50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji serwisu.
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-15 09:43:40
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED578266-202022020-12-012020-09-01PNO"Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu”GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186, 53—139 WROCŁAWWrocław149537666WASKO S.A.
2TED002710-202112021-01-052020-11-09PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznymMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa86754271ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
3TED585351-202012020-12-042020-11-05PNOZawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatycznyMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO LOGISTYKIWarszawa73170732SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
4TED017303-202112021-01-152020-12-04PNOZawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnychMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa60975610INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.
5TED637275-202012020-12-282020-12-10ZWRUsługa utrzymania, optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu def2000 do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój systemu bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnychBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGOWarszawa45500000ASSECO POLAND S.A.
6TED020457-202112021-01-152020-12-29PNODostawa oprogramowania wraz z licencjami firmy SAP oraz wsparcia technicznego (Maintenance) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów38934959S&T SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
7TED565386-202012020-11-242020-10-23POGProgram Segmentacji Sieci – dostawa i wdrożenie urządzeń filtrujących ruch sieciowy w CPD/RCPDPOLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE—JEZIORNIEKonstancin-Jeziorna31890000S&T POLAND SP. Z O.O.
8TED571966-202012020-11-272020-11-19PNOZakup produktów Vmware na zasadach Enterprise Licence AgreementCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa30971400ATENDE S.A.
9TED614931-202032020-12-182020-11-18PNOCzęść nr 3 - Dostawa produktów VMwarePOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów27378595GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
10TED571982-202012020-11-272020-10-27PNODokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (Projekt P1) oraz jego rozwój”CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa27087717PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
11BZP510562917-N-20202020-12-312020-12-30PNOPrzebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” etap II – budowa MediatekiMiasto PuławyPuławy26484073
12TED640909-202012020-12-312020-12-29PNODostawa licencji pojemnościowych dla oprogramowania Commvault Front-End TB lub równoważnychCENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓWRadom26459018ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
13TED608782-202012020-12-162020-12-04ZWRŚwiadczenie usług informatycznych polegających na modyfikowaniu Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego (ZST)POCZTA POLSKA S.A.Warszawa24953457SYGNITY S.A. UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA 1
14TED571909-202012020-11-272020-10-26PNOBudowa systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNYWarszawa24102600INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
15TED013613-202112021-01-132020-12-10PNODostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w SzczecinieMORSKIE CENTRUM NAUKI IM. PROF. JERZEGO STELMACHASzczecin22656368TRIAS AVI SP. Z O.O.
16TED600005-202012020-12-112020-08-25ZWRDostawa węzłowych wozów kablowych WWK-10/CINSPEKTORAT UZBROJENIAWarszawa22399991
17TED002710-202122021-01-052020-12-09PNODostawa oprogramowaniaMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa22252914SYMMETRY SP. Z O.O.
18TED002703-202122021-01-052020-09-30PNO CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa21309750TECHSOURCE SP. Z O.O.
19TED613743-202012020-12-182019-08-09PNOSerwis 3DC – umowa serwisowa na Data Center w 3 lokalizacjachCENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCHWarszawa19736060ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
20TED575203-202012020-11-302020-11-18PNODostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIEWarszawa18657358SUNTAR SP. Z O.O. – LIDER
21TED593258-202012020-12-092020-11-06PNORozbudowa rozwiązania 3DC do postaci prywatnej chmury obliczeniowej RON PłnCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa18630533ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.
22TED571982-202022020-11-272020-10-27PNODokończenie budowy projektu pn. „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt P1) oraz jego rozwój”CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa18058478PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
23TED562249-202012020-11-232020-11-16PNOZapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie OracleCENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKIWarszawa17579589ADVATECH SP. Z O.O.
24TED580772-202012020-12-022020-09-11PNOSerwis infrastruktury sprzętowo-programowej Chmury PołudnieCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa16910500ATENDE S.A.
25TED640588-202012020-12-312020-12-17POGPostępowanie wykonawcze na wybór pośrednika w pozyskaniu oprogramowania Microsoft na rzecz Sądu Apelacyjnego we WrocławiuSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław16458428A.P.N. PROMISE S.A.
26TED576651-202012020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000ALTIA CONSULTORES S.A.
27TED576651-202022020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A.
28TED576651-202032020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000FABRITY SP. Z O.O.
29TED576651-202042020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000GMV AEROSPACE AND DEFENCE S.A.U.
30TED576651-202052020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000SOPRA STERIA BENELUX SA/NV
31TED576651-202062020-12-012020-10-06PNOMultipel rammeaftale med genåbning af konkurrence vedrørende levering af softwareudviklingstjenesterDET EUROPÆISKE AGENTUR FOR GRÆNSE—OG KYSTBEVOGTNINGWarsaw16000000ASSECO POLAND S.A.
32TED579957-202012020-12-022020-10-13PNONajem przełączników sieciowych na okres 36 miesięcyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIWarszawa15368640ASCOMP S.A.
33TED594234-202012020-12-092020-11-16PNOModyfikacja systemu VCSCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa14909930MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING SP. Z O.O.
34TED640733-202012020-12-312020-12-23PNODostawa wraz z montażem (w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu) 340 sztuk urządzeń do pobierania opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania (parkomatów) w SzczecinieNIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE SP. Z O.O.Szczecin13345391FLOWBIRD SAS
35BZP510562339-N-20202020-12-312020-12-23PNO„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM (W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU) 340 SZTUK URZĄDZEŃ DO POBIERANIA OPŁAT PARKINGOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (PARKOMATÓW) W SZCZECINIE WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO - MONITORUJĄCYM ORAZ SYSTEMEM DO ROZLICZANIA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH”Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.Szczecin13345391
36TED011259-202112021-01-122020-12-30PNODostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Mode..UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA—RADECKIEGO WE WROCŁAWIUWrocław13263689GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WOŁOSKIEJ 9, 02—583 WARSZAWA
37TED564872-202012020-11-242020-11-10PNOZawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowaniaTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa12195122JCOMMERCE SP. Z O.O.
38TED593192-202012020-12-092020-11-03PNO„Zakup projektorów – wyposażenie multimedialne” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEKatowice11849500AB—MICRO SP. Z O.O.
39TED590616-202012020-12-082020-11-25PNODostawa sprzętu i urządzeń informatycznych dla izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły SkarbowościIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZYBydgoszcz11424294MBA SYSTEM SP. Z O.O. (LIDER)
40TED562182-202012020-11-232020-11-02NZOŚwiadczenie usługi kolokacji, dostarczania części zamiennych i utrzymanie Centrum Przetwarzania Danych Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KASMINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa11205526DXC TECHNOLOGY POLSKA SP. Z O.O.
41TED007112-202112021-01-082021-01-04PNOZaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości....WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKIKraków9915000REKORD SI SP. Z O.O.
42TED562175-202012020-11-232020-11-12PNONajem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością ZamawiającegoIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIUPoznań9645001GRZEGORZ ŁAWNICZEK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ CELLPOL S.C. GRZEGORZ ŁAWNICZEK MONIKA ŁAWNICZEK
43TED592005-202012020-12-082020-11-30PNOUtrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.AENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.Połaniec8835812ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SPÓŁKA Z O.O.
44BZP510545177-N-20202020-12-162020-11-26PNOWykonanie dokumentacji projektowej i rewitalizacji terenu Komendy Stołecznej Policji przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie.Komenda Stołeczna PolicjiWarszawa8555000
45TED625711-202012020-12-232020-12-16ZWRZakup w latach 2020–2022 ogólnokrajowego dostępu akademickiego do elektronicznych książek wydawanych przez grupę wydawniczą Springer NatureUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa8184788SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH
46TED012003-202112021-01-122021-01-05PNOUtrzymanie i rozwój systemu zarządzania tożsamością, dostawa licencji oraz migracjaSĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIUWrocław8067812IT RUN CONSULTING SP. Z O.O.
47TED559953-202012020-11-202020-11-13PNODostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług wsparcia technicznegoTRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.Warszawa8058929CRAYON POLAND SP. Z O.O.
48TED570228-202012020-11-272020-11-19PNORozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych IBM FS9150CENTRUM E—ZDROWIAWarszawa7861400ADVATECH SP. Z O.O.
49TED614931-202012020-12-182020-11-19PNODostawa urządzeń i oprogramowania do budowy Zdefiniowanego Programowo Centrum Danych (ang. SDDC) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.oPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.Tarnów7628968GALAXY SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. – LIDER KONSORCJUM
50TED632628-202012020-12-242020-09-30PNOBudowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ—CURIE—PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYWarszawa7364010GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.