50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w tym roku.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 09:43:40
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED002710-202112021-01-052020-11-09PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa86754271ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
2TED017303-202112021-01-152020-12-04PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa60975610INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
3TED020457-202112021-01-152020-12-29PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami firmy SAP oraz wsparcia technicznego (Maintenance) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów38934959S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
4TED013613-202112021-01-132020-12-10PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHASzczecin22656368TRIAS AVI SP. Z O.O.
5TED002710-202122021-01-052020-12-09PNODostawa oprogramowaniaMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa22252914SYMMETRY SP. Z O.O.
6TED002703-202122021-01-052020-09-30PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa21309750TECHSOURCE SP. Z O.O.
7TED011259-202112021-01-122020-12-30PNODostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Mode..UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław13263689GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WOŁOSKIEJ 9, 02—583 WARSZAWA
8TED007112-202112021-01-082021-01-04PNOZaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości....WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków9915000REKORD SI SP. Z O.O.
9TED012003-202112021-01-122021-01-05PNOUtrzymanie i rozwój systemu zarządzania tożsamością, dostawa licencji oraz migracjaSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław8067812IT RUN CONSULTING SP. Z O.O.
10TED015223-202112021-01-132020-12-29PNODostawa oprogramowania systemowego, bazodanowego i aplikacyjnegoPOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice6097245APN PROMISE S.A.
11TED004984-202112021-01-082020-12-31PNOZakup licencji do rozbudowy Centralnego Systemu MonitorowaniaKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa5132407AVERBIT SP. Z O.O.
12TED012000-202112021-01-122020-12-18ZWRŚwiadczenie usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnychZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa4459748KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.
13TED000813-202132021-01-042020-12-03PNOCzęść nr 3 – Serwery modułowe i rackURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa4114835EUVIC SOLUTION S.A.
14TED001460-202112021-01-042020-11-02PNOWdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią wraz z dostawą wymaganych sprzętów ICT w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w WarszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa4054695OPTEAM S.A.
15TED007117-202112021-01-082020-12-31PNOWsparcie techniczne dla urządzeń systemów sieciowo-telefonicznych zawierające rozszerzone usługi gwarancyjneMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa4014000ATENDE S.A.
16TED003353-202122021-01-052020-12-04PNOSprzęt dla klastrów bazodanowych Oracle oraz MS SQLPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa3983739EUVIC SOLUTIONS S.A.
17TED008324-202112021-01-082020-12-18PNOModernizacja i rozbudowa zasobów przetwarzania danych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.AMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa3924900INNERGO SYSTEMS SP. Z O.O.
18TED007009-202112021-01-082020-12-18ZWRUsługi podobne do usług świadczonych w ramach umowy NR CKE-WAG/14/2018 obejmuje prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące związane z opracowaniem i wdrożeniem zmian w systemach SIOBZ i SIOEPKZCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa3878042DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
19TED002603-202112021-01-052020-12-18PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań3613070INTEGRALEIT SP. Z O.O.
20TED013676-202112021-01-132020-12-28PNODostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji przez okres 36 miesięcyURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa3518664CRAYON POLAND SP. Z O.O.
21TED013702-202112021-01-132020-10-28PNODostawa i montaż wyposażenia: sprzęt elektroniczny, oświetleniowy, elektroakustyczny i multimedialny wraz z opracowaniem wsadów merytorycznych do multimediów i audioprzewodników, meble oraz tekstyliaMUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCEKamionka3455944TRIAS AVI SP. Z O.O.
22TED007031-202112021-01-082020-12-28PNOUsługi dotyczące systemu WUP-Viator w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania awarii i błędów oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa3438799SYGNITY S.A.
23TED017249-202112021-01-152020-12-31PNOWdrożenie i integracja e-usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGOWarszawa3412918GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
24TED014585-202112021-01-132021-01-08PNOOdnowienie usługi wsparcia dla licencji oprogramowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony węzłów końcowych oraz systemów proxyNARODOWY BANK POLSKIWarszawa3223928IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
25TED002703-202112021-01-052020-10-21PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa2832690EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
26TED015146-202112021-01-132020-12-17PNODostawa urządzeń aktywnych do sieci korporacyjnej LANPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa2800000ATENDE S.A.
27TED019326-202112021-01-152020-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa2514122OXYGEN INFORMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
28TED000752-202112021-01-042020-12-10PNOZakup aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz ze sprzętem niezbędnym do wdrożenia aplikacji na potrzeby modyfikacji programów nauczaniaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUWAŁKACHSuwałki2356800IGNIBIT S.A.
29TED018817-202112021-01-152020-12-22ZWRUtrzymanie centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami oraz wsparciem dla użytkowników – zamówienie podobne nr 1 do umowy DZ.271.29.2019ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn2290266PRO—HOLDING SP. Z O.O.
30TED019690-202122021-01-152020-12-17PNOAsysta techniczna formularza ePUAP, rozwój i asysta techniczna PLIP oraz systemu KSAT2000i w zakresie modułów ASA, RS, ORG, CKK, EWD, EK, PL, BUD, BUD [SPR], CRU, MAJ, DM, KG, NZ, GMM, POD, ZPA, GMK..GMINA LUBLINLublin2239488COIG S.A.
31TED011957-202112021-01-122020-12-22PNOUsługa modernizacji infrastruktury centralnej wykorzystywanej na potrzeby systemu komunikacji w Sądzie Apelacyjnym w KrakowieSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków2180000NTT POLAND SP. Z O.O.
32TED006665-202112021-01-082020-12-31PNOZakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa2147000S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
33TED000856-202112021-01-042020-12-18PNODostawa profesjonalnych taśm wizyjnych cyfrowych HDCAMTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa21210804VISIONS SP. Z O.O. SP.K.
34TED003103-202112021-01-052020-12-29PNOZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa2022144NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.
35TED005238-202112021-01-082020-11-16PNO„Dostawa urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”, sprawa nr 129/BŁiI/20/EZ/PMPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa2008963ENIGMA
36TED003353-202112021-01-052020-12-04PNORozwój i utrzymanie infrastruktury serwerowejPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa1991862EUVIC SOLUTIONS S.A.
37TED000653-202112021-01-042020-12-29PNODostawa serwerów z macierzą i systemem backupu oraz usługą wdrożenia i przeniesienia danychPOLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU RADIO POZNAŃ S.A.Poznań1963416PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE ADVACOM SP. Z O.O.
38TED013592-202112021-01-132020-12-22PNOZakup 32 szt. licencji Oracle Golden GateKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa1944384DECSOFT S.A., AL. JEROZOLIMSKIE 179 LOK. POZIOM +2, 02—222 WARSZAWA
39TED001760-202112021-01-042020-12-30ZWRSerwis i rozbudowa systemu EgeriaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa1921478COMARCH S.A.
40TED012031-202152021-01-122020-12-17PNOCzęść 6: obsługa punktu zimowego utrzymania Dróg na terenie Rejonu w Zambrowie (2 punkty zimowego utrzymania dróg)GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok1857933ADB BARTŁOMIEJ GAŚ
41TED010370-202112021-01-122020-12-28POGMaritime analyseværktøjerDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING—FRONTEXWarsaw1807200WINDWARD LTD
42TED018992-202112021-01-152020-12-29PNOBieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W OLSZTYNIEOlsztyn1789295SPRINT S.A.
43TED005229-202112021-01-082020-12-09PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH – KC-zp.272-531/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków1674250PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
44TED000813-202112021-01-042020-10-29PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa1653010ASCOMP S.A.
45TED007064-202112021-01-082020-12-22PNOUsługi wspierające proces wytwarzania oprogramowaniaBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa1604422BRITENET SP. Z O.O.
46TED007064-202122021-01-082020-12-22PNO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa1604422NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.
47TED007064-202132021-01-082020-12-22PNO BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa1604422EUVIC SP. Z O.O.
48TED002670-202112021-01-052020-12-29PNODoposażenie dziewięciu jeleniogórskich szkół w sprzęt informatyczny w ramach zadania: „Wyposażenie pracowni – zakup i dostawa sprzętu informatycznego”MIASTO JELENIA GÓRAJelenia Góra1518726CPU ZETO SP. Z O.O.
49TED003100-202112021-01-052020-12-09PNOMapowanie i optymalizacja procesów w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z aktualizacją licencji oprogramowania do zarządzania procesami – w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław1484000ATERIS S.A. (LIDER)
50TED006675-202112021-01-082020-12-31PNOZakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa1448000S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.