Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące serwisu. Zapoznanie się z ich treścią pozwala na pełne zrozumienie prezentowanych w nim informacji.
Co kryje się pod określeniem zamówienia teleinformatyczne?

W serwisie jako zamówienia teleinformatyczne traktowane są wszelkie zamówienia, które zawierają komponent oznaczony jednym z kodów CPV:

  • 302xxxxx-x urządzenia komputerowe;
  • 3225xxxx-x telefony komórkowe;
  • 324xxxxx-x sieci;
  • 325xxxxx-x urządzenia i artykuły komunikacyjne;
  • 48xxxxxx-x pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
  • 516xxxxx-x usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych;
  • 642xxxxx-x usługi telekomunikacyjne;
  • 72xxxxxx-x usługi informatyczne.

Zamówienia w wielu przypadkach podzielone są na części (zadania), które mają swoje osobne oznaczenia CPV. Serwis uwzględnia zamówienia, których przedmiot zamówienia choćby jednej z części, oznaczono którymkolwiek z wymienionych kodów CPV.

Skąd pobierane są dane prezentowane w serwisie?
Co zawiera lista wszczętych postępowań?
Co zawiera lista ogłoszeń o udzielonych zamówieniach?
Jak często aktualizowane są dane?