Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach
Usługi telekomunikacyjne

Lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-20 09:10:37
NrCzęśćOgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
BZP510008873-N-202012020-01-162020-01-15INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej oraz z zakresu bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Polski Unii Europejskiej oraz reszty świata.UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUPoznań20162POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510008828-N-202012020-01-16INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz zdostawą nowych aparatów telefonicznychGMINA WRZEŚNIAWrześnia0
BZP510008739-N-202012020-01-162019-12-31INNYDostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie systemu wyposażenia wodomierzy w zdalny odczyt”PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SP. Z O.O.Nadarzyn549810
BZP510008473-N-202012020-01-152019-12-16INNYPAKIET IUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź243770POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510008473-N-202022020-01-152019-12-16INNYPAKIET IIUNIWERSYTET MEDYCZNYŁódź111737POLKOMTEL SP. Z O.O.
TED017503-202012020-01-142019-12-23PNOŚwiadczenie usług w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej na potrzeby rozpowszechniania programu TV Polonia przez okres 12 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679 NIP: 5210412987 REGON: 010418973Warszawa0SKYCONNECT MICHAŁ JANIK
BZP510006984-N-202012020-01-142019-12-31INNYŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci rozległej WAN Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz usługi dostępu do Internetu w lokalizacji Kraków ul. Basztowa 22MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków2936503S FIBERTECH SP. Z O.O.
BZP510006984-N-202022020-01-142020-01-07INNYŚwiadczenie usług transmisji danych w sieci IP VPN Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoMAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIEKraków68388EMITEL S.A.
BZP510006454-N-202012020-01-13INNYWybór operatora sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACHKatowice0
BZP510006330-N-202012020-01-132019-03-27INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnychw ramach telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM narzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJIWarszawa199689POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510006292-N-202012020-01-132019-12-20INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz przesyłu danychIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce39319POLKOMTEL SP.Z O.O.
BZP510006292-N-202022020-01-132019-12-20INNYDostawa urządzeń tj.: 337 szt. telefonów komórkowych i 55 szt. modemów.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACHKielce231732TOYA SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.
BZP510006248-N-202012020-01-132020-01-10INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2022GMINA MIEJSKA TCZEWTczew448092FIBERNET ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
TED011715-202012020-01-102020-01-10PNOUsługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu grupy urzędów skarbowych woj. dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-SkarbowegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław0
BZP510004539-N-202012020-01-102019-12-19INNY" Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r do 31.12.2021 r"NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin144662POLKOMTEL SPÓŁKA Z O.O.
BZP510003474-N-202012020-01-092019-12-31INNYPrzesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2020 roku w Redzie.GMINA MIASTO REDAReda165500CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.
TED005069-202012020-01-072019-12-13PNOŚwiadczenie usługi w zakresie transmisji danych MPLS (IPVPN) wraz z telefonią IPAMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KWATERA SP. Z O.O.Warszawa3994971ORANGE POLSKA S.A.
BZP510001634-N-202012020-01-072019-12-17INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i faksowych) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie w budynkach przy ul. Młynarskiej 16 ul. Ciołka 10a (III. i IV. piętro) i ul. Leszno 21 (Wydział FGŚP) oraz podległych Filiach WUP w Ostrołęce Płocku Radomiu i SiedlcachWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIEWarszawa67851ENTER T&T SP. Z O.O.
BZP510001219-N-202012020-01-072019-12-20INNYDostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach EuropejskichWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków8448ORANGE POLSKA S.A.
TED003533-202012020-01-062019-11-25PNOZorganizowanie 2-dniowej konferencji dotyczącej znaczenia i roli usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorówMAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJWarszawa133900E—XON S.C. SYLWIA KOTOWICZ, PIOTR IZDEBSKI
TED002050-202012020-01-032019-12-23PNOUtrzymanie działania wsparcie i rozwój Systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa2469972KONSORCJUM FIRM: COMARCH POLSKA S.A., AL. JANA PAWŁA II 39A, 31—864 KRAKÓW, COMARCH S.A., AL. JANA PAWŁA II 39A, 31—864 KRAKÓW
TED000944-202012020-01-022019-12-17ZWRZakup usług dostępu do sieci informacji podróżnych w latach 2020–2022PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa21618511PKP TELKOL SP. Z O.O.
BZP510323428-N-202012020-01-022019-12-31INNYUsługa udostępnienia skróconegonumeru dostępowego 19524 i kierowanie połączeń telefonicznych przychodzących do numeru19524 za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę dwóch łączy dostępowychOCHOTNICZE HUFCE PRACY KOMENDA GŁÓWNAWarszawa208278ORANGE POLSKA S.A.
BZP510323234-N-202012020-01-022019-11-25INNYKorzystanie z usług łączności radiotelefonicznejZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGOWarszawa1757999RFCONECT SP. Z O.O.
BZP510323025-N-202012020-01-022019-12-30INNYZadanie nr 1 - Świadczenie usług telefonii stacjonarnejURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk67239ORANGE POLSKA S.A.
BZP510323025-N-202022020-01-022019-12-30INNYZadanie nr 2: Świadczenie usługi dostępu do Internetu – grupa łączy AURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk17933ORANGE POLSKA S.A.
BZP510323025-N-202032020-01-022019-12-30INNYZadanie nr 3: Świadczenie usługi dostępu do Internetu – grupa łączy BURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk14170ORANGE POLSKA S.A.
BZP510323025-N-202042020-01-02INNYZadanie nr 4: Świadczenie usługi dostępu do Internetu – grupa łączy CURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk0
BZP510323025-N-202052020-01-022019-12-30INNYZadanie nr 5: Świadczenie usługi dostępu do Internetu – grupa łączy DURZĄD MORSKI W SŁUPSKUSłupsk12044ORANGE POLSKA S.A.
BZP510283843-N-201912019-12-312019-12-31INNYWybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekGMINA POMIECHÓWEKPomiechówek492SZCZECINSKI.COM PAWEŁ SZCZECIŃSKI
BZP510283086-N-201912019-12-302019-12-03INNYŚwiadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostępem do internetu dla jednostek Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubuskiego.IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra191911ORANGE POLSKA S.A.
BZP510282730-N-201912019-12-30INNYPrzesył sygnału wizyjnego z 23 kamer z systemu monitoringu miejskiego i obsługa 2 Centrów Dowodzenia Wizyjnego w 2020 roku w Redzie.GMINA MIASTO REDAReda0
BZP510282600-N-201912019-12-302019-12-23INNYDostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depeszMINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJWarszawa177120POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.
TED619288-201912019-12-272019-11-25PNOEmisja programu „Radia Łódź” S.A. na częstotliwościach: 99 2 MHz; 96 7 MHz; 101 5 MHz; 104 0 MHz; dosył programu; RDS; rozszczepienie lokalne SieradzPOLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A.Łódź812579PSN INFRASTRUKTURA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TED619276-201912019-12-272019-12-11PNOZakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego PolicjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa70084ORANGE POLSKA S.A.
TED619176-201912019-12-272019-12-17PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych dla Straży Miejskiej m.st. WarszawySTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa79204STARNET TELECOM SP. Z O.O.
TED619176-201922019-12-272019-12-17PNOZadanie nr 2 - Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych MPLS/VPN – OTSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa283697STARNET TELECOM SP. Z O.O.
TED619176-201932019-12-272019-12-17PNOZadanie nr 3 - Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych MPLS/VPN - stacje bazowe systemu łącznościSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa168490STARNET TELECOM SP. Z O.O.
TED619176-201942019-12-272019-12-17PNOZadanie nr 4 – Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien w relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Klimczaka 4STRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa43368KRZYSZTOF NAPŁOSZEK TEL—NAP
TED619176-201952019-12-272019-12-16PNOZadanie nr 5 – Świadczenie usług telefonicznych na łączach analogowych i cyfrowychSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa158184ORANGE POLSKA S.A.
TED619176-201962019-12-272019-12-16PNOZadanie nr 6 – Obsługa numeru alarmowego AUS 986 oraz najem analogowych linii bezpośrednichSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa110880ORANGE POLSKA S.A.
TED619176-201972019-12-272019-12-17PNOZadanie nr 7 – Świadczenie usługi operatorskiej w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem ciemnych włókien dla relacji Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Bulwary WiślaneSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa32041STARNET TELECOM SP. Z O.O.
TED619176-201982019-12-272019-12-16PNOZadanie nr 8 - Świadczenie usługi APN i dzierżawa 600 szt. kart SIM na potrzeby urządzeńSTRAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWYWarszawa191736ORANGE POLSKA S.A.
BZP510281489-N-201912019-12-272019-12-04INNYpostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków14000ENTER T&T
BZP510281375-N-201912019-12-242019-11-28INNYPrzetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz podległych jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin227432ORANGE POLSKA S.A.
BZP510279914-N-201912019-12-232019-12-13INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w KrakowieSZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIEKraków458362POLKOMTEL SP. Z O.O., UL. KONSTRUKTORSKA 4, 02—673 WARSZAWA
TED607023-201912019-12-202019-11-20PNOUsługi emisji programów radiowych w systemie DAB+POLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED606723-201912019-12-202019-12-09PNOZakup usług telefonii satelitarnej dla 54 telefonów satelitarnych IsatPhone Pro pracujących w systemie InmarsatKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa193104NSSLGLOBAL SP. Z O.O.
TED606599-201912019-12-202019-11-21PNOUsługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu grupy urzędów skarbowych województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbow..IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIUWrocław655595NETIA S.A.
BZP510279718-N-201912019-12-202019-12-12INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w BiałymstokuPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO—HANDLOWO—PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O.Białystok158498
BZP510279497-N-201912019-12-202019-11-25INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej GSMLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa120806POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510279497-N-201922019-12-202019-12-17INNYŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnejLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa71934TELESTRADA S.A.
BZP510279038-N-201912019-12-202019-12-19INNYObsługa Infolinii oraz działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pod marką EkocentrumZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWAKraków72000DŹWIGNIA HANDLU SP. Z O.O.
BZP510277857-N-201912019-12-192019-12-16INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych - usługi dostępu do sieci PESEL-NetSTRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWAKraków30996ORANGE POLSKA S.A.
TED601204-201912019-12-182019-10-22PNOUsługi emisji programów radiowych w systemie DAB+POLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-2019102019-12-182019-11-22PNOEmisja DAB+ w Szczecinie i części województwa zachodniopomorskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa167272EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201922019-12-182019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201932019-12-182019-11-21PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201942019-12-182019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201952019-12-182019-11-22PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201962019-12-182019-11-22PNOEmisja DAB+ w Katowicach i części województwa śląskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa174674EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201972019-12-182019-11-05PNOEmisja DAB+ w Koszalinie o części województwa zachodniopomorskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa102580EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201982019-12-182019-11-20PNOEmisja DAB+ w Olsztynie i części województwa warmińsko - mazurskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153869EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED601204-201992019-12-182019-11-14PNOEmisja DAB+ w Opolu i części województwa opolskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa126013EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED600781-201912019-12-182019-12-11PNOZabezpieczenie pasma satelitarnego na czas ćwiczeń dla potrzeb jednostek Wojsk SpecjalnychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa3669232WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 S.A.
BZP510276876-N-201912019-12-182019-12-02INNYpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2020 usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków20000ORANGE POLSKA S.A.
BZP510276866-N-201912019-12-18INNYWybór operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie PomiechówekGMINA POMIECHÓWEKPomiechówek0
BZP510276798-N-201912019-12-182019-12-18INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych stacjonarnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w SzczecinieMIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIESzczecin75343ORANGE POLSKA S.A.
BZP510276670-N-201912019-12-182019-12-04INNYpostępowanie na wykonanie uruchomienie i utrzymanie łączy dostępowych do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków6494TELESTRADA S.A.
BZP510276670-N-201922019-12-182019-12-02INNYpostępowania na wykonanie uruchomienie i utrzymanie łączy dostępowych do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków8561TELESTRADA S.A.
BZP510276670-N-201932019-12-182019-12-04INNYpostępowanie na wykonanie uruchomienie i utrzymanie łączy dostępowych do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków5756TEKSTRADA S.A.
BZP510276670-N-201942019-12-182019-12-04INNYpostępowania na wykonanie uruchomienie i utrzymanie łączy dostępowych do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu KrakowskiegoURZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGOKraków5756TELESTRDA S.A.
BZP510276480-N-201912019-12-182019-12-09INNYPrzetarg DZP.26.1.330.2019 Na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Zarządu Lokali Miejskich.ZARZĄD LOKALI MIEJSKICHŁódź15572POLKOMTEL SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 4 02—673 WARSZAWA
BZP510276414-N-201912019-12-182019-11-29INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów oraz usługę wysyłki za pośrednictwem platformy do masowej komunikacji SMS.SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZYBydgoszcz168858POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510276196-N-201912019-12-182019-12-18INNYUsługi z zakresu telefonii komórkowej z dostawą nowych telefonów komórkowych i usług mobilnego dostępu do Internetu oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych z usługą DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) po łączu ISDN PRA( 30B+D) 9 łączy ISDN BRA (2B+D) i 6 łączy analogowych obejmujących abonament i połączenia głosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego posiadanego przez ZamawiającegoZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJSucha Beskidzka107817ORANGE POLSKA S.A.
TED595356-201912019-12-162019-12-04PNOŚwiadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112(...)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa124800EXATEL S.A.
TED595356-201922019-12-162019-12-16PNOŚwiadczenie usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PLIX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gb/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy (...)KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa0
BZP510273251-N-201912019-12-13INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021 rNIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin0
BZP510273251-N-201922019-12-132019-12-02INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin26642POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510272974-N-201912019-12-132019-11-29INNYŚwiadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej internetu bezprzewodowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jednostek wskazanych w wykazie stanowiącym załączniku nr 1 do wzoru umowyURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO—POMORSKIEGOToruń1123136ORANGE POLSKA S.A.
BZP510272850-N-201912019-12-132019-12-12INNYZakup usługi dostępu do Internetu i utrzymania Zasobów Niezależnych Numerów InternetowychAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa321120T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510271944-N-201912019-12-122019-12-02INNYZakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaPODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIARzeszów28339NETIA S.A.
TED587019-201912019-12-112019-12-11PNOUtrzymanie działania wsparcie i rozwój systemu Zielona Linia oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieżyKOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACYWarszawa0
TED586984-201912019-12-112019-11-26PNOZakup usługi dzierżawy włókienMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa144288VECTRA S.A.
TED586984-201922019-12-112019-11-26PNOCzęść 2MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa87480VECTRA S.A.
TED586984-201932019-12-112019-11-12PNOCzęść 3MIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa104400SUPERMEDIA SP. Z O.O.
BZP510270555-N-201912019-12-11INNYŚwiadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Centeroraz udostępniania i utrzymania sprzętuFUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCIWARSZAWA0
TED584515-201912019-12-102019-11-29PNOWdrożenie wyróżnika AB=47 w sieci telekomunikacyjnej policjiKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa1799883ORANGE POLSKA S.A.
BZP510268075-N-201912019-12-092019-11-08INNYPrzeprowadzenie 200 godzin opieki powdrożeniowej SIMPLE ERP.UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACHKielce65190SIMPLE S.A.
BZP510267789-N-201912019-12-092019-11-21INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na transmisji danych w sieci MPLS VPN okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2021 rCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa177121NETIA S.A.
TED579665-201912019-12-062019-11-20PNOUsługi emisji programów radiowych w systemie DAB+POLSKIE RADIO—S.A.Warszawa255442EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019102019-12-062019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019112019-12-062019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019122019-12-062019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019132019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Zielonej Górze i części województwa lubuskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa644517EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019142019-12-062019-11-04PNOEmisja DAB+ w Lublinie i części województwa lubelskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa136612EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019152019-12-062019-11-06PNOEmisja DAB+ w Białymstoku i części województwa podlaskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa129867EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019162019-12-062019-11-06PNOEmisja DAB+ w Gdańsku i części województwa pomorskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa187902EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019172019-12-062019-11-14PNOEmisja DAB+ w Kielcach i części województwa świętokrzyskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa239980EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019182019-12-062019-11-15PNOEmisja DAB+ w Krakowie i części województwa małopolskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa246112EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019192019-12-062019-11-12PNOEmisja DAB+ w Poznaniu i części województwa wielkopolskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa182077EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201922019-12-062019-11-12PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019202019-12-062019-11-14PNOEmisja DAB+ w Rzeszowie i części województwa podkarpackiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa192501EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019212019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ we Wrocławiu i części województwa dolnośląskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa142919EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019222019-12-062019-11-05PNOEmisja DAB+ w Zielonej Górze i części województwa lubuskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa128903EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019232019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Białymstoku i części województwa podlaskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa649335EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019242019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Gdańsku i części województwa pomorskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa939510EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019252019-12-062019-11-20PNOEmiscja DAB+ w Katowicach i części województwa śląskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa873372EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019262019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Kielcach i części województwa świętokrzyskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa1199901EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019272019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Koszalinie i części województwa zachodniopomorskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa512898EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019282019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Krakowie i części województwa małopolskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa1230561EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019292019-12-062019-11-20PNOEmsija DAB+ w Lublinie i części województwa lubelskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa683061EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201932019-12-062019-11-12PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019302019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Olsztynie i części województwa warmińsko - mazurskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa769347EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019312019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Opolu i części województwa opolskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa630063EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019322019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Poznaniu i części województwa wielkopolskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa910383EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019332019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Rzeszowie i części województwa podkarpackiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa962505EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019342019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ w Szczecinie i części województwa zachodniopomorskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa836361EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-2019352019-12-062019-11-20PNOEmisja DAB+ we Wrocławiu i części województwa dolnośląskiego w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa714597EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201942019-12-062019-11-12PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201952019-12-062019-11-12PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201962019-12-062019-11-12PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201972019-12-062019-11-15PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201982019-12-062019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
TED579665-201992019-12-062019-11-20PNOMultipleksacja w okresie 36 miesięcyPOLSKIE RADIO—S.A.Warszawa153212EMITEL S.A. W WARSZAWIE
BZP510267407-N-201912019-12-062019-12-04INNYUsługa telefonii stacjonarnej - znak sprawy ZP-DI-63/19URZĄD DOZORU TECHNICZNEGOWarszawa160526T—MOBILE POLSKA S.A.
BZP510267332-N-201912019-12-06INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostekorganizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznejGMINA WRZEŚNIAWrześnia0
BZP510265487-N-201912019-12-052019-11-29INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Statystycznego w Krakowie i jego oddziałówURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIEKraków249298T—MOBILE POLSKA S.A.
TED574132-201912019-12-042019-11-05PNOZakup usługi masowej wysyłki SMSZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa860488ORANGE POLSKA S.A.
BZP510262484-N-201912019-12-032019-11-27INNYUsługi telekomunikacyjneKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAWarszawa210587SUPERMEDIA SP. Z O.O.
BZP510261799-N-201912019-12-022019-11-26INNYŚwiadczenie usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy Wałbrzychu i Jeleniej Górze.DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUWrocław212359ORANGE POLSKA S.A.
BZP510258113-N-201912019-11-282019-11-20INNYDostawa urządzeń wdrożenie instalacja i konfiguracja sytemu telefonii VoIP zwanego dalej „Systemem” świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usługa utrzymania SystemuGMINA GRODZISK MAZOWIECKIGrodzisk Mazowiecki80856CYFROWE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE SP.Z O.O.
TED562757-201912019-11-272019-11-20PNOŚwiadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami a sieciami naziemnymiMINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJWarszawa1090390NSSLGLOBAL SP. Z O.O.
TED562486-201912019-11-272019-10-29PNOŚwiadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIMMIASTO POZNAŃPoznań1508858POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510255758-N-201912019-11-262019-11-25INNYŚwiadczenie usługi transmisji danych przez prywatny APN na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa317222ORANGE POLSKA S.A.
BZP510255486-N-201912019-11-262019-11-22INNYŚwiadczenie usług dostępowych IP SIP TRUNK dla telefonii stacjonarnej BGKBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa445818ORANGE POLSKA S.A.
BZP510254285-N-201912019-11-252019-11-22INNYŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Urzędu Miasta SzczecinMIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJSzczecin277597ORANGE POLSKA S.A.
TED555915-201912019-11-222019-11-22PNOUsługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowychOKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.Gdynia0
TED553898-201912019-11-222019-11-14PNODostawa wraz z instalacją systemu telefonii VoIP świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług wsparcia technicznego systemuMINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGIIWarszawa1182434TRECOM S.A. SP.K.
BZP510253712-N-201912019-11-222019-10-31INNYŚwiadczenie usług telefonii komórkowej GSMLOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWEWarszawa32373POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510251565-N-201912019-11-212019-09-30INNYUsługa transmisji danych wraz z możliwością odbioru SMS za pomocą kart operacyjnychKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków20723POLKOMTEL SP. Z O.O.
BZP510251565-N-201922019-11-212019-09-30INNYUsługa transmisji danych wraz z aktywacją głosową w sieci PlusKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIEKraków21077POLKOMTEL SP. Z O.O.