Ogłoszenia o zamówieniach
(pakiety oprogramowania i systemy)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED161291-20202020-04-062020-05-08PNOZP/44/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED161187-20202020-04-062020-05-08PNOWdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja regionalnego dziedzictwa telewizyjnego i filmowego z archiwum TVP S.A.”TELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED161128-20202020-04-062020-05-07PNOZakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby GITDSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED158946-20202020-04-032020-05-07PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawą systemu w części administracyjnejNARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERWarszawa
TED158852-20202020-04-032020-05-07PNODostawa wyposażenia budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
TED158824-20202020-04-032020-05-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED158796-20202020-04-032020-05-14PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED158764-20202020-04-032020-05-05PNODostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania „Rozbudowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii wraz z zakupem gammakamery typu Spect-CT z wyposażeniem”MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SP. Z O.O.Siedlce
BZP529335-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa oprogramowaniaCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP529295-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP529207-N-20202020-04-032020-04-17PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami, wyposażenia multimedialnego wraz z akcesoriami oraz stołów konferencyjnychSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP529112-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa nowego sprzetu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOOpole
BZP528939-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowychEKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP528850-N-20202020-04-032020-04-28PNODostawę oprogramowania do symulacji komputerowej w budynku warsztatu bryła A Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w OlsztynieGMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP528498-N-20202020-04-032020-04-15PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdal-nym w ramach programu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP527975-N-20202020-04-032020-04-16PNODostawa licencji oprogramowania dla spółki AK Sp. z o.o.APLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP527920-N-20202020-04-032020-04-16PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
TED157480-20202020-04-022020-05-06PNOWdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED156960-20202020-04-022020-05-07PNOWdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez województwo podkarpackieWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
TED156812-20202020-04-022020-06-08PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podzałem na 3 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED156807-20202020-04-022020-05-06PNODostawa licencji Commvault wraz z wdrożeniem i usługą wsparcia technicznego i aktualizacjiMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
BZP528904-N-20202020-04-022020-04-10PNOOdnowienie 500 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS dla stanowisk komputerowych na okres 12 miesięcyMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
BZP528894-N-20202020-04-022020-04-17PNO„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kamionka z podziałem na części”URZĄD GMINY W KAMIONCEKamionka
BZP528865-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniemMUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIUPoznań
BZP528861-N-20202020-04-022020-04-16PNODostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe systemu informatycznego „portal pracowniczy” dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP528782-N-20202020-04-022020-04-08PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi projektu – „Lepszy rozwój, lepszy start”GMINA GIDLEGidle
TED154813-20202020-04-012020-05-14PNO„Zakup wraz z dostawą 2 sztuk autobusów z napędem elektrycznym”MIASTO OSTROŁĘKAOstrołęka
TED154792-20202020-04-012020-05-04PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED154788-20202020-04-012020-05-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-300/2020)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED154767-20202020-04-012020-05-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP528571-N-20202020-04-012020-04-09PNODostawa licencji oprogramowania STATISTICA, na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP528308-N-20202020-04-012020-04-14PNODostawa wyposażenia klasy biologicznej w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."GMINA SZPROTAWASzprotawa
BZP527599-N-20202020-04-012020-04-15PNOZakup i dostawa oprogramowania typu CAT w ramach projektu KPK- Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w ŁomżyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP527387-N-20202020-04-012020-04-16PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla ŁUKASIEWICZ-PORTSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
TED154057-20202020-03-312020-05-05PNOZakup Licencji MicrosoftPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED152578-20202020-03-312020-05-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja e-usług na potrzeby projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED152577-20202020-03-312020-05-05PNORozbudowa infrastruktury SANMIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
TED152561-20202020-03-312020-05-04PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
BZP528171-N-20202020-03-312020-04-16PNOModernizacja oprogramowania parkometrówGDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
BZP528150-N-20202020-03-312020-04-21PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: FH/01/03/20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP528109-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP528077-N-20202020-03-312020-04-15PNOREMONT POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU 332 W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ Miejsce: Gdynia ul. Śmidowicza 48KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
BZP528051-N-20202020-03-312020-04-08PNOWyposażenie Szkół objętych projektem w nowe technologie, materiały i narzędzia – biblioteczka zawodoznawcza w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów.”POWIAT GÓROWSKIGóra
BZP527840-N-20202020-03-312020-06-08PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podziałem na trzy (3) części.INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP527831-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP527289-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP527164-N-20202020-03-312020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"GMINA LELKOWOLelkowo
BZP526061-N-20202020-03-312020-04-09PNOZAKUP SUBSKRYPCJI PAKIETU OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM NA OKRES 12 MIESIĘCY WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGONARODOWE CENTRUM NAUKIKraków
TED150335-20202020-03-302020-04-30PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowych oprogramowania, usług hostowanych dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
TED150331-20202020-03-302020-05-07PNOWdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Politechniki Koszalińskiej oraz udzielenie terminowej licencjiPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP527879-N-20202020-03-302020-04-06PNODostawa oprogramowania biurowegoAGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa
BZP527800-N-20202020-03-302020-04-08PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP527786-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP527781-N-20202020-03-302020-04-21PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu – na Kampusie C Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP527766-N-20202020-03-302020-04-09PNODostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP527739-N-20202020-03-302020-04-07PNOStworzenie i wsparcie aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne, której celem będzie zbieranie informacji o otoczeniu językowym dziecka oraz słowach, neologizmach i wypowiedziach wielowyrazowych dzieciUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP527691-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznejPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP527688-N-20202020-03-302020-04-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP527638-N-20202020-03-302020-04-23PNOUnowocześnienie pracowni specjalistycznych PWSIiP w Łomży”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP527622-N-20202020-03-302020-04-09PNOUsługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP527606-N-20202020-03-302020-04-08PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP527600-N-20202020-03-302020-04-21PNODostawa oprogramowania do nauczania algorytmówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP527444-N-20202020-03-302020-04-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania przeznaczonego do tworzenia, analizy i prezentacji danych przestrzennych (oprogramowanie klasy GIS)GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527195-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania iMAR do redukcji artefaktów w badaniu tomografią komputerową firmy Siemens dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP526464-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa komputerów poleasingowychGMINA CIESZYN, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA BURMISTRZ MIASTA CIESZYNACieszyn
TED148496-20202020-03-272020-04-30PNOWdrożenie systemu NAC (Network Access Control)URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED148426-20202020-03-272020-04-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP527532-N-20202020-03-272020-04-07PNOKompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy KępiceGMINA KĘPICEKępice
BZP527528-N-20202020-03-272020-04-06PNOdostawa licencji Veeam, VMware, FortinetŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP527515-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla potrzeb realizacji projektu – „Lepszy rozwój, lepszy start”GMINA GIDLEGidle
BZP527400-N-20202020-03-272020-04-14PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego.GMINA KUTNOKutno
BZP527294-N-20202020-03-272020-04-06PNODostawa komputerów , monitorów i oprogramowaniaŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP527229-N-20202020-03-272020-04-06PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP527071-N-20202020-03-272020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”GMINA SZELKÓWStary Szelków
BZP527015-N-20202020-03-272020-04-09PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna MałopolskaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków
BZP526960-N-20202020-03-272020-04-15PNODostawa zestawu analizatorów sprzężonych. Oznaczenie sprawy:IA1/D/20/31/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP525588-N-20202020-03-272020-04-06PNODostawa wraz z instalacją oprogramowania do symulacji pól elektromagnetycznych, udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania oraz szkolenie z obsługi oprogramowaniaCENTRUM WYSOKICH TECHNOLOGII W ŚWIERKU HITEC ŚWIERK SP. Z O.O.Otwock
BZP517579-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowy Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”GMINA NOWY STAWNowy Staw
TED145846-20202020-03-262020-04-30PNOModernizacja i rozbudowa TIK – e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług (...)MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED145813-20202020-03-262020-04-28PNODostarczenie i implementacja gotowego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi, wraz z usługą dostępu do Systemu w chmurze obliczeniowej, w modelu SaaSUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED145274-20202020-03-262020-04-29PNOZakup cykloergometru wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.Gdańsk
TED145221-20202020-03-262020-04-28PNOZakup wraz dostawą urządzeń brzegowych oraz usługa wsparcia technicznego urządzeńAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
TED145171-20202020-03-262020-04-28PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP527225-N-20202020-03-262020-04-03PNOAC/BZP/242-037/2020 Dostawa oprogramowania wraz z licencją na generator ataków wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP527202-N-20202020-03-262020-04-03PNOSerwis i rozbudowa systemu do kontroli dostępu i rejestracji zdalnych sesji Fudo, posiadanego przez Bank Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP527181-N-20202020-03-262020-04-03PNOPrzetarg nieograniczony na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i prawa do aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań: Część I: Micro Focus Open Enterprise Server na 600 użytkowników; Część II: Micro Focus GroupWise na 600 użytkowników;GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527170-N-20202020-03-262020-04-03PNOPrzetarg nieograniczony na roczny serwis sprzętu i oprogramowania wraz ze zwiększeniem ilości logów dla centralnego systemu ochrony sieci Fortinet.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527156-N-20202020-03-262020-04-03PNODostawa serwera wraz oprogramowaniem.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP527091-N-20202020-03-262020-04-02PNODOSTAWA CYFROWEGO SYSTEMU MIKSOWANIA DŹWIĘKU NA POTRZEBY TEATRU IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZUTEATR IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZUKalisz
BZP527027-N-20202020-03-262020-04-03PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP526600-N-20202020-03-262020-04-07PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA SUSZSusz
BZP526581-N-20202020-03-262020-04-15PNOWykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w GdyniZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNIGdynia
BZP525840-N-20202020-03-262020-04-03PNODostawa oprogramowania do programowania wspomaganego komputerowoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT ELEKTROTECHNIKIWarszawa
TED143342-20202020-03-252020-04-28PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
TED143301-20202020-03-252020-04-28PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny)PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED143298-20202020-03-252020-04-28PNOZakup i dostawa oprogramowania komputerowego do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowiskuGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED143282-20202020-03-252020-04-28PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED143256-20202020-03-252020-04-28PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPUZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED143156-20202020-03-252020-04-27PNODostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR-20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP526806-N-20202020-03-252020-04-06PNO„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIMTomaszów Lubelski
BZP526757-N-20202020-03-252020-04-03PNODostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP526639-N-20202020-03-252020-04-28PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
BZP526597-N-20202020-03-252020-04-06PNODostawa i wdrożenie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji MedycznejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KATOWICACH IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGIKatowice
BZP526579-N-20202020-03-252020-04-03PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”POWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP526538-N-20202020-03-252020-04-02PNOUsługa opracowania oprogramowania MVP projektu SOC Digital Signage.OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP526505-N-20202020-03-252020-04-02PNOUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page.OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP525853-N-20202020-03-252020-04-03PNODostawa oraz montaż oświetlenia scenicznego w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
TED141680-20202020-03-242020-04-27PNOZaprojektowanie i implementacja oraz wdrożenie metod harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire – temat: Działki katastralneGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED140875-20202020-03-242020-04-24PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED140840-20202020-03-242020-04-27PNO„Zakupu infrastruktury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP526378-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie KamieńskimPOWIAT KAMIEŃSKIKamień Pomorski
BZP526216-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa licencji do platformy e-usługSAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKUSłupsk
BZP526183-N-20202020-03-242020-04-03PNOSprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP526058-N-20202020-03-242020-04-02PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Budowa przedszkola w Lubochni”GMINA LUBOCHNIALubochnia
BZP525907-N-20202020-03-242020-03-30PNORozbudowa infrastruktury IT (zakup serwerów i macierzy)METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED138224-20202020-03-232020-04-24PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
TED138211-20202020-03-232020-04-23PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w branży administracyjno-usługowejMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCINowy Sącz
TED138202-20202020-03-232020-04-22PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętuSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SP. Z O.O.Warszawa
BZP526043-N-20202020-03-232020-03-31PNODostawa oprogramowania antywirusowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP526022-N-20202020-03-232020-03-31PNOSukcesywna dostawa oprogramowania biurowego i graficznego oraz systemów operacyjnych na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
BZP526021-N-20202020-03-232020-04-10PNORozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap – zakup, instalacja i konfiguracja Hardware na doposażenie serwerowni oraz Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego – Zakup, instalacja i konfiguracja Software narzędziowego: Dostawa rozszerzenia licencji na dwa procesory na system bazy danych Oracle wraz z rocznym wsparciem producenta i migracja do wersji Standard Edition 2MIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP525932-N-20202020-03-232020-04-03PNODostawa serwerów wraz z niezbędną infrastrukturąHYDRO—TECH SP. Z O.O.Nowogrodziec
BZP525872-N-20202020-03-232020-04-24PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
BZP525858-N-20202020-03-232020-03-31PNOZakup oprogramowania SIEM , subskrypcja oraz asysta techniczna oprogramowaniaMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP525823-N-20202020-03-232020-04-02PNOSukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Adobe Systems Software Ireland Limited w ramach umowy Adobe VIP Select nr umowy FAA1527322C73D38AF0A) dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
TED137312-20202020-03-202020-04-27PNOWdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED135267-20202020-03-202020-04-22PNOWykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, dział...MIASTO USTROŃUstroń
BZP525485-N-20202020-03-202020-03-30PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego dla 250 stacji roboczychWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP525438-N-20202020-03-202020-04-03PNOWdrożenie i wsparcie serwisowe dla systemu Backupowego na okres 12 m-cy wraz z urządzeniem NAS 27/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP525414-N-20202020-03-202020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP525376-N-20202020-03-202020-03-31PNO„Dostawa i instalacja systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (System RFID) oraz jego uruchomienie w środowisku istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP525364-N-20202020-03-202020-03-31PNO,,IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę mieszkańców w ZLM i BGM na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP525331-N-20202020-03-202020-04-06PNOZaprojektowanie i budowa dwóch tablic multimedialnych LED informujących o stanie jakości powietrza na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓWWarszawa
BZP525068-N-20202020-03-202020-03-31PNODostawa urządzeń serwerowych, macierzy dyskowej i oprogramowania wraz z instalacją, konfiguracją oraz szkoleniami dla administratorówMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP524382-N-20202020-03-202020-03-31PNOOdnowienie usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware i Backup Exec na okres 24 miesięcyWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP524088-N-20202020-03-202020-04-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED134014-20202020-03-192020-04-23PNOKontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.Kielce
TED132218-20202020-03-192020-04-21PNOWykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki Eko-Babice – nakładki wodomierzo..GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO—BABICE SP. Z O.O.Stare Babice
TED132188-20202020-03-192020-04-08PNOModernizacja technologiczna środowiska dla Centralnego Systemu BackupowegoNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED132162-20202020-03-192020-04-21PNOWyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED132134-20202020-03-192020-04-24PNOZapytanie ofertowe na zakup systemu telematycznego/satelitarnegoLAUDE SMART INTERMODAL S.A.Toruń
BZP525269-N-20202020-03-192020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP525258-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIERzeszów
BZP525257-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP525185-N-20202020-03-192020-03-31PNOOprogramowanie specjalistyczne wraz z licencją dla Zakładu Genetyki Medycznej na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP525137-N-20202020-03-192020-03-27PNODostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP525129-N-20202020-03-192020-04-21PNO„Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie instalacji dla zdanego odbioru danych z urządzeń wodomierzowych klientów Spółki GPK "EKO-BABICE" Sp. z o.o. – część: nakładki wodomierzowe”.GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO—BABICE SPÓŁKA Z O.O.Stare Babice
BZP525126-N-20202020-03-192020-03-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie Systemu Projekcji Cyfrowej - Zestaw Projekcyjny – wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi.ESTRADA POZNAŃSKAPoznań
BZP525123-N-20202020-03-192020-04-01PNOUsługa serwisu i nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego RIS firmy Alteris - 23/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP525101-N-20202020-03-192020-04-07PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalziacyjnej Gminy Sępopol wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn." Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy SępopolGMINA SĘPOPOLSępopol
BZP525092-N-20202020-03-192020-04-02PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.STAROSTWO POWIATOWEBraniewo
BZP524936-N-20202020-03-192020-04-02PNODOSTAWA SERWERÓW Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA (CZĘŚCI)2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED130228-20202020-03-182020-04-20PNODostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED130227-20202020-03-182020-04-23PNODostawa i wdrożenie oprogramowania Repozytorium EDM wraz z e-usługamiWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
TED130221-20202020-03-182020-04-22PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu LubelskimPOWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
TED130211-20202020-03-182020-04-20PNOŚwiadczenie usługi kolokacji dla Centrum Przetwarzania Danych PARPPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED130177-20202020-03-182020-04-24PNORozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP524919-N-20202020-03-182020-04-03PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .GMINA WIELGIEWielgie
BZP524899-N-20202020-03-182020-03-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu licencji edukacyjnej na oprogramowanie ENVI na jeden równoczesny proces 5.5 – bezterminowa, niezbędne do realizacji kursu „Zastosowanie systemów informacji geograficznej” lub oprogramowania równoważnegoUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP524845-N-20202020-03-182020-03-27PNOANTYWIRUS- WSPARCIEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP524787-N-20202020-03-182020-03-27PNODostawa urządzeń i oprogramowania do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP524751-N-20202020-03-182020-03-27PNODostęp do narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach trwałości projektu ,,Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP524726-N-20202020-03-182020-03-27PNOZakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w GoślicachPOWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP524652-N-20202020-03-182020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniGMINA BUDRYBudry
BZP524617-N-20202020-03-182020-03-26PNODostawa serwera dwuprocesorowego dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP524573-N-20202020-03-182020-04-02PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania ANSYS oraz dostawa oprogramowania do obliczeń numerycznychINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP524537-N-20202020-03-182020-03-27PNOUsługa wykonania serwera oraz API w oparciu o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną wykorzystującą augmented reality (AR)OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
TED128808-20202020-03-172020-04-20PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej PoroninPOWIAT TATRZAŃSKIZakopane
TED128736-20202020-03-172020-04-17PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata ..MIASTO USTROŃUstroń
TED128726-20202020-03-172020-04-22PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla systemu QuorumMINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
TED127926-20202020-03-172020-04-17PNOPoprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach – wyposażenie 14 częściMIASTO SUWAŁKISuwałki
TED127912-20202020-03-172020-04-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED127868-20202020-03-172020-04-17PNODostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 (...)MIASTO USTROŃUstroń
TED127790-20202020-03-172020-04-17PNODostawa oprogramowania – licencje na oprogramowanie bazodanoweWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP524498-N-20202020-03-172020-03-27PNODostawa interaktywnego wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniemGMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP524421-N-20202020-03-172020-03-25PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP524394-N-20202020-03-172020-03-25PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego.GMINA KUTNOKutno
BZP524373-N-20202020-03-172020-03-30PNO„Zakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP524306-N-20202020-03-172020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ŁASKARZEWŁaskarzew
BZP523834-N-20202020-03-172020-03-26PNOWdrożenie i uruchomienie e - usług publicznychGMINA PUŁAWYPuławy
TED125458-20202020-03-162020-04-16PNODostawa i montaż obrabiarek CNC wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP524184-N-20202020-03-162020-04-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP524139-N-20202020-03-162020-03-24PNODostawę licencji oprogramowania Microsoft OfficeMIASTO POZNAŃPoznań
BZP524079-N-20202020-03-162020-03-24PNO„Sprzedaż, dostawa i montaż 3 szt. ekranów dotykowych 22-23 cale wraz z opracowaniem i oprogramowaniem”.GMINA KOŃSKOWOLAKońskowola
BZP524010-N-20202020-03-162020-03-24PNOUsługi informatyczneSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP523973-N-20202020-03-162020-03-30PNODostawa serwerów typu rack oraz taśm LT08MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP523942-N-20202020-03-162020-03-31PNOBudowa stacjonarnego skanera do prześwietlania wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówka – ŚwisłoczIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP523935-N-20202020-03-162020-03-24PNOUsługa subskrypcji licencji pakietów oprogramowania pakietu biurowego oraz serwerowego na okres 36 miesięcy wraz z prawem do aktualizacji do najnowszej wersji na potrzeby Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP523478-N-20202020-03-162020-03-31PNODostawa oprogramowania do modelowania 3DUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP522648-N-20202020-03-162020-03-24PNODostawa serwerów na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP522541-N-20202020-03-162020-03-24PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP522452-N-20202020-03-162020-04-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego PolicjiCENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJIWarszawa
BZP518443-N-20202020-03-162020-04-02PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.GMINA KIWITYKiwity
TED124590-20202020-03-132020-04-20PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzenia EDS wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym BydgoszczPORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.Białe Błota
TED124521-20202020-03-132020-04-15NZOBudowa ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Świnoujście
TED123656-20202020-03-132020-04-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze oraz Zagrodzie Sołtysów w JurgowieMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED123012-20202020-03-132020-04-15PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, AiO oraz komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP523783-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Kreatywni w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP523699-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z aktualizacją konsoli ESET Remote Administrator lub równoważnego oprogramowania antywirusowego, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP523623-N-20202020-03-132020-03-24PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP523599-N-20202020-03-132020-03-24PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Kompetentna SzkołaGMINA SOKÓŁKASokółka
BZP523464-N-20202020-03-132020-03-23PNOZakup i wdrożenie internetowego biuro obsługi klientów (IBOK) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o.PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI AQUA SP. Z O.O.Szczytno
BZP523395-N-20202020-03-132020-03-23PNOModernizacja sprzętu serwerowegoGMINA KŁODZKOKłodzko
BZP522968-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIAT SANOCKISanok
BZP522262-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów.”POWIAT GÓROWSKIGóra
BZP522207-N-20202020-03-132020-03-23PNOZamówienie na dostawę oprogramowania e-usług o wysokim poziomie dojrzałości wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Nowosądeckim, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy SączPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
TED120578-20202020-03-122020-04-16PNOZakup subskrypcji oprogramowania do dokonywania modyfikacji dokumentacji projektowej i budowlanejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP523060-N-20202020-03-122020-03-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 13 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP523018-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP522980-N-20202020-03-122020-03-27PNOPrzebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęć wodociągowych na terenie gminy JabłonnaGMINA JABŁONNAJabłonna
BZP522910-N-20202020-03-122020-03-24PNODostawa jednolitego oprogramowania dla jednostek PSP województwa małopolskiego do wykonywania działań o charakterze administracyjnym.KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W KRAKOWIEKraków
BZP522881-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa oprogramowania typu CAD na 7 stanowisk.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP522843-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa macierzy dyskowej do skanów 3D oraz 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP522822-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemów ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo-wdrożeniową w postaci min. 240 godzin roboczychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKępno
BZP522168-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa notebooków na potrzeby Krajowego Biura WyborczegoKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
BZP521795-N-20202020-03-122020-03-27PNOWykonanie 2 stacji osłony meteorologicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nrŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKielce
TED118983-20202020-03-112020-04-14PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby PGW WP RZGW Gdańsk i jednostek podległych na okres 36 miesięcyPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED118181-20202020-03-112020-04-17PNODostawa autobusów elektrycznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz aplikacji informacji pasażerskiej, w ramach projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lid..GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED118137-20202020-03-112020-04-15PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania specjalistycznego, oraz sprzętu fotograficznego dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni ..PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED118132-20202020-03-112020-04-17PNOZakup oprogramowaniaMINISTERSTWO ZDROWIAWarszawa
BZP522675-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa urządzeń TIK – wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Wiskitki w ramach zadania pn.: " Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki "GMINA WISKITKIWiskitki
BZP522549-N-20202020-03-112020-03-19PNOZakup sprzętu teleinformatycznego - Projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie” współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP522476-N-20202020-03-112020-03-19PNOROZBUDOWA SYSTEMU VERBIS DEAN’S OFFICE NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP522351-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa 80 sztuk licencji zapewniających pokrycie powierzchni dyskowej 80 TB wraz ze wsparciem technicznym producenta na okres 12 miesięcy oraz zakup wsparcia technicznego producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji SanSymphony na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP522305-N-20202020-03-112020-03-24PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP522200-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa i montaż interaktywnych pomocy dydaktycznychGMINA UNISŁAWUnisław
BZP521791-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)MIASTO BIELSKO—BIAŁA MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATYBielsko-Biała
BZP521674-N-20202020-03-112020-03-19PNOObsługa programu licencyjnego Microsoft Select Plus Academic w ramach umowy nadrzędnej o numerze S1015362POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP521333-N-20202020-03-112020-03-30PNOImplementacja w zakresie rozbudowy i udoskonalania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP515286-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwera wraz z systemem operacyjnym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
BZP522022-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła Jutra – II edycjaMIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIERypin
BZP522017-N-20202020-03-102020-03-18PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP521898-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa licencji oprogramowania Microsoft Select PLUS For Academic dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP521882-N-20202020-03-102020-03-19PNODostawa serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.Wrocław
BZP521486-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy, w ramach projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy”GMINA KŁECKOKłecko
BZP521246-N-20202020-03-102020-03-19PNODostawa platformy sprzętowej - serwera z oprogramowaniemPODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIERzeszów
TED113824-20202020-03-092020-04-16PNOModyfikacja oraz utrzymanie funkcjonującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Systemu aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED113226-20202020-03-092020-04-15PNODostawa sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED113130-20202020-03-092020-04-09PNODostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED113071-20202020-03-092020-04-15PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP521706-N-20202020-03-092020-03-27PNOREMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIĘBICACHZIĘBICKIE CENTRUM KULTURYZiębice
BZP521694-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa oprogramowania do szyfrowania dysków twardych i przenośnych pamięci masowych zamawianego w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP521664-N-20202020-03-092020-03-17PNODoposażenie pracowni spedycyjnej, grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie – II postępowaniePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP521602-N-20202020-03-092020-03-18PNOUsługa dostępu do systemu informacji prawnej w ramach projektu Konto przedsiębiorcy-usługi on-line dla firm w jednym miejscuSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP521554-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Site License lub równoważnej - KC-zp.272-135/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP521456-N-20202020-03-092020-03-17PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania antywirusowego dla 250 stacji roboczych.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP521421-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”MIASTO ORZESZEOrzesze
BZP521390-N-20202020-03-092020-03-18PNOWyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i biurowyZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP521348-N-20202020-03-092020-03-18PNODostawa Sprzętu InformatycznegoGMINA WOŁOMINWołomin
BZP521345-N-20202020-03-092020-03-17PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP521310-N-20202020-03-092020-03-27PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP521259-N-20202020-03-092020-03-19PNODostawa sprzętu informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP521060-N-20202020-03-092020-03-16PNO(3) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020"OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGliwice
BZP520973-N-20202020-03-092020-03-17PNOdostawa i wdrożenie Systemu informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym w Warszawskim Centrum Pomocy RodzinieWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP520701-N-20202020-03-092020-03-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP520451-N-20202020-03-092020-03-17PNO"Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego"POWIAT BOLESŁAWIECKIBolesławiec
BZP519883-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
BZP519763-N-20202020-03-092020-03-19PNOWybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP518808-N-20202020-03-092020-03-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus w CiechanowieGMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
BZP518727-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Jednorożec w ramach zadania pn.: "Cyfrowy Jednorożec".GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec
TED110461-20202020-03-062020-04-08PNODostawa i montaż instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych na terenie miasta i gminy Chmielnik – etap IIGMINA CHMIELNIKChmielnik
TED110454-20202020-03-062020-04-08PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
BZP521192-N-20202020-03-062020-03-20PNORozbudowa serwerowni monitoringu miejskiego w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP521154-N-20202020-03-062020-03-16PNOPrzedłużenie subskrypcji i support oraz zakup nowych licencjiAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP521147-N-20202020-03-062020-03-17PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Spotkajmy się w przedszkolu",GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP520822-N-20202020-03-062020-03-19PNODostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieMIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ WARSZAWAWarszawa
BZP520773-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP520639-N-20202020-03-062020-03-17PNODostawa aktualizacji oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP520446-N-20202020-03-062020-03-16PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego TECS w zakresie posiadanych licencji oprogramowania ANSYSINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP519530-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED108189-20202020-03-052020-04-08PNODostawa 2 szt. serwerów dla Centrum e-Learningu – w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-102/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP520514-N-20202020-03-052020-03-18PNOZakup i dostawa oprogramowania LabView w wersji Program NI Embedded Control and Monitoring Software Suite w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP520443-N-20202020-03-052020-03-13PNODostarczenie pakietu serwisowego (maitenance producenta ) dla eksploatowanego systemu IBM Qradar SIEMWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP520229-N-20202020-03-052020-03-17PNOUsługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP520119-N-20202020-03-052020-03-13PNOdostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu Usługi elektroniczne służące mieszkańcom – wdrożenie rozwiązań opartych na telemetrii w PERIG Sp. z o.o. w Gminie BraniewoPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo
BZP519473-N-20202020-03-052020-03-13PNODostawa systemów operacyjnych do serwerów wraz z licencjami dostępowymi oraz licencji na system bazodanowy Windows SQL Server (w podziale na 2 części)GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
BZP517288-N-20202020-03-052020-03-13PNODostawa licecnji przedłużającej wsparcie dla komputerów z systemem Microsoft Windows 7 Pro z projektu "Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku" przez okres 1 rokuCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP513566-N-20202020-03-052020-03-19PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
TED106809-20202020-03-042020-04-21PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BISKUPIECBiskupiec
TED106172-20202020-03-042020-04-06PNODostawa do GDDKiA pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzyletniej umowySKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
TED106113-20202020-03-042020-04-06PNORozszerzenie licencji oraz wsparcia producenta do posiadanego programu Baramundi oraz zakup dodatkowego modułu wraz ze wsparciemWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED106110-20202020-03-042020-04-06PNOPrzedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych OracleNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED105995-20202020-03-042020-04-06PNO„Zakup projektorów – wyposażenie multimedialne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED105994-20202020-03-042020-04-07PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczychBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
BZP520020-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP519934-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup i wdrożenie modułu PPK do systemu XpertisSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP519665-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup i dostawa telebimu LED wraz z konstrukcją mobilną i urządzeniem sterującym.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCUSosnowiec
BZP519625-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP519587-N-20202020-03-042020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACYPłock
BZP519409-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa 6 szt. serwerów Rack wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznego.MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP519095-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup subskrypcji wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard oraz Gitlab EE albo rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
TED105395-20202020-03-032020-03-30POGMonitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na terytorium RP – Rozwój infrastruktury SG dla potrzeb projektu MPPCKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED104389-20202020-03-032020-04-08PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MAŁDYTYMałdyty
TED104188-20202020-03-032020-04-15PNODostawa wraz z wdrożeniem systemów dziedzinowych i sprzętu komputerowego oraz systemu e-Rada dla Powiatu Lwóweckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim..POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED103562-20202020-03-032020-04-06PNODostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacjiMIASTO OŚWIĘCIMOświęcim
BZP519515-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych i pracowni językowej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji"GMINA WÓLKALublin
BZP519453-N-20202020-03-032020-03-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP519302-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP519117-N-20202020-03-032020-03-16PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP519071-N-20202020-03-032020-03-13PNODostawa sprzętu i licencji (4 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP518962-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP518912-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściachBIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKAWarszawa
BZP518882-N-20202020-03-032020-03-11PNOOdnowienie posiadanych licencji przez Zamawiającego: - część I: 3DEC wersja 5.0 do wersji najnowszej, - część II: PetraSim (RockWare) wersja 5.1.1320 do wersji najnowszej, wraz z zapewnieniem dostępu do wszystkich aktualizacji w/w oprogramowań, jakie pojawią się w okresie trwania umowy, tj. w trakcie 12 miesięcyGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP517101-N-20202020-03-032020-03-12PNOSukcesywna dostawa licencji firmy Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015r. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/16/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED101883-20202020-03-022020-04-03PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BIAŁA PISKABiała Piska
TED101189-20202020-03-022020-04-03PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED101153-20202020-03-022020-03-13PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED101146-20202020-03-022020-04-02PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP518819-N-20202020-03-022020-03-10PNOZakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla sądów powszechnych apelacji katowickiejSĄD APELACYJNY W KATOWICACHKatowice
BZP518745-N-20202020-03-022020-03-12PNODostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP518664-N-20202020-03-022020-03-12PNOWyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Bytomiu - programy komputeroweGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP518641-N-20202020-03-022020-03-12PNO„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Grajewo
BZP518548-N-20202020-03-022020-03-11PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP518528-N-20202020-03-022020-03-10PNOdostawa 3-letniej ogólnouczelnianej licencji na program antywirusowy ESET Endpoint Antywirus lub równoważny dla AGH- KC-zp.272-103/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP518185-N-20202020-03-022020-03-12PNODostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniowąAKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIEWarszawa
BZP518142-N-20202020-03-022020-03-11PNOświadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz usługa serwisu, administracji i wsparcia użytkownika systemu RIS/PACS dla SPZOZ w SanokuSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSanok
BZP517870-N-20202020-03-022020-03-10PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA WIELBARKWielbark
BZP517168-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGOKatowice
BZP517123-N-20202020-03-022020-03-06PNODostawa subskrypcji i wsparcia dla produktów IBMZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP515372-N-20202020-03-022020-03-13PNOZakup i wdrożenie systemu analiz sportowychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP518226-N-20202020-02-292020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu biurowego i specjalistycznego oprogramowania w podziale na 3 zadania do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJWrocław
TED100218-20202020-02-282020-04-02PNODostawa autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania wraz z uruchomieniemMIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W TORUNIU SP. Z O.O.Toruń
TED099566-20202020-02-282020-04-02PNOOpieka serwisowa i zakup licencji na oprogramowanie HP Data Protector w CentraliZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED099486-20202020-02-282020-04-03PNODostawa licencji oraz wdrożenie systemu ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) – dalej zwanym ZSI (zintegrowanym systemem informatycznym) Świadczenie usług gwa..AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED099289-20202020-02-282020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projGMINA LUBAWALubawa
TED098700-20202020-02-282020-04-06PNODostawa i wdrożenie dotykowych terminali wraz z oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowychUZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED098687-20202020-02-282020-04-02PNODostawa subskrypcji oraz licencji oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej w ramach Projektu Power 3.5POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
TED098636-20202020-02-282020-04-02PNOWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej gminy DywityGMINA DYWITYDywity
BZP518093-N-20202020-02-282020-03-09PNOOdnowienie ważności licencji i zwiększenie liczby posiadanych licencji na oprogramowanie na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP517966-N-20202020-02-282020-03-13PNODostawa sześciordzeniowego serwera wraz z serwerem SQL z licencją na sześć rdzeni.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP517932-N-20202020-02-282020-03-10PNOOprogramowanie do modelowania i zarządzania procesamiUNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP517695-N-20202020-02-282020-03-16PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”GMINA WIELICZKIWieliczki
BZP517692-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego (2 sztuk macierzy dyskowych) z usługą wdrożenia i wsparcia technicznego w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i PińczowskiegoPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP517630-N-20202020-02-282020-03-09PNORozbudowa systemu PACS/RIS w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKalisz
BZP517615-N-20202020-02-282020-03-06PNOZakup 3 licencji z dwuletnim wsparciem ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz – PL/2018/PR/0056”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP517590-N-20202020-02-282020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoKRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDIIKraków
BZP517457-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP517012-N-20202020-02-282020-03-09PNOZakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Fabryka Kompetencji Kluczowych"- 6 zadańGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
TED096499-20202020-02-272020-04-02PNODostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności – PIB w WarszawieINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED096414-20202020-02-272020-03-31PNODostawa licencji oprogramowania analitycznego wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby realizacji projektu Zintegrowana Platforma AnalitycznaMINISTER CYFRYZACJIWarszawa
BZP517520-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP517415-N-20202020-02-272020-03-06PNOZakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP517368-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa dysków zewnętrznych HDD i laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP517238-N-20202020-02-272020-03-09PNOZakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP517148-N-20202020-02-272020-03-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP517097-N-20202020-02-272020-03-06PNOWyposażenie pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w ramach Projektu – Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki w podziale na części. Liczba części - 2CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP517091-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2020 roku.POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP517036-N-20202020-02-272020-03-10PNOModernizacja serwerówGMINA KNURÓWKnurów
BZP516894-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa licencji na oprogramowanie dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na dwie częściPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP516635-N-20202020-02-272020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED094302-20202020-02-262020-03-27PNOUtworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo TechnologicznegoLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
TED094278-20202020-02-262020-03-31PNODostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski system informacji medycznejKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED094269-20202020-02-262020-03-30PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED094207-20202020-02-262020-03-30PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP516870-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP516844-N-20202020-02-262020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP516779-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w podziale na dwie części: część I - zakupy inwestycyjne w postaci serwera na kopie poczty elektronicznej, część II - zakup wyposażenia informatycznego (monitory, switche, wentylatory, klawiatury, myszy, filtry prywatyzujące, dyski twarde oraz stacje dokujące do dysków twardych).POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP516708-N-20202020-02-262020-03-10PNOLaboratoriumMIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNAToruń
BZP516596-N-20202020-02-262020-03-06PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP516541-N-20202020-02-262020-03-05PNOWsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replication (contract) FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V), będącego w zasobach Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED092656-20202020-02-252020-03-27PNOOpracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parkuPARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIECharzykowy
TED092526-20202020-02-252020-03-30PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawcząUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
TED091846-20202020-02-252020-03-23PNODostawa komputerów, oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacjiJAROSŁAW NADOLNY VISUAL SENSATION LASER SHOWS & TECHNOLOGIES SALON FRYZJERSKI COSMOSKrzycko Małe
TED091821-20202020-02-252020-03-13PNODostawa 150 licencji Vmware Workspace ONE Advanced (includes AirWatch) Perpetual: 1 Device ze wsparciem producenta (Basic Support)KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED091810-20202020-02-252020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED091732-20202020-02-252020-03-27PNODostawa materiałów komputerowychGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP516472-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, montaż i uruchomienie systemów zarządzania energią z podziałem na częściURZĄD GMINY W KAMIONCEKamionka
BZP516412-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa i wdrożenie Platformy Informacyjno - Płatniczej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu "Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku"GMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP516271-N-20202020-02-252020-03-04PNODoposażenie pracowni spedycyjnej i grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP516269-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP516160-N-20202020-02-252020-03-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCHSejny
BZP515771-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z pasją do nauki w gminie Karczew” – 3 Części.GMINA KARCZEWKarczew
TED089499-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHElbląg
TED089492-20202020-02-242020-03-30PNODostawa serwera bazodanowego w celu utworzenia otwartych zasobów danych, w tym danych przestrzennych wykorzystanych przez studentów do realizacji zajęć dydaktycznych – KC-zp.272-42/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED089338-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP515886-N-20202020-02-242020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla PRz.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP515872-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowegoUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP515827-N-20202020-02-242020-03-05PNODostawa licencji na oprogramowanie komputeroweINSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP515824-N-20202020-02-242020-03-10PNOBudowa dworca przesiadkowego wraz dostawa i zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych oraz dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP515565-N-20202020-02-242020-03-10PNO„Dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryj”.GMINA KROTOSZYCEKrotoszyce
BZP515478-N-20202020-02-242020-03-04PNOZakup oprogramowania i licencji do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP514560-N-20202020-02-242020-03-03PNOWykonanie oraz wdrożenie portalu Biura Obsługi Interesanta z modułem e-usług oraz systemu obiegu dokumentów zintegrowanego z EBOI.GMINA MIEJSKA KŁODZKOKłodzko
TED087753-20202020-02-212020-03-25PNOWdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej wraz z powiązanymi z nim aplikacjami dziedzinowymi oraz procesowymi w ramach projektu „Operacja – Integracja!"UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED087735-20202020-02-212020-03-26PNOOdnowienie subskrypcji producenta oprogramowania IBM Control DeskNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED087064-20202020-02-212020-03-25PNOZakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem – systemem telemedycznymCOPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.Gdańsk
TED087059-20202020-02-212020-03-25PNODostawa i montaż serwerów do Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych TechnologiiPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
TED087021-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
TED087019-20202020-02-212020-03-25PNOLeasing serwerów przez okres 26 miesięcy dla potrzeb opracowania migracji głębokościowej przed składaniem dla profili sejsmicznych z rejonu Karpat – KC-zp.272-62/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP515430-N-20202020-02-212020-03-02PNOWdrożenie systemu wirtualizacji pamięci masowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie serwerów, dysków oraz licencji oprogramowaniaUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP515408-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim dla Wydziału Geodezji.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP515366-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP515208-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawę specjalistycznego oprogramowania SOLIDWORKS lub równoważnego na 16 stanowisk dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – KC-zp.272-29/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP515194-N-20202020-02-212020-03-02PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCACENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE—LUBORZYCYLuborzyca
BZP515169-N-20202020-02-212020-03-02PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP514169-N-20202020-02-212020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura WyborczegoKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
BZP513980-N-20202020-02-212020-03-03PNOZakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
BZP514959-N-20202020-02-202020-03-02PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGOUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP514932-N-20202020-02-202020-02-28PNODOSTAWA ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ART. PLASTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCACENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE—LUBORZYCYLuborzyca
BZP514913-N-20202020-02-202020-02-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP514877-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa oprogramowania antywirusowegoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP514759-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych i biura projektu w ramach realizacji projektu pn.: "Aktywni Zawodowo"POWIAT ŚWIECKIŚwiecie
BZP514757-N-20202020-02-202020-03-02PNO„Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego – wykonanie zastępcze.”MIASTO ŁÓDŹ—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
BZP514537-N-20202020-02-202020-03-12PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”GMINA KOLNOKolno
BZP514520-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa urządzeń serwerowych i oprogramowania wraz z instalacją, konfiguracją oraz szkoleniami dla administratorówMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP514119-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE"GMINA MIASTO KOŁOBRZEGKołobrzeg
TED083002-20202020-02-192020-03-02PNOWykonanie dostaw i usług dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED082269-20202020-02-192020-03-25PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED082268-20202020-02-192020-03-23PNO„Dostawa subskrypcji usług standardowych Microsoft i subskrypcji oprogramowania standardowego Microsoft, w ramach trzyletniej umowy subskrypcyjnej (EES)”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED082256-20202020-02-192020-03-26PNO„Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i sprzętu TIK w ramach realizacji zadania: Kreatywna szkoła w gminie Mińsk Mazowiecki”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
TED082229-20202020-02-192020-03-23PNOWdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDMMIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKINowy Dwór Mazowiecki
BZP514508-N-20202020-02-192020-02-27PNODoposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP514473-N-20202020-02-192020-02-27PNOZakup i dostawa programów komputerowych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7Łomża
BZP514395-N-20202020-02-192020-02-27PNOZP/19/2020- Dostawa sprzętu laboratoryjnego, wyposażenia technicznego oraz projektora multimedialnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP514384-N-20202020-02-192020-02-27PNOPrzedłużenie subskrypcji i support oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie do wizualizacjiAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP514368-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z mobilnymi szafkami na rzecz projektu „Czas Seniora”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKotuń
BZP514323-N-20202020-02-192020-03-02PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP514188-N-20202020-02-192020-02-27PNOŚwiadczenie na rzecz Teatru Narodowego obsługi informatycznej systemu SAGE Symfonia ERPTEATR NARODOWYWarszawa
BZP514165-N-20202020-02-192020-03-05PNOBudowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II”GMINA SWARZĘDZSwarzędz
BZP514161-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru MiejskiegoGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP513110-N-20202020-02-192020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów kompyterowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP505500-N-20202020-02-192020-02-26PNODostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”POWIAT TCZEWSKITczew
BZP504457-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED081262-20202020-02-182020-03-23PNOZakup i wdrożenie systemu SIEM (Security Information and Event Management)POCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED079560-20202020-02-182020-03-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz UjeżdżalniMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
TED079376-20202020-02-182020-03-23PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie pilotażu nowoczesnego systemu informatycznego oraz modernizacja i rozbudowa funkcjonalności aplikacji mobilnej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED079304-20202020-02-182020-03-20PNODostawa serwera, pamięci RAM, dysku twardego i kontrolera macierzy dla WGGiOŚ. KC-zp.272-64/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP513987-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP513932-N-20202020-02-182020-02-26PNOZakup 1200 licencji oprogramowania antywirusowego na okres 3 latUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP513822-N-20202020-02-182020-03-02PNOPrzetarg nieograniczony na na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP513720-N-20202020-02-182020-02-27PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowejCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP513696-N-20202020-02-182020-02-28PNODostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem oraz serwisem gwarancyjnym.INSTYTUT KOLEJNICTWAWarszawa
BZP513664-N-20202020-02-182020-02-26PNOWYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWEWrocław
BZP513624-N-20202020-02-182020-02-28PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP513485-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawę aktualizacji oprogramowania antywirusowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP513330-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED078410-20202020-02-172020-03-16POGModernizacja wielkoformatowej ściany graficznej w PPD KDMPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED077876-20202020-02-172020-03-26PNOInformatyzacja usług publicznych Powiatu DziałdowskiegoPOWIAT DZIAŁDOWSKIDziałdowo
TED077869-20202020-02-172020-03-31PNO„Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MIDI o długości maksymalnej do 11 metrów”TESKO TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.Zakopane
TED077699-20202020-02-172020-03-20PNOZawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED077201-20202020-02-172020-03-02PNODostawa 3 szt. serwerów dla Kwestury AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED077196-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto GrudziądzGMINA—MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz
TED077167-20202020-02-172020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego w postaci serwerów oraz zasilaczy UPS wraz z finansowaniemUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED077043-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED077034-20202020-02-172020-03-19PNOPrzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 EUR na zakup, dostawę, wdrożenie, konfigurację Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancję i serwis pogwarancyjny dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED076995-20202020-02-172020-03-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
BZP513458-N-20202020-02-172020-02-28PNOdostawa oprogramowania analitycznego z obsługą sieci neuronowych, do prowadzenia zajęć w ramach kierunku kognitywistyka w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z303/17-00 pt. „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP513256-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych w podziale na 7 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, UL. PIASTOWSKA 14, 45—082 OPOLE, NIP: 7543077565 REPREZENTOWANE PRZEZ LESŁAWA TOMCZAKA—DYREKTORA REGIONALNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI W OPOLUOpole
BZP512830-N-20202020-02-172020-02-27PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 02/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP512646-N-20202020-02-172020-03-05PNOBudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji FirlejGMINA FIRLEJFirlej
BZP512317-N-20202020-02-172020-03-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BUDRYBudry
TED074680-20202020-02-142020-03-19PNODostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED074663-20202020-02-142020-03-24PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft w ramach programu licencjonowania grupowego „Microsoft Products and Services Agreement” lub równoważnychKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED074528-20202020-02-142020-03-18PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” etap IPOWIAT MONIECKIMońki
TED074521-20202020-02-142020-03-18PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED074449-20202020-02-142020-03-19PNODostawa, wdrożenie i utrzymanie nowoczesnego systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją programów kształcenia oraz jakością kształcenia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona KołłątajaUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
BZP513048-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZAWęgrów
BZP512983-N-20202020-02-142020-03-03PNOAdaptacja sali na potrzeby utworzenia kina w Zespole Placówek Kultury w WąsoszuURZĄD MIEJSKI WĄSOSZAWąsosz
BZP512923-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa oprogramowania do inwentaryzacji oraz audytu sprzętu komputerowego zamawianego w ramach realizowanego przez PSW w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP512900-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa oprogramowania do centralnego zarządzania urządzeniami aktywnymi zamawianego w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP512782-N-20202020-02-142020-02-24PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedicaINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP512679-N-20202020-02-142020-02-26PNOZakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług, instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego RPO WM 2014 – 2020STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACHGorlice
BZP512642-N-20202020-02-142020-02-24PNOdostawy materiałów opatrunkowych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP512632-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 OpoleMIASTO OPOLEOpole
BZP512605-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik”cz.2ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICAWysokie Mazowieckie
BZP512591-N-20202020-02-142020-03-02PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w GdyniPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP512105-N-20202020-02-142020-02-24PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przedszkoli w ramach projektu „Przedszkolaczki-Radomiaczki”GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP511637-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP511571-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Sukcesywną dostawę oprogramowania w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement 4100021400 (Master Agreement) z dnia 22.09.2015 zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited na rok 2020”POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED072795-20202020-02-132020-02-27PNOZakup licencji MS EnterpriseURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED071917-20202020-02-132020-03-17PNODostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED071910-20202020-02-132020-03-23PNODostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę na terenie gminy Wierzbica w ramach projektu „Energia z paneli fotowoltaicznych w gminie Wierzbica”GMINA WIERZBICAWierzbica
TED071909-20202020-02-132020-03-16PNOBudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usługWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP512571-N-20202020-02-132020-02-24PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-PółnocSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGOWarszawa
BZP512469-N-20202020-02-132020-02-21PNOAC/BZP/242-010/2020 Dostawa licencji na sygnatury IDS w postaci rocznej subskrypcji sygnatur zagrożeń wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu pt. „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” - w ramach programu CyberSecIdent – „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość”POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP512353-N-20202020-02-132020-02-21PNOSprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP512236-N-20202020-02-132020-02-21PNOZakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP512169-N-20202020-02-132020-02-24PNODostawa programu informacji prawnej wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcyTEATR NARODOWYWarszawa
BZP512117-N-20202020-02-132020-02-25PNODostawa zestawu sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania badań Side Channel - numer postępowania FH/ 05/ 01/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP511801-N-20202020-02-132020-02-24PNOOpracowanie i wykonanie platformy internetowej gromadzącej i udostępniającej dane transportowe w celu usprawnienia transportu zbiorowego na terenie powiatu wągrowieckiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
BZP511608-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa licencji narzędziowych i graficznych dla PIG-PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED069414-20202020-02-122020-04-08PNOWdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami -GMINA POLICEPolice
TED069317-20202020-02-122020-03-17PNOZakup sprzętu na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych policji (środowisko aplikacyjne i backup’u). 12/BŁiI/20/MP/PMPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP512076-N-20202020-02-122020-02-20PNODostawa specjalistycznego oprogramowania SURFER v. 17 lub równoważny (na 16 stanowisk) dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp. 272-28/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP512030-N-20202020-02-122020-02-24PNORozbudowa funkcjonalności wdrożonego w BGK Systemu Zarządzania Tożsamością opartego na produkcie firmy Micro Focus NetIQ, zakup pakietów suportowych producenta oraz świadczenie usługi wsparcia eksperckiego w zakresie rozwoju oraz utrzymania systemuBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP511968-N-20202020-02-122020-02-20PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP511868-N-20202020-02-122020-02-26PNO„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIMTomaszów Lubelski
BZP511777-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP511634-N-20202020-02-122020-02-27PNOdostawa specjalistycznego oprogramowania RS3 lub równoważnego (na 10 stanowisk) dla WGiG. POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20 (delivery of specialized software RS3 or equivalent for WGiG (of 10 positions) POWR.03.05.00-00-Z307/18-00 - KC-zp.272-27/20)AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP511317-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa serwera z UPS i szafą serwerową oraz drukarek 3DPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP511273-N-20202020-02-122020-02-20PNODoposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w SandomierzuZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz
TED066670-20202020-02-112020-03-16PNOModernizacja systemów postprodukcyjnych CUPTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED066544-20202020-02-112020-02-25PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP511457-N-20202020-02-112020-02-19PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLAZabrze
BZP511212-N-20202020-02-112020-02-19PNODostawa oprogramowania graficzno - montażowego na potrzeby TVP S.A.TELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP510922-N-20202020-02-112020-02-20PNOZakup licencji i wsparcia technicznego QuestMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED065601-20202020-02-102020-03-12PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej na eksploatowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oprogramowanie firmy OraclePKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED064030-20202020-02-102020-03-12PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwerów dla jednostek UJ w podziale na 2 częściUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED064022-20202020-02-102020-03-12PNODostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „ZPRPCz”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED063976-20202020-02-102020-03-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczy..REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
BZP511019-N-20202020-02-102020-02-21PNODostawa urządzenie UnifiedThreat Management wraz z ochroną serwisową oraz wdrożeniem.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP511002-N-20202020-02-102020-02-19PNODostawa Serwera na potrzeby medyczne do WSPL SP ZOZ w KoszalinieWOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKoszalin
BZP510862-N-20202020-02-102020-02-18PNO„Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS, LIS Eskulap, ERP Impuls, UTM, RIS i PACS”PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.Połczyn-Zdrój
BZP510848-N-20202020-02-102020-02-18PNOStanowiska do badań systemów informatycznych i gier z wykorzystaniem eytrackera mobilnego i eytrackera VR (postępowanie powtórzone)ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP510689-N-20202020-02-102020-02-19PNOOdnowienie subskrypcji licencji pakietu biurowego w ramach pakietu Innowacyjna EdukacjaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP510683-N-20202020-02-102020-02-18PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP510353-N-20202020-02-102020-02-17PNO(2)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektuOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGliwice
BZP510034-N-20202020-02-102020-02-26PNODostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.Wrocław
BZP509332-N-20202020-02-102020-02-19PNODostawa oprogramowania do projektowania typu CAD3D w ramach projektu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z002/18AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP501776-N-20202020-02-102020-02-21PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
TED060877-20202020-02-072020-03-10PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP510616-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru MiejskiegoGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP510592-N-20202020-02-072020-02-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera (1 szt.) wraz z oprogramowaniem dla potrzeb rozbudowy infrastruktury IT w NCPS Solaris w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP510568-N-20202020-02-072020-02-17PNOLICENCJE, opieka serwisowa, nadzór autorskiPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP510534-N-20202020-02-072020-02-14PNODostawę produktów nawigacyjnych w 2020r.BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa
BZP510328-N-20202020-02-072020-02-19PNODostawa oprogramowania bioinformatycznego wraz z dedykowanym do tego celu zestawem komputerowym oraz zestawem odczynników walidacyjnych, PN-9/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP510100-N-20202020-02-072020-02-18PNOZakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w ŁęcznejSTAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJŁęczna
BZP509927-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie systemu kopii zapasowych Veeam dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
TED059264-20202020-02-062020-03-10PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lataMIASTO USTROŃUstroń
TED058619-20202020-02-062020-03-10PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKUGdańsk
TED058596-20202020-02-062020-03-11PNOPrzedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnychPOWIAT GNIEŹNIEŃSKIGniezno
TED058557-20202020-02-062020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu LubelskimPOWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
BZP510183-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa oprogramowania do szyfrowania dysków twardych i przenośnych pamięci masowych zamawianego w ramach realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!”PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP510058-N-20202020-02-062020-02-14PNODOSTAWA RESPIRATORÓWCENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O.Łańcut
BZP510055-N-20202020-02-062020-02-14PNO03/2020SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ—ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGOMaków Mazowiecki
BZP510027-N-20202020-02-062020-02-17PNOZakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”POWIAT CHEŁMIŃSKIChełmno
BZP509963-N-20202020-02-062020-02-14PNOSprzedaż i dostawę oprogramowania graficznego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP509936-N-20202020-02-062020-02-21PNOPrzedmiotem zamówienia jest „Wizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP509921-N-20202020-02-062020-02-14PNOZakup wraz z dostawą i montażem pracowni językowej w związku z realizacją projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań”CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃLUBAŃ
BZP509858-N-20202020-02-062020-02-14PNOPakiet 1: Dostawa oprogramowania antywirusowego – przedłużenie posiadanej przez Szpital licencji na oprogramowanie ESET dla Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie w ilości 1500 szt.Pakiet 2: Przedłużenie subskrypcji pakietu Office 365 Business w ilości 150 szt. oraz dostarczenie nowych licencji wraz z subskrypcją licencji pakietu Office 365 Business w ilości 50 szt.CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP509856-N-20202020-02-062020-02-18PNODostawa fabrycznie nowych stacji graficznych do obsługi zestawów do rzeczywistości wirtualnej i zestawów do rzeczywistości wirtualnej oraz monitora dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – stacji graficznej z monitorem, do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 2 – mobilnych stacji graficznych do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 3 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej, bezprzewodowych, z technologią śledzenia typu outside-in oraz zewnętrznej obudowy; Część 4 – zestawu do rzeczywistości wirtualnej, przewodowego, z technologią śledzenia typu inside-out; Część 1-4 w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW; Część 5 – monitora.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP509794-N-20202020-02-062020-03-04PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie wojskowym w m. Kłaj - wykonanie robót budowlanych. Sprawa nr 2610.7.2020.KACENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP509312-N-20202020-02-062020-02-24PNOremont i modernizacja budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. remont i modernizacja budynku na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2 BL-I-272. 3. 2020POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKIGdańsk
BZP509306-N-20202020-02-062020-02-14PNOdostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn