Ogłoszenia o zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 09:43:40
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED002953-20212021-01-052021-02-08PNO„Utworzenie bazy inicjalnej GESUT oraz bazy BDOT500 w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0016/17”POWIAT SANDOMIERSKISandomierz
TED002947-20212021-01-052021-02-08PNOSerwis pogwarancyjny oraz usługi dedykowanej asysty technicznej dla systemu telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta wraz z rejestratorem rozmów w okresie 36 miesięcyURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
TED002946-20212021-01-052021-02-05PNOUsługa administracji systemami teleinformatycznymi w Polskiej Agencji KosmicznejPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
TED002944-20212021-01-052021-02-08PNODigitalizacja dokumentów analogowych PZGiK wraz z utworzeniem bazy danych elektronicznych rejestrów przestrzennych dla jednostek ewidencyjnych: Biskupice, Kłaj, Wieliczka – miasto i obszar wiejskiPOWIAT WIELICKIWieliczka
TED002937-20212021-01-052021-02-05PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa gminy JezioranyGMINA JEZIORANYJeziorany
TED002469-20212021-01-052021-02-08PNODostawa z montażem i uruchomieniem ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnych, wystawowych Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (mcee) w ciężkowicachGMINA CIĘŻKOWICECiężkowice
TED002462-20212021-01-052021-02-10PNODostawa przełączników sieciowych, urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanegoCENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJOsieczna
TED002452-20212021-01-052021-02-05PNO„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego” w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w WSN w Lublińcu – II etap”WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR EMILA CYRANALubliniec
TED002448-20212021-01-052021-02-09PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją, licencji oraz usług nadzoru oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we WłocławkuWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED002432-20212021-01-052021-02-09PNODostarczenie laptopów wraz z systemami operacyjnymi w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED002425-20212021-01-052021-02-08PNODostawa i wdrożenie infrastruktury sieciowejZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
TED002422-20212021-01-052021-02-05PNODostawa i wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratoriumUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED002414-20212021-01-052021-02-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznegoŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA – SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACHKielce
TED002409-20212021-01-052021-02-15PNOZakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap IIMIASTO LESZNOLeszno
TED002408-20212021-01-052021-02-15PNOZakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap IMIASTO LESZNOLeszno
TED002045-20212021-01-042021-02-12PNOWykonanie przeglądów technicznych oraz serwis i utrzymanie Zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego w budynkach na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w podziale na zadaniaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZEWarszawa
TED001971-20212021-01-042021-02-11PNOWykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania nr 5.2 oraz zadania nr 7 realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED001266-20212021-01-042021-02-05PNOWybór partnera technologicznego dla Stadionu w Gdańsku do eksploatacji systemów teletechnicznychARENA GDAŃSK SPÓŁKA Z O.O.Gdańsk
TED001245-20212021-01-042021-02-08PNOKompleksowe wykonanie ekspozycji edukacyjnej w budynku Pałacu w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac SobieszówKARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
TED001211-20212021-01-042021-02-04PNO„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocyklowych lub innych, a także części samochodowych, motocyklowych (...)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
TED001198-20212021-01-042021-02-08PNO„Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Krzeszowice – obszar wiejski” realizowanego w ramach projektu pn. E-usługi ..POWIAT KRAKOWSKIKraków
TED001195-20212021-01-042021-02-08PNODostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiegoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED001191-20212021-01-042021-02-04PNO„Usługa świadczenia asysty technicznej na posiadany przez Zamawiającego informatyczny system ewidencyjno-opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych wraz z rozbudową tego sys..WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED000450-20212021-01-042021-02-10PNOModernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z O.O.Gdańsk
TED000449-20212021-01-042021-02-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED000446-20212021-01-042021-02-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego (drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED000435-20212021-01-042021-02-05PNODostarczenie systemów autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJOsieczna
TED000433-20212021-01-042021-02-12PNOZakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego – 3 zadania częścioweCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCUSosnowiec
TED000429-20212021-01-042021-02-08PNODoposażenie i adaptacja Leśnej Izby Edukacyjnej, przebudowa łazienki oraz dostawa i instalacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Nadleśnictwa Oborniki na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnychSKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO OBORNIKIDąbrówka Leśna
TED000414-20212021-01-042021-02-05PNODostawa sprzętu optycznego i optoelektronicznegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
TED000413-20212021-01-042021-02-08PNODostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED000410-20212021-01-042021-02-05PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, projektorów i kalkulatorów graficznychCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED000408-20212021-01-042021-02-04PNODostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED000404-20212021-01-042021-02-04PNODostawa doposażenia sal dydaktycznychUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED000398-20212021-01-042021-02-04PNODostawa systemu operacyjnego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
TED000385-20212021-01-042021-02-04PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Krajowej Administracji SkarbowejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED000383-20212021-01-042021-02-04PNODostawa urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z gwarancja, wsparciem i aktualizacjami w okresie 36 miesięcy dla wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED000381-20212021-01-042021-02-10PNOZintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we WrocławiuCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED000372-20212021-01-042021-02-08PNODostawa oprogramowania e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED000357-20212021-01-042021-02-15PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznegoUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED000356-20212021-01-042021-02-08PNODostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO—TECHNOLOGICZNEChęciny
TED000347-20212021-01-042021-01-15PNODostawa licencji na chmurową platformę badawczą COVID-19 z funkcjonalnością AI wraz z wdrożeniemCENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O.Łańcut
TED000341-20212021-01-042021-02-04PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa MielecPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIELECMielec
TED000328-20212021-01-042021-02-03PNOPrzetarg nieograniczony nr D-67/2020 na dostawę sprzętu informatycznego sieciowego wraz z montażem i modernizacją sieci LAN dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Blażka w Inowrocławiu w ramach ..SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKAInowrocław
TED000077-20212021-01-042021-02-09PNO„Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” – Budowa Systemu Pasażerskiej Informacji PrzystankowejPOWIAT SOKOŁOWSKISokołów Podlaski
TED643212-20202020-12-312021-02-09PNOWykonanie usługi montażu liczników energii elektrycznej u Odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 23 zadaniaPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
TED643211-20202020-12-312021-02-02PNOUdostępnienie Systemu Zarządzania i Ewidencji FlotyPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED643071-20202020-12-312021-02-03PNODostawa i wdrożenie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów w ciągu al. Waszyngtona w WarszawieTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED642959-20202020-12-312021-02-08PNORozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w TurkuPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.Turek
TED641692-20202020-12-312021-01-14PNOZakup subskrypcji licencji systemu wideokonferencyjnego dla tysiąca użytkowników oraz ich integracja w środowisku teleinformatycznym ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED641674-20202020-12-312021-02-04PNOUsługi zabezpieczające właściwy poziom działania Repozytorium CBDPMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED641662-20202020-12-312021-02-10PNODostarczenie i wdrożenie Części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWAWarszawa
TED641639-20202020-12-312021-02-11PNOPrzedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradztwa technicznego – inżyniera kontraktu poprzez wsparcie techniczne, organizacyjne i merytoryczne dla projektu „System powiadamiania o wprowadzen..GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYWarszawa
TED641633-20202020-12-312021-02-03PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED641626-20202020-12-312021-02-02PNOZP/174/2020 – Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukującychINSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED641616-20202020-12-312021-02-04PNORozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd – etap 2GMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED641611-20202020-12-312021-02-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnychGMINA – MIASTO PŁOCKPłock
TED641608-20202020-12-312021-01-15DLKStworzenie nowego rozwiązania technologicznego dla ICM UWUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa
TED641597-20202020-12-312021-02-10PNOWeryfikacja i poprawa jakości istniejących baz danych EGIB dla jednostek ewidencyjnych Dębno, Czchów – obszar wiejski, Borzęcin, Gnojnik i IwkowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED641596-20202020-12-312021-02-17PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB – gminy Słaboszów oraz obrębu Racławice w gminie RacławicePOWIAT MIECHOWSKIMiechów
TED641500-20202020-12-312021-01-11PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-207/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED641496-20202020-12-312021-01-11PNOŚwiadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej; postępowanie znak: ZZP-25/21ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED641489-20202020-12-312021-01-11PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-206/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED641460-20202020-12-312021-02-03PNOUsługa hostingu systemów informatycznych PFRONPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED641456-20202020-12-312021-02-03PNOŚwiadczenie informatycznych usług asysty eksperckiej w realizacji projektu Wrota StatystykiGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 208, 00—925 WARSZAWA, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA: CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED641454-20202020-12-312021-02-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania OracleKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED641452-20202020-12-312021-02-12PNOWybór doradcy technicznego przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – ..GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
TED641430-20202020-12-312021-02-02PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla sprzętu informatycznego i oprogramowania ZamawiającegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED641410-20202020-12-312021-02-05PNOBudowa i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemuNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED641308-20202020-12-312021-01-13PNO„Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
TED641266-20202020-12-312021-02-02PNOBudowa i wdrożenie e-usług dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie oraz ich integracja z oprogramowaniem ZamawiającegoINSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
TED640228-20202020-12-312021-02-16PNODostawa zapasowego trakera dla Systemu PEGASUS_21POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED640206-20202020-12-312021-02-03PNODostawa serwerów i przełączników SAN (powtórka)POLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED640202-20202020-12-312021-02-09PNOEZ.28.143.2020 Dostawa stacji opisowych oraz rozbudowa systemu radiologii dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi” – dla WWCOiT im. M. KopernikaWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
TED640197-20202020-12-312021-02-11PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/92/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED640191-20202020-12-312021-02-04PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriamiKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED640190-20202020-12-312021-02-03PNODostarczenie platformy e-learningowej w modelu SaaS wraz z usługą elektronizacji kontentu merytorycznego w postaci kursów e-learningowychNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
TED640189-20202020-12-312021-02-04PNOZakup, dostarczenie i montaż osprzętu sieciowego wraz z gwarancją dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED640188-20202020-12-312021-02-08PNODostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej – ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w PoznaniuSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
TED640179-20202020-12-312021-01-13PNODostawa i wdrożenie elektronicznych systemów informacji prawnej na potrzeby UKNFURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED640176-20202020-12-312021-02-04PNODostawa/modernizacja/integracja/wdrożenie oprogramowania dla uruchomienia e-usług w gminie Złotoryja w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Krotoszyce, gminy wiejskiej ..GMINA ZŁOTORYJAZłotoryja
TED640174-20202020-12-312021-02-08PNODostawa skanerów odcisków palców wraz z oprogramowaniemKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED640172-20202020-12-312021-02-05PNOZakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacj..BIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED640169-20202020-12-312021-02-03PNODostawa i uruchomienie środowiska multiportalowego, systemu e-learningowego on-demand dla Politechniki Opolskiej oraz licencji do zarządzania kioskami multimedialnymi”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
TED640168-20202020-12-312021-02-08PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED640166-20202020-12-312021-02-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED640158-20202020-12-312021-02-10PNODostawa zestawów eksperymentalnych dla 40 szkół do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu 9.2.1 "Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach AO"REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED640156-20202020-12-312021-02-04PNODostawa i wdrożenie systemu zarządzania relacjami z otoczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
TED640155-20202020-12-312021-02-04PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO HISSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU, IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGOPoznań
TED640151-20202020-12-312021-02-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED640149-20202020-12-312021-01-14PNODostawa koszulek (80 sztuk) i smartfonów (40 sztuk) wraz z oprogramowaniem do monitorowania pacjentów (DFP.271.180.2020.ADB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640147-20202020-12-312021-02-15PNORozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED640123-20202020-12-312021-01-22PNODostawa urządzeń do obsługi systemu EZD dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED640120-20202020-12-312021-01-29PNODostawa sprzętu komputerowego, notebooków, tabletów, akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED640117-20202020-12-312021-02-12PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „W..INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED640116-20202020-12-312021-02-12PNODostawa platformy szkoleniowej pakietem VRWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED640108-20202020-12-312021-02-03PNOZakup oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o.oŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O.Łódź
TED640107-20202020-12-312021-02-02PNODostawa wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej do obsługi pacjenta wraz z integracją ze szpitalnym systemem informatycznym HIS AMMS (DFP.271.179.2020.AM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640098-20202020-12-312021-02-10PNODostawa specjalizowanego klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowymAKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AKADEMII GÓRNICZO—HUTNICZEJKraków
TED640090-20202020-12-312021-02-02PNODostawa wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Stacji Dializ (DFP.271.174.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640086-20202020-12-312021-01-13PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego wykorzystującego mechanizm tzw. „sztucznej inteligencji” do analizy obrazów badań TK klatki piersiowej (DFP.271.184.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640082-20202020-12-312021-02-02PNODostawa przenośnych stacji roboczych dla użytkowników medycznego systemu informatycznego (laptopy, tablety) (DFP.271.183.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640068-20202020-12-312021-02-09PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED640066-20202020-12-312021-02-08PNOPostępowanie na część 1: dostawa licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności; część 2: dostawa pomocy dydaktycznych do szkół wspomagających wychowanie do dwujęzycznościREGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED640062-20202020-12-312021-02-09PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: część 1: laptopy, część 2: tablety, część 3: monitory interaktywne, część 4: głośniki w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0004/20 „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED640061-20202020-12-312021-02-03PNODostawa laptopów, czytników e-ink oraz stacji dokującej - KC-zp.272-748/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED640056-20202020-12-312021-02-02PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED640055-20202020-12-312021-02-03PNODostawa 15 sztuk zestawów komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNYGdańsk
TED640054-20202020-12-312021-02-08PNODostawa drukarki 3D działającej w technologii SLM do metaluDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKIWrocław
TED640038-20202020-12-312021-02-08PNODostawa drukarki 3D działającej w technologii SLSDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.Wrocław
TED639975-20202020-12-312021-02-03PNOZakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem komputerowym, projektora i ekranuURZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15Warszawa
TED639949-20202020-12-312021-02-05PNODostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisuZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED639948-20202020-12-312021-02-03PNOZakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w PrzemyśluPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED639946-20202020-12-312021-02-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED639936-20202020-12-312021-02-01PNODostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania – sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWERWarszawa
TED639910-20202020-12-312021-02-08PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 8 częściKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
TED639879-20202020-12-312021-02-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED639322-20202020-12-312021-02-08PNOBudowa dwóch masztów i jednej wieży wraz z wyposażeniem w sprzęt do przeciwpożarowej obserwacji terenów leśnychSKARB PAŃSTWA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO BOGDANIECBogdaniec
BZP777599-N-20202020-12-312021-01-11PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi obsługi teleinformatycznej, informatycznej oraz wsparcia technicznego nad Systemami Informatycznymi IBPRSInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława DąbrowskiegoWarszawa
BZP777547-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Zawody przyszłości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP777546-N-20202020-12-312021-01-14PNOOpracowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej NIW-CRSO wraz z systemem zarządzania treścią i opieką serwisową. Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Warszawa
BZP777502-N-20202020-12-312021-01-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁodziŁódź
BZP777488-N-20202020-12-312021-02-22PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego”Powiat ŁowickiŁowicz
BZP777458-N-20202020-12-312021-01-12PNOZarządzanie siecią i monitorowanie usług w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum InformatyczneWarszawa
BZP777443-N-20202020-12-312021-01-12PNORozbudowa środowiska macierzy Dell o dodatkową półkę dyskową wraz ze wsparciem technicznymCentrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP777437-N-20202020-12-312021-01-12PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Jednostek Gminy Stalowa WolaSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP777413-N-20202020-12-312021-01-15PNOBUDOWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEJ INTERNETOWEJ PLATFORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGOCentrum Edukacji ArtystycznejWarszawa
BZP777411-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnychPowiat WałeckiWałcz
BZP777390-N-20202020-12-312021-01-20PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego (w podziale na części 1, 2, 3) w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.Powiat WołowskiWołów
BZP777386-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawa jednostek komputerowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w LublinieWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejLublin
BZP777384-N-20202020-12-312021-01-08PNONaprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę tonerów w 2021 r.Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład BudżetowyGdańsk
BZP777380-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawę wyposażenia dla budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wola Wereszczyńska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Polesia- przebudowa budynków publicznych Gminy Urszulin na potrzeby obiektów kultury"Gmina UrszulinUrszulin
BZP777378-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa sprzętu TIK w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy OlkuszGmina Olkusz Samorządowy Zespół EdukacjiOlkusz
BZP777376-N-20202020-12-312021-01-08PNODOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana BożegoLublin
BZP777373-N-20202020-12-312021-01-11PNO”Sporządzenie opracowań dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach projektu pt. Przyjazna Przestrzeń dla mieszkańca – Inteligentna Nowa Ruda, w ramach konkursy „Human Smart Cities”. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.Gmina Miejska Nowa RudaNowa Ruda
BZP777366-N-20202020-12-312021-01-20PNODostawa sprzętu aktywnego do Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza)Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuSanok
BZP777325-N-20202020-12-312021-01-14PNOZakup wraz z dostawą i instalacją oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w PrzemyśluPrzemyśl
BZP777299-N-20202020-12-312021-01-14PNOUsługa świadczenia opieki serwisowej systemu kontrolingowego opartego o Prophix i Report Portal (pakiet 1), dostawa, usługa wdrożenia i opieki serwisowej dla nowego zintegrowanego systemu obejmującego funkcje kontrolingowe zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz funkcje zarządzania planowaniem i ewidencją czasu pracy oraz portalem pracowniczym wraz z migracją danych z obecnego systemu kontrolingowego oraz automatycznym modułem zasilania danymi z systemu finansowo – księgowego, systemu kadrowego i systemu medycznego (pakiet nr 2).Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP777295-N-20202020-12-312021-01-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.502.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP777277-N-20202020-12-312021-01-29PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 obręby: 143802_5.0020 Grabce Towarzystwo, 143802_5.0052 Świnice, 143802_5.0065 Nowy Dworek, 143802_5.0066 Olszówka, 143802_5.0067 WręczaStarostwo PowiatoweŻyrardów
BZP777270-N-20202020-12-312021-01-19PNODostawa wyposażenia oraz środków higienicznych i czystości do Żłobka Gminnego w DrezdenkuUrząd MiejskiDrezdenko
BZP777268-N-20202020-12-312021-01-12PNORozbudowa Środowiska Analiz Medycznych o współpracę z medycznym systemem informatycznymWojskowy Instytut MedycznyWarszawa
BZP777220-N-20202020-12-312021-01-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu i wdrożenia polityki bezpieczeństwa informatycznego na Uniwersytecie JagiellońskimUniwersytet JagiellońskiKraków
BZP777219-N-20202020-12-312021-01-20PNODostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do żłobka w PiaskachGmina JędrzejówJędrzejów
BZP777214-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej dla studentów i wykładowców akademickich.Politechnika ŁódzkaŁódź
BZP777191-N-20202020-12-312021-01-19PNODostawa łączy internetowych dla Urzędu Gminy Kobierzyce oraz Radnych i Sołtysów Gminy Kobierzyce.Gmina KobierzyceKobierzyce
BZP777184-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i WiązownaGmina WiązownaWiązowna
BZP777156-N-20202020-12-312021-01-19PNODostawa sprzętu informatycznego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w WęgorzewieSzpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWęgorzewo
BZP777148-N-20202020-12-312021-01-11PNOZakup i dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz oprogramowania dla szkoły na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Profesjonalne kadry”Zespół Szkół Nr 2Kielce
BZP777137-N-20202020-12-312021-01-22PNOZakup dostępu na jeden rok do danych nt. światowych gospodarek i przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych - 3 częściPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.Warszawa
BZP777123-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu PodlaskimPowiat BialskiBiała Podlaska
BZP777120-N-20202020-12-312021-01-15PNOZakup pakietu oprogramowania antywirusowego oraz zakup dostępu do zdalnego przetwarzania informacjiUniwersytet OpolskiOpole
BZP777114-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa i montaż sprzętu elektronicznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w WarszawieDzielnica Włochy m.st. WarszawyWarszawa
BZP777112-N-20202020-12-312021-01-20PNOModernizacja posiadanej centrali VoIPAgencja Mienia WojskowegoWarszawa
BZP777099-N-20202020-12-312021-01-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIEGmina StrykówStryków
BZP777094-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP777079-N-20202020-12-312021-01-12PNOUsługa wsparcia i modyfikacji dla ST KRKMinisterstwo SprawiedliwościWarszawa
BZP777061-N-20202020-12-312021-01-18PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą central telefonicznych dla Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i podległych jednostek województwa łódzkiegoIzba Administracji Skarbowej w ŁodziŁódź
BZP777025-N-20202020-12-312021-01-20PNOWYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNYCH PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA LESZNAMiasto Leszno, Urząd Miasta LesznaLeszno
BZP776997-N-20202020-12-312021-01-13PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w RadomskuZespół Szkół Elektryczno-ElektronicznychRadomsko
BZP776984-N-20202020-12-312021-01-08POGRozwój i serwis informatycznego systemu do obsługi toku studiów (zmodyfikowanie i rozbudowa już istniejących modułów) wraz z integracją z systemami funkcjonującymi w Uczelni.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP776976-N-20202020-12-312021-01-15PNO„Zakup urządzeń biurowych i cyfrowych: laptopa, 10 tabletów oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby 20 Uczestników Projektu pt. ”Rozwadowski Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 oraz budżetu Państwa”STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP776969-N-20202020-12-312021-01-12PNOusługa teleofnii komórkowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. GromkowskiegoWrocław
BZP776966-N-20202020-12-312021-01-11PNOŚwiadczenie usług informatycznych oraz serwisowania i naprawy sprzętu komputerowego w KW PSP w ToruniuKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w ToruniuToruń
BZP776951-N-20202020-12-312021-02-02PNOZakup i dostawa systemu skanującego.Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776947-N-20202020-12-312021-01-15PNORozbudowa systemu informatycznego Omega-PSIR w ramach projektu „UPWR 2.0: Międzynarodowy i interdyscyplinarny program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” umowa nr POWR.03.05.00-00-Z062/18, w zakresie modułów: a) Wiodące Zespoły Badawcze b)Eksperci c)Patenty, produkty, wdrożeniaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWrocław
BZP776935-N-20202020-12-312021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie w ramach projektu pn. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka RatajczakaKościan
BZP776933-N-20202020-12-312021-01-13PNO„Usługa najmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych”Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP776930-N-20202020-12-312021-01-11PNOUsługa opieki serwisowej oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMSSzpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w BełchatowieBełchatów
BZP776913-N-20202020-12-312021-01-18PNO„Dostawa uniwersalnego oprogramowania do obróbki i analizy obrazu 2D/3D bazujące na algorytmach Deep Learning/AI wraz z dedykowanym stanowiskiem komputerowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”Uniwersytet Warszawski Wydział ChemiiWarszawa
BZP776912-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Dubinach w ramach projektu Dobra Edukacja Szkoła Podstawowa w DubinachHajnówka
BZP776906-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWarszawski Uniwersytet MedycznyWarszawa
BZP776872-N-20202020-12-312021-01-14PNOUruchomienie e-usług publicznych w Gminie BukownoGmina Bukowno - Urząd MiejskiBukowno
BZP776852-N-20202020-12-312021-01-13PNO„Utrzymanie w sprawności ruchowej systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytora ruchu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Makoszowy” ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze produkcji Comfortel na 2021 rok.”Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Bytom
BZP776847-N-20202020-12-312021-01-18PNOZakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania edukacyjnego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja” (nr wniosku: WND-RPSL.11.01.04-24-028B/20-003) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla placówek oświatowych z terenu gminy CzernichówUrząd Gminy Czernichów z/s w TresnejCzernichów
BZP776846-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawa oprogramowania CAD/CAM/CAEInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii NaukGdańsk
BZP776845-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Gmina NiepołomiceNiepołomice
BZP776818-N-20202020-12-312021-01-08PNOPrzeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyj­nych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Sienni­ca Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzic­two kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)Gmina Siennica RóżanaSiennica Różana
BZP776810-N-20202020-12-312021-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym, drukarek oraz dodatkowego oprogramowania i licencji do powiatowych jednostek oświatowych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” oraz „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”.Powiat BędzińskiBędzin
BZP776796-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2” Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP776786-N-20202020-12-312021-01-08PNOdostawa kontraktu serwisowego producenta urządzeń oraz realizacja usług.Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we WrocławiuWrocław
BZP776764-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawa akcesoriów komputerowychSPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital WeteranówŁódź
BZP776705-N-20202020-12-312021-01-11PNO„Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz dostęp do Internetu” Centrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP776669-N-20202020-12-312021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie w ramach projektu pn. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w NietążkowieŚmigiel
BZP776666-N-20202020-12-312021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUniwersytet JagiellońskiKraków
BZP776650-N-20202020-12-312021-01-11PNOAsysta techniczna dla oprogramowania zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise SecurityNarodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w OlsztynieOlsztyn
BZP776639-N-20202020-12-312021-01-15PNOZakup i dostawa laptopów oraz komputerów zintegrowanych (All-in-One) dla Szkół z terenu gminy Żegocina w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół I Placówek Oświatowych”Gmina ŻegocinaŻegocina
BZP776633-N-20202020-12-312021-01-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dedykowanej strony internetowej i aplikacji oraz dostawy i montażu urządzeń (zwanych dalej „nadajnikami”), działającymi w technologii Bluetooth, na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP776600-N-20202020-12-312021-01-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza”Miasto i Gmina OlkuszOlkusz
BZP776585-N-20202020-12-312021-01-18PNO„Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center.”Urząd Marszałkowski Województwa LubuskiegoZielona Góra
BZP776583-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu: Zaangażowana Szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój - II postępowaniaUrząd Miejski w Rabce-ZdrojuRabka-Zdrój
BZP776561-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni kosztorysowania i projektowania Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu PodlaskimPowiat BialskiBiała Podlaska
BZP776557-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi PriorytetowejUrząd Gminy SkrzyszówSkrzyszów
BZP776552-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w ramach realizacji projektu „Uczmy ciekawiej”Zespół Szkół Zawodowych w OzorkowieOzorków
BZP776550-N-20202020-12-312021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we WrocławiuUniwersytet Wrocławski, Wydział BiotechnologiiWrocław
BZP776497-N-20202020-12-312021-01-13PNOświadczenie usług serwisowych i aktualizacyjnych systemów komputerowych wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy – 3 częściGmina Miasto CzęstochowaCzęstochowa
BZP776489-N-20202020-12-312021-01-14PNOCRZP/194/2020/AZP Dostawa sprzętu na potrzeby Wydziału Nawigacyjnego w ramach projektu ENDUREUniwersytet Morski w GdyniGdynia
BZP776478-N-20202020-12-312021-01-11PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ LAPTOPÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGOWojewódzki Szpital Specjalistyczny w LegnicyLegnica
BZP776439-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach Powiat BialskiBiała Podlaska
BZP776420-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn.: Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia”. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"Bydgoszcz
BZP776400-N-20202020-12-312021-01-20PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu kancelaryjnegoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWarszawa
BZP776379-N-20202020-12-312021-01-15PNO„Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: „Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach”” – z podziałem na zadania.Gmina Czechowice-DziedziceCzechowice-Dziedzice
BZP776363-N-20202020-12-312021-01-08PNOZakup licencji na oprogramowanie użytkowe i systemowe wraz z wersjami instalacyjnymi w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776347-N-20202020-12-312021-01-11PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni zawodowych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie „Powiat świdnicki kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowePowiat ŚwidnickiŚwidnik
BZP776320-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa sprzętu IT dla Instytutu Adama Mickiewicza Instytut Adama MickiewiczaWarszawa
BZP776306-N-20202020-12-312021-01-14PNODostawa sprzętu do pracowni graficznej w ramach projektu Okno na zawód przyszłościMiejski Zespół Obsługi Oświaty w RypinieRypin
BZP776278-N-20202020-12-312021-01-14PNOUsługa asysty eksperckiej w trakcie realizacji projektu "Wirtualny Informator Rzeczny"Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki WodnejWarszawa
BZP776275-N-20202020-12-312021-01-14PNOUsługi programistyczne w zakresie tworzenia interaktywnego mockup UI, służący jako demonstracja w czasie rzeczywistym możliwości tworzonej platformy OncoCDx Olsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP776269-N-20202020-12-312021-01-15PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, mebli dla szkół podstawowych w Gminie SułoszowaGmina SułoszowaSułoszowa
BZP776245-N-20202020-12-312021-01-14PNOPrzedłużenie subskrypcji na posiadane przez KOWR oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters oraz pomoc technicznaKrajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaWarszawa
BZP776227-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa i wdrożenie elektronicznego systemu biletowego wykonanego dla Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, Tokarnia 303, 26-026 Chęciny, w ramach projektu RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Muzeum Wsi KieleckiejKielce
BZP776219-N-20202020-12-312021-01-13PNOUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu silnika cieplnego do pompowania cieczy w układach zamkniętych Olsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP776214-N-20202020-12-312021-01-12PNOZakup licencji systemu e-Urząd w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” Portal e-OświataGmina ZembrzyceZembrzyce
BZP776201-N-20202020-12-312021-01-25PNODostawa wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych i komputerowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie"Gmina ŁagówŁagów
BZP776158-N-20202020-12-312021-01-21PNOPrzetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z dostawą i montażem urządzeń Wi-Fi wraz z badaniem skuteczności działania sieci bezprzewodowej w budynkach, dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St. WyspiańskiegoAkademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w KrakowieKraków
BZP776105-N-20202020-12-312021-01-20PNOBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Terespolu z podziałem na części: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Popiełuszki, Prusa, Cerkiewnej i 3 Maja 2. Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Błotków 3. Budowa kanalizacji sanitarnej ulica ŁąkowaMiasto TerespolTerespol
BZP776063-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IVa/2020Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin
BZP776028-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa licencji dedykowanego oprogramowania AtlassianAplikacje Krytyczne Sp. z o.o.Warszawa
BZP775952-N-20202020-12-312021-02-09PNOWyposażenie trzech pracowni multimedialnych oraz firm uczniowskich w ramach projektu Kompetencje 4.0Powiat LubańskiLubań
BZP775885-N-20202020-12-312021-01-14PNODostawa sprzętu i oprogramowaniaPowiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP775839-N-20202020-12-312021-01-14PNOE-gmina- rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy GielniówGmina BorkowiceBorkowice
BZP775712-N-20202020-12-312021-01-20PNOZaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej „Gra o dyplom” wspierającej studentów Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP775236-N-20202020-12-312021-01-13PNORekonfiguracja i modyfikacja laboratoryjnego systemu informatycznego Centrum działającego w 3 lokalizacjach NIO-PIB z dostawą serwera oraz z serwisem i dostawą etykiet z kodami kreskowymi na okres 36 miesięcyNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP775233-N-20202020-12-312021-01-21PNOZakup centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymiMałopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieKraków
BZP774952-N-20202020-12-312021-01-20PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.Tworóg
BZP774905-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" – sprzęt komputerowy i multimedialnyZespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w BiałymstokuBiałystok
BZP774803-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w RzeszowiePodkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.Rzeszów
BZP774623-N-20202020-12-312021-01-14PNOWykonanie dwóch aplikacji multimedialnych na potrzeby projektu „ Going Global Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław
BZP774597-N-20202020-12-312021-01-12PNO „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI TECHNICZNEJ I AKTUALIZACJI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I WSPARCIA SYSTEMU MEDIQUS ORAZ SYSTEMU WMS ERP”Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP774450-N-20202020-12-312021-01-14PNO„Digitalizacja wkładów merytorycznych szkoleń do formy modułów e-learning”Krajowa Szkoła Sądownictwa i ProkuraturyKraków
BZP774374-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawa oprogramowania do raportowania wraz ze szkoleniem i asystą przy wdrożeniuInstytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP774172-N-20202020-12-312021-01-22PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu numer: RPMP.10.01.03-12-0335/19 pt. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”Gmina ŁąckoŁącko
BZP774111-N-20202020-12-312021-01-12PNOWsparcie Zamawiającego w budowie Systemu w ramach projektu: „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” w zakresie opracowania algorytmów NLP do analizy danych przekazywanych do KRN i PROHNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP774017-N-20202020-12-312021-01-19PNOZakup systemu wsparcia cyfryzacji dokumentów Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP773994-N-20202020-12-312021-01-08PNOOdnowienie licencji na Oprogramowanie niezbędne do działania Platformy Analitycznej KNFUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP773728-N-20202020-12-312021-01-08PNOZakup nowych licencji Oprogramowania niezbędnego do działania Platformy Analitycznej KNF z przeznaczeniem na środowisko testowe.Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP773686-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP772649-N-20202020-12-312021-02-01PNOOpracowanie aplikacji mobilnej w ramach projektu pt. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pograniczaGmina Kamieniec ZąbkowickiKamieniec Ząbkowicki
BZP771204-N-20202020-12-312021-01-14PNOŚwiadczenie usługi subskrypcji i wsparcia technicznego oprogramowania do audytu środowisk Active Directory i Exchange.Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 złWarszawa
BZP769423-N-20202020-12-312021-01-11PNO„Aplikacja internetowa – Koncepcje rozwiązań dla Parku Śląskiego”Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. ZiętkaChorzów
BZP769197-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa oprogramowania antywirusowego i urządzeń sieciowych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w KrakowieKraków
BZP768770-N-20202020-12-312021-01-08PNODoradztwo informatyczne przy dostawie i wdrożeniu systemu wspierającego główny system HR w Metrze WarszawskimMetro Warszawskie Sp. z o.o.Warszawa
BZP767889-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
TED639197-20202020-12-302021-02-15PNOWymiana liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. – 6 zadańPGE DYSTRYBUCJA S.A.Lublin
TED639169-20202020-12-302021-02-08PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja-dostawa komputerów, modernizacja sieci i serwerowni wraz z infrastrukturą serwerową oraz zaprojektowanie i budowa przyłączaGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJAZłotoryja
BZP776341-N-20202020-12-302021-01-07PNODoposażenie szkół podstawowych w Górnie i Woli Jachowej w ramach projektu pn.: Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Gminie GórnoGmina GórnoGórno
BZP776270-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawę komputerów stacjonarnychWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.BrudzińskiegoBydgoszcz
BZP776242-N-20202020-12-302021-01-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa wraz ze stacją dokującą dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.500.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP776187-N-20202020-12-302022-02-01PNOZakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacjaPolskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776168-N-20202020-12-302021-01-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będą-cych w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776131-N-20202020-12-302021-01-08PNOZakup dwóch usług subskrypcji do platformy business intelligence.Centrum e-ZdrowiaWarszawa
BZP776118-N-20202020-12-302021-01-11PNOZakup rocznej subskrypcji na profesjonalne oprogramowanie analityczne na potrzeby działań KASMinisterstwo FinansówWarszawa
BZP776091-N-20202020-12-302021-01-14PNOdostawa 2 szt. obudów ekranowanych eliminujących wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-666/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP776058-N-20202020-12-302021-01-29PNOZakupu sprzętu z branży elektryczno - energetycznej w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna, technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach 5 zadańZespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
BZP776030-N-20202020-12-302021-01-20PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”, Politechnika OpolskaOpole
BZP775977-N-20202020-12-302021-01-15PNOReorganizacja środowiska produkcyjnego do obsługi systemu Bank Krwi oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZGdańsk
BZP775964-N-20202020-12-302021-01-12PNOWprowadzenie zmian w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl wraz z usługami gwarancjiNarodowe Archiwum CyfroweWarszawa
BZP775963-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w PCE i ZSMI w Lęborku (2) w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych) Powiat LęborskiLębork
BZP775904-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa sprzętu rehabilitacyjnego, myjni oraz drukarki do aparatu Angio OCT.Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płock
BZP775889-N-20202020-12-302021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi oraz Oddziałów Terenowych w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i SieradzuWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ŁodziŁódź
BZP775878-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa i wdrożenie Systemu Informatycznego Zarządzania wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w Akademii Sztuki w SzczecinieAkademia Sztuki w SzczecinieSzczecin
BZP775873-N-20202020-12-302021-01-08PNOZakup urządzenia UTM z licencjami zabezpieczającymi oraz zakup urządzenia UTM współpracującego w trybie HA z pierwszym urządzeniemWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejBydgoszcz
BZP775868-N-20202020-12-302021-02-08PNO„Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja - dostawa komputerów, modernizacja sieci i serwerowni wraz z infrastrukturą serwerową oraz zaprojektowanie i budowa przyłącza światłowodowego”Gmina Miejska ZłotoryjaZłotoryja
BZP775704-N-20202020-12-302021-01-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP775690-N-20202020-12-302021-02-01PNODostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych dla potrzeb ZamawiającegoStarostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP775672-N-20202020-12-302021-01-13PNONowoczesne multimedialne ekspozycje Parku Kulturowego Korycin-MilewszczyznaUrząd Gminy KorycinKorycin
BZP775665-N-20202020-12-302021-01-15PNODoposażenie pracowni gastronomicznej dla uczniów szkoły branżowej w ramach projektu „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie SzczecińskimStargard Szczeciński
BZP775643-N-20202020-12-302021-01-08PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejKomenda Wojewódzka Policji w OpoluOpole
BZP775632-N-20202020-12-302021-01-07PNOWyposażenie pracowni technik programowania technologii przyrostowych w ramach projektu „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektuZespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie SzczecińskimStargard Szczeciński
BZP775625-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy MiedźnoGmina MiedźnoMiedźno
BZP775620-N-20202020-12-302021-01-22PNO„Wyposażenie placówek kultury na terenie gminy Jasienica Rosielna”Gmina Jasienica RosielnaJasienica Rosielna
BZP775614-N-20202020-12-302021-01-11PNOWdrożenie w gminie Wiązowna otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i WiązownaGmina WiązownaWiązowna
BZP775604-N-20202020-12-302021-01-08PNOObsługa informatyczna 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkachDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. WarszawyWarszawa
BZP775585-N-20202020-12-302021-01-18PNODOSTAWA KOMPUTERÓW I PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. ŚniadeckiegoBiałystok
BZP775562-N-20202020-12-302021-01-21PNOUmowa na sukcesywną dostawę komputerów, monitorów, laptopów i drukarek, 4 miesiąceUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieKraków
BZP775549-N-20202020-12-302021-01-29PNOdostawa komercyjnej licencji specjalistycznego oprogramowania Cadence do projektowania specjalizowanych układów scalonych lub równoważnego - KC-zp.272-752/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP775498-N-20202020-12-302021-01-12PNOZakup subskrypcji i wsparcia technicznego do posiadającego przez Zamawiającego oprogramowania Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, PremiumCentrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa
BZP775477-N-20202020-12-302021-01-19PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Powiat ŁańcuckiŁańcut
BZP775455-N-20202020-12-302021-01-15PNODostarczanie przy pomocy sieci telewizji kablowej retransmitowanego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz programów radiowych wraz z konserwacją instalacji w budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. oraz budynkach komunalnych Miasta Siedlce.Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Siedlce
BZP775413-N-20202020-12-302021-01-14PNOZP/29/PN/20Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚrem
BZP775353-N-20202020-12-302021-01-12PNOŚwiadczenie usług połączenia lokalizacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w sieć szkieletową oraz świadczenie usługi światłowodowego dostępu do InternetuZarząd Budynków KomunalnychKraków
BZP775337-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa i wdrożenie systemu kadrowo-placowego i finansowo-księgowego wraz z modułem gospodarki materiałowej i środków trwałych (ERP) oraz integracja z istniejącymi systemami informatycznymi typu HISUniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w ŁodziŁódź
BZP775308-N-20202020-12-302021-01-14PNOKonserwacja i rozbudowa systemu informatycznego służącego do obsługi i monitoringu realizacji umowy na usługi pocztoweSąd Apelacyjny w KrakowieKraków
BZP775297-N-20202020-12-302021-01-13PNOPełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w ramach projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”Gmina - Miasto ElblągElbląg
BZP775245-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”Gmina KoźminekKoźminek
BZP775175-N-20202020-12-302021-01-13PNODostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla nowo powstającego Przedszkola przy Szkole Podstawowej we WłynkówkuWójt Gminy SłupskSłupsk
BZP775091-N-20202020-12-302021-01-11PNOUsługa utrzymania, rozwoju i obsługi technicznej aplikacji internetowej www.pbu2020.eu oraz świadczenia usługi rozwoju strony w latach 2021-2022Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów EuropejskichWarszawa
BZP775088-N-20202020-12-302021-01-12PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Piaskach”Zespół SzkółPiaski
BZP775080-N-20202020-12-302021-01-08PNORozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg MiejskichWarszawa
BZP775072-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w WałbrzychuGmina WałbrzychWałbrzych
BZP775063-N-20202020-12-302021-01-12PNOUsługa dostępu do sieci Internet dostarczona do węzła LIM Warszawa oraz usługa łącza podkładowego Lublin–Katowice z protekcją i łącza podkładowego Puławy – Warszawa z protekcją w podziale na trzy części.Województwo LubelskieLublin
BZP775059-N-20202020-12-302021-02-26PNOWyposażenie pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza) w sprzęt komputerowyUczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuSanok
BZP775043-N-20202020-12-302021-01-11PNOUsługa udźwiękowienia oraz opisu przestrzeni Uczelni z wykorzystaniem systemu TOTUPOINT Uniwersytet ŁódzkiŁódź
BZP775042-N-20202020-12-302021-02-15PNODostawa sprzętu w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".Gmina NiepołomiceNiepołomice
BZP775003-N-20202020-12-302021-01-14PNOZakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach)Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP774996-N-20202020-12-302021-01-18PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI CENTRALI TELEFONICZNEJ NA WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMIOTERAPII I PRACOWNI ENDOSKOPII w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej”.Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w ChojnicachChojnice
BZP774992-N-20202020-12-302021-01-12PNOStworzenie 5 aplikacji interaktywnych oraz wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby wystawy stałej realizowanej w ramach projektu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”Centralne Muzeum Włókiennictwa w ŁodziŁódź
BZP774986-N-20202020-12-302021-01-15PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do projektowania architektoniczno-urbanistycznego do przenośnych stacji roboczych.Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań
BZP774914-N-20202020-12-302021-01-11PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław
BZP774906-N-20202020-12-302021-01-11PNO„Dostawę sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni językowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4” Zespół Placówek Oświatowych nr 4Skarżysko-Kamienna
BZP774900-N-20202020-12-302021-01-14PNO„Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów, routerów i modemów do bezprzewodowego Internetu”Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w BratoszewicachBratoszewice
BZP774885-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa dwóch urządzeń systemu zabezpieczeń w związku z modernizacją systemu zabezpieczeń Check Point 15400 będącego w posiadaniu Zamawiającego.Urząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP774836-N-20202020-12-302021-01-15PNOZakup terminowej licencji oraz wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania rozwojem potencjału naukowego jednostki w formule usługi Software as a Service wraz z utrzymaniem systemu przez dostawcę oraz usługą wsparcia technicznego, merytorycznego i szkoleniem użytkowników systemuUniwersytet OpolskiOpole
BZP774797-N-20202020-12-302021-01-14PNO„Nowa odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Dostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego do świetlicy w miejscowości Wrzosów”Gmina BorkiBorki
BZP774794-N-20202020-12-302021-01-15PNORozbudowa posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania TETA HR o nowe moduły wraz z usługą serwisową Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Warszawa
BZP774771-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa licencji na oprogramowanie Ansys lub równoważne wraz ze wsparciem technicznym oraz przedłużeniem usługi Technical Enhancements and Customer Support (TECS) lub zapewnienie usługi równoważnej dla Politechniki Łódzkiej w ramach realizacji Projektu pn. „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego”Politechnika ŁódzkaŁódź
BZP774728-N-20202020-12-302021-01-08PNOWykonanie analizy procesowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa LubelskiegoWojewództwo LubelskieLublin
BZP774726-N-20202020-12-302021-01-15PNOZP-2380-453-67/2020 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Policji woj. Śląskiego oraz Szkoły policji w Katowicach”Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachKatowice
BZP774716-N-20202020-12-302021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Gmina CzarniaCzarnia
BZP774698-N-20202020-12-302021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego, tj. laptopów z oprogramowaniem biurowym niezbędnego do realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w gminach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (A1, B5).Województwo OpolskieOpole
BZP774683-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa serwera z oprogramowaniemPomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieSzczecin
BZP774642-N-20202020-12-302021-01-12PNODoposażenie pracowni elektrycznej - ZST „FABLOK” w Chrzanowie , Doposażenie pracowni energetyki - ZS w Libiążu Powiatowe Centrum EdukacyjneChrzanów
BZP774602-N-20202020-12-302021-01-12PNOModernizacja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu pn. „Elektroniczna administracja w Gminie Świątniki Górne”Gmina Świątniki GórneŚwiątniki Górne
BZP774540-N-20202020-12-302021-01-08PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP774532-N-20202020-12-302021-01-12PNODostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązkówWojewódzki Szpital Psychiatryczny w ZłotoryiZłotoryja
BZP774531-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPowiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w KielcachKielce
BZP774515-N-20202020-12-302021-01-11PNOUsługa telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu dla obiektów administrowanych przez LUW w Lublinie, zlokalizowanych w Lublinie oraz jego delegaturach w Białej Podlaskiej, w Chełmie i w Zamościu Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w LublinieLublin
BZP774470-N-20202020-12-302021-01-19PNOUłożenie światłowodów w budynku głównym oraz zamontowanie nowych szaf dystrybucyjnych i przeniesienie starych szaf w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w BydgoszczySzpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w BydgoszczyBydgoszcz
BZP774461-N-20202020-12-302021-01-14PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego wybranych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) wraz z dedykowanym OprogramowaniemGmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w GdańskuGdańsk
BZP774460-N-20202020-12-302021-01-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooków oraz komputerów obliczeniowych: Część I: Notebook A – 2 szt. Część II: Komputer obliczeniowy A – 2 szt.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP774442-N-20202020-12-302021-01-08PNOZakup sprzętu ICT i RTV wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno”Gmina ŁopusznoŁopuszno
BZP774440-N-20202020-12-302020-12-14PNODostawa licencji i wdrożenie oprogramowania Geoportalu oraz aplikacji Architektury wraz z uruchomieniem e-usług publicznych dla projektu e-powiat ZduńskowolskiPowiat ZduńskowolskiZduńska Wola
BZP774376-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWarszawski Uniwersytet MedycznyWarszawa
BZP774363-N-20202020-12-302021-01-08PNOPrywatna chmura obliczeniowaNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
BZP774362-N-20202020-12-302021-01-12PNOdostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD); świadczenie kompleksowej usługi w zakresie wykonania analizy domeny problemu wraz z projektem architektury rozwiązania oraz świadczeniem Usług doradczych oraz świadczenie przez Wykonawcę 18-sto miesięcznej subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformowej usługi hostowanej typu COTS, z podziałem na 3 zadania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład HigienyWarszawa
BZP774355-N-20202020-12-302021-01-18PNODostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn”Urząd Gminy Krupski MłynKrupski Młyn
BZP774337-N-20202020-12-302021-01-20PNODostawa, montaż i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: RJU1/1671/W/2020Politechnika ŚląskaGliwice
BZP774331-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.. Gmina OstródaOstróda
BZP774284-N-20202020-12-302021-01-08PNOAsysta techniczna systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz planowania budżetu EZD SIDAS oraz SPiRB w roku 2021.Zarząd Dróg Miasta KrakowaKraków
BZP774278-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.Gmina Miejska DzierżoniówDzierżoniów
BZP774271-N-20202020-12-302021-01-13PNOusługa wykonania strony projektu AGaStor dla WWNiG - KC-zp.272-746/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP774254-N-20202020-12-302021-01-18PNOUsługi głosowe telefonii stacjonarnej oraz voip dla Urzędu Miasta GdyniGmina Miasta GdyniGdynia
BZP774245-N-20202020-12-302021-01-20PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego – Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieKraków
BZP774227-N-20202020-12-302021-01-13PNOUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu pokrycia dachowego wraz ze zintegrowanym ogniwem fotowoltaicznymOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP774217-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracjaGmina ProszowiceProszowice
BZP774205-N-20202020-12-302021-01-14PNOWsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowychInstytut Badań Literackich Polskiej Akademii NaukWarszawa
BZP774194-N-20202020-12-302021-01-14PNOBudowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiejInstytut Badań Literackich Polskiej Akademii NaukWarszawa
BZP774193-N-20202020-12-302021-01-19PNOZakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego finansowo-księgowego oraz systemu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie wraz z migracją danych, wdrożeniem i szkoleniem użytkownikówGmina SycówSyców
BZP774191-N-20202020-12-302021-01-11PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGmina MiłomłynMiłomłyn
BZP774185-N-20202020-12-302021-01-12PNOUsługa polegająca na realizacji prototypu nagrania interaktywnej symulacji szkoleniowej w 360i/lub 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej rzeczywistości (VROlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP774179-N-20202020-12-302021-01-11PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZUCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w RaciborzuRacibórz
BZP774162-N-20202020-12-302021-01-18PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualnych laboratoriów z usługą On Demand na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieKraków
BZP774153-N-20202020-12-302021-01-08PNOdostawa wyposażenia dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w ToruniuWojewódzki Szpital Zespolony im. L. RydygieraToruń
BZP774114-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w SzczecinieSzkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława HelsztyńskiegoSzczecin
BZP774097-N-20202020-12-302021-01-11PNOBudowa systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze Komenda Powiatowa Państwowej Straży PożarnejKamienna Góra
BZP774077-N-20202020-12-302021-01-14PNO„Dostawa sprzętu sportowego i komputerowego”Wdecki Park KrajobrazowyOsie
BZP774065-N-20202020-12-302021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachKatowice
BZP774007-N-20202020-12-302021-01-15PNOZakup urządzeń mobilnychUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP774005-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa dronów i oprogramowania dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu BadawczegoPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP773928-N-20202020-12-302021-01-13PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP773913-N-20202020-12-302021-01-19PNOWykonanie usługi opracowania wynikowych tablic statystycznychMinisterstwo SprawiedliwościWarszawa
BZP773722-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowaniaSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP773363-N-20202020-12-302021-01-08PNODostawa akcesoriów komputerowychUniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP773317-N-20202020-12-302021-01-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.161.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP773219-N-20202020-12-302021-01-12PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego z akcesoriami na potrzeby Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, ul.Kopernika 27, 31-034 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP773152-N-20202020-12-302021-01-15PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą Urządzeń i kart SIM dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCentrum Unijnych Projektów TransportowychWarszawa
BZP772814-N-20202020-12-302021-01-11PNOZakup materiałów pomocniczych do zajęć w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" - etap IIGmina ŚwierklaniecŚwierklaniec
BZP772761-N-20202020-12-302021-01-11PNOUsługa serwisowa i aktualizacje systemu SIMPLE.ERPDolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny RatunkowejWrocław
BZP772679-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP772597-N-20202020-12-302021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy osprzętu sieciowego na potrzeby Obserwatorium Astronomicznego UJ, ul Orla 171, 30-244 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772513-N-20202020-12-302021-01-07PNOSystem obsługi transportu publicznego – Wdrożenie systemu Inteligentne Systemy Transportowe w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta PłońskPłońsk
BZP772374-N-20202020-12-302021-01-13PNODostawa oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych środowiska wirtualnego.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP772309-N-20202020-12-302021-01-13NZOZakup oprogramowania „eZamówienia – UMŁ”Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP771892-N-20202020-12-302021-01-11PNODzierżawa łaczy telekomunikacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Policji na terenie województwa podkarpackiego Komenda Wojewódzka PolicjiRzeszów
BZP771472-N-20202020-12-302021-01-19PNORozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa poprzez dostawę systemu zarządzania kopiami zapasowymi danych w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Centrum InformatyczneWarszawa
BZP771247-N-20202020-12-302021-01-21PNODostawa serwera dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu II w ramach projektu „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego” Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław
BZP770878-N-20202020-12-302021-01-11PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia IT oraz multimedialnego dla nowego budynku pasywnego użyteczności publicznej w Rząśni Gmina RząśniaRząśnia
BZP770472-N-20202020-12-302021-01-12PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft ExchangeUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP768939-N-20202020-12-302021-01-19PNODostawa wyposażenia elektronicznego warsztatów szkolnychMiasto BiałystokBiałystok
BZP768537-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP768003-N-20202020-12-302021-01-22PNO zakupy sprzętu komputerowego w ramach zadania „Rozwój infrastruktury - zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej - sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń” Muzeum - Zamek w ŁańcucieŁańcut
TED638973-20202020-12-292021-02-18PNOZakup i dostawa wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.Szczecin
TED638972-20202020-12-292021-02-02PNODostawa, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerówGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED638964-20202020-12-292021-02-15PNOBudowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla JARMIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O.Toruń
TED638962-20202020-12-292021-02-05PNOBudowa instalacji gazowej na terenie Elektrociepłowni MikołajWĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.Ruda Śląska
TED638957-20202020-12-292021-02-05PNOPrzebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazoweWĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.Ruda Śląska
TED638751-20202020-12-292021-02-09PNOUsługa wsparcia i modyfikacji systemów Ministerstwa SprawiedliwościMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638745-20202020-12-292021-02-04PNOUsługi wsparcia i modyfikacji Systemu losowego przydziału spraw (SLPS)MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638735-20202020-12-292021-01-29PNODostawa, uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Roweru Miejskiego na terenie miasta GnieznaGMINA MIASTO GNIEZNOGniezno
TED638732-20202020-12-292021-02-01PNODziałania promocyjno-informacyjne dla projektu budowy ZTPO w GdańskuPORT CZYSTEJ ENERGII SP. Z O.O.Gdańsk
TED638731-20202020-12-292021-02-02PNOUsługi zarządzania i wsparcia (inżyniera kontraktu) w ramach realizacji projektu pn.: ..MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJWarszawa
TED638725-20202020-12-292021-01-29PNOUsługa asysty technicznej i rozwoju posiadanego środowiska pracy grupowej Office 365GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED638724-20202020-12-292021-02-04PNOUsługa wsparcia i modyfikacji Systemu RZMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638722-20202020-12-292021-02-01PNODzierżawa usług telekomunikacyjnych polegających na zestawieniu, uruchomieniu i udostępnieniu, przez całą dobę (24 godz.), na okres 36 miesięcy symetrycznych łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2....KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
TED638708-20202020-12-292021-01-29PNOWdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED638690-20202020-12-292021-02-01PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych oraz innych usług dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 48 miesięcySKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED638688-20202020-12-292021-01-29PNODzierżawa urządzeń drukujących wraz z montażem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w LublinieWOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIELublin
TED638682-20202020-12-292021-01-29PNODigitalizacja dokumentów analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu TatrzańskiegoPOWIAT TATRZAŃSKIZakopane
TED638610-20202020-12-292021-02-08PNOBudowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego projekt doradztwa energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemuNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED638599-20202020-12-292021-02-01PNOModernizacja bazy danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500 i Gesut w ramach projektu CSJZMIASTO JASTRZĘBIE—ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
TED638437-20202020-12-292021-01-28PNODostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
TED638436-20202020-12-292021-02-03PNODostawa licencjiMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED638435-20202020-12-292021-02-03PNODostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu i wyposażenia do 4 elbl. szkół ogólnokształ. w ram. proj. pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfin. ze środ. UE w ramach EFS z RPO Woj. WM na lata 2014-2020GMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
TED638429-20202020-12-292021-02-01PNODostawa zestawu komputera stacjonarnego – KC-zp. 272-716/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED638425-20202020-12-292021-02-08PNODostawa wyposażenia (tokarki, frezarki) do Centrum Kształcenia Zawodowego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Pow..POWIAT KRAŚNICKIKraśnik
TED638422-20202020-12-292021-02-15PNOZakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIWOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED638420-20202020-12-292021-02-05PNODostawa sprzętu edukacyjnego w postaci tabletów, robotów, zestawów Makey Makey lub równoważnych, mat edukacyjnych z podziałem na 4 części na potrzeby realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość #16, #21, #48, #62, #65”POLITECHNIKA ŁÓDZKA, CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź
TED638413-20202020-12-292021-02-09PNODostawa sprzętu, wyposażenia do pracowni informatycznych dla szkół powiatu kraśnickiego oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w pow..POWIAT KRAŚNICKIKraśnik
TED638412-20202020-12-292021-01-29PNODostawa serwera NAS dla WIMiR – KC-zp.272-740/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED638411-20202020-12-292021-02-04PNOZakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymiNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED638410-20202020-12-292021-01-11PNODostawa i instalacja sprzętu serwerowo-sieciowego w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)"; znak postęp. ZZP-216/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED638392-20202020-12-292021-02-02PNOWyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum ..UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED638387-20202020-12-292021-02-01PNODostawa oprogramowania i wdrożenie systemu zabezpieczającego serwery wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowymWOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Z SIEDZIBĄ W LUBLINIELublin
TED638365-20202020-12-292021-02-01PNORozbudowa lub wymiana zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany EDM (...)MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKAKraków
TED638356-20202020-12-292021-01-29PNODostawa sieci laboratoriów cyberbezpieczeństwa CyberChain Segment Security Operations Center - KC-zp.272-705/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED638354-20202020-12-292021-01-29PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
TED638345-20202020-12-292021-02-01PNODostawa stacji roboczej dla WIMIiC – KC-zp.272-741/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED638343-20202020-12-292021-02-12PNOCNT-371-25/2020 – Dostawa oprogramowania naukowego MagicsUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP774142-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji roboczej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.427.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP774136-N-20202020-12-292021-01-14PNODOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ I OPROGRAMOWANIA NIEZBĘDNYCH DO BUDOWY WARSTWY LOKALNEJ CELEM POŁĄCZENIA Z WARSTWĄ REGIONALNĄ MSIMOśrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZKrzeszowice
BZP774129-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.480.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP774122-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.479.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP774027-N-20202020-12-292021-01-08PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego Eskulap i Simple ERP oraz Planowanie Czasu PracySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza HołogiNowy Tomyśl
BZP773934-N-20202020-12-292021-01-15PNOOpracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz z wdrożeniem systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na tych drogachPowiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu WrocławskiegoWrocław
BZP773925-N-20202020-12-292021-01-14PNOWdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania na potrzeby Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuUczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuSanok
BZP773914-N-20202020-12-292021-01-08PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Siła kompetencji", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP773877-N-20202020-12-292021-01-11PNOWdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4Aqua Park Łódź Sp. z o.o.Łódź
BZP773874-N-20202020-12-292021-01-07PNODostawa zestawu do zarządzania nauką oraz dostępem do systemów szkoleniowych SAP na żywo (platforma edukacyjna), zakup realizowany w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUniwersytet Kazimierza WielkiegoBydgoszcz
BZP773791-N-20202020-12-292021-01-14PNODostawa urządzeń klasy UTM z instalacją i wdrożeniem, do zabezpieczenia systemów komputerowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełżycachSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełżycachBełżyce
BZP773789-N-20202020-12-292021-01-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Sekcji Systemów Obsługi Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.494.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP773766-N-20202020-12-292021-01-20PNO„Budowa narzędzia informatycznego typu Bank Danych o Mieście oraz budowa modularnego internetowego serwisu informacyjnego”Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice ŚląskieSiemianowice Śląskie
BZP773755-N-20202020-12-292021-01-20PNOWymiana wodomierzy w zasobach własnych Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie części Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.Szczecin
BZP773665-N-20202020-12-292021-01-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka oraz zestawu konferencyjnego.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP773642-N-20202020-12-292021-01-12PNOZakup 96 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi, myszkami i torbamiMinisterstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiWarszawa
BZP773631-N-20202020-12-292021-01-13PNORozbudowa i modernizacja środowiska eksploatacyjnego systemu Bank Krwi stosowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z wykorzystaniem systemu wysokiej niezawodności.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaPoznań
BZP773598-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa subskrypcji pakietu biurowego.Zarząd Transportu MetropolitalnegoKatowice
BZP773586-N-20202020-12-292021-01-14PNOUruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary SączGmina Stary SączStary Sącz
BZP773583-N-20202020-12-292021-01-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UwrWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław
BZP773533-N-20202020-12-292021-01-11PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”Gmina i Miasto ŻurominŻuromin
BZP773514-N-20202020-12-292021-01-22PNORozbudowa sieci komputerowej LAN oraz dostawa aktywnych urządzeń sieciowych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMATCentrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMATWarszawa
BZP773503-N-20202020-12-292021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego w tym: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, kamerek internetowychPolitechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn RoboczychWarszawa
BZP773430-N-20202020-12-292021-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowychPowiat TrzebnickiTrzebnica
BZP773414-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa drukarekUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP773387-N-20202020-12-292021-01-18PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaŁódź
BZP773380-N-20202020-12-292021-01-08PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Nowoczesna Szkoła zawodowa", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP773374-N-20202020-12-292021-01-11PNOSERWIS OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO AMMS I INFOMEDICASzpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LublinieLublin
BZP773341-N-20202020-12-292021-01-12PNODostawa systemu informatycznego do obsługi serializacji produktu leczniczego Biodribin zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dyr. 2011/62/UE), z uwzględnieniem wprowadzenia niezbędnych zmian w systemie informatycznym Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w WarszawieSieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego MościckiegoWarszawa
BZP773338-N-20202020-12-292021-01-14PNOOdnowienie subskrypcji i wsparcia serwisowego skanera podatnościNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
BZP773333-N-20202020-12-292021-01-13PNOUsługa obejmująca wynajęcie długoterminowe trzech serwerów. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuOświęcim
BZP773313-N-20202020-12-292021-01-08PNOWymiana 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt.Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica BemowoWarszawa
BZP773218-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa subskrypcji oprogramowania do analizy ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń wraz z wsparciem technicznym na okres 12 miesięcySzkoła Główna Handlowa w WarszawieWarszawa
BZP773189-N-20202020-12-292021-01-11PNO„Zakup licencji systemu e-Urząd”Powiat ProszowickiProszowice
BZP773158-N-20202020-12-292021-01-19PNOUsługa wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu Enova 365 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWarszawa
BZP773150-N-20202020-12-292021-01-11PNOSukcesywne dostawy materiałów informatycznych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych.Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziŁódź
BZP773149-N-20202020-12-292021-01-07PNOŚwiadczenie usługi masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (skr. MWKWT) (SMS/CSMS) oraz łączenia SMS w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej w latach 2021-2022Centralna Komisja EgzaminacyjnaWarszawa
BZP773123-N-20202020-12-292021-01-11PNO„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”Gmina OlszynaOlszyna
BZP773078-N-20202020-12-292021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z gminy LubszaGmina LubszaLubsza
BZP773056-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Fizyki UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP773048-N-20202020-12-292021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, totemu informacyjnego oraz projektora w podziale na 4 części.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP773039-N-20202020-12-292021-01-08PNO„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w WojniczuWojnicz
BZP772999-N-20202020-12-292021-01-15PNOUtrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Środowiska, świadczenie usług wsparcia, opieki serwisowej, konsultacji zdalnych (400 godzin) i wizyt konsultanta (2 wizyt) oraz wykonanie opisanych modyfikacjiMinisterstwo Klimatu, Biuro Dyrektora GeneralnegoWarszawa
BZP772960-N-20202020-12-292021-01-07PNOZakup i dostawy fabrycznie nowych urzadzeń drukujących na potrzeby mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieWarszawa
BZP772894-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 (jednej) sztuki tabletu wraz z akcesoriami dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772878-N-20202020-12-292021-01-19PNOZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGOAkademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław
BZP772807-N-20202020-12-292021-01-26PNOzakup i dostawa zestawów komputerowych, laptopów i sprzętu informatycznego na potrzeby projektów pn.: „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4” i „Zawodowa współpraca 5” - 4 częściGmina Miasto CzęstochowaCzęstochowa
BZP772773-N-20202020-12-292021-01-11PNO„Zakup licencji systemu e-Urząd”Zarząd Dróg Powiatowych ProszowiceProszowice
BZP772760-N-20202020-12-292021-01-12PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu elementu składowego systemu inteligentnej uprawy do hodowli roślin i grzybów Olsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP772759-N-20202020-12-292021-01-12PNO Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.Zespół Szkół Przemysłu ModyŁódź
BZP772724-N-20202020-12-292021-01-08PNO„Zakup sprzętu i wyposażenia do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce PodlaskiejKomarówka Podlaska
BZP772705-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa sprzętu w ramach projektu „W LEPSZY START”Zespół Szkół Zawodowych im.St.StaszicaAleksandrów Łódzki
BZP772662-N-20202020-12-292021-01-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIAInstytut Chemicznej Przeróbki WęglaZabrze
BZP772585-N-20202020-12-292021-01-14PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego Instytut Techniczny Wojsk LotniczychWarszawa
BZP772575-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772526-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni Starostwo PowiatoweWrześnia
BZP772506-N-20202020-12-292021-01-11PNOzakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”Powiat Ostródzki z siedzibą w OstródzieOstróda
BZP772174-N-20202020-12-292021-01-07PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGłówny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa
BZP772145-N-20202020-12-292021-01-11PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; „Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)”Prezydent Miasta TychyTychy
BZP772140-N-20202020-12-292021-01-12PNODostawa routera (rdzeniowego MAN) dla Urzędu Miejskiego w KoninieMiasto KoninKonin
BZP772068-N-20202020-12-292021-02-02PNOKompleksowe opracowanie i wdrożenie nowego modele strony WWW (multiportal).Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień PublicznychZielona Góra
BZP771817-N-20202020-12-292021-01-20PNODostawa komputerów, oprogramowania, routerów i urządzeń wielofunkcyjnychZespół Szkół SpożywczychBydgoszcz
BZP771624-N-20202020-12-292021-01-25PNOBUDOWA WRAZ Z MIGRACJĄ DANYCH I WDROŻENIE NOWEJ, DWUJĘZYCZNEJ STRONY INTERNETOWEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU, DOSTOSOWANEJ JEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWrocław
BZP771508-N-20202020-12-292021-02-02PNOUsługa doradztwa informatycznego – konsulting w ramach projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+”Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w WarszawieWarszawa
BZP771465-N-20202020-12-292021-01-15PNOZakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu ITUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP771439-N-20202020-12-292021-01-12PNOSpecjalistyczna usługa wykonania prototypów oraz przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań) na rzecz 7 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator". Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 (dziewięć) części.Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieOlsztyn
BZP771032-N-20202020-12-292021-01-22PNODostawa sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz pozostałych komórek organizacyjnych (powtórka), środków dezynfekcyjnych do Apteki (powtórka), aparatów telefonicznych (powtórka), opatrunków (powtórka) oraz krzeseł do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w JaworznieJaworzno
BZP770819-N-20202020-12-292021-01-26PNOUsługa zlecenia prac programistycznych dotyczących budowy systemu autodiagnostycznego przedsiębiorstw w ramach systemu wczesnego ostrzegania (SWO)Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościWarszawa
BZP770632-N-20202020-12-292021-01-14PNOUsługa przesyłu danych sygnału emitowanego do nadajnikówPolskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" Spółka AkcyjnaOpole
BZP769875-N-20202020-12-292021-01-20PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej oraz rozbudowy systemu grafiki czasu rzeczywistego Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 złWarszawa
BZP769731-N-20202020-12-292021-01-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
TED637852-20202020-12-282021-01-29PNOŚwiadczenie usług asysty technicznej oprogramowania i wsparcia sprzętu OraclePOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED637844-20202020-12-282021-02-15PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMSTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED637811-20202020-12-282021-01-28PNOZawarcie umowy ramowej dotyczącej świadczenia usług projektowych i rzeczoznawstwa technicznego w zakresie inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu KomunikacyjnegoCENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED637713-20202020-12-282021-02-03PNOWdrożenie aplikacji wspierającej proces przyłączania w Tauron Dystrybucja S.ATAURON DYSTRYBUCJA S.A.Kraków
TED637706-20202020-12-282021-01-28PNOZakup i wdrożenia centralnego systemu DDI (centralny system DNS/DHCP/IPAM/Reporting/Network Discovery)POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED637628-20202020-12-282021-02-11PNORealizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie działalności Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w GliwicachTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED636871-20202020-12-282021-01-29PNOZakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Informatyzacja administracji publicznej w gminie Wiskitki w 2019 r.”GMINA WISKITKIWiskitki
TED636866-20202020-12-282021-01-29PNO„Modernizacja SZK OST w zakresie zwiększenia dostępności usług audio-wideo z Internetu”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED636859-20202020-12-282021-01-28PNOAsysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OtagoMIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED636808-20202020-12-282021-03-03PNOŚwiadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów i kart SIM na potrzeby jednostek administracji państwowejARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIELeszno
TED636793-20202020-12-282021-01-29DLKZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „Systemu wczesnego ostrzegania, alarmowania i informowania 2.0” wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 latDOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUWrocław
TED636791-20202020-12-282021-01-29PNOUtrzymanie infrastruktury IT obszarowego systemu sterowania ruchem w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
TED636789-20202020-12-282021-01-28PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego na oprogramowanie Red HatNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED636779-20202020-12-282021-02-02PNOOpracowanie cyfrowej ortofotomapyGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED636778-20202020-12-282021-02-05PNOŚwiadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów (...)SKARB PAŃSTWA – MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
TED636777-20202020-12-282021-02-02PNOPozyskanie danych wysokościowychGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED636772-20202020-12-282021-02-02PNOKompleksowa obsługa medialna Funduszu SprawiedliwościMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED636768-20202020-12-282021-01-29PNOUtrzymanie Systemu wspomagania zarządzania opartego na systemie mySAP ERP i bazie IBM DB2, w obszarach finansowym, zarządzania majątkiem, projektowym, gospodarki magazynowej oraz zamówień publicznychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIELublin
TED636764-20202020-12-282021-02-08PNOZakup, wdrożenie i konfiguracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem procesów realizowanych przez system obsługi studiów i platformą integracyjną dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
TED636762-20202020-12-282021-01-15PNO„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej bezpłatnej infolinii niezbędnej do działania teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED636759-20202020-12-282021-02-03PNOWykonanie, dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami wsparcia, usługami rozwoju, asystą techniczną oraz gwarancją jakościPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.Działdowo
TED636757-20202020-12-282021-01-29PNOWykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego – pełna nazwa zgodnie z dokumentacją SIWZPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
TED636725-20202020-12-282021-01-28PNOZorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021 rMIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
TED636706-20202020-12-282021-01-28PNOUsługa wsparcia dla oprogramowania OraclePAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED636699-20202020-12-282021-01-14PNOOpracowanie systemu rozpoznawania przyczyn zapalenia płuc z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ramach projektu badawczego „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych..SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
TED636698-20202020-12-282021-02-04PNOAktualizacja licencji oprogramowania MicrosoftNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED636666-20202020-12-282021-02-03PNOZakup Usług telefonii komórkowej wraz z usługami dodatkowymi dla Polskiego Radia S.APOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa
TED636654-20202020-12-282021-01-28PNOWdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w GdyniUNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJGdynia
TED636650-20202020-12-282021-02-01PNOObsługa Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż od 22.3.2021GMINA BYTOM, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓWBytom
TED636524-20202020-12-282021-02-02PNOWykonanie i dostawa programu automatycznie wykrywającego błędy dostępności cyfrowej stron wwwKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED636504-20202020-12-282021-02-03PNOBudowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemuNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED636494-20202020-12-282021-02-01PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w okolicach Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wraz z obsługą tego systemu przez okres 60 miesięcyGMINA MIASTA TORUŃToruń
TED636484-20202020-12-282021-01-28PNOKompleksowa obsługa urządzeń drukującychWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYOlsztyn
TED636451-20202020-12-282021-01-28PNOOpracowanie metodologii oceny stanu technicznego i analizy ekonomicznej stacjonarnych urządzeń rejestrującychSKARB PAŃSTWA—GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED636444-20202020-12-282021-01-28PNOPełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w GCM”GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED636437-20202020-12-282021-01-28PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 7GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED636422-20202020-12-282021-01-28PNORozbudowa systemu PZGiK o nowe usługi, modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miastaMIASTO LESZNOLeszno
TED636412-20202020-12-282021-01-29PNOOpieka serwisowa oprogramowania IBM (AIX, IBM Software for HMC, IBM Power VM, IBM Power HA, DB2 LUW)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED636406-20202020-12-282021-01-28PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz sadów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED636403-20202020-12-282021-03-03PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Jednostek Administracji PaństwowejCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
TED636384-20202020-12-282021-01-08PNOŚwiadczenie usługi utrzymania oraz wsparcia w zakresie serwisowania oprogramowania – Systemu Zarządzania Placówką oraz usługi modyfikacji Systemu wraz z wdrożeniem i utrzymaniem środowiska testowegoGMINA WROCŁAW – URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
TED636366-20202020-12-282021-01-29PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla jednostki ewidencyjnej Jerzmanowice-PrzeginiaPOWIAT KRAKOWSKIKraków
TED636364-20202020-12-282021-01-29PNOUtrzymanie i rozwój SIS2-SADMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED636358-20202020-12-282021-02-02PNOŚwiadczenie usługi konsultanta zewnętrznego – usługi doradcze Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Programami i Stypendiami MKIDN”MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
TED636354-20202020-12-282021-01-28PNOObsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w BydgoszczySKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED636352-20202020-12-282021-02-02PNOŚwiadczenie opieki utrzymaniowo-serwisowej i hosting oraz prace rozwojowe portalu internetowego dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego – ZP-DI-09/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED636347-20202020-12-282021-02-02PNOZorganizowanie i prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania w TucholiGMINA TUCHOLATuchola
TED635587-20202020-12-282021-01-29PNODoposażenie systemu zarządzania OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED635586-20202020-12-282021-02-08PNOZaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem scenografii wystawy stałej oraz 16 eksponatów interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki CogiteonMAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEONKraków
TED635583-20202020-12-282021-02-05PNOModernizacja komponentów bezpieczeństwa CSD oraz PWR sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED635569-20202020-12-282021-02-10PNODostawa wyposażenia dla studia RTV i pracowni badań focusowychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635564-20202020-12-282021-02-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla ZZOZ w WadowicachZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHWadowice
TED635561-20202020-12-282021-01-28PNODostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LANKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED635560-20202020-12-282021-02-05PNODostawa i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EOD) dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED635535-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-31/2020 Dostawa stacji roboczych do drukarek 3D w ramach projektuUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635533-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-34/2020 – Dostawa stacjonarnych (2CPU) stacji roboczychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635532-20202020-12-282021-01-29PNOSukcesywna dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED635530-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-33/2020 – Dostawa stacjonarnych (1CPU) i mobilnych stacji roboczychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635526-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-36/2020 – Dostawa stołu dotykowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635522-20202020-12-282021-02-02PNODostawę i wdrożenie systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAMURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED635515-20202020-12-282021-01-28PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznejPŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.Płock
TED635513-20202020-12-282021-02-04PNORozbudowa sieci komputerowej w domach studenckichSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635510-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-35/2020 – Dostawa stołu anatomicznegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635505-20202020-12-282021-01-28PNODostawa oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
TED635504-20202020-12-282021-01-29PNOSprzedaż wraz z dostawą drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED635465-20202020-12-282021-01-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (2 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED635463-20202020-12-282021-01-29PNOWdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej w Gminie GrunwaldGMINA GRUNWALDGierzwałd
TED635461-20202020-12-282021-01-29PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę monitorów..CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635459-20202020-12-282021-02-02PNODostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji PaństwowejGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W ŁODZIŁódź
TED635452-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dedykowanymi stacjami dokującymiCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635451-20202020-12-282021-01-29PNORozbudowa infrastruktury „F5 BIG-IP” wraz z dostawą stacji roboczych i monitorówCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED635450-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę akcesoriów komputerowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635442-20202020-12-282021-01-28PNOZakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowejZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED635438-20202020-12-282021-01-29PNOZakup oprogramowania oraz licencji Microsoft dla serwerów i stacji klienckich Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
TED635429-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek przenośnych oraz drukarek kodów kreskowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635428-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na Dostawę komputerów typu AiO wraz z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i tabletów graficznych wraz z oprogramowaniemCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635421-20202020-12-282021-01-29PNODostawa infrastruktury informatycznej do Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIMWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
TED635416-20202020-12-282021-02-08PNOWykonanie wraz z dostawą i montażem 9 eksponatów elektronicznych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki CogiteonMAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEONKraków
TED635412-20202020-12-282021-02-05PNODostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
TED635405-20202020-12-282021-01-28PNODostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla oddziałów Dziecięcych i Pracowni EndoskopiiSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
TED635403-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED635402-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED635394-20202020-12-282021-02-16PNOPrzedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa, wdrożenie, uruchomienie: infrastruktura obsługi środowiska IT w ramach warstwy lokalnej MSIM”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIETarnów
TED635375-20202020-12-282021-01-08PNODostawa odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT (DFP.271.171.2020.KK)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED635363-20202020-12-282021-01-28PNOZakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna VI w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED635362-20202020-12-282021-01-29PNODostawa subskrypcji pakietu oprogramowania typu Microsoft Office 365 i licencji Perpetual Windows Serwer na okres 12 miesięcy, dalej łacz. nazw. „produktami” na potrz. Central Szpit. Klini. MSWiA w WarszawieCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
TED635342-20202020-12-282021-02-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.Łódź
TED635341-20202020-12-282021-02-02PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED635333-20202020-12-282021-02-11PNOZakup notebooków i komputerów specjalizowanychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED635322-20202020-12-282021-01-29PNODostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemu Opole+MIASTO OPOLEOpole
TED635319-20202020-12-282021-01-29PNOZaprojektowanie, dostawa i montaż wyposażenia oraz wdrożenie serwerowni do realizacji zadań w Planetarium – Śląski Park Nauki w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozb …WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED635311-20202020-12-282021-01-29PNODostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACHProszowice
TED635309-20202020-12-282021-01-29PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIEStaszów
TED635302-20202020-12-282021-02-01PNODostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński – e-administracja w Powiecie Bocheńskim"POWIAT BOCHEŃSKI – STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNIBochnia
TED635226-20202020-12-282021-02-16PNOŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowymGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED635217-20202020-12-282021-01-29PNODostawa i instalacja 2 systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi ekspresowej S8SKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED635214-20202020-12-282021-01-29PNODostawa i instalacja 30 urządzeń rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniuSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED635191-20202020-12-282021-02-04PNOKomputery przenośne i projektoryCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED635172-20202020-12-282021-01-28PNODostawa specjalistycznego sprzętu medycznego, systemów monitorowania pacjentów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED635111-20202020-12-282021-03-03PNODostawa systemu informacji prawnej dla Jednostek Administracji PaństwowejCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
TED635080-20202020-12-282021-02-04PNODostawa zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem biurowym oraz laptopówINWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.Łódź
TED635077-20202020-12-282021-01-28PNOCzęść 1 – dostawa modułów przełączników szkieletowych, część 2 – dostawa zestawu licencji oprogramowania dla zestawu przełączników sieciowychUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED635059-20202020-12-282021-02-02PNODostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz różnych wyrobów i produktów medycznych wraz z dzierżawą urządzeńWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
TED635051-20202020-12-282021-02-01PNOPN 37/12//2020 – sukcesywna sprzęt komputerowy_IIINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED635037-20202020-12-282021-02-19PNODostawa oprogramowania, sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO—ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZABydgoszcz
TED635031-20202020-12-282021-01-29PNODostawa serwerów oraz sieciowego magazynu danych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED635028-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED635026-20202020-12-282021-02-03PNODostawa napędu LTO8 wraz z zapasem taśm oraz macierzy dyskowejINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED635012-20202020-12-282021-01-28PNODostawa stacji roboczych mobilnych do przetwarzania danych (5 sztuk). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/158/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED635007-20202020-12-282021-02-01PNODostawa systemu do projektowania programu studiów i zarządzania sylabusami dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED635002-20202020-12-282021-02-01PNOZakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii i serologii transfuzjologicznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED635000-20202020-12-282021-01-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED634997-20202020-12-282021-01-29PNODostawa drukarki 3D. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/152/DMPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED634993-20202020-12-282021-02-10PNODostawa i instalacja infrastruktury komputerowej dla Centralnego Systemu Zarządzania, Monitorowania i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych i KomputerowychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED634991-20202020-12-282021-01-29PNODostawa komputera przenośnego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/144/MWPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED634976-20202020-12-282021-02-02PNODostawa serwerów wraz z osprzętem dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED634970-20202020-12-282021-03-03PNODostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji PaństwowejGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED634612-20202020-12-282021-01-29PNO„Budowa dworca kolejowego Olsztyn Główny"POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
TED634553-20202020-12-282021-01-28PNOPrzebudowa dworca kolejowego Olesno ŚląskiePOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
TED634538-20202020-12-282021-02-02PNO„Przebudowa dworców kolejowych Pionki i Ruda Wielka”POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP772728-N-20202020-12-282021-01-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka A-1 szt.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP772726-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa systemów informatycznych e-usług publicznych wraz z instalacją i konfiguracją w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracjaGmina ProszowiceProszowice
BZP772706-N-20202020-12-282021-01-12PNOUsługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego produkcji Hewlett Packard EnterpriseŚląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Gliwice
BZP772696-N-20202020-12-282021-01-12PNODostawa oprogramowania do graficznego programowania aplikacji służących do konfiguracji i testów aparatury pomiarowej oraz zbierania i analizy danych pomiarowych (1 licencja) z 12 miesięcznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGłówny Instytut GórnictwaKatowice
BZP772641-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych do nauki zdalnej w ramach realizowanego projektu, dla UPJP II w KrakowieUniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieKraków
BZP772414-N-20202020-12-282021-01-13PNODostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym dla Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.Gmina Nowa Sól - MiastoNowa Sól
BZP772407-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz nośników do przechowywania danych. W ramach realizacji projektu „PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4.” Projekt nr RPMP.02.01.02-12-0974/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Polska Akademia UmiejętnościKraków
BZP772381-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa macierzy dyskowejSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP772361-N-20202020-12-282021-01-12PNODostawa urządzeń na potrzeby cyfryzacji obiektów z kolekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w ŁodziŁódź
BZP772348-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa polegająca na przygotowaniu prototypu landing page’a i przeprowadzenia badań zainteresowania leczeniem w Polsce wśród pacjentów z Wielkiej BrytaniiOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP772338-N-20202020-12-282021-01-19PNOWsparcie pogwarancyjne dla sprzętu i oprogramowania produkcji IBMAgencja Mienia WojskowegoWarszawa
BZP772331-N-20202020-12-282021-01-05PNO„Rozbudowa macierzy dyskowych i serwerów”Powiat ProszowickiProszowice
BZP772305-N-20202020-12-282021-01-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletów oraz smartfonów dla Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ - w podziale na części. Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772296-N-20202020-12-282021-01-08PNODostawa monitora interaktywnego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w KrakowieMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Kraków
BZP772247-N-20202020-12-282021-01-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy smartfonów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJUniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772219-N-20202020-12-282021-01-14PNODostawa pomocy dydaktycznych do koszalińskich szkół zawodowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!", Zadanie nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie w ramach projektu „Czas na ZAWODOWCA”Gmina Miasto Koszalin-Urząd MiejskiKoszalin
BZP772210-N-20202020-12-282021-01-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RITZespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuRybnik
BZP772179-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa zaprojektowania i stworzenia prototypu oprogramowania informatycznego pozwalającego na zakup i zapis danych pogodowych przez użytkownika do pliku i wygenerowania kodu widgetu (html+js) prezentującego dane pogodyOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP772167-N-20202020-12-282021-01-05PNOZakup i dostawa tabletu, myszek komputerowych i ręcznego czytnika kodów QR dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP772157-N-20202020-12-282021-01-12PNOZP/172/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB-MEDICAL DATA BANK”” dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu „CZMP”Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Łódź
BZP772125-N-20202020-12-282021-01-05PNORozbudowa geoPortali powiatowych, w tym utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim stopniu dojrzałości wraz z ich uruchomieniem i organizacją szkoleńPowiat JędrzejowskiJędrzejów
BZP772104-N-20202020-12-282021-01-27PNO108/2020 Odnowienie wsparcia technicznego, gwarancji producenta dla sprzętu i oprogramowania.Wielkopolskie Centrum OnkologiiPoznań
BZP772052-N-20202020-12-282021-01-12PNODostawa zestawu komputerowego i stacji multimedialnej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP772046-N-20202020-12-282021-01-21PNO„Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś – część II”Gmina Wielka WieśSzyce
BZP772023-N-20202020-12-282021-01-11PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka oraz monitora: Część I: Notebook A – 1 szt. Część II: Monitor A – 1 szt.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP771972-N-20202020-12-282021-01-11PNOZakup systemu do zarządzania zasobami przyrody z uwzględnieniem technologii GIS w ochronie przyrodyGmina OlesnaOlesno
BZP771963-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa polegająca na wykonaniu prototypu w postaci szablonu platformy umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatorów i trenerówOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP771955-N-20202020-12-282021-01-11PNOUsługa odnowienia wsparcia technicznego oraz subskrypcji używanych funkcji bezpieczeństwaWojewódzki Szpital Specjalistyczny we WrocławiuWrocław
BZP771946-N-20202020-12-282021-01-19PNOZakup (dostawa) sprzętu IT i sprzętu sieciowego – 3 pakietySzpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP771925-N-20202020-12-282021-01-08PNODostawa obudowy kasetowej umożliwiającej instalację zespołu serwerów w jednej obudowie oraz serwerów do obudowy kasetowejUniwersytet Medyczny w LublinieLublin
BZP771565-N-20202020-12-282021-01-07PNOUtrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania dla OPP w Krakowie: SEGA wraz ze wszystkimi komponentamiZarząd Dróg Miasta KrakowaKraków
BZP771538-N-20202020-12-282021-01-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usługi wsparcia technicznego Microsoft Premier Support dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP771494-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa wyposażenia i pomiocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach Projektu pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" (3). Powiat KamiennogórskiKamienna Góra
BZP771250-N-20202020-12-282021-01-19PNOSukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki KoszalińskiejPolitechnika KoszalińskaKoszalin
BZP771091-N-20202020-12-282021-01-08PNOdostarczenie oprogramowania oraz elementów wyposażenia komputerów na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieOlsztyn
BZP770954-N-20202020-12-282021-01-05PNODostawa serwera czasu NTP do infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w LublinieWojewództwo LubelskieLublin
BZP769811-N-20202020-12-282021-01-11PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn.” Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. Zespół Placówek OświatowychOpole
BZP769611-N-20202020-12-282021-01-11PNOWykonanie usług programistycznych i parametryzacyjnych w systemach TETAUniwersytet WrocławskiWrocław
BZP768878-N-20202020-12-282021-01-05PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewallNarodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział WojewódzkiKatowice
BZP768777-N-20202020-12-282021-01-11PNO„Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa”Gmina DołhobyczówDołhobyczów
BZP768278-N-20202020-12-282021-01-19PNOUsługa stworzenia ramowej specyfikacji projektu IT oraz koordynowanie prac nad realizacją projektuAgencja Rozwoju Pomorza S.A.Gdańsk
TED633644-20202020-12-242021-02-11PNOWykonanie Centrum Dyspozycji Mocy MPK-Łódź Spółka z o.o., poprzez zaprojektowanie, instalację i uruchomienie nowego systemu informatycznego zdalnej obsługi podstacji trakcyjnych oraz rozbudowę inform..MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O.Łódź
TED633626-20202020-12-242021-02-02PNOZakup usługi zapewniającej obsługę połączeń oraz zgłoszeń kierowanych do PGE Dystrybucja S.A. na numer alarmowy 991PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
TED633625-20202020-12-242021-02-01PNOBudowa gospodarek pomocniczych dla urządzeń i instalacji produkcyjnych wraz z powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ec PruszkówPGNIG TERMIKA S.A.Warszawa
TED633613-20202020-12-242021-02-03PNOSerwis systemu automatyki dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w KielcachPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED633423-20202020-12-242021-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na części: Część 5, 6, 7 i 8CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED633422-20202020-12-242021-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na części: część 3 i 4CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED633421-20202020-12-242021-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na części: część 1 i 2CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED633418-20202020-12-242021-02-18PNODzierżawa, wraz z kompleksową obsługą serwisową, automatów mobilnych, służących do sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na przejazd pojazdami komunikacji miejskiejMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE – ŁÓDŹ SPÓŁKA Z O.O.Łódź
TED633369-20202020-12-242021-01-27PNOModernizacja infrastruktury dla środowisk krytycznych, zwirtualizowanych i zarządzających w PGNiG S.APOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED633368-20202020-12-242021-02-16PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych mega”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin
TED631421-20202020-12-242021-01-27PNOZP/CZD/0201/20 Zaprojektowanie, wdrożenie i świadczenie serwisu gwarancyjnego i nadzoru wsparcia „Systemu informatycznego służącego do gromadzenia i analizy danych medycznych i genetycznych (SAMGen)INSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED631411-20202020-12-242021-01-28PNO„Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle oraz oprogramowania wspomagającego posiadanego przez Zamawiającego”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED631387-20202020-12-242021-02-02PNOZaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie Systemu realizacji gwarancjiBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED631383-20202020-12-242021-02-02PNOModyfikacja centralnego systemu zakupówSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED631367-20202020-12-242021-01-28PNOSystem wsparcia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w celu doskonalenia jakości kształcenia w AIK – opracowanie, dostarczenie, wdrożenie, utrzymanie i usługi serwisu gwarancyjnegoAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
TED631361-20202020-12-242021-01-28PNOUsługa wdrożenia sieci WiFi w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap II"AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKUGdańsk
TED631348-20202020-12-242021-01-29PNOZakup usługi wsparcia Microsoft Premier Support lub pakietu równoważnego dla oprogramowania i technologii Microsoft eksploatowanych w środowisku informatycznym ZUSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED631343-20202020-12-242021-01-29PNOUtworzenie regionalnego agregatora metadanych w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”BIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED631342-20202020-12-242021-01-28PNO„Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
TED631280-20202020-12-242021-01-27PNONowoczesna platforma zaawansowanych usług Politechniki Lubelskiej (PZU PL)POLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED631278-20202020-12-242021-01-27PNOOpieka serwisowa informatycznego systemu szpitalnego – HISCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED631276-20202020-12-242021-02-05PNOBieżące kompleksowe utrzymanie wraz z kalibracją i testem sprawdzającym trzech systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu DK nr 1 i 44 administrowanych przez Oddział w KatowicachGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
TED631272-20202020-12-242021-01-28PNOŚwiadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED631261-20202020-12-242021-01-28PNOŚwiadczenie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, usługi opieki serwisowej dla oprogramowania EMC Networker, oraz oprogramowania i sprzętu wraz z oprogramowaniem wbudowanym AvamarZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED631256-20202020-12-242021-01-27PNOŚwiadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Kolejowe e-BezpieczeństwoURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
TED631239-20202020-12-242021-01-27PNOUsługa wsparcia technicznego i usługi konsultingowe obejmujące instalację, konfigurację, migrację, integrację, obsługę i aktualizację oprogramowania ARISCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED631237-20202020-12-242021-01-28PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i konwergentnejNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED631235-20202020-12-242021-01-28PNOBudowa serwisu mapowego m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED631234-20202020-12-242021-01-26PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów wraz z integracją z posiadanym systemem szpitalnym Asseco AMMS dla NIO - PIB Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED631217-20202020-12-242021-02-01PNORozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) poprzez dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjnePOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED631212-20202020-12-242021-01-28PNOUsługa wykonania optoelektronicznych satelitarnych danych obrazowych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED631159-20202020-12-242021-01-08PNOŚwiadczenie usług z zakresu rozwoju aplikacji webowej platformy BASiW i infrastruktury bazodanowej; postępowanie znak: ZZP-25/21ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED630839-20202020-12-242021-01-18PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-post Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020”WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED630822-20202020-12-242021-01-27PNORozbudowa platformy wirtualizacyjnej wraz z usługą wsparcia technicznego dla urządzeń platformy wirtualizacyjnej FlexPod przez 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED630821-20202020-12-242021-01-27PNOZakup usług wsparcia technicznego, subskrypcji Microsoft Software Assurance do posiadanego oprogramowania MicrosoftAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED630812-20202020-12-242021-01-27PNOOdnowienie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego licencji VmwareCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED630772-20202020-12-242021-02-10PNO„Dostawa i wdrożenie komponentów Systemu BackOffice NIZP-PZH oraz Systemu Obsługi Laboratorium – LIMS (Laboratory Information Management System) w NIZP-PZH"NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO, PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
TED630756-20202020-12-242021-01-18PNOWykonanie II edycji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku..WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED630744-20202020-12-242021-01-29PNOUtworzenie bazy GESUT dla części województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
TED630572-20202020-12-242021-01-29PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIESzczecin
TED630443-20202020-12-242021-01-26PNO„Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją”UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED628878-20202020-12-242021-01-27PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED628872-20202020-12-242021-01-29PNOZakup specjalistycznego oprogramowania naukowo-technicznego na potrzeby projektu MAB/2018/9 Centera cz. I i IIINSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED628867-20202020-12-242021-01-28PNODostawa smartfonów wraz z akcesoriami dla Banku Gospodarstwa Krajowego z usługą naklejenia szkieł / folii ochronnych oraz obsługą posprzedażową nabytego sprzętuBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED628863-20202020-12-242021-02-02PNOSukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIELublin
TED628856-20202020-12-242021-01-27PNOZakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów”GMINA LUBLINLublin
TED628834-20202020-12-242021-01-27PNOUmowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED628821-20202020-12-242021-01-27PNODostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznychKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED628817-20202020-12-242021-01-27PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED628814-20202020-12-242021-03-03PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji PaństwowejCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
TED628808-20202020-12-242021-01-27PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województBIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED628807-20202020-12-242021-02-05PNORozwój usług elektronicznych na terenie Miasta KrasnystawMIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
TED628747-20202020-12-242021-02-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED628737-20202020-12-242021-01-27PNODostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM wraz z urządzeniami sieciowymi stanowiącymi infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitalaSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów
TED628729-20202020-12-242021-01-27PNOSUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGOINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED628726-20202020-12-242021-01-27PNODostawa 53 zestawów komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (komputer, dostosowana klawiatura, dostosowane urządzenie wskazujące)UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED628719-20202020-12-242021-01-28PNODostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED628716-20202020-12-242021-01-29PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED628714-20202020-12-242021-01-27PNODostawa macierzy dyskowej, komputerów osobistych oraz drukarek dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED628694-20202020-12-242021-01-28PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED628693-20202020-12-242021-02-02PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED628692-20202020-12-242021-01-28PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED628690-20202020-12-242021-01-28PNODostawa urządzenia oraz usługa wsparcia technicznego urządzeńAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
TED628684-20202020-12-242021-01-26PNODostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED628680-20202020-12-242021-02-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 4 częściCENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PANWarszawa
TED628671-20202020-12-242021-01-26PNORozbudowa systemu wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym – KC-zp.272-742/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628667-20202020-12-242021-01-26PNOZakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED628660-20202020-12-242021-01-08PNORD/ZP/101/20 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED628659-20202020-12-242021-02-02PNOZakup wirtualizatora taśmowego (dwóch wirtualnych bibliotek VTL, każda po min. 570 TB) wraz ze świadczeniem przez okres 36 miesięcy usługi opieki serwisowejZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED628650-20202020-12-242021-01-26PNOWdrożenie automatyzacji i wizualizacji routingu w szkielecie sieci OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED628649-20202020-12-242021-01-26PNODostawa i montaż systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów wraz z automatyczną detekcją dymu/pożarów na potrzeby PGL LPZAKŁAD USŁUGOWO—PRODUKCYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCHŁódź
TED628628-20202020-12-242021-01-26PNOZakupu licencji do posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa Firewall CSI wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED628625-20202020-12-242021-02-04PNODostawa 1 szt. stacjonarnego komputera specjalistycznego do obliczeń dla KE WIEiT – KC-zp.272-729/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628448-20202020-12-242021-01-28PNORozbudowa serwerowni oraz migracja obecnie posiadanego środowiska na nową platformę wraz z usługą finansowąREGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGOGrudziądz
TED628430-20202020-12-242021-01-29PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowejŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED628372-20202020-12-242021-02-04PNODostawa sprzętu komputerowego do SPSK nr 1 PUMSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUMSzczecin
TED628354-20202020-12-242021-01-27PNODostawa nowych licencji i konwersja posiadanych przez Zamawiającego licencji dla oprogramowania IBM DB2 Advanced EditionCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED628326-20202020-12-242021-01-27PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp.272-723/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628325-20202020-12-242021-02-04PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 8 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED628322-20202020-12-242021-01-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowymURZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15Warszawa
TED628317-20202020-12-242021-01-26PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WEAIiIB – KC-zp.272-711/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628314-20202020-12-242021-01-28PNODostawa zintegrowanego systemu informatycznego z obszaru obsługi świadczeń medycznych, rachunkowości, zarządzania kadrami, elektronicznego zarządzania informacją, na potrzeby WCZ SPZOZWROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZWrocław
TED628309-20202020-12-242021-01-26PNOPN 32/12/2020 – dostawa macierzy i interfejsów sieciowych, serwerów, dysków i pamięci RAMINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED628305-20202020-12-242021-01-26PNODostawa urządzenia mobilnego typu tablet dla WEAIiIB – KC-zp.272-715/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628274-20202020-12-242021-01-28PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED628263-20202020-12-242021-01-27PNORozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – dokończenie budowy i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiejGMINA PIŁAPiła
TED628099-20202020-12-242021-01-25PNODostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, oraz dostawa Systemu Autoryzacji - ETAP IISZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSAChodzież
TED628094-20202020-12-242021-02-01PNOWYKONANIE WYPOSAŻENIA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W DROHICZYNIEGMINA DROHICZYNDrohiczyn
TED627359-20202020-12-242021-02-10PNOZaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, UL. WRONIA 53,00—874 WARSZAWA, PROWADZACY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W RZESZOWIERzeszów
TED627247-20202020-12-242021-02-01PNOKontynuacja proj. i bud. poł. wyl. z W-wy drogi eksp. S-7 od w. Lotnisko na POW do obw. Grójca – Odc. „B” od w. „Lesznowola” (bez w.) do w. „Tarczyn Północ” (z w.) – dł. odc. ok. 14,8 kmSKARB PAŃSTWA, GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP771741-N-20202020-12-242021-01-21PNODostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych jedenastu dysków 19.2TB 2.5In NVMe FCM do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM Storwize V7000 (Gen3).Wielkopolskie Centrum OnkologiiPoznań
TED626385-20202020-12-232021-01-25PNOZakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAPOPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED626239-20202020-12-232021-01-26PNOZakup uprawnień do oprogramowania Microsoft oraz usług z nim związanychPGE SYSTEMY S.A.Warszawa
TED626233-20202020-12-232021-02-01POGRozbudowa systemu balansowania ruchu w sieci IPPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED626230-20202020-12-232021-01-26PNODostawa i wdrożenie systemów SIEM (Security Information and Event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED626229-20202020-12-232021-02-04PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności oraz urządzeń zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów zasilania w obiektach elektroenergetycznych w TD S.A. Oddz. w BędzinieTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BĘDZINIEBędzin
TED626116-20202020-12-232021-02-12PNOOrganizacja międzynarodowego Forum Zarządzania Internetem pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych – IGF Katowice 2021KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED625366-20202020-12-232021-01-25PNOZaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuMUZUEM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKUStębark
TED625317-20202020-12-232021-01-26PNODostawa i wdrożenie e-usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED625303-20202020-12-232021-01-04PNODostęp do wyszukiwarki EBSCO EDS z listą publikacji PF i narzędziem linkującym FTF w wersji bez załadowanego katalogu oraz do bazy ACM Digital Library lub równoważnych – KC-zp.272-717/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED625301-20202020-12-232021-01-25PNOUtworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap VPOWIAT LUBELSKILublin
TED625279-20202020-12-232021-02-08PNOModernizacja i utworzenie systemów IT celem uruchomienia nowych e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w gminie Poronin”GMINA PORONINPoronin
TED625274-20202020-12-232021-01-29PNOZbieranie danych, obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału GDDKiA w RzeszowieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W RZESZOWIERzeszów
TED625268-20202020-12-232021-01-25PNOUsługa świadczenia konsultacji i szkoleń w zakresie eksploatacji systemu SAP ERP oraz administrowania modułem BC użytkowanym przez Kancelarię SejmuKANCELARIA SEJMUWarszawa
TED625267-20202020-12-232021-01-25PNOWsparcie techniczne i rozbudowa ZSMNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED625253-20202020-12-232021-01-25PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy dla dwóch macierzy dyskowych Hitachi VSPCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED625252-20202020-12-232021-01-25PNOUnowocześnienie i rozbudowa funkcjonalności modułu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego wraz z systemem bazodanowymSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIETarnów
TED625247-20202020-12-232021-01-26PNOUtrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów na drogach krajowych w GDDKiA O/PoznańGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD; PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
TED625246-20202020-12-232021-01-25PNOUsługa wsparcia i rozwoju systemu informatycznego SI EMERYTCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED625230-20202020-12-232021-01-05PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania OracleCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED625219-20202020-12-232021-01-25PNOWykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów w roku 2021SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO RADZIWIŁŁÓWPuszcza Mariańska
TED625208-20202020-12-232021-01-28PNOWdrożenie, adaptacja, rozwój i utrzymanie otwartego oprogramowania Decidim w m.st. WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED625193-20202020-12-232021-01-26PNOZainstalowanie i zaprogramowanie 84 szt. parkomatów dla strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Radomiu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnychMIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJIRadom
TED625174-20202020-12-232021-01-25PNOŚwiadczenie w okresie 48 miesięcy usługi konserwacji technicznej oraz zapewnienie serwisu i wsparcia technicznego dla systemów zabezpieczeń technicznych w OKRL KrakówPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED625166-20202020-12-232021-01-25PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 20 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED625164-20202020-12-232021-01-25PNOŚwiadczenie usług wytworzenia, rozwoju i utrzymania Systemu iBTMSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED625157-20202020-12-232021-01-25PNODane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3DGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED624010-20202020-12-232021-01-26PNODostawa obiektowego systemu składowania danych o efektywnej dostępnej dla danych i metadanych pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB, wraz z wdrożeniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 mCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623999-20202020-12-232021-01-29PNODostawa systemu Back Office Treasury, poprzez zaprojektowanie wdrożenia, wdrożenie i produkcyjne uruchomienie, migrację danych, transfer wiedzy oraz utrzymanieBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED623996-20202020-12-232021-01-25PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623973-20202020-12-232021-01-25PNOModernizacja dwóch macierzy dyskowych HP 3PAR 20800ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED623942-20202020-12-232021-01-29PNOModernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.oPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI EKO—MAZURY SP. Z O.O.Ełk
TED623939-20202020-12-232021-02-09PNODostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych wraz ze wsparciem technicznymINSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED623938-20202020-12-232021-01-26PNODostawa 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy maxi (12-metrowych) napędzanych silnikiem elektrycznym, wraz z dostawą i ........., w ramach projektu „Elektromobilne Opole"MIASTO OPOLEOpole
TED623936-20202020-12-232021-01-25PNODostawa macierzy All Flash wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem, migracją danych oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623928-20202020-12-232021-01-27PNODostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/310/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED623927-20202020-12-232021-01-29PNODostawa i instalacja macierzy roboczych oraz wspólnego zasobu dla rekonstrukcji obrazu w podziale na III częściWYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
TED623925-20202020-12-232021-01-27PNOSprzedaż, dostawa i wdrożenie fabrycznie nowego, nie używanego, zestawu wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego (w tym gogle VR, aplikacje uczące) oraz rozbudowa platformy e-learningowej WCSM d …UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED623924-20202020-12-232021-01-25PNOModernizacja systemu zintegrowanej komunikacji ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej numer 112 w zakresie usług serwera faksowegoKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED623916-20202020-12-232021-01-27PNO„Dostawa, wdrożenie i utrzymanie nowoczesnego systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją programów kształcenia oraz jakością kształcenia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED623915-20202020-12-232021-01-27PNODzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby UMB, miejskich jedn. organizac., szkół i jedn. oświat. M. Bydgoszczy oraz osób pr., których udziałowcem jest M. BydgoszczMIASTO BYDGOSZCZBydgoszcz
TED623903-20202020-12-232021-01-29PNODostawa 18 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 – KC-zp.272-679/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED623894-20202020-12-232021-01-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w WarszawieSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED623800-20202020-12-232021-01-25PNODostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w podziale na 6 częściCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623788-20202020-12-232021-01-25PNODostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie, które łącznie utworzą Specjalistyczną Pracownię VR miejsca zdarzenia (sceny przestępstwa)UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED623786-20202020-12-232021-01-25PNODostawa, zainstalowanie i uruchomienie stanowiska do badania odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg IEC/PN-EN 61000-4-6 ED.4 wraz z wyposażeniem uzupeł..AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED623772-20202020-12-232021-01-25PNODostawa zestawu kamer lotniczych z osprzętem, oprogramowaniem oraz usługą integracji systemu fotogrametrycznego na samolocie w podwieszanym zasobnikuWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED623767-20202020-12-232021-01-25PNODostawa, wdrożenie, serwis i integracja Systemu Host2Host dla klientów Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED623764-20202020-12-232021-01-25PNODostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP – KC-zp.272-721/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED623759-20202020-12-232021-01-25PNODostawa odczynników do badań diagnostycznych, dostawa i dzierżawa analizatorów wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdro..ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU—ZDROJUBusko-Zdrój
TED623758-20202020-12-232021-01-26PNOZP/168/2020 – Dostawa sprzętu serwerowego dla Instytutu „CZMP”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED623746-20202020-12-232021-01-27PNOZakup oprogramowania serwerowego wraz z usługą wsparcia oraz przedłużenie usługi wsparcia dla posiadanego oprogramowania - 2 częściBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED623163-20202020-12-232021-02-05PNO„Przebudowa dworca kolejowego Witnica”POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP771709-N-20202020-12-232021-01-08PNOPrzetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2021 rokuGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa
BZP771649-N-20202020-12-232021-01-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja BadawczaKraków
BZP771645-N-20202020-12-232021-01-08PNOWdrożenie i utrzymanie mechanizmu obsługującego proces Pracowniczych Planów Kapitałowych.Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP771608-N-20202020-12-232020-12-31PNOŚwiadczenie opieki serwisowej nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”Gmina WrześniaWrześnia
BZP771598-N-20202020-12-232021-01-05PNODostawa wraz z instalacją nowego serwera zarządzania UNI-MSKomenda Stołeczna PolicjiWarszawa
BZP771583-N-20202020-12-232021-01-14PNOŚwiadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego SIMPLE ERP oraz dostawa systemu BIRegionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława BiegańskiegoGrudziądz
BZP771537-N-20202020-12-232021-01-12PNO” Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz wyposażenia serwerowni w ramach realizacji inwestycji pod nazwa Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” Powiat GrodziskiGrodzisk Mazowiecki
BZP771515-N-20202020-12-232020-12-31PNOZakup, dostawa i montaż systemów zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi (GIS,SCAD, system telemetryczny) w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce”Gmina GórnoGórno
BZP771499-N-20202020-12-232020-12-31PNOPN.D.DI.50.20_Zakup wraz z dostawą 94 sztuk fabrycznie nowych komputerów AllInOne dla potrzeb Poradni Szpitala oraz Oddziałów SzpitalnychSzpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOpole
BZP771481-N-20202020-12-232020-12-31PNOświadczenie usług wsparcia systemu RISZagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP771476-N-20202020-12-232020-12-31PNOZakup dostępu do systemu zarządzania transmisji danych LIFNET dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (filia nr 1 i 2).Szpital Wojewódzki w PoznaniuPoznań
BZP771442-N-20202020-12-232021-01-05PNODostawa osprzętu światłowodowego dla CI TASK Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci KomputerowejGdańsk
BZP771408-N-20202020-12-232021-01-08PNOWdrożenie na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego systemu do badań ankietowych wraz ze szkoleniem i wsparciem techniczno-merytorycznymMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWarszawa
BZP771407-N-20202020-12-232020-12-31PNODostawa kodów dostępowych oraz licencji zapewniających dostęp do mocy obliczeniowej posiadanego przez Zamawiającego środowiska chmurowego.Centrum e-ZdrowiaWarszawa
BZP771390-N-20202020-12-232021-01-12PNO„Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz doskonalenie nauczycieli z języka oprogramowania” realizowane w ramach projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”: Gmina KalinowoKalinowo
BZP771385-N-20202020-12-232021-01-04PNOudzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum KulturyNarodowe Centrum KulturyWarszawa
BZP771384-N-20202020-12-232021-01-12PNODostawa 17 zestawów komputerowych na potrzeby Akademii CiscoPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP771351-N-20202020-12-232021-01-19PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław
BZP771332-N-20202020-12-232021-01-12PNOZakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń drukujących na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUniwersytet OpolskiOpole
BZP771308-N-20202020-12-232021-01-08PNODostawa laptopów IIGmina Miejska HajnówkaHajnówka
BZP771292-N-20202020-12-232021-01-04PNOWykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych Gminy Jabłonna w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”Gmina Niedrzwica DużaNiedrzwica Duża
BZP771290-N-20202020-12-232021-01-20PNOWykonanie digitalizacji, weryfikacji, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Miasto TuchówStarostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP771241-N-20202020-12-232021-01-08PNOWykonanie e-usług w ramach projektu „Rozwój e-usług w mieście Ełk” – część 1Miasto EłkEłk
BZP771227-N-20202020-12-232021-01-12PNODostawa 12 zestawów komputerowych na potrzeby administracji wydziałowejPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP771225-N-20202020-12-232021-01-05PNOUdzielenie licencji, wykonanie, wdrożenie i świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Data GovernanceMiasto Stołeczne WarszawaWarszawa
BZP771224-N-20202020-12-232020-12-31PNOLepsza edukacja w NarewceSzkoła Podstawowa w NarewceNarewka
BZP771147-N-20202020-12-232021-01-11PNOUsługi zapewnienia Internetu dla ARP S.A.Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Warszawa
BZP771140-N-20202020-12-232021-01-11PNOGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonania Inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS.Gmina MoszczenicaMoszczenica
BZP771006-N-20202020-12-232021-01-05PNODostawa sprzętu IT w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii KrajowejŻywiec
BZP770926-N-20202020-12-232021-01-14PNOZakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem dla pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej w SieradzuCentrum Edukacji Zawodowej w SieradzuSieradz
BZP770899-N-20202020-12-232021-01-08PNOUsługa wykonania prototypu urządzenia „DrumSpider” do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP770782-N-20202020-12-232021-01-04PNODostawa licencji oprogramowania do dwuwymiarowej i trójwymiarowej restoracji modeli wgłębnej budowy geologicznejPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP770758-N-20202020-12-232020-02-07PNODostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0206/18 Inwestycja w przyszłośćZespół Szkół Zawodowych im. Stanisława StaszicaWysokie Mazowieckie
BZP770741-N-20202020-12-232021-01-22PNODostawa sprzętu komputerowego i akcesoriówCentrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMATWarszawa
BZP770718-N-20202020-12-232021-01-15PNODostawa i wdrożenie nowych e-usług Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” w ramach projektu pn.: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego Powiat KrakowskiKraków
BZP770646-N-20202020-12-232021-01-15PNODostawa switchy – 24 porty (6 szt.) i switchy – 48 portów (10szt.), do ISE, PWPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP770601-N-20202020-12-232021-02-01PNODostawa oprogramowania do centralnego zarządzania procesem uwierzytelniania użytkownikówUniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień PublicznychZielona Góra
BZP770580-N-20202020-12-232021-01-12PNOWymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL–055 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie WielkopolskimTelewizja Polska S.A. - Oddział w Gorzowie Wlkp.Gorzów Wielkopolski
BZP770576-N-20202020-12-232021-01-20PNODostawa zagranicznych czasopism drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki oraz jednostek Politechniki Krakowskiej w formie prenumeraty na 2021 rokPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień PublicznychKraków
BZP770555-N-20202020-12-232021-01-08PNOPozyskanie usługi doradztwa IT i wsparcia merytorycznego w procesie realizacji umowy na budowę systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020Stołeczne Biuro TurystykiWarszawa
BZP770461-N-20202020-12-232021-01-14PNOSprzedaż i dostawa szaf rack i innych urządzeń do ZST w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.Zarząd Powiatu MikołowskiegoMikołów
BZP770202-N-20202020-12-232021-01-07PNOUsługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago.Urząd MiastaZielona Góra
BZP769947-N-20202020-12-232021-01-07PNO„Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” Miasto Leszno, Urząd Miasta LesznaLeszno
BZP769454-N-20202020-12-232021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP769421-N-20202020-12-232021-01-22PNO„Najem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową”Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka AkcyjnaWieliczka
BZP769270-N-20202020-12-232021-01-15PNODZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCHGłówny Inspektorat Transportu DrogowegoWarszawa
BZP769070-N-20202020-12-232021-01-22PNOZakup i instalacja sprzętu do laboratorium testowania aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych - urządzenia komputerowe VR, nr postępowania: ZP.D.SE.26.2020Politechnika WarszawskaWarszawa
BZP768766-N-20202020-12-232021-01-08PNOAC/BZP/242-340/2020_Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sterowników telemechaniki w wybranych rozdzielniach SN/nn Kampusu Głównego Politechniki Wrocławskiej. Politechnika WrocławskaWrocław
BZP768755-N-20202020-12-232021-01-04PNOUsługa wsparcia technicznego i serwisu dla urządzeń serwerowych typu blade wraz z wyposażeniem oraz macierzy dyskowych z dyskami i półkami dyskowymiStraż Miejska Miasta Stołecznego WarszawyWarszawa
BZP768670-N-20202020-12-232021-01-11PNODostawa sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.Ruda Śląska
BZP768392-N-20202020-12-232020-12-31PNOSukcesywna dostawa oprogramowania w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited, na rok 2021Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP768120-N-20202020-12-232021-01-29PNOPrzygotowanie oraz wdrożenie serwisu internetowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w oparciu o system zarządzania treścią (CMS) oparty na licencji Open Source, DOW.PRiK.25.54/2020/PN Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.Warszawa
BZP763419-N-20202020-12-232021-01-15PNOZakup usługi agregacji, składowania, przetwarzania danych wraz z systemem raportowym dla danych RPD z serwisów internetowych.Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 złWarszawa
BZP762914-N-20202020-12-232021-01-18PNODostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie Krasnystaw
BZP762042-N-20202020-12-232021-01-12PNODostawa sprzętu informatycznego w modułachUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachKatowice
BZP759478-N-20202020-12-232021-01-21PNODostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie systemu CRM.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień PublicznychKraków
TED622463-20202020-12-222021-01-25PNOCzęść V.2.2. Zespół techniczno-konsultacyjny ds. matematycznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Przeprowadzenie kampanii pomiarowej dla potrzeb kalibracji modelu sieci wodociągowejMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa
TED622461-20202020-12-222021-01-27PNOWykonanie usługi polegającej na budowie i obsłudze zdalnego systemu stacjonarnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych służących do obsługi infrastruktury MPWiK S.A. WrocławMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI S.A.Wrocław
TED622459-20202020-12-222021-01-22PNOŚwiadczenie usługi serwisowej SAP Standard Support dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.APKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED622329-20202020-12-222021-01-27POGModernizacja rdzenia sieci WAN PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED622327-20202020-12-222021-02-10PNODostawa i wdrożenie Elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie wraz z oprogramowaniem do świadczenia e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Olsztyn
TED622239-20202020-12-222021-01-07PNOWykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia w ramach Startup Europe Week 2021, w Krakowie (w formie online) w I kwartale 2021 rokuWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED621422-20202020-12-222021-01-22PNOUsługa wsparcia i modyfikacji systemu KRK oraz RSPTSMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED621415-20202020-12-222021-01-22PNOSerwis i nadzór autorski zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostawa licencji do oprogramowania bazodanowego i systemu elektronicznego obiegu dokumentówSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
TED621405-20202020-12-222021-01-22PNOSerwis oprogramowania SAP Enterprise Support dla systemu SAP ERPKANCELARIA SEJMUWarszawa
TED621394-20202020-12-222021-02-01PNOOpracowanie oprogramowania do symulacji zabiegów zakresu podstawowych klinicznych dziedzin stomatologicznych wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości oraz zakup 50 urząd. (...)WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED621390-20202020-12-222021-01-25PNORozbudowa systemu Service DeskGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED621379-20202020-12-222021-01-25PNOPrzedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usługSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
TED621369-20202020-12-222021-01-22PNOZakup subskrypcji i wsparcia producenta na oprogramowanie IBM DB2 Connect w ramach Projektu „Serwis oprogramowania IBM”ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED621365-20202020-12-222021-01-29PNOAC/BZP/242-335/2020 Wdrożenie systemu zarządzania Uczelnią w obszarze procesów dydaktycznych w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED621345-20202020-12-222021-01-28PNOŚwiadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu elektronicznej karty obserwacji klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zaWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED621312-20202020-12-222021-01-26PNOObjęcie nadzorem autorskim oraz opieką serwisową systemu informatycznego ZamawiającegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED621310-20202020-12-222021-01-22PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
TED621190-20202020-12-222021-01-25PNOUsługa dostępu do baz danych systemu informacji prawnej dla Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED620191-20202020-12-222021-01-12PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED620153-20202020-12-222021-01-22PNOWykonanie, realizacja i uruchomienie wystawy stałej Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi OświęcimskiejMUZEUM PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ (W ORGANIZACJI)Oświęcim
TED620134-20202020-12-222021-01-26PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (...) wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkoleniami dla projektu: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych (...)”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED620121-20202020-12-222021-01-25PNOZakup i dostawa wyposażenia Centrum E-edukacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach zadania nr 8 projektu pn. „Zrównoważony rozwój uczelni”UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED620118-20202020-12-222021-01-22PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/307/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED620113-20202020-12-222021-01-22PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Poradni Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w NSSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED620105-20202020-12-222021-01-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED620102-20202020-12-222021-01-22PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED620101-20202020-12-222021-01-26PNOWzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiegoMORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWAGdynia
TED620097-20202020-12-222021-01-25PNOModernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacjiGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED620085-20202020-12-222021-01-26PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5 ZP/306/061/D/20POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED620081-20202020-12-222021-01-22PNODostawa skanera 3D wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji ArtystycznejAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED620078-20202020-12-222021-01-22PNOSukcesywna dostawa monitorów oraz monitorów z filtrem prywatyzującym dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED620073-20202020-12-222021-01-22PNOZakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa WlkpMIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED620062-20202020-12-222021-01-27PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu druku oraz serwis i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeńGMINA MIASTA JAWORZNO, URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIEJaworzno
TED620050-20202020-12-222021-01-22PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED620040-20202020-12-222021-01-27PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz szpitalnego systemu Informatycznego (SSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIUWieluń
TED620025-20202020-12-222021-01-22PNODostawa aparatury naukowejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED620020-20202020-12-222021-01-26PNOSukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcjiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED620016-20202020-12-222021-01-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 10 części, nr przetargu ZP/5782/D/20UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED619997-20202020-12-222021-01-12PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED619992-20202020-12-222021-01-26PNODostawa serwera pamięci masowej typu All-flash dla MSK CzestMAN Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED619942-20202020-12-222021-01-22PNODostawa zestawów komputerowych – 22 szt. dla WEAIIIB – KC-zp.272-712/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED619430-20202020-12-222021-01-22PNOWykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w realizowanej inwest. pn: Budowa nowej KMPSP w E-gu oraz przyległej JRG 1 w E-gu przy ul. Łęczyckiej 19–ETAP IKOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGUElbląg
TED619426-20202020-12-222021-01-29PNO„Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie i dworca kolejowego Żytkowice”POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP770953-N-20202020-12-222020-12-31PNODostawa 4-letniej, niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania do zarządzania dokumentacją programów kształcenia wraz z dokumentacją programową szkoły doktorskiej, oraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej i merytorycznej oraz szkoleniem w zakresie korzystania z oprogramowania.Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumKraków
BZP770939-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – multimedia - 2”Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w ŁowiczuŁowicz
BZP770894-N-20202020-12-222021-01-08PNODostawa sprzętu i wyposażenia z podziałem na 16 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w IławiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławieIława
BZP770881-N-20202020-12-222021-01-18PNOUsługa prowadzenia mediów społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook, Instagram)Politechnika GdańskaGdańsk
BZP770830-N-20202020-12-222021-01-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę aparatury: Telemetryczny system monitorowania wód podziemnychGłówny Instytut GórnictwaKatowice
BZP770828-N-20202020-12-222021-01-12PNODzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKomenda Wojewódzka PolicjiBydgoszcz
BZP770814-N-20202020-12-222021-01-08PNOUsługi w zakresie utrzymania, wsparcia, rozwoju i tworzenia aplikacji usług w środowiskach Microsoft SharePoint i Microsoft SharePoint onlineAMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.Warszawa
BZP770811-N-20202020-12-222021-01-08PNOWsparcie i rozbudowa systemu SSL VPNNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP770726-N-20202020-12-222020-12-30PNODostawa wyposażenia do żłobka w gminie Miedziana GóraGmina Miedziana GóraMiedziana Góra
BZP770697-N-20202020-12-222021-01-05PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP770694-N-20202020-12-222021-01-07PNODostawa różnego sprzętu reprograficznego oraz sprzętu multimedialnego dla Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18”Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP770691-N-20202020-12-222021-01-05PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. „Edukacja ku niezależności” - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP770658-N-20202020-12-222021-01-07PNODostawa, montaż i podłączenie zasilania awaryjnego dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/130/DMPolitechnika ŚląskaGliwice
BZP770639-N-20202020-12-222021-01-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń
BZP770634-N-20202020-12-222020-12-30PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej.Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34, Filia w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP770627-N-20202020-12-222020-12-31PNOUsługa świadczenia opieki powdrożeniowej wraz z pakietem godzin w zakresie systemu Simple.ERP, PN-313/20/DWNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP770617-N-20202020-12-222021-01-05PNOOPRACOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY EKSPERCKIEJ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (ZONE)”.Główny Urząd Nadzoru BudowlanegoWarszawa
BZP770581-N-20202020-12-222021-01-15PNODostawa serwerów oraz komputerówSłużba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP770574-N-20202020-12-222021-01-14PNODostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych trzech półek dyskowych oraz rozszerzenie pamięci do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Fujitsu DX200 S4.Wielkopolskie Centrum OnkologiiPoznań
BZP770568-N-20202020-12-222021-01-22PNODostarczenie oraz wykonanie oprogramowania do analiz i wizualizacji dużych zbiorów chmur punktów ze skanowania laserowego Politechnika WarszawskaWarszawa
BZP770516-N-20202020-12-222020-12-30PNOObjęcie opieką autorską i asystą techniczną oraz zapewnienie usługi hostingu posiadanego przez gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz oprogramowania Kadry i PłaceGmina WałbrzychWałbrzych
BZP770499-N-20202020-12-222020-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Projektu „Zawodowa lokomotywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32 25-608 KielceZespół Szkół Mechanicznych w KielcachKielce
BZP770489-N-20202020-12-222021-01-18PNODostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 3 zadaniaUniwersytet EkonomicznyKraków
BZP770483-N-20202020-12-222021-01-12PNODostawy multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”Miasto OrzeszeOrzesze
BZP770412-N-20202020-12-222021-01-08PNOZakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaWielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w PoznaniuPoznań
BZP770342-N-20202020-12-222021-01-12PNONajem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym dwa urządzenia wg specyfikacji nr 1, dwa urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla Studium Języków Obcych AGHAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP770267-N-20202020-12-222021-01-11PNOZORGANIZOWANIE I ZARZĄDZANIE SEZONOWĄ STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA (SSPP) I PŁATNYMI PARKINGAMI (PP) NA TERENIE MIASTA GIŻYCKAGmina Miejska GiżyckoGiżycko
BZP770254-N-20202020-12-222021-01-11PNORozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”Miasto Jastrzębie ZdrójJastrzębie-Zdrój
BZP770210-N-20202020-12-222021-01-04PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Sekcji Systemów Zarzadzania Uczelnią.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP770156-N-20202020-12-222021-01-12PNOWDROŻENIE PLATFORMY MULTIPORTALOWEJ NA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUAkademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław
BZP770155-N-20202020-12-222021-01-11PNODostawa klawiatur ergonomicznych, pionowych myszek komputerowych, podstaw pod monitor i uchwytów na dokumenty w ramach realizacji projektu pn. „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty”Powiat BielskiBielsko-Biała
BZP770133-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebliZespół Szkół PlastycznychDąbrowa Górnicza
BZP770118-N-20202020-12-222020-12-30PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Wojewódzki Szpital ZespolonyKielce
BZP770106-N-20202020-12-222021-01-12PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają światGmina CisekCisek
BZP770040-N-20202020-12-222021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + dla jednostek oświatowych na terenie Gminy TwardogóraGmina TwardogóraTwardogóra
BZP770014-N-20202020-12-222021-01-08PNOUsługa polegająca na stworzenia projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowanie na platformę Windows oraz z opakowaniem transportowym - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP770005-N-20202020-12-222021-01-08PNOUsługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP769908-N-20202020-12-222020-12-29PNOPrzedłużenie na okres 12 miesięcy używanych obecnie przez Zamawiającego subskrypcji wraz zakupem opcjonalnym na produkty platformy Microsoft 365Metro Warszawskie Sp. z o.o.Warszawa
BZP769901-N-20202020-12-222021-01-19PNODostawa zestawów komputerowych dla Instytutu InformatykiPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP769872-N-20202020-12-222021-01-05PNOZakup licencji na oprogramowanie do przetwarzania wsadowego dokumentów, indeksowania oraz automatycznego OCR na potrzeby projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”Uniwersytet OpolskiOpole
BZP769871-N-20202020-12-222021-01-05PNOZP/CZD/0198/20 DOSTAWA LICENCJI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, CZYTNIKÓW KODÓW, DRUKAREK – 9 pakietów w ramach projektu Centrum Wsparcia Pediatrycznego Badań Klinicznych (CWpediBK) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa
BZP769492-N-20202020-12-222020-12-30PNODostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ŁUKASIEWICZ-PORTSieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław
BZP769411-N-20202020-12-222021-01-12PNOZakup wsparcia technicznego dla urządzeń firmy Cometa, firmy Lenovo (dawniej IBM) i firmy Huawei w podziale na trzy częściNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP769208-N-20202020-12-222021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP769187-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu””Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w ŁowiczuŁowicz
BZP769145-N-20202020-12-222021-01-04PNODostawa drukarki laserowej.Województwo MałopolskieKraków
BZP768894-N-20202020-12-222021-01-11PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP768829-N-20202020-12-222021-01-14PNOZakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym (16 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn. „ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.SP ZOZ Miejski Szpital ZespolonyCzęstochowa
BZP768640-N-20202020-12-222021-01-18PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej GórzeDolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuWrocław
BZP767874-N-20202020-12-222020-12-31PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch przełączników dostępowych rdzeniowych na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767243-N-20202020-12-222021-01-13PNOPrzygotowanie i wdrożenie platformy Open University Press do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online oraz książek Wydawnictwa Naukowego UMK.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP766663-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.148.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP755044-N-20202020-12-222021-01-15PNODostawa licencji do platformy e-usług IISamodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w SłupskuSłupsk
TED618774-20202020-12-212021-01-22PNOPrzeprowadzenie weryfikacji WE podsystemów „Energia” i „Infrastruktura” oraz uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Energia” zabudowanych na linii kolejowej 133 (...)PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJIWarszawa
TED617823-20202020-12-212021-01-21PNOŚwiadczenie usług serwisu utrzymaniowego, prac rozwojowych oraz usług dodatkowych dla systemu SAPAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED617818-20202020-12-212021-01-22PNOModernizacja i aktualizacja baz danych Systemu LPIS – opracowanie cyfrowej ortofotomapy oraz danych przestrzennych [ORTO2021]AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED617798-20202020-12-212021-01-26PNOUruchomienie e-usług publicznych w Gminie Kocmyrzów-LuborzycaGMINA KOCMYRZÓW—LUBORZYCALuborzyca
TED617775-20202020-12-212021-01-25PNODigitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu OświęcimskiegoPOWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
TED616726-20202020-12-212021-01-21PNODostawę komputerów przenośnych, stacji roboczych i serwera plikówPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED616698-20202020-12-212021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
TED616673-20202020-12-212021-01-22PNODostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI)WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACHKielce
TED616664-20202020-12-212021-02-01PNOWykonanie wraz z dostawą i montażem 4 eksponatów robotycznych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki CogiteonMAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEONKraków
TED616635-20202020-12-212021-02-04PNODostawę sprzętu i wyposażenia informatyki, wyrobów jednorazowego użytku, technicznych środków materiałowych oraz materiałów i środków konserwacyjnych dla Jednostki Wojskowej nr 6021JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
TED616616-20202020-12-212021-01-25PNORozbudowa serwerów bazodanowych i utworzenie serwerowni zapasowej wraz z migracją baz oraz konfiguracją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED616611-20202020-12-212021-01-21PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety graficzne, wizualizeryUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED616602-20202020-12-212021-01-22PNODostawa elementów do wysokowydajnych serwerów kompleksowego zabezpieczenia sieciINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED616543-20202020-12-212021-01-25PNODostawa 3 szt. przenośnych komputerów (laptopów) w komplecie ze stacją dokującą (replikatorem portów) oraz myszką bezprzewodową na potrzeby WIMiR w ramach projektu POWR.03.05.00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED616517-20202020-12-212021-02-08PNODostawa masztów kratownicowych wraz z urządzeniami do odbioru sygnałów i komunikacji na potrzeby realizacji projektu nr RPMA.01.01.00-14-9875/17POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWAWarszawa
TED616073-20202020-12-212021-01-26PNO„Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Pruszcz Gdański”POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
TED616072-20202020-12-212021-01-26PNO„Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz”POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP770031-N-20202020-12-212020-12-29PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP770019-N-20202020-12-212021-01-11PNODostawa komputerów stacjonarnychCentrum Badań Kosmicznych PANWarszawa
BZP769915-N-20202020-12-212020-12-29PNOŚwiadczenie usług przechowywania (parkowania) depozytów zabezpieczonych do postępowań przygotowawczychKomenda Stołeczna PolicjiWarszawa
BZP769910-N-20202020-12-212021-01-05PNODostawa sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Urząd Miasta PłockaPłock
BZP769763-N-20202020-12-212020-12-29PNOZakup komputerów do projektu pn.: „Zdalna szkoła+” Gmina Głusk DominówLublin
BZP769729-N-20202020-12-212021-01-26PNODostawa licencji na oprogramowanie inżynierskie do obsługi urządzeń w technologii laserowego przetapiania proszkówPolitechnika Warszawska, Wydział Inżynierii MateriałowejWarszawa
BZP769722-N-20202020-12-212021-01-05PNOdostawa zestawów komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTMSzpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w ZakopanemZakopane
BZP769692-N-20202020-12-212021-01-04PNO2020_10_Dostawa oprogramowania komputerowegoInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii NaukWarszawa
BZP769613-N-20202020-12-212020-12-28PNODostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Dubinach w ramach projektu Dobra EdukacjaSzkoła Podstawowa w DubinachHajnówka
BZP769525-N-20202020-12-212021-01-11PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP769511-N-20202020-12-212021-01-05PNOProwadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiKGmina - Miasto ElblągElbląg
BZP769480-N-20202020-12-212021-01-04PNONajem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów RejonowychSąd Okręgowy w PoznaniuPoznań
BZP769470-N-20202020-12-212021-01-05PNODostawa laptopów i tabletów do szkół podstawowych w gminie Jednorożec pn. "Cyfrowy Jednorożec"Gminny Zespół Oświaty w JednorożcuJednorożec
BZP769429-N-20202020-12-212021-01-05PNODostawa i wdrożenie aplikacji mobilnej w ramach projektu „Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójŚląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachKatowice
BZP769427-N-20202020-12-212020-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla systemu Pojazd/Kierowca dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie.Powiat LubelskiLublin
BZP769426-N-20202020-12-212020-12-29PNO"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół prowadzących kształcenie zawodowe "Powiat GostyńskiGostyń
BZP769360-N-20202020-12-212021-02-05PNODostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzeniaUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP769336-N-20202020-12-212021-01-19PNOZakup oprogramowania do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP769335-N-20202020-12-212021-01-08PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowymi akcesoriami dla Zakładu Informatyki Lasów PaństwowychSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki WisińskiegoRaszyn
BZP769321-N-20202020-12-212020-12-30PNOWykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów biurowych, tonerów oraz drobnych akcesoriów komputerowychSzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.Siemianowice Śląskie
BZP769316-N-20202020-12-212020-12-30PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputer przenośny (48 sztuk) – w podziale na 2 zadania.Centrum Kształcenia ZawodowegoWrocław
BZP769304-N-20202020-12-212020-12-30PNOŚwiadczenie usług serwisowych w tym prawo do aktualizacji w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy dla systemu WMS/Mediqus firmy Gabos Software Sp. z o.o., służącego do rozliczeń z NFZ.Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP769280-N-20202020-12-212021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPolitechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaGdańsk
BZP769265-N-20202020-12-212020-12-29PNO ” Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie- zakup i dostawa sprzętu ICT”Zespół Szkół im. St. StaszicaStaszów
BZP769259-N-20202020-12-212021-01-05PNOUsługa opracowania i realizacji prototypu aplikacji „GoKinga” oraz prototypu strony internetowejOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP769172-N-20202020-12-212021-01-20PNODostawa sprzętu w ramach projektu „POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI”Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
BZP769149-N-20202020-12-212020-12-30PNOPrzeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2021/2022Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP768746-N-20202020-12-212021-01-05PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniemPowiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w OświęcimiuOświęcim
BZP768705-N-20202020-12-212021-01-08PNOUsługa rozbudowy oprogramowania Otwartego Systemu Archiwizacji (zwany dalej OSA) o nowe funkcjonalności oraz przeprowadzenie analizy UXCentrum Archiwistyki Społecznej Warszawa
BZP768643-N-20202020-12-212021-01-14PNOZakup doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu „Z profilaktyka na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy – konkurs.”Prezydent Miasta TychyTychy
BZP767853-N-20202020-12-212021-01-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna. Gmina OlsztynOlsztyn
BZP752959-N-20202020-12-212021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego IISamodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w SłupskuSłupsk
BZP769199-N-20202020-12-202021-01-07PNOAktualizacja i modernizacja systemu BMS w HALI ERGO ARENAHala Gdańsk-Sopot Sp. z o.oGdańsk
BZP769177-N-20202020-12-192020-12-28PNOZakup macierzy dyskowej dla Instytutu Matematycznego PANInstytut Matematyczny Polskiej Akademii NaukWarszawa
TED615112-20202020-12-182021-01-20PNODostawa licencji, subskrypcji i wsparcia technicznego oprogramowania VMware w ramach umowy Enterprise License AgreementPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED615105-20202020-12-182021-01-19PNOUsługa modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCMPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED615100-20202020-12-182021-01-22PNOSerwis systemów sterowania instalacji pozablokowych Simatic i Delta-V w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia WybrzeżePGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED614905-20202020-12-182021-01-19PNODostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE – (CSW3)PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.Bełchatów
TED614900-20202020-12-182021-01-29NZOOpracowanie, implementacja i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymiPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED614793-20202020-12-182021-03-10PNOInstalacja rozdrabniania skratek przed podaniem ich do spalenia w STUOŚWODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.Kielce
TED613133-20202020-12-182021-01-26PNOBieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górnicząGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
TED613121-20202020-12-182020-12-31PNOUsługa polegająca na zapewnieniu dostępu do sieci internetowej oraz łączności central telefonicznych (isdn) dla wszystkich lokalizacji obszaru RZGW SzczecinPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIEWarszawa
TED613098-20202020-12-182021-02-02PNOZapewnienie dostępu do sieci PIP WAN wraz z usługą serwisu i wsparcia tej sieci dla Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED613094-20202020-12-182021-01-26PNOOpracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego cz. IIWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED613084-20202020-12-182021-01-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowegoMAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁYJaroszowiec
TED613065-20202020-12-182021-01-20PNOŚwiadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach obecnie prowadzonych projektów Polona dla Bibliotek 2.0 i Polona dla NaukowcówBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
TED613054-20202020-12-182021-01-19PNOZakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 – nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
TED612963-20202020-12-182021-01-20PNOŚwiadczenie Usługi Asysty Technicznej dla oprogramowania będącego w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED612951-20202020-12-182021-02-14PNOInformatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnychMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.Radom
TED612927-20202020-12-182021-01-20PNO„Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Krakowie”SKARB PAŃSTWA, GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W KRAKOWIEKraków
TED611047-20202020-12-182021-01-20PNODostawa do szkół i WSCKZiU biorących udział w projekcie „Czas zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych mobilnych stacji roboczych wraz z ich dystrybucjąWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED611040-20202020-12-182020-12-31PNODostawa sprzętu komputerowegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED611036-20202020-12-182021-01-19PNOZakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowaniaPOWIAT MYŚLENICKI – STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice
TED610958-20202020-12-182021-01-21PNODostawa oraz serwis urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz poszczególnych jednostekGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
TED610955-20202020-12-182021-01-28PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/89/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED610930-20202020-12-182021-01-19PNODostawa ploterów wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED610919-20202020-12-182021-01-20PNODostawa notebooka dla WIMiIP. KC-zp.272-714/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED610894-20202020-12-182020-12-30PNOZakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED610849-20202020-12-182021-02-04PNODostawa Skanera XRay CT na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWAWarszawa
TED610824-20202020-12-182021-01-26PNOZakup notebookówURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED610728-20202020-12-182021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor) dla Wydziału Zarządzania Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED610726-20202020-12-182021-01-20PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej zamawiającego (dostawa, montaż, instalacja). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/118//TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP769153-N-20202020-12-182020-12-28PNORozbudowa wdrożonego w Banku Gospodarstwa Krajowego systemu typu PAM (Privileged Account Management) firmy BeyondTrust.Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa
BZP769100-N-20202020-12-182020-12-28PNOUsługa wznowienia lub przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) w podziale na trzy częściMuzeum Historii Żydów PolskichWarszawa
BZP769098-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowaniaSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"Warszawa
BZP769095-N-20202020-12-182020-12-29PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP769029-N-20202020-12-182021-01-08PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, dla jednostek organizacyjnych UMP.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP769013-N-20202020-12-182020-12-29PNODostawa zestawów komputerowychSpecjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w ToruniuToruń
BZP768993-N-20202020-12-182021-01-08PNODostawa serwerów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSzkoła Główna Handlowa w WarszawieWarszawa
BZP768967-N-20202020-12-182020-12-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera i zasilacza awaryjnego UPS dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.478.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP768956-N-20202020-12-182021-01-20PNOdostawę komputera przenośnego do symulatora BSP wraz z elementami dodatkowymi w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP768952-N-20202020-12-182020-12-30PNOWsparcie dla urządzeń sieci WANPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w WarszawieWarszawa
BZP768942-N-20202020-12-182020-12-29PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP768934-N-20202020-12-182020-12-28PNOUsługa opieki serwisowej i powdrożeniowej SIMPLE ERPSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu OrganicznegoWarszawa
BZP768919-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa komputerów, monitorów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław
BZP768915-N-20202020-12-182020-12-29PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla Systemu Softrans.Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP768904-N-20202020-12-182021-01-08PNO Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19Gmina Praszka reprezentowana przez BurmistrzaPraszka
BZP768899-N-20202020-12-182020-12-29PNOUsługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP768896-N-20202020-12-182021-01-11PNOZaprojektowanie i wykonanie trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i AnalizyMiasto KatowiceKatowice
BZP768857-N-20202020-12-182020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w TarnowieStarostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP768813-N-20202020-12-182021-01-13PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do bezprzewodowego Internetu dla PARP Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościWarszawa
BZP768800-N-20202020-12-182020-12-29PNODostawa zestawu komputerowego do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP768695-N-20202020-12-182020-12-28PNOWznowienie wsparcia, upgrade licencji oraz prace doraźne dla systemu VoIP Cisco Unified CommunicationsSieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław
BZP768680-N-20202020-12-182020-12-28PNOPrzetarg nieograniczony na przedłużenie o rok wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania LOG System w GIG (licencja dla 1000 komputerów w wersji podstawowej) lub równoważne.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP768674-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa, wdrożenie i integracja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław
BZP768641-N-20202020-12-182020-12-29PNOUsługa serwisu oprogramowania HISNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w KrakowieKraków
BZP768639-N-20202020-12-182021-01-12PNOModernizacja systemu wizyjnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY sp. z o.o.Ełk
BZP768595-N-20202020-12-182020-12-30PNOUsługi wparcia i rozwoju systemu Comarch ERP EgeriaGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa
BZP768472-N-20202020-12-182021-03-08PNODostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świataZespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących Olsztyn
BZP768450-N-20202020-12-182020-12-28PNOŚwiadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków i biznesplanów (5 części).Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP768435-N-20202020-12-182020-12-29PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu infrastruktury środowiska bazodanowegoInstytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP768418-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa sprzętu IT i oprogramowania dla Instytutu Adama Mickiewicza, w podziale na 3 zadaniaInstytut Adama MickiewiczaWarszawa
BZP767941-N-20202020-12-182020-12-29PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu pn. ,,Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na trzy zadania częściowe.Powiat WadowickiWadowice
BZP767637-N-20202020-12-182020-12-29PNOZakup i dostawa laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w ŁomżyMiasto ŁomżaŁomża
BZP767597-N-20202020-12-182021-01-04PNOŚwiadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiWarszawa
BZP767499-N-20202020-12-182020-12-29PNOZmiana funkcjonalności strony internetowej powietrze.malopolska.plWojewództwo MałopolskieKraków
BZP767325-N-20202020-12-182020-12-30PNODostawa oprogramowania i urządzeń sieciowychEkoenergia Silesia S.A.Katowice
BZP761217-N-20202020-12-182020-12-30PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP768382-N-20202020-12-172020-12-29PNOŚwiadczenie usług serwisowych systemów Infomedica/AMMSZagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP768360-N-20202020-12-172021-01-07PNOSukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSzkoła Główna Handlowa w WarszawieWarszawa
BZP768298-N-20202020-12-172020-12-29PNOZorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w NamysłowieGmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza NamysłowaNamysłów
BZP768292-N-20202020-12-172020-12-30PNODostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pluskach CZĘŚĆ I – Dostawa sprzętu AGD i RTV CZĘŚĆ II – Dostawa wyposażenia sanitarnego CZĘŚĆ III – Dostawa mebli CZĘŚĆ IV – Dostawa wyposażenia kuchennego CZĘŚĆ V – Dostawa artykułów papierniczych i muzycznych CZĘŚĆ VI – Dostawa gier planszowych CZĘŚĆ VII – Dostawa artykułów sportowych w ramach zadania: Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w Gminie StawigudaGmina StawigudaStawiguda
BZP768287-N-20202020-12-172020-12-29PNOZakup licencji integracji systemu do obsługi szpitala AMMS z systemem do kolejkowania pacjentów na oddziale SOR – TOP SORZagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP768263-N-20202020-12-172020-12-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Piaskach”Zespół SzkółPiaski
BZP768251-N-20202020-12-172020-12-28PNODostawa wyposażenia pracowni LCNPowiat WałeckiWałcz
BZP768167-N-20202020-12-172020-12-28PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez zamawiającego systemem informatycznymWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła IIKrosno
BZP768107-N-20202020-12-172020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Fizyki UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP768034-N-20202020-12-172020-12-29PNODostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu Polska Akademia UmiejętnościKraków
BZP768004-N-20202020-12-172020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa wraz ze stacją dokującą dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.443.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767994-N-20202020-12-172021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego i podobnego na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin
BZP767947-N-20202020-12-172020-12-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP767934-N-20202020-12-172021-01-05PNODostawa komputerów przenośnych 3 szt.Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP767919-N-20202020-12-172020-12-30PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w RadomskuZespół Szkół Elektryczno-ElektronicznychRadomsko
BZP767903-N-20202020-12-172021-01-04PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego (tabletów) dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 8Uniwersytet WarszawskiWarszawa
BZP767902-N-20202020-12-172020-12-29PNOUsługa opracowania aplikacji na urządzenia mobilne „Motologg”, wraz z integracją z przestrzenią bazodanową/plikową w chmurze obliczeniowejOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP767860-N-20202020-12-172020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego.Starostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP767799-N-20202020-12-172020-12-30PNONajem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.Opolski Urząd Wojewódzki w OpoluOpole
BZP767547-N-20202020-12-172020-12-28PNOKompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021 - 2023”Powiat OstrowieckiOstrowiec Świętokrzyski
BZP767360-N-20202020-12-172020-12-29PNOUsługa polegająca na stworzeniu aplikacji webowej w postaci narzędzia obliczeniowego mierząca poziom emisyjności gazów cieplarnianych indywidualnego gospodarstwa rolnegoOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP767234-N-20202020-12-172020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767157-N-20202020-12-172021-01-05PNO „Digitalizacja i archiwizacja dzieł audiowizualnych” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Muzeum Sztuki w ŁodziŁódź
BZP766836-N-20202020-12-172020-12-30PNOSprzedaż i dostarczenie laptopów, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, programów multimedialnych oraz monitorów interaktywnych jako doposażenie do placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta RzeszowaRzeszów
BZP766682-N-20202020-12-172021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"Zespół Szkół EkonomicznychBrzeg
BZP766608-N-20202020-12-172020-12-29PNOZakup licencji na oprogramowanie do zarządzania zasobami ITUniwersytet OpolskiOpole
BZP766051-N-20202020-12-172020-12-30PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, mebli dla szkół podstawowych w Gminie SułoszowaGmina SułoszowaSułoszowa
BZP765056-N-20202020-12-172021-01-11PNO"Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej w obiektach Oddziału ZUS w Wałbrzychu i jednostkach terenowych".Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w WałbrzychuWałbrzych
TED608770-20202020-12-162021-01-25PNOŚwiadczenie usług serwisowych i wsparcia dla sieci LAN ZSB i SARNR oraz serwerów Platformy przetwarzania danychPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZEWarszawa
TED608651-20202020-12-162021-02-12PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności oraz urządzeń zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów zasilania w obiektach elektroenergetycznych w Tauron Dystrybucja S.ATAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIEKraków
TED608581-20202020-12-162021-01-18PNOBezwykopowa renowacja kolektora nadbrzeżnegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa
TED607884-20202020-12-162021-01-18PNOWykonanie w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” pisemnych tłumaczeń treści turystycznych z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, francuski …WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED607862-20202020-12-162021-01-11PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021–2027”WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED607831-20202020-12-162020-12-29PNOAsysta techniczna w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy - usługi online w jednym miejscu” oraz projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGIIWarszawa
TED607813-20202020-12-162021-01-19PNOUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 24 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED607803-20202020-12-162020-12-29PNODostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych – KC-zp.272-702/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED607801-20202020-12-162021-01-18PNOŚwiadczenie usług utrzymania ruchu infrastruktury technicznej, zarządzania technicznego, przeglądów i konserwacji bieżącej w obiekcie przy ul. Jasnej 8 i 12 w WarszawieURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED607789-20202020-12-162021-01-11PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014–2020WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED607774-20202020-12-162021-01-18PNOUsługa wsparcia inżynierskiego Microsoft Premier SupportCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED606794-20202020-12-162021-01-18PNODostawa drukarek 3D wraz z montażem na potrzeby projektu „Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED606784-20202020-12-162021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED606773-20202020-12-162021-01-19PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 6UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED606763-20202020-12-162021-01-19PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED606752-20202020-12-162021-01-18PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarekUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
TED606734-20202020-12-162021-01-18PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie Stanowiska do prezentacji otoczenia w podczerwieni w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED606725-20202020-12-162021-01-18PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Polskiej Akademii NaukPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
TED606723-20202020-12-162021-01-20PNOZakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego i szkolenia w ramach projektu pn.: E-usługi dla mieszkańców miasta PionkiGMINA MIASTO PIONKIPionki
TED606715-20202020-12-162021-01-18PNODostawa i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACHBartoszyce
TED606712-20202020-12-162021-01-20PNODostawa oprogramowania Red Hat JBoss lub równoważnego wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy na potrzeby RDPCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED606701-20202020-12-162021-01-18PNOSprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED606684-20202020-12-162021-01-18PNODostawa 1 szt. notebooka – KC-zp. 272-668/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED606683-20202020-12-162021-01-18PNOPrzedłużenie wsparcia na serwis i asystę techniczną dla systemu klasyfikacji informacji (SKI) oraz systemu klasy Data Loss Prevention (DLP)NARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED606673-20202020-12-162021-01-18PNODostawa skanera 3D wraz z kompatybilnym komputerem dla WIMiIP. KC-zp.272-688/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED606668-20202020-12-162021-01-22PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do specjalistycznych urządzeń pracujących w technologii retransferowej i termo sublimacyjnej Fargo/HID Global, w tym materiałów zawierających elementy holograficzneJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
TED606645-20202020-12-162021-01-12PNODostawa komputerów dla Biura ds. Osób z NiepełnosprawnościamiPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
TED606215-20202020-12-162021-01-18PNOPrzebudowa dworca kolejowego ŚwiebodzinPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
TED606205-20202020-12-162021-02-01PNOBudowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”MIASTO ZIELONA GÓRA – URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRAZielona Góra
BZP767921-N-20202020-12-162020-12-24PNO„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – multimedia”Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoŁowicz
BZP767920-N-20202020-12-162020-12-29PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznychWojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/KaliszaGodziesze Małe
BZP767897-N-20202020-12-162020-12-28PNOZakup serwera dedykowanego do stworzenia odseparowanego środowiska obliczeniowegoCentrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP767893-N-20202020-12-162020-12-24PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, sprzętu multimedialnego, tabletów, laptopów i komputerów do czterech szkolnych pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POWER 2014-2020Gmina Nysa - Urząd Miejski w NysieNysa
BZP767883-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa komputera wraz z wyposażeniemInstytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w WarszawieWarszawa
BZP767793-N-20202020-12-162020-12-29PNOZorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta GarwolinaMiasto GarwolinGarwolin
BZP767779-N-20202020-12-162020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.444.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767761-N-20202020-12-162020-12-29PNODOSTAWA KOLOROWYCH LASEROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH A3 ORAZ A4Akademia Sztuki WojennejWarszawa
BZP767695-N-20202020-12-162020-12-24PNOAktualizacja baz danych lotniczych odbiorników GPS dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2021 r. 42 Baza Lotnictwa SzkolnegoRadom
BZP767648-N-20202020-12-162020-12-23PNO1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i SiedlcachWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWarszawa
BZP767620-N-20202020-12-162020-12-29PNODostawa oraz wdrożenie aplikacji mobilnej dla studentów i doktorantówPomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieSzczecin
BZP767588-N-20202020-12-162020-12-24PNOSerwis centrali telefonicznej Alcatel A4400 w AGH w Krakowie - KC-zp.272-704/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP767580-N-20202020-12-162020-12-24PNOProjekt i budowa informacyjnej strony www dla WMN - KC-zp.272-610/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP767551-N-20202020-12-162020-12-28PNODostawa części komputerowychSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP767540-N-20202020-12-162020-12-30PNOZP/CZD/0196/20 Dostawa sprzętu elektronicznego oraz sprzętu komputerowego i drukarek – 11 pakietów, w ramach projektu Centrum Wsparcia Pediatrycznego Badań Klinicznych (CWpediBK)Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa
BZP767506-N-20202020-12-162020-12-24PNOŚwiadczenie usługi łącza i szerokopasmowego dostępu do Internetu wraz z instalacją symetrycznych łączy światłowodowych i dostawą urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania usługi dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-94/2020)Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP767481-N-20202020-12-162020-12-28PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Jednostek Gminy Stalowa WolaSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP767463-N-20202020-12-162020-12-29PNODostawa i instalacja 3 punktów kamerowych do monitoringu wizyjnego terenu PG, m. in. przebiegu realizacji budowy budynku CK STOS dla CI TASK Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci KomputerowejGdańsk
BZP767445-N-20202020-12-162020-12-29PNOZaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest.warmia.mazury.pl.Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd WojewództwaOlsztyn
BZP767444-N-20202020-12-162020-12-28PNODostawa licencji oprogramowania do backupuSieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław
BZP767442-N-20202020-12-162020-12-30PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie oraz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 - 9Powiat LubaczowskiLubaczów
BZP767429-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców” realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGmina SzczytnikiSzczytniki
BZP767427-N-20202020-12-162020-12-29PNODostawa komputerów i monitorów poleasingowych dla Politechniki KoszalińskiejPolitechnika KoszalińskaKoszalin
BZP767395-N-20202020-12-162020-12-28PNO„Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji oraz licencji oprogramowania wraz z migracją istniejących systemów Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie”Zakład Gospodarki LokalowejMikołów
BZP767393-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa laptopa na potrzebę realizacji wniosku „Wsparcie dla czasopism naukowych”Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz
BZP767373-N-20202020-12-162020-12-30PNO „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 - 5Powiat LubaczowskiLubaczów
BZP767322-N-20202020-12-162020-12-28PNOZakup i dostawa tabletu dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP767319-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznychGłówny Inspektorat SanitarnyWarszawa
BZP766971-N-20202020-12-162020-12-31PNODostawa licencji na moduł analityczny publikacji naukowych wraz z dokumentacją techniczną i programistyczną oraz wdrożenie oprogramowania na udostępnionej infrastrukturze UWr wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i świadczeniem usługi gwarancji i wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy Uniwersytet WrocławskiWrocław
BZP766938-N-20202020-12-162020-12-28PNOZP/CZD/0194/20 Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek – 16 pakietów.Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa
BZP766936-N-20202020-12-162021-01-25DLKDostawa skanera laserowego 3D - 1 sztukaPolitechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki StosowanejŁódź
BZP766719-N-20202020-12-162020-12-28PNODostawa sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bochni, realizowana w ramach projektu koordynacyjnego: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" związanego ze wsparciem szkół w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19.Zarząd Powiatu w BochniBochnia
BZP764841-N-20202020-12-162021-02-10PNODostawa pierwszego wyposażenia dla Domu Kultury Praga w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w WarszawieMiasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaWarszawa
BZP764439-N-20202020-12-162021-01-29PNODostawa stacji graficznychCentrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychWarszawa
BZP764276-N-20202020-12-162020-12-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP764223-N-20202020-12-162020-12-30LELPrzedłużenie ważności licencji dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowychGmina LublinLublin
TED605586-20202020-12-152021-02-11PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności oraz urządzeń zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER w obiektach elektroenergetycznych w Tauron Dystrybucja S.A., O. Bielsko-BiałaTAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED604814-20202020-12-152020-12-29PNOŚwiadczenie usługi wsparcia dla oprogramowania RED HATCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED604810-20202020-12-152021-01-15PNODostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadaneWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED604807-20202020-12-152020-12-29PNOZakup licencji dla systemu NGFW (Next Generation FireWall) wraz ze wsparciemURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED604776-20202020-12-152021-01-18PNOStała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania „Small Bussines” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MazoviaMAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIAWarszawa
TED604757-20202020-12-152021-01-15PNOZP/CZD/0191/20 Zaprojektowanie, wdrożenie, świadczenie serwisu gwarancyjnego i nadzoru oraz wsparcia systemu do wspomagania procesu Zarządzania Badaniami Klinicznymi (SZBaK)INSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED603941-20202020-12-152021-01-15PNORealizacja oraz utrzymanie i rozwój systemu informatycznego iPFRON+ w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem (...)"PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED603939-20202020-12-152020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-1095-2/2020/UE)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED603920-20202020-12-152021-01-15PNODostawa rozwiązania hiperkonwergentnego do utrzymania maszyn wirtualnych w środowisku DMZKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED603917-20202020-12-152021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED603885-20202020-12-152021-01-18PNODostawa systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-EkoKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED603883-20202020-12-152021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED603833-20202020-12-152021-01-15PNODostawa 2 szt. urządzeń fizycznych bramy bezpieczeństwa API na potrzeby rozbudowy platformy integracyjnej MF wraz z oprogramowaniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 12 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP767352-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa fabrycznie nowych laptopów, projektorów multimedialnych i ekranu projekcyjnego Gmina Nowogród BobrzańskiNowogród Bobrzański
BZP767314-N-20202020-12-152020-12-23PNOWsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM EnviroGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaWarszawa
BZP767287-N-20202020-12-152020-12-23PNOZakup urządzeń typu UPS do szaf rack w ilości 3 sztuk na potrzeby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w WarszawieZachęta Narodowa Galeria SztukiWarszawa
BZP767284-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa aktualizacji oprogramowania na statkach powietrznych i urządzeniach mobilnych ACSL LAWLotnicza Akademia WojskowaDęblin
BZP767283-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa serwerów i macierzy dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w KartuzachPowiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.Kartuzy
BZP767273-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus-Wide lub równoważnej na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej - KC-zp. 272-706/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP767254-N-20202020-12-152020-12-23PNOzakup dostępu do bazy danych ekonomiczno-finansowych w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczaniaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP767213-N-20202020-12-152020-12-23PNOZP/165/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Łódź
BZP767141-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.Krakowskie Biuro FestiwaloweKraków
BZP767088-N-20202020-12-152020-12-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 11 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767062-N-20202020-12-152020-12-23PNOZintegrowany system zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim Powiat TomaszowskiTomaszów Mazowiecki
BZP767057-N-20202020-12-152021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP767018-N-20202020-12-152020-12-23PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego EODInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP766990-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14” – MONITORINGPowiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu MalborskiegoMalbork
BZP766984-N-20202020-12-152020-12-23PNOModernizacja pracowni informatyczno - językowych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” - część 2 – sprzęt komputerowy, multimedialny i oprogramowanieBurmistrz Miasta GrybówGrybów
BZP766950-N-20202020-12-152020-12-22PNOPrzedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oraz dostawa licencjiSzpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.Jarocin
BZP766922-N-20202020-12-152020-12-23PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejWojewództwo LubelskieLublin
BZP766822-N-20202020-12-152020-12-23PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-93/2020)Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP766724-N-20202020-12-152020-12-29PNODostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz dostawa, instalacja i konfiguracja kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto.Gmina Nowa Sól - MiastoNowa Sól
BZP766700-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Muzycznej w KrakowieAkademia Muzyczna w KrakowieKraków
BZP766689-N-20202020-12-152020-12-29PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu nr RPMP.02.01.02-12-0967/17 pn. Małopolska Platforma Nauk PrzyrodniczychUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieKraków
BZP766652-N-20202020-12-152020-12-23PNO111/ZP/2020 - Usługa dostępu do serwisu udostępniającego online publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i podręczniki akademickie dla Uniwersytetu Łódzkiego.Uniwersytet ŁódzkiŁódź
BZP766649-N-20202020-12-152020-12-23PNOUsługa objęcia opieką serwisową oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA i AMMS w PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu ŚląskimPowiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
BZP766644-N-20202020-12-152020-12-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego (1 sztuki komputera przenośnego) na potrzeby Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP766541-N-20202020-12-15LELŚwiadczenie usług transmisji online („na żywo”) wideo i audio w sieci Internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz ich archiwizowanie w okresie obowiązywania umowyMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP766338-N-20202020-12-152021-01-18PNOModernizacja Sieci Infrastrukturalnej - zakup sprzętu sieciowegoPolska Agencja Żeglugi PowietrznejWarszawa
BZP766187-N-20202020-12-152020-12-28PNOZakup i dostawa urządzeń UTM wraz ze wsparciemWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa ŚwiętokrzyskiegoKielce
BZP766043-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa oprogramowania standardowego na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGdańskie Centrum InformatyczneGdańsk
BZP765841-N-20202020-12-152020-12-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.147.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP765269-N-20202020-12-152020-12-28PNOMODERNIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM GEMOS DLA OBIEKTU PAŁAC KULTURY I NAUKI PRZY PLACU DEFILAD W WARSZAWIEm.st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.Warszawa
BZP764338-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Gmina CzarniaCzarnia
BZP763854-N-20202020-12-152020-12-23PNOBieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem Kontroli dostępu i identyfikacji kibiców oraz systemem CCTV i obsługa w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWAMiasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka BudżetowaWarszawa
TED602787-20202020-12-142021-01-20PNOWykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz Zadania nr 7, realizow w ramach przedsięwzięcia inwest. pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec ŚwPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED602147-20202020-12-142021-01-14PNOZakup usług telefonii komórkowejKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED602120-20202020-12-142021-01-14PNOZorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Słupska w ustalonej przez Radę Miejską w Słupsku Strefie Płatnego ParkowaniaZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU, KTÓRY DZIAŁA W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA SŁUPSKSłupsk
TED602111-20202020-12-142021-01-15PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED602057-20202020-12-142021-01-13PNOŚwiadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED602046-20202020-12-142021-01-14PNOOdnowienie usługi wsparcia licencji dla oprogramowania producenta McAfee oraz rozszerzonego wsparcia technicznego dla systemów ochrony sieciowej IPS oraz systemów analizy dynamicznej ATDNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED601160-20202020-12-142021-01-15PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED601159-20202020-12-142021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i urządzeń sieci komputerowejWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED601125-20202020-12-142021-01-15PNODostawa urządzenia wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 3 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED600558-20202020-12-142021-01-14PNOAdaptacja serwerowni w WSS w Zgierzu na potrzeby projektu „Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia (...)WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W ZGIERZUZgierz
TED600545-20202020-12-142021-01-14PNOBudowa wieży (dostrzegalni) przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą techniczną w Nadleśnictwie Woziwoda wformule zaprojektuj, wybuduj i dostarczNADLEŚNICTWO WOZIWODAWoziwoda
BZP766665-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa sprzętu serwerowego, laptopów, smartfonów oraz akcesoriów komputerowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań
BZP766629-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy i Miasta OdolanówGmina i Miasto OdolanówOdolanów
BZP766616-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenie typu UTM do zabezpieczenia sieci LAN /WAN wraz z minimum całodniowym szkoleniem dla dwóch administratorów, gwarancjami i licencjami obejmującymi okres 5 lat dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPolitechnika Gdańska Wydział Zarządzania i EkonomiiGdańsk
BZP766597-N-20202020-12-142020-12-22PNOStworzenie i dostawa portalu internetowego gminy Borzęcin, na którym będą prezentowane treści związane z realizacją projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNATarnów
BZP766560-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niebędnymi licencjamiNaczelny Sąd AdministracyjnyWarszawa
BZP766543-N-20202020-12-142020-12-22PNOZakup licencji, odnowienie subskrypcji oprogramowania i gwarancji producenta dla urządzeń posiadanych przez Zamawiającego oraz wsparcie techniczneMinisterstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiWarszawa
BZP766482-N-20202020-12-142020-12-23PNODostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu WłocławskiegoGmina BoniewoBoniewo
BZP766438-N-20202020-12-142020-12-28PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Świętokrzyskie Centrum OnkologiiKielce
BZP766408-N-20202020-12-142021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska - Wydział FizykiWarszawa
BZP766405-N-20202020-12-142020-12-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaWrocław
BZP766371-N-20202020-12-142020-12-18PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP766324-N-20202020-12-142020-12-23PNODostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku Dawnego Starostwa oraz podziemi ratusza w Olkuszu, realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza”Miasto i Gmina OlkuszOlkusz
BZP766303-N-20202020-12-142020-12-22PNOZakup materiałów pomocniczych do zajęć w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" - etap IIGmina ŚwierklaniecŚwierklaniec
BZP766235-N-20202020-12-142020-12-22PNOModernizacja serwerowni dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.Pruszków
BZP766219-N-20202020-12-142020-12-22PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń! dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP766209-N-20202020-12-142020-12-22PNONadzór autorski i opieka serwisowa nad systemami AMMS i Infomedica firmy Asseco Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWarszawa
BZP766186-N-20202020-12-142020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet Wrocławski, Wydział ChemiiWrocław
BZP766113-N-20202020-12-142020-12-22PNODostarczanie obrazu z kamer zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w GDDKiA O/PoznańGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w PoznaniuPoznań
BZP766111-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa i montaż wyposażenia do Klubu Seniora oraz Regionalnej Izby Pamięci w Lesku Gmina LeskoLesko
BZP766094-N-20202020-12-142020-12-23PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych – liczba części 3Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuPoznań
BZP766078-N-20202020-12-142020-12-22PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZUCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w RaciborzuRacibórz
BZP766020-N-20202020-12-142020-12-21PNOZAKUP, WDROŻENIE ORAZ OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISOWYM OPROGRAMOWANIA W ZAKRESIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM ORAZ KADROWO- PŁACOWYM CZ. SZAREJ SZPITALA „OLMEDICA” SP. Z O.O W OLECKU.”"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOlecko
BZP765911-N-20202020-12-142020-12-22PNOBadanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. WarszawyMiasto Stołeczne WarszawaWarszawa
BZP765264-N-20202020-12-142020-12-22PNOPlatforma do testów phishingowych.Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa
BZP764527-N-20202020-12-142021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”Uniwersytet w BiałymstokuBiałystok
TED599658-20202020-12-112021-01-20PNODostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej – modemy do zdalnej transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznejPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów
TED598325-20202020-12-112020-12-28PNOŚwiadczenie usługi wsparcia dla oprogramowania SUSE Linux Enterprise High Availability ExtensionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED598260-20202020-12-112021-01-14PNOPrzedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania systemów Geoportal, PZGiK oraz CAPAPGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED598165-20202020-12-112021-01-12PNOWsparcie techniczne dla serwerów i baz danych OracleMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED598147-20202020-12-112021-01-12PNOModyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/4GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED596609-20202020-12-112021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED596591-20202020-12-112021-01-14PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED596589-20202020-12-112021-01-13PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED596582-20202020-12-112021-01-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych terminali stacji, komputera sterującego oraz niezbędnych elementów do istniejącego systemu transportu Unicar-Telelift dla BJ UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED596572-20202020-12-112021-01-14PNORealizacja projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) „1. Oprogramowanie aplikacyjne w tym oprogramowanie EDM” dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w KrakowieUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIEKraków
TED596565-20202020-12-112021-01-13PNODostawa 2 sztuk serwera dyskowego dla Centrum e-Learningu AGH – KC-zp.272-647/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED596561-20202020-12-112021-01-14PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych PC oraz urządzeń wielofunkcyjnych laserowych w ramach zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2..KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
TED596558-20202020-12-112021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED596557-20202020-12-112021-01-15PNODostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w USK"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED596554-20202020-12-112021-01-13PNODostawa komponentów w ramach przebudowy rdzenia sieci Data CenterTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED596528-20202020-12-112021-01-13PNO„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓWKatowice
TED596501-20202020-12-112021-01-18PNODostawa sprzętu komputerowego (serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, serwer i mobilne stacje robocze) – na 3 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED596466-20202020-12-112021-01-12PNODostawa infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Małopolski System Informacji MedycznejSZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED596436-20202020-12-112020-12-23PNODostawę 3 szt. laptopów dla WIMIiR – KC-zp.272-697/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED596390-20202020-12-112021-01-18PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED596388-20202020-12-112021-01-12PNODostawa specjalistycznych urządzeń do transmisji danych cyfrowych (przełączników dostępowych) dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP765989-N-20202020-12-112020-12-29PNOAdaptacja i wyposażenie samochodu ciężarowego, by mógł pełnić funkcje wozu transmisyjnego (Stacja DSNG)Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" S.A.Łódź
BZP765980-N-20202020-12-112020-12-21PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP765977-N-20202020-12-112020-12-18PNODZ/37/PN/2020 - Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz szkolenie z dostarczonego rozwiązania, czyli zapasowego łącza do internetu poprzez połączenie LTE oraz dwóch zarządzalnych przełączników sieciowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie LeśnymSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie LeśnymŁomianki
BZP765968-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w podziale na 2 CzęściMiasto KaliszKalisz
BZP765963-N-20202020-12-112020-12-21PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”Gmina WartkowiceWartkowice
BZP765952-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa oprogramowania oraz odnowienie wsparcia i serwisu do systemów użytkowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań
BZP765923-N-20202020-12-112020-12-18PNOKompleksowa obsługa dziennikarska i graficzna portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnejJarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.Jarocin
BZP765836-N-20202020-12-112020-12-21PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”Urząd MiejskiNowy Tomyśl
BZP765799-N-20202020-12-112020-12-21PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia rozwiązania Wirtualnych desktopów (VDI) zawierające, oprogramowanie na 150 użytkowników do wirtualizacji stacji roboczych, Macierz SAN min. 15TB Flash, 2 serwery każdy po 2 CPU min 20-core i min 512GB RAM, 75 terminali min. 8GB RAM, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumKraków
BZP765798-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa odnowienia wsparcia technicznego oraz subskrypcji używanych funkcji bezpieczeństwaWojewódzki Szpital Specjalistyczny we WrocławiuWrocław
BZP765773-N-20202020-12-112020-12-21PNO"Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w PrzemyśluPrzemyśl
BZP765755-N-20202020-12-112020-12-21PNOKompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieki informatycznej oprogramowania, wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji ) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RzeszowieRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Rzeszów
BZP765746-N-20202020-12-112020-12-18PNO„ Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej do Zespołu Nr 3 Przedszkola Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ” Gmina KrasnystawKrasnystaw
BZP765715-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa subskrypcji Internetowej Platformy Informacyjnej Clinical Key dla Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP765697-N-20202020-12-112020-12-22PNO„Świadczenie usługi kompleksowej opieki serwisowej oraz wsparcia technicznego dla systemu Sage Symfonia ERP oraz zakupu odnowienia licencji systemowej” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MazoviaMazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej MazoviaWarszawa
BZP765686-N-20202020-12-112020-12-21PNOŚwiadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w roku 2021Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka BudżetowaWarszawa
BZP765492-N-20202020-12-112020-12-21PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego na potrzeby Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP765482-N-20202020-12-112020-12-30PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania specjalistycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu CieszyńskiegoCieszyn
BZP765448-N-20202020-12-112020-12-30PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla CKZ w Bażanowicach w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu CieszyńskiegoCieszyn
BZP765430-N-20202020-12-112020-12-21PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP765428-N-20202020-12-112020-12-21PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP765427-N-20202020-12-112020-12-21PNOSprzedaż i dostawa subskrypcji na licencje uprawniające do instalacji i użytkowania przez okres 12 miesięcy pakietu oprogramowania do zastosowań biurowych dla 2600 Pracowników oraz 18000 Studentów i Doktorantów Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP765390-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa wykonania prototypu urządzenia „DrumSpider” do wizualizacji nut (MIDI) na perkusjiOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP765171-N-20202020-12-112020-12-21PNODzierżawa urządzeń drukujących (wielofunkcyjnych) przeznaczonych do obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru i dzierżawa oprogramowania zarządzającego systemem druku podążającego oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy zasobów dla potrzeb Centrum Mandatowego w NysieIzba Administracji Skarbowej w OpoluOpole
BZP765071-N-20202020-12-112020-12-22PNOOpracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie KwalifikacjiInstytut Badań EdukacyjnychWarszawa
BZP764985-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danych wraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLO w zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych, PN-277/20/DWNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP764974-N-20202020-12-112020-12-21PNOAsysta techniczna do SI ZRK i składowych narzędziInstytut Badań EdukacyjnychWarszawa
BZP764864-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa drukarek do nanoszenia trwałych nadruków na szkiełka mikroskopowe oraz kasetki histopatologiczne, PN-214/20/DWNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP764421-N-20202020-12-112020-12-29PNODostawa cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń i oprogramowania, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnego.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w KętrzynieKętrzyn
BZP764414-N-20202020-12-112020-12-21PNOZakup licencji systemu e-Urząd w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” Gmina ZembrzyceZembrzyce
BZP763927-N-20202020-12-112020-12-22PNOZakup usług wsparcia i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX PeopleUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP763629-N-20202020-12-112020-12-21PNOUsługa dostępu do sieci Internet dostarczona do węzła: SSPW-WL Dobrzańskiego, LIM Warszawa, 4DC Katowice oraz usługa łącza podkładowego Lublin–Katowice z protekcją i łącza podkładowego 2x10 Gb/s Puławy – Warszawa w podziale na pięć częściWojewództwo LubelskieLublin
BZP761111-N-20202020-12-112021-01-05PNOUsługi specjalizowanego wsparcia systemów Microsoft.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki WodnejWarszawa
BZP765387-N-20202020-12-102020-12-18PNO„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu””Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w ŁowiczuŁowicz
BZP765373-N-20202020-12-102020-12-18PNOUsługi programistyczne i lingwistyczne w ramach projektu „CLARIN – Wspólne Zasoby Językowe i Infrastruktura Technologiczna” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki – 5 zadań.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP765341-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 3 częściMiasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki MieszkaniowejBielsko-Biała
BZP765338-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Sądu Apelacyjnego w KatowicachSąd Apelacyjny w KatowicachKatowice
BZP765302-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa oprogramowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w KrakowieKraków
BZP765276-N-20202020-12-102020-12-18PNOUsługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu PodlaskimSamodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejRadzyń Podlaski
BZP765243-N-20202020-12-102020-12-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania łatwo dostępnego i szybkiego Internetu w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP765242-N-20202020-12-102020-12-22PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Łódź
BZP765226-N-20202020-12-102020-12-18PNODOSTAWA I INSTALACJA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „WPROWADZENIE NOWOCZESNYCH E-USŁUG W PODMIOTACH LECZNICZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA”Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w SzczecinieSzczecin
BZP765204-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia edukacji zdalnej w ramach projektu „ Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19”Starostwo PowiatoweKępno
BZP765202-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚląskichStarostwo Powiatowe w Ząbkowicach ŚląskichZąbkowice Śląskie
BZP765186-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPolitechnika GdańskaGdańsk
BZP765147-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, skanera oraz oprogramowania na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Uniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław
BZP765143-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Jaśle.Starostwo Powiatowe w JaśleJasło
BZP765111-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IV/2020Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin
BZP765091-N-20202020-12-102020-12-18PNO Dostawa sprzętu IT do CSM w ramach projektu „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuOświęcim
BZP765076-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa serwera oraz drukarki 3d dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym TarguZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.SuskiegoNowy Targ
BZP765057-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania – system kolejkowyInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP765050-N-20202020-12-102020-12-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie Starostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP764972-N-20202020-12-102020-12-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP764917-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa oprogramowania dostępu do platformy symulacji biznesowych na potrzeby Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym SączuPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym SączuNowy Sącz
BZP764911-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa 4 komputerów , 8 monitorów, 1 drukarki oraz 10 szt. dysków do Urzędu Miasta Biała PodlaskaGmina Miejska Biała PodlaskaBiała Podlaska
BZP764892-N-20202020-12-102020-12-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy switch’a wraz z okablowaniem w celu uzupełnienia infrastruktury IT dla NCPS SOLARIS (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP764868-N-20202020-12-102020-12-18PNODOSTAWA APARATURY 3D (DRUKARKI 3D) WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM (FILAMENTEM I DIMAFIXEM) W RAMACH PROJEKTU „POLITECHNIKA NOWYCH SZANS”.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP764866-N-20202020-12-102020-12-18PNOBudowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kulturyCentrum Kultury Filmowej im. Andrzeja WajdyWarszawa
BZP764770-N-20202020-12-102020-12-22PNODOSTAWA SERWERA DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGOAkademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław
BZP764539-N-20202020-12-102020-12-17PNODostawa licencji przeznaczonych dla sektora publicznego typu Government/Public Miejski Zakład KomunikacjiZielona Góra
BZP764442-N-20202020-12-102020-12-18PNOKompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2021 - 2023”Powiat OstrowieckiOstrowiec Świętokrzyski
BZP764394-N-20202020-12-102020-12-18PNONadzór autorski całego systemu RIS/PACS dla pracowni diagnostycznych MR, TK, RTG/CR, RTG przewoźny oraz USG Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w LublinieSzpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w LublinieLublin
BZP764356-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa licencji w ramach programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) dla Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytet GdańskiGdańsk
BZP764310-N-20202020-12-102020-12-21PNODostawa komputera przenośnegoPaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyŁomża
BZP764166-N-20202020-12-102020-12-18PNOMigracja środowiska Systemu Wsparcia Dowodzenia (SWD) do nowej lokalizacji – serwerownia Krakowskiego Pogotowia RatunkowegoWojewództwo MałopolskieKraków
BZP763590-N-20202020-12-102021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału FTIMS.Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki StosowanejŁódź
BZP762573-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup laptopów dla PGW WPPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki WodnejWarszawa
BZP761099-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku ŁukowskimMiasto Stoczek ŁukowskiStoczek Łukowski
BZP760449-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznejPłocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płock
BZP755529-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa zestawów komputerowych i komputerów przenośnych w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 2 pakietySzpital Powiatowy w ZawierciuZawiercie
TED594690-20202020-12-092021-01-14PNOWykonanie integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.AZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.Gdynia
TED593918-20202020-12-092021-01-15PNOŚwiadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „ŚKLGUM"GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
TED593903-20202020-12-092021-01-11PNOŚwiadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 częściPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED593896-20202020-12-092021-01-14PNOUtrzymanie i administrowanie systemem wspomagającym zarzadzanie ruchem na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. KorczowaGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W RZESZOWIERzeszów
TED593867-20202020-12-092021-01-20PNOWykonanie matematycznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej opracowanego dla sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w ŚcinawieGMINA ŚCINAWAŚcinawa
TED593852-20202020-12-092021-01-11PNOZagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście KobyłkaMIASTO KOBYŁKAKobyłka
TED593835-20202020-12-092021-01-11PNOZorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w CiechocinkuGMINA MIEJSKA CIECHOCINEKCiechocinek
TED592954-20202020-12-092021-01-11PNOZakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
TED592944-20202020-12-092021-01-12POGDostawa serwerów i przełączników SANPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED592935-20202020-12-092021-01-18PNOZakup odtworzeniowy systemów produkcji programów informacyjnych w 15 oddziałach terenowych spółki Telewizja Polska S.ATELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED592916-20202020-12-092021-01-13PNODostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w 2021 r21. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg
TED592914-20202020-12-092021-01-11PNOWyposażenie budynku Muzeum Niepodległości w MyślenicachGMINA MYŚLENICEMyślenice
TED592854-20202020-12-092021-01-10PNOModernizacja serwera bazodanowego IBM w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP764685-N-20202020-12-092020-12-17PNO Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"Gmina Miejska KętrzynKętrzyn
BZP764680-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego Szkoła Główna Służby PożarniczejWarszawa
BZP764676-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolakówGmina Miejska KętrzynKętrzyn
BZP764642-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup oprogramowania serwera poczty elektronicznej wraz z wymaganymi licencjami dostępowymi dla użytkownikówUrząd Transportu KolejowegoWarszawa
BZP764604-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa laptopów na potrzeby Starostwa Powiatowego w SłupcyPowiat SłupeckiSłupca
BZP764589-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNarodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP764577-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUrząd Miasta i Gminy w SkawinieSkawina
BZP764569-N-20202020-12-092020-12-17PNOOdnowienie subskrypcji i wsparcia do sprzętu sieciowego i oprogramowania wspomagającego zarządzenie sieciąUrząd Transportu KolejowegoWarszawa
BZP764510-N-20202020-12-092020-12-17PNOObjęcie nadzorem autorskim i serwisem szpitalnego systemu informatycznego (HIS) wspomagającego działalność Regionalnego Szpitala w KołobrzeguRegionalny Szpital w KołobrzeguKołobrzeg
BZP764490-N-20202020-12-092020-12-18PNOUsługi w zakresie wsparcia technicznego dla systemu CELABPaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut BadawczyPuławy
BZP764383-N-20202020-12-092020-12-17PNOZapewnienie subskrypcji licencji oprogramowania Microsoft 365 Enterprise E5, Microsoft 365 Enterprise E3 oraz Office 365 Enterprise E1, lub równoważnego, dla stanowisk komputerowych na okres 1 roku, wraz ze szkoleniami dla 3 administratorówKancelaria Prezesa Rady MinistrówWarszawa
BZP764345-N-20202020-12-092020-12-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania służącego do tworzenia kopii zapasowych środowisk wirtualnych, nr przetargu ZP/5648/D/20Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań
BZP764329-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na korzystanie na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów RejonowychSąd Okręgowy w PoznaniuPoznań
BZP764318-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - trzecie postępowanie Powiat BrzeskiBrzeg
BZP764282-N-20202020-12-092020-12-18PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KMP W GDYNIKomenda Wojewódzka Policji w GdańskuGdańsk
BZP764247-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa oprogramowania typu Jira Software, Confluence+Team Calendar for Confluence oraz typu BitBucket dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18.Akademia Morska w SzczecinieSzczecin
BZP764211-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP764206-N-20202020-12-092020-12-18PNONajem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem druku podążającego w oddziałach Muzeum Narodowego w KrakowieMuzeum Narodowe w KrakowieKraków
BZP764197-N-20202020-12-092020-12-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr sprawy: 80.272.416.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP764195-N-20202020-12-092020-12-18PNOSprzedaż i dostawa polizingowych serwerów dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP764118-N-20202020-12-092020-12-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Sekcji Systemów Obsługi Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.439.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP764110-N-20202020-12-092020-12-18PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP764076-N-20202020-12-092020-12-16PNODostawa sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w MoszczanceGmina PrudnikPrudnik
BZP764062-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP764032-N-20202020-12-092020-12-17PNOUsługa polegająca na opracowania prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych – słomek actistraw spełniających wymogi HACCP - powtórkaOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP764018-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w ramach Projektu „Ekonomy i praca – to się opłaca”Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Wł. Andersa w ChełmieChełm
BZP764011-N-20202020-12-092020-12-17PNOUsługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 rCentralne Biuro AntykorupcyjneWarszawa
BZP763979-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów, monitorów, laptopów, drukarek) wraz z akcesoriami Zarząd Transportu Publicznego w KrakowieKraków
BZP763891-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa licencji oprogramowaniaUniwersytet Artystyczny w PoznaniuPoznań
BZP763600-N-20202020-12-092020-12-18PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JaworzeJawor
BZP763475-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa muf kablowych do rozbudowy sieci TASKPolitechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci KomputerowejGdańsk
BZP763460-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa wsparcia serwisowego SAP Enterprise Support w okresie do 31.10.2022Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP763048-N-20202020-12-092020-12-21PNOZakup i dostawa sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Zespół Szkół BudowlanychRybnik
BZP762742-N-20202020-12-092020-12-18PNOZaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego „Radia Kraków S.A.” oraz usługa wsparcia technicznego w okresie 24 m-cy i rozwoju w zakresie 70 godzinPolskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.Kraków
BZP762458-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie TarnowskiejZarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie TarnowskiejDąbrowa Tarnowska
BZP761963-N-20202020-12-092020-12-17PNOAsysta techniczna sprzętu serwerowego oraz oprogramowania posiadanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie (DFP.271.163.2020.SP) Szpital Uniwersytecki w KrakowieKraków
BZP761428-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa części i osprzętu komputerowegoUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP754171-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.Gmina Trąbki WielkieTrąbki Wielkie
TED591991-20202020-12-082021-01-08PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego dla oprogramowania SAPPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED591178-20202020-12-082021-01-12PNOPrace utrzymaniowe i konserwacyjne urządzeń ITS Poznań i sygnalizacji świetlnych w latach 2021–2023ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHPoznań
TED591136-20202020-12-082021-01-11PNO„Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Klucze”GMINA KLUCZEKlucze
TED591095-20202020-12-082020-12-11PNOZaprojektowanie oraz wdrożenie architektury bazodanowej opartej o dwa niezależne serwery bazujące na technologii Oracle Real Application Clusters lub równoważny oraz migracja dwóch niezależnych systemORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED590274-20202020-12-082021-01-11PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Deszczownica” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED590265-20202020-12-082021-01-11PNODostawa 2 drukarek 3D – KC-zp.272-582/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED590263-20202020-12-082020-12-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 3 ambulansów sanitarnychPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 3 AMBULANSÓW SANITARNYCHKraków
TED590227-20202020-12-082021-01-11PNOUpgrade oprogramowania VMware vSphere 6 Essentials plus Kit do vSphere 6 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processorsORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED590226-20202020-12-082021-01-11PNOPodniesienie wersji oprogramowania Veeam z Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware do wersji Essentials EnterpriseORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED590224-20202020-12-082021-01-11PNODostawa dodatkowych licencji wraz z GBIC dla dwóch przełączników Brocade 300 (X-320-B-0008-C, Brocade 300 Switch, 8-Pt FF FC w/8G SW SFP,-C) o kolejne 8 portów dla każdego przełącznikaORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED590186-20202020-12-082021-01-08PNOZawarcie umowy ramowej na zakup tabletówCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP764048-N-20202020-12-082020-12-16PNODOSTAWA LAPTOPÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEMTeatr Polski we WrocławiuWrocław
BZP764040-N-20202020-12-082020-12-16PNOWykupienie usług świadczenia pomocy technicznej i subskrypcji ubezpieczenia wersji oprogramowaniaUniwersytet Warszawski - Wydział ZarządzaniaWarszawa
BZP764033-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup oprogramowania biurowego i narzędziowego.Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP764019-N-20202020-12-082020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUniwersytet MedycznyŁódź
BZP763966-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuRadom
BZP763962-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa laptopów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁodziŁódź
BZP763948-N-20202020-12-08PNODostawa serwera oraz sprzętu komputerowego w podziale na cztery częściInstytut KsiążkiKraków
BZP763911-N-20202020-12-082020-12-16PNOZorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta ChełmżaGmina Miasto ChełmżaChełmża
BZP763872-N-20202020-12-082020-12-16PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry w formie elektronicznej, w tym usług redakcyjnych, produkcyjnych, hostingowo-dystrybucyjnych, marketingowych, szkoleniowych oraz rozwiązań technologicznych zgodnie z istotnymi warunkami umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Instytut Badawczy LeśnictwaRaszyn
BZP763852-N-20202020-12-082020-12-17PNOświadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznychLubelski Ośrodek Doradztwa RolniczegoKońskowola
BZP763827-N-20202020-12-082020-12-22PNODostawa sprzętu komputerowego do digitalizacji zbiorów naukowych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukInstytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukKraków
BZP763789-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa odnowień wsparcia producenta dla posiadanych licencji systemów bezpieczeństwa oraz zakup dodatkowych licencji na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej Sąd Apelacyjny w GdańskuGdańsk
BZP763755-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach Urząd Statystyczny w KielcachKielce
BZP763718-N-20202020-12-082021-01-07PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia do nauczania technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), wraz z przeszkoleniem nauczycieli w jego obsłudze, w szkołach podstawowych w ŚwidnicyPrezydent Miasta ŚwidnicyŚwidnica
BZP763667-N-20202020-12-082020-12-16PNORozbudowa systemu SIEM Splunk Enterprise Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w KrakowieKraków
BZP763662-N-20202020-12-082020-12-15PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 2 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”Gmina JarocinJarocin
BZP763660-N-20202020-12-082020-12-22PNOUtworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo Powiat OstrołęckiOstrołęka
BZP763647-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup i dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe i laptopy) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieWarszawa
BZP763594-N-20202020-12-082020-12-15PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP763558-N-20202020-12-082020-12-17PNO„Rozbudowa sprzętu komputerowego” w ramach realizacji projektu pn.: „e - Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”Zarząd Powiatu w LimanowejLimanowa
BZP763524-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania i kontroli systemów IT oraz usług Active Directory Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18.Akademia Morska w SzczecinieSzczecin
BZP763515-N-20202020-12-082020-12-16PNO„Dostawa komputerowej stacji roboczej” Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejBielsko-Biała
BZP763494-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania OracleWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KatowicachKatowice
BZP763405-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup i dostarczenie 12 laptopów dla publicznych przedszkoli w ramach projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska WolaMiasto Zduńska WolaZduńska Wola
BZP763377-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa oprogramowaniaPowiatowy Urząd PracyJarosław
BZP763361-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (Laptopów)Gmina LubinLubin
BZP763181-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice ŚląskieSiemianowice Śląskie
BZP763057-N-20202020-12-082020-12-16PNOUsługi wsparcia technicznego oprogramowania narzędziowego DocAveNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
BZP761845-N-20202020-12-082020-12-18PNO dostawa oprogramowania Pakietu Adobe CC zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1.SIWZAkademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWrocław
BZP761497-N-20202020-12-082020-12-16PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZETU IT Gmina Pruszcz GdańskiJuszkowo
BZP756549-N-20202020-12-082020-12-17PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w PCE i ZSMI w Lęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”Powiat LęborskiLębork
TED588483-20202020-12-072021-01-13PNOAsysta techniczna oprogramowania Oracle dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.oMAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O.Warszawa
TED588461-20202020-12-072021-01-07PNOUsługa wsparcia technicznego dla platformy V-Block 340CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED587721-20202020-12-072021-01-07PNODostawa 1 825 szt. licencji Microsoft SharePoint Standard CAL License lub licencji równoważnych wraz z gwarancją producenta na okres 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED587706-20202020-12-072021-01-07PNODostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń (DFP.271.154.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED587694-20202020-12-072021-01-11PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu zarządzania tożsamością cyfrową użytkownikówKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED587663-20202020-12-072021-01-08PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu MedycznegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED587649-20202020-12-072020-12-18PNOZakup usług budowy nowego systemu Sandbox’owegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP763357-N-20202020-12-072021-01-05PNOŚwiadczenie dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. usługi dostępu do sieci Internet za pośrednictwem dwóch łączyz wykorzystaniem medium światłowodowego (zadanie nr 1) oraz medium radiowego (zadanie nr 2)Polska Agencja Prasowa S.A.Warszawa
BZP763327-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja GóreckiegoFilharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja GóreckiegoKatowice
BZP763301-N-20202020-12-072020-12-15PNOWsparcie systemu MyQMiasto RybnikRybnik
BZP763295-N-20202020-12-072020-12-15PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego.Centrum Informatyczne EdukacjiWarszawa
BZP763287-N-20202020-12-072020-12-15NZOZapewnienie Zamawiającemu dostępu do baz danych z zakresu branży teleinformatycznej, telekomunikacyjnej i informatycznej, w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresuUrząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP763276-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa komputerów poleasingowych do KW PSP w Olsztynie (WT.2370.10.2020)Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej OlsztynOlsztyn
BZP763258-N-20202020-12-072020-12-15PNO„Zakup i dostawa komputerów wraz oprogramowaniem dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie”Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława HadynyKoszęcin
BZP763243-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego.Muzeum Narodowe w WarszawieWarszawa
BZP763242-N-20202020-12-072020-12-15PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania systemu MEDICOM przez okres 24 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego tj. dostawa i wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem usługi opieki serwisowej oprogramowania przez okres 24 miesięcySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - MokotówWarszawa
BZP763211-N-20202020-12-072020-12-21PNODostawa, wdrożenie oraz świadczenie serwisu utrzymaniowego zintegrowanego systemu operacyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w StargardzieMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Stargard
BZP763200-N-20202020-12-072020-12-16PNOUsługa prowadzenia mediów społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook, Instagram)Politechnika GdańskaGdańsk
BZP763193-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnychAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza PiaseckiegoPoznań
BZP763170-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim. Powiat SłupeckiSłupca
BZP763164-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych laptopówPowiat PruszkowskiPruszków
BZP763152-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla systemu Pojazd/Kierowca dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie.Powiat LubelskiLublin
BZP763128-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia” Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"Bydgoszcz
BZP763071-N-20202020-12-072020-12-15PNOSukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUniwersytet OpolskiOpole
BZP763052-N-20202020-12-072020-12-16PNODostawa 24 zestawów komputerów typu ALL-IN-ONE z systemem operacyjnym.Gmina PoroninPoronin
BZP763030-N-20202020-12-072020-12-16PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Gmina NiepołomiceNiepołomice
BZP763021-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa 2 serwerów na potrzeby Ministerstwa SportuMinisterstwo SportuWarszawa
BZP762991-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu TIK w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”Gmina Olkusz Samorządowy Zespół EdukacjiOlkusz
BZP762926-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa i konfiguracja klastra serwerów wraz z macierzą dyskową i systemem backupowym z wykorzystaniem serwera NAS wraz z oprogramowaniem oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniemGmina StepnicaStepnica
BZP762925-N-20202020-12-072020-12-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Geografii i Geologii UJ w Krakowie. Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP762896-N-20202020-12-072020-12-16PNOdostawa drobnego sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 częściUniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań
BZP762886-N-20202020-12-072020-12-16PNOZakup sprzętu komputerowego do szkół powiatu mogileńskiego w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III"Powiat MogileńskiMogilno
BZP762852-N-20202020-12-072020-12-15PNOZapewnienie (zakup) wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z rozszerzeniem przestrzeni pojemności danych.Urząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP762846-N-20202020-12-072020-12-15PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowychMiasto OpoleOpole
BZP762822-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup usługi dostępu do serwisu udostępniającego publikacje w formie ebooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.Uniwersytet ŁódzkiŁódź
BZP762816-N-20202020-12-072020-12-15doposażenie Szkół Podstawowych w województwie opolskim w laptopy do prowadzenia zdalnego kształcenia w związku z COVID-19 w ramach Projektu Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża! współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w OpoluOpole
BZP762788-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie WielkopolskiejPowiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu ŚredzkiegoŚroda Wielkopolska
BZP762755-N-20202020-12-072020-12-14PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania ArcGISWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w KatowicachKatowice
BZP762751-N-20202020-12-072020-12-16PNO„Wyposażenie biblioteki w komputer przenośny”Gmina SiedlceSiedlce
BZP762684-N-20202020-12-072020-12-15PNO„Zakup laptopów w ramach projektu Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II”Starostwo Powiatowe w BrzeskuBrzesko
BZP762680-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” (RPOP.09.01.01-16-0014/19) realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGmina Praszka reprezentowana przez BurmistrzaPraszka
BZP762646-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu MiastaMiasto Zduńska WolaZduńska Wola
BZP762639-N-20202020-12-072020-12-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy smartfonów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJUniwersytet JagiellońskiKraków
BZP762580-N-20202020-12-072020-12-16PNODostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Palgrave Macmillan w wersji onlineUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP762434-N-20202020-12-072020-12-15PNOZaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i przekazanie majątkowych praw autorskich oraz hostingu i utrzymania Systemu na dostarczonych serwerach dedykowanych, służącego realizacji projektu pn. "Zdążyć przed cukrzycą"Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.Gdynia
BZP762334-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznychUniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP762143-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup licencji Oracle wraz ze wsparciem technicznymKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CentralaWarszawa
BZP762083-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa, zainstalowanie i skonfigurowanie 2 szt. macierzy dyskowych typu All Flash wraz z autoryzowanym szkoleniem dla 3 osób na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP761882-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa licencji na oprogramowanie komputeroweInstytut Techniczny Wojsk LotniczychWarszawa
BZP760582-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu ITUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP759611-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa 30 komputerów przenośnych wraz z akcesoriami.Gmina PaczkówPaczków
BZP751098-N-20202020-12-072020-12-15PNOUsługa konserwacji i serwisu w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego i motoru bazy danych w aplikacjach serwerowych oraz systemu Healthcare Business Intelligence na rzecz Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płock
BZP762614-N-20202020-12-062020-12-15PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychWarszawa
BZP762644-N-20202020-12-052020-12-14PNO Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZWydział Elektryczny Politechniki WarszawskiejWarszawa
TED586256-20202020-12-042021-01-05PNOKontrakt nr 64 pn.: „Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi dla miasta Radomia”WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.Radom
TED586247-20202020-12-042020-12-21PNOZakup sprzętu komputerowegoPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED586239-20202020-12-042021-01-12PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności i zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER w obiektach elektroenergetycznych w Tauron Dystrybucja S.A. O/GliwiceTAURON DYSTRYBUCJA SA, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED584736-20202020-12-042021-01-11PNORegionalny projekt wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w StrykowieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, UL. WRONIA 53, 00—874 WARSZAWA, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W ŁODZIŁódź
TED584652-20202020-12-042021-01-28PNOUsługa wsparcia eksploatacji, świadczenia serwisu i wsparcia technicznego dla systemu elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), modyfikacja systemu oraz przygotowanie i zrealizowanie szkoleńUSŁUGA WSPARCIA EKSPLOATACJI, ŚWIADCZENIA SERWISU I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA SYSTEMU ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (EPU), MODYFIKACJA SYSTEMU ORAZ PRZYGOTOWANIE I ZREALIZOWANIE SZKOLEŃ.Lublin
TED584599-20202020-12-042021-01-05PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w KrakowieNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA – MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
TED584212-20202020-12-042021-02-01PNOSieć WAN dla PGW WPPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED582998-20202020-12-042021-01-07PNORozbudowa i odnowienie wsparcia serwisowego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa opartego na rozwiązaniach firmy Cisco i systemów wspomagającychPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED582960-20202020-12-042021-01-12PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Współczesne przyrządy meteorologiczne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium …WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED582957-20202020-12-042020-12-18PNODostawa oprogramowania do określania zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska na podstawie metod zalecanych przez dyrektywę UE 2002/49/ECŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED582900-20202020-12-042021-01-08PNODostawy urządzeń sieciowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED582887-20202020-12-042021-01-07PNODostawa 13 szt. tabletu graficznego dla WFiIS, KC-zp.272-624/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED582884-20202020-12-042020-12-21PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/65/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED582882-20202020-12-042021-01-08PNODostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED582874-20202020-12-042021-01-05PNORozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiegoPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKUGdańsk
TED582852-20202020-12-042021-01-08POGDostawa sprzętu multimedialnego wraz z instalacją, montażem i wyposażeniem niezbędnego do realizacji projektu pn.: „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIUWrocław
TED582797-20202020-12-042021-01-07PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp. 272-667/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED582679-20202020-12-042021-01-12PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 4 części, nr sprawy ZP/3103/D/20UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED582619-20202020-12-042021-01-12PNOInfrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock – wymiana wodomierzyGMINA KOCKKock
TED581914-20202020-12-042021-01-11PNOProjekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61SKARB PAŃSTWA GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
TED581903-20202020-12-042021-01-05PNO„Budowa dworca kolejowego Włocławek”POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP762624-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa wsparcia technicznego dla sprzętu serwerowego produkcji Hewlett Packard EnterpriseŚląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Gliwice
BZP762621-N-20202020-12-042020-12-17PNOAktualizacja i modernizacja systemu BMS w HALI ERGO ARENAHala Gdańsk-Sopot Sp. z o.oGdańsk
BZP762616-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania wraz z licencjami Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP762604-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa opieki serwisowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowyUniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław
BZP762597-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego – serwera bazodanowego, na potrzeby ZDiZ w GdyniZarząd Dróg i Zieleni w GdyniGdynia
BZP762593-N-20202020-12-042020-12-14PNOPN 29/12/2020 – serwis biblioteki taśmowej_IIInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii NaukPoznań
BZP762590-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie Szkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława HelsztyńskiegoSzczecin
BZP762575-N-20202020-12-042020-12-14PNOUSŁUGA ADMINISTRACJI SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI W POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJPolska Agencja KosmicznaGdańsk
BZP762553-N-20202020-12-042020-12-14PNOŚwiadczenie usług z zakresu telefonii stacjonarnej w standardzie GSM dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu PracyDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w WałbrzychuWałbrzych
BZP762548-N-20202020-12-042020-12-11PNOOBSŁUGA INFORMATYCZNA W SĄDZIE REJONOWYM W PRUSZKOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO 22Sąd Rejonowy w PruszkowiePruszków
BZP762537-N-20202020-12-042020-12-14PNOPN 30/10/2020 – asysta OracleInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii NaukPoznań
BZP762534-N-20202020-12-042020-12-14PNOZakup sprzętu na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - IIIOkręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.Katowice
BZP762520-N-20202020-12-042020-12-11PNOWybór Wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia dla etapów II-V Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, w ramach zadania inwestycyjnego- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3, na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy- Etap II-V – 5 częściPrezydent Miasta LegnicyLegnica
BZP762511-N-20202020-12-042020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP762482-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz drukującegoUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP762479-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP762478-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa aparatów telefonii komórkowej dla sądów powszechnych apelacji katowickiejSąd Apelacyjny w KatowicachKatowice
BZP762455-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPaństwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP762454-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa skanerów dowodów osobistych oraz sprzętu niezbędnego do drukowania opasek identyfikacyjnych dla pacjentówWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejBydgoszcz
BZP762451-N-20202020-12-042020-12-14PNO„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” - zakup i dostawa wyposażenia pracowni jęz. obcych i informatyki oraz wyposażenia pracowni logistycznej.Samorządowa Administracja OświatowaWieleń
BZP762443-N-20202020-12-042020-12-14PNOZakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i narzędzi dla Urzędu Miejskiego w WadowicachGmina Wadowice Urząd MiejskiWadowice
BZP762345-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w RybnikuOśrodek Pomocy Społecznej w RybnikuRybnik
BZP762310-N-20202020-12-042020-12-16PNOusługa utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego MościckiegoWarszawa
BZP762291-N-20202020-12-042020-12-14PNOdostawa sprzętu komputerowego w postaci dziesięciu (10) sztuk komputerów przenośnych (laptopów), w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w KrakowieKraków
BZP762283-N-20202020-12-042020-12-14PNO OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMS "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.Września
BZP762282-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs” (2)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ChorzowieChorzów
BZP762274-N-20202020-12-042020-12-16PNODostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm oraz wyposażenia komputerowego do biura projektu.Miasto ChełmChełm
BZP762252-N-20202020-12-042020-12-14PNOZakup oprogramowania do kopii środowiska VMware wraz ze wsparciem technicznymLubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaZielona Góra
BZP762236-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa licencji oprogramowania do zarządzania tożsamością (ang. Identity Management - IDM) wraz z instalacjąAplikacje Krytyczne Sp. z o.o.Warszawa
BZP762194-N-20202020-12-042020-12-14PNOZakup komputerów przenośnych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku Powiat PrzeworskiPrzeworsk
BZP762178-N-20202020-12-042020-12-14PNO„Dostawę przełączników sieciowych dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi”Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziŁódź
BZP762159-N-20202020-12-042020-12-11PNODostawa laptopów w ramach projektu pn."Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim".Powiat PleszewskiPleszew
BZP762151-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP762150-N-20202020-12-042020-12-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres od 31-12-2020 do 30-12-2021 dla 126 użytkowników jednoczesnych.Politechnika PoznańskaPoznań
BZP762146-N-20202020-12-042020-12-14PNOWymiana 391 ciepłomierzy dla lokali mieszkalnych i ich zdalny odczyt.Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica BemowoWarszawa
BZP762145-N-20202020-12-042020-12-15PNOProjekt i wykonanie konstrukcji dla układu pomiarowego oraz budowa oprogramowania dla układu pomiarowego z czujnikami ultradźwiękowymi dla Politechniki WrocławskiejPolitechnika WrocławskaWrocław
BZP762122-N-20202020-12-042020-12-18PNODostawa bramy internetowej wraz z usługą wdrożeniaPolskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka AkcyjnaPoznań
BZP762110-N-20202020-12-042020-12-11PNOWyposażenie IT wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie OdrzańskimPowiat KrośnieńskiKrosno Odrzańskie
BZP762098-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu gminy Moszczenica w ramach Projektu: „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Gmina MoszczenicaMoszczenica
BZP762085-N-20202020-12-042020-12-14PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. „Edukacja ku niezależności” - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP762069-N-20202020-12-042020-12-21PNOSukcesywne dostawy komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuBiałystok
BZP762053-N-20202020-12-042020-12-14PNOSubskrypcja systemu operacyjnego klasy desktop dla Katedry Informatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-640/20Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP762028-N-20202020-12-042020-12-15PNODostarczenie i wdrożenie serwerów w klastrze HA wraz z dedykowaną macierzą, zasilaczami awaryjnymi UPS oraz licencjami Windows Serwer 2019 DCMiasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-BiałejBielsko-Biała
BZP761778-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa tabletów na potrzeby systemu EFB (Electronic Flight Bag) dla Lotniczego Pogotowia RatunkowegoLotnicze Pogotowie RatunkoweWarszawa
BZP761507-N-20202020-12-042020-12-11PNODostawa pakietów oprogramowania biurowego – wersja edukacyjna w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”Starostwo PowiatoweWrześnia
BZP761369-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro FestiwaloweKraków
BZP760965-N-20202020-12-042020-12-15PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji pakietu oprogramowania do symulacji i analizy obwodów mikrofalowych Instytut Techniczny Wojsk LotniczychWarszawa
BZP760679-N-20202020-12-042020-12-15PNOZakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”Powiat Ostródzki z siedzibą w OstródzieOstróda
BZP753960-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5Ekoenergia Silesia S.A.Katowice
BZP753954-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa polegająca na stworzenia projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowanie na platformę Windows oraz z opakowaniem transportowymOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP753953-N-20202020-12-042020-12-14PNOUsługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiejOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyOlsztyn
BZP761906-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem w tylko w języku angielskim dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.450.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP761905-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa oprogramowania w celu poprawy efektywności pracy i kształcenia w trybie zdalnym lub hybrydowymPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w ŁodziŁódź
BZP761879-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.417.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP761874-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.415.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP761869-N-20202020-12-032020-12-10PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemGmina SierpcSierpc
BZP761867-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego w celu poprawy efektywności pracy i kształcenia w trybie zdalnym lub hybrydowymPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w ŁodziŁódź
BZP761855-N-20202020-12-032020-12-15PNODostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania (dostęp poprzez dedykowany portal) dla wszystkich jednostek organizacyjnych ZamawiającegoUniwersytet SzczecińskiSzczecin
BZP761836-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni dla CKPIDN w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w MielcuMielec
BZP761828-N-20202020-12-032020-12-11PNORozbudowa klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznejNarodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP761795-N-20202020-12-032020-12-14PNOZakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMiasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejKatowice
BZP761793-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWarszawa
BZP761789-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w KsiężpoluGminny Ośrodek Kultury w KsiężpoluKsiężpol
BZP761779-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa specjalistycznego oprogramowania naukowo-badawczego na potrzeby projektu "Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów"Politechnika Gdańska, Wydział ChemicznyGdańsk
BZP761749-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2021r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterysta trzydziestej siódmej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.Uniwersytet Jagielloński - Collegium MedicumKraków
BZP761737-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaUniwersytet Kazimierza WielkiegoBydgoszcz
BZP761736-N-20202020-12-032020-12-11PNO"Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Muzeum Sztuki w ŁodziŁódź
BZP761721-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa platformy do zarządzania i integracji nadzoru wideo i bezpieczeństwa dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.Szkoła Aspirantów Państwowej Straży PożarnejKraków
BZP761678-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”Gmina SokółkaSokółka
BZP761650-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut LotnictwaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP761636-N-20202020-12-032020-12-10PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP761618-N-20202020-12-032020-12-14PNOWsparcie dla systemu Orion SolarWinds na okres 36 miesięcyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWarszawa
BZP761610-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa: część 1 - akcesoriów komputerowych, część 2 – akcesoriów sieciowych, część 3 - nośników danychUniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP761586-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Dostawa serwerowych zasilaczy awaryjnych”Prezydent Miasta Piekary ŚląskiePiekary Śląskie
BZP761565-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP761545-N-20202020-12-032020-12-11PNOZP/155/2020 - Zakup przełączników sieciowych 48-portowych (switchy) w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi”.Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Łódź
BZP761521-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnegoGmina MoszczenicaMoszczenica
BZP761512-N-20202020-12-032020-12-11PNOAdministrowanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędza w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.Gmina SwarzędzSwarzędz
BZP761500-N-20202020-12-032020-12-10PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.143.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP761482-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa trzech serwerów obliczeniowych dla Katedry Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu:"NLPQT-Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych“ Politechnika WrocławskaWrocław
BZP761443-N-20202020-12-032020-12-11PNO ZAKUP URZĄDZEŃ I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU w ramach trwającego projektu pod nazwą: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej– II etap”, RPKP.02.01.00-04-001/18Szpital Wielospecjalistyczny w InowrocławiuInowrocław
BZP761414-N-20202020-12-032020-12-11PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoInstytut Matki i DzieckaWarszawa
BZP761388-N-20202020-12-032020-12-11PNOZP/119/2020 Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz dysków sieciowych Gdański Uniwersytet MedycznyGdańsk
BZP761379-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego multimedialnego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowychPowiat TrzebnickiTrzebnica
BZP761355-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka), urządzeń multimedialnych, sprzętu RTV i AGD, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowychGmina StryszawaStryszawa
BZP761339-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP761328-N-20202020-12-032020-12-11PNO Usługa odnowienia wsparcia systemu wspomagającego zarządzanie ryzykiem IT.Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP761313-N-20202020-12-032020-12-11PNOUsługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest APIGmina Miasta GdyniGdynia
BZP761307-N-20202020-12-032020-12-10PNOŚwiadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznego Kamsoft S.A.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejŁosice
BZP761295-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa 1 licencji na 76 stanowisk oprogramowania biurowego MS Office 2019 Standard Government OPEN PL albo MS Office 2019 Standard Dev SL AAA-03499 w ramach umowy MPSA nr 4100013999Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieRzeszów
BZP761293-N-20202020-12-032020-12-11PNOOrganizacja i wyposażenie pracowni chemii, biochemii i biofizyki oraz doposażenie pracowni komputerowych i sal dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej Inicjatywy DoskonałościMałopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuOświęcim
BZP761250-N-20202020-12-032020-12-11PNO"Obsługa infolinii oraz działań informacyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa”Zarząd Dróg Miasta KrakowaKraków
BZP761235-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Wykonanie usługi przeglądów, napraw i remontów systemu centrali telefonicznej DGT Millenium, napraw i remontów telefonów dołowych oraz napraw i remontów telefonów systemowych powierzchniowych ogólnozakładowego systemu telekomunikacyjnego dla SRK S.A w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I – Śląsk Ruch „Śląsk” w 2021 roku”. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Bytom
BZP761213-N-20202020-12-032020-12-11PNOŚwiadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support (zakup abonamentu) i wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.Łódź
BZP761207-N-20202020-12-032020-12-11PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP761183-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego i Starostwa Powiatowego w Turku”.Zarząd Powiatu TureckiegoTurek
BZP761173-N-20202020-12-032020-12-11PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w GliwicachOśrodek Pomocy SpołecznejGliwice
BZP761165-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”Powiat TucholskiTuchola
BZP761060-N-20202020-12-032020-12-11PNOModernizacja systemów informatycznych poprzez dostawę macierzy, sprzętu komputerowego oraz UPS-ów dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w związku z realizacją projektu pn. e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i PińczowskiegoPowiat JędrzejowskiJędrzejów
BZP761032-N-20202020-12-032020-12-14PNODostawa licencji oprogramowania systemowegoSieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław
BZP760522-N-20202020-12-032020-12-11PNOZakup usługi wsparcia technicznego dla macierzy 3 PAR F400 i macierzy HPE 3 PAR 7200cMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP760332-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa i uruchomienie platformy PMS typu BI wraz z serwerem oraz wsparciem technicznym.Instytut Badawczy Dróg i MostówWarszawa
BZP759855-N-20202020-12-032020-12-14PNO,,Zakup akcesoriów do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowych’’Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
BZP759453-N-20202020-12-032020-12-14PNOZakup maszyn do migracji stosu aplikacyjnego systemu SZarPTelewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 złWarszawa
BZP746010-N-20202020-12-032020-12-14PNODostawa programu do obsługi warsztatu motocyklowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w GdyniGmina Miasta GdyniGdynia
TED581245-20202020-12-022021-01-04PNOPrzeprowadzenie weryfikacji WE i uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe” dla całego zakresu urządzeń sterowania ruchem kolejowym..PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJIWarszawa
TED580418-20202020-12-022021-01-04PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT (3 części)BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED580250-20202020-12-022021-01-07PNOŚwiadczenie usług polegających na wdrożeniu modelu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach realizacji projektuINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin
TED580245-20202020-12-022021-01-05PNOWykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej dwudziestu dwóch jednostek medycznych – partnerów projektu w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED579668-20202020-12-022021-01-05PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED579610-20202020-12-022021-01-04PNODostawa oprogramowania w postaci licencji IBM Cloud Pak for Integration lub równoważnych, wraz z gwarancją na okres 12 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED579554-20202020-12-022021-01-07PNODostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED579552-20202020-12-022021-01-05PNODostawa, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED579543-20202020-12-022021-01-04PNOPrzedłużenie posiadanych licencji wraz z zakupem wsparcia technicznego na system DLP firmy Fidelis lub dostarczenie systemu równoważnego dla NIO-PIB/ GliwiceNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED579526-20202020-12-022021-01-04PNOBudowa i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu e-Pacjent w Szpitalu WolskimSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED579518-20202020-12-022021-01-05PNODostawa akcesoriów komputerowych do PGW WPPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP761196-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa biblioteki taśmowej i monitorów dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie GdańskimZarząd Powiatu StarogardzkiegoStarogard Gdański
BZP761137-N-20202020-12-022020-12-10PNOAsysta techniczna dla oprogramowania: ServiceDesk Plus, Applications Manager, OpManager, ADAudit Plus, Analytics Plus, Exchange Reporter PlusUrząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejWarszawa
BZP761132-N-20202020-12-022020-12-10PNONaprawa oraz rozbudowa systemu przechowywania danych o wysokiej dostępności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNarodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP761115-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa oprogramowania do monitoringu infrastruktury IT pod kątem usług oraz urządzeń wraz z asystą i wsparciem technicznymGdańskie Centrum InformatyczneGdańsk
BZP761090-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi.Centrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP761084-N-20202020-12-022020-12-10PNOZakup i dostawa serwerów dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja TymowskiegoCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja TymowskiegoWarszawa
BZP761082-N-20202020-12-022020-12-11PNOZASILENIE BAZY DANYCH SYSTEMU eDIOM OBJAZDEM WIDEO, PRZEGLĄDEM ROCZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ DANYMI EWIDENCYJNYMI DRÓG W TYM OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM DRÓG POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Starostwo Powiatowe w BydgoszczyBydgoszcz
BZP761072-N-20202020-12-022020-12-10PNOZakup i dostawa serwera dla bazy danej Oracle 11g dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMiasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki MieszkaniowejBielsko-Biała
BZP761056-N-20202020-12-022020-12-10PNOInformatyzacja Urzędu Miejskiego w Kruszwicy – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja urzędu – zakup serwerów, komputerów, oprogramowania”Gmina KruszwicaKruszwica
BZP761023-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla Urzędu Gminy w SkrzyszowieUrząd Gminy SkrzyszówSkrzyszów
BZP760987-N-20202020-12-022020-12-11PNOPrzetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskimSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w BiałymstokuBiałystok
BZP760977-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego.Polska Agencja Nadzoru AudytowegoWarszawa
BZP760917-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawę oprogramowania antywirusowego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z prawem do korzystania przez sądy z apelacji rzeszowskiej z terminem obowiązywania od 29.12.2020 r. do 28.12.2021 r.Sąd Apelacyjny w RzeszowieRzeszów
BZP760905-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa serwera wraz z licencjami do Starostwa Powiatowego w Jaśle.Powiat JasielskiJasło
BZP760859-N-20202020-12-022020-12-11PNOZakup i dostawa licencji oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych oraz zakup oraz dostawa serwera NAS wraz z dyskami twardymi oraz oprogramowaniem i sprzętu sieciowego (2 części).Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszów
BZP760799-N-20202020-12-022020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek oświatowychMiasto KaliszKalisz
BZP760736-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa komputerów przenośnych w ilości 70 sztuk na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w GdańskuGdańsk
BZP760717-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa kabli światłowodowych do rozbudowy sieci TASK.Politechnika GdańskaGdańsk
BZP760686-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa komputerów Powiat ProszowickiProszowice
BZP760675-N-20202020-12-022020-12-11PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP760622-N-20202020-12-022020-12-10PNOZakup licencji Microsoft Exchange CALKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CentralaWarszawa
BZP760613-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa komputerów na potrzeby Gminy Konstancin-JeziornaGmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-JeziornaKonstancin-Jeziorna
BZP760611-N-20202020-12-022020-12-11DLKBudowanie nowoczesnego systemu CMSNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
BZP760599-N-20202020-12-022020-12-10PNOUsługa najmu opłatomatówMiasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg MiejskichWarszawa
BZP760574-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa i uruchomienie tabletu oraz gogli do rzeczywistości rozszerzonej i gogli do wirtualnej rzeczywistości Politechniki Wrocławskiej. (2 Zadania) Politechnika WrocławskaWrocław
BZP760554-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu: Zaangażowana Szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój"Urząd Miejski w Rabce-ZdrojuRabka-Zdrój
BZP760529-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW, etap IIPowiat RawskiRawa Mazowiecka
BZP760521-N-20202020-12-022020-12-10PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vSphereBankowy Fundusz GwarancyjnyWarszawa
BZP760511-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Szkoła Podstawowa Nr 65Łódź
BZP760466-N-20202020-12-022020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowegoZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w BiałymstokuBiałystok
BZP760456-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa oprogramowania do statystycznej analizy danychNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP760368-N-20202020-12-022020-12-10PNOdostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80 – 810 Gdańsk Pomorski Urząd WojewódzkiGdańsk
BZP760142-N-20202020-12-022020-12-10POGPrzedłużenie na okres 24 miesięcy używanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Microsoft 365 wersji E1, E3, MS Project, oraz usług dodatkowychMetro Warszawskie Sp. z o.o.Warszawa
BZP760047-N-20202020-12-022020-12-10PNODostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach EuropejskichWojewództwo MałopolskieKraków
BZP760034-N-20202020-12-022020-12-10PNOModernizacja technologiczna centralnej składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacjiGłówny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa
BZP760032-N-20202020-12-022020-12-11PNODostawa i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Uniwersytet Muzyczny Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP760019-N-20202020-12-022020-12-10PNO„Dostawa urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym”Metro Warszawskie Sp. z o.o.Warszawa
BZP759905-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawę sprzętu inwentaryzacyjnego (kolektorów danych, drukarki kodów kreskowych, etykiet kodów kreskowych i taśmy termotransferowej) na potrzeby Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-104/WZŻ/2020.Wrocławski Zespół ŻłobkówWrocław
BZP759874-N-20202020-12-022020-12-10PNOUsługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej platformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnejWojskowy Instytut MedycznyWarszawa
BZP756676-N-20202020-12-022020-12-15PNODostawa komputera przenośnego (1szt.) do ISE, PW.Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP754492-N-20202020-12-022020-12-16PNODostawa materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” - przetarg IIIUniwersytet w BiałymstokuBiałystok
TED577985-20202020-12-012021-01-04PNODzierżawa łaczy telekomunikacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIUPoznań
TED577975-20202020-12-012021-01-04PNOZakup usługi asysty technicznej dla produktów firmy Oracle użytkowanych w systemach teleinformatycznych policjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED577883-20202020-12-012021-01-04PNOUsługi dotyczące Oprogramowania Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED577830-20202020-12-012020-12-22PNONadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS/InfoMedica w latach 2021–20224 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED577180-20202020-12-012021-01-05PNODostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED577081-20202020-12-012021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP760461-N-20202020-12-012020-12-10PNOZakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem z zestawem słuchawkowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”Gmina ŻegocinaŻegocina
BZP760431-N-20202020-12-012020-12-09PNOWykonanie aplikacji iChopin na urządzenia mobilne z systemem iOs i Android oraz wykonanie platformy desktopowej „portal Desktop” na potrzeby Narodowego Instytutu Fryderyka ChopinaNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP760426-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa serwerów dla systemu komunikacji elektronicznej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.Narodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP760421-N-20202020-12-012020-12-09PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”Gmina WartkowiceWartkowice
BZP760409-N-20202020-12-012020-12-09PNOOdnowienie i zakup nowych subskrypcji licencji oprogramowania Dynatrace do monitorowania środowisk IT na kolejne 12 miesięcy wraz z usługą wsparcia technicznego Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.Warszawa
BZP760407-N-20202020-12-012020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemCentralny Szpital Kliniczny MSWiA w WarszawieWarszawa
BZP760389-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa części komputerowych - FH/ 03/ 11/ 20Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP760376-N-20202020-12-012020-12-23PNOZP/58/2020 Usługa nadzoru autorskiego nad posiadanym przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oprogramowaniem: CliniNET/NetRAAD/STER Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w ŁodziŁódź
BZP760365-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usług stałego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SA z Dobromierza.Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.Kielce
BZP760360-N-20202020-12-012020-12-08PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICentrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w MielcuMielec
BZP760356-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa oprogramowania diagnostycznego wraz z integracją HIS oraz infrastruktury sprzętowej dla Zakładu Diagnostyki Endoskopowej w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku MazowieckimSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła IIGrodzisk Mazowiecki
BZP760354-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa taśm LTO-5 oraz LTO-6 na potrzeby CUI dla Politechniki Gdańskiej w 2020 rokuPolitechnika GdańskaGdańsk
BZP760322-N-20202020-12-012020-12-09PNOdostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego z podziałem na zadaniaPowiat WołomińskiWołomin
BZP760313-N-20202020-12-012020-12-10PNOŚwiadczenie usług informatycznych dla Jednostek Gminy Stalowa Wola STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP760293-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SPZOZ Warszawa Wola-ŚródmieścieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-ŚródmieścieWarszawa
BZP760279-N-20202020-12-012020-12-09PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE Powiat BytowskiBytów
BZP760255-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa i instalacja systemu eBOK w ramach projektu pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”Gmina Miasto KrosnoKrosno
BZP760253-N-20202020-12-012020-12-10PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACHPodkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w KrakowieKraków
BZP760244-N-20202020-12-012020-12-09PNOOdnowienie licencji oprogramowania z podziałem na zadaniaLotnicza Akademia WojskowaDęblin
BZP760218-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym SączuMiejski Ośrodek Pomocy SpołecznejNowy Sącz
BZP760193-N-20202020-12-012020-12-09PNOKonsultacje merytoryczne i koordynacja prac polegających na kompletnym opracowaniu zbiorów Archiwum Jasnogórskiego Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w bazie Répertoire International des Sources Musicales (RISM) w programie Muscat w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie – 2 częściNarodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa
BZP760180-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa komputera stacjonarnego do obliczeń przeprowadzanych przez GPUSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP760153-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa komputerów przenośnychMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa
BZP760150-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa laptopów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław
BZP760146-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usługi chmurowej w modelu IaaSMinisterstwo Klimatu, Biuro Dyrektora GeneralnegoWarszawa
BZP760117-N-20202020-12-012020-12-10PNOWykonanie treści multimedialnych i merytorycznych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Sławkowie w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków”Gmina SławkówSławków
BZP760105-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP760067-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoCentrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w BiałymstokuBiałystok
BZP760046-N-20202020-12-012020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPowiatowy Urząd Pracy we WrocławiuWrocław
BZP760041-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa standardowego oprogramowania komputerowego dla Biura Rzecznika Praw DzieckaBiuro Rzecznika Praw DzieckaWarszawa
BZP760010-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGmina Miasto SieradzSieradz
BZP759971-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP759970-N-20202020-12-012020-12-11PNOObsługa informatyczna w obiektach jednostek Gminy Stalowa Wola STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP759966-N-20202020-12-012020-12-08PNOŚwiadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle.Główny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa
BZP759964-N-20202020-12-012020-12-09PNOOdnowienie subskrypcji licencji oprogramowania do maskowania danych, wykorzystywanego przez Spółkę Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., na kolejne 12 miesięcy wraz z usługą wsparcia technicznegoAplikacje Krytyczne Sp. z o.o.Warszawa
BZP759962-N-20202020-12-012020-12-09PNOZakup, dostawa i wdrożenie 2 sztuk macierzy wraz z 12 dyskamiMiasto KraśnikKraśnik
BZP759955-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa komputerów stacjonarnych i sprzętu komputerowego.Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaRzeszów
BZP759942-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i wyposażenia na potrzeby projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02.Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego). • Część I - przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem (z katalogu TIK „Cyfrowa szkoła”), • Część II - drukarka 3D dla szkoły wraz z zestawem do czyszczenia i elementami zużywalnymi z katalogu TIK „Cyfrowa szkoła”).Powiat KościerskiKościerzyna
BZP759929-N-20202020-12-012020-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia na staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”Zespół Szkół nr 1 w ŚwidnikuŚwidnik
BZP759922-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa i zakup tabletów w ramach projektu pn. Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!Zespół Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w MyślenicachMyślenice
BZP759889-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu backupu dyskowegoKomenda Wojewódzka Policji w KatowicachKatowice
BZP759884-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim II”.Zarząd Powiatu w OlkuszuOlkusz
BZP759831-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programówNZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.Słubice
BZP759830-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz opieki serwisowej zintegrowanych modułów systemu informatycznego InfoMedica\AMMS oraz zakup licencji na moduły Blok Operacyjny AMMS oraz Blok Operacyjny AMMS Kalkulacja Kosztów OperacjiWojskowy Instytut Medycyny LotniczejWarszawa
BZP759815-N-20202020-12-012020-12-09PNOZakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”Miasto Nowy SączNowy Sącz
BZP759804-N-20202020-12-012020-12-10PNODigitalizacja,weryfikacja,poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz GESUT i BDOT500, projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego"Starostwo Powiatowe w GorlicachGorlice
BZP759802-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa dedykowanego oprogramowania Cyberark wraz ze wsparciem producenta oraz odnowieniem wsparcia producenta na obecnie posiadane licencjeAplikacje Krytyczne Sp. z o.o.Warszawa
BZP759709-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"Zespół Szkół EkonomicznychBrzeg
BZP759667-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa wyposażenia do Dziennego Domu Seniora+ w MokrusieGmina OgrodzieniecOgrodzieniec
BZP759622-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa serwera dla KEGW w KrakowieKlimat-Energia-Gospodarka WodnaKraków
BZP759577-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część III.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty WieckiejBochnia
BZP759574-N-20202020-12-012020-12-09PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIAStarostwo Powiatowe w BydgoszczyBydgoszcz
BZP759542-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzęetu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław
BZP759507-N-20202020-12-012020-12-09PNO „Dostawa oprogramowania Teta Me wraz z licencjami dostępowymi dla Politechniki Opolskiej” Politechnika OpolskaOpole
BZP759468-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych oraz akcesoriów w ramach projektu "Powiatowi Zawodowcy”Zarząd Powiatu ToruńskiegoToruń
BZP759459-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa zestawów komputerowych z monitorem, laptopów, drukarek, drukarek 3D oraz dysków twardych i pamięci RAM w ramach zad.1. Utworzenie CKZ i doposażenie pracowni w projekcie „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”. CZĘŚĆ 1 - Dostawa zestawów komputerowych z monitorem i laptopów do pracowni CNC CZĘŚĆ 2 - Dostawa zestawów komputerowych z monitorem i laptopa do pracowni Ruchu drogowego CZĘŚĆ 3 - Dostawa zestawów komputerowych z monitorem do pracowni elektrycznej CZĘŚĆ 4 - Dostawa laptopa do pracowni energetycznej w ZS w Libiążu CZĘŚĆ 5 – Dostawa drukarek do pracowni ruchu drogowego CZĘŚĆ 6 – Dostawa drukarek 3 D do pracowni CNC CZĘŚĆ 7 – Dostawa drukarki 3 D do pracowni techno-dydaktycznej w ZS w Libiążu CZĘŚĆ 8 – Dostawa dysków twardych i pamięci RAM do pracowni rysunku technicznego w ZS w LibiążuPowiatowe Centrum EdukacyjneChrzanów
BZP759316-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa oprogramowania antywirusowegoWojewództwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd WojewództwaOlsztyn
BZP759131-N-20202020-12-012020-12-09PNO„Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej”Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa WielkopolskiegoPoznań
BZP756407-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowaniaAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejBielsko-Biała
BZP754897-N-20202020-12-012020-12-09PNOŚwiadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w WołominieKomenda Stołeczna PolicjiWarszawa
TED575510-20202020-11-302021-01-08PNOProfesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemuINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED574690-20202020-11-302020-12-11PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH – KC-zp.272-531/20- KC-zp.272-670/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED574682-20202020-11-302021-01-05PNOEKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap IIGMINA SZCZEBRZESZYNSzczebrzeszyn
TED574675-20202020-11-302020-12-31PNODostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów midi zasilanych sprężonym gazem CNG oraz dostawa 4 sztuk tablic elektronicznych na przystanki w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości systemu transportu..MIASTO SUWAŁKISuwałki
TED574567-20202020-11-302020-12-31PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych – używanych, poleasingowych – 5 szt. dla WFiIS – KC-zp.272-650/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED574555-20202020-11-302021-01-05PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED574543-20202020-11-302020-12-31PNOZakup różnego rodzaju urządzeń typu serwer, macierz, zakup różnego sprzętu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
BZP759736-N-20202020-11-302020-12-08PNOWdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRAWA MAZOWIECKA
BZP759722-N-20202020-11-302020-11-09PNODostawa komputerów przenośnych, komputerów biurkowych, oprogramowania, drukarek, skanerów, osprzętu sieciowego, urządzeń wielofunkcyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony.Uniwersytet WrocławskiWrocław
BZP759695-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa tabletów oraz rzutników multimedialnych w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. – III postepowanie Gmina Lwówek ŚląskiLwówek Śląski
BZP759679-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWarszawa
BZP759664-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych oraz oprogramowaniaAkademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława CzechaKraków
BZP759656-N-20202020-11-302020-12-08PNO„Zakup i dostarczenie laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna Szkoła+”Gmina PrzodkowoPrzodkowo
BZP759560-N-20202020-11-302020-12-08PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy: 1 szt. serwera NAS, 6 szt. serwerowych dysków HDD 14TB, 2 szt. dysków SSD 480GB oraz 2 szt. dysków SSD 960GB dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP759491-N-20202020-11-302020-12-08PNODOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ LAPTOPÓWAkademia Sztuki WojennejWarszawa
BZP759454-N-20202020-11-302020-12-09PNOUsługa zapewnienia dostępu sieciowego do specjalistycznej bazy danych z dziedziny nauk medycznychUniwersytet Medyczny w LublinieLublin
BZP759448-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Edukacja w Gminie Głusk"Gmina Głusk DominówLublin
BZP759441-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa pomocy dydaktycznych – tabletów dla przedszkoli w Gminie Raba WyżnaPrzedszkole Gminne w Rabie WyżnejRaba Wyżna 29
BZP759439-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”Gmina KoźminekKoźminek
BZP759406-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup i dostawa 150 szt. zestawów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KielcachWojewódzki Szpital ZespolonyKielce
BZP759384-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup przełączników sieciowych (switche) dla potrzeb UMWM w WarszawieWojewództwo MazowieckieWarszawa
BZP759349-N-20202020-11-302020-12-08PNOAC/BZP/242-300/2020_Zakup bezterminowej, nieograniczonej czasowo licencji do zastosowań komercyjnych i różnego rodzaju oprogramowania na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP759346-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa 370 szt. licencji – Windows Remote Desktop Services CAL 2019 OLP NL Gov User Cal. na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyWarszawa
BZP759331-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa wyposażenia serwerowniKomenda Wojewódzka Państwowej Straży PożarnejPoznań
BZP759324-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w KAamiennej Górze w ramach Projektu pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" (2).Powiat KamiennogórskiKamienna Góra
BZP759290-N-20202020-11-302020-12-08PNOAC/BZP/242-299/2020_ Dostawa sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP759269-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz komputerowych urządzeń peryferyjnychPomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieSzczecin
BZP759207-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa komputerów i monitorów poleasingowych dla Politechniki KoszalińskiejPolitechnika KoszalińskaKoszalin
BZP759188-N-20202020-11-302020-12-08PNOWsparcie dla tworzenia formularzy ESPUrząd Ochrony Danych OsobowychWarszawa
BZP759186-N-20202020-11-302020-12-08PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”Urząd MiejskiNowy Tomyśl
BZP759162-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w MielcuPowiat MieleckiMielec
BZP759160-N-20202020-11-302020-12-08PNOJednorazowa dostawa artykułów biurowych, kalendarzy na 2021 rok, urządzeń biurowych, przewodowych i bezprzewodowych aparatów telefonicznych oraz słuchawek do bezprzewodowych aparatów telefonicznych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w PoznaniuWojewódzki Urząd Pracy w PoznaniuPoznań
BZP759110-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP759039-N-20202020-11-302020-12-08PNO„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.Łańcut
BZP759036-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa notebookaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w NysieNysa
BZP759031-N-20202020-11-302020-12-08PNOdostawa urządzeń ITPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w WałczuWałcz
BZP758993-N-20202020-11-302020-12-08PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń oraz wyposażenia pracowni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii EuropejskiejTeatr Łaźnia NowaKraków
BZP758990-N-20202020-11-302020-12-10PNOUsługa analiz i raportowania w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w GPSK wraz z dostawą licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZGinekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP758989-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup wyposażenia do PCWPowiatowe Centrum Pomocy RodzinieTuchola
BZP758962-N-20202020-11-302020-12-07PNOPostępowanie przetargowe w ramach: Pilotażowego programu realizowanego w Powiecie Grajewskim pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, dofinansowanego ze środków PFRON. Zespół Szkół SpecjalnychGrajewo
BZP756737-N-20202020-11-302020-12-08PNORozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Zamawiającego, poprzez dostawę i wdrożenie systemu PACS i RIS oraz świadczeniu usług gwarancji i serwisu 19/PN/2020Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.Miastko
BZP756714-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP756713-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w GdańskuWojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w GdańskuGdańsk
BZP756649-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup i dostawa laptopów dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”Powiat GrójeckiGrójec
BZP756639-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa kabli elektrycznych, światłowodowych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych KG 2.12-2.15Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychWarszawa
BZP756566-N-20202020-11-302020-12-08PNO„Dostawa wyposażenia i sprzętu do Gminy Siedlce”Gmina SiedlceSiedlce
BZP756537-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: ,,Zdalna szkoła+ w Gminie Zelów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGmina ZelówZelów
BZP756401-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa sprzętu informatycznego w modułachUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachKatowice
BZP756209-N-20202020-11-30LELŚwiadczenie usług transmisji online („na żywo”) wideo i audio w sieci Internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz ich archiwizowanie w okresie obowiązywania umowyMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi Łódź
BZP756133-N-20202020-11-302020-12-09PNOZakup licencji oprogramowania oraz pakietów biurowychDyrektor Urzędu Morskiego w GdyniGdynia
BZP756041-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa oprogramowania antywirusowego oraz licencji oprogramowania Lansweeper w podziale na części.Wojewódzki Urząd Pracy w SzczecinieSzczecin
BZP755954-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami.Urząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP755950-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP755885-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Administracji Centralnej Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet WrocławskiWrocław
BZP754922-N-20202020-11-30PNOŚwiadczenie usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii komórkowej i transmisji danych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu PracyPaństwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat PracyWarszawa
BZP754869-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa licencji na oprogramowanie biurowe MS Office Standard 2019 PLIzba Administracji Skarbowej we WrocławiuWrocław
BZP754777-N-20202020-11-302020-12-09PNOUsługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych.Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP754123-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego oprogramowania do Backupu wraz z licencjami, serwerem i wdrożeniem - 1 szt.Instytut Techniczny Wojsk LotniczychWarszawa
BZP754009-N-20202020-11-302020-12-14PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu PracyPaństwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat PracyWarszawa
TED573314-20202020-11-272020-12-15PNOZakup infrastruktury serwerowejPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED571686-20202020-11-272020-12-30PNOŚwiadczenie usługi sieci korporacyjnej miejskich jednostek organizacyjnychMIASTO ŁÓDŹ – URZĄD MIASTA ŁODZI, DZIAŁAJĄCY JAKO PODMIOT WYKONUJĄCY ZADANIA CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 15B UST. 1 PKT 3 I ART. 15C USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHŁódż
TED571679-20202020-11-272021-01-08PNONajem drukarek z pełną obsługą i materiałamiPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED571572-20202020-11-272020-12-30PNO„Unowocześnienie oraz rozbudowę systemu weryfikacji i zarządzania posiadanego oprogramowania w Zakładzie Teleradioterapii do nowszej wersji”SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
TED571466-20202020-11-272021-01-04PNOZamówienie na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu dla RZGW i Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych na okres 24 miesięcyPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED571306-20202020-11-272020-12-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu usług wsparcia technicznego dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED571298-20202020-11-272020-12-29PNOWsparcie techniczne systemu wymiany depesz ATS w technologii AMHS (system MIL-AMHS-PL) w latach 2021–20233 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAKraków
TED571264-20202020-11-272020-12-09PNOŚwiadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturąURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED570070-20202020-11-272020-12-11PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/88/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED570032-20202020-11-272021-01-04PNODostawa laptopów dla WIMiC AGH - KC-zp.272-585/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED570024-20202020-11-272020-12-30PNODostarczenie, instalacja oraz konfiguracja systemu cyfrowej łączności radiowej działającej w systemie TDMA na potrzeby Państwowego Ratownictwa MedycznegoMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
TED569994-20202020-11-272021-01-05PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 7 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED569992-20202020-11-272020-12-30PNODostawa 1 szt. drukarki 3D i 1 szt. skanera 3D dla WEIP – KC-zp.272-628/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED569916-20202020-11-272020-12-30PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (Produktów) oraz Usług Stowarzyszonych, zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów Ramowych: Microsoft Business and Services MBAPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED569889-20202020-11-272020-12-30PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia i rozbudowy systemu PaloAltoMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED569883-20202020-11-272021-01-05PNOWynajem drukarek wielozadaniowych wraz z kompleksową usługą serwisowąPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAGdańsk
TED569880-20202020-11-272020-12-30PNODostawa maszyn do systemu SAPTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED569833-20202020-11-272020-12-30PNOZakup urządzeń i oprogramowania do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania online do projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (...)”MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
TED569828-20202020-11-272020-12-30PNODostawa bazy sprzętowej oraz licencji w ramach rozbudowy środowiska wirtualizacjiTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED569808-20202020-11-272020-12-30PNOZakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia IT na podstawie projektu aranżacji wnętrz dla Młodzieżowego Obserwatorium AstronomicznegoGMINA NIEPOŁOMICENiepołomice
TED569787-20202020-11-272021-01-05PNOZP/86/2020 – Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Instytucie „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez..INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED569743-20202020-11-272020-12-29PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
TED569720-20202020-11-272020-12-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec
TED569669-20202020-11-272020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego, notebooków, tabletów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, części komputerowych, drukarek oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED569605-20202020-11-272020-12-29PNOModernizacja systemu zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIEiT AGH – KC-zp.272-572/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED569567-20202020-11-272020-12-30PNODostawa i montaż wyposażenia do rozbudowywanych i modernizowanych wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED569550-20202020-11-272021-01-05PNORoboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensoryPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED569541-20202020-11-272020-12-29PNODostawa i montaż zestawu do prezentacji obrazów mikroskopowych dla WGGiOŚ – KC-zp.272-633/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP617260-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa urządzeń sieciowych i informatycznych do Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w ZakopanemCENTRALNY OŚRODEK SPORTU—OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEMZakopane
BZP617248-N-20202020-11-272020-12-07PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Gminy Raszyn oraz jednostek organizacyjnych UrzęduGMINA RASZYNRaszyn
BZP617243-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa licencji oprogramowania do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP617240-N-20202020-11-272020-12-07PNOŚwiadczenie usługi dostępu do elektronicznej platformy zakupowej obsługującej proces udzielania zamówień publicznychPODKARPACKIE CENTRUM MEDYCZNE W RZESZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRzeszów
BZP617239-N-20202020-11-272020-12-04PNOSERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAP i IMPULS DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGrodzisk Wielkopolski
BZP617237-N-20202020-11-272020-12-04PNOdostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP617234-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego - 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP617216-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa tabletów do Muzeum Józefa Piłsudskiego w SulejówkuMUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKUSulejówek
BZP617206-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa zestawów szlabanów parkingowych oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem i wykonaniem instalacji zasilającej i komunikacyjnej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w KrakowieUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIEKraków
BZP617204-N-20202020-11-272020-12-07PNO„Dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznych wraz z obsługą i wsparciem technicznym”INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP617197-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa zestawu przełączników sieciowych wraz z osprzętem sieciowymNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP617183-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa wraz z wdrożeniem i rocznym wsparciem serwisowym oprogramowania klasy DLP (Data Loss Prevention) do zabezpieczania danych przed wyciekiem i utratąMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP617177-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa licencji oprogra