Ogłoszenia o zamówieniach
Usługi telekomunikacyjne

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED584114-20192019-12-102019-12-23PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED583884-20192019-12-102020-01-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 24 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED579061-20192019-12-062020-01-08PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta LublinZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
TED579052-20192019-12-062020-01-08PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIUPoznań
BZP633519-N-20192019-12-062019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP632506-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU, SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIMSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP632051-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP631726-N-20192019-12-042019-12-13PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631205-N-20192019-12-032019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP630375-N-20192019-12-022019-12-10PNODostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach EuropejskichWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP629831-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku i podległych placówek terenowychURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk
BZP629000-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP628342-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce
BZP627599-N-20192019-11-262019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP625978-N-20192019-11-212019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w SzczecinieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIESzczecin
TED550621-20192019-11-202019-12-06PNOZakup i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Poczty Polskiej S.APOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
BZP624902-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP623609-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w BiałymstokuPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O.Białystok
TED547233-20192019-11-192019-12-20PNOUsługi telefonii stacjonarnej i internetu stacjonarnego dla RZGW w BydgoszczyPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624253-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2022GMINA MIEJSKA TCZEWTczew
BZP623494-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP623422-N-20192019-11-152019-11-22PNODostawę usług telekomunikacyjnych (ISDN) w budynku IBS PANINSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP623305-N-20192019-11-152019-11-26PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, w budynkach przy ul. Młynarskiej 16, ul. Ciołka 10a (III. i IV. piętro) i ul. Leszno 21 (Wydział FGŚP), oraz podległych Filiach WUP w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i SiedlcachWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIEWarszawa
BZP622743-N-20192019-11-142019-11-22PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU, SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ I APARATÓW SYSTEMOWYCH DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP622124-N-20192019-11-142019-11-22PNOUsługi monitorowania prasy polskiej i Internetu oraz dostarczania wycinków prasowych w formie rzeczywistej i elektronicznej z zakresu bieżącego życia teatralnegoINSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGOWarszawa
BZP621654-N-20192019-11-142019-11-22PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP620935-N-20192019-11-132019-11-21PNOŚwiadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, internetu bezprzewodowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jednostek wskazanych w wykazie stanowiącym załączniku nr 1 do wzoru umowyURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO—POMORSKIEGOToruń
BZP620787-N-20192019-11-132019-11-25PNOZakup systemu telekomunikacyjnego realizującego funkcjonalność infolinii dla obywateli państw trzecichMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP615879-N-20192019-11-132019-11-21PNOŚwiadczenia usług telekomunikacyjnych.METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED532867-20192019-11-112019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w BiałymstokuPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED532828-20192019-11-112019-12-16PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów zaktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
BZP620579-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzetarg DZP.26.1.330.2019 Na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Zarządu Lokali MiejskichZARZĄD LOKALI MIEJSKICHŁódź
BZP619441-N-20192019-11-062019-11-21PNORozbudowa monitoringu miejskiego Miasta MarkiGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP619137-N-20192019-11-062019-11-15PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTĘPIE DO SIECI INTERNETSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP618436-N-20192019-11-062019-11-15PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz reszty świataUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP619012-N-20192019-11-052019-11-15PNOUsługi telefonii ISDN na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6 w WarszawieINSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP618393-N-20192019-11-052019-12-04PNOUsługi z zakresu telefonii komórkowej z dostawą nowych telefonów komórkowych i usług mobilnego dostępu do Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, z usługą DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) po łączu ISDN PRA( 30B+D), 9 łączy ISDN BRA (2B+D) i 6 łączy analogowych, obejmujących abonament i połączenia głosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego przez ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP618289-N-20192019-11-042019-11-18PNODzierżawa łączy dosyłowych dla sygnału Polskiego Radia Rzeszów S.A. do 8 nadajników naziemnychPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W RZESZOWIE RADIO RZESZÓW S.A.Rzeszów
TED517030-20192019-10-312019-12-12PNOEmisja programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SAPOLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.Szczecin
TED516742-20192019-10-312019-12-03PNOZabezpieczenie pasma satelitarnego na czas ćwiczeń dla potrzeb jednostek wojsk specjalnychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED515566-20192019-10-312019-12-04PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą dla Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP617566-N-20192019-10-312019-11-08PNOŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP616886-N-20192019-10-302019-11-13PNOpostępowanie na wykonanie, uruchomienie i utrzymanie łączy dostępowych do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w 2020 rokuURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
BZP616867-N-20192019-10-302019-11-13PNOpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
BZP616835-N-20192019-10-302019-11-13PNOpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
TED510547-20192019-10-292019-11-05PNOZorganizowanie 2-dniowej konferencji dotyczącej znaczenia i roli usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorówMAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP616216-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa urządzeń, wdrożenie instalacja i konfiguracja sytemu telefonii VoIP zwanego dalej „Systemem”, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługa utrzymania SystemuGMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP615735-N-20192019-10-292019-11-06PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej GSM i stacjonarnej - 2 zadaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP615768-N-20192019-10-282019-12-12PNODosył sygnałów modulacyjnych programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SAPOLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.Szczecin
BZP615764-N-20192019-10-282019-12-12PNOEmisja programów radiowych Polskiego Radia Szczecin SAPOLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.Szczecin
BZP615467-N-20192019-10-282019-11-05PNOKorzystanie z usług łączności radiotelefonicznejZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP614141-N-20192019-10-282019-11-12PNOSukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych dla SGGW w prenumeracie na rok 2020SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP614759-N-20192019-10-252019-11-08PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP613647-N-20192019-10-232019-11-05PNOWybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP604601-N-20192019-10-212019-10-30PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z transmisją danych oraz mobilnego Internetu dla Centrum Informatyki StatystycznejCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP611929-N-20192019-10-182019-10-28PNOUsługi telekomunikacyjneKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP611246-N-20192019-10-182019-11-04PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Zamówienie podzielono na 2 (dwie) części zamówienia, tj.: część 1 – „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej na rzecz jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie", część 2 – „Dzierżawa centrali telefonicznej, telefonów oraz innych niezbędnych urządzeń na rzecz jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie”.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP609893-N-20192019-10-162019-10-25PNOZakup usługi dostępu do Internetu i utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów InternetowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP610115-N-20192019-10-152019-10-23PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta SzczecinMIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJSzczecin
TED481547-20192019-10-142019-11-14PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED477812-20192019-10-112019-10-24PNODostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego systemuMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
BZP608917-N-20192019-10-112019-10-28PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Statystycznego w Krakowie i jego oddziałówURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEKraków
BZP602646-N-20192019-10-112019-10-24PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin