BAROMETR PIIT 2018

Najwięksi zamawiający

Lista zamawiających uporzadkowana wstępnie wg łącznej wartości kontraktów zawartych w danym roku. Uporządkowanie listy można zmienić tak, by pokazywała najbardziej aktywnych zamawiającyh - czyli takich, którzy zawarli największą liczbę kontraktów.

Najwięksi wykonawcy

Lista wykonawców uporzadkowana wstępnie wg łącznej wartości kontraktów zawartych w danym roku. Uporządkowanie listy można zmienić tak, by pokazywała najbardziej aktywnych wykonawców - czyli takich, którzy uzyskali największą liczbę kontraktów.

Konurencyjność

Liczba ofert składanych na jedno zadanie - jako miernik konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Średnie terminy składania ofert

Średnie terminy do składania ofert w postępowaniach krajowych i europejskich.