Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 09:43:40
NrCzęśćOgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
TED020457-202112021-01-152020-12-29PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami firmy SAP oraz wsparcia technicznego (Maintenance) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów38934959S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
TED019785-202112021-01-152020-12-30PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w budynku internatowym w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 20AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOZielona Góra37296MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A.
TED019690-202112021-01-152020-12-17PNORozwój i asysta techniczna PLIP systemu KSAT2000i i systemu Mdok asysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z e-PUAP-em i formularzy ePUAPGMINA LUBLINLublin471780COIG S.A.
TED019690-202122021-01-152020-12-17PNOAsysta techniczna formularza ePUAP rozwój i asysta techniczna PLIP oraz systemu KSAT2000i w zakresie modułów ASA RS ORG CKK EWD EK PL BUD BUD [SPR] CRU MAJ DM KG NZ GMM POD ZPA GMK..GMINA LUBLINLublin2239488COIG S.A.
TED019690-202132021-01-152020-12-17PNORozwój i asysta techniczna systemu KSAT2000i w zakresie modułu GOPGMINA LUBLINLublin558900COIG S.A.
TED019690-202142021-01-152020-12-17PNOAsysta techniczna mechanizmu integracji systemu Mdok z ePUAP-emGMINA LUBLINLublin56628COIG S.A.
TED019326-202112021-01-152020-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa2514122OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED019129-202112021-01-152021-01-11PNOZakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez zamawiającego systemu telefonii IP wraz z zapewnieniem łączy SIP Trunk oraz świadczenie usług telekomunikacyjnychMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa1074681INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED018881-202112021-01-152020-12-28ZWRWsparcie serwisowe systemu Edukacja.CL w ramach potrzeb Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław437700SYGNITY S.A.
TED018817-202112021-01-152020-12-22ZWRUtrzymanie centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami oraz wsparciem dla użytkowników – zamówienie podobne nr 1 do umowy DZ.271.29.2019ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn2290266PRO—HOLDING SP. Z O.O.
TED018815-202112021-01-152021-01-15PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn0
TED017339-202112021-01-152021-01-15PNODostawa oraz wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) oraz systemu dla opieki ambulatoryjnej dla Medycyny Pracy wraz z instruktażem stanowiskowym pracowników Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź0
TED017339-202122021-01-152020-12-31PNODostawa i wdrożenie systemu do obsługi Medycyny PracyINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź367362GRUPA MEDIAM SP. Z O.O., SP.K.
TED017303-202112021-01-152020-12-04PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa60975610INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED017249-202112021-01-152020-12-31PNOWdrożenie i integracja e-usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGOWarszawa3412918GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
TED016917-202112021-01-152020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia integracji i szkoleniaGMINA STAWIGUDAOlsztyn1053000ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
TED016846-202112021-01-152020-12-31PNODostawa komputerowych zestawów mobilnychNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa1202300INTARIS SP. Z O.O.
TED015223-202112021-01-132020-12-29PNODostawa oprogramowania systemowego bazodanowego i aplikacyjnegoPOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice6097245APN PROMISE S.A.
TED014652-202112021-01-132021-01-13PNOUsługa asysty technicznej i rozwoju posiadanego środowiska pracy grupowej Office 365GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk0
TED014585-202112021-01-132021-01-08PNOOdnowienie usługi wsparcia dla licencji oprogramowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony węzłów końcowych oraz systemów proxyNARODOWY BANK POLSKIWarszawa3223928IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED013613-202112021-01-132020-12-10PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHASzczecin22656368TRIAS AVI SP. Z O.O.
TED013552-202112021-01-132021-01-13PNODostawa oprogramowania e-Usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn0
TED013549-202112021-01-132021-01-13PNODostawa instalacja i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok0
TED012188-202112021-01-122020-12-18PNOZakup usługi wsparcia dla systemów nadzoru bankowego SIS/SARNA/HDURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa1201678ALLCLOUDS.PL SP. Z O.O.
TED012058-202112021-01-122020-12-31PNOŚwiadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturąURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa937844ALLCLOUDS.PL SP. Z O.O.
TED012031-202112021-01-122020-12-03PNOObsługa punktów zimowego utrzymania dróg (PZUD) w Rejonie Augustów Białystok Bielsk Podlaski Łomża Suwałki i Zambrów w podziale na 6 częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok1213833POLBUD PARTNERS SP. Z O.O.
TED012031-202122021-01-122020-12-17PNOCzęść 2: Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Białymstoku (2 Punkty Zimowego Utrzymania Dróg)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok1320537EMA PAWEŁ WYSOCKI
TED012031-202132021-01-122020-12-03PNOCzęść 3: Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Bielsku Podlaskim (2 Punkty Zimowego Utrzymania Dróg)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok942003POLBUD PARTNERS SP. Z O.O.
TED012031-202142021-01-122020-12-03PNOCzęść 4: Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Łomży (2 Punkty Zimowego Utrzymania Dróg)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok1213833POLBUD PARTNERS SP. Z O.O.
TED012031-202152021-01-122020-12-17PNOCzęść 6: obsługa punktu zimowego utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Zambrowie (2 punkty zimowego utrzymania dróg)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok1857933ADB BARTŁOMIEJ GAŚ
TED012003-202112021-01-122021-01-05PNOUtrzymanie i rozwój systemu zarządzania tożsamością dostawa licencji oraz migracjaSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław8067812IT RUN CONSULTING SP. Z O.O.
TED011992-202112021-01-122020-12-22PNOBadanie: Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa98374EU—CONSULT SP. Z O.O.
TED011957-202112021-01-122020-12-22PNOUsługa modernizacji infrastruktury centralnej wykorzystywanej na potrzeby systemu komunikacji w Sądzie Apelacyjnym w KrakowieSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków2180000NTT POLAND SP. Z O.O.
TED011854-202112021-01-122020-12-21PNOUtrzymanie i wsparcie techniczne oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i transmisji danych dla systemu ZL2020 oraz systemu ECAM2020KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa0KONSORCJUM FIRM: COMARCH POLSKA S.A., COMARCH S.A.
TED011854-202122021-01-122020-12-21PNOUtrzymanie i wsparcie techniczne oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i transmisji danych dla systemu ECAM2020KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa0KONSORCJUM FIRM: COMARCH POLSKA S.A., COMARCH S.A.
TED011853-202112021-01-122020-12-14PNOWsparcie techniczne i modyfikacja systemu komputerowego „Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy”KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa0VAVATECH SP. Z O.O.
TED011816-202112021-01-122020-12-15PNOUtrzymanie i wsparcie techniczne posiadanego zintegrowanego systemu Quorum dla Komendy Głównej OHP i jednostek podległychKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa0QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
TED010370-202112021-01-122020-12-28POGMaritime analyseværktøjerDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING—FRONTEXWarsaw1807200WINDWARD LTD
TED008324-202112021-01-082020-12-18PNOModernizacja i rozbudowa zasobów przetwarzania danych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.AMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa3924900INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
TED008303-202112021-01-082020-12-23PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami dla produktu SAP TDMS dla Polskiej Spólki Gazownictwa sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów489431MDS ADVANCED PROGRAM TECH SP. Z O.O.
TED007241-202112021-01-082020-11-27PNOŚwiadczenie usługi utrzymania serwisu i rozwoju systemu teleinformatycznego SI-PBP nr sprawy PN-238/20/DW/MZNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa956700IQ5 SP. Z O.O.
TED007117-202112021-01-082020-12-31PNOWsparcie techniczne dla urządzeń systemów sieciowo-telefonicznych zawierające rozszerzone usługi gwarancyjneMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa4014000ATENDE S.A.
TED007112-202112021-01-082021-01-04PNOZaprojektowanie dostawa wdrożenie utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości....WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków9915000REKORD SI SP. Z O.O.
TED007111-202112021-01-082020-11-20PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-152/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa1008130SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
TED007111-202122021-01-082020-12-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu u partnera 29 którym jest SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w OtwockuZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa1165680ASSECO POLAND S.A.
TED007111-202132021-01-082020-12-21PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu u partnera 32 którym jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w WarszawieZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa1071545SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
TED007064-202112021-01-082020-12-22PNOUsługi wspierające proces wytwarzania oprogramowaniaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa1604422BRITENET SP. Z O.O.
TED007064-202122021-01-082020-12-22PNO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa1604422NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.
TED007064-202132021-01-082020-12-22PNO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa1604422EUVIC SP. Z O.O.
TED007036-202112021-01-082020-12-08PNOCyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa w podziale na III częściPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań661740PRACOWNIA GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNA MAGDALENA SZERSZEŃSKA
TED007036-202122021-01-082020-12-08PNOCyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Dopiewo Mosina KomornikiPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań634680PROGIS SP. Z O.O.
TED007036-202132021-01-082020-12-08PNOCyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gmin: Czerwonak Pobiedziska Suchy LasPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań547350GISPRO SP. Z O.O.
TED007031-202112021-01-082020-12-28PNOUsługi dotyczące systemu WUP-Viator w zakresie rozwoju administrowania usuwania awarii i błędów oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa3438799SYGNITY S.A.
TED007009-202112021-01-082020-12-18ZWRUsługi podobne do usług świadczonych w ramach umowy NR CKE-WAG/14/2018 obejmuje prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące związane z opracowaniem i wdrożeniem zmian w systemach SIOBZ i SIOEPKZCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa3878042DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
TED006884-202112021-01-082020-12-22PNOZakup licencji i przedłużenie serwisu oprogramowania CIC firmy GenesysMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa875055DAMOVO POLSKA SP. Z O.O.
TED006848-202112021-01-082020-12-22ZWRWsparcie oprogramowania ESRI 2021UM WARSZAWAWarszawa1300813ESRI POLSKA SP. Z O.O.
TED006679-202112021-01-082020-12-22PNOUsługa pogwarancyjnego wsparcia technicznego infrastruktury sprzętowejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław1008000INFONET PROJEKT S.A.
TED006675-202112021-01-082020-12-31PNOZakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa1448000S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
TED006665-202112021-01-082020-12-31PNOZakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa2147000S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
TED004792-202112021-01-082021-01-08PNODoposażenie i adaptacja Leśnej Izby Edukacyjnej przebudowa łazienki oraz dostawa i instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Nadleśnictwa Oborniki na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnychSKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO OBORNIKIOborniki0
TED003103-202112021-01-052020-12-29PNOZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa2022144NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.
TED003100-202112021-01-052020-12-09PNOMapowanie i optymalizacja procesów w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z aktualizacją licencji oprogramowania do zarządzania procesami – w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław1484000ATERIS S.A. (LIDER)
TED002699-202112021-01-052020-12-16PNODostawa infrastruktury informatycznej i architektury technicznej oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniemMAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKAKraków0MAXTO ITS SP. Z O.O. SP.K.
TED002699-202122021-01-052020-12-16PNOCzęść 2 – dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniemMAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKAKraków0MAXTO ITS SP. Z O.O. SP.K.
TED002603-202112021-01-052020-12-18PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań3613070INTEGRALEIT SP. Z O.O.
TED001760-202112021-01-042020-12-30ZWRSerwis i rozbudowa systemu EgeriaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa1921478COMARCH S.A.
TED001736-202112021-01-042020-11-30PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCYŁęczyca1158300KONSORCJUM FIRM KONSULTANT IT SP. Z O.O. I KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.
TED001630-202112021-01-042020-12-23PNOOdnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania i urządzeń w serwerowniach oraz zakup oprogramowania dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa13705PERCEPTUS SP. Z O.O.
TED001630-2021102021-01-042021-01-04PNOTVGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa0
TED001630-2021112021-01-042020-12-29PNOCHPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa25000DEFEND.IT SP. Z O.O.
TED001630-202122021-01-042020-12-23PNONETGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa21000PERCEPTUS SP. Z O.O.
TED001630-202132021-01-042020-12-23PNOWEBGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa18180NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
TED001630-202142021-01-042020-12-23PNOTOAGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa4000DECSOFT S.A.
TED001630-202152021-01-042020-12-15PNOTREGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa79200PERCEPTUS SP. Z O.O.
TED001630-202162021-01-042020-12-21PNOCISGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa79903NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
TED001630-202172021-01-042020-12-15PNOADOGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa20840KOMA NORD SP. Z O.O.
TED001630-202182021-01-042020-12-15PNOMSGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa212800KOMA NORD SP. Z O.O.
TED001630-202192021-01-042020-12-23PNOSUNGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAWarszawa33783RED STACK POLAND SP. Z O.O. SP.K.
TED001490-202112021-01-042020-12-28PNORozbudowa cyfrowego repozytorium operatów GODGiKGMINA MIASTA TARNOWA URZĄD MIASTA TARNOWATarnów56000MGGP S.A.
TED001460-202112021-01-042020-11-02PNOWdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią wraz z dostawą wymaganych sprzętów ICT w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w WarszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa4054695OPTEAM S.A.
TED000813-202112021-01-042020-10-29PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa1653010ASCOMP S.A.
TED000813-202122021-01-042020-10-29PNOCzęść nr 2 – Rozbudowa Systemu ADC (ang. Application Delivery Controller)URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa1016200ASCOMP S.A.
TED000813-202132021-01-042020-12-03PNOCzęść nr 3 – Serwery modułowe i rackURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa4114835EUVIC SOLUTION S.A.
TED000813-202142021-01-042020-10-29PNOCzęść nr 4 – Rozbudowa klastra przełączników sieciowychURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa702090ASCOMP S.A.
TED000752-202112021-01-042020-12-10PNOZakup aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz ze sprzętem niezbędnym do wdrożenia aplikacji na potrzeby modyfikacji programów nauczaniaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUWAŁKACHSuwałki2356800IGNIBIT S.A.
TED000752-202122021-01-042021-01-04PNOZakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR)PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUWAŁKACHSuwałki0
TED000643-202112021-01-042020-12-22PNOModernizacja ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) w zakresie monitorowania infrastruktury IT OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa248786CDO—GROUP SP. Z O.O.
TED000643-202122021-01-042020-12-22PNOZakup wsparcia producenta oprogramowania na okres 36 m-cy do znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego licencji klasy PRTG wariant XL5 (lic. na 5 serwerów) do monitoringu diagnostyczno-monitorującegoKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa104752CDO—GROUP SP. Z O.O.
TED643288-202012020-12-312020-12-23PNOZapewnienie wsparcia technicznego dla licencji Citrix w ramach programu Citrix Customer Success Services Select dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów2157993INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED642562-202012020-12-312020-11-30PNOZapewnienie dostępu do sieci teleinformatycznej (Internetu) w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa65977MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A.
TED642562-202022020-12-312020-12-31PNOŚwiadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w KoszaliniePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa0
TED642513-202012020-12-312020-12-04PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa1164000COMTEGRA S.A.
TED642507-202012020-12-312020-12-18ZWRMałopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim cz. II – zadanie 4 (...) – z uwagi na brak miejsca cała nazwa podana w sekcji II.1.4ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIEKraków60800ELTE GPS SP. Z O.O.
TED642506-202012020-12-312020-12-21ZWRŚwiadczenie usług asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu Comarch ERP Egeri Egeria Finansowa świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do dnia 31 grudnia 2024 rUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin982080COMARCH S.A.
TED642370-202012020-12-312020-12-28PNOUsługa utrzymania i wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ) KPRM (środowisko testowe i produkcyjne) wykonanego na bazie systemu QuoruKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa1217041QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
TED642289-202012020-12-312020-12-10PNODostosowanie oprogramowania System Ankietowania RPOWP na lata 2014–2020 do wymogów WCAG 2.1 wraz z wydłużeniem usługi asysty technicznej i gwarancji oraz opracowanie koncepcji realizacja i wdr..WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok0CTSOFT TOMASZ CZERPAK
TED642289-202022020-12-312020-12-10PNOOpracowanie koncepcji realizacja i wdrożenie portalu Komitetu Monitorującego Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego (wraz z usługą zaimportowania dokumentów zgromadzonych w poprzedniej ..WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok0CTSOFT TOMASZ CZERPAK
TED642279-202012020-12-312020-12-22PNOOpracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. IWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIERzeszów0ERGOGIS SP. Z O.O.
TED642118-202012020-12-312020-12-21PNOWdrożenie systemu NAC (Network Access Control)URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa448253ALMA S.A.
TED642110-202012020-12-312020-12-15PNOZaprojektowanie i budowę „Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych” tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron wwwWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa1727560MOBILEMS SP. Z O.O.
TED640856-202012020-12-312020-12-28PNOZakup licencji Data Loss Protection DLP wraz z usługami konfiguracji wdrożenia warsztatami oraz wsparciemMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa6963776INFRADATA POLSKA SP. Z O.O.
TED640693-202012020-12-312020-12-18PNODostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.101.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków49039SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O., UL. ŻUPNICZA 11, 03—821 WARSZAWA
TED640693-202022020-12-312020-12-09PNODostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.101.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków203337EUROIMMUN POLSKA SP. Z O.O., UL. WIDNA 2A, 50—543 WROCŁAW
TED640384-202012020-12-312020-12-31POGDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla ZZOZ w WadowicachZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHWadowice0
BZP510564450-N-202012020-12-312020-12-21PNODostawa oprogramowania narzędziowegoNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa3993
BZP510564450-N-202022020-12-312020-12-23PNODostawa oprogramowania narzędziowegoNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa2421
BZP510564450-N-202032020-12-312020-12-21PNODostawa oprogramowania narzędziowegoNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa8475
BZP510564450-N-202052020-12-312020-12-21PNODostawa oprogramowania narzędziowegoNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa15240
BZP510563907-N-20202020-12-312020-12-21PNOŚwiadczenie usługi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria 6 firmy Comarch S.A.5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZKraków194832
BZP510563278-N-20202020-12-312020-12-09PNODostawa infrastruktury serwerowej obsługującej Inteligentne Systemy Transportowe w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta RzeszowaRzeszów1097160
BZP510563169-N-20202020-12-312020-12-30PNOSEZ-DKRZ-WPI2-MB-241-0403-DIT-20Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa220699
BZP510562602-N-20202020-12-312020-12-30PNOPrzygotowanie dokumentacji zamówień publicznych oraz pełnienie asysty technicznej dla projektu pn. „eCareMed – Upowszechnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”Szpital WojewódzkiBielsko-Biała120540
BZP510562553-N-20202020-12-31PNOWsparcie systemu MyQMiasto RybnikRybnik
BZP510562401-N-202012020-12-312020-11-19PNOzakup licencji oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa Centrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok116297
BZP510562401-N-202022020-12-312020-11-19PNOZakup licencji oprogramowania wirtualizacyjnegoCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok86457
BZP510562401-N-202032020-12-312020-11-19PNORozbudowa posiadanych 4 sztuk przełączników HPE S3000B o licencje na dodatkowe porty FCCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok66050
BZP510561585-N-20202020-12-302020-11-19PNODostawa oprogramowania serwerowego – zakup licencji serwerowych systemów operacyjnych licencji dostępowych oraz licencji zdalnego dostępuCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok418347
BZP510561263-N-20202020-12-302020-12-30PNOIV.6.2)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejGrodzisk Wielkopolski429924
BZP510561175-N-20202020-12-302020-09-17PNOSerwis oprogramowania – usługa asysty technicznej w odniesieniu do programów Veem funkcjonujących w Urzędzie Miejskim w BiałymstokuCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok104550
BZP510561104-N-20202020-12-302020-07-28PNOSerwis oprogramowania – roczna usługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus ProfessionalCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok21218
BZP510561046-N-202012020-12-302020-12-18PNOOprogramowanie serwerowe operacyjne wraz z licencjami dostępuOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa109037
BZP510561046-N-202022020-12-302020-12-21PNOOprogramowanie do przeprowadzania zaawansowanych analiz statystycznych wraz ze wsparciemOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa34140
BZP510561031-N-20202020-12-302020-12-17PNODostawa systemu roweru miejskiego IV generacji dla Gminy NałęczówGmina Miejska NałęczówNałęczów599990
BZP510560880-N-20202020-12-302020-12-21PNOUsługi chmurowe wspomagające przetwarzanie danych Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa671293
BZP510560693-N-20202020-12-302020-12-14PNOUsługi serwisowe licencji oprogramowania geograficznego GIS ESRIStraż Miejska Miasta Stołecznego WarszawyWarszawa268573
BZP510560263-N-20202020-12-302020-12-29PNOHosting stron internetowych UM Miasto Stołeczne WarszawaWarszawa733834
BZP510560097-N-20202020-12-302020-12-15PNOŚwiadczenie usługi przedłużenia okresu gwarancyjnego infrastruktury serwerowejPowiatowy Urząd Pracy w KłodzkuKłodzko11919
BZP510559940-N-20202020-12-302020-12-16PNOOpieka serwisowa Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z modułami Mandat Karny/Oskarżyciel PublicznyStraż Miejska Miasta Stołecznego WarszawyWarszawa369000
BZP510559895-N-20202020-12-302020-12-10PNOWsparcie techniczne dla urządzeń firmy Fortinet wraz z przedłużeniem ważności licencji w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.Straż Miejska Miasta Stołecznego WarszawyWarszawa126524
BZP510559341-N-20202020-12-302020-12-22PNOZapewnienie Zamawiającemu dostępu do baz danych z zakresu branży teleinformatycznej telekomunikacyjnej i informatycznej w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresuUrząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa565800
BZP510558982-N-20202020-12-302020-12-09PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium” „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i „Błękitna Fala”.Miejski Ośrodek Sportu i RekreacjiOpole305000
BZP510558944-N-202012020-12-302020-12-29PNODostawa oprogramowaniaWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań167322
BZP510558944-N-202022020-12-302020-12-28PNOOdnowienie wsparcia i serwisu do systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną i zakup dodatkowych modułówWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań23001
BZP510558944-N-202032020-12-302020-12-29PNOOdnowienie wsparcia i serwisu do systemu szyfrującegoWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań23247
TED639008-202012020-12-292020-12-29PNOBudowa gospodarek pomocniczych dla urządzeń i instalacji produkcyjnych wraz z powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec PruszkówPGNIG TERMIKA S.A.Warszawa0
BZP510558745-N-20202020-12-292020-12-11PNOWyłonienie dostawcy usługi przestrzeni na wirtualnym serwerzeWojewództwo Opolskie ul. Piastowska 14 45-082 Opole NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w OpoluOpole521668
BZP510558619-N-20202020-12-292020-12-18PNOUsługa wsparcia technicznego dla urządzenia: serwer QNAP TS-1253BU-RP-4GGmina Miasto Koszalin-Urząd MiejskiKoszalin1477
BZP510558185-N-20202020-12-292020-12-23PNO„Dostawa infrastruktury technicznej oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami w ramach projektu: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka” Gmina Polanka WielkaPolanka Wielka699870
BZP510557882-N-20202020-12-292020-12-22PNO„Wsparcie dla tworzenia formularzy ESP”Urząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa36900
BZP510557796-N-20202020-12-292020-12-23PNOZaprojektowanie opracowanie dostarczenie utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego elektronicznej karty obserwacji pacjenta (eCRF - electronic case report form) w niekomercyjnym badaniu klinicznym wraz z wirtualną platformą dedykowaną dla uczestników tego badania.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w BydgoszczyBydgoszcz369428
BZP510557556-N-20202020-12-292020-12-15PNODOSTAWA CZUJNIKÓW ZAPEŁNIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY WRAZ Z MONTAŻEM I DOSTĘPEM DO PLATFORMYMiejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.Kołobrzeg156226
BZP510557455-N-20202020-12-29PNODostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Palgrave Macmillan w wersji onlineUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP510557357-N-202012020-12-292020-12-02PNODostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Część 1 Miasto KrakówMałopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliKraków128360
BZP510557357-N-202022020-12-292020-12-02PNODostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Część 2 Subregion TarnowskiMałopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliKraków146000
BZP510556583-N-20202020-12-292020-07-28PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”Gmina LubawkaLubawka139096
BZP510556563-N-202012020-12-29PNODZIAŁANIA PROMOCYJNEGmina LubawkaLubawka
BZP510556563-N-202022020-12-292020-04-21PNOMATERIAŁY REKLAMOWEGmina LubawkaLubawka37444
TED637727-202012020-12-282020-12-18PNODzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisowąPOLREGIO SP. Z O.O.Warszawa3643080XEROX POLSKA SP. Z O.O.
TED637314-202012020-12-282020-12-28PNO„Wykonanie i wdrożenie systemu” w ramach projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” [z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIEWarszawa0
TED637308-202012020-12-282020-12-28PNOŚwiadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej; postępowanie znak: ZZP-25/21ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa0
TED637275-202012020-12-282020-12-10ZWRUsługa utrzymania optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu def2000 do postaci otwartej umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój systemu bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnychBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa45500000ASSECO POLAND S.A.
TED637210-202012020-12-282020-11-09ZWRŚwiadczenie usług informatycznych w tym prac programistycznych związanych z rozwojem wdrożonego u Zamawiającego Systemu Teta EDUPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław3252033UNIT4 POLSKA SP. Z O.O. UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 7A 53—332 WROCŁAW
TED637128-202012020-12-282020-12-21PNOZakup wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Checkpoint oraz objęcie gwarancją całego posiadanego Systemu FirewallCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa655000APIUS TECHNOLOGIES S.A.
TED637087-202012020-12-282020-12-15PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej systemuMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa390000DECSOFT S.A.
TED637084-202012020-12-282020-12-22PNOZakup usługi wsparcia technicznego konsultacji oraz modyfikacji systemu finansowo-księgowegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa694350BONAIR S.A.
TED637070-202012020-12-282020-12-28PNOZakup licencji wdrożenie i uruchomienie e-usług zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Informatyzacja administracji publicznej w Gminie Wiskitki w 2019 r.”GMINA WISKITKIWiskitki0
TED637070-202022020-12-282020-12-28PNOZakup komputerów PC z oprogramowaniem biurowymGMINA WISKITKIWiskitki0
BZP510556156-N-202012020-12-282020-12-03PNOTransmisja danych (usługa VPN).Starostwo Powiatowe w PoznaniuPoznań87922
BZP510556156-N-202022020-12-28PNODostęp do sieci Internet (łącze podstawowe).Starostwo Powiatowe w PoznaniuPoznań
BZP510556156-N-202032020-12-282020-12-03PNODostęp do sieci Internet (łącze zapasowe).Starostwo Powiatowe w PoznaniuPoznań10654
BZP510555958-N-20202020-12-282020-12-23PNOOdnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie sieciąUrząd Transportu KolejowegoWarszawa172905
BZP510555540-N-20202020-12-282020-12-18PNOSerwis oprogramowania ESRICentrum Informatycznych Usług Wspólnych OlsztynaOlsztyn206357
BZP510555274-N-202012020-12-282020-12-16PNOWsparcie i aktualizacja Oracle SolarisPodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów5412
BZP510555274-N-2020102020-12-282020-12-14PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla Cryoserver Software CS500 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów16777
BZP510555274-N-2020112020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla systemu pocztowego Oracle Communications Unified Communication SuitePodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów16851
BZP510555274-N-2020122020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla IBM Security QRadar SIEM Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów18066
BZP510555274-N-202022020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne oraz serwis pogwarancyjny biblioteki taśmowej Oracle Storagetek SL-150Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów10584
BZP510555274-N-202032020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne dla systemu zarządzania ruchem sieciowy F5 Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów57600
BZP510555274-N-202042020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla: Toad for Oracle Base Edition Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów9471
BZP510555274-N-202052020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji oprogramowania ObserveIT 5.0Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów12631
BZP510555274-N-202062020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla Veeam Backup & Replication Enterprise - 6 CPUPodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów10886
BZP510555274-N-202072020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji CheckPoint - Collaborative Enterprise Support – Premium:Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów75000
BZP510555274-N-202082020-12-282020-12-14PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacja oprogramowania NetCrunchPodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów7314
BZP510555274-N-202092020-12-282020-12-16PNOWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla oprogramowania VMWare vCenter/ vSpherePodkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRzeszów7134
BZP510554962-N-20202020-12-282020-11-30PNODostawa i wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych płacowych finansowych księgowych oraz inwentaryzacji majątku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce Zarząd Powiatu SokólskiegoSokółka61685
TED633734-202012020-12-242020-12-02POGKompleksowa obsługa reklamowa i marketingowa (w tym prowadzenie kampanii reklamowych strategia kreacja produkcja oraz zakup mediów)ENERGA OBRÓT S.A.Gdańsk0APELLA S.A.
TED633710-202012020-12-242020-12-17PNOUsługi - Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP wspierającego procesy zwiazane ze sprzedażą węgla dla TAURON Wydobycie SATAURON WYDOBYCIE S.A.Jaworzno5205000DAHLIAMATIC SP. Z O.O.
TED632628-202012020-12-242020-09-30PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa7364010GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
TED632628-202022020-12-242020-12-16PNODostawa montaż i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowaniaNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa2580335GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
TED632522-202012020-12-242020-12-08PNOUtworzenie portalu do publikacji zdigitalizowanych zbiorów oraz zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowejBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice119310MATEUSZ SOŁTYSEK, ITS
TED632522-202022020-12-242020-12-10PNOZadanie nr 2 – zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowej dla Opery Śląskiej w BytomiuBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice85473INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWE
TED632459-202012020-12-242020-12-01ZWRUsługa modyfikacji systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru SądowegoMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa1304550ATOS POLSKA S.A.
TED632458-202012020-12-242020-12-15PNOOdnowienie wsparcia dla systemu monitoringu aplikacji NetScoutNARODOWY BANK POLSKIWarszawa935000PASSUS S.A.
TED632432-202012020-12-242020-12-15PNOUsługa wsparcia i modyfikacji systemu finansowo-księgowegoMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa4965000QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
TED632235-202012020-12-242020-12-02PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez zamawiającego oprogramowań z rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa0MWT SOLUTIONS S.A.
TED632196-202012020-12-242020-12-18PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych – ZP-DI-3/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa0ORANGE POLSKA S.A.
TED632005-202012020-12-242020-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia dla licencji DPS for VMWAREMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa272066ENUE PYTLAK SACHARCZUK RUTKOWSKI SP.J.
TED631991-202012020-12-242020-11-18ZWRDostarczenie i wdrożenie licencji na produkty Esri oraz świadczenie usług wsparcia korporacyjnegoGMINA MIEJSKA KRAKÓW URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków2682927ESRI POLSKA SP. Z O.O.
TED629765-202012020-12-242020-11-25PNODostawa montaż instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa155000DECSOFT S.A.
TED629765-202022020-12-242020-12-07PNOWSJO – sprzęt peryferyjnyWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa196128PPHU SMK RADOSŁAW SKIBA
TED629765-202032020-12-242020-11-25PNOWSJO – serwery i macierzeWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa1891372DECSOFT S.A.
TED629765-202042020-12-242020-11-25PNOWSJO – pracownia terminalowaWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa94884DECSOFT S.A.
TED629548-202012020-12-242020-12-07PNODostarczenie montaż i uruchomienie stacji retransmisyjnych wraz z wykonaniem prac towarzyszących w ramach budowy systemu łączności radiowej – etap IIWARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn1624000PROFESJONALNA APARATURA RADIOKOMUNIKACYJNA PROFKOM TRUSZKOWKI KRZYSZTOF
BZP510554808-N-20202020-12-24PNOWykonanie usługi opracowania wynikowych tablic statystycznychMinisterstwo SprawiedliwościWarszawa
TED626445-202012020-12-232020-11-30ZWRŚwiadczenie usług informatycznych polegających na opiece informatycznej na System SEDIPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa2022000ASSECO POLAND S.A.
TED625757-202012020-12-232020-12-02PNOŚwiadcz. usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizow. bazą wiedzy dostępn. za pomocą różn. środk. komunik. elektron. tworzon. na potrzeby funkcjon. Punktu Informacji dla PrzedsMINISTERSTWO ROZWOJU PRACY I TECHNOLOGIIWarszawa2840800INTELIWISE S.A.
TED625756-202012020-12-232020-12-23PNOUtrzymanie infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem i Systemu Tunelowego w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź0
TED625754-202012020-12-232020-12-07PNOZapewnienie wsparcia technicznego i subskrybcji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft oraz dostawy licencji w ramach prawa opcji – w związku z odnowieniem umowy Enterprise AgreementCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa3144909A.P.N. PROMISE S.A.
TED625749-202012020-12-232020-11-30PNODostosowanie baz danych cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin528293OPGK RZESZÓW S.A.
TED625749-202022020-12-232020-11-30PNOGmina Miasto Szczecin – modernizacja bazy EGiBWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin639512OPGK RZESZÓW S.A.
TED625749-202032020-12-232020-11-24PNOWojewództwo zachodniopomorskie – skanowanie cyfryzacja digitalizacja oraz utworzenie metadanych do zbiorów i danych cyfrowych WODGiKWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin79675PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ARCHI—SCAN SP. Z O.O.
TED625711-202012020-12-232020-12-16ZWRZakup w latach 2020–2022 ogólnokrajowego dostępu akademickiego do elektronicznych książek wydawanych przez grupę wydawniczą Springer NatureUNIWERSYTET WARSZAWSKI INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa8184788SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH
TED625547-202012020-12-232020-12-14PNOUsługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – system FK MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa4888911COMARCH POLSKA S.A.
TED624342-202012020-12-232020-12-08PNODostawa urządzeń Firewall z dodatkowymi funkcjonalnościami oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dla ..FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa1196000STUDIOTECH POLAND SP. Z O.O.
BZP510554479-N-202012020-12-232020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. WarszawyWarszawa147890
BZP510554479-N-202022020-12-232020-11-26PNODostawa oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m. st. WarszawyWarszawa252385
BZP510554290-N-20202020-12-232020-12-23PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania Oracle Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KatowicachKatowice173794
BZP510553797-N-20202020-12-232020-08-31PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacyjno – KomunikacyjnegoPaństwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile Piła859770
BZP510553783-N-202012020-12-232020-12-18PNOAktualizacja i uzupełnienie licencji oprogramowania oraz rozbudowa stacji roboczej na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza (Zadanie I)Miasto Nowy SączNowy Sącz111623
BZP510553429-N-20202020-12-232020-12-09PNOUtworzenie zakup i wdrożenie systemu ustalania dawek nawozów w oparciu o kryteria produkcyjne i środowiskowe (SUDN) wraz z szkoleniami personelu oraz utrzymaniem systemu. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut BadawczyPuławy489540
TED620460-202012020-12-222020-12-22PNODostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznychKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa0
BZP510552468-N-20202020-12-222020-12-21PNOWsparcie dla systemu Orion SolarWinds na okres36 miesięcyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa332100
BZP510552141-N-20202020-12-222020-12-16PNOWsparcie techniczne oraz przedłużenie gwarancji na posiadane urządzenia (rozwiązanie UTM firmy FortiNet) dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. WarszawyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyWarszawa130465
BZP510552003-N-20202020-12-222020-12-17PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu bezpieczeństwaGłówny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa191880
BZP510551879-N-20202020-12-222020-12-07PNO Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"Akademia PomorskaSłupsk6150
BZP510551637-N-202012020-12-22PNO„Obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 z wyłączeniem Wydziału Geodezji Kartografii i KatastruPowiat OstrowieckiOstrowiec Świętokrzyski
BZP510551637-N-202022020-12-22PNOObsługa informatyczna Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Wardyńskiego 1”Powiat OstrowieckiOstrowiec Świętokrzyski
BZP510551541-N-20202020-12-222020-12-10PNORozbudowa serwisu internetowego zabytek.plNarodowy Instytut DziedzictwaWarszawa72000
BZP510551251-N-202012020-12-222020-12-21PNORozbudowa systemu informatycznego HIS funkcjonującego w Szpitalu Powiatowym Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)Szpital Powiatowy LimanowaLimanowa710902
BZP510551200-N-20202020-12-222020-12-03PNOModyfikacja bazy JPOAT2 0 w latach 2020-2021Główny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa388852
TED618335-202012020-12-212020-11-23PNODostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego platformy e-usług wraz z systemami zasilającymi oraz wykonanie szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji”GMINA NIEGOSŁAWICENiegosławice436400SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
TED618295-202012020-12-212020-11-19PNOCyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – tura IXWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa24000GCPS SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED618295-202022020-12-212020-11-23PNOPowiat PłońskiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa100000GCPS SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED618295-202032020-12-212020-12-10PNOPowiat SzydłowieckiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa31785TOP—INFO SP. Z O.O.
TED618295-202042020-12-212020-11-17PNOPowiat ŻuromińskiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa59430SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K.
TED618166-202012020-12-212020-11-23PNOUsługi budowy instal. wdroż. i integr. systemu umożliwiającego świadczenie e-usług u Zamawiającego zgodnie z wymagan. określ. w opisie przedm. zamów. w ramach projektu MZSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań990000NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
TED618166-202022020-12-212020-11-23PNOUsługi budowy instalacji wdrożenia i integracji Systemu umożliwiającego świadczenie e-usług w zakresie i zgodnie z wymag. określ w opisie przedmiotu zamówienia w ramach projektu Ministra ZdrowiaSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań1547600NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
TED617191-202012020-12-212020-12-14PNODostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w BiałymstokuWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok29000COMP S.A.
BZP510551080-N-20202020-12-212020-12-18PNOAsysta techniczna dla oprogramowania: ServiceDesk Plus Applications Manager OpManager ADAudit Plus Analytics Plus Exchange Reporter Plus Urząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejWarszawa184079
BZP510550965-N-20202020-12-212020-11-30PNODostawa serwera oraz modernizacja środowiska chmury prywatnej GIFGłówny Inspektorat FarmaceutycznyWarszawa443372
BZP510550892-N-202012020-12-212020-11-27PNOZadanie 1 – Zakup wsparcia producenta (Maintenance) dla systemu Citrix XenDesktop i dla 4 urządzeń sieciowych Citrix Netscaler.Sąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań74000
BZP510550892-N-202022020-12-21PNOZakup wsparcia producenta dla systemu Axence nVisionSąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań
BZP510550892-N-202032020-12-21PNOZakup wsparcia producenta dla systemu AdRem Software NetCrunchSąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań
BZP510550892-N-202042020-12-212020-11-20PNOZakup wsparcia producenta dla systemu ESET Endpoint Encryption ProSąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań53760
BZP510550892-N-202052020-12-212020-11-27PNOZakup wsparcia producenta dla systemu Veeam Backup and Replication Enterprise Plus Sąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań156699
BZP510550892-N-202062020-12-212020-11-27PNOZakup wsparcia producenta dla systemu backupu Fujitsu ETERNUS CS200c Scale Advanced Software CommVault Sąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań14224
BZP510550892-N-202072020-12-212020-11-27PNOZakup wsparcia producenta dla biblioteki taśmowej Fujitsu ETERNUS CS200c Software Tape Support Sąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań5264
BZP510550892-N-202082020-12-21PNOZakup wsparcia producenta dla oprogramowania zarządzania przełącznikami Cisco Prime. Sąd Apelacyjny w PoznaniuPoznań
BZP510550725-N-202012020-12-212020-12-10PNODostawa infrastruktury hiperkonwergentnej do zapewnienia poprawnego działania oraz zabezpieczenia Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v.2Urząd do Spraw CudzoziemcówWarszawa442800
BZP510550725-N-202022020-12-212020-12-01PNODostawa zabezpieczeń firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v. 2 oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczeń Modułu.Urząd do Spraw CudzoziemcówWarszawa228288
BZP510550579-N-20202020-12-212020-12-21PNOZapewnienie 12-miesięcznej subskrypcji oprogramowania Microsoft OfficeNajwyższa Izba KontroliWarszawa480673
BZP510550483-N-20202020-12-212020-11-23PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Golęcin Podolany Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZPoznań699870
BZP510550425-N-20202020-12-212020-12-01PNOMultimedialne Przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w KaliszuPubliczne Przedszkole nr 30 im Krasnala Hałabały w KaliszuKalisz165990
BZP510550324-N-20202020-12-212020-12-18PNODostawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnychKuratorium Oświaty w ŁodziŁódź38507
BZP510550306-N-20202020-12-212020-12-21PNOŚwiadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programówNZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.Słubice62454
BZP510550180-N-20202020-12-212020-12-04PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty asysty technicznej dla macierzy Hitachi Vantara VSP G600 na rzecz Biblioteki Narodowej.Biblioteka NarodowaWarszawa702576
BZP510550005-N-20202020-12-21PNOUsługa prowadzenia mediów społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook Instagram) Politechnika GdańskaGdańsk
BZP510550004-N-20202020-12-212020-11-30PNODostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz ROZLICZEŃ z NFZ wraz z migracją danych na potrzeby Stacji RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE – SP ZOZStacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZChełm251091
BZP510549861-N-202012020-12-212020-12-17PNOdostawa instalacja i konfiguracja 1 fabrycznie nowego nieużywanego nieuszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Aktywna Mama aktywny Tata”;Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń1851
BZP510549861-N-202022020-12-212020-12-17PNOdostawa instalacja i konfiguracja 1 fabrycznie nowego nieużywanego nieuszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”;Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń1851
BZP510549837-N-20202020-12-212020-11-30PNO„Rozbudowa funkcjonującego w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne i wdrożenie Portalu Branżowego wraz ze szkoleniami i dostawą licencji_2Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZPoznań540585
BZP510549705-N-20202020-12-212020-12-16PNODostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej dla Muzeum Sztuki w Łodzi. Muzeum Sztuki w ŁodziŁódź270329
BZP510549701-N-202012020-12-212020-12-07PNOdostawa instalacja i konfiguracja 3 fabrycznie nowych nieużywanych nieuszkodzonych monitorów komputerowych w ramach projektu pn. „Aktywna Mama aktywny Tata”;Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń2399
BZP510549701-N-202022020-12-21PNOdostawa instalacja i konfiguracja 1 fabrycznie nowego nieużywanego nieuszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Aktywna Mama aktywny Tata”;Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń
BZP510549701-N-202032020-12-21PNOdostawa instalacja i konfiguracja 1 fabrycznie nowego nieużywanego nieuszkodzonego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. „Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej”;Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń
BZP510549694-N-20202020-12-212020-12-08PNODostawa uruchomienie i wdrożenie centralnego systemu monitoringu w infrastrukturze Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa598648
BZP510549676-N-20202020-12-212020-12-21PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania ArcGISWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KatowicachKatowice349320
BZP510549651-N-20202020-12-212020-12-18PNOObsługa techniczna systemu komputerowego stacji roboczych i serwerów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we WrocławiuKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we WrocławiuWrocław469368
BZP510549620-N-20202020-12-21PNOUSŁUGA ADMINISTRACJI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI W POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJPolska Agencja KosmicznaGdańsk
TED613772-202012020-12-182020-12-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-ZdrowieWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok693388COMARCH POLSKA S.A.
TED613754-202012020-12-182020-12-04PNODostawa i wdrożenie e-Usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa1706806COMPUGROUP MEDICAL SP. Z O.O.
TED613743-202012020-12-182019-08-09PNOSerwis 3DC – umowa serwisowa na Data Center w 3 lokalizacjachCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa19736060ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
TED613736-202012020-12-182020-12-18PNOModyfikacja systemu komunikacji głosowej VCS 3020XCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa0
TED613621-202012020-12-182020-12-18PNOUsługa wsparcia i rozwoju systemu informatycznego SI EmerytCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa0
TED612054-202012020-12-182020-12-09PNOZakup subskrypcji licencji na okres 36 miesięcy dla platformy MDM i vAPP-VDIURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa937593GREENERIS SP. Z O.O.
TED611427-202012020-12-182020-12-11PNOInformatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU—KAMIENNEJSkarżysko-Kamienna0COMARCH HEALTHCARE S.A.
TED611427-202022020-12-182020-12-07PNODostawa i instalacja urządzeń sieciowychZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU—KAMIENNEJSkarżysko-Kamienna0UPWARE SP. Z O.O.
TED611369-202012020-12-182020-12-08PNODostawa w formie leasingu operacyjnego bezpośredniego zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KASMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa6197557S&T POLAND SP. Z O.O.
BZP510549241-N-20202020-12-182020-12-08PNOŚwiadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta KielceCentrum Usług Miejskich w KielcachKielce944800
BZP510549068-N-20202020-12-182020-12-08PNOWsparcie serwisowe systemu macierzyCentrum Informatycznych Usług Wspólnych OlsztynaOlsztyn399873
BZP510548684-N-20202020-12-182020-12-17PNOŚwiadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle. Główny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa674111
BZP510548599-N-20202020-12-182020-12-14PNOZakup usługi przedłużenia wsparcia na grafową bazę danych RDF w ramach potrzeb ZamawiającegoPolitechnika WrocławskaWrocław300000
BZP510548332-N-20202020-12-182020-11-19PNODostawa sprzętu informatycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.Otwock203836
BZP510548149-N-20202020-12-182020-12-10PNOZwiększenie przestrzeni składowania danych jak i możliwości wykonywania kopii zapasowych w INTiBS PAN.Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii NaukWrocław137207
BZP510547885-N-20202020-12-172020-11-18PNOUsługa wsparcia technicznego i asysty dla baz danych i aplikacji SMGP MLP MGP2000 BDGI Antropopresja i innychPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa166050
BZP510547814-N-20202020-12-172020-12-16PNODostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewallSzkoła Główna Służby PożarniczejWarszawa221449
BZP510547203-N-20202020-12-172020-12-16PNODostawa przedłużonej gwarancji producenta na sprzęt serwerowy i sieciowy marki Dell dla Urzędu Regulacji Energetyki.Urząd Regulacji EnergetykiWarszawa202944
BZP510546980-N-20202020-12-172020-12-08PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usług Technical Advisory & ManagmentNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa438372
BZP510546880-N-20202020-12-172020-12-15PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie MicrosoftCentrum Usług Informatycznych we WrocławiuWrocław147011
BZP510546781-N-20202020-12-172020-12-16PNOWsparcie techniczne dla posiadanego systemu kopii zapasowych (backup)Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa179309
BZP510546778-N-202012020-12-172020-11-23PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa6000
BZP510546778-N-202022020-12-172020-12-11PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11500
BZP510546778-N-202032020-12-172020-11-25PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11500
BZP510546778-N-202042020-12-172020-12-07PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11500
BZP510546778-N-202052020-12-172020-12-11PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11000
BZP510546778-N-202062020-12-172020-11-23PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11650
BZP510546778-N-202072020-12-172020-11-19PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wytypowanych do POPC – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa6840
BZP510546721-N-202012020-12-172020-12-03PNOZakup i wdrożenie systemu antywirusowegoUrząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa34686
BZP510546721-N-202022020-12-172020-12-03PNOAktualizacja Systemu Trend Micro Urząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa14366
BZP510546721-N-202032020-12-172020-12-03PNOZakup wsparcia dla Systemu IT ManagerUrząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa11931
BZP510546721-N-202042020-12-172020-12-03PNOZakup wsparcia dla urządzeń FortiAnalizer Urząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa33950
BZP510546721-N-202052020-12-17PNOWsparcie dla tworzenia formularzy ESPUrząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa
BZP510546721-N-202062020-12-172020-12-10PNOWsparcie do systemu Asseco ERP Softlab ERPUrząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa137514
BZP510546616-N-202022020-12-172020-12-14PNODostawa na rzecz FINA skanerów do skanowania materiałów okołofilmowychFilmoteka Narodowa - Instytut AudiowizualnyWarszawa46273
BZP510546577-N-202022020-12-172020-12-11PNOPrzedłużenie gwarancji na system serwerowyWojewództwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa ZachodniopomorskiegoSzczecin40600
TED608782-202012020-12-162020-12-04ZWRŚwiadczenie usług informatycznych polegających na modyfikowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST)POCZTA POLSKA S.A.Warszawa24953457SYGNITY S.A. UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA 1
TED608247-202012020-12-162020-11-20PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do Internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Pijarów 3 w KrakowieAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOKraków136206UPC POLSKA SP. Z O.O.
TED608235-202012020-12-162020-11-13ZWRUsługa wsparcia systemu DaletPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa1805000CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.
TED608232-202012020-12-162020-11-17PNO„Świadczenie usług dostępu do internetu i TV w internatach”AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia54370MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A.
TED608232-202022020-12-162020-11-17PNOŚwiadczenie usług dostępu do internetu w internatach w Gdyni i Pruszczu GdańskimAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNIGdynia130000MULTIMEDIA POLSKA BIZNES S.A.
BZP510546504-N-202012020-12-162020-12-03PNORozszerzenie posiadanych licencji środowiska programistycznego JetBrains All ProductsPackNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa12177
BZP510546504-N-202022020-12-162020-12-09PNODostawa środowiska developerskiego obsługujące język C# i technologie .NETNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa9835
BZP510546504-N-202042020-12-162020-12-11PNODostawa Axence nVision 11.6Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa20360
BZP510546463-N-20202020-12-162020-11-16PNOPrzedłużenie asysty technicznej OracleNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa128636
BZP510545843-N-202012020-12-16PNODostawa i wdrożenie macierzy dyskowejPowiatowy Urząd Pracy we WrocławiuWrocław
BZP510545843-N-202022020-12-16PNODostawa zestawów komputerowychPowiatowy Urząd Pracy we WrocławiuWrocław
BZP510545572-N-20202020-12-16PNODostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem wraz z migracją danych.Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.Otwock
BZP510545557-N-202012020-12-162020-11-18PNOSerwis pogwarancyjny sprzętu serwerowego HPECentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok3257
BZP510545557-N-202022020-12-162020-11-18PNODostarczenie pakietów wsparcia technicznego na macierze dyskowe HPECentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok178498
BZP510545454-N-202012020-12-162020-12-01PNOKonsultant ds. prowadzenie i rozliczenie projektu unijnego pn. „Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu” realizowanego w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOpole185000
BZP510545454-N-202022020-12-162020-12-01PNOKonsultant ds. prowadzenie i rozliczenie projektu unijnego pn. „Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu” realizowanego w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOpole185000
TED605681-202012020-12-152020-11-13ZWRZakup usługi wykonania aktualizacji programowej i sprzętowej systemu sterowania DCS bloku nr 3 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia OpolePGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.Bełchatów0SIEMENS ENERGY SP. Z O.O.
TED605146-202012020-12-152020-12-09PNOWykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSiKNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa2700000KONSORCJUM FIRM: LIDER KONSORCJUM: MOPLI SP. Z O.O.
TED605143-202012020-12-152020-12-09ZWRŚwiadczenie usługi rozwoju Systemu Awizacji Towarów i Osób (SATOS) w latach 2020–2024MINISTERSTWO FINANSÓW FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ KTÓREGO PEŁNOMOCNIKIEM JEST IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE DZIAŁAJĄCA NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 USTAWY Z 29.1.2004 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1843 Z PÓŹN. ZM.)Olsztyn1060976PENTACOM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
TED605140-202012020-12-152020-12-07PNOWsparcie techniczne i serwis MRBDPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa297000D ACCORD BROADCASTING TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
TED604215-202012020-12-152020-11-30PNORozbudowa wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego rozwiązania „Network Awareness and Visibility (NAV)” firmy Fidelis CybersecurityBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa21052014PRIME SP. Z O.O. SP.K.
BZP510545068-N-202012020-12-15PNOUsługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w KielcachINSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP510545068-N-202022020-12-152020-12-08PNOUsługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa28582
BZP510545068-N-202032020-12-152020-12-08PNOUsługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa109095
BZP510544730-N-20202020-12-152020-12-04PNOstworzenie dostępnej strony internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-480/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków9963
BZP510544508-N-202012020-12-152020-12-03PNOGospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy)Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice1980
BZP510544508-N-2020102020-12-15PNOOchrona zdrowia – 2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510544508-N-2020112020-12-152020-12-03PNOTelekomunikacjaSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice4500
BZP510544508-N-202022020-12-152020-12-03PNOEnergia ze źródeł odnawialnychSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice3490
BZP510544508-N-202032020-12-152020-12-03PNOOchrona środowiskaSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6980
BZP510544508-N-202042020-12-152020-12-03PNOGospodarowanie odpadami i recyklingSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice4185
BZP510544508-N-202052020-12-152020-12-03PNOInformatyka – 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice5580
BZP510544508-N-202062020-12-152020-12-03PNOInformatyka – 2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice5580
BZP510544508-N-202072020-12-15PNOTelemedycyna – 1Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510544508-N-202082020-12-15PNOTelemedycyna – 2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510544508-N-202092020-12-15PNOOchrona zdrowia – 1Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510544025-N-202012020-12-152020-12-11PNODostawa przedłużonej gwarancji producenta na sprzęt serwerowy marki Hewlett-PackardUrząd Regulacji EnergetykiWarszawa169728
BZP510544025-N-202022020-12-152020-12-09PNODostawa przedłużonej gwarancji producenta na sprzęt serwerowy marki NetAppUrząd Regulacji EnergetykiWarszawa73800
BZP510543695-N-20202020-12-152020-11-13PNOKomputeryzacja (informatyzacja) Urzędu Miejskiego w Nysie - Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wirtualizacji danych oraz systemu backupu danych w Nysie. Gmina Nysa - Urząd Miejski w NysieNysa523488
BZP510543608-N-202012020-12-152020-12-11PNOZADANIE NR 1Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWarszawa210265
BZP510543608-N-202022020-12-152020-12-11PNOZADANIE NR 2Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWarszawa70959
BZP510543587-N-202012020-12-15PNOdostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład HigienyWarszawa
BZP510543587-N-202022020-12-152020-12-08PNODostawa subskrybcji rocznej na oprogramowanie ServiceDesk Plus Multi- Language Proffessional”Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład HigienyWarszawa25461
BZP510543587-N-202032020-12-152020-12-11PNOdostawa licencji do programu 1 SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic Nl Acdmc CoreLic Qlfd (Licencje na jedną maszynę wirtualną z czterema wirtualnymi rdzeniami)Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład HigienyWarszawa17125
TED602965-202012020-12-142020-11-18ZWRRealizacja pliku migracji danych z systemu SKOK-D dla aplikacji AMIENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań979000ASSECO POLAND S.A.
TED602439-202012020-12-142020-12-08PNOZakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi producenckich konsultacji eksperckich i usługi Cloud Priority Support dla dostarczonej usługiMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa0ADVATECH SP. Z O.O.
TED601482-202012020-12-142020-12-02PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i komputerowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJWarszawa1103096KONSORCJUM W SKŁADZIE: LIDER KONSORCJUM: SATLABS SP. Z O.O.
TED601480-202012020-12-142020-11-19PNODostawa i instalacja Zabezpieczenia styku z Internetem na potrzeby projektu: Modernizacja i zakup sprzętu systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów (...)WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W ZGIERZUZgierz40000SERVCOMP DARIUSZ MAROŃ
TED601213-202012020-12-142020-12-14PNOBudowa dostarczenie i wdrożenie e-usług dodatkowych funkcjonalności oraz ich integracja z oprogramowaniem i systemami centralnymi SPSK nr 1 PUM – ZP-261-48/2020SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUMSzczecin0
BZP510543575-N-20202020-12-142020-11-18PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRU Białystok663478
BZP510542527-N-20202020-12-142020-12-08NZODostawa wdrożenie i opieka serwisowa nad modułami systemu wspomagającego procesy nakładania opłat dodatkowych oraz windykacji należności w systemie Komunikacji Miejskiej w KrakowieZarząd Transportu Publicznego w KrakowieKraków620340
BZP510542100-N-20202020-12-132020-11-26PNOPrzygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń on-line dla osób których czynności bezpośrednio wpływają na jakość pobieranych oraz przetwarzanych komórek i tkanekKrajowe Centrum Bankowania Tkanek i KomórekWarszawa44280
TED599058-202012020-12-112020-11-24PNOŚwiadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa2950000IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED599058-202022020-12-112020-11-24PNOŚwiadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa0IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED599058-202032020-12-112020-11-24PNOŚwiadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa0IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED599057-202012020-12-112020-11-18PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa704976IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED599057-202022020-12-112020-11-27PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa0EUVIC IT S.A.
TED599057-202032020-12-112020-11-18PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa134976IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED599057-202042020-12-112020-11-17PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa1114028INTEGRITY PARTNERS SP. Z O.O.
TED599057-202052020-12-112020-11-18PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa1392516IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED599030-202012020-12-112020-11-27ZWRStandaryzacja w sektorze teleinformatyki w miejskich jednostkach organizacyjnych miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań data center – etap IMIASTO GLIWICE WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice696925ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITARNA SP. Z O.O.
TED598792-202012020-12-112020-12-04PNOUsługa wsparcia w eksploatacji systemu TETA EDU na potrzeby CUI dla Politechniki Gdańskiej w 2020 rPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk1495000UNIT4 POLSKA SP. Z O.O.
TED598782-202012020-12-112020-12-01PNOZakup usługi utrzymania infrastruktury SIGGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa3728640RED STACK POLAND SP. Z O.O., SP.K.
TED598539-202012020-12-112020-12-11PNOAsysta techniczna w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online w jednym miejscu” oraz projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”MINISTERSTWO ROZWOJU PRACY I TECHNOLOGIIWarszawa0
TED598483-202012020-12-112020-11-12PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – zadanie 1 – dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – część 1POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki1099620ZBIGNIEW BRZĘCZEK WŁAŚCICIEL P.U.H. PRACOWNIA GEODEZYJNA INŻ. ZBIGNIEW BRZĘCZEK – PARTNER KONSORCJUM
TED597211-202012020-12-112020-11-12PNOE – usługi dla Gminy PłośnicaURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica0POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.
TED597180-202012020-12-112020-11-17PNODostawa wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej oraz..AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00—968 WARSZAWA UL. MARYMONCKA 34 FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska609376OPTEAM S.A.
TED597178-202012020-12-112020-11-12PNORozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o. oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice123600PIXEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED597151-202012020-12-112020-12-11PNODostawa w formie dzierżawy zestawów transmisji danych wraz z zapewnieniem usługi transmisji danych oraz ubezpieczeniem na czas trwania dzierżawy wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznegoMINISTER FINANSÓW FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa0
TED597125-202012020-12-112020-11-10PNOOdnawialne źródła energii w gminie CycówGMINA CYCÓWCyców1528157EKOLOGIKA SP. Z O.O.
BZP510542061-N-20202020-12-112020-11-13PNOPrzebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w ŁambinowicachCentralne Muzeum Jeńców Wojennych Opole98400
BZP510542037-N-20202020-12-11PNOUsługa polegająca na opracowania prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych – słomek actistraw spełniających wymogi HACCPOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP510541759-N-202012020-12-112020-10-14PNOCzęść I - Serwis pogwarancyjny na urządzenia Dell z kontynuacją wsparciaCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok12325
BZP510541759-N-202022020-12-112020-10-14PNOCzęść II - Serwis pogwarancyjny na urządzenia Dell bez kontynuacji wsparciaCentrum Usług Informatycznych w BiałymstokuBiałystok23518
BZP510541742-N-20202020-12-112020-10-06PNOwykonanie komputerowej gry symulacyjnej z zakresu projektowania uniwersalnego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”1. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachSiedlce133000
BZP510541742-N-20202020-12-112020-10-06PNOwykonanie komputerowej gry symulacyjnej z zakresu projektowania uniwersalnego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”1. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachSiedlce133000
BZP510541203-N-20202020-12-112020-12-10PNORozbudowa macierzy NetApp FAS 2750 o dwie dodatkowe półki dyskowe z 24 dyskami 900 GB 10K SAS oraz 24 dyskami 1 2 TB 10K SAS wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem.Urząd Lotnictwa CywilnegoWarszawa349250
BZP510541106-N-20202020-12-112020-11-23PNOWykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu wykonaniu i wdrożeniu na stronie internetowej administrowanej przez Zamawiającego interaktywnego serwisu mapowego prezentującego wyniki projektu TechRolInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut BadawczyPuławy33456
BZP510541072-N-202012020-12-11PNOUsługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu PodlaskimSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejRadzyń Podlaski
BZP510540717-N-20202020-12-112020-12-07PNOWdrożenie oprogramowania do zarządzania parkingami poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz prowadzenie czynności serwisowych i konserwacyjnychZarząd Dróg i Zieleni w GdyniGdynia986460
BZP510540632-N-202012020-12-112020-11-13PNOStworzenie oprogramowania komputerowego do obsługi Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych wraz z usługą rocznego serwisu i nadzoru autorskiego.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w SzczecinieSzczecin175890
BZP510540589-N-20202020-12-112020-12-07PNODostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Elsevier w wersji onlineUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice421140
BZP510540586-N-20202020-12-112020-11-24PNOUsługa wsparcia technicznego i serwisu dla macierzy dyskowejUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin50676
BZP510540418-N-20202020-12-102020-12-09PNODostawa urządzeń aktywnych wraz zewsparciem dla wydzielonej światłowodowej sieci teleinformatycznejMinisterstwo FinansówWarszawa183950
BZP510540405-N-20202020-12-102020-12-10PNOZakup wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA systemu informacji prawnej LEX OMEGAZakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa128146
BZP510540242-N-20202020-12-102020-10-13PNO USŁUGA MIGRACJI DANYCH OPISOWYCH I GEOMETRYCZNYCH ZE STRUKTUR DOTYCHCZAS EKSPLOATOWANYCH BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ EWIDENCJI ZASOBU NIERUCHOMOŚCI DO STRUKTUR BAZ DANYCH SYSTEMU OPROGRAMOWANIA EWID 2007 URUCHOMIENIE E-USŁUG SZKOLENIA PRACOWNIKÓW. Gmina Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza192000
BZP510540153-N-20202020-12-10PNOMODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM GEMOS DLA OBIEKTU PAŁAC KULTURY I NAUKI PRZY PLACU DEFILAD W WARSZAWIEm.st. Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.Warszawa
BZP510540136-N-20202020-12-102020-12-10PNOZakup licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej on-line dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiAZakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa75719
BZP510539981-N-20202020-12-102020-12-10PNODostawa serwerów macierzy i oprogramowania wraz z wdrożeniem celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w WolsztyniePowiat WolsztyńskiWolsztyn237826
BZP510539681-N-20202020-12-102020-12-02PNO„Dostawa baz danych punktów osnowy – inwentaryzacja znaków osnowy wysokościowej”.Powiat PiotrkowskiPiotrków Trybunalski147600
BZP510539625-N-202012020-12-102020-11-25PNOZP/2693/D/1/20Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań167942
BZP510539625-N-202022020-12-102020-11-25PNOZP/2693/D/1/20Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań29882
BZP510539625-N-202032020-12-102020-11-25PNOZP/2693/D/3/20Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań315512
BZP510539625-N-202042020-12-102020-11-25PNOZP/2693/D/4/20Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań39532
BZP510539625-N-202052020-12-102020-11-25PNOZP/2693/D/5/20Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań119345
BZP510539481-N-20202020-12-102020-12-08PNOZaprojektowanie utworzenie i wdrożenie strony internetowejUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice12903
BZP510539415-N-20202020-12-102020-12-09PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową NetAppCentrum Usług Informatycznych we WrocławiuWrocław82410
BZP510539293-N-202012020-12-102020-11-06PNOZakup i Wdrożenie eUsług wspierających NGOPowiat IławskiIława14000
BZP510539293-N-202022020-12-102020-11-16PNOeKomunikacjaPowiat IławskiIława72891
BZP510539256-N-202012020-12-10PNOCzęść IRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202022020-12-10PNOCzęść IIRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202032020-12-10PNOCzęść IIIRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202042020-12-10PNOCzęść IVRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202052020-12-10PNOCzęść VRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202062020-12-10PNOCzęść VIRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202072020-12-10PNOCzęść VIIRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539256-N-202082020-12-10PNOCzęść VIIIRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP510539209-N-202012020-12-102020-11-27PNOSERWER F-PRIM/RX350/S8 2X2/192/900; SERWER DELL PE/T630 2X3 4/64/1 2TCentrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychWarszawa83640
BZP510539209-N-202022020-12-102020-11-27PNOMACIERZ DYSKOWA EMC VNX5200Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychWarszawa573180
TED594282-202012020-12-092020-11-30PNO„Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu Odra Velo – Oder Velo Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowe..URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra2654000MOBILEMS SP. Z O.O.
TED594234-202012020-12-092020-11-16PNOModyfikacja systemu VCSCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa14909930MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP. Z O.O.
TED594231-202012020-12-092020-11-09PNOZakup oprogramowania i wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa85950BIZTECH KONSULTING S.A.
TED594231-202022020-12-092020-11-09PNOLicencje na oprogramowanie NetbackupMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa346182BIZTECH KONSULTING S.A.
TED594231-202032020-12-092020-11-23PNOLicencje na korzystanie z produktów firmy CheckpointMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa1304335INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
TED594201-202012020-12-092020-12-09PNOZakup licencji dla systemu NGFW (Next Generation FireWall) wraz ze wsparciemURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa0
TED594183-202012020-12-092020-11-10PNOUsługa utrzymania oraz asysty technicznej systemu LPD-RPDWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź820000SGA M. WESOŁOWSKI I SKA SP.K.
TED593258-202012020-12-092020-11-06PNORozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON PłnCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa18630533ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
TED593242-202012020-12-092020-11-19PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała6280983AGFA SP. Z O.O.
BZP510538948-N-20202020-12-092020-11-20PNOWykonanie modyfikacji w module Magazyn Zintegrowanego Systemu Zarządzania z usługą wsparcia eksploatacji.Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby WięziennejWarszawa611064
BZP510538948-N-20202020-12-092020-11-20PNOWykonanie modyfikacji w module Magazyn Zintegrowanego Systemu Zarządzania z usługą wsparcia eksploatacji.Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby WięziennejWarszawa611064
BZP510538727-N-202012020-12-092020-12-01PNOZadanie nr 1Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień PublicznychWarszawa484620
BZP510538727-N-202022020-12-092020-12-01PNOZadanie nr 2Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień PublicznychWarszawa221400
BZP510538710-N-20202020-12-092020-12-09PNOUsługa opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego używanego w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny PracyMazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny PracyPłock214020
BZP510538592-N-20202020-12-09PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”Urząd MiejskiNowy Tomyśl
BZP510538542-N-20202020-12-092020-12-07PNODostawa rozszerzenia licencji ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution wraz z wsparciem technicznym dla Wydziału Mechanicznego Politechniki OpolskiejPolitechnika OpolskaOpole160840
BZP510538311-N-202012020-12-09PNOPakiet 1Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP510538311-N-202022020-12-092020-11-18PNOPakiet nr 2Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa39360
BZP510537734-N-20202020-12-092020-11-12PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu szpitalnego systemu informatycznego InfoMedica/AMMSWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej PodlaskiejBiała Podlaska605809
TED591378-202012020-12-082020-10-12PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" części: 1–3; znak postęp. ZZP-155/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa958000SOFTBLUE S.A.
TED591378-202022020-12-082020-12-08PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu u partnera 43 którym jest Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydakt. Chorób Otępiennych im. ks. H. kard. Gulbinowicza – Ośr. Alzheimerowski w ŚcinawieZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa0
TED591378-202032020-12-082020-11-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu u partnera 47 którym jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w BydgoszczyZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa760000SOFTBLUE S.A.
TED590575-202012020-12-082020-12-02PNODostawa odnowień wsparcia technicznego producenta dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet oraz zakup dodatkowych licencji na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk2139300SOFTINET SPÓŁKA Z O.O.
TED590558-202012020-12-082020-12-01PNODostawa oprogramowania i licencjiCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa177000DECSOFT S.A.
TED590558-202022020-12-082020-11-30PNODostawa licencji dla oprogramowania SplunkCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa69324PASSUS S.A.
TED590558-202032020-12-082020-11-30PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa156320PASSUS S.A.
TED590525-202012020-12-082020-11-17PNOZakup licencji „Upgrade VMware vSphere Standard do vSphere Enterprise Plus”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa1723400IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510537470-N-20202020-12-082020-12-08PNOZakup subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania FortinetAgencja Mienia WojskowegoWarszawa607903
BZP510537395-N-20202020-12-082020-11-23PNOObsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla wszystkich dostępnych funkcji na okres 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Next Generation Firewall Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychWarszawa108843
BZP510536919-N-202012020-12-08PNOZADANIE NR 1Prezydent Miasta TychyTychy
BZP510536919-N-202022020-12-08PNOZADANIE NR 2Prezydent Miasta TychyTychy
BZP510536397-N-20202020-12-082020-11-23PNOPrzeprowadzenie kampanii promocyjnej: Energia Młodych” w ramach projektu pt. „Energia Młodych Innowatorów”Politechnika Łódzka Zamówienia PubliczneŁódź981540
BZP510536360-N-20202020-12-082020-12-01PNODostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEMNaczelny Sąd AdministracyjnyWarszawa116256
BZP510536302-N-20202020-12-082020-11-23PNOInformatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w ZąbkachSPZOZ Miejska Przychodnia ZdrowiaZąbki541200
BZP510536249-N-20202020-12-08PNOŚwiadczenia opieki powdrożeniowej (pakiet godzin) systemu Simple ERP oraz wdrożenia i opieki serwisowej dla nowej wersji modułu systemu eSimple HRM PN-200/20/DW Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
TED588826-202012020-12-072020-11-25PNOZakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowych PaloAlto wraz z wymaganymi subskrypcjami i wymiana urządzeńNARODOWY BANK POLSKIWarszawa6932200NGCS SP. Z O.O.
TED588815-202012020-12-072020-10-19PNOPrzeprowadzenie działań promocyjnych dla potrzeb realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków199900AGENCJA REKLAMOWA DSK SP. Z O.O.
TED588796-202012020-12-072020-10-29PNOUsługa serwisu pogwarancyjnegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa249600MATIC SP. Z O.O.
TED588796-202022020-12-072020-11-13PNOSerwis pogwarancyjny urządzeń w sieci LAN/WAN (Cisco)INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa12388NTT POLAND SP. Z O.O.
TED588796-202032020-12-072020-11-16PNOSerwis pogwarancyjny urządzeń Dell oraz ich komponentówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa191084IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED588796-202042020-12-072020-11-16PNOSerwis pogwarancyjny urządzeń HP Dell IBM/LenovoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa10666IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED588796-202052020-12-072020-12-07PNOSerwis pogwarancyjny Load balancerów pracujących w klastrze model Kemp 2600 i ich komponentówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa0
TED588796-202062020-12-072020-11-16PNOSerwis pogwarancyjny serwerów HP i ich komponentówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa10500IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED588796-202072020-12-072020-11-16PNOSerwis pogwarancyjny bramek pocztowych pracujących w klastrze model Fortimail 200D i ich komponentówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa17025IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED588796-202082020-12-072020-10-30PNOSerwis pogwarancyjny producenta sprzętu dla dwóch macierzy EMC ECS U400TINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa1176000MATIC S.A.
TED588786-202012020-12-072020-10-20PNOZakup usług rozszerzonego serwisu urządzeń sieciowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa5346000NGCS SP. Z O.O.
TED588772-202012020-12-072020-12-07PNODostosowanie baz danych cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin0
TED588772-202022020-12-072020-12-07PNOGmina Miasto Szczecin – modernizacja bazy EGiBWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin0
TED588056-202012020-12-072020-11-06PNODostawa parkomatów i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania (strefa A i B) na terenie miasta GdyniGMINA MIASTA GDYNI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia5882660FLOWBIRD SAS (S.A. UPROSZCZONA)
BZP510536187-N-20202020-12-072020-12-01PNOPrzedłużenie wsparcia na urządzenia VoIPCentrum Usług Informatycznych we WrocławiuWrocław306878
BZP510535807-N-20202020-12-072020-11-25PNOOpracowanie i wdrożenie oprogramowania Inteligentny BOT Konwersacyjny -Wirtualny Asystent StudentaUniwersytet RzeszowskiRzeszów227550
BZP510535610-N-202012020-12-072020-11-10PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie"Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4600
BZP510535610-N-202022020-12-072020-11-09PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4660
BZP510535610-N-202032020-12-072020-11-10PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4660
BZP510535610-N-202042020-12-072020-11-13PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4680
BZP510535610-N-202052020-12-072020-11-09PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie” Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4500
BZP510535610-N-202062020-12-072020-11-09PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4650
BZP510535610-N-202072020-12-072020-11-06PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie"Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4644
BZP510535610-N-202082020-12-072020-11-09PNOWprowadzanie danych w standardzie MARC21 dla druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina z kolekcji Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na platformę internetową tworzoną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Projekt pod tytułem „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie"Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa2330
BZP510535604-N-20202020-12-07PNOUsługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs”Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ChorzowieChorzów
BZP510535437-N-20202020-12-072020-12-01PNOZapewnienie bieżącej obsługi informatycznej Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka BudżetowaWarszawa195570
BZP510535280-N-20202020-12-072020-11-30PNODostawa montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Uniwersytet MedycznyŁódź823891
BZP510535177-N-202012020-12-07PNOCzęść nr 1 Stacje robocze poleasingowe Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ChełmieChełm
BZP510535177-N-202022020-12-072020-11-09PNOCzęść nr 2 Monitor LCD poleasingowySamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ChełmieChełm9004
BZP510535177-N-202032020-12-072020-11-13PNOCzęść nr 3 Licencje na oprogramowanieSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ChełmieChełm58721
BZP510535177-N-202042020-12-072020-11-09PNOCzęść nr 4 Aktualizacja oprogramowania medycznego wraz z wymianą serwera bazowego PACS oraz licencja oprogramowania zbadani.plSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ChełmieChełm66960
BZP510534893-N-202012020-12-072020-12-02PNODostawa licencji VMware vSphere i licencje VeeamSąd Rejonowy w ToruniuToruń101822
BZP510534893-N-202022020-12-072020-12-03PNODostaw licencji Eset Endpoint EncryptionSąd Rejonowy w ToruniuToruń65190
TED585524-202012020-12-042020-11-24ZWRUsługi dostarczania danych w formacie XML w ramach platformy Web of Science Core Collection dla oceny badań krajowych w PolsceOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa320000CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD
TED585351-202012020-12-042020-11-05PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatycznyMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO LOGISTYKIWarszawa73170732SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
TED585327-202012020-12-042020-12-04PNOUsługa dostępu do systemu kafeteryjnego dla pracowników Ministerstwa Finansów – dostęp poprzez platformę cyfrowąMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa0
TED585070-202012020-12-042020-12-01PNOZainstalowanie parkomatów do obsługi strefy płatnego parkowania w ToruniuMIEJSKI ZARZĄD DRÓGToruń0CITY PARKING GROUP S.A.
TED584946-202012020-12-042020-11-12ZWR„Świadczenie usług informatycznych na rzecz ARP S.A.”AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa3592510ARP INFORMATYKA SP. Z O.O.
TED584927-202012020-12-042020-12-04PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa0
TED584893-202012020-12-042020-11-13PNODigitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych tj. Wielka Wieś Zabierzów Kocmyrzów–Luborzyca”POWIAT KRAKOWSKIKraków2700000OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE W KRAKOWIE SP. Z O.O.
BZP510534609-N-20202020-12-04PNOUsługi wsparcia producenckiego i pomocy technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego: macierzy dyskowej Oracle ZFS oraz biblioteki taśmowej Oracle Storage Tek SL150Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa
BZP510534597-N-20202020-12-042020-12-03PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej oraz administrowania infrastrukturą informatyczną ZamawiającegoSzpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGdańsk265680
BZP510534552-N-202012020-12-042020-11-18PNOMacierz - 1 sztukaMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin97785
BZP510534552-N-2020102020-12-042020-11-18PNOWsparcie serwisowe dla urządzeń HP na okres 12 miesięcyMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin27771
BZP510534552-N-2020112020-12-042020-11-18PNOAkcesoriaMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin1890
BZP510534552-N-2020122020-12-04PNOUsługa wsparcia dla VMware'aMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin
BZP510534552-N-202022020-12-042020-11-13PNOSerwer-2 sztukiMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin68046
BZP510534552-N-202032020-12-042020-11-13PNOUrządzenia wielofunkcyjne A4MONO- 2 sztukiMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin7134
BZP510534552-N-202042020-12-042020-11-23PNOSkanery szczelinowe - 2 sztukiMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin3282
BZP510534552-N-202052020-12-042020-11-23PNOPakiet Oprogramowania Biurowego - licencje na 12 stacjiMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin23747
BZP510534552-N-202062020-12-042020-11-25PNOOprogramowanie do audytuMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin26810
BZP510534552-N-202072020-12-042020-11-23PNOUsługa wsparcia dla Backup ExecMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin8422
BZP510534552-N-202082020-12-04PNOUsługa wsparcia dla HP Data ProtectorMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin
BZP510534552-N-202092020-12-042020-11-16PNOWsparcie dla FortiAnalyzera FAZ200DMiejski Urząd Pracy w LublinieLublin2989
BZP510534383-N-20202020-12-042020-11-30PNODostawa i wdrożenie oprogramowania antywirusowego oraz usługi w zakresie wsparcia tego systemuUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWarszawa99553
BZP510534373-N-20202020-12-042020-12-04PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice75067
BZP510534331-N-20202020-12-042020-12-02PNODostawa i wdrożenie systemu wirtualizacji stacji roboczych oraz usługi w zakresie wsparcia technicznego tego systemuUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWarszawa507000
BZP510534155-N-20202020-12-042020-11-04PNO„Dostawa kompleksowego środowiska serwerowego oprogramowania systemowego oraz usługi migracji konfiguracji wraz z rozbudową istniejącego oprogramowania HIS”.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejHajnówka661960
BZP510533887-N-20202020-12-042020-12-01PNODostawa montaż i uruchomienie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i kontroli dostępu w Serwerowni Głównej MSK RAMANUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuRadom242998
BZP510533869-N-20202020-12-042020-11-16PNO„Opracowanie i uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miasta Iławy i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych”Gmina Miejska IławaIława100001
BZP510533380-N-202012020-12-042020-11-30PNOŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii: Usługa opieki serwisowej oraz bieżący nadzór nad systemami informatycznymi CliniNET NetRAAD STER SakPRO Eurosoft-Apteka wraz z wsparciem serwisowym dla dwóch Licencji ORACLE w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w KielcachŚwiętokrzyskie Centrum OnkologiiKielce993466
BZP510533294-N-20202020-12-04PNOZintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim Powiat TomaszowskiTomaszów Mazowiecki
BZP510533202-N-202012020-12-032020-11-09PNODostawa systemu e-zamówieniaGmina ProszowiceProszowice73799
BZP510533202-N-202022020-12-032020-11-20PNODostawa systemu e-rekrutacjeGmina ProszowiceProszowice99753
BZP510533144-N-20202020-12-032020-11-24PNOUsługa utrzymania i serwis aplikacji dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego Uniwersytet ŁódzkiŁódź29520
BZP510532757-N-20202020-12-032020-12-03PNOZakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla WiMBP w RzeszowieWojewódzka i Miejska Biblioteka PublicznaRzeszów222969
BZP510532283-N-20202020-12-032020-11-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej oraz aplikacji do zarządzania tłumaczeniami w PJM na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków146370
BZP510532264-N-202012020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa – 1Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020102020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 10Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020112020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 11Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020122020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 12 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020132020-12-03PNOAutomatyka i Robotyka Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020142020-12-03PNOBiologia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020152020-12-03PNOBiologia medyczna Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020162020-12-03PNOBiotechnologia w tym Biotechnologia w ochronie środowiska Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020172020-12-03PNOBudowa i eksploatacja maszyn Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-202022020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020202020-12-03PNOChemia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020212020-12-03PNOGospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy) Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020222020-12-03PNOElektronika Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020232020-12-032020-11-25PNOEnergetyka Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice1900
BZP510532264-N-2020242020-12-03PNOEnergia ze źródeł odnawialnych - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020252020-12-03PNOEnergia ze źródeł odnawialnych - 2 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020262020-12-03PNOGeologia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020272020-12-03PNOOchrona środowiska -1Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020282020-12-03PNOOchrona środowiska - 2 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020292020-12-03PNOGospodarka wodno-ściekowa Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-202032020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 3 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020302020-12-03PNOGospodarowanie odpadami i recykling Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020312020-12-03PNOInformatyka - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020322020-12-03PNOInformatyka - 2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020332020-12-03PNOInformatyka - 3Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020342020-12-03PNOMateriałoznawstwo/Inżynieria materiałowa Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020352020-12-03PNOTechnologie materiałowe - ceramika szkło spieki materiały złożone Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020362020-12-03PNOTechnologie materiałowe - polimery naturalne i sztuczne Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020372020-12-03PNOMetalurgia Odlewnictwo i Przetwórstwo metali Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020392020-12-03PNOMedycyna - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-202042020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 4 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020402020-12-03PNOMedycyna -2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020412020-12-03PNOTechnologie medyczne - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020422020-12-03PNOTechnologie medyczne - 2 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020432020-12-03PNOTelemedycyna - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020442020-12-03PNOTelemedycyna - 2Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020452020-12-03PNOFarmacja i działalności pokrewne Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020462020-12-032020-11-25PNOMotoryzacja Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice4500
BZP510532264-N-2020472020-12-03PNOPoligrafia Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020482020-12-032020-11-25PNOTransport Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice1750
BZP510532264-N-2020492020-12-03PNOInżynieria lądowa Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-202052020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 5Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020502020-12-032020-11-25PNOInżynieria morska w tym Infrastruktura portowa i przemysł jachtowy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice1750
BZP510532264-N-2020512020-12-03PNOProdukcja żywności - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020532020-12-03PNOTechnologia żywności i żywienia człowieka Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020542020-12-03PNOTechnologia żywności i żywienia człowieka Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020552020-12-03PNOOchrona zdrowia - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020562020-12-03PNOOchrona zdrowia - 2 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020572020-12-03PNOOchrona zdrowia - 3 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020582020-12-03PNOOchrona zdrowia - 4Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-2020592020-12-03PNOTelekomunikacja - 1 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-202062020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 6 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-2020602020-12-03PNOTelekomunikacja - 2 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP510532264-N-202072020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 7 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-202082020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 8Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532264-N-202092020-12-032020-11-25PNOAnaliza finansowa - 9Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice6089
BZP510532261-N-20202020-12-032020-11-06PNOStworzenie strony responsywnej na potrzeby wystawy stałej pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” realizowanej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w ŁodziCentralne Muzeum Włókiennictwa w ŁodziŁódź12000
BZP510532186-N-202022020-12-032020-11-06PNOŚwiadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja) polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych (II)Centralne Muzeum Włókiennictwa w ŁodziŁódź24600
BZP510532148-N-20202020-12-032020-11-20PNOPRZEBUDOWA STRONY NINATEKA ORAZ USŁUGI HOSTINGU UTRZYMANIA I ROZWOJU.Filmoteka Narodowa - Instytut AudiowizualnyWarszawa774900
BZP510531892-N-20202020-12-032020-12-01PNOZakup licencji systemu kopii bezpieczeństwaCentrum e-ZdrowiaWarszawa191413
TED580772-202012020-12-022020-09-11PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa16910500ATENDE S.A.
TED580639-202012020-12-022020-11-12ZWRModyfikacja informatycznego systemu bankowego def2000 w zakresie rozbudowy informacji o zabezpieczeniach z aplikacji SAK-KFMBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa80488ASSECO POLAND S.A.
BZP510531632-N-202012020-12-02PNOMind Manager Upgrade szt. 2Łódzki Ośrodek GeodezjiŁódź
BZP510531632-N-202022020-12-022020-11-27PNOIT Manager – 12 miesięczny pakiet serwisowy. Okres od 01.12.2020r. do 30.11.2021.Łódzki Ośrodek GeodezjiŁódź6458
BZP510531632-N-202032020-12-02PNOPL/SQL Developer Annual Service ContracŁódzki Ośrodek GeodezjiŁódź
BZP510531632-N-202042020-12-02PNOZakup: asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Asysta techniczna dla AutoCad i Autodesk Civil 3D AutoCAD - odnowienie subskrypcji 3 szt. Autodesk Civil 3D - odnowienie subskrypcji 1 sztŁódzki Ośrodek GeodezjiŁódź
BZP510530939-N-20202020-12-022020-11-23PNOAktualizacja oprogramowania Eskulap wraz z usługami serwisowo-eksploatacyjnymi oraz zakup licencji oprogramowania bazodanowegoWielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.Gorzów Wielkopolski676869
BZP510530849-N-20202020-12-022020-11-25PNOŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH DLA DWÓCH CZASOPISM: „HUMAN MOVEMENT” I „PHYSIOTHERAPY QUARTERLY” DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUAkademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław282949
BZP510530625-N-202012020-12-02PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530625-N-2020102020-12-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530625-N-2020112020-12-022020-11-12PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11500
BZP510530625-N-2020122020-12-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530625-N-2020132020-12-022020-11-05PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa11000
BZP510530625-N-2020142020-12-022020-11-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa2340
BZP510530625-N-2020152020-12-022020-11-09PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa2300
BZP510530625-N-2020162020-12-022020-11-05PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa2300
BZP510530625-N-2020172020-12-022020-11-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa2331
BZP510530625-N-2020182020-12-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wytypowanych do POPC – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530625-N-2020192020-12-022020-11-05PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina wytypowanych do POPC – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa4672
BZP510530625-N-202022020-12-022020-11-10PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa6000
BZP510530625-N-202032020-12-022020-11-09PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa6000
BZP510530625-N-202042020-12-022020-11-10PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa6000
BZP510530625-N-202052020-12-022020-11-09PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa12800
BZP510530625-N-202062020-12-022020-11-09PNOKorekta w programie Muscat istniejących już rekordów w bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa12800
BZP510530625-N-202072020-12-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530625-N-202082020-12-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530625-N-202092020-12-02PNOOpracowanie w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) metadanych dla źródeł znajdujących się w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (PL-Kk) wytypowanych do POPC – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępieNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP510530402-N-202012020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu McAfee VirusScan Enterprise PL 8.7.0 iSłużba Ochrony PaństwaWarszawa3838
BZP510530402-N-2020102020-12-02PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu AUTODATA online D&R.Służba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP510530402-N-2020112020-12-02PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Info-PlusSłużba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP510530402-N-2020122020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Kerio Connect GOV Kerio Antivirus ActiveSync.Służba Ochrony PaństwaWarszawa61614
BZP510530402-N-2020132020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Adobe Photoshop CCSłużba Ochrony PaństwaWarszawa5860
BZP510530402-N-2020142020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Adobe Lightroom +1TBSłużba Ochrony PaństwaWarszawa1953
BZP510530402-N-2020152020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja pogramu DeviceLock Base Module + NetworkLockSłużba Ochrony PaństwaWarszawa24247
BZP510530402-N-2020162020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja pogramu DeviceLock Base Module + NetworkLockSłużba Ochrony PaństwaWarszawa4409
BZP510530402-N-2020172020-12-02PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu PaperCut MF na kolejne 12 miesięcySłużba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP510530402-N-2020182020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja MySQL Enterprise Służba Ochrony PaństwaWarszawa18231
BZP510530402-N-2020192020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja MySQL Enterprise Służba Ochrony PaństwaWarszawa18231
BZP510530402-N-202022020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Eset Endpoint Antivirus Nod32 SuiteSłużba Ochrony PaństwaWarszawa58981
BZP510530402-N-2020202020-12-022020-11-18PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja LEX OmegaSłużba Ochrony PaństwaWarszawa46169
BZP510530402-N-2020212020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja Zend Studio - Basic - Perpetual licenseSłużba Ochrony PaństwaWarszawa947
BZP510530402-N-2020222020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja Zend Server - Small BusinessSłużba Ochrony PaństwaWarszawa33273
BZP510530402-N-2020232020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu AutoCAD LTSłużba Ochrony PaństwaWarszawa4416
BZP510530402-N-2020242020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu AutoCAD LTSłużba Ochrony PaństwaWarszawa2208
BZP510530402-N-2020252020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu AutoCAD LTSłużba Ochrony PaństwaWarszawa6624
BZP510530402-N-2020262020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Adobe InDesign CC for TeamsSłużba Ochrony PaństwaWarszawa1954
BZP510530402-N-2020272020-12-02PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja Program Płatnika Urzędu Skarbowego (PPUS)Służba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP510530402-N-2020282020-12-02PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu ErWin AUDI + ODIS na 365 dniSłużba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP510530402-N-2020292020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Visual Studio Prof.. With MSDNSłużba Ochrony PaństwaWarszawa8812
BZP510530402-N-202032020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Eset Endpoint Antivirus Nod32 SuiteSłużba Ochrony PaństwaWarszawa664
BZP510530402-N-2020302020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Microsoft 365 Business StandardSłużba Ochrony PaństwaWarszawa22976
BZP510530402-N-2020312020-12-022020-11-18PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja licencji Stołówka + Magazyn (Wolters Kluwer Polska)Służba Ochrony PaństwaWarszawa919
BZP510530402-N-2020322020-12-022020-11-20PNODostawa oprogramowania informatycznego: WINDOWS Server 2019 STD (16 core); Microsoft Windows Server 2019 Standard -2 core- Add-on License; Microsoft Windows Server CAL 2019 PL User 5 Clt. Służba Ochrony PaństwaWarszawa191484
BZP510530402-N-2020332020-12-022020-11-20PNORozszerzenie licencji oprogramowania KERIO Connect GOV Kerio Antivirus ActiveSyns o dodatkowe licencje (Zamawiający posiada 1050 ww. licencji)Służba Ochrony PaństwaWarszawa7103
BZP510530402-N-2020342020-12-02PNODostawa oprogramowania służącego do czyszczenia dysków.Służba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP510530402-N-202042020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Eset Endpoint Protection AdvancedSłużba Ochrony PaństwaWarszawa394
BZP510530402-N-202052020-12-022020-11-19PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Acronis Cyber Backup Advanced Server Bundle with Universal Restore - Renewal AAS Służba Ochrony PaństwaWarszawa49834
BZP510530402-N-202062020-12-022020-11-19PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Acronis Backup Advanced for PC Służba Ochrony PaństwaWarszawa637
BZP510530402-N-202072020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu Event Log Explorer 3.3 (6 stanowisk)Służba Ochrony PaństwaWarszawa2005
BZP510530402-N-202082020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu NetCrunch Premium XE Unlimited + Remote Access dla 5 połączeń + 5 RA – 1 Year SASłużba Ochrony PaństwaWarszawa17761
BZP510530402-N-202092020-12-022020-11-20PNOPrzedłużenie prawa użytkowania i subskrypcja programu NetCrunch Premium XE 1000 + Remote Access dla 5 połączeń.Służba Ochrony PaństwaWarszawa8858
BZP510530365-N-20202020-12-022020-11-27PNOŚwiadczenie usług helpdesku i serwisu sprzętu komputerowego i doposażenia dla Beneficjentów Ostatecznych projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” I i II edycjaUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoToruń496085
TED578288-202012020-12-012020-11-19PNOWdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Gm..URZĄD GMINY RASZYNRaszyn689000KARTGIS SP. Z O.O.
TED578266-202012020-12-012020-12-01PNORegionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186 53—139 WROCŁAWWrocław0
TED578266-202022020-12-012020-09-01PNO"Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186 53—139 WROCŁAWWrocław149537666WASKO S.A.
TED578047-202012020-12-012020-10-16PNO„Modernizacja CP SPR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa456453ATENDE S.A.
TED578034-202012020-12-012020-11-03PNOCyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – tura IXWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa115116PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ARCHI—SCAN SP. Z O.O.
TED578034-202022020-12-012020-10-30PNOPowiat ostrołęckiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa53496SKANSERWIS BIS SP. Z O.O. SP.K.
TED577361-202012020-12-012020-11-02PNODostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski1299750KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED577215-202012020-12-012020-11-18PNODostawa wdrożenie i uruchomienie oprogramowania klasy SIEM oraz świadczenie usług wsparcia technicznegoAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa881000IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED577214-202012020-12-012020-11-17PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury informatycznej i architektury technINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa1069641ASSECO POLAND S.A.
TED577214-202022020-12-012020-11-03PNOModernizacja platformy sprzętowejINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa1192805XCOMP SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
TED576651-202012020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000ALTIA CONSULTORES S.A.
TED576651-202022020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A.
TED576651-202032020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000FABRITY SP. Z O.O.
TED576651-202042020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000GMV AEROSPACE AND DEFENCE S.A.U.
TED576651-202052020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000SOPRA STERIA BENELUX SA/NV
TED576651-202062020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000ASSECO POLAND S.A.
BZP510530296-N-20202020-12-012020-11-05PNOUsługa digitalizacji obiektów archiwalnych ze zbiorów BundesarchivINSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa216630
BZP510530119-N-20202020-12-012020-09-07PNOWykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181.Urząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa174372
BZP510529810-N-20202020-12-012020-11-26PNODostawa oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych w ilości 220 licencji wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz zagwarantowanie usług wsparcia technicznego producenta do posiadanego i eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych albo zakup rozwiązania równoważnegoSąd Apelacyjny w KrakowieKraków672685
BZP510529720-N-202012020-12-012020-12-01PNOAdministrator poziom 2 linii wsparcia dla województw: podlaskiego warmińsko-mazurskiego lubelskiego i mazowieckiego i łódzkiegoInstytut KsiążkiKraków155288
BZP510529582-N-20202020-12-012020-11-27PNOUsługa migracji systemu AMMS z obecnej infrastruktury Zamawiającego do usługi chmurowej Oracle Paas & IaaS lub usługi równoważnej wraz z administracją infrastrukturą chmurową Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w RadomiuRadom321000
BZP510529392-N-202012020-12-012020-11-27PNODostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji sieciowej dostarczonych w postaci on-line bez limitu dostępu oraz CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy.Sąd Okręgowy w WarszawieWarszawa297888
BZP510529392-N-202022020-12-012020-11-30PNODostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji on-line bez limitu jednoczesnegodostępu oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 1 sztukaSąd Okręgowy w WarszawieWarszawa153750
BZP510529136-N-20202020-12-012020-12-01PNOPrzyłączenia sieci komputerowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu do zewnętrznego łącza i dostępu do sieci internet.Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w ToruniuToruń2214
BZP510528837-N-20202020-12-012020-11-27PNOBudowa i utrzymanie Książki Adresowej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) wraz z Wyszukiwarką i Portalem PEF. Ministerstwo Rozwoju Pracy i TechnologiiWarszawa464940
TED576385-202012020-11-302020-11-30PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) klasy EAM/CMMSTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa0
TED575964-202012020-11-302020-10-30PNOHosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator WnioskówWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź164900TYLDA SP.Z O.O.
TED575712-202012020-11-302020-11-17PNOUsługa zakupu i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawczą (dalej: System) oraz świadczenie usług gwarancyjnych serwisowych konsultacyjnych i rozwojowych dla UP LublinUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin239500WEBCHILI SP. Z O.O.
BZP510528799-N-20202020-11-302020-11-04PNOUdostępnienie w drodze licencji wraz z hostingiem oraz obsługą techniczną i technologiczną platformy zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych zwaną dalej Platformą streamingową opartą o technologie filmu na życzenie zwanej dalej VOD oraz transmisji na żywo zwanej dalej LiveStream.Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE Toruń420208
BZP510528407-N-20202020-11-302020-11-30PNOKompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wraz z podległymi jednostkamiGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w KatowicachKatowice464940
BZP510528288-N-20202020-11-302020-11-24PNODostawa licencji wdrożenie i walidacja oprogramowania do wsparcia obsługi badań klinicznych (CTMS) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław612786
BZP510528216-N-202012020-11-302020-11-20PNOCzęść 1- przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware typu Basic Support Coverage do posiadanych licencji oprogramowania do wirtualizacjiInstytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuWarszawa100655
BZP510528216-N-202022020-11-302020-11-19PNO wsparcie techniczne i merytoryczne do aplikacji SAM SnowInstytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuWarszawa47349
BZP510527998-N-20202020-11-30PNORozbudowa wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego systemu typu PAM (Privileged Account Management) firmy BeyondTrust.Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa
BZP510527922-N-20202020-11-302020-11-19PNOOdnowienie asysty technicznej dla produktów Quest. Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa312789
BZP510527584-N-202012020-11-302020-11-24PNOCzęść I - dostawa 37 szt. laptopów z systemem operacyjnymWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuPoznań124925
BZP510527584-N-202022020-11-302020-11-19PNOCzęść II - dostawa 3 szt. ultrabook’ów z systemem operacyjnymWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuPoznań13494
BZP510527576-N-20202020-11-302020-11-23PNOZwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie JaworskimPowiat JaworskiJawor204741
BZP510527421-N-20202020-11-302020-11-24PNOUsługa serwisowania oprogramowania INFOMEDICA i AMMS firmy Asseco Poland S.A. oraz infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i RehabilitacjiŁódź221400
TED573555-202012020-11-272020-11-16PNOWybór Projektanta na opracowanie dokumentacji studyjno-projektowej budowy obiektu technologicznego typu Data CenterPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna4460000CPD SYSTEM SP. Z O.O.
TED573329-202012020-11-272020-11-18PNOBudowa Komputerowego Systemu Nadzoru Technologicznego KSNT dla Poznańskiego Systemu KanalizacyjnegoAQUANET S.A.Poznań4894165PSI POLSKA SP. Z O.O.
TED572511-202012020-11-272020-11-12PNOUsługa opracowania i udostępnienia oprogramowania służącego jako przewodnik informacyjny dla studentów i kadry z zagranicyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin135000WEBCHILI SP. Z O.O.
TED572225-202012020-11-272020-11-18ZWRGromadzenie analiza i weryfikacja danych o zagrożeniu pożarowym lasów oraz wsparcie funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych w latach 2021–2024SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa1951655INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA
TED572183-202012020-11-272020-11-04PNOWytworzenie i obsługa platformy cyfrowejFUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCIRadom3285807NEKKEN SP. Z O.O., SP.K.
TED572097-202012020-11-272020-11-16PNOPrzedłużenie subskrypcji dla oprogramowania firmy AutoMapa Sp. z o.o. (1 licencja Targeo na cały moduł UMM oraz 12 000 licencji stanowiskowych AutoMapa) dostarczonego w ramach UMM wraz z gwarancjąGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0AUTOMAPA SP. Z O.O.
TED571982-202012020-11-272020-10-27PNODokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój”CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa27087717PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
TED571982-202022020-11-272020-10-27PNODokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa18058478PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
TED571973-202012020-11-272020-11-16PNOŚwiadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej serwerowniCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa0BIPROGEO SP. Z O.O.
TED571966-202012020-11-272020-11-19PNOZakup produktów Vmware na zasadach Enterprise Licence AgreementCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa30971400ATENDE S.A.
TED571960-202012020-11-272020-11-09POGUsługi podobne do usług świadczonych w ramach umowy NR CKE-WAG/14/2018 obejmuje prace programistyczne oraz usługi towarzyszące związane z opracowaniem i wdrożeniem zmian w systemach SIOBZ/SIOEPKZCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa363834DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
TED571909-202012020-11-272020-10-26PNOBudowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa24102600INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED571880-202012020-11-272020-11-18PNOZakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego w posiadaniu partnerów projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego w ramach RPOWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO—POMORSKIEGOToruń62764AGNIESZKA BOROWIECKA—SORBIAN PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ELABORO AGNIESZKA BOROWIECKA—SORBIAN
TED570729-202012020-11-272020-10-09PNODostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w BiałymstokuWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok24890MEDIA—POL PAWEŁ SZYMCZUK
TED570729-202022020-11-272020-10-21PNOPamięć RAM do 16 serwerówWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok294912ITSYNTIS SP. Z O.O. SP.K.
TED570729-202032020-11-272020-11-03PNOAccess PointWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok12579MEDIA—POL PAWEŁ SZYMCZUK
TED570729-202042020-11-272020-10-29PNOBaterie do UPSWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok8970FHU INTERSELL WALDEMAR PŁONKA
TED570729-202052020-11-272020-11-09PNOKomplet dysków twardych - typ 1WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok59600COMP S.A.
TED570729-202062020-11-272020-10-23PNOKomplet dysków twardych - typ 3WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok18672ITSYNTIS SP. Z O.O.
TED570729-202072020-11-272020-11-20PNOKomplet dysków twardych - typ 4WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok16500COMTEGRA S.A.
TED570587-202012020-11-272020-11-24PNODostawa urządzeń fizycznych i oprogramowania do systemu rejestracji sesji zdalnych oraz świadczenie usługi wsparcia technicznegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom843902PASSUS S.A.
TED570212-202012020-11-272020-10-19PNODostawa urządzeń do wydawania czystej i zbierania brudnej odzieży operacyjnej z instalacją i uruchomieniem oraz zapewnieniem oprogramowania do obsługi tych urządzeń i szkoleniem (DFP.271.77.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków973905PSPG POLSKA SP. Z O.O., KIEŁPIN, UL. WARSZAWSKA 227E, 05—092 ŁOMIANKI
BZP510240968-N-202012020-11-272020-11-16INNYUsługi wsparcia producenta dla Oprogramowania NetIQ.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa83000ALLCLOUDS.PL SP. Z O.O.
BZP510240859-N-202012020-11-272020-11-19INNYModernizacja strony internetowej www.obserwatorium.malopolska.plWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków16400MAYERYN SP. Z O.O.
BZP510240854-N-202012020-11-272020-11-26INNYSerwis i rozbudowa systemu SZRON.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa600000BAZY I SYSTEMY BANKOWE SP. Z O.O.
BZP510240723-N-202012020-11-272020-11-25INNYOpracowanie mapy pokrycia terenu dla administracji publicznej wraz z metodyką i oprogramowaniem do automatycznej klasyfikacji.POLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk369000CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
BZP510240626-N-202012020-11-272020-11-23INNYDostawa licencji oprogramowania bazodanowego MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław157188A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510240564-N-202012020-11-27INNYświadczenie usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci kabla światłowodowego wraz z ochroną przedatakami DDoS (Łącze I) oraz usługi dostępu do sieci Internet bez ochrony przed atakami DDoS (Łącze II) przez okres 24 miesięcyPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa0
BZP510240564-N-202022020-11-27INNYświadczenie usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem medium w postaci technologii radiowej „point to point” w paśmielicencjonowanym wraz z ochroną przed atakami DDoS przez okres 24 miesięcyPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa0
BZP510240476-N-202012020-11-272020-11-16INNYUsługi opieki powdrożeniowej systemu finansowo-księgowego magazynowego kadrowo-płacowego oraz ewidencji środków trwałych w zakresie dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa oraz podniesienia posiadanej wersji.INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa41600SINAP S.A.
BZP510240339-N-202012020-11-272020-08-01INNYUsługi KONSULTANTA DS. UTRZYMANIA MONITORINGU i ROZWOJU SYSTEMU dla zadania: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i AnalizyMIASTO KATOWICEKatowice904224INTERIORITY MARCIN PALKA
BZP510239953-N-202012020-11-272020-11-03INNYDostawa wraz z wdrożeniem oraz obsługą bieżącą platformy on-line składającej się z portalu zrealizowanego w formule cyfrowego skanu wnętrza budynku (CKK Jordanki w Toruniu) tworzącego zwirtualizowane środowisko 3D (skan 3D).EUROPEJSKIE CENTRUM FILMOWE CAMERIMAGEToruń373920BUCHMANN SOLUTIONS SP. Z O.O. SP.K. , 87—100 TORUŃ
BZP510239933-N-202012020-11-272020-11-18INNYAudyt bezpieczeństwa Platformy e-ZamówieniaURZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa177666TESTARMY GROUP S.A.
BZP510239846-N-202012020-11-272020-11-26INNYPrzedłużenie okresu wsparcia technicznego producenta na posiadane oprogramowanie Vmware oraz zakup nowych licencji.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław483998ADVATECH SP. Z O.O.
BZP510239582-N-202022020-11-27INNYLaptop wraz z akcesoriamiMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510239582-N-202062020-11-27INNYOprogramowanie do wizualizacja i kontroli procesu produkcjiMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510239582-N-202072020-11-27INNYOprogramowanie biznesoweMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510239549-N-202012020-11-272020-11-26INNYŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DOINTERNETU ZA POŚREDNICTWEM ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO ŁĄCZAINTERNETOWEGO O PRĘDKOŚCI 200/200 MBPS DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALASPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIEWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNYCzęstochowa47527ORANGE POLSKA S.A.
BZP510239263-N-202012020-11-262020-11-09INNYSubskrypcja oprogramowania antywirusowegoPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce19295NCNETCOM SP. Z O.O.
BZP510239263-N-202022020-11-262020-11-16INNYSubskrypcje VMware oraz Veeam Backup and ReplicationPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce56279B&B JACEK BARON
BZP510239263-N-202032020-11-262020-11-03INNYSubskrypcja Microsoft 365 Business BasicPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce24098SENETIC S.A.
BZP510239263-N-202042020-11-262020-11-09INNYUsługi wsparcia pogwarancyjnego HPEPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce116865NCNETCOM SP. Z O.O.
BZP510239054-N-202012020-11-262020-11-16INNYŚwiadczenie usług serwisowych i bieżącej konserwacji nad systemem obiegu spraw i dokumentów MDOKZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań67896COIG S.A.
BZP510239034-N-202012020-11-262020-10-29INNYModernizacja systemu dostępu do usług oferowanych w WSC polegająca na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji służącej do wspierania procesów obsługiwanych w WSC MUW oraz zwiększenia interoperacyjności istniejących i funkcjonujących systemów w WSC.MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa640830NET PC SP. Z O.O.
BZP510238829-N-202012020-11-262020-11-23INNYRozbudowa systemu bazy danych substancji czynnych i produktów biobójczych – POBIS oraz usługi w zakresie utrzymania/wsparcia tego systemu informatycznegoURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCHWarszawa692490ALTEROUT IT SP. Z O.O.
BZP510238821-N-202012020-11-262020-11-13INNYWdrożenie modułów aplikacji TETA ME Delegacje Profil pracownika Wnioski urlopowe oraz Plany urlopowe wraz z licencjamiINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa229789UNIT4 POLSKA SP. ZO.O.
BZP510238756-N-202012020-11-262020-11-24INNYOdnowienie wsparcia dla urządzeń sieciowych GIOŚ na kolejny okresGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa382748IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510238699-N-202012020-11-262020-10-30INNYŚwiadczenie usługi serwisowania autorskiego oprogramowania ArPacs firmy Synektik S.ASAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA—ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa67896SYNEKTIK S.A.
BZP510238614-N-202012020-11-262020-11-17INNYOpracowanie i wdrożenie repozytorium zasobów cyfrowych NCK wraz ze wsparciem technicznym i pracami rozwojowymi podczas wdrożenia.NARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa78720ITS—MATEUSZ SOŁTYSEK
BZP510238564-N-202012020-11-26INNYMuzeum Wirtualne Antoine’a CierplikowskiegoGMINA MIASTO SIERADZSieradz0
BZP510238494-N-202012020-11-262020-10-30INNYŚwiadczenie usługi monitoringu pracypojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wlatach 2020-2023.PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów145126TEKOM TECHNOLOGIA SP. Z O.O.
BZP510238484-N-202012020-11-262020-11-10INNYModyfikacja modelu kosztowo-popytowegoURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa575640NETMODELLER SP. Z O.O.
BZP510238223-N-202012020-11-262020-11-09INNYPełnienie funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIMWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów602700ASSECO POLAND S.A.
BZP510238124-N-202012020-11-252020-10-30INNYUsługa dostępu do bazy książek elektronicznych Cambridge Core Ebooks – w modelu EBA (Evidence Based Acquisition) - Full Collection (Cała kolekcja)UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław62370CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
BZP510237988-N-202012020-11-252020-11-24INNYDostosowanie i przeliczenie do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. z 2012 r poz. 352 z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH elementów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru Powiatu Leskiego (1821 składającego się z 83 obrębów ewidencyjnychPOWIAT LESKILesko29520PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO—PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP. Z O.O.
BZP510237988-N-202022020-11-252020-11-24INNYPrzegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu leskiego.POWIAT LESKILesko86100PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO—PROJEKTOWYCH GEOMIAR SP. Z O.O.
BZP510237888-N-202012020-11-252020-10-30INNYDostawa i wdrożenie systemu klasy Sandbox oraz usługi w zakresie wsparcia technicznego tego systemu w celu zabezpieczenia systemu poczty elektronicznejURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCHWarszawa543660
BZP510237866-N-202012020-11-252020-11-19INNYUsługa opieki serwisowej dla SIMPLE.ERPUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa793350SIMPLE S.A.
BZP510237524-N-202012020-11-252020-11-23INNYSystem przeciwdziałający otrzymywaniu niechcianej poczty elektronicznejUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn41254SOFTINET SP. Z O.O.
BZP510237524-N-202022020-11-252020-11-23INNYAgregat prądotwórczy zabudowany z rozruchem automatycznymUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn60270DELCO MARTA FRONC
BZP510237474-N-202012020-11-252020-11-18INNYAUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań690775VENTUS COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
BZP510237474-N-202022020-11-252020-11-18INNYBUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań40885VENTUS COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
BZP510237216-N-202022020-11-252020-10-29INNYBiurowe urządzenia wielofunkcyjneMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim21641INPROSYSTEM SP. Z O.O.
BZP510237215-N-202012020-11-252020-11-12INNYZapewnienie dostępności zamku w Rabsztynie dla osób niepełnosprawnych realizowane w ramach zadania: „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”MIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz346885AUDIOTOUR MICHAŁ KRYNICKI
BZP510237133-N-202012020-11-25INNYDostawa wdrożenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego dla WORD w RadomiuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGORadom0
BZP510236886-N-202012020-11-252020-11-01INNYSwiadczenie usługi obejmujacej nadzór autorski oraz serwis nas posiadanym przez zamawiajacego oprogramowaniem firmy Kamsoft.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJPuławy510696KAMSOFT S.A.
BZP510236886-N-202022020-11-252020-11-01INNYRozbudowa posiadanego systemu o dodatkowe funkcje wraz z ich wdrożeniem.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJPuławy116727KAMSOFT S.A.
TED565095-202012020-11-242020-11-24PNOŚwiadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturąURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa0
TED564872-202012020-11-242020-11-10PNOZawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowaniaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa12195122JCOMMERCE SP. Z O.O.
TED564839-202012020-11-242020-11-02PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg części I i IIUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk57379OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED564839-202022020-11-242020-11-02PNOCzęść II – oprogramowania VMwareUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk28183OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED564837-202012020-11-242020-11-12PNOZaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców KrosnaGMINA MIASTO KROSNOKrosno3258239S WATER SP. Z O.O.
TED564820-202012020-11-242020-11-03PNOZP/83/2020 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznychGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk1951220BEE2CODE SP. Z O.O.
TED564174-202012020-11-242020-11-19PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa1600504BCODERS S.A.
TED564099-202012020-11-242020-10-23PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice339000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED564099-202022020-11-242020-10-23PNOInterfejs eksportu danych z systemu HIS GCM im. prof. Leszka GiecaŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice339000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED564099-202032020-11-242020-10-23PNOInterfejs eksportu danych z systemu HIS UCK im. prof. Kornela GibińskiegoŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice339000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED564099-202042020-11-242020-10-09PNOElektroniczne portiernieŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice280000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED564099-202052020-11-242020-10-09PNOSystem elektronicznej oceny satysfakcji studentaŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice238000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED563114-202012020-11-242020-11-17ZWRIndkøb af opdatering af undervisnings- og miljødata til SARMAP-softwareFRONTEX—DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw69564BECHTLE BRUSSELS NV
BZP510236589-N-202012020-11-242020-09-30INNYAktualizacja wsparcie techniczne oraz rozbudowa aplikacji do planowania rozkładów zajęć dydaktycznych zamawianej na potrzeby Sekcji Planowania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska42000SOFTWARE FACTORY MACIEJ SZYMCZAK
BZP510236008-N-202012020-11-24INNYDekompozycja oprogramowania lub/i firmware’u urządzeńCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa0
BZP510236008-N-202022020-11-242020-11-10INNYTesty bezpieczeństwa obszaru aplikacjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa120796OPTIMA PARTNERS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510236008-N-202032020-11-242020-11-12INNYTesty bezpieczeństwa obszaru infrastrukturyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa68880SEQRED S.A.
BZP510236008-N-202042020-11-24INNYTesty bezpieczeństwa kodu źródłowegoCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa0
BZP510235951-N-202012020-11-242020-11-16INNYŚwiadczenie usług serwisowych nad systemem WEGAZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań492000ESRI POLSKA SP. Z O.O.
BZP510235712-N-202012020-11-242020-11-16INNYWsparcie i dostawa licencji oprogramowania HCL DominoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław428283SI4IT SP. Z O.O.
BZP510235701-N-202012020-11-242020-11-19INNYUSŁUGA DIGITALIZACJI ZBIORÓWBIBLIOTECZNYCH Z ORYGINAŁÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGOUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź452400DIGITAL—CENTER SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BZP510235628-N-202012020-11-242020-11-18INNYUsługa serwisu i wsparcia technicznego serwerów Lenovo Server System x3650 M5 wraz z półkami dyskowymi Lenovo Storage D1212 12GSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław355349SI4IT SP. Z O.O.
TED562256-202012020-11-232020-10-22ZWRZakup usługi asysty technicznej systemu BTUU oraz wsparcia czynności administracyjnych i programistycznych komponentów oprogramowania systemu BTUU sprawa nr 152/BŁiI/20/DGKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa271384ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
TED562252-202012020-11-232020-11-16PNOUsługi utrzymania systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@ na 36 miesięcyMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa6910569SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
TED562249-202012020-11-232020-11-16PNOZapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa17579589ADVATECH SP. Z O.O.
TED562211-202012020-11-232020-11-18PNOUnowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności wybranych modułów w części medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznegoSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów713000ASSECO POLAND S.A.
TED562182-202012020-11-232020-11-02NZOŚwiadczenie usługi kolokacji dostarczania części zamiennych i utrzymanie Centrum Przetwarzania Danych Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KASMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa11205526DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
TED562173-202012020-11-232020-11-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze343112GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED562173-202022020-11-232020-11-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 200705_2 PiątnicaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze729019GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED561595-202012020-11-232020-11-23PNOZakup licencji do rozbudowy centralnego systemu monitorowaniaKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa0
TED561595-202022020-11-232020-11-23PNOCzęść 2 obejmująca zadanie 3 – wykupienie na rzecz Zamawiającego wsparcia i subskrypcji producenta do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowaniaKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa0
BZP510235185-N-202012020-11-232020-09-18INNYDostosowanie funkcjonalne i graficzne strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w MałopolsceWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków4500PARTIUM SP. Z O.O.
BZP510234767-N-202012020-11-232020-11-19INNYDostawa i wdrożenie systemu druku podążającego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II" nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYBydgoszcz16605MULTIKOP SP. Z O.O.
BZP510234700-N-202012020-11-232020-11-12INNY1GMINA BISKUPIECBiskupiec612725ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510234317-N-202012020-11-23INNYUsługa wsparcia technicznego producenta dooprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie albozakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków0
BZP510234302-N-202012020-11-232020-11-19INNYDostawa oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams All Apps lub równoważneNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa8755PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL
BZP510234302-N-202022020-11-23INNYDostawa oprogramowania Axence nVision 11.6 lub równoważneNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa0
BZP510234143-N-202012020-11-232020-11-06INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania portalu edukacyjnego DORADAUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków109470GOLBA ANDRZEJ NORDDIGITAL.COM
BZP510234130-N-202012020-11-232020-10-30INNY: "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu przez okres 8 m-cy maksymalnie 150 gospodarstwom domowym – w ramach zapewnienia trwałości projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej"OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJChorzów6750I—TEL SP. Z O.O.
BZP510233990-N-202012020-11-23INNYŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWNICZYCH IHOSTINGOWO-DYSTRYBUCYJNYCH DLA KWARTALNIKA NAUKOWEGO OCEANOLOGICAL ANDHYDROBIOLOGICAL STUDIES WYDAWANEGO PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKIUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk0
TED558777-202012020-11-202020-11-09POGRozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie miastem (ZSIWZM)MIASTO POZNAŃPoznań60233COIG S.A.
TED558734-202012020-11-202020-10-30ZWRKompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie miastem (ZSIWZM)MIASTO POZNAŃPoznań1362502COIG S.A.
TED558682-202012020-11-202020-11-06PNOWdrożenie i integracja e-usług dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w LublinieINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin829635KAMSOFT S.A.
TED558682-202022020-11-202020-11-06PNO INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin1409446KAMSOFT S.A.
TED557411-202012020-11-202020-11-02PNODostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski1598693KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED556922-202012020-11-202020-11-20PNOZakup i wdrożenie centralnego systemu ochrony środowiska pocztowego PGL LP Microsoft ExchangeZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn0
TED556737-202012020-11-202020-11-12PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa0AB SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510233832-N-202012020-11-202020-10-27INNYZakup wsparcia dla SonicWall TZ600 ilość: 1 szt.GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa3863IMNS POLSKA SP.ZO.O.
BZP510233832-N-202022020-11-202020-10-29INNYZakup wsparcia dla NetApp E2800 (S/N 721744500008) ilość: 1 szt.GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa12195COMTEGRA S.A.
BZP510233832-N-202032020-11-202020-10-22INNYZakup serwisu dla urządzenia Barracuda Email Security Gateway 300 ilość: 1 sztGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa8676MIECZ NET KAROL LABE
BZP510233032-N-202012020-11-202020-10-13INNYUsługa wyceny rynkowej praw własności intelektualnej (w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw do know-how)UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań205558GO GLOBAL GROUP MARIUSZ STRYŻKO
BZP510232533-N-202012020-11-192020-10-21INNYBitbucket (Server) 250 Users: Commercial License Upgrade from 100 Users.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa63619INFO DESIGN SYSTEMY INFORMATYCZNE ROBERT DZIDO
BZP510232533-N-202022020-11-192020-10-21INNYSonar for Bitbucket Server for Bitbucket (Server) 250 UsersAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa5912INFO DESIGN SYSTEMY INFORMATYCZNE ROBERT DZIDO
BZP510232533-N-202032020-11-192020-10-21INNYUpgrade licencji JIRA SERVICE DESK w wersji serwerowej – moduł JIRA SOFTWAREAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa44555INFO DESIGN SYSTEMY INFORMATYCZNE ROBERT DZIDO
BZP510232533-N-202042020-11-192020-10-21INNYDostawa nowej licencji bezterminowej Script Runner for Jira – 250 UsersAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa3427INFO DESIGN SYSTEMY INFORMATYCZNE ROBERT DZIDO
BZP510232533-N-202052020-11-192020-10-29INNYPrzedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bamboo (Server) dla 5 zdalnych AgentówAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa7971DEVINITI SP. Z O.O.
BZP510232533-N-202062020-11-192020-10-21INNYPrzedłużenie wsparcia producenta dla licencji Bigpicture - Project Management & PPM for JIRA (Server) do 250 użytkownikówAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa7616INFO DESIGN SYSTEMY INFORMATYCZNE ROBERT DZIDO
BZP510232533-N-202072020-11-192020-10-29INNYPrzedłużenie wsparcia producenta dla licencji Jira Software (Server) do 250 użytkownikówAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa43521DEVINITI SP. Z O.O.
BZP510232533-N-202082020-11-192020-10-21INNYPrzedłużenie wsparcia producenta dla licencji Tempo Timesheets: Time Tracking & Report for JIRA (Server) do 250 użytkownikówAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa13274TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SP. Z O.O.
BZP510231881-N-202012020-11-192020-11-12INNYRozszerzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERPWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa454683SIMPLE S.A.
BZP510231797-N-202012020-11-192020-10-26INNYWykonanie modyfikacji Strzeleckiego Celownika Termowizyjnego SCT Rubin do prowadzenia przesiewowej weryfikacji ciepłoty ciała ludzkiego.26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYZegrze352000PCO S.A.
BZP510231585-N-202012020-11-192020-11-18INNYModyfikacja systemu Stradom – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego OR-10.271.85.2019.GMINA MIEJSKA KRAKÓWKraków367155PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
BZP510231393-N-202012020-11-192020-10-22INNYDostawa przełączników szkieletowychGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa38400POINT SP.ZO.O.
BZP510231393-N-202022020-11-192020-10-22INNYdostawa przełączników dostępowychGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa156700POINT SP.ZO.O.
BZP510231393-N-202032020-11-192020-10-22INNYDostawa modułów optycznych i kabli SFP+GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa5820
BZP510231393-N-202042020-11-192020-10-22INNYDostawa oprogramowania do zarządzaniaGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa38000POINT SP.Z O.O.
BZP510231344-N-202012020-11-192020-10-27INNYŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH ORAZ NADZORU AUTORSKIEGO NAD SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W OBSZARZE MEDYCZNYM I ADMINISTRACYJNYM (InfoMEDICA/AMMS)MEGREZ SP. Z O.O.Tychy418200ASSECO POLAND S.A.
TED554629-202012020-11-182020-10-15PNODostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAWarszawa2265505INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED554141-202012020-11-182020-10-05ZWRUsługa wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej zintegrowanego systemu informatycznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w części dotyczącej systemu Simple.ERP w okresie 36 miesięcyUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce846000SIMPLE S.A.
TED554037-202012020-11-182020-11-13PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński0NETLAND SPÓŁKA Z O.O.
TED554032-202012020-11-182020-10-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków213659APIUS TECHNOLOGIES S.A.
TED554032-202022020-11-182020-10-20PNOZakup usługi zapewnienia wsparcia producenta oprogramowania VeeamUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków82435OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
TED554032-202032020-11-182020-10-20PNOZakup usługi zapewnienia wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy NetAppUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków585000S3S SP. Z O.O.
TED554032-202042020-11-182020-10-20PNOZakup usługi zapewnienia wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych firmy Extreme NetworksUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków86119ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.
TED554032-202052020-11-182020-11-18PNOZakup usługi zapewnienia wsparcia producenta oprogramowania VMWareUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków0
TED554032-202062020-11-182020-10-29PNOZakup wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Unified Computing System firmy CiscoUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków180547NTT POLAND SP. Z O.O.
TED554032-202072020-11-182020-10-28PNOZakup wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń security firmy CiscoUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków517325APIUS TECHNOLOGIES S.A.
TED554004-202012020-11-182020-11-18PNOWykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TristarGDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk0
TED553997-202012020-11-182020-11-10PNOZaprojektowanie budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka0BONASOFT SP. Z O.O., SP.K.
TED553997-202022020-11-182020-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka0
TED553997-202032020-11-182020-11-18PNOZakup i wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych płacowych finansowych księgowych oraz inwentaryzacji majątku dedykowanych dla jednostek sektora finansów publicznychZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka0
TED553927-202012020-11-182020-11-12PNOŚwiadczenie usługi serwisu sieci LAN w tym: serwis pogwarancyjny urządzeń aktywnych sieci oraz serwis pogwarancyjny systemu paszportyzacji połączeńMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa383936NTT POLAND SP. Z O.O.
TED553927-202022020-11-182020-11-12PNOŚwiadczenie usług w zakresie serwisu pogwarancyjnego sprzętu wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej dla oprogramowania standardowego systemu paszportyzacji połączeńMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa953399TREEFFECT T. CHYBA SP.J.
TED552894-202012020-11-182020-11-18PNOZP/87/2020 – Wdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź0
BZP510231135-N-202012020-11-182020-10-05INNYŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiegow KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce1040580SIMPLE S.A.
BZP510231072-N-202012020-11-182020-11-02INNYUSŁUGA TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z UTRZYMANIEM SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHORZÓWMIASTO CHORZÓWChorzów3779183S S.A.
BZP510231024-N-202012020-11-182020-10-22INNYZakup usługi asysty technicznej systemu BTUU oraz wsparcia czynności administracyjnych i programistycznych komponentów oprogramowania Systemu BTUUKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa333802ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
BZP510230678-N-202012020-11-182020-11-10INNYOSCAN – 12 miesięczny pakiet serwisowy. Okres od 01.12.2020r. do 31.10.2021r.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź38376
BZP510230678-N-202022020-11-18INNYMind Manager Upgrade szt. 2ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź0
BZP510230678-N-202032020-11-18INNYIT Manager – 12 miesięczny pakiet serwisowy. Okres od 01.12.2020r. do 30.11.2021.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź0
BZP510230678-N-202042020-11-18INNYPL/SQL Developer Annual Service ContracŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź0
BZP510230678-N-202052020-11-18INNYZakup: asysty technicznej dla zakontraktowanych licencji produktów Autodesk dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Asysta techniczna dla AutoCad i Autodesk Civil 3D AutoCAD - odnowienie subskrypcji 3 szt. Autodesk Civil 3D - odnowienie subskrypcji 1 sztŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź0
BZP510230588-N-202012020-11-182020-11-13INNYRozbudowa systemu bezpieczeństwa poprzez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz rozbudowa posiadanego systemu do analizy i logowania zdarzeń.SĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków651500NCNETCOM SP. Z O.O.
BZP510229893-N-202012020-11-182020-10-06INNYModernizacja dostawa i wdrożenie systemów informatycznych digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA LELKOWOLelkowo744015ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510229893-N-202022020-11-18INNYDostawa klimatyzatora z instalacjąGMINA LELKOWOLelkowo0
BZP510229893-N-202032020-11-18INNYDostawa sprzętu komputerowegoGMINA LELKOWOLelkowo0
BZP510229739-N-202012020-11-182020-11-06INNYPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury informatycznej dla potrzeb ZamawiającegoPOWIAT PROSZOWICKIProszowice185115MAXTO ITS SP.K., | MAXTO SP. Z O.O., SKA
BZP510229739-N-202022020-11-182020-11-06INNYPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury informatycznej dla potrzeb ZamawiającegoPOWIAT PROSZOWICKIProszowice45412MAXTO ITS SP.K., | MAXTO SP. Z O.O., SKA
BZP510229739-N-202032020-11-182020-11-06INNYPrzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury informatycznej dla potrzeb ZamawiającegoPOWIAT PROSZOWICKIProszowice55350MAXTO ITS SP.K., | MAXTO SP. Z O.O., SKA
TED551290-202012020-11-172020-11-17PNOZakup usług wsparcia dla oprogramowania SAP BOURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa0
TED551274-202012020-11-172020-11-17PNODostosowanie i modernizacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce0
TED551274-202022020-11-172020-10-23PNOUtworzenie bazy BDOT500GMINA KIELCEKielce440000GISONLINE SP. Z.O.O., SP.K.
TED551274-202032020-11-172020-10-23PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoGMINA KIELCEKielce547990MGGP S.A.
TED551267-202012020-11-172020-11-10PNORealizacja audytów bezpieczeństwa systemów ITMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa1715000SEQRED S.A.
TED551227-202012020-11-172020-10-06ZWRModernizacja i aktualizacja do najnowszej wersji systemu obsługi toku studiów Uczelnia XP (o nazwie handlowej Uczelnia 10) na który UJK posiada licencję poprzez uruchomienie e-usługi i aplikacji mob..UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce2712600PCG ACADEMIA SP. Z O.O.
TED551129-202012020-11-172020-10-26PNOOpracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka ..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków1893375INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.
TED551125-202012020-11-172020-10-19PNOOrganizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków406504GRUPA BST SP. Z O.O.
TED551087-202012020-11-172020-11-10PNODostarczenie i implementacja gotowego systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi wraz z usługą dostępu do systemu w chmurze obliczeniowej w modelu SaaSUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń6065428EX LIBRIS (DEUTSCHLAND) GMBH
TED550268-202012020-11-172020-10-16PNOOdnowienie wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego oprogramowania McAfeeSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa632000EXATEL S.A.
TED550264-202012020-11-172020-10-15PNODostawa urządzeń firewall z dodatkowymi funkcjonalnościami oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych dla filmoteki narodowej – Instytutu Audiowizualnego dla..FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa812400NETGAIN WALDEMAR KOWALCZYK
BZP510229386-N-202012020-11-172020-11-06INNYPrzedłużenie licencji oraz zakup dodatkowych pakietów DevExpress Universal Subscryption wraz ze wsparciem technicznym producenta.CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa355217PRIMAR—IT SP. Z O.O.
BZP510229300-N-202012020-11-172020-11-17INNYWykonywanie serwisu systemu i oprogramowania informatycznegoGMINA KROKOWAKrokowa182000USŁUGI INFORMATYCZNE DARIUSZ KALETA
BZP510228879-N-202012020-11-172020-10-23INNYOdnowienie asysty technicznej na Zintegrowany System Informatyczny ERP EGERIA wdrożony w PWSZ w ChełmiePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm258COMARCH S.A.
BZP510228677-N-202012020-11-172020-11-10INNYZakup dostępu do internetowej bazy danych zawierającej informacje o firmach z Polski i ze świata zajmujących się eksportem oraz świadczenie usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole49815KOMPASS POLAND SP. Z O.O.
BZP510228455-N-202012020-11-172020-10-21INNYUsługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lokalizacjach: Katowice ul. Jagiellońska 25 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 Częstochowa ul. Sobieskiego 7 na okres 36 m-cy.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice41868SITEL SP. Z O.O.
BZP510228455-N-202022020-11-172020-11-09INNYUsługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lokalizacji: Katowicach ul. Jagiellońska 25 na okres 36 m-cy.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice17313ORANGE POLSKA S.A.
BZP510228455-N-202032020-11-172020-11-09INNYUsługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lokalizacjach: Rybnik ul. 3 maja 27 Sosnowiec ul. 3 Maja 33 Tychy ul. Barona 30 Zawiercie ul. Parkowa 2 Żory ul. Bramkowa 28 Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92a na okres 36 m-cyŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice645603S S.A.
BZP510228410-N-202012020-11-162020-10-21INNYUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź37620LEGIMI S.A.
BZP510228346-N-202012020-11-162020-11-09INNYŚwiadczenie usługi transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 i Centrum Zapasowym przy ul. Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIAKatowice1842053S S.A.
BZP510228005-N-202012020-11-16INNYCzęść 1 zamówieniaAKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510228005-N-202022020-11-162020-11-16INNYCzęść 2 zamówieniaAKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIUPoznań34164HARDSOFT—TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK
BZP510227945-N-202012020-11-162020-11-02INNYWsparcie techniczne dla sprzętu firm HPE oraz QuantumMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa361005HELICA SP. Z O.O.
BZP510227875-N-202012020-11-16INNYUsługa stworzenia specyfikacji projektu IT oraz koordynowanie realizacji projektuAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk0
BZP510227680-N-202012020-11-162020-11-12INNYArchiwizacja materiałów i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała51537KRZYSZTOF KRAUSE SCAN CENTRE
BZP510227569-N-202012020-11-162020-11-06INNYPrzeprowadzenie prac rozwojowych nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury oraz świadczenie usług serwisowych i wsparcia technicznego.NARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa88560EVERTOP SP. Z O.O.
BZP510227518-N-202012020-11-162020-11-16INNYPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBMCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław137195ANDRA SP. Z O.O.
BZP510227376-N-202012020-11-16INNYDostawa systemu roweru miejskiego IV generacji dla Gminy NałęczówGMINA MIEJSKA NAŁĘCZÓWNałęczów0
BZP510227369-N-202012020-11-16INNYObjęcie wsparciem technicznymszpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w SamodzielnymPublicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin0
BZP510227363-N-202012020-11-162020-10-30INNYPełna konwersja danych z bazy biblioteki PMWSZ prowadzonej w programie MOL Optivum do bibliotecznej bazy danych Uniwersytetu Opolskiego w programie Aleph500TMUNIWERSYTET OPOLSKIOpole52000ALEPH POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
BZP510227202-N-202012020-11-162020-11-13INNYDostawa oprogramowania narzędziowego AltovaNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa20459PC—SOFTWARE CZESŁAW ROMANKIEWICZ