Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
Usługi telekomunikacyjne

Lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrCzęśćOgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
TED440413-202012020-09-182020-09-10PNOŚwiadczenie usługi szybkich łączy transmisji L2 dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów250407T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510179258-N-202012020-09-172020-09-16INNYZapewnienie internetowych transmisji video (streaming) z konferencji i wydarzeń organizowanych przez NBP.NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa357000EXPERTLAB SP. Z O.O. SP.K.
BZP510178931-N-202012020-09-172020-08-18INNYZadanie 1SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin494994ORANGE POLSKA S.A., AL. JEROZOLIMSKIE 160, 02—326 WARSZAWA
BZP510178931-N-202022020-09-172020-08-18INNYZadanie 2SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin53041ORANGE POLSKA S.A., AL. JEROZOLIMSKIE 160, 02—326 WARSZAWA
BZP510178573-N-202012020-09-172020-09-10INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach wraz z serwisem centrali telefonicznejUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice4193CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
TED435211-202012020-09-162020-09-10PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa MałopolskiegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków505292NETIA S.A.
BZP510177403-N-202012020-09-152020-08-27INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź311410TBM TELEKOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177352-N-202012020-09-152020-08-19INNYDzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz19852UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
BZP510175451-N-202012020-09-142020-09-01INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowej.BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa572005ORANGE POLSKA S.A.
TED427428-202012020-09-112020-08-26ZWRŚwiadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa26283956EMITEL S.A.
TED427425-202012020-09-112020-08-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa528357ORANGE POLSKA S.A.
TED427387-202012020-09-112020-09-04PNOUsługi telefonii stacjonarnej dla Centrali IPNINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa946775NEXUS TELECOM M. STĄSIEK & A. PURA SP.J.
TED427373-202012020-09-112020-07-14PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń GSMPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa2302540POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510173562-N-202012020-09-11INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowejGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice0
BZP510173548-N-202012020-09-112020-09-01INNYZakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej w zakresie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych strefowych międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej) – w celu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz w badań ankietowych GUSCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa629727ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510172685-N-202012020-09-102020-08-20INNYWdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w obiektach na terenieGminy JabłońURZĄD GMINY JABŁOŃJabłoń92988PROMAR SP. Z O.O.
BZP510172668-N-202012020-09-102020-08-31INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.MIASTO GLIWICEGliwice802846ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.
BZP510171256-N-202012020-09-092020-09-09INNYZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa593680TELZAS SP. Z O.O.
BZP510170623-N-202012020-09-08INNYŚwiadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisemGMINA MIEJSKA KRAKÓWKraków0
BZP510169565-N-202012020-09-072020-08-12INNYŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II).IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole372980NETIA S.A.
TED416007-202012020-09-042020-08-13ZWRRealizacja usługi Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Krajowego Systemu Poboru OpłatINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa990000CONTACT CENTER SP. Z O.O.
TED415974-202012020-09-042020-08-25PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30B+D) oraz instalacja dzierżawa i serwis urządzeń telekomunikacyjnych integrujących lokalizacje od 1 do 13 za pomocą uczelnian..UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin1367344T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510167961-N-202012020-09-042020-08-31INNYusługa całodobowego monitoringu prasyKANCELARIA SEJMUWarszawa187200NEWSPOINT SP. Z O.O.
BZP510167961-N-202022020-09-042020-08-31INNYusługa całodobowego monitoringu radia i telewizjiKANCELARIA SEJMUWarszawa45600NEWSPOINT SP.Z O.O.
BZP510167019-N-202012020-09-032020-08-05INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.Grudziądz122438TELESTRADA S.A.
BZP510166259-N-202012020-09-022020-08-31INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa46213NETIA S.A.
BZP510166101-N-202012020-09-02INNYDzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin0
BZP510165823-N-202012020-09-022020-08-31INNYZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIEBydgoszcz383494INVENTIA SP. Z O.O.
BZP510158688-N-202012020-08-242020-07-29INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychgłosowych usług dostępu do sieci Internet dla Gminy Wałbrzych Zarządu Dróg Komunikacji iUtrzymania Miasta w Wałbrzychu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu orazinstalację cyfrowych central abonenckich wraz z ich najmem lub dzierżawąGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych199739NETIA S.A.
BZP510158383-N-202012020-08-242020-08-20INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem skonfigurowanych kart SIM w odpowiednich taryfach głosowych oraz kart SIM w taryfie do transmisji danych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w okresie od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa108487ORANGE POLSKA S.A.
BZP510158338-N-202012020-08-242020-07-31INNYnie dotyczyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra 144662ORANGE POLSKA S.A.
BZP510158338-N-202022020-08-242020-07-30INNYnie dotyczyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra 5314TBM TELEKOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510158338-N-202032020-08-242020-07-30INNYnie dotyczyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra 4060ORANGE POLSKA S.A.
TED394300-202012020-08-212020-07-31PNOEmisja i dosył sygnałów dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie" S.APOLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa81012EMITEL S.A.
TED394300-202022020-08-212020-07-31PNO POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa101640EMITEL S.A.
TED394300-202032020-08-212020-07-31PNO POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa326460EMITEL S.A.
TED394300-202042020-08-212020-07-31PNO POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa138900EMITEL S.A.
TED394300-202052020-08-212020-07-31PNO POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa562200EMITEL S.A.
TED394300-202062020-08-212020-07-31PNO POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE RADIO DLA CIEBIE S.A.Warszawa284196EMITEL S.A.
TED394112-202012020-08-212020-08-16PNOUsługi telekomunikacyjne dla USK na okres 3 latUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław893052POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510157892-N-202012020-08-212020-07-30INNYŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce410062POLKOMPTEL SP. Z O.O.
BZP510156261-N-202012020-08-202020-07-31INNYŚwiadczenie usług przesyłania krótkich wiadomości SMSMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa665000MATERNA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
BZP510154335-N-202012020-08-182020-08-13INNYCzęść (zadanie) nr 1 - KPP ŚwidwinKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin208168NETFORMERS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510154335-N-202022020-08-182020-08-13INNYCzęść (zadanie) nr 2 - KPP SławnoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin237417NETFORMERS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510154335-N-202032020-08-182020-08-13INNYCzęść (zadanie) nr 3 - KP MielnoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin76173NETFORMERS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510154112-N-202012020-08-182020-08-13INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeńAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa215544ORANGE POLSKA S.A.
TED386271-202012020-08-172020-06-29PNO„Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych policji w garnizonie śląskim”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACHKatowice79200ORANGE POLSKA S.A.
TED386271-202022020-08-172020-06-19PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnych – Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACHKatowice20484003S S.A.
BZP510153764-N-202012020-08-172020-07-30INNYUsługi telekomunikacyjneUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIELublin270949TBM TELEKOM SP. Z O.O. SP.K.
BZP510153694-N-202012020-08-172020-08-04INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowychSPZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI—CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź2790ORANGE POLSKA SP. Z O.O.
TED382278-202012020-08-142020-08-14PNOBudowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGMINA LUBLINLublin0
BZP510152576-N-202012020-08-142020-07-13INNYUsługa rejestracji połączeń.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice15498T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510152147-N-202012020-08-13INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego dla Starostwa Powiatowego w MielcuPOWIAT MIELECKIMielec0
TED380343-202012020-08-122020-07-31ZWRŚwiadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)TELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa783240000
BZP510148153-N-202012020-08-092020-07-10INNYUsługi telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostarczeniem kart SIMŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice74711ORANGE POLSKA S.A.
TED372584-202012020-08-072020-07-28PNOŚwiadczenie usługi wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS)CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa4326585POLKOMTEL SP. Z O.O.
TED371169-202012020-08-072020-07-23PNODzierżawa transpondera satelitarnego dla potrzeb przewoźnych stacji satelitarnych DSNGTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa1693440EUTELSAT S.A.
TED368489-202012020-08-052020-07-22PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek organizacyjnych Służby WięziennejCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa0ORANGE POLSKA S.A.
BZP510144400-N-202012020-08-052020-06-25INNYDzierżawa łącz światłowodowych i kanałów EthernetCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok254657POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
BZP510144358-N-202012020-08-052020-07-31INNYŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ I APARATÓW SYSTEMOWYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków184019CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
TED366457-202012020-08-042020-07-07PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w wydzielonej sieci prywatnej WAN IIGAZ—SYSTEM S.A.Warszawa4299120T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510142067-N-202012020-08-032020-07-21INNYŚwiadczenie usług transmisyjnych w zakresie dzierżawy łącza do transmisji danych typu punkt-punkt relacji: Kraków ul. Kopernika 50 – Kraków ul. Śniadeckich 10 Kraków ul. Kopernika 50 – Kraków ul. Śniadeckich 2.SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków56088S—NET SP. Z O.O.
TED361646-202012020-07-312020-07-31PNOŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej z dostawą urządzeń i akcesoriówCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa0
BZP510141640-N-202012020-07-312020-07-31INNYŚwiadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2020 - 2024URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa369000TELESTRADA
BZP510141131-N-202012020-07-312020-07-30INNYUsługi telefonii komórkowejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUWrocław136383ORANGE POLSKA S.A.
BZP510140502-N-202012020-07-302020-07-17INNYCzęść 1 zamówieniaIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin95202ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510140502-N-202022020-07-302020-07-17INNYCzęśc 2 zamówieniaIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin34479ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510140502-N-202032020-07-302020-07-17INNYCzęść 3 zamówieniaIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin84968ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510140502-N-202042020-07-302020-07-17INNYCzęść 4 zamówieniaIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin43852ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510140268-N-202012020-07-30INNYŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole0
BZP510139575-N-202012020-07-302020-07-16INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie urzędów skarbowych województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków266352ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510138425-N-202012020-07-29INNYŚwiadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
BZP510136219-N-202012020-07-242020-07-16INNYPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przypomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnegoPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole610989NETIA
TED345535-202012020-07-222020-07-07PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w wydzielonej sieci prywatnej WAN IIGAZ—SYSTEM S.A.Warszawa5287918T—MOBILE POLSKA S.A.