Ogłoszenia o zamówieniach
teleinformatycznych

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED584133-20192019-12-102020-01-10PNOWykonanie generalnego pomiaru ruchu 2020 na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z podziałem na 6 częściWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED584114-20192019-12-102019-12-23PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED583958-20192019-12-102020-01-10PNOPrzygotowanie i realizacja działań internetowych polegających na prowadzeniu, administrowaniu i obsłudze konta ogólnopolskiej kampanii społecznej (...). Postępowanie znak: ZZP-28/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED583884-20192019-12-102020-01-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 24 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED583880-20192019-12-102020-01-10PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HCL wraz z dostawą nowych licencjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED583855-20192019-12-102020-01-13PNOŚwiadczenie usług serwisowych angiografu Allura Xper FD10 o n/s 722026-366 wraz z wyposażeniemWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIUToruń
TED583094-20192019-12-102020-01-16PNOZakup i dostawa laptopów, zestawów komputerowych i sprzętu informatycznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 3 częściGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
TED583093-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego sprzętu komputerowegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED583092-20192019-12-102020-01-13PNODostawa specjalistycznego, wysokowydajnego serwera do testowania algorytmów kryptograficznych (jednostki obliczeniowe wyposażone w dedykowane do obliczeń karty graficzne) dla WIEiT - KC-zp.272-795/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED583041-20192019-12-102020-01-10PNOZakup oprogramowania do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium Ergosecurity)INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED583039-20192019-12-102020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie TrybUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Piotrków Trybunalski
TED583035-20192019-12-102020-01-10PNODostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED583028-20192019-12-102020-01-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 2 zadaniaUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED581015-20192019-12-092020-01-10PNODostawa, instalacja i konfiguracja serwerów oraz oprogramowaniaWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED580984-20192019-12-092020-01-10PNO„Zakup urządzeń do infrastruktury SAN”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED580980-20192019-12-092020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOElbląg
TED580968-20192019-12-092019-12-20PNODostawa licencji dla platformy IBM MainframeMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED580853-20192019-12-092020-01-10PNOZakup systemu identyfikacji pacjenta oparty na oprogramowaniu Mosaiq dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP634178-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP634145-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP634132-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa licencji Microsoft lub licencji równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP634084-N-20192019-12-092019-12-17PNOPrzetarg nieograniczony na odnowienie (dostęp do nowych wersji programu oraz subskrypcji MSDN) na okres 24 miesięcy licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z MSDN, posiadanej przez ZamawiającegoGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP634027-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa oprogramowania do analiz wytrzymałościowych oraz wykonywania rekonstrukcji do przemysłowego tomografu komputerowego METROTOM 800WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP634026-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranówŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP634025-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup switchy w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP633990-N-20192019-12-092019-12-17PNOobsługa informatyczna Sądu Rejonowego w PruszkowieSĄD REJONOWY W PRUSZKOWIEPruszków
BZP633931-N-20192019-12-092019-12-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOFUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJWarszawa
BZP633888-N-20192019-12-092019-12-30PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIEPińczów
BZP633862-N-20192019-12-092019-12-19PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP633841-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa po-leasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633819-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP633781-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych , oraz świadczenie usługi serwisu sprzętu komputerowego 107 szt. zlokalizowanego w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Ostrów – 2 częściGMINA OSTRÓWOstrów
BZP633766-N-20192019-12-092019-12-18PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP633634-N-20192019-12-092019-12-16PNOZakup systemu do ochrony przed wyciekiem danych (DLP).ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAŁódź
BZP631751-N-20192019-12-092019-12-17PNOŚwiadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów ZamiejscowychWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP620680-N-20192019-12-092019-12-18PNODoposażenie pracowni mechatroniki: LabView, sterowniki myRIO, zestaw akcesoriów do mechatronikiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP633671-N-20192019-12-072019-12-16PNOZakup licencji aktualizującej system operacyjny MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional PL w ilości 270 sztuk na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w GdańskuSĄD REJONOWY GDAŃSK—POŁUDNIE W GDAŃSKUGdańsk
TED579241-20192019-12-062019-12-19PNOSerwis oprogramowaniaGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED579197-20192019-12-062020-01-14PNOŚwiadczenie usługi Maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKiAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED579177-20192019-12-062020-01-03PNOZakup usługi serwisu pogwarancyjnego oprogramowania FAVI a także zakup puli maksymalnie 1 000 osobogodzin na dodatkowe prace związane z modernizacją Systemu FAVIKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED579170-20192019-12-062020-01-08PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED579168-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego, Jana z Kolna, Kościuszki i KolbergaGMINA MIASTA SOPOTUSopot
TED579132-20192019-12-062020-01-09PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 rokuAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED579094-20192019-12-062020-01-10PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED579061-20192019-12-062020-01-08PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta LublinZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
TED579052-20192019-12-062020-01-08PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIUPoznań
TED578970-20192019-12-062020-01-09PNOUsługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED578967-20192019-12-062020-01-09PNODziałania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
TED578184-20192019-12-062020-01-08PNOZakup komponentów w ramach przebudowy warstwy L1 w SDTTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED578129-20192019-12-062020-01-15PNO„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze”PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKULublin
TED578090-20192019-12-062020-01-15PNONajem 5 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 2 urządzenia wg specyfikacji nr 1, 2 urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz 1 urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla SJOAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP633649-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oprogramowania do maskowania danych wraz z 12-miesięczną licencją na jego użytkowanie oraz z usługą wsparcia technicznego dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP633646-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oraz aktualizacja oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP633603-N-20192019-12-062019-12-23PNOPrzebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 – Etap IMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP633601-N-20192019-12-062019-12-13PNODostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w KsiążkachPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP633581-N-20192019-12-062019-12-16PNOZP 76/19 dostawa komputerówWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633543-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.Kołobrzeg
BZP633519-N-20192019-12-062019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP633501-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP633483-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do internetu do budynków internatowych w Sulechowie ul. Wojska Polskiego 16 i 18AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP633473-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633465-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu do fotografii cyfrowej i komputerowego do wyposażenia pracowni do digitalizacji w ramach projektu pn. „Brama do świata zbiorów”.MUZEUM CERAMIKIBolesławiec
BZP633456-N-20192019-12-062019-12-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP633417-N-20192019-12-062019-12-16PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633356-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP633354-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP633318-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku dla potrzeb realizacji projektów pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP633261-N-20192019-12-062019-12-17PNOzakup i dostawę urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633240-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa przełączników sieciowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP633225-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP633206-N-20192019-12-062019-12-16PNO„Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP633187-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa serwerów w różnych typach konfiguracji dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP633005-N-20192019-12-062019-12-20PNOSprzęt komputerowy oraz materiały komputerowe i sieciowe z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PANWarszawa
BZP632960-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP632810-N-20192019-12-062019-12-16PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznegoINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP632672-N-20192019-12-062019-12-16PNOZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, NOŚNIKÓW DANYCH, PISAKÓW LABORATORYJNYCH, PISAKÓW MEDYCZNYCH, BUTELEK DO KARMIENIA ORAZ ROLEK BILETOWYCHKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP632599-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na korzystanie na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów RejonowychSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUPoznań
BZP631963-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (NSSU.DFP.271.98.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP631394-N-20192019-12-062019-12-16PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 2 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP630386-N-20192019-12-062019-12-30PNOModernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych i eksploatacyjnych. Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych, wewnętrznych w Mikołowie).GMINA MIKOŁÓWMikołów
TED575216-20192019-12-052020-01-08PNOZP/BZP/383/2019 Dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED575208-20192019-12-052020-01-07PNODostawa wyposażenia pracowni anatomicznej, aparatury medycznej i informatyki medycznejKOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W LUBLINIELublin
BZP633099-N-20192019-12-052019-12-12PNO„Dostawa oprogramowania „Platforma edukacyjna wraz z instalacją i licencją”GMINA ZAGRODNOZagrodno 52
BZP633076-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup 210 sztuk licencji Windows 10 Pro BOXSĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP633075-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa Komputera PrzenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP633061-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP633032-N-20192019-12-052019-12-16PNODOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633020-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP633014-N-20192019-12-052019-12-13PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU I SĄDÓW FUNKCJONANYCHSĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU I WYDZIAŁ CYWILNYWłocławek
BZP633012-N-20192019-12-052019-12-12PNODostawa przełączników sieciowych/switchy 48 portowych dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633011-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu audiowizualnego wraz z modernizacją i instalacją w salach wykładowych kampusów UKSW w WarszawieUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP633003-N-20192019-12-052019-12-13PNOWdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP632988-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego IIZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP632984-N-20192019-12-052019-12-13PNO"Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP632973-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż wraz z dostawą licencji oraz zabezpieczenia w trakcie awarii urządzenia FortiMail 400C dla Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP632946-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632942-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa zestawów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Informatyka bez granic”POLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP632939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP632918-N-20192019-12-052019-12-13PNOModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP632903-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych, macierzy typu NAS, dysków twardych do macierzy typu NAS i dedykowanych usługMIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP632900-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa zestawów komputerowychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632847-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP632809-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP632775-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632765-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 częściGMINA WIELGIEWielgie
BZP632739-N-20192019-12-052019-12-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań powstającego Centrum Usług Wspólnych w Karczewie.GMINA KARCZEWKarczew
BZP632703-N-20192019-12-052019-12-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera o wysokiej wydajności obliczeniowej dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.431.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632677-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa dostępu do narzędzia do badania ról zespołowych zawierającego pakiet jednostek testowych w ilości 600 sztukUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP632670-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa wyposażenia do szkół w ramach projektu „Wiedza i Kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów”GMINA CHOJNÓWChojnów
BZP632653-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP632644-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP632621-N-20192019-12-052019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, tabletów na potrzeby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP632616-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP632614-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP632586-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP632574-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632506-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU, SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIMSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP632489-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2020 roku.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP632461-N-20192019-12-052019-12-16PNODostawa i rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP632446-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa, montaż, instalacja i uruchomienie Cyfrowego laboratorium językowego wraz z instruktażem użytkowania.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP632408-N-20192019-12-052019-12-19PNODostawa płyt różnych, płyt do nadruku, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarekWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP632407-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup dwóch licencji wieczystych bezterminowych bazy danych danych Oracle Standard Edition Two Full Use w wersji nie wyższej niż 12c wraz z aktywnym suportem na okres 12 miesięcy , zakup i dostawa urządzeń informatycznych do systemu LISCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP632387-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632371-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju oraz Urzędu Miejskiego w Krynicy-ZdrojuGMINA KRYNICA—ZDRÓJ, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRYNICY—ZDROJUKrynica-Zdrój
BZP632174-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa oprogramowania Cray Urika XC lub równoważnegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP631952-N-20192019-12-052019-12-19PNOZakup serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy głównej dyskowej wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, macierzy do replikacji wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem, urządzeń aktywnych wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz oprogramowaniaKLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP631939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP631894-N-20192019-12-052019-12-13PNO,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP631793-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Internet na co dzień"MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP631610-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629775-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚwiadczenie usługi dostępu bezpośredniego do MS Office 365 na okres 36 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED573960-20192019-12-042020-01-08PNOPozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowegoCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED573334-20192019-12-042020-01-07PNOZakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej PolicjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED573332-20192019-12-042020-01-07PNOPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED573328-20192019-12-042020-01-08PNODostawa specjalistycznych skanerów samoobsługowych na potrzeby Biblioteki Uniwersyteckiej KULKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED573327-20192019-12-042020-01-09PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED573320-20192019-12-042020-01-07PNODostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK ADP.2301.62.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED573293-20192019-12-042020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegoMIASTO POZNAŃPoznań
BZP632377-N-20192019-12-042019-12-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę: specjalistycznych i przedmiotowych programów komputerowych do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 pt. „SZKOŁA MARZEŃ" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020GMINA I MIASTO SZADEKSzadek
BZP632347-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa systemu do zarządzania uprawnieniami oraz aktywnością kont uprzywilejowanych (ang. PIM/PAM) wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego (asysty), w tym z usługą szkolenia dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP632344-N-20192019-12-042019-12-12PNOzakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby aktualizacji oprogramowania serwerowego i klienckiego oraz pod planowane wdrożenia systemu EZD (nr postępowania 2019/77)CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP632331-N-20192019-12-042019-12-11PNO3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632324-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa monitora TV, aparatu z obiektywem oraz dodatkowego wyposażenia laboratorium multimedialnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP632317-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP632299-N-20192019-12-042019-12-11PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów ”URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP632293-N-20192019-12-042019-12-12PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP632240-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP632229-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowegoUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP632196-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w TychachMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJTychy
BZP632181-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych, monitorów, laptopów i pendrive szyfrowanych sprzętowo.WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632141-N-20192019-12-042019-12-19PNOPEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA—MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP632091-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemuUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP632067-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01 oraz świadczenie usługi Serwisu Oprogramowania SAP Enterprise Support – zakup usługi SAP Enterprise Support (abonamentu)”GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI SP. Z O.O.Łódź
BZP632052-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage oraz Geointegrator Medium na potrzeby analizy kryminalnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP632051-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP632042-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup wraz z dostawą licencji na uaktualnienia systemu operacyjnego MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional PL i nowych licencji oprogramowania biurowego oraz użytkowego dla Sądu Rejonowego w GdyniSĄD REJONOWYGdynia
BZP632027-N-20192019-12-042019-12-12PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowej/modowej.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP632025-N-20192019-12-042019-12-13PNOZP/20/PN/19SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem
BZP632020-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej w Wiewcu i Zamościu”URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie
BZP632013-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożeniaPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP632000-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych na potrzeby realizacji Projektu pn.: „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”MIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP631984-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEMNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
BZP631975-N-20192019-12-042019-12-13PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W TCZEWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP631969-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1. Serwer bazodanowy Pakiet 2. Komputery Pakiet 3. 1.Komputer typu All in One 2.Komputer przenośny - notebook Pakiet 4. 1.Komputer stacjonarny obudowa SFF (poleasingowy) 2.Komputer przenośny - notebook (poleasingowy) Pakiet 5. Monitor komputerowy Pakiet 6. Tablet Pakiet 7. 1.Macierz backup z protokołem iSCSI 2.Streamer zewnetrzny 3.Kontroler SAS 4.SAS cable external 5.Taśma do napędu LTO-5.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP631956-N-20192019-12-042019-12-12PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP631948-N-20192019-12-042019-12-12PNOOdbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do gminy BarcinGMINA BARCINBarcin
BZP631919-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP631816-N-20192019-12-042019-12-16PNOProwadzenie obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta Zamość w latach 2020 - 2022ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCIUZamość
BZP631785-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa i wdrożenie systemu do ochrony przed utratą informacjiKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP631778-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach w Gminie Gomunice w ramach projektu pn.: „Więcej wiem, więcej potrafię”GMINA GOMUNICEGomunice
BZP631747-N-20192019-12-042019-12-12PNORozbudowa bibliotek wirtualnych oraz pamięci RAM w serwerachMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP631726-N-20192019-12-042019-12-13PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631713-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa laptopów/notebooków na potrzeby Świetlicy ŚrodowiskowejŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAOstrowiec Świętokrzyski
BZP631665-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP631546-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa oprogramowania statystycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631336-N-20192019-12-042019-12-12PNOUSŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIEUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP631182-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"GMINA CZARNY BÓRCzarny Bór
BZP630863-N-20192019-12-042019-12-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z okablowaniem strukturalnym umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej i usługa podłączenia do sieci w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość”.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP630574-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętemNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP630200-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP629935-N-20192019-12-042019-12-20PNORozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap IIIGMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP628709-N-20192019-12-042019-12-19PNOBudowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w LęborkuGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP628335-N-20192019-12-042019-12-12PNOUsługi dostarczenia subskrypcji, dostępu do aktualizacji oraz przedłużenia gwarancji producenta urządzeń sieciowych WANPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
TED572652-20192019-12-032020-01-03PNOZakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów ITPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED572644-20192019-12-032020-01-03PNODostawa fabrycznie nowych wodomierzy, dostawa i montaż urządzeń systemów zdalnego odczytu oraz wymiana i montaż wodomierzy do wody zimnej na przyłączach wodociągowychAQUANET S.A.Poznań
TED571924-20192019-12-032019-12-17PNOUtrzymanie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN, ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
TED571901-20192019-12-032020-01-07PNOOdnowienie wsparcia dla oprogramowania ActiveIdentity i infrastruktury PKI Lasów PaństwowychZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED571841-20192019-12-032020-01-03POGUtrzymanie i rozwój systemu QuorumSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED570960-20192019-12-032020-01-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIEKraków
TED570950-20192019-12-032020-01-10PNORozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP631679-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa komputera przenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631674-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP631656-N-20192019-12-032019-12-11PNOWyposażenie Domu pomocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Nr projektu RDPS.09.02.01-02-0030/17URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIEWołów
BZP631636-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP631635-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu sieciowego, oprogramowania oraz części komputerowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP631511-N-20192019-12-032019-12-11PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP631470-N-20192019-12-032019-12-19PNOROZBUDOWA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP631461-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy.TEATR NARODOWYWarszawa
BZP631458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa obliczeniowego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP631456-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup oprogramowania biurowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP631429-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP631393-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—ŻOLIBORZWarszawa
BZP631376-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”.GMINA LUBINLubin
BZP631292-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup licencji na uaktualnienia systemu operacyjnego MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional Pl i nowych licencji oprogramowania biurowego oraz użytkowego dla Sądu Okręgowego w GdańskuSĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU—ODDZIAŁ GOSPODARCZYGdańsk
BZP631273-N-20192019-12-032019-12-10PNOObjęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Infomedica wykorzystywanego w Szpitalu Powiatowym w JarocinieSZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE SPÓŁKA Z O.O.Jarocin
BZP631237-N-20192019-12-032019-12-11PNOUtworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego»POWIAT OPOLSKIOpole
BZP631236-N-20192019-12-032019-12-24PNOZP/74/2019 Usługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi oraz usługi serwisowe w zakresie sprzętu i infrastruktury teleinformatycznejWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP631224-N-20192019-12-032019-12-12PNOdostawa komputerów przenośnych - laptopów - 2 szt.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP631221-N-20192019-12-032019-12-11POGDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaPOWIAT GRAJEWSKIGrajewo
BZP631211-N-20192019-12-032019-12-13PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJŁowicz
BZP631205-N-20192019-12-032019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP631167-N-20192019-12-032019-12-12PNOUsługa wsparcia serwisowego i technicznegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP631140-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup i dostawa licencji na oprogramowanie Windows 10 Upgr i Office 2019 dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP631083-N-20192019-12-032019-12-30PNORozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”GMINA ŚCINAWAŚcinawa
BZP631079-N-20192019-12-032019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP631014-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKUSĄD REJONOWY GDAŃSK—PÓŁNOC W GDAŃSKUGdańsk
BZP631011-N-20192019-12-032019-12-16PNODostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631008-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Siła kwalifikacji”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMASZOWIE MAZOWIECKIMTomaszów Mazowiecki
BZP630794-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymiZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP630688-N-20192019-12-032019-12-20PNO„Usługa dostarczenia, wdrożenia oraz utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.”POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.Poznań
BZP630687-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630674-N-20192019-12-032019-12-12PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”POWIAT OSTROWIECKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP630673-N-20192019-12-032019-12-12PNOZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VULCANGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP630555-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla MOPRMIASTO POZNAŃPoznań
BZP630500-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producentaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630412-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowgoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP630023-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych dla K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP629940-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługi wsparcia i rozwoju systemu ERPGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP629811-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa używanych komputerów i monitorów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na dwie części postępowania; zadanie I – Dostawa używanych komputerów, zadanie II – Dostawa używanych monitorów.SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP629458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupuZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP618499-N-20192019-12-032019-12-11PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego, asysty technicznej i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi działalności WFOŚiGW w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED569430-20192019-12-022020-01-08PNOWdrożenie e-usług w Gminie GietrzwałdGMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED569424-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED568590-20192019-12-022019-12-13PNODostawa oprogramowania VMware vSphere lub równoważnego wraz z gwarancją na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED568559-20192019-12-022020-01-08PNODostawa samodzielnego stanowiska do wieloparametrowej analizy oddziaływań molekularnych pracującego w trybie jednoczesnego wzbudzania i detekcji 2 barwników fluorescencyjnych w 1 punkcie pomi..CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMAT, POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED568494-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu IT, oprogramowania oraz innego wyposażenia do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZENIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP630995-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa i montaż infokiosków oraz dostawę, montaż i wdrożenie aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową w ramach projektów FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” i „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP630991-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP630988-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracyŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP630982-N-20192019-12-022019-12-11PNOZakup serwera do istniejącej platformy wirtualizacyjnej zrealizowanej w technologii serwerów kasetowych.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630923-N-20192019-12-022019-12-09PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania do wydruku podążającego oraz licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 GOV PL dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP630900-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O.Gliwice
BZP630800-N-20192019-12-022019-12-10PNOSzkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiegoSZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGOSierpc
BZP630790-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP630784-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury serwerowej i VDIUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630743-N-20192019-12-022019-12-10PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP630732-N-20192019-12-022019-12-16PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP630663-N-20192019-12-022019-12-10PNOKonserwacja okablowania strukturalnegoNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP630606-N-20192019-12-022019-12-09PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP630566-N-20192019-12-022019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP630456-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP630405-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury informatycznejOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRybnik
BZP630392-N-20192019-12-022019-12-10PNOprzetarg nie ograniczony na dostawę pn. "Zakup i dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserograficznych dla Urzędu Gminy Kobylnica i podległych jednostek organizacyjnych"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICYKobylnica
BZP630375-N-20192019-12-022019-12-10PNODostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach EuropejskichWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP630257-N-20192019-12-022019-12-10PNOUsługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP628537-N-20192019-12-022019-12-10LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-38/19 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP630355-N-20192019-12-012019-12-09PNOZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP630339-N-20192019-11-302019-12-09PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych i sieciowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP630322-N-20192019-11-302019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażeniaPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 P.N. AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED566834-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566827-20192019-11-292020-01-03PNOBudowa systemu obiegu dokumentów pozwalającego na zarządzanie i modelowanie procesów oraz implementację wybranych procesów wewnętrznychUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED566748-20192019-11-292020-01-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED566591-20192019-11-292020-01-07PNOZakup i wdrożenie modułu Medycznego Portalu Informacyjnego z e-usługami z podziałem na 2 pakietyDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIUWrocław
TED566574-20192019-11-292019-12-11PNODostęp do e-czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych oraz do e-Book Academic Collection i wyszukiwarki naukowej EDS z narzędziem linkującym oraz do bazy ACM Digital LibraryAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED566563-20192019-11-292020-01-03PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED565990-20192019-11-292020-01-06PNOZakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED565984-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu nagłośnieniowego i nagraniowego, urządzeń bezprzewodowych i mikserów dźwiękowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda LutosławskiegoNARODOWE FORUM MUZYKI IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGOWrocław
TED565972-20192019-11-292020-01-08PNODostawa sprzętu sieciowego: 1. Platformy serwerowej; 2. PrzełącznikówZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED565970-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/IZ/PN-126/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED565960-20192019-11-292020-01-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED565956-20192019-11-292020-01-09PNOZakup sprzętu w ramach budowy Systemu BezpieczeństwaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED565940-20192019-11-292020-01-08PNODostawa subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego dla urządzeń K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565766-20192019-11-292020-01-03PNODostawa: w części 1: 1) zestawu elementów optycznych, optomechanicznych, konstrukcyjnych i fotonicznych; 2) stanowiska obrazowania OCT; w części 2: komputerowej karty – przetwornika analogowo-cyfrowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
TED565727-20192019-11-292020-01-08PNODostawa tabletówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP630297-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnychINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP630293-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w BiałymstokuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630265-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa wsparcia technicznego Microsoft Premier Support lub pakietu równoważnegoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP630252-N-20192019-11-292019-12-09PNODoposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu"GMINA MIASTO KOWALKowal
BZP630241-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP630199-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP630177-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP630170-N-20192019-11-292019-12-09PNODzierżawa godzinowa oprogramowania do numerycznych obliczeń wytrzymałościowych (MES) oraz numerycznych obliczeń mechaniki płynów (CFD), w systemie typu "Pre-paid", z dostępem na okres 6 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym na okres 6 miesięcyINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP630122-N-20192019-11-292019-12-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy macierzy w ilości 1 sztuki, w związku z realizacją projektu "Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej"UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP630080-N-20192019-11-292019-12-09PNORoczna usługa wsparcia i subskrypcja dla produktu Check PointPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP630074-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych” oraz dla jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP630051-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawów interaktywnych, laptopów komputerowych, myszy i klawiatur specjalistycznych dla osób słabowidzących oraz programów dźwiękowychUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP630012-N-20192019-11-292019-12-10PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji serwerów produkcji DellURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP630011-N-20192019-11-292019-11-27DLKdostawa sprzętu komputerowegoBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP630001-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup oprogramowaniaGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP629989-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych do obsługi zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP629987-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1”INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP629953-N-20192019-11-292019-12-09PNOModuł Counter Breach dla narzędzia Imperva SecureSphere DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP629921-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera biurkowego oraz oprogramowania office i antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn.” Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP629916-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawę oprogramowania antywirusowego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z prawem do korzystania przez sądy z apelacji rzeszowskiej z terminem obowiązywania od 29.12.2019 r. do 28.12.2020 r.SĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP629883-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup oprogramowaniaUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629872-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP629866-N-20192019-11-292019-12-09PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP629859-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim”GMINA OPOLE LUBELSKIEOpole Lubelskie
BZP629850-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa sieci komputerowejWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629831-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku i podległych placówek terenowychURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk
BZP629819-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa laptopówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP629787-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP629781-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP629745-N-20192019-11-292019-12-09PNOUsługa prenumeraty dostępu on-line do zintegrowanej plarformy informacji medycznej oraz internetowej platformy informacyjnej.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP629715-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa urządzeń i usług ICT oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” na terenie gminy MiękiniaGMINA MIĘKINIAMiękinia
BZP629708-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElblaguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP629701-N-20192019-11-292019-12-17PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP629681-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w CiechanowieZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMACiechanów
BZP629539-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629474-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa systemów zabezpieczenia technicznego w Oficynie A budynku A Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.MINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP629000-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP628934-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP628554-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa, instalacja i uruchomienie macierzy dyskowej SSDAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP628379-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego – komputery poleasingowe.GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP628150-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci teleinformatycznych i niskoprądowych w obiektach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGORadom
BZP627977-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa, instalacja i uruchomienie trzech skanerów do mikrofilmów i mikrofisz wyposażonych w komputerowe stacje obsługi z funkcjonalnością czytnika czytelnianego oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP627094-N-20192019-11-292019-12-10PNOZakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA WIELISZEWWieliszew
BZP619586-N-20192019-11-292019-12-09PNOWdrożenie innowacyjnego systemu kolejkowego dla UMWCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED563810-20192019-11-282020-01-14PNOZakup 30 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania na kat. B z jednoczesnym odkupem 26 szt. samochodów osobowych Hyundai i20 przeznaczonych do egzaminowaniaWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED563773-20192019-11-282020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED563713-20192019-11-282019-12-30PNODostawa komputerów zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED563712-20192019-11-282019-12-30PNODostawa switchy i urządzeń sieciowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629697-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP629680-N-20192019-11-282019-12-06PNOdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP629623-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629574-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP629559-N-20192019-11-282019-12-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dla Wydziału Geografii i Geologii UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629536-N-20192019-11-282019-12-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP629525-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w KrakowieZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629509-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz stacjonarnych zestawów komputerowychSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP629496-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP629487-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa serwerów do sądów z obszaru okręgu krośnieńskiegoSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP629464-N-20192019-11-282019-12-13PNODostawa i montaż wodomierzy wraz z osprzętem do zdalnego odczytu liczników na potrzeby Gminy JastkówGMINA JASTKÓWJastków
BZP629452-N-20192019-11-282019-12-06PNOUsługa implementacji materiałów dydaktycznych w postaci szkoleń w wersji on-line na platformę Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP629397-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzetu na potrzeby projektu: "Ruszać pora – klub seniora"GMINA OBSZAObsza
BZP629387-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP629382-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629329-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup, dostawa wyposażenia do Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach, które należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotuPRZEDSZKOLE GMINNE BAJKA W JEZIERZYCACHSłupsk
BZP629317-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa stołów rehabilitacyjnych, zestawów komputerowych, laptopa, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na 3 części.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP629302-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biura Rady PowiatuPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP629286-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP629254-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku; Część 1 –Dostawa komputerów wraz z monitorami; Część 2 – Dostawa macierzy.GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP629252-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP629247-N-20192019-11-282019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJSiennica Różana
BZP629214-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa licencji na oprogramowanie komputeroweINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP629207-N-20192019-11-282019-12-12PNOŚwiadczenie usług doradztwa biznesowegoNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP629198-N-20192019-11-282019-12-06PNODostarczenie przedłużenia posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365 Pro Plus dla 100 Użytkowników na okres 1 rokuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP629189-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i baz danychMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.Kraków
BZP629179-N-20192019-11-282019-12-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów informatycznych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Centrum Zasobów InformatycznychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
BZP629170-N-20192019-11-282019-12-09PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP629164-N-20192019-11-282019-12-12PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania RedHatSKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP629160-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP629141-N-20192019-11-282019-12-05PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora do pomiarów hemodynamicznych, aparatu ultrasonograficznego oraz leków.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP629138-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Management).URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP629124-N-20192019-11-282019-12-06PNODOSTARCZENIE SERWERU NAS DLA NOWEJ SIEDZIBY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI OPARZEŃ ORAZ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REPLANTACYJNEJ ORAZ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA DZIECISZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP629102-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Miasta Nowego SączaMIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP629062-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa do siedziby zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek oraz urządzeń do transmisji danych cyfrowychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP629045-N-20192019-11-282019-12-10PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych, monitorów, drukarek laserowych, serwerów z macierzą dyskową i oprogramowaniem do wirtualizacji, przełączników sieciowych, zasilaczy UPS, oprogramowania do archiwizacji danych, macierz dyskowa NAS dla potrzeb placówek podległych tut. SP ZOZ w Myszkowie.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIEMyszków
BZP629030-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny II”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP628983-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP628774-N-20192019-11-282019-12-06PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCHUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP628750-N-20192019-11-282019-12-06PNO1) Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem w pomieszczeniu przy sali dydaktycznej w budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile; 2) Dostawa sprzętu AGD i RTV do budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły policji w Pile; 3) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS; 4) Dostawa przełączników sieciowychSZKOŁA POLICJI W PILEPiła
BZP628747-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakupu usług wsparcia technicznego składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacjiGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP628642-N-20192019-11-282019-12-12PNOWyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i OgólnokształcącychGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP628531-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa 4 serwerów kasetowych wraz z obudową, wyposażeniem i niezbędnymi licencjamiMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP628469-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa kodeków transmisyjnych,twardych dysków,kart dżwiękowych i osprzętu komuterowego dla Radia Katowice SAPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH, RADIO KATOWICE S.A.Katowice
BZP628468-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej oraz 3 letniego wsparcia technicznego dla 6 licencji.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP628455-N-20192019-11-282019-12-05PNODostawa i montaż (jeśli dotyczy) wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" w Giewartowie w ramach zadania pod nazwą ModułI"Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior+"GMINA OSTROWITEOstrowite
BZP628245-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa interaktywnych tablic dotykowychGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP628227-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP627615-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki)GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP627343-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa kserokopiarkiGMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
TED563085-20192019-11-272019-12-30PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED562397-20192019-11-272019-12-27PNOUsługi utrzymania i rozwoju systemów BackOffice, Soprano, Phoenix z aplikacją Madras oraz Modułu PublikacjiURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED562378-20192019-11-272020-01-03PNOWykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych GDDKiA O/Bydgoszcz w wyznaczonych punktach pomiarowych z podziałem na 6 częściGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED562285-20192019-11-272020-01-07PNOŚwiadczenie usługi wytworzenia, rozwoju i utrzymania systemu iBTMSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED562226-20192019-11-272019-12-30PNOŚwiadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez ZamawiającegoNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561664-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla gminy LublinGMINA LUBLINLublin
TED561656-20192019-11-272019-12-30PNODostawa kompletnego wyposażenia laboratorium druku 3D oraz laboratorium skanu 3D wraz z oprogramowaniem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED561640-20192019-11-272020-01-03PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i akcesoriów do drukarekSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
TED561639-20192019-11-272020-01-08PNODZP/44/19 Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeńSZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O.Kościerzyna
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561611-20192019-11-272020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CenagisPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
TED561547-20192019-11-272020-01-07PNOPodniesienie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania urządzeniami sieciowymiPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED561210-20192019-11-272019-12-30PNODostawa systemu do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 latSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP628926-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP628915-N-20192019-11-272019-12-05PNORozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine.MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP628898-N-20192019-11-272019-12-05PNODzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP628897-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa i zapewnienie wsparcia technicznego dla wirtualizacyjnego oprogramowania systemowego wraz z centralną konsolą zarządzającą dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628893-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie macierzy dyskowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628843-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z integracją z obecnym środowiskiem sieciowo serwerowymGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP628833-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 10 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP628764-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchniGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP628763-N-20192019-11-272019-12-04PNODostawa komputerów poleasingowych, monitorów oraz drukarek laserowychINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628748-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP628722-N-20192019-11-272019-12-04PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628704-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP628696-N-20192019-11-272019-12-05PNOZadanie 1: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One oraz monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP628676-N-20192019-11-272019-12-06PNOdostawa komputerów i monitorówCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628675-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, skanerów i drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie podzielone jest na dwie (2) CzęściPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP628674-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UczelniUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP628669-N-20192019-11-272019-12-05PNOWymiana urządzeń Juniper MAG2600 na nowe urządzenia dostępu klasy sslvpnMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP628654-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa oprogramowania do siedziby ZamawiającegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628620-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w BoguchwaleGMINA BOGUCHWAŁABoguchwała
BZP628607-N-20192019-11-272020-11-05PNODostawa urządzeń do badań małych gryzoni. (nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP628604-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP628596-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa komponentów sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628593-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU TARNOBRZESKIEGOSĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628584-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP628571-N-20192019-11-272019-12-06PNOPrzedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa używanego sprzętu komputerowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZTarnów
BZP628557-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa, montaż i uruchomienie zestawu systemu telemetrii.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP628551-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628533-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Modernizacji urządzeń Cisco ASA-5585-X o funkcjonalność FirePOWER Services poprzez zakup dedykowanych modułów”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP628507-N-20192019-11-272019-12-05PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego”URZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP628488-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP628448-N-20192019-11-272019-12-05PNOHosting czterech serwerów dedykowanych (strony www, platformy szkoleniowej OSU KSSiP, poczty elektronicznej, platformy szkoleniowej e-KSSiP – wraz z obsługą administracyjną systemu)KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP628429-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania serwerowego i biurowego, modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w ramach 3 zadańPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP628414-N-20192019-11-272019-12-09PNOAsysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGOMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP628384-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Wicko”GMINA WICKOWicko
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628352-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa licencji dwustanowiskowych narzędzia dla specjalności tłumaczeniowej dla kierunku FilologiaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628348-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU RZESZOWSKIEGOSĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIERzeszów
BZP628342-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce
BZP628340-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Wspomagania Dowodzenia Straży Miejskiej m. st. WarszawySTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP628325-N-20192019-11-272019-12-05PNODostwa systemu ochrony poczty elektronicznej (antyspam)CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628313-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP628257-N-20192019-11-272019-12-06PNOZakup licencjiINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP628189-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowaniana potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP628168-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP628129-N-20192019-11-272019-12-05PNO,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP627959-N-20192019-11-272019-12-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego”.POWIAT STRZELECKIStrzelce Opolskie
BZP627925-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w ZawierciuPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP627755-N-20192019-11-272019-12-05PNONajem dwóch urządzeń typu FireWall wraz z systemem zarządzaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP627741-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup serwisów licencji oprogramowania GISWIGIERSKI PARK NARODOWYSuwałki
BZP627421-N-20192019-11-272019-12-06PNOSukcesywna dostawa akcesoriów oraz materiałów informatyki i łącznościAGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP627066-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP626304-N-20192019-11-272019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623781-N-20192019-11-272019-12-05PNOOdnowienie subskrypcji dla produktów Red Hat wraz z usługamiURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED560728-20192019-11-262019-12-30PNOModernizacja środowiska OraclePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED558972-20192019-11-262020-01-05PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED558934-20192019-11-262019-12-09PNOZakup subskrypcji oraz wsparcia i rozbudowy systemów PaloAlto oraz FortinetMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED558895-20192019-11-262019-12-30PNODostawa pierwszego wyposażenie dla Przedszkola nr 43 przy ul. Słabego 2 w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED558725-20192019-11-262019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów ElektronicznychPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED558707-20192019-11-262020-01-08PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP628244-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie z podziałem na trzy zadaniaZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP628222-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w PWSZ w KoniniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWAKonin
BZP628219-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628210-N-20192019-11-262019-12-04PNOUdzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum KulturyNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP628207-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP628199-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.PODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP628197-N-20192019-11-262019-11-04PNOWYBÓR DOSTAWCY SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 26 WE WROCŁAWIUPRZEDSZKOLE NR 26WROCŁAW
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP628190-N-20192019-11-262019-12-10PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - II przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP628187-N-20192019-11-262019-12-04PNO„Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP628040-N-20192019-11-262019-12-04PNOOpracowanie systemu informatycznego do inwentaryzacji muzealiów dla Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP628022-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawę trzyletniej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego Product Design & Manufacturing Collection (Multi User) Autodesk CFD Ultimate (Multi User) lub równoważnej – KC-zp.272-741/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP627978-N-20192019-11-262019-12-04PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA i AMMSSZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.Września
BZP627956-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 WarszawaPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP627952-N-20192019-11-262019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: KOMPUTERY OSOBISTE, DRUKARKI, MONITORY, CZYTNIKI DO KODU KRESKOWEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP627896-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP627894-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa przełączników sieciowych wraz z pakietem wsparcia, szkoleniami i systemem do zarządzania siecią na potrzeby modernizacji sieci kampusowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Działu Domów Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627893-N-20192019-11-262019-12-09PNOMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20), 00- 529 Warszawa, Biuro PodawczeMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
BZP627888-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup komputerów, monitorów dla Sądu Rejonowego w MysłowicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP627876-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w MarkachCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP627870-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627860-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP627853-N-20192019-11-262019-12-03PNODostawa , montaż i uruchomienie systemów do projektowania i modelowania w podziale na trzy zadania na potrzeby Projektu IW 2020+.WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJŁódź
BZP627831-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP627779-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu RTV oraz multimedialnegoUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP627743-N-20192019-11-262019-12-05PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W STAROGARDZIE GDAŃSKIMKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP627728-N-20192019-11-262019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627725-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORZYKARyki
BZP627714-N-20192019-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP627708-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu sieciowego, napędu taśmowego, monitora oraz akcesoriów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP627676-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP627675-N-20192019-11-262019-12-04PNOCENTRALNY ZASILACZ AWARYJNYINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP627658-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, serwery, programy antywirusowe dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kuronia w OlsztynieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP627631-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup usług wsparcia na oprogramowanie VMwareGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP627599-N-20192019-11-262019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP627584-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja aparatu USG wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem zapewniającym dystrybucję obrazów medycznych w formacie DICOM do systemu PACS oraz integracja aparatu USG z systemem PACSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARCEWarka
BZP627582-N-20192019-11-262019-12-11PNO”Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP627574-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup obsługi zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego wraz z dostępem do oprogramowania i jego wdrożeniemSTOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.Wrocław
BZP627568-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa tabletów na potrzeby Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PANINSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PANWarszawa
BZP627405-N-20192019-11-262019-12-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA IIŻuromin
BZP627356-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest usługa uruchomienia i dostępu on-line do naukowych baz danych dla Biblioteki Politechniki Poznańskiej, z podziałem na 5 części (pakietów).POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP627210-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup 30 sztuk licencji oprogramowania SASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP627172-N-20192019-11-262019-12-04PNOUsuwanie z dróg na terenie powiatu zgierskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonymPOWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP627121-N-20192019-11-262019-12-04LELDostawa monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem przeznaczonych dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP627044-N-20192019-11-262019-12-04PNOSprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. WarszawyURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP626930-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa urządzeń sieciowych aktywnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP626912-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626651-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
BZP625949-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu sieciowego wraz z dostawą na potrzeby Urzędu Dzielnicy WawerURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
TED558128-20192019-11-252019-12-30PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED557428-20192019-11-252020-01-03PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGOZakopane
TED557281-20192019-11-252019-12-30PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED557182-20192019-11-252019-12-30PNOZakup serwisu pogwarancyjnego urządzeń aktywnych LAN/WAN wraz z osprzętem i oprogramowaniemZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED556682-20192019-11-252020-01-08PNOZakup sprzętu serwerowego i licencji do oprogramowania dla CUPTCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
TED556675-20192019-11-252019-12-30PNOZakup sprzętu komputerowegoMIASTO OPOLEOpole
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED556485-20192019-11-252020-01-03PNODostawę aparatury i urządzeń oraz komputera z drukarką w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (C..SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP627567-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kierunek przyszłość”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGOPiotrków Trybunalski
BZP627541-N-20192019-11-252019-12-03PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim II'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP627540-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP627512-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w BrzozowieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP627495-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń drukującychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627483-N-20192019-11-252019-12-04PNOUsługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Miasta Katowice.MIASTO KATOWICEKatowice
BZP627470-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa PowiatowegoZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP627469-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP627462-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Oddział Terenowy LubelskiAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP627431-N-20192019-11-252019-12-04PNODOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP627426-N-20192019-11-252019-12-04PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMC - CUI-DNZ.320.49.2019CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP627425-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP627376-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627346-N-20192019-11-252019-12-03PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP627271-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP627266-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGDGMINA MYSŁAKOWICEMysłakowice
BZP627256-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz zestawów do legorobotyki i mini robotów do programowaniaGMINA KOLBUDYKolbudy
BZP627236-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa skaneru wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP627200-N-20192019-11-252019-12-02PNODostawa i instalacja skaneraINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP627160-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627157-N-20192019-11-252019-12-03PNOROZBUDOWA SYSTEMU TYPU FIREWALL DO OCHRONY SIECI LOKALNEJ WRAZ Z WDROŻENIEM, LICENCJAMI ORAZ WSPARCIEM TECHNICZNYMSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP627137-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa urządzeń Access Point, biblioteki taśmowej oraz urządzenia klasy PAM dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP627082-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup oprogramowania na potrzeby projektu Dziedzictwo Muzyki PolskiejPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627078-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP627077-N-20192019-11-252019-12-03PNOZwiększenie liczby licencji serwerowych typu Windows Data Center.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP627073-N-20192019-11-252019-12-11PNOWykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
BZP627029-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP627027-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup (dostawa) paliw, olejów samochodowych, opłat autostradowych oraz płynów do spryskiwaczy szyb a także opłat za myjnie samochodowe za pomocą kart bezgotówkowych do pojazdów służbowych będących w posiadaniu IBL, na stacjach paliwowych, na terenie wszystkich powiatów w Polsce w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP627021-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa serwera i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP627001-N-20192019-11-252019-12-04PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP626994-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul.Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP626952-N-20192019-11-252019-12-03PNOSerwis oprogramowania ESRICENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP626910-N-20192019-11-252019-12-04PNOZakup i dostawa monitorów interaktywnych i tabletuWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP626868-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania rezerwowymi bazami danychNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP.Z O.O.Lubań
BZP626689-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta RzeszowaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP626210-N-20192019-11-252019-12-03PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - piątyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP625610-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Polskiej Akademii Nauk w siedzibie głównej - Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 w WarszawiePOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP625472-N-20192019-11-252019-12-03PNO„DOSTAWA URZADZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DRUKUJĄCYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625437-N-20192019-11-252019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP625112-N-20192019-11-252019-12-03PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP624275-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP623920-N-20192019-11-252019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania – wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP626887-N-20192019-11-232019-12-02PNO„Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, sprzętu AGD, systemu monitoringu oraz urządzeń placu zabaw do siedziby Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” z siedzibą w Piotrkowie Pierwszym” w ramach realizacji projektu „WSPIERAMY MAMY W GMINACH POWIATU ŚWIDNICKIEGO I LUBELSKIEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnegoGMINA JABŁONNAJabłonna
BZP626845-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup przełaczników LANCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP626535-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup licencji rozszerzających produkty Atlassian będące w posiadaniu Zamawiającego.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED554701-20192019-11-222019-12-09PNOŚwiadczenie usług wsparcia systemu SAP ERPURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED554687-20192019-11-222020-01-02PNOŚwiadczenie usług dla internetowego serwisu informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia (Wortal PSZ)MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED553765-20192019-11-222019-12-30PNODostawa oprogramowania kardiologicznego do posiadanego przez Zakład Radiologii (...) aparatu magnetycznego o sile pola 3 Tesli Ingenia firmy Philips (nr UMW/IZ/PN-124/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED553742-20192019-11-222019-12-31PNODzierżawa urządzeń drukujących wraz z dostawą licencji, usługi wsparcia, usługi serwisowe i dostawy materiałów eksploatacyjnychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
TED553739-20192019-11-222019-12-05PNODostawa licencji Arcsight ESM Standard Edition firmy Micro Focus lub równoważnych wraz ze wsparciem dla obecnie eksploatowanych produktów Arcsight ESM Standard EditionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED553658-20192019-11-222019-12-24PNODostawa akceleratora wysokoenergetycznegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
TED553647-20192019-11-222019-12-30PNODostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w ramach projektu „Pomorskie e-zdrowie”WOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
TED553594-20192019-11-222019-12-09PNODostawa stacji roboczych i monitorów dla operatorów e-usług – IIIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED553492-20192019-11-222019-12-27PNODostawa jednostek centralnych komputerów z monitorami – KC-zp. 272-728/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED553453-20192019-11-222020-01-07PNODostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektuGMINA NIELISZNielisz
BZP626847-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego dla Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP626841-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracyŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP626840-N-20192019-11-222019-12-02PNOzakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby aktualizacji oprogramowania serwerowego i klienckiego oraz pod planowane wdrożenia systemu EZD (nr postępowania 2019/70)CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP626832-N-20192019-11-222019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i serwerówPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP626804-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP626802-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP626778-N-20192019-11-222019-12-02PNO54/ZPN/19 Serwis i rozbudowa systemu informatycznego HIS w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP626767-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa klastra serwerów wirtualnych VMware o pamięć RAMINSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP626746-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP626739-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: aktualizacja posiadanych programów, Zadanie 2: zakup pakietów programów biurowych, Zadanie 3: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626736-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa macierzy, przełącznika sieciowego i czytników kodów kreskowych dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP626727-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP626716-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup sprzętu komputerowegoCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP626708-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP626680-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP626667-N-20192019-11-222019-12-04PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II PartieUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP626658-N-20192019-11-222019-12-02PNODziałania związane z kompleksową obsługą promocyjną projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice
BZP626650-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa i montaż materiałów i urządzeń niezbędnych do przygotowania systemu audio video w nowopowstającej sali sportowej w miejscowości ŁapczycaGMINA BOCHNIABochnia
BZP626633-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP626630-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000iGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP626618-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa serwerów i macierzy oraz dostawa oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 2 częściMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626564-N-20192019-11-222019-12-03PNO„Zakup oprogramowania księgowego”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP626561-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i monitorów dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626557-N-20192019-11-222019-11-29PNOZakup komputerów, monitorów i drukarek dla Sądu Okręgowego w RybnikuSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP626537-N-20192019-11-222019-12-09PNODostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w SzczecinkuKOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.Szczecinek
BZP626516-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa środowiska sieciowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP626492-N-20192019-11-222019-12-02PNOWdrożenie systemu chmurowego do wspomagania procesu nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniówPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICATrzebnica
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626418-N-20192019-11-222019-12-02PNOŚwiadczenie usług transmisji pakietów po sieci VLAN między ośrodkami szpitala wraz z usługą dostępu do Internetu dla SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie – II postępowanieSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP626416-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa aplikacji edukacyjnych 3D do 27 szkół w Płocku.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP626415-N-20192019-11-222019-12-04PNOAktualizacja aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626400-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup oprogramowania (licencji) na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP626394-N-20192019-11-222019-12-02PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP626325-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTARCZENIE POLEASINGOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - 60 SZTUKSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP626301-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w MinikowieKUJAWSKO—POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIEMinikowo
BZP626296-N-20192019-11-222019-12-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”GMINA POŁANIECPołaniec
BZP626270-N-20192019-11-222019-12-06PNOKompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniem.GÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP626262-N-20192019-11-222019-12-10PNOZagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki na odcinku od mostu kolejowego, poprzez trasę pod mostem Al. Jana Pawła II do połączenia ulic Sosnowa/ŚwierkowaGMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP626129-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów i drukarek na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z podziałem na części: Część I: dostawa 31 drukarek Część II: dostawa 20 komputerówWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626089-N-20192019-11-222019-12-03PNOUsługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danychGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP626063-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP625953-N-20192019-11-222019-12-02PNO„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 14 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14Warszawa
BZP625869-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup komputerów AIOMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BEMOWOWarszawa
BZP625787-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa/zakup macierzyKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP625224-N-20192019-11-222019-12-02PNONadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMSUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP625222-N-20192019-11-222019-12-03PNOZakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum PrzedsiębiorczościMAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKraków
BZP625127-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP624391-N-20192019-11-222019-12-06PNOWykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, dostawy i montażu pieca akumulacyjnego oraz montażu instalacji domofonowej w budynkach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 9 części.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHKalisz
BZP623826-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED552786-20192019-11-212020-01-08PNODostawa modemów do zdalnej transmisji danych z liczników energii elektrycznejPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ RZESZÓWRzeszów
TED551199-20192019-11-212019-12-30PNOModernizacja systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. TelekomunikacjiSKARB PAŃSTWA, URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP626225-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Siedlce, Gmina Korzenna w ramach realizacji Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP626224-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP626212-N-20192019-11-212019-11-29PNODoposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP626201-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa dodatkowej półki dyskowej (wraz z niezbędnymi akcesoriami do połączenia z macierzą) kompatybilnej z macierzą, którą posiada Zamawiający, dysków twardych oraz usługa montażu, podłączenia i konfiguracji półki dyskowej z macierzą w siedzibie Zamawiającego w podziale na dwie częściMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP626199-N-20192019-11-212019-11-29PNODOSTAWA LICENCJI DOSTĘPOWYCH - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP626198-N-20192019-11-212019-11-29PNOWdrożenie modułu controlingu i budżetowania w ramach rozbudowy uczelnianego Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą w ramach funkcjonującego systemuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP626196-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa notebooków, tabletów, smartfonów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu sieciowego dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP626175-N-20192019-11-212019-12-03PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP626125-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego (serwera i macierzy dyskowej) na potrzeby poczty elektronicznej oraz serwera www dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin UprawnychCENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCHSłupia Wielka
BZP626115-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego na rzecz Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 34SĄD REJONOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP626101-N-20192019-11-212019-11-29PNOAplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników - Aktywne Formularze ( II postępowanie)INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP626082-N-20192019-11-212019-11-29PNO„DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE ”POWIAT LUBELSKILublin
BZP626072-N-20192019-11-212019-12-02PNOZakup i dostawa komputera przenośnego, komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do kopert na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP626046-N-20192019-11-212019-11-29PNOWdrożenie e-rady w Urzędzie Miasta i Gminy GlinojeckGMINA GLINOJECKGlinojeck
BZP626040-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAPiotrków Trybunalski
BZP626011-N-20192019-11-212019-11-28PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP625978-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w SzczecinieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIESzczecin
BZP625966-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Uniwersytet Gdański oprogramowania wg części: część I- oprogramowania Veeam, część II- oprogramowania VMwareUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP625965-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu elektronicznego do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIENowe Miasto Lubawskie
BZP625958-N-20192019-11-212019-12-05PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACHWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYKielce
BZP625951-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa oprogramowania do analiz wytrzymałościowych oraz wykonywania rekonstrukcji do przemysłowego tomografu komputerowego METROTOM 800WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP625911-N-20192019-11-212019-12-05PNOAktualizacja baz danych lotniczych odbiorników GPS dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2020 r.42 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGORadom
BZP625908-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP625906-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP625883-N-20192019-11-212019-12-02PNOIntegracja oprogramowania obsługującego system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP625877-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa oprogramowania muzycznego oraz sprzętu muzycznego i komputerowego dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP625861-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki RzeszowskiejPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP625859-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP625842-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2020AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGHKraków
BZP625833-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii – sprzęt komputerowySZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP625807-N-20192019-11-212019-11-29PNODoposażenie pracowni CNC - jedna tokarka sterowana numerycznie, dwie tokarki konwencjonalne oraz oprogramowanie CAMZAKŁAD KARNY W NYSIENysa
BZP625767-N-20192019-11-212019-11-29PNO„Dostawa wyposażenia do budynku CRSiZ ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie, przy ul. Sanguszków 28A”CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ—ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJTarnów
BZP625762-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP625758-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP625754-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIEURZĄD GMINY GRABICAGrabica
BZP625726-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKUGdańsk
BZP625633-N-20192019-11-212019-12-06PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP625629-N-20192019-11-212019-12-05PNOPrzechowywanie (parkowanie) pojazdów oraz części i podzespołów samochodowych.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP625590-N-20192019-11-212019-11-29PNORealizacja usługi wdrożenia systemu do analizy, opisu i archiwizacji badań echokardiograficznychUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP625512-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625490-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawę sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGOKrasnystaw
BZP625485-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 11 sztuk polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625474-N-20192019-11-212019-11-29PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP625431-N-20192019-11-212019-12-02PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego , serwerów i szaf rack do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP625427-N-20192019-11-212019-11-29PNORozbudowa Systemu Ochrony Antywirusowej i Antyspamowej Bramy Pocztowej w Mazowieckim Urzędzie WojewódzkimMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP625390-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Gmina SiechniceBURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP625373-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy SkępeMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP625193-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP625156-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP624867-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup oprogramowania do audytu środowiska Active DirectoryTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP624803-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624730-N-20192019-11-212019-11-29PNOAktualizacja i utrzymanie systemu internetowego na potrzeby organizacji i realizacji kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych w ramach utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP624515-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa digitalizacji zbiorów bibliotecznych z oryginałów Biblioteki Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP624407-N-20192019-11-212019-12-05PNOPrzebudowa świetlicy wiejsciej w miejscowości Stary KrzeskWÓJT GMINY ZBUCZYNZbuczyn
BZP624214-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa i wdrożenie klastra serwerowegoPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP624118-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup obsługi zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego wraz z dostępem do oprogramowania i jego wdrożeniemSTOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.Wrocław
BZP623944-N-20192019-11-212019-12-03PNOZakup usługi utrzymania i asysty technicznej systemu Atena2MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP623677-N-20192019-11-212019-12-03PNO„Udostępnienie włókien światłowodowych na potrzeby transmisji danych w Gminie Miasta Tychy w latach 2020 i 2021.”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
BZP622958-N-20192019-11-212019-11-29PNOAktualizacja oprogramowania IBM i2 wraz z usługą telefonicznej asysty technicznejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP622899-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP622704-N-20192019-11-212019-11-29PNORozbudowa systemu postprodukcji filmów i seriali oraz zakup korekcyjnego systemu montażu nieliniowegoTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP622349-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usługi serwisu powdrożeniowego systemu INFOR LNAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.Warszawa
BZP612662-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa wsparcia dla systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
TED550627-20192019-11-202019-12-02PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego produktów Oracle dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED550621-20192019-11-202019-12-06PNOZakup i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Poczty Polskiej S.APOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED550538-20192019-11-202020-01-03PNOBudowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w KatowicachKATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO—KANALIZACYJNA SP. Z O.O.Katowice
TED550535-20192019-11-202019-11-25PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
TED549879-20192019-11-202019-12-30PNOUsługa program. pol. na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu systemu rozszerzającego system USOS/USOSweb w zakr. obsługi akademików i hoteli asyst. i zakup urządzeń wspierających działanie systUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED549808-20192019-11-202019-12-03PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci internet w latach 2020–2022 wraz z ochroną antyDDoSCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED549732-20192019-11-202019-12-23PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy RokicinyPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED549046-20192019-11-202019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO—GEODEZYJNYCH IM. S. W. BRYŁYBiałystok
TED549019-20192019-11-202019-12-23PNODostawa subskrypcji oprogramowania dla UJK w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED548980-20192019-11-202019-12-23PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń do drukowania, sprzętu audiowizualnego, akcesoriów komputerowych, kamer, tabletów i zestawów do prototypowaniaCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED548978-20192019-11-202020-01-08PNOZakup i wdrożenie 2 szt. urządzeń Load Balancer wraz z gwarancją i konsultacjamiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED548962-20192019-11-202020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED548943-20192019-11-202019-12-20PNO„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Lidzbark”NADLEŚNICTWO LIDZBARKLidzbark-Nadleśnictwo
TED548927-20192019-11-202019-12-30PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego obsługującego proces gospodarki krwią w oddziałach szpitalnych, w Pracowniach Serologii Transfuzjologicznej i w Banku Krwi SU w KrakowieSZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP625453-N-20192019-11-202019-12-04PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP625445-N-20192019-11-202019-12-05PNOModernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w obiekcie oraz na terenie zewnętrznym Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O.Łódź
BZP625432-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa mobilnego sprzętu informatykiJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP625405-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP625403-N-20192019-11-202019-11-28PNOUsługa udostępnienia portalu zdrowedane.nfz.gov.pl) wraz z możliwością realizacji opcji modyfikacji funkcjonalności systemu w trybie roboczogodzinCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP625402-N-20192019-11-202019-11-28PNOdostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie MazowieckiejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRawa Mazowiecka
BZP625394-N-20192019-11-202019-11-29PNODostawa wysposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20--0127/17 Kompetenty uczeń - wykfalifikowany pracownikZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICAWysokie Mazowieckie
BZP625384-N-20192019-11-202019-11-28PNOZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCIAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
BZP625348-N-20192019-11-202019-11-29PNOCRZP/219/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 15UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP625295-N-20192019-11-202019-11-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oprogramowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited. (Nr sprawy: 80.272.409.2019)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP625271-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa 32 szt.zestawów komputerowych - KC-zp.272-772/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP625267-N-20192019-11-202019-12-05PNO„Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S 51) – Płońsk (S 10) odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo - Pieńki”,AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.Warszawa
BZP625231-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup licencji serwerowych i dostępowychGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP625221-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa oprogramowania dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP625218-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa i wdrożenie Platformy VDC”WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJWarszawa
BZP625188-N-20192019-11-202019-11-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625182-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP625179-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa rejestratorów leśniczego (smartfonów) współpracujących z aplikacją Leśnik+ wraz drukarką termiczną w ramach projektu „Technik leśnik – kwalifikacje na start”TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP625173-N-20192019-11-202019-11-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie.UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP625158-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A.Działdowo
BZP625148-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP625141-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa licencji dostępowych oprogramowania MS ExchangeLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP625137-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w GliwicachSĄD OKRĘGOWY W GLIWICACHGliwice
BZP625135-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego na potrzeby placówki "Senior+" w Sokółce w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł I " Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior + " oraz na dostawę telewizora plazmowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce finansowanego ze środków własnychZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP625100-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa wyposażenia do sal dydaktycznychTECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP625084-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup wsparcia producenta i rozszerzenie licencji: dla systemu Citrix XenDesktop , dla urządzeń sieciowych Citrix NetScaler, dla systemu Axence nVision, dla systemu AdRem Software NetCrunch, dla systemu ESET Endpoint Encryption Server, dla systemu Veeam Backup and Replication for VMware 9.x Enterprise Plus, dla systemu backupu Fujitsu ETERNUS CS200c Scale Advanced Software CommVault, dla biblioteki taśmowej Fujitsu ETERNUS CS200c Software Tape Support.SĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP625057-N-20192019-11-202019-11-28PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest odnowienie usługi Business Ready Enhancement Plan (BREP) na posiadane i wykorzystywane przez Politechnikę Poznańską licencje Microsoft Dynamics AX 2009 na okres 31-12-2019 do 30-12-2020 dla 126 użytkowników jednoczesnych.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP625046-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCHGdańsk
BZP625044-N-20192019-11-202019-12-03PNODostawa prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2020 r.UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP625016-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Ekspertyzę specjalistyczną druków muzycznych autorstwa Fryderyka Chopina będących własnością Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, skatalogowanych w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych – Répertoire International des Sources Musicales (RISM) i posiadających swój niepowtarzalny identyfikator „ID RISM” oraz siglum PL-Wbfc lub PL-WnifcNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP625008-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu łączności w ramach pierwszego wyposażenia jednostek podległych KWP w ŁodziKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZIŁódź
BZP624996-N-20192019-11-202019-11-28PNODoposażenie bazy dydaktycznej szkółURZĄD GMINY W ZAŁUSKACHZałuski
BZP624987-N-20192019-11-202019-12-03PNODostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego dla WORD w KaliszuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZUKalisz
BZP624985-N-20192019-11-202019-11-28PNOPrzedłużenie asysty technicznej na oprogramowanie ManageEngineURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP624967-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
BZP624965-N-20192019-11-202019-11-28PNOŚwiadczenie usług polegających na konserwacji i serwisowaniu/naprawach systemów zabezpieczenia i instalacji przeciwpożarowej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i w podległych jej prokuraturach rejonowychPROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP624959-N-20192019-11-202019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”GMINA WIŃSKOWińsko
BZP624942-N-20192019-11-202019-12-05PNOOdbudowa historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w DarłowieZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH—MUZEUM W DARŁOWIEDarłowo
BZP624933-N-20192019-11-202019-11-28PNOZamówienie na dostawę 96 sztuk pendrive’ów na potrzeby realizacji projektu „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego– IV edycja”POWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP624926-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP624920-N-20192019-11-202019-11-29PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem SIMPLE.ERPWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP624902-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP624886-N-20192019-11-202019-11-29PNODostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz usługa serwisowa infrastruktury krytycznejZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
BZP624854-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w RadziejowiePOWIAT RADZIEJOWSKIRadziejów
BZP624819-N-20192019-11-202019-11-28PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP624804-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej GórzeWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP624793-N-20192019-11-202019-11-29PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W TCZEWIEKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP624729-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Świadczenie usług wsparcia technicznego podsystemu bezpieczeństwa”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP624610-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP624567-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa komputerów przenośnych dla Jednostek OrganizacyjnychUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP624529-N-20192019-11-202019-11-28PNOWYKONYWANIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI , SERWIS, KONSERWACJĘ ORAZ NADZÓR EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAPORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. W. DEGI UM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP624507-N-20192019-11-202019-11-29PNODostawa i montaż zasilacza UPS do obiektu Oddziału Okręgowego NBP w KrakowieNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP624417-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup urządzeń drukujących dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w GliwicachCENTRUM ONKOLOGII—INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP624354-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup licencji na oprogramowanie antywirusoweMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP624302-N-20192019-11-202019-12-02PNOModernizacja portalu Krajowej Sieci Obszarów WiejskichMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP624157-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu PoznańskiegoSTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP624122-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP623766-N-20192019-11-202019-12-02PNOSerwis licencji oprogramowania GIS ESRISTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP623654-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa notebooków 12,5"UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP623609-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w BiałymstokuPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O.Białystok
BZP623031-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa serwerów i macierzy dyskowychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP621494-N-20192019-11-202019-11-28PNOŚwiadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP608341-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup rocznej licencji oprogramowania MATHEMATICAAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGHKraków
TED548311-20192019-11-192019-12-20PNOZakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAPOPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED547239-20192019-11-192019-12-23PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja" z podziałem na 13 zadańPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED547233-20192019-11-192019-12-20PNOUsługi telefonii stacjonarnej i internetu stacjonarnego dla RZGW w BydgoszczyPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED546550-20192019-11-192019-12-20PNODostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED546535-20192019-11-192019-12-20PNODstawa komputera przenośnego typu notebook dla WIMiIP. KC-zp.272-723/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED546463-20192019-11-192019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Instytutu Filologii Polskiej UAMUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED546407-20192019-11-192019-12-20PNODostawa 2 serwerów dwuprocesorowych oraz oprogramowania dla Biblioteki Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED546369-20192019-11-192019-12-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Systemów Elektronicznych, Instytutu Informatyki, Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki oraz Instytutu Automatyki i Informatyki StosowanejPOLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP624754-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu sieciowego i innych elementów sieci dla Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP624741-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup systemu operacyjnego na potrzeby funkcjonowania CPPC.CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP624709-N-20192019-11-192019-11-27PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP624704-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: monitorów interaktywnych, komputerów przenośnych, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektorów, cyfrowego aparatu fotograficznego, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. H. CH. ANDERSENA W ŁODZIŁódź
BZP624697-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRzPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624664-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica Duża.GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP624645-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu ściany wizyjnej wraz z jej montażem i uruchomieniemLUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP624638-N-20192019-11-192019-11-27PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 monitorów przystosowanych do pracy ciągłej w systemie CCTV na potrzeby Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MaiusUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP624573-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz II.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624563-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami i okablowaniem, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów przenośnych, szafy mobilnej na laptopy, oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemSZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM.ST.JACHOWICZAŁódź
BZP624559-N-20192019-11-192019-11-27PNOUsługa utworzenia platformy internetowej w celu przeprowadzenia zadania „Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy." PN-235/19/DW/MZCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP624532-N-20192019-11-192019-11-27PNO„Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”GMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP624527-N-20192019-11-192019-11-27PNOWykonywanie serwisu systemu i oprogramowania informatycznegoGMINA KROKOWAKrokowa
BZP624482-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w celu realizacji zajęć w ramach projektu pn.: „Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szklono- Wychowawczym w Bełchatowie. Zamówienie realizowane przez Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY W BEŁCHATOWIE IM. GEN. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOBełchatów
BZP624466-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup sprzętu komputerowego, projektor multimedialny, niszczarkaPOWIAT ŚWIEBODZIŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEŚwiebodzin
BZP624429-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa i montaż telebimów do hali widowiskowo-sportowej TORWAR I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6aCENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIEWarszawa
BZP624415-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojeniaWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP624406-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa infrastruktury sprzętowej.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów
BZP624403-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP624383-N-20192019-11-192019-11-27PNOzakup i dostawa licencji komercyjnej oprogramowania Actran/SNGR (rozszerzenie aktualnej licencji) dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP624364-N-20192019-11-192019-11-27PNOPrzebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIEGołuchów
BZP624301-N-20192019-11-192019-11-27PNOUtworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ – Zakup i dostawa wyposażenia – Sprzęt RTV/ICTGMINA SIEDLCESiedlce
BZP624293-N-20192019-11-192019-12-23PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” z podziałem na 13 zadańPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP624284-N-20192019-11-192019-11-27PNOSprzedaż i dostawa urządzeń komputerowych oraz sprzętu do przesyłu danych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” SAPOLSKIE RADIO ROZGŁOŚNIA REGIONALNA RADIO KIELCE S.A.Kielce
BZP624281-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP624267-N-20192019-11-192019-11-27PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIGdańsk
BZP624253-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2022GMINA MIEJSKA TCZEWTczew
BZP624229-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP624210-N-20192019-11-192019-11-28PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIASTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624191-N-20192019-11-192019-11-27PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP624181-N-20192019-11-192019-11-29PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 4 częściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP624155-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu ICT do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SiedlcachGMINA SIEDLCESiedlce
BZP624152-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz oświetleniowego dla Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP624146-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego i projektorów cyfrowychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP624084-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP624083-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego i tonerówFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP623966-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD we WrocławiuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623925-N-20192019-11-192019-11-28PNOZakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP623890-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP623741-N-20192019-11-192019-11-27PNOUsługa realizacji systemu Planowania Zasobów Uczelni (ERP) wraz z systemem Analityki Biznesowej (Business Intelligence) w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623604-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa urządzeń i oprogramowania do budowy stanowiska testowania SystemówTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP623494-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP623466-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP623310-N-20192019-11-192019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623021-N-20192019-11-192019-11-27PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ERP W BUDYNKU PKiN W WARSZAWIEZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O.Warszawa
BZP622875-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup komunikatora internetowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP622477-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup oprogramowania dla Biura Cyfryzacji MiastaMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP621083-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa licencji oprogramowania narzędziowego wspomagającego bezpieczeństwo i pracę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w KrakowieGMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP617255-N-20192019-11-192019-11-28PNOZapewnienie kompleksowej obsługi wydruku w Centralnym Ośrodku Informatyki na okres 36 miesięcy.CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP616768-N-20192019-11-192019-11-28PNOUsługa asysty technicznej oprogramowania Oracle. (DFP.271.95.2019.DB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP611491-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we WrocławiuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED544866-20192019-11-182019-12-20PNORozbudowa szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą serwisowąWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 44
TED544793-20192019-11-182019-12-19PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy LubochniaPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED544777-20192019-11-182019-12-19PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
TED544771-20192019-11-182019-12-20PNOOdnowienie subskrypcji i wsparcia wraz z przekształceniem do nowego modelu licencjonowania oprogramowania IBM Tivoli oraz IBM Control Desk użytkowanego w resorcie obrony narodowejCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED544028-20192019-11-182019-12-19PNODostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektuPABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Pabianice
TED544025-20192019-11-182019-11-29PNODostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED544004-20192019-11-182019-12-19PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego i zapewnienie wsparcia dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w WarszawieNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
TED543947-20192019-11-182019-12-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED543883-20192019-11-182019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja IV/II/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED543810-20192019-11-182019-12-20PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach umowy ramowejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP624092-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJŚroda Wielkopolska
BZP624079-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa laptopów wraz z wyposażeniemINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP624063-N-20192019-11-182019-11-26PNORozbudowa macierzy dyskowej NetappCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP624012-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa oprogramowania przeznaczonego do trójwymiarowych analiz geotechnicznych metodą elementów skończonych w zakresie modelowania: wyrobisk górniczych wraz z obudową, nasypów, wykopów powierzchniowych oraz migracji wód gruntowych z rocznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP623979-N-20192019-11-182019-11-27PNOUSŁUGA SERWISOWA ZGODNA Z GEMALTO SAFENNET SUPPORT PLAN LEVEL (STANDARD) DLA URZĄDZEŃ HSM ORAZ SERWIS DLA ZASILACZY AWARYJNYCH APCPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP623961-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa jednostek komputerowych dla potrzeb poradni Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej i Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w LublinieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLublin
BZP623946-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa wyposażenia dla Straży GranicznejŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP623918-N-20192019-11-182019-11-26PNOZP/72/2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem celem dostosowanie systemu do e-usług w służbie zdrowia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w ŁodziWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP623906-N-20192019-11-182019-11-27PNOPrzedłużenie subskrypcji na okres roku dla licencji VMware - środowisko maszyn wirtualnychINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP623891-N-20192019-11-182019-11-26PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP623883-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP623876-N-20192019-11-182019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów, monitora, macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 4: Dostawa komputera wraz z monitorem dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGIIWrocław
BZP623868-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego, biurowego, multimedialnego, edukacyjnego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Wisznia Mała oraz jednostek oświatowychGMINA WISZNIA MAŁAWisznia Mała
BZP623810-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP623797-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w ŁodziIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIŁódź
BZP623773-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Piaski”,URZĄD MIEJSKI W PIASKACHPiaski
BZP623762-N-20192019-11-182019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego i biurowegoCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP623752-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego do rozbudowy sieci informatycznejWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNYOlsztyn
BZP623750-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa oprogramowania komputerowegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
BZP623746-N-20192019-11-182019-11-27PNODostawa drukarek 3D. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/121/DMPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP623742-N-20192019-11-182019-11-26PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Journal of Human Kinetics - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług redakcyjnych, produkcyjnych, marketingowych, hostingowo-dystrybucyjnych, szkoleniowo-konsultingowych oraz rozwiązań technologicznychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP623710-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnychSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623709-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup i dostawa oprogramowania biurowego, systemowego i licencji dostępowych CALCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP623705-N-20192019-11-182019-11-26PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP623696-N-20192019-11-182019-11-28PNODOSTAWA URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGOWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP623664-N-20192019-11-182019-11-26PNONadzór autorski i świadczenie usług serwisu oprogramowaniaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŚwidnik
BZP623571-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w roku szkolnym 2019-2020 oraz materiałów dydaktycznych (drobnego wyposażenia) dla uczniów do realizacji zajęćPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP623566-N-20192019-11-182019-11-27PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623544-N-20192019-11-182019-11-27PNOOpracowanie kompleksowe baz danych BDOT 500 dla Gminy Zapolice oraz harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EGiBPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP623513-N-20192019-11-182019-11-26PNOINOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEKARKONOSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE U ERAZMA I PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP623482-N-20192019-11-182019-11-26PNOWyposażenie szkół w sprzęt TIK w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP623339-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup sprzętu komputerowego oraz sieciowego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP623263-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego do wybranych jednostek powiatu nowotarskiego.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP623111-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 3 częściPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP623039-N-20192019-11-182019-11-27PNOCRZP/213/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 14UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP623008-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa (prenumerata) czasopism zagranicznych w wersji drukowanej wraz z serwisem umożliwiającym nadzorowanie realizacji zamówień oraz dostęp do pełnotekstowych wersji elektronicznych czasopism zagranicznych zamawianych dla Biblioteki Głównej UŁ, bibliotek zakładowych i innych jednostek organizacyjnych UŁ w prenumeracie na 2020r.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP622999-N-20192019-11-182019-11-26PNOModernizacja i rozbudowa oprogramowania Platformy e-Usług Publicznych FINN 8 SQL (PeUP SEKAP) w zakresie dostosowania do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego Platformy w zakresie zmian wprowadzonych w ramach modernizacji i rozbudowy PeUP SEKAP.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
BZP622988-N-20192019-11-182019-11-27PNODostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP622729-N-20192019-11-182019-11-26PNOŚwiadczenie usług cateringowych w Szkole Podstawowej Nr 9 w BiałymstokuSZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. 42 PUŁKU PIECHOTYBiałystok
BZP622689-N-20192019-11-182019-11-26PNO„Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP622579-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach"GMINA WIĘCBORKWięcbork
BZP622469-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w RadomiuPOWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIURadom
BZP622429-N-20192019-11-182019-11-26PNO,,Dostawa sprzętu łączności bezprzewodowej oraz radiotelefonów przenośnych w 2019 r.’’METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP621952-N-20192019-11-182019-12-03PNO„wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie biurowca PT Nysa, obejmujące swym zakresem wymianę stolarki okiennej, remont elewacji budynku, naprawa dachu, uszczelnienie bramy do garażu”KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOOpole
BZP621508-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP621283-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP623478-N-20192019-11-162019-11-26PNODostawa wygrzewarki do papieru pęczniejącego i papieru pęczniejącegoOŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
BZP623476-N-20192019-11-162019-11-26PNODostawa drukarki brajlowskiej graficznejOŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
BZP623462-N-20192019-11-162019-11-27PNOWykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED541533-20192019-11-152019-12-18PNODostawa 3 szt. jednostek centralnych komputerów – KC-zp.272-727/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED541482-20192019-11-152019-12-18PNODostawa notebooków dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP623438-N-20192019-11-152019-12-02PNOSystem teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej PodlaskiejWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOBiała Podlaska
BZP623429-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup i dostawa serwerów komputerowych wraz z zasilaniem awaryjnym, dostawą i montażemCENTRUM ORGANIZACYJNO—KOORDYNACYJNE DS. TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANTWarszawa
BZP623422-N-20192019-11-152019-11-22PNODostawę usług telekomunikacyjnych (ISDN) w budynku IBS PANINSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP623414-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściachBIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKAWarszawa
BZP623411-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do II części zamówienia, dla Muzeum Fotografii w Krakowie.MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP623378-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP623375-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa specjalistycznych monitorów interaktywnych wraz ze statywami, dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP623374-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu”WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP623368-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Up-grade” do najnowszej wersji oprogramowania Vicon Nexus 2.9.2. wraz z dostawą komputera oraz przeszkoleniem min 3 pracowników z jego obsługi.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP623305-N-20192019-11-152019-11-26PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w budynkach przy ul. Młynarskiej 16, ul. Ciołka 10a (III. i IV. piętro) i ul. Leszno 21 (Wydział FGŚP), oraz podległych Filiach WUP w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i SiedlcachWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIEWarszawa
BZP623300-N-20192019-11-152019-11-26PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP623289-N-20192019-11-152019-11-25PNOdostawa 2 szt. komputerów przenośnych (laptopów) - KC-zp. 272-744/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP623274-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu informatycznego na potrzeby oprogramowania LEXSZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP623264-N-20192019-11-152019-11-25PNOŚwiadczenie usług asysty i wsparcia technicznego dla oprogramowania do ewidencji i rozliczeń gospodarki odpadami w Gminie Miasta Gdańska.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP623243-N-20192019-11-152019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro w trzech częściach na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniemPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP623234-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w ŁodziSĄD REJONOWY DLA ŁODZI—WIDZEWA W ŁODZIŁódź
BZP623230-N-20192019-11-152019-11-27PNODostosowanie środowiska informatycznego do wykonywania zadań statutowych związanych z przetwarzaniem wyników (skanowanie i weryfikacja prac)OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIUPoznań
BZP623216-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice” -zakup i dostawa sprzętu ICT/ AGDGMINA MYSŁAKOWICEMysłakowice
BZP623204-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu komputerowegoSZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP623202-N-20192019-11-152019-11-25PNOZP-2380-342-37/2019 Zakup i dostawę akcesoriów komputerowych dla KMP/KPP oraz wydziałów KWP w KatowicachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACHKatowice
BZP623173-N-20192019-11-152019-11-25PNO” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP623156-N-20192019-11-152019-11-25PNOKompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.SZPITAL POWIATOWY LIMANOWALimanowa
BZP623118-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w GdańskuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP623073-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWrWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP623071-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w WarszawieINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP623068-N-20192019-11-152019-11-29PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Gorzowie Wlkp.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP623067-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP622992-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElbląguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP622952-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa systemu szkoleniowego do interpretacji i analizy obrazuSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP622938-N-20192019-11-152019-11-22PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w GdańskuURZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP622932-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku Dworca PKP w SkawinieURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP622915-N-20192019-11-152019-11-27PNODostawa urządzeń sieciowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, PN-136/19/DWCENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP622889-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby administracji, dydaktyki oraz badań naukowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP622858-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, Wifi, przełączników, oprogramowania, dysku sieciowego NAS oraz UPS'ów na potrzeby Jednostek Podległych oraz Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP622847-N-20192019-11-152019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu ,, Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach działania 8.4 RPO WZ 2014-2020GMINA SIANÓWSianów
BZP622844-N-20192019-11-152019-11-26PNOWykonanie usługi polegającej na opracowaniu i implementacji algorytmów poprawiających jakość danych w przedsiębiorstwie, implementacji podstawowych komponentów systemu, testów oraz optymalizacji aplikacji w środowisku lokalnym i chmurowym oraz przeprowadzenie testów produkcyjnych i wynikającej z nich optymalizacji platformy do wyszukiwania, czyszczenia i scalania danych oraz usługi wsparcia technicznego opracowanego systemu.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP622830-N-20192019-11-152019-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu dla Zespołów Szkół w ChorzowieZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W CHORZOWIEChorzów
BZP622793-N-20192019-11-152019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz drukarek i skaneraUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP622466-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Dostawa przełączników sieciowych”PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP622447-N-20192019-11-152019-11-25PNOUsługa prania i dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w KrakowieSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLAKraków
BZP622439-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa i montaż wyposażenia 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w CierpicachGMINA WIELKA NIESZAWKAWielka Nieszawka
BZP622359-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa serwera, sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz urządzeń peryferyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP622321-N-20192019-11-152019-11-25PNOSukcesywna dostawa notebooków oraz urządzeń wielofunkcyjnych - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP622268-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa macierzy dyskowej, części serwerowych i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją systemówPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP622156-N-20192019-11-152019-11-25PNOUsługa dostępu do sieci Internet dla Urzędu Marszałkowskiego.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP622024-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP621745-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego na potrzeby WUPWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin
BZP621436-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Bliżej rynku pracy”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP621332-N-20192019-11-152019-11-21PNOZakup 12 sztuk licencji na oprogramowanie Oracle Internet Developer Suite (iDS) oraz Asysty Technicznej i Prawa do Aktualizacji lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP621066-N-20192019-11-152019-11-25PNOUsługa łączy podkładowych z projekcją Lublin – Katowice, Puławy – Warszawa [OP-IV.272.100.2019.LK]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED540904-20192019-11-142019-12-23PNOZakup usług wsparcia technicznego producenta dla licencji na oprogramowanie IBM użytkowane w PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED540807-20192019-11-142019-12-18PNORozbudowa Systemu SIEM w Grupie EnergaENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED539288-20192019-11-142019-11-28PNODostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED539169-20192019-11-142019-12-18PNODostawa dwóch zestawów pomiarowych dla WGGiOŚ, KC-zp.272-724/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP622795-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w MarianowieZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CHOR. J. SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIEPiątnica
BZP622788-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP622776-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz RTV do Centrum Zdrowia PsychicznegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJHajnówka
BZP622756-N-20192019-11-142019-11-26PNOŚwiadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania do wirtualizacji serwerów i stacji roboczych na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP622752-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa macierzy dyskowychMIASTO RYBNIKRybnik
BZP622751-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP622743-N-20192019-11-142019-11-22PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU, SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ I APARATÓW SYSTEMOWYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP622720-N-20192019-11-142019-11-25PNOObsługa serwisowa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i siecią wewnętrzną.PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP. Z O.O.Pleszew
BZP622699-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa materiałów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas przeprowadzania akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnych związanych z ochroną powietrzaWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP622683-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsługa audytów bezpieczeństwa aplikacji i systemów wdrożonych w Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP622671-N-20192019-11-142019-11-29PNOBudowa przyłącza światłowodowego sieci MSK CzestMAN do budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej w CzęstochowiePOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP622654-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa punktów dostępowych Wifi na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP622600-N-20192019-11-142019-11-21PNOWymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wodyZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP622583-N-20192019-11-142019-11-22PNOUDOSTĘPNIENIE SUBSKRYPCJI WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM DLA FIREWALL/IPS PALO ALTO 5220POLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
BZP622561-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa komputera przenośnegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP622539-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych.INSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP622511-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnychWROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP622510-N-20192019-11-142019-11-25PNOZakup cyfrowego detektora DR do mammografiiSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—TARGÓWEKWarszawa
BZP622505-N-20192019-11-142019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ŚODR Modliszewice.ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskie
BZP622497-N-20192019-11-142019-11-22PNOOdnowienie licencji wraz z instalacją oprogramowania AUTODESKNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP622491-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP622476-N-20192019-11-142019-12-02PNOModernizacja serwerowni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w formule "zaprojektuj i wybuduj"ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA—SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP622463-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Oprogramowanie do archiwizacji danych”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP622458-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i Rady Osiedla - zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażeniaGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP622455-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP622444-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektów pn.: -”Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, -”Zawody przyszłości”, -” Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”, -”Mój dom – moje miejsce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP622420-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsługa serwisowania oprogramowania INFOMEDICA Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w ŁodziWOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP622387-N-20192019-11-142019-11-25PNODostawa laptopów, oprogramowania i innego sprzętu dla Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej w ramach projektu „DOBRY START – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska”PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWEKomarówka Podlaska
BZP622377-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”GMINA OLESZYCEOleszyce
BZP622372-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD KoninWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KONINIEKonin
BZP622362-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
BZP622358-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP622356-N-20192019-11-142019-11-22PNOZapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (łącze podstawowe)GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP622346-N-20192019-11-142019-11-22PNOModernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danychZARZĄD POWIATU W RYBNIKURybnik
BZP622328-N-20192019-11-142019-11-25PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH DO CELÓW PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP W STAROGARDZIE GDAŃSKIMKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKUGdańsk
BZP622326-N-20192019-11-142019-11-22PNO”Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, Jednostka Gdańsk i Oddział Gdynia.”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP622265-N-20192019-11-142019-11-22PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LUBINIEGMINA LUBINLubin
BZP622209-N-20192019-11-142019-11-27PNOZakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku-11 pakietówSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP622194-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa i montaż nowych serwerów, macierzy dyskowej, zasilacza awaryjnego i niezbędnego oprogramowania wraz z migracją systemu radiologicznego ze starych serwerów do środowiska wirtualnego.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP622178-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach projektu pn.: ”Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP622151-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa komputerów przenośnych i typu All in OneOŚRODEK ROZWOJU EDUKACJIWarszawa
BZP622124-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsługi monitorowania prasy polskiej i Internetu oraz dostarczania wycinków prasowych w formie rzeczywistej i elektronicznej z zakresu bieżącego życia teatralnegoINSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGOWarszawa
BZP621960-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na infrastrukturę sprzętową EMCCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP621954-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu sieciowegoWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKoszalin
BZP621942-N-20192019-11-142019-11-26PNODostawa aparatury dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP621893-N-20192019-11-142019-11-22PNOdostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP621826-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP621654-N-20192019-11-142019-11-22PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP621350-N-20192019-11-142019-11-27PNOAudyt bezpieczeństwa i wydajności systemów informatycznych Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy i CEIDG na potrzeby projektu "Konto Przedsiębiorcy- usługi online dla firm w jednym miejscu"MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
BZP621318-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsuwanie z dróg na terenie powiatu zgierskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonymPOWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP621285-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w PoznaniuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP621269-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa 11 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: ”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” realizowanego w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP621075-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na roczną obsługę pogwarancyjną posiadanych przez Zamawiającego serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SANGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP621020-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup usługi asysty technicznej dla urządzeń serwerowychCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP620903-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę płyt DVD R.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP620449-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego oraz aparatów fotograficznych, kamery i akcesoriów wideo w ramach projektu Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP619756-N-20192019-11-142019-11-25PNODostawa wraz z montażem dysków w celu rozbudowy macierzy Hitachi Vantara VSP G600 posiadanej przez Bibliotekę Narodową w WarszawieBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP618528-N-20192019-11-142019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP609232-N-20192019-11-142019-10-29PNOBudowa tras rowerowych relacji Puzdrowo – Kawle oraz Sierakowice – Wygoda SierakowskaGMINA SIERAKOWICESierakowice
TED538465-20192019-11-132019-11-25PNOWybór generalnego wykonawcy na budowę 5 instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały, PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2 oraz PV Przykona, każda instalacja stanowi oddzielny projektENERGA OZE S.A.Gdańsk
TED537786-20192019-11-132019-12-04PNOŚwiadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej Portali Internetowych MinisterstwaMINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED537752-20192019-11-132019-12-16PNOOpracowanie szczegółowej koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i obsługa aplikacji dla studentów UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED537732-20192019-11-132019-12-18PNOPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EUR na usługę zaprojektowania i wykonania platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobamiPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
TED537718-20192019-11-132019-12-19PNOZakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle na 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED537161-20192019-11-132019-11-25PNODostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED537149-20192019-11-132019-12-16PNODostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED537145-20192019-11-132019-12-16PNODostawa 1 szt. zestawu specjalnego komputera stacjonarnego dla WEiPAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED537084-20192019-11-132019-11-25PNORozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla środowiska Check PointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED537072-20192019-11-132019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
TED537068-20192019-11-132019-12-16PNODostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriamiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED537067-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED537059-20192019-11-132019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”GMINA TARNOWSKIE GÓRYTarnowskie Góry
TED537030-20192019-11-132019-11-25PNOZakup i dostawa urządzeń drukującychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED536971-20192019-11-132019-12-16PNOSystem do planowania finansowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP622086-N-20192019-11-132019-11-22PNO„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”POWIAT SŁUPECKISłupca
BZP622076-N-20192019-11-132019-11-21PNOWyposażenie pracowni multimedialnejPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIEGniezno
BZP622071-N-20192019-11-132019-11-21PNOAktualizacja i rozszerzenie licencji Microsoft w ramach programu Academic Select PlusPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP622048-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup i dostawa sprzętu na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej GIORiNCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP622028-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i narzędzi dla Urzędu Miejskiego w WadowicachGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP622023-N-20192019-11-132019-11-28PNOPrzebudowa ulicy Bursztynowej w Lubogoszczy realizowanej w ramach Funduszu Dróg SamorządowychURZĄD MIEJSKI W SŁAWIESława
BZP622019-N-20192019-11-132019-11-21PNOKompleksowa obsługa eksploatacyjno-serwisowa dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówieniaGRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP622007-N-20192019-11-132019-11-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP622006-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na MazowszuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP622005-N-20192019-11-132019-11-22PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych: Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library i OECD Health Statistics dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP622003-N-20192019-11-132019-11-21PNOŚwiadczenie usług wsparcia i serwisu w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, będącej własnością Zamawiającego lub przez niego wykorzystywanąCENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE IM. PROF. ANDRZEJA TYMOWSKIEGOWarszawa
BZP621982-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu serwerowego wraz z licencjamiNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP.Z O.O.Lubań
BZP621974-N-20192019-11-132019-11-21PNOdostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP621956-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP621953-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa laptopów oraz monitora na potrzeby Starostwa, PCPR oraz Placówki Opiekuńczo-WychowawczejPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP621938-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz dostawa klawiatur i myszy do komputerówZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIENysa
BZP621922-N-20192019-11-132019-11-28PNOPrzebudowa drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B)GMINA PIĄTNICAPiątnica Poduchowna
BZP621864-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP621850-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowegoPREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP621802-N-20192019-11-132019-11-21PNOSystem do zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych Uczelni.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP621754-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa komputerów i monitorów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w ŁodziZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10Łódź
BZP621752-N-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP621746-N-20192019-11-132019-11-20PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP621720-N-20192019-11-132019-11-21PNOUsługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanychMIASTO RYBNIKRybnik
BZP621673-N-20192019-11-132019-11-22PNOLIVe!-program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIKGMINA LIWWęgrów
BZP621671-N-20192019-11-132019-11-22PNOZintegrowany system medyczny dla pracowni RTG w szpitalu w ŻaganiuPOWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP621632-N-20192019-11-132019-11-29PNOWdrożenie systemu zabezpieczenia i monitorowania sieci OT (przemysłowej) ZamawiającegoPEWIK GDYNIA SP. Z O.O.Gdynia
BZP621620-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa serweraPREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP621603-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa i wdrożenie systemu do kontrolowania połączeń VPN w czasie rzeczywistymKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP621599-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup i dostawa baz danych do obliczeń termodynamicznych realizowanych w programach Thermo-Calc i TC-PrismaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP621576-N-20192019-11-132019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP621567-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa sprzętu informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP621536-N-20192019-11-132019-11-22PNOZakup licencji oprogramowania oraz pakietów biurowycvh i systemów operacyjnychDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP621457-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa wyposażenia informatycznego laboratorium - KC-zp.272-763/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP621363-N-20192019-11-132019-11-21PNOModernizacja infrastruktury IT systemu VTS ZatokaDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP621338-N-20192019-11-132019-11-25PNOZarządzanie Cmentarzem Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema w Zduńskiej Woli w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 rokuMIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP621330-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa licencji oprogramowania dla konstrukcji mostowych i inżynieryjnychPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP621290-N-20192019-11-132019-11-21PNOUsługa zapewnienia dostępu sieciowego do specjalistycznej bazy danych z dziedziny nauk medycznychUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP621146-N-20192019-11-132019-11-21PNO„Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego, peryferyjnego, fotograficznego na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AG/18-004 pn. „Akademia kompetencji i umiejętności” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP621126-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej Overland Tandberg NEOs T24 wraz z taśmami LTO dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP621053-N-20192019-11-132019-11-20PNOPłocka Karta Mieszkańca - II postępowanieKOMUNIKACJA MIEJSKA—PŁOCK SP. Z O.O.Płock
BZP620965-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP620935-N-20192019-11-132019-11-21PNOŚwiadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, internetu bezprzewodowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jednostek wskazanych w wykazie stanowiącym załączniku nr 1 do wzoru umowyURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO—POMORSKIEGOToruń
BZP620787-N-20192019-11-132019-11-25PNOZakup systemu telekomunikacyjnego realizującego funkcjonalność infolinii dla obywateli państw trzecichMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP620441-N-20192019-11-132019-11-21PNONa dostawę z montażem i wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w LublinieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP620140-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki)GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP620019-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i ElektronikiUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP618613-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu: macierzy z wdrożeniem oraz serweraPOWIATOWY URZĄD PRACYPiła
BZP618301-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa dysków SSD i oprogramowania systemowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP615879-N-20192019-11-132019-11-21PNOŚwiadczenia usług telekomunikacyjnych.METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED535334-20192019-11-122019-12-16PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Ujazd”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED534542-20192019-11-122019-12-17PNOZakup przestrzeni dyskowej na potrzeby projektu Biblioteka Cyfrowa Mediów PublicznychTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED534490-20192019-11-122019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek AGH – KC-zp.272-748/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED534473-20192019-11-122019-12-13PNOZakup i dostawa systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznegoINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED534444-20192019-11-122019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED534424-20192019-11-122019-12-13PNODostawa drukarki do obsługi ELS i ELD, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 3DPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED534394-20192019-11-122019-12-13PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem do edytowania plików pdf dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED534361-20192019-11-122019-12-13PNOZakup przełączników sieciowych do połączenia środowiska serwerów kasetowychZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP621454-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSAOstróda
BZP621432-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem i osprzętem, instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami oraz wyposażenia nagłośnieniowo-oświetleniowegoSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP621425-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie- postępowanie II.GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP621377-N-20192019-11-122019-11-20PNOSprzedaż wraz z dostawą drukarek i skanerów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP621354-N-20192019-11-122019-11-20PNODOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIEGRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP621339-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa oprogramowania do projektowania 3D wraz z licencją jednostanowiskową na okres 12 miesięcy – 2 sztINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP621275-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu informatycznego dla sądów okręgu kaliskiegoSĄD OKRĘGOWYKalisz
BZP621266-N-20192019-11-122019-11-19PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP621262-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP621219-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup oprogramowaniaGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP621216-N-20192019-11-122019-11-20LELDostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominiePOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP621202-N-20192019-11-122019-11-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera (1 szt.) oraz oprogramowania do backupu dla potrzeb rozbudowy infrastruktury IT w NCPS Solaris w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP621198-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa komputerów, laptopów i telewizorówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP621180-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawa wyposażenia spedytorskiego jako pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów w ramach realizowanego w siedzibie Centrum projektu pn. Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP621167-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa macierzy i przełączników dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP621163-N-20192019-11-122019-11-21PNOzakup i dostawa wsparcia technicznego oprogramowania NX dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP621154-N-20192019-11-122019-11-20PNO„Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”.MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP621134-N-20192019-11-122019-11-19PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP621070-N-20192019-11-122019-11-21PNO2019_13_Dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP621055-N-20192019-11-122019-11-20PNOUsługa aktualizacji i dostawy oprogramowania GeoMedia, aktualizacji oprogramowania ERDAS IMAGINE - lub równoważnych, wraz z roczną opieką techniczną oraz instruktażamiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP621030-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w BiałymstokuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP621018-N-20192019-11-122019-11-20PNOUruchomienie i świadczenie usługi dostępu do InternetuGMINA JAWORNIK POLSKIJawornik Polski
BZP621015-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP620990-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa” – Grant realizowany w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.GMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP620984-N-20192019-11-122019-11-20PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP620980-N-20192019-11-122019-11-25PNOModernizacja pomieszczeń kawiarni wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem systemu Call Center w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIEWarszawa
BZP620961-N-20192019-11-122019-11-20PNODostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.” Wyposażenie RTV i pozostałe Centrum Doświadczania ŚwiataURZĄD GMINY KLUCZEKlucze
BZP620773-N-20192019-11-122019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego tj. podzespoły bazowe, akcesoria komputerowe i inneSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP620732-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa oprogramowania specjalistycznego, licencji i subskrypcji.MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
BZP620635-N-20192019-11-122019-11-20PNOWyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP620543-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania NetsightPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP620196-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu TIK ( Technologie Informacyjno – Komunikacyjne ) w ramach zadania pn.: "Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w sprzęt TIK”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTARawa Mazowiecka
BZP619549-N-20192019-11-122019-11-22PNODostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP619068-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup sprzetu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP617284-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa dysków twardych dla Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED533654-20192019-11-112019-12-13PNOSerwis oprogramowania OracleENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED532870-20192019-11-112019-12-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w BiałymstokuPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED532867-20192019-11-112019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w BiałymstokuPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED532848-20192019-11-112019-12-12PNOWsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar wraz z dostawą nowych licencjiBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED532828-20192019-11-112019-12-16PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów zaktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED532808-20192019-11-112019-12-12PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów OracleURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED532777-20192019-11-112019-11-27PNOWsparcie techniczne dla posiadanych licencji IBM MQNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED532663-20192019-11-112019-11-22PNOZakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 m-cy w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług ..MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED532178-20192019-11-112019-12-10PNOEurowafel Sp. z o.o. sp.kEUROWAFEL SP. Z O.O. SP.K.Zator
TED532157-20192019-11-112019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED532148-20192019-11-112019-11-22PNODostawa 130 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem – KC-zp.272-753/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED532114-20192019-11-112019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego [6 części]UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED532089-20192019-11-112019-12-18PNOKanały komunikacyjne Cok-Rad (droga zapasowa)NARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED532081-20192019-11-112019-12-12PNODostawa środowiska serwerowego do wirtualizacji wraz z usługą instalacji i konfiguracjiINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED529615-20192019-11-082019-12-13PNODostawa sprzętu informatycznego dla Akademii Sztuki WojennejAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED529607-20192019-11-082019-12-10PNODostawa systemu kontroli dostępu NACKANCELARIA SEJMUWarszawa
TED529595-20192019-11-082019-11-22PNOZakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjamiMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED529572-20192019-11-082019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED529560-20192019-11-082019-12-11PNOSprzedaż i dostarczenie zestawów komputerowych DP.2301.55.2019UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED529393-20192019-11-082019-12-10PNOZakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP620888-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa komputerów All In One i laptopów dla Sądu Okręgowego w ŁodziSĄD OKRĘGOWY W ŁODZIŁódź
BZP620886-N-20192019-11-082019-11-18PNOWykonanie projektu instalacji sieci bezprzewodowej oraz montaż instalacji i urządzeń w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej WoliNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP620874-N-20192019-11-082019-11-19PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VRUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP620837-N-20192019-11-082019-11-18POGDostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla JW 4101 w LublińcuJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
BZP620834-N-20192019-11-082019-11-18PNOAktualizacja licencji do oprogramowania Enova365, dostawa urządzeń FortiGate oraz wsparcia dla półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP620825-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IIIPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP620771-N-20192019-11-082019-11-18PNOUtworzenie platformy GIS oraz utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzenie geoportalu wraz ze szkoleniem pracowników.POWIAT NIDZICKINidzica
BZP620770-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa elektronicznych wokand na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP620764-N-20192019-11-082019-11-18PNOZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH,TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH, AKCESORIÓW TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU DLA POTRZEB JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIESzczecin
BZP620759-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup komputerów All-In-One oraz monitorów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w ŁodziSĄD REJONOWY DLA ŁODZI—ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZIŁódź
BZP620747-N-20192019-11-082019-11-19PNOSprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP620733-N-20192019-11-082019-11-20PNOMontaż tablicy Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystanku MPK Wałbrzyska (16704) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WBO 626ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTAWrocław
BZP620730-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP620722-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup urządzeń aktywnych do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu oraz Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP620706-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJWłodawa
BZP620698-N-20192019-11-082019-11-19PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 2 zadaniaCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP620690-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa przełączników sieciowychWYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP620660-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP620622-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa serwera dla WZZOZCLChPłiR w ŁodziWOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP620617-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10.URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP620608-N-20192019-11-082019-11-21PNOPilotaż rozwiązania grupowania kwalifikacji wraz z grupowaniem kwalifikacjiINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP620588-N-20192019-11-082019-11-21PNOModernizacja systemu informatycznego ZRKINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP620579-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzetarg DZP.26.1.330.2019 Na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Zarządu Lokali MiejskichZARZĄD LOKALI MIEJSKICHŁódź
BZP620574-N-20192019-11-082019-11-19PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z podziałem na 14 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP620569-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa macierzy i przełączników FC dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w podziale na 2 części.URZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP620552-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki – tuszy, tonerów, pojemników na zużyty toner, papieru do drukarek, nośników danychBAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa
BZP620545-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa wyposażenia Domu Seniora w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu na dzienny dom SENIOR+” - ( Etap I – parter budynku, wydzielone pomieszczenia na I piętrze, teren na zewnątrz budynku) w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 – Moduł I – utworzenie i wyposażenie placówki „Senior +” w TarnobrzeguPREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP620540-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa interfejsów sieciowych i kabli światłowodowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w KrakowieSĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIEKraków
BZP620532-N-20192019-11-082019-11-27PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD SzczecinWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOSzczecin
BZP620520-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Wydział Geodezji.POWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP620499-N-20192019-11-082019-11-22PNOSprzedaż licencji oraz dostawa oprogramowania: Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server wraz z licencjami dostępowymi (CAL).URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP620493-N-20192019-11-082019-11-18PNORozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ ZAKURZONEJWarszawa
BZP620477-N-20192019-11-082019-11-22PNOdostawa sprzętu laboratoryjnego i drukarki 3D dla Wydziału Chemii UAM w ramach projektu: „INNChem - rozwój kompetencji doktorantów kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”, nr POWR.03.02.00-00-I023/17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 częściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP620457-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Morskiego w SzczecinieDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIESzczecin
BZP620455-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawę sprzętu informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w WarszawieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP620406-N-20192019-11-082019-11-18PNOWydajny system analizy Malware - rozszerzenie segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-751/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP620371-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa tablic interaktywnych wraz z głośnikami i rzutnikami do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w SławoborzuPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKISławoborze
BZP620370-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem do Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-27/WZŻ/2019WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP620343-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIEGołuchów
BZP620336-N-20192019-11-082019-11-21PNOCRZP/201/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 13UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP620296-N-20192019-11-082019-11-20PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP620281-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa notebooków uniwersalnychCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP620250-N-20192019-11-082019-11-18PNODoposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA KASPROWICZAJelcz-Laskowice
BZP620226-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadańGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP620215-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzetarg nieograniczony na usługę utrzymania posiadanego przez Zamawiającego Systemu TALPA „Oprogramowanie do akwizycji danych i oceny dawek oraz wykonywania analiz statystycznych”GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP620194-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa i instalacja siedemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na potrzeby sądów apelacji białostockiejSĄD APELACYJNYBiałystok
BZP620176-N-20192019-11-082019-11-18PNORealizacja budowy 1. etapu sieci informatycznej (nowe trasy kablowe) wraz z instalacją niezbędnych systemów sieciowych.AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIEWarszawa
BZP620161-N-20192019-11-082019-11-19PNOZakup pomocy dydaktycznych i naukowych do placówek oświatowych na terenie gminy OtmuchówZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIEOtmuchów
BZP620144-N-20192019-11-082019-11-18PNOUsługa szkoleniowa oraz doradztwo eksperckie w zakresie oprogramowania ESRI ArcGIS w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"GMINA MIASTO KOŁOBRZEGKołobrzeg
BZP620125-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz terminali mobilnychŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGOKielce
BZP620067-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Narodowego Muzeum Morskiego w GdańskuNARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP620008-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa i montaż urządzeń stanowiących uzupełnienie wyposażenia technicznego tj.: systemu monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania, systemu kontroli dostępu i przywoławczej oraz systemu sygnalizacji pożaru, w remontowanym budynku mieszczącym się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZIŁódź
BZP619871-N-20192019-11-082019-11-18PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań przez Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji GeograficznejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP619821-N-20192019-11-082019-11-20PNO"Dostawa wyposażenia do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych przy ul. Długiej 11 w Trzebiatowie"GMINA TRZEBIATÓWTrzebiatów
BZP619630-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa oprogramowania do projektowania graficznego dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP619460-N-20192019-11-082019-11-18PNOŚwiadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnejPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP619439-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, sprzętu dydaktycznego oraz dostawę wraz z montażem i uruchomieniem ściany wizyjnej na potrzeby Krajowej Szkoły SkarbowościKRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCIWarszawa
BZP619151-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzedłużenie licencji na dostęp do aktualizacji na urządzenia Antyspam.OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP619085-N-20192019-11-082019-11-15PNOWYKONANIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI , SERWIS, KONSERWACJĘ ORAZ NADZÓR EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO IMPULSORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. W. DEGI UM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP618864-N-20192019-11-082019-11-25PNOZaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na ZadaniaZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINAKalisz
BZP618365-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP616625-N-20192019-11-082019-11-20PNOUsługa opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP613015-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie.CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
TED527937-20192019-11-072019-12-17PNOGeneralny pomiar ruchu w roku 2020 na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego. CPV 63712710-3DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIUWrocław
TED527906-20192019-11-072019-12-11PNOZakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty technicznej dla systemu TETAURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED527901-20192019-11-072019-12-11PNOŚwiadczenie usług przeniesienia, utrzymania, wsparcia technicznego, budowy, rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych ZamawiającegoMINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED527130-20192019-11-072019-12-16PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED527126-20192019-11-072019-12-11PNODostawa 3 sztuk laptopów dla WIEiT – KC-zp.272-743/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED527122-20192019-11-072019-12-11PNODostawa komputerów przenośnych dla WIMiR. KC-zp.272-729/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED527001-20192019-11-072019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED526621-20192019-11-072019-12-12PNOPrzebudowa dworca kolejowego Kuźnica BiałostockaPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP620190-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa profesjonalnego sprzętu komputerowego na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w BiałymstokuOPERA I FILHARMONIA PODLASKA – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU IM. STANISŁAWA MONIUSZKIBiałystok
BZP620185-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP620183-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego: część I: dostawa stacjonarnego sprzętu komputerowego; część II: dostawa przenośnego sprzętu komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP620162-N-20192019-11-072019-11-18PNOWyposażenie Domu Po0mocy Społecznej w Mojęcicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO-WD 2014-2020. Nr projektu: RDPS.09.02.01-02-0030/17URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIEWołów
BZP620152-N-20192019-11-072019-11-14PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIEURZĄD GMINY GRABICAGrabica
BZP620136-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu i urządzeń komuterowych z oprogramowaniemBIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII – OLSZÓWKA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP620121-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa sprzętu medycznego do laboratorium i na blok operacyjny Szpitala SP ZOZ ŁasinSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWAŁasin
BZP620104-N-20192019-11-072019-11-15PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP620093-N-20192019-11-072019-11-15PNOZakup komputerów dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP620069-N-20192019-11-072019-11-18PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!”ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP620059-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 18 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP620055-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa licencji producenta Microsoft lub produktów równoważnych na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP620009-N-20192019-11-072019-11-15PNOPrzedłużenie serwisu gwarancyjnego i licencji dla urządzenia bezpieczeństwa sieciowego Palo Alto PA-820 oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe Palo Alto TRAPS EndPointUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP620005-N-20192019-11-072019-11-14PNO"Usługa transmisji obrazu oraz konserwacji i utrzymania w stałej sprawności Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Słupsk"MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP620002-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP619970-N-20192019-11-072019-11-15PNO„Sprzedaż i dostawa serwerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Końskowola”.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP619969-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020GMINA JEMIELNICAJemielnica
BZP619959-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa dysków dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP619929-N-20192019-11-072019-11-19PNODostawa sprzętu serwerowego - z podziałem na trzy częściAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619913-N-20192019-11-072019-11-15PNOZakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Onkologii – sprzęt komputerowySZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP619876-N-20192019-11-072019-11-15PNOUsługa opieki serwisowej oraz bieżący nadzór nad systemami informatycznymi CliniNET, NetRAAD, STER, SakPRO, Eurosoft-Apteka wraz z wsparciem serwisowym dla dwóch Licencji ORACLE w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP619875-N-20192019-11-072019-11-15PNOModernizacja strefy zachodniej systemu TetraKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP619869-N-20192019-11-072019-11-19PNOZaprojektowanie i wdrożenie scentralizowanego dostępu do zasobów, aplikacji i systemów IT dla pracowników i studentów ChAT w ramach projektu: "CHAT przyszłości" nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP619841-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa systemu do planowania i wymiarowania wspierającego zabieg wymiany zastawkiŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP619804-N-20192019-11-072019-11-15PNOZP/71/2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem celem dostosowanie systemu do e-usług w służbie zdrowia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w ŁodziWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP619802-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu informatycznego do budowy struktury teleinformatycznej na potrzeby Krakowskiego Biura FestiwalowegoKRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWEKraków
BZP619791-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP619773-N-20192019-11-072019-11-18PNOZapewnienie (zakup) rocznego wsparcia i utrzymania systemu Hitachi Data Protection Suite wraz z dostawą licencjiURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP619757-N-20192019-11-072019-11-18PNOSukcesywna dostawa standardowego sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP619716-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP619708-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP619699-N-20192019-11-072019-11-21PNODostawa sprzętu: 68 sztuk zestawów komputerowych – jednostka centralna, monitor, zasilacz awaryjny UPS, pakiet oprogramowania biurowegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEPiotrków Trybunalski
BZP619668-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619664-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa dostępów online do systemu informacji prawnejNACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNYWarszawa
BZP619642-N-20192019-11-072019-11-20PNONajem urządzenia - samoobsługowego terminala płatniczego z obsługą operacji bezgotówkowych i gotówkowych pełniących funkcję wpłatomatu wraz z dystrybucją znaków opłaty sądowej dla Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6SĄD REJONOWY W ZGIERZUZgierz
BZP619597-N-20192019-11-072019-11-21PNODostawa 2 interaktywnych urządzeń projekcyjnych wraz z montażem i tablicy interaktywnej wraz z montażem w ramach projektu „Healthy Boost – współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” w ramach Programu INTERREG BALTIC SEA REGION 2014-2020MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP619528-N-20192019-11-072019-11-18PNO"Dostawa licencji Oprogramowania Antywirusowego typu Smart Security oraz urządzenia (serwer) ochrony poczty-e-mail - rozwiązanie antyspam z mechanizmem sandbox dla jednostek Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP619286-N-20192019-11-072019-11-20PNODostawa licencji na oprogramowanie: a) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (lub równoważny) na jeden rok – 12 szt., b) Red Hat Enterprise Linux Server, Self-support (lub równoważny) na jeden rok – 20 szt., c) Smart Management for Unlimites Guests (lub równoważny) na jeden rok – 12 szt.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP619250-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa skanerów i drukarek dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619238-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwerówUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP619150-N-20192019-11-072019-11-15PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla macierzy Hitachi Vantara VSP G600 na rzecz Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP619124-N-20192019-11-072019-11-15PNODostęp do wybranych zasobów wydawnictwa Elsevier w wersji onlineUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP618943-N-20192019-11-072019-11-15PNOZakup akcesoriów do systemu EZD PUWGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP618324-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletówTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP616743-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych MifareMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
TED525606-20192019-11-062019-12-12PNODostawa baz danych GESUT, BDOT500 oraz graficznych danych EGiBZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED525166-20192019-11-062019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowejUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED524964-20192019-11-062019-11-18PNOZakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w HrubieszowiePOWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów
BZP619582-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa stacjonarnej drukarki 3D do drukowania modeli jednostek pływającychZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP619555-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa, instalacja i konfiguracja klastra urządzeń bezpieczeństwa aplikacyjnego na potrzeby Ministerstwa Sportu i TurystykiMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIWarszawa
BZP619550-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Usługa rozbudowy i utrzymania systemu do umawiania i prowadzenia konsultacji online”INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA IM. PROF. DRA MED. ALEKSANDRA SZCZYGŁAWarszawa
BZP619544-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa 2 serwerów w ramach projektu POPC „Otwarte dane plus” – Projekt modernizacji rejestrów w turystyce.MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIWarszawa
BZP619530-N-20192019-11-062019-11-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP619472-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu informatycznego – modernizacja serwerowni.MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP619471-N-20192019-11-062019-11-15PNOMigracja Systemu Zarządzania Tożsamością i DostępemCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619444-N-20192019-11-062019-11-14PNO"Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego”POWIAT LIDZBARSKILidzbark Warmiński
BZP619441-N-20192019-11-062019-11-21PNORozbudowa monitoringu miejskiego Miasta MarkiGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP619428-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn.: " Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie ".GMINA MIASTO SOCHACZEWSochaczew
BZP619417-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP619409-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego, biurowego, konsoli do gry na potrzeby Świetlicy ŚrodowiskowejŚWIETLICA ŚRODOWISKOWAOstrowiec Świętokrzyski
BZP619405-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa urządzeń mobilnych, pomiarowych i peryferii komputerowych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP619379-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZUSandomierz
BZP619367-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa, zainstalowanie i skonfigurowanie macierzy dyskowej typu All FlashMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP619359-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” - zakup i dostawa sprzętu ICT/AGDGMINA BISZTYNEKBisztynek
BZP619347-N-20192019-11-062019-11-15PNOZakup sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIŁódź
BZP619337-N-20192019-11-062019-11-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.29.2019)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP619316-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz usługi w zakresie wsparcia dostarczonych systemówURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP619297-N-20192019-11-062019-11-15PNORozbudowa potencjału dydaktyczno-szkoleniowego Pracowni Cyberbezpieczeństwa II.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP619285-N-20192019-11-062019-11-15PNOZintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w ŻaganiuPOWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP619251-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.POWIAT JASIELSKIJasło
BZP619245-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP619230-N-20192019-11-062019-11-14PNO„Kontrola i korekta jakościowa oraz merytoryczna rekordów i haseł wzorcowych „Terminology” wytwarzanych w systemie Collection Index + (2.42a) zgodnie ze standardem Spectrum ze zbiorów Fototeki, należących do Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, opatrzonych prefixem „F”, które zostały wytypowane do Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP619223-N-20192019-11-062019-11-14PNOPoprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan - doposażenie pracowni przedmiotowych – dostawa sprzętu ITGMINA KOŚCIANKościan
BZP619210-N-20192019-11-062019-11-15PNOZapewnienie prawa do nowej wersji dla posiadanego oprogramowaniaPOLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY—WIFWarszawa
BZP619206-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa urządzeń w ramach rozbudowy i modernizacji sieci LAN w szkołach na terenie miasta BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP619163-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DLA DZIELNICY REMBERTÓWWarszawa
BZP619137-N-20192019-11-062019-11-15PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNETSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP619118-N-20192019-11-062019-11-14PNOzamoiwienie na dostawę komputerów i in. do AŚ w KrakowieARESZT ŚLEDCZYKraków
BZP619098-N-20192019-11-062019-11-18PNOUsługi serwisu producenckiego dla urządzeń sieciowych.MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP619081-N-20192019-11-062019-11-15PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – II PostępowaniePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP619063-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych oraz łącz LTE dla potrzeb ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi”.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP619044-N-20192019-11-062019-11-25PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w formule „zaprojektuj i wybuduj”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
BZP619042-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnychMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP619041-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa komputera przenośnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentóww dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska”w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP619022-N-20192019-11-062019-11-14PNOSprzedaż i dostawa 11 sztuk polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP618967-N-20192019-11-062019-11-14PNODOSTAWA/OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA/APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN MIEJSCA ZBRODNI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) WRAZ Z DOSTAWĄ DEDYKOWANEGO SPRZĘTU VR DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP618762-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu " Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego"LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP618723-N-20192019-11-062019-11-15PNOKompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie i podległych jednostek terenowychGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIELublin
BZP618599-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa licencji na oprogramowanie Altium Designer licencja sieciowa Private Server z roczną subskrypcją (lub równoważny) – 3 szt.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP618538-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa i instalacja sprzętu teletechnicznego w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum NGO w Środzie Śląskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i przebudową drogi Al. J. Korczaka”GMINA I MIASTO ŚRODA ŚLĄSKAŚroda Śląska
BZP618473-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa zestawów komputerowych pozwalających na zastąpienie licencji VDAURZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP618436-N-20192019-11-062019-11-15PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz reszty świataUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP618310-N-20192019-11-062019-11-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego na potrzeby realizacji spisów powszechnych PSR 2020 i NSP 2021.URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP616306-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa serwera [OP-IV.272.98.2019.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP616088-N-20192019-11-062019-11-14PNOZakup oprogramowania biurowego i aktualizacji systemów operacyjnych w podziale na 4 częściAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP612939-N-20192019-11-062019-11-15PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP612441-N-20192019-11-062019-11-15PNODoposażenie sal matematyczno-przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i KajetanówGMINA ZAGNAŃSKZagnańsk
BZP612363-N-20192019-11-062019-11-15PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę serwerów kasetowych z oprogramowaniem systemowym.GMINA MIASTA RADOMIARadom
TED524237-20192019-11-052019-12-06PNODostawa licencji Oracle na potrzeby systemów SIP, CSADP, HH CHDENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED524160-20192019-11-052019-12-09PNOZadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowejMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa
TED523326-20192019-11-052019-12-06PNOZapewnienie dostępności programistów dla projektu: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz asysta techniczna i konserwacja Systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówGMINA MIEJSKA KRAKÓW—URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED523311-20192019-11-052019-12-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM wraz ze zmianą metryki licencyjnejCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED522956-20192019-11-052019-12-11PNOŚwiadczenie kompleks., całodob. usług w zakresie usuwania, uporządkowania jezdni po zaistniałym zdarzeniu, przem. (z miejsca zdarz. drog.), hol. i parkowania na potrzeby i na zlecenie KPP w NiskuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIERzeszów
TED522164-20192019-11-052019-12-11PNOKatowicki Inteligentny System Zarządzania TransportemMIASTO KATOWICEKatowice
TED522162-20192019-11-052019-12-06PNO„Dostawa oprogramowania specjalistycznego”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED522159-20192019-11-052019-11-18PNODostawa zintegrowanej platformy sprzętowej i oprogramowania wraz z świadczeniem usług asysty technicznejGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED522156-20192019-11-052019-12-05PNODostawa sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytu..INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNAKraków
TED522143-20192019-11-052019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED522134-20192019-11-052019-12-06PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCHKatowice
TED522087-20192019-11-052019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED522075-20192019-11-052019-12-05PNO„Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED521968-20192019-11-052019-12-06PNOSukcesywna dostawa notebookówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED521949-20192019-11-052019-12-09PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby Akademickiego Biura KarierPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED521866-20192019-11-052019-12-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, audiowizualnego, multimedialnego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu ,,Dźwignia kariery"GMINA MIASTA RADOMIA—URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
BZP619012-N-20192019-11-052019-11-15PNOUsługi telefonii ISDN na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 w WarszawieINSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP618963-N-20192019-11-052019-11-18PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego, mieszczącego się przy ul. Przyrynek 9 w WarszawieZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANYCH I LICEALNYCH IM. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGOWarszawa
BZP618946-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa drukarek do pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy właściwe dla danego zawodu w Zespole Szkół przy Teatralnej w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie PilskimPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP618911-N-20192019-11-052019-11-14PNODOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH DLA POTRZEB PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALEPODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOBoguchwała
BZP618889-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa głosów do czytnika ekranuUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP618883-N-20192019-11-052019-11-13PNOSprzedaż wraz z dostawą laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP618861-N-20192019-11-052019-11-15PNODostawa 4 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposaż enia oraz obsługa szkolenia UAVOSTRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIAWrocław
BZP618849-N-20192019-11-052019-11-14PNOUsługa serwisowa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI)POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP618845-N-20192019-11-052019-11-15PNOZakup sprzętu medycznego: Systemu Centralnego Nadzoru Okołoporodowego, monitora hemodynamicznego, materaca zmiennociśnieniowego i głowicy Convex.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJOborniki
BZP618835-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu elektronicznego TIK na potrzeby realizacji projektu CybernastolatekCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJDąbrowa Chełmińska
BZP618817-N-20192019-11-052019-11-13PNO"Dostawa stanowiska do badań numerycznych dla Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP618808-N-20192019-11-052019-11-14PNOZakup i dostawa części oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP618807-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa urządzeń drukujących i komputerowych, w tym części 1-5SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCHRacibórz
BZP618784-N-20192019-11-052019-11-13PNONa dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w BydgoszczySĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP618781-N-20192019-11-052019-11-20PNODostarczenie dla Zamawiającego gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców i kierowców w rozumieniu przedmiotowych przepisów prawa w tym zakresie; tj. systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 51. UKP zintegrowanego z systemem teleinformatycznym o którym mowa w art. 16a UKP oraz zintegrowanym z systemem centralnym SI KIEROWCAZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KOSZALINIEKoszalin
BZP618776-N-20192019-11-052019-11-13PNO„Elektroniczne opracowanie metadanych dla plików audio i video w oparciu o standard metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), dotyczących nagrań koncertowych międzynarodowego festiwalu muzycznego „Chopina i jego Europa” z lat 2005-2006, 2018-2019 oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pochodzących z edycji XII-XVII”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP618768-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa wyposażenia do pomieszczeń Klubu Seniora w Kłecku, Klubu Seniora w Działyniu i Dziennego Domu Pomocy w KłeckuGMINA KŁECKOKłecko
BZP618748-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa PiłsudskiegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP618665-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego i dodatkowego wyposażenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach w Gminie Niedrzwica DużaGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP618628-N-20192019-11-052019-11-14PNOModernizacja i doposażenie Pracowni Systemów SatelitarnychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP618614-N-20192019-11-052019-11-20PNOWykonanie robót budowlanych związanych z remontem hali A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Adres inwestycji: Kampus „Warta” przy ul. Piotrowo 3D w Poznaniu.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP618597-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa serwerów wraz z wyposażeniem oraz zarządzalnych przełączników sieciowych (switch) dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP618596-N-20192019-11-052019-11-18PNOZakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczo – biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarekZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJDąbrowa Tarnowska
BZP618586-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa akcesoriów, części oraz peryferii komputerowych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618584-N-20192019-11-052019-11-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Piaskach”ZESPÓŁ SZKÓŁPiaski
BZP618567-N-20192019-11-052019-11-13PNOŁącza internetowe dla Sądu Okręgowego w PoznaniuSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUPoznań
BZP618559-N-20192019-11-052019-11-13PNOZakup 13 (trzynastu) zestawów do odczytywania danych rejestratorów zdarzeń (EDR) z różnych sterowników pojazdów mechanicznych wraz z oprogramowaniem, licencją oraz szkoleniem, na potrzeby jednostek Policji w krajuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP618520-N-20192019-11-052019-11-13PNOZakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Rejonowego w OpocznieSĄD OKRĘGOWYPiotrków Trybunalski
BZP618519-N-20192019-11-052019-11-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego do szkół Powiatu Gliwickiego w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”POWIAT GLIWICKIGliwice
BZP618508-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP618496-N-20192019-11-052019-11-13PNOSukcesywny zakup oprogramowania i licencji MicrosoftUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP618489-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem dla CBŚP oraz BSWP.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIGorzów Wielkopolski
BZP618449-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa 48 smartwatchy w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
BZP618421-N-20192019-11-052019-11-13PNOModyfikacja programu BusMan – centralizacjaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP618393-N-20192019-11-052019-12-04PNOUsługi z zakresu telefonii komórkowej z dostawą nowych telefonów komórkowych i usług mobilnego dostępu do Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, z usługą DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) po łączu ISDN PRA( 30B+D), 9 łączy ISDN BRA (2B+D) i 6 łączy analogowych, obejmujących abonament i połączenia głosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego przez ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP618389-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP618321-N-20192019-11-052019-11-14PNO„Dostawa pamięci RAM wraz z montażem i testami kompatybilności.”ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
BZP618294-N-20192019-11-052019-11-13PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w KrakowieMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP618292-N-20192019-11-052019-11-14PNONadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla jednostek ewidencyjnych Niepołomice – obszar wiejski, Gdów – obszar wiejski, powiat wielicki, województwo małopolskie” w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej Powiatu WielickiegoPOWIAT WIELICKIWieliczka
BZP618127-N-20192019-11-052019-11-14PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZETU ITGMINA PRUSZCZ GDAŃSKIPruszcz Gdański
BZP618060-N-20192019-11-052019-11-14PNOZakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.MIASTO ZABRZEZabrze
BZP618030-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618019-N-20192019-11-052019-11-26PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP618011-N-20192019-11-052019-11-15PNOModernizacja sieciNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP617960-N-20192019-11-052019-11-13PNOZakup i dostawa komputera z oprogramowaniem w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
BZP617956-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu BadawczegoPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP617924-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa licencji oprogramowania komputerowego firmy Microsoft dla Uniwersytetu Łódzkiego w ramach licencji SELECT PLUS.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP617903-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMawareURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP617880-N-20192019-11-052019-11-13PNOSukcesywne dostawy artykułów biurowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP617868-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP617834-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP617510-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Krajowej Infromacji SkarbowejKRAJOWA INFORMACJA SKARBOWABielsko-Biała
BZP617368-N-20192019-11-052019-11-18PNODostawa do siedziby Zamawiającego klastra obliczeniowego do analizy sygnałów symulacji numerycznych i przechowywania danych.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP613559-N-20192019-11-052019-11-13PNOŚwiadczenie usług usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu PoznańskiegoSTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
TED520481-20192019-11-042019-11-18PNOUsługi Inżyniera kontraktu dotyczące budowy platformy e-ZamówieniaURZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
TED520472-20192019-11-042019-12-05PNOŚwiadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu InformatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED520303-20192019-11-042019-12-05PNOUtrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego AktywizacjaURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED519602-20192019-11-042019-12-05PNODostawa licencji na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED519586-20192019-11-042019-11-15PNODostawa klastra wirtualizacyjnego wraz z systemem kopii zapasowych zamawianego na potrzeby realizowanego przez PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu Stawiamy na Rozwój ZintegrowanyPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED519512-20192019-11-042019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
TED519499-20192019-11-042019-12-05PNODostawa komputerów stacjonarnych - 2 szt. dla WIMiC - KC-zp.272-653/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED519495-20192019-11-042019-12-05PNODostawa 1 sztuki macierzy dyskowej oraz 78 sztuk zestawów komputerowych dla WIMiIIP - KC-zp.272-711/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED519485-20192019-11-042019-12-05PNORozbudowa systemów bezpieczeństwa sieci wewnętrznej wraz z usługą wsparcia technicznegoKANCELARIA SEJMUWarszawa
TED519449-20192019-11-042019-12-05PNOStanowisko do projektowania i badań symulacyjnych nieliniowych metamateriałów sprężystych dla WIMiR. KC-zp.272-732/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP618347-N-20192019-11-042019-11-11PNO51/ZPN/19 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP618289-N-20192019-11-042019-11-18PNODzierżawa łączy dosyłowych dla sygnału Polskiego Radia Rzeszów S.A. do 8 nadajników naziemnychPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W RZESZOWIE RADIO RZESZÓW S.A.Rzeszów
BZP618264-N-20192019-11-042019-11-12PNOUsługa wsparcia technicznego i przedłużenie licencji oprogramowania ForcePointPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618261-N-20192019-11-042019-11-12PNOWyposażenie warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie - komputeryPOWIAT SULĘCIŃSKISulęcin
BZP618246-N-20192019-11-042019-11-13PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP618232-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa oprogramowania do tworzenia map oraz modelowania powierzchni terenu dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP618209-N-20192019-11-042019-11-14PNOZakup, dostawa oraz montaż sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) do Przedszkola Nr 1 we Władysławowie, przy ul. Drogowców 1GMINA WŁADYSŁAWOWOWładysławowo
BZP618198-N-20192019-11-042019-11-14PNOZakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej GórzeŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZEStąporków
BZP618166-N-20192019-11-042019-11-13PNOUsługa serwisowa zgodna z Fujitsu Support Pack Hardware wraz z usługą zachowania dysku twardegoPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP618138-N-20192019-11-042019-11-13PNOZestawy komputeroweSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJBrzesko
BZP618100-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa oprogramowania do informatyki śledczejURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP618082-N-20192019-11-042019-11-12PNO„Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz TIK w Gminie Dźwierzuty”GMINA DŹWIERZUTYDźwierzuty
BZP618071-N-20192019-11-042019-11-19PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” wybudowanej w oparciu o sprzęt Juniper Networks, Hitachi Vantara, HPE, Avaya i AudioCodesZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCEKielce
BZP618066-N-20192019-11-042019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA GOLUB—DOBRZYŃGolub-Dobrzyń
BZP618022-N-20192019-11-042019-11-12PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA STUDIA TELEWIZYJNEGO, DOPOSAŻENIA STUDIA RADIOWEGO, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO, POMOCY DYDAKTYCZNTCH DO CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I INFORMACJI NAUKOWEJ, SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO I KOMUNIKACYJNEGO DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDIÓW UNIWERYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP618005-N-20192019-11-042019-11-14PNOUsługa wymiany konsol C11 na monitory TFT oraz demontaż i ponowny montaż kompletu urządzeń pokładowych w pojazdach transportu zbiorowegoGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP618002-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD KoninWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KONINIEKonin
BZP617990-N-20192019-11-042019-11-13PNOŚwiadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącz stałych dla Oddziału CZOKSPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP617907-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP617895-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP617887-N-20192019-11-042019-11-15PNODostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymiZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP617855-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0015/18-00 pn. „Poszerzamy kadr”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODYŁódź
BZP617842-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz wdrożenie e-usług"OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP617666-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa macierzy dyskowej i serweraOŚRODEK ROZWOJU EDUKACJIWarszawa
BZP617649-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP617421-N-20192019-11-042019-11-14PNOdostawa drukarek, skanerów oraz urzadzeń wielofunkcyjnychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP617193-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa macierzy wraz z serwisem posprzedażnym w okresie gwarancji.ZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP616815-N-20192019-11-042019-11-12PNORozbudowa obudowy kasetowej będącej w posiadaniu Zamawiającego o cztery serwery typu bladeURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP616548-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów powszechnychURZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP603424-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD LesznoWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W LESZNIELeszno
BZP617840-N-20192019-11-032019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED518704-20192019-10-312019-12-06PNOZakup wspólny usług wsparcia technicznego Standard Support dla oprogramowania SybasePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED518546-20192019-10-312019-12-05PNOModernizacja infrastruktury storage (macierze) w celu wymiany wyeksploatowanych urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów
TED518537-20192019-10-312019-12-03PNORozbudowa środowisk testowo-rozwojowych i BW SAP HANA w PGNiG S.APOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED517159-20192019-10-312019-12-05PNOŚwiadczenie usług serwisowych wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego Eskulap w Instytucie Fizjologii i Patologii SłuchuINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED517056-20192019-10-312019-12-09PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania bazy danych, narzędzi integracji danych oraz portalu informacyjnego dla pasażeraINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
TED517030-20192019-10-312019-12-12PNOEmisja programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SAPOLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.Szczecin
TED516742-20192019-10-312019-12-03PNOZabezpieczenie pasma satelitarnego na czas ćwiczeń dla potrzeb jednostek wojsk specjalnychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED515616-20192019-10-312019-12-05PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu " Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED515566-20192019-10-312019-12-04PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą dla Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED515527-20192019-10-312019-12-04PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGORzeszów
TED515517-20192019-10-312019-12-05PNOZakup i instalacja aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskimMIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE SP. Z O.O.Konin
TED515473-20192019-10-312019-12-03PNODostawa drukarki do technologii DLP (Digital Light Processing)DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.Wrocław
TED515443-20192019-10-312019-11-13PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft OfficeMIASTO POZNAŃPoznań
TED515417-20192019-10-312019-12-03PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę cyfrowych nośników danych - dyski HDD oraz płyty BDRCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED515414-20192019-10-312019-12-03PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED515367-20192019-10-312019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED515246-20192019-10-312019-12-04PNODostawa aplikacji procesowej Repozytorium procesów UMWŁWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED515242-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED514734-20192019-10-312019-12-05PNOPrzebudowa dworca kolejowego Kraków SwoszowicePOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP617823-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup i dostawa wyposażeniaPRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 64 P.N. AKADEMIA JASIA I MAŁGOSI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP617819-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego dla Muzeum Książąt CzartoryskichMUZEUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
BZP617811-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” oraz „Akademia kluczowych kompetencji II”GMINA WÓLKALublin
BZP617798-N-20192019-10-312019-11-07PNO„Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEKędzierzyn-Koźle
BZP617790-N-20192019-10-312019-11-15PNOPrzebudowa drogi gminnej nr 361318W na odcinku Tarcze - CielemęcWÓJT GMINY ZBUCZYNZbuczyn
BZP617789-N-20192019-10-312019-11-12PNOUsługa zlecenia prac programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych - rozbudowa systemu BURPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP617788-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP617776-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych oraz urządzeń informatycznych i multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Filipowie”SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIEFilipów
BZP617730-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”GMINA KOTLAKotla
BZP617724-N-20192019-10-312019-11-07PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE LUBIN”GMINA LUBINLubin
BZP617710-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa wyposażenia do Publicznego Żłobka w Gminie Praszka w ramach programu „Maluch +” 2019GMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP617704-N-20192019-10-312019-11-07PNODostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa oraz Placówki Opiekuńczo - WychowawczejPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP617690-N-20192019-10-312019-11-08PNO„Dostawa systemu zintegrowanej łączności radiowej dla wybranych stanowisk kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
BZP617684-N-20192019-10-312019-11-08PNORozbudowa monitoringu wizyjnego wizyjnego miasta OpolaSTRAŻ MIEJSKAOpole
BZP617648-N-20192019-10-312019-11-12PNOZakup 12 dysków do rozbudowy infrastruktury wirtualizacyjnej.GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP617628-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP617604-N-20192019-10-312019-11-12PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZY DOWODÓW ELEKTRONICZNYCH DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP617573-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania serwerami wirtualnymi wraz ze wsparciem technicznymZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP617566-N-20192019-10-312019-11-08PNOŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP617561-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i montaż macierzy oraz rozbudowa istniejącej macierzy.WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z O.O.Gorzów Wielkopolski
BZP617547-N-20192019-10-312019-11-08PNOUsługi serwisu dla modułów oprogramowania aplikacyjnego wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu ZSI WPR.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP617539-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowegoGMINA SUCHY LASSuchy Las
BZP617524-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup czterech serwerów pod środowisko wirtualizacyjneMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP617487-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa półki dyskowej wraz z licencją na rozszerzenie wsparcia technicznego producenta dla użytkowanej macierzy dyskowej.GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP617477-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP617436-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 3 zadania, Zadanie Nr 1 Dostawa komputerów (fabrycznie nowe z gwarancją) typu ALL IN ONE. Zadanie Nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie Nr 3 Dostawa oprogramowaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP617429-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP617428-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa kompletnego układu rejestracji parametrów na stanowisku do zgrzewania tarciowego zawierającego składniki sprzętowe do prowadzenia pomiarów, przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych na cyfrowe, transmisję danych do rejestratora oraz oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania danych, stanowiący zamknięty system przeznaczony do zainstalowania na stanowisku badawczym.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP617397-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Kompleksowa usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w związku z realizacją Projektów pn.: - „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego” - „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” (obejmuje obszar całego województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem kieleckiego obszaru funkcjonalnego) - „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” – ZIT (obejmuje kielecki obszar funkcjonalny) współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.”UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
BZP617370-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP617355-N-20192019-10-312019-11-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP617333-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa kabin UGUL wraz z osprzętem, kozetek/leżanek, taboretów obrotowych, poręczy do nauki chodzenia, pojemników na mydło, na papier toaletowy, na pojedyncze ręczniki papierowe, dozowników łokciowych, bezdotykowych dozowników mydła w płynie, telefonów bezprzewodowych, koszy z pedałem nożnym oraz uchylnych, lady recepcyjnej, szafki na dokumenty, zabudowy szafkowej, szafy do zabudowy w podziale na 11 częściWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP617247-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa wyposażenia do szkolnych pracowni nauki zawodu dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie oraz dla Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu pt. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość”ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGOWyszków
BZP617238-N-20192019-10-312019-11-08PNO” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP617226-N-20192019-10-312019-11-08PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek”GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP617225-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i RekreacjiMIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYPoznań
BZP617210-N-20192019-10-312019-11-08PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP617204-N-20192019-10-312019-11-07PNOZakup i dostawa oprogramowania biurowego, systemowego i licencji dostępowych CALCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP617192-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa dwóch sztuk napędu biblioteki LTO8.ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIASzczecin
BZP617184-N-20192019-10-312019-11-22PNOwynajem torów ośmiotorowych na Mistrzostwa Świata w kręglach klasycznych w obiekcie OSiR Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP617181-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP617168-N-20192019-10-312019-11-08PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP617156-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa zestawów komputerowych z moniotorem ciekłokrystalicznymINSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGIIWarszawa
BZP617154-N-20192019-10-312019-11-08PNOWymiana serwerów dla systemów bezpieczeństwa dla SRK S.A. KWK „MAKOSZOWY” 2019r.SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP617105-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP616982-N-20192019-10-312019-11-08PNOCRZP/199/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 12UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP616955-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa licencji narzędzi dla developerów użytkowanych w zespołach projektowych oraz instalacja , konfiguracja i integracja oprogramowania powyższych w środowisku produkcyjnym Zamawiającego w podziale na II części.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP616871-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP616702-N-20192019-10-312019-11-08PNORozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w OleśnicySAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJOleśnica
BZP616659-N-20192019-10-312019-11-08PNOUtworzenie pracowni hotelarskiej dla potrzeb kształcenia praktycznego studentów kierunku hotelarstwo i animacja czasu wolnego.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP616287-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa urządzeń komputerowych na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w KatowicachWOJEWÓDZKI URZĄD PRACYKatowice
BZP616236-N-20192019-10-312019-11-12PNODostawa sprzętu komputerowegoZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU—PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKIKraków
BZP616235-N-20192019-10-312019-11-14PNOUsługa dzierżawy urządzeń drukujących wraz z usługą utrzymania ciągłości wydruku na potrzeby departamentów wdrażających RPO [OP-IV.272.93.2019.LK]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP616177-N-20192019-10-312019-11-08PNOModernizacja emisyjnej infrastruktury sieciowejTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP616125-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup wraz z dostarczeniem komputerów typu All In One oraz komputerów osobistychCENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP616087-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu dziedzinowegoMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP616063-N-20192019-10-312019-11-12PNOZakup usługi wsparcia technicznego i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX People.URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP615862-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa licencji WANGUARD lub równoważnej na okres 12 miesięcy wraz z wdrożeniemWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP615664-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputery, laptopy, monitory, projektory, oprogramowanie biurowe)SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT ELEKTROTECHNIKIWarszawa
BZP615218-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa fabrycznie nowych wkładek oraz kabli światłowodowych.SĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP615128-N-20192019-10-312019-11-08PNOdostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP614201-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i instalacja systemu symulacyjnego podmiotów zarządzania kryzysowegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP613101-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna”.GMINA LEŚNALeśna
BZP611840-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniemGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED514382-20192019-10-302019-12-02PNODostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego i pakietów wsparcia technicznego Microsoft oraz dostawa oprogramowania standardowego Microsoft wraz z licencjami i prawem do aktualizacji w ce..PKP INTERCITY S.A.Warszawa
TED514378-20192019-10-302019-12-03PNODostawa modemów komunikacji zastępczej M2MENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED513681-20192019-10-302019-12-02PNORozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania aplikacji systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED513676-20192019-10-302019-12-02PNOZakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji OracleCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED513673-20192019-10-302019-12-02PNOUruchomienie oraz obsługa programu Katowicka Karta MieszkańcaMIASTO KATOWICEKatowice
TED513665-20192019-10-302019-12-02PNOStworzenie portalu multimedialnego „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” oraz portalu multimedialnego „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” wraz z projektem graficznym - 3 zadaniaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED513659-20192019-10-302019-12-03PNOUdzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy OracleKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED513630-20192019-10-302019-11-29PNOZakup usług serwisowych urządzeń drukujących i skanujących Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED513595-20192019-10-302019-12-02PNOŚwiadczenie usług wsparcia użytkowników modułów funkcjonalnych SAPGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED512775-20192019-10-302019-12-02PNOZakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED512769-20192019-10-302019-11-29PNODostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznymAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
TED512766-20192019-10-302019-12-02PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lataGMINA LUBLINLublin
TED512763-20192019-10-302019-12-05PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie punktu alarmowo–dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa ToruńNADLEŚNICTWO TORUŃToruń
TED512743-20192019-10-302019-11-12PNODostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla infrastruktury wirtualizacyjnej posiadanej przez Zamawiającego - VMware vSphere with Operation Management Enterprise Plus EditionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED512736-20192019-10-302019-12-03PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wlkp.
TED512720-20192019-10-302019-11-14PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED512707-20192019-10-302019-12-02PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich (3 części)UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED512693-20192019-10-302019-12-03PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP617088-N-20192019-10-302019-11-08PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i sprzętu pokrewnego w ramach projektu pn. "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica" dla szkół we WrocławiuSZKOŁA PODSTAWOWA NR66 IM. ZBIGNIEWA HERBERTAWrocław
BZP617084-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa i wdrożenie systemu backupowego wraz ze wsparciem technicznymZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP617064-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury serwerowej OPI PIBOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP617045-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa monitorów i skanera dokumentów10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP617043-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa półki dyskowej w ramach projektu „AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP617041-N-20192019-10-302019-11-15PNODostawa zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz Extanderów HDMI dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZLUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAZielona Góra
BZP617039-N-20192019-10-302019-11-14PNOOpracowanie, dostarczenie i uruchomienie oprogramowania ze sztuczną inteligencją do staerowania i zarządzania ciepłem w wytypowanych obiektach Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP617018-N-20192019-10-302019-11-07PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MONITORÓW INTERAKTYWNYCHAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
BZP617003-N-20192019-10-302019-11-08PNOOdnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiNCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP616991-N-20192019-10-302019-11-18PNONaprawa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SUBBUS SP. Z O.O.Nowa Sól
BZP616990-N-20192019-10-302019-11-12PNODostawa sprzetu komputerowegoMUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCUSierpc
BZP616961-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP616952-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa telefonów wideokonferencyjnych w ilości 46 kpl.KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZIŁódź
BZP616950-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Wyposażenie serwerowni pod systemy medyczneSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1Rzeszów
BZP616938-N-20192019-10-302019-11-07PNOdostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, i akcesoriów dla SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU na podstawie załączonych specyfikacji parametrów technicznych, sporządzonych osobno dla każdej z części postępowaniaSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP616886-N-20192019-10-302019-11-13PNOpostępowanie na wykonanie, uruchomienie i utrzymanie łączy dostępowych do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w 2020 rokuURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
BZP616878-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa UTM’ów na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP616867-N-20192019-10-302019-11-13PNOpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
BZP616857-N-20192019-10-302019-11-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP616835-N-20192019-10-302019-11-13PNOpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
BZP616741-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa oprogramowania wraz z usługą subskrypcjiBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP616735-N-20192019-10-302019-11-08PNO„Barciany dla edukacji” -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICTGMINA BARCIANYBarciany
BZP616728-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniemGMINA GNIEWINOGniewino
BZP616710-N-20192019-10-302019-11-14PNOŚwiadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu CRMFUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCIWARSZAWA
BZP616647-N-20192019-10-302019-11-14PNOPrzebudowa drogi gminnej w SztynorcieGMINA WĘGORZEWOWęgorzewo
BZP616615-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa licencji, maszyny wirtualnej oraz systemu zarządzania do środowiska firewall, wraz ze szkoleniami i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy.MINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP616609-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOPoznań
BZP616579-N-20192019-10-302019-11-07PNO"Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP616568-N-20192019-10-302019-11-07PNORozbudowa systemu zapór sieciowych i równoważników obciążeń posiadanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP616562-N-20192019-10-302019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616549-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup oraz wdrożenie Systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP616529-N-20192019-10-302019-11-08PNO„Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA ŻURAWICAŻurawica
BZP616523-N-20192019-10-302019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616520-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego dla Wojewódzkiej Sieci TeleinformatycznejKOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KRAKOWIEKraków
BZP616510-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP616494-N-20192019-10-302019-11-08PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów, telewizorów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP616466-N-20192019-10-302019-11-07PNOWykonanie i wdrożenie modułu „e-Bezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą urządzeń realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznychMIASTO USTROŃUstroń
BZP616442-N-20192019-10-302019-11-07PNOPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na modernizację systemu parkingowego.POMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP616432-N-20192019-10-302019-11-08PNONajem urządzeń drukujących na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich wraz z usługą serwisu i usługą polegającą na bieżącym dostarczaniu i uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń w czasie trwania kontraktuMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP616428-N-20192019-10-302019-11-08PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP616395-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa wsparcia technicznegoPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP616357-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Zdziechowie gmina GnieznoGMINA GNIEZNOGniezno
BZP616314-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa i montaż wyposażenia do trzech pracowni terapeutycznych: komputerowo-poligraficznej, krawiecko-hafciarskiej oraz rekreacji, rehabilitacji i sportu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, gmina Gruta”GMINA GRUTAGruta
BZP616130-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa komputerów All In One, laptopów i monitorów dla Sądu Apelacyjnego w ŁodziSĄD APELACYJNY W ŁODZIŁódź
BZP616022-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup ekranu multimedialnegoNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP615983-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup wyposażenia do pracowni endoskopii ujętego w pakietach I-II dla potrzeb SP ZOZ w MońkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACHMońki
BZP615867-N-20192019-10-302019-11-07PNOUsługa opieki autorskiej i asysty technicznej oraz zapewnienie usługi hostingu przez okres 12 miesięcy, posiadanego przez Gminę Wałbrzych Systemu Zarządzania Oświatą oraz modułu Kadry i PłaceGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP615846-N-20192019-10-302019-11-07PNOProwadzenie Punktu Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) na drogach krajowych województwa małopolskiego, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie, z podziałem na 5 częściSKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIEKraków
BZP615746-N-20192019-10-302019-11-08PNONa dostawę z montażem i wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w LublinieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP615537-N-20192019-10-302019-11-08PNOSerwis i wsparcie techniczne Systemu Wspomagania Dowodzenia.WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP615482-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa oprogramowania baz danych wraz z asystąOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP615226-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 - czwartyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP615216-N-20192019-10-302019-11-07PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oprogramowania do wirtualizacji środowiskaSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP615126-N-20192019-10-302019-11-07PNODzierżawa centrali telefonicznej oraz modułu wyniesionego wraz z aparatami telefonicznymi dla Oddziału ZUS w Częstochowie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP614236-N-20192019-10-302019-11-08PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP613622-N-20192019-10-302019-11-07PNOZamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP611696-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP610609-N-20192019-10-302019-11-12PNOdostawa dwóch przełączników Ethernet do Punktu Ruchu InternetowegoTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP608982-N-20192019-10-302019-11-07PNOŚwiadczenie usług serwisowych infrastruktury dostępu do Internetu zbudowanej w ramach projektu „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”POWIAT PRZYSUSKIPrzysucha
BZP603443-N-20192019-10-302019-11-13PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kierunek przyszłość”I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGOPiotrków Trybunalski
TED510547-20192019-10-292019-11-05PNOZorganizowanie 2-dniowej konferencji dotyczącej znaczenia i roli usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorówMAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED509792-20192019-10-292019-12-04PNOZakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwoGMINA MIASTO EŁKEłk
TED509785-20192019-10-292019-11-12PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED509777-20192019-10-292019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED509766-20192019-10-292019-11-29PNOZakup urządzeń kopiujących i skanującychNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED509755-20192019-10-292019-11-15PNOBezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenia usług myjni oraz opłat za przejazdy autostradami dla służbowych samochodów osobowych AMW w roku 2020AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
TED509750-20192019-10-292019-11-14PNOZakup serwerów x86 na potrzeby partycji (serwerów) bazodanowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED509212-20192019-10-292019-12-02PNOPrzebudowa dworca kolejowego JastrząbPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.Warszawa
BZP616358-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa i montaż urządzeń do monitoringu pracy wybranych urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce – etap 1 w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
BZP616331-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st.WarszawyBIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP616284-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP616275-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniemBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP616229-N-20192019-10-292019-11-06PNOUsługa digitalizacji zbiorów bibliotecznych z oryginałów Biblioteki Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP616227-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”.POWIAT WĘGORZEWSKIWęgorzewo
BZP616222-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616216-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa urządzeń, wdrożenie instalacja i konfiguracja sytemu telefonii VoIP zwanego dalej „Systemem”, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługa utrzymania SystemuGMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP616150-N-20192019-10-292019-11-21PNOStworzenie aplikacji mobilnej dla studentów anglojęzycznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z niezbędnymi komponentami i usługami związanymi z wdrożeniem aplikacjiUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP616123-N-20192019-10-292019-11-07PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie VZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIEKętrzyn
BZP616104-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1Nowy Targ
BZP616100-N-20192019-10-292019-11-12PNOdostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnychPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIEReda
BZP616083-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę BobowaGMINA BOBOWABobowa
BZP616079-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnegoURZĄD GMINY W TWOROGUTworóg
BZP616066-N-20192019-10-292019-11-06PNO„Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu-zakup i dostawa ciągnika rolniczego, pługa obracalnego, sprzętu ICT i gastronomicznego”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. S. STASZICA W KOŚCIELCUKościelec
BZP616028-N-20192019-10-292019-11-07PNO„Zakup i instalacja serwera oraz macierzy dyskowej wraz zasilaczem UPS”POWIAT BOLESŁAWIECKIBolesławiec
BZP616019-N-20192019-10-292019-11-06PNOPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP616018-N-20192019-10-292019-11-25PNOOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska odpadów w Rokitnie gm. Lubartów.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O.Lublin
BZP616000-N-20192019-10-292019-11-06PNOUsługa przeprowadzenia warsztatu z przedmiotu Skanowanie 3D i obróbka danych wraz z zapewnieniem sprzętu, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do jego przeprowadzenia, na potrzeby projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP615993-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP615964-N-20192019-10-292019-11-06PNOCyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Gronowo ElbląskieGMINA GRONOWO ELBLĄSKIEGronowo Elbląskie
BZP615963-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu informatycznego do Sądu Rejonowego w PłockuSĄD REJONOWY W PŁOCKUPłock
BZP615962-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów z dostawą licencji oprogramowania i komputerów sprzętowych wraz z potrzebnym wsparciem umożliwiającym uruchomienie infrastruktury wirtualizacyjnej wykorzystującej wyłącznie typowe serwery kompatybilne z architekturą x86-64 dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP615947-N-20192019-10-292019-11-07PNOPrzedłużenie gwarancji producenta oraz wsparcie techniczne producenta dla macierzy i przełączników sieciowych.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP615922-N-20192019-10-292019-11-14PNOCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.POWIAT EŁCKIEłk
BZP615919-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa sprzętu elektronicznego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w LęborkuGMINA MIASTO LĘBORKLębork
BZP615915-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP615903-N-20192019-10-292019-11-07PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie w 2020r., odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzysta dziewięćdziesiątej drugiej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP615847-N-20192019-10-292019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami dla Biura ds Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP615815-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP615787-N-20192019-10-292019-11-15PNO”Rewitalizacja otoczenia (ogrodu) przy budynku teatru w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP615786-N-20192019-10-292019-11-06PNOCzęść 1 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt TIK) Część 2 – Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich (sprzęt do pracowni spawania) Część 3 - Dostawa i montaż urządzeń spawalniczych: na potrzeby projektu pn. „MECHANIK Twoją szansą na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOŃSKICHKońskie
BZP615777-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa komputerów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w WarszawieREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP615760-N-20192019-10-292019-11-06PNODOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJUMIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJUWarszawa
BZP615742-N-20192019-10-292019-11-06PNOZakup wyposażenia do Żłobka w SuszuGMINA SUSZSusz
BZP615735-N-20192019-10-292019-11-06PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej GSM i stacjonarnej - 2 zadaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP615608-N-20192019-10-292019-11-07PNOZakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”GMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP615478-N-20192019-10-292019-11-06PNOSerwer backup i prace z nim związane oraz sprzęt komputerowyPOWIATOWY URZĄD PRACYJarosław
BZP615472-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP615456-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa pakietu serwisowego na przedłużenie asysty technicznej Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego bezterminowych procesorowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning i narzędziowego Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP615372-N-20192019-10-292019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowegoKOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJWarszawa
BZP615317-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa przełączników sieciowychNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP615131-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej GórzeIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP614898-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego: komputerów zintegrowanych (All-in-One) oraz stacji graficznychGMINA KIELCEKielce
BZP614877-N-20192019-10-292019-11-08PNOZakup i dostawa sprzętu do modernizowanej pracowni informatycznej do Szkoły Podstawowej w Starych ProboszczewicachGMINA STARA BIAŁABiała
BZP614852-N-20192019-10-292019-11-08PNO„Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sytemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP614500-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
TED508806-20192019-10-282019-11-27PNOWykonanie usługi montażu liczników energii elektrycznej u odbiorców PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 23 zadaniaPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
TED507916-20192019-10-282019-11-28PNOOpieka serwisowa oprogramowania HPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED507865-20192019-10-282019-11-28PNOUsługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymiCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED507720-20192019-10-282019-11-28PNOZakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez Zamawiającego 48 licencji oprogramowania VMware vSphere oraz dla 1 licencji VMware vCenter ServerURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED507719-20192019-10-282019-11-28PNOZakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez Zamawiającego 48 licencji oprogramowania Veeam Backup & ReplicationURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED507621-20192019-10-282019-11-27PNOBudowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.plMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
TED506991-20192019-10-282019-11-29PNOZakup wraz dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla PWSW PrzemyśluPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED506985-20192019-10-282019-11-08PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED506969-20192019-10-282020-01-08PNOModernizacja sieci radarów meteorologicznych PolradINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED506967-20192019-10-282019-11-28PNOModernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec.Psych.ZOZ w Łodzi. Etap I"SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź
TED506953-20192019-10-282019-11-28PNODostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznychMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
TED506893-20192019-10-282019-11-29PNOZakup i dostawa urządzenia do bezprzerwowego zasilania serwerowni DC-2 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna - KC-zp.272-695/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED506764-20192019-10-282019-12-03PNODostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Dmochowskiego 12 w KrośniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIEKrosno
BZP615769-N-20192019-10-282019-11-07PNOUsługa wznowienia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) w podziale na cztery częściMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP615768-N-20192019-10-282019-12-12PNODosył sygnałów modulacyjnych programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SAPOLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.Szczecin
BZP615764-N-20192019-10-282019-12-12PNOEmisja programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SAPOLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.Szczecin
BZP615759-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” V POSTĘPOWANIEMIEJSKO—GMINNY ZESPÓŁ EDUKACJI W KORONOWIEKoronowo
BZP615741-N-20192019-10-282019-11-07PNODostawa wraz z wymianą wodomierzy w budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu - StrzeszynieAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SPÓŁKA Z O.O.Warszawa
BZP615733-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sali widowiskowo – teatralnej, punktu informacji turystycznej w Domu Pracy Twórców w PłośnicyURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP615727-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP615702-N-20192019-10-282019-11-07PNOModernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 3 salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w SiedlcachSĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACHSiedlce
BZP615663-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP615644-N-20192019-10-282019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
BZP615641-N-20192019-10-282019-11-15PNOPrzygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, wraz z budową strony internetowej, przygotowaniem i publikacją artykułów w prasie i w internecie oraz przygotowaniem, organizacją i promocją dwóch konkursów nt. budownictwa drewnianegoMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP615625-N-20192019-10-282019-11-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do książek w wersji elektronicznej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzydziestej piątej części przedmiotu zamówienia, przy czym jeden tytuł odpowiada jednej części zamówienia.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP615621-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa echokardiografu, różnego sprzętu medycznego i komputerowego dla Katedry Patologii i Diagnostyki WeterynaryjnejSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP615615-N-20192019-10-282019-11-13PNOBudowa sieci komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka SucharskiegoGMINA MIASTA RYPINRypin
BZP615599-N-20192019-10-282019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP615596-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa macierzy oraz półki dyskowej dla potrzeb Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP615582-N-20192019-10-282019-11-08PNOzakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Opolu i koordynatora projektu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP615512-N-20192019-10-282019-11-05PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych oraz drukarek laserowychMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP615511-N-20192019-10-282019-11-12PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W ZamościuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOZamość
BZP615509-N-20192019-10-282019-11-05PNOZakup przełączników dostępowych, rdzeniowych i szafy telekomunikacyjnej wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAOpole
BZP615494-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa nowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi i finiszerem zewnętrznym – 1 szt.PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP615467-N-20192019-10-282019-11-05PNOKorzystanie z usług łączności radiotelefonicznejZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP615443-N-20192019-10-282019-11-06PNOZakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa” – Grant realizowany w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.GMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP615425-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w TychachMIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHTychy
BZP615423-N-20192019-10-282019-11-05PNODOSTARCZENIE MONITORÓW ORAZ STOJAKA POD MONITOR DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP615407-N-20192019-10-282019-11-05PNOZakup pamięci RAM oraz zakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej wraz z taśmami dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP615351-N-20192019-10-282019-11-06PNOUtworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w StróżewieURZĄD GMINY W ZAŁUSKACHZałuski
BZP615273-N-20192019-10-282019-11-06PNOUtrzymanie tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Krakowa.ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP615234-N-20192019-10-282019-11-06PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP615135-N-20192019-10-282019-11-06PNOZakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 36 sztuk jednakowych zestawów komputerowych z zintegrowanym wyświetlaczem lub umożliwiającym integrację jednostki centralnej z wyświetlaczem oraz 10 sztuk monitorów sprawa znak 58/ZP/19.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA WOLAWarszawa
BZP615097-N-20192019-10-282019-11-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Szkoła SukcesuZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. CZESŁAWA LISSOWSKIEGORypin
BZP615026-N-20192019-10-282019-11-14PNODostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, tj. do siedziby Zarządu w Kielcach oraz do Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i w Staszowie na rok 2020 i 2021 z podziałem na zadania częścioweŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKielce
BZP614986-N-20192019-10-282019-11-05DLKdostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznegoKOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.Wieliczka
BZP614538-N-20192019-10-282019-11-05PNOWyposażenie pracowni tematycznych w projekcie pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”.GMINA MIEJSKA ŻORYŻory
BZP614352-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI oraz dydaktykiUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP614287-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyki oraz badań naukowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP614141-N-20192019-10-282019-11-12PNOSukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych dla SGGW w prenumeracie na rok 2020SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP613853-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa urządzeń sieciowych do infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP612026-N-20192019-10-282019-11-05PNOSukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP610949-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP609701-N-20192019-10-282019-11-06PNO"Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2" (3)MIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
BZP615195-N-20192019-10-262019-11-04PNODostawa serwerów i przełączników sieciowychUNIWERSYTET WARSZAWSKI—WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
TED505151-20192019-10-252019-11-27PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług stacjonarnego i bezprzewodowego dostępu do sieci internetCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED505077-20192019-10-252019-11-06PNOInżynier kontraktu dla projektu – System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar „Świteź”GŁÓWNY URZĄD MIARWarszawa
TED505059-20192019-10-252019-11-25PNOWykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w KrakowieINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNAKraków
TED504901-20192019-10-252019-11-27PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED504077-20192019-10-252019-12-02PNODostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED504074-20192019-10-252019-11-27PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”GMINA OBRAZÓWObrazów
TED504067-20192019-10-252019-11-26PNOSukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na czternaście częściMAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIAWarszawa
TED504062-20192019-10-252019-11-29PNODostawa tablic elektronicznych wraz z ich montażem oraz rozbudową i poszerzeniem o nowe funkcje systemu dynamicznej informacji pasażerskiejMIASTO ZIELONA GÓRA—MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJIZielona Góra
TED504053-20192019-10-252019-11-27PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED504028-20192019-10-252019-11-07PNOZakup licencji subskrypcyjnych rozwiązań security w CSD w ramach zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED504024-20192019-10-252019-11-28PNODostawa aparatury tj. Drukarki 3D do wytwarzania części z proszków metalicznych łączonych ciekłym spoiwem i utwardzanych w specjalnym piecu do realizacji Projektu o nazwie „Centrum Szybkiego PrototypoPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
TED504006-20192019-10-252019-11-26PNOSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i monitorów dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED504001-20192019-10-252019-12-05PNODostawa sprzętu informatycznegoWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED503957-20192019-10-252019-11-27PNODostawa Mobilnej Jednostki Szkoleniowej (MJS) dla potrzeb Mobilnego Centrum Symulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED503937-20192019-10-252019-11-27PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz dostawa sprzętu sieciowego i macierzy dyskowych, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED503848-20192019-10-252019-11-12PNODostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED503824-20192019-10-252019-11-07PNODostawa licencji Arcsight ESM Standard Edition firmy Micro Focus lub równoważnych wraz ze wsparciem dla obecnie eksploatowanych produktów Arcsight ESM Standard EditionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED503823-20192019-10-252019-11-26PNODostawa oprogramowania do szyfrowania dysków twardych i przenośnych pamięci masowych zamawianego w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej proj..PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP615176-N-20192019-10-252019-11-04PNOZakup i dostawa wyposażenia technologii informacyjno - telekomunikacyjnych, w tym: tablic interaktywnych z rzutnikami, komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu zbierania i analizowania odpowiedzi, wizualizerów, drukarki 3D, mobilnej szafy na komputery przenośne, cyfrowego aparatu fotograficznego, oprogramowania oraz osprzętu sieciowego wraz z jego rozmieszczeniemZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY NR 4 W ŁODZIŁódź
BZP615164-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i monitora graficznegoMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP615150-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu LubelskimGMINA OPOLE LUBELSKIEOpole Lubelskie
BZP615093-N-20192019-10-252019-11-06PNOUtworzenie i prowadzenie samoobsługowych punktów kasowych przy użyciu urządzeń płatniczych wraz z dystrybucją znaków opłaty sądowejSĄD REJONOWY DLA ŁODZI—ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZIŁódź
BZP615087-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa licencji systemu informacji prawnej oraz aktualizacji w okresie obowiązywania umowy na potrzeby Sądu Okręgowego w WarszawieSĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP615067-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa 102 jednostek centralnych do pracy biurowej, 102 monitorów i 13 laptopówKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIOlsztyn
BZP615041-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa serwerów, sprzętu sieciowego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP615003-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa, montaż i konfiguracja sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemu serwerowego w obiekcie Torwar ICENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIEWarszawa
BZP614975-N-20192019-10-252019-11-05POGZP/BZP/322/2019_Zakup licencji oprogramowania iProtect Aurora w wersji 9.x na potrzeby Politechniki Wrocławskiej z prawem do bezpłatnej jego aktualizacji przez okres 5 lat.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP614931-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa przełączników sieciowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614927-N-20192019-10-252019-11-04PNOZakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji projektu „Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie”.GMINA MIASTO SOCHACZEWSochaczew
BZP614881-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP614842-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach projektów: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” - II części.REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
BZP614835-N-20192019-10-252019-11-05PNODOSTAWA STACJI ROBOCZYCH I PLOTERAINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP614818-N-20192019-10-252019-11-04PNO„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowanego w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”POWIAT LESKILesko
BZP614797-N-20192019-10-252019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP614791-N-20192019-10-252019-11-05PNO„Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju”MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
BZP614784-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP614782-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa z rozmieszczeniem wyposażenia dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.DZIENNY DOM POMOCY W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP614779-N-20192019-10-252019-11-05PNOInformatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie i utworzenie indeksów przestrzennych części zasobu oraz włączenie do systemu GEO-INFO,STAROSTWO POWIATOWEŻyrardów
BZP614772-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej.POLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP614768-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa pierwszego wyposażenia przychodni w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 (drukarki, zestawy komputerowe, telefony, niszczarki do dokumentów)MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SP. Z O.O.Konstancin-Jeziorna
BZP614759-N-20192019-10-252019-11-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP614758-N-20192019-10-252019-11-06PNO"Świadczenie usługi polegającej na kontroli biletów w pojazdach słupskiej komunikacji miejskiej i windykacji nałożonych opłat dodatkowych".ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKUSłupsk
BZP614735-N-20192019-10-252019-11-12PNOModernizacja pomieszczeń serwerowni Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w formule zaprojektuj i wybudujŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI W CZARNIECKIEJ GÓRZEStąporków
BZP614700-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na pięciu salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego SystemuSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP614639-N-20192019-10-252019-11-06PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - w podziale na 3 zadaniaCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP614634-N-20192019-10-252019-11-07PNODostawa serwera wraz ze zintegrowaną w zakresie zarządzania, sieci, serwerów i pamięci masowej konwergentną infrastrukturą dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP614629-N-20192019-10-252019-11-12PNORemont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z, 845014ZGMINA GRYFICEGryfice
BZP614628-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu IT i oprogramowaniaEKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP614522-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP614267-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP614161-N-20192019-10-252019-11-06PNORozbudowa systemu do transmisji video poprzez GSMTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP614146-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP614118-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP614082-N-20192019-10-252019-11-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitora dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP614067-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa serwera z licencjami na system operacyjny oraz montażem w infrastrukturze zamawiającego.CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP614058-N-20192019-10-252019-11-05PNOZakup sprzętu informatycznego dla Centrum Informatyki Statystycznej. Część I - Zakup komputerów do realizacji bieżących zadań Centrum Informatyki Statystycznej. Część II - Zakup nośników danych. Część III - Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Informatyki Statystycznej na potrzeby realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP613818-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Archiwum Głównego Akt Dawnych w WarszawieARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCHWarszawa
BZP613686-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu informatycznego stanowiącego wyposażenie biur oraz doposażenie serwerowni Centrum Nauki Kopernik (zamówienie z podziałem na 2 części)CENTRUM NAUKI KOPERNIKWarszawa
BZP613608-N-20192019-10-252019-11-14PNOOchrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej dz. nr 1173GMINA PACZKÓWPaczków
BZP613097-N-20192019-10-252019-11-05PNO„Monitoring Miasta etap IV – Modernizacja systemu zarządzania monitoringiem miejskim wraz z zakupem oprogramowania do paszportyzacji, inwentaryzacji i modelowania sieci telekomunikacyjnej”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP611896-N-20192019-10-252019-11-05LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” ( znak sprawy ZP-34/19 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP605164-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych, przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE oraz świadczenie usługi serwisowej na serwery IBMKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED503209-20192019-10-242019-11-26PNODostawa pakietów subskrypcji Microsoft Office 365 lub produktu równoważnegoMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED501630-20192019-10-242019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 44
TED501611-20192019-10-242019-11-27PNODostawa oprogramowania do inwentaryzacji oraz audytu sprzętu komputerowego zamawianego w ramach realizowanego przez PSW w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na rozwój zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED501577-20192019-10-242019-11-26PNODostawa 10 szt. identycznych zestawów komputerów stacjonarnych dla KHGI WGGiOŚ - KC-zp.272-681/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED501573-20192019-10-242019-11-26PNODostawa oprogramowania do centralnego zarządzania urządzeniami aktywnymi zamawianego w ramach projektu „Stawiamy na rozwój zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED501528-20192019-10-242019-11-27PNODostawa półek dyskowych dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED501443-20192019-10-242019-11-27PNODostawa anteny SkyRAY wraz z modyfikacjąSKARB PAŃSTWA, JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP614534-N-20192019-10-242019-11-04PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIESĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIESzczecin
BZP614528-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa z montażem sprzętu i wdrożenie Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw dla Sądu Okręgowego w KrakowieSĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIEKraków
BZP614510-N-20192019-10-242019-11-05PNOZadanie 1: Zakup, dostawa oraz montaż monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w ZSO2 w Legionowie poprzez modernizację pracowni informatycznej realizowanej przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, Zakup 2: Zakup, dostawa oraz montaż projektora 3D na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w ZSO2 w Legionowie poprzez modernizację pracowni informatycznej realizowanej przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, Zakup 3: Zakup, dostawa oraz montaż drukarek 3D na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w ZSO2 w Legionowie poprzez modernizację pracowni informatycznej realizowanej przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP614504-N-20192019-10-242019-11-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP614497-N-20192019-10-242019-11-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP614454-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa laptopów dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP614441-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia do półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614427-N-20192019-10-242019-11-07PNOPełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa ŚwiętokrzyskiegoPOWIAT SKARŻYSKISkarżysko-Kamienna
BZP614354-N-20192019-10-242019-11-04PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnościPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP614329-N-20192019-10-242019-11-04PNO„Wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów.”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP614323-N-20192019-10-242019-11-04PNOModernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych do aktualnej wersji systemu na trzech (3) salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w SuwałkachSĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACHSuwałki
BZP614230-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa modemów LTELOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP614219-N-20192019-10-242019-11-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – III PartieUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP614203-N-20192019-10-242019-11-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez Zamawiającego systemem informatycznymWOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA IIKrosno
BZP614193-N-20192019-10-242019-11-04PNOZainwestuj w swoja przyszłość- nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZS im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach-zakup i dostawa sprzętu ICT, wyposażenia do pracowni technik budownictwa i technik handlowiec”ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. T. KUTRZEBYOborniki
BZP614168-N-20192019-10-242019-11-05PNOZakup oprogramowania ManageEngine ADAudit Plus służącego do audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active DirectoryAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP614155-N-20192019-10-242019-11-04PNO„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługiGMINA PASZOWICEPaszowice
BZP614153-N-20192019-10-242019-11-08PNOdostawy materiałów biurowych i etykiet samoprzylepnychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP614113-N-20192019-10-242019-11-05PNODostawa licencji oprogramowania wirtualizacji serwerówSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP614011-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa jednego masowego urządzenia drukującego oraz jednej kopertownicy do Centrum Obsługi Druku w ŁomżySĄD APELACYJNYBiałystok
BZP613777-N-20192019-10-242019-11-04PNOUsługa polegająca na przygotowaniu wspólnie z Zamawiającym opisu funkcjonalnego Systemu Zarządzania Procesami w Muzeum oraz jego wdrożenie.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP613757-N-20192019-10-242019-10-31PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP613667-N-20192019-10-242019-11-07PNOUsługa drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania dokumentów za pomocą urządzeń dostarczonych i zainstalowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP613401-N-20192019-10-242019-11-04PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, serwera sieciowego, sprzętu komputerowego, zasilaczy UPS oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP612458-N-20192019-10-242019-11-05PNOUsługa wparcia i rozwoju Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAPUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP611557-N-20192019-10-242019-11-07PNOUsługa ekspercka w formie doradztwa strategicznego w zakresie opracowania instrumentu wspierania i rozwoju mazowieckich klastrów jako działania w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla MazowszaWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP611416-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa aparatury naukowo-badawczejUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP609075-N-20192019-10-242019-11-07PNOPłocka Karta MieszkańcaKOMUNIKACJA MIEJSKA—PŁOCK SP. Z O.O.Płock
TED500812-20192019-10-232019-11-25PNORozwój centralnej bazy pomiarów – ustawa mocowa i przedpłataENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED499943-20192019-10-232019-11-25PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla ZZM KrakówZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIEKraków
TED499906-20192019-10-232019-11-25PNOSystem rowerów miejskich OKBike! na lata 2020–2022GMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, URZĄD MIASTA, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
TED499831-20192019-10-232019-11-25PNOObsługa obszaru płatnego parkowania w KrakowieGMINA MIEJSKA KRAKÓW Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (31—004), PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3—4, REPREZENTOWANA PRZEZ MIEJSKĄ INFRASTRUKTURĘ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, PRZY UL. W. REYMONTA 20, 30—059 KRAKÓW, DZIAŁAJĄCĄ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA NR ZDMK/NO/19/P/436Kraków
TED499801-20192019-10-232019-12-02PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBasePOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED499754-20192019-10-232019-11-25PNOUsługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED498880-20192019-10-232019-11-26PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED498842-20192019-10-232019-11-25PNODostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED498812-20192019-10-232019-11-25PNOUtworzenie laboratorium cyberbezpieczeństwa etap 1. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/128/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED498809-20192019-10-232019-11-28PNODostawa zestawu pomiarowego: spektrometru, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek, do dozownika chromarografu gazowego, dwuwymiarowego chromat. gazowego (GCxGC-TOF MS)INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED498757-20192019-10-232019-11-25PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy rozproszonej infrastruktury sieciowej data centerUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED498756-20192019-10-232019-11-22PNO„Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED498650-20192019-10-232019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim”POWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
TED498641-20192019-10-232019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowanieUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP614073-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa serwerów, zestawów komputerowych, laptopówINSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓWWarszawa
BZP614066-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i KomórekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP614062-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w ŁodziZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP614052-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa telefonów IP oraz licencji CISCO (z prawem opcji)WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP614019-N-20192019-10-232019-10-31PNOWykonanie usługi NADZORU INWESTORSKIEO nad zadaniem pn.: Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiących operaty techniczne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP613998-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów w podziale na 2 częściCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP613997-N-20192019-10-232019-11-04PNOStabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP613970-N-20192019-10-232019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarki oraz oprogramowania edukacyjnego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP613962-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i licencji.KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJWarszawa
BZP613957-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-ŚródmieścieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA—ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP613931-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w KrośnieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP613916-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i programów multimedialnych do pracowni przyrodniczych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP613888-N-20192019-10-232019-10-31PNORemont sieci teleinformatycznej w budynku Komendy Miejskiej PSP w ŁodziKOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZIŁódź
BZP613870-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowaniaCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP613848-N-20192019-10-232019-10-31PNOZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACHWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYKielce
BZP613792-N-20192019-10-232019-11-07PNOZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGOKANCELARIA PREZYDENTA RPWarszawa
BZP613787-N-20192019-10-232019-10-31PNOPrzetarg nieograniczny PN/24EKZ/09/2019 na Dostawę i wdrożenie Elektronicznej Karty Znieczuleń do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.SZPITAL SOLEC SP. Z O.O.Warszawa
BZP613786-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa papieru i materiałów biurowychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP613776-N-20192019-10-232019-11-04PNOWymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wodyZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP613771-N-20192019-10-232019-10-31PNOWyposażenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”GMINA CZARNY BÓRCzarny Bór
BZP613758-N-20192019-10-232019-10-31PNOModernizacja serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-26/WZŻ/2019.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP613729-N-20192019-10-232019-10-31PNOUsługi asysty serwisowej z prawem do aktualizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP613681-N-20192019-10-232019-11-07PNORoboty budowlane związane z aranżacją powierzchni zlokalizowanej na poziomie +3 w budynku nr 404 na potrzeby biurowe Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP oraz remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP.Z O.O.Poznań
BZP613678-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa oprogramowania do siedziby ZamawiającegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP613647-N-20192019-10-232019-11-05PNOWybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP613645-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu gminy BrzozówGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP613620-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa biblioteki taśmowej.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP613618-N-20192019-10-232019-10-31PNO„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020GMINA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP613579-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP613576-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla KPODR w MinikowieKUJAWSKO—POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIEMinikowo
BZP613538-N-20192019-10-232019-11-05PNODostawa systemu zarządzania kontami uprzywilejowanymi wraz ze wsparciem technicznymKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP613502-N-20192019-10-232019-10-31PNODOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU „BUDOWA MYSŁOWICKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNYCH JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA ZAKRESU I JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ” REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE ROZWOJU CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH, OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020MIASTO MYSŁOWICEMysłowice
BZP613494-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABiałystok
BZP613482-N-20192019-10-232019-10-31PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania Zimbra wraz z rozbudową dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP613480-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP613446-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa, montaż i uruchomienie redundantnej macierzy dyskowej wraz z dodatkowymi dyskamiGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP613398-N-20192019-10-232019-10-31PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP613275-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup 13 kompletów po 1000 kluczy dostępu do aplikacji edukacyjnej do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, fizyki, chemii, geometrii i geologii oraz astrologii w ramach realizacji projektu pod tytułem „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”GMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP613219-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup deduplikatora na potrzeby Urzędu Miejskiego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP612964-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP612943-N-20192019-10-232019-11-05PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPS.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP612881-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup komputerów przenośnych na potrzeby Centrali ARiMRAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP612782-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP612622-N-20192019-10-232019-11-05PNOZakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor do Urzędu Gminy w RozprzyGMINA ROZPRZARozprza
BZP612570-N-20192019-10-232019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP612512-N-20192019-10-232019-11-08PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, innych urządzeń komputerowych, multimedialnych oraz urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowejPOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
BZP612142-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup 2 kpl. urządzenia do badania autentyczności dokumentów na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej oraz na Drogowe Przejście Graniczne w MedycePODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIERzeszów
BZP611663-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej GórzeSĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP610957-N-20192019-10-232019-10-31PNOModernizacja systemu Mitel MiVoice Mxone, Mitel MiContact CenterMIASTO POZNAŃPoznań
BZP610771-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, pakietów biurowych, drukarek laserowych wraz z zestawem tonerów, modemów LTE oraz plecaków antykradzieżowych do laptopaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP610262-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki BiałostockiejPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED497091-20192019-10-222019-11-25PNOBudowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERPKRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGOWarszawa
TED496150-20192019-10-222019-11-22PNOZakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu.REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
TED496148-20192019-10-222019-11-22PNOZakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla ŚCO w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED496104-20192019-10-222019-11-22PNODostawa różnych produktów farmaceutycznychZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP. Z O.O.Zamość
TED496078-20192019-10-222019-11-25PNODostawa oprogramowania dla Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP613393-N-20192019-10-222019-10-30PNODOSTAWA URZĄDZENIA DRUKU MASOWEGO NA POTRZEBY SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIESĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
BZP613392-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence)CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP613383-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP613356-N-20192019-10-222019-10-30PNOZakup i dostawa sprzętu wspomagającego w ramach usprawnienia czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczościąKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACHKatowice
BZP613272-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli.SĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP613246-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego/multimedialnego w ramach wsparcia realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska” w ramach projektu: „Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych Gminie Jaworzyna Śląska” nr RPDS.10.02.04-02-0012/18.GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKAJaworzyna Śląska
BZP613230-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa licencji oprogramowaniaUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP613203-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa zestawu radiotelefonów przenośnych standardu TETRA na potrzeby Straży Miejskiej SzczecinGMINA MIASTO SZCZECIN—STRAŻ MIEJSKA SZCZECINSzczecin
BZP613188-N-20192019-10-222019-10-30PNOdostawą pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego i oprogramowania, niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolnaGMINA POTĘGOWOPotęgowo
BZP613168-N-20192019-10-222019-10-30PNOUsługa na aktualizację oprogramowania TrackEye wraz ze zmianą systemu na Win 10.WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP613165-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP613164-N-20192019-10-222019-10-31PNO„Dostawa serwerów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku”IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP613149-N-20192019-10-222019-10-30PNOSprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia do Ratusza w Końskowoli.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP613144-N-20192019-10-222019-10-29PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP613140-N-20192019-10-222019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP613119-N-20192019-10-222019-10-30PNOŚwiadczenie usług informatycznych na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w PoznaniuSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP613117-N-20192019-10-222019-10-30PNOŚwiadczenie usług serwisu informatycznego, wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania HIS – MedicusUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP613095-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa urządzeń dla systemu nadzoru ruchu drogowegoZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP613090-N-20192019-10-222019-10-30PNO” Przedszkolaki w Serokomli-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP613074-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa wyposażenia do Żłobka Gminnego Nr 2 w ChodowieGMINA SIEDLCESiedlce
BZP613073-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa komputerów przenośnych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP613071-N-20192019-10-222019-11-06PNOWykonanie instalacji audio-wideo w sali konferencyjnej, widowni oraz na scenie wraz z kurtyną i kulisami w budynku Mediateki w Mońkach.GMINA MOŃKIMońki
BZP613056-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa laptopówLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP613052-N-20192019-10-222019-10-30PNOUtrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP613036-N-20192019-10-222019-10-30PNOZakup rocznego pakietu usługi wsparcia producenta dla systemu bezpieczeństwa FidelisURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP613031-N-20192019-10-222019-10-31PNOŚwiadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Instytutu Matki i Dziecka – Journal of Mother and Child / Medycyna Wieku Rozwojowego / Developmental Period Medicine - w formie elektronicznejINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP613018-N-20192019-10-222019-11-04PNOZakup i dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego.JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063Warszawa
BZP613005-N-20192019-10-222019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby IERiGŻ-PIB.INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP613000-N-20192019-10-222019-10-30PNOdostawa sieciowych urządzeń zabezpieczających oraz przeprowadzenie instruktażu z niezbędnych konfiguracji, w ramach realizacji projektu „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e – drzwi do ochrony środowiska” RPLU.02.01.00-06-0023/16.REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
BZP612837-N-20192019-10-222019-10-31PNOŚwiadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) w granicach administracyjnych powiatu otwockiegoPOWIAT OTWOCKIOtwock
BZP612648-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa macierzy dyskowych wraz z usługami powiązanymiSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP612599-N-20192019-10-222019-10-31PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP612582-N-20192019-10-222019-10-31PNOZakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu” w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP612358-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorówINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP612306-N-20192019-10-222019-10-30PNOUsługa przygotowania i utrzymania Elektronicznego Systemu Rejestracji Wniosków wraz z Elektroniczną Skrzynką PodawcząMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP612294-N-20192019-10-222019-11-06PNOŚwiadczenie opieki serwisowej systemu Ujednoliconej Komunikacji opartej na Microsoft Skype dla Firm w 2020-2022; ZP-DI-61/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
BZP612210-N-20192019-10-222019-11-04PNOZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM KOMPUTERÓW ZINTEGROWANYCH ALL IN ONE ORAZ NOTEBOOKÓW I ULTRABOOKÓW DLA KANCELARII PREZYDENTA RPKANCELARIA PREZYDENTA RPWarszawa
BZP612159-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa i uruchomienie 2 serwerów i 2 przełączników FC wraz z niezbędnym osprzętemMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP612130-N-20192019-10-222019-10-30PNOModernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 3 salach rozpraw Sądu Apelacyjnego w RzeszowieSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED495299-20192019-10-212019-11-06PNOUtrzymanie i zmiany systemu SAPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED495205-20192019-10-212019-11-12PNODostawa przemienników częstotliwości dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcyPOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED494546-20192019-10-212019-11-26PNOUsługi administrowania i utrzymania serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (centrum przetwarzania danych - CPD)MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED494377-20192019-10-212019-11-21PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT w ramach „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów
TED493722-20192019-10-212019-11-21PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych do nauki zawodówMIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED493677-20192019-10-212019-11-21PNOWyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism wraz z odprawą celną w latach 2020-2022, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED493670-20192019-10-212019-11-21PNODostawa odczynników, podłoży do automatycznego monitorowania i wykrywania bakterii oraz grzybów i dzierżawa analizatora (DFP.271.85.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED493664-20192019-10-212019-11-21PNODostawa urządzeń mobilnych oraz projektora multimedialnego w ramach projektu „Operacja-Integracja 2.0! – II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni”UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP612849-N-20192019-10-212019-10-29PNOPoprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług W samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJPiekoszów
BZP612836-N-20192019-10-212019-10-30PNOZakup licencji MS Exchange CAL i Windows Server 2019 STDURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP612826-N-20192019-10-212019-10-30PNOOdnowienie usługi wsparcia producenta dla oprogramowania NetIQURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP612816-N-20192019-10-212019-10-29PNOPełnienie funkcji koordynatora projektu ,„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
BZP612807-N-20192019-10-212019-10-29PNOZwiększenie liczby posiadanych licencji na oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP612789-N-20192019-10-212019-10-29PNOŚwiadczenie usług utrzymania systemu XpertisSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań