Projektowane akty prawne

w trakcie procesu legislacyjnego

USTAWA

o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
0
wersje projektu

Konstytucja Biznesu

Zestaw pięciu ustaw składających się na konstytucję
0
aktów prawnych

USTAWA

o jawności życia publicznego

P R O J E K T
z dnia: 23 października 2017 r.

USTAWA

o dokumentach publicznych

P R O J E K T
z dnia: 7 listopada 2017 r.