50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w tym roku.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-11 09:12:54
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED322824-201912019-07-102019-06-12PNODostawa tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowychTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa1837791558HYUNDAI ROTEM COMPANY
2TED015354-201912019-01-112018-11-30NZODostawa Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej i Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej (WTI)INSPEKTORAT UZBROJENIAWarszawa299898198
3TED166068-201912019-04-092019-04-01PNOŚwiadczenie Usługi Utrzymania Infrastruktury Przydrożnej oraz Rozbudowa i Przebudowa Infrastruktury Przydrożnej Krajowego Systemu Poboru OpłatSKARB PAŃSTWA—GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa203994561KAPSCH TELEMATIC SERVICES SP. Z O.O.
4TED190526-201912019-04-232019-03-29ZWRSubskrypcja i Konserwacja Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ w części obsługiwanej przez konsorcjum Kamsoft–AssecoNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa187190549KONSORCJUM KAMSOFT—ASSECO
5TED190632-201912019-04-232019-03-29ZWRSubskrypcja i Konserwacja Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia obejmującą usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy oprogramowan..NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa172258592KAMSOFT S.A.
6TED319958-201912019-07-092019-06-18PNOZakup usługi Utrzymania i Rozwoju Aplikacji ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSiPplus, PA oraz eWniosekPlus na okres 47 miesięcyAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa143993412ASSECO POLAND S.A.
7TED422065-201912019-09-092019-08-09ZWR„Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa124052846MOTOROLA SOLUTIONS SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
8TED136892-201912019-03-252019-02-20ZWRŚwiadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w okresie niezbędnym do udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnymZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa116260163ASSECO POLAND S.A.
9TED341051-201912019-07-192019-05-29PNODostawa uaktualnień oraz licencji Microsoft w ramach umowy Enterprise AgreementPOLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.Warszawa94311022COMPAREX POLAND SP. Z O.O.
10BZP510094353-N-201912019-05-152019-05-13INNYusługa opieki serwisowej oraz asysta techniczna systemów (Eskulap, Simple.Erp planowanie czasu pracy) wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentemSZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZUNowy Sącz87898260KONSORCJUM FIRM: LIDER KONSORCJUM: KONSULTANT IT SP. Z O.O., UCZESTNIK KONSORCJUM: KONSULTANT KOMPUTER SP. Z O.O.
11TED083785-201912019-02-212018-12-31PNOZakup w systemie bezgotówkowym na podstawie karty paliwowej: paliw ciekłych, płynu do spryskiwacza, usług mycia pojazdu, opłaty za przejazd płatną autostradą dla pojazdów samochodowych eksploatowanychPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa85825336POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
12TED038854-201912019-01-252018-12-21ZWRDostęp do multipleksu nr 8 telewizji naziemnej przez okres 4 latTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa81376704EMITEL S.A.
13TED067632-201912019-02-122019-02-05PNOUsługi eksploatacji sieci WANKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALAWarszawa80893760INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
14TED259364-201912019-06-042019-05-29PNOKompleksowa obsługa systemu informatycznego wspomagającego obsługę świadczeń emerytalno-rentowych rolnikówKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALAWarszawa77504000ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
15TED203632-201942019-05-022019-04-11PNOPAKIET 4SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZIŁódź74347200REYNOLDS MEDICAL DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA SP. Z O.O.
16TED349970-201912019-07-252019-07-18PNOŚwiadczenie usługi manualnego poboru opłaty za przejazd i usługi utrzymania MSPO na odcinku autostrady A4 Wrocław – SośnicaSKARB PAŃSTWA—GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa63357492KAPSCH ROAD SERVICES SP. Z O.O.
17TED161036-201912019-04-052019-03-25PNOZapewnienie usług operatora sieci WANPOCZTA POLSKA S.A.Warszawa58323086NETIA S.A.
18TED023684-201912019-01-172018-12-18ZWRDostawa i wdrożenie nowej technologii serwerów IBM klasy mainframeZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa57341382IBM POLSKA SP. Z O.O.
19TED155323-201912019-04-032019-03-20PNOCałoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Chodzieży w latach 2019-2023GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań55995199ZABERD S.A.
20TED306407-201912019-07-022019-05-31ZWRZakup krajowego dostępu akademickiego do e-czasopism Elsevier (Science Direct), bazy danych Scopus i SciVal oraz usługi publikowania otwartego w czasopismach Elsevier 2019-2021UNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa53500000ELSEVIER B.V.
21TED571402-201912019-12-032019-11-18PNODostawa produktów innowacyjnych tworzących Genomiczną Mapę PolskiINSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPoznań51495000CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SP. Z O.O.
22TED585053-201912019-12-102019-12-05PNO„Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin50800000SOLARIS BUS & COACH S.A.
23TED230410-201912019-05-172019-05-08PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITMINISTER CYFRYZACJIWarszawa49687198BRITENET SP. Z O.O.
24TED230410-201922019-05-172019-05-08PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITMINISTER CYFRYZACJIWarszawa49687198BLUESOFT SP. Z O.O.
25TED230410-201932019-05-172019-05-08PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITMINISTER CYFRYZACJIWarszawa49687198PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
26TED230410-201942019-05-172019-05-08PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży ITMINISTER CYFRYZACJIWarszawa49687198SII SP. Z O.O.
27TED118270-201912019-03-132019-03-04PNOZadanie IV.2 Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnejMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000146138Warszawa49600000INSTITUT FÜR TECHNISCH—WISSENSCHAFTLICHE HYDROLOGIE GMBH (SKRÓT ITWH GMBH)
28TED408471-201912019-08-302019-08-09PNOZawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerówKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa48780488KONSORCJUM: INNOVATION IN TECHNOLOGY SP. Z O.O., TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.
29TED537327-201912019-11-132019-11-08PNOBudowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIERzeszów47188164INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
30TED499070-201912019-10-232019-09-20PNODostawa uprawnień do aktualizacji posiadanego oprogramowania, oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi, pakietów subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego MicrosoftCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa46640296SOFTWAREONE POLSKA SP. Z O.O.
31TED519790-201912019-11-042019-10-29PNOBudowa i wdrażanie centrów, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa45590390COIG S.A.
32TED533027-201912019-11-112019-10-30ZWRŚwiadczenie usługi kolokacji, dostarczania części zamiennych i utrzymanie centrum przetwarzania danych wraz z utrzymaniem infrastruktury w modelu Iaas Elektronicznego Systemu Poboru OpłatSKARB PAŃSTWA—GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGOWarszawa45561746DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
33BZP510172597-N-201912019-08-192019-07-31INNYDostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”URZĄD MIASTA SKIERNIEWICESkierniewice45313220MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ
34TED277026-201912019-06-142019-05-24PNODostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Ministerstwa SprawiedliwościMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCIWarszawa45000000KBJ S.A.
35TED220202-201912019-05-132019-03-14PNOModernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112KOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa44199000DIMENSION DATA POLSKA SP. Z O.O.
36TED091018-201912019-02-262019-02-11PNOCałoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gnieźnie w latach 2019-2023GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań44013844BADER—DROG SP. Z O.O. SP.K.
37TED091021-201912019-02-262019-02-11PNOCałoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Środzie Wlkp. w latach 2019-2023GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań43890824BADER—DROG
38TED494818-201912019-10-212019-10-10PNOŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych drogą satelitarnąCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa40000000EXATEL S.A.
39TED494818-201922019-10-212019-10-10PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą satelitarnąCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa40000000WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 S.A.
40TED494818-201932019-10-212019-10-15PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą satelitarnąCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa40000000ORANGE POLSKA S.A.
41TED192349-201912019-04-242019-04-19PNOUsługa Wsparcia i Rozszerzonego Wsparcia Technicznego dla oprogramowania IBM oraz Usługa Certyfikowanych WarsztatówCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom38844919COMPUTEX SP. Z O.O. SP.K.
42TED358382-201912019-07-302019-07-24PNODostawa, wdrożenie i serwis Centralnego Systemu Billingowego w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.oPGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.Warszawa37785001ASSECO POLAND S.A.
43TED056351-201912019-02-052019-01-29PNOZakup usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oraz Rozszerzonej Asysty Technicznej, zmiana modelu licencjonowania na „Unlimited License Agreement” oraz dostawa nowych licencji Oracle lub równoważnychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom35801063COMARCH S.A.
44TED405330-201912019-08-282019-08-19POGŚwiadczenie usług w zakresie modyfikacji systemu emerytalno-rentowego Rentier-Manager w wersji Adabas (...)ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa34772358ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W KATOWICACH SP. Z O.O.
45TED569535-201912019-12-022019-11-19ZWRDokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1), jego utrzymanie i rozwój”CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIAWarszawa34172771S&T POLAND SP. Z O.O.
46TED467123-201912019-10-042019-09-19PNOZawarcie umowy ramowej na zakup świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowychCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa34146341POLKOMTEL SP. Z O.O.
47TED467123-201922019-10-042019-09-30PNO CENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa34146341ORANGE POLSKA S.A.
48TED467123-201932019-10-042019-09-30PNO CENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa34146341T—MOBILE POLSKA S.A.
49TED513124-201912019-10-302019-10-21PNOZakup telefonów IP w ramach projektu modernizacji stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IPKOMENDA GŁÓWNA POLICJIWarszawa32520325ATENDE S.A.
50TED073025-201912019-02-142019-02-08PNO„Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków”PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNIGdynia30314184SYGNITY S.A.