50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w tym roku.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED380343-202012020-08-122020-07-31ZWRŚwiadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)TELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa783240000
2TED217592-202012020-05-112020-05-05PNOCentralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa278679536ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
3TED022649-202012020-01-162020-01-13PNOZaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankachPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa181480995ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SP. Z O.O.
4TED414437-202012020-09-042020-08-31PNOPN 15/10/2019 – klaster obliczeniowy i danych_IIINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań167027481INTEGRALE IT SP. Z O.O.
5TED108457-202012020-03-052020-02-27PNOUmowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa SprawiedliwościSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków119143531ASSECO POLAND S.A.
6TED292625-202012020-06-242020-06-15PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – obszar Rozwój aplikacji / devlopmentCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854BLUESOFT SP. Z O.O.
7TED292625-202022020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854BRITENET SP. Z O.O.
8TED292625-202032020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854EYZEE S.A.
9TED292625-202042020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854ISOLUTION SP. Z O.O.
10TED292625-202052020-06-242020-06-16PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854JCOMMERCE SP. Z O.O.
11TED292625-202062020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
12TED292625-202072020-06-242020-06-17PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854S&T POLAND SP. Z O.O.
13TED270503-202012020-06-102020-06-01PNOZapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.APOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice99979942COIG S.A.
14TED070811-202012020-02-122019-12-23PNODostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.APOCZTA POLSKA S.A.Warszawa94886320INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
15TED026030-202012020-01-202019-12-20ZWRUdzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparciaZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa92771076IBM POLSKA SP. Z O.O.
16TED064951-202012020-02-102020-01-27PNOUsługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymiCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa67118400INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM)
17TED191570-202012020-04-242020-04-20PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa51129792EUVIC SP. Z O.O.
18TED126443-202012020-03-162020-03-10PNOZakup usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa51098371COMARCH POLSKA S.A.
19TED106880-202012020-03-042020-02-21PNOZakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle na 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa47101026ADVATECH SP. Z O.O.
20TED272303-202012020-06-112020-06-05ZWROkreślenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy ZamawiającyNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa42254660NCBR + SP. Z O.O.
21TED090457-202012020-02-242020-02-14PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansówCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom39431867NETIA S.A.
22TED375394-202012020-08-102020-08-03ZWRWykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów w kraju w latach 2020–2024SKARB PAŃSTWA, DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa36814400BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ
23TED431909-202012020-09-152020-09-09PNODostawa szkolnych zestawów multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa31560000COMTEX SP. Z O.O. SP.K.
24TED145365-202012020-03-262020-03-17PNOZakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personeluZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa30425902KONSORCJUM LIDER: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP.K., CZŁONEK KONSORCJUM: SENSONICS SP. Z O.O.
25TED422506-202012020-09-092020-09-01PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom27062400WASKO S.A.
26TED427428-202012020-09-112020-08-26ZWRŚwiadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa26283956EMITEL S.A.
27TED005455-202012020-01-072019-12-31PNOZakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawekNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa26250769SOFTWAREONE POLSKA SP. Z O.O.
28TED230592-202012020-05-182020-04-24ZWRŚwiadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3) przez okres 23 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa26164573
29TED260449-202012020-06-042020-05-27ZWRWsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa25938750BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O.
30TED039074-202012020-01-272020-01-09PNOModernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa25662480A.P.N. PROMISE S.A.
31TED403449-202042020-08-282020-07-24PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25209600TECHSOURCE SP. Z O.O.
32TED164914-202012020-04-072020-03-25PNOBudowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr ZadłużonychMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa25201250ASSECO POLAND S.A.
33TED403449-202012020-08-282020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
34TED403449-202022020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
35TED072116-202012020-02-132020-02-07PNODostawa terminali satelitarnych VSAT wraz z ich integracją z eksploatowanym systemem oraz usługą wsparcia technicznegoSKARB PAŃSTWA, JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa24882900GISS SP. Z O.O.
36TED411995-202012020-09-022020-08-11PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM Informix w ramach projektu „Serwis oprogramowania IBM”, część 1 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa24687696T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
37TED403503-202012020-08-282020-08-12PNOUmowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa24600000CRAYON POLAND SP. Z O.O.
38TED019035-202012020-01-152019-12-23PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych dla sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa22907748A.P.N. PROMISE S.A.
39TED145497-202012020-03-262020-03-05PNODostawa mobilnych pracowni komputerowychNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa22399200ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
40TED237229-202012020-05-222020-05-13PNOPrzedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych OracleNARODOWY BANK POLSKIWarszawa21803745RED STACK POLAND SP. Z O.O. SP.K.
41TED431868-202012020-09-152020-09-04PNOWdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu „Nowoczesna policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków21770000COIG S.A.
42TED000944-202012020-01-022019-12-17ZWRZakup usług dostępu do sieci informacji podróżnych w latach 2020–2022PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa21618511PKP TELKOL SP. Z O.O.
43TED008270-202012020-01-092019-12-31ZWRUdzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie niezbędne do utworzenia środowiska nieprodukcyjnego na pełną moc 1 serwera mainframe na okres 36 miesięcyZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa21300000IBM POLSKA SP. Z O.O.
44TED351609-202012020-07-272020-05-25PNO„Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych” poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych (A3) oraz urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych małogabarytowych (A4)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa20325203COPY.NET.PL PIOTR SÓJKA
45TED306696-202012020-07-012020-06-17ZWRZakup krajowego dostępu akademickiego w latach 2020–2022 do kolekcji baz danych Web of Science oraz InCitesUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa19798451CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD
46TED284373-202012020-06-182020-06-09PNOSerwis pogwarancyjny serwerów mainframeZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa19728000CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O. (LIDER)
47TED003009-202012020-01-062019-12-11PNOZakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie OlsztynCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn19704600COIG S.A.
48TED187396-202012020-04-222020-02-25PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego do posiadanego oprogramowania SAPPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa19569567KBJ S.A.
49TED207026-202012020-05-052020-04-23PNODostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisemGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia19498600DOBROWOLSKI SP. Z O.O.
50BZP510064567-N-202022020-04-152020-04-09INNYDostawa macierzy dyskowejMUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGOWarszawa19359093INTARIS SP. Z O.O.