50 największych zamówień teleinformatycznych

o których udzieleniu powiadomiono w ciągu 60 dni od dnia aktualizacji serwisu.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-11 09:11:47
Poz.NrCz.OgłoszonoUdzielonoTrybPrzedmiotZamawiającyMiejscowośćWartośćWykonawca
1TED292625-202012020-06-242020-06-15PNOŚwiadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – obszar Rozwój aplikacji / devlopmentCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854BLUESOFT SP. Z O.O.
2TED292625-202022020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854BRITENET SP. Z O.O.
3TED292625-202032020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854EYZEE S.A.
4TED292625-202042020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854ISOLUTION SP. Z O.O.
5TED292625-202052020-06-242020-06-16PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854JCOMMERCE SP. Z O.O.
6TED292625-202062020-06-242020-06-15PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
7TED292625-202072020-06-242020-06-17PNOPostępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie 7 WykonawcamiCENTRUM E—ZDROWIAWarszawa100325854S&T POLAND SP. Z O.O.
8TED270503-202012020-06-102020-06-01PNOZapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.APOLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.Katowice99979942COIG S.A.
9TED272303-202012020-06-112020-06-05ZWROkreślenie zasad wsparcia przez Wykonawcę Zamawiającego w realizacji jego celów statutowych w zakresie obowiązków, których zapotrzebowanie zgłosi Wykonawcy ZamawiającyNARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUWarszawa42254660NCBR + SP. Z O.O.
10TED230592-202012020-05-182020-04-24ZWRŚwiadczenie usługi transmisji sygnału multipleksu trzeciego telewizji naziemnej (MUX-3) przez okres 23 miesięcyTELEWIZJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, REGON: 010418973Warszawa26164573
11TED260449-202012020-06-042020-05-27ZWRWsparcie procesu utrzymania urządzeń komputerowych produkcji firmy Bombardier Transportation (Zwus) Polska Sp. z o.o. w latach 2020–2021PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa25938750BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O.
12TED237229-202012020-05-222020-05-13PNOPrzedłużenie Standardowej Asysty Technicznej Oracle dla produktów Oracle przedłużenie Asysty rozszerzonej Oracle ACS dla baz danych i Middleware oraz zakup uzupełniających licencji bazodanowych OracleNARODOWY BANK POLSKIWarszawa21803745RED STACK POLAND SP. Z O.O. SP.K.
13TED306696-202012020-07-012020-06-17ZWRZakup krajowego dostępu akademickiego w latach 2020–2022 do kolekcji baz danych Web of Science oraz InCitesUNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa19798451CLARIVATE ANALYTICS (UK) LTD
14TED284373-202012020-06-182020-06-09PNOSerwis pogwarancyjny serwerów mainframeZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa19728000CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O. (LIDER)
15TED265273-202012020-06-082020-05-25PNOUsługa wsparcia technicznego dla oprogramowania wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentówCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa18999625DECSOFT S.A.
16TED223076-202012020-05-132020-05-08PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin15260000SOLARIS BUS & COACH S.A.
17TED284498-202012020-06-182020-05-22PNODostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, integracją i wdrożeniem oprogramowania „Front line” oraz „Back office” w celu udostępnienia e-usług w ramach projektu ..URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZEZielona Góra14328270COMP S.A.
18TED266711-202012020-06-092020-05-18PNODostawa sprzętu klasy B TempestCENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCHWarszawa14013100SILTEC SP. Z O.O.
19BZP510096901-N-202022020-06-032020-06-03INNYDostawa E-usług dla Gminy TereszpolGMINA TERESZPOLTereszpol13981900DEVCOMM ICT
20TED254540-202012020-06-022020-05-19PNOZapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego na okres 36 miesięcy w podziale na 2 zadaniaAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa12947340NEXIO MANAGEMENT SP. Z O.O.
21TED287000-202012020-06-192020-06-05PNOUmowa ramowa na świadczenie usług telefonii komórkowejMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa12195121POLKOMTEL SP. Z O.O.
22TED257416-202012020-06-032020-05-25PNO„Usługa utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów krajowego systemu danych oświatowych” realizowana w ramach projektu pn. „Wdrożenie krajowego systemu danych oświatowych”CENTRUM INFORMATYCZNE EDUKACJIWarszawa11985000IT SYSTEMS AND SOLUTIONS SP. Z O.O.
23TED220857-202012020-05-122020-05-08PNO„Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi”ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIELublin10900000SOLARIS BUS& COACH S.A.
24TED316046-202012020-07-072020-06-22PNORozbudowa inteligentnego systemu transportowego w Bielsku-BiałejMIASTO BIELSKO—BIAŁA – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W BIELSKU—BIAŁEJBielsko-Biała10848780SPRINT S.A.
25TED245900-202012020-05-272020-05-22PNODostawa sprzętu i oprogramowania wraz z montażem w ramach projektu „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”G—TERM ENERGY SP. Z O.O.Strzelno10713300KONSORCJUM FIRM ENERGO—SERWIS WOJCIECH GĘBSKI
26TED248072-202012020-05-282020-05-20PNOZakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowymZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHWarszawa9890000SUNTAR SP. Z O.O.
27TED221973-202012020-05-132020-04-16PNOUmowa ramowa na udostępnienie licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz aplikacje komunikacyjne i sieciowe dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na okres 3 latMIASTO STOŁECZNE WARSZAWAWarszawa9740781T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
28TED322116-202012020-07-092020-06-30PNOUsługi – obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu systemu informatycznego ERP obejmującego procesy wspomagające dla Tauron Wydobycie S.ATAURON WYDOBYCIE S.A.Jaworzno9184000DAHLIAMATIC SP. Z O.O.
29TED298959-202012020-06-262020-06-10PNOWykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach Oranżerii oraz UjeżdżalniMUZEUM—ZAMEK W ŁAŃCUCIEŁańcut8121500NEW AMSTERDAM SP. Z O.O.
30TED277121-202012020-06-152020-06-08PNOZakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 rokuAGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWAWarszawa7983930SYGNITY BUSINESS SOLUTIONS S.A.
31TED241784-202012020-05-252020-05-19PNOBudowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIEKraków7900000GISPARTNER SP. Z O.O.
32TED301382-202012020-06-292020-06-19PNOPostępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)MINISTERSTWO FINANSÓW, BIURO ADMINISTRACYJNEWarszawa7725384NEKKEN SP. Z O.O. SP.K.
33TED256385-202012020-06-032020-05-27PNOBudowa systemu obsługi głosowań w sali posiedzeń SejmuKANCELARIA SEJMUWarszawa7698000PENTACOMP SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
34TED316006-202012020-07-072020-06-30PNODostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie –1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.Wrocław7014160ALTERIS S.A.
35TED284980-202012020-06-182020-06-01PNODostawa sprzętu komputerowego dla ENEA Operator Sp. z o.oENEA OPERATOR SP. Z O.O.Poznań6850000TASCOM SP. Z O.O. SP.K.
36TED300198-202012020-06-262020-06-10PNOZakup licencji MicrosoftPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa6271606A.P.N. PROMISE S.A.
37TED227492-202012020-05-152020-05-08PNOWdrożenie systemu zunifikowanej komunikacjiURZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGOWarszawa5890000DECSOFT S.A.
38TED289122-202012020-06-222020-06-16PNOBudowa (zakup) systemu kadrowo-płacowego wraz z usługami utrzymania i rozwojuKASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO CENTRALAWarszawa5880000DR IT WARSZAWA SP. Z O.O.
39TED225556-202012020-05-142020-03-31PNOOdnowienie asysty technicznej do produktów OraclePOCZTA POLSKA S.A.Warszawa5862645T—SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
40TED314199-202012020-07-062020-06-15PNOUsługa wdrożenia i utrzymywania obsługi wydruku na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i podległych jednostekIZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIELublin5820293EUVIC SP. Z O.O.
41TED227692-202012020-05-152020-04-30PNOWykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w OstrołęceMUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)Ostrołęka5789372DECO—BAU SP. Z O.O.
42TED302048-202012020-06-292020-06-22ZWRZakup dostępu sieciowego do bazy IEEE/IET Electronic Library (IEL) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022UNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa5758566EBSCO SP. Z O.O.
43TED240419-202012020-05-252020-04-24PNOUtworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo TechnologicznegoLUBELSKI PARK NAUKOWO—TECHNOLOGICZNY S.A.Lublin5699999TRIAS AVI SP. Z O.O.
44TED260367-202012020-06-042020-06-02PNOBudowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w KatowicachKATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO—KANALIZACYJNA SP. Z O.O.Katowice5440000PM ECOLOGY SP. Z O.O.
45TED246701-202012020-05-272020-05-18PNOSystem monitorowania pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg krajowych w Polsce wraz z udostępnieniem i montażem niezbędnego osprzętuGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W POZNANIUPoznań5141760SATIS GPS SP. Z O.O.
46TED277324-202012020-06-152020-05-26PNOŚwiadczenie usług emisji sygnału radiowego i dosyłu sygnałów audio wraz z sygnałami RDS Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu Radia Poznan S.A. w sześciu zadaniachPOLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU RADIO POZNAŃ S.A.Poznań4847670EMITEL S.A.
47TED305003-202012020-06-302020-06-15PNOUtrzymanie i zmiany systemu SAPPKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Warszawa4847300KBJ S.A.
48TED299695-202012020-06-262020-06-23ZWRZakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society (ACS) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022UNIWERSYTET WARSZAWSKI, INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO I KOMPUTEROWEGOWarszawa4245678AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
49TED284358-202012020-06-182020-06-15PNOSerwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA)NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALAWarszawa4239600GOLDENORE SP. Z O.O. SP.K.
50TED306607-202012020-07-012020-06-25PNOWykonanie usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego udostępnieniaGÓRNOŚLĄSKO—ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIAKatowice4024000PWC ADVISORY SP. Z O.O. SP.K.