BAROMETR ICT


Dane bieżące (kwiecień 2018 r.)

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-02

Liczba wszczętych postępowań od początku roku

TED
2018
Altova StyleVision Chart863

BZP
2018
Altova StyleVision Chart2 141

Kliknij lub dotknij pasek powyżej, by zobaczyć więcej...

Liczba ogłoszeń o udzielenu zamówienia od początku roku

TED
2018
Altova StyleVision Chart826

BZP
2018
Altova StyleVision Chart2 044

Kliknij lub dotknij pasek powyżej, by zobaczyć więcej...

Wartość zawartych kontraktów od początku roku (mln zł)

TED
2018
Altova StyleVision Chart4 413

BZP
2018
Altova StyleVision Chart421

Kliknij lub dotknij pasek powyżej, by zobaczyć więcej...

Średni roczny termin składania ofert w postępowaniu (dni)

TED
2018
Altova StyleVision Chart38,39

BZP
2018
Altova StyleVision Chart11,27

Kliknij lub dotknij pasek powyżej, by zobaczyć więcej...

Średnia liczba ofert składanych w ramach jednego zadania

TED+BZP
2018
Altova StyleVision Chart2,21

Kliknij lub dotknij pasek powyżej, by zobaczyć więcej...