Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED584114-20192019-12-102019-12-23PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED583958-20192019-12-102020-01-10PNOPrzygotowanie i realizacja działań internetowych polegających na prowadzeniu, administrowaniu i obsłudze konta ogólnopolskiej kampanii społecznej (...). Postępowanie znak: ZZP-28/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED583880-20192019-12-102020-01-10PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HCL wraz z dostawą nowych licencjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED583855-20192019-12-102020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisowych angiografu Allura Xper FD10 o n/s 722026-366 wraz z wyposażeniemWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIUToruń
TED580968-20192019-12-092019-12-20PNODostawa licencji dla platformy IBM MainframeMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP633990-N-20192019-12-092019-12-17PNOobsługa informatyczna Sądu Rejonowego w PruszkowieSĄD REJONOWY W PRUSZKOWIEPruszków
BZP633888-N-20192019-12-092019-12-30PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
BZP633781-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów – 2 częściGMINA OSTRÓWOstrów
BZP633766-N-20192019-12-092019-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP631751-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów ZamiejscowychWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED579241-20192019-12-062019-12-19PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED579197-20192019-12-062020-01-14PNOŚwiadczenie usługi Maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKiAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED579177-20192019-12-062020-01-03PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania FAVI a także zakup puli maksymalnie 1 000 osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją Systemu FAVIKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED579170-20192019-12-062020-01-08PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED579168-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego, Jana z Kolna, Kościuszki i KolbergaGMINA MIASTA SOPOTUSopot
TED579132-20192019-12-062020-01-09PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 rokuAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED579094-20192019-12-062020-01-10PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED578970-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED578967-20192019-12-062020-01-09PNODziałania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633483-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 16 i 18AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633206-N-20192019-12-062019-12-16PNO„Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP632810-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP631394-N-20192019-12-062019-12-16PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP630386-N-20192019-12-062019-12-30PNOModernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych i eksploatacyjnych. Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych, wewnętrznych w Mikołowie).GMINA MIKOŁÓWMikołów
BZP633099-N-20192019-12-052019-12-12PNO„Dostawa oprogramowania „Platforma edukacyjna wraz z instalacją i licencją”GMINA ZAGRODNOZagrodno 52
BZP633003-N-20192019-12-052019-12-13PNOWdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP632918-N-20192019-12-052019-12-13PNOModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP632653-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP632616-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP632489-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2020 roku.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP631894-N-20192019-12-052019-12-13PNO,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
TED573960-20192019-12-042020-01-08PNOPozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowegoCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED573332-20192019-12-042020-01-07PNOPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP632347-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa systemu do zarządzania uprawnieniami oraz aktywnością kont uprzywilejowanych (ang. PIM/PAM) wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego (asysty), w tym z usługą szkolenia dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP632141-N-20192019-12-042019-12-19PNOPEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA—MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP632091-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemuUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP632067-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01 oraz świadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support – zakup usługi SAP Enterprise Support (abonamentu)”GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI SP. Z O.O.Łódź
BZP632025-N-20192019-12-042019-12-13PNOZP/20/PN/19SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP632020-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu”URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie
BZP631956-N-20192019-12-042019-12-12PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP631948-N-20192019-12-042019-12-12PNOOdbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy BarcinGMINA BARCINBarcin
BZP630200-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED571924-20192019-12-032019-12-17PNOUtrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
TED571901-20192019-12-032020-01-07PNOOdnowienie wsparcia dla oprogramowania ActiveIdentity i infrastruktury PKI Lasów PaństwowychZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED571841-20192019-12-032020-01-03POGUtrzymanie i rozwój systemu QuorumSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP631470-N-20192019-12-032019-12-19PNOROZBUDOWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP631273-N-20192019-12-032019-12-10PNOObjęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w JarocinieSZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O.Jarocin
BZP631237-N-20192019-12-032019-12-11PNOUtworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»POWIAT OPOLSKIOpole
BZP631236-N-20192019-12-032019-12-24PNOZP/74/2019 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznejWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP631211-N-20192019-12-032019-12-13PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJŁowicz
BZP631167-N-20192019-12-032019-12-12PNOUsługa wsparcia serwisowego i technicznegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP631083-N-20192019-12-032019-12-30PNORozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”GMINA ŚCINAWAŚcinawa
BZP631011-N-20192019-12-032019-12-16PNODostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP630674-N-20192019-12-032019-12-12PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”POWIAT OSTROWIECKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP630673-N-20192019-12-032019-12-12PNOZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCANGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP629940-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługi wsparcia i rozwoju systemu ERPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP618499-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności WFOŚiGW w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED569430-20192019-12-022020-01-08PNOWdrożenie e-usług w Gminie GietrzwałdGMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED569424-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP630991-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630743-N-20192019-12-022019-12-10PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP630732-N-20192019-12-022019-12-16PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP630456-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP630355-N-20192019-12-012019-12-09PNOZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
TED566834-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566827-20192019-11-292020-01-03PNOBudowa systemu obiegu dokumentów pozwalającego na zarządzanie i modelowanie procesów oraz implementację wybranych procesów wewnętrznychUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED566748-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566574-20192019-11-292019-12-11PNODostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do e-Book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital LibraryAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED566563-20192019-11-292020-01-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP630265-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa wsparcia technicznego Microsoft Premier Support lub pakietu równoważnegoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP630080-N-20192019-11-292019-12-09PNORoczna usługa wsparcia i subskrypcja dla produktu Check PointPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP630012-N-20192019-11-292019-12-10PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji serwerów produkcji DellURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP629953-N-20192019-11-292019-12-09PNOModuł Counter Breach dla narzędzia Imperva SecureSphere DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP629831-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku i podległych placówek terenowychURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk
BZP629787-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP629745-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej plarformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnej.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629708-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElblaguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP629701-N-20192019-11-292019-12-17PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP627094-N-20192019-11-292019-12-10PNOZakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA WIELISZEWWieliszew
BZP629452-N-20192019-11-282019-12-06PNOUsługa implementacji materiałów dydaktycznych w postaci szkoleń w wersji on-line na platformę Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP629207-N-20192019-11-282019-12-12PNOŚwiadczenie usług doradztwa biznesowegoNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP629138-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Management).URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP628747-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakupu usług wsparcia technicznego składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacjiGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP628468-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej oraz 3 letniego wsparcia technicznego dla 6 licencji.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
TED562397-20192019-11-272019-12-27PNOUsługi utrzymania i rozwoju systemów BackOffice, Soprano, Phoenix z aplikacją Madras oraz Modułu PublikacjiURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED562285-20192019-11-272020-01-07PNOŚwiadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTMSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED562226-20192019-11-272019-12-30PNOŚwiadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez ZamawiającegoNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561639-20192019-11-272020-01-08PNODZP/44/19 Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeńSZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O.Kościerzyna
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
BZP628898-N-20192019-11-272019-12-05PNODzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP628704-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628448-N-20192019-11-272019-12-05PNOHosting czterech serwerów dedykowanych (strony www, platformy szkoleniowej OSU KSSiP, poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-KSSiP – wraz z obsługą administracyjną systemu)KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP628414-N-20192019-11-272019-12-09PNOAsysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGOMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP628384-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Wicko”GMINA WICKOWicko
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628340-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskiej m. st. WarszawySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP627066-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
TED558934-20192019-11-262019-12-09PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia i rozbudowy systemów PaloAlto oraz FortinetMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP628210-N-20192019-11-262019-12-04PNOUdzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum KulturyNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP628040-N-20192019-11-262019-12-04PNOOpracowanie systemu informatycznego do inwentaryzacji muzealiów dla Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP627978-N-20192019-11-262019-12-04PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMSSZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.Września
BZP627893-N-20192019-11-262019-12-09PNOMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20), 00- 529 Warszawa, Biuro PodawczeMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
BZP627631-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP627356-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 części (pakietów).POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED558128-20192019-11-252019-12-30PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED557182-20192019-11-252019-12-30PNOZakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniemZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP627483-N-20192019-11-252019-12-04PNOUsługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Miasta Katowice.MIASTO KATOWICEKatowice
BZP627426-N-20192019-11-252019-12-04PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMC - CUI-DNZ.320.49.2019CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627077-N-20192019-11-252019-12-03PNOZwiększenie liczby licencji serwerowych typu Windows Data Center.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP626952-N-20192019-11-252019-12-03PNOSerwis oprogramowania ESRICENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP625112-N-20192019-11-252019-12-03PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED554701-20192019-11-222019-12-09PNOŚwiadczenie usług wsparcia systemu SAP ERPURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED554687-20192019-11-222020-01-02PNOŚwiadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ)MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED553742-20192019-11-222019-12-31PNODzierżawa urządzeń drukujących wraz z dostawą licencji, usługi wsparcia, usługi serwisowe i dostawy materiałów eksploatacyjnychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
TED553453-20192019-11-222020-01-07PNODostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektuGMINA NIELISZNielisz
BZP626778-N-20192019-11-222019-12-02PNO54/ZPN/19 Serwis i rozbudowa systemu informatycznego HIS w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP626658-N-20192019-11-222019-12-02PNODziałania związane z kompleksową obsługą promocyjną projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP626630-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000iGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP626564-N-20192019-11-222019-12-03PNO„Zakup oprogramowania księgowego”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP626492-N-20192019-11-222019-12-02PNOWdrożenie systemu chmurowego do wspomagania procesu nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniówPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICATrzebnica
BZP626418-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług transmisji pakietów po sieci VLAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanieSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP626415-N-20192019-11-222019-12-04PNOAktualizacja aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP626089-N-20192019-11-222019-12-03PNOUsługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danychGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP625224-N-20192019-11-222019-12-02PNONadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMSUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED551199-20192019-11-212019-12-30PNOModernizacja systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. TelekomunikacjiSKARB PAŃSTWA, URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP626198-N-20192019-11-212019-11-29PNOWdrożenie modułu controlingu i budżetowania w ramach rozbudowy uczelnianego Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą w ramach funkcjonującego systemuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP626101-N-20192019-11-212019-11-29PNOAplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników - Aktywne Formularze ( II postępowanie)INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP626046-N-20192019-11-212019-11-29PNOWdrożenie e-rady w Urzędzie Miasta i Gminy GlinojeckGMINA GLINOJECKGlinojeck
BZP625966-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg części: część I- oprogramowania Veeam, część II- oprogramowania VMwareUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP625958-N-20192019-11-212019-12-05PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACHWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYKielce
BZP625911-N-20192019-11-212019-12-05PNOAktualizacja baz danych lotniczych odbiorników GPS dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2020 r.42 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGORadom
BZP625906-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP625883-N-20192019-11-212019-12-02PNOIntegracja oprogramowania obsługującego system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP625590-N-20192019-11-212019-11-29PNORealizacja usługi wdrożenia systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznychUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP625427-N-20192019-11-212019-11-29PNORozbudowa Systemu Ochrony Antywirusowej i Antyspamowej Bramy Pocztowej w Mazowieckim Urzędzie WojewódzkimMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP625373-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy SkępeMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP625193-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP624730-N-20192019-11-212019-11-29PNOAktualizacja i utrzymanie systemu internetowego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych w ramach utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP624515-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa digitalizacji zbiorów bibliotecznych z oryginałów Biblioteki Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP623944-N-20192019-11-212019-12-03PNOZakup usługi utrzymania i asysty technicznej systemu Atena2MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP623677-N-20192019-11-212019-12-03PNO„Udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w Gminie Miasta Tychy w latach 2020 i 2021.”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP622958-N-20192019-11-212019-11-29PNOAktualizacja oprogramowania IBM i2 wraz z usługą telefonicznej asysty technicznejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP622349-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LNAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP612662-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa wsparcia dla systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
TED550627-20192019-11-202019-12-02PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego produktów Oracle dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED550538-20192019-11-202020-01-03PNOBudowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w KatowicachKATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO—KANALIZACYJNA SP. Z O.O.Katowice
TED549879-20192019-11-202019-12-30PNOUsługa program. pol. na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu systemu rozszerzającego system USOS/USOSweb w zakr. obsługi akademików i hoteli asyst. i zakup urządzeń wspierających działanie systUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED549808-20192019-11-202019-12-03PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci internet w latach 2020–2022 wraz z ochroną antyDDoSCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED549732-20192019-11-202019-12-23PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy RokicinyPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED548927-20192019-11-202019-12-30PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego obsługującego proces gospodarki krwią w oddziałach szpitalnych, w Pracowniach Serologii Transfuzjologicznej i w Banku Krwi SU w KrakowieSZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP625445-N-20192019-11-202019-12-05PNOModernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiekcie oraz na terenie zewnętrznym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O.Łódź
BZP625402-N-20192019-11-202019-11-28PNOdostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie MazowieckiejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRawa Mazowiecka
BZP625218-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa i wdrożenie Platformy VDC”WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJWarszawa
BZP625084-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup wsparcia producenta i rozszerzenie licencji: dla systemu Citrix XenDesktop , dla urządzeń sieciowych Citrix NetScaler, dla systemu Axence nVision, dla systemu AdRem Software NetCrunch, dla systemu ESET Endpoint Encryption Server, dla systemu Veeam Backup and Replication for VMware 9.x Enterprise Plus, dla systemu backupu Fujitsu ETERNUS CS200c Scale Advanced Software CommVault, dla biblioteki taśmowej Fujitsu ETERNUS CS200c Software Tape Support.SĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP625057-N-20192019-11-202019-11-28PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2019 do 30-12-2020 dla 126 użytkowników jednoczesnych.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP625044-N-20192019-11-202019-12-03PNODostawa prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2020 r.UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP625016-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Ekspertyzę specjalistyczną druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina będących własnością Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, skatalogowanych w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych – Répertoire International des Sources Musicales (RISM) i posiadających swój niepowtarzalny identyfikator „ID RISM” oraz siglum PL-Wbfc lub PL-WnifcNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP624987-N-20192019-11-202019-12-03PNODostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego dla WORD w KaliszuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZUKalisz
BZP624985-N-20192019-11-202019-11-28PNOPrzedłużenie asysty technicznej na oprogramowanie ManageEngineURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP624920-N-20192019-11-202019-11-29PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem SIMPLE.ERPWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP624902-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP624819-N-20192019-11-202019-11-28PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP624804-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej GórzeWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP624729-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Świadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu bezpieczeństwa”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP624529-N-20192019-11-202019-11-28PNOWYKONYWANIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI , SERWIS, KONSERWACJĘ ORAZ NADZÓR EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAPORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. W. DEGI UM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP624302-N-20192019-11-202019-12-02PNOModernizacja portalu Krajowej Sieci Obszarów WiejskichMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP623766-N-20192019-11-202019-12-02PNOSerwis licencji oprogramowania GIS ESRISTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP621494-N-20192019-11-202019-11-28PNOŚwiadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED548311-20192019-11-192019-12-20PNOZakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAPOPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED547239-20192019-11-192019-12-23PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja" z podziałem na 13 zadańPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED546407-20192019-11-192019-12-20PNODostawa 2 serwerów dwuprocesorowych oraz oprogramowania dla Biblioteki Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP624559-N-20192019-11-192019-11-27PNOUsługa utworzenia platformy internetowej w celu przeprowadzenia zadania „Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy." PN-235/19/DW/MZCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP624527-N-20192019-11-192019-11-27PNOWykonywanie serwisu systemu i oprogramowania informatycznegoGMINA KROKOWAKrokowa
BZP624364-N-20192019-11-192019-11-27PNOPrzebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIEGołuchów
BZP624293-N-20192019-11-192019-12-23PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” z podziałem na 13 zadańPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP624253-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2022GMINA MIEJSKA TCZEWTczew
BZP624191-N-20192019-11-192019-11-27PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP623966-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD we WrocławiuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623925-N-20192019-11-192019-11-28PNOZakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP623741-N-20192019-11-192019-11-27PNOUsługa realizacji systemu Planowania Zasobów Uczelni (ERP) wraz z systemem Analityki Biznesowej (Business Intelligence) w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623494-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP623021-N-20192019-11-192019-11-27PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ERP W BUDYNKU PKiN W WARSZAWIEZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O.Warszawa
BZP616768-N-20192019-11-192019-11-28PNOUsługa asysty technicznej oprogramowania Oracle. (DFP.271.95.2019.DB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED544866-20192019-11-182019-12-20PNORozbudowa szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą serwisowąWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 44
TED544793-20192019-11-182019-12-19PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy LubochniaPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED544777-20192019-11-182019-12-19PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
TED544771-20192019-11-182019-12-20PNOOdnowienie subskrypcji i wsparcia wraz z przekształceniem do nowego modelu licencjonowania oprogramowania IBM Tivoli oraz IBM Control Desk użytkowanego w resorcie obrony narodowejCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED544028-20192019-11-182019-12-19PNODostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektuPABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Pabianice
TED544004-20192019-11-182019-12-19PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego i zapewnienie wsparcia dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w WarszawieNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP623979-N-20192019-11-182019-11-27PNOUSŁUGA SERWISOWA ZGODNA Z GEMALTO SAFENNET SUPPORT PLAN LEVEL (STANDARD) DLA URZĄDZEŃ HSM ORAZ SERWIS DLA ZASILACZY AWARYJNYCH APCPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP623742-N-20192019-11-182019-11-26PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Journal of Human Kinetics - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług redakcyjnych, produkcyjnych, marketingowych, hostingowo-dystrybucyjnych, szkoleniowo-konsultingowych oraz rozwiązań technologicznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP623664-N-20192019-11-182019-11-26PNONadzór autorski i świadczenie usług serwisu oprogramowaniaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŚwidnik
BZP623544-N-20192019-11-182019-11-27PNOOpracowanie kompleksowe baz danych BDOT 500 dla Gminy Zapolice oraz harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiBPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP623008-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa (prenumerata) czasopism zagranicznych w wersji drukowanej wraz z serwisem umożliwiającym nadzorowanie realizacji zamówień oraz dostęp do pełnotekstowych wersji elektronicznych czasopism zagranicznych zamawianych dla Biblioteki Głównej UŁ, bibliotek zakładowych i innych jednostek organizacyjnych UŁ w prenumeracie na 2020r.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP622999-N-20192019-11-182019-11-26PNOModernizacja i rozbudowa oprogramowania Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL (PeUP SEKAP) w zakresie dostosowania do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego Platformy w zakresie zmian wprowadzonych w ramach modernizacji i rozbudowy PeUP SEKAP.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
BZP621952-N-20192019-11-182019-12-03PNO„wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie biurowca PT Nysa, obejmujące swym zakresem wymianę stolarki okiennej, remont elewacji budynku, naprawa dachu, uszczelnienie bramy do garażu”KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOOpole
BZP623462-N-20192019-11-162019-11-27PNOWykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP623438-N-20192019-11-152019-12-02PNOSystem teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej PodlaskiejWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOBiała Podlaska
BZP623374-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu”WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP623264-N-20192019-11-152019-11-25PNOŚwiadczenie usług asysty i wsparcia technicznego dla oprogramowania do ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami w Gminie Miasta Gdańska.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP623156-N-20192019-11-152019-11-25PNOKompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.SZPITAL POWIATOWY LIMANOWALimanowa
BZP623068-N-20192019-11-152019-11-29PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Gorzowie Wlkp.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP622844-N-20192019-11-152019-11-26PNOWykonanie usługi polegającej na opracowaniu i implementacji algorytmów poprawiających jakość danych w przedsiębiorstwie, implementacji podstawowych komponentów systemu, testów oraz optymalizacji aplikacji w środowisku lokalnym i chmurowym oraz przeprowadzenie testów produkcyjnych i wynikającej z nich optymalizacji platformy do wyszukiwania, czyszczenia i scalania danych oraz usługi wsparcia technicznego opracowanego systemu.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP622156-N-20192019-11-152019-11-25PNOUsługa dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP621332-N-20192019-11-152019-11-21PNOZakup 12 sztuk licencji na oprogramowanie Oracle Internet Developer Suite (iDS) oraz Asysty Technicznej i Prawa do Aktualizacji lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP621066-N-20192019-11-152019-11-25PNOUsługa łączy podkładowych z projekcją Lublin – Katowice, Puławy – Warszawa [OP-IV.272.100.2019.LK]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED540904-20192019-11-142019-12-23PNOZakup usług wsparcia technicznego producenta dla licencji na oprogramowanie IBM użytkowane w PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED540807-20192019-11-142019-12-18PNORozbudowa Systemu SIEM w Grupie EnergaENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
BZP622756-N-20192019-11-142019-11-26PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP622720-N-20192019-11-142019-11-25PNOObsługa serwisowa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i siecią wewnętrzną.PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.Pleszew
BZP622683-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsługa audytów bezpieczeństwa aplikacji i systemów wdrożonych w Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP622583-N-20192019-11-142019-11-22PNOUDOSTĘPNIENIE SUBSKRYPCJI WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM DLA FIREWALL/IPS PALO ALTO 5220POLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
BZP622476-N-20192019-11-142019-12-02PNOModernizacja serwerowni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w formule "zaprojektuj i wybuduj"ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA—SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP622420-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsługa serwisowania oprogramowania INFOMEDICA Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w ŁodziWOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP622372-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD KoninWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KONINIEKonin
BZP622362-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
BZP622356-N-20192019-11-142019-11-22PNOZapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (łącze podstawowe)GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP622326-N-20192019-11-142019-11-22PNO”Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, Jednostka Gdańsk i Oddział Gdynia.”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP621960-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMCCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP621350-N-20192019-11-142019-11-27PNOAudyt bezpieczeństwa i wydajności systemów informatycznych Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy i CEIDG na potrzeby projektu "Konto Przedsiębiorcy- usługi online dla firm w jednym miejscu"MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
BZP621075-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na roczną obsługę pogwarancyjną posiadanych przez Zamawiającego serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SANGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP621020-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup usługi asysty technicznej dla urządzeń serwerowychCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED538465-20192019-11-132019-11-25PNOWybór generalnego wykonawcy na budowę 5 instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, każda instalacja stanowi oddzielny projektENERGA OZE S.A.Gdańsk
TED537786-20192019-11-132019-12-04PNOŚwiadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych MinisterstwaMINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED537752-20192019-11-132019-12-16PNOOpracowanie szczegółowej koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i obsługa aplikacji dla studentów UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED537732-20192019-11-132019-12-18PNOPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EUR na usługę zaprojektowania i wykonania platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobamiPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
TED537718-20192019-11-132019-12-19PNOZakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle na 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED537084-20192019-11-132019-11-25PNORozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla środowiska Check PointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED537072-20192019-11-132019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
TED536971-20192019-11-132019-12-16PNOSystem do planowania finansowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP622005-N-20192019-11-132019-11-22PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library i OECD Health Statistics dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP622003-N-20192019-11-132019-11-21PNOŚwiadczenie usług wsparcia i serwisu w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, będącej własnością Zamawiającego lub przez niego wykorzystywanąCENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE IM. PROF. ANDRZEJA TYMOWSKIEGOWarszawa
BZP621720-N-20192019-11-132019-11-21PNOUsługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanychMIASTO RYBNIKRybnik
BZP621632-N-20192019-11-132019-11-29PNOWdrożenie systemu zabezpieczenia i monitorowania sieci OT (przemysłowej) ZamawiającegoPEWIK GDYNIA SP. Z O.O.Gdynia
BZP621290-N-20192019-11-132019-11-21PNOUsługa zapewnienia dostępu sieciowego do specjalistycznej bazy danych z dziedziny nauk medycznychUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED535334-20192019-11-122019-12-16PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Ujazd”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED534361-20192019-11-122019-12-13PNOZakup przełączników sieciowych do połączenia środowiska serwerów kasetowychZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP621339-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa oprogramowania do projektowania 3D wraz z licencją jednostanowiskową na okres 12 miesięcy – 2 sztINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP621055-N-20192019-11-122019-11-20PNOUsługa aktualizacji i dostawy oprogramowania GeoMedia, aktualizacji oprogramowania ERDAS IMAGINE - lub równoważnych, wraz z roczną opieką techniczną oraz instruktażamiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP621018-N-20192019-11-122019-11-20PNOUruchomienie i świadczenie usługi dostępu do InternetuGMINA JAWORNIK POLSKIJawornik Polski
BZP620543-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania NetsightPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
TED533654-20192019-11-112019-12-13PNOSerwis oprogramowania OracleENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED532870-20192019-11-112019-12-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w BiałymstokuPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED532848-20192019-11-112019-12-12PNOWsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar wraz z dostawą nowych licencjiBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED532828-20192019-11-112019-12-16PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów zaktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED532808-20192019-11-112019-12-12PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów OracleURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED532777-20192019-11-112019-11-27PNOWsparcie techniczne dla posiadanych licencji IBM MQNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED532663-20192019-11-112019-11-22PNOZakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 m-cy w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług ..MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED532089-20192019-11-112019-12-18PNOKanały komunikacyjne Cok-Rad (droga zapasowa)NARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP620834-N-20192019-11-082019-11-18PNOAktualizacja licencji do oprogramowania Enova365, dostawa urządzeń FortiGate oraz wsparcia dla półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP620622-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa serwera dla WZZOZCLChPłiR w ŁodziWOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP620608-N-20192019-11-082019-11-21PNOPilotaż rozwiązania grupowania kwalifikacji wraz z grupowaniem kwalifikacjiINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP620588-N-20192019-11-082019-11-21PNOModernizacja systemu informatycznego ZRKINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP620532-N-20192019-11-082019-11-27PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD SzczecinWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOSzczecin
BZP620493-N-20192019-11-082019-11-18PNORozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ ZAKURZONEJWarszawa
BZP620343-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIEGołuchów
BZP620144-N-20192019-11-082019-11-18PNOUsługa szkoleniowa oraz doradztwo eksperckie w zakresie oprogramowania ESRI ArcGIS w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"GMINA MIASTO KOŁOBRZEGKołobrzeg
BZP620008-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa i montaż urządzeń stanowiących uzupełnienie wyposażenia technicznego tj.: systemu monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania, systemu kontroli dostępu i przywoławczej oraz systemu sygnalizacji pożaru, w remontowanym budynku mieszczącym się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZIŁódź
BZP619871-N-20192019-11-082019-11-18PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań przez Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji GeograficznejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP619460-N-20192019-11-082019-11-18PNOŚwiadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnejPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP619085-N-20192019-11-082019-11-15PNOWYKONANIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI , SERWIS, KONSERWACJĘ ORAZ NADZÓR EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO IMPULSORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. W. DEGI UM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP618864-N-20192019-11-082019-11-25PNOZaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na ZadaniaZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINAKalisz
BZP616625-N-20192019-11-082019-11-20PNOUsługa opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED527906-20192019-11-072019-12-11PNOZakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty technicznej dla systemu TETAURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED527901-20192019-11-072019-12-11PNOŚwiadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych ZamawiającegoMINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED527130-20192019-11-072019-12-16PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP620009-N-20192019-11-072019-11-15PNOPrzedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPointUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP619876-N-20192019-11-072019-11-15PNOUsługa opieki serwisowej oraz bieżący nadzór nad systemami informatycznymi CliniNET, NetRAAD, STER, SakPRO, Eurosoft-Apteka wraz z wsparciem serwisowym dla dwóch Licencji ORACLE w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP619869-N-20192019-11-072019-11-19PNOZaprojektowanie i wdrożenie scentralizowanego dostępu do zasobów, aplikacji i systemów IT dla pracowników i studentów ChAT w ramach projektu: "CHAT przyszłości" nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP619773-N-20192019-11-072019-11-18PNOZapewnienie (zakup) rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z dostawą licencjiURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP619150-N-20192019-11-072019-11-15PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla macierzy Hitachi Vantara VSP G600 na rzecz Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP619124-N-20192019-11-072019-11-15PNODostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Elsevier w wersji onlineUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED525606-20192019-11-062019-12-12PNODostawa baz danych GESUT, BDOT500 oraz graficznych danych EGiBZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
BZP619471-N-20192019-11-062019-11-15PNOMigracja Systemu Zarządzania Tożsamością i DostępemCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619444-N-20192019-11-062019-11-14PNO"Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego”POWIAT LIDZBARSKILidzbark Warmiński
BZP619441-N-20192019-11-062019-11-21PNORozbudowa monitoringu miejskiego Miasta MarkiGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP619230-N-20192019-11-062019-11-14PNO„Kontrola i korekta jakościowa oraz merytoryczna rekordów i haseł wzorcowych „Terminology” wytwarzanych w systemie Collection Index + (2.42a) zgodnie ze standardem Spectrum ze zbiorów Fototeki, należących do Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, opatrzonych prefixem „F”, które zostały wytypowane do Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP619137-N-20192019-11-062019-11-15PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNETSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP619098-N-20192019-11-062019-11-18PNOUsługi serwisu producenckiego dla urządzeń sieciowych.MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP619044-N-20192019-11-062019-11-25PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
BZP618723-N-20192019-11-062019-11-15PNOKompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowychGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIELublin
TED523326-20192019-11-052019-12-06PNOZapewnienie dostępności programistów dla projektu: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz asysta techniczna i konserwacja Systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówGMINA MIEJSKA KRAKÓW—URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED523311-20192019-11-052019-12-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM wraz ze zmianą metryki licencyjnejCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED522164-20192019-11-052019-12-11PNOKatowicki Inteligentny System Zarządzania TransportemMIASTO KATOWICEKatowice
TED522159-20192019-11-052019-11-18PNODostawa zintegrowanej platformy sprzętowej i oprogramowania wraz z świadczeniem usług asysty technicznejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED522156-20192019-11-052019-12-05PNODostawa sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytu..INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNAKraków
TED522134-20192019-11-052019-12-06PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCHKatowice
TED521949-20192019-11-052019-12-09PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby Akademickiego Biura KarierPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP618849-N-20192019-11-052019-11-14PNOUsługa serwisowa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI)POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP618781-N-20192019-11-052019-11-20PNODostarczenie dla Zamawiającego gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców i kierowców w rozumieniu przedmiotowych przepisów prawa w tym zakresie; tj. systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 51. UKP zintegrowanego z systemem teleinformatycznym o którym mowa w art. 16a UKP oraz zintegrowanym z systemem centralnym SI KIEROWCAZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIEKoszalin
BZP618776-N-20192019-11-052019-11-13PNO„Elektroniczne opracowanie metadanych dla plików audio i video w oparciu o standard metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), dotyczących nagrań koncertowych międzynarodowego festiwalu muzycznego „Chopina i jego Europa” z lat 2005-2006, 2018-2019 oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pochodzących z edycji XII-XVII”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP618567-N-20192019-11-052019-11-13PNOŁącza internetowe dla Sądu Okręgowego w PoznaniuSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUPoznań
BZP618421-N-20192019-11-052019-11-13PNOModyfikacja programu BusMan – centralizacjaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP618294-N-20192019-11-052019-11-13PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w KrakowieMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP618292-N-20192019-11-052019-11-14PNONadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych Niepołomice – obszar wiejski, Gdów – obszar wiejski, powiat wielicki, województwo małopolskie” w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu WielickiegoPOWIAT WIELICKIWieliczka
BZP617834-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
TED520481-20192019-11-042019-11-18PNOUsługi Inżyniera kontraktu dotyczące budowy platformy e-ZamówieniaURZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
TED520472-20192019-11-042019-12-05PNOŚwiadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu InformatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED520303-20192019-11-042019-12-05PNOUtrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego AktywizacjaURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP618264-N-20192019-11-042019-11-12PNOUsługa wsparcia technicznego i przedłużenie licencji oprogramowania ForcePointPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618166-N-20192019-11-042019-11-13PNOUsługa serwisowa zgodna z Fujitsu Support Pack Hardware wraz z usługą zachowania dysku twardegoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP618071-N-20192019-11-042019-11-19PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” wybudowanej w oparciu o sprzęt Juniper Networks, Hitachi Vantara, HPE, Avaya i AudioCodesZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCEKielce
BZP617990-N-20192019-11-042019-11-13PNOŚwiadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącz stałych dla Oddziału CZOKSPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP617842-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz wdrożenie e-usług"OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP616815-N-20192019-11-042019-11-12PNORozbudowa obudowy kasetowej będącej w posiadaniu Zamawiającego o cztery serwery typu bladeURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED518704-20192019-10-312019-12-06PNOZakup wspólny usług wsparcia technicznego Standard Support dla oprogramowania SybasePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED517159-20192019-10-312019-12-05PNOŚwiadczenie usług serwisowych wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego Eskulap w Instytucie Fizjologii i Patologii SłuchuINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED517056-20192019-10-312019-12-09PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania bazy danych, narzędzi integracji danych oraz portalu informacyjnego dla pasażeraINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED515616-20192019-10-312019-12-05PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu " Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED515414-20192019-10-312019-12-03PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
BZP617819-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego dla Muzeum Książąt CzartoryskichMUZEUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
BZP617789-N-20192019-10-312019-11-12PNOUsługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych - rozbudowa systemu BURPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP617724-N-20192019-10-312019-11-07PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”GMINA LUBINLubin
BZP617573-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania serwerami wirtualnymi wraz ze wsparciem technicznymZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP617547-N-20192019-10-312019-11-08PNOUsługi serwisu dla modułów oprogramowania aplikacyjnego wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu ZSI WPR.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP617397-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Kompleksowa usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w związku z realizacją Projektów pn.: - „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” - „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” (obejmuje obszar całego województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem kieleckiego obszaru funkcjonalnego) - „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” – ZIT (obejmuje kielecki obszar funkcjonalny) współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.”UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
BZP616955-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa licencji narzędzi dla developerów użytkowanych w zespołach projektowych oraz instalacja , konfiguracja i integracja oprogramowania powyższych w środowisku produkcyjnym Zamawiającego w podziale na II części.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP616177-N-20192019-10-312019-11-08PNOModernizacja emisyjnej infrastruktury sieciowejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP616063-N-20192019-10-312019-11-12PNOZakup usługi wsparcia technicznego i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX People.URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP613101-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna”.GMINA LEŚNALeśna
TED514382-20192019-10-302019-12-02PNODostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego i pakietów wsparcia technicznego Microsoft oraz dostawa oprogramowania standardowego Microsoft wraz z licencjami i prawem do aktualizacji w ce..PKP INTERCITY S.A.Warszawa
TED514378-20192019-10-302019-12-03PNODostawa modemów komunikacji zastępczej M2MENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED513681-20192019-10-302019-12-02PNORozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania aplikacji systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED513676-20192019-10-302019-12-02PNOZakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji OracleCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED513673-20192019-10-302019-12-02PNOUruchomienie oraz obsługa programu Katowicka Karta MieszkańcaMIASTO KATOWICEKatowice
TED513665-20192019-10-302019-12-02PNOStworzenie portalu multimedialnego „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” oraz portalu multimedialnego „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” wraz z projektem graficznym - 3 zadaniaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED513659-20192019-10-302019-12-03PNOUdzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy OracleKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED513630-20192019-10-302019-11-29PNOZakup usług serwisowych urządzeń drukujących i skanujących Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED513595-20192019-10-302019-12-02PNOŚwiadczenie usług wsparcia użytkowników modułów funkcjonalnych SAPGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED512775-20192019-10-302019-12-02PNOZakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED512769-20192019-10-302019-11-29PNODostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznymAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
TED512736-20192019-10-302019-12-03PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wlkp.
BZP617003-N-20192019-10-302019-11-08PNOOdnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiNCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP616950-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Wyposażenie serwerowni pod systemy medyczneSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1Rzeszów
BZP616938-N-20192019-10-302019-11-07PNOdostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, i akcesoriów dla SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU na podstawie załączonych specyfikacji parametrów technicznych, sporządzonych osobno dla każdej z części postępowaniaSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP616549-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup oraz wdrożenie Systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP616466-N-20192019-10-302019-11-07PNOWykonanie i wdrożenie modułu „e-Bezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą urządzeń realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznychMIASTO USTROŃUstroń
BZP616395-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa wsparcia technicznegoPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP615867-N-20192019-10-302019-11-07PNOUsługa opieki autorskiej i asysty technicznej oraz zapewnienie usługi hostingu przez okres 12 miesięcy, posiadanego przez Gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz modułu Kadry i PłaceGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP615537-N-20192019-10-302019-11-08PNOSerwis i wsparcie techniczne Systemu Wspomagania Dowodzenia.WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP615216-N-20192019-10-302019-11-07PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oprogramowania do wirtualizacji środowiskaSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP616229-N-20192019-10-292019-11-06PNOUsługa digitalizacji zbiorów bibliotecznych z oryginałów Biblioteki Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP616150-N-20192019-10-292019-11-21PNOStworzenie aplikacji mobilnej dla studentów anglojęzycznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z niezbędnymi komponentami i usługami związanymi z wdrożeniem aplikacjiUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP615962-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów z dostawą licencji oprogramowania i komputerów sprzętowych wraz z potrzebnym wsparciem umożliwiającym uruchomienie infrastruktury wirtualizacyjnej wykorzystującej wyłącznie typowe serwery kompatybilne z architekturą x86-64 dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP615947-N-20192019-10-292019-11-07PNOPrzedłużenie gwarancji producenta oraz wsparcie techniczne producenta dla macierzy i przełączników sieciowych.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP615903-N-20192019-10-292019-11-07PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2020r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta dziewięćdziesiątej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP615456-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa pakietu serwisowego na przedłużenie asysty technicznej Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego bezterminowych procesorowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning i narzędziowego Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP614852-N-20192019-10-292019-11-08PNO„Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sytemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP614500-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
TED507916-20192019-10-282019-11-28PNOOpieka serwisowa oprogramowania HPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED507865-20192019-10-282019-11-28PNOUsługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymiCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED507720-20192019-10-282019-11-28PNOZakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez Zamawiającego 48 licencji oprogramowania VMware vSphere oraz dla 1 licencji VMware vCenter ServerURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED507719-20192019-10-282019-11-28PNOZakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez Zamawiającego 48 licencji oprogramowania Veeam Backup & ReplicationURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED507621-20192019-10-282019-11-27PNOBudowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.plMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
TED506967-20192019-10-282019-11-28PNOModernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec.Psych.ZOZ w Łodzi. Etap I"SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź
BZP615769-N-20192019-10-282019-11-07PNOUsługa wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) w podziale na cztery częściMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP615641-N-20192019-10-282019-11-15PNOPrzygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, wraz z budową strony internetowej, przygotowaniem i publikacją artykułów w prasie i w internecie oraz przygotowaniem, organizacją i promocją dwóch konkursów nt. budownictwa drewnianegoMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP615625-N-20192019-10-282019-11-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej piątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP615511-N-20192019-10-282019-11-12PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W ZamościuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOZamość
TED505151-20192019-10-252019-11-27PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług stacjonarnego i bezprzewodowego dostępu do sieci internetCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED505077-20192019-10-252019-11-06PNOInżynier kontraktu dla projektu – System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar „Świteź”GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
TED505059-20192019-10-252019-11-25PNOWykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w KrakowieINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNAKraków
TED504901-20192019-10-252019-11-27PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP615087-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa licencji systemu informacji prawnej oraz aktualizacji w okresie obowiązywania umowy na potrzeby Sądu Okręgowego w WarszawieSĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP614818-N-20192019-10-252019-11-04PNO„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowanego w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”POWIAT LESKILesko
BZP614779-N-20192019-10-252019-11-05PNOInformatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych części zasobu oraz włączenie do systemu GEO-INFO,STAROSTWO POWIATOWEŻyrardów
BZP614759-N-20192019-10-252019-11-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP614735-N-20192019-10-252019-11-12PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w formule zaprojektuj i wybudujŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZEStąporków
BZP614161-N-20192019-10-252019-11-06PNORozbudowa systemu do transmisji video poprzez GSMTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP614441-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia do półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614427-N-20192019-10-242019-11-07PNOPełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa ŚwiętokrzyskiegoPOWIAT SKARŻYSKISkarżysko-Kamienna
BZP614203-N-20192019-10-242019-11-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez Zamawiającego systemem informatycznymWOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA IIKrosno
BZP614168-N-20192019-10-242019-11-05PNOZakup oprogramowania ManageEngine ADAudit Plus służącego do audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active DirectoryAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP614155-N-20192019-10-242019-11-04PNO„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługiGMINA PASZOWICEPaszowice
BZP613777-N-20192019-10-242019-11-04PNOUsługa polegająca na przygotowaniu wspólnie z Zamawiającym opisu funkcjonalnego Systemu Zarządzania Procesami w Muzeum oraz jego wdrożenie.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP612458-N-20192019-10-242019-11-05PNOUsługa wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAPUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP611557-N-20192019-10-242019-11-07PNOUsługa ekspercka w formie doradztwa strategicznego w zakresie opracowania instrumentu wspierania i rozwoju mazowieckich klastrów jako działania w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla MazowszaWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED499943-20192019-10-232019-11-25PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla ZZM KrakówZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIEKraków
TED499801-20192019-10-232019-12-02PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBasePOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED499754-20192019-10-232019-11-25PNOUsługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED498880-20192019-10-232019-11-26PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP614019-N-20192019-10-232019-10-31PNOWykonanie usługi NADZORU INWESTORSKIEO nad zadaniem pn.: Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących operaty techniczne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP613931-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w KrośnieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP613888-N-20192019-10-232019-10-31PNORemont sieci teleinformatycznej w budynku Komendy Miejskiej PSP w ŁodziKOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZIŁódź
BZP613870-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowaniaCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP613787-N-20192019-10-232019-10-31PNOPrzetarg nieograniczny PN/24EKZ/09/2019 na Dostawę i wdrożenie Elektronicznej Karty Znieczuleń do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.SZPITAL SOLEC SP. Z O.O.Warszawa
BZP613758-N-20192019-10-232019-10-31PNOModernizacja serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-26/WZŻ/2019.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP613729-N-20192019-10-232019-10-31PNOUsługi asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP613482-N-20192019-10-232019-10-31PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Zimbra wraz z rozbudową dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
TED496078-20192019-10-222019-11-25PNODostawa oprogramowania dla Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP613168-N-20192019-10-222019-10-30PNOUsługa na aktualizację oprogramowania TrackEye wraz ze zmianą systemu na Win 10.WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP613119-N-20192019-10-222019-10-30PNOŚwiadczenie usług informatycznych na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w PoznaniuSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP613117-N-20192019-10-222019-10-30PNOŚwiadczenie usług serwisu informatycznego, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania HIS – MedicusUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP613052-N-20192019-10-222019-10-30PNOUtrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP613036-N-20192019-10-222019-10-30PNOZakup rocznego pakietu usługi wsparcia producenta dla systemu bezpieczeństwa FidelisURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP613031-N-20192019-10-222019-10-31PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Instytutu Matki i Dziecka – Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego / Developmental Period Medicine - w formie elektronicznejINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP612599-N-20192019-10-222019-10-31PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP612306-N-20192019-10-222019-10-30PNOUsługa przygotowania i utrzymania Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków wraz z Elektroniczną Skrzynką PodawcząMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP612294-N-20192019-10-222019-11-06PNOŚwiadczenie opieki serwisowej systemu Ujednoliconej Komunikacji opartej na Microsoft Skype dla Firm w 2020-2022; ZP-DI-61/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
BZP612130-N-20192019-10-222019-10-30PNOModernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 3 salach rozpraw Sądu Apelacyjnego w RzeszowieSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED495299-20192019-10-212019-11-06PNOUtrzymanie i zmiany systemu SAPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED494546-20192019-10-212019-11-26PNOUsługi administrowania i utrzymania serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (centrum przetwarzania danych - CPD)MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED494377-20192019-10-212019-11-21PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT w ramach „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów
TED493677-20192019-10-212019-11-21PNOWyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2020-2022, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED493670-20192019-10-212019-11-21PNODostawa odczynników, podłoży do automatycznego monitorowania i wykrywania bakterii oraz grzybów i dzierżawa analizatora (DFP.271.85.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP612826-N-20192019-10-212019-10-30PNOOdnowienie usługi wsparcia producenta dla oprogramowania NetIQURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP612816-N-20192019-10-212019-10-29PNOPełnienie funkcji koordynatora projektu ,„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
BZP612789-N-20192019-10-212019-10-29PNOŚwiadczenie usług utrzymania systemu XpertisSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP612722-N-20192019-10-212019-10-29PNOUsługa opieki powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP612714-N-20192019-10-212019-10-30PNOPrzeprowadzenie analizy formalno-prawnej i technicznej w celu określenia wymogów jakie musi spełnić system IAM/SSO wdrażany w ramach projektu Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy oraz zmian, które biblioteki muszą wprowadzić w celu integracji z nim swoich systemów bibliotecznychBIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY—BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOWarszawa
BZP612693-N-20192019-10-212019-10-29PNOAktualizacja posiadanego oprogramowania systemu informatycznego.SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP612596-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KatowicachWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOKatowice
BZP612448-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup 80 licencji oprogramowania do zarządzania zasobami w serwerowniach ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP612345-N-20192019-10-212019-10-29PNOModyfikacja systemu BusMan – centralizacjaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP612287-N-20192019-10-212019-11-21PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem 
oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 
oraz GESUT w ramach „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów
BZP611767-N-20192019-10-212019-10-31PNOCyfryzacja, pozyskanie metadanych z dokumentów cyfrowych i integracja dokumentów cyfrowych z obiektami hurtowni danych GEOMATICUS dot. archiwalnych rejestrów gruntów z lat 1950-1992 na wybranych obrębach powiatu kołobrzeskiego – część 3POWIAT KOŁOBRZESKIKołobrzeg
BZP611060-N-20192019-10-212019-11-05PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu stacjonarnego dla Transportowego Dozoru TechnicznegoTRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNYWarszawa
TED492864-20192019-10-182019-11-22PNOWdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPSENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED492023-20192019-10-182019-11-21PNOOpracowanie warunków technicznych do uruchomienia Centrum Komunikacji z Mieszkańcem w Urzędzie Miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”GMINA MIASTA TORUŃToruń
TED492021-20192019-10-182019-11-25PNOUsługi serwisu i wsparcia technicznego oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania Eskulap oraz Simple.ERP Zespołu Opieki Zdrowotnej w BrodnicyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBrodnica
TED491982-20192019-10-182019-11-20PNOŚwiadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki publicznej (...)GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED491977-20192019-10-182019-11-20PNOWsparcie techniczne i modyfikacja systemu komputerowego „Młodzieżowe pośrednictwo pracy”KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED491934-20192019-10-182019-11-20PNOOpracowanie i wdrożenie aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej KrakówGMINA MIEJSKA KRAKÓW—URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED491923-20192019-10-182019-11-21PNOKatowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz – Rozbudowa infrastruktury i oprogramowania niezbędnych do włączenia w system KISMiA kolejnych 128 kamerMIASTO KATOWICEKatowice
TED491916-20192019-10-182019-11-19PNOZakup usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych RONCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED491915-20192019-10-182019-11-22PNOŚwiadczenie usług w zakresie organizacji i pełnienia dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu w rejonachGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
TED491772-20192019-10-182019-11-18PNOUsługa monitorowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu narzędzia klasy APMSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED491679-20192019-10-182019-11-25PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED491572-20192019-10-182019-11-19PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorzadu terytorialengo województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
TED490785-20192019-10-182019-11-18PNOModernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP612227-N-20192019-10-182019-10-28PNOZakup 3 bezterminowych licencji programu PS IMAGO PRO.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP612222-N-20192019-10-182019-10-25PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP612156-N-20192019-10-182019-10-28PNO„Utworzenie podstawowej wersji platformy e-learning oraz opracowanie 100 slajdów szkolenia - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP612124-N-20192019-10-182019-11-05PNOdostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ŁodziWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZIŁódź
BZP611703-N-20192019-10-182019-11-20PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym Powiatu ŁukowskiegoPOWIAT ŁUKOWSKIŁuków
BZP611689-N-20192019-10-182019-10-29PNOOpracowanie kompleksowe baz danych BDOT 500 GESUT dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola oraz harmonizacja baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska WolaPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP611522-N-20192019-10-182019-10-28PNO„Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej trzeciej klasy na terenie Powiatu Stalowowolskiego oraz stabilizacja nowo zaprojektowanych punktów”POWIAT STALOWOWOLSKIStalowa Wola
BZP611170-N-20192019-10-182019-11-05PNOWykonanie rozbudowy instalacji SSWiN w budynkach Inspektoratu ZUS w Kutnie i w Łowiczu (postępowanie z dopuszczeniem składania ofert częściowych – dwie części).ZUS I ODDZIAŁ W ŁODZIŁódź
TED487949-20192019-10-172019-11-27PNODostawa bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Szczurowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”POWIAT BRZESKI—STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP611518-N-20192019-10-172019-10-25PNOPRZYŁĄCZENIE SIECI KOMPUTEROWEJ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU DO ZEWNĘTRZNEGO ŁĄCZA Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNETSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP611459-N-20192019-10-172019-10-25PNO,, Prace restauratorskie w drzewostanie zespołu pałacowo-parkowego w WybczuGMINA ŁUBIANKAŁubianka
BZP611355-N-20192019-10-172019-10-28PNOUSŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP611256-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa czasopism krajowych w wersji drukowanej oraz elektronicznej dla Biblioteki Głównej i innych jednostek organizacyjnych w 2020 rokuPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP611237-N-20192019-10-172019-10-30PNOInżynier Kontraktu dla projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie PajęcznoGMINA PAJĘCZNOPajęczno
BZP610790-N-20192019-10-172019-10-25PNOOpieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w SZOZnMiD w PoznaniuSPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEMPoznań
BZP610758-N-20192019-10-172019-10-25PNOPełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie modernizacji geodezyjnych baz danych realizowanych w ramach projektu pn. " Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
BZP610434-N-20192019-10-172019-10-25PNOZabezpieczenie brzegowe sieci i systemów informatycznych dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED486520-20192019-10-162019-11-18PNOUsługa zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacji komputerowych realizowana w infrastrukturze ZamawiającegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED486519-20192019-10-162019-11-19PNOUsługi przeglądów konserwacyjnych instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna w części miejskiej – wykonanie zastępczeMIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
TED486412-20192019-10-162019-11-18PNOUsługi i dostawy uzupełniające niezbędnego sprzętu, oprogramowaniaFUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY IM. JANA III SOBIESKIEGOPiaski
TED486389-20192019-10-162019-11-15PNOCentralna platforma SIPCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED485577-20192019-10-162019-11-18PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP610909-N-20192019-10-162019-11-05PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP610905-N-20192019-10-162019-10-30PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP610735-N-20192019-10-162019-10-25PNOUsługa kompleksowej obsługi teleinformatycznej związanej z realizacją projektu Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w zakresie; Pakiet nr 1 - usługa utrzymania modułu elektronicznego systemu informacji zwrotnej e-Gastronet; Pakiet nr 2 - usługa utrzymania modułu systemu informatycznego SI-PBP-EFS, dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, PN-173/19/DW/MZCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP610659-N-20192019-10-162019-10-28PNOPrzetarg nieograniczony na budowę środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową dla Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w KrakowieINSTYTUT NAFTY I GAZU—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP610619-N-20192019-10-162019-10-24PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o. o. w ŻyrardowieCENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O.Żyrardów
BZP610596-N-20192019-10-162019-10-31PNOUtworzenie i uruchomienie 23 stron internetowych parków narodowych oraz jednej strony głównejMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP610537-N-20192019-10-162019-11-07PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w CzęstochowieOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA S.A.Częstochowa
BZP610500-N-20192019-10-162019-10-24PNOPodstawowe wsparcie techniczne producenta (VMware SnS Basic) wraz z subskrypcją na bezpłatne aktualizacje dla oprogramowania do wirtualizacji objętego kontraktem VMware nr 41698285 (20 licencji VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1 licencja VMware vCenter Server 6 Standard)WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP610391-N-20192019-10-162019-10-24PNOUsługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych - rozbudowa systemu BURPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP609893-N-20192019-10-162019-10-25PNOZakup usługi dostępu do Internetu i utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów InternetowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP608299-N-20192019-10-162019-10-24PNO„Świadczenie usług informatycznych dla MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA”MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA SP. Z O.O.Ząbki
TED483982-20192019-10-152019-11-15PNOWsparcie techniczne dla macierzy produkcyjnych NetApp i związanego z nimi oprogramowaniaKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED483968-20192019-10-152019-11-20PNOŚwiadczenie usługi zaprojektowania i budowy internetowego Elektronicznego Systemu – Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM) oraz innych usługMINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
BZP610241-N-20192019-10-152019-10-31PNOBUDOWA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓWNA NA TERENIE PUK SP. Z O. O. W CIECHANOWIEPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIECHANOWIECiechanów
BZP610206-N-20192019-10-152019-10-25PNOModernizacja wyposażenia 5 sal Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP610203-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawy systemów informatycznych oraz usługi w zakresie wsparcia dostarczonych i wdrożonych systemówURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
TED481547-20192019-10-142019-11-14PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
BZP609847-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa systemu RFID, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy DomaniówCENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA GMINY DOMANIÓWDomaniów
BZP609493-N-20192019-10-142019-10-24PNOUsługa wsparcia utrzymania systemu enovaMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJWarszawa
BZP586199-N-20192019-10-142019-10-25PNOUdzielenie 36-miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie RedHat lub równoważneZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP609387-N-20192019-10-122019-10-21PNOzaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oraz przekazanie majątkowych praw autorskich dedykowanego oprogramowania służącego realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy StegnaGDAŃSKI OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIAGdańsk
TED479000-20192019-10-112019-10-24PNOModernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej – IIWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED478989-20192019-10-112019-11-13PNOSerwis pogwarancyjny serwerów mainframeZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED478712-20192019-10-112019-11-12PNOOchrona przed atakami z sieci InternetMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
TED477812-20192019-10-112019-10-24PNODostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego systemuMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
BZP609302-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów i modernizację Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 2 salach rozpraw dla SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLUSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP609266-N-20192019-10-112019-10-21PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznym, których szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do SIWZ.WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA IIKrosno
BZP609256-N-20192019-10-112019-10-21PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania InfoMedica i AMMS, dostawa licencji oraz rozszerzenie licencji posiadanych modułów.WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKalisz
BZP609220-N-20192019-10-112019-10-22PNOObsługa Systemu SWD PRM dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP609129-N-20192019-10-112019-10-21PNOŚwiadczenie usług utrzymania systemu XpertisSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP609116-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa baz danych punktów osnowy ewidencyjnej dla obrębów Polesie i Twardosławice, gmina GrabicaPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP609043-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa baz danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla operatów zaewidencjonowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2019POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP608917-N-20192019-10-112019-10-28PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Statystycznego w Krakowie i jego oddziałówURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP608835-N-20192019-10-112019-10-21PNO„ Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP608213-N-20192019-10-112019-10-28PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni SP ZZOZ w Staszowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJStaszów
BZP595307-N-20192019-10-112019-10-21PNOZAKUP SYSTEMU POWIADAMIANIA ESP DLA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGOGŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYWarszawa