Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrCzęśćOgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
TED440439-202012020-09-182020-08-31ZWRŚwiadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu SZiPDP – system zbierania i przetwarzania danych pomiarowychPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów0CONTROL PROCESS IT SP. Z O.O.
TED440432-202012020-09-182020-08-24PNOOdnowienie wsparcia serwisowego subskrypcji i licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń (Check Point) dla sieci OT w PGE Dystrybucja S.APGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów2182295APIUS TECHNOLOGIES S.A.
TED440413-202012020-09-182020-09-10PNOŚwiadczenie usługi szybkich łączy transmisji L2 dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów250407T—MOBILE POLSKA S.A.
TED439663-202012020-09-182020-09-08PNO„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”POWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU.Oświęcim0IGEKA – USŁUGI GEODEZYJNE I INFORMATYCZNE, DANIEL JASIURKOWSKI, UL. JANA PAWŁA II 35F, 33—340 STARY SĄCZ
TED439663-202022020-09-182020-09-08PNOWeryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – Chełmek obszar wiejskiPOWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU.Oświęcim0GEOKART–INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED439572-202012020-09-182020-09-18PNOUtrzymanie systemu SCADA na Stopniu Wodnym w Rzeszowie oraz Zbiorniku Wodnym BeskoPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE UL. GRZYBOWSKA 80/82 00—844 WARSZAWA—REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów0
TED439572-202022020-09-182020-08-24PNOUtrzymanie i konserwacja systemu monitoringu obiektu Scada na zbiorniku BeskoPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE UL. GRZYBOWSKA 80/82 00—844 WARSZAWA—REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów30550FIRMA HANDLOWO—USŁUGOWA AKORP – SERWIS ZBIGNIEW GOLOWSKI
TED439555-202012020-09-182020-09-03PNODostosowanie baz danych cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin650000OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED439265-202012020-09-182020-08-31PNOModernizacja i wsparcie środowiska pamięci masowych oraz wsparcie infrastruktury serwerowej w Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa2410000COMTEGRA S.A.
TED439260-202012020-09-182020-09-01PNOZapewnienie wsparcia serwisów dla urządzeń telekomunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej węzłów szkieletowych utworzonych w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST etap 1)WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź400020TECHNITEL POLSKA S.A.
TED439260-202022020-09-182020-09-01PNOSystem MPLSWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź499992TECHNITEL POLSKA S.A.
TED439260-202032020-09-182020-09-01PNOInfrastruktura towarzysząca: system SSWiN system SKD system ochrony przeciw pożarowej system klimatyzacji pomieszczeń system zasilania gwarantowanego wymiana stringów bateryjnychWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź400020TECHNITEL POLSKA S.A.
TED439212-202012020-09-182020-09-18PNOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa0
TED437819-202012020-09-182020-09-08PNORozbudowa systemów HIS PACS/RIS oraz wdrożenie EDM i e-usług on-line w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice938966SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
TED437819-202022020-09-182020-09-18PNOPakiet nr 2PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice0
TED437819-202032020-09-182020-09-08PNOPakiet nr 3PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice238288SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
TED437781-202012020-09-182020-09-14PNODostawa komputerów przenośnych dla WFiIS – KC-zp.272-296/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków0PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED437781-202022020-09-182020-09-14PNODostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WFiISAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków0PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED437778-202012020-09-182020-09-15PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania „Akademickiego Biura Karier” i systemu „Badanie losów absolwentów”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin79675APR SYSTEM SP. Z O.O.
TED437736-202012020-09-182020-09-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów11380QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
TED437648-202012020-09-182020-09-11PNOZakup sprzętu IT na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław1765516MADU SP. Z O.O. SP.K.
TED437591-202012020-09-182020-09-18PNOZakup dostawa wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice0
TED437590-202012020-09-182020-08-31POGDostawa oprogramowania – zestaw analityczny SAS i SAS Enterprise MinerŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice27805SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
TED437588-202012020-09-182020-09-18PNOZakup dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice0
TED437587-202012020-09-182020-09-18PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice0
TED437587-202022020-09-182020-09-01PNOOprogramowanie 2ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice10640MDS CARDIO SP. Z O.O.
TED437587-202032020-09-182020-08-25PNOOprogramowanie 3ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice23514SYSTEM DATA SP. Z O.O.
TED437587-202042020-09-182020-08-25PNOOprogramowanie 4ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice2024GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
TED437585-202012020-09-182020-09-18PNODostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole0
TED437585-202022020-09-182020-09-18PNODostawa urządzeń do transakcji danych cyfrowych – Access Pointów sieci bezprzewodowej WiFi na potrzeby rozbudowy infrastruktury sieci LAN Instytutu Inżynierii Środowiska i BiotechnologiiUNIWERSYTET OPOLSKIOpole0
TED437584-202012020-09-182020-09-09PNODostawa sprzętu komputerowego drukującego oraz oprogramowania do AMW Sinevia Sp. z o.oAMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki447040JOLANTA BOBROWICZ—BERKIS ROTAR BOBROWICZ—BERKIS JOLANTA
TED437453-202012020-09-182020-08-19PNODruk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w miesiącach styczeń–luty 2021 r. i czerwiec–lipiec 2021 rCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa7130169SAMINDRUK SP. Z O.O.
TED437430-202012020-09-182020-09-09PNO„Kolokacja zasobów IT modernizacja infrastruktury informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. O …GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice5085000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED437422-202012020-09-182020-08-27PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów139800SYMBIT SP. Z O.O.
BZP510179607-N-202012020-09-172020-08-31INNYCzęść nr 1. Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Publicznego Przedszkola nr 1 w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka38444WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510179607-N-2020102020-09-172020-08-21INNYCzęść nr 10. Dywan interaktywny do Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka8918NEW—ENERGY TRADING IDEA SP. Z O.O.
BZP510179607-N-2020112020-09-17INNYCzęść nr 11. Pomoce terapeutyczne dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020122020-09-17INNYCzęść nr 12. Kąciki kreatywne i specjalistyczne dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020132020-09-17INNYCzęść nr 13. Wyposażenie do ćwiczeń ruchowych dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020142020-09-17INNYCzęść nr 14. Ścianka wspinaczkowa i trampolina do ćwiczeń ruchowych dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020152020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 15. Pomoce sensoryczne dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka2765EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-2020162020-09-172020-08-31INNYCzęść nr 16. Sprzęt komputerowy i RTV dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka26814WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510179607-N-2020172020-09-17INNYCzęść nr 17. Pomoce dydaktyczne specjalistyczne dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020182020-09-17INNYCzęść nr 18. Pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w KowalachGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020192020-09-17INNYCzęść nr 19. Meble dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w KowalachGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-202022020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 2. Pomoce terapeutyczne i sensoryczne dla Przedszkola Publicznego nr 1 w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka638EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-2020202020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 20. Pomoce logopedyczne dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej SzkoleGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka2453MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510179607-N-2020212020-09-172020-08-18INNYCzęść nr 21. Sprzęt komputerowy i RTV dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w KowalachGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka22790PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE ELKASS I.S. SIÓDMAK SP.J.
BZP510179607-N-2020222020-09-172020-08-26INNYCzęść nr 22. Sprzęt interaktywny dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w KowalachGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka5568GRUPA MAC S.A.
BZP510179607-N-2020232020-09-17INNYCzęść nr 23. Pomoce logopedyczne dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w PrzedmościuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020242020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 24. Specjalistyczne programy komputerowe dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w PrzedmościuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka2400EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-2020252020-09-17INNYCzęść nr 25. Sprzęt komputerowy dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w PrzedmościuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020262020-09-172020-08-31INNYCzęść nr 26. Sprzęt interaktywny dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w PrzedmościuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka8118WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510179607-N-2020272020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 27. Pomoce do zajęć przyrodniczych i badawczych dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w StrojcuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka1993MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510179607-N-2020282020-09-17INNYCzęść nr 28. Pomoce artystyczno-teatralne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w StrojcuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020292020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 29. Pomoce muzyczne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w StrojcuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka379MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510179607-N-202032020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 3. Pomoce artystyczne i manualne dla Przedszkola Publicznego nr 1 w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka24356EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-2020302020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 30. Kąciki tematyczne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w StrojcuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka2157MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510179607-N-2020312020-09-17INNYCzęść nr 31. Pomoce plastyczne dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w StrojcuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-2020322020-09-172020-08-27INNYCzęść nr 32. Sprzęt komputerowy dla Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w StrojcuGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka27580PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE ELKASS I.S. SIÓDMAK SP.J.
BZP510179607-N-202042020-09-172020-08-31INNYCzęść nr 4. Sprzęt komputerowy i RTV i tablica interaktywna dla Przedszkola Publicznego nr 2 w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka24293WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510179607-N-202052020-09-17INNYCzęść nr 5. Meble dla Przedszkola Publicznego nr 2 w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179607-N-202062020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 6. Materiały do zajęć dla Przedszkola Publicznego nr 2 w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka24361EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-202072020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 7. Pomoce muzyczne i taneczne dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka5790EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-202082020-09-172020-08-28INNYCzęść nr 8. Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla Przedszkola Specjalnego w Praszce.GMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka8522EDU—PARTNER AGNIESZKA SKIERKA
BZP510179607-N-202092020-09-17INNYCzęść nr 9. Wyposażenie Sali doświadczania świata dla Przedszkola Specjalnego w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka0
BZP510179491-N-202012020-09-172020-04-09INNYkomputer biurkowy – 2 szt.WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa23384ATUT CENTRUM SP. Z O.O.
BZP510179491-N-202022020-09-172020-04-07INNYKomputer przenośny wraz z akcesoriami – 2 szt.WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa7237ASCOMP K KRZYSZTOF ĆWIKLAK VEL ĆWIKLIŃSKI
BZP510179491-N-202032020-09-172020-04-08INNYmonitor – 2 szt.WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa1820EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
BZP510179437-N-202012020-09-172020-09-14INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk187172MBA SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510179437-N-202022020-09-172020-08-21INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk521135PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PIOMAR SP. Z O.O.
BZP510179437-N-202032020-09-172020-08-28INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk256900COMP S.A.
BZP510179333-N-202012020-09-17INNYDostawa licencji oprogramowania SketchUp i Vray dla Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków0
BZP510179288-N-202012020-09-172020-08-31INNYDostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin321153CT ALFA SP. Z O.O.
BZP510179288-N-202022020-09-172020-08-27INNYDostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin105780CT ALFA SP. Z O.O.
BZP510179288-N-202032020-09-172020-08-24INNYDostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin44200IT SERWIS SP. Z O.O.
BZP510179268-N-202012020-09-172020-09-17INNYUsługi serwisowe dla macierzy typu FASNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa421029COMTEGRA S.A.
BZP510179258-N-202012020-09-172020-09-16INNYZapewnienie internetowych transmisji video (streaming) z konferencji i wydarzeń organizowanych przez NBP.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa357000EXPERTLAB SP. Z O.O. SP.K.
BZP510179215-N-202012020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400MAREK JAROS
BZP510179215-N-2020102020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020112020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice6125PIOTR DEMBIŃSKI
BZP510179215-N-2020122020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice6125DARIUSZ KOWALCZYK
BZP510179215-N-2020132020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice6125WALDEMAR RAJNERT
BZP510179215-N-2020142020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice6125FELIKS WOSZUK
BZP510179215-N-2020152020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice6125JAKUB MIELNIK
BZP510179215-N-2020162020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020172020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020182020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020192020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-202022020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierzawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400TOMASZ PRZEŹDZING
BZP510179215-N-2020202020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020212020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020222020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020232020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020242020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-2020252020-09-17INNYPobór opłaty parkingowej i opłaty targowej wjazdowejMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice0
BZP510179215-N-202032020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400MAREK STATNIK
BZP510179215-N-202042020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400DAWID PIÓRKOWSKI
BZP510179215-N-202052020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400JANUSZ NIEDZIAŁKOWSKI
BZP510179215-N-202062020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400KAZIMIERZ TOMASZEWSKI
BZP510179215-N-202072020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400BOGDAN STOKOWSKI
BZP510179215-N-202082020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400SZYMON LOTKOWSKI
BZP510179215-N-202092020-09-172020-08-27INNYPobór opłaty parkingowej dzierżawy jednorazowej oraz opłat targowychMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice8400ROBERT KRUPA
BZP510179198-N-202012020-09-172020-08-20INNYczęść I – dostawa programu służącego do zaawansowanego modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych z obsługą modelowania konceptualnego i prowadzenia modelowania w oparciu o niestrukturalne siatki obliczeniowe (1 licencja) z 12 miesięcznym kontraktem serwisowym zapewniającym dostęp do wsparcia technicznego oraz do aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice22450GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
BZP510179198-N-202022020-09-172020-08-20INNYczęść II – dostawa programu służącego do modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych (1 licencja)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice6701GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
BZP510179164-N-202012020-09-172020-08-24INNYMonitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022.GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa594128EUROFINS OBIKŚ POLSKA SP. Z O.O.
BZP510179133-N-202012020-09-172020-09-10INNYDostawa komputerów przenośnych 6 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa26782
BZP510179133-N-202022020-09-172020-09-10INNYDostawa komputerów stacjonarnych 2 szt. monitorów 2 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa12552GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510179133-N-202032020-09-172020-09-10INNYDostawa komputera stacjonarnego z 2 monitoramiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa6827GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510179127-N-202012020-09-172020-09-11INNYPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego systemu optycznego do akwizycji danych z obserwacji astronomicznych dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań671402DELTA OPTICAL SP. Z O.O. SP.K.
BZP510179062-N-202012020-09-172020-09-04INNYDostawa zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowymCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa13409CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510179019-N-202012020-09-17INNYDostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania Veeam i VMwarePOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław0
BZP510179019-N-202022020-09-172020-08-31INNYDostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania Micro Focus i SUSEPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław88667OST PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO—HANDLOWE WITOLD OSTROWSKI
BZP510179005-N-202012020-09-172020-09-10INNYSprzęt komputerowy monitory oprogramowanieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska259806KOMPUTER 3000 SP. Z O.O.
BZP510179005-N-202022020-09-17INNYUrządzenia wielofunkcyjne drukarkiWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska0
BZP510178960-N-202012020-09-172020-09-07INNYSprzęt telefoniczny analizator sieci (do centrali obsługującej sieć telefoniczną Szpitala)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz91410KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178960-N-202022020-09-172020-09-07INNYPodzespoły urządzenia i materiały teletechniczne (do systemów Mosaic45 i ROGER będących na wyposażeniu Zamawiającego)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz317150KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178960-N-202032020-09-172020-09-07INNYManipulatory i akcesoria (kompatybilne z systemem ACKERMANN będącym na wyposażeniu Zamawiającego lub równoważne)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz34379KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178960-N-202042020-09-172020-09-07INNYOsprzęt (kompatybilny z systemem ELEKTROSYGNAŁ będącym na wyposażeniu Zamawiającego lub równoważny)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz14711KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178960-N-202052020-09-172020-09-07INNYManipulatory i osprzęt (kompatybilny z systemem FAMOR będącym na wyposażeniu Zamawiającego)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz15802KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178960-N-202062020-09-172020-09-07INNYOsprzęt akcesoria (kompatybilne z sygnalizacją przyzywową firmy ABB będącej na wyposażeniu Zamawiającego)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz17480KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178931-N-202012020-09-172020-08-18INNYZadanie 1SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin494994ORANGE POLSKA S.A., AL. JEROZOLIMSKIE 160, 02—326 WARSZAWA
BZP510178931-N-202022020-09-172020-08-18INNYZadanie 2SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin53041ORANGE POLSKA S.A., AL. JEROZOLIMSKIE 160, 02—326 WARSZAWA
BZP510178911-N-202012020-09-172020-08-18INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa stołówki przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu” oraz „Żłobek dla Gminy Postomino”GMINA POSTOMINOPostomino48431UNOTEL KRYSTIAN KLIMCZAK
BZP510178872-N-202012020-09-172020-09-15INNYDostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dostawa 36 laptopów z oprogramowaniem.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAMYSŁOWIENamysłów92016COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510178847-N-202012020-09-172020-08-27INNYOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (PL-Wtm) Wyszczególnionych w Zał. 2a;NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa18656KLARA AMELIA ZIENKIEWICZ
BZP510178847-N-202022020-09-172020-08-27INNYOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (PL-Wtm) Wyszczególnionych w Zał. 2bNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa18688ZOFIA CHANKOWSKA
BZP510178847-N-202032020-09-17INNYKorekta merytoryczna istniejących rekordów źródeł muzyki polski w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Archiwum Jasnogórskim (PL-CZ) wyszczególnionych w Zał. 2cNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510178847-N-202042020-09-17INNYKorekta merytoryczna istniejących rekordów źródeł muzyki polski w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Archiwum Jasnogórskim (PL-CZ) wyszczególnionych w Zał. 2dNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510178847-N-202052020-09-172020-08-27INNYOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Biblioce Polskiej w Paryżu (F-Ppo) i w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (PL-Wtm) Wyszczególnionych w Zał. 2eNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa20000PAULINA PIEŃKOWSKA
BZP510178847-N-202062020-09-172020-09-01INNYOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (PL-Wnifc) Wyszczególnionych w Zał. 2fNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa21024BARBARA NIEWIAROWSKA
BZP510178830-N-202012020-09-172020-09-15INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko74280G.ITSOLUTIONS MICHAŁ DASZKIEWICZ
BZP510178822-N-202012020-09-172020-08-19INNYCzęść 1 – Zestawy komputerowe – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko32671WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510178822-N-2020102020-09-17INNYCzęść 10 – Krzesła uczniowskie – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020112020-09-17INNYCzęść 11 - Urządzenie wielofunkcyjne – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Brzesku 12) CzęśćSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020122020-09-17INNYCzęść 12 – Ręczny wózek paletowy – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020132020-09-172020-08-19INNYCzęść 13 – Multimetry cyfrowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko2878BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
BZP510178822-N-2020142020-09-17INNYCzęść 14 – Biurka nauczycielskie – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020152020-09-17INNYCzęść 15 – Tablice suchościeralna – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020162020-09-17INNYCzęść 16 – Laptopy – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020172020-09-17INNYCzęść 17 – Szafki dla uczniów – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020182020-09-17INNYCzęść 18 – Ławeczki wolnostojące – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020192020-09-17INNYCzęść 19 – Stoły laboratoryjne z autotransformatorem 3 fazowym – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-202022020-09-172020-08-19INNYCzęść 2 – Monitory interaktywny – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko11929KOBIS PAWEŁ WOJTANOWSKI, UL. WIDOK 16
BZP510178822-N-2020202020-09-17INNYCzęść 20 – Stoły elektrotechniczne – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020212020-09-17INNYCzęść 21 – Silniki elektryczne 1 fazowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020222020-09-17INNYCzęść 22 – Silniki elektryczne 3 fazowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020232020-09-17INNYCzęść 23 – Zasilacze prądu stałego – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020242020-09-17INNYCzęść 24 – Krzesła uczniowskie – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020252020-09-17INNYCzęść 25 – Stoliki uczniowskie – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020262020-09-17INNYCzęść 26 – Projektor – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020272020-09-172020-08-19INNYCzęść 27 – Zestawy komputerowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko38696WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510178822-N-2020282020-09-17INNYCzęść 28 – Switche zarządzalne – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020292020-09-17INNYCzęść 29 – Routery Wi-Fi – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-202032020-09-17INNYCzęść 3 – Kamera cyfrowa – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020302020-09-17INNYCzęść 30 - Karty sieciowe przewodowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020302020-09-17INNYCzęść 31 - Karty sieciowe bezprzewodowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020322020-09-17INNYCzęść 32 – Dyski twarde 1TB – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020332020-09-172020-08-19INNYCzęść 33 - Monitory interaktywne – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko11929KOBIS PAWEŁ WOJTANOWSKI
BZP510178822-N-2020342020-09-17INNYCzęść 34 - Dron – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020352020-09-17INNYCzęść 35 - Szafa chłodnicza – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020362020-09-172020-08-19INNYCzęść 36 - Zestawy komputerowe – dla Zespołu Szkół w CzchowieSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko36620WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK, UL. SPOKOJNA 18
BZP510178822-N-2020372020-09-172020-08-19INNYCzęść 37 - Monitor interaktywny – dla Zespołu Szkół w CzchowieSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko5964KOBIS PAWEŁ WOJTANOWSKI
BZP510178822-N-2020382020-09-17INNYCzęść 38 - Fotele komputerowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-2020392020-09-17INNYCzęść 39 - Stoliki komputerowe – dla Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-202042020-09-17INNYCzęść 4 – Drukarka 3D ze skanerem – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-202052020-09-172020-08-19INNYCzęść 5 – Aparat fotograficzny (lustrzanka) – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko1680BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
BZP510178822-N-202062020-09-17INNYCzęść 6 – Projektory dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-202072020-09-172020-08-19INNYCzęść 7 – Wizualizery – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko2568BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
BZP510178822-N-202082020-09-17INNYCzęść 8 – Biurko nauczycielskie – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178822-N-202092020-09-17INNYCzęść 9 – Stoliki uczniowskie – dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
BZP510178799-N-202012020-09-172020-09-08INNY"Dostawa mebli i wyposażenia do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"CENTRUM KULTURY W JEDLINIE—ZDROJUJedlina-Zdrój368508TRONUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510178799-N-202022020-09-172020-07-29INNY„Dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.”CENTRUM KULTURY W JEDLINIE—ZDROJUJedlina-Zdrój74518PRZEDSIĘBIORSTWO OPTIMUS SP. Z O.O.
BZP510178774-N-202012020-09-17INNYW2YPOSAŻENIE BIURA PROJEKTUZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk0
BZP510178753-N-202012020-09-172020-09-11INNYDostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopówWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin317057WEB—PROFIT
BZP510178742-N-202012020-09-172020-09-01INNYDostawa licencji na oprogramowanie pakietu biurowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa17925COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510178723-N-202012020-09-172020-08-31INNYDOSTAWA: LICENCJI OPROGRAMOWANIA MATLAB ORAZ SIMULINKWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka283392OPROGRAMOWANIE NAUKOWO—TECHNICZNE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510178708-N-202012020-09-17INNYUsługa wsparcia technicznego projektowego i organizacyjnego dla Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w KrakowieSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków0
BZP510178707-N-202012020-09-172020-09-10INNYZadanie nr 1GMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów15000SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510178707-N-202022020-09-172020-09-10INNYZadanie nr 2GMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów143500SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510178707-N-202032020-09-17INNYZadanie nr 3GMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów0
BZP510178704-N-202012020-09-172020-09-16INNYZakup programu do obliczeń statystycznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków60700STATSOFT POLSKA SP. Z O.O.
BZP510178680-N-202012020-09-172020-09-03INNY„Dostawy licencji antywirusowych i ich kontynuacji”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa34133SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
BZP510178666-N-202012020-09-172020-08-27INNYCzęść I: dotyczy projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”MIASTO KATOWICEKatowice119446STIMO SP. Z O.O.
BZP510178666-N-202022020-09-172020-08-27INNYCzęść II: dotyczy projektów:a) LTE – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot” b) „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług AdminMIASTO KATOWICEKatowice70442STIMO SP. Z O.O.
BZP510178625-N-202012020-09-172020-08-26INNYPrzetarg nieograniczony na usługę SaaS (software as a service) aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej gromadzenie danych przestrzennych podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych przez zespół realizujący projekt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice53198SMART GEOMATIC LESZEK LITWIN
BZP510178621-N-202012020-09-172020-09-02INNYCzęść IPOWIAT GLIWICKIGliwice58812M—J TRONIK J. SOJKA, E. PACZYNSKI SP.J.
BZP510178621-N-202022020-09-172020-09-02INNYCzęść 2POWIAT GLIWICKIGliwice9899M—J TRONIK J. SOJKA E. PACZYŃSKI
BZP510178601-N-202012020-09-172020-08-25INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzętu sieciowego dla potrzeb działu IT NCPS SOLARIS (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków283124INTEGRALE IT SP. Z O.O.
BZP510178580-N-202012020-09-172020-09-10INNYDzierżawa łącza światłowodowego w relacji: ZUS O/Chorzów ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 - ZUS O/Chorzów ul. Lwowska 2ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIEChorzów14111SILEMAN SP. Z O.O.
BZP510178580-N-202022020-09-17INNYDzierżawa łącza światłowodowego w relacji: ZUS O/Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/45 - ZUS O/Częstochowa ul. Okólna 17/19ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIEChorzów0
BZP510178580-N-202032020-09-172020-09-09INNYDzierżawa łącza światłowodowego w relacji: ZUS O/Opole ul. Wrocławska 24 - ZUS O/Opole ul. Firmowa 1 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 66)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIEChorzów820663S S.A.
BZP510178580-N-202042020-09-172020-09-10INNYDzierżawa łącza światłowodowego w relacji: ZUS O/Zabrze ul. Szczęść Boże 18 - ZUS O/Zabrze ul. 3-go Maja 8ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIEChorzów19749SILEMAN SP. Z O.O.
BZP510178573-N-202012020-09-172020-09-10INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach wraz z serwisem centrali telefonicznejUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice4193CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
BZP510178567-N-202012020-09-172020-09-17INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - laptopy (53 sztuki) w tym:1) laptop z oprogramowaniem biurowym – 48 sztuk;2) laptop bez oprogramowania biurowego – 5 sztuk.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław148277FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
TED435241-202012020-09-162020-09-16PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań w rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa0
TED435211-202012020-09-162020-09-10PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa MałopolskiegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków505292NETIA S.A.
TED435148-202012020-09-162020-09-01PNOModernizacja systemu HIS oraz dostawa instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacj..ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJChełmno1198020KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED434354-202012020-09-162020-08-12PNOLeasing sprzętu komputerowegoZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJWarszawa1617785STORIO SP. Z O.O. SP.K.
TED434276-202012020-09-162020-07-24ZWRDostawy testów do oznaczenia SARS COVID-2 oraz testów różnicujących infekcje dróg oddech wraz z mat. zużyw. oraz dodatk. modułami i rozbudową syst. GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistymSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik1082904CEPHEID GMBH
TED434269-202012020-09-162020-08-14PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego zewnętrznych i wewnętrznych części komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków1340020MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED434258-202012020-09-162020-08-07PNOZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole170351BIO—RAD POLSKA SP. Z O.O.
TED434258-202022020-09-162020-08-24PNOZakup: worteksa wirówko-votrexa wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem termobloku suchego (suchego bloku grzejnego) kołyski laboratoryjnej komory (...)UNIWERSYTET OPOLSKIOpole37575BIOGENET SP. Z O.O.
TED434258-202032020-09-162020-08-03PNOZakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem zestawu wirówek nastołowych wirówki z chłodzeniem spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościachUNIWERSYTET OPOLSKIOpole131753EPPENDORF POLAND SP. Z O.O.
TED434258-202042020-09-162020-07-24PNOZakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (...)UNIWERSYTET OPOLSKIOpole103973ALAB SP. Z O.O.
TED434258-202052020-09-162020-08-05PNOZakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowymUNIWERSYTET OPOLSKIOpole44309KOETTERMANN SP. Z O.O.
TED434244-202012020-09-162020-09-08PNODostawa montaż instalacja wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz1660000KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED434244-202022020-09-162020-09-16PNOZadanie nr 2 – dostawa i wdrożenie z instalacją nowych urządzeń (infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz0
TED434244-202032020-09-162020-09-08PNOZadanie nr 3 – dostawa oprogramowania (dodatkowe oprogramowanie systemowe podmiotu leczniczego)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz121000KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED434244-202042020-09-162020-09-16PNOZadanie nr 4 – doposażenie serwerowni i prace dodatkowe (dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz0
BZP510178526-N-202012020-09-162020-09-15INNYPamięć RAMZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa6962INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510178526-N-202022020-09-162020-09-15INNYKomputery przenośne - 8 sztukZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa26253INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510178515-N-202012020-09-162020-09-14INNYDostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg103334ALLTECH ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK SP.J.
BZP510178500-N-202012020-09-16INNYPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Ożarów MazowieckiBURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKIOżarów Mazowiecki0
BZP510178476-N-202012020-09-162020-04-06INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Grodzisk MazowieckiGMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki100000TEK IT RZEŹNICKI SP.J., UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 5B, 05—827 GRODZISK MAZOWIECKI
BZP510178429-N-202012020-09-162020-09-01INNYPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy JabłonnaGMINA JABŁONNAJabłonna199998ATMOTERM S.A.
BZP510178369-N-202012020-09-162020-09-11INNYHolowanie i przechowywanie pojazdów.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań258672LIDER—POLHOL ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH, POMOC DROGOWA ANDRZEJ MOCYDLARZ | PARTNER—AUTO—CHARA POMOC DROGOWA, TRANSPORT SPECJALNY MARIAN CHARA | PARTNER—PERS ROMAN PERS | PARTNER—MOCY—HOL MARCIN MOCYDLARZ
BZP510178266-N-202012020-09-162020-08-27INNYUsługa dostępu do sieci Internet na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (łącze podstawowe)STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań29582NETIA S.A.
BZP510178266-N-202022020-09-162020-08-27INNYUsługa dostępu do sieci Internet na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (łącze zapasowe)STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań41869INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWE
BZP510178266-N-202032020-09-162020-08-27INNYUsługa transmisji danych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (usługa VPN)STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań35425NETIA S.A.
BZP510178130-N-202072020-09-162020-09-01INNYManipulatory i osprzęt (kompatybilny z systemem FACI będącym na wyposażeniu Zamawiającego)SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz33859KACZMAREK ELECTRIC S.A.
BZP510178124-N-202012020-09-162020-08-10INNYAplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników Aktywne Formularze - zamówienie podobneINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa59286NFINITY.PL SP. Z O.O.
BZP510178108-N-202012020-09-162020-08-26INNYurządzenia wielofunkcyjne A3KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin366040IDE DARIUSZ ROTTER
BZP510178108-N-202022020-09-162020-09-08INNYdrukarki monochromatyczne A4KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin98820ATA SZCZECIN SP. Z O.O.
BZP510178072-N-202012020-09-162020-09-01INNYOdnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II”GMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów1045500VULCAN SP. Z O.O.
BZP510178051-N-202012020-09-162020-09-09INNYDostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź180546ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510178051-N-202022020-09-162020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź104595A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510178047-N-202012020-09-162020-08-19INNYWykonanie aplikacji otwartej "Ścieżki rozwoju"INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa119310WHITEASTER SP. Z O.O.
BZP510178036-N-202012020-09-16INNYDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Organizacyjno-Prawnego.ZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia0
BZP510178036-N-202022020-09-16INNYDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i KartografiiZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia0
BZP510177990-N-202012020-09-162020-09-09INNYUrządzenie wielolfunkcyjne - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok1175SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510177990-N-202022020-09-162020-09-09INNYurządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok764SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510177990-N-202032020-09-162020-09-02INNYkomputer przenośny - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok3567FONT2 PIOTR CERKIEWNIK SP.J.
BZP510177990-N-202042020-09-162020-09-02INNYurządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok5658FONT2 PIOTR CERKIEWNIK SP.J.
BZP510177988-N-202012020-09-162020-08-28INNYDostawa central telefonicznych dla potrzeb jednostek PSP woj. zachodniopomorskiegoZACHODNIOPOMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIESzczecin302029NETCOM BUILDING TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
BZP510177983-N-202012020-09-162020-09-10INNYZadanie nr 1 - Dostawa i montaż: mebli multimedialnej pracowni językowej dla 24 stanowisk uczniowskich sprzętu AGD na potrzeby Szkoły Podstawowej w KawnicachGMINA GOLINAGolina195743KALL CARRRION TRADING SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177983-N-202022020-09-162020-09-02INNYZadanie nr 2 - Dostawa i montaż boksów szatniowych wraz z ławkami dla Szkoły Podstawowej w KawnicachGMINA GOLINAGolina35783FIL—POL ŁUKASZ ETENKOWSKI
BZP510177977-N-202012020-09-162020-09-15INNY IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź121770SYGNITY S.A.
BZP510177952-N-202012020-09-162020-08-18INNYZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki81900
BZP510177897-N-202012020-09-16INNYZadanie A. Dostawa 15 licencji oprogramowania kosztorysowego nieograniczonych czasowo wraz z rocznym dostępem do zestawów obliczeniowych (baz cenowych).SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202022020-09-16INNYZadanie B. Dostawa licencji oprogramowania arborystycznego do inwentaryzacji i podstawowej diagnozy drzew.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202032020-09-162020-08-28INNYZadane C. Dostawa licencji pakietu profesjonalnego specjalistycznego oprogramowania klasy VIS (Visual Interactive Simulator) do modelowania symulacji i optymalizacji procesów dyskretnych i ciągłych.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa77182AMC ADVANCED MANUFACTURING CONSULTING SP. Z O.O.
BZP510177897-N-202042020-09-162020-08-31INNYZadanie D. d) Zadanie D Dostawa 16 licencji serwerowych oprogramowania typu CAM wspomagającego tworzenie kodu na obrabiarki CNC.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa44622SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177897-N-202052020-09-162020-09-03INNYZadanie E. Dostawa licencji sieciowej edukacyjnej oprogramowania typu CAD 3DSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa13776DPS SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510177897-N-202062020-09-16INNYZadanie F. Dostawa 18 licencji oprogramowania biurowego.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202072020-09-16INNYZadanie G. Dostawa 14 licencji Pakietu programów do modelowania i analiz na bazie chmury punktów.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202082020-09-16INNYZadanie H. Dostawa 25 licencji Pakietu programów do postprocesingu zdjęć cyfrowych.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177859-N-202012020-09-162020-09-11INNYDostawa laptopów oprogramowania wraz z licencjami oraz myszek na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"POWIAT KRAPKOWICKIKrapkowice272401KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177857-N-202012020-09-162020-09-16INNYPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania VeeamNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa334713DECSOFT S.A.
BZP510177820-N-202012020-09-162020-09-15INNYDostawa instalacja konfiguracja iuruchomienie 8 fabrycznie nowych czytników w systemie B-Access świadczenie usług nadzoruautorskiego i pomocy technicznej aplikacją B-Access. CUI-ZZ.3200.20.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław118800
BZP510177819-N-202012020-09-162020-09-01INNYŚwiadczenie usług serwisu pogwarancyjnego dla systemu bezpiecznego dostępu do informacji niejawnychAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa135300ENIGMA SYSTEMU OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
BZP510177789-N-202012020-09-162020-09-03INNYDostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia29881AKTYWNIE W SZKOLE MICHAŁ GRANDYBERG
BZP510177787-N-202012020-09-16INNYdrukarki i ploteryAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia0
BZP510177787-N-202022020-09-162020-09-07INNYurządzenia wielofunkcyjneAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia13161SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510177787-N-202032020-09-162020-09-07INNYprojektoryAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia12214SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510177787-N-202042020-09-16INNYmonitoryAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia0
BZP510177787-N-202052020-09-162020-09-07INNYurządzenia fotokopiująceAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia15338A3—TELEKOM
BZP510177787-N-202062020-09-162020-09-07INNYpakiety oprogramowania użytkowego ogólnegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia5387SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510177787-N-202072020-09-162020-09-08INNYpakiety oprogramowania użytkowego ogólnegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia2042TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177787-N-202082020-09-162020-09-07INNYpakiety oprogramowania użytkowego ogólnegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia849SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510177787-N-202092020-09-162020-09-07INNYpakiety oprogramowania użytkowego ogólnegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia467RESTOR S.J. P.ANTON, A. CZAPSKI
BZP510177776-N-202012020-09-162020-08-27INNYCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu cześć 1STAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl140000ALL—MAPS ALEKSANDRA REJOWICZ, NIP 638—158—87—71
BZP510177776-N-202022020-09-162020-09-14INNYCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu część 2STAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl95187PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO – PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP. Z O.O.
BZP510177743-N-202012020-09-162020-09-03INNYDostawa komputerów przenośnych zdodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk118966HARDSOFT—TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK
BZP510177736-N-202012020-09-162020-09-14INNYDostawa licencji oprogramowania Microsoft.GMINA MIEJSKA KRAKÓWKraków390000A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510177674-N-202012020-09-162020-08-20INNYMIKROTELEFON MONTERSKI2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa3804
BZP510177674-N-2020102020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER 8 ANALOGOWYCH LINII TELEFOINICZNYCH NA ŚWIATŁOWÓD ( NADAJNIK I ODBIORNIK)2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa6886POLTEL TELECOM SP.Z O.O.
BZP510177674-N-2020112020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER 30 ANALOGOWYCH LINII TELEFONICZNYCH NA ŚWIATŁOWÓD (NADAJNIK I ODBIORNIK)2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa7921MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP.Z O.O.
BZP510177674-N-2020122020-09-162020-08-20INNYŚWIATŁOWODOWY KONWERTER ETHERNET 10/100/1000 Mbit/s-BitStream NESO2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa19754MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP. Z O.O .
BZP510177674-N-2020132020-09-162020-08-20INNYMODEM TAHOE 6712 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa8979POLTEL TELECOM SP. Z O.O SP.K.
BZP510177674-N-2020142020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER BitStream CERES2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa14986MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP.Z O.O.
BZP510177674-N-2020152020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER 30 LINNI ANALOGOWYCH TELEFONICZNYCH FXS NA ŚWIATŁOWÓD2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa24765POLTEL TELECOM SP. Z O.O SP.K.
BZP510177674-N-2020162020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER 30 LINII ANALOGOWYCHTELEFONICZNYCH FXO NA ŚWIATŁOWÓD2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa24765POLTEL TELECOM SP. Z O.O SP.K.
BZP510177674-N-202022020-09-162020-08-20INNYREFLEKTOMETR MEGGER TDR-1000/32 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa5303MEGMAR LOGISTICS&CONSULTING SP. Z O.O.
BZP510177674-N-202032020-09-162020-08-20INNYFTS-12G-B53S-020-CI WKŁADKA OPTYCZNA SFP FIBRAIN WDM 1000MB TX:1310NM/RX:1550NM;SC;SIMPLEX;20KM2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa1996FCA SP. Z O.O.
BZP510177674-N-202042020-09-162020-08-20INNYFTS-12G-B53S-020-CI WKŁADKA OPTYCZNA SFP FIBRAIN WDM 1000MB TX:1550NM/RX:1310NM;SC;SIMPLEX;20KM2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa2688POLTEL TELECOM SP.Z O.O.
BZP510177674-N-202052020-09-162020-08-20INNYKONWERTER ŚWIATŁOWODOWY FIBRAIN FMU-APA12G-E2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa1104POLTEL TELECOM SP.ZO.O.
BZP510177674-N-202062020-09-16INNYGŁÓŚNOMÓWIĄCY APARAT TELEFONICZNY GAT M-12 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa0
BZP510177674-N-202072020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER 30 LINII ANALOGOWYCH TELEFONICZNYCH FXS/FXO NA E12 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa25701POLTEL TELECOM SP. Z O.O.
BZP510177674-N-202082020-09-162020-08-20INNYMultiplekser 30 LINII ANALOGOWYCH TELEFONICZNYCH FXS/FXO NA ŚWIATŁOWÓD2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa12608POLTEL TELECOM SP. Z O.O.
BZP510177674-N-202092020-09-162020-08-20INNYMULTIPLEKSER 4 ANALOGOWYCH LINII TELEFONICZNYCH NA ŚWIATŁOWÓD (NADAJNIK I ODBIORNIK)2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa5452POLTEL TELECOM SP. Z O.O.
BZP510177664-N-202012020-09-162020-08-05INNYDOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO I FINANSOWO-KSIĘGOWEGO WRAZ Z MODUŁEM GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH (ERP)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź547350NEXUS POLSKA SP.Z O.O.
BZP510177645-N-202012020-09-162020-08-24INNYUSŁUGA WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DEDYKOWANYM ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM W BUDYNKU NR 113AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław83115IT4P S.A.
BZP510177638-N-202012020-09-162020-07-09INNYDostawa akcesoriów komputerowychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa115040SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510177625-N-202012020-09-162020-07-06INNYDostawa nośników danychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa558724ALTBIT SPÓŁKA Z O.O.
BZP510177575-N-202012020-09-162020-08-25INNYDostawa licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Magnet AXIOMCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa284520MEDIA SP. Z O.O.
BZP510177543-N-202012020-09-16INNYSprzęt ITPOWIAT IŁAWSKIIława0
BZP510177543-N-202022020-09-162020-09-04INNYklimatyzator w serwerowniPOWIAT IŁAWSKIIława6500FIRMA HANDLOWO—USŁUGOWA AL.—ASKA ANDRZEJ LENARTOWICZ
BZP510177543-N-202032020-09-162020-09-04INNYzapora sieciowaPOWIAT IŁAWSKIIława17525IMNS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510177543-N-202042020-09-16INNYOprogramowanie zarządzającePOWIAT IŁAWSKIIława0
BZP510177543-N-202052020-09-162020-09-04INNYprzełączniki sieciowePOWIAT IŁAWSKIIława79270IT4P S.A.
BZP510177543-N-202062020-09-162020-09-04INNYUrządzenie wielofunkcyjnePOWIAT IŁAWSKIIława15387FAXIKO SPÓŁKA Z O.O.
BZP510177519-N-202012020-09-162020-09-11INNYSystem akwizycji danych pomiarowychPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk53155BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
BZP510177519-N-202022020-09-162020-09-11INNYPrzetworniki akcelerometrycznePOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk55237UNISENS ANNA STAŃCZYK
BZP510177519-N-202032020-09-162020-09-11INNYWzmacniacz tensometryczny wraz z akcesoriamiPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk40266BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
BZP510177519-N-202042020-09-162020-09-11INNYAkcesoria do wzmacniaczaPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk4787ZAKŁAD ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ONIX ROMAN RUTKOWSKI
BZP510177513-N-202012020-09-162020-09-02INNYDostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz477915MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
BZP510177511-N-202012020-09-162020-09-15INNYZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA MILEJEWOMilejewo21018P.P.H.U. KONI
BZP510177482-N-202012020-09-162020-08-24INNYPrzetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CadnaA 64-bit XL BMP BPL na okres 3 latGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice38376ACESOFT SP. Z O.O.
BZP510177473-N-202012020-09-162020-09-16INNYDostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Staroźrebach na potrzeby realizacji projektu Kompetencje w Gminie StaroźrebyGMINA STAROŹREBYStaroźreby50895TECHSOURCE SP. Z O.O. | TECHSOURCE SP. Z O.O.
BZP510177460-N-202012020-09-162020-08-25INNYDoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernychUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz127500FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A.
TED433121-202012020-09-152020-08-31NZOKompleksowa usługi wsparcia oraz rozwój eksploatacyjny systemów informatycznych: FENIX/CBO instalacja w Poznaniu WWW Inkasent instalacja we Wrocławiu oraz CBO instalacja we WrocławiuPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów2255320PIĄTKA—LEWANDOWSKI, NOWACKI, RUSIEWICZ—RUSIŃSKI, SZLESZYŃSKI, ZAJĄC SP.J.
TED432745-202012020-09-152020-08-18PNOUsługa w zakresie zapewnienia systemu centralnego wydruku i najmu urządzeńCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn2949211TOSHIBA TEC POLAND S.A.
TED432684-202012020-09-152020-09-08PNOUtworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznejGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław544890WROCŁAWSKI INSTYTUT ZASTOSOWAŃ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI SP. Z O.O.
TED432684-202022020-09-152020-09-15PNOPrzeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa dwóch systemów teleinformatycznych wdrażanych w ramach projektuGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław0
TED432619-202012020-09-152020-09-09PNOZakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa0BAG—SZP.261.1.25.2020
TED431980-202012020-09-152020-09-09PNOZakup i wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniamiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa0ZAKUP I WDROŻENIE NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROJEKTÓW WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM I SZKOLENIAMI
TED431970-202012020-09-152020-08-20PNODostawa systemu archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami (Dicom i innymi niż Dicom) oraz systemu zaawansowanej wizualizacji wraz z niezbędną platformą sprzętowąCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz5136394SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O.
TED431969-202012020-09-152020-08-25ZWRZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole29900A+V SP. Z O.O.
TED431909-202012020-09-152020-09-09PNODostawa szkolnych zestawów multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa31560000COMTEX SP. Z O.O. SP.K.
TED431868-202012020-09-152020-09-04PNOWdrożenie e-usług publicznych wewnątrzadministracyjnych nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu „Nowoczesna policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków21770000COIG S.A.
BZP510177419-N-202012020-09-152020-08-25INNYwsparcie techniczne przełączników JuniperNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa66149COMP S.A.
BZP510177419-N-202022020-09-15INNYwsparcie techniczne przełączników CiscoNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa0
BZP510177403-N-202012020-09-152020-08-27INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź311410TBM TELEKOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177358-N-202012020-09-152020-09-09INNYZakup odnowienia licencji oraz wsparcia dla posiadanych produktów CheckpointURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa363086INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510177352-N-202012020-09-152020-08-19INNYDzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz19852UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
BZP510177335-N-202012020-09-152020-09-15INNYWyposażenie dotyczące sprzętu stomatologicznegoPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk99163NITRAMED NATALIA NITRA
BZP510177335-N-202022020-09-152020-09-15INNYWyposażenie dotyczące sprzętu medycznegoPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk14034NITRAMED NATALIA NITRA
BZP510177335-N-202032020-09-152020-09-15INNYWyposażenie dotyczące sprzętu kosmetycznegoPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk47389NITRAMED NATALIA NITRA
BZP510177335-N-202042020-09-15INNYWyposażenie dotyczące sprzętu elektronicznego i oprogramowaniaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk0
BZP510177314-N-202012020-09-152020-09-09INNYDostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie184382CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510177284-N-202012020-09-152020-09-10INNYKMP WłocławekKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz60571PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWE AUTOMOBIL SP. Z O.O.
BZP510177284-N-202022020-09-15INNYKPP TucholaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz0
BZP510177284-N-202032020-09-15INNYKPP ŻninKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz0
BZP510177274-N-202012020-09-152020-08-28INNYOprogramowanie opcjonalne do nauki przedmiotów ścisłychPOWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie17208COPY SERVICE TOMASZ BONDAR
BZP510177274-N-202022020-09-152020-08-28INNYMonitory interaktywnePOWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie28800COPY SERVICE TOMASZ BONDAR
BZP510177270-N-202012020-09-152020-08-24INNYŚwiadczenia usługi nadzoru autorskiego systemów Simple ERP przez okres 12 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa211560SIMPLE S.A.
BZP510177147-N-202012020-09-152020-08-21INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnychze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – część 1NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa3575Z KWADRAT SP.K.
BZP510177147-N-202022020-09-152020-08-19INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnychze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – część 2NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa3600ZUZANNA WYŻYKOWSKA
BZP510177147-N-202032020-09-152020-08-19INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnychze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – część 3NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa3600BOGUMIŁA PASEK
BZP510177147-N-202042020-09-15INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – część 4NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510177027-N-202012020-09-152020-08-27INNYdostawę serwera do filtrowania poczty e-mail dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa32226SOFTINET SP ZOO
BZP510177020-N-202012020-09-15INNYDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGOPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEDębica0
BZP510177020-N-202022020-09-152020-09-09INNYDostawa środków ochrony osobistejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEDębica10036UNITRANS M. I W. FIJAŁ SP. JAWNA
BZP510177020-N-202032020-09-15INNYWYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKAPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEDębica0
BZP510177002-N-202012020-09-152020-09-09INNYDostawa systemów bezpieczeństwa sieci oraz przełącznika sieciowegoPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków868100ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.
BZP510176999-N-202012020-09-152020-09-02INNYZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w ZawierciuCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie9385
BZP510176999-N-202022020-09-152020-09-02INNYCzęść 2 - Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Centrum Usług WspólnychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie2337
BZP510176996-N-202012020-09-152020-07-29INNYdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków17531PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
BZP510176970-N-202012020-09-152020-09-15INNYZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer przenośny do symulatora– zadane 1WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa9717GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510176970-N-202022020-09-152020-09-04INNYkomponenty komputerowe do symulatora – zadanie 2WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa1464BCODERS S.A.
BZP510176948-N-202012020-09-152020-08-17INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego orazurządzeń biurowychMIASTO PRZASNYSZPrzasnysz22300TABISOFT ZAKŁAD USŁUGOWO—HANDLOWY TADEUSZ BIEŃKOWSKI
BZP510176923-N-202012020-09-152020-08-21INNYCzęść 1: Sprzęt komputerowy i multimedialnyGMINA ZAMOŚĆZamość98074MAWIR MAREK WIATER
BZP510176923-N-202022020-09-15INNYCzęść 2: Sprzęt rekreacyjnyGMINA ZAMOŚĆZamość0
BZP510176827-N-202012020-09-152020-09-01INNYpodpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie. Miejsce dostawy: Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Al. prof. S. Kaliskiego 7 85-796Bydgoszcz Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 doSIWZ.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz10563PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510176827-N-202022020-09-152020-09-01INNYDostawa dysków zewnętrznychUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz2841NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510176827-N-202032020-09-152020-09-01INNYDostawa monitoraUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz1299BIUINF SP. Z O.O., SP.K.
BZP510176827-N-202042020-09-152020-09-01INNYDostawa urządzenia wielofunkcyjnegoUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz9680NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510176787-N-202012020-09-152020-09-10INNYŚwiadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego systemu "SARA"CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa582824ALTAR SP. Z O.O.
BZP510176755-N-202012020-09-15INNYCzęść 1 - Zestaw komputerowy typ 1 - 20 szt.SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała0
BZP510176755-N-202022020-09-15INNYCzęść 2 - Zestaw komputerowy - typ 2 - 32 szt.SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała0
BZP510176749-N-202012020-09-152020-09-14INNYzakup węzła do obliczeń wysokiej wydajności dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa48976FORMAT SP ZOO
BZP510176722-N-202012020-09-152020-08-28INNYZaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nabór i ewaluację wniosków oraz raportowanie w projektach finansowanych w ramach nowego programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk – PASIFICPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa244524RED OCEAN SP. Z O.O.
BZP510176694-N-202012020-09-152020-08-25INNYZakres I - Przybory do pisania i korygowaniaMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź5167BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP.J.
BZP510176694-N-202022020-09-152020-08-25INNYZakres II - Materiały do organizacji i archiwizacji dokumentówMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź30049BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP.J.
BZP510176694-N-202032020-09-152020-08-25INNYZakres III - Akcesoria biuroweMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź9690ARTON STUSIO SP.J.
BZP510176694-N-202042020-09-152020-08-25INNYZakres IV - Artykuły papierniczeMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź138501BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP.J.
BZP510176694-N-202052020-09-152020-08-25INNYZakres V - Akcesoria komputeroweMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź13993P.P.U.H. CONTENT SP. Z O.O.
BZP510176694-N-202062020-09-152020-08-25INNYZakres VI - Urządzenia i materiały biurowe do prezentacjiMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź28356BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP.J.
BZP510176694-N-202072020-09-152020-08-25INNYZakres VII - Akcesoria do oprawy dokumentówMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź2501ARTON STUSIO SP.J.
BZP510176694-N-202082020-09-152020-08-25INNYZakres VIII - Karty i drukiMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź642ARTON STUSIO SP.J.
BZP510176694-N-202092020-09-152020-08-25INNYZakres IX - BaterieMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź7297KOMERS D. K. KURPIEL SP.J.
BZP510176686-N-202012020-09-152020-09-04INNYPakiet nr 1 - Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap i Impuls dla Szpitali Tczewskich S.A.SZPITALE TCZEWSKIE S.A.Tczew226056NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510176686-N-202022020-09-15INNYPakiet nr 2 - Usługa serwisu i konserwacji wraz z nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego Eskulap dla Szpitali Tczewskich S.A.SZPITALE TCZEWSKIE S.A.Tczew0
BZP510176553-N-202012020-09-15INNYDostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku – LAPTOPY I NIEZBĘDNE AKCESORIAPOWIAT LĘBORSKILębork0
BZP510176553-N-202022020-09-152020-08-26INNYDostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku - TABLETYPOWIAT LĘBORSKILębork110011ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510176526-N-202012020-09-152020-09-09INNY„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”GMINA ZWOLEŃZwoleń104494ALLTECH S.J., Z.PAJĄK, A. PAJĄK
BZP510176496-N-202012020-09-152020-08-21INNYDostawa licencji MicrosoftUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa33272EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
BZP510176496-N-202022020-09-152020-08-18INNYOprogramowanie i licencje CorelUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa39963RESTOR SPÓŁKA JAWAN P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510176496-N-202032020-09-152020-09-11INNYOprogramowanie i licencje AbbyyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa15794ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.
BZP510176496-N-202042020-09-15INNYOprogramowanie i licencje KasperskyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
BZP510176496-N-202052020-09-152020-08-21INNYOprogramowanie i licencje ESETUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa73185IKARIA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510176417-N-202012020-09-152020-09-02INNYZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA STRAWCZYNStrawczyn72730P.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510176375-N-202012020-09-15INNYPakiet nr 1MEGREZ SP. Z O.O.Tychy0
BZP510176368-N-202012020-09-15INNYdostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i drukarką w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa) – część IPOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna0
BZP510176368-N-202022020-09-152020-09-15INNYdostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – część IIPOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna51688ALLTECH S.J. Z PAJĄK, A PAJĄK, UL. SPÓŁDZIELCZA 33, 09—407 PŁOCK
BZP510176368-N-202032020-09-15INNY• dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych na potrzeby pracy Wydziału Ochrony Środowiska – część IIIPOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna0
BZP510176325-N-202012020-09-152020-09-10INNY"Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lututowie"GMINA LUTUTÓWLututów138828PRZEDSIĘBIORSTWO OPTIMUS SP. Z O.O.
BZP510176296-N-202012020-09-152020-08-28INNYZakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym oraz udzielenie gwarancji jakości dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”).CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa61961INTARIS SP. Z O.O.
TED430557-202012020-09-142020-09-02PNOBudowa systemu informatycznego – Mazowiecka Platforma KulturyAGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.Warszawa2782000MOBILEMS SP. Z O.O.
TED430436-202012020-09-142020-08-31PNOUsługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa1340000NTT POLAND SP. Z O.O.
TED429804-202012020-09-142020-08-27PNODostawa komputerów oraz urządzeń peryferyjnych dla Lotniczego Pogotowia RatunkowegoLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa217704SUNTAR SP. Z O.O.
TED429804-202022020-09-142020-08-27PNOMonitor typ B (32”) – 11 sztLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa17785GRUPA E SP. Z O.O.
TED429804-202032020-09-142020-08-11PNOKomputer typ A (Laptop 13.3” 8 GB RAM 256 SSD modem LTE 3 lata gw. stacja dokująca) – 17 sztLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa116110TRM SP. Z O.O.
TED429804-202042020-09-142020-08-11PNOKomputer typ B (Laptop 13.3” 8 GB RAM 256 SSD 3 lata gw. stacja dok.) – 60 sztLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa390995TRM SP. Z O.O.
TED429804-202052020-09-142020-08-11PNOKomputer typ C (Laptop 15.6” 8 GB RAM 256 SSD 3 lata gw. stacja dok.) – 124 sztLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa485221TRM SP. Z O.O.
TED429796-202012020-09-142020-09-14PNO„Stop ze smogiem” w gminie Tuszów Narodowy – wymiana dotychczasowych niskosprawnych źródeł ciepła w gosp. domowych – dostawa i montaż wysokospr. kotłów gazowych oraz oraz opalanych biomasąGMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy0
TED429788-202012020-09-142020-09-04PNOUmowa ramowa na dostawę wokand na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków1155000KONSORCJUM FIRM: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP.K. – LIDER KONSORCJUM
TED429759-202012020-09-142020-09-08PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa11586777KONSORCJUM: ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O. – LIDER ORAZ NTT POLAND SP. Z O.O. – PARTNER
TED429718-202012020-09-142020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczeciniePOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin142065XCOMP SP. Z O.O. SP.K.
TED429718-2020102020-09-142020-09-14PNOMonitor 27.0"POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202022020-09-142020-09-01PNOWydajna stacja administracyjnaPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin9980EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SP.J.
TED429718-202032020-09-142020-09-14PNOKomputer przenośny – laptop typu 2 w 1POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202042020-09-142020-09-14PNOKomputer przenośny – laptop 14.0” – 14.5”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202052020-09-142020-09-14PNOKomputer przenośny – laptop 13.0” – 13.5”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202062020-09-142020-09-14PNOKomputer przenośny – laptop 15" – 16"POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202072020-09-142020-09-14PNOKomputer przenośny – laptop 17.0" – 18.0"POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202082020-09-142020-09-14PNOStacja robocza z monitorem – zestaw poleasingowyPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED429718-202092020-09-142020-09-08PNOMonitor 23.5" – 25.0"POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin26000XCOMP SP. Z O.O. SP.K.
BZP510176222-N-202012020-09-142020-08-21INNYUsługa uruchomienia oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą konfiguracji oprogramowania w lokalizacji SKDJ UCK WUMUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa430026COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
BZP510176186-N-202012020-09-142020-08-26INNYDostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź11148E—TECH JACEK SÓJKA DP. J.
BZP510176186-N-202022020-09-142020-08-25INNYDostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź5739KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510176150-N-202012020-09-14INNY„Meble”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska0
BZP510176150-N-202022020-09-142020-07-27INNYPozostałe wyposażenieGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska5426W&W DESIGN KATARZYNA KACZMARCZYK
BZP510176150-N-202032020-09-14INNYSprzęt AGD i RTVGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska0
BZP510176150-N-202042020-09-14INNYSprzęt i wyposażenie do sali ćwiczeń i do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnegoGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska0
BZP510176150-N-202052020-09-14INNYSprzęt do sali zajęć informatycznychGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska0
BZP510176150-N-202062020-09-14INNYZakup i dostawa artykułów plastycznych - warsztaty rękodzielnicze COŚ PIĘKNEGO w ramach projektu „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce PodlaskiejGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska0
BZP510176137-N-202012020-09-142020-08-05INNYWdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów - etap IGMINA CHOCIANÓWChocianów879069T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510176132-N-202012020-09-142020-08-20INNYZakup dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin24846F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510176058-N-202012020-09-14INNYKomputer osobisty AIO - 2 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
BZP510176058-N-202022020-09-142020-09-08INNYKomputer przenośny - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok4825SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510176058-N-202032020-09-142020-09-08INNYZasilacz UPS z montażem - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok35208SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510176058-N-202042020-09-142020-09-08INNYDysk serwerowy - 16 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok29048SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510176045-N-202012020-09-14INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża0
BZP510175928-N-202012020-09-142020-08-18INNYDostawa sprzętu komputerowego w zakresie realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejWÓJT GMINY SŁOPNICESłopnice1924NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z O.O.
BZP510175889-N-202012020-09-142020-08-14INNYDostawa notebooka i sprzętu ITMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice18266WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510175889-N-202022020-09-142020-08-21INNYDostawa serweraMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice25958SI4IT SP. Z O.O.
BZP510175889-N-202032020-09-142020-08-14INNYDostawa zestawu reporterskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice21894BEMIX MEDIA ŁUKASZ BEM
BZP510175889-N-202042020-09-142020-08-14INNYDostawa instrumentu muzycznego i osprzętu audioMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice7757M. OSTROWSKI SP.J.
BZP510175821-N-202012020-09-142020-08-25INNYDostęp do Systemu Informacji Prawnej dla UM wraz z aktualizacjamiMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa236160WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O.
BZP510175760-N-202012020-09-142020-09-09INNYZadanie Nr 1- dostawa serwera z oprogramowaniem - 1 szt.ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO—OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKIToruń70725INFOCOMP SP. Z O.O.
BZP510175760-N-202022020-09-142020-09-09INNYZadanie Nr 2: dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem - 10 szt.ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO—OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKIToruń40590
BZP510175706-N-202012020-09-142020-09-04INNYDostawa monitora brajlowskiego – 4 szt.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole38760ALTIX SP. Z O.O.
BZP510175706-N-202022020-09-142020-09-04INNYDostawa oprogramowania udźwiękowiającego 7 szt.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole33158ALTIX SP. Z O.O.
BZP510175706-N-202032020-09-142020-09-04INNYDostawa oprogramowania powiększającego 3 szt.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole9682ALTIX SP. Z O.O.
BZP510175671-N-202012020-09-14INNYZakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”GMINA OLESNAOlesno0
BZP510175618-N-202012020-09-142020-07-09INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą105278ALLTECH SP.J. ZDZIESŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510175618-N-202022020-09-14INNYDostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą0
BZP510175618-N-202032020-09-142020-07-09INNYDostawa sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą6978PART—AD ARTUR DYRDA
BZP510175581-N-202012020-09-142020-08-11INNYPrzedłużenie licencji na wirtualne urządzenia Cisco IronPort Email Security Appliance)pracujące w trybie Cluster wraz ze wsparciem producenta.UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz73062INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510175580-N-202012020-09-142020-08-31INNYDostawa instalacja konfiguracja i uruchomienie zintegrowanego systemu audiowizualnego (ZSAV) w Centrum Symlacji Procesów Biznesowych (CSPB) funkcjonującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław418448AV PROJEKT ADAM BOROWIECKI
BZP510175496-N-202012020-09-142020-08-19INNYkomputery stacjonarneMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków37589PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510175496-N-202022020-09-142020-08-18INNYzakup laptopówMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków168848CEZAR CEZARY MACNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510175496-N-202032020-09-142020-08-31INNYakcesoria komputeroweMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków3690MPC PAWEŁ OKELSIEWICZ
BZP510175496-N-202042020-09-142020-08-18INNYUrządzenia wielofunkcyjneMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków50670COPYNET SP. Z O.O.
BZP510175496-N-202052020-09-14INNYurządzenia peryferyjneMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510175496-N-202062020-09-14INNYKomputery stacjonarne w ramach projektu W Sile Wieku 2MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510175496-N-202072020-09-142020-08-18INNYUrządzenia wielofuncyjne w ramach projektu W Sile Wieku 2MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków999COPYNET SPO. Z O.O.
BZP510175496-N-202082020-09-14INNYTelefonyMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510175493-N-202012020-09-142020-09-07INNYUsługa zaprojektowania wykonania uruchomienia i obsługi aplikacji na urządzenia mobilneUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin346000VIA VOX RENT SP. Z O.O.
BZP510175451-N-202012020-09-142020-09-01INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowej.BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa572005ORANGE POLSKA S.A.
BZP510175442-N-202012020-09-14INNYZadanie nr 1WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław0
BZP510175403-N-202012020-09-142020-09-08INNYUsługa wsparcia technicznego systemu backupu wraz z dostawą licencji i ich wdrożeniemUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin141450COMTEGRA S.A.
BZP510175400-N-202012020-09-14INNYZadanie nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACHBełżyce0
BZP510175400-N-202022020-09-142020-08-26INNYzadanie nr 2SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACHBełżyce154488DCMED SP.Z O.O.
BZP510175369-N-202012020-09-142020-09-07INNYZakup komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole9531PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510175341-N-202012020-09-142020-09-08INNYZakup dostawa i wdrożenie serweraCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa84747MIECZ NET KAROL LABE
BZP510175341-N-202022020-09-142020-08-21INNYZakup i wdrożenie przełączników sieciowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa268484TRECOM S.A. SP.K.
BZP510175338-N-202012020-09-142020-09-01INNYDostawa montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniemi przeszkoleniem z obsługi urządzeń interaktywnych i multimedialnych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowejw Świętej Katarzynie – I etap” Gmina SiechniceBURMISTRZ SIECHNICSiechnice102668CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510175329-N-202012020-09-142020-09-07INNYObsługa dodatkowych List sankcyjnych ONZ w UPPS SEPA.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa302319SYGNITY S.A.
BZP510175286-N-202012020-09-142020-08-24INNYŚwiadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacjiKompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra 105965SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A.
BZP510175278-N-202012020-09-142020-08-24INNYModyfikacja UPPS_SORBNET2 do projektu Automatyzacja potwierdzeń.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa38007SYGNITY S.A.
BZP510175260-N-202012020-09-142020-09-10INNYWymiana wodomierzy w lokalachstanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała10734TECHEM TECHNIKI POMIAROWE SP. Z O.O.
BZP510175252-N-202012020-09-142020-09-14INNYPakiet nr 1ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka30JANUSZ BACZEWSKI
BZP510175252-N-202022020-09-142020-09-14INNYPakiet nr 2ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka30MONIKA KUBASIAK
BZP510175252-N-202032020-09-142020-09-14INNYPakiet nr 3ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka15MONIKA WRÓBLEWSKA POLAK
BZP510175252-N-202042020-09-142020-09-14INNYPakiet nr 4ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka15KAMILA ZIENTEK
BZP510175238-N-202012020-09-132020-08-18INNYZakup dostępu do bazy danych zawierającej informacje na temat spółek giełdowych wraz z wynikami finansowymi oraz wskaźnikami dla spółek i dla sektorówPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa111712NOTORIA SERWIS S.A.
BZP510175236-N-202012020-09-132020-05-11INNYDostarczenie oprogramowania Fotoware IndexManager EnterprisePOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa30399CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510175235-N-202012020-09-132020-04-23INNYŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług asysty technicznej w odniesieniu do programów OraclePOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa16484ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
BZP510175234-N-202012020-09-132020-07-14INNYDostawa do PAP S.A. urządzeń systemu bezpieczeństwa sieciowego typu firewallPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa648640TRECOM S.A. SP.K.
BZP510175231-N-202012020-09-13INNYZadanie 1. Zakup systemów sterownia napędów i wizualizacjiZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-2020102020-09-13INNYZadanie 10. Zakup oprogramowania wspomagającego projektowanie i symulację układów sterowania elektropneumatycznegoZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202022020-09-13INNYZadanie 2. Zakup sterowników przemysłowych PLCZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202032020-09-13INNYZadanie 3. Zakup elementów sterowania stykowego i elektropneumatycznegoZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202042020-09-13INNY. Zadanie 4. Zakup urządzeń i podzespołów do pracowni automatykiZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202052020-09-13INNYZadanie 5. Zakup urządzeń systemu monitoringuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202062020-09-13INNYZadanie 6. Zakup systemu bezprzewodowej automatyki budowlanejZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202072020-09-13INNYZadanie 7. Zakup programu zarządzającego pracowniąZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202082020-09-132020-08-27INNY. Zadanie 8. Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do rozwijania algorytmów wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznychZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk17466OPROGRAMOWANIE NAUKOWO—TECHNICZNE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510175231-N-202092020-09-132020-09-01INNYZadanie 9. Zakup oprogramowania wspomagającego projektowanie układów automatyki.ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk7381AB—MICRO SP. Z O.O.
TED428402-202012020-09-112020-08-17POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec2768088
TED428402-202022020-09-112020-08-17POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec876446
TED428402-202032020-09-112020-08-20POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec494921
TED428402-202042020-09-112020-08-20POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec357948
TED428402-202052020-09-112020-08-20POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec325550
TED428402-202072020-09-112020-08-25POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec47447
TED428329-202012020-09-112020-09-11PNO„Serwis Systemów Monitorowania GE Bently Nevada w PGE Energia Ciepła S.A”PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa0
TED428152-202012020-09-112020-08-18PNODostawa modemów do zdalnej transmisji danych z liczników energii elektrycznejPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów2650032ANDRA SP. Z O.O.
TED428147-202012020-09-112020-08-14PNOWykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap IMIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY – SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz150000NAVIGATE SP. Z O.O.
TED427541-202012020-09-112020-08-12PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (DFP.271.62.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków5663055PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.
TED427481-202012020-09-112020-08-20ZWRŚwiadczenie usług serwisu w zakresie oprogramowania aplikacyjnego dla systemu „Eskulap” w ciągu 24 miesięcySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź719760NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
TED427469-202012020-09-112020-08-21PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględn..INNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk2425560TOOLLA SP. Z O.O.
TED427463-202012020-09-112020-08-28PNOAdministrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta OleśnicySEKCJA DRÓG MIEJSKICHOleśnica1707805PARK IN SP. Z O.O.
TED427432-202012020-09-112020-08-31PNOOrganizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa118000SUN & MORE SP. Z O.O.
TED427432-202022020-09-112020-09-11PNOZadanie 2: uruchomienie internetowej platformy informacyjnej na bazie istniejącej domeny www.zulawy.gda.pl oraz jej obsługaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa0
TED427432-202032020-09-112020-09-07PNOZadanie 3: opracowanie i druk albumu pamiątkowegoPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa47190BERM SP. Z O.O. SP.K.
TED427428-202012020-09-112020-08-26ZWRŚwiadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa26283956EMITEL S.A.
TED427425-202012020-09-112020-08-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa528357ORANGE POLSKA S.A.
TED427402-202012020-09-112020-08-25ZWRZakup usługi dot. migracji krajowego systemu informacyjnego Policji (KSIP) systemu wspomagania dowodzenia (SWD) systemu analitycznego KSIP (SA KSIP) systemu analitycznego SWD (SA SWD) DBLogKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa3614863ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
TED427402-202022020-09-112020-08-25ZWRZakup puli 8 000 godzin na działania związane z rozwojem systemów: SWD SA SWD KSIP SA KSIP SNP (PSI OBOZI KCIK SA KCIK) SPP PPUKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa2152000ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
TED427391-202012020-09-112020-08-24PNOWykonanie usługi przeprowadzenia oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach programu Rozwój przedsiębiorczości i innowacje finansowanego ze środków Norweskiego mechanizm..POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa1320000SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG
TED427387-202012020-09-112020-09-04PNOUsługi telefonii stacjonarnej dla Centrali IPNINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa946775NEXUS TELECOM M. STĄSIEK & A. PURA SP.J.
TED427373-202012020-09-112020-07-14PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń GSMPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa2302540POLKOMTEL SP. Z O.O.
TED427334-202012020-09-112020-09-02PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) przy eksploatacji oprogramowania narzędziowego AUREA BPM oraz utworzonych w nim systemów informatycznychKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa1625264TECNA SP. Z O.O.
TED427282-202012020-09-112020-09-11PNOSpecjalistyczna pomoc techniczna w zakresie projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice woj. opolskie – etap II”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa0
TED426046-202012020-09-112020-08-13PNOZakup licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa3719678VENTUS COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
TED426045-202012020-09-112020-08-28PNOAC/BZP/242-025/2020 Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław6000000SMART TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED425969-202012020-09-112020-08-31PNOCyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy GrodzicznoGMINA GRODZICZNOGrodziczno1065041POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.
TED425948-202012020-09-112020-09-11PNODostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia0
TED425948-202022020-09-112020-09-11PNOPrzenośny kalibrator z wbudowanym akcelerometrem wzorcowymUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia0
TED425948-202032020-09-112020-09-11PNOSymulator czasu rzeczywistego dedykowany do systemów energoelektronicznych z oprogramowaniem do badań symulacyjnych w energoelektroniceUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia0
TED425948-202042020-09-112020-08-26PNOZespół elektromaszynowy wraz ze specjalizowanymi przekształtnikami energoelektronicznymi do badań laboratoryjnychUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia132000ODIUT AUTOMEX SP. Z O.O.
TED425943-202012020-09-112020-08-12PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań144715ICOD.PL SP. Z O.O.
TED425942-202012020-09-112020-08-26PNOZakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego opłat środowiskowychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice1740000ATMOTERM S.A.
TED425941-202012020-09-112020-08-13PNODostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriamiWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa1285215K3 SYSTEM SP. Z O.O.
TED425935-202012020-09-112020-08-10PNODostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji „Thin client” (terminal) dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków16256PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED425917-202012020-09-112020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58GMINA LUBLINLublin341008KONCEPT SPÓŁKA Z O.O.
TED425913-202012020-09-112020-09-11PNODostawa komputerów notebooków tabletów monitorówSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa0
TED425913-202022020-09-112020-09-11PNODostawa notebookówSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa0
TED425913-202032020-09-112020-08-31PNODostawa tabletów specjalnychSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa86973INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
TED425912-202012020-09-112020-07-30ZWRZakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych sprzętu do wykonywania doświadczeń odczynników chemicznych pomocy dydaktycznych przyrządów sprzętu laboratoryjnego t..GMINA OTWOCKOtwock1460914OFFICE PULSE SP. Z O.O. SP.K.
TED425893-202012020-09-112020-09-01PNODostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań286125COMP S.A.
TED425893-202022020-09-112020-09-01PNOZestaw monitorówMIASTO POZNAŃPoznań52925COMP S.A.
TED425883-202012020-09-112020-09-03PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp. 272-246/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków5150PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED425873-202012020-09-112020-08-26PNO„Zakup komputerów i laptopów dla administratorów platformy integrującej” (część 1–4 zamówienia) i „Zakup komputerów mobilnych” (część 5 zamówienia)KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa875700SUNTAR SP. Z O.O.
TED425873-202022020-09-112020-08-25PNO„Dostawa komputerów przenośnych typu 1”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa397224MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED425873-202032020-09-112020-08-25PNO„Dostawa komputerów przenośnych typu 2”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa385236MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED425873-202042020-09-112020-08-25PNO„Dostawa komputerów przenośnych typu 3”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa127360MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED425873-202052020-09-112020-09-01PNO„Dostawa komputerów przenośnych”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa103560MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED425859-202012020-09-112020-09-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów13997QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
TED425843-202012020-09-112020-08-13PNODostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa54299FIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SP. Z O.O.
TED425785-202012020-09-112020-08-17PNODostawa wraz z montażem uruchomieniem konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w ramach projektu „Pomorskie e-zdrowie”WOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk8684409DECSOFT S.A. – LIDER KONSORCJUM
BZP510174208-N-202012020-09-112020-08-14INNYDostarczenie subskrypcji oraz dostępu do aktualizacji dla systemów telefonii IPPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa511675SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE ANDRZEJ KOWALCZYK
BZP510174175-N-202012020-09-112020-08-19INNYZakup usługi wsparcia pogwarancyjnego dla systemu SYNAPSKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa454380ALTA SP. Z O.O.
BZP510174169-N-202012020-09-112020-08-31INNY„Dostawa zestawu do gromadzenia edycji i przetwarzania długoterminowo archiwizowanych plików oraz obiektów cyfrowych wraz z specjalistycznym oprogramowaniem rozpoznawania treści w zdigitalizowanych obiektach cyfrowych”WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków153935GB SOFT, G.BEDNAREK I S—KA SP.J.
BZP510174147-N-202012020-09-112020-08-13INNYOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część I: 3DEC wersja 5.0 do wersji najnowszej wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań jakie pojawią się w okresie trwania umowy tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice38647SOFTBOOKS S.C. GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK, FABIAN SOJKA
BZP510174147-N-202022020-09-112020-08-13INNYOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część II: PetraSim (RockWare) wersja 5.1.1320 do wersji najnowszej wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań jakie pojawią się w okresie trwania umowy tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice17823RESTOR P.ANTON, A.CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ SP.J.
BZP510174145-N-202012020-09-112020-08-31INNYZAKUP KOMPUTERÓW OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło138166G.IT SOLUTIONS MICHAŁ DASZKIEWICZ
BZP510174057-N-202012020-09-112020-09-10INNYdostawa 35 komputerówWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICYLegnica31365KOMPRE SP. ZO.O. , 63—500 OSTRZESZÓW
BZP510174044-N-202012020-09-112020-08-31INNYOdnowienie i dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami (zawartymi w załączniku nr 1 do wniosku) dostępnej dla wszystkich wykładowców pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej wraz z obsługą wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną (od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.).CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa66167SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
BZP510173929-N-202012020-09-112020-09-02INNYUrządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne laseroweŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze71340EMATECH TRADE SP. Z O.O.
BZP510173929-N-202022020-09-112020-09-02INNYKolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjneŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze55965EMATECH TRADE SP. Z O.O.
BZP510173929-N-202032020-09-112020-09-02INNYDrukarka kodów kreskowychŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze2829EMATECH TRADE SP. Z O.O.
BZP510173912-N-202012020-09-11INNYZaprojektowanie dostawa montaż i uruchomienie urządzeń sytemu WiFi wraz z niezbędnym okablowaniem obejmującym Budynek Obsługi Podróżnych (BOP) i rejon wiaty peronowej w ramach zadania: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla.MIASTO KATOWICEKatowice0
BZP510173877-N-202012020-09-112020-09-02INNYSystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEODZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa373256
BZP510173854-N-202012020-09-112020-08-14INNYZakup i i dostawa laptopów do szkół z terenu Gminy SiedlecGMINA SIEDLECSiedlec78208ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJAK, ARTUR PAJĄK
BZP510173833-N-202012020-09-11INNYDOSTAWA TABLETÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
BZP510173813-N-202012020-09-11INNYOprogramowanie do wyznaczania tras - 17 stanowiskZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol0
BZP510173813-N-202022020-09-112020-07-29INNYWalizka szkoleniowa - 1szt. czytnik - 1szt. oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców - 15 stanowiskZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol53148INFOLAB NARLOCH SP. ZO.O.
BZP510173813-N-202032020-09-11INNYMiernik elektryczny - 10szt. tester diagnostyczny - 1szt. stacja obsługi klimatyzacji wraz z osprzętem dodatkowym ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol0
BZP510173813-N-202042020-09-11INNYSamochód osobowy przystosowywany do diagnostyki systemu OBDII/EOBDZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol0
BZP510173791-N-202012020-09-112020-09-11INNYZakup kluczy dostępu do bazy aktualizacji na oprogramowanie ZintegrowaneŚrodowisko Programistyczne (IDE) będące w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa61801RESTOR P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ. SP.J.
BZP510173784-N-202012020-09-11INNYPakiet IUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom0
BZP510173784-N-202022020-09-112020-09-08INNYPakiet IIUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom3500FORTI KRZYSZTOF JUREK
BZP510173783-N-202012020-09-112020-08-26INNYzakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa554871IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO S.L., PASEO MIRAMÓN 170, 20—014 SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA, HISZPANIA
BZP510173752-N-202012020-09-112020-09-09INNYZadanie 1 Krosno Odrzańskie Zielona Góra Sulechów Brzezie k/SulechowaAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa40805PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EPIC KAROLINA JANKOWSKA – OKONEK
BZP510173752-N-202022020-09-112020-09-09INNYZadanie 2 ŻagańAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa16193PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EPIC KAROLINA JANKOWSKA – OKONEK
BZP510173735-N-202012020-09-112020-09-02INNY"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami) w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIEŚwinoujście51742SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510173616-N-202012020-09-112020-07-21INNYZakup i dostawa serwerów na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa39000BIZSERVER SP. Z O.O.
BZP510173616-N-202022020-09-112020-08-12INNYZakup i dostawa specjalistycznego sprzętu i akcesoriów informatycznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa164686FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
BZP510173562-N-202012020-09-11INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowejGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice0
BZP510173548-N-202012020-09-112020-09-01INNYZakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej w zakresie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych strefowych międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej) – w celu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz w badań ankietowych GUSCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa629727ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510173463-N-202012020-09-11INNYZakup i dostawa laptopów (sprzęt używany) w ramach programu „Zdalna Szkoła +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020GMINA RAWICZRawicz0
BZP510173440-N-202012020-09-11INNYZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice0
BZP510173436-N-202012020-09-112020-06-25INNYPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na okres 18 miesięcyPOWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIEIława845327COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
BZP510173348-N-202012020-09-112020-09-08INNYPunkt dystrybucyjny z zakończeniami sieci LANKARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz137000ELMIR RAFAŁ MIREK
BZP510173348-N-202022020-09-11INNYRouter WANKARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz0
BZP510173348-N-202032020-09-112020-09-04INNYUrządzenia wielofunkcyjneKARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz81300LUXCOPY URSZULA ŁUKASIK
BZP510173348-N-202042020-09-112020-09-08INNYZestaw szkoleniowy wideokonferencyjnyKARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz32911PRZEDSIĘBIRSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE LOBOS SP. Z O.O. ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
BZP510173348-N-202052020-09-11INNYWyposażenie kancelarii dyski siecioweKARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz0
BZP510173315-N-202012020-09-112020-08-18INNYI część zamówienia: 80 zestawów komputerowych (stacji roboczych z monitorem) URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIUPoznań225533BEST—LINE T. KRZYŻOWSKI, Ł. JANOTA S.C.
BZP510173315-N-202022020-09-112020-08-18INNYII część zamówienia: 5 laptopów URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIUPoznań16113
BZP510173315-N-202032020-09-112020-08-18INNYIII część zamówienia : 10 szt. modułów pamięci.URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIUPoznań4920CENTRUM INFORMATYCZNE POLSOFT S.C. A. SERODZIŃSKI, E. KARKUT—CZARNOBIL
BZP510173296-N-202012020-09-112020-09-02INNYZakup i dostawa 15 sztuk sprzętu komputerowego - laptopów dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice77398CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510173286-N-202012020-09-112020-08-18INNYRozbudowa infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa PomorskiegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk284539INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510173227-N-202012020-09-112020-08-19INNYPrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów myszek oraz toreb na laptopy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechnych dostęp do szybkiego Internetu”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom63580MICROCOMP SP. Z O.O.
BZP510173192-N-202012020-09-112020-09-11INNYDostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków50386NKK SYSTEM NOWAK, KUKUŁKA, KORNIJASZ SP.J.
BZP510173147-N-202012020-09-11INNYCzęść I- Dostawa mebli i wyposażenia do przedszkolaGMINA DĘBNODębno0
BZP510173147-N-202022020-09-112020-08-18INNYCzęść II- Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznychGMINA DĘBNODębno29181SALTAR MARCIN WROŃSKI
BZP510173147-N-202032020-09-112020-08-12INNYCzęść III – Dostawa wyposażenia kuchniGMINA DĘBNODębno12635GUSTIMO MONIKA GĄBKA, 86—302 GRUDZIĄC
BZP510173147-N-202042020-09-11INNYCześć IV- Dostawa sprzętu ITGMINA DĘBNODębno0
BZP510173115-N-202012020-09-112020-08-18INNYZakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEZawiercie255988F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510173091-N-202012020-09-112020-09-03INNYModernizacja dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA MILEJEWOMilejewo710970ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510173091-N-202022020-09-11INNYdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MILEJEWOMilejewo0
BZP510173041-N-202012020-09-102020-09-09INNYWykonanie usługi przeglądów serwisowych i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego (SZT) zainstalowanych w budynku Ambasady RP w Kopenhadze przy Richelieus Alle 12 2900 HellerupAMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KRÓLESTWIE DANII2900 Hellerup, Kopenhaga241880CONNECT SERWIS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510172999-N-202012020-09-102020-09-08INNYCzęść 1FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa1008613P SP. Z O.O.
BZP510172999-N-202022020-09-102020-09-03INNYCzęść 2FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa73479SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
BZP510172999-N-202032020-09-102020-09-08INNYCzęść 3FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa1538EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
BZP510172999-N-202042020-09-102020-09-08INNYCzęść 4FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa1600EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
BZP510172999-N-202052020-09-102020-09-08INNYCzęść 5FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa1575EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
BZP510172999-N-202062020-09-102020-09-08INNYCzęść 6FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa6600EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
BZP510172970-N-202012020-09-102020-08-12INNYZakup dostawa i montaż wyposażenia meblowego socjalnego i biurowegoGMINA LUBOCHNIALubochnia45933PHP AKMA ZBIGNIEW PODSTAWSKI
BZP510172970-N-202022020-09-10INNYZakup dostawa i montaż wyposażenia edukacyjnegoGMINA LUBOCHNIALubochnia0
BZP510172970-N-202032020-09-102020-08-12INNYZakup dostawa i montaż sprzętu ITCGMINA LUBOCHNIALubochnia33579WILANKA SP. Z O.O.
BZP510172970-N-202042020-09-102020-08-12INNYZakup i dostawa książekGMINA LUBOCHNIALubochnia1032P.W.D. APEX
BZP510172955-N-202012020-09-102020-08-12INNYDostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku dla Oddziału Chojnice.POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk279456POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510172937-N-202012020-09-102020-09-10INNYZadanie nr 1UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków60707NETWORKERS.PL SP. Z O.O.
BZP510172937-N-202022020-09-102020-09-10INNYZadanie nr 2UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków43810NETWORKERS.PL SP. Z O.O.
BZP510172937-N-202032020-09-102020-09-10INNYZadanie nr 3UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków3358NETWORKERS.PL SP. Z O.O.
BZP510172879-N-202012020-09-102020-08-20INNYDostawa licencjiCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa3075IT LOCUS SP. Z O.O.
BZP510172879-N-202022020-09-102020-08-20INNYDostawa komputerów stacjonarnychCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa7000ALLTECH SP .J.
BZP510172879-N-202032020-09-102020-08-20INNYDostawa projektorówCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa5822RBGS SYSTEMY AUDIOWIZUALNE SP. Z O.O.
BZP510172879-N-202042020-09-102020-08-20INNYDostawa monitorów interaktywnychCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa12989BIURO—SERWIS STANISŁAW STANIAK
BZP510172879-N-202052020-09-102020-08-20INNYDostawa zestawu do wideokonferencjiCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa49624RGBS SYSTEMY AUDIOWIZUALNE SP. Z O.O.
BZP510172804-N-202012020-09-102020-09-09INNY„Doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy – Zdalna Szkoła +” - powtórzonyGMINA KOZYKozy53333WRCOMPUTERS AGNIESZKA KACA
BZP510172728-N-202012020-09-102020-08-26INNYWyposażenie pracowni szkolnych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków KościelnyGMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny56674AKTIN SP. Z O.O.
BZP510172728-N-202022020-09-102020-08-26INNYWyposażenie pracowni szkolnych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków KościelnyGMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny111621WILANKA SP. Z O.O.
BZP510172723-N-202012020-09-102020-08-13INNYmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości portalu frse.org.pl oraz stron erasmusplus.org.pl eks.org.pl i jows.pl wykonanie dokumentacji powdrożeniowej przeprowadzenie szkoleń zapewnienie wsparcia technicznegoFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa184500BPROG SP. Z O.O.
BZP510172722-N-202012020-09-10INNYZakup sprzętu do wyposażenia Centrum ochrony różnorodności biologicznej w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik0
BZP510172712-N-202012020-09-10INNYDostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) dla zadania „Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznejw m. Krynica Morska” – etap I.MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk0
BZP510172706-N-202012020-09-102020-09-07INNYDostawa urządzeń sieciowych dla KCMRMLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa105780NTT POLAND SP. Z O.O.
BZP510172685-N-202012020-09-102020-08-20INNYWdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w obiektach na terenieGminy JabłońURZĄD GMINY JABŁOŃJabłoń92988PROMAR SP. Z O.O.
BZP510172668-N-202012020-09-102020-08-31INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.MIASTO GLIWICEGliwice802846ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.
BZP510172523-N-202012020-09-102020-09-02INNYŚwiadczenie usługi głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKECENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa467597RW ONLINE TOMASZ KURKIEWICZ
BZP510172509-N-202012020-09-102020-09-10INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok185878CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510172500-N-202012020-09-102020-09-08INNYDostawa 100 szt. komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymiMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa523119MBA SYSTEM SP. ZOO
BZP510172412-N-202012020-09-102020-08-21INNYUsługa drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w BiałymstokuSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKUBiałystok284130PRINTNONSTOPFLEET SP.Z O.O.
BZP510172388-N-202012020-09-10INNY„Założenie geodezyjnej ewidencji sieci wodociągowej (GESUT) w granicach administracyjnych m. Suwałki”.MIASTO SUWAŁKISuwałki0
BZP510172323-N-202012020-09-102020-08-28INNYNadzór autorski i serwis techniczny laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab oraz przeniesienie bazy danych na nowy serwer dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce52152ECLIPSE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510172285-N-202012020-09-102020-08-31INNY„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice28903ALLTECH SPŁÓKA JAWNA ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510172216-N-202012020-09-102020-09-09INNYRozbudowa i serwis przełączników FCNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa244770DECSOFT S.A.
BZP510172211-N-202012020-09-102020-09-07INNYDostawa - Dostawa aktualizacji oprogramowania do klastra Active-Passive UTM Cyberoam CR500iNG-XP firmware Sophos.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ25069VIDA ANDRZEJ TARASEK
BZP510172201-N-202012020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat jędrzejowski gmina SędziszówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce3998USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-2020102020-09-102020-08-06INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat kielecki gmina ChęcinyKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce3880STARGEO MATEUSZ STARZĘBA
BZP510172201-N-2020112020-09-102020-08-06INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat kielecki gmina PiekoszówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce3880STARGEO MATEUSZ STARZĘBA
BZP510172201-N-2020122020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat ostrowiecki Miasto Ćmielów obr. 0001KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce4920USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-2020132020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat ostrowiecki gmina BodzechówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce3998USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-2020142020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski gmina SamborzecKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce28002USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-2020152020-09-102020-08-05INNY1. Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 438/11 o pow. 3 6875 ha położona na terenie gminy Samborzec obręb Samborzec w celu wydzielenia 3 działek geodezyjnychKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce4920USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-2020162020-09-102020-08-05INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat kazimierski gmina CzarnocinKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce5904USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-2020172020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat buski gmina PacanówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce3998USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-202022020-09-102020-08-05INNYWykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1750/7 położona na terenie gminy Sędziszów obręb Gniewięcin w celu wydzielenia 2 działek geodezyjnychKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce3501
BZP510172201-N-202032020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat jędrzejowski gmina Słupia JędrzejowskaKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce7872
BZP510172201-N-202042020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat konecki gmina Ruda MalenieckaKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce24846USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-202052020-09-102020-08-25INNY1. Ustalenie linii brzegu w związku z występowaniem na działce o nr ewidencyjnym 18 położonej w obrębie Wyszyna Machorowska gmina Ruda Maleniecka rzeki Czarna Konecka należy dokonać rozgraniczenia wód płynących od gruntów przyległych zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce7872USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-202062020-09-102020-08-22INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat włoszczowski gmina KrasocinKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce4100BIURO INWESTYCYJNE KRYSTYNA DUNAT
BZP510172201-N-202072020-09-102020-08-11INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat włoszczowski gmina MoskorzewKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce10450BIURO INWESTYCYJNE KRYSTYNA DUNAT
BZP510172201-N-202082020-09-102020-08-25INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat opatowski gmina BaćkowiceKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce4994USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172201-N-202092020-09-102020-08-05INNYWykonanie usług geodezyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego powiat kielecki gmina ŁopusznoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce5904USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE JAN DALESZAK
BZP510172196-N-202012020-09-102020-08-19INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym sprzęt komputerowy powinien swoimi parametrami technicznymi odpowiadać standardom pracy w warunkach zdalnego nauczaniaPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICHKońskie155551FRAMKO 2 SP. JAWNA J. STRYKOWSKI, S. MIAZGA
BZP510172185-N-202012020-09-102020-08-31INNYSukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji StudenckiejUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa182286OPTEAM S.A.
BZP510172147-N-202012020-09-10INNYPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom0
BZP510172134-N-202012020-09-10INNYDostawa systemu do kompleksowej ochrony antymalware dla stacji roboczych urządzeń mobilnych serwerów poczty i ruchu www wraz z dostawą licencji lub subskrypcji dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie ZP/OI/19/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510172131-N-202012020-09-102020-09-02INNYDostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ” – IV postępowanieCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOTarnów83997FATIA GROUP SP. Z O.O.
BZP510172052-N-202012020-09-102020-09-08INNYDostawa sprzętu komputerowego - cz. 1CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa213841NOMACOM GROUP SP. Z O.O.
BZP510172052-N-202022020-09-10INNYDostawa sprzętu komputerowego cz. 2CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa0
BZP510172041-N-202012020-09-102020-09-08INNYAkcesoria komputerowePOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok7594SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510172041-N-202022020-09-102020-09-08INNYAkcesoria komputerowePOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok1017SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510172041-N-202032020-09-102020-09-08INNYKomputery osobistePOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok4938SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510172041-N-202042020-09-102020-09-08INNYAkcesoria komputerowePOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok143SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510172041-N-202052020-09-102020-09-08INNYKomputery osobistePOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok10905SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510172028-N-202012020-09-102020-08-19INNYDostawa komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA BRZOZÓWBrzozów111689KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510172024-N-202012020-09-102020-07-07INNYŚwiadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych wraz z dostawąoprogramowania Simple.ERP i Simple.BAZUS dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin252489SIMPLE S.A.
BZP510171993-N-202012020-09-102020-08-27INNYDostawa oprogramowania Matlab lub równoważnePOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów220000OPROGRAMOWANIE NAUKOWO TECHNICZNE
BZP510171959-N-202012020-09-10INNYOpracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnychGMINA MIEJSKA IŁAWAIława0
TED423397-202012020-09-092020-07-24ZWRModyfikacja informatycznego systemu bankowego def2000 w zakresie defBank Pro – Automatyzacja potwierdzeń TrackerBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa335655ASSECO POLAND S.A.
TED423394-202012020-09-092020-08-28PNOUsługi inżyniera kontraktu w projekcie Zachodniopomorskie e-ZdrowieWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin829268STOWARZYSZENIE SIŁA W INNOWACJI – LIDER KONSORCJUM
TED423372-202012020-09-092020-09-09PNOZakupu usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa0
TED423349-202012020-09-092020-08-31PNOSerwis i upgrade licencji oprogramowania OracleBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa4379698GOLDENORE SP. Z O.O. SP.K.
TED422514-202012020-09-092020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu MalborskiegoPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork9840INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-2020102020-09-092020-09-09PNODostawa oprogramowania do pracowni technologii mechanicznej oraz pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz pracowni CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w MalboPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-2020112020-09-092020-08-25PNODostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni przepisów ruchu drogowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork11200OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW TEACHER MAGDALENA ŻOŁĘDZIEWSKA
TED422514-2020122020-09-092020-08-07PNODostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej (część elektryczna) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork17550INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-2020132020-09-092020-08-21PNODostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork129967ABPLANALP SP. Z O.O.
TED422514-2020142020-09-092020-08-18PNODostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników maszyny pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork86900OBERON 3D SP. Z O.O. SP.K.
TED422514-2020152020-09-092020-09-09PNODostawa wyposażenia do pracowni kwalifikacji E5 E6 i E20 w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-2020162020-09-092020-08-07PNODostawa wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork10555PIOTR PACHCZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE FAKTOR
TED422514-2020172020-09-092020-08-18PNODostawa wyposażenia do pracowni diagnostycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork74985MECHATRONIKA WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE SP. Z O.O.
TED422514-202022020-09-092020-08-07PNODostawa specjalistycznego sprzętu do montażu i testowania sieci lokalnych z przeszkoleniem pracowników dopracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ZSP 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork77700INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202032020-09-092020-09-09PNODostawa wraz z montażem elementów środowiska sieciowego pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-202042020-09-092020-08-31PNODostawa systemu drukarek 3D wraz z przeszkoleniem pracowników do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork15900WITMAX TECHNOLOGIES SEBASTIAN WITKOWSKI
TED422514-202052020-09-092020-08-07PNODostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu i oprogramowania do pracowni turystyczno-geograficznej i spedycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork28200INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202062020-09-092020-09-09PNODostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu do pracowni montażu sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-202072020-09-092020-08-07PNODostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork35000INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202082020-09-092020-08-07PNODostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork35600INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202092020-09-092020-08-20PNODostawa sprzętu do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork20422MERAZET S.A.
TED422509-202012020-09-092020-07-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu serwerowego składającego się z serwera oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków859000IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.
TED422506-202012020-09-092020-09-01PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom27062400WASKO S.A.
TED422500-202012020-09-092020-09-09PNODostawa urządzeń Firewall z dodatkowymi funkcjonalnościami oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych dla Filmoteki Narodowej – Instytutu AudiowizualnegoFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
TED422500-202022020-09-092020-09-09PNODostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych wraz z instalacją konfiguracją systemuFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
TED422499-202012020-09-092020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk1990711PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PIOMAR SP. Z O.O.
TED422496-202012020-09-092020-08-17PNODostawa licencji w celu rozbudowy istniejącego środowiska w zakresie oprogramowania wirtualizacyjnego oraz oprogramowania do monitorowania i wykrywania incydentów bezpieczeństwaCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa1149626UPWARE SP. Z O.O.
TED422496-202022020-09-092020-09-02PNODostawa nowych licencji IBM lub licencji równoważnych wraz ze wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa53500IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED422477-202012020-09-092020-09-03PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Łuków w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”GMINA ŁUKÓWŁuków2976740POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O.
TED422459-202012020-09-092020-09-02PNOZaprojektowanie wykonanie i dostawa „Projekcji astronomicznej 3D” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice3350000SHADOK AV SP. Z O.O. SP.K.
TED422449-202012020-09-092020-09-09PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowychAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa0
TED422445-202012020-09-092020-08-24PNOWdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZUSieradz3680000ASSECO POLAND S.A.
TED422436-202012020-09-092020-08-10PNODostawa sprzętu i wyposażenia do Auli Centrum Kultury Akademickiej (CKA) i Auli Biblioteki PWSTE Jarosław wraz z niezbędnymi robotami budowlanymiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław392450INFORES POBO SP. Z O.O. SP.K.
TED422411-202012020-09-092020-08-25PNOZakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” etap IIPOWIAT LUBELSKILublin324800INTRATEL SP. Z O.O.
BZP510171935-N-202012020-09-092020-08-17INNYPrzedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego przebudowy rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js zarządzanych przez Instytut Adama MickiewiczaINSTYTUT ADAMA MICKIEWICZAWarszawa150000RATIO WEB SP. Z O.O | KAROL BRYKSA—RATIO WEB | JAROSŁAW SOBIECKI BADDROP
BZP510171824-N-202012020-09-092020-09-03INNYwykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań637142K PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510171614-N-202012020-09-092020-09-04INNYRouter i PrzełącznikiKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków99065SEVENET S.A.
BZP510171614-N-202022020-09-092020-09-04INNYBrama Telefon IP i PrzystawkaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków72325SEVENET S.A.
BZP510171614-N-202032020-09-092020-08-17INNYRejestrator rozmówKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków12239COMPOL II SP. Z O.O.
BZP510171576-N-202012020-09-092020-07-22INNYDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych w InowrocławiuMIASTO INOWROCŁAWInowrocław154783FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510171405-N-202022020-09-092020-08-18INNYZakup szaf i wózków warsztatowychZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk45000S&K SERVICE S. MARZEC, M. MARZEC DP. J.
BZP510171402-N-202012020-09-092020-08-14INNYDostawa wraz z transportem rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMPUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań5042JACEK TRZECIAK JTC PHU
BZP510171402-N-202022020-09-092020-08-14INNYDostawa wraz z transportem rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMPUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań3756JACEK TRZECIAK JTC PHU
BZP510171402-N-202032020-09-092020-08-14INNYDostawa wraz z transportem rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMPUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań5258JACEK TRZECIAK JTC PHU
BZP510171402-N-202042020-09-09INNYDostawa wraz z transportem rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMPUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510171402-N-202052020-09-092020-08-14INNYDostawa wraz z transportem rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMPUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań3400JACEK TRZECIAK JTC PHU
BZP510171328-N-202012020-09-09INNYDostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta TarnowaGMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów0
BZP510171269-N-202012020-09-09INNYWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu StrzyżowskiegoPOWIAT STRZYŻOWSKIStrzyżów0
BZP510171267-N-202012020-09-092020-08-26INNYzadanie nr 1WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno87330TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.
BZP510171267-N-202022020-09-092020-08-26INNYzadanie nr 2WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno13985E –TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510171267-N-202032020-09-09INNYzadanie nr 3WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno0
BZP510171256-N-202012020-09-092020-09-09INNYZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa593680TELZAS SP. Z O.O.
BZP510171237-N-202012020-09-092020-08-26INNYzadanie 1MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin73800ESRI POLSKA SP. Z O.O.
BZP510171237-N-202022020-09-092020-08-20INNYzadanie 2MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin15867NAVIGATE SP. Z.O.O.
BZP510171221-N-202012020-09-092020-08-31INNYPakiet 1WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź119556PIXEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510171221-N-202022020-09-092020-08-31INNYPakiet 2WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź144000DAGOSYS M. PICHOLA, R. KLIMEK S.C.
BZP510171181-N-202012020-09-092020-08-10INNYModernizacja istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasyi założenie nowej osnowy dla miasta i gminy Frampol części gminy: Biłgoraj Goraj JózefówPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj139563PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO – PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP. Z O.O.
BZP510171143-N-202012020-09-092020-09-08INNYModernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazuMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa227945GROUP AV SP. Z O.O.
BZP510171093-N-202012020-09-092020-09-04INNYPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania i modyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa422972BLUE ENERGY SP. Z O.O.
BZP510171065-N-202012020-09-092020-09-01INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA KRUSZWICAKruszwica113652COMP S.A.
BZP510171063-N-202012020-09-092020-08-31INNYZadanie na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA LUBAŃLubań52414BAJT STANISŁAW GRZELAK
BZP510171041-N-202012020-09-09INNYDostawa komputera przenośnego typ 1– 1 sztukaUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz0
BZP510171041-N-202022020-09-092020-08-13INNYDostawa komputera przenośnego typ 2 – 1 sztukaUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz8721PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510171041-N-202032020-09-092020-08-13INNYDostawa komputera przenośnego typ 3 – 1 sztuka;UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz3471PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510171041-N-202042020-09-092020-08-13INNYDostawa komputerów przenośnych – 9 sztukUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz41346BIUINF SP. Z O.O., SP.K.
BZP510171030-N-202012020-09-092020-07-30INNYSkaner 3DPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj90000LENSO SP. Z O.O.
BZP510171030-N-202022020-09-092020-07-31INNYDrukarka 3DPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj43788BLIXET SP. Z O.O.
BZP510170985-N-202012020-09-092020-08-11INNYdostawa mebli wraz z wyposażeniemGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj103000KAL—SPORT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
BZP510170985-N-202022020-09-092020-08-11INNYdostawa sprzętu sportowo – rehabilitacyjno - wypoczynkowo – medycznegoGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj30400FIZIOMED DAWID KAŹMIERSKI
BZP510170985-N-202032020-09-092020-08-11INNYdostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych i multimedialnychGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj55665PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BMS SP.J. Z. BIELECKI
BZP510170985-N-202042020-09-092020-08-11INNYdostawa wyposażenie i materiałów eksploatacyjnych uzupełniającychGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj13466W&W DESIGN KATARZYNA KACZMARCZY
BZP510170979-N-202012020-09-092020-08-04INNYdostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętemZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg18920TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
BZP510170979-N-202022020-09-092020-09-08INNYdostawa dysków SSDZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg4810TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
BZP510170959-N-202012020-09-092020-09-08INNYDostawa komputerów miniPC i czytników kart zbliżeniowychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża6064SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510170937-N-202012020-09-092020-08-26INNYKomputery przenośne – typ ISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice43050AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170937-N-202022020-09-092020-08-26INNYMonitorySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice7336AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170937-N-202032020-09-092020-08-26INNYKomputer przenośny - typ IISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice5583AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170937-N-202042020-09-092020-08-26INNYKomputer przenośny - typ IIISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice5649AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170868-N-202012020-09-092020-09-07INNY"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Kampinos"GMINA KAMPINOSKampinos94710NDE SP. Z O.O.
BZP510170864-N-202012020-09-092020-08-17INNYZakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem.GMINA PUŁTUSKPułtusk82797NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z .O.O.
BZP510170848-N-202012020-09-092020-09-09INNYCzęść nr 1WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk618021KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O. UL. MUSZKIETERÓW 15, 02—273 WARSZAWA
BZP510170824-N-202012020-09-092020-09-02INNYKomputer przenośny - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok6811SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510170824-N-202022020-09-092020-09-02INNYKomputer przenośny - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok5453SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510170824-N-202032020-09-09INNYUrządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
BZP510170824-N-202042020-09-092020-09-01INNYKomputer stacjonarny - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok6291FONT2 PIOTR CERKIEWNIK SP.J.
BZP510170824-N-202052020-09-092020-09-01INNYMonitor Komputerowy - 1 szt.POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok941FONT2 PIOTR CERKIEWNIK SP.J.
BZP510170813-N-202012020-09-09INNYDostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymiSTAROSTWO POWIATOWE W LIPSKULipsko0
TED420985-202012020-09-082020-09-01PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: Grad i EurosINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa646000NIVER SP. Z O.O.
TED420885-202012020-09-082020-09-01PNOŚwiadczenie kompleksowych całodobowych usług w zakresie usuwania uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu przemieszczania (z miejsca zdarz. drogowego) holowania i parkowania na parkingach..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów30718FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GABI
TED420885-202022020-09-082020-08-27PNOUsługi w zakresie usuwania przem. hol. pojazdów wraz z ich częściami o dop. m. całk. pojazdu holowanego do 3 5 t oraz parkowania tych pojazdów na parkingach strzeżonych na zlecenie KPP w JaśleKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów14310HOLOWNIK DROGOWY TRANSPORT SAMOCHODOWY LASKO RYSZARD
TED420885-202032020-09-082020-08-27PNOUsługi w zakresie usuwania przem. hol. pojazdów wraz z ich częściami o dop. m. całk. pojazdu holowanego do 3 5 t oraz parkowania tych pojazdów na parkingach strzeżonych na zlecenie KPP w RopczycachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów55000F. H. U. ROBEX – CARS POMOC DROGOWA – AUTO TRANSPORT ROBERT RUSZEL
TED420885-202042020-09-082020-09-02PNOUsługi w zakresie usuwania przem. hol. pojazdów wraz z ich częściami o dop. m. całk. pojazdu holowanego pow. 3 5 t oraz parkowania tych pojazdów na park. strzeżonych na zlecenie KPP w LeżajskuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów11585BRYK—POL
TED420885-202052020-09-082020-09-02PNOUsługi w zakresie usuwania przem. hol. pojazdów wraz z ich częściami o dop. m. całk. pojazdu holowanego pow. 3 5 t oraz parkowania tych pojazdów na park. strzeżonych na zlecenie KPP w ŁańcucieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów16057BRYK—POL
TED420885-202062020-09-082020-09-03PNOUsługi w zakresie usuwania przem. hol. pojazdów wraz z ich częściami o dop. m. całk. pojazdu holowanego pow. 3 5 t oraz parkowania tych pojazdów na park. strzeżonych na zlecenie KMP w TarnobrzeguKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów55285ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY AUTO – MARK MAREK TOMASZ
TED420242-202012020-09-082020-08-10PNODostawa stacjonarnych zest. komput. mobilnych zest. komput. zest. komput. All in One wysokowydajnych urządz. wielofunkc. urządz. sieciowego przełączników sieciowych oraz serwerów wraz z oprogramSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa364840CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
TED420242-202022020-09-082020-08-12PNOMobilny zestaw komputerowySŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa175950MEDIA—POL PAWEŁ SZYMCZUK
TED420242-202032020-09-082020-08-10PNOZestaw komputerowy All in OneSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa38230CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP.Z O.O.
TED420242-202042020-09-082020-08-12PNOWysokowydajne urządzenie wielofunkcyjneSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa263057DKS SP. Z O.O.
TED420242-202052020-09-082020-08-14PNOUrządzenie siecioweSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa153350NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
TED420242-202062020-09-082020-08-14PNOPrzełączniki siecioweSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa104980NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
TED420242-202072020-09-082020-08-18PNOSerwerySŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa130495ADESCO SP. Z O.O.
TED420235-202012020-09-082020-08-14PNODost. wypos. Centralnej Sterylizatorni w ramach zad. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez...”POWIAT GOSTYŃSKIGostyń1442726INFORMER MED SP. Z O.O.
TED420204-202012020-09-082020-08-27PNOZP/80/2020 – Dostawa serwera bazodanowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź79508RAFAŁ MIERZWA
TED420201-202012020-09-082020-08-13PNODostawa urządzeń sieciowychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin1256000COMTEGRA S.A.
TED420180-202012020-09-082020-08-31PNOModernizacja systemu SIEM w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa1814580IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED420178-202012020-09-082020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED420178-202022020-09-082020-09-08PNOCzęść 2: komputer stacjonarny AIO – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED420178-202032020-09-082020-09-08PNOCzęść 3: tablet – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED420178-202042020-09-082020-09-08PNOCzęść 4: monitor interaktywny z montażem – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
BZP510170774-N-202012020-09-082020-08-13INNYDostawa routerów z interfejsami 10/40/100GEPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź361620COMP S.A.
BZP510170774-N-202022020-09-082020-08-13INNYDostawa access point’ów wi-fiPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź33073NETFORMERS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510170774-N-202032020-09-082020-08-13INNYDostawa przełącznika Ethernet 10/100/1000 MbpsPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź5122NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
BZP510170774-N-202042020-09-082020-08-13INNYDostawa patchcordów i wkładek światłowodowych dla LANPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź18296NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
BZP510170774-N-202052020-09-082020-08-13INNYDostawa wkładek światłowodowych dla ZMSK ZTPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź21827POLTEL TELECOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510170774-N-202062020-09-082020-08-13INNYDostawa wzmacniaczy światłowodowychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź8838POLTEL TELECOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510170774-N-202072020-09-082020-08-13INNYDostawa switchy i routerów dla ZMSK ZTPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź5632POLTEL TELECOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510170774-N-202082020-09-082020-08-13INNYDostawa routerów szkieletowych EthernetPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź129888COMP S.A.
BZP510170752-N-202012020-09-082020-08-18INNYDostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIERybnik206521ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510170747-N-202012020-09-082020-08-20INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja i montaż w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŻOLIBORZWarszawa308177WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510170730-N-202012020-09-082020-08-21INNYDostawa zestawu do digitalizacji dla Biblioteki ElbląskiejBIBLIOTEKA ELBLĄSKA IM. CYPRIANA NORWIDAElbląg393600ASTRO COMUTER GRZEGORZ MIKUŁA
BZP510170677-N-202012020-09-082020-08-17INNYWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetuGMINA JASIENICA ROSIELNAJasienica Rosielna96863KROSOFT
BZP510170635-N-202012020-09-082020-09-03INNYDostawa laptopów do szkół w ramachprogramu Zdalna Szkoła +MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz123836KRZYSZTOF LECH PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510170623-N-202012020-09-08INNYŚwiadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisemGMINA MIEJSKA KRAKÓWKraków0
BZP510170618-N-202012020-09-082020-08-25INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski179777SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
BZP510170596-N-202012020-09-082020-08-26INNYwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ al. Mickiewicza 9A/410 31-120 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków6890PIOTR MIGDA
BZP510170508-N-202012020-09-082020-08-17INNYLaptopyPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj50738POMAREX ANDRZEJ POMARAŃSKI
BZP510170508-N-202022020-09-08INNYTablety i routeryPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj0
BZP510170508-N-202032020-09-082020-08-13INNYZestaw do wideokonferencjiPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj14133MARWIN S.C.
BZP510170497-N-202012020-09-082020-08-07INNYSystem przyzywowo- radiowęzłowyZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko115844C&C PARTNERS SP. Z O.O.
BZP510170497-N-202022020-09-082020-08-13INNYSzafa krosownicza z wyposażeniemZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko8493C&C PARTNERS
BZP510170497-N-202032020-09-082020-08-12INNYTrasy kabloweZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko12674SALTAR MARCIN WROŃSKI
BZP510170497-N-202042020-09-08INNYElementy sterowania systemuZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko0
BZP510170482-N-202012020-09-082020-09-04INNYDostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska103960JB MULTIMEDIA JERZY BIELECKI
BZP510170457-N-202012020-09-082020-08-26INNYDostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania dla KIAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków60181KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510170422-N-202012020-09-082020-09-08INNY„Zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach programu „Zdalna Szkoła+”– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „WyeliminowaGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie112361E—SILVER SP.J.
BZP510170420-N-202012020-09-082020-08-31INNYROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO M.ST. WARSZAWY O 7 NOWYCH RADIOWYCH PUNKTÓW KAMEROWYCHZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU M. ST. WARSZAWYWarszawa282250XENTIA SP. Z O.O.
BZP510170403-N-202012020-09-082020-09-07INNYDostawa sprzętu komputerowego do laboratorium Instytutu InformatykiWydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole26307ATABAJT SP.J. ROIK, SŁOWIK, MAZURKIEWICZ
BZP510170350-N-202012020-09-08INNYDostawa 41 komputerów przenośnych (laptopów) oraz 28 tabletów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny DunajecGMINA CZARNY DUNAJECCzarny Dunajec0
BZP510170278-N-202012020-09-082020-08-24INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania Mathematica University Unlimited Site firmy WOLFRAM REASEARCH dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.224.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków71873GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
BZP510170239-N-202012020-09-082020-08-26INNYusługa szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla jednostki UAM w Pile oraz usługę łącza transmisji danych między jednostką UAM w Pile a UAM w Poznaniu w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 rUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań110700INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN—POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWE
BZP510170229-N-202012020-09-082020-08-28INNYZakup oraz instalacja w serwerowni sieciowej pamięci masowej (Macierz) na bieżące potrzeby przechowywania i zabezpieczenia danych.MUZEUM WARSZAWYWarszawa129581COMPUTER GROUP PAKT—WITECKI, MARCINIAK SP.J.
BZP510170215-N-202012020-09-08INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”GMINA ZELÓWZelów0
BZP510170056-N-202012020-09-082020-08-18INNYDostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław121032FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510170003-N-202012020-09-082020-09-04INNYPrzeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o Funduszach Europejskich (w szczególności o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020) w regionalnych telewizjach kablowych na terenie województwa wielkopolskiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań519429WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.
BZP510170002-N-202012020-09-082020-08-10INNYWykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.225.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków44514IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.
BZP510169990-N-202012020-09-082020-04-22INNYDostawa komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa6799GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510169990-N-202022020-09-082020-04-22INNYDostawa zestawów komputerowych z monitorami drukarki z tonerami oraz komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa32790GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510169990-N-202032020-09-082020-05-21INNYDostawa stacji obliczeniowejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa28200TEST—SYSTEM S.C.
BZP510169990-N-202042020-09-082020-04-22INNYDostawa drukarek sieciowych z toneramiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa2760GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510169990-N-202052020-09-082020-06-18INNYDostawa zestawów komputerowych z monitorami oraz komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa33677CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510169990-N-202062020-09-082020-04-21INNYDostawa komputerów przenośnychPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa22914
BZP510169990-N-202072020-09-082020-04-22INNYDostawa komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa3819GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510169990-N-202082020-09-082020-04-22INNYDostawa zestawów komputerowych oraz komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa15200
BZP510169990-N-202092020-09-082020-03-19INNYDostawa komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa5368ASCOMP K KRZYSZTOF ĆWIKLAK VEL ĆWIKLIŃSKI
BZP510169949-N-202012020-09-082020-09-03INNY„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 58 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”GMINA JAROCINJarocin114572KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510169917-N-202012020-09-08INNYDostawa oprogramowania systemowego użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
BZP510169808-N-202012020-09-082020-09-07INNYZakup praw do korzystania z usługi wsparcia dla oprogramowania HCL będącego w posiadaniu ZamawiającegoMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa286191SI4IT SP. Z O.O.
BZP510169750-N-202012020-09-082020-08-05INNYRozbudowa systemu pamięci zewnętrznej doarchiwizacji danych opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock633899KOMA NORD SP. Z O.O.
TED419163-202012020-09-072020-09-02POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa7189221
TED418780-202012020-09-072020-09-07PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej systemu w zakresie wprowadzonych ..MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa0
TED418773-202012020-09-072020-08-12PNOBudowa i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu „e Pacjent w Szpitalu Wolskim” współfinansowanego z europejskiego fundusz ..SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa1475901ASSECO POLAND S.A.
TED418773-202022020-09-072020-09-07PNOPakiet nr 2SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa0
TED418011-202012020-09-072020-09-07PNOZakup dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym) oprogramowania drukarki urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerówMIASTO ZABRZE PREZYDENT MIASTAZabrze0
TED417985-202012020-09-072020-09-07PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED417985-202022020-09-072020-09-07PNOProgram MathType 7 lub nowszyPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED417985-202032020-09-072020-08-07PNOSystemy operacyjne Microsoft Windows 10 Professional 64 bit wersja Box pakiety biurowe Microsoft Office 2019 standardPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce8314FRAMKO 2 SP.J. JANUSZ STRYKOWSKI S. MIAZGA
TED417985-202042020-09-072020-08-07PNO POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce290FRAMKO 2 SP.J. JANUSZ STRYKOWSKI STANISŁAW MIAZGA
TED417984-202012020-09-072020-09-07PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
TED417961-202012020-09-072020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcejPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin5450EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417961-202022020-09-072020-08-31PNOStacja robocza – typ 2 (All-In-One)POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin23875EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417961-202032020-09-072020-08-31PNOKomputer przenośny – laptop 15.0”–16.0”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin9500EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417961-202042020-09-072020-09-07PNOMonitor 27.0”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED417960-202012020-09-072020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu ProgressioPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin17980EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417960-202022020-09-072020-08-31PNOMonitor 34.0POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin7520EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417944-202012020-09-072020-08-24PNODostawa spektrometru ramanowskiego oraz drukarki 3DUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra33000CADXPERT, P. GURGA, M. DUKAT, SP.J.
TED417944-202022020-09-072020-08-11PNODostawa spektrometru ramanowskiegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra1077200RENISHAW SP. Z O.O.
TED417935-202012020-09-072020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa26720SYSTEM DATA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TED417935-202022020-09-072020-09-07PNOZakup drukarek A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa0
TED417935-202032020-09-072020-08-13PNOZakup przełączników sieciowych wraz z modułami światłowodowymi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa120888TECHNET SP. Z O.O.
TED417221-202012020-09-072020-09-07PNOIndkøb af multifunktionelle scanningsperiferierFRONTEXWarsaw0
TED417221-202022020-09-072020-09-07PNOBærbar skrivebordsplaceret eller mobil (i en kuffert) enhed til dokumentkontrol og scanning af fingeraftrykFRONTEXWarsaw0
BZP510169621-N-202012020-09-072020-08-03INNYSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowaniaVMwareCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok107642KLARCOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510169582-N-202012020-09-072020-08-28INNYDostawa mocniejszego komputera stacjonarnego - nr 1 (szt.8)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa48708ANNCOMP I SP. Z O.O.
BZP510169582-N-2020102020-09-072020-08-28INNYDostawa monitora 34 " - nr 10 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa1681ATUT CENTRUM SP. Z O.O.
BZP510169582-N-202022020-09-072020-09-01INNYDostawa komputera stgacjonarnego typu stacja robocza - nr 2 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa3979MBA SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510169582-N-202032020-09-07INNYDostawa obliczeniowego komputera stacjonarnego typu stacja robocza - nr 3 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510169582-N-202042020-09-072020-09-01INNYDostawa komputera stacjonarnego o wysokiej mocy obliczeniowej - nr 4 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa29334MBA SYSTEM SP. ZO.O.
BZP510169582-N-202052020-09-07INNYDostawa zestawu serwerów 2U - nr 5 (szt.8)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510169582-N-202062020-09-072020-08-28INNYDostawa komputera typu serwer wolnostojący - nr 6 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa5781ANNCOMP I SP. Z O.O.
BZP510169582-N-202072020-09-07INNYDostawa komputera typu mini PC - nr 7 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510169582-N-202082020-09-072020-08-28INNYDostawa ultramobilnego komputera przenośnego (ultrabook'a) do celów obliczeniowych - nr 8 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa8241ANNCOMP I SP. Z O.O.
BZP510169582-N-202092020-09-072020-08-28INNYDostawa komputera przenośnego typu laptop multimedialny - nr 9 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa4859ANNCOMP I SP. ZO.O.
BZP510169565-N-202012020-09-072020-08-12INNYŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II).IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole372980NETIA S.A.
BZP510169535-N-202012020-09-072020-08-19INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”STAROSTWO POWIATOWEKępno284243JERZY STANIEWSKI STAN—MIT—SERWIS
BZP510169504-N-202012020-09-072020-06-09INNYŚwiadczenie usług dostarczenia migracji i administracji usługą chmurowąSTOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KUPKup581320JT&T SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510169479-N-202012020-09-072020-08-17INNYDostawa wraz z zainstalowaniem sprzętu elektronicznegoGMINA EŁKEłk347223SYSTEM—IT SP. Z O.O. SP.K.
BZP510169479-N-202022020-09-07INNYDostawa sprzętu biurowegoGMINA EŁKEłk0
BZP510169479-N-202032020-09-072020-08-17INNYDostawa wraz z montażem mebliGMINA EŁKEłk12360STOLARSTWO MEBLOWE HENRYK CHMIELEWSKI
BZP510169455-N-202012020-09-072020-09-03INNYCzęść 1 – dokumentacja fotograficzna (300 szt.)MIASTO SUWAŁKISuwałki2989PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202022020-09-072020-09-03INNYCzęść 2 komputer stacjonarny z monitorem oprogramowaniem drukarką i materiałami eksploatacyjnymi do drukarki (1 kpl.) laptop z oprogramowaniem (5 szt.)MIASTO SUWAŁKISuwałki36139PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202032020-09-07INNYCzęść 3 – soundbar (3 szt.) telewizor (2 szt.) aparat cyfrowy z wyposażeniem (1 kpl.) projektor multimedialny (1 szt.) stolik do rzutnika (1 szt.) ekran do rzutnika (1 szt.) tablica interaktywna (1 szt.)MIASTO SUWAŁKISuwałki0
BZP510169455-N-202042020-09-072020-09-03INNYCzęść 4 – ścianki wystawowe (10 szt.) system mocowania obrazów (20 kpl.)MIASTO SUWAŁKISuwałki17884PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202052020-09-072020-09-03INNYCzęść 5 – multimedialny zestaw edukacyjny (gry edukacyjne i planszowe film edukacyjny)MIASTO SUWAŁKISuwałki1292PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202062020-09-072020-09-03INNYCzęść 6 – zestaw materiałów edukacyjnych (komplet plansz tablice dydaktyczne)MIASTO SUWAŁKISuwałki1609PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169397-N-202032020-09-072020-08-06INNYDostawa i montaż wyposażenia kuchni i toaletURZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica31151GUSTIMO MONIKA GĄBKA
BZP510169397-N-202042020-09-072020-08-06INNYDostawa zabawek gier i układanek.URZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica24645BIUR—POL ZBIGNIEW SOBIEŃ
BZP510169397-N-202062020-09-072020-08-06INNYDostawa i montaż wyposażenia siłowniURZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica31617PB TENDERS JAKUB PAWULSKI
BZP510169392-N-202012020-09-072020-08-11INNYKomputerySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy42690WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510169392-N-202022020-09-072020-08-11INNYMonitorySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy7893ATABAJT, ROIK, SŁOWIK,MAZURKIEWICZ SP.J.
BZP510169392-N-202032020-09-072020-08-11INNYDrukarkiSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy11005ATABAJT, ROIK, SŁOWIK,MAZURKIEWICZ SP.J.
BZP510169347-N-202012020-09-07INNYUsługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy ALTERISUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław0
BZP510169337-N-202012020-09-072020-08-20INNYDostawa licencji dostępowych serwera pocztowegoZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań55775JAKUB HRYCIUK ONEX GROUP
BZP510169337-N-202022020-09-07INNYDostawa licencji oprogramowania do zarządzania VMZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510169337-N-202032020-09-072020-08-20INNYDostawa licencji oprogramowania antywirusowego do serwerówZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań4292HARDSOFT—TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK
BZP510169337-N-202042020-09-07INNYDostawa licencji oprogramowania do wykonywania backupów VMZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510169336-N-202012020-09-072020-09-02INNYCzęść IPOWIAT GLIWICKIGliwice58812M—J TRONIK J. SOJKA E. PACZYŃSKI SP.J.
BZP510169336-N-202022020-09-072020-09-02INNYCzęść IIPOWIAT GLIWICKIGliwice9899M—J TRONIK J. SOJKA E. PACZYŃSKI SP.J.
BZP510169240-N-202012020-09-072020-08-14INNYUsługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informtycznego IMPULS EVOWIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań396011NEXUS POLSKA SP.Z O.O.
BZP510169185-N-202012020-09-072020-08-26INNYUsługa utrzymania Elektronicznych Tablic OgłoszeniowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa373133SENSONICS SP. Z O.O.
BZP510169153-N-202012020-09-07INNYDostawa wyposażenia pracowni: drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice0
BZP510169124-N-202012020-09-072020-08-24INNYStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa198891MAKOLAB S.A.
BZP510169094-N-202012020-09-072020-08-19INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w KłodzkuPOWIAT KŁODZKIKłodzko3611KOMPRE SP. Z O.O.
BZP510169064-N-202012020-09-072020-08-31INNYDostawa i wdrożenie systemu do przeprowadzania teletransmisji audio-wideo z Sali operacyjnej SPSK Nr 1 do Sali dydaktycznej Centrum Symulacji Medycznej PUM wraz z nieograniczonym dostępem do konta streamingowego umożliwiającego stały przesył danych oraz regularne odtwarzanie zgromadzonego materiału dydaktycznego.POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin184254MEDVC.EU SP. Z O.O.
BZP510168987-N-202012020-09-072020-08-17INNYZakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB).MINISTERSTWO RODZINYWarszawa197684IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O. | IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510168984-N-202012020-09-072020-08-11INNYCyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwidMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok389000GEOPARTNER GEOMATICS SP. Z O.O.
BZP510168893-N-202012020-09-072020-08-07INNYUsługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z modułamiREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAPoznań262396ASSECO POLAND S.A.
BZP510168867-N-202012020-09-072020-09-04INNYDostawa półek dyskowych i kontrolerów do posiadanych macierzy wraz z pracami wdrożeniowymi i wsparciem technicznym dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiAZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa560154ADT GROUP SP. Z O.O.
BZP510168855-N-202012020-09-072020-08-06INNYSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok177356CRAYON POLAND SP. Z.O.O.
BZP510168846-N-202012020-09-072020-08-20INNYZakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa280440CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510168840-N-202012020-09-072020-08-12INNYDostawa i montaż systemu BMS z modułem zarządzania i monitorowania zużyciem mediów w budynku Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Grodzisku Mazowieckim.GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki258955MERX SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 88 BUD 51 BC, 00—992 WARSZAWA
BZP510168814-N-202012020-09-072020-08-19INNYDostawa 27 sztuk zestawów komputerowych z prawem opcji polegającym na zwiększeniu zamówienia o 3 sztukiURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów90737QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510168814-N-202022020-09-072020-08-19INNYDostawa 15 sztuk notebooków z prawem opcji polegającym na zwiększeniu zamówienia o 2 sztukiURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów70195QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510168814-N-202032020-09-072020-08-19INNYDostawa 1 sztuki zewnętrznego modułu bateryjnego do UPSURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów8055CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510168782-N-202012020-09-072020-08-14INNYSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych według indywidualnych konfiguracji na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole194279PWH WIP MAŁGORZATA SZCZEPANIK—GRZYWOCZ
BZP510168708-N-202022020-09-072020-08-19INNYZadanie 2. Usługa wsparcia oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej Acronis Backup AdvancedGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin36900FORTECA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510168672-N-202012020-09-07INNYDostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznegoKOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.Wieliczka0
BZP510168669-N-202012020-09-072020-09-04INNYDostawa pakietu modernizacyjnego do maszyny wytrzymałościowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk40546ZWICK ROELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
TED416681-202012020-09-042020-08-31PNO„Dostawa zaworów kulowych i przepustnic” z podziałem na cztery częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów10206WW W. ZACHARSKI, W. SZTYNDER SP.J.
TED416681-202022020-09-042020-09-04PNO„Dostawa zaworów kulowych z gwintem wewnętrznym (mufowych)”MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów0
TED416681-202032020-09-042020-08-31PNO„Dostawa przepustnic”MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów42804WW W. ZACHARSKI, W. SZTYNDER SP.J.
TED416681-202042020-09-042020-08-31PNO„Dostawa przepustnic zaporowych”MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów5929WW W. ZACHARSKI, W. SZTYNDER SP.J.
TED416007-202012020-09-042020-08-13ZWRRealizacja usługi Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Krajowego Systemu Poboru OpłatINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa990000CONTACT CENTER SP. Z O.O.
TED415993-202012020-09-042020-08-19PNOWdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznejGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa197000HAWATEL SP. Z O.O.
TED415990-202012020-09-042020-08-18PNOUsługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa145000PROINTEGRA S.A.
TED415974-202012020-09-042020-08-25PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30B+D) oraz instalacja dzierżawa i serwis urządzeń telekomunikacyjnych integrujących lokalizacje od 1 do 13 za pomocą uczelnian..UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin1367344T—MOBILE POLSKA S.A.
TED414516-202012020-09-042020-09-04PNODostawa zestawu wspomagania kierowania służbąKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa0
TED414501-202012020-09-042020-08-28PNOZakup uzupełniający i wymiana sprzętu x 86 z trzyletnim wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa1337267COMTEGRA S.A.
TED414498-202012020-09-042020-08-31PNODostawę sprzętu informatycznego na potrzeby projektów prowadzonych na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk33112SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414498-202022020-09-042020-09-04PNODostawa komputera stacjonarnego o dużej wydajności z monitorem wyposażeniem i oprogramowaniemPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk0
TED414498-202032020-09-042020-08-31PNODostawa wydajnego serwera do obsługi stacji bazowej SDR LTE akwizycji i przetwarzania danychPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk7503SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414498-202042020-09-042020-09-04PNODostawa komputerów PCPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk0
TED414498-202052020-09-042020-09-04PNODostawa monitorówPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk0
TED414498-202062020-09-042020-08-31PNODostawa kart sieciowych i kabliPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk10529SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414483-202012020-09-042020-07-31PNOCentrale telefoniczne – zakup rozbudowa modernizacjaCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa950000DGT SP. Z O.O.
TED414483-202022020-09-042020-07-31PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa300813DGT SP. Z O.O.
TED414483-202032020-09-042020-08-05PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa1061789INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
TED414451-202012020-09-042020-08-05PNORozbudowa linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed" prowadzonego w BCO-SMBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała9401000VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
TED414437-202012020-09-042020-08-31PNOPN 15/10/2019 – klaster obliczeniowy i danych_IIINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań167027481INTEGRALE IT SP. Z O.O.
TED414427-202012020-09-042020-08-25PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych VeeamSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa535968ALTERKOM SP. Z O.O.
TED414427-202022020-09-042020-08-31PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych VeeamSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa612000DECSOFT S.A.
TED414424-202012020-09-042020-09-04PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź0
TED414423-202012020-09-042020-08-18PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa6480104T—SYSTEMS POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TED414422-202012020-09-042020-08-14PNODostawa akcesoriów sieciowych i komputerowychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice21640SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414418-202012020-09-042020-08-27PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów171954SYMBIT SP. Z O.O.
TED414391-202012020-09-042020-09-04PNODostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław0
TED414379-202012020-09-042020-07-27PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa791735CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
TED414379-202022020-09-042020-07-27PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa230930CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
TED414304-202012020-09-042020-09-04PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202022020-09-042020-09-04PNOLaptop IIUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202032020-09-042020-09-04PNOLaptop IIIUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202042020-09-042020-09-04PNOMonitor komputerowyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202052020-09-042020-09-04PNODysk twardy zewnętrznyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202062020-09-042020-08-31PNOSerwerUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa42370BIZSERVER SP. Z O.O.
TED414301-202012020-09-042020-08-27PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków628845IT PUNKT SP. Z O.O.
TED414292-202012020-09-042020-08-28PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania system transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów budowa centrum przesiadkowegoGMINA MIKOŁÓWMikołów1189000MWM SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA
TED414285-202012020-09-042020-08-10PNORozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn1189431ITGO WERNER WOLSKI S.J.
TED414283-202012020-09-042020-08-03PNODostawa sprzętu medycznego107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz129600BIAMEDITEK SP. Z O.O.
TED414283-202022020-09-042020-08-03PNOStacje dokujące pomp infuzyjnych107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz114900MEDICAL MARKET SPÓŁKA Z O.O.
TED414283-202032020-09-042020-09-04PNODefibrylator107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz0
TED414283-202042020-09-042020-08-03PNODiatermia107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz65124MEDAG APARATURA MEDYCZNA P. AUGUSTYNOWICZ SP. JAWNA
TED414283-202052020-09-042020-08-03PNOTympanometr107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz52972MEDICUS SP. Z O.O.
TED414283-202062020-09-042020-09-04PNOSystem backup107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz0
TED414278-202012020-09-042020-08-10PNOWymiana przełączników dostępowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa6167838S&T POLAND SP. Z O.O.
TED414257-202012020-09-042020-08-20PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut512917CONET SP. Z O.O., SP.K.
BZP510168560-N-202012020-09-04INNYStworzenie narzędzia/oprogramowania kalkulatora do oceny kondycyjno - zdrowotnego uczniów w ramach funkcjonującego dziennika elektronicznego w placówkach edukacyjnych.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków0
BZP510168559-N-202012020-09-042020-08-18INNYMikroczipyINSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo9384BMT SP. Z O.O.
BZP510168559-N-202022020-09-042020-08-18INNYCzytnik standardowyINSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo1035BMT SP. Z O.O.
BZP510168559-N-202032020-09-042020-08-18INNYCzytnik z anteną na wysięgnikuINSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo6100BMT SP. Z O.O.
BZP510168536-N-202012020-09-042020-09-01INNY Zakup sprzętu komputerowego i biurowego do celów edukacyjnych”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACHSkierniewice69962INVAR PC MEDIA SP. Z O.O.
BZP510168507-N-202012020-09-042020-08-19INNYCzęści 1 postępowania pt. Dostawa systemów telefonii IP dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 1 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1A do SIWZ; oznaczenie sprawy Pu-2380-082-037-067/2020/ABKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław114332COMTEL IMPORT – EXPORT WITOLD CYLNY
BZP510168507-N-202022020-09-042020-08-10INNYCzęści 2 postępowania pt.: Dostawa przełączników do systemów telefonii IP oraz rejestratora korespondencji dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego zgodnie z opisem minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia w części 2 postępowania wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań – załącznik nr 1B do SIWZ; oznaczenie sprawy Pu-2380-082-037-067/2020/ABKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław72078SMARTCOM PRZEMYSŁAW PURGAŁ (
BZP510168494-N-202012020-09-042020-08-14INNYDostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Policji województwa podkarpackiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów442264INFAST SP. Z O.O.
BZP510168448-N-202012020-09-042020-08-28INNYCzęść1 – serwer 1 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa13505BCODERS S.A.
BZP510168448-N-202022020-09-042020-08-28INNYCzęść2 – monitory z zakrzywiona matrycą 3 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa7620RK—TECHNOLOGY.PL
BZP510168374-N-202012020-09-042020-08-31INNYDostawa oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz26553
BZP510168270-N-202022020-09-042020-08-07INNYDostawa subskrypcji oprogramowania wspierającego projektowanie graficzne.NARODOWE FORUM MUZYKIWrocław41821EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
BZP510168270-N-202042020-09-042020-08-07INNY: Dostawa subskrypcji oprogramowania biurowegoNARODOWE FORUM MUZYKIWrocław145755INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510168150-N-202012020-09-042020-09-03INNYŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeologNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa398520TENSOFT SP. Z O.O. | HSI SP. Z O.O.
BZP510168073-N-202012020-09-042020-08-14INNYZADANIE NR 1 Komputery stacjonarne PC i monitory komputerowePREZYDENT MIASTA TYCHYTychy78997ALTECH SP. JAWNA
BZP510168073-N-202022020-09-04INNYZADANIE NR 2 Komputer przenośny laptop z replikatorem portów. Replikatory portówPREZYDENT MIASTA TYCHYTychy0
BZP510168073-N-202032020-09-042020-08-14INNYZADANIE NR 3 Dostawa w celu rozbudowy klastra HA Zamawiającego o dodatkowy serwer „NODE”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy68265
BZP510168073-N-202042020-09-042020-08-14INNYZADANIE NR 4 Dostawa serwera klastra VMwarePREZYDENT MIASTA TYCHYTychy33210CENTRUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH MAĆKOWSKI JAKUB
BZP510168069-N-202012020-09-042020-08-27INNYMonitoryMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa24908NOTEBOOKI .PL SP. Z O.O.
BZP510168069-N-202022020-09-042020-08-26INNYLaptopy o podwyższonych parametrachMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa76260CT ALFA SP. Z O.O.
BZP510168069-N-202032020-09-042020-08-25INNYLaptopy o standardowych parametrachMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa425531DECSOFT S.A.
BZP510168069-N-202042020-09-042020-08-24INNYOprogramowanieMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa42768INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510168058-N-202012020-09-042020-08-28INNYZakup dwuletniej licencji na oprogramowanie wspomagające obsługę opłat za korzystanie ze środowiska.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin928035ATMOTERM S.A.
BZP510168051-N-202012020-09-04INNYModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnejMszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5.0020 Grabce Towarzystwo 143802_5.0052 Świnice 143802_5.0065 Nowy Dworek 143802_5.0066 Olszówka 143802_5.0067 WręczaSTAROSTWO POWIATOWEŻyrardów0
BZP510167976-N-202012020-09-042020-08-26INNYzadanie nr 1WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno191268NETFORMERS SP. Z O.O.
BZP510167976-N-202022020-09-042020-08-26INNYzadanie nr 2WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno59068NETFORMERS SP. Z O.O.
BZP510167968-N-202012020-09-042020-08-17INNYCześć A – Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki komputerowejOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa40354PAWEŁ OWCZARZAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL
BZP510167968-N-202022020-09-042020-08-21INNYCześć B – Oprogramowanie do obróbki fotografii cyfrowejOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa4396CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510167968-N-202032020-09-042020-08-18INNYCzęść C – Oprogramowanie do rozbudowanej analizy jakościowej dużych zbiorów danych tekstowych graficznych audio i videoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa10037GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202042020-09-042020-08-18INNYCzęść D – Platforma do przeprowadzania testówOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa5370GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202052020-09-042020-08-18INNYCzęść E – Oprogramowanie do tworzenia whiteboardów dla zespołu rozproszonegoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa7732GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202062020-09-042020-08-18INNYCzęść F – Oprogramowanie do administracji usługami katalogowymiOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa13026RESTOR —P. ANTON, A. CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ.SP.J.
BZP510167968-N-202072020-09-042020-08-18INNYCzęść G – Oprogramowanie do zarządzania projektami i przepływem pracyOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa11587GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202082020-09-042020-08-18INNYCzęść H – Oprogramowanie do zarządzania projektami i przepływem pracyOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa5267GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167961-N-202012020-09-042020-08-31INNYusługa całodobowego monitoringu prasyKANCELARIA SEJMUWarszawa187200NEWSPOINT SP. Z O.O.
BZP510167961-N-202022020-09-042020-08-31INNYusługa całodobowego monitoringu radia i telewizjiKANCELARIA SEJMUWarszawa45600NEWSPOINT SP.Z O.O.
BZP510167671-N-202012020-09-042020-08-27INNYZaprojektowanie zbudowanie uruchomienie przetestowaniei wdrożenie Aplikacji mobilnej opartej o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) z wykorzystaniem mechanizmu gamifikacjiMINISTERSTWO FINANSÓWWarszawa392370TOUCAN SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510167572-N-202012020-09-04INNYZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy Zawonia zadanie I – sprzęt komputerowy multimedialny GMINA ZAWONIAZawonia0
BZP510167572-N-202022020-09-042020-08-10INNYZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy Zawonia zadanie II – meble przedszkolneGMINA ZAWONIAZawonia14240
BZP510167572-N-202032020-09-042020-08-10INNYZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy Zawonia zadanie III – zabawki pomoce dydaktyczne artykuły plastyczne drobne AGD GMINA ZAWONIAZawonia81806
BZP510167564-N-202012020-09-04INNYDostawa podłączenie i uruchomienie urządzeń specjalistycznych płatniczych magazynowych i RFID dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki0
BZP510167563-N-202012020-09-042020-08-13INNY„Dostawa płyt CD/DVD z kopertami”SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych19500P.P.U.H. CONTENT SP. Z O.O.
BZP510167477-N-202012020-09-042020-07-31INNYZapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa584004IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510167466-N-202012020-09-042020-08-28INNYPrzesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringuMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok326786POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
TED412700-202012020-09-032020-08-05PNORozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00—968 WARSZAWA UL. MARYMONCKA 34 FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska1328265OPTEAM S.A.
TED412699-202012020-09-032020-08-28PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa52056RICOH POLSKA SP. Z O.O.
TED412699-202022020-09-032020-08-28PNOCzęść BUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa137650PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ARKUZ ARTUR MORGA
TED412699-202032020-09-032020-08-28PNOCzęść CUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa30180PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ARKUZ ARTUR MORGA
BZP510167454-N-202012020-09-032020-08-25INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIELublin200675CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510167411-N-202012020-09-032020-09-03INNYZakup oraz dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKIWodzisław Śląski100860SOLEKOM—MARCIN SOLAK
BZP510167389-N-202012020-09-032020-08-24INNYlaptopy z oprogramowaniem (sztuk 2)SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa7569INTEGRATED SOLUTIONS SP.ZO.O.
BZP510167389-N-202022020-09-032020-08-24INNYzestawy komputerowe (sztuk 10)SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa35057INTEGRATED SOLUTIONS SP.ZO.O.
BZP510167389-N-202032020-09-03INNYdrukarki (sztuk 2)SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa0
BZP510167389-N-202042020-09-032020-08-24INNYurzadzenie wielofunkcyjne ( sztuk 1)SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa1033INTEGRATED SOLUTIONS SP.ZO.O.
BZP510167379-N-202012020-09-032020-08-26INNYZakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci SzerokopasmowejMIASTO RYBNIKRybnik99705NTT POLAND SP. Z O.O.
BZP510167336-N-202012020-09-032020-08-14INNYNajem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmuURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCHWarszawa600000EDIKO SP. Z O.O. | EDIKO SP. ZO.O.
BZP510167301-N-202012020-09-03INNYdostawę zestawu komputerowego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRONLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola0
BZP510167300-N-202022020-09-03INNYCzęść II – sprzęt komputerowy do Projektu nr 2WYŻSZA SZKOŁA KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTKI W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510167269-N-202012020-09-032020-09-01INNYdostawa laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W GDAŃSKUGdańsk63339MATIC S.A.
BZP510167269-N-202022020-09-03INNYdostawa komputerów stacjonarnychINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W GDAŃSKUGdańsk0
BZP510167261-N-202012020-09-03INNYZakup wraz z dostawą 39 sztuk Komputerów przenośnych typu laptop oraz 7 szt.oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością (dzieci z różnymi deficytami)OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice0
BZP510167261-N-202022020-09-03INNYZakup wraz z dostawą 39 sztuk Komputerów przenośnych typu laptopOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice0
BZP510167261-N-202032020-09-03INNYZakup wraz z dostawą komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich orazsprzętu multimedialnegoOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice0
BZP510167253-N-202012020-09-032020-08-24INNYdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa5314BCODERS S.A.
BZP510167253-N-202022020-09-032020-08-24INNYdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa5787BCODERS S.A.
BZP510167245-N-202012020-09-032020-09-01INNYZakup i dostawa sprzętu multimedialnego biurowego oraz elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnoształcących w Zawierciu w ramach zadania "Uruchomienie pracowni komputerowej"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie27435WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510167245-N-202022020-09-03INNYZakup pomocy dydaktycznych na potrzeby egzaminów zawodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu.CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie0
BZP510167245-N-202032020-09-032020-08-20INNYZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie2218TH IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510167181-N-202012020-09-032020-06-30INNYPrzedłużenie gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji FortinetCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa147807MS—IT MIŁOSZ SĘKALA
BZP510167181-N-202022020-09-03INNYZakup i dostawa systemu Ewidencji Aparatury MedycznejCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510167130-N-202012020-09-032020-09-02INNYDostawa wyposażenia pracowni: komputerów laptopów w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice42827WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510167082-N-202012020-09-032020-08-24INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz5879LOGON S.A.
BZP510167019-N-202012020-09-032020-08-05INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.Grudziądz122438TELESTRADA S.A.
BZP510166978-N-202012020-09-03INNYZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek0
BZP510166861-N-202012020-09-032020-09-01INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +”.GMINA KARTUZYKartuzy152151ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510166851-N-202012020-09-03INNYZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA STEPNICAStepnica0
BZP510166820-N-202012020-09-032020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz12362LOGON S.A.
BZP510166820-N-2020102020-09-032020-08-25INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz480TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O., SP.K.
BZP510166820-N-202022020-09-032020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz7047LOGON S.A.
BZP510166820-N-202032020-09-032020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz7450MORIA BARTOSZ BOJDO
BZP510166820-N-202042020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202052020-09-03INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202062020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202072020-09-032020-08-25INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz1619TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O., SP.K.
BZP510166820-N-202082020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202092020-09-032020-08-04INNYDostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz10037LOGON S.A.
BZP510166789-N-202012020-09-03INNYDostawa przenośnych komputerów zestawów interaktywnych urządzeń wielofunkcyjnych drukarek drukarek 3D Cyfrowych urządzeń zapisujących obraz i dźwięk wizulizerów tabletów projektorów.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź0
BZP510166789-N-202022020-09-03INNYDdostawa szaf / wózków do ładowania urządzeń mobilnych mobilnego uniwersalnego laboratorium licencji oprogramowania do prowadzenia lekcji na tablicach interaktywnych.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź0
BZP510166763-N-202012020-09-03INNYŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO.GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek0
BZP510166711-N-202012020-09-032020-08-24INNYDostawa 41 sztuk laptopów w ramach programu grantowego pn. "Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"URZĄD MIEJSKIJaworzno110795VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.
BZP510166702-N-202012020-09-03INNYCyfrowe urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów czytnik RFIDWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510166702-N-202022020-09-032020-08-14INNYPrzenośna kamera termowizyjna wraz z akcesoriamiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn47355KORPORACJA WSCHÓD SP. Z O.O.
BZP510166552-N-202012020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4919QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166552-N-202022020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa serwera dla Instytutu Sztuk PięknychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów2829INFAST SP. Z O.O.
BZP510166552-N-202032020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów11537INFAST SP. Z O.O.
BZP510166552-N-202042020-09-03INNYZadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166552-N-202052020-09-03INNYZadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166552-N-202062020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa jednostki roboczej stacjonarnego zestawu komputerowego dla WydawnictwaUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów3689QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166552-N-202072020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu InformatykiUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4490QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166552-N-202082020-09-03INNYZadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166493-N-202012020-09-032020-09-01INNYAdministrowanie i serwisowanie oprogramowania SZYK2 wykorzystywanegow Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz jej spółce zależnejCUS CSRG CEN – RAT Sp. z o.oCENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.Bytom735048COIG S.A.
BZP510166480-N-202012020-09-03INNYZadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Dziekanatu Kolegium Nauk SpołecznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166480-N-2020102020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4497QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-2020112020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4674INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-2020122020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 12: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów3321QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-2020132020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 13: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów7374QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-2020142020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 14: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Rejonu JałowegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów2882QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202022020-09-03INNYZadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk SpołecznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166480-N-202032020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk SpołecznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów1922QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202042020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów25461INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-202052020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów2472INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-202062020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego monitorów i drukarki dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów9825QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202072020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów8733INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-202082020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów1360QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202092020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów3014QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166470-N-202012020-09-032020-08-24INNYDostawa biblioteki taśmowej LTO7 FC – 1 sztuka wraz z taśmamiGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJIWrocław48647DISKUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510166470-N-202022020-09-032020-08-31INNYDostawa pamięci do serwera – 8 szt.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJIWrocław7892SYSTEM DATA SP. Z O.O.
BZP510166466-N-202012020-09-032020-08-18INNYKolekcjoner – usługa polegająca na modernizacji platformy e-commerce do sprzedaży wartości kolekcjonerskichNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa158000WOBEE DESIGN LAB SP. Z O.O.
BZP510166460-N-202012020-09-032020-09-03INNYAudyt bezpieczeństwa Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska (CUI-ZZ.3200.3.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław60010TESTARMY GROUP S.A.
BZP510166427-N-202012020-09-032020-09-02INNYDostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków61346PROGRESS—SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
BZP510166410-N-202012020-09-032020-08-25INNYRozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: zakup sprzętu komputerowego urządzeń sieci komputerowej oraz pakietów programów biurowych.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok33707CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510166352-N-202012020-09-032020-09-02INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznychGMINA BISKUPIECBiskupiec36900SYGNITE S.A.
BZP510166316-N-202012020-09-032020-08-25INNYDostawa sprzętu komputerowego(komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ178515ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510166309-N-202012020-09-03INNYDostawa umeblowania i wyposażenia świetlic.GMINA STRAWCZYNStrawczyn0
BZP510166309-N-202022020-09-03INNYDostawa sprzętu komputerowego elektronicznego RTV.GMINA STRAWCZYNStrawczyn0
BZP510166309-N-202032020-09-032020-08-26INNYDostawa drobnego sprzętu sportowegoGMINA STRAWCZYNStrawczyn1945LUBMAR PLUS MARIOLA LUBERA
BZP510166309-N-202042020-09-03INNYCzęść 4. Dostawa gier planszowych.GMINA STRAWCZYNStrawczyn0
BZP510166309-N-202052020-09-03INNYDostawa książek.GMINA STRAWCZYNStrawczyn0
TED412267-202012020-09-022020-08-06ZWRModernizacja automatyki DCS na blokach nr 3 i 8 w zakresie części centralnej DCS Ovation oraz dostosowanie JWCD (blok 1–11) do pracy w rynku bilansującym w EW Sp. z o.o. lok. Świerże GórneENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.Kozienice1485000EMERSON PROCESS MANAGEMENT SP. Z O.O.
TED412261-202012020-09-022020-07-31PNOWykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap IMIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY – SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz894954DHI POLSKA SP. Z O.O.
TED411995-202012020-09-022020-08-11PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM Informix w ramach projektu „Serwis oprogramowania IBM” część 1 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa24687696T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
TED411980-202012020-09-022020-08-18PNOUsługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowegoMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa1710804QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
TED411972-202012020-09-022020-08-24PNOPełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją prac geodezyjnych – etap IV część 135 dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT ŁUKOWSKIŁuków21770GEO—SYS, ŁUKASZ CZECZOTKA
TED411971-202012020-09-022020-09-02PNOModernizacja EGiB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 SzczurowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko0
TED411289-202012020-09-022020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice18189ICOD.PL SP. Z O.O.
TED411289-202022020-09-022020-08-21PNOCzęść B: notebooki 14–16" – 2 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice11291SYRIANA JOANNA FISCHER
TED411289-202032020-09-022020-07-27PNOCzęść C: monitory 24" 4K – 30 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice50073BIT TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SP.J.
TED411289-202042020-09-022020-07-23PNOCzęść D: stacje robocze – 15 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice65368AF SEKO SP. Z O.O.
TED411289-202052020-09-022020-07-30PNOCzęść E: tablety 11" – 2 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice7734CORTLAND SP. Z O.O.
TED411228-202012020-09-022020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wdrożeniem i szkoleniem dla powiatu lubańskiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim (...)”POWIAT LUBAŃSKILubań648800MAXTO ITS SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
TED411228-202022020-09-022020-07-31PNOWdrożenie połączeń VPN pomiędzy podległymi jednostkami a starostwemPOWIAT LUBAŃSKILubań156910POINT SP. Z O.O.
TED411228-202032020-09-022020-09-02PNOSzkolenia specjalistyczne administratorówPOWIAT LUBAŃSKILubań0
TED411228-202042020-09-022020-08-04PNODostawa i wdrożenie systemu kolejkowania oraz szkolenie pracownikówPOWIAT LUBAŃSKILubań34800QMS SP. Z O.O.
TED411227-202012020-09-022020-08-27PNODostawa do GDDKiA pakietów subskrypcji usług hostowanych praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzyletniej umowyGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa18049547A.P.N. PROMISE S.A.
TED411199-202012020-09-022020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom193797LOGIN IT JACEK ZIMNY
TED411199-202022020-09-022020-09-02PNODrukarka wielkoformatowaGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom0
TED411199-202032020-09-022020-09-02PNOOprogramowanie graficzneGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom0
TED411191-202012020-09-022020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn1582252RESQMED SP. Z O.O.
TED411188-202012020-09-022020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED411188-202022020-09-022020-09-02PNOSprzęt elektroniczny i elektrotechniczny dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED411188-202032020-09-022020-08-07PNOSprzęt komputerowy oprogramowaniePOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce81108MAN COMPLEX GRZYWNA MAREK ŁAPACZ NORBERT
TED411187-202012020-09-022020-08-14PNODostawa dysków twardych typu EnterpriseCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa52025EIP S.A.
BZP510166279-N-202012020-09-022020-08-05INNYUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn29500ERMLAB SP. Z O.O.
BZP510166278-N-202012020-09-022020-08-04INNYDostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez ZamawiającegoGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice261504
BZP510166259-N-202012020-09-022020-08-31INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa46213NETIA S.A.
BZP510166237-N-202012020-09-022020-06-25INNYZakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będącychw posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków32816IT MEDIA S.C J CHOJNOWSKI, A. PERZANOWSKI
BZP510166229-N-202012020-09-022020-08-25INNYZP/53/2020/Pakiet 1UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź135300CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510166229-N-202022020-09-022020-09-01INNYZP/53/2020/Pakiet 2UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź55350CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O .O.
BZP510166202-N-202012020-09-022020-08-26INNYUsługa modyfikacji i rozbudowy systemu Appmedica wraz z przygotowaniem metod do integracji z aplikacjami procesowymi składającymi się z: - Appmedica do aplikacji AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury (APPmedica-76); - Appmedica do aplikacji AP16.01 Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi (AM 396); - Aplikacja mobilna wspomagająca proces dodawania sprzętu (Appmedica 85); - Rozbudowa bazy danych sprzętowych (Appmedica 87); - Nowa ścieżka zgłoszeń - sprzęt inny niż medyczny (Appmedica 57). w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź148950INVEST IT SP. Z O.O.
BZP510166197-N-202012020-09-022020-08-20INNYDostawa sprzętu informatycznego w postaci komputerów stacjonarnych monitorów i skanerów.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk142790INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510166197-N-202022020-09-022020-08-20INNYDostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek jednostanowiskowychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk73112COPY.NET.PL PIOTR SÓJKA
BZP510166197-N-202032020-09-02INNYDostawa telefonów IP oraz urządzeń typu switch.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk0
BZP510166101-N-202012020-09-02INNYDzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin0
BZP510166061-N-202012020-09-022020-09-02INNYDostawa laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.GMINA MIKOŁÓWMikołów101478CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510166040-N-202012020-09-02INNYDostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin0
BZP510166040-N-202022020-09-02INNYDostawa stacji graficznej z monitorem i tabletem graficznymWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin0
BZP510165976-N-202012020-09-022020-08-28INNYDigitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki.INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa129150DDP SP. Z O.O.
BZP510165936-N-202012020-09-022020-08-13INNYZadanie nr 1 – Sprzęt komputerowy akcesoria peryferiaZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława9999HORNET PRZEMYSŁAW HORODYSKI
BZP510165936-N-202022020-09-022020-08-13INNYZadanie nr 2 - KomputeryZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława14637HORNET PRZEMYSŁAW HORODYSKI
BZP510165936-N-202032020-09-022020-08-13INNYZadanie nr 3 – MonitoryZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława2153HORNET PRZEMYSŁAW HORODYSKI
BZP510165936-N-202042020-09-022020-08-13INNYZadanie nr 4 - DrukarkiZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława6999RAND SP. Z O.O.
BZP510165936-N-202052020-09-022020-08-13INNYZadanie nr 5 - NiszczarkiZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława1697HORNET PRZEMYSŁAW HORODYSKI
BZP510165916-N-202012020-09-022020-08-27INNYDostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn108978F.H.U. REPLAY GRZEGORZ ŻEBROWSKI
BZP510165873-N-202012020-09-02INNYDostawa laptopów do szkół podstawowych z terenu miasta Gniezna w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA MIASTO GNIEZNOGniezno0
BZP510165859-N-202012020-09-022020-08-18INNYMonitor komputerowyINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin689RESET—PC W. KONDRATOWICZ—KUCEWICZ I A. ZAMS SP.J.
BZP510165859-N-202022020-09-022020-08-18INNYDysk SSD 2 5” SATA III – 2 szt.INSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin787RESET—PC W. KONDRATOWICZ—KUCEWICZ I A. ZAMS SP.J.
BZP510165859-N-202032020-09-022020-08-18INNYPamięć RAMINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin166RESET—PC W. KONDRATOWICZ—KUCEWICZ I A. ZAMS SP.J.
BZP510165859-N-202042020-09-022020-08-18INNYUrządzenie wielofunkcyjneINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin1101RESET—PC W. KONDRATOWICZ—KUCEWICZ I A. ZAMS SP.J.
BZP510165859-N-202052020-09-02INNYAutoklawINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510165859-N-202062020-09-02INNYAreometr do pomiarów rozkładu granulometrycznego gleby – 3 szt.INSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510165859-N-202072020-09-02INNYPompka nożnaINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510165851-N-202012020-09-022020-08-21INNYInwentaryzacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Siechnice wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.BURMISTRZ SIECHNICSiechnice32288ARTLOOK GALLERY S.C.
BZP510165823-N-202012020-09-022020-08-31INNYZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIEBydgoszcz383494INVENTIA SP. Z O.O.
BZP510165809-N-202012020-09-02INNYa) Sektor A (informatyczny): Sprzęt IT i oprogramowanie typowe: część 1MAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510165809-N-202022020-09-02INNYb) Sektor A (informatyczny): Oprogramowanie – dedykowane: część 2MAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510165767-N-202012020-09-022020-08-31INNYLicencja na oprogramowanieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków63817ASSECO BUSINES SOLUTIONS S.A.
BZP510165767-N-202022020-09-022020-08-18INNYDostawa zestawu do inwentaryzacji środków trwałychMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków6519ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
BZP510165767-N-202032020-09-022020-08-18INNYWdrożenie programówMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków59901ASSECO BUSINES SOLUTIONS S.A.
BZP510165666-N-202012020-09-02INNYZakup dostawa instalacja i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki iopisów badań RTG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz integracją z systemem medycznym OprimedSAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZAChoroszcz0
BZP510165649-N-202012020-09-022020-08-28INNYDostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytuGMINA WOLA KRZYSZTOPORSKAWola Krzysztoporska474974ANNA MODER PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ P.H.U. ,,METERING ANNA MODER, UL. PARKOWA 1, 98—113 BUCZEK
BZP510165560-N-202012020-09-022020-09-01INNY"Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II. Projekt nr 14/1-2015/BK-FAMI - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych"BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa693159COPY—Q S.C. ADAM CHOJNACKI, RADOSŁAW STĘPIEŃ
BZP510165535-N-202012020-09-022020-08-18INNYKOMUTERY SERWERY OPROGRAMOWANIEPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań235944CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510165535-N-202022020-09-02INNYDRUKARKI Z OPROGRAMOWANIEMPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań0
BZP510165535-N-202032020-09-022020-08-18INNYELEMENTY ROBOTYKIPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań17254PART – AD ARTUR DYRDA
BZP510165535-N-202042020-09-02INNYDODATKOWE WYPOSAŻENIEPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań0
BZP510165482-N-202012020-09-022020-08-20INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczejPOWIAT WADOWICKIWadowice260770AKTIN SP. Z O.O.
BZP510165482-N-202022020-09-022020-08-20INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczejPOWIAT WADOWICKIWadowice58600AKTIN SP. Z O.O.
BZP510165437-N-202012020-09-022020-08-12INNYDostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej i cukierniczej w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020MIASTO CHEŁMChełm148016PHU VENDA MARCIN MAZUREK
BZP510165435-N-202012020-09-022020-08-21INNYDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZZ OPROGRAMOWANIEM DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCHI MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice83222F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510165371-N-202012020-09-022020-08-03INNYDostawa komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem dla Działu Organizacji StudiówUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce2893TH IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510165371-N-202022020-09-02INNYDostawa refabrykowanych jednostek centralnych komputerów stacjonarnych dla ArchiwumUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce0
BZP510165371-N-202032020-09-02INNYDostawa komputera przenośnego dla Projektu „Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce0
BZP510165350-N-202012020-09-022020-08-18INNY„Dostawa serwera wraz z montażem na potrzeby COZL”CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin109000TEWA IT S.C.
BZP510165311-N-202012020-09-022020-09-02INNYDostawa komputerów przenośnychPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKIGdańsk16054IT CENTER ROMAN GORLIKOWSKI
BZP510165311-N-202022020-09-022020-09-02INNYDostawa dyskówPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKIGdańsk17537IT CENTER ROMAN GORLIKOWSKI
BZP510165311-N-202032020-09-022020-09-02INNYDostawa dyskówPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKIGdańsk16284E—TECH SP.J.
BZP510165297-N-202012020-09-02INNY„Zakup osprzętu wraz z programem do obróbki video do filmowania materiałów informacyjno- promocyjnych o Powiecie Kieleckim działaniach Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Zarządu Powiatu w Kielcach oraz zakup pamięci przenośnej typu flash”POWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce0
BZP510165220-N-202012020-09-022020-08-25INNYPAKIET I: SPRZĘT KOMPUTEROWYMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom120898VIRLUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.
BZP510165220-N-202022020-09-022020-08-17INNYPAKIET II: SPRZĘT KOMPUTEROWYMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom120898VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.
BZP510165220-N-202032020-09-022020-08-17INNYPAKIET III: SPRZĘT KOMPUTEROWYMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom120898VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.
BZP510165220-N-202042020-09-022020-08-31INNYPAKIET IV: SPRZĘT KOMPUTEROWYMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom190515CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510165220-N-202052020-09-022020-08-17INNYPAKIET V: SPRZĘT KOMPUTEROWYMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom167231VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.
BZP510165220-N-202062020-09-022020-08-06INNY˗PAKIET VI: SPRZĘT KOMPUTEROWYMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom148738VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O.
TED409771-202012020-09-012020-08-11PNOZaprojektowanie budowa dostarczenie i wdrożenie rozbudowy systemu informatycznego pn. punkt informacyjny ds. telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia asysty przy zbieraniu danych i rozwojuSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa0E—POINT S.A.
TED409158-202012020-09-012020-07-13PNODostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki UWUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa5639GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-2020102020-09-012020-08-12PNO27-calowy komputer do pracy na biurko (AIO) (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa9514GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-2020112020-09-012020-08-13PNOKomputer stacjonarny do obliczeń naukowych (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa84300FORMAT SP. Z O.O.
TED409158-2020122020-09-012020-08-13PNOKomputer stacjonarny do obliczeń naukowych (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa84300FORMAT SP. Z O.O.
TED409158-2020132020-09-012020-07-31PNOKomputer przenośny (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa5230CORTLAND SP. Z O.O.
TED409158-2020142020-09-012020-07-13PNOSukcesywne dostawy komputerów przenośnych (typ I – IV)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa122760PIOTR MIGDA DZIAŁĄJĄCY POD FIRMĄ PIOTR MIGDA
TED409158-2020152020-09-012020-07-13PNOSukcesywne dostawy komputerów przenośnych (typ V – VII)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa75600GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-2020162020-09-012020-07-28PNOSukcesywne dostawy sprzętu drukującegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa22980SPINEL SP. Z O.O.
TED409158-2020172020-09-012020-09-01PNOSukcesywne dostawy akcesoriów komputerowychUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa0
TED409158-2020182020-09-012020-07-13PNOSukcesywne dostawy komputerów all in one (30 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa120600GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-2020192020-09-012020-07-28PNOKomputer stacjonarny do zastosowań naukowych (intensywne obliczenia) i graficznej obróbki danych (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa16500SPINEL SP. Z O.O.
TED409158-202022020-09-012020-07-28PNOKomputer przenośny – laptop (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa4957SPINEL SP. Z O.O.
TED409158-2020202020-09-012020-07-28PNOMonitor o wysokiej rozdzielczości do zastosowań naukowych i graficznych (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa3561SPINEL SP. Z O.O.
TED409158-2020212020-09-012020-09-01PNOPunkty dostępowe sieci bezprzewodowej (2 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa0
TED409158-2020222020-09-012020-07-13PNOZasilacz awaryjny UPS do stacji roboczych (4 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa5640GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-202032020-09-012020-07-23PNOKomputer stacjonarny (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa4365GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-202042020-09-012020-07-10PNOKomputer stacjonarny (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa10161PIOTR MIGDA DZIAŁĄJĄCY POD FIRMĄ PIOTR MIGDA
TED409158-202052020-09-012020-07-13PNOKomputer przenośny do obliczeń analizy danych i prezentacji (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa4954PIOTR MIGDA DZIAŁĄJĄCY POD FIRMĄ PIOTR MIGDA
TED409158-202062020-09-012020-07-13PNOKomputer przenośny typu ultrabook czarny (2 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa16100GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-202072020-09-012020-07-13PNOKomputer przenośny typu ultrabook granatowy (3 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa13920GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-202082020-09-012020-07-13PNOMonitor LCD 27 cali (4 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa2860GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409158-202092020-09-012020-07-23PNOKomputer przenośny (1 szt.)UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa5730GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
TED409106-202012020-09-012020-08-17PNOZakup oprogramowania dodatkowego dla Centralnych Usług InfrastrukturalnychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa2011822A.P.N. PROMISE S.A.
TED409099-202012020-09-012020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa22950ACOM SP.J. WANDA DRZEWIECKA ANNA DRZEWIECKA
TED409030-202012020-09-012020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok5404SYNTIS SP. Z O.O.
TED409030-202022020-09-012020-08-18PNOMonitor komputerowy – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok1790SYNTIS SP. Z O.O.
TED409030-202032020-09-012020-09-01PNOZestaw komputerowy – 2 kplPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED409029-202012020-09-012020-09-01POGZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów energetyki odnawialnej – CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz0
BZP510165166-N-202012020-09-01INNYDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510165117-N-202012020-09-012020-08-25INNYSukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy Microsoft Akademic Select Plus nr S1015362 dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków82372CRAYON POLAND SP. Z O.O.
BZP510165110-N-202012020-09-012020-09-01INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PRAWOBRZEŻE SP. Z O.O.Szczecin184303SYSTEM–IT SP. Z O.O. SP.K.
BZP510165103-N-202012020-09-012020-08-28INNYZestawy komputerowe i urządzenia multimedialneAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin14451TH IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510165103-N-202022020-09-012020-08-26INNYZestawy komputerowe stacjonarne i komputery przenośneAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin59704EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SP.J.
BZP510165103-N-202032020-09-01INNYWyposażenie stacji roboczych audio (DAW)AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin0
BZP510165085-N-202012020-09-012020-08-12INNYDostawa multimediów do Szkoły Podstawowej nr 58.GMINA LUBLINLublin914151VULCAN SP.ZO.O.
BZP510165062-N-202012020-09-012020-08-28INNYOdnowienie wsparcia serwisowego na sprzęt będący na wyposażeniu serwerowni na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań48889PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE ADVACOM SP. Z O.O.
BZP510165052-N-202012020-09-012020-08-18INNYŚwiadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych.URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa618800S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
BZP510165029-N-202012020-09-012020-08-25INNYDostawa 10 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych - laptopów z oprogramowaniemGMINA RADOSZYCERadoszyce18740F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510165001-N-202012020-09-012020-09-01INNYDostawa pamięci RAM do dwóch serwerów LenovoWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice79428
BZP510164833-N-202012020-09-01INNYDostawa sprzętu komputerowego.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów0
BZP510164805-N-202012020-09-01INNYCzęść 1AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań0
BZP510164805-N-202022020-09-012020-08-13INNYCzęść 2AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań47250ICOD.PL SP. Z O.O.
BZP510164673-N-202012020-09-012020-08-28INNYDostawa oprogramowania do wirtualizacji.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń283750BCODERS S.A.
BZP510164642-N-202012020-09-012020-07-21INNYDostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r. współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn9972F.H.U. REPLAY GRZEGORZ ŻEBROWSKI
BZP510164641-N-202012020-09-01INNYZakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLEKędzierzyn-Koźle0
BZP510164568-N-202012020-09-012020-08-21INNYDostawa routera urządzenia UTM licencji oraz dokonanie wdrożeniaSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—WAWERWarszawa146985IKARIA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510164543-N-202012020-09-012020-08-28INNYDostawa 89 szt. laptopów wraz oprogramowaniem (systemem operacyjnym) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKluczbork266997CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510164496-N-202012020-09-012020-08-27INNYOdnowienie licencji przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVisionSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn13390SOFTINET SP. Z O.O.
BZP510164496-N-202022020-09-012020-08-27INNYOdnowienie licencji przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego dla licencji VmwareSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn38038KLARCOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510164496-N-202032020-09-012020-08-27INNYOdnowienie licencji przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego licencji FortiGate 40CSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn3050SOFTINET SP. Z O.O.
BZP510164496-N-202042020-09-012020-08-27INNYUsługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego: Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn25092
BZP510164496-N-202052020-09-012020-08-27INNYUsługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego: Świadczenie sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn10332SOFTINET SP. ZO.O.
BZP510164459-N-202012020-09-01INNYdotyczy lokali w Rejonie Obsługi Mieszkańców Nr 1ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz0
BZP510164459-N-202022020-09-01INNYdotyczy lokali w Rejonie Obsługi Mieszkańców Nr 2ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz0
BZP510164459-N-202032020-09-01INNYdotyczy lokali w Rejonie Obsługi Mieszkańców Nr 3ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz0
BZP510164459-N-202042020-09-01INNYdotyczy lokali w Rejonie Obsługi Mieszkańców Nr 4ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH ADM SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz0
BZP510164395-N-202012020-09-012020-08-12INNYŚwiadczenie usług opieki autorskiej nad Systemem informatycznym Eskulap użytkowanym przez Zamawiającego obejmującej aktualizację i udoskonalenie Systemu realizację usług konserwacyjno-serwisowych Systemu obejmujących pomoc w rozwiązywaniu problemów z Systemem i usuwanie usterek błędów w SystemieWIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII SP ZOZPoznań549958NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510164300-N-202012020-09-012020-08-31INNYModernizacja dostawa i wdrożenie systemów informatycznych digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmujeGMINA LUBOMINOLubomino997592ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510164285-N-202012020-09-012020-08-21INNYDostawę modułów serwerów dysków twardych kontrolerów SAS i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania DELL VRTX dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa167280DECSOFT S.A.
BZP510164225-N-202012020-09-012020-08-31INNYCZĘŚĆ AUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice17155COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510164225-N-202022020-09-012020-08-13INNYCZĘŚĆ BUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice13603BIT—TECHNOLOGIES SP.J. P. TOMCZYK, D. BIERNAT, M. PERMUS
BZP510164225-N-202032020-09-012020-08-13INNYCZĘŚĆ CUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice8439BIT—TECHNOLOGIES SP.J. P. TOMCZYK, D. BIERNAT, M. PERMUS
BZP510164225-N-202042020-09-012020-08-19INNYCZĘŚĆ DUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice19527SYSTEM DATA SP. Z O.O.
BZP510164200-N-202012020-09-012020-08-03INNYDrukarki laserowePOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra45284PRYZMAT SP. Z O.O. SP.K.
BZP510164200-N-202022020-09-012020-08-03INNYLaptopyPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra73745NOTEBOOKI.PL SP. Z O.O.
BZP510164200-N-202032020-09-01INNYKomputery stacjonarnePOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra0
BZP510164200-N-202042020-09-01INNYKomputery specjalizowanePOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra0
BZP510164184-N-202012020-09-012020-08-17INNYDostawa komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+GMINA TRZEBOWNISKOTrzebownisko64806WILANKA SP. Z O.O.
BZP510164148-N-202012020-09-012020-09-01INNYDostawa artykułów biurowychZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka108821MOOL S.C.
TED407722-202012020-08-312020-08-18PNOZakup systemu centralnego wydruku (SCW) na okres 36 miesięcy dla centrali ARiMRAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa1355141GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
TED407714-202012020-08-312020-08-17PNOModernizację strony Internetowej www.tuczepy.plGMINA TUCZĘPYTuczępy0INTERMEDI@ Ł. CZEKAŁA T. FRĄCKOWIAK SP.J.
TED407083-202012020-08-312020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice13465AF SEKO SP. Z O.O.
TED407083-202022020-08-312020-08-25PNOCzęść B: notebook 12 3" – 1 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice7170AF SEKO SP. Z O.O.
TED407083-202032020-08-312020-08-25PNOCzęść C: Notebook 15 6" (4 szt.)UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice13983AF SEKO SP. Z O.O.
TED407083-202042020-08-312020-07-31PNOCzęść D: Tablet 11" – 2 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice9872PIOTR MIGDA
TED407083-202052020-08-312020-07-31PNOCzęść E: Tablet 12 9" – 1 sztukaUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice5410PIOTR MIGDA
TED407042-202012020-08-312020-08-17PNODostawa wyposażenia komputerowegoPOWIAT SUSKISucha Beskidzka0AF SEKO SP. Z O.O.
TED407041-202012020-08-312020-07-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu serwerowego składającego się z serwera oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków859000IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O., UL. RYDLÓWKA 42C/5, 30—363 KRAKÓW.
TED407034-202012020-08-312020-08-26PNOMigracja z Infomedica Asseco do systemu zgodnego z EDM AMMS Asseco w ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)" – część IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia376491ASSECO POLAND S.A.
TED407031-202012020-08-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok2291SYNTIS SP. Z O.O.
TED407031-202022020-08-312020-08-12PNOCzęść 2: zestaw: monitor wysokowydajny monitor klawiatura mysz – po 1 szt. każdyPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok22711SYNTIS SP. Z O.O.
TED407031-202032020-08-312020-08-05PNOCzęść 3: zestaw komputerowy: 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok4087SYNTIS SP. Z O.O.
TED407031-202042020-08-312020-08-05PNOCzęść 4: drukarka – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok1029SYNTIS SP. Z O.O.
TED407021-202012020-08-312020-07-24PNODzierżawa urządzeń drukujących wraz z ich montażem instalacją systemu centralnego wydruku oraz kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną dla RZGW w Szczecinie i podległych jednostek organizacyjnych …PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa690945ATA SZCZECIN SP. Z O.O.
TED407009-202012020-08-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok4209SYNTIS SP. Z O.O.
TED407009-202022020-08-312020-08-31PNOCzęść 2: Komputer stacjonarny AIO – 10 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED407009-202032020-08-312020-08-11PNOCzęść 3: Komputer przenośny – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok5698PIOTR MIGDA
TED407009-202042020-08-312020-08-12PNOCzęść 4: Komputer przenośny – 3 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok13410SYNTIS SP. Z O.O.
TED407009-202052020-08-312020-08-31PNOCzęść 5: Komputer przenośny – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED407008-202012020-08-312020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok594SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202022020-08-312020-08-17PNOCzęść 2: Komputer przenośny – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok2703SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202032020-08-312020-08-17PNOCzęść 3: Zestaw Komputerowy – 1 kplPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok9836SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202042020-08-312020-08-17PNOCzęść 4: Komputer stacjonarny AIO – 5 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok21450SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202052020-08-312020-08-17PNOCzęść 5: Komputer przenośny – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok3775SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202062020-08-312020-08-17PNOCzęść 6: Monitor komputerowy – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok539SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202072020-08-312020-08-17PNOCzęść 7: Zestaw klawiatura + mysz – 1 kplPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok104SYNTIS SP. Z O.O.
TED407008-202082020-08-312020-08-31PNOCzęść 8: Stacja dokująca – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok0
TED407003-202012020-08-312020-08-18PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku/procedura powtórzona w zakresie pakietu nr 1SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko729551M3.NET SP. Z O.O., SP KOMANDYTOWA
TED406998-202012020-08-312020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego (3 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa1109750NEXUSTELECOM, M. STĄSIEK & A. PURA SP.J.
TED406998-202022020-08-312020-07-30PNODostawa monitorówCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa171600CENTRUM KOMPUTEROWE PLANETA, MARCIN DEJAS
TED406998-202032020-08-312020-08-31PNO CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa0
TED406997-202012020-08-312020-08-25PNOZakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 2 częściCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa268595EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
TED406997-202022020-08-312020-08-31PNOZakup i dostawa drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów EuropejskichCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa0
BZP510164124-N-202012020-08-31INNYDostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok0
BZP510164112-N-202012020-08-312020-07-15INNYDostawa pomocy dydaktycznych – książekZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY W ROKICINACH PODHALAŃSKICHRaba Wyżna3637SZÓSTKA BARBARA POTOCZNA
BZP510164112-N-202022020-08-312020-07-15INNYDostawa pomocy dydaktycznych – wyposażenie komputeroweZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY W ROKICINACH PODHALAŃSKICHRaba Wyżna9112ALLTECH SP.J.
BZP510164093-N-202012020-08-312020-08-17INNYWykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa78474STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
BZP510164073-N-202012020-08-312020-07-29INNYDostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Gietrzwałd – etap 2URZĄD GMINYGietrzwałd86162NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z O.O.
BZP510164063-N-202012020-08-312020-08-28INNYserwer 1 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa13505BCODERS S.A.
BZP510164063-N-202022020-08-312020-08-28INNYmonitory z zakrzywiona matrycą 3 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa7620RK—TECHNOLOGY.PL
BZP510164062-N-202012020-08-312020-08-26INNYObsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.GMINA KNURÓWKnurów861000ETNA S. C GRZEGORZ KRZYŻOSTANIAK, DOROTA PULIT
BZP510164002-N-202012020-08-312020-08-20INNYUsługa wsparcia dla Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa81180PLATIVO SP. Z O.O.
BZP510164002-N-202022020-08-312020-08-21INNYUsługa wsparcia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ULC (ZSI)URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa233562CZARNECKI SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510163962-N-202012020-08-312020-06-30INNYZestaw komputerowy z oprogramowaniemUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn29400
BZP510163962-N-202022020-08-31INNYAplikacja do tworzenia animacji a tabletUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510163962-N-202032020-08-31INNYMonitorUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510163962-N-202042020-08-312020-06-30INNYMonitor interaktywnyUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn12829F.H.U. REPLAY GRZEGORZ ŻEBROWSKI
BZP510163962-N-202052020-08-312020-06-30INNYTablety z rysikamiUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn13461COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510163962-N-202062020-08-312020-06-30INNYTablice szklaneUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn4797F.H.U. REPLAY GRZEGORZ ŻEBROWSKI
BZP510163962-N-202072020-08-312020-06-30INNYDługopisy 3d wraz z filamentamiUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn2153COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510163962-N-202082020-08-31INNYOprogramowanie do obróbki graficznejUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510163943-N-202012020-08-312020-08-28INNYZakup i dostawa 8 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika FinansowegoRZECZNIK FINANSOWYWarszawa26480MBA SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510163905-N-202012020-08-312020-08-31INNYZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - dostawa 4 szt. drukarek monochromatycznychGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLEKędzierzyn-Koźle9250ARCUS S.A.
BZP510163756-N-202012020-08-312020-08-28INNYZakup i dostawa szyfratora CompCrypt ETA-MIL 100 ZWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe109962ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
BZP510163756-N-202022020-08-31INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowegoWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe0
BZP510163749-N-202012020-08-312020-08-07INNYUsługa serwisu i wsparcia technicznegooprogramowania systemu informatycznego Szpitala w PuszczykowieSZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.Puszczykowo320292KONSULTANT IT SP. Z O.O.
BZP510163716-N-202012020-08-312020-08-03INNYŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru oprogramowania komputerowego AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze240522ASSECO POLAND S.A.
BZP510163708-N-202012020-08-312020-08-25INNYCzęść A. Dostawa 30 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza59667
BZP510163708-N-202022020-08-312020-08-25INNYCzęść B. Dostawa 29 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza57678WILANKA SP. Z O.O.
BZP510163708-N-202032020-08-312020-08-25INNYCzęść C. Dostawa 25 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza49723WILANKA SP. Z O.O.
BZP510163708-N-202042020-08-312020-08-25INNYCzęść D. Dostawa 24 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza47734WILANKA SP. Z O.O.
BZP510163708-N-202052020-08-31INNYCzęść E. Dostawa sprzętu multimedialnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza0
BZP510163688-N-202012020-08-312020-08-20INNYDostawa laptopów.NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJWarszawa92555NICATCOM SP. Z O.O.
BZP510163667-N-202012020-08-31INNYZakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn .Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo0
BZP510163660-N-202012020-08-312020-08-11INNYdostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 6 (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ dla jednostek organizacyjnych uczelni.Przedmiot dostawy obejmuje:-komputer przenośny - 9 szt.-komputer stacjonarny -1 szt.-monitor -3 szt.-tablet -1 szt.-zestaw komputerowy - 1 szt.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław56624SPINEL SP.ZO.O UL. PODWALE 75 50—449 WROCŁAW
BZP510163599-N-202012020-08-312020-08-31INNYZakup 35 laptopów w ramach projektu o nr umowy 9950198613 oraz Zakup 5 laptopów w ramach projektu o numerze umowy 538/2020 dla Gminy RakoniewiceGMINA RAKONIEWICERakoniewice114460TECHKOM, GRZESZKOWIAK ŁUKASZ
BZP510163560-N-202012020-08-312020-08-19INNYUtrzymanie i wsparcie techniczne do systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usługMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa606001QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
BZP510163553-N-202012020-08-312020-08-18INNYZadanie 1– zakup i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowegoPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna4397PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510163553-N-202022020-08-31INNYZadanie 2 - zakup i dostawa drukarkiPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna0
BZP510163553-N-202032020-08-312020-08-18INNYZadanie 3 – zakup i dostawa laptopaPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna5627PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510163553-N-202042020-08-31INNYZadanie 4 – zakup i dostawa niszczarkiPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna0
BZP510163505-N-202012020-08-312020-08-20INNYPrzedłużenie wsparcia technicznego licencji i praw do aktualizacji dla systemu informatycznego w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów19680COMP S.A.
BZP510163473-N-202012020-08-312020-08-11INNYDostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź19044ALLTECH SP.J. Z. PAJĄK, A. PAJĄK
BZP510163473-N-202022020-08-312020-08-11INNYDostawa sprzętu multimedialnego dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź20401ALLTECH SP.J. Z. PAJĄK, A. PAJĄK
BZP510163473-N-202032020-08-312020-08-07INNYDostawa zestawów słuchawkowych wraz z audioplayerami dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź53172A+V SP. Z O.O.
BZP510163464-N-202012020-08-312020-08-11INNYZakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z usługą szkolenia i wsparciaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa365310TIMSI SP. Z O.O.
BZP510163392-N-202012020-08-312020-08-10INNYPrzetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego dla systemu AMMS/Infomedica.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ—SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY ZDROJUKrynica - Zdrój309001ASSECO POLAND S.A.
BZP510163382-N-202012020-08-31INNYUsługa serwisowa nad oprogramowaniem „InfoMedica/AMMS"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIEChorzów0
BZP510163365-N-202012020-08-312020-08-06INNYModernizacja posiadanego Systemu Informatycznego poprzez wdrożenie standardowej wersji systemu IMPULS EVO zintegrowanego z posiadanym systemem bilingowym Kom-Media oraz Kom-BokMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.Chełm344400ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
BZP510163359-N-202012020-08-312020-08-26INNYOdnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe HCL Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal – dla 1000 użytkownikówGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa209100DECSOFT S.A.
BZP510163348-N-202012020-08-312020-08-21INNYDostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”MIASTO SŁUPSKSłupsk142680FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510163304-N-202012020-08-312020-08-25INNYDostawa: SWITCH 48X2 zarządzalny Router Niszczarki Drukarki laserowej monochromatycznej Listwy antyprzepięciowej (filtr) 230V. Znak postępowania: ZP-72/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław12098NETPROF SP. Z O.O. S.K.
BZP510163301-N-202012020-08-312020-08-26INNYDostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17 z dnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologiipozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAVAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin1415EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ S.J
BZP510163294-N-202012020-08-312020-08-27INNYZakup zestawów komputerowych typu All-in-OneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław279665PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWYM PIOMAR SP. Z O.O.
BZP510163227-N-202012020-08-312020-07-24INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla MCB UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków39360GIGASERWER SP. Z O.O.
BZP510163212-N-202012020-08-312020-08-20INNYZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut630888CONET SP. Z O.O. SP.K.
BZP510163192-N-202042020-08-312020-08-24INNYCzęść VI – MapyZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn5018PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O.O.
BZP510163192-N-202052020-08-312020-08-07INNYCzęść VII – Walizka szkoleniowa tachografZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn7995FUH METRO RAJMUND GREWLING
BZP510163192-N-202062020-08-312020-08-07INNYCzęść IX – Drukarka 3dZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn7900GRAFTEN MAŃKOWSKI DANIEL
BZP510163192-N-202072020-08-312020-08-24INNYCzęść X – Analizator spalinZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn22755PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O.O.
BZP510163192-N-202082020-08-31INNYCzęść XII - Płyta do prostowania ram i geometriiZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn0
BZP510163192-N-202092020-08-312020-08-13INNYCzęść XIV - Wyposażenie warsztatu 2ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn29505AUTO LAND POLSKA S.A.
BZP510163178-N-202012020-08-312020-08-19INNYDostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych oprogramowania do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCHSandomierz144374MAN COMPLEX, GRZYWNA MAREK, ŁOPACZ NORBERT
BZP510163178-N-202022020-08-312020-08-19INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego biurowego oraz zestawów klocków - ( z przeznaczeniem do programowania-[roboty]) do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCHSandomierz57533ALLTECH SJ, Z. PAJĄK, A. PAJĄK
BZP510163166-N-202012020-08-302020-08-18INNYDostawa 42 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę ŁęczyceGMINA ŁĘCZYCEŁęczyce111844PHU SEBIS DIGITAL KRĘCISZ PIOTR
BZP510163163-N-202012020-08-30INNY„Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa0
BZP510163163-N-202022020-08-302020-08-27INNY„Dostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa33419SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510163156-N-202012020-08-302020-08-06INNYDostawa wraz z wdrożeniem systemu do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS 08/PN/2020SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SP. Z.O.O.Miastko164820KONSULTANT IT SP. Z O.O. UL. KRZYWA 21, 60—662 POZNAŃ
TED405630-202012020-08-282020-07-31PNOBudowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta RzeszowaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Rzeszów10056098AQUARD SP. Z O.O.
TED405112-202012020-08-282020-08-25PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych" – Zespół Szkół EkonomicznychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice109600PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EXIGO MAREK KOZIEŁ
TED405100-202012020-08-282020-08-05ZWRUtrzymanie i rozwój jednolitego systemu podatkowegoMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa2110569MGA SP. Z O.O.
TED404988-202012020-08-282020-08-07PNOZorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Koszalina wraz z wykonaniem czynności serwisowychZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIEKoszalin4506080PROJEKT PARKING SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM)
TED404987-202012020-08-282020-07-24PNODigitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z digitalizacją weryfikacją i utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnychPOWIAT PROSZOWICKI – STAROSTWO POWIATOWE W PROSZOWICACHProszowice1193100GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. WITA STWOSZA 44, 35—113 RZESZÓW
TED404987-202022020-08-282020-07-24PNODigitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z digitalizacją weryfikacją i utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnychPOWIAT PROSZOWICKI – STAROSTWO POWIATOWE W PROSZOWICACHProszowice1476000GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. WITA STWOSZA 44, 35—113 RZESZÓW
TED404987-202032020-08-282020-07-24PNODigitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z digitalizacją weryfikacją i utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostek ewidencyjnychPOWIAT PROSZOWICKI – STAROSTWO POWIATOWE W PROSZOWICACHProszowice190650GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. WITA STWOSZA 44, 35—113 RZESZÓW
TED404969-202012020-08-282020-08-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie usług utrzymania zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków2253686ATOS POLSKA S.A.
TED404896-202012020-08-282020-08-19PNOUsługi pt. dostarczenia subskrypcji gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących w posiadaniu zamawiającegoPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa3350000POINT SP. Z O.O.
TED403730-202012020-08-282020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice47076PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO—HANDLOWO—USŁUGOWE PIOMAR SP. Z O.O.
TED403730-202022020-08-282020-08-18PNOZakres II – Komputer przenośny typ 1WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice212000CT ALFA SP. Z O.O.
TED403730-202032020-08-282020-08-18PNOZakres III – Komputer przenośny typ 2WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice30600CT ALFA SP. Z O.O.
TED403730-202042020-08-282020-08-18PNOZakres IV – Komputer przenośny typ 3WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice351000CT ALFA SP. Z O.O.
TED403730-202052020-08-282020-08-11PNOZakres V – Monitor komputerowy typ 1 – 24"WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice40014GRUPA E SP. Z O.O.
TED403730-202062020-08-282020-08-11PNOZakres VI – Monitor komputerowy typ 2 – 42 5"WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice6856GRUPA E SP. Z O.O.
TED403730-202072020-08-282020-08-11PNOZakres VII – TabletWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice36080GRUPA E SP. Z O.O.
TED403689-202012020-08-282020-07-24PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska411600SPEEDSERWIS TOMASZ WROŃSKI
TED403689-202022020-08-282020-07-15PNO MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska79200GRUPA E SP. Z O.O.
TED403680-202012020-08-282020-07-30ZWRDostawa montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego dla SOSW w OwińskachSTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań75204LANSTER SP. Z O.O.
TED403632-202012020-08-282020-08-12PNODostawa testera radiokomunikacyjnego na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1025/19-00 pn. „Definiowany programowo uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk577842ROHDE & SCHWARZ ÖSTERREICH GES.M.B.H.
TED403596-202012020-08-282020-08-21PNODostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa39960PROMOBAY BRZOSKOWSKI KAMAJ SP.J.
TED403596-202022020-08-282020-08-28PNOMateriały informacyjno-promocyjneURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa0
TED403591-202012020-08-282020-08-19PNODostawa instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowymUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok4998710INTRATEL SP. Z O.O.
TED403584-202012020-08-282020-08-24PNOZakup urządzeń sieciowych aktywnych wraz z zabezpieczeniem ruchu sieciowego warstwa lokalna MSIM – UTM z wkładkami światłowodowymi (klaster HA) w ramach projektu pn. „MSIM” część ISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia141506AB SYSTEMS SP. Z O.O.
TED403512-202012020-08-282020-08-05PNORozbudowa centralnej macierzy blokowejTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa2355450FAST IT SP. Z O.O. SP.K.
TED403505-202012020-08-282020-06-30PNOPN 6/04/2020 – sprzęt komputerowyINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań4462ICOD.PL SP. Z O.O.
TED403505-202022020-08-282020-06-30PNOLaptopINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań8924ICOD.PL SP. Z O.O.
TED403505-202032020-08-282020-08-28PNOZestaw komputerowyINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań8086ICOD.PL SP. Z O.O.
TED403503-202012020-08-282020-08-12PNOUmowa ramowa na dostawę licencji subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa24600000CRAYON POLAND SP. Z O.O.
TED403502-202012020-08-282020-08-19PNODostawa i instalacja wolnostojącej serwerowni kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowe oraz dostawa instalacja i uruchom...UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok6085530INTRATEL SP. Z O.O.
TED403461-202012020-08-282020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa7750FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED403461-202022020-08-282020-08-12PNODysk twardy (3 szt.) dla Wydziału ElektrycznegoPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa2310FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED403461-202032020-08-282020-08-12PNODysk twardy (2 szt.) dla Wydziału ElektrycznegoPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa1760FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED403461-202042020-08-282020-08-12PNO20 licencji CAL RDP User MOLP EDU do serwera Windows Server 2016 Standard dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i InformatykiPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa2031A.P.N. PROMISE S.A.
TED403461-202052020-08-282020-08-28PNOKomputer przenośny dla Katedry Inteligentnych Systemów InformatycznychPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa0
TED403451-202012020-08-282020-05-04PNODostawa serwera komputerowegoUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań91990BCODERS S.A.
TED403449-202012020-08-282020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-2020102020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa13020000EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202022020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202032020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa10073700SUNTAR SP. Z O.O.
TED403449-202042020-08-282020-07-24PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25209600TECHSOURCE SP. Z O.O.
TED403449-202052020-08-282020-07-31PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa424440ORANGE POLSKA S.A.
TED403449-202062020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa15987020EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202072020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa6693300EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202082020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa19187320EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202092020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa2419800EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403152-202012020-08-282020-08-17PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa0ASCOMP S.A.
BZP510163137-N-202012020-08-282020-08-05INNYDostawa licencji oprogramowania biurowegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa33233OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SP. Z O.O.
BZP510163137-N-202022020-08-282020-08-05INNYDostawa licencji oprogramowania deweloperskiego Subskrypcja MSDN - Visual Studio Pro + supportAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa53069ONEX GROUP JAKUB HRYCIUK
BZP510163137-N-202032020-08-28INNYDostawa licencji oprogramowania deweloperskiego: SSIS Component Enterprise Subscription SentryOne Document Premium BI xPRESS ProAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa0
BZP510163104-N-202012020-08-282020-07-30INNYDostawa używanych komputerów SFF (100 sztuk)SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa69000KOMPRE SP. Z O.O.
BZP510163104-N-202022020-08-282020-07-30INNYDostawa używanych komputerów SFF (50 sztuk)SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa34500KOMPRE SP. Z O.O.
BZP510163104-N-202032020-08-28INNYDostawa używanych komputerów USFF (10 sztuk)SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510163104-N-202042020-08-282020-08-03INNYDostawa nowych tabletów (28 sztuk)SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa45909CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510163024-N-202012020-08-282020-07-31INNYDostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie cz. 1GMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo151887MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510163024-N-202022020-08-282020-07-31INNYDostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Żydowie cz.2GMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo47263AKTYWNIE W SZKOLE MICHAŁ GRANDYBERG
BZP510163003-N-202012020-08-282020-08-27INNYPrzebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej - wyposażenieURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski485896PPHU DOM—DREW S.C. JANUSZ KĄCKI, SZYMON KUCHARZEWSKI
BZP510162977-N-202012020-08-282020-08-07INNY1UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań111143KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510162977-N-202022020-08-28INNY2UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510162977-N-202032020-08-28INNY3UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510162977-N-202042020-08-282020-08-07INNY4UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań28177KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510162977-N-202052020-08-282020-07-30INNY5UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań2749P.H.U. JTC JACEK TRZECIAK
BZP510162977-N-202062020-08-28INNY6UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510162918-N-202012020-08-282020-08-27INNY"Zakup dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398" w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej" w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa480237EUROKERG SP. Z O.O.
BZP510162893-N-202012020-08-282020-08-19INNYDostawa urządzeń fiskalnychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa339800POLCOM PAWEŁ SIENKOWSKI
BZP510162885-N-202012020-08-28INNYdostawa komputerów stacjonarnych komputerów przenośnych monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków0
BZP510162885-N-202022020-08-282020-07-30INNYdostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków295200MESCO SP. Z O.O.
BZP510162885-N-202032020-08-28INNYZakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków0
BZP510162845-N-202012020-08-282020-07-31INNYUsługa objęcia nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGarwolin236145ASSECO POLAND S.A.
BZP510162841-N-202012020-08-28INNYDostawa i zainstalowanie monitorów multimedialnych do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.GMINA JAKTORÓWJaktorów0
BZP510162841-N-202022020-08-282020-07-30INNYDostawa i zainstalowanie pozostałego sprzętu komputerowego i multimedialnego do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.GMINA JAKTORÓWJaktorów83217ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510162781-N-202012020-08-282020-08-26INNYDostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń25978INFOCOMP SP. Z O.O.
BZP510162761-N-202012020-08-282020-08-01INNYŚwiadczenie usługi utrzymania asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla systemu budżetowania Apollo wykorzystywanego przez Uniwersytet Medyczny w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź163246CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510162712-N-202012020-08-282020-08-11INNYZadanie nr 1Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych – budynki w obrębie działania BOK Śródmieście BOK Nowe Miasto BOK Podgórze BOK Stary Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (663 sztuki w tym 650 sztuk w lokalach mieszkalnych 13 sztuk w lokalach użytkowych)MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHUWałbrzych71081PLUS AQUA S.C.
BZP510162712-N-202022020-08-282020-08-11INNYZadanie 2 – Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych – budynki w obrębie działania BOK Piaskowa Góra – Szczawienko BOK Sobięcin BOK Biały kamień zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy(818 sztuk w tym 812 sztuk w lokalach mieszkalnych 6 sztuk w lokalach użytkowych)MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHUWałbrzych113196REM KĘPNO SP. Z O.O.
BZP510162675-N-202012020-08-282020-07-30INNYDostawa subskrypcji oprogramowania wspierającego projektowanieNARODOWE FORUM MUZYKIWrocław9430INTEGRATED SOLUTION SP. Z O.O.
BZP510162622-N-202012020-08-282020-07-28INNYDostawa sprzętu komputerowego oprogramowania i drukarekPOWIAT LĘBORSKILębork41872ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510162622-N-202022020-08-282020-08-04INNYDostawa kserokopiarekPOWIAT LĘBORSKILębork25960TECHNO—BIURO JANUSZ GOLLA
BZP510162420-N-202012020-08-282020-08-28INNYDostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego wWarszawie - ZP/OI/17/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa165374SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510162288-N-202012020-08-282020-08-27INNYPakiet IURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz149515IMMITIS SP. Z O.O.
BZP510162288-N-202022020-08-28INNYPakiet IIURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz0
BZP510162258-N-202012020-08-282020-08-24INNYSprzedaż i dostawa laptopów w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID- 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICYŚwidnica401840WOLNET ŁUKASZ WOLANO
BZP510162229-N-202012020-08-282020-08-17INNYDostawa materiałów biurowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIAKatowice86615PRO OFFICE SP. Z O.O.
BZP510162213-N-202022020-08-282020-07-30INNYdla części nr 2: Opieka serwisowa SIMPLE.ERP:SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz226763KDP POLSKA MICHAŁ RESZKE
BZP510162187-N-202012020-08-282020-07-30INNYdla części nr 1: Aktualizacje systemu SIMPLE.ERP:SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz138486KDP POLSKA MICHAŁ RESZKE
BZP510162133-N-202012020-08-282020-08-18INNYPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w KościanieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKościan193725
BZP510162117-N-202012020-08-282020-08-24INNYDostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2020 r. – 14.09.2021 r.UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice24055ABE—IPS SP. Z O.O.
BZP510162116-N-202012020-08-282020-08-14INNY„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: Fajna sprawa być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź161105WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510162101-N-202012020-08-272020-08-10INNYDostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” - Wyposażenie pracowni sieci komputerowychZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź105299PHU DARIUSZ RAFAŁ PRZYŁOGA
BZP510162068-N-202012020-08-272020-08-13INNYPrzeniesienie Systemu MSZ-KIIP do OCI (Oracle Cloud Infrastructure) Urzędu Miasta Katowice.MIASTO KATOWICEKatowice369000SYGNITY S.A.
BZP510162012-N-202012020-08-272020-08-26INNYDostawa wraz z transportem rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 2 sztuki.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań9385JACEK TRZECIAK JTC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE
BZP510161984-N-202012020-08-27INNY„Zakup i dostawa 15 tabletów dla Radnych Gminy Podegrodzie”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie0
BZP510161972-N-202012020-08-27INNYserwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym systemKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice0
BZP510161957-N-202012020-08-27INNYDostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków0
BZP510161906-N-202012020-08-272020-08-03INNYUsługa standaryzacji użytkowanego oprogramowania systemowego i serwerowego eORGWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice375150ART4NET S.C. ZUZANNA RUPNIK MARCIN ROMANOWSKI
BZP510161894-N-202012020-08-272020-08-04INNY„Usługa serwisu i opieki autorskiej może być prowadzona jedynie w całości przez autora oprogramowania.”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy171850SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510161870-N-202012020-08-272020-08-18INNYKompleksowe wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Wiązowna oraz 15 jednostek organizacyjnych w ramach realizacji projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew WiązownaGMINA WIĄZOWNAWiązowna68573MADKOM S.A.
BZP510161812-N-202012020-08-272020-08-13INNYDostęp do bazy UpToDate Anywhere.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań172447ABE—IPS SP. Z O.O.
BZP510161775-N-202012020-08-27INNYKomputery stacjonarne i przenośneWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161775-N-202022020-08-272020-08-07INNYSerwer z macierzą dyskowąWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn24477KOMSERWIS SP. Z O.O.
BZP510161775-N-202032020-08-27INNYUrządzenie wielofunkcyjne kolorowe urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne drukarki monochromatyczneWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161775-N-202042020-08-27INNYTelefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami telefony IP z funkcją wideokonferencjiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161775-N-202052020-08-272020-08-07INNYDepozytor kluczyWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn54858SAFEKEY S.C. MATEUSZ LEWCZUK DAWID OLSZEWSKI
BZP510161775-N-202062020-08-272020-08-07INNYStacja retransmisyjnaWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn11660PERFECT MIESZKOWSKI I TARNAWSKA SP.J.
BZP510161775-N-202072020-08-27INNYUrządzenie do zdalnego sterowania radiotelefonemWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161719-N-202022020-08-272020-07-27INNYDostawa Mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera – tabletMIASTO ŁÓDŹŁódź10350ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510161719-N-202032020-08-272020-07-27INNYDostawa sprzętu biurowego.MIASTO ŁÓDŹŁódź26093ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510161719-N-202042020-08-272020-07-27INNYDostawa sprzętu multimedialnegoMIASTO ŁÓDŹŁódź8382
BZP510161712-N-202012020-08-272020-08-11INNYDostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólneGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie45672DIVERTI GRAŻYNA TOMASZEK
BZP510161712-N-202022020-08-272020-08-11INNYDostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólneGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie98347DIVERTI GRAŻYNA TOMASZEK
BZP510161712-N-202032020-08-272020-08-12INNYDostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólneGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie95250FIRMA HANDLOWA AKS KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI
BZP510161712-N-202042020-08-272020-08-11INNYDostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólneGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie56028EDUCARIUM SP. Z O.O.
BZP510161667-N-202012020-08-272020-08-19INNYUsługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian.NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa105780AZIT SP. Z O.O.
BZP510161662-N-202012020-08-27INNYZakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa0
BZP510161615-N-202012020-08-272020-08-27INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów102122FIRMA XERIMA JAN SZWAKOP
BZP510161593-N-202012020-08-272020-08-20INNYRozbudowa infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice1041810NTT POLAND SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM) | NCNETCOM SP. Z O.O. (CZŁONEK KONSORCJUM)
BZP510161528-N-202012020-08-272020-08-24INNYDostawa komputerów i notebooków II/ 2020EKO—REGION SP. Z O.O. BEŁCHATÓWBełchatów645900
BZP510161397-N-202012020-08-272020-08-17INNYZakup i montaż 10 monitorów o wysokiej rozdzielczościPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole53997ATABAJT ROIK, SŁOWIK, MAZURKIEWICZ S.J.
BZP510161397-N-2020102020-08-272020-08-05INNYZakup 10 kompletów mikroskopowych dla nauczycieliPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole37590DELTA OPTICAL SP. Z O.O. SP.K.
BZP510161397-N-2020112020-08-27INNYZakup 20 kamerPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole0
BZP510161397-N-2020122020-08-27INNYZakup drukarki 3d z osprzętem – 1 kompletPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole0
BZP510161397-N-202022020-08-272020-08-21INNYZakup 10 zestawów kina domowegoPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole16500BEIKS MACHULSKI SP.J.
BZP510161397-N-202032020-08-27INNYZakup 10 laptopów z oprogramowaniemPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole0
BZP510161397-N-202042020-08-272020-07-31INNYZakup 728 tabletówPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole339372PHU BMS SP.J. Z. BIELECKI
BZP510161397-N-202052020-08-272020-08-17INNYZakup 20 dronówPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole132053PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510161397-N-202062020-08-272020-08-21INNYZakup 10 stacji meteorologicznychPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole59000BEIKS MACHULSKI SP.J.
BZP510161397-N-202072020-08-27INNYZakup 20 aparatów fotograficznychPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole0
BZP510161397-N-202082020-08-272020-08-07INNYZakup 100 lornetekPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole26445PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510161397-N-202092020-08-272020-08-13INNYZakup 50 kompletów mikroskopowych dla uczniówPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole84809PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510161373-N-202012020-08-272020-08-01INNYObjęcie opieką serwisową oprogramowania komputerowego Miniinfomedica Infomedica AMMS w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno150552INFO—LIDER SPÓŁKA Z O.O.
BZP510161322-N-202012020-08-272020-08-21INNYZakup i dostawa: 3 nowych komputerów typu All In One i 1 nowego laptopa wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriamiRZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów14735INFAST SP. Z O.O.
BZP510161322-N-202022020-08-272020-08-21INNYZakup i dostawa: 6 nowych komputerów typu All In One wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriamiRZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów21476INFAST SP. Z O.O.
BZP510161306-N-202012020-08-272020-08-10INNYWykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego dróg na terenie Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk245927KLASTER ROBERT MIELCZAREK
BZP510161262-N-202012020-08-272020-08-14INNYDostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków262728AMZ—KUTNO S.A.
BZP510161261-N-202012020-08-272020-08-04INNYUsługa technicznego utrzymania i konserwacji orazzapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa GórniczaGMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza469732KONSORCJUM FIRM: LIDER: MZUM.PL S.A. | PARTNER: WEBTEAM TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510161171-N-202012020-08-272020-07-31INNYObjęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica i AMMS w SPZZOZ w Nowej DębieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIENowa Dęba342432ASSECO POLAND S.A.
BZP510161167-N-202012020-08-272020-08-18INNYDostawa poleasingowych stacji roboczych z monitorem i peryferiami na potrzeby COZL.CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin93751CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510161160-N-202012020-08-272020-08-21INNYPakiet 1 - Dodatkowe dyski twarde VXCAPSATASSD384TBU M-PS-HW-J-001 dedykowane do posiadanych serwerów VxRail lub równoważne - 14 szt.WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa149297BCODERS S.A.
BZP510161160-N-202072020-08-272020-08-10INNYPakiet 7 - Laptop II - 3 szt.WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa48942PIOTR MIGDA
BZP510161098-N-202012020-08-27INNYZakup dostawę i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIERzeszów0
BZP510161084-N-202012020-08-272020-08-12INNYdostawa 60 nowych komputerów stacjonarnych typu All-In-One wraz z zapewnieniem wykonania serwisu gwarancyjnegoPODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów229666SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510161084-N-202022020-08-27INNYdostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka skaner kopiarka) monochromatycznego oraz kolorowego wraz z tonerami oraz zapewnieniem wykonania serwisu gwarancyjnego.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów0
BZP510161055-N-202012020-08-272020-08-24INNYDostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim.MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAKraków123122FIRMA ABC J.KOFIN, A.KUKLIŃSKI, Z. KUKLIŃSKA SP.J.
BZP510161004-N-202022020-08-272020-08-11INNYCzęść nr 2: Sprzęt mobilny oraz zestawy głośnomówiąceIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań48456ICOD.PL SP. Z O.O.
TED401428-202012020-08-262020-05-25PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa6795725COMPAREX POLAND SP. Z O.O.
TED401409-202012020-08-262020-08-19PNOŚwiadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu SiebelENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk2243224CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS (POLSKA) SP. Z O.O.
TED401134-202012020-08-262019-09-02PNODostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniowąUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź207624ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
TED401133-202012020-08-262020-08-12PNOWsparcie dla systemu McAfeeURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa849930STINET SP. Z O.O.
TED401131-202012020-08-262020-08-06PNOWsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro FocusURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa811126BETACOM S.A.
TED400527-202012020-08-262020-08-14PNODost. wypos. Centralnej Sterylizatorni zad. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozb. SPZOZ Gń”POWIAT GOSTYŃSKIGostyń1442726INFORMER MED SP. Z O.O.
TED400522-202012020-08-262020-08-06PNOZakup komputerów i monitorów dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań1727880MARIUSZ OSIŃSKI IT
TED400522-202022020-08-262020-08-10PNOKomputer AllInOne typ 1 - 2020/2SĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań360840KONCEPT SP. Z O.O.
TED400522-202032020-08-262020-08-12PNOMonitor typ 4 - 2020/2 - do 27 caliSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań283176INTELIX SP. Z O.O.
TED400502-202012020-08-262020-08-20PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Object 4.2 oraz zakup licencji na CPU – procedura po unieważnieniu postępowaniaZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn4695465PRO—HOLDING SP. Z O.O.
TED400485-202012020-08-262020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa1837800GRUPA E SP. Z O.O.
BZP510160973-N-202012020-08-262020-08-24INNYczęść 1 Komputery stacjonarne i monitoryPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin79472SUNTAR SP. Z O.O. SP.K.
BZP510160973-N-202022020-08-262020-08-24INNYCzęść 2 Komputery przenośnePROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin210988SUNTAR SP. ZO.O. SP.K.
BZP510160973-N-202032020-08-262020-08-20INNYczęść 3 Przełączniki sieciowe zarządzalnePROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin33641NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
BZP510160973-N-202042020-08-262020-08-20INNYczęść 4 OprogramowaniePROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin150793ANDRZEJ POMARAŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ POMAREX ANDRZEJ POMARAŃSKI
BZP510160883-N-202012020-08-26INNY„Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu”MIASTO ZABRZEZabrze0
BZP510160864-N-202012020-08-262020-08-06INNYWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu- sprzęt komputerowyURZĄD GMINYKosakowo493317CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510160858-N-202032020-08-262020-07-27INNYdla części nr 3: Opieka serwisowa XPRIMERSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz132643EQ SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z.O.O.
BZP510160742-N-202012020-08-262020-08-19INNY„Akcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych”.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie37413COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510160722-N-202012020-08-26INNYPakiety biurowePOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk0
BZP510160722-N-202022020-08-26INNYŚrodowisko wytwarzania aplikacjiPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk0
BZP510160717-N-202012020-08-262020-08-18INNYWsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+”GMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów79686PRZP SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.
BZP510160708-N-202012020-08-26INNYZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole0
BZP510160692-N-202012020-08-262020-07-22INNYUrządzenie wielofunkcyjneUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław1669INPRO MAREK WARYCH
BZP510160692-N-202022020-08-262020-07-22INNYUrządzenie wielofunkcyjneUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław480INPRO MAREK WARYCH
BZP510160692-N-202032020-08-262020-07-22INNYDrukarkaUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław515INPRO MAREK WARYCH
BZP510160692-N-202042020-08-26INNYUrządzenie wielofunkcyjneUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław0
BZP510160692-N-202052020-08-262020-07-20INNYDrukarkaUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław1488MARCOVA SP. Z O.O., SP.K.
BZP510160691-N-202012020-08-26INNYDostawa 4 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursów grantowych:„zdalna Szkoła” i „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020 Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu doszerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw0
BZP510160686-N-202012020-08-262020-08-10INNYDostawa sprzętu komputerowego (serwera pamięci masowej)POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok169617DATA4M SP. Z O.O.
BZP510160683-N-202012020-08-262020-08-24INNYPakiety biurowePOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk1397NT GROUP SP. Z O.O.
BZP510160683-N-202022020-08-262020-08-19INNYŚrodowisko wytwarzania oprogramowaniaPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk8256RESTOR SP.J. P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510160653-N-202012020-08-262020-07-24INNYSPRZĘT MULTIMEDIALNYZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński33123EL TORO SP.J.
BZP510160653-N-2020102020-08-262020-07-24INNYkomputer chłodzony ciecząZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński5190EL TORO SP.J.
BZP510160653-N-2020112020-08-262020-07-14INNYkomputery do ćwiczeń z montażu i eksploatacjiZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński21000G.IT SOLUTIONS MICHAŁ DASZKIEWICZ
BZP510160653-N-2020122020-08-26INNYploter termicznyZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński0
BZP510160653-N-202022020-08-262020-07-24INNYSPRZĘT I OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWEZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński189838WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510160653-N-202032020-08-262020-07-14INNYURZĄDZENIA DRUKUJĄCE I SKANUJĄCEZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński7913EL TORO SP.J.
BZP510160653-N-202042020-08-26INNYWYPOSAŻENIE PRACOWNI DRUKU 3DZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński0
BZP510160653-N-202052020-08-262020-07-14INNYoprogramowanie multimedialne CORINTH lub równoważneZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński16433EL TORO SP.J.
BZP510160653-N-202062020-08-262020-08-25INNYsprzęt sieciowy (switch FTP)ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński13576NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
BZP510160653-N-202072020-08-26INNYoprogramowanieZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński0
BZP510160653-N-202082020-08-262020-07-14INNYlaminarka A3ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński1467EL TORO SP.J.
BZP510160653-N-202092020-08-26INNYzłącza przewodyZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński0
BZP510160586-N-202012020-08-262020-08-24INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy klastra przełączników rdzeniowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków232455ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.
BZP510160567-N-202012020-08-262020-08-26INNYZakup (dostawa) instalacja i przekazanie do eksploatacji szafy do wydawania odzieży czystej i zrzutni do odzieży brudnej wraz z usługą integracji wsparcia technicznego i informatycznego oraz licencją na oprogramowanie do obsługi urządzeńSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań174537
BZP510160566-N-202012020-08-262020-08-18INNYZakup i dostawa narzędzi do nauki programowaniaMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice33228BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
BZP510160566-N-202022020-08-26INNYZakup i dostawa pomocy edukacyjnych oraz wyposażenia dziecięcegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice0
BZP510160547-N-202012020-08-262020-08-07INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków646980APOQLAR GMBH
BZP510160478-N-202012020-08-26INNYFormularza asortymentowo-cenowy nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski0
BZP510160478-N-202022020-08-26INNYFormularz asortymentowo- cenowy nr 2SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski0
BZP510160471-N-202012020-08-26INNYDostawa oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów wraz ze wsparciem technicznymKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa0
BZP510160465-N-202012020-08-26INNY"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom0
BZP510160464-N-202012020-08-262020-08-07INNYWykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów BudowlanychMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa530517WISEEUROPA – FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH (LIDER), NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A., KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.
BZP510160434-N-202012020-08-262020-08-05INNYPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie udzielenia 10 licencji terminowych (ważnych rok od dnia 01.10.2020r.) oprogramowania Phoenix WinNonlin Software w wersji edukacyjnej - specjalistycznego programu do modelowana i przetwarzania danych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków25769SOFTBOOKS S.C., GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK, FABIAN SOJKA UL. PSZONA 3/69 31—462 KRAKÓW
BZP510160418-N-202012020-08-262020-08-12INNYKomputery typu all-in-oneURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce13100MARKSOFT MAREK KUNDERA
BZP510160418-N-202022020-08-262020-08-12INNYLaptopy z ekranem 15 6”URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce15560
BZP510160418-N-202032020-08-262020-08-12INNYOprogramowanie OfficeURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce21402
BZP510160417-N-202012020-08-262020-08-20INNYDostarczenie oprogramowania biurowegoAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa383364A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510160372-N-202012020-08-26INNYPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków0
BZP510160338-N-202012020-08-262020-06-16INNYZadanie - 1DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław71147EWINIT SERVICES SP. Z O.O.
BZP510160338-N-2020102020-08-26INNYZadanie - 10DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202022020-08-262020-06-09INNYZadanie - 2DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław81180SERVCOMP DARIUSZ MAROŃ
BZP510160338-N-202032020-08-26INNYZadanie - 3DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202042020-08-262020-07-17INNYZadanie - 4DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław55670RAND SP. Z O.O.
BZP510160338-N-202052020-08-26INNYZadanie - 5DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202062020-08-26INNYZadanie - 6DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202072020-08-262020-08-05INNYZadanie - 7DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław28493WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O.
BZP510160338-N-202082020-08-262020-07-22INNYZadanie - 8DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław6720SPINEL SP. Z O.O.
BZP510160338-N-202092020-08-262020-06-16INNYZadanie - 9DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław137915EWINIT SERVICES SP. Z O.O.
BZP510160326-N-202012020-08-262020-08-17INNY„Adaptacja i rozbudowa budynkutzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzeniaCentrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińcaFilharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie sprzętu komputerowego w ramachprojektu „Łamiemy bariery łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia StaregoMiasta i śródmieścia Miasta Słupska”MIASTO SŁUPSKSłupsk87115CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510160319-N-202012020-08-262020-07-29INNYDostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła Jutra – II edycjaMIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIERypin52804ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510160312-N-202012020-08-262020-08-25INNYDostawa sprzętu analitycznego multimedialnego projekcyjnego i urządzeńWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa125827GIGA MULTIMEDIA EUGENIUSZ SIENICKI
BZP510160299-N-202012020-08-262020-07-13INNYDostawa wyposażenia do pracowni mechatroniki pojazdowejPOWIAT LĘBORSKILębork111770ESZYDŁOWSKI ŁUKASZ SZYDŁOWSKI
BZP510160299-N-202022020-08-26INNYDostawa wyposażenia do pracowni transportu samochodowegoPOWIAT LĘBORSKILębork0
BZP510160293-N-202012020-08-262020-08-12INNYDostawa serwerów DHCP/DNS/IPAM/NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice242802WASKO S.A.
BZP510160292-N-202012020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie3380JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-2020102020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie1219JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202022020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie7475JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202032020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie7361JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202042020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie7475JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202052020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie1772JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202062020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie3209JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202072020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie2780JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202082020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie1704JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160292-N-202092020-08-262020-08-18INNY„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie2723JTM DLA BIUR S.C. JACEK MACELUCH, TOMASZ WASINIEWSKI, MATEUSZ NIEZGODA
BZP510160233-N-202012020-08-26INNY„Zakup licencji Microsoft Windows 2019 DataCenter i RDS CAL dla systemu wirtualizacji desktopów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z konfiguracją”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała0
BZP510160225-N-202012020-08-262020-08-03INNYZadanie nr 1ZESPÓŁ SZKÓŁPiaski9696JURIMP SP. Z O.O.
BZP510160225-N-202022020-08-262020-08-12INNYZadanie nr 2ZESPÓŁ SZKÓŁPiaski31091JURIMP SP. Z O.O.
BZP510160207-N-202012020-08-262020-08-24INNYRozbudowa istniejącego systemu kolejkowegoSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz27404INOFOBOX SP. Z O.O. S.K.A.
BZP510160189-N-202012020-08-262020-07-29INNY„Dostawa mebli”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce25975MATAGO GROUP MATEUSZ GEMBICKI
BZP510160189-N-202022020-08-262020-07-29INNY„Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce7967BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX MARCIN PUŹNIAK
BZP510160189-N-202032020-08-262020-07-29INNY„Dostawa sprzętu do rehabilitacji”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce7984KAL—SPORT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
BZP510160189-N-202042020-08-262020-07-29INNY„Dostawa sprzętu AGD – mały i duży”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce7311MAGDALENA GOŁOS USŁUGI BIUROWE
BZP510160183-N-202012020-08-262020-08-20INNY„Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem”INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa623733NICAT COM SP. Z O.O.
BZP510160170-N-202012020-08-262020-08-26INNYNAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz103320AGAT IT S.A.
BZP510160064-N-202012020-08-262020-08-18INNYdostawa notebooków z oprogramowaniemPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIEKraków275385MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ
BZP510160050-N-202012020-08-262020-07-28INNYZakup i dostawy odczynników materiałów zużywalnych i kontroli do badania płytek krwi oraz dzierżawę aparatury do wykonywania badańKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów61895SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O. O .
BZP510159980-N-202012020-08-262020-08-24INNYDostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia46396STORIO SP. Z.O.O. SP.K.
BZP510159954-N-202012020-08-262020-08-20INNYKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych:EGiB BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT KRAŚNICKIKraśnik97170SPATIAL DATA SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510159947-N-202012020-08-262020-08-03INNYDostawa 40 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy GostyńGMINA GOSTYŃGostyń104698ALLTECH SP.J.
BZP510159942-N-202012020-08-262020-08-01INNYSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń67483PRIMIGENIUS MACIEJ KABACIŃSKI MARIUSZ KLONOWSKI BARTOSZ KUBACKI ŁUKASZ SZYMAŃSKI S.C.
BZP510159939-N-202012020-08-262020-08-18INNYdostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadania pn „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIEBraniewo172046MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ
TED399222-202012020-08-252020-07-23PNOUsługa serwisowa systemu CliniNetUNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKUBiałystok1392606COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
TED399172-202012020-08-252020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia są usługi platformy sprzętowej dla systemu E-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judgePOLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź0GIGASERWER SP. Z O.O.
TED399169-202012020-08-252020-08-25PNOModyfikacja oraz utrzymanie funkcjonującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych systemu aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa0
TED399157-202012020-08-252020-08-11PNOZakup usług polegających na zrealizowaniu: Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji tura VIIIWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE S.A.
TED399157-202022020-08-252020-08-12PNOPowiat ZwoleńskiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0GCPS SP. Z O.O.
TED399156-202012020-08-252020-07-22PNOWdrożenie zapory sieciowej klasy Next – GenerationUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław170531SERVCOMP, DARIUSZ MAROŃ
TED399152-202012020-08-252020-07-16PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania InfoMedica i AMMS firmy Asseco Poland SASAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICYŚwidnica1171320ASSECO POLAND S.A.
TED398546-202012020-08-252020-07-20PNODostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk250216IT4P S.A.
TED398546-202022020-08-252020-08-06PNOKomputery stacjonarne i przenośnePOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk916998AKSIOM SP. Z.O.O.
TED398546-202032020-08-252020-07-20PNOUrządzenia peryferyjne i wyposażeniePOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk142002IT4P S.A.
TED398546-202042020-08-252020-07-10PNOUrządzenia sieciowePOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk64844NGE POLSKA SP. Z O.O.
TED398546-202052020-08-252020-07-07PNOSerweryPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk26556CROCOM COMPUTER SYSTEMS W. BOJARSKI Z. CZERNIAK SP.J.
TED398529-202012020-08-252020-07-24PNODostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w 2020 r21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg236152PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MULTIKOM ADAM PAPIERSKI
TED398529-202022020-08-252020-07-15PNOElbląg21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg30538NETPRINT S.C. JERZY WASIELA, BARTOSZ SZOSTAK
TED398529-202032020-08-252020-07-24PNOElbląg21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg390045PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MULTIKOM ADAM PAPIERSKI
TED398529-202042020-08-252020-07-15PNOBraniewo21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg75485NETPRINT S.C. JERZY WASIELA, BARTOSZ SZOSTAK
TED398529-202052020-08-252020-07-15PNOBartoszyce21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg122546NETPRINT S.C. JERZY WASIELA, BARTOSZ SZOSTAK
TED398529-202062020-08-252020-07-24PNOMorąg21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg57538PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MULTIKOM ADAM PAPIERSKI
TED398529-202072020-08-252020-07-15PNOŚrodki chemiczne21 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg7600NETPRINT S.C. JERZY WASIELA, BARTOSZ SZOSTAK
TED398453-202012020-08-252020-08-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – część IVCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACHKielce433574INFOVER 2 SP. Z O.O. (LIDER)
TED398394-202012020-08-252020-08-12PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski0KONWERGA SP. Z O.O.
BZP510159873-N-202012020-08-25INNYZakup i dostawa 6 nowych komputerów przenośnych (laptopów) z prawem opcji do zakupu 4 (czterech) dodatkowych nowych laptopów dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+GMINA JABŁONKAJabłonka0
BZP510159863-N-202012020-08-252020-08-17INNYDostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania serwerowniami wraz z 12 miesięcznym okresem wsparcia technicznego.CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa196690SIMPLICITY SP. Z O.O.
BZP510159846-N-202012020-08-252020-08-04INNYDostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa267204BCS HOLISZ, JAWORSKI SP.J.
BZP510159818-N-202012020-08-252020-07-27INNYDostawa zestawu rozpoznawczy do badań geologicznychINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin6669PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA TECHNICZNEGO GEOMOR—TECHNIK SP. Z O.O.
BZP510159818-N-2020102020-08-25INNYDostawa akcesoriów komputerowychINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510159818-N-2020112020-08-252020-07-27INNYDostawa pompy próżniowejINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin1353ALFACHEM SP. Z O.O.
BZP510159818-N-2020122020-08-25INNYDostawa areometrów do pomiarów rozkładu granulometrycznego glebyINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510159818-N-2020132020-08-25INNYDostawa pompki nożnejINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510159818-N-2020142020-08-25INNYDostawa portu nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 PlusINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510159818-N-2020152020-08-252020-07-27INNYDostawa demineralizatoraINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin2952DONSERV WOJCIECH KACA
BZP510159818-N-2020162020-08-252020-07-27INNYDostawa rotora kątowego do posiadanej wirówki SigmaINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin6854POLYGEN SP. Z O.O.
BZP510159818-N-2020172020-08-252020-07-27INNYDostawa plastików laboratoryjnychINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin3926GENOPLAST BIOCHEMICALS TOMASZ SCHRöDER
BZP510159818-N-202022020-08-25INNYDostawa baterii do posiadanego miernika polowego Gasmet DX4040INSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510159818-N-202032020-08-252020-07-27INNYDostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnychINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin4490ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.
BZP510159818-N-202042020-08-252020-07-27INNYDostawa odczynnikówINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin824ALFACHEM SP. Z O.O.
BZP510159818-N-202052020-08-252020-07-27INNYDostawa elektrod do posiadanego miernika Hach HQ40DINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin18696ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.
BZP510159818-N-202062020-08-252020-07-27INNYDostawa miniwirówkiINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin5238DONSERV WOJCIECH KACA
BZP510159818-N-202072020-08-252020-07-27INNYDostawa wózka laboratoryjnegoINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin1722ALFACHEM SP. Z O.O.
BZP510159818-N-202082020-08-252020-07-27INNYDostawa wagi laboratoryjnejINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin2128RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE WITOLD LEWANDOWSKI
BZP510159818-N-202092020-08-25INNYDostawa autoklawuINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin0
BZP510159742-N-202012020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce18092PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EL HYDRO S.C.
BZP510159742-N-202022020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce35209PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EL HYDRO S.C.
BZP510159742-N-202032020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni językowej”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce39995ABEMA SYSTEMY PREZENTACYJNE WOJCIECH KUSEK
BZP510159742-N-202042020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni terapeutycznej”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce7296PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EL HYDRO S.C.
BZP510159742-N-202052020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce135026ABEMA SYSTEMY PREZENTACYJNE WOJCIECH KUSEK
BZP510159742-N-202062020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce5166RAFAŁ CEREK PERFECT COPY
BZP510159742-N-202072020-08-252020-07-30INNY„Zakup i dostawa czujników pomiarowych z oprogramowaniem”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce35621ABEMA SYSTEMY PREZENTACYJNE WOJCIECH KUSEK
BZP510159742-N-202082020-08-25INNY„Zakup i dostawa mebli”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce0
BZP510159733-N-202012020-08-252020-08-05INNYDostawa montaż oraz instalacja komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUPoznań63837HARDSOFT—TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK
BZP510159687-N-202012020-08-252020-08-10INNYUsługa aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn325360ERGOGIS SP.Z O.O.
BZP510159674-N-202012020-08-252020-08-12INNYSerwis pogwarancyjny sprzętu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa169617IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510159666-N-202012020-08-252020-08-14INNY„Sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni w ZSEiU w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów34401CENTRUM KOMPUTEROWE PLANETA MARCIN DEJAS
BZP510159626-N-202012020-08-252020-08-20INNYUsługa dostępu do systemu teleinformatycznego OGNIVO prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. dla urzędów skarbowych woj. dolnośląskiego.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław231264KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.
BZP510159559-N-202012020-08-25INNYZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 1.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom0
BZP510159559-N-202022020-08-25INNYZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 2. Zamawiający informuje iż Zadanie nr 2 - realizowane jest w ramach projektu pn. „Skuteczni w działaniu – wsp