Ogłoszenia o zamówieniach
(urządzenia komputerowe)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED323061-20202020-07-102020-08-12PNORozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED323057-20202020-07-102020-08-11PNODostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w OstrożanachPOWIAT SIEMIATYCKISiemiatycze
TED323051-20202020-07-102020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED323042-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziałuWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED322825-20202020-07-102020-08-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń”GMINA MIASTA RADOMIA – URZĄD MIEJSKI W RADOMIURadom
TED322800-20202020-07-102020-08-11PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu TWECPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED322393-20202020-07-102020-08-14PNODokończenie robót branży elektrycznej i telekomunikacyjnej, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Poznań–WronczynGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP561098-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania pn. Cyfryzacja Sali kinowej w Kinie Praha w WarszawieMAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIEWarszawa
BZP561089-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP561052-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Ostrowiec Świętokrzyski
BZP561033-N-20202020-07-102020-07-22PNOPrzebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wielkopolskim w celu utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej - wyposażenieURZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMGrodzisk Wielkopolski
BZP561022-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJRuda Śląska
BZP561005-N-20202020-07-102020-07-21PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH I MONITORÓW INTERAKTYWNYCH DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACHMIASTO GORLICEGorlice
BZP560996-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa skanera 3D i drukarki 3D dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”POWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP560993-N-20202020-07-102020-07-20PNODOSTAWA SERWERA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOMIASTO ŁUKÓWŁuków
BZP560939-N-20202020-07-102020-07-27PNODostawa i montaż trzech pracowni językowych do następujących szkół podstawowych: • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica, • Szkoła podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego oraz dostawa i montaż 1 pracowni komputerowej do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w ramach zadania ”Jarosław łączy szkoły” – nowoczesne pracownie językowo – komputerowe drogą do cyfryzacji szkoły (SP nr 7, 9, 10) w ramach budżetu obywatelskiego.GMINA MIEJSKA JAROSŁAWJarosław
BZP560922-N-20202020-07-102020-07-21PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, czujników pomiarowych z oprogramowaniem, mebli dla GCE w Wawrzeńczycach”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACHWawrzeńczyce
BZP560908-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.GMINA MIASTO BIŁGORAJBiłgoraj
BZP560845-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowychUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP560828-N-20202020-07-102020-07-20PNOZAKUP KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLESTAROSTWO POWIATOWE W KOLEKoło
BZP560801-N-20202020-07-102020-07-27PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP560765-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie.GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKIOstrów Wielkopolski
BZP560762-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup niezbędnej infrastruktury ITGMINA WIELBARKWielbark
BZP560760-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa z montażem systemu urządzeń aktywnych i łączności oraz zestawów komputerowych do nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W WARSZAWIEWarszawa
BZP560662-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła+GMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki
BZP560643-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP560623-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP560191-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup i dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów komputerowych, komputerów przenośnych, przełączników sieciowych i oprogramowaniaPROKURATURA OKRĘGOWA W LUBLINIELublin
BZP559903-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawy wyposażenia laboratoriów dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w WałczuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZUWałcz
BZP559621-N-20202020-07-102020-07-21PNODostawa wyposażenia pracowni: komputerów, laptopów, drukarki 3D i skanera 3D w ramach projektu pn. „Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno – elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach”ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 IM. EDWARDA ABRAMOWSKIEGOKatowice
BZP559568-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa laptopów dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w WarszawieREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP559334-N-20202020-07-102020-07-22PNOZakup i dostawa laptopów do szkół z terenu Gminy SiedlecGMINA SIEDLECSiedlec
BZP559320-N-20202020-07-102020-07-20PNOD-15 MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI- DOPOSAŻENIE SP4 W LUBLINIE W POMOCE EDUKACYJNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY DO PRACOWNISZKOŁA PODSTAWOWA NR 4Lublin
BZP558343-N-20202020-07-102020-07-20PNOPoszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina "Zachęta"GMINA KLECZEWKleczew
BZP555101-N-20202020-07-102020-07-20PNODostawa macierzy dyskowej 52,4 TB netto (storage)CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP553850-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
TED320879-20202020-07-092020-08-14PNOSprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych służących praktycznemu kształceniu w ramach projektu pt. „Utworzenie now ...”UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED320719-20202020-07-092020-08-18PNO„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560498-N-20202020-07-092020-07-20PNO„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli dla GCE w Igołomi”GMINNE CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMIIgołomia
BZP560488-N-20202020-07-092020-07-21PNOZakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła+”GMINA PRZYSTAJŃPrzystajń
BZP560473-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP560466-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP560410-N-20202020-07-092020-07-17PNO„Sprzedaż dla Gminy Jarocin 58 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowane terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA+”GMINA JAROCINJarocin
BZP560372-N-20202020-07-092020-07-21PNO„Dostawa płyt CD/DVD z kopertami”SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP560355-N-20202020-07-092020-07-17PNODzierżawa i serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do tego rodzaju urządzeń.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP560321-N-20202020-07-092020-07-20PNOWyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.URZĄD GMINYJasienica Rosielna
BZP560179-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i doposażenie pracowni do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczychSTAROSTWO POWIATOWEPrzasnysz
BZP560178-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i zestawów słuchawkowych dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na potrzeby realizacji wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury DrewnianejCENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZIŁódź
BZP560149-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa wraz z montażem i wdrożeniem sprzętu serwerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami do pracowni dla zawodu technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w PrudnikuPOWIAT PRUDNICKIPrudnik
BZP560117-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych oraz drukarek w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” – 3 pakietySZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIUZawiercie
BZP560103-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa oraz instalacja sprzętu IT wraz z oprogramowaniem, skanerów, urządzeń drukujących, monitorów interaktywnych w ramach projektu: "Kreatywni w Centrum", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP560082-N-20202020-07-092020-07-20PNOZakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP559987-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie - dostawa sprzętu elektronicznego.GMINA TRZCIANATrzciana
BZP559973-N-20202020-07-092020-07-17PNOWyposażenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej WoliZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICAZduńska Wola
BZP559912-N-20202020-07-092020-07-27PNODostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP559902-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawa różnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Fachowcy w swojej branży”STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
BZP559892-N-20202020-07-092020-07-17PNOZakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych , tśm, akcesoriów tleinformatycznych oraz sprzętu powszechnego użytku dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIESzczecin
BZP559740-N-20202020-07-092020-07-17PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
BZP559685-N-20202020-07-092020-07-17PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP559656-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP559421-N-20202020-07-092020-07-20PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP559329-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa zasilacza wysokiego napięcia do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP558609-N-20202020-07-092020-07-17PNOZP/14/IFPAN/2020/MWINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP557504-N-20202020-07-092020-07-17PNODostawa laptopów do Magazynu Głównego Politechniki KrakowskiejPOLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
TED318804-20202020-07-082020-08-17PNODostawa zaawansowanych symulatorów pacjentaUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED318774-20202020-07-082020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „PB Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A065/19, Program operacyjny Wiedza edukacja rozwójPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED318768-20202020-07-082020-08-10PNOZakup przełączników sieciowych i pamięci masowych dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED318738-20202020-07-082020-08-11PNOWyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22EARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIEKraków
TED318725-20202020-07-082020-08-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, drukarek w tym 3D, pakietów oprogramowania informatycznego oraz podzespołów do rozbudowy serwerówPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACHSuwałki
TED318693-20202020-07-082020-08-10PNODostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2020/GA/3 oraz RID/2020/BPWON/3UNIWERSYTET MORSKI W GDYNIGdynia
TED318591-20202020-07-082020-08-17PNODostawa systemu akademickiego centrum kariery dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED318530-20202020-07-082020-08-10PNODostawa 18 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych wraz z goglami do wirtualnej rzeczywistości (20 szt. gogli mobilnych i 2 szt. gogli stacjonarnych) dla WFiIS w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z30AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP559856-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego, w tym notebooków, wraz z oprogramowaniem oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii – 13 pakietówUNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMIIWrocław
BZP559784-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Chorób Płuc i GruźlicySAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGłuchołazy
BZP559748-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa sprzętu komputerowego.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE. PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZABrzozów
BZP559574-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawa komputera przenośnego i oprogramowania biurowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP559497-N-20202020-07-082020-07-17PNODostawa wyposażenia budynku do rehabilitacji zawodowej i społecznej SOSW w BroniniePOWIAT BUSKIBusko-Zdrój
BZP559390-N-20202020-07-082020-07-16PNO„Zakup wyposażenia pracowni e – learningowej dla filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR”.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP559344-N-20202020-07-082020-07-16PNONajem w okresie 24 miesięcy wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco-drukujących monochromatycznie i w kolorze, udzielenie licencji na oprogramowanie do monitorowania i zarządzania środowiskiem wydruku oraz oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmuURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP559292-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP558644-N-20202020-07-082020-07-20PNODostawa komputerów oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w GdyniDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
BZP558501-N-20202020-07-082020-07-16PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 60 sztuk laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz z zestawem słuchawkowym w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIASTA RADOMIARadom
BZP558194-N-20202020-07-082020-07-16PNODostawę sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP557239-N-20202020-07-082020-07-21PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP556700-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP553060-N-20202020-07-082020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do inkubatora pszczelarskiego w zakresie realizacji operacji pn. pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” Zamówienie podzielone jest na trzy (3) Części.Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020POWIAT PIOTRKOWSKIPiotrków Trybunalski
TED317573-20202020-07-072020-08-07PNODostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania urządzeniami sieciowymiPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa
TED316511-20202020-07-072020-07-21PNOKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym spisem rolnym 2020GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED315716-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED315652-20202020-07-072020-08-10PNOModernizacja systemu składowania danych w centrum zapasowymNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIKatowice
TED315548-20202020-07-072020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKGdańsk
TED315503-20202020-07-072020-08-07PNOSukcesywna dostawa urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
BZP559308-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa sprzętu w celu utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 - Dostawa wyposażenia stanowisk pracy oraz dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie; Część 2 - Dostawa zestawów sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół Rolniczych.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP559194-N-20202020-07-072020-07-15PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum).UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP559136-N-20202020-07-072020-07-16PNOWyposażenie pracowni komputerowych dla szkół ponadpodstawowychPOWIAT MŁAWSKIMława
BZP559134-N-20202020-07-072020-07-16PNOZakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki dla użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w WarszawieZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP559105-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Dostawa zużywalnych materiałów dydaktycznych dla 10 szkół z terenu Gminy Podegrodzie w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP559093-N-20202020-07-072020-07-17PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej – 40 szt. komputerów przenośnych”GMINA RADOSZYCERadoszyce
BZP559075-N-20202020-07-072020-07-15PNO„Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej”POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP559031-N-20202020-07-072020-07-17PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowegoWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP558980-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w ŁowiczuI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZUŁowicz
BZP558974-N-20202020-07-072020-07-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.225.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP558892-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa drukarekPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP558879-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawa sprzętu informatycznegoAKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJWarszawa
BZP558863-N-20202020-07-072020-07-15PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558850-N-20202020-07-072020-07-21PNOZakup i dostawa 2 stanowisk komputerowych w ramach realizacji projektu „Ścieżka dla Mazowsza” dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP558642-N-20202020-07-072020-07-15PNOZakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do pracowni przedmiotowych w ramach projektu „Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie ” nr projektu POWR.02.10.00-00-3015/20, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIĄCLECIASyców
BZP558442-N-20202020-07-072020-07-16PNODostawa materiałów biurowych, papieru, czajników i telefonów oraz materiałów sterylizacyjnych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
BZP556376-N-20202020-07-072020-07-15PNODostawa podzespołów komputerowych i serwerowychUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
TED312701-20202020-07-062020-08-10PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558690-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4 zadaniaPODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIERzeszów
BZP558685-N-20202020-07-062020-07-16PNODostawa dwóch macierzy dyskowych Qnap( rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiOZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP558625-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa i instalacja sprzętu IT i oprogramowaniaPOWIAT GLIWICKIGliwice
BZP558615-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa - doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu „Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność"ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. POR. A.M. BOCHEŃSKIEGOOlsztyn
BZP558611-N-20202020-07-062020-07-14PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę laptopów – „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA SŁUBICESłubice
BZP558581-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowychINSTYTUT OCEANOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUKSopot
BZP558535-N-20202020-07-062020-07-15PNOdostawa urządzeń komputerowych z oprogramowaniem i monitorami dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w ramach Projektu „Doświadcz tego sam”UNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP558491-N-20202020-07-062020-07-16PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOINSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP558444-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkół z terenu Gminy Gromnik” Projekt pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.GMINA GROMNIKGromnik
BZP558388-N-20202020-07-062020-07-13PNODostawa wyposażenia do pracowni zawodu kierowca mechanikZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP558375-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa fabrycznie nowych elementów umożliwiających wytworzenie we własnym zakresie stanowiska do badania sensorów otoczenia pojazdu niezbędnego do realizacji projektu badawczego pt. Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich jednosegmentowych i przegubowych nr POIR.04.01.02-00-0081/17 dla Politechniki Poznańskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP558327-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Policji województwa podkarpackiegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIRzeszów
BZP558286-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa i montaż ściany multimedialnejUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP558282-N-20202020-07-062020-07-16PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP558225-N-20202020-07-062020-07-14PNOModernizacja ściany wizyjnej wraz z dedykowanym procesorem obrazuMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP557971-N-20202020-07-062020-07-17PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP557793-N-20202020-07-062020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMICZNYŁódź
BZP557757-N-20202020-07-062020-07-14PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacjeZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCHRybnik
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
BZP555823-N-20202020-07-062020-07-15PNODostawa materiałów eksploatacyjnych, tonerów do drukarek, kserokopiarek, telefaksów, akcesoriów komputerowych oraz części eksploatacyjnych do drukarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Oddziałów Zamiejscowych w 2020 roku.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIUPoznań
TED310709-20202020-07-032020-08-06PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
TED309895-20202020-07-032020-08-06PNOZakup pierwszego wyposażenia – sprzęt komputerowy w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. K. MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O.O.Zielona Góra
TED309894-20202020-07-032020-08-07PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309869-20202020-07-032020-08-06PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED309824-20202020-07-032020-08-05PNODostawa zestawu wspomagania kierowania służbąKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED309819-20202020-07-032020-08-05PNODostawa skanerów biurowychPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED309811-20202020-07-032020-08-05PNODostawa laptopów dla WIMiIP – KC-zp.272-264/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP558213-N-20202020-07-032020-07-14PNODOSTAWA KOMPUTERÓWCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP558195-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w PraszceGMINA PRASZKA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZAPraszka
BZP558178-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa skanerów i drukarek etykiet z kodami kreskowymi dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP558050-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa laptopówNARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJWarszawa
BZP558025-N-20202020-07-032020-07-13PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP557928-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Gietrzwałd – etap 2URZĄD GMINYGietrzwałd
BZP557813-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I”.POWIAT OŚWIĘCIMSKI—STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP557786-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa skanerów i drukarekNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP557785-N-20202020-07-032020-07-16PNODostawy wyposażenia pododdziałów HUMINT. Urządzenia komputerowe4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWrocław
BZP557761-N-20202020-07-032020-07-15PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +”GMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP557727-N-20202020-07-032020-07-14PNODostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO I GMINA SKĘPESkępe
BZP557714-N-20202020-07-032020-07-13PNOdostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCHWarszawa
BZP557278-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblagu"CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWIDElbląg
BZP557256-N-20202020-07-032020-07-15PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP556853-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa laptopów do szkół w ramach programu Zdalna Szkoła +MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP551373-N-20202020-07-032020-07-13PNODostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach rozbudowy infrastruktury informatycznej posiadanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACHKatowice
TED307933-20202020-07-022020-07-28PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED307888-20202020-07-022020-08-11PNOCz. I: Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu Archeologii i Etnologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Cz. II: Dostawa zestawów komputerowych dla Centrum Informatycznego UGUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
BZP557702-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawę wyposażenia pracowni komputerowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP557616-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+GMINA MIEDŹNOMiedźno
BZP557544-N-20202020-07-022020-07-13PNOZAKUP, DOSTAWA SPRĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAWODOWO I PROFESJONALNIE”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP557541-N-20202020-07-022020-07-10PNOSala do nauki języków obcychPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP557540-N-20202020-07-022020-07-14PNODostawa 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania dla KIAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP557525-N-20202020-07-022020-07-21PNOzakup i dostawa klastra obliczeniowego do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557509-N-20202020-07-022020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki Politechniki WarszawskiejPOLITECHNIKA WARSZAWSKA—WYDZIAŁ FIZYKIWarszawa
BZP557358-N-20202020-07-022020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP557283-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony wwwGMINA SUSZSusz
BZP557272-N-20202020-07-022020-07-10DLKModernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we WrocławiuZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICHWrocław
BZP557173-N-20202020-07-022020-07-10PNO,,Dostawa stacji roboczych, tabletów i innego sprzętu komputerowego na potrzeby Szpitala w Ostródzie S. A.''SZPITAL W OSTRÓDZIE S.A.Ostróda
BZP557124-N-20202020-07-022020-07-09PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mniePOWIAT BRODNICKIBrodnica
BZP557107-N-20202020-07-022020-07-14PNOZakup komputerów stacjonarnych i przenośnychWIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIUPoznań
BZP557028-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa zabawek, pomocy i materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego do realizacji zajęć w ramach projektu „Inni ale tacy sami”.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 137—INTEGRACYJNEŁódź
BZP556578-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Uczelnianego Ośrodka Informatycznego Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP556241-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w ramach projektu z edukacji ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w podziale na 3 części zamówieniaGMINA OPOCZNOOpoczno
BZP556125-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła+GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
TED306525-20202020-07-012020-08-07PNOWdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”ZUK WĘGORZEWOWęgorzewo
TED305788-20202020-07-012020-07-15PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL (II) dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji MedycznejSZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED305782-20202020-07-012020-08-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED305653-20202020-07-012020-08-11PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg ..KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIUWrocław
BZP557093-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. II POSTĘPOWANIEPARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP557091-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP557089-N-20202020-07-012020-07-14PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Bożnowie i Tomaszowie, Gmina Żagań w ramach projektu pn.: „Gmina Żagań stawia na przedszkolaki!”URZĄD GMINY W ŻAGANIUŻagań
BZP557081-N-20202020-07-012020-07-10PNORozbudowa systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – ŚwierkuNARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCHOtwock
BZP557039-N-20202020-07-012020-07-09PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy drukarki laserowej dla jednostek UJ w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556900-N-20202020-07-012020-07-09PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN w KrakowieINSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUKKraków
BZP556865-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa monitora komputerowego, dysków SSD, pamięci RAM, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP556862-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +URZĄD GMINY GARWOLINGarwolin
BZP556840-N-20202020-07-012020-07-13PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego w ramach pierwszego wyposażenia Placówki Straży Granicznej w Krynkach (sprawa nr 33/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556691-N-20202020-07-012020-07-09PNO„Rozbudowa oraz wdrożenie Systemu Obsługi Cudzoziemców w ramach CBD SG – etap II. Projekt nr 14/1-2015/BK-FAMI - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych”BIURO FINANSÓW KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP556645-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa nowych laptopów w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP556635-N-20202020-07-012020-07-09PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.206.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556610-N-20202020-07-012020-07-09PNODostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556602-N-20202020-07-012020-07-10PNODostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i dysków dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach .SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJESzczecin
BZP556525-N-20202020-07-012020-06-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowymZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP556476-N-20202020-07-012020-07-16PNODostawa wyposażenia pracowni multimedialnych, w tym językowych do placówek oświatowych oraz oprogramowaniaSTAROSTWO POWIATOWE W POLICACHPolice
BZP556448-N-20202020-07-012020-07-10PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP556243-N-20202020-07-012020-07-14PNODostawa - sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek do Starostwa Powiatowego w Lęborku.POWIAT LĘBORSKILębork
BZP554406-N-20202020-07-012020-07-10PNO„Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów dla Gminy Miasta Tychy”PREZYDENT MIASTA TYCHYTychy
TED304908-20202020-06-302020-08-03PNOZakup komputerów w grupie zakupowej PKPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED303419-20202020-06-302020-08-12PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego na potrzeby RZGW Gliwice”PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED303415-20202020-06-302020-08-05PNOZakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia prac programistycznychCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED303409-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę serwerów i pamięci masowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiejSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303398-20202020-06-302020-08-04PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED303396-20202020-06-302020-08-03PNOUmowa ramowa na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303393-20202020-06-302020-08-10PNODostawa sprzętu komputerowego dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaSAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
TED303390-20202020-06-302020-08-07PNO„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowaniePOWIAT BRZESKIBrzeg
TED303373-20202020-06-302020-08-06PNODostawa sprzętu multimedialnegoMUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWAKraków
TED303248-20202020-06-302020-08-25PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED303123-20202020-06-302020-07-31PNODostawa oraz wdrożenie platformy bazodanowej wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP556513-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja IICENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MIELCUMielec
BZP556504-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup nowego sprzętu komputerowego tj. laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA - IIPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
BZP556488-N-20202020-06-302020-07-09PNOZakup, dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do zdalnego nauczania dla uczniów-etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO GARWOLINGarwolin
BZP556478-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu- sprzęt komputerowyURZĄD GMINYKosakowo
BZP556402-N-20202020-06-302020-07-09PNOZAKUP I DOSTAWĘ 20 LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, NA POTRZEBY PROJEKTU „MICKIWICZ ZAWODOWO”.POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE W LUBANIULubań
BZP556350-N-20202020-06-302020-07-08PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.234.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP556326-N-20202020-06-302020-07-09PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do ekstrakcji i analizy danych z urządzeń przenośnych w ramach projektu nr LT-PL-3R-199 pn. „Cooperation of Lithuanian and Polish border guard services” Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg V-A (sprawa nr 32/ZP/WŁiI/20)PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. DYW. HENRYKA MINKIEWICZABiałystok
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP556239-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczniów wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8Wrocław
BZP556238-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP556219-N-20202020-06-302020-07-08PNO„Dostawa fabrycznie nowych komputerów i serwera wraz z licencjami na oprogramowania oraz monitorów, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku”POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP556210-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów).GMINA KORONOWOKoronowo
BZP556204-N-20202020-06-302020-07-08PNOwyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, pracowni logistyki, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP556136-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNEKraków
BZP556120-N-20202020-06-302020-07-09PNODostawa zasilaczy awaryjnych UPSWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP556078-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP556036-N-20202020-06-302020-07-10PNOZakup wyposażenia do przedszkola w Czeszowie i Zawoni w ramach realizacji projektu pn. Smyki z gminy ZawoniaGMINA ZAWONIAZawonia
BZP556005-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa zestawów komputerowychUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIUPoznań
BZP555983-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup sprzętu komputerowegoPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP555975-N-20202020-06-302020-07-15PNODOSTAWA, MONTAŻ, STROJENIE ORAZ SERWIS CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU, GMINA KOŁBASKOWOGMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJIPrzecław
BZP555475-N-20202020-06-302020-07-13PNODostawa urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcyCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP555116-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawa 48 laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIAWrocław
BZP555060-N-20202020-06-302020-07-08PNODostawy zestawów komputerowych.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP554784-N-20202020-06-302020-07-15PNODostawa sprzętu łączności i informatykiWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED301200-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowaniaPOWIAT MYŚLENICKI – STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACHMyślenice
TED301195-20202020-06-292020-07-31PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IIGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED301176-20202020-06-292020-07-14PNOZakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w CzęstochowieWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNYCzęstochowa
TED301142-20202020-06-292020-08-03PNOZP/52/2020 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ujętego w 3 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED301035-20202020-06-292020-07-13PNODostawa systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKraków
TED301020-20202020-06-292020-07-30PNOWielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części.”INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED301011-20202020-06-292020-07-31PNOZakup i dostawa deduplikatorówCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED300931-20202020-06-292020-07-31PNOUmowa ramowa na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
BZP555923-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby PWSZPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP555801-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555789-N-20202020-06-292020-07-07PNOZakup komputerów przenośnych wraz z dostawą dla AWF w KrakowieAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHAKraków
BZP555719-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555701-N-20202020-06-292020-07-07PNODostawę drukarki etykiet i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych z podziałem na trzy zadania dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-46/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP555663-N-20202020-06-292020-07-07PNODostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP555659-N-20202020-06-292020-07-14PNOPN-16/20 Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGIISzczecin
BZP555635-N-20202020-06-292020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego oraz macierzy wraz z oprogramowaniemPOWIAT NOWOTOMYSKINowy Tomyśl
BZP555590-N-20202020-06-292020-07-07PNO„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu "Super Szkoły w Gminie Podegrodzie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”GMINA PODEGRODZIEPodegrodzie
BZP555532-N-20202020-06-292020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut LotnictwaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOTNICTWAWarszawa
TED298749-20202020-06-262020-07-10PNOZakup, dostarczenie i montaż wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w LublinieGMINA LUBLINLublin
TED298748-20202020-06-262020-07-31PNOSukcesywna dostawa elementów komputerowychPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED298735-20202020-06-262020-07-30PNODostawa 1 szt. komputera przenośnego i stacji dokującej dla Wydziału Humanistycznego – KC-zp. 272-274/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED298727-20202020-06-262020-07-30PNOZakup maszyn i urządzeń dla ZST w KolniePOWIAT KOLNEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE, UL. TEOFILA KUBRAKA 6, 18—500 KOLNO, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLNIE – EUGENIUSZ GROMADZKIKolno
TED298673-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 58GMINA LUBLINLublin
BZP555480-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555450-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP555403-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa urządzeń wielofunkcyjnychBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP555371-N-20202020-06-262020-07-07PNODOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
BZP555279-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa oraz montaż wyposażenia pracowni multimedialnej w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalneMIASTO CHEŁMChełm
BZP555193-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP555129-N-20202020-06-262020-07-06PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej””GMINA DALESZYCEDaleszyce
BZP555118-N-20202020-06-262020-07-07PNO„Dostawa zestawu komputerowego składającego się z komputera do obróbki filmów 4K/6K i dwóch monitorów”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555089-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-wideoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP555064-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oraz licencji na użytkowanie oprogramowania.MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCHSosnowiec
BZP555034-N-20202020-06-262020-07-14PNODostawa 40 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy GostyńGMINA GOSTYŃ, REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA GOSTYNIAGostyń
BZP555007-N-20202020-06-262020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Beneficjentów końcowych w ramach Projektu: Rozwiń skrzydła w biznesie, współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 (II)LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.Leszno
BZP554989-N-20202020-06-262020-07-08PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”GMINA LUBOMINOLubomino
BZP554983-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa komputerów przenośnych dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/OI/11/20SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIEWarszawa
BZP554765-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa komputerów przenośnych oraz monitorów - FH/ 01/ 06/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP553149-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa artykułów promocyjnychWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED296218-20202020-06-252020-07-30PNOWykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska – Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa”MIASTO CHORZÓW BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHChorzów
TED296056-20202020-06-252020-07-30PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IIZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED294797-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED294693-20202020-06-252020-07-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
TED294664-20202020-06-252020-07-30PNODostawa licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VRAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED294630-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę komputerów na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294599-20202020-06-252020-07-28PNOUmowa ramowa na dostawę wokand na rzecz sądów powszechnychSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED294525-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–10; znak postęp. ZZP-150/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED294508-20202020-06-252020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1–2; znak postęp. ZZP-151/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED293900-20202020-06-252020-07-27PNOBudowa „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554917-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP554905-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa 80 szt. laptopów z systemem operacyjnymCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP554853-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt.: „Konarski kwitnie zawodowo!” realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KS. ST. KONARSKIEGOJędrzejów
BZP554850-N-20202020-06-252020-07-07PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP554794-N-20202020-06-252020-07-07PNOSprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP554748-N-20202020-06-252020-07-03PNORewitalizacja w Gminie Sosnowica. Dostawa wyposażenia i sprzętuURZĄD GMINY W SOSNOWICYSosnowica
BZP554725-N-20202020-06-252020-07-03PNODOSTARCZANIE 50000 PŁYT CD Z MATOWĄ POWIERZCHNIĄ, Z GOTOWYM NADRUKOWANYM LOGO SZPITALA (WEDŁUG DOSTARCZONEGO WZORU) DO NADRUKU ATRAMENTOWEGO W NAGRYWARCE RIMAGESZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
BZP554687-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa pomocy dydaktycznych, mebli i wyposażenia dla przedszkoli w Gminie Raba WyżnaPRZEDSZKOLE GMINNE W RABIE WYŻNEJRaba Wyżna 29
BZP554643-N-20202020-06-252020-07-07PNORozbudowa infrastruktury macierzowej na potrzeby Centralnego Systemu Backupu i Odtwarzania (CSBiO)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP554640-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP554515-N-20202020-06-252020-07-03PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP554505-N-20202020-06-252020-07-06PNODostawa wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w ramach projektu „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”URZĄD GMINY GORAJGoraj
BZP554479-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Systemów Elektronicznych i TelekomunikacyjnychPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP554388-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Zarządu Dróg Miasta Krakowa z podziałem na części: Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb ZDMK Część 2: Dostawa urządzeń drukujących dla potrzeb ZDMKZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP554368-N-20202020-06-252020-07-08PNOzakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA 1.MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZIŁódź
BZP554296-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w SanokuUCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKUSanok
BZP554256-N-20202020-06-252020-07-06PNO„Dostawa i montaż wyposażenia obiektu dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej”GMINA WIELUŃWieluń
BZP553593-N-20202020-06-252020-07-09PNODostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz laptopówWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIESzczecin
BZP553263-N-20202020-06-252020-07-16PNOZakup 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntówPOWIAT BRZESKIBrzeg
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED291566-20202020-06-242020-07-27PNODostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED291559-20202020-06-242020-07-08PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)” części: 1–5; znak postęp. ZZP-149/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED291557-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja IIA/2020/UEZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED291539-20202020-06-242020-07-27PNODostawa 2 szt. komputerów przenośnych – KC-zp. 272-245/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED291520-20202020-06-242020-07-28PNODostawa sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 3 częściKATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA IILublin
TED291453-20202020-06-242020-07-31PNOZakup urzadzeń drukujących i projektora dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED291423-20202020-06-242020-07-31PNOCzęść I Modernizacja środowisk serwerowych, Część II Urządzenia do przechowywania danych, Część III Urządzenia siecioweNARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
TED291353-20202020-06-242020-07-30PNOWyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. Bezpieczny MOFGMINA OLSZTYN REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNAOlsztyn
TED291292-20202020-06-242020-07-29PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
TED291273-20202020-06-242020-07-24PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP554378-N-20202020-06-242020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0007/18-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCHKudowa-Zdrój
BZP554374-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa zestawów multimedialnych oraz sprzętu audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP554371-N-20202020-06-242020-07-02PNORozbudowa kompleksu budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze o Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – zakup aparatury medycznej i wyposażenia socjalno-biurowegoWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZEChęciny
BZP554345-N-20202020-06-242020-07-06PNODostawa i montaż komputerów oraz sprzętu IT do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Dzikiej 36 w ZąbkachMIASTO ZĄBKIZąbki
BZP554299-N-20202020-06-242020-07-03PNODostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w ŻydowieGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP554188-N-20202020-06-242020-07-02PNOZakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek do kart EKUZ, skanerów szczelinowych z oprogramowaniem, czytników kodów kreskowych, drukarek termotransferowychMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP554121-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”.GMINA PORONINPoronin
BZP554079-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”POWIAT ZĄBKOWICKIZąbkowice Śląskie
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP554063-N-20202020-06-242020-07-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Ostrowiec, Sławica, Dębogóra i Słonów gm. DobiegniewPOWIAT STRZELECKO—DREZDENECKIStrzelce Krajeńskie
BZP554062-N-20202020-06-242020-07-03PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia SerwerowniINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
BZP554006-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta SzczecinGMINA MIASTO SZCZECINSzczecin
BZP553894-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP553888-N-20202020-06-242020-07-06PNOZakup oświetlenia i nagłośnienia w salach koncertowych w Filharmonii DolnośląskiejFILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP553886-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa laptopów i środków ochrony bezpośredniej.GMINA MIEJSKA BARTOSZYCEBartoszyce
BZP553813-N-20202020-06-242020-07-02PNODostawa dodatkowych komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP553388-N-20202020-06-242020-07-08PNOZakup i dostawę 35 sztuk nowych laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i akcesoriami, z przeznaczeniem dla szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w ramach programu Zdalna Szkoła+. Zakup finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MIASTO NOWY TARGNowy Targ
BZP553818-N-20202020-06-232020-07-02PNOdostawa sprzętu komputerowegoWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP553803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa i instalacja duplikatora płyt wraz z 5 letnim serwisemWIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP553753-N-20202020-06-232020-07-03PNOSprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP553752-N-20202020-06-232020-07-09PNORoboty budowlane polegające na instalacji i uruchomieniu systemu kontroli dostępu opartego na czytnikach kart zbliżeniowych na terenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.ZAKŁAD KARNY W SIERAKOWIE ŚLĄSKIMSieraków Ślaski
BZP553604-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa wyposażenia dla inwestycji pn. „Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice” w II częściachMIASTO KATOWICEKatowice
BZP553402-N-20202020-06-232020-07-07PNODostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP553367-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji na pakiet oprogramowania biurowegoURZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP553342-N-20202020-06-232020-07-08PNOPrzetarg nieograniczony dostawę sprzętu komputerowego – 7 CzęściUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP553296-N-20202020-06-232020-07-02PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do szkół Miasta Ruda Śląska - Zdalna Szkoła +”MIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
BZP552975-N-20202020-06-232020-07-03PNODostawa serwera oraz 3 szt. monitorów z zakrzywioną matrycą, ISE PW.POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCHWarszawa
BZP552803-N-20202020-06-232020-07-02PNODostawa urządzeń fiskalnychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP549294-N-20202020-06-232020-07-01PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED290562-20202020-06-222020-07-03POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED288815-20202020-06-222020-07-30PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki PoznańskiejPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED288811-20202020-06-222020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”GMINA OTWOCKOtwock
TED288805-20202020-06-222020-07-27PNODostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w KielcachUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
TED288784-20202020-06-222020-07-27PNODostawa urządzeń komputerowych i sieciowych2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
BZP553335-N-20202020-06-222020-06-30PNO: DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP553302-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP553220-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP553188-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniemOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.Korfantów
BZP553118-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie licencji i subskrypcji dla oprogramowania antywirusowego Trend Micro Apex One i Kaspersky, przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania PaperCut, przedłużenie wsparcia technicznego dla serwerów i urządzeń FortiAnalyzer, DELL, Synology, oraz Cisco na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIUToruń
BZP553038-N-20202020-06-222020-07-01PNODostawa komputerów przenośnychGMINA MIASTO MARKIMarki
BZP553016-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa do siedziby Zamawiającego drukarek, monitorów, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowych kopiarko-drukarek, urządzeń do transmisji danych cyfrowych.AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP552996-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzętu multimedialnego do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ŁapyBIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINYŁapy
BZP552988-N-20202020-06-222020-07-02PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP552965-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP552931-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzetarg nieograniczony na zakup i dostawę mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów oraz oprogramowania biurowego.STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIURadom
BZP552921-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa sprzetu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP552913-N-20202020-06-222020-07-02PNOZakup i dostawa urządzeń komputerowych: komputer do prowadzenia obliczeń CAD i wytrzymałościowych – zadane 1; urządzenia komputerowe do symulatorów – zadanie 2, urządzenia komputerowe do Hardware symulatora – zadanie 3 na potrzeby ramach realizacji projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym" Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP552899-N-20202020-06-222020-07-01PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁWOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCIZegrze Południowe
BZP552873-N-20202020-06-222020-07-06PNOZakup i dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i kontroli do badania płytek krwi oraz dzierżawę aparatury do wykonywania badań.KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP552554-N-20202020-06-222020-06-30PNOWyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP552462-N-20202020-06-222020-07-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy MilejewoGMINA MILEJEWOMilejewo
BZP552108-N-20202020-06-222020-06-30PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 6 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP548895-N-20202020-06-222020-07-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla pracowni zawodowych w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP536454-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa i montaż wyposażenia technicznego i socjalno - bytowego do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem”WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
TED286681-20202020-06-192020-07-23PNOModernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED285749-20202020-06-192020-07-22PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED285734-20202020-06-192020-07-22PNODostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorówSKARB PAŃSTWA – JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa
BZP552791-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA SOLEC NAD WISŁĄSolec nad Wisłą
BZP552766-N-20202020-06-192020-06-30PNOZakup sprzętu komputerowego oraz pakietu oprogramowania biurowego – programy Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO OLEŚNICAOleśnica
BZP552751-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa i instalacja obudowy dysków do macierzy wraz z niezbędnymi licencjami.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP552750-N-20202020-06-192020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGOGdańsk
BZP552718-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa komputerów przenośnych w ramach programu grantowego pn.: zdalna szkoła+ w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnejGMINA UDANINUdanin
BZP552700-N-20202020-06-192020-07-03PNOZakup i dostawa laptopów do sal dydaktycznych do Zespołu Szkół Mechaniczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce - 33 szt."ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACHKielce
BZP552690-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 13 zadańUNIWERSYTET EKONOMICZNYKraków
BZP552597-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIEWarszawa
BZP552521-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-OsadaGMINA IŁOWO—OSADAIłowo-Osada
BZP552503-N-20202020-06-192020-06-29PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOSTAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP552439-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych i urządzeń wielofunkcyjnych biurowych.UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
BZP552432-N-20202020-06-192020-07-01PNODOSTAWA KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. „WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH”GMINA ŁAŃCUTŁańcut
BZP552424-N-20202020-06-192020-07-03PNODostawa sprzętu drukującego i skanującego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP552368-N-20202020-06-192020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego do obsługi nagłośnienia dla Centrum Kultury Zamek, w ramach zadania pn.: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachod-niej części dawnego zamku cesarskiego w PoznaniuCENTRUM KULTURY ZAMEKPoznań
BZP552365-N-20202020-06-192020-07-01PNODostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn”, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GORZOWIE WLKP.GORZÓW WIELKOPOLSKI
BZP552342-N-20202020-06-192020-06-29PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tabletu dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.216.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP550827-N-20202020-06-192020-07-06PNODostawa cyfrowych urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentów, czytnika RFID i przenośnej kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami oraz świadczenie usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń, usługi asysty technicznej i usług serwisu gwarancyjnegoWARMIŃSKO—MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIEKętrzyn
TED283372-20202020-06-182020-07-23PNODostawa i instalacja czterech półek dyskowych oraz dostawa dwóch macierzyPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED283355-20202020-06-182020-07-27PNOZakup i dostawa elementów sieci internetowej dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
TED283226-20202020-06-182020-07-02PNORozbudowa systemu komputerowego IBMMIASTO POZNAŃPoznań
BZP552239-N-20202020-06-182020-06-26PNODoposażenie pracowni szkolnych i zakup sprzętu TIK do 8 szkół na terenie gminy Chynów: zad. I – doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne; zad. II – zakup sprzętu komputerowego;URZĄD GMINYChynów
BZP552140-N-20202020-06-182020-06-26PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu okularów do rozszerzonej rzeczywistości Hololens2 (lub równoważne) wraz z oprogramowaniem do wizualizacji danych medycznych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium MedicumUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP552124-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP552087-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup odzieży ochronnej, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las - II edycja"TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP552083-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP552019-N-20202020-06-182020-06-29PNOZakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, do sali ćwiczeń, do sali zajęć informatycznych, do aneksu kuchennego, do łazienek, do szatni, do pokoju dziennego w projekcie pn „Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce PodlaskiejGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJKomarówka Podlaska
BZP552001-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa materiałów biurowych, dysków przenośnych typu pendrive oraz druk programów szkolenia i certyfikatów dla uczestników szkoleniaLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
BZP551939-N-20202020-06-182020-06-26PNOZakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”BURMISTRZ MIASTA GRYBÓWGrybów
BZP551917-N-20202020-06-182020-07-01PNODostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeńWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP551870-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa zestawu do termotransferu i sublimacjiPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻYŁomża
BZP551833-N-20202020-06-182020-07-02PNOZakup 145 sztuk komputerów stacjonarnych dla potrzeb WSA w WarszawieWOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP550828-N-20202020-06-182020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i drukarekSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKURybnik
BZP550242-N-20202020-06-182020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Skierniewice w ramach projektu Zdalna szkoła+ w SkierniewicachURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
TED281393-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wyposażenia komputerowegoPOWIAT SUSKISucha Beskidzka
TED281235-20202020-06-172020-07-28PNODostawa zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED281131-20202020-06-172020-07-20PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED281116-20202020-06-172020-07-21PNODostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji „Thin client” (terminal) dla WIMiRAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED281115-20202020-06-172020-07-21PNODostawa wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji MaszynWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED281103-20202020-06-172020-07-21PNOZakup infrastruktury serwerowej na potrzeby Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu DrogowegoSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP551697-N-20202020-06-172020-06-26PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.GMINA JEZIORANY REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA JEZIORANJeziorany
BZP551642-N-20202020-06-172020-07-01PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP551584-N-20202020-06-172020-06-24PNODostawa 29 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Żychlin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.GMINA ŻYCHLINŻychlin
BZP551572-N-20202020-06-172020-06-30PNOZakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +”URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIEŻelechów
BZP551529-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa monitorów do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP551527-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawa materiałów, sprzętu oraz wyposażenia do budynku łaźni nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach”MIASTO SUWAŁKISuwałki
BZP551521-N-20202020-06-172020-06-25PNO"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Opolskiej"POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP551464-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Dostawa 30 szt. komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby szkół podstawowych z gminy Zwoleń”GMINA ZWOLEŃZwoleń
BZP551350-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup i dostawa laptopów na potrzeby nauczania zdalnego.GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWACzęstochowa
BZP551314-N-20202020-06-172020-06-25PNODOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W OŁAWIE W RAMACH PROJEKTU „SUPER START – URUCHOMIENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W OŁAWIE”URZĄD MIEJSKI OŁAWAOława
BZP551294-N-20202020-06-172020-06-25PNO„Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIERzeszów
BZP550922-N-20202020-06-172020-06-26PNODOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIAPOWIAT CHRZANOWSKIChrzanów
BZP549729-N-20202020-06-172020-06-25PNOBudowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Chomejowej - Dostawa wyposażenia i sprzętu do Wiejskiego Domu Kultury w Woli ChomejowejGMINA BORKIBorki
BZP549528-N-20202020-06-172020-07-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP549009-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowejRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
TED278701-20202020-06-162020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE (JEDNOSTKA GMINY MIASTA GDAŃSKA)Gdańsk
TED278674-20202020-06-162020-07-20PNOZakup i dostawa chromatografu gazowego, dwukanałowego z możliwością zainstalowania 4 detektorów, wyposażony w dozownik typu ptv oraz detektor MS typu POINSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERAŁódź
BZP551221-N-20202020-06-162020-06-23PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551103-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP551088-N-20202020-06-162020-06-23PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP550984-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP550959-N-20202020-06-162020-06-24PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKAGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP550955-N-20202020-06-162020-06-25PNOZakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu ZduńskowolskiegoPOWIAT ZDUŃSKOWOLSKIZduńska Wola
BZP550943-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych w InowrocławiuMIASTO INOWROCŁAWInowrocław
BZP550890-N-20202020-06-162020-07-03PNOZakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w SosnowcuMIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. GUSTAWA DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCUSosnowiec
BZP550846-N-20202020-06-162020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP550830-N-20202020-06-162020-06-26PNOZorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w WąbrzeźnieGMINA MIASTO WĄBRZEŹNOWąbrzeźno
BZP550784-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2Białystok
BZP550774-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup i dostawa komputerów oraz urządzeń biurowych w podziale na 4 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP550763-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego dla Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIERzeszów
BZP550731-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z066/18"AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP550631-N-20202020-06-162020-07-01PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachURZĄD GMINY SKRZYSZÓWSkrzyszów
BZP550623-N-20202020-06-162020-06-24PNOzakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Oś priorytetowa 2. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.STAROSTWO POWIATOWEWrześnia
BZP550366-N-20202020-06-162020-06-26PNODostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur PowiatowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNYSzczecin
BZP550168-N-20202020-06-162020-06-24PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
BZP550029-N-20202020-06-162020-06-30PNO„Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”, w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"CENTRUM KULTURY W JEDLINIE—ZDROJUJedlina-Zdrój
TED276208-20202020-06-152020-07-16PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED276180-20202020-06-152020-07-20PNODostawa aparatury dla potrzeb projektu „Aktywne składniki leków, ich formulacja, systemy transportu oraz kontrolowane uwalnianie – utworzenie platformy innowacyjnych badań w ramach CBMiM PAN”CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUKŁódź
TED276113-20202020-06-152020-07-16PNOII. Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
TED276100-20202020-06-152020-07-16PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem systemu do debriefingu dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – COLLEGIUM MEDICUMKraków
TED276056-20202020-06-152020-07-16PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania do siedziby ZamawiającegoINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań
TED276039-20202020-06-152020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego – 6 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED276032-20202020-06-152020-07-16PNOModernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki D-17 Katedry Informatyki WIET AGH - KC-zp.272-234/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED276013-20202020-06-152020-07-17PNODostawa Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skaneraPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED276012-20202020-06-152020-07-17PNOSukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED276003-20202020-06-152020-07-20PNODostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych przy Uniwersytecie GdańskimUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED275972-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED275967-20202020-06-152020-07-21PNODostawa sukcesywna nowych laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED275877-20202020-06-152020-07-20PNOWyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji InteraktywnejEC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY W ŁODZIŁódź
BZP550733-N-20202020-06-152020-06-25PNOZakup i dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriamiSŁUPSKI OŚRODEK KULTURYSłupsk
BZP550710-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu DolnymMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny
BZP550688-N-20202020-06-152020-06-23PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputerów przenośnych dla potrzeb NCPS SolarisUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP550558-N-20202020-06-152020-06-23PNOPAKIET Nr 1: System automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. PAKIET Nr 2: Rozszerzenie przestrzeni dyskowej w macierzy 3PAR.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2 SP ZOZRzeszów
BZP550550-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa materiałów eksploatacyjnychKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP550514-N-20202020-06-152020-06-24PNO" Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla placówek oświatowych Gminy Nowy Tomyśl "URZĄD MIEJSKINowy Tomyśl
BZP550493-N-20202020-06-152020-06-23PNO„Dostawa komputerów stacjonarnych, serwerów, monitorów, laptopów, głośników do komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, tablic interaktywnych, drukarek 3D, pakietów biurowych, edytorów grafiki, programów do backupu danych oraz kontroli rodzicielskiej, projektorów multimedialnych oraz wizualizerów na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”POWIAT ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
BZP550489-N-20202020-06-152020-06-24PNOZakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Dzielnicy Wilanówm.st. Warszawy przy al. Rzeczypospolitej 23BMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WILANÓWWarszawa
BZP550449-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia TIK dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2”SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 194Łódź
BZP550427-N-20202020-06-152020-06-23PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.14.2020)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP550345-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w SzczecinieAKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP549059-N-20202020-06-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowychINSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED273774-20202020-06-122020-07-16PNODostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia - modernizacja kampusu SGGW - cz.XISZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIEWarszawa
TED273494-20202020-06-122020-07-15PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach – część IVCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACHKielce
TED273472-20202020-06-122020-07-14PNODostawa zestawu komputerowego oraz zestawu monitorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia dla ekspozycji stałej Bramy PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED273191-20202020-06-122020-07-01PNOPrzebudowa 11 zatok autobusowych oraz budowa 12 tablic informacji pasażerskiej zintegrowanych z Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem TRISTAR w GdyniGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia
BZP550205-N-20202020-06-122020-06-22PNOZakup i dostawa laptopów do realizacji zdalnego nauczania do szkół, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Gmina Olsztynek w ramach grantu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”GMINA OLSZTYNEK REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA OLSZTYNKAOlsztynek
BZP550182-N-20202020-06-122020-06-22PNODostawa artykułów biurowych, naczyń jednorazowych, baterii i płyt CD ,dla Instytutu Psychiatrii i NeurologiiINSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGIIWarszawa
BZP550137-N-20202020-06-122020-06-23PNOZakup dostawa i montaż wyposażenia do wyremontowanego obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce w podziale na cztery zadania.ZESPÓŁ SZKOLNO—PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCEMirków
BZP550115-N-20202020-06-122020-06-22PNO,,Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 398” w ramach zdania inwestycyjnego pt.: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Gilarskiej” w Warszawie.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA TARGÓWEKWarszawa
BZP549399-N-20202020-06-122020-06-23PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie”, w ramach projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” realizowanego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020MUZEUM WSI KIELECKIEJKielce
TED271318-20202020-06-112020-07-15PNODostawa i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Rozwój e-usług w OtwockuGMINA OTWOCKOtwock
TED271299-20202020-06-112020-07-16PNODostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-oneCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
TED271212-20202020-06-112020-07-14PNODostawa 1 szt. laptopa – KC-zp. 272-246/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED271211-20202020-06-112020-07-20PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED269727-20202020-06-102020-07-17PNODostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie”URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED269168-20202020-06-102020-06-25PNODostawa sprzętu komputerowegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED269117-20202020-06-102020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED269082-20202020-06-102020-07-14PNODostawa sprzętu komputerowego i peryferii komputerowych dla PIG – PIBPAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED269058-20202020-06-102020-06-23PNODostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED269056-20202020-06-102020-07-14PNODostawa, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury informatycznej wraz ze szkoleniamiURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
TED269054-20202020-06-102020-07-15PNOZakup laptopów dla sądów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
BZP550020-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 17 częściINSTYTUT AGROFIZYKI IM. B. DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIELublin
BZP550014-N-20202020-06-102020-06-22PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” (poddziałanie 9.2.1 RPO WO na lata 2014-2020).OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKIOpole
BZP550000-N-20202020-06-102020-06-23PNODostawa urządzenia komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnegoUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP549923-N-20202020-06-102020-06-18PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.199.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP549912-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP549902-N-20202020-06-102020-06-22PNO„Zakup wraz z dostawą monitorów, klawiatury i myszki.POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGOWieliczka
BZP549851-N-20202020-06-102020-06-19PNO,,Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego ,,Zdalna Szkoła+”GMINA GÓRAGóra
BZP549822-N-20202020-06-102020-06-26PNO„Wyposażenie pomieszczeń Klubu Senior+ w budynku świetlicy w Koźlicy w meble, sprzęt multimedialny, pomoce do rehabilitacji, sprzęt AGD”URZĄD GMINY IGOŁOMIA—WAWRZEŃCZYCEWawrzeńczyce
BZP549780-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowego.POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP549707-N-20202020-06-102020-06-18POGdostawa urządzeń komputerowychWYDZIAŁ MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP549692-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa jednakowych komputerów przenośnych w ilości 65 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKABiała Podlaska
BZP549691-N-20202020-06-102020-06-18PNOWyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn: ”Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP549632-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowegoBIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICHWarszawa
BZP549581-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Łukasińskiego 43 w Kłodzku w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic.”GMINA MIEJSKA KŁODZKOKłodzko
BZP549443-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa baterii, akumulatorków, akcesoriów informatycznych oraz sprzętu AGD, RTV i FOTO.24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGiżycko
BZP549429-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP549401-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa wyposażenia do pracowni w branży elektryczno-elektronicznej, branży mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz pracowni w ZSTZ” – III postępowanieCENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOTarnów
BZP549339-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa sprzętu łączności i informatyki na potrzeby KP w ChęcinachKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACHKielce
BZP549317-N-20202020-06-102020-06-23PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego na macierz, urządzenia sieciowe, do ochrony sieci oraz Antyspam Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w OpoluOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP549314-N-20202020-06-102020-06-29PNOPoprawa jakości usług edukacyjnych w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w ChełmżyZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
BZP549266-N-20202020-06-102020-06-23PNODostawa urządzeń do pomiaru prędkości wody typu ADV wraz z komputerem terenowym i oprogramowaniem CFD dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
BZP549147-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 12 części.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549066-N-20202020-06-102020-06-18PNOZakup (dostawa) urządzeń drukujących wraz z usługą opieki serwisowej - 2 zadaniaSZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP549053-N-20202020-06-102020-06-23PNOZorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Chrzanowie.GMINA CHRZANÓWChrzanów
BZP549036-N-20202020-06-102020-06-19PNODostawa biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowychWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP548888-N-20202020-06-102020-06-22PNODostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP548883-N-20202020-06-102020-06-19PNONa dostawę akcesoriów komputerowych na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych: Sądu Rejonowego w Kraśniku, Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim, Sądu Rejonowego w Rykach, Sądu Rejonowego we Włodawie, Sądu Rejonowego w LubartowieSĄD OKRĘGOWY W LUBLINIELublin
BZP548868-N-20202020-06-102020-06-23PNO„Dostawa oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych, oprogramowania do bilingowania rozmów telefonicznych oraz zarządzania kontaktami, a ponadto rozbudowa serwerów KP(M) PSP o pamięci RAM z podziałem na części”KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIELublin
BZP548295-N-20202020-06-102020-06-18PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
TED267356-20202020-06-092020-07-13PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED266512-20202020-06-092020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcejPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED266494-20202020-06-092020-07-10PNORozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-urząd III etap – wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych oraz zakup oprogramowania uzupełniającegoGMINA MIASTO OLEŚNICAOleśnica
TED266359-20202020-06-092020-07-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Edycja I/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED266327-20202020-06-092020-07-16PNODostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED266278-20202020-06-092020-07-10PNOZakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓWWarszawa
TED266269-20202020-06-092020-07-10PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED266257-20202020-06-092020-07-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM w KrakowieUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP549397-N-20202020-06-092020-06-17PNODostarczenie wyposażenia pracowni w różny sprzęt do nauki zawodu wraz z przeszkoleniem czterech nauczycieli na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie w ramach projektu Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy.ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO—HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁAOlsztyn
BZP549337-N-20202020-06-092020-06-22PNOCyfryzacja kina przy Zespole Placówek Kultury w WąsoszuURZĄD MIEJSKI WĄSOSZAWąsosz
BZP549328-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP549298-N-20202020-06-092020-06-17PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowegoMORSKI INSTYTUT RYBACKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYGdynia
BZP549262-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa serwera wraz z dodatkowym oprogramowaniem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKUPłock
BZP549245-N-20202020-06-092020-06-19PNOZakup laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.GMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
BZP549212-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w KielcachZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCHKielce
BZP549140-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy LubeniaGMINA LUBENIALubenia
BZP548968-N-20202020-06-092020-06-17PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP548941-N-20202020-06-092020-06-18PNODostawa platformy sprzętowej dla systemu ERPAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP548934-N-20202020-06-092020-06-18PNOdostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejWYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP548912-N-20202020-06-092020-06-17PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce PiastoweGMINA MIEJSCE PIASTOWEMiejsce Piastowe
BZP548882-N-20202020-06-092020-06-19PNODOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJWarszawa
BZP548834-N-20202020-06-092020-06-17PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP548821-N-20202020-06-092020-06-25PNODOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGOWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP548712-N-20202020-06-092020-06-17PNODostawę drukarki kodów kreskowych i zapasowych etykiet inwentaryzacyjnych oraz kolektora danych i skanera kodów kreskowych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-44/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP548519-N-20202020-06-092020-06-19PNOMonitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2020-2022GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP548336-N-20202020-06-092020-06-23PNODOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I URZĄDZEŃ SIECI KOMPUTEROWEJWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGOKielce
TED264150-20202020-06-082020-07-21PNODostawa spektrometru ramanowskiego oraz drukarki 3DUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZielona Góra
TED264087-20202020-06-082020-07-10PNODostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu KODEŚ dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKIGdańsk
TED264086-20202020-06-082020-07-09PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu ProgressioPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED263931-20202020-06-082020-07-13PNOZakup komputerów i monitorów dla sadów apelacji poznańskiejSĄD APELACYJNY W POZNANIUPoznań
TED263904-20202020-06-082020-06-24PNORozbudowa systemu pamięci masowej klasy midrangeNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED263903-20202020-06-082020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP548744-N-20202020-06-082020-06-16PNODostawa mobilnych urządzeń kontrolerskich wraz z drukarką oraz systemem kontroli opłatMIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACHKatowice
BZP548730-N-20202020-06-082020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP548684-N-20202020-06-082020-06-19PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP548599-N-20202020-06-082020-06-16PNOWyposażenie nowego budynku Szkoły Podstawowej w PogórzuURZĄD GMINYKosakowo
BZP548422-N-20202020-06-082020-06-16PNODostawa sprzętu ITGMINA DĘBNODębno
BZP548368-N-20202020-06-082020-06-16PNOPrzedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego - laptopy (33 sztuki).CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOWrocław
BZP548359-N-20202020-06-082020-06-17PNOWyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowyZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLUKoniecpol
BZP548298-N-20202020-06-082020-06-19PNOZespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn (SEKRETARIAT)ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP548285-N-20202020-06-082020-06-17PNOZakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŚWIDNIKUŚwidnik
BZP548035-N-20202020-06-082020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu p.t.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA MĘDRZECHÓWMędrzechów
BZP547932-N-20202020-06-082020-06-23PNOmodernizacja środowiska Citrix K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
BZP547851-N-20202020-06-082020-06-18PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja i montaż w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego”MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŻOLIBORZWarszawa
TED261518-20202020-06-052020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Biologii Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED261458-20202020-06-052020-07-10PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED261238-20202020-06-052020-07-08PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Interreg INT166POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED261237-20202020-06-052020-07-08PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu WarszawskiegoUNIWERSYTET WARSZAWSKI – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIAWarszawa
BZP548234-N-20202020-06-052020-06-15PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę warzyw, ziemniaków, jabłek i kiszonekZAKŁAD KARNY W SZTUMIESztum
BZP548188-N-20202020-06-052020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki KoszalińskiejPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP548146-N-20202020-06-052020-06-15PNOWyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu- etap- II – dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego.DOM KULTURY W ORZYSZUOrzysz
BZP548106-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowychSTAROSTWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICHZąbkowice Śląskie
BZP548047-N-20202020-06-052020-06-15PNOSukcesywne dostawy drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP548024-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowymGMINA PIĄTNICAPiątnica Poduchowna
BZP547949-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych PRz.POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZARzeszów
BZP547890-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIECiechanów
BZP547884-N-20202020-06-052020-06-15PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP547829-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP547757-N-20202020-06-052020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.GMINA DĄBROWA BISKUPIADąbrowa Biskupia
BZP547662-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa serwerów wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów oraz dostawa i wdrożenie macierzy dyskowej do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO—SPOŻYWCZYCHWarszawa
BZP547452-N-20202020-06-052020-06-16PNODostawa 30 komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby projektu grantowego pn."Zdalna szkoła+" w ramach Ogolnopolskiej Sieci EdukacyjnejMIASTO KRASNYSTAWKrasnystaw
BZP547293-N-20202020-06-052020-06-19PNODostawa sprzętu informatycznego.KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP546984-N-20202020-06-052020-06-16PNOWyposażenie szkolnej pracowni obsługi turystycznej.POWIAT CIECHANOWSKI Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE—ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CIECHANOWIECiechanów
TED258991-20202020-06-042020-07-09PNODostawa przełączników sieciowychAGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCHWarszawa
TED258982-20202020-06-042020-07-08PNOZakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego oraz drukarek dla Centrum Projektów Europejskich w podziale na 2 częściCENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED258937-20202020-06-042020-07-09PNOCyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy GrodzicznoGMINA GRODZICZNOGrodziczno
TED258881-20202020-06-042020-07-10PNOSystemy wizyjnePOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP547764-N-20202020-06-042020-06-12PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym i nagrywania sesji zdalnych oraz obudowy dysków do macierzy.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP547751-N-20202020-06-042020-06-12PNODostawa akcesoriów komputerowych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP547739-N-20202020-06-042020-06-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu do backupu NAS oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w InowrocławiuPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP547629-N-20202020-06-042020-06-16PNOWyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNYMiastków Kościelny
BZP547624-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa wyposażenia do pracowni handlowej i logistycznej w ramach realizacji projektu „Aktywni Zawodowo”POWIAT ŚWIECKIŚwiecie
BZP547601-N-20202020-06-042020-06-12PNOZakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka GeodezjiŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP547578-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa laptopów dla działania 1.1. pn.: Zdalna SzkołaWÓJT GMINYMszana Dolna
BZP547576-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarzadzania UTPUNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP547570-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentówUNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP547536-N-20202020-06-042020-06-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.179.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP547457-N-20202020-06-042020-06-15PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul .Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków. (Nr sprawy: 80.272.181.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP547427-N-20202020-06-042020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Tomicach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła Plus”GMINA TOMICETomice
BZP547377-N-20202020-06-042020-06-17PNOZakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z podziałem na 4 zadania częściowe.KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLUOpole
BZP547351-N-20202020-06-042020-06-16PNOPrzebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej z częściową zmianą sposobu użytkowania na żłobek - zakup wyposażenia.GMINA ŁUŻNAŁużna
BZP547234-N-20202020-06-042020-06-15PNOZakup 30 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoMIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP547204-N-20202020-06-042020-06-19PNO"Zakup sprzętu komputerowego” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP546697-N-20202020-06-042020-06-15PNODostawa części, akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
BZP543322-N-20202020-06-042020-06-18PNO„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów; Zadanie 2: dostawa komputerów przenośnych; Zadanie 3: dostawa drukarek i niszczarki; Zadanie 4: dostawa oprogramowania biurowego”REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIUWrocław
TED256272-20202020-06-032020-07-06PNOZakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, etap IIPOWIAT LUBELSKILublin
TED256133-20202020-06-032020-07-06PNOZakup albo modernizacja systemu ERPPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED256120-20202020-06-032020-07-07PNOSprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych i administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego – 3UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED256110-20202020-06-032020-07-09PNODostawa sprzętu klasy TEMPEST (2)CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED256104-20202020-06-032020-07-06PNOZaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Stanowiska Green Box” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED256084-20202020-06-032020-07-08PNODostawa sprzętu desktopowegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED256066-20202020-06-032020-07-06PNOZakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymiBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED256037-20202020-06-032020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w SzczeciniePOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED256019-20202020-06-032020-07-10PNO„Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED256015-20202020-06-032020-06-15PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowegoMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED256013-20202020-06-032020-07-07PNOZakup uzupełniający i wymiana sprzętu x86 z trzyletnim wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED255995-20202020-06-032020-07-07DLKDostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w MońkachPOWIAT MONIECKIMońki
TED255976-20202020-06-032020-07-08PNODostawa 1 szt. zestawu komputerowego – stacja robocza – KC-zp.272-214/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP547201-N-20202020-06-032020-06-15PNOZakup aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP547118-N-20202020-06-032020-06-10PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „zdalna szkoła+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.GMINA JEZIORANY REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA JEZIORANJeziorany
BZP547040-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa komputerówWYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIESzczytno
BZP547015-N-20202020-06-032020-06-16PNODZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCHCENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ—POLITECHNIKA WARSZAWSKAWarszawa
BZP547003-N-20202020-06-032020-06-10PNOZakup, dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów.URZĄD GMINY PRAŻMÓWPrażmów
BZP546987-N-20202020-06-032020-06-16PNOZakup sprzetu elektronicznego dla Szkoły w Nowej IwicznejZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLILesznowola
BZP546973-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla szkół z terenu gminy PrzygodziceGMINA PRZYGODZICEPrzygodzice
BZP546850-N-20202020-06-032020-06-15PNO„Zakup sprzętu komputerowego w ramach nauki zdalnej”GMINA RADOSZYCERadoszyce
BZP546833-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, cz.I do IMN w Gliwicach, cz.II i III do Oddziału IMN w SkawinieSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCHGliwice
BZP546829-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa wyposażenia do Klubu Dziecięcego w ŻydowieGMINA CZERNIEJEWOCzerniejewo
BZP546781-N-20202020-06-032020-06-15PNOZakup wraz z dostawą laptopów oraz serwera do Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w OkleśnejGMINA ALWERNIAAlwernia
BZP546754-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w podziale na 12 części dla Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, w ramach projektu „Konkurencyjni zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K011/19.ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2Stargard Szczeciński
BZP546748-N-20202020-06-032020-06-15PNODostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w miejscowości Czernikowo”GMINA CZERNIKOWOCzernikowo
BZP546688-N-20202020-06-032020-06-15PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP546403-N-20202020-06-032020-06-12PNO,,IPS – dostawa i instalacja PIAP na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
TED255012-20202020-06-022020-07-03PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery CzęściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED253430-20202020-06-022020-07-03PNOZakup urządzeń do podpisywania wniosków o wydanie paszportów w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w ramach projektu „Rozwój systemu rejestrów państwowych”MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
TED253390-20202020-06-022020-06-15PNODostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w BystrejCENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGIIBystra
TED253356-20202020-06-022020-07-15PNODostawa komputerów przenośnych dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu GdańskiegoUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED253340-20202020-06-022020-07-03PNOZakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGOWrocław
TED253278-20202020-06-022020-07-03PNODostawa asortymentu na potrzeby budowy infrastruktury klucza publicznegoCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED253232-20202020-06-022020-07-06PNODostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowaniaAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED253127-20202020-06-022020-07-07PNO„Zakup komputerów i laptopów dla administratorów platformy integrującej” (część 1 – 4 zamówienia) i „Zakup komputerów mobilnych” (część 5 zamówienia)KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
BZP546680-N-20202020-06-022020-06-10PNODOSTAWA LAPTOPÓW DLA GMINY KRZYWDA W RAMACH PROJEKTU „ZDALNA SZKOŁA”GMINA KRZYWDAKrzywda
BZP546679-N-20202020-06-022020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1 oraz SIWZ.WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJWarszawa
BZP546664-N-20202020-06-022020-06-18PNOwyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerowych, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, związanych realizacją Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii EuropejskiejTEATR ŁAŹNIA NOWAKraków
BZP546640-N-20202020-06-022020-06-10PNOdostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby FRSE w podziale na częściFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP546597-N-20202020-06-022020-06-10PNOZakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu "Zdalna szkoła+" PO Polska CyfrowaGMINA GODZIESZE WIELKIEGodziesze Wielkie
BZP546572-N-20202020-06-022020-06-10PNOZakup odzieży ochronnej, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji staży uczniowskich realizowanych w ramach projektu "Z nauką w las - II edycja"TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻYBiałowieża
BZP546515-N-20202020-06-022020-06-10PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych dla Jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP546505-N-20202020-06-022020-06-10PNO„Zakup laptopów/komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – ZDALNA SZKOŁA +”GMINA KOWALAKowala
BZP546483-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa komputerów na potrzeby uczniów Gminy Chełmiec w związku z wystąpieniem epidemii Koronowirusa - sztuk 69 (Program zdalna szkoła plus).WÓJT GMINY CHEŁMIECChełmiec
BZP546468-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa nagród (m.in. tabletów, pamięci pendrive) zamawianych na potrzeby wydarzenia / przedsięwzięcia edukacyjnego pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP546466-N-20202020-06-022020-06-10PNOURUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”POWIAT NIDZICKINidzica
BZP546448-N-20202020-06-022020-06-16PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Iławy”GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
BZP546402-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie MiędzyrzeczGMINA MIĘDZYRZECZMiędzyrzecz
BZP546277-N-20202020-06-022020-06-10PNOZakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA ŚWIĘCIECHOWAŚwięciechowa
BZP544977-N-20202020-06-022020-06-15PNOZakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem IIPOWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP544419-N-20202020-06-022020-06-10PNODostawa stanowisk do digitalizacjiNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP542733-N-20202020-06-022020-06-22PNOSukcesywne dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP546176-N-20202020-06-012020-06-09PNOZakup laptopów w ilości 10 sztukCENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWAWarszawa
BZP546174-N-20202020-06-012020-06-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP546153-N-20202020-06-012020-06-09PNOZakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem ZZP.271.20.2020GMINA PUŁTUSKPułtusk
BZP546114-N-20202020-06-012020-06-15PNODostawa podzespołów komputerowych, elementów okablowania, projektorów multimedialnych, urządzeń sieciowych, zestawu do telekonferencji, urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGOBiałystok
BZP546090-N-20202020-06-012020-06-09PNODostawa zestawów komputerowychSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA W TORUNIUToruń
BZP546053-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego” - „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Dostawa pomocy naukowo – dydaktycznych” w ramach projektu nr RPPM.03.02.02-22-0017/16 pn. Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski” finansowanego ze środków Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”STAROSTWO POWIATOWE W SZTUMIESztum
BZP545841-N-20202020-06-012020-06-09PNODostawa urządzeń komputerowych, pomocy biurowych i oprogramowania do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości” – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn.24.05.2019 r., współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i RozwojuUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP545821-N-20202020-06-012020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACHKatowice
BZP545813-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Dostawa komputerów do Urzędu Gminy Siedlce – Zdalna Szkoła+” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)GMINA SIEDLCESiedlce
BZP545748-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”GMINA GŁOWNOGłowno
BZP545726-N-20202020-06-012020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie SkawinaURZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIESkawina
BZP545701-N-20202020-06-012020-06-09PNO„Zakup laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła +”BURMISTRZ MIASTA BIELAWABielawa
BZP545694-N-20202020-06-012020-06-10PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego urządzenia wielofunkcyjnego dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.UNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP545647-N-20202020-06-012020-06-10PNOZakup komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+.GMINA MAKÓW PODHALAŃSKIMaków Podhalański
BZP542997-N-20202020-06-012020-06-09PNODostawa podzespołów komputerowych do rozbudowy posiadanych serwerów DELL EMC VXRAIL 500 P570 oraz dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakietyWARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
TED252420-20202020-05-292020-06-15POPModernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED250497-20202020-05-292020-07-02PNORozbudowa Centralnej Macierzy BlokowejTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
TED250414-20202020-05-292020-07-03PNODostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED250396-20202020-05-292020-07-06PNORozbudowa infrastruktury teleinformatycznej CRC – Rozbudowa Systemu Archiwum Cyfrowego poprzez zwiększenie przestrzeni dyskowej wraz z usługami wsparcia serwisowegoNARODOWE ARCHIWUM CYFROWEWarszawa
TED250357-20202020-05-292020-07-06PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSMUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED250313-20202020-05-292020-07-01PNODostawa laptopa dla WGGiIŚ – KC-zp.272-220/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED250277-20202020-05-292020-07-01PNORozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu, kontroli granicznej oraz ochrony granicy – zakup stacjonarnych urządzeń do pobierania odcisków palcówKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED250260-20202020-05-292020-07-01PNODostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAKraków
TED250207-20202020-05-292020-07-06PNORozbudowa istniejącej macierzySTAROSTWO POWIATOWE W POZNANIUPoznań
TED250187-20202020-05-292020-07-06PNODostawa komputerów przenośnych dla Jednostek I AGH – KC-zp.272-216/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
BZP545619-N-20202020-05-292020-06-10PNODostawa używanych komputerów oraz nowych tabletów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w podziale na części: Zadanie I – Dostawa używanych komputerów SFF (100 sztuk), Zadanie II – Dostawa używanych komputerów SFF (50 sztuk), Zadanie III – Dostawa używanych komputerów USFF (10 sztuk), Zadanie IV – Dostawa nowych tabletów (28 sztuk)SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP545615-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez ZamawiającegoGŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP545612-N-20202020-05-292020-06-08PNOZakup urządzeń do weryfikacji autentyczności dokumentówMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP545531-N-20202020-05-292020-06-08PNOZakup sprzętu komputerowego w ramach programu #zdalnaszkoła+WÓJT GMINY HACZÓWHaczów
BZP545395-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP545363-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP545269-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa sprzętu elektronicznego z systemem operacyjnym dla projektu pt. Zdalna szkoła+ w Gminie Poronin.GMINA PORONINPoronin
BZP545221-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriamiUNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
BZP545204-N-20202020-05-292020-06-09PNODostawa sprzętu komputerowego dla Gminy GietrzwałdURZĄD GMINYGietrzwałd
BZP545145-N-20202020-05-292020-06-08PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 70 szt. zestawów komputerów stacjonarnych z monitorem oraz oprogramowaniem systemowym i biurowymZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP544799-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawa z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu Wiem i potrafię.GMINA PORONINPoronin
BZP544624-N-20202020-05-292020-06-08PNOZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY ZDALNEJ NAUKI UCZNIÓW NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA - ETAP IIGMINA JASTRZĘBIAJastrzębia
BZP543504-N-20202020-05-292020-06-15PNODostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni w branży logistycznej w ZSMI w LęborkuPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP543065-N-20202020-05-292020-06-15PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKA UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNEŁódź
BZP540858-N-20202020-05-292020-06-08PNODostawy materiałów eksploatacyjnych do duplikatora płyt typ RIMAGE 2410 oraz dostawy płyt CD z możliwością nadruku wraz z kopertamiTOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
TED249206-20202020-05-282020-06-30PNOModernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwaPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED247827-20202020-05-282020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
BZP545142-N-20202020-05-282020-06-05PNODOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI SZKOLNYCHZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. T. KOŚCIUSZKILeżajsk
BZP545098-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa wyposażenia do nowo wybudowanego Przedszkola Miejskiego nr 20 w Mielcu Część 1: Dostawa mebli do 10 sal przedszkolnych, 2 sal żłobkowych oraz innych pomieszczeń wraz z montażem Część 2: Dostawa pomocy specjalistycznych do gabinetu integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej Część 3: Dostawa pomocy dydaktycznych Część 4: Dostawa sprzętu elektronicznego, AGD i teleinformatycznegoGMINA MIEJSKA MIELECMielec
BZP544922-N-20202020-05-282020-06-08PNOWyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.GMINA WIŚNIOWA, W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA WÓJT GMINYWiśniowa
BZP544855-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej we WrocławiuPOLITECHNIKA WROCŁAWSKAWrocław
BZP544809-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP544780-N-20202020-05-282020-06-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP544778-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa laptopówGMINA MIEJSKA HAJNÓWKAHajnówka
BZP544768-N-20202020-05-282020-06-05PNO„Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi w sprzęt informatyczno - biurowy w ramach projektu pt. „Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP544682-N-20202020-05-282020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAPWarszawa
BZP544295-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP543776-N-20202020-05-282020-06-08PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - FH /02/ 03/ 20SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAGKatowice
BZP543652-N-20202020-05-282020-06-05PNOSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/41/EKPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP543479-N-20202020-05-282020-06-08PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, W TYM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ (2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA).MIASTO BIELSKO—BIAŁA URZĄD MIEJSKI W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP542597-N-20202020-05-282020-06-05PNODostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.GMINA JAKTORÓWJaktorów
TED245564-20202020-05-272020-06-30PNOZakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAMTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP544602-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa automatycznego systemu do identyfikacji czynnika zakaźnego i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniemNARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP544600-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa sprzętów ITINSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP544587-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania dla PWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych” - III edycjaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP544462-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - do Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 w ramach projektu „ABC… Uczę się…” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020URZĄD MIASTA ZIELONKAZielonka
BZP544430-N-20202020-05-272020-06-04PNO„Zakup, dostawa komputerów wraz oprogramowaniem w ramach działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +URZĄD GMINY GARWOLINGarwolin
BZP544333-N-20202020-05-272020-06-04PNOdostawa komputera - stacji obliczeniowej dla WIMiIP - KC-zp.272-227/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP544306-N-20202020-05-272020-06-04PNOZakup 25 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA ROZPRZARozprza
BZP544264-N-20202020-05-272020-06-08PNODOSTAWA NAPĘDÓW I NOŚNIKÓW LTO-8 ORAZ LAPTOPÓW NA POTRZEBY FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP544156-N-20202020-05-272020-06-05PNO„Monitoring CCTV przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009” Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIESzczecin
BZP544138-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa laptopów wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza oraz Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIEZabrze
BZP544096-N-20202020-05-272020-06-04PNOWprowadzenie systemu udostępniania zasobów bibliotecznych oraz przeprowadzenia automatyzacji Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP544045-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa tabletów (II postępowanie)STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
BZP543789-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Opolskiej.POLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP541788-N-20202020-05-272020-06-08PNODostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego w ramach projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”POWIAT PUŁAWSKIPuławy
BZP540078-N-20202020-05-272020-06-04PNODostawa sprzętu komputerowegoZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIECieszyn
TED244814-20202020-05-262020-06-29PNODzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisowąPOLREGIO SP. Z O.O.Warszawa
TED244381-20202020-05-262020-06-30PNOKompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych powszechnym spisem rolnym 2020GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED243830-20202020-05-262020-06-30PNODostawa urządzeń do kontroli autentyczności dokumentówŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
TED243826-20202020-05-262020-06-29PNORozbudowa macierzy dyskowej o dodatkową przestrzeń dyskową dla Urzędu Miasta Krakowa wraz ze wsparciem technicznym producentaGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED243824-20202020-05-262020-07-02PNODostawa drukarki 3D dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED243792-20202020-05-262020-06-30PNODostawę sprzętu komputerowego, telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED243782-20202020-05-262020-06-29PNODostawa środowiska hiperkonwergentnego dla Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu Rzeczy Politechniki ŚwiętokrzyskiejPOLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKielce
TED243759-20202020-05-262020-06-29PNODostawa sprzętu informatycznegoKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków
TED243752-20202020-05-262020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED243728-20202020-05-262020-06-29PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu IntegrationPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED243631-20202020-05-262020-06-26PNODostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGOWarszawa
BZP544130-N-20202020-05-262020-06-03PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGOPODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIEKraków
BZP544111-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowymGMINA PIĄTNICAPiątnica Poduchowna
BZP543927-N-20202020-05-262020-06-10PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Krajowej Rady SądownictwaKRAJOWA RADA SĄDOWNICTWAWarszawa
BZP543861-N-20202020-05-262020-06-05PNOdostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w KrakowieINSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PANKraków
BZP543832-N-20202020-05-262020-06-04PNODostawa komputerów, serwerów i sprzętu multimedialnegoPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIEGłogów
BZP543815-N-20202020-05-262020-06-03PNOZakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”MIASTO KOBYŁKAKobyłka
BZP543752-N-20202020-05-262020-06-03PNO„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Podróżowanie bez granic” – II postępowaniePAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
BZP543736-N-20202020-05-262020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu BadawczegoINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP543625-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia kinotechnicznegoLUMIERE SP. Z O.O.Białystok
BZP543551-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa laptopówSŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGOWarszawa
BZP542746-N-20202020-05-262020-06-03PNODostawa sprzętu komputerowego do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jednostek województwa warmińsko-mazurskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIEOlsztyn
TED239975-20202020-05-252020-06-30PNODostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED239890-20202020-05-252020-06-30PNODostawa wyposażenia dla basenów przy ul. Kościuszki i Hallera w Katowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach”. Zamówienie udzielane jest w 3 częściachMIASTO KATOWICEKatowice
TED239853-20202020-05-252020-06-25PNODostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WGGiOŚ – KC-zp.272-166/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED239723-20202020-05-252020-06-30PNOModernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w BydgoszczyKUJAWSKO—POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIABydgoszcz
TED239722-20202020-05-252020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED239696-20202020-05-252020-06-24PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYWrocław
TED239668-20202020-05-252020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów i PatomorfologiiCENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED239662-20202020-05-252020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy miasta Grudziądz – w trybie przetargu nieograniczonegoGMINA MIASTO GRUDZIĄDZGrudziądz
TED239622-20202020-05-252020-06-25PNOSukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckichUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED239610-20202020-05-252020-06-29PNODostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym oraz dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentówWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED239576-20202020-05-252020-06-25PNODostawa 1 szt. serwera plików dla UCI – KC-zp.272-198/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED239539-20202020-05-252020-06-24PNOZakup urządzeń informatycznych i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.Kraków
TED239533-20202020-05-252020-06-30PNOZakup sprzętu na potrzeby Pracowni Digitalizacji oraz Serwerowni Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED239529-20202020-05-252020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowegoPOLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED239526-20202020-05-252020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego na potrzeby kursu endolaparoskopiiPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP543583-N-20202020-05-252020-06-04PNO„Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. Wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii – wyposażenie Nowego Teatru” w zakresie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia Miasta Słupska”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP543541-N-20202020-05-252020-06-05PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Uczniowie na start - rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA ŁASKARZEWŁaskarzew
BZP543318-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa sprzętu komputerowego do w ramach programu Zdalna Szkoła+.GMINA MOŃKIMońki
BZP543257-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa drukarek A4 i baterii do tabletu DurabookŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGOKielce
BZP543254-N-20202020-05-252020-06-02PNOWyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie PrószkówGMINA PRÓSZKÓWPrószków
BZP543196-N-20202020-05-252020-06-03PNOZakup i dostawa kserokopiarek i innych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły ZawodowePOWIAT TARNOGÓRSKITarnowskie Góry
BZP543192-N-20202020-05-252020-06-08PNOZakup laptopów do wsparcia zdalnego nauczania dla szkół podstawowych na terenie Gminy PieńskGMINA PIEŃSKPieńsk
BZP543179-N-20202020-05-252020-06-02PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę 8 szt. monitorów interaktywnych 65”, 5 szt. monitorów interaktywnych 75” wraz z 11 szt. uchwytów instalacyjnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokości oraz 3 szt. podstaw mobilnych do monitorów z elektryczną regulacją wysokościZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJRadom
BZP543102-N-20202020-05-252020-06-05PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera DELL PowerEdge R630 i Hewlett Packard Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadomiuMIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIURadom
BZP542799-N-20202020-05-252020-06-02PNODostawa 50 komputerów przenośnych (laptopów) dla szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Targ.GMINA NOWY TARGNowy Targ
BZP542699-N-20202020-05-252020-06-03PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP542420-N-20202020-05-252020-06-02PNO„Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”GMINA PRÓSZKÓWPrószków
BZP400624-N-20202020-05-252020-06-02PNODoposażenie sal matematyczno - przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów i Tumlin oraz informatycznych w Szkołach Podstawowych w msc. Samsonów, Tumlin, Zagnańsk i KajetanówGMINA ZAGNAŃSKZagnańsk
BZP543177-N-20202020-05-242020-06-01PNOdostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w SiedlcachUNIWERSYTET PRZYRODNICZO—HUMANISTYCZNY W SIEDLCACHSiedlce
TED236969-20202020-05-222020-06-24PNODostawa sprzętu komputerowego dla Sądu NajwyższegoSĄD NAJWYŻSZYWarszawa
TED236959-20202020-05-222020-06-24PNODostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnychWOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
TED236950-20202020-05-222020-06-26PNOSprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
TED236941-20202020-05-222020-06-26PNODostawa akcesoriów sieciowych i komputerowychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACHKatowice
TED236859-20202020-05-222020-06-29PNODostawa stacjonarnych zest. komput., mobilnych zest. komput., zest. komput. All in One, wysokowydajnych urządz. wielofunkc., urządz. sieciowego, przełączników sieciowych oraz serwerów wraz z oprogramSŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWAWarszawa
BZP543147-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem dla systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz obudowy dysków do macierzy.URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP543137-N-20202020-05-222020-06-02PNODOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIAINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLAZabrze
BZP543097-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa komputerów przenośnych/laptopów w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+.GMINA KORZENNAKorzenna
BZP543085-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa akcesoriów komputerowychINSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGIIWarszawa
BZP543070-N-20202020-05-222020-06-01PNOZakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+GMINA ŚWIĘCIECHOWAŚwięciechowa
BZP543047-N-20202020-05-222020-06-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laptopa dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.180.2020)UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP543037-N-20202020-05-222020-06-15PNODostawa artykułów biurowychWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP543027-N-20202020-05-222020-06-02PNOWyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu- etap IIDOM KULTURY W ORZYSZUOrzysz
BZP542984-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa sprzętu ITGMINA DĘBNODębno
BZP542909-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa w okresie 12 miesięcy zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz podzespołów komputerowych i urządzeń peryferyjnych w 4 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP542828-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „STUK PUK - OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”GMINA ADAMÓWAdamów
BZP542810-N-20202020-05-222020-06-15PNOZakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji OpolskiejPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLUOpole
BZP542780-N-20202020-05-222020-06-01PNODostawy zestawów komputerowych.KOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
BZP542761-N-20202020-05-222020-06-05PNODostawa serwera oraz modułów pamięci dla Urzędu Miejskiego w Koszalinie w podziale na dwa Zadania: Zadanie 1. Dostawa serwera Zadanie 2. Dostawa modułów pamięciGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP542731-N-20202020-05-222020-06-01PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w częściach: Pakiet I Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych w zakresie urządzeń laboratoryjnych oraz akcesoriów elektrycznych i teleinformatycznych Pakiet II Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, w tym drukarek wielkoformatowych i drukarek 3D oraz materiałów do opraw dokumentów stażowychPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP542696-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa wraz z instalacją oraz konfiguracją i uruchomieniem urządzenia do de-duplikacji i przechowywania danychUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP542559-N-20202020-05-222020-06-02PNOwyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo PodgórneWÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNETarnowo Podgórne
BZP542501-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego.UNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
BZP541808-N-20202020-05-222020-06-01LELDostawa i montaż sprzętu elektroniczno-technicznego (sprzętu IT) dla ZSP na os. Gotyk w KrakowieZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIEKraków
BZP541758-N-20202020-05-222020-06-02PNODostawa laptopówPOWIAT ŚREMSKIŚrem
BZP541571-N-20202020-05-222020-06-01PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP542631-N-20202020-05-212020-05-29PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę Notebooka A – 1 szt.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP542623-N-20202020-05-212020-06-08PNODostawa macierzy dyskowej do systemu wirtualizacji macierzy IBM SVC MTM-2145-SV1 wraz z licencjami .MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa
BZP542554-N-20202020-05-212020-05-28PNODostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.GMINA SOLEC KUJAWSKISolec Kujawski
BZP542519-N-20202020-05-212020-06-02PNODostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla BONAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP542508-N-20202020-05-212020-06-03PNO„Dostawa wraz z montażem i instalacją sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT”POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO—ADMINISTRACYJNY W STRZELCACH KRAJEŃSKICHStrzelce Krajeńskie
BZP542486-N-20202020-05-212020-06-05PNODostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie w celu realizacji projektu "Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego" - Zadanie nr 1 i 2LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIELubaczów
BZP542401-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa Tabletów wraz oprogramowaniem i wyposażeniem w ramach konkursu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościachGMINA BIELINYBieliny
BZP542367-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie.GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓWDzierżoniów
BZP542352-N-20202020-05-212020-05-29PNO„Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego GSZOZ w Kurzętniku”GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKurzętnik
BZP542289-N-20202020-05-212020-05-29PNODostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w WarszawieURZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY—URZĄD DZIELNICY WAWERWarszawa
BZP542281-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna MałopolskaMAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIEKraków
BZP542273-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP542220-N-20202020-05-212020-06-02PNODostawa różnego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP542218-N-20202020-05-212020-05-29PNODostawa różnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17”AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP533440-N-20202020-05-212020-06-04PNODostawa akcesoriów komputerowych dla pracowników NASKNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED234686-20202020-05-202020-06-23PNOBudowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu PrzemysłowegoMUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLIStalowa Wola
TED233618-20202020-05-202020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego do Technikum nr 4 w Bytomiu – etap IGMINA BYTOM REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIABytom
TED233600-20202020-05-202020-06-30PNOCzęść I – dostawa komputera przenośnego dla wydziału nauk społecznych uniwersytetu gdańskiego. Część II – dostawa komputera przenośnego typu tablet dla instytutu pedagogikiUNIWERSYTET GDAŃSKIGdańsk
TED233543-20202020-05-202020-06-25PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w RypiniePOWIAT RYPIŃSKIRypin
TED233334-20202020-05-202020-06-09PNOModernizacja systemu archiwizacjiNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED233285-20202020-05-202020-06-25PNODostawa sprzętu i oprogramowania do Laboratoriów Geodezyjno-Kartograficznych PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED233281-20202020-05-202020-06-24PNODostawa i montaż sprzętu do laboratorium (Klaster obliczeniowy) oraz serwerowniPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
TED233239-20202020-05-202020-06-26PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania system transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów – budowa centrum przesiad..GMINA MIKOŁÓWMikołów
TED233186-20202020-05-202020-06-12PNODostawa materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i tuszy do urządzeń drukujących dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w KrakowiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIEWarszawa
TED233169-20202020-05-202020-06-23PNODostawa i instalacja wyposażenia technicznego sali koncertowej w urządzenia i akcesoria do streamingu w ramach realizacji projektów: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i sali koncertow..UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP542207-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa zestawów edukacyjnych stanowiących nagrody w informatycznych zawodach regionalnych w ramach realizacji projektu CMIPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP542172-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania Edycja IA/2020ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP542141-N-20202020-05-202020-05-28PNOUSŁUGA UDOSTĘPNIENIA KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKUGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP542123-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup komputerów przenośnych (laptop) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy ŁobezGMINA ŁOBEZŁobez
BZP542033-N-20202020-05-202020-05-28PNOWyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznegoGMINA ZAKRZEWZakrzew
BZP542015-N-20202020-05-202020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIURadom
BZP541968-N-20202020-05-202020-06-04PNODostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w KrakowieWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP541966-N-20202020-05-202020-06-04PNODostawa urządzeń sieciowych i rozbudowa farmy serwerów z dodatkowym oprogramowaniemKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP541900-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP541839-N-20202020-05-202020-05-28PNO„ Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Siennicy Różanej”ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SIENNICY RÓŻANEJSiennica Różana
BZP541703-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów).GMINA KORONOWOKoronowo
BZP541687-N-20202020-05-202020-05-28PNODostawy w ramach projektu „Nasze przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole"MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKIStoczek Łukowski
BZP541601-N-20202020-05-202020-06-04PNOZakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap IIGMINA KĘDZIERZYN—KOŹLE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKędzierzyn-Koźle
BZP541299-N-20202020-05-202020-05-28PNOZakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoGMINA OSIEK JASIELSKIOsiek Jasielski
BZP541264-N-20202020-05-202020-06-05PNODostawa systemu HPLCUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
TED231285-20202020-05-192020-06-23PNODostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego, z podziałem na 2 części (pakiety)POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
TED231239-20202020-05-192020-06-22PNOZakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowychAKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
TED231234-20202020-05-192020-06-22PNORozbudowa przestrzeni dyskowej na gromadzenie logówURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED231226-20202020-05-192020-06-03PNO„Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie”KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIELublin
TED230752-20202020-05-192020-06-22PNOIndkøb af multifunktionelle scanningsperiferierFRONTEXWarsaw
BZP541681-N-20202020-05-192020-05-26PNODostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejGMINA RADGOSZCZRadgoszcz
BZP541618-N-20202020-05-192020-05-27PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP541611-N-20202020-05-192020-05-27PNODostawa zestawów komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania na potrzeby laboratorium językowegoPOLITECHNIKA ŁÓDZKAŁódź
BZP541335-N-20202020-05-192020-05-28PNOZakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „ZDALNA SZKOŁA+”.ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W SKARYSZEWIESkaryszew
BZP541263-N-20202020-05-192020-05-27PNODostawa dysku sieciowego dla potrzeb Strostwa Powiatowego w Nowym Targu.ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP541235-N-20202020-05-192020-05-28PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy ŁapyBIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINYŁapy
BZP541216-N-20202020-05-192020-05-29PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP541172-N-20202020-05-192020-05-29PNOZakup zestawów komputerowych typu All-in-OneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIWrocław
BZP541126-N-20202020-05-192020-06-02PNODostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowejGMINA ORNETAOrneta
BZP540856-N-20202020-05-192020-05-27PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.5.2020)PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLUOpole
BZP540478-N-20202020-05-192020-05-27PNOZakup urządzeń UTM, systemu do centralnego logowania i raportowania zdarzeń oraz części serwerowychZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGOToruń
TED228959-20202020-05-182020-06-19PNOZakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”MIASTO NOWY SĄCZ – NOWOSĄDECKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCINowy Sącz
TED228903-20202020-05-182020-06-19PNODostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 częściUNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED228893-20202020-05-182020-06-22PNOZakup wzmocnionych terminali do mobilnej odprawy granicznejKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa
TED228880-20202020-05-182020-06-19PNODostawa dysków twardych typu EnterpriseCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
TED228802-20202020-05-182020-06-18PNODostawa 6 sztuk zestawów komputerowych typu All in One dla potrzeb Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 – KC-zp.272-211/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEKraków
TED228789-20202020-05-182020-06-18PNODostawa wyposażenia zintegrowanej pracowni logistyki lotnictwaLOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWADęblin
BZP541052-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ramach programu „Zdalna szkoła+” PO Polska CyfrowaGMINA RYDZYNARydzyna
BZP541014-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"POWIAT BUSKIBusko-Zdrój
BZP540997-N-20202020-05-182020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8Wrocław
BZP540990-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa poleasingowego sprzętu komputerowego (stacji roboczych z monitorem i peryferiami) na potrzeby COZLCENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP540892-N-20202020-05-182020-05-27PNOzakup sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu POWR.02.10.00-00-5011/18 pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim” – wyposażenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24 w Opolu.MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLUOpole
BZP540887-N-20202020-05-182020-05-28PNODostawa dodatkowego wyposażenia / doposażenia dla szkół/placówek edukacyjnychPOWIAT LĘBORSKILębork
BZP540880-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu. Znak postępowania: ZP-25/WZŻ/2020.WROCŁAWSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓWWrocław
BZP540872-N-20202020-05-182020-05-27PNODostawa laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP540870-N-20202020-05-182020-05-26PNODostawa klawiatur, myszy komputerowych oraz taśm WORM z etykietami alfanumerycznymi określonych w 2 pakietach.INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUCWarszawa
BZP540764-N-20202020-05-182020-06-05PNONajem wielofunkcyjnych, kolorowych urządzeń drukującychSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP540760-N-20202020-05-182020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją na miejscu w siedzibie ZamawiającegoLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XVIWrocław
BZP540742-N-20202020-05-182020-06-01PNODostawa zestawu do monitorowania interakcji symbiotycznejUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP540734-N-20202020-05-182020-05-27PNOModernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychLICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XV IM. MJR. PIOTRA WYSOCKIEGOWrocław
BZP540726-N-20202020-05-182020-06-18PNOZaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczychINSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEXŁódź
BZP540722-N-20202020-05-182020-05-27PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dla Wydziału Geodezji. Dostawa komponentów na potrzeby rozbudowy serwera i macierzy dla Wydziału Geodezji, w ramach projektu: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez tworzenie oraz rozwijanie komputerowej bazy danych niezbędnych do świadczenia e-usług Powiatu Ostrowskiego IISTAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIMOstrów Wielkopolski
BZP540720-N-20202020-05-182020-05-27PNODostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimAGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.Ostrowiec Świętokrzyski
BZP540626-N-20202020-05-182020-05-29PNOUsługa outsourcingu drukarek, urządzeń drukujących oraz kompleksowa obsługa druku.CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLILublin
BZP540053-N-20202020-05-182020-06-09PNORozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji HutnictwaGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP539731-N-20202020-05-182020-05-26PNOZakup 25 fabrycznie nowych laptopów z oprogramowaniem w ramach realizacji programu „ZDALNA SZKOŁA+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA ROZPRZARozprza
TED228002-20202020-05-152020-06-19PNO„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na cztery częściMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – RZESZÓW SP. Z O.O.Rzeszów
TED226538-20202020-05-152020-06-18PNORozbudowa środowiska infrastrukturalnego dla systemu e-usług w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej PodlaskiejAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 00—968 WARSZAWA, UL. MARYMONCKA 34, FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED226485-20202020-05-152020-06-23PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED226474-20202020-05-152020-06-18PNOZakup i dostawa stanowisk roboczych oraz licencji CAL dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM)SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIEKraków
TED226406-20202020-05-152020-06-18PNODostawa rozwiązania do Systemu Informacji Operacyjnych II (SIO II)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED226378-20202020-05-152020-06-18PNODostawa sprzętu komputerowegoUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED226363-20202020-05-152020-06-18PNOZakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
TED226294-20202020-05-152020-06-17PNODostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożeniaUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIEOlsztyn
TED226280-20202020-05-152020-06-17PNODostawa komputerów przenośnychAKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIEKraków
BZP540683-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa półek dyskowych wraz z wyposażeniem do macierzy, licencji oprogramowania Commvault oraz komputerów i wysokiej jakości konwerterów audio, integralnych urządzeń do rejestracji dźwięku oraz przełączników sieciowychFILHARMONIA NARODOWAWarszawa
BZP540646-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa automatycznego systemu do identyfikacji czynnika zakaźnego i określania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z niezbędnym wyposażeniemNARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP540595-N-20202020-05-152020-05-26PNO„Zakup laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła +”BURMISTRZ MIASTA BIELAWABielawa
BZP540553-N-20202020-05-152020-05-26PNODostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna szkoła w Gminie Sokółka.GMINA SOKÓŁKASokółka
BZP540484-N-20202020-05-152020-05-25PNOSukcesywna dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.UNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP540431-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGHAKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP540372-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa dodatkowego wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu: „Alfa i Omega – Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów”GMINA STRZYŻÓWStrzyżów
BZP540291-N-20202020-05-152020-05-25PNOZakup sprzętu do zdalnego nauczaniaGMINA LWÓWEK ŚLĄSKILwówek Śląski
BZP540131-N-20202020-05-152020-06-02PNODostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.GMINA STRYSZÓWStryszów
BZP539984-N-20202020-05-152020-05-26PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowaniaAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP539970-N-20202020-05-152020-05-28PNODostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w PoznaniuIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań
BZP539757-N-20202020-05-152020-05-25PNODostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJŁódź
BZP539042-N-20202020-05-152020-05-25PNOMacierze dyskowe dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoMINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGOWarszawa
TED223993-20202020-05-142020-06-17PNODostawa komputerów i sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejPAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJBiała Podlaska
TED223983-20202020-05-142020-06-18PNORozbudowa systemu pamięci masowej klasy enterpriseNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP540204-N-20202020-05-142020-05-22PNOZakup oraz dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, działania XI.1. Wysoka jakość edukacji, poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.GMINA RUSIECRusiec
BZP540096-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej z siedzibą 34-483 Lipnica Wielka 523ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNICY WIELKIEJLipnica Wielka
BZP540090-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa wyposażenia do pracowni obrabiarek w Zespole Szkół Zawodowych w WąbrzeźniePOWIAT WĄBRZESKIWąbrzeźno
BZP539838-N-20202020-05-142020-06-01PNOZakup i dostawa wyposażenia do trzech pracowni komunikacji w języku obcym w ramach projektu: „Postaw na swój rozwój zawodowy”ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGOGryfice
BZP539832-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa monitorów dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki OpolskiejPOLITECHNIKA OPOLSKAOpole
BZP539780-N-20202020-05-142020-05-26PNOSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIEKraków
BZP539726-N-20202020-05-142020-05-25PNODostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcjiZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
BZP539686-N-20202020-05-142020-05-22PNOWyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Judaistyki UJ, ul.Józefa 19, 31-056 Kraków.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP539213-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa serwerów plików NASCENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP539205-N-20202020-05-142020-05-25PNOZakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.POWIAT INOWROCŁAWSKIInowrocław
BZP539022-N-20202020-05-142020-05-22PNO„Modernizacja budynku A w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” - WYPOSAŻENIEMIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KNUROWIEKnurów
BZP537747-N-20202020-05-142020-05-22PNODostawa komputerów przenośnych biurowychKOMENDA STOŁECZNA POLICJIWarszawa
TED221791-20202020-05-132020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED221765-20202020-05-132020-06-18PNODostawa serwerów i urządzeń monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z licencjamiPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
TED221760-20202020-05-132020-06-16PNODostawa materiałów komputerowychGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
TED221580-20202020-05-132020-06-16PNODostawa wyposażania do pracowni terminalowychUNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce
BZP539580-N-20202020-05-132020-05-21PNOURUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH, DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT Z MODERNIZACJĄ SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W NIDZICY WRAZ ZE SZKOLENIAMI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. „E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM”POWIAT NIDZICKINidzica
BZP539547-N-20202020-05-132020-05-21PNODostawy sukcesywne materiałów i sprzętu biurowego10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJBydgoszcz
BZP539428-N-20202020-05-132020-05-21PNOZakup laptopów dla szkół Gminy Września w ramach projektu „Zdalna Szkoła”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP539355-N-20202020-05-132020-05-20PNODostawa materiałów eksploatacyjnychKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIEWarszawa
BZP539281-N-20202020-05-132020-05-21PNOZamówienie na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”POWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP536977-N-20202020-05-132020-05-25LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy”- część 1 (znak sprawy ZP - 17/20)MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP536873-N-20202020-05-132020-05-21PNODostawa materiałów eksploatacyjnych dla PWSZ w Chełmie - II edycjaPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIEChełm
BZP535929-N-20202020-05-132020-05-29PNO„Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina.”GMINA NOWY WIŚNICZNowy Wiśnicz
TED221000-20202020-05-122020-06-09POGDostawa wyposażenia teleinformatycznego sieci komputerowychJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101Lubliniec
TED219235-20202020-05-122020-06-15PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED219222-20202020-05-122020-06-15PNODostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID HF w Bibliotece Uniwersyteckiej we WrocławiuUNIWERSYTET WROCŁAWSKIWrocław
TED219206-20202020-05-122020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki CzęstochowskiejPOLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKACzęstochowa
TED219027-20202020-05-122020-06-15PNODostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ..GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED219004-20202020-05-122020-06-16PNODostawa sprzętu komputerowegoREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIELublin
BZP539236-N-20202020-05-122020-05-21PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKA.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP539201-N-20202020-05-122020-05-20PNOZakup i dostawa sprzętu, systemu informatycznego oraz oprogramowania do wykonywania i przechowywania strategicznych map hałasu wraz ze wsparciem eksperckim. Zadanie 5: Zakup dysku do serwerowni zdolnego do przechowywania danych o znacznych wielkościach dot. monitoringu hałasuGŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKAWarszawa
BZP539113-N-20202020-05-122020-05-22PNOZakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi na potrzeby PWSTE w JarosławiuPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO—EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUJarosław
BZP539048-N-20202020-05-122020-05-20PNO- D O S T A W Y – Dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce z siedzibą 34-480 Jabłonka, ul. Podhalańska 3ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGONowy Targ
BZP538967-N-20202020-05-122020-05-20PNOWyposażenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie”.POWIAT PŁOCKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PŁOCKUPłock
BZP538940-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa monitora interaktywnego minimum 86” (cali) wraz z akcesoriami.POWIAT CIESZYŃSKI W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGOCieszyn
BZP538892-N-20202020-05-122020-05-22PNOSprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu RzeszowskiegoUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
BZP538884-N-20202020-05-122020-05-22PNOZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW”ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W PABIANICACHPabianice
BZP538825-N-20202020-05-122020-05-20PNODostawa 3 skanerów laserowych 3D służących do wykonania inwentaryzacji nieruchomości zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z akcesoriami, wyposażeniem, oprogramowaniem i szkoleniem.GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI—SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWYGdańsk
BZP538824-N-20202020-05-122020-05-21PNORozbudowa macierzy IBM Storwize V7000G2INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP538752-N-20202020-05-122020-06-15PNOdostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Usługi elektroniczne służące mieszkańcom – wdrożenie rozwiązań opartych na telemetrii w PERIG Sp. z o.o. w Gminie BraniewPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.Braniewo
BZP538602-N-20202020-05-122020-05-22PNOZakup laptopówINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ—KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
BZP536611-N-20202020-05-122020-05-21LELDostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 2 ( znak sprawy ZP-18/20).MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIEWarszawa
BZP535660-N-20202020-05-122020-05-21PNODostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty WieckiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
BZP535234-N-20202020-05-122020-05-22PNODostawa kolektorów danychUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok