Ogłoszenia o zamówieniach
(usługi informatyczne)

Lista ogłoszeń o zamówieniach wszczętych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06 09:10:31
NrZ dniaOtwarcieTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowość
TED161948-20202020-04-062020-05-11PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED161291-20202020-04-062020-05-08PNOZP/44/2020 – Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania EDM oraz elektronicznych usług na potrzeby realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych (...)INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
TED161128-20202020-04-062020-05-07PNOZakup wtyczki do zarządzania testami oraz upgrade licencji wraz z przedłużeniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby GITDSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED159442-20202020-04-032020-05-12PNOWdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznejGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED158946-20202020-04-032020-05-07PNODostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawą systemu w części administracyjnejNARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERWarszawa
BZP529374-N-20202020-04-032020-04-17PNOZP/28/2020 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług informatycznychGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP529295-N-20202020-04-032020-04-17PNODostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz e-usług dla Gminy Tereszpol w ramach projektu „E-usługi w Gminie Tereszpol”GMINA TERESZPOLTereszpol
BZP529273-N-20202020-04-032020-04-15PNOUsługa polegające na serwisie technicznym systemu informatycznego eksploatowanego w SzpitaluSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP529103-N-20202020-04-032020-04-15PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu dla Systemu SoftransWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
TED157505-20202020-04-022020-05-06PNOŚwiadczenie usług hostingu oraz usług utrzymania dla portalu usługowegoURZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHWarszawa
TED157480-20202020-04-022020-05-06PNOWdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź
BZP528926-N-20202020-04-022020-04-20PNO„Wdrożenie usług systemu Smart City w Gminie Chocianów” etap IGMINA CHOCIANÓWChocianów
BZP528894-N-20202020-04-022020-04-17PNO„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kamionka z podziałem na części”URZĄD GMINY W KAMIONCEKamionka
BZP528876-N-20202020-04-022020-04-10PNOWsparcie Zamawiającego w zakresie prowadzenia testów integracji baz danych oraz zbadanie możliwości migracji baz danych.CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
BZP528367-N-20202020-04-022020-04-10PNOUsługa dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia SystemuKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
BZP528209-N-20202020-04-022020-04-15PNOAktualizacja baz danych statków powietrznych33 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGOPowidz
TED155424-20202020-04-012020-05-06PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
BZP528596-N-20202020-04-012020-04-09PNOusługa weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji prac – cyfrowej archiwizacji - skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenia baz danych i zasilenia tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych w 2 Powiatach woj. Łódzkiego: bełchatowskim oraz radomszczańskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOPiotrków Trybunalski
BZP528577-N-20202020-04-012020-04-09PNOdostawa licencji, świadczenie usługi backupu oraz nadzór autorski nad posiadanymi modułami Systemu i serwis oprogramowania medycznego HIS (wraz z systemem administracyjnym), zwanego dalej Systemem.DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIUWrocław
BZP528517-N-20202020-04-012020-04-09PNODostawa producenckich kontraktów serwisowychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PUŁAWACHPuławy
BZP528377-N-20202020-04-012020-04-15PNOUSŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA SERWISOWEGO DLA SYSTEMÓW FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP527576-N-20202020-04-012020-04-14POGWykonanie usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa realizującego usługi badawcze w ramach projektu pod roboczym tytułem: "Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu."GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP527387-N-20202020-04-012020-04-16PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla ŁUKASIEWICZ-PORTSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWrocław
TED153384-20202020-03-312020-05-04PNOUsługi public relations wraz z edukacją ekologicznąPORT CZYSTEJ ENERGII SP. Z O.O.Gdańska
TED152578-20202020-03-312020-05-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja e-usług na potrzeby projektu „Poszerzenie katalogu świadczonych usług elektronicznych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia”TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.Tomaszów Mazowiecki
BZP528135-N-20202020-03-312020-04-28PNOŚwiadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy CiscoGMINA—MIASTO ELBLĄGElbląg
BZP528110-N-20202020-03-312020-04-16PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP527902-N-20202020-03-312020-04-08PNOUsługa budowy narzędzia informatycznego wspierającego ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na zawody "Barometr zawodów"WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIEKraków
BZP527881-N-20202020-03-312020-04-08PNOŚwiadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer oraz Portalu Raportowego w AMW SINEVIA Sp. z o.o.AMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki
BZP527619-N-20202020-03-312020-04-15PNODostawa wsparcia technicznego dla urządzeń oraz licencjiPOWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP527164-N-20202020-03-312020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo"GMINA LELKOWOLelkowo
BZP525992-N-20202020-03-312020-05-07PNOUsługa audytu zapewniającego rozpoznawalność w przeglądarkach internetowychNARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP524136-N-20202020-03-312020-04-10PNOŚwiadczenie usługi dostępu do InternetuGŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa
TED151741-20202020-03-302020-05-05PNOUsługi – Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP obejmującego procesy wspomagające dla Tauron Wydobycie S.ATAURON WYDOBYCIE S.A.Jaworzno
TED151722-20202020-03-302020-04-10PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED151007-20202020-03-302020-05-11PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu RPO WZ 2014–2020 w zakresie włączenia społecznego w regionie”WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED151001-20202020-03-302020-04-10PNOZakup usług wsparcia oraz rozbudowa systemu ADC F5URZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
TED150951-20202020-03-302020-05-05PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 4GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED150880-20202020-03-302020-05-08PNOWykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja ex post realizacji polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED150331-20202020-03-302020-05-07PNOWdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Politechniki Koszalińskiej oraz udzielenie terminowej licencjiPOLITECHNIKA KOSZALIŃSKAKoszalin
BZP527898-N-20202020-03-302020-04-20PNOWykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni”.UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP527782-N-20202020-03-302020-04-17PNODostawa i montaż wodomierzy z odczytem zdalnym, dostawa urządzenia do wykrywania awarii sieci wodociągowych oraz utworzenie serwisu internetowego dla klientów w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wola Uhruska”PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—WYTWÓRCZE SP. Z O.O. W WOLI UHRUSKIEJWola Uhruska
BZP527781-N-20202020-03-302020-04-21PNODostawa, instalacja i uruchomienie oraz serwis gwarancyjny rozbudowywalnego systemu parkingowego dla Politechniki Łódzkiej oraz fizyczne wykonanie i uruchomienie systemu – na Kampusie C Politechniki ŁódzkiejPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
BZP527739-N-20202020-03-302020-04-07PNOStworzenie i wsparcie aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne, której celem będzie zbieranie informacji o otoczeniu językowym dziecka oraz słowach, neologizmach i wypowiedziach wielowyrazowych dzieciUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP527622-N-20202020-03-302020-04-09PNOUsługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP527589-N-20202020-03-302020-04-07PNOUsługa obsługi serwisowej systemu informatycznego Krajowego Rejestru Nowotworów (Zintegrowany System Informatyczny – Centralny Rejestr Nowotworów), PN-77/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP527547-N-20202020-03-302020-04-08PNOWykonanie usługi nadzoru nad pracami geodezyjnymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 13 powiatów województwa podlaskiego.ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSIEMIATYCZE
BZP527084-N-20202020-03-302020-04-08PNOUdzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie z elektronicznych wersji publikacji książkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej GórzeKARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZEJelenia Góra
BZP526965-N-20202020-03-302020-04-27PNOOpracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Remont, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach DolnychBIESZCZADZKI PARK NARODOWYLutowiska
TED149566-20202020-03-272020-04-29PNOWsparcie serwisowe na FW Karścino na okres 2 latENERGA OZE S.A.Gdańsk
TED148496-20202020-03-272020-04-30PNOWdrożenie systemu NAC (Network Access Control)URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED148426-20202020-03-272020-04-30PNORozwój e-usług publicznych w gminie-miasto DziałdowoGMINA—MIASTO DZIAŁDOWODziałdowo
TED148297-20202020-03-272020-04-28PNOModernizacja oraz asysta techniczna i wsparcie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w KrakowieGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
TED148275-20202020-03-272020-04-30PNOUtworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim i wysokomazowieckimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
BZP527532-N-20202020-03-272020-04-07PNOKompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy KępiceGMINA KĘPICEKępice
BZP527474-N-20202020-03-272020-04-06PNOŚwiadczenie stałego serwisu eksploatacyjnego nad posiadanym oprogramowaniem (KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-ASW) dla filii nr 2, Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP527457-N-20202020-03-272020-04-08PNO„IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierającej pracę Klubu Integracji Społecznej”, na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP527425-N-20202020-03-272020-04-06PNOSerwis systemów Networker i ESXWareWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP527353-N-20202020-03-272020-04-06PNOModernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) dla obiektu MOSiR - Pływalnia 'Wodny Raj" przy ul Wiernej Rzeki 2 w ŁodziMIASTO ŁÓDŹ—MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZIŁódź
BZP527280-N-20202020-03-272020-04-07PNOWykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej („true ortho”), czterech ortofotomap/fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D oraz mapy solarnej dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych a także instalacji i uruchomienia specjalistycznego oprogramowaniaGMINA MIASTA GDYNIGdynia
BZP527132-N-20202020-03-272020-04-09PNO„Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z integracją danych w systemie TurboEWID dla obrębów 12-20 Miasta Słupsk”MIASTO SŁUPSKSłupsk
BZP527071-N-20202020-03-272020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”GMINA SZELKÓWStary Szelków
TED146518-20202020-03-262020-05-04PNOPostępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę w zakresie dostaw odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej wraz z usługami pośrednimiLOTOS PETROBALTIC S.A.Gdańsk
TED145859-20202020-03-262020-04-29PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń FortiMail 1000D wraz z oprogramowaniem bezpieczeństwa antywirusowego i antyspamowegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED145846-20202020-03-262020-04-30PNOModernizacja i rozbudowa TIK – e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług (...)MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED145813-20202020-03-262020-04-28PNODostarczenie i implementacja gotowego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi, wraz z usługą dostępu do Systemu w chmurze obliczeniowej, w modelu SaaSUNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIUToruń
TED145775-20202020-03-262020-04-29PNOAktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – zakres 3GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED145171-20202020-03-262020-04-28PNODostawa urządzeń w ramach modernizacji i uzupełnienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kanałów dla zagranicyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa
BZP527027-N-20202020-03-262020-04-03PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP526978-N-20202020-03-262020-04-06PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną Część I - Portal internetowy promujący ofertę turystycznąGMINA KUTNOKutno
BZP526600-N-20202020-03-262020-04-07PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA SUSZSusz
BZP526539-N-20202020-03-262020-04-06PNOUsługa programistyczna – Full stack developerOLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNYOlsztyn
BZP526207-N-20202020-03-262020-04-15PNOPrzygotowanie projektu User Experience i wykonanie badań User Experience dla wtyczki e-commerce, która będzie użytecznym rozwiązaniem dla branży fashion w modelu B2B.RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.Rzeszów
BZP523897-N-20202020-03-262020-04-03PNODostawa usług wsparcia technicznego dla produktów Microsoft.CENTRUM NAUKI KOPERNIKWarszawa
TED143968-20202020-03-252020-04-29PNOCyfryzacja PZGiK, modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla podkarpackiego systemu informacji przestrzennej w powiecie leskimPOWIAT LESKILesko
TED143836-20202020-03-252020-05-07PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych” – Szkoła Podstawowa nr 10CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED143789-20202020-03-252020-04-16PNOZakup pakietów serwisowych, z zachowaniem ciągłości dla poprzednich okresów aktualizacji i subskrypcji oraz zakup usług Cisco ASNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED143256-20202020-03-252020-04-28PNOZapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPUZAKŁAD INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH IM. STANISŁAWA KOSTKI WISIŃSKIEGORaszyn
TED143156-20202020-03-252020-04-27PNODostawa specjalistycznej aparatury i oprogram. do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania info. radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogram. obiektu CRR-20 zautomatyzowanego systemu Dunaj II”WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGOWarszawa
BZP526850-N-20202020-03-252020-04-02PNOZP/43/2020 - Usługa serwisowania: 1. systemu CliniNet, NetRAAD, Ster firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 2. aplikacji Szpitalnej Apteki Centralnej PharmaNET firmy McArt Sp. z o.o., 3. systemu InfoMedica firmy Asseco Poland S.A., 4. sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej, dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKIŁódź
BZP526827-N-20202020-03-252020-04-03PNOWykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT, opracowania prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z dostawą i konfiguracją oprogramowania do wizualizacji w architekturze chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit i integracją z Systemem MSZ-KIIP.MIASTO KATOWICEKatowice
BZP526806-N-20202020-03-252020-04-06PNO„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TOMASZOWIE LUBELSKIMTomaszów Lubelski
BZP526590-N-20202020-03-252020-04-08PNOOpracowanie Mapy wypadków dla miasta Gliwice za lata 2019 - 2021ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACHGliwice
BZP526543-N-20202020-03-252020-04-03PNOStworzenie platformy cyfrowej w ramach projektu Energia Młodych Innowatorów wraz z obsługą graficzną i redakcyjnąPOLITECHNIKA ŁÓDZKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNEŁódź
TED142472-20202020-03-242020-04-27PNOZapewnienie świadczenia usług asysty technicznej przez producenta Oracle oraz zapewnienie świadczenia lub świadczenie usług wsparcia inżynierskiego dla produktów OracleGAZ—SYSTEM S.A.Warszawa
TED141701-20202020-03-242020-05-06PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – Zespół Szkół i Placówek nr 2CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED141680-20202020-03-242020-04-27PNOZaprojektowanie i implementacja oraz wdrożenie metod harmonizacji danych PZGiK do modelu Inspire – temat: Działki katastralneGMINA WROCŁAW – ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
TED141613-20202020-03-242020-04-28PNO„Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej wraz z rozbudową na posiadane przez Zamawiającego Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia”WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
TED141580-20202020-03-242020-04-24PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentówCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED141561-20202020-03-242020-05-05PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych" – Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Krzyżowej 12CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED141490-20202020-03-242020-04-24PNO„Świadczenie usług zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektu EZD RP” z podziałem na 5 częściNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED141016-20202020-03-242020-04-27PNODostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatora dla Zakładu Diagnostyki NSSU w Krakowie (DFP.271.40.2020.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP526433-N-20202020-03-242020-04-08PNOOpracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCHKatowice
BZP526365-N-20202020-03-242020-04-15PNOWykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP526348-N-20202020-03-242020-04-02PNOModernizacja Systemu Komputerowego Centralnej Dyspozytorni (SKCD) dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA S.A.Częstochowa
BZP526340-N-20202020-03-242020-04-01PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP526315-N-20202020-03-242020-04-08PNOObsługa serwisowa systemu informatycznego do obsługi Centralnej Sterylizatornii 30/PN/2020WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.Słupsk
BZP526269-N-20202020-03-242020-04-01PNOModernizacja ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb:0066 – SzemrowicePOWIAT OLESKIOlesno
BZP526210-N-20202020-03-242020-04-15PNOModernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy WłoszakowiceGMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.Włoszakowice
BZP525865-N-20202020-03-242020-04-07PNODostęp do danych świadczony dla Uniwersytetu Śląskiego na zasadzie prenumeratyUNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHKatowice
BZP525781-N-20202020-03-242020-04-01PNOPozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji KosmicznejPOLSKA AGENCJA KOSMICZNAGdańsk
BZP524613-N-20202020-03-242020-04-15PNOBudowa, usługi serwisowe oraz usługi asysty technicznej systemu Aplikacja Fundusz Sprawiedliwości (AFS)MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa
TED139046-20202020-03-232020-04-27PNORealizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnegoMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa
TED138929-20202020-03-232020-04-29PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – termomodernizacja budynków oświatowych" – Szkoła Podstawowa nr 64 przy ul. Medyków 27CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED138202-20202020-03-232020-04-22PNODostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętuSZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO SP. Z O.O.Warszawa
TED138150-20202020-03-232020-04-27PNODostawa wraz z montażem parkomatów do obsługi obszaru płatnego parkowania w KrakowieZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków
BZP526175-N-20202020-03-232020-04-02PNOŚwiadczenie usług w zakresie rozwoju, serwisu i obsługi MABData1, MABData2, MABServer oraz analizy i projektowania algorytmów bioinformatycznychGDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYGdańsk
BZP526096-N-20202020-03-232020-04-01PNOUsługa aktualizacji i opieki serwisowej dla systemu SimpleZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIEOława
BZP526022-N-20202020-03-232020-03-31PNOSukcesywna dostawa oprogramowania biurowego i graficznego oraz systemów operacyjnych na potrzeby Politechniki LubelskiejPOLITECHNIKA LUBELSKALublin
BZP526007-N-20202020-03-232020-04-02PNONADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICASAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIŁódź
BZP525996-N-20202020-03-232020-04-03PNOATiK – usługa wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych LAN oraz urządzeń serwerowychPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIEWarszawa
BZP525976-N-20202020-03-232020-03-31PNOobsługa informatyczna 27 placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy i wsparcie techniczne dla użytkowników komputerów w tych placówkachDZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP525932-N-20202020-03-232020-04-03PNODostawa serwerów wraz z niezbędną infrastrukturąHYDRO—TECH SP. Z O.O.Nowogrodziec
BZP525929-N-20202020-03-232020-03-31PNOUsługa asysty technicznej systemu w zakładach diagnostyki obrazowej IMPAX (DFP.271.50.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
BZP525858-N-20202020-03-232020-03-31PNOZakup oprogramowania SIEM , subskrypcja oraz asysta techniczna oprogramowaniaMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP525799-N-20202020-03-232020-03-31PNOZakup usługi wsparcia systemu provisioningu telefonii IP TiM firmy Aspiria Informations TechnologiesMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa
TED137312-20202020-03-202020-04-27PNOWdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa
TED136247-20202020-03-202020-04-28PNOWykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania „Czyste powietrze – Termomodernizacja budynków oświatowych” – Zespół Szkół EkonomicznychCENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACHKatowice
TED136242-20202020-03-202020-04-28PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy w podziale na 15 częściPOLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED136114-20202020-03-202020-05-04PNOUsługa asysty i wsparcia technicznego OraclePOLSKI KOMITET NORMALIZACYJNYWarszawa
TED135267-20202020-03-202020-04-22PNOWykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, dział...MIASTO USTROŃUstroń
BZP525771-N-20202020-03-202020-04-20PNOUsługa dosyłu i emisji UKF programu radiowego Radia Zachód S.A.POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE RADIO ZACHÓD S.A.Zielona Góra
BZP525645-N-20202020-03-202020-03-27PNOUsługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II.ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIEWłoszczowa
BZP525568-N-20202020-03-202020-04-17PNOWykonanie robót budowlanych w budynku Inspektoratu ZUS w Kutnie w zakresie rozbudowy systemu SSWiN, wymiany drzwi ewakuacyjnych i wymiany drzwi garażowych (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – trzy części).ZUS I ODDZIAŁ W ŁODZIŁódź
BZP525364-N-20202020-03-202020-03-31PNO,,IPS – Zakup licencji i wdrożenie aplikacji wspierających obsługę mieszkańców w ZLM i BGM na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP525331-N-20202020-03-202020-04-06PNOZaprojektowanie i budowa dwóch tablic multimedialnych LED informujących o stanie jakości powietrza na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓWWarszawa
BZP525176-N-20202020-03-202020-03-30PNOUsługa serwisowa polegająca na modernizacji aparatu Magnetom Avanto SN 27776 prod. 2011 do najnowszej wersji oprogramowania VB19BWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP525009-N-20202020-03-202020-03-30PNOświadczenie usług utrzymania posiadanych przez Kancelarię Senatu programów w ramach systemu informatycznego Asseco Softlab ERP.KANCELARIA SENATUWarszawa
BZP524539-N-20202020-03-202020-03-30PNOOdnowienie subskrypcji oprogramowania Trend Micro Deep SecurityURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED133043-20202020-03-192020-04-22PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej Niepołomice – miasto, powiat wielicki, województwo małopolskiePOWIAT WIELICKIWieliczka
BZP525387-N-20202020-03-192020-03-27PNOUtrzymanie oraz rozwój baz danych HCL DOMINOZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA—POŁUDNIE M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP525329-N-20202020-03-192020-03-27PNORetrokonwersja z weryfikacją i uzupełnieniem metadanych do obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina w systemie CollectionsIndex + (2.42a) – 7 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP525262-N-20202020-03-192020-03-27PNOOBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I SERWISEM OPROGRAMOWANIASAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCKBiałystok
BZP525258-N-20202020-03-192020-03-27PNOZakup, dostawa i zainstalowanie macierzy dyskowej wraz z systemem backup’u danych.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIERzeszów
BZP525101-N-20202020-03-192020-04-07PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalziacyjnej Gminy Sępopol wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn." Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy SępopolGMINA SĘPOPOLSępopol
BZP525098-N-20202020-03-192020-03-30PNOOPRACOWANIE ANALIZY RUCHU DLA MIASTA OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP525095-N-20202020-03-192020-03-31PNOStworzenie, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego na potrzeby zbierania, przetwarzania i analizy danych z Polskiego Rejestru Diabetologicznego, realizowanego w ramach projektu pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP524960-N-20202020-03-192020-03-30PNOWyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE IICENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TUCHOWIE IM. BOHATERÓW BITWY POD ŁOWCZÓWKIEMTuchów
BZP524407-N-20202020-03-192020-03-31PNOUsługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech PolskaKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP514015-N-20202020-03-192020-03-27PNOŚwiadczenie usługi wsparcia informatycznego oprogramowania Asseco Poland dla SP ZOZ MSWiA w LublinieSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIELublin
TED131245-20202020-03-182020-03-31PNOUsługi utrzymania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zainstalowanego na linii PKM S.A. oraz budynku LCS PKM S.APOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
TED130685-20202020-03-182020-04-06PNOWykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
TED130648-20202020-03-182020-04-21PNODostawa, wdrożenie i integracja systemu platformy usług elektr. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
TED130215-20202020-03-182020-04-20PNORozbudowa systemu telefonii IP wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym oraz subskrypcje dla aplikacji IntelixNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED130211-20202020-03-182020-04-20PNOŚwiadczenie usługi kolokacji dla Centrum Przetwarzania Danych PARPPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP524938-N-20202020-03-182020-03-27PNOWytworzenie metadanych dla afiszy oraz plakatów w formacie MARC 21, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka ChopinaNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP524908-N-20202020-03-182020-03-27PNOopracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum KulturyNARODOWE CENTRUM KULTURYWarszawa
BZP524845-N-20202020-03-182020-03-27PNOANTYWIRUS- WSPARCIEAKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
BZP524842-N-20202020-03-182020-03-30PNOPełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP524801-N-20202020-03-182020-04-08PNOWykonanie monitoringu budynków przynależących do osiedla studenckiego. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/10/HPPOLITECHNIKA ŚLĄSKAGliwice
BZP524715-N-20202020-03-182020-03-26PNOUtworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 – BDOT500 i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT dla jednostki ewidencyjnej Miasto Maszewo, położonej w powiecie goleniowskimPOWIAT GOLENIOWSKIGoleniów
BZP522479-N-20202020-03-182020-03-30PNORozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiKMIASTO RUDA ŚLĄSKARuda Śląska
TED128736-20202020-03-172020-04-17PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata ..MIASTO USTROŃUstroń
TED128726-20202020-03-172020-04-22PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla systemu QuorumMINISTERSTWO INFRASTRUKTURYWarszawa
TED128610-20202020-03-172020-04-16PNOUsługi audytów dostępności, szkolenia i opracowania raportu końcowego w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia, znak postępowania ZZP-70/20ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa
TED128501-20202020-03-172020-04-17PNODigitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla 3 jednostek ewidencyjnych, tj. Wielka Wieś, Zabierzów, Kocmyrzów-Luborzyca”POWIAT KRAKOWSKIKraków
BZP524549-N-20202020-03-172020-03-25PNOŚwiadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer oraz Portalu Raportowego w AMW SINEVIA Sp. z o.o.AMW SINEVIA SP. Z O.O.Nowy Dwór Mazowiecki
BZP524447-N-20202020-03-172020-03-25PNOWykonanie prototypu platformy do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach sakralnych onlineUNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP524421-N-20202020-03-172020-03-25PNOŚwiadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP524278-N-20202020-03-172020-03-26PNOWykonanie cyfryzacji wybranej części zasobów wizualnych Pracowni Dokumentacji CAŚ UWUNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
BZP524249-N-20202020-03-172020-04-06PNOModernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Etap V, wpisanego do rejestru zabytkówPOWIAT OBORNICKIOborniki
BZP523929-N-20202020-03-172020-03-25PNOZaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie wielofunkcyjnego portalu internetowego przeznaczonego do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami i włączania ich w działania prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: PUMS Community Hub.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP523834-N-20202020-03-172020-03-26PNOWdrożenie i uruchomienie e - usług publicznychGMINA PUŁAWYPuławy
TED127069-20202020-03-162020-04-20PNO„Prace serwisowe, przeglądy i konserwacje systemu Valmet/Metso w EC Czechnica”ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.Wrocław
TED126296-20202020-03-162020-04-16PNOZakup asysty technicznej dla posiadanych produktów (licencji) OracleMIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZIŁódź
BZP524184-N-20202020-03-162020-04-16PNOWykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby wystawy stałej, w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”MUZEUM HISTORYCZNO—ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIMOstrowiec Świętokrzyski
BZP524010-N-20202020-03-162020-03-24PNOUsługi informatyczneSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJWarszawa
BZP523881-N-20202020-03-162020-03-31PNOAsysta techniczna IT dla Projektu „Inteligentny System Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Tychach”MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓWTychy
BZP523601-N-20202020-03-162020-03-31PNOKanały komunikacyjne Cok-Rad (droga podstawowa)NARODOWY BANK POLSKI—DEPARTAMENT KOORDYNACJI I REALIZACJI ZAKUPÓWWarszawa
BZP523353-N-20202020-03-162020-03-26PNOUsługi analityczno-programistyczne w zakresie benchmarkingu, optymalizacji pracy szpitala i budżetowaniaWOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNYWarszawa
BZP522125-N-20202020-03-162020-03-27PNOUsługa serwisu i wsparcia technicznego – Systemu Informatycznego EsculapWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
BZP518443-N-20202020-03-162020-04-02PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu.GMINA KIWITYKiwity
TED123839-20202020-03-132020-04-21PNOUsługi inżyniera kontraktu w projekcie Zachodniopomorskie e-ZdrowieWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
TED123815-20202020-03-132020-04-15PNOZakup usługi wsparcia dla infrastruktury technicznej CPD N6EURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED123791-20202020-03-132020-04-15PNOKontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
TED123769-20202020-03-132020-04-07PNO„Usługa utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów krajowego systemu danych oświatowych” realizowana w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa
TED123674-20202020-03-132020-04-15PNOOpieka serwisowa szpitalnego systemu informatycznego CliniNetSZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJWarszawa
TED123673-20202020-03-132020-04-16PNOŚwiadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania OracleMINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa
TED123660-20202020-03-132020-04-15PNOZakup dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature wydawanych przez Springer-Nature dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020UNIWERSYTET WARSZAWSKIWarszawa
TED123648-20202020-03-132020-04-15PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – Obszar Rozwój Aplikacji/DevelopmentCENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa
TED123614-20202020-03-132020-04-20PNOWsparcie systemu proxy firmy ForcepointURZĄD M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP523718-N-20202020-03-132020-03-30PNOUsługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP523567-N-20202020-03-132020-03-23PNORozbudowa systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej bramy pocztowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w WarszawieMAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIEWarszawa
BZP523553-N-20202020-03-132020-03-25PNOAsysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GISURZĄD MIASTAZielona Góra
BZP523464-N-20202020-03-132020-03-23PNOZakup i wdrożenie internetowego biuro obsługi klientów (IBOK) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o.PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI AQUA SP. Z O.O.Szczytno
BZP523435-N-20202020-03-132020-03-23PNO„Świadczenie usług w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania komputerowego INFINITT PACS wraz z aktualizacją bazy danych Oracle w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z.o.o.” o sygn. DZP/07PN/2020SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O.Zabrze
BZP523250-N-20202020-03-132020-03-23PNOObjęcie nadzorem oraz administracją infrastruktury serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w SzczecinieSAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIESzczecin
BZP523213-N-20202020-03-132020-03-27PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP522207-N-20202020-03-132020-03-23PNOZamówienie na dostawę oprogramowania e-usług o wysokim poziomie dojrzałości wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Nowosądeckim, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy SączPOWIAT NOWOSĄDECKI, ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGONowy Sącz
BZP517329-N-20202020-03-132020-03-23PNODostosowanie do aktualnych potrzeb oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego (System E-logbook), przeszkolenie administratorów i użytkowników zamawiającego w tym zakresie oraz asysta techniczna w zakresie wprowadzonych zmianMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
BZP523207-N-20202020-03-122020-03-23PNOUSŁUGA ARCHIWIZACJI DANYCH CYFROWYCH FILMÓW ANIMOWANYCH STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH ZDIGITALIZOWANYCH I ZREKONSTRUOWANYCH CYFROWO W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA REKONSTRUKCJA I DIGITALIZACJA POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH, DOKUMENTALNYCH I ANIMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPU NA WSZYSTKICH POLACH DYSTRYBUCJI (KINO, TELEWIZJA, INTERNET, URZĄDZENIA MOBILNE) ORAZ ZACHOWANIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLSKIEGO DZIEDZICTWA FILMOWEGO”STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
BZP523151-N-20202020-03-122020-03-20PNOUSŁUGI OPIEKI SERWISOWEJ NAD SERWISAMI STRON WWW ORAZ SERWISAMI INTERNETOWYMI ZAMAWIAJĄCEGO.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP523121-N-20202020-03-122020-03-27PNOstworzenie aplikacji mobilnej (wraz z serwisem administratora - aplikacji [CMS] w Wordpress) i przekazanie autorskich praw majątkowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikowanie aplikacji w sklepach Google i Apple jako oficjalnej aplikacji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach w ramach programu Welcome to Poland nr umowy PPI/WTP/2019/1/00036/U/00001UNIWERSYTET SZCZECIŃSKISzczecin
BZP523073-N-20202020-03-122020-03-20PNO„Usługa stworzenia aplikacji ”MUZEUM HISTORII KATOWICKatowice
BZP523065-N-20202020-03-122020-03-24PNOUsługa uruchomienia nowej strony internetowej Urzędu (mazovia.pl) oraz BIP Samorządu Województwa MazowieckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP522822-N-20202020-03-122020-03-20PNODostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemów ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo-wdrożeniową w postaci min. 240 godzin roboczychSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKępno
BZP522751-N-20202020-03-122020-03-24PNOPołączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do InternetuCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP522688-N-20202020-03-122020-03-19PNOPrzetarg nieograniczony na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznego.BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP521795-N-20202020-03-122020-03-27PNOWykonanie 2 stacji osłony meteorologicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nrŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICHKielce
BZP521152-N-20202020-03-122020-03-23PNOUsługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla pamięci masowych Repozytorium Cyfrowego na potrzeby Biblioteki NarodowejBIBLIOTEKA NARODOWAWarszawa
BZP516017-N-20202020-03-122020-03-20PNOUsługa asysty technicznej systemu w zakładach diagnostyki obrazowej IMPAX (DFP.271.24.2020.SP)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED119003-20202020-03-112020-04-14PNOPozyskanie danych teledetekcyjnych i ocena stanu zasobów przyrodniczych w Narwiańskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnychNARWIAŃSKI PARK NARODOWYKobylin-Borzymy
TED118970-20202020-03-112020-03-23PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet w Resorcie Obrony NarodowejCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED118969-20202020-03-112020-03-24PNOŚwiadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT dla IOŚ-PIBINSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
TED118894-20202020-03-112020-04-14PNOModernizacja rejestrów publicznych – założenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_KrowodrzaGMINA MIEJSKA KRAKÓW – URZĄD MIASTA KRAKOWAKraków
BZP522675-N-20202020-03-112020-03-20PNODostawa urządzeń TIK – wyposażenia pracowni szkolnych w gminie Wiskitki w ramach zadania pn.: " Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT - kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki "GMINA WISKITKIWiskitki
BZP522671-N-20202020-03-112020-03-19PNO„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną.GMINA KUTNOKutno
BZP522620-N-20202020-03-112020-03-19PNOPielęgnacja wysokiej zieleni na terenie Gminy Miejskiej ZgorzelecGMINA MIEJSKA ZGORZELECZgorzelec
BZP522481-N-20202020-03-112020-03-19PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla systemu QuorumMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa
BZP522476-N-20202020-03-112020-03-19PNOROZBUDOWA SYSTEMU VERBIS DEAN’S OFFICE NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZIŁódź
BZP522305-N-20202020-03-112020-03-24PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie KalinowoGMINA KALINOWOKalinowo
BZP521333-N-20202020-03-112020-03-30PNOImplementacja w zakresie rozbudowy i udoskonalania Systemu do Obsługi Pośredników Finansowych (SOPF)KUJAWSKO—POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.Toruń
BZP521197-N-20202020-03-112020-03-23PNOUsługa asysty technicznej narzędzia CMS wraz z jego rozbudową oraz zakup wsparcia i aktualizacja systemu WOWZA Streaming EngineWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice
BZP521025-N-20202020-03-112020-03-19PNOWykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem przeglądarki danychMIASTO GLIWICE, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHGliwice
TED116205-20202020-03-102020-04-10PNOUsługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy EdukacyjnejWOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP522017-N-20202020-03-102020-03-18PNOPrzetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w KrakowieMAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIEKraków
BZP521900-N-20202020-03-102020-03-18PNOZapewnienie kontraktów serwisowych dla elementów infrastruktury serwerowej firmy IBM i LENOVO.GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNEGdańsk
BZP521856-N-20202020-03-102020-03-17PNOSERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO ESKULAP i IMPULS DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIMSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJGrodzisk Wielkopolski
BZP521834-N-20202020-03-102020-03-18PNO,,Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Mieście Tarnobrzeg”PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGATarnobrzeg
BZP521728-N-20202020-03-102020-03-19PNOUsługa serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego macierzy dyskowejUNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP521454-N-20202020-03-102020-03-19PNOWykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych, lotniczego skaningu laserowego oraz opracowanie w oparciu o uzyskane dane produktów, w tym prawdziwej ortofotomapy, fotoplanów, modelu 3D wraz z dostarczeniem oprogramowania typu desktop oraz serwisu internetowego do zarządzania tymi danymi.GMINA MIEJSKA ŻORYŻory
BZP521346-N-20202020-03-102020-03-18PNOObsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURYKraków
BZP521319-N-20202020-03-102020-03-20PNOŚwiadczenie usługi utrzymania systemu informatycznego AMMS/InfoMedica będącego w posiadaniu Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - BiałejBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII—SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko - Biała
BZP518084-N-20202020-03-102020-03-18PNOAsysta techniczna sprzętu serwerowego oraz oprogramowania posiadanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie(DFP.271.26.2020.AJ)SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków
TED114594-20202020-03-092020-04-06DLKWybór doradcy strategicznego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.oCENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O.Warszawa
TED113862-20202020-03-092020-04-10PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK Sp. z o.o. w Jezioranach wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektuZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JEZIORANACHJeziorany
TED113859-20202020-03-092020-04-10PNOŚwiadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące ITURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED113844-20202020-03-092020-04-14PNOOpracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektuPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIEOrneta
TED113842-20202020-03-092020-04-09PNODostarczenie usługi chmury obliczeniowej w modelu PaaS dla systemu CEIDG i hurtowni danych w ramach projektu POPC.02.01.00-00-0095/18 pn."Konto Przedsiębiorcy-usługi online dla firm w jednym miejscu"MINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED113824-20202020-03-092020-04-16PNOModyfikacja oraz utrzymanie funkcjonującego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Systemu aktuarialnego do prognozowania wpływów i wydatków FUS oraz FEPZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED113689-20202020-03-092020-04-10PNOSerwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA)NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa
TED113226-20202020-03-092020-04-15PNODostawa sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED113071-20202020-03-092020-04-15PNODostawa i wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów, umów cywilnoprawnych o..WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYWarszawa
BZP521602-N-20202020-03-092020-03-18PNOUsługa dostępu do systemu informacji prawnej w ramach projektu Konto przedsiębiorcy-usługi on-line dla firm w jednym miejscuSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ—INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIAPoznań
BZP521563-N-20202020-03-092020-03-18PNOKonserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP521296-N-20202020-03-092020-03-18PNOZałożenie bazy danych GESUT dla obszaru obrębu ewidencyjnego Wysoka i Lubno w Gminie Lubiszyn, obrębu ewidencyjnego Racław i Stanowice w Gminie Bogdaniec oraz obrębu ewidencyjnego Płomykowo w Gminie SantokPOWIAT GORZOWSKIGorzów Wielkopolski
BZP521235-N-20202020-03-092020-03-19PNOPrzygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych, a także ilustracji oraz ich wdrożenie w formie strony internetowej kampanii „DLA LASU, DLA LUDZICENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCHWarszawa
BZP520973-N-20202020-03-092020-03-17PNOdostawa i wdrożenie Systemu informatycznego w obszarze kadrowo-płacowym w Warszawskim Centrum Pomocy RodzinieWARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIEWarszawa
BZP519763-N-20202020-03-092020-03-19PNOWybór Licensing Solution Providers (LSP) odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego 0005331080CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNEWarszawa
BZP518808-N-20202020-03-092020-03-27PNOZaprojektowanie, wykonanie i montaż wystawy edukacyjnej pt. „Niezwykłe właściwości cieczy” do Parku Nauki Torus w CiechanowieGMINA MIEJSKA CIECHANÓW REPREZENTOWANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓWCiechanów
TED112287-20202020-03-062020-04-07PNOInteligentny system zarządzania siecią – Rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z integracją ..MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.Kraków
TED111355-20202020-03-062020-04-08PNOZapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań i urządzeń, z możliwością składania ofert częściowych (VIII części)MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIWarszawa
TED111332-20202020-03-062020-04-09PNOŚwiadczenie usług wsparcia dla posiadanych systemów informatycznychWOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEŁódź
TED111305-20202020-03-062020-04-08PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa
TED111289-20202020-03-062020-04-08PNODzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu obsługi wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz podległychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra
TED111194-20202020-03-062020-04-08PNORekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR2020, NSP2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED110454-20202020-03-062020-04-08PNOBudowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKIGorzów Wielkopolski
TED109760-20202020-03-062020-03-31POGMaritime analyseværktøjerDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING—FRONTEXWarsaw
BZP521196-N-20202020-03-062020-03-16PNOPrzetarg nieograniczony na usługę prowadzenia nadzoru eksperckiego nad realizacją projektu pn. ”Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” realizowanego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2022 przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa oraz Województwo Śląskie (lider projektu: Główny Instytut Górnictwa).GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWAKatowice
BZP521129-N-20202020-03-062020-03-16PNOmodernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Długie Nowe, Długie Stare, Lasocice, Przybyszewo, Trzebiny, jednostka ewidencyjna ŚwięciechowaSTAROSTWO POWIATOWE W LESZNIELeszno
BZP521121-N-20202020-03-062020-03-23PNOWizyjny system kontroli składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O.Płońsk
BZP521112-N-20202020-03-062020-03-20PNOŚwiadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP.Z O.O.Poznań
BZP521048-N-20202020-03-062020-03-16PNODostosowanie strony Muzeum Lubelskiego w Lublinie do zamieszczania zdigitalizowanych zbiorów realizowane w ramach projektu POPC„ www.muzeach” dla zadania 2 (2.6); Dostosowanie stron www instytucji do zamieszczenia zdigitalizowanych zbiorów - usługa zewnętrznaMUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIELublin
BZP520998-N-20202020-03-062020-03-16PNOUsługa serwisowa systemu ExacTrac i systemu planowania leczeniaCENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZYBydgoszcz
BZP520965-N-20202020-03-062020-03-16PNODostawa, instalacja i wdrożenie systemu bezpieczeństwa do ochrony danych w siedzibie Międzynarodowego Centrum Badania OkaINSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa
TED108796-20202020-03-052020-04-07PNOŚwiadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla macierzy VNX, XtremIO oraz przełączników Brocade wraz z oprogramowaniem, posiadanych przez ZamawiającegoCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED108753-20202020-03-052020-04-07PNOPrzygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjnej „Dobry przepis na bezpieczeństwo”PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY, GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACYWarszawa
BZP520691-N-20202020-03-052020-03-13PNO„Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w projekcie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Uścimów”GMINA UŚCIMÓWStary Uścimów
BZP520551-N-20202020-03-052020-03-13PNOUSŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA SERWISOWEGO DLA SYSTEMÓW FINA.FILMOTEKA NARODOWA—INSTYTUT AUDIOWIZUALNYWarszawa
BZP520229-N-20202020-03-052020-03-17PNOUsługa budowy systemu rekrutacyjnego kandydatów na studia z Polski i z zagranicy wraz z niezbędnymi integracjami w ramach projektu „NOWE HORYZONTY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00.AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIESzczecin
BZP519669-N-20202020-03-052020-03-13PNOWykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w czterech Zespołach Szkół Zawodowych: Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespole Szkół w Janowie Podlaskim oraz Zespole Szkół w Małaszewiczach w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”POWIAT BIALSKIBiała Podlaska
BZP519557-N-20202020-03-052020-03-13PNOSerwis systemu eSklep i SEMAFOR oraz godziny programistyczne dla rozbudowy systemów eSklep, EOD oraz SEMAFOR na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań
BZP513566-N-20202020-03-052020-03-19PNODostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania.DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA—CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJWrocław
TED106825-20202020-03-042020-04-07PNOOpracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP zadanie 57, część nr 5 jednostka ewid.: gmina Jarosław, obręb: Wólka PełkińskaPOWIAT JAROSŁAWSKIJarosław
TED106809-20202020-03-042020-04-21PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BISKUPIECBiskupiec
TED106632-20202020-03-042020-04-09PNOZaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Delfin IIKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa
TED106110-20202020-03-042020-04-06PNOPrzedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych OracleNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED105994-20202020-03-042020-04-07PNODostawa platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczychBIBLIOTEKA ŚLĄSKAKatowice
BZP519804-N-20202020-03-042020-03-12PNOWykonanie pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego wraz z opracowaniem ortofotomapy, fotoplanów ukośnych, modelu 3D oraz serwisu internetowego do publikacji danychGMINA MIASTO SIERADZSieradz
BZP519602-N-20202020-03-042020-03-12PNOZaewidencjonowanie oraz przetworzenie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych (skanowanie oraz georeferencja) dla 41 obrębów ewidencyjnych powiatu chodzieskiegoPOWIAT CHODZIESKIChodzież
BZP519597-N-20202020-03-042020-03-13PNOZakup i realizacja wdrożenia modułów systemu Clininet w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGIIKielce
BZP519537-N-20202020-03-042020-03-13PNOUsługi opieki serwisowej i powdrożeniowej w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania dla systemu informatycznego SIMPLE.ERPNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP519095-N-20202020-03-042020-03-12PNOZakup subskrypcji wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard oraz Gitlab EE albo rozwiązania równoważnegoSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
TED104389-20202020-03-032020-04-08PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA MAŁDYTYMałdyty
TED104326-20202020-03-032020-04-03PNORozszerzony serwis AvayaNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED104188-20202020-03-032020-04-15PNODostawa wraz z wdrożeniem systemów dziedzinowych i sprzętu komputerowego oraz systemu e-Rada dla Powiatu Lwóweckiego w ramach realizacji projektu pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim..POWIAT LWÓWECKI Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIMLwówek Śląski
BZP519255-N-20202020-03-032020-03-12PNOPRZEGLĄDY POGWARANCYJNE MAKIET I URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH OŚRODKA SZKOLENIA SSPOŻ - SPRAWA NR 4/202013 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZYGrudziądz
BZP519119-N-20202020-03-032020-03-12PNORealizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części obszaru powiatu kościańskiego, w celu zagęszczenia i dostosowania istniejącej osnowy wysokościowej do obecnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Kościańskiego w roku 2019 projektem technicznym szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kościańskiegoPOWIAT KOŚCIAŃSKI—STAROSTWO POWIATOWEKościan
BZP518705-N-20202020-03-032020-03-11PNOUsługa informatyczna w wymiarze do 790 roboczogodzin dla Oprogramowania: • Nagios (check_mk); • Grafana; • InfluxDB; • OCS Inventory; • ElasticsearchCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP518157-N-20202020-03-032020-02-12PNOZałożenie bazy danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) dla miasta SkierniewiceURZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice
TED102617-20202020-03-022020-03-18PNOZapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.APOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice
TED101927-20202020-03-022020-04-03PNOWyszukiwanie oraz wprowadzanie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracyAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED101923-20202020-03-022020-04-02PNOUtrzymanie systemu informatycznego ARSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED101883-20202020-03-022020-04-03PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BIAŁA PISKABiała Piska
BZP518868-N-20202020-03-022020-03-10PNODostosowanie bazy GESUT dp przepisów rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z 21 października 2015 roku dla obrębów Brzozowice Kamień i Brzeziny Śląskie - etap III.PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIEPiekary Śląskie
BZP518764-N-20202020-03-022020-03-10PNOŚwiadczenie opieki serwisowej nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”GMINA WRZEŚNIAWrześnia
BZP518685-N-20202020-03-022020-03-12PNOŚwiadczenia usługi nadzoru autorskiego oprogramowania AMMS i InfoMedica dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza BrowiczaWOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO—ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZABydgoszcz
BZP518185-N-20202020-03-022020-03-12PNODostawa platformy zarządzania wiedzą i rozwojem potencjału naukowego wraz z licencją, usługą jej wdrożenia oraz asystą powdrożeniowąAKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIEWarszawa
BZP518142-N-20202020-03-022020-03-11PNOświadczenie usług w zakresie nadzoru nad oprogramowaniem aplikacyjnym oraz usługa serwisu, administracji i wsparcia użytkownika systemu RIS/PACS dla SPZOZ w SanokuSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSanok
BZP517870-N-20202020-03-022020-03-10PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA WIELBARKWielbark
BZP517392-N-20202020-03-022020-03-11PNOUsługa udostępniania platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danychGMINA MIASTO RZESZÓW—URZĄD MIASTA RZESZOWARzeszów
TED099566-20202020-02-282020-04-02PNOOpieka serwisowa i zakup licencji na oprogramowanie HP Data Protector w CentraliZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED099547-20202020-02-282020-03-31PNOSystem monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętuGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań
TED099532-20202020-02-282020-04-01PNOZakup 48-miesięcznej subskrypcji oprogramowania EDB Postgres Advanced Server wraz ze świadczeniem usług wsparciaZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED099486-20202020-02-282020-04-03PNODostawa licencji oraz wdrożenie systemu ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) – dalej zwanym ZSI (zintegrowanym systemem informatycznym) Świadczenie usług gwa..AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTEGdynia
TED099473-20202020-02-282020-04-02PNORealizacja audytów bezpieczeństwa systemów ITMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED099289-20202020-02-282020-04-10PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projGMINA LUBAWALubawa
TED098636-20202020-02-282020-04-02PNOWdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej gminy DywityGMINA DYWITYDywity
BZP518097-N-20202020-02-282020-03-09PNOŚwiadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów UnijnychMAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCHWarszawa
BZP518015-N-20202020-02-282020-03-09PNOPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice”GMINA ZDUŃSKA WOLAZduńska Wola
BZP517782-N-20202020-02-282020-03-09PNOSerwis macierzy VMAXCENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIAWarszawa
BZP517781-N-20202020-02-282020-03-09PNOUsługa rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIERzeszów
BZP517729-N-20202020-02-282020-03-17PNOWykonanie projektu wykonawczego platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”AKADEMIA POMORSKASłupsk
BZP517695-N-20202020-02-282020-03-16PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Wieliczki”GMINA WIELICZKIWieliczki
BZP517689-N-20202020-02-282020-03-09PNOSubskrypcja oprogramowania: McAfee z asystą techniczną, Deep Security Trend Micro z asystą techniczną, e-Auditor z asystą technicznąMAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEWarszawa
BZP514210-N-20202020-02-282020-03-09PNOŚwiadczenie usług serwisowych wraz z asystą techniczną dla systemu SOFTLAB ERPMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
BZP517534-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługa trzyletniego wsparcia technicznego producenta wraz z dostępem do aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP517171-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługa opieki serwisowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w okresie 9 miesięcy od daty podpisania umowyUNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICHWrocław
BZP517073-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługa odnowienia wsparcia technicznego oraz subskrypcji na okres 3 lat dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia FortiAnalizerWOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO—MAZURSKIE REPREZENTOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWAOlsztyn
BZP516894-N-20202020-02-272020-03-06PNODostawa licencji na oprogramowanie dla Polskiej Akademii Nauk w podziale na dwie częściPOLSKA AKADEMIA NAUKWarszawa
BZP516359-N-20202020-02-272020-03-06PNOUsługi wprowadzenia danych do systemów informatycznych na rzecz urzędów skarbowych województwa dolnośląskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław
BZP516211-N-20202020-02-272020-03-09PNOŚwiadczenie usługi managera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu międzynarodowego ForHeritage, realizowanego w ramach Programu INTERREG Europa ŚrodkowaWOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGOSzczecin
BZP516065-N-20202020-02-272020-03-06PNOZaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego wspomagającego pracę pracowników socjalnych.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
TED094945-20202020-02-262020-04-02PNOSystem do planowania finansowegoBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa
TED094928-20202020-02-262020-03-31PNORozbudowa i modyfikacja systemu do prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowychURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED094302-20202020-02-262020-03-27PNOUtworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo TechnologicznegoLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin
TED094269-20202020-02-262020-03-30PNODostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usługPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ DOLINA BARYCZY SP. Z O.O.Milicz
TED094207-20202020-02-262020-03-30PNORozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowaniaMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
BZP516927-N-20202020-02-262020-03-05PNOUsługa zapewnienia administratorów systemu bibliotecznego MAK+ w podziale na sześć częściINSTYTUT KSIĄŻKIKraków
BZP516875-N-20202020-02-262020-03-05PNOUtworzenie obiektowej bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy SkierniewiceSTAROSTWO POWIATOWE W SKIERNIEWICACHSkierniewice
BZP516856-N-20202020-02-262020-03-09PNOUsługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiegoWOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa
BZP516752-N-20202020-02-262020-03-05PNOOpieka serwisowa oprogramowania Infomedica i AMMS w Szpital Lipno Sp. z o.o. w LipnieSZPITAL LIPNO SP. Z O.O.Lipno
BZP516751-N-20202020-02-262020-03-05PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Opole Miasta OpolaMIASTO OPOLEOpole
BZP516606-N-20202020-02-262020-03-10PNOPromocja i zarządzanie projektem pn. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik StrzyżewskiGMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKIRzepiennik Strzyżewski
BZP516596-N-20202020-02-262020-03-06PNO„Wykonanie fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE, DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE LUBELSKIE”POWIAT LUBELSKILublin
BZP516541-N-20202020-02-262020-03-05PNOWsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replication (contract) FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V), będącego w zasobach Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.GMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP516539-N-20202020-02-262020-03-06PNOKonserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznegoCENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP516479-N-20202020-02-262020-03-05PNOŚwiadczenie usług dedykowanego wsparcia technicznego dla urządzeń producenta FujitsuINSTYTUT ZOOTECHNIKI—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYKraków
BZP511339-N-20202020-02-262020-03-05PNO„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy oraz rozliczaniem kontraktu pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)” w ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.09.01.01-22-0015/17-00 z dn. 29.05.2017 r. wraz ze zm.)”GMINA MIEJSKA RUMIARumia
TED092656-20202020-02-252020-03-27PNOOpracowanie projektów wykonawczych wraz z wykonaniem wystawy stałej poświęconej przyrodzie parkuPARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIECharzykowy
TED092526-20202020-02-252020-03-30PNOPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo-badawcząUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIELublin
BZP516472-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, montaż i uruchomienie systemów zarządzania energią z podziałem na częściURZĄD GMINY W KAMIONCEKamionka
BZP516387-N-20202020-02-252020-03-04LELUsługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.UNIWERSYTET MARII CURIE—SKŁODOWSKIEJLublin
BZP516294-N-20202020-02-252020-03-04PNOUsługa obsługi serwisowej oprogramowania „Zintegrowany System Biblioteczny ALEPH” dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUNIWERSYTET WARMIŃSKO—MAZURSKI W OLSZTYNIEOlsztyn
BZP516269-N-20202020-02-252020-03-04PNODostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej”MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIUToruń
BZP516215-N-20202020-02-252020-03-04PNOWykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w projektach: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Uścimów” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka - III etap”GMINA UŚCIMÓWStary Uścimów
BZP516125-N-20202020-02-252020-03-05PNOOpracowanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem informacji w partnerskich urzędach dla Powiatu Włodawskiego, Powiatu Chełmskiego, Powiatu Kraśnickiego, Gminy Hańsk, Gminy Janów Podlaski i Gminy SosnowicaPOWIAT WŁODAWSKIWłodawa
BZP516013-N-20202020-02-252020-03-25PNOROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERCZYNKIGMINA ŁYSOMICEŁysomice
BZP515705-N-20202020-02-252020-03-09PNO„Inspektor Nadzoru w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.GMINA MOSZCZENICAMoszczenica
BZP514891-N-20202020-02-252020-03-04PNOUsługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 3 miesięcyUNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKUBiałystok
TED090139-20202020-02-242020-03-27PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Red Hat JBoss Enterprise Application PlatformCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
BZP515829-N-20202020-02-242020-03-05PNOusługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SACENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIEWarszawa
BZP515824-N-20202020-02-242020-03-10PNOBudowa dworca przesiadkowego wraz dostawa i zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych oraz dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej” – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”MIASTO LIMANOWALimanowa
BZP515588-N-20202020-02-242020-03-10PNO„Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Śniadowo”GMINA ŚNIADOWOŚniadowo
BZP515478-N-20202020-02-242020-03-04PNOZakup oprogramowania i licencji do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danychZARZĄD POWIATU W BOCHNIBochnia
BZP514007-N-20202020-02-242020-03-03PNOŚwiadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”POWIAT CIECHANOWSKI—STAROSTWO POWIATOWECiechanów
TED088615-20202020-02-212020-03-05PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa
TED087896-20202020-02-212020-03-31PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”POWIAT LUBELSKILublin
TED087781-20202020-02-212020-03-25PNODostawa i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz zakup licencji i wdrożenie systemu archiwizacji prac artystycznych – z podziałem na 2 częściAKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUWrocław
TED087769-20202020-02-212020-04-08PNOŚwiadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa
TED087753-20202020-02-212020-03-25PNOWdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej wraz z powiązanymi z nim aplikacjami dziedzinowymi oraz procesowymi w ramach projektu „Operacja – Integracja!"UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZIŁódź
TED087735-20202020-02-212020-03-26PNOOdnowienie subskrypcji producenta oprogramowania IBM Control DeskNARODOWY BANK POLSKIWarszawa
TED087608-20202020-02-212020-03-26PNOWykonanie usługi przeprowadzenia oceny eksperckiej projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach Programu Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego ze środków Norweskiego MechanizmuPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIWarszawa
BZP515438-N-20202020-02-212020-03-02PNOUsługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowegoURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP515357-N-20202020-02-212020-03-05PNOPełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP515337-N-20202020-02-212020-03-04PNOUsługa serwisu oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania modułu „Eskulap Apteka” przez okres 12 miesięcy, PN-38/20/DWNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP515104-N-20202020-02-212020-03-31PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danychBDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwalubelskiego”.POWIAT LUBELSKILublin
BZP515068-N-20202020-02-212020-03-02PNOPrzedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie wdrożenia projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług"ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
BZP515002-N-20202020-02-212020-03-02PNOŚwiadczenie usług serwisowych baz danych i serwerów OracleWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP514957-N-20202020-02-202020-03-03PNODostawa środowiska do długoterminowego przechowywania danych (backup) wraz z urządzeniami i wdrożeniem na potrzeby Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ—BIRKENAU W OŚWIĘCIMIUOświęcim
BZP514757-N-20202020-02-202020-03-02PNO„Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego – wykonanie zastępcze.”MIASTO ŁÓDŹ—ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTUŁódź
BZP514537-N-20202020-02-202020-03-12PNOModernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno”GMINA KOLNOKolno
BZP514519-N-20202020-02-202020-02-28PNOPrzedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu sieciowego do wielodziedzinowej bazy video-artykułów dla Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIUWrocław
BZP514197-N-20202020-02-202020-02-28PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego GATEwayINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
TED082994-20202020-02-192020-03-23PNORozbudowa systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowymPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa
TED082853-20202020-02-192020-03-24PNOOpracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2017-2018 – PSIP Zadanie 56POWIAT JAROSŁAWSKIJarosław
TED082849-20202020-02-192020-03-24PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług stacjonarnego i bezprzewodowego dostępu do sieci InternetCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa
TED082389-20202020-02-192020-03-23PNODostawa bezzałogowych statków powietrznych do badań inspekcyjnych – ZP-DS-103/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa
TED082229-20202020-02-192020-03-23PNOWdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDMMIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKINowy Dwór Mazowiecki
BZP514315-N-20202020-02-192020-02-27PNOOPRACOWANIE ANALIZY RUCHU DLA MIASTA OSTRÓDAGMINA MIEJSKA OSTRÓDAOstróda
BZP514285-N-20202020-02-192020-02-28PNOŚwiadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług informatycznychTEATR NARODOWYWarszawa
BZP514279-N-20202020-02-192020-02-28PNO„Założenie bazy danych GESUT dla obszaru obrębu ewidencyjnego Wysoka i Lubno w Gminie Lubiszyn, obrębu ewidencyjnego Racław i Stanowice w Gminie Bogdaniec oraz obrębu ewidencyjnego Płomykowo w Gminie Santok”POWIAT GORZOWSKIGorzów Wielkopolski
BZP514215-N-20202020-02-192020-02-27PNOProwadzenie profili Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter.ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIEKraków
BZP514170-N-20202020-02-192020-02-27PNOUsługa opieki technicznej sprzętu serwerowego oraz oprogramowania na okres 24 miesięcy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachNARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACHGliwice
BZP514168-N-20202020-02-192020-02-27PNOObsługa Centrum e-usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”POWIAT OPOLSKIOpole
TED080568-20202020-02-182020-03-24PNODziałania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „Stop dla raka jelita grubego”UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLUOpole
TED080544-20202020-02-182020-03-24PNOPrzedmiotem zamówienia są usługi platformy sprzętowej dla systemu e-learning CMI wraz z repozytorium GIT oraz dla systemu on-line judgePOLITECHNIKA ŁÓDZKA, CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOŁódź
TED080291-20202020-02-182020-03-20PNOUsługa w zakresie nadzoru autorskiego nad szpitalnym syst. infor. Eskulap (firmy Nexus) i syst. planowania pracy (firmy Nextar) – odnowa ab. na aktualizacjęWOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJJelenia Góra
TED080223-20202020-02-182020-03-30PNOUtworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia zwanej dalej bazą GESUT dla jednostki ewidencyjnej Brzesko _miastoPOWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED079560-20202020-02-182020-03-20PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz UjeżdżalniMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut
BZP513810-N-20202020-02-182020-02-25PNOPrzetarg nieograniczony na platformę informatyczną na potrzeby realizacji zadań w ramach programu pilotażu onkologicznegoBIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE W BIAŁYMSTOKUBiałystok
BZP513775-N-20202020-02-182020-02-27PNOWykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib w podziale na dwie części.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP513545-N-20202020-02-182020-02-26PNOPrzedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
BZP513534-N-20202020-02-182020-02-26PNOWykupienie asysty technicznej firmy Oracle dla oprogramowania Oracle DatabaseMIASTO POZNAŃPoznań
TED077876-20202020-02-172020-03-26PNOInformatyzacja usług publicznych Powiatu DziałdowskiegoPOWIAT DZIAŁDOWSKIDziałdowo
TED077748-20202020-02-172020-03-20PNODostęp do szerokopasmowego Internetu w Wałczu ul. Kołobrzeska 24AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIESzczecin
TED077699-20202020-02-172020-03-20PNOZawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
TED077607-20202020-02-172020-02-28PNOKampania promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu InnowacjiWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE – URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków
TED077116-20202020-02-172020-03-03PNODostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu ŁódzkiegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
TED077035-20202020-02-172020-03-23PNOAdaptacja i wyposażenie pomieszczeń 2 serwerowni w ramach projektu „Śląska cyfrowa platforma medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła IIBESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała
TED077034-20202020-02-172020-03-19PNOPrzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 214 000 EUR na zakup, dostawę, wdrożenie, konfigurację Szpitalnego Systemu Informatycznego dla części medycznej, licencje, instruktaż personelu, gwarancję i serwis pogwarancyjny dla Katowickiego Centrum OnkologiiKATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGIIKatowice
TED076995-20202020-02-172020-03-20PNODostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w RadomskuSZPITAL POWIATOWY W RADOMSKURadomsko
BZP513498-N-20202020-02-172020-02-25PNOUsługa informatyczna - specjalista informatyk ds. optymalizacji obliczeń wieloprocesowych - Kc-zp.272-78/20AKADEMIA GÓRNICZO—HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAKraków
BZP513491-N-20202020-02-172020-02-24PNOUsługi serwisu i wsparcia technicznego wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania EskulapSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJKoło
BZP513455-N-20202020-02-172020-02-25PNOOpracowanie metadanych dla pierwodruków i wczesnych wydań znajdujących się w zbiorach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: Biblioteki i Muzeum Fryderyka Chopina w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) wytypowanych do POPC „Dziedzictwo chopniowskie w otwartym dostępie” – 5 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP513322-N-20202020-02-172020-02-25PNODostawa i wdrożenie Systemu Informacji GeograficznejGMINA NIEDRZWICA DUŻANiedrzwica Duża
BZP513077-N-20202020-02-172020-02-27PNOŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I INTERNETOWYCH NA PODSTAWIE UMOWY ABONENCKIEJ DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W KONINIE, UL. SULAŃSKA 13MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O.Konin
BZP512573-N-20202020-02-172020-02-25PNOPrzedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego dla produktów Forcepoint: Email Security dla 2 700 użytkowników, Web Security dla 1 800 użytkownikówKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa
BZP512317-N-20202020-02-172020-03-02PNOUruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnychGMINA BUDRYBudry
BZP507510-N-20202020-02-172020-02-25PNOZakup praw dostępu on-line do międzynarodowej bazy indeksującej czasopisma z zakresu matematyki, informatyki i fizyki matematycznej dla Polskiego Konsorcjum Matematycznego „Mathematical Reviews”UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
BZP507013-N-20202020-02-172020-02-25LELUsługa opracowania, przygotowania i wdrożenia Platformy współpracy pomiędzy uczniem – szkołą – pracodawcą - organem prowadzącym w ramach realizacji przez Gminę Lublin projektu „Lublin stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020GMINA LUBLINLublin
TED075266-20202020-02-142020-03-19PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania FoglightCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom
TED075246-20202020-02-142020-03-18PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatycznyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa
TED074107-20202020-02-142020-03-16POGRammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)FRONTEX—DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING (EBCG)Warsaw
BZP513008-N-20202020-02-142020-03-06PNOZP 2/20 Usługi nadzoru autorskiego i serwisu dla aplikacji InfoMedica, AMMSWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGOŁódź
BZP512782-N-20202020-02-142020-02-24PNOŚwiadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu systemu informatycznego InfoMedicaINSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa
BZP512679-N-20202020-02-142020-02-26PNOZakup oprogramowania i usług informatycznych wraz z integracją e-usług, instalacją i konfiguracją systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego RPO WM 2014 – 2020STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACHGorlice
BZP512634-N-20202020-02-142020-02-24PNO„Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego””WOJEWÓDZTWO PODLASKIEBiałystok
BZP512586-N-20202020-02-142020-03-06PNOWykonanie robót budowlanych polegających na Rozbudowie, modernizacji oraz zagospodarowaniu przyległego terenu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku, z zastrzeżeniem prawa opcjiPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.Gdańsk
BZP512482-N-20202020-02-142020-02-24PNO,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Niżna Łąka, Wrocanka, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś”POWIAT KROŚNIEŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKrosno
BZP510123-N-20202020-02-142020-02-25PNOUsługa wsparcia technicznego i gwarancji do posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie elementów macierzy dyskowychWOJEWÓDZTWO LUBELSKIELublin
TED073349-20202020-02-132020-03-18PNO„Modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II – etap III”PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.Wodzisław Śląski
TED072795-20202020-02-132020-02-27PNOZakup licencji MS EnterpriseURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa
TED072785-20202020-02-132020-03-19PNOPozyskanie danych wysokościowychGŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFIIWarszawa
TED072702-20202020-02-132020-03-18PNOPełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w związku z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Neurochirurgii”WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCUSosnowiec
TED072686-20202020-02-132020-03-19PNOAsysta techniczna dla posiadanych licencji oprogramowania firmy Oracle na okres 2020.5.12–2021.5.11POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJWarszawa
TED072620-20202020-02-132020-03-23PNOOpracowanie i realizacja koncepcji funkcjonalnej i technologicznej, stworzenie i wdrożenie modernizacji portalu promocji eksportu www.trade.gov.pl oraz usługa hostingu, utrzymania i rozwoju portaluMINISTERSTWO ROZWOJUWarszawa
TED072511-20202020-02-132020-03-18PNOKontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacja cyfrowych baz danych EGiB,BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjnyPOWIAT RYCKIRyki
TED071909-20202020-02-132020-03-16PNOBudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usługWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGUElbląg
BZP512507-N-20202020-02-132020-03-03PNOPrzebudowa pomieszczenia magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego przeznaczenia na serwerownie, znajdującego się w budynku SP ZOZ w Kazimierzy WielkiejSAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJKazimierza Wielka
BZP512407-N-20202020-02-132020-02-21PNOModernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiegoPOWIAT WIELICKIWieliczka
BZP512378-N-20202020-02-132020-02-21PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Strzeszyn, PiątkowoZARZĄD GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZPoznań
BZP512352-N-20202020-02-132020-02-25PNOAudyt bezpieczeństwa systemów www wystawionych dla mieszkańcaCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP512294-N-20202020-02-132020-02-21PNONabycie subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki GdańskiejPOLITECHNIKA GDAŃSKAGdańsk
BZP512236-N-20202020-02-132020-02-21PNOZakup licencji na czas nieoznaczony uprawniającej Zamawiającego na czas nieoznaczony do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana11 (symbol produktu Simpana11 CV-BR-FT) zwanego dalej „Oprogramowaniem”, na 1 TB przestrzeni do zabezpieczenia, w opcji dodatkowo do 2 TB, udzielonej przez producenta Oprogramowania.ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJIŁódź
BZP511801-N-20202020-02-132020-02-24PNOOpracowanie i wykonanie platformy internetowej gromadzącej i udostępniającej dane transportowe w celu usprawnienia transportu zbiorowego na terenie powiatu wągrowieckiegoWOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGOPoznań
BZP510964-N-20202020-02-132020-02-21PNOŚwiadczenie usługi wsparcia technicznego i wykonania modyfikacji dla oprogramowania funkcjonującego w Łódzkim Centrum Kontaktu z MieszkańcamiMIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP510283-N-20202020-02-132020-02-21PNOZaprojektowanie i wykonanie systemu bazodanowego do gromadzenia i prezentacji danych o glebach pn. "SYStem" wraz z portalem internetowym i aplikacją mobilną.UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAToruń
TED070073-20202020-02-122020-03-23PNOUsługa serwisowania i wsparcia technicznego 7 lotniskowych systemów meteorologicznych AWOS 18 (LSM AWOS 18) w latach 2020–20222. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa
TED070044-20202020-02-122020-03-16PNOŚwiadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.oAPLIKACJE KRYTYCZNE SP. Z O.O.Warszawa
TED069941-20202020-02-122020-03-16PNOOpracowanie i redakcja cyfrowych transkrypcji i edycji krytycznych w formacie MusicXML i Humdrum źródeł muzyki polskiej – 6 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
TED069414-20202020-02-122020-04-08PNOWdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami -GMINA POLICEPolice
TED069317-20202020-02-122020-03-17PNOZakup sprzętu na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych policji (środowisko aplikacyjne i backup’u). 12/BŁiI/20/MP/PMPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa
TED068958-20202020-02-122020-03-09PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrencen vedrørende levering af tjenesteydelser til udvikling, rådgivning og støtte til informationssystemer i henhold til vilkårene for tidsforbrug og midlerFRONTEX—DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNING (EBCG)Warsaw
BZP512004-N-20202020-02-122020-02-20PNODostawa Internetu do Beneficjentów projektów.GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKIMiędzyrzec Podlaski
BZP511690-N-20202020-02-122020-02-21PNOUtworzenie platformy internetowej dla Zakładu Biogodpodarki IUNG – PIB w PuławachINSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPuławy
BZP511468-N-20202020-02-122020-03-05PNOUsługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech PolskaKANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓWWarszawa
BZP511273-N-20202020-02-122020-02-20PNODoposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskim im. Komisji Edukacji Narodowej w SandomierzuZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KEN W SANDOMIERZUSandomierz
BZP509561-N-20202020-02-122020-02-21PNOUtworzenie dedykowanej strony www - opracowanie i obsługa portalu internetowego.GMINA—MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKITomaszów Mazowiecki
TED067547-20202020-02-112020-03-13PNOWyszukiwanie oraz wprowadzenie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV kandydatów do pracyAGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.Gdańsk
TED067525-20202020-02-112020-03-13PNOAsysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem OTAGOMIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTAZabrze
TED067358-20202020-02-112020-03-16PNOUtworzenie inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim”ZARZĄD POWIATU W OLKUSZUOlkusz
BZP511422-N-20202020-02-112020-02-19PNOpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziWOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA W ŁODZIŁódź
BZP511353-N-20202020-02-112020-02-21PNOOpracowanie 19 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa pomorskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10kWOJEWÓDZTWO POMORSKIEGdańsk
BZP511236-N-20202020-02-112020-02-20PNODostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O.Końskie
BZP511071-N-20202020-02-112020-02-19PNOUsługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica oraz AMMS firmy Asseco Poland S.A, Szpitala Specjalistycznego w JaśleSZPITAL SPECJALISTYCZNYJasło
BZP510894-N-20202020-02-112020-02-20PNOŚwiadczenie usługi serwisowania i administrowania oprogramowaniem zainstalowanym na stacjach roboczych i serwerach ZamawiającegoBIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M.ST. WARSZAWYWarszawa
BZP510371-N-20202020-02-112020-02-19PNOUsługa wsparcia technicznego dla macierzy firmy Netapp dla Urzędu Miejskiego w KoszalinieGMINA MIASTO KOSZALIN—URZĄD MIEJSKIKoszalin
TED065601-20202020-02-102020-03-12PNOŚwiadczenie usługi asysty technicznej na eksploatowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oprogramowanie firmy OraclePKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa
TED064886-20202020-02-102020-03-16PNOModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 95 obrębów ewidencyjnych w powiecie sokólskimZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOSiemiatycze
TED064840-20202020-02-102020-03-13PNOWdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUSGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa
TED064726-20202020-02-102020-03-12PNOObsługa infrastruktury informatycznej przez 12 miesięcyWOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIESzczecin
TED064669-20202020-02-102020-03-12PNOZakup Usługi Wsparcia dla oprogramowania typu Open Source i konsultacjiAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa
BZP511003-N-20202020-02-102020-02-19PNOKonserwacja i rozbudowa systemu informatycznego służącego do obsługi i monitoringu realizacji umowy na usługi pocztoweSĄD APELACYJNY W KRAKOWIEKraków
BZP510978-N-20202020-02-102020-02-25PNOWykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi ModrzycaGMINA OTYŃOtyń
BZP510877-N-20202020-02-102020-02-19PNOWykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2018 r.POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJPoznań
BZP510862-N-20202020-02-102020-02-18PNO„Dostawa sprzętu serwerowego z oprogramowaniem wraz z wykonaniem przeniesienia konfiguracji środowiska HIS, LIS Eskulap, ERP Impuls, UTM, RIS i PACS”PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.Połczyn-Zdrój
BZP510816-N-20202020-02-102020-02-18PNOŚwiadczenie usług nadzoru autorskiego wraz z serwisem dla oprogramowania MdokWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP510673-N-20202020-02-102020-02-18PNOUdostępnienie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (SaaS) służącego do przetwarzania, gromadzenia, weryfikacji i ewaluacji osiągnieć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych UR wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i funkcjonalności oraz opracowywanie kompleksowej analizy parametryzacyjnej jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie wprowadzonych danychUNIWERSYTET RZESZOWSKIRzeszów
TED062042-20202020-02-072020-03-11PNOUsługa zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacji komputerowych realizowana w infrastrukturze zamawiającegoUNIWERSYTET ŁÓDZKIŁódź
BZP510636-N-20202020-02-072020-02-19PNOWykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 1 obrębu ewidencyjnego tj. dla wsi Jagodne gm. Garwolin.POWIAT GARWOLIŃSKIGarwolin
BZP510629-N-20202020-02-072020-02-17PNOWsparcie serwisowe dla systemu Eskulap I ImpulsSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIUPoznań
BZP510460-N-20202020-02-072020-02-17PNOŚwiadczenie usług konsultacyjnych, serwisowych i usług związanych z aktualizacją oprogramowania aplikacyjnego i programów towarzyszących systemu informatycznego "Impuls" oraz systemu informatycznego "Eskulap"SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEIPoznań
BZP510380-N-20202020-02-072020-02-21PNOŚwiadczenie usługi chmurowej w modelu IaaSMINISTERSTWO ŚRODOWISKA , BIURO DYREKTORA GENERALNEGOWarszawa
BZP510330-N-20202020-02-072020-02-17PNOPrzedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w RzeszowiePODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów
BZP510323-N-20202020-02-072020-02-17PNOOpracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (PL-KOZmzk), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 częściNARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINAWarszawa
BZP510173-N-20202020-02-072020-02-17PNOInformatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja danych pzgik dla gminy PopielówPOWIAT OPOLSKIOpole
BZP510152-N-20202020-02-072020-02-17PNOPrzeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2020/2021MIASTO ŁÓDŹ, WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DEPARTAMENCIE OBSŁUGI I ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA ŁODZIŁódź
BZP510137-N-20202020-02-072020-02-24PNOPrzekształcenie do postaci elektronicznej (skanowanie) zbioru dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zgromadzony w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz opisanie dokumentów zawierających się w ww. zbiorze metadanymiGMINA WROCŁAW—ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław
BZP510120-N-20202020-02-072020-02-18PNOUsługa utrzymania wraz z możliwością aktualizacji do najnowszych wersji systemu SAS w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz pakietem szkoleń z zakresu użytkowania pakietu SAS Unifield InsightsNARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa
BZP502934-N-20202020-02-072020-02-17PNOPrzedłużenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla urządzeń Palo Alto Networks model PA-3020.ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGOKatowice
TED059264-20202020-02-062020-03-10PNOWykonanie wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej e-Ustroń w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lataMIASTO USTROŃUstroń
TED059174-20202020-02-062020-03-16PNODostawa baz danych EGiB dla wybranych obrębów jednostki ewidencyjnej Szczurowa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu brzeskiego”POWIAT BRZESKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKUBrzesko
TED058619-20202020-02-062020-03-10PNODostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnegoAKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKUGdańsk
BZP510089-N-20202020-02-062020-02-21PNOWykonanie robót budowlanych na: Część 1: Rozbudowa sieci FTTH w Kleszczowie i Łękińsku Część 2: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w Kleszczowie przy ulicy Słonecznej Część 3: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej FTTH w 30 lokalizacjach na terenie gminy KleszczówGMINA KLESZCZÓWKleszczów
BZP510059-N-20202020-02-062020-02-14PNO„Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu pn.: „Łączy nas Bóbr”GMINA LUBAWKALubawka
BZP509906-N-20202020-02-062020-02-17PNOUsługi nadzoru autorskiego dla modułów oprogramowania aplikacyjnego InfomedicaWOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACHKatowice
BZP509851-N-20202020-02-062020-02-17PNO1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego w zakresie prawidłowości realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania p oznaczonego znakiem: ZPL.273.7.2019 pn. „ Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, w ramach projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".ZWIĄZEK POWIATÓW LUBUSKICHZielona Góra
BZP509752-N-20202020-02-062020-02-17PNOUsługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowegoURZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓWWarszawa
BZP509710-N-20202020-02-062020-02-17PNOusługa sprawowania opieki informatycznej nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Bank Krwi wraz z jego modułami, doradztwem i konsultacjami.REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWAOlsztyn
BZP509630-N-20202020-02-062020-02-18PNOKonserwacja wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację systemów informatycznych Eskulap i Impuls.MILICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.Milicz
BZP508378-N-20202020-02-062020-02-14PNOPrzedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie OracleCENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIUWrocław
BZP507629-N-20202020-02-062020-02-14PNOUtworzenie systemu śledzenia procesów i próbek typu LIMS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”INSTYTUT MATKI I DZIECKAWarszawa