Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 09:43:40
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED002469-20212021-01-052021-02-08PNODostawa z montażem i uruchomieniem ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnych, wystawowych Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (mcee) w ciężkowicachGMINA CIĘŻKOWICECiężkowice
TED002462-20212021-01-052021-02-10PNODostawa przełączników sieciowych, urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanegoCENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJOsieczna
TED002452-20212021-01-052021-02-05PNO„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego” w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz infrastruktury w WSN w Lublińcu – II etap”WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR EMILA CYRANALubliniec
TED002432-20212021-01-052021-02-09PNODostarczenie laptopów wraz z systemami operacyjnymi w ramach projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIUPoznań
TED002414-20212021-01-052021-02-10PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznegoŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA – SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KIELCACHKielce
TED002409-20212021-01-052021-02-15PNOZakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap IIMIASTO LESZNOLeszno
TED002408-20212021-01-052021-02-15PNOZakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap IMIASTO LESZNOLeszno
TED001245-20212021-01-042021-02-08PNOKompleksowe wykonanie ekspozycji edukacyjnej w budynku Pałacu w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac SobieszówKARKONOSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
TED000449-20212021-01-042021-02-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED000446-20212021-01-042021-02-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego (drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED000435-20212021-01-042021-02-05PNODostarczenie systemów autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJOsieczna
TED000433-20212021-01-042021-02-12PNOZakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do realizacji procesu kształcenia zawodowego – 3 zadania częścioweCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCUSosnowiec
TED000413-20212021-01-042021-02-08PNODostawa infrastruktury informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED000410-20212021-01-042021-02-05PNODostawa zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, projektorów i kalkulatorów graficznychCENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOToruń
TED000408-20212021-01-042021-02-04PNODostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED000385-20212021-01-042021-02-04PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby jednostek Krajowej Administracji SkarbowejIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED000383-20212021-01-042021-02-04PNODostawa urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z gwarancja, wsparciem i aktualizacjami w okresie 36 miesięcy dla wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED000357-20212021-01-042021-02-15PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznegoUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED000356-20212021-01-042021-02-08PNODostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO—TECHNOLOGICZNEChęciny
TED000341-20212021-01-042021-02-04PNODostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego Nadleśnictwa MielecPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MIELECMielec
TED641626-20202020-12-312021-02-02PNOZP/174/2020 – Kompleksowa obsługa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukującychINSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED641608-20202020-12-312021-01-15DLKStworzenie nowego rozwiązania technologicznego dla ICM UWUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa
TED640202-20202020-12-312021-02-09PNOEZ.28.143.2020 Dostawa stacji opisowych oraz rozbudowa systemu radiologii dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi” – dla WWCOiT im. M. KopernikaWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
TED640197-20202020-12-312021-02-11PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/92/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED640191-20202020-12-312021-02-04PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriamiKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED640174-20202020-12-312021-02-08PNODostawa skanerów odcisków palców wraz z oprogramowaniemKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED640172-20202020-12-312021-02-05PNOZakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacj..BIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED640168-20202020-12-312021-02-08PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UWWYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
TED640166-20202020-12-312021-02-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED640151-20202020-12-312021-02-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED640147-20202020-12-312021-02-15PNORozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED640123-20202020-12-312021-01-22PNODostawa urządzeń do obsługi systemu EZD dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED640120-20202020-12-312021-01-29PNODostawa sprzętu komputerowego, notebooków, tabletów, akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED640117-20202020-12-312021-02-12PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „W..INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
TED640082-20202020-12-312021-02-02PNODostawa przenośnych stacji roboczych dla użytkowników medycznego systemu informatycznego (laptopy, tablety) (DFP.271.183.2020.LS)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED640068-20202020-12-312021-02-09PNODostawa sprzętu komputerowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED640062-20202020-12-312021-02-09PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: część 1: laptopy, część 2: tablety, część 3: monitory interaktywne, część 4: głośniki w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0004/20 „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJIOpole
TED640061-20202020-12-312021-02-03PNODostawa laptopów, czytników e-ink oraz stacji dokującej - KC-zp.272-748/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED640055-20202020-12-312021-02-03PNODostawa 15 sztuk zestawów komputerowych dla Wydziału Mechanicznego Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNYGdańsk
TED640054-20202020-12-312021-02-08PNODostawa drukarki 3D działającej w technologii SLM do metaluDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKIWrocław
TED640038-20202020-12-312021-02-08PNODostawa drukarki 3D działającej w technologii SLSDOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.Wrocław
TED639975-20202020-12-312021-02-03PNOZakup i dostawa komputerów z oprogramowaniem komputerowym, projektora i ekranuURZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15Warszawa
TED639948-20202020-12-312021-02-03PNOZakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w PrzemyśluPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLUPrzemyśl
TED639936-20202020-12-312021-02-01PNODostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania – sprawa nr SZPZLO/Z-164/2020SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWERWarszawa
TED639910-20202020-12-312021-02-08PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 8 częściKRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURYKraków
TED639879-20202020-12-312021-02-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED639322-20202020-12-312021-02-08PNOBudowa dwóch masztów i jednej wieży wraz z wyposażeniem w sprzęt do przeciwpożarowej obserwacji terenów leśnychSKARB PAŃSTWA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE, NADLEŚNICTWO BOGDANIECBogdaniec
BZP777547-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa sprzętu IT, audio – wideo , oprogramowania oraz mebli do multimedialnej pracowni językowej w ramach projektu: „Zawody przyszłości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP777488-N-20202020-12-312021-02-22PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego”Powiat ŁowickiŁowicz
BZP777443-N-20202020-12-312021-01-12PNORozbudowa środowiska macierzy Dell o dodatkową półkę dyskową wraz ze wsparciem technicznymCentrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP777411-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnychPowiat WałeckiWałcz
BZP777390-N-20202020-12-312021-01-20PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni zawodowych w szkołach kształcenia zawodowego Powiatu Wołowskiego (w podziale na części 1, 2, 3) w ramach projektu pt. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.Powiat WołowskiWołów
BZP777386-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawa jednostek komputerowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w LublinieWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejLublin
BZP777378-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa sprzętu TIK w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy OlkuszGmina Olkusz Samorządowy Zespół EdukacjiOlkusz
BZP777376-N-20202020-12-312021-01-08PNODOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana BożegoLublin
BZP777295-N-20202020-12-312021-01-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.502.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP777270-N-20202020-12-312021-01-19PNODostawa wyposażenia oraz środków higienicznych i czystości do Żłobka Gminnego w DrezdenkuUrząd MiejskiDrezdenko
BZP777219-N-20202020-12-312021-01-20PNODostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do żłobka w PiaskachGmina JędrzejówJędrzejów
BZP777184-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu w ramach projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i WiązownaGmina WiązownaWiązowna
BZP777156-N-20202020-12-312021-01-19PNODostawa sprzętu informatycznego do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w WęgorzewieSzpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejWęgorzewo
BZP777123-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu PodlaskimPowiat BialskiBiała Podlaska
BZP777114-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa i montaż sprzętu elektronicznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej przy ul. Radarowej 4B w WarszawieDzielnica Włochy m.st. WarszawyWarszawa
BZP777099-N-20202020-12-312021-01-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIEGmina StrykówStryków
BZP777094-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP777025-N-20202020-12-312021-01-20PNOWYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNYCH PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA LESZNAMiasto Leszno, Urząd Miasta LesznaLeszno
BZP776997-N-20202020-12-312021-01-13PNOWyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w RadomskuZespół Szkół Elektryczno-ElektronicznychRadomsko
BZP776976-N-20202020-12-312021-01-15PNO„Zakup urządzeń biurowych i cyfrowych: laptopa, 10 tabletów oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby 20 Uczestników Projektu pt. ”Rozwadowski Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 oraz budżetu Państwa”STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP776951-N-20202020-12-312021-02-02PNOZakup i dostawa systemu skanującego.Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776935-N-20202020-12-312021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie w ramach projektu pn. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka RatajczakaKościan
BZP776933-N-20202020-12-312021-01-13PNO„Usługa najmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych”Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie GórniczejDąbrowa Górnicza
BZP776912-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Dubinach w ramach projektu Dobra Edukacja Szkoła Podstawowa w DubinachHajnówka
BZP776906-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale na pakietyWarszawski Uniwersytet MedycznyWarszawa
BZP776845-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Gmina NiepołomiceNiepołomice
BZP776810-N-20202020-12-312021-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym, drukarek oraz dodatkowego oprogramowania i licencji do powiatowych jednostek oświatowych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie” oraz „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi”.Powiat BędzińskiBędzin
BZP776796-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2” Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP776764-N-20202020-12-312021-01-08PNODostawa akcesoriów komputerowychSPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital WeteranówŁódź
BZP776669-N-20202020-12-312021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie w ramach projektu pn. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w NietążkowieŚmigiel
BZP776666-N-20202020-12-312021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJUniwersytet JagiellońskiKraków
BZP776639-N-20202020-12-312021-01-15PNOZakup i dostawa laptopów oraz komputerów zintegrowanych (All-in-One) dla Szkół z terenu gminy Żegocina w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół I Placówek Oświatowych”Gmina ŻegocinaŻegocina
BZP776600-N-20202020-12-312021-01-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza”Miasto i Gmina OlkuszOlkusz
BZP776583-N-20202020-12-312021-01-11PNODostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu: Zaangażowana Szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój - II postępowaniaUrząd Miejski w Rabce-ZdrojuRabka-Zdrój
BZP776561-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu, wyposażenia i materiałów do pracowni kosztorysowania i projektowania Zespołu Szkół Technicznych imienia Unitów Podlaskich w Międzyrzecu PodlaskimPowiat BialskiBiała Podlaska
BZP776557-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi PriorytetowejUrząd Gminy SkrzyszówSkrzyszów
BZP776552-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w ramach realizacji projektu „Uczmy ciekawiej”Zespół Szkół Zawodowych w OzorkowieOzorków
BZP776550-N-20202020-12-312021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we WrocławiuUniwersytet Wrocławski, Wydział BiotechnologiiWrocław
BZP776478-N-20202020-12-312021-01-11PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ LAPTOPÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGOWojewódzki Szpital Specjalistyczny w LegnicyLegnica
BZP776439-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach Powiat BialskiBiała Podlaska
BZP776420-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn.: Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia”. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"Bydgoszcz
BZP776379-N-20202020-12-312021-01-15PNO„Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: „Praca na zdrowie w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach”” – z podziałem na zadania.Gmina Czechowice-DziedziceCzechowice-Dziedzice
BZP776347-N-20202020-12-312021-01-11PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni zawodowych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie „Powiat świdnicki kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowePowiat ŚwidnickiŚwidnik
BZP776306-N-20202020-12-312021-01-14PNODostawa sprzętu do pracowni graficznej w ramach projektu Okno na zawód przyszłościMiejski Zespół Obsługi Oświaty w RypinieRypin
BZP776269-N-20202020-12-312021-01-15PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, mebli dla szkół podstawowych w Gminie SułoszowaGmina SułoszowaSułoszowa
BZP776201-N-20202020-12-312021-01-25PNODostawa wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń multimedialnych i komputerowych na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie Parku Przyzamkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie"Gmina ŁagówŁagów
BZP776063-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IVa/2020Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin
BZP775952-N-20202020-12-312021-02-09PNOWyposażenie trzech pracowni multimedialnych oraz firm uczniowskich w ramach projektu Kompetencje 4.0Powiat LubańskiLubań
BZP775885-N-20202020-12-312021-01-14PNODostawa sprzętu i oprogramowaniaPowiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP774905-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" – sprzęt komputerowy i multimedialnyZespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w BiałymstokuBiałystok
BZP774803-N-20202020-12-312021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w RzeszowiePodkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.Rzeszów
BZP774172-N-20202020-12-312021-01-22PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu numer: RPMP.10.01.03-12-0335/19 pt. „Szkoły na „6” w Gminie Łącko”Gmina ŁąckoŁącko
BZP773686-N-20202020-12-312021-01-13PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP767889-N-20202020-12-312021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
TED639169-20202020-12-302021-02-08PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja-dostawa komputerów, modernizacja sieci i serwerowni wraz z infrastrukturą serwerową oraz zaprojektowanie i budowa przyłączaGMINA MIEJSKA ZŁOTORYJAZłotoryja
BZP776341-N-20202020-12-302021-01-07PNODoposażenie szkół podstawowych w Górnie i Woli Jachowej w ramach projektu pn.: Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Gminie GórnoGmina GórnoGórno
BZP776270-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawę komputerów stacjonarnychWojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.BrudzińskiegoBydgoszcz
BZP776242-N-20202020-12-302021-01-12PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa wraz ze stacją dokującą dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.500.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP776187-N-20202020-12-302022-02-01PNOZakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacjaPolskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776168-N-20202020-12-302021-01-12PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będą-cych w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków
BZP776058-N-20202020-12-302021-01-29PNOZakupu sprzętu z branży elektryczno - energetycznej w ramach projektu pn. „Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna, technik elektryk grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechnika Łódzką współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach 5 zadańZespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
BZP776030-N-20202020-12-302021-01-20PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”, Politechnika OpolskaOpole
BZP775963-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w PCE i ZSMI w Lęborku (2) w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych) Powiat LęborskiLębork
BZP775904-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa sprzętu rehabilitacyjnego, myjni oraz drukarki do aparatu Angio OCT.Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.Płock
BZP775704-N-20202020-12-302021-01-12PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP775665-N-20202020-12-302021-01-15PNODoposażenie pracowni gastronomicznej dla uczniów szkoły branżowej w ramach projektu „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie SzczecińskimStargard Szczeciński
BZP775643-N-20202020-12-302021-01-08PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu w ramach mikroprojektu pn. "Bezpieczny junior, świadomy senior pogranicza polsko-czeskiego” współfinansowany ze środków Unii EuropejskiejKomenda Wojewódzka Policji w OpoluOpole
BZP775632-N-20202020-12-302021-01-07PNOWyposażenie pracowni technik programowania technologii przyrostowych w ramach projektu „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektuZespół Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie SzczecińskimStargard Szczeciński
BZP775625-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego (serwerownia) do Urzędu Gminy MiedźnoGmina MiedźnoMiedźno
BZP775620-N-20202020-12-302021-01-22PNO„Wyposażenie placówek kultury na terenie gminy Jasienica Rosielna”Gmina Jasienica RosielnaJasienica Rosielna
BZP775585-N-20202020-12-302021-01-18PNODOSTAWA KOMPUTERÓW I PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. ŚniadeckiegoBiałystok
BZP775562-N-20202020-12-302021-01-21PNOUmowa na sukcesywną dostawę komputerów, monitorów, laptopów i drukarek, 4 miesiąceUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieKraków
BZP775477-N-20202020-12-302021-01-19PNOPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Powiat ŁańcuckiŁańcut
BZP775297-N-20202020-12-302021-01-13PNOPełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w ramach projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”Gmina - Miasto ElblągElbląg
BZP775245-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”Gmina KoźminekKoźminek
BZP775175-N-20202020-12-302021-01-13PNODostawa wyposażenia oraz mebli wraz z montażem dla nowo powstającego Przedszkola przy Szkole Podstawowej we WłynkówkuWójt Gminy SłupskSłupsk
BZP775088-N-20202020-12-302021-01-12PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Piaskach”Zespół SzkółPiaski
BZP775072-N-20202020-12-302021-01-12PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w WałbrzychuGmina WałbrzychWałbrzych
BZP775059-N-20202020-12-302021-02-26PNOWyposażenie pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ulicy Mickiewicza) w sprzęt komputerowyUczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuSanok
BZP775042-N-20202020-12-302021-02-15PNODostawa sprzętu w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II".Gmina NiepołomiceNiepołomice
BZP774996-N-20202020-12-302021-01-18PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI CENTRALI TELEFONICZNEJ NA WYPOSAŻENIE PRACOWNI CHEMIOTERAPII I PRACOWNI ENDOSKOPII w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej”.Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w ChojnicachChojnice
BZP774914-N-20202020-12-302021-01-11PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuUniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław
BZP774906-N-20202020-12-302021-01-11PNO„Dostawę sprzętu komputerowego oraz wyposażenie pracowni językowej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4” Zespół Placówek Oświatowych nr 4Skarżysko-Kamienna
BZP774797-N-20202020-12-302021-01-14PNO„Nowa odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Dostawa sprzętu multimedialnego oraz komputerowego do świetlicy w miejscowości Wrzosów”Gmina BorkiBorki
BZP774716-N-20202020-12-302021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Gmina CzarniaCzarnia
BZP774698-N-20202020-12-302021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego, tj. laptopów z oprogramowaniem biurowym niezbędnego do realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w gminach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (A1, B5).Województwo OpolskieOpole
BZP774642-N-20202020-12-302021-01-12PNODoposażenie pracowni elektrycznej - ZST „FABLOK” w Chrzanowie , Doposażenie pracowni energetyki - ZS w Libiążu Powiatowe Centrum EdukacyjneChrzanów
BZP774602-N-20202020-12-302021-01-12PNOModernizacja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu pn. „Elektroniczna administracja w Gminie Świątniki Górne”Gmina Świątniki GórneŚwiątniki Górne
BZP774540-N-20202020-12-302021-01-08PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP774531-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPowiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w KielcachKielce
BZP774460-N-20202020-12-302021-01-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooków oraz komputerów obliczeniowych: Część I: Notebook A – 2 szt. Część II: Komputer obliczeniowy A – 2 szt.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP774442-N-20202020-12-302021-01-08PNOZakup sprzętu ICT i RTV wraz z dostawą i montażem w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno”Gmina ŁopusznoŁopuszno
BZP774376-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWarszawski Uniwersytet MedycznyWarszawa
BZP774362-N-20202020-12-302021-01-12PNOdostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD); świadczenie kompleksowej usługi w zakresie wykonania analizy domeny problemu wraz z projektem architektury rozwiązania oraz świadczeniem Usług doradczych oraz świadczenie przez Wykonawcę 18-sto miesięcznej subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformowej usługi hostowanej typu COTS, z podziałem na 3 zadania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład HigienyWarszawa
BZP774355-N-20202020-12-302021-01-18PNODostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn”Urząd Gminy Krupski MłynKrupski Młyn
BZP774278-N-20202020-12-302021-01-15PNODostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”.Gmina Miejska DzierżoniówDzierżoniów
BZP774191-N-20202020-12-302021-01-11PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGmina MiłomłynMiłomłyn
BZP774179-N-20202020-12-302021-01-11PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZUCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w RaciborzuRacibórz
BZP774153-N-20202020-12-302021-01-08PNOdostawa wyposażenia dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w ToruniuWojewódzki Szpital Zespolony im. L. RydygieraToruń
BZP774114-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa sprzętu TIK oraz pozostałego elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w SzczecinieSzkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława HelsztyńskiegoSzczecin
BZP774077-N-20202020-12-302021-01-14PNO„Dostawa sprzętu sportowego i komputerowego”Wdecki Park KrajobrazowyOsie
BZP774065-N-20202020-12-302021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachKatowice
BZP773928-N-20202020-12-302021-01-13PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP773722-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowaniaSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP773363-N-20202020-12-302021-01-08PNODostawa akcesoriów komputerowychUniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP773317-N-20202020-12-302021-01-13PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.161.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP773219-N-20202020-12-302021-01-12PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego z akcesoriami na potrzeby Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, ul.Kopernika 27, 31-034 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772814-N-20202020-12-302021-01-11PNOZakup materiałów pomocniczych do zajęć w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" - etap IIGmina ŚwierklaniecŚwierklaniec
BZP772679-N-20202020-12-302021-01-11PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP770878-N-20202020-12-302021-01-11PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia IT oraz multimedialnego dla nowego budynku pasywnego użyteczności publicznej w Rząśni Gmina RząśniaRząśnia
BZP768939-N-20202020-12-302021-01-19PNODostawa wyposażenia elektronicznego warsztatów szkolnychMiasto BiałystokBiałystok
BZP768537-N-20202020-12-302021-01-14PNODostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOSCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” w Stalowej WoliSTALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCHStalowa Wola
BZP768003-N-20202020-12-302021-01-22PNO zakupy sprzętu komputerowego w ramach zadania „Rozwój infrastruktury - zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej - sprzęt i oprogramowanie, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń” Muzeum - Zamek w ŁańcucieŁańcut
TED638973-20202020-12-292021-02-18PNOZakup i dostawa wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A.Szczecin
TED638972-20202020-12-292021-02-02PNODostawa, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerówGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED638957-20202020-12-292021-02-05PNOPrzebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazoweWĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.Ruda Śląska
TED638437-20202020-12-292021-01-28PNODostaw aparatów i urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJRadziejów
TED638435-20202020-12-292021-02-03PNODostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu i wyposażenia do 4 elbl. szkół ogólnokształ. w ram. proj. pt. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfin. ze środ. UE w ramach EFS z RPO Woj. WM na lata 2014-2020GMINA – MIASTO ELBLĄGElbląg
TED638429-20202020-12-292021-02-01PNODostawa zestawu komputera stacjonarnego – KC-zp. 272-716/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED638425-20202020-12-292021-02-08PNODostawa wyposażenia (tokarki, frezarki) do Centrum Kształcenia Zawodowego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Pow..POWIAT KRAŚNICKIKraśnik
TED638422-20202020-12-292021-02-15PNOZakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIWOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED638420-20202020-12-292021-02-05PNODostawa sprzętu edukacyjnego w postaci tabletów, robotów, zestawów Makey Makey lub równoważnych, mat edukacyjnych z podziałem na 4 części na potrzeby realizacji projektu „Zaprogramuj przyszłość #16, #21, #48, #62, #65”POLITECHNIKA ŁÓDZKA, CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź
TED638413-20202020-12-292021-02-09PNODostawa sprzętu, wyposażenia do pracowni informatycznych dla szkół powiatu kraśnickiego oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w pow..POWIAT KRAŚNICKIKraśnik
TED638411-20202020-12-292021-02-04PNOZakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymiNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
TED638392-20202020-12-292021-02-02PNOWyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum ..UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED638354-20202020-12-292021-01-29PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów
TED638345-20202020-12-292021-02-01PNODostawa stacji roboczej dla WIMIiC – KC-zp.272-741/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP774142-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji roboczej dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.427.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP774129-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.480.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP774122-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopów dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.479.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP773914-N-20202020-12-292021-01-08PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Siła kompetencji", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP773791-N-20202020-12-292021-01-14PNODostawa urządzeń klasy UTM z instalacją i wdrożeniem, do zabezpieczenia systemów komputerowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełżycachSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w BełżycachBełżyce
BZP773665-N-20202020-12-292021-01-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka oraz zestawu konferencyjnego.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP773642-N-20202020-12-292021-01-12PNOZakup 96 sztuk komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi, myszkami i torbamiMinisterstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiWarszawa
BZP773586-N-20202020-12-292021-01-14PNOUruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary SączGmina Stary SączStary Sącz
BZP773583-N-20202020-12-292021-01-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UwrWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław
BZP773533-N-20202020-12-292021-01-11PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”Gmina i Miasto ŻurominŻuromin
BZP773503-N-20202020-12-292021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego w tym: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, kamerek internetowychPolitechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn RoboczychWarszawa
BZP773430-N-20202020-12-292021-01-20PNODostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowychPowiat TrzebnickiTrzebnica
BZP773414-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa drukarekUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP773387-N-20202020-12-292021-01-18PNOdostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaŁódź
BZP773380-N-20202020-12-292021-01-08PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Nowoczesna Szkoła zawodowa", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP773150-N-20202020-12-292021-01-11PNOSukcesywne dostawy materiałów informatycznych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych.Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziŁódź
BZP773123-N-20202020-12-292021-01-11PNO„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”Gmina OlszynaOlszyna
BZP773078-N-20202020-12-292021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z gminy LubszaGmina LubszaLubsza
BZP773056-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Fizyki UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP773048-N-20202020-12-292021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, totemu informacyjnego oraz projektora w podziale na 4 części.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP773039-N-20202020-12-292021-01-08PNO„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w WojniczuWojnicz
BZP772960-N-20202020-12-292021-01-07PNOZakup i dostawy fabrycznie nowych urzadzeń drukujących na potrzeby mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieWarszawa
BZP772894-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 (jednej) sztuki tabletu wraz z akcesoriami dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772878-N-20202020-12-292021-01-19PNOZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGOAkademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław
BZP772807-N-20202020-12-292021-01-26PNOzakup i dostawa zestawów komputerowych, laptopów i sprzętu informatycznego na potrzeby projektów pn.: „Zawodowa współpraca 3”, „Zawodowa współpraca 4” i „Zawodowa współpraca 5” - 4 częściGmina Miasto CzęstochowaCzęstochowa
BZP772759-N-20202020-12-292021-01-12PNO Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek 3D i skanerów 3D do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0013/19 pn. „Personalizacja mody”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.Zespół Szkół Przemysłu ModyŁódź
BZP772724-N-20202020-12-292021-01-08PNO„Zakup sprzętu i wyposażenia do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce PodlaskiejKomarówka Podlaska
BZP772705-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa sprzętu w ramach projektu „W LEPSZY START”Zespół Szkół Zawodowych im.St.StaszicaAleksandrów Łódzki
BZP772662-N-20202020-12-292021-01-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIAInstytut Chemicznej Przeróbki WęglaZabrze
BZP772585-N-20202020-12-292021-01-14PNODostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego Instytut Techniczny Wojsk LotniczychWarszawa
BZP772575-N-20202020-12-292021-01-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772526-N-20202020-12-292021-01-11PNODostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni Starostwo PowiatoweWrześnia
BZP772506-N-20202020-12-292021-01-11PNOzakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”Powiat Ostródzki z siedzibą w OstródzieOstróda
BZP772145-N-20202020-12-292021-01-11PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych oraz wyposażenia i sprzętu TIK do Szkoły podstawowej nr 21 w Tychach ramach projektu pn.; „Nowa szkoła, nowe możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach” (poddziałanie 11.1.4 RPO WSL 2014-2020)”Prezydent Miasta TychyTychy
BZP771817-N-20202020-12-292021-01-20PNODostawa komputerów, oprogramowania, routerów i urządzeń wielofunkcyjnychZespół Szkół SpożywczychBydgoszcz
BZP771465-N-20202020-12-292021-01-15PNOZakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu ITUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP769875-N-20202020-12-292021-01-20PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji platformy sprzętowej i oprogramowania systemu grafiki telewizyjnej oraz rozbudowy systemu grafiki czasu rzeczywistego Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 złWarszawa
BZP769731-N-20202020-12-292021-01-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
TED636871-20202020-12-282021-01-29PNOZakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Informatyzacja administracji publicznej w gminie Wiskitki w 2019 r.”GMINA WISKITKIWiskitki
TED636494-20202020-12-282021-02-01PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w okolicach Zespołu Staromiejskiego w Toruniu wraz z obsługą tego systemu przez okres 60 miesięcyGMINA MIASTA TORUŃToruń
TED635569-20202020-12-282021-02-10PNODostawa wyposażenia dla studia RTV i pracowni badań focusowychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635564-20202020-12-282021-02-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla ZZOZ w WadowicachZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHWadowice
TED635560-20202020-12-282021-02-05PNODostawa i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EOD) dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED635535-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-31/2020 Dostawa stacji roboczych do drukarek 3D w ramach projektuUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635533-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-34/2020 – Dostawa stacjonarnych (2CPU) stacji roboczychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635532-20202020-12-282021-01-29PNOSukcesywna dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED635530-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-33/2020 – Dostawa stacjonarnych (1CPU) i mobilnych stacji roboczychUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635526-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-36/2020 – Dostawa stołu dotykowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635510-20202020-12-282021-02-11PNOCNT-371-35/2020 – Dostawa stołu anatomicznegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED635504-20202020-12-282021-01-29PNOSprzedaż wraz z dostawą drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED635465-20202020-12-282021-01-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB (2 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED635461-20202020-12-282021-01-29PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę monitorów..CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635452-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dedykowanymi stacjami dokującymiCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635451-20202020-12-282021-01-29PNORozbudowa infrastruktury „F5 BIG-IP” wraz z dostawą stacji roboczych i monitorówCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED635450-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę akcesoriów komputerowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635442-20202020-12-282021-01-28PNOZakup urządzeń platformy x86 wraz z usługą opieki serwisowejZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED635429-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek przenośnych oraz drukarek kodów kreskowychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635428-20202020-12-282021-01-28PNOPostępowanie o zawarcie umowy ramowej na Dostawę komputerów typu AiO wraz z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i tabletów graficznych wraz z oprogramowaniemCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED635421-20202020-12-282021-01-29PNODostawa infrastruktury informatycznej do Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIMWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
TED635412-20202020-12-282021-02-05PNODostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
TED635405-20202020-12-282021-01-28PNODostawa wyposażenia i sprzętu medycznego dla oddziałów Dziecięcych i Pracowni EndoskopiiSZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKAKoszalin
TED635403-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED635402-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED635394-20202020-12-282021-02-16PNOPrzedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa, wdrożenie, uruchomienie: infrastruktura obsługi środowiska IT w ramach warstwy lokalnej MSIM”SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SPZOZ W TARNOWIETarnów
TED635363-20202020-12-282021-01-28PNOZakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna VI w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED635341-20202020-12-282021-02-02PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED635333-20202020-12-282021-02-11PNOZakup notebooków i komputerów specjalizowanychNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED635322-20202020-12-282021-01-29PNODostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemu Opole+MIASTO OPOLEOpole
TED635311-20202020-12-282021-01-29PNODostawa oraz instalacja sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACHProszowice
TED635309-20202020-12-282021-01-29PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIEStaszów
TED635302-20202020-12-282021-02-01PNODostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego, systemów oraz usług informatycznych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat Bocheński – e-administracja w Powiecie Bocheńskim"POWIAT BOCHEŃSKI – STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNIBochnia
TED635226-20202020-12-282021-02-16PNOŚKUP 1.5 – Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowymGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice
TED635191-20202020-12-282021-02-04PNOKomputery przenośne i projektoryCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED635172-20202020-12-282021-01-28PNODostawa specjalistycznego sprzętu medycznego, systemów monitorowania pacjentów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED635080-20202020-12-282021-02-04PNODostawa zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem biurowym oraz laptopówINWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.Łódź
TED635059-20202020-12-282021-02-02PNODostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz różnych wyrobów i produktów medycznych wraz z dzierżawą urządzeńWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
TED635051-20202020-12-282021-02-01PNOPN 37/12//2020 – sukcesywna sprzęt komputerowy_IIINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED635037-20202020-12-282021-02-19PNODostawa oprogramowania, sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO—ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZABydgoszcz
TED635031-20202020-12-282021-01-29PNODostawa serwerów oraz sieciowego magazynu danych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED635028-20202020-12-282021-01-28PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED635012-20202020-12-282021-01-28PNODostawa stacji roboczych mobilnych do przetwarzania danych (5 sztuk). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/158/TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED635000-20202020-12-282021-01-28PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁódź
TED634997-20202020-12-282021-01-29PNODostawa drukarki 3D. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/152/DMPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED634991-20202020-12-282021-01-29PNODostawa komputera przenośnego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/144/MWPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
TED634970-20202020-12-282021-03-03PNODostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji PaństwowejGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP772728-N-20202020-12-282021-01-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka A-1 szt.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP772641-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych do nauki zdalnej w ramach realizowanego projektu, dla UPJP II w KrakowieUniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieKraków
BZP772414-N-20202020-12-282021-01-13PNODostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym dla Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.Gmina Nowa Sól - MiastoNowa Sól
BZP772407-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz nośników do przechowywania danych. W ramach realizacji projektu „PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4.” Projekt nr RPMP.02.01.02-12-0974/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Polska Akademia UmiejętnościKraków
BZP772381-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa macierzy dyskowejSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP772361-N-20202020-12-282021-01-12PNODostawa urządzeń na potrzeby cyfryzacji obiektów z kolekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w ŁodziŁódź
BZP772331-N-20202020-12-282021-01-05PNO„Rozbudowa macierzy dyskowych i serwerów”Powiat ProszowickiProszowice
BZP772305-N-20202020-12-282021-01-07PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletów oraz smartfonów dla Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ - w podziale na części. Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP772296-N-20202020-12-282021-01-08PNODostawa monitora interaktywnego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w KrakowieMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Kraków
BZP772219-N-20202020-12-282021-01-14PNODostawa pomocy dydaktycznych do koszalińskich szkół zawodowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie w ramach projektu „Moją perspektywą – KWALIFIKACJE!", Zadanie nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie w ramach projektu „Czas na ZAWODOWCA”Gmina Miasto Koszalin-Urząd MiejskiKoszalin
BZP772210-N-20202020-12-282021-01-13PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RITZespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w RybnikuRybnik
BZP772167-N-20202020-12-282021-01-05PNOZakup i dostawa tabletu, myszek komputerowych i ręcznego czytnika kodów QR dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP772157-N-20202020-12-282021-01-12PNOZP/172/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wirtualna platforma danych medycznych oraz nowoczesnej diagnostyki „MDB-MEDICAL DATA BANK”” dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytutu „CZMP”Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Łódź
BZP772104-N-20202020-12-282021-01-27PNO108/2020 Odnowienie wsparcia technicznego, gwarancji producenta dla sprzętu i oprogramowania.Wielkopolskie Centrum OnkologiiPoznań
BZP772052-N-20202020-12-282021-01-12PNODostawa zestawu komputerowego i stacji multimedialnej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP772023-N-20202020-12-282021-01-11PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę notebooka oraz monitora: Część I: Notebook A – 1 szt. Część II: Monitor A – 1 szt.Główny Instytut GórnictwaKatowice
BZP771946-N-20202020-12-282021-01-19PNOZakup (dostawa) sprzętu IT i sprzętu sieciowego – 3 pakietySzpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP771494-N-20202020-12-282021-01-11PNODostawa wyposażenia i pomiocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w ramach Projektu pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" (3). Powiat KamiennogórskiKamienna Góra
BZP771250-N-20202020-12-282021-01-19PNOSukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów i monitorów dla Politechniki KoszalińskiejPolitechnika KoszalińskaKoszalin
BZP769811-N-20202020-12-282021-01-11PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn.” Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020. Zespół Placówek OświatowychOpole
BZP768777-N-20202020-12-282021-01-11PNO„Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa”Gmina DołhobyczówDołhobyczów
TED633423-20202020-12-242021-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na części: Część 5, 6, 7 i 8CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED633422-20202020-12-242021-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na części: część 3 i 4CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED633421-20202020-12-242021-01-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w podziale na części: część 1 i 2CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED633369-20202020-12-242021-01-27PNOModernizacja infrastruktury dla środowisk krytycznych, zwirtualizowanych i zarządzających w PGNiG S.APOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED631342-20202020-12-242021-01-28PNO„Wykonanie ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIEJarocin
TED630822-20202020-12-242021-01-27PNORozbudowa platformy wirtualizacyjnej wraz z usługą wsparcia technicznego dla urządzeń platformy wirtualizacyjnej FlexPod przez 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED628878-20202020-12-242021-01-27PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 6UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED628863-20202020-12-242021-02-02PNOSukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIELublin
TED628856-20202020-12-242021-01-27PNOZakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów”GMINA LUBLINLublin
TED628834-20202020-12-242021-01-27PNOUmowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED628817-20202020-12-242021-01-27PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED628814-20202020-12-242021-03-03PNODostawa komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji PaństwowejCENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWarszawa
TED628808-20202020-12-242021-01-27PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych na potrzeby projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województBIBLIOTEK ŚLĄSKAKatowice
TED628807-20202020-12-242021-02-05PNORozwój usług elektronicznych na terenie Miasta KrasnystawMIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
TED628747-20202020-12-242021-02-01PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED628729-20202020-12-242021-01-27PNOSUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGOINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED628726-20202020-12-242021-01-27PNODostawa 53 zestawów komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (komputer, dostosowana klawiatura, dostosowane urządzenie wskazujące)UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED628719-20202020-12-242021-01-28PNODostawa i montaż wyposażenia dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, które będą przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Morskich w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED628716-20202020-12-242021-01-29PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED628714-20202020-12-242021-01-27PNODostawa macierzy dyskowej, komputerów osobistych oraz drukarek dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED628694-20202020-12-242021-01-28PNODostawa wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED628693-20202020-12-242021-02-02PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w SłupskuAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED628684-20202020-12-242021-01-26PNODostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED628680-20202020-12-242021-02-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem na 4 częściCENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PANWarszawa
TED628671-20202020-12-242021-01-26PNORozbudowa systemu wirtualizacji wraz z systemowym oprogramowaniem wirtualizacyjnym – KC-zp.272-742/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628660-20202020-12-242021-01-08PNORD/ZP/101/20 Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED628659-20202020-12-242021-02-02PNOZakup wirtualizatora taśmowego (dwóch wirtualnych bibliotek VTL, każda po min. 570 TB) wraz ze świadczeniem przez okres 36 miesięcy usługi opieki serwisowejZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED628649-20202020-12-242021-01-26PNODostawa i montaż systemu monitoringu przeciwpożarowego lasów wraz z automatyczną detekcją dymu/pożarów na potrzeby PGL LPZAKŁAD USŁUGOWO—PRODUKCYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCHŁódź
TED628625-20202020-12-242021-02-04PNODostawa 1 szt. stacjonarnego komputera specjalistycznego do obliczeń dla KE WIEiT – KC-zp.272-729/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628448-20202020-12-242021-01-28PNORozbudowa serwerowni oraz migracja obecnie posiadanego środowiska na nową platformę wraz z usługą finansowąREGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGOGrudziądz
TED628430-20202020-12-242021-01-29PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowejŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKielce
TED628372-20202020-12-242021-02-04PNODostawa sprzętu komputerowego do SPSK nr 1 PUMSAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUMSzczecin
TED628326-20202020-12-242021-01-27PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp.272-723/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628325-20202020-12-242021-02-04PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 8 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED628322-20202020-12-242021-01-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowymURZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15Warszawa
TED628317-20202020-12-242021-01-26PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WEAIiIB – KC-zp.272-711/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED628309-20202020-12-242021-01-26PNOPN 32/12/2020 – dostawa macierzy i interfejsów sieciowych, serwerów, dysków i pamięci RAMINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO—SIECIOWEPoznań
TED628305-20202020-12-242021-01-26PNODostawa urządzenia mobilnego typu tablet dla WEAIiIB – KC-zp.272-715/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP771741-N-20202020-12-242021-01-21PNODostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych jedenastu dysków 19.2TB 2.5In NVMe FCM do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM Storwize V7000 (Gen3).Wielkopolskie Centrum OnkologiiPoznań
TED625366-20202020-12-232021-01-25PNOZaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StębarkuMUZUEM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKUStębark
TED625317-20202020-12-232021-01-26PNODostawa i wdrożenie e-usług i oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznejSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED625279-20202020-12-232021-02-08PNOModernizacja i utworzenie systemów IT celem uruchomienia nowych e-usług wraz z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w gminie Poronin”GMINA PORONINPoronin
TED624010-20202020-12-232021-01-26PNODostawa obiektowego systemu składowania danych o efektywnej dostępnej dla danych i metadanych pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB, wraz z wdrożeniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 mCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623996-20202020-12-232021-01-25PNORozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623973-20202020-12-232021-01-25PNOModernizacja dwóch macierzy dyskowych HP 3PAR 20800ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED623942-20202020-12-232021-01-29PNOModernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.oPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI EKO—MAZURY SP. Z O.O.Ełk
TED623936-20202020-12-232021-01-25PNODostawa macierzy All Flash wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem, migracją danych oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 miesięcyCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED623927-20202020-12-232021-01-29PNODostawa i instalacja macierzy roboczych oraz wspólnego zasobu dla rekonstrukcji obrazu w podziale na III częściWYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
TED623903-20202020-12-232021-01-29PNODostawa 18 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 – KC-zp.272-679/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED623894-20202020-12-232021-01-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w WarszawieSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED623788-20202020-12-232021-01-25PNODostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie, które łącznie utworzą Specjalistyczną Pracownię VR miejsca zdarzenia (sceny przestępstwa)UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED623764-20202020-12-232021-01-25PNODostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP – KC-zp.272-721/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP771649-N-20202020-12-232021-01-12PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja BadawczaKraków
BZP771537-N-20202020-12-232021-01-12PNO” Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz wyposażenia serwerowni w ramach realizacji inwestycji pod nazwa Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” Powiat GrodziskiGrodzisk Mazowiecki
BZP771499-N-20202020-12-232020-12-31PNOPN.D.DI.50.20_Zakup wraz z dostawą 94 sztuk fabrycznie nowych komputerów AllInOne dla potrzeb Poradni Szpitala oraz Oddziałów SzpitalnychSzpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOpole
BZP771390-N-20202020-12-232021-01-12PNO„Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz doskonalenie nauczycieli z języka oprogramowania” realizowane w ramach projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”: Gmina KalinowoKalinowo
BZP771384-N-20202020-12-232021-01-12PNODostawa 17 zestawów komputerowych na potrzeby Akademii CiscoPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP771351-N-20202020-12-232021-01-19PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoWrocław
BZP771332-N-20202020-12-232021-01-12PNOZakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń drukujących na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu OpolskiegoUniwersytet OpolskiOpole
BZP771308-N-20202020-12-232021-01-08PNODostawa laptopów IIGmina Miejska HajnówkaHajnówka
BZP771227-N-20202020-12-232021-01-12PNODostawa 12 zestawów komputerowych na potrzeby administracji wydziałowejPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP771224-N-20202020-12-232020-12-31PNOLepsza edukacja w NarewceSzkoła Podstawowa w NarewceNarewka
BZP771006-N-20202020-12-232021-01-05PNODostawa sprzętu IT w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii KrajowejŻywiec
BZP770926-N-20202020-12-232021-01-14PNOZakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem dla pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej w SieradzuCentrum Edukacji Zawodowej w SieradzuSieradz
BZP770741-N-20202020-12-232021-01-22PNODostawa sprzętu komputerowego i akcesoriówCentrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMATWarszawa
BZP770461-N-20202020-12-232021-01-14PNOSprzedaż i dostawa szaf rack i innych urządzeń do ZST w Mikołowie, przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.Zarząd Powiatu MikołowskiegoMikołów
BZP769947-N-20202020-12-232021-01-07PNO„Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” Miasto Leszno, Urząd Miasta LesznaLeszno
BZP769454-N-20202020-12-232021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP769421-N-20202020-12-232021-01-22PNO„Najem wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z obsługą serwisową”Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka AkcyjnaWieliczka
BZP769070-N-20202020-12-232021-01-22PNOZakup i instalacja sprzętu do laboratorium testowania aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych - urządzenia komputerowe VR, nr postępowania: ZP.D.SE.26.2020Politechnika WarszawskaWarszawa
BZP768670-N-20202020-12-232021-01-11PNODostawa sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.Ruda Śląska
BZP762914-N-20202020-12-232021-01-18PNODostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego do pracowni szkolnych w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie Krasnystaw
BZP762042-N-20202020-12-232021-01-12PNODostawa sprzętu informatycznego w modułachUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachKatowice
TED621390-20202020-12-222021-01-25PNORozbudowa systemu Service DeskGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED620134-20202020-12-222021-01-26PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (...) wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkoleniami dla projektu: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych (...)”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED620121-20202020-12-222021-01-25PNOZakup i dostawa wyposażenia Centrum E-edukacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach zadania nr 8 projektu pn. „Zrównoważony rozwój uczelni”UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED620113-20202020-12-222021-01-22PNODostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego Poradni Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w NSSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED620105-20202020-12-222021-01-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED620102-20202020-12-222021-01-22PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED620101-20202020-12-222021-01-26PNOWzmocnienie zdolności reagowania MSPiR poprzez integrację zbudowanego pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiegoMORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWAGdynia
TED620097-20202020-12-222021-01-25PNOModernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacjiGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED620081-20202020-12-222021-01-22PNODostawa skanera 3D wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji ArtystycznejAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED620078-20202020-12-222021-01-22PNOSukcesywna dostawa monitorów oraz monitorów z filtrem prywatyzującym dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED620062-20202020-12-222021-01-27PNODzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu druku oraz serwis i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeńGMINA MIASTA JAWORZNO, URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIEJaworzno
TED620025-20202020-12-222021-01-22PNODostawa aparatury naukowejUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED620020-20202020-12-222021-01-26PNOSukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcjiUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED620016-20202020-12-222021-01-22PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 10 części, nr przetargu ZP/5782/D/20UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED619942-20202020-12-222021-01-22PNODostawa zestawów komputerowych – 22 szt. dla WEAIIIB – KC-zp.272-712/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED619430-20202020-12-222021-01-22PNOWykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w realizowanej inwest. pn: Budowa nowej KMPSP w E-gu oraz przyległej JRG 1 w E-gu przy ul. Łęczyckiej 19–ETAP IKOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGUElbląg
BZP770939-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – multimedia - 2”Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w ŁowiczuŁowicz
BZP770894-N-20202020-12-222021-01-08PNODostawa sprzętu i wyposażenia z podziałem na 16 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w IławiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławieIława
BZP770726-N-20202020-12-222020-12-30PNODostawa wyposażenia do żłobka w gminie Miedziana GóraGmina Miedziana GóraMiedziana Góra
BZP770697-N-20202020-12-222021-01-05PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP770694-N-20202020-12-222021-01-07PNODostawa różnego sprzętu reprograficznego oraz sprzętu multimedialnego dla Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18”Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP770691-N-20202020-12-222021-01-05PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. „Edukacja ku niezależności” - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP770658-N-20202020-12-222021-01-07PNODostawa, montaż i podłączenie zasilania awaryjnego dla Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy IA1/D/20/130/DMPolitechnika ŚląskaGliwice
BZP770639-N-20202020-12-222021-01-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ToruniuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ToruniuToruń
BZP770581-N-20202020-12-222021-01-15PNODostawa serwerów oraz komputerówSłużba Ochrony PaństwaWarszawa
BZP770574-N-20202020-12-222021-01-14PNODostawa, montaż i uruchomienie dodatkowych trzech półek dyskowych oraz rozszerzenie pamięci do posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej Fujitsu DX200 S4.Wielkopolskie Centrum OnkologiiPoznań
BZP770499-N-20202020-12-222020-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Projektu „Zawodowa lokomotywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32 25-608 KielceZespół Szkół Mechanicznych w KielcachKielce
BZP770489-N-20202020-12-222021-01-18PNODostawę sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 3 zadaniaUniwersytet EkonomicznyKraków
BZP770483-N-20202020-12-222021-01-12PNODostawy multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”Miasto OrzeszeOrzesze
BZP770342-N-20202020-12-222021-01-12PNONajem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym dwa urządzenia wg specyfikacji nr 1, dwa urządzenia wg specyfikacji nr 2 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3) dla Studium Języków Obcych AGHAkademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP770155-N-20202020-12-222021-01-11PNODostawa klawiatur ergonomicznych, pionowych myszek komputerowych, podstaw pod monitor i uchwytów na dokumenty w ramach realizacji projektu pn. „Pracuję zdrowiej, dłużej, efektywniej – z ergonomią na Ty”Powiat BielskiBielsko-Biała
BZP770133-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”-zakup i dostawa sprzętu ICT oraz mebliZespół Szkół PlastycznychDąbrowa Górnicza
BZP770106-N-20202020-12-222021-01-12PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają światGmina CisekCisek
BZP770040-N-20202020-12-222021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + dla jednostek oświatowych na terenie Gminy TwardogóraGmina TwardogóraTwardogóra
BZP769901-N-20202020-12-222021-01-19PNODostawa zestawów komputerowych dla Instytutu InformatykiPolitechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP769871-N-20202020-12-222021-01-05PNOZP/CZD/0198/20 DOSTAWA LICENCJI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, CZYTNIKÓW KODÓW, DRUKAREK – 9 pakietów w ramach projektu Centrum Wsparcia Pediatrycznego Badań Klinicznych (CWpediBK) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa
BZP769492-N-20202020-12-222020-12-30PNODostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ŁUKASIEWICZ-PORTSieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Wrocław
BZP769208-N-20202020-12-222021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP769187-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu””Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w ŁowiczuŁowicz
BZP769145-N-20202020-12-222021-01-04PNODostawa drukarki laserowej.Województwo MałopolskieKraków
BZP768894-N-20202020-12-222021-01-11PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPolitechnika BiałostockaBiałystok
BZP768829-N-20202020-12-222021-01-14PNOZakup i dostawa sprzętu w ramach modernizacji stanowisk miejsc pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym (16 pakietów) na potrzeby realizacji projektu pn. „ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.SP ZOZ Miejski Szpital ZespolonyCzęstochowa
BZP766663-N-20202020-12-222020-12-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.148.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
TED617798-20202020-12-212021-01-26PNOUruchomienie e-usług publicznych w Gminie Kocmyrzów-LuborzycaGMINA KOCMYRZÓW—LUBORZYCALuborzyca
TED616726-20202020-12-212021-01-21PNODostawę komputerów przenośnych, stacji roboczych i serwera plikówPOLITECHNIKA WARSZAWSKA, CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
TED616698-20202020-12-212021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym”GMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
TED616635-20202020-12-212021-02-04PNODostawę sprzętu i wyposażenia informatyki, wyrobów jednorazowego użytku, technicznych środków materiałowych oraz materiałów i środków konserwacyjnych dla Jednostki Wojskowej nr 6021JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
TED616616-20202020-12-212021-01-25PNORozbudowa serwerów bazodanowych i utworzenie serwerowni zapasowej wraz z migracją baz oraz konfiguracją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED616611-20202020-12-212021-01-21PNODostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety graficzne, wizualizeryUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
TED616543-20202020-12-212021-01-25PNODostawa 3 szt. przenośnych komputerów (laptopów) w komplecie ze stacją dokującą (replikatorem portów) oraz myszką bezprzewodową na potrzeby WIMiR w ramach projektu POWR.03.05.00-Z309/18AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP770019-N-20202020-12-212021-01-11PNODostawa komputerów stacjonarnychCentrum Badań Kosmicznych PANWarszawa
BZP769910-N-20202020-12-212021-01-05PNODostawa sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Urząd Miasta PłockaPłock
BZP769763-N-20202020-12-212020-12-29PNOZakup komputerów do projektu pn.: „Zdalna szkoła+” Gmina Głusk DominówLublin
BZP769722-N-20202020-12-212021-01-05PNOdostawa zestawów komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTMSzpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w ZakopanemZakopane
BZP769613-N-20202020-12-212020-12-28PNODostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Dubinach w ramach projektu Dobra EdukacjaSzkoła Podstawowa w DubinachHajnówka
BZP769470-N-20202020-12-212021-01-05PNODostawa laptopów i tabletów do szkół podstawowych w gminie Jednorożec pn. "Cyfrowy Jednorożec"Gminny Zespół Oświaty w JednorożcuJednorożec
BZP769427-N-20202020-12-212020-12-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla systemu Pojazd/Kierowca dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie.Powiat LubelskiLublin
BZP769426-N-20202020-12-212020-12-29PNO"Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół prowadzących kształcenie zawodowe "Powiat GostyńskiGostyń
BZP769360-N-20202020-12-212021-02-05PNODostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzeniaUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP769335-N-20202020-12-212021-01-08PNODostawa komputerów przenośnych z dodatkowymi akcesoriami dla Zakładu Informatyki Lasów PaństwowychSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki WisińskiegoRaszyn
BZP769321-N-20202020-12-212020-12-30PNOWykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw materiałów biurowych, tonerów oraz drobnych akcesoriów komputerowychSzpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o.Siemianowice Śląskie
BZP769316-N-20202020-12-212020-12-30PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputer przenośny (48 sztuk) – w podziale na 2 zadania.Centrum Kształcenia ZawodowegoWrocław
BZP769280-N-20202020-12-212021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPolitechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i ŚrodowiskaGdańsk
BZP769265-N-20202020-12-212020-12-29PNO ” Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie- zakup i dostawa sprzętu ICT”Zespół Szkół im. St. StaszicaStaszów
BZP769172-N-20202020-12-212021-01-20PNODostawa sprzętu w ramach projektu „POSTAW NA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI”Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie MazowieckimTomaszów Mazowiecki
BZP768746-N-20202020-12-212021-01-05PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniemPowiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w OświęcimiuOświęcim
BZP768643-N-20202020-12-212021-01-14PNOZakup doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu „Z profilaktyka na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy – konkurs.”Prezydent Miasta TychyTychy
BZP752959-N-20202020-12-212021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego IISamodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w SłupskuSłupsk
BZP769177-N-20202020-12-192020-12-28PNOZakup macierzy dyskowej dla Instytutu Matematycznego PANInstytut Matematyczny Polskiej Akademii NaukWarszawa
TED614905-20202020-12-182021-01-19PNODostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE – (CSW3)PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.Bełchatów
TED613084-20202020-12-182021-01-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowegoMAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁYJaroszowiec
TED613054-20202020-12-182021-01-19PNOZakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 – nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”GMINA MIŃSK MAZOWIECKIMińsk Mazowiecki
TED611047-20202020-12-182021-01-20PNODostawa do szkół i WSCKZiU biorących udział w projekcie „Czas zawodowców Bis – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych mobilnych stacji roboczych wraz z ich dystrybucjąWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED611040-20202020-12-182020-12-31PNODostawa sprzętu komputerowegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED611036-20202020-12-182021-01-19PNOZakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowaniaPOWIAT MYŚLENICKI – STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice
TED610958-20202020-12-182021-01-21PNODostawa oraz serwis urządzeń drukujących wraz z oprogramowaniem do zarządzania wydrukiem dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz poszczególnych jednostekGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
TED610955-20202020-12-182021-01-28PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/89/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED610930-20202020-12-182021-01-19PNODostawa ploterów wraz z montażem, szkoleniami dla potrzeb projektu „Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED610919-20202020-12-182021-01-20PNODostawa notebooka dla WIMiIP. KC-zp.272-714/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED610849-20202020-12-182021-02-04PNODostawa Skanera XRay CT na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWAWarszawa
TED610824-20202020-12-182021-01-26PNOZakup notebookówURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED610728-20202020-12-182021-01-21PNODostawa sprzętu komputerowego (komputer przenośny, komputer stacjonarny i monitor) dla Wydziału Zarządzania Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED610726-20202020-12-182021-01-20PNORozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej zamawiającego (dostawa, montaż, instalacja). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/118//TBPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP769098-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowaniaSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"Warszawa
BZP769095-N-20202020-12-182020-12-29PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP769029-N-20202020-12-182021-01-08PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych, dla jednostek organizacyjnych UMP.Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań
BZP769013-N-20202020-12-182020-12-29PNODostawa zestawów komputerowychSpecjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w ToruniuToruń
BZP768967-N-20202020-12-182020-12-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera i zasilacza awaryjnego UPS dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.478.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP768956-N-20202020-12-182021-01-20PNOdostawę komputera przenośnego do symulatora BSP wraz z elementami dodatkowymi w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP768919-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa komputerów, monitorów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław
BZP768904-N-20202020-12-182021-01-08PNO Zakup laptopów do nauczania zdalnego związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19Gmina Praszka reprezentowana przez BurmistrzaPraszka
BZP768857-N-20202020-12-182020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w TarnowieStarostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP768800-N-20202020-12-182020-12-29PNODostawa zestawu komputerowego do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn
BZP768472-N-20202020-12-182021-03-08PNODostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. W stronę cyfrowego świataZespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących Olsztyn
BZP768418-N-20202020-12-182020-12-28PNODostawa sprzętu IT i oprogramowania dla Instytutu Adama Mickiewicza, w podziale na 3 zadaniaInstytut Adama MickiewiczaWarszawa
BZP767941-N-20202020-12-182020-12-29PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu pn. ,,Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, z podziałem na trzy zadania częściowe.Powiat WadowickiWadowice
BZP767637-N-20202020-12-182020-12-29PNOZakup i dostawa laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w ŁomżyMiasto ŁomżaŁomża
BZP761217-N-20202020-12-182020-12-30PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP768360-N-20202020-12-172021-01-07PNOSukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSzkoła Główna Handlowa w WarszawieWarszawa
BZP768292-N-20202020-12-172020-12-30PNODostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pluskach CZĘŚĆ I – Dostawa sprzętu AGD i RTV CZĘŚĆ II – Dostawa wyposażenia sanitarnego CZĘŚĆ III – Dostawa mebli CZĘŚĆ IV – Dostawa wyposażenia kuchennego CZĘŚĆ V – Dostawa artykułów papierniczych i muzycznych CZĘŚĆ VI – Dostawa gier planszowych CZĘŚĆ VII – Dostawa artykułów sportowych w ramach zadania: Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w Gminie StawigudaGmina StawigudaStawiguda
BZP768263-N-20202020-12-172020-12-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni Zespołu Szkół w Piaskach”Zespół SzkółPiaski
BZP768251-N-20202020-12-172020-12-28PNODostawa wyposażenia pracowni LCNPowiat WałeckiWałcz
BZP768107-N-20202020-12-172020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Fizyki UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP768034-N-20202020-12-172020-12-29PNODostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu Polska Akademia UmiejętnościKraków
BZP768004-N-20202020-12-172020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa wraz ze stacją dokującą dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.443.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767994-N-20202020-12-172021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego i podobnego na potrzeby projektu pn. „Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury”Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin
BZP767947-N-20202020-12-172020-12-28PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP767934-N-20202020-12-172021-01-05PNODostawa komputerów przenośnych 3 szt.Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
BZP767919-N-20202020-12-172020-12-30PNOZakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w RadomskuZespół Szkół Elektryczno-ElektronicznychRadomsko
BZP767903-N-20202020-12-172021-01-04PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego (tabletów) dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego - 8Uniwersytet WarszawskiWarszawa
BZP767860-N-20202020-12-172020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego.Starostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP767799-N-20202020-12-172020-12-30PNONajem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.Opolski Urząd Wojewódzki w OpoluOpole
BZP767234-N-20202020-12-172020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznego sprzętu komputerowego na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP766836-N-20202020-12-172020-12-30PNOSprzedaż i dostarczenie laptopów, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, programów multimedialnych oraz monitorów interaktywnych jako doposażenie do placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta RzeszowaRzeszów
BZP766682-N-20202020-12-172021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"Zespół Szkół EkonomicznychBrzeg
BZP766051-N-20202020-12-172020-12-30PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, mebli dla szkół podstawowych w Gminie SułoszowaGmina SułoszowaSułoszowa
TED606794-20202020-12-162021-01-18PNODostawa drukarek 3D wraz z montażem na potrzeby projektu „Akademickie Centrum Designu na rzecz Rozwoju Dziedzictwa Kulturowego i Edukacji Artystycznej”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED606784-20202020-12-162021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED606773-20202020-12-162021-01-19PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 6UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED606763-20202020-12-162021-01-19PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED606752-20202020-12-162021-01-18PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, komputerów all-in-one, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, tabletów i kserokopiarekUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
TED606734-20202020-12-162021-01-18PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie Stanowiska do prezentacji otoczenia w podczerwieni w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED606723-20202020-12-162021-01-20PNOZakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego i szkolenia w ramach projektu pn.: E-usługi dla mieszkańców miasta PionkiGMINA MIASTO PIONKIPionki
TED606715-20202020-12-162021-01-18PNODostawa i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACHBartoszyce
TED606701-20202020-12-162021-01-18PNOSprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED606684-20202020-12-162021-01-18PNODostawa 1 szt. notebooka – KC-zp. 272-668/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED606673-20202020-12-162021-01-18PNODostawa skanera 3D wraz z kompatybilnym komputerem dla WIMiIP. KC-zp.272-688/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED606668-20202020-12-162021-01-22PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do specjalistycznych urządzeń pracujących w technologii retransferowej i termo sublimacyjnej Fargo/HID Global, w tym materiałów zawierających elementy holograficzneJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021Warszawa
TED606645-20202020-12-162021-01-12PNODostawa komputerów dla Biura ds. Osób z NiepełnosprawnościamiPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKraków
BZP767921-N-20202020-12-162020-12-24PNO„Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych ZSP 2 w ramach projektu pn.: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” – multimedia”Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoŁowicz
BZP767893-N-20202020-12-162020-12-24PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, sprzętu multimedialnego, tabletów, laptopów i komputerów do czterech szkolnych pracowni przedmiotowych utworzonych w ramach projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach POWER 2014-2020Gmina Nysa - Urząd Miejski w NysieNysa
BZP767883-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa komputera wraz z wyposażeniemInstytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w WarszawieWarszawa
BZP767779-N-20202020-12-162020-12-28PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.444.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767761-N-20202020-12-162020-12-29PNODOSTAWA KOLOROWYCH LASEROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH A3 ORAZ A4Akademia Sztuki WojennejWarszawa
BZP767551-N-20202020-12-162020-12-28PNODostawa części komputerowychSieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP767540-N-20202020-12-162020-12-30PNOZP/CZD/0196/20 Dostawa sprzętu elektronicznego oraz sprzętu komputerowego i drukarek – 11 pakietów, w ramach projektu Centrum Wsparcia Pediatrycznego Badań Klinicznych (CWpediBK)Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa
BZP767442-N-20202020-12-162020-12-30PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie oraz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 - 9Powiat LubaczowskiLubaczów
BZP767429-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców” realizowanego w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGmina SzczytnikiSzczytniki
BZP767427-N-20202020-12-162020-12-29PNODostawa komputerów i monitorów poleasingowych dla Politechniki KoszalińskiejPolitechnika KoszalińskaKoszalin
BZP767393-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa laptopa na potrzebę realizacji wniosku „Wsparcie dla czasopism naukowych”Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz
BZP767373-N-20202020-12-162020-12-30PNO „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 - 5Powiat LubaczowskiLubaczów
BZP767322-N-20202020-12-162020-12-28PNOZakup i dostawa tabletu dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w KatowicachKatowice
BZP767319-N-20202020-12-162020-12-23PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznychGłówny Inspektorat SanitarnyWarszawa
BZP766938-N-20202020-12-162020-12-28PNOZP/CZD/0194/20 Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek – 16 pakietów.Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa
BZP766936-N-20202020-12-162021-01-25DLKDostawa skanera laserowego 3D - 1 sztukaPolitechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki StosowanejŁódź
BZP766719-N-20202020-12-162020-12-28PNODostawa sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bochni, realizowana w ramach projektu koordynacyjnego: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" związanego ze wsparciem szkół w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19.Zarząd Powiatu w BochniBochnia
BZP764439-N-20202020-12-162021-01-29PNODostawa stacji graficznychCentrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił ZbrojnychWarszawa
BZP764276-N-20202020-12-162020-12-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPolitechnika BiałostockaBiałystok
TED603939-20202020-12-152020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-1095-2/2020/UE)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED603917-20202020-12-152021-01-15PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED603885-20202020-12-152021-01-18PNODostawa systemu wymiany danych pomiarowych dla wybranych SGRChem-EkoKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIEWarszawa
BZP767352-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa fabrycznie nowych laptopów, projektorów multimedialnych i ekranu projekcyjnego Gmina Nowogród BobrzańskiNowogród Bobrzański
BZP767287-N-20202020-12-152020-12-23PNOZakup urządzeń typu UPS do szaf rack w ilości 3 sztuk na potrzeby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w WarszawieZachęta Narodowa Galeria SztukiWarszawa
BZP767283-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa serwerów i macierzy dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w KartuzachPowiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o.Kartuzy
BZP767213-N-20202020-12-152020-12-23PNOZP/165/2020 - Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu „CZMP”Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"Łódź
BZP767141-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.Krakowskie Biuro FestiwaloweKraków
BZP767088-N-20202020-12-152020-12-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 11 zestawów komputerowych na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie. Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP767057-N-20202020-12-152021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP766990-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14” – MONITORINGPowiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu MalborskiegoMalbork
BZP766984-N-20202020-12-152020-12-23PNOModernizacja pracowni informatyczno - językowych w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie w Mieście Grybów” - część 2 – sprzęt komputerowy, multimedialny i oprogramowanieBurmistrz Miasta GrybówGrybów
BZP766724-N-20202020-12-152020-12-29PNODostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz dostawa, instalacja i konfiguracja kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto.Gmina Nowa Sól - MiastoNowa Sól
BZP766700-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Muzycznej w KrakowieAkademia Muzyczna w KrakowieKraków
BZP766644-N-20202020-12-152020-12-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego (1 sztuki komputera przenośnego) na potrzeby Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP765841-N-20202020-12-152020-12-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.147.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP764338-N-20202020-12-152020-12-23PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki z gminy Czarnia”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Gmina CzarniaCzarnia
TED601160-20202020-12-142021-01-15PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED601159-20202020-12-142021-01-19PNODostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i urządzeń sieci komputerowejWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED601125-20202020-12-142021-01-15PNODostawa urządzenia wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 3 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP766665-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa sprzętu serwerowego, laptopów, smartfonów oraz akcesoriów komputerowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w PoznaniuWielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań
BZP766629-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy i Miasta OdolanówGmina i Miasto OdolanówOdolanów
BZP766560-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa 130 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem i niebędnymi licencjamiNaczelny Sąd AdministracyjnyWarszawa
BZP766482-N-20202020-12-142020-12-23PNODostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu WłocławskiegoGmina BoniewoBoniewo
BZP766438-N-20202020-12-142020-12-28PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Świętokrzyskie Centrum OnkologiiKielce
BZP766405-N-20202020-12-142020-12-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaWrocław
BZP766371-N-20202020-12-142020-12-18PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP766324-N-20202020-12-142020-12-23PNODostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku Dawnego Starostwa oraz podziemi ratusza w Olkuszu, realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza”Miasto i Gmina OlkuszOlkusz
BZP766303-N-20202020-12-142020-12-22PNOZakup materiałów pomocniczych do zajęć w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec" - etap IIGmina ŚwierklaniecŚwierklaniec
BZP766219-N-20202020-12-142020-12-22PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń! dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP766186-N-20202020-12-142020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet Wrocławski, Wydział ChemiiWrocław
BZP766111-N-20202020-12-142020-12-22PNODostawa i montaż wyposażenia do Klubu Seniora oraz Regionalnej Izby Pamięci w Lesku Gmina LeskoLesko
BZP766094-N-20202020-12-142020-12-23PNOSukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych – liczba części 3Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuPoznań
BZP766078-N-20202020-12-142020-12-22PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZUCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w RaciborzuRacibórz
BZP764527-N-20202020-12-142021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich”Uniwersytet w BiałymstokuBiałystok
TED596609-20202020-12-112021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED596582-20202020-12-112021-01-13PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych terminali stacji, komputera sterującego oraz niezbędnych elementów do istniejącego systemu transportu Unicar-Telelift dla BJ UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
TED596561-20202020-12-112021-01-14PNOZakup i dostawa zestawów komputerowych PC oraz urządzeń wielofunkcyjnych laserowych w ramach zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2..KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
TED596558-20202020-12-112021-01-12PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED596557-20202020-12-112021-01-15PNODostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w USK"UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED596501-20202020-12-112021-01-18PNODostawa sprzętu komputerowego (serwer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, serwer i mobilne stacje robocze) – na 3 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED596466-20202020-12-112021-01-12PNODostawa infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Małopolski System Informacji MedycznejSZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEMZakopane
TED596436-20202020-12-112020-12-23PNODostawę 3 szt. laptopów dla WIMIiR – KC-zp.272-697/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED596390-20202020-12-112021-01-18PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowychUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP765980-N-20202020-12-112020-12-21PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP765963-N-20202020-12-112020-12-21PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”Gmina WartkowiceWartkowice
BZP765746-N-20202020-12-112020-12-18PNO„ Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej do Zespołu Nr 3 Przedszkola Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ” Gmina KrasnystawKrasnystaw
BZP765492-N-20202020-12-112020-12-21PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego na potrzeby Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP765482-N-20202020-12-112020-12-30PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania specjalistycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu CieszyńskiegoCieszyn
BZP765448-N-20202020-12-112020-12-30PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla CKZ w Bażanowicach w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu CieszyńskiegoCieszyn
BZP765171-N-20202020-12-112020-12-21PNODzierżawa urządzeń drukujących (wielofunkcyjnych) przeznaczonych do obsługi zwrotnych potwierdzeń odbioru i dzierżawa oprogramowania zarządzającego systemem druku podążającego oraz kompleksowy serwis oferowanych w ramach dzierżawy zasobów dla potrzeb Centrum Mandatowego w NysieIzba Administracji Skarbowej w OpoluOpole
BZP764864-N-20202020-12-112020-12-21PNODostawa drukarek do nanoszenia trwałych nadruków na szkiełka mikroskopowe oraz kasetki histopatologiczne, PN-214/20/DWNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut BadawczyWarszawa
BZP764421-N-20202020-12-112020-12-29PNODostawa cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń i oprogramowania, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnego.Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w KętrzynieKętrzyn
BZP765387-N-20202020-12-102020-12-18PNO„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu””Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w ŁowiczuŁowicz
BZP765341-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w podziale na 3 częściMiasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki MieszkaniowejBielsko-Biała
BZP765242-N-20202020-12-102020-12-22PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Łódź
BZP765204-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia edukacji zdalnej w ramach projektu „ Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19”Starostwo PowiatoweKępno
BZP765202-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚląskichStarostwo Powiatowe w Ząbkowicach ŚląskichZąbkowice Śląskie
BZP765147-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, skanera oraz oprogramowania na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach realizacji projektu pn. „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Uniwersytet Medyczny im. Piastów ŚląskichWrocław
BZP765143-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Jaśle.Starostwo Powiatowe w JaśleJasło
BZP765111-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IV/2020Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin
BZP765091-N-20202020-12-102020-12-18PNO Dostawa sprzętu IT do CSM w ramach projektu „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuOświęcim
BZP765076-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa serwera oraz drukarki 3d dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym TarguZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A.SuskiegoNowy Targ
BZP765050-N-20202020-12-102020-12-21PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie Starostwo Powiatowe w TarnowieTarnów
BZP764972-N-20202020-12-102020-12-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP764911-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa 4 komputerów , 8 monitorów, 1 drukarki oraz 10 szt. dysków do Urzędu Miasta Biała PodlaskaGmina Miejska Biała PodlaskaBiała Podlaska
BZP764868-N-20202020-12-102020-12-18PNODOSTAWA APARATURY 3D (DRUKARKI 3D) WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM (FILAMENTEM I DIMAFIXEM) W RAMACH PROJEKTU „POLITECHNIKA NOWYCH SZANS”.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP764310-N-20202020-12-102020-12-21PNODostawa komputera przenośnegoPaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyŁomża
BZP763590-N-20202020-12-102021-01-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału FTIMS.Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki StosowanejŁódź
BZP762573-N-20202020-12-102020-12-18PNOZakup laptopów dla PGW WPPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki WodnejWarszawa
BZP761099-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa i montaż wyposażenia i sprzętu w budynku Centrum Integracji Społecznej w Stoczku ŁukowskimMiasto Stoczek ŁukowskiStoczek Łukowski
BZP755529-N-20202020-12-102020-12-18PNODostawa zestawów komputerowych i komputerów przenośnych w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 2 pakietySzpital Powiatowy w ZawierciuZawiercie
TED593867-20202020-12-092021-01-20PNOWykonanie matematycznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej opracowanego dla sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w ŚcinawieGMINA ŚCINAWAŚcinawa
TED592954-20202020-12-092021-01-11PNOZakup wyrobów medycznych oraz pozostałego wyposażenia dla projektu pn.: „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem”REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGUKołobrzeg
TED592935-20202020-12-092021-01-18PNOZakup odtworzeniowy systemów produkcji programów informacyjnych w 15 oddziałach terenowych spółki Telewizja Polska S.ATELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED592916-20202020-12-092021-01-13PNODostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w 2021 r21. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ELBLĄGUElbląg
TED592914-20202020-12-092021-01-11PNOWyposażenie budynku Muzeum Niepodległości w MyślenicachGMINA MYŚLENICEMyślenice
BZP764685-N-20202020-12-092020-12-17PNO Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"Gmina Miejska KętrzynKętrzyn
BZP764680-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego Szkoła Główna Służby PożarniczejWarszawa
BZP764676-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolakówGmina Miejska KętrzynKętrzyn
BZP764604-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa laptopów na potrzeby Starostwa Powiatowego w SłupcyPowiat SłupeckiSłupca
BZP764589-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNarodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP764577-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUrząd Miasta i Gminy w SkawinieSkawina
BZP764318-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu - trzecie postępowanie Powiat BrzeskiBrzeg
BZP764211-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP764206-N-20202020-12-092020-12-18PNONajem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem druku podążającego w oddziałach Muzeum Narodowego w KrakowieMuzeum Narodowe w KrakowieKraków
BZP764197-N-20202020-12-092020-12-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.(Nr sprawy: 80.272.416.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP764110-N-20202020-12-092020-12-18PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP764076-N-20202020-12-092020-12-16PNODostawa sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w MoszczanceGmina PrudnikPrudnik
BZP764062-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁodziŁódź
BZP764018-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w ramach Projektu „Ekonomy i praca – to się opłaca”Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Wł. Andersa w ChełmieChełm
BZP763979-N-20202020-12-092020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów, monitorów, laptopów, drukarek) wraz z akcesoriami Zarząd Transportu Publicznego w KrakowieKraków
BZP763600-N-20202020-12-092020-12-18PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JaworzeJawor
BZP763048-N-20202020-12-092020-12-21PNOZakup i dostawa sprzętu fotograficznego i komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „ Moje CV moją szansą na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Zespół Szkół BudowlanychRybnik
BZP762458-N-20202020-12-092020-12-17PNOZakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie TarnowskiejZarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie TarnowskiejDąbrowa Tarnowska
BZP761428-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa części i osprzętu komputerowegoUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP754171-N-20202020-12-092020-12-18PNODostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.Gmina Trąbki WielkieTrąbki Wielkie
TED591136-20202020-12-082021-01-11PNO„Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Klucze”GMINA KLUCZEKlucze
TED590274-20202020-12-082021-01-11PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Deszczownica” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED590265-20202020-12-082021-01-11PNODostawa 2 drukarek 3D – KC-zp.272-582/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED590263-20202020-12-082020-12-21PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 3 ambulansów sanitarnychPRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 3 AMBULANSÓW SANITARNYCHKraków
TED590186-20202020-12-082021-01-08PNOZawarcie umowy ramowej na zakup tabletówCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP764048-N-20202020-12-082020-12-16PNODOSTAWA LAPTOPÓW WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEMTeatr Polski we WrocławiuWrocław
BZP764019-N-20202020-12-082020-12-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUniwersytet MedycznyŁódź
BZP763966-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuRadom
BZP763962-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa laptopów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁodziŁódź
BZP763948-N-20202020-12-08PNODostawa serwera oraz sprzętu komputerowego w podziale na cztery częściInstytut KsiążkiKraków
BZP763827-N-20202020-12-082020-12-22PNODostawa sprzętu komputerowego do digitalizacji zbiorów naukowych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukInstytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukKraków
BZP763755-N-20202020-12-082020-12-16PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach Urząd Statystyczny w KielcachKielce
BZP763718-N-20202020-12-082021-01-07PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia do nauczania technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), wraz z przeszkoleniem nauczycieli w jego obsłudze, w szkołach podstawowych w ŚwidnicyPrezydent Miasta ŚwidnicyŚwidnica
BZP763662-N-20202020-12-082020-12-15PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 2 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”Gmina JarocinJarocin
BZP763647-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup i dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe i laptopy) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieWarszawa
BZP763594-N-20202020-12-082020-12-15PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP763558-N-20202020-12-082020-12-17PNO„Rozbudowa sprzętu komputerowego” w ramach realizacji projektu pn.: „e - Usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego”Zarząd Powiatu w LimanowejLimanowa
BZP763515-N-20202020-12-082020-12-16PNO„Dostawa komputerowej stacji roboczej” Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejBielsko-Biała
BZP763405-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup i dostarczenie 12 laptopów dla publicznych przedszkoli w ramach projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska WolaMiasto Zduńska WolaZduńska Wola
BZP763361-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (Laptopów)Gmina LubinLubin
BZP763181-N-20202020-12-082020-12-16PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice ŚląskieGmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice ŚląskieSiemianowice Śląskie
BZP761497-N-20202020-12-082020-12-16PNOZAKUP I DOSTAWA SPRZETU IT Gmina Pruszcz GdańskiJuszkowo
BZP756549-N-20202020-12-082020-12-17PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w PCE i ZSMI w Lęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne”Powiat LęborskiLębork
TED587663-20202020-12-072021-01-08PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu MedycznegoUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP763327-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja GóreckiegoFilharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja GóreckiegoKatowice
BZP763276-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa komputerów poleasingowych do KW PSP w Olsztynie (WT.2370.10.2020)Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej OlsztynOlsztyn
BZP763258-N-20202020-12-072020-12-15PNO„Zakup i dostawa komputerów wraz oprogramowaniem dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie”Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława HadynyKoszęcin
BZP763243-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego.Muzeum Narodowe w WarszawieWarszawa
BZP763193-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnychAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza PiaseckiegoPoznań
BZP763170-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim. Powiat SłupeckiSłupca
BZP763164-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych laptopówPowiat PruszkowskiPruszków
BZP763152-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla systemu Pojazd/Kierowca dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie.Powiat LubelskiLublin
BZP763128-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych na potrzeby realizacji projektu pn. Reaktywacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia” Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"Bydgoszcz
BZP763071-N-20202020-12-072020-12-15PNOSukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUniwersytet OpolskiOpole
BZP763052-N-20202020-12-072020-12-16PNODostawa 24 zestawów komputerów typu ALL-IN-ONE z systemem operacyjnym.Gmina PoroninPoronin
BZP763030-N-20202020-12-072020-12-16PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności w pracy zdalnej, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 Gmina NiepołomiceNiepołomice
BZP762991-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu TIK w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”Gmina Olkusz Samorządowy Zespół EdukacjiOlkusz
BZP762925-N-20202020-12-072020-12-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Geografii i Geologii UJ w Krakowie. Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP762896-N-20202020-12-072020-12-16PNOdostawa drobnego sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 5 częściUniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuPoznań
BZP762886-N-20202020-12-072020-12-16PNOZakup sprzętu komputerowego do szkół powiatu mogileńskiego w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego III"Powiat MogileńskiMogilno
BZP762816-N-20202020-12-072020-12-15doposażenie Szkół Podstawowych w województwie opolskim w laptopy do prowadzenia zdalnego kształcenia w związku z COVID-19 w ramach Projektu Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża! współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w OpoluOpole
BZP762788-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie WielkopolskiejPowiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu ŚredzkiegoŚroda Wielkopolska
BZP762751-N-20202020-12-072020-12-16PNO„Wyposażenie biblioteki w komputer przenośny”Gmina SiedlceSiedlce
BZP762684-N-20202020-12-072020-12-15PNO„Zakup laptopów w ramach projektu Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II”Starostwo Powiatowe w BrzeskuBrzesko
BZP762680-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Super Szkoły - Super Uczniowie w Gminie Praszka” (RPOP.09.01.01-16-0014/19) realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGmina Praszka reprezentowana przez BurmistrzaPraszka
BZP762646-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu MiastaMiasto Zduńska WolaZduńska Wola
BZP762334-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa zestawu do digitalizacji materiałów bibliotecznychUniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP760582-N-20202020-12-072020-12-15PNOZakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu ITUrząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa
BZP759611-N-20202020-12-072020-12-15PNODostawa 30 komputerów przenośnych wraz z akcesoriami.Gmina PaczkówPaczków
BZP762644-N-20202020-12-052020-12-14PNO Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZWydział Elektryczny Politechniki WarszawskiejWarszawa
TED586247-20202020-12-042020-12-21PNOZakup sprzętu komputerowegoPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED582960-20202020-12-042021-01-12PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Współczesne przyrządy meteorologiczne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium …WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED582887-20202020-12-042021-01-07PNODostawa 13 szt. tabletu graficznego dla WFiIS, KC-zp.272-624/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED582884-20202020-12-042020-12-21PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/65/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED582882-20202020-12-042021-01-08PNODostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 częściUNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED582797-20202020-12-042021-01-07PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp. 272-667/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED582679-20202020-12-042021-01-12PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 4 części, nr sprawy ZP/3103/D/20UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP762616-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania wraz z licencjami Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP762593-N-20202020-12-042020-12-14PNOPN 29/12/2020 – serwis biblioteki taśmowej_IIInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii NaukPoznań
BZP762590-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie Szkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława HelsztyńskiegoSzczecin
BZP762520-N-20202020-12-042020-12-11PNOWybór Wykonawcy dostawy i montażu wyposażenia dla etapów II-V Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3, w ramach zadania inwestycyjnego- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3, na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy- Etap II-V – 5 częściPrezydent Miasta LegnicyLegnica
BZP762511-N-20202020-12-042020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP762482-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz drukującegoUniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin
BZP762479-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP762454-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa skanerów dowodów osobistych oraz sprzętu niezbędnego do drukowania opasek identyfikacyjnych dla pacjentówWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejBydgoszcz
BZP762451-N-20202020-12-042020-12-14PNO„Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów Technikum im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu” - zakup i dostawa wyposażenia pracowni jęz. obcych i informatyki oraz wyposażenia pracowni logistycznej.Samorządowa Administracja OświatowaWieleń
BZP762443-N-20202020-12-042020-12-14PNOZakup sprzętu komputerowego oraz materiałów i narzędzi dla Urzędu Miejskiego w WadowicachGmina Wadowice Urząd MiejskiWadowice
BZP762345-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w RybnikuOśrodek Pomocy Społecznej w RybnikuRybnik
BZP762291-N-20202020-12-042020-12-14PNOdostawa sprzętu komputerowego w postaci dziesięciu (10) sztuk komputerów przenośnych (laptopów), w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w KrakowieKraków
BZP762274-N-20202020-12-042020-12-16PNODostawa wyposażenia komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm oraz wyposażenia komputerowego do biura projektu.Miasto ChełmChełm
BZP762194-N-20202020-12-042020-12-14PNOZakup komputerów przenośnych dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku Powiat PrzeworskiPrzeworsk
BZP762159-N-20202020-12-042020-12-11PNODostawa laptopów w ramach projektu pn."Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim".Powiat PleszewskiPleszew
BZP762151-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława StaszicaKraków
BZP762110-N-20202020-12-042020-12-11PNOWyposażenie IT wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie OdrzańskimPowiat KrośnieńskiKrosno Odrzańskie
BZP762098-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu gminy Moszczenica w ramach Projektu: „Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Gmina MoszczenicaMoszczenica
BZP762085-N-20202020-12-042020-12-14PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. „Edukacja ku niezależności” - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w PilePiła
BZP762069-N-20202020-12-042020-12-21PNOSukcesywne dostawy komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuBiałystok
BZP761778-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa tabletów na potrzeby systemu EFB (Electronic Flight Bag) dla Lotniczego Pogotowia RatunkowegoLotnicze Pogotowie RatunkoweWarszawa
BZP761369-N-20202020-12-042020-12-14PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych oraz licencji i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Krakowskie Biuro FestiwaloweKraków
BZP760679-N-20202020-12-042020-12-15PNOZakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”Powiat Ostródzki z siedzibą w OstródzieOstróda
BZP761906-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem w tylko w języku angielskim dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.450.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP761879-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.417.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP761874-N-20202020-12-032020-12-11PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.415.2020)Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP761869-N-20202020-12-032020-12-10PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemGmina SierpcSierpc
BZP761867-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego w celu poprawy efektywności pracy i kształcenia w trybie zdalnym lub hybrydowymPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w ŁodziŁódź
BZP761836-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni dla CKPIDN w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w MielcuMielec
BZP761828-N-20202020-12-032020-12-11PNORozbudowa klastra obliczeniowego HPC (high performance computing) wraz z instalacją i rozbudową infrastruktury technicznejNarodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP761793-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowegoUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWarszawa
BZP761789-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu elektronicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w KsiężpoluGminny Ośrodek Kultury w KsiężpoluKsiężpol
BZP761737-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniaUniwersytet Kazimierza WielkiegoBydgoszcz
BZP761736-N-20202020-12-032020-12-11PNO"Dostawa sprzętu komputerowego” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Muzeum Sztuki w ŁodziŁódź
BZP761678-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”Gmina SokółkaSokółka
BZP761650-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut LotnictwaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
BZP761636-N-20202020-12-032020-12-10PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWarszawa
BZP761610-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa: część 1 - akcesoriów komputerowych, część 2 – akcesoriów sieciowych, część 3 - nośników danychUniwersytet Mikołaja KopernikaToruń
BZP761586-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Dostawa serwerowych zasilaczy awaryjnych”Prezydent Miasta Piekary ŚląskiePiekary Śląskie
BZP761565-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej w ramach projektu: „Fachowcy z Brzeskiej ! – edycja 2”.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP761521-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” oraz urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnegoGmina MoszczenicaMoszczenica
BZP761500-N-20202020-12-032020-12-10PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.143.2020Politechnika BiałostockaBiałystok
BZP761443-N-20202020-12-032020-12-11PNO ZAKUP URZĄDZEŃ I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU w ramach trwającego projektu pod nazwą: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej– II etap”, RPKP.02.01.00-04-001/18Szpital Wielospecjalistyczny w InowrocławiuInowrocław
BZP761379-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego multimedialnego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowychPowiat TrzebnickiTrzebnica
BZP761355-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka), urządzeń multimedialnych, sprzętu RTV i AGD, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowychGmina StryszawaStryszawa
BZP761339-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPaństwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejBiała Podlaska
BZP761293-N-20202020-12-032020-12-11PNOOrganizacja i wyposażenie pracowni chemii, biochemii i biofizyki oraz doposażenie pracowni komputerowych i sal dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej Inicjatywy DoskonałościMałopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuOświęcim
BZP761183-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Dostawa laptopów dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Tureckiego i Starostwa Powiatowego w Turku”.Zarząd Powiatu TureckiegoTurek
BZP761173-N-20202020-12-032020-12-11PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w GliwicachOśrodek Pomocy SpołecznejGliwice
BZP761165-N-20202020-12-032020-12-11PNO„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”Powiat TucholskiTuchola
BZP760332-N-20202020-12-032020-12-11PNODostawa i uruchomienie platformy PMS typu BI wraz z serwerem oraz wsparciem technicznym.Instytut Badawczy Dróg i MostówWarszawa
BZP759855-N-20202020-12-032020-12-14PNO,,Zakup akcesoriów do naprawy i rozbudowy urządzeń mikrokomputerowych’’Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji ZakupówWarszawa
TED580250-20202020-12-022021-01-07PNOŚwiadczenie usług polegających na wdrożeniu modelu podnoszenia jakości opieki nad pacjentem w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach realizacji projektuINSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. W. CHODŹKILublin
TED579668-20202020-12-022021-01-05PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED579554-20202020-12-022021-01-07PNODostawa drukarek 3D oraz wygrzewarki do papieru pęczniejącego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu „Invisible Heritage”KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED579552-20202020-12-022021-01-05PNODostawa, instalację i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w BiałymstokuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED579518-20202020-12-022021-01-05PNODostawa akcesoriów komputerowych do PGW WPPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
BZP761196-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa biblioteki taśmowej i monitorów dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie GdańskimZarząd Powiatu StarogardzkiegoStarogard Gdański
BZP761132-N-20202020-12-022020-12-10PNONaprawa oraz rozbudowa systemu przechowywania danych o wysokiej dostępności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNarodowe Centrum Badań JądrowychOtwock
BZP761090-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa zestawów komputerowych z komputerami przenośnymi.Centrala Narodowego Funduszu ZdrowiaWarszawa
BZP761056-N-20202020-12-022020-12-10PNOInformatyzacja Urzędu Miejskiego w Kruszwicy – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja urzędu – zakup serwerów, komputerów, oprogramowania”Gmina KruszwicaKruszwica
BZP761023-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla Urzędu Gminy w SkrzyszowieUrząd Gminy SkrzyszówSkrzyszów
BZP760977-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego.Polska Agencja Nadzoru AudytowegoWarszawa
BZP760799-N-20202020-12-022020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek oświatowychMiasto KaliszKalisz
BZP760736-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa komputerów przenośnych w ilości 70 sztuk na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku.Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w GdańskuGdańsk
BZP760686-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa komputerów Powiat ProszowickiProszowice
BZP760675-N-20202020-12-022020-12-11PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUniwersytet RzeszowskiRzeszów
BZP760613-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa komputerów na potrzeby Gminy Konstancin-JeziornaGmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-JeziornaKonstancin-Jeziorna
BZP760574-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa i uruchomienie tabletu oraz gogli do rzeczywistości rozszerzonej i gogli do wirtualnej rzeczywistości Politechniki Wrocławskiej. (2 Zadania) Politechnika WrocławskaWrocław
BZP760554-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu: Zaangażowana Szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój"Urząd Miejski w Rabce-ZdrojuRabka-Zdrój
BZP760529-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW, etap IIPowiat RawskiRawa Mazowiecka
BZP760511-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawę i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Szkoła Podstawowa Nr 65Łódź
BZP760466-N-20202020-12-022020-12-15PNODostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowegoZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w BiałymstokuBiałystok
BZP760368-N-20202020-12-022020-12-10PNOdostawa sprzętu komputerowego dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80 – 810 Gdańsk Pomorski Urząd WojewódzkiGdańsk
BZP760034-N-20202020-12-022020-12-10PNOModernizacja technologiczna centralnej składnicy kopii bezpieczeństwa systemu wirtualizacjiGłówny Urząd Geodezji i KartografiiWarszawa
BZP759905-N-20202020-12-022020-12-10PNODostawę sprzętu inwentaryzacyjnego (kolektorów danych, drukarki kodów kreskowych, etykiet kodów kreskowych i taśmy termotransferowej) na potrzeby Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-104/WZŻ/2020.Wrocławski Zespół ŻłobkówWrocław
BZP756676-N-20202020-12-022020-12-15PNODostawa komputera przenośnego (1szt.) do ISE, PW.Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik InformacyjnychWarszawa
TED577180-20202020-12-012021-01-05PNODostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED577081-20202020-12-012021-01-08PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP760461-N-20202020-12-012020-12-10PNOZakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem z zestawem słuchawkowym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żegocinie w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”Gmina ŻegocinaŻegocina
BZP760421-N-20202020-12-012020-12-09PNO„Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”Gmina WartkowiceWartkowice
BZP760407-N-20202020-12-012020-12-11PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemCentralny Szpital Kliniczny MSWiA w WarszawieWarszawa
BZP760389-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa części komputerowych - FH/ 03/ 11/ 20Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice
BZP760360-N-20202020-12-012020-12-08PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICentrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w MielcuMielec
BZP760354-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa taśm LTO-5 oraz LTO-6 na potrzeby CUI dla Politechniki Gdańskiej w 2020 rokuPolitechnika GdańskaGdańsk
BZP760322-N-20202020-12-012020-12-09PNOdostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego z podziałem na zadaniaPowiat WołomińskiWołomin
BZP760293-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla SPZOZ Warszawa Wola-ŚródmieścieSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-ŚródmieścieWarszawa
BZP760279-N-20202020-12-012020-12-09PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE Powiat BytowskiBytów
BZP760253-N-20202020-12-012020-12-10PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACHPodkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w KrakowieKraków
BZP760218-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym SączuMiejski Ośrodek Pomocy SpołecznejNowy Sącz
BZP760153-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa komputerów przenośnychMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejWarszawa
BZP760150-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa laptopów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we WrocławiuAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław
BZP760105-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP760067-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoCentrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w BiałymstokuBiałystok
BZP760046-N-20202020-12-012020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPowiatowy Urząd Pracy we WrocławiuWrocław
BZP760010-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta SieradzaGmina Miasto SieradzSieradz
BZP759971-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego.Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyŁódź
BZP759962-N-20202020-12-012020-12-09PNOZakup, dostawa i wdrożenie 2 sztuk macierzy wraz z 12 dyskamiMiasto KraśnikKraśnik
BZP759955-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa komputerów stacjonarnych i sprzętu komputerowego.Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaRzeszów
BZP759942-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętów i wyposażenia na potrzeby projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02.Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego). • Część I - przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem (z katalogu TIK „Cyfrowa szkoła”), • Część II - drukarka 3D dla szkoły wraz z zestawem do czyszczenia i elementami zużywalnymi z katalogu TIK „Cyfrowa szkoła”).Powiat KościerskiKościerzyna
BZP759922-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa i zakup tabletów w ramach projektu pn. Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!Zespół Szkół-Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w MyślenicachMyślenice
BZP759884-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w powiecie olkuskim II”.Zarząd Powiatu w OlkuszuOlkusz
BZP759815-N-20202020-12-012020-12-09PNOZakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”Miasto Nowy SączNowy Sącz
BZP759709-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do siedmiu pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"Zespół Szkół EkonomicznychBrzeg
BZP759667-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa wyposażenia do Dziennego Domu Seniora+ w MokrusieGmina OgrodzieniecOgrodzieniec
BZP759577-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część III.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty WieckiejBochnia
BZP759574-N-20202020-12-012020-12-09PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIAStarostwo Powiatowe w BydgoszczyBydgoszcz
BZP759542-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzęetu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu WrocławskiegoWrocław
BZP759468-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego, podzespołów komputerowych oraz akcesoriów w ramach projektu "Powiatowi Zawodowcy”Zarząd Powiatu ToruńskiegoToruń
BZP759459-N-20202020-12-012020-12-09PNODostawa zestawów komputerowych z monitorem, laptopów, drukarek, drukarek 3D oraz dysków twardych i pamięci RAM w ramach zad.1. Utworzenie CKZ i doposażenie pracowni w projekcie „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”. CZĘŚĆ 1 - Dostawa zestawów komputerowych z monitorem i laptopów do pracowni CNC CZĘŚĆ 2 - Dostawa zestawów komputerowych z monitorem i laptopa do pracowni Ruchu drogowego CZĘŚĆ 3 - Dostawa zestawów komputerowych z monitorem do pracowni elektrycznej CZĘŚĆ 4 - Dostawa laptopa do pracowni energetycznej w ZS w Libiążu CZĘŚĆ 5 – Dostawa drukarek do pracowni ruchu drogowego CZĘŚĆ 6 – Dostawa drukarek 3 D do pracowni CNC CZĘŚĆ 7 – Dostawa drukarki 3 D do pracowni techno-dydaktycznej w ZS w Libiążu CZĘŚĆ 8 – Dostawa dysków twardych i pamięci RAM do pracowni rysunku technicznego w ZS w LibiążuPowiatowe Centrum EdukacyjneChrzanów
BZP756407-N-20202020-12-012020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowaniaAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejBielsko-Biała
TED574690-20202020-11-302020-12-11PNOSukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH – KC-zp.272-531/20- KC-zp.272-670/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED574567-20202020-11-302020-12-31PNODostawa zestawów komputerów stacjonarnych – używanych, poleasingowych – 5 szt. dla WFiIS – KC-zp.272-650/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED574555-20202020-11-302021-01-05PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk multimedialnych w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP759736-N-20202020-11-302020-12-08PNOWdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJRAWA MAZOWIECKA
BZP759722-N-20202020-11-302020-11-09PNODostawa komputerów przenośnych, komputerów biurkowych, oprogramowania, drukarek, skanerów, osprzętu sieciowego, urządzeń wielofunkcyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony.Uniwersytet WrocławskiWrocław
BZP759695-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa tabletów oraz rzutników multimedialnych w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. – III postepowanie Gmina Lwówek ŚląskiLwówek Śląski
BZP759679-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Instytutu Chemii Fizycznej PAN.Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii NaukWarszawa
BZP759664-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych oraz oprogramowaniaAkademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława CzechaKraków
BZP759656-N-20202020-11-302020-12-08PNO„Zakup i dostarczenie laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna Szkoła+”Gmina PrzodkowoPrzodkowo
BZP759560-N-20202020-11-302020-12-08PNOWyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy: 1 szt. serwera NAS, 6 szt. serwerowych dysków HDD 14TB, 2 szt. dysków SSD 480GB oraz 2 szt. dysków SSD 960GB dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.Uniwersytet JagiellońskiKraków
BZP759491-N-20202020-11-302020-12-08PNODOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH ORAZ LAPTOPÓWAkademia Sztuki WojennejWarszawa
BZP759448-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Edukacja w Gminie Głusk"Gmina Głusk DominówLublin
BZP759441-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa pomocy dydaktycznych – tabletów dla przedszkoli w Gminie Raba WyżnaPrzedszkole Gminne w Rabie WyżnejRaba Wyżna 29
BZP759439-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”Gmina KoźminekKoźminek
BZP759406-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup i dostawa 150 szt. zestawów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KielcachWojewódzki Szpital ZespolonyKielce
BZP759384-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup przełączników sieciowych (switche) dla potrzeb UMWM w WarszawieWojewództwo MazowieckieWarszawa
BZP759331-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa wyposażenia serwerowniKomenda Wojewódzka Państwowej Straży PożarnejPoznań
BZP759324-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w KAamiennej Górze w ramach Projektu pn. "Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim" (2).Powiat KamiennogórskiKamienna Góra
BZP759290-N-20202020-11-302020-12-08PNOAC/BZP/242-299/2020_ Dostawa sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.Politechnika WrocławskaWrocław
BZP759269-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz komputerowych urządzeń peryferyjnychPomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieSzczecin
BZP759207-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa komputerów i monitorów poleasingowych dla Politechniki KoszalińskiejPolitechnika KoszalińskaKoszalin
BZP759162-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa urządzeń komputerowych, urządzeń sieciowych i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w MielcuPowiat MieleckiMielec
BZP759110-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP759039-N-20202020-11-302020-12-08PNO„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.Łańcut
BZP759036-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa notebookaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w NysieNysa
BZP758993-N-20202020-11-302020-12-08PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń oraz wyposażenia pracowni, odpowiednio w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii EuropejskiejTeatr Łaźnia NowaKraków
BZP758989-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup wyposażenia do PCWPowiatowe Centrum Pomocy RodzinieTuchola
BZP758962-N-20202020-11-302020-12-07PNOPostępowanie przetargowe w ramach: Pilotażowego programu realizowanego w Powiecie Grajewskim pn.: „Rehabilitacja 25 plus”, dofinansowanego ze środków PFRON. Zespół Szkół SpecjalnychGrajewo
BZP756714-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków
BZP756713-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa i doposażenie w fabrycznie nowy sprzęt, urządzenia i materiały pracownie dydaktyczne w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w GdańskuWojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w GdańskuGdańsk
BZP756649-N-20202020-11-302020-12-08PNOZakup i dostawa laptopów dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”Powiat GrójeckiGrójec
BZP756566-N-20202020-11-302020-12-08PNO„Dostawa wyposażenia i sprzętu do Gminy Siedlce”Gmina SiedlceSiedlce
BZP756537-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.: ,,Zdalna szkoła+ w Gminie Zelów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGmina ZelówZelów
BZP756401-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa sprzętu informatycznego w modułachUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachKatowice
BZP755954-N-20202020-11-302020-12-08PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami.Urząd Komunikacji ElektronicznejWarszawa
BZP755950-N-20202020-11-302020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoUniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień PublicznychKatowice
BZP755885-N-20202020-11-302020-12-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Administracji Centralnej Uniwersytetu WrocławskiegoUniwersytet WrocławskiWrocław
TED571679-20202020-11-272021-01-08PNONajem drukarek z pełną obsługą i materiałamiPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED570070-20202020-11-272020-12-11PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Politechniki Poznańskiej – RD/ZP/88/2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED570032-20202020-11-272021-01-04PNODostawa laptopów dla WIMiC AGH - KC-zp.272-585/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED569994-20202020-11-272021-01-05PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego – 7 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZAPoznań
TED569992-20202020-11-272020-12-30PNODostawa 1 szt. drukarki 3D i 1 szt. skanera 3D dla WEIP – KC-zp.272-628/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED569883-20202020-11-272021-01-05PNOWynajem drukarek wielozadaniowych wraz z kompleksową usługą serwisowąPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAGdańsk
TED569833-20202020-11-272020-12-30PNOZakup urządzeń i oprogramowania do digitalizacji, bieżącej archiwizacji i udostępniania online do projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (...)”MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
TED569808-20202020-11-272020-12-30PNOZakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia IT na podstawie projektu aranżacji wnętrz dla Młodzieżowego Obserwatorium AstronomicznegoGMINA NIEPOŁOMICENiepołomice
TED569787-20202020-11-272021-01-05PNOZP/86/2020 – Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Instytucie „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez..INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED569743-20202020-11-272020-12-29PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego dla Wałbrzyskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościGMINA WAŁBRZYCHWałbrzych
TED569720-20202020-11-272020-12-30PNO„Dostawa sprzętu komputerowego”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec
TED569669-20202020-11-272020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowego, notebooków, tabletów, urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej, części komputerowych, drukarek oraz oprogramowania dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED569567-20202020-11-272020-12-30PNODostawa i montaż wyposażenia do rozbudowywanych i modernizowanych wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w GdańskuDYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DZIAŁAJĄCA W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSKAGdańsk
TED569541-20202020-11-272020-12-29PNODostawa i montaż zestawu do prezentacji obrazów mikroskopowych dla WGGiOŚ – KC-zp.272-633/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP617237-N-20202020-11-272020-12-04PNOdostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska 6INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP617234-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego - 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP617216-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa tabletów do Muzeum Józefa Piłsudskiego w SulejówkuMUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKUSulejówek
BZP617153-N-20202020-11-272020-12-08PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni fotografii, w tym ciemni oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania.MIASTO POZNAŃPoznań
BZP617149-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP617133-N-20202020-11-272020-12-07PNOdostawę sprzętu komputerowego, peryferyjnego, sieciowego, elektronicznego, akcesoriów i oprogramowania dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKAŁódź
BZP617127-N-20202020-11-272020-12-07PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach typu 1a oraz doposażenie pracowni matematycznej w ramach typu 5a dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość" - II edycja”- II postępowanie.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP617071-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla PRz.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP617060-N-20202020-11-272020-12-07PNOZakup wyposażenia pomieszczeń czystych Banku Komórek MacierzystychWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP. SPÓŁKA Z O.O.Gorzów Wielkopolski
BZP617038-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa serwerów, przełączników, macierzy oraz serwera wirtualizacjiDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIESzczecin
BZP617024-N-20202020-11-272020-12-11PNOKompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej w AdamowieGMINA ADAMÓWAdamów
BZP617023-N-20202020-11-272020-12-07PNOCRZP/166/2020/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/1 - 4 - Dysk zewnętrzny RAIDUNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
BZP616979-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Okręgowego w KrośnieSĄD OKRĘGOWY W KROŚNIEKrosno
BZP616969-N-20202020-11-272020-12-07PNO„Dostawa wyposażenia pracowni ekonomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – etap 1”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGOJastrzębie Zdrój
BZP616965-N-20202020-11-272020-12-11PNODostawa laptopów do 6 szkół podstawowych na terenie gminy NieborówGMINA NIEBORÓWNieborów
BZP616924-N-20202020-11-272020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.GMINA OLECKOOlecko
BZP616910-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniemPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP616907-N-20202020-11-272020-12-07PNOZakup pamięci RAM do serwerów produkcyjnychMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP616885-N-20202020-11-272020-12-07PNOZakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowaniaNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP616799-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowegoURZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIELublin
BZP616761-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć w roku szkolnym 2020-2021 oraz materiałów dydaktycznych dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”POWIAT LĘBORSKILębork
BZP616737-N-20202020-11-272020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu „Redukcja zużycia energii w aspekcie zmniejszania negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i morskiego na środowisko” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP616687-N-20202020-11-272020-12-07PNOSukcesywna dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych dla Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP616681-N-20202020-11-272020-12-07PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek do Urzędu Miasta Leszna”MIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP616656-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu GRASS-NEXT GReen And SuStainable - kNowledge EXpanded freight Transport in cities finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP616620-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta RzeszowaGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP616614-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP616596-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu i akcesoriów informatycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
BZP616592-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z podziałem na 7 części: 1) część nr 1 – dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych typu laptop; 2) część nr 2 – dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych typu laptop; 3) część nr 3 – dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych typu laptop; 4) część nr 4 – dostawa 10 sztuk komputerów przenośnych typu laptop; 5) część nr 5 – dostawa 5 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i myszkami; 6) część nr 6 – dostawa sprzętu komputerowego; 7) część nr 7 – dostawa licencji oprogramowania: 1 sztuki Adobe Photoshop CS6 PL WIN, oraz 3 sztuk Microsoft Office 2019 lub równoważnychREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACHKatowice
BZP616555-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Małopolskiego Instytutu Kultury w KrakowieMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków
BZP616542-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego i dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie w ramach realizacji projektu „Uczymy ciekawiej”.ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIEOzorków
BZP615828-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu w ramach projektu „Informatyk XXI wieku”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ST. STASZICAKutno
BZP615681-N-20202020-11-272020-12-08PNODostawa i montaż cyfrowej pracowni informatyczno-językowej Instytutu Języków Obcych Pańswowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu - II postępowaniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP615549-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa stanowisk badawczych do badań numerycznych wraz z pakietem oprogramowania badawczego dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii ŚrodowiskaUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP615442-N-20202020-11-272020-12-10PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP615155-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa sprzętu komputerowego (komputerów, monitorów, laptopów, drukarek) wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniaZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIEKraków
BZP614626-N-20202020-11-272020-12-07PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Obsługi PrzedsiębiorcyCENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCYŁódź
BZP604139-N-20202020-11-272020-12-07PNODostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" – sprzęt komputerowy i multimedialnyZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP616543-N-20202020-11-262020-12-07PNODostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP616538-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa notebooków dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP616524-N-20202020-11-262020-12-04PNOZakup 140 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia edukacji w formie zdalnej dla 6 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu "Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym jako metoda zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19" współfinansowanego ze środków UniI Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 831 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP616497-N-20202020-11-262020-12-04PNOPrzedłużenie wsparcia systemów obsług kopii zapasowychNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
BZP616492-N-20202020-11-262020-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym oraz programów biurowych do Urzędu MiejskiegoGMINA CZARNA BIAŁOSTOCKACzarna Białostocka
BZP616459-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-BiałejSTAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP616393-N-20202020-11-262020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I LO w Namysłowie - szkoły uczestniczącej w projekcie pn. Edukacja, Integracja i Nowoczesność w Powiecie Namysłowskim.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP616385-N-20202020-11-262020-12-07PNODostawa serwerów oraz komputerówSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP616379-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa komputerów przenośnych typu notebook do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychGŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO—SPOŻYWCZYCHWarszawa
BZP616365-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów)POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP616355-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów i oprogramowaniaKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJPoznań
BZP616322-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w Wielkiej WsiZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY W WIELKIEJ WSIWojnicz
BZP616320-N-20202020-11-262020-12-07PNO„ZAKUP SERWERA WRAZ Z BAZĄ DANYCH ORACLE”POWIAT GRUDZIĄDZKIGrudziądz
BZP616317-N-20202020-11-262020-12-07PNODostawa wyposażenia do Klubu Seniora+ w OgrodzieńcuGMINA OGRODZIENIECOgrodzieniec
BZP616316-N-20202020-11-262020-12-07PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP616306-N-20202020-11-262020-12-03PNO„ Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej do Zespołu Nr 3 Przedszkola Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie ”GMINA KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP616269-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa urządzeń inwentaryzacyjnych: terminalu (czytnika) kodów kreskowych oraz drukarki do etykiet dla Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej PN/06/11/2020WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP616217-N-20202020-11-262020-12-04PNOZakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowychCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
BZP616209-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa laptopów dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP616204-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP616200-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP616186-N-20202020-11-262020-12-07PNODostawa elementów do stworzenia prototypu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP616174-N-20202020-11-262020-12-09PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP616165-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach ŚląskichSTAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICHZąbkowice Śląskie
BZP616146-N-20202020-11-262020-12-04PNOZakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na częściGMINA BIAŁE BŁOTABiałe Błota
BZP616128-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i licencji subskrypcjiZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP616071-N-20202020-11-262020-12-04PNOZP/PN/2020/51-płyty CD, DVDSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
BZP616035-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoMUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP616018-N-20202020-11-262020-12-03PNODostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części.MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCHKalisz
BZP615973-N-20202020-11-262020-12-04PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP615959-N-20202020-11-262020-12-03PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP615944-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP615916-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego oraz tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym TarguZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. A.SUSKIEGONowy Targ
BZP615891-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa komputerów przenośnych dla ZDMK.ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP615810-N-20202020-11-262020-12-04PNOdostawa sprzętu komputerowego w postaci dziesięciu (10) sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIEKraków
BZP615761-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa 20 sztuk tabletów dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia NauczycieliMAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELIKraków
BZP615581-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz licencji (4 części).RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP615570-N-20202020-11-262020-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowegoWYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMNETALNYCH I FABULARNYCHWarszawa
BZP615559-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa monitorów, skanerów i czytnikówSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP615455-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa i wdrożenie sprzętu IT na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa nowoczesnych technologii LAN przetwarzających BIGDATA w projektach naukowo-badawczych IMiD”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP615436-N-20202020-11-262020-12-07PNOSprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do ZST w Mikołowie i ZSP w Ornontowicach oraz szaf rack i innych urządzeń do ZST w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGOMikołów
BZP615255-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego – laptopów na potrzeby szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
BZP615168-N-20202020-11-262020-12-04PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych w celach edukacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Wadowicki do Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach projektu pn. ,,Nowe kompetencje nowe możliwości - wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii ZebrzydowskiejPOWIAT WADOWICKIWadowice
BZP614933-N-20202020-11-262020-12-08PNOdostawa urządzeń sieciowych i zasilacza awaryjnego UPS dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP613532-N-20202020-11-262020-12-03PNOZakup urządzeń drukujących oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w JędrzejowiePOWIAT JĘDRZEJOWSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIEJędrzejów
BZP612609-N-20202020-11-262020-12-07PNO„Dostawa i montaż systemu digitalizacji wykładów i ćwiczeń”AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP610253-N-20202020-11-262020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP606284-N-20202020-11-262020-12-07PNODostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ŁUKASIEWICZ-PORTSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
BZP615843-N-20202020-11-252020-12-03PNOZakup i dostawa macierzy dyskowejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP615835-N-20202020-11-252020-12-03PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II”ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIEGdów
BZP615833-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP615812-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w KruszwicyGMINA KRUSZWICAKruszwica
BZP615803-N-20202020-11-252020-12-03PNOZakup 5 laptopów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”GMINA KAMIEŃKamień
BZP615798-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA FILMOWA, TELEWIZYJNA I TEATRALNA IM. L. SCHILLERA W ŁODZIŁódź
BZP615787-N-20202020-11-252020-12-03PNORozbudowa macierzy poprzez dostawę dyskówMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP615758-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego Część I Dostawa 2 zestawów komputerowych oraz innego sprzętu komputerowego Część II Dostawa zestawu komputerowegoWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP615750-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowegoMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEBytom
BZP615725-N-20202020-11-252020-12-03PNORozbudowa macierzy dyskowej NetAppKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJPoznań
BZP615718-N-20202020-11-252020-12-02PNODostawa infokiosków naściennych wewnętrznych.POWIATOWY URZĄD PRACY W INOWROCŁAWIUInowrocław
BZP615637-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego - konsoli modułowej KVM LCD 19" dla Starostwa Powiatowego.STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP615600-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi.KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZIŁódź
BZP615592-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa serwera oraz sprzętu komputerowego w podziale na dwie częściINSTYTUT KSIĄŻKIKraków
BZP615576-N-20202020-11-252020-12-03PNOZakup komputerów przenośnych typu laptopPOWIAT PRZEWORSKIPrzeworsk
BZP615565-N-20202020-11-252020-12-04PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wzrost jakości nauczania zdalnego w szkołach Powiatu Krotoszyńskiego prowadzących kształcenie zawodowe, poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy".POWIAT KROTOSZYŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROTOSZYŃSKIEGOKrotoszyn
BZP615527-N-20202020-11-252020-12-01PNOZakup wyposażenia w ramach projektu pn. " Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 2"POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIETuchola
BZP615512-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego dla US w Zielonej GórzeURZĄD STATYSTYCZNYZielona Góra
BZP615487-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa urządzenia UTM dla PZDW w Rzeszowie wraz z usługą wdrożeniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP615475-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa komputerów przenośnych dla Sądu Okręgowego w PrzemyśluSĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP615394-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputer przenośny (4 sztuki).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP615372-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa urządzeń i akcesoriów multimedialnych, tabletów graficznych, dysków zewnętrznych, w trzech częściach, dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej”POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYGdańsk
BZP615368-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki na potrzeby Urzędu Statystycznego w KielcachURZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACHKielce
BZP615340-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Wydziału Organizacyjno-PrawnegoZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP615335-N-20202020-11-252020-12-03PNORozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2: - CZĘŚĆ I: Zakup i dostawa kamery wideo i aparatu fotograficznego; CZĘŚĆ II: Zakup i dostawa drukarki do zdjęć i drukarki wielkoformatowej; CZĘŚĆ III: Zakup i dostawa oprogramowaniaSTAROSTWO POWIATOWE W MIECHOWIEMiechów
BZP615302-N-20202020-11-252020-12-03PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP615285-N-20202020-11-252020-12-04PNODostawa pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II"POWIAT RADZIEJOWSKIRadziejów
BZP615281-N-20202020-11-252020-12-03PNOzakup komputerów przenośnych dla uczniów Technikum Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP615241-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP615172-N-20202020-11-252020-12-03PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę komputerów AIO, zasilaczy UPS, laptopów, drukarek laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, macierzy dyskowej do serwera oraz dysków, oprogramowania biurowego.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMIURadom
BZP615140-N-20202020-11-252020-12-03PNO„Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu”-zakup i dostawa modelu sztucznej krowy oraz sprzętu ICT wraz z oprogramowaniemZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W STARYM BRZEŚCIUBrześć Kujawski
BZP615078-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w SzczecinieSZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGOSzczecin
BZP614942-N-20202020-11-252020-12-03PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE BIUR CENTRUM NAUKI KOPERNIK (ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI)CENTRUM NAUKI KOPERNIKWarszawa
BZP614891-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Ochotnica DolnaGMINA OCHOTNICA DOLNAOchotnica Dolna
BZP613844-N-20202020-11-252020-12-03PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie oraz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 - 9POWIAT LUBACZOWSKILubaczów
BZP612299-N-20202020-11-252020-11-30PNODostawa konwertowalnego komputera przenośnego z akcesoriami dla IRTMPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP610254-N-20202020-11-252020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP609025-N-20202020-11-252020-12-03PNODostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w KętrzynieGMINA MIEJSKA KĘTRZYNKętrzyn
BZP606637-N-20202020-11-252020-12-03PNOZakup 43 laptopów z akcesoriamiPODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIERzeszów
TED565358-20202020-11-242020-12-29PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED563831-20202020-11-242020-12-28PNODostawa tabletów i smartfonówPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED563593-20202020-11-242020-12-28PNODostawa notebooków dla jednostek AGH – KC-zp.272-632/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP615115-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na zadania – części.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKIŁódź
BZP615105-N-20202020-11-242020-12-07PNODzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania kosztów na potrzeby Opery WrocławskiejOPERA WROCŁAWSKAWrocław
BZP615099-N-20202020-11-242020-12-02PNO„Zakup i dostawa 57 „drukarek”/ 22 urządzeń wielofunkcyjnych” – w podziale na dwie cześci.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJChorzów
BZP615074-N-20202020-11-242020-12-02PNONa dostawę sprzetu komputerowego wtaz z oprogramowaniem i akcesoriami na potrzeby realizacji projektu Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Bochni oraz na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o NIepęłnosprawnościPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEBochnia
BZP615043-N-20202020-11-242020-12-02PNOSystem sprzedaży online biletów wstępu do parku oraz biletów parkingowychTATRZAŃSKI PARK NARODOWYZakopane
BZP614962-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego do nowopowstałego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP614947-N-20202020-11-242020-12-02PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP614895-N-20202020-11-242020-12-02PNOdostawy wyposażenia do przystosowania dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych oraz utworzenie i prowadzenie Klubu senior +.GMINA MILEJEWOMilejewo
BZP614828-N-20202020-11-242020-12-02PNOROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W GMINIE ŁUBNICEGMINA ŁUBNICEŁubnice
BZP614801-N-20202020-11-242020-12-02PNOZakup oraz dostawa komputerów: Cz. I. Zakup oraz dostawa komputerów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +, Cz. II. Zakup oraz dostawa komputerów na potrzebę szkoleń Beneficjentów Ostatecznych mikrograntu realizowanego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji makroregionu śląsko-opolskiego”, Cz. III. Zakup oraz dostawa komputerów na potrzebę pracy zdalnej w UMiG Kolonowskie.GMINA KOLONOWSKIEKolonowskie
BZP614767-N-20202020-11-242020-12-04PNODostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach: Laptopy z akcesoriami i serwer w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach”MIASTO KATOWICEKatowice
BZP614726-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII—SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko - Biała
BZP614718-N-20202020-11-242020-12-01PNOZwiększenie przestrzeni składowania danych, jak i możliwości wykonywania kopii zapasowych w INTiBS PANINSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWrocław
BZP614693-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie,POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIEOstróda
BZP614657-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJŚwidnik
BZP614630-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa kart graficznychUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP614607-N-20202020-11-242020-12-03PNOZakup i dostawa drukarek laserowych wraz z systemem montażowym na potrzeby SWDPRM oraz zakup i dostawa przetwornic samochodowych, dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP614585-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektów unijnych.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP614549-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa 58 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”POWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP614515-N-20202020-11-242020-12-04PNOSprzedaż i dostawa polizingowych stacjonarnych zestawów komputerowych i polizingowych komputerów przenośnych dla Instytutu Historii Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP614489-N-20202020-11-242020-12-03PNODostawa sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego do Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19 pn. „Nowoczesna Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU MODYŁódź
BZP614449-N-20202020-11-242020-12-02PNOCzęść 1 - Zakup wraz z dostawą wielkoformatowej drukarki tonerowej, Część 2 - Zakup wraz z dostawą macierzy dyskowejPOWIAT KONECKIKońskie
BZP614286-N-20202020-11-242020-12-02PNO„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, spawarki światłowodowej i reflektometru dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZUZabrze
BZP613918-N-20202020-11-242020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP613794-N-20202020-11-242020-12-02PNO„Zakup sprzętu i wyposażenia do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska
BZP613550-N-20202020-11-242020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP613018-N-20202020-11-242020-12-08PNODostawa: urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP611501-N-20202020-11-242020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących oraz akcesoriów.STAROSTWO POWIATOWE W POLICACHPolice
TED561350-20202020-11-232020-12-28PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w BiałymstokuUNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED561274-20202020-11-232020-12-04PNODostawa mobilnych stacji roboczych na potrzeby Centrum Rekrutacji – KC-zp.272-635/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED561247-20202020-11-232020-12-08PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (ZP-1095/2020/UE)CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGOWarszawa
TED561125-20202020-11-232020-12-28PNODostawa symulatorów, fantomów, trenażerów oraz sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w NysiePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
TED561114-20202020-11-232020-12-28PNODostawa tabletów w konfiguracji I – 5 sztuk, w konfiguracji II – 1 sztuka dla WIEiT, KC-zp.272-641/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP614494-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu sieciowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” dofinansowanego ze środków Unii EuropejskiejUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP614441-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”OŚRODEK PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆWrocław
BZP614426-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie”URZĄD MIASTA I GMINY RYNRyn
BZP614422-N-20202020-11-232020-12-01PNOModernizacja systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych dla pięciu sal rozpraw Sądu Apelacyjnego w KatowicachSĄD APELACYJNY W KATOWICACHKatowice
BZP614418-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu informatycznego oraz dydaktycznegoPOWIAT NOWODWORSKINowy Dwór Gdański
BZP614415-N-20202020-11-232020-12-03PNOZakup sprzętu komputerowegoPOWIAT LUBARTOWSKILubartów
BZP614410-N-20202020-11-232020-12-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ na potrzeby projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP614407-N-20202020-11-232020-12-09PNODostawa stacji roboczych do Laboratorium Monitorowania Obszaru powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17. do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP614404-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa interaktywnych monitorów dotykowych oraz interaktywnych pomocy edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w JarosławcuGMINA POSTOMINOPostomino
BZP614400-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w KrynickichURZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIEZabłudów
BZP614386-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego: serwera oraz półki na dyski macierzowe do posiadanej macierzy dyskowejMIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR KAROLA JONSCHERA W ŁODZIŁódź
BZP614373-N-20202020-11-232020-12-02PNODostawa i wdrożenie oprogramowania (lub pakietu oprogramowania) do modelowania hydrologiczno-hydraulicznego 1D oraz dostawa zestawu komputerowegoKLIMAT—ENERGIA—GOSPODARKA WODNAKraków
BZP614370-N-20202020-11-232020-12-01PNOzakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP614362-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa: serwerów plików (NAS) notebooków (komputerów przenośnych), dysków twardych NAS 4TB dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-101/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP614344-N-20202020-11-232020-12-01PNODostarczenie rozwiązania technologicznego do akceleracji obliczeń dla Centrum Technologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kupieckiej 32, 03-046 WarszawaINTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOWarszawa
BZP614329-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego do digitalizacji zbiorów naukowych dla potrzeb Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukINSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP614326-N-20202020-11-232020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w BraniewieSTAROSTWO POWIATOWEBraniewo
BZP614320-N-20202020-11-232020-12-03PNOZakup i dostawa 50 fabrycznie nowych laptopów na potrzeby Biura Rzecznika FinansowegoRZECZNIK FINANSOWYWarszawa
BZP614318-N-20202020-11-232020-12-04PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowegoSZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP614313-N-20202020-11-232020-12-02PNODostawa komputerów z oprogramowaniemKLIMAT—ENERGIA—GOSPODARKA WODNAKraków
BZP614232-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego IIGMINA GRAJEWOGrajewo
BZP614231-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Dostawa serwera do Sądu Rejonowego w Bolesławcu.SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP614223-N-20202020-11-232020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego, dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Dostawa laptopów typu MacBook dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 2: Dostawa laptopów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 3: Dostawa zestawów komputerowych dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 4: Dostawa drukarek/tabletów/macierzy dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 5: Dostawa monitorów dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, Zadanie 6: Dostawa komputerów typu All-in-one dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14a we WrocławiuUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGIIWrocław
BZP614213-N-20202020-11-232020-12-09PNO80/2020 – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP614211-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TARGUNowy Targ
BZP614071-N-20202020-11-232020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego (laptopów) dla dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory.GMINA SOBIENIE—JEZIORYSobienie Jeziory
BZP614053-N-20202020-11-232020-12-01PNOPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie projektu „System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznychGŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYWarszawa
BZP614009-N-20202020-11-232020-12-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP613989-N-20202020-11-232020-12-01PNOZakup akcesoriów informatycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP613972-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa 4 komputerów , 8 monitorów, 1 drukarki oraz 10 szt. dysków do Urzędu Miasta Biała Podlaska.GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
BZP613936-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP613898-N-20202020-11-232020-12-02PNODostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka), urządzeń multimedialnych, sprzętu RTV i AGD, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowychGMINA STRYSZAWAStryszawa
BZP613889-N-20202020-11-232020-12-01PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIEKRAJOWY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIEGarwolin
BZP613858-N-20202020-11-232020-12-04PNODostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP613852-N-20202020-11-232020-12-01PNOKOMPUTERÓW, LAPTOPÓW I OPROGRAMOWAŃ DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOUNIWERSYTET WROCŁAWSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNYWrocław
BZP613846-N-20202020-11-232020-12-02PNOZakup sprzętu IT na potrzeby Miejskiego Centrum Wspierania Edukacji w Opolu.MIEJSKIE CENTRUM WSPOMAGANIA EDUKACJI W OPOLUOpole
BZP613834-N-20202020-11-232020-12-03PNOZakup i dostawa wyposażenia pracowni reklamy sprzęt komputerowy, multimedialny i fotograficzny ramach realizacji projektu pn. „Mistrzowie reklamy” zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RITZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO—USŁUGOWYCH W RYBNIKURybnik
BZP613818-N-20202020-11-232020-11-30PNORozbudowa Infrastruktury Serwerowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP613811-N-20202020-11-232020-12-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych 75” oraz z 2 szt. uchwytów instalacyjnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokości.ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP613790-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa komputerów oraz urządzeń sieciowychZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP613738-N-20202020-11-232020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w KrakowieMIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIEKraków
BZP612829-N-20202020-11-232020-12-01PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” K-DZP.262.132.2020POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED558064-20202020-11-202020-12-22PNO„Świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej i techniczno-informatycznej systemu do obsługi masowej korespondencji w Centrum Mandatowym w Nysie (III)”IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLUOpole
TED556651-20202020-11-202020-12-23PNONowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców gminy GrunwaldGMINA GRUNWALDGierzwałd
TED556605-20202020-11-202020-12-03PNODostawa komputera przenośnego (laptopa) dla WIMiR, KC-zp.272-642/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED556562-20202020-11-202020-12-23PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM. JANA I IRENY RUDNIKÓW W RABCE—ZDROJU INSTYTUT BADAWCZYRabka-Zdrój
TED556553-20202020-11-202020-12-03PNODostawa drukarek i tabletów graficznych dla uniwersytetu łódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED556514-20202020-11-202020-12-28PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACHKatowice
TED556390-20202020-11-202020-12-28PNODostawa 1 szt. komputera stacjonarnego dla WGGiOŚ – KC-zp.272-631/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED556384-20202020-11-202020-12-28PNO„Wyposażenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie” IIIPOWIAT ŚWIDWIŃSKIŚwidwin
TED556382-20202020-11-202020-12-23PNODostawa 8 szt. urządzeń wielkoformatowych typu ploter dla jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w WarszawiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE / REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIEWarszawa
TED556379-20202020-11-202020-12-03PNODostawę sprzętu komputerowego oraz licencji bazodanowych do SPSK nr 1 PUM ZP-261-68/2020SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PUMSzczecin
TED556329-20202020-11-202020-12-29PNODostawa sprzętu komputerowego – 5 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED556235-20202020-11-202020-12-22PNODostawy sprzętu komputerowegoKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP613761-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja TymowskiegoCENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE IM. PROF. ANDRZEJA TYMOWSKIEGOWarszawa
BZP613734-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP613727-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa urządzeń komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP613725-N-20202020-11-202020-11-28PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGOWarszawa
BZP613710-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymiMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP613700-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawę sprzętu komputerowego część I: dostawa laptopów o średniej wydajności część II: dostawa laptopów o podwyższonej wydajności część III: dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów komputerowychCENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PANWarszawa
BZP613666-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP613644-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP613623-N-20202020-11-202020-11-30PNO„Sprzedaż i dostawa 5 szt. komputerów przenośnych”UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP613622-N-20202020-11-202020-12-02PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w GołdapiSTAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPIGołdap
BZP613621-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup sprzętu komputerowego do przetwarzania danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDIT w CzęstochowieMIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
BZP613614-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa komputerów dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJBielsko-Biała
BZP613612-N-20202020-11-202020-12-03PNODostawa serwerów pamięci masowej z dyskami magnetycznymi do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP613578-N-20202020-11-202020-11-30PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Geografii i Geologii UJ przy ul. Gronostajowej 7, 30-387 KrakówUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP613568-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa laptopów z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP613552-N-20202020-11-202020-11-30PNOdostawa komputerów przenośnych i oprogramowaniaLUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOKońskowola
BZP613549-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP613540-N-20202020-11-202020-11-30PNO„Dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego do zastosowań CAD i GIS dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie”POWIAT MYSZKOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W MYSZKOWIEMyszków
BZP613528-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu studyjnego na potrzeby realizacji projektu POWR.03.05.00-00-PU10/19UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP613510-N-20202020-11-202020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP613470-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa na potrzeby Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących na potrzeby wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w GDDKiA O/Poznań i podległych jej jednostkach terenowych.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP613466-N-20202020-11-202020-11-30PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP613448-N-20202020-11-202020-11-30PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJWarszawa
BZP613447-N-20202020-11-202020-11-30PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę komputerów obliczeniowych oraz monitorów.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP613434-N-20202020-11-202020-11-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na oprogramowanie systemowe i biurowe dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w WarszawieREGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIEWarszawa
BZP613429-N-20202020-11-202020-11-27PNOdostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w BraniewiePOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BRANIEWIEBraniewo
BZP613407-N-20202020-11-202020-11-27PNODostawa 20 sztuk tabletów ze stacjami dokującymi do obsługi SWD PRM na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w BydgoszczyWOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGOBydgoszcz
BZP613395-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup sprzętu do wyposażenia Centrum ochrony różnorodności biologicznej w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP613387-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup stacji emisyjnychPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP613383-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i dostarczenie laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna Szkoła+”GMINA PRZODKOWOPrzodkowo
BZP613350-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń biurowych oraz subskrypcji do programu do obróbki grafiki, na potrzeby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w ŁodziCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP613329-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego: Serwer komputerowy, drukarka laserowa.OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIEWarszawa
BZP613290-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPOWIAT WOŁOMIŃSKIWołomin
BZP613266-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa i instalacja zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrzaNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP613169-N-20202020-11-202020-12-02PNOZakup sprzętu elektronicznego, mebli w Klubie Seniora i mieszkaniach chronionych, wyposażenia różnego, sprzętu rehabilitacyjnego, systemu teleopieki do Krobskiego Centrum Usług Społecznych wraz z montażem w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych”MIEJSKO—GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJKrobia
BZP613148-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego, dostawa i wdrożenie Firewall’a głównego, dostawa osprzętu do filmowania materiałów infomacyjno – promocyjnych, zakup abonamentu do symulacji biznesowych oraz zaprojektowanie i wykonanie pamięci przenośnych oraz przenośnych ładowarek z logo projektuPOWIAT KIELECKI—STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACHKielce
BZP613142-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i dostawa 80 szt. laptopów z oprogramowaniemPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP613110-N-20202020-11-202020-11-27PNORozbudowę Infrastruktury Sieciowej w Polskim Wydawnictwie MuzycznymPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP613100-N-20202020-11-202020-11-30PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP613099-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy CzerniejewoGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP613041-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i wdrożenie Fizycznego Miejsca Składowania Danych Archiwalnych, wraz z systemem Backupu i Odtwarzania systemów Informatycznych.MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP613022-N-20202020-11-202020-12-01PNODostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Zdobywamy wiedzę, nabywamy kompetencję” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EMILII PLATER W PLATERÓWCEPlaterówka
BZP612943-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i dostawa monitorów, akcesoriów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz telewizorów i kamery sportowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocławiuPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP612859-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup sprzętu komputerowego i oprogramowaniaGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP612777-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i dostawa akcesoriów komputerowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP612428-N-20202020-11-202020-11-30PNOZakup i dostawa sprzętu drukującego i materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIAŁOŁĘKAWarszawa
BZP611981-N-20202020-11-202020-11-30PNODostawa komputerów przenośnych.KANCELARIA SEJMUWarszawa
BZP610366-N-20202020-11-202020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziałów, Referatu Starostwa Powiatowego w PszczyniePOWIAT PSZCZYŃSKIPszczyna
BZP603988-N-20202020-11-202020-11-30PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 1 sztuki laptopa na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP613120-N-20202020-11-192020-11-26PNODostawa fabrycznie nowych laptopów, tabletów, tabletów graficznych oraz kamer internetowychGMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKINowogród Bobrzański
BZP613085-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP613061-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa komputerów, laptopów wraz z wyposażeniemINSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIEWarszawa
BZP613053-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym na potrzeby szkół podstawowych w Mieście KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP613045-N-20202020-11-192020-11-27LELSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOCWarszawa
BZP613039-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa 44 szt. komputerów typu all-in-one oraz 2 szt. komputerów typu laptopZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA—POŁUDNIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP613029-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup i dostawa 5 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym na potrzeby Urzędu Miasta KraśnikMIASTO KRAŚNIKKraśnik
BZP612998-N-20202020-11-192020-11-27PNODoposażenie pracowni w ramach projektu pn. Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń! dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP612933-N-20202020-11-192020-11-27PNO"Dostawa sprzętu komputerowego"PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP612911-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 3 zadania.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP612906-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa urządzeń komputerowych i akcesoriówINSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP612904-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego określonego w 2 zadaniach.INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
BZP612899-N-20202020-11-192020-12-01PNODostawa sprzętu komputerowegoSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP612763-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego do wybranych jednostek powiatu nowotarskiego.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP612750-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu budowlanego i sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHBraniewo
BZP612725-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu TIK, materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ramach projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy OlkuszGMINA OLKUSZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ EDUKACJIOlkusz
BZP612708-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu telekomunikacyjnego”POWIAT POLKOWICKIPolkowice
BZP612704-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym (dwie części): Część 1: komputery przenośne o wydajności min. 12680 pkt, Część 2: komputery przenośne o wydajności min. 6000 pktGMINA KOZYKozy
BZP612667-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup wyposażenia do przebudowanej części pomieszczeń parteru Pawilonu nr 1 (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu)- powtórkaSPZOZ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKURybnik
BZP612635-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzetu komupterowegoCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP612632-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach typu 1a oraz doposażenie pracowni matematycznej w ramach typu 5a dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim ramach projektu „Dobry zawód to przyszłość" - II edycja”.POWIAT ALEKSANDROWSKIAleksandrów Kujawski
BZP612608-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 - 8POWIAT LUBACZOWSKILubaczów
BZP612598-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup laptopów do DPS w ramach projektu „Sami -Dzielni! – razem przeciw COVID-19 realizowanego w ramach projektu ,,Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP612578-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz płyt CD i DVD dla SP ZZOZ w KozienicachSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOZIENICACHKozienice
BZP612554-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIELipno
BZP612540-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa/sprzedaż 4 szt. dysków SSD przeznaczonych do macierzy dyskowejURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP612529-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWrWYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP612527-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – 5 pakietówNARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKUGdańsk
BZP612511-N-20202020-11-192020-12-01PNODostawa komputerów pokładowych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP612503-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bochni, realizowana w ramach projektu koordynacyjnego: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" związanego ze wsparciem szkół w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19.ZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP612474-N-20202020-11-192020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, drukującego i kopiującegoPOWIAT MIĘDZYRZECKI—ZARZĄD POWIATUMiędzyrzecz
BZP612466-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o NiepełnosprawnościMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze
BZP612443-N-20202020-11-192020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowychPOWIAT TRZEBNICKITrzebnica
BZP612344-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Dostawa infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami w ramach projektu: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”GMINA POLANKA WIELKAPolanka Wielka
BZP612333-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w LublinieWOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W LUBLINIELublin
BZP612330-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”POWIAT TUCHOLSKITuchola
BZP612262-N-20202020-11-192020-11-27PNOWykonanie i dostawa materiałów promocyjnych województwa mazowieckiego z logo Marki MazowszeWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP612260-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania wraz z licencjamiSTAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP611998-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa wyposażenia studia nagrań mieszczącego się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP611450-N-20202020-11-192020-11-27PNOBudowa monitoringu wizyjnego miasta – etap I – część aktywna IIGMINA POLKOWICEPolkowice
BZP611383-N-20202020-11-192020-11-27PNOZakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w OpoluKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLUOpole
BZP611284-N-20202020-11-192020-11-27PNODostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP610805-N-20202020-11-192020-12-02PNODostawa przenośnej stacji roboczej 1szt., monitor z zakrzywioną matrycą 34’ 2szt. i urządzenie wielofunkcyjne 1szt., ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP604777-N-20202020-11-192020-11-27PNO„Dostawa drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla pracowników NASK ” (2 części)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED552725-20202020-11-182020-12-21PNODostawa laptopów: 1 sztuka dla MS i 1 sztuka dla WEAIiIB. KC-zp.272-608/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED552717-20202020-11-182020-12-21PNOZaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska „Ekran kulisty” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED552617-20202020-11-182020-11-30PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego dla WEAIiIB – KC-zp.272-588/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP612329-N-20202020-11-182020-11-26PNOdostawa zestawów komputerowych, monitorów, komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP612326-N-20202020-11-182020-11-26PNO„Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”GMINA FABIANKIFabianki
BZP612300-N-20202020-11-182020-11-26PNOZakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach projektu p.n. Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii Covid – 19 w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP612298-N-20202020-11-182020-11-26PNOZakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach projektu p.n. Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół przy Teatralnej dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP612283-N-20202020-11-182020-11-26PNOZakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach projektu p.n. Zdalny Wyrzysk – kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP612258-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP612246-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa i montaż półki dyskowej do macierzy dyskowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we WrocławiuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP612217-N-20202020-11-182020-11-26PNOZakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usługNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa
BZP612154-N-20202020-11-182020-11-26PNOZakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach projektu p.n. Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020POWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP612147-N-20202020-11-182020-11-30PNODostawa elementów wyposażenia informatycznegoZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP612117-N-20202020-11-182020-11-27PNOROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO M.ST. WARSZAWY - DOSTAWA SPRZĘTU DO PLATFORMY CYFROWEJ MONITORINGU WIZYJNEGO M.ST. WARSZAWYZAKŁAD OBSŁUGI SYSTEMU MONITORINGU M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP612111-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL)POLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP612027-N-20202020-11-182020-11-27PNODostawa ściany multimedialnej.GMINNY OŚRODEK KULTURY W MICHAŁOWIEMichałowo
BZP611982-N-20202020-11-182020-11-30PNOZakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia aplikacji VR na potrzeby modyfikacji programów nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach na kierunkach Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo oraz Bezpieczeństwo WewnętrznePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACHSuwałki
BZP611979-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RYPINIERypin
BZP611964-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu, oprogramowania elektronicznego oraz materiałów eksploatacyjnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w PrudnikuCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PRUDNIKUPrudnik
BZP611906-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP611882-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowaniaTRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNYWarszawa
BZP611858-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Politechnika Lubelska - Regionalna Inicjatywa Doskonałości"POLITECHNIKA LUBELSKALublin
BZP611825-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń w ramach projektu pn. „Interaktywny Śniadek”.II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA ŚNIADECKIEGO W KIELCACHKielce
BZP611732-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa 21 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Lubelskiego Urzędu WojewódzkiegoDYREKTOR GENERALNY LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W LUBLINIELublin
BZP611636-N-20202020-11-182020-11-27PNOzakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP611632-N-20202020-11-182020-11-27PNODOSTAWA WIELODETEKCYJNEGO CZYTNIKA MIKROPŁYTEKPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP611617-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentówURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP611597-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP611566-N-20202020-11-182020-11-25PNODostawa sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w MoszczanceGMINA PRUDNIKPrudnik
BZP611372-N-20202020-11-182020-11-26PNOdostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.WARMIŃSKO—MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP610961-N-20202020-11-182020-12-02PNODostawę i montaż I- go wyposażenia dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – podzielony na 3 części: 1. dostawa i montaż wyposażenia meblowego; 2. dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego; 3. dostawa i montaż urządzeń komputerowych z oprogramowaniem systemowym oraz podstawowym pakietem biurowym wraz z urządzeniami peryferyjnymi, sprzęt telewizyjny, info kiosk z oprogramowaniem systemowym;MIASTO CHORZÓW, BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
BZP610860-N-20202020-11-182020-11-26PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
BZP610807-N-20202020-11-182020-11-27PNORozbudowa macierzy NetApp FAS 2750 o dwie dodatkowe półki dyskowe z 24 dyskami 900 GB 10K SAS oraz 24 dyskami 1,2 TB 10K SAS wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem.URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP609136-N-20202020-11-182020-11-27PNOZakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej i Monitoringu Miejskiego oraz komputera przenośnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania KryzysowegoGMINA SOSNOWIEC—MIASTO POSIADAJĄCE PRAWA POWIATU—REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTASosnowiec
TED550201-20202020-11-172020-12-01PNODostawa wydajnej stacji roboczej do obliczeń specjalistycznych z zakresu teorii funkcjonału gęstości oraz uczenia maszynowego dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED550104-20202020-11-172020-12-17PNODostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek oraz akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIIGdańsk
TED550094-20202020-11-172020-12-18PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED550086-20202020-11-172020-12-22POGDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją dla ZZOZ w WadowicachZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WADOWICACHWadowice
TED550005-20202020-11-172020-11-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGOŁódź
TED549958-20202020-11-172020-12-18PNODostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego dla WGGiOŚ KMPiG – KC-zp.272-627/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED549955-20202020-11-172020-12-18PNODostawa zestawu komputerowego stacjonarnego 1 sztuka dla WEAIiIB. KC-zp.272-606/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED549954-20202020-11-172020-12-02PNOZakup, dostawa i montaż pracowni systemów energetyki odnawialnej – CKZ na potrzeby realizacji projektu w obszarze elektryczno-elektronicznymMIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED549582-20202020-11-172020-12-14PNOIndkøb af multifunktionelle scanningsperiferierFRONTEXWarsaw
BZP611660-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego: część I Dostawa różnego sprzętu komputerowego część II Dostawa laptopówWYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOWrocław
BZP611618-N-20202020-11-172020-11-26PNO"Zakup serwerów sieciowych wraz z rozbudową przestrzeni Storage dla potrzeb systemów informatycznych ZDMK”ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP611614-N-20202020-11-172020-11-26PNOModernizacja infrastruktury ITSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJMińsk Mazowiecki
BZP611607-N-20202020-11-172020-11-26PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GRUDZIĄDZUPOWIAT GRUDZIĄDZKIGrudziądz
BZP611561-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w PłockuMAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP611558-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa notebooków dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w warszawieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOWarszawa
BZP611527-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa laptopów oraz zestawów do wideokonferencji.SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIEKoszalin
BZP611472-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego (plotery) dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP611407-N-20202020-11-172020-11-27PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych 50 laptopów wraz z zestawem słuchawkowym w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + w Gminie Bobowa”.GMINA BOBOWABobowa
BZP611381-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP611358-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaPOWIATOWY URZĄD PRACYJarosław
BZP611343-N-20202020-11-172020-11-25PNOZP/137/2020 - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby stworzenia rozwiązań informatycznych związanych z rozpowszechnianiem nauki dla Instytutu „CZMP”.INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP611279-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP611274-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa laptopówURZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIERzeszów
BZP611271-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa febrycznie nowej drukarki 3D z technologią wydruku FFF/FDMPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
BZP611267-N-20202020-11-172020-11-25PNO„Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu “Aktywna tablica” dla 3 szkół z terenu Miasta Leszna”MIASTO LESZNO, URZĄD MIASTA LESZNALeszno
BZP611228-N-20202020-11-172020-11-25PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP611227-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola 2 – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”, nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0366/19-00, a także dostawa sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia RTV na potrzeby Urzędu GminyGMINA DOBRZYNIEWO DUŻEDobrzyniewo Duże
BZP611226-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCHGdańsk
BZP611221-N-20202020-11-172020-11-27PNOMałopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, w ramach zadania 124 Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno - społecznej – zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem, które będzie użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej – dostawa laptopów.MAŁOPOLSKA POLICEALNA SZKOŁA MASAŻU NR 2 Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRAKOWIEKraków
BZP611212-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego.MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIEWarszawa
BZP611196-N-20202020-11-172020-11-25PNO„Dostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.”POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
BZP611169-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UczelniUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP611138-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na serwerowe systemy operacyjne wraz z licencjami dostępowymi dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie.POWIAT LUBELSKILublin
BZP611126-N-20202020-11-172020-11-25PNO„Dostawa monitorów interaktywnych do sal dydaktycznych w ramach dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP611071-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-PołudnieSZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIEKraków
BZP611034-N-20202020-11-172020-11-25PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIASTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP611031-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP610986-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa komputerowych stanowisk do ciągłej prezentacji jakości powietrzaURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP610974-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa sprzetu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w RadomiuPOWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIURadom
BZP610967-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa 20 szt. konsol operatorów numerów alarmowych, na potrzeby środowiska szkoleniowego Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania RatunkowegoMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP610964-N-20202020-11-172020-11-25PNOZakup 100 szt. komputerów przenośnychMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP610951-N-20202020-11-172020-11-27PNODostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach projektu pt. „Mali Geniusze- rozwój uczniów w Gminie Lubawka” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA LUBAWKALubawka
BZP610838-N-20202020-11-172020-11-26PNOZAKUP SKANERÓWCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP610819-N-20202020-11-172020-11-24PNODostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.”STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP610692-N-20202020-11-172020-11-25PNO„Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Ostrołęce” w ramach programu „MALUCH+” 2020.MIASTO OSTROŁĘKAOstrołęka
BZP610501-N-20202020-11-172020-12-01PNODostawa systemu informacji audiowizualnej, cyfrowego znakowania przestrzeni (Digital Signage)EC1 ŁÓDŹ—MIASTO KULTURY W ŁODZIŁódź
BZP610341-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w ŁodziIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZIŁódź
BZP609611-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa serwerów dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP609145-N-20202020-11-172020-11-25PNO„Sprzedaż aparatu USG dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach”POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH ZOZ S.A.Polkowice
BZP608189-N-20202020-11-172020-11-27PNOZakup ,dostarczenie, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowej macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem wbudowanym ( firmware) wraz z wyposażeniem, na potrzeby Serwerowni (projekt FAMI), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP607736-N-20202020-11-172020-11-25PNODostawa komputerów przenośnych wraz z osprzętemNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
BZP604134-N-20202020-11-172020-11-26PNODostawa drobnego sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęstochowieUNIWERSYTET HUMANISTYCZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIECzęstochowa
TED548061-20202020-11-162020-12-17PNODostawa pomocy dydaktycznych: materiałów i sprzętu budowlanego, instalatorskiego i elektrycznego oraz geodezyjnego i komputerowego, materiałów biurowych i oprogramowania w ramach projektu „Budowlane Centrum Kompetencji w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie”ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W TARNOWIETarnów
BZP610960-N-20202020-11-162020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego w tym: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, kamerek internetowychPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCHWarszawa
BZP610927-N-20202020-11-162020-11-24PNODostawa fabrycznie nowych sprzętów wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2020 r. w podziale na 2 części: część nr 1 – dostawa 20 sztuk komputerów przenośnych, część nr 2 - dostawa nośników pamięciMUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
BZP610914-N-20202020-11-162020-11-24PNOZakup wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na 10 częściPOWIAT WŁOCŁAWSKIWłocławek
BZP610848-N-20202020-11-162020-11-27PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła” dla uczniów niezbędnych do realizacji zajęć i programów nauczania oraz w celu wyposażenia pracowniPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP610843-N-20202020-11-162020-11-25PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni do realizacji projektu "Zintegrowany Program UTHRad"UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP610828-N-20202020-11-162020-11-24PNOZakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Dzielnica Praga-Południe w Warszawie, ul. Grochowska 274 i Podskarbińska 6URZĄD M. ST. WARSZAWY URZĄD DZIELNICY PRAGA—POŁUDNIEWarszawa
BZP610810-N-20202020-11-162020-11-24PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych i tabletów dla Wydziału Matematyki i Informatyki UJ - w podziale na części.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP610779-N-20202020-11-162020-11-24PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pt. „Nowoczesne szkoły- wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy Bierutów” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BIERUTOWIEBierutów
BZP610767-N-20202020-11-162020-11-24PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP610691-N-20202020-11-162020-11-24PNO„Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22”URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP610645-N-20202020-11-162020-11-24PNOZakup sprzętu IT i RTV na potrzeby Działu Promocji Uniwersytetu SzczecińskiegoUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP610595-N-20202020-11-162020-11-25PNODostawa pomocy i środków dydaktycznych, sprzętu sportowego, multimedialnego i komputerowegoWDECKI PARK KRAJOBRAZOWYOsie
BZP610576-N-20202020-11-162020-11-25PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP610562-N-20202020-11-162020-11-24PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz zakup i dostawa przełączników sieciowychURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP610505-N-20202020-11-162020-11-25PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP610444-N-20202020-11-162020-11-24PNODostawa komputerów i drukarek z podziałem na Części: Część I: dostawa 17 zestawów komputerowych i 8 laptopów Część II: dostawa 10 zestawów komputerowych z dodatkowym oprogramowaniem Część III: dostawa 5 drukarekWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP610426-N-20202020-11-162020-11-24PNOZakup i dostawa tabletu, myszek komputerowych i ręcznego czytnika kodów QR dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w KatowicachWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP610390-N-20202020-11-162020-11-24PNOdostawa komputerów przenośnych za stacją dokującąWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGOWrocław
BZP610360-N-20202020-11-162020-11-24PNODOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZUCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZURacibórz
BZP610349-N-20202020-11-162020-11-26PNODostawa sprzętu komputerowego i sprzętu do wideokonferencji dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek UjazdowskiCENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKIWarszawa
BZP610343-N-20202020-11-162020-11-25PNODostawa pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”GMINA BONIEWOBoniewo
BZP610205-N-20202020-11-162020-11-24PNO„Dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”STAROSTWO POWIATOWELubliniec
BZP610197-N-20202020-11-162020-11-24PNO"Zakup i dostawa wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wieleniu"SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWAWieleń
BZP610124-N-20202020-11-162020-11-24PNOWdrożenie kompleksowej infrastruktury wirtualizacyjnej wraz z instalacją i migracją danychGMINA KĘTYKęty
BZP609553-N-20202020-11-162020-11-24PNOZamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowychPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP609550-N-20202020-11-162020-11-24PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAWORZEJawor
BZP609495-N-20202020-11-162020-11-27PNODostawa komputerów przenośnych (10szt.), komputera stacjonarnego (1szt.), dysków SSD (21szt.), monitor (3szt.) do ISE, PWPOLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP609306-N-20202020-11-162020-11-24PNODostawa systemu kopii zapasowychMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków
BZP604742-N-20202020-11-162020-11-24PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3Wrocław