INNE SERWISY

ważne dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne

Ogłoszenia krajowe (UZP)

Serwis UZP udostępniający ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Orzecznictwo KIO

Serwis FTP udostępniający postanowienia i wyroki Krajowej Izby Odwoławczej

Ogłoszenia europejskie (TED)

Serwis TED udostępniający ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

Orzecznictwo TSUE

Serwis UZP pozwalający na wyszukiwanie orzecznictwa TSUE

Istrukcja składania JEDZ po 18 kwietnia 2018r.

Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ  w formie elektronicznej.

Serwis wypełniania JEDZ

Serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

Strona główna Urzędu

Strona główna serwisu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

Orzecznictwo TSUE

Serwis UZP pozwalający na wyszukiwanie orzecznictwa TSUE

Kody CPV

Narzędzie, które ułatwi wyszukiwanie niezbędnych informacji i pozwoli na szybsze kwalifikowanie nabywanych usług oraz robót budowlanych

Interpretacja przepisów

Interpretacje przepisów wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych

Publikacje UZP

Informatory oraz książki wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych

Orzecznictwo krajowe

Orzecznictwo KIO, sądów, powództwa o stwierdzenie nieważności umowy oraz skargi kasacyjne

Dobre praktyki

Dokumenty dotyczące dobrych praktyk w zamówieniach opublikowane przez UZP

Sejm RP

Serwis internetowy Sejmu

Procesy legislacyjne

Procesy legislacyjne w Sejmie

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw RP na serwerze ISAP

Monitor Polski

Monitor Polski na serwerze ISAP

Rządowe Centrum Legislacji (RCL)

Serwis Rządowego Centrum Legislacji

Procesy legislacyjne (RCL)

Procesy legislacyjne na serwerze RCL

Dziennik Ustaw (RCL)

Dziennik Ustaw (RCL)

Monitor Polski (RCL)

Monitor Polski (RCL)

EUR-Lex

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Procedury ustawodawcze

Wyszukiwanie procedur ustawodawczych UE