Zamówienie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu

0
Liczba złożonych ofert
0
Najtańsza oferta
0
Najdroższa oferta

Strona MC

Strona WWW Ministerstwa Cyfryzacji, na której publikowane są informacje o zamówieniu

SIWZ

Specyfikacja istonych warunków zamówienia
z dnia 2017-10-19

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert
w dniu 2017-12-04

OPZ

Opis przedmiotu zamówienia
z dnia 2017-10-19

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED
z dnia 2017-10-19

Kalendarium

Informacja o najważniejszych terminach związanych z zamówieniem