Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED161187-20202020-04-062020-05-08PNOWdrożenie linii technologicznej do rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w ramach projektu „Digitalizacja regionalnego dziedzictwa telewizyjnego i filmowego z archiwum TVP S.A.”TELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED158946-20202020-04-032020-05-07PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawą systemu w części administracyjnejNARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERWarszawa
TED158825-20202020-04-032020-05-08PNODostawa urządzeń biurowych i informatycznychŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED158824-20202020-04-032020-05-06PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED158796-20202020-04-032020-05-14PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED158776-20202020-04-032020-05-06PNODostawa drukarek biurkowych, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED158771-20202020-04-032020-05-11PNOZakup wyposażenia wraz z dostawą, montażem i instalacją dla realizowanego obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 – 3 częściGMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
TED158764-20202020-04-032020-05-05PNODostawa wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania „Rozbudowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii wraz z zakupem gammakamery typu Spect-CT z wyposażeniem”MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SP. Z O.O.Siedlce
BZP529295-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP529119-N-20202020-04-032020-04-17PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA PODODDZIAŁÓW HUMINT4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
BZP529112-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa nowego sprzetu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGOOpole
BZP529090-N-20202020-04-032020-04-20PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O.O.Toruń
BZP529079-N-20202020-04-032020-04-15PNOZakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzyMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze
BZP528985-N-20202020-04-032020-04-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowegoMORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP528939-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa modułu oprogramowania do generowania plików HDF5 z radaru MMR-50 i MMR-116, dostawa serwera radaru meteorologicznego i komputera do obróbki danych radarowychEKOENERGIA SILESIA S.A.Katowice
BZP528933-N-20202020-04-032020-04-14PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP528498-N-20202020-04-032020-04-15PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdal-nym w ramach programu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP527920-N-20202020-04-032020-04-16PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP527892-N-20202020-04-032020-04-20PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych i klawiatur.WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED157480-20202020-04-022020-05-06PNOWdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED156940-20202020-04-022020-05-06PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z macierzą dyskową do przechowywania danych oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiujących do obsługi procesu dydaktycznegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED156898-20202020-04-022020-04-16PNOSukcesywna dostawa zestawów z komputerami stacjonarnymiNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED156812-20202020-04-022020-06-08PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podzałem na 3 częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP528903-N-20202020-04-022020-04-14PNO„DOSTAWA ARTYKUŁÓW I AKCESORIÓW BIUROWYCH, PIŚMIENNICZYCH, ARCHIWIZACYJNYCH ORAZ KSIĄŻEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO”13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP528896-N-20202020-04-022020-04-14PNOSukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP528865-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniemMUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIUPoznań
BZP528782-N-20202020-04-022020-04-08PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi projektu – „Lepszy rozwój, lepszy start”GMINA GIDLEGidle
BZP528772-N-20202020-04-022020-04-15PNO„Dostawa stacji roboczych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIESzczecin
BZP528702-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa elementów do stanowisk laboratoryjnych na potrzeby KSON Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP528643-N-20202020-04-022020-04-10PNODostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP528605-N-20202020-04-022020-04-15PNODostawa przełączników sieciowychAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP527310-N-20202020-04-022020-04-20PNOSukcesywna dostawa części komputerowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/25/TB.POLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED154919-20202020-04-012020-04-16PNOZakup laptopówCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED154788-20202020-04-012020-05-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-300/2020)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED154787-20202020-04-012020-05-05PNODostawy zestawów komputerowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED154767-20202020-04-012020-05-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP528574-N-20202020-04-012020-04-10PNOZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ŁózkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski
BZP528529-N-20202020-04-012020-04-09PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP528509-N-20202020-04-012020-04-22PNODostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Realizacja w ramach zadania pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.: TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty pleneroweTEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJRzeszów
BZP528408-N-20202020-04-012020-04-16PNOSukcesywna dostawa pamięci do przechowywania danychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP528375-N-20202020-04-012020-04-15PNODostawa drukarki 3D dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP528312-N-20202020-04-012020-04-10PNODostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w KielcachZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCHKielce
TED152577-20202020-03-312020-05-05PNORozbudowa infrastruktury SANMIASTO POZNAŃ ZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
TED152561-20202020-03-312020-05-04PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED152419-20202020-03-312020-05-04PNOZakup sprzętu komputerowego (monitory LCD)URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
BZP528216-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa komputerów stacjonarnychCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP528162-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa sprzętu komputerowego - 2 zadaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP528150-N-20202020-03-312020-04-21PNODostawa wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - numer postępowania: FH/01/03/20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP528138-N-20202020-03-312020-03-09PNO„Kształcenie zawodowe na wysokim poziomie”- zakup i dostawa sprzętu do pracowni mechanik pojazdów samochodowych oraz sprzętu ICTZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. MJR H.SUCHARSKIEGOPrzasnysz
BZP528109-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, urządzeń drukujących, systemu nawigacji (GPS) w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP527931-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu BadawczegoINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP527840-N-20202020-03-312020-06-08PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podziałem na trzy (3) części.INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP527831-N-20202020-03-312020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP527289-N-20202020-03-312020-04-09PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP527164-N-20202020-03-312020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"GMINA LELKOWOLelkowo
TED151643-20202020-03-302020-05-04PNOSukcesywna dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz 36-miesięcznym serwisem gwarancyjnymENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SP. Z O.O.Gdańsk
TED150457-20202020-03-302020-05-05PNOZakup (dostawa) artykułów różnego przeznaczenia dla jednostek organizacyjnych Szpitala – 16 pakietówSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP527800-N-20202020-03-302020-04-08PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP527766-N-20202020-03-302020-04-09PNODostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP527691-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa i montaż sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni gastronomicznejPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP527688-N-20202020-03-302020-04-10PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP527680-N-20202020-03-302020-04-10PNO„Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Żurawica-zakup i dostawa sprzętu ICT”GMINA ŻURAWICAŻurawica
BZP527638-N-20202020-03-302020-04-23PNOUnowocześnienie pracowni specjalistycznych PWSIiP w Łomży”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP526464-N-20202020-03-302020-04-07PNODostawa komputerów poleasingowychGMINA CIESZYN, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA BURMISTRZ MIASTA CIESZYNACieszyn
TED148426-20202020-03-272020-04-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED147697-20202020-03-272020-04-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu SzczecińskiegoUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP527515-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla potrzeb realizacji projektu – „Lepszy rozwój, lepszy start”GMINA GIDLEGidle
BZP527490-N-20202020-03-272020-04-14PNOPrzebudowa i dostosowanie pomieszczenia technicznego w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk na potrzeby infrastruktury teletechnicznejINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP527483-N-20202020-03-272020-04-15PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP527480-N-20202020-03-272020-04-06PNOPozimowe oraz letnie zamiatanie ulic miejskichGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP527453-N-20202020-03-272020-04-06PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego dla Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.120.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP527400-N-20202020-03-272020-04-14PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego”, w zakresie wykonania Zadania 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego.GMINA KUTNOKutno
BZP527313-N-20202020-03-272020-04-06PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanera 3DZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP527307-N-20202020-03-272020-04-15PNODostawa macierzy dyskowej w celu uzupełnienia infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pn. "Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP527294-N-20202020-03-272020-04-06PNODostawa komputerów , monitorów i oprogramowaniaŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP527229-N-20202020-03-272020-04-06PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP527015-N-20202020-03-272020-04-09PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna MałopolskaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków
BZP526960-N-20202020-03-272020-04-15PNODostawa zestawu analizatorów sprzężonych. Oznaczenie sprawy:IA1/D/20/31/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP517579-N-20202020-03-272020-04-07PNOZakup wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w Nowy Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”GMINA NOWY STAWNowy Staw
TED145171-20202020-03-262020-04-28PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP527202-N-20202020-03-262020-04-03PNOSerwis i rozbudowa systemu do kontroli dostępu i rejestracji zdalnych sesji Fudo, posiadanego przez Bank Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP527106-N-20202020-03-262020-04-09PNO„Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin” -zakup i dostawa materiałów szybkozużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji zajęć oraz sprzętu ICT/ AGDGMINA BURZENINBurzenin
BZP527064-N-20202020-03-262020-04-14PNOZakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentówMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP526985-N-20202020-03-262020-04-07PNODostawa duplikatora płyt dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 21/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP526916-N-20202020-03-262020-04-15PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Zawodowa lokomotywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32 25-608 Kielce”ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHKielce
BZP526600-N-20202020-03-262020-04-07PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA SUSZSusz
BZP526581-N-20202020-03-262020-04-15PNOWykonanie dokumentacji projektowej i budowa tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR w GdyniZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNIGdynia
TED143978-20202020-03-252020-04-28PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej tych urządzeń dla potrzeb Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
TED143301-20202020-03-252020-04-28PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny)PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED143282-20202020-03-252020-04-28PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED143208-20202020-03-252020-04-28PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 1UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED143165-20202020-03-252020-05-06PNODostawa komputera stacjonarnego pełniącego rolę stacji roboczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED143156-20202020-03-252020-04-27PNODostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR-20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP526766-N-20202020-03-252020-04-15PNODostawa sprzętu informatycznego – zamówienie z podziałem na 3 części (zadania)34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIERzeszów
BZP526729-N-20202020-03-252020-04-02PNODostawa komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnychWIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII SP ZOZPoznań
BZP526639-N-20202020-03-252020-04-28PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
BZP526579-N-20202020-03-252020-04-03PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”POWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP516297-N-20202020-03-252020-04-10PNODostawa laptopa, dysków SSD, dysków twardych i pamięci RAM, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED142392-20202020-03-242020-04-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED140875-20202020-03-242020-04-24PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED140840-20202020-03-242020-04-27PNO„Zakupu infrastruktury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP526474-N-20202020-03-242020-04-03PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniemKLIMAT—ENERGIA—GOSPODARKA WODNAKraków
BZP526467-N-20202020-03-242020-04-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 7/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP526461-N-20202020-03-242020-04-01PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIEWłoszczowa
BZP526378-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie KamieńskimPOWIAT KAMIEŃSKIKamień Pomorski
BZP526299-N-20202020-03-242020-04-03PNODostaw sprzętu ICT w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”.GMINA KOLNOKolno
BZP526101-N-20202020-03-242020-04-08PNODostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i NasiennictwaCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP526058-N-20202020-03-242020-04-02PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Budowa przedszkola w Lubochni”GMINA LUBOCHNIALubochnia
TED138382-20202020-03-232020-04-07PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED138320-20202020-03-232020-04-24PNOZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED138224-20202020-03-232020-04-24PNOZakupy związane z rozwojem serwerowni – sprzęt i oprogramowanieMUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
TED138211-20202020-03-232020-04-23PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w branży administracyjno-usługowejMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCINowy Sącz
TED138200-20202020-03-232020-04-23PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED138189-20202020-03-232020-04-27PNOZakup i dostawa kart zbliżeniowych HID Global Mifare 13,56 MHz Classic 1 kB MF1MOA2S50 NXP UID4 dla jednostki będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 6021JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
BZP526109-N-20202020-03-232020-04-01PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP526031-N-20202020-03-232020-03-31PNODostawa sprzętu i podzespołów komputerowych oraz akcesoriówKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
BZP525892-N-20202020-03-232020-03-31PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka, komputera obliczeniowego oraz monitora.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP510817-N-20202020-03-232020-03-31PNOInnowacyjny system miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w ŁodziTEATR IM. STEFANA JARACZA W ŁODZIŁódź
BZP525786-N-20202020-03-212020-03-30PNODostawa komputerów i drukarek wraz oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia Centrum Zdrowia Białołęka ul. Przykoszarowa 16 , 03-260 WarszawaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA—BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED137312-20202020-03-202020-04-27PNOWdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED135386-20202020-03-202020-04-28PNODostawa sprzętu informatycznego2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED135331-20202020-03-202020-04-23PNODostawa materiałów biurowych (DFP.271.38.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED135328-20202020-03-202020-04-27PNOZakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowychMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP525733-N-20202020-03-202020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku świetlicowo-administracyjnego w PieńkowieGMINA POSTOMINOPostomino
BZP525644-N-20202020-03-202020-04-01PNODostawa aparatury mikrofalowejWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP525622-N-20202020-03-202020-03-30PNO„Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego na potrzeby COZL”CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP525539-N-20202020-03-202020-03-31PNODostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości RegielnicaGMINA EŁKEłk
BZP525512-N-20202020-03-202020-03-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tarnobrzega”PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP525490-N-20202020-03-202020-03-30PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCAZabrze
BZP525414-N-20202020-03-202020-04-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP524937-N-20202020-03-202020-04-10PNOKompletny System Backupowy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z wdrożeniem, konfiguracją i szkoleniemGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
BZP524570-N-20202020-03-202020-04-06PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP524088-N-20202020-03-202020-04-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED132195-20202020-03-192020-04-22PNOZakup maszyn i urządzeń dla ZST w KolniePOWIAT KOLNEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE, UL. TEOFILA KUBRAKA 6, 18—500 KOLNO, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE – EUGENIUSZ GROMADZKIKolno
TED132187-20202020-03-192020-04-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED132162-20202020-03-192020-04-21PNOWyposażenie do pracowni informatycznych, budowlanej oraz energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 w Rudzie ŚląskiejMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED132158-20202020-03-192020-04-22PNODostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 10 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań PINSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP525275-N-20202020-03-192020-03-30PNO„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Grajewo
BZP525269-N-20202020-03-192020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP525258-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIERzeszów
BZP525257-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP525198-N-20202020-03-192020-03-27PNODostawa zestawów komputerowych z dwoma monitorami wraz z oprogramowaniemZARZĄD LOKALI MIEJSKICHŁódź
BZP525148-N-20202020-03-192020-03-27PNODOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWAŃ I KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCHMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP525137-N-20202020-03-192020-03-27PNODostawa zestawów i akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, zestawu fotograficznego, tabletu, laptopa i rutera przemysłowego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP525092-N-20202020-03-192020-04-02PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie sieci elektryczno-logicznej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.STAROSTWO POWIATOWEBraniewo
BZP524258-N-20202020-03-192020-03-30PNODostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ŁodziŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
BZP524081-N-20202020-03-192020-03-27PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP523481-N-20202020-03-192020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
TED130221-20202020-03-182020-04-22PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu LubelskimPOWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
TED130204-20202020-03-182020-04-20PNORozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specj. im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
TED130175-20202020-03-182020-04-20PNODostawa nośników danych oraz akcesoriów komputerowychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED130131-20202020-03-182020-04-10PNOZakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowymZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
BZP524955-N-20202020-03-182020-03-26PNODostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP524919-N-20202020-03-182020-04-03PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .GMINA WIELGIEWielgie
BZP524871-N-20202020-03-182020-03-27PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 10 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP524837-N-20202020-03-182020-03-26PNODostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP524801-N-20202020-03-182020-04-08PNOWykonanie monitoringu budynków przynależących do osiedla studenckiego. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/10/HPPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP524726-N-20202020-03-182020-03-27PNOZakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w GoślicachPOWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP524673-N-20202020-03-182020-04-06PNO„Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych oraz kolorowych formatu A4 i A3”STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIEPiaseczno
BZP524652-N-20202020-03-182020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup i montaż klimatyzacji w serwerowniGMINA BUDRYBudry
BZP524499-N-20202020-03-182020-03-30PNODOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH PC Z MONITORAMI LED 21,5”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP524340-N-20202020-03-182020-03-26PNODOSTAWA SYSTEMU POBORU OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA WE WŁOCŁAWKUBAZA SP. Z O.O.Włocławek
BZP524320-N-20202020-03-182020-03-27PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED127912-20202020-03-172020-04-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED127868-20202020-03-172020-04-17PNODostarczenie infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 (...)MIASTO USTROŃUstroń
BZP524535-N-20202020-03-172020-03-25PNODoposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w sprzęt komputerowy i narzędzia TIK w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP524451-N-20202020-03-172020-03-25PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP524410-N-20202020-03-172020-03-31PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP524387-N-20202020-03-172020-03-25PNODostawę notebooków dla Politechniki Opolskiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP524373-N-20202020-03-172020-03-30PNO„Zakup infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: "Cyfrowy Powiat Mikołowski-BIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP524323-N-20202020-03-172020-03-26PNOzakup serwerów, macierzy i pamięci masowych typu NAS dla Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej PolskiejPROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP524306-N-20202020-03-172020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ŁASKARZEWŁaskarzew
BZP524077-N-20202020-03-172020-03-26PNODostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED125437-20202020-03-162020-04-16PNODostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – dwa komputery przenośne z oprogramowaniemPOWIAT WRZESIŃSKIWrześnia
BZP524184-N-20202020-03-162020-04-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP524103-N-20202020-03-162020-03-27PNODostawa wyposażenia pracowni zawodowych do Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i do Zespołu Szkół w Kowalewie PomorskimPOWIAT GOLUBSKO—DOBRZYŃSKIGolub-Dobrzyń
BZP523852-N-20202020-03-162020-03-24PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia Kina Muza działającego przy Domu Kultury we Włoszczowie w ramach programu „Rozwój Kin” Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, priorytety: cyfryzacja kin oraz modernizacja kin”DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIEWłoszczowa
BZP522541-N-20202020-03-162020-03-24PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Centrum Projektów EuropejskichPAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
BZP522452-N-20202020-03-162020-04-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego PolicjiCENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJIWarszawa
BZP518443-N-20202020-03-162020-04-02PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.GMINA KIWITYKiwity
BZP523836-N-20202020-03-152020-03-23PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
TED124587-20202020-03-132020-04-15PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na siedem częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ–RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED123061-20202020-03-132020-04-15PNOAC/BZP/242-025/2020, Dostawa biurowego sprzętu komputerowego o ustalonym standardzie dla Politechniki WrocławskiejPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
TED123012-20202020-03-132020-04-15PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów, AiO oraz komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED122949-20202020-03-132020-04-16PNODostawa notebookówUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED122855-20202020-03-132020-04-14PNOWielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy częściINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP523783-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Kreatywni w Centrum”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP523623-N-20202020-03-132020-03-24PNODostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Szkolna Pracownia Myślenia”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP523599-N-20202020-03-132020-03-24PNOdostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Kompetentna SzkołaGMINA SOKÓŁKASokółka
BZP523531-N-20202020-03-132020-03-23PNO„Doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne”GMINA RADOMYŚL WIELKIRadomyśl Wielki
BZP523495-N-20202020-03-132020-03-25PNOZakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia w ramach projektu "Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej"GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESępólno Krajeńskie
BZP523300-N-20202020-03-132020-03-23PNOdostawa zestawów komputerowych poleasingowych dla DCCHP we Wrocławiu transportem Wykonawcy lub na jego koszt.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIUWrocław
BZP523266-N-20202020-03-132020-03-27PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 4 CzęściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP523070-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa komputerów przenośnych typu laptop z systemem operacyjnymSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP522968-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa wyposażenia do pracowni: elektrotechniki i elektroniki, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych oraz automatyki, w ramach projektu pn.: Nowa, jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIAT SANOCKISanok
BZP522262-N-20202020-03-132020-03-23PNODostawa sprzętu i oprogramowania oraz wyposażenia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów.”POWIAT GÓROWSKIGóra
BZP521370-N-20202020-03-132020-03-23PNOZamówienie na dostawę macierzy dyskowej oraz sprzętu komputerowegoPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
TED120557-20202020-03-122020-04-16PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED120464-20202020-03-122020-04-15PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i montażem do Centrum Symulacji Procesów BiznesowychUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP523183-N-20202020-03-122020-03-20PNOLaboratorium 2MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNAToruń
BZP523175-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa i rozstawienie wyposażenia dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu PodlaskimZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA IIRadzyń Podlaski
BZP523154-N-20202020-03-122020-03-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP523098-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa drukarki 3DINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP523064-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa aparatury laboratoryjnej, materiałów pomocniczych, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznejINSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO—SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP523063-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa 21 zestawów laptopów dla uczestników kursu „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostawa laptopów Typ1 - 4 sztuki, laptopów Typ2 - 2 sztuki i monitora - 1 sztuka w ramach projektu Zintegrowana Platforma Analityczna, nr projektu POPC.02.02.00-00-0015/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP523060-N-20202020-03-122020-03-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 13 zadań – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP523018-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP522891-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa sprzętu komputerowego do Mediateki w Mońkach.GMINA MOŃKIMońki
BZP522843-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa macierzy dyskowej do skanów 3D oraz 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP522796-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP522764-N-20202020-03-122020-03-20PNOZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I TONERÓW DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIESAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJChoszczno
BZP522736-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Podróżowanie bez granic”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP522341-N-20202020-03-122020-03-20PNO„Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnychZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZŁOCZEWIEZłoczew
BZP522168-N-20202020-03-122020-03-23PNODostawa notebooków na potrzeby Krajowego Biura WyborczegoKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
TED118970-20202020-03-112020-03-23PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED118137-20202020-03-112020-04-15PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania specjalistycznego, oraz sprzętu fotograficznego dla Instytutu Nauk Technicznych dla zadania pn.: „Wyposażenie pracowni ..PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP522675-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa urządzeń TIK – wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Wiskitki w ramach zadania pn.: " Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki "GMINA WISKITKIWiskitki
BZP522514-N-20202020-03-112020-03-23PNOZakup, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów.URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP522329-N-20202020-03-112020-03-23PNOZakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" powtórkaCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP522305-N-20202020-03-112020-03-24PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP521791-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół z terenu Miasta Bielska-Białej (z podziałem na 25 części zamówienia)MIASTO BIELSKO—BIAŁA MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATYBielsko-Biała
BZP521029-N-20202020-03-112020-03-19PNODostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych MifareMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP515286-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa nowego, nieużywanego, wolnego od wad sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz serwera wraz z systemem operacyjnym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED115465-20202020-03-102020-04-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP522176-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP522103-N-20202020-03-102020-03-25PNOWydzielenie części budynku na przedszkole gminne w DzierżoniowieGMINA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP522083-N-20202020-03-102020-03-18PNO1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – w podziale na 4 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP522070-N-20202020-03-102020-03-18PNO„Dostawa wraz z konfiguracją i instalacją 60 sztuk laptopów dla uczestników projektu pod nazwą „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”GMINA ZAKLICZYNZakliczyn
BZP522039-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP522022-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła Jutra – II edycjaMIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W RYPINIERypin
BZP521928-N-20202020-03-102020-03-19PNO„Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy” – wyposażenieGMINA SZUBINSzubin
BZP521870-N-20202020-03-102020-03-20PNOZakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP521819-N-20202020-03-102020-03-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu do fotografii przyrodniczej z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Doskonały Uniwersytet-zintegrowany program rozwoju UJ” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Nr sprawy: 80.272.89.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP521486-N-20202020-03-102020-03-18PNODostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przedmiotowych i szkolnych pracowni specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kłecku i Szkole Podstawowej w Dębnicy, w ramach projektów „Nowa szansa” i „Postaw na wiedzę – wdrożenie systemów wsparcia uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i poprawa warunków dydaktycznych SP w Dębnicy”GMINA KŁECKOKłecko
BZP521246-N-20202020-03-102020-03-19PNODostawa platformy sprzętowej - serwera z oprogramowaniemPODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIERzeszów
BZP519522-N-20202020-03-102020-03-24PNOZakup i dostawa monitorów wraz z wyposażeniemCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
TED113824-20202020-03-092020-04-16PNOModyfikacja oraz utrzymanie funkcjonującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Systemu aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED113226-20202020-03-092020-04-15PNODostawa sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED113165-20202020-03-092020-04-15PNOUmowy ramowe na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz materiałów komputerowych i sieciowych z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IMIENIA MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED113130-20202020-03-092020-04-09PNODostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwaAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED113118-20202020-03-092020-04-17PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED113117-20202020-03-092020-04-09PNOTesty diagnostyczne, zestawy radioimmunologiczne, zestawy do barwienia histochemicznego, kody kreskoweSZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP521664-N-20202020-03-092020-03-17PNODoposażenie pracowni spedycyjnej, grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie – II postępowaniePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP521558-N-20202020-03-092020-03-18PNOZakup i sukcesywna dostawa elementów obudowy tabletu Durabook R11AHWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP521523-N-20202020-03-092020-03-18PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych nieużywanych: a) monitorów (cześć I zamówienia), b) drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (cześć II zamówienia).INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP521421-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”MIASTO ORZESZEOrzesze
BZP521392-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP521390-N-20202020-03-092020-03-18PNOWyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i biurowyZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP521348-N-20202020-03-092020-03-18PNODostawa Sprzętu InformatycznegoGMINA WOŁOMINWołomin
BZP521345-N-20202020-03-092020-03-17PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP521310-N-20202020-03-092020-03-27PNO„Dostawa sprzętu informatycznego”POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP521285-N-20202020-03-092020-03-16PNODostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu (3 części ) w ramach projektu „Akademia Reklamy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII I USŁUGŁódź
BZP521259-N-20202020-03-092020-03-19PNODostawa sprzętu informatycznegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIESzczecin
BZP521210-N-20202020-03-092020-03-26PNOMałe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiegoCENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIPiła
BZP521054-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w ChełmiePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP520973-N-20202020-03-092020-03-17PNOdostawa i wdrożenie Systemu informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym w Warszawskim Centrum Pomocy RodzinieWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP520701-N-20202020-03-092020-03-17PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Nauka w kolorach tęczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁYŁódź
BZP520451-N-20202020-03-092020-03-17PNO"Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego"POWIAT BOLESŁAWIECKIBolesławiec
BZP519883-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa i uruchomienie systemu informatycznegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚNIE SP. Z O.O.Krosno
BZP519489-N-20202020-03-092020-03-20PNOZakup i dostawa urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowejPOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
BZP518996-N-20202020-03-092020-03-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w LublinieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin
BZP518727-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Jednorożec w ramach zadania pn.: "Cyfrowy Jednorożec".GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W JEDNOROŻCUJednorożec
BZP516075-N-20202020-03-092020-03-17PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów i akcesoriów komputerowych, IRTMPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED111289-20202020-03-062020-04-08PNODzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu obsługi wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz podległychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED110462-20202020-03-062020-04-09PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
BZP521174-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku świetlicowo-administracyjnego w PieńkowieGMINA POSTOMINOPostomino
BZP521147-N-20202020-03-062020-03-17PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Spotkajmy się w przedszkolu",GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP520933-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa, montaż oraz instalacja sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUPoznań
BZP520822-N-20202020-03-062020-03-19PNODostawa podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia ciągłości działania serwerów i stacji roboczych w Laboratorium Biologii RNA Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieMIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ WARSZAWAWarszawa
BZP520773-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP520399-N-20202020-03-062020-03-16PNO„Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego”- wyposażenieGMINA SZUBINSzubin
BZP520184-N-20202020-03-062020-03-16PNO„Dostawa i montaż sprzętu i pierwszego wyposażenia - część 2 dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 – etap II”SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. J. BOGDANOWICZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP520115-N-20202020-03-062020-03-16PNOZP/31/2020 - Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukującychINSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP519707-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa zestawów komputerowych do systemu CEPIKGMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
BZP519530-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED108220-20202020-03-052020-04-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Złotoryja – dostawa komputerów dostępowych i infrastruktury serwerowej wraz ze szkoleniami oraz zaprojektowanie i budowa przyłącza światłowodowegoGMINA ZŁOTORYJAZłotoryja
TED108218-20202020-03-052020-04-08PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP520581-N-20202020-03-052020-03-13PNOZakup sprzętu komputerowego IISAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. ST. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
BZP520395-N-20202020-03-052020-03-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP520244-N-20202020-03-052020-03-13PNODOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWAŃ I KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCHMAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP520147-N-20202020-03-052020-03-17PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP520119-N-20202020-03-052020-03-13PNOdostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu Usługi elektroniczne służące mieszkańcom – wdrożenie rozwiązań opartych na telemetrii w PERIG Sp. z o.o. w Gminie BraniewoPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo
BZP519997-N-20202020-03-052020-03-13PNODostawa artykułów papierniczych i biurowychSZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSŁAWA KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIELublin
BZP519811-N-20202020-03-052020-03-18PNODoposażenie szkolnych pracowni IT na potrzeby projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”GMINA KIELCEKielce
BZP519429-N-20202020-03-052020-03-12PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla pracowników GTL S.A.GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.Katowice
BZP518881-N-20202020-03-052020-03-16PNODostawa specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym w ramach projektu nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 (Porozumienie finansowe nr 6/PL/2017/FBW)AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP513566-N-20202020-03-052020-03-19PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
TED106809-20202020-03-042020-04-21PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BISKUPIECBiskupiec
TED106146-20202020-03-042020-04-06PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED106139-20202020-03-042020-04-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników Policji w ramach umowy ramowej”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED106132-20202020-03-042020-04-06PNODostawy urządzeń drukującychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED106065-20202020-03-042020-04-09PNODostawa sprzętu i wyposażenia do Auli Centrum Kultury Akademickiej (CKA) i Auli Biblioteki PWSTE Jarosław wraz z niezbędnymi robotami budowlanymiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED105994-20202020-03-042020-04-07PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczychBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
BZP520049-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa akcesoriów obsługi komputerowej do digitalizacji i sprzętu informatycznego do przechowywania i udostępniania danychUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP520020-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP519818-N-20202020-03-042020-03-13PNODostawa sprzętu komputerowego: część I: dostawa monitorów komputerowych część II: dostawa laptopówCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP519747-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w PoznaniuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP519626-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów)POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP519625-N-20202020-03-042020-03-12PNODostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP519587-N-20202020-03-042020-03-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACYPłock
BZP519131-N-20202020-03-042020-03-13PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGOPoznań
BZP518891-N-20202020-03-042020-03-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt.: „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKIKamieniec Ząbkowicki
BZP517249-N-20202020-03-042020-03-12PNO„Dostawa części, akcesoriów informatycznych, teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED105395-20202020-03-032020-03-30POGMonitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na terytorium RP – Rozwój infrastruktury SG dla potrzeb projektu MPPCKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED105157-20202020-03-032020-04-06PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na 4 CzęściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED104389-20202020-03-032020-04-08PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MAŁDYTYMałdyty
TED104188-20202020-03-032020-04-15PNODostawa wraz z wdrożeniem systemów dziedzinowych i sprzętu komputerowego oraz systemu e-Rada dla Powiatu Lwóweckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim..POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED103466-20202020-03-032020-04-03PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED103380-20202020-03-032020-04-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP519515-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych i pracowni językowej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji"GMINA WÓLKALublin
BZP519453-N-20202020-03-032020-03-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP519340-N-20202020-03-032020-03-12PNODostawa stacji roboczych i monitorów wraz z oprogramowaniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we WrocławiuUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGOWrocław
BZP519302-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP519278-N-20202020-03-032020-03-12PNODostawa zasilaczy awaryjnych UPSUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP519153-N-20202020-03-032020-03-11PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP519151-N-20202020-03-032020-03-10PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP519117-N-20202020-03-032020-03-16PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP519071-N-20202020-03-032020-03-13PNODostawa sprzętu i licencji (4 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP519045-N-20202020-03-032020-03-11PNORozbudowa macierzy HPE 3PAR 8200 o półkę dyskowąMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP519007-N-20202020-03-032020-03-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP518962-N-20202020-03-032020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP518952-N-20202020-03-032020-03-13PNO„Dostawa, montaż i uruchomienie monitorów komputerowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie”.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGOLeszno
TED101883-20202020-03-022020-04-03PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BIAŁA PISKABiała Piska
TED101249-20202020-03-022020-04-08PNODostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED101189-20202020-03-022020-04-03PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED101153-20202020-03-022020-03-13PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego, notebooków, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED101146-20202020-03-022020-04-02PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 2UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP518746-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w KołobrzeguZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP518745-N-20202020-03-022020-03-12PNODostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP518735-N-20202020-03-022020-03-10PNOZakup sprzętu do projekcji cyfrowych poprawiającego możliwości wyświetlania filmów w wysokiej jakości w "Kinie Hetman"CEM SPESMEDIAGROUPŁomża
BZP518716-N-20202020-03-022020-03-11PNOZakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy WrześniGMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP518642-N-20202020-03-022020-03-11PNODostawa drukarki 3DINSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP518641-N-20202020-03-022020-03-12PNO„Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Grajewo
BZP518550-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa elementów elektronicznych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP518548-N-20202020-03-022020-03-11PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP518513-N-20202020-03-022020-03-11PNODostawa wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku z podziałem na częściMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA PRZYBOSIAPrzeworsk
BZP518471-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa urządzeń informatycznych – 10 zadańAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP518108-N-20202020-03-022020-03-16PNORozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów – dostawa wyposażeniaGMINA KLIMONTÓWKlimontów
BZP517870-N-20202020-03-022020-03-10PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA WIELBARKWielbark
BZP517700-N-20202020-03-022020-03-10PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę projektorów, laptopów z oprogramowaniem, radioodtwarzaczy, głośników, urządzenia wielofunkcyjnego oraz urządzeń multimedialnych (wraz z montażem) w ramach projektu „Malucha wsparcie na starcie”GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP517168-N-20202020-03-022020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGOKatowice
BZP518226-N-20202020-02-292020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu biurowego i specjalistycznego oprogramowania w podziale na 3 zadania do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJWrocław
TED099289-20202020-02-282020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projGMINA LUBAWALubawa
TED098792-20202020-02-282020-04-03PNOSukcesywna dostawa drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED098755-20202020-02-282020-04-06PNODostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół MorskichDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED098743-20202020-02-282020-04-02PNOZakup sprzętu i aparatury dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii wraz z blokiem operacyjnymCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
TED098700-20202020-02-282020-04-06PNODostawa i wdrożenie dotykowych terminali wraz z oprogramowaniem i czytnikami kodów kreskowychUZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
BZP518149-N-20202020-02-282020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE MŁP.GłogówMłp.
BZP518010-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego do projektu Młodzi kompetentni - zajęcia dla młodzieży szkolnejGMINA OPINOGÓRA GÓRNAOpinogóra Górna
BZP518001-N-20202020-02-282020-03-11PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP517799-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP517695-N-20202020-02-282020-03-16PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”GMINA WIELICZKIWieliczki
BZP517692-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowego (2 sztuk macierzy dyskowych) z usługą wdrożenia i wsparcia technicznego w ramach projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i PińczowskiegoPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP517590-N-20202020-02-282020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoKRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDIIKraków
BZP517457-N-20202020-02-282020-03-10PNODostawa różnego sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP517012-N-20202020-02-282020-03-09PNOZakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Fabryka Kompetencji Kluczowych"- 6 zadańGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP516743-N-20202020-02-282020-03-16PNO„Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”GMINA GNOJNOGnojno
TED096499-20202020-02-272020-04-02PNODostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej dla Instytutu Łączności – PIB w WarszawieINSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP517520-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP517415-N-20202020-02-272020-03-06PNOZakup sprzętu komputerowego w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP517368-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa dysków zewnętrznych HDD i laptopa na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w LublinieINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP517282-N-20202020-02-272020-03-06PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4cPOWIAT PŁOŃSKIPłońsk
BZP517238-N-20202020-02-272020-03-09PNOZakup komputerów przenośnych i sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP517229-N-20202020-02-272020-03-06PNODOSTARCZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCHSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP517223-N-20202020-02-272020-03-06PNONajem drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K.GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP517148-N-20202020-02-272020-03-06PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP517099-N-20202020-02-272020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O.O.Toruń
BZP517097-N-20202020-02-272020-03-06PNOWyposażenie pracowni przedmiotowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach w ramach Projektu – Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki w podziale na części. Liczba części - 2CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP517091-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2020 roku.POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP517036-N-20202020-02-272020-03-10PNOModernizacja serwerówGMINA KNURÓWKnurów
BZP516793-N-20202020-02-272020-03-09PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM ŁUKASIEWICZWarszawa
BZP516635-N-20202020-02-272020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP516582-N-20202020-02-272020-03-06PNOŚwiadczenie usług kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz odnowienie podpisów elektronicznychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP516300-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym SączuSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP514457-N-20202020-02-272020-03-12PNODostawa 2 szt. monitorów o szerokim kącie widzenia, ISE PWPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED094330-20202020-02-262020-03-30PNOModernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
TED094278-20202020-02-262020-03-31PNODostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski system informacji medycznejKRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA IIKraków
TED094269-20202020-02-262020-03-30PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED094207-20202020-02-262020-03-30PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED094157-20202020-02-262020-03-31PNODostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriamiWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED094135-20202020-02-262020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
BZP516923-N-20202020-02-262020-03-05PNOZakup wraz z dostawą towarów stanowiących doposażenie szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”POWIAT CHEŁMIŃSKIChełmno
BZP516882-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 11 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP516870-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz oprogramowania dla realizacji projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”GMINA ŁASKŁask
BZP516844-N-20202020-02-262020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP516779-N-20202020-02-262020-03-05PNODostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w podziale na dwie części: część I - zakupy inwestycyjne w postaci serwera na kopie poczty elektronicznej, część II - zakup wyposażenia informatycznego (monitory, switche, wentylatory, klawiatury, myszy, filtry prywatyzujące, dyski twarde oraz stacje dokujące do dysków twardych).POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP516773-N-20202020-02-262020-03-05PNO„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie” -zakup i dostawa sprzętu rolniczego, ICT oraz wyposażenia pracowni językowejZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. SZKÓŁ PODCHORĄŻYCH REZERWY W ZAMBROWIEZambrów
BZP516708-N-20202020-02-262020-03-10PNOLaboratoriumMIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNAToruń
BZP516619-N-20202020-02-262020-03-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego dla Sekcji Systemów Obsługi Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego. ( Nr sprawy: 80.272.71.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP516595-N-20202020-02-262020-03-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 (dwóch) sztuk stacji roboczych na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie. ( Nr sprawy: 80.272.47.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED092656-20202020-02-252020-03-27PNOOpracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parkuPARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIECharzykowy
TED091942-20202020-02-252020-04-03PNOSystemy wizyjnePOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED091929-20202020-02-252020-03-31PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED091889-20202020-02-252020-04-03PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED091847-20202020-02-252020-03-27PNODostawa macierzy dyskowej dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED091846-20202020-02-252020-03-23PNODostawa komputerów, oprogramowania biurowego oraz oprogramowania do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacjiJAROSŁAW NADOLNY VISUAL SENSATION LASER SHOWS & TECHNOLOGIES SALON FRYZJERSKI COSMOSKrzycko Małe
TED091810-20202020-02-252020-03-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP516428-N-20202020-02-252020-03-05PNO„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 – sprzęt drobnyGMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŚWIDNICYŚwidnica
BZP516424-N-20202020-02-252020-03-05PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP516416-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa sprzętu projekcyjnego, biurowego, RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP516345-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Biotechnologii z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 3: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 4: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGIIWrocław
BZP516282-N-20202020-02-252020-03-04PNOTLZP/2-23/233/18/2020 zakup i dostawa Laptopów i TV 65” .UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP516271-N-20202020-02-252020-03-04PNODoposażenie pracowni spedycyjnej i grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP516269-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP516183-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP516160-N-20202020-02-252020-03-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCHSejny
BZP516104-N-20202020-02-252020-03-04PNOdostawa laptopów dla Politechniki Gdańskiej Wydział ChemicznyPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYGdańsk
BZP516060-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup biblioteki taśmowej.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP515771-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach realizacji projektu pt.: „Z pasją do nauki w gminie Karczew” – 3 Części.GMINA KARCZEWKarczew
BZP515622-N-20202020-02-252020-03-05PNO„Instalacja, konfiguracja oraz uruchamianie jednostki archiwizującej w systemie monitoringu miasta oraz przyłączenie sygnałów z kamer zainstalowanych na obiekcie „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim ul. PCK 2/4 w ramach zadania „Monitoring miasta”.GMINA—MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKITomaszów Mazowiecki
BZP515462-N-20202020-02-252020-03-05PNOZakup i dostawa nowych materiałów biurowych dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym zawartym w załączniku A do SIWZUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED090872-20202020-02-242020-03-26PNOZakup sprzętu komputerowegoPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED089506-20202020-02-242020-03-27PNO„Zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED089499-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHElbląg
TED089458-20202020-02-242020-03-30PNO„Dostawa tabletów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Turku”POWIAT TURECKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
TED089427-20202020-02-242020-04-03PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED089338-20202020-02-242020-03-27PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
TED089316-20202020-02-242020-03-26PNODostawa przełącznika sieciowego (switch) – dla Uczelnianego Centrum Informatyki – 10 szt. – KC-zp.272-95/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP515886-N-20202020-02-242020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla PRz.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP515872-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowegoUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP515795-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim i Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”POWIAT JANOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W JANOWIE LUBELSKIMJanów Lubelski
BZP515777-N-20202020-02-242020-03-06PNODostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i wyposażenia do pracowni 4.0 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PrudnikuCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRUDNIKUPrudnik
BZP515724-N-20202020-02-242020-03-02PNODostawa artykułów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO—SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃWarszawa
BZP515526-N-20202020-02-242020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED087075-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ŻorachMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory
TED087069-20202020-02-212020-03-25PNODostawa serwera komputerowegoUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED087050-20202020-02-212020-04-02PNOZakup i dostawę drukarek 3D do laboratorium druku 3D i CNC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWAWarszawa
TED087021-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
BZP515446-N-20202020-02-212020-03-10PNODostawa sprzętu sportowego i urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych", z podziałem na 3 częściAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
BZP515443-N-20202020-02-212020-03-02PNOdostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, wzorców, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej”INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO—SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP515408-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim dla Wydziału Geodezji.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP515366-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP515259-N-20202020-02-212020-03-03PNODostawa laptopa dla Instytutu TelekomunikacjiPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP515211-N-20202020-02-212020-03-02PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb NCPS SOLARIS w Krakowie (30-392) przy ul. Czerwone Maki 98UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP515194-N-20202020-02-212020-03-02PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCACENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE—LUBORZYCYLuborzyca
BZP515169-N-20202020-02-212020-03-02PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PANINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP515154-N-20202020-02-212020-03-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w ŻorachMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACHŻory
BZP515135-N-20202020-02-212020-03-04PNOzakup i dostawy testów paskowych do badania właściwości fizykochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP515059-N-20202020-02-212020-03-02PNODostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnychKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP514169-N-20202020-02-212020-03-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura WyborczegoKRAJOWE BIURO WYBORCZEWarszawa
BZP514110-N-20202020-02-212020-03-06PNOCRZP/37/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 - powtórneUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP513980-N-20202020-02-212020-03-03PNOZakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
TED084653-20202020-02-202020-03-25PNODostawa macierzy wraz z montażem i uruchomieniemAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED084626-20202020-02-202020-03-04PNODostawa 32 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED084564-20202020-02-202020-03-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED084513-20202020-02-202020-03-24PNODostawa zestawów komputerowych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED084507-20202020-02-202020-03-25PNODostawa 1 szt. serwera plików dla WEAIiIB – KC-zp.272-63/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP514913-N-20202020-02-202020-02-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP514907-N-20202020-02-202020-02-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Pełnomocnika Rektora UJ ds. Prawnych.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP514873-N-20202020-02-202020-02-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP514759-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych i biura projektu w ramach realizacji projektu pn.: "Aktywni Zawodowo"POWIAT ŚWIECKIŚwiecie
BZP514745-N-20202020-02-202020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP514744-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa materiałów biurowych, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP514586-N-20202020-02-202020-03-02PNODostawa wyposażenia szkolnego w ramach projektu p.n. „Kompetentni uczniowie”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP514537-N-20202020-02-202020-03-12PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”GMINA KOLNOKolno
BZP507115-N-20202020-02-202020-03-02PNORozbudowa dwóch macierzy dyskowych NetApp FAS2720 posiadanych przez ZamawiającegoCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED082849-20202020-02-192020-03-24PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług stacjonarnego i bezprzewodowego dostępu do sieci InternetCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED082400-20202020-02-192020-03-24PNOSukcesywna dostawa monitorów komputerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED082269-20202020-02-192020-03-25PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED082256-20202020-02-192020-03-26PNO„Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i sprzętu TIK w ramach realizacji zadania: Kreatywna szkoła w gminie Mińsk Mazowiecki”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
TED082229-20202020-02-192020-03-23PNOWdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDMMIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKINowy Dwór Mazowiecki
BZP514508-N-20202020-02-192020-02-27PNODoposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020GMINA SŁUPNOSłupno
BZP514409-N-20202020-02-192020-03-04PNODostawa sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznychZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHBraniewo
BZP514394-N-20202020-02-192020-02-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla UCKUNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNEGdańsk
BZP514368-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z mobilnymi szafkami na rzecz projektu „Czas Seniora”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKotuń
BZP514323-N-20202020-02-192020-03-02PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze”MORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP514320-N-20202020-02-192020-03-03PNODostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu „Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a”GMINA DOBRE MIASTODobre Miasto
BZP514303-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa urządzeń ITZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIEStargard Szczeciński
BZP514175-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa materiałów biurowych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O.Prabuty
BZP514126-N-20202020-02-192020-02-27PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego ( 3 sztuki laptopa) na potrzeby Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ w Krakowie (30-063) przy ul. Oleandry 2a.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP514067-N-20202020-02-192020-02-27PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP513969-N-20202020-02-192020-03-05PNOUtworzenie Zbąszyńskiego Kina SpołecznościowegoGMINA ZBĄSZYŃZbąszyń
BZP513397-N-20202020-02-192020-02-27PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP513110-N-20202020-02-192020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów kompyterowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP513075-N-20202020-02-192020-02-27PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”UNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP504457-N-20202020-02-192020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK” (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED079374-20202020-02-182020-03-20PNOZakup komputerów dla jednostek organizacyjnych NBPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED079368-20202020-02-182020-03-02PNODostawa drukarek, urządzeń do obsługi systemu EZD i dysków SSD dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED079255-20202020-02-182020-03-23PNODostawa sprzętu klasy TempestCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP514012-N-20202020-02-182020-02-26PNOZakup, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów .URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP513987-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa komputerów stacjonarnych, monitorów oraz AiO dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP513750-N-20202020-02-182020-02-26PNODOSTARCZENIE, PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ UPS WRAZ Z BEZOBSŁUGOWYMI BATERIAMI AKUMULATORÓWSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP513748-N-20202020-02-182020-02-28PNODostawa sprzętu komputerowegoAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
BZP513720-N-20202020-02-182020-02-27PNODoposażenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w branży odzieżowejCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU UL. GROTA ROWECKIEGO 64Sosnowiec
BZP513696-N-20202020-02-182020-02-28PNODostawa zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem oraz serwisem gwarancyjnym.INSTYTUT KOLEJNICTWAWarszawa
BZP513664-N-20202020-02-182020-02-26PNOWYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWEWrocław
BZP513624-N-20202020-02-182020-02-28PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP513542-N-20202020-02-182020-02-26PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChmielnikuKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP513275-N-20202020-02-182020-02-27PNONowa odsłona Gminy Borki- Rewitalizacja. Dostawa wyposażenia i sprzętu do świetlicy w miejscowości WrzosówGMINA BORKIBorki
TED078410-20202020-02-172020-03-16POGModernizacja wielkoformatowej ściany graficznej w PPD KDMPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna
TED077876-20202020-02-172020-03-26PNOInformatyzacja usług publicznych Powiatu DziałdowskiegoPOWIAT DZIAŁDOWSKIDziałdowo
TED077196-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy-miasto GrudziądzGMINA—MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz
TED077043-20202020-02-172020-03-20PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED076995-20202020-02-172020-03-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
BZP513449-N-20202020-02-172020-02-26PNOdostawa detektora DAD z komputerem sterującym IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP513413-N-20202020-02-172020-02-25PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu, tj.: komputerów typu All-In-One i laptopów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla UPJP II w KrakowieUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP513338-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP513241-N-20202020-02-172020-02-25PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP513221-N-20202020-02-172020-02-26PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Szkoła Kompetencji i Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP513173-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP513130-N-20202020-02-172020-02-25PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP512980-N-20202020-02-172020-02-26PNODostawę zestawów komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów i drukarekPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP512894-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP512830-N-20202020-02-172020-02-27PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania - numer postępowania FH/ 01/ 02/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP512317-N-20202020-02-172020-03-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BUDRYBudry
BZP511600-N-20202020-02-172020-02-27PNOZakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „interaktywnie zintegrowani” w podziale na zadania: Zadanie nr 3. Zakup laptopów do zajęć z programowania.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
BZP511421-N-20202020-02-172020-02-28PNODostawa materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z duplikatorem termo transferowym typu RIMAGE 2410 Media Kit.NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED074528-20202020-02-142020-03-18PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” etap IPOWIAT MONIECKIMońki
TED074521-20202020-02-142020-03-18PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA, GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP513048-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. A. MICKIEWICZAWęgrów
BZP513019-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKAWrocław
BZP513003-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa tabletów zamawianych w ramach projektu pt. „PSW - Regionalna Akademia Aktywność” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP512921-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Górniczych w ŁęcznejPOWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP512898-N-20202020-02-142020-02-25PNODostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”GMINA ADAMÓWAdamów
BZP512816-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP512632-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa, montaż, uruchomienie i przetestowanie sprzętu komputerowego do pracowni gastronomicznych i logistycznych w ramach zadania pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”. Lokalizacja ul. Torowa 7, 45-073 OpoleMIASTO OPOLEOpole
BZP512630-N-20202020-02-142020-03-03PNOBudowa świetlicy wiejskiej w Korolówce Osada, na działce nr 1835/21 wraz z infrastrukturą technicznąGMINA WŁODAWAWłodawa
BZP512605-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w ramach projektu RPO.03.03.01-20-0167/18Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik”cz.2ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICAWysokie Mazowieckie
BZP512591-N-20202020-02-142020-03-02PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w GdyniPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP512503-N-20202020-02-142020-02-24PNO"Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego do ZSP w Ornontowicach, ZST w Mikołowie, ZSEiU w Łaziskach Górnych ,przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP512375-N-20202020-02-142020-02-28PNODostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowych, taboretów medycznych, krzeseł, szaf metalowych, płyt CD-R oraz odczynników laboratoryjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP511637-N-20202020-02-142020-02-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP509690-N-20202020-02-142020-02-28PNODostawa 2szt. monitorów z zakrzywioną matrycą, ISE PWPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP506000-N-20202020-02-142020-02-26PNOZP/10/2020 dostawa wraz z instalacją sprzętu multimedialnego dla potrzeb pracowni warsztatowych zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED071940-20202020-02-132020-03-17PNOSukcesywne dostawy testów, podłoży, odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonania badań w Zakładzie Diagnostyki LaboratoryjnejSZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED071917-20202020-02-132020-03-17PNODostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP512571-N-20202020-02-132020-02-24PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-PółnocSAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGOWarszawa
BZP512551-N-20202020-02-132020-02-28PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku” Część 1 – „Dostawa komputerów wraz z monitorami”, Część 2 – „Dostawa drukarek i urządzeń Xero”, Część 3 – „Dostawa komputerów graficznych wraz z monitorem” , Część 4 –„Dostawa komputerów wraz z monitorami i drukarek na potrzeby świetlic środowiskowych"GMINA KONSTANCIN—JEZIORNA, URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN—JEZIORNAKonstancin-Jeziorna
BZP512502-N-20202020-02-132020-02-25PNODostawa mobilnej pracowni komputerowej do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w ŁomżyŁOMŻYŃSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W ŁOMŻYŁomża
BZP512397-N-20202020-02-132020-02-25PNOPrzygotowanie projektów, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych z logotypami: „Pogodne Suwałki” oraz „300-lecie Miasta Suwałk”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP512366-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP512222-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa terminali mobilnych i komputerów przenosnych dla KSMM do Projektu BIOPUAP i nosnika danych dla KIBM WETI PG.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP512194-N-20202020-02-132020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowegoZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP511974-N-20202020-02-132020-02-24PNO„Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu - zakup i dostawa ciągnika rolniczego, pługa obracalnego, sprzętu ICT”.ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. S. STASZICA W KOŚCIELCUKościelec
TED069426-20202020-02-122020-03-17PNODostawę wyposażenia komputerowego dla szkółPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED069414-20202020-02-122020-04-08PNOWdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami -GMINA POLICEPolice
TED069347-20202020-02-122020-03-23PNO„Dostawa wyposażenia modernizowanych sal w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum w Gdańsku, w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych”DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED069342-20202020-02-122020-03-17PNOZakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w ramach Inwestycji „Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim na p..SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJSokołów Podlaski
TED069317-20202020-02-122020-03-17PNOZakup sprzętu na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych policji (środowisko aplikacyjne i backup’u). 12/BŁiI/20/MP/PMPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP512095-N-20202020-02-122020-02-25PNODostawa sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznychZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGOBraniewo
BZP511968-N-20202020-02-122020-02-20PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP511871-N-20202020-02-122020-02-21PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP511777-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP511645-N-20202020-02-122020-02-27PNOAdaptacja pomieszczenia na kino społecznościowe w Orzechowie, w ramach projektu pn.: "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”GMINA MIŁOSŁAWMiłosław
BZP511317-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa serwera z UPS i szafą serwerową oraz drukarek 3DPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP511311-N-20202020-02-122020-02-21PNODostawa monitorów i drukarki dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP511273-N-20202020-02-122020-02-20PNODoposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w SandomierzuZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz
BZP510520-N-20202020-02-122020-02-27PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP509967-N-20202020-02-122020-02-20PNOdostawa komputerów typ. AiO, typ notebook, typ ultrabookWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGOWrocław
TED066670-20202020-02-112020-03-16PNOModernizacja systemów postprodukcyjnych CUPTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP511570-N-20202020-02-112020-02-19PNODostawa sprzętu komputerowego (serwera) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w ŁodziZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W ŁODZIŁódź
BZP511520-N-20202020-02-112020-02-28PNO„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w ramach projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” - III przetargZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACHMońki
BZP511479-N-20202020-02-112020-03-02PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do Bartoszyckich szkół.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP511463-N-20202020-02-112020-02-25PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu ,, Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach działania 8.4 RPO WZ 2014-2020GMINA SIANÓWSianów
BZP511457-N-20202020-02-112020-02-19PNODOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLAZabrze
BZP511238-N-20202020-02-112020-02-19PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego: Część 1- Komputer laboratoryjny 1 szt., Część 2- Monitor 22” 1 szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP511235-N-20202020-02-112020-02-26PNODostawa sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II Dostawa kart sieciowych – cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IVMUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGOWarszawa
BZP511138-N-20202020-02-112020-02-25PNOSukcesywna dostawa drukarek i skanerów oraz materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP510773-N-20202020-02-112020-02-25PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji 2020 roku: a) komputerów przenośnych (laptopów) - 25 szt. (część I zamówienia), b) stacji roboczych i zestawów komputerowych - 33 szt. (część II zamówienia).INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP510387-N-20202020-02-112020-02-21PNODostawa monitorów oraz komputerów przenośnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP507719-N-20202020-02-112020-02-19PNOZakup i wdrożenie dysków SSD do macierzy NetApp AFF 220URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
TED063988-20202020-02-102020-03-16PNOLaboratorium fizyczne – doposażeniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED063976-20202020-02-102020-03-12PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczy..REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
BZP511112-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa 21 zestawów laptopów dla uczestników kursu „Interdyscyplinarnie efektywnie skutecznie: szkolenia podnoszące kompetencje pracowników organów tworzących i osób zarządzających podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP511109-N-20202020-02-102020-02-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy monitorów oraz monitorów z filtrem prywatyzującym dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP511087-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa urządzeń multimedialnych do Kościoła Najświętszej Panny Marii na Ostrowie Tumskim w PoznaniuMIASTO POZNAŃPoznań
BZP511045-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP510848-N-20202020-02-102020-02-18PNOStanowiska do badań systemów informatycznych i gier z wykorzystaniem eytrackera mobilnego i eytrackera VR (postępowanie powtórzone)ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP510804-N-20202020-02-102020-02-18PNODostawa komputerów typu thinclient wraz z instalacją i konfiguracją konsoli do zarządzania dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP510772-N-20202020-02-102020-02-20PNODostawa sprzętu komputerowego do przedszkola publicznego w Łąkcie Górnej w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego m. Łąkta Górna szansą na dobry start małego dziecka”GMINA ŻEGOCINAŻegocina
BZP510683-N-20202020-02-102020-02-18PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w GoleniowiePOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP510353-N-20202020-02-102020-02-17PNO(2)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do realizacji projektuOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJGliwice
BZP509070-N-20202020-02-102020-02-19PNODostawa 90 0000 kart elektronicznych niespersonalizowanychZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED061024-20202020-02-072020-03-10PNODostawa sprzętu komputerowegoTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED061008-20202020-02-072020-03-10PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED060877-20202020-02-072020-03-10PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED060870-20202020-02-072020-03-11PNODostawa sprzętu komputerowegoTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP510571-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP510454-N-20202020-02-072020-02-17PNODOSTARCZENIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH – STACJI OPISOWYCH DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP510435-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa i montaż urządzeń do monitoringuUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP510376-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczegoMUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP510328-N-20202020-02-072020-02-19PNODostawa oprogramowania bioinformatycznego wraz z dedykowanym do tego celu zestawem komputerowym oraz zestawem odczynników walidacyjnych, PN-9/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP510257-N-20202020-02-072020-02-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP510214-N-20202020-02-072020-02-17PNO„Utworzenie Centrum Astronomiczno – Kulturalno – Dydaktycznego”- wyposażenieGMINA SZUBINSzubin
BZP510100-N-20202020-02-072020-02-18PNOZakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w ŁęcznejSTAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJŁęczna
BZP509927-N-20202020-02-072020-02-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie systemu kopii zapasowych Veeam dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
TED058718-20202020-02-062020-03-11PNODostawa materiałów i części do aparatury medycznejGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED058630-20202020-02-062020-03-11PNOSukcesywny zakup komputerów stacjonarnych w różnych konfiguracjach wraz z monitorami dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED058596-20202020-02-062020-03-11PNOPrzedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnychPOWIAT GNIEŹNIEŃSKIGniezno
TED058557-20202020-02-062020-03-02PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu LubelskimPOWIAT OPOLSKIOpole Lubelskie
BZP510178-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia bazy dydaktycznej ZST w OleckuZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCHOlecko
BZP510142-N-20202020-02-062020-02-14PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP510084-N-20202020-02-062020-02-17PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni prac w zespole z przestrzenią kreatywną ( laboratorium ) Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP510016-N-20202020-02-062020-02-14PNOZakup sprzętu dla modernizowanej specjalności mechanika konstrukcji – laptopy 18.szt., w ramach realizacji projektu pn.: „Projekt „REG – region uczący się” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP509985-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa laptopów dla Politechniki Gdańskiej Wydział ChemicznyPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYGdańsk
BZP509921-N-20202020-02-062020-02-14PNOZakup wraz z dostawą i montażem pracowni językowej w związku z realizacją projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań”CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃLUBAŃ
BZP509856-N-20202020-02-062020-02-18PNODostawa fabrycznie nowych stacji graficznych do obsługi zestawów do rzeczywistości wirtualnej i zestawów do rzeczywistości wirtualnej oraz monitora dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL): Część 1 – stacji graficznej z monitorem, do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 2 – mobilnych stacji graficznych do obsługi zestawu do rzeczywistości wirtualnej; Część 3 – zestawów do rzeczywistości wirtualnej, bezprzewodowych, z technologią śledzenia typu outside-in oraz zewnętrznej obudowy; Część 4 – zestawu do rzeczywistości wirtualnej, przewodowego, z technologią śledzenia typu inside-out; Część 1-4 w ramach projektu pn. „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW; Część 5 – monitora.INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWARaszyn
BZP509763-N-20202020-02-062020-02-14PNOSukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP509720-N-20202020-02-062020-02-14PNODOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH - LAPTOPÓW – 4 zestawySAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP509306-N-20202020-02-062020-02-14PNOdostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP509130-N-20202020-02-062020-02-14PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
BZP508018-N-20202020-02-062020-02-18PNODostawa 10 szt. monitorów, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP506358-N-20202020-02-062020-02-14PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”GMINA WARTKOWICEWartkowice