Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-18 09:12:38
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED437197-20202020-09-182020-10-01PNODostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-60/2020)SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. J. POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
TED437146-20202020-09-182020-10-21PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa
TED437142-20202020-09-182020-09-30PNOPrzetarg nieograniczony na budowę zapasowej serwerowni wraz z doposażeniem stanowisk pracy oraz rozbudową systemu telekomunikacyjnegoBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED437119-20202020-09-182020-10-22PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED437105-20202020-09-182020-10-20PNOZakup sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED437088-20202020-09-182020-10-28PNODostawa serwerów typu NAS-a i drukarek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED437087-20202020-09-182020-10-20PNODostawa pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożeniaSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
BZP586650-N-20202020-09-172020-09-25INNYDostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy LubaczówGMINA LUBACZÓWLubaczów
BZP586597-N-20202020-09-172020-09-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Hallera 5 w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKwidzyn
BZP586592-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa serwera wraz z zainstalowanymi dyskami oraz dysków zewnętrznych na potrzeby projektu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja)CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP586540-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP586524-N-20202020-09-172020-09-25PNODoposażenie 4 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły ĆwiczeńGMINA MYŚLENICEMyślenice
BZP586491-N-20202020-09-172020-09-25PNOZakup sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP586479-N-20202020-09-172020-09-29PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniemGDAŃSKI URZĄD PRACYGdańsk
BZP586401-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa laptopów i słuchawek do pracy zdalnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP586340-N-20202020-09-172020-09-25PNODostawa tabletów i routerów do pracy zdalnej dla szkół Powiatu Biłgorajskiego w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP586219-N-20202020-09-172020-09-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Artystycznego w PoznaniuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP586158-N-20202020-09-172020-09-30PNOZakup 100 sztuk laptopów typ I - część I; Zakup 30 sztuk laptopów typ II - część IIMINISTERSTWO KLIMATU, BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP586100-N-20202020-09-172020-09-25PNO„Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIETuchola
BZP585813-N-20202020-09-172020-09-29PNODostawa urządzeń biurowych dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskimMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAKraków
BZP585509-N-20202020-09-172020-09-28PNODostawa wyposażenia/doposażenia pracowni zawodowych, pracowni językowej zawodowej i informatycznej w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach”ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCHDrohiczyn
BZP584110-N-20202020-09-172020-09-25PNOWsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+”GMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
BZP583744-N-20202020-09-172020-09-29PNODostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla przyszłego żłobka przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”GMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
TED434079-20202020-09-162020-10-19PNODostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej. Wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – pakietyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED434040-20202020-09-162020-10-19PNODostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED434034-20202020-09-162020-10-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED434031-20202020-09-162020-10-19PNOWyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED434029-20202020-09-162020-10-19PNODostawa środowiska testowo-badawczego przygotowanego do sprzętowej i programowej symulacji kompleksowych systemów call/contact center dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii InternetuPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED434026-20202020-09-162020-10-19PNORozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych IBM FS9150CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED434015-20202020-09-162020-10-19PNODostawa urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED434007-20202020-09-162020-10-21PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w OstrożanachPOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED434004-20202020-09-162020-10-19PNODostawa, wdrożenie i migracja macierzy dyskowej wraz ze świadczeniem wsparcia dla ZamawiającegoUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED433999-20202020-09-162020-10-20PNODostawa serwera i sprzętu sieciowego dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED433991-20202020-09-162020-10-19PNODostawa i uruchomienie urządzeń medycznych, stacji graficznej oraz modeli dla potrzeb jednostek organizacyjnych SUM w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED433988-20202020-09-162020-10-19PNODostawa aparatury naukowejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED433977-20202020-09-162020-10-02PNODostawa komputerów stacjonarnych do magazynu głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
TED433975-20202020-09-162020-10-22PNODostawa 5 szt. tabletów 12,4" wraz z etui dla Centrum Rekrutacji AGH – KC-zp.272-454/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP586040-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce w ramach projektu „Wspólny Plan” (Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.19)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP586028-N-20202020-09-162020-09-28PNODostawa sprzętu komputerowegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBiała Podlaska
BZP586000-N-20202020-09-162020-09-25PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i akcesoriów dla Działu Informatyki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP585950-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa w formie leasingu komputerów przenośnych z opcją wykupu na potrzeby Rzecznika FinansowegoCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
BZP585937-N-20202020-09-162020-09-23PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.ZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIMPiotrków Kujawski
BZP585917-N-20202020-09-162020-09-23PNODostawa i wdrożenie serwera z oprogramowaniem Windows Serwer oraz SQL Serwer, oprogramowania do wirtualizacji, rozbudowa macierzy dyskowej, skanerów szczelinowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet kreskowych, podziałem na 2 części.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP585843-N-20202020-09-162020-09-24PNO„Kompetentni uczniowie”- zakup i dostawa wyposażenia do pracowni technik rolnictwa oraz sprzętu ICT do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w DobryszycachZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁ. ST. REYMONTADobryszyce
BZP585840-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa laptopów poleasingowych wraz z systemem operacyjnym oraz przełączników sieciowych dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP585766-N-20202020-09-162020-09-25PNODostawa laptopów wraz z akcesoriami (stacja dokująca, mysz, klawiatura oraz torba) dla Urzędu Lotnictwa CywilnegoURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP585735-N-20202020-09-162020-09-24PNO„Zakup i dostawa wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym: zakup laptopów z oprogramowaniem i myszą oraz sprzętu audiowizualnego: telewizorów i słuchawek w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKielce
BZP585653-N-20202020-09-162020-09-23PNO„Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brodnickiego”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRODNICYBrodnica
BZP585639-N-20202020-09-162020-09-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacjeZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHRybnik
BZP585577-N-20202020-09-162020-09-25PNODostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
BZP585548-N-20202020-09-162020-09-24PNOZakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na dziewięciu salach rozpraw.SĄD OKRĘGOWY W ŁODZIŁódź
BZP585279-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r.GMINA KĘTYKęty
BZP584065-N-20202020-09-162020-09-25PNODOSTAWA TABLETÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP583292-N-20202020-09-162020-09-24PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP582510-N-20202020-09-162020-09-24PNOZakup sprzętu K-OBAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOWarszawa
TED431720-20202020-09-152020-10-16PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED431718-20202020-09-152020-09-28PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w ToruniuSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED431717-20202020-09-152020-10-16PNODostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED431715-20202020-09-152020-10-16PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. ŚniadeckichSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED431678-20202020-09-152020-10-16PNODostawa sprzętu serwerowego i oprogramowaniaPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED431624-20202020-09-152020-10-19PNOWymiana biblioteki taśmowej w ramach Centralnego Systemu BackupuTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED431607-20202020-09-152020-10-16PNODostawa biurowego sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED431597-20202020-09-152020-10-16PNO„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu"WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP585519-N-20202020-09-152020-09-23PNOZakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCUSosnowiec
BZP585482-N-20202020-09-152020-09-23PNOZakup wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!”GMINA MIASTO GNIEZNOGniezno
BZP585411-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”.GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP585359-N-20202020-09-152020-09-30PNODostawa 30 szt. zestawów komputerowych składających się z komputera przenośnego, monitora, stacji dokującej, klawiatury, myszy i zestawu słuchawkowego.LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAZielona Góra
BZP585355-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa wraz z montażem analizatora sygnałów wysokiej rozdzielczości - KC-zp.272-412/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585349-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP585343-N-20202020-09-152020-09-25PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP585323-N-20202020-09-152020-09-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZABłonie
BZP585308-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa wraz z montażem wzmacniacza sygnału odkształceń sprężystych - KC-zp.272-434/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585291-N-20202020-09-152020-09-23PNO„Wyposażenie studia prezentacyjnego dla ZPEW w Lwówku Śląskim, ZSET w Rakowicach Wlk., ZSOiZ w Gryfowie Śl. i ZSOiZ Lwówku Śl”POWIAT LWÓWECKILwówek Śląski
BZP585216-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa wraz z montażem wzmacniacza wewnętrznego z sensorem - KC-zp.272-435/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP585167-N-20202020-09-152020-09-25PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP585149-N-20202020-09-152020-09-24PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIMGorzów Śląski
BZP585138-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP585098-N-20202020-09-152020-09-24PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP585073-N-20202020-09-152020-09-24PNODostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP584781-N-20202020-09-152020-09-23PNO„Przetarg nieograniczony na dostawę 5 szt. laptopów, myszek, toreb na laptopy oraz 1 szt. tabletu z zestawem słuchawkowym dousznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechnych dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: ,,Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP584780-N-20202020-09-152020-09-23PNOdostawa komputerowych akcesoriów i części zamiennychMETRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP583961-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawa stacji graficznych z akcesoriami z podziałem na 2 części [OP-IV.272.82.2020.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP583470-N-20202020-09-152020-09-23PNODostawe sprzetu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP582825-N-20202020-09-152020-09-25PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań statystycznychURZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIEWarszawa
TED429428-20202020-09-142020-10-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiejSĄD APELACYJNY W GDAŃSKUGdańsk
TED429416-20202020-09-142020-10-15PNOInfrastruktura obsługi środowiska IT podmiotu leczniczego w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) – dostawa sprzętu i urządzeń informatycznychZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJOświęcim
TED429407-20202020-09-142020-10-15PNODostawa stacji obliczeniowej z monitorem. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/68/DMPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED429405-20202020-09-142020-10-15PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED429402-20202020-09-142020-10-15PNOWdrożenie sieci SDN w centrach przetwarzania danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w związku z realizacją zadania rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
BZP585038-N-20202020-09-142020-09-28PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGOSkierniewice
BZP585016-N-20202020-09-142020-09-22PNODOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADORYŻU SMOLANYMGMINA KRZYWDAKrzywda
BZP584914-N-20202020-09-142020-09-22PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP584825-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa stanowisk komputerowych oraz oprogramowania według dwóch częściUNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIEKraków
BZP584792-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego w Gminie Solec KujawskiGMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP584783-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa urządzeń biurowych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP584771-N-20202020-09-142020-09-22PNO„Dostawa sprzętu dydaktycznego dla potrzeb Pracowni programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie w ŁCDNiKP w Łodzi. Zamówienie podzielone na części, od 1 do 4”ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOŁódź
BZP584749-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP584701-N-20202020-09-142020-09-23PNODostawa, montaż i konfiguracja beaconów oraz zaprojektowanie aplikacji SmartUMED wraz z wdrożeniem usługi nawigacji głosowej po kampusie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP584653-N-20202020-09-142020-09-24PNO,,Wyposażenie Centrum Wielu Kultur”GMINA BARCZEWOBarczewo
BZP584608-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w KsiężpoluGMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĘŻPOLUKsiężpol
BZP584541-N-20202020-09-142020-09-22PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej wraz z zestawem komputerowym dla Politechniki Poznańskiej.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP584537-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej w ramach realizacji Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIENowy Sącz
BZP584525-N-20202020-09-142020-09-22PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,, Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłychSTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP584239-N-20202020-09-142020-09-29PNOBudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Kolonowskie zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region"ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY CZYSTY REGIONKędzierzyn-Koźle
BZP584014-N-20202020-09-142020-09-22PNODostawa i uruchomienie platformy PMS typu BI wraz z serwerem oraz wsparciem technicznym.INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓWWarszawa
BZP583942-N-20202020-09-142020-09-24PNOZAKUP PROJEKTORA CYFROWEGO DO SALI KINOWEJ CKIS-DK OSKARDCENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIEKonin
BZP583351-N-20202020-09-142020-09-22PNOZakup komputerów przenośnych i słuchawek klasy SDIP-27 Level A dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
BZP581802-N-20202020-09-142020-09-23PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED425409-20202020-09-112020-10-13PNODostawa serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiejSĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
TED425408-20202020-09-112020-10-14PNORozbudowa systemów PACS/RIS w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.oPODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Poddębice
TED425400-20202020-09-112020-10-15PNODostawę, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED425398-20202020-09-112020-10-14PNODostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
TED425376-20202020-09-112020-10-13PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED425361-20202020-09-112020-10-16PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED425346-20202020-09-112020-10-14PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED425345-20202020-09-112020-10-15PNODostawa laptopów dla jednostek AGH – KC-zp.272-379/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED425342-20202020-09-112020-10-16PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED425335-20202020-09-112020-10-15PNODostawa sprzętu komputerowegoTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED425291-20202020-09-112020-10-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED425290-20202020-09-112020-10-14PNODostawy elementów zestawów do analizKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED425279-20202020-09-112020-10-14PNODostawa dwóch komputerów typu all-in-one dla Centrum Mediów AGH – KC-zp.272-392/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED425269-20202020-09-112020-09-25PNODostawa macierzy, dostawa dysków SSD do posiadanego systemu pamięci masowej, modernizacja infrastruktury sieci SAN oraz serwerów IBM PowerAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOWarszawa
TED425185-20202020-09-112020-10-13PNODostawa 2 sztuk stanowiska do testów subiektywnych usług multimedialnych wysokiej jakości dla WIEiT – KC-zp.272-456/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED425061-20202020-09-112020-10-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Zielona Góra”URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRAZielona Góra
BZP584491-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa komputerów typu laptopGMINA CZARNACzarna
BZP584474-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup serweraURZĄD PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP584470-N-20202020-09-112020-09-21PNOZDALNA SZKOŁA + Zakup laptopów do nauczania zdalnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy BodzentynGMINA BODZENTYNBodzentyn
BZP584413-N-20202020-09-112020-09-24PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnychSZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP584396-N-20202020-09-112020-09-21PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCIWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP584388-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa drukarek 3D, sprzętu komputerowego i oprogramowania.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP584342-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT JAROCIŃSKIJarocin
BZP584334-N-20202020-09-112020-09-21PNOdostawę komputera przenośnego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRON oraz 2 projektorów na potrzeby LODR w KońskowoliLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP584317-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA BIAŁA PISKABiała Piska
BZP584313-N-20202020-09-112020-09-21PNODoposażenie w komputery przenośne w ramach programu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+”GMINA ŁOBŻENICAŁobżenica
BZP584269-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła+”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP584249-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP584242-N-20202020-09-112020-09-28PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego oraz kiosku informacyjnego.BIBLIOTEKA KRAKÓWKraków
BZP584238-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, PSP im. Orła Białego w SołtykowieZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W SKARYSZEWIESkaryszew
BZP584221-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej - Scena na PiekarachTEATR IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICYLegnica
BZP584199-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa zestawu serwerów i macierzy dyskowej dla klastra opartego na technologii Oracle VM oraz zasilacza awaryjnego UPS dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w PszczynieSZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE PROWADZONY PRZEZ CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CP SP. Z O.O.Pszczyna
BZP584198-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP584127-N-20202020-09-112020-09-21PNOZakup sprzętu do wyposażenia Centrum ochrony różnorodności biologicznej w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP584125-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa artykułów biurowych, sprzętu i akcesoriów różnychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP584115-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa tabletów na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP584088-N-20202020-09-112020-09-22PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJChorzów
BZP584077-N-20202020-09-112020-09-21PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŁUKOWIEMIASTO ŁUKÓWŁuków
BZP584062-N-20202020-09-112020-09-25PNOZakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP583954-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego (Komputery przenośne typu notebook, Skanery) i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP583661-N-20202020-09-112020-09-18PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowaniaPOWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP583607-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ZELÓWZelów
BZP583555-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP583289-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oraz urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEPuławy
BZP582842-N-20202020-09-112020-09-25PNORozbudowa systemu o redundantny serwer oraz stację inżynierską.SPÓŁKA WODNO—ŚCIEKOWA SWARZEWOSwarzewo
BZP582828-N-20202020-09-112020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP581841-N-20202020-09-112020-09-23PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP579036-N-20202020-09-112020-09-21PNODostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP570509-N-20202020-09-112020-09-21PNOSprzedaż materiałów dydaktycznych, narzędzi, sprzętu i urządzeń do pracowni remontowo – budowlanej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.ŻORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHŻory
BZP583922-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa 3 laptopów z oprogramowaniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP583857-N-20202020-09-102020-09-18PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP583802-N-20202020-09-102020-09-21PNOZakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn .Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP583757-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup oraz dostawa 38 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWAWschowa
BZP583723-N-20202020-09-102020-09-25PNOZakup i dostawy wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"POWIAT CHEŁMIŃSKIChełmno
BZP583702-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP583679-N-20202020-09-102020-09-23PNOdostawa sprzętu komputerowego i akcesoriówWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP583663-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP583632-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowegoUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIUZamość
BZP583596-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowego oraz licencji specjalistycznego oprogramowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii EuropejskiejUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP583565-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Starogard GdańskiGMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKIStarogard Gdański
BZP583536-N-20202020-09-102020-09-21PNO„1. Dostawa tabletów w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Dostawa laptopów W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”GMINA WOJCIESZÓWWojcieszów
BZP583532-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w GdańskuPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP583530-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP583426-N-20202020-09-102020-09-23PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia do nauczania technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), wraz z przeszkoleniem nauczycieli w jego obsłudze, w szkołach podstawowych w Świdnicy.PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICYŚwidnica
BZP583392-N-20202020-09-102020-09-18PNOzakup laptopów oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym ”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP583105-N-20202020-09-102020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w PłockuPOWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP582807-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup i dostawa platformy sprzętowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa (backup) systemów informatycznych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w PoznaniuWIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP582109-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice
BZP581917-N-20202020-09-102020-09-18PNOZakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowegoGMINA ŻYRAKÓWŻyraków
BZP580996-N-20202020-09-102020-09-17PNO„Zamówienie macierzy dyskowej typu All-Flash oraz 5 serwerów do montażu w obudowie kasetowej"FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP578065-N-20202020-09-102020-09-18PNODostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w GliwicachMIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
TED423078-20202020-09-092020-10-14PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED422276-20202020-09-092020-10-12PNODostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ElbląguPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
TED422258-20202020-09-092020-10-12PNODostawę infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED422255-20202020-09-092020-10-12PNODostawa sprzętu komputerowego ZP-DI-4/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED422236-20202020-09-092020-10-13PNODostawa komputerów wysokowydajnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED422234-20202020-09-092020-10-12PNORozbudowa szpitalnych systemów HIS, modernizacja infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz dostawę platformy zintegrowanych systemów informatycznych dla: Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyr..SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZUMiędzyrzecz
TED422228-20202020-09-092020-10-13PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED422225-20202020-09-092020-10-12PNODostawa sprzętu komputerowego do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 Specjalnej w BytomiuGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED422217-20202020-09-092020-10-12PNODostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla BAW WWNiG AGH – KC-zp.272-380/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED422214-20202020-09-092020-10-12PNODostawa sprzętu informatycznego komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne, UPSUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP583320-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa drobnego sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP583294-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne – etap III w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy WadowiceGMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP583270-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego"POWIAT IŁAWSKIIława
BZP583268-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Pływackiej/Kaletniczej w PruszkowieGMINA MIASTO PRUSZKÓWPruszków
BZP583264-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP583262-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Radostowie ŚrednimGMINA LUBAŃLubań
BZP583239-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup sprzętu informatycznego do modernizacji systemu bibliotecznego Muzeum Narodowego w WarszawieMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP583228-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup wraz z dostawą laptopów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”POWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP583220-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa laptopów w ramach programu pn.: „Zdalna Szkoła +”GMINA KOLBUSZOWAKolbuszowa
BZP583174-N-20202020-09-092020-09-17PNOZakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania - II POSTĘPOWANIEGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP583144-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESłupsk
BZP583139-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP583109-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa sterowników programowalnych SPRECON produkcji firmy Sprecher wraz z osprzętem i oprogramowaniem.INSTYTUT ENERGETYKI INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ GDAŃSKGdańsk
BZP583108-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa wyposażenia pracowni: drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP583104-N-20202020-09-092020-09-17PNOKomputery 2020MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP583102-N-20202020-09-092020-09-17PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACHPODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP583072-N-20202020-09-092020-09-17PNO„Zakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do szatni, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska
BZP583066-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE GÓRNA W ŁODZIŁódź
BZP583051-N-20202020-09-092020-09-17PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 12 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”GMINA JAROCINJarocin
BZP583012-N-20202020-09-092020-09-18PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących oraz monitorów i stołów multimedialnych w ramach projektu: "Zawody przyszłości", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP583000-N-20202020-09-092020-09-18PNOZakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA SULĘCZYNOSulęczyno
BZP582998-N-20202020-09-092020-09-21PNO"Zakup urządzeń wielofunkcyjnych"BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP582964-N-20202020-09-092020-09-17PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooków, komputerów biurowych, komputerów obliczeniowych, komputerów laboratoryjnych oraz monitorów: Część I: Notebook – 6 szt. Część II: Komputer biurowy – 27 szt. Część III: Komputer obliczeniowy – 14 szt. Część IV: Komputer laboratoryjny– 3 szt. Część V: Monitor 24” – 44szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP582925-N-20202020-09-092020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/03/09/2020WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP582894-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm oraz wyposażenia komputerowego do biura projektuMIASTO CHEŁMChełm
BZP582125-N-20202020-09-092020-09-21PNODostawa sprzętu i wyposażenia audio-video do budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP582097-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawe sprzetu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP582052-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP573862-N-20202020-09-092020-09-17PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA BIAŁA RAWSKABiała Rawska
TED419963-20202020-09-082020-10-09PNOZakup urządzeń informatycznych i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej“SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
TED419959-20202020-09-082020-10-09PNODostawa sprzętu komputerowego na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiejSĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
TED419953-20202020-09-082020-10-09PNODostawa sprzętu komputerowego (II)UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED419923-20202020-09-082020-10-09PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ, NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED419898-20202020-09-082020-10-09PNODostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego w ramach programu MSIMSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
TED419873-20202020-09-082020-10-13PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej w ramach realizacji projektu (...)INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
BZP582764-N-20202020-09-082020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowego laptopów z oprogramowaniem biurowym, komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym oraz monitorów.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUPoznań
BZP582752-N-20202020-09-082020-09-18PNODostawa laptopów i komputerów stacjonarnych z niezbędnym wyposażeniem oraz monitorówWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIUPoznań
BZP582736-N-20202020-09-082020-09-23PNODostawa wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie ŁomazyURZĄD GMINY ŁOMAZYŁomazy
BZP582676-N-20202020-09-082020-09-18PNO„Zdalna szkoła” – zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz toreb na laptopy, ,,Zdalna szkoła+” – zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem.GMINA BURZENINBurzenin
BZP582674-N-20202020-09-082020-09-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputerów stacjonarnych AIO-22 sztuk dla Biblioteki Medycznej UJ CM w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP582657-N-20202020-09-082020-09-17PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowaniaUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP582609-N-20202020-09-082020-09-22PNODostawa tabletów oraz rzutników multimedialnych w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA LWÓWEK ŚLĄSKILwówek Śląski
BZP582598-N-20202020-09-082020-09-16PNOSPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIEINSPEKCJA WETERYNARYJNA—WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIESzczecin
BZP582597-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywne Przedszkole”GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP582584-N-20202020-09-082020-09-17PNOI. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM; II. DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO; III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKAPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEDębica
BZP582583-N-20202020-09-082020-09-18PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP582572-N-20202020-09-082020-09-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooków, komputerów obliczeniowych oraz monitorów: Część I: Notebook – 2 szt. Część II: Komputer obliczeniowy – 2 szt. Część III: Monitor 27” – 6 szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP582557-N-20202020-09-082020-09-16PNOZakup laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAZIMIERZY WIELKIEJKazimierza Wielka
BZP582546-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa laptopów dla szkół z terenu Gminy Brudzeń DużyURZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻYBrudzeń Duży
BZP582528-N-20202020-09-082020-09-16PNOWyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących – II edycjaGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTABytom
BZP582483-N-20202020-09-082020-09-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w WarszawieWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEWarszawa
BZP582465-N-20202020-09-082020-09-22PNO„Długoterminowy wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu”MIASTO ZABRZEZabrze
BZP582409-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa 28 szt. czytników z możliwością składania ofert częściowychWIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP582224-N-20202020-09-082020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i asortymentu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP582133-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa i montaż infrastruktury serwerowej wraz z macierzamiGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP581989-N-20202020-09-082020-09-22PNODostawa wraz z montażem elementów systemu IP CCTV WUW Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w PoznaniuWIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP581955-N-20202020-09-082020-09-22PNODostawa systemu Audio Wideo jako wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. „Bezpieczny MOF".GMINA OLSZTYNOlsztyn
BZP581403-N-20202020-09-082020-09-22PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP581328-N-20202020-09-082020-09-18PNODostawa komputerówWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP580768-N-20202020-09-082020-09-17PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP580092-N-20202020-09-082020-09-17PNODostawa sprzętu komputerowego i klimatyzatora z instalacją w ramach realizacji projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity”GMINA KIWITYKiwity
BZP579874-N-20202020-09-082020-09-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego DelegaturKURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACHKatowice
BZP576810-N-20202020-09-082020-09-16PNODostawa drukarekUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED417755-20202020-09-072020-10-08PNODostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie zostało podzielone na 5 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED417743-20202020-09-072020-10-09PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki wielofunkcyjnejORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP582218-N-20202020-09-072020-09-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT ŚREDZKIŚroda Śląska
BZP582115-N-20202020-09-072020-09-17PNODostawa sprzętu informatycznegoSTAROMIEJSKI DOM KULTURYWarszawa
BZP582094-N-20202020-09-072020-09-16PNOZakup sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KatowicachMIASTO KATOWICE—MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKatowice
BZP582093-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP582006-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa wraz z montażem wzmacniacza prądowego bipolarnego - KC-zp.272-436/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP581968-N-20202020-09-072020-09-28PNOZakup i dostawa laptopów dla dzierżoniowskich szkół podstawowych w ramach projektu Zdalna Szkoła+.GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP581937-N-20202020-09-072020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w ZawierciuSZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIUZawiercie
BZP581817-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa notebookówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP581811-N-20202020-09-072020-09-15PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESucha Beskidzka
BZP581787-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.GMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP581579-N-20202020-09-072020-09-16PNO„Nowa odsłona Gminy Borki- Rewitalizacja. Dostawa wyposażenia i sprzętu do świetlicy w miejscowości Wrzosów”GMINA BORKIBorki
BZP581425-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawa macierzy dyskowej typu All Flash dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80 – 810 Gdańsk BL-I.272.14.2020POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKIGdańsk
BZP581207-N-20202020-09-072020-09-15PNOZakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli dla przedszkoli Gminy Skoczów w ramach projektu „W przedszkolu odkrywam siebie i świat"MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W SKOCZOWIESkoczów
BZP580570-N-20202020-09-072020-09-17PNODostawa sprzętu i wyposażenia audio-video do budynku „Prokopówki” w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP580323-N-20202020-09-072020-09-15PNODostawe sprzetu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED413932-20202020-09-042020-10-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED413917-20202020-09-042020-09-17PNODostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Onkoinnowacje" (część IV)UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED413909-20202020-09-042020-10-07PNODostawa urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiejSĄD APELACYJNY W SZCZECINIESzczecin
TED413908-20202020-09-042020-10-09PNODostawa sprzętu komputerowego – 3 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED413895-20202020-09-042020-10-07PNOZestaw oprogramowania i sprzętu do laboratorium specjalistycznegoWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED413830-20202020-09-042020-10-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w KrakowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIEKraków
TED413820-20202020-09-042020-10-09PNODostawa tabletów oraz pamięci przenośnych dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED413790-20202020-09-042020-10-14PNODostawę sprzętu serwerowego wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz sprzętu komputerowego do SPSK nr 1 PUM.ZP 261 29 2020SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUMSzczecin
TED413753-20202020-09-042020-10-07PNODostawa dysków twardych typu EnterpriseCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED413732-20202020-09-042020-10-06PNODostawa tabletów graficznych – 20 szt. – KC-zp.272-410/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP581756-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa nowych laptopów, komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów, telewizorów, odtwarzaczy CD z głośnikami w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIESłupsk
BZP581743-N-20202020-09-042020-09-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 częściUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
BZP581684-N-20202020-09-042020-09-17PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. „Edukacja ku niezależności” - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP581670-N-20202020-09-042020-09-14PNOWynajem kserokopiarki na okres 12 miesięcy dla WMNAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP581628-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa 4 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursów grantowych: „zdalnaSzkoła” i „zdalnaSzkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP581621-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 4 części.INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP581571-N-20202020-09-042020-09-11PNODostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do komputerów przenośnych, adapterów z USB typu C do VGA, myszy komputerowych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, dysków SSD.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP581542-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa monitorów i laptopów dla Urzędu Miejskiego w JaworznieURZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP581519-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP581512-N-20202020-09-042020-09-14PNOdostawa zestawów komputerowych i stacji diagnostycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4Lublin
BZP581487-N-20202020-09-042020-09-15PNO„Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z podziałem na 2 części” Część I: dostawa 16 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na rzecz Technikum nr 1 w Chojnicach Część II: dostawa 20 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na rzecz Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach dla Projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.POWIAT CHOJNICKIChojnice
BZP581476-N-20202020-09-042020-09-18PNOWYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJIZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk
BZP581466-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ŁASKARZEWŁaskarzew
BZP581424-N-20202020-09-042020-09-14PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP581419-N-20202020-09-042020-09-15PNO„Zakup wyposażenia i akcesoriów do sprzętu łączności”.25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP581397-N-20202020-09-042020-09-14PNOZakup i dostawa 48 szt. laptopówGMINA MIASTA DĘBICYDębica
BZP581363-N-20202020-09-042020-09-21PNO„Adaptacja pomieszczeń na Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielichowie”ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGOGrodzisk Wielkopolski
BZP581360-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego.POWIAT KARTUSKIKartuzy
BZP581336-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa zestawów laptopów dla Biura KRRiTBIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJIWarszawa
BZP581325-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa dwóch półek dyskowych do macierzy EMC na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP581264-N-20202020-09-042020-09-15PNODostawa sprzętu dydaktycznego w tym komputerowego, informatycznego oraz multimedialnego, do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie KamieńskimPOWIAT KAMIEŃSKIKamień Pomorski
BZP580394-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego (dyski, pendrive) dla Izby Administracji Skarbowej w PoznaniuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP580225-N-20202020-09-042020-09-14PNODostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
BZP581247-N-20202020-09-032020-09-11PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP581213-N-20202020-09-032020-09-15PNOZakup akcesoriów komputerowych, akcesoriów teleinformatycznych, urządzeń drukujących, projektorów multimedialnych, skanerów, baterii, akumulatorków14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYPoznań
BZP581209-N-20202020-09-032020-09-11PNOdostawę zestawu komputerowego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRONLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP581150-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa i montaż projektora cyfrowego DCI wraz z systemem nagłośnieniaMUZEUM NIEPOŁOMICKIE W NIEPOŁOMICACHNiepołomice
BZP581139-N-20202020-09-032020-09-11PNOCentrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa laptopów.KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1Kraków
BZP581114-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa 31 komputerów przenośnych, 31 toreb lub etui na komputer przenośny, 31 myszy optycznych oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuraturyKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP581089-N-20202020-09-032020-09-11PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu Nowe oblicze kultury – zakup wyposażenia sali koncertowej i studia nagrań Gminnego Centrum Kultury w LubochniGMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBOCHNILubochnia Dworska
BZP581064-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa laptopów do szkół podstawowych z terenu miasta Gniezna w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA MIASTO GNIEZNOGniezno
BZP581033-N-20202020-09-032020-09-14PNODostawa sprzętu informatycznego dla Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej (SI-3-2020).POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP581032-N-20202020-09-032020-09-11PNOpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków
BZP581014-N-20202020-09-032020-09-11PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA STEPNICAStepnica
BZP581008-N-20202020-09-032020-09-14PNOSprzedaż wraz z dostawą wysokospecjalistycznego sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na części – 2 częściGMINA MIASTA SOPOTUSopot
BZP580944-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitoramiGDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP580928-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Artystycznego w PoznaniuUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP580921-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego CZĘŚCI 1-5POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNYWarszawa
BZP580897-N-20202020-09-032020-09-17PNOdostawa 1 szt. drukarki 3D oraz dostawę zestawu 1 szt. drukarki 3 D wraz z urządzeniem do utwardzania żywicy-KC-zp.272-408/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP580891-N-20202020-09-032020-09-11PNOZakup i dostawa urządzeń sieciowych, okablowania strukturalnego oraz urządzeń peryferyjnych do szkolnych pracowni w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”GMINA ANDRESPOLAndrespol
BZP580887-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa laptopów - 30 sztukGMINA HRUBIESZÓWHrubieszów
BZP580883-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP580874-N-20202020-09-032020-09-11PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP580854-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznychKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP580835-N-20202020-09-032020-09-14PNODostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"GMINA MIASTA WEJHEROWA REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTAWejherowo
BZP580829-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"POWIAT KUTNOWSKIKutno
BZP580821-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIEImielno
BZP580797-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”POWIAT GLIWICKIGliwice
BZP580784-N-20202020-09-032020-09-14PNODostawa wraz z montażem i zestrojeniem fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do sali kinowej im. Piotra Kosińskiego kina SOKÓŁ w Nowym SączuMAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP580744-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP580698-N-20202020-09-032020-09-15PNOSprzęt komputerowyZPUH LPOlsztyn
BZP580514-N-20202020-09-032020-09-15PNOZakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
BZP580121-N-20202020-09-032020-09-11PNODostawa 100 szt. fabrycznie nowych laptopów realizowana w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT CIECHANOWSKI—STAROSTWO POWIATOWECiechanów
TED411701-20202020-09-022020-10-05PNODostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego – DZPUCK.262.108.2020UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
TED411019-20202020-09-022020-09-30PNODostawa urządzeń Firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu AudiowizualnegoFILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED411007-20202020-09-022020-10-05PNODostawa 4 szt. urządzeń typu FireWall do centrów przetwarzania danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa MedycznegoLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa
TED410969-20202020-09-022020-10-05PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
TED410962-20202020-09-022020-10-05PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu, Etap I, edycja IIGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED410954-20202020-09-022020-10-02PNODostawa komputerów przenośnychUNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
TED410534-20202020-09-022020-10-06PNODokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–WronczynGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP580642-N-20202020-09-022020-09-16PNOZakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERAMUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
BZP580602-N-20202020-09-022020-09-10PNOKompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPSZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIELublin
BZP580536-N-20202020-09-022020-09-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Zielonej GórzeWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
BZP580520-N-20202020-09-022020-09-16PNODostawa laptopów i oprogramowań dla Wydziału Filologicznego Uniwerystetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP580445-N-20202020-09-022020-09-16PNODostawa sprzętu techniki kryminalistycznejNADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP580339-N-20202020-09-022020-09-11PNODostawa sprzętu komuterowego do szkół z terenu Gminy Janowiec WielkopolskiGMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKIJanowiec Wielkopolski
BZP580210-N-20202020-09-022020-09-15PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP580024-N-20202020-09-022020-09-10PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła+GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
BZP579674-N-20202020-09-022020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP579457-N-20202020-09-022020-09-10PNOZP/100/2020 - Dostawa komputerów dla Instytutu „CZMP”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED408862-20202020-09-012020-10-02PNOModernizacja sprzętu klienckiego w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
TED408852-20202020-09-012020-10-02PNODostawa sprzętu IT dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ChełmiePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
TED408851-20202020-09-012020-10-02PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 4UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED408812-20202020-09-012020-10-05PNODostawa mobilnej stacji roboczej (laptopa) z ekranem o przekątnej 14" dla WGGiOŚ – KC-zp.272-432/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP580179-N-20202020-09-012020-09-08PNO„Zdalna szkoła” – zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz toreb na laptopy, ,,Zdalna szkoła+” – zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem.GMINA BURZENINBurzenin
BZP580155-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa laptopów dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP580138-N-20202020-09-012020-09-10PNODOSTAWA STACJI GRAFICZNYCH, MACIERZY I SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP580134-N-20202020-09-012020-09-09PNO„Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem uczestniczącej w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie .”GMINA WIELGIEWielgie
BZP580131-N-20202020-09-012020-09-09PNO„Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Rodzinne stacje wsparcia- utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIEOKSA
BZP580047-N-20202020-09-012020-09-09PNOdostawę urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i monitorami dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”.UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP580019-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych oraz bezprzewodowych telefonów stacjonarnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP579996-N-20202020-09-012020-09-09PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń! dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP579963-N-20202020-09-012020-09-10PNODostawa 50 sztuk komputerów przenośnych (laptopy) oraz 100 sztuk zestawów komputerowychMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP579931-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ilości 50 sztuk, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projektu „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP579925-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji do szkół w Projekcie „Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin"GMINA WOŁOMINWołomin
BZP579909-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, monitorów oraz urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAKADEMIA MUZYCZNA IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP579894-N-20202020-09-012020-09-10PNOZakup sprzętu do wyposażenia Centrum ochrony różnorodności biologicznej w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP579810-N-20202020-09-012020-09-10PNOSerwis i naprawa pogwarancyjna terminali mobilnych Durabook wraz ze stacjami dokującymi, działającymi w systemie SWD PRM oraz zakup i sukcesywna dostawa części obudowy do tabletów Durabook R11AHWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP579712-N-20202020-09-012020-09-10PNODostawa i montaż monitorów interaktywnych dla szkół podstawowych w gminie WińskoGMINA WIŃSKOWińsko
BZP579701-N-20202020-09-012020-09-09PNOZakup laptopów VIP na potrzeby Biur Urzędu m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP579377-N-20202020-09-012020-09-10PNODostawa zestawu do wirtualizacjiKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP579369-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 13 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP579243-N-20202020-09-012020-09-09PNOZakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP579159-N-20202020-09-012020-09-09PNODostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-072/2020WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED406755-20202020-08-312020-10-02PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED406752-20202020-08-312020-10-01PNODostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 r. – SI 2POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP579698-N-20202020-08-312020-09-16PNO„DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMNIE” realizowanego w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA MIASTO CHEŁMNOChełmno
BZP579693-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - IIIPOWIAT OPOLSKIOpole
BZP579661-N-20202020-08-312020-09-09PNODostawa komputerów przenośnych na potrzeby Urzędu Miasta BydgoszczyURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP579659-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa stacji komputerowych i monitorówPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP579634-N-20202020-08-312020-09-08PNOZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ŁózkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski
BZP579567-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP579553-N-20202020-08-312020-09-08PNODostawa i montaż wyposażenia przedszkola w Woli Gułowskiej, w tym mebli, kącików zabaw, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu audio, video i multimedialnego oraz innego wyposażeniaGMINA ADAMÓWAdamów
BZP579499-N-20202020-08-312020-09-08PNO„Zakup i dostawa 35 komputerów przenośnych typu notebook” w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego inter-netu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła +GMINA WIELGIEWielgie
BZP579421-N-20202020-08-312020-09-22PNODostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław - w podziale na 7 Zadań.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP579387-N-20202020-08-312020-09-08PNOSukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek.INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP579379-N-20202020-08-312020-09-09PNOSukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych przez okres 24 miesięcy dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP578867-N-20202020-08-312020-09-09PNODostawa komputerów przenośnych ( laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19"POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZUGrudziądz
BZP578100-N-20202020-08-312020-09-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” (znak sprawy ZP-31/20),MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP577313-N-20202020-08-312020-09-10PNODostawa oprogramowania i drukarek w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP561445-N-20202020-08-312020-09-11PNOMultimedialne Przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały w KaliszuPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 30 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KALISZUKalisz
TED403056-20202020-08-282020-09-30PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014–2020REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED403055-20202020-08-282020-09-30PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED403049-20202020-08-282020-09-30PNODostawa urządzeń firewall, z dodatkowymi funkcjonalnościami, oraz dostawa nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dla ..FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
TED403046-20202020-08-282020-10-06PNODostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia – cz. 2 (drukarki)INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED403034-20202020-08-282020-09-29PNOZakup, dostawa i rozładunek sprzętu komputerowego oraz zakup i dostawa oprogramowania wraz z licencją do zdalnego sterowania komputerami oraz laptopamiCENTRUM PEDIATRII IM. JANA PAWŁA II W SOSNOWCU SP. Z O.O.Sosnowiec
TED403029-20202020-08-282020-10-02PNOZakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcyMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
TED403018-20202020-08-282020-09-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED403017-20202020-08-282020-09-30PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED403000-20202020-08-282020-10-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i komputerowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, CENTRALNY OŚRODEK MEDYCYNY SPORTOWEJWarszawa
TED402958-20202020-08-282020-09-30PNORozbudowa infrastruktury serwerowej oraz macierzy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. Wprowadzenie nowoczesnych e-usługUNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIEKraków
TED402952-20202020-08-282020-09-29PNODostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania na potrzeby projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych o elektroniczną dokumentację medyczną i e-usługi”SAMODZIELNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
TED402935-20202020-08-282020-09-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED402924-20202020-08-282020-10-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 –5UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP579331-N-20202020-08-282020-09-09PNODostawa urządzeń multimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wraz z montażem/instalacją i uruchomieniemMUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIUPoznań
BZP579316-N-20202020-08-282020-09-07PNOZakup komputerów przenośnych, stacjonarnych, drukarki wraz z dostawą dla AWF w KrakowieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP579288-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 " realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP579272-N-20202020-08-282020-09-09PNO"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP579256-N-20202020-08-282020-09-07PNO„Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, żarówek do projektorów dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 12 miesięcy w latach 2020/2021”UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP579218-N-20202020-08-282020-09-08PNOMacierz dyskowaKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJGorzów Wielkopolski
BZP579186-N-20202020-08-282020-09-22PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do klasopracowni informatycznej, językowej, matematycznej i przyrodniczejSZKOŁA PODSTAWOWA NR 5SZCZECINEK
BZP579172-N-20202020-08-282020-09-07PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP579144-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa elementów do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia jako wyposażenie Mobilnej Platformy Kryminalistycznej (z zakresu daktyloskopii, badań monitoringu i telefonów, badań broni i balistyki oraz dokumentowania miejsca zdarzeniaPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCHWarszawa
BZP579136-N-20202020-08-282020-09-08PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP579102-N-20202020-08-282020-09-07PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP579100-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa wyposażenia w ramach zadania Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu Gminy OpatowiecGMINA OPATOWIECOpatowiec
BZP579084-N-20202020-08-282020-09-04PNODostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.ZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY NR 3Łódź
BZP579035-N-20202020-08-282020-09-08PNODostawy materiałów w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”GMINA WISZNICEWisznice
BZP579023-N-20202020-08-282020-09-07PNOZakup i dostawa 6 nowych komputerów przenośnych (laptopów) z prawem opcji do zakupu 4 (czterech) dodatkowych nowych laptopów dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+GMINA JABŁONKAJabłonka
BZP578978-N-20202020-08-282020-09-07PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i biurowego wraz z gwarancjami producentów w podziale na jedenaście zadań częściowych, w szczególności: Zadanie częściowe nr 1 Dostawa komputera przenośnego typu laptop 2w1 rozmiar 13-14” szt. 2 w tym 1 szt. stanowi zakres opcjonalny Zadanie częściowe nr 2 Dostawa komputera przenośnego typu laptop 13-14” szt. 2 w tym 1 szt. stanowi zakres opcjonalny Zadanie częściowe nr 3 Dostawa komputera przenośnego typu laptop 15,6” szt. 1 Zadanie częściowe nr 4 Dostawa komputera przenośnego typu laptop 15,6” szt. 2 Uniwersalna stacja dokująca/replikator portów – 1 szt. współpracująca z powyższymi laptopami Zadanie częściowe nr 5 Komputer klasy PC - 15 szt. w tym 3 sztuki stanowią zakres opcjonalny Monitory LCD 23-24” - 15 szt. w tym 3 sztuki stanowią zakres opcjonalny dedykowane dla zaoferowanych komputerów klasy PC Zadanie częściowe nr 6 Monitor LCD 43” - 1 szt. Zadanie częściowe nr 7 Drukarka laserowa A4 monochromatyczna – szt. 3 w tym 1 szt. stanowi zakres opcjonalny. Zadanie częściowe nr 8 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe wolnostojące A3 mono – 1 szt. Zadanie częściowe nr 9 Drukarka laserowa/ledowa A3 kolor – 1 szt. Zadanie częściowe nr 10 Dostawa komputera przenośnego typu laptop 14” szt. 8 szt. w tym 3 sztuki stanowią zakres opcjonalny Zadanie częściowe nr 11 Komputer klasy PC - 2 szt. Monitory LCD 23-24” -2 szt. Dedykowane dla zaoferowanych powyżej komputerów klasy PCŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP578973-N-20202020-08-282020-09-07PNO„Dostawa akcesoriów komputerowych, artykułów elektronicznych i czujników elektrycznych na potrzeby projektu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP578964-N-20202020-08-282020-09-09PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w podziale na 4 części dla Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, w ramach projektu „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K011/19ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński
BZP578923-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz audiowizualnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYPINIERypin
BZP578920-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP578626-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa ściany wizyjnejKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP578553-N-20202020-08-282020-09-07PNODostawa artykułów biurowych oraz materiałów archiwizacyjnych na potrzeby Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz podległych biur powiatowychPODLASKI ODDZIAŁ REGIONALNY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAŁomża
BZP578365-N-20202020-08-282020-09-07PNO„Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących używanych w prokuraturach okręgu bielskiego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Południe i Prokuraturze Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie oraz Prokuraturze Rejonowej w Żywcu”PROKURATURA OKRĘGOWA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP578251-N-20202020-08-282020-09-07PNOSukcesywna dostawa akcesoriów, materiałów informatyki i łączności oraz środków czyszczących informatyki.AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP577395-N-20202020-08-282020-09-09PNOPrzygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych z logo UWr. Zadanie 1-8UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP573057-N-20202020-08-282020-09-07LELDostawa 57 szt. fabrycznie nowych komputerów mobilnych wraz z oprogramowaniem do szkół/zespołów szkół w ramach projektu grantowego realizowanego przez Gminę Lublin pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA LUBLINLublin
TED401719-20202020-08-272020-09-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP578896-N-20202020-08-272020-09-04PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADORYŻU SMOLANYMGMINA KRZYWDAKrzywda
BZP578858-N-20202020-08-272020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP578835-N-20202020-08-272020-09-04PNOdostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP578828-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup sprzętu z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIEJaworzno
BZP578823-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup i dostawa 15 tabletów dla Radnych Gminy Podegrodzie” IIGMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP578776-N-20202020-08-272020-09-04PNOdostawa okularów do wirtualnej/mieszanej rzeczywistości 2 szt. – KC-zp.272-405/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP578764-N-20202020-08-272020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego Cz.1 Dostawa monitorów komputerowych, Cz. 2 Dostawa przenośnego sprzetu komputerowegoCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP578741-N-20202020-08-272020-09-04PNOZakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020GMINA MIASTO KROSNOKrosno
BZP578718-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Staroźrebach na potrzeby realizacji projektu Kompetencje w Gminie StaroźrebyGMINA STAROŹREBYStaroźreby
BZP578689-N-20202020-08-272020-09-04PNORozbudowa istniejącej infrastruktury pamięci masowej o kolejną macierz. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/93/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP578680-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”GMINA FABIANKIFabianki
BZP578662-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIELipno
BZP578636-N-20202020-08-272020-09-07PNODostawa wyposażenia pracowni: drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP578568-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa i montaż wyposażenia komputerowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP578561-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP578540-N-20202020-08-272020-09-09PNO„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola MP 21 w Zielonej Górze"MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 21 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYMZielona Góra
BZP578470-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa sprzętu multimedialnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w ChodowieGMINA SIEDLCESiedlce
BZP578407-N-20202020-08-272020-09-10PNO„ Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami komputerowymi dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz jego uruchomienie”.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGOLeszno
BZP578405-N-20202020-08-272020-09-04PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP578393-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa laptopów i środków ochrony osobistej.POWIAT BATROSZYCKIBartoszyce
BZP578369-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży” oraz wyposażenie pracowni eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w BrzeskuSTAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP578093-N-20202020-08-272020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w ŁodziIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIŁódź
BZP577909-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESkarżysko-Kamienna
BZP577888-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego III, w tym: Część I - dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa dysków do rozbudowy macierzy NetApp E2800 Część III - zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danychSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – KRAKOWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYKraków
BZP577778-N-20202020-08-272020-09-04PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – postępowanie w podziale na części.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP577734-N-20202020-08-272020-09-17PNOdostawa stacji roboczych AiO i komputerów przenośnych ultrabookWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGOWrocław
BZP577519-N-20202020-08-272020-09-04PNO„Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 - CZĘŚĆ I: Zakup i dostawa komputerów i drukarek; CZĘŚĆ II: Zakup i dostawa kamery wideo i aparatu fotograficznego; CZĘŚĆ III: Zakup i dostawa drukarki do zdjęć i drukarki wielkoformatowej; CZĘŚĆ IV: Zakup i dostawa oprogramowania”STAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIEMiechów
BZP576964-N-20202020-08-272020-09-04PNODostawa komputera przenośnegoPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP576440-N-20202020-08-272020-09-07PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED400304-20202020-08-262020-10-05PNODostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w CzartajewiePOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED400300-20202020-08-262020-09-28PNODostawa komputerów, notebooków, monitorówSKARB PAŃSTWA, JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
TED400294-20202020-08-262020-09-28PNORozbudowa macierzy NetApp AFF A300 i macierzy NetApp FAS 2720 wraz z wykupieniem gwarancji i wsparcia technicznego producentaSKARB PAŃSTWA – URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
TED400287-20202020-08-262020-09-29PNODostawa fabrycznie nowych notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach umowy ramowej w ilości 410KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
TED400282-20202020-08-262020-10-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (..)"SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGOWarszawa
TED400273-20202020-08-262020-09-28PNODostawa komputerów stacjonarnych i przenośnychKANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP578345-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa komputerów typu laptopGMINA CZARNACzarna
BZP578262-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP578217-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa, podłączenie i uruchomienie urządzeń specjalistycznych płatniczych magazynowych i RFID dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP578192-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu p.t.: „Lepsza edukacja szansą na sukces - podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań”GMINA LUBAŃLubań
BZP578153-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
BZP578142-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowegoURZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP578129-N-20202020-08-262020-09-08PNORozbudowa środowiska backup’owego o dodatkową przestrzeń dyskową dotychczas eksploatowanego środowiska Sprzętu na rzecz ZamawiającegoMIEJSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJUWarszawa
BZP578098-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania i wyposażenia – w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” PFRON nowe stanowisko pracy, moduł I „Instytucje”GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP578082-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP578062-N-20202020-08-262020-09-02PNODostawa komputerów przenośnych, oprogramowania, toreb do komputerów przenośnych, adapterów z USB typu C do VGA, myszy komputerowych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego, dysków SSD.WARMIŃSKO—MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP578007-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni II.ZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP578006-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnegoPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP577970-N-20202020-08-262020-09-03PNOZakup serwera na potzrby Urzędu Miejskiego w LututowieGMINA LUTUTÓWLututów
BZP577943-N-20202020-08-262020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania oraz wyposażenia dydaktycznegoPAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP577931-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego: • dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i drukarką w ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa) – część I, • dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie – część II, • dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych na potrzeby pracy Wydziału Ochrony Środowiska – część III.POWIAT KOŚCIERSKIKościerzyna
BZP577924-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa wyposażenia do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie StrawczynGMINA STRAWCZYNStrawczyn
BZP577792-N-20202020-08-262020-09-04PNOZakup i dostawa wyposażenia do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańcówGMINA KAWĘCZYNKawęczyn
BZP577528-N-20202020-08-262020-09-08PNO”Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - zakup laptopów do szkół z terenu Gminy Serokomla”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP577341-N-20202020-08-262020-09-07PNOZakup i dostawa oraz wdrożenie macierzy dyskowej i switchy SAN wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjamiMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP576294-N-20202020-08-262020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP576040-N-20202020-08-262020-09-04PNO„1. Dostawa tabletów w ramach projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Dostawa laptopów W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”GMINA WOJCIESZÓWWojcieszów
BZP566504-N-20202020-08-262020-09-03PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu (KP Zawadzkie)KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole
TED398203-20202020-08-252020-09-28PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznejSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIELublin
TED398202-20202020-08-252020-09-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED398168-20202020-08-252020-09-29PNODostawa drukarek do drukowania okładek akt na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
TED398166-20202020-08-252020-09-25PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED398128-20202020-08-252020-09-28PNODostawa drukarek laserowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
BZP577898-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa wyposażenia serwerowni (serwer wraz systemem serwerowym i licencjami dostępowymi, przełączniki SAN i macierz, wsparcie do oprogramowania do wirtualizacji)URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP577805-N-20202020-08-252020-09-02PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA STEPNICAStepnica
BZP577791-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa laptopów oraz monitorów dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w ToruniuKUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W TORUNIUToruń
BZP577790-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego do prowadzenie zajęć edukacyjnych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki WrocławskiejZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJWrocław
BZP577788-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP577708-N-20202020-08-252020-09-03PNODostawa akcesoriów oraz materiałów do obsługi sprzętu teleinformatycznego31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYZgierz
BZP577690-N-20202020-08-252020-09-02PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu komputerowego dla Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.282.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP577546-N-20202020-08-252020-09-11PNO„Wyposażenie studia prezentacyjnego dla ZPEW w Lwówku Śląskim, ZSET w Rakowicach Wlk., ZSOiZ w Gryfowie Śl. i ZSOiZ Lwówku Śl”POWIAT LWÓWECKILwówek Śląski
BZP577539-N-20202020-08-252020-09-01PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni w ramach projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym”.BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP577531-N-20202020-08-252020-09-03PNODostawa komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym (część nr 1) oraz sprzętu audiowizualnego (część nr 2) w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.POWIAT PUCKPuck
BZP577443-N-20202020-08-252020-09-04PNODostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w MrowliGMINA ŚWILCZAŚwilcza
BZP577431-N-20202020-08-252020-09-02PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 15 sztuk komputerów stacjonarnych klasy All in One dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP577109-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego.ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU—PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKIKraków
BZP576962-N-20202020-08-252020-09-02PNODostawa komputerów przenośnychPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
TED396701-20202020-08-242020-09-24PNOWytworzenie, dostawa, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego..WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED396082-20202020-08-242020-09-24PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących dla potrzeb Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnegoAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
TED396081-20202020-08-242020-09-24PNORozbudowa macierzy dyskowych IBM Storwize V7000CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP577429-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577425-N-20202020-08-242020-09-01PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym na potrzeby szkół podstawowych w Mieście KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP577408-N-20202020-08-242020-09-03PNOdostawa zestawu komputerowego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRONLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP577366-N-20202020-08-242020-09-02PNOWyposażenie pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie - dostawa sprzętu komputerowegoURZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP577305-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP577285-N-20202020-08-242020-09-04PNODostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14POWIAT MALBORSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGOMalbork
BZP577280-N-20202020-08-242020-09-01PNO„Rozbudowa sprzętu komputerowego” w ramach realizacji projektu pn.: „e - Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP577180-N-20202020-08-242020-09-01PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - IIPOWIAT OPOLSKIOpole
BZP577141-N-20202020-08-242020-09-02PNOSprzedaż i dostawa tonerów i tuszy, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, worków foliowych, baterii, kabli komputerowych, krzeseł biurowych, kawy, herbaty i cukru.SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGOMielec
BZP577099-N-20202020-08-242020-09-02PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP577069-N-20202020-08-242020-10-06PNO„Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia – cz. 2 (drukarki)”INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP576717-N-20202020-08-242020-09-09PNOZakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnychMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP576653-N-20202020-08-242020-09-07PNODostawa sprzętu komputerowego i klimatyzatora z instalacją w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo”GMINA LELKOWOLelkowo
BZP576500-N-20202020-08-242020-09-02PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektów dotyczących poprawy efektywności kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w : Cynkowie, Pińczycach oraz Lgocie Górnej, Gmina Koziegłowy.ZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY OŚWIATY SAMORZĄDOWEJKoziegłowy
TED392393-20202020-08-212020-09-23PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED392389-20202020-08-212020-09-23PNODostawa urządzeń do wykonywania i przechowywania kopii zapasowychWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED392382-20202020-08-212020-09-22PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury KrajowejPROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED392327-20202020-08-212020-09-23PNODostawa komputerów i sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED392322-20202020-08-212020-09-07PNODostawa zestawu wspomagania kierowania służbąKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED392320-20202020-08-212020-09-24PNODostawa stacji roboczych oraz monitorów dla NIO im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB, Oddziału w Krakowie w ramach MSIMNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W KRAKOWIEKraków
TED392303-20202020-08-212020-09-23PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla gminy Lublin w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa e-usług w gminie Lublin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuGMINA LUBLINLublin
TED392296-20202020-08-212020-09-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, systemów audio-video oraz stanowisk sterowania dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED392294-20202020-08-212020-09-28PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIUWieluń
TED392272-20202020-08-212020-09-22PNODostawa sprzętu informatycznego i wyposażenia towarzyszącegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED392231-20202020-08-212020-09-22PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP577064-N-20202020-08-212020-09-04PNODostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM)PAŃSTWOWA UCZELNIA IM. STEFANA BATOREGOSkierniewice
BZP576992-N-20202020-08-212020-09-01PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP576958-N-20202020-08-212020-09-01PNO„Dostawa wyposażenia do publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy”GMINA CHARSZNICACharsznica
BZP576929-N-20202020-08-212020-09-01PNODostawa sprzętu komputerowegoSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP576919-N-20202020-08-212020-09-01PNODostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie – część I i II w ramach zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”, część III i IV w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.1.1. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.GMINA MIEJSKA GŁOGÓWGłogów
BZP576906-N-20202020-08-212020-09-03PNODostawa 41 komputerów przenośnych (laptopów) oraz 28 tabletów dla szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny DunajecGMINA CZARNY DUNAJECCzarny Dunajec
BZP576874-N-20202020-08-212020-08-31PNODostawa 94 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP576855-N-20202020-08-212020-08-31PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP576831-N-20202020-08-212020-08-31PNO„Dostawa tabletów dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła”GMINA ŻABIA WOLAŻabia Wola
BZP576829-N-20202020-08-212020-08-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIEWICZ ZAWODOWO”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP576766-N-20202020-08-212020-08-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + oraz dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychGMINA MIASTO LIPNOLipno
BZP576719-N-20202020-08-212020-09-02PNODostawa skanera samoobsługowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP576710-N-20202020-08-212020-08-31PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOFUNDACJA CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJWarszawa
BZP576680-N-20202020-08-212020-08-31PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP576611-N-20202020-08-212020-09-01PNODostawa urządzeń i wyrobów elektrycznych oraz sanitarnych na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 6021.JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
BZP576531-N-20202020-08-212020-08-31PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 60 szt. komputerów przenośnych w ramach Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.POWIAT PŁOŃSKIPłońsk
BZP576510-N-20202020-08-212020-09-04PNODostawa dysków wraz z instalacją i wdrożeniem do systemu i macierzy na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Nr Postępowania 33/PN/2020MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOWarszawa
BZP576017-N-20202020-08-212020-09-08PNOZakup dysków SSD z adapterami oraz pamięci RAMAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP575601-N-20202020-08-212020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA BŁASZKIBłaszki
BZP576651-N-20202020-08-202020-08-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT IŁAWSKIIława
BZP576522-N-20202020-08-202020-08-28PNODostawa sprzętu multimedialnego do projekcji na potrzeby spektakli w Teatrze Muzycznym Capitol we WrocławiuTEATR MUZYCZNY CAPITOLWrocław
BZP576475-N-20202020-08-202020-08-28PNOI. DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO; II. DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ; III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKA w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEDębica
BZP576392-N-20202020-08-202020-09-02PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Limanowej”ZARZĄD POWIATU W LIMANOWEJLimanowa
BZP576352-N-20202020-08-202020-08-28PNOZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – II postępowanieGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP576350-N-20202020-08-202020-08-27PNODostawa wyposażenia IT wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w GubiniePOWIAT KROŚNIEŃSKIKrosno Odrzańskie
BZP576349-N-20202020-08-202020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnychAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP576335-N-20202020-08-202020-09-01PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – II Część: zadanie nr 1 do 6KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP576138-N-20202020-08-202020-08-27PNODostawa pamięci RAM do dwóch serwerów LenovoWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP575999-N-20202020-08-202020-08-28PNOZakup i dostawa laptopów do obsługi Rady Miejskiej ŁomżyMIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP575878-N-20202020-08-202020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego.POWIAT KARTUSKIKartuzy
BZP573626-N-20202020-08-202020-09-03PNODostawa: Dyski do monitoringu (8 szt.), karta akceleratora GPU (1szt.), monitory ekranowe (4 szt.) oraz komputery do pracowni dyplomowej (2 szt.), ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP573522-N-20202020-08-202020-08-28PNO,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego” w podziale na 7 częściSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA—BIAŁOŁĘKAWarszawa
TED389743-20202020-08-192020-09-21PNOZakup rozbudowy centrum przetwarzania danych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED389712-20202020-08-192020-09-21PNODostawa komputerów stacjonarnychORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED389711-20202020-08-192020-09-21PNODostawa, montaż, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowejORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED389710-20202020-08-192020-09-28PNOWyposażenie Centrum Popularyzującego Naukę w ŚwidwiniePOWIAT ŚWIDWIŃSKIŚwidwin
BZP576167-N-20202020-08-192020-09-03PNOSukcesywne dostawy akcesoriów komputerowychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP576144-N-20202020-08-192020-08-27PNOZakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto MarkiCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MARKACHMarki
BZP576115-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa 55 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła+GMINA MIASTA WEJHEROWA REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTAWejherowo
BZP576081-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 4 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP576049-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa laptopów do pracy zdalnej dla szkół Powiatu Biłgorajskiego w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP575979-N-20202020-08-192020-09-02PNOSukcesywne dostawy standardowych drukarekUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP575955-N-20202020-08-192020-09-09PNODostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w ChełmieZAKŁAD KARNYChełm
BZP575943-N-20202020-08-192020-08-27PNOZakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP575913-N-20202020-08-192020-08-28PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWrWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP575897-N-20202020-08-192020-09-28PNO„Wyposażenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie”POWIAT ŚWIDWIŃSKIŚwidwin
BZP575883-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii ZwierzątUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP575868-N-20202020-08-192020-08-26PNODostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP575844-N-20202020-08-192020-08-26PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we WrześniSTAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP575764-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa sprzętu informatycznego w projekcie "Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu”MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZICzeladź
BZP575753-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowego do laboratorium Instytutu Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP575736-N-20202020-08-192020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP569429-N-20202020-08-192020-08-28PNODoposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i KajetanówGMINA ZAGNAŃSKZagnańsk
TED388897-20202020-08-182020-09-18PNOZakup drukarek monochromatycznych przeznaczonych na wyposażenie posterunków ruchu wraz z systemem wydruku oraz świadczenie usług serwisowychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED387606-20202020-08-182020-09-22PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED387580-20202020-08-182020-09-18PNODostawa sprzętu informatycznego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania w ramach projektu BIZGOV, KAP i PEFSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
TED387554-20202020-08-182020-09-22PNODostawa serwerów, macierzy, biblioteki taśmowejPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED387542-20202020-08-182020-09-18PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED387528-20202020-08-182020-09-22PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED387521-20202020-08-182020-09-01PNODostawa sprzętu i urządzeń informatycznych dla izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły SkarbowościIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED387512-20202020-08-182020-09-18PNODostawa 3 szt. tabletów dla Biura ds.Osób Niepełnosprawnych AGH- KC-zp. 272-352/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED387502-20202020-08-182020-09-18PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W WARSZAWIEWarszawa
BZP575727-N-20202020-08-182020-08-26PNOZakup i dostawa kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych z faksem oraz niszczarekPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP575699-N-20202020-08-182020-08-26PNODostawa laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP575611-N-20202020-08-182020-08-26PNODostawę sprzętu komputerowegoCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP575552-N-20202020-08-182020-08-26PNODostawa komputerów i sprzętu jednorazowegoPOWIAT PROSZOWICKIProszowice
BZP575427-N-20202020-08-182020-08-26PNO„Zakup i dostawa 15 tabletów dla Radnych Gminy Podegrodzie”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP575399-N-20202020-08-182020-08-26PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Rozważny pieszy pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole
BZP575303-N-20202020-08-182020-08-31PNODostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni.GMINA ORNETAOrneta
BZP575133-N-20202020-08-182020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego: monitorów oraz akcesoriów informatycznych – przełączników sieciowych (ang. switch) na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w OlsztynieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP575059-N-20202020-08-182020-08-26PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego – 2 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie
BZP574990-N-20202020-08-182020-08-26PNODostawa i montaż wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w GnieźniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIEŹNIEGniezno
BZP574966-N-20202020-08-182020-08-27PNODostawa urządzenia do magazynowania danych dla Komendy Głównej Państwowej Straży PożarnejKOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJWarszawa
TED386561-20202020-08-172020-09-18PNODostawa laptopów oraz komputerów stacjonarnych (postępowanie podzielone na 3 części)GAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED386560-20202020-08-172020-09-16PNORozbudowa infrastruktury sprzętowej dla systemów OMS w PGE Dystrybucja S.A. w podziale na dwa zadaniaPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹŁódź
TED385356-20202020-08-172020-09-17PNORozbudowa macierzy dyskowych i blokowych HDS i DELL w ośrodkach przetwarzania danych w Warszawie – w podziale na 2 częściMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED385341-20202020-08-172020-09-17PNODostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIGdańsk
TED385339-20202020-08-172020-09-18PNOZakup skanerów dziełowych, studia fotografii 3D oraz komputerów dla czytelniBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED385338-20202020-08-172020-09-17PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniemWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED385336-20202020-08-172020-09-18PNOZakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 4 częściCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED385334-20202020-08-172020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego, notebooków, tabletów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, części komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED385331-20202020-08-172020-09-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno- Kartograficznych PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED385308-20202020-08-172020-09-14PNOZakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnychPOLSKIE RADIO S.A.Warszawa
TED385296-20202020-08-172020-09-21PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) - UM-ZP-262-30/20UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE, 20—093 LUBLIN, UL. CHODŹKI 6, W IMIENIU I NA RZECZ KTÓREGO DZIAŁA UNIWERSYTET MEDYCZNY PEŁNOMOCNIK, 20—059 LUBLIN, AL. RACŁAWICKIE 1Lublin
TED385291-20202020-08-172020-09-17PNODostawy zestawów komputerowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED385273-20202020-08-172020-09-17PNORozbudowa istniejącej infrastruktury pamięci masowej o kolejną macierz. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/62/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP575312-N-20202020-08-172020-08-26PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP575251-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawa 4 komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach konkursów grantowych: „zdalna Szkoła” i „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”MIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP575245-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawa wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowana w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP575200-N-20202020-08-172020-08-25PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP575168-N-20202020-08-172020-08-31PNODostawa komputerów i pakietów oprogramowania biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J.BRUDZIŃSKIEGOBydgoszcz
BZP575114-N-20202020-08-172020-08-25PNO„Doposażenie w sprzęt komputerowy uczniów i nauczycieli z Gminy Kozy – Zdalna Szkoła +” - powtórzonyGMINA KOZYKozy
BZP575071-N-20202020-08-172020-08-26PNODostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz audiowizualnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYPINIERypin
BZP575058-N-20202020-08-172020-08-25PNO„Dostawa sprzętu komputerowego”. w ramach „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIEPszczyna
BZP575046-N-20202020-08-172020-08-27PNOZakup komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP575013-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP574590-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP574299-N-20202020-08-172020-08-25PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP565178-N-20202020-08-172020-08-31PNODostawa komputerówWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP574817-N-20202020-08-152020-08-26PNO„Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu „Wyjątkowy uczeń”, realizowanego w ramach działania XI.1.2 RPO WŁ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.”SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY NR 4Łódź
TED381771-20202020-08-142020-09-16PNO„Dostawa systemu zintegrowanej łączności radiowej dla wybranych stanowisk kierowania komend Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego – etap II”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
TED381762-20202020-08-142020-09-17PNOZakup i dostawa drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Projektów EuropejskichCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED381751-20202020-08-142020-09-16PNOWdrożenie i integracja e-usług dla Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w LublinieINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin
TED381687-20202020-08-142020-09-15PNODostawa sprzętu IT i oprogramowaniaCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED381649-20202020-08-142020-09-18PNOE-usługi dla gminy PłośnicaURZĄD GMINY PŁOŚNICAPłośnica
BZP574975-N-20202020-08-142020-08-24PNOdostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,, Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłychSTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP574967-N-20202020-08-142020-08-26PNOSprzedaż - dostawa sprzętu komputerowego (laptopów) wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem do szkół z terenu Gminy Łącko w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA ŁĄCKOŁącko
BZP574954-N-20202020-08-142020-09-01PNODostawa pierwszego wyposażenia (urządzenia informatyczne i łącznościowe) dla „Budowy bazy dla statków powietrznych w miejscowości Gdańsk-Rębiechowo” składamy niniejszą ofertęMORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
BZP574891-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup doposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Śrem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.4 Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF PoznaniaGMINA ŚREMŚrem
BZP574870-N-20202020-08-142020-08-24PNOdostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:część 1: dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuczęść 2: dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP574841-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 15 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP574837-N-20202020-08-142020-08-21PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnychGMINA MIASTO LUBARTÓWLubartów
BZP574772-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup i dostawę 37 szt. nowych, nieużywanych laptopów do szkół prowadzonych przez Miasto Jasło w ramach Programu „Zdalna szkoła+” realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska CyfrowaMIASTO JASŁOJasło
BZP574771-N-20202020-08-142020-08-24PNO„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice
BZP574766-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP574757-N-20202020-08-142020-08-24PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP574741-N-20202020-08-142020-08-24PNO„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.GMINA ZELÓWZelów
BZP574712-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAZIMIERZY WIELKIEJKazimierza Wielka
BZP574703-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.GMINA OLECKOOlecko
BZP574686-N-20202020-08-142020-08-25PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP574680-N-20202020-08-142020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymiSTAROSTWO POWIATOWE W LIPSKULipsko
BZP574678-N-20202020-08-142020-08-24PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP574658-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP574574-N-20202020-08-142020-08-27PNODostawa sprzętu informatycznego oraz usług informatycznychMIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIELublin
BZP574387-N-20202020-08-142020-08-24PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego – Zadanie nr 1, 2. Zamawiający informuje, iż Zadanie nr 2 - realizowane jest w ramach projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIURadom
BZP574229-N-20202020-08-142020-08-25PNODostawa drukarki 3D dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej"POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP574191-N-20202020-08-142020-08-25PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usług konserwacyjno – serwisowych.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP574157-N-20202020-08-142020-08-26PNODostawa sprzętu komputerowego- 69/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP574643-N-20202020-08-132020-08-21PNOdostawa pomocy dydaktycznych do szkół zawodowych w Ostrowie Wielkopolskim w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach projektu "Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP574604-N-20202020-08-132020-08-21PNOZakup stacji oraz monitorów diagnostycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP574553-N-20202020-08-132020-08-26PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW UŻYWANYCH W ILOŚCI 35 SZTUKWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICYLegnica
BZP574541-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP574527-N-20202020-08-132020-08-21PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemPOWIAT POLKOWICKIPolkowice
BZP574523-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w WarszawieINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP574518-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa wyposażenia w ramach zadania Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu Gminy OpatowiecGMINA OPATOWIECOpatowiec
BZP574486-N-20202020-08-132020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowegoWYŻSZA SZKOŁA KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP574411-N-20202020-08-132020-08-21PNOZakup pomocy dydaktycznych na potrzeby egzaminów zawodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w ZawierciuZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICAZawiercie
BZP574337-N-20202020-08-132020-08-24PNOZakup laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.GMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP574247-N-20202020-08-132020-08-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą -"ZDALNA SZKOŁA +".URZĄD GMINY OŚWIĘCIMOświęcim
BZP574222-N-20202020-08-132020-08-26PNODostawa systemu pomiarowego do diagnostyki konstrukcji w ramach projektu LabNet realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP574201-N-20202020-08-132020-08-25PNOZakup i dostawa skanerów dla wojskowych archiwówJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964Warszawa
BZP574148-N-20202020-08-132020-08-25PNOZakup laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA +MIASTO CHORZÓW, BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
BZP573946-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 3 pakietySZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIUZawiercie
BZP573552-N-20202020-08-132020-08-24PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów oraz drukarek – liczba części 2UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP572554-N-20202020-08-132020-08-21PNODostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ” – IV postępowanieCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOTarnów
BZP572245-N-20202020-08-132020-08-21PNOZakup i dostawa laptopów z zainstalowanym oprogramowaniemMIASTO ŁOMŻAŁomża
TED378969-20202020-08-122020-09-14PNODostawa parkomatów i serwisowanie wyposażenia strefy płatnego parkowania (strefa A i B) na terenie miasta GdyniGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
TED378947-20202020-08-122020-09-17PNODostawa jednostek centralnych komputerów typu All In OneUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED378943-20202020-08-122020-09-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w RypiniePOWIAT RYPIŃSKIRypin
TED378935-20202020-08-122020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Architektury Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURYGdańsk
TED378932-20202020-08-122020-09-14PNOModyfikacja urządzenia szkolno-treningowego radiostacji okrętowej HF-VHF i sygnalizacjiKOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIAGdynia
TED378931-20202020-08-122020-09-15PNOZakup i dostawa serwera, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zasilaczy UPS, przełącznika zarządzalnego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Małopolskiego Centrum PrzedsiębiorczościMAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. JASNOGÓRSKA 11, 31—358 KRAKÓWKraków
TED378927-20202020-08-122020-09-15PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED378891-20202020-08-122020-09-14PNODostawa komputerów stacjonarnych standardowych i monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
TED378890-20202020-08-122020-09-21PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowaniaUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED378889-20202020-08-122020-09-15PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED378882-20202020-08-122020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz oprogramowania do AMW Sinevia Sp. z o.oAMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki
BZP574078-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz środków ochrony osobistej w ramach realizacji Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIENowy Sącz
BZP574016-N-20202020-08-122020-08-20PNO„Zakup sprzętu komputerowego dla szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach programu „Zdalna Szkoła+”– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP574009-N-20202020-08-122020-08-20PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP573990-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa serwera, oprogramowania oraz sprzętu sieciowego na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP573989-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki RzeszowskiejPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP573972-N-20202020-08-122020-08-20PNOWyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu- etap- II – dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego.DOM KULTURY W ORZYSZUOrzysz
BZP573953-N-20202020-08-122020-08-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
BZP573929-N-20202020-08-122020-08-20PNOdostawa laptopów i komputerów stacjonarnychINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W GDAŃSKUGdańsk
BZP573889-N-20202020-08-122020-08-21PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH W RAMACH PROJEKTU „UNIWERSYTET MAXI”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP573822-N-20202020-08-122020-08-28PNODostawa 9 kolorowych, laserowych urządzeń drukującychGDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP573800-N-20202020-08-122020-08-20PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP573791-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa tabletów, drukarek 3D i robotów edukacyjnych do nauki programowania oraz oprogramowania do wspierania procesu terapeutycznego dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach.MIASTO GORLICEGorlice
BZP573669-N-20202020-08-122020-08-20PNOZakup i dostawa 8 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika FinansowegoRZECZNIK FINANSOWYWarszawa
BZP573647-N-20202020-08-122020-08-21PNOZakup i dostawa 6 nowych komputerów przenośnych (laptopów) z prawem opcji do zakupu 4 (czterech) dodatkowych nowych laptopów dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+GMINA JABŁONKAJabłonka
BZP573586-N-20202020-08-122020-08-21PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP573576-N-20202020-08-122020-08-28PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem kontroli wydruków-68/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP573507-N-20202020-08-122020-08-20PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy”GMINA LUBOCHNIALubochnia
BZP573500-N-20202020-08-122020-08-20PNODostawa wyposażenia świetlicy środowiskowej w PieraniuGMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP573252-N-20202020-08-122020-08-21PNODostawa wyposażenia informatycznego dla potrzeb Karpackiego Oddziału SGKARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP573045-N-20202020-08-122020-08-20PNOZakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERAMUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
BZP572769-N-20202020-08-122020-08-28PNODostawa i montaż wyposażenia i sprzętu elektronicznego do żłobka przy ul. Kołłątaja w DębicyGMINA MIASTA DĘBICYDębica
TED376684-20202020-08-112020-09-11PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED376680-20202020-08-112020-09-14PNODostawa sprzętu komputerowego, informatycznego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED376665-20202020-08-112020-09-11PNOZakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa laboratorium analitycznego i laboratorium mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu”REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
TED376579-20202020-08-112020-08-27PNOModernizacja systemu archiwizacjiNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED376514-20202020-08-112020-09-15PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED376512-20202020-08-112020-09-11PNODostawy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego …OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP573480-N-20202020-08-112020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dostawa 36 laptopów z oprogramowaniem.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAMYSŁOWIENamysłów
BZP573450-N-20202020-08-112020-08-19PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym na potrzeby szkół podstawowych w Mieście KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP573444-N-20202020-08-112020-08-19PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP573443-N-20202020-08-112020-08-19PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE—URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIESiemianowice Śląskie
BZP573437-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa laptopów, zestawu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZIŁódź
BZP573340-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dąbrowa BiskupiaGMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP573335-N-20202020-08-112020-08-19PNOI. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM I SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO; II. DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ; III. WYPOSAŻENIE MIEJSCA KWARANTANNY W DOMU DZIECKAPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEDębica
BZP573227-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PRAWOBRZEŻE SP. Z O.O.Szczecin
BZP573178-N-20202020-08-112020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
BZP573162-N-20202020-08-112020-08-19PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne – etap II w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice”GMINA WADOWICE URZĄD MIEJSKIWadowice
BZP573131-N-20202020-08-112020-08-20PNO„Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu informatycznego”.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP573127-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w ŁodziURZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP573050-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w AugustowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJAugustów
BZP573024-N-20202020-08-112020-08-19PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESkarżysko-Kamienna
BZP572514-N-20202020-08-112020-08-21PNODostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w KrakowieUNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
TED375142-20202020-08-102020-09-10PNOWdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią wraz z dostawą wymaganych sprzętów ICT w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w WarszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED374402-20202020-08-102020-09-10PNODostawa w formie leasingu operacyjnego bezpośredniego zestawów stanowiskowych na potrzeby sieci dystrybucji SPOE KASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED374399-20202020-08-102020-09-16PNOZestaw stanowisk roboczych do analizy ilościowej obrazów wraz z oprogramowaniem z dopuszczeniem składania ofert częściowychINSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED374395-20202020-08-102020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa ZachodniopomorskiegoWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED374382-20202020-08-102020-08-21PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego programuGMINA LUBLINLublin
TED374380-20202020-08-102020-09-10PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED374379-20202020-08-102020-09-10PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w BytomiuGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED374370-20202020-08-102020-09-10PNODostawa serwerów na potrzeby projektu realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED374366-20202020-08-102020-09-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkoleniaGMINA STAWIGUDAStawiguda
TED374358-20202020-08-102020-09-11PNODostawa komputerów przenośnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
TED374340-20202020-08-102020-09-11PNODostawa komputerów stacjonarnych typu all in one na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiejSĄD APELACYJNY W LUBLINIELublin
TED374334-20202020-08-102020-09-10PNODostawa sprzętu do laboratorium mobilnego w ramach projektu RIDUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP573008-N-20202020-08-102020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego do Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w BiałkowieUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIWrocław
BZP572996-N-20202020-08-102020-08-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Sekcji Systemów Zarządzania Uczelnią, ul Straszewskiego 27, 31-113 KrakówUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP572831-N-20202020-08-102020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
BZP572806-N-20202020-08-102020-08-24PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w GdańskuPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP572804-N-20202020-08-102020-08-24PNOSystem monitoringu wizyjnego w Zakładzie Karnym w TarnowieZAKŁAD KARNY W TARNOWIETarnów
BZP572780-N-20202020-08-102020-08-19PNOZakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem MazowieckiemGMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIWysokie Mazowieckie
BZP572767-N-20202020-08-102020-08-19PNODostawa zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowymCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP572755-N-20202020-08-102020-08-24PNOSukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCHWrocław
BZP572741-N-20202020-08-102020-08-20PNODostawa serwera wraz z osprzętem do PUK sp. z. o. o w EłkuPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W EŁKUEłk
BZP572686-N-20202020-08-102020-08-18PNOdostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i audiowizualnegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEŁobez
BZP572685-N-20202020-08-102020-08-18PNO„Dostawa laptopów oraz monitorów dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu” nr referencyjny postępowania: BZ.382.1.2020KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W TORUNIUToruń
BZP572620-N-20202020-08-102020-08-18PNODostawa wraz z montażem dźwigu osobowo-towarowego w części administracyjnej budynku Sceny Głównej im. Jerzego Grzegorzewskiego Teatru Polskiego we Wrocławiu przy ul. G. Zapolskiej 3 we WrocławiuZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJWrocław
BZP572618-N-20202020-08-102020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla UM Ełk, złożonego z części 1 i części 2MIASTO EŁKEłk
BZP572587-N-20202020-08-102020-08-20PNODostawa pakietu modernizacyjnego do maszyny wytrzymałościowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP572456-N-20202020-08-102020-08-18PNOZakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP572332-N-20202020-08-102020-08-18PNOZakup laptopów dla uczniów w ramach realizowanego projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła+”, w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP572215-N-20202020-08-102020-08-18PNOSukcesywne dostawy: Artykuły papiernicze, tonery i tusze do drukarekWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZUKalisz
BZP570621-N-20202020-08-102020-08-31PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery stacjonarne z monitorem i oprogramowaniem (17 sztuk).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP569662-N-20202020-08-102020-08-18PNO„Zakup sprzętu komputerowego do szkół powiatu mogileńskiego”POWIAT MOGILEŃSKIMogilno
TED370563-20202020-08-072020-09-09PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 4UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED370524-20202020-08-072020-09-09PNOModernizacja systemu zbierania danych CAS/DASGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED370521-20202020-08-072020-09-08PNODostawa serwerów plików NASCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED370517-20202020-08-072020-09-11PNOSukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcjiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED370510-20202020-08-072020-09-09PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, monitory, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne UPSUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED370509-20202020-08-072020-09-09PNODostawy zestawów komputerowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED370501-20202020-08-072020-08-24PNO„Dostawa urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED370456-20202020-08-072020-08-19PNOSukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED370429-20202020-08-072020-09-09PNODostawa komputerów oraz oprogramowania dostępowego dla WSO w KrakowieWOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIEKraków
TED370369-20202020-08-072020-09-08PNOBudowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywnaGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP572512-N-20202020-08-072020-08-18PNOserwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym systemKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP572438-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup zespołów komputerowych z oprogramowaniemGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP572420-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w ŁózkachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJMiędzyrzec Podlaski
BZP572394-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup 75 szt. laptopów z oprogramowaniemMINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP572285-N-20202020-08-072020-08-18PNOdostawa macierzy dyskowejFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP572254-N-20202020-08-072020-08-17PNO„Dostawa skanera 3D, sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze szkoleniem dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej”SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.Bytom
BZP572232-N-20202020-08-072020-08-24PNODostawa wyposażenia dydaktycznego, wyposażenia kuchni oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw do Żłobka Miejskiego w ŁęczycyMIASTO ŁĘCZYCAŁęczyca
BZP572155-N-20202020-08-072020-08-18PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP572151-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjnąMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP572142-N-20202020-08-072020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA KRUSZWICAKruszwica
BZP572035-N-20202020-08-072020-08-17PNOCentrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa laptopów.KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1Kraków
BZP572019-N-20202020-08-072020-08-14PNO,,Zakup sprzętu komputerowego I biurowego do celów edukacyjnych”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP570620-N-20202020-08-072020-08-18PNODostarczenie i montaż sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP570558-N-20202020-08-072020-08-20PNODostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP570221-N-20202020-08-072020-08-17PNOZakup i dostawa tabletów dla szkół w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła plus”GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP570084-N-20202020-08-072020-08-25PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA—STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTAWarszawa
BZP572032-N-20202020-08-062020-08-14PNO"Zakup sprzętu z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIEJaworzno
BZP572003-N-20202020-08-062020-08-13PNONa dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni na potrzeby realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBochnia
BZP571960-N-20202020-08-062020-08-17PNO,,Dostawę sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego ,,Zdalna Szkoła+”GMINA GÓRAGóra
BZP571915-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa materiałów, sprzętu i wyposażenia do zrewitalizowanego budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP571886-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa laptopów z oprogramowaniem, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu WolskimSZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP571885-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT PISKI—STAROSTWO POWIATOWE W PISZUPisz
BZP570845-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu drukującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570773-N-20202020-08-062020-08-19PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w GliwicachPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP570762-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa laptopów i środków ochrony osobistej.POWIAT BATROSZYCKIBartoszyce
BZP570734-N-20202020-08-062020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK S.A.Białystok
BZP570727-N-20202020-08-062020-08-17PNO„Dostawa sprzętu sieciowego i akcesoriów sieciowych”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP570651-N-20202020-08-062020-08-17PNODostawa komputerów przenośnych oraz dysków dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
BZP570641-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup oraz dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu pn.: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWAWschowa
BZP570636-N-20202020-08-062020-08-18PNOZakup wraz z wdrożeniem klastra macierzy dyskowych pamięci masowej dla zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla przechowywania danych medycznych z systemów informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100 wraz integracją macierzy z systemem PACS oraz dostawą i montażem szafy teletechnicznej RACK.WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO—SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJLublin
BZP570629-N-20202020-08-062020-08-14PNODOSTAWA LAPTOPÓW w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowiaMEGREZ SP. Z O.O.Tychy
BZP570578-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESucha Beskidzka
BZP570492-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP570383-N-20202020-08-062020-08-17PNOZakup i dostawa sprzętu do rozbudowy sieci teleinformatycznej, części i akcesoriów do sprzętu informatycznego oraz środków konserwacyjnych do czyszczenia i pielęgnacji sprzętu informatycznego i łączności dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYZegrze
BZP570347-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup sprzętu komputerowego - Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK—URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEKWłocławek
BZP569928-N-20202020-08-062020-08-20PNOModernizacja serwerowni mieszczącej się w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie.INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCHWarszawa
BZP569817-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP569466-N-20202020-08-062020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIELublin
TED368232-20202020-08-052020-09-07PNORozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical SystemsZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DABROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
TED367345-20202020-08-052020-09-10PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED367340-20202020-08-052020-09-07PNODostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367337-20202020-08-052020-08-18PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Huawei OceanStor 5500v5CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED367335-20202020-08-052020-09-07PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGORzeszów
TED367331-20202020-08-052020-09-07PNOUmowa ramowa na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED367327-20202020-08-052020-09-07PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367326-20202020-08-052020-09-08PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACHGorlice
TED367314-20202020-08-052020-09-09PNORozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 częściBANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYWarszawa
TED367313-20202020-08-052020-09-07PNOZakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
TED367281-20202020-08-052020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP570476-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „Kraina Malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie DębnoGMINA DĘBNODębno
BZP570463-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup urządzeń sieciowych do transmisji danych cyfrowych wraz z oprzyrządowaniem sprzętowo - programowym.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP570378-N-20202020-08-052020-08-13PNO„ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””POWIAT HAJNOWSKIHajnówka
BZP570377-N-20202020-08-052020-08-18PNOZakup i dostawa laptopów dla szkół Gminy Sulęczyno w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA SULĘCZYNOSulęczyno
BZP570360-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowychMIASTO PRZASNYSZPrzasnysz
BZP570359-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” (z podziałem na 3 części).MIASTO MYSŁOWICEMysłowice
BZP570357-N-20202020-08-052020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMIASTO KALISZKalisz
BZP570356-N-20202020-08-052020-08-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.275.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP570282-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa 106 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla wychowanków pieczy zastępczej z Terenu Powiatu WrocławskiegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIUWrocław
BZP570244-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych) dla podopiecznych pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP570241-N-20202020-08-052020-08-12PNODostawa komputerów i notebooków II / 2020EKO—REGION SP. Z O.O. BEŁCHATÓWBełchatów
BZP570213-N-20202020-08-052020-08-13PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”GMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP570159-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP570140-N-20202020-08-052020-08-21PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA LISIA GÓRALisia Góra
BZP570126-N-20202020-08-052020-08-14PNODostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP570097-N-20202020-08-052020-08-19PNODostawa komputerów miniPC i czytników kart zbliżeniowychPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP570091-N-20202020-08-052020-08-13PNOZakup i dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +GMINA DĘBICADębica
BZP570077-N-20202020-08-052020-08-19PNOZakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. J. WOLSKIEJNowy Sącz
BZP569889-N-20202020-08-052020-08-13PNOdostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby FRSE w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP569887-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGOKatowice
BZP569206-N-20202020-08-052020-08-13PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP569183-N-20202020-08-052020-08-13PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu pt.: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”- ROZBUDOWA”.WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
BZP564281-N-20202020-08-052020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Elektrycznych Elektronicznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 w Bielsku-Białej – 5 części postepowaniaMIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED364852-20202020-08-042020-08-17PNOZakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych..GMINA LUBLINLublin
TED364851-20202020-08-042020-09-07PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/58/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED364838-20202020-08-042020-09-04PNODostawa drukarek, mobilnych komputerów dotykowych oraz sprzętu do EZDZAKŁAD USŁUGOWO—PRODUKCYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCHŁódź
TED364827-20202020-08-042020-09-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
BZP569990-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego: część I Dostawa różnego sprzętu komputerowego część II Dostawa zestawu komputerowegoWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP569944-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP569937-N-20202020-08-042020-08-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP569853-N-20202020-08-042020-08-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028POWIAT RAWSKIRawa Mazowiecka
BZP569822-N-20202020-08-042020-08-19PNOzakup węzła do obliczeń wysokiej wydajności dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569809-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawę przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego w ramach projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 5 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZIŁódź
BZP569790-N-20202020-08-042020-08-19PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Morskich w KołobrzeguZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
BZP569750-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”GMINA PORONINPoronin
BZP569707-N-20202020-08-042020-08-12PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami, sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBusko-Zdrój
BZP569632-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. „DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA DOBRADobra
BZP569620-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP569597-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.POWIAT ZGIERSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGOZgierz
BZP569595-N-20202020-08-042020-08-12PNOZakup 35 laptopów w ramach projektu o nr umowy 9950198613 oraz Zakup 5 laptopów w ramach projektu o numerze umowy 538/2020 dla Gminy RakoniewiceGMINA RAKONIEWICERakoniewice
BZP569563-N-20202020-08-042020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-9d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP569562-N-20202020-08-042020-08-12PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP569546-N-20202020-08-042020-08-13PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP569525-N-20202020-08-042020-08-12PNODostawa 89 szt. laptopów wraz oprogramowaniem (systemem operacyjnym) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKluczbork
BZP568824-N-20202020-08-042020-08-13PNOZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DRUKAREK A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNYCzęstochowa
BZP565499-N-20202020-08-042020-08-24PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego monitora o wysokiej rozdzielczości 4K na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED362697-20202020-08-032020-09-09PNOLaboratorium fizyczne – doposażeniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED362671-20202020-08-032020-09-04PNODostawa skanerówŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED362668-20202020-08-032020-09-03PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu TIK, niezbędnego do nauczania zdalnegoREGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED362653-20202020-08-032020-09-04PNODostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu SindbadUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED362649-20202020-08-032020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED362629-20202020-08-032020-09-03PNOBudowa i wdrażanie pozostałych usług 2616.27.2020.IR platformy komunikacyjnej oraz systemów VoIP/VTCCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP569521-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa 36 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszką przewodową dofinansowanych z projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”GMINA LINIALinia
BZP569498-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 - wg 2 zadańPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP569478-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJChorzów
BZP569474-N-20202020-08-032020-08-11PNO„Zakup laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAZIMIERZY WIELKIEJKazimierza Wielka
BZP569469-N-20202020-08-032020-08-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU GMINY KRZYWDAGMINA KRZYWDAKrzywda
BZP569455-N-20202020-08-032020-08-11PNOdostawa notebooków z oprogramowaniemPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIEKraków
BZP569387-N-20202020-08-032020-08-11PNOCzęść A. Dostawa 30 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część B. Dostawa 29 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część C. Dostawa 25 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część D. Dostawa 24 sztuk sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza. Część E. Dostawa sprzętu multimedialnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu Dąbrowa Górnicza.GMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP569382-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych dla Akademii Sztuki w SzczecinieAKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIESzczecin
BZP569287-N-20202020-08-032020-08-18PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer przenośny do symulatora– zadane 1; komponenty komputerowe do symulatora – zadanie 2, na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP569278-N-20202020-08-032020-08-12PNODostawa i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w KawnicachGMINA GOLINAGolina
BZP569261-N-20202020-08-032020-08-18PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZWROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWrocław
BZP569259-N-20202020-08-032020-08-31PNOPrzebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległegoGMINA ZBÓJNOZbójno
BZP569248-N-20202020-08-032020-08-11PNOWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – dostawa laptopów dla dzieci z terenu Powiatu StrzyżowskiegoPOWIAT STRZYŻOWSKIStrzyżów
BZP569227-N-20202020-08-032020-08-20PNOZakup oraz dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKIWodzisław Śląski
BZP569213-N-20202020-08-032020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP-8d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP569193-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – II. NR SPRAWY EP/48/2020SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP569151-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP569113-N-20202020-08-032020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIERybnik
BZP569112-N-20202020-08-032020-08-13PNODostawę modułów serwerów, dysków twardych, kontrolerów SAS i oprogramowania wirtualizacyjnego na potrzeby rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania DELL VRTX dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ.CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZWarszawa
BZP569040-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup i dostawa laptopów (sprzęt używany) w ramach programu „Zdalna Szkoła +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020GMINA RAWICZRawicz
BZP567523-N-20202020-08-032020-08-12PNODOSTAWA TABLETÓW DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED361012-20202020-07-312020-09-01PNODostawa platformy do szybkiego prototypowania wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED361010-20202020-07-312020-09-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED361006-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED360997-20202020-07-312020-09-02PNODostawa 3 szt. tabletów graficznych i 1 szt. laptopa 2w1 – KC-zp. 272-297/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED360965-20202020-07-312020-09-01PNODostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczn …SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
TED360957-20202020-07-312020-09-04PNODostawa 25 dysków o dużej pojemności dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED360950-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem do siedziby zamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED360938-20202020-07-312020-09-01PNODostawa urządzeń drukujących na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED360899-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED360898-20202020-07-312020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego (I)UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED360846-20202020-07-312020-09-09PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP569089-N-20202020-07-312020-08-13PNOZakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku „Sokoła"MIEJSKI DOM KULTURY W STALOWEJ WOLIStalowa Wola
BZP569076-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracyZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP569057-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa wyposażenia informatycznego, audiowizualnego i oprogramowania.POWIAT OPATOWSKI W OPATOWIEOpatów
BZP569018-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP569011-N-20202020-07-312020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego, monitorów, oprogramowania oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjny w podziale na 2 częściWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP568997-N-20202020-07-312020-08-11PNORozbudowa i modernizacja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w zakresie: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieci komputerowej oraz pakietów programów biurowych.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP568972-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP568962-N-20202020-07-312020-08-10INNYZakup drobnego sprzętu komputerowego oraz technicznych środków materiałowych dla służby sprzętu łączności i informatyki33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIENowa Dęba
BZP568949-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa przenośnego sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA LUBAŃLubań
BZP568937-N-20202020-07-312020-08-11PNOZakup i dostawa 15 sztuk sprzętu komputerowego - laptopów dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP568916-N-20202020-07-312020-08-10PNO„Zakup laptopów i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEStarachowice
BZP568910-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa elementów stacji roboczych do realizacji pomiarów batymetrycznych i grawimetrycznych na statku; moduł wizualizacji w postaci zestawu monitorów dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.04-00-0080/17, z dnia 29.06.2018 na realizację projektu pt: Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża – MORGAVAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP568847-N-20202020-07-312020-08-18PNODostawa sprzętu komputerowego i fotograficznegoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCHWrocław
BZP568815-N-20202020-07-312020-08-10PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, sprzęt komputerowy powinien swoimi parametrami technicznymi odpowiadać standardom pracy w warunkach zdalnego nauczaniaPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICHKońskie
BZP568778-N-20202020-07-312020-08-19PNOGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznychGMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP568717-N-20202020-07-312020-08-10PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP568676-N-20202020-07-312020-08-10PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP568655-N-20202020-07-312020-08-11PNOZakup sprzętu multimedialnego, mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia różnego do Przedszkola Samorządowego w Krobi wraz z montażem w ramach projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”GMINA KROBIAKrobia
BZP568618-N-20202020-07-312020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/17/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP568611-N-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP568590-N-20202020-07-312020-08-12PNO„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bochni”ZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP568557-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 07/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP568160-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z monitorami oraz komputerów przenośnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP568071-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca drukarek monochromatycznych A4 oraz zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJISzczecin
BZP568022-N-20202020-07-312020-08-17PNODostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.GMINA OSTRÓDAOstróda
BZP567702-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - dostawa 4 szt. drukarek monochromatycznychGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP566680-N-20202020-07-312020-08-11PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP561069-N-20202020-07-312020-08-20PNO"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP557905-N-20202020-07-312020-08-10PNOZakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18.URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY URZĄD DZIELNICY URSUSWarszawa
BZP568552-N-20202020-07-302020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Budowa stołowki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu oraz żłobek dla Gminy PostominoGMINA POSTOMINOPostomino
BZP568524-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
BZP568495-N-20202020-07-302020-08-07PNOdostawa sprzętu komputerowego do budowy systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZKraków
BZP568494-N-20202020-07-302020-08-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT OPOLSKIOpole
BZP568466-N-20202020-07-302020-08-10PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP568453-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup 100 laptopów wraz z dostawą, współfinansowany z projektu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP568449-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa komputerów do szkół na terenie Gminy ŁomżaGMINA ŁOMŻAŁomża
BZP568410-N-20202020-07-302020-08-07PNOPostępowanie na dostawę sprzętu informatycznego (dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawa sprzętu audiwizulanego)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEKłodzko
BZP568391-N-20202020-07-302020-08-06PNODziałania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie LubanieCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W LUBANIULubanie
BZP568376-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIESkarżysko-Kamienna
BZP568235-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa komputerów przenośnych typu laptop wraz oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy LubaczówGMINA LUBACZÓWLubaczów
BZP568212-N-20202020-07-302020-08-18PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP568176-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Biura KRRiTBIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJIWarszawa
BZP568171-N-20202020-07-302020-08-10PNOModernizacja systemu kopii zapasowych oraz platformy wirtualizacyjnejWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP568098-N-20202020-07-302020-08-11PNODostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem z obsługi urządzeń interaktywnych i multimedialnych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie – I etap”, Gmina SiechniceBURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP568033-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KPP w Kazimierzy WielkiejKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP567883-N-20202020-07-302020-08-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, al. Mickiewicza 9A/410, 31-120 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP567825-N-20202020-07-302020-08-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA +”.GMINA KARTUZYKartuzy
BZP566973-N-20202020-07-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 2 części [OP-IV.272.59.2020.MSY]WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED356559-20202020-07-292020-08-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła +GMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED356555-20202020-07-292020-09-10PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
TED356537-20202020-07-292020-09-03PNODostawa specjalistycznego sprzętu teleinformatycznego wraz z osprzętem do zarządzania infrastrukturą dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED356517-20202020-07-292020-08-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP567959-N-20202020-07-292020-08-06PNOWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zakup laptopów dla dzieci z terenu Powiatu SochaczewskiegoPOWIAT SOCHACZEWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUSochaczew
BZP567926-N-20202020-07-292020-08-05PNOAPARATURA I OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIAWOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIAZielonka
BZP567889-N-20202020-07-292020-08-07PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiegoPOWIAT IŁAWSKIIława
BZP567887-N-20202020-07-292020-08-05INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEOstrowiec Świętokrzyski
BZP567836-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA BŁASZKIBłaszki
BZP567827-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, niszczarek, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, dysków sieciowych NAS, oprogramowania biurowego i oprogramowania antywirusowego na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP567762-N-20202020-07-292020-08-07PNO„ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”GMINA LUBINLubin
BZP567747-N-20202020-07-292020-08-13PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania.CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP567704-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEJędrzejów
BZP567630-N-20202020-07-292020-08-07PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu w ramach projektu pn.: „Umiejętności, kwalifikacje i praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działania 10.3 „Doskonalenia zawodowe”, poddziałania 10.3.1 „Doskonalenia zawodowe uczniów”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZABłonie
BZP567611-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP567603-N-20202020-07-292020-08-06PNOdostawę komputera przenośnego i zestawu komputerowego na potrzeby Grupy Operacyjnej LODRONLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP567580-N-20202020-07-292020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni - ZP-7d/20UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP567566-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa laptopów - 30 sztukGMINA HRUBIESZÓWHrubieszów
BZP567552-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Akademii Wychowania Fizycznego w PoznaniuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGOPoznań
BZP567541-N-20202020-07-292020-08-06PNOZakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKIWarszawa
BZP567520-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz pamięci do serwera – 8 szt.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567516-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz sprzętu fotograficznego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Doświadczania Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP567512-N-20202020-07-292020-08-07PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP567508-N-20202020-07-292020-08-07PNODostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokującychAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
BZP567460-N-20202020-07-292020-08-06PNOWyposażenie pracowni szkolnych - 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHZawiercie
BZP567375-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznychGMINA BISKUPIECBiskupiec
BZP567370-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP566976-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.GMINA MIKOŁÓWMikołów
BZP566581-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla IAS KatowiceIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
BZP564071-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w LegnicyPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICYLegnica
BZP563165-N-20202020-07-292020-08-06PNODostawa komputerów przenośnych 6 szt. komputerów stacjonarnych 3 szt., monitorów 4 szt.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
TED353896-20202020-07-282020-08-28PNODostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED353891-20202020-07-282020-08-31PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED353886-20202020-07-282020-08-28PNOUmowa ramowa na dostawę drukarek na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED353883-20202020-07-282020-09-01PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED353869-20202020-07-282020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych i drukarek dla inwestycji budowa kompleksu Polikliniki10. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
TED353860-20202020-07-282020-08-31PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED353843-20202020-07-282020-08-28PNODostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/57/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED353651-20202020-07-282020-08-28PNODostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM i CIEM CM w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED353559-20202020-07-282020-08-28PNOPN 14/07/2020 – dyski, monitory, torbyINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
BZP567373-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP567372-N-20202020-07-282020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni – ZP- 6d/20.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP567352-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa komputerów osobistych, komputerów przenośnych i monitorów ekranowychWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP567351-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa sprzętu do identyfikacji ryb do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na potrzeby realizacji projektu pt.„Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; (Umowa nr 00001-6521.1-OR1600002/17/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku)INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZAOlsztyn-Kortowo
BZP567338-N-20202020-07-282020-08-06PNOZakup i dostawa nowego sprzętu tj. 34 szt. laptopów i 10 szt. tabletówGMINA JORDANÓWJordanów
BZP567305-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP567260-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowego do mediateki dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu” .CENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP567109-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa 80 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP566981-N-20202020-07-282020-08-07PNODOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP Z SYSTEMEM OPERACYJNYMSZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O.Gdynia
BZP566944-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65Łódź
BZP566767-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ZELÓWZelów
BZP566737-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła PlusGMINA BRZOZÓWBrzozów
BZP566195-N-20202020-07-282020-08-07PNODostawa półek dyskowych i kontrolerów do posiadanych macierzy wraz z pracami wdrożeniowymi i wsparciem technicznym dla Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiAZAKŁAD EMERYTALNO—RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP565953-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565679-N-20202020-07-282020-08-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP561220-N-20202020-07-282020-08-05PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ, ul.Gołębia 24, 31-007 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED351473-20202020-07-272020-08-31PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, projektorów, kamer, tabletów, zestawów do prototypowania oraz peryferiówCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED351428-20202020-07-272020-08-07PNODostawa komputerów, notebooków i monitorów dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED351427-20202020-07-272020-08-07PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, nośników danych i urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED351406-20202020-07-272020-08-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (3 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED351333-20202020-07-272020-08-27PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED351321-20202020-07-272020-09-01PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED351317-20202020-07-272020-09-01PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED351302-20202020-07-272020-08-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i dostawa stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP566926-N-20202020-07-272020-08-04PNODOSTAWA LAPTOPÓW DLA GMINY KRZYWDA W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA +”GMINA KRZYWDAKrzywda
BZP566903-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa 42 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę ŁęczyceGMINA ŁĘCZYCEŁęczyce
BZP566877-N-20202020-07-272020-08-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Pogotowia Ratunkowego we WrocławiuPOGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIUWrocław
BZP566840-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup i dostawa 15 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika FinansowegoRZECZNIK FINANSOWYWarszawa
BZP566793-N-20202020-07-272020-08-11PNOzakup i dostawa sprzętu - doposażenie pracowni zawodowych dla uczestników projektu „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II etap” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej:ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJBiała Podlaska
BZP566675-N-20202020-07-272020-08-04PNO„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowegoGMINA CZECHOWICE—DZIEDZICECzechowice-Dziedzice
BZP566628-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT ZŁOTORYJSKIZłotoryja
BZP566596-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP566588-N-20202020-07-272020-08-05PNODostawa sprzętu komputerowego (2 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP566554-N-20202020-07-272020-08-07PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP566505-N-20202020-07-272020-08-04PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP565794-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa laptopów w ramach projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGORZELCUZgorzelec
BZP563781-N-20202020-07-272020-08-06PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce IIGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
BZP558781-N-20202020-07-272020-08-04PNO"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (również dla osób z niepełnosprawnościami) w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIEŚwinoujście
TED349837-20202020-07-242020-08-27PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED349739-20202020-07-242020-08-31PNOObiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego ŚląskaMUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
TED349035-20202020-07-242020-08-26PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED349030-20202020-07-242020-09-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 4 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED348994-20202020-07-242020-08-07PNODostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED348993-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.oMAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze k/W-wy
TED348988-20202020-07-242020-08-26PNODostawa komputerów, laptopów i akcesoriów komputerowychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED348836-20202020-07-242020-08-26PNODostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOWarszawa
BZP566369-N-20202020-07-242020-08-03PNO”Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - zakup laptopów do szkół z terenu Gminy Serokomla”GMINA SEROKOMLASerokomla
BZP566328-N-20202020-07-242020-08-10PNOZadanie 1: Zakup i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby UM Legionowo, Zadanie 2: Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby UM LegionowoGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP566325-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa laptopów, oprogramowania wraz z licencjami oraz myszek, na potrzeby dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIAT KRAPKOWICKIKrapkowice
BZP566320-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa 2 komputerów przenośnych, 2 toreb lub etui na komputer przenośny oraz 2 myszy optycznychKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
BZP566244-N-20202020-07-242020-08-10PNOZakup i dostawa poleasingowych komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Legionowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn .Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA MIEJSKA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWOLegionowo
BZP566231-N-20202020-07-242020-08-05PNODostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pn.: „Mega szóstka - rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO—WYCHOWAWCZY W BEŁCHATOWIE IM. GEN. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOBełchatów
BZP566189-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP566188-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup laptopów do nauki zdalnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEZawiercie
BZP566169-N-20202020-07-242020-08-04PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - laptopy (53 sztuki).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP566149-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury w ramach Programu zwiększania dostępności do rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarze przyczyniającego się do wzrostu szans na powrót na rynek pracyWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIEKonin
BZP566140-N-20202020-07-242020-08-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP566081-N-20202020-07-242020-08-06PNOWYKONANIE I WDROŻENIE GEOPORTALU DLA SIEDMIU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHPOMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHSłupsk
BZP566078-N-20202020-07-242020-08-03PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP566069-N-20202020-07-242020-08-03PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP566056-N-20202020-07-242020-08-04PNOZAKUP KOMPUTERÓW W RAMACH PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA +”GMINA POŚWIĘTNE Z SIEDZIBĄ W URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEMPoświętne
BZP566043-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP566027-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w KrakowieMAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Kraków
BZP565977-N-20202020-07-242020-08-12PNOBudowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNYStalowa Wola
BZP565944-N-20202020-07-242020-08-03PNO„Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”URZĄD GMINYDomanice
BZP565837-N-20202020-07-242020-08-04PNO„Sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni w ZSEiU w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP565377-N-20202020-07-242020-08-03PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP565330-N-20202020-07-242020-08-05PNO„Dostawa zestawu do gromadzenia, edycji i przetwarzania długoterminowo archiwizowanych plików oraz obiektów cyfrowych wraz z specjalistycznym oprogramowaniem rozpoznawania treści w zdigitalizowanych obiektach cyfrowych”WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIEKraków
BZP565066-N-20202020-07-242020-09-02PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP564151-N-20202020-07-242020-08-03PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (Komputery przenośne typu notebook, Skanery) i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP563959-N-20202020-07-242020-08-04PNODostawa 56szt. komputerów przenośnych typu laptop wraz z systemem operacyjnymGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP536683-N-20202020-07-242020-08-07PNODzierżawa urządzeń drukujących/ kopiujących dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach na okres 2 latGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED346210-20202020-07-232020-08-26PNODostawa specjalistycznych komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED346190-20202020-07-232020-08-25PNODostawa komputerów przenośnych. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/55/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP565949-N-20202020-07-232020-07-31INNYPostępowanie przetargowe w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie komunikowania się niemówiących uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie”, dofinansowanego ze środków PFRON.ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCHGrajewo
BZP565925-N-20202020-07-232020-08-03PNO„Dostawa komputerów przenośnych – laptopów wraz z oprogramowaniem”INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP565912-N-20202020-07-232020-07-31PNODOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZETÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP565832-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP565806-N-20202020-07-232020-07-31PNOZDALNA SZKOŁA + Zakup laptopów do nauczania zdalnego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy BodzentynGMINA BODZENTYNBodzentyn
BZP565793-N-20202020-07-232020-07-31PNOSukcesywne dostarczanie artykułów biurowych oraz baterii do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w ŁodziMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP565576-N-20202020-07-232020-08-11PNODostawa zestawów komputerowychWOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA IIKrosno
BZP565570-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa wyposażenia do Świetlic Środowiskowo-Terapeutycznych w Gminie StrawczynGMINA STRAWCZYNStrawczyn
BZP565551-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii MechanicznejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP565543-N-20202020-07-232020-07-31PNOWyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu z podziałem na części: Część 1. Sprzęt komputerowy i multimedialny Część 2. Sprzęt rekreacyjnyGMINA ZAMOŚĆZamość
BZP565531-N-20202020-07-232020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP565517-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP565513-N-20202020-07-232020-07-31PNOPrzedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP565446-N-20202020-07-232020-08-03PNODostawa zestawów komputerowych, notebooków oraz zewnętrznego modułu bateryjnego do UPSURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP565434-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP565392-N-20202020-07-232020-07-31PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP565365-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP565289-N-20202020-07-232020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w LesznieMIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP565166-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup wraz z dostawą urządzeń komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 3 częściPOWIAT ZAWIERCIAŃSKIZawiercie
BZP565096-N-20202020-07-232020-07-31PNO„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE”POWIAT ŁĘCZYŃSKIŁęczna
BZP563882-N-20202020-07-232020-07-31PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACHŚwiętochłowice
BZP562211-N-20202020-07-232020-07-31PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED345505-20202020-07-222020-09-01PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej PrawejZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD—KAN SP. Z O.O.Skierniewice
TED344310-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–5; znak postęp. ZZP-156/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344307-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–4; znak postęp. ZZP-157/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344256-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–8; znak postęp. ZZP-158/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344246-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–6; znak postęp. ZZP-159/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344242-20202020-07-222020-08-04PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED344240-20202020-07-222020-08-26PNOKomputer przenośnyPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED344235-20202020-07-222020-08-24PNODostawa sprzętu komputerowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED344221-20202020-07-222020-08-25PNOSukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
TED344195-20202020-07-222020-08-04PNODostawa laptopów wraz z pakietem biurowym oraz zestawem słuchawkowym dla placówek edukacyjnych z terenu Miasta Poznania – Zdalna Szkoła+MIASTO POZNAŃPoznań
TED344125-20202020-07-222020-08-24PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli medycznych, biurowych i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilit..SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED344094-20202020-07-222020-08-24PNODostawa laptopa dla WIMiIP – KC-zp.272-310/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP565371-N-20202020-07-222020-07-30PNO„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przez okres 12 miesięcy w latach 2020/2021”.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP565356-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sytemu kontroli do Zakładu Karnego w ChełmieZAKŁAD KARNYChełm
BZP565310-N-20202020-07-222020-07-30PNOZakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 MilejówGMINA MILEJÓWMilejów
BZP565285-N-20202020-07-222020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”STAROSTWO POWIATOWEKępno
BZP565223-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby baletu Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 w KrakowieOPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIEKraków
BZP565180-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa komputerów przenośnychOŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP565168-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa poleasingowych stacji roboczych z monitorem i peryferiami na potrzeby COZL.CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP565152-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa komputerów typu laptopGMINA CZARNACzarna
BZP565144-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa zestawu do digitalizacji dla Biblioteki ElbląskiejBIBLIOTEKA ELBLĄSKA IM. CYPRIANA NORWIDAElbląg
BZP565106-N-20202020-07-222020-07-31PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz subskrypcji dla urządzenia UTMGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP565067-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP564903-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa 7 sztuk stacji graficznych do cyfrowej obróbki skanów 3D wraz z monitorami.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP564656-N-20202020-07-222020-07-30PNODostawa 100 szt. komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymiMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP564323-N-20202020-07-222020-08-12PNOzakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 3 części: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”.MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP555479-N-20202020-07-222020-08-03PNODostawa i montaż sprzętu AV z konstrukcją Galerii VR do budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w KatowicachAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACHKatowice
BZP555085-N-20202020-07-222020-08-05PNODostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASK (2 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED341589-20202020-07-212020-08-04PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowaniaKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED341539-20202020-07-212020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/66/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED341495-20202020-07-212020-08-21PNODostawa materiałów biurowych na potrzeby sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
TED341491-20202020-07-212020-08-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Maszyn Cieplnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED341490-20202020-07-212020-08-25PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 4 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED341485-20202020-07-212020-08-21PNO„Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego (wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym), oprogramowania, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych oraz skanerów”MIASTO ZABRZE, PREZYDENT MIASTAZabrze
TED341472-20202020-07-212020-08-21PNODostawa 1 szt. zestawu komputera stacjonarnego – KC-zp.272-286/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED341456-20202020-07-212020-08-21PNODostawa sprzętu komputerowego do budynku nowej szkoły w Niedrzwicy DużejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP564839-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu i części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIBydgoszcz
BZP564832-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa skanerów dokumentowychCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP564806-N-20202020-07-212020-07-29PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”GMINA WARTKOWICEWartkowice
BZP564786-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup laptopów (4 szt.) oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach Projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP564782-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIEBraniewo
BZP564764-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP564727-N-20202020-07-212020-08-05PNODostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla szkoły ZSGŻiAPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP564719-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego przy OWP w Woli Dębińskiej w ramach projektu „Kraina Malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie DębnoGMINA DĘBNODębno
BZP564659-N-20202020-07-212020-07-29PNOZakup i dostawa laptopów dla Gminy RybnoGMINA RYBNORybno
BZP564620-N-20202020-07-212020-07-31PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze” z podziałem na części (3)URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOZielona Góra
BZP564583-N-20202020-07-212020-07-30PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemGMINA MIASTO SIERPCSierpc
BZP564564-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP564480-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.GMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP564445-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa, podłączenie i uruchomienie urządzeń specjalistycznych płatniczych magazynowych i RFID dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie MazowieckimPOWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP564379-N-20202020-07-212020-08-20PNO„Dostawę artykułów biurowychZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka
BZP563860-N-20202020-07-212020-07-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych z monitorem, laptopów, skanera/kamery do skanowania A3 oraz komputerów AlOGMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP563621-N-20202020-07-212020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 " realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP562970-N-20202020-07-212020-08-05PNODostawa trzech urządzeń do badania autentyczności dokumentów dla morskich przejść granicznych w Gdańsku i GdyniMORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJGdańsk
BZP562906-N-20202020-07-212020-07-29PNOWsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+”GMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
BZP562768-N-20202020-07-212020-08-05LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 2 ( znak sprawy ZP-28/20).MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP562398-N-20202020-07-212020-08-04LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 1 ( znak sprawy ZP-27/20 )MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP562101-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształceniaGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP551773-N-20202020-07-212020-08-03PNO„Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu”PONADGIMNAZJALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCHSandomierz
TED339545-20202020-07-202020-08-21PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński
TED338858-20202020-07-202020-08-20PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED338721-20202020-07-202020-08-20PNOZakup i dostawa spektrometrów mas sprzężonych z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
TED338700-20202020-07-202020-08-20PNODostawa: część 1: systemu do podtrzymywania zasilania (UPS), część 2: zasilaczaUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP564252-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP564251-N-20202020-07-202020-07-28PNODoposażenie pracowni informatycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w MierzwinieGMINA IMIELNOImielno
BZP564248-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP564196-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa 41 sztuk laptopów w ramach programu grantowego pn. "Zdalna Szkoła Plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"URZĄD MIEJSKIJaworzno
BZP564120-N-20202020-07-202020-07-29PNOAkcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP564033-N-20202020-07-202020-07-29PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP563982-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa, montaż oraz instalacja komputerów przenośnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIUPoznań
BZP563954-N-20202020-07-202020-07-28PNOZakup oraz instalacja w serwerowni sieciowej pamięci masowej (Macierz), na bieżące potrzeby przechowywania i zabezpieczenia danychMUZEUM WARSZAWYWarszawa
BZP563944-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w KrakowieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIEKraków
BZP563928-N-20202020-07-202020-07-28PNOZakup sprzętu i materiałów biurowych na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGODęblin
BZP563917-N-20202020-07-202020-07-29PNO„Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIEGłogów
BZP563869-N-20202020-07-202020-07-30PNOModernizacja architektury sieciowej i serwerowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków
BZP563867-N-20202020-07-202020-07-28PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego i akcesoriów dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów InformatycznychPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP563827-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - część 2POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP563702-N-20202020-07-202020-07-27PNODostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w PiaskachZESPÓŁ SZKÓŁPiaski
BZP563645-N-20202020-07-202020-07-30PNOUsługi na rzecz przedsiębiorstw typu start-up w tym: część 1: wykonanie 3 zestawów do gry team buldingowej, część 2: projekt i wykonanie zbiornika toroidalnego.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP563589-N-20202020-07-202020-07-31PNODostawa notebooka i sprzętu IT, serwera, zestawu reporterskiego, instrumentu muzycznego i osprzętu audio do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. PaderewskiegoMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNACzechowice-Dziedzice
BZP563463-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP562787-N-20202020-07-202020-07-30PNODostawa monitorówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP562629-N-20202020-07-202020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP562186-N-20202020-07-202020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok