Ogłoszenia o zamówieniach
Usługi telekomunikacyjne

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 09:11:57
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED028610-20202020-01-212020-02-21PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Akademii Górniczo-Hutniczej (za wyjątkiem połączeń do sieci komórkowej z numeracji 12 617 XXXX) – Kc-zp.272-18/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP503644-N-20202020-01-172020-01-27PNOUsługa polegająca na dostarczeniu łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWMWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP503411-N-20202020-01-162020-01-24PNOŚwiadczenie usługi masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (skr. MWKWT) (SMS/CSMS) oraz łączenia SMS w cyfrowych sieciach telefonii komórkowejCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
BZP503019-N-20202020-01-152020-01-23PNODzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP502840-N-20202020-01-152020-01-23PNOUsługa telekomunikacyjnaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED016877-20202020-01-142020-02-17PNODostawa, montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na obszarze dzielnicy Wilda i osiedla św. Łazarz w PoznaniuZARZĄD DRÓG MIEJSKICHPoznań
BZP501701-N-20202020-01-102020-01-20PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP501447-N-20202020-01-102020-01-22PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych przy ul. Szosa Baranowicka 35 w ZaściankachPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP501662-N-20202020-01-092020-01-21PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla Polskiej Agencji Prasowej S.A.POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP501048-N-20202020-01-082020-01-16PNOUsługa świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z akupem 7 sztuk aparatów telefonicznych wraz z skonfigurownaymi kartami SIM do PIWet-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP500963-N-20202020-01-082020-01-17PNOUsługa internetowa i telefoniczna – wg 2 pakietówINSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUWarszawa
BZP639214-N-20192019-12-312020-01-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznychGMINA WRZEŚNIAWrześnia
TED617710-20192019-12-272020-01-28PNOBudowa Contact Center w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, nr: RPLU.02.01.00-06-0005/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGMINA LUBLINLublin
TED614597-20192019-12-242020-01-27PNOZakup usług telekomunikacji GSM wraz z dostawą aparatów komórkowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED614299-20192019-12-242020-01-24PNOUsługa kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osóWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
BZP638698-N-20192019-12-242019-12-31PNO"Działania informacyjne i promujące Gminę Jarocin"GMINA JAROCINJarocin
BZP638424-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie przez okres 48 miesięcy usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-128/2019WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP638418-N-20192019-12-232020-01-03PNOświadczenie usług telekomunikacyjnychPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP638200-N-20192019-12-232020-01-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętuWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCUZgorzelec
BZP637145-N-20192019-12-232020-01-08PNOświadczenie usługi kompleksowego monitorowania mediówKANCELARIA SENATUWarszawa
BZP638072-N-20192019-12-202020-01-07PNOUsługa świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz z zakupem 7 sztuk aparatów telefonicznych wraz z skonfigurowanymi kartami SIM do PIWet-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP637865-N-20192019-12-202019-12-30PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy adresów IPGCI SP. Z O.O.Suchy Las
BZP637549-N-20192019-12-202019-12-30PNOPrzesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2020 roku w Redzie.GMINA MIASTO REDAReda
BZP637267-N-20192019-12-192020-01-10PNOŚwiadczenie usług dosyłu do obiektów i emisji z obiektów nadawczych sygnałów programu Radia Lublin S.A.POLSKIE RADIO—REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.Lublin
TED599716-20192019-12-182020-01-20PNODostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisemGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
BZP637465-N-20192019-12-182019-12-27PNOWybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekGMINA POMIECHÓWEKPomiechówek
BZP636644-N-20192019-12-182020-01-03PNOŚwiadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych i usług głosowych dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz zakup serwera.CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.Bytom
TED597718-20192019-12-172020-01-20PNOUsługi łączności telefonicznej stacjonarnej i Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz podległych jednostek organizacyjnychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, UL. GRZYBOWSKA 80/82, 00—844 WARSZAWA – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIERzeszów
TED592115-20192019-12-132020-01-15PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnychMIASTO BYDGOSZCZBydgoszcz
BZP632302-N-20192019-12-122019-12-20PNODostarczanie Codziennego Serwisu Informacyjnego stanowiącego bazę danych, spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnychMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP635006-N-20192019-12-112019-12-19PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy KnurówGMINA KNURÓWKnurów
TED584114-20192019-12-102019-12-23PNOUtrzymanie działania, wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED583884-20192019-12-102020-01-09PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w obszarze telefonii stacjonarnej przez okres 24 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP633978-N-20192019-12-102019-12-18PNOświadczenie usług transmisji danych w sieci rozległej WAN Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w KrakowieMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
TED579061-20192019-12-062020-01-08PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta LublinZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
TED579052-20192019-12-062020-01-08PNODzierżawa łączy telekomunikacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIUPoznań
BZP633519-N-20192019-12-062019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP632506-N-20192019-12-052019-12-13PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z TELEFONÓW STACJONARNYCH WRAZ Z USŁUGĄ NAJMU, SERWISEM I OBSŁUGĄ CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. BUDYNEK ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIMSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP632051-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP631726-N-20192019-12-042019-12-13PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631205-N-20192019-12-032019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP630375-N-20192019-12-022019-12-10PNODostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach EuropejskichWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP629831-N-20192019-11-292019-12-09PNOŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Morskiego w Słupsku i podległych placówek terenowychURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk
BZP629000-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
TED562387-20192019-11-272020-01-15PNOŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetuNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP628342-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce
BZP627599-N-20192019-11-262019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia