50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji serwisu.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED380343-202012020-08-122020-07-31ZWRŚwiadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3)TELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa783240000
2TED414437-202012020-09-042020-08-31PNOPN 15/10/2019 – klaster obliczeniowy i danych_IIINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań167027481INTEGRALE IT SP. Z O.O.
3TED375394-202012020-08-102020-08-03ZWRWykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów w kraju w latach 2020–2024SKARB PAŃSTWA, DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa36814400BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ
4TED431909-202012020-09-152020-09-09PNODostawa szkolnych zestawów multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa31560000COMTEX SP. Z O.O. SP.K.
5TED422506-202012020-09-092020-09-01PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom27062400WASKO S.A.
6TED427428-202012020-09-112020-08-26ZWRŚwiadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa26283956EMITEL S.A.
7TED403449-202042020-08-282020-07-24PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25209600TECHSOURCE SP. Z O.O.
8TED403449-202012020-08-282020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
9TED403449-202022020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa25043480EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
10TED411995-202012020-09-022020-08-11PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM Informix w ramach projektu „Serwis oprogramowania IBM”, część 1 z 3ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa24687696T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
11TED403503-202012020-08-282020-08-12PNOUmowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa24600000CRAYON POLAND SP. Z O.O.
12TED431868-202012020-09-152020-09-04PNOWdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu „Nowoczesna policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków21770000COIG S.A.
13TED351609-202012020-07-272020-05-25PNO„Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych” poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych (A3) oraz urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych małogabarytowych (A4)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa20325203COPY.NET.PL PIOTR SÓJKA
14TED403449-202082020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa19187320EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
15TED363752-202012020-08-032020-07-28PNOUsługa prowadzenia miejsc obsługi klienta – punktów dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO)INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa18552554ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE
16TED411227-202012020-09-022020-08-27PNODostawa do GDDKiA pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzyletniej umowyGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa18049547A.P.N. PROMISE S.A.
17TED356795-202012020-07-292020-07-15PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa17657239T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
18TED403449-202062020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa15987020EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
19TED377702-202012020-08-112020-07-28PNOUsługa prowadzenia miejsc obsługi klienta – punktów dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO)INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa15083377ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE
20TED403449-2020102020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa13020000EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
21TED356794-202012020-07-292020-07-13PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa12673502S&T POLAND SP. Z O.O.
22TED363617-202012020-08-032020-07-15PNOKompleksowa obsługa medialna Funduszu SprawiedliwościMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa12195122CLICKAD INTERACTIVE SP. Z O.O.
23TED363617-202022020-08-032020-07-20PNO MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa12195122INSIGNIA SP. Z O.O.
24TED429759-202012020-09-142020-09-08PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa11586777KONSORCJUM: ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O. – LIDER ORAZ NTT POLAND SP. Z O.O. – PARTNER
25TED403449-202032020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa10073700SUNTAR SP. Z O.O.
26TED405630-202012020-08-282020-07-31PNOBudowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta RzeszowaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Rzeszów10056098AQUARD SP. Z O.O.
27TED414451-202012020-09-042020-08-05PNORozbudowa linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed" prowadzonego w BCO-SMBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała9401000VARIAN MEDICAL SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
28TED363701-202012020-08-032020-07-16PNOZakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniemZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa8773032INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
29TED425785-202012020-09-112020-08-17PNODostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w ramach projektu „Pomorskie e-zdrowie”WOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk8684409DECSOFT S.A. – LIDER KONSORCJUM
30TED375466-202012020-08-102020-07-30PNOZakup usługi wsparcia dla oprogramowania typu Open Source i konsultacjiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa8107992ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
31TED373245-202012020-08-072020-07-31PNODostawa terminali mobilnych oraz samoobsługowych automatów do pobierania gotówki i rozliczania terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem i ich serwisowaniem oraz udziel. licencji beztermin. (leasing)KOLEJE MAZOWIECKIE—KM SP. Z O.O.Warszawa8092936S&T POLAND SP. Z O.O.
32TED342737-202012020-07-212020-06-19PNOZakup usługi wsparcia dla oprogramowania typu Open Source i konsultacjiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa8074799LINUX POLSKA SP. Z O.O.
33TED419163-202012020-09-072020-09-02POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa7189221
34TED437453-202012020-09-182020-08-19PNODruk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w miesiącach styczeń–luty 2021 r. i czerwiec–lipiec 2021 rCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa7130169SAMINDRUK SP. Z O.O.
35TED401428-202012020-08-262020-05-25PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa6795725COMPAREX POLAND SP. Z O.O.
36TED403449-202072020-08-282020-07-27PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa6693300EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
37TED414423-202012020-09-042020-08-18PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa6480104T—SYSTEMS POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
38TED382163-202012020-08-142020-08-07PNOModernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz6217000ASSECO POLAND S.A.
39TED414278-202012020-09-042020-08-10PNOWymiana przełączników dostępowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa6167838S&T POLAND SP. Z O.O.
40TED403502-202012020-08-282020-08-19PNODostawa i instalacja wolnostojącej serwerowni kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz opracowaniem dokumentacji projektowe oraz dostawa, instalacja i uruchom...UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok6085530INTRATEL SP. Z O.O.
41TED426045-202012020-09-112020-08-28PNOAC/BZP/242-025/2020, Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław6000000SMART TECHNOLOGY SP. Z O.O.
42TED427541-202012020-09-112020-08-12PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (DFP.271.62.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków5663055PRAXIMA KRAKPOL SP. Z O.O.
43TED341756-202012020-07-212020-07-10PNOZakup urządzeń infrastruktury sieciowej podnoszących niezawodność i bezpieczeństwo przesyłanych danychMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa5644829SEVENET S.A.
44TED363749-202012020-08-032020-07-29PNODostawa, wdrożenie i integracja systemu platformy usług elektr. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław5332050BONASOFT SP. Z O.O. SP.K.
45TED345535-202012020-07-222020-07-07PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w wydzielonej sieci prywatnej WAN IIGAZ—SYSTEM S.A.Warszawa5287918T—MOBILE POLSKA S.A.
46TED431970-202012020-09-152020-08-20PNODostawa systemu archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami (Dicom i innymi niż Dicom) oraz systemu zaawansowanej wizualizacji wraz z niezbędną platformą sprzętowąCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz5136394SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O.
47TED437430-202012020-09-182020-09-09PNO„Kolokacja zasobów IT, modernizacja infrastruktury informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. O …GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice5085000EUVIC SOLUTIONS S.A.
48TED403591-202012020-08-282020-08-19PNODostawa, instalacja i uruchomienie zestawu serwerów do podstawowej analizy danych, archiwizacji wraz z klastrem obliczeniowymUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok4998710INTRATEL SP. Z O.O.
49TED383520-202012020-08-142020-08-07PNOZakup 48-miesięcznej subskrypcji oprogramowania EDB Postgres Advanced Server wraz ze świadczeniem usług wsparciaZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa4950360LINUX POLSKA SP. Z O.O.
50TED400502-202012020-08-262020-08-20PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Object 4.2 oraz zakup licencji na CPU – procedura po unieważnieniu postępowaniaZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn4695465PRO—HOLDING SP. Z O.O.