Ogłoszenia o zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-08 09:11:53
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED372080-20202020-08-072020-09-09PNO,,Wykonanie kontrolnych pomiarów wybranych linii niwelacji precyzyjnej na obszarze kraju z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED372068-20202020-08-072020-09-08PNOZakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji OracleCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED372056-20202020-08-072020-09-08PNOZapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru OpłatMINISTER FINANSÓWWarszawa
TED372034-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz programów telewizyjnych w budynkach internatowych należących do OReg AMW w SzczecinieAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin
TED372009-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED372006-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED371871-20202020-08-072020-09-09PNOWdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławieckie wraz z dostawą sprzętuGMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIEGórowo Iławeckie
TED370563-20202020-08-072020-09-09PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED370524-20202020-08-072020-09-09PNOModernizacja systemu zbierania danych CAS/DASGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED370521-20202020-08-072020-09-08PNODostawa serwerów plików NASCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED370517-20202020-08-072020-09-11PNOSukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcjiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED370510-20202020-08-072020-09-09PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, monitory, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPSUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED370509-20202020-08-072020-09-09PNODostawy zestawów komputerowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED370501-20202020-08-072020-08-24PNO„Dostawa urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED370456-20202020-08-072020-08-19PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED370435-20202020-08-072020-09-08PNORozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM)SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED370429-20202020-08-072020-09-09PNODostawa komputerów oraz oprogramowania dostępowego dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED370369-20202020-08-072020-09-08PNOBudowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywnaGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP572529-N-20202020-08-072020-08-18PNODostęp do oprogramowania w systemie usługi online (SaaS – System jako Serwis) pozwalającego na realizację wideo warsztatów do 100 uczestnikówZWIĄZEK MIAST POLSKICHPoznań
BZP572525-N-20202020-08-072020-08-18PNOOpracowanie 20 Wirtualnych Gier Decyzyjnych (WGD) i ich wdrożenie w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) funkcjonującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP572512-N-20202020-08-072020-08-18PNOserwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym systemKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP572504-N-20202020-08-072020-08-17PNOUsługi utrzymania Systemu Bazodanowego, Systemu ZSI oraz wszystkich jego obszarów funkcjonalnychINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGOWarszawa
BZP572438-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup zespołów komputerowych z oprogramowaniemGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP572420-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ŁózkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski
BZP572394-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup 75 szt. laptopów z oprogramowaniemMINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP572285-N-20202020-08-072020-08-18PNOdostawa macierzy dyskowejFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP572254-N-20202020-08-072020-08-17PNO„Dostawa skanera 3D, sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze szkoleniem dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP572240-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa i montaż 4 jednostronnych Tablic Informacji Pasażerskiej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i przyłączami na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 r.ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP572232-N-20202020-08-072020-08-24PNODostawa wyposażenia dydaktycznego, wyposażenia kuchni oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw do Żłobka Miejskiego w ŁęczycyMIASTO ŁĘCZYCAŁęczyca
BZP572166-N-20202020-08-072020-08-17PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w zakresie obsługi teleinformatycznej użytkowników Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP572155-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP572151-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjnąMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP572145-N-20202020-08-072020-08-19PNOUsługa doradcza polegająca na weryfikacji i ocenie efektywności medycznej, ekonomicznej, rozliczeń z NFZ oraz symulacji zmian prowadzących do optymalizacji działalności obejmującej świadczenia szpitalne i ambulatoryjne specjalistyczne ZamawiającegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP572142-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA KRUSZWICAKruszwica
BZP572112-N-20202020-08-072020-08-17PNO„Usługa związana z transmisją danych z poszczególnych urządzeń sterowania ruchem drogowym w m.st. Warszawa.”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP572035-N-20202020-08-072020-08-17PNOCentrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa laptopów.KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1Kraków
BZP572026-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólneGMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP572019-N-20202020-08-072020-08-14PNO,,Zakup sprzętu komputerowego I biurowego do celów edukacyjnych”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP571940-N-20202020-08-072020-08-20PNOPakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi na 47 stanowisk komputerowych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP570870-N-20202020-08-072020-08-18PNOWyposażenie nowo tworzonego Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach programu rządowego Maluch+2020MIASTO BĘDZIN REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BĘDZINABędzin
BZP570784-N-20202020-08-072020-08-19PNODostawa urządzeń sieciowych dla KCMRMLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP570745-N-20202020-08-072020-08-27PNOUsługi serwisowe dla macierzy typu FASNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP570717-N-20202020-08-072020-08-19PNOCyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie lubaczowskim w ramach projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji PrzestrzennejPOWIAT LUBACZOWSKILubaczów
BZP570620-N-20202020-08-072020-08-18PNODostarczenie i montaż sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP570558-N-20202020-08-072020-08-20PNODostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP570475-N-20202020-08-072020-08-19PNORozbudowa telefonii VoIPCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570418-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa pomocy dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu pn.: „ Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020POWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP570376-N-20202020-08-072020-08-19PNOZakup kluczy dostępu do bazy aktualizacji na oprogramowanie Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE) będące w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP570221-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup i dostawa tabletów dla szkół w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła plus”GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP570084-N-20202020-08-072020-08-25PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTAWarszawa
BZP569907-N-20202020-08-072020-08-18PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście OstrołękaMIASTO OSTROŁĘKAOstrołęka
BZP569569-N-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie podstrony internetowej z grami i konkursami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz aplikacji mobilnej z grami na urządzenia mobilneWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP572045-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP572032-N-20202020-08-062020-08-14PNO"Zakup sprzętu z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIEJaworzno
BZP572017-N-20202020-08-062020-08-17PNOOpracowanie materiałów e-learningowych w ramach realizacji projektu "UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP572003-N-20202020-08-062020-08-13PNONa dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBochnia
BZP571960-N-20202020-08-062020-08-17PNO,,Dostawę sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego ,,Zdalna Szkoła+”GMINA GÓRAGóra
BZP571933-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa licencji na oprogramowanie pakietu biurowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP571915-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP571886-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa laptopów z oprogramowaniem, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu WolskimSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP571885-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT PISKI—STAROSTWO POWIATOWE W PISZUPisz
BZP570845-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu drukującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570773-N-20202020-08-062020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP570762-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa laptopów i środków ochrony osobistej.POWIAT BATROSZYCKIBartoszyce
BZP570734-N-20202020-08-062020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok
BZP570728-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup przedłużenia wsparcia technicznego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP570727-N-20202020-08-062020-08-17PNO„Dostawa sprzętu sieciowego i akcesoriów sieciowych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP570705-N-20202020-08-062020-08-28PNODostawa systemów – dla mieszkańców Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej ZłotoryjaGMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP570651-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa komputerów przenośnych oraz dysków dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP570646-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacyjno – KomunikacyjnegoPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP570641-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup oraz dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu pn.: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWAWschowa
BZP570636-N-20202020-08-062020-08-18PNOZakup wraz z wdrożeniem klastra macierzy dyskowych pamięci masowej dla zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla przechowywania danych medycznych z systemów informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100 wraz integracją macierzy z systemem PACS oraz dostawą i montażem szafy teletechnicznej RACK.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLublin
BZP570629-N-20202020-08-062020-08-14PNODOSTAWA LAPTOPÓW w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowiaMEGREZ SP. Z O.O.Tychy
BZP570578-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESucha Beskidzka
BZP570526-N-20202020-08-062020-08-18PNO"MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJ"KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJLimanowa
BZP570492-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP570383-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej, części i akcesoriów do sprzętu informatycznego oraz środków konserwacyjnych do czyszczenia i pielęgnacji sprzętu informatycznego i łączności dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYZegrze
BZP570347-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP570060-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego – przełączniki i routeryMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA OCHOTAWarszawa
BZP569965-N-20202020-08-062020-08-14PNORozbudowa infrastruktury sieci LAN dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w BydgoszczySZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP569928-N-20202020-08-062020-08-20PNOModernizacja serwerowni mieszczącej się w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP569817-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP569466-N-20202020-08-062020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP568695-N-20202020-08-062020-08-17PNOUsługi serwisowe dla systemu ESKULAPGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED369001-20202020-08-052020-09-01NZOUsługa dzierżawy kanałów satelitarnych systemu UHF TACSAT z podziałem na części, nr sprawy 2611.11.2020.WACENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED368817-20202020-08-052020-09-07PNODostawa routerów wraz z instalacją i konfiguracją w jednostkach organizacyjnychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED368757-20202020-08-052020-09-03POGRoboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby i zagospodarowanie terenu PSE S.A. w Radomiu”POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. (PSE S.A.)Konstancin-Jeziorna
TED368232-20202020-08-052020-09-07PNORozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical SystemsZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DABROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
TED368217-20202020-08-052020-09-07PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – zadanie 1 – dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – część 1POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED367345-20202020-08-052020-09-10PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED367342-20202020-08-052020-09-07PNOPN 16/07/2020 – serweryINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED367340-20202020-08-052020-09-07PNODostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367337-20202020-08-052020-08-18PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Huawei OceanStor 5500v5CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED367335-20202020-08-052020-09-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGORzeszów
TED367331-20202020-08-052020-09-07PNOUmowa ramowa na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED367327-20202020-08-052020-09-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367326-20202020-08-052020-09-08PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACHGorlice
TED367314-20202020-08-052020-09-09PNORozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 częściBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED367313-20202020-08-052020-09-07PNOZakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
TED367288-20202020-08-052020-09-07PNODostawa sprzętu sieciowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED367281-20202020-08-052020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP570478-N-20202020-08-052020-08-24PNOWYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU PAWILONÓW MIESZKALNYCH „A”, „B”, „D”, „E”, „F”, „G” W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃKUZAKŁAD KARNY W KAMIŃSKUGórowo Iławeckie
BZP570476-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „Kraina Malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie DębnoGMINA DĘBNODębno
BZP570463-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup urządzeń sieciowych do transmisji danych cyfrowych wraz z oprzyrządowaniem sprzętowo - programowym.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP570378-N-20202020-08-052020-08-13PNO„ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””POWIAT HAJNOWSKIHajnówka
BZP570377-N-20202020-08-052020-08-18PNOZakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA SULĘCZYNOSulęczyno
BZP570360-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowychMIASTO PRZASNYSZPrzasnysz
BZP570359-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” (z podziałem na 3 części).MIASTO MYSŁOWICEMysłowice
BZP570357-N-20202020-08-052020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO KALISZKalisz
BZP570356-N-20202020-08-052020-08-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.275.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP570322-N-20202020-08-052020-08-13PNOPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap IGMINA BIAŁABiała
BZP570295-N-20202020-08-052020-08-13PNOŚwiadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP570282-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa 106 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla wychowanków pieczy zastępczej z Terenu Powiatu WrocławskiegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570244-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP570241-N-20202020-08-052020-08-12PNODostawa komputerów i notebooków II / 2020EKO—REGION SP. Z O.O. BEŁCHATÓWBełchatów
BZP570213-N-20202020-08-052020-08-13PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP570183-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta TarnowaGMINA MIASTA TARNOWA—URZĄD MIASTA TARNOWATarnów
BZP570163-N-20202020-08-052020-08-14PNOWsparcie techniczne oprogramowania McAfee Endpoint Threat Protection (ETP)GMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP570159-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP570140-N-20202020-08-052020-08-21PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA LISIA GÓRALisia Góra
BZP570126-N-20202020-08-052020-08-14PNODostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP570097-N-20202020-08-052020-08-19PNODostawa komputerów miniPC i czytników kart zbliżeniowychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP570091-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup i dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +GMINA DĘBICADębica
BZP570077-N-20202020-08-052020-08-19PNOZakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. J. WOLSKIEJNowy Sącz
BZP570022-N-20202020-08-052020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CadnaA 64-bit XL BMP BPL na okres 3 latGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP570017-N-20202020-08-052020-08-19PNOZakup i dostawa środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICYMorawica
BZP569892-N-20202020-08-052020-08-12PNOD-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKIDOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNISZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Lublin
BZP569889-N-20202020-08-052020-08-13PNOdostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby FRSE w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP569887-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOKatowice
BZP569883-N-20202020-08-052020-08-13INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego dla Starostwa Powiatowego w MielcuPOWIAT MIELECKIMielec
BZP569714-N-20202020-08-052020-08-14PNOZakup i wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych (backup)URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP569206-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP569183-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”- ROZBUDOWA”.WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
BZP567456-N-20202020-08-052020-08-13DLKZakup usługi agregacji, składowania, przetwarzania danych wraz z systemem raportowym dla danych RPD z serwisów internetowychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP564281-N-20202020-08-052020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej – 5 części postepowaniaMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED365684-20202020-08-042020-09-04PNO„Usługi dostarczenia infrastruktury utrzymaniowej wraz z drc (disaster recovery center)” realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
TED365674-20202020-08-042020-09-04PNOUsługa nadzoru autorskiego nad systemem HIS Szpitala (CliniNet, NetRaad, STER), systemem InfoMedica oraz usługa nadzoru autorskiego oraz serwis systemu Pharmanet dla USK im. WAM-CSWSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED365667-20202020-08-042020-09-07PNODostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku GDDKIAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, UL. WRONIA 53, 00—874 WARSZAWA; PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED364852-20202020-08-042020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych..GMINA LUBLINLublin
TED364851-20202020-08-042020-09-07PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/58/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED364839-20202020-08-042020-09-04PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED364838-20202020-08-042020-09-04PNODostawa drukarek, mobilnych komputerów dotykowych oraz sprzętu do EZDZAKŁAD USŁUGOWO—PRODUKCYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCHŁódź
TED364827-20202020-08-042020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED364823-20202020-08-042020-09-04PNODostawa licencji dostępowych do Windows Server 2019WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED364817-20202020-08-042020-09-03PNOZakup licencji oraz wsparcia dla systemu ProxyMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED364811-20202020-08-042020-09-04PNOZakup przełączników sieciowych oraz urządzeń Access PointNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED364802-20202020-08-042020-09-04PNODostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP569990-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego: część I Dostawa różnego sprzętu komputerowego część II Dostawa zestawu komputerowegoWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP569978-N-20202020-08-042020-08-13PNOZakup dostępu do bazy danych zawierającej informacje na temat spółek giełdowych wraz z wynikami finansowymi oraz wskaźnikami dla spółek i dla sektorówPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP569944-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP569937-N-20202020-08-042020-08-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP569853-N-20202020-08-042020-08-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028POWIAT RAWSKIRawa Mazowiecka
BZP569822-N-20202020-08-042020-08-19PNOzakup węzła do obliczeń wysokiej wydajności dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569809-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego w ramach projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZIŁódź
BZP569805-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP569790-N-20202020-08-042020-08-19PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w KołobrzeguZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP569750-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”GMINA PORONINPoronin
BZP569736-N-20202020-08-042020-08-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania Mathematica University Unlimited Site firmy WOLFRAM REASEARCH dla Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.224.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP569715-N-20202020-08-042020-08-14PNODostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 3 zadania.UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP569707-N-20202020-08-042020-08-12PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBusko-Zdrój
BZP569702-N-20202020-08-042020-08-20PNODostawa oprogramowania MatLab do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569669-N-20202020-08-042020-08-12PNOŚwiadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego systemu RIS/PACS AlterisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP569632-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. „DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA DOBRADobra
BZP569620-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP569609-N-20202020-08-042020-08-17PNOSerwis oprogramowania aplikacyjnego Infomedika do obsługi tzw.”części szarej” (m.in. księgowość, magazyny, kadry, płace)SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP569608-N-20202020-08-042020-08-17PNODostawa bezterminowych licencji oprogramowania Jira wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta liczonym od dnia dostawy oraz usługą wdrożenia.MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP569597-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.POWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP569595-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup 35 laptopów w ramach projektu o nr umowy 9950198613 oraz Zakup 5 laptopów w ramach projektu o numerze umowy 538/2020 dla Gminy RakoniewiceGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP569563-N-20202020-08-042020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-9d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP569562-N-20202020-08-042020-08-12PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP569546-N-20202020-08-042020-08-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP569525-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa 89 szt. laptopów wraz oprogramowaniem (systemem operacyjnym) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKluczbork
BZP569406-N-20202020-08-042020-08-17PNODostawa licencji oprogramowania Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual z roczną asystą techniczną (ATiK)MIASTO POZNAŃPoznań
BZP569380-N-20202020-08-042020-08-18PNOŚwiadczenie usług dostępowych SIP TRUNK w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z serwisemGMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP569205-N-20202020-08-042020-08-17PNODostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2020 r. – 14.09.2021 r.UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP568980-N-20202020-08-042020-08-13PNOModernizacja miejskiej centrali telekomunikacyjnej VoIPGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP568824-N-20202020-08-042020-08-13PNOZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DRUKAREK A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNYCzęstochowa
BZP568785-N-20202020-08-042020-08-18PNO„Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki” zgodnie z wytycznymi do przygotowania inwentaryzacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.MIASTO OSTROŁĘKAOstrołęka
BZP565499-N-20202020-08-042020-08-24PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego monitora o wysokiej rozdzielczości 4K na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED363456-20202020-08-032020-09-03PNOZakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (routerów, switchy, firewalli, ipsów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED363447-20202020-08-032020-09-30PNO„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym H..SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACHMysłowice
TED363411-20202020-08-032020-09-04PNOŚwiadczenie usług asysty i wsparcia technicznego dla oprogramowania do gospodarki odpadami w gminie miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
TED362697-20202020-08-032020-09-09PNOLaboratorium fizyczne – doposażeniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED362694-20202020-08-032020-08-18PNOSystem informatyczny – wsparcie scentralizowanej obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED362684-20202020-08-032020-09-03PNOZakup, dostawa, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED362678-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/AZ/PN-78/20)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED362671-20202020-08-032020-09-04PNODostawa skanerówŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED362668-20202020-08-032020-09-03PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu TIK, niezbędnego do nauczania zdalnegoREGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED362653-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu SindbadUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED362649-20202020-08-032020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED362639-20202020-08-032020-09-04PNODostawa subskrypcji standardowych pakietów hostowanych wraz ze standardowymi usługami wsparciaMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED362629-20202020-08-032020-09-03PNOBudowa i wdrażanie pozostałych usług 2616.27.2020.IR platformy komunikacyjnej oraz systemów VoIP/VTCCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP569521-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa 36 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszką przewodową dofinansowanych z projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”GMINA LINIALinia
BZP569498-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 - wg 2 zadańPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP569497-N-20202020-08-032020-08-18PNO„Remont elewacji głównego budynku dydaktycznego szkoły” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu – III postępowanieZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W STARYM BRZEŚCIUBrześć Kujawski
BZP569483-N-20202020-08-032020-08-12PNOŚwiadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, routerów mobilnych i kart SIM na potrzeby Ministerstwa ŚrodowiskaMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa
BZP569478-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJChorzów
BZP569474-N-20202020-08-032020-08-11PNO„Zakup laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAZIMIERZY WIELKIEJKazimierza Wielka
BZP569469-N-20202020-08-032020-08-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU GMINY KRZYWDAGMINA KRZYWDAKrzywda
BZP569455-N-20202020-08-032020-08-11PNOdostawa notebooków z oprogramowaniemPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIEKraków
BZP569414-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa elementów dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP569387-N-20202020-08-032020-08-11PNOCzęść A. Dostawa 30 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część B. Dostawa 29 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część C. Dostawa 25 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część D. Dostawa 24 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część E. Dostawa sprzętu multimedialnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP569382-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP569381-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup wsparcia dla oprogramowania Micro Focus Data Protector.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP569314-N-20202020-08-032020-08-11PNO"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"GMINA KAMPINOSKampinos
BZP569296-N-20202020-08-032020-08-12PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKościan
BZP569287-N-20202020-08-032020-08-18PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer przenośny do symulatora– zadane 1; komponenty komputerowe do symulatora – zadanie 2, na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569278-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w KawnicachGMINA GOLINAGolina
BZP569261-N-20202020-08-032020-08-18PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZWROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP569259-N-20202020-08-032020-08-31PNOPrzebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległegoGMINA ZBÓJNOZbójno
BZP569248-N-20202020-08-032020-08-11PNOWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu StrzyżowskiegoPOWIAT STRZYŻOWSKIStrzyżów
BZP569227-N-20202020-08-032020-08-20PNOZakup oraz dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKIWodzisław Śląski
BZP569213-N-20202020-08-032020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-8d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP569193-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – II. NR SPRAWY EP/48/2020SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP569151-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP569113-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIERybnik
BZP569112-N-20202020-08-032020-08-13PNODostawę modułów serwerów, dysków twardych, kontrolerów SAS i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania DELL VRTX dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP569040-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup i dostawa laptopów (sprzęt używany) w ramach programu „Zdalna Szkoła +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020GMINA RAWICZRawicz
BZP568512-N-20202020-08-032020-08-18PNOZaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowej - etap IICENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP567523-N-20202020-08-032020-08-12PNODOSTAWA TABLETÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP560836-N-20202020-08-032020-08-12PNORozbudowa routerów Cisco ASR1002-X posiadanych przez Zamawiającego wraz z 36 miesięczną gwarancją, usługą pierwszego uruchomienia i konfiguracjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED361961-20202020-07-312020-09-02PNODostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług wsparcia technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED361529-20202020-07-312020-08-18PNOZakup i wdrożenie w NBP usługi systemu do weryfikacji i ochrony zapytań systemów DNS oraz zarządzania adresacją IPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED361012-20202020-07-312020-09-01PNODostawa platformy do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED361010-20202020-07-312020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED361008-20202020-07-312020-09-02PNODostawa systemu badawczego do hodowli i analizy biofilmów tworzonych przez drobnoustroje na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED361006-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED360997-20202020-07-312020-09-02PNODostawa 3 szt. tabletów graficznych i 1 szt. laptopa 2w1 – KC-zp. 272-297/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED360967-20202020-07-312020-09-01PNOPrzedłużenie licencji na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania z informatyki śledczejCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED360965-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczn …SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED360963-20202020-07-312020-09-02PNODostawa oprogramowania na użytkowanie z możliwością aktualizacji oraz wsparcia technicznego do zastosowania w informatyce śledczejCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED360957-20202020-07-312020-09-04PNODostawa 25 dysków o dużej pojemności dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED360950-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem do siedziby zamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED360949-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-Usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury tech..INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
TED360948-20202020-07-312020-08-18PNORozbudowa systemu bezpieczeństwa NAV – Network Awareness and Visibility wraz ze wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED360944-20202020-07-312020-09-02PNO„Stop ze smogiem" w gminie Tuszów Narodowy – wymiana dotychczasowych niskosprawnych źródeł ciepła – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły gazowe oraz na pellet)GMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy
TED360938-20202020-07-312020-09-01PNODostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED360917-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
TED360905-20202020-07-312020-09-01PNOZakup licencji na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualizacyjnego VMWare posiadanego przez ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED360899-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED360898-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego (I)UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED360846-20202020-07-312020-09-09PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP569089-N-20202020-07-312020-08-13PNOZakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"MIEJSKI DOM KULTURY W STALOWEJ WOLIStalowa Wola
BZP569076-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracyZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP569065-N-20202020-07-312020-08-17PNOWykonanie modernizacji sieci strukturalnej, dedykowanej sieci elektrycznej oraz modernizacja pomieszczenia serwerowniMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP569057-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.POWIAT OPATOWSKI W OPATOWIEOpatów
BZP569021-N-20202020-07-312020-08-13PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP569018-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP569011-N-20202020-07-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego, monitorów, oprogramowania oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjny w podziale na 2 częściWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP568997-N-20202020-07-312020-08-11PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieci komputerowej oraz pakietów programów biurowych.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP568977-N-20202020-07-312020-08-17PNOWymiana kotła w kotłowni obsługującej budynki Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP568972-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP568962-N-20202020-07-312020-08-10INNYZakup drobnego sprzętu komputerowego oraz technicznych środków materiałowych dla służby sprzętu łączności i informatyki33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIENowa Dęba
BZP568949-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa przenośnego sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA LUBAŃLubań
BZP568937-N-20202020-07-312020-08-11PNOZakup i dostawa 15 sztuk sprzętu komputerowego - laptopów dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP568916-N-20202020-07-312020-08-10PNO„Zakup laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEStarachowice
BZP568910-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17, z dnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAVAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP568852-N-20202020-07-312020-08-11PNODOSTAWA: LICENCJI OPROGRAMOWANIA MATLAB ORAZ SINULINKWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP568847-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowego i fotograficznegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP568815-N-20202020-07-312020-08-10PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, sprzęt komputerowy powinien swoimi parametrami technicznymi odpowiadać standardom pracy w warunkach zdalnego nauczaniaPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICHKońskie
BZP568807-N-20202020-07-312020-08-10PNOSystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEODZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP568806-N-20202020-07-312020-08-10PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP568792-N-20202020-07-312020-08-13PNONadzór autorski i serwis techniczny laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab oraz przeniesienie bazy danych na nowy serwer dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP568778-N-20202020-07-312020-08-19PNOGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznychGMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP568733-N-20202020-07-312020-08-12PNOUsługa kompleksowej obsługi informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we WłocławkuWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP568717-N-20202020-07-312020-08-10PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP568676-N-20202020-07-312020-08-10PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP568655-N-20202020-07-312020-08-11PNOZakup sprzętu multimedialnego, mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia różnego do Przedszkola Samorządowego w Krobi wraz z montażem w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”GMINA KROBIAKrobia
BZP568639-N-20202020-07-312020-08-10PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej okresu od XVI do XIX wieku w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (PL-Wtm), Bibliotece Polskiej w Paryżu (F-Ppo), Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (PL-Wnifc) i korekta istniejących już rekordów w RISM ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) – 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP568618-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/17/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP568611-N-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP568593-N-20202020-07-312020-08-10PNOUsługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP568590-N-20202020-07-312020-08-12PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni”ZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP568557-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 07/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP568542-N-20202020-07-312020-08-10PNO(1) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego: (A) oprogramowania Axence nVision, (B) oprogramowania Vmware, (C) urządzenia FortiGate 40C., (2) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla: (A) macierzy VNX 5200, (B) deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP568160-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP568071-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca drukarek monochromatycznych A4 oraz zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP568022-N-20202020-07-312020-08-17PNODostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.GMINA OSTRÓDAOstróda
BZP567702-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - dostawa 4 szt. drukarek monochromatycznychGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP567434-N-20202020-07-312020-08-10PNOdostawa koncentratora VPNTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP566680-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP561069-N-20202020-07-312020-08-20PNO"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP557905-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
TED360361-20202020-07-302020-09-01PNOWykonanie projektów technicznych (dokumentacji technicznej) tworzących inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie GdyniaZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.Gdynia
TED360225-20202020-07-302020-09-01PNOBudowa i wyposażenie stacji zasilania energetycznego -podstacji prostownikowej „JAR”MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O.Toruń
TED358760-20202020-07-302020-09-01PNOInformatyzacja ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu: „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU—KAMIENNEJSkarżysko-Kamienna
BZP568559-N-20202020-07-302020-08-07PNONarzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk)INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP568552-N-20202020-07-302020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Budowa stołowki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu oraz żłobek dla Gminy PostominoGMINA POSTOMINOPostomino
BZP568548-N-20202020-07-302020-08-13PNOTermomodernizacja Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w LublińcuPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. JANINY GARŚCILubliniec
BZP568541-N-20202020-07-302020-08-06PNOZakup usługi wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego oraz licencjiGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP568535-N-20202020-07-302020-08-06PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego dla systemu AMMS/InfoMedica.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ—SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY ZDROJUKrynica - Zdrój
BZP568524-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
BZP568502-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługa modyfikacji i rozbudowy systemu Appmedica wraz z przygotowaniem metod do integracji z aplikacjami procesowymi, składającymi się z: - Appmedica do aplikacji AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury (APPmedica-76); - Appmedica do aplikacji AP16.01 Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi (AM 396); - Aplikacja mobilna wspomagająca proces dodawania sprzętu (Appmedica 85); - Rozbudowa bazy danych sprzętowych (Appmedica 87); - Nowa ścieżka zgłoszeń - sprzęt inny niż medyczny (Appmedica 57). w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP568499-N-20202020-07-302020-08-10PNOWdrożenie aplikacji do Elektronicznego zarządzania dokumentami i e-usług dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP568497-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w GostyniuKOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOSTYNIUGostyń
BZP568495-N-20202020-07-302020-08-07PNOdostawa sprzętu komputerowego do budowy systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP568494-N-20202020-07-302020-08-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT OPOLSKIOpole
BZP568485-N-20202020-07-302020-08-10PNOSukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy Microsoft Akademic Select Plus nr S1015362 dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP568466-N-20202020-07-302020-08-10PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP568459-N-20202020-07-302020-08-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy klastra przełączników rdzeniowych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP568453-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup 100 laptopów wraz z dostawą, współfinansowany z projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP568449-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa komputerów do szkół na terenie Gminy ŁomżaGMINA ŁOMŻAŁomża
BZP568438-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługa objęcia nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOSieradz
BZP568410-N-20202020-07-302020-08-07PNOPostępowanie na dostawę sprzętu informatycznego (dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa sprzętu audiwizulanego)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKłodzko
BZP568404-N-20202020-07-302020-08-07PNODostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter z Software Assurance, Windows Remote Desktop Services CAL z Software Assurance , M365 Subskrypcja A3 z Software Assurance lub równoważnychMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP568398-N-20202020-07-302020-08-07PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP568391-N-20202020-07-302020-08-06PNODziałania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie LubanieCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBANIULubanie
BZP568386-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytuGMINA WOLA KRZYSZTOPORSKAWola Krzysztoporska
BZP568376-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESkarżysko-Kamienna
BZP568337-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i montaż 30 sztuk konwerterów protokołu ModBus RTU/TCP dla Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu wraz z przeprowadzeniem 1 – dniowego instruktażu z obsługi urządzeń dla 2 osóbPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP568331-N-20202020-07-302020-08-07PNOOdnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe HCL Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal – dla 1000 użytkownikówGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP568274-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa aktywnych urządzeń oraz osprzętu przewodowej sieci informatycznejWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERAToruń
BZP568235-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy LubaczówGMINA LUBACZÓWLubaczów
BZP568223-N-20202020-07-302020-08-19PNODostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP568212-N-20202020-07-302020-08-18PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP568176-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiTBIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJIWarszawa
BZP568171-N-20202020-07-302020-08-10PNOModernizacja systemu kopii zapasowych oraz platformy wirtualizacyjnejWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP568163-N-20202020-07-302020-08-12PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu radiokomunikacyjnego oraz dostawę i uruchomienie konsol dyspozytorskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (sprawa nr 41/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP568132-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego IMPULS EVO.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP568098-N-20202020-07-302020-08-11PNODostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem z obsługi urządzeń interaktywnych i multimedialnych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie – I etap”, Gmina SiechniceBURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP568033-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy WielkiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP567883-N-20202020-07-302020-08-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, al. Mickiewicza 9A/410, 31-120 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP567825-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +”.GMINA KARTUZYKartuzy
BZP567780-N-20202020-07-302020-08-07PNORobotyzacja procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Bydgoszczy wraz z pozyskaniem danych z tych dokumentówURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP567186-N-20202020-07-302020-08-07PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach wraz z serwisem centrali telefonicznejUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP566973-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 2 części [OP-IV.272.59.2020.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP566946-N-20202020-07-302020-08-11PNOSERWIS DLA SPRZĘTU HPE ŚRODOWISKA EBS (SUPERDOME2) ORAZ SERWIS POGWARANCYJNY DLA SERWERÓW DELLPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP566890-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa – SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznymURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED357802-20202020-07-292020-08-12PNOOrganizacja trzech giełd kooperacyjnych online w formie spotkań B2B z udziałem firm z sektora MŚP z Małopolski oraz firm z sektora MŚP z Francji, ze Szwecji i z HiszpaniiWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED357293-20202020-07-292020-09-01PNOUtworzenie portalu do publikacji zdigitalizowanych zbiorów oraz zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowejBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED357276-20202020-07-292020-08-31PNO„Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500” dla jednostek ewidencyjnych Niepołomice – miasto, Niepołomice – obszar wiejski, Gdów – obszar wiejski, powiat wielickiPOWIAT WIELICKIWieliczka
TED357260-20202020-07-292020-08-31PNOObsługa rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – udostępnienie systemówMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED357092-20202020-07-292020-09-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED356574-20202020-07-292020-08-31PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury systemu bezpieczeństwa UTM ze wsparciem producentaSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED356570-20202020-07-292020-09-02PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” lub równoważnych – IIKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED356561-20202020-07-292020-08-31PNOWdrożenie systemu SDN dla DataCenter UM i systemu DDI (DNS, DHCP, IP AM)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED356559-20202020-07-292020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła +GMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED356555-20202020-07-292020-09-10PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED356554-20202020-07-292020-08-31PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury urządzeń aktywnych sieci LAN, SAN oraz infrastruktury macierzowej wraz z systemami bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta PłockaGMINA – MIASTO PŁOCKPłock
TED356537-20202020-07-292020-09-03PNODostawa specjalistycznego sprzętu teleinformatycznego wraz z osprzętem do zarządzania infrastrukturą dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED356517-20202020-07-292020-08-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED356510-20202020-07-292020-08-31PNOMigracja usługi TDM over IP w sieci OST112 na nową platformę sprzętowąKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP567959-N-20202020-07-292020-08-06PNOWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zakup laptopów dla dzieci z terenu Powiatu SochaczewskiegoPOWIAT SOCHACZEWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUSochaczew
BZP567953-N-20202020-07-292021-08-06PNOŚwiadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKECENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
BZP567926-N-20202020-07-292020-08-05PNOAPARATURA I OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIAWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP567889-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiegoPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP567887-N-20202020-07-292020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEOstrowiec Świętokrzyski
BZP567843-N-20202020-07-292020-08-06PNOCyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia systemu PZGiKPOWIAT GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGOPruszcz Gdański
BZP567836-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA BŁASZKIBłaszki
BZP567827-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, niszczarek, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, dysków sieciowych NAS, oprogramowania biurowego i oprogramowania antywirusowego na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP567762-N-20202020-07-292020-08-07PNO„ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”GMINA LUBINLubin
BZP567747-N-20202020-07-292020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP567724-N-20202020-07-292020-08-20PNOUsługi serwisu dla oprogramowania Pixel Expacs oraz Dagosys DagostoreWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP567704-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEJędrzejów
BZP567641-N-20202020-07-292020-08-06PNOŚwiadczenie w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w LublinieSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIELublin
BZP567630-N-20202020-07-292020-08-07PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZABłonie
BZP567611-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP567603-N-20202020-07-292020-08-06PNOdostawę komputera przenośnego i zestawu komputerowego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRONLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP567580-N-20202020-07-292020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni - ZP-7d/20UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP567566-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa laptopów - 30 sztukGMINA HRUBIESZÓWHrubieszów
BZP567552-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w PoznaniuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP567541-N-20202020-07-292020-08-06PNOZakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP567539-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa: SWITCH 48X2 zarządzalny, Router, Niszczarki, Drukarki laserowej monochromatycznej, Listwy antyprzepięciowej (filtr) 230V. Znak postępowania: ZP-72/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP567520-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz pamięci do serwera – 8 szt.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567516-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Doświadczania Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP567512-N-20202020-07-292020-08-07PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP567508-N-20202020-07-292020-08-07PNODostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokującychAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP567501-N-20202020-07-292020-08-14PNOBudowa monitoringu na Osiedlu Słowiki i Osiedlu Pakuska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP567466-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup i dostawa przełączników SANCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP567460-N-20202020-07-292020-08-06PNOWyposażenie pracowni szkolnych - 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie
BZP567375-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznychGMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP567370-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP566976-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.GMINA MIKOŁÓWMikołów
BZP566581-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla IAS KatowiceIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP566485-N-20202020-07-292020-08-18PNOWdrożenie witryny internetowej czaswlas.CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP564071-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP563165-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa komputerów przenośnych 6 szt. komputerów stacjonarnych 3 szt., monitorów 4 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP560613-N-20202020-07-292020-08-10PNOWykonanie, dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania 2 egzemplarzy systemu informacyjnego wykorzystującego hologram awatara / wirtualnego asystenta osoby starszej wraz z pracami technicznymi i programistycznymi związanymi z wdrożeniem i udoskonaleniem systemuAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED355527-20202020-07-282020-08-10PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie w Krakowie konferencji otwierającej Małopolski Festiwal Innowacji 2020 (w formie online), warsztatów Przy kawie o innowacjach (w formie online), prezentacji..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED354912-20202020-07-282020-08-31PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 6GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED354887-20202020-07-282020-08-28PNOWsparcie techniczne i serwis MRBDPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED353901-20202020-07-282020-08-28PNODostawę licencji w ramach programów: subskrypcji Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) na okres 36 miesięcy oraz licencji wieczystych Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) ..POLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED353896-20202020-07-282020-08-28PNODostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED353891-20202020-07-282020-08-31PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED353889-20202020-07-282020-08-28PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED353886-20202020-07-282020-08-28PNOUmowa ramowa na dostawę drukarek na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED353883-20202020-07-282020-09-01PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED353877-20202020-07-282020-09-15PNODostawa systemów interkomowychTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED353869-20202020-07-282020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych i drukarek dla inwestycji budowa kompleksu Polikliniki10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
TED353867-20202020-07-282020-08-28PNOBudowa inteligentnego systemu transportu w Płocku w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka – etap IIMIEJSKI ZARZĄD DRÓG W PŁOCKUPłock
TED353860-20202020-07-282020-08-31PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED353843-20202020-07-282020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/57/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED353836-20202020-07-282020-08-28PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED353651-20202020-07-282020-08-28PNODostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM i CIEM CM w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED353559-20202020-07-282020-08-28PNOPN 14/07/2020 – dyski, monitory, torbyINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED353259-20202020-07-282020-09-02PNOZachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
TED353256-20202020-07-282020-09-07PNOPrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946: część I – odcinek A, B, C od km 17+651 do km 30+520; część II – odcinek D, E od km 30+520 do km 35+013ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP567471-N-20202020-07-282020-08-04PNOZakup oraz dostarczenie licencji oprogramowania Oracle Java SE DesktopBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP567373-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP567372-N-20202020-07-282020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP- 6d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP567359-N-20202020-07-282020-08-11PNOdostawę serwera do filtrowania poczty e-mail dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP567352-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa komputerów osobistych, komputerów przenośnych i monitorów ekranowychWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP567351-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; (Umowa nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku)INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo
BZP567338-N-20202020-07-282020-08-06PNOZakup i dostawa nowego sprzętu tj. 34 szt. laptopów i 10 szt. tabletówGMINA JORDANÓWJordanów
BZP567317-N-20202020-07-282020-08-12PNOOgraniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy SzelkówGMINA SZELKÓWStary Szelków
BZP567305-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP567260-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego do mediateki dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu” .CENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP567219-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawa: SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ, składającego się z SYSTEMU OCHRONY POCZTY; usługa: WSPARCIE TECHNICZNE/GWARANCJEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP567205-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowaniaPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567170-N-20202020-07-282020-08-12PNOWykonanie sieci lokalnej w pracowniach digitalizacyjnych i czytelniach w ramach projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”.BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACHKatowice
BZP567130-N-20202020-07-282020-08-05PNOModernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej południowej części powiatu cieszyńskiego – Etap I- inwentaryzacja i projektPOWIAT CIESZYŃSKI W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGOCieszyn
BZP567109-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa 80 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP567055-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa komponentów automatyki przemysłowej i komponentów sieciowych do budowy linii przemysłowej i trenażerów zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu "REG - region uczący się" nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP567048-N-20202020-07-282020-08-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzętu sieciowego dla potrzeb działu IT NCPS SOLARIS (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP566981-N-20202020-07-282020-08-07PNODOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP Z SYSTEMEM OPERACYJNYMSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP566957-N-20202020-07-282020-08-05PNOAC/BZP/242-136/2020 Zakup oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych na platformę HPC w ramach potrzeb Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP566944-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź
BZP566856-N-20202020-07-282020-08-12PNO„Nadzór Budowlany - Inżynier Kontraktu” - Zadanie nr 2 realizowane w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP566848-N-20202020-07-282020-08-05PNOUsługi hostingoweNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP566786-N-20202020-07-282020-08-13PNO„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki”GMINA KOŹMINEKKoźminek
BZP566767-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ZELÓWZelów
BZP566737-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP566564-N-20202020-07-282020-08-10PNOOdnowienie wsparcia serwisowego na sprzęt będący na wyposażeniu serwerowniUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP566507-N-20202020-07-282020-08-06PNOZakup usług telefonicznych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, w zakresie wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych - lokalnych, strefowych, międzystrefowych i do sieci telefonii komórkowych na potrzeby systemu Call Center (w tym Infolinii Statystycznej) – w celu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz w badań ankietowych GUS.CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP566503-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP566195-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa półek dyskowych i kontrolerów do posiadanych macierzy wraz z pracami wdrożeniowymi i wsparciem technicznym dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiAZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP565953-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565679-N-20202020-07-282020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP565465-N-20202020-07-282020-09-07PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oprogramowania Infomedica/AMMS wraz z zakupem oprogramowania bazodanowego oraz migracją danych” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie.”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP564955-N-20202020-07-282020-08-11PNODzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
BZP562851-N-20202020-07-282020-08-07PNOUsługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny usług informatycznych w projekcie Katalogi Administracji Publicznej. BDG-WZP.263.22.2020MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
BZP561220-N-20202020-07-282020-08-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ, ul.Gołębia 24, 31-007 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP558725-N-20202020-07-282020-08-11PNOUsługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczychPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KRAKOWIE RADIO KRAKÓW S.A.Kraków
TED352146-20202020-07-272020-08-07PNOOpracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże–Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED352129-20202020-07-272020-08-27PNOCyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – tura IXWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED351473-20202020-07-272020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, projektorów, kamer, tabletów, zestawów do prototypowania oraz peryferiówCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED351428-20202020-07-272020-08-07PNODostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED351427-20202020-07-272020-08-07PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED351406-20202020-07-272020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED351333-20202020-07-272020-08-27PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED351321-20202020-07-272020-09-01PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED351317-20202020-07-272020-09-01PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED351302-20202020-07-272020-08-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED351024-20202020-07-272020-08-27PNOPrzebudowa dworca kolejowego WęgliniecPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP566926-N-20202020-07-272020-08-04PNODOSTAWA LAPTOPÓW DLA GMINY KRZYWDA W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA +”GMINA KRZYWDAKrzywda
BZP566903-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa 42 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę ŁęczyceGMINA ŁĘCZYCEŁęczyce
BZP566877-N-20202020-07-272020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Pogotowia Ratunkowego we WrocławiuPOGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIUWrocław
BZP566857-N-20202020-07-272020-08-04PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemu informatycznego w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP566840-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup i dostawa 15 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika FinansowegoRZECZNIK FINANSOWYWarszawa
BZP566811-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP566793-N-20202020-07-272020-08-11PNOzakup i dostawa sprzętu - doposażenie pracowni zawodowych dla uczestników projektu „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II etap” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej:ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJBiała Podlaska
BZP566736-N-20202020-07-272020-08-06PNODostawa telefonów IP oraz licencji do telefonów IPWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP566675-N-20202020-07-272020-08-04PNO„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice
BZP566652-N-20202020-07-272020-08-18PNORozbudowa i przebudowa ul. Wolności w Jastrzębiu-ZdrojuMIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP566628-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT ZŁOTORYJSKIZłotoryja
BZP566619-N-20202020-07-272020-08-04PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP566596-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP566594-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa licencji SAP wraz z niezbędnymi modułami do samodzielnej modyfikacjo i rozwoju w wraz ze wsparciem serwisowym ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP566588-N-20202020-07-272020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowego (2 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP566584-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa symetrycznego łącza internetowego (dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 1GB/1GB, dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. przy ul. Wilczy Dół 5 oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na okres 24 miesięcy)METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP566565-N-20202020-07-272020-08-07PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP566554-N-20202020-07-272020-08-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP566537-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych.SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKUSłupsk
BZP566510-N-20202020-07-272020-08-07PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP566505-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP566466-N-20202020-07-272020-08-04PNOObsługa umowy Microsoft Product and Services (MPSA) dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP566346-N-20202020-07-272020-08-03PNOUsługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułamiREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAPoznań
BZP565887-N-20202020-07-272020-08-04PNOUsługę dostępu do sieci InternetMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP565794-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa laptopów w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGORZELCUZgorzelec
BZP565484-N-20202020-07-272020-08-05PNORozbudowa centrali telefonicznej wraz z zakupem rejestratora rozmówGÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Katowice
BZP563781-N-20202020-07-272020-08-06PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce IIGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
BZP558781-N-20202020-07-272020-08-04PNO"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami) w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIEŚwinoujście
BZP548443-N-20202020-07-272020-08-12PNOModernizacja domu ludowego w Borzęcinie – dach, nawierzchnia przed budynkiem, instalacja elektryczna, klimatyzacja i AVGMINNY OŚRODEK KULTURYBorzęcin
TED350496-20202020-07-242020-08-26PNOModernizacja sieci SAN w ramach ośrodków POP/ZOPPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED349837-20202020-07-242020-08-27PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED349762-20202020-07-242020-08-28PNOHosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator WnioskówWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED349759-20202020-07-242020-08-26PNO„Modernizacja CP SPR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED349755-20202020-07-242020-08-07PNOModernizacja systemu Call Center wraz z czasowym udostępnieniem dodatkowych licencji stanowiskowych dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnychCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED349744-20202020-07-242020-08-06PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED349743-20202020-07-242020-09-04PNOZaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców KrosnaGMINA MIASTO KROSNOKrosno
TED349739-20202020-07-242020-08-31PNOObiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego ŚląskaMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
TED349035-20202020-07-242020-08-26PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED349030-20202020-07-242020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 4 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED348994-20202020-07-242020-08-07PNODostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED348993-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.oMAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze k/W-wy
TED348988-20202020-07-242020-08-26PNODostawa komputerów, laptopów i akcesoriów komputerowychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED348981-20202020-07-242020-08-06PNOZakup i dostawa serwerów dla Centrum e-ZdrowiaCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED348951-20202020-07-242020-08-26PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED348925-20202020-07-242020-08-25PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED348836-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED348822-20202020-07-242020-08-24PNODostawa sprzętu medycznego – powtórzone zadania107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W WAŁCZUWałcz
TED348405-20202020-07-242020-08-26PNOBudowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”GMINA CELESTYNÓWCelestynów
TED348334-20202020-07-242020-08-31PNOBudowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego..MIASTO SKIERNIEWICESkierniewice
BZP566369-N-20202020-07-242020-08-03PNO”Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - zakup laptopów do szkół z terenu Gminy Serokomla”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP566362-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa licencji systemu HIS dla Szpitala Powiatowego w ChrzanowieSZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIEChrzanów
BZP566328-N-20202020-07-242020-08-10PNOZadanie 1: Zakup i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby UM LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP566325-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa laptopów, oprogramowania wraz z licencjami oraz myszek, na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT KRAPKOWICKIKrapkowice
BZP566320-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznychKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP566301-N-20202020-07-242020-08-03PNODostarczenie oprogramowania biurowegoAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP566244-N-20202020-07-242020-08-10PNOZakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn .Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP566234-N-20202020-07-242020-07-31PNOZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIESAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJChoszczno
BZP566231-N-20202020-07-242020-08-05PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pn.: „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY W BEŁCHATOWIE IM. GEN. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOBełchatów
BZP566221-N-20202020-07-242020-08-12PNOWykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję edukacyjną wraz z budową wentylacji mechanicznej i przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniem otworu technologicznego w stropodachu budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Gajowej 98 w BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP566193-N-20202020-07-242020-08-10PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP566189-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP566188-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEZawiercie
BZP566169-N-20202020-07-242020-08-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - laptopy (53 sztuki).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP566149-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury w ramach Programu zwiększania dostępności do rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze przyczyniającego się do wzrostu szans na powrót na rynek pracyWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIEKonin
BZP566140-N-20202020-07-242020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP566086-N-20202020-07-242020-08-07PNODostawa systemu ochrony obwodowej elektronicznego systemu ochrony zewnętrznej nadzorującego obszar linii ogrodzenia wewnętrznego wraz z pasem ochronnym w części wygrodzenia nie objętym podwójną linią zabezpieczeń elektronicznych – ETAP IIZAKŁAD KARNYJastrzębie-Zdrój
BZP566081-N-20202020-07-242020-08-06PNOWYKONANIE I WDROŻENIE GEOPORTALU DLA SIEDMIU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHPOMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHSłupsk
BZP566078-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP566069-N-20202020-07-242020-08-03PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP566056-N-20202020-07-242020-08-04PNOZAKUP KOMPUTERÓW W RAMACH PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA +”GMINA POŚWIĘTNE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEMPoświętne
BZP566043-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP566027-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w KrakowieMAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Kraków
BZP565986-N-20202020-07-242020-08-07PNOZakup (dostawa) instalacja i przekazanie do eksploatacji szafy do wydawania odzieży czystej i zrzutni do odzieży brudnej wraz z usługą integracji, wsparcia technicznego i licencji na oprogramowanie do obsługi urządzeńSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP565977-N-20202020-07-242020-08-12PNOBudowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNYStalowa Wola
BZP565944-N-20202020-07-242020-08-03PNO„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”URZĄD GMINYDomanice
BZP565837-N-20202020-07-242020-08-04PNO„Sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni w ZSEiU w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP565377-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP565330-N-20202020-07-242020-08-05PNO„Dostawa zestawu do gromadzenia, edycji i przetwarzania długoterminowo archiwizowanych plików oraz obiektów cyfrowych wraz z specjalistycznym oprogramowaniem rozpoznawania treści w zdigitalizowanych obiektach cyfrowych”WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
BZP565066-N-20202020-07-242020-09-02PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP564884-N-20202020-07-242020-08-07PNOAktualizacja oprogramowania I/Net Seven do Systemu Kontroli Dostępu.KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP564151-N-20202020-07-242020-08-03PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (Komputery przenośne typu notebook, Skanery) i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP563959-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa 56szt. komputerów przenośnych typu laptop wraz z systemem operacyjnymGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP563766-N-20202020-07-242020-08-04PNO„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) – obręb Słodków.ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP563162-N-20202020-07-242020-08-04PNOModernizacja platformy Otwarta SzkołaOŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄWarszawa
BZP562863-N-20202020-07-242020-08-05PNOUsługa digitalizacji kolekcji Lepidoptera /prace techniczne/ w ramach projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) /umowa nr POPC.02.03.01-00-0081/19-00/UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP559976-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa oprogramowania do projektowania i tworzenia kursów e-learningowychNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP536683-N-20202020-07-242020-08-07PNODzierżawa urządzeń drukujących/ kopiujących dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach na okres 2 latGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED346265-20202020-07-232020-08-31PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE – SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA IIWłoszczowa
TED346210-20202020-07-232020-08-26PNODostawa specjalistycznych komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED346190-20202020-07-232020-08-25PNODostawa komputerów przenośnych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/55/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP565949-N-20202020-07-232020-07-31INNYPostępowanie przetargowe w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, dofinansowanego ze środków PFRON.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCHGrajewo
BZP565925-N-20202020-07-232020-08-03PNO„Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem”INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP565914-N-20202020-07-232020-08-03PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Katowice powstałej w ramach projektów zrealizowanych przez miasto Katowice. Zamówienie udzielane w dwóch częściach: Część I: dotyczy projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”, Część II: dotyczy projektów: a) LTE – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot”, b) „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III” c) sieci WiFi w budynkach Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
BZP565912-N-20202020-07-232020-07-31PNODOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZETÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP565832-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP565828-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym SączuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP565806-N-20202020-07-232020-07-31PNOZDALNA SZKOŁA + Zakup laptopów do nauczania zdalnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy BodzentynGMINA BODZENTYNBodzentyn
BZP565793-N-20202020-07-232020-07-31PNOSukcesywne dostarczanie artykułów biurowych oraz baterii do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w ŁodziMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP565783-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa licencji oprogramowania dla Centrum Informatycznego TASKPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk
BZP565643-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa specjalistycznego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP565576-N-20202020-07-232020-08-11PNODostawa zestawów komputerowychWOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA IIKrosno
BZP565570-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa wyposażenia do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie StrawczynGMINA STRAWCZYNStrawczyn
BZP565551-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP565543-N-20202020-07-232020-07-31PNOWyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu z podziałem na części: Część 1. Sprzęt komputerowy i multimedialny Część 2. Sprzęt rekreacyjnyGMINA ZAMOŚĆZamość
BZP565531-N-20202020-07-232020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP565517-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP565513-N-20202020-07-232020-07-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP565507-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”.GMINA NIELISZNielisz
BZP565446-N-20202020-07-232020-08-03PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz zewnętrznego modułu bateryjnego do UPSURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP565434-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP565392-N-20202020-07-232020-07-31PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP565365-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP565289-N-20202020-07-232020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w LesznieMIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP565166-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup wraz z dostawą urządzeń komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 3 częściPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP565096-N-20202020-07-232020-07-31PNO„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE”POWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP563882-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice
BZP562211-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED345505-20202020-07-222020-09-01PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej PrawejZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD—KAN SP. Z O.O.Skierniewice
TED344959-20202020-07-222020-08-24PNOŚwiadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez dwóch niezależnych operatorów w okresie 24 miesięcy (2 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED344957-20202020-07-222020-08-24PNOOrganizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego (pilotaż)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED344956-20202020-07-222020-08-07PNORozbudowa UMM wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFOGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED344934-20202020-07-222020-08-03PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-155/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344926-20202020-07-222020-08-19NZOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED344911-20202020-07-222020-08-26PNODostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiegoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED344906-20202020-07-222020-08-27PNOWykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń zintegrowanego systemu zarządzania ruche..GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
TED344864-20202020-07-222020-08-25PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 5GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED344860-20202020-07-222020-08-27PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Zawiszy Czarnego 5 w GliwicachAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, 00—911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIEKraków
TED344310-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–5; znak postęp. ZZP-156/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344307-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–4; znak postęp. ZZP-157/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344302-20202020-07-222020-08-25PNODostawa, uruchomienie i wdrożenie oprogramowania do skanowania podatności infrastruktury ZamawiającegoMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED344282-20202020-07-222020-08-05PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED344265-20202020-07-222020-08-04PNOZP/80/2020 – Dostawa serwera bazodanowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych przez doposażenie ICZMP w Łodzi w nowoczesny sprzęt (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED344262-20202020-07-222020-08-24PNORozbudowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego dla wojewódzkiej sieci teleinformatycznejKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIEKraków
TED344256-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–8; znak postęp. ZZP-158/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344250-20202020-07-222020-08-24PNODostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED344246-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–6; znak postęp. ZZP-159/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344242-20202020-07-222020-08-04PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED344240-20202020-07-222020-08-26PNOKomputer przenośnyPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED344235-20202020-07-222020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED344229-20202020-07-222020-08-26PNODostawa zestawów edukacyjnych jakie będą wykorzystywane w uczniowskich laboratoriach informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED344223-20202020-07-222020-08-24PNOZakup serwerów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w części nr 2: zakup i montaż serwerów pamięci masowej dla Centrum InformatycznegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED344221-20202020-07-222020-08-25PNOSukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
TED344195-20202020-07-222020-08-04PNODostawa laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym dla placówek edukacyjnych z terenu Miasta Poznania – Zdalna Szkoła+MIASTO POZNAŃPoznań
TED344125-20202020-07-222020-08-24PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli medycznych, biurowych i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilit..SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED344095-20202020-07-222020-08-24PNODostawa systemu zabezpieczeń ruchu sieciowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED344094-20202020-07-222020-08-24PNODostawa laptopa dla WIMiIP – KC-zp.272-310/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED344093-20202020-07-222020-08-25PNODostawa systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP565371-N-20202020-07-222020-07-30PNO„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 12 miesięcy w latach 2020/2021”.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP565356-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w ChełmieZAKŁAD KARNYChełm
BZP565352-N-20202020-07-222020-08-05PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNIK MECHANIK W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP565310-N-20202020-07-222020-07-30PNOZakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 MilejówGMINA MILEJÓWMilejów
BZP565285-N-20202020-07-222020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”STAROSTWO POWIATOWEKępno
BZP565279-N-20202020-07-222020-07-29PNOdostawa i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QRZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP565234-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożeniaSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—WAWERWarszawa
BZP565223-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w KrakowieOPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIEKraków
BZP565190-N-20202020-07-222020-07-30PNODzierżawa cyfrowego łącza w technologii Ethernet L2 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP565180-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa komputerów przenośnychOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP565168-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa poleasingowych stacji roboczych z monitorem i peryferiami na potrzeby COZL.CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP565152-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa komputerów typu laptopGMINA CZARNACzarna
BZP565144-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa zestawu do digitalizacji dla Biblioteki ElbląskiejBIBLIOTEKA ELBLĄSKA IM. CYPRIANA NORWIDAElbląg
BZP565106-N-20202020-07-222020-07-31PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz subskrypcji dla urządzenia UTMGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP565074-N-20202020-07-222020-07-30PNOWdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w obiektach na terenie Gminy JabłońURZĄD GMINY JABŁOŃJabłoń
BZP565067-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP565013-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS 08/PN/2020SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU SP. Z.O.O.Miastko
BZP565002-N-20202020-07-222020-08-03PNO„Dostawy licencji antywirusowych i ich kontynuacji”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP564998-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa serwerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Archiwum Państwowego w Warszawie przy ul. Okrzei 1 w MilanówkuARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP564903-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP564846-N-20202020-07-222020-07-30PNOUtworzenie strony internetowej, aplikacji mobilnej i wirtualnego spaceru- Gmina Ochotnica DolnaGMINA OCHOTNICA DOLNAOchotnica Dolna
BZP564774-N-20202020-07-222020-07-30PNOObsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa.GMINA KNURÓWKnurów
BZP564656-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa 100 szt. komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymiMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP564396-N-20202020-07-222020-07-30PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP564323-N-20202020-07-222020-08-12PNOzakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 3 części: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”.MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP555479-N-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i montaż sprzętu AV z konstrukcją Galerii VR do budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP555085-N-20202020-07-222020-08-05PNODostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK (2 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED342415-20202020-07-212020-08-24PNOUsługi dotyczące systemu CeSAR w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania błędów i awarii oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED342387-20202020-07-212020-08-25PNODostosowanie i modernizacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce
TED341589-20202020-07-212020-08-04PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED341542-20202020-07-212020-08-21PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa sp. z o.oZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
TED341539-20202020-07-212020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/66/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED341495-20202020-07-212020-08-21PNODostawa materiałów biurowych na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED341491-20202020-07-212020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED341490-20202020-07-212020-08-25PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 4 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED341485-20202020-07-212020-08-21PNO„Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów”MIASTO ZABRZE, PREZYDENT MIASTAZabrze
TED341472-20202020-07-212020-08-21PNODostawa 1 szt. zestawu komputera stacjonarnego – KC-zp.272-286/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED341468-20202020-07-212020-08-21PNODostawa serwerówMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED341456-20202020-07-212020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP564839-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu i części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP564832-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa skanerów dokumentowychCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP564806-N-20202020-07-212020-07-29PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”GMINA WARTKOWICEWartkowice
BZP564786-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP564782-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIEBraniewo
BZP564764-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP564727-N-20202020-07-212020-08-05PNODostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla szkoły ZSGŻiAPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP564725-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup licencji oprogramowania VMware oraz Veeam na potrzeby systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”UNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP564719-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „Kraina Malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie DębnoGMINA DĘBNODębno
BZP564713-N-20202020-07-212020-07-30PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OSPRZĘTU SIECIOWEGO18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWejherowo
BZP564693-N-20202020-07-212020-07-29PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania VMwareCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP564690-N-20202020-07-212020-08-07PNOBudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z wieżą obserwacyjno-widokowąGMINA OSIECZNAOsieczna
BZP564659-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup i dostawa laptopów dla Gminy RybnoGMINA RYBNORybno
BZP564648-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy LubuskiAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP564635-N-20202020-07-212020-07-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP564620-N-20202020-07-212020-07-31PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze” z podziałem na części (3)URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOZielona Góra
BZP564583-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemGMINA MIASTO SIERPCSierpc
BZP564564-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP564529-N-20202020-07-212020-08-06PNOZmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP564480-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.GMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP564476-N-20202020-07-212020-08-05PNOPrzeniesienie podstawowego łącza dostępowego OST112 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z obecnej do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w JaśleKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP564445-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa, podłączenie i uruchomienie urządzeń specjalistycznych płatniczych magazynowych i RFID dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP564425-N-20202020-07-212020-08-03PNOŚwiadczenie usług utrzymania i modyfikacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP564395-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Oddział Terenowy Warmińsko-Mazurski położonych w Elblągu oraz GiżyckuAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP564379-N-20202020-07-212020-08-20PNO„Dostawę artykułów biurowychZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP563860-N-20202020-07-212020-07-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych z monitorem, laptopów, skanera/kamery do skanowania A3 oraz komputerów AlOGMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP563857-N-20202020-07-212020-07-29PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości portalu frse.org.pl oraz stron erasmusplus.org.pl, eks.org.pl i jows.pl, wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznegoFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP563621-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 " realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP562970-N-20202020-07-212020-08-05PNODostawa trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść granicznych w Gdańsku i GdyniMORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
BZP562906-N-20202020-07-212020-07-29PNOWsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+”GMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
BZP562768-N-20202020-07-212020-08-05LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 2 ( znak sprawy ZP-28/20).MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP562398-N-20202020-07-212020-08-04LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 1 ( znak sprawy ZP-27/20 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP562101-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP562097-N-20202020-07-212020-07-29PNOŚwiadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise, świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP559923-N-20202020-07-212020-07-29PNOPrzeprowadzenie badań użyteczności User Experience (UX) i konsultacji User Experience (UX) w projekcie e-Urząd SkarbowyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP559489-N-20202020-07-212020-08-11PNOWykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji sieci teleinformatycznej w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP551773-N-20202020-07-212020-08-03PNO„Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu”PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCHSandomierz
TED339545-20202020-07-202020-08-21PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński
TED338858-20202020-07-202020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED338857-20202020-07-202020-09-04PNOOdnawialne źródła energii w gminie CycówGMINA CYCÓWCyców
TED338768-20202020-07-202020-08-20PNOZakup 3 000 licencji subskrypcyjnych Office365 w planie A3 na okres 3 lat (...). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/56/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED338766-20202020-07-202020-08-21PNOModernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z O.O.Gdańsk
TED338721-20202020-07-202020-08-20PNOZakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED338702-20202020-07-202020-08-25PNOZakup licencji MicrosoftKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – CENTRALAWarszawa
TED338700-20202020-07-202020-08-20PNODostawa: część 1: systemu do podtrzymywania zasilania (UPS), część 2: zasilaczaUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP564359-N-20202020-07-202020-07-31PNORozbudowa systemu kontroli dostępu do NCBJNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP564321-N-20202020-07-202020-07-29PNO„Dostawa oprogramowania dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zamówienie podzielono na dwie części, od 1 do 2”.AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP564252-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP564251-N-20202020-07-202020-07-28PNODoposażenie pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w MierzwinieGMINA IMIELNOImielno
BZP564248-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP564196-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa 41 sztuk laptopów w ramach programu grantowego pn. "Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"URZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP564120-N-20202020-07-202020-07-29PNOAkcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP564110-N-20202020-07-202020-07-30PNO„Usługa polegającą na utrzymaniu merytorycznym oraz obsługa informatyczna strony www NCEŻ, w tym modyfikacje dotychczasowego systemu w zakresie zmian funkcjonalnych, wizualnych/graficznych oraz programistycznych na podstawie potrzeb z dotychczasowej działalności”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP564033-N-20202020-07-202020-07-29PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP563982-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa, montaż oraz instalacja komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUPoznań
BZP563965-N-20202020-07-202020-07-28PNOSYSTEM ESCULAPPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP563954-N-20202020-07-202020-07-28PNOZakup oraz instalacja w serwerowni sieciowej pamięci masowej (Macierz), na bieżące potrzeby przechowywania i zabezpieczenia danychMUZEUM WARSZAWYWarszawa
BZP563944-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrakowieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP563930-N-20202020-07-202020-07-30PNOUSŁUGA WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DEDYKOWANYM ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM W BUDYNKU NR 113AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
BZP563928-N-20202020-07-202020-07-28PNOZakup sprzętu i materiałów biurowych na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGODęblin
BZP563917-N-20202020-07-202020-07-29PNO„Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIEGłogów
BZP563869-N-20202020-07-202020-07-30PNOModernizacja architektury sieciowej i serwerowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków
BZP563867-N-20202020-07-202020-07-28PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego i akcesoriów dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów InformatycznychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP563828-N-20202020-07-202020-07-28PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta systemu ochrony przed wyciekami informacji „DeviceLock” tzw. DLPURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563827-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część 2POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP563817-N-20202020-07-202020-07-28PNORoczne wsparcie producenta dla urządzenia sieciowego IPSURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563806-N-20202020-07-202020-07-28PNOWsparcie producenckie dla systemu antywirusowego oraz rozbudowa tego systemuURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563702-N-20202020-07-202020-07-27PNODostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w PiaskachZESPÓŁ SZKÓŁPiaski
BZP563645-N-20202020-07-202020-07-30PNOUsługi na rzecz przedsiębiorstw typu start-up w tym: część 1: wykonanie 3 zestawów do gry team buldingowej, część 2: projekt i wykonanie zbiornika toroidalnego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP563589-N-20202020-07-202020-07-31PNODostawa notebooka i sprzętu IT, serwera, zestawu reporterskiego, instrumentu muzycznego i osprzętu audio do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. PaderewskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP563463-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP563336-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa, montaż i konfiguracja sprzętu serwerowegoZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIEKraków
BZP562787-N-20202020-07-202020-07-30PNODostawa monitorówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP562629-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP562186-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP561880-N-20202020-07-202020-07-28PNODostosowanie funkcjonalne i graficzne strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w MałopolsceWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP560241-N-20202020-07-202020-07-31PNOPrzeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o Funduszach Europejskich (w szczególności o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020) w regionalnych telewizjach kablowych na terenie województwa wielkopolskiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
BZP556284-N-20202020-07-202020-07-28PNODostosowanie dokumentów poszczególnych komórek merytorycznych Centrum Projektów Europejskich do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz 848) (zwaną dalej Ustawą) oraz zaleceniami Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (zwanym dalej WCAG) w pięciu częściach.PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED337237-20202020-07-172020-08-19PNOWdrożenie systemu e-usług w gminie MłynaryWDROŻENIE SYSTEMU E—USŁUG W GMINIE MŁYNARYMłynary
TED337099-20202020-07-172020-08-21PNOWdrożenie i integracja e-usług dla NIO-PIB, Oddziału w Gliwicach w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED336527-20202020-07-172020-08-20PNOZakup licencji Data Loss Protection DLP wraz z usługami konfiguracji, wdrożenia, warsztatami oraz wsparciemMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED336514-20202020-07-172020-08-24PNODostawa wraz z wymianą wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu PaństwaAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIUPoznań
TED336510-20202020-07-172020-08-20PNODostawa sprzętu i oprogramowania serwerowo-sieciowego wraz z systemem backupuWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIEKraków
TED336387-20202020-07-172020-08-20PNODostawa pomocy naukowych i oprogramowania do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz dla kierunku InformatykaPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED336354-20202020-07-172020-08-24PNODostawę sprzętu informatycznego na potrzeby projektów prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED336329-20202020-07-172020-08-21PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla NIO-PIB O/Gliwice w ramach „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez MZ"NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED336319-20202020-07-172020-08-19PNORozbudowa infrastruktury systemów nadzoru i bezpieczeństwa (5 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED336293-20202020-07-172020-08-19PNODostarczenie rozwiązania realizującego funkcjonalności Web Application Firewall, rozkładanie obciążenia, akceleracja ruchu szyfrowanego oraz SSL VPN wraz z oprogramowaniem i wymaganymi licencjamiWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED336290-20202020-07-172020-08-24PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę elementów infrastruktury informatycznej oraz rozbudowę oprogramowania klasy HIS dla potrzeb elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR. J. DIETLAKrynica-Zdrój
TED336281-20202020-07-172020-08-20PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED336275-20202020-07-172020-09-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, mebli szkolnych oraz oprogramowania do grafiki komputerowej w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED336014-20202020-07-172020-08-20PNORozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-KamiennejPOWIAT SKARŻYSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCHSkarżysko-Kamienna
TED335988-20202020-07-172020-08-19PNO„Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP563851-N-20202020-07-172020-07-30PNODostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP563848-N-20202020-07-172020-07-24PNOUtrzymanie i wsparcie techniczne do systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usługMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP563839-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa tabletuPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCHWarszawa
BZP563834-N-20202020-07-172020-07-27PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie udzielenia 10 licencji terminowych (ważnych rok od dnia 01.10.2020r.) oprogramowania Phoenix WinNonlin Software w wersji edukacyjnej - specjalistycznego programu do modelowana i przetwarzania danych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP563830-N-20202020-07-172020-07-27PNODostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter, Windows Remote Desktop Services CAL, M365 Subskrypcja A3 z SA lub równoważnychMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP563821-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19POWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP563812-N-20202020-07-172020-07-28PNOŚwiadczenie usług ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP563758-N-20202020-07-172020-07-27PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP563741-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP563724-N-20202020-07-172020-07-27PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO DO KPP W PRUSZCZU GDAŃSKIM ORAZ KMP W SŁUPSKU.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP563721-N-20202020-07-172020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” - IIMIASTO ORZESZEOrzesze
BZP563714-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa i montaż systemu BMS z modułem zarządzania i monitorowania zużyciem mediów w budynku Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego w Grodzisku Mazowieckim.GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP563636-N-20202020-07-172020-07-27PNOZakup i dostawa szyfratora i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu ŁącznościWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP563617-N-20202020-07-172020-07-29PNOZakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz integracją z systemem medycznym Optimed.SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZAChoroszcz
BZP563577-N-20202020-07-172020-07-28PNODostawa urządzeń klasy UTM i serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełżycachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACHBełżyce
BZP563574-N-20202020-07-172020-07-28PNOWykupienie usług wsparcia dla oprogramowania użytkowanego przez Urząd Miejski w Koszalinie w podziale na dwa Zadania: Zadanie 1. Pakiet Software Assurance dla 56 licencji Windows Server Standard Core Zadanie 2. Usługa wsparcia oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej Acronis Backup AdvancedGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP563496-N-20202020-07-172020-07-29PNODostawa, wdrożenie i wyposażenie systemu nadzorującego i archiwizującego obieg narzędzi chirurgicznych w szpitalu oraz dostawa sterylizatora parowego i myjni dezynfektora przelotowej oraz videogastroskopu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w StarachowicachPOWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJStarachowice
BZP563481-N-20202020-07-172020-07-27PNO„Przetarg nieograniczony na dostawę laptopów, myszek oraz toreb na laptopy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechnych dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: ,,Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP563477-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP563461-N-20202020-07-172020-07-29PNOUsługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KielcachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYKielce
BZP563265-N-20202020-07-172020-07-27PNOŚwiadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, na rzecz Województwa Małopolskiego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnychWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP563221-N-20202020-07-172020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby projektu ”Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce"GMINA GŁUSK DOMINÓWLublin
BZP563152-N-20202020-07-172020-07-29PNODostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych na potrzeby Urzędu Miasta BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP562922-N-20202020-07-172020-07-27PNOŚwiadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego systemu „SARA”.CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP562846-N-20202020-07-172020-08-03PNORemont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W OPOLUOpole
BZP562804-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych oraz serwis urządzeńCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP562607-N-20202020-07-172020-07-28PNONAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA - SPRAWA NR 41/202013 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP562297-N-20202020-07-172020-07-27PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemPOWIAT POLKOWICKIPolkowice
BZP560521-N-20202020-07-172020-07-27PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIELublin
TED335047-20202020-07-162020-07-31PNOUsługa migracji i konfiguracji systemów przetwarzania i analizy danych opartych na oprogramowaniu SAS wraz z podniesieniem oprogramowania SAS do wersji 9.4 w celu dostosowania do nowej infrastrukturyGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED334383-20202020-07-162020-08-19PNODostawa Modułowego systemu produkcyjnego do modelowania i symulacji procesu wytwarzania i montażu predefiniowanego modelu w systemach produkcyjnych typu Industry 4.0POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED334365-20202020-07-162020-08-19PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń sieciowych, sprzętu komputer., audiowizual., multimedial., fotograficz. oraz oprogr. w ramach projektu „Uczymy komplementarnie – indywidualnie"GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED334361-20202020-07-162020-08-19PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy"REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED334358-20202020-07-162020-08-18PNORozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – gmina Sosnowiec – modernizacja. Zakup rezerwowego węzła dla miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznejGMINA SOSNOWIEC – REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PANA ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGOSosnowiec
TED334347-20202020-07-162020-08-20PNODostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowychSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED334325-20202020-07-162020-08-03PNODostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Onkoinnowacje" (Powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu 8/2020 i 18/2020)UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED334324-20202020-07-162020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja II/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED334323-20202020-07-162020-07-30PNOZakup laptopówCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED334302-20202020-07-162020-07-31PNOZakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)MIASTO ZIELONA GÓRA – URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRAZielona Góra
TED334300-20202020-07-162020-08-14PNOInfrastruktura telekomunikacyjna – modernizacja urządzeń TDMPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED334297-20202020-07-162020-08-18PNODostawa firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTOAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
TED334280-20202020-07-162020-08-19PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych p..ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SP. Z O.O.Łukta
TED334190-20202020-07-162020-08-19PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED334188-20202020-07-162020-08-21PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP563281-N-20202020-07-162020-08-04PNOdostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP563225-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP563185-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP563183-N-20202020-07-162020-07-27PNO"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP563138-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa multimediów do Szkoły Podstawowej nr 58.GMINA LUBLINLublin
BZP563135-N-20202020-07-162020-07-24PNOPrzetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji (wsparcie techniczne oraz prawo do otrzymywania nowych wersji) dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CadnaA 64-bit XL BMP BPL na okres 3 latGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP563112-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP563102-N-20202020-07-162020-07-24PNOWykonanie wirtualnego przewodnika po wystawach stałych Muzeum Historii Katowic oraz reklamy video o długości 15 sekund.MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice
BZP563085-N-20202020-07-162020-07-31PNOUsługi łącznościGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP563026-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa laptopów do szkół podstawowych z terenu miasta Gniezna w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA MIASTO GNIEZNOGniezno
BZP562999-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP562996-N-20202020-07-162020-07-27PNOStała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania „Small Bussines” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia.MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŹETOWEJ MAZOVIAWarszawa
BZP562975-N-20202020-07-162020-07-24PNO„Zorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna”URZĄD MIASTA MSZANA DOLNAMszana Dolna
BZP562969-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna SzkołaGMINA TRZEBOWNISKOTrzebownisko
BZP562959-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytuGMINA WOLA KRZYSZTOPORSKAWola Krzysztoporska
BZP562939-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa komputerów i notebooków / 2020EKO—REGION SP. Z O.O. BEŁCHATÓWBełchatów
BZP562933-N-20202020-07-162020-07-24PNOUsługa dostępu do systemu informacji prawnejSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP562867-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa i wdrożenie systemu do przeprowadzania teletransmisji audio-wideo z Sali operacyjnej SPSK Nr 1 do Sali dydaktycznej Centrum Symulacji Medycznej PUM wraz z nieograniczonym dostępem do konta streamingowego umożliwiającego stały przesył danych oraz regularne odtwarzanie zgromadzonego materiału dydaktycznego.POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP562834-N-20202020-07-162020-07-24PNODD/ZP 2232/5/2020ZAKŁAD KARNY W KŁODZKUKłodzko
BZP562833-N-20202020-07-162020-07-24PNOPrzedłużenie licencji na wirtualne urządzenia Cisco IronPort (Email Security Appliance;ESA) pracujące w trybie Cluster wraz ze wsparciem producentaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP562805-N-20202020-07-162020-07-27PNOModernizacja firewall Cisco ASA 5585 do NGFWWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP562764-N-20202020-07-162020-07-31PNO„Dostawa systemów – dla mieszkańców Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP562763-N-20202020-07-162020-07-23PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP562733-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa oprogramowania (licencji) na system pocztowy i komunikacyjny wraz systemem operacyjnym na licencji on-premise dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja”UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP562710-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP562694-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego w zakresie realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejWÓJT GMINY SŁOPNICESłopnice
BZP562669-N-20202020-07-162020-07-28PNOPrzedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa CywilnegoURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP562650-N-20202020-07-162020-07-27PNOdostawa serwera, komputerów stacjonarnych z monitorami dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ToruniuZAKŁAD PIELĘGNACYJNO—OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKIToruń
BZP562605-N-20202020-07-162020-07-24PNO„Dostawa i wdrożenie nowych e-usług Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego"POWIAT KRAKOWSKIKraków
BZP562578-N-20202020-07-162020-07-31PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnegoGMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP562527-N-20202020-07-162020-07-24PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA STRAWCZYNStrawczyn
BZP562481-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa serwerów DHCP/DNS/IPAM/NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP562314-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP562100-N-20202020-07-162020-09-15PNOTermomodernizacja i modernizacja budynku A przy ul. Taborowej 33B w WarszawieKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP561487-N-20202020-07-162020-07-24PNOZakup dwuletniej licencji na oprogramowanie wspomagające obsługę opłat za korzystanie ze środowiska.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP560462-N-20202020-07-162020-07-24PNODziałania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie LubanieCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBANIULubanie
BZP559467-N-20202020-07-162020-07-24PNOZapewnienie nadzoru nad wykonaniem modernizacji rejestrów publicznych – założeniem bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP557445-N-20202020-07-162020-08-04PNODostawa dwóch drukarek monochromatycznychMIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZIŁódź
BZP557142-N-20202020-07-162020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZIŁódź
BZP556765-N-20202020-07-162020-07-24PNOZakup usługi serwisu sprzętu komputerowegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP555259-N-20202020-07-162020-07-24PNODostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowaniaPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP544823-N-20202020-07-162020-08-04PNODzierżawa łączy światłowodowych dla potrzeb transmisji danych pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami LAN w relacjach: ZUS Chorzów ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 – ZUS Chorzów ul. Lwowska 2, ZUS Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/45 – ZUS Częstochowa ul. Okólna 17/19, ZUS Opole ul. Wrocławska 24 – ZUS Opole ul. Firmowa 1 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 66), ZUS Zabrze ul. Szczęść Boże 18 – ZUS Zabrze ul. 3-go Maja 8.ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIEChorzów
TED333485-20202020-07-152020-07-29PNOUsługa wymiany liczników energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych na obszarze Oddziału RzeszówPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów
TED332695-20202020-07-152020-07-27PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-154/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED332622-20202020-07-152020-07-27PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–2; znak postęp. ZZP-153/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED332606-20202020-07-152020-07-27PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" części: 1–3; znak postęp. ZZP-152/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED332602-20202020-07-152020-08-20PNOUsługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED331849-20202020-07-152020-08-18PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą, a także powdrożeniowe świadczenie usług utrzymania i rozwoju tego systemuZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED331847-20202020-07-152020-08-17PNOMigracja z Infomedica Asseco do systemu zgodnego z EDM AMMS Asseco w ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)" – część IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
TED331826-20202020-07-152020-08-18PNODostawy laptopów, zestawów komputerowych, części komputerowych oraz serwera do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED331823-20202020-07-152020-08-17PNOZakup i dostawa 35 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED331509-20202020-07-152020-08-03PNOBudowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w ŁebieNARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP562645-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”POWIAT PLESZEWSKIPleszew
BZP562617-N-20202020-07-152020-07-23PNODoposażenie w sprzęt komputerowy uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy – Zdalna Szkoła +GMINA KOZYKozy
BZP562592-N-20202020-07-152020-07-30PNO„Cyfryzacja i Modernizacja Kina Perspektywa Łódzkiego Domu Kultury”ŁÓDZKI DOM KULTURYŁódź
BZP562587-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa i wymiana urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicach: Drewlańskiej 10, Konfederackiej 4 i Palacza 134-140A.POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.Poznań
BZP562549-N-20202020-07-152020-07-24PNODostawa dysków ssd, kabli hdmi, listw zasilających, switchy, klawiatur i myszy komputerowych, na potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP562500-N-20202020-07-152020-07-30PNOZmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w TuliszkowieGMINA I MIASTO TULISZKÓWTuliszków
BZP562469-N-20202020-07-152020-07-23PNOwznowienie wsparcia producenta do posiadanych 24 szt. licencji oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Plus na okres 12 miesięcy.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP562451-N-20202020-07-152020-07-23PNODoposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w pomoce dydaktyczne i wyposażenie TIK w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA RADZIEJOWICERadziejowice
BZP562418-N-20202020-07-152020-07-27PNOZAKUP I DOSTAWA NARZĘDZI DO NAUKI PROGRAMOWANIA, POMOCY EDUKACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DZIECIĘCEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO 3 Z PODZIAŁEM NA ZADANIAMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP562400-N-20202020-07-152020-07-23PNOSukcesywne dostawy blankietów Elektronicznej Legitymacji StudenckiejUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP562325-N-20202020-07-152020-07-23PNO„Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa, sprzętu ICT oraz technik weterynarii do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP562274-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w PoznaniuKINO MALTAPoznań
BZP562267-N-20202020-07-152020-07-23PNO„Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP562244-N-20202020-07-152020-08-03PNOPrzebudowa ulic: Garncarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej i Płócienniczej w SwarzędzuGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP562135-N-20202020-07-152020-07-23PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP562123-N-20202020-07-152020-07-23PNOZakup serwerów, przełączników sieciowych oraz rozbudowa macierzy sieciowych dla Oddziału IPN-KŚZpNP w KrakowieODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIEKraków
BZP562121-N-20202020-07-152020-07-27PNO„Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu”MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP562098-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach (NSP)URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP562086-N-20202020-07-152020-07-27PNOWymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.MIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP562081-N-20202020-07-152020-07-29PNODostawa oprogramowania do Muzeum Narodowego w SzczecinieMUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP562062-N-20202020-07-152020-07-22PNO"Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania” w ramach projektu: „CHAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP562059-N-20202020-07-152020-07-24PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o.GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.Grudziądz
BZP561984-N-20202020-07-152020-07-23PNOOdnowienie subskrypcji licencji posiadanych przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda LutosławskiegoNARODOWE FORUM MUZYKIWrocław
BZP561946-N-20202020-07-152020-07-27PNOZakup usługi udostępnienia platformy Serwisu Szkolnego Biura Kariery na okres 2 lat wraz z usługą wdrożenia, przeszkolenia użytkowników i serwisu dla 3 Zespołów SzkółZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W CHORZOWIEChorzów
BZP561906-N-20202020-07-152020-07-24PNO„Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego systemu optycznego do akwizycji danych z obserwacji astronomicznych dla Politechniki Poznańskiej”.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP561849-N-20202020-07-152020-07-31PNODostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) dla zadania „Przebudowa obiektów w Placówce Straży Granicznej w m. Krynica Morska” – etap I.MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
BZP561695-N-20202020-07-152020-07-29PNOWdrożenie systemu internetowego wspomagającego realizację kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług programistycznych w zakresie utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP561683-N-20202020-07-152020-07-23PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole
BZP561573-N-20202020-07-152020-07-22PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania ArcGISWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP561323-N-20202020-07-152020-07-24PNODostawa oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP560609-N-20202020-07-152020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP559314-N-20202020-07-152020-07-27PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu obudowy zbiornika oraz wykonanie zbiornikaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP557506-N-20202020-07-152020-07-24PNO„Dostawa serwerów”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec
BZP556881-N-20202020-07-152020-07-23PNODostawa licencji do tworzenia dokumentów (oprogramowania bibliotecznego) Aspose, Saxonica, XMLSpy lub równoważnychMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP548529-N-20202020-07-152020-08-12PNOZapewnienie świadczenia Asysty Technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego produktów OracleNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED329938-20202020-07-142020-08-17PNOOpieka serwisowa systemu Simple.ERPSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED329932-20202020-07-142020-08-17PNOAsysta techniczna, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez miasto Zduńska Wola”MIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
TED329076-20202020-07-142020-07-29PNO„Zakup subskrypcji licencji do obecnie użytkowanego oprogramowania antywirusowego lub zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe zapewniające ochronę antywirusową dla 50 000 użytkowników sieci"KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED329056-20202020-07-142020-08-18PNODostawa mini komputerówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED329047-20202020-07-142020-08-31PNODelivery of the Laboratory Information System, the Medical Equipment and the Equipment and Devices for Laboratory and Diagnostics Divided Into 10 partsREGIONAL SPECIALIST HOSPITAL IN BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
TED328987-20202020-07-142020-08-17PNODostawa komputerów stacjonarnych i przenośnychZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIASzczecin
TED328976-20202020-07-142020-07-28PNODostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w infrastrukturze teleinformatycznej CIRFCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED328965-20202020-07-142020-08-17PNODostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED328961-20202020-07-142020-08-17PNODostawa sprzętu sieciowego, macierzy i systemu do deduplikacji danych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED328960-20202020-07-142020-08-17PNODostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność monitorowania i nagrywania sesji zdalnych nawiązywanych do systemów informatycznych oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED328899-20202020-07-142020-08-17PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej złożonej z serwerów IBM/Lenovo HS22, HS22V oraz SR630 o kolejne serwery wg podanej specyfikacji. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/48/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED328888-20202020-07-142020-08-17PNODostawa przełączników sieciowych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu BadawczegoPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED328880-20202020-07-142020-08-14PNODostawa komputerów przenośnych dla WFiIS – KC-zp.272-296/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED328703-20202020-07-142020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego w tym komputerów i monitorów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP562066-N-20202020-07-142020-07-22PNOUsługa zaprojektowania i wdrożenia aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS, składająca się z: - Pakietu I: 2 aplikacje procesowe - AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury, AP05 Wydatkowanie Zakup komputerów; Pakietu II: 2 aplikacje procesowe - AP16.01 Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi, AP16.02 Kasacja składników majątkowych w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP561987-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup i dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +GMINA DĘBICADębica
BZP561944-N-20202020-07-142020-07-23PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa przedszkola w Lubochni”GMINA LUBOCHNIALubochnia
BZP561942-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP561890-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP561864-N-20202020-07-142020-07-23PNOKompleksowe wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Wiązowna oraz 15 jednostek organizacyjnych w ramach realizacji projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew, Wiązowna”GMINA WIĄZOWNAWiązowna
BZP561850-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do wyremontowanego obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce – zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biu-rowego i RTVZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków
BZP561821-N-20202020-07-142020-07-22PNOUsługa aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP561808-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP561785-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP561759-N-20202020-07-142020-07-22PNO„Rozbudowa infrastruktury serwerowej i wyposażenie stanowiska archiwizacji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie"POWIAT PIŃCZOWSKIPińczów
BZP561718-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IIIPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP561714-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa zestawu mobilnego do przeprowadzania zawodów sportowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach”MIASTO KATOWICEKatowice
BZP561672-N-20202020-07-142020-07-23PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP561664-N-20202020-07-142020-07-23PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w KościerzyniePOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP561635-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA JABŁONKAJabłonka
BZP561630-N-20202020-07-142020-07-23PNORozbudowa infrastruktury sieciowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa PomorskiegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP561617-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup licencji Microsoft oraz pakietów subskrypcji na oprogramowanie dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP561606-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP561601-N-20202020-07-142020-07-30PNOSukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowychUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP561599-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-62/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP561587-N-20202020-07-142020-07-22POGDostawę kolektora danych, skanera kodów kreskowych oraz drukarki etykiet dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-69/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP561574-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym oraz udzielenie gwarancji jakości dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”).CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP561528-N-20202020-07-142020-07-22PNO„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła+"GMINA BRZOSTEKBrzostek
BZP561510-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego II, w tym: Część I - dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych Część III - Zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków
BZP561492-N-20202020-07-142020-07-22PNO„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice
BZP561438-N-20202020-07-142020-07-22PNOSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych według indywidualnych konfiguracji na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP561412-N-20202020-07-142020-07-23PNODostawa wyposażenia pracowni: spawarek światłowodowych, reflektometru z mikroskopem wraz z zestawem narzędzi w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP561351-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Regielnica - II postępowanieGMINA EŁKEłk
BZP561158-N-20202020-07-142020-07-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera Hewlett Packard Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadomiuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP561154-N-20202020-07-142020-07-27PNOZakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - II POSTĘPOWANIE.GMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP561141-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup i dostawa licencji oprogramowania do projektowania oraz innego specjalistycznegoMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP561060-N-20202020-07-142020-07-27PNOZakup praw do korzystania z usługi wsparcia dla oprogramowania HCL będącego w posiadaniu Zamawiającego.MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP560962-N-20202020-07-142020-07-23PNOPrzygotowanie i organizacja 3 spotkań networkingowych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (projekt MSODI)WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP560826-N-20202020-07-142020-07-23PNOUsługa całodobowego monitoringu mediówKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP560703-N-20202020-07-142020-07-28PNO„Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP560595-N-20202020-07-142020-07-27PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji PSR 2020 do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP560470-N-20202020-07-142020-07-22PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą urządzeńAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP560266-N-20202020-07-142020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP560076-N-20202020-07-142020-07-23PNOKompleksowe zabezpieczenie łączności w zakresie telefonii stacjonarnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
BZP559849-N-20202020-07-142020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP557789-N-20202020-07-142020-07-22PNOPrzesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringuMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP555654-N-20202020-07-142020-07-24PNODostawa podłoży do diagnostyki gruźlicy, krążków do lekowrażliwości, MIC, testów do wykrywania mechanizmów oporności, dzierżawa analizatorów, dostawa odczynników różnych oraz materiałów dla potrzeb Pracowni PatomorfologiiWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
TED327838-20202020-07-132020-08-18PNOUsługa wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. – 5 zadańPGE DYSTRYBUCJA S.A.Lublin
TED327835-20202020-07-132020-09-02PNOSerwis systemu automatyki dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w KielcachPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED326937-20202020-07-132020-08-14PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) przy eksploatacji oprogramowania narzędziowego AUREA BPMKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED326792-20202020-07-132020-08-14PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED326009-20202020-07-132020-08-13PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta KleczewGMINA KLECZEWKleczew
TED325933-20202020-07-132020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w BytomiuGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED325930-20202020-07-132020-08-14PNOZakup i dostawa oprogramowania komputerowego do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowiskuGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED325929-20202020-07-132020-08-14PNOZakup komputerów AIO i urządzeń wielofunkcyjnych (w podziale na części)KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, CENTRALAWarszawa
TED325923-20202020-07-132020-08-14PNODostarczenie zestawów urządzeń w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED325912-20202020-07-132020-08-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania LMS dla Wydziału Prawa i Administracji UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED325840-20202020-07-132020-08-13PNODostawa macierzy dyskowej wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznegoMIASTO ŁÓDŹ, URZĄD MIASTA ŁODZIŁódź
TED325839-20202020-07-132020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę projektorów (wraz z montażem), laptopów z oprogr., radioodtwarzaczy, głośników oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach proj. „Malucha wsparcie na starcie”GMINA MIASTA RADOMIA, URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED325752-20202020-07-132020-08-13PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Object 4.2 oraz zakup licencji na CPU – procedura po unieważnieniu postępowaniaZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGOSękocin Stary
TED325745-20202020-07-132020-08-17PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowychAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP561556-N-20202020-07-132020-07-21PNOPostępowanie przetargowe w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, dofinansowanego ze środków PFRON.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCHGrajewo
BZP561519-N-20202020-07-132020-07-27PNODostawa, wdrożenie, serwis i integracja bazy danych do konsol dealerskich.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP561471-N-20202020-07-132020-07-22PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowanie komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP561357-N-20202020-07-132020-07-21PNOModernizacja istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy i założenie nowej osnowy dla miasta i gminy Frampol, części gminy: Biłgoraj, Goraj, JózefówPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP561350-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 5 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP561304-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP561290-N-20202020-07-132020-07-22PNODostawa komputera przenośnego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP561250-N-20202020-07-132020-07-21PNOdostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WIMiIP -KC-zp.272-293/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP561200-N-20202020-07-132020-07-22PNO„Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKRadomyśl Wielki
BZP561191-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00015.DDD.6509.00039.2018.02UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP561182-N-20202020-07-132020-07-21PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO I FINANSOWO-KSIĘGOWEGO WRAZ Z MODUŁEM GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH (ERP)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP561177-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP561159-N-20202020-07-132020-07-22PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP561028-N-20202020-07-132020-07-21PNOŚwiadczenie usługi utrzymania asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla systemu budżetowania Apollo wykorzystywanego przez Uniwersytet Medyczny w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP560913-N-20202020-07-132020-07-24PNOWyposażenie nowo utworzonego przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie z podziałem na części: Część 1 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – meble. Część 2 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 3 – Wyposażenie przedszkola w Jaczowie – sprzęt elektroniczny. Część 4 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – meble. Część 5 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – pomoce dydaktyczne, zabawki. Część 6 – Wyposażenie żłobka w Jaczowie – sprzęt elektroniczny.GMINA JERZMANOWAJerzmanowa
BZP560787-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom
BZP560685-N-20202020-07-132020-07-21PNODostawa wyposażenia do Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w ramach projektu rozbudowa i wyposażenie.ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP560448-N-20202020-07-132020-07-22PNODostawa oprogramowania do wirtualizacji.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP558899-N-20202020-07-132020-07-21PNOPobór opłat na terenie Giełdy samochodowej w Gliwicach oraz na terenie miasta GliwiceMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHGliwice
BZP558759-N-20202020-07-132020-07-22PNOAudyt legalności oprogramowania i sprzętu komputerowegoAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED323948-20202020-07-102020-08-19PNOOpracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi..AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGOBydgoszcz
TED323939-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja” – etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED323708-20202020-07-102020-08-13PNOCyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu WrzesińskiegoPOWIAT WRZESIŃSKIWrześnia
TED323704-20202020-07-102020-08-13PNOZakup pakietu usług wsparcia technicznego „Microsoft Premier Support” lub pakietu równoważnego, dla produktów producenta użytkowanych w PIP GIPPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED323702-20202020-07-102020-08-12PNOZakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED323061-20202020-07-102020-08-12PNORozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED323059-20202020-07-102020-07-23PNODostawa 66 licencji Vmware vCloud Suite 2018 Standard lub równoważnych wraz z gwarancją na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED323057-20202020-07-102020-08-11PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w OstrożanachPOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED323051-20202020-07-102020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED323046-20202020-07-102020-07-22PNODostawa 80 licencji dla oprogramowania antywirusowego wraz z gwarancją producenta na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED323042-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziałuWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED322878-20202020-07-102020-08-12PNODostawa serwerówCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED322844-20202020-07-102020-08-12PNOZakup oprogramowania DLP i systemu znakowania oraz sprzętu serwerowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED322843-20202020-07-102020-08-12PNODostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią i usługami katalogowymi przez dział IT oraz świadczenie usługi wsparcia serwis dla dostarczonego systemu (DFP.271.91.2020.BM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED322841-20202020-07-102020-08-12PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia serwerowni dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED322835-20202020-07-102020-08-12PNODostawa oprogramowania w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) lub produktów równoważnych (DFP.271.76.2020.AB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED322825-20202020-07-102020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED322824-20202020-07-102020-08-12PNOModernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa sieci LANKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIUPoznań
TED322813-20202020-07-102020-08-11PNODostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED322800-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu TWECPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED322393-20202020-07-102020-08-14PNODokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–WronczynGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP561098-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w WarszawieMAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIEWarszawa
BZP561089-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP561052-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Ostrowiec Świętokrzyski
BZP561033-N-20202020-07-102020-07-22PNOPrzebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej - wyposażenieURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski
BZP561022-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRuda Śląska
BZP561007-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP561005-N-20202020-07-102020-07-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP560996-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa skanera 3D i drukarki 3D dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP560993-N-20202020-07-102020-07-20PNODOSTAWA SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOMIASTO ŁUKÓWŁuków
BZP560965-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sprzętu do systemu KD i CCTV.ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP560944-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB).MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP560939-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż trzech pracowni językowych do następujących szkół podstawowych: • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, • Szkoła podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego oraz dostawa i montaż 1 pracowni komputerowej do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w ramach zadania ”Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo – komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10) w ramach budżetu obywatelskiego.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP560922-N-20202020-07-102020-07-21PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce
BZP560908-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.GMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj
BZP560845-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP560828-N-20202020-07-102020-07-20PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP560801-N-20202020-07-102020-07-27PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP560765-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP560762-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA WIELBARKWielbark
BZP560760-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa
BZP560662-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP560643-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP560629-N-20202020-07-102020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIOpole
BZP560623-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP560542-N-20202020-07-102020-08-04PNOPrzechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP560500-N-20202020-07-102020-07-20PNOZaprojektowanie, montaż i dostawa oraz instalacja i świadczenie usługi serwisowej dla modułów pomiarowych w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza”.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP560483-N-20202020-07-102020-07-21PNOZaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego nabór i ewaluację wniosków oraz raportowanie w projektach finansowanych w ramach nowego programu stypendialnego Polskiej Akademii Nauk – PASIFICPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP560445-N-20202020-07-102020-07-20PNOOpracowanie i wykonanie systemu zarządzania treścią dla stron internetowych ITB: www.itb.pl, https://bip.itb.pl wraz z usługą administrowania i hostingu oraz usługą optymalizacji i doradztwa w zakresie pozycjonowaniaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP560191-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, przełączników sieciowych i oprogramowaniaPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP559903-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w WałczuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZUWałcz
BZP559621-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów, drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP559568-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa laptopów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w WarszawieREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP559334-N-20202020-07-102020-07-22PNOZakup i dostawa laptopów do szkół z terenu Gminy SiedlecGMINA SIEDLECSiedlec
BZP559320-N-20202020-07-102020-07-20PNOD-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNISZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Lublin
BZP558343-N-20202020-07-102020-07-20PNOPoszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina "Zachęta"GMINA KLECZEWKleczew
BZP558311-N-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja" - etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP557732-N-20202020-07-102020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania VeeamNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP555768-N-20202020-07-102020-07-20PNO„Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu tureckiego oraz uzupełnienie atrybutów punktów osnowy wysokościowej w istniejącej bazie danych prowadzonych w systemie GEO-INFO 7 Mapa”ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP555559-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa switch-y do kablowni – 40 szt.CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP555101-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa macierzy dyskowej 52,4 TB netto (storage)CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP553850-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED321981-20202020-07-092020-08-18PNOOdcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED320879-20202020-07-092020-08-14PNOSprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych służących praktycznemu kształceniu w ramach projektu pt. „Utworzenie now ...”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED320719-20202020-07-092020-08-18PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560498-N-20202020-07-092020-07-20PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMIIgołomia
BZP560488-N-20202020-07-092020-07-21PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła+”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP560473-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP560466-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP560442-N-20202020-07-092020-07-24PNOWykonanie nowych układów automatyki BMS, modernizacja i podłączenie istniejących układów automatyki budynkowej do sieciowego systemu Desigo CC wraz z utworzeniem nowych grafik umożliwiających sterowanie i monitorowanie wybranych instalacji w budynkach Kancelarii Sejmu, objęcie całego systemu BMS usługą serwisową w okresie gwarancjiKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP560410-N-20202020-07-092020-07-17PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 58 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”GMINA JAROCINJarocin
BZP560376-N-20202020-07-092020-07-21PNOUsługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP560372-N-20202020-07-092020-07-21PNO„Dostawa płyt CD/DVD z kopertami”SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP560361-N-20202020-07-092020-07-17PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP560355-N-20202020-07-092020-07-17PNODzierżawa i serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do tego rodzaju urządzeń.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP560321-N-20202020-07-092020-07-20PNOWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP560294-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci SzerokopasmowejMIASTO RYBNIKRybnik
BZP560203-N-20202020-07-092020-07-17PNOWykonanie, dostarczenie i montaż szafek metalowych wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7.GMINA LUBLINLublin
BZP560179-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i doposażenie pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczychSTAROSTWO POWIATOWEPrzasnysz
BZP560178-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i zestawów słuchawkowych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP560149-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa wraz z montażem i wdrożeniem sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP560117-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 3 pakietySZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIUZawiercie
BZP560103-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących, monitorów interaktywnych w ramach projektu: "Kreatywni w Centrum", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP560090-N-20202020-07-092020-08-11PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP560085-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa licencji dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
BZP560082-N-20202020-07-092020-07-20PNOZakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP560062-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa oprogramowaniaKARPACKA PAŃSTWOWA UCZELNIA W KROŚNIEKrosno
BZP560029-N-20202020-07-092020-07-31PNO„Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji"WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560007-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz utworzeniem baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IVPOWIAT RADZYŃSKI W IMIENIU, KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD POWIATU W RADZYNIU PODLASKIMRadzyń Podlaski
BZP559997-N-20202020-07-092020-07-17PNOZalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów SudeckiPOWIAT JELENIOGÓRSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP559987-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP559973-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP559970-N-20202020-07-092020-07-17PNOModernizacja systemu analizy i raportowania na potrzeby Podlaskiego OW NFZ w Białymstoku.PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABiałystok
BZP559912-N-20202020-07-092020-07-27PNODostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP559902-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży”STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP559892-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych , tśm, akcesoriów tleinformatycznych oraz sprzętu powszechnego użytku dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIESzczecin
BZP559740-N-20202020-07-092020-07-17PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP559685-N-20202020-07-092020-07-17PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP559656-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP559421-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP559329-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zasilacza wysokiego napięcia do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP558985-N-20202020-07-092020-07-17PNOSerwis oprogramowania - roczna uługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus ProfessionalCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP558609-N-20202020-07-092020-07-17PNOZP/14/IFPAN/2020/MWINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP558603-N-20202020-07-092020-07-17PNOOdnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu ,,Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II”GMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP558552-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP557504-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP555946-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
TED319481-20202020-07-082020-08-11PNOŚwiadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM dla Centrali i OT KOWRKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED319454-20202020-07-082020-08-11PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań z rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED319446-20202020-07-082020-08-10PNOUtworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznejGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED319440-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 rokuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED319405-20202020-07-082020-08-10PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: Grad i EurosINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED319275-20202020-07-082020-08-10PNOZakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem OracleMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED319254-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa utrzymania oraz asysty technicznej systemu LPD-RPDWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED319252-20202020-07-082020-08-10PNOZakupu usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED318813-20202020-07-082020-08-11PNODostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM wraz z modułem SOARMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED318804-20202020-07-082020-08-17PNODostawa zaawansowanych symulatorów pacjentaUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED318774-20202020-07-082020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PB Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A065/19, Program operacyjny Wiedza edukacja rozwójPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED318768-20202020-07-082020-08-10PNOZakup przełączników sieciowych i pamięci masowych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED318738-20202020-07-082020-08-11PNOWyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22EARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
TED318736-20202020-07-082020-08-10PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED318725-20202020-07-082020-08-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACHSuwałki
TED318713-20202020-07-082020-08-10PNODostawa anteny Skyray wraz z modyfikacjąSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
TED318693-20202020-07-082020-08-10PNODostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED318673-20202020-07-082020-08-12PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED318601-20202020-07-082020-08-13PNOSubskrypcja oprogramowania do systemów hydrograficznych i oceanograficznych w podziale na X częściKOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
TED318591-20202020-07-082020-08-17PNODostawa systemu akademickiego centrum kariery dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED318530-20202020-07-082020-08-10PNODostawa 18 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z goglami do wirtualnej rzeczywistości (20 szt. gogli mobilnych i 2 szt. gogli stacjonarnych) dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z30AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP559856-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietówUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIWrocław
BZP559836-N-20202020-07-082020-07-16PNOZakup wraz z dostawą wielonapięciowych siłowni telekomunikacyjnych z bateriami akumulatorów, uruchomienie oraz dołączenie do systemu zarządzania i nadzoru nad systemem gwarantowanego zasilania bezprzerwowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP559793-N-20202020-07-082020-07-22PNOTermomodernizacja Budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w LublińcuPAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. JANINY GARŚCILubliniec
BZP559784-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Chorób Płuc i GruźlicySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy
BZP559780-N-20202020-07-082020-07-16PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP559765-N-20202020-07-082020-07-16PNOŚwiadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP559758-N-20202020-07-082020-07-15PNOOpracowanie,dostarczenie i uruchomienie oprogramowania ze sztuczną inteligencją do sterowania i zarządzania ciepłem w wytypowanych obiektach Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP559748-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa sprzętu komputerowego.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów
BZP559728-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa dostępu do internetu dla obiektów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP559645-N-20202020-07-082020-07-16PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP559636-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa oprogramowaniaOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP559574-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa komputera przenośnego i oprogramowania biurowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP559551-N-20202020-07-082020-07-22PNOWykonanie narzędzia analitycznego, umożliwiającego analizę dużej liczby kwalifikacji, ich porządkowanie i systematyzowanieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP559509-N-20202020-07-082020-07-17PNOCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w PrzemyśluSTAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP559497-N-20202020-07-082020-07-17PNODostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w BroniniePOWIAT BUSKIBusko-Zdrój
BZP559406-N-20202020-07-082020-07-16PNODOSTAWA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH, STACJONARNYCH, PRZEWOŹNYCH WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM , PROGRAMATORAMI I ANTENAMI DO NICH NA RZECZ 24. WOG W GIŻYCKU24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGiżycko
BZP559390-N-20202020-07-082020-07-16PNO„Zakup wyposażenia pracowni e – learningowej dla filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR”.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP559371-N-20202020-07-082020-07-17PNOZakup, dostawa i wdrożenie Systemu Medycznego w skład którego wchodzi PACS/RIS/VNA dla obsługi urządzeń diagnostycznych obrazowych oraz nieobrazowych w szpitalu w BiałejZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBiała
BZP559344-N-20202020-07-082020-07-16PNONajem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze, udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmuURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP559292-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP558644-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP558616-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa systemów bezpieczeństwaPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP558501-N-20202020-07-082020-07-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 60 sztuk laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz z zestawem słuchawkowym w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP558194-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP558079-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa licencji oprogramowaniaAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP557239-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP556700-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP555730-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa wdrożenia oprogramowania dla Akademickiego Biura Karier i strony www uczelni - multiportaluAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP555036-N-20202020-07-082020-07-24PNORozbudowa i serwis przełączników FCNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP553060-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
TED317573-20202020-07-072020-08-07PNODostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania urządzeniami sieciowymiPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED316773-20202020-07-072020-08-07PNOUsługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED316511-20202020-07-072020-07-21PNOKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym spisem rolnym 2020GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED316435-20202020-07-072020-07-20PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED316434-20202020-07-072020-08-18PNOModernizacja EGiB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 SzczurowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED316425-20202020-07-072020-08-12PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych". Postępowanie w podziale na 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED315788-20202020-07-072020-08-13PNOModernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED315784-20202020-07-072020-08-12PNODostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED315716-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED315711-20202020-07-072020-08-07PNOZakup systemu teleinformatycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED315652-20202020-07-072020-08-10PNOModernizacja systemu składowania danych w centrum zapasowymNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED315603-20202020-07-072020-08-07PNOZakup urządzeń sieciowych aktywnych wraz z zabezpieczeniem ruchu sieciowego warstwa lokalna MSIM – UTM z wkładkami światłowodowymi (klaster HA) w ramach projektu pn. „MSIM” cześć ISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
TED315548-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
TED315503-20202020-07-072020-08-07PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED315471-20202020-07-072020-08-07PNODostawa rocznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 ProPlus dla 3 000 pracowników i 45 000 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED315466-20202020-07-072020-08-14PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKUChmielnik
BZP559318-N-20202020-07-072020-07-15PNOŚwiadczenie usług administrowania systemem informatycznym na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegaturWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIEWarszawa
BZP559308-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie; Część 2 - Dostawa zestawów sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP559194-N-20202020-07-072020-07-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP559183-N-20202020-07-072020-07-16POGDostawa urządzeń telefonii komórkowej wraz z akcesoriami dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP559150-N-20202020-07-072020-07-22PNO" Budowa sieci LAN wraz z siecią teletechniczną w Zakładzie Karnym w Jaśle.ZAKŁAD KARNY W JAŚLEJasło
BZP559136-N-20202020-07-072020-07-16PNOWyposażenie pracowni komputerowych dla szkół ponadpodstawowychPOWIAT MŁAWSKIMława
BZP559134-N-20202020-07-072020-07-16PNOZakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP559105-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP559093-N-20202020-07-072020-07-17PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej – 40 szt. komputerów przenośnych”GMINA RADOSZYCERadoszyce
BZP559089-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP559075-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP559058-N-20202020-07-072020-07-22PNORozbudowa Geoportalu Powiatu Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie".POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIEOstróda
BZP559049-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa wsparcia serwisowego systemu CATO firmy Becton Dickinson Austria Gmbh, do zlecania i przygotowywania cytostatyków, dla instalacji CATO funkcjonującej u Zamawiającego.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP559031-N-20202020-07-072020-07-17PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP558980-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w ŁowiczuI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZUŁowicz
BZP558974-N-20202020-07-072020-07-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.225.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP558949-N-20202020-07-072020-07-16PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.GMINA BRZEG—BURMISTRZ BRZEGUBrzeg
BZP558907-N-20202020-07-072020-07-16PNOPrzeglądy konserwacyjne oraz usuwanie awarii logoterm, wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła, wodomierzy w logotermach, a także wymiana urządzeń służących do pomiaru zużycia ciepła i wodomierzy zainstalowanych poza logotermami, w budynkach będących własnością Gminy Wrocław w rejonach D, E, M, N, J, K, C, LWROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.Wrocław
BZP558892-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa drukarekPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP558879-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawa sprzętu informatycznegoAKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJWarszawa
BZP558872-N-20202020-07-072020-07-16PNOodnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres dwuletni dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558863-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558850-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup i dostawa 2 stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu „Ścieżka dla Mazowsza” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558808-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa aplikacji interaktywnych dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie wraz z ich instalacją oraz uruchomieniem w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII Oś priorytetowa (działanie 8.1) Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pn. „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” nr POIS.08.01.00-00-0073/17MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP558755-N-20202020-07-072020-07-21PNOWyłonienie członków KR - oceniających wnioski o przyznzanie grantu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP558642-N-20202020-07-072020-07-15PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP558442-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa materiałów biurowych, papieru, czajników i telefonów oraz materiałów sterylizacyjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP558381-N-20202020-07-072020-07-15PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP557545-N-20202020-07-072020-07-15PNOserwis pogwarancyjny sprzętu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP557396-N-20202020-07-072020-07-15PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP556585-N-20202020-07-072020-07-17PNOKompleksowa obsługa Social Media Zamawiającego (Facebook i Instagram)WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP556376-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP555204-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego – przełączniki i routeryMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA OCHOTAWarszawa
BZP551866-N-20202020-07-072020-07-15PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa GórniczaGMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP545888-N-20202020-07-072020-07-22PNODostawa oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów wraz ze wsparciem technicznymKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED313576-20202020-07-062020-07-17PNOWdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w centrum przetwarzania danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED313548-20202020-07-062020-07-22PNOWsparcie dla systemu McAfeeURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED312812-20202020-07-062020-08-06PNO„Informatyzacja ZOZ w Końskich”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ)ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKońskie
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED312701-20202020-07-062020-08-10PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558705-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole
BZP558690-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 zadaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP558685-N-20202020-07-062020-07-16PNODostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiOZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP558655-N-20202020-07-062020-07-14PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP558628-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa licencji oprogramowania dla Centrum Informatycznego TASKPOLITECHNIKA GDAŃSKA—CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJGdańsk
BZP558625-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowaniaPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP558615-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa - doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność"ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn
BZP558611-N-20202020-07-062020-07-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów – „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA SŁUBICESłubice
BZP558593-N-20202020-07-062020-07-15PNOPrzetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadaniaPOWIAT KALISKIKalisz
BZP558589-N-20202020-07-062020-07-14PNORozbudowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie i Komisariacie Policji w MielnieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP558581-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychINSTYTUT OCEANOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUKSopot
BZP558550-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa oprogramowania do obliczeń matematycznych z możliwościami graficznych prezentacji danych oraz strukturami pozwalającymi na tworzenie własnych aplikacji i interaktywnych dokumentów, (1 licencja) z 12 miesięcznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP558535-N-20202020-07-062020-07-15PNOdostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i monitorami dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP558497-N-20202020-07-062020-07-14PNORozbudowa serwera IBM S814-8286-41ANARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP558491-N-20202020-07-062020-07-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP558448-N-20202020-07-062020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP558444-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Gromnik” Projekt pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA GROMNIKGromnik
BZP558405-N-20202020-07-062020-07-17PNORozbudowa infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
BZP558388-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa wyposażenia do pracowni zawodu kierowca mechanikZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP558375-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa fabrycznie nowych elementów umożliwiających wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania sensorów otoczenia pojazdu niezbędnego do realizacji projektu badawczego pt. Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych nr POIR.04.01.02-00-0081/17 dla Politechniki Poznańskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP558327-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Policji województwa podkarpackiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP558315-N-20202020-07-062020-08-03PNORozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Częstochowie w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3 części.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP558286-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa i montaż ściany multimedialnejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP558282-N-20202020-07-062020-07-16PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558281-N-20202020-07-062020-07-21PNOPrzebudowa i remont budynku socjalno – biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu przy ul. Cieszyńskiej na terenie działek nr 112/16 oraz 112/5, obręb CHYBIE, gm. CHYBIEGMINA CHYBIE—WÓJT GMINY CHYBIEChybie
BZP558262-N-20202020-07-062020-07-14PNOUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP558225-N-20202020-07-062020-07-14PNOModernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazuMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP557971-N-20202020-07-062020-07-17PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP557793-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP557775-N-20202020-07-062020-07-14PNOInwentaryzacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Siechnice wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.BURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP557757-N-20202020-07-062020-07-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacjeZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHRybnik
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
BZP557068-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa wzmacniaczy mocy do wozów satelitarnych DSNGTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP555823-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, kserokopiarek, telefaksów, akcesoriów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w 2020 roku.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIUPoznań
BZP555651-N-20202020-07-062020-07-15PNOWykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED311715-20202020-07-032020-07-16PNODostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 325-1POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED310977-20202020-07-032020-08-06PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszącychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED310970-20202020-07-032020-08-05PNOZaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ..WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED310720-20202020-07-032020-08-05PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do InternetuAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOZielona Góra
TED310709-20202020-07-032020-08-06PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
TED310661-20202020-07-032020-07-16PNODzierżawa urządzeń kopiująco-drukujących w okresie 24 miesięcy dla jednostek organizacyjnych SUM w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED310085-20202020-07-032020-08-05PNOZakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED310043-20202020-07-032020-08-10PNORoboty, urządzenia pomiarowe, systemy wizyjne, sensoryPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED309947-20202020-07-032020-08-10PNOZakup sprzętu IT na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
TED309924-20202020-07-032020-08-10PNOZakup licencji do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED309895-20202020-07-032020-08-06PNOZakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED309894-20202020-07-032020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309869-20202020-07-032020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309861-20202020-07-032020-08-18PNO4B.1/3 Centra operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED309824-20202020-07-032020-08-05PNODostawa zestawu wspomagania kierowania służbąKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED309819-20202020-07-032020-08-05PNODostawa skanerów biurowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED309811-20202020-07-032020-08-05PNODostawa laptopów dla WIMiIP – KC-zp.272-264/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP558213-N-20202020-07-032020-07-14PNODOSTAWA KOMPUTERÓWCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP558195-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558178-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa skanerów i drukarek etykiet z kodami kreskowymi dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP558126-N-20202020-07-032020-07-14PNOPrzetarg nieograniczony: - część I – dostawa programu, służącego do zaawansowanego modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych z obsługą modelowania konceptualnego i prowadzenia modelowania w oparciu o niestrukturalne siatki obliczeniowe (1 licencja) z 12 miesięcznym kontraktem serwisowym, zapewniającym dostęp do wsparcia technicznego oraz do aktualizacji programu, - część II – dostawa programu, służącego do modelowania procesów filtracji wód podziemnych metodą różnic skończonych (1 licencja)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP558103-N-20202020-07-032020-07-14PNOZakup licencji do rozbudowy systemów ManageEngineURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP558050-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa laptopówNARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJWarszawa
BZP558043-N-20202020-07-032020-07-22PNOAdaptacja i remont pracowni komputerowej i pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu przy ulicy Broniewskiego 30 w ramach projektu „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w SieradzuSZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJSieradz
BZP558025-N-20202020-07-032020-07-13PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP557928-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Gietrzwałd – etap 2URZĄD GMINYGietrzwałd
BZP557918-N-20202020-07-032020-07-13PNOKontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII – dla powiatu grójeckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP557872-N-20202020-07-032020-07-16PNONadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020ZARZĄD POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJDąbrowa Tarnowska
BZP557851-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa macierzy dyskowej i serwerówWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP557813-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP557786-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa skanerów i drukarekNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP557785-N-20202020-07-032020-07-16PNODostawy wyposażenia pododdziałów HUMINT. Urządzenia komputerowe4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
BZP557779-N-20202020-07-032020-07-15PNOUsługa badania szczelności elektromagnetycznejJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP557761-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +”GMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP557727-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP557714-N-20202020-07-032020-07-13PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP557709-N-20202020-07-032020-07-17PNO„Modernizacja serwerowni i Sieci Teletechnicznej w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stefana Reymonta w Radomiu”. w formule „zaprojektuj i wybuduj”.ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP557700-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu sieciowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP557663-N-20202020-07-032020-07-13PNOUsługa utrzymania Elektronicznych Tablic OgłoszeniowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP557601-N-20202020-07-032020-07-27PNORozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie etap IGMINA MSTÓWMstów
BZP557278-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblagu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg
BZP557256-N-20202020-07-032020-07-15PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP557168-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa wyposażenia kina edukacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg
BZP556853-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP556534-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa oprogramowania konwertującego dane radarowe do formatu HDF5EKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP555538-N-20202020-07-032020-07-13PNOŚwiadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2020 - 2024URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP555303-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego (serwera pamięci masowej)POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP553525-N-20202020-07-032020-07-14PNOŚwiadczenie usług związanych ze wsparciem i rozwojem Systemu Quatra Max.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP551373-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
TED308547-20202020-07-022020-08-05PNOZaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji SkarbowejSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307933-20202020-07-022020-07-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307888-20202020-07-022020-08-11PNOCz. I: Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Cz. II: Dostawa zestawów komputerowych dla Centrum Informatycznego UGUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED307877-20202020-07-022020-08-05PNODostawa pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i myciaSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307872-20202020-07-022020-08-06PNOZakup i wdrożenie narzędzia do zarządzania portfelem projektów wraz ze wsparciem technicznym i szkoleniamiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP557702-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawę wyposażenia pracowni komputerowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP557691-N-20202020-07-022020-07-10PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnegoPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP557686-N-20202020-07-022020-07-24PNOZaprojektuj i wybuduj - „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek nr 10 Wartostrady”POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.Poznań
BZP557664-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa i wdrożenie rozwiązania do zbierania logówWIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHPoznań
BZP557618-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP557616-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+GMINA MIEDŹNOMiedźno
BZP557544-N-20202020-07-022020-07-13PNOZAKUP, DOSTAWA SPRĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP557541-N-20202020-07-022020-07-10PNOSala do nauki języków obcychPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP557540-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania dla KIAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP557525-N-20202020-07-022020-07-21PNOzakup i dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557509-N-20202020-07-022020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP557497-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowegoSTAROSTWO POWIATOWE W NYSIENysa
BZP557475-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup subskrypcji producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP557453-N-20202020-07-022020-07-10PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości oraz wdrożenie stron internetowych frse.org.pl, eks.org.pl, jows.pl i erasmusplus.org.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) i niezbędnymi funkcjonalnościami z zastosowaniem (modyfikacją lub rozbudową) obecnego narzędzia wykorzystywanego przez Zamawiającego do utrzymywania i zarządzania serwisem eurodesk.pl (framework Laravel), wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznego.FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP557448-N-20202020-07-022020-07-16PNODOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGOWOJSKOWY OŚRODEK SZKOLENIOWO—KONDYCYJNY W ZAKOPANEMKościelisko
BZP557358-N-20202020-07-022020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557310-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w TarnobrzeguWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP557283-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony wwwGMINA SUSZSusz
BZP557272-N-20202020-07-022020-07-10DLKModernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we WrocławiuZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP557269-N-20202020-07-022020-07-10PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP557229-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią ZamawiającegoUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP557173-N-20202020-07-022020-07-10PNO,,Dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala w Ostródzie S. A.''SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A.Ostróda
BZP557124-N-20202020-07-022020-07-09PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mniePOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP557107-N-20202020-07-022020-07-14PNOZakup komputerów stacjonarnych i przenośnychWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP557028-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa zabawek, pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego do realizacji zajęć w ramach projektu „Inni ale tacy sami”.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 137—INTEGRACYJNEŁódź
BZP556780-N-20202020-07-022020-07-17PNODostarczenie, utrzymanie oraz rozwój strony internetowej serwisu mapowego dla użytkowników dróg krajowych wraz z modułami dodatkowymi.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
BZP556578-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP556567-N-20202020-07-022020-07-28PNOZaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacji oraz systemu suchego gaszenia z uwzględnieniem robót towarzyszących w związku z adaptacją pomieszczeń w budynku Terenowego Działu Kontroli Lotniska ŁódźPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP556454-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa licencji edukacyjnych w 8 zadaniach dla SGGW w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP556354-N-20202020-07-022020-07-10PNOUSŁUGA MIGRACJI DANYCHUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP556241-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówieniaGMINA OPOCZNOOpoczno
BZP556125-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła+GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
BZP550181-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED306587-20202020-07-012020-07-16PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED306525-20202020-07-012020-08-07PNOWdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”ZUK WĘGORZEWOWęgorzewo
TED306497-20202020-07-012020-08-10PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” dla SPSK nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
TED306458-20202020-07-012020-08-10PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED305892-20202020-07-012020-08-05PNODostawa testera radiokomunikacyjnego na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1025/19-00 pn. „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED305788-20202020-07-012020-07-15PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED305782-20202020-07-012020-08-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED305653-20202020-07-012020-08-11PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg ..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP557093-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. II POSTĘPOWANIEPARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP557091-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP557089-N-20202020-07-012020-07-14PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Bożnowie i Tomaszowie, Gmina Żagań w ramach projektu pn.: „Gmina Żagań stawia na przedszkolaki!”URZĄD GMINY W ŻAGANIUŻagań
BZP557081-N-20202020-07-012020-07-10PNORozbudowa systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP557072-N-20202020-07-012020-07-08PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP557039-N-20202020-07-012020-07-09PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP557025-N-20202020-07-012020-07-10PNODostarczenie subskrypcji oraz dostępu do aktualizacji dla systemów telefonii IPPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP557010-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP556946-N-20202020-07-012020-07-09PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA POTRZEBY UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP556900-N-20202020-07-012020-07-09PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP556870-N-20202020-07-012020-07-16PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY pt:” Remont linii zewnętrznej ogrodzenia zewnętrznego Pawilonu F na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie”ZAKŁAD KARNY W GĘBARZEWIEŻydowo
BZP556865-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP556862-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +URZĄD GMINY GARWOLINGarwolin
BZP556840-N-20202020-07-012020-07-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556790-N-20202020-07-012020-07-09PNOPrzedłużenie gwarancji i wsparcia serwerów dyskowych firmy EMCUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP556691-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II. Projekt nr 14/1-2015/BK-FAMI - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP556645-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP556635-N-20202020-07-012020-07-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.206.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556610-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556602-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i dysków dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach .SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP556536-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji klastra macierzy dyskowej produkcji NetAppURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP556525-N-20202020-07-012020-06-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowymZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP556476-N-20202020-07-012020-07-16PNODostawa wyposażenia pracowni multimedialnych, w tym językowych do placówek oświatowych oraz oprogramowaniaSTAROSTWO POWIATOWE W POLICACHPolice
BZP556448-N-20202020-07-012020-07-10PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP556243-N-20202020-07-012020-07-14PNODostawa - sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Lęborku.POWIAT LĘBORSKILębork
BZP555555-N-20202020-07-012020-07-13PNOOdnowienie serwisu 2 licencji dla specjalistycznego oprogramowania typu desktop ENVI & IDL dedykowanego do przygotowania, przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP555414-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Dostawa i uruchomienie oprogramowania do kompleksowego tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi z 3 letnim wsparciem wraz ze sprzętem”SKARB PAŃSTWA—ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACHKielce
BZP554406-N-20202020-07-012020-07-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów dla Gminy Miasta Tychy”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP554206-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem dla oprogramowania Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE)CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP547307-N-20202020-07-012020-07-20PNOOdtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza KaczawskiegoGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJAZłotoryja
TED304908-20202020-06-302020-08-03PNOZakup komputerów w grupie zakupowej PKPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED304250-20202020-06-302020-08-10PNODostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznegoDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
TED304000-20202020-06-302020-08-04PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonych ..MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED303961-20202020-06-302020-08-03PNOModyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED303939-20202020-06-302020-08-11PNOBieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W OLSZTYNIEOlsztyn
TED303419-20202020-06-302020-08-12PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na potrzeby RZGW Gliwice”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED303415-20202020-06-302020-08-05PNOZakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia prac programistycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED303409-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę serwerów i pamięci masowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiejSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303398-20202020-06-302020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED303396-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303393-20202020-06-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED303391-20202020-06-302020-08-03PNODostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usługSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303390-20202020-06-302020-08-07PNO„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowaniePOWIAT BRZESKIBrzeg
TED303373-20202020-06-302020-08-06PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
TED303248-20202020-06-302020-08-25PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED303123-20202020-06-302020-07-31PNODostawa oraz wdrożenie platformy bazodanowej wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED302781-20202020-06-302020-08-17PNOOpracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a"KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
BZP556519-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP556513-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP556504-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup nowego sprzętu komputerowego tj. laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA - IIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP556488-N-20202020-06-302020-07-09PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP556478-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu- sprzęt komputerowyURZĄD GMINYKosakowo
BZP556458-N-20202020-06-302020-08-18PNO4B.1/3 Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu - Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych.PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE—REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIUWarszawa
BZP556453-N-20202020-06-302020-07-08PNOUsługi telefonii komórkowejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556402-N-20202020-06-302020-07-09PNOZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP556400-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa urządzeń sieciowychSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGOWarszawa
BZP556350-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.234.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556326-N-20202020-06-302020-07-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP556297-N-20202020-06-302020-07-07PNOŚwiadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP556291-N-20202020-06-302020-07-10PNOAudyt bezpieczeństwa Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska (CUI-ZZ.3200.3.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556249-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wsparcia technicznego (subskrypcja) dla oprogramowania Red HatCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP556239-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczniów wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8Wrocław
BZP556238-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP556219-N-20202020-06-302020-07-08PNO„Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP556210-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów).GMINA KORONOWOKoronowo
BZP556204-N-20202020-06-302020-07-08PNOwyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, pracowni logistyki, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP556136-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP556120-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa zasilaczy awaryjnych UPSWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP556078-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP556036-N-20202020-06-302020-07-10PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy ZawoniaGMINA ZAWONIAZawonia
BZP556020-N-20202020-06-302020-07-16PNOPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP556005-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa zestawów komputerowychUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP555993-N-20202020-06-302020-07-08PNODigitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www BibliotekiINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP555983-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup sprzętu komputerowegoPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP555975-N-20202020-06-302020-07-15PNODOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE ORAZ SERWIS CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU, GMINA KOŁBASKOWOGMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJIPrzecław
BZP555970-N-20202020-06-302020-07-14PNOWdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
BZP555924-N-20202020-06-302020-07-09PNOZapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. CUI-ZZ.3200.18.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555875-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Starogard GdańskiGMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKIStarogard Gdański
BZP555571-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP555475-N-20202020-06-302020-07-13PNODostawa urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP555116-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP555060-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawy zestawów komputerowych.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP554784-N-20202020-06-302020-07-15PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED301622-20202020-06-292020-08-06PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych” – Szkoła Podstawowa nr 33CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED301210-20202020-06-292020-07-31PNODostawa oprogramowania do przetwarzania obrazówPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED301205-20202020-06-292020-07-31PNODostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAVINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED301200-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowaniaPOWIAT MYŚLENICKI – STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice
TED301195-20202020-06-292020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IIGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED301176-20202020-06-292020-07-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED301142-20202020-06-292020-08-03PNOZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED301035-20202020-06-292020-07-13PNODostawa systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKraków
TED301028-20202020-06-292020-07-31PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań
TED301020-20202020-06-292020-07-30PNOWielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części.”INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED301011-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa deduplikatorówCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED300931-20202020-06-292020-07-31PNOUmowa ramowa na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED300642-20202020-06-292020-08-10PNOProjekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze PołudnioweSKARB PAŃSTWA, GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP555987-N-20202020-06-292020-07-07PNO1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu informatycznego wraz z całym niezbędnym środowiskiem i usługami zależnymi niezbędnymi do jego poprawnej pracy, zintegrowanymi z Platformą Dziennika Elektronicznego, spełniającego rolę nowoczesnego narzędzia wspomagającego pracę nauczycieli wychowania fizycznego, zwanych wspólnie Systemem KalkulatoraAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555987-N-20202020-06-292020-07-07PNO1. Przedmiotem umowy jest dostawa systemu informatycznego wraz z całym niezbędnym środowiskiem i usługami zależnymi niezbędnymi do jego poprawnej pracy, zintegrowanymi z Platformą Dziennika Elektronicznego, spełniającego rolę nowoczesnego narzędzia wspomagającego pracę nauczycieli wychowania fizycznego, zwanych wspólnie Systemem KalkulatoraAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555944-N-20202020-06-292020-07-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla MCB UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP555933-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń teleinformatycznychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP555925-N-20202020-06-292020-07-20PNOZakup usług serwisowych gwarancyjnych dla ploterów OCE CW600 CW 650 CW500 • CW 600 SN: 1263 czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 650 SN: 1426 + skaner Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 500 SN: 497203761 + Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP555923-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby PWSZPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP555898-N-20202020-06-292020-07-10PNODostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 4 zadania.UNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP555853-N-20202020-06-292020-07-06PNOUsługi telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do mobilnego Internetu w technologii LTE, wraz z nabyciem aparatów telefonicznych oraz modemów USB w technologii LTE.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP555801-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555789-N-20202020-06-292020-07-07PNOZakup komputerów przenośnych wraz z dostawą dla AWF w KrakowieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555719-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555701-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę drukarki etykiet i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych z podziałem na trzy zadania dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-46/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555679-N-20202020-06-292020-07-07PNO(1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4) Świadczeniesprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP555663-N-20202020-06-292020-07-07PNODostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP555659-N-20202020-06-292020-07-14PNOPN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP555635-N-20202020-06-292020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz macierzy wraz z oprogramowaniemPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP555625-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę: Cyfrowej centrali telefonicznej i bezprzewodowych telefonów. Znak postępowania ZP-52/WZŻ/2020 Współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2020WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555598-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę: SWITCH 48X2 zarządzalny, Router, Niszczarki, Drukarki laserowej monochromatycznej, Listwy antyprzepięciowej (filtr) 230V. Znak postępowania: ZP-54/WZŻ/2020. Współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+” 2020WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555590-N-20202020-06-292020-07-07PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP555585-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń, podzespołów i materiałów do instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP555583-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa urządzeń sieciowych dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
BZP555545-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa materiałów do poziomego grubowarstwowego oznakowania drógPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP555532-N-20202020-06-292020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut LotnictwaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP554815-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa, montaż i wdrożenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów na terenie Zakładu UtylizacyjnegoZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O.Gdańsk
BZP550709-N-20202020-06-292020-07-08PNOZP/CZD/0097/20 Nadzór autorski i usługi serwisowe oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaINSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED300177-20202020-06-262020-07-30PNODostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAWarszawa
TED299680-20202020-06-262020-07-30PNOWykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED299573-20202020-06-262020-07-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...)" ; znak postępowania: ZZP-148/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED298788-20202020-06-262020-07-08PNODostawa oprogramowania Microsoft 365 E3 lub równoważnego dla Centrum e-ZdrowiaCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED298749-20202020-06-262020-07-10PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w LublinieGMINA LUBLINLublin
TED298748-20202020-06-262020-07-31PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED298735-20202020-06-262020-07-30PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego i stacji dokującej dla Wydziału Humanistycznego – KC-zp. 272-274/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED298727-20202020-06-262020-07-30PNOZakup maszyn i urządzeń dla ZST w KolniePOWIAT KOLNEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE, UL. TEOFILA KUBRAKA 6, 18—500 KOLNO, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE – EUGENIUSZ GROMADZKIKolno
TED298673-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58GMINA LUBLINLublin
BZP555492-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa odnowienia wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania JIRA Software i zestawu dodatków wraz z szkoleniem z obsługi aplikacji JIRA dla administratorówMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP555480-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555464-N-20202020-06-262020-07-06PNOWykonanie aplikacji interkonektor „ELA”INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP555450-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555421-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewallSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP555403-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP555374-N-20202020-06-262020-07-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP555371-N-20202020-06-262020-07-07PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP555298-N-20202020-06-262020-07-06PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555288-N-20202020-06-262020-07-10PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vCenter, VMware vSphere i Veeam Backup & Replication EnterpriseURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP555279-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP555240-N-20202020-06-262020-07-14PNODoposażenie serwerowni w elementy bezpieczeństwaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP555216-N-20202020-06-262020-07-13PNOWykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego PoznańZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP555213-N-20202020-06-262020-07-14PNOModernizacja sieci UrzęduMIASTO RYBNIKRybnik
BZP555193-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP555176-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa serwera NAS na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich - etap II", nr projektu 1/10-2019/OG-FAMI, współfinansowanego z Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI)KUJAWSKO—POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY, BIURO FINANSOWO—INWESTYCYJNEBydgoszcz
BZP555129-N-20202020-06-262020-07-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej””GMINA DALESZYCEDaleszyce
BZP555120-N-20202020-06-262020-07-06PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru oprogramowania komputerowego AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze
BZP555118-N-20202020-06-262020-07-07PNO„Dostawa zestawu komputerowego składającego się z komputera do obróbki filmów 4K/6K i dwóch monitorów”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555089-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555064-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz licencji na użytkowanie oprogramowania.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP555062-N-20202020-06-262020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania wspierającego i rozszerzającego natywne funkcjonalności platformy Sharepoint Server 2019.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP555034-N-20202020-06-262020-07-14PNODostawa 40 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy GostyńGMINA GOSTYŃ, REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA GOSTYNIAGostyń
BZP555007-N-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 (II)LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.Leszno
BZP554989-N-20202020-06-262020-07-08PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”GMINA LUBOMINOLubomino
BZP554983-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/11/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP554907-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa central telefonicznych dla potrzeb jednostek PSP woj. zachodniopomorskiegoZACHODNIOPOMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP554860-N-20202020-06-262020-07-07PNOUsługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala w PuszczykowieSZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.Puszczykowo
BZP554765-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 06/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP554671-N-20202020-06-262020-07-06PNOzakup usługi dostępu do oprogramowania do Koordynacji Rozkładów Lotów w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP554491-N-20202020-06-262020-07-06PNOWdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkachPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP554488-N-20202020-06-262020-07-06PNOObjęcie opieką serwisową oprogramowania komputerowego Miniinfomedica, Infomedica, AMMS w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP554413-N-20202020-06-262020-07-08PNODostawa urządzeń ochrony sieciMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP554050-N-20202020-06-262020-07-09PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowejBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
BZP553149-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa artykułów promocyjnychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP552501-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa licencji HCL Domino Notes ze wsparciem technicznymLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP548879-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A.GRUDZIĄDZKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.Grudziądz
TED297652-20202020-06-252020-07-29PNOBudowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymiBIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD—KAN SP. Z O.O.Biała Podlaska
TED296469-20202020-06-252020-07-30PNOKontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED296457-20202020-06-252020-07-30PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii komórkowej i konwergentnej przez okres 48 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED296346-20202020-06-252020-07-29PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED296218-20202020-06-252020-07-30PNOWykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”MIASTO CHORZÓW BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
TED296215-20202020-06-252020-07-29PNOWdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”URZĄD GMINY RASZYNRaszyn
TED296167-20202020-06-252020-07-28PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu StealthAudit w NBP w formie trzyletniej umowy serwisowejNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED296136-20202020-06-252020-07-29PNOUsługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED296056-20202020-06-252020-07-30PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IIZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED295943-20202020-06-252020-07-28PNO„Usługa standaryzacji oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED294857-20202020-06-252020-08-03PNOModernizacja infr. teleinformat. i audiowizualnej w Hali Spodek. Cz. I: modernizacja infr. teleinformat. w Hali Spodek. Część II: dostawa i uruchomienie syst. audiowizualnego wraz z infr. zarzadzającąMIASTO KATOWICEKatowice
TED294797-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED294695-20202020-06-252020-07-30PNO„Dostawa serwera bazodanowego”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED294693-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED294669-20202020-06-252020-08-07PNODostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla „Internetowej platformy doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin”WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIUPoznań
TED294664-20202020-06-252020-07-30PNODostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VRAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED294630-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę komputerów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294613-20202020-06-252020-07-28PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED294599-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę wokand na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294525-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–10; znak postęp. ZZP-150/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED294508-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–2; znak postęp. ZZP-151/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED293900-20202020-06-252020-07-27PNOBudowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554946-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa serwera oraz dysków twardych dla Starostwa Powiatowego w Suchej BeskidzkiejPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP554917-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP554912-N-20202020-06-252020-07-06POGDostawa oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP554905-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa 80 szt. laptopów z systemem operacyjnymCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP554894-N-20202020-06-252020-07-13PNOWykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej ModlinSTOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP554853-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. ST. KONARSKIEGOJędrzejów
BZP554850-N-20202020-06-252020-07-07PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP554830-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa urządzeń fizycznych i oprogramowania do Systemu Rejestracji Sesji Zdalnych oraz świadczenie usługi wsparcia technicznegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP554808-N-20202020-06-252020-07-14PNODostawa systemu audio - wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP554794-N-20202020-06-252020-07-07PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554756-N-20202020-06-252020-07-03PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ORAZ STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DLA PLACÓWKI POZ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY UL. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554748-N-20202020-06-252020-07-03PNORewitalizacja w Gminie Sosnowica. Dostawa wyposażenia i sprzętuURZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica
BZP554735-N-20202020-06-252020-07-14PNOPrzebudowa pomieszczeń wraz z rozbudową sieci LAN i infrastruktury informatycznej w budynku Instytutu Badań Edukacyjnych w WarszawieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP554725-N-20202020-06-252020-07-03PNODOSTARCZANIE 50000 PŁYT CD Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ, Z GOTOWYM NADRUKOWANYM LOGO SZPITALA (WEDŁUG DOSTARCZONEGO WZORU) DO NADRUKU ATRAMENTOWEGO W NAGRYWARCE RIMAGESZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554711-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawa oprogramowania i podręczników do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP554687-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia dla przedszkoli w Gminie Raba WyżnaPRZEDSZKOLE GMINNE W RABIE WYŻNEJRaba Wyżna 29
BZP554667-N-20202020-06-252020-07-06PNOŚwiadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych.URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP554643-N-20202020-06-252020-07-07PNORozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP554640-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP554515-N-20202020-06-252020-07-03PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP554511-N-20202020-06-252020-07-03PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP554505-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”URZĄD GMINY GORAJGoraj
BZP554504-N-20202020-06-252020-07-09PNOBudowa oświetlenia drogowego w gminie Głogów MałopolskiGMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKIGłogów Małopolski
BZP554479-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Systemów Elektronicznych i TelekomunikacyjnychPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP554435-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawy licencji do oprogramowania BriefCam oraz Genetic Security Center.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP554388-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa z podziałem na części: Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK Część 2: Dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb ZDMKZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP554387-N-20202020-06-252020-07-09PNODostawa systemu dokumentacji spektakli składającego się z oprogramowania i zestawów komputerowych wraz z akcesoriami, urządzeń inteligentnych z LED-owym źródłem światła (oświetlenie oraz skrzynie transportowe), zestawu urządzeń do wytwarzania efektów atmosferycznych, oraz zestawu monitorów dotykowych do konsolety oświetleniowej, podglądowych sceny plus akcesoria (switch ethernetowy + router) zgodnie z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oświetlenia sceny dla Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKIPoznań
BZP554368-N-20202020-06-252020-07-08PNOzakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA 1.MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
BZP554360-N-20202020-06-252020-07-03PNOŚwiadczenie usług przesyłania krótkich wiadomości SMSMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP554296-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKUSanok
BZP554256-N-20202020-06-252020-07-06PNO„Dostawa i montaż wyposażenia obiektu dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej”GMINA WIELUŃWieluń
BZP554238-N-20202020-06-252020-07-03PNOutworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, TworzankiSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
BZP553593-N-20202020-06-252020-07-09PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopówWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin
BZP553263-N-20202020-06-252020-07-16PNOZakup 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntówPOWIAT BRZESKIBrzeg
TED292485-20202020-06-242020-07-28PNO„Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED292482-20202020-06-242020-07-27PNOZakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED292254-20202020-06-242020-07-24PNOModernizacja i wsparcie środowiska pamięci masowych oraz wsparcie infrastruktury serwerowej w Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED292130-20202020-06-242020-07-06PNOOpracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego (...)PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED292126-20202020-06-242020-07-27PNOWsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro FocusURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED291566-20202020-06-242020-07-27PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED291559-20202020-06-242020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)” części: 1–5; znak postęp. ZZP-149/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED291557-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IIA/2020/UEZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED291544-20202020-06-242020-07-27PNODostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniemMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED291539-20202020-06-242020-07-27PNODostawa 2 szt. komputerów przenośnych – KC-zp. 272-245/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED291520-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED291475-20202020-06-242020-07-08PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED291453-20202020-06-242020-07-31PNOZakup urzadzeń drukujących i projektora dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED291423-20202020-06-242020-07-31PNOCzęść I Modernizacja środowisk serwerowych, Część II Urządzenia do przechowywania danych, Część III Urządzenia siecioweNARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
TED291353-20202020-06-242020-07-30PNOWyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOFGMINA OLSZTYN REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNAOlsztyn
TED291295-20202020-06-242020-07-24PNOUmowa ramowa na dostawę licencji, subskrypcji i usług wsparcia oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED291292-20202020-06-242020-07-29PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED291273-20202020-06-242020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP554378-N-20202020-06-242020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP554374-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa zestawów multimedialnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP554371-N-20202020-06-242020-07-02PNORozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
BZP554345-N-20202020-06-242020-07-06PNODostawa i montaż komputerów oraz sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Dzikiej 36 w ZąbkachMIASTO ZĄBKIZąbki
BZP554299-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w ŻydowieGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP554260-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa modyfikacji systemu finansowo-księgowego FIX, składająca się z: Pakietu I: Integracji systemów dziedzinowych z systemem FIX w zakresie obsługi not wewnętrznych dla rozrachunku wewnętrznego oraz kasacji aparatów naukowych w ramach projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Pakietu II: AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury - integracja z systemem FIX, Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi - integracja z systemem FIX w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP554198-N-20202020-06-242020-07-02PINDostawa i integracja przestrzeni dyskowej (elementów SDS) na potrzeby systemu ArchiwumUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP554188-N-20202020-06-242020-07-02PNOZakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowychMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP554165-N-20202020-06-242020-07-13PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP554140-N-20202020-06-242020-07-03PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP554121-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.GMINA PORONINPoronin
BZP554079-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP554063-N-20202020-06-242020-07-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Ostrowiec, Sławica, Dębogóra i Słonów gm. DobiegniewPOWIAT STRZELECKO—DREZDENECKIStrzelce Krajeńskie
BZP554062-N-20202020-06-242020-07-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia SerwerowniINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP554006-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP553916-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługi KONSULTANTA DS. UTRZYMANIA MONITORINGU i ROZWOJU SYSTEMU dla zadania: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”MIASTO KATOWICEKatowice
BZP553894-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP553888-N-20202020-06-242020-07-06PNOZakup oświetlenia i nagłośnienia w salach koncertowych w Filharmonii DolnośląskiejFILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP553886-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa laptopów i środków ochrony bezpośredniej.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP553867-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa wsparcia technicznego urządzeń bezpieczeństwa dla Gminy Miasto Koszalin – 3 zadaniaGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP553813-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa dodatkowych komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP553388-N-20202020-06-242020-07-08PNOZakup i dostawę 35 sztuk nowych laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła+. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MIASTO NOWY TARGNowy Targ
BZP550400-N-20202020-06-242020-07-03PNOCyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwidMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP547760-N-20202020-06-242020-07-02PNOWdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi LubuskiejAEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJZielona Góra
BZP553844-N-20202020-06-232020-07-01PNOWirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i HnevosiceGMINA PIETROWICE WIELKIEPietrowice Wielkie
BZP553824-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP553818-N-20202020-06-232020-07-02PNOdostawa sprzętu komputerowegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP553803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa i instalacja duplikatora płyt wraz z 5 letnim serwisemWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP553783-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Usługa przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP553753-N-20202020-06-232020-07-03PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP553752-N-20202020-06-232020-07-09PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP553690-N-20202020-06-232020-07-08PNOPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie GąsiorowiceGMINA JEMIELNICAJemielnica
BZP553688-N-20202020-06-232020-07-02PNOPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu zarządzania poprzez: instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego w GSPZLO w Ożarowie MazowieckimGMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIMOżarów Mazowiecki
BZP553671-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole
BZP553609-N-20202020-06-232020-07-09PNOPRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 16+736,0 DO KM 17+516,0 W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICEZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACHKatowice
BZP553604-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa wyposażenia dla inwestycji pn. „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice” w II częściachMIASTO KATOWICEKatowice
BZP553509-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa przełączników sieciowych i serwerówKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJGorzów Wielkopolski
BZP553407-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa serwisu dla Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie usuwania awarii kategorii A i BSTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP553402-N-20202020-06-232020-07-07PNODostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP553395-N-20202020-06-232020-07-01PNODostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w GłogowieGMINA MIEJSKA GŁOGÓWGłogów
BZP553367-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowegoURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP553346-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP553342-N-20202020-06-232020-07-08PNOPrzetarg nieograniczony dostawę sprzętu komputerowego – 7 CzęściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP553296-N-20202020-06-232020-07-02PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła +”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP553274-N-20202020-06-232020-07-03PNOŚwiadczenie usługi serwisu systemów informatycznych CliniNET/STER, Infomedica, Pharmanet, NetRaadWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP552975-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa serwera oraz 3 szt. monitorów z zakrzywioną matrycą, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP552803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa urządzeń fiskalnychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP552603-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup licencji oraz wdrożenie oprogramowania do rozliczeń z NFZ z usługą serwisuWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP552595-N-20202020-06-232020-07-02PNOZakup sekwencji: CS TOF, CS SPACE, CS SEMAC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP552548-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Wykonanie usługi aktualizacji systemu Simple. ERP, opieki serwisowej dla systemu informatycznego Simple.ERP, Xprimer”SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552369-N-20202020-06-232020-07-07PNODostawa oprogramowania, wraz z wyposażeniem, dla Pracowni CytostatykówSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA IIZamość
BZP551276-N-20202020-06-232020-07-01PNODostawę urządzenia UTM: Realizacja projektu „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznychSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP549294-N-20202020-06-232020-07-01PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED290562-20202020-06-222020-07-03POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED289613-20202020-06-222020-07-23PNOAdministrowanie strefą płatnego parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta OleśnicySEKCJA DRÓG MIEJSKICHOleśnica
TED289453-20202020-06-222020-07-23PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED289449-20202020-06-222020-07-24PNOUsługa telefonii stacjonarnej dla Centrali IPNINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED289374-20202020-06-222020-07-23PNO„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”POWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
TED288815-20202020-06-222020-07-30PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED288811-20202020-06-222020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”GMINA OTWOCKOtwock
TED288805-20202020-06-222020-07-27PNODostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED288784-20202020-06-222020-07-27PNODostawa urządzeń komputerowych i sieciowych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED288780-20202020-06-222020-07-24PNOZakup licencji „Upgrade VMware vSphere Standard do vSphere Enterprise Plus”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED288701-20202020-06-222020-07-06PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED288700-20202020-06-222020-07-28PNO„Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED288695-20202020-06-222020-07-24PNORozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service IntelligenceBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED288685-20202020-06-222020-07-27PNODostawa przełączników Fibre Channel (FC) oraz oprogramowania do zarządzania wraz ich instalacją i konfiguracjąPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED288600-20202020-06-222020-07-24PNOPrzetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnymPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
TED288598-20202020-06-222020-07-24PNODostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego DZPUCK.262.074.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED288551-20202020-06-222020-07-10PNOZakup uzupełniajacy licencji Veritas z asystą techniczną producentaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP553335-N-20202020-06-222020-06-30PNO: DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP553302-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP553220-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP553206-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa i montaż instalacji domofonowej we wszystkich mieszkaniach oraz na klatkach schodowych nieruchomości przy ul. Paska 12, Strasza 5, Kochanowskiego 7 oraz Kochanowskiego 26 klatka I i III w KielcachSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO—MIESZKANIOWA PIONIERKielce
BZP553196-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie usługi TECS na okres 01.07.2020r. – 30.06.2023r. na produkty: • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, • ANSYS HPC Pack * 2, • ANSYS CFD Enterprise Solver, • ANSYS CFD PrepPost, • ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (25/250).POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP553188-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.Korfantów
BZP553152-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa licencji oprogramowania AnsysINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP553131-N-20202020-06-222020-07-15PNOCyfryzacja kina Przedwiośnie w PłockuINSTYTUCJA FILMOWA MAX—FILM S.A.Warszawa
BZP553129-N-20202020-06-222020-07-07PNORozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji HutnictwaGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP553118-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Apex One i Kaspersky, przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania PaperCut, przedłużenie wsparcia technicznego dla serwerów i urządzeń FortiAnalyzer, DELL, Synology, oraz Cisco na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń
BZP553038-N-20202020-06-222020-07-01PNODostawa komputerów przenośnychGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP553036-N-20202020-06-222020-07-06PNODostawa odczynników do Laboratorium Analityczno-Bakteriologicznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisemWOJEWÓDZKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ, DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄCzęstochowa
BZP553016-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP552996-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu multimedialnego do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ŁapyBIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINYŁapy
BZP552988-N-20202020-06-222020-07-02PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP552965-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP552959-N-20202020-06-222020-07-02PNOZP/56/2020 Dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego do modelowania i optymalizacji procesów oraz budowania mapy procesówGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP552931-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP552921-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP552913-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer do prowadzenia obliczeń CAD i wytrzymałościowych – zadane 1; urządzenia komputerowe do symulatorów – zadanie 2, urządzenia komputerowe do Hardware symulatora – zadanie 3 na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP552899-N-20202020-06-222020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP552873-N-20202020-06-222020-07-06PNOZakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli do badania płytek krwi oraz dzierżawę aparatury do wykonywania badań.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP552852-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP552629-N-20202020-06-222020-06-30PNO„Usługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP552554-N-20202020-06-222020-06-30PNOWyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP552462-N-20202020-06-222020-07-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy MilejewoGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP552269-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa oprogramowania firmy ANSYS.INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
BZP552108-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 6 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549200-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa oprogramowania dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP548895-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowni zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP537450-N-20202020-06-222020-07-01PNOReorganizacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP536454-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP552811-N-20202020-06-212020-06-30PNODostawa trzech serwerów w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap IIAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
TED286833-20202020-06-192020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngineURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED286775-20202020-06-192020-07-23PNOZamówienie na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu..."ZAMAWIAJĄCY: POWIAT NOWOSĄDECKI, KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
TED286681-20202020-06-192020-07-23PNOModernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED286594-20202020-06-192020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-147/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED286006-20202020-06-192020-07-23PNODostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED286003-20202020-06-192020-07-23PNORozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED285749-20202020-06-192020-07-22PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED285734-20202020-06-192020-07-22PNODostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorówSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP552791-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP552790-N-20202020-06-192020-06-29PNOZapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP552766-N-20202020-06-192020-06-30PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP552751-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa i instalacja obudowy dysków do macierzy wraz z niezbędnymi licencjami.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP552750-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
BZP552718-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa komputerów przenośnych w ramach programu grantowego pn.: zdalna szkoła+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnejGMINA UDANINUdanin
BZP552700-N-20202020-06-192020-07-03PNOZakup i dostawa laptopów do sal dydaktycznych do Zespołu Szkół Mechaniczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce - 33 szt."ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHKielce
BZP552690-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 13 zadańUNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP552689-N-20202020-06-192020-07-06PNORemont komory ćwiczeń na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552679-N-20202020-06-192020-06-30PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP552646-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVOSTRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP552597-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP552572-N-20202020-06-192020-07-07PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) w technologii GPON na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle ks. Popiełuszki.SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBARTOWIELubartów
BZP552564-N-20202020-06-192020-06-30PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W BYTOWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP552555-N-20202020-06-192020-06-30PNOZorganizowanie oraz prowadzenie obsługi Parkingów płatnych na terenie Miasta Mszana Dolna.URZĄD MIASTA MSZANA DOLNAMszana Dolna
BZP552550-N-20202020-06-192020-06-29PNOModernizacja infrastruktury informatycznej – system backupowy oraz zakup oprogramowania.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWARacibórz
BZP552521-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-OsadaGMINA IŁOWO—OSADAIłowo-Osada
BZP552503-N-20202020-06-192020-06-29PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552470-N-20202020-06-192020-06-29PNOOpracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie” – 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP552439-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych i urządzeń wielofunkcyjnych biurowych.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP552432-N-20202020-06-192020-07-01PNODOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”GMINA ŁAŃCUTŁańcut
BZP552424-N-20202020-06-192020-07-03PNODostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP552411-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup sprzętu i oprogramowania sieciowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w GdyniMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGdynia
BZP552368-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego do obsługi nagłośnienia dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachod-niej części dawnego zamku cesarskiego w PoznaniuCENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP552365-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn”, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORZOWIE WLKP.GORZÓW WIELKOPOLSKI
BZP552349-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa urządzeń do systemu sygnalizacji przyzywowo - radiowęzłowejZAKŁAD KARNY W RAWICZURawicz
BZP552342-N-20202020-06-192020-06-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.216.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP552339-N-20202020-06-192020-07-08PNORozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku – Etap IIMIASTO RADOMSKORadomsko
BZP552296-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa oprogramowania służącego do modułowej symulacji procesów termodynamicznych i chemicznych, z licencją na 1 stanowisko na okres 2 latINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP552041-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup aplikacji dla Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP551701-N-20202020-06-192020-06-30PNO„Dostawa oprogramowania dla projektów BIZGOV oraz KAPSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP551620-N-20202020-06-192020-07-10PNODostawa książek i ebooków na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II (przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części)UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP551368-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa licencji na oprogramowanie biurowe i antywirusoweUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP550827-N-20202020-06-192020-07-06PNODostawa cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID i przenośnej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnegoWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
BZP546677-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa oprogramowania do informatyki śledczejURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED284246-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-146/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284236-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-145/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284231-20202020-06-182020-07-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED284201-20202020-06-182020-07-24PNOZP/53/2020 Usługi informatyczne i dostawa oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED283404-20202020-06-182020-07-27PNODostawa aparatów do telefonii komórkowej do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED283375-20202020-06-182020-07-22PNO"Stop ze smogiem w gminie Tuszów Narodowy – redukcja emisji" – dostawa i montaż wysokosprawnych kotłów grzewczych (kotły na eko-groszek)GMINA TUSZÓW NARODOWYTuszów Narodowy
TED283373-20202020-06-182020-07-22PNODostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa 3 analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego (...) (DFP.271.63.2020.ADB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED283372-20202020-06-182020-07-23PNODostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED283355-20202020-06-182020-07-27PNOZakup i dostawa elementów sieci internetowej dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED283226-20202020-06-182020-07-02PNORozbudowa systemu komputerowego IBMMIASTO POZNAŃPoznań
TED283206-20202020-06-182020-07-21PNOZakup środowiska serwerów kasetowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
BZP552281-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie skonstruowania modelu sterowania i komunikacji U2U, U2I w autonomicznym systemie cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestorskiego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokującychCENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMATWarszawa
BZP552239-N-20202020-06-182020-06-26PNODoposażenie pracowni szkolnych i zakup sprzętu TIK do 8 szkół na terenie gminy Chynów: zad. I – doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne; zad. II – zakup sprzętu komputerowego;URZĄD GMINYChynów
BZP552228-N-20202020-06-182020-07-02PNOUsługa sprawowania serwisu informatycznego systemu HIS (INFOMEDICA AMMS), LIS INFOMEDICA i ERP INFOMEDICA oraz usługi Help DeskSZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W INOWROCŁAWIUInowrocław
BZP552170-N-20202020-06-182020-06-30PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I SPECJALISTYCZNEGO OSPRZĘTU SIECIOWEGO18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWejherowo
BZP552140-N-20202020-06-182020-06-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP552127-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa CZYTNIKÓW E-BOOKÓW dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z orzeczoną niepełnosprawnością w ramach projektu „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. POWR.03.05.00-00-A046/19-00UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP552124-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP552094-N-20202020-06-182020-06-26PNO„Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla części miasta Łomży”MIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP552087-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup odzieży ochronnej, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las - II edycja"TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP552083-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP552070-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa oprogramowania komputerowegoMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP552065-N-20202020-06-182020-06-26PNOUtworzenie strony internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w PuławachINSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP552055-N-20202020-06-182020-06-24PNODostawa 3-letniej licencji do programu ArcGis na potrzeby prowadzenia zajęć dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP552019-N-20202020-06-182020-06-29PNOZakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do szatni, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce PodlaskiejGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska
BZP552001-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa materiałów biurowych, dysków przenośnych typu pendrive oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla uczestników szkoleniaLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
BZP552000-N-20202020-06-182020-06-26PNOWykonanie usługi NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Bolesław, Klucze, Olkusz Gmina, Trzyciąż w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP551986-N-20202020-06-182020-06-30PNO„Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu”MIASTO ZABRZEZabrze
BZP551977-N-20202020-06-182020-06-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551939-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP551917-N-20202020-06-182020-07-01PNODostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeńWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP551887-N-20202020-06-182020-07-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551870-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa zestawu do termotransferu i sublimacjiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP551833-N-20202020-06-182020-07-02PNOZakup 145 sztuk komputerów stacjonarnych dla potrzeb WSA w WarszawieWOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP551788-N-20202020-06-182020-06-29PNOWymiana i montaż pierwotny wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.MIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP551776-N-20202020-06-182020-06-29PNODOSTAWA SERWERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU w ramach projektu „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551750-N-20202020-06-182020-06-26PNOUsługa polegająca na utworzeniu i testowaniu aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonejOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP551720-N-20202020-06-182020-06-26PNOZapewnienie usługi teleopieki w mieszkaniach wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny senior”.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP551638-N-20202020-06-182020-07-07PNODostawa wyposażenia audiowizualnego oraz budowa zintegrowanego systemu dyskusyjnego wraz z pracami montażowo – instalacyjnymi w związku z modernizacją Sali Rady Naukowej.INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551426-N-20202020-06-182020-07-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeologNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP551420-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu sieciowego2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP551154-N-20202020-06-182020-06-29PNO„Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze woj. podlaskiego oraz części woj.: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – obiekt 4736”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP551116-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEwayINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP550828-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP550520-N-20202020-06-182020-06-26PNO"Rozbudowa systemu wirtualizacji desktopów (licencje Horizon Enterprise) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP550242-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Skierniewice w ramach projektu Zdalna szkoła+ w SkierniewicachURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice
TED281953-20202020-06-172020-07-21PNOŚwiadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH – Kc-zp.272-249/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
TED281877-20202020-06-172020-07-27PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED281396-20202020-06-172020-07-21PNODostawa oprogramowania Microsoft lub równoważnego wraz ze wsparciem technicznym przez 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED281393-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wyposażenia komputerowegoPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED281235-20202020-06-172020-07-28PNODostawa zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED281131-20202020-06-172020-07-20PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED281116-20202020-06-172020-07-21PNODostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji „Thin client” (terminal) dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED281115-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji MaszynWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED281103-20202020-06-172020-07-21PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP551713-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa systemów telefonii IP oraz przełączników i rejestratora korespondencji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Lwówek Śląski, KP Bogatynia)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551697-N-20202020-06-172020-06-26PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.GMINA JEZIORANY REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA JEZIORANJeziorany
BZP551642-N-20202020-06-172020-07-01PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP551584-N-20202020-06-172020-06-24PNODostawa 29 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Żychlin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.GMINA ŻYCHLINŻychlin
BZP551572-N-20202020-06-172020-06-30PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +”URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIEŻelechów
BZP551529-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP551527-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP551521-N-20202020-06-172020-06-25PNO"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP551464-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”GMINA ZWOLEŃZwoleń
BZP551411-N-20202020-06-172020-06-30PNORozbudowa macierzy dyskowejMINISTERSTWO SPORTUWarszawa
BZP551357-N-20202020-06-172020-06-25PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201EUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP551350-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup i dostawa laptopów na potrzeby nauczania zdalnego.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP551348-N-20202020-06-172020-06-26PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP551335-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta urządzeńINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP551314-N-20202020-06-172020-06-25PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W OŁAWIE W RAMACH PROJEKTU „SUPER START – URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W OŁAWIE”URZĄD MIEJSKI OŁAWAOława
BZP551294-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP550972-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa oprogramowania antywirusowego, programu do tworzenia kopii zapasowych, licencji do symulacji biznesowych, dostawa i montaż sprzętu do pracowni dydaktycznej i gastronomicznej oraz dostawa osprzętu wraz z programem do obróbki video do filmowania materiałów informacyjno-promocyjnychPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP550922-N-20202020-06-172020-06-26PNODOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIAPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP550885-N-20202020-06-172020-06-30PNOUsługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji stanu aktualnego i sposobu osiągnięcia stanu docelowego w zakresie uzyskania informacji przestrzegania postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczychMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJWarszawa
BZP550799-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup licencji Microsoft oraz pakietów subskrypcji na oprogramowanie dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP549761-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup serwerów typu RACK – 2 sztCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP549729-N-20202020-06-172020-06-25PNOBudowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej - Dostawa wyposażenia i sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury w Woli ChomejowejGMINA BORKIBorki
BZP549528-N-20202020-06-172020-07-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP549009-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowejRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
BZP541724-N-20202020-06-172020-06-30PNODostawa i instalacja konsoli operacyjnych na potrzeby realizacji planów awaryjnych dla Służby Informacji Powietrznej w Gdańsku – projekt CP-FISPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED279534-20202020-06-162020-07-22PNOModernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etapZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJChełmno
TED279520-20202020-06-162020-07-20PNOWykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – Etap I”GMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
TED278749-20202020-06-162020-07-23PNODostawa oprogramowania: 1. system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów; 2. system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocyZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED278701-20202020-06-162020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED278674-20202020-06-162020-07-20PNOZakup i dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv oraz detektor MS typu POINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP551221-N-20202020-06-162020-06-23PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551109-N-20202020-06-162020-06-25PNOPrzetarg nieograniczony na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP551103-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP551100-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa systemu łączności radiowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551088-N-20202020-06-162020-06-23PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP551084-N-20202020-06-162020-07-01PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP551073-N-20202020-06-162020-06-24PNO„ Sprzedaż i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą”GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄDobrzyń nad Wisłą
BZP550984-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP550959-N-20202020-06-162020-06-24PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKAGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP550955-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP550943-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych w InowrocławiuMIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP550936-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów reklamowychINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP550890-N-20202020-06-162020-07-03PNOZakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCUSosnowiec
BZP550848-N-20202020-06-162020-06-25PNOWykonanie czynności w zakresie usług teleinformatycznych i eksploatacyjnych oprogramowania i sieciSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGrodzisk Mazowiecki
BZP550846-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP550830-N-20202020-06-162020-06-26PNOZorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w WąbrzeźnieGMINA MIASTO WĄBRZEŹNOWąbrzeźno
BZP550807-N-20202020-06-162020-06-29PNOZaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą: „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – postępowanie IIMUZEUM—ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJZubrzyca Górna
BZP550798-N-20202020-06-162020-07-01PNORozbudowa sieci komputerowej w Wojskowym Instytucie MedycznymWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP550787-N-20202020-06-162020-06-29PNODostawa Urządzeń i artykułów telekomunikacyjnych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP550784-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2Białystok
BZP550774-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 4 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP550763-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP550731-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP550687-N-20202020-06-162020-06-24PNOŚwiadczenie usługi polegającej na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota, zaimplementowanego w serwisie pacjent.gov.plCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP550631-N-20202020-06-162020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachURZĄD GMINY SKRZYSZÓWSkrzyszów
BZP550627-N-20202020-06-162020-06-24PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania VmWare, Veeam oraz urządzeń FortiNetPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP550623-N-20202020-06-162020-06-24PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP550366-N-20202020-06-162020-06-26PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur PowiatowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNYSzczecin
BZP550351-N-20202020-06-162020-06-24PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, wraz z budową wyszukiwarki publicznej.GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP550168-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
BZP550029-N-20202020-06-162020-06-30PNO„Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"CENTRUM KULTURY W JEDLINIE—ZDROJUJedlina-Zdrój
BZP548716-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup licencji oraz usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego ZamawiającegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED277684-20202020-06-152020-07-20PNOUsługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowychOKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.Gdynia
TED276704-20202020-06-152020-07-16PNOStworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. ZdarzeńPAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKIWarszawa
TED276208-20202020-06-152020-07-16PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED276180-20202020-06-152020-07-20PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED276113-20202020-06-152020-07-16PNOII. Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
TED276100-20202020-06-152020-07-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED276064-20202020-06-152020-07-17PNO„Kolokacja zasobów IT, modernizacja infrastruktury informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Cyfrowe Śląskie”GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED276056-20202020-06-152020-07-16PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED276039-20202020-06-152020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego – 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED276032-20202020-06-152020-07-16PNOModernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIET AGH - KC-zp.272-234/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED276013-20202020-06-152020-07-17PNODostawa Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skaneraPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED276012-20202020-06-152020-07-17PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED276003-20202020-06-152020-07-20PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych przy Uniwersytecie GdańskimUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED276000-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentówPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED275972-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED275967-20202020-06-152020-07-21PNODostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED275895-20202020-06-152020-07-15PNOInformatyzacja ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu: Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJOstrowiec Świętokrzyski
TED275877-20202020-06-152020-07-20PNOWyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji InteraktywnejEC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZIŁódź
TED275646-20202020-06-152020-07-21PNOProjekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W WARSZAWIEWarszawa
BZP550733-N-20202020-06-152020-06-25PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriamiSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP550710-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu DolnymMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny
BZP550688-N-20202020-06-152020-06-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych dla potrzeb NCPS SolarisUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP550583-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa serwerówUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP550558-N-20202020-06-152020-06-23PNOPAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. PAKIET Nr 2: Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 SP ZOZRzeszów
BZP550550-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa materiałów eksploatacyjnychKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP550514-N-20202020-06-152020-06-24PNO" Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla placówek oświatowych Gminy Nowy Tomyśl "URZĄD MIEJSKINowy Tomyśl
BZP550493-N-20202020-06-152020-06-23PNO„Dostawa komputerów stacjonarnych, serwerów, monitorów, laptopów, głośników do komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, tablic interaktywnych, drukarek 3D, pakietów biurowych, edytorów grafiki, programów do backupu danych oraz kontroli rodzicielskiej, projektorów multimedialnych oraz wizualizerów na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”POWIAT ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP550489-N-20202020-06-152020-06-24PNOZakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Dzielnicy Wilanówm.st. Warszawy przy al. Rzeczypospolitej 23BMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WILANÓWWarszawa
BZP550449-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia TIK dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2”SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 194Łódź
BZP550427-N-20202020-06-152020-06-23PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.14.2020)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP550392-N-20202020-06-152020-06-23PNOPrzedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych dla jednostek Policji województwa dolnośląskiego w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach Programu Modernizacji Policji.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP550360-N-20202020-06-152020-06-24PNOUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP550345-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP550343-N-20202020-06-152020-06-30PNOBudowa monitoringu wizyjnego w pasie drogi obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w ramach zadania pn: Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa obiektu budowli zrzutowej zbiornika wodnego w Nysie w celu przywrócenia ruchu drogowegoSTAROSTWO POWIATOWE W NYSIENysa
BZP549059-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowychINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED275253-20202020-06-122020-07-13POGUmowa na świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED274590-20202020-06-122020-07-20PNOOPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKUAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED274534-20202020-06-122020-07-16PNOPrzygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku NarodowegoBIEBRZAŃSKI PARK NARODOWYGoniądz
TED274394-20202020-06-122020-07-16PNOZakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSMMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED274338-20202020-06-122020-07-16PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-LuborzycaPOWIAT KRAKOWSKIKraków
TED274332-20202020-06-122020-07-17PNO„Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED273774-20202020-06-122020-07-16PNODostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW - cz.XISZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED273705-20202020-06-122020-07-17PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft oraz usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED273494-20202020-06-122020-07-15PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – część IVCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACHKielce
TED273472-20202020-06-122020-07-14PNODostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED273191-20202020-06-122020-07-01PNOPrzebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w GdyniGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
BZP550205-N-20202020-06-122020-06-22PNOZakup i dostawa laptopów do realizacji zdalnego nauczania do szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Olsztynek w ramach grantu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA OLSZTYNEK REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA OLSZTYNKAOlsztynek
BZP550188-N-20202020-06-122020-06-24PNOWykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektrycznąPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP550182-N-20202020-06-122020-06-22PNODostawa artykułów biurowych, naczyń jednorazowych, baterii i płyt CD ,dla Instytutu Psychiatrii i NeurologiiINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
BZP550137-N-20202020-06-122020-06-23PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia do wyremontowanego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce w podziale na cztery zadania.ZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków
BZP550115-N-20202020-06-122020-06-22PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP549622-N-20202020-06-122020-06-23PNOUsługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, którymi dysponuje KOWR OT w KielcachKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce
BZP549399-N-20202020-06-122020-06-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020MUZEUM WSI KIELECKIEJKielce
BZP548836-N-20202020-06-122020-06-22PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń z telefonów stacjonarnych dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, urzędów skarbowych województwa małopolskiego oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED272046-20202020-06-112020-07-15PNOWdrożenie i integracja e-usług referencyjnych: EDM, e-rejestracja, e-zleceniaORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED271318-20202020-06-112020-07-15PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Rozwój e-usług w OtwockuGMINA OTWOCKOtwock
TED271299-20202020-06-112020-07-16PNODostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-oneCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED271273-20202020-06-112020-07-15PNODostawa urządzeń telekomunikacyjnychPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa