywem oraz dodatkowego wyposażenia laboratorium multimedialnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP632317-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP632293-N-20192019-12-042019-12-12PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632240-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP632196-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w TychachMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJTychy
BZP632181-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych, monitorów, laptopów i pendrive szyfrowanych sprzętowo.WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632027-N-20192019-12-042019-12-12PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej/modowej.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP632020-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu”URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie
BZP632013-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożeniaPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP632000-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”MIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP631969-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1. Serwer bazodanowy Pakiet 2. Komputery Pakiet 3. 1.Komputer typu All in One 2.Komputer przenośny - notebook Pakiet 4. 1.Komputer stacjonarny obudowa SFF (poleasingowy) 2.Komputer przenośny - notebook (poleasingowy) Pakiet 5. Monitor komputerowy Pakiet 6. Tablet Pakiet 7. 1.Macierz backup z protokołem iSCSI 2.Streamer zewnetrzny 3.Kontroler SAS 4.SAS cable external 5.Taśma do napędu LTO-5.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP631919-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP631747-N-20192019-12-042019-12-12PNORozbudowa bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerachMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP631713-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa laptopów/notebooków na potrzeby Świetlicy ŚrodowiskowejŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAOstrowiec Świętokrzyski
BZP631665-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP631182-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"GMINA CZARNY BÓRCzarny Bór
BZP630863-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z okablowaniem strukturalnym umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej i usługa podłączenia do sieci w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość”.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP630574-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętemNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED570960-20192019-12-032020-01-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
BZP631679-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa komputera przenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631674-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631656-N-20192019-12-032019-12-11PNOWyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr projektu RDPS.09.02.01-02-0030/17URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIEWołów
BZP631636-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP631429-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP631393-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—ŻOLIBORZWarszawa
BZP631376-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.GMINA LUBINLubin
BZP631224-N-20192019-12-032019-12-12PNOdostawa komputerów przenośnych - laptopów - 2 szt.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP631221-N-20192019-12-032019-12-11POGDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaPOWIAT GRAJEWSKIGrajewo
BZP631079-N-20192019-12-032019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP631008-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Siła kwalifikacji”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIMTomaszów Mazowiecki
BZP630687-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630555-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla MOPRMIASTO POZNAŃPoznań
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630412-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowgoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630023-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych dla K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP629811-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa używanych komputerów i monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na dwie części postępowania; zadanie I – Dostawa używanych komputerów, zadanie II – Dostawa używanych monitorów.SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP629458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupuZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
TED568559-20192019-12-022020-01-08PNODostawa samodzielnego stanowiska do wieloparametrowej analizy oddziaływań molekularnych pracującego w trybie jednoczesnego wzbudzania i detekcji 2 barwników fluorescencyjnych w 1 punkcie pomi..CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMAT, POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED568494-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu IT, oprogramowania oraz innego wyposażenia do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZENIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630900-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O.Gliwice
BZP630800-N-20192019-12-022019-12-10PNOSzkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiegoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGOSierpc
BZP630790-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP630784-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury serwerowej i VDIUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630606-N-20192019-12-022019-12-09PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP630566-N-20192019-12-022019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP630405-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury informatycznejOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRybnik
BZP630392-N-20192019-12-022019-12-10PNOprzetarg nie ograniczony na dostawę pn. "Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserograficznych dla Urzędu Gminy Kobylnica i podległych jednostek organizacyjnych"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICYKobylnica
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP628537-N-20192019-12-022019-12-10LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-38/19 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP630339-N-20192019-11-302019-12-09PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych i sieciowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP630322-N-20192019-11-302019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażeniaPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 P.N. AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED565990-20192019-11-292020-01-06PNOZakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED565984-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda LutosławskiegoNARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGOWrocław
TED565970-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/IZ/PN-126/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED565766-20192019-11-292020-01-03PNODostawa: w części 1: 1) zestawu elementów optycznych, optomechanicznych, konstrukcyjnych i fotonicznych; 2) stanowiska obrazowania OCT; w części 2: komputerowej karty – przetwornika analogowo-cyfrowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED565727-20192019-11-292020-01-08PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP630297-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnychINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP630293-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w BiałymstokuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630252-N-20192019-11-292019-12-09PNODoposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"GMINA MIASTO KOWALKowal
BZP630241-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP630199-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP630177-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP630122-N-20192019-11-292019-12-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy macierzy w ilości 1 sztuki, w związku z realizacją projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP630074-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych” oraz dla jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP630051-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawów interaktywnych, laptopów komputerowych, myszy i klawiatur specjalistycznych dla osób słabowidzących oraz programów dźwiękowychUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP629989-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych do obsługi zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP629921-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera biurkowego oraz oprogramowania office i antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn.” Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP629872-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP629866-N-20192019-11-292019-12-09PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP629859-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim”GMINA OPOLE LUBELSKIEOpole Lubelskie
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629819-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa laptopówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP629781-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP629715-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa urządzeń i usług ICT oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” na terenie gminy MiękiniaGMINA MIĘKINIAMiękinia
BZP629681-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w CiechanowieZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMACiechanów
BZP629539-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP628934-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP628554-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa, instalacja i uruchomienie macierzy dyskowej SSDAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP628379-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego – komputery poleasingowe.GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP627977-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa, instalacja i uruchomienie trzech skanerów do mikrofilmów i mikrofisz wyposażonych w komputerowe stacje obsługi z funkcjonalnością czytnika czytelnianego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED563773-20192019-11-282020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED563713-20192019-11-282019-12-30PNODostawa komputerów zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629697-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP629680-N-20192019-11-282019-12-06PNOdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP629623-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629574-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP629559-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dla Wydziału Geografii i Geologii UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629536-N-20192019-11-282019-12-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP629525-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w KrakowieZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629509-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz stacjonarnych zestawów komputerowychSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP629496-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP629397-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzetu na potrzeby projektu: "Ruszać pora – klub seniora"GMINA OBSZAObsza
BZP629382-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629329-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup, dostawa wyposażenia do Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach, które należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotuPRZEDSZKOLE GMINNE BAJKA W JEZIERZYCACHSłupsk
BZP629317-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa stołów rehabilitacyjnych, zestawów komputerowych, laptopa, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na 3 części.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629302-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biura Rady PowiatuPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP629286-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629254-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku; Część 1 –Dostawa komputerów wraz z monitorami; Część 2 – Dostawa macierzy.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP629189-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i baz danychMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.Kraków
BZP629179-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów InformatycznychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
BZP629170-N-20192019-11-282019-12-09PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP629141-N-20192019-11-282019-12-05PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP629102-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Miasta Nowego SączaMIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP629062-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa do siedziby zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP629045-N-20192019-11-282019-12-10PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek laserowych, serwerów z macierzą dyskową i oprogramowaniem do wirtualizacji, przełączników sieciowych, zasilaczy UPS, oprogramowania do archiwizacji danych, macierz dyskowa NAS dla potrzeb placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIEMyszków
BZP629030-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny II”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP628983-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP628750-N-20192019-11-282019-12-06PNO1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowychSZKOŁA POLICJI W PILEPiła
BZP628469-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa kodeków transmisyjnych,twardych dysków,kart dżwiękowych i osprzętu komuterowego dla Radia Katowice SAPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH, RADIO KATOWICE S.A.Katowice
BZP628455-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa i montaż (jeśli dotyczy) wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Giewartowie w ramach zadania pod nazwą ModułI"Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+"GMINA OSTROWITEOstrowite
BZP628245-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa interaktywnych tablic dotykowychGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP627615-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki)GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP627343-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa kserokopiarkiGMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561664-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla gminy LublinGMINA LUBLINLublin
TED561656-20192019-11-272019-12-30PNODostawa kompletnego wyposażenia laboratorium druku 3D oraz laboratorium skanu 3D wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED561640-20192019-11-272020-01-03PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarekSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
TED561210-20192019-11-272019-12-30PNODostawa systemu do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 latSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP628926-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP628898-N-20192019-11-272019-12-05PNODzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP628893-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie macierzy dyskowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628843-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z integracją z obecnym środowiskiem sieciowo serwerowymGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP628833-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 10 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP628764-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchniGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP628763-N-20192019-11-272019-12-04PNODostawa komputerów poleasingowych, monitorów oraz drukarek laserowychINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628748-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP628722-N-20192019-11-272019-12-04PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628696-N-20192019-11-272019-12-05PNOZadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP628676-N-20192019-11-272019-12-06PNOdostawa komputerów i monitorówCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628675-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, skanerów i drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie podzielone jest na dwie (2) CzęściPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP628674-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UczelniUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP628620-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w BoguchwaleGMINA BOGUCHWAŁABoguchwała
BZP628604-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628596-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa komponentów sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628584-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP628571-N-20192019-11-272019-12-06PNOPrzedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa używanego sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZTarnów
BZP628551-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628507-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego”URZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP628488-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP628429-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania serwerowego i biurowego, modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w ramach 3 zadańPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628313-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP628189-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowaniana potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP628168-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP628129-N-20192019-11-272019-12-05PNO,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP627959-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego”.POWIAT STRZELECKIStrzelce Opolskie
BZP627925-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w ZawierciuPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP627755-N-20192019-11-272019-12-05PNONajem dwóch urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP626304-N-20192019-11-272019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED558895-20192019-11-262019-12-30PNODostawa pierwszego wyposażenie dla Przedszkola nr 43 przy ul. Słabego 2 w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED558725-20192019-11-262019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED558707-20192019-11-262020-01-08PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP628244-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie z podziałem na trzy zadaniaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP628222-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w PWSZ w KoniniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAKonin
BZP628219-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628207-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP628199-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.PODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP628197-N-20192019-11-262019-11-04PNOWYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIUPRZEDSZKOLE NR 26WROCŁAW
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP628190-N-20192019-11-262019-12-10PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - II przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP628187-N-20192019-11-262019-12-04PNO„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP627956-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 WarszawaPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP627952-N-20192019-11-262019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: KOMPUTERY OSOBISTE, DRUKARKI, MONITORY, CZYTNIKI DO KODU KRESKOWEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP627896-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP627888-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup komputerów, monitorów dla Sądu Rejonowego w MysłowicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP627876-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w MarkachCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP627870-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627860-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP627853-N-20192019-11-262019-12-03PNODostawa , montaż i uruchomienie systemów do projektowania i modelowania w podziale na trzy zadania na potrzeby Projektu IW 2020+.WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJŁódź
BZP627831-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP627779-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu RTV oraz multimedialnegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP627728-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627725-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORZYKARyki
BZP627714-N-20192019-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP627708-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP627676-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP627675-N-20192019-11-262019-12-04PNOCENTRALNY ZASILACZ AWARYJNYINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP627658-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, serwery, programy antywirusowe dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kuronia w OlsztynieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP627568-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP627405-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA IIŻuromin
BZP627121-N-20192019-11-262019-12-04LELDostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP627044-N-20192019-11-262019-12-04PNOSprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP626912-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626651-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED556682-20192019-11-252020-01-08PNOZakup sprzętu serwerowego i licencji do oprogramowania dla CUPTCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
TED556675-20192019-11-252019-12-30PNOZakup sprzętu komputerowegoMIASTO OPOLEOpole
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED556485-20192019-11-252020-01-03PNODostawę aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (C..SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP627567-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kierunek przyszłość”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGOPiotrków Trybunalski
BZP627541-N-20192019-11-252019-12-03PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP627495-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń drukującychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627470-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa PowiatowegoZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP627469-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP627425-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP627376-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627346-N-20192019-11-252019-12-03PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP627271-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP627266-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGDGMINA MYSŁAKOWICEMysłakowice
BZP627256-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawów do legorobotyki i mini robotów do programowaniaGMINA KOLBUDYKolbudy
BZP627200-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa i instalacja skaneraINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627160-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627078-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP627029-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP627001-N-20192019-11-252019-12-04PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP626994-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP626910-N-20192019-11-252019-12-04PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626689-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta RzeszowaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP626210-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - piątyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP625610-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Polskiej Akademii Nauk w siedzibie głównej - Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 w WarszawiePOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP625472-N-20192019-11-252019-12-03PNO„DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625437-N-20192019-11-252019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP624275-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP623920-N-20192019-11-252019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania – wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP626887-N-20192019-11-232019-12-02PNO„Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, systemu monitoringu oraz urządzeń placu zabaw do siedziby Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” z siedzibą w Piotrkowie Pierwszym” w ramach realizacji projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnegoGMINA JABŁONNAJabłonna
TED553594-20192019-11-222019-12-09PNODostawa stacji roboczych i monitorów dla operatorów e-usług – IIIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED553492-20192019-11-222019-12-27PNODostawa jednostek centralnych komputerów z monitorami – KC-zp. 272-728/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED553453-20192019-11-222020-01-07PNODostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektuGMINA NIELISZNielisz
BZP626847-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego dla Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP626832-N-20192019-11-222019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i serwerówPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP626802-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP626767-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa klastra serwerów wirtualnych VMware o pamięć RAMINSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP626739-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: aktualizacja posiadanych programów, Zadanie 2: zakup pakietów programów biurowych, Zadanie 3: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626736-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa macierzy, przełącznika sieciowego i czytników kodów kreskowych dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP626727-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP626716-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup sprzętu komputerowegoCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP626708-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP626680-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP626667-N-20192019-11-222019-12-04PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II PartieUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP626633-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP626618-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa serwerów i macierzy oraz dostawa oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 2 częściMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626561-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i monitorów dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626557-N-20192019-11-222019-11-29PNOZakup komputerów, monitorów i drukarek dla Sądu Okręgowego w RybnikuSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP626516-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa środowiska sieciowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626415-N-20192019-11-222019-12-04PNOAktualizacja aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626394-N-20192019-11-222019-12-02PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP626325-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTARCZENIE POLEASINGOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - 60 SZTUKSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP626301-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w MinikowieKUJAWSKO—POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIEMinikowo
BZP626296-N-20192019-11-222019-12-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”GMINA POŁANIECPołaniec
BZP626270-N-20192019-11-222019-12-06PNOKompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.GÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP626129-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i drukarek na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na części: Część I: dostawa 31 drukarek Część II: dostawa 20 komputerówWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626063-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP625953-N-20192019-11-222019-12-02PNO„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 14 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14Warszawa
BZP625869-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup komputerów AIOMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BEMOWOWarszawa
BZP625787-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa/zakup macierzyKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP625127-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP623826-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP626225-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Siedlce, Gmina Korzenna w ramach realizacji Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP626224-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP626212-N-20192019-11-212019-11-29PNODoposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP626201-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą) kompatybilnej z macierzą, którą posiada Zamawiający, dysków twardych oraz usługa montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą w siedzibie Zamawiającego w podziale na dwie częściMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP626196-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa notebooków, tabletów, smartfonów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP626175-N-20192019-11-212019-12-03PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP626115-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego na rzecz Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 34SĄD REJONOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP626082-N-20192019-11-212019-11-29PNO„DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE ”POWIAT LUBELSKILublin
BZP626072-N-20192019-11-212019-12-02PNOZakup i dostawa komputera przenośnego, komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do kopert na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP626040-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAPiotrków Trybunalski
BZP626011-N-20192019-11-212019-11-28PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP625965-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu elektronicznego do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIENowe Miasto Lubawskie
BZP625908-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP625877-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa oprogramowania muzycznego oraz sprzętu muzycznego i komputerowego dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP625861-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki RzeszowskiejPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP625859-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP625833-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii – sprzęt komputerowySZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP625767-N-20192019-11-212019-11-29PNO„Dostawa wyposażenia do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, przy ul. Sanguszków 28A”CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ—ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJTarnów
BZP625762-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP625758-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP625754-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIEURZĄD GMINY GRABICAGrabica
BZP625726-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKUGdańsk
BZP625633-N-20192019-11-212019-12-06PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP625512-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625485-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 11 sztuk polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625474-N-20192019-11-212019-11-29PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP625431-N-20192019-11-212019-12-02PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625373-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy SkępeMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP625156-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP624803-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624407-N-20192019-11-212019-12-05PNOPrzebudowa świetlicy wiejsciej w miejscowości Stary KrzeskWÓJT GMINY ZBUCZYNZbuczyn
BZP624214-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa i wdrożenie klastra serwerowegoPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP622899-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP622704-N-20192019-11-212019-11-29PNORozbudowa systemu postprodukcji filmów i seriali oraz zakup korekcyjnego systemu montażu nieliniowegoTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa