Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-08 09:11:53
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED372080-20202020-08-072020-09-09PNO,,Wykonanie kontrolnych pomiarów wybranych linii niwelacji precyzyjnej na obszarze kraju z opracowaniem wyników, w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED372068-20202020-08-072020-09-08PNOZakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji OracleCENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED372056-20202020-08-072020-09-08PNOZapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru OpłatMINISTER FINANSÓWWarszawa
TED372034-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz programów telewizyjnych w budynkach internatowych należących do OReg AMW w SzczecinieAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin
TED372009-20202020-08-072020-09-09PNOŚwiadczenie usługi serwisu urządzeń wraz z oprogramowaniem będących w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
TED372006-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED371871-20202020-08-072020-09-09PNOWdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławieckie wraz z dostawą sprzętuGMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIEGórowo Iławeckie
BZP572525-N-20202020-08-072020-08-18PNOOpracowanie 20 Wirtualnych Gier Decyzyjnych (WGD) i ich wdrożenie w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) funkcjonującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocławiuUNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP572512-N-20202020-08-072020-08-18PNOserwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym systemKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
BZP572504-N-20202020-08-072020-08-17PNOUsługi utrzymania Systemu Bazodanowego, Systemu ZSI oraz wszystkich jego obszarów funkcjonalnychINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGOWarszawa
BZP572166-N-20202020-08-072020-08-17PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w zakresie obsługi teleinformatycznej użytkowników Ministerstwa RozwojuMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP572145-N-20202020-08-072020-08-19PNOUsługa doradcza polegająca na weryfikacji i ocenie efektywności medycznej, ekonomicznej, rozliczeń z NFZ oraz symulacji zmian prowadzących do optymalizacji działalności obejmującej świadczenia szpitalne i ambulatoryjne specjalistyczne ZamawiającegoGÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHKatowice
BZP570745-N-20202020-08-072020-08-27PNOUsługi serwisowe dla macierzy typu FASNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP570717-N-20202020-08-072020-08-19PNOCyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie lubaczowskim w ramach projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji PrzestrzennejPOWIAT LUBACZOWSKILubaczów
BZP570376-N-20202020-08-072020-08-19PNOZakup kluczy dostępu do bazy aktualizacji na oprogramowanie Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE) będące w posiadaniu ZamawiającegoCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa
BZP569569-N-20202020-08-072020-08-19PNOWykonanie podstrony internetowej z grami i konkursami dotyczącymi Funduszy Europejskich oraz aplikacji mobilnej z grami na urządzenia mobilneWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP572017-N-20202020-08-062020-08-17PNOOpracowanie materiałów e-learningowych w ramach realizacji projektu "UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP570828-N-20202020-08-062020-08-19PNOWyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałościMAŁOPOLSKA UCZENIA PAŃSTWOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP570728-N-20202020-08-062020-08-14PNOZakup przedłużenia wsparcia technicznego oraz licencji na oprogramowanie dla jednostek Uniwersytetu OpolskiegoUNIWERSYTET OPOLSKIOpole
BZP570646-N-20202020-08-062020-08-14PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacyjno – KomunikacyjnegoPAŃSTWOWA UCZELNIA STANISŁAWA STASZICA W PILEPiła
BZP568695-N-20202020-08-062020-08-17PNOUsługi serwisowe dla systemu ESKULAPGINEKOLOGICZNO—POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED368817-20202020-08-052020-09-07PNODostawa routerów wraz z instalacją i konfiguracją w jednostkach organizacyjnychPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED368232-20202020-08-052020-09-07PNORozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical SystemsZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DABROWIE GÓRNICZEJDąbrowa Górnicza
TED368217-20202020-08-052020-09-07PNODostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – zadanie 1 – dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia – część 1POWIAT TOMASZOWSKITomaszów Mazowiecki
TED367345-20202020-08-052020-09-10PNODostawa komputerów przenośnychNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED367340-20202020-08-052020-09-07PNODostawa, montaż, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnychWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED367326-20202020-08-052020-09-08PNO„Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania i licencji wraz z usługą instalacji, montażu, konfiguracji i wdrożenia w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACHGorlice
TED367313-20202020-08-052020-09-07PNOZakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla uruchomienia e-usług w SPZOZ MOZ w Zielonce w ramach projektu „Uruchomienie e-usług w SPZOZ-MOZ w Zielonce”SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ZIELONCEZielonka
BZP570322-N-20202020-08-052020-08-13PNOPełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap IGMINA BIAŁABiała
BZP570295-N-20202020-08-052020-08-13PNOŚwiadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP567456-N-20202020-08-052020-08-13DLKZakup usługi agregacji, składowania, przetwarzania danych wraz z systemem raportowym dla danych RPD z serwisów internetowychTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
TED365684-20202020-08-042020-09-04PNO„Usługi dostarczenia infrastruktury utrzymaniowej wraz z drc (disaster recovery center)” realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
TED365674-20202020-08-042020-09-04PNOUsługa nadzoru autorskiego nad systemem HIS Szpitala (CliniNet, NetRaad, STER), systemem InfoMedica oraz usługa nadzoru autorskiego oraz serwis systemu Pharmanet dla USK im. WAM-CSWSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI – CENTRALNY SZPITAL WETERANÓWŁódź
TED365667-20202020-08-042020-09-07PNODostosowanie, utrzymanie, naprawy i konserwacje elementów telematyki drogowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Białymstoku GDDKIAGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, UL. WRONIA 53, 00—874 WARSZAWA; PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED364811-20202020-08-042020-09-04PNOZakup przełączników sieciowych oraz urządzeń Access PointNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP569978-N-20202020-08-042020-08-13PNOZakup dostępu do bazy danych zawierającej informacje na temat spółek giełdowych wraz z wynikami finansowymi oraz wskaźnikami dla spółek i dla sektorówPOLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.Warszawa
BZP569853-N-20202020-08-042020-08-12PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów gminy Biała Rawska_1013025 powiat rawski_1013, województwo łódzkie_10: Błażejewice_0006, Niemirowice_0029, Narty_0028POWIAT RAWSKIRawa Mazowiecka
BZP569669-N-20202020-08-042020-08-12PNOŚwiadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego systemu RIS/PACS AlterisWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP569609-N-20202020-08-042020-08-17PNOSerwis oprogramowania aplikacyjnego Infomedika do obsługi tzw.”części szarej” (m.in. księgowość, magazyny, kadry, płace)SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR ALFREDA SOKOŁOWSKIEGOWałbrzych
BZP569608-N-20202020-08-042020-08-17PNODostawa bezterminowych licencji oprogramowania Jira wraz z 12 miesięcznym wsparciem producenta liczonym od dnia dostawy oraz usługą wdrożenia.MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
BZP569205-N-20202020-08-042020-08-17PNODostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2020 r. – 14.09.2021 r.UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
TED363456-20202020-08-032020-09-03PNOZakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (routerów, switchy, firewalli, ipsów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED363447-20202020-08-032020-09-30PNO„Zakup oprogramowania klasy HIS wraz z repozytorium EDM i e-usługami oraz instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i szkoleniem, wykonanie integracji systemów LIS/laboratorium z systemem informatycznym H..SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACHMysłowice
TED363411-20202020-08-032020-09-04PNOŚwiadczenie usług asysty i wsparcia technicznego dla oprogramowania do gospodarki odpadami w gminie miasta GdańskaGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP569381-N-20202020-08-032020-08-11PNOZakup wsparcia dla oprogramowania Micro Focus Data Protector.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP569314-N-20202020-08-032020-08-11PNO"Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"GMINA KAMPINOSKampinos
BZP569296-N-20202020-08-032020-08-12PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej szpitalnych systemów informatycznychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIEKościan
TED361529-20202020-07-312020-08-18PNOZakup i wdrożenie w NBP usługi systemu do weryfikacji i ochrony zapytań systemów DNS oraz zarządzania adresacją IPNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED360948-20202020-07-312020-08-18PNORozbudowa systemu bezpieczeństwa NAV – Network Awareness and Visibility wraz ze wsparciem technicznymNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
BZP569021-N-20202020-07-312020-08-13PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP568807-N-20202020-07-312020-08-10PNOSystem Elektronicznego Obiegu Dokumentów SEODZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa
BZP568806-N-20202020-07-312020-08-10PNOŚwiadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZMAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIEKraków
BZP568792-N-20202020-07-312020-08-13PNONadzór autorski i serwis techniczny laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab oraz przeniesienie bazy danych na nowy serwer dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w KielcachŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP568733-N-20202020-07-312020-08-12PNOUsługa kompleksowej obsługi informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we WłocławkuWOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKUWłocławek
BZP568639-N-20202020-07-312020-08-10PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej okresu od XVI do XIX wieku w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (PL-Wtm), Bibliotece Polskiej w Paryżu (F-Ppo), Bibliotece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (PL-Wnifc) i korekta istniejących już rekordów w RISM ze zbiorów Archiwum Jasnogórskiego (PL-CZ) – 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP568611-N-20202020-07-312020-09-07PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP568593-N-20202020-07-312020-08-10PNOUsługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACHKatowice
BZP568542-N-20202020-07-312020-08-10PNO(1) Odnowienie licencji, przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego: (A) oprogramowania Axence nVision, (B) oprogramowania Vmware, (C) urządzenia FortiGate 40C., (2) Usługa sprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla: (A) macierzy VNX 5200, (B) deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP561069-N-20202020-07-312020-08-20PNO"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"GMINA MIEJSKA IŁAWAIława
TED360361-20202020-07-302020-09-01PNOWykonanie projektów technicznych (dokumentacji technicznej) tworzących inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie GdyniaZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.Gdynia
BZP568559-N-20202020-07-302020-08-07PNONarzędzie informatyczne do wprowadzania do ZRK syntetycznych opisów kwalifikacji (syntetycznych charakterystyk)INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP568541-N-20202020-07-302020-08-06PNOZakup usługi wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego oraz licencjiGŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNYWarszawa
BZP568535-N-20202020-07-302020-08-06PNOPrzetarg nieograniczony na świadczenie usługi nadzoru autorskiego oprogramowania aplikacyjnego dla systemu AMMS/InfoMedica.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ—SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY ZDROJUKrynica - Zdrój
BZP568502-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługa modyfikacji i rozbudowy systemu Appmedica wraz z przygotowaniem metod do integracji z aplikacjami procesowymi, składającymi się z: - Appmedica do aplikacji AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury (APPmedica-76); - Appmedica do aplikacji AP16.01 Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi (AM 396); - Aplikacja mobilna wspomagająca proces dodawania sprzętu (Appmedica 85); - Rozbudowa bazy danych sprzętowych (Appmedica 87); - Nowa ścieżka zgłoszeń - sprzęt inny niż medyczny (Appmedica 57). w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP568499-N-20202020-07-302020-08-10PNOWdrożenie aplikacji do Elektronicznego zarządzania dokumentami i e-usług dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKARawa Mazowiecka
BZP568438-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługa objęcia nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o.SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOSieradz
BZP568132-N-20202020-07-302020-08-07PNOUsługi serwisowe wraz z usługą konserwacji systemu informatycznego IMPULS EVO.WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGIIPoznań
BZP567780-N-20202020-07-302020-08-07PNORobotyzacja procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną od sprzedawcy oraz dystrybutora dla jednostek Miasta Bydgoszczy wraz z pozyskaniem danych z tych dokumentówURZĄD MIASTA BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP566946-N-20202020-07-302020-08-11PNOSERWIS DLA SPRZĘTU HPE ŚRODOWISKA EBS (SUPERDOME2) ORAZ SERWIS POGWARANCYJNY DLA SERWERÓW DELLPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
BZP566890-N-20202020-07-302020-08-07PNODostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa – SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznymURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED357293-20202020-07-292020-09-01PNOUtworzenie portalu do publikacji zdigitalizowanych zbiorów oraz zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowejBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
TED357276-20202020-07-292020-08-31PNO„Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500” dla jednostek ewidencyjnych Niepołomice – miasto, Niepołomice – obszar wiejski, Gdów – obszar wiejski, powiat wielickiPOWIAT WIELICKIWieliczka
TED357260-20202020-07-292020-08-31PNOObsługa rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – udostępnienie systemówMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED357092-20202020-07-292020-09-02PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED356555-20202020-07-292020-09-10PNODostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego i elektronicznego dla pracowni w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach”POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
BZP567953-N-20202020-07-292021-08-06PNOŚwiadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKECENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNAWarszawa
BZP567843-N-20202020-07-292020-08-06PNOCyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilenia systemu PZGiKPOWIAT GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGOPruszcz Gdański
BZP567827-N-20202020-07-292020-08-10PNODostawa komputerów, laptopów, drukarek, niszczarek, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, dysków sieciowych NAS, oprogramowania biurowego i oprogramowania antywirusowego na potrzeby Jednostek PodległychPOWIAT LEGIONOWSKILegionowo
BZP567724-N-20202020-07-292020-08-20PNOUsługi serwisu dla oprogramowania Pixel Expacs oraz Dagosys DagostoreWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP567501-N-20202020-07-292020-08-14PNOBudowa monitoringu na Osiedlu Słowiki i Osiedlu Pakuska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO I GMINA OLKUSZOlkusz
BZP566485-N-20202020-07-292020-08-18PNOWdrożenie witryny internetowej czaswlas.CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP560613-N-20202020-07-292020-08-10PNOWykonanie, dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i szkolenie z użytkowania 2 egzemplarzy systemu informacyjnego wykorzystującego hologram awatara / wirtualnego asystenta osoby starszej wraz z pracami technicznymi i programistycznymi związanymi z wdrożeniem i udoskonaleniem systemuAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJWarszawa
TED354912-20202020-07-282020-08-31PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 6GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED354887-20202020-07-282020-08-28PNOWsparcie techniczne i serwis MRBDPOLSKIE RADIO – S.A.Warszawa
TED353891-20202020-07-282020-08-31PNO„Dostawa i wdrożenie systemu VNA” realizowanego w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w BCO-SM im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED353867-20202020-07-282020-08-28PNOBudowa inteligentnego systemu transportu w Płocku w ramach rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka – etap IIMIEJSKI ZARZĄD DRÓG W PŁOCKUPłock
TED353860-20202020-07-282020-08-31PNOZakup i wdrożenie systemu wirtualizacjiURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP567317-N-20202020-07-282020-08-12PNOOgraniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy SzelkówGMINA SZELKÓWStary Szelków
BZP567219-N-20202020-07-282020-08-06PNOdostawa: SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWEJ, składającego się z SYSTEMU OCHRONY POCZTY; usługa: WSPARCIE TECHNICZNE/GWARANCJEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP567205-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa wsparcia technicznego dla oprogramowaniaPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP567130-N-20202020-07-282020-08-05PNOModernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej południowej części powiatu cieszyńskiego – Etap I- inwentaryzacja i projektPOWIAT CIESZYŃSKI W IMIENIU KTÓREGO WYSTĘPUJE ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGOCieszyn
BZP566856-N-20202020-07-282020-08-12PNO„Nadzór Budowlany - Inżynier Kontraktu” - Zadanie nr 2 realizowane w ramach Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP566848-N-20202020-07-282020-08-05PNOUsługi hostingoweNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP566564-N-20202020-07-282020-08-10PNOOdnowienie wsparcia serwisowego na sprzęt będący na wyposażeniu serwerowniUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP566503-N-20202020-07-282020-08-05PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565953-N-20202020-07-282020-08-06PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP565465-N-20202020-07-282020-09-07PNO„Rozbudowa systemu informatycznego oprogramowania Infomedica/AMMS wraz z zakupem oprogramowania bazodanowego oraz migracją danych” w ramach zadania ”Poprawa jakości usług medycznych poprzez wdrożenie kompleksowego ambulatoryjnego i szpitalnego systemu e-zdrowie.”SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP562851-N-20202020-07-282020-08-07PNOUsługa wsparcia eksperckiego w zakresie wyceny usług informatycznych w projekcie Katalogi Administracji Publicznej. BDG-WZP.263.22.2020MINISTER CYFRYZACJIWarszawa
TED352146-20202020-07-272020-08-07PNOOpracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże–Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka..WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED352129-20202020-07-272020-08-27PNOCyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – tura IXWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP566857-N-20202020-07-272020-08-04PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemu informatycznego w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP566619-N-20202020-07-272020-08-04PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP566584-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawa symetrycznego łącza internetowego (dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości 1GB/1GB, dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. przy ul. Wilczy Dół 5 oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu na okres 24 miesięcy)METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
BZP566537-N-20202020-07-272020-08-04PNODostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych.SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKUSłupsk
BZP566510-N-20202020-07-272020-08-07PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP566346-N-20202020-07-272020-08-03PNOUsługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułamiREGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAPoznań
BZP565887-N-20202020-07-272020-08-04PNOUsługę dostępu do sieci InternetMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
BZP558878-N-20202020-07-272020-08-11PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”GMINA ŁUKTAŁukta
TED349837-20202020-07-242020-08-27PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED349762-20202020-07-242020-08-28PNOHosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator WnioskówWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED349759-20202020-07-242020-08-26PNO„Modernizacja CP SPR sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED349755-20202020-07-242020-08-07PNOModernizacja systemu Call Center wraz z czasowym udostępnieniem dodatkowych licencji stanowiskowych dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnychCENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJWarszawa
TED349744-20202020-07-242020-08-06PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED349743-20202020-07-242020-09-04PNOZaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców KrosnaGMINA MIASTO KROSNOKrosno
TED348925-20202020-07-242020-08-25PNODostawa oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice
BZP566234-N-20202020-07-242020-07-31PNOZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA NADZÓR I OBSŁUGĘ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA AMMS DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIESAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJChoszczno
BZP566193-N-20202020-07-242020-08-10PNOPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wykonanie prac remontowych w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI—COLLEGIUM MEDICUMKraków
BZP566081-N-20202020-07-242020-08-06PNOWYKONANIE I WDROŻENIE GEOPORTALU DLA SIEDMIU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHPOMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHSłupsk
BZP565066-N-20202020-07-242020-09-02PNORozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Gminie Olecko”GMINA OLECKOOlecko
BZP563766-N-20202020-07-242020-08-04PNO„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT 500 i GESUT) – obręb Słodków.ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP563162-N-20202020-07-242020-08-04PNOModernizacja platformy Otwarta SzkołaOŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄWarszawa
BZP562863-N-20202020-07-242020-08-05PNOUsługa digitalizacji kolekcji Lepidoptera /prace techniczne/ w ramach projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) /umowa nr POPC.02.03.01-00-0081/19-00/UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIKraków
BZP565914-N-20202020-07-232020-08-03PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Katowice powstałej w ramach projektów zrealizowanych przez miasto Katowice. Zamówienie udzielane w dwóch częściach: Część I: dotyczy projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”, Część II: dotyczy projektów: a) LTE – budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu do Hot-spot”, b) „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – etap III” c) sieci WiFi w budynkach Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
TED345505-20202020-07-222020-09-01PNOBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej PrawejZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD—KAN SP. Z O.O.Skierniewice
TED344957-20202020-07-222020-08-24PNOOrganizacja struktury zarządczej i animacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego (pilotaż)WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
TED344956-20202020-07-222020-08-07PNORozbudowa UMM wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFOGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED344934-20202020-07-222020-08-03PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-155/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED344926-20202020-07-222020-08-19NZOWdrożenie i udostępnienie systemu kadrowo-płacowego i elektronicznego obiegu wniosków kadrowych w Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
TED344911-20202020-07-222020-08-26PNODostawa baz danych dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiegoZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
TED344906-20202020-07-222020-08-27PNOWykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń zintegrowanego systemu zarządzania ruche..GDAŃSKI ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdańsk
TED344864-20202020-07-222020-08-25PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 5GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED344860-20202020-07-222020-08-27PNOŚwiadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Zawiszy Czarnego 5 w GliwicachAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, 00—911 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 26A; ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIEKraków
TED344306-20202020-07-222020-08-24PNOZakup sprzętu serwerowego i sieciowego ZP-DI-5/20URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED344282-20202020-07-222020-08-05PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
TED344208-20202020-07-222020-08-24PNOZP/PN/2020/30 – sprzęt sieciowy, komputery, notebookiSPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE IM. ŚW. JANA PAWŁA II S.A.Polanica-Zdrój
BZP564846-N-20202020-07-222020-07-30PNOUtworzenie strony internetowej, aplikacji mobilnej i wirtualnego spaceru- Gmina Ochotnica DolnaGMINA OCHOTNICA DOLNAOchotnica Dolna
BZP564396-N-20202020-07-222020-07-30PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
TED342415-20202020-07-212020-08-24PNOUsługi dotyczące systemu CeSAR w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania błędów i awarii oraz wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED342387-20202020-07-212020-08-25PNODostosowanie i modernizacja danych w ramach projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta KielceGMINA KIELCEKielce
TED341542-20202020-07-212020-08-21PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa sp. z o.oZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBAWA SP. Z O.O.Lubawa
BZP564693-N-20202020-07-212020-07-29PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania VMwareCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP564635-N-20202020-07-212020-07-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP564564-N-20202020-07-212020-07-30PNODostawa i montaż systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID na potrzeby Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w WarszawieAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP564529-N-20202020-07-212020-08-06PNOZmiana lokalizacji stacji transformatorowej wraz z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej dla Kampusu Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIEWarszawa
BZP564425-N-20202020-07-212020-08-03PNOŚwiadczenie usług utrzymania i modyfikacji Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP563857-N-20202020-07-212020-07-29PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości portalu frse.org.pl oraz stron erasmusplus.org.pl, eks.org.pl i jows.pl, wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznegoFUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP562097-N-20202020-07-212020-07-29PNOŚwiadczenie usług wsparcia Zamawiającego i użytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib Enterprise, świadczenie usług specjalnych związanych z Systemem.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
BZP559923-N-20202020-07-212020-07-29PNOPrzeprowadzenie badań użyteczności User Experience (UX) i konsultacji User Experience (UX) w projekcie e-Urząd SkarbowyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED339545-20202020-07-202020-08-21PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznychPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIMLidzbark Warmiński
TED338857-20202020-07-202020-09-04PNOOdnawialne źródła energii w gminie CycówGMINA CYCÓWCyców
TED338768-20202020-07-202020-08-20PNOZakup 3 000 licencji subskrypcyjnych Office365 w planie A3 na okres 3 lat (...). Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/56/EOPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP564110-N-20202020-07-202020-07-30PNO„Usługa polegającą na utrzymaniu merytorycznym oraz obsługa informatyczna strony www NCEŻ, w tym modyfikacje dotychczasowego systemu w zakresie zmian funkcjonalnych, wizualnych/graficznych oraz programistycznych na podstawie potrzeb z dotychczasowej działalności”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP563965-N-20202020-07-202020-07-28PNOSYSTEM ESCULAPPOWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMPiotrków Trybunalski
BZP563930-N-20202020-07-202020-07-30PNOUSŁUGA WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWYCH WRAZ Z DEDYKOWANYM ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM W BUDYNKU NR 113AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKIWrocław
BZP563828-N-20202020-07-202020-07-28PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta systemu ochrony przed wyciekami informacji „DeviceLock” tzw. DLPURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563817-N-20202020-07-202020-07-28PNORoczne wsparcie producenta dla urządzenia sieciowego IPSURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP563806-N-20202020-07-202020-07-28PNOWsparcie producenckie dla systemu antywirusowego oraz rozbudowa tego systemuURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP561880-N-20202020-07-202020-07-28PNODostosowanie funkcjonalne i graficzne strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w MałopolsceWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP560241-N-20202020-07-202020-07-31PNOPrzeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej o Funduszach Europejskich (w szczególności o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020) w regionalnych telewizjach kablowych na terenie województwa wielkopolskiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
BZP556284-N-20202020-07-202020-07-28PNODostosowanie dokumentów poszczególnych komórek merytorycznych Centrum Projektów Europejskich do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz 848) (zwaną dalej Ustawą) oraz zaleceniami Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (zwanym dalej WCAG) w pięciu częściach.PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA—CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICHWarszawa
TED337237-20202020-07-172020-08-19PNOWdrożenie systemu e-usług w gminie MłynaryWDROŻENIE SYSTEMU E—USŁUG W GMINIE MŁYNARYMłynary
TED337099-20202020-07-172020-08-21PNOWdrożenie i integracja e-usług dla NIO-PIB, Oddziału w Gliwicach w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
TED336527-20202020-07-172020-08-20PNOZakup licencji Data Loss Protection DLP wraz z usługami konfiguracji, wdrożenia, warsztatami oraz wsparciemMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED336319-20202020-07-172020-08-19PNORozbudowa infrastruktury systemów nadzoru i bezpieczeństwa (5 części)CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
TED336281-20202020-07-172020-08-20PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
BZP563848-N-20202020-07-172020-07-24PNOUtrzymanie i wsparcie techniczne do systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usługMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP563812-N-20202020-07-172020-07-28PNOŚwiadczenie usług ICT oraz usług specjalistycznych związanych z promocją na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGUElbląg
BZP563617-N-20202020-07-172020-07-29PNOZakup, dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz integracją z systemem medycznym Optimed.SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZAChoroszcz
BZP563461-N-20202020-07-172020-07-29PNOUsługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w KielcachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONYKielce
BZP563265-N-20202020-07-172020-07-27PNOŚwiadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, na rzecz Województwa Małopolskiego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnychWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków
BZP562922-N-20202020-07-172020-07-27PNOŚwiadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego systemu „SARA”.CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED335047-20202020-07-162020-07-31PNOUsługa migracji i konfiguracji systemów przetwarzania i analizy danych opartych na oprogramowaniu SAS wraz z podniesieniem oprogramowania SAS do wersji 9.4 w celu dostosowania do nowej infrastrukturyGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED334280-20202020-07-162020-08-19PNORealizacja projektu wdrożenia e-usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych p..ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUKCIE SP. Z O.O.Łukta
BZP563102-N-20202020-07-162020-07-24PNOWykonanie wirtualnego przewodnika po wystawach stałych Muzeum Historii Katowic oraz reklamy video o długości 15 sekund.MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice
BZP562996-N-20202020-07-162020-07-27PNOStała opieka i nadzór nad urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych oraz serwis oprogramowania „Small Bussines” dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia.MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŹETOWEJ MAZOVIAWarszawa
BZP562933-N-20202020-07-162020-07-24PNOUsługa dostępu do systemu informacji prawnejSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP562867-N-20202020-07-162020-07-27PNODostawa i wdrożenie systemu do przeprowadzania teletransmisji audio-wideo z Sali operacyjnej SPSK Nr 1 do Sali dydaktycznej Centrum Symulacji Medycznej PUM wraz z nieograniczonym dostępem do konta streamingowego umożliwiającego stały przesył danych oraz regularne odtwarzanie zgromadzonego materiału dydaktycznego.POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
BZP562833-N-20202020-07-162020-07-24PNOPrzedłużenie licencji na wirtualne urządzenia Cisco IronPort (Email Security Appliance;ESA) pracujące w trybie Cluster wraz ze wsparciem producentaUNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGOBydgoszcz
BZP562669-N-20202020-07-162020-07-28PNOPrzedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa CywilnegoURZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOWarszawa
BZP562605-N-20202020-07-162020-07-24PNO„Dostawa i wdrożenie nowych e-usług Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego” w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego"POWIAT KRAKOWSKIKraków
BZP562578-N-20202020-07-162020-07-31PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnegoGMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP559467-N-20202020-07-162020-07-24PNOZapewnienie nadzoru nad wykonaniem modernizacji rejestrów publicznych – założeniem bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza.GMINA MIEJSKA KRAKÓW, URZĄD MIASTA KRAKOWA, ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKraków
BZP556765-N-20202020-07-162020-07-24PNOZakup usługi serwisu sprzętu komputerowegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED332695-20202020-07-152020-07-27PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-154/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED332622-20202020-07-152020-07-27PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–2; znak postęp. ZZP-153/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED332606-20202020-07-152020-07-27PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" części: 1–3; znak postęp. ZZP-152/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED332602-20202020-07-152020-08-20PNOUsługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHWarszawa
TED331849-20202020-07-152020-08-18PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą, a także powdrożeniowe świadczenie usług utrzymania i rozwoju tego systemuZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecin
TED331847-20202020-07-152020-08-17PNOMigracja z Infomedica Asseco do systemu zgodnego z EDM AMMS Asseco w ramach projektu pn. „Małopolski system informacji medycznej (MSIM)" – część IISAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJBochnia
BZP562135-N-20202020-07-152020-07-23PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP561695-N-20202020-07-152020-07-29PNOWdrożenie systemu internetowego wspomagającego realizację kampanii „Rowerowy Maj” wraz ze świadczeniem usług programistycznych w zakresie utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego rozwojuGMINA MIASTA GDAŃSK URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKUGdańsk
BZP561573-N-20202020-07-152020-07-22PNOZakup usługi asysty technicznej i serwisu oprogramowania ArcGISWOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACHKatowice
BZP561323-N-20202020-07-152020-07-24PNODostawa oprogramowania CAD na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.MIASTO NOWY SĄCZNowy Sącz
BZP559314-N-20202020-07-152020-07-27PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu obudowy zbiornika oraz wykonanie zbiornikaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP548529-N-20202020-07-152020-08-12PNOZapewnienie świadczenia Asysty Technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego produktów OracleNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED329938-20202020-07-142020-08-17PNOOpieka serwisowa systemu Simple.ERPSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED329932-20202020-07-142020-08-17PNOAsysta techniczna, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez miasto Zduńska Wola”MIASTO ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
TED328960-20202020-07-142020-08-17PNODostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność monitorowania i nagrywania sesji zdalnych nawiązywanych do systemów informatycznych oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
BZP562066-N-20202020-07-142020-07-22PNOUsługa zaprojektowania i wdrożenia aplikacji procesowych w środowisku IBM BPMS, składająca się z: - Pakietu I: 2 aplikacje procesowe - AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury, AP05 Wydatkowanie Zakup komputerów; Pakietu II: 2 aplikacje procesowe - AP16.01 Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi, AP16.02 Kasacja składników majątkowych w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP561864-N-20202020-07-142020-07-23PNOKompleksowe wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Wiązowna oraz 15 jednostek organizacyjnych w ramach realizacji projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew, Wiązowna”GMINA WIĄZOWNAWiązowna
BZP561821-N-20202020-07-142020-07-22PNOUsługa aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP561617-N-20202020-07-142020-07-22PNOZakup licencji Microsoft oraz pakietów subskrypcji na oprogramowanie dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP560962-N-20202020-07-142020-07-23PNOPrzygotowanie i organizacja 3 spotkań networkingowych w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (projekt MSODI)WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP557789-N-20202020-07-142020-07-22PNOPrzesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringuMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
TED327835-20202020-07-132020-09-02PNOSerwis systemu automatyki dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w KielcachPGE ENERGIA CIEPŁA S.A.Warszawa
TED326937-20202020-07-132020-08-14PNOŚwiadczenie na rzecz Zamawiającego usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) przy eksploatacji oprogramowania narzędziowego AUREA BPMKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED326792-20202020-07-132020-08-14PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHUNadarzyn
TED325840-20202020-07-132020-08-13PNODostawa macierzy dyskowej wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznegoMIASTO ŁÓDŹ, URZĄD MIASTA ŁODZIŁódź
TED325752-20202020-07-132020-08-13PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Object 4.2 oraz zakup licencji na CPU – procedura po unieważnieniu postępowaniaZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGOSękocin Stary
BZP561519-N-20202020-07-132020-07-27PNODostawa, wdrożenie, serwis i integracja bazy danych do konsol dealerskich.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP561357-N-20202020-07-132020-07-21PNOModernizacja istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy i założenie nowej osnowy dla miasta i gminy Frampol, części gminy: Biłgoraj, Goraj, JózefówPOWIAT BIŁGORAJSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJUBiłgoraj
BZP561182-N-20202020-07-132020-07-21PNODOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO I FINANSOWO-KSIĘGOWEGO WRAZ Z MODUŁEM GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH (ERP)SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP561028-N-20202020-07-132020-07-21PNOŚwiadczenie usługi utrzymania asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla systemu budżetowania Apollo wykorzystywanego przez Uniwersytet Medyczny w ŁodziUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP558759-N-20202020-07-132020-07-22PNOAudyt legalności oprogramowania i sprzętu komputerowegoAKADEMIA TECHNICZNO—HUMANISTYCZNA W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED323948-20202020-07-102020-08-19PNOOpracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi..AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGOBydgoszcz
TED323939-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja” – etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
TED323708-20202020-07-102020-08-13PNOCyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu WrzesińskiegoPOWIAT WRZESIŃSKIWrześnia
TED323704-20202020-07-102020-08-13PNOZakup pakietu usług wsparcia technicznego „Microsoft Premier Support” lub pakietu równoważnego, dla produktów producenta użytkowanych w PIP GIPPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
TED323702-20202020-07-102020-08-12PNOZakup subskrypcji oprogramowania Networker lub rozwiązanie równoważneNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED323061-20202020-07-102020-08-12PNORozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w SkierniewicachWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGOSkierniewice
TED322843-20202020-07-102020-08-12PNODostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią i usługami katalogowymi przez dział IT oraz świadczenie usługi wsparcia serwis dla dostarczonego systemu (DFP.271.91.2020.BM)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP561007-N-20202020-07-102020-07-21PNOZakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia PojazdówWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE, PL. TEATRALNY 2, 87—100 TORUŃ, KRAJOWY NUMER IDENTYFIKACYJNY 9561969539 W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP560944-N-20202020-07-102020-07-20PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania kopii zapasowej, umożliwiającego przesłanie 20 TB danych (Commvault Complete Backup & Recovery - Per Front-End TB, Perpetual (CV-BR-FT- 1 TB).MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
BZP560629-N-20202020-07-102020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJIOpole
BZP560445-N-20202020-07-102020-07-20PNOOpracowanie i wykonanie systemu zarządzania treścią dla stron internetowych ITB: www.itb.pl, https://bip.itb.pl wraz z usługą administrowania i hostingu oraz usługą optymalizacji i doradztwa w zakresie pozycjonowaniaINSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJWarszawa
BZP558311-N-20202020-07-102020-08-12PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja" - etap IVPOWIAT CHEŁMSKIChełm
BZP557732-N-20202020-07-102020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta i Asysta Techniczna Wykonawcy dla oprogramowania VeeamNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
BZP555768-N-20202020-07-102020-07-20PNO„Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji znaków osnowy wysokościowej na terenie powiatu tureckiego oraz uzupełnienie atrybutów punktów osnowy wysokościowej w istniejącej bazie danych prowadzonych w systemie GEO-INFO 7 Mapa”ZARZĄD POWIATU TURECKIEGOTurek
BZP553850-N-20202020-07-102020-07-22PNODostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci SybiruMUZEUM PAMIĘCI SYBIRUBiałystok
BZP560376-N-20202020-07-092020-07-21PNOUsługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWYWarszawa
BZP560029-N-20202020-07-092020-07-31PNO„Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji"WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP560007-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz utworzeniem baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IVPOWIAT RADZYŃSKI W IMIENIU, KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD POWIATU W RADZYNIU PODLASKIMRadzyń Podlaski
BZP559997-N-20202020-07-092020-07-17PNOZalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów SudeckiPOWIAT JELENIOGÓRSKI—STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP559685-N-20202020-07-092020-07-17PNOPoprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupyGMINA STRZEGOWOStrzegowo
BZP558985-N-20202020-07-092020-07-17PNOSerwis oprogramowania - roczna uługa wsparcia i aktualizacji dla oprogramowania ADManager Plus Professional oraz ADAudit Plus ProfessionalCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP558603-N-20202020-07-092020-07-17PNOOdnowienie asysty technicznej na oprogramowanie zarządzania oświatą po zakończeniu 5-letniego okresu gwarancji projektu ,,Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap II”GMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
BZP558552-N-20202020-07-092020-07-23PNOZakup systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHWarszawa
BZP555946-N-20202020-07-092020-07-17PNOUsługa budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”.MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIEWarszawa
TED319454-20202020-07-082020-08-11PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań z rodziny ManageEngineMINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED319446-20202020-07-082020-08-10PNOUtworzenie i udostępnienie zbioru otwartych danych sektora informacji publicznejGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED319440-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa przeprowadzenia ewaluacji ex ante projektu regionalnej strategii innowacji dla Mazowsza do 2030 rokuWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED319405-20202020-07-082020-08-10PNOŚwiadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: Grad i EurosINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED319275-20202020-07-082020-08-10PNOZakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem OracleMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED319254-20202020-07-082020-08-10PNOUsługa utrzymania oraz asysty technicznej systemu LPD-RPDWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED319252-20202020-07-082020-08-10PNOZakupu usługi dostępu do bazy wiedzy oraz konsultacji dotyczących zagadnień IT związanych z budową ZSI NFZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED318813-20202020-07-082020-08-11PNODostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM wraz z modułem SOARMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED318736-20202020-07-082020-08-10PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego z jądrem bazującym na systemie klasy ERPINSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED318673-20202020-07-082020-08-12PNOInteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybudujGMINA MIEJSKA PABIANICE REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZAPabianice
BZP559780-N-20202020-07-082020-07-16PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP559728-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa dostępu do internetu dla obiektów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOWarszawa
BZP559551-N-20202020-07-082020-07-22PNOWykonanie narzędzia analitycznego, umożliwiającego analizę dużej liczby kwalifikacji, ich porządkowanie i systematyzowanieINSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP559509-N-20202020-07-082020-07-17PNOCyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w PrzemyśluSTAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLUPrzemyśl
BZP555730-N-20202020-07-082020-07-16PNOUsługa wdrożenia oprogramowania dla Akademickiego Biura Karier i strony www uczelni - multiportaluAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACHKatowice
BZP555036-N-20202020-07-082020-07-24PNORozbudowa i serwis przełączników FCNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED316773-20202020-07-072020-08-07PNOUsługi dotyczące centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (CSIZS) w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkownikówMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED316435-20202020-07-072020-07-20PNOWykonanie badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED316434-20202020-07-072020-08-18PNOModernizacja EGiB w zakresie budynków dla obrębu Strzelce Wielkie w jednostce ewidencyjnej 120207_2 SzczurowaPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED316425-20202020-07-072020-08-12PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych". Postępowanie w podziale na 3 częściCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED315784-20202020-07-072020-08-12PNODostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM dla SP Klinicznego Szpitala Okulistycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNYWarszawa
BZP559318-N-20202020-07-072020-07-15PNOŚwiadczenie usług administrowania systemem informatycznym na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegaturWOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIEWarszawa
BZP559150-N-20202020-07-072020-07-22PNO" Budowa sieci LAN wraz z siecią teletechniczną w Zakładzie Karnym w Jaśle.ZAKŁAD KARNY W JAŚLEJasło
BZP559089-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego.UNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP559058-N-20202020-07-072020-07-22PNORozbudowa Geoportalu Powiatu Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie".POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIEOstróda
BZP559049-N-20202020-07-072020-07-17PNOUsługa wsparcia serwisowego systemu CATO firmy Becton Dickinson Austria Gmbh, do zlecania i przygotowywania cytostatyków, dla instalacji CATO funkcjonującej u Zamawiającego.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP558755-N-20202020-07-072020-07-21PNOWyłonienie członków KR - oceniających wnioski o przyznzanie grantu.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP558381-N-20202020-07-072020-07-15PNOSerwis oprogramowania - asysta techniczna oprogramowania MicrosoftCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP557545-N-20202020-07-072020-07-15PNOserwis pogwarancyjny sprzętu informatycznegoKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP557396-N-20202020-07-072020-07-15PNODoradztwo eksperckie podczas budowy i uruchomienia stanowiska badawczego-pełnowymiarowe stanowisko dynamometryczne do badań hamulcowych układów ciernych.UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO—PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHBydgoszcz
BZP551866-N-20202020-07-072020-07-15PNOUsługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa GórniczaGMINA DĄBROWA GÓRNICZADąbrowa Górnicza
BZP545888-N-20202020-07-072020-07-22PNODostawa oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów wraz ze wsparciem technicznymKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED313576-20202020-07-062020-07-17PNOWdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w centrum przetwarzania danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED313548-20202020-07-062020-07-22PNOWsparcie dla systemu McAfeeURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED312707-20202020-07-062020-08-17PNODostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)UZDROWISKO BUSKO—ZDRÓJ S.A.Busko-Zdrój
BZP558705-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.ŚW. JADWIGI W OPOLUOpole
BZP558655-N-20202020-07-062020-07-14PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) - 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP558593-N-20202020-07-062020-07-15PNOPrzetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru wchodzących w skład powiatu kaliskiego jednostek ewidencyjnych Koźminek i Szczytniki z podziałem na dwa zadaniaPOWIAT KALISKIKalisz
BZP558448-N-20202020-07-062020-07-20PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP558405-N-20202020-07-062020-07-17PNORozbudowa infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta KatowiceMIASTO KATOWICEKatowice
BZP557775-N-20202020-07-062020-07-14PNOInwentaryzacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Siechnice wraz z wykonaniem planu zagospodarowania oraz dostawa oprogramowania do obsługi cmentarzy komunalnych.BURMISTRZ SIECHNICSiechnice
BZP557716-N-20202020-07-062020-07-14PNO„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z infrastrukturą sieciową w ramach projektu: ,,Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PROF. JANA MOLLAŁódź
BZP555651-N-20202020-07-062020-07-15PNOWykonanie w 2020 r. audytów zewnętrznych dwunastu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze oraz opracowanie propozycji przebudowy systemu akredytacji mazowieckich IOBWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED310977-20202020-07-032020-08-06PNOŚwiadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszącychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED310970-20202020-07-032020-08-05PNOZaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ..WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED310720-20202020-07-032020-08-05PNOŚwiadczenie usługi stałego dostępu do InternetuAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGOZielona Góra
TED310709-20202020-07-032020-08-06PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie „platformy e-usług” z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowaniaZARZĄD POWIATU SOKÓLSKIEGOSokółka
BZP557918-N-20202020-07-032020-07-13PNOKontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura VII – dla powiatu grójeckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP557872-N-20202020-07-032020-07-16PNONadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020ZARZĄD POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJDąbrowa Tarnowska
BZP557779-N-20202020-07-032020-07-15PNOUsługa badania szczelności elektromagnetycznejJEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724Kraków
BZP557663-N-20202020-07-032020-07-13PNOUsługa utrzymania Elektronicznych Tablic OgłoszeniowychMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP557601-N-20202020-07-032020-07-27PNORozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Jaskrowie etap IGMINA MSTÓWMstów
BZP553525-N-20202020-07-032020-07-14PNOŚwiadczenie usług związanych ze wsparciem i rozwojem Systemu Quatra Max.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZielona Góra
TED308547-20202020-07-022020-08-05PNOZaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji SkarbowejSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP557618-N-20202020-07-022020-07-17PNOBudowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP557475-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup subskrypcji producenta do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec na okres 12 miesięcy albo zakup rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP557453-N-20202020-07-022020-07-10PNOmodernizacja oprogramowania i modyfikacja zawartości oraz wdrożenie stron internetowych frse.org.pl, eks.org.pl, jows.pl i erasmusplus.org.pl wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) i niezbędnymi funkcjonalnościami z zastosowaniem (modyfikacją lub rozbudową) obecnego narzędzia wykorzystywanego przez Zamawiającego do utrzymywania i zarządzania serwisem eurodesk.pl (framework Laravel), wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkoleń, zapewnienie wsparcia technicznego.FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJIWarszawa
BZP557448-N-20202020-07-022020-07-16PNODOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGOWOJSKOWY OŚRODEK SZKOLENIOWO—KONDYCYJNY W ZAKOPANEMKościelisko
BZP557310-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w TarnobrzeguWOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGUTarnobrzeg
BZP557283-N-20202020-07-022020-07-10PNOZakup niezbędnej infrastruktury IT oraz modernizacja strony wwwGMINA SUSZSusz
BZP557229-N-20202020-07-022020-07-10PNODostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią ZamawiającegoUNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIUPoznań
BZP556780-N-20202020-07-022020-07-17PNODostarczenie, utrzymanie oraz rozwój strony internetowej serwisu mapowego dla użytkowników dróg krajowych wraz z modułami dodatkowymi.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa
BZP556354-N-20202020-07-022020-07-10PNOUSŁUGA MIGRACJI DANYCHUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED306587-20202020-07-012020-07-16PNOWdrożenie bezpiecznego środowiska bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED306525-20202020-07-012020-08-07PNOWdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Węgorzewo”ZUK WĘGORZEWOWęgorzewo
TED306497-20202020-07-012020-08-10PNODostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” dla SPSK nr 1SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACHZabrze
TED306458-20202020-07-012020-08-10PNOŚwiadczenie usługi utrzymania i rozwoju Systemu Elektronicznego Obiegu DokumentówPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
BZP557072-N-20202020-07-012020-07-08PNOBudowa Systemu Panel Redakcyjny w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE—CENTRUM INFORMATYCZNEWarszawa
BZP557010-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
BZP556536-N-20202020-07-012020-07-09PNOUsługi informatyczne w zakresie serwisu i konserwacji klastra macierzy dyskowej produkcji NetAppURZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHWarszawa
BZP555555-N-20202020-07-012020-07-13PNOOdnowienie serwisu 2 licencji dla specjalistycznego oprogramowania typu desktop ENVI & IDL dedykowanego do przygotowania, przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKAGdańsk
TED304250-20202020-06-302020-08-10PNODostosowanie systemu National Single Window do obsługi użytkowników zewnętrznych za pomocą interfejsu graficznegoDYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W GDYNIGdynia
TED304000-20202020-06-302020-08-04PNOŚwiadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonych ..MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED303961-20202020-06-302020-08-03PNOModyfikacja i rozbudowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w KrakowieUNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEKraków
TED303391-20202020-06-302020-08-03PNODostawa rozwiązania informatycznego obejmującego funkcjonalność wykrywania i reakcji na zagrożenia, zapewniającą ochronę stacji roboczych i serwerów przed atakami oraz świadczenie innych usługSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków
TED303390-20202020-06-302020-08-07PNO„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – czwarte postępowaniePOWIAT BRZESKIBrzeg
BZP556307-N-20202020-06-302020-07-07PNORozbudowa środowiska do wirtualizacji systemów serwerowychKOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKUGdańsk
BZP556297-N-20202020-06-302020-07-07PNOŚwiadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznegoINSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM PROF. DRA JANA SEHNAKraków
BZP556291-N-20202020-06-302020-07-10PNOAudyt bezpieczeństwa Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska (CUI-ZZ.3200.3.2020)CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP556020-N-20202020-06-302020-07-16PNOPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap II, od km 7+703 do km 8+799POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP555993-N-20202020-06-302020-07-08PNODigitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www BibliotekiINSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO PANWarszawa
BZP555970-N-20202020-06-302020-07-14PNOWdrożenie i utrzymanie systemu Project & Portfolio Management (PPM)CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
BZP555924-N-20202020-06-302020-07-09PNOZapewnienie wsparcia serwisowego na infrastrukturę sprzętową EMC. CUI-ZZ.3200.18.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP555571-N-20202020-06-302020-07-08PNOZakup wsparcia technicznego dla przełączników Juniper oraz Cisco z podziałem na dwie częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED301622-20202020-06-292020-08-06PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych” – Szkoła Podstawowa nr 33CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED301205-20202020-06-292020-07-31PNODostawa i wdrożenie systemu do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego klasy NAVINSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMUWarszawa
TED301028-20202020-06-292020-07-31PNOModernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLSMIASTO POZNAŃPoznań
BZP555925-N-20202020-06-292020-07-20PNOZakup usług serwisowych gwarancyjnych dla ploterów OCE CW600 CW 650 CW500 • CW 600 SN: 1263 czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 650 SN: 1426 + skaner Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021 • CW 500 SN: 497203761 + Czas wykonania serwisu 01.08.2020 – 31.07.2021ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP555679-N-20202020-06-292020-07-07PNO(1) Odnowienie licencji oraz przedłużenie usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision i rozszerzenie o dodatkowe 200 licencji. (2) Przedłużenie usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla licencji VMware. (3) Odnowienie licencji FortiGate 40C. (4) Świadczeniesprzętowego serwisu pogwarancyjnego dla macierzy VNX 5200. (5) Zakup sprzętowego serwisu pogwarancyjnego deduplikatora EMC Data Domain 2200.SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP550709-N-20202020-06-292020-07-08PNOZP/CZD/0097/20 Nadzór autorski i usługi serwisowe oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaINSTYTUT POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKAWarszawa
TED300177-20202020-06-262020-07-30PNODostawa subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWAWarszawa
TED299680-20202020-06-262020-07-30PNOWykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
TED299573-20202020-06-262020-07-10PNOWdrożenie i integracja e-Usług oraz dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w (...)" ; znak postępowania: ZZP-148/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
BZP555464-N-20202020-06-262020-07-06PNOWykonanie aplikacji interkonektor „ELA”INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCHWarszawa
BZP555421-N-20202020-06-262020-07-07PNODostawa systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewallSZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJWarszawa
BZP555298-N-20202020-06-262020-07-06PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB)POLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP555288-N-20202020-06-262020-07-10PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vCenter, VMware vSphere i Veeam Backup & Replication EnterpriseURZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJWarszawa
BZP555216-N-20202020-06-262020-07-13PNOWykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego PoznańZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP555193-N-20202020-06-262020-07-06PNODostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020GMINA KOŚCIELISKOKościelisko
BZP555120-N-20202020-06-262020-07-06PNOŚwiadczenie usług w zakresie nadzoru oprogramowania komputerowego AMMS/Infomedica w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze
BZP555062-N-20202020-06-262020-07-27PNODostawa i wdrożenie oprogramowania wspierającego i rozszerzającego natywne funkcjonalności platformy Sharepoint Server 2019.BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP554989-N-20202020-06-262020-07-08PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino”GMINA LUBOMINOLubomino
BZP554860-N-20202020-06-262020-07-07PNOUsługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania systemu informatycznego Szpitala w PuszczykowieSZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO S.A.Puszczykowo
BZP554491-N-20202020-06-262020-07-06PNOWdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkachPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIENysa
BZP554488-N-20202020-06-262020-07-06PNOObjęcie opieką serwisową oprogramowania komputerowego Miniinfomedica, Infomedica, AMMS w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w JaworznieSP ZOZ SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIEJaworzno
TED297652-20202020-06-252020-07-29PNOBudowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymiBIALSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA WOD—KAN SP. Z O.O.Biała Podlaska
TED296469-20202020-06-252020-07-30PNOKontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED296215-20202020-06-252020-07-29PNOWdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS i modelu hydraulicznego sieci wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie Raszyn – faza V”URZĄD GMINY RASZYNRaszyn
TED296167-20202020-06-252020-07-28PNOŚwiadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu StealthAudit w NBP w formie trzyletniej umowy serwisowejNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED296136-20202020-06-252020-07-29PNOUsługa wsparcia inżynierskiego dla technologii VoIP/VTC wykorzystywanej w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED296056-20202020-06-252020-07-30PNOOdnowienie wsparcia technicznego producenta dla urządzeń infrastruktury pamięci masowych – zamówienie nr IIZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED295943-20202020-06-252020-07-28PNO„Usługa standaryzacji oprogramowania – przedłużenie powszechnie dostępnej, standardowej usługi hostowanej on-line Office 365 E1 (lub równoważny lub lepszy) lub świadczenie usługi równoważnej ..WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
TED294613-20202020-06-252020-07-28PNODostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionuUNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP554917-N-20202020-06-252020-07-03PNODostawa i wdrożenie systemu sprzedaży i rezerwacji biletów i sprzedaży towarów oraz zintegrowanego systemu zarządzania zasobami instytucji dla Filharmonii im. M. Karłowicza w SzczecinieFILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W SZCZECINIESzczecin
BZP554667-N-20202020-06-252020-07-06PNOŚwiadczenie usługi wsparcia i modyfikacji systemu Platforma Usług Elektronicznych.URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJWarszawa
BZP554511-N-20202020-06-252020-07-03PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP554238-N-20202020-06-252020-07-03PNOutworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, TworzankiSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
TED292485-20202020-06-242020-07-28PNO„Zakup subskrypcji licencji oprogramowania otwartych systemów operacyjnych (RHEL) lub rozwiązanie równoważne”NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED292482-20202020-06-242020-07-27PNOZakup usługi wsparcia technicznego dla posiadanego systemu wykrywania i zapobiegania ataków typu zero-day na okres 36 miesięcyKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED292284-20202020-06-242020-07-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED292254-20202020-06-242020-07-24PNOModernizacja i wsparcie środowiska pamięci masowych oraz wsparcie infrastruktury serwerowej w Centrali MSZMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHWarszawa
TED292130-20202020-06-242020-07-06PNOOpracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE wraz ze wsparciem środowiska informatycznego (...)PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED292126-20202020-06-242020-07-27PNOWsparcie dla posiadanych przez urząd licencji oraz rozwój systemów Service i Asset Manager firmy Micro FocusURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED291292-20202020-06-242020-07-29PNOPrzedłużenie wsparcia i modernizacja elementów systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP554260-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa modyfikacji systemu finansowo-księgowego FIX, składająca się z: Pakietu I: Integracji systemów dziedzinowych z systemem FIX w zakresie obsługi not wewnętrznych dla rozrachunku wewnętrznego oraz kasacji aparatów naukowych w ramach projektu „InterScienceCloud” - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POPC.02.03.01-00-0020/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Pakietu II: AP05 Wydatkowanie Zakup aparatury wraz z dostosowaniem obiegu faktury - integracja z systemem FIX, Przesunięcie składników majątkowych między jednostkami organizacyjnymi - integracja z systemem FIX w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18UNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź
BZP554165-N-20202020-06-242020-07-13PNOStworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWWINSTYTUT HISTORII NAUKI IM.L. I A. BIRKENMAJERÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP554140-N-20202020-06-242020-07-03PNOSerwis Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP554064-N-20202020-06-242020-07-09PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BARCIANYBarciany
BZP553916-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługi KONSULTANTA DS. UTRZYMANIA MONITORINGU i ROZWOJU SYSTEMU dla zadania: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”MIASTO KATOWICEKatowice
BZP553867-N-20202020-06-242020-07-02PNOUsługa wsparcia technicznego urządzeń bezpieczeństwa dla Gminy Miasto Koszalin – 3 zadaniaGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
BZP550400-N-20202020-06-242020-07-03PNOCyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwidMIASTO BIAŁYSTOKBiałystok
BZP547760-N-20202020-06-242020-07-02PNOWdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi LubuskiejAEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJZielona Góra
BZP553844-N-20202020-06-232020-07-01PNOWirtualny spacer po Gminach: Pietrowice Wielkie i HnevosiceGMINA PIETROWICE WIELKIEPietrowice Wielkie
BZP553824-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa
BZP553783-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Usługa przebudowy (zaprogramowania) serwisu utrzymanego w sieci Internet pod adresem www.instytutpileckiego.pl”INSTYTUT SOLIDARNOŚCI I MĘSTWAWarszawa
BZP553407-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa serwisu dla Systemu Wspomagania Dowodzenia w zakresie usuwania awarii kategorii A i BSTRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYWarszawa
BZP553346-N-20202020-06-232020-07-02PNOUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórkaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP553274-N-20202020-06-232020-07-03PNOŚwiadczenie usługi serwisu systemów informatycznych CliniNET/STER, Infomedica, Pharmanet, NetRaadWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP552603-N-20202020-06-232020-07-01PNOZakup licencji oraz wdrożenie oprogramowania do rozliczeń z NFZ z usługą serwisuWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP552548-N-20202020-06-232020-07-01PNO„Wykonanie usługi aktualizacji systemu Simple. ERP, opieki serwisowej dla systemu informatycznego Simple.ERP, Xprimer”SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
TED289453-20202020-06-222020-07-23PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED289440-20202020-06-222020-07-28PNOModernizacja oraz świadczenie usług serwisu dla systemu WLANNAJWYŻSZA IZBA KONTROLIWarszawa
TED289374-20202020-06-222020-07-23PNO„Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”POWIAT OŚWIĘCIMSKI – STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIUOświęcim
TED288780-20202020-06-222020-07-24PNOZakup licencji „Upgrade VMware vSphere Standard do vSphere Enterprise Plus”PROKURATURA KRAJOWAWarszawa
TED288700-20202020-06-222020-07-28PNO„Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKABiałystok
TED288695-20202020-06-222020-07-24PNORozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service IntelligenceBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED288600-20202020-06-222020-07-24PNOPrzetarg nieograniczony o wartości pow. 214 000 EUR na modernizację infrastruktury sieciowej PPNT Gdynia obejmującą dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnymPOMORSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY GDYNIAGdynia
BZP553196-N-20202020-06-222020-06-30PNOPrzedłużenie usługi TECS na okres 01.07.2020r. – 30.06.2023r. na produkty: • ANSYS SpaceClaim Direct Modeler, • ANSYS HPC Pack * 2, • ANSYS CFD Enterprise Solver, • ANSYS CFD PrepPost, • ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (25/250).POLITECHNIKA ŁÓDZKA, WYDZIAŁ MECHANICZNYŁódź
BZP553129-N-20202020-06-222020-07-07PNORozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji HutnictwaGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIOstrowiec Świętokrzyski
BZP552965-N-20202020-06-222020-07-03PNODostawa, wdrożenie, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego do ewidencji zarządzania strumieniem odpadów w RIPOK i PSZOK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej GórzeZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Zielona Góra
BZP552629-N-20202020-06-222020-06-30PNO„Usługa stworzenia systemu prezentacji uzyskanych wyników oraz danych zgromadzonych w ramach zadania pn. „Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian”NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO—PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENYWarszawa
BZP552462-N-20202020-06-222020-07-09PNOWdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy MilejewoGMINA MILEJEWOMilejewo
TED286833-20202020-06-192020-07-23PNOPrzedłużenie wsparcia i zakup licencji ManageEngineURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED286775-20202020-06-192020-07-23PNOZamówienie na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu..."ZAMAWIAJĄCY: POWIAT NOWOSĄDECKI, KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
TED286681-20202020-06-192020-07-23PNOModernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta PoznaniaMIASTO POZNAŃPoznań
TED286594-20202020-06-192020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–3; znak postęp. ZZP-147/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED286006-20202020-06-192020-07-23PNODostawa różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi mat. zużyw. do oznaczania par. krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 szt.) i stacją uzdatniania wody (3 szt.)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED286003-20202020-06-192020-07-23PNORozbudowa posiadanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych oprogramowania CheckPointZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
BZP552790-N-20202020-06-192020-06-29PNOZapewnienie serwisu informatycznego w lokalizacjach Banku Gospodarstwa KrajowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
BZP552679-N-20202020-06-192020-06-30PNOCyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPOWIAT NIŻAŃSKINisko
BZP552470-N-20202020-06-192020-06-29PNOOpracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie” – 4 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP552041-N-20202020-06-192020-06-29PNOZakup aplikacji dla Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w SłupskuMIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP551620-N-20202020-06-192020-07-10PNODostawa książek i ebooków na potrzeby projektów UNIWERSYTET JUTRA oraz UNIWERSYTET JUTRA II (przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części)UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIUPoznań
TED284246-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; znak postępowania ZZP-146/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284236-20202020-06-182020-07-02PNOWdrożenie i integracja e-usług w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” części: 1–5; znak postęp. ZZP-145/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED284201-20202020-06-182020-07-24PNOZP/53/2020 Usługi informatyczne i dostawa oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego zintegrowanego systemu informatycznegoGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
TED283373-20202020-06-182020-07-22PNODostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa 3 analizatorów immunochemicznych wraz z dzierżawą kompleksowego systemu informatycznego (...) (DFP.271.63.2020.ADB)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP552281-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie skonstruowania modelu sterowania i komunikacji U2U, U2I w autonomicznym systemie cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestorskiego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokującychCENTRUM ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CEZAMATWarszawa
BZP552228-N-20202020-06-182020-07-02PNOUsługa sprawowania serwisu informatycznego systemu HIS (INFOMEDICA AMMS), LIS INFOMEDICA i ERP INFOMEDICA oraz usługi Help DeskSZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W INOWROCŁAWIUInowrocław
BZP552094-N-20202020-06-182020-06-26PNO„Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla części miasta Łomży”MIASTO ŁOMŻAŁomża
BZP552065-N-20202020-06-182020-06-26PNOUtworzenie strony internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w PuławachINSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP552000-N-20202020-06-182020-06-26PNOWykonanie usługi NADZORU INWESTORSKIEGO nad realizacją zadania pn.: Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych: Bolesław, Klucze, Olkusz Gmina, Trzyciąż w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP551977-N-20202020-06-182020-06-29PNOStworzenie i wdrożenie systemu UrbanOntoINSTYTUT HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
BZP551887-N-20202020-06-182020-07-20PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP551426-N-20202020-06-182020-07-06PNOŚwiadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeologNARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJWarszawa
BZP551154-N-20202020-06-182020-06-29PNO„Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze woj. podlaskiego oraz części woj.: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – obiekt 4736”GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
BZP551116-N-20202020-06-182020-06-26PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEwayINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED281921-20202020-06-172020-07-22PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętuGMINA PISZPisz
TED281877-20202020-06-172020-07-27PNOWytworzenie i implementacja oprogramowania – rozbudowa funkcjonalności wdrożonej już bazy danych oraz pakietu narzędzi Interconnect dla pasażera podróżującego w relacjach międzynarodowych – z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących i niewidomychINNOBALTICA SP. Z O.O.Gdańsk
BZP551357-N-20202020-06-172020-06-25PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201EUNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIUPoznań
BZP551348-N-20202020-06-172020-06-26PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP551335-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup usługi wsparcia technicznego producenta urządzeńINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP550885-N-20202020-06-172020-06-30PNOUsługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji stanu aktualnego i sposobu osiągnięcia stanu docelowego w zakresie uzyskania informacji przestrzegania postanowień ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przez podmioty lecznicze utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczychMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJWarszawa
BZP550799-N-20202020-06-172020-06-25PNOZakup licencji Microsoft oraz pakietów subskrypcji na oprogramowanie dla Centrum Unijnych Projektów TransportowychCENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHWarszawa
BZP549528-N-20202020-06-172020-07-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MIEJSKA LUBAWALubawa
BZP549009-N-20202020-06-172020-06-25PNODostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowejRZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJIWarszawa
TED279534-20202020-06-162020-07-22PNOModernizacja systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etapZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJChełmno
BZP551109-N-20202020-06-162020-06-25PNOPrzetarg nieograniczony na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (A), wykonanie strony www z projektem graficznym, domeną i hostingiem (B) wraz z jej administrowaniem i obsługą (C), przygotowanie i przeprowadzenie reklamy w social mediach (D) dla projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” (nazwanego dalej „projekt” lub „Ekobohaterzy”) realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP551084-N-20202020-06-162020-07-01PNOBudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.GMINA CZEMPIŃCzempiń
BZP550959-N-20202020-06-162020-06-24PNOROZBUDOWA SYSTEMU ORAZ ZAPEWNIENIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH PROCES EDUKACYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA GDAŃSKAGDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP550848-N-20202020-06-162020-06-25PNOWykonanie czynności w zakresie usług teleinformatycznych i eksploatacyjnych oprogramowania i sieciSAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI IM. ŚW. JANA PAWŁA IIGrodzisk Mazowiecki
BZP550807-N-20202020-06-162020-06-29PNOZaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i obsługa techniczna aplikacji mobilnej dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w ramach projektu pod nazwą: „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – postępowanie IIMUZEUM—ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJZubrzyca Górna
BZP550687-N-20202020-06-162020-06-24PNOŚwiadczenie usługi polegającej na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota, zaimplementowanego w serwisie pacjent.gov.plCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP550627-N-20202020-06-162020-06-24PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla oprogramowania VmWare, Veeam oraz urządzeń FortiNetPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAWarszawa
BZP550351-N-20202020-06-162020-06-24PNOZaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego - Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz Centralnego Rejestru Ukaranych z tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie, wraz z budową wyszukiwarki publicznej.GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGOWarszawa
BZP548716-N-20202020-06-162020-06-24PNOZakup licencji oraz usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego ZamawiającegoURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED276704-20202020-06-152020-07-16PNOStworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. ZdarzeńPAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKIWarszawa
TED276208-20202020-06-152020-07-16PNODostawa, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski system informacji medycznej”SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz
TED276113-20202020-06-152020-07-16PNOII. Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
TED276000-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentówPOMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIESzczecin
TED275972-20202020-06-152020-07-16PNODostawa oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznymCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa
BZP550710-N-20202020-06-152020-06-26PNODostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz systemu projekcji i nagłośnienia, w ramach wyposażenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej „TAMA” w Brzegu DolnymMIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU DOLNYMBrzeg Dolny
TED275253-20202020-06-122020-07-13POGUmowa na świadczenie usług wsparcia serwisowego dla urządzeń sieci LAN/WAN PSE S.APOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.Konstancin-Jeziorna
TED274590-20202020-06-122020-07-20PNOOPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKUAKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKUSłupsk
TED274534-20202020-06-122020-07-16PNOPrzygotowanie projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku NarodowegoBIEBRZAŃSKI PARK NARODOWYGoniądz
TED274394-20202020-06-122020-07-16PNOZakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSMMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa
TED274338-20202020-06-122020-07-16PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-LuborzycaPOWIAT KRAKOWSKIKraków
TED274332-20202020-06-122020-07-17PNO„Zakup usług utrzymania i rozwoju platformy aplikacyjnej stanowiącej podstawę zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego”UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED273705-20202020-06-122020-07-17PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft oraz usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnychSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
BZP550188-N-20202020-06-122020-06-24PNOWykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektrycznąPOWIAT PILSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W PILEPiła
BZP549622-N-20202020-06-122020-06-23PNOUsługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, którymi dysponuje KOWR OT w KielcachKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACHKielce
TED272046-20202020-06-112020-07-15PNOWdrożenie i integracja e-usług referencyjnych: EDM, e-rejestracja, e-zleceniaORTOPEDYCZNO—REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
TED269819-20202020-06-102020-07-14PNOModernizacja, wdrożenie systemów informatycznych i uruchomienie e-usług publicznych oraz dostawa urządzenia sieciowego UTMGMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIŃSKILidzbark Warmiński
TED269746-20202020-06-102020-07-13PNOUsługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowegoMINISTERSTWO CYFRYZACJIWarszawa
TED269727-20202020-06-102020-07-17PNODostawa i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego oraz modernizacja systemów HIS i ERP wraz z udostępnieniem e-usług na potrzeby projektu „Lubuskie e-Zdrowie”URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED269058-20202020-06-102020-06-23PNODostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP550058-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Kompleksowa obsługa informatyczna Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii ”MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.Zagórze
BZP550042-N-20202020-06-102020-06-18PNOWykonanie usługi ekspercko – doradczej polegającej na wsparciu Ministerstwa Rozwoju w pracach koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych nad aktualizacją i opracowaniem nowych zapisów Długoterminowej Strategii Renowacji Krajowych Zasobów BudowlanychMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP549935-N-20202020-06-102020-06-19PNOWsparcie i utrzymanie dla Projektu ARGOS-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w WarszawieMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
BZP549789-N-20202020-06-102020-06-19PNO„Digitalizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Powiatu Namysłowskiego”.POWIAT NAMYSŁOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATUNamysłów
BZP549695-N-20202020-06-102020-06-18PNO„Aplikacja dostarczająca gry edukacyjne dla uczniów”NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP549664-N-20202020-06-102020-06-18PNOPrzedmiotem przetargu nieograniczonego jest świadczenie Usługi opieki serwisowej oraz Usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju przez Wykonawcę przy Zintegrowanym Systemie Informatycznym One4All (ZSI One4All) opartym o Microsoft Dynamics AX dla Politechniki Poznańskiej przez okres 18. miesięcy.POLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznań
BZP549598-N-20202020-06-102020-06-25PNOUsługa standaryzacji użytkowanego oprogramowania systemowego i serwerowego eORG.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP549541-N-20202020-06-102020-06-25PNOZałożenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz baz danych obiektów topograficznych na obszarze jednostki ewidencyjnej 020802_1 Kłodzko - miasto.POWIAT KŁODZKIKłodzko
BZP549424-N-20202020-06-102020-06-22PNOUsługa świadczenia opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego systemu komputerowego Proces + PN-126/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP549317-N-20202020-06-102020-06-23PNOPrzedłużenie licencji, gwarancji, wsparcia technicznego na macierz, urządzenia sieciowe, do ochrony sieci oraz Antyspam Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w OpoluOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLUOpole
BZP548958-N-20202020-06-102020-06-18PNODwuletnia subskrypcja zintegrowanej platformy informacji medycznejNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP548108-N-20202020-06-102020-06-18PNOUsługa wsparcia technicznego do posiadanych przez Województwo Lubelskie urządzeń sieciowych firmy Cisco.WOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
BZP540443-N-20202020-06-102020-06-18PNOŚwiadczenie usług wsparcia użytkowników sieci komputerowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prowadzenia prac konserwacyjno - logistyczno - organizacyjnych związanych z utrzymaniem tej sieci - helpdesk ITURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
TED268217-20202020-06-092020-07-14PNOWykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.AZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.Gdańsk
TED267423-20202020-06-092020-07-13PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 20 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED267398-20202020-06-092020-06-24PNOPN: Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania klasy HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami: instalacji, wdrożenia, szkolenia, konfiguracji, nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla SPZOZ MSWIA w KrakowieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W KRAKOWIEKraków
TED267356-20202020-06-092020-07-13PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED267258-20202020-06-092020-07-10PNOUsługa w zakresie zapewnienia Systemu centralnego wydruku i najmu urządzeńCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn
TED267106-20202020-06-092020-07-16PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych" – Zespół Szkół EkonomicznychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED266278-20202020-06-092020-07-10PNOZakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓWWarszawa
BZP549390-N-20202020-06-092020-06-17PNOWYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI: "Cross-financing"ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCHLeżajsk
BZP548789-N-20202020-06-092020-06-18PNOUsługi prototypowaniaOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP548723-N-20202020-06-092020-06-23PNOZakup i dostawa serwerów i urządzeń sieciowych wraz z usługą wdrożenia.CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJCzęstochowa
BZP548404-N-20202020-06-092020-06-19PNOŚwiadczenie usługi dostępu do Systemu informacji prawnejKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO—CENTRALAWarszawa
BZP547754-N-20202020-06-092020-06-19PNOŚwiadczenie usług w zakresie wsparcia Basis systemu SAP przez 24 miesiąceTELEWIZJA POLSKA S.A., BIURO ZAKUPÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZ. GOSPODARCZY KRS, NR KRS 0000100679, NIP 521—04—12—987 O KAPITALE ZAKŁADOWYM WPŁACONYM CAŁKOWICIE W WYS. 286 596 500, 00 ZŁWarszawa
BZP545004-N-20202020-06-092020-06-18PNOZakup i dostawa subskrypcji na wsparcie techniczne dla systemu F5MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa