Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 09:11:57
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED027814-20202020-01-212020-02-26PNODostawa oraz wdrożenie platformy informatycznej e-learning, wraz ze świadczeniem usługi utrzymania i rozwojuAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED027100-20202020-01-202020-01-31PNOOdnowienie asysty technicznej do produktów OraclePOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED026416-20202020-01-202020-02-25PNOŚwiadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu EdukacyjnegoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED026396-20202020-01-202020-02-21PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM DB2 Connect w ramach Projektu „Serwis oprogramowania IBM”, część 2 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED026343-20202020-01-202020-02-20PNOŚwiadczenie usług wsparcia serwisowego z jednoczesną aktualizacją oprogramowania Dysant FrameworkWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED025717-20202020-01-202020-02-24PNOZaprojektowanie i wybudowanie oraz wdrożenie Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej (SIS-RZ) dla budowy kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w RzeszowieGMINA MIASTO RZESZÓW – URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
TED025702-20202020-01-202020-02-20PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w USK im. WAM – CSW w Łodzi”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
BZP504466-N-20202020-01-202020-01-28PNOSkanowanie operatów do celów prawnych do systemu Ośrodek w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP504439-N-20202020-01-202020-01-29PNOMaintenance producenta, usługi utrzymania oraz usługi wsparcia technicznego dla systemu Micro Focus ArcSight bądź rozwiązanie równoważneCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP504413-N-20202020-01-202020-01-27PNOOpieka serwisowa, powdrożeniowa SIMPLE ERPSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGOWarszawa
BZP504370-N-20202020-01-202020-01-28PNOUsługi serwisowe systemu Simple ERPINSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCHPuławy
BZP504366-N-20202020-01-202020-01-28PNOModernizacja systemu obsługi badań nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej i opieki technicznej nad systememŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP504266-N-20202020-01-202020-01-28PNOświadczenie usług w zakresie serwisu oprogramowania AGFA IMPAX 6, i systemu AGFA CR, DrystarWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
BZP504225-N-20202020-01-202020-01-30PNOŚwiadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w SiemiatyczachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJSiemiatycze
BZP503757-N-20202020-01-202020-01-28PNO„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
TED024989-20202020-01-172020-02-24PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED024279-20202020-01-172020-02-20PNOZakup Systemu Centralnego Wydruku (SCW) na okres 36 miesięcy dla Centrali ARiMRAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED024275-20202020-01-172020-02-20PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (NSSU.DFP.271.97.2019.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED024186-20202020-01-172020-02-20PNO,,Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski”-zakres IGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED024181-20202020-01-172020-02-20PNODostosowanie i modernizacja danych oraz Kontrola i weryfikacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce
TED024160-20202020-01-172020-02-19PNOŚwiadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury macierzowejMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED024131-20202020-01-172020-02-19PNORozbudowa oprogramowania Verovio (opensource) o funkcjonalności umożliwiające poprawne i estetyczne renderowanie cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina (...) – 2 zadaniaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED024001-20202020-01-172020-02-24PNOZaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie rozbudowy systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwojuSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED023977-20202020-01-172020-02-18PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych mazowieckiego systemuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED023372-20202020-01-172020-02-19PNODostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder oraz eBook Academic Collection lub równoważnych – KC-zp.272-32/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED023296-20202020-01-172020-02-18PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w PCZ Sp. z o.o."PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
BZP504078-N-20202020-01-172020-01-28PNOUsługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej.SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP503836-N-20202020-01-172020-01-27PNOKompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego PatARCH w Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, PN-10/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP503822-N-20202020-01-172020-01-30PNOŚwiadczenie usług serwisu aparatu RTG Multix Fusion Digital Wireless oraz nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy Synektik w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w ToszkuSP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKUToszek
BZP503700-N-20202020-01-172020-01-27PNOUsługa wsparcia technicznego dla macierzy Netapp, oprogramowania Vmware i gwarancji dla serwerów Dell dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie; Zadanie nr 1 – Wsparcie techniczne dla macierzy Netapp, Zadanie nr 2 – Wsparcie techniczne dla oprogramowania Vmware, Zadanie nr 3 – Gwarancja dla serwerów DellGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP503699-N-20202020-01-172020-01-27PNOŚwiadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy – 4 części: 1. CZĘŚĆ 1: Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemów MAGISTRAT i EUROBUDŻET w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.; 2. CZĘŚĆ 2: Świadczenie usług związanych z serwisem programu komputerowego - asysty technicznej i serwisowania systemu PlanB – Planowanie, Prognozowanie i Realizacja Budżetu oraz systemu Budżet JST Plus wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.; 3. CZĘŚĆ 3: Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemu i Gospodarka Odpadami Komunalnymi w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.; 4. CZĘŚĆ 4: Świadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonej w Urzędzie Miasta Częstochowy w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy pn. Aplikacja Ewidencji i Zarządzania Mieniem Gminy i Skarbu Państwa (GRN_EZM) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP503434-N-20202020-01-172020-01-28PNOOpracowanie projektu oraz wdrożenie dedykowanego UI (interfejsu użytkownika) systemu SaaS Forsant pod adresem forsant.io" na rzecz Fortsant sp. z o.o. (nr KRS 0000810288) – Przedsiębiorstwa typu Startup w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP503261-N-20202020-01-172020-01-27PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i usług serwisowych nad Systemami InformatycznymiKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów
BZP503108-N-20202020-01-172020-01-27PNOModernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice Wielkie.POWIAT KLUCZBORSKIKluczbork
BZP502669-N-20202020-01-172020-01-27PNOWsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED022586-20202020-01-162020-02-03POGWybór dostawcy systemu HR służącego do kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej w GTL S.AGÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Ożarowice
TED021860-20202020-01-162020-02-21PNOZakup oprogramowania oraz wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, etap IIIPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED021848-20202020-01-162020-02-24PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED021054-20202020-01-162020-02-18PNODostawa i wdrożenie systemu akademickiego biura karier dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu"UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP503478-N-20202020-01-162020-01-24PNOKompleksowe usługi informatyczne tj. przedłużenie gwarancji/serwisu/wsparcia serwisowego producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu i oprogramowania ( tj. serwery IBM, biblioteki taśmowe, przełączniki, oprogramowanie do wirtualizacji ) oraz przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji, subskrypcji dla urządzeń dostępowych Fortinet (FortiAP, FortiGate, FortiWiFi, FortiAnalyzer, Forti Manager).REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWARzeszów
BZP503429-N-20202020-01-162020-01-27PNOOperator platformy regionalnej projektu E-ZdrowieSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP503421-N-20202020-01-162020-01-24PNODostawa komputerów oraz dostawa przełączników sieciowych wraz z usługą wdrożeniaSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
BZP503324-N-20202020-01-162020-02-06PNOZP/1/2020 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznejWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP503124-N-20202020-01-162020-01-23LELPrzeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2020/2021MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP502423-N-20202020-01-162020-01-27PNOModernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kutnowskiego bez m. Kutno - etap IIPOWIAT KUTNOWSKIKutno
TED019530-20202020-01-152020-02-20PNOKompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uczelnią wraz ze świadczeniem usług rozwojuUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP503107-N-20202020-01-152020-01-24PNOZakup asysty technicznej do posiadanych licencji Red HatCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED016784-20202020-01-142020-02-20PNORozbudowa systemów dziedzinowych i wdrożenie e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi w ramach realizacji projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP502796-N-20202020-01-142020-01-22PNOPrzygotowanie projektu oraz wdrożenie strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura KarierUNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP502678-N-20202020-01-142020-01-22PNOŚwiadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP502650-N-20202020-01-142020-01-22PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego "Czasopismo Techniczne / Technical Transactions" - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznychPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP502633-N-20202020-01-142020-01-22PNOPrzetarg nieograniczony 5/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 części.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP502589-N-20202020-01-142020-01-22PNOPN 1/01/2020 – asysta OracleINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
BZP502530-N-20202020-01-142020-01-22PNOświadczenie usług serwisowych systemu Hipokrates Plus oraz Infomedica/AMMSZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
BZP502372-N-20202020-01-132020-01-21PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Sekcji Systemów Zarzadzania Uczelnią.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP502310-N-20202020-01-132020-01-21PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMSSZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.Września
BZP502283-N-20202020-01-132020-01-21PNOOpieka serwisowa informatycznego systemu szpitalnego - HISCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP501126-N-20202020-01-132020-01-28PNOObsługa informatyczna zawodów m.in. przyjmowanie zgłoszeń, nadawanie numerów startowych i pomiar czasu oraz dostawa numerów startowychMŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCŁAWWrocław
TED011335-20202020-01-102020-02-12PNOKonserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmianGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa
BZP502003-N-20202020-01-102020-01-21PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM - OBSZAR „CZARNA”POWIAT ŁAŃCUCKIŁańcut
BZP501910-N-20202020-01-102020-01-20PNOUtrzymanie Zintegrowanego systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Klimatu, świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej, konsultacji zdalnych (100 godzin) i wizyt konsultanta (30 wizyt) oraz wykonanie opisanych szczegółowo modyfikacjiMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP501908-N-20202020-01-102020-01-22PNO„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIE ON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice
BZP501770-N-20202020-01-102020-01-17PNOUsługa dostępu do Internetu na okres 3 latPOLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
BZP501736-N-20202020-01-102020-01-22PNOUsługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny pracochłonności usług informatycznych w projekcie e-DoręczeniaMINISTER CYFRYZACJIWarszawa
BZP501727-N-20202020-01-102020-01-22PNOPrzetarg nieograniczony na zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCO, nr sprawy ZP/2931/U/19UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP500604-N-20202020-01-102020-01-20PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
TED008757-20202020-01-092020-02-13PNOZaprojektowanie i wykonanie ekspozycji multimedialnej: w podziemiach olkuskiego ratusza i w piwnicach budynku dawnego StarostwaMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP501615-N-20202020-01-092020-01-21PNOUsługa dostępu do internetowej platformy informacji o lekach dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP501283-N-20202020-01-092020-01-17PNOUsługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO.URZĄD MIASTAZielona Góra
TED006771-20202020-01-082020-01-23PNONadzór autorski i objęcie opieką serwisową Zintegrowanego systemu informatycznego AMMS / InfomedicaSP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIUBytom
TED006266-20202020-01-082020-02-12PNOWykonanie e-tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, dział..MIASTO USTROŃUstroń
BZP501089-N-20202020-01-082020-01-20PNO„Wykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UW”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP500963-N-20202020-01-082020-01-17PNOUsługa internetowa i telefoniczna – wg 2 pakietówINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa
BZP500866-N-20202020-01-082020-01-16PNOBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP500694-N-20202020-01-082020-01-16PNOUsługi serwisowe i wsparcie programistyczne systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0 F-K oraz K-P dla ŁUKASIEWICZ-PORTSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
TED004849-20202020-01-072020-02-14PNOBudowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED004799-20202020-01-072020-01-20PNOUsługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KamsoftUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED004787-20202020-01-072020-02-25PNOModyfikacje systemu centralnej bazy danych osób pozbawionych wolności wraz ze świadczeniem opieki serwisowej tego systemuCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED004265-20202020-01-072020-02-10PNODostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.Wrocław
TED004004-20202020-01-072020-02-10PNO„Budowa systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu zarządzania transportem publicznym w gminie Andrychów”GMINA ANDRYCHÓWAndrychów
BZP500648-N-20202020-01-072020-01-15PNOUsługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
TED003338-20202020-01-062020-02-07PNOBudowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.plMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED002657-20202020-01-032020-02-10PNOSerwis systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A. część obiektowaPGE TORUŃ S.A.Toruń
TED001873-20202020-01-032020-02-05PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznych wraz z dostępem do nowych wersji posiadanych systemówWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYLeszno
TED001224-20202020-01-032020-02-05PNODostawa i subskrypcja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Data Protector bądź oprogramowania równoważnego ze wsparciem technicznym i wsparciem merytorycznymNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP500374-N-20202020-01-032020-01-31PNODostawa licencji do platformy e-usługSAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKUSłupsk
BZP500305-N-20202020-01-032020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.ASAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP500161-N-20202020-01-032020-01-13PNOWsparcie dla 2 sztuk urządzeń FortiGate 100EGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP500051-N-20202020-01-032020-01-13PNOświadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewallNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP499291-N-20202020-01-032020-01-13PNODOSTAWA I WDROŻENIE ORAZ SERWIS PROGRAMU DO OBSŁUGI FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, REHABILITACJI DZIENNEJSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJHajnówka
TED000942-20202020-01-022020-02-06PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMSTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED000493-20202020-01-022020-02-14PNOZaprojektowanie, wykonanie, implementacja, obsługa i utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji nr rejestracyjnychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED000155-20202020-01-022020-02-10PNOOdnowienie wsparcia dla licencji IBM Informix, IDS, IWA, 4GL na okres 2 latZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP500118-N-20202020-01-022020-01-10PNOUsługi serwisowe systemu Simple ERPINSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCHPuławy
BZP500028-N-20202020-01-022020-01-15PNOZP/1/PN/20SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP498261-N-20202020-01-022020-01-10PNOWsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED622224-20192019-12-312020-02-06PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego systemów VizRT w CUP i TAI przez okres 36 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP639420-N-20192019-12-312020-01-10PNOZakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej – GISGMINA MOGILNOMogilno
BZP639397-N-20192019-12-312020-01-09PNOPrzetarg nieograniczony na usługi programistyczne w zakresie stworzenia systemu repozytoryjnego dla danych naukowych - Open Forest DataINSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKBiałowieża
BZP639350-N-20192019-12-312020-01-08PNOZakup licencji i wsparcia do systemu MDMAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP639296-N-20192019-12-312020-01-08PNOŚwiadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa
BZP638963-N-20192019-12-312020-01-10PNOŚwiadczenie usługi serwisu i Hotline, modyfikacji systemu do posiadającego przez Zamawiającego Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją zrealizowanego w projekcie „Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji”GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP639064-N-20192019-12-302020-01-10PNOSerwis witryn internetowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP639060-N-20192019-12-302020-01-10PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP639052-N-20192019-12-302020-01-08PNOUsługi wsparcia i rozwoju systemu ERPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP639008-N-20192019-12-302020-01-09PNOOpieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP638998-N-20192019-12-302020-01-08PNOUtworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” – powiat kędzierzyńsko – kozielski i namysłowskiPOWIAT OPOLSKIOpole
BZP638925-N-20192019-12-302020-01-08PNODostawa oprogramowania i terminali do odbioru kluczy dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP638877-N-20192019-12-302020-01-10PNOUsługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót PodlasiaWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP638642-N-20192019-12-302020-01-10PNOZAKUP I DOSTARCZENIE LICENCJI DLA JIRA SERVICE DESK, WTYCZEK ORAZ ODNOWIENIA WSPARCIA DLA POSIADANYCH LICENCJI.GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP638471-N-20192019-12-302020-01-09PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dodatkowymi modułami dla NCBR.NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP638026-N-20192019-12-302020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu prakingowego dla Politechniki Łódzkiej.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
TED619733-20192019-12-272020-01-08PNOZapewnienie pakietu roboczogodzin na wykonywanie Modyfikacji Systemu Sz@firPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED619721-20192019-12-272020-02-07PNOWybór projektanta na opracowanie dokumentacji studyjno-projektowej budowy obiektu technologicznego typu Data CenterPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED618799-20192019-12-272020-01-10PNOŚwiadczenie usługi serwisowej systemu CliniNET, NetRAAD i systemu apteki szpitalnej Eurosoft Apteka oraz migracja danych na bazę OracleCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
TED618753-20192019-12-272020-01-28PNODostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-TwardogóraGMINA TWARDOGÓRATwardogóra
TED618618-20192019-12-272020-02-07PNOZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadaniaAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED618584-20192019-12-272020-01-28PNODoradztwo technologiczne i systemowe w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED617804-20192019-12-272020-01-29PNORozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuGMINA LUBLINLublin
TED617710-20192019-12-272020-01-28PNOBudowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGMINA LUBLINLublin
BZP638808-N-20192019-12-272020-01-08PNOUsługa programistyczna modyfikacji systemu klasy ERP w zakresie Ustawy 2.0 dla UKSWUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP638759-N-20192019-12-272020-01-08PNOWsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi systemów dziedzinowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP638757-N-20192019-12-272020-01-10PNOPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazówGMINA ZAGÓRZZagórz
TED616786-20192019-12-242020-01-27PNOZakup usługi ATiK dla produktów OraclePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED616772-20192019-12-242020-01-08PNOUdostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania firmy ORACLE oraz usług zaawansowanego wsparcia ACSPOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED614916-20192019-12-242020-01-08PNOZakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty technicznej dla systemu TETA ZP-DI-123/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED614859-20192019-12-242020-01-30PNOOpracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, obejmującego wdrożenie uniwersyteckiego systemu obsługi studiów (USOS), dostawę i wdrożenie systemu zarządzania uczelnią (ERP) ..PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
TED614847-20192019-12-242020-01-27PNOUtrzymanie elementów ZSOMiZ ruchem na autostradzie A4 (odcinek węzeł Wrocław Południe – węzeł Brzeg) oraz SIA w ciągu AOW (A8) wraz z gł. magistralą światłowodową i syst. telefonii alarmowej SOS (AOW)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCLAWIUWrocław
TED614843-20192019-12-242020-01-07PNODostarczenie rozbudowanego systemu teleinformatycznego i szkoleniaPOWIAT BIELSKIBielsko-Biała
TED614830-20192019-12-242020-01-27PNOŚwiadczenie usług wsparcia i serwisu urządzeń oraz oprogramowania platformy wirtualizacyjnej Simplivity na okres 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED614784-20192019-12-242020-01-23PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – 7 częściPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa
TED614773-20192019-12-242020-01-31PNOOkresowa konserwacja wraz z serwisem dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED614568-20192019-12-242020-01-24PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania systemu FingerPrint (FP), sprawa nr 316/BŁiI/19/DGKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED614331-20192019-12-242020-01-28PNOWykonanie modułu obsługi procesu sprawozdawczości i kontroli (MOPSiK)NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED614292-20192019-12-242020-01-30PNOUtworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap IVPOWIAT LUBELSKILublin
TED612619-20192019-12-242020-01-24PNOPrzetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg
TED612312-20192019-12-242020-01-30PNODostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostek Czchów – obszar wiejski i Dębno w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”POWIAT BRZESKI, STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP638698-N-20192019-12-242019-12-31PNO"Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin"GMINA JAROCINJarocin
BZP638697-N-20192019-12-242020-01-21PNOPrzebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie” oraz „Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadanie inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w JarocinieMUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
TED610954-20192019-12-232020-01-08PNOŚwiadczenie usługi III linii wsparcia dla systemu CC&B i systemu OBI EE oraz wsparcia technicznego dla systemu CC&B oraz systemu OBI EEPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED609822-20192019-12-232020-01-23PNOUsługa wparcia techniczno-merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW)WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED609792-20192019-12-232020-01-28PNOZakup usługi utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna e-drewnoZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED609706-20192019-12-232020-01-21PNOZakup oprogramowania i sprzętu oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci dla uruchomienia e-usług w gminie Skarżysko-Kamienna w ramach projektu „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych"GMINA SKARŻYSKO—KAMIENNASkarżysko-Kamienna
TED608697-20192019-12-232020-01-27PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED608512-20192019-12-232020-01-31PNOBudowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DRWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP638597-N-20192019-12-232020-01-10PNOWykonanie nowej strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP638549-N-20192019-12-232020-01-17PNOwykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP638515-N-20192019-12-232020-01-08PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi Serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP638480-N-20192019-12-232020-01-09PNOUsługa wsparcia technicznego i serwisowego dla serwerów typu blade wraz z wyposażeniem oraz macierzy dyskowych z dyskami i półkami dyskowymi.STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP638450-N-20192019-12-232020-01-15PNOOpracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację w tym pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn: „Przebudowa przepustu okularowego 2 x 600mm na przepust ramowy w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice, gmina ZabierzówURZĄD GMINY ZABIERZÓWZabierzów
BZP638445-N-20192019-12-232019-12-31PNOŚwiadczenie usług serwisowych systemu Medicus - online dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-95/2019).SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. J. POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP638427-N-20192019-12-232020-01-16PNOWykonanie prac programistycznych oraz aplikacji webowych dla przedsiębiorstw typu start-up inkubowanych w ramach projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP638424-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie przez okres 48 miesięcy usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-128/2019WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP638415-N-20192019-12-232020-01-10PNOPrzetarg nieograniczony na modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP638399-N-20192019-12-232020-01-08PNODostawa środowiska do długoterminowego przechowywania danych (backup) wraz z urządzeniami i wdrożeniem na potrzeby Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ—BIRKENAU W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP638308-N-20192019-12-232020-01-03PNOBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP638264-N-20192019-12-232020-01-07PNO„Przedłużenie pakietu licencji obejmującego: gwarancję, wsparcie techniczne, możliwość aktualizacji oprogramowania dla przełączników sieciowych używanych przez Zamawiającego”POLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP638200-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętuWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCUZgorzelec
BZP638117-N-20192019-12-232019-12-31PNOUsługa wsparcia technicznego dla macierzy 3PAR F400 i macierzy HPE 3PAR 7200cMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP637653-N-20192019-12-232020-01-10PNOZakup i wdrożenie urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych oraz oprogramowania do wirtualizacjiZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP627221-N-20192019-12-232020-01-17PNOwykonanie cyfrowej platformy streamingowej do upowszechniania treści filmowych oraz świadczenie usług związanych z jej wdrożeniem w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17 pn.: „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED607636-20192019-12-202020-01-24PNO„Serwis systemów monitorowania GE Bently Nevada w PGE Energia Ciepła S.A.”PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED606490-20192019-12-202020-01-22PNOOpracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED606472-20192019-12-202020-01-22PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu Daktyl 3 oraz zakup puli maksymalnie 2 000 osobo-godzin wsparcia programistycznego na działania związane z modyfikacją (...)KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, BIURO FINANSÓWWarszawa
TED606447-20192019-12-202020-01-22PNOPostępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania, wdrożenia oprogramowania będącego podstawą Otwartego Portalu Edukacyjnego (OPE) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED606405-20192019-12-202020-01-21PNOUsługi kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWMWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED606370-20192019-12-202020-01-21PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM Informix w ramach Projektu „Serwis oprogramowania IBM”, część 1 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED605351-20192019-12-202020-02-14PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHA W SZCZECINIESzczecin
TED605263-20192019-12-202020-01-10PNOZakup systemu VPN do zarządzania zdalnym dostępem do sieci ZUSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP638202-N-20192019-12-202020-01-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do Internetu dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP638196-N-20192019-12-202020-01-09PNOUsługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia serwisu internetowego wraz ze świadczeniem opieki serwisowej na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego" PN-253/19/DWCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP638093-N-20192019-12-202020-01-09PNOUsługa objęcia serwisem systemu Asseco InfoMedica/AMMSSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOSieradz
BZP638045-N-20192019-12-202020-01-10PNOUtworzenie bazy danych BDOT500 oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Bydgoszczy realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020URZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP637607-N-20192019-12-202020-01-10PNOŚwiadczenie usług informatycznych i programistycznych na rzecz Poznańskich Ośrodków Sportu i RekreacjiMIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYPoznań
BZP630082-N-20192019-12-202020-01-08PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego urządzeń systemu DWDMZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED604314-20192019-12-192020-01-07PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego do posiadanego oprogramowania SAPPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED603088-20192019-12-192020-01-22PNOUsługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla sprzętu informatycznego i oprogramowania, wchodzącego w skład infrastruktury bezpieczeństwa Check PointKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP637683-N-20192019-12-192020-01-09PNOUsługi serwisowe Systemu Informatycznego Axapta v. 3.0 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP637665-N-20192019-12-192019-12-30PNOWytworzenie metadanych dla 59 obiektów i 62 tomów dwóch czasopism muzycznych: „Gazette musicale de Paris” (1834-1880) i „Revue musicale” (1827-1835) znajdujących się w kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach POPC Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępieNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP637662-N-20192019-12-192019-12-27PNOUsługi zarządzania projektem, koordynacji oraz doradztwa strategicznego i komunikacyjnego w odniesieniu do realizowanych przez Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy czynności związanych z eksploatacją Elektronicznego Systemu Poboru OpłatINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP637570-N-20192019-12-192019-12-27PNOserwis pogwarancyjny systemu informatycznego Medicus On-LineSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA URSYNÓWWarszawa
BZP637500-N-20192019-12-192019-12-30PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP637326-N-20192019-12-192019-12-30PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie prenumeraty i dostawy sześćdziesięciu dwóch czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną na rok 2020 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześćdziesięciu dwóch części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP637232-N-20192019-12-192020-01-03PNOŚwiadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” i na potrzeby bieżącego utrzymania CEIDGMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP636599-N-20192019-12-192020-01-03PNODostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnejGMINA MIASTA GDYNIGdynia
TED601573-20192019-12-182019-12-30PNOŚwiadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&BENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED600694-20192019-12-182020-01-20PNOSerwis Instalacji Magazynu Wysokiego SkładowaniaBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED600689-20192019-12-182020-01-20PNOŚwiadczenie usług dostosowawczych i serwisowych dla systemu kadrowo-płacowego Person na okres 3 latMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED600674-20192019-12-182020-01-21PNOŚwiadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 oddziałów terenowych oraz repozytorium przez okres 12 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED600594-20192019-12-182020-01-21PNOPrzeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu RPO WM 2014–2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED600384-20192019-12-182019-12-30PNOUsługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KamsoftUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED599704-20192019-12-182020-01-20PNODostawa różnych odczynników, materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki i Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa analizatorów (DFP.271.100.2019.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED599662-20192019-12-182020-01-24PNODostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego finansowo-księgowego systemu informatycznego klasy ERP ze świadczeniem prac dodatkowych, rozwojowych i wsparcia oraz świadczeniem usługi serwisu (...)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED599629-20192019-12-182020-03-17PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa
BZP637455-N-20192019-12-182019-12-31PNOUdostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP636962-N-20192019-12-182019-12-30PNO„Wykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED597644-20192019-12-172020-01-17PNOUsługa zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacji komputerowych realizowana w infrastrukturze ZamawiającegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED597619-20192019-12-172020-01-17PNOŚląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Cyfrow..GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP636992-N-20192019-12-172019-12-30PNOPrenumerata bazy danych AccessMedicine, AccessPediatrics oraz USMLEEasy dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP636990-N-20192019-12-172019-12-30PNOWsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM EnviroGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP636948-N-20192019-12-172019-12-30PNOUsługa serwisu oprogramowania systemów posiadanych przez SPSZOZ „Zdroje” w pakietachSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP636872-N-20192019-12-172020-01-02PNORealizacja usługi wdrożenia systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznychUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP634668-N-20192019-12-172019-12-27PNO„Bieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem Kontroli dostępu i identyfikacji kibiców oraz systemem CCTV i obsługa w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa
BZP631667-N-20192019-12-172020-01-08PNOPrzygotowanie, wdrożenie oraz integracja systemu aplikacji internetowej wraz z opieką serwisowąGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED594984-20192019-12-162020-01-20PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED594948-20192019-12-162020-01-29PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUTPOWIAT DĄBROWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJDąbrowa Tarnowska
BZP636800-N-20192019-12-162019-12-24PNOZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP636789-N-20192019-12-162019-12-23PNOOpieka serwisowa, powdrożeniowa SIMPLE. ERPSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGOWarszawa
BZP636716-N-20192019-12-162019-12-24PNOSPRAWOWANIE SERWISU INFORMATYCZNEGO OBEJMUJĄCEGO ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SZPITALA WRAZ Z KOMPLEKSOWYM SERWISEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INFRASTRUKTURY ITSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP636653-N-20192019-12-162019-12-24PNOPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazówGMINA ZAGÓRZZagórz
BZP636616-N-20192019-12-162019-12-24PNOKompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RzeszowieREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWARzeszów
BZP636603-N-20192019-12-162019-12-30PNOOpracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, elektronicznego rejestru korespondencji oraz elektronicznego biura obywatela – platformy e-usług publicznych dla Urzędu Miejskiego w Kluczborku w ramach projektu pn. „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego”GMINA KLUCZBORKKluczbork
BZP636517-N-20192019-12-162020-01-10PNOPrzeprowadzenie warsztatów w oparciu o metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) na potrzeby wypracowania wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania służącego do archiwizacji prac i zarządzania wydarzeniami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP636509-N-20192019-12-162019-12-30PNOŚwiadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcyDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP636508-N-20192019-12-162019-12-30PNOZP/23/PN/19SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP636463-N-20192019-12-162019-12-24PNOZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCANGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP636264-N-20192019-12-142019-12-23PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanych przez Zamawiającego portali: internetowego, intranetowego i Biuletynu Informacji PublicznejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED593373-20192019-12-132019-12-30PNOUtrzymanie systemów DCS Ovation na blokach 1–8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w RybnikuPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED592224-20192019-12-132020-01-20PNODostawa szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED592112-20192019-12-132020-01-16PNOBudowa bazy danych rejestrów przestrzennych w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17POWIAT SANDOMIERSKISandomierz
TED592105-20192019-12-132020-01-15PNOCyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: wągrowieckiego i złotowskiegoPOWIAT WĄGROWIECKIWągrowiec
TED591133-20192019-12-132020-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego, systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem dla Powiatu Lubańskiego w ramach projektu: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim (...)POWIAT LUBAŃSKILubań
BZP636380-N-20192019-12-132019-12-23PNOUsługa raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych wraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLO w zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych, PN-278/19/DWCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP636290-N-20192019-12-132020-01-03PNOWizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP636285-N-20192019-12-132019-12-23PNOModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP636075-N-20192019-12-132019-12-23PNOŚwiadczenie opieki serwisowej systemu Ujednoliconej Komunikacji opartej na Microsoft Skype dla Firm w 2020-2022; ZP-DI-111/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
BZP636032-N-20192019-12-132019-12-23PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP635989-N-20192019-12-132019-12-23PNOŚwiadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
TED589318-20192019-12-122020-01-17PNOZakup usługi ATiK (wsparcie techniczne) do posiadanego oprogramowania LIDS plus godziny konsultacji do 31.12.2022 rAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP635819-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635795-N-20192019-12-122019-12-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usługi wsparcia technicznego Microsoft Premier Support dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP635759-N-20192019-12-122019-12-20PNOWdrożenie e-usługi Uzgadnianie Dokumentacji Geodezyjnej w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego"POWIAT IŁAWSKIIława
BZP635531-N-20192019-12-122019-12-20PNOUsługa analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP635449-N-20192019-12-122019-12-20PNOUsługi eksperckie w projekcie Baltic PhytoremediationPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYGdańsk
BZP635444-N-20192019-12-122019-12-20PNOŚwiadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu informatycznego "Impuls" oraz systemu informatycznego "Eskulap"SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIPoznań
BZP635344-N-20192019-12-122019-12-20PNOAktualizacja i utrzymanie systemu internetowego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP634901-N-20192019-12-122019-12-20PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis (numer sprawy: ZP-1390/2019)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
BZP634274-N-20192019-12-122019-12-19PNODostawa (zakup) używanej ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu o pojemności 3 m³ dla PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EKOM SP. Z O.O.Nysa
TED587671-20192019-12-112020-01-14PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury IT przetwarzania danych dla OGiE PGNiG wraz z uruchomieniem usług bezpiecznej archiwizacji danych sejsmicznychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED586791-20192019-12-112020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisu oprogramowania systemu CBD-SIP-PKPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED586733-20192019-12-112020-01-29PNO„Wykonanie i wdrożenie systemu” w ramach projektu pn. „Platforma edukacyjna Teatru Polskiego w Warszawie” [z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIEWarszawa
TED586589-20192019-12-112020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych posiadanych przez ZamawiającegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED586048-20192019-12-112019-12-30PNOUmowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa SprawiedliwościSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
BZP635232-N-20192019-12-112019-12-19PNOUsługa serwisowa wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Eskulap, Enova i Planowanie PracySZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
BZP635187-N-20192019-12-112019-12-19PNODzierżawa oprogramowania do obsługi konsoli radiowej.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP635139-N-20192019-12-112019-12-19PNOPrenumerata naukowych czasopism wydawców zagranicznych wraz z seriami i suplementami na 2020 rok.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP635116-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie kompleksowej obsługi serwisowej systemu informatycznego CliniNET i NetRaad w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na którą Instytut posiada bezterminową licencję.INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
BZP635068-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP635020-N-20192019-12-112019-12-19PNOOdnowienie wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji FortinetSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP635006-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy KnurówGMINA KNURÓWKnurów
BZP634996-N-20192019-12-112019-12-19PNOUSŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP634990-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa licencji na chmurową wersję IBM Lotus Domino oraz IBM Spectrum Protect ze wsparciem technicznymLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP634952-N-20192019-12-112019-12-23PNOUsługa implementacji platformy motywacyjnej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 10/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP634924-N-20192019-12-112019-12-19PNOUsługa transmisji danych monitoringu wizyjnego, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji miejskiej na terenie miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.MIASTO SZCZECINEKSzczecinek
BZP634841-N-20192019-12-112019-12-19PNOAktualizacja Zintegrowanego Systemu Komputerowego CogisoftAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP634802-N-20192019-12-112019-12-19PNODostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami przenośnymi wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED584114-20192019-12-102019-12-23PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED583958-20192019-12-102020-01-10PNOPrzygotowanie i realizacja działań internetowych polegających na prowadzeniu, administrowaniu i obsłudze konta ogólnopolskiej kampanii społecznej (...). Postępowanie znak: ZZP-28/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED583880-20192019-12-102020-01-10PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HCL wraz z dostawą nowych licencjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED583855-20192019-12-102020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisowych angiografu Allura Xper FD10 o n/s 722026-366 wraz z wyposażeniemWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIUToruń
BZP634766-N-20192019-12-102019-12-18PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – 5 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP634552-N-20192019-12-102019-12-18PNOusługi serwisowe dla systemu SIMPLEGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP634251-N-20192019-12-102019-12-18PNO„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.”ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHJarnołtówek
BZP633978-N-20192019-12-102019-12-18PNOświadczenie usług transmisji danych w sieci rozległej WAN Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w KrakowieMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
TED580968-20192019-12-092019-12-20PNODostawa licencji dla platformy IBM MainframeMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP633990-N-20192019-12-092019-12-17PNOobsługa informatyczna Sądu Rejonowego w PruszkowieSĄD REJONOWY W PRUSZKOWIEPruszków
BZP633888-N-20192019-12-092019-12-30PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
BZP633781-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów – 2 częściGMINA OSTRÓWOstrów
BZP633766-N-20192019-12-092019-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP631751-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów ZamiejscowychWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED579241-20192019-12-062019-12-19PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED579197-20192019-12-062020-01-14PNOŚwiadczenie usługi Maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKiAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED579177-20192019-12-062020-01-03PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania FAVI a także zakup puli maksymalnie 1 000 osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją Systemu FAVIKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED579170-20192019-12-062020-01-08PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED579168-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego, Jana z Kolna, Kościuszki i KolbergaGMINA MIASTA SOPOTUSopot
TED579132-20192019-12-062020-01-09PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 rokuAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED579094-20192019-12-062020-01-10PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED578970-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED578967-20192019-12-062020-01-09PNODziałania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633483-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 16 i 18AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633206-N-20192019-12-062019-12-16PNO„Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP632810-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP631394-N-20192019-12-062019-12-16PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP630386-N-20192019-12-062019-12-30PNOModernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych i eksploatacyjnych. Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych, wewnętrznych w Mikołowie).GMINA MIKOŁÓWMikołów
BZP633099-N-20192019-12-052019-12-12PNO„Dostawa oprogramowania „Platforma edukacyjna wraz z instalacją i licencją”GMINA ZAGRODNOZagrodno 52
BZP633003-N-20192019-12-052019-12-13PNOWdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP632918-N-20192019-12-052019-12-13PNOModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP632653-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP632616-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP632489-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2020 roku.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP631894-N-20192019-12-052019-12-13PNO,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
TED573960-20192019-12-042020-01-08PNOPozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowegoCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED573332-20192019-12-042020-01-07PNOPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP632347-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa systemu do zarządzania uprawnieniami oraz aktywnością kont uprzywilejowanych (ang. PIM/PAM) wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego (asysty), w tym z usługą szkolenia dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP632141-N-20192019-12-042019-12-19PNOPEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA—MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP632091-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemuUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP632067-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01 oraz świadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support – zakup usługi SAP Enterprise Support (abonamentu)”GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI SP. Z O.O.Łódź
BZP632025-N-20192019-12-042019-12-13PNOZP/20/PN/19SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP632020-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu”URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie
BZP631956-N-20192019-12-042019-12-12PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP631948-N-20192019-12-042019-12-12PNOOdbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy BarcinGMINA BARCINBarcin
BZP630200-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED571924-20192019-12-032019-12-17PNOUtrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
TED571901-20192019-12-032020-01-07PNOOdnowienie wsparcia dla oprogramowania ActiveIdentity i infrastruktury PKI Lasów PaństwowychZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED571841-20192019-12-032020-01-03POGUtrzymanie i rozwój systemu QuorumSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP631470-N-20192019-12-032019-12-19PNOROZBUDOWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP631273-N-20192019-12-032019-12-10PNOObjęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w JarocinieSZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O.Jarocin
BZP631237-N-20192019-12-032019-12-11PNOUtworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»POWIAT OPOLSKIOpole
BZP631236-N-20192019-12-032019-12-24PNOZP/74/2019 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznejWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP631211-N-20192019-12-032019-12-13PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJŁowicz
BZP631167-N-20192019-12-032019-12-12PNOUsługa wsparcia serwisowego i technicznegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP631083-N-20192019-12-032019-12-30PNORozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”GMINA ŚCINAWAŚcinawa
BZP631011-N-20192019-12-032019-12-16PNODostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP630674-N-20192019-12-032019-12-12PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”POWIAT OSTROWIECKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP630673-N-20192019-12-032019-12-12PNOZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCANGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP629940-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługi wsparcia i rozwoju systemu ERPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP618499-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności WFOŚiGW w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED569430-20192019-12-022020-01-08PNOWdrożenie e-usług w Gminie GietrzwałdGMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED569424-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP630991-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630743-N-20192019-12-022019-12-10PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP630732-N-20192019-12-022019-12-16PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP630456-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP630355-N-20192019-12-012019-12-09PNOZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
TED566834-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566827-20192019-11-292020-01-03PNOBudowa systemu obiegu dokumentów pozwalającego na zarządzanie i modelowanie procesów oraz implementację wybranych procesów wewnętrznychUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED566748-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566574-20192019-11-292019-12-11PNODostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do e-Book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital LibraryAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED566563-20192019-11-292020-01-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP630265-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa wsparcia technicznego Microsoft Premier Support lub pakietu równoważnegoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP630080-N-20192019-11-292019-12-09PNORoczna usługa wsparcia i subskrypcja dla produktu Check PointPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP630012-N-20192019-11-292019-12-10PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji serwerów produkcji DellURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP629953-N-20192019-11-292019-12-09PNOModuł Counter Breach dla narzędzia Imperva SecureSphere DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP629831-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku i podległych placówek terenowychURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk
BZP629787-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP629745-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej plarformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnej.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629708-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElblaguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP629701-N-20192019-11-292019-12-17PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP627094-N-20192019-11-292019-12-10PNOZakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA WIELISZEWWieliszew
BZP629452-N-20192019-11-282019-12-06PNOUsługa implementacji materiałów dydaktycznych w postaci szkoleń w wersji on-line na platformę Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP629207-N-20192019-11-282019-12-12PNOŚwiadczenie usług doradztwa biznesowegoNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP629138-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Management).URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP628747-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakupu usług wsparcia technicznego składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacjiGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP628468-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej oraz 3 letniego wsparcia technicznego dla 6 licencji.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
TED562397-20192019-11-272019-12-27PNOUsługi utrzymania i rozwoju systemów BackOffice, Soprano, Phoenix z aplikacją Madras oraz Modułu PublikacjiURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED562285-20192019-11-272020-01-07PNOŚwiadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTMSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED562226-20192019-11-272019-12-30PNOŚwiadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez ZamawiającegoNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561639-20192019-11-272020-01-08PNODZP/44/19 Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeńSZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O.Kościerzyna
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
BZP628898-N-20192019-11-272019-12-05PNODzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP628704-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628448-N-20192019-11-272019-12-05PNOHosting czterech serwerów dedykowanych (strony www, platformy szkoleniowej OSU KSSiP, poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-KSSiP – wraz z obsługą administracyjną systemu)KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP628414-N-20192019-11-272019-12-09PNOAsysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGOMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP628384-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Wicko”GMINA WICKOWicko
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628340-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskiej m. st. WarszawySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP627066-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
TED558934-20192019-11-262019-12-09PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia i rozbudowy systemów PaloAlto oraz FortinetMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP628210-N-20192019-11-262019-12-04PNOUdzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum KulturyNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP628040-N-20192019-11-262019-12-04PNOOpracowanie systemu informatycznego do inwentaryzacji muzealiów dla Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP627978-N-20192019-11-262019-12-04PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMSSZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.Września
BZP627893-N-20192019-11-262019-12-09PNOMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20), 00- 529 Warszawa, Biuro PodawczeMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
BZP627631-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP627356-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 części (pakietów).POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED558128-20192019-11-252019-12-30PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED557182-20192019-11-252019-12-30PNOZakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniemZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP627483-N-20192019-11-252019-12-04PNOUsługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Miasta Katowice.MIASTO KATOWICEKatowice
BZP627426-N-20192019-11-252019-12-04PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMC - CUI-DNZ.320.49.2019CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627077-N-20192019-11-252019-12-03PNOZwiększenie liczby licencji serwerowych typu Windows Data Center.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP626952-N-20192019-11-252019-12-03PNOSerwis oprogramowania ESRICENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP625112-N-20192019-11-252019-12-03PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP626778-N-20192019-11-222019-12-02PNO54/ZPN/19 Serwis i rozbudowa systemu informatycznego HIS w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP626658-N-20192019-11-222019-12-02PNODziałania związane z kompleksową obsługą promocyjną projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP626630-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000iGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP626564-N-20192019-11-222019-12-03PNO„Zakup oprogramowania księgowego”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP626492-N-20192019-11-222019-12-02PNOWdrożenie systemu chmurowego do wspomagania procesu nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniówPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICATrzebnica
BZP626418-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług transmisji pakietów po sieci VLAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanieSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP626415-N-20192019-11-222019-12-04PNOAktualizacja aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP626089-N-20192019-11-222019-12-03PNOUsługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danychGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP625224-N-20192019-11-222019-12-02PNONadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMSUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa