Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-02 10:06:05
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED248359-20202020-05-282020-06-30PNO„Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego”AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
BZP544889-N-20202020-05-282020-06-05PNODOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA WYPOSAŻENIA TELETECHNICZNEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA „ BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWICY”GMINA ROKIETNICARokietnica
TED243627-20202020-05-262020-06-26PNOBudowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP542352-N-20202020-05-212020-05-29PNO„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego GSZOZ w Kurzętniku”GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKurzętnik
BZP540462-N-20202020-05-152020-05-22PNOZakup cyfrowego aparatu RTGSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—TARGÓWEKWarszawa
BZP538765-N-20202020-05-132020-05-25PNODOSTAWA, MONTAŻ I INSTALACJA WYPOSAŻENIA TELETECHNICZNEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA „ BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWICY”GMINA ROKIETNICARokietnica
TED219027-20202020-05-122020-06-15PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED209643-20202020-05-062020-06-09PNOBudowa transportowego węzła integracyjnego miasta SłupskaZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU, KTÓRY DZIAŁA W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA SŁUPSKSłupsk
BZP534538-N-20202020-04-282020-05-08PNOUsługa wsparcia technicznegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED177177-20202020-04-152020-06-01PNOBudowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKMPKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.Gdynia
TED175939-20202020-04-152020-05-18PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby gminy miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED172108-20202020-04-102020-05-15PNOKonserwacja, utrzymanie, przeglądy drogowych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa dolnośląskiegoGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ WE WROCŁAWIUWrocław
TED166343-20202020-04-082020-05-12PNODostawa urzadzeń wielofunkcyjnych i tonerów dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji PracyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
BZP529759-N-20202020-04-072020-04-15PNOWykonanie montaży i demontaży urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją MiejskąGMINA MIASTO SZCZECIN—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGOSzczecin
BZP526596-N-20202020-04-072020-04-16PNOUsługa wsparcia technicznegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP529079-N-20202020-04-032020-04-15PNOZakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzyMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze