Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrCzęśćOgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
TED162700-202012020-04-062020-03-19ZWRRealizacja dostosowania systemu Skok-D do integracji z aplikacją AMI wykorzystywanego w Enea Operator Sp. z o.oENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań3499000ASSECO POLAND S.A.
TED162694-202012020-04-062020-04-01ZWRUsługa serwisowa systemu Syndis dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego BełchatówPGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.Bełchatów2230000MIKRONIKA SP. Z O.O.
TED162159-202012020-04-062020-03-10ZWRWR 07/02/2020 – McGraw-HillINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań325147ABE – IPS SP. Z O.O.
TED162063-202012020-04-062020-03-27PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa102541WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE S.A.
TED162063-2020102020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa16750INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-2020112020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa75500INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-2020122020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa41463OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-2020132020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa50350INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-2020142020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa28455OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-2020152020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa31500OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-2020162020-04-062020-04-06PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
TED162063-2020172020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa17500OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-2020182020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa16750INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-2020192020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa33550INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-202022020-04-062020-03-27PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa55071WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE S.A.
TED162063-2020202020-04-062020-04-06PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
TED162063-2020212020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa11788OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-2020222020-04-062020-04-06PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
TED162063-2020232020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa7950INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-2020242020-04-062020-04-06PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
TED162063-2020252020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa37700INTERTIM SP. Z O.O.
TED162063-202032020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa133200OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-202042020-04-062020-04-06PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
TED162063-202052020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa80488OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-202062020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa56665OPGK RZESZÓW S.A.
TED162063-202072020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa32520OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162063-202082020-04-062020-04-06PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
TED162063-202092020-04-062020-03-26PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) dla wybranych obszarów Polski - zakres 2GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa21800OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED162025-202012020-04-062020-03-04ZWRRozwój i utrzymanie portalu klienta oraz szyny usług (ESB) – w ramach platformy usług elektronicznych ZUS – zamówienie uzupełniające do umowy nr 1068462ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa11788618ASSECO POLAND S.A.
TED161402-202012020-04-062020-03-31PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego nr sprawy ZP-DI-47/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa3095200ASCOMP S.A.
TED161402-202022020-04-062020-03-06PNOCzęść nr 2 – serwery rackURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa492000OMNITEC S.A.
TED161402-202032020-04-062020-03-06PNOCzęść nr 3 – serwery modułoweURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa374900OMNITEC S.A.
TED161402-202042020-04-062020-03-27PNOCzęść nr 4 – rozbudowa klastra przełączników sieciowychURZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa323668ASCOMP S.A.
TED159834-202012020-04-032020-03-16PNOŚwiadczenie sukcesywnej usługi rozpowszechniania wersji elektronicznej artykułów zamieszczanych w czasopismach wydawanych przez Uniwersytet Łódzki w okresie 2020–2021UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź668850ELSEVIER B.V.
TED159793-202012020-04-032020-03-13PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra441570OKRĘGOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE W KRAKOWIE SP. Z O.O.
BZP510059519-N-202012020-04-032020-04-01INNYDostosowanie do aktualnychpotrzeb oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego (System E-logbook) przeszkolenie administratorów i użytkowników zamawiającego w tym zakresie oraz asystatechniczna w zakresie wprowadzonych zmianMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa159900DECSOFT S.A.
BZP510059342-N-202012020-04-032020-03-20INNY„Opracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”WOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk147600KONSORCJUM WYKONAWCÓW: ERGOGIS SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM | GIS—PROJEKT, JOLANTA POPIELARSKA – CZŁONEK KONSORCJUM
BZP510058920-N-202012020-04-032020-03-31INNYUdostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania gromadzenia weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługii funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów697410INDEX COPERNICUS SP. Z O.O.
BZP510058913-N-202012020-04-032020-03-18INNYŚwiadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu OtagoGMINA MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz482003ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
BZP510058853-N-202012020-04-032020-03-31INNYKonserwacja i naprawasieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparciateleinformatycznegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa1047136COMP S.A.
BZP510058829-N-202012020-04-03INNYDostawa i wdrożenie Systemu informatycznego w obszarze kadrowo-płacowymw Warszawskim Centrum Pomocy RodzinieWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa0
TED157817-202012020-04-022020-03-20PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – 7 częściPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa5640ORANGE POLSKA S.A.
TED157817-202022020-04-022020-02-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej przyul.Łomaska 2 21-500 Biała PodlaskaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa1308FLEXCOM SP. Z O.O.
TED157817-202032020-04-022020-04-02PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim ul.Repkowska 49 08-300 Sokołów PodlaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa0
TED157817-202042020-04-022020-02-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Zarządu Zlewni w Zamościu ul.Młyńska 27 22-400 ZamośćPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa1308FLEXCOM SP. Z O.O.
TED157817-202052020-04-022020-02-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Nadzoru Wodnego w Łęcznej ul.Krasnystawska 54 21-010 ŁęcznaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa1068FLEXCOM SP. Z O.O.
TED157817-202062020-04-022020-02-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedziby Obiektu Hydrotechnicznego w Nieliszu Nielisz 280 22-423 NieliszPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa6000GTNET SP.J. TOMASZ GAJEWSKI, GRZEGORZ MAZUREK
TED157817-202072020-04-022020-02-12PNOŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby siedzib 17 nadzorów wodnychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIEWarszawa17136FLEXCOM SP. Z O.O.
TED157013-202012020-04-022020-03-17PNOModernizacja systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. TelekomunikacjiSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa0SIMPLICITY S.A. SP.K.
BZP510058705-N-202012020-04-022020-03-17INNYZaprojektowanie i wprowadzenie zmian w Systemie Kontrolno-Informacyjnym dla portów Polskich (zwanym PHICS)DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIESzczecin86804SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A.
BZP510058486-N-202012020-04-022020-04-02INNYPromocja i zarządzanie projektem pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKIRzepiennik Strzyżewski139580EUROGRANT SP. Z O.O.
TED156163-202012020-04-012020-03-12PNODostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego i pakietów wsparcia technicznego Microsoft oraz dostawa oprogramowania standardowego Microsoft wraz z licencjami i prawem do aktualizacji w ce ..PKP INTERCITY S.A.Warszawa6578776T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
TED155787-202012020-04-012020-04-01PNOUsługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa0
TED155639-202012020-04-012020-03-17PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra108240GEORES SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED155580-202012020-04-012020-03-17PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra132840GEORES SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED155578-202012020-04-012020-03-17PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra178350GEORES SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED155576-202012020-04-012020-03-11ZWRWR 1/02/2020 – KargerINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań198066ABE—IPS SP. Z O.O.
TED155028-202012020-04-012020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychAMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki568690CEZAR SP. Z O.O.
BZP510057753-N-202012020-04-01INNYRozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiKMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska0
BZP510057537-N-202012020-04-012020-03-24INNYZakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego RPO WM 2014 – 2020.STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACHGorlice579945GEOMATYKA KRAKÓW S.C.
BZP510057492-N-202012020-04-012020-03-17INNYŚwiadczenie usługi serwisu i bieżącej konserwacji oprogramowania: TBD-FK „Finanse i Księgowość” TBD-MK „Mandaty Karne” i-SRB „Internetowy System Raportów Budżetowych” i-RD „Internetowy Rejestr Delegacji” oraz TBD „Statystyka” wykorzystywanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w PoznaniuWIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań166788TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
BZP510057413-N-202012020-04-012020-03-27INNYRealizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części obszaru powiatu kościańskiego w celu zagęszczenia i dostosowania istniejącej osnowy wysokościowej do obecnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Kościańskiego w roku 2019 projektem technicznym szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kościańskiegoPOWIAT KOŚCIAŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEKościan147600SZYMON CZYŻA, KAROL SZUNIEWICZ, BARTOSZ KUCHARCZYK, MICHAŁ OGRODNICZAK SKB GIS S.C.
BZP510057394-N-202012020-04-012020-03-27INNYŚwiadczenie opieki serwisowej systemu Ujednoliconej Komunikacji opartej na Microsoft Skype dla Firm w 2020-2022; ZP-DI-111/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa296676DAMOVO POLSKA SP. Z O.O.
BZP510057325-N-202012020-04-012020-03-03INNY„Świadczenie usług na dystrybucji treści multimedialnych w Internecie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa366540ATENDE SOFTWEAR SP. Z O.O.
BZP510057285-N-202012020-04-012020-03-06INNYUsługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMSSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCHUstrzyki Dolne223200ASSECO POLAND S.A.
BZP510057285-N-202022020-04-012020-03-06INNYWsparcie techniczne nadzór i serwis pogwarancyjny systemu PACS/RISSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W USTRZYKACH DOLNYCHUstrzyki Dolne97416
BZP510057280-N-202012020-04-012020-03-23INNYUsługa odnowienia wsparcia technicznego oraz subskrypcji na okres 3 lat dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia FortiAnalizerWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn29856SPRINT S.A.
TED153656-202012020-03-312020-03-05PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra133701PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. BRZOSTOWSKI J. NOWACKI SP. Z O.O.
TED153604-202012020-03-312020-03-27PNOZakup dostępu do baz danych zawierających dane ze sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarcząMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa2020000BUREAU VAN DIJK EDITIONS ELECTRONIQUES S.A.
TED153538-202012020-03-312020-03-02PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego na posiadane przez zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa5820155T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
TED153471-202012020-03-312020-03-31PNODostosowanie i modernizacja danych oraz Kontrola i weryfikacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce0
TED153471-202022020-03-312020-03-31PNOUtworzenie bazy BDOT500GMINA KIELCEKielce0
TED153471-202032020-03-312020-03-31PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoGMINA KIELCEKielce0
TED153471-202042020-03-312020-03-31PNOKontrola i weryfikacja danychGMINA KIELCEKielce0
TED152790-202012020-03-312020-03-19PNOModernizacja systemu PKiD Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania RatunkowegoKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa598000DECSOFT S.A.
BZP510057094-N-202012020-03-312020-03-10INNYWR 05/02/2020 - FSTAINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań43734ABE—IPS SP. Z O.O.
BZP510057066-N-202012020-03-312020-03-16INNYNadzór serwisowy nad oprogramowaniem autorskim wchodzącym w zakres Systemu Zarządzania PROLAN_iASF.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZIŁódź453483PROLAN SP. Z O.O.
BZP510056805-N-202012020-03-312020-03-25INNYWznowienie usługi wsparcia pogwarancyjnego dla sprzętu i oprogramowania produkcji IBM posiadanego przez ZamawiającegoAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa236426
BZP510056805-N-202032020-03-31INNYWznowienie usługi wsparcia pogwarancyjnego dla systemu pamięci masowej produkcji EMC posiadanego przez ZamawiającegoAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa0
BZP510056774-N-202012020-03-312020-02-26INNYŚwiadczenie usługi telefonii stacjonarnej dostępu do Internetu dzierżawy rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Panasonic na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w KaliszuWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKalisz419729INEA S.A.
BZP510056742-N-202012020-03-312020-03-31INNYŚwiadczenie usług dedykowanego wsparcia technicznego dla urządzeń producenta FujitsuINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków14145ADMINISTRACJA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ŁUKASZ GUTKOWSKI
BZP510056719-N-202012020-03-312020-03-25INNYUtrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa774900SOFTIQ SP. Z O.O.
BZP510056632-N-202012020-03-312020-03-02INNYUsługa wsparcia technicznego dla macierzy3PAR F400 i macierzy HPE 3PAR 7200cMIASTO ŁÓDŹŁódź101660HYBRIDITO SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. KOMANDYTOWA
BZP510056564-N-202012020-03-312020-03-25INNYUdostępnienie minimum 742 dokumentacji jaskiń Doliny Prądnika aktualnych na rok 2019 wraz ze zdjęciami ich otworówPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa150500OJCOWSKI PARK NARODOWY
BZP510056387-N-202012020-03-312020-03-27INNYPrzedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego dla produktów Forcepoint: Email Security dla 2 700 użytkowników Web Security dla 1 800 użytkownikówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa711906APPNET SP. Z O.O.
TED151351-202012020-03-302020-03-30PNODostęp do szerokopasmowego Internetu w Wałczu ul. Kołobrzeska 24AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin0
TED150637-202012020-03-302020-03-20PNODostawa dodatkowych licencji pojemnościowych Commvault Simpana CVLT Complete Backup & Recovery PerFront-End TB w ilości 64 tb wraz ze wsparciem producenta na okres 2 lat (...)SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa1666911FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510056374-N-202012020-03-30INNYDostawa instalacja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa do ochrony danych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badania OkaINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa0
BZP510056315-N-202012020-03-302020-03-19INNYWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2018 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań85214O&S COMPUTER—SOFT SP. Z O.O.
BZP510056039-N-202012020-03-302020-02-26INNYSprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI – cz. medyczna oraz BANK KRWI – cz. administracyjna wdrożonym w RCKiK w Rzeszowie w zakresie wykonywania usług serwisu konsultacji i doradztwa oraz rozwoju oprogramowaniaREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIERzeszów171954ASSECO POLAND S.A.
BZP510056033-N-202012020-03-302020-03-09INNYDostawa fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych zestawów komputerowych oprogramowania oraz sprzętu biurowego do pracowni zawodowych technikum hotelarskiego i gastronomicznego ZSGiH w msc. Sandomierz.ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz114925FRAMKO 2 SP.J. J. STRYKOWSKI S. MIAZGA
BZP510056033-N-202022020-03-302020-03-09INNYDostawa fabrycznie nowych urządzeń AGD i stołów roboczych do pracowni zawodowych technikum gastronomicznego w Sandomierzu.ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz50988PB TENDERS JAKUB PAWULSKI , 85—868 BYDGOSZCZ
BZP510055850-N-202012020-03-302020-03-27INNYUsługi opieki serwisowej i powdrożeniowej w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania dla systemu informatycznego SIMPLE.ERPNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa225326SIMPLE S.A.
BZP510055784-N-202012020-03-302020-03-30INNYUsługa rozwoju/modyfikacji utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów486106BRITENET SP. Z O.O.
BZP510055684-N-202012020-03-302020-03-16INNYWsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replication (contract) FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V) będącego w zasobach Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJIWrocław17342ALTERKOM SP. Z O.O.
BZP510055592-N-202022020-03-292020-02-28INNYprzeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboardMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok116850APLAN MEDIA SP. Z O.O.
BZP510055579-N-202012020-03-292020-03-13INNY1. Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania oznaczonego znakiem: ZPL.273.7.2019 pn. "Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług w ramach projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra79000TECH KONCEPT BOGDAN HEŁMIŃSKI
BZP510055578-N-202012020-03-292020-02-28INNYdruk materiałów poligraficznych oraz wykonanie i montaż tablicy pamiątkowejMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok20160EMPEM OOH JURCZEWSKI, FIEDOROWICZ SP.J.
BZP510055578-N-202032020-03-292020-02-28INNYprzeprowadzenie kampanii promocyjnej w InternecieMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok39565INTERPRIMA SP. Z O.O. SP.K.
TED148814-202012020-03-272020-02-27PNOWsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar wraz z dostawą nowych licencjiBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa1974749INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED148783-202012020-03-272020-01-31ZWROdnowienie umowy serwisowej i nadzoru eksploatacyjnego na system Eskulap i ERP Impuls dla UCKUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk1384740NEXUS POLSKA SP.Z O.O.
TED148649-202012020-03-272020-02-27PNOŚwiadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla systemów produkcji programów informacyjnych (SPPI) dla 15 oddziałów terenowych oraz repozytorium przez okres 12 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa2250000CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.
BZP510055549-N-202012020-03-272020-03-26INNYUsługa utrzymania instalacji systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego – wykonanie zastępcze.MIASTO ŁÓDŹ—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź934848STRABAG PFS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510055468-N-202012020-03-27INNYPrzetarg nieograniczony na platformęinformatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznego.BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok0
BZP510055465-N-202012020-03-272020-03-01INNYNadzór autorski nad oprogramowaniem Infomedica oraz AMMS.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów487080ASSECO POLAND S.A.
BZP510055321-N-202012020-03-272020-03-04INNYOpracowanie i stworzenie aplikacji mobilnej oraz strony internetowej w ramach projektu Weź głęboki oddech” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków87576SM32 STUDIO MAREK MUCHARSKI
BZP510055218-N-202012020-03-272020-03-17INNYDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCACENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE—LUBORZYCYLuborzyca87218FHU HORYZONT KRZYSZTOF LECH
BZP510055157-N-202012020-03-272020-03-12INNYDostawa licencji i usługi wsparcia dla platformy wirtualizacyjnejGMINA MIASTA GDYNIGdynia136302SYSTEM DATA SP. Z O.O.
BZP510055136-N-202012020-03-272020-03-27INNYObsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków587448ESC S.A.
BZP510055050-N-202012020-03-272020-02-27INNYŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedicaINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa226197ASSECO POLAND S.A.
BZP510054923-N-202012020-03-272020-03-25INNYUsługa wsparcia serwisowego dla Systemu Archiwum FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa375347STUDIOTECH POLAND SP. Z O.O.
BZP510054923-N-202022020-03-27INNYUsługa wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowych Systemu Archiwum FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
BZP510054923-N-202032020-03-27INNYUsługa wsparcia serwisowego dla klastra wirtualizacji wraz z dedykowaną macierzą i oprogramowaniem.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
BZP510054923-N-202042020-03-27INNYUsługa wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych HP.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
BZP510054923-N-202052020-03-27INNYUsługa wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych Brocade.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
BZP510054923-N-202062020-03-27INNYUsługa wsparcia serwisowego dla systemu antyspam.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa0
BZP510054872-N-202012020-03-272020-03-24INNYmodernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Długie Nowe Długie Stare Lasocice Przybyszewo Trzebiny jednostka ewidencyjna ŚwięciechowaSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno238620PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH KRZYSZTOF CYTRYCKI
BZP510054317-N-202012020-03-262020-02-28INNYUsługi serwisowe wraz z konserwacją systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIEKoszalin540216NEXUS POLSKA SP.Z O.O.
BZP510054111-N-202012020-03-262020-03-24INNYŚwiadczenie usługi chmurowej w modelu IaaSMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa5658OKTAWAVE SP. Z O.O.
BZP510054092-N-202012020-03-262020-03-24INNYŚwiadczenie usług asysty technicznej konserwacji i utrzymania Systemu PROKOMP eksploatowanego przez ZamawiającegoWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce472320PRZYGODZKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INFORMATYCZNYCH PROKOMP
BZP510053935-N-202012020-03-262020-03-09INNYInformatyzacja integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja danych pzgik dla gminy PopielówPOWIAT OPOLSKIOpole390412PAKT ADAM BILIŃSKI, TOMASZ OLSZEWSKI, KRZYSZTOF PASIK S.C.
TED144247-202012020-03-252020-03-23PNOZakup usługi utrzymania udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna e-drewno – procedura po unieważnieniu postępowania zn. spr. DZ.270.118.2019ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn997920TALEX S.A.
TED143508-202012020-03-252020-03-09PNODostawa macierzy dyskowej serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem wyposażeniem i niezbędnymi licencjami usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznymAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa786978STATIM INTEGRATOR SP. Z O.O. SP.K.
BZP510053751-N-202012020-03-252020-03-24INNYNadzór autorski nad programami finansowo-księgowymi użytkowanymi przez Wydział Finansów i Budżetu oraz Biuro Kadr Płac i Budżetu Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w Łodzi.ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź117445JERZY SZCZECIŃSKI, AGEMA SYSTEM, UL. NAWROT 114, 90—029 ŁÓDŹ
BZP510053686-N-202012020-03-252020-03-11INNYZaprojektowanie wykonanie uruchomienie i obsługa aplikacji mobilnej przeprowadzenie kampanii w social mediach wraz z ich prowadzeniem wykonanie strony www wyprodukowanie i montaż tabliczek informacyjnych realizacja projektów graficznych na potrzeby projektu pn. „Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza”GMINA KOŚCIELISKOKościelisko118000AUDIOTOUR.PL MICHAŁ KRYNICKI
BZP510053482-N-202012020-03-252020-02-28INNYKonserwacja wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemów informatycznych Eskulap i Impuls.MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Milicz228051NEXUS POLSKA SP.Z O.O.
BZP510053391-N-202012020-03-252020-03-24INNYUsługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny pracochłonności usługinformatycznych w projekcie e-DoręczeniaMINISTER CYFRYZACJIWarszawa215250SYMMETRY SP. Z O.O.
BZP510053343-N-202012020-03-252020-03-19INNY„Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS LIS Eskulap ERP Impuls UTM RIS i PACS.”PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.Połczyn-Zdrój728004NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510053337-N-202012020-03-252020-02-27INNYDostawa urządzeń sieciowychGMINA LUBLINLublin430000APIUS TECHNOLOGIES S.A.
BZP510053293-N-202012020-03-252020-03-24INNYDostawa 80 sztuk licencji zapewniającychpokrycie powierzchni dyskowej 80 TB wraz ze wsparciem technicznym producenta na okres 12 miesięcyoraz zakup wsparcia technicznego producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencjiSanSymphony na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków366600NTT POLAND SP. Z O.O.
BZP510053291-N-202012020-03-252020-03-02INNYusługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami doradztwem i konsultacjami.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAOlsztyn155600ASSECO POLAND S.A.
TED141984-202012020-03-242020-03-24PNOPrzetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EUR na usługę zaprojektowania i wykonania platformy informatycznej umożliwiającej współpracę i zarządzanie zasobamiPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia0
TED141931-202012020-03-242020-03-17PNODostawa sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem i integracją oprogramowania w ramach projektu e-TwardogóraGMINA TWARDOGÓRATwardogóra2550000SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
TED141851-202012020-03-242020-02-14ZWRUsługa objęcia nadzorem autorskim zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica / Asseco Medical Management Solution dostawę Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.oMAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O.Warszawa273600ASSECO POLAND S.A.
BZP510052905-N-202012020-03-242020-02-28INNYNazwa: Digitalizacja operatów geodezyjnych dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” dla Powiatu Kędzierzyńsko-KozielskiegoPOWIAT OPOLSKIOpole49077TOP—INFO SP. Z O.O.
BZP510052905-N-202022020-03-242020-03-10INNYZałożenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym uzupełnieniem danych adresowych budynków dla jednostki ewidencyjnej Pokój (160603_2) w ramach projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego” dla Pow. NamysłowskiegPOWIAT OPOLSKIOpole120000GEOWORLD S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO – INFORMATYCZNO – BUDOWLANE
BZP510052670-N-202012020-03-242020-03-06INNYPrzedłużenie licencji akademickiej Site Licence (dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego) na oprogramowanie Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki + Zestaw do Analiz Marketingowych i RynkowychUNIWERSYTET OPOLSKIOpole40590STATSOFT POLSKA
BZP510052587-N-202012020-03-242020-03-18INNYWykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 1 obrębu ewidencyjnego tj. dla wsi Jagodne gm. Garwolin.POWIAT GARWOLIŃSKIGarwolin193110OPEGIEKA SP. Z O.O.
BZP510052353-N-202012020-03-242020-02-28INNYZapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze podstawowe na potrzeby SIGGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa14170VIRTUAOPERATOR SP. Z O.O.
BZP510052353-N-202022020-03-242020-02-28INNYZapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącze zapasowe na potrzeby SIGGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa19483SKYNET SP. Z O.O.
BZP510052353-N-202032020-03-242020-02-28INNYŚwiadczenie usługi łącza transmisji danych dla potrzeb utrzymania rezultatów projektu GBDOT i ASG-EUPOSGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa24083VIRTUAOPERATOR SP. Z O.O.
BZP510052353-N-202042020-03-24INNYŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby utrzymania rezultatów projektu GBDOTGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa0
BZP510052353-N-202052020-03-242020-02-28INNYŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu oraz utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów Internetowych przydzielonych przez RIPE NCC na potrzeby utrzymania rezultatów projektu ASG-EUPOSGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa41537ORANGE POLSKA S.A.
BZP510052353-N-202062020-03-242020-02-28INNYŚwiadczenie usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji ul. Wspólna 2 w WarszawieGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa11218TELNAP TELECOM SP. Z O.O.
BZP510052353-N-202072020-03-242020-02-28INNYŚwiadczenie usługi dostępu do Internetu dla lokalizacji ul. Jana Olbrachta 94B w WarszawieGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa11218TELNAP TELECOM SP. Z O.O.
TED139419-202012020-03-232020-03-05PNOPostępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania wdrożenia oprogramowania będącego podstawą Otwartego Portalu Edukacyjnego (OPE) dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin2130079ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
TED139348-202012020-03-232020-03-09PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 47 obrębów ewidencyjnych w powiecie siemiatyckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze523035P. U. G. GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. BRZOSTOWSKI I J. NOWACKI SP. Z O.O.
TED139348-202022020-03-232020-03-09PNOModernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. DziadkowiceZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze445175P. U. G. GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. BRZOSTOWSKI I J. NOWACKI SP. Z O.O.
TED139348-202032020-03-232020-03-09PNOModernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. Nurzec StacjaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze963591P. U. G. GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. BRZOSTOWSKI I J. NOWACKI SP. Z O.O.
TED139348-202042020-03-232020-03-09PNOModernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków gm. SiemiatyczeZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze867620P. U. G. GEOKART ŁOMŻYŃSKI M. BRZOSTOWSKI I J. NOWACKI SP. Z O.O.
BZP510052287-N-202012020-03-232020-02-27INNYŚwiadczenie przez okres 48 miesięcy usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego AEZ/S-128/2019WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa337177FLEXCOM SP. Z O.O.
BZP510052273-N-202012020-03-232020-03-19INNYŚwiadczenie opieki serwisowej nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”GMINA WRZEŚNIAWrześnia60500XTERM.PL SP. Z O.O.
BZP510051996-N-202012020-03-232020-03-03INNY„Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych CliniNet wraz z usługą optymalizowania grup JGP STER NetRAAD i Żywienie firmy CompuGroup Medical Polska w SP ZOZ w Parczewie”.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJParczew228293COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
BZP510051970-N-202012020-03-232020-02-24INNYŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – numer postępowania: 4/ZP/20MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa529800ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
BZP510051824-N-202012020-03-232020-03-10INNYBudowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS realizowana w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓWGorlice390000AUDIOTOUR MICHAŁ KRYNICKI
BZP510051635-N-202012020-03-232020-03-03INNYWytworzenie metadanych dla afiszy oraz plakatów w formacie MARC 21 znajdujących się z zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 a do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa24000TOMASZ CHMIELAK
BZP510051635-N-202022020-03-232020-03-06INNYWytworzenie metadanych dla afiszy oraz plakatów w formacie MARC 21 znajdujących się z zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 b do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa24479ALEKSANDRA GÓRKA
BZP510051635-N-202032020-03-232020-03-05INNYWytworzenie metadanych dla afiszy oraz plakatów w formacie MARC 21 znajdujących się z zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 c do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa24479ELŻBIETA ZAWADZKA
BZP510051532-N-202012020-03-23INNYUsługa asysty technicznej systemu w zakładach diagnostyki obrazowej IMPAX (DFP.271.24.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków0
BZP510051521-N-202012020-03-232020-03-09INNYCześć 1: Opracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa32800BARBARA NIEWIAROWSKA
BZP510051521-N-202022020-03-232020-03-03INNYCzęść 2: Opracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9250KLARA AMELIA ZIENKIEWICZ
BZP510051521-N-202032020-03-232020-03-02INNYCzęść 3: Opracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9280KONRAD TYSZKA
BZP510051521-N-202042020-03-232020-03-09INNYCzęść 4: Opracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9280MICHAŁ JAGOSZ
BZP510051521-N-202052020-03-232020-03-06INNYCzęść 5: Opracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9272ANTONI SZYMAŃSKI
BZP510051493-N-202012020-03-232020-02-25INNYCześć 1: Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie"NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa13980MATEUSZ MRUGAS
BZP510051493-N-202022020-03-232020-02-25INNYCzęść 2: Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa13986ANTONI SZYMAŃSKI
BZP510051493-N-202032020-03-232020-02-25INNYCzęść 3: Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa13800MICHAŁ JAGOSZ
BZP510051485-N-202012020-03-222020-03-10INNYCyfryzacja negatywów i diapozytywów małoobrazkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa78000MEDIAS STUDIO KATARZYNA LORKOWSKA
BZP510051485-N-202022020-03-222020-03-10INNYCyfryzacja negatywów i diapozytywów średnioobrazkowych na płycie szklanej i o nietypowych wymiarach UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa46400MEDIAS STUDIA KATARZYNA LORKOWSKA
BZP510051485-N-202032020-03-22INNYCyfryzacja odbitek fotograficznychUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
BZP510051485-N-202032020-03-22INNYCyfryzacja odbitek fotograficznychUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
BZP510051485-N-202042020-03-222020-03-04INNYCyfryzacja stron papieru i folii w formacie A4 i mniejszymUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa19373ARCHIDOC S.A.
BZP510051485-N-202052020-03-222020-03-04INNYCyfryzacja stron papieru i folii w formacie A3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa40599ARCHIDOC S.A.
BZP510051485-N-202062020-03-22INNYCyfryzacja stron papieru i folii w formacie A2 i większym.UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa0
TED136493-202012020-03-202020-02-28ZWR„Sprawowanie nadzoru autorskiego oprogramowania komputerowego: Eurobudżet FOGR Sprawozdawczość JP”WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź817950MICOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE BOŻENA NOWAK—SZYMURA
BZP510051351-N-202012020-03-202020-03-09INNYUsługi serwisu i wsparcia technicznego wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania EskulapSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKoło106375KONSULTANT IT
BZP510051350-N-202012020-03-202020-02-07INNYUsługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowejSZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra297890BMM SP. Z O.O.
BZP510051084-N-202012020-03-202020-03-02INNYUsługi serwisowe systemów informatycznych w zakresie posiadanych licencjiWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź294462MCART SP. Z O.O.
BZP510051039-N-202012020-03-202020-02-28INNY1REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAWarszawa207600ASSECO POLAND S.A.
BZP510050951-N-202012020-03-202020-03-20INNYAudyt bezpieczeństwa systemów www wystawionych dla mieszkańcaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław109823TESTARMY GROUP S.A.
BZP510050771-N-202012020-03-202020-03-19INNYUtworzenie obiektowej bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy SkierniewiceSTAROSTWO POWIATOWE W SKIERNIEWICACHSkierniewice306639KRAKSURV SP. Z O.O.
TED133584-202012020-03-192020-02-21ZWRUsługa serwisu pogwarancyjnego oraz dostosowywanie Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL (SOD) do obowiązujących przepisów prawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa ŚląskiegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice149000LTC SP. Z O.O.
BZP510050522-N-202012020-03-192020-03-18INNYZakres A - subskrypcja oprogramowania McAfee z asystą technicznąMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa118080STINET SP. Z O.O.
BZP510050522-N-202022020-03-192020-03-18INNYZakres B - subskrypcja oprogramowania Deep Security Trend Micro z asystą technicznąMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa90811IT SYSTEM AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510050522-N-202032020-03-19INNYZakres C – subskrypcja oprogramowania e-Auditor z asystą technicznąMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510050443-N-202012020-03-192020-03-13INNYUsługa trzyletniego wsparcia technicznegoproducenta wraz z dostępem do aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice797040WASKO S.A.
BZP510050434-N-202012020-03-192020-03-09INNYUsługa wsparcia technicznego dla macierzy firmy Netapp dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin26445COMP S.A.
BZP510050222-N-202012020-03-192020-02-28INNYZamówienie trybie z wolnej ręki na świadczenie usług utrzymania programów w ramach systemu XpertisMORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia84210ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA, 20—607 LUBLIN, UL. KONRADA WALLENRODA 4C
BZP510050066-N-202012020-03-192020-03-02INNYSerwis aparatu RTG Multix Fusion Digital WirelessSP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKUToszek218448SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O.
BZP510050066-N-202022020-03-192020-03-02INNYNadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem RIS/PACS firmy SynektikSP ZOZ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKUToszek141450SYNEKTIK S.A.
BZP510049968-N-202012020-03-192020-03-13INNYŚwiadczenie opieki technicznej nad oprogramowaniem autorstwa PUH Geo-System Sp.z o.o.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa305041PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWE GEO—SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510049875-N-202012020-03-192020-02-24INNYUruchomienie posiadanych licencji na oprogramowanie Infomedica/AMMSZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza719550TK—MED SP. Z O.O.
BZP510049797-N-202012020-03-192020-03-18INNYZakup subskrypcji wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard oraz Gitlab EE albo rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków217710ATENDE S.A.
BZP510049785-N-202012020-03-192020-03-12INNYZakres podstawowyŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź31980ADT GROUP SP. Z O.O.
BZP510049763-N-202012020-03-192020-03-11INNYI część: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Niżna Łąka i Wrocanka”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno316110FIRMA GEODEZYJNA S.C.
BZP510049763-N-202022020-03-192020-03-11INNYII część: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Cergowa”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno254610
BZP510049763-N-202032020-03-19INNYIII część: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lipowica i Nowa Wieś ”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno0
TED131267-202012020-03-182020-03-18PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa0
TED130264-202012020-03-182020-01-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie –poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław970338ASSECO POLAND S.A.
TED130264-202022020-03-182020-01-30PNOPakiet nr 24 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław2148000AGFA SP. Z O.O.
BZP510049452-N-202012020-03-182019-12-31INNYDostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu InformatycznegoZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJŚwinoujście43050SOFTHARD S.A.
BZP510049008-N-202032020-03-182020-03-16INNYPrzygotowanie systemu informatycznego sprawdzającego obliczenia i rozwiązanie równań na rzecz Wirtualny Nauczyciel Sp. z o.o. (nr KRS 0000812346) – Przedsiębiorstwa typu Startup inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów28415HUBERT KOŁCZ
TED129544-202012020-03-172020-03-10NZOWykonanie i dostarczenie dokumentacji sieci napowietrznych Energa-Operator SA oraz przekazanie praw autorskich do tej dokumentacji dostarczenie i udzielenie licencji na program komp. do odczytuENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk0VIMAP SP. Z O.O.
TED129535-202012020-03-172020-03-06ZWRUmowa serwisowo-rozwojowa systemu HESTAURON DYSTRYBUCJA S.A.Kraków13446073NETWORKED ENERGY SERVICES SP. Z O.O.
TED129090-202012020-03-172020-03-12PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa1980200NETIA S.A.
TED129061-202012020-03-172020-02-03PNOŚwiadczenie usługi serwisowej systemu CliniNET NetRAAD i systemu apteki szpitalnej Eurosoft Apteka oraz migracja danych na bazę OracleCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa4547544COMPUGROUPMEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
TED128961-202012020-03-172020-02-20PNOUtworzenie bazy Gesut dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra314880UNIMAP S.C. J.BRYK D. MALCHAREK – LIDER KONSORCJUM
TED128957-202012020-03-172020-03-17PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lataMIASTO USTROŃUstroń0
TED128940-202012020-03-172020-03-11PNODostarczenie i utrzymanie podstawowych łączy internetowych do Oddziałów oraz Biura FunduszuPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa0NETIA S.A.
TED128898-202012020-03-172020-03-04PNOCyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: wągrowieckiego i złotowskiegoPOWIAT WĄGROWIECKIWągrowiec0GISPRO SP. Z O.O.
TED128898-202022020-03-172020-03-04PNOZadanie nr 2: archiwizacja dokumentów dla potrzeb powiatu złotowskiegoPOWIAT WĄGROWIECKIWągrowiec0GISPRO SP. Z O.O.
TED128106-202012020-03-172020-03-17PNOWykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Dział..MIASTO USTROŃUstroń0
TED128104-202012020-03-172020-03-17PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok0
TED128060-202012020-03-172020-02-27PNODostawa licencji Oracle Enterprise z wdrożeniem dostawa serwerów bazodanowych i macierzy sieciowejKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków2478685ASSECO POLAND S.A.
BZP510048930-N-202012020-03-172020-02-21INNYWdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Zespołu dla Opolskich Parków KrajobrazowychZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHJarnołtówek231920TAXUS IT SP. Z O.O.
BZP510048827-N-202012020-03-172020-02-21INNYSerwis oprogramowania – asysta techniczna Systemu Informatycznego SmartSiteMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok97785BIT S.A.
BZP510048718-N-202012020-03-172020-03-03INNYPakiet serwisowo - gwarancyjny: switche serwery macierz dyskowa półka do macierzy dyskowej10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz30270LOGON S.A.
BZP510048718-N-202022020-03-172020-03-03INNYPakiet serwisowo - gwarancyjny: oprogramowanie do wirtualizacji10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz18696LOGON S.A.
BZP510048718-N-202032020-03-17INNYPakiet serwisowo-gwarancyjny: serwery10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz0
BZP510048685-N-202012020-03-172020-03-16INNYŚwiadczenie usługi serwisowania i administrowania oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczych i serwerach ZamawiającegoBIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA—PÓŁNOC M.ST. WARSZAWYWarszawa221402M.NET SP. Z O.O.
BZP510048530-N-202012020-03-172020-02-28INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta SkierniewiceURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice75977NETSECURE SP. Z O.O.
BZP510048524-N-202012020-03-172020-02-21INNYUsługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica oraz AMMS firmy Asseco Poland S.A Szpitala Specjalistycznego w JaśleSZPITAL SPECJALISTYCZNYJasło645602ASSECO POLAND S.A.
BZP510048319-N-202012020-03-172020-02-21INNYŚwiadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemów MAGISTRAT i EUROBUDŻET w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa301842MICOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE BOŻENA NOWAK—SZYMURA | MICOMP SP. Z O.O.
BZP510048319-N-202022020-03-172020-02-21INNYŚwiadczenie usług związanych z serwisem programu komputerowego - asysty technicznej i serwisowania systemu PlanB – Planowanie Prognozowanie i Realizacja Budżetu oraz systemu Budżet JST Plus wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 r.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa64654OŚRODEK PRODUKCYJNO WDROŻENIOWY DOSKOMP SPÓŁKA Z O.O.
BZP510048319-N-202032020-03-172020-02-21INNYŚwiadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonych w Urzędzie Miasta Częstochowy wchodzących w skład systemu i Gospodarka Odpadami Komunalnymi w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa87379MICOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE BOŻENA NOWAK—SZYMURA | MICOMP SP. Z O.O.
BZP510048319-N-202042020-03-172020-02-21INNYŚwiadczenie usługi serwisowej i aktualizacyjnej przy eksploatacji aplikacji wdrożonej w Urzędzie Miasta Częstochowy w ramach projektu E-usługi dla mieszkańców Częstochowy pn. Aplikacja Ewidencji i Zarządzania Mieniem Gminy i Skarbu Państwa (GRN_EZM) w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa292100MICOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE BOŻENA NOWAK—SZYMURA | MICOMP SP. Z O.O.
BZP510048158-N-202012020-03-172020-02-20INNYUpgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI.MIASTO KATOWICEKatowice184500SYGNITY S.A.
TED127104-202012020-03-162020-02-28ZWRSerwis systemu SIDENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk2508000APATOR RECTOR SP. Z O.O.
TED127103-202012020-03-162020-02-28ZWRSerwis systemu Contactis EmergencyENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk1116000PIRIOS S.A.
TED127102-202012020-03-162020-02-28ZWRWdrożenie interfejsów pomiędzy systemami Contactis Emergency i SIDENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk663000PIRIOS S.A.
TED127100-202012020-03-162020-02-19PNOSerwis oprogramowania OracleENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk4129230ADVATECH SP. Z O.O.
TED127094-202012020-03-162020-02-17ZWRSerwis systemów WIRE i AMS w 2020 rokuENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk1318680SYGNITY S.A.
TED126577-202012020-03-162020-02-18PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych modemów akcesoriów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków740698ORANGE POLSKA S.A.
TED126443-202012020-03-162020-03-10PNOZakup usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa51098371COMARCH POLSKA S.A.
BZP510047685-N-202012020-03-162020-03-12INNYŚwiadczenie usług serwisowych do systemu do zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej w Urzędzie m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa92945INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510047401-N-202012020-03-162020-03-02INNYczęść 1MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa57810NFINITY SP. Z O.O.
BZP510047401-N-202022020-03-162020-02-20INNYczęść 2MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa66000WOBEE DESIGN LOB SP. Z O.O.
BZP510047401-N-202032020-03-162020-03-10INNYczęść 3MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa91143SM32 STUDIO MAREK MUCHARSKI
BZP510047401-N-202042020-03-162020-03-02INNYczęść 4MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa52890NFINITY SP. Z O.O.
BZP510047401-N-202052020-03-162020-03-10INNYczęść 5MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa95571SM32 STUDIO MAREK MUCHARSKI
BZP510047327-N-202012020-03-162020-03-02INNYŚwiadczenie usługi zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu pt.: „Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych”MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom699870WOJCIECH GÓRNIK ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
BZP510047298-N-202012020-03-162020-03-11INNYModyfikacja obiektów zawartych w bazie danych EGiB prowadzonej w systemie SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO (budynek) poprzez uzupełnienie atrybutów wynikających z treści zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz decyzji pozwoleń na użytkowanie wydanych przez PINB a także w oparciu o rejestry prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego Część IPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań33000GEO—SYS MARCIN NIEĆKO
BZP510047298-N-202022020-03-162020-03-11INNYModyfikacja obiektów zawartych w bazie danych EGiB prowadzonej w systemie SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO (budynek) poprzez uzupełnienie atrybutów wynikających z treści zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz decyzji pozwoleń na użytkowanie wydanych przez PINB a także w oparciu o rejestry prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego Część IIPOWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań32000GEO—SYS MARCIN NIEĆKO
TED124103-202012020-03-132020-02-21PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra137514GEO—SYS ŁUKASZ CZECZOTKA
TED123175-202012020-03-132020-03-13PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego obsługującego proces gospodarki krwią w oddziałach szpitalnych w Pracowniach Serologii Transfuzjologicznej i w Banku Krwi SU w KrakowieSZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków0
BZP510047018-N-202012020-03-132019-12-31INNYUsługa sprawowania nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym dostarczanym w ramach projektu "Podkarpacki system informacji medycznej PSIM" realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w RzeszowieKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów432055ASSECO POLAND S.A.
BZP510046969-N-202012020-03-132020-03-03INNYWsparcie techniczne dla oprogramowania NetIQ Identity Manager/ Suse LinuxPODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów41205DECSOFT S.A.
BZP510046969-N-202022020-03-132020-03-03INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji oprogramowania PL/SQL Developer (Annual Service Contract):PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów861DECSOFT S.A.
BZP510046969-N-202032020-03-132020-03-03INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji oprogramowania SYMC ENDPOINT PROTECTION BASIC- GOV BAND A:PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów21402DECSOFT S.A.
BZP510046969-N-202042020-03-132020-03-03INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla: Toad for Oracle Base EditionPODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów9225DECSOFT S.A.
BZP510046957-N-202012020-03-132020-02-18INNYUsługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGOURZĄD MIASTAZielona Góra989327ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
BZP510046924-N-202012020-03-132020-02-13INNYPrzygotowanie 10 cyfrowych animacji na podstawie 10 kopi cyfrowych obrazów.GMINA ZAGÓRZZagórz85000PLAN—A SP. Z O.O.
BZP510046815-N-202012020-03-132020-03-06INNYWsparcie techniczne i serwis w zakresie obsługi systemów dziedzinowychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa1150000PROFISOFT TOMASZ ŁODZIŃSKI
BZP510046668-N-202012020-03-132020-02-28INNYŚwiadczenie usług konsultacyjnych serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu informatycznego "Impuls" oraz systemu informatycznego "Eskulap"SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIPoznań526500NEXUS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510046366-N-202012020-03-132020-03-06INNYOpieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o.SZPITAL LIPNO SP. Z O.O.Lipno442800INFOCOMP SP. Z O.O.
BZP510046363-N-202012020-03-132020-03-01INNYSprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w PoznaniuWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO—LECZNICZYM SP ZOZPoznań808956COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
TED122076-202012020-03-122020-02-13PNORozwój Centralnej Bazy Pomiarów – Ustawa mocowa i przedpłataENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk1048578ATENDE SOFTWARE SP. Z O.O.
TED121671-202012020-03-122020-02-21PNOPrzeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu RPO WM 2014–2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie mazowieckim”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa121951EU—CONSULT SP. Z O.O.
TED121608-202012020-03-122020-02-21PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra54981GEO—SYS ŁUKASZ CZECZOTKA
TED121555-202012020-03-122020-02-21PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra13407GEO—SYS ŁUKASZ CZECZOTKA
TED121540-202012020-03-122020-02-21PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra46494GEO—SYS ŁUKASZ CZECZOTKA
TED121471-202012020-03-122020-02-21PNOUtworzenie bazy Gesut dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra56211GEO—SYS ŁUKASZ CZECZOTKA
BZP510045928-N-202012020-03-122020-03-02INNYŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem PharmaNETWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź37800MCART SP. Z O.O.
BZP510045863-N-202012020-03-12INNYPRZEGLĄDY POGWARANCYJNE MAKIET I URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH OŚRODKA SZKOLENIA SSPOŻ13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz0
BZP510045425-N-202012020-03-122020-03-02INNYZakup asysty technicznej do posiadanych licencji Red HatCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa196229APEX.IT SP. Z. O.O.
BZP510045149-N-202012020-03-122020-03-03INNYPrzedłużenie umowy serwisowej aktualizacja programu oraz asysta techniczna systemu OTAGO na rok 2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław420850ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
BZP510045130-N-202012020-03-122020-02-28INNYUdostępnienie na zasadzie licencji i publikacja (hostingu) zintegrowanych modułów internetowych oprogramowania FINN 8 SQL usługi w zakresie asysty technicznej i opieki autorskiej Programu FINN 8 SQL WEB aktualizacji (upgrade) oprogramowania rozbudowa Programu FINN 8 SQL umożliwiająca automatyczne odbieranie tzw. elektronicznej faktury ustrukturyzowanej (e-faktura) możliwość integracji z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF) rozszerzenie licencji Programu i udostępnienie kont poczty elektronicznej.POWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów39791LTC SP. Z O.O.
BZP510045092-N-202012020-03-122020-03-05INNYŚwiadczenie usługi dostępu do bazy danych on-line ClinicalKey na rok 2020UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz40295ELSEVIER B.V.
TED119274-202012020-03-112019-09-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB oraz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny ..."POWIAT ZAMOJSKIZamość155000BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH MARIUSZ DUDKOWSKI I MONIKA DUDKOWSKA S.C.
TED119274-202022020-03-112019-09-18PNOJednostki ewidencyjne Nielisz i ŁabuniePOWIAT ZAMOJSKIZamość135000DUDKOWSKI EDWARD BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
TED119265-202012020-03-112020-03-02PNOOpracowanie i wdrożenie aplikacji informatycznej wspomagającej zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej KrakówGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków368000ASPELLO SP. Z O.O.
TED119253-202012020-03-112020-02-27PNOZakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 osobogodzinKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa3321000COMTEGRA S.A.
BZP510045011-N-202012020-03-11INNYZakup abonamentu rozwiązania informatycznego obejmującego zintegrowane składniki „Monitoring mediów” i „Platforma komunikacyjno-dystrybucyjna”POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa0
BZP510044988-N-202012020-03-112020-01-02INNYDostęp do węzła sieci PIONIER w 2020 rokuINTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa380150INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWE (PCSS)
BZP510044956-N-202012020-03-112020-02-21INNY1UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków10458ATOS POLSKA S.A. UL. KRÓLEWSKA 16, 00—103 WARSZAWA
BZP510044956-N-202022020-03-112020-02-21INNY2UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków24578ATOS POLSKA S.A. UL. KRÓLEWSKA 16, 00—103 WARSZAWA
BZP510044950-N-202012020-03-112020-02-12INNYPakiet nr 1SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYMŁomianki265188
BZP510044913-N-202012020-03-112020-02-12INNYPrzetarg nieograniczony na modyfikację i rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego systemu CS-17 LIMS obsługującego Zakład Monitoringu Środowiska oraz Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice181056
BZP510044493-N-202012020-03-112020-03-04INNYDostarczenie wyników badania Radio Track dotyczącego słuchalności stacji radiowych w Polsce w 2020.POLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa645750KANTAR POLSKA S.A.
BZP510044335-N-202012020-03-112020-02-12INNYŚwiadczenie usługi sprawowania opieki informatycznej nad Oprogramowaniem BANK KRWI wdrożonym w jednostkach organizacyjnych WCKiK SP ZOZ oraz w ramach opieki informatycz-nej wykonywanie usług serwisu konsultacji i doradztwa rozwoju oprogramowania BANK KRWIWOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SP ZOZWarszawa163836ASSECO POLAND S.A.
TED116714-202012020-03-102019-12-19PNOŚwiadczenie usług w zakresie organizacji i pełnienia dyżurów zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu w RejonachGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań99792OUTWORKING S.A.
TED116714-202022020-03-102019-12-19PNOCzęść nr 2 – Rejon w GnieźnieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań99792OUTWORKING S.A.
TED116714-202032020-03-102019-12-19PNOCzęść nr 3 – Rejon w KaliszuGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań99792OUTWORKING S.A.
TED116714-202042020-03-102019-12-23PNOCzęść nr 4 – Rejon w KępnieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań67193WIGA KRZYSZTOF KAŁUŻA
TED116714-202052020-03-102019-12-19PNOCzęść nr 5 – Rejon w KoninieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań99792OUTWORKING S.A.
TED116714-202062020-03-102019-12-23PNOCzęść nr 6 – Rejon w LesznieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań65540WIGA KRZYSZTOF KAŁUŻA
TED116714-202072020-03-102019-12-19PNOCzęść nr 7 – Rejon w Nowym TomyśluGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań99792OUTWORKING S.A.
TED116714-202082020-03-102019-12-19PNOCzęść nr 8 – Rejon w Środzie WielkopolskiejGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań99792OUTWORKING S.A.
TED116616-202012020-03-102020-02-27PNOUsługi w zakresie procesu modyfikacji oprogramowania systemów konsularnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podległych Ministrowi Spraw ZagranicznychMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa7500000SYGNITY S.A.
TED116596-202012020-03-102020-02-20PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznych wraz z dostępem do nowych wersji posiadanych systemówWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYLeszno1716028KONSULTANT IT SP. Z O.O.
TED116589-202012020-03-102020-03-10PNOPozyskanie serwisu gwarancyjnego urządzeń wchodzących w skład środowiska serwerowo-macierzowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa0
TED116589-202022020-03-102020-03-04PNOBlade IBM/Lenovo i macierze IBM / Lenovo Storwize V7000; biblioteka taśmowa IBM SYS Storage T3310 / 3576-L5BCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa1382600MATIC S.A.
TED116589-202032020-03-102020-03-10PNOSerwer F-Prim / RX350 / S8 2X2 / 192 / 900; serwer Dell PE / T630 2X3 4 / 64 / 1 2T; macierz dysowa EMC VNX5200CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa0
TED116584-202012020-03-102020-03-02PNOUsługa wparcia techniczno-merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW)WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław1199990AMERICAN SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510043930-N-202012020-03-102020-02-19INNYUsługa udostępnienia platformy motywacyjnej – ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowiawraz z udzieleniem dostępu do platformy zainstalowanej w chmurze - nr postępowania FH/ 01/ 01/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice147600ONE2TRIBE LABS SP. Z O.O.
BZP510043872-N-202012020-03-102020-03-06INNYKonserwacja i rozbudowa systemuinformatycznego służącego do obsługi i monitoringu realizacji umowy na usługi pocztoweSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków687570NEKKEN SP. Z O.O. SP.K.
BZP510043607-N-202012020-03-102019-12-31INNYNadzór autorski oprogramowaniem AMMS InfoMedica AHRP.MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze180810ASSECO POLAND S.A.
BZP510043428-N-202012020-03-102020-03-09INNYWykonanie analizy przedwdrożeniowej APLIKACJI POZNANIAKAMIASTO POZNAŃPoznań199998BLUE ENERGY SP. Z O.O.
BZP510043416-N-202012020-03-102020-03-03INNYUsługi serwisowe Portalu Radnych i EdytumMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa176183INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
BZP510043197-N-202012020-03-102020-02-28INNYOdnowienie licencji SASURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa280720SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
TED114160-202012020-03-092020-02-11PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra71900IT GEODEZJA SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED114150-202012020-03-092020-02-11PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra107065IT GEODEZJA SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED114142-202012020-03-092020-02-13PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra139000PAX GEODEZJA SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED114013-202012020-03-092020-02-28PNOUruchomienie oraz obsługa programu Katowicka Karta MieszkańcaMIASTO KATOWICEKatowice1264050GRUPA LEW S.A.
TED114003-202012020-03-092020-02-05PNORozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą serwisowąWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa 447551600ASSECO POLAND S.A.
TED113998-202012020-03-092020-03-09PNO„Dostawa instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo–księgowej obsługi magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław0
BZP510042947-N-202012020-03-092020-02-21INNYŚwiadczenie usług w zakresie objęcia opiekąserwisową oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica objętego nadzorem autorskim producenta dlaSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. MartyWieckiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia109224INFO—LIDER SP. Z O.O.
BZP510042908-N-202012020-03-09INNYPrzetarg nieograniczony na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznego.BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok0
BZP510042565-N-202012020-03-092020-02-28INNYZakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA WIELISZEWWieliszew175214SOFTWARE HUB SP. Z O.O.
BZP510042498-N-202012020-03-092020-03-06INNYŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ADMINISTRACJI SYSTEMÓW I SIECI W LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIESZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia377724SAILA SP. Z O.O.
BZP510042302-N-202012020-03-092020-02-01INNYŚwiadczenie usługi asysty technicznej nad systemem SigmaMIASTO ŁÓDŹŁódź314996
TED111705-202012020-03-062020-02-18PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra267156GEOKART INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED111646-202012020-03-062020-02-17PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB BDOT500 oraz GESUT w ramach „E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów67586USŁUGI GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE GEODEZA S.C. TADEUSZ KONDRATKO, JAN GAWLIKOWSKI, KRZYSZTOF MANDECKI
TED111646-202022020-03-062020-02-17PNO„E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – część 97 gm. WerbkowicePOWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów10834USŁUGI GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE GEODEZA S.C. TADEUSZ KONDRATKO, JAN GAWLIKOWSKI, KRZYSZTOF MANDECKI
TED111521-202012020-03-062020-02-06PNONadzór autorski i objęcie opieką serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego AMMS / InfomedicaSP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIUBytom2494292KONSORCJUM FIRM: ASSECO POLAND S.A. – LIDER KONSORCJUM
TED110649-202012020-03-062020-01-10PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki256608NEXONE SP. Z O.O. SP.K.
TED110583-202012020-03-062020-02-28PNOZakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux oraz VmwareKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa385442IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
TED110583-202022020-03-062020-02-28PNOZakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania VmwareKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa348000IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510042157-N-202012020-03-062020-02-04INNYŚwiadczenie usług dostępu do Internetu dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa371657NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
BZP510042141-N-202012020-03-062020-02-13INNYŚwiadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS - MPLS - zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy 1067979ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa266551ORANGE POLSKA S.A.
BZP510041910-N-202012020-03-062020-02-27INNYWymiana sterowników satelitarnych stacji nadawczych wraz z konfiguracją i wsparciem systemów sterowania i monitoringu.POLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa415648INFOMAC SP. Z O.O.
BZP510041623-N-202012020-03-06INNYUsługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem medycznym dla SP ZOZ Szpitala nr 2 w MysłowicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NR 2 IM. DR TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACHMysłowice0
BZP510041553-N-202012020-03-062020-02-20INNYZbudowanie platformy internetowej umożliwiającej gabinetom zakup materiałów medycznych w oparciu o ofertę wybranych dystrybutorów.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów24354PAWEŁ MAŚLARZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ:FICORI PHU PAWEŁ MAŚLARZ
BZP510041553-N-202022020-03-062020-02-26INNYOprogramowanie procesu workflow na rzecz Brief for You Sp. z o.o.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów42435NEXTIMA SP. Z O.O.
BZP510041450-N-202012020-03-062020-02-27INNYPrzygotowanie i wydanie Biuletynu informacyjnego RPO WP.URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIERzeszów119408SMARTLINK SP. Z O.O.
BZP510041395-N-202012020-03-062020-02-28INNYNadzór autorski i serwis oprogramowania WINDYKACJA oraz STRAŻNIKMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa245139MEGABIT SP. Z O.O.
BZP510041217-N-202012020-03-062020-02-11INNY• Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad eksploatowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym w obszarze administracyjnym i medycznym oraz Systemu Informowania Zarządu .KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów378692ASSECO POLAND S.A.
BZP510041217-N-202022020-03-062020-02-11INNY• Świadczenie usług serwisowych nad eksploatowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym w obszarze administracyjnym i medycznym oraz Systemu Informowania ZarząduKLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów167378
BZP510041178-N-202012020-03-062020-01-23INNYZP/1/PN/20SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O.Śrem57810ASSECO POLAND S.A.
BZP510041157-N-202012020-03-062020-02-27INNYUsługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej w SPSK Nr 4 w Lublinie.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin483525BMM SP.Z O.O.
TED109514-202012020-03-052020-02-03PNOZakup usług wsparcia technicznego SAP Standard Support dla oprogramowania SAPOPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa2779385DAHLIAMATIC SP. Z O.O.
TED109201-202012020-03-052020-01-30PNONajem sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług serwisu eksploatacyjno-naprawczegoMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa1591000ENSALTA SP. Z O.O.
TED109155-202012020-03-052020-02-21PNODziałania informacyjno-promocyjne kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa SandomierzaPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa239200ALTHERMEDIA SP. Z O.O. SP.K.
TED109146-202012020-03-052020-02-24PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM wraz ze zmianą metryki licencyjnejCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa1370042T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
TED109061-202012020-03-052020-02-25PNOOpracowanie warunków technicznych do uruchomienia Centrum Komunikacji z Mieszkańcem w Urzędzie Miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”GMINA MIASTA TORUŃToruń73800THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.
TED109035-202012020-03-052020-02-25PNOZaprojektowanie wdrożenie i utrzymanie systemu składającego się z Hurtowni Danych Business Intelligence oraz Otwarte Dane wraz z dostawą licencji zapewnieniem szkoleń oraz świadczeniem serwisu..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków3447700COIG S.A.
TED108864-202012020-03-052020-02-14PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra156210OPEGIEKA SP. Z O.O.
TED108457-202012020-03-052020-02-27PNOUmowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa SprawiedliwościSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków119143531ASSECO POLAND S.A.
BZP510040977-N-202012020-03-052020-01-27INNYUsługi modernizacji istniejącego oprogramowania (modyfikacja obsługi kart przedpłaconych w oprogramowaniu SR/FA/SW) – cz. 1.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa400000SYGNITY S.A.
BZP510040750-N-202012020-03-052020-02-25INNYŚwiadczenie usług serwisu i opieki nad systemem SAP w zakresie support - zamówienie powtarzane do zamówienia podstawowego nr ZP/JK/271/III-14/17MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa375000PEŁNOMOCNIK SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A. | CZŁONEK KONSORCJUM SYGNITY S.A.
BZP510040652-N-202012020-03-052020-02-26INNYLICENCJE opieka serwisowa nadzór autorskiPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski71060KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.
BZP510040619-N-202012020-03-052020-02-19INNYSerwis i nadzór autorski nad Systemami Informatycznymi autorstwa SIDAS EZD firmy Madkom Spółka Akcyjna.URZĄD MIEJSKIJaworzno258300MADKOM S.A., , 81—451 GDYNIA
BZP510040298-N-202012020-03-052020-03-03INNYUsługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice1105770WASKO S.A.
TED107018-202012020-03-042020-02-19PNOUtrzymanie serwisów internetowych NBPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa1759956POLCOM S.A.
TED106952-202012020-03-042020-02-28PNOZakup usługi ATiK (wsparcie techniczne) do posiadanego oprogramowania LIDS plus godziny konsultacji do 31.12.2022AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa3532597ASSECO POLAND S.A.
TED106880-202012020-03-042020-02-21PNOZakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle na 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa47101026ADVATECH SP. Z O.O.
TED106392-202012020-03-042020-01-29PNOBudowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta TychyGMINA MIASTO TYCHYTychy2376700MAXTO SP. Z O.O. S.K.A.
BZP510040124-N-202012020-03-042020-02-19INNYDostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz zagwarantowanie 200 godzin wdrożeniowo- serwisowych.SZPITAL MIĘDZYRZECKI SPÓŁKA Z O.O. W MIĘDZYRZECZUMiędzyrzecz190804KONSULTANT IT SP. Z O.O.
BZP510039994-N-202012020-03-042020-02-10INNYKompleksowa obsługa serwisowa systemu informatycznego PatARCHw Zakładzie Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w WarszawieNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa296676PRZEDSIĘBIORSTWO—PRODUKCYJNO—USŁUGOWO—HANDLOWE MEDLAN WOJCIECH MYTNIK
BZP510039962-N-202012020-03-042020-02-28INNYUsługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFDCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa497157SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
BZP510039956-N-202012020-03-042020-02-28INNYPrzetarg nieograniczony na zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCOUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań522748VENTUS COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
BZP510039848-N-202012020-03-042020-03-03INNYInżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim".KRAKÓW NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI S.A.Kraków121770ZAKŁAD BUDOWLANY ADAM KOZŁOWSKI
BZP510039711-N-202012020-03-04INNYOpieka i nadzór serwisowy nad oprogramowaniem INFOMEDICAINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
BZP510039711-N-202022020-03-042020-02-18INNYOpieka i nadzór serwisowy nad oprogramowaniem GAXAMINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa25092GAXAM A. BARTOSZEWICZ R. SMOLIŃSKI SP.J.
BZP510039711-N-202032020-03-04INNYOpieka i nadzór serwisowy nad oprogramowaniem GATEway i pakiet SMSINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
BZP510039711-N-202042020-03-04INNYDostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESETINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
BZP510039622-N-202012020-03-042020-03-01INNYProwadzenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego Info Medica oraz AMMS funkcjonujących w placówkach i komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Myszkowie ul. Aleja Wolności 29ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIEMyszków392370ASSECO POLAND S.A.
BZP510039621-N-202012020-03-042020-02-21INNYWykupienie i dostawa pakietu zapewniającego wsparcie techniczne producenta routerów FortigateWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice22411BB JACEK BARON
BZP510039579-N-202012020-03-042020-02-26INNYZlecenie usługi wykonania autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego i ich emisji w wybranych kanałach komunikacyjnych.WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin149199WSZCZECINIE.PL WOJCIECH WIRWICKI
BZP510039405-N-202012020-03-04INNYCzęść APOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk0
BZP510039405-N-202022020-03-042020-03-03INNYCzęść BPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk23547NGE POLSKA SP. Z O.O.
BZP510039317-N-202012020-03-042020-03-03INNYModernizacja wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kutnowskiego bez m. Kutno - etap IIPOWIAT KUTNOWSKIKutno410000MICHAŁ OGRODNICZAK | BARTOSZ KUCHARCZYK | KAROL SZUNIEWICZ | SKB GIS SZYMON CZYŻA
BZP510039164-N-202012020-03-042020-02-11INNYPrzegląd techniczny serwis i usuwanie awarii w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń184426ECO—INVEST KLIMA SP. Z O.O.
BZP510039164-N-202022020-03-042020-02-11INNY: przegląd techniczny serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu kontroli dostępu.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń40800MEGA—NET MARKWAS MAREK
BZP510039164-N-202032020-03-042020-02-11INNYPrzegląd techniczny serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu automatyki budynkowej.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń24354AGNIESZKA SKARBIŃSKA SYNCHRONEO
BZP510039164-N-202042020-03-04INNYPrzegląd techniczny serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu neutralizacji ścieków.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń0
BZP510039164-N-202052020-03-042020-02-11INNYPrzegląd okresowy instalacji gazowej.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń8900FHU DRAGON—BIS—INSTALACJE WIESŁAWA SIERANT
BZP510039164-N-202062020-03-042020-02-12INNYPrzegląd techniczny serwis i usuwanie awarii w instalacji pompowni przeciwpożarowej tryskaczowej i zbiorników przeciwpożarowych.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń47724FABISIAK I S—KA S.C.
TED105191-202012020-03-032020-02-18PNOModernizacja i rozbudowa infrastruktury IT przetwarzania danych dla OGiE PGNiG wraz z uruchomieniem usług bezpiecznej archiwizacji danych sejsmicznychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa10572133ENERGYIT SP. Z O.O.
TED104886-202012020-03-032020-02-13PNOZakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty technicznej dla systemu Teta ZP-DI-123/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa2839230UNIT4 POLSKA SP. Z O.O.
TED104886-202022020-03-032020-02-13PNOZakup licencji dodatkowych do Teta HR/ERP oraz Teta ME – część nr 2URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa948500UNIT4 POLSKA SP. Z O.O.
TED104799-202012020-03-032020-02-24PNO„Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego platformy sprzętowo-programowej systemu BTUU i BTUUN”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa636000ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
TED104799-202022020-03-032020-03-03PNOZakup usługi serwisu dla licencji oprogramowania wymienionych w załączniku nr 1 do projektu umowyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa0
TED104790-202012020-03-032020-02-14PNOOpracowanie szczegółowej koncepcji zaprojektowanie wykonanie wdrożenie i obsługa aplikacji dla studentów UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków1138200MOBILEMS SP. Z O.O.
TED104778-202012020-03-032020-02-24PNOŚwiadczenie usługi Maintenance SAP Enterprise Support dla zintegrowanego systemu informatycznego SAP użytkowanego w GDDKIASKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa2238928SI—CONSULTING SP. Z O.O.
TED104777-202012020-03-032020-02-24PNOŚwiadczenie usług przeniesienia utrzymania wsparcia technicznego budowy rozwoju i asysty oraz szkoleń dla systemów informatycznych ZamawiającegoMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ (DAWNIEJ MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU)Warszawa5842053BRITENET SP. Z O.O.
TED104739-202012020-03-032020-02-07PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze586200GEODECI 2 ANDRZEJEWSKI I SAMBORSKI S.C.
TED104739-202022020-03-032020-02-07PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200707_2 ŚniadowoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze165435PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE DAMIAN GETEK
TED104739-202032020-03-032020-02-07PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębu ewidencyjnego Jedwabne w jednostce ewidencyjnej 200701_4 JedwabneZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze23800E—GEODEZJA SAMBORSKI KRZYSZTOF
TED104739-202042020-03-032020-02-12PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych Jedwabne w jednostce ewidencyjnej 200702_2 ŁomżaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze196554GEOKART – INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED104735-202012020-03-032020-01-27PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 202 obrębów ewidencyjnych w powiecie wysokomazowieckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze801188AGENCJA GEODEZYJNA S.C. ZOFIA I ANDRZEJ DĄBROWSCY
TED104735-202022020-03-032020-02-13PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 201307_2 Nowe PiekutyZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze555625USŁUGI GEODEZYJNE STALOŃCZYK INŻ. ZDZISŁAW STALOŃCZYK
TED104735-202032020-03-032020-03-03PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 201310_2 Wysokie MazowieckieZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED104734-202012020-03-032020-02-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 97 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze365765GEOKART INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED104734-202022020-03-032020-02-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 18 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200504_2 CzyżeZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze451634GEOKART INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED104734-202032020-03-032020-02-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 23 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200505_2 Dubicze CerkiewneZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze471040GEOKART INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED104734-202042020-03-032020-02-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 6 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200502_2 BiałowieżaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze218634GEOKART INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED104734-202052020-03-032020-02-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 37 obrębów w jednostce ewidencyjnej 200508_2 NarewZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze807476GEOKART INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED103642-202012020-03-032020-02-26PNODostawa zapory ogniowej dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk1141584NGE POLSKA SP. Z O.O.
BZP510038971-N-202022020-03-03INNYPakiet nr 2WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCUZgorzelec0
BZP510038943-N-202012020-03-032020-02-25INNYPakiet nr 1WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCUZgorzelec217008T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510038894-N-202012020-03-032020-02-05INNYŚwiadczenie usług asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.GMINA KIELCEKielce600186ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
BZP510038618-N-202012020-03-032019-12-16INNYdostęp do aplikacji INFOCLINIKA Pomocni Świadczeniodawcy – Moduły Monit Zasoby Personel UmowySZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań12777INFOKLINIKA S.A.
BZP510038527-N-202012020-03-032020-02-17INNYZakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź44278SOFTMEDICA OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE TOMASZ KASZUBOWSKI
BZP510038468-N-202012020-03-032020-02-24INNYUsługi transmisji danych (łącza światłowodowe) i dostępu do internetu.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice4344743S S.A.
BZP510038281-N-202012020-03-032020-02-05INNYPrzedmiotem zamówienia jest przedłużenia gwarancji/serwisu/wsparcia serwisowego producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu i oprogramowania ( tj. serwery IBM biblioteki taśmowe przełączniki oprogramowanie do wirtualizacji ).REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWARzeszów66051OPTEAM S.A.
BZP510038281-N-202022020-03-032020-02-05INNYPrzedmiotem umowy jest przedłużenie wsparcia serwisowego przedłużenie gwarancji subskrypcji dla urządzeń dostępowych Fortinet (FortiAP FortiGate FortiWiFi FortiAnalyzer Forti Manager).REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWARzeszów12177OPTEAM S.A.
BZP510038032-N-202012020-03-032020-02-19INNYZakup usługi dostarczania aktualizacji dla oprogramowania TachoSpeed oraz TachoSpeed STAT oraz świadczenia asysty technicznej.KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa217500INFOLAB NARLOCH SP. Z O.O.
TED102167-202012020-03-022020-02-10PNORozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych – EGiB BDOT500 w ramach projektu „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska1299265OPGK RZESZÓW S.A.
TED102167-202022020-03-022020-02-06PNOModernizacja bazy danych BDOT500MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska297560KRAKSURV SP. Z O.O.
TED102155-202012020-03-022020-02-14PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków2011824RED STACK POLAND SP. Z O.O. SP.K.
TED101495-202012020-03-022020-03-02PNORozbudowa i odnowienie wsparcia serwisowego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu bezpieczeństwa opartego na rozwiązaniach firmy FortinetPROKURATURA KRAJOWAWarszawa0
BZP510037949-N-202012020-03-022020-02-02INNYUsługa opracowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa374322ORANGE POLSKA S.A.
BZP510037949-N-202022020-03-022020-02-02INNYświadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą tabletów z wyposażeniem dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa82769ORANGE POLSKA S.A.
BZP510037803-N-202012020-03-022020-02-11INNYUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim dla szpitalnego systemu informatycznego SIMPLE ERPSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKoło82110SIMPLE S.A.
BZP510037695-N-202012020-03-022019-07-03INNYOdnowienie wsparcia dla posiadanego sprzętu klasy UTMUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk168506XCOMP SP. Z O.O. SP.K.
BZP510037519-N-202012020-03-02INNYDostawa platformy zarządzania wiedzą irozwojem potencjału naukowego wraz z licencją usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniowąAKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIEWarszawa0
BZP510037478-N-202012020-03-022020-02-27INNYUsługa doradcza w zakresieopracowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na SIEM/SOC (WZ.270.2.2020)CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa164598CLEARSEC SP. Z O.O.
BZP510037458-N-202012020-03-02INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 a do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510037458-N-2020102020-03-022020-02-12INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina wyszczególnionych w Zał. 2 j do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa7200JULIUSZ WIKTOR ZACHER
BZP510037458-N-2020112020-03-02INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina wyszczególnionych w Zał. 2 k do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510037458-N-202022020-03-022020-02-12INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 b do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa11000ZUZANNA WYŻYKOWSKA
BZP510037458-N-202032020-03-022020-02-12INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 c do SIWZ NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9000BOGUMIŁA PASEK
BZP510037458-N-202042020-03-022020-02-12INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 d do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa9000ELŻBIETA CABAŁA
BZP510037458-N-202052020-03-02INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina określonych w Zał. 2 d do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510037458-N-202062020-03-02INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina wyszczególnionych w Zał. 2 f do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510037458-N-202072020-03-022020-02-18INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina wyszczególnionych w Zał. 2 g do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa6800MARTA ZABOROWSKA
BZP510037458-N-202082020-03-022020-02-12INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina wyszczególnionych w Zał. 2 h do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa6750MAGDALENA OLSZEWSKA
BZP510037458-N-202092020-03-02INNYRetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina wyszczególnionych w Zał. 2 i do SIWZNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa0
BZP510037406-N-202012020-03-022020-02-27INNYPrzetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2020 roku.GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa483882INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | INFAIR DOMINIK KOBUS
BZP510037280-N-202012020-03-022020-02-20INNY„Serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania wchodzącego w skład systemu RATUSZ zainstalowanego w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”MIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój193917REKORD SI SPÓŁKA Z O.O.
BZP510037236-N-202012020-03-022020-03-01INNYSerwis i nadzór autorskiŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze307229ASSECO POLAND S.A.
TED099935-202012020-02-282020-02-24PNOBudowa systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa283000EVERTOP SP. Z O.O.
TED099907-202012020-02-282020-02-24POGUtrzymanie i rozwój systemu QuorumSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa675888QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
TED099695-202012020-02-282020-02-03PNODigitalizacja weryfikacja poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB w jednostkach ewidencyjnych Dobczyce i Sułkowice Powiatu MyślenickiegoPOWIAT MYŚLENICKI—STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice1175610MGGP AERO SP. Z O.O.
TED099695-202022020-02-282020-02-03PNOCześć 2 - SułkowicePOWIAT MYŚLENICKI—STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice1056911MGGP AERO SP. Z O.O.
BZP510036986-N-202012020-02-282020-02-24INNYŚwiadczenie usług wsparcia technicznego wraz z subskrypcjami antywirusowymi i antyspamowymi dla urządzeń FortiMail i FortiWeb na okres 36 miesięcySZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa239850POINT SP. Z O.O.
BZP510036903-N-202012020-02-282020-02-01INNYZamówienie publiczne w postępowaniu z wolnej ręki nr 1/WR/U/PL/2020 r. w oparciu o przepisy art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA/AMMS w SPWZOZ w Stargardzie.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński702865ASSECO POLAND S.A.
BZP510036645-N-202012020-02-282020-02-10INNYUsługi eksperckie w projekcie Baltic Smart Asset ManagementPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk170355RESEARCH AND DEVELOPMENT JOANNA SOBCZAK
BZP510036536-N-202012020-02-282020-02-03INNYUsługa audytów bezpieczeństwa aplikacji i systemów wdrożonych w Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa1121760AFINE SP.Z O.O.
BZP510036378-N-202012020-02-282020-01-20INNYZapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w Mieście Częstochowa wdrożonego przez firmę VulcanGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa244693VULCAN SP. Z O.O.
BZP510036248-N-202012020-02-282019-12-27INNYDostawa systemu teleinformatycznego dla WORD we WrocławiuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIUWrocław195644POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510036181-N-202012020-02-282020-02-21INNYUsługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatąMIASTO RYBNIKRybnik386040VULCAN SP. Z O.O.
TED097853-202012020-02-272020-02-17PNOZakup usług wsparcia technicznego producenta dla licencji na oprogramowanie IBM użytkowane w PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna2494199AVERBIT SP. Z O.O.
BZP510036019-N-202012020-02-272020-01-31INNYUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego programów KAMSOFTSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DRA JANUSZA DAABAPiekary Śląskie47232KAMSOFT S.A. | KAMSOFT S.A.
BZP510035994-N-202012020-02-272020-01-31INNYUsługi realizacji opieki konserwacyjnej i serwisowej programów z rodziny Mediqus i rozwiązań z rodziny MediqusSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DRA JANUSZA DAABAPiekary Śląskie184131GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510035867-N-202012020-02-272020-02-25INNYUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji serwerów produkcji DellURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCHWarszawa72569IT SOLUTION FACTOR SP. Z O.O.
BZP510035545-N-202012020-02-272020-02-26INNYObsługa awaryjna oraz okresowe przeglądy konserwacyjne technicznych systemów zabezpieczenia budynku: Systemu Kontroli Dostępu (SKD) Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Systemu Detekcji Gazu GAZEX świadczenie usług monitoringu pożarowego przeglądy Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) Grawitacyjnego Systemu Oddymiania klatek schodowych (Mercor) oraz aktualizacji i szkolenia z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓWWarszawa121032ADW SERWIS SP. Z O.O.
BZP510035509-N-202012020-02-272020-02-27INNYUsługa szerokopasmowego dostępu do Internetu na okres 3 latPOLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa88560T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510035269-N-202012020-02-272020-02-26INNYPrzetarg nieograniczony 6/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński42000DEEVEELOOP KRZYSZTOF TURKIEWICZ
BZP510035237-N-202012020-02-272020-02-14INNYZakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX Akademia wersja OptimumUNIWERSYTET OPOLSKIOpole28167WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Z O.O.
TED095681-202012020-02-262020-01-29PNOŚwiadczenie usługi III linii wsparcia dla systemu CC&B i systemu OBI EE oraz wsparcia technicznego dla systemu CC&B oraz systemu OBI EEPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa12708000ESSEMBLI SP. Z O.O.
TED095216-202012020-02-262020-02-17PNOUsługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla sprzętu informatycznego i oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury bezpieczeństwa Check PointKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa1375500INFRASTRUCTURE & BUSINESS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.
TED095171-202012020-02-262020-02-17PNOWykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną ..KOLEJ LINOWA CZANTORIA SP. Z O.O.Ustroń1054800BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SP. Z O.O. SP.K. (LIDER KONSORCJUM)
TED094557-202012020-02-262020-02-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów977460NEXONE SP. Z O.O. SP.K.
TED094531-202012020-02-262020-02-26PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz0
TED094481-202012020-02-262019-11-29PNO„Dostawa instalacja rozbudowa i konfiguracja systemów informatycznych typu HIS RIS/PACS EOD na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w TCZ Sp. z o.oTOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki2766300ASSECO POLAND S.A., MCART SP. Z O.O.
BZP510035039-N-202012020-02-26INNYBieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (z wyłączeniem Ośrodka Polonia).MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa0
BZP510035039-N-202022020-02-262020-01-21INNYBieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem Kontroli dostępu i identyfikacji kibiców oraz systemem CCTV w Ośrodku Polonia.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa79900IT ADVISE MACIEJ KRZYŻANOWSKI
BZP510035039-N-202032020-02-26INNYZapewnienie obsługi w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodku Grzybowska.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa0
BZP510035039-N-202042020-02-26INNYZapewnienie obsługi w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodku Inflancka.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa0
BZP510035039-N-202052020-02-262020-02-05INNYZapewnienie obsługi w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodku Polonia.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa29250TRANSCOM SYSTEM SP. Z O.O.
BZP510035039-N-202062020-02-26INNYZapewnienie obsługi w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa0
BZP510035039-N-202072020-02-26INNYZapewnienie obsługi w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodku Solec.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa0
BZP510035039-N-202082020-02-26INNYZapewnienie obsługi w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodku Moczydło.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa0
BZP510034943-N-202012020-02-262020-02-05INNYWykonanie nowej strony internetowej Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa674040MAGPROJEKT BARTOSZ ANINOWSKI
BZP510034858-N-202012020-02-262020-02-05INNYKonserwacja systemu komputerowego Eurobudżet oraz jego modyfikacjeWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków312420MICOMP SYSTEMY KOMPUTEROWE MGR. INŻ. BOŻENA NOWAK—SZYMURA
BZP510034782-N-202012020-02-262019-02-14INNYDostawa licencji i objęcie nadzorem autorskim Oprogramowania AplikacyjnegoSZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W INOWROCŁAWIUInowrocław383569
BZP510034733-N-202012020-02-262020-02-14INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na dostępie do sieci InternetSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok30443KOBA SP. Z O.O.
BZP510034731-N-202012020-02-262020-02-20INNYUsługa wsparcia serwisowego dla urządzeń F5CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa484472
BZP510034712-N-202012020-02-262020-01-31INNYTelefonia stacjonarna Powszechnych Usług Telekomunikacyjnych PSTN i ISDN dzierżawa stałych łączy obsługa centrali HiPath 3800 V 5.0 oraz komunikacja DSLSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok104902ORANGE POLSKA S.A.
BZP510034712-N-202022020-02-262020-01-31INNYTelefonia komórkowa i transmisja danychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok63291ORANGE POLSKA S.A.
BZP510034712-N-202032020-02-262020-01-30INNYŁącza światłowodowe i dostęp do InternetuSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok26361POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
BZP510034647-N-202012020-02-262019-03-12INNYUsługa wsparcia i gwarancji nad klastrem macierzy EMC ISILON.UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa174500STORIO SP. Z O.O. SP.K.
BZP510034596-N-202012020-02-262020-02-24INNYŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanych przez Zamawiającego portali: internetowego intranetowego i Biuletynu Informacji PublicznejKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa227599VAVATECH SP. Z O.O.
BZP510034546-N-202012020-02-262020-01-28INNYUżytkowanie Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w okresie od 01.02.2020 roku do 31.01.2023 rokuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław144796POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
BZP510034496-N-202012020-02-262020-02-21INNYModernizacja istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla części obszaru gminy Lasowice WielkiePOWIAT KLUCZBORSKIKluczbork187100TO FIX XYZ SP. Z O.O.
BZP510034348-N-202012020-02-262020-02-01INNYPrzetarg nieograniczony 5/PN/U/PL/2020 na obsługę informatyczną na rzecz SPWZOZ w Stargardzie.SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIEStargard Szczeciński87000USŁUGI IT MICHAŁ WITKOWSKI
TED093495-202012020-02-252020-01-31ZWRRozbudowa warstwy aplikacyjnej systemów OMS WindEx dla Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.: Lublin Łódź Rzeszów Skarżysko-KamiennaPGE DYSTRYBUCJA S.A.ODDZIAŁ LUBLINLublin5180000APATOR—ELKOMTECH S.A.
TED093017-202012020-02-252020-01-24PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentacjąGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża1150000ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ZETO SP. Z O.O.
TED092860-202012020-02-252020-01-20PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB BDOT500 oraz GESUT w ramach „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów42000GEOKART—INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED092851-202012020-02-252020-02-07ZWRZakup i wdrożenie modułu Medycznego Portalu Informacyjnego z e-usługami w zakresie: telekonsultacje lekarz-lekarz e-follow up e-screening e-przewodnik onkologicznyDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIUWrocław345000SOPHSCOPE SP. Z O.O.
BZP510034260-N-2020112020-02-252020-02-24INNYWykonywanie w 2018 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictwa DusocinNADLEŚNICTWO JAMYRogóźno13738ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH—KOS—JAROSŁAW JASKULSKI
BZP510034182-N-202012020-02-252020-02-19INNYUsługa utrzymania wraz z możliwością aktualizacji do najnowszych wersji systemu SAS w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz pakietem szkoleń z zakresu użytkowania pakietu SAS Unifield InsightsNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa147264SAS INSTITUTE SP. Z O.O.
BZP510034066-N-202012020-02-252019-12-31INNYObjęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA/AMMSSZPITAL MURCKI SP. Z O.O.Katowice132250ASSECO POLAND S.A.
BZP510034047-N-202012020-02-252020-02-19INNYŚwiadczenie usługi asysty technicznej aktualizacji i rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFTPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O.Białystok354240UNISOFT SP. Z O.O.
BZP510033940-N-202012020-02-25INNYświadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediów.KANCELARIA SENATUWarszawa0
BZP510033913-N-202012020-02-252019-11-22INNYNADZÓR AUTORSKI OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA I AMMS DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYDębica310723ASSECO POLAND S.A.
BZP510033881-N-202012020-02-252019-02-14INNYNADZÓR AUTORSKI OPROGRAMOWANIA INFOMEDICA DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICYDębica146019ASSECO POLAND S.A.
BZP510033722-N-202012020-02-252019-12-31INNYwznowienie gwarancji producenta wsparcia serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy HPMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa57286TRECOM S.A. SP.K.
BZP510033722-N-202022020-02-252019-12-11INNYwznowienie gwarancji producenta wsparcia serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy Fujitsu + BrocadeMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa119187ENUE PYTLAK, RUTKOWSKI, SACHARCZUK SP.J.
BZP510033722-N-202032020-02-252020-02-05INNYwznowienie gwarancji producenta wsparcia serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy CISCOMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa102090IT V—WAYS PIOTR PIOTROWSKI
BZP510033722-N-202042020-02-25INNYwznowienie gwarancji producenta wsparcia serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy APCMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa0
BZP510033390-N-202012020-02-252020-02-03INNYOpieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiMIASTO RYBNIKRybnik245658REKORD SI SP. Z O.O.
BZP510033382-N-202012020-02-252020-02-04INNY„DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA WYSTAWY WIRTUALNEJ –MUZEUM 3D W MUZEUM HISTORII KATOWIC W RAMACH PROJEKTU DIGITALIZACJA ORAZ UDOSTĘPNIENIEON-LINE ZBIORÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC”Znak sprawy: MHK 01 /01 /2020MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice244524GRUPA E SPÓŁA Z O.O.
TED090579-202012020-02-242020-01-29PNOStworzenie portalu multimedialnego „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” oraz portalu multimedialnego „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” wraz z projektem graficznym – 3 zadaniaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa584250MOONHEADS SP. Z O.O.
TED090464-202012020-02-242020-02-11PNOBudowa systemu obiegu dokumentów pozwalającego na zarządzanie i modelowanie procesów oraz implementację wybranych procesów wewnętrznychUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków1369000OPTEAM S.A.
TED090457-202012020-02-242020-02-14PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansówCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom39431867NETIA S.A.
TED090434-202012020-02-242020-02-07PNOZakup i wdrożenie modułu Medycznego Portalu Informacyjnego z e-usługami z podziałem na 2 pakietyDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIUWrocław870530COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
TED090434-202022020-02-242020-02-24PNOPakiet nr 2DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIUWrocław0
TED090359-202012020-02-242020-02-03PNOŚwiadczenie usług serwisowych angiografu Allura Xper FD10 o n/s 722026-366 wraz z wyposażeniemWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIUToruń1113800PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
BZP510033207-N-202012020-02-24INNYWsparcie techniczne dla macierzy NetappGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin0
BZP510033207-N-202022020-02-242020-02-17INNYWsparcie techniczne dla oprogramowania VmwareGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin878A.P.N. PROMISE S.A.
BZP510033207-N-202032020-02-242020-02-19INNYGwarancja dla serwerów DellGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin11808COMP S.A.
BZP510033205-N-202012020-02-242019-05-23INNYŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica AMMS firmy Asseco Poland okres 3 latWS SPZOZNowa Sól328567ASSECO POLAND
BZP510033094-N-202012020-02-242020-01-24INNYNadzór autorski aplikacji szpitalnej apteki centralnej PharmaNET dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia " Sp. z o.o. w PoddębicachPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.Poddębice5535MCART SP. Z O.O.
BZP510032964-N-202012020-02-242020-01-27INNY„Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w latach 2020-2021”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom673292JSW IT SYSTEMS SP. Z O.O.
BZP510032807-N-202012020-02-242020-01-31INNYZakup usługi dostępu serwisu informacyjnego BloombergURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa165480BLOOMBERG FINANCE L.P
TED088125-202012020-02-212020-02-05PNOŚwiadczenie usług serwisu oprogramowania systemu CBD-SIP-PKPROKURATURA KRAJOWAWarszawa2800284ATOS POLSKA S.A.
TED088086-202012020-02-212020-02-04PNOZakup usług serwisowych urządzeń drukujących i skanujących Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa476400MIKRONEX SERWIS KOMPUTEROWY P.U.H. PAWEŁ KUCHARSKI
TED087987-202012020-02-212020-02-07ZWRWsparcie utrzymanie i modernizacja systemu EOD 2.0 w okresie 4 latMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa3414320COMARCH S.A.
TED087960-202012020-02-212020-01-22PNOZakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”-tura VIIWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa194309BOŻENA MISZKURKA, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNYCH GIEŁDA S.C., UL. KRASZEWSKIEGO 21 M2, 05—800 PRUSZKÓW
TED087960-2020102020-02-212020-02-21PNOCzęść X zamówienia – Powiat Pułtuski gm. Zatory obręby Borsuki Kolonia Cieńsza Gładczyn Rządowy Kruczy Borek Pniewo modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0
TED087960-2020112020-02-212020-02-06PNOCzęść XI zamówienia – Powiat Pułtuski gm. Pokrzywnica obręby Pobyłkowo Duże Pobyłkowo Małe gm. Winnica obręby Skarżyce Winnica Zbroszki modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa349592INTERTIM SPÓŁKA Z O.O.
TED087960-2020122020-02-212020-02-21PNOCzęść XII zamówienia – Powiat Pułtuski gm. Gzy obręby Gzy Ołdaki Sulnikowo Szyszki gm. Świercze obręby Godacze Klukowo Klukówek Wyrzyki modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0
TED087960-2020132020-02-212020-01-28PNOCzęść XIII zamówienia – Powiat Pułtuski skanowanieWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa303187GCPS SP. Z O.O.—LIDER
TED087960-2020142020-02-212020-01-22PNOCzęść XIV zamówienia – m. Ostrołęka obręb 0007 tworzenie BDOT500 i GESUTWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa75000OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED087960-202022020-02-212020-01-20PNOCzęść II zamówienia – Powiat Grójecki gm. Chynów obręby I-modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa417000OPEGIEKA SP. Z O.O.
TED087960-202032020-02-212020-01-20PNOCzęść III zamówienia – Powiat Grójecki gm. Chynów obręby II - modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa317000OPEGIEKA SP. Z O.O.
TED087960-202042020-02-212020-02-21PNOCzęść IV zamówienia – Powiat Pruszkowski gm. Raszyn obiekt I obręby Dawidy Dawidy Bankowe Falenty Nowe Janki Łady Podolszyn Nowy modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0
TED087960-202052020-02-212020-02-21PNOCzęść V zamówienia – Powiat Pruszkowski gm. Raszyn obiekt II obręby Sękocin Nowy Sękocin Stary Słomin modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0
TED087960-202062020-02-212020-02-21PNOCzęść VI zamówienia – Powiat Pruszkowski gm. Raszyn obiekt III obręby Raszyn 01 Raszyn 02 Rybie Jaworowa Nowe Grocholice modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa0
TED087960-202072020-02-212020-01-24PNOCzęść VII zamówienia – Powiat Przysuski gm. Potworów modernizacja EGiB tworzenie BDOT500 i GESUTWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa242276TRANS—GEO TOMASZ ZASOWSKI
TED087960-202082020-02-212020-01-28PNOCzęść VIII zamówienia – Powiat Pułtuski m. Pułtusk tworzenie BDOT500 i GESUTWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa172000GCPS SP. Z O.O.
TED087960-202092020-02-212020-02-06PNOCzęść IX zamówienia – Powiat Pułtuski gm. Obryte obręby Ciółkowo Małe Ciółkowo Rządowe Mokrus Obryte Rozdziały Sokołowo Parcele Ulaski Zambski Stare modernizacja EGiBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa622247INTERTIM SPÓŁKA Z O.O.
BZP510032287-N-202012020-02-212020-02-17INNYŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na utrzymaniu infrastruktury środowiska bazodanowego.INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa448871OKTAWAVE SP. Z O.O.
TED086156-202012020-02-202020-01-31PNOŚwiadczenie usług utrzymania oraz małego rozwoju dla systemu CC&BENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk4938000ESSEMBLI SP. Z O.O.
TED085739-202012020-02-202020-02-13PNO„Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa10398633T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
TED085513-202012020-02-202020-02-11PNOSerwis instalacji magazynu wysokiego składowaniaBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice3090000ROMAN PIĄTEK TELTRA
BZP510031256-N-202012020-02-202020-02-05INNYWykonywanie usług nadzoru autorskiego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym "Papirus SQL" oraz na udzielanie licencji na korzystanie z poszczególnych modułów tego systemu.KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O.Kutno35867SOFTHARD S.A.
BZP510031171-N-202012020-02-202020-01-22INNYWykonanie i wdrożenie modułu „e-Bezpieczeństwo CZK” wraz z dostawą urządzeń realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie Działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznychMIASTO USTROŃUstroń210663METEOLAB SP. Z O.O.
BZP510030991-N-202012020-02-202020-01-31INNYUsługi serwisowe systemu diagnostyki laboratoryjnejSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków47232MARCEL S.A.
BZP510030980-N-202012020-02-202020-01-31INNYOpieka serwisowa informatycznego systemu szpitalnego - HISCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz1123000COMPU GROUP MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.
TED083260-202012020-02-192020-02-10PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra333613OPGK RZESZÓW S.A.
TED083223-202012020-02-192020-02-10PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra393403OPGK RZESZÓW S.A.
TED083099-202012020-02-192020-02-03PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra134070ABM GROUP SP. Z O.O.
TED082501-202012020-02-192020-01-23PNOKanały komunikacyjne Cok-Rad (droga zapasowa)NARODOWY BANK POLSKIWarszawa313920EXATEL S.A.
BZP510030707-N-202012020-02-192020-02-11INNYŚwiadczenie usług serwisu dla licencji oprogramowania PKI Nexus posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z możliwością opcjonalnego zakupu dodatkowej liczby licencjiBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa634434BAZY I SYSTEMY BANKOWE SP. Z O.O.
BZP510030613-N-202012020-02-192020-01-29INNYDostawa i wdrożenie systemówinformatycznych z uruchomieniem e-usług dla Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik1015980TENSOFT SP. Z O.O.
BZP510030586-N-202012020-02-192020-02-19INNYAudyt bezpieczeństwa i wydajności systemów informatycznych Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy i CEIDG na potrzeby projektu "Konto Przedsiębiorcy- usługi online dla firm w jednym miejscu"MINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa288558EFIGO SP. Z O.O.
BZP510030436-N-202012020-02-192020-02-04INNYUsługi opieki serwisowej w zakresie eksploatacji szpitalnego systemu informatycznego Eskulap oraz integracji z Systemem wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski157796KONSULTANT IT SP. Z O.O.
BZP510030411-N-202012020-02-192019-12-19INNYdostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych Passport Category Level (former GMID)UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin6533EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD
BZP510030396-N-202012020-02-192019-12-19INNYdostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych Factiva oraz ProQuest EntrepreneurshipUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin21213PROQUEST LLC
BZP510030386-N-202012020-02-192019-12-19INNYdostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych PreqinUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin20418PREQIN LTD
BZP510030184-N-202012020-02-192020-02-19INNYModernizacja i aktualizacja zasobu danych technicznych i eksploatacyjnych. Wykonanie przeglądów 5-letnich dróg gminnych (publicznych wewnętrznych w Mikołowie).GMINA MIKOŁÓWMikołów113721SMART FACTOR SP. Z O.O.
BZP510030103-N-202012020-02-192019-12-19INNYUsługa dostępu do Internetu w lokalizacji ul. Słonimska 1CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok510350ORANGE POLSKA S.A.
TED081465-202012020-02-182020-01-31ZWROpracowanie koncepcji biznesowej w zakresie wykonania zmian w systemie SIDENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk96000APATOR RECTOR SP. Z O.O.
TED080589-202012020-02-182019-10-28PNOZakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów switch’y firewall”i ips’ów loadbalanserów serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa1106240SEVENET S.A.
TED079638-202012020-02-182020-01-17POGSystem komunikacji VoIPCENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa2320000ORANGE POLSKA SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
TED079631-202012020-02-182019-07-23PNOZakup i dostawa upgrade'ów oprogramowania dla urządzeń sieciowych i objęcie ich gwarancją producentaCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa721200S&T POLAND SP. Z O.O.
BZP510029700-N-202012020-02-182020-02-14INNY„Kompleksowa obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu”URZĄD MIEJSKINowy Tomyśl141450NET—24H MACIEJ KOSTECKI
BZP510029660-N-202012020-02-182020-02-04INNYDostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ZamościuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOZamość732686POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510029329-N-202012020-02-182020-01-27INNYŚwiadczenie usług transmisji danych punkt-punkt o przepustowości 1Gbps przez okres 36 miesięcyDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia136530ORANGE POLSKA S.A.
BZP510029319-N-202012020-02-18INNYOperator platformy regionalnej projektu E-ZdrowieSPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych0
BZP510029249-N-202012020-02-182020-01-29INNYNadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Axon firmy Axon Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w PoddębicachPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.Poddębice10148AXON SP. Z O.O.
BZP510029246-N-202012020-02-18INNYZakup przedłużenia wsparcia dla posiadanych licencji oprogramowania DPS for VMware na okres 24 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa0
BZP510029226-N-202012020-02-182020-02-14INNYUtworzenie bazy danych BDOT500 oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Bydgoszczy realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020URZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz795000GEOFABRYKA SP. Z O.O.
BZP510029085-N-202012020-02-182020-02-13INNYAsysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego RATUSZ.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała457882REKORD SI SP. Z O.O.
TED078137-202012020-02-172020-01-14PNOStworzenie aplikacji „Małopolska nauka” – bazy danych kompetencji pracowników naukowychWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków55000TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.
TED078107-202012020-02-172019-12-31ZWRDzierżawa w okresie 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin Sp. z o.o. automatycznego systemu pomiarowego oraz najem pomieszczeńINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa5949344MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA–MODLIN SP. Z O.O.
TED077912-202012020-02-172019-12-20ZWR„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o. ul. Rechniewskiego 9b/32 03-980 Warszawa automatycznego systemu pomiarowego ..INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa14088000ROMNY ENTERPRISE SP. Z O.O.
TED077289-202012020-02-172020-02-17PNODostawa zintegrowanego oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych składników majątkuPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin0
BZP510028976-N-202012020-02-172020-02-07INNYZałożenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - baza danych GESUT obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 zwanej dalej «BDOT500» oraz opracowania mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych zainwestowanych przeznaczonych pod zabudowę dla części jednostki ewidencyjnej nr 160404_5 - WOŁCZYN-obszar wiejski – obejmującej obręby: BRUNY GIERAŁCICE KOMORZNO KRZYWICZYNY MARKOTÓW DUŻYPOWIAT OPOLSKIOpole84870OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
BZP510028976-N-202022020-02-172020-02-07INNYUzupełnienie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych zainwestowanych przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostek ewidencyjnych: nr 160801_5 pod nazwą Dobrodzień - obszar wiejski nr 160804_5 pod nazwą Praszka – obszar wiejski w rPOWIAT OPOLSKIOpole182040OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
BZP510028898-N-202012020-02-17INNYPrzedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice0
BZP510028664-N-202012020-02-172020-02-14INNYOpracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Kopca Kościuszki wraz z kompleksem Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" poprzez wystawę stałą "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" oraz trasę edukacyjnąKOMITET KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIEKraków307500PRACOWNIA AGENCJA KREATYWNA SP. Z O.O.
BZP510028657-N-202012020-02-172020-01-17INNYŚwiadczenie asysty technicznej dla systemów platformy Infrastruktury Usług Informacji Przestrzennej ISDP GPT SOWA w 2020 rokuPREZYDENT MIASTA TYCHYTychy157834HYPERVIEW SP. Z O.O.
BZP510028555-N-202012020-02-172020-02-11INNYOpracowanie dokumentacji projektowej pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację w tym pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn: „Przebudowa przepustu okularowego 2 x 600mm na przepust ramowy w ciągu drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Aleksandrowice gmina ZabierzówURZĄD GMINY ZABIERZÓWZabierzów30000USŁUGI INŻYNIERSKIE MOSTAR ADAM SZOBLIK
BZP510028352-N-202012020-02-172019-12-12INNYDostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Gorzowie Wlkp.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski404719POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510028330-N-202012020-02-172019-12-23INNYUsługa wdrożenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia oprogramowania klasy Business Intelligence o nazwie Microstrategy w ramach projektu Uniwersytet Jutra IIUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań194430
BZP510028292-N-202012020-02-17INNYŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego i wykonania modyfikacji dla oprogramowania funkcjonującego w Łódzkim Centrum Kontaktu zMieszkańcamiMIASTO ŁÓDŹŁódź0
BZP510028233-N-202012020-02-172019-12-14INNYDostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra877140POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
TED075812-202012020-02-142019-12-30ZWR„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy od Portu Lotniczego Lublin automatycznego systemu pomiarowego param..INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa5318160PORT LOTNICZY LUBLIN S.A.
TED075676-202012020-02-142020-02-11PNOŚląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed – telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do śląskiej cyfrow..GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice246000ASSECO POLAND S.A.
TED075638-202012020-02-142019-12-31ZWRDzierżawa w okresie 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od PAŻP automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych oraz najem pomieszczeńINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa7229568POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
TED075511-202012020-02-142020-01-08PNOZaprojektowanie i wykonanie (dostawę) następujących wystaw: „Skrzydła i Ludzie XX w” „Swego nie znacie – magazyny historii” Metamuzeum” „Silnikownia” „Archeologia lotnicza”MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIEKraków2397359PERFECT DISPLAYS SP. Z O.O.
TED075476-202012020-02-142020-02-03PNOUsługi nadzoru autorskiego i wsparcia oprogramowania firmy KamsoftUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław1268400KAMSOFT S.A.
BZP510028110-N-202012020-02-142019-02-11INNYŚwiadczenie usług operatora sieci rozległej WAN ZUS - MPLS – zamówienieuzupełniające do umowy 1067979ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa713462ORANGE POLSKA S.A.
BZP510028081-N-202012020-02-142019-08-05INNYSerwis pogwarancyjny sprzętu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa120540ITT—PRO SP. Z O.O.
BZP510027938-N-202012020-02-142020-02-06INNYPakiet 1 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu) w Kajetanach oraz usługi transmisji danych typu Miejski Ethernet pomiędzy lokalizacjami Kajetany ul. Mokra 17 a Warszawa ul: Mochnackiego 10INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa95760NETIA S.A.
BZP510027938-N-202022020-02-142020-02-06INNYPakiet 2 Świadczenia usługi telefonicznej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach) ul. Mokra 17 oraz dostarczenie i uruchomienie usługi ISDN PRA 30B+D z przydzieleniem 10 numerów DDI z puli wykonawcyINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa86717NETIA S.A.
BZP510027830-N-202012020-02-142020-02-04INNYŚwiadczenie usługi opieki serwisowej wraz z opieką eksploatacyjną oraz powdrożeniową systemu Komax 2.0 oraz Portalu PracownikaGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa98892
BZP510027830-N-202022020-02-142020-02-04INNYZakup modułu wraz z licencjami dla obsługi 900 osób i 90 stanowisk wprowadzających oraz instalacja u Zamawiającego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) wraz z gwarancją i asystą techniczną który ma rejestrować wszystkie zdarzenia dotyczące wejść wyjść oraz wyjść służbowych i prywatnych pracowników ZamawiającegoGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa54120DATA COMP SP. Z O.O.
BZP510027610-N-202012020-02-142019-11-26INNY„Utworzenie podstawowej wersji platformy e-learning oraz opracowanie 100 slajdów szkolenia - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów18900FRANGLLE GRUPP Oü, PRIVATE LIMITED COMPANY
BZP510027597-N-202012020-02-142020-01-17INNYCzęść I zamówienia - Budowa sieci komputerowej dostawa montaż uruchomienie sprzętu komputerowego programów multimedialnychURZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie309492SYSTEMY TELE INFORMATYCZNE INGRAM TOMASZ KOPERSKI
BZP510027597-N-202022020-02-142020-01-17INNYCzęść II zamówienia - Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych.URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIEStrzelce Wielkie191087NOWA SZKOŁA SP.Z O.O.
BZP510027496-N-202012020-02-142019-12-02INNYDostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka w KatowicachWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOKatowice1022278POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510027334-N-202012020-02-142020-01-31INNYNadzór autorski i serwis systemu finansowo - księgowego Microsoft Dynamics AX 4.0POLSKIE RADIO S.A. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa210000DAHLIAMATIC SP. Z O.O.
TED073520-202012020-02-132020-02-13PNOUtrzymanie i zmiany systemu SAPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa0
TED073140-202012020-02-132020-01-27PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 202 obrębów ewidencyjnych w powiecie wysokomazowieckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze455796GISPRO SP. Z O.O.
TED073140-202022020-02-132020-01-27PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 201305_2 Kobylin BorzymyZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze991014GISPRO SP. Z O.O.
TED073140-202032020-02-132020-01-27PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 201308_2 SokołyZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze1168946GISPRO SP. Z O.O.
TED073140-202042020-02-132020-01-27PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 201309_5 SzepietowoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze707101GISPRO SP. Z O.O.
TED072998-202012020-02-132020-01-28PNOUtworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiegoZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra552270OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—KARTOGRAFICZNE SP. Z O.O.
TED072948-202012020-02-132020-01-09ZWRWykonywanie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania zintegrowanego systemu Otago obejmującego Urząd Miasta Bydgoszczy i jednostki organizacyjne w okresie 24 miesięcyMIASTO BYDGOSZCZBydgoszcz3561767ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
TED072909-202012020-02-132020-02-13PNOŚwiadczenie usługi wytworzenia rozwoju i utrzymania systemu iBTMSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa0
TED072839-202012020-02-132020-01-17ZWRZakup usług serwisowych wraz z asystą dla systemu KOMAeHRMINISTERSTWO FINANSÓW BIURO LOGISTYKIWarszawa1491600ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
TED072117-202012020-02-132020-02-03PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach"WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice289563NEXONE SP. Z.O.O.
BZP510027200-N-202012020-02-132019-12-04INNYSystem teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej POdlaskiejWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOBiała Podlaska732686POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510027142-N-202012020-02-13INNYDostawa Internetu do Beneficjentów projektówGMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski0
BZP510027121-N-202012020-02-132020-02-13INNYSkanowanie operatów do celów prawnych do systemu Ośrodek w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno- kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap48000TOP—PROJEKTY ŁUKASZ ŁOPACIŃSKI
BZP510027038-N-202012020-02-132020-02-13INNYZamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z zamówieniem podstawowym pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2018” – znak spr. S.270.1.5.2017NADLEŚNICTWO JAMYRogóźno9601ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH—KOS—JAROSŁAW JASKULSKI
BZP510027004-N-202012020-02-132020-02-13INNYWykonywanie w 2019 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Chełmno Łunawy Biały Bór i MaruszaNADLEŚNICTWO JAMYRogóźno96247ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH—KOS—JAROSŁAW JASKULSKI
BZP510027004-N-202042020-02-132020-02-13INNYWykonywanie w 2019 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Zarośle i ZwierzyniecNADLEŚNICTWO JAMYRogóźno167003ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH—KOS—JAROSŁAW JASKULSKI
BZP510026923-N-202012020-02-132020-01-17INNYNadzór nad oprogramowaniem IntraRIS i IntraPACSSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin52800IMS MEDICA SP. Z O.O.
BZP510026795-N-202012020-02-132020-02-05INNYŚwiadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu„Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”i na potrzeby bieżącego utrzymania CEIDGMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa710325ECONE CONSULTING SP. Z O.O.
TED070811-202012020-02-122019-12-23PNODostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.APOCZTA POLSKA S.A.Warszawa94886320INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
TED070808-202012020-02-122020-02-12PNOWybór generalnego Wykonawcy na budowę 5 instalacji fotowoltaicznych PV Pierzchały PV Czernikowo+ PV Samolubie 1 PV Samolubie 2 oraz PV Przykona każda instalacja stanowi oddzielny projektENERGA OZE S.A.Gdańsk0
TED070808-202022020-02-122020-02-12PNOCzęść II – PV Czernikowo+ENERGA OZE S.A.Gdańsk0
TED070808-202032020-02-122020-02-12PNOCzęść III – PV Samolubie 1ENERGA OZE S.A.Gdańsk0
TED070808-202042020-02-122020-02-12PNOCzęść IV – PV Samolubie 2ENERGA OZE S.A.Gdańsk0
TED070808-202052020-02-122020-02-12PNOCzęść V – PV PrzykonaENERGA OZE S.A.Gdańsk0
TED070582-202012020-02-122020-02-10PNOUsługi wsparcia technicznego sprzętu serwerowego HP i związanego z nim oprogramowaniaKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa629473NIVER SP. Z O.O.
BZP510026257-N-202012020-02-122020-01-09INNYNadzór autorski oraz wsparcie techniczne programu Chazon firmy Pixel Technology Sp. z o.o. dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w PoddębicachPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.Poddębice49200PIXEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.
BZP510026178-N-202012020-02-122020-01-31INNYWsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy Cisco System Inc.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń203619NTT POLAND SP. Z O.O.
BZP510026091-N-202012020-02-122020-01-27INNYPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi Serwisowej oraz Usługi Wsparcia Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań113775ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
BZP510026028-N-202012020-02-122020-01-30INNYDostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w CzęstochowieOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA S.A.Częstochowa486322UNISOFT SP. Z O.O.
BZP510025633-N-202012020-02-122019-12-16INNYDostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego dla WORD w KaliszuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZUKalisz404719POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
BZP510025417-N-202012020-02-122020-01-16INNYUaługa raportowania i przygotowywania mechanizmów do samodzielnej analizy danychwraz z udostępnieniem oprogramowania do pozyskiwania danych z SZOI NFZ i AP-DiLOw zakresie monitorowania i prognozowania wykonania świadczeń zdrowotnych PN-278/19/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa146936INFOKLINIKA S.A.
TED068117-202012020-02-112020-02-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju dla wybranych informatycznych systemów dziedzinowychNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa1300000SYMMETRY SP. Z O.O.
TED067985-202012020-02-112020-02-11PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy UjazdPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki0
TED067941-202012020-02-112020-02-11PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067941-202022020-02-112020-02-11PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 200705_2 PiątnicaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067941-202032020-02-112020-02-11PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 200708_2 WiznaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067941-202042020-02-112020-02-11PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej 200709_2 ZbójnaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067941-202052020-02-112020-02-11PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębu ewidencyjnego w jednostce ewidencyjnej 200704_4 NowogródZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067941-202062020-02-112020-02-11PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200705_2 PiątnicaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067941-202072020-02-112020-02-11PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obrębu ewidencyjnego w jednostce ewidencyjnej 200708_2 WiznaZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067938-202012020-02-112020-02-11PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067938-202022020-02-112020-02-11PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 201102_2 Janów (33 obręby ewidencyjne)ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067938-202032020-02-112020-02-11PNOModernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej 201103_2 Korycin(33 obręby ewidencyjne – ewidencja budynków jest założona)ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze0
TED067877-202012020-02-112020-02-05PNOUsługi zarządzania nieruchomościami zabudowanymi budynkami niemieszkalnymi przeznaczonymi na działalność związaną z ochroną zdrowia w Sopocie przy ul. Chrobrego Jana z Kolna Kościuszki i KolbergaGMINA MIASTA SOPOTUSopot1386832ADMINISTRACJA BUDYNKÓW PATPOL JAROSŁAW PATELCZYK
TED067859-202012020-02-112020-01-27PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej w zakresie informatycznego systemu finansowo-księgowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z asystą dla rejestru środków niskocennych i bazy SyBasePOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa1161600QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
BZP510025178-N-202012020-02-112019-12-10INNYObsługa serwisowa i bieżący nadzór nad systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie usługami medycznymi Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach.SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA IIBartoszyce1012890COMPUGROUP MEDICAL POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE
BZP510025030-N-202012020-02-112020-01-20INNYDzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych.POWIAT PRUSZKOWSKIPruszków784400DKS SP. Z O.O.
BZP510024791-N-202012020-02-112020-01-28INNYŚwiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewallNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIAKatowice226272ATENDE S.A.
BZP510024663-N-202012020-02-112020-01-31INNYPodłączenie do sieci WAN GUS Oddziału Urzędu Statystycznego w Krakowie zlokalizowanego w Zakopanym pod adresem: 34-500 Zakopane ul. Jagiellońska 7 wraz przygotowaniem do uruchomienia transmisji danych w celu świadczenia usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS objętych zamówieniem podstawowym CIS-WAG.271.5.2017CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa34809NETIA S.A.
BZP510024596-N-202012020-02-112020-01-10INNYSerwis i konserwacja parkomatów Z-1 Z-3 i Z-3-O oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze”.URZĄD MIASTAZielona Góra310373MBS COMPUTERGRAPHIK SP. Z O.O.
BZP510024552-N-202012020-02-112020-02-11INNYWykonanie oprogramowania ‘VR-SailSim’ do prowadzenia szkoleń w wirtualnej rzeczywistości na rzecz BOTMOD Sp. z o.o. (nr KRS 0000809911) – Przedsiębiorstwa typu Startup inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów36654SPLASH DESIGN GRZEGORZ CHOMNIAKIEWICZ
BZP510024530-N-202012020-02-112020-02-11INNYOpracowanie projektu oraz wdrożenie dedykowanego UI (interfejsu użytkownika) systemu SaaS Forsant pod adresem forsant.io” na rzecz Fortsant sp. z o.o. (nr KRS 0000810288) – Przedsiębiorstwa typu Startup w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów25830CREATORZY SP. Z O.O.
BZP510024501-N-202012020-02-112020-01-22INNYSprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcyREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZUKalisz178596
BZP510024470-N-202012020-02-112020-02-04INNYZakup i wdrożenie urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych oraz oprogramowania do wirtualizacjiZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia357561STORIO SP. Z.O.O. SP.K.
TED065068-202012020-02-102020-02-10PNODziałania informacyjno–edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole0
TED064951-202012020-02-102020-01-27PNOUsługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymiCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa67118400INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM)
TED064379-202012020-02-102020-01-28PNODostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji PrzestrzennejMIASTO RYBNIKRybnik1126000ASPELLO SP. Z O.O.
TED064330-202012020-02-102020-02-10PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa0
BZP510024440-N-202012020-02-102019-09-05INNYUdzielenie zamówienia do zamówienia podstawowego CIS-WAG.271.5.2017 "Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUS"CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa16359NETIA S.A.
BZP510024439-N-202012020-02-102019-05-23INNYUdzielenie zamówienia do zamówienia podstawowego CIS-WAG.271.5.2017 Świadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUSCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa19621NETIA S.A.
BZP510024436-N-202012020-02-102019-04-01INNYŚwiadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUSCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa32349NETIA S.A.
BZP510024428-N-202012020-02-102018-01-15INNYŚwiadczenie usług operatora korporacyjnej sieci statystyki publicznej WAN-GUSCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa9225NETIA S.A.
BZP510024308-N-202012020-02-102020-01-30INNYObsługa informatyczna Poznańskich Ośrodków Sportu i RekreacjiMIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYPoznań537510JACEK TRZECIAK JTC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE
BZP510024308-N-202022020-02-102020-01-30INNYUsługa programistycznaMIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYPoznań172200JACEK TRZECIAK JTC PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO—USŁUGOWE
BZP510024100-N-202012020-02-102020-02-10INNYUtrzymanie Zintegrowanego systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Klimatu świadczenie usług wsparcia opieki serwisowej konsultacji zdalnych (100 godzin) i wizyt konsultanta (30 wizyt) oraz wykonanie opisanych szczegółowo modyfikacjiMINISTERSTWO ŚRODOWISKAWarszawa728909QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
BZP510023997-N-202012020-02-102019-12-31INNY„Sprawowanie w 2020 r. opieki informatycznej nad oprogramowaniem wdrożonym w RCKiK Katowice. Wykonywanie usług: serwisu doradztwa konsultacji oraz innych prac związanych z aktualizacją i rozwojem objętego opieką informatyczną oprogramowania: „Bank Krwi” ;„Bank Tkanek”; „HLA-ODS” oraz programów wspomagających zarządzanie : Kadry-Płace Sprzedaż.”REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAKatowice363400ASSSECO POLAND S.A.
BZP510023972-N-202012020-02-102020-01-27INNYWsparcie i aktualizacja Oracle Solaris - dostęp do nowych wersji oprogramowania oraz bieżących poprawek - dostęp do baz wiedzy.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów5707RED STACK POLAND SP. Z O.O.
BZP510023972-N-2020102020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla oprogramowania VMWare vCenter/ vSpherePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów8125SYSTEM DATA SP. Z O.O.
BZP510023972-N-2020112020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla Cryoserver Software CS500 - dostęp do bazy wiedzy i aktualnej dokumentacji - dostęp do aktualizacji i nowych wersji programów.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów16777KOMA NORD SP. Z O.O.
BZP510023972-N-2020122020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla systemu pocztowego Oracle Communications Unified Communication Suite - wsparcie techniczne świadczone przez stronę internetową przez producenta - dostęp do nowych wersji oprogramowania oraz bieżących poprawek - dostęp do baz wiedzy.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów17607RED STACK POLAND
BZP510023972-N-2020132020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne dla Palo Alto PA5020PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów179000COMP S.A.
BZP510023972-N-202022020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne oraz serwis pogwarancyjny biblioteki taśmowej Oracle Storagetek SL-150 - dostęp do bazy wiedzy i aktualnej dokumentacji - dostęp do aktualizacji i nowych wersji programów - naprawa sprzętu.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów6396RED STACK POLAND
BZP510023972-N-202032020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne dla systemu zarządzania ruchem sieciowym F5 - możliwość zgłaszania problemów w trybie 9x5 (5 dni w tygodniu 9 godziny na dobę przez cały rok) - wsparcie inżynierów serwisowych - dostęp do najnowszych aktualizacji i poprawek - wymianę uszkodzonego sprzętu - możliwość eskalacji problemów - dostęp do baz wiedzy instrukcji i podręczników producenta.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów59000COMP S.A.
BZP510023972-N-202042020-02-10INNYCzęść IV: Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla: Toad for Oracle Base Edition - prawo do korzystania z najnowszych wersji zakupionego oprogramowania które się ukażą w czasie jej trwania - pomoc techniczna producenta/dystrybutora.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów0
BZP510023972-N-202052020-02-102020-01-27INNYWsparcie i prawo do aktualizacji Safend Data Protection - dostęp do bazy wiedzy i aktualnej dokumentacji - dostęp do aktualizacji i nowych wersji programów.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów23365KOMA NORD SP. Z O.O.
BZP510023972-N-202062020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji oprogramowania ObserveIT 5.0 - dostęp do bazy wiedzy i aktualnej dokumentacji - dostęp do aktualizacji i nowych wersji programów PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów13900COMP S.A.
BZP510023972-N-202072020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla Veeam Backup & Replication Enterprise - 6 CPU - dostęp do bazy wiedzy i aktualnej dokumentacji - dostęp do aktualizacji i nowych wersji programów.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów10573SYSTEM DATA SP. Z O.O.
BZP510023972-N-202082020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacji CheckPoint - Collaborative Enterprise Support – Premium:PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów69000COMP S.A.
BZP510023972-N-202092020-02-102020-01-27INNYWsparcie techniczne i prawo do aktualizacja oprogramowania NetCrunch - roczną pomoc techniczną (telefonicznie i email) - uaktualnienia wersji zakupionej - uaktualnienie do nowszej wersji programu jeśli pojawi się w ciągu trwania gwarancji.PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów5358SYSTEM DATA SP. Z O.O.
BZP510023916-N-202012020-02-10INNYDostawa i wdrożenie Systemu Informacji GeograficznejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża0
BZP510023880-N-202012020-02-102020-01-28INNYZakup licencji Matlab i odnowienie subskrypcji oprogramowania MATLABNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa528651OPROGRAMOWANIE NAUKOWO—TECHNICZNE SP. Z O.O. SP.K.
BZP510023729-N-202012020-02-102020-02-07INNYPrzygotowanie projektu oraz wdrożenie strony internetowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz strony Biura KarierUNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINAWarszawa85977BPROG SP. Z O.O.
BZP510023652-N-202012020-02-102020-01-08INNYModernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno60270GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. B. BIELECKI | GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. M. KASPERKIEWICZ | GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. J. ŁAGUZ | GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. S. ŁAGUZ | GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. G. MARECIK | GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. J. REPETNIK
TED062535-202012020-02-072020-01-16PNO„Wykonanie prezentacji multimedialnych na ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina”NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa369295HUNCWOT SP. Z O.O. SP.K. 02—555
TED062320-202012020-02-072020-01-31PNOUdzielenie licencji (subskrypcja) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy OracleKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa4347792TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.
TED062117-202012020-02-072020-02-03PNOUtrzymanie i rozwój systemu informatycznego AktywizacjaURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa144800RODAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O.O.
BZP510023526-N-202012020-02-072020-01-27INNYŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH PUNKT-PUNKT O PRZEPUSTOWOŚCI 1GBPS PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCYDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia369000ORANGE POLSKA S.A.
BZP510023343-N-202012020-02-072020-01-21INNYWsparcie dla 2 sztuk urządzeń FortiGate 100EGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJIWrocław11793SI4IT SP. Z O.O.
BZP510023255-N-202012020-02-072020-01-14INNYWykonanie prac przy pielęgnacji usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy będących w administrowaniu Zarząd Terenów Publicznych.ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCHWarszawa728669
BZP510023213-N-202012020-02-07INNYUdostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania gromadzenia weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów0
BZP510023100-N-202012020-02-072020-01-16INNYŚwiadczenie usługi bieżącego wsparcia technicznego (informatycznego) dla programu Symfonia w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA JEDNOSTKA BUDŻETOWAWarszawa97920IT ADVISE MACIEJ KRZYŻANOWSKI
BZP510023030-N-202012020-02-072020-02-03INNYUsługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót PodlasiaWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok283946BIT S.A.
BZP510022851-N-202012020-02-072020-01-20INNYŚwiadczenie usług serwisowych obejmujących opiekę techniczną oraz nadzór autorski dla systemu eDIOMMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa353009DESIGNERS SP. Z O.O.
BZP510022810-N-202012020-02-072020-02-07INNYŚwiadczenie usług serwisowych w zakresie szpitalnego systemu informatycznegoKamsoft S.A.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice29520SYSTEMY INFORMATYCZNE CHODROM SP. Z O.O.
BZP510022736-N-202012020-02-072019-12-11INNYdostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ŁodziWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZIŁódź694310POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
TED059682-202012020-02-062020-02-03PNOŚwiadczenie usług wsparcia użytkowników modułów funkcjonalnych SAPGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa614943ABILE SP. Z O.O.
TED059630-202012020-02-062020-01-23PNOZakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego – tura VI”WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa458000GEOKART—INTERNATIONAL SP. Z O.O.
TED059463-202012020-02-062019-12-19ZWRZmiany w systemie defBank-Pro związane z obsługą przelewów do ZUSBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa185584ASSECO POLAND SP. Z O.O.
BZP510022660-N-202012020-02-062019-12-31INNYZakup oprogramowania księgowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka27675GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
BZP510022634-N-202012020-02-062020-01-07INNYUsługa realizacji konserwacji oprogramowania EWIANSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ IM. DRA JANUSZA DAABAPiekary Śląskie110700
BZP510022290-N-202012020-02-062020-01-22INNYSerwis i nadzór autorski nad systemami informatycznymi autorstwa firmy REKORD SI sp.z o.o.URZĄD MIEJSKIJaworzno267850REKORD SI SP. Z O.O.
BZP510022286-N-202012020-02-062020-02-06INNY„Wykonanie weryfikacji modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała”.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała238575JAŻDRZYK MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO—INFORMATYCZNE TOPOGRAPHY
BZP510022065-N-202012020-02-062019-12-27INNYNadzór wsparcie techniczne serwis gwarancja praca programistyczne i utrzymanie sytemu EODINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa112176BUSINESS ONLINE SERVICES SP. Z O.O.
BZP510022065-N-202022020-02-06INNYOpieka i nadzór serwisowy nad oprogramowaniem INFOMEDICAINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
BZP510022065-N-202032020-02-06INNYNadzór serwis i wsparcie sytemu laboratoryjnego LIMS (patomorfologia)INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa0
BZP510022002-N-202012020-02-062019-12-02INNYNadzór autorski nad systemem AMMSSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa562694ASSECO POLAND S.A.
BZP510021973-N-202012020-02-062020-01-24INNYDoradztwo wraz z bieżącymi modyfikacjami zintegrowanego systemu operacyjnego „Bank Krwi” oraz serwisem oprogramowania j/w w roku 2020 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KrakowieREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIEKraków206640
BZP510021929-N-202012020-02-06INNYZakup Medycznego Systemu Informatycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w ŁodziINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź0