Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
(pakiety oprogramowania i systemy)

Lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrCzęśćOgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
TED440432-202012020-09-182020-08-24PNOOdnowienie wsparcia serwisowego subskrypcji i licencji dla wielozadaniowego systemu zabezpieczeń (Check Point) dla sieci OT w PGE Dystrybucja S.APGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów2182295APIUS TECHNOLOGIES S.A.
TED439212-202012020-09-182020-09-18PNOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa0
TED437819-202012020-09-182020-09-08PNORozbudowa systemów HIS PACS/RIS oraz wdrożenie EDM i e-usług on-line w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice938966SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
TED437819-202022020-09-182020-09-18PNOPakiet nr 2PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice0
TED437819-202032020-09-182020-09-08PNOPakiet nr 3PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice238288SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
TED437778-202012020-09-182020-09-15PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania „Akademickiego Biura Karier” i systemu „Badanie losów absolwentów”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin79675APR SYSTEM SP. Z O.O.
TED437736-202012020-09-182020-09-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów11380QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
TED437648-202012020-09-182020-09-11PNOZakup sprzętu IT na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław1765516MADU SP. Z O.O. SP.K.
TED437591-202012020-09-182020-09-18PNOZakup dostawa wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice0
TED437590-202012020-09-182020-08-31POGDostawa oprogramowania – zestaw analityczny SAS i SAS Enterprise MinerŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice27805SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
TED437588-202012020-09-182020-09-18PNOZakup dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice0
TED437587-202012020-09-182020-09-18PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice0
TED437587-202022020-09-182020-09-01PNOOprogramowanie 2ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice10640MDS CARDIO SP. Z O.O.
TED437587-202032020-09-182020-08-25PNOOprogramowanie 3ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice23514SYSTEM DATA SP. Z O.O.
TED437587-202042020-09-182020-08-25PNOOprogramowanie 4ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice2024GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
TED437584-202012020-09-182020-09-09PNODostawa sprzętu komputerowego drukującego oraz oprogramowania do AMW Sinevia Sp. z o.oAMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki447040JOLANTA BOBROWICZ—BERKIS ROTAR BOBROWICZ—BERKIS JOLANTA
TED437430-202012020-09-182020-09-09PNO„Kolokacja zasobów IT modernizacja infrastruktury informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. O …GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice5085000EUVIC SOLUTIONS S.A.
TED437422-202012020-09-182020-08-27PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów139800SYMBIT SP. Z O.O.
BZP510179333-N-202012020-09-17INNYDostawa licencji oprogramowania SketchUp i Vray dla Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków0
BZP510179198-N-202012020-09-172020-08-20INNYczęść I – dostawa programu służącego do zaawansowanego modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych z obsługą modelowania konceptualnego i prowadzenia modelowania w oparciu o niestrukturalne siatki obliczeniowe (1 licencja) z 12 miesięcznym kontraktem serwisowym zapewniającym dostęp do wsparcia technicznego oraz do aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice22450GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
BZP510179198-N-202022020-09-172020-08-20INNYczęść II – dostawa programu służącego do modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych (1 licencja)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice6701GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
BZP510179062-N-202012020-09-172020-09-04INNYDostawa zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowymCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa13409CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510179005-N-202012020-09-172020-09-10INNYSprzęt komputerowy monitory oprogramowanieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska259806KOMPUTER 3000 SP. Z O.O.
BZP510179005-N-202022020-09-17INNYUrządzenia wielofunkcyjne drukarkiWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska0
BZP510178872-N-202012020-09-172020-09-15INNYDostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dostawa 36 laptopów z oprogramowaniem.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAMYSŁOWIENamysłów92016COCON SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510178774-N-202012020-09-17INNYW2YPOSAŻENIE BIURA PROJEKTUZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk0
BZP510178753-N-202012020-09-172020-09-11INNYDostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopówWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin317057WEB—PROFIT
BZP510178742-N-202012020-09-172020-09-01INNYDostawa licencji na oprogramowanie pakietu biurowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa17925COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510178723-N-202012020-09-172020-08-31INNYDOSTAWA: LICENCJI OPROGRAMOWANIA MATLAB ORAZ SIMULINKWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka283392OPROGRAMOWANIE NAUKOWO—TECHNICZNE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510178707-N-202012020-09-172020-09-10INNYZadanie nr 1GMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów15000SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510178707-N-202022020-09-172020-09-10INNYZadanie nr 2GMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów143500SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510178707-N-202032020-09-17INNYZadanie nr 3GMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów0
BZP510178704-N-202012020-09-172020-09-16INNYZakup programu do obliczeń statystycznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków60700STATSOFT POLSKA SP. Z O.O.
BZP510178680-N-202012020-09-172020-09-03INNY„Dostawy licencji antywirusowych i ich kontynuacji”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa34133SYSTEMY INFORMATYCZNE ITXON S.A.
BZP510178621-N-202012020-09-172020-09-02INNYCzęść IPOWIAT GLIWICKIGliwice58812M—J TRONIK J. SOJKA, E. PACZYNSKI SP.J.
BZP510178621-N-202022020-09-172020-09-02INNYCzęść 2POWIAT GLIWICKIGliwice9899M—J TRONIK J. SOJKA E. PACZYŃSKI
TED434354-202012020-09-162020-08-12PNOLeasing sprzętu komputerowegoZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE – MUZEUM REZYDENCJA KRÓLÓW I RZECZYPOSPOLITEJWarszawa1617785STORIO SP. Z O.O. SP.K.
TED434258-202012020-09-162020-08-07PNOZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole170351BIO—RAD POLSKA SP. Z O.O.
TED434258-202022020-09-162020-08-24PNOZakup: worteksa wirówko-votrexa wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem termobloku suchego (suchego bloku grzejnego) kołyski laboratoryjnej komory (...)UNIWERSYTET OPOLSKIOpole37575BIOGENET SP. Z O.O.
TED434258-202032020-09-162020-08-03PNOZakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem zestawu wirówek nastołowych wirówki z chłodzeniem spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościachUNIWERSYTET OPOLSKIOpole131753EPPENDORF POLAND SP. Z O.O.
TED434258-202042020-09-162020-07-24PNOZakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (...)UNIWERSYTET OPOLSKIOpole103973ALAB SP. Z O.O.
TED434258-202052020-09-162020-08-05PNOZakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowymUNIWERSYTET OPOLSKIOpole44309KOETTERMANN SP. Z O.O.
TED434244-202012020-09-162020-09-08PNODostawa montaż instalacja wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz1660000KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED434244-202022020-09-162020-09-16PNOZadanie nr 2 – dostawa i wdrożenie z instalacją nowych urządzeń (infrastruktura obsługi warstwy lokalnej MSIM oraz infrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz0
TED434244-202032020-09-162020-09-08PNOZadanie nr 3 – dostawa oprogramowania (dodatkowe oprogramowanie systemowe podmiotu leczniczego)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz121000KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED434244-202042020-09-162020-09-16PNOZadanie nr 4 – doposażenie serwerowni i prace dodatkowe (dodatkowe wyposażenie serwerowni oraz usługi łączności)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz0
BZP510178526-N-202012020-09-162020-09-15INNYPamięć RAMZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa6962INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510178526-N-202022020-09-162020-09-15INNYKomputery przenośne - 8 sztukZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa26253INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510178515-N-202012020-09-162020-09-14INNYDostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg103334ALLTECH ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK SP.J.
BZP510178429-N-202012020-09-162020-09-01INNYPrzeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy JabłonnaGMINA JABŁONNAJabłonna199998ATMOTERM S.A.
BZP510178051-N-202012020-09-162020-09-09INNYDostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź180546ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510178051-N-202022020-09-162020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź104595A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510177897-N-202012020-09-16INNYZadanie A. Dostawa 15 licencji oprogramowania kosztorysowego nieograniczonych czasowo wraz z rocznym dostępem do zestawów obliczeniowych (baz cenowych).SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202022020-09-16INNYZadanie B. Dostawa licencji oprogramowania arborystycznego do inwentaryzacji i podstawowej diagnozy drzew.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202032020-09-162020-08-28INNYZadane C. Dostawa licencji pakietu profesjonalnego specjalistycznego oprogramowania klasy VIS (Visual Interactive Simulator) do modelowania symulacji i optymalizacji procesów dyskretnych i ciągłych.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa77182AMC ADVANCED MANUFACTURING CONSULTING SP. Z O.O.
BZP510177897-N-202042020-09-162020-08-31INNYZadanie D. d) Zadanie D Dostawa 16 licencji serwerowych oprogramowania typu CAM wspomagającego tworzenie kodu na obrabiarki CNC.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa44622SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510177897-N-202052020-09-162020-09-03INNYZadanie E. Dostawa licencji sieciowej edukacyjnej oprogramowania typu CAD 3DSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa13776DPS SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510177897-N-202062020-09-16INNYZadanie F. Dostawa 18 licencji oprogramowania biurowego.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202072020-09-16INNYZadanie G. Dostawa 14 licencji Pakietu programów do modelowania i analiz na bazie chmury punktów.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177897-N-202082020-09-16INNYZadanie H. Dostawa 25 licencji Pakietu programów do postprocesingu zdjęć cyfrowych.SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa0
BZP510177789-N-202012020-09-162020-09-03INNYDostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwójszkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia29881AKTYWNIE W SZKOLE MICHAŁ GRANDYBERG
BZP510177736-N-202012020-09-162020-09-14INNYDostawa licencji oprogramowania Microsoft.GMINA MIEJSKA KRAKÓWKraków390000A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510177575-N-202012020-09-162020-08-25INNYDostawa licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Magnet AXIOMCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa284520MEDIA SP. Z O.O.
BZP510177543-N-202012020-09-16INNYSprzęt ITPOWIAT IŁAWSKIIława0
BZP510177543-N-202022020-09-162020-09-04INNYklimatyzator w serwerowniPOWIAT IŁAWSKIIława6500FIRMA HANDLOWO—USŁUGOWA AL.—ASKA ANDRZEJ LENARTOWICZ
BZP510177543-N-202032020-09-162020-09-04INNYzapora sieciowaPOWIAT IŁAWSKIIława17525IMNS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510177543-N-202042020-09-16INNYOprogramowanie zarządzającePOWIAT IŁAWSKIIława0
BZP510177543-N-202052020-09-162020-09-04INNYprzełączniki sieciowePOWIAT IŁAWSKIIława79270IT4P S.A.
BZP510177543-N-202062020-09-162020-09-04INNYUrządzenie wielofunkcyjnePOWIAT IŁAWSKIIława15387FAXIKO SPÓŁKA Z O.O.
BZP510177513-N-202012020-09-162020-09-02INNYDostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz477915MIKROLAB TADEUSZ GĄGAŁA
BZP510177482-N-202012020-09-162020-08-24INNYPrzetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CadnaA 64-bit XL BMP BPL na okres 3 latGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice38376ACESOFT SP. Z O.O.
BZP510177473-N-202012020-09-162020-09-16INNYDostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Staroźrebach na potrzeby realizacji projektu Kompetencje w Gminie StaroźrebyGMINA STAROŹREBYStaroźreby50895TECHSOURCE SP. Z O.O. | TECHSOURCE SP. Z O.O.
TED432684-202012020-09-152020-09-08PNOUtworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznejGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław544890WROCŁAWSKI INSTYTUT ZASTOSOWAŃ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI SP. Z O.O.
TED432684-202022020-09-152020-09-15PNOPrzeprowadzenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa dwóch systemów teleinformatycznych wdrażanych w ramach projektuGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław0
TED431980-202012020-09-152020-09-09PNOZakup i wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniamiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa0ZAKUP I WDROŻENIE NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROJEKTÓW WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM I SZKOLENIAMI
TED431970-202012020-09-152020-08-20PNODostawa systemu archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami (Dicom i innymi niż Dicom) oraz systemu zaawansowanej wizualizacji wraz z niezbędną platformą sprzętowąCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz5136394SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O.
TED431909-202012020-09-152020-09-09PNODostawa szkolnych zestawów multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa31560000COMTEX SP. Z O.O. SP.K.
TED431868-202012020-09-152020-09-04PNOWdrożenie e-usług publicznych wewnątrzadministracyjnych nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu „Nowoczesna policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków21770000COIG S.A.
BZP510177274-N-202012020-09-152020-08-28INNYOprogramowanie opcjonalne do nauki przedmiotów ścisłychPOWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie17208COPY SERVICE TOMASZ BONDAR
BZP510177274-N-202022020-09-152020-08-28INNYMonitory interaktywnePOWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie28800COPY SERVICE TOMASZ BONDAR
BZP510177027-N-202012020-09-152020-08-27INNYdostawę serwera do filtrowania poczty e-mail dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa32226SOFTINET SP ZOO
BZP510176999-N-202012020-09-152020-09-02INNYZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w ZawierciuCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie9385
BZP510176999-N-202022020-09-152020-09-02INNYCzęść 2 - Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Centrum Usług WspólnychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie2337
BZP510176948-N-202012020-09-152020-08-17INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego orazurządzeń biurowychMIASTO PRZASNYSZPrzasnysz22300TABISOFT ZAKŁAD USŁUGOWO—HANDLOWY TADEUSZ BIEŃKOWSKI
BZP510176722-N-202012020-09-152020-08-28INNYZaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nabór i ewaluację wniosków oraz raportowanie w projektach finansowanych w ramach nowego programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk – PASIFICPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa244524RED OCEAN SP. Z O.O.
BZP510176496-N-202012020-09-152020-08-21INNYDostawa licencji MicrosoftUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa33272EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
BZP510176496-N-202022020-09-152020-08-18INNYOprogramowanie i licencje CorelUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa39963RESTOR SPÓŁKA JAWAN P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510176496-N-202032020-09-152020-09-11INNYOprogramowanie i licencje AbbyyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa15794ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.
BZP510176496-N-202042020-09-15INNYOprogramowanie i licencje KasperskyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
BZP510176496-N-202052020-09-152020-08-21INNYOprogramowanie i licencje ESETUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa73185IKARIA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510176417-N-202012020-09-152020-09-02INNYZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA STRAWCZYNStrawczyn72730P.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510176325-N-202012020-09-152020-09-10INNY"Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lututowie"GMINA LUTUTÓWLututów138828PRZEDSIĘBIORSTWO OPTIMUS SP. Z O.O.
TED430557-202012020-09-142020-09-02PNOBudowa systemu informatycznego – Mazowiecka Platforma KulturyAGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.Warszawa2782000MOBILEMS SP. Z O.O.
TED429759-202012020-09-142020-09-08PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa11586777KONSORCJUM: ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O. – LIDER ORAZ NTT POLAND SP. Z O.O. – PARTNER
BZP510175889-N-202012020-09-142020-08-14INNYDostawa notebooka i sprzętu ITMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice18266WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510175889-N-202022020-09-142020-08-21INNYDostawa serweraMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice25958SI4IT SP. Z O.O.
BZP510175889-N-202032020-09-142020-08-14INNYDostawa zestawu reporterskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice21894BEMIX MEDIA ŁUKASZ BEM
BZP510175889-N-202042020-09-142020-08-14INNYDostawa instrumentu muzycznego i osprzętu audioMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice7757M. OSTROWSKI SP.J.
BZP510175821-N-202012020-09-142020-08-25INNYDostęp do Systemu Informacji Prawnej dla UM wraz z aktualizacjamiMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa236160WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O.
BZP510175760-N-202012020-09-142020-09-09INNYZadanie Nr 1- dostawa serwera z oprogramowaniem - 1 szt.ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO—OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKIToruń70725INFOCOMP SP. Z O.O.
BZP510175760-N-202022020-09-142020-09-09INNYZadanie Nr 2: dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem - 10 szt.ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO—OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKIToruń40590
BZP510175706-N-202012020-09-142020-09-04INNYDostawa monitora brajlowskiego – 4 szt.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole38760ALTIX SP. Z O.O.
BZP510175706-N-202022020-09-142020-09-04INNYDostawa oprogramowania udźwiękowiającego 7 szt.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole33158ALTIX SP. Z O.O.
BZP510175706-N-202032020-09-142020-09-04INNYDostawa oprogramowania powiększającego 3 szt.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole9682ALTIX SP. Z O.O.
BZP510175671-N-202012020-09-14INNYZakup licencji oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”GMINA OLESNAOlesno0
BZP510175581-N-202012020-09-142020-08-11INNYPrzedłużenie licencji na wirtualne urządzenia Cisco IronPort Email Security Appliance)pracujące w trybie Cluster wraz ze wsparciem producenta.UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz73062INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510175369-N-202012020-09-142020-09-07INNYZakup komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole9531PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510175341-N-202012020-09-142020-09-08INNYZakup dostawa i wdrożenie serweraCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa84747MIECZ NET KAROL LABE
BZP510175341-N-202022020-09-142020-08-21INNYZakup i wdrożenie przełączników sieciowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa268484TRECOM S.A. SP.K.
BZP510175329-N-202012020-09-142020-09-07INNYObsługa dodatkowych List sankcyjnych ONZ w UPPS SEPA.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa302319SYGNITY S.A.
BZP510175278-N-202012020-09-142020-08-24INNYModyfikacja UPPS_SORBNET2 do projektu Automatyzacja potwierdzeń.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa38007SYGNITY S.A.
BZP510175236-N-202012020-09-132020-05-11INNYDostarczenie oprogramowania Fotoware IndexManager EnterprisePOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa30399CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510175231-N-202012020-09-13INNYZadanie 1. Zakup systemów sterownia napędów i wizualizacjiZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-2020102020-09-13INNYZadanie 10. Zakup oprogramowania wspomagającego projektowanie i symulację układów sterowania elektropneumatycznegoZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202022020-09-13INNYZadanie 2. Zakup sterowników przemysłowych PLCZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202032020-09-13INNYZadanie 3. Zakup elementów sterowania stykowego i elektropneumatycznegoZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202042020-09-13INNY. Zadanie 4. Zakup urządzeń i podzespołów do pracowni automatykiZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202052020-09-13INNYZadanie 5. Zakup urządzeń systemu monitoringuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202062020-09-13INNYZadanie 6. Zakup systemu bezprzewodowej automatyki budowlanejZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202072020-09-13INNYZadanie 7. Zakup programu zarządzającego pracowniąZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk0
BZP510175231-N-202082020-09-132020-08-27INNY. Zadanie 8. Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do rozwijania algorytmów wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznychZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk17466OPROGRAMOWANIE NAUKOWO—TECHNICZNE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510175231-N-202092020-09-132020-09-01INNYZadanie 9. Zakup oprogramowania wspomagającego projektowanie układów automatyki.ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk7381AB—MICRO SP. Z O.O.
TED427541-202012020-09-112020-08-12PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (DFP.271.62.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków5663055PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.
TED426046-202012020-09-112020-08-13PNOZakup licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa3719678VENTUS COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
TED425969-202012020-09-112020-08-31PNOCyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy GrodzicznoGMINA GRODZICZNOGrodziczno1065041POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.
TED425942-202012020-09-112020-08-26PNOZakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego opłat środowiskowychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice1740000ATMOTERM S.A.
TED425917-202012020-09-112020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58GMINA LUBLINLublin341008KONCEPT SPÓŁKA Z O.O.
TED425912-202012020-09-112020-07-30ZWRZakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych sprzętu do wykonywania doświadczeń odczynników chemicznych pomocy dydaktycznych przyrządów sprzętu laboratoryjnego t..GMINA OTWOCKOtwock1460914OFFICE PULSE SP. Z O.O. SP.K.
TED425893-202012020-09-112020-09-01PNODostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań286125COMP S.A.
TED425893-202022020-09-112020-09-01PNOZestaw monitorówMIASTO POZNAŃPoznań52925COMP S.A.
TED425859-202012020-09-112020-09-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów13997QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510174208-N-202012020-09-112020-08-14INNYDostarczenie subskrypcji oraz dostępu do aktualizacji dla systemów telefonii IPPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa511675SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE ANDRZEJ KOWALCZYK
BZP510174169-N-202012020-09-112020-08-31INNY„Dostawa zestawu do gromadzenia edycji i przetwarzania długoterminowo archiwizowanych plików oraz obiektów cyfrowych wraz z specjalistycznym oprogramowaniem rozpoznawania treści w zdigitalizowanych obiektach cyfrowych”WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków153935GB SOFT, G.BEDNAREK I S—KA SP.J.
BZP510174147-N-202012020-09-112020-08-13INNYOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część I: 3DEC wersja 5.0 do wersji najnowszej wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań jakie pojawią się w okresie trwania umowy tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice38647SOFTBOOKS S.C. GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK, FABIAN SOJKA
BZP510174147-N-202022020-09-112020-08-13INNYOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część II: PetraSim (RockWare) wersja 5.1.1320 do wersji najnowszej wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań jakie pojawią się w okresie trwania umowy tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice17823RESTOR P.ANTON, A.CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ SP.J.
BZP510174044-N-202012020-09-112020-08-31INNYOdnowienie i dostawa rocznej licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami (zawartymi w załączniku nr 1 do wniosku) dostępnej dla wszystkich wykładowców pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej wraz z obsługą wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną (od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.).CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa66167SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
BZP510173877-N-202012020-09-112020-09-02INNYSystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEODZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa373256
BZP510173854-N-202012020-09-112020-08-14INNYZakup i i dostawa laptopów do szkół z terenu Gminy SiedlecGMINA SIEDLECSiedlec78208ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJAK, ARTUR PAJĄK
BZP510173783-N-202012020-09-112020-08-26INNYzakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa554871IKUSI SOLUCIONES DE NEGOCIO S.L., PASEO MIRAMÓN 170, 20—014 SAN SEBASTIAN, GUIPUZCOA, HISZPANIA
BZP510173616-N-202012020-09-112020-07-21INNYZakup i dostawa serwerów na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa39000BIZSERVER SP. Z O.O.
BZP510173616-N-202022020-09-112020-08-12INNYZakup i dostawa specjalistycznego sprzętu i akcesoriów informatycznych na potrzeby projektu „Zawodowa współpraca 2”GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa164686FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
BZP510173227-N-202012020-09-112020-08-19INNYPrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów myszek oraz toreb na laptopy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechnych dostęp do szybkiego Internetu”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom63580MICROCOMP SP. Z O.O.
BZP510173115-N-202012020-09-112020-08-18INNYZakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEZawiercie255988F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510173091-N-202012020-09-112020-09-03INNYModernizacja dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA MILEJEWOMilejewo710970ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510173091-N-202022020-09-11INNYdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MILEJEWOMilejewo0
BZP510172955-N-202012020-09-102020-08-12INNYDostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku dla Oddziału Chojnice.POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk279456POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510172879-N-202012020-09-102020-08-20INNYDostawa licencjiCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa3075IT LOCUS SP. Z O.O.
BZP510172879-N-202022020-09-102020-08-20INNYDostawa komputerów stacjonarnychCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa7000ALLTECH SP .J.
BZP510172879-N-202032020-09-102020-08-20INNYDostawa projektorówCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa5822RBGS SYSTEMY AUDIOWIZUALNE SP. Z O.O.
BZP510172879-N-202042020-09-102020-08-20INNYDostawa monitorów interaktywnychCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa12989BIURO—SERWIS STANISŁAW STANIAK
BZP510172879-N-202052020-09-102020-08-20INNYDostawa zestawu do wideokonferencjiCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa49624RGBS SYSTEMY AUDIOWIZUALNE SP. Z O.O.
BZP510172509-N-202012020-09-102020-09-10INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok185878CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510172412-N-202012020-09-102020-08-21INNYUsługa drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w BiałymstokuSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKUBiałystok284130PRINTNONSTOPFLEET SP.Z O.O.
BZP510172211-N-202012020-09-102020-09-07INNYDostawa - Dostawa aktualizacji oprogramowania do klastra Active-Passive UTM Cyberoam CR500iNG-XP firmware Sophos.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ25069VIDA ANDRZEJ TARASEK
BZP510172134-N-202012020-09-10INNYDostawa systemu do kompleksowej ochrony antymalware dla stacji roboczych urządzeń mobilnych serwerów poczty i ruchu www wraz z dostawą licencji lub subskrypcji dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie ZP/OI/19/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510172028-N-202012020-09-102020-08-19INNYDostawa komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA BRZOZÓWBrzozów111689KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510172024-N-202012020-09-102020-07-07INNYŚwiadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych wraz z dostawąoprogramowania Simple.ERP i Simple.BAZUS dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin252489SIMPLE S.A.
BZP510171993-N-202012020-09-102020-08-27INNYDostawa oprogramowania Matlab lub równoważnePOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów220000OPROGRAMOWANIE NAUKOWO TECHNICZNE
TED422514-202012020-09-092020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu MalborskiegoPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork9840INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-2020102020-09-092020-09-09PNODostawa oprogramowania do pracowni technologii mechanicznej oraz pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz pracowni CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w MalboPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-2020112020-09-092020-08-25PNODostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni przepisów ruchu drogowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork11200OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW TEACHER MAGDALENA ŻOŁĘDZIEWSKA
TED422514-2020122020-09-092020-08-07PNODostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej (część elektryczna) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork17550INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-2020132020-09-092020-08-21PNODostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork129967ABPLANALP SP. Z O.O.
TED422514-2020142020-09-092020-08-18PNODostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników maszyny pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork86900OBERON 3D SP. Z O.O. SP.K.
TED422514-2020152020-09-092020-09-09PNODostawa wyposażenia do pracowni kwalifikacji E5 E6 i E20 w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-2020162020-09-092020-08-07PNODostawa wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork10555PIOTR PACHCZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE FAKTOR
TED422514-2020172020-09-092020-08-18PNODostawa wyposażenia do pracowni diagnostycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork74985MECHATRONIKA WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE SP. Z O.O.
TED422514-202022020-09-092020-08-07PNODostawa specjalistycznego sprzętu do montażu i testowania sieci lokalnych z przeszkoleniem pracowników dopracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w ZSP 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork77700INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202032020-09-092020-09-09PNODostawa wraz z montażem elementów środowiska sieciowego pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-202042020-09-092020-08-31PNODostawa systemu drukarek 3D wraz z przeszkoleniem pracowników do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork15900WITMAX TECHNOLOGIES SEBASTIAN WITKOWSKI
TED422514-202052020-09-092020-08-07PNODostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu i oprogramowania do pracowni turystyczno-geograficznej i spedycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork28200INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202062020-09-092020-09-09PNODostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu do pracowni montażu sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork0
TED422514-202072020-09-092020-08-07PNODostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork35000INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202082020-09-092020-08-07PNODostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork35600INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK
TED422514-202092020-09-092020-08-20PNODostawa sprzętu do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w MalborkuPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork20422MERAZET S.A.
TED422509-202012020-09-092020-07-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu serwerowego składającego się z serwera oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków859000IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.
TED422500-202012020-09-092020-09-09PNODostawa urządzeń Firewall z dodatkowymi funkcjonalnościami oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych dla Filmoteki Narodowej – Instytutu AudiowizualnegoFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
TED422500-202022020-09-092020-09-09PNODostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych wraz z instalacją konfiguracją systemuFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
TED422496-202012020-09-092020-08-17PNODostawa licencji w celu rozbudowy istniejącego środowiska w zakresie oprogramowania wirtualizacyjnego oraz oprogramowania do monitorowania i wykrywania incydentów bezpieczeństwaCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa1149626UPWARE SP. Z O.O.
TED422496-202022020-09-092020-09-02PNODostawa nowych licencji IBM lub licencji równoważnych wraz ze wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa53500IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED422477-202012020-09-092020-09-03PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Łuków w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”GMINA ŁUKÓWŁuków2976740POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O.
TED422459-202012020-09-092020-09-02PNOZaprojektowanie wykonanie i dostawa „Projekcji astronomicznej 3D” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice3350000SHADOK AV SP. Z O.O. SP.K.
TED422449-202012020-09-092020-09-09PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowychAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa0
TED422445-202012020-09-092020-08-24PNOWdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu „Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZUSieradz3680000ASSECO POLAND S.A.
TED422411-202012020-09-092020-08-25PNOZakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” etap IIPOWIAT LUBELSKILublin324800INTRATEL SP. Z O.O.
BZP510171576-N-202012020-09-092020-07-22INNYDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych w InowrocławiuMIASTO INOWROCŁAWInowrocław154783FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510171328-N-202012020-09-09INNYDostawa oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miasta TarnowaGMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów0
BZP510171237-N-202012020-09-092020-08-26INNYzadanie 1MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin73800ESRI POLSKA SP. Z O.O.
BZP510171237-N-202022020-09-092020-08-20INNYzadanie 2MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin15867NAVIGATE SP. Z.O.O.
BZP510170985-N-202012020-09-092020-08-11INNYdostawa mebli wraz z wyposażeniemGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj103000KAL—SPORT HURTOWNIA SPORTOWA PAWEŁ KALITA
BZP510170985-N-202022020-09-092020-08-11INNYdostawa sprzętu sportowo – rehabilitacyjno - wypoczynkowo – medycznegoGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj30400FIZIOMED DAWID KAŹMIERSKI
BZP510170985-N-202032020-09-092020-08-11INNYdostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych i multimedialnychGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj55665PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BMS SP.J. Z. BIELECKI
BZP510170985-N-202042020-09-092020-08-11INNYdostawa wyposażenie i materiałów eksploatacyjnych uzupełniającychGMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj13466W&W DESIGN KATARZYNA KACZMARCZY
BZP510170937-N-202012020-09-092020-08-26INNYKomputery przenośne – typ ISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice43050AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170937-N-202022020-09-092020-08-26INNYMonitorySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice7336AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170937-N-202032020-09-092020-08-26INNYKomputer przenośny - typ IISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice5583AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170937-N-202042020-09-092020-08-26INNYKomputer przenośny - typ IIISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice5649AF SEKO SP. Z O.O.
BZP510170864-N-202012020-09-092020-08-17INNYZakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem.GMINA PUŁTUSKPułtusk82797NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z .O.O.
BZP510170813-N-202012020-09-09INNYDostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymiSTAROSTWO POWIATOWE W LIPSKULipsko0
TED420242-202012020-09-082020-08-10PNODostawa stacjonarnych zest. komput. mobilnych zest. komput. zest. komput. All in One wysokowydajnych urządz. wielofunkc. urządz. sieciowego przełączników sieciowych oraz serwerów wraz z oprogramSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa364840CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
TED420242-202022020-09-082020-08-12PNOMobilny zestaw komputerowySŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa175950MEDIA—POL PAWEŁ SZYMCZUK
TED420242-202032020-09-082020-08-10PNOZestaw komputerowy All in OneSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa38230CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP.Z O.O.
TED420242-202042020-09-082020-08-12PNOWysokowydajne urządzenie wielofunkcyjneSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa263057DKS SP. Z O.O.
TED420242-202052020-09-082020-08-14PNOUrządzenie siecioweSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa153350NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
TED420242-202062020-09-082020-08-14PNOPrzełączniki siecioweSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa104980NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
TED420242-202072020-09-082020-08-18PNOSerwerySŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa130495ADESCO SP. Z O.O.
TED420235-202012020-09-082020-08-14PNODost. wypos. Centralnej Sterylizatorni w ramach zad. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez...”POWIAT GOSTYŃSKIGostyń1442726INFORMER MED SP. Z O.O.
TED420204-202012020-09-082020-08-27PNOZP/80/2020 – Dostawa serwera bazodanowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź79508RAFAŁ MIERZWA
TED420180-202012020-09-082020-08-31PNOModernizacja systemu SIEM w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa1814580IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510170677-N-202012020-09-082020-08-17INNYWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetuGMINA JASIENICA ROSIELNAJasienica Rosielna96863KROSOFT
BZP510170508-N-202012020-09-082020-08-17INNYLaptopyPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj50738POMAREX ANDRZEJ POMARAŃSKI
BZP510170508-N-202022020-09-08INNYTablety i routeryPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj0
BZP510170508-N-202032020-09-082020-08-13INNYZestaw do wideokonferencjiPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj14133MARWIN S.C.
BZP510170497-N-202012020-09-082020-08-07INNYSystem przyzywowo- radiowęzłowyZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko115844C&C PARTNERS SP. Z O.O.
BZP510170497-N-202022020-09-082020-08-13INNYSzafa krosownicza z wyposażeniemZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko8493C&C PARTNERS
BZP510170497-N-202032020-09-082020-08-12INNYTrasy kabloweZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko12674SALTAR MARCIN WROŃSKI
BZP510170497-N-202042020-09-08INNYElementy sterowania systemuZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko0
BZP510170350-N-202012020-09-08INNYDostawa 41 komputerów przenośnych (laptopów) oraz 28 tabletów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny DunajecGMINA CZARNY DUNAJECCzarny Dunajec0
BZP510170278-N-202012020-09-082020-08-24INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania Mathematica University Unlimited Site firmy WOLFRAM REASEARCH dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.224.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków71873GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
BZP510170215-N-202012020-09-08INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”GMINA ZELÓWZelów0
BZP510170056-N-202012020-09-082020-08-18INNYDostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław121032FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510169917-N-202012020-09-08INNYDostawa oprogramowania systemowego użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
BZP510169808-N-202012020-09-082020-09-07INNYZakup praw do korzystania z usługi wsparcia dla oprogramowania HCL będącego w posiadaniu ZamawiającegoMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa286191SI4IT SP. Z O.O.
TED419163-202012020-09-072020-09-02POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa7189221
TED418011-202012020-09-072020-09-07PNOZakup dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym) oprogramowania drukarki urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerówMIASTO ZABRZE PREZYDENT MIASTAZabrze0
TED417985-202012020-09-072020-09-07PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED417985-202022020-09-072020-09-07PNOProgram MathType 7 lub nowszyPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED417985-202032020-09-072020-08-07PNOSystemy operacyjne Microsoft Windows 10 Professional 64 bit wersja Box pakiety biurowe Microsoft Office 2019 standardPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce8314FRAMKO 2 SP.J. JANUSZ STRYKOWSKI S. MIAZGA
TED417985-202042020-09-072020-08-07PNO POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce290FRAMKO 2 SP.J. JANUSZ STRYKOWSKI STANISŁAW MIAZGA
TED417984-202012020-09-072020-09-07PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
TED417961-202012020-09-072020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcejPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin5450EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417961-202022020-09-072020-08-31PNOStacja robocza – typ 2 (All-In-One)POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin23875EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417961-202032020-09-072020-08-31PNOKomputer przenośny – laptop 15.0”–16.0”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin9500EL TORO BOBROWSKI, BLATKIEWICZ SP.J.
TED417961-202042020-09-072020-09-07PNOMonitor 27.0”POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
BZP510169479-N-202012020-09-072020-08-17INNYDostawa wraz z zainstalowaniem sprzętu elektronicznegoGMINA EŁKEłk347223SYSTEM—IT SP. Z O.O. SP.K.
BZP510169479-N-202022020-09-07INNYDostawa sprzętu biurowegoGMINA EŁKEłk0
BZP510169479-N-202032020-09-072020-08-17INNYDostawa wraz z montażem mebliGMINA EŁKEłk12360STOLARSTWO MEBLOWE HENRYK CHMIELEWSKI
BZP510169455-N-202012020-09-072020-09-03INNYCzęść 1 – dokumentacja fotograficzna (300 szt.)MIASTO SUWAŁKISuwałki2989PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202022020-09-072020-09-03INNYCzęść 2 komputer stacjonarny z monitorem oprogramowaniem drukarką i materiałami eksploatacyjnymi do drukarki (1 kpl.) laptop z oprogramowaniem (5 szt.)MIASTO SUWAŁKISuwałki36139PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202032020-09-07INNYCzęść 3 – soundbar (3 szt.) telewizor (2 szt.) aparat cyfrowy z wyposażeniem (1 kpl.) projektor multimedialny (1 szt.) stolik do rzutnika (1 szt.) ekran do rzutnika (1 szt.) tablica interaktywna (1 szt.)MIASTO SUWAŁKISuwałki0
BZP510169455-N-202042020-09-072020-09-03INNYCzęść 4 – ścianki wystawowe (10 szt.) system mocowania obrazów (20 kpl.)MIASTO SUWAŁKISuwałki17884PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202052020-09-072020-09-03INNYCzęść 5 – multimedialny zestaw edukacyjny (gry edukacyjne i planszowe film edukacyjny)MIASTO SUWAŁKISuwałki1292PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169455-N-202062020-09-072020-09-03INNYCzęść 6 – zestaw materiałów edukacyjnych (komplet plansz tablice dydaktyczne)MIASTO SUWAŁKISuwałki1609PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510169337-N-202012020-09-072020-08-20INNYDostawa licencji dostępowych serwera pocztowegoZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań55775JAKUB HRYCIUK ONEX GROUP
BZP510169337-N-202022020-09-07INNYDostawa licencji oprogramowania do zarządzania VMZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510169337-N-202032020-09-072020-08-20INNYDostawa licencji oprogramowania antywirusowego do serwerówZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań4292HARDSOFT—TELEKOM JAROSŁAW KAŹMIERCZAK
BZP510169337-N-202042020-09-07INNYDostawa licencji oprogramowania do wykonywania backupów VMZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań0
BZP510169336-N-202012020-09-072020-09-02INNYCzęść IPOWIAT GLIWICKIGliwice58812M—J TRONIK J. SOJKA E. PACZYŃSKI SP.J.
BZP510169336-N-202022020-09-072020-09-02INNYCzęść IIPOWIAT GLIWICKIGliwice9899M—J TRONIK J. SOJKA E. PACZYŃSKI SP.J.
BZP510169124-N-202012020-09-072020-08-24INNYStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa198891MAKOLAB S.A.
BZP510169094-N-202012020-09-072020-08-19INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w KłodzkuPOWIAT KŁODZKIKłodzko3611KOMPRE SP. Z O.O.
BZP510168708-N-202022020-09-072020-08-19INNYZadanie 2. Usługa wsparcia oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej Acronis Backup AdvancedGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin36900FORTECA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510168672-N-202012020-09-07INNYDostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznegoKOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.Wieliczka0
BZP510168669-N-202012020-09-072020-09-04INNYDostawa pakietu modernizacyjnego do maszyny wytrzymałościowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk40546ZWICK ROELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
TED414498-202012020-09-042020-08-31PNODostawę sprzętu informatycznego na potrzeby projektów prowadzonych na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk33112SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414498-202022020-09-042020-09-04PNODostawa komputera stacjonarnego o dużej wydajności z monitorem wyposażeniem i oprogramowaniemPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk0
TED414498-202032020-09-042020-08-31PNODostawa wydajnego serwera do obsługi stacji bazowej SDR LTE akwizycji i przetwarzania danychPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk7503SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414498-202042020-09-042020-09-04PNODostawa komputerów PCPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk0
TED414498-202052020-09-042020-09-04PNODostawa monitorówPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk0
TED414498-202062020-09-042020-08-31PNODostawa kart sieciowych i kabliPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk10529SYRIANA JOANNA FISCHER
TED414451-202012020-09-042020-08-05PNORozbudowa linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed" prowadzonego w BCO-SMBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała9401000VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
TED414437-202012020-09-042020-08-31PNOPN 15/10/2019 – klaster obliczeniowy i danych_IIINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań167027481INTEGRALE IT SP. Z O.O.
TED414427-202012020-09-042020-08-25PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie wirtualizacyjne VMware oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych VeeamSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa535968ALTERKOM SP. Z O.O.
TED414427-202022020-09-042020-08-31PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych VeeamSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa612000DECSOFT S.A.
TED414423-202012020-09-042020-08-18PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa6480104T—SYSTEMS POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TED414418-202012020-09-042020-08-27PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych nie używanych zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów171954SYMBIT SP. Z O.O.
TED414391-202012020-09-042020-09-04PNODostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław0
TED414304-202012020-09-042020-09-04PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202022020-09-042020-09-04PNOLaptop IIUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202032020-09-042020-09-04PNOLaptop IIIUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202042020-09-042020-09-04PNOMonitor komputerowyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202052020-09-042020-09-04PNODysk twardy zewnętrznyUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED414304-202062020-09-042020-08-31PNOSerwerUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa42370BIZSERVER SP. Z O.O.
TED414301-202012020-09-042020-08-27PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków628845IT PUNKT SP. Z O.O.
TED414292-202012020-09-042020-08-28PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania system transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów budowa centrum przesiadkowegoGMINA MIKOŁÓWMikołów1189000MWM SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA
TED414285-202012020-09-042020-08-10PNORozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn1189431ITGO WERNER WOLSKI S.J.
TED414283-202012020-09-042020-08-03PNODostawa sprzętu medycznego107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz129600BIAMEDITEK SP. Z O.O.
TED414283-202022020-09-042020-08-03PNOStacje dokujące pomp infuzyjnych107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz114900MEDICAL MARKET SPÓŁKA Z O.O.
TED414283-202032020-09-042020-09-04PNODefibrylator107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz0
TED414283-202042020-09-042020-08-03PNODiatermia107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz65124MEDAG APARATURA MEDYCZNA P. AUGUSTYNOWICZ SP. JAWNA
TED414283-202052020-09-042020-08-03PNOTympanometr107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz52972MEDICUS SP. Z O.O.
TED414283-202062020-09-042020-09-04PNOSystem backup107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz0
TED414257-202012020-09-042020-08-20PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut512917CONET SP. Z O.O., SP.K.
BZP510168560-N-202012020-09-04INNYStworzenie narzędzia/oprogramowania kalkulatora do oceny kondycyjno - zdrowotnego uczniów w ramach funkcjonującego dziennika elektronicznego w placówkach edukacyjnych.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków0
BZP510168448-N-202012020-09-042020-08-28INNYCzęść1 – serwer 1 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa13505BCODERS S.A.
BZP510168448-N-202022020-09-042020-08-28INNYCzęść2 – monitory z zakrzywiona matrycą 3 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa7620RK—TECHNOLOGY.PL
BZP510168374-N-202012020-09-042020-08-31INNYDostawa oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz26553
BZP510168270-N-202022020-09-042020-08-07INNYDostawa subskrypcji oprogramowania wspierającego projektowanie graficzne.NARODOWE FORUM MUZYKIWrocław41821EUPOL PAWEŁ OWCZARZAK
BZP510168270-N-202042020-09-042020-08-07INNY: Dostawa subskrypcji oprogramowania biurowegoNARODOWE FORUM MUZYKIWrocław145755INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510168073-N-202012020-09-042020-08-14INNYZADANIE NR 1 Komputery stacjonarne PC i monitory komputerowePREZYDENT MIASTA TYCHYTychy78997ALTECH SP. JAWNA
BZP510168073-N-202022020-09-04INNYZADANIE NR 2 Komputer przenośny laptop z replikatorem portów. Replikatory portówPREZYDENT MIASTA TYCHYTychy0
BZP510168073-N-202032020-09-042020-08-14INNYZADANIE NR 3 Dostawa w celu rozbudowy klastra HA Zamawiającego o dodatkowy serwer „NODE”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy68265
BZP510168073-N-202042020-09-042020-08-14INNYZADANIE NR 4 Dostawa serwera klastra VMwarePREZYDENT MIASTA TYCHYTychy33210CENTRUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH MAĆKOWSKI JAKUB
BZP510168069-N-202012020-09-042020-08-27INNYMonitoryMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa24908NOTEBOOKI .PL SP. Z O.O.
BZP510168069-N-202022020-09-042020-08-26INNYLaptopy o podwyższonych parametrachMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa76260CT ALFA SP. Z O.O.
BZP510168069-N-202032020-09-042020-08-25INNYLaptopy o standardowych parametrachMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa425531DECSOFT S.A.
BZP510168069-N-202042020-09-042020-08-24INNYOprogramowanieMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa42768INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510168058-N-202012020-09-042020-08-28INNYZakup dwuletniej licencji na oprogramowanie wspomagające obsługę opłat za korzystanie ze środowiska.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin928035ATMOTERM S.A.
BZP510167968-N-202012020-09-042020-08-17INNYCześć A – Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki komputerowejOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa40354PAWEŁ OWCZARZAK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL
BZP510167968-N-202022020-09-042020-08-21INNYCześć B – Oprogramowanie do obróbki fotografii cyfrowejOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa4396CORTLAND SP. Z O.O.
BZP510167968-N-202032020-09-042020-08-18INNYCzęść C – Oprogramowanie do rozbudowanej analizy jakościowej dużych zbiorów danych tekstowych graficznych audio i videoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa10037GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202042020-09-042020-08-18INNYCzęść D – Platforma do przeprowadzania testówOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa5370GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202052020-09-042020-08-18INNYCzęść E – Oprogramowanie do tworzenia whiteboardów dla zespołu rozproszonegoOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa7732GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202062020-09-042020-08-18INNYCzęść F – Oprogramowanie do administracji usługami katalogowymiOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa13026RESTOR —P. ANTON, A. CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ.SP.J.
BZP510167968-N-202072020-09-042020-08-18INNYCzęść G – Oprogramowanie do zarządzania projektami i przepływem pracyOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa11587GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
BZP510167968-N-202082020-09-042020-08-18INNYCzęść H – Oprogramowanie do zarządzania projektami i przepływem pracyOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa5267GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GRAŻYNA GÓRSKA JANIK SOFTBOOKS | FABIAN SOJKA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ FABIAN SOJKA SOFTBOOKS
TED412700-202012020-09-032020-08-05PNORozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00—968 WARSZAWA UL. MARYMONCKA 34 FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska1328265OPTEAM S.A.
BZP510167454-N-202012020-09-032020-08-25INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIELublin200675CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510167300-N-202022020-09-03INNYCzęść II – sprzęt komputerowy do Projektu nr 2WYŻSZA SZKOŁA KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTKI W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510167181-N-202012020-09-032020-06-30INNYPrzedłużenie gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji FortinetCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa147807MS—IT MIŁOSZ SĘKALA
BZP510167181-N-202022020-09-03INNYZakup i dostawa systemu Ewidencji Aparatury MedycznejCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510167082-N-202012020-09-032020-08-24INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz5879LOGON S.A.
BZP510166978-N-202012020-09-03INNYZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek0
BZP510166861-N-202012020-09-032020-09-01INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +”.GMINA KARTUZYKartuzy152151ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510166820-N-202012020-09-032020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz12362LOGON S.A.
BZP510166820-N-2020102020-09-032020-08-25INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz480TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O., SP.K.
BZP510166820-N-202022020-09-032020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz7047LOGON S.A.
BZP510166820-N-202032020-09-032020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz7450MORIA BARTOSZ BOJDO
BZP510166820-N-202042020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202052020-09-03INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202062020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202072020-09-032020-08-25INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz1619TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O., SP.K.
BZP510166820-N-202082020-09-03INNYDostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz0
BZP510166820-N-202092020-09-032020-08-04INNYDostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz10037LOGON S.A.
BZP510166789-N-202012020-09-03INNYDostawa przenośnych komputerów zestawów interaktywnych urządzeń wielofunkcyjnych drukarek drukarek 3D Cyfrowych urządzeń zapisujących obraz i dźwięk wizulizerów tabletów projektorów.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź0
BZP510166789-N-202022020-09-03INNYDdostawa szaf / wózków do ładowania urządzeń mobilnych mobilnego uniwersalnego laboratorium licencji oprogramowania do prowadzenia lekcji na tablicach interaktywnych.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź0
BZP510166702-N-202012020-09-03INNYCyfrowe urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów czytnik RFIDWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510166702-N-202022020-09-032020-08-14INNYPrzenośna kamera termowizyjna wraz z akcesoriamiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn47355KORPORACJA WSCHÓD SP. Z O.O.
BZP510166552-N-202012020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4919QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166552-N-202022020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa serwera dla Instytutu Sztuk PięknychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów2829INFAST SP. Z O.O.
BZP510166552-N-202032020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów11537INFAST SP. Z O.O.
BZP510166552-N-202042020-09-03INNYZadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166552-N-202052020-09-03INNYZadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166552-N-202062020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa jednostki roboczej stacjonarnego zestawu komputerowego dla WydawnictwaUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów3689QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166552-N-202072020-09-032020-08-31INNYZadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu InformatykiUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4490QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166552-N-202082020-09-03INNYZadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166480-N-202012020-09-03INNYZadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Dziekanatu Kolegium Nauk SpołecznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166480-N-2020102020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4497QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-2020112020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów4674INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-2020122020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 12: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów3321QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-2020132020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 13: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów7374QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-2020142020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 14: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Rejonu JałowegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów2882QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202022020-09-03INNYZadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk SpołecznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510166480-N-202032020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk SpołecznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów1922QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202042020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów25461INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-202052020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów2472INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-202062020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego monitorów i drukarki dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów9825QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202072020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów8733INFAST SP. Z O.O.
BZP510166480-N-202082020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów1360QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166480-N-202092020-09-032020-09-01INNYZadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk o ZdrowiuUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów3014QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510166410-N-202012020-09-032020-08-25INNYRozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: zakup sprzętu komputerowego urządzeń sieci komputerowej oraz pakietów programów biurowych.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok33707CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510166316-N-202012020-09-032020-08-25INNYDostawa sprzętu komputerowego(komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ178515ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
TED412267-202012020-09-022020-08-06ZWRModernizacja automatyki DCS na blokach nr 3 i 8 w zakresie części centralnej DCS Ovation oraz dostosowanie JWCD (blok 1–11) do pracy w rynku bilansującym w EW Sp. z o.o. lok. Świerże GórneENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.Kozienice1485000EMERSON PROCESS MANAGEMENT SP. Z O.O.
TED412261-202012020-09-022020-07-31PNOWykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap IMIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY – SPÓŁKA Z O.O.Bydgoszcz894954DHI POLSKA SP. Z O.O.
TED411228-202012020-09-022020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wdrożeniem i szkoleniem dla powiatu lubańskiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim (...)”POWIAT LUBAŃSKILubań648800MAXTO ITS SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
TED411228-202022020-09-022020-07-31PNOWdrożenie połączeń VPN pomiędzy podległymi jednostkami a starostwemPOWIAT LUBAŃSKILubań156910POINT SP. Z O.O.
TED411228-202032020-09-022020-09-02PNOSzkolenia specjalistyczne administratorówPOWIAT LUBAŃSKILubań0
TED411228-202042020-09-022020-08-04PNODostawa i wdrożenie systemu kolejkowania oraz szkolenie pracownikówPOWIAT LUBAŃSKILubań34800QMS SP. Z O.O.
TED411227-202012020-09-022020-08-27PNODostawa do GDDKiA pakietów subskrypcji usług hostowanych praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzyletniej umowyGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa18049547A.P.N. PROMISE S.A.
TED411199-202012020-09-022020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom193797LOGIN IT JACEK ZIMNY
TED411199-202022020-09-022020-09-02PNODrukarka wielkoformatowaGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom0
TED411199-202032020-09-022020-09-02PNOOprogramowanie graficzneGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom0
TED411191-202012020-09-022020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn1582252RESQMED SP. Z O.O.
TED411188-202012020-09-022020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED411188-202022020-09-022020-09-02PNOSprzęt elektroniczny i elektrotechniczny dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce0
TED411188-202032020-09-022020-08-07PNOSprzęt komputerowy oprogramowaniePOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce81108MAN COMPLEX GRZYWNA MAREK ŁAPACZ NORBERT
BZP510166279-N-202012020-09-022020-08-05INNYUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn29500ERMLAB SP. Z O.O.
BZP510166237-N-202012020-09-022020-06-25INNYZakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będącychw posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków32816IT MEDIA S.C J CHOJNOWSKI, A. PERZANOWSKI
BZP510166061-N-202012020-09-022020-09-02INNYDostawa laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.GMINA MIKOŁÓWMikołów101478CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510165976-N-202012020-09-022020-08-28INNYDigitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki.INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa129150DDP SP. Z O.O.
BZP510165809-N-202012020-09-02INNYa) Sektor A (informatyczny): Sprzęt IT i oprogramowanie typowe: część 1MAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510165809-N-202022020-09-02INNYb) Sektor A (informatyczny): Oprogramowanie – dedykowane: część 2MAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim0
BZP510165767-N-202012020-09-022020-08-31INNYLicencja na oprogramowanieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków63817ASSECO BUSINES SOLUTIONS S.A.
BZP510165767-N-202022020-09-022020-08-18INNYDostawa zestawu do inwentaryzacji środków trwałychMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków6519ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
BZP510165767-N-202032020-09-022020-08-18INNYWdrożenie programówMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków59901ASSECO BUSINES SOLUTIONS S.A.
BZP510165535-N-202012020-09-022020-08-18INNYKOMUTERY SERWERY OPROGRAMOWANIEPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań235944CPU ZETO SP. Z O.O.
BZP510165535-N-202022020-09-02INNYDRUKARKI Z OPROGRAMOWANIEMPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań0
BZP510165535-N-202032020-09-022020-08-18INNYELEMENTY ROBOTYKIPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań17254PART – AD ARTUR DYRDA
BZP510165535-N-202042020-09-02INNYDODATKOWE WYPOSAŻENIEPOWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań0
BZP510165482-N-202012020-09-022020-08-20INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczejPOWIAT WADOWICKIWadowice260770AKTIN SP. Z O.O.
BZP510165482-N-202022020-09-022020-08-20INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczejPOWIAT WADOWICKIWadowice58600AKTIN SP. Z O.O.
BZP510165437-N-202012020-09-022020-08-12INNYDostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej i cukierniczej w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020MIASTO CHEŁMChełm148016PHU VENDA MARCIN MAZUREK
BZP510165435-N-202012020-09-022020-08-21INNYDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZZ OPROGRAMOWANIEM DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCHI MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice83222F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510165371-N-202012020-09-022020-08-03INNYDostawa komputera stacjonarnego z monitorem i oprogramowaniem dla Działu Organizacji StudiówUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce2893TH IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510165371-N-202022020-09-02INNYDostawa refabrykowanych jednostek centralnych komputerów stacjonarnych dla ArchiwumUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce0
BZP510165371-N-202032020-09-02INNYDostawa komputera przenośnego dla Projektu „Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce0
BZP510165350-N-202012020-09-022020-08-18INNY„Dostawa serwera wraz z montażem na potrzeby COZL”CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin109000TEWA IT S.C.
BZP510165297-N-202012020-09-02INNY„Zakup osprzętu wraz z programem do obróbki video do filmowania materiałów informacyjno- promocyjnych o Powiecie Kieleckim działaniach Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Zarządu Powiatu w Kielcach oraz zakup pamięci przenośnej typu flash”POWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce0
TED409771-202012020-09-012020-08-11PNOZaprojektowanie budowa dostarczenie i wdrożenie rozbudowy systemu informatycznego pn. punkt informacyjny ds. telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia asysty przy zbieraniu danych i rozwojuSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa0E—POINT S.A.
TED409106-202012020-09-012020-08-17PNOZakup oprogramowania dodatkowego dla Centralnych Usług InfrastrukturalnychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa2011822A.P.N. PROMISE S.A.
TED409029-202012020-09-012020-09-01POGZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów energetyki odnawialnej – CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz0
BZP510165117-N-202012020-09-012020-08-25INNYSukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy Microsoft Akademic Select Plus nr S1015362 dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków82372CRAYON POLAND SP. Z O.O.
BZP510165029-N-202012020-09-012020-08-25INNYDostawa 10 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych - laptopów z oprogramowaniemGMINA RADOSZYCERadoszyce18740F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510164673-N-202012020-09-012020-08-28INNYDostawa oprogramowania do wirtualizacji.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń283750BCODERS S.A.
BZP510164395-N-202012020-09-012020-08-12INNYŚwiadczenie usług opieki autorskiej nad Systemem informatycznym Eskulap użytkowanym przez Zamawiającego obejmującej aktualizację i udoskonalenie Systemu realizację usług konserwacyjno-serwisowych Systemu obejmujących pomoc w rozwiązywaniu problemów z Systemem i usuwanie usterek błędów w SystemieWIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII SP ZOZPoznań549958NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510164300-N-202012020-09-012020-08-31INNYModernizacja dostawa i wdrożenie systemów informatycznych digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmujeGMINA LUBOMINOLubomino997592ZETO PROJEKT SP. Z O.O.
BZP510164285-N-202012020-09-012020-08-21INNYDostawę modułów serwerów dysków twardych kontrolerów SAS i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania DELL VRTX dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa167280DECSOFT S.A.
TED407041-202012020-08-312020-07-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu serwerowego składającego się z serwera oraz macierzy dyskowej dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków859000IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O., UL. RYDLÓWKA 42C/5, 30—363 KRAKÓW.
TED407034-202012020-08-312020-08-26PNOMigracja z Infomedica Asseco do systemu zgodnego z EDM AMMS Asseco w ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)" – część IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia376491ASSECO POLAND S.A.
TED407031-202012020-08-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok2291SYNTIS SP. Z O.O.
TED407031-202022020-08-312020-08-12PNOCzęść 2: zestaw: monitor wysokowydajny monitor klawiatura mysz – po 1 szt. każdyPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok22711SYNTIS SP. Z O.O.
TED407031-202032020-08-312020-08-05PNOCzęść 3: zestaw komputerowy: 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok4087SYNTIS SP. Z O.O.
TED407031-202042020-08-312020-08-05PNOCzęść 4: drukarka – 1 sztPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok1029SYNTIS SP. Z O.O.
TED407021-202012020-08-312020-07-24PNODzierżawa urządzeń drukujących wraz z ich montażem instalacją systemu centralnego wydruku oraz kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną dla RZGW w Szczecinie i podległych jednostek organizacyjnych …PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa690945ATA SZCZECIN SP. Z O.O.
TED407003-202012020-08-312020-08-18PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku/procedura powtórzona w zakresie pakietu nr 1SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko729551M3.NET SP. Z O.O., SP KOMANDYTOWA
TED406998-202012020-08-312020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego (3 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa1109750NEXUSTELECOM, M. STĄSIEK & A. PURA SP.J.
TED406998-202022020-08-312020-07-30PNODostawa monitorówCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa171600CENTRUM KOMPUTEROWE PLANETA, MARCIN DEJAS
TED406998-202032020-08-312020-08-31PNO CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa0
TED406997-202012020-08-312020-08-25PNOZakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 2 częściCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa268595EUGENIUSZ SIENICKI GIGA MULTIMEDIA
TED406997-202022020-08-312020-08-31PNOZakup i dostawa drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów EuropejskichCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa0
BZP510164063-N-202012020-08-312020-08-28INNYserwer 1 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa13505BCODERS S.A.
BZP510164063-N-202022020-08-312020-08-28INNYmonitory z zakrzywiona matrycą 3 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa7620RK—TECHNOLOGY.PL
BZP510163962-N-202012020-08-312020-06-30INNYZestaw komputerowy z oprogramowaniemUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn29400
BZP510163962-N-202022020-08-31INNYAplikacja do tworzenia animacji a tabletUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510163962-N-202032020-08-31INNYMonitorUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510163962-N-202042020-08-312020-06-30INNYMonitor interaktywnyUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn12829F.H.U. REPLAY GRZEGORZ ŻEBROWSKI
BZP510163962-N-202052020-08-312020-06-30INNYTablety z rysikamiUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn13461COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510163962-N-202062020-08-312020-06-30INNYTablice szklaneUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn4797F.H.U. REPLAY GRZEGORZ ŻEBROWSKI
BZP510163962-N-202072020-08-312020-06-30INNYDługopisy 3d wraz z filamentamiUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn2153COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510163962-N-202082020-08-31INNYOprogramowanie do obróbki graficznejUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510163756-N-202012020-08-312020-08-28INNYZakup i dostawa szyfratora CompCrypt ETA-MIL 100 ZWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe109962ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
BZP510163756-N-202022020-08-31INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowegoWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe0
BZP510163553-N-202012020-08-312020-08-18INNYZadanie 1– zakup i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowegoPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna4397PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510163553-N-202022020-08-31INNYZadanie 2 - zakup i dostawa drukarkiPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna0
BZP510163553-N-202032020-08-312020-08-18INNYZadanie 3 – zakup i dostawa laptopaPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna5627PRIME COMPUTERS DARIUSZ LESZCZYŃSKI
BZP510163553-N-202042020-08-31INNYZadanie 4 – zakup i dostawa niszczarkiPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna0
BZP510163464-N-202012020-08-312020-08-11INNYZakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z usługą szkolenia i wsparciaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa365310TIMSI SP. Z O.O.
BZP510163359-N-202012020-08-312020-08-26INNYOdnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe HCL Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal – dla 1000 użytkownikówGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa209100DECSOFT S.A.
BZP510163212-N-202012020-08-312020-08-20INNYZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut630888CONET SP. Z O.O. SP.K.
BZP510163192-N-202042020-08-312020-08-24INNYCzęść VI – MapyZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn5018PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O.O.
BZP510163192-N-202052020-08-312020-08-07INNYCzęść VII – Walizka szkoleniowa tachografZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn7995FUH METRO RAJMUND GREWLING
BZP510163192-N-202062020-08-312020-08-07INNYCzęść IX – Drukarka 3dZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn7900GRAFTEN MAŃKOWSKI DANIEL
BZP510163192-N-202072020-08-312020-08-24INNYCzęść X – Analizator spalinZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn22755PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX SP. Z O.O.
BZP510163192-N-202082020-08-31INNYCzęść XII - Płyta do prostowania ram i geometriiZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn0
BZP510163192-N-202092020-08-312020-08-13INNYCzęść XIV - Wyposażenie warsztatu 2ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn29505AUTO LAND POLSKA S.A.
BZP510163166-N-202012020-08-302020-08-18INNYDostawa 42 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę ŁęczyceGMINA ŁĘCZYCEŁęczyce111844PHU SEBIS DIGITAL KRĘCISZ PIOTR
BZP510163156-N-202012020-08-302020-08-06INNYDostawa wraz z wdrożeniem systemu do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS 08/PN/2020SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SP. Z.O.O.Miastko164820KONSULTANT IT SP. Z O.O. UL. KRZYWA 21, 60—662 POZNAŃ
TED404896-202012020-08-282020-08-19PNOUsługi pt. dostarczenia subskrypcji gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących w posiadaniu zamawiającegoPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa3350000POINT SP. Z O.O.
TED403730-202012020-08-282020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice47076PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO—HANDLOWO—USŁUGOWE PIOMAR SP. Z O.O.
TED403730-202022020-08-282020-08-18PNOZakres II – Komputer przenośny typ 1WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice212000CT ALFA SP. Z O.O.
TED403730-202032020-08-282020-08-18PNOZakres III – Komputer przenośny typ 2WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice30600CT ALFA SP. Z O.O.
TED403730-202042020-08-282020-08-18PNOZakres IV – Komputer przenośny typ 3WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice351000CT ALFA SP. Z O.O.
TED403730-202052020-08-282020-08-11PNOZakres V – Monitor komputerowy typ 1 – 24"WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice40014GRUPA E SP. Z O.O.
TED403730-202062020-08-282020-08-11PNOZakres VI – Monitor komputerowy typ 2 – 42 5"WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice6856GRUPA E SP. Z O.O.
TED403730-202072020-08-282020-08-11PNOZakres VII – TabletWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice36080GRUPA E SP. Z O.O.
TED403680-202012020-08-282020-07-30ZWRDostawa montaż i uruchomienie wyposażenia sieciowego dla SOSW w OwińskachSTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań75204LANSTER SP. Z O.O.
TED403584-202012020-08-282020-08-24PNOZakup urządzeń sieciowych aktywnych wraz z zabezpieczeniem ruchu sieciowego warstwa lokalna MSIM – UTM z wkładkami światłowodowymi (klaster HA) w ramach projektu pn. „MSIM” część ISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia141506AB SYSTEMS SP. Z O.O.
TED403503-202012020-08-282020-08-12PNOUmowa ramowa na dostawę licencji subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa24600000CRAYON POLAND SP. Z O.O.
TED403449-202012020-08-282020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-2020102020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa13020000EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202022020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202032020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa10073700SUNTAR SP. Z O.O.
TED403449-202042020-08-282020-07-24PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25209600TECHSOURCE SP. Z O.O.
TED403449-202052020-08-282020-07-31PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa424440ORANGE POLSKA S.A.
TED403449-202062020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa15987020EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202072020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa6693300EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202082020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa19187320EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403449-202092020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa2419800EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED403152-202012020-08-282020-08-17PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa0ASCOMP S.A.
BZP510163137-N-202012020-08-282020-08-05INNYDostawa licencji oprogramowania biurowegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa33233OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SP. Z O.O.
BZP510163137-N-202022020-08-282020-08-05INNYDostawa licencji oprogramowania deweloperskiego Subskrypcja MSDN - Visual Studio Pro + supportAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa53069ONEX GROUP JAKUB HRYCIUK
BZP510163137-N-202032020-08-28INNYDostawa licencji oprogramowania deweloperskiego: SSIS Component Enterprise Subscription SentryOne Document Premium BI xPRESS ProAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa0
BZP510162918-N-202012020-08-282020-08-27INNY"Zakup dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398" w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej" w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa480237EUROKERG SP. Z O.O.
BZP510162885-N-202012020-08-28INNYdostawa komputerów stacjonarnych komputerów przenośnych monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków0
BZP510162885-N-202022020-08-282020-07-30INNYdostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków295200MESCO SP. Z O.O.
BZP510162885-N-202032020-08-28INNYZakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków0
BZP510162675-N-202012020-08-282020-07-30INNYDostawa subskrypcji oprogramowania wspierającego projektowanieNARODOWE FORUM MUZYKIWrocław9430INTEGRATED SOLUTION SP. Z O.O.
BZP510162622-N-202012020-08-282020-07-28INNYDostawa sprzętu komputerowego oprogramowania i drukarekPOWIAT LĘBORSKILębork41872ALLTECH S.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510162622-N-202022020-08-282020-08-04INNYDostawa kserokopiarekPOWIAT LĘBORSKILębork25960TECHNO—BIURO JANUSZ GOLLA
BZP510162116-N-202012020-08-282020-08-14INNY„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: Fajna sprawa być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź161105WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510162068-N-202012020-08-272020-08-13INNYPrzeniesienie Systemu MSZ-KIIP do OCI (Oracle Cloud Infrastructure) Urzędu Miasta Katowice.MIASTO KATOWICEKatowice369000SYGNITY S.A.
BZP510161775-N-202012020-08-27INNYKomputery stacjonarne i przenośneWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161775-N-202022020-08-272020-08-07INNYSerwer z macierzą dyskowąWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn24477KOMSERWIS SP. Z O.O.
BZP510161775-N-202032020-08-27INNYUrządzenie wielofunkcyjne kolorowe urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne drukarki monochromatyczneWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161775-N-202042020-08-27INNYTelefony IP z wyświetlaczem monochromatycznym telefony IP z wyświetlaczem kolorowym i przystawkami telefony IP z funkcją wideokonferencjiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161775-N-202052020-08-272020-08-07INNYDepozytor kluczyWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn54858SAFEKEY S.C. MATEUSZ LEWCZUK DAWID OLSZEWSKI
BZP510161775-N-202062020-08-272020-08-07INNYStacja retransmisyjnaWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn11660PERFECT MIESZKOWSKI I TARNAWSKA SP.J.
BZP510161775-N-202072020-08-27INNYUrządzenie do zdalnego sterowania radiotelefonemWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn0
BZP510161615-N-202012020-08-272020-08-27INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów102122FIRMA XERIMA JAN SZWAKOP
BZP510161593-N-202012020-08-272020-08-20INNYRozbudowa infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice1041810NTT POLAND SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM) | NCNETCOM SP. Z O.O. (CZŁONEK KONSORCJUM)
TED401134-202012020-08-262019-09-02PNODostawa i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniowąUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź207624ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
TED400527-202012020-08-262020-08-14PNODost. wypos. Centralnej Sterylizatorni zad. „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozb. SPZOZ Gń”POWIAT GOSTYŃSKIGostyń1442726INFORMER MED SP. Z O.O.
TED400502-202012020-08-262020-08-20PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Object 4.2 oraz zakup licencji na CPU – procedura po unieważnieniu postępowaniaZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn4695465PRO—HOLDING SP. Z O.O.
TED400485-202012020-08-262020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa1837800GRUPA E SP. Z O.O.
BZP510160973-N-202012020-08-262020-08-24INNYczęść 1 Komputery stacjonarne i monitoryPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin79472SUNTAR SP. Z O.O. SP.K.
BZP510160973-N-202022020-08-262020-08-24INNYCzęść 2 Komputery przenośnePROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin210988SUNTAR SP. ZO.O. SP.K.
BZP510160973-N-202032020-08-262020-08-20INNYczęść 3 Przełączniki sieciowe zarządzalnePROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin33641NETPROF SP. Z O.O. SP.K.
BZP510160973-N-202042020-08-262020-08-20INNYczęść 4 OprogramowaniePROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin150793ANDRZEJ POMARAŃSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ POMAREX ANDRZEJ POMARAŃSKI
BZP510160722-N-202012020-08-26INNYPakiety biurowePOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk0
BZP510160722-N-202022020-08-26INNYŚrodowisko wytwarzania aplikacjiPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk0
BZP510160691-N-202012020-08-26INNYDostawa 4 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursów grantowych:„zdalna Szkoła” i „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020 Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu doszerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw0
BZP510160686-N-202012020-08-262020-08-10INNYDostawa sprzętu komputerowego (serwera pamięci masowej)POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok169617DATA4M SP. Z O.O.
BZP510160683-N-202012020-08-262020-08-24INNYPakiety biurowePOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk1397NT GROUP SP. Z O.O.
BZP510160683-N-202022020-08-262020-08-19INNYŚrodowisko wytwarzania oprogramowaniaPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk8256RESTOR SP.J. P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510160567-N-202012020-08-262020-08-26INNYZakup (dostawa) instalacja i przekazanie do eksploatacji szafy do wydawania odzieży czystej i zrzutni do odzieży brudnej wraz z usługą integracji wsparcia technicznego i informatycznego oraz licencją na oprogramowanie do obsługi urządzeńSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań174537
BZP510160547-N-202012020-08-262020-08-07INNYWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków646980APOQLAR GMBH
BZP510160434-N-202012020-08-262020-08-05INNYPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie udzielenia 10 licencji terminowych (ważnych rok od dnia 01.10.2020r.) oprogramowania Phoenix WinNonlin Software w wersji edukacyjnej - specjalistycznego programu do modelowana i przetwarzania danych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków25769SOFTBOOKS S.C., GRAŻYNA GÓRSKA—JANIK, FABIAN SOJKA UL. PSZONA 3/69 31—462 KRAKÓW
BZP510160418-N-202012020-08-262020-08-12INNYKomputery typu all-in-oneURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce13100MARKSOFT MAREK KUNDERA
BZP510160418-N-202022020-08-262020-08-12INNYLaptopy z ekranem 15 6”URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce15560
BZP510160418-N-202032020-08-262020-08-12INNYOprogramowanie OfficeURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce21402
BZP510160417-N-202012020-08-262020-08-20INNYDostarczenie oprogramowania biurowegoAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa383364A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510160338-N-202012020-08-262020-06-16INNYZadanie - 1DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław71147EWINIT SERVICES SP. Z O.O.
BZP510160338-N-2020102020-08-26INNYZadanie - 10DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202022020-08-262020-06-09INNYZadanie - 2DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław81180SERVCOMP DARIUSZ MAROŃ
BZP510160338-N-202032020-08-26INNYZadanie - 3DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202042020-08-262020-07-17INNYZadanie - 4DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław55670RAND SP. Z O.O.
BZP510160338-N-202052020-08-26INNYZadanie - 5DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202062020-08-26INNYZadanie - 6DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław0
BZP510160338-N-202072020-08-262020-08-05INNYZadanie - 7DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław28493WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O.
BZP510160338-N-202082020-08-262020-07-22INNYZadanie - 8DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław6720SPINEL SP. Z O.O.
BZP510160338-N-202092020-08-262020-06-16INNYZadanie - 9DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław137915EWINIT SERVICES SP. Z O.O.
BZP510160319-N-202012020-08-262020-07-29INNYDostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła Jutra – II edycjaMIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIERypin52804ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510160293-N-202012020-08-262020-08-12INNYDostawa serwerów DHCP/DNS/IPAM/NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice242802WASKO S.A.
BZP510160233-N-202012020-08-26INNY„Zakup licencji Microsoft Windows 2019 DataCenter i RDS CAL dla systemu wirtualizacji desktopów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z konfiguracją”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała0
BZP510160207-N-202012020-08-262020-08-24INNYRozbudowa istniejącego systemu kolejkowegoSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz27404INOFOBOX SP. Z O.O. S.K.A.
BZP510160170-N-202012020-08-262020-08-26INNYNAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz103320AGAT IT S.A.
TED399169-202012020-08-252020-08-25PNOModyfikacja oraz utrzymanie funkcjonującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych systemu aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa0
TED398394-202012020-08-252020-08-12PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski0KONWERGA SP. Z O.O.
BZP510159863-N-202012020-08-252020-08-17INNYDostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania serwerowniami wraz z 12 miesięcznym okresem wsparcia technicznego.CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa196690SIMPLICITY SP. Z O.O.
BZP510159846-N-202012020-08-252020-08-04INNYDostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa267204BCS HOLISZ, JAWORSKI SP.J.
BZP510159559-N-202012020-08-25INNYZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 1.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom0
BZP510159559-N-202022020-08-25INNYZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 2. Zamawiający informuje iż Zadanie nr 2 - realizowane jest w ramach projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom0
BZP510159423-N-202012020-08-252020-08-20INNYZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców299738OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT DANUTA WALCZAK
BZP510159401-N-202012020-08-252020-08-14INNYDostawa oprogramowania komputerowegoMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa20087PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL
BZP510158881-N-202012020-08-252020-08-19INNY„Dostawa komputerów stacjonarnych serwerów monitorów laptopów głośników do komputerów urządzeń wielofunkcyjnych laserowych tablic interaktywnych drukarek 3D pakietów biurowych edytorów grafiki programów do backupu danych oraz kontroli rodzicielskiej projektorów multimedialnych oraz wizualizerów na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”POWIAT ZIELONOGÓRSKIZielona Góra203127KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
TED396301-202012020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz328033FOREX IT PAWEŁ GWÓŹDŹ
TED396301-2020102020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych -CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz103480PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO—USŁUGOWE MICRO MAREK KOWALSKI
TED396301-2020112020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz78235ESZYDŁOWSKI ŁUKASZ SZYDŁOWSKI
TED396301-2020122020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych- CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz170955ZAKŁAD ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ALARM—SERVICE ŁUKASZ GAWOR
TED396301-2020132020-08-242020-08-24PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń techniki komputerowej-CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz0
TED396301-2020142020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni dostępowych urządzeń teleinformatycznych-CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz26195ZAKŁAD ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ALARM—SERVICE ŁUKASZ GAWOR
TED396301-2020152020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych -CKZ na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz50800ESZYDŁOWSKI ŁUKASZ SZYDŁOWSKI
TED396301-2020162020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4 na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz62544FHU INTERSELL WALDEMAR PŁONKA
TED396301-202022020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – ZS4MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz70680WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
TED396301-202032020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – CKZMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz162111FOREX IT PAWEŁ GWÓŹDŹ
TED396301-202042020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – Biuro NIPMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz869OPTISERW KRAKÓW JAROSŁAW POGWIZD
TED396301-202052020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej w CKZ oddział ZS4 na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz19672PART—AD ARTUR DYRDA
TED396301-202062020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE1 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz5065PART—AD ARTUR DYRDA
TED396301-202072020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE2 CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz7229PART—AD ARTUR DYRDA
TED396301-202082020-08-242020-07-22PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz29500FOREX IT PAWEŁ GWÓŹDŹ
TED396301-202092020-08-242020-08-24PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia pracowni programistycznej (14) CKZ oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektuMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz0
TED396267-202012020-08-242020-07-30PNOWdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Politechniki Koszalińskiej oraz udzielenie terminowej licencjiPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin360000INDEX COPERNICUS SP. Z O.O.
TED396265-202012020-08-242020-08-24PNOZakup wraz dostawą urządzeń brzegowych oraz usługa wsparcia technicznego urządzeńAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław0
TED396257-202012020-08-242020-08-24PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź0
TED396231-202012020-08-242020-07-31PNODostawa środowiska hiperkonwergentnego dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce1544683ATENDE S.A.
BZP510158849-N-202012020-08-242020-08-02INNYDostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencjioprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorówMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa119390TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SP. Z O.O.
BZP510158770-N-202012020-08-242020-07-22INNYUrządzenia wielofunkcyjneTEATR ŁAŹNIA NOWAKraków10608COPY FELIX LUDWIK TUSZYŃSKI
BZP510158770-N-202022020-08-242020-07-22INNYKomputery (sprzęt komputerowy)TEATR ŁAŹNIA NOWAKraków320079PHU LOBOS SP. Z O.O.
BZP510158762-N-202012020-08-242020-08-24INNYDostawa oprogramowania - system ochrony i serwer poczty dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg31119IKARIA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510158762-N-202022020-08-242020-08-24INNYDostawa oprogramowania zabezpieczenia sieci do tworzenia kopii zapasowych biurowego graficznego obróbki zdjęć do analizy danych i symulacji biznesowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg260042PPHU COMPUTER—SERVICE.PL BEATA WOJTAL
BZP510158683-N-202012020-08-242020-08-18INNYdostawa i montaż systemy biletowego wraz z oprogramowaniem obsługującego bilety QRZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa476256MACRO—SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510158589-N-202012020-08-242020-08-20INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKłodzko375475OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT DANUTA WALCZAK
BZP510158589-N-202022020-08-24INNYDostawa sprzętu audiowizualnegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKłodzko0
BZP510158392-N-202012020-08-242020-08-07INNYDostawa licencji systemu HIS dla SzpitalaPowiatowego w ChrzanowieSZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIEChrzanów29422KAMSOFT S.A.
BZP510158361-N-202012020-08-242020-08-20INNYDoposażenie pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w MierzwinieGMINA IMIELNOImielno57885WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510158275-N-202012020-08-242020-08-18INNYZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA WIELBARKWielbark81119SYGNITE S.A.
BZP510158221-N-202012020-08-242020-08-21INNYPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowym.ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom216285TECHNET SP. Z O.O.
BZP510158209-N-202012020-08-242020-07-29INNY„Dostawa i integracja przestrzeni dyskowej (elementów SDS) na potrzeby systemu Archiwum”UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków99630NETWORKERS.PL SP. Z O.O.
BZP510158150-N-202012020-08-242020-08-21INNYDostawa licencjiPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa22288INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510158150-N-202022020-08-242020-08-13INNYDostawa dysków i laptopówPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa89630ANNCOMP I SP. Z O.O.
BZP510158121-N-202012020-08-242020-08-10INNYZakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz87699F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510158087-N-202012020-08-242020-08-06INNYDostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu:Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształceniazdalnegoGMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski14070MATCOM MARCIN SEBASTIAN ZIÓŁEK
BZP510158079-N-202012020-08-242020-08-04INNY„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej – 40 szt. komputerów przenośnych”GMINA RADOSZYCERadoszyce76260F.H.U. HORYZONT KRZYSZTOF LECH
TED394992-202012020-08-212020-08-03PNOWykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) bloku energetycznego nr 3 oraz nr 4 w Enea Elektrownia Połaniec S.AENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec589525ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SP. Z O.O.
TED394992-202022020-08-212020-08-03PNOWykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 4ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec478700ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SP. Z O.O.
TED394287-202012020-08-212020-08-17PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź396076BIOENIT JAKUB SZYMANOWSKI
TED394210-202012020-08-212020-08-06PNOPrzedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngineURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa752165ICTGROUP SP. Z O.O.
TED392973-202012020-08-212020-07-31PNODostawa fabrycznie nowych symulatorów trenażerów otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa162000SIMEDU SP. Z O.O.
TED392973-2020102020-08-212020-08-21PNODostawa defibrylatorówAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-2020112020-08-212020-07-02PNODostawa aparatury medycznejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa5430MARGOT MEDICAL SP. Z O.O.
TED392973-2020122020-08-212020-07-02PNODostawa lamp zabiegowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa4252PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O.
TED392973-2020132020-08-212020-07-02PNODostawa paneli medycznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa13835ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ TECH—MED SP. Z O.O.
TED392973-2020142020-08-212020-08-21PNODostawa łóżek szpitalnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-2020152020-08-212020-08-21PNODostawa łóżek domowych pacjentaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-2020162020-08-212020-08-21PNODostawa mebli medycznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-2020172020-08-212020-07-02PNODostawa wózków reanimacyjnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa17115ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ TECH MED SP. Z O.O.
TED392973-2020182020-08-212020-08-21PNODostawa zestawu do nauki przemieszczania pacjentówAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-2020192020-08-212020-08-21PNODostawa zestawu do profilaktyki przeciwodleżynowejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-202022020-08-212020-06-30PNODostawa wysokiej klasy symulatora dzieckaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa148000SIMEDU SP. Z O.O.
TED392973-2020202020-08-212020-08-21PNODostawa zestawu do pielęgnacji i higieny pacjentówAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-2020212020-08-212020-08-21PNODostawa aparatury medycznejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-202032020-08-212020-07-02PNODostawa wysokiej klasy symulatora noworodka lub niemowlęciaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa115000LAERDAL MEDICAL POLAND SP. Z O.O.
TED392973-202042020-08-212020-07-02PNODostawa fantomów i sprzętu do sali z zakresu symulacji ALS i BTLAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa116200LAERDAL MEDICAL POLAND SP. Z O.O.
TED392973-202052020-08-212020-08-21PNODostawa zaawansowanych fantomów pielęgnacyjnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392973-202062020-08-212020-07-02PNODostawa trenażerów i fantomówAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa79300SIMEDU SP. Z O.O.
TED392973-202072020-08-212020-06-30PNOWyposażenie AV pomieszczenia kontrolowanego sali wysokiej wierności i sali egzaminów OSCE aplikacja wspomagająca nauczanieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa256369ROYAL PICTURES HUBERT BARTZ
TED392973-202082020-08-212020-07-02PNODostawa inkubatorów otwartychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa18500ZAKŁAD URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH UNIMED INŻ. ADAM ANDRUSZCZAK
TED392973-202092020-08-212020-08-21PNODostawa respiratorówAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa0
TED392967-202012020-08-212020-08-06PNOWyposażenie do pracowni informatycznych budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska118532LOGIN IT JACEK ZIMNY
TED392967-202022020-08-212020-08-06PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej nr 417 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska62446LOGIN IT JACEK ZIMNY
TED392967-202032020-08-212020-07-30PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej nr 420 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska62100PWH WIP MAŁGORZATA SZCZEPANIK—GRZYWOCZ
TED392967-202042020-08-212020-08-21PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej nr 323 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska0
TED392967-202052020-08-212020-08-21PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni energetyki odnawialnej nr 35 w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska0
TED392940-202012020-08-212020-08-18PNOZakup urządzeń informatycznych i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Małopolski system informacji medycznej“SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków270000MAXTO ITS SP. Z O.O. SP.K.
TED392940-2020102020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 10SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202022020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 2SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202032020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 3SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202042020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 4SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202052020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 5SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202062020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 6SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202072020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 7SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202082020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 8SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392940-202092020-08-212020-08-21PNOPakiet nr 9SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków0
TED392830-202012020-08-212020-08-21PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/100/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
TED392819-202012020-08-212020-08-21PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/87/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
TED392819-202022020-08-212020-08-21PNOOprogramowanie 2POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
TED392754-202012020-08-212020-08-18PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów5535INFAST SP. Z O.O.
TED392754-202022020-08-212020-08-18PNOZadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego i tabletu graficznego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów12386INFAST SP. Z O.O.
TED392754-202032020-08-212020-08-18PNOZadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk PrzyrodniczychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów5351QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
TED392754-202042020-08-212020-08-18PNOZadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz monitora dla Działu Zamówień PublicznychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów15264QUATRO COMPUTERS MACIEJ ZACHARA
BZP510157755-N-202012020-08-212020-07-16INNYDostawa wdrożenie uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra207870PROFEKO SP. Z O.O.
BZP510157502-N-202012020-08-212020-08-12INNYPAKIET AGMINA KORONOWOKoronowo92398ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510157502-N-202022020-08-212020-08-14INNYPAKIET BGMINA KORONOWOKoronowo415494ITS JACEK LANGE
BZP510157494-N-202012020-08-212020-08-20INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część 2POWIAT BIALSKIBiała Podlaska3445JB MULTIMEDIA JERZY BIELECKI
BZP510157296-N-202012020-08-212020-08-14INNY„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBusko-Zdrój229427MAN COMPLEX GRZYWNA MAREK, ŁAPACZ NORBERT
BZP510157168-N-202012020-08-212020-08-18INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn12031IT MEDIA S.C. J. CHOJNOWSKI, A. PERZANOWSKI
BZP510157168-N-202022020-08-212020-08-18INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn3542RESTOR SP.J. P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510157168-N-202032020-08-212020-08-18INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn21525COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510157168-N-202042020-08-212020-08-18INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn4268SOFTBOOKS
BZP510157168-N-202052020-08-212020-08-18INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn5166RESTOR SP.J. P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510157168-N-202062020-08-21INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510157168-N-202072020-08-212020-08-18INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn523PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL
BZP510157045-N-202012020-08-20INNYCzęść II - OprogramowanieZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn0
BZP510157045-N-202022020-08-20INNYCzęść IV – Wyposażenie warsztatuZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn0
BZP510157045-N-202032020-08-20INNYCzęść V – Kabina i ścianka lakierniczaZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn0
BZP510157029-N-202012020-08-202020-07-29INNYCZĘŚĆ I - dostawa 14 szt. fabrycznie nowych komputerów oraz dostawa 1 szt. fabrycznie nowego serweraPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk52087MX SOLUTION SP. Z O.O.
BZP510157029-N-202022020-08-202020-07-29INNYCZĘŚĆ II - dostawa 13 szt. fabrycznie nowych monitorówPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk4416MX SOLUTION SP. Z O.O.
BZP510157029-N-202032020-08-202020-07-29INNYdostawa 3 szt. fabrycznie nowych drukarek dostawa 1 szt. fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner drukarka)POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk2263TAS TOMASZ ORLIKOWSKI
BZP510157024-N-202012020-08-202020-07-28INNYDostawa trzech serwerów w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap IIAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk115900KOMA NORD SP. Z O.O.
BZP510156698-N-202012020-08-202020-08-14INNYDostawa serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei 1 w Milanówku.ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIEWarszawa271609AB SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510156576-N-202012020-08-202020-08-11INNYModernizacja systemu analizy i raportowania na potrzeby Podlaskiego OW NFZ w BiałystokPODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABiałystok370907KBJ.S.A.
BZP510156291-N-202012020-08-202020-08-19INNYDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek administracyjnychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża35825CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510156291-N-202022020-08-202020-08-19INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa DoskonałościPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża76104CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510156291-N-202032020-08-202020-08-19INNYDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Liceum Mistrzostwa SportowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża54239CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510156209-N-202012020-08-202020-08-10INNYSYSTEM ESCULAPPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski269280KONSULTANT IT SP. Z O.O.
BZP510156092-N-202012020-08-202020-08-14INNYdostawa: SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ składającego się z SYSTEMU OCHRONY POCZTY; usługa: WSPARCIE TECHNICZNE/GWARANCJEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia111297SPRINT S.A.
TED390578-202012020-08-192020-08-19PNOWykonanie zabezpieczenia operacji lotniczych statków powietrznych 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w kraju i za granicą1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa0
TED389833-202012020-08-192020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy miasta GrudziądzGMINA—MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz741198SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510155335-N-202012020-08-192020-08-12INNYDostawa montaż i konfiguracja sprzętu serwerowegoZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIEKraków279772STORIO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510155124-N-202012020-08-192020-07-27INNYprzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie serwera do systemu PACS/RIS dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice55350PIXEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510155006-N-202012020-08-192020-08-12INNYDostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO I GMINA SKĘPESkępe91797ICOD.PL SP. Z O.O.
TED387812-202012020-08-182020-07-31PNOE-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w gminie DziałdowoGMINA DZIAŁDOWODziałdowo2178112POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.
TED387810-202012020-08-182020-07-15PNODostawa instalacja i konfiguracja e-usług na potrzeby projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki248000ASSECO POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
TED387791-202012020-08-182020-08-06PNORozbudowa aktualnie posiadanego oprogramowania wraz z wdrożeniem i nadzorem autorskim (dokumentacja medyczna rehabilitacja ruch chorych zakażenia szpitalne gabinet zabiegowy)UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY W ZAKOPANEMZakopane574900ASSECO POLAND S.A.
BZP510154925-N-202012020-08-182020-08-04INNYDostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa230000MBA SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510154907-N-202012020-08-182020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: Zadanie 1 – Dostawa komputerów typu All In OnePODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów65158PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PIOMAR SP. Z O.O.
BZP510154907-N-202022020-08-182020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: Zadanie 2 – Dostawa oprogramowania biurowegoPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów15432ONEX GROUP JAKUB HRYCIUK
BZP510154907-N-202032020-08-182020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: Zadanie 3 – Dostawa oprogramowania antywirusowegoPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów4920INFAST SP. Z O.O.
BZP510154907-N-202042020-08-182020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: Zadanie 4 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów11540ASCAD ADAM SKARBIECKI
BZP510154697-N-202012020-08-182020-08-18INNYZakup i dostawa sprzętu - doposażenie pracowni zawodowych dla uczestników projektu"Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - II etap"Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej PodlaskiejZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJBiała Podlaska289436PARTNER JUSTYNA BANDZAREWICZ
BZP510154569-N-202012020-08-182020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Starogard GdańskiGMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKIStarogard Gdański108796IT PUNKT SP. Z O.O.
BZP510154528-N-202012020-08-182020-07-31INNY.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań61992WOLTERS KLUWER POLSKA SP. ZO.O.
BZP510154528-N-202022020-08-182020-07-31INNY.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań52734WOLTERAS KLUWER POLSKA SP. Z O.O.
BZP510154312-N-202012020-08-182020-07-29INNYDostawa komputerów stacjonarnych i monitorówREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław216307TH ALPLAST SP.Z O.O.
BZP510154312-N-202022020-08-18INNYDostawa komputerów przenośnychREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław0
BZP510154312-N-202032020-08-182020-07-28INNYDostawa drukarek i niszczarkiREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław18302TIP SP. JAWNA K. PÓŁKA, M. OZDOWSKI
BZP510154312-N-202042020-08-182020-07-28INNYDostawa oprogramowania biurowegoREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław65585ONEX GROUP JAKUB HRYCIUK
BZP510154282-N-202012020-08-182020-08-18INNY„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I Liceum Ogólnokształcącegoim. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZUŁowicz222846JACEK KŁOS SKLEP AGATA JACEK KŁOS
BZP510154160-N-202012020-08-182020-07-26INNYDostawa licencji dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk30135SOFTBOOKS S.C. GRAŻYNA GÓRSKA – JANIK, FABIAN SOJKA | SOFTBOOKS S.C. GRAŻYNA GÓRSKA – JANIK, FABIAN SOJKA
BZP510153966-N-202012020-08-182020-08-17INNYRozbudowa Geoportalu Powiatu Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”.POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIEOstróda99015GEOBID SP. Z O.O.
TED386270-202012020-08-172020-07-31PNO„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków3150915OPTEAM S.A.
TED385577-202012020-08-172020-08-12PNOZapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez odnowienie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych dwóch urządzeń Palo Alto PA-3250NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa347586ASCOMP S.A.
TED385565-202012020-08-172020-08-05PNODostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACHKielce1074981KOMA NORD SP. Z O.O.
TED385565-202022020-08-172020-08-05PNOCzęść 2 – modernizacja sieci LAN w zakresie dostawy i wdrożenia infrastruktury sieciowej:WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACHKielce95522KOMA NORD SP. Z O.O.
TED385523-202012020-08-172020-08-11PNODostawa oprogramowania komputerowegoAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SP. Z O.O.Warszawa267626TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.
BZP510153900-N-202012020-08-172020-06-30INNYPakiet IPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź42042NTT TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510153900-N-202022020-08-172020-06-30INNYPakiet IIPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź8926KOBIS PAWEŁ WOJTANOWSKI
BZP510153705-N-202012020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-2020102020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-2020112020-08-17INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510153705-N-2020122020-08-17INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510153705-N-2020132020-08-17INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510153705-N-2020142020-08-17INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510153705-N-2020152020-08-17INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków0
BZP510153705-N-2020162020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków3487REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-2020172020-08-172020-08-14INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków2086SYRIANA JOLANTA FISCHER
BZP510153705-N-2020182020-08-172020-08-14INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków2086SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510153705-N-202022020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202032020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202042020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202052020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202062020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202072020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202082020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153705-N-202092020-08-172020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków57015REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
BZP510153657-N-202012020-08-172020-07-31INNYpoz.1POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź2932E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202012020-08-172020-07-31INNYpoz.2POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź2866E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202012020-08-172020-07-31INNYpoz.3POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź3466KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510153657-N-202022020-08-172020-07-31INNYpoz.1POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź3583KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510153657-N-202022020-08-172020-07-31INNYpoz.2POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź2803KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510153657-N-202022020-08-172020-07-31INNYpoz.3POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź9203KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510153657-N-202022020-08-172020-07-31INNYpoz.4POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź3660E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202022020-08-172020-07-31INNYpoz.5POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź5520KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510153657-N-202022020-08-172020-07-31INNYpoz.6POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź1626KOMEX A. SZADOWIAK SP.J.
BZP510153657-N-202032020-08-172020-07-31INNYpoz.1POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź748E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202032020-08-172020-07-31INNYpoz.2POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź870E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202042020-08-172020-07-31INNYpoz.1POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź92E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202042020-08-17INNYpoz.2POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź0
BZP510153657-N-202042020-08-172020-07-31INNYpoz.3POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź711E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510153657-N-202052020-08-17INNY..POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź0
BZP510153540-N-202012020-08-172020-07-31INNYOprogramowanie do koordynacji rozkładów lotów – okres przejściowy sierpień-listopad (4 m-ce)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa21960PDC A/S
BZP510153359-N-202012020-08-172020-08-14INNYZakup serwerów typu RACK – 2 sztCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa126225FORMAT SP. Z O.O.
BZP510153163-N-202012020-08-172020-08-12INNYDostawa oprogramowania do obliczeń matematycznych z możliwościami graficznych prezentacji danych oraz strukturami pozwalającymi na tworzenie własnych aplikacjii interaktywnych dokumentów (1 licencja) z 12 miesięcznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice30074GAMBIT CENTRUM OPROGRAMOWANIA I SZKOLEŃ SP. Z O.O.
TED383573-202012020-08-142020-08-03PNODigitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIP – gmin: Charsznica Gołcza Książ Wielki i Miechów obszar wiejskiPOWIAT MIECHOWSKIMiechów0MGGP S.A.
TED383525-202012020-08-142020-07-27PNODostawa wraz z wdrożeniem systemów dziedzinowych i sprzętu komputerowego oraz systemu e-Rada dla powiatu lwóweckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w powiatach lubańskim lwóweckim …POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski1142017BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH SOFTRES SP. Z O.O.
TED382361-202012020-08-142020-08-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa0
TED382361-2020102020-08-142020-07-15PNOStacje robocze wraz z wyposażeniem i oprogramowaniemSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa40590WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
TED382361-2020112020-08-142020-07-27PNOPakiet oprogramowania biurowego – licencjeSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa9066SPINEL SP. Z O.O.
TED382361-2020122020-08-142020-07-31PNOSerwery modułowe wraz z obudowąSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa83778ATENDE S.A.
TED382361-2020132020-08-142020-07-28PNOKonsola LCD wraz z przełącznikiem KVMSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa31300KELERBRAN ALEKSANDER PYTLARCZYK
TED382361-2020142020-08-142020-07-31PNODyski twarde kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierząSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa18155ATENDE S.A.
TED382361-202022020-08-142020-07-31PNODyski twarde do macierzy dyskowejSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa48413ATENDE S.A.
TED382361-202032020-08-142020-07-31PNOPunkty dostępowe (Access Points) do sieci WiFiSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa8705ATENDE S.A.
TED382361-202042020-08-142020-07-31PNOOprogramowanie do wirtualizacji – licencjaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa31147ATENDE S.A.
TED382361-202052020-08-142020-08-14PNOLaptop specjalistyczny wraz z wyposażeniem i oprogramowaniemSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa0
TED382361-202062020-08-142020-07-31PNOReplikatory portówSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa2706ATENDE S.A.
TED382361-202072020-08-142020-07-15PNOMonitory komputerowe 24”SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa14366SPINEL SP. Z O.O.
TED382361-202082020-08-142020-08-14PNOUrządzenia wielofunkcyjne koloroweSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa0
TED382361-202092020-08-142020-08-14PNOLaptopy biurowe wraz z wyposażeniem i oprogramowaniemSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa0
TED382351-202012020-08-142020-05-27PNOModernizacja systemów postprodukcyjnych CUPTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa0ADTV SP. Z O.O.
TED382351-202022020-08-142020-05-27PNODostawa przestrzeni medialnej Avid NEXISTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa0ADTV SP. Z O.O.
TED382349-202012020-08-142020-08-10PNORozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn676000VENTUS COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
TED382328-202012020-08-142019-12-16PNOModernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. Etap I”SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź277202KONSORCJUM FIRM W SKŁADZIE: LIDER KONSORCJUM: KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED382328-202022020-08-142019-12-16PNOZadanie częściowe 2 – Sprzęt komputerowy oprogramowanie systemowe i narzędziowe oprogramowanie systemu szpitalnego szkoleniaSPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź3096640KONSORCJUM FIRM W SKŁADZIE: LIDER KONSORCJUM: KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED382325-202012020-08-142020-07-08PNOWdrożenie EDM oraz e-usług w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w ŁodziSPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź510000KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED382323-202012020-08-142020-07-14ZWRDostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/122/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk34080DHI POLSKA SP. Z O.O.
TED382314-202012020-08-142020-08-10PNODostawa i instalacja wyposażenia technicznego sali koncertowej w urządzenia i akcesoria do streamingu w ramach realizacji projektów: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertow..UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9999904VISIONS SP. Z O.O. SP.K.
TED382278-202012020-08-142020-08-14PNOBudowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGMINA LUBLINLublin0
TED382226-202012020-08-142020-07-22PNODostawa odczynników i elementów zużywalnych dzierżawa aparatów i urządzeń diagnostycznych zestawów komputerowych oraz dostawa odczynników do oznaczeń przeciwciał przeciw (...) (DFP.271.53.2020.AM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków4092410BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO EXIM EWA GRZYWACZ
TED382226-202022020-08-142020-07-22PNO2SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków51000FABIMEX WIĘCEK SP.J.
TED382215-202012020-08-142020-07-01PNOSąd Okręgowy w GliwicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice108818NIVER SP. Z O.O.
TED382215-2020102020-08-142020-08-14PNOUPS – zasilacz awaryjnySĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice0
TED382215-202022020-08-142020-07-06PNOSerwer backup typ 1SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice31570MATO ITS SP. Z O.O.
TED382215-202032020-08-142020-07-01PNOMacierz dyskowaSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice152000INFONET PROJEKT
TED382215-202042020-08-142020-08-14PNORozbudowa przełącznika SANSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice0
TED382215-202052020-08-142020-07-06PNOPrzełącznika LAN rdzeniowySĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice64548ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
TED382215-202062020-08-142020-07-06PNOPrzełącznik 48 portów typ 1SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice24222ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH
TED382215-202072020-08-142020-08-14PNOPrzełącznik 24 portów typ 2SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice18388NTT POLAND SP.ZO.O.
TED382215-202082020-08-142020-07-01PNOBiblioteka taśmowaSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice89020NIVER SP. Z O.O.
TED382215-202092020-08-142020-07-21PNOSzafa serwerowaSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice11000E—TECH S.C. M. DUDA, P. KAPUSTA
TED382163-202012020-08-142020-08-07PNOModernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz6217000ASSECO POLAND S.A.
TED382161-202012020-08-142020-08-14PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka0
TED382148-202012020-08-142020-08-05PNODostawa licencji aktualizacji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa4146341A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510153102-N-202012020-08-14INNYsprzęt ITZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510153102-N-202022020-08-142020-07-15INNYURZĄDZENIA i NARZĘDZIA - PAKIET 2ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn36043POL—ZAF S.C. HENRYK MAŁECKI, ROBERT MAŁECKI
BZP510153102-N-202032020-08-142020-07-15INNYSYSTEM ODPYLANIA SILOSZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn166231NEU—JKF SP. Z O.O.
BZP510153102-N-202042020-08-142020-07-15INNYSTÓŁ PODAWCZO-OBIORCZYZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn10591FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.
BZP510153102-N-202052020-08-142020-07-15INNYWYKRYWACZ PRZEWODÓWZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn13530LEICA GEOSYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510153102-N-202062020-08-142020-07-15INNYPROGRAM GRAFICZNYZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn4674GARDENPHILIA.COM SP. Z O.O.
BZP510153102-N-202072020-08-142020-07-15INNYOPROGRAMOWANIE BIUROWE DO MASZYNY CNCZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn4802ITA SP. Z O.O. SP.K.
BZP510153102-N-202082020-08-142020-07-15INNYODZIEŻ ROBOCZAZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn29984FIRMA HANDLOWO—USŁUGOWA ELVIK
BZP510153102-N-202092020-08-142020-07-15INNYPLOTERZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn46900TECHSOL ZBIGNIEW URBAŃSKI
BZP510153033-N-202012020-08-14INNYDostawa i wdrożenie oprogramowania wspierającego i rozszerzającego natywne funkcjonalności platformy Sharepoint Server 2019.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa0
BZP510152963-N-202012020-08-142020-07-28INNYDostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademie Pomorską w Słupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoAKADEMIA POMORSKASłupsk16944OPROGRAMOWANIE NAUKOWO—TECHNICZNE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510152822-N-202012020-08-142020-07-31INNYRozbudowa serwera IBM S814-8286-41ANARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn497584ASSECO POLAND S.A.
BZP510152756-N-202012020-08-142020-08-11INNYDostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. "Cyfryzacja sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie"MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIEWarszawa387450AWACO PROJECT SP. Z O.O.
BZP510152629-N-202012020-08-142020-08-03INNYZakup 2 serwerów do wirtualizacjiPODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIERzeszów215223WASKO S.A.
BZP510152600-N-202012020-08-14INNYTokarka konwencjonalna - 1 szt.STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz0
BZP510152600-N-202022020-08-14INNY1). Tokarka CNC dydaktyczna z oprogramowaniem do sterownia maszyny – 1 szt. 2). Oprogramowanie EdgeCAM 2018 student edition PL stymulator obróbki pełna wersja – 1 szt.STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz0
BZP510152600-N-202032020-08-14INNYFrezarka uniwersalna – 1 szt.STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz0
BZP510152600-N-202042020-08-14INNYSzlifierka do płaszczyzn z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi – 1 sztSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz0
BZP510152600-N-202052020-08-14INNYSzlifierka uniwersalna N do wałków i otworów z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi – 1 sztSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz0
BZP510152471-N-202012020-08-132020-07-07INNYdostawa sprzętu komputerowegoPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo39400PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE SEBIS DIGITAL KRĘCISZ PIOTR
BZP510152471-N-202022020-08-132020-08-11INNYdostawa oprogramowaniaPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo77500NETPROCES SP. Z O.O.
BZP510152366-N-202012020-08-132020-07-24INNYPowiat NidzickiPOWIAT NIDZICKINidzica753729INFOSOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.
BZP510152341-N-202012020-08-132020-08-12INNY„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”URZĄD GMINYDomanice42654ALLTECH —SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510152341-N-202022020-08-132020-08-12INNY„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"URZĄD GMINYDomanice54841ALLTECH —SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510152290-N-202012020-08-132020-07-16INNYprzedłużenie licencji wraz ze wsparciem technicznym Trend Micro Apex OneWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń11485IT SYSTEM AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510152290-N-202022020-08-132020-07-15INNYprzedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego KasperskyWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń7872KASPERSKY SERVICES SP. Z O.O., UL. GARNCARSKA 34, 42—200 CZĘSTOCHOWA
BZP510152290-N-202032020-08-132020-07-15INNYprzedłużenie wsparcia technicznego dla systemu PaperCut MFWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń7688GRUPA MARCOWA POLSKA SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510152290-N-202042020-08-132020-07-16INNYprzedłużenie serwisu i wsparcia technicznego dla urządzenia FortiAnalyzerWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń23161XCOMP SP. Z O.O. SP.K., UL. BIAŁOWIESKA 6B, 71—010 SZCZECIN
BZP510152290-N-202052020-08-132020-08-05INNYzakup serwisu i wsparcie technicznego dla serwerów DELLWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń4135IT SOLUTION FACTOTR SP. Z O.O.
BZP510152290-N-202062020-08-132020-07-15INNYjest zakup serwisu i wsparcia technicznego dla serwerów NAS SynologyWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń3838CPU SERVICE SP. Z O.O.
BZP510152290-N-202072020-08-132020-07-15INNYzakup serwisu i wsparcia technicznego dla routerów CISCOWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń1656CPU SERVICE SP. Z O.O.
BZP510152285-N-202012020-08-13INNYZakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym (10 szt.) dla nauczycieli w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020POWIAT POLKOWICKIPolkowice0
BZP510152285-N-202022020-08-13INNYZakup 99 laptopów wraz z oprogramowaniem dla dzieci w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020POWIAT POLKOWICKIPolkowice0
BZP510152209-N-202012020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 1AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków21008SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510152209-N-2020102020-08-13INNYCZĘŚĆ NR 10AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków0
BZP510152209-N-2020112020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 11AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków30BINO COMPUTERS S. BOBEK, B. BIELAK, S. BARA SP.J.
BZP510152209-N-202022020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 2AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków5850BINO COMPUTERS S. BOBEK, B. BIELAK, S. BARA SP.J.
BZP510152209-N-202032020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 3AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków2091SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510152209-N-202042020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 4AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków3030SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510152209-N-202052020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 5AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków434BINO COMPUTERS S. BOBEK, B. BIEKA, S. BARA SP.J.
BZP510152209-N-202062020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 6AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków149SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510152209-N-202072020-08-132020-07-23INNYCZĘŚĆ NR 7AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków48767NETWORKERS.PL SP. Z O.O.
BZP510152209-N-202082020-08-132020-08-05INNYCZĘŚĆ NR 8AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków4207SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510152209-N-202092020-08-13INNYCZĘŚĆ NR 9AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków0
BZP510152185-N-202012020-08-132020-08-12INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice7306PROF COMPUTER SP.J.
BZP510152120-N-202012020-08-132020-08-10INNYPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania przeznaczonego do tworzenia analizy i prezentacji danych przestrzennych (oprogramowanie klasy GIS)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice136013ESRI POLSKA SP. Z O.O.
BZP510152015-N-202012020-08-132020-08-07INNYDostawa macierzy dyskowej i serwerówWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn483864SYNTIS SP. Z O.O.
BZP510151548-N-202012020-08-132020-08-06INNYZakup wsparcia technicznego (subskrypcja) dla oprogramowania Red HatCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa349125S&T POLAND SP. Z O.O.
BZP510151469-N-202012020-08-132020-07-23INNYopracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie telemetrii i wdrożenie e-usług w zakresie gospodarki wod.-kan. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.”ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BARCIANACH SP. Z O.O.Barciany788263WODMIAR P. Z O.O. SP.K.
TED379197-202012020-08-122020-07-13PNOZakup serwerów dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole419000INFONET PROJEKT S.A.
TED379197-202022020-08-122020-08-12PNOZakup i montaż serwerów pamięci masowej dla centrum informatycznegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole0
TED379147-202012020-08-122020-07-29PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia10637IT4P S.A.
TED379147-202022020-08-122020-08-12PNOKomputery przenośneAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia0
TED379147-202032020-08-122020-07-29PNOTabletyAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia17640SYRIANA, JOANNA FISCHER
TED379147-202042020-08-122020-07-29PNOUrządzenia komputeroweAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia1870SYRIANA, JOANNA FISCHER
TED379147-202052020-08-122020-07-29PNOSerweryAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia799981IT BUSINESS GROUP SP. Z O.O.
TED379147-202062020-08-122020-07-29PNOOprogramowanie użytkoweAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia14946TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O., SP.K.
BZP510151323-N-202012020-08-12INNYMASZYNY i NARZĘDZIA - PAKIET 1ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202022020-08-12INNYURZĄDZENIA i NARZĘDZIA - PAKIET 2ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202032020-08-12INNYSYSTEM ODPYLANIA SILOSZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202042020-08-12INNYSTÓŁ PODAWCZO-OBIORCZYZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202052020-08-12INNYWYKRYWACZ PRZEWODÓWZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202062020-08-12INNYPROGRAM GRAFICZNYZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202072020-08-12INNYOPROGRAMOWANIE BIUROWE DO MASZYNY CNCZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202082020-08-12INNYSAMOCHÓD HDSZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151323-N-202092020-08-12INNYodzież roboczaZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510151307-N-202012020-08-122020-07-14INNYZakup transport montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia)GMINA PRÓSZKÓWPrószków142206ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151307-N-202022020-08-122020-07-14INNYZakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOKGMINA PRÓSZKÓWPrószków28671ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151307-N-202032020-08-122020-07-10INNYZakup dostawa rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady segregowaneGMINA PRÓSZKÓWPrószków88560PPHU TOREX WŁODZIMIERZ ŁYSIAK
BZP510151307-N-202042020-08-122020-07-14INNYZakup montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK PrószkówGMINA PRÓSZKÓWPrószków13074ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151307-N-202052020-08-122020-07-14INNYZakup transport i montaż jednokomorowego boksu z prefabrykowanych elementów betonowychGMINA PRÓSZKÓWPrószków8979ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151306-N-202012020-08-122020-07-14INNYZakup transport montaż i podłączenie do sieci 3 szt. kontenerów (przygotowanie podłoża i fundamentów nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia)GMINA PRÓSZKÓWPrószków142206ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151306-N-202022020-08-122020-07-14INNYZakup i dostawa wyposażenia kontenerów PSZOKGMINA PRÓSZKÓWPrószków31857ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151306-N-202032020-08-122020-07-14INNYZakup dostawa rozładunek i rozstawienie kontenerów i pojemników na odpady segregowaneGMINA PRÓSZKÓWPrószków54243ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151306-N-202042020-08-122020-07-14INNYZakup montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizualnego stanowiącego element zabezpieczenia PSZOK BoguszyceGMINA PRÓSZKÓWPrószków10001ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151306-N-202052020-08-122020-07-14INNYZakup i transport rozładunek i montaż blaszanej wiaty zamykanej o wymiarach 3x6 m z dwuskrzydłowymi drzwiami zabezpieczonymi zamkiem oświetleniem wewnętrznymGMINA PRÓSZKÓWPrószków42765ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
BZP510151305-N-202012020-08-122020-08-10INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok85437WILANKA SP. Z O.O.
BZP510151260-N-202012020-08-122020-08-05INNYDostawa serwerówUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin282132NGE POLSKA SP. Z O.O.
BZP510150947-N-202012020-08-122020-07-28INNYOpracowanie dostarczenie i uruchomienie oprogramowania ze sztuczną inteligencją do sterowania i zarządzania ciepłem w wytypowanych obiektach Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa93165SINTEO POLSKA
BZP510150837-N-202012020-08-122020-07-22INNYDostawa serwera NAS na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II" nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYBydgoszcz38268INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510150534-N-202012020-08-122020-08-04INNYDostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”GMINA OPOCZNOOpoczno58122EDUCARIUM SP. Z O.O.
BZP510150534-N-202022020-08-122020-07-29INNYDostawa mebli szkolnych i wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”GMINA OPOCZNOOpoczno39531GRUPA A&E SP. ZO.O.
BZP510150534-N-202032020-08-122020-07-29INNYDostawa sprzętu komputerowego audio video z akcesoriami do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”GMINA OPOCZNOOpoczno31122WILANKA SP.Z O.O.
BZP510150489-N-202012020-08-122020-07-28INNYDostawa specjalistycznego serwera SAP S/4 HANA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu„Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiejdla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz105965SNP POLAND, SP. Z O.O.
BZP510150486-N-202012020-08-122020-08-11INNYDostawa i montaż ściany multimedialnejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz127904GROUP AV SP. Z O.O.
TED376933-202012020-08-112020-07-13PNODostawa mikroskopów wraz z systemem pieca do hybrydyzacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa324074CARL ZEISS SP. Z O.O.
TED376925-202012020-08-112020-08-11PNOZakup uzupełniający licencji Veritas z asystą techniczną producentaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa0
TED376897-202012020-08-112020-07-23PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Głównego Inspektoratu Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa85560MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED376897-202022020-08-112020-07-24PNOCzęść II przedmiotu zamówieniaSKARB PAŃSTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa552600MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED376897-202032020-08-112020-08-11PNOCzęść III przedmiotu zamówieniaSKARB PAŃSTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa0
TED376897-202042020-08-112020-08-05PNOCzęść IV przedmiotu zamówieniaSKARB PAŃSTWA GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa61640MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED376895-202012020-08-112020-07-23PNODostawa wyposażenia do pracowni terminalowychUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce394036IT CHALLENGE SP. Z O.O.
TED376895-202022020-08-112020-07-31PNOWyposażanie pracowni terminalowychUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce224225MAN COMPLEX, GRZYWNA MAREK, ŁAPACZ NORBERT
TED376895-202032020-08-112020-07-31PNOWyposażanie pracowni terminalowychUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce238898MAN COMLPEX, GRZYWNA MAREK, ŁAPACZ NORBERT
BZP510150242-N-202012020-08-112020-08-06INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEOstrowiec Świętokrzyski381320POWER KOMPUTERY TOMASZ ŁAPA
BZP510150236-N-202012020-08-112020-07-27INNYWdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi LubuskiejAEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJZielona Góra77000ONLINE—SKILLS SP. Z O.O.
BZP510149778-N-202012020-08-112020-07-28INNYDostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA TOMICETomice90725SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510149713-N-202012020-08-112020-04-20INNYPomoce TIKGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec371917BCS HOLISZ JAWORSKI SP.J.
BZP510149713-N-202022020-08-11INNYPlatformy edukacyjneGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec0
BZP510149713-N-202032020-08-112020-04-14INNYPomoce dydaktyczne do TIKGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec11118KLADREW URSZULA MUŻA—KLAMANN
BZP510149713-N-202042020-08-112020-04-14INNYPomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnychGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec53471EDUCARIUM SP. ZO.O.
BZP510149713-N-202052020-08-112020-04-14INNYPomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznychGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec10230TESORA MARZENA PACZYŃSKA
BZP510149713-N-202062020-08-112020-04-14INNYMateriały pomocnicze na zajęcia dodatkoweGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec17997DIVERTI GRAZYNA TOMASZEK
BZP510149436-N-202012020-08-112020-07-30INNYDostawa serwera wraz z oprogramowaniemMIASTO ŁUKÓWŁuków105780
BZP510149436-N-202022020-08-112020-07-30INNYDostawa sprzętu komputerowego dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO ŁUKÓWŁuków110700
BZP510149402-N-202012020-08-112020-07-15INNYSystem backupowyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWARacibórz282789AB SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510149402-N-202022020-08-112020-07-15INNYZakup oprogramowaniaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWARacibórz361524AB SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510149366-N-202012020-08-112020-08-06INNYDostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn285717MCNET SP. Z O.O.
BZP510149360-N-202012020-08-112020-08-05INNYDostawa zestawów komputerowychUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań127330PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE JTC JACEK TRZECIAK
BZP510149249-N-202012020-08-112020-08-06INNY„Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole448234
BZP510149156-N-202012020-08-112020-07-30INNYDostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu.KINO MALTAPoznań183885KINO DIGITAL SP. Z O.O.
TED374748-202012020-08-102020-08-01PNODostawa systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych zwanego dalej „eMagazyn” na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice1441852MULTIWAY SYSTEMS SP. Z O.O.
TED374711-202012020-08-102020-07-29PNOZakup infrastruktury przeznaczonej na uruchomienie klastra MSSQLURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa2447822ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.
TED374710-202012020-08-102020-07-29PNODostawa oprogramowania komputerowego – licencje na oprogramowanie bazodanoweWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice147744CRAYON POLAND SP. Z O.O.
TED374649-202012020-08-102020-07-20PNOWynajem macierzy dyskowej oraz urządzeń serwerowychSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa381000BNGS S.C. MARCIN PIETRZAK, MARZENA MUELLER—PIETRZAK
BZP510149135-N-202012020-08-102020-08-10INNYModernizacja architektury sieciowej i serwerowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków617699ESC S.A.
BZP510149100-N-202012020-08-102020-08-10INNYDostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin204902ADESCO SP. Z O.O.
BZP510149100-N-202022020-08-102020-08-04INNYDostawa oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktamiKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin39975INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510149100-N-202032020-08-102020-08-10INNYRozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAMKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin44280ADESCO SP. Z O.O.
BZP510148958-N-202012020-08-102020-07-22INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.Korfantów111069WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510148367-N-202012020-08-102020-07-24INNYDostawa zaawansowanych modułów do symulatora U/S MentorWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa134070SIMEDU SP. Z O.O.
BZP510148247-N-202012020-08-10INNYZakup dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin0
BZP510148246-N-202012020-08-102020-08-06INNYDostawa komputera przenośnego i oprogramowania biurowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża8904COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
TED373245-202012020-08-072020-07-31PNODostawa terminali mobilnych oraz samoobsługowych automatów do pobierania gotówki i rozliczania terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem i ich serwisowaniem oraz udziel. licencji beztermin. (leasing)KOLEJE MAZOWIECKIE—KM SP. Z O.O.Warszawa8092936S&T POLAND SP. Z O.O.
TED372568-202012020-08-072020-07-28PNORozwój systemu monitorowania wczesnego ostrzegania i programowania zagrożeń powodziowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa962500HYDRO—PARTNER SP. Z O.O.
TED372394-202012020-08-072020-07-31PNOŚwiadczenie usługi zaprojektowania i budowy internetowego elektronicznego systemu – Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM) oraz innych usługMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa295200CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
TED371168-202012020-08-072020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź4720CORTLAND SP. Z O.O.
TED371168-202022020-08-072020-08-07PNOPakiet 2UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź0
TED371168-202032020-08-072020-08-07PNOPakiet 3UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź0
TED371091-202012020-08-072020-08-07PNORozbudowa infrastruktury SANMIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań0
TED371064-202012020-08-072020-07-28PNORozbudowa środowiska serwerów bazodanowych w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu ZdrowiaWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAPoznań0ASSECO POLAND S.A.
TED371031-202012020-08-072020-08-07PNORozbudowa systemu szpitalnego wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług online w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach na potrzeby realizacji projek..WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice0
TED371031-202022020-08-072020-07-08PNOPakiet 2WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice910393COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
TED371031-202032020-08-072020-08-07PNOPakiet 3WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice0
TED370996-202012020-08-072020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów pn.: „Droga do doskonałości – kompleksowy program wsparcia uczelni” oraz „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0...”POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków11998E—TECH S.C. MARCIN DUDA, PAWEŁ KAPUSTA
TED370996-202022020-08-072020-07-22PNODwa urządzenia wielofunkcyjnePOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków3600PROGRESS – SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED370996-202032020-08-072020-07-22PNOOsiem komputerów stacjonarnych z 24" monitorami systemem operacyjnym Windows oraz klawiaturami i myszkamiPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków18464PROGRESS – SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED370996-202042020-08-072020-07-22PNOZakup dysków SSD dla doposażenia pracowni na kierunku informatyka I stopieńPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków10440PROGRESS – SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED370996-202052020-08-072020-07-22PNOZakup serwera wirtualizacji dla doposażenia pracowni na kierunku informatyka I stopieńPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków30000REDICREO S.C. P. CHMIELA, M. SYLWESTRZAK, P. MAJDA
TED370978-202012020-08-072020-07-22PNODostawa internetowej medycznej bazy informacyjnej dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice38660ELSEVIER BV
TED370875-202012020-08-072020-07-31PNOWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej gminy DywityGMINA DYWITYDywity2138484POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SP. Z O.O.
TED370862-202012020-08-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice0
BZP510148076-N-202012020-08-072020-08-07INNYZakup uslugi wsparcia technicznego systemu finansowo-ksiegowego i kadrowo-płacowegoGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa195000
BZP510148076-N-202022020-08-072020-08-07INNYZakup licencjiGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa12183QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
BZP510148058-N-202012020-08-072019-12-16INNYZadanie 1 – dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w SandomierzuSTAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZUSandomierz99430VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O., UL. DAMROTA 6/301, 40—022 KATOWICE
BZP510148058-N-202022020-08-072019-12-16INNYZadanie 2 – dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w StaszowieSTAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZUSandomierz108466VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O., UL. DAMROTA 6/301, 40—022 KATOWICE
BZP510148058-N-202032020-08-072019-12-16INNYZadanie 3 – dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w OpatowieSTAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZUSandomierz97153VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SP. Z O.O., UL. DAMROTA 6/301, 40—022 KATOWICE
BZP510147720-N-202012020-08-072020-08-03INNYUruchomienie e-usług zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo868063MADKOM S.A.
BZP510147712-N-202012020-08-07INNYDostawa mocniejszego komputera stacjonarnego - nr 1 (szt.18)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-2020102020-08-072020-07-21INNYDostawa komputera przenośnego typu laptop ultralekki - nr 10 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa5957NICAT COM SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020112020-08-07INNYDostawa ultramobilnego komputera przenośnego (ultrabooka) do celów obliczeniowych - nr 11 (szt.2)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-2020122020-08-072020-07-17INNYDostawa komputera przenośnego typu laptop biurowy - nr 12 (szt. 1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa3566ANNCOMP SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020132020-08-07INNYDostawa komputera przenośnego typu laptop multimedialny - nr 13 (szt.2)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-2020142020-08-072020-07-21INNYDostawa komputera przenośnego typu laptop multimedialny - nr 14 (szt. 3)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa12937NICAT COM SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020152020-08-07INNYDostawa monitora 21' - nr 15 (szt. 1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-2020162020-08-072020-07-17INNYDostawa monitora 22' - nr 16 (szt.7)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa5957ANNCOMP SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020172020-08-072020-07-21INNYDostawa monitora 24' - nr 17 (szt.18)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa18133NICAT COM SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020182020-08-072020-07-21INNYDostawa monitora 27' - nr 18 (szt.2)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa2039
BZP510147712-N-2020192020-08-072020-07-21INNYDostawa monitora 32' - nr 19 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa1727
BZP510147712-N-202022020-08-072020-07-17INNYDostawa słabszego komputera stacjonarnego - nr 2 (szt.9)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa33874ANNCOMP SP.ZO.O.
BZP510147712-N-2020202020-08-072020-07-31INNYDostawa monitora 34' - nr 20 (szt.6)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa11253PRZEDSIĘBIORSTWO CIEŚLIKOWSKI I SPÓŁKA
BZP510147712-N-2020212020-08-072020-07-21INNYDostawa macierzy dyskowej z dyskami - nr 21 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa10095NICAT COM SP. Z O.O.
BZP510147712-N-2020222020-08-072020-07-17INNYDostawa urządzenia wielofuinkcyjnego - nr 22 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa1487ANNCOMP SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020232020-08-072020-07-30INNYDostawa oprogramowania biurowego - nr 23 (szt. 50)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa19311TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. ZO.O SP.K.
BZP510147712-N-2020242020-08-072020-07-30INNYDostawa oprogramowania systemowego - nr 24 (szt. 8)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa2676
BZP510147712-N-2020252020-08-072020-07-21INNYDostawa oprogramowania antywirusowego - nr 25 (szt.4)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa581TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. ZO.O SP.KOMANDYTOWA
BZP510147712-N-2020262020-08-072020-07-22INNYDostawa oprogramowania - nr 26 (szt.13)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa1084CDO—GROUP SP. ZO.O.
BZP510147712-N-2020272020-08-072020-07-21INNYDostawa oprogramowania - nr 27 (szt. 7)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa6983TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. ZO.O SP.KOMANDYTOWA
BZP510147712-N-2020282020-08-07INNYDostawa komputera typu mini PC - nr 28 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202032020-08-07INNYDostawa komputera stacjonarnego typu stacja robocza - nr 3 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202042020-08-07INNYDostawa komputera stacjonarnego typu stacja robocza - nr 4 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202052020-08-07INNYDostawa obliczeniowego komputera stacjonarnego - nr 5 (szt.1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202062020-08-07INNYDostawa komputera stacjonarnego o wysokiej mocy obliczeniowej - nr 6 (szt. 1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202072020-08-07INNYDostawa zestawu serwerów 2U - nr 7 (szt. 2)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202082020-08-07INNYDostawa komputera typu serwer wolnostojący - nr 8 (szt. 1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510147712-N-202092020-08-072020-07-21INNYDostawa komputera przenośnego typu laptop multimedialny - nr 9 (szt. 1)INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa6086NICAT COM SP. ZO.O.
BZP510147686-N-202012020-08-072020-08-07INNYDostawa licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem dla oprogramowania Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE)Visual Studio Professional Subscription lub równoważnej (5 licencji)CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa34895KOMA NORD SP. Z O.O.
BZP510147686-N-202022020-08-072020-08-05INNYdostawa licencji wraz z 12 miesięcznym wsparciem dla oprogramowania Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE): a) IntelliJ IDEA Ultimate lub równoważnej (40 licencji) b) WebStorm lub równoważnej (2 licencje)CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa92164RESTOR P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ SP. JAWNA
BZP510147479-N-202022020-08-072020-07-31INNYCzęść IIPOWIAT GLIWICKIGliwice50369M—J TRONIK J. SOJKA, E. PACZYŃSKI SP.J.
BZP510147421-N-202012020-08-072020-07-21INNYDostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Skierniewice w ramach projektu Zdalna szkoła+ w SkierniewicachURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice126828INVAR PC MEDIA SP. Z O.O.
BZP510147305-N-202012020-08-072020-07-29INNYDostawa materiałów do poziomego grubowarstwowego oznakowania drógPOWIAT CHEŁMSKIChełm108466EURODUKT SP. Z O.O.
BZP510147124-N-202012020-08-072020-07-16INNYDostawę instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego wraz z uruchomieniem geoportalu w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"STAROSTWO POWIATOWEBraniewo78720GEOBID SP. ZO.O.
BZP510147096-N-202012020-08-072020-03-27INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn7478TPI SP.ZO.O.
BZP510147096-N-202022020-08-07INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510147096-N-202032020-08-072020-03-27INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn3849RESTOR
BZP510147096-N-202042020-08-072020-03-27INNYoprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn1033COMPRO
BZP510147096-N-202052020-08-072020-03-27INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn4600SOFTBOOKS
BZP510147096-N-202062020-08-072020-03-27INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn3032SOFTBOOKS
BZP510147096-N-202072020-08-07INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510147096-N-202082020-08-07INNYOprogramowanieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn0
BZP510146988-N-202012020-08-062020-08-03INNYDostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB.INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa29008RYNEK 13 DOROTA KRZYSIEK, JACEK PIASECKI SP.J.
BZP510145316-N-202012020-08-062020-07-29INNYPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok160500MEDIA SP. Z O.O.
BZP510145284-N-202012020-08-062020-07-01INNYDostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola24700INFOMECH JANUSZ MIZERA
BZP510145254-N-202012020-08-062020-08-05INNY„Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kompleksowego tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi z 3 letnim wsparciem wraz ze sprzętem”SKARB PAŃSTWA—ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACHKielce2870223PRO SP. Z O.O.
BZP510145216-N-202012020-08-062020-07-28INNYCzęść I Dostawa laptopówPOWIAT PUŁAWSKIPuławy66745ARRIS COMPUTER TOMASZ STOLAREK
BZP510145216-N-202022020-08-06INNYCzęść II Dostawa drukarekPOWIAT PUŁAWSKIPuławy0
BZP510145216-N-202032020-08-062020-07-28INNYCzęść III Dostawa serwera stelażowegoPOWIAT PUŁAWSKIPuławy32604COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
TED367586-202012020-08-052020-08-05PNOZaprojektowanie wykonanie i dostawa „Stanowiska Green Box” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice0
TED367554-202012020-08-052019-10-25PNODostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa TumskiegoMIASTO POZNAŃPoznań270976AVLPRO SP. Z O.O.
TED367554-202022020-08-052019-10-25PNOStworzenie dostosowanie i uruchomienie treści multimedialnychMIASTO POZNAŃPoznań1051583AVLPRO SP. Z O.O.
BZP510144880-N-202012020-08-052020-07-31INNYPrzedłużenie ważności i rozszerzenie licencji oraz wsparcia technicznego oprogramowania rejestrującego SMLPOLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa246000STIRLITZ MEDIA SP. Z O.O.
BZP510144814-N-202012020-08-052020-08-04INNYDostawa wraz z montażem i wdrożeniem sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik125912NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SPÓŁKA Z O.O.
BZP510144801-N-202022020-08-052020-07-07INNYDostawę oprogramowania antywirusowego przeprowadzenie wdrożenia dostarczonego oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla administratorów systemu oraz 36 miesięczną aktualizacją sygnatPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce55811NET COMPLEX SP. Z O.O.
BZP510144801-N-202032020-08-052020-07-23INNYDostawa i wdrożenie programu do tworzenia kopii zapasowych usługi wsparcia powdrożeniowego przez okres 12 miesięcy oraz szklenie dla min. dwóch administratorów:POWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce28772VIDA ANDRZEJ TARASEK
BZP510144801-N-202042020-08-05INNYDostawa i montaż sprzętu do pracowni gastronomicznej w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w PodzamczuPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce0
BZP510144801-N-202052020-08-05INNYDostawa osprzętu wraz z programem do obróbki video do filmowania materiałów informacyjno-promocyjnych o Powiecie Kieleckim oraz pamięci przenośnych typ flash:POWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce0
BZP510144801-N-202062020-08-05INNYZakup abonamentu do symulacji biznesowychPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce0
BZP510144618-N-202012020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ZELÓWZelów0
BZP510144396-N-202012020-08-052020-07-29INNYDostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce269124COMP S.A.
BZP510143944-N-202022020-08-052020-07-24INNYCzęść 2. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę: 1. Zestawów komputerowych - 5 szt.; 2. UPS do zestawów komputerowych – 5 szt.; 3. Skanera dokumentowego – 1 szt.GMINA LUBOMINOLubomino51168SYGNITE S.A.
BZP510143858-N-202012020-08-052020-07-24INNYOdnowienie serwisu 2 licencji dla specjalistycznego oprogramowania typu desktop ENVI & IDL dedykowanego do przygotowania przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk4553ESRI POLSKA SP. Z O.O.
BZP510143855-N-202012020-08-05INNYPrzetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CadnaA 64-bit XL BMP BPL na okres 3 latGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice0
BZP510143803-N-202012020-08-042020-06-02INNYusługa polegająca na opracowaniu interaktywnej i responsywnej wersji interfejsu użytkownika dla oprogramowania (frontend) w wersji webowej oraz standaloneOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn26445PAWEŁ BIAŁAS
BZP510143783-N-202012020-08-042020-07-09INNYUsługa polegająca na utworzeniu i testowaniu aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonejOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn22000PIOTR KURSTAK UL. GAŁCZYŃSKIEGO 33/37 10—089 OLSZTYN
BZP510143533-N-202032020-08-04INNYzadanie 3MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin0
BZP510143529-N-202012020-08-04INNY„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce0
BZP510143495-N-202012020-08-042020-08-04INNYDostawa sprzętu do systemu KD i CCTVARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZYBydgoszcz238289PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE P—U—H YOCA , JACEK GONCERZEWICZ
BZP510143349-N-202012020-08-042020-07-15INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriamiMUZEUM WSI KIELECKIEJKielce79975G.IT SOLUTIONS MICHAŁ DASZKIEWICZ
BZP510143349-N-202022020-08-042020-07-15INNYDostawa pakietów biurowych oprogramowania antywirusowego oprogramowania do obróbki materiału fotograficznego i wideo oprogramowania do rozpoznawania tekstuMUZEUM WSI KIELECKIEJKielce85116WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510143311-N-202012020-08-042020-07-21INNYZakup 30 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz90885KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510143285-N-202012020-08-042020-07-28INNYZakup i dostawa laptopów monitorów oraz drukarek mobilnychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa251935CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510143285-N-202022020-08-042020-07-28INNYZakup i dostawa licencji do zakupionych komputerówURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa60534ONEX GROUP JAKUB HRYCIUK
BZP510143285-N-202032020-08-042020-07-28INNYZakup i dostawa oraz wdrożenie serwera wraz z licencją VmwareURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa159654S3S SP. Z O.O.
BZP510143285-N-202042020-08-042020-07-28INNYZakup i wdrożenie dysków do macierzyURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa101564S3S SP. Z O.O.
BZP510143129-N-202012020-08-042020-07-14INNYDOSTAWA SERWERÓW WRAZ ZOPROGRAMOWANIEM W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU wramach projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego weWrocławiu”.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław78259SI4IT SP. Z O.O.
BZP510143056-N-202012020-08-042020-07-14INNYDostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy379715E—TECH JACEK SÓJKA SP.J.
BZP510142875-N-202012020-08-042020-08-03INNYZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIESAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJChoszczno350460ASSECO POLAND S.A.
BZP510142872-N-202012020-08-042020-07-24INNYświadczenie usług asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu COMARCH ERP EGERIA tzw. Egeria Finansowa świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do dnia 31 grudnia 2020 roku.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin118080COMARCH S.A.
BZP510142842-N-202012020-08-042020-08-03INNYZakup serwerów przełączników sieciowych oraz rozbudowa macierzy sieciowych dla Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w KrakowieODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIEKraków414510MEGATEL SP. Z O.O. SP.K.
BZP510142825-N-202012020-08-042020-08-03INNYwznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcyUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin109244SYSTEM—IT SP. Z O.O. SP.K.
TED363748-202012020-08-032020-07-15PNOZakup usługi wsparcia dla posiadanego przez zamawiającego oprogramowania AtlassianNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa348327ROBERTEM DZIDO PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ INFO DESIGN SYSTEMY INFORMATYCZNE ROBERT DZIDO
TED363697-202012020-08-032020-07-23PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących wykonania interaktywnych stanowisk multimedialnych wraz z aplikacją „Mapa Muzeum Tatrzańskiego"MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane147240MATINTERNET S.C. WOJCIECH PAWLIKOWSKI TOMASZ TRZEBUNIA
TED362918-202012020-08-032020-07-28PNODostawa serwerów i urządzeń monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjamiPOLITECHNIKA LUBELSKALublin182400ADESCO SP. Z O.O.
TED362918-202022020-08-032020-07-20PNOUrządzenia monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjami – 2 sztukiPOLITECHNIKA LUBELSKALublin572570VELVERO SP. Z O.O.
TED362916-202012020-08-032020-07-13PNODostawa mikroskopów wraz z systemem pieca do hybrydyzacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa324074CARL ZEISS SP. Z O.O.
TED362916-202022020-08-032020-07-20PNOPiec hybrydyzacyjnyINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa38600PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.
TED362916-202032020-08-032020-07-20PNOMikrowirówki laboratoryjneINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa8106EPPENDORF POLAND SP. Z O.O.
TED362916-202042020-08-032020-07-20PNODozowniki butelkowe z adapteramiINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa3250EPPENDORF POLAND SP. Z O.O.
TED362916-202052020-08-032020-08-03PNOWirówki laboratoryjneINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
TED362916-202062020-08-032020-08-03PNOWytrząsarki laboratoryjneINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
TED362916-202072020-08-032020-08-03PNOStatywy magnetyczneINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
TED362916-202082020-08-032020-07-14PNOPipetory z ładowarkąINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa4225MAR—FOUR MARIAN SIEKIERSKI
TED362913-202012020-08-032020-08-03PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu kopii zapasowych dla Łódzkiej Regionalnej Sieci TeleinformatycznejWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź0
TED362908-202012020-08-032020-07-24PNODostawa wyposażenia budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża61447PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS SP. Z O.O.
BZP510142574-N-202012020-08-032020-07-31INNYPrzedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMCUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa173430NTT POLAND SP. Z O.O.
BZP510142567-N-202012020-08-032020-07-30INNYDostawa aplikacji interaktywnychdla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramachprojektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwojuzasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwaniaprzyszłości: edukacja nauka innowacyjność promocja regionu turystyka” nrPOIS.08.01.00-00-0073/17MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin193602DARDANELE SP. Z O.O.
BZP510142523-N-202012020-08-032020-07-15INNYRozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowych.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk406573SI4IT SP. Z O.O.
BZP510142242-N-202012020-08-032020-07-16INNYDostawa licencji oprogramowań dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-182/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków528593TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O., SP.K.
BZP510142241-N-202012020-08-03INNYStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510142163-N-202012020-08-03INNYStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510142145-N-202012020-08-032020-07-22INNYDostawa skanera do skanowania korespondencji dla GminyStrzyżewiceGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża3075MIKROFILM—SERVICE BUCZEK JERZY
BZP510142113-N-202012020-08-032020-07-24INNYZadanie I:”Zakup i wdrożenie modułów do rozwoju systemów informatycznych”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów274290REKORD SI SP. Z O.O.
BZP510142113-N-202022020-08-032020-07-24INNYZadanie II: „Zakup i wdrożenie modułu do konsultacji społecznych”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów43050IGEN SP. Z O.O. SP.K.
BZP510141877-N-202032020-08-032020-07-09INNYZakup 6 szt. licencji Microsoft Windows ServerUNIWERSYTET OPOLSKIOpole6735CRAYON POLAND SP. Z O.O.
BZP510141877-N-202042020-08-032020-07-10INNYZakup 2 szt. licencji Microsoft SQL Server EnterpriseUNIWERSYTET OPOLSKIOpole32127A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510141854-N-202012020-08-022020-07-27INNYDostawa i wdrożenie systemu sprzedaży irezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dlaFilharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin307260SOFTCOM SP.J. PIOTR SZUBA TOMASZ WIERZBOWSKI
TED361224-202012020-07-312020-07-17PNODostawa serwera bazodanowego w celu utworzenia otwartych zasobów danych w tym danych przestrzennych wykorzystanych przez studentów do realizacji zajęć dydaktycznychAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków94703GOIGASERWER SP. Z O.O.
TED361218-202012020-07-312020-07-14PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa189492FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED361218-202022020-07-312020-07-07PNOZadanie 2: LaptopyUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa31270FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED361218-202032020-07-312020-07-07PNOZadanie 3: Projektory i ekrany projekcyjneUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa20700FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED361215-202012020-07-312020-07-13PNODostawa wraz z instalacją i uruchomieniem serwera komputerowego dla Wydziału Biologii UAMUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań69375CLARIFITY SP. Z O.O. SP.K.
TED361198-202012020-07-312020-07-09PNODostawa 21 serwerów do klastrów wysokiej dostępnościKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów573628INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
TED361198-202022020-07-312020-07-09PNODostawa 10 serwerów do klastrów wysokiej dostępnościKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów521480INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
TED361143-202012020-07-312020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby kursu endolaparoskopiiPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
TED361138-202012020-07-312020-07-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez powiat rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w RypiniePOWIAT RYPIŃSKIRypin134862CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
TED361138-202022020-07-312020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu Dobry zawód – lepsza przyszłość” II edycjaPOWIAT RYPIŃSKIRypin0
TED361138-202032020-07-312020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie”POWIAT RYPIŃSKIRypin0
TED361138-202042020-07-312020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”POWIAT RYPIŃSKIRypin0
TED361138-202052020-07-312020-07-21PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”POWIAT RYPIŃSKIRypin51350CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SP.J. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
TED361138-202062020-07-312020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w RypiniePOWIAT RYPIŃSKIRypin0
TED361138-202072020-07-312020-07-31PNOZakup i dostawa prasy termotransferowej w ramach realizacji projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość” II edycjaPOWIAT RYPIŃSKIRypin0
TED361132-202012020-07-312020-07-20PNOWynajem macierzy dyskowej oraz urządzeń serwerowychSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa468630BNGS S.C. MARCIN PIETRZAK, MARZENA MUELLER—PIETRZAK
TED361115-202012020-07-312020-07-20PNODostawa i montaż sprzętu elektronicznego i systemu zabezpieczenia księgozbioru na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ŻorachMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory112350WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
TED361115-202022020-07-312020-07-20PNODostawa montaż oraz wdrożenie informatyczne systemu zabezpieczenia księgozbioruMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory480970ELIBRON SP. Z O.O.
BZP510141692-N-202012020-07-312020-07-31INNYDostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w PułtuskuPOWIAT PUŁTUSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKUPułtusk458667MKM MARKET MAŁGORZATA MODZELEWSKA
BZP510141491-N-202012020-07-312020-07-22INNYDostawy licencji do oprogramowania BriefCam oraz Genetec Security CenterKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa682549QUATREE SP. Z O.O.
BZP510141398-N-202012020-07-312020-07-24INNY„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole159765ATABAJT ROIK, SŁOWIK, MAZURKIEWICZ SP.J.
BZP510141239-N-202012020-07-312020-07-06INNYserwerMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock16830DATA NET JAROSŁAW JAGODZIŃSKI I WSPÓLNICY SP.J.
BZP510141239-N-202022020-07-312020-06-30INNYtabletyMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock21611E—TECH S.C. M. DUDA, P. KAPUSTA
BZP510141033-N-202012020-07-312020-07-30INNYWsparcieKARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIEKrosno62964IT SERWIS SP. Z O.O.
BZP510141033-N-202022020-07-312020-07-30INNYOprogramowanie !KARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIEKrosno131287JASTRZĄB DARIUSZ KROŚNIEŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE KROSOFT
BZP510141033-N-202032020-07-31INNYOprogramowanie IIKARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIEKrosno0
BZP510140977-N-202012020-07-312020-07-28INNYZakup licencji do rozbudowy systemów ManageEngineURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa54514MWT SOLUTIONS S.A.
BZP510140943-N-202012020-07-312020-07-16INNYDostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj14760CEZAR CEZARY MACHNIO I PIOTR GĘBKA SP. Z O.O.
BZP510140895-N-202012020-07-31INNY„Dostawa systemów – dla mieszkańców Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce0
BZP510140833-N-202012020-07-312020-07-09INNYZakup i dostawa oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław229955ONEX GROUP JAKUB HRYCIUK
BZP510140819-N-202012020-07-312020-07-15INNYDostawa oprogramowania i podręczników do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu„Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj39990ZERO TECHNOLOGIA PRODUKCJI ANDRZEJ LEKS
BZP510140800-N-202012020-07-312020-07-15INNYCzęść 1 – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA MĘDRZECHÓWMędrzechów99883TH IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510140800-N-202022020-07-312020-07-29INNYCzęść 2 – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA MĘDRZECHÓWMędrzechów68510F.H.U QVADRO TOCZEK MARIUSZ
BZP510140790-N-202012020-07-312020-07-22INNYZakup i dostawa 35 sztuk nowych laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i akcesoriami z przeznaczeniem dla szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła+. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MIASTO NOWY TARGNowy Targ114800NETSECURE SP. Z O.O.
BZP510140744-N-202012020-07-312020-07-21INNYDostawa systemu dokumentacji spektakli składającego się z oprogramowania i zestawów komputerowych wraz z akcesoriami urządzeń inteligentnych z LED-owym źródłem światła (oświetlenie oraz skrzynie transportowe) zestawu urządzeń do wytwarzania efektów atmosferycznych oraz zestawu monitorów dotykowych do konsolety oświetleniowej podglądowych sceny plus akcesoria (switch ethernetowy + router) zgodnie z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKIPoznań469300ELWOLIGHT TECHNOLOGIE SCENICZNE PIOTR WOJTAS
TED359130-202012020-07-302020-07-30PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami niezbędnymi do budowy platformy na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowana platforma analityczna”MINISTER CYFRYZACJIWarszawa0
TED359130-202022020-07-302020-07-30PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami UTMMINISTER CYFRYZACJIWarszawa0
TED359130-202032020-07-302020-07-30PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami systemów baz danychMINISTER CYFRYZACJIWarszawa0
BZP510140673-N-202012020-07-302020-07-21INNYDostawa i wdrożenie rozwiązania do zbierania logówWIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPoznań278557EMCA S.A.
BZP510140465-N-202012020-07-302020-07-17INNYDostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia pracowni gastronomicznej i pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczychZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń141331PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE BMS SP. JAWNA Z. BIELECKI
BZP510140465-N-202022020-07-302020-07-17INNYDostawa sprzętu AGD do pracowni gastronomicznej i pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczychZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń29973PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE BMS SP. JAWNA Z. BIELECKI
BZP510140465-N-202032020-07-302020-07-17INNYDostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do pracowni gastronomicznej i pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczychZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń25485CONTEXT SP. Z O.O.
BZP510140107-N-202012020-07-302020-07-22INNYRozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (HW) w ramach projektu„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój205595TRICELL PIOTR KOCHAŃSKI
BZP510139983-N-202012020-07-302020-07-17INNYZakup dostawa i montaż mebliZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków115340DRZEWIARZ BIS SP. Z O.O.
BZP510139983-N-202022020-07-302020-07-17INNYZakup dostawa pomocy dydaktycznych zabawek oraz ksiażekZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków54336PODWIKA
BZP510139983-N-202032020-07-30INNYZakup dostawa montaż sprzetu komputerowegowraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego i RTVZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków0
BZP510139983-N-202042020-07-302020-07-17INNYzakup dpstawa sprzętu AGD art. gospodarstwa domowego oraz pozostałego wyposażeniaZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków46231GRUPA INVEST SP. Z O.O.
BZP510139698-N-202012020-07-302020-07-07INNYZakup systemu do ewidencji sprzętu do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa MedycznegoLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa110056ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ORCOM LESZEK SUŁKOWSKI, JACEK KOWALEWICZ, PAWEŁ ŁAZIŃSKI SP.J.
TED356795-202012020-07-292020-07-15PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa17657239T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
TED356794-202012020-07-292020-07-13PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa12673502S&T POLAND SP. Z O.O.
TED356770-202012020-07-292020-06-04PNOPrzetarg nieograniczony na wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg615000MAXTO TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP.K.
TED356770-202022020-07-292020-05-15PNO„Dostawa rozmieszczenie i instalacja infrastruktury komputerowej na potrzeby wdrożenia e-usług w Szpitalu Miejskim (...)” – opis i wymagania techniczne infrastruktury komputerowej stanowią załącznik nr 1SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg1094700NIVER SP. Z O.O.
TED356770-202032020-07-292020-07-22PNOCzęść III zamówienia: „Dostawa systemu informatycznego dla obsługi e-usług wraz z wdrożeniem systemu EDM którego opis stanowi zał. nr 1c SIWZ”SZPITAL MIEJSKI ŚW. JANA PAWŁA II W ELBLĄGUElbląg853620COMARCH HEALTHCARE S.A.
BZP510139543-N-202012020-07-292020-06-30INNYDostawa oprogramowania służącego do modułowej symulacji procesów termodynamicznych i chemicznych z licencją na 1 stanowisko na okres 2 latINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk54810ASPEN TECHNOLOGY, INC
BZP510139425-N-202012020-07-292020-07-10INNYCzęść nr 1 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków82066RESTOR P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ SP.J.
BZP510139425-N-202022020-07-292020-07-10INNYCzęść nr 2 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków41463RESTOR P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ SP.J.
BZP510139425-N-202032020-07-292020-07-10INNYCzęść nr 3 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków1095RESTOR P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ SP.J.
BZP510139425-N-202042020-07-292020-07-16INNYCzęść nr 4 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków59901JOLANTA OLSZEWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510139425-N-202052020-07-292020-07-14INNYCzęść nr 5 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków36974JOANNA FISCHER PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ SYRIANA JOANNA FISCHER
BZP510139425-N-202062020-07-292020-07-16INNYCzęść nr 6 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków15990JOLANTA OLSZEWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510139425-N-202072020-07-292020-07-16INNYCzęść nr 7 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków20172JOLANTA OLSZEWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510139425-N-202082020-07-292020-07-16INNYCzęść nr 8 zamówieniaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków7380JOLANTA OLSZEWSKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510139347-N-202062020-07-29INNYPakiet nr 6SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok0
BZP510138973-N-202012020-07-292020-07-27INNYDostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin11045EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ S.J
BZP510138737-N-202012020-07-292020-07-28INNYZakup subskrypcji producenta do posiadanychprzez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków430500NTT POLAND SP. Z O.O.
BZP510138463-N-202012020-07-292020-06-30INNYDostawa platformy sprzętowej dla systemu ERPAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia209192SPRINT S.A.
TED354225-202012020-07-282020-07-21PNODostawa serwerówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice45135BIZSERVER SP. Z O.O.
TED354225-202022020-07-282020-07-15PNOCzęść B: serwer – 3 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice418077SPYRA TOMASZ RAFCOM
TED354048-202012020-07-282020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki0
TED354026-202012020-07-282020-06-26PNOWdrożenie oprogramowania w ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów555000TK—MED SP. Z O.O.
TED353960-202012020-07-282020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa32000FIRMA BIS, KAROL KOWALSKI
TED353960-202022020-07-282020-07-15PNOKomputery przenośne (4 szt.) dla miejskiej sieci komputerowej CzestManPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa17460FIRMA BIS, KAROL KOWALSKI
TED353960-202032020-07-282020-07-15PNOKomputery przenośne – tablety (4 szt.) dla miejskiej sieci komputerowej CzestManPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa6600FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED353960-202042020-07-282020-07-15PNOLaptop dla Katedry Maszyn CieplnychPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa5200FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
TED353960-202052020-07-282020-07-15PNOMonitor dla Katedry Maszyn CieplnychPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa1650FIRMA BIS KAROL KOWALSKI
BZP510138415-N-202012020-07-282020-07-14INNYZakup licencji dla Instytutu Adama Mickiewicza.INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZAWarszawa163157CRAYON POLAND SP. Z O.O.
BZP510138412-N-202012020-07-282020-07-28INNYDostawa oprogramowania wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORZYKARyki15806HILTI (POLAND) SP. Z O.O.
BZP510138384-N-202012020-07-282020-07-06INNYSprzedaż i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad WisłąGMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄDobrzyń nad Wisłą97129RENSOFT S.C.
BZP510138355-N-202012020-07-282020-06-16INNYZadanie nr 1 „Dostawa serwera”:UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce27157ONE SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510138355-N-202022020-07-282020-06-16INNYZadanie nr 2 „Dostawa dysków serwerowych”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce10553ONE SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510138355-N-202032020-07-282020-07-16INNYZadanie nr 3 - Dostawa drukarki brajlowskiej oraz urządzeń typu multlilektorUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce75800E.C.E. K. ŁUKASZEWICZ
BZP510138355-N-202042020-07-28INNYZadanie nr 4 - Dostawa oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającegoUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce0
BZP510138355-N-202052020-07-28INNYDostawa klawiatur specjalistycznych myszy specjalistycznych oraz lup cyfrowychUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce0
BZP510138355-N-202062020-07-282020-06-16INNYDostawa zestawów komputerowych oraz oprogramowania OCRUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce50628FHU INTERSELL W. PŁONKA
BZP510138345-N-202052020-07-282020-07-09INNYZakup i dostawa sprzętu komputerowego.GMINA NOWY STAWNowy Staw96389PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE PHU BMS SP.J. Z. BIELECKI
BZP510138287-N-202012020-07-28INNYZakup i dostawa sprzętu elektro – informatycznego dla sekcji dziennikarsko-fotograficzno-filmowejGMINA STRZEGOWOStrzegowo0
BZP510138287-N-202022020-07-28INNYZakup i dostawa sprzętu do prowadzenia imprez kulturalnych (oświetlenia i nagłośnienia)GMINA STRZEGOWOStrzegowo0
BZP510138287-N-202032020-07-282020-07-27INNYDigitalizacja i udostępnienie zasobów w internecieGMINA STRZEGOWOStrzegowo12900DAZZART MACIEJ ZDUNKIEWICZ
BZP510137984-N-202012020-07-28INNYDostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter Windows Remote Desktop Services CAL M365 Subskrypcja A3 z SA lub równoważnychMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa0
BZP510137799-N-202012020-07-282020-07-14INNYDostawa sprzętu komputerowego.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIECiechanów191220BEST HANDEL SZCZEPAN HUZAR, ARTUR KRZYSZTOF SKOMSKI
BZP510137693-N-202012020-07-282020-07-23INNYNotebook (9 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław19431ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202022020-07-282020-07-23INNYTablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław31870ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202032020-07-282020-07-23INNYUrządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław3799ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202042020-07-282020-07-23INNYProgram do impozycji (1 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław3290ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202052020-07-282020-07-23INNYUrządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.) Switch 24-portowy (1 szt.) AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław3851ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202062020-07-282020-07-23INNYSieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław6310ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202072020-07-282020-07-23INNYLaptop (6 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław27714ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137693-N-202082020-07-282020-07-23INNYDrukarka laserowa (3 szt.)LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław1197ADRIAN KARPIEL KANARDI
BZP510137668-N-202012020-07-282020-07-20INNYBUDOWA JEDNOLITEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW RCS SP. Z O.O. W LUBINIE WRAZ Z E-PORTALEM I APLIKACJĄ MOBILNĄ.REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SP. Z O.O.Lubin145000TT SOFT SP. Z O.O.
BZP510137664-N-202012020-07-282020-07-23INNYZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w postaci gier podręczników szkolnych i zabawek edukacyjnych wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć w Szkole Podstawowej w Wysokiej Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy WadowiceGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice15810
BZP510137664-N-202022020-07-28INNYZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w postaci programów interaktywnych wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Wadowicach Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni Zespole Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej i Szkole Podstawowej w Wysokiej w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy WadowiceGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice0
BZP510137584-N-202012020-07-282020-07-28INNYUsługi modyfikacji oraz usługi wsparcia technicznego systemu LSI2014EFS dla Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie [OP-IV.272.31.2020.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin79950VAVATECH SP. Z O.O.
BZP510137401-N-202012020-07-282020-07-27INNYDostawa 2 licencji programu do białego wywiaduURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa14317RESTOR SP.J. P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510137401-N-202022020-07-282020-07-20INNYDostawa oprogramowania specjalistycznego do analizy danych z urządzeń mobilnychURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa68000MEDIA SP. Z O.O.
BZP510137369-N-202012020-07-282020-07-20INNYDostawa i montaż sprzętu elektronicznegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory138191WEB—PROFIT MACIEJ KUŹLIK
BZP510137369-N-202022020-07-282020-07-20INNYDostawa montaż oraz wdrożenie informatyczne systemu zabezpieczenia księgozbioruMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory591593ELIBRON SP. Z O.O.
BZP510137348-N-202012020-07-282020-04-29INNYUsługa programistyczna polegająca na opracowywaniu rozwiązań informatycznych do nagrania symulacji szkoleniowej w 360 stopniach oraz stworzenie środowiska VROLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn26000CREATIVESTUDIO.COM.PL ADRIAN ŁAPCZYŃSKI
BZP510136972-N-202012020-07-272020-07-24INNYDostawa wyposażenia audiowizualnego oraz budowa zintegrowanego systemu dyskusyjnego wraz z pracami montażowo – instalacyjnymi w związku z modernizacją Sali Rady Naukowej.INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa181671DAMOVO POLSKA SP. Z O.O.
BZP510136965-N-202012020-07-27INNYdostawa komputerów stacjonarnych komputerów przenośnych monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków0
BZP510136965-N-202022020-07-27INNYdostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków0
BZP510136957-N-202012020-07-272020-04-29INNYDostawa oprogramowania biurowego 20 szt. oprogramowania Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZYBydgoszcz28290KOMA NORD SP. Z O.O.
BZP510136519-N-202012020-07-27INNYSerwer wirtualizacjiWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec0
BZP510136519-N-202022020-07-27INNYDedykowane serwery wirtualizacjiWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec0
BZP510136519-N-202032020-07-272020-07-09INNYMacierz dyskowaWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec84281INET S.C. ARTUR CZACHOR, TOMASZ LAUBE
BZP510136397-N-202012020-07-272020-07-08INNYZadanie 1. Dostawa serweraGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin48954COMP S.A.
BZP510136397-N-202022020-07-272020-07-24INNYZadanie 2. Dostawa modułów pamięciGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin18844E – TECH S.C. M. DUDA, P. KAPUSTA (MARCIN DUDA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ E – TECH S.C. MARCIN DUDA, PAWEŁ KAPUSTA ORAZ PAWEŁ KAPUSTA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ E – TECH S.C. MARCIN DUDA, PAWEŁ KAPUSTA)
BZP510136349-N-202012020-07-252020-07-20INNYZADANIE I: Zakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych wraz z usługą wdrożenia w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowej wysokiej dostępności o serwerownię zapasową.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa439544SYNERGY IT SP. Z O.O. SP.K.
BZP510136349-N-202022020-07-252020-07-20INNYZADANIE II: Zakup i dostawa 5 sztuk 48-portowych przełączników PoE.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa30750SYNERGY IT SP. Z O.O. SP.K.
BZP510136349-N-202032020-07-252020-07-20INNYZADANIE III - Zakup i dostawa karty rozszerzeń z 8 interfejsami sieciowymi do klastra zapór sieciowych UTM 2X STORMSHIELD SN 710.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa63960
TED350636-202012020-07-242020-07-24PNORemonty sterowań zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.AENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec0
TED349205-202012020-07-242020-07-06ZWRBudowa i wdrożenie zintegrowanego systemu ERPKRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGOWarszawa1064700REMDATA – DAWID PARYS
TED349202-202012020-07-242020-07-20PNODostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF w Bibliotece Uniwersyteckiej we WrocławiuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław1647855ELIBRON SP. Z O.O.
TED349197-202012020-07-242020-07-20PNOZakup i wdrożenie systemu zabezpieczającego sieć wewnętrzną Lan przed nieuprawnionym dostępem oraz dostawa urządzeń sieciowych i urządzenia wielofunkcyjnegoMAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA SP. Z O.O.Ząbki129150NET COMPLEX SP. Z O.O.
TED349197-202022020-07-242020-07-24PNODostawa urządzeń sieciowych Switch 6 sztMAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA SP. Z O.O.Ząbki0
TED349197-202032020-07-242020-07-24PNODostawa urządzenia wielofunkcyjnego 1 sztMAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA SP. Z O.O.Ząbki0
BZP510135959-N-202012020-07-242020-06-26INNYDostawa 1) Systemu do zgrzewania płytek; 2) Systemu do inkubacji próbUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń33582EPPENDORF POLAND SP. Z O.O.
BZP510135959-N-202022020-07-242020-06-26INNYDostawa mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym w jasnym i ciemnym poluUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń81000CARL ZEISS SP. Z O.O.
BZP510135959-N-202032020-07-242020-06-26INNYDostawa: 1) Barwiarki histologicznej; 2) Procesora karuzelowego z systemem kontroli emisji;UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń235789KAWA.SKA SPÓŁKA Z O.O.
BZP510135959-N-202042020-07-242020-06-26INNYDostawa: Cytometru przepływowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń147604
BZP510135714-N-202012020-07-242020-07-15INNYAC/BZP/242-103/2020 Zakup oprogramowania do weryfikacji kodu źródłowego w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław56480BETACOM S.A.
BZP510135562-N-202012020-07-242020-07-06INNYDostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie MiędzyrzeczGMINA MIĘDZYRZECZMiędzyrzecz82705KOMBIT PLUS SP. Z O.O. SP.K.
BZP510135477-N-202012020-07-242020-06-25INNYDostawa oraz utrzymanie zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIERzeszów404719POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510135460-N-202012020-07-242020-07-23INNY"Rozbudowa systemu wirtualizacji desktopów (licencje Horizon Enterprise) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała299801AB SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510135336-N-202012020-07-24INNYDostawa montaż wykonanie instalacji i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego w Auli ASZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510135336-N-202022020-07-242020-07-23INNYDostawa montaż sprzętu audiowizualnego i wykonanie instalacji wraz z systemem sterowania do auli I w budynku CSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa396675JUPITER—INTEGRATION SP. Z O.O.
BZP510135336-N-202032020-07-24INNYDostawa i montaż projektora multimedialnego do Auli GłównejSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510135262-N-202012020-07-242020-07-20INNYDostawa – Rozbudowa systemu kolejkowego Zamawiającego wraz z zakupem zestawów bramek kontrolujących dostęp stron w oparciu o system rejestracji wizyt.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ99630INFOSOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.
BZP510135233-N-202012020-07-242020-07-24INNYDostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”GMINA CZERNIKOWOCzernikowo67250FHU INTERSELL WALDEMAR PŁONKA
BZP510135204-N-202012020-07-242020-07-10INNYDostawa oprogramowania służącego do tworzenia wykresów 2D i 3D (1 licencja)z 12 miesięcznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice2891
TED346775-202012020-07-232020-07-21PNODostawa serwera z przestrzenią dyskową dla środowiska e-learningowego do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław252500SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE ANDRZEJ KOWALCZYK
BZP510134944-N-202012020-07-232020-07-09INNYDostawa oprogramowania Embarcadero C++ Builder ProIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów32794BSC POLSKA SP. Z O.O.
BZP510134944-N-202022020-07-232020-07-09INNYDostawa oprogramowania informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów30922RESTOR P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ SP.J.
BZP510134944-N-202032020-07-23INNYDostawa sprzętu komputerowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów0
BZP510134944-N-202042020-07-23INNYDostawa zestawów głośnomówiących i zestawów radiotelefonów krótkiego zasięguIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów0
BZP510134912-N-202012020-07-232020-06-26INNYCzęść 1GMINA OLESNAOlesno528900COIG S.A.
BZP510134912-N-202022020-07-232020-07-01INNYCzęść 2GMINA OLESNAOlesno47663GIAP SP. Z O.O.
BZP510134475-N-202012020-07-232020-06-17INNYKomputeryŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze383453EMATECH TRADE SP. Z O.O.
BZP510134475-N-202022020-07-232020-07-06INNYMonitoryŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze49200EMATECH TRADE SP. Z O.O.
BZP510134475-N-202032020-07-232020-06-17INNYPakiet biurowyŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze78718
BZP510134475-N-202042020-07-232020-06-26INNYTablet 10 5"ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze5274GRUPA E SP. Z O.O.
BZP510134086-N-202012020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 1AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków10798SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510134086-N-2020102020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 10AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków1197SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510134086-N-2020112020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 11AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków1695SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510134086-N-202022020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 2AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków39576BINO COMPUTERS S. BOBEK, B. BIELAK, S. BARA SP.J.
BZP510134086-N-202032020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 3AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków159COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510134086-N-202042020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 4AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków200COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA
BZP510134086-N-202052020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 5AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków11747LIBCOM PIOTR KARWASIŃSKI
BZP510134086-N-202062020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 6AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków450SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510134086-N-202072020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 7AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków246BINO COMPUTERS S. BOBEK, B. BIELAK, S. BARA SP.J.
BZP510134086-N-202082020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 8AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków385SERWIS KOMPUTEROWY IT ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
BZP510134086-N-202092020-07-232020-06-25INNYCZĘŚĆ NR 9AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków59BINO COMPUTERS S. BOBEK, B. BIELAK, S. BARA SP.J.
BZP510133892-N-202012020-07-222020-03-09INNYPakiet 1INSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa6023MAGAZYN APLIKACJI
BZP510133892-N-202022020-07-222020-03-09INNYpakiet 2INSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa3985DITRI SP. Z O.O.
BZP510133658-N-202012020-07-222020-07-21INNYZP/56/2020 Dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego domodelowania i optymalizacji procesów oraz budowania mapy procesówGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk143494BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING SP. Z O.O., UL. PAŃSKA 96/59, 00—837 WARSZAWA
BZP510133646-N-202012020-07-222020-07-06INNYDostawa licencji oprogramowania do symulacji układów elektronicznych w czasie rzeczywistym.ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański28290FLOWCAD POLAND SP. Z O.O. SP.K.
BZP510133646-N-202022020-07-222020-07-06INNYDostawa licencji oprogramowania (pakietu narzędzi) wspomagającego projektowanie CAD tworzenie dokumentacji technicznej oraz wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych.ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański33579RESTOR SP.J. P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ
BZP510133540-N-202012020-07-22INNYPakiet nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok0
BZP510133540-N-202022020-07-222020-07-02INNYPakiet nr 2SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok4904KNS PRZEMYSŁAW WIELGO
BZP510133540-N-202032020-07-22INNYPakiet nr 3SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok0
BZP510133540-N-202042020-07-222020-07-02INNYPakiet nr 4SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok68122CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A.
BZP510133540-N-202072020-07-22INNYPakiet nr 7SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok0
BZP510133522-N-202012020-07-222020-07-01INNYUsługa serwisowasystemu informatycznego Eskulap i Simple ERP - 46/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk686340KONSORCJUM FIRM: KONSULTANT IT SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM UL. KRZYWA 21, 60—118 POZNAŃ I KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O. – UCZESTNIK KONSORCJUM UL. KRZYWA 21, 60—118 POZNAŃ
BZP510133410-N-202012020-07-222020-06-05INNYREORGANIZACJA ŚRODOWISKAPRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI ORAZ ZAKUP I DOSTAWAFABRYCZNIE NOWEGO SERWERA WRAZ Z INSTALACJĄ NIEZBĘDNEGOOPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJĄ ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGISYSTEMU BANK KRWI AUTORSTWA ASSECO POLAND S.A. UŻYTKOWANEGO WREGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIEREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIESzczecin322973ASSECO POLAND S.A.
BZP510133406-N-202012020-07-222020-07-20INNYDOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO IURZĄDZEŃ SIECI KOMPUTEROWEJWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce165300NCNETCOM SP. Z O.O.
BZP510133368-N-202012020-07-222020-07-16INNYWirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i HnevosiceGMINA PIETROWICE WIELKIEPietrowice Wielkie49072NORDDIGITAL.COM GOLBA ANDRZEJ
BZP510133352-N-202012020-07-222020-07-14INNYSystem do ewidencji zabytków; wyposażenie serwerowni i oprogramowanie obsługujące system; wyposażenie pracowni digitalizacyjnej.MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów502004FPSYSTEM FRANCISZEK PACEWICZ
BZP510133352-N-202022020-07-222020-07-14INNYSpecjalistyczny system do zdjęć.MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów132493ORBITVU SP. Z O.O.
BZP510133006-N-202012020-07-222020-07-20INNYDOSTAWA 2 SERWERÓWSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin74899EXNIT SP. Z O.O.
TED342733-202012020-07-212020-07-02PNODostawa i wdrożenie oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla e-usług wraz z infrastrukturą sprzętową dla partnerów projektu w projekcie „Nowoczesny szpital nowoczesny ZOZ”NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa203100KONSULTANT IT SP. Z O.O., UL. KRZYWA 21, 60—118 POZNAŃ
TED342733-202022020-07-212020-07-02PNOPakiet nr 2NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa108968KAMSOFT S.A., UL. 1 MAJA 133, 40—235 KATOWICE
TED342733-202032020-07-212020-07-02PNOPakiet nr 3NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa139958KAMSOFT S.A., UL. 1 MAJA 133, 40—235 KATOWICE
TED342666-202012020-07-212020-07-14PNOOpracowanie dokumentacji projektowej na podstawie „Koncepcji ekspozycji Centrum Edukacji Ekologicznej wSkoczowie” oraz kompleksowa realizacja wystawy stałej wraz z (...)GMINA SKOCZÓWSkoczów0ADVENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O.
TED341990-202012020-07-212020-07-21PNODostawa stanowisk dydaktycznych CNC oraz tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice0
TED341990-202022020-07-212020-07-21PNOCzęść B: „tablety 10" – 2 sztUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice0
TED341819-202012020-07-212020-07-01PNODostawa serwera pamięci RAM dysku twardego i kontrolera macierzy dla WGGiOŚ. KC-zp.272-64/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków95480PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
TED341758-202012020-07-212020-07-21PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020102020-07-212020-07-21PNOZadanie 10: urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału Humanistycznego (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020112020-07-212020-07-21PNOZadanie 11: laptop dla Biura Rektora (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020122020-07-212020-07-21PNOZadanie 12: urządzenie wielofunkcyjne dla Kancelarii Ogólnej (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020132020-07-212020-07-21PNOZadanie 13: laptop dla Wydziału Nauk o Zdrowiu (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020142020-07-212020-07-21PNOZadanie 14: laptop dla Wydziału Sztuki (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020152020-07-212020-07-21PNOZadanie 15: laptop dla Wydziału Sztuki (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020162020-07-212020-07-21PNOZadanie 16: oprogramowanie graficzne dla Wydziału Sztuki (2 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020172020-07-212020-07-21PNOZadanie 17: oprogramowanie graficzne (wektorowe) dla Wydziału Sztuki (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020182020-07-212020-07-21PNOZadanie 18: oprogramowanie graficzne (rastrowe) dla Wydziału Sztuki (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020192020-07-212020-07-21PNOZadanie 19: zestaw komputerowy stacjonarny dla Wydziału SztukiUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202022020-07-212020-07-21PNOZadanie 2: drukarka atramentowa A3 dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020202020-07-212020-07-21PNOZadanie 20: drukarka atramentowa dla Wydziału Sztuki (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020212020-07-212020-07-21PNOZadanie 21: urządzenie wielofunkcyjne dla Szkoły Doktorskiej (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020222020-07-212020-07-21PNOZadanie 22: tablety (8 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-2020232020-07-212020-07-21PNOZadanie 23: drukarka dla CTWIONS (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202032020-07-212020-07-21PNOZadanie 3: urządzenie wielofunkcyjne dla CTWIONS (1 szt)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202042020-07-212020-07-21PNOZadanie 4: urządzenie wielofunkcyjne dla Studium Nauki Języków Obcych (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202052020-07-212020-07-21PNOZadanie nr 5: urządzenie wielofunkcyjne dla Wydziału Prawa i Ekonomii (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202062020-07-212020-07-21PNOZadanie 6: monitor komputerowy dla WNŚPT (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202072020-07-212020-07-21PNOZadanie 7: laptop z oprogramowaniem biurowym dla WNŚPT (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202082020-07-212020-07-21PNOZadanie 8: laptop dla Planetarium (1 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341758-202092020-07-212020-07-21PNOZadanie 9: urządzenia wielofunkcyjne (3 szt.)UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa0
TED341657-202012020-07-212020-07-08PNODostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i sprzętu TIK w ramach realizacji zadania „Kreatywna szkoła w gminie Mińsk Mazowiecki”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki46669MOJA SZKOŁA KORNELIA KLAMANN
TED341657-202022020-07-212020-07-08PNOWyposażenie pracowni fizycznychGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki94316EDUCARIUM SPÓŁKA Z O.O.
TED341657-202032020-07-212020-07-08PNOWyposażenie pracowni biologicznychGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki99126EDUCARIUM SPÓŁKA Z O.O.
TED341657-202042020-07-212020-07-07PNOWyposażenie pracowni geograficznychGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki24154ABC SZKOŁY SŁAWOMIR ŚLIWIAK
TED341657-202052020-07-212020-07-08PNOWyposażenie pracowni chemicznychGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki113776EDUCARIUM SPÓŁKA Z O.O.
TED341657-202062020-07-212020-07-21PNOWyposażenie pracowni chemicznych – dygestoriaGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki0
TED341657-202072020-07-212020-07-01PNOSprzęt i oprogramowanie TIKGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki404352NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA SP. Z O.O.
TED341657-202082020-07-212020-07-08PNOWyposażenie logopedyczneGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki10516MOJA SZKOŁA KORNELIA KLAMANN
TED341657-202092020-07-212020-06-24PNOZestawy klockówGMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki165369PART – AD ARTUR DYRDA
BZP510132926-N-202012020-07-21INNYOdnowienie ważności licencji i zwiększenie ilości posiadanych licencji na oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź0
BZP510132846-N-202012020-07-212020-06-30INNYDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOWIAT BIALSKIBiała Podlaska75768MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ
BZP510132653-N-202012020-07-212020-07-07INNYDostawa oprogramowania firmy AnsysINTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa124646LESZEK RUDNIAK SYMKOM
BZP510132587-N-202012020-07-212020-06-25INNYdostawa jednolitego systemu teleinformatycznego spełniającego wymagania wynikającez przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206).WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOKrosno404719POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510132498-N-202012020-07-21INNYOprogramowanie opcjonalne do nauki przedmiotów ścisłych.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie0
BZP510132498-N-202022020-07-21INNYMonitory interaktywne.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie0
BZP510132360-N-202012020-07-21INNYKomputery przenośne - typ ISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice0
BZP510132360-N-202022020-07-21INNYMonitorySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice0
BZP510132360-N-202032020-07-21INNYKomputer przenośny - typ IISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice0
BZP510132360-N-202042020-07-21INNYKomputer przenośny - typ IIISIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice0
BZP510132343-N-202012020-07-212020-07-17INNYDostawa serwera oraz dysków twardych dla Starostwa Powiatowego w Suchej BeskidzkiejPOWIAT SUSKISucha Beskidzka48954NBIT JAROSŁAW JENCZMIONKA
BZP510132255-N-202012020-07-212020-07-14INNYWyposażenie toalety i prace dostosowawczeMIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski6500DACH – BUD WÓJCIK MICHAŁ WÓJCIK
BZP510132255-N-202022020-07-212020-07-14INNYAGD – Wyposażenie kuchniMIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski42718GASTROTEKA ANNA WIRKUS
BZP510132255-N-202032020-07-21INNYWyposażenie informatyczne saliMIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski0
TED339228-202012020-07-202020-07-08PNOWdrożenie EDM oraz e-usług w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w ŁodziSPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź627300KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED339017-202012020-07-202020-07-03PNODostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIAŁOŁĘKAWarszawa1569533KONSORCJUM: MBA SYSTEM SP. Z O.O.
TED339016-202012020-07-202020-07-20PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice0
TED339016-202022020-07-202020-07-20PNOWirtualne kadryŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice0
BZP510131902-N-202012020-07-202020-07-14INNYDostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriamiMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny158669ALLTECH SP.J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK
BZP510131902-N-202022020-07-202020-07-14INNYDostawa i montaż systemu projekcji i nagłośnieniaMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny42804DESICO SP. Z O.O.
BZP510131902-N-202032020-07-20INNYDostawa i montaż zestawów edukacyjnychMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny0
BZP510131617-N-202012020-07-202020-07-14INNYZamówienie na dostawę oprogramowania e-usług o wysokim poziomie dojrzałości wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Nowosądeckim w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy SączPOWIAT NOWOSĄDECKINowy Sącz233700GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. BERNARD BIELECKI, MARIUSZ KASPERKIEWICZ, JACEK ŁAGUZ, STANISŁAW ŁAGUZ, GRZEGORZ MARECIK, JAROSŁAW REPETNIK
BZP510131476-N-202012020-07-202020-07-03INNYSerwis systemu kolejkowego AkisMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa302765DASOFT S.A.
BZP510131420-N-202012020-07-20INNYKompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy KępiceGMINA KĘPICEKępice0
BZP510131271-N-202012020-07-202020-07-15INNYDostawa 30 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw66900KOMBIT PLUS SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
BZP510131252-N-202012020-07-202020-06-29INNYzakup abonamentu (prawo do nowych wersji) dla systemu AXAPTA (MS Dynamix AX) na okres od 30.06.2020 r. do 29.06.2021 r.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań186360INTEGRIS SYSTEMY IT SP. Z O.O.
BZP510130965-N-202012020-07-202020-07-16INNYDostawa sprzętu komputerowegoKRAJOWA RADA SĄDOWNICTWAWarszawa383081SUNTAR SP. Z O.O.
BZP510130916-N-202012020-07-202020-07-06INNYDostawa laptopów wraz z oprogramowanie na potrzeby Centrum Usług WspólnychMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze31439
BZP510130916-N-202022020-07-202020-07-06INNYDostawa sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy ZandkaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze4753M—J TRONIK J.SOJKA, E.PACZYŃSKI SP. JAWNA