Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-08 09:11:53
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED370563-20202020-08-072020-09-09PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED370524-20202020-08-072020-09-09PNOModernizacja systemu zbierania danych CAS/DASGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED370521-20202020-08-072020-09-08PNODostawa serwerów plików NASCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED370517-20202020-08-072020-09-11PNOSukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcjiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED370510-20202020-08-072020-09-09PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, monitory, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPSUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED370509-20202020-08-072020-09-09PNODostawy zestawów komputerowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED370501-20202020-08-072020-08-24PNO„Dostawa urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED370456-20202020-08-072020-08-19PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED370429-20202020-08-072020-09-09PNODostawa komputerów oraz oprogramowania dostępowego dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED370369-20202020-08-072020-09-08PNOBudowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywnaGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP572512-N-20202020-08-072020-08-18PNOserwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym systemKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP572438-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup zespołów komputerowych z oprogramowaniemGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP572420-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ŁózkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski
BZP572394-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup 75 szt. laptopów z oprogramowaniemMINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP572285-N-20202020-08-072020-08-18PNOdostawa macierzy dyskowejFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP572254-N-20202020-08-072020-08-17PNO„Dostawa skanera 3D, sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze szkoleniem dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP572232-N-20202020-08-072020-08-24PNODostawa wyposażenia dydaktycznego, wyposażenia kuchni oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw do Żłobka Miejskiego w ŁęczycyMIASTO ŁĘCZYCAŁęczyca
BZP572155-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP572151-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjnąMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP572142-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA KRUSZWICAKruszwica
BZP572035-N-20202020-08-072020-08-17PNOCentrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa laptopów.KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1Kraków
BZP572019-N-20202020-08-072020-08-14PNO,,Zakup sprzętu komputerowego I biurowego do celów edukacyjnych”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP570620-N-20202020-08-072020-08-18PNODostarczenie i montaż sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP570558-N-20202020-08-072020-08-20PNODostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP570221-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup i dostawa tabletów dla szkół w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła plus”GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP570084-N-20202020-08-072020-08-25PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTAWarszawa
BZP572032-N-20202020-08-062020-08-14PNO"Zakup sprzętu z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIEJaworzno
BZP572003-N-20202020-08-062020-08-13PNONa dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBochnia
BZP571960-N-20202020-08-062020-08-17PNO,,Dostawę sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego ,,Zdalna Szkoła+”GMINA GÓRAGóra
BZP571915-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP571886-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa laptopów z oprogramowaniem, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu WolskimSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP571885-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT PISKI—STAROSTWO POWIATOWE W PISZUPisz
BZP570845-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu drukującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570773-N-20202020-08-062020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP570762-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa laptopów i środków ochrony osobistej.POWIAT BATROSZYCKIBartoszyce
BZP570734-N-20202020-08-062020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok
BZP570727-N-20202020-08-062020-08-17PNO„Dostawa sprzętu sieciowego i akcesoriów sieciowych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP570651-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa komputerów przenośnych oraz dysków dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP570641-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup oraz dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu pn.: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWAWschowa
BZP570636-N-20202020-08-062020-08-18PNOZakup wraz z wdrożeniem klastra macierzy dyskowych pamięci masowej dla zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla przechowywania danych medycznych z systemów informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100 wraz integracją macierzy z systemem PACS oraz dostawą i montażem szafy teletechnicznej RACK.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLublin
BZP570629-N-20202020-08-062020-08-14PNODOSTAWA LAPTOPÓW w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowiaMEGREZ SP. Z O.O.Tychy
BZP570578-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESucha Beskidzka
BZP570492-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP570383-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej, części i akcesoriów do sprzętu informatycznego oraz środków konserwacyjnych do czyszczenia i pielęgnacji sprzętu informatycznego i łączności dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYZegrze
BZP570347-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP569928-N-20202020-08-062020-08-20PNOModernizacja serwerowni mieszczącej się w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP569817-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP569466-N-20202020-08-062020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED368232-20202020-08-052020-09-07PNORozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical SystemsZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DABROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
TED367345-20202020-08-052020-09-10PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED367340-20202020-08-052020-09-07PNODostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367337-20202020-08-052020-08-18PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Huawei OceanStor 5500v5CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED367335-20202020-08-052020-09-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGORzeszów
TED367331-20202020-08-052020-09-07PNOUmowa ramowa na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED367327-20202020-08-052020-09-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367326-20202020-08-052020-09-08PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACHGorlice
TED367314-20202020-08-052020-09-09PNORozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 częściBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED367313-20202020-08-052020-09-07PNOZakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
TED367281-20202020-08-052020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP570476-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „Kraina Malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie DębnoGMINA DĘBNODębno
BZP570463-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup urządzeń sieciowych do transmisji danych cyfrowych wraz z oprzyrządowaniem sprzętowo - programowym.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP570378-N-20202020-08-052020-08-13PNO„ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””POWIAT HAJNOWSKIHajnówka
BZP570377-N-20202020-08-052020-08-18PNOZakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA SULĘCZYNOSulęczyno
BZP570360-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowychMIASTO PRZASNYSZPrzasnysz
BZP570359-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” (z podziałem na 3 części).MIASTO MYSŁOWICEMysłowice
BZP570357-N-20202020-08-052020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO KALISZKalisz
BZP570356-N-20202020-08-052020-08-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.275.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP570282-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa 106 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla wychowanków pieczy zastępczej z Terenu Powiatu WrocławskiegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570244-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP570241-N-20202020-08-052020-08-12PNODostawa komputerów i notebooków II / 2020EKO—REGION SP. Z O.O. BEŁCHATÓWBełchatów
BZP570213-N-20202020-08-052020-08-13PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP570159-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP570140-N-20202020-08-052020-08-21PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA LISIA GÓRALisia Góra
BZP570126-N-20202020-08-052020-08-14PNODostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP570097-N-20202020-08-052020-08-19PNODostawa komputerów miniPC i czytników kart zbliżeniowychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP570091-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup i dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +GMINA DĘBICADębica
BZP570077-N-20202020-08-052020-08-19PNOZakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. J. WOLSKIEJNowy Sącz
BZP569889-N-20202020-08-052020-08-13PNOdostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby FRSE w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP569887-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOKatowice
BZP569206-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP569183-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”- ROZBUDOWA”.WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
BZP564281-N-20202020-08-052020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej – 5 części postepowaniaMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED364852-20202020-08-042020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych..GMINA LUBLINLublin
TED364851-20202020-08-042020-09-07PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/58/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED364838-20202020-08-042020-09-04PNODostawa drukarek, mobilnych komputerów dotykowych oraz sprzętu do EZDZAKŁAD USŁUGOWO—PRODUKCYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCHŁódź
TED364827-20202020-08-042020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP569990-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego: część I Dostawa różnego sprzętu komputerowego część II Dostawa zestawu komputerowegoWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP569944-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP569937-N-20202020-08-042020-08-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP569853-N-20202020-08-042020-08-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028POWIAT RAWSKIRawa Mazowiecka
BZP569822-N-20202020-08-042020-08-19PNOzakup węzła do obliczeń wysokiej wydajności dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569809-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego w ramach projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZIŁódź
BZP569790-N-20202020-08-042020-08-19PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w KołobrzeguZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP569750-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”GMINA PORONINPoronin
BZP569707-N-20202020-08-042020-08-12PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBusko-Zdrój
BZP569632-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. „DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA DOBRADobra
BZP569620-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP569597-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.POWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP569595-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup 35 laptopów w ramach projektu o nr umowy 9950198613 oraz Zakup 5 laptopów w ramach projektu o numerze umowy 538/2020 dla Gminy RakoniewiceGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP569563-N-20202020-08-042020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-9d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP569562-N-20202020-08-042020-08-12PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP569546-N-20202020-08-042020-08-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP569525-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa 89 szt. laptopów wraz oprogramowaniem (systemem operacyjnym) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKluczbork
BZP568824-N-20202020-08-042020-08-13PNOZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DRUKAREK A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNYCzęstochowa
BZP565499-N-20202020-08-042020-08-24PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego monitora o wysokiej rozdzielczości 4K na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED362697-20202020-08-032020-09-09PNOLaboratorium fizyczne – doposażeniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED362671-20202020-08-032020-09-04PNODostawa skanerówŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED362668-20202020-08-032020-09-03PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu TIK, niezbędnego do nauczania zdalnegoREGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED362653-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu SindbadUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED362649-20202020-08-032020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED362629-20202020-08-032020-09-03PNOBudowa i wdrażanie pozostałych usług 2616.27.2020.IR platformy komunikacyjnej oraz systemów VoIP/VTCCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP569521-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa 36 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszką przewodową dofinansowanych z projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”GMINA LINIALinia
BZP569498-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 - wg 2 zadańPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP569478-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJChorzów
BZP569474-N-20202020-08-032020-08-11PNO„Zakup laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAZIMIERZY WIELKIEJKazimierza Wielka
BZP569469-N-20202020-08-032020-08-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU GMINY KRZYWDAGMINA KRZYWDAKrzywda
BZP569455-N-20202020-08-032020-08-11PNOdostawa notebooków z oprogramowaniemPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIEKraków
BZP569387-N-20202020-08-032020-08-11PNOCzęść A. Dostawa 30 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część B. Dostawa 29 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część C. Dostawa 25 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część D. Dostawa 24 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część E. Dostawa sprzętu multimedialnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP569382-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP569287-N-20202020-08-032020-08-18PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer przenośny do symulatora– zadane 1; komponenty komputerowe do symulatora – zadanie 2, na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569278-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w KawnicachGMINA GOLINAGolina
BZP569261-N-20202020-08-032020-08-18PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZWROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP569259-N-20202020-08-032020-08-31PNOPrzebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległegoGMINA ZBÓJNOZbójno
BZP569248-N-20202020-08-032020-08-11PNOWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu StrzyżowskiegoPOWIAT STRZYŻOWSKIStrzyżów
BZP569227-N-20202020-08-032020-08-20PNOZakup oraz dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKIWodzisław Śląski
BZP569213-N-20202020-08-032020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-8d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP569193-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – II. NR SPRAWY EP/48/2020SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP569151-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP569113-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIERybnik
BZP569112-N-20202020-08-032020-08-13PNODostawę modułów serwerów, dysków twardych, kontrolerów SAS i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania DELL VRTX dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP569040-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup i dostawa laptopów (sprzęt używany) w ramach programu „Zdalna Szkoła +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020GMINA RAWICZRawicz
BZP567523-N-20202020-08-032020-08-12PNODOSTAWA TABLETÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED361012-20202020-07-312020-09-01PNODostawa platformy do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED361010-20202020-07-312020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED361006-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED360997-20202020-07-312020-09-02PNODostawa 3 szt. tabletów graficznych i 1 szt. laptopa 2w1 – KC-zp. 272-297/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED360965-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczn …SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED360957-20202020-07-312020-09-04PNODostawa 25 dysków o dużej pojemności dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED360950-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem do siedziby zamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED360938-20202020-07-312020-09-01PNODostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED360899-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED360898-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego (I)UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED360846-20202020-07-312020-09-09PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP569089-N-20202020-07-312020-08-13PNOZakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"MIEJSKI DOM KULTURY W STALOWEJ WOLIStalowa Wola
BZP569076-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracyZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP569057-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.POWIAT OPATOWSKI W OPATOWIEOpatów
BZP569018-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP569011-N-20202020-07-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego, monitorów, oprogramowania oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjny w podziale na 2 częściWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP568997-N-20202020-07-312020-08-11PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieci komputerowej oraz pakietów programów biurowych.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP568972-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP568962-N-20202020-07-312020-08-10INNYZakup drobnego sprzętu komputerowego oraz technicznych środków materiałowych dla służby sprzętu łączności i informatyki33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIENowa Dęba
BZP568949-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa przenośnego sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA LUBAŃLubań
BZP568937-N-20202020-07-312020-08-11PNOZakup i dostawa 15 sztuk sprzętu komputerowego - laptopów dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP568916-N-20202020-07-312020-08-10PNO„Zakup laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEStarachowice
BZP568910-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17, z dnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAVAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP568847-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowego i fotograficznegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP568815-N-20202020-07-312020-08-10PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, sprzęt komputerowy powinien swoimi parametrami technicznymi odpowiadać standardom pracy w warunkach zdalnego nauczaniaPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICHKońskie
BZP568778-N-20202020-07-312020-08-19PNOGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznychGMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP568717-N-20202020-07-312020-08-10PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP568676-N-20202020-07-312020-08-10PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP568655-N-20202020-07-312020-08-11PNOZakup sprzętu multimedialnego, mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia różnego do Przedszkola Samorządowego w Krobi wraz z montażem w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”GMINA KROBIAKrobia
BZP568618-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/17/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP568611-N-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP568590-N-20202020-07-312020-08-12PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni”ZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP568557-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 07/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP568160-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP568071-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca drukarek monochromatycznych A4 oraz zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP568022-N-20202020-07-312020-08-17PNODostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.GMINA OSTRÓDAOstróda
BZP567702-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - dostawa 4 szt. drukarek monochromatycznychGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP566680-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP561069-N-20202020-07-312020-08-20PNO"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP557905-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
BZP568552-N-20202020-07-302020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Budowa stołowki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu oraz żłobek dla Gminy PostominoGMINA POSTOMINOPostomino
BZP568524-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
BZP568495-N-20202020-07-302020-08-07PNOdostawa sprzętu komputerowego do budowy systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP568494-N-20202020-07-302020-08-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT OPOLSKIOpole
BZP568466-N-20202020-07-302020-08-10PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP568453-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup 100 laptopów wraz z dostawą, współfinansowany z projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP568449-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa komputerów do szkół na terenie Gminy ŁomżaGMINA ŁOMŻAŁomża
BZP568410-N-20202020-07-302020-08-07PNOPostępowanie na dostawę sprzętu informatycznego (dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa sprzętu audiwizulanego)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKłodzko
BZP568391-N-20202020-07-302020-08-06PNODziałania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie LubanieCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBANIULubanie
BZP568376-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESkarżysko-Kamienna
BZP568235-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy LubaczówGMINA LUBACZÓWLubaczów
BZP568212-N-20202020-07-302020-08-18PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP568176-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiTBIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJIWarszawa
BZP568171-N-20202020-07-302020-08-10PNOModernizacja systemu kopii zapasowych oraz platformy wirtualizacyjnejWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP568098-N-20202020-07-302020-08-11PNODostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem z obsługi urządzeń interaktywnych i multimedialnych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie – I etap”, Gmina SiechniceBURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP568033-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy WielkiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP567883-N-20202020-07-302020-08-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, al. Mickiewicza 9A/410, 31-120 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP567825-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +”.GMINA KARTUZYKartuzy
BZP566973-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 2 części [OP-IV.272.59.2020.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED356559-20202020-07-292020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła +GMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED356555-20202020-07-292020-09-10PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED356537-20202020-07-292020-09-03PNODostawa specjalistycznego sprzętu teleinformatycznego wraz z osprzętem do zarządzania infrastrukturą dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED356517-20202020-07-292020-08-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP567959-N-20202020-07-292020-08-06PNOWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zakup laptopów dla dzieci z terenu Powiatu SochaczewskiegoPOWIAT SOCHACZEWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUSochaczew
BZP567926-N-20202020-07-292020-08-05PNOAPARATURA I OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIAWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP567889-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiegoPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP567887-N-20202020-07-292020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEOstrowiec Świętokrzyski
BZP567836-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA BŁASZKIBłaszki
BZP567827-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, niszczarek, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, dysków sieciowych NAS, oprogramowania biurowego i oprogramowania antywirusowego na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP567762-N-20202020-07-292020-08-07PNO„ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”GMINA LUBINLubin
BZP567747-N-20202020-07-292020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP567704-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEJędrzejów
BZP567630-N-20202020-07-292020-08-07PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZABłonie
BZP567611-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP567603-N-20202020-07-292020-08-06PNOdostawę komputera przenośnego i zestawu komputerowego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRONLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP567580-N-20202020-07-292020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni - ZP-7d/20UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP567566-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa laptopów - 30 sztukGMINA HRUBIESZÓWHrubieszów
BZP567552-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w PoznaniuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP567541-N-20202020-07-292020-08-06PNOZakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP567520-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz pamięci do serwera – 8 szt.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567516-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Doświadczania Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP567512-N-20202020-07-292020-08-07PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP567508-N-20202020-07-292020-08-07PNODostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokującychAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP567460-N-20202020-07-292020-08-06PNOWyposażenie pracowni szkolnych - 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie
BZP567375-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznychGMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP567370-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP566976-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.GMINA MIKOŁÓWMikołów
BZP566581-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla IAS KatowiceIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP564071-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP563165-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa komputerów przenośnych 6 szt. komputerów stacjonarnych 3 szt., monitorów 4 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED353896-20202020-07-282020-08-28PNODostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED353891-20202020-07-282020-08-31PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED353886-20202020-07-282020-08-28PNOUmowa ramowa na dostawę drukarek na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED353883-20202020-07-282020-09-01PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED353869-20202020-07-282020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych i drukarek dla inwestycji budowa kompleksu Polikliniki10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
TED353860-20202020-07-282020-08-31PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED353843-20202020-07-282020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/57/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED353651-20202020-07-282020-08-28PNODostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM i CIEM CM w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED353559-20202020-07-282020-08-28PNOPN 14/07/2020 – dyski, monitory, torbyINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
BZP567373-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP567372-N-20202020-07-282020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP- 6d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP567352-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa komputerów osobistych, komputerów przenośnych i monitorów ekranowychWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP567351-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; (Umowa nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku)INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo
BZP567338-N-20202020-07-282020-08-06PNOZakup i dostawa nowego sprzętu tj. 34 szt. laptopów i 10 szt. tabletówGMINA JORDANÓWJordanów
BZP567305-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP567260-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego do mediateki dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu” .CENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP567109-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa 80 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP566981-N-20202020-07-282020-08-07PNODOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP Z SYSTEMEM OPERACYJNYMSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP566944-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź
BZP566767-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ZELÓWZelów
BZP566737-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP566195-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa półek dyskowych i kontrolerów do posiadanych macierzy wraz z pracami wdrożeniowymi i wsparciem technicznym dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiAZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP565953-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565679-N-20202020-07-282020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP561220-N-20202020-07-282020-08-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ, ul.Gołębia 24, 31-007 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED351473-20202020-07-272020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, projektorów, kamer, tabletów, zestawów do prototypowania oraz peryferiówCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED351428-20202020-07-272020-08-07PNODostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED351427-20202020-07-272020-08-07PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED351406-20202020-07-272020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED351333-20202020-07-272020-08-27PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED351321-20202020-07-272020-09-01PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED351317-20202020-07-272020-09-01PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED351302-20202020-07-272020-08-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP566926-N-20202020-07-272020-08-04PNODOSTAWA LAPTOPÓW DLA GMINY KRZYWDA W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA +”GMINA KRZYWDAKrzywda
BZP566903-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa 42 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę ŁęczyceGMINA ŁĘCZYCEŁęczyce
BZP566877-N-20202020-07-272020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Pogotowia Ratunkowego we WrocławiuPOGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIUWrocław
BZP566840-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup i dostawa 15 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika FinansowegoRZECZNIK FINANSOWYWarszawa
BZP566793-N-20202020-07-272020-08-11PNOzakup i dostawa sprzętu - doposażenie pracowni zawodowych dla uczestników projektu „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II etap” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej:ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJBiała Podlaska
BZP566675-N-20202020-07-272020-08-04PNO„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice
BZP566628-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT ZŁOTORYJSKIZłotoryja
BZP566596-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP566588-N-20202020-07-272020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowego (2 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP566554-N-20202020-07-272020-08-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP566505-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP565794-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa laptopów w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGORZELCUZgorzelec
BZP563781-N-20202020-07-272020-08-06PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce IIGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
BZP558781-N-20202020-07-272020-08-04PNO"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami) w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIEŚwinoujście
TED349837-20202020-07-242020-08-27PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED349739-20202020-07-242020-08-31PNOObiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego ŚląskaMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
TED349035-20202020-07-242020-08-26PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED349030-20202020-07-242020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 4 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED348994-20202020-07-242020-08-07PNODostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED348993-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.oMAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze k/W-wy
TED348988-20202020-07-242020-08-26PNODostawa komputerów, laptopów i akcesoriów komputerowychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED348836-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP566369-N-20202020-07-242020-08-03PNO”Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - zakup laptopów do szkół z terenu Gminy Serokomla”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP566328-N-20202020-07-242020-08-10PNOZadanie 1: Zakup i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby UM LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP566325-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa laptopów, oprogramowania wraz z licencjami oraz myszek, na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT KRAPKOWICKIKrapkowice
BZP566320-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznychKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP566244-N-20202020-07-242020-08-10PNOZakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn .Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP566231-N-20202020-07-242020-08-05PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pn.: „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY W BEŁCHATOWIE IM. GEN. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOBełchatów
BZP566189-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP566188-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEZawiercie
BZP566169-N-20202020-07-242020-08-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - laptopy (53 sztuki).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP566149-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury w ramach Programu zwiększania dostępności do rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze przyczyniającego się do wzrostu szans na powrót na rynek pracyWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIEKonin
BZP566140-N-20202020-07-242020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP566081-N-20202020-07-242020-08-06PNOWYKONANIE I WDROŻENIE GEOPORTALU DLA SIEDMIU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHPOMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHSłupsk
BZP566078-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP566069-N-20202020-07-242020-08-03PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP566056-N-20202020-07-242020-08-04PNOZAKUP KOMPUTERÓW W RAMACH PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA +”GMINA POŚWIĘTNE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEMPoświętne
BZP566043-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP566027-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w KrakowieMAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Kraków
BZP565977-N-20202020-07-242020-08-12PNOBudowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNYStalowa Wola
BZP565944-N-20202020-07-242020-08-03PNO„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”URZĄD GMINYDomanice
BZP565837-N-20202020-07-242020-08-04PNO„Sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni w ZSEiU w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP565377-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP565330-N-20202020-07-242020-08-05PNO„Dostawa zestawu do gromadzenia, edycji i przetwarzania długoterminowo archiwizowanych plików oraz obiektów cyfrowych wraz z specjalistycznym oprogramowaniem rozpoznawania treści w zdigitalizowanych obiektach cyfrowych”WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
BZP565066-N-20202020-07-242020-09-02PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP564151-N-20202020-07-242020-08-03PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (Komputery przenośne typu notebook, Skanery) i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP563959-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa 56szt. komputerów przenośnych typu laptop wraz z systemem operacyjnymGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP536683-N-20202020-07-242020-08-07PNODzierżawa urządzeń drukujących/ kopiujących dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach na okres 2 latGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED346210-20202020-07-232020-08-26PNODostawa specjalistycznych komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED346190-20202020-07-232020-08-25PNODostawa komputerów przenośnych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/55/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP565949-N-20202020-07-232020-07-31INNYPostępowanie przetargowe w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, dofinansowanego ze środków PFRON.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCHGrajewo
BZP565925-N-20202020-07-232020-08-03PNO„Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem”INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP565912-N-20202020-07-232020-07-31PNODOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZETÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP565832-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP565806-N-20202020-07-232020-07-31PNOZDALNA SZKOŁA + Zakup laptopów do nauczania zdalnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy BodzentynGMINA BODZENTYNBodzentyn
BZP565793-N-20202020-07-232020-07-31PNOSukcesywne dostarczanie artykułów biurowych oraz baterii do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w ŁodziMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP565576-N-20202020-07-232020-08-11PNODostawa zestawów komputerowychWOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA IIKrosno
BZP565570-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa wyposażenia do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie StrawczynGMINA STRAWCZYNStrawczyn
BZP565551-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP565543-N-20202020-07-232020-07-31PNOWyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu z podziałem na części: Część 1. Sprzęt komputerowy i multimedialny Część 2. Sprzęt rekreacyjnyGMINA ZAMOŚĆZamość
BZP565531-N-20202020-07-232020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP565517-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP565513-N-20202020-07-232020-07-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP565446-N-20202020-07-232020-08-03PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz zewnętrznego modułu bateryjnego do UPSURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP565434-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP565392-N-20202020-07-232020-07-31PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP565365-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP565289-N-20202020-07-232020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w LesznieMIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP565166-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup wraz z dostawą urządzeń komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 3 częściPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP565096-N-20202020-07-232020-07-31PNO„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE”POWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP563882-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice
BZP562211-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED345505-20202020-07-222020-09-01PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej PrawejZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD—KAN SP. Z O.O.Skierniewice
TED344310-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–5; znak postęp. ZZP-156/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344307-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–4; znak postęp. ZZP-157/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344256-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–8; znak postęp. ZZP-158/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344246-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–6; znak postęp. ZZP-159/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344242-20202020-07-222020-08-04PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED344240-20202020-07-222020-08-26PNOKomputer przenośnyPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED344235-20202020-07-222020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED344221-20202020-07-222020-08-25PNOSukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
TED344195-20202020-07-222020-08-04PNODostawa laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym dla placówek edukacyjnych z terenu Miasta Poznania – Zdalna Szkoła+MIASTO POZNAŃPoznań
TED344125-20202020-07-222020-08-24PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli medycznych, biurowych i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilit..SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED344094-20202020-07-222020-08-24PNODostawa laptopa dla WIMiIP – KC-zp.272-310/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP565371-N-20202020-07-222020-07-30PNO„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 12 miesięcy w latach 2020/2021”.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP565356-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w ChełmieZAKŁAD KARNYChełm
BZP565310-N-20202020-07-222020-07-30PNOZakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 MilejówGMINA MILEJÓWMilejów
BZP565285-N-20202020-07-222020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”STAROSTWO POWIATOWEKępno
BZP565223-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w KrakowieOPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIEKraków
BZP565180-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa komputerów przenośnychOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP565168-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa poleasingowych stacji roboczych z monitorem i peryferiami na potrzeby COZL.CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP565152-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa komputerów typu laptopGMINA CZARNACzarna
BZP565144-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa zestawu do digitalizacji dla Biblioteki ElbląskiejBIBLIOTEKA ELBLĄSKA IM. CYPRIANA NORWIDAElbląg
BZP565106-N-20202020-07-222020-07-31PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz subskrypcji dla urządzenia UTMGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP565067-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP564903-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP564656-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa 100 szt. komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymiMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP564323-N-20202020-07-222020-08-12PNOzakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 3 części: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”.MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP555479-N-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i montaż sprzętu AV z konstrukcją Galerii VR do budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP555085-N-20202020-07-222020-08-05PNODostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK (2 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED341589-20202020-07-212020-08-04PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED341539-20202020-07-212020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/66/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED341495-20202020-07-212020-08-21PNODostawa materiałów biurowych na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED341491-20202020-07-212020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED341490-20202020-07-212020-08-25PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 4 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED341485-20202020-07-212020-08-21PNO„Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów”MIASTO ZABRZE, PREZYDENT MIASTAZabrze
TED341472-20202020-07-212020-08-21PNODostawa 1 szt. zestawu komputera stacjonarnego – KC-zp.272-286/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED341456-20202020-07-212020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP564839-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu i części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP564832-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa skanerów dokumentowychCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP564806-N-20202020-07-212020-07-29PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”GMINA WARTKOWICEWartkowice
BZP564786-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP564782-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIEBraniewo
BZP564764-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP564727-N-20202020-07-212020-08-05PNODostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla szkoły ZSGŻiAPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP564719-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „Kraina Malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie DębnoGMINA DĘBNODębno
BZP564659-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup i dostawa laptopów dla Gminy RybnoGMINA RYBNORybno
BZP564620-N-20202020-07-212020-07-31PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze” z podziałem na części (3)URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOZielona Góra
BZP564583-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemGMINA MIASTO SIERPCSierpc
BZP564564-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP564480-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.GMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP564445-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa, podłączenie i uruchomienie urządzeń specjalistycznych płatniczych magazynowych i RFID dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP564379-N-20202020-07-212020-08-20PNO„Dostawę artykułów biurowychZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP563860-N-20202020-07-212020-07-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych z monitorem, laptopów, skanera/kamery do skanowania A3 oraz komputerów AlOGMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP563621-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 " realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP562970-N-20202020-07-212020-08-05PNODostawa trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść granicznych w Gdańsku i GdyniMORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
BZP562906-N-20202020-07-212020-07-29PNOWsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+”GMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
BZP562768-N-20202020-07-212020-08-05LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 2 ( znak sprawy ZP-28/20).MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP562398-N-20202020-07-212020-08-04LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 1 ( znak sprawy ZP-27/20 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP562101-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP551773-N-20202020-07-212020-08-03PNO„Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu”PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCHSandomierz
TED339545-20202020-07-202020-08-21PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński
TED338858-20202020-07-202020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED338721-20202020-07-202020-08-20PNOZakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED338700-20202020-07-202020-08-20PNODostawa: część 1: systemu do podtrzymywania zasilania (UPS), część 2: zasilaczaUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP564252-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP564251-N-20202020-07-202020-07-28PNODoposażenie pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w MierzwinieGMINA IMIELNOImielno
BZP564248-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP564196-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa 41 sztuk laptopów w ramach programu grantowego pn. "Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"URZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP564120-N-20202020-07-202020-07-29PNOAkcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP564033-N-20202020-07-202020-07-29PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP563982-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa, montaż oraz instalacja komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUPoznań
BZP563954-N-20202020-07-202020-07-28PNOZakup oraz instalacja w serwerowni sieciowej pamięci masowej (Macierz), na bieżące potrzeby przechowywania i zabezpieczenia danychMUZEUM WARSZAWYWarszawa
BZP563944-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrakowieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP563928-N-20202020-07-202020-07-28PNOZakup sprzętu i materiałów biurowych na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGODęblin
BZP563917-N-20202020-07-202020-07-29PNO„Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIEGłogów
BZP563869-N-20202020-07-202020-07-30PNOModernizacja architektury sieciowej i serwerowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków
BZP563867-N-20202020-07-202020-07-28PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego i akcesoriów dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów InformatycznychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP563827-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część 2POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP563702-N-20202020-07-202020-07-27PNODostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w PiaskachZESPÓŁ SZKÓŁPiaski
BZP563645-N-20202020-07-202020-07-30PNOUsługi na rzecz przedsiębiorstw typu start-up w tym: część 1: wykonanie 3 zestawów do gry team buldingowej, część 2: projekt i wykonanie zbiornika toroidalnego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP563589-N-20202020-07-202020-07-31PNODostawa notebooka i sprzętu IT, serwera, zestawu reporterskiego, instrumentu muzycznego i osprzętu audio do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. PaderewskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP563463-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP562787-N-20202020-07-202020-07-30PNODostawa monitorówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP562629-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP562186-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED337237-20202020-07-172020-08-19PNOWdrożenie systemu e-usług w gminie MłynaryWDROŻENIE SYSTEMU E—USŁUG W GMINIE MŁYNARYMłynary
TED336510-20202020-07-172020-08-20PNODostawa sprzętu i oprogramowania serwerowo-sieciowego wraz z systemem backupuWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIEKraków
TED336354-20202020-07-172020-08-24PNODostawę sprzętu informatycznego na potrzeby projektów prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED336329-20202020-07-172020-08-21PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla NIO-PIB O/Gliwice w ramach „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MZ"NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED336319-20202020-07-172020-08-19PNORozbudowa infrastruktury systemów nadzoru i bezpieczeństwa (5 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED336275-20202020-07-172020-09-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, mebli szkolnych oraz oprogramowania do grafiki komputerowej w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
BZP563839-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa tabletuPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCHWarszawa
BZP563821-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19POWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP563741-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP563724-N-20202020-07-172020-07-27PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO DO KPP W PRUSZCZU GDAŃSKIM ORAZ KMP W SŁUPSKU.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP563721-N-20202020-07-172020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” - IIMIASTO ORZESZEOrzesze
BZP563636-N-20202020-07-172020-07-27PNOZakup i dostawa szyfratora i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu ŁącznościWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP563577-N-20202020-07-172020-07-28PNODostawa urządzeń klasy UTM i serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełżycachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACHBełżyce
BZP563481-N-20202020-07-172020-07-27PNO„Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów, myszek oraz toreb na laptopy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechnych dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: ,,Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP563477-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP563221-N-20202020-07-172020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby projektu ”Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce"GMINA GŁUSK DOMINÓWLublin
BZP563152-N-20202020-07-172020-07-29PNODostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych na potrzeby Urzędu Miasta BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP562804-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych oraz serwis urządzeńCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP562607-N-20202020-07-172020-07-28PNONAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA - SPRAWA NR 41/202013 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP562297-N-20202020-07-172020-07-27PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemPOWIAT POLKOWICKIPolkowice
BZP560521-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIELublin
TED334383-20202020-07-162020-08-19PNODostawa Modułowego systemu produkcyjnego do modelowania i symulacji procesu wytwarzania i montażu predefiniowanego modelu w systemach produkcyjnych typu Industry 4.0POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED334365-20202020-07-162020-08-19PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń sieciowych, sprzętu komputer., audiowizual., multimedial., fotograficz. oraz oprogr. w ramach projektu „Uczymy komplementarnie – indywidualnie"GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED334361-20202020-07-162020-08-19PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy"REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED334347-20202020-07-162020-08-20PNODostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowychSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED334324-20202020-07-162020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja II/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED334323-20202020-07-162020-07-30PNOZakup laptopówCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED334302-20202020-07-162020-07-31PNOZakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)MIASTO ZIELONA GÓRA – URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRAZielona Góra
TED334297-20202020-07-162020-08-18PNODostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTOAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
TED334188-20202020-07-162020-08-21PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP563281-N-20202020-07-162020-08-04PNOdostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP563225-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP563185-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP563183-N-20202020-07-162020-07-27PNO"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP563138-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa multimediów do Szkoły Podstawowej nr 58.GMINA LUBLINLublin
BZP563026-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa laptopów do szkół podstawowych z terenu miasta Gniezna w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA MIASTO GNIEZNOGniezno
BZP562999-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP562969-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna SzkołaGMINA TRZEBOWNISKOTrzebownisko
BZP562939-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa komputerów i notebooków / 2020EKO—REGION SP. Z O.O. BEŁCHATÓWBełchatów
BZP562763-N-20202020-07-162020-07-23PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP562710-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP562694-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego w zakresie realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejWÓJT GMINY SŁOPNICESłopnice
BZP562650-N-20202020-07-162020-07-27PNOdostawa serwera, komputerów stacjonarnych z monitorami dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ToruniuZAKŁAD PIELĘGNACYJNO—OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKIToruń
BZP562527-N-20202020-07-162020-07-24PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA STRAWCZYNStrawczyn
BZP562314-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP560462-N-20202020-07-162020-07-24PNODziałania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie LubanieCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBANIULubanie
BZP557445-N-20202020-07-162020-08-04PNODostawa dwóch drukarek monochromatycznychMIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZIŁódź
BZP557142-N-20202020-07-162020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZIŁódź
BZP555259-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowaniaPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
TED331826-20202020-07-152020-08-18PNODostawy laptopów, zestawów komputerowych, części komputerowych oraz serwera do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED331823-20202020-07-152020-08-17PNOZakup i dostawa 35 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP562645-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”POWIAT PLESZEWSKIPleszew
BZP562617-N-20202020-07-152020-07-23PNODoposażenie w sprzęt komputerowy uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy – Zdalna Szkoła +GMINA KOZYKozy
BZP562592-N-20202020-07-152020-07-30PNO„Cyfryzacja i Modernizacja Kina Perspektywa Łódzkiego Domu Kultury”ŁÓDZKI DOM KULTURYŁódź
BZP562549-N-20202020-07-152020-07-24PNODostawa dysków ssd, kabli hdmi, listw zasilających, switchy, klawiatur i myszy komputerowych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP562500-N-20202020-07-152020-07-30PNOZmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w TuliszkowieGMINA I MIASTO TULISZKÓWTuliszków
BZP562451-N-20202020-07-152020-07-23PNODoposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w pomoce dydaktyczne i wyposażenie TIK w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA RADZIEJOWICERadziejowice
BZP562418-N-20202020-07-152020-07-27PNOZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI DO NAUKI PROGRAMOWANIA, POMOCY EDUKACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DZIECIĘCEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO 3 Z PODZIAŁEM NA ZADANIAMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP562400-N-20202020-07-152020-07-23PNOSukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji StudenckiejUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP562325-N-20202020-07-152020-07-23PNO„Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa, sprzętu ICT oraz technik weterynarii do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP562274-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w PoznaniuKINO MALTAPoznań
BZP562267-N-20202020-07-152020-07-23PNO„Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP562135-N-20202020-07-152020-07-23PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP562098-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach (NSP)URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP562062-N-20202020-07-152020-07-22PNO"Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania” w ramach projektu: „CHAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP561906-N-20202020-07-152020-07-24PNO„Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego systemu optycznego do akwizycji danych z obserwacji astronomicznych dla Politechniki Poznańskiej”.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP561683-N-20202020-07-152020-07-23PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole
BZP560609-N-20202020-07-152020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED329056-20202020-07-142020-08-18PNODostawa mini komputerówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED328987-20202020-07-142020-08-17PNODostawa komputerów stacjonarnych i przenośnychZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIASzczecin
TED328965-20202020-07-142020-08-17PNODostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED328961-20202020-07-142020-08-17PNODostawa sprzętu sieciowego, macierzy i systemu do deduplikacji danych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED328899-20202020-07-142020-08-17PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej złożonej z serwerów IBM/Lenovo HS22, HS22V oraz SR630 o kolejne serwery wg podanej specyfikacji. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/48/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED328880-20202020-07-142020-08-14PNODostawa komputerów przenośnych dla WFiIS – KC-zp.272-296/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED328703-20202020-07-142020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego w tym komputerów i monitorów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP561987-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup i dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +GMINA DĘBICADębica
BZP561944-N-20202020-07-142020-07-23PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa przedszkola w Lubochni”GMINA LUBOCHNIALubochnia
BZP561942-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP561890-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP561850-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do wyremontowanego obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce – zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biu-rowego i RTVZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków
BZP561808-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP561785-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP561759-N-20202020-07-142020-07-22PNO„Rozbudowa infrastruktury serwerowej i wyposażenie stanowiska archiwizacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie"POWIAT PIŃCZOWSKIPińczów
BZP561672-N-20202020-07-142020-07-23PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP561664-N-20202020-07-142020-07-23PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w KościerzyniePOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP561635-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA JABŁONKAJabłonka
BZP561606-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP561601-N-20202020-07-142020-07-30PNOSukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowychUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP561599-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-62/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP561587-N-20202020-07-142020-07-22POGDostawę kolektora danych, skanera kodów kreskowych oraz drukarki etykiet dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-69/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP561574-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym oraz udzielenie gwarancji jakości dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”).CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP561528-N-20202020-07-142020-07-22PNO„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła+"GMINA BRZOSTEKBrzostek
BZP561510-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego II, w tym: Część I - dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych Część III - Zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków
BZP561492-N-20202020-07-142020-07-22PNO„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice
BZP561438-N-20202020-07-142020-07-22PNOSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych według indywidualnych konfiguracji na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP561351-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Regielnica - II postępowanieGMINA EŁKEłk
BZP561158-N-20202020-07-142020-07-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera Hewlett Packard Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadomiuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP561154-N-20202020-07-142020-07-27PNOZakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - II POSTĘPOWANIE.GMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP560703-N-20202020-07-142020-07-28PNO„Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP560595-N-20202020-07-142020-07-27PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP560266-N-20202020-07-142020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP559849-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP555654-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa podłoży do diagnostyki gruźlicy, krążków do lekowrażliwości, MIC, testów do wykrywania mechanizmów oporności, dzierżawa analizatorów, dostawa odczynników różnych oraz materiałów dla potrzeb Pracowni PatomorfologiiWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
TED325933-20202020-07-132020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w BytomiuGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED325929-20202020-07-132020-08-14PNOZakup komputerów AIO i urządzeń wielofunkcyjnych (w podziale na części)KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, CENTRALAWarszawa
TED325923-20202020-07-132020-08-14PNODostarczenie zestawów urządzeń w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED325840-20202020-07-132020-08-13PNODostawa macierzy dyskowej wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznegoMIASTO ŁÓDŹ, URZĄD MIASTA ŁODZIŁódź
TED325839-20202020-07-132020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę projektorów (wraz z montażem), laptopów z oprogr., radioodtwarzaczy, głośników oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach proj. „Malucha wsparcie na starcie”GMINA MIASTA RADOMIA, URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED325745-20202020-07-132020-08-17PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowychAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP561556-N-20202020-07-132020-07-21PNOPostępowanie przetargowe w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, dofinansowanego ze środków PFRON.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCHGrajewo
BZP561471-N-20202020-07-132020-07-22PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowanie komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP561350-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 5 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP561304-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP561290-N-20202020-07-132020-07-22PNODostawa komputera przenośnego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP561250-N-20202020-07-132020-07-21PNOdostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WIMiIP -KC-zp.272-293/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP561200-N-20202020-07-132020-07-22PNO„Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKRadomyśl Wielki
BZP561191-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00015.DDD.6509.00039.2018.02UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP561177-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP560913-N-20202020-07-132020-07-24PNOWyposażenie nowo utworzonego przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie z podziałem na części: Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 3 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt elektroniczny. Część 4 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble. Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 6 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – sprzęt elektroniczny.GMINA JERZMANOWAJerzmanowa
BZP560787-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom
BZP560685-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa wyposażenia do Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w ramach projektu rozbudowa i wyposażenie.ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED323061-20202020-07-102020-08-12PNORozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED323057-20202020-07-102020-08-11PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w OstrożanachPOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED323051-20202020-07-102020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED323042-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziałuWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED322825-20202020-07-102020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED322800-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu TWECPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED322393-20202020-07-102020-08-14PNODokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–WronczynGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP561098-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w WarszawieMAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIEWarszawa
BZP561089-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP561052-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Ostrowiec Świętokrzyski
BZP561033-N-20202020-07-102020-07-22PNOPrzebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej - wyposażenieURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski
BZP561022-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRuda Śląska
BZP561005-N-20202020-07-102020-07-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP560996-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa skanera 3D i drukarki 3D dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP560993-N-20202020-07-102020-07-20PNODOSTAWA SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOMIASTO ŁUKÓWŁuków
BZP560939-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż trzech pracowni językowych do następujących szkół podstawowych: • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, • Szkoła podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego oraz dostawa i montaż 1 pracowni komputerowej do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w ramach zadania ”Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo – komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10) w ramach budżetu obywatelskiego.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP560922-N-20202020-07-102020-07-21PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce
BZP560908-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.GMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj
BZP560845-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP560828-N-20202020-07-102020-07-20PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP560801-N-20202020-07-102020-07-27PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP560765-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP560762-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA WIELBARKWielbark
BZP560760-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa
BZP560662-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP560643-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP560623-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP560191-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, przełączników sieciowych i oprogramowaniaPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP559903-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w WałczuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZUWałcz
BZP559621-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów, drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP559568-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa laptopów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w WarszawieREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP559334-N-20202020-07-102020-07-22PNOZakup i dostawa laptopów do szkół z terenu Gminy SiedlecGMINA SIEDLECSiedlec
BZP559320-N-20202020-07-102020-07-20PNOD-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNISZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Lublin
BZP558343-N-20202020-07-102020-07-20PNOPoszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina "Zachęta"GMINA KLECZEWKleczew
BZP555101-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa macierzy dyskowej 52,4 TB netto (storage)CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP553850-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED320879-20202020-07-092020-08-14PNOSprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych służących praktycznemu kształceniu w ramach projektu pt. „Utworzenie now ...”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED320719-20202020-07-092020-08-18PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560498-N-20202020-07-092020-07-20PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMIIgołomia
BZP560488-N-20202020-07-092020-07-21PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła+”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP560473-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP560466-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP560410-N-20202020-07-092020-07-17PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 58 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”GMINA JAROCINJarocin
BZP560372-N-20202020-07-092020-07-21PNO„Dostawa płyt CD/DVD z kopertami”SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP560355-N-20202020-07-092020-07-17PNODzierżawa i serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do tego rodzaju urządzeń.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP560321-N-20202020-07-092020-07-20PNOWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP560179-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i doposażenie pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczychSTAROSTWO POWIATOWEPrzasnysz
BZP560178-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i zestawów słuchawkowych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP560149-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa wraz z montażem i wdrożeniem sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP560117-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 3 pakietySZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIUZawiercie
BZP560103-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących, monitorów interaktywnych w ramach projektu: "Kreatywni w Centrum", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP560082-N-20202020-07-092020-07-20PNOZakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP559987-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP559973-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP559912-N-20202020-07-092020-07-27PNODostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP559902-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży”STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP559892-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych , tśm, akcesoriów tleinformatycznych oraz sprzętu powszechnego użytku dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIESzczecin
BZP559740-N-20202020-07-092020-07-17PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP559685-N-20202020-07-092020-07-17PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP559656-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP559421-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP559329-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zasilacza wysokiego napięcia do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP558609-N-20202020-07-092020-07-17PNOZP/14/IFPAN/2020/MWINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP557504-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
TED318804-20202020-07-082020-08-17PNODostawa zaawansowanych symulatorów pacjentaUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED318774-20202020-07-082020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PB Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A065/19, Program operacyjny Wiedza edukacja rozwójPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED318768-20202020-07-082020-08-10PNOZakup przełączników sieciowych i pamięci masowych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED318738-20202020-07-082020-08-11PNOWyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22EARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
TED318725-20202020-07-082020-08-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACHSuwałki
TED318693-20202020-07-082020-08-10PNODostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED318591-20202020-07-082020-08-17PNODostawa systemu akademickiego centrum kariery dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED318530-20202020-07-082020-08-10PNODostawa 18 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z goglami do wirtualnej rzeczywistości (20 szt. gogli mobilnych i 2 szt. gogli stacjonarnych) dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z30AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP559856-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietówUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIWrocław
BZP559784-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Chorób Płuc i GruźlicySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy
BZP559748-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa sprzętu komputerowego.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów
BZP559574-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa komputera przenośnego i oprogramowania biurowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP559497-N-20202020-07-082020-07-17PNODostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w BroniniePOWIAT BUSKIBusko-Zdrój
BZP559390-N-20202020-07-082020-07-16PNO„Zakup wyposażenia pracowni e – learningowej dla filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR”.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP559344-N-20202020-07-082020-07-16PNONajem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze, udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmuURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP559292-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP558644-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP558501-N-20202020-07-082020-07-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 60 sztuk laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz z zestawem słuchawkowym w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP558194-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP557239-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP556700-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP553060-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
TED317573-20202020-07-072020-08-07PNODostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania urządzeniami sieciowymiPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED316511-20202020-07-072020-07-21PNOKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym spisem rolnym 2020GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED315716-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED315652-20202020-07-072020-08-10PNOModernizacja systemu składowania danych w centrum zapasowymNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED315548-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
TED315503-20202020-07-072020-08-07PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP559308-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie; Część 2 - Dostawa zestawów sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP559194-N-20202020-07-072020-07-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP559136-N-20202020-07-072020-07-16PNOWyposażenie pracowni komputerowych dla szkół ponadpodstawowychPOWIAT MŁAWSKIMława
BZP559134-N-20202020-07-072020-07-16PNOZakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP559105-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP559093-N-20202020-07-072020-07-17PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej – 40 szt. komputerów przenośnych”GMINA RADOSZYCERadoszyce
BZP559075-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP559031-N-20202020-07-072020-07-17PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP558980-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w ŁowiczuI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZUŁowicz
BZP558974-N-20202020-07-072020-07-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.225.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP558892-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa drukarekPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP558879-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawa sprzętu informatycznegoAKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJWarszawa
BZP558863-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558850-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup i dostawa 2 stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu „Ścieżka dla Mazowsza” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558642-N-20202020-07-072020-07-15PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP558442-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa materiałów biurowych, papieru, czajników i telefonów oraz materiałów sterylizacyjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP556376-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED312701-20202020-07-062020-08-10PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558690-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 zadaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP558685-N-20202020-07-062020-07-16PNODostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiOZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP558625-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowaniaPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP558615-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa - doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność"ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn
BZP558611-N-20202020-07-062020-07-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów – „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA SŁUBICESłubice
BZP558581-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychINSTYTUT OCEANOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUKSopot
BZP558535-N-20202020-07-062020-07-15PNOdostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i monitorami dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP558491-N-20202020-07-062020-07-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP558444-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Gromnik” Projekt pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA GROMNIKGromnik
BZP558388-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa wyposażenia do pracowni zawodu kierowca mechanikZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP558375-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa fabrycznie nowych elementów umożliwiających wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania sensorów otoczenia pojazdu niezbędnego do realizacji projektu badawczego pt. Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych nr POIR.04.01.02-00-0081/17 dla Politechniki Poznańskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP558327-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Policji województwa podkarpackiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP558286-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa i montaż ściany multimedialnejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP558282-N-20202020-07-062020-07-16PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558225-N-20202020-07-062020-07-14PNOModernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazuMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP557971-N-20202020-07-062020-07-17PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP557793-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP557757-N-20202020-07-062020-07-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacjeZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHRybnik
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
BZP555823-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, kserokopiarek, telefaksów, akcesoriów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w 2020 roku.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIUPoznań
TED310709-20202020-07-032020-08-06PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
TED309895-20202020-07-032020-08-06PNOZakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED309894-20202020-07-032020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309869-20202020-07-032020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309824-20202020-07-032020-08-05PNODostawa zestawu wspomagania kierowania służbąKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED309819-20202020-07-032020-08-05PNODostawa skanerów biurowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED309811-20202020-07-032020-08-05PNODostawa laptopów dla WIMiIP – KC-zp.272-264/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP558213-N-20202020-07-032020-07-14PNODOSTAWA KOMPUTERÓWCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP558195-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558178-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa skanerów i drukarek etykiet z kodami kreskowymi dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP558050-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa laptopówNARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJWarszawa
BZP558025-N-20202020-07-032020-07-13PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP557928-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Gietrzwałd – etap 2URZĄD GMINYGietrzwałd
BZP557813-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP557786-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa skanerów i drukarekNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP557785-N-20202020-07-032020-07-16PNODostawy wyposażenia pododdziałów HUMINT. Urządzenia komputerowe4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
BZP557761-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +”GMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP557727-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP557714-N-20202020-07-032020-07-13PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP557278-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblagu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg
BZP557256-N-20202020-07-032020-07-15PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP556853-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP551373-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
TED307933-20202020-07-022020-07-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307888-20202020-07-022020-08-11PNOCz. I: Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Cz. II: Dostawa zestawów komputerowych dla Centrum Informatycznego UGUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP557702-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawę wyposażenia pracowni komputerowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP557616-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+GMINA MIEDŹNOMiedźno
BZP557544-N-20202020-07-022020-07-13PNOZAKUP, DOSTAWA SPRĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP557541-N-20202020-07-022020-07-10PNOSala do nauki języków obcychPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP557540-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania dla KIAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP557525-N-20202020-07-022020-07-21PNOzakup i dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557509-N-20202020-07-022020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP557358-N-20202020-07-022020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557283-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony wwwGMINA SUSZSusz
BZP557272-N-20202020-07-022020-07-10DLKModernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we WrocławiuZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP557173-N-20202020-07-022020-07-10PNO,,Dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala w Ostródzie S. A.''SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A.Ostróda
BZP557124-N-20202020-07-022020-07-09PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mniePOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP557107-N-20202020-07-022020-07-14PNOZakup komputerów stacjonarnych i przenośnychWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP557028-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa zabawek, pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego do realizacji zajęć w ramach projektu „Inni ale tacy sami”.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 137—INTEGRACYJNEŁódź
BZP556578-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP556241-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówieniaGMINA OPOCZNOOpoczno
BZP556125-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła+GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
TED306525-20202020-07-012020-08-07PNOWdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”ZUK WĘGORZEWOWęgorzewo
TED305788-20202020-07-012020-07-15PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED305782-20202020-07-012020-08-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED305653-20202020-07-012020-08-11PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg ..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP557093-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. II POSTĘPOWANIEPARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP557091-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP557089-N-20202020-07-012020-07-14PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Bożnowie i Tomaszowie, Gmina Żagań w ramach projektu pn.: „Gmina Żagań stawia na przedszkolaki!”URZĄD GMINY W ŻAGANIUŻagań
BZP557081-N-20202020-07-012020-07-10PNORozbudowa systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP557039-N-20202020-07-012020-07-09PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556900-N-20202020-07-012020-07-09PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP556865-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP556862-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +URZĄD GMINY GARWOLINGarwolin
BZP556840-N-20202020-07-012020-07-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556691-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II. Projekt nr 14/1-2015/BK-FAMI - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP556645-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP556635-N-20202020-07-012020-07-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.206.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556610-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556602-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i dysków dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach .SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP556525-N-20202020-07-012020-06-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowymZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP556476-N-20202020-07-012020-07-16PNODostawa wyposażenia pracowni multimedialnych, w tym językowych do placówek oświatowych oraz oprogramowaniaSTAROSTWO POWIATOWE W POLICACHPolice
BZP556448-N-20202020-07-012020-07-10PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP556243-N-20202020-07-012020-07-14PNODostawa - sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Lęborku.POWIAT LĘBORSKILębork
BZP554406-N-20202020-07-012020-07-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów dla Gminy Miasta Tychy”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
TED304908-20202020-06-302020-08-03PNOZakup komputerów w grupie zakupowej PKPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED303419-20202020-06-302020-08-12PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na potrzeby RZGW Gliwice”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED303415-20202020-06-302020-08-05PNOZakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia prac programistycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED303409-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę serwerów i pamięci masowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiejSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303398-20202020-06-302020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED303396-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303393-20202020-06-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED303390-20202020-06-302020-08-07PNO„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowaniePOWIAT BRZESKIBrzeg
TED303373-20202020-06-302020-08-06PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
TED303248-20202020-06-302020-08-25PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED303123-20202020-06-302020-07-31PNODostawa oraz wdrożenie platformy bazodanowej wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP556513-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP556504-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup nowego sprzętu komputerowego tj. laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA - IIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP556488-N-20202020-06-302020-07-09PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP556478-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu- sprzęt komputerowyURZĄD GMINYKosakowo
BZP556402-N-20202020-06-302020-07-09PNOZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP556350-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.234.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556326-N-20202020-06-302020-07-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP556239-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczniów wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8Wrocław
BZP556238-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP556219-N-20202020-06-302020-07-08PNO„Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP556210-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów).GMINA KORONOWOKoronowo
BZP556204-N-20202020-06-302020-07-08PNOwyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, pracowni logistyki, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP556136-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP556120-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa zasilaczy awaryjnych UPSWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP556078-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP556036-N-20202020-06-302020-07-10PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy ZawoniaGMINA ZAWONIAZawonia
BZP556005-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa zestawów komputerowychUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP555983-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup sprzętu komputerowegoPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP555975-N-20202020-06-302020-07-15PNODOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE ORAZ SERWIS CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU, GMINA KOŁBASKOWOGMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJIPrzecław
BZP555475-N-20202020-06-302020-07-13PNODostawa urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP555116-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP555060-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawy zestawów komputerowych.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP554784-N-20202020-06-302020-07-15PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED301200-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowaniaPOWIAT MYŚLENICKI – STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice
TED301195-20202020-06-292020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IIGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED301176-20202020-06-292020-07-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED301142-20202020-06-292020-08-03PNOZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED301035-20202020-06-292020-07-13PNODostawa systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKraków
TED301020-20202020-06-292020-07-30PNOWielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części.”INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED301011-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa deduplikatorówCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED300931-20202020-06-292020-07-31PNOUmowa ramowa na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
BZP555923-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby PWSZPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP555801-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555789-N-20202020-06-292020-07-07PNOZakup komputerów przenośnych wraz z dostawą dla AWF w KrakowieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555719-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555701-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę drukarki etykiet i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych z podziałem na trzy zadania dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-46/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555663-N-20202020-06-292020-07-07PNODostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP555659-N-20202020-06-292020-07-14PNOPN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP555635-N-20202020-06-292020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz macierzy wraz z oprogramowaniemPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP555590-N-20202020-06-292020-07-07PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP555532-N-20202020-06-292020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut LotnictwaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
TED298749-20202020-06-262020-07-10PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w LublinieGMINA LUBLINLublin
TED298748-20202020-06-262020-07-31PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED298735-20202020-06-262020-07-30PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego i stacji dokującej dla Wydziału Humanistycznego – KC-zp. 272-274/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED298727-20202020-06-262020-07-30PNOZakup maszyn i urządzeń dla ZST w KolniePOWIAT KOLNEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE, UL. TEOFILA KUBRAKA 6, 18—500 KOLNO, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE – EUGENIUSZ GROMADZKIKolno
TED298673-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58GMINA LUBLINLublin
BZP555480-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555450-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555403-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP555371-N-20202020-06-262020-07-07PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP555279-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP555193-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP555129-N-20202020-06-262020-07-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej””GMINA DALESZYCEDaleszyce
BZP555118-N-20202020-06-262020-07-07PNO„Dostawa zestawu komputerowego składającego się z komputera do obróbki filmów 4K/6K i dwóch monitorów”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555089-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555064-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz licencji na użytkowanie oprogramowania.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP555034-N-20202020-06-262020-07-14PNODostawa 40 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy GostyńGMINA GOSTYŃ, REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA GOSTYNIAGostyń
BZP555007-N-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 (II)LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.Leszno
BZP554989-N-20202020-06-262020-07-08PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”GMINA LUBOMINOLubomino
BZP554983-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/11/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP554765-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 06/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP553149-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa artykułów promocyjnychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED296218-20202020-06-252020-07-30PNOWykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”MIASTO CHORZÓW BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
TED296056-20202020-06-252020-07-30PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IIZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED294797-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED294693-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED294664-20202020-06-252020-07-30PNODostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VRAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED294630-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę komputerów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294599-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę wokand na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294525-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–10; znak postęp. ZZP-150/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED294508-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–2; znak postęp. ZZP-151/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED293900-20202020-06-252020-07-27PNOBudowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554917-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP554905-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa 80 szt. laptopów z systemem operacyjnymCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP554853-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. ST. KONARSKIEGOJędrzejów
BZP554850-N-20202020-06-252020-07-07PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP554794-N-20202020-06-252020-07-07PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554748-N-20202020-06-252020-07-03PNORewitalizacja w Gminie Sosnowica. Dostawa wyposażenia i sprzętuURZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica
BZP554725-N-20202020-06-252020-07-03PNODOSTARCZANIE 50000 PŁYT CD Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ, Z GOTOWYM NADRUKOWANYM LOGO SZPITALA (WEDŁUG DOSTARCZONEGO WZORU) DO NADRUKU ATRAMENTOWEGO W NAGRYWARCE RIMAGESZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554687-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia dla przedszkoli w Gminie Raba WyżnaPRZEDSZKOLE GMINNE W RABIE WYŻNEJRaba Wyżna 29
BZP554643-N-20202020-06-252020-07-07PNORozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP554640-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP554515-N-20202020-06-252020-07-03PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP554505-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”URZĄD GMINY GORAJGoraj
BZP554479-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Systemów Elektronicznych i TelekomunikacyjnychPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP554388-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa z podziałem na części: Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK Część 2: Dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb ZDMKZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP554368-N-20202020-06-252020-07-08PNOzakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA 1.MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
BZP554296-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKUSanok
BZP554256-N-20202020-06-252020-07-06PNO„Dostawa i montaż wyposażenia obiektu dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej”GMINA WIELUŃWieluń
BZP553593-N-20202020-06-252020-07-09PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopówWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin
BZP553263-N-20202020-06-252020-07-16PNOZakup 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntówPOWIAT BRZESKIBrzeg
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED291566-20202020-06-242020-07-27PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED291559-20202020-06-242020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)” części: 1–5; znak postęp. ZZP-149/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED291557-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IIA/2020/UEZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED291539-20202020-06-242020-07-27PNODostawa 2 szt. komputerów przenośnych – KC-zp. 272-245/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED291520-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED291453-20202020-06-242020-07-31PNOZakup urzadzeń drukujących i projektora dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED291423-20202020-06-242020-07-31PNOCzęść I Modernizacja środowisk serwerowych, Część II Urządzenia do przechowywania danych, Część III Urządzenia siecioweNARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
TED291353-20202020-06-242020-07-30PNOWyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOFGMINA OLSZTYN REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNAOlsztyn
TED291292-20202020-06-242020-07-29PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED291273-20202020-06-242020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP554378-N-20202020-06-242020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP554374-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa zestawów multimedialnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP554371-N-20202020-06-242020-07-02PNORozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
BZP554345-N-20202020-06-242020-07-06PNODostawa i montaż komputerów oraz sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Dzikiej 36 w ZąbkachMIASTO ZĄBKIZąbki
BZP554299-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w ŻydowieGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP554188-N-20202020-06-242020-07-02PNOZakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowychMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP554121-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.GMINA PORONINPoronin
BZP554079-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP554063-N-20202020-06-242020-07-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Ostrowiec, Sławica, Dębogóra i Słonów gm. DobiegniewPOWIAT STRZELECKO—DREZDENECKIStrzelce Krajeńskie
BZP554062-N-20202020-06-242020-07-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia SerwerowniINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP554006-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP553894-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP553888-N-20202020-06-242020-07-06PNOZakup oświetlenia i nagłośnienia w salach koncertowych w Filharmonii DolnośląskiejFILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP553886-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa laptopów i środków ochrony bezpośredniej.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP553813-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa dodatkowych komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP553388-N-20202020-06-242020-07-08PNOZakup i dostawę 35 sztuk nowych laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła+. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MIASTO NOWY TARGNowy Targ
BZP553818-N-20202020-06-232020-07-02PNOdostawa sprzętu komputerowegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP553803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa i instalacja duplikatora płyt wraz z 5 letnim serwisemWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP553753-N-20202020-06-232020-07-03PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP553752-N-20202020-06-232020-07-09PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP553604-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa wyposażenia dla inwestycji pn. „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice” w II częściachMIASTO KATOWICEKatowice
BZP553402-N-20202020-06-232020-07-07PNODostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP553367-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowegoURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP553342-N-20202020-06-232020-07-08PNOPrzetarg nieograniczony dostawę sprzętu komputerowego – 7 CzęściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP553296-N-20202020-06-232020-07-02PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła +”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP552975-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa serwera oraz 3 szt. monitorów z zakrzywioną matrycą, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP552803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa urządzeń fiskalnychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP549294-N-20202020-06-232020-07-01PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED290562-20202020-06-222020-07-03POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED288815-20202020-06-222020-07-30PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED288811-20202020-06-222020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”GMINA OTWOCKOtwock
TED288805-20202020-06-222020-07-27PNODostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED288784-20202020-06-222020-07-27PNODostawa urządzeń komputerowych i sieciowych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP553335-N-20202020-06-222020-06-30PNO: DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP553302-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP553220-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP553188-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.Korfantów
BZP553118-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Apex One i Kaspersky, przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania PaperCut, przedłużenie wsparcia technicznego dla serwerów i urządzeń FortiAnalyzer, DELL, Synology, oraz Cisco na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń
BZP553038-N-20202020-06-222020-07-01PNODostawa komputerów przenośnychGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP553016-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP552996-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu multimedialnego do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ŁapyBIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINYŁapy
BZP552988-N-20202020-06-222020-07-02PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP552965-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP552931-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP552921-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP552913-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer do prowadzenia obliczeń CAD i wytrzymałościowych – zadane 1; urządzenia komputerowe do symulatorów – zadanie 2, urządzenia komputerowe do Hardware symulatora – zadanie 3 na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP552899-N-20202020-06-222020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP552873-N-20202020-06-222020-07-06PNOZakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli do badania płytek krwi oraz dzierżawę aparatury do wykonywania badań.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP552554-N-20202020-06-222020-06-30PNOWyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP552462-N-20202020-06-222020-07-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy MilejewoGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP552108-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 6 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP548895-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowni zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP536454-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
TED286681-20202020-06-192020-07-23PNOModernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED285749-20202020-06-192020-07-22PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED285734-20202020-06-192020-07-22PNODostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorówSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP552791-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP552766-N-20202020-06-192020-06-30PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP552751-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa i instalacja obudowy dysków do macierzy wraz z niezbędnymi licencjami.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP552750-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
BZP552718-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa komputerów przenośnych w ramach programu grantowego pn.: zdalna szkoła+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnejGMINA UDANINUdanin
BZP552700-N-20202020-06-192020-07-03PNOZakup i dostawa laptopów do sal dydaktycznych do Zespołu Szkół Mechaniczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce - 33 szt."ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHKielce
BZP552690-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 13 zadańUNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP552597-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP552521-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-OsadaGMINA IŁOWO—OSADAIłowo-Osada
BZP552503-N-20202020-06-192020-06-29PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552439-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych i urządzeń wielofunkcyjnych biurowych.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP552432-N-20202020-06-192020-07-01PNODOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”GMINA ŁAŃCUTŁańcut
BZP552424-N-20202020-06-192020-07-03PNODostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP552368-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego do obsługi nagłośnienia dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachod-niej części dawnego zamku cesarskiego w PoznaniuCENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP552365-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn”, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORZOWIE WLKP.GORZÓW WIELKOPOLSKI
BZP552342-N-20202020-06-192020-06-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.216.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP550827-N-20202020-06-192020-07-06PNODostawa cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID i przenośnej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnegoWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED283372-20202020-06-182020-07-23PNODostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED283355-20202020-06-182020-07-27PNOZakup i dostawa elementów sieci internetowej dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED283226-20202020-06-182020-07-02PNORozbudowa systemu komputerowego IBMMIASTO POZNAŃPoznań
BZP552239-N-20202020-06-182020-06-26PNODoposażenie pracowni szkolnych i zakup sprzętu TIK do 8 szkół na terenie gminy Chynów: zad. I – doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne; zad. II – zakup sprzętu komputerowego;URZĄD GMINYChynów
BZP552140-N-20202020-06-182020-06-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP552124-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP552087-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup odzieży ochronnej, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las - II edycja"TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP552083-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP552019-N-20202020-06-182020-06-29PNOZakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do szatni, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce PodlaskiejGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska
BZP552001-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa materiałów biurowych, dysków przenośnych typu pendrive oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla uczestników szkoleniaLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
BZP551939-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP551917-N-20202020-06-182020-07-01PNODostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeńWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP551870-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa zestawu do termotransferu i sublimacjiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP551833-N-20202020-06-182020-07-02PNOZakup 145 sztuk komputerów stacjonarnych dla potrzeb WSA w WarszawieWOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP550828-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP550242-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Skierniewice w ramach projektu Zdalna szkoła+ w SkierniewicachURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
TED281393-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wyposażenia komputerowegoPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED281235-20202020-06-172020-07-28PNODostawa zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED281131-20202020-06-172020-07-20PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED281116-20202020-06-172020-07-21PNODostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji „Thin client” (terminal) dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED281115-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji MaszynWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED281103-20202020-06-172020-07-21PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP551697-N-20202020-06-172020-06-26PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.GMINA JEZIORANY REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA JEZIORANJeziorany
BZP551642-N-20202020-06-172020-07-01PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP551584-N-20202020-06-172020-06-24PNODostawa 29 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Żychlin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.GMINA ŻYCHLINŻychlin
BZP551572-N-20202020-06-172020-06-30PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +”URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIEŻelechów
BZP551529-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP551527-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP551521-N-20202020-06-172020-06-25PNO"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP551464-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”GMINA ZWOLEŃZwoleń
BZP551350-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup i dostawa laptopów na potrzeby nauczania zdalnego.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP551314-N-20202020-06-172020-06-25PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W OŁAWIE W RAMACH PROJEKTU „SUPER START – URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W OŁAWIE”URZĄD MIEJSKI OŁAWAOława
BZP551294-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP550922-N-20202020-06-172020-06-26PNODOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIAPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP549729-N-20202020-06-172020-06-25PNOBudowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej - Dostawa wyposażenia i sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury w Woli ChomejowejGMINA BORKIBorki
BZP549528-N-20202020-06-172020-07-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP549009-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowejRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
TED278701-20202020-06-162020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED278674-20202020-06-162020-07-20PNOZakup i dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv oraz detektor MS typu POINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP551221-N-20202020-06-162020-06-23PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551103-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP551088-N-20202020-06-162020-06-23PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP550984-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP550959-N-20202020-06-162020-06-24PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKAGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP550955-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP550943-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych w InowrocławiuMIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP550890-N-20202020-06-162020-07-03PNOZakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCUSosnowiec
BZP550846-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP550830-N-20202020-06-162020-06-26PNOZorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w WąbrzeźnieGMINA MIASTO WĄBRZEŹNOWąbrzeźno
BZP550784-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2Białystok
BZP550774-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 4 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP550763-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP550731-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP550631-N-20202020-06-162020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachURZĄD GMINY SKRZYSZÓWSkrzyszów
BZP550623-N-20202020-06-162020-06-24PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP550366-N-20202020-06-162020-06-26PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur PowiatowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNYSzczecin
BZP550168-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
BZP550029-N-20202020-06-162020-06-30PNO„Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"CENTRUM KULTURY W JEDLINIE—ZDROJUJedlina-Zdrój
TED276208-20202020-06-152020-07-16PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED276180-20202020-06-152020-07-20PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED276113-20202020-06-152020-07-16PNOII. Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
TED276100-20202020-06-152020-07-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED276056-20202020-06-152020-07-16PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED276039-20202020-06-152020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego – 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED276032-20202020-06-152020-07-16PNOModernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIET AGH - KC-zp.272-234/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED276013-20202020-06-152020-07-17PNODostawa Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skaneraPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED276012-20202020-06-152020-07-17PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED276003-20202020-06-152020-07-20PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych przy Uniwersytecie GdańskimUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED275972-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED275967-20202020-06-152020-07-21PNODostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED275877-20202020-06-152020-07-20PNOWyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji InteraktywnejEC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZIŁódź
BZP550733-N-20202020-06-152020-06-25PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriamiSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP550710-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu DolnymMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny
BZP550688-N-20202020-06-152020-06-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych dla potrzeb NCPS SolarisUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP550558-N-20202020-06-152020-06-23PNOPAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. PAKIET Nr 2: Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 SP ZOZRzeszów
BZP550550-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa materiałów eksploatacyjnychKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP550514-N-20202020-06-152020-06-24PNO" Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla placówek oświatowych Gminy Nowy Tomyśl "URZĄD MIEJSKINowy Tomyśl
BZP550493-N-20202020-06-152020-06-23PNO„Dostawa komputerów stacjonarnych, serwerów, monitorów, laptopów, głośników do komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, tablic interaktywnych, drukarek 3D, pakietów biurowych, edytorów grafiki, programów do backupu danych oraz kontroli rodzicielskiej, projektorów multimedialnych oraz wizualizerów na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”POWIAT ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP550489-N-20202020-06-152020-06-24PNOZakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Dzielnicy Wilanówm.st. Warszawy przy al. Rzeczypospolitej 23BMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WILANÓWWarszawa
BZP550449-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia TIK dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2”SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 194Łódź
BZP550427-N-20202020-06-152020-06-23PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.14.2020)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP550345-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP549059-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowychINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED273774-20202020-06-122020-07-16PNODostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW - cz.XISZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED273494-20202020-06-122020-07-15PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – część IVCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACHKielce
TED273472-20202020-06-122020-07-14PNODostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED273191-20202020-06-122020-07-01PNOPrzebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w GdyniGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
BZP550205-N-20202020-06-122020-06-22PNOZakup i dostawa laptopów do realizacji zdalnego nauczania do szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Olsztynek w ramach grantu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA OLSZTYNEK REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA OLSZTYNKAOlsztynek
BZP550182-N-20202020-06-122020-06-22PNODostawa artykułów biurowych, naczyń jednorazowych, baterii i płyt CD ,dla Instytutu Psychiatrii i NeurologiiINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
BZP550137-N-20202020-06-122020-06-23PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia do wyremontowanego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce w podziale na cztery zadania.ZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków
BZP550115-N-20202020-06-122020-06-22PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP549399-N-20202020-06-122020-06-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020MUZEUM WSI KIELECKIEJKielce
TED271318-20202020-06-112020-07-15PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Rozwój e-usług w OtwockuGMINA OTWOCKOtwock
TED271299-20202020-06-112020-07-16PNODostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-oneCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED271212-20202020-06-112020-07-14PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp. 272-246/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED271211-20202020-06-112020-07-20PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED269727-20202020-06-102020-07-17PNODostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie”URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED269168-20202020-06-102020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED269117-20202020-06-102020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED269082-20202020-06-102020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferii komputerowych dla PIG – PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED269058-20202020-06-102020-06-23PNODostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED269056-20202020-06-102020-07-14PNODostawa, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury informatycznej wraz ze szkoleniamiURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
TED269054-20202020-06-102020-07-15PNOZakup laptopów dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP550020-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 17 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP550014-N-20202020-06-102020-06-22PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 RPO WO na lata 2014-2020).OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP550000-N-20202020-06-102020-06-23PNODostawa urządzenia komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP549923-N-20202020-06-102020-06-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.199.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP549912-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP549902-N-20202020-06-102020-06-22PNO„Zakup wraz z dostawą monitorów, klawiatury i myszki.POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP549851-N-20202020-06-102020-06-19PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego ,,Zdalna Szkoła+”GMINA GÓRAGóra
BZP549822-N-20202020-06-102020-06-26PNO„Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce
BZP549780-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP549707-N-20202020-06-102020-06-18POGdostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP549692-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa jednakowych komputerów przenośnych w ilości 65 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
BZP549691-N-20202020-06-102020-06-18PNOWyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP549632-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowegoBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP549581-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.”GMINA MIEJSKA KŁODZKOKłodzko
BZP549443-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa baterii, akumulatorków, akcesoriów informatycznych oraz sprzętu AGD, RTV i FOTO.24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGiżycko
BZP549429-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP549401-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ” – III postępowanieCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOTarnów
BZP549339-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChęcinachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP549317-N-20202020-06-102020-06-23PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego na macierz, urządzenia sieciowe, do ochrony sieci oraz Antyspam Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w OpoluOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP549314-N-20202020-06-102020-06-29PNOPoprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w ChełmżyZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP549266-N-20202020-06-102020-06-23PNODostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP549147-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 12 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549066-N-20202020-06-102020-06-18PNOZakup (dostawa) urządzeń drukujących wraz z usługą opieki serwisowej - 2 zadaniaSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549053-N-20202020-06-102020-06-23PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Chrzanowie.GMINA CHRZANÓWChrzanów
BZP549036-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowychWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP548888-N-20202020-06-102020-06-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP548883-N-20202020-06-102020-06-19PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP548868-N-20202020-06-102020-06-23PNO„Dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych, oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami, a ponadto rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM z podziałem na części”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
BZP548295-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
TED267356-20202020-06-092020-07-13PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED266512-20202020-06-092020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcejPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED266494-20202020-06-092020-07-10PNORozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-urząd III etap – wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych oraz zakup oprogramowania uzupełniającegoGMINA MIASTO OLEŚNICAOleśnica
TED266359-20202020-06-092020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja I/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED266327-20202020-06-092020-07-16PNODostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED266278-20202020-06-092020-07-10PNOZakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓWWarszawa
TED266269-20202020-06-092020-07-10PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED266257-20202020-06-092020-07-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP549397-N-20202020-06-092020-06-17PNODostarczenie wyposażenia pracowni w różny sprzęt do nauki zawodu wraz z przeszkoleniem czterech nauczycieli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie w ramach projektu Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO—HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁAOlsztyn
BZP549337-N-20202020-06-092020-06-22PNOCyfryzacja kina przy Zespole Placówek Kultury w WąsoszuURZĄD MIEJSKI WĄSOSZAWąsosz
BZP549328-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP549298-N-20202020-06-092020-06-17PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowegoMORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP549262-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa serwera wraz z dodatkowym oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP549245-N-20202020-06-092020-06-19PNOZakup laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.GMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP549212-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w KielcachZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCHKielce
BZP549140-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy LubeniaGMINA LUBENIALubenia
BZP548968-N-20202020-06-092020-06-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP548941-N-20202020-06-092020-06-18PNODostawa platformy sprzętowej dla systemu ERPAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP548934-N-20202020-06-092020-06-18PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP548912-N-20202020-06-092020-06-17PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP548882-N-20202020-06-092020-06-19PNODOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJWarszawa
BZP548834-N-20202020-06-092020-06-17PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP548821-N-20202020-06-092020-06-25PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGOWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP548712-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawę drukarki kodów kreskowych i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-44/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP548519-N-20202020-06-092020-06-19PNOMonitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP548336-N-20202020-06-092020-06-23PNODOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I URZĄDZEŃ SIECI KOMPUTEROWEJWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce