Ogłoszenia o zamówieniach
(sieci)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED158946-20202020-04-032020-05-07PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawą systemu w części administracyjnejNARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERWarszawa
TED158824-20202020-04-032020-05-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED158796-20202020-04-032020-05-14PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
BZP529295-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP529021-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa przełączników umożliwiających komunikację sieciową w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie(DFP.271.52.2020.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP528999-N-20202020-04-032020-04-15PNOWyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite ETAP I i IIGMINA BRZUZEBrzuze
TED158058-20202020-04-022020-05-06PNOZaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarekPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O.Gdynia
BZP527943-N-20202020-04-022020-04-17PNO„Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
TED152561-20202020-03-312020-05-04PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
BZP528109-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP527164-N-20202020-03-312020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"GMINA LELKOWOLelkowo
TED150451-20202020-03-302020-05-05PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (systemów) telefonii IP oraz rejestratorów korespondencji wraz z dostawą pakietów serwisowych dla zaoferowanego sprzętuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
TED150359-20202020-03-302020-04-30PNODostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania firmy Cisco Systems i Huawei TechnologiesMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED148426-20202020-03-272020-04-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED147579-20202020-03-272020-04-29PNOZaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadaniaZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINAKalisz
BZP527430-N-20202020-03-272020-04-14PNOPrzebudowa pałacu Radolińskich w Jarocinie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
BZP527229-N-20202020-03-272020-04-06PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP526779-N-20202020-03-272020-04-24PNOModernizacja kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaMUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKAWieliczka
TED145171-20202020-03-262020-04-28PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP527146-N-20202020-03-262020-04-07PNODostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych systemu bezpieczeństwaSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
TED143282-20202020-03-252020-04-28PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED143156-20202020-03-252020-04-27PNODostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR-20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED140875-20202020-03-242020-04-24PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP526394-N-20202020-03-242020-04-02PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy telemetrycznego systemu do rejestracji ciśnienia, temperatury, aktywności i biopotencjałów u myszy dla Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, w związku z realizacją projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP526165-N-20202020-03-232020-04-08PNOBudowa parku na terenie byłego cmentarza ewangelickiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 73/6 i 72/1 z obrębu 02-03 przy ul. Polnej w RadzyminieGMINA RADZYMINRadzymin
BZP526109-N-20202020-03-232020-04-01PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP525932-N-20202020-03-232020-04-03PNODostawa serwerów wraz z niezbędną infrastrukturąHYDRO—TECH SP. Z O.O.Nowogrodziec
TED134753-20202020-03-202020-04-27PNO„Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki oraz technologią fontanny w Parku Bródnowskim” w ramach zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego”URZĄD DZIELNICY TARGÓWEKWarszawa
BZP525380-N-20202020-03-202020-04-07PNOOchrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy KlonowejGMINA PACZKÓWPaczków
BZP525044-N-20202020-03-202020-03-30PNORozbudowa oraz modernizacja systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia z wykorzystaniem infrastruktury systemu łączności radiowej typu LMDSGMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
TED132162-20202020-03-192020-04-21PNOWyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP525137-N-20202020-03-192020-03-27PNODostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP524714-N-20202020-03-182020-04-08PNOBudowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznejGMINA SOLEC—ZDRÓJSolec-Zdrój
TED127868-20202020-03-172020-04-17PNODostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 (...)MIASTO USTROŃUstroń
BZP522854-N-20202020-03-172020-03-23PNODostawa części zamiennych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki oraz suwnicKRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. W KRAKOWIEKraków
BZP518443-N-20202020-03-162020-04-02PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.GMINA KIWITYKiwity
TED124590-20202020-03-132020-04-20PNODostawa, montaż i uruchomienie urządzenia EDS wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym BydgoszczPORT LOTNICZY BYDGOSZCZ S.A.Białe Błota
TED123656-20202020-03-132020-04-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze oraz Zagrodzie Sołtysów w JurgowieMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
BZP523814-N-20202020-03-132020-03-30PNODostawa do PAP S.A. urządzeń systemu bezpieczeństwa sieciowego typu firewallPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP523395-N-20202020-03-132020-03-23PNOModernizacja sprzętu serwerowegoGMINA KŁODZKOKłodzko
BZP521370-N-20202020-03-132020-03-23PNOZamówienie na dostawę macierzy dyskowej oraz sprzętu komputerowegoPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP523060-N-20202020-03-122020-03-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 13 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP522972-N-20202020-03-122020-04-02PNOPrzebudowa i remont budynku socjalno – biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu przy ul. Cieszyńskiej na terenie działek nr 112/16 oraz 112/5, obręb CHYBIE, gm. CHYBIEGMINA CHYBIE—WÓJT GMINY CHYBIEChybie
BZP522830-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa sprzętu telemetrycznego do znakowania ryb dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w OlsztynieINSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo
BZP522305-N-20202020-03-112020-03-24PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP521791-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)MIASTO BIELSKO—BIAŁA MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATYBielsko-Biała
TED115465-20202020-03-102020-04-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP521870-N-20202020-03-102020-03-20PNOZakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP521685-N-20202020-03-102020-03-18PNOdostawa urządzeń sieciowych w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP521246-N-20202020-03-102020-03-19PNODostawa platformy sprzętowej - serwera z oprogramowaniemPODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIERzeszów
TED113124-20202020-03-092020-04-09PNOZakup urządzeń infrastruktury sieciowej w ramach projektu pn.: „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”SKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP521310-N-20202020-03-092020-03-27PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP520701-N-20202020-03-092020-03-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP519883-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
TED110454-20202020-03-062020-04-08PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED109852-20202020-03-062020-04-07PNORoboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku Gmachu Głównego dla potrzeb Centrum Medialnego KULKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP521121-N-20202020-03-062020-03-23PNOWizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP520965-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa, instalacja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa do ochrony danych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badania OkaINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP520396-N-20202020-03-052020-03-17PNODostawa przełączników sieciowych 8 portowe (5 szt.) do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED106809-20202020-03-042020-04-21PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BISKUPIECBiskupiec
TED106095-20202020-03-042020-04-08PNODostawa i instalacja przełączników sieciowych dla Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
TED105994-20202020-03-042020-04-07PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczychBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
BZP520049-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa akcesoriów obsługi komputerowej do digitalizacji i sprzętu informatycznego do przechowywania i udostępniania danychUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
TED105395-20202020-03-032020-03-30POGMonitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na terytorium RP – Rozwój infrastruktury SG dla potrzeb projektu MPPCKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED104188-20202020-03-032020-04-15PNODostawa wraz z wdrożeniem systemów dziedzinowych i sprzętu komputerowego oraz systemu e-Rada dla Powiatu Lwóweckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim..POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED103466-20202020-03-032020-04-03PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED103380-20202020-03-032020-04-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP519415-N-20202020-03-032020-03-11PNOZapewnienie obsługi serwisowej monitoringu kanalizacji na terenie gminy JaktorówPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŻYRARDÓW SP. Z O.O.Żyrardów
TED102686-20202020-03-022020-03-31POGRozbudowa i utrzymanie systemu Korund – część III. Modernizacja systemu Proxy SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED101883-20202020-03-022020-04-03PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BIAŁA PISKABiała Piska
TED101225-20202020-03-022020-03-20PNODostawa 5 szt. przełączników sieciowych wraz z osprzętemKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED101153-20202020-03-022020-03-13PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP518717-N-20202020-03-022020-03-17PNO„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACHKielce
BZP518674-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa przełączników dostępowychWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP518360-N-20202020-03-022020-03-17PNOBudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Dolinie Kościeliskiej – KiryTATRZAŃSKI PARK NARODOWYZakopane
BZP518234-N-20202020-03-022020-03-16PNODostawa nadajników telemetrycznych wraz z osprzętem do monitoringu kuraków leśnych wsiedlanych na terenie Nadleśnictwa RuszówNADLEŚNICTWO RUSZÓWRuszów
TED099289-20202020-02-282020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projGMINA LUBAWALubawa
TED098743-20202020-02-282020-04-02PNOZakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii wraz z blokiem operacyjnymCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
BZP517695-N-20202020-02-282020-03-16PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”GMINA WIELICZKIWieliczki
BZP517457-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP517036-N-20202020-02-272020-03-10PNOModernizacja serwerówGMINA KNURÓWKnurów
BZP516965-N-20202020-02-272020-03-13PNOAdaptacja pomieszczeń: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu na potrzeby realizacji projektów „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, które są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPRMIASTO NOWY SĄCZ—NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED094302-20202020-02-262020-03-27PNOUtworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo TechnologicznegoLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
TED094267-20202020-02-262020-03-30PNODostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla centrum dystrybucji w ramach projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
TED094234-20202020-02-262020-03-30PNODostawa klastra 2 Firewalli – KC-zp. 272-84/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED094207-20202020-02-262020-03-30PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP516745-N-20202020-02-262020-03-06PNODostawa routerów bezprzewodowych i przełącznika sieciowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
BZP516539-N-20202020-02-262020-03-06PNOKonserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP510155-N-20202020-02-262020-03-12PNOZaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowejCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP515768-N-20202020-02-252020-03-11PNOOchrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy KlonowejGMINA PACZKÓWPaczków
BZP515418-N-20202020-02-252020-03-06PNODostawa urządzenia dla systemu bezpieczeństwa DC SWD PSPKOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJWarszawa
TED089338-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
TED089316-20202020-02-242020-03-26PNODostawa przełącznika sieciowego (switch) – dla Uczelnianego Centrum Informatyki – 10 szt. – KC-zp.272-95/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP515478-N-20202020-02-242020-03-04PNOZakup oprogramowania i licencji do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP515322-N-20202020-02-242020-03-12PNOMonitoring miejski CCTVGMINA BISKUPIECBiskupiec
TED087021-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
TED085422-20202020-02-202020-03-24PNOWykonanie interaktywnej wystawy dawnej książki i prasy „Elkamera” w ramach projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – etap I”GMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
TED084620-20202020-02-202020-03-25PNOZakup wraz z instalacją klastra dwóch routerów z funkcją firewall oraz przełącznika sieciowego (switch) dla Instytutu Nauk TechnicznychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED083002-20202020-02-192020-03-02PNOWykonanie dostaw i usług dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje – im. M. i B. Dembowskich – RojeMUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED082994-20202020-02-192020-03-23PNORozbudowa systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowymPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED082367-20202020-02-192020-03-25PNODostawa przełączników sieciowychKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
BZP514199-N-20202020-02-192020-03-04PNOUsługi transmisji danych w zakresie sieci rozległej WANLUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIALublin
BZP513110-N-20202020-02-192020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów kompyterowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
TED079560-20202020-02-182020-03-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz UjeżdżalniMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
BZP514021-N-20202020-02-182020-03-04PNOPrzebudowa pomieszczeń Stołecznego Stanowiska Kierowania w systemie zaprojektuj i wybudujKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP513664-N-20202020-02-182020-02-26PNOWYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWEWrocław
BZP513624-N-20202020-02-182020-02-28PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP513542-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChmielnikuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP513194-N-20202020-02-182020-03-04PNO„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560”GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED077876-20202020-02-172020-03-26PNOInformatyzacja usług publicznych Powiatu DziałdowskiegoPOWIAT DZIAŁDOWSKIDziałdowo
TED077196-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto GrudziądzGMINA—MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz
TED077116-20202020-02-172020-03-03PNODostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP512830-N-20202020-02-172020-02-27PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 02/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP512317-N-20202020-02-172020-03-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BUDRYBudry
TED074521-20202020-02-142020-03-18PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP512503-N-20202020-02-142020-02-24PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
TED071909-20202020-02-132020-03-16PNOBudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usługWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP512487-N-20202020-02-132020-02-21PNORozbudowa laboratorium sieciowego Cisco, w którym prowadzone będą zajęcia dydaktyczne Wydziału Elektroniki realizowane w ramach projektu „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” – zadania.POLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP512004-N-20202020-02-122020-02-20PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektów.GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP511572-N-20202020-02-122020-02-24PNO„Dostawa centrali i telefonów VoIP, do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego”.MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP511317-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa serwera z UPS i szafą serwerową oraz drukarek 3DPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP511273-N-20202020-02-122020-02-20PNODoposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w SandomierzuZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz
BZP510520-N-20202020-02-122020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP511254-N-20202020-02-112020-02-26PNOPrzebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z SIEDZIBĄ W ODOLIONIEAleksandrów Kujawski
BZP511235-N-20202020-02-112020-02-26PNODostawa sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II Dostawa kart sieciowych – cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IVMUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED064840-20202020-02-102020-03-13PNOWdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
BZP501776-N-20202020-02-102020-02-21PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
BZP510257-N-20202020-02-072020-02-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP510239-N-20202020-02-072020-02-24PNODostawa i montaż komputerowej sieci logicznej (LAN) do budynków Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP510233-N-20202020-02-072020-02-25PNOBudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Dolinie Kościeliskiej – KiryTATRZAŃSKI PARK NARODOWYZakopane
TED058596-20202020-02-062020-03-11PNOPrzedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnychPOWIAT GNIEŹNIEŃSKIGniezno
TED058567-20202020-02-062020-03-11PNODostawa, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych stacjonarnych oraz zakup licencji systemu archiwizacji zasobów stacji roboczych oraz pracy w grupie roboczej ... z podziałem na 2 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP510102-N-20202020-02-062020-02-14PNORozbudowa i modernizacja laboratorium sieciowego Wydziału Elektroniki Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP509936-N-20202020-02-062020-02-21PNOPrzedmiotem zamówienia jest „Wizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP509306-N-20202020-02-062020-02-14PNOdostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn