50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w tym roku.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED217592-202012020-05-112020-05-05PNOCentralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRADWarszawa278679536ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
2TED022649-202012020-01-162020-01-13PNOZaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankachPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa181480995ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SP. Z O.O.
3TED108457-202012020-03-052020-02-27PNOUmowa ramowa na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa SprawiedliwościSĄD APELACYJNY W KRAKOWIE (ZAMAWIAJĄCY) REPREZENTOWANY PRZEZ CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJKraków119143531ASSECO POLAND S.A.
4TED292625-202012020-06-242020-06-15PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – obszar Rozwój aplikacji / devlopmentCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854BLUESOFT SP. Z O.O.
5TED292625-202022020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854BRITENET SP. Z O.O.
6TED292625-202032020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854EYZEE S.A.
7TED292625-202042020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854ISOLUTION SP. Z O.O.
8TED292625-202052020-06-242020-06-16PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854JCOMMERCE SP. Z O.O.
9TED292625-202062020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
10TED292625-202072020-06-242020-06-17PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854S&T POLAND SP. Z O.O.
11TED270503-202012020-06-102020-06-01PNOZapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.APOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice99979942COIG S.A.
12TED070811-202012020-02-122019-12-23PNODostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.APOCZTA POLSKA S.A.Warszawa94886320INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
13TED026030-202012020-01-202019-12-20ZWRUdzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie systemowe środowiska Mainframe oraz świadczenie usług wsparciaZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa92771076IBM POLSKA SP. Z O.O.
14TED064951-202012020-02-102020-01-27PNOUsługa sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymiCENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJWarszawa67118400INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM)
15TED191570-202012020-04-242020-04-20PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITSKARB PAŃSTWA – GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa51129792EUVIC SP. Z O.O.
16TED126443-202012020-03-162020-03-10PNOZakup usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego OFSA na okres 47 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa51098371COMARCH POLSKA S.A.
17TED106880-202012020-03-042020-02-21PNOZakup usługi ATiK dla posiadanego oprogramowania Oracle na 36 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa47101026ADVATECH SP. Z O.O.
18TED272303-202012020-06-112020-06-05ZWROkreślenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy ZamawiającyNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa42254660NCBR + SP. Z O.O.
19TED090457-202012020-02-242020-02-14PNOŚwiadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansówCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom39431867NETIA S.A.
20TED145365-202012020-03-262020-03-17PNOZakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personeluZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIAWarszawa30425902KONSORCJUM LIDER: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP.K., CZŁONEK KONSORCJUM: SENSONICS SP. Z O.O.
21TED005455-202012020-01-072019-12-31PNOZakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawekNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa26250769SOFTWAREONE POLSKA SP. Z O.O.
22TED230592-202012020-05-182020-04-24ZWRŚwiadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3) przez okres 23 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa26164573
23TED260449-202012020-06-042020-05-27ZWRWsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa25938750BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O.
24TED039074-202012020-01-272020-01-09PNOModernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SGKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJWarszawa25662480A.P.N. PROMISE S.A.
25TED164914-202012020-04-072020-03-25PNOBudowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr ZadłużonychMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa25201250ASSECO POLAND S.A.
26TED072116-202012020-02-132020-02-07PNODostawa terminali satelitarnych VSAT wraz z ich integracją z eksploatowanym systemem oraz usługą wsparcia technicznegoSKARB PAŃSTWA, JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305Warszawa24882900GISS SP. Z O.O.
27TED019035-202012020-01-152019-12-23PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych dla sądów apelacji warszawskiejSĄD APELACYJNY W WARSZAWIEWarszawa22907748A.P.N. PROMISE S.A.
28TED145497-202012020-03-262020-03-05PNODostawa mobilnych pracowni komputerowychNAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa22399200ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
29TED237229-202012020-05-222020-05-13PNOPrzedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych OracleNARODOWY BANK POLSKIWarszawa21803745RED STACK POLAND SP. Z O.O. SP.K.
30TED000944-202012020-01-022019-12-17ZWRZakup usług dostępu do sieci informacji podróżnych w latach 2020–2022PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa21618511PKP TELKOL SP. Z O.O.
31TED008270-202012020-01-092019-12-31ZWRUdzielenie uprawnień licencyjnych na oprogramowanie niezbędne do utworzenia środowiska nieprodukcyjnego na pełną moc 1 serwera mainframe na okres 36 miesięcyZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa21300000IBM POLSKA SP. Z O.O.
32TED306696-202012020-07-012020-06-17ZWRZakup krajowego dostępu akademickiego w latach 2020–2022 do kolekcji baz danych Web of Science oraz InCitesUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa19798451CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD
33TED284373-202012020-06-182020-06-09PNOSerwis pogwarancyjny serwerów mainframeZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa19728000CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O. (LIDER)
34TED003009-202012020-01-062019-12-11PNOZakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie OlsztynCENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNAOlsztyn19704600COIG S.A.
35TED187396-202012020-04-222020-02-25PNOŚwiadczenie usługi wsparcia serwisowego do posiadanego oprogramowania SAPPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa19569567KBJ S.A.
36TED207026-202012020-05-052020-04-23PNODostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisemGMINA MIASTA GDYNI – ZARZĄD DRÓG I ZIELENIGdynia19498600DOBROWOLSKI SP. Z O.O.
37BZP510064567-N-202022020-04-152020-04-09INNYDostawa macierzy dyskowejMUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGOWarszawa19359093INTARIS SP. Z O.O.
38TED265273-202012020-06-082020-05-25PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentówCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa18999625DECSOFT S.A.
39TED078177-202012020-02-172020-01-17PNOŚwiadczenie usług kontroli dokumentów przewozu pasażerów systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz prowadzenie windykacji i egzekucji należności powstałych z tytułu wystawienia wezwań do..ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIEKraków16753644ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE RENOMA SP. Z O.O.
40TED033275-202012020-01-232019-12-24PNOZakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskiePAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIEWarszawa16163766SOFTWAREONE POLSKA SP. Z O.O.
41TED032274-202012020-01-222019-12-30ZWRWsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmyPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa16000000THALES POLSKA SP. Z O.O.
42TED223076-202012020-05-132020-05-08PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin15260000SOLARIS BUS & COACH S.A.
43TED201010-202012020-04-302020-04-16PNODostawa podsystemu monitorowania przesyłek2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNAWarszawa14555000ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.
44TED007070-202012020-01-082019-12-17ZWRRozbudowa systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsów Eurodac i Pruem etap 1KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa14550000IDEMIA IDENTITY AND SECURITY FRANCE Z SIEDZIBĄ PRZY 2 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN 92400 COURBEVOIE FRANCJA
45TED017200-202012020-01-142019-12-17PNOModernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-PomorskiegoWOJEWÓDZTWO KUJAWSKO—POMORSKIE—URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO—POMORSKIEGOToruń14494812COMARCH POLSKA S.A.
46TED284498-202012020-06-182020-05-22PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia e-usług w ramach projektu ..URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra14328270COMP S.A.
47TED077912-202012020-02-172019-12-20ZWR„Dzierżawa w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2023 r. przez IMGW-PIB od Romny Enterprise Sp. z o.o., ul. Rechniewskiego 9b/32, 03-980 Warszawa, automatycznego systemu pomiarowego ..INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa14088000ROMNY ENTERPRISE SP. Z O.O.
48TED266711-202012020-06-092020-05-18PNODostawa sprzętu klasy B TempestCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa14013100SILTEC SP. Z O.O.
49BZP510096901-N-202022020-06-032020-06-03INNYDostawa E-usług dla Gminy TereszpolGMINA TERESZPOLTereszpol13981900DEVCOMM ICT
50TED129535-202012020-03-172020-03-06ZWRUmowa serwisowo-rozwojowa systemu HESTAURON DYSTRYBUCJA S.A.Kraków13446073NETWORKED ENERGY SERVICES SP. Z O.O.