Ogłoszenia o zamówieniach
(pakiety oprogramowania i systemy)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED583880-20192019-12-102020-01-10PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HCL wraz z dostawą nowych licencjiCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED583041-20192019-12-102020-01-10PNOZakup oprogramowania do badań ergonomicznych w wirtualnej rzeczywistości (Laboratorium Ergosecurity)INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED583039-20192019-12-102020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie TrybUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, FILIA W PIOTRKOWIE TRYB.Piotrków Trybunalski
TED582502-20192019-12-092020-01-07POG„Usprawnienie procesu odpraw granicznych z wykorzystaniem platformy integrującej – Infrastruktura sieciowo-serwerowa”KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED581015-20192019-12-092020-01-10PNODostawa, instalacja i konfiguracja serwerów oraz oprogramowaniaWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED580980-20192019-12-092020-01-09PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do jedenastu pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOElbląg
TED580968-20192019-12-092019-12-20PNODostawa licencji dla platformy IBM MainframeMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED580853-20192019-12-092020-01-10PNOZakup systemu identyfikacji pacjenta oparty na oprogramowaniu Mosaiq dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
BZP634132-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa licencji Microsoft lub licencji równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP634084-N-20192019-12-092019-12-17PNOPrzetarg nieograniczony na odnowienie (dostęp do nowych wersji programu oraz subskrypcji MSDN) na okres 24 miesięcy licencji Microsoft Visual Studio Enterprise z MSDN, posiadanej przez ZamawiającegoGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP634027-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa oprogramowania do analiz wytrzymałościowych oraz wykonywania rekonstrukcji do przemysłowego tomografu komputerowego METROTOM 800WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP634026-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa cyfrowych kamer, stacji operatorskich oraz ekranówŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.Gliwice
BZP633841-N-20192019-12-092019-12-18PNODostawa po-leasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 12/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP633819-N-20192019-12-092019-12-17PNOZakup tabletów wraz z osprzętem dla Starostwa Powiatowego w PruszkowiePOWIAT PRUSZKOWSKIPruszków
BZP633697-N-20192019-12-092019-12-17PNODostawa systemu ucyfrowienia do pracowni RTG i pracowni mammograficznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w ŁosicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŁosice
BZP633634-N-20192019-12-092019-12-16PNOZakup systemu do ochrony przed wyciekiem danych (DLP).ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAŁódź
BZP620680-N-20192019-12-092019-12-18PNODoposażenie pracowni mechatroniki: LabView, sterowniki myRIO, zestaw akcesoriów do mechatronikiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP633671-N-20192019-12-072019-12-16PNOZakup licencji aktualizującej system operacyjny MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional PL w ilości 270 sztuk na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w GdańskuSĄD REJONOWY GDAŃSK—POŁUDNIE W GDAŃSKUGdańsk
TED579170-20192019-12-062020-01-08PNOWytworzenie i utrzymanie systemu do zarządzania biobankiemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED579132-20192019-12-062020-01-09PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 rokuAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED578184-20192019-12-062020-01-08PNOZakup komponentów w ramach przebudowy warstwy L1 w SDTTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED578129-20192019-12-062020-01-15PNO„Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze”PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKULublin
BZP633649-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oprogramowania do maskowania danych wraz z 12-miesięczną licencją na jego użytkowanie oraz z usługą wsparcia technicznego dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP633646-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oraz aktualizacja oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP633601-N-20192019-12-062019-12-13PNODostawa oprogramowania biurowego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w KsiążkachPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP633568-N-20192019-12-062019-12-17PNOModernizację systemu BMS na Stadionie Energa w GdańskuARENA GDAŃSK SP. Z O.O.Gdańsk
BZP633543-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.Kołobrzeg
BZP633473-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633456-N-20192019-12-062019-12-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 56/ZP/WŁ/19)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP633417-N-20192019-12-062019-12-16PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP633398-N-20192019-12-062019-12-20PNOBudowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w SkwierzynieZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.Skwierzyna
BZP633356-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP633261-N-20192019-12-062019-12-17PNOzakup i dostawę urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP633225-N-20192019-12-062019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz Punktów Informacji i Kariery w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP633217-N-20192019-12-062019-12-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 2 częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP633187-N-20192019-12-062019-12-17PNODostawa serwerów w różnych typach konfiguracji dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP632960-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP632599-N-20192019-12-062019-12-16PNODostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na korzystanie na potrzeby Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów RejonowychSĄD OKRĘGOWY W POZNANIUPoznań
TED575216-20192019-12-052020-01-08PNOZP/BZP/383/2019 Dostarczenie subskrypcji oprogramowania na potrzeby pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej na lata 2020–2022POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP633076-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup 210 sztuk licencji Windows 10 Pro BOXSĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP633020-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP633014-N-20192019-12-052019-12-13PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT DLA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU I SĄDÓW FUNKCJONANYCHSĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU I WYDZIAŁ CYWILNYWłocławek
BZP632973-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż wraz z dostawą licencji oraz zabezpieczenia w trakcie awarii urządzenia FortiMail 400C dla Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP632946-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632847-N-20192019-12-052019-12-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP632809-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP632765-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 częściGMINA WIELGIEWielgie
BZP632739-N-20192019-12-052019-12-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań powstającego Centrum Usług Wspólnych w Karczewie.GMINA KARCZEWKarczew
BZP632677-N-20192019-12-052019-12-13PNOUsługa dostępu do narzędzia do badania ról zespołowych zawierającego pakiet jednostek testowych w ilości 600 sztukUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP632586-N-20192019-12-052019-12-13PNOZakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanekKRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREKWarszawa
BZP632574-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632461-N-20192019-12-052019-12-16PNODostawa i rozszerzenie licencji specjalistycznego oprogramowania do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP632407-N-20192019-12-052019-12-13PNOzakup dwóch licencji wieczystych bezterminowych bazy danych danych Oracle Standard Edition Two Full Use w wersji nie wyższej niż 12c wraz z aktywnym suportem na okres 12 miesięcy , zakup i dostawa urządzeń informatycznych do systemu LISCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP632387-N-20192019-12-052019-12-13PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP632174-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa oprogramowania Cray Urika XC lub równoważnegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP631939-N-20192019-12-052019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego i zwiększenie ilości licencji na posiadane oprogramowanieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
TED573334-20192019-12-042020-01-07PNOZakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej PolicjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED573332-20192019-12-042020-01-07PNOPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP632377-N-20192019-12-042019-12-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekraczającej 221 000 Euro na dostawę: specjalistycznych i przedmiotowych programów komputerowych do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku w związku z realizacją projektu nr RPLD.11.01.02-10-0117/18 pt. „SZKOŁA MARZEŃ" realizowanego przez Gminę i Miasto Szadek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020GMINA I MIASTO SZADEKSzadek
BZP632347-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa systemu do zarządzania uprawnieniami oraz aktywnością kont uprzywilejowanych (ang. PIM/PAM) wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji wraz ze świadczeniem usługi wsparcia technicznego (asysty), w tym z usługą szkolenia dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP632344-N-20192019-12-042019-12-12PNOzakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby aktualizacji oprogramowania serwerowego i klienckiego oraz pod planowane wdrożenia systemu EZD (nr postępowania 2019/77)CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP632331-N-20192019-12-042019-12-11PNO3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych.ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.Poznań
BZP632317-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP632299-N-20192019-12-042019-12-11PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Wyrównanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów ”URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP632229-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowegoUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP632181-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych, monitorów, laptopów i pendrive szyfrowanych sprzętowo.WROCŁAWSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIWrocław
BZP632091-N-20192019-12-042019-12-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług opieki serwisowej systemu SIMPLE i XPRIMER oraz opieki konsultacyjnej dla użytkowników systemuUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP632052-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa licencji oprogramowania Geomedia WebMap Advantage oraz Geointegrator Medium na potrzeby analizy kryminalnejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP632042-N-20192019-12-042019-12-12PNOZakup wraz z dostawą licencji na uaktualnienia systemu operacyjnego MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional PL i nowych licencji oprogramowania biurowego oraz użytkowego dla Sądu Rejonowego w GdyniSĄD REJONOWYGdynia
BZP632013-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, multimedialnego z usługą wdrożeniaPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP631984-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEMNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
BZP631969-N-20192019-12-042019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na następujące pakiety: Pakiet 1. Serwer bazodanowy Pakiet 2. Komputery Pakiet 3. 1.Komputer typu All in One 2.Komputer przenośny - notebook Pakiet 4. 1.Komputer stacjonarny obudowa SFF (poleasingowy) 2.Komputer przenośny - notebook (poleasingowy) Pakiet 5. Monitor komputerowy Pakiet 6. Tablet Pakiet 7. 1.Macierz backup z protokołem iSCSI 2.Streamer zewnetrzny 3.Kontroler SAS 4.SAS cable external 5.Taśma do napędu LTO-5.CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICHSiemianowice Śląskie
BZP631956-N-20192019-12-042019-12-12PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP631785-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa i wdrożenie systemu do ochrony przed utratą informacjiKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP631778-N-20192019-12-042019-12-13PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach w Gminie Gomunice w ramach projektu pn.: „Więcej wiem, więcej potrafię”GMINA GOMUNICEGomunice
BZP631546-N-20192019-12-042019-12-12PNODostawa oprogramowania statystycznego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP631336-N-20192019-12-042019-12-12PNOUSŁUGA DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT OFFICE 365 DLA UKSW W WARSZAWIEUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP628335-N-20192019-12-042019-12-12PNOUsługi dostarczenia subskrypcji, dostępu do aktualizacji oraz przedłużenia gwarancji producenta urządzeń sieciowych WANPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
TED572652-20192019-12-032020-01-03PNOZakup serwerów na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemów ITPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED571901-20192019-12-032020-01-07PNOOdnowienie wsparcia dla oprogramowania ActiveIdentity i infrastruktury PKI Lasów PaństwowychZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED570950-20192019-12-032020-01-10PNORozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP631622-N-20192019-12-032019-12-10PNOPrzetarg nieograniczony na modernizację istniejącej serwerowni w Białostockim Centrum OnkologiiBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP631511-N-20192019-12-032019-12-11PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP631461-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy.TEATR NARODOWYWarszawa
BZP631458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa obliczeniowego oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP631456-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup oprogramowania biurowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP631393-N-20192019-12-032019-12-12PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA—ŻOLIBORZWarszawa
BZP631292-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup licencji na uaktualnienia systemu operacyjnego MS Windows 7/8/8.1 Professional PL do MS Windows 10 Professional Pl i nowych licencji oprogramowania biurowego oraz użytkowego dla Sądu Okręgowego w GdańskuSĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU—ODDZIAŁ GOSPODARCZYGdańsk
BZP631221-N-20192019-12-032019-12-11POGDostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaPOWIAT GRAJEWSKIGrajewo
BZP631211-N-20192019-12-032019-12-13PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJŁowicz
BZP631140-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup i dostawa licencji na oprogramowanie Windows 10 Upgr i Office 2019 dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP631083-N-20192019-12-032019-12-30PNORozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”GMINA ŚCINAWAŚcinawa
BZP631014-N-20192019-12-032019-12-11PNODOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK – PÓŁNOC W GDAŃSKUSĄD REJONOWY GDAŃSK—PÓŁNOC W GDAŃSKUGdańsk
BZP631011-N-20192019-12-032019-12-16PNODostawa oprogramowania na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP630794-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymiZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP630688-N-20192019-12-032019-12-20PNO„Usługa dostarczenia, wdrożenia oraz utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) dla Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.”POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.Poznań
BZP630500-N-20192019-12-032019-12-11PNOZakup licencji bazodanowych Oracle Database Enterprise Edition - 1 szt., Oracle Database Standard Edition - 2 szt. wraz ze wsparciem producentaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP630491-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP629696-N-20192019-12-032019-12-16PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni informatycznych i budowlanej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej.ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKARuda Śląska
BZP629458-N-20192019-12-032019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, przełączników LAN, serwera NAS, oraz przedłużenie licencji dla oprogramowania do backupuZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
TED569430-20192019-12-022020-01-08PNOWdrożenie e-usług w Gminie GietrzwałdGMINA GIETRZWAŁDGietrzwałd
TED569424-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED568590-20192019-12-022019-12-13PNODostawa oprogramowania VMware vSphere lub równoważnego wraz z gwarancją na 36 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED568559-20192019-12-022020-01-08PNODostawa samodzielnego stanowiska do wieloparametrowej analizy oddziaływań molekularnych pracującego w trybie jednoczesnego wzbudzania i detekcji 2 barwników fluorescencyjnych w 1 punkcie pomi..CENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMAT, POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
TED568494-20192019-12-022020-01-08PNODostawa i montaż sprzętu IT, oprogramowania oraz innego wyposażenia do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZENIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP630995-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa i montaż infokiosków oraz dostawę, montaż i wdrożenie aplikacji elektronicznej do rezerwacji wizyt wraz z kolejkomatem i niezbędną infrastrukturą sprzętową w ramach projektów FAMI pn. „Łódzkie bliżej cudzoziemca” i „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP630991-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa licencji systemu do monitorowania środowisk IT spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. (ang. Application Performance Monitoring - APM), instalację, konfigurację i usługę wsparcia technicznegoAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP630988-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracyŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP630982-N-20192019-12-022019-12-11PNOZakup serwera do istniejącej platformy wirtualizacyjnej zrealizowanej w technologii serwerów kasetowych.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP630941-N-20192019-12-022019-12-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP630923-N-20192019-12-022019-12-09PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania do wydruku podążającego oraz licencji na oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 GOV PL dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP630900-N-20192019-12-022019-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O.Gliwice
BZP630784-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury serwerowej i VDIUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP630769-N-20192019-12-022019-12-10PNOZakup, dostawa i montaż pracowni szkolnych oraz pomocy edukacyjnych w gminie Dąbrówka w ramach projektu pn. : " Rozwój kompetencji i umiejętności paszportem do lepszej przyszłości".GMINA DĄBRÓWKADąbrówka
BZP630732-N-20192019-12-022019-12-16PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP630405-N-20192019-12-022019-12-10PNORozbudowa infrastruktury informatycznejOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRybnik
BZP630343-N-20192019-12-022019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP630257-N-20192019-12-022019-12-10PNOUsługa dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED566827-20192019-11-292020-01-03PNOBudowa systemu obiegu dokumentów pozwalającego na zarządzanie i modelowanie procesów oraz implementację wybranych procesów wewnętrznychUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED566591-20192019-11-292020-01-07PNOZakup i wdrożenie modułu Medycznego Portalu Informacyjnego z e-usługami z podziałem na 2 pakietyDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIUWrocław
TED565990-20192019-11-292020-01-06PNOZakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED565972-20192019-11-292020-01-08PNODostawa sprzętu sieciowego: 1. Platformy serwerowej; 2. PrzełącznikówZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED565970-20192019-11-292020-01-03PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (nr sprawy: UMW/IZ/PN-126/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED565960-20192019-11-292020-01-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Częstochowskiej”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED565940-20192019-11-292020-01-08PNODostawa subskrypcji oprogramowania i wsparcia technicznego dla urządzeń K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED565924-20192019-11-292020-01-03PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
TED565771-20192019-11-292020-01-03PNORozbudowa systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazuGMINA MIASTO SZCZECIN – BIURO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA SZCZECINSzczecin
TED565738-20192019-11-292020-01-07PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektuZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP630293-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w BiałymstokuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP630177-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP630170-N-20192019-11-292019-12-09PNODzierżawa godzinowa oprogramowania do numerycznych obliczeń wytrzymałościowych (MES) oraz numerycznych obliczeń mechaniki płynów (CFD), w systemie typu "Pre-paid", z dostępem na okres 6 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym na okres 6 miesięcyINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP630011-N-20192019-11-292019-11-27DLKdostawa sprzętu komputerowegoBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP630001-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup oprogramowaniaGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP629987-N-20192019-11-292019-12-09PNO„Dostawa i instalacja macierzy oraz serwera backupu do Instytutu Łączności-PIB w Warszawie ul. Szachowa 1”INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP629953-N-20192019-11-292019-12-09PNOModuł Counter Breach dla narzędzia Imperva SecureSphere DAM (Database Activity Monitoring)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP629921-N-20192019-11-292019-12-06PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera biurkowego oraz oprogramowania office i antywirusowego na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn.” Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP629916-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawę oprogramowania antywirusowego dla Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z prawem do korzystania przez sądy z apelacji rzeszowskiej z terminem obowiązywania od 29.12.2019 r. do 28.12.2020 r.SĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP629883-N-20192019-11-292019-12-09PNOZakup oprogramowaniaUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629866-N-20192019-11-292019-12-09PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP629842-N-20192019-11-292019-12-11PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP629715-N-20192019-11-292019-12-10PNODostawa urządzeń i usług ICT oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF” na terenie gminy MiękiniaGMINA MIĘKINIAMiękinia
BZP629708-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElblaguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP629681-N-20192019-11-292019-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w CiechanowieZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JÓZEFA BEMACiechanów
BZP629474-N-20192019-11-292019-12-16PNORozbudowa systemów zabezpieczenia technicznego w Oficynie A budynku A Ministerstwa Infrastruktury przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.MINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
BZP627094-N-20192019-11-292019-12-10PNOZakup i wdrożenie systemu e-przedszkola wraz z rekrutacją w Gminie Wieliszew oraz Mieście Zielonka w ramach projektu „E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”GMINA WIELISZEWWieliszew
BZP619586-N-20192019-11-292019-12-09PNOWdrożenie innowacyjnego systemu kolejkowego dla UMWCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED563745-20192019-11-282020-01-14PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz fabrycznie nowych urządzeń sieciowych dla Politechniki Poznańskiej zPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP629697-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP629680-N-20192019-11-282019-12-06PNOdostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP629542-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup serwera, urządzenia klasy UTM, sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP629536-N-20192019-11-282019-12-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP629525-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w KrakowieZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP629496-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP629487-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa serwerów do sądów z obszaru okręgu krośnieńskiegoSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP629387-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Dostawa serwerów dla Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP629354-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACHSiedlce
BZP629302-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biura Rady PowiatuPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP629252-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP629247-N-20192019-11-282019-12-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w związku z realizowanym projektem „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJSiennica Różana
BZP629214-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa licencji na oprogramowanie komputeroweINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP629198-N-20192019-11-282019-12-06PNODostarczenie przedłużenia posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365 Pro Plus dla 100 Użytkowników na okres 1 rokuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP629189-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i baz danychMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.Kraków
BZP629170-N-20192019-11-282019-12-09PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP629164-N-20192019-11-282019-12-12PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania RedHatSKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE ZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP629138-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Management).URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP629124-N-20192019-11-282019-12-06PNODOSTARCZENIE SERWERU NAS DLA NOWEJ SIEDZIBY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI OPARZEŃ ORAZ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REPLANTACYJNEJ ORAZ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA DZIECISZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP628774-N-20192019-11-282019-12-06PNODOSTAWA URZĄDZEŃ SIECIOWYCHUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
BZP628642-N-20192019-11-282019-12-12PNOWyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i OgólnokształcącychGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP628531-N-20192019-11-282019-12-06PNOZakup i dostawa 4 serwerów kasetowych wraz z obudową, wyposażeniem i niezbędnymi licencjamiMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP628469-N-20192019-11-282019-12-09PNODostawa kodeków transmisyjnych,twardych dysków,kart dżwiękowych i osprzętu komuterowego dla Radia Katowice SAPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH, RADIO KATOWICE S.A.Katowice
BZP628468-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa 1 licencji na oprogramowanie klasy UMT do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej oraz 3 letniego wsparcia technicznego dla 6 licencji.POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP628245-N-20192019-11-282019-12-06PNODostawa interaktywnych tablic dotykowychGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP628227-N-20192019-11-282019-12-06PNO„Dostawa specjalistycznego oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED563085-20192019-11-272019-12-30PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED561665-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „E-zdrowie – poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu”4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED561664-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla gminy LublinGMINA LUBLINLublin
TED561636-20192019-11-272019-12-30PNOZakup infrastruktury informatycznej (Infrastruktura informatyczna- sprzęt, infrastruktura informatyczna – licencje, infrastruktura informatyczna – usługi wdrożeniowe) w ramach projektu: "e PacjentSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ, SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED561611-20192019-11-272020-01-17PNODostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu CenagisPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED561571-20192019-11-272019-12-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)"PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561568-20192019-11-272019-12-30PNODostawa i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED561564-20192019-11-272020-01-08PNODostawa i wdrożenie SSI, e-Usług oraz infrastruktury sprzętowejSP ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W OPOCZNIEOpoczno
TED561547-20192019-11-272020-01-07PNOPodniesienie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania urządzeniami sieciowymiPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP628926-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP628915-N-20192019-11-272019-12-05PNORozbudowa posiadanego przez Zamawiającego narzędzia ManageEngine.MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP628897-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup, dostawa i zapewnienie wsparcia technicznego dla wirtualizacyjnego oprogramowania systemowego wraz z centralną konsolą zarządzającą dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżySZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOŁomża
BZP628761-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup nowego i używanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w BrodnicyPOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP628675-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, skanerów i drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie podzielone jest na dwie (2) CzęściPOWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP628654-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa oprogramowania do siedziby ZamawiającegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628607-N-20192019-11-272020-11-05PNODostawa urządzeń do badań małych gryzoni. (nr sprawy: UMW/IZ/PN-136/2019)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP628593-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU TARNOBRZESKIEGOSĄD OKRĘGOWY W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP628589-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP628551-N-20192019-11-272019-12-06PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP628382-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa i wdrożenie Systemu kopii zapasowych, wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz gwarancją, dla Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP628352-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa licencji dwustanowiskowych narzędzia dla specjalności tłumaczeniowej dla kierunku FilologiaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP628348-N-20192019-11-272019-12-05PNODOSTAWA SERWERÓW DO SĄDÓW Z OBSZARU OKRĘGU RZESZOWSKIEGOSĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIERzeszów
BZP628325-N-20192019-11-272019-12-05PNODostwa systemu ochrony poczty elektronicznej (antyspam)CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP628257-N-20192019-11-272019-12-06PNOZakup licencjiINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP628189-N-20192019-11-272019-12-05PNODostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowaniana potrzeby Starostwa Powiatowego w LegionowiePOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP628129-N-20192019-11-272019-12-05PNO,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP627925-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w ZawierciuPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP627741-N-20192019-11-272019-12-05PNOZakup serwisów licencji oprogramowania GISWIGIERSKI PARK NARODOWYSuwałki
BZP627066-N-20192019-11-272019-12-05PNOUsługa wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP626304-N-20192019-11-272019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623781-N-20192019-11-272019-12-05PNOOdnowienie subskrypcji dla produktów Red Hat wraz z usługamiURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED560728-20192019-11-262019-12-30PNOModernizacja środowiska OraclePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED558972-20192019-11-262020-01-05PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP628219-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP628211-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP628199-N-20192019-11-262019-12-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do szkół Powiatu Krakowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym.PODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP628194-N-20192019-11-262019-12-04PNOzakup urządzeń informatycznych i licencjiLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP628190-N-20192019-11-262019-12-10PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - II przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP628022-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawę trzyletniej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego Product Design & Manufacturing Collection (Multi User) Autodesk CFD Ultimate (Multi User) lub równoważnej – KC-zp.272-741/19AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP627952-N-20192019-11-262019-12-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO: KOMPUTERY OSOBISTE, DRUKARKI, MONITORY, CZYTNIKI DO KODU KRESKOWEGOSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP627896-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP627876-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup i dostawa pracowni komputerowej w systemie komputerowych stanowisk terminalowych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w MarkachCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP627860-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP627831-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”.ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP627714-N-20192019-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni szkolnych z podziałem na 2 zadania.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP627658-N-20192019-11-262019-12-04PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, serwery, programy antywirusowe dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Kuronia w OlsztynieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP627574-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup obsługi zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego wraz z dostępem do oprogramowania i jego wdrożeniemSTOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.Wrocław
BZP627210-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup 30 sztuk licencji oprogramowania SASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP626651-N-20192019-11-262019-12-04PNOZakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. "Kompetencje kluczem do przyszłości"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
TED558128-20192019-11-252019-12-30PNOUzupełnienie licencji oraz przedłużenie usług serwisowych VMwarePOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED557441-20192019-11-252020-01-03PNOElektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w BiałymstokuPODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED557428-20192019-11-252020-01-03PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGOZakopane
TED557281-20192019-11-252019-12-30PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED556682-20192019-11-252020-01-08PNOZakup sprzętu serwerowego i licencji do oprogramowania dla CUPTCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
TED556675-20192019-11-252019-12-30PNOZakup sprzętu komputerowegoMIASTO OPOLEOpole
TED556670-20192019-11-252019-12-05PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP627540-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP627512-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w BrzozowieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP627431-N-20192019-11-252019-12-04PNODOSTAWA SUBSKRYPCJI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGOUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP627236-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa skaneru wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP627160-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627082-N-20192019-11-252019-12-03PNOZakup oprogramowania na potrzeby projektu Dziedzictwo Muzyki PolskiejPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP627078-N-20192019-11-252019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu WrocławskiegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP627077-N-20192019-11-252019-12-03PNOZwiększenie liczby licencji serwerowych typu Windows Data Center.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP627029-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP627021-N-20192019-11-252019-12-03PNODostawa serwera i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP626868-N-20192019-11-252019-12-04PNODostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania rezerwowymi bazami danychNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP.Z O.O.Lubań
BZP625437-N-20192019-11-252019-12-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP623920-N-20192019-11-252019-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania – wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP626535-N-20192019-11-232019-12-02PNOZakup licencji rozszerzających produkty Atlassian będące w posiadaniu Zamawiającego.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED553765-20192019-11-222019-12-30PNODostawa oprogramowania kardiologicznego do posiadanego przez Zakład Radiologii (...) aparatu magnetycznego o sile pola 3 Tesli Ingenia firmy Philips (nr UMW/IZ/PN-124/19)UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED553742-20192019-11-222019-12-31PNODzierżawa urządzeń drukujących wraz z dostawą licencji, usługi wsparcia, usługi serwisowe i dostawy materiałów eksploatacyjnychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
TED553739-20192019-11-222019-12-05PNODostawa licencji Arcsight ESM Standard Edition firmy Micro Focus lub równoważnych wraz ze wsparciem dla obecnie eksploatowanych produktów Arcsight ESM Standard EditionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED553658-20192019-11-222019-12-24PNODostawa akceleratora wysokoenergetycznegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO—MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIEOlsztyn
TED553453-20192019-11-222020-01-07PNODostawa, rozbudowa i aktualizacja systemów informatycznych z ich wdrożeniem, uruchomieniem e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektuGMINA NIELISZNielisz
BZP626841-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania generatora wniosków o legalizację pobytu i pracyŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP626840-N-20192019-11-222019-12-02PNOzakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby aktualizacji oprogramowania serwerowego i klienckiego oraz pod planowane wdrożenia systemu EZD (nr postępowania 2019/70)CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP626804-N-20192019-11-222019-12-02PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SKANERA 3D DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP626802-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP626746-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowychPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP626739-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: Zadanie 1: aktualizacja posiadanych programów, Zadanie 2: zakup pakietów programów biurowych, Zadanie 3: zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626727-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP626716-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup sprzętu komputerowegoCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP626708-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP626680-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa wyposażenia do pracowni informatycznej w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie” współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”GMINA MIASTA GOSTYNINAGostynin
BZP626633-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP626618-N-20192019-11-222019-12-02PNORozbudowa serwerów i macierzy oraz dostawa oprogramowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 2 częściMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP626537-N-20192019-11-222019-12-09PNODostawa elementów wyposażenia trzech stacji rowerowych i 21 rowerów wraz z ich instalacją i uruchomieniem w ramach rozbudowy istniejącego Systemu Wypożyczalni Rowerów Miejskich (SWRM) w SzczecinkuKOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.Szczecinek
BZP626492-N-20192019-11-222019-12-02PNOWdrożenie systemu chmurowego do wspomagania procesu nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniówPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. PIOTRA WŁOSTOWICATrzebnica
BZP626481-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu multimedialnegoOGRÓD ZOOLOGICZNY W POZNANIUPoznań
BZP626416-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa aplikacji edukacyjnych 3D do 27 szkół w Płocku.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP626408-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP626400-N-20192019-11-222019-12-02PNOZakup oprogramowania (licencji) na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP626394-N-20192019-11-222019-12-02PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP626296-N-20192019-11-222019-12-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”GMINA POŁANIECPołaniec
BZP626114-N-20192019-11-222019-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP625222-N-20192019-11-222019-12-03PNOZakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum PrzedsiębiorczościMAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKraków
BZP626212-N-20192019-11-212019-11-29PNODoposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP626199-N-20192019-11-212019-11-29PNODOSTAWA LICENCJI DOSTĘPOWYCH - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP626175-N-20192019-11-212019-12-03PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: CUW-CUE/ 01/ 11/ 19SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP626125-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego (serwera i macierzy dyskowej) na potrzeby poczty elektronicznej oraz serwera www dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin UprawnychCENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCHSłupia Wielka
BZP626072-N-20192019-11-212019-12-02PNOZakup i dostawa komputera przenośnego, komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki do kopert na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP626040-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNAPiotrków Trybunalski
BZP625965-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu elektronicznego do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIENowe Miasto Lubawskie
BZP625951-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa oprogramowania do analiz wytrzymałościowych oraz wykonywania rekonstrukcji do przemysłowego tomografu komputerowego METROTOM 800WYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP625906-N-20192019-11-212019-11-29PNOUsługa zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP625877-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa oprogramowania muzycznego oraz sprzętu muzycznego i komputerowego dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP625859-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa do Urzędu Miasta Siedlce sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA MIASTO SIEDLCESiedlce
BZP625842-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2020AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGHKraków
BZP625807-N-20192019-11-212019-11-29PNODoposażenie pracowni CNC - jedna tokarka sterowana numerycznie, dwie tokarki konwencjonalne oraz oprogramowanie CAMZAKŁAD KARNY W NYSIENysa
BZP625762-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP625758-N-20192019-11-212019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP625754-N-20192019-11-212019-11-28PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNO – MULTIMEDIALNEGO DO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY, GMINA GRABICA, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIEURZĄD GMINY GRABICAGrabica
BZP625512-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 12 sztuk używanych komputerów przenośnych dla Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625490-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawę sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0048/17ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGOKrasnystaw
BZP625485-N-20192019-11-212019-11-29PNOSprzedaż i dostawa 11 sztuk polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625390-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup i dostawa serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach, Gmina SiechniceBURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP625373-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa sprzętu i wyposażenia informatyczno-komunikacyjnego, wyposażenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjno – dydaktycznych, wyposażenia sal przedmiotowych oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy SkępeMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP624867-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup oprogramowania do audytu środowiska Active DirectoryTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP624118-N-20192019-11-212019-11-29PNOZakup obsługi zintegrowanego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego wraz z dostępem do oprogramowania i jego wdrożeniemSTOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.Wrocław
BZP622899-N-20192019-11-212019-12-02PNODostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.GMINA MIASTA TORUŃ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA TORUNIAToruń
BZP622704-N-20192019-11-212019-11-29PNORozbudowa systemu postprodukcji filmów i seriali oraz zakup korekcyjnego systemu montażu nieliniowegoTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED550538-20192019-11-202020-01-03PNOBudowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w KatowicachKATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO—KANALIZACYJNA SP. Z O.O.Katowice
TED550535-20192019-11-202019-11-25PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
TED549046-20192019-11-202019-12-30PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO—GEODEZYJNYCH IM. S. W. BRYŁYBiałystok
TED549019-20192019-11-202019-12-23PNODostawa subskrypcji oprogramowania dla UJK w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED548962-20192019-11-202020-01-07PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED548943-20192019-11-202019-12-20PNO„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Lidzbark”NADLEŚNICTWO LIDZBARKLidzbark-Nadleśnictwo
TED548927-20192019-11-202019-12-30PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego obsługującego proces gospodarki krwią w oddziałach szpitalnych, w Pracowniach Serologii Transfuzjologicznej i w Banku Krwi SU w KrakowieSZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP625403-N-20192019-11-202019-11-28PNOUsługa udostępnienia portalu zdrowedane.nfz.gov.pl) wraz z możliwością realizacji opcji modyfikacji funkcjonalności systemu w trybie roboczogodzinCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP625402-N-20192019-11-202019-11-28PNOdostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie MazowieckiejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRawa Mazowiecka
BZP625394-N-20192019-11-202019-11-29PNODostawa wysposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20--0127/17 Kompetenty uczeń - wykfalifikowany pracownikZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICAWysokie Mazowieckie
BZP625384-N-20192019-11-202019-11-28PNOZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCIAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
BZP625231-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup licencji serwerowych i dostępowychGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP625221-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa oprogramowania dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP625218-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa i wdrożenie Platformy VDC”WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJWarszawa
BZP625188-N-20192019-11-202019-11-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP625173-N-20192019-11-202019-11-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy licencji oprogramowania w ramach realizowanego projektu, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla UP JP II w Krakowie.UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP625141-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa licencji dostępowych oprogramowania MS ExchangeLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP624987-N-20192019-11-202019-12-03PNODostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego dla WORD w KaliszuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZUKalisz
BZP624959-N-20192019-11-202019-12-05PNO„Dostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”GMINA WIŃSKOWińsko
BZP624926-N-20192019-11-202019-11-28PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP624920-N-20192019-11-202019-11-29PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem SIMPLE.ERPWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP624886-N-20192019-11-202019-11-29PNODostawa sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz usługa serwisowa infrastruktury krytycznejZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
BZP624854-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w RadziejowiePOWIAT RADZIEJOWSKIRadziejów
BZP624819-N-20192019-11-202019-11-28PNOOpieka serwisowa nad oprogramowaniem XpertisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP624354-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup licencji na oprogramowanie antywirusoweMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP623031-N-20192019-11-202019-11-28PNODostawa serwerów i macierzy dyskowychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP608341-N-20192019-11-202019-11-28PNOZakup rocznej licencji oprogramowania MATHEMATICAAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE CYFRONET AGHKraków
TED546550-20192019-11-192019-12-20PNODostawa chromatografu cieczowego na potrzeby projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED546407-20192019-11-192019-12-20PNODostawa 2 serwerów dwuprocesorowych oraz oprogramowania dla Biblioteki Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP624741-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup systemu operacyjnego na potrzeby funkcjonowania CPPC.CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP624709-N-20192019-11-192019-11-27PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP624697-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRzPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624573-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek PRz II.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP624532-N-20192019-11-192019-11-27PNO„Zakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”GMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP624466-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup sprzętu komputerowego, projektor multimedialny, niszczarkaPOWIAT ŚWIEBODZIŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEŚwiebodzin
BZP624415-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu planimetrycznego do analizy wielkości ran i monitorowania procesu gojeniaWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP624406-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa infrastruktury sprzętowej.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIERzeszów
BZP624403-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa oprogramowania komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP624383-N-20192019-11-192019-11-27PNOzakup i dostawa licencji komercyjnej oprogramowania Actran/SNGR (rozszerzenie aktualnej licencji) dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP624267-N-20192019-11-192019-11-27PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIGdańsk
BZP624210-N-20192019-11-192019-11-28PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIASTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP624155-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu ICT do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SiedlcachGMINA SIEDLCESiedlce
BZP623966-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD we WrocławiuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP623890-N-20192019-11-192019-11-28PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP623310-N-20192019-11-192019-11-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP623021-N-20192019-11-192019-11-27PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ERP W BUDYNKU PKiN W WARSZAWIEZARZĄD PAŁACU KULTURY I NAUKI SP. Z O.O.Warszawa
BZP622875-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup komunikatora internetowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP622477-N-20192019-11-192019-11-27PNOZakup oprogramowania dla Biura Cyfryzacji MiastaMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP621083-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa licencji oprogramowania narzędziowego wspomagającego bezpieczeństwo i pracę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w KrakowieGMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP611491-N-20192019-11-192019-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we WrocławiuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED544028-20192019-11-182019-12-19PNODostawa licencji i wdrożenie oprogramowania HIS oraz PACS/RIS na potrzeby realizacji projektuPABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Pabianice
TED543883-20192019-11-182019-12-20PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania edycja IV/II/2019ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP624012-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa oprogramowania przeznaczonego do trójwymiarowych analiz geotechnicznych metodą elementów skończonych w zakresie modelowania: wyrobisk górniczych wraz z obudową, nasypów, wykopów powierzchniowych oraz migracji wód gruntowych z rocznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP623961-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa jednostek komputerowych dla potrzeb poradni Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej i Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w LublinieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLublin
BZP623918-N-20192019-11-182019-11-26PNOZP/72/2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem celem dostosowanie systemu do e-usług w służbie zdrowia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w ŁodziWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP623906-N-20192019-11-182019-11-27PNOPrzedłużenie subskrypcji na okres roku dla licencji VMware - środowisko maszyn wirtualnychINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP623883-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP623810-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP623750-N-20192019-11-182019-11-29PNODostawa oprogramowania komputerowegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
BZP623709-N-20192019-11-182019-11-26PNOZakup i dostawa oprogramowania biurowego, systemowego i licencji dostępowych CALCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP623513-N-20192019-11-182019-11-26PNOINOWACYJNA SZKOŁA-WYPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT PRACOWNI CYFROWO-MULTIMEDIALNEJ DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ KATOLICKICH U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEKARKONOSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE U ERAZMA I PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP623482-N-20192019-11-182019-11-26PNOWyposażenie szkół w sprzęt TIK w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP623263-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego do wybranych jednostek powiatu nowotarskiego.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP622988-N-20192019-11-182019-11-27PNODostawa licencji oprogramowania informatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP621508-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP621283-N-20192019-11-182019-11-26PNODostawa laptopa, zestawów komputerowych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP623438-N-20192019-11-152019-12-02PNOSystem teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej PodlaskiejWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOBiała Podlaska
BZP623429-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup i dostawa serwerów komputerowych wraz z zasilaniem awaryjnym, dostawą i montażemCENTRUM ORGANIZACYJNO—KOORDYNACYJNE DS. TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANTWarszawa
BZP623414-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściachBIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKAWarszawa
BZP623378-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa oprogramowania dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP623374-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Wałbrzychu”WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHUWałbrzych
BZP623368-N-20192019-11-152019-11-25PNO„Up-grade” do najnowszej wersji oprogramowania Vicon Nexus 2.9.2. wraz z dostawą komputera oraz przeszkoleniem min 3 pracowników z jego obsługi.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP623274-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu informatycznego na potrzeby oprogramowania LEXSZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP623243-N-20192019-11-152019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 tys. euro w trzech częściach na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniemPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP623230-N-20192019-11-152019-11-27PNODostosowanie środowiska informatycznego do wykonywania zadań statutowych związanych z przetwarzaniem wyników (skanowanie i weryfikacja prac)OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIUPoznań
BZP623204-N-20192019-11-152019-11-25PNOZakup sprzętu komputerowegoSZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP623071-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w WarszawieINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP623068-N-20192019-11-152019-11-29PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w Gorzowie Wlkp.WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GORZOWIE WLKP.Gorzów Wielkopolski
BZP622992-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD w ElbląguWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ELBLĄGUElbląg
BZP622830-N-20192019-11-152019-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz innego sprzętu dla Zespołów Szkół w ChorzowieZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W CHORZOWIEChorzów
BZP622793-N-20192019-11-152019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz drukarek i skaneraUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP622359-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa serwera, sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz urządzeń peryferyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP622024-N-20192019-11-152019-11-26PNODostawa systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP621745-N-20192019-11-152019-11-25PNODostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego na potrzeby WUPWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin
BZP621332-N-20192019-11-152019-11-21PNOZakup 12 sztuk licencji na oprogramowanie Oracle Internet Developer Suite (iDS) oraz Asysty Technicznej i Prawa do Aktualizacji lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED540807-20192019-11-142019-12-18PNORozbudowa Systemu SIEM w Grupie EnergaENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
BZP622497-N-20192019-11-142019-11-22PNOOdnowienie licencji wraz z instalacją oprogramowania AUTODESKNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP622491-N-20192019-11-142019-11-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP622463-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Oprogramowanie do archiwizacji danych”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP622458-N-20192019-11-142019-11-22PNORozbudowa budynku przy ul. Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu Seniora i Rady Osiedla - zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażeniaGMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP622455-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP622444-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektów pn.: -”Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, -”Zawody przyszłości”, -” Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”, -”Mój dom – moje miejsce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.URZĄD MIASTA PŁOCKAPłock
BZP622372-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD KoninWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KONINIEKonin
BZP622346-N-20192019-11-142019-11-22PNOModernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danychZARZĄD POWIATU W RYBNIKURybnik
BZP622326-N-20192019-11-142019-11-22PNO”Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, Jednostka Gdańsk i Oddział Gdynia.”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP622209-N-20192019-11-142019-11-27PNOZakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku-11 pakietówSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP622194-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa i montaż nowych serwerów, macierzy dyskowej, zasilacza awaryjnego i niezbędnego oprogramowania wraz z migracją systemu radiologicznego ze starych serwerów do środowiska wirtualnego.SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIESzczecin
BZP622178-N-20192019-11-142019-11-22PNO„Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach projektu pn.: ”Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP621942-N-20192019-11-142019-11-26PNODostawa aparatury dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP621893-N-20192019-11-142019-11-22PNOdostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – zamówienie drugie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP621826-N-20192019-11-142019-11-22PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP620449-N-20192019-11-142019-11-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego oraz aparatów fotograficznych, kamery i akcesoriów wideo w ramach projektu Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
TED537149-20192019-11-132019-12-16PNODostawa podzespołów do realizacji projektu nr DOB-BIO9/08/01/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa pt. „Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień”INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED537072-20192019-11-132019-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIEBełchatów
TED537067-20192019-11-132019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED537059-20192019-11-132019-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”GMINA TARNOWSKIE GÓRYTarnowskie Góry
BZP622086-N-20192019-11-132019-11-22PNO„Doposażenie, wyposażenie pracowni / warsztatów szkolnych”POWIAT SŁUPECKISłupca
BZP622076-N-20192019-11-132019-11-21PNOWyposażenie pracowni multimedialnejPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIEGniezno
BZP622071-N-20192019-11-132019-11-21PNOAktualizacja i rozszerzenie licencji Microsoft w ramach programu Academic Select PlusPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP622028-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i narzędzi dla Urzędu Miejskiego w WadowicachGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP622019-N-20192019-11-132019-11-21PNOKompleksowa obsługa eksploatacyjno-serwisowa dla drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówieniaGRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP622007-N-20192019-11-132019-11-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP621982-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu serwerowego wraz z licencjamiNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE W LUBANIU SP.Z O.O.Lubań
BZP621953-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa laptopów oraz monitora na potrzeby Starostwa, PCPR oraz Placówki Opiekuńczo-WychowawczejPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP621802-N-20192019-11-132019-11-21PNOSystem do zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych Uczelni.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP621671-N-20192019-11-132019-11-22PNOZintegrowany system medyczny dla pracowni RTG w szpitalu w ŻaganiuPOWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP621620-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa serweraPREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP621603-N-20192019-11-132019-11-22PNODostawa i wdrożenie systemu do kontrolowania połączeń VPN w czasie rzeczywistymKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP621599-N-20192019-11-132019-11-21PNOZakup i dostawa baz danych do obliczeń termodynamicznych realizowanych w programach Thermo-Calc i TC-PrismaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP621576-N-20192019-11-132019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP621536-N-20192019-11-132019-11-22PNOZakup licencji oprogramowania oraz pakietów biurowycvh i systemów operacyjnychDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP621363-N-20192019-11-132019-11-21PNOModernizacja infrastruktury IT systemu VTS ZatokaDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP621338-N-20192019-11-132019-11-25PNOZarządzanie Cmentarzem Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema w Zduńskiej Woli w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 rokuMIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP621330-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa licencji oprogramowania dla konstrukcji mostowych i inżynieryjnychPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP621053-N-20192019-11-132019-11-20PNOPłocka Karta Mieszkańca - II postępowanieKOMUNIKACJA MIEJSKA—PŁOCK SP. Z O.O.Płock
BZP620441-N-20192019-11-132019-11-21PNONa dostawę z montażem i wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w LublinieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP618613-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa sprzętu: macierzy z wdrożeniem oraz serweraPOWIATOWY URZĄD PRACYPiła
BZP618301-N-20192019-11-132019-11-21PNODostawa dysków SSD i oprogramowania systemowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED534473-20192019-11-122019-12-13PNOZakup i dostawa systemu preparatywnego do oczyszczania próbek materiału biologicznegoINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP621454-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach projektu „Akademia agrobiznesu”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSAOstróda
BZP621432-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem i osprzętem, instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami oraz wyposażenia nagłośnieniowo-oświetleniowegoSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP621425-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie- postępowanie II.GMINA NOWY STAWNowy Staw
BZP621339-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa oprogramowania do projektowania 3D wraz z licencją jednostanowiskową na okres 12 miesięcy – 2 sztINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
BZP621266-N-20192019-11-122019-11-19PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP621262-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP621219-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup oprogramowaniaGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP621202-N-20192019-11-122019-11-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera (1 szt.) oraz oprogramowania do backupu dla potrzeb rozbudowy infrastruktury IT w NCPS Solaris w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP621163-N-20192019-11-122019-11-21PNOzakup i dostawa wsparcia technicznego oprogramowania NX dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP621154-N-20192019-11-122019-11-20PNO„Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu EtnoCarpathia”.MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP621030-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w BiałymstokuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP621015-N-20192019-11-122019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP620990-N-20192019-11-122019-11-20PNOZakup i dostawę 12 przenośnych komputerów z pakietem biurowym oraz Mobilnej szafki do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych dla szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa” – Grant realizowany w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.GMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP620732-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa oprogramowania specjalistycznego, licencji i subskrypcji.MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
BZP620196-N-20192019-11-122019-11-20PNODostawa sprzętu TIK ( Technologie Informacyjno – Komunikacyjne ) w ramach zadania pn.: "Doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w sprzęt TIK”ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTARawa Mazowiecka
BZP619549-N-20192019-11-122019-11-22PNODostawa wyposażenia pracowni multimedialnych /pracowni językowych/ dla szkół w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-33/19)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
TED532848-20192019-11-112019-12-12PNOWsparcie techniczne posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania i urządzeń tworzących system do wykonywania kopii zapasowych firmy Dell EMC Avamar wraz z dostawą nowych licencjiBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED532663-20192019-11-112019-11-22PNOZakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej na okres 12 m-cy w liczbie 1 565 000 jednostek Universal Credits lub równoważnych oraz zakup usług ..MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJUWarszawa
TED532178-20192019-11-112019-12-10PNOEurowafel Sp. z o.o. sp.kEUROWAFEL SP. Z O.O. SP.K.Zator
TED529595-20192019-11-082019-11-22PNOZakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjamiMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED529393-20192019-11-082019-12-10PNOZakup licencji i aktualizacja dokumentacji nawigacyjnej niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w podziale na zadaniaLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP620874-N-20192019-11-082019-11-19PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VRUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP620834-N-20192019-11-082019-11-18PNOAktualizacja licencji do oprogramowania Enova365, dostawa urządzeń FortiGate oraz wsparcia dla półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP620825-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IIIPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP620771-N-20192019-11-082019-11-18PNOUtworzenie platformy GIS oraz utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz utworzenie geoportalu wraz ze szkoleniem pracowników.POWIAT NIDZICKINidzica
BZP620733-N-20192019-11-082019-11-20PNOMontaż tablicy Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystanku MPK Wałbrzyska (16704) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - WBO 626ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTAWrocław
BZP620660-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP620622-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa serwera dla WZZOZCLChPłiR w ŁodziWOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I REHABILITACJIŁódź
BZP620617-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10.URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP620532-N-20192019-11-082019-11-27PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD SzczecinWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOSzczecin
BZP620493-N-20192019-11-082019-11-18PNORozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ ZAKURZONEJWarszawa
BZP620457-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Morskiego w SzczecinieDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIESzczecin
BZP620343-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzebudowa wystawy stałej „SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY” W OBIEKCIE MUZEALNYM POWOZOWNIA W GOŁUCHOWIE. Wg projektu i scenariusza.OŚRODEK KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIEGołuchów
BZP620250-N-20192019-11-082019-11-18PNODoposażenie bazy technologiczno-dydaktycznej szkoły w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jelczu Laskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA KASPROWICZAJelcz-Laskowice
BZP620226-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadańGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP620215-N-20192019-11-082019-11-18PNOPrzetarg nieograniczony na usługę utrzymania posiadanego przez Zamawiającego Systemu TALPA „Oprogramowanie do akwizycji danych i oceny dawek oraz wykonywania analiz statystycznych”GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP620194-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa i instalacja siedemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na potrzeby sądów apelacji białostockiejSĄD APELACYJNYBiałystok
BZP620161-N-20192019-11-082019-11-19PNOZakup pomocy dydaktycznych i naukowych do placówek oświatowych na terenie gminy OtmuchówZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIEOtmuchów
BZP620067-N-20192019-11-082019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Narodowego Muzeum Morskiego w GdańskuNARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP619630-N-20192019-11-082019-11-18PNODostawa oprogramowania do projektowania graficznego dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP619439-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, oprogramowania komputerowego, sprzętu dydaktycznego oraz dostawę wraz z montażem i uruchomieniem ściany wizyjnej na potrzeby Krajowej Szkoły SkarbowościKRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCIWarszawa
BZP618864-N-20192019-11-082019-11-25PNOZaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na ZadaniaZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINAKalisz
BZP613015-N-20192019-11-082019-11-18PNOZakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie.CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
TED527130-20192019-11-072019-12-16PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP620190-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa profesjonalnego sprzętu komputerowego na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w BiałymstokuOPERA I FILHARMONIA PODLASKA – EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU IM. STANISŁAWA MONIUSZKIBiałystok
BZP620136-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu i urządzeń komuterowych z oprogramowaniemBIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII – OLSZÓWKA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP620104-N-20192019-11-072019-11-15PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP620069-N-20192019-11-072019-11-18PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!”ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP620059-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 18 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP620055-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa licencji producenta Microsoft lub produktów równoważnych na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP620002-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP619970-N-20192019-11-072019-11-15PNO„Sprzedaż i dostawa serwerów i komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Końskowola”.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP619969-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020GMINA JEMIELNICAJemielnica
BZP619929-N-20192019-11-072019-11-19PNODostawa sprzętu serwerowego - z podziałem na trzy częściAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619869-N-20192019-11-072019-11-19PNOZaprojektowanie i wdrożenie scentralizowanego dostępu do zasobów, aplikacji i systemów IT dla pracowników i studentów ChAT w ramach projektu: "CHAT przyszłości" nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójCHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP619841-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa systemu do planowania i wymiarowania wspierającego zabieg wymiany zastawkiŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP619804-N-20192019-11-072019-11-15PNOZP/71/2019 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem celem dostosowanie systemu do e-usług w służbie zdrowia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w ŁodziWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA W ŁODZIŁódź
BZP619802-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu informatycznego do budowy struktury teleinformatycznej na potrzeby Krakowskiego Biura FestiwalowegoKRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWEKraków
BZP619791-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowychURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP619708-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa serwera obliczeniowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP619668-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych dla sądów apelacji wrocławskiej.SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP619664-N-20192019-11-072019-11-18PNODostawa dostępów online do systemu informacji prawnejNACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNYWarszawa
BZP619528-N-20192019-11-072019-11-18PNO"Dostawa licencji Oprogramowania Antywirusowego typu Smart Security oraz urządzenia (serwer) ochrony poczty-e-mail - rozwiązanie antyspam z mechanizmem sandbox dla jednostek Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP619286-N-20192019-11-072019-11-20PNODostawa licencji na oprogramowanie: a) Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard (lub równoważny) na jeden rok – 12 szt., b) Red Hat Enterprise Linux Server, Self-support (lub równoważny) na jeden rok – 20 szt., c) Smart Management for Unlimites Guests (lub równoważny) na jeden rok – 12 szt.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP619238-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwerówUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP618943-N-20192019-11-072019-11-15PNOZakup akcesoriów do systemu EZD PUWGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED524964-20192019-11-062019-11-18PNOZakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w HrubieszowiePOWIAT HRUBIESZOWSKIHrubieszów
BZP619555-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa, instalacja i konfiguracja klastra urządzeń bezpieczeństwa aplikacyjnego na potrzeby Ministerstwa Sportu i TurystykiMINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIWarszawa
BZP619544-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa 2 serwerów w ramach projektu POPC „Otwarte dane plus” – Projekt modernizacji rejestrów w turystyce.MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKIWarszawa
BZP619428-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w ramach zadania pn.: " Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie ".GMINA MIASTO SOCHACZEWSochaczew
BZP619417-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa drukarek, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP619316-N-20192019-11-062019-11-14PNODostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz usługi w zakresie wsparcia dostarczonych systemówURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP619285-N-20192019-11-062019-11-15PNOZintegrowany system medyczny AlleRad w module ExPacs dla pracowni RTG w szpitalu w ŻaganiuPOWIAT ŻAGAŃSKIŻagań
BZP619245-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP619210-N-20192019-11-062019-11-15PNOZapewnienie prawa do nowej wersji dla posiadanego oprogramowaniaPOLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY—WIFWarszawa
BZP619081-N-20192019-11-062019-11-15PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – II PostępowaniePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP619042-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnychMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJOlsztyn
BZP618967-N-20192019-11-062019-11-14PNODOSTAWA/OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA/APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN MIEJSCA ZBRODNI Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (VR) WRAZ Z DOSTAWĄ DEDYKOWANEGO SPRZĘTU VR DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP618599-N-20192019-11-062019-11-19PNODostawa licencji na oprogramowanie Altium Designer licencja sieciowa Private Server z roczną subskrypcją (lub równoważny) – 3 szt.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP616306-N-20192019-11-062019-11-15PNODostawa serwera [OP-IV.272.98.2019.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP616088-N-20192019-11-062019-11-14PNOZakup oprogramowania biurowego i aktualizacji systemów operacyjnych w podziale na 4 częściAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
BZP612363-N-20192019-11-062019-11-15PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę serwerów kasetowych z oprogramowaniem systemowym.GMINA MIASTA RADOMIARadom
TED524237-20192019-11-052019-12-06PNODostawa licencji Oracle na potrzeby systemów SIP, CSADP, HH CHDENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED524160-20192019-11-052019-12-09PNOZadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowejMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa
TED523311-20192019-11-052019-12-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM wraz ze zmianą metryki licencyjnejCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED522162-20192019-11-052019-12-06PNO„Dostawa oprogramowania specjalistycznego”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED522156-20192019-11-052019-12-05PNODostawa sprzętu informatycznego i teletechnicznego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytu..INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNAKraków
TED522143-20192019-11-052019-12-06PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED522134-20192019-11-052019-12-06PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCHKatowice
TED522087-20192019-11-052019-12-06PNOZakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED521949-20192019-11-052019-12-09PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby Akademickiego Biura KarierPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP618911-N-20192019-11-052019-11-14PNODOSTAWA URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH DLA POTRZEB PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BOGUCHWALEPODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOBoguchwała
BZP618889-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa głosów do czytnika ekranuUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP618861-N-20192019-11-052019-11-15PNODostawa 4 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposaż enia oraz obsługa szkolenia UAVOSTRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIAWrocław
BZP618817-N-20192019-11-052019-11-13PNO"Dostawa stanowiska do badań numerycznych dla Katedry Elektrotechniki i Mechatroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP618784-N-20192019-11-052019-11-13PNONa dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w BydgoszczySĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP618628-N-20192019-11-052019-11-14PNOModernizacja i doposażenie Pracowni Systemów SatelitarnychAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP618614-N-20192019-11-052019-11-20PNOWykonanie robót budowlanych związanych z remontem hali A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Adres inwestycji: Kampus „Warta” przy ul. Piotrowo 3D w Poznaniu.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP618597-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa serwerów wraz z wyposażeniem oraz zarządzalnych przełączników sieciowych (switch) dla Izby Administracji Skarbowej w OpoluIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
BZP618519-N-20192019-11-052019-11-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego do szkół Powiatu Gliwickiego w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”POWIAT GLIWICKIGliwice
BZP618508-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP618496-N-20192019-11-052019-11-13PNOSukcesywny zakup oprogramowania i licencji MicrosoftUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP618489-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego na pierwsze wyposażenie z przeznaczeniem dla CBŚP oraz BSWP.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIGorzów Wielkopolski
BZP618127-N-20192019-11-052019-11-14PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZETU ITGMINA PRUSZCZ GDAŃSKIPruszcz Gdański
BZP618060-N-20192019-11-052019-11-14PNOZakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.MIASTO ZABRZEZabrze
BZP618030-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP618019-N-20192019-11-052019-11-26PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP617924-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa licencji oprogramowania komputerowego firmy Microsoft dla Uniwersytetu Łódzkiego w ramach licencji SELECT PLUS.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP617903-N-20192019-11-052019-11-13PNODostawa serwerów wraz z systemami operacyjnymi i systemami do wirtualizacji oraz odnowienie wsparcia do produktów VMawareURZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP617834-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy PuławyGMINA PUŁAWYPuławy
BZP617510-N-20192019-11-052019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Krajowej Infromacji SkarbowejKRAJOWA INFORMACJA SKARBOWABielsko-Biała
TED519602-20192019-11-042019-12-05PNODostawa licencji na potrzeby Sądu Apelacyjnego w GdańskuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED519512-20192019-11-042019-12-06PNODostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
BZP618347-N-20192019-11-042019-11-11PNO51/ZPN/19 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP618232-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa oprogramowania do tworzenia map oraz modelowania powierzchni terenu dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP618100-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa oprogramowania do informatyki śledczejURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP618082-N-20192019-11-042019-11-12PNO„Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz TIK w Gminie Dźwierzuty”GMINA DŹWIERZUTYDźwierzuty
BZP618066-N-20192019-11-042019-11-20PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA GOLUB—DOBRZYŃGolub-Dobrzyń
BZP618002-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD KoninWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KONINIEKonin
BZP617887-N-20192019-11-042019-11-15PNODostawa serwerowego oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymiZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP617666-N-20192019-11-042019-11-13PNODostawa macierzy dyskowej i serweraOŚRODEK ROZWOJU EDUKACJIWarszawa
BZP616815-N-20192019-11-042019-11-12PNORozbudowa obudowy kasetowej będącej w posiadaniu Zamawiającego o cztery serwery typu bladeURZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP616548-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawę sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów powszechnychURZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP603424-N-20192019-11-042019-11-14PNODostawa systemu teleinformatycznego dla WORD LesznoWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W LESZNIELeszno
TED518537-20192019-10-312019-12-03PNORozbudowa środowisk testowo-rozwojowych i BW SAP HANA w PGNiG S.APOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED515616-20192019-10-312019-12-05PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu " Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED515517-20192019-10-312019-12-05PNOZakup i instalacja aplikacji do zarządzania flotą pojazdów oraz systemu informacyjnego tablic wraz z systemem dyspozytorskimMIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W KONINIE SP. Z O.O.Konin
TED515443-20192019-10-312019-11-13PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft OfficeMIASTO POZNAŃPoznań
TED515414-20192019-10-312019-12-03PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED515367-20192019-10-312019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED515246-20192019-10-312019-12-04PNODostawa aplikacji procesowej Repozytorium procesów UMWŁWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED515242-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP617811-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” oraz „Akademia kluczowych kompetencji II”GMINA WÓLKALublin
BZP617790-N-20192019-10-312019-11-15PNOPrzebudowa drogi gminnej nr 361318W na odcinku Tarcze - CielemęcWÓJT GMINY ZBUCZYNZbuczyn
BZP617776-N-20192019-10-312019-11-13PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych oraz urządzeń informatycznych i multimedialnych dla Szkoły Podstawowej w Filipowie”SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIEFilipów
BZP617730-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz sprzętu specjalistycznego wraz z usługą szkoleniową w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”GMINA KOTLAKotla
BZP617704-N-20192019-10-312019-11-07PNODostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa oraz Placówki Opiekuńczo - WychowawczejPOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP617690-N-20192019-10-312019-11-08PNO„Dostawa systemu zintegrowanej łączności radiowej dla wybranych stanowisk kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
BZP617604-N-20192019-10-312019-11-12PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO ANALIZY DOWODÓW ELEKTRONICZNYCH DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP617573-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i wdrożenie systemu do zarządzania serwerami wirtualnymi wraz ze wsparciem technicznymZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP617524-N-20192019-10-312019-11-08PNOZakup czterech serwerów pod środowisko wirtualizacyjneMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP617436-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 3 zadania, Zadanie Nr 1 Dostawa komputerów (fabrycznie nowe z gwarancją) typu ALL IN ONE. Zadanie Nr 2 Dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie Nr 3 Dostawa oprogramowaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP617429-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa urządzeń komputerowych dla Instytutu Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP617428-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa kompletnego układu rejestracji parametrów na stanowisku do zgrzewania tarciowego zawierającego składniki sprzętowe do prowadzenia pomiarów, przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych na cyfrowe, transmisję danych do rejestratora oraz oprogramowanie do pozyskiwania, przetwarzania danych, stanowiący zamknięty system przeznaczony do zainstalowania na stanowisku badawczym.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJIWarszawa
BZP617370-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP617210-N-20192019-10-312019-11-08PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP617204-N-20192019-10-312019-11-07PNOZakup i dostawa oprogramowania biurowego, systemowego i licencji dostępowych CALCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP616982-N-20192019-10-312019-11-08PNOCRZP/199/2019/AEZ Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 12UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP616955-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa licencji narzędzi dla developerów użytkowanych w zespołach projektowych oraz instalacja , konfiguracja i integracja oprogramowania powyższych w środowisku produkcyjnym Zamawiającego w podziale na II części.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP616702-N-20192019-10-312019-11-08PNORozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w OleśnicySAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJOleśnica
BZP616087-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa sprzętu dziedzinowegoMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP615862-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa licencji WANGUARD lub równoważnej na okres 12 miesięcy wraz z wdrożeniemWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP615664-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputery, laptopy, monitory, projektory, oprogramowanie biurowe)SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT ELEKTROTECHNIKIWarszawa
BZP615128-N-20192019-10-312019-11-08PNOdostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP614201-N-20192019-10-312019-11-08PNODostawa i instalacja systemu symulacyjnego podmiotów zarządzania kryzysowegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP611840-N-20192019-10-312019-11-13PNODostawa oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli ruchu wraz z utrzymaniemGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED514382-20192019-10-302019-12-02PNODostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego i pakietów wsparcia technicznego Microsoft oraz dostawa oprogramowania standardowego Microsoft wraz z licencjami i prawem do aktualizacji w ce..PKP INTERCITY S.A.Warszawa
TED514378-20192019-10-302019-12-03PNODostawa modemów komunikacji zastępczej M2MENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED512775-20192019-10-302019-12-02PNOZakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED512769-20192019-10-302019-11-29PNODostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznymAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
TED512743-20192019-10-302019-11-12PNODostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla infrastruktury wirtualizacyjnej posiadanej przez Zamawiającego - VMware vSphere with Operation Management Enterprise Plus EditionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED512736-20192019-10-302019-12-03PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wlkp.
TED512720-20192019-10-302019-11-14PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED512693-20192019-10-302019-12-03PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP617084-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa i wdrożenie systemu backupowego wraz ze wsparciem technicznymZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP616991-N-20192019-10-302019-11-18PNONaprawa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wraz z systemem łączności bezprzewodowej dla 17 przystanków autobusowych położonych na terenie Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SUBBUS SP. Z O.O.Nowa Sól
BZP616990-N-20192019-10-302019-11-12PNODostawa sprzetu komputerowegoMUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCUSierpc
BZP616961-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP616950-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Wyposażenie serwerowni pod systemy medyczneSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1Rzeszów
BZP616938-N-20192019-10-302019-11-07PNOdostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, i akcesoriów dla SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU na podstawie załączonych specyfikacji parametrów technicznych, sporządzonych osobno dla każdej z części postępowaniaSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP616741-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa oprogramowania wraz z usługą subskrypcjiBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP616728-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniemGMINA GNIEWINOGniewino
BZP616710-N-20192019-10-302019-11-14PNOŚwiadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu CRMFUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCIWARSZAWA
BZP616647-N-20192019-10-302019-11-14PNOPrzebudowa drogi gminnej w SztynorcieGMINA WĘGORZEWOWęgorzewo
BZP616615-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa licencji, maszyny wirtualnej oraz systemu zarządzania do środowiska firewall, wraz ze szkoleniami i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy.MINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP616609-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOPoznań
BZP616568-N-20192019-10-302019-11-07PNORozbudowa systemu zapór sieciowych i równoważników obciążeń posiadanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP616562-N-20192019-10-302019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616549-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup oraz wdrożenie Systemu wspierającego proces gromadzenia oraz zarządzania osiągnięciami naukowymi Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP616523-N-20192019-10-302019-11-07PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616510-N-20192019-10-302019-11-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP616494-N-20192019-10-302019-11-08PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów, telewizorów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP616442-N-20192019-10-302019-11-07PNOPrzetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na modernizację systemu parkingowego.POMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP616428-N-20192019-10-302019-11-08PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP615983-N-20192019-10-302019-11-07PNOZakup wyposażenia do pracowni endoskopii ujętego w pakietach I-II dla potrzeb SP ZOZ w MońkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACHMońki
BZP615482-N-20192019-10-302019-11-07PNODostawa oprogramowania baz danych wraz z asystąOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP615216-N-20192019-10-302019-11-07PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego i eksploatowanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie oprogramowania do wirtualizacji środowiskaSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP614236-N-20192019-10-302019-11-08PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
TED509792-20192019-10-292019-12-04PNOZakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem, systemu zwiększającego bezpieczeństwoGMINA MIASTO EŁKEłk
TED509785-20192019-10-292019-11-12PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED509750-20192019-10-292019-11-14PNOZakup serwerów x86 na potrzeby partycji (serwerów) bazodanowychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP616331-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st.WarszawyBIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA ŁAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP616227-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego”.POWIAT WĘGORZEWSKIWęgorzewo
BZP616222-N-20192019-10-292019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP616100-N-20192019-10-292019-11-12PNOdostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnychPOWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W REDZIEReda
BZP616028-N-20192019-10-292019-11-07PNO„Zakup i instalacja serwera oraz macierzy dyskowej wraz zasilaczem UPS”POWIAT BOLESŁAWIECKIBolesławiec
BZP616019-N-20192019-10-292019-11-06PNOPrzedmiotem zamówienia jest rozbudowa, posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP616018-N-20192019-10-292019-11-25PNOOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska odpadów w Rokitnie gm. Lubartów.MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SP. Z O.O.Lublin
BZP615993-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP615964-N-20192019-10-292019-11-06PNOCyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Gronowo ElbląskieGMINA GRONOWO ELBLĄSKIEGronowo Elbląskie
BZP615962-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów z dostawą licencji oprogramowania i komputerów sprzętowych wraz z potrzebnym wsparciem umożliwiającym uruchomienie infrastruktury wirtualizacyjnej wykorzystującej wyłącznie typowe serwery kompatybilne z architekturą x86-64 dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP615922-N-20192019-10-292019-11-14PNOCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.POWIAT EŁCKIEłk
BZP615608-N-20192019-10-292019-11-07PNOZakup i dostawa pomocy szkolno-dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wyposażenie pracowni w sprzęt TIK w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”, „Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”GMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP615478-N-20192019-10-292019-11-06PNOSerwer backup i prace z nim związane oraz sprzęt komputerowyPOWIATOWY URZĄD PRACYJarosław
BZP615456-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa pakietu serwisowego na przedłużenie asysty technicznej Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego bezterminowych procesorowych licencji (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning i narzędziowego Oracle dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP615131-N-20192019-10-292019-11-06PNODostawa oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej GórzeIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP614877-N-20192019-10-292019-11-08PNOZakup i dostawa sprzętu do modernizowanej pracowni informatycznej do Szkoły Podstawowej w Starych ProboszczewicachGMINA STARA BIAŁABiała
TED507621-20192019-10-282019-11-27PNOBudowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.plMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
TED506991-20192019-10-282019-11-29PNOZakup wraz dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla PWSW PrzemyśluPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED506985-20192019-10-282019-11-08PNODostawa licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED506967-20192019-10-282019-11-28PNOModernizacja systemu HIS wraz z dostawą infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby realizacji projektu ,,Wdrożenie e-Usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w Spec.Psych.ZOZ w Łodzi. Etap I"SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZIŁódź
TED506953-20192019-10-282019-11-28PNODostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznychMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
TED506764-20192019-10-282019-12-03PNODostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Dmochowskiego 12 w KrośniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIEKrosno
BZP615733-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sali widowiskowo – teatralnej, punktu informacji turystycznej w Domu Pracy Twórców w PłośnicyURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP615727-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w podziale na 5 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP615702-N-20192019-10-282019-11-07PNOModernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 3 salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w SiedlcachSĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACHSiedlce
BZP615663-N-20192019-10-282019-11-06PNODostawa oprogramowania geodezyjno-kartograficznego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP615599-N-20192019-10-282019-11-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP615582-N-20192019-10-282019-11-08PNOzakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Opolu i koordynatora projektu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP615511-N-20192019-10-282019-11-12PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego W ZamościuWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOZamość
BZP615351-N-20192019-10-282019-11-06PNOUtworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w StróżewieURZĄD GMINY W ZAŁUSKACHZałuski
BZP615273-N-20192019-10-282019-11-06PNOUtrzymanie tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Krakowa.ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP615234-N-20192019-10-282019-11-06PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP614986-N-20192019-10-282019-11-05DLKdostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego do obsługi ruchu turystycznegoKOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A.Wieliczka
BZP614538-N-20192019-10-282019-11-05PNOWyposażenie pracowni tematycznych w projekcie pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”.GMINA MIEJSKA ŻORYŻory
BZP614352-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby ZSI oraz dydaktykiUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP614287-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyki oraz badań naukowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACHKatowice
BZP610949-N-20192019-10-282019-11-05PNODostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP609701-N-20192019-10-282019-11-06PNO"Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2" (3)MIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
BZP615195-N-20192019-10-262019-11-04PNODostawa serwerów i przełączników sieciowychUNIWERSYTET WARSZAWSKI—WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
TED505059-20192019-10-252019-11-25PNOWykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w KrakowieINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNAKraków
TED504901-20192019-10-252019-11-27PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED504077-20192019-10-252019-12-02PNODostawa sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED504074-20192019-10-252019-11-27PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”GMINA OBRAZÓWObrazów
TED504062-20192019-10-252019-11-29PNODostawa tablic elektronicznych wraz z ich montażem oraz rozbudową i poszerzeniem o nowe funkcje systemu dynamicznej informacji pasażerskiejMIASTO ZIELONA GÓRA—MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJIZielona Góra
TED504053-20192019-10-252019-11-27PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED504028-20192019-10-252019-11-07PNOZakup licencji subskrypcyjnych rozwiązań security w CSD w ramach zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED504001-20192019-10-252019-12-05PNODostawa sprzętu informatycznegoWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED503848-20192019-10-252019-11-12PNODostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED503824-20192019-10-252019-11-07PNODostawa licencji Arcsight ESM Standard Edition firmy Micro Focus lub równoważnych wraz ze wsparciem dla obecnie eksploatowanych produktów Arcsight ESM Standard EditionCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED503823-20192019-10-252019-11-26PNODostawa oprogramowania do szyfrowania dysków twardych i przenośnych pamięci masowych zamawianego w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej proj..PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP615164-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i monitora graficznegoMUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICHWarszawa
BZP615087-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa licencji systemu informacji prawnej oraz aktualizacji w okresie obowiązywania umowy na potrzeby Sądu Okręgowego w WarszawieSĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP615041-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa serwerów, sprzętu sieciowego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP615003-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa, montaż i konfiguracja sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemu serwerowego w obiekcie Torwar ICENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIEWarszawa
BZP614975-N-20192019-10-252019-11-05POGZP/BZP/322/2019_Zakup licencji oprogramowania iProtect Aurora w wersji 9.x na potrzeby Politechniki Wrocławskiej z prawem do bezpłatnej jego aktualizacji przez okres 5 lat.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP614927-N-20192019-10-252019-11-04PNOZakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji projektu „Skok w przyszłość- wspieranie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie”.GMINA MIASTO SOCHACZEWSochaczew
BZP614881-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP614842-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu biurowego i komputerowego w ramach projektów: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” oraz „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” - II części.REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIELublin
BZP614772-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Operacyjnego (SSAC-PL) Polskiej Agencji Kosmicznej.POLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP614700-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na pięciu salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego SystemuSĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP614634-N-20192019-10-252019-11-07PNODostawa serwera wraz ze zintegrowaną w zakresie zarządzania, sieci, serwerów i pamięci masowej konwergentną infrastrukturą dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP614629-N-20192019-10-252019-11-12PNORemont nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 110 do wsi Rzęskowo - droga gminna nr 845013Z, 845014ZGMINA GRYFICEGryfice
BZP614628-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu IT i oprogramowaniaEKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP614067-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa serwera z licencjami na system operacyjny oraz montażem w infrastrukturze zamawiającego.CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP613818-N-20192019-10-252019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Archiwum Głównego Akt Dawnych w WarszawieARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCHWarszawa
BZP613097-N-20192019-10-252019-11-05PNO„Monitoring Miasta etap IV – Modernizacja systemu zarządzania monitoringiem miejskim wraz z zakupem oprogramowania do paszportyzacji, inwentaryzacji i modelowania sieci telekomunikacyjnej”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP605164-N-20192019-10-252019-11-05PNODostawa sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych, przedłużenie subskrypcji dla systemu VMWARE oraz świadczenie usługi serwisowej na serwery IBMKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED503209-20192019-10-242019-11-26PNODostawa pakietów subskrypcji Microsoft Office 365 lub produktu równoważnegoMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED501611-20192019-10-242019-11-27PNODostawa oprogramowania do inwentaryzacji oraz audytu sprzętu komputerowego zamawianego w ramach realizowanego przez PSW w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na rozwój zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED501573-20192019-10-242019-11-26PNODostawa oprogramowania do centralnego zarządzania urządzeniami aktywnymi zamawianego w ramach projektu „Stawiamy na rozwój zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP614441-N-20192019-10-242019-11-04PNODostawa komputerów z monitorami, urządzeń FortiGate, akcesoriów komputerowych oraz wsparcia do półki do macierzy IBMGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP614155-N-20192019-10-242019-11-04PNO„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługiGMINA PASZOWICEPaszowice
BZP614113-N-20192019-10-242019-11-05PNODostawa licencji oprogramowania wirtualizacji serwerówSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP613777-N-20192019-10-242019-11-04PNOUsługa polegająca na przygotowaniu wspólnie z Zamawiającym opisu funkcjonalnego Systemu Zarządzania Procesami w Muzeum oraz jego wdrożenie.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP613757-N-20192019-10-242019-10-31PNO„Doposażenie jednostek powiatu mogileńskiego w sprzęt informatyczny”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
BZP613401-N-20192019-10-242019-11-04PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, serwera sieciowego, sprzętu komputerowego, zasilaczy UPS oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP609075-N-20192019-10-242019-11-07PNOPłocka Karta MieszkańcaKOMUNIKACJA MIEJSKA—PŁOCK SP. Z O.O.Płock
TED500812-20192019-10-232019-11-25PNORozwój centralnej bazy pomiarów – ustawa mocowa i przedpłataENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED499906-20192019-10-232019-11-25PNOSystem rowerów miejskich OKBike! na lata 2020–2022GMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, URZĄD MIASTA, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
TED498880-20192019-10-232019-11-26PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED498842-20192019-10-232019-11-25PNODostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIUWrocław
TED498812-20192019-10-232019-11-25PNOUtworzenie laboratorium cyberbezpieczeństwa etap 1. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/128/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED498809-20192019-10-232019-11-28PNODostawa zestawu pomiarowego: spektrometru, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek, do dozownika chromarografu gazowego, dwuwymiarowego chromat. gazowego (GCxGC-TOF MS)INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED498650-20192019-10-232019-11-22PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie opolskim”POWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
TED498641-20192019-10-232019-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowanieUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP614073-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa serwerów, zestawów komputerowych, laptopówINSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓWWarszawa
BZP614062-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w ŁodziZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP613970-N-20192019-10-232019-10-30PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarki oraz oprogramowania edukacyjnego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP613962-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, biurowego i licencji.KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJWarszawa
BZP613957-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-ŚródmieścieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA—ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP613870-N-20192019-10-232019-11-04PNOZakup usług informatycznych, dostawa sprzętu oraz oprogramowaniaCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP613787-N-20192019-10-232019-10-31PNOPrzetarg nieograniczny PN/24EKZ/09/2019 na Dostawę i wdrożenie Elektronicznej Karty Znieczuleń do Szpitala SOLEC Sp. z o.o.SZPITAL SOLEC SP. Z O.O.Warszawa
BZP613758-N-20192019-10-232019-10-31PNOModernizacja serwerowni we Wrocławskim Zespole Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, polegająca na: - dostawie nowego serwera sprzętowego, - dostawie dwóch (2) serwerów plików (NAS), - dostawy dysków twardych - dostawy firewall’a sprzętowego (Systemu bezpieczeństwa) - modernizacji istniejącego serwera Zamawiającego – IBM System x3550 M3 - dostawy oprogramowania - usłudze montażu, instalacji i konfiguracji zamawianego sprzętu, oprogramowania i sprzętu Zamawiającego wg specyfikacji - usłudze migracji istniejących danych wg specyfikacji, Znak postępowania: ZP-26/WZŻ/2019.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP613678-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa oprogramowania do siedziby ZamawiającegoAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP613645-N-20192019-10-232019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu gminy BrzozówGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP613618-N-20192019-10-232019-10-31PNO„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020GMINA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP613579-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP613494-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup systemu do kontroli i zarządzania działaniami administratorów na potrzeby Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABiałystok
BZP613275-N-20192019-10-232019-10-31PNOZakup 13 kompletów po 1000 kluczy dostępu do aplikacji edukacyjnej do nauki biologii człowieka, zwierząt i roślin, fizyki, chemii, geometrii i geologii oraz astrologii w ramach realizacji projektu pod tytułem „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”GMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
BZP612964-N-20192019-10-232019-10-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP612512-N-20192019-10-232019-11-08PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, innych urządzeń komputerowych, multimedialnych oraz urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowejPOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
TED497091-20192019-10-222019-11-25PNOBudowa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego ERPKRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ IM. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGOWarszawa
TED496150-20192019-10-222019-11-22PNOZakup wyrobów medycznych oraz zakup pozostałego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z zakupem aparatury i sprzętu.REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
TED496148-20192019-10-222019-11-22PNOZakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla ŚCO w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED496104-20192019-10-222019-11-22PNODostawa różnych produktów farmaceutycznychZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP. Z O.O.Zamość
TED496078-20192019-10-222019-11-25PNODostawa oprogramowania dla Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP613392-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence)CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP613230-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa licencji oprogramowaniaUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP613164-N-20192019-10-222019-10-31PNO„Dostawa serwerów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku”IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP613140-N-20192019-10-222019-11-04PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP613095-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa urządzeń dla systemu nadzoru ruchu drogowegoZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP613052-N-20192019-10-222019-10-30PNOUtrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—ZARZĄD DRÓG MIEJSKICHWarszawa
BZP612358-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorówINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP612159-N-20192019-10-222019-10-30PNODostawa i uruchomienie 2 serwerów i 2 przełączników FC wraz z niezbędnym osprzętemMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP612130-N-20192019-10-222019-10-30PNOModernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 3 salach rozpraw Sądu Apelacyjnego w RzeszowieSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
TED493670-20192019-10-212019-11-21PNODostawa odczynników, podłoży do automatycznego monitorowania i wykrywania bakterii oraz grzybów i dzierżawa analizatora (DFP.271.85.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP612836-N-20192019-10-212019-10-30PNOZakup licencji MS Exchange CAL i Windows Server 2019 STDURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP612807-N-20192019-10-212019-10-29PNOZwiększenie liczby posiadanych licencji na oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP612612-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komuterowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIEChełm
BZP612596-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KatowicachWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOKatowice
BZP612521-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup serwera obliczeniowego wraz z oprogramowaniemPARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O.Opole
BZP612507-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa komputerów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – Serwera bazodanowego (bez oprogramowania); Część 2 – komputerów stacjonarnych w ramach projektu pn. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” finansowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; Część 3 – tabletów; Część 4 - laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego oraz tabletu w ramach projektu "Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”; Część 5 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej wraz z zestawami montażowymi w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP612494-N-20192019-10-212019-10-29PNODostarczenie przedłużenia posiadanej przez Zamawiającego licencji subskrypcyjnej Microsoft Office 365 Pro Plus dla 400 użytkowników na okres 1 rokuMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP612448-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup 80 licencji oprogramowania do zarządzania zasobami w serwerowniach ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
BZP612391-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi, w tym: 1.1. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach zadania: „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych”. 1.2. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi. 1.3. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.PREZYDENT MIASTA LEGNICYLegnica
BZP612350-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup i dostawa do siedziby Zamawiającego laptopa z oprzyrządowaniem, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnegoREGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP612334-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP612292-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa oprogramowania komputerowegoWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP612274-N-20192019-10-212019-10-29PNOZakup dwóch elektronicznych stołów rowkowych do pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy roboczej w opryskiwaczach polowych do stacji Kontroli Opryskiwaczy w Lubaniu i Starym PoluPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIUNowy Barkoczyn
BZP611904-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawę urządzeń i podzespołów komputerowych.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP611855-N-20192019-10-212019-10-29PNOPrzedłużenie usługi wsparcia dla oprogramowania Netbackup (Serial Number: M1276536511) na okres 36 miesięcy wraz z aktualizacją oprogramowania z posiadanej wersji oprogramowania 7.7.3 do aktualnejWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP611458-N-20192019-10-212019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO JASTRZĘBIE ZDRÓJJastrzębie-Zdrój
TED492864-20192019-10-182019-11-22PNOWdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem technologii GPSENERGA—OPERATOR S.A.Gdańsk
TED491923-20192019-10-182019-11-21PNOKatowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz – Rozbudowa infrastruktury i oprogramowania niezbędnych do włączenia w system KISMiA kolejnych 128 kamerMIASTO KATOWICEKatowice
TED491916-20192019-10-182019-11-19PNOZakup usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych RONCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED491772-20192019-10-182019-11-18PNOUsługa monitorowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu narzędzia klasy APMSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED491679-20192019-10-182019-11-25PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED490901-20192019-10-182019-11-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED490834-20192019-10-182019-12-02PNOZakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez ..SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGOLublin
TED490832-20192019-10-182019-11-20PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED490785-20192019-10-182019-11-18PNOModernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED490750-20192019-10-182019-10-30PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED490699-20192019-10-182019-11-19PNODostawa dla Szkół i WSCKZiU biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń elektronicznych wraz z ich dystrybucją i instalacjąWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP612222-N-20192019-10-182019-10-25PNOPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Realizacja projektu pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Pieniężno”.GMINA PIENIĘŻNOPieniężno
BZP612124-N-20192019-10-182019-11-05PNOdostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ŁodziWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZIŁódź
BZP612100-N-20192019-10-182019-10-28PNONA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ FIREWALL Z CENTRALNYM ZARZĄDZANIEMSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
BZP612075-N-20192019-10-182019-10-28PNOWymiana systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w budynku Sądu Okręgowego w Koninie zlokalizowanym w Koninie przy ulicy Energetyka 5SĄD OKRĘGOWY W KONINIEKonin
BZP612028-N-20192019-10-182019-10-28PNOModernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu.SĄD APELACYJNYBiałystok
BZP611963-N-20192019-10-182019-10-29PNODostawa modułu rozszerzenia macierzy dyskowej i oprogramowania.MIASTO ŁÓDŹ—POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZIŁódź
BZP611867-N-20192019-10-182019-10-28PNO„Zakup oprogramowania do pracowni zawodowych"POWIAT DRAWSKIDrawsko Pomorskie
BZP611768-N-20192019-10-182019-10-28PNORozbudowa systemu Eskulap oraz aktualizacja oprogramowania Eskulap wraz z usługami o charakterze serwisowo-eksploatacyjnymWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z O.O.Gorzów Wielkopolski
BZP611721-N-20192019-10-182019-10-30PNODostawa specjalistycznego sprzętu do inspekcji optycznejSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJIRadom
BZP611524-N-20192019-10-182019-10-29PNOZakup i dostawa oprogramowaniaJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP611484-N-20192019-10-182019-10-28PNOŚwiadczenie trzyletniej usługi dostępu on-line poprzez sieć Internet do Systemu Informacji Prawnej (SIP) wraz ze szkoleniem.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP611375-N-20192019-10-182019-10-29PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCUSierpc
BZP611233-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Chorzów_RZP.271.811.2019MIASTO CHORZÓW, BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
BZP611189-N-20192019-10-182019-10-28PNOZakup licencji bazodanowych Database Enterprise Edition firmy Oracle wraz ze wsparciem producenta.KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP611153-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa laptopa, monitorów oraz komputera do archiwizacji i opracowywania wyników badań oraz ich statystycznej i graficznej obróbki, który będzie używany do obliczania i opracowywania metadanych z sekwencjonowania na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP611126-N-20192019-10-182019-10-28PNOPakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi na 27 stanowisk komputerowych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP611121-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa serwerów i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP611034-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnychGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP609567-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowych, licencji i nośników danychCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP609269-N-20192019-10-182019-10-28PNODostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVOMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP611541-N-20192019-10-172019-10-25PNOKompleksowe wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP611490-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu informatycznego, z podziałem na zadania w odniesieniu od I do III części zamówienia, dla Muzeum Foto-grafii w Krakowie.MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP611478-N-20192019-10-172019-10-29PNODostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w BydgoszczySĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP611467-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa jednostanowiskowego systemu umożliwiającego automatyczne wprowadzenie oraz wstępną analizę ankiet oraz kart odpowiedzi.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP611291-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa oprogramowania dla Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w BolesławowieZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGOStarogard Gdański
BZP611264-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego, multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020GMINA GOSZCZANÓWGoszczanów
BZP611219-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa aktualnego oprogramowania systemu BMSUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP611187-N-20192019-10-172019-10-25PNOZakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia do trzech szkół na terenie Gminy Czernica w ramach realizowanego projektu: Projekt „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”GMINA CZERNICACzernica
BZP611133-N-20192019-10-172019-10-28PNOWyposażenie pracowni szkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubomierz w ramach projektu pn. „Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na częściGMINA LUBOMIERZLubomierz
BZP611064-N-20192019-10-172019-10-25PNOZakup bezterminowej licencji, instalacja i wdrożenie modułu e-KONTRAHENT do systemu CGM CLININET oraz rozbudowa modułu e-KONTRAHENT o dodatkowe funkcjeINSTYTUT KARDIOLOGIIWarszawa
BZP611021-N-20192019-10-172019-10-25PNO,, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Krośnie”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP610764-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa serwerów na potrzeby UKW w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP610655-N-20192019-10-172019-10-25LELDostawa wyposażenia elektronicznego wraz z oprogramowaniem („sprzęt”) przeznaczonego dla nowych pomieszczeń powstałych w wyniku nadbudowy kondygnacji oraz adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej 2 w Warszawie, w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2”.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP610173-N-20192019-10-172019-10-25LELDostawa sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Modelowa szkoła ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"GMINA LUBLINLublin
BZP609845-N-20192019-10-172019-10-25PNOModernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na czterech salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Białymstoku.SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP609657-N-20192019-10-172019-10-25LELDostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Lublin oraz dla placówek oświatowych Gminy LublinGMINA LUBLINLublin
BZP607934-N-20192019-10-172019-10-25PNODostawa 2 szt. serwerów.MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP601142-N-20192019-10-172019-10-25PNOZakup oprogramowania do analizy obrazu dla Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED486519-20192019-10-162019-11-19PNOUsługi przeglądów konserwacyjnych instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna w części miejskiej – wykonanie zastępczeMIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
TED486412-20192019-10-162019-11-18PNOUsługi i dostawy uzupełniające niezbędnego sprzętu, oprogramowaniaFUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY IM. JANA III SOBIESKIEGOPiaski
TED485584-20192019-10-162019-11-18PNOWykonanie, dostawa i montaż wyposażenia w budynku szpitalnym nr 40SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED485579-20192019-10-162019-11-18PNOKompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED485577-20192019-10-162019-11-18PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego, gwarancji i rękojmiWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP610965-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa zestawu szkoleniowego dla laboratorium Cyberbezpieczeństwa – obszar psychologicznych aspektów cyberbezpieczeństwa. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/130/HPPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP610600-N-20192019-10-162019-10-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta GdyniGMINA MIASTA GDYNIGdynia
BZP610593-N-20192019-10-162019-10-25PNO"Sprzedaż i dostawa aparatów, kamer, ploterów, tablic interaktywnych, rzutników, telewizorów i sprzętu do egzaminów wewnętrznych na prawo jazdy do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP610537-N-20192019-10-162019-11-07PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w CzęstochowieOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA S.A.Częstochowa
BZP610499-N-20192019-10-162019-10-24PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP610497-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa licencji oprogramowania dla Wydziałów Ksiąg Wieczystych sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejSĄD APELACYJNY W RZESZOWIERzeszów
BZP610466-N-20192019-10-162019-10-25PNODostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów wraz z zainstalowanym oprogramowaniemZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCHOlsztyn
BZP610413-N-20192019-10-162019-10-24PNO„Dostawa sprzętu informatycznego serwerów i macierzy”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIAZielona Góra
BZP610318-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w RzeszowieURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP605927-N-20192019-10-162019-10-24PNODostawa, konfiguracja i wdrożenie Systemu Silnego Uwierzytelnienia na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w PoznaniuZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED484684-20192019-10-152019-11-18PNOZakup serwerów oraz macierzy dyskowychMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED483152-20192019-10-152019-11-15PNOZakup wsparcia i licencji DominoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED483145-20192019-10-152019-10-31PNODostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacjiGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED483131-20192019-10-152019-11-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED483111-20192019-10-152019-11-18PNODostawa elektronicznego programu informacji prawnej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły SkarbowościIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED483067-20192019-10-152019-11-15PNOWdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP610411-N-20192019-10-152019-10-30PNODostawa mebli i wyposażenia dla Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Postawowej nr 12 w Olsztynie– w podziale na grupy - liczba grup towarów od A do DSZKOŁA PODSTAWOWA NR 12Olsztyn
BZP610399-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPOWIAT MYSZKOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W MYSZKOWIEMyszków
BZP610325-N-20192019-10-152019-10-24PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz w projekcie edukacyjnym “Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP610284-N-20192019-10-152019-10-25PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegoGMINA SOKÓŁKASokółka
BZP610273-N-20192019-10-152019-10-25PNOdostawa wyposażenia budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w CegłowieGMINA CEGŁÓWCegłów
BZP610241-N-20192019-10-152019-10-31PNOBUDOWA WIZYJNEGO SYSTEMU KONTROLI MIEJSCA MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓWNA NA TERENIE PUK SP. Z O. O. W CIECHANOWIEPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIECHANOWIECiechanów
BZP610203-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawy systemów informatycznych oraz usługi w zakresie wsparcia dostarczonych i wdrożonych systemówURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP610150-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa systemu oświetlenia w ramach zadania „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej – etap 3”.MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP610126-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia do klubów seniora oraz rodziny w ramach projektu pn. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIENowe Miasto Lubawskie
BZP610066-N-20192019-10-152019-10-25PNODostawa oprogramowaniaOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP610047-N-20192019-10-152019-10-23PNOPrzetarg nieograniczony na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 3 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego rokuGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP610016-N-20192019-10-152019-10-30PNOPrzebudowa przepustu w km 15+068 drogi wojewódzkiej nr 504 k/m ZajączkowoZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHOlsztyn
BZP609944-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa oprogramowanie do zarządzania projektami – 1 szt. oraz oprogramowanie do projektowania graficznego – wersja edukacyjna (PL) – 2 sztukiINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP609909-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP609891-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznych w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych): Część 1 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – Logistyk – do programowania i tworzenia etykiet i kodów kreskowych Część 2 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – Logistyk – pakiet edukacyjny dla logistyków Część 3 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni – ICT mechatronik –3 stanowiska mechatronika Część 4 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja - centrala klimatyzacyjna Część 5 – dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja - centrala wentylacyjna Część 6 - dostawa specjalistycznego wyposażenia pracowni - ICT chłodnictwo i klimatyzacja – stanowisko dydaktyczne do badań mikroklimatuPOWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP609886-N-20192019-10-152019-10-24PNOZakup oprogramowania do przeprowadzania analiz oraz selekcji danych medycznych z systemu HIS dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie Oddziału w GliwicachCENTRUM ONKOLOGII—INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP609805-N-20192019-10-152019-10-23PNOSPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIEINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP609565-N-20192019-10-152019-10-24PNODostawa oprogramowaniaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP609370-N-20192019-10-152019-10-23PNO„Dostawa licencji dla oprogramowania wspierającego obsługę i utrzymanie rezultatów projektów”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP608571-N-20192019-10-152019-10-23PNODostawa systemu do szyfrowania danych i plików (licencja bezterminowa), przeznaczonego dla 500 stanowisk komputerowych.UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED480708-20192019-10-142019-11-14PNODostawa oprogramowania specjalistycznegoCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED480699-20192019-10-142019-11-18PNOBudowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego wraz z usługami utrzymania i rozwojuKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALAWarszawa
TED480671-20192019-10-142019-10-25PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji inwestycji w ramach projektów naukowo-badawczychINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP609847-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa systemu RFID, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy DomaniówCENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA GMINY DOMANIÓWDomaniów
BZP609829-N-20192019-10-142019-10-22PNO„Zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników dla Hali Mistrzów”OŚRODEK SPORTU I REKREACJIWłocławek
BZP609753-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania wolnych od wad fizycznych i prawnych, nieużywanych, bez usterek, kompletnych, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce i Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce w ramach projektu nr WND-RPPD.08.02.01-20-0032/18 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjno-szkoleniowej w Powiecie Sokólskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce i na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 1 Moduł I „Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior+”ZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP609729-N-20192019-10-142019-10-22PNOZP/BZP/331/2019 Dostawa serwerów komputerowych do poszerzenia platformy wirtualizacyjnej pracującej w ramach WASK (Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej).POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP609593-N-20192019-10-142019-10-22PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych na potrzeby Szkól Powiatu Łęczyńskiego w sprzęt ITPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP609584-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP609509-N-20192019-10-142019-10-23PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w KłodzkuPOWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP609446-N-20192019-10-142019-10-23PNODostawa sprzętu serwerowego oraz licencji na oprogramowanie z usługą wdrożenia dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP609411-N-20192019-10-142019-10-22PNOPrzetarg nieograniczony na udostępnienie w sieci internetowej (on- line) systemu informacji prawnej.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP609343-N-20192019-10-142019-10-22PNODostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP608183-N-20192019-10-142019-10-28PNO„Zakup, dostawa i konfiguracja nowych komputerów stacjonarnych, monitorów i oprogramowania do pracowni 34 dla technika informatyki w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14Warszawa
BZP586199-N-20192019-10-142019-10-25PNOUdzielenie 36-miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie RedHat lub równoważneZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED479000-20192019-10-112019-10-24PNOModernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej – IIWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED477953-20192019-10-112019-10-25PNODostawa serwerów, macierzy dyskowych i przełączników sieciowych FC wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami oraz licencji na system operacyjnyIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
TED477943-20192019-10-112019-11-13PNOZakup systemu planowania leczenia dla wiązek zewnętrznychŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED477941-20192019-10-112019-11-15PNOZakup układu technologicznego dedykowanego do mechanicznego przerobu złomu stalowego niewsadowego o strukturze wielkogabarytowej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowychZŁOMEX SUROWCE SPÓŁKA Z O.O.Kraków
TED477937-20192019-10-112019-11-13PNODostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
TED477936-20192019-10-112019-11-19PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu MalborskiegoPOWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork
TED477849-20192019-10-112019-11-12PNODostawa wraz z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego służącego do obsługi Zakładu Mikrobiologii wraz z możliwością rejestracji zakażeń szpitalnych(NSSU.DFP.271.77.2019.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED477846-20192019-10-112019-11-14PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED477812-20192019-10-112019-10-24PNODostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego systemuMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa
BZP609376-N-20192019-10-112019-10-21PNO„Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze
BZP609302-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów i modernizację Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 2 salach rozpraw dla SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLUSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP609263-N-20192019-10-112019-10-21PNOSprzedaż i dostarczenie licencji oprogramowania komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP609208-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa infrastruktury sprzętowej do nowych budynków sądów rejonowych obszaru apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
BZP609193-N-20192019-10-112019-10-21PNOStabilne zatrudnienie- osoba niepełnosprawna w administracji i służbie publicznej. Przedmiotem zamówienia jest: laptop, drukarka i licencja na program komputerowy do obróbki graficznej, dysk sieciowy, kamera, kamera sportowa, projektor i ekran ręczny na statywie.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP609168-N-20192019-10-112019-10-22PNOUsługa dostępu do oprogramowania do prowadzenia webinarów oraz do tworzenia grafikiSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP609147-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa infrastruktury serwerowej do Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa NarodowegoMUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP609135-N-20192019-10-112019-10-21PNOZakup systemu do telerehabilitacji oraz dostawa wyposażenia gabinetów obejmująca sprzęt do muzykoterapii i sprzęt komputerowy na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCEOstrołęka
BZP609115-N-20192019-10-112019-10-21PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania komputerowego dla Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP609103-N-20192019-10-112019-11-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w ŚwidnicyPREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP609050-N-20192019-10-112019-10-21PNOSprzedaż i dostawa z montażem poligrafu (wariografu) wraz z oprogramowaniem i niezbędnym sprzętem naukowo-dydaktycznym oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z jego obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP609023-N-20192019-10-112019-10-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP609000-N-20192019-10-112019-10-21PNODoposażenie pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy właściwe dla danego zawodu w Zespole Szkół przy Teatralnej w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie PilskimPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP608874-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP608834-N-20192019-10-112019-10-22PNODostawa sprzętu do laboratorium systemów sterowania i laboratorium projektowania 3DPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIEKrosno
BZP608774-N-20192019-10-112019-10-21PNODostawa licencji oprogramowaniaUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP607836-N-20192019-10-112019-10-22PNOZakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKraków
BZP600292-N-20192019-10-112019-10-21PNOUsługa aktualizacji i rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego „Systemu analizy i ochrony zapytań DNS”TELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP595307-N-20192019-10-112019-10-21PNOZAKUP SYSTEMU POWIADAMIANIA ESP DLA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGOGŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYWarszawa