Ogłoszenia o zamówieniach
(telefony komórkowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-10 09:12:33
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
BZP632051-N-20192019-12-042019-12-12PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej i dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP628342-N-20192019-11-272019-12-05PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej oraz dostawa telefonów i modemów dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa świętokrzyskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce
TED550621-20192019-11-202019-12-06PNOZakup i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Poczty Polskiej S.APOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED550535-20192019-11-202019-11-25PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowaniaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP624902-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin
BZP623609-N-20192019-11-202019-11-29PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w BiałymstokuPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O.Białystok
BZP623494-N-20192019-11-192019-11-29PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych tabletów dla SGGWSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO—SZPWarszawa
BZP623696-N-20192019-11-182019-11-28PNODOSTAWA URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGOWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED532828-20192019-11-112019-12-16PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, akcesoriów zaktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
BZP618324-N-20192019-11-072019-11-15PNODostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych i tabletówTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP618393-N-20192019-11-052019-12-04PNOUsługi z zakresu telefonii komórkowej z dostawą nowych telefonów komórkowych i usług mobilnego dostępu do Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, z usługą DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) po łączu ISDN PRA( 30B+D), 9 łączy ISDN BRA (2B+D) i 6 łączy analogowych, obejmujących abonament i połączenia głosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego przez ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP617566-N-20192019-10-312019-11-08PNOŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej i Internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń na potrzeby pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP616609-N-20192019-10-302019-11-08PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOPoznań
BZP612749-N-20192019-10-212019-10-29PNOWyłonienie dostawcy telefonów komórkowych/smartfonów i modemów/routerów GSM dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, z siedzibą w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP612226-N-20192019-10-182019-10-28PNOZakup telefonów komórkowychAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa